Chestionar Stima de Sine

Stima de sine este componenta evaluativ a conceptului de sine i face referire la auto-evalu rile positive sau negative. Stima de sine reprezint modul în care ne evalu m pe noi în ine în raport cu propriile a tept ri i cu ceilal i i este direct propor ional cu con tientizarea valorii noastre. Fiecare fiin uman este unic i are o valoare care merit s fie respectat . Valoarea unei fiin e umane este dat de suma comportamentelor, ac iunilor i poten ialit ilor sale trecute, prezente i viitoare.

µPentru a stabili adev rata stim de sine, trebuie s ne concentr m pe succese i s uit m e ecurile i lucrurile negative din via a noastr . (Denis Waitley)
Atribui i, în func ie de gradul în care urm toarele afirma ii vi se potrivesc, valori de la 1 la 5, dup cum urmeaz : 1 niciodat 2 rar 3 - uneori 4 adesea 5 - frecvent

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A vrea s m respect mai mult. Per total, m simt mul umit de mine. Consider c am numeroase calit i. Consider c nu prea am cu ce s m mândresc. M-a descrie ca fiind o persoan indecis . Nu am îndoieli în ce prive te aptitudinile mele. Când am ceva important de f cut, tiu c voi putea duce lucrurile la bun sfâr it. Când sunt într-un grup, nu mi-e team s -mi exprim p rerea. Consider c cei din jurul meu sunt persoane mai valoroase decât mine. Sunt neîndemânatic când vine vorba de a trece la ac iune.

Acest chestionar vizeaz modul de evaluare, respectiv dimensiunea afectiv ale stimei de sine dup cum urmeaz : A) Modul de evaluare al aptitudinilor, abilit ilor, respectiv al implic rii în activit i ² itemii 3, 5, 6, 7, 9, 10; B) Dimensiunea afectiv : respect, mul umire de sine i încredere în sine ² itemii 1, 2, 4, 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful