TRATAMENTUL CONTABIL AL CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

www.ConsultingReview.ro Autor: Maria Bădoi

Constituirea unei societăţi comerciale este reglementată prin Legea nr. 31/1990.

Cheltuielile de constituire includ de obicei:
      cheltuielile efectuate cu denumirea firmei, cheltuielile efectuate cu întocmirea actului constitutiv, taxele judiciare, cheltuielile cu Registrul Comerţului, cheltuielile cu obţinerea codului de identificare fiscală, cheltuielile cu obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare.

Cheltuielile de înfiinţare ale unei societăţi comerciale sunt înregistrate din punct de vedere contabil în categoria “cheltuieli de constituire”, cu respectarea faptului că evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. De reţinut este ideea că documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea.

ÎNREGISTRĂRI CONTABILE

Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii, conform documentelor justificative: % 201 4426 = 401 ( sau 404, 462, 5121,5311)

Amortizarea cheltuielilor de constituire: 681 = 280

Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire complet amortizate 280 = 201