P. 1
Educ Intel Emot

Educ Intel Emot

|Views: 1,594|Likes:
Published by napsika

More info:

Published by: napsika on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

“COMPAS - MANAGEMENT”

Program de formare-dezvoltare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Grup ţintă: Învăţători şi institutori

Educaţia inteligenţei emoţionale
Lect. univ. dr. Laura Elena Năstasă

Braşov, 2011

CUPRINS

Introducere …………………………………………………………………... Inteligenţa emoţională – delimitări conceptuale …………………………….. Modelele inteligenţei emoţionale ……………………………………………. Caracteristicile copiilor şi adulţilor cu inteligenţă emoţională ridicată ……...

3 5 9 37

Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi diferitele aspecte ale vieţii psihice … 23 Dinamica inteligenţei emoţionale …………………………………………… 43 Programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale ……. 49 Educaţia inteligenţei emoţionale – exerciţii provocative ……………............. 58 Rezumatul disciplinei ……………………………………………………….. 64 Bibliografie ………………………………………………………………….. 66

2

INTRODUCERE

1. Locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor programului Odată cu introducerea conceptului de inteligenţă emoţională şi cu dezvoltarea sa teoretică, interesul s-a mutat înspre relaţia dintre inteligenţă emoţională şi diferite aspecte ale vieţii psihice şi implicaţiile ei în viaţa cotidiană. Cursul Educaţiei inteligenţei emoţionale este o invitaţie adresată din suflet, învăţătoarelor şi institutorilor de a reflecta asupra importanţei dezvoltării propriei inteligenţe emoţionale şi de a lucra cu sine în vederea autorealizării potenţialului uman, autodesăvârşirii personale, câştigării creativităţii, autenticităţii şi spontaneităţii atât de necesare formării unor copii şi tineri sociabili, creativi, fericiţi, liberi şi inteligenţi. 2. Competenţe profesionale oferite 2.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  definească conceptul - inteligenţa emoţională;  identifice componentele inteligenţei emoţionale;  descrie principalele modele ale inteligenţei emoţionale propuse de diverşi autori;  caracterizeze copiii cu inteligenţă emoţională ridicată sau scăzută;  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent; 2.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  analizeze comparativ diversele modele ale inteligenţei emoţionale;  aprecieze oportunitatea de a participa la un program centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a învăţătorilor şi institutorilor;  explice avantajele unui nivel ridicat al inteligenţei emoţionale în cazul elevilor;  descrie dezavantajele unui nivel scăzut al inteligenţei emoţionale în cazul elevilor;  argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor; 2.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  utilizeze adecvat diverse modalităţi şi strategii de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale;  proiecteze programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale;  dezvolte abilităţi practice de a elabora şi desfăşura cu elevii activităţi centrate de dezvoltarea inteligenţei emoţionale;
3

Evaluarea La sfârşitul cursului.  dezvoltarea competenţei de a analiza modelele inteligenţei emoţionale. 4 . Obiective generale  definirea conceptului – inteligenţa emoţională. Proiectaţi un program educaţional centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copiilor care să cuprindă şi argumentarea necesităţii implementării acestuia în şcoală. să rezolvaţi aplicaţiile aflate la finalul acestora. componentele şi modalităţile de îmbunătăţire a acesteia. 1: Inteligenţa emoţională – delimitări conceptuale  tema nr. dar mai ales.2. 5: Dinamica inteligenţei emoţionale  tema nr.1.  formarea unei atitudini critice şi responsabile faţă de problematica educaţiei inteligenţei emoţionale. fiecare participant va primi o notă obţinută din următoarele două teme (acestea au pondere egală): 5. 2: Modelele inteligenţei emoţionale  tema nr. ca după ce parcurgeţi fundamentele teoretice prezentate în cadrul fiecărei teme. Oferiţi 12 argumente pro şi/sau contra privind modul în care nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale influenţează pozitiv comportamentul profesional al cadrului didactic din învăţământul primar.2 Aplicaţii Este recomandabil. 4. evaluările de la finalul fiecărei teme. elaboraţi o reflecţie personală privind efectele personale şi profesionale apărute ca urmare a participării dvs. la cursul Educaţia inteligenţei emoţionale. promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul copiilor. 4: Caracteristicile copiilor şi adulţilor cu inteligenţă emoţională ridicată  tema nr. 5.1 Fundamente teoretice Cursul Educaţia inteligenţei emoţionale conţine următoarele şapte teme:  tema nr. 3: Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi diferitele aspecte ale vieţii psihice  tema nr.  dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode didactice specifice dezvoltării inteligenţei emoţionale în contexte variate. 3. 5. 7: Educaţia inteligenţei emoţionale – exerciţii provocative 4. Structura cursului 4. 6: Programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale  tema nr. După ce aţi parcurs toate informaţiile şi aplicaţiile din curs. deoarece ele au rolul de a vă ajuta la aprofundarea informaţiilor despre inteligenţa emoţională.

Mergând pe aceeaşi idee.  identifice componentele inteligenţei emoţionale. acesta 5 . ca urmare a faptului că au fost separate de mamele lor. John D. 1 1. În anul 1990. Conţinutul detaliat 4.TEMA NR. precum şi în rezolvarea problemelor cu conotaţii emoţionale. două articole despre inteligenţa emoţională.  descrie principalele modele ale inteligenţei emoţionale propuse de diverşi autori. Salovey. Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să definească conceptul de inteligenţă emoţională. Denumirea: Inteligenţa emoţională – delimitări conceptuale 2. Prima utilizare academică a termenului de inteligenţă emoţională aparţine lui Wayne Leon Payne. 2004). în anul 1966. Ei au descoperit că unii oameni sunt mai pricepuţi în identificarea emoţiilor proprii şi a celor din jur.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  analizeze comparativ cele trei modele ale inteligenţei emoţionale. în 1986. dezvoltând totodată o teorie a inteligenţei emoţionale. Roberts. Mayer şi Peter Salovey. Ca urmare. relating to fear. 2. Leuner aduce în discuţie problema femeilor care îşi resping rolurile sociale. care l-a inclus şi în titlul tezei sale de doctorat: A study of emotion: Developing emotional intelligence: Self-integration.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul copiilor. Un alt nume în domeniul inteligenţei emoţionale este David Caruso care a continuat munca de cercetare începută de Mayer şi Salovey. Leuner. pain and desire (Mayer. 3. Caruso. 2002). 4.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  definească conceptul de inteligenţă emoţională. În lucrarea sa. la vârste fragede. au încercat să dezvolte o metodă ştiinţifică de măsurare a diferenţelor dintre oameni în ceea ce priveşte abilităţile în domeniul emoţiilor. scris de medicul B. Zeidner. în care conceptul este definit în mod explicit.1 Fundamente teoretice Termenul de inteligenţă emoţională apare pentru prima oară într-un articol psihiatric Emotional Intelligence and Emancipation.  să descrie conceptul de inteligenţă emoţională şi componentele acesteia. Competenţe profesionale oferite 2. 2. publică. Leuner sugerează că acestea au inteligenţă emoţională scăzută şi le prescrie tratamentul cu LSD (Matthews.

401). detronând inteligenţa academică. Autorul a mai scris o serie de lucrări în care prezintă relaţia dintre acest concept şi aplicaţiile sale în afaceri. sub impactul mediatic de care s-a bucurat. în cel al opiniei publice scăzând astfel din valoarea ştiinţifică a conceptului. Mayer şi Peter Salovey. Salovey. 2000. Goleman a preluat. Diversitatea modelelor inteligenţei emoţionale a determinat clasificarea acestora. Primul model. prezentat de John D. Salovey. 2006). Abordarea lui Goleman are meritul de a fi adus în prim plan un aspect din psihologie. Interesul alocat de către opinia publică conceptului de inteligenţă emoţională s-a datorat şi faptului că D. The Times Magazine. apud Lyusin. Popularizarea termenului de inteligenţă emoţională a fost făcută în 1995 de către Daniel Goleman. precum şi mai multe articole apărute într-una din cele mai citite publicaţii americane.  modelele mixte – modelele care abordează inteligenţa emoţională ca fiind o combinaţie între abilităţile cognitive şi trăsăturile de personalitate (Mayer. inteligenţa emoţională este privită ca fiind o caracteristică a personalităţii. David Caruso şi Peter Salovey (1999) au făcut deosebirea între:  modelul abilităţilor – modelul dezvoltat de ei care interpretează inteligenţa emoţională ca fiind o abilitate cognitivă. Din păcate. p. Modelul lui Bar-On a introdus o schimbare în interpretarea conceptului . John D.sugerează că inteligenţa emoţională este o adevărată formă de inteligenţă. le-a adaptat la nivelul de înţelegere al opiniei publice.1.1. popularizând un concept ştiinţific într-o manieră empirică. Goleman a accentuat ideea conform căreia inteligenţa emoţională este unul dintre cei mai puternici predictori ai succesului în viaţă. cuprindea abilităţile cognitive asociate cu procesarea informaţiilor emoţionale. care. însă. Această interpretare poate fi considerată extremă deoarece validitatea modelului este discutabilă: în general. iar dacă. odată cu publicarea best-seller-ului său intitulat Emotional intelligence. rezultatele cercetărilor lui Mayer şi Salovey publicate în diverse studii de specialitate. nu a fost măsurată în mod ştiinţific până când nu s-a început munca de cercetare. Why it can matter more than IQ. Cele trei modele concurente ale inteligenţei emoţionale 6 . Caruso.a accentuat rolul trăsăturilor de personalitate şi a exclus abilităţile cognitive din structura inteligenţei emoţionale. 1. sunt prezentate trei modele ale inteligenţei emoţionale (Mayer. neomologat încă ştiinţific şi aflat în plină dezbatere academică. Practic. Caruso. Mayer. inteligenţa este înţeleasă ca o caracteristică cognitivă fiind asociată cu procesarea informaţiilor. 1999. Tab. abordarea lui Goleman a dus la o mutare a conceptului de inteligenţă emoţională din planul mediului academic. termenul de inteligenţă devine inadecvat. În tabelul 1. Astfel.

p. Gestionarea relaţiilor  îndemânarea de a mânui emoţiile celorlalţi. Asimilarea emoţiilor în gândire  emoţiile preced gândurile.  interacţiunea facilă cu alţii. B. 1995. Abilităţi intrapersonale  conştiinţa de sine emoţională.  abilitatea de a înţelege relaţiile asociate de schimbarea emoţiilor. Scala adaptabilităţii ce în ce mai mult. limbaj. Tipul de model Mixt Mixt Astfel. A. Abilitate A.  respectul de sine. anxietatea. Reglarea reflectivă a emoţiilor  abilitatea de a fi deschis faţă de sentimente. Salovey. Înţelegerea şi analizarea emoţiilor  abilitatea de a eticheta emoţiile.  abilitatea de a se auto calma. definim inteligenţa emoţională ca fiind abilitatea de a percepe şi a exprima emoţii. 1997. 1990. p.  fericirea  acordarea la nevoile sau  optimismul.  responsabilitatea socială.  abilitatea de a întrerupe  empatia. Automotivaţia  testarea realităţii. D.14) Domenii majore de abilităţi şi exemple specifice A. iritabilitatea sau proasta dispoziţie care cresc din C. precum şi abilitatea de a automotivare” … şi … „Există un cuvânt demodat pentru grupul de abilităţi care reprezintă inteligenţa emoţională: caracter. în artă. în gândurile şi sentimentele sale  identificarea şi exprimarea emoţiilor în alţii. competenţe şi aptitudini care influenţează abilitatea cuiva de a avea succes în gestionarea cererilor şi presiunilor ambientului. Managementul emoţiilor  mânuirea sentimentelor astfel B. D. 1997) iar modelele mixte tratează abilităţile mentale şi diverse 7 . servirea unui scop. Scala managementului  întârzierea gratificărilor şi sufocarea impulsivităţii.Mayer şi Salovey (1997) Bar-On (1997) Definiţia generală „Inteligenţa emoţională este … o dispunere de capacităţi noncognitive. C.  organizarea emoţiilor pentru  flexibilitatea. şi de a gestiona emoţiile personale şi ale altora. modelul abilităţii mentale se concentrează pe emoţiile înseşi şi interacţiunile lor cu gândurile (Mayer. xii) (Goleman.  asertivitatea.” Goleman (1995) „Inteligenţa emoţională este setul de abilităţi care stabileşte în ce mod percepţia umană şi înţelegerea variază ca acurateţe. Dispoziţia generală  conştiinţă empatică.” (Mayer. dorinţele celorlalţi. etc. stresului  capacitatea de a se afla în stare  toleranţa la stres. 28) (Bar-On. B. inclusiv emoţiile complexe şi sentimentele simultane.  rezolvarea problemelor. de a înţelege şi de a raţiona despre emoţii. zelul şi perseverenţa. E.  abilitatea de a monitoriza şi de a regla emoţiile cu scopul de a promova dezvoltarea emoţională şi intelectuală. D. p. Abilităţi interpersonale încât ele să fie corespunzătoare. Perceperea şi exprimarea emoţiilor  identificarea şi exprimarea emoţiilor în starea cuiva.  monitorizarea sentimentelor din moment în moment. de a asimila emoţiile în gânduri.  independenţa. Mai general. C.  relaţiile interpersonale. Recunoaşterea emoţiilor în alţii E. Salovey. de „curgere”. 1997) „Abilităţile numite aici inteligenţă emoţională includ autocontrolul.  controlul impulsurilor.” (Goleman 1995.  emoţiile sunt generate ca ajutoare pentru memorie şi raţionament. Cunoaşterea emoţiilor  recunoaşterea unui sentiment atunci când acesta se întâmplă.

.. . …………………………………………………………………………………………......... 8 ........ Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc? Model Mayer şi Salovey (1997) Asemănări Deosebiri Bar-On (1997) Goleman (1995) 4..........2.. în cartea sa publicată în anul 1996... …………………………………………………………………………………………..........................alte caracteristici cum ar fi motivaţia...2.. acesta a oferit definiţiile sale ca fiind alternative la cele existente deja..................... stările conştiinţei şi activitatea socială ca o singură entitate (Bar-On 1997............................... 5..........................1............................ . În opinia lui Steve Hein.. Goleman 1995)..... Descrieţi conceptul de inteligenţă emoţională şi componentele acesteia aşa cum sunt prezentate în cele teri modele prezentate în cadrul acestei teme.... persoana inteligentă din punct de vedere emoţional:  este conştientă de ceea ce simte ea şi ceilalţi şi ştie ce să facă în legătură cu aceste emoţii. există autori care oferă propriile definiţii inteligenţei emoţionale.................. Evaluarea 5..........2 Aplicaţii 4.............2......………….......  are conştiinţă emoţională...... Inteligenţa emoţională este …………………………………………………………....1. 5...2................. Ca urmare......…………............ sensibilitate şi capacitate de conducere care o ajută să maximizeze pe termen lung fericirea şi supravieţuirea..........  ştie să deosebească ce-i face bine de ce-i face rău şi cum să treacă de la rău la bine.......... 4........... Stabiliţi o ierarhie a acestor concepte descrise în funcţie de importanţa fiecăruia în procesul de predare-învăţare şi oferiţi cât mai multe argumente................ Astfel.................. Analizaţi comparativ cele trei modele ale inteligenţei emoţionale propuse de autorii prezentaţi mai sus............................

Emoţii şi Comportament (HEB) şi codirector al Centrului Yale pentru Cercetare Interdisciplinară asupra SIDA (CIRA). aceştia au propus o versiune iniţială a acestui model şi au definit inteligenţa emoţională ca fiind .  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent. cât şi pe ale altora.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  definească inteligenţa emoţională din punctul de vedere a diverşilor autori. Mayer şi Peter Salovey John D. John D. 4.abilitatea de a monitoriza. fiind şi bursier postdoctoral al Institutului Naţional de Sănătate Mentală la Universitatea Stanford. Denumirea: Modelele inteligenţei emoţionale 2. de-a le 9 .1. modelele de personalitate de integrare şi efectul personalităţii asupra vieţii individului. atât propriile sentimente şi emoţii.  să enumere limitele fiecărui model al inteligenţei emoţionale. Munca sa actuală priveşte inteligenţa emoţională. Conţinutul detaliat 4.. este Director al Departamentului de Sănătate a Laboratorului de Psihologie.1. Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să definească inteligenţa emoţională din punctul de vedere a diverşilor autori. În 1990. precum şi Preşedinte al Departamentului de Psihologie din cadrul Universităţii Yale. De asemenea.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  analizeze comparativ cele şase modele ale inteligenţei emoţionale. Mayer este profesor de Psihologie la Universitatea din New Hampshire şi a făcut parte din comitetul de redacţie al revistelor Psychology Bulletin şi Journal of Personality and Social Psychology. 2. 2.  descrie principalele modele ale inteligenţei emoţionale. Mayer şi Peter Salovey au fost primii care au introdus termenul de inteligenţă emoţională şi au pus la punct cel dintâi şi cel mai cunoscut model al inteligenţei emoţionale. Ei au pus bazele primului instrument de măsurare a inteligenţei emoţionale în funcţie de abilităţi.TEMA NR. Peter Salovey este profesor de Psihologie şi de Sănătate Publică şi Epidemiologie.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul elevilor. Competenţe profesionale oferite 2.1 Fundamente teoretice 4.  să identifice principalele contribuţii ale celor şase modele privind inteligenţa emoţională. John D.  identifice componentele inteligenţei emoţionale. 2 1. 3.

189). INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ Identificarea stărilor afective Facilitarea emoţională a gândirii / folosirea sentimentelor Înţelegerea sentimentelor Managementul emoţiilor Fig. 1.diferenţia şi de-a le folosi în scopul călăuzirii raţiunii şi acţiunii” (Salovey. 1997) Astfel.1. 1990.) se centrează asupra priceperii unei persoane de a recunoaşte informaţia afectivă şi astfel. Mayer şi Salovery au perfecţionat şi au clarificat modelul propus iniţial. Inteligenţa emoţională este un construct complex. Mayer şi Salovey. Salovey. fiind constituită din trei tipuri de abilităţi:  identificarea şi exprimarea emoţiilor. 10 . 2. Modelul abilităţilor inteligenţei emoţionale (Mayer.1. p.  abilitatea de a face diferenţa între expresii afective reale şi inventate. apud Caruso. În viziunea lor modelul abilităţilor inteligenţei emoţionale sau modelul celor patru ramuri (figura 1. Mayer. şi anume: 1.  utilizarea infomaţiilor emoţionale în gândire şi acţiune.  organizarea emoţiilor. de a înţelege emoţia şi informaţia de tip emoţional. 2001). de a accesa şi genera sentimente când acestea facilitează gândirea. şi de a regla sentimentele pentru dezvoltarea afectivă şi intelectuală” (Mayer şi Salovey. să realizeze raţionamente abstracte. a evalua şi de a exprima emoţiile. 1997. Această definiţie susţine patru componente (caracteristici sau abilităţi diferite) pe care autorii le-au numit ramuri. p. inteligenţa emoţională este definită ca fiind „capacitatea de a percepe.  abilitatea de a exprima emoţiile cu precizie. Identificarea stărilor afective – această ramură include:  abilitatea de a identifica sentimente. 306). iar versiunea îmbunăţăţită are la bază ideea că emoţiile conţin informaţii despre legăturile unei persoane cu alte persoane sau obiecte (Mayer. folosind-o. Facilitarea emoţională a gândirii / folosirea sentimentelor include:  capacitatea de a utiliza sentimentele pentru a redirecţiona atenţia spre evenimentele importante. 2002. Ulterior.

 capacitatea de a recunoaşte cauzele sentimentelor.  capacitatea de a rezolva problemele încărcate emoţional fără a înăbuşi neapărat stările afective negative (Mayer şi Salovey. p. În anul 1997. Spre deosebire de viziunea adoptată de Peter Mayer şi John Salovey.1. 4.2. Acest lucru se datorează noutăţii domeniului abordat (Hein. Ca urmare. Mayer şi Salovey. doctor la Universitatea din Tel Aviv. propunând totodată un model explicativ.  capacitatea de a folosi schimbările de dispoziţie ca mijloc de a evalua diferite puncte de vedere. Reuven Bar-On lansează propria definiţie a inteligenţei emoţionale. 307). 2005). Mayer de a fi publicat prima definiţie ştiinţifică a inteligenţei emoţionale. 2002. Mayer şi Salovey „s-au plasat în fruntea abordării ştiinţifice a inteligenţei emoţionale”. 4. Reuven Bar-On – este un psiholog evreu născut în America. că până şi criticile aduse unui model ca cel propus de Mayer şi Salovey sunt fondate. chiar şi de cele neplăcute. Reuven Bar-On Dr. în opinia acestuia. preluând un articol ştiinţific al lui Daus şi Ashkanasy. în ciuda rigurozităţii ştiinţifice a abordării propuse de cei doi teoreticieni ai inteligenţei emoţionale. dar Hein însuşi recunoaşte.  capacitatea de a determina dacă un sentiment este clar sau reprezentativ.  capacitatea de a utiliza diferite sentimente pentru a încuraja diferite soluţii pentru rezolvarea de probleme (de exemplu: a folosi starea de fericire pentru generarea unor idei noi sau pentru activarea creativităţii). 3.  capacitatea de a înţelege relaţiile dintre sentimente. Aceste componente alcătuiesc o ierarhie a căror niveluri sunt asimilate succesiv în ontogeneză. Înţelegerea sentimentelor include:  capacitatea de a înţelege sentimentele complexe şi „lanţurile” emoţionale cum se modifică emoţiile de la un stadiu la altul. care a creat un instrument pentru evaluarea inteligenţei emoţionale denumit Bar-On Emotional Quotient Inventory. detaşându-se clar din categoria celor care oferă propriile definiţii inteligenţei emoţionale fără a avea un suport ştiinţific extrem de bine întemeiat. 1997. Bar-On nu îşi propune să operaţionalizeze conceptul de inteligenţă emoţională din perspectiva unei 11 . apud Caruso. Fiecare componentă se referă atât la propriile emoţiile. cât şi la emoţiile altor persoane. Managementul emoţiilor include:  capacitatea de a fi conştient de sentimentele altcuiva. Critica survine însă în ceea ce priveşte modalitatea de măsurare a acestui concept. capacitatea de a genera emoţii / stări afective pentru a uşura luarea deciziilor. Psihologul Steve Hein atrage atenţia asupra meritelor lui Peter Salovey şi John D.

1997.aptitudini care să exprime legătura dintre afectivitate şi cogniţie.2. 2. competenţe şi deprinderi noncognitive.  Respectul de sine – respectarea şi acceptarea propriei persoane. Domeniul interpersonal se referă la capacitatea de a stabili şi întreţine relaţii interpersonale. Ca urmare. DOMENIUL INTRAPERSONAL DOMENIUL INTERPERSONAL MANAGEMENTUL STRESULUI ADAPTABILITATEA STAREA GENERALĂ PERFORMANŢE EFECTIVE Fig.  Independenţa – autocontrolul şi independenţa emoţională.  Caracterul asertiv – exprimarea directă şi constructivă a gândurilor şi sentimentelor. înţelege şi aprecia sentimentele celorlalţi. inteligenţa emoţională reprezintă o gamă de „capacităţi.2. în modelul acestui autor există o perspectivă largă de abordare a conceptului de inteligenţă emoţională. ci mai degrabă să determine ce le ajută pe anumite persoane să reuşească în viaţă. care influenţează posibilitatea unei persoane de a face faţă cererilor şi presiunilor din mediu. 1. 52). Este alcătuit din:  Conştiinţa emoţională de sine – recunoaşterea propriilor emoţii şi a impactului pe care un anumit comportament îl are asupra celorlalţi. Modelul Bar-On pentru inteligenţa emoţională 1.). de a colabora cu alte persoane. Acesta cuprinde:  Empatia – a conştientiza. 12 . Modelul Bar-On pentru inteligenţa emoţională cuprinde cinci domenii de competenţă şi cincisprezece trepte / subcomponente (figura 1. Atributul emoţional este utilizat pentru a accentua ideea că acest tip specific de inteligenţă diferă de inteligenţa cognitivă” (Bar-On.  Responsabilitatea socială – cooperarea activă şi constructivă cu ceilalţi. p. În accepţiunea lui Reuven Bar-On. Domeniul intrapersonal se referă la capacitatea de autocunoaştere şi autocontrol.  Împlinirea de sine – recunoaşterea propriului potenţial şi autorealizarea.

2005). pp. 4. Teoria lui Bar-On a suscitat critici în lumea academică. Fiind ziarist la New York Times. furnizează în opinia lui Reuven Bar-On. 3. de a se motiva şi de a avea un bun management a propriilor impulsuri spontane dar şi a celor apărute în relaţiile interpersonale 13 . 2000. 2003.1. suprapunându-se peste factori de personalitate (Mayer. Caruso. o imagine mai echilibrată asupra nivelului de inteligenţă al unei persoane (Bar-On.  Flexibilitatea – adaptarea sentimentelor. el a avut posibilitatea să extindă înţelesul conceptului de inteligenţă. În ciuda ariei largi de acoperire a modelului teoretic. Relaţiile interpersonale – menţinerea şi întreţinerea relaţiilor interpersonale pozitive. 402). Domeniul stării generale are două trepte:  Optimismul – menţinerea unei atitudini pozitive. precum şi pe ale celorlalţi. 2004. fiind preocupat de studiul creierului.  Controlul impulsurilor – a rezista sau a amâna impulsivitatea. Peter Salovey şi David Caruso consideră că teoria lui Bar-On vizează ceva mult mai larg decât inteligenţa emoţională. tocmai datorită faptului că autorul accentuează ideea de noncognitiv. Domeniul adaptabilităţii se referă la capacitatea de a flexibiliza şi de a rezolva diverse probleme. utilizând termenul de inteligenţă emoţională. gândurilor şi acţiunilor la realitate. Salovey. p. p.3. dar că acest succes este produsul final a ceea ce se străduieşte să realizeze persoana. Cuprinde următoarele trepte:  Toleranţa la stres – a face faţă în mod constructiv stresului. John Mayer.  Fericirea – a simţi satisfacţie privind propria viaţă (Stein. 5. Book. alături de coeficientul de inteligenţă. Daniel Goleman (1995) a definit inteligenţa emoţională ca fiind capacitatea unei persoane de a-şi recunoaşte propriile emoţii şi sentimente.  Soluţionarea problemelor – conştientizarea problemelor şi colaborarea pentru rezolvarea acestora. apud Mayer. Autorul e de părere că inteligenţa emoţională se asociază mai degrabă cu potenţialul de a avea succes. Reuven Bar-On este destul de prudent în a emite pretenţii exagerate asupra componentelor ce alcătuiesc inteligenţa emoţională. Caruso. 21-23). Salovey. popularizându-l în reviste fără profil ştiinţific. 203). 1997. decât cu succesul în sine. 4. fără ca operaţionalizarea acestui concept să vizeze vreun element legat de inteligenţă (Hein. Domeniul administrării stresului se referă la capacitatea de adaptare la stres şi autocontrol. Cele trei trepte ale acestui domeniu sunt:  Testarea realităţii – a vedea lucrurile aşa cum sunt în realitate. creativităţii şi comportamentului. Daniel Goleman Daniel Goleman – a urmat cursurile Facultăţii de Psihologie din Harvard. El susţine că aceste componente prezic succesul în viaţă. Coeficientul de inteligenţă emoţională.

 caută idei noi din surse cât mai diverse.  are puterea să-şi susţină propria părere chiar dacă ceilalţi au altă opinie. Why it can matter more than IQ. pp.  poate să-şi păstreze calmul şi fermitatea în momentele dificile.  îşi respectă angajamentele şi îşi ţine promisiunile.  recunoaşte modalitatea în care emoţiile şi sentimentele îi pot afecta performanţele. spune şi face. capacitatea de a amâna satisfacţiile şi abilităţile sociale. Tab.2.  are o conduită morală. În viziunea lui Goleman.  este conştientă de propria valoare. 26 – 216) Dimensiunea Competenţă Percepţia propriei vieţii afective Descrierea persoanei  recunoaşte propriile emoţii şi motivul acestora. perseverenţa.  ştie să-şi gestioneze impulsivitatea.(Goleman. Astfel.  are simţul umorului. 2004. modelul său a fost cunoscut în toată lumea. Cartea lui Emotional intelligence.  adoptă atitudini ferme chiar dacă ceilalţi nu o aprobă.  generează idei noi.  este sinceră şi inspiră încredere. 1.  este încrezătoare în propriile forţe. 14 CONŞTIINŢA DE SINE Autoevaluarea corectă Încrederea în sine Autocontrolul STĂPÂNIREA DE SINE Onestitatea / credibilitatea Conştiinciozitatea Adaptabilitatea Spiritul inovator . publicătă în anul 1995. el a reunit abilităţile cognitive.  îşi recunoaşte propriile greşeli. a devenit faimoasă şi astfel.2. Domeniile şi competenţele personale şi sociale ale inteligenţei emoţionale (sintetizat după Goleman. gândeşte.  e capabilă să stabilească priorităţi şi să răspundă adecvat schimbărilor.  adoptă atitudini ferme chiar dacă ceilalţi se opun.  se poate concentra chiar şi în situaţii tensionate.  este hotărâtă şi capabilă să ia decizii în condiţii de incertitudine sau presiune.  este flexibilă în perceperea diverselor evenimente. este extrem de folositor pentru înţelegerea importanţei inteligenţei emoţionale în activităţile profesionale şi cuprinde 5 dimensiuni cărora le corespund 25 de competenţe emoţionale şi sociale. cu trăsături de personalitate. 318).  acceptă feed-back-urile constructive şi doreşte să se autoperfecţioneze.  are mai multe perspective şi îşi asumă riscurile datorate modului ei de a gândi. 2004.  identifică legătura între ceea ce simte. din modelul ilustrat de Salovey şi Mayer.  îşi adaptează acţiunile în funcţie de conjunctură. Mayer (1990) privind componentele inteligenţei emoţionale. Autorul a dezvoltat un model pornind de la lucrările lui Peter Salovey şi John D.  găseşte soluţii originale.  este conştientă de propriile puteri şi limite.  învaţă din propriile experienţe.  se consideră responsabilă faţă de obiectivele pe care şi le-a propus. modelul adaptat de el. la care a adăugat alte câteva: optimismul. Relaţiile dintre domeniile şi competenţele personale şi sociale ale inteligenţei emoţionale sunt prezentate în tabelul 1. p.

 apreciază şi recompensează realizările celorlalţi. comunică fără reţineri şi doreşte ca înţelegerea să fie reciprocă. MOTIVAŢIA Implicarea Iniţiativa Optimismul A-i înţelege pe ceilalţi A-i ajuta pe ceilalţi să evolueze Orientarea în serviciile publice Valorificarea diversităţii EMPATIA Discernământ politic SOCIABILITATEA Exercitarea influenţei Comunicarea 15 .  dacă i se solicită.  întreţine relaţii cordiale cu persoane de diverse origini pe care îi respectă.  înţelege diferitele puncte de vedere despre viaţă.  interpretează corect realitatea internă sau externă a organizaţiei.  acţionează mai mult decât i se cere sau se aşteaptă de la ea.  este centrată pe rezultate dorind să-şi atingă obiectivele.  înţelege forţele care determină formarea punctelor de vedere şi acţiunile clienţilor sau concurenţilor.  caută diverse mijloace prin care să satisfacă clienţii şi să-şi asigure fidelitatea.  este dornică să-şi aducă contribuţia la realizarea obiectivelor de grup.  este flexibilă privind regulile dacă este în interesul grupului.  este capabilă să convingă.  se informează permanent pentru a găsi soluţii noi.  se foloseşte de dramatismul unor evenimente pentru a sublinia propriile opinii.  se opune prejudecăţilor şi intoleranţei.  ia decizii şi precizează opţiunile în funcţie de valorile grupului.Dimensiunea Competenţă Dorinţa de a reuşi Descrierea persoanei  îşi propune obiective stimulatoare şi îşi asumă riscuri calculate.  ştie să asculte.  este sensibilă la emoţiile celorlalţi şi ştie să asculte. identifică şi vine în întâmpinarea cerinţelor unui client.  identifică cu uşurinţă relaţiile-cheie de putere.  oferă feed-back constructiv şi identifică nevoile de dezvoltare ale celorlalţi.  ştie să capteze atenţia celorlalţi.  priveşte nereuşitele ca pe ceva ce poate fi modificat şi ca pe o dificultate personală.  înţelege punctele de vedere ale celorlalţi.  anticipează. oferă cu plăcere consultanţă.  oferă consultanţă şi asistenţă celor din jur.  îi ajută pe cei din jur şi le înţelege nevoile şi sentimentele.  înregistrează mesajele emoţionale şi se adaptează cu uşurinţă.  descoperă reţele sociale importante.  foloseşte strategii complexe pentru a obţine consens şi sprijin.  priveşte diversitatea ca pe o oportunitate.  abordează situaţiile dificile într-un mod direct şi franc.  are puterea de a-i mobiliza şi pe ceilalţi.  este dispusă la sacrificii personale pentru a atinge obiectivele grupului.  caută oportunităţi pentru atingerea obiectivelor grupului.  identifică imediat oportunităţile.  perseverează în atingerea obiectivelor chiar dacă apar obstacole sau nereuşite.  încurajează comunicarea deschisă şi este receptivă.  învaţă cum să-şi îmbunătăţească performanţele pentru a-şi depăşi limitele.

 creează şi menţine relaţii personale cu partenerii.  caută soluţii de tipul câştig / câştig.  anticipează posibilele conflicte sau neînţelegeri şi evită escaladarea lor.  alege relaţiile avantajoase pentru ambele părţi. spiritul de echipă şi implicarea. stăpânirea de sine (echilibrul interior sau autocontrolul).  colaborează împărtăşind planuri. generice şi necesare dar nu suficiente. Astfel el devine primul care susţine existenţa unui substrat neurologic al inteligenţei emoţionale.  creează o atmosferă prietenoasă de cooperare. Goleman e de părere că.  antrenează membrii echipei să participe activ şi cu entuziasm. în acelaşi timp. interdependente.  susţine necesitatea schimbării şi îi antrenează şi pe ceilalţi. ierarhizate. Inteligenţa emoţională a unei persoane determină potenţialul pe care aceasta îl are pentru a-şi însuşi abilităţile practice bazate pe următoarele elemente: conştiinţa de sine (percepţia propriilor emoţii.  conduce folosind exemplul personal. depinde de celelalte (Goleman. distincţia între inteligenţa emoţională şi inteligenţa cognitivă se relevă la nivel cerebral prin distincţia dintre activitatea neocortexului şi cea a sistemului limbic. din acest punct de vedere.  construieşte relaţii strânse.  construieşte identitatea echipei. manifestarea inteligenţei emoţionale are ca 16 .  preia iniţiativa de a conduce în funcţie de situaţie şi nu de postul deţinut. pe care le leagă de conceptul de inteligenţă emoţională. pp.  modelează schimbarea aşteptată din partea altora.  recunoaşte nevoia de schimbare şi înlătură barierele. Arta conducerii SOCIABILITATEA Catalizarea schimbărilor Crearea de legături Colaborarea şi cooperarea Munca în echipă Competenţele personale şi sociale ale inteligenţei emoţionale sunt: independente.  acordă atenţie creării de relaţii centrându-se pe propriile atribuţii.  cultivă şi întreţine relaţii interpersonale. empatia şi sociabilitatea.  elaborează şi susţine cu entuziasm o viziune şi o misiune comună. reacţii şi capacităţi). 2004.  protejează echipa şi reputaţia ei considerând că meritele sunt comune. Daniel Goleman preia o serie de cercetări din neuropsihologie. sentimente. În schimb. informaţii şi resurse.  provoacă diverse discuţii pentru clarificarea situaţiei. raţionamentul abstract şi percepţia spaţială. adică componentele măsurabile ale coeficientului de inteligenţă. amicale. cooperarea şi întrajutorarea în echipă. Distincţia dintre competenţele ce au la bază inteligenţa emoţională şi abilităţile cognitive pure poate fi făcută mult mai uşor datorită descoperirilor recente ale neuroştiinţelor. au corespondenţă în ariile neocortexului.  cultivă respectul.  sesizează şi valorifică oportunităţile de colaborare.Dimensiunea Competenţă Managementul conflictelor Descrierea persoanei  foloseşte tactul şi diplomaţia în cazul persoanelor dificile sau a situaţiilor stresante. Fiecare element are propria-i contribuţie la obţinerea unei performanţe dar. Autorul subliniază ideea că fluenţa verbală. 24-26).  coordonează acţiunile celorlalţi fără a le diminua responsabilităţile. motivaţia.

1. Salovey. fără ca autorul să îşi fi adus contribuţia în lumea academică. nu îi conferă acesteia o bază solidă din punct de vedere ştiinţific. Astfel. De altfel. afirmaţiile legate de faptul că inteligenţa emoţională poate prezice succesul în diferite aspecte ale vieţii la un nivel corelaţional mai mare de r = 0. Eysenck atrage atenţia că modelul lui Goleman „reprezintă tendinţa absurdă de a clasa aproape orice tip de comportament. abordarea teoretică. 2001. Mai mult. p. ca inteligenţă” (Eysenck. Deşi Goleman a preluat din cercurile ştiinţifice cercetări valide şi riguroase.31). La modul general. consideră Goleman. 4.substrat circuitele neurologice care pornesc de la sistemul limbic. Rogers. p. în viziunea sa de succesul acasă. Criticile cele mai dure îndreptate asupra lui Daniel Goleman au vizat aşa cum era de aşteptat. până la deprinderea regulilor nescrise ale succesului în politică (Goleman. În baza elementelor identificate ca fiind componente ale inteligenţei emoţionale. criticii lui Goleman susţin că interesul din ce în ce mai mare alocat inteligenţei emoţionale s-ar datora tocmai afirmaţiilor acestuia. 403). Maslow. Eysenck consideră că felul în care Goleman şi-a construit teoria. May şi C. reunind sub acelaşi registru elemente de psihologie. Lucrările lui Goleman s-au vrut în primul rând a fi populare.45. la şcoală şi la muncă. trec prin amigdală şi se extind în tot creierul. 2000. Caruso. p.4. Daniel Goleman şi-a permis să facă o serie de previziuni extrem de optimiste asupra modelului său. de la dragoste şi relaţii intime. teoria lui este produsul reunirii cercetărilor din diverse domenii ale psihologiei. În ciuda popularităţii de care s-a bucurat în rândul opiniei publice. R. tocmai de aceea. ajungând până la cortexul prefrontal (Cherniess. Peter Salovey şi David Caruso consideră că „dacă ar exista într-adevăr o singură entitate psihologică care să prezică succesul la un asemenea nivel. neuropsihologie sau filozofie orientală. efectuând cercetări asupra relaţiei dintre inteligenţa emoţională şi eficienţa liderilor. 2001. pe înţelesul tuturor. Jeanne Segal Jeanne Segal – este doctor în psihologie şi are peste 30 de ani de experienţă în psihologia clinică experimentală unde a desfăşurat numeroase cercetări inspirate din teoriile şi studiile lui A.53). acesta susţine că un nivel înalt al inteligenţei emoţionale duce la mai puţină agresivitate şi decizii mai bune în ceea ce priveşte comportamentele de risc. Goleman s-a axat pe importanţa contribuţiei inteligenţei emoţionale în leadership. inteligenţa emoţională e responsabilă. acest lucru ar depăşi orice descoperire dintr-un secol de cercetare în domeniul psihologiei” (Mayer. Ulterior. John Mayer. climatul şi performanţa organizaţională. 17 . 2000). Goleman. Totodată. inteligenţa emoţională conferă un avantaj în oricare domeniu al vieţii. propusă de Daniel Goleman a fost una dintre cele mai criticate în mediul academic deoarece i se impută lipsa de acurateţe şi rigurozitate ştiinţifică.

În anul 1997, Jeanne Segal a propus în cartea sa Raising your emotional intelligence propria viziune privind inteligenţa emoţională. Astfel, o persoană cu inteligenţă emoţională ridicată dispune de următoarele patru calităţi emoţionale: conştientizarea emoţiilor (trăirea autentică a propriilor emoţii), acceptarea emoţiilor (asumarea responsabilităţii propriilor trăiri afective), conştientizarea activă a stărilor afective (exteriorizarea emoţiilor şi conştientizarea stărilor afective, a cauzelor acestora, a realităţii contextuale şi existenţa unui echilibru interior al persoanei) şi empatia (trăirea propriei experienţe emoţionale dar raportată la sentimentele şi la nevoile celorlalţi). În partea a doua a cărţii sale, autoarea prezintă modalitatea în care nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale influenţează viaţa în cuplu şi în familie (tabelul 1.3.).
Tab. 1.3. Influenţa coeficientului emoţional (EQ) în dragoste şi în familie Persoana cu EQ ridicat Caracteristicile persoanei

 preţuieşte toate sentimentele pe care le are faţă de partener;  menţine buna-dispoziţie în cuplu;  îşi exprimă cu uşurinţă emoţiile faţă de partener;  acordă dragoste şi sprijin partenerului; Partenerul de cuplu  foloseşte schimbarea ca fiind o oportunitate de consolidare a relaţiei;  participă activ la consolidarea cuplului;  recunoaşte şi îşi cere scuze când greşeşte;  denotă empatie faţă de partener;  transformă obstacolele în oportunităţi nu în probleme.  are grijă de propria sănătate pentru a putea avea grijă de ceilalţi;  este un bun ascultător dacă vrea să fie şi el auzit;  pledează pentru dreptul de a alege;  promovează generozitatea; Membrul unei  îşi asumă responsabilitatea pentru ceea ce comunică nonverbal; familii  nu încearcă să rezolve problemele în locul celorlalţi membrii;  impresionează prin fapte nu numai prin vorbe;  îşi recunoaşte propriile greşeli faţă de ceilalţi;  descoperă de ce are nevoie fiecare;  este generos când oferă dovezi de iubire.  ştie că nu poate împărtăşii ceea ce ştie dacă el nu oferă un bun exemplu;  este receptiv să înveţe de la proprii copii; Părintele  este atent să nu promoveze aceleaşi greşeli;  recunoaşte faţă de copii când greşeşte;  oferă siguranţă, afecţiune şi fericire.

4.1.5. K.V. Petrides şi Adrian Furnham
K.V. Petrides şi Adrian Furnham – sunt psihologi şi cercetători în cadrul Institutului de Educaţie al Universităţii din Londra.

18

K.V. Petrides şi Adrian Furnham au susţinut că natura unui model este determinată mai ales de metodele folosite pentru măsurarea unui construct şi au propus o distincţie conceptuală clară între două tipuri de inteligenţă emoţională: 1. Inteligenţa emoţională privită ca abilitate / abilitatea cognitiv-emoţională (numită inteligenţa emoţională - abilitate sau inteligenţa emoţională - procesare informaţională) se referă la abilitatea propriu-zisă a persoanei de a recunoaşte, procesa şi utiliza informaţia de natură emoţională. Necesită folosirea testelor de performanţă cu răspunsuri corecte sau incorecte şi se referă în principal la domeniul abilităţilor cognitive. 2. Inteligenţa emoţională privită ca trăsătură / eficacitatea de sine emoţională (numită inteligenţa emoţională – trăsătură) se referă la o constelaţie de dispoziţii comportamentale şi elemente de autopercepţie, vizând abilitatea persoanei de a recunoaşte, procesa şi utiliza informaţia emoţională. Cuprinde elemente din domeniul personalităţii, ca empatia, impulsivitatea şi asertivitatea (Goleman, 1995), cât şi elemente din sfera inteligenţei sociale (Thorndike, 1920) sau personale (Gardner, 1938), ultimele două sub formă de abilităţi autopercepute. Este asociată cu evaluarea persistenţei comportamentului în diverse situaţii, poate fi măsurată folosindu-se chestionare auto-administrate şi se referă la domeniul personalităţii (apud Petrides, Furmham, 2001, pp. 426-427). Autorii au arătat că ambele tipuri de abordări au meritul lor. Prima dintre ele, care foloseşte ca modalitate de măsurare a conceptului, teste de performanţă, are o valoare predictivă, putând prognoza comportamente viitoare ce corelează semnificativ statistic cu rezultatele la testele de inteligenţă emoţională. Abordarea inteligenţei emoţionale ca şi construct de personalitate nu are valoare predictivă, ci măsurarea inteligenţei emoţionale, privită ca trăsătură de personalitate, poate avea valenţe explicative extrem de mari (Petrides, Frederickson, Furnham, 2004, p. 279). 4.1.6. Robert Wood şi Harry Tolley
Dr. Robert Wood şi Dr. Harry Tolley – sunt profesori la Şcoala Pedagogică de la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie.

Una dintre cele mai recente direcţii de abordare ale inteligenţei emoţionale este cea evidenţiată de Robert Wood şi Harry Tolley. În opinia acestora inteligenţa emoţională presupune:  o bună autocunoaştere, pentru ca persoana să-şi poată înţelege propriile trăiri şi să poată acţiona în consecinţă atunci când situaţia o cere. De exemplu, există momente când aceasta trebuie să-şi stăpânească emoţiile sau furia. Dacă ea nu se cunoaşte pe sine atunci nu ar şti ce simte şi nu ar exista autocontrolul necesar;  empatizarea cu celălalt în vedere unei mai bune înţelegeri a sentimentelor şi trăirilor acestuia, precum şi comunicarea propriilor gânduri fără lezarea celor din jur;

19

 motivaţia sau dorinţa de a persevera în faţa frustrărilor;  capacitatea de a interacţiona, de a comunica şi de a coopera cu cei din jur. Pornind de la lucrările lui Daniel Goleman, autorii menţionaţi au elaborat bateria de teste pentru aflarea profilului inteligenţei emoţionale (BTPIE) în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărei dintre cele 5 componente / domenii de aptitudini ale inteligenţei emoţionale (figura 1.3.).

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

CONŞTIINŢA DE SINE

AUTO REGLAREA

MOTIVAŢIA

EMPATIA

ABILITĂŢILE SOCIALE

Fig. 1.3. Componentele inteligenţei emoţionale (Wood, Tolley, 2003)

1. Conştiinţa de sine sau capacitatea persoanei de a-şi cunoaşte şi a-şi înţelege propriile sentimente include: respectul pentru propria persoană, adoptarea unei atitudini pozitive, sinceritatea faţă de propria persoană, evitarea accentuării rolului în viaţă doar a logicii şi raţiunii, ascultarea celor din jur şi înţelegerea influenţelor pe care persoana o are asupra celorlalţi. 2. Autoreglarea sau capacitatea unei persoane de a-şi dirija şi controla propria stare emoţională are ca şi laturi de bază: amânarea hotărârii şi înfrânarea impulsurilor, detaşarea de probleme, exprimarea sentimentelor într-o manieră asertivă, flexibilitatea şi dirijarea comunicării non-verbale. 3. Motivaţia sau capacitatea persoanei de a-şi canaliza propriile sentimente pentru atingerea anumitor scopuri are ca şi elemente de bază: dorinţa şi străduinţa de perfecţionare şi atingere a standardelor înalte, angajarea în atingerea propriilor scopuri, preluarea iniţiativei şi valorificarea oportunităţilor şi menţinerea atitudinii optimiste în faţa provocărilor. 4. Empatia sau capacitatea unei persoane de a identifica şi descifra sentimentele celorlalţi poate fi descompusă în patru elemente de bază: manifestarea sensibilităţii şi a înţelegerii faţă de ceilalţi oameni, raportarea la nevoile şi la binele celorlalţi, încurajarea progresului altor oameni şi implicarea în viaţa socială şi politică. 5. Abilităţile sociale sau capacitatea persoanei de a stabili şi întreţine relaţii interpersonale au trei elemente de bază: dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor interpersonale, comunicarea cu alte persoane şi munca împreună cu alte persoane.

20

 conştiinţa de sine poate influenţa motivaţia . Petrides şi Adrian Furnham Robert Wood şi Harry Tolley 4.2. precum şi limitele fiecărui model: Model John D. 14-29). Parcurgeţi caracteristicile prezentate în tabelul 1.  conştiinţa de sine la rândul ei. capacitatea persoanei de a folosi eficient o componentă fiind influenţată de măsura în care aceasta le stăpâneşte pe celelalte.Aceste componente nu funcţionează independent una de cealaltă.V.persoana care este capabilă să îşi identifice propriile sentimentele cel mai probabil le poate identifica şi pe ale celorlalţi. pp.3.2. influenţează empatia . etc.2.  abilităţile sociale sunt influenţate de conştiinţa de sine dar şi de empatie. astfel:  autoreglarea depinde de cunoaşterea proprie adică de conştiinţa de sine. dar şi a celor din anturajul acestora: 21 . Tolley.o persoană care îşi identifică cu acurateţe sentimentele dintr-un anumit moment are şi puterea de a acţiona (Wood. 2003. Mayer şi Peter Salovey Reuven Bar-On Contribuţii Limite Daniel Goleman Jeanne Segal K.2 Aplicaţii 4. şi notaţi care sunt avantajele copilului şi adultului cu EQ ridicat.1. 4. Studiaţi cu mare atenţie cele şase modele ale inteligenţei emoţionale propuse de autorii prezentaţi mai sus şi analizaţi care sunt contribuţiile.

Identificaţi pentru fiecare din cele şase modele ale inteligenţei emoţionale un simbol şi argumentaţi alegerea acestuia: a.. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. John D. ………………………………………………………………………………………………………. 5.2....... e... Evaluarea 5.………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. f.1.. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….. Daniel Goleman ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5.. Robert Wood şi Harry Tolley ………………………………………………………………………. Mayer şi Peter Salovey …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Reuven Bar-On …………………………………………………………………………………….V. Realizaţi propriul model al inteligenţei emoţionale şi prezentaţi care sunt în opinia dvs. K.. c. d. Petrides şi Adrian Furnham …………………………………………………………………..... 22 . componentele acesteia. Jeanne Segal ………………………………………………………………………………………. b. apoi definiţi-le.

1 Fundamente teoretice Odată cu introducerea conceptului de inteligenţă emoţională şi cu dezvoltarea sa teoretică. 2003. Inteligenţa emoţională şi performanţa şcolară Concluziile studiilor privind inteligenţa emoţională şi performanţa şcolară sunt divergente.TEMA NR. interesul s-a mutat înspre relaţia dintre inteligenţă emoţională şi diferite aspecte ale vieţii psihice şi implicaţiile ei în viaţa cotidiană.1.1. Competenţe profesionale oferite 2.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  identifice câştigurile pe termen lung a persoanelor cu inteligenţă emoţională ridicată. Conţinutul detaliat 4.de la succesul în carieră şi până la a fi plăcută de ceilalţi. 3.  să analizeze relaţia dintre nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale şi diferite aspecte ale vieţii psihice. Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să identifice importanţa implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor. Există cercetării care susţin ideea că inteligenţa emoţională este predictivă începând de la clasele şcolare cu rezolvarea de probleme (Ashkanasy. 4.  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent.  să descopere câştigurile pe termen lung a copiilor cu inteligenţă emoţională ridicată. 2.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul copiilor şi adolescenţilor.  argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor. 4. 23 . Dasborough. 2003. 3 1. Denumirea: Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi diferitele aspecte ale vieţii psihice 2. Brackett. Susţinătorii inteligenţei emoţionale argumentau că abilităţile emoţionale au un rol important în aproape toate compartimentele vieţii unei persoane .2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  explice avantajele unui nivel ridicat al inteligenţei emoţionale în cazul elevilor. Barchard.  descrie dezavantajele unui nivel scăzut al inteligenţei emoţionale în cazul elevilor. 2.

20 până la r = 0. În grupul celor cu IQ mic. ajutându-i să facă faţă mult mai uşor stărilor de stres emoţional şi anxietate. p. efectele inteligenţei emoţionale asupra performanţei academice variind ca o funcţie liniară a scorurilor IQ” (Petrides. cei cu scoruri mai mari la chestionarul de inteligenţă emoţională au avut rezultate mai bune decât cei cu scoruri mici la inteligenţă emoţională. Salovey. Ea face referire exclusiv la elevii cu o inteligenţă emoţională scăzută.Mayer. fără însă ca diferenţa să fie semnificativă statistic. în baza standardului naţional de evaluare din Marea Britanie. lucrurile au stat exact invers. 206) Într-un studiu efectuat de R. care se formau în cadrul şcolilor sau a programelor psihologice. deoarece inteligenţa emoţională nu pare a avea o influenţă evidentă asupra performanţei elevilor cu un IQ ridicat. DiGiuseppe. Autorii studiului au folosit TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire). A. 206). dar inteligenţa emoţională corelează cu notele sau calificativele şcolare la niveluri de doar r = 0. Furnham. mai degrabă decât ca aptitudine mentală. p. respectiv comportamentul deviant în mediul şcolar. inteligenţa emoţională ridicată constituie un avantaj în îmbunătăţirea performanţei. comparate fiind cu cele standard.V. Salovey. Mai mult. În grupul celor cu IQ peste medie. Lam. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 901 elevi de gimnaziu. Frederickson. K. Elevii cu IQ mic se află într-un mediu solicitant din 24 . DiGiuseppe (2002) vizând relaţia dintre inteligenţa emoţională şi performanţele şcolare ce presupun în mod explicit inteligenţa emoţională s-a găsit o corelaţie mai puternică. 287). Caruso. Cele mai mari scoruri s-au obţinut în aria de experimentare a emoţiilor. 2004. iar alături de acest chestionar s-au mai aplicat EPQ-ul şi un test de raţionament verbal. Inteligenţa emoţională a facilitat performanţa academică în mai mare măsură în cazul elevilor cu scoruri IQ mai mici. N.T. care s-ar putea afla sub presiune datorită diferenţelor dintre abilităţile lor şi cerinţele educaţionale. Furnham au abordat relaţia dintre inteligenţa emoţională şi performanţa şcolară. Această figură ilustrează procesul prin care inteligenţa emoţională ar putea modera relaţia dintre abilitatea cognitivă şi performanţa şcolară. Rezultatele studiului au relevat o „interacţiune biliniară între IQ şi inteligenţa emoţională. Rezultatele au fost peste medie.25 (Mayer. Au mai fost vizate calificativele obţinute de elevi. Kirby. 2002. respectiv nemotivate şi numărul de exmatriculări. p. în cazul fiecărui elev. pe care autorii l-au considerat reprezentativ pentru măsurarea coeficientului de inteligenţă (IQ). In contrast. pentru elevii cu un IQ scăzut. Caruso.). 2004.4. care evaluează inteligenţa emoţională ca şi construct de personalitate. comparativ cu cei cu scoruri IQ mai mari. apud Mayer. 2004. Petrides. Boone şi R. Au fost cuprinşi 90 de studenţi laureaţi. În majoritatea studiilor s-au consemnat diferenţe din punct de vedere al rezultatelor şcolare între elevii cu inteligenţă emoţională mare şi cei cu niveluri scăzute. 2003. 2002). Frederickson. numărul de absenţe motivate. scorurile înalte la inteligenţă emoţională corelau semnificativ cu acele calificative care erau mai mari (Boone. Autorii au explicat şi modul în care inteligenţa emoţională mediază relaţia dintre inteligenţă şi performanţa academică (figura 1.

2004. Furnham.punct de vedere intelectual care îi suprasolicită atât cognitiv. Acest lucru se reflectă implicit şi în calificativele şcolare obţinute (idem.4. p. Rolul moderator al inteligenţei emoţionale asupra realizărilor şcolare (Petrides. p. Cei care au inteligenţă emoţională mai mare sunt mai capabili să facă faţă stresului şi au relaţii sociale numeroase. impactul negativ al presiunii exercitate asupra performanţei academice se diminuează. cât şi emoţional. real. respectiv 30.M. ca urmare. de la profil uman. Acest lucru are repercusiuni pozitive asupra calificativelor sau notelor obţinute. elevii cu inteligenţă emoţională scăzută sunt incapabili să facă faţă în mod eficient presiunii psihologice exercitate de un mediu şcolar solicitant. am realizat o cercetare împreună cu M. Dihoru în care au fost implicaţi 120 de adolescenţi. Acestora li s-a solicitat să completeze individual 25 . 289). Frederickson. 288) În ceea ce priveşte relaţia dintre nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale şi preferinţa adolescentului pentru un anumit stil de învăţare. lucru datorat abilităţilor sociale şi de reglare a emoţiilor reduse. 1. Inteligenţă emoţională ridicată IQ scăzut Solicită resurse suplimentare Presiune ridicată - Performanţă şcolară Inteligenţă emoţională scăzută + IQ scăzut Solicită resurse suplimentare Presiune ridicată -- Performanţă şcolară Fig. Din contră. elevi în clasele a IX-a şi a XI-a. industrial şi SAM în număr egal.

adaptat de Roco. Formica.2. 4.2. versiunea pentru copii (Behavioral Assessment Scale for Children – Reynolds. Această cercetare nu aduce informaţii de specialitate originale în ceea ce priveşte conceptul de inteligenţă emoţională dar poate fi importantă pentru cercetările ulterioare privind o mai bună înţelegere a tot ceea ce înseamnă inteligenţa emoţională. Trinidad.21. consumul de alcool sau droguri şi/sau tutun (Brackett. pp. Aceasta a aplicat MEIS-ul (Multifactor Emotional Intelligence Scale) şi Scala de Evaluare Comportamentală. Rubin. 1998).01. începând cu factorii care pot influenţa buna dezvoltare a acesteia şi terminând cu efectele şi importanţa ei în obţinerea succesului de către adolescent atât pe plan personal cât şi pe plan profesional (Năstasă. Inteligenţa emoţională şi comportamentul deviant Spre deosebire de cercetările privind inteligenţa emoţională şi performanţa academică.. 2008.1. Rubin. Numeroşi cercetători au considerat că sunt necesare mai multe documentări pe lângă aceste studii pentru a se putea face o constatare asupra criteriului validităţii inteligenţei emoţionale.01 şi empatia → r = 0. Trinidad. 2001). Lopes.47. Salovey. Rezultatele obţinute indică faptul că preferinţa adolescentului pentru stilul de învăţare reflexiv este influenţată de nivelul de dezvoltare al anumitor componente ale inteligenţei emoţionale din modelul Wood şi Tolley. 2003. 1999. 4. în sensul că inteligenţa emoţională variază invers cu actele de violenţă din şcoli şi abuzul de droguri (Rubin. 2002). studiile vizând asocierea dintre inteligenţa emoţională şi comportamentul deviant au relevat un pattern unic şi consistent. testul pentru măsurarea coeficientului emoţional prin intermediul comportamentului – TQE (Segal. Caruso.următoarele probe: bateria de teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare al fiecărei componente a inteligenţei emoţionale şi realizarea profilului inteligenţei emoţionale – BTPIE (Wood. 1998. testul pentru evaluarea inteligenţei emoţionale – TIE (Goleman.1. Unul dintre cele mai relevante studii în acest sens este cel realizat de M. sau de abordarea teoretică a inteligenţei emoţionale de la care au pornit autorii cercetărilor. Tolley. Mayer. Caruso. 2001). Inteligenţa emoţională şi comportamentul Rezultatele unor studii preliminarii au indicat că inteligenţa emoţională scăzută are legătură cu implicarea în comportamente autodistructive precum comportamentul inadecvat sau violent. în timp ce o inteligenţă emoţională mai ridicată e asociată cu rezultate pozitive precum comportamentul prosocial.M. 2000) şi chestionarul pentru determinarea stilului de învăţare – CSIV (Vecchi. astfel: autoreglarea → r = 0.1999 Salovey. chestionarul pentru aflarea stilurilor de învăţare – CSI (Niculescu. Jhonson. chestionarul stilurilor de învăţare – CHM (Honey şi Mumford). Mayer. 1995. egalitatea între semeni şi relaţiile familiale (Mayer. 1998). Rice. p < 0. Concluziile studiilor au prezentat acelaşi pattern indiferent de tipul de instrument de măsurare utilizat pentru inteligenţa emoţională. 2001). 1999. Kamphaus. 1997) şi scala inteligenţei emoţionale – SIE (Schutte et al. dragostea părintească. p = 0. 80-84). Dihoru. 2003). 1992) unui număr de 50 de elevi şi profesorilor acestora. Johnson.1. Scala de Evaluare Comportamentală are rolul de 26 . 1999.

Swift a descoperit în urma analizei datelor obţinute că între scoruri înalte la ramura Managementul emoţiilor şi niveluri înalte ale agresivităţii psihologice există de asemenea. Au fost aplicate individual următoarele probe psihologice: bateria de teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare al fiecărei componente a inteligenţei emoţionale şi realizarea profilului inteligenţei emoţionale – BTPIE (Wood.05). 2004. 2004. testul pentru măsurarea coeficientului emoţional prin intermediul comportamentului – TQE (Segal. în combinaţie cu impulsivitate ridicată şi abilităţi sociale reduse. p < 0. Alimentaţie şi turism. Frederickson.a identifica gradul de agresivitate verbală şi fizică în mediul şcolar. Rezultatele studiului realizat de K. Rezultatele au relevat o corelaţie de r = -0. apud Mayer. Swift. absenţele nemotivate şi exmatriculări. Allsopp. adaptat de Roco.V. a fost corelată cu scorurile obţinute de acesta în urma răspunsurilor date la testul de inteligenţă emoţională. privind relaţia dintre inteligenţă emoţională. Medicină şi Ştiinţe Economice. Hosu am realizat o cercetare prin care ne-am propus identificarea existenţei unei relaţii între nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale şi agresivitatea la adolescenţi.I. A. p. p. adaptat de Clinciu) şi testul de evaluare a agresivităţii – TEA. p. pot fi implicate în diverse forme de comportament antisocial” (Petrides.G. În acest sens au fost implicaţi 120 de studenţi (74 de sex feminin şi 46 de sex masculin) din anul I de la următoarele specializări: IESC. 59 de persoane incluse într-un program de prevenire a violenţei au fost testaţi cu MSCEIT (Mayer. O altă cercetare centrată pe relaţia dintre inteligenţă emoţională şi comportament deviant a fost realizată de D. Salovey. Nivelul ridicat al autocontrolului îi determină pe adolescenţi să răspundă emoţional adecvat 27 . Furnham. N. 207). Caruso. Rezultatele au relevat o corelaţie semnificativă între scoruri mici obţinute la Percepţia emoţiilor şi un nivel ridicat de agresivitate psihologică (insulte şi torturi emoţionale). împreună cu R. Pornind de la aceste studii.20. 279).45 între nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale obţinut la MEIS şi rezultatul la Scala de Evaluare Comportamentală (Rubin. Petrides. Salovey. nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale influenţează agresivitatea (r = -0. Tolley. apud Mayer. performanţă şcolară şi comportament şcolar deviant. 2001). 207). Salovey and Caruso Emotional Intelligence Test).. 2003). testul pentru evaluarea inteligenţei emoţionale – TIE (Goleman. Fiecare subiect a avut sarcina de a completa Scala de Evaluare Comportamentală. Subiecţii. 2002. Easting. Pearson. asupra unui număr de 901 elevi de gimnaziu a scos în evidenţă corelaţia negativă dintre inteligenţa emoţională. 1985. 1995. în raport cu comportamentul unui alt coleg pe care îl cunoştea. Evaluarea făcută de către o persoană asupra unui al doilea subiect. 1999. chestionarul de impulsivitate (Eysenck. Frederickson. În mod neaşteptat. o corelaţie semnificativă din punct de vedere statistic (Swift. Caruso. 2004. 1998). Furnham. Autorii subliniază că un „nivel scăzut de eficacitate emoţională. În urma prelucrării statistice a rezultatelor s-a constatat că la adolescentul cu vârsta cuprinsă între 1820 de ani. 1997) şi scala inteligenţei emoţionale – SIE (Schutte et al.

Autoreglarea constă tocmai în amânarea actului agresiv posibil aici şi acum.27 cu media la purtare. Includerea şi gruparea subiecţilor în cadrul lotului de cercetare s-a făcut în baza următoarelor criterii: media generală obţinută pe primul semestru. Adolescentul cu un nivel ridicat al motivaţiei îşi va bloca sau amâna comportamentul agresiv şi va folosi energia psihică în detrimentul atingerii scopurilor propuse.51 cu media generală. acesta amânând impulsul în detrimentul luării unei decizii adecvate situaţiei. elevi în clasele a IX-a şi a XI-a. În aceeaşi direcţie se înscrie şi studiul realizat în colaborare cu A. într-o activitate care să-i permită adolescentului eliberarea energiei negative fără a prejudicia integritatea fizică sau psihică a acestuia. pp. format din 62 de elevi sancţionaţi disciplinar prin scăderea mediei la purtare. adaptat de Roco. numărul total de absenţe şi numărul de absenţe nemotivate înregistrate pe primul semestru. 2008.  un grup. 1998). proiectarea şi desfăşurarea unor programe centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale destinate adolescenţilor care vor avea repercusiuni pozitive asupra gestionării propriului comportament agresiv (Hosu. 2001). Adolescentul cu un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale.. r = 0. format din 62 de elevi cu medii generale peste 9. testul pentru măsurarea coeficientului emoţional prin intermediul comportamentului – TQE (Segal. media la purtare 10 şi număr mic de absenţe (motivate şi/sau nemotivate). Tolley. Respectarea acestor criterii a dus la configurarea eşantionului în următoarele două grupuri distincte:  un grup. numărul total de absenţe. denumit B.41 cu numărul total de absenţe). de sex feminin şi masculin. având număr mare de absenţe – mai ales nemotivate. respectiv. Subiecţilor le-au fost aplicate individual următoarele probe psihologice: bateria de teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare al fiecărei componente a inteligenţei emoţionale şi realizarea profilului inteligenţei emoţionale – BTPIE (Wood. p < 0.05). media la purtare. va fi mai puţin impulsiv. 1995. Aceste 28 . au fost implicaţi 124 de adolescenţi. 1997) şi scala inteligenţei emoţionale – SIE (Schutte et al. De asemenea. denumit A.21. r = -0. Acesta urmăreşte identificarea relaţiei dintre inteligenţa emoţională şi comportamentul deviant în mediul şcolar. Rezultatele cercetării au relevat faptul că inteligenţa emoţională corelează semnificativ cu elementele selectate ca obiectivând comportamentul deviant al elevilor în mediul şcolar (r = 0. 2003).20. Astfel. deoarece are un nivel ridicat al autocontrolului. De asemenea. Aceste rezultate pot constituii un punct de plecare în iniţierea. empatia. motivaţia şi conştiinţa de sine corelează cel mai puternic cu un comportament deviant la elevi. Năstasă. spre deosebire de autoreglare care a corelat slab cu un singur element de obiectivare al comportamentului deviant.01) şi invers proporţională între aceasta şi impulsivitate (r = -0. testul pentru evaluarea inteligenţei emoţionale – TIE (Goleman.situaţiilor variate de viaţă. Aldea. s-a constatat că abilităţile sociale. p < 0. am constatat că există o relaţie direct proporţională între inteligenţa emoţională şi căutarea de aventură (r = 0. 9-13).

p. 13% albi.rezultate sunt congruente cu cele ale studiilor anterioare ce au vizat relaţia dintre inteligenţă emoţională şi comportament deviant. Această cercetare subliniază rolul protector al inteligenţei emoţionale împotriva intenţiei de a fuma a adolescenţilor. Dacă programelor de prevenire a fumatului li se adaugă o componentă ce vizează dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Chou. Johnson. 19% multietnici şi 6% alţii). Johnson. acestea îşi cresc eficacitatea. Unger. C-P. p. Chou. În contrast. d. În plus. 2002). Trinidad. 2005.3 ani şi de etnii diverse (32% latini. Unger.2. Totuşi studiile efectuate asupra acestei relaţii transpuse în mediul şcolar sunt reduse. Aceştia au fost rugaţi să completeze: a.B.R. b. Inteligenţa emoţională poate fi îmbunătăţită (Mayer. pp. astfel că tema de cercetare reprezintă un teren propice pentru cercetări ulterioare care ar putea stabili eventuale legături de cauzalitate şi de determinare între elementele studiate (Năstasă. c. 29 . Johnson (2005) au realizat un studiu în care au implicat 416 elevi cu media de vârstă de 11. 101). mâncarea produselor americane tradiţionale şi celebrarea sărbătorilor) şi a căror inteligenţă emoţională este ridicată percep mai multe consecinţe sociale negative ale fumatului.scala AMEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale. Habits and Interests Multicultural Scale) pentru măsurarea aculturaţiei. adolescenţii care au adoptat acelaşi stil de viaţă dar a căror inteligenţă emoţională este scăzută nu au fost atât de sensibili la consecinţele sociale ale fumatului. J. în special pentru adolescenţii care s-au conformat culturii americane. 160 de itemi pentru evaluarea factorilor de risc privind fumatul. Pornind de la această idee.2. 2008. 1997) şi ca urmare poate ajuta la diminuarea obiceiurilor adolescentine privind fumatul. Chou. Unger. Rezultatele obţinute indică faptul că adolescenţii care adoptă un stil de viaţă specific americanilor (folosirea cu precădere a limbii engleze. Trinidad. A. D. 1698-1701). mai ales că dinamica populaţiei din SUA se schimbă rapid (Trinidad.1. încercările adolescenţilor de a se conforma culturii americane poate conduce la creşterea stresului dar care poate fi temperată de inteligenţa emoţională ridicată (Trinidad. Salovey. Johnson. 2005. Inteligenţa emoţională şi comportamentul autodistructiv Există cercetări empirice care au arătat că inteligenţa emoţională ridicată este asociată cu scăderea agresivităţii adolescenţilor şi consumului acestora de alcool şi tutun (Rubin. Caruso. 1702). 29% asiatici / din insulele Pacificului. 1999. 4. Adolescent Version) pentru evaluarea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor.o scală cu 8 variabile pentru indicarea nivelului de percepere a consecinţelor sociale negative ale fumatului (PSC). scala AHIMSA (Acculturation.

Rezultatele au indicat că inteligenţa emoţională este asociată pozitiv cu notarea propriilor speranţe şi/sau emoţii într-un jurnal intim şi cu păstrarea în apropiere a fotografiilor celor dragi.D. Formica a realizat un studiu corelând rezultatele de la scala MEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale) cu dimensiunile ambientale. apud Brackett. Warner au realizat un studiu în care au analizat relaţiile dintre MSCEIT (Mayer. Mayer. Inteligenţa emoţională şi Life Space John D.M. bărbaţii cu inteligenţă emoţională scăzută pot avea mari probleme în stabilirea relaţiilor sociale şi/sau în menţinerea la un nivel calitativ al acestora şi se pot implica în diverse comportamente dăunătoare cum ar fi: folosirea drogurilor ilegale. Mayer. Conştiinciozitatea a fost relaţionată cu un stil de viaţă studios (timpul petrecut pentru învăţare. Salovey. Rezultatele susţin corelaţiile dintre inteligenţa emoţională scăzută şi cantităţile mari de 30 . 1390). greutate. apud Brackett. l-au redefinit ca termen aparţinând mediului extern şi l-au divizat în următoarele patru mari părţi:  baze biologie: înălţime. În anul 1998. Astfel. activităţi cu prietenii. 2004. Warner. Ea corelează negativ cu evaluarea controlului asupra raţiunii → urmarea unor cursuri de inginerie.  situaţii de interacţiune: îngrijirea de sine. S.3. p. 1389-1390). pp. R. Mayer. 1998.  elemente situaţionale: diversele obiecte avute în proprietate (îmbrăcăminte şi tablouri). Brackett. Warner. 2001. sănătate fizică. 2004. dar şi cu un comportamentul distructiv → consumul de droguri şi alcool. apud Brackett. în primul rând informaţii despre cum se exprimă inteligenţa emoţională în viaţa oamenilor. Peter Salovey (1999) au împrumutat termenul de „Life Space” de la Lewin (1936. Pornind de la aceste cercetări. Intelectul a fost relaţionat cu evaluarea unui mod de viaţă introspectiv (timpul petrecut meditând la ce să scrie în jurnal) şi cu preferinţa pentru un stil de viaţă mai dezordonat (numărul de parteneri sexuali. 2004.  grupuri de apartenenţă: practicarea unor sporturi de echipă (Mayer. petrecerea weekend-urilor în singurătate) (Brackett. Scalele Life Space au furnizat. activităţile academice şi relaţiile interpersonale.4. David R. J. planificarea timpului liber. matematică şi informatică. comercializarea drogurilor. utilizând CSLSS (College Student Life Space Scale) iar rezultatele au fost semnificative şi credibile în toate cele patru domenii. vârsta la care a avut loc primul contact sexual). Brackett (2001) a extins ambele cercetări. Mayer. 1999. Warner. Ele au furnizat o bogată descriere a vieţii de zi cu zi a studenţilor inclusiv îngrijirea de sine.1. 1951). timp petrecut la bibliotecă) iar nevroza a corelat cu un mediu izolat (lipsa prietenilor. angajarea în acte de vandalism (Formica. Mayer.A. Salovey and Caruso Emotional Intelligence Test) şi CSLSS (College Student Life Space Scale). M. 1390). consumul excesiv de alcool şi angajarea în comportamente deviante. Caruso. p. Amabilitatea a corelat negativ cu evaluarea comportamentului deviant (numărul de lupte fizice şi a vandalizărilor). Caruso.

Mayer. 1979) chestionarul de stimă de sine – SS (Rosenberg. Astfel. elevi din clasele a IX-a şi a X-a. DiMatteo. Cercetările indică faptul că femeile poartă discuţii mai deschise cu fetele lor. limbi moderne intensiv). pe care fetele le asimilează şi de aceea ele recunosc mai uşor sentimentul exprimat de o anume expresie (Brody. 86 dintre aceştia la profilul real (matematică-informatică) şi 45 la profilul uman (socio-uman. 1979). mamele folosesc expresii ale feţei mult mai vivace. În discuţiile cu propriile fiice.alcool consumat. apud Brackett. 2001). Au fost mai multe corelaţii. 1998). Warner. cercetări recente arată că zona cerebrală rezervată emoţiilor ar putea fi mai mare la femei decât la bărbaţi. Există cercetări care demonstrează de ce inteligenţa emoţională e mai ridicată la femei decât la bărbaţi (Hall. Mayer. 2002. McGraph. p. Trinidad şi Johnson. adaptat de Roco. Gur. semnificative statistic. pentru bărbaţi decât pentru femei deşi mărimea eşantionului masculin a fost substanţial mai mică decât cea a eşantionului feminin. scala inteligenţei emoţionale – SIE (Schutte et al. Mai mult. În anul 2007. Formica. apud Brackett. De asemenea. 278-282). în timp ce băieţilor le oferă explicaţii sumare. 1997). Hall. pp. Archer. 2003). Bilker. un adolescent care are o bună capacitate de a-şi recunoaşte propriile emoţii şi pe cele ale altora. chestionarul de percepere de sine – PS (Clinciu. 2007. p. 2004. Subiecţilor li s-a solicitat să completeze individual o baterie de probe psihologice care a cuprins: testul pentru evaluarea inteligenţei emoţionale – TIE (Goleman. Marshall. 1984.458 p = 0. Mayer. 1985. inventarul de stimă de sine socială (Lawson. 1399). au fost implicaţi 131 de adolescenţi.01). are o stimă de sine realistă şi pozitivă. testul pentru măsurarea coeficientului emoţional prin intermediul comportamentului – TQE (Segal. Gunning-Dixon. 31 . 2001). 1999. Rubin. ceea ce ar putea explica rezultatele atât de diferite ale bărbaţilor faţă de cele ale femeilor la testele de inteligenţă emoţională (Gur. Rogers. 1998.O. 1965) şi chestionarul de stimă de sine – AS (Scwartzer-Jerusalem). se poate motiva să depăşească greutăţile din viaţa de zi cu zi ce pot produce daune propriei stime de sine (Năstasă. Rosenthal. Adolescentul al cărui nivel de dezvoltare al inteligenţei emoţionale este ridicat are o imagine mai critică şi evident mai echilibrată asupra propriei persoane şi ca urmare. cu detalii şi chiar exprimă anumite sentimente. Căciuloiu am realizat un studiu care urmărea identificarea unei relaţii între inteligenţa emoţională şi stima de sine la adolescenţi.. acest studiu a subliniat importanţa examinării relaţiilor dintre inteligenţa emoţională şi criteriile externe separate la bărbaţi şi femei. 1995. Femeile au capacitatea de a intui anumite sentimente numai din expresia feţei sau elemente non-verbale. Warner. în colaborare cu A. 2003. 2004. folosirea drogurilor ilegale şi implicarea în comportamente deviante (Brackett. Rezultatele obţinute demonstrează că există o corelaţie pozitivă şi semnificativă între nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale şi stima de sine a adolescenţilor (r = 0. În final. 1978. 1399).

persoanele cu scoruri înalte ale afectelor pozitive au scoruri înalte la satisfacţia privind propria viaţă. Apoi subiecţii au completat: Work Satisfaction Scale – JWS (Grajales. 24 de participanţi predau de 6-10 ani. 1995). există următoarele categorii: 15 participanţi predau de 1-5 ani. Barter. 2001). 32 . descoperind dovada faptului că inteligenţa emoţională este un important predictor pentru rezultatele vieţii reale (Charbonneu. Goldman. 2006. Lopez-Zafra. 1995) contribuie într-o mai mare măsură la satisfacţia privind propria viaţă decât stările afective (Landa. În ceea ce priveşte statutul civil. R. Satisfacţia în muncă apare ca un predictor secund pentru satisfacţia vieţii. Componentele inteligenţei emoţionale claritatea emoţională şi refacerea emoţională explică un procent mic (1%) din varianţa neexplicată de alt construct. subscalele TAS-20 (dificultatea de a descrie emoţii şi gândirea orientată extern) şi JWS. Turvey. Turvey. Brownbrigde. J. 1983). 2002).  inteligenţa emoţională evaluată cu Trait Meta-Mood Scale – TMMS (Salovey.M. Ele coincid cu cele obţinute de cercetările anterioare (Palmer. în timp ce persoanele cu scoruri înalte ale afectelor negative au o satisfacţie a vieţii mult mai scăzută. Dintre aceştia 20 sunt profesori universitari şi 32 asistenţi. ceea ce subliniază faptul că inteligenţa emoţională aduce o contribuţie mică în satisfacţia vieţii pe lângă producerea unor stări afective. În primul rând fiecare participant a completat Life Satisfaction Scale – SWLS (Diener. Rezultatele cercetării indică o corelaţie puternică între satisfacţia privind propria viaţă şi subscalele TMMS (claritatea emoţională şi refacerea emoţională). 1985) pentru a evita influenţa propriilor răspunsuri de la această scală asupra răspunsurilor la celelalte scale. 10 participanţi predau de 11-15 ani şi 2 participanţi predau de mai mult de 15 ani. Deane.1. (2006) au realizat un studiu care analizează relaţia dintre inteligenţa emoţională şi satisfacţia privind propria viaţă în cazul cadrelor didactice universitare. Griffin. pp. 2002) şi arătă modul în care afectele negative şi pozitive devin predictori puternici în ceea ce priveşte satisfacţia vieţii unei persoane. 32 participanţi – căsătoriţi şi 20 – celibatari. Palfai. Martinez de Antoñana şi M.4. Larsen. Landa. Au implicat 52 de profesori de la o Universitate din Spania (30 de bărbaţi şi 22 de femei) cu vârste cuprinse între 25 şi 55. Araya. Pulido. 2002. Donaldson. Având în vedere viaţa profesională. Aceste rezultate permit autorilor anterior menţionaţi să afirme două concluzii importante şi anume:  dacă se ia în consideraţie faptul că afectele pozitive sunt strâns legate de absenţa depresiei şi anxietăţii. Inteligenţa emoţională şi satisfacţia privind propria viaţă Un număr mare de studii au explorat relaţia dintre inteligenţa emoţională şi satisfacţia privind propria viaţă prin autoraportare şi instrumente performante. Anderson. Emmons. 155156). Lopez-Zafra. Goldman. Nicol. Stough. Mayer. Palfai. Positive and negative-affect scale – PNA (Warr. E.4. Martinez de Antoñana. Toronto Alexithymia Scale – TAS20 şi Trait Meta-Mood Scale – TMMS (Salovey. Mayer. Ciarrochi.A. Pulido.

R. 2003). Salovey. adaptat de Roco. Sellin. p<0. Schutz. 2005. Schutz. r = 0. cu o medie de vârstă de 16 ani. Salovey au cercetat relaţia dintre inteligenţa emoţională a subiecţilor şi declaraţiile făcute de semeni cu privire la calităţile lor. incluzând sprijinul înţelegător al părinţilor şi mai puţine interacţiuni negative cu prietenii apropiaţi. P. 2001) şi chestionarul sociometric. Salovey and Caruso Emotional Intelligence Test) şi chestionare care stabileau satisfacţia personală în relaţiile sociale. p< 0. Lopes. apud Salovey. P. testul pentru evaluarea inteligenţei emoţionale – TIE (Goleman.N. autorii mai sus menţionaţi au solicitat unui grup de studenţi germani să ţină un jurnal cu interacţiunile lor sociale zilnice. Brakett. P. Rezultatele au indicat faptul că adolescenţii cu inteligenţă emoţională ridicată sunt percepuţi ca fiind mai populari în rândul colegilor săi: nivelul ridicat al inteligenţei emoţionale corelează pozitiv cu indicele de status sociometric: pentru elevii claselor a IX-a. Un an mai târziu. I. Participanţii care au avut un scor mare la MSCEIT au declarat că au avut relaţii pozitive cu ceilalţi. Rezultatele cercetării indică faptul că persoanele inteligente din punct de vedere emoţional pot avea capacitatea de a creşte favorabil reciprocitatea într-o relaţie.N. M. Studenţii americani au completat testul MSCEIT şi apoi li s-a cerut ca doi dintre prietenii lor apropiaţi să întocmească o lista cu calităţile lor personale.1. Subiecţilor li s-a aplicat individual următoarele teste: bateria de teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a fiecărei componente a inteligenţei emoţionale şi realizarea profilului inteligenţei emoţionale – BTPIE (Wood.4.01 Modalitatea în care un adolescent este perceput de către cei de vârsta lui este influenţată şi de nivelul de dezvoltare a componentelor inteligenţei emoţionale (autoreglarea.A. Studenţii cu scoruri ridicate în managementul emoţiilor (a patra ramuară cuprinsă în MSCEIT) erau mult mai plăcuţi şi mai apreciaţi de cei de celălalt sex. Salovey. Studenţii care au avut un scor mai mare la MSCEIT au anunţat un succes mai mare în interacţiunile sociale cu membrii de sex opus: au declarat că au ajuns să fie împreună printr-o modalitate competentă şi atractivă şi că partenerul lor de sex opus îi percep ca având calităţi dezirabile precum inteligenţa şi prietenia (Lopes. Grewal. J. 1995. Inteligenţa emoţională şi relaţiile interpersonale P. În colaborare cu I. 283-284). Participanţii care au avut rezultate mari la MSCEIT au primit o evaluare pozitivă de la prietenii lor care au declarat de asemenea ca studenţii cu o inteligenţă emoţională ridicată erau mai dispuşi să le ofere suport emoţional la nevoie. Straus (2003) au realizat o cercetare în care au implicat studenţi cărora li s-a solicitat să completeze testul MSCEIT (Mayer.715. pp. Brakett. Într-un alt studiu.L.5. Nezlek. Sellin. A.481. Cercetarea a implicat 100 de adolescenti. Tolley. r = 0.01 iar pentru cei din clasele a XI-a. Lopes. 2004. Pohribeanu ne-am propus identificarea existenţei unei relaţii între inteligenţa emoţională şi modul în care adolescentul este perceput de colegii săi. Nezlek. dintre care 69 fete şi 39 băieţi. 33 .B.

apud Mayer. 2004. Brackett. şi anume: cu cât un cuplu este inteligent din punct de vedere emoţional.O. Caruso. Cox. Gohm.conştiinţa de sine. Cuplurile au fost clasificate după rezultatele la MSCEIT în trei grupe. H. H. In viziunea Mihaelei Roco ceea ce face ca o relaţie de dragoste să funcţioneze este inteligenţa emoţională pe care o consideră „abilitatea de a se exprima în limbajul iubirii”(Roco. p. 3. 2004. 34 . cuplurile în care doar un partener avea inteligenţa emoţională mare aveau tendinţa să se plaseze între celelalte două grupe (Brackett. Gaines. C. În anul 1999.E. Gaines. p. cuplurile în care ambii parteneri aveau inteligenţa emoţională ridicată erau foarte fericiţi şi declarau că se înţeleg şi se susţin reciproc.A. 212). 183). Grewal. A. Bloomfield. cu atât cresc şansele ca ei să trăiască fericiţi şi împliniţi pentru tot restul vieţii (Gottman. Dalsky (2004) au arătat că inteligenţa emoţională relaţionează pozitiv cu managementul stresului pentru studenţii care au avut grijă la emoţiile trăite. 1999. inteligenţa emoţională a devenit un important predictor al succesului în cuplu. Salovey. Salovey. adică fiecare din cei doi parteneri sunt capabili să se înţeleagă. p. 2005. G. motivaţia şi empatia) mai puţin de cel al abilităţilor sociale (Năstasă. cuplurile în care ambii parteneri au obţinut un scor mic declarau a fi foarte nefericiţi cu partenerul în comparaţie cu evaluarea de fericire a celorlalte două grupe. studiind relaţia dintre inteligenţa emoţională şi calitatea relaţiilor interpersonale din cuplu şi/sau familie. 2. Gottman foloseşte termenul de mariaje sau căsătorii inteligente din punct de vedere emoţional. apud Salovey. împreună cu C. dezvoltarea inteligenţei emoţionale poate îmbunătăţii relaţiile dintre cei doi parteneri ai unui cuplu. 207). Ca urmare. M. 284).J. s-au distanţat şi şi-au intelectualizat sentimentele. Corser şi Dalsky. Corser şi D. În opinia sa. să se cinstească şi să se respecte reciproc. S. Pornind de la studiile prezentate anterior.M. 2007. 3). P. p. Pohribeanu. Salovey (2005) au studiat inteligenţa emoţională a 180 cupluri de studenţi cărora le-au cerut să completeze MSCEIT-ul şi apoi să răspundă la întrebări despre calitatea relaţiilor lor. Inteligenţa emoţională nu a reprezentat un avantaj pentru studenţii care au experimentat emoţii reduse sau cei care s-au lăsat copleşiţi de acestea (Gohm. 2005. câte 30 din următoarele categorii: necăsătorite care nu locuiesc împreună. p. căsătorite între 1 şi 3 ani fără copii.L. 2004. Au fost implicate 154 de cupluri. J.C. astfel: 1. Cox. a constatat că motivul pentru care cele mai multe cupluri se despart este tocmai faptul că aceştia nu depun eforturi să afle ce este cu adevărat necesar pentru ca dragostea lor să fie reuşită. Pantaziu am realizat o cercetare care şi-a propus identificarea existenţei unei relaţii între inteligenţa emoţională şi satisfacţia maritală. necăsătorite care locuiesc împreună.

Valsch şi A. 2008. Aceste concluzii pot provoca specialiştii să iniţieze şi să propună programe centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale destinate cuplurilor ce vor viza îmbunătăţirea gradului de satisfacţie maritală şi ameliorarea relaţiei părinţi-copii (Pantaziu. Brown. planurile şi nevoile sale. cariera oricărei persoane este construită din secvenţe importante din viaţa acesteia (Young.8346. sau poate chiar frustrant pentru o persoană. 1996. Pornind de la aceste afirmaţii C.6. Cohen. Smith. R.379-380). Tolley. pp.. de dorinţele. Smith. Collin au afirmat că emoţiile sunt strâns legate de scopurile unei persoane. George-Curran. De asemenea. testul pentru evaluarea inteligenţei emoţionale – TIE (Goleman. 2003. Cuplurile inteligente din punct de vedere emoţional prezintă un nivel ridicat al satisfacţiei maritale faţă de cuplurile cu un nivel scăzut al inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională şi cariera didactică şi profesională În 1996. apud .  emoţiile persoanei pot direcţiona sau crea istorisiri despre cariera ei influenţând percepţia celor din jur. M. 2003).căsătorite între 1 şi 3 ani cu copii şi căsătorite între 10 şi 15 ani cu copii. Ca urmare. Rezultatele indică faptul că nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale măsurat prin scala inteligenţei emoţionale – SIE (Schutte et al. ei au oferit explicaţii privind importanţa emoţiilor în construirea carierei didactice şi profesionale. Metodele de cercetare aplicate au cuprins:  patru teste de inteligenţă emoţională: bateria de teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare al fiecărei componente a inteligenţei emoţionale şi realizarea profilului inteligenţei emoţionale – BTPIE (Wood. care indică o consistenţă internă şi o valoare predictivă ridicată a chestionarului. 1995.004. 1997) şi Emotional Intelligence Scale – SIE (Schutte et al. Valsch. L.165 la un p ≤ 0. plictisitor.A. 1998) corelează semnificativ cu satisfacţia maritală r = 0. testul pentru măsurarea coeficientului emoţional prin intermediul comportamentului – TQE (Segal. astfel:  emoţiile motivează şi energizează persoana pentru a acţiona . 2001). adaptat de Roco. 4. de aceea ea are nevoie să fie motivată să desfăşoare şi să ducă la capăt acţiunile sale. R. adaptat pentru populaţia românească şi validat pe un lot de 70 de cupluri căsătorite (140 de subiecţi). Brown. George-Curran.într-un anumit moment orice carieră poate deveni un element provocator. S-au obţinut valori ridicate ale coeficienţilor Afpha Cronbach pentru dimensiunile Evaluarea personală – 0.8167. 59-64). excepţie fac cuplurile căsătorite între 10 şi 15 ani fără copii care au fost doar 4. 1998). 1998) care a fost tradus. Collin. Evaluarea realizată de partener – 0. pp.. gradul de satisfacţie maritală într-un cuplu creşte semnificativ.  The Couple's Relationship Satisfaction Inventory – CRSI (Eckstein.  emoţiile controlează şi reglează acţiunile .1. Young.persoanele se sprijină pe procesele interne atunci când iau o decizie. Năstasă. (2003) au studiat importanţa emoţiilor în conturarea unei cariere şi au ajuns la concluzia că elevii care erau mai 35 .L. se poate afirma că prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale.

şi analizaţi care sunt contribuţiile fiecărei cercetări privind relaţia dintre inteligenţa emoţională – diferite aspecte ale vieţii psihice. 4.4. prin care să obţineţi de la director şi comitetul de părinţi finanţarea necesară desfăşurării în cadrul şcolii a unui program centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor şi cadrelor didactice. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. bine argumentată. Parcurgeţi.capabili să înţeleagă şi să-şi analizeze propriile emoţii precum şi să le controleze.. erau mai încrezători în luarea deciziilor cu privire la viitoarea carieră (Brown. 2003). Cercetări IE şi performanţa şcolară IE şi comportamentul deviant IE şi comportamentul autodistructiv IE şi Life Space IE şi satisfacţia privind propria viaţă IE şi relaţiile interpersonale IE şi cariera didactică şi profesională Contribuţii Argumente 5. 36 ..2. George-Curran. pe rând...1.. Smith.2 Aplicaţii 4. fiecare subcapitol.. 4.. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….1.2. Studiaţi cu mare atenţie figura 1.6.1.1 până la 4.2. şi prezentaţi mai jos modalitatea în care inteligenţa emoţională influenţează rezultatele şcolare ale elevilor: ……………………………………………………………………………………………………….. Evaluarea Realizaţi o cerere. precum şi argumentele ce decurg din acestea şi care pot susţine importanţa implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. începând de la 4..

Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să identifice caracteristicile femeilor / bărbaţilor cu inteligenţă emoţională ridicată. 62-64) 37 . 1. 1995. psiholog la Universitatea Berkeley din California.  să descrie profilul copilului / părintelui cu inteligenţă emoţională ridicată.4. 4. apud Goleman. Denumirea: Caracteristicile copiilor şi adulţilor cu inteligenţă emoţională ridicată 2. Descrierea adulţilor cu inteligenţă emoţională ridicată şi a celor cu inteligenţă cognitivă ridicată (Block. Aceste profile psihologice diferă de la femei la bărbaţi şi sunt detaliate în tabelul 1. 2001.TEMA NR.  argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor. Conţinutul detaliat 4.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  explice avantajele unui nivel ridicat al inteligenţei emoţionale în cazul elevilor.1 Fundamente teoretice În viziunea lui Jack Block. pp.  descrie dezavantajele unui nivel scăzut al inteligenţei emoţionale în cazul elevilor. 2. 2.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  descrie profilul copilului / părintelui cu inteligenţă emoţională ridicată.4. Competenţe profesionale oferite 2. În majoritatea cazurilor aceste profile psihologice se contopesc deoarece fiecare persoană are şi inteligenţă cognitivă şi inteligenţă emoţională doar nivelul de dezvoltarea a acestora diferă.  să analizeze relaţia dintre manifestările comportamentale şi de nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale.  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent. 3. Tab.  să argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul copiilor. 4 1. există două tipuri teoretic pure: adulţii care au inteligenţa emoţională ridicată şi adulţii cu inteligenţă cognitivă ridicată.  caracterizeze persoanele cu inteligenţă emoţională ridicată sau scăzută.

Manifestările comportamentale în funcţie de nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale (Hein. Inteligenţă cognitivă ridicată este ambiţios. îşi exprimă fluent gândurile. productiv. are interese intelectuale şi estetice. Tab. simpatic şi vesel. Inteligenţă cognitivă ridicată are încredere în propria capacitate intelectuală. 1996) 38 .  este simpatică.). În opinia lui Daniel Goleman o persoană cu inteligenţa emoţională poate fi capabilă să:  se motiveze şi să persevereze în faţa frustrărilor. sentimentele etice şi morale. leadership-ul sau sentimentele spirituale (Mayer. în relaţiile interpersonale este rece. detaşat şi precaut. neprietenos şi evită să-şi exprime propriile sentimente. etc. manifestările comportamentale ale unei persoane depind de nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale (tabelul 1. Modelul abilităţilor propus de John D. jucăuşă şi spontană. mânie.  fie capabilă să-şi schimbe eficient emoţiile.Inteligenţă emoţională ridicată  are încredere în propria persoană şi o părere pozitivă despre ea însăşi. În viziunea lui Steve Hein (1996). Femeia  îi place să aibă o viaţă socială activă. 50). evită să-şi exprime deschis sentimentele negative (supărare.  se adaptează cu uşurinţă situaţiilor de viaţă stresante. p. Inteligenţă emoţională ridicată  este echilibrat din punct de vedere social.  evită să cadă pradă temerilor şi îngrijorărilor care să-l macine. 1995. glumeaţă.  în relaţiile interpersonale este înţelegător şi afectuos şi îşi exprimă natural sentimentele.  se angajează cu uşurinţă în rezolvarea Bărbatul problemelor altor persoane. Mayer şi Peter Salovey prezice că persoana cu inteligenţă emoţională ridicată are o şansă mai mare să:  fi crescut în cămine adaptabile biosocial.5. este nobil şi responsabil. este inexpresiv. este predispusă la anxietate şi pesimism. comunicativă. cu probleme sexuale. furie.5. rezolvarea problemelor sociale.). p.  se simte confortabil cu sine şi cu ceilalţi. crede că are întotdeauna dreptate şi nu poate fi vulnerabil.  dezvolte cunoştinţe superioare într-un anume domeniu emoţional cum ar fi estetica. 2001.  fie non-defensivă. se simte foarte capabil. 2000. este centrată pe propria persoană. Caruso. adică să fie optimistă în mod realist. apud Mayer. prezintă tendinţa de a se lăsa pradă neliniştilor şi sentimentelor de vinovăţie. 1.  îşi regleze stările de spirit şi să împiedice necazurile să-i întunece gândirea.  îşi stăpânească impulsurile şi să amâne satisfacţiile.  rareori se simte vinovată sau anxioasă. adică să fi avut părinţi capabili să detecteze emoţiile. previzibil şi încrezător în sine. Salovey. veselă.  fie capabilă să-şi comunice sentimentele şi să discute despre ele.  aleagă modele emoţionale corecte. Salovey. are tendinţa de a fi critic.  fie perseverentă şi optimistă (Goleman. greu de mulţumit şi inhibat. stabileşte cu uşurinţă relaţii interpersonale. 400).  îşi exprimă direct şi natural sentimentele indiferent dacă sunt pozitive sau negative.

inflexibilă. nu simte compasiune. sau nu poate spune fără să arunce vina pe altcineva..  începe deseori propoziţii cu „Cred că tu.  este capabilă să identifice sentimente concurente multiple.  are dificultăţi în formularea propoziţiilor care încep cu „Eu simt.  evită responsabilitatea prin fraze de genul: „Ce era să fac? Nu am avut de ales!”. ruşine.  este independentă. nu iartă. Friedlander.  lasă sentimentele să o conducă spre alegeri sănătoase şi fericire. în cadrul lucrării intitulată Raising Emotionally Intelligent Teenagers.  nu este empatică. este rigidă. lipsă de putere. 1. are nevoie de reguli clare pentru a se simţi în siguranţă. Tab. Elias.  nu internalizează eşecurile.  nu este motivată de putere. critică.  este indirectă şi evazivă..  este în majoritatea timpului optimistă. emite judecăţi de valoare despre cei din jur. vină.. griji. dependenţă.  poartă ură.  poate fi mult prea pesimistă. dezamăgire. Tobias şi Brian S.  este insensibilă la sentimentele celor din jur.  îi lipseşte integritatea şi simţul conştiinţei. 26-27) 39 .  exagerează sau minimalizează propriile sentimente. Maurice J. Tobias. lipsă de speranţă. ducând la distrugerea bunei dispoziţii a celor din jur.  este motivată intrinsec. întrerupe. Laughter and Limits..  se încăpăţânează la propriile idei. Friedlander.  încearcă să-i analizeze pe ceilalţi mai ales când aceştia îşi exprimă sentimentele.  se lasă „purtată de val” în ciuda bunului simţ..”.). şi poate să fie şi pesimistă când este cazul.. descurajare.  nu îţi spune niciodată unde te situezi în raport cu ea. bunăstare. dă vina. dă sfaturi în stânga şi dreapta. fiind prea nesigură pentru a fi deschisă la noi păreri.  nu poate spune de ce se simte într-un anumit fel. faimă sau aprobare. jenă.6. Steven E.  acţionează în funcţie de sentimente.  se concentrează asupra faptelor mai degrabă decât asupra sentimentelor. sau renunţă la primul semn de probleme. Copilul / adultul cu inteligenţă emoţională scăzută  nu îşi asumă responsabilitatea propriilor sentimente ci dă vina pe cei din jur pentru ele. până la punctul în care devine nerealistă. încrezătoare în propriile forţe şi are un moral puternic.  nu este dominată de sentimente negative precum: teamă.  nu îi este teamă să îşi exprime sentimentele.  contrabalansează sentimentele cu raţiune.  ţine cont de sentimentele celor din jurul său. dar totodată realistă. prezintă profilul psihologic al copilului şi pe cel al părintelui cu inteligenţă emoţională ridicată (tabelul 1.”. mai degrabă decât vorbeşte despre ele.  este capabilă să distingă elementele non-verbale ale comunicării. logică şi realitate.Copilul / adultul cu inteligenţă emoţională ridicată  îşi exprimă sentimentele clar şi direct utilizând fraze care încep cu: „Eu simt.  vorbeşte cu nonşalanţă despre sentimente. ţine prelegeri.  acţionează fără să se gândească la sentimentele viitoare sau la sentimentele celorlalţi. pp. 2003.  dă vina pe ceilalţi.  atacă. forţă sau obligaţie. Profilul psihologic al copilului şi cel al părintelui cu inteligenţă emoţională ridicată (Elias. nu din sentimentul de datorie. Parenting with Love. comandă.”.6.  ascunde informaţii sau chiar minte în legătură cu sentimentele proprii.  acţionează din dorinţă.  nu se blochează în caz de frică sau îngrijorare. victimizare. negând temerile fundamentate ale celorlalţi. poziţie.  poate fi supra optimistă.

 stabileşte obiective realiste şi face planuri pentru a le realiza.  inteligenţa emoţională nu este nici personalitate – adică nu este setul unic de trăsături care ajută la formarea caracteristicilor unei persoane. Chiar dacă o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente.  se implică şi dă dovadă de înţelegere faţă de cei din jurul său.  are o atitudine optimistă. cât şi pe cei din jur.  utilizează frecvent umorul în educaţia propriului adolescent. adică a confrunta pe cineva fără menajamente cu un adevăr inconfortabil însă important. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere îşi dau seama cum sentimentele lor le afectează. dacă nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi sentimentele. chiar şi atunci când îl preocupă o problemă.  inteligenţa emoţională nu înseamnă a da frâu liber sentimentelor – se referă la managementul afectelor pentru a li se da expresia cea mai adecvată şi mai eficientă. Book. în vederea realizării unor obiective comune.  împărtăşeşte anturajului propriile emoţii.Copilul cu inteligenţă emoţională ridicată  cunoaşte numeroase cuvinte care exprimă sentimente.  este calm.  analizează mai multe variante atunci când ia o decizie. autorii evidenţiază. Astfel:  inteligenţa emoţională nu este o realizare pentru că nu face referire la diferite tipuri de realizări (de exemplu: reuşita la un examen).  are idealuri potrivite vârstei sale şi urmăreşte cu perseverenţă realizarea lor.  stabileşte şi întreţine relaţii interumane benefice pentru el. Părintele cu inteligenţă emoţională ridicată  îşi cunoaşte propriile sentimente. plină de speranţă.  are o atitudine optimistă. în cartea lor intitulată The EQ EDGE: Emotional Intelligence and Your Success.  îşi cunoaşte propriile nevoi şi ştie cum să obţină ce are nevoie.  vorbeşte cu uşurinţă despre propriile emoţii. poate întâmpina dificultăţi în încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi sau o carieră profesională de succes. modalităţi dependente şi de durată pentru gândire.  inteligenţa emoţională nu are caracter vocaţional. ceea ce ar permite o cooperare fără conflicte între persoane.  ştie să comunice pentru a-l ajuta pe adolescent săşi realizeze dorinţele. Stein şi Howard E.  are răbdare pentru a obţine ceea ce-şi doreşte cu ardoare. există persoane care confundă inteligenţa emoţională cu alte concepte psihosociale.  ascultă activ.  încearcă să înţeleagă punctul de vedere al celuilalt. În opinia lui Steven J.  ştie să asculte cu atenţie şi să reformuleze ceea ce exprimă ceilalţi. neconcentrându-se pe înclinaţiile naturale ale unei persoane sau pe predilecţia pentru un anumit domeniu de activitate. atât pe ele. ce nu este inteligenţa emoţională. Cele două diferă deoarece trăsăturile care ne conturează personalitatea 40 . pe care îl evită.  inteligenţa emoţională nu înseamnă numai „a fi amabil” – în anumite momente strategia presupune tocmai „a nu fi amabil”. Pentru o înţelegere clară şi mai profundă a acestui concept. simţuri şi comportament.  e capabil să rezolve singur o problemă.

. În dreptul fiecărei manifestări comportamentale care vă este caracteristică notaţi un „+” iar în dreptul celor care nu vă caracterizează scrieţi un „-”.4. Ce observaţi? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 41 .5.2 Aplicaţii 4. mesajul pe care vi-l transmit aceste informaţii: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 4.b. 2003. precum şi structura sa globală se pot îmbunătăţi prin pregătire. Spre deosebire de personalitate.a. Definită în termeni de empatie. 20-21). Parcurgeţi informaţiile prezentate în tabelul 1.2. Studiaţi cu mare atenţie tabelul 1. componentele inteligenţei emoţionale.2.2. Astfel. mai jos. inteligenţa emoţională este alcătuită din trăsături dinamice care pot fi puse în valoare în funcţie de situaţie. care este aceasta? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 4. apoi notaţi.1. persoanele pot fi etichetate ca având o personalitate de tip A (persoană încăpăţânată şi înclinată către o fire furioasă). înţelegere şi exprimare a emoţiilor. inteligenţa emoţională este considerată cea. pp.1. Dezavantajul unei astfel de categorizări stricte este că se pierde în ansamblu posibilitatea de schimbare în mai bine a persoanei. ajută o persoană să se adapteze cu mai multă uşurinţă situaţiilor şi provocărilor ce apar pe parcursul vieţii. care alături de inteligenţa cognitivă. Ca urmare. sau o personalitate de tip B (persoană relaxată şi mai puţin ambiţioasă). 4. Au legătură cu ceea ce v-aţi propus prin participarea la cursul Educaţia inteligenţei emoţionale? Dacă da.2. îndrumare şi experienţă (Stein şi Book.sunt stabile. conştientizare.

5.1. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5.4.. Evaluarea 5. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Realizaţi un eseu prin care să argumentaţi necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor şi cadrelor didactice. Citiţi profilul psihologic al copilului şi pe cel al părintelui cu inteligenţă emoţională ridicată şi surprindeţi relaţia dintre cele două: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… (notaţi şi oferiţi cât mai multe argumente)... ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….2.3...2... ………………………………………………………………………………………………………… 42 . Prezentaţi ce avantaje au învăţătorii/institutorii cu un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale faţă de cei cu inteligenţă emoţională scăzută..

se motivează mai uşor şi îşi cultivă empatia şi flexibilitatea socială. 4. În urma studiilor longitudinale care au urmărit nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale de-a lungul anilor. Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să identifice avantajele fiecărui punct de vedere în ceea ce priveşte dezvoltarea inteligenţei emoţionale.1 Fundamente teoretice Spre deosebire de inteligenţa cognitivă. Denumirea: Dinamica inteligenţei emoţionale 2.  aprecieze oportunitatea de a participa la un program centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  utilizeze adecvat diverse modalităţi şi strategii de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  descrie principalele opinii privind îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. care tinde să ajungă la un nivel ridicat la adolescenţă.  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent.  să analizeze relaţia dintre dinamica inteligenţei emoţionale şi rolul învăţătorului / institutorului în viaţa elevilor. 5 1. 2.  promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul copiilor şi adolescenţilor.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  analizeze comparativ diversele opinii privind dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Se poate spune despre aceştia că sunt mai inteligenţi emoţional. Competenţe profesionale oferite 2. 3. 2.  să descrie dezavantajele acestor opinii. s-a ajuns la concluzia că oamenii progresează pe măsură ce îşi stăpânesc mai bine emoţiile şi impulsurile. inteligenţa emoţională pare să fie în mare măsură dobândită şi se dezvoltă o dată cu înaintarea în vârstă şi cu experienţele trăite. rămâne constantă la vârsta adultă şi începe să scadă la vârsta a treia.TEMA NR. iar persoanele care se descurcă din punct de vedere emoţional au mai multe şanse să fie: 43 . Conţinutul detaliat 4.  argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor.

identificarea emoţiilor altor persoane din opere de artă. 2004). găsirea celei mai adecvate modalităţi de exprimare a sentimentelor într-un mod sigur (realizarea unui jurnal intim). fie că este vorba despre respectarea regulilor nescrise care guvernează reuşita într-un domeniu de activitate. etichetarea şi trăirea propriilor sentimente. b. apud Roco. b. încurajând luarea în considerare a mai multor puncte de vedere. învăţarea compasiunii şi empatiei faţă de semeni şi încercarea de a le aplica în practică. la acurateţea exprimării şi manifestării emoţiilor. La rândul lor. Utilizarea cunoştinţelor emoţionale prin: a. evaluarea şi exprimarea emoţiei se referă la acurateţea cu care o persoană poate identifica emoţiile şi conţinutul emoţional. d. 3. atât cele proprii cât şi ale celorlalţi. John Mayer şi Peter Salovey au pus în evidenţă patru niveluri ale formării inteligenţei emoţionale fiecare dintre acestea având mai multe trepte. b. sentimente şi stări fizice. fie că este vorba despre relaţiile sentimentale şi intime. distingerea între exprimarea sentimentelor clară sau confuză şi sinceră sau falsă. mulţumiţi în viaţă şi eficienţi. Ea presupune: a. evitarea oamenilor care-i desconsideră pe ceilalţi şi-i fac să se simtă neînsemnaţi (Hein. c. înţelegerea emoţiilor precum şi folosirea cuvintelor despre emoţii. d. care facilitează creativitatea.  în avantaj în orice domeniu al vieţii. Înţelegerea şi analizarea emoţiilor. B. A. exprimarea emoţiilor cât mai precis şi a nevoilor legate de anumite sentimente. e.  înţelegători faţă de sine dar şi faţă de ceilalţi. Percepţia. c. c. design. identificarea emoţiei în propriile gânduri. astfel: 1. Facilitarea emoţională a gândirii presupune conştientizarea faptului că: a. d. stările emoţionale încurajează diferitele aspecte ale abordărilor soluţiilor unei anumite probleme ca de exemplu fericirea. emoţiile sunt suficient de clare şi accesibile încât pot fi generate ca suport pentru judecată şi memorie în privinţa sentimentelor. f. În opinia lui Steve Hein îmbunătăţirea nivelului inteligenţei emoţionale şi a „culturii emoţionale” presupune parcurgerea următoarelor etape: a.  buni manageri şi/sau coechipieri. oscilaţia stărilor emoţionale schimbă perspectiva unei persoane de la optimism la pesimism. 2. 1996. emoţiile dau prioritate gândirii prin direcţionarea atenţiei asupra informaţiei importante. 44 . identificarea propriilor emoţii – folosind o listă de cuvinte care reprezintă emoţii şi sentimente. prin limbaj sau comportament. asumarea responsabilităţii pentru emoţiile identificate.

de a adopta o atitudine prosocială şi de a se integra mai uşor într-un grup. 2004). indirect ajută şi la dezvoltarea relaţiilor interpersonale. g.indignarea este o combinaţie între revoltă şi surpriză sau speranţa care este o combinaţie intre încredere şi optimism. Prin controlul emoţiilor. învăţând să fie perseverentă în atingerea scopurilor stabilite. recunoaşterea emoţiilor complexe şi/sau contradictorii . controlarea propriilor emoţii sau ale celor din jur prin moderarea celor negative şi încurajarea celor pozitive. Daniel Goleman susţine că îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale este posibilă prin învăţarea şi exersarea principalelor dimensiuni ale acesteia. învăţarea conştientizării emoţiilor ajută persoana să fie capabilă să îşi recunoască propriile emoţii. Dezvoltându-şi nivelul de motivare personală.tristeţea care însoţeşte deseori o pierdere. d. cunoaşterea semnificaţiei stărilor emoţionale în funcţie de situaţiile şi relaţiile complexe în care se produc . implicarea sau detaşarea conştientă într-o / de o emoţie în funcţie de utilitatea sau importanţa ei. implică: a.b.sentimente simultane de dragoste şi ură pentru aceeaşi persoană. e. recunoaşterea tranzitului posibil de la o emoţie la alta . de a analiza şi de a înţelege relaţiile dintre semeni. f.trecerea de la furie la satisfacţie sau de la furie la ruşine. monitorizarea reflexivă a emoţiilor în raport cu sine sau cu ceilalţi. Reglarea emoţiilor → calea spre dezvoltarea emoţională şi intelectuală. empatia fiind cea care. aceasta îşi poate stăpâni mânia şi tolera frustrările.tranziţia de la supărare la satisfacţie sau de la supărare la jenă. Abilitatea emoţională trebuie să fie dezvoltată astfel încât dezvoltarea inteligenţei emoţionale să fie peste 45 . aceasta devine mai responsabilă. apud Roco. deschiderea şi acceptarea atât a sentimentele plăcute cât şi a celor neplăcute. d. cunoaşterea modului de evoluţie şi de transformare a emoţiilor în funcţie de situaţii . Astfel. Salovey. b. fără a reprima sau exagera anumite informaţii (Mayer. c. mai capabilă să se concentreze asupra unei sarcini. recunoaşterea combinaţiilor de emoţii . 4. 1997. recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre diversele stări emoţionale – diferenţa între a plăcea şi a iubi. C. interpretarea sensului emoţiilor în relaţii cum ar fi tristeţea care se instalează în urma unor pierderi. Exersarea acestor tipuri de relaţii participă la dezvoltarea abilităţilor unei persoane de a rezolva conflicte şi de a negocia neînţelegeri. c. îşi poate exprima furia natural fără a fi agresivă cu cei din jurul său. h. să le numească şi să le înţeleagă cauza. Învăţarea şi exersarea empatiei ajută persoana să îi asculte pe cei din jur şi totodată să fie capabilă să privească o problemă din punctul acestora de vedere.

„Înţelegerea aprofundată a schemelor este primul pas către eliberarea din aceste închisori ale minţii” (Bennett-Goleman. care sunt calităţi umane fireşti.2 Aplicaţii 4. Analizaţi diversele opinii privind îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale prezentate mai sus şi completaţi următorul tabel: Autori Avantaje Dezavantaje 46 . vulnerabilitatea. modelate de experienţele timpurii trăite alături de părinţi şi familie. 2002. Ele împiedică persoana să îşi manifeste flexibilitatea. Dintre tiparele emoţionale de inadaptare cele mai des întâlnite. How the Mind Can Healt the Heart. sunt necesare următoarele etape:  conştientizarea a ceea ce se petrece. 8). Tara Bennett-Goleman (2000) oferă o „metodă de calmare a minţii şi de eliberare a spiritului de emoţiile perturbatoare” (Dalai Lama. Astfel. privaţiunea. un coeficient de inteligenţă emoţională ridicat fiind un punct în plus în ceea ce priveşte reuşita personală şi profesională (Goleman. Pornind de la experienţa personală. 2000. 2002. 19). În viziunea Tarei Bennett-Goleman „alchimia emoţională” presupune o cunoaştere a schemelor şi oferă o cale de autocunoaştere. psihoterapia cognitivă şi neurologie cu cele din psihologia budistă şi tehnica meditaţiei contemplative. printre altele.  conştientizarea existenţei unor similitudini cu alte situaţii din trecut. carieră şi viaţă socială). conştientizând cu claritate nuanţele acestora. 2002.medie. se cristalizează cinci scheme de inadaptare care se leagă de primele. p. Pentru ca o persoană să devină conştientă de aceste scheme emoţionale de inadaptare. În cadrul procesului de interacţiune cu lumea exterioară (şcoală. pe măsură ce persoana se confruntă cu nevoia de a fi autonomă şi competentă.1. 4. neîncrederea. imposibilitatea de a fi iubit/ă. 102-116). Dezvoltarea inteligenţei emoţionale presupune. Acestea sunt: excluderea. eşecul. îngrădindu-i viaţa şi stabilind în mod arbitrar în ce fel trebuie să gândească. În lucrarea cu titlul Emotional Alchemy. 138).2. D. conştientizarea propriilor reacţii emoţionale. creativitatea. să simtă şi să acţioneze. perfecţionismul şi îndreptăţirea.  observarea atentă a propriilor gânduri. fără a neglija sau a trece cu vederea nici un detaliu. p. subjugarea.  identificarea schemei caracteristice (idem. p. autoarea a asociat cunoştinţe şi metode din psihologia cognitivă. 1998). ea prezintă două metode eficiente în depistarea şi transformarea tiparelor emoţionale distructive: meditaţia contemplativă şi terapia schemei care este o adaptare a terapiei cognitive ce urmăreşte corectarea tiparelor emoţionale de inadaptare (Bennett-Goleman. bucuria şi compasiunea. apud Bennett-Goleman. pp.  acceptarea propriilor sentimente legate de evenimentul în cauză. sunt: abandonul.

A. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5.7 101.2.8 96.2.3. Evaluarea 47 .8 95. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ PE PARCURSUL VIEŢII 101.Steven Hein John Mayer şi Peter Salovey Daniel Goleman Tara Bennett-Goleman 4.U. Scrieţi mesajul pe care vi-l transmite această figură şi ce legătură are cu profesia de învăţător şi institutor: …………………………………………………………………………………. (Stein şi Book.5 NIVELUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 1 102. 2003).3 50+ ani 40-49 ani 30-39 ani 20-29 ani 16-19 ani 90 92 94 96 98 100 102 104 4.2. Vă invit să studiaţi figura de mai jos care prezintă evoluţia inteligenţei emoţionale pe parcursul vieţii şi este rezultatul unui studiu efectuat pe 4000 de subiecţi din Canada şi S.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 48 .2.5. pe rând.1.1. dar directorul unităţii şcolare vă cere să argumentaţi importanţa acestui program. care ar fi propriile voastre câştiguri dar şi limite personale: Câştiguri Limite 5.2. pe îndelete. şi reflectaţi. iar apoi notaţi mai jos. Vă propuneţi să proiectaţi un program educaţional centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor. fiecare program din cele analizate în cadrul aplicaţiei 4. Imaginaţi-vă că aţi parcurge. Opiniile căror autori din cei studiaţi în cadrul acestei teme vă sunt utile în realizarea susţinerii necesităţii unui astfel de proiect? Argumentaţi alegerea făcută.

1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  descrie principalele programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. Competenţe profesionale oferite 2. Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să identifice legătura dintre dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi desfăşurarea activităţii învăţătorului/institutorului.1. Denumirea: Programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale 2.  să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărui program de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale. 3. Feeling.1 Fundamente teoretice 4. 2. Inteligenţa emoţională şi educaţia raţional-emotivă şi comportamentală Adrian Opre şi Daniel David susţin faptul că programele de educaţie raţional-emotivă şi comportamentală sunt cele mai cunoscute şi eficiente strategii de alfabetizare emoţională (Opre. An Education Curriculum for Children un astfel de program organizat în funcţie de conţinutul tematic şi nivelul dezvoltării mentale a elevilor în trei volume ce corespund ciclurilor învăţământului preuniversitar 49 . 4.  să descrie propriile câştiguri dar şi limite descoperite ca urmare a participării la fiecare program de dezvoltare a inteligenţei emoţionale.  argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor. p.TEMA NR. 6 1. 2004. David. Conţinutul detaliat 4. 2.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  aprecieze oportunitatea de a participa la un program centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a învăţătorilor şi institutorilor. Ann Vernon (1989) prezintă în lucrarea sa Thinking.  promoveze diverse atitudini specifice unei educaţii emoţionale reale în rândul copiilor. Behaving.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  utilizeze adecvat diverse modalităţi şi strategii de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale.  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent.  dezvolte abilităţi practice de a elabora şi desfăşura cu elevii activităţi centrate de dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Dr. vii).1.

 relaţii interpersonale. altfel. testate în practică şi grupate în următoarele categorii de subiecte:  acceptarea de sine. A B Fig. Fiecare volum conţine 60 de activităţi. 1. 2).  rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor.  emoţii. 2004. activităţile sunt proiectate astfel încât să provoace elevii să se implice în mod activ şi să formuleze concluzii. Acestea conţin:  întrebări despre conţinut care verifică achiziţionarea şi utilizarea conceptelor. 2 ) C Dacă convingerile sunt rigide. lecţiile sunt de natură secvenţială.  întrebări de personalizare care încurajează elevii să aplice în practică conceptele învăţate. pentru că.). sunt proiectate în funcţie de nivelul dezvoltării mentale a elevilor şi formează un program integrat pentru elevii din clasele I – XII. B – credinţele şi convingerile despre eveniment iar C – consecinţele emoţionale şi comportamentale (figura 1. fondatorul Institutului pentru Terapie Raţional-Emotivă şi Comportamentală şi este „o intervenţie de consiliere întemeiată pe asumpţia că problemele emoţionale sunt rezultatul unui stil de gândire deficitar cu privire la unele evenimente şi nu al evenimentelor în sine” (Vernon. Ea presupune existenţa unui sistem cognitiv – emoţional – comportamental şi este ilustrată de modelul ABC al perturbărilor emoţionale în care A reprezintă evenimentul activator. gimnazial şi liceal).5.” 2. dacă nu o fac societatea şi universul ar trebui să-i blameze cu severitate. În opinia autoarei acest program este foarte potrivit pentru educaţia emoţională datorită următoarelor caracteristici: a. Modelul ABC (A.” 50 .(primar.„Ceilalţi trebuie să mă trateze cu bunătate şi consideraţie. fiecare activitate are un obiectiv specific care oferă un reper privind informaţiile relevante pe care să se pună accent şi rezultatele aşteptate. d. b.  credinţe şi comportamente. p. c. Vernon. 2004.„Eu trebuie să mă descurc bine şi să câştig aprobare pentru ceea ce fac. să-i condamne şi să-i pedepsească pentru lipsa lor de consideraţie. exact în modul în care eu îmi doresc să fiu tratat/ă. sunt considerată o persoană de nimic.5. ele se numesc convingeri iraţionale şi conduc la emoţii disfuncţionale (mânie. conţinutul are la bază principiile teoretice ale Terapiei Raţional-Emotive şi Comportamentale (REBT). Pot fi exprimate sub forma uneia din următoarele afirmaţii: 1. p. depresie). REBT a fost iniţiată de Albert Ellis. anxietate.

gândirea catastrofică – evaluarea unui eveniment ca fiind mai mult de 100% negativ. însă de multe ori aceştia sunt sub influenţa mesajelor negative primite în copilărie din familie şi societate. Socially Skilled Child. Friedlander. apud Vernon. de a negocia. b. de a ajuta la conştientizarea propriilor emoţii şi a importanţei dezvoltării inteligenţei emoţionale a copiilor. p. era de a-i ajuta pe cei care intervin în educaţia copiilor (părinţi. gândirea de tipul „întotdeauna sau niciodată” – adoptarea unor atitudini absolutiste. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor Maurice J. educatori şi profesori. aceasta ar presupune un nivel adecvat de dezvoltare al inteligenţei emoţionale şi la adulţi. 1980. au publicat în 1999 o lucrare cu titlul Emotionally Intelligent Parenting. facil şi rapid şi să nu mi se întâmple aproape nimic din ceea ce nu îmi doresc. intoleranţa la frustrare – aprecierea că nu se pot imagina suportând anumite situaţii neplăcute. de a-i echipa cu metode şi instrumente simple şi eficiente pentru a acţiona în mod pozitiv asupra copiilor.1. dar alfabetizarea emoţională a copiilor este bine să fie începută de la o vârsta cât mai mică şi să fie realizată atât de părinţi cât şi de educatori. Scopul acesteia – declarat de autori.2. Elias. Cu cât credinţele iraţionale sunt înlocuite cu cele raţionale. lipsa de valoare – atitudinea extrem de critică faţă de propria persoană. practic. b.” (Ellis. cercetători şi experţi în dezvoltarea emoţională şi socială a acestuia. How to Raise a Self-disciplined. specialişti în psihologia copilului.„Mediul în care trăiesc eu trebuie astfel organizat încât. Aceste credinţe iraţionale dau naştere unor emoţii şi atitudini disfuncţionale cum ar fi: a. Tobias şi Brian S. de a fi lideri şi/sau colaboratori. După identificarea convingerilor iraţionale urmează D – disputarea adică provocarea credinţelor iraţionale prin chestionarea asumpţiilor referitoare la eveniment. 3). de a rezolva creativ problemele sociale.3. simple dar importante şi reprezintă rezultatul unor cercetări realizate de autori în colaborare cu D. cadre didactice şi diverşi specialişti) să folosească principiile inteligenţei emoţionale cu răbdare şi perseverenţă. sunt necesare programe de formare a părinţilor şi cadrelor didactice cu dublu scop: a. Forţa metodei constă în practicarea de către părinţi 51 . înţelegerea şi managementul emoţiilor cuplate cu abilităţile sociale de a relaţiona efectiv cu ceilalţi. În opinia acestor cercetători. 4. Goleman şi în care au implicat numeroşi părinţi. d. Desigur. 2004. Responsible. Ca urmare. apar emoţiile – E care sunt din ce în ce mai adaptative deoarece convingerile raţionale conduc la emoţii moderate care dau posibilitatea persoanei să acţioneze constructiv şi să-şi atingă scopurile. învăţători şi profesori. Acestea pot fi învăţate şi dezvoltate la orice vârstă. Educaţia bazată pe inteligenţă emoţională foloseşte tehnici specifice. Steven E. de a fi asertivi şi responsabili sunt competenţe sociale şi emoţionale. de ceilalţi sau de viaţă. c. eu să primesc tot ceea ce vreau într-un mod confortabil.

îndrăzneala. părinţii inteligenţi îşi dăruiesc propria fiinţă → dezvoltă la proprii copii şi tineri: stima de sine. Friedlander. 5. adoptarea unor atitudini sociale pozitive în relaţiile cu ceilalţi (Elias. scriitor şi cercetător în domeniul calităţii vieţii şi dezvoltării inteligenţei. răbdarea. abilitatea de a crea oportunităţi şi de a le valorifica. curajul. În anul 2003. prin care împărtăşeşte pasiunea sa pentru educaţie. capacitatea de a-i înţelege pe ceilalţi. professores fascinantes. părinţii buni corectează greşelile. părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze. 4. părinţii buni hrănesc corpul. echilibrul şi stăpânirea propriilor impulsuri emoţionale şi comportamentale. ● a educa emoţia. liberi şi întreprinzători este o mare provocare pe care şi-o pot asuma doar părinţii străluciţi şi profesorii fascinanţi.şi/sau cadre didactice a unor schimbări mărunte. repetate zi de zi. părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească → dezvoltă la proprii copii şi tineri: conştiinţa analitică. sentimentul de siguranţă. sociabilitatea. fericiţi. 52 . formarea copiilor sociabili. părinţii buni oferă cadouri. 5. de a depăşi teama şi de a preveni conflictele. părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri (îi învaţă să aprecieze momentele simple şi forţa care izvorăşte din pierderi) → dezvoltă la proprii copii şi tineri: motivaţia. educator. conştientizarea propriilor sentimente şi ale celorlalţi. astfel: 1. 2. Autorul subliniază diferenţa dintre părinţii buni şi părinţii inteligenţi / străluciţi. capacitatea de a fi lider. empatia şi înţelegerea punctelor de vedere ale celorlalţi. construcţia şi dinamica emoţiei şi a gândurilor. perseverenţa. 2002. Cele cinci principii promovate de autorii anterior menţionaţi sunt: 1. optimismul. în relaţiile cu proprii copii / elevi. 3. cinstea. deprinderea de a gândi înainte de a reacţiona. de a dialoga şi de a asculta. 2. oferind părinţilor şi cadrelor didactice instrumentele necesare pentru: ● a promova formarea de oameni care gândesc. Augusto Cury publică lucrarea cu titlul sugestiv Pais brilhantes. 4. care abordează natura. p. bucuria de a trăi. În viziunea lui Augusto Cury. fidelitatea. 48). protecţia emoţiei. El a dezvoltat conceptul de inteligenţă multifocală şi susţine numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. ● a lărgi orizonturile inteligenţei şi ● a crea o viaţă de calitate. construirea unor scopuri şi planuri pozitive. Tobias. psihoterapeut. părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni → dezvoltă la proprii copii şi tineri: solidaritatea. capacitatea de a pune întrebări şi responsabilitatea socială. părinţii inteligenţi alimentează personalitatea → dezvoltă la proprii copii şi tineri: spiritul de observaţie. optimismul. părinţii buni vorbesc. capacitatea de a face faţă pierderilor. capacitatea de a depăşi obstacolele. frustrărilor şi stresului. 3. Acesta este medic psihiatru.

să privească în interiorul lor. părinţii buni oferă oportunităţi. inventivitatea. bani sau putere) → dezvoltă la proprii copii şi tineri: creativitatea. capacitatea de autoanaliză. învăţătorii / institutorii fascinanţi o folosesc ca suport al artei de a gândi (îi învaţă pe elevi să gândească şi nu să repete informaţia) → dezvoltă la proprii elevi: deprinderea de a gândi înainte de a reacţiona. să se confrunte cu ei înşişi) → dezvoltă la proprii elevi: capacitatea de a depăşi starea de anxietate. sociabilitatea. învăţătorii / institutorii fascinanţi sunt maeştri de neuitat (formează fiinţe umane care vor schimba lumea) → dezvoltă la proprii elevi: înţelepciunea. toleranţa. de a fi propriul lider. capacitatea de a contempla frumosul. chiar şi pe cei mai dificili) → dezvoltă la proprii elevi: stima de sine. părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată (seamănă idei şi nu controlează viaţa copiilor) → dezvoltă la proprii copii şi tineri: capacitatea de a preţui viaţa. raţionamentul schematic. 4. învăţătorii / institutorii buni corectează comportamente. de a ierta. învăţătorii / institutorii buni sunt elocvenţi. capacitatea de a găsi soluţii în situaţii tensionate. speranţa. învăţătorii / institutorii fascinanţi au sensibilitate (acceptă toţii elevi şi îi înţeleg. În partea doua a lucrării sale. părinţii inteligenţi povestesc istorioare (captivează copiii prin inteligenţă şi afecţiune.6. 2. conştiinţa critică. de a pune întrebări. stabilitatea. de a depăşi conflictele. părinţii buni oferă informaţii. protecţia contra stimulilor nocivi. inteligenţa emoţională. fermitatea. Cury prezintă următoarele şapte depinderi ale învăţătorilor şi institutorilor buni şi ale învăţătorilor şi institutorilor inteligenţi / fascinanţi: 1. de a rezolva crizele 53 . 7. învăţătorii / institutorii fascinanţi educă emoţia (îi învaţă pe elevi să exploreze lumea şi propria fiinţă) → dezvoltă la proprii elevi: sentimentul de siguranţă. 6. de a trece cu uşurinţă prin pierderi şi frustrări. 5. perspicacitatea. sensibilitatea. de a-şi face prieteni. învăţătorii / institutorii buni sunt maeştri temporari. motivaţia. capacitatea de a-i vorbi inimii. dragostea de viaţă. expunerea ideilor şi nu impunerea lor. învăţătorii / institutorii fascinanţi cunosc modalitatea de funcţionare a minţii (transformă informaţia în cunoaştere şi cunoaşterea în experienţă) → dezvoltă la proprii elevi: capacitatea de administrare a gândurilor şi emoţiilor. de a depăşi diverse obstacole şi eşecuri. perseverenţa. 3. învăţătorii / institutorii buni folosesc memoria ca depozit de informaţii. de a-i influenţa pe oameni. liniştea interioară. perseverenţa. capacitatea de dezbatere. solidaritatea. învăţătorii / institutorii buni educă inteligenţa logică. nu prin autoritate. de a lucra eficient în echipă. învăţătorii / institutorii fascinanţi rezolvă conflicte (îi învaţă pe elevi să gândească. învăţătorii / institutorii buni stăpânesc metodologia.

În anul 1997 autoarea. 7. May şi C.1. Maslow.  a promite fără să se ţină de cuvânt. Rogers.interpersonale. 2005. Această carte propune metode practice privind dezvoltarea inteligenţei emoţionale parcurgând patru paşi. De asemenea. spiritul întreprinzător. Participând în cadrul Universităţii Los Angeles la un program de cercetare privind rolul jucat de emoţii în vindecarea copiilor / adulţilor bolnavi de cancer.  a fi nerăbdător şi a renunţa să mai faci educaţie. sociabilitatea. 1999. În opinia lui Augusto Cury este foarte important ca părinţii.3. ajută la stabilirea şi menţinerea relaţiilor interpersonale trainice şi armonioase şi garantează succesul în viaţă. Cultivarea inteligenţei emoţionale În opinia autoarei Jeanne Segal. R. J. 54 . de a pune întrebări. el atrage atenţia asupra celor şapte greşeli („păcate capitale”) ale educatorilor şi anume:  a corecta în public. ceea ce înseamnă să-i stimuleze pe aceştia să gândească înainte de a reacţiona. învăţătorii / institutorii fascinanţi educă pentru viaţă (îi învaţă pe elevi să desprindă o lecţie de viaţă din fiecare experienţă neplăcută) → dezvoltă la proprii elevi: capacitatea de a depăşi conflictele psihice şi sociale. de a stabili obiective. de a ajuta sinele să preia conducerea în situaţii de tensiune. învăţătorii şi institutorii să educe cu inteligenţă emoţia copiilor. Pasul 2: Acceptarea emoţiilor (liceul) vizează asumarea responsabilităţii propriilor trăiri afective. asociaţi de autoare cu etapele şcolare: Pasul 1: Conştientizarea emoţiilor (şcoala primară) presupune trăirea autentică a propriilor emoţii prin exerciţii specifice de conştientizare a senzaţiilor corporale. a obstrucţiona copilăria celui educat.  a fi excesiv de critic. publică lucrarea cu titlul Raising your emotional intelligence care reprezintă rezultatele cercetărilor desfăşurate pe o perioadă de 30 de ani în psihologia clinică experimentală inspirate din teoriile şi studiile lui A. 16-90).  a distruge speranţa şi visele.  a pedepsi la furie şi a pune limite fără a oferi explicaţii.  capacitatea de a-şi accepta sentimentele indiferent de intensitatea lor. solidaritatea. să opereze nu doar cu fapte logice şi probleme concrete. să-şi asume responsabilitatea propriei vieţii. doctor în psihologie. autoarea a sesizat că aceşti pacienţi aveau trei caracteristici comune:  capacitatea de a conştientiza ceea ce simţeau. ci şi cu contradicţiile vieţii (apud Cury. cultivarea inteligenţei emoţionale este esenţială pentru viaţa şi sănătatea persoanei şi a propriei familii. capacitatea de a ierta. să accepte teama şi emoţiile negative ca fiind caracteristici umane. învăţătorii / institutorii buni educă pentru o profesie. capacitatea de a se proteja emoţional. Segal a observat că majoritatea celor care au supravieţuit erau conştienţi de propriile emoţii sau de cele ale altora şi nu s-au temut de ele chiar dacă erau foarte puternice. Astfel. pp. pp. 7-8).  a exprima autoritatea în mod agresiv.  capacitatea de a cultiva informaţiile emoţionale (Segal. 4.

4. 18-19).2.2.E. Alegeţi 5 depinderi ale învăţătorilor şi institutorilor inteligenţi sau fascinanţi din cele 7 prezentate de Augusto Cury şi argumentaţi importanţa lor în cadrul relaţiei elev – învăţător şi elev – institutor. inteligenţa emoţională este un set de abilităţi care poate fi aplicat în moduri prosociale dar şi antisociale. 4. ……………………………………………………………………………………………………. a realităţii contextuale şi existenţa unui echilibru interior al persoanei. precum şi în eficienţa cadrului didactic: a.1.E.E. a cauzelor acestora. şi educaţia raţionalemotivă şi comportamentală Avantaje Dezavantaje I. în educaţia copiilor Cultivarea I. participarea la problemele sale emoţionale fără implicarea în rezolvarea acestora (Segal. O atentă aplicaţie a bazelor ştiinţifice ale inteligenţei emoţionale promite să afecteze viaţa fiecărei persoane indiferent de vârstă. Doar dezvoltând abilităţile inteligenţei emoţionale nu se poate dovedi a fi suficient decât dacă se implementează intervenţii care se adresează factorilor motivaţionali şi de context care influenţează folosirea acestor abilităţi. pp. Analizaţi programele educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale propuse de autorii prezentaţi mai sus şi completaţi următorul tabel: Program I. Mai mult decât un leac universal pentru toate problemele umane. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 55 . Pentru a proiecta şi desfăşura cu succes programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale este necesar ca viitoarele cercetări să continue studierea posibilului impact pozitiv şi negativ al acesteia. Pasul 4: Empatia (absolvirea) presupune trăirea propriei experienţe emoţionale dar raportată la sentimentele şi la nevoile celorlalţi.2 Aplicaţii 4.2. Ea vizează înţelegerea celuilalt. 1997.Pasul 3: Conştientizarea activă a stărilor afective (facultatea) constă în exteriorizarea emoţiilor şi conştientizarea stărilor afective.

56 . ca învăţător / institutor inteligent sau fascinant.3. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… d. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… e. un mare trifoi cu patru foi (ca să aveţi noroc!): 4. prima petală: trei scopuri pe care le urmăriţi în activitatea dvs.B.A. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… c. Desenaţi în spaţiul de mai jos. …………………………………………………………………………………………………….2. ……………………………………………………………………………………………………. Notaţi în: a.3. …………………………………………………………………………………………………….b.2.

......2...2..b.2.. Recitiţi ce aţi notat ca urmare a cerinţelor din cadrul aplicaţiilor 4. colegi şi formaţi o diadă.. cu un comportament sau o serie de comportamente observate la acesta şi care-l pot ajuta să-şi atingă scopurile propuse şi notate în prima petală. dar atenţie este vorba de cel al partenerului........ Evaluarea 5.......... iar apoi notaţi mai jos. Propriile resurse pe care mă pot baza în activitatea mea ca învăţător / institutor inteligent sau fascinant sunt: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b.. a doua petală: 3 – 5 calităţi personale care vă pot ajuta să fiţi un învăţător / institutor inteligent sau fascinant.... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 57 . şi 4.....1....C. Oportunităţile pe care ar fi bine să le valorific pentru a fi un învăţător / institutor inteligent sau fascinant sunt: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… d. c. Imaginaţi-vă că participaţi la fiecare program educaţional centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale din cele analizate în cadrul aplicaţiei 4.2..3..... a treia petală: 3 – 5 defecte personale care vă pot împiedica să deveniţi un învăţător / institutor inteligent sau fascinant..3........ Completaţi cea de a patra petală a trifoiului. Alegeţi-vă un partener dintre proprii dvs. care ar fi propriile voastre câştiguri dar şi limite personale: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5. Pentru a fi un învăţător / institutor inteligent sau fascinant mai am de lucrat cu: ……………..1.....2.. 4. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… c.. şi reflectaţi. pe îndelete.... În propriul demers de optimizare a comportamentului meu profesional este de dorit să fiu conştient de posibilele ameninţări: ………………………..... apoi completaţi următoarele propoziţii: a...2... 5..

prezenţa şi capacitatea empatică. acceptarea unor stiluri de viaţă şi valori diferite. Denumirea: Educaţia inteligenţei emoţionale – exerciţii provocative 2.  dezvolte abilităţi practice de a elabora şi desfăşura cu elevii activităţi centrate de dezvoltarea inteligenţei emoţionale.  să proiecteze programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale.  argumenteze necesitatea implementării în şcoli a unor programe educaţionale centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a elevilor.1 De cunoaştere şi înţelegere – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  identifice modalităţi de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale. punctualitate. 2. 4. 2. dreptul la propria părere. apreciere. sinceritate.  existenţa unor calităţi ale formatorului: responsabilitatea.  asambleze conceptul într-un limbaj ştiinţific şi coerent.2 De explicare şi interpretare – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  aprecieze oportunitatea de a participa la un program centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a învăţătorilor şi institutorilor. răbdare. Obiectivele temei – după studierea acestei teme cursanţii vor fi capabili:  să utilizeze strategii de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale. Conţinutul detaliat 4. 7 1.TEMA NR. cunoaşterea de sine şi maturitatea emoţională. pentru a-şi atinge scopul. confidenţialitate. eficienţă. Competenţe profesionale oferite 2.  proiecteze programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale. deschiderea către noi experienţe. ele au nevoie de anumite condiţii de desfăşurare:  crearea unui climat favorabil de înţelegere. respect faţă de celălalt.  să adopte o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de problematica educaţiei emoţionale.  stabilirea şi negocierea unor reguli: seriozitate. încrederea în eficienţa acestor metode şi 58 .  să adapteze diverse activităţi ce au ca scop dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor.3 Aplicative – după parcurgerea materialului cursanţii vor fi capabili să:  utilizeze adecvat diverse modalităţi de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale. acceptare şi încurajare. dorinţa de a ajuta pe alţii. 3.1 Fundamente teoretice Există o mare varietate de activităţi pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale dar indiferent de alegere.

aceştia vor scrie câte o stare afectivă caracteristică persoanei a cărui nume l-au extras.? Dar când se prezenta palma realizată de un coleg privind propriile emoţii? Cum a fost când ceilalţi participanţi vă identificau corect sau nu? 4. d. b.  să exprime nonverbal emoţia identificată. f. apoi.  să descopere imaginea pe care o au colegii despre ei. se scrie pe câte un bileţel numele fiecărui participant. curajul (acceptarea propriilor vulnerabilităţi). Anghel şi Vasile.2. 4. Ghicitul în palmă Obiective: În urma acestei activităţi cursanţii vor fi capabili:  să identifice propria capacitate empatică. Năstasă. formatorul citeşte pe rând cele cinci emoţii urmând ca participanţii să intuiască despre cine este vorba. Resurse: 59 . Anghel. inventivitatea. caz în care ele necesită unele adaptări la particularităţile de vârstă ale acestora din urmă. 2004.  să sesizeze diferite modalităţi de exprimare a emoţiilor.2. se continuă până ce sunt citite toate palmele şi sunt identificaţi toţi participanţii. cursanţii sunt provocaţi să răspundă individual la următoarele întrebări:      Ce v-a ajutat să identificaţi emoţia colegului şi apoi să o exprimaţi? Ce v-a creat dificultăţi în identificarea emoţiei colegului şi / sau în exprimarea ei? Cum v-aţi simţit când aţi completat palma pentru colegul dvs.2. Etape: a. 2001. simţul umorului. Paşca. se solicită participanţilor să aşeze mâna stângă pe coala de hârtie şi să-i traseze conturul. Activităţile propuse în continuare sunt centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi pot fi realizate atât de învăţătorii sau institutorii. 2010) 4. g. Resurse:  coli de hârtie şi creioane.a proceselor de grup. în interiorul fiecărui deget.  să sesizeze notele personale caracteristice. c. Marioneta emoţiilor Obiective: În urma acestei activităţi participanţii vor fi capabili:  să identifice emoţiile celuilalt. vigoarea (energie fizică şi forţă psihologică). cât şi cu elevii.2 Aplicaţii (ap. foile nu se semnează şi sunt adunate. e. apoi vor fi extrase dintr-o cutie evitânduse propriul nume. 2002.1.

apoi...... e............... se formează diade în care un participant povesteşte o întâmplare scurtă legată de activitatea profesională....  să exprime nonverbal o emoţie..... Resurse:  poster cu propoziţii incomplete.....4. se solicită ca celălalt partener din fiecare diadă să modeleze o marionetă în aşa fel încât să exprime starea afectivă a povestitorului. marionete........ f..... Eu nu vreau ca tu …………………………………………………………………. Eu acum am nevoie de .................... participanţii sunt solicitaţi să completeze şi să transmită verbal fiecare propoziţie la cel puţin cinci persoane diferite:       Eu acum am nevoie de .................. Etape: a.. Teatrul sentimentelor Obiective: La sfârşitul acestei activităţi participanţii vor fi capabili:  să identifice propria capacitate empatică.......3. b....2......... apoi.... 4. d..... Etape: a.  să exprime verbal o emoţie / nevoie....... Eu vreau de la tine / vreau ca tu să ……………………………………………….... se continuă până ce toţi participanţii au modelat marioneta şi le-au fost identificate emoţiile...... Mesaje către celălalt Obiective: La sfârşitul acestei activităţi cursanţii vor fi capabili:  să identifice corect propriile emoţii / nevoi şi pe ale celorlalţi............. la final..... 60 ......... sunt invitaţi participanţii să numească emoţia...... artistul verbalizează ce a modelat iar povestitorul oferă un feed-back tuturor.... iar asta mă face să ……………………………… Eu cred că tu ai nevoie de …………………………………………………………………….....2. Eu cred că tu ai nevoie de ……………………… iar asta mă face să ……………….............. c..  să îşi dezvolte capacitatea empatică......................... cursanţii sunt provocaţi să răspundă la următoarele întrebări:     Ce v-a ajutat să identificaţi emoţia şi apoi să o exprimaţi? Ce v-a creat dificultăţi în identificarea emoţiei şi / sau în exprimarea ei? Cum v-aţi simţit ca artist? Dar ca povestitor? Cum a fost când ceilalţi participanţi vă identificau corect sau nu emoţia? 4...

participanţii formează un cerc. nemulţumire. tristeţe. f. b. c. ● diferite părţi ale corpului: ochi.  să-şi amelioreze deprinderile de relaţionare interpersonală. acesta se prezintă. Resurse:  bileţele de hârtie. nas. se solicită participanţilor din primul grup să tragă un bileţel pe care este scris un sentiment şi un altul cu o parte a corpului. se continuă până s-au implicat majoritatea participanţilor. braţe.  să adopte atitudini pozitive faţă de colegi: încredere. acceptare. 4. pânza sau plasa iubirii se „ţese” astfel. e. se poate desfăşura sub formă de competiţie cu premii hazlii. d. membrii celui de al doilea grup au sarcina să intuiască starea emoţională mimată. d. îl aruncă unuia dintre participanţi şi îl roagă să se prezinte cu numele mic şi să spună care crede el că este cea mai importantă trăsătură (calitate sau defect) a sa. palme. c. să sesizeze diferite modalităţi de exprimare a emoţiilor. se pregătesc bileţele pe care se notează: ● diverse sentimente legate de activitatea profesională: fericire. apoi. 61 .5. sală spaţioasă şi diverse obiecte pentru premii Etape: a. ghemul trece de la un participant la altul. Etape: a. faţă. formatorul prinde capătul sforii de degetul arătător de la mâna sa dreaptă iar ghemul. Resurse:  un ghem de sfoară. e. furie. ghemul derulat ajunge din nou la formator după ce fiecare s-a prezentat în mod personal şi special. apoi îşi înfăşoară sfoara în jurul degetului său arătător de la mâna dreaptă şi derulează ghemul spre un alt coleg cu aceeaşi rugăminte. gură. g. se împart cursanţii în două grupe egale. formând o reţea ce-i va lega pe toţi. în desfăşurare. b. un membru al grupului mimează emoţia notată pe bileţel folosind doar partea corpului indicată. Plasa iubirii Obiective: La sfârşitul activităţii cursanţii vor fi capabili:  să sesizeze deprinderile de relaţionare interpersonală. deschidere. împlinire.2.

formatorul ţine în mână lumânarea sau candela aprinsă şi împărtăşeşte grupului ce anume apreciază la un anumit cursant. se continuă până ce fiecare cursant a primit şi oferit candela de cel puţin două ori. sfoara se reaşeză pe ghem făcând cale întoarsă: fiecare participant adresează celui care-i urmează. d. la final.7. participanţii formează un cerc.2. Maţele încurcate Obiective: În urma acestei activităţi participanţii vor fi capabili:  să-şi dezvolte capacitatea de toleranţă la frustrare.  să se transpună empatic în situaţia uni coleg aflat într-o situaţie problematică. Resurse:  o candelă sau o lumânare. un participant . Etape: a. 4. 62 . d. la rândul ei. fără să specifice despre cine este vorba apoi. un compliment privind ce trăsătură îi place / ce admiră cel mai mult la el.care se oferă voluntar . Candela aprecierilor Obiective: La sfârşitul activităţii cursanţii vor fi capabili:  să descopere imaginea pe care o au colegii despre ei. b. oferă lumânarea persoanei pe care tocmai a apreciat-o. b.  o cutie cu chibrituri.iese din sală şi aşteaptă. c. li se cere participanţilor să realizeze un cerc ţinându-se de mâini.  să manifeste toleranţă şi spirit de echipă Resurse:  sală spaţioasă.  să ofere feed-back-uri pozitive celorlalţi. 4. se discută cum s-a descurcat protagonistul. Cutia magică Obiective: În urma acestei activităţi cursanţii vor fi capabili să înţeleagă că specificul uman îl reprezintă îmbinarea corespunzătoare a calităţilor şi defectelor.6.2. ceilalţi (fără a-şi da drumul de mâini) se combină astfel încât cursantului ieşit să-i fie cât mai greu să refacă cercul. 4. fără să specifice numele participantului după care înmânează lumânarea celui apreciat.f.8. Etape: a. c. Important: Formatorul va fi atent să aprecieze el persoanele care riscă să rămână neapreciate. în acest timp. dacă au fost participanţi care l-au susţinut şi mai ales în ce mod. îşi împărtăşeşte aprecierea faţă de altcineva din grup. acea persoană.2.

63 .1.2. în timpul acestor activităţi? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………  Cum explicaţi conduita dvs. Etape: a. c.? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………  Ce aţi aflat nou despre dvs. 3-5 activităţi centrate pe îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. li se spune cursanţilor că au acces la o cutie magică în care pot găsi orice calitate pe care şi-o doresc şi de care cred ei că au nevoie. această cutie e dispusă să primească şi trăsături umane pe care participanţii consideră că le au şi de care vor să scape. după modelele oferite. pentru a vă îmbogăţi resursele necesare implementării unor programe educaţionale focusate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor dvs.? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5.Resurse:  sală spaţioasă. Evaluarea 5. în final fiecare participant împărtăşeşte grupului ce simte şi cum gândeşte acum când a primit tot ceea ce şi-a dorit şi a aruncat tot ceea ce era rău sau de prisos. După parcurgerea integrală a aplicaţiilor de mai sus răspundeţi la următoarele întrebări:  Cum v-aţi comportat dvs. 5. b. Construiţi.

fundamentat teoretic şi prezintă. În urma studiilor care au urmărit nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale de-a lungul anilor. cum ar fi. 64 . înţelegere şi exprimare a emoţiilor. ca urmare. Majoritatea informaţiilor din cursul de faţă provin din teza de doctorat cu tema „Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a studenţilor de la psihologie prin intermediul grupului experienţial”. au mai multe şanse să fie înţelegători faţă de sine dar şi faţă de semenii lor. A devenit un „trend cultural” (Bar-On. univ. fie că este vorba despre respectarea regulilor nescrise care guvernează reuşita într-un domeniu de activitate. a generat un mare şi real interes din partea oamenilor de ştiinţă şi nu numai.inteligenţa emoţională. mulţumiţi în viaţă şi eficienţi. prin considerarea emoţiilor drept o viabilă sursă de informaţii care ajută persoana să înţeleagă şi să exploreze mediul social. Inteligenţa emoţională pare să fie în mare măsură dobândită iar cunoştinţele emoţionale sunt relativ uşor de predat şi de asimilat. precum şi a mai multor cărţi. conflictul dintre ceea ce o persoană simte şi ceea ce ea gândeşte. Iolanda Mitrofan (Năstasă. rezultatele numeroaselor cercetări ce au urmărit inteligenţa emoţională şi implicaţiile ei în viaţa cotidiană. în avantaj în orice domeniu al vieţii. a constituit subiectul unor numeroase cercetări şi articole publicate în reviste şi jurnale de specialitate. 2009). aceasta este considerată cea. Consideraţiile prezentate anterior au provocat conturarea temei şi apoi. Acesta este complex. Inteligenţa emoţională uneşte câmpul trăirilor emoţionale cu cel al inteligenţei.REZUMATUL DISCIPLINEI Traversăm o perioadă marcată de schmbări rapide ceea ce ne solicită acele competenţe personale care se regăsesc în cel mai nou concept al psihologiei . adică devin mai inteligenţi din punct de vedere emoţional. care alături de inteligenţa cognitivă. coordonată de d-na prof. fie că este vorba despre relaţiile sentimentale şi intime. buni coechipieri. se motivează mai uşor şi îşi cultivă empatia şi flexibilitatea socială. Definită în termeni de conştientizare. De asemenea. s-a constatat că oamenii progresează pe măsură ce îşi stăpânesc mai bine emoţiile şi impulsurile. actual. Parker. într-o modalitate structurată. Ca urmare. ajută o persoană să se adapteze cu mai multă uşurinţă situaţiilor şi provocărilor ce apar pe parcursul vieţii personale şi profesionale. naşterea prezentului curs. dr. 2000) al timpului şi promite să faciliteze rezolvarea măcar a unei mici părţi din problemele umane.

învăţători şi institutori) cu inteligenţă emoţională ridicată. 3 denumită Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi diferitele aspecte ale vieţii psihice are menirea de a relata rezultatele studiilor de specialitate care au vizat relaţia dintre inteligenţa emoţională şi performanţa şcolară. astfel încât învăţătorii şi institutorii să nu lucreze doar cu mintea. câştigării creativităţii. am intenţionat să furnizez nu doar informaţii ci să formez atitudini favorabile desfăşurării de activităţi cu elevii. 4 – Caracteristicile copiilor şi adulţilor cu inteligenţă emoţională ridicată surprinde informaţii privind diversele caracteristici ale copiilor şi adulţilor (părinţi. cu propriile contribuţii şi limite sunt detaliate în cadrul temei nr. de dezvoltarea personală şi profesională de-a lungul întregii vieţi. 2 cu titlul Modelele inteligenţei emoţionale. 65 . ci să oferiţi suport afectiv constant. Acest curs reprezintă o invitaţie la analiză personală. cariera didactică şi profesională. ca învăţător sau institutor fiind dependent nu doar de cunoştinţele formate în timpul proiectului ci. Life Space. 6. privind definiţiile inteligenţei emoţionale şi a componentelor acesteia Dezvoltarea diverselor modele ale inteligenţei emoţionale. succesul dvs. actuale şi viitoare. 1 intitulată Inteligenţa emoţională – delimitări conceptuale sintetizează informaţii ştiinţifice. cadrelor didactice. liberi şi inteligenţi. de reflecţia critică şi constructivă asupra experienţei proprii. fericiţi. autenticităţii şi spontaneităţii atât de necesare formării unor copii şi tineri sociabili. elevi. 5 – Dinamica inteligenţei emoţionale surprinde mai multe opinii privind dinamica şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Tema nr. autodesăvârşirii personale. Mi-am propus ca dvs. redactarea textului şi formularea aplicaţiilor. Tema nr. mai degrabă. Tema nr. – Programe educaţionale centrate pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale este dedicată descrierii unor programe educaţionale de îmbunătăţire a inteligenţei emoţionale şi de asimilare a cunoştinţelor emoţionale. creativi. propuse de diverşi autori. 7 intitulată Educaţia inteligenţei emoţionale – exerciţii provocative prezintă numeroase activităţii care au ca scop îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale a copiilor.Tema nr. noi şi relevante. ci şi cu sufletul. În selecţia celor şapte teme. Cursul Educaţia inteligenţei emoţionale se doreşte a fi o invitaţie adresată din suflet. într-o atitudine de permanentă valorizare a propriilor dvs. Tema nr. satisfacţia privind propria viaţă. să nu dobândiţi doar cunoştinţe. comportamentul deviant şi autodistructiv. de a reflecta asupra importanţei dezvoltării propriei inteligenţe emoţionale şi de a lucra cu sine în vederea autorealizării potenţialului uman. calitatea relaţiilor interpersonale. Tema nr.

M. 85 (2). P. Năstasă. [11] Chapman. R. Journal of Personality Assessment. Ed. Warner. (3rd. J. San Francisco. [2] Anghel. K. 2005. Vasile. The Handbook of Emotional Intelligence. J. 2007. 2000.. 1-12. Ed. USA: ASTD. Alchimia emoţională..D.E. [3] Anghel.. Grupul experienţial de optimizare personală centrat pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale studenţilor de la psihologie in Revista de Psihoterapie Experienţială nr.R. J. M. 306-320.. 154-169.. 29 (10). [10] Caruso. Adler. [8] Brackett.. 379-392.D. Hayslip Jr.D. Personality and Individual Differences. E. Journal of Personality Assessment. Mayer. M. 2003.D. 2005. T. Bucureşti. Emotional Intelligence and its relation to everyday behaviour. profesori fascinanţi. 66 . The Emotional Quotient Inventory. Discriminant and Incremental Validity of Competing Measures of Emotional Intelligence. D. 2004. D. Canada... The Role of Emotional Intelligence in the Career Commitment and Decision-Making Process. [9] Brown.A. Inteligenţa socială. The Emotional by Intelligent Workplace. Toronto... Jossey –Bass. 11 (4). Cum să formăm tineri fericiţi şi inteligenţi. ed. Multi-Health Systems. [12] Cherniss. B. Curtea Veche. C. C.. A. 79 (2). J. George-Curran. Personality and Social Psychology Bulletin.. Părinţi străluciţi.. Curtea Veche. [14] Cury. Centrul Parteneriat pentru Egalitate. 2008. Promoting emotional inteligence in organizations – Make training in emotional intelligence effective.. M. Mayer. Jossey – Bass Books.BIBLIOGRAFIE [1] Albrecht.. 2001.P. [13] Cherniss. 2003. R. [6] Bennett-Goleman.. Salovey. 36. Ed.A. Goleman.L. [5] Bar-On. 2005. 2002... Relation of Ability Measure of Emotional Intelligence to Personality. Smith. For You. R. [7] Brackett.. D. 2002. Journal of Career Assessment.).M..... B. Convergent. Bucureşti. Parker. San Francisco. R. Incremental Validity of Measure of Emotional Intelligence. C. L. noua ştiinţă a succesului.. 1997.A. 2004. 1387-1402.16-30.. E. 44. Mayer. Optimizarea personală a adolescentelor din centrele de plasament. [4] Bar-On. Bucureşti.

htm. Salovey.A. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor. Pulido. Bucureşti. Siguranţa emoţională.S. P. S. Bucureşti. 2004.. 2001. R.. D. 1996. Feeling Smart: The Science of Emotional Intelligence. J.E.. Ed. P. no. [24] Hosu. R.. 396-420.. Straus. 2001. Educational Sciences Series... C. LX. [23] Hein. D. 2003. 131-137. 18. 2003. P. 2000. 330-339. American Scientist. Ed. Puterea de a alege felul în care ne simţim – cinci paşi esenţiali pentru a ne simţi mai bine în fiecare zi.. Ed. Ed. [31] Mayer. Inteligenţa emoţională. Inteligenţa emoţională. S. Curtea Veche..J. [30] Mayer. 1999. Emotional Intelligence and Aggression. Polimark. Handbook of Intelligence.eqi. Allfa. D.M.. P. P. [29] Manz. Emotional Intelligence. [27] Lopes. Martinez de Antoñana. D. Bucureşti. Emotional Intelligence and Social Interaction. Salovey. Tobias. cheia succesului în viaţă.. Perceived emotional intelligence and life satisfaction among university teachers. J. Salovey. Bucureşti. Cambridge. Personality and Social Psychology Bulletin.D. Curtea Veche. N... G.. 2002.. B.M. Friedlander.. Bucureşti. 27. J. J. Inteligenţa socială. D. 2005. [18] Goleman. 2001..B. Stimularea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor. The Seven Principles for Making a Marriage Work. 2006. Curtea Veche. Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence. Secretul dobândirii echilibrului emoţional.. Schutz.org/history. 23 (3). P. EQ for Everybody: A Practical Guide to Emotional Intelligence.. Bucureşti.N. M. M. M. Caruso. Psicothema..D. Ed. 2008. Silver.. Salovey. D. A. I. P. Caruso. Ed. Sellin. 152-157. [17] Goleman. 1-51. Perkins.. P.S. Los Angeles. 2003. Salovey.. S. [26] Liendenfield. Disciplina emoţională.. 267-298. [16] Elias.. pp. [22] Hein. R. M. Ed. L. noua ştiinţă a relaţiilor umane.... 2007. 8-14. 93.. Năstasă. 67 . J.J. Curtea Veche. Roeper Review.[15] Elias.R. personality and the perceived quality of social relationships. E. B. S.. Bucureşti. 2003. Personality and Individual Differences. New York... Salovey... J. [32] Mayer.A.C. 35. University of California Publishing House. Thee River Press..... [25] Landa.. History and definition of emotional intelligence. Curtea Veche.E.. UK: Cambridge University Press. 2002.. Intelligence. Nezlek. Brackett. vol.. Models of Emotional Intelligence in Sternberg.I.. P. vol.R. [21] Grewal. 1 B. http://www.N. 641-658. [19] Goleman. Tobias. D. Lopez-Zafra. [28] Lopes. Emotional Intelligence and Giftedness. vol. [20] Gottman.E. Friedlander.M. Petroleum – Gas University of Ploieşti Buletin. D. Caruso.. 2005.

Psychological Inquiry. Caruso. J. D. in Problematica educaţiei în mileniul al III-lea. Braşov. 313-320. Bucureşti. G. dezvoltare personală şi clinică).. [36] Năstasă. Petroleum – Gas University of Ploieşti Buletin. 1 B. in International Conference PHOENIX . Clinciu. no. Ed.. David. Năstasă. [34] Mayer. L. 2003. A. M. 2009..I. [38] Năstasă.E. [35] Mitrofan. Clinciu.. Modalităţi de testare a inteligenţei emoţionale şi a componentelor acesteia. Ed. Inteligenţa emoţională şi comportamentul deviant în mediul şcolar. [41] Năstasă. [44] Pantaziu. Ed. Bucureşti. in International Conference PHOENIX ..M.. Ne jucăm învăţând … învăţăm jucându-ne! – dezvoltare personală asistată de calculator în grup experienţial (către o nouă paradigmă educaţională). L...V. Universităţii Transilvania Braşov.E. pp. 2010. [40] Năstasă. vol.. Psihomedia.E. LX. cercetări calitative???. Salovey. 2009.I. [42] Năstasă..T.E. 59-64..E. L. Universităţii din Bucureşti. cercetări calitative???. 2007. Caruso. L. I. Findings and Implications. L. L. Conferinţa Internaţională de comunicări ştiinţifice. Bucureşti. A.E.PHE. P. 2004...E. Inteligenţa emoţională şi stima de sine la adolescenţi. J.. [37] Năstasă.T. P.. Furnham. 2008. A. Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos”. I. Aldea. Universitară. [39] Năstasă. C.. in Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective: cercetări cantitative vs. Inteligenţa emoţională şi stilurile de învăţare ale adolescenţilor. Pohribeanu. Dihoru. On the Dimensional Structure of Emotional Intelligence. Ene.E.. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a studenţilor de la psihologie prin intermediul grupului experienţial. Salovey.. 15 (3).[33] Mayer.. 2010. Universităţii Transilvania. Braşov. SPER. L. 3 (1)..L. L. 2007. Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective.. Ed.. Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective: cercetări cantitative vs. Universitatea ca resursă de cercetare valorificată la nivelul comunităţii locale... Educational Sciences Series. L. Ed. Ed.E. in Mitrofan. Inteligenţa emoţională şi statusul sociometric la adolescenţi.. 2010. 197-215. 2000. Ed.. 68 . Training of Personal Optimization – focused on the Development of Emotional Intelligence.. A. L. Ed. 97-105. D. Personality and Individual Differences. Emotion. Emotional Intelligence assessment in psychology students.E. [45] Petrides. I. 2007. David. Emotional Intelligence and Marital Satisfaction. 2005. Braşov. Measurig emotional intelligence with the MSCEIT V 2. A. Căciuloiu. L. A.. 29. Sibiu. Bucureşti.. Sitarenios.0.. Universităţii Transilvania. Galaţi. K. Studii de validare şi cercetări aplicative ale psihologiei şi psihoterapiei unificării (în educaţie...PHE. [43] Năstasă. Universitară. Emotional Intelligence: Theory.

[55] Segal J. 9. 2006. Bucureşti.. 2003. Polirom. Iaşi. 2008. 1998. A.. [49] Petrides. Personality and Individual Differences. C.J.. 39-57. 185-211.. 2004. M. L.. The Relationship of Emotional Intelligence with Academic Intelligence and the Big Five. 101-107. European Journal of Personality. Emotional Intelligence. [57] Van Der Zee.E. 425-448. Book. The Science of Emotional Intelligence. [48] Petrides. [59] Wood... and Personality. Ed. Personality and Individual Differences. [47] Petrides... Development and validation of a measure of emotional intelligence. Ed. A. Forţa inteligenţei emoţionale: inteligenţa emoţională şi succesul vostru. Bucureşti. 277-293. Clasele I-IV. Frederickson.. 1999. K. Mouskounti. P. Niven. 2003.E. Malouff. European Journal of Personality. Consilierea în şcoală: Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţionalemotivă şi comportamentală. [53] Salovey.S. 2001. Inteligenţa emoţională şi creativitatea. [50] Rime.. 1990. American Psychological Society. H. A. Grewal. Ed.. K. 69 ..J. 36. Furnham. J. Cooper. J. Golden.V. S..V. 103-125. M. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale.[46] Petrides. The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Tolley. P. N. Haggerty. 16. Trait Emotional Intelligence: Psychometric Investigation with Reference to Established Trait Taxonomies. 2002...V. K. Trait Emotional Intelligence: Behavioural Validation in Two Studies of Emotional Recognition and Reactivity to Mood Induction... Ed.J. D. L. The trait emotional intelligence of ballet dancers and muzicians. [54] Schutte. Psicothema. Cognition. Thijs. K. [52] Salovey. 14 (6). Hall. 2003. Meteor Press. 15. Trei..T. D. N.. Mayer... H. K. L.. 17. Ed. Dornheim. [58] Vernon. J. Furnham. [56] Stein. 2006. R. 167-177. Allfa. A.. 2004... L. T. Bucureşti.M.. Bucureşti. Inteligenţa emoţională prin teste.. Comunicarea socială a emoţiilor... Schakel. Ed. European Journal of Personality. Imagination.V. 25.D. ASCR. 18. B... Cluj-Napoca. 281-285. [51] Roco. Cum să vă evaluaţi şi să vă creşteţi inteligenţa emoţională. 2005.. Furnham.. Teora.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita Număr de identificare al contractului: POS DRU/87/1.ro 70 .ro Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza Harghita http://www.00 RON PARTENERI Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ http://www.compas2010.M.eduhr.3/S/62468 Nr.unitbv.ro Casa Corpului Didactic Neamţ http://www.U.P. de înregistrare al AMPOSDRU: D.isjneamt.D.579.ccdneamt./E/6431 Durata: septembrie 2010 – august 2013 (36 luni) Buget proiect: 16.680.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: Profesionalizarea carierei didactice.S.ro www.R.ccd.G.A.ro Universitatea Transilvania din Braşov http://www.O.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->