Ang Noli me Tangere[1] ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal, at inilathala noong 1887, sa Europa.

Hango sa Latin ang pamagat nito at "huwag mo akong salingin" ang ibig sabihin nito. Kinuha ito ni Rizal sa ebanghelyo ni Juan: 20: 13-17 sa Bibliya na tumutukoy kung paano pinagsusuot ng mga patalastas ang mga may ketong upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Mas madalas itong tinatawag na Noli; at ang salin sa Ingles nito ay Social Cancer. Sinundan ito ng El filibusterismo, isa pang nobela ni Jose Rizal.

Kasaysayan
Unang nobela ni Rizal ang Noli Me tangere. Inilathala ito noong 26 taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at naging instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. Sa di-tuwirang paraan, nakaimpluwensiya ang aklat ni Rizal sa rebolusyon subalit si Rizal mismo ay isang nananalig sa isang mapayapang pagkilos at isang tuwirang representasyon sa pamahalaang Kastila. Sinulat sa wikang Kastila ang Noli, ang wika ng mga edukado noong panahong yaon. Sinimulan ni Rizal ang nobela sa Madrid, Espanya. Kalahati nito ay natapos bago siya umalis ng Paris, at natapos ito sa Berlin, Alemanya. Inilaan ni Vicente Blasco Ibáñez, isang bantog na manunulat, ang kaniyang serbisyo bilang tagapayo at tagabasa. Ang nobela ni rizal ay tumatalakay sa mga kingisnang kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito ng Espanya. Binabatikos din ng nobela ang mga bisyo na nakasanayan ng mga Pilipino at ang kapangyarihang taglay ng Simbahang Katoliko na nahihigit pa ang kapangyarihan ng mga lokal na alkalde. Bumuo ng kontrobersya ang nobelang ito kung kaya't pagkatapos lamang ng ilang araw na pagbalik ni Rizal sa Pilipinas, tinanggap ni Gobernador-Heneral Terrero saMalacañang at inabisuhang puno ng subersibong ideya ang Noli. Pagkatapos ng usapan,napayapa ang liberal ng Gobernador Heneral ngunit nabanggit niya na wala siyang magagawa sa kapangyarihan ng simbahan na gumawa ng kilos laban sa nobela ni Rizal. Mahihinuha ang persekusyon sa kaniya sa liham ni Rizal saLitoměřice: "Gumawa ng maraming ingay ang libro ko; kahit saan, tinatanong ako ukol rito. Gusto nila akong gawing excommunicado dahil doon . . . pinagbibintangan akong espiya ng mga Aleman, ahente ni Bismarck, sinasabi nila na Protestante ako, isang Mason, isang salamangkero, isang abang kaluluwa. May mga bulong na gusto ko raw gumawa ng plano, na mayroon akong dayuhang pasaporte at gumagala ako sa kalye pagkagat ng dilim ... "

Juan Crisostomo Ibarra - binatang nag-aral sa Europa; nangarap na makapagpatayo

ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego.  Elias - bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan

at ang mga suliranin nito.

at Andeng .  Donya Consolacion .  Inday.namahala ng mga gawain sa pagpapatayo ng paaralan.babaing nagpapanggap na mestisang Kastila kung kaya abut-abot ang kolorete sa mukha at maling pangangastila.maalam na matandang tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. ama- amahan ni Maria Clara. dating labandera na may malaswang bibig at pag-uugali. mutya ng San Diego na inihimatong anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso.  Sisa .kapatid ng taong madilaw na gumawa ng kalong ginamit sa di-natuloy na pagpatay kay Ibarra.matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego (itinuring ni Rizal na Hari ng Italya ng San Diego habang ang kura ang Papa ng Estado Pontipikal)  Donya Victorina de de Espadaña .mayuming kasintahan ni Crisostomo.isang kurang Pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego.    Don Filipo .    Tarsilo at Bruno . sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego.hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara.  Basilio at Crispin .mga kaibigan ni Maria Clara sa San Diego . nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara.napangasawa ng alperes.isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran.magkapatid na ang ama ay napatay sa palo ng mga Kastila.  Don Anastacio o Pilosopo Tasyo .  Linares .Isang masintahing ina na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng asawang pabaya at malupit. Donya Pia Alba . Lucas .  Padre Damaso .  Maria Clara .  Alperes . Tiya Isabel .mangangalakal na tiga-Binondo.magkapatid na anak ni Sisa.  Don Tiburcio de Espadaña .masimbahing ina ni Maria Clara na namatay matapos na kaagad na siya'y maisilang. tunay na ama ni Maria Clara.  Padre Salvi o Bernardo Salvi.tinyente mayor na mahilig magbasa na Latin Señor Nol Juan .malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara.kurang pumalit kay Padre Damaso. napangasawa ni Donya Victorina. Sinang. Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago . Victoria.

pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Albino .   Padre Sibyla . lumakad na maalisan ng pagka- ekskomunyon si Ibarra.pinuno ng mga tulisan na ibig tulungan ni Elias. nuno ni Crisostomo Mang Pablo .tanging babaing makabayan na pumapanig sa pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama.dating seminarista na nakasama sa piknik sa lawa.paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra.nuno ni Elias na naging isang tulisan Don Pedro Eibarramendia .      Don Saturnino .ama ni Don Saturnino. Kapitan-Heneral . Kapitan Basilio . Balat .lolo ni Crisostomo.  Kapitana Maria .  Don Rafael Ibarra .isang matapat na tinyente ng mga guwardiya sibil na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang sinapit ng kanyang ama. ama ni Sinang  Tinyente Guevarra . .ama ni Crisostomo. nakainggitan nang labis ni Padre Damaso dahilan sa yaman kung kaya nataguriang erehe.ilan sa mga kapitan ng bayan sa San Diego Kapitan Tinong at Kapitan Valentin. naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful