UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Timişoara, Bd. Eroilor nr. 9A, cod 300575 Tel.: 0256/592400; Fax: 0256/592442 Email: drept@drept.uvt.ro Web: www.drept.uvt.ro

ACREDITATĂ CONFORM Hotărârii Guvernului nr. 696/17 august 2000
Specializări: Drept; Administraţie publică; Poliţie comunitară STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, Specializări: Dreptul afacerilor; Drept penal şi ştiinţe penale; Administraţie publică; Carieră judiciară; Drept comunitar

(Monitorul Oficial nr. 397/24 august 2000) STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Domeniul: Drept

METODOLOGIA DE ADMITERE
2010

• • • •

PERIOADE DE ÎNSCRIERE:

12-23 iulie şi 13-17 septembrie 2010 - studii de licenţă 19-23 iulie şi 13-17 septembrie 2010 - studii de masterat 13-17 septembrie 2010 - studii de doctorat Pentru locurile neocupate, cu plata integrală a taxei de şcolarizare: 30 septembrie - 15 octombrie 2010

TIMIŞOARA 2010
1

INFORMAŢII PRACTICE IMPORTANTE:
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Dacă nu depuneţi diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original până la data de 17.09.2010, nu puteţi candida pe locurile finanţate de la bugetul de stat, listele candidaţilor din această categorie fiind reactualizate permanent în perioada 12.07-17.09.2010. De asemenea, dacă nu confirmaţi locul obţinut şi nu achitaţi taxa de înmatriculare de 150 lei până la data 17.09.2010, nu puteţi candida pe locurile finanţate de la bugetul de stat. După data de 17 septembrie 2010 listele pentru locurile finanţate de la bugetul de stat sunt definitive. Din experienţa anilor anteriori am constatat faptul că mulţi candidaţi îşi retrag dosarul după înscriere, optând ulterior pentru alte facultăţi/specializări, astfel încât, deşi la înscriere media de admitere pe locurile finanţate de la buget a fost 9,60 - 9,80, după reclasificare, aceasta a scăzut la 9,19 la admiterea din 2001, 9,17 la admiterea din 2002, 9,13 la admiterea din 2003, 9,37 la admiterea din 2004, 9,33 la admiterea din 2005; 9,46 la specializarea Drept şi 9,03 la specializarea Administraţie publică la admiterea din 2006; 9,50 la specializarea Drept şi 9,15 la specializarea Administraţie publică la admiterea din 2007; 9,53 la specializarea Drept şi 9,17 la specializarea Administraţie publică la admiterea din 2008, 9,72 la specializarea Drept şi 9,35 la specializarea Administraţie publică la admiterea din 2009. După anul I, în urma reclasificării, pe baza notelor obţinute la facultate, media pentru locurile finanţate de la buget coboară de regulă sub 7,00. Admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă se face numai pe baza mediei generale de absolvire a liceului (fără media de bacalaureat). La specializarea POLIŢIE COMUNITARĂ sunt condiţii preliminare admiterii (vezi Partea I, C.III).

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Pentru a concura pe locurile finanţate de la bugetul de stat, candidaţii trebuie să-şi depună dosarul complet în una din cele două sesiuni de înscriere (19-23.07.2010 şi 13-17.09.2010) şi să-şi confirme locul obţinut până în 29.09.2010. Candidaţii care se înscriu la concurs după data de 17.09.2009 vor candida numai pe locurile cu taxă de şcolarizare. Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe bază de dosar şi concurs. numai pentru locurile finanţate de la buget.

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Candidaţii trebuie să-şi depună dosarul complet în sesiunea de înscriere (13-17.09.2010) şi să susţină examenul pentru atestatul de limbă străină, precum şi concursul de admitere. Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se face pe bază de dosar şi concurs.

NUMĂR DE LOCURI PROPUSE (Studii universitare de licenţă/ masterat/ doctorat)

Locurile finanţate de la bugetul de stat: - 125 locuri la studii universitare de licenţă - cursuri de ZI – Domeniul Drept - Specializarea Drept - 50 locuri la studii universitare de licenţă - cursuri de ZI – Domeniul Ştiinţe administrative Specializările: Administraţie publică şi Poliţie comunitară - 75 locuri la studiile universitare de masterat - cursuri de ZI - 15 locuri la studiile universitare de doctorat - cursuri de ZI Locurile cu taxă* : - 600 locuri la ciclul de studii universitare de licenţă - cursuri de ZI, FR, ID – Domeniul Drept Specializarea Drept - 150 locuri la ciclul de studii universitare de licenţă - cursuri de ZI – Domeniul Ştiinţe administrative Specializările: Administraţie publică şi Poliţie comunitară - 200 locuri la studiile universitare de masterat - cursuri de ZI - 15 locuri la studiile universitare de doctorat - cursuri FF

*- Locurile cu taxă la studiile universitare de licenţă şi masterat se vor suplimenta în funcţie de solicitări pentru a putea fi admişi toţi candidaţii care îndeplinesc condiţiile de admitere şi îşi achită în termen taxa de înscriere şi înmatriculare. NOTA: 1. Studenţii declaraţi admişi pe locurile cu plata taxei de şcolarizare care nu-şi achită prima rată din taxă până în 15 oct. 2010 vor fi scoşi din evidenţă, locurile ocupate de către aceştia vor fi disponibilizate, iar pentru reînmatriculare vor achita din nou taxa aferentă. 2. Dacă odată cu înscrierea şi plata taxei de înscriere de 100 lei sau cel târziu până în 17 septembrie 2010, nu achitaţi şi taxa de înmatriculare de 150 lei, nu veţi fi declarat/ă admis/ă la facultate.

2

CUPRINS
Cuvânt înainte . . . . . . . .. . 4

PARTEA I METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ I. INTRODUCERE. COMPETENŢELE ŞI CUNOŞTINŢELE ABSOLVENŢILOR STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ . . II. CRITERII GENERALE DE ADMITERE ŞI DEPARTAJARE . . III. CONDIŢII SPECIALE DE ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA POLIŢIE COMUNITARĂ . . . . . IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR . . . . . . V. PRELUAREA ACTELOR ŞI DOCUMENTELOR DE LA CANDIDAŢI, CALCULUL MEDIEI FINALE, CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT, STABILIREA REZULTATELOR FINALE . . . . VI. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR . . . VII. DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE LA CANDIDAŢII CARE OPTEAZĂ ŞI SUNT ADMIŞI PE LOCURILE CU PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE . . . . . . VIII.DISPOZIŢII SPECIALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ. . IX. DISPOZIŢII FINALE . . . . . . . PARTEA A II-A METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT I. SPECIALIZĂRI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT. . . . . II. NUMĂRUL DE LOCURI ŞI CUANTUMUL TAXELOR . . . III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR . . . . . . IV. CALCULUL PUNCTAJULUI, CONFIRMAREA LOCULUI ŞI STABILIREA REZULTATELOR . . . . . V. COMPETENŢELE ŞI CUNOŞTINŢELE ABSOLVENŢILOR STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT. . . . . . VI. DISPOZIŢII FINALE . . . . . . . PARTEA A III-A METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT I. DOMENII ŞI CONDUCĂTORI DE DOCTORAT . . . . II. NUMĂRUL DE LOCURI ŞI CUANTUMUL TAXELOR . . . III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR . . . . . . IV. CRITERII DE ADMITERE ŞI DEPARTAJARE . . . . V. DISPOZIŢII FINALE . . . . . . . .

5 9 12 15

17 19

20 21 21

23 24 25 26 27 29

30 31 32 33 33

ANEXA 1 - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA SELECŢIA PENTRU ADMITERE - SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2010 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA DREPT ANEXA 2 - ETICHETA VOLANTĂ - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA DREPT ANEXA 3 - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA SELECŢIA PENTRU ADMITERE - SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2010 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANEXA 4 - ETICHETA VOLANTĂ - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANEXA 5 - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA SELECŢIA PENTRU ADMITERE - SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2010 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA POLIŢIE COMUNITARĂ ANEXA 6 - ETICHETA VOLANTĂ - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA POLIŢIE COMUNITARĂ ANEXA 7 - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA SELECŢIA PENTRU ADMITERE - SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2010 STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ANEXA 8 - ETICHETA VOLANTĂ - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ANEXA 9 - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA SELECŢIA PENTRU ADMITERE - SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2010 STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ANEXA 10 - CERERE TIP

3

Stimată D-nă/D-ră candidată, Stimate D-le candidat, VĂ FACEM URMĂTOARELE

- CUVÂNT ÎNAINTE -

RECOMANDĂRI PREALABILE ÎNSCRIERII: • Nu Vă grăbiţi să completaţi fişele de înscriere şi foaia volantă, pentru a nu face greşeli care ar avea consecinţe negative asupra selecţiei la admitere şi a statutului Dvs. de student ! → Studiaţi mai întâi cel puţin capitolele din Metodologia de admitere privind criteriile generale de admitere şi de departajare, înscrierea candidaţilor şi stabilirea rezultatelor; → Gândiţi-vă bine dacă aveţi posibilitatea de plată a taxelor (dacă optaţi pentru aceasta) în termenele stabilite (pct. 7.4. şi 7.6. din Partea I, pct. 2.2. şi 2.3. din Partea a II - a respectiv pct. 2.2. din Partea a III-a). • Completaţi cu maximă atenţie atât fişa de înscriere (în 2 exemplare), cât şi formularul de pe dosar - CU MAJUSCULE. • Puneţi în dosarul plic toate actele şi documentele menţionate la pct. 4.7. (din Partea I), 3.6. (din Partea a II - a) sau 3.4. (din Partea a III-a), respectiv 3.5. din Partea I - pentru candidaţii la specializarea Poliţie comunitară, în ordinea menţionată. → Completaţi legitimaţia de înscriere, pe care lipiţi o poză, iar pe cea de-a doua poză scrieţi numele şi puneţi-o în dosar.
• • CITIŢI ÎNTREAGA METODOLOGIE DE ADMITERE ŞI CONFORMAŢI-VĂ DISPOZIŢIILOR SALE. ACORDAŢI ATENŢIE TERMENELOR DE AFIŞARE A REZULTATELOR, REZOLVARE A CONTESTAŢIILOR, PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE ŞI DE ÎNMATRICULARE ŞI A TRAN:ELOR TAXA DE STUDIU.

• Dacă vă înscrieţi la Specializarea POLIŢIE COMUNITARĂ,

trebuie să îndepliniţi condiţiile preliminare admiterii (Partea I, C.III). • Dacă doriţi să vă înscrieţi la învăţământul la distanţă, trebuie să deţineţi un calculator compatibil cu dotările facultăţii şi acces la Internet (a se vedea cap. VIII).

4

2. Planul de învăţământ al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara este compatibil cu planurile de învăţământ ale facultăţilor de drept din cadrul universităţilor de stat din Bucureşti. Au primit autorizarea de funcţionare provizorie specializările Administraţie publică în anul 2005 şi Poliţie comunitară în anul 2008. Absolvirea studiilor universitare de licenţă atestă dobândirea de către studenţi a competenţelor şi cunoştinţelor în domeniul absolvit. Iaşi. 5 . a fost introdus planul de învăţământ bazat pe sistemul de credite transferabile. inclusiv în cadru internaţional.1. Cluj-Napoca.Cunoaşterea. înţelegerea şi utilizarea conceptelor. INTRODUCERE. Domeniul DREPT Specializarea Drept . 1. pe baza unui plan de învăţământ modern. studiind discipline juridice sau administrative tradiţionale. în contextul specific societăţii actuale. după cum urmează: 1. teoriilor. proceselor. Sibiu şi Craiova. fiind acreditată şi având dreptul să organizeze examen de licenţă. principiilor şi metodelor fundamentale de cercetare specifice dreptului. fenomenelor. precum şi cu cele ale facultăţilor de prestigiu din Europa. . unele discipline care s-au impus datorită noului sistem legislativ sau administrativ în dreptul intern şi în cel european. . În timpul studiilor universitare de licenţă. Din anul universitar 1997/1998. 696/17 august 2000 (Monitorul Oficial nr. 397 din 24 august 2000). studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative dobândesc cunoştinţele teoretice şi practice necesare unui jurist sau funcţionar public. unele discipline aplicative.1.Explicarea şi interpretarea ideilor.Cunoaşterea. precum şi discipline de cultură generală. şi are statutul de facultate de stat. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara a fost înfiinţată în anul 1992. înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii. a limbajului juridic de specialitate. Până în anul 2009 au absolvit Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative cincisprezece promoţii. stărilor şi tendinţelor specifice activităţii în domeniul juridic. conform Hotărârii Guvernului nr. COMPETENŢELE ŞI CUNOŞTINŢELE ABSOLVENŢILOR STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 1.PARTEA I METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ I.2.

) le permite absolvenţilor ciclului de licenţă să ocupe prin concurs funcţii de avocat.Înţelegerea mecanismelor de organizare şi funcţionare a sistemului administraţiei publice centrale şi locale.Analiza situaţiilor de fapt din sfera administraţiei publice şi propunerea de soluţii pe baza legislaţiei aplicabile speţelor concrete.). . .Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale diferite (judecător.Analiza situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept. administrativ. notar public. precum şi să participe la concursul de admitere la cursurile Institutului Naţional al Magistraturii.Aptitudinea de a comunica.Analiza principiilor care stau la baza activităţii administraţiei publice. . procesual civil şi penal. Domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 1.).. consilier juridic etc. executor judecătoresc.Asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme şi situaţii concrete. grefier.Capacitatea de a utiliza instrumente specifice dreptului în fundamentarea de proiecte şi programe. .Culegerea – inclusiv prin utilizarea tehnologiei informatice – de date şi informaţii referitoare la o problemă de drept concretă. în vederea ocupării funcţiilor de judecător şi procuror. analiza şi interpreta legislaţia. .2. analiza şi interpretarea acestora.Cunoaşterea procesului administrativ-decizional.Însuşirea bagajului de cunoştinţe în domeniile fundamentale ale dreptului (constituţional. 6 .Conform prevederilor legale. . 1. . .Înţelegerea mecanismelor şi formelor controlului administrativ. .Înţelegea raporturilor dintre autorităţile administraţiei publice şi a ierarhiei forţei juridice ale actelor adoptate de către aceste autorităţi. funcţionari în administraţia publică centrală şi locală. titularul unei diplome de licenţă în drept care posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică are capacitatea de a preda cunoştinţe specifice modului economic de gândire şi acţiune. a susţine şi a demonstra rezultatele propriei activităţi. civil. procuror.Aptitudinea de a înţelege. parchete. . notar public. . jurisprudenţa şi doctrina juridică. . uniuni profesionale etc. . . comercial. . muncii etc. procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date cu informaţii juridice sau baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale (instanţe. . avocat. consilier juridic.Cunoaşterea regimului juridic al domeniului public. consilieri sau experţi în afaceri europene.Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări. Specializarea Administraţie publică .2. . precum şi în derularea şi managementul acestora. penal.Cunoaşterea statutului funcţionarilor publici. .Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul contenciosului administrativ şi fiscal. .Formarea aptitudinilor profesionale pentru ocuparea posturilor de funcţionari publici în administraţia publică centrală şi locală.

calitatea celor admişi. C. Specializarea Poliţie comunitară .Înzestrarea cu capacitatea de a percepe analiza fenomenele antisociale. la aceste fenomene. precum şi pregătirea corespunzătoare a studenţilor. a unei pregătiri ț fizice și teoretice adecvate. Rezultate excelente au obţinut absolvenţii noştri şi la concursurile de admitere în profesiile de avocat. notar public. sub 10% revenind celorlalte peste 40 de facultăţi de drept de stat şi private. 2. elevii fiind stimulaţi să înveţe la toate 7 . .Dobândirea de către absolven licențiați. a unor ților aptitudini profesionale necesare ocupării. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul de admitere. . . Printr-o astfel de selecţie se evită pregătirea unilaterală în învăţământul liceal (numai pentru disciplinele de concurs).Dobândirea abilităților de înțelegere a procesului decizional și de acțiune specific structurilor de poliție. în baza căreia să facă față cu succes provocărilor venite dinspre mediul social. confruntat cu fenomene complexe de criminalitate. pe calea ții recurgerii la instrumente specifice analizei științifice. de și încălcare a legii și de a reacționa. nu în ultimul rând.I.Adaptarea activităţii administraţiei publice la principiile si cerinţele dreptului comunitar. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara este bine cotată pe plan profesional. care a atras după sine o selecţie riguroasă.Înțelegerea mecanismelor de organizare și funcționare a structurilor (administrative) de poliție. în persoana absolven licențiați ai acestei specializări. consilier juridic.3. Numărul mare de candidaţi la concursurile de admitere. fenomene complexe legate de organizarea și funcționarea structurilor de poliție. cu calitatea acestora.Formarea.4. dar și cu societatea.III). sunt câţiva dintre factorii care au concurat la situarea facultăţii noastre pe primele locuri la concursurile şi examenele menţionate. 1. În cazul specializării Poliţie comunitară. pe baza mediei generale de absolvire a studiilor liceale (fără media de bacalaureat). a deprinderii de a cerceta.. . a unor posturi în structurile (administrației publice) de poliție și ordine publică. în cadre instituționalizate.Dobândirea de către absolvenii licențiați ai acestei specializări. 1. din sfera administrației și a ție puterii judecătorești. în condițiile legii.Dobândirea abilității de a înțelege raporturile care se stabilesc între organeleși structurile de poli și celelalte autorități publice. corelate cu exigenţa cadrelor didactice şi. executor judecătoresc. . la care candidaţii proveniţi de la facultatea noastră şi de la celelalte facultăţi de drept menţionate anterior ocupă peste 90% din locurile scoase la concurs. . sunt unele condiţii preliminare admiterii (vezi P. fapt confirmat prin rezultatele la concursurile pentru admiterea în magistratură. de funcțiile sociale ale acestor structuri și de inter/relaționare a instituțiilor polițienești cu celelalte autorități publice.

însă. absolvind facultatea numai studenţii care probează că merită acest lucru. corpul profesoral al facultăţii nu va coborî ştacheta exigenţei.Eugen Todoran" şi a bibliotecii proprii. aceştia nu vor mai fi supuşi unui nou examen după cel de bacalaureat. Iaşi. autorizate să funcţioneze provizoriu conform H. Sibiu şi Craiova.7. precum şi de către 12 cadre didactice asociate. situat în campusul universitar. De asemenea. însă. Drept penal şi ştiinţe penale. Activitatea didactică la facultatea noastră este asigurată de 50 de cadre didactice proprii. atât pe parcursul studiilor. editează Analele Universităţii de Vest Seria Drept. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest a dobândit în anul 2004 calitatea de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în Domeniul DREPT. bibliotecă cu depozit pentru 40. în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative funcţionează specializarea Administraţie publică. iar începând cu anul 2008 funcţionează şi specializarea Poliţie comunitară. o sală de conferinţe. Administraţie publică. cu dotări şi aparatură modernă. un laborator de criminalistică. Având în vedere cifra mare de şcolarizare alocată.000 volume. mai ales pe locurile cu plata taxei de şcolarizare.9. 1. facultatea este dotată cu un sistem multimedia. 635/2008. o sală de lectură şi una de clinică juridică. de procentul de promovabilitate a studenţilor. rezultă o scădere alarmantă a nivelului de pregătire. Din situaţia şcolară a studenţilor admişi începând cu anul universitar 2000/2001. dobândind cultura generală necesară unui viitor intelectual. pentru a menţine calitatea absolvenţilor. 1. alături de facultăţile de drept din Bucureşti. dar şi noua modalitate de selecţie a candidaţilor. reflectat în procentul scăzut de promovabilitate la examene.. notele acordate elevilor. selecţia continuă. nivelul acestora fără îndoială că este în scădere în raport cu promoţiile anterioare. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative are un Centru European de Studii şi Cercetări Juridice şi dispune de un fond de carte de specialitate corespunzător cerinţelor academice în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare . ambele cu durata de trei ani. cât şi la bacalaureat. două laboratoare de informatică cu 38 de posturi. Începând cu anul 2006. nr. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative are un sediu propriu de 3500 mp. 1.toate masteratele fiind acreditate de către ARACIS.disciplinele. Indiferent.5. 8 . Din păcate. 1.8. se constată faptul că în multe licee. 18 săli pentru seminarii şi laboratoare. însă. Totodată. tocmai în scopul de a favoriza accesul în învăţământul superior. sunt mult peste nivelul real al cunoştinţelor acestora. Cluj-Napoca. iar disciplinele de învăţământ sunt acoperite în majoritate cu materiale didactice proprii.10. 1. Drept comunitar şi Carieră judiciară . 14 cabinete şi spaţii administrative. fenomen care a apărut după renunţarea la concursul de admitere propriu-zis la unele facultăţi.G. Facultatea noastră organizează studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor. în care există 4 amfiteatre. pe parcursul studiilor universitare. 1.6. fiind cea de-a şasea facultate de drept din învăţământul superior de stat care este acreditată pentru conducerea ştiinţifică de doctorat.

Cercetării.). inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. pe baza cărora aceştia vor fi înscrişi la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a U.R. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi Ordinul Ministerului Educaţiei.5. Administraţie publică .D. Cercetării şi Inovării nr.3. 4. CRITERII DE ADMITERE ŞI DEPARTAJARE 2. care dispune de 70 de camere a câte 2 locuri. după recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu de către direcţia de specialitate.T. Cazarea studenţilor este asigurată în căminele studenţeşti ale Universităţii de Vest din Timişoara. admiterea la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative se face prin concurs (de dosare). Hotărârile Guvernului nr. respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED). Pentru anul universitar 2010/2011. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licen ță: • cetăţenii români care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. CNRED va emite în folosul şi pentru uzul acestor cetăţeni.7. sub coordonarea acesteia şi are loc pe baza Criteriilor aprobate de Ministerul Educaţiei. din prezenta Metodologie. specializările: Drept . Iată câteva argumente pentru care vă invităm să deveniţi studenţii noştri. Legea nr. • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. se desfăşoară la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a U. Tineretului şi Sportului.la învăţământul de zi şi Poliţie comunitară .2.V.cu durata de 3 ani . accesarea prin Internet a cursurilor proprii etc.cu durata de 4 ani la învăţământul de zi.cu durata de 3 ani . 3331/04. adeverinţe de echivalare.5. înregistrarea audiovideo a acestora. (precum şi la pct.la învăţământul de zi. Sportului şi Tineretului şi a prezentei Metodologii. precum şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul univ.. 88/2005 și 635/2008. Organizarea concursului este de competenţa Universităţii de Vest din Timişoara. 3.05. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.1. la învăţământul cu frecvenţă redusă (F. 9 . facultatea înscrie studenţi pentru anul I de studii. II.2009.T.V. la studiile universitare de licenţă.) şi la învăţământul la distanţă (I. împreună cu actele precizate la pct. În conformitate cu Legea învăţământului nr.care permite predarea simultană a cursurilor în mai multe săli. care au achitat taxa de înscriere sau se încadrează în categoria celor scutiţi de taxa de înscriere (având aprobată cererea de scutire de taxă) şi care depun în termen fişa de înscriere la concurs. 2. 84/1995.. precum şi în căminul propriu. Cercetării.. la Specializarea/Specializările pentru candidatul a optat şi vor intra în clasificarea generală în care sunt incluşi toţi ceilalţi candidaţi ai specializării/specializărilor respective. din cadrul Ministerului Educaţiei. 2010/2011 al Universităţii de Vest din Timişoara. pentru candidaţii la Specializarea Poliţie comunitară). 2. în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute pe baza formulei de calcul indicate în cuprinsul secţiunii 2.

în copie xerox (paşaport – copie după paginile 1. 2. transmise CNRED în alt mod decât cel indicat în prezenta metodologie sau al căror conţinut nu este complet. Universităţii de Vest din Timişoara.2. diploma de studii superioare şi foaia matricolă (dacă este cazul). Spania. nr. cerere pentru recunoaşterea studiilor liceale. Dosarele având ca obiect recunoaşterea studiilor liceale. în care să fie menţionat următorul cont: Beneficiar: Ministerul Educaţiei. va fi semnată de către Rectorul Universităţii. Cercetării. Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaţii interesaţi şi nici cele depuse prin persoane împuternicite de către aceştia. Documentele redactate în alte limbi decât engleza şi franceză vor fi traduse în limba română sau în limba engleză. în vederea acceptării la studii. Adresa de înaintare a dosarelor care conţin documentele evocate în lista de mai sus. la înscriere. Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069.3 şi 4 sau alt act de identitate). vor fi respinse. Toate documentele mai-sus arătate vor fi trimise în copii legalizate. Documentele din Italia. Tineretului şi Sportului. în scris. diploma de absolvire a liceului. aceştia vor întocmi un dosar. Suma percepută pentru recunoaşterea actelor de studii este de 50 RON şi poate fi plătită prin Ordin de Plată sau Mandat Poştal. V. 4. care se va cuprinde următoarele documente: 1. 10 . sediu situat în Municipiul Timişoara. dovada achitării taxei percepute pentru recunoaşterea actelor de studii liceale. precum şi întreaga documentaţie însoţitoare va fi depusă la sediul Universităţii de Vest din Timişoara. de către CNRED.Pentru recunoaşterea studiilor liceale efectuate de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. ATENŢIE: Cererea pentru recunoaşterea studiilor liceale în vederea acceptării la studii. Pârvan. După obţinerea recunoaşterii studiilor liceale. candidații cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene. Departamentul de Relaţii Internaţionale (la parter). Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga. iar adeverinţele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al Universităţii. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative. 3. un dosar cu același conținut ca și cel al cetățenilor români. Cod Fiscal: 13729380. Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica. B-dul. documentul personal de identificare. în conţinutul căruia se va regăsi şi adeverinţa de echivalare a studiilor liceale. 5. 4. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene. Grecia.

B.E.T. 3 de mai sus fiind aplicabile în mod corespunzător.E.C. în aceleași condiții ca și cetățenii români. caz în care îşi vor depune două dosare de înscriere.• cetățenii străini de etnie română din Albania.C. N.E.C. dispoziţiile alin. li se recunosc examenele promovate la Specializarea Drept. această dispoziţie se aplică şi studenţilor/absolvenţilor specializării Administraţie publică care se înscriu la admitere la specializarea Poliţie comunitară.S. sau pe locuri cu taxă. N. pe locuri bugetate repartizate de M. 1. ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se pot înscrie la concursul de admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii în România eliberată de M.T. acesta poate opta pentru păstrarea calităţii de student la una sau două dintre acestea. beneficiind de gratuitate numai la una dintre ele. Macedonia. absolvenți ai unor licee din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere numai prin centrele de selecție. Bulgaria. respectiv la Administraţie publică şi la Poliţie comunitară pentru a le urma concomitent. inclusiv în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative) studenţii în curs de efectuare a studiilor universitare.T. pe baza dosarului de admitere cu excepţia specializării Poliţie Comunitară. precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar (care nu sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi candidează doar pe locurile cu plata taxei de şcolarizare). cu respectarea criteriilor de admitereși în conformitate cu prevederile metodologiei privind școlarizarea cetățenilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2010/2011. 11 . care se înscriu la admitere la specializarea Administraţie Publică sau Poliţie Comunitară. Candidaţii se pot înscrie la admitere la mai multe facultăţi/specializări.4. care au absolvit liceul în România vor candida în aceleași condiții ca și cetățenii români. • cetățenii români de etnie rromă vor candida separat. Ucraina și Ungaria și etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile repartizate de M. • cetățenii din Republica Moldova. Selecţia la admitere se desfăşoară într-o singură etapă. 2. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă.S. la care există o fază de selecţie preliminară. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe facultăţi/specializări.S. 2.B. Studenţilor şi/sau absolvenţilor facultăţilor de drept. • cetățenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene. Pot participa la admitere pentru a urma a doua facultate (specializare în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Dispoziţiile privind scutirea de plată a taxei de înscriere sunt aplicabile numai la una din facultăţi (la care se depune diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original) pentru un domeniu de studiu şi numai pentru candidaţii la prima facultate. pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă iar cetățenii Republicii Moldova. Serbia. la care este obligat să-şi depună actele de studii în original. Candidaţii la admitere se pot înscrie atât la specializarea Drept cât şi la specializările Administraţie publică sau Poliţie comunitară.

în funcţie de solicitări. micşorarea cu 5 cm a limitei minime a înălţimii. .5.60 m. CONDIŢIILE SPECIALE DE ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA POLIŢIE COMUNITARĂ 3. urmând ca în principiu să fie admişi toţi candidaţii care se înscriu la admitere şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta metodologie. la disciplina Limba şi literatura română. în regim cu taxă de şcolarizare. Începând cu anul II de studii. NOTĂ: Conform Notei-raport a Direcţiei Formare Iniţială şi Continuă nr.65 m. c) media generală la purtare pe perioada studiilor liceale de minim 8. Această selecţie şi clasificarea studenţilor pe baza mediei calculate conform formulei de la pct.60 m.media obţinută la bacalaureat la proba de Limba şi literatura română.Specializarea Drept şi 50 locuri pentru Domeniul Ştiinţe Administrative Specializările Administraţie publică şi Poliţie comunitară. 2. are loc anual o nouă clasificare a studenţilor de la învăţământul de zi în funcţie de media/mediile anului/anilor anteriori.03. 665/2008.2. f) să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical şi fizic. pentru departajarea studenţilor finanţaţi de la bugetul de stat faţă de studenţii cu plata taxei de şcolarizare. respectiv la învăţământul de zi sau cu frecvenţă redusă /la distanţă. calculată pe baza mediilor de absolvire a anilor de studiu liceal. pe parcursul studiilor liceale.8. e) înălţimea minimă de 1.1. b) vârsta până la 35 ani împliniţi în anul 2010. 12 . d) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. În cazul în care vor fi mai mulţi candidaţi cu medie egală pe ultimul loc (peste cifra de şcolarizare finanţată de la bugetul de stat) se vor aplica următoarele criterii de departajare stabilite de Consiliul Profesoral al facultăţii: . iar în funcţie de aceste medii. faţă de condiţia prevăzută în OMAI nr. are loc strict pentru anul I de studii. 2. astfel încât să devină pentru bărbaţi 1. Selecţia şi clasificarea studenţilor pentru anul I dintre candidaţii care îşi depun dosarul de înscriere are loc pe baza mediei generale de absolvire a studiilor liceale.5. III. sau condamnat pentru fapte penale.65 m bărbaţii şi femeile 1. Condiţii de înscriere la concurs: a) cetăţenia română şi domiciliul în ţară. candidaţii sunt clasificaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă. iar pentru femei 1. aprobată de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. facultatea noastră mai dispune de 600 locuri la Specializarea Drept şi 150 locuri pentru specializările Administraţie publică şi Poliţie comunitară. 2. 2. 315582 din 26. pentru sesiunea de admitere 2010. Cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2010/2011 este de 125 locuri la învăţământul finanţat de la bugetul de stat pentru Domeniul Drept .7.6.2010. Peste cifra de şcolarizare menţionată mai sus. s-a aprobat.media mediilor generale anuale obţinute de candidat.

privirea înainte.  proba de flotări (B) se execută de către candidaţii bărbaţi în timp de 30 de secunde.verificarea aptitudinilor fizice se face în data de 20. 13 . candidatul are dreptul la 2 încercări (numai cei care nu au realizat baremul minim din prima încercare). se înregistrează numărul de exerciţii consecutive corecte (poziţia culcat facial cu sprijin pe palme şi vârful picioarelor. alergare-rezistenţă. Condiţii preliminare admiterii: a) Condiţii de sănătate : .repetări în 30 secunde Săritura în lungime de pe loc (m) Alergare de rezistenţă pe distanţă de 1.70 4’20” 3.  probele se execută numai în ţinută sportivă adecvată. corpul întins. picioarele întinse şi fixate la nivelul gleznelor.  proba de săritură în lungime de pe loc se execută pe o suprafaţă plană şi dură (bitum). din poziţie culcat pe spate. în serii de până la douăzeci de candidaţi/serie. din poziţia în sprijin culcat înainte.  verificarea aptitudinilor fizice este probă eliminatorie în cadrul admiterii. îndoirea braţelor până la atingerea solului cu pieptul – fără a se sprijini pe sol – revenire în poziţie iniţială).  proba flexări abdominale (F) se execută de către candidatele fete individual. forţă-flotări/flexări abdominale. comisia apreciind performanţa celei mai bune încercări. câte un candidat.  ordinea desfăşurării probelor: alergare-viteză. b) Condiţii privind aptitudinile fizice: .2.3.3. atingând solul. pe baza următoarelor bareme minime: PROBA Alergare de viteză 50 m plat Flotări în braţe (B)/Flexări abdominale (F) .  proba de rezistenţă se execută cu start de sus. timp de 30”. câte doi candidaţi/cronometru.  proba de viteză se execută cu startul din picioare. PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI APRECIERE PRIN CALIFICATIV – „PROMOVAT”/”Nepromovat”:  nesusţinerea tuturor probelor echivalează cu retragerea din concurs. Aprecierea se face prin confirmarea aptitudinii candidaţilor pentru permis de port-armă cu muniţie letală. coatele întinse. ridicarea trunchiului la verticală (900) şi revenirea în poziţie iniţială.00 3’50” 1.000 m plat BAREME Bărbaţi Femei 7”4 8”6 20 24 2.09.2010 la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.candidaţii vor prezenta un certificat de sănătate mintală eliberat de un medic specialist psihiatru. . forţă-sărituri.examinarea medicală constă în confirmarea aptitudinii candidaţilor pentru permis de port-armă cu muniţie letală.

Ap. în care se va consemna înălţimea. pe lângă cele menţionate la pct. M. zilnic între orele 900 .09. Rezultatele verificării aptitudinilor fizice se vor afişa în data de 20. • Certificat de sănătate mentală eliberat de un medic specialist psihiatru. cu începere de la ora 1000. V. 3. zilnic între orele 900 . situaţie în 14 . boli interne.N.1300). Examenul medical poate avea loc oricând înaintea înscrierii la admitere.7. 3.14). medicină sportivă.5. cu concluzii de aptitudini permis de port-armă cu muniţie letală. iar cei declaraţi promovaţi vor achita taxa de înscriere şi înmatriculare în anul I în data de 21.09. Pârvan nr. următoarele acte: • Cazierul judiciar eliberat după luna mai 2010.ca a doua opţiune -. precum şi a actelor menţionate la pct.2010.2010 la Sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara. fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului de notare şi indiferent de cauze nu se admit repetări. Candidaţii care sunt angajaţi în calitate de ofiţeri sau agenţi/ofiţeri de poliţie. Examenul medical şi cel de aptitudini fizice sunt eliminatorii.1300) şi 13-17 septembrie 2010 (luni-vineri. (inclusiv militarii profesionişti) sau în alte structuri echivalente.. Candidaţii de la Poliţie comunitară vor mai depune la dosarul de admitere. 3.inclusiv certificatul medical . jandarmerie.R. oftalmologie. reexaminări sau contestaţii.09. . 3. se pot înscrie la concurs fără să facă dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute în prezentul capitol. 4. • Certificatul medical care va cuprinde următoarele examene medicale: chirurgie-ortopedie. • Declaraţie pe proprie răspundere semnată în faţa Secretarului de Admitere din care rezultă că persoana în cauză nu este urmărită penal şi nu se află în faza de judecată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni (modelul declaraţiei se găseşte în dosarul de admitere). 3.modelul certificatului se găseşte la casierie. candidatul care nu realizează baremul minim la una din probe este declarat „Nepromovat”. psihiatrie. după care se vor prezenta la examenul pentru verificarea aptitudinilor fizice.  este declarat „PROMOVAT” candidatul care a realizat baremul minim la fiecare probă. pentru a urma fie specializarea Drept (ZI. şi M.4. Bd.în perioada 12-23 iulie (luni-vineri.J. în cazul în care nu vor fi declaraţi promovaţi la Probele sportive. Candidaţii de la Specializarea Poliţie comunitară se vor înscrie la admitere depunând actele necesare . fie specializarea Administraţie publică (ZI).5. iar selecţia în ceea ce îl priveşte încetează.I. vor achita taxa de examinare de 100 lei.7. ID). poliţie comunitară.A. poliţie de frontieră.7.6. în structurile M. 4. 4. ORL.8. urmând a fi declaraţi admişi la cea de-a doua opţiune. Candidaţii la Poliţie comunitară vor putea opta prin fişa de înscriere. greutatea şi gradul de obezitate (dacă este cazul) . FR. pe baza adeverinţei de la locul de muncă în care se va specifica funcţia îndeplinită şi calitatea de angajat al instituţiei respective. neurologie.2010 (vezi pct. iar verificarea aptitudinilor fizice va avea loc în data de 20.

4. la care nu se pot face adăugiri sau completări după încheierea perioadei de înscriere (cu referire la opţiuni). eliberându-se o chitanţă.2. Taxa de înscriere la admitere este de 100 lei. care vor fi completate la toate rubricile. pentru fiecare caz în parte. pe locurile cu plata taxei de şcolarizare neocupate.15 octombrie 2010. iar pentru cazul de la litera e) de către Preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii. e) alte categorii de candidaţi pentru motive bine justificate (de ordin material). care se va achita în cadrul programului prevăzut pentru înscrierea la concurs. cât şi al conţinutului.3. IV. zilnic între orele 900 . Anexele nr. între orele 1230-1400. 4.care până în data de 21 septembrie 2010 vor achita taxa de înmatriculare (fără a mai achita taxa de înscriere). 4.2. conform modelului din Anexele nr.3.1300) şi 13-17 septembrie 2010 (luni-vineri. Taxa de înmatriculare în anul I este de 150 lei. toate datele solicitate. candidaţii vor completa două fişe de înscriere şi o etichetă volantă. se va organiza o ultimă selecţie în perioada 30 septembrie .5 Pentru înscrierea la admitere. precum şi pe locurile rămase libere ca urmare a neplăţii în termen a primei rate din taxa de şcolarizare. pensionar sau decedat). Înscrierea candidaţilor la admitere se face în perioada 12 . Candidaţii vor acorda o atenţie deosebită completării fişei de înscriere şi a etichetei volante. Candidaţii răspund de corectitudinea conţinutului fişei de înscriere şi a etichetei volante. 4. B-dul Eroilor nr.23 iulie (luni-vineri. indiferent de motivul invocat. zilnic între orele 900 . 3 şi 4 . NOTĂ: Înscrierea pentru selecţie pe baza unor acte sau documente false sau menţionarea unor date false în fişa de înscriere. sub semnătură proprie. atât din punct de vedere al formei. După data de 22 septembrie 2010. 4. Aprobarea scutirii de taxă de înscriere se face pe bază de cerere şi acte doveditoare.pentru specializarea Poliţie comunitară în care vor menţiona. 5 şi 6 . de către secretarul Comisiei de admitere. b) angajaţii Universităţii de Vest din Timişoara. d) care au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate.3. cu precizările corespunzătoare. fie în perioada pentru confirmarea locului obţinut. 9 A. dacă îşi depun actele de studii în original: a) orfanii şi cei proveniţi de la casele de copii sau plasament familial.pentru specializarea Administraţie publică sau Anexele nr. c) copiii celor răniţi sau decedaţi în Revoluţie.6. 1 şi 2 . Fişa de înscriere constituie cererea expresă a candidatului.1. 4. 4. în scopul de a induce în eroare 15 . înainte de depunerea dosarului de înscriere la admitere.1300) la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.4. precum şi copiii acestora.pentru specializarea Drept. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 4. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi la prima facultate. Aceasta se poate achita fie o dată cu taxa de înscriere.1. candidaţii achitând odată cu taxa de înscriere şi înmatriculare în anul I şi taxa de şcolarizare (integral).

a cărei conformitate cu originalul se certifică de secretariatul comisiei de admitere de la facultatea respectivă. aprobată conform pct.2. b) foaia matricolă. precum şi faptul că originalul diplomei de bacalaureat se află la acea facultate. să depună la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original. Adeverinţa medicală nu trebuie vizată de către Policlinica/Spitalul studenţesc. media generală de bacalaureat. → Fără diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original nu se acordă scutirea de plata taxei de înscriere şi nu se poate candida pe locurile finanţate de la bugetul de stat.pentru candidaţii care au absolvit o facultate.comisia de admitere cu ocazia selecţiei.3. iar persoanele în cauză vor fi exmatriculate din facultate. conform celor precizate la pct. din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă). în original. în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei) vor anexa o copie legalizată. 4.care se prinde cu agrafă pe interiorul primei coperte a dosarului de admitere. g) două fotografii tip buletin de identitate. h) adeverinţa medicală eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale). . c) copia legalizată a diplomei de licenţă . până cel târziu la data de 17 septembrie 2010. e) certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie). La fişa de înscriere se anexează următoarele acte şi documente: a) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. pot prezenta în locul acestora adeverinţa tip. urmând ca cei declaraţi reuşiţi la concursul de admitere.. De asemenea candidaţii care au calitatea de student la o altă facultate vor depune copie legalizată a diplomei de bacalaureat. d) certificatul de naştere în copie legalizată. f) Carte de Identitate/Buletin Identitate în copie . 16 . î) Cererea candidatului prin care se solicită scutirea de plata taxei de înscriere. din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat şi foaia matricolă. i) Actele doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. 4. precum şi o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă.3. precum şi media generală a anilor de studiu. precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate.certificată de secretarul comisiei de admitere. din care trebuie să rezulte expres aptitudinea candidatului de a urma Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.1.7. constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale. NOTĂ: → Absolvenţii de liceu din promoţia 2010. în original. Nedepunerea diplomei de bacalaureat şi a foii matricole în original exclude candidaţii/studenţii de pe locurile finanţate de la bugetul de stat. 4. → Candidaţii care se înscriu la concurs şi la o altă facultate/specializare.

după data de 15.8. Până la încheierea perioadei de înscriere. După achitarea taxei de înscriere şi preluarea fişelor de înscriere şi a etichetei volante. fără rotunjire. în eventualitatea unor neclarităţi în dosarele de înscriere. 2. Pentru eliberarea dosarului de concurs. CALCULUL MEDIEI FINALE. candidaţii sunt obligaţi să consulte anunţurile Comisiei de admitere pentru a se prezenta la secretariat. 4.5. pentru candidaţii de la Poliţie comunitară).2010. PRELUAREA ACTELOR ŞI DOCUMENTELOR DE LA CANDIDAŢI. 5.12. În acelaşi scop. candidaţii vor primi o legitimaţie pe care aceştia sunt obligaţi să o completeze şi să-şi lipească o poză (pe cea de-a doua poză îşi vor scrie numele pe verso şi o vor pune la dosar) şi care se va restitui facultăţii numai de către candidaţii care nu au fost declaraţi reuşiţi sau care se retrag. 5.5. conţinând actele şi documentele de înscriere. precizate la pct. mai înainte de depunerea dosarului. iar pentru sesiunea a doua de înscriere în perioada 13-17 septembrie 2010.în cazul celor de la Poliţie comunitară). CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT ŞI STABILIREA REZULTATELOR 5. • Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic.4. Suplimentar faţă de actele menţionate mai sus. 3. împreună cu cele două fişe de înscriere.5. dosarele se restituie personal.1 (şi 3. completate lizibil.3. După 15 zile de la data afişării rezultatelor selecţiei. iar în cazul pierderii legitimaţiei. O dată cu predarea dosarelor de înscriere. o dată cu restituirea dosarului de înscriere. 5. Dosarul plic. 4. toţi candidaţii vor menţiona pe fişa de înscriere numărul de telefon şi adresa de email la care pot fi contactaţi.4. Media generală de admitere în anul I de studii se calculează conform celor menţionate la pct. se va percepe o taxă de arhivare în cuantum de 50 lei/an. pentru candidaţii de la Poliţie comunitară). cu două zecimale. candidaţii au obligaţia de a completa cu majuscule atât eticheta volantă. 4. V.2.10.1. dosarele candidaţilor declaraţi nereuşiţi şi neridicate de aceştia vor fi predate secretariatului facultăţii în vederea păstrării şi restituirii lor candidaţilor. Dosarele candidaţilor care nu au fost admişi sau se retrag (ori nu au fost declaraţi promovaţi la probele sportive . candidaţii la Specializarea Poliţie comunitară vor depune la dosar actele şi documentele menţionate la pct. Media finală a fiecărui candidat se determină de Comisia de prelucrare a datelor. cât şi fişele de înscriere. 4. Confirmarea locului obţinut* prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei pentru prima sesiune de înscriere se face în perioada 12-23 iulie. va fi depus de către candidaţi la comisia de înscriere în termenele şi după orarul precizat la pct. 5.9.5.7. se restituie acestora în schimbul legitimaţiei de înscriere. pe baza semnăturii şi actului de identitate. (şi 3. cu excepţia 17 .7. urmând ca apoi să-şi depună dosarul complet la comisia de înscriere. la cerere.

Cercetării. şi va cuprinde atât candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat. cu precizarea eventualelor acte care le lipsesc de la dosar precum şi a candidaţilor care nu şi-au confirmat locul obţinut prin achitarea taxei de înmatriculare.7. se încadrează în numărul total de locuri aprobate de Ministerul. cât şi candidaţii admişi pe locurile cu taxă.2.11. în ordinea descrescătoare a mediilor şi cu menţiunea formei de învăţământ şi a categoriei de studenţi (cu sau fără plata taxei de şcolarizare). 5. 18 .secretar. 5. în vederea ocupării locurilor finanţate de la bugetul de stat. respectiv a înscrierii unor candidaţi după încheierea primei sesiuni de admitere. în ordinea descrescătoare a mediei generale. Educaţiei.5 de mai sus este valabilă numai pentru clasificarea şi departajarea studenţilor în anul I de studii. Lista definitivă a candidaţilor admişi va fi afişată în data de 22 septembrie 2010 cu menţiunile prevăzute la pct. media generală de admitere calculată conform prevederilor menţionate la pct. Lista provizorie cuprinde pe toţi candidaţii care s-au înscris la admitere în perioada stabilită în acest scop. Semnarea contractului are loc numai de către candidat în faţa casierului . 5. Lista definitivă cu candidaţii admişi pe locurile cu taxă va fi actualizată permanent. 4. Pentru studenţii de la învăţământul de zi. 5. Tineretului şi Sportului. în ordine descrescătoare a mediilor. Sunt declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat candidaţii care. care şi-au depus toate actele menţionate la pct. Odată cu plata taxei de confirmare (înmatriculare) se va încheia contractul de şcolarizare. dar nu mai târziu de 15 octombrie 2010. Lista provizorie a candidaţilor admişi în urma concursului de admitere din sesiunea iulie-septembrie 2010 va fi afişată la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative precum şi pe pagina web a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative în perioada 12 iulie . 5. în perioada 20-21 septembrie 2010. Lista definitivă cu candidaţii admişi la cursurile la zi pe locurile finanţate de la bugetul de stat va fi actualizată permanent.6. Candidaţii care se înscriu la prima facultate sunt poziţionaţi în ordinea strict descrescătoare a mediei generale.candidaţilor la Specializarea Poliţie comunitară. 5.7. În anul II şi următorii are loc anual clasificarea şi departajarea studenţilor în funcţie de media/mediile anului/anilor anteriori. care vor achita taxa de confirmare (înmatriculare) şi taxa de înscriere după obţinerea rezultatelor de verificare a aptitudinilor fizice.10.9. concomitent cu retragerea unor candidaţi declaraţi admişi pe aceste locuri cu candidaţi dintre cei declaraţi admişi pe locurile cu taxă. în ordinea descrescătoare a mediei.6. Dacă un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget nu-şi depune diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original şi nu-şi confirmă locul prin achitarea taxei de înmatriculare până la data de 17 septembrie 2010. concomitent cu trecerea unora dintre aceştia pe locurile finanţate de la buget sau a retragerii unor candidaţi. 5.17 septembrie 2010. locul rămas liber se ocupă de către un candidat admis cu taxă de şcolarizare care şi-a confirmat locul şi care şi-a achitat taxa de înmatriculare.8.

Contestaţiile se pot referi exclusiv la realitatea mediilor care se iau în calcul.15. ele urmând a fi preluate de Comisia de rezolvare a contestaţiilor. 5. cu toate consecinţele care decurg pentru el. Aplicarea acestei prevederi nu va influenţa în nici un fel situaţia 19 . 4. 6. alin. La specializarea Poliţie comunitară se vor mai putea înscrie pe locurile neocupate. Contestaţiile se depun la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Timişoara. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele stabilite de Comisia de admitere pot depune contestaţie scrisă în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.14. 5.2. Lista provizorie a candidaţilor admişi la specializarea Poliţie comunitară se va afişa după comunicarea rezultatelor la verificarea aptitudinilor fizice. Rezolvarea contestaţiilor are loc în termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a acestora. 3. după achitarea taxei de înscriere şi înmatriculare. în perioada 30 septembrie . Candidaţii care au absolvit o facultate sau sunt studenţi la o altă facultate ori au urmat parţial cursurile altei facultăţi. şi 7.3.9. 2).. după comunicarea rezultatelor la aptitudinile fizice. pct. cu plata taxei de şcolarizare.1.09. pe baza mediei generale. urmând ca lista definitivă a candidaţilor admişi să fie actualizată la finele aceste perioade. 5. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat concurează toţi candidaţii care se înscriu la prima facultate la învăţământul de zi. Modificarea mediei de admitere a unui candidat de către Comisia de contestaţii atrage după sine aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaţilor în ordinea mediilor.2. 3. iar lista definitivă se va afişa în data de 22.).09. urmată sau începută). în cazul în care la acestea au fost declaraţi respinşi (vezi.13.6.16.5. VI. 6. 5. vor fi declaraţi admişi la specializarea pentru care au optat în subsidiar. precum şi candidaţii care optează numai pentru învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă. la calculul mediei de admitere şi la repartizarea candidaţilor în funcţie de opţiunea lor. Candidaţii la Specializarea Poliţie comunitară care au avut şi o a doua opţiune (Drept sau Administraţie Publică).2010.1. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR 6. în data de 21.12. Nu candidează pentru ocuparea acestor locuri candidaţii care au absolvit o facultate sau care sunt studenţi la o altă facultate pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi doresc să urmeze în paralel cursurile a două facultăţi.15 octombrie 2010 (vezi pct. aceştia putând candida numai pentru locurile cu plata taxelor de şcolarizare. numai ofiţerii şi agenţii menţionaţi la pct. şi se clasifică la admitere sau pe parcursul efectuării studiilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat beneficiază de finanţare numai pe perioada cuprinsă între durata normală a studiilor la cursurile de zi ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative (4 ani pentru specializarea Drept şi 3 ani pentru specializările Administraţie publică/Poliţie comunitară) şi durata în care au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat la prima facultate (absolvită.2010.

în cazul acestora. Taxa de şcolarizare este stabilită la nivelul alocaţiei bugetare şi include: accesul la activităţile de pregătire didactică. 6. culturală şi sportivă organizate pentru forma de învăţământ corespunzătoare. DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE LA CANDIDAŢII CARE OPTEAZĂ ŞI SUNT ADMIŞI PE LOCURILE CU PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE 7. pentru anul universitar 2010-2011. Totodată. 6. urmând ca în caz contrar să nu dobândească calitatea de student. Nu se iau în considerare contestaţiile depuse peste termen şi nici cele ce au fost depuse la alte organe sau foruri necompetente. 7.5.30 Ron/Euro. 6. universitatea îşi rezervă dreptul să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 20% a cursului de 4. Candidaţii care au fost admişi pe locurile cu plata taxelor de şcolarizare sunt obligaţi ca până în data de 17 septembrie 2010 să achite taxa de înscriere. şi I.4. admiterea unei contestaţii sau constatarea unei erori de calcul a mediei de admitere atrage după sine modificarea listei generale a candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget. VII. 7. Studenţii care îşi retrag actele sau renunţă la calitatea de student după achitarea taxei de înscriere şi de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare nu sunt îndreptăţiţi a solicita restituirea sumelor achitate. accesul la sursele de informare ale facultăţii (biblioteci.2010 să achite prima rată a taxei de şcolarizare aferentă anului I.3. 7. corespondenţa specifică cu studenţii de la I. cu referire la tranşele rămase de plată.D. examinarea în sesiunile de examene programate pentru fiecare an de studiu. profesională. o dată cu taxa de înscriere şi taxa de înmatriculare în anul I şi taxa de şcolarizare (integral). Cercetării. cu excepţia locurilor finanţate de la bugetul de stat. Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor constitui obiect de analiză pentru forurile respective. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu prin decizia Rectorului. Taxa de şcolarizare anuală este de 2900 lei. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiei. ştiinţifică. decât dacă criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii sunt încălcate. Candidaţii care se înscriu la admitere după 22 septembrie 2010 vor achita. inclusiv pentru Ministerul.1.R.2. precum şi taxa de înmatriculare de 150 RON. De asemenea aceştia sunt obligaţi ca până în data de 15. urmând a fi reactualizată la nivelul alocaţiei bugetare în fiecare an universitar. Tineretului şi Sportului. rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.. baze de documentare).6.celor declaraţi admişi iniţial.F.10. 20 . Educaţiei.4.

) se va organiza numai în cazul în care vor exista cel puţin 50 de candidaţi pentru această formă de învăţământ.5.7. sau Microsoft Internet Explorer 5. aceştia datorează taxele stabilite de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. DISPOZIŢII SPECIALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ 8.0 (sau mai nou).1.minim 256 MB RAM .Netscape Navigator 4.2. în caz contrar. precum şi pentru alte activităţi în afara celor menţionate la pct.sistem de operare Windows 98.1.6. ME. 7. NT.conexiune Internet . Pentru toate activităţile desfăşurate de studenţi. DISPOZIŢII FINALE 9. XP sau Vista . candidaţii la învăţământul la distanţă trebuie să respecte programul de comunicare impus de facultate şi să îşi procure aparatura şi instalaţiile necesare comunicării reciproce (cameră video web şi instalaţia aferentă). Neachitarea la zi a taxei de şcolarizare împiedică studentul să se prezinte la examene/colocvii. 2000. în afara obligaţiilor minime prevăzute în planul de învăţământ. Învăţământul la distanţă (I. urmând a fi exmatriculaţi din facultate. Cerinţele minime recomandate ale sistemului pentru accesarea cursurilor pe platforma Lotus LearningSpace sunt: . VIII. Reînmatricularea se face cu achitarea din nou a taxei de înmatriculare şi a penalităţilor de întârziere.7.2010 Suma 1450 lei RATA II Data Limită 25. Orice alte materiale în legătură cu concursul de admitere.. IX.10.2011 7.procesor Pentium II 333 MHz sau mai bun .eventual placă de sunet şi boxe (pentru secvenţe audio) .R.7. cei în cauză îşi pierd calitatea de student. cei în cauză să fie admişi la învăţământul F. urmând ca.D.01. GRAFICUL Suma 1450 lei DE PLATĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL I RATA I Data limită 15. apărute în 21 .3. Candidaţii la învăţământul la distanţă trebuie să posede calculator compatibil cu dotările facultăţii. iar după o întârziere mai mare de 30 zile. 7. 8. Prezenta Metodologie reprezintă cadrul legal de desfăşurare a admiterii la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara. De asemenea.

4 din vară. de către studenţii cărora le-a fost repartizat. altor persoane.3 Prin completarea şi semnarea Fişei de înscriere de către studenţi. mobilierului şi oricărui obiect de inventar sau bun aparţinând Facultăţii sau Universităţii ori sustragerea lor. ca şi normele în vigoare.uvt. cererile de cazare e depun până la finele sesiunii de 9. în caz contrar aceştia neintrând în clasificare pentru a beneficia de cazare.drept. atrage exmatricularea studenţilor în cauză din facultate. 2. precum şi pe pagina de INTERNET a Universităţii de Vest din Timişoara (www. fără aprobarea scrisă dată de decanatul facultăţii. 22 .diferite publicaţii. 9. 4 La începutul fiecărui an universitar. Distrugerea.ro) şi a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative (www.2 Candidaţii declaraţi reuşiţi în urma selecţiei dobândesc calitatea de student la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara în urma înmatriculării lor şi se obligă să respecte toate regulamentele şi dispoziţiile emise de instituţia de învăţământ. până cel mai târziu în data de 15 octombrie. 9. degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare. Au aceeaşi obligaţie şi studenţii aflaţi în staţionarea şcolarităţii. precum şi legile în vigoare. sau indicaţii şi lămuriri date de persoane neautorizate. examene Prezenta Metodologie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi. precum şi regulamentele şi dispoziţiile interne. 9. În cursul studiilor universitare. nu angajează cu nimic facultatea. în 15 zile de la începerea fiecărui semestru de staţionare sau după începerea sem.4 Prezenta Metodologie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi. II pentru continuarea studiilor în regim normal.uvt. prin afişare. 3. care fac parte de drept din contractul (angajamentul) încheiat. aceştia se obligă să respecte şi să îşi însuşească dispoziţiile prezentei Metodologii.ro) şi se difuzează candidaţilor o dată cu înscrierea la admitere. Transmiterea locului de cazare. toţi studenţii (inclusiv cei din anul I) vor completa şi depune la casieria facultăţii FIŞA DE ÎNSCRIERE în anul de studii pe care îl urmează. contrare prezentei metodologii. NOTĂ: 1. a construcţiei. prin afişare. precum şi fumatul în incinta Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative se sancţionează cu exmatricularea din facultate a celui în cauză. Candidaţii de la învăţământul de zi care doresc să fie cazaţi în căminele studenţeşti sau în alte spaţii puse la dispoziţie în acest scop vor depune cereri de cazare o dată cu cererea de înscriere la admitere.

Organizarea şi desfăşurarea selecţiei este de competenţa Universităţii de Vest din Timişoara. . Cercetării şi Inovării şi a Metodologiei proprii. SPECIALIZĂRI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.specializarea Drept penal şi ştiinţe penale . precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. 288/2004).2008 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă. precum şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul univ. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara organizează pentru anul universitar 2010/2011 studii universitare de masterat la următoarele specializări acreditate: . Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează În conformitate cu Legea învăţământului nr. Legea nr. Ordinul Ministerului Educaţiei. Legii nr. făcându-se pe baza Criteriilor aprobate de Ministerul Educaţiei. .02.specializarea Drept comunitar .G nr.4 semestre.08. H.2.3.specializarea Carieră judiciară . 4666/03. republicată cu modificările şi completările ulterioare. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat. 1.4 semestre. 3315/28.4 semestre. admiterea la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative se face prin selecţie. 1. Legii nr.PARTEA a II-a METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT I. .specializarea Dreptul afacerilor . 84/1995. Cursurile de masterat pot fi urmate de către absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf.4 semestre. Ordinul Ministerului Educaţiei.1. 84/1995) ai oricărei facultăţi/specializări (cu excepţia 23 . 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010/2011. Cercetării şi Inovării nr.specializarea Administraţie publică .2009 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. .4 semestre. Cercetării şi Tineretului nr. 2010/2011 al Universităţii de Vest din Timişoara.

Candidații vor prezenta la înscriere un dosar cu același conținut ca și al cetățenilor români.S. ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se pot înscrie la concursul de admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii în România eliberată de M. • cetățenii din Republica Moldova. iar numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat 75 pentru studiile de masterat. cu referire la tranşele rămase de plată. secţiunea a II-a. Bulgaria. pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă iar cetă țenii Republicii Moldova.T. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.1 Pentru anul universitar 2010/2011 numărul de locuri propuse spre aprobare sunt: cu taxă de şcolarizare 200 .C.S. 2. universitatea îşi rezervă dreptul să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 20% a cursului de 4.2 Taxa de şcolarizare anuală este de 3500 lei. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. în condiţiile şi cu urmarea procedurii arătate în cuprinsul Părţii I. Totodată. NUMĂRUL DE LOCURI ŞI CUANTUMUL TAXELOR 2.3 a prezentei Metodologii. II. Ucraina și Ungaria și etnicii români cu domiciliul stabil în străi nătate vor candida separat pe locurile repartizate de M. urmând a fi reactualizată la nivelul alocaţiei bugetare în fiecare an universitar. care poate fi urmat doar de către absolvenţii cu diplomă de licenţă ai facultăţilor de drept cu durata de 4 ani) după cum urmează: • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.E. • cetățenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene. Serbia. Tineretului şi Sportului. care au absolvit facultatea în România vor candida în aceleași condiții ca și cetățenii români. • cetățenii străini de etnie română din Albania.C. Macedonia.E. pentru anul universitar 2010-2011.T.acesta putând fi suplimentat. punctul 2. Recunoaşterea studiilor de licenţă a acestor candidaţi se va face de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei. Cercetării. absolvenți ai unor universități din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova valabilă pentru anul universitar 2010/2011. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă. 24 .30 Ron/Euro.masteratului în Carieră judiciară.

Candidaţii care se înscriu şi doresc să urmeze simultan două sau mai multe programe de masterat. conform modelului din Anexele 7 şi 8.3 Taxele de şcolarizare se achită conform graficului de mai jos: GRAFICUL DE PLATĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE RATA I Suma Lei 1750 Data Limită 15.6. cei în cauză vor fi exmatriculaţi. zilnic între orele 900 . indiferent de numărul programelor de masterat la care se înscriu candidaţii. 3.4.1300 la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative. candidaţii vor completa două fişe de înscriere şi o etichetă volantă.01. putând fi înmatriculaţi doar cu plata din nou a taxei de înmatriculare şi a penalităţilor de întârziere. 3. e) certificatul de naştere în copie legalizată.15 octombrie 2010.3 Taxa de înmatriculare în anul I este de 150 lei.I.10. B-dul Eroilor nr. b) diploma de licenţă în copie legalizată. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 3. h) două poze tip B. are loc până în data de 29 septembrie 2010. 3.2 Taxa de înscriere la admitere este de 100 lei. g) Carte de Identitate/Buletin Identitate în copie . Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată.1 Înscrierea candidaţilor la admitere se face în perioada 19-23 iulie (lunivineri şi 13-17 septembrie 2010 de luni până vineri. care se achită o dată cu depunerea dosarului. 3. 25 . f) certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie). 3. Confirmarea locului obţinut în urma concursului de admitere. Înscrierea pe locurile cu taxă se poate face şi în perioada 30 septembrie . vor depune câte un dosar pentru fiecare din aceste programe şi vor achita taxa de înscriere şi înmatriculare aferentă pentru fiecare dintre acestea. în care vor menţiona toate datele solicitate. c) foaia matricolă/supliment la diplomă în copie legalizată. iar fişele de înscriere vor fi introduse în dosarul respectiv.2. Eticheta volantă se va lipi pe coperta dosarului plic.2010 RATA II Suma Lei 1750 Data Limită 25. 9 A. Înscrierea candidaţilor la admitere se va face în baza următoarelor acte şi documente care se introduc în dosarul plic alături de cele două fişe de înscriere: a) diploma de bacalaureat în copie legalizată.2011 Neplata la zi a taxei de şcolarizare împiedică masterandul să se prezinte la examene.5 Pentru înscriere.certificată de secretarul comisiei de admitere. iar după o întârziere mai mare de 30 de zile. d) diploma de masterat în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit un masterat). III. prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei.

4. iar dacă acest criteriu nu este îndestulător se va ţine seama de media la examenul de licenţă. Candidaţii care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susţin concurs de admitere.2.1 Admiterea la studiile de masterat are loc pe bază de concurs. Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor concursului de admitere. candidaţii pentru cursurile organizate în cadrul Studiilor Universitare de Masterat vor menţiona. a. Afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere are loc în data de 29 septembrie 2010. iar afişarea rezultatelor provizorii se va face până în data de 28 septembrie 2010. departajarea acestora se va face pe baza mediei generale a anilor de studii. 4.IV. Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat. Rezultatele contestaţiilor se afişează în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. vor fi reclasificaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat. în cererea de înscriere. iar clasificarea candidaţilor pentru aceste locuri are loc având în vedere punctajul obţinut după următorul mod de calcul: a) un număr de puncte egal cu media generală a anilor de studii. locul rămas liber se ocupă de către un candidat admis cu taxă de şcolarizare în funcţie de punctajul obţinut şi care şi-a confirmat locul prin achitarea taxei de înmatriculare.4. ora 1400 la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT ŞI STABILIREA REZULTATELOR 4. În cazurile în care doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut un punctaj egal. Ierarhizarea şi departajarea candidaţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat se face în funcţie de punctajul obţinut. decizia comisiei de contestaţii este definitivă. iar locurile la fiecare specializare a Programului de Studii Universitare de Masterat se vor stabili. pe lângă opţiunea de bază. CALCULUL PUNCTAJULUI. pentru o anumită 26 . 4.3. După primul an de masterat. în funcţie de media generală de absolvire a anului I de masterat. cursanţii din categoria celor admişi pe locurile fără plata taxei de şcolarizare. Studiile Universitare de Masterat vor fi organizate numai la specializările şi formele pentru care sunt înscrişi şi declaraţi admişi cel puţin 15 de candidaţi. prin decizie a decanului. b) un număr de 1-10 puncte acordat de comisia de admitere în urma concursului de admitere ce va avea loc în data de 27 septembrie 2010. Aceştia sunt clasificaţi în funcţie de criteriile prevăzute la lit. în raport cu gradul de solicitudine manifestat pentru fiecare specializare în parte. numai pentru locurile finanţate de la buget. după achitarea taxei de înmatriculare. Dacă un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget nu-şi confirmă locul prin achitarea taxei de înmatriculare în termen. pot participa numai absolvenţii ultimelor trei promoţii cu vârsta de până la 30 ani care s-au înscris la admitere în sesiunile iulie şi septembrie 2010. în limita locurilor aprobate. În acest sens.

Raluca. autori M. autor Raluca Bercea.DREPTUL AFACERILOR Constituirea. 2009. precum şi în alte librării. Bucureşti. Bucureşti. NOTĂ: Manualele menţionate se găsesc la Librăria . Lumina Lex. Pentru masteratul în Administraţie publică: Drept administrativ. Bercea. 2007 3. Motica şi L. Note de curs si aplicaţii practice. instituţii. Pentru masteratul în Drept comunitar: Drept comunitar. Bucureşti. Concursul de admitere constă într-un examen teoretic şi practic tip .grilă”. Istoric. COMPETENŢELE ŞI CUNOŞTINŢELE ABSOLVENŢILOR STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT Absolvirea cursurilor de masterat atestă dobândirea de către cursanţi a competenţelor şi cunoştinţelor în domeniul masteratului absolvit. Editura All Beck. Pentru masteratul în Carieră judiciară: Teoria generală a obligaţiilor civile. Motica şi Ernest Lupan. Ed. 4. 2002. 2005 – Societăţile comerciale şi Contractele comerciale speciale. V. Actele administraţiei publice locale. CH Beck. Ediţia a III-a.specializare. 4. Partea generală. Pentru masteratul în Dreptul afacerilor: Drept comercial român – autori R. Lumina Lex. 2008 – Contractul ca izvor al obligaţiilor civile şi Răspunderea civilă delictuală. CH Beck. Bercea. Mirton. izvoare.5. Ed. dreptul fiscal material şi procesual Reglementarea dreptului concurenţei în plan comunitar şi naţional Dreptul asigurărilor 27 .. autor Anton Trăilescu. Ed. având ca bibliografie: 1. funcţionarea şi modificarea societăţilor comerciale Procedurile de insolvenţă Formarea şi executarea contractelor comerciale Regulile de bază ale organizării şi funcţionării instituţiilor de credit Reglementările şi jurisprudenţa comunitară în materia dreptului afacerilor Dreptul contabil. Bucureşti. Ed. autor Anton Trăilescu.Justinian” de la Sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din Timişoara. Principii. 2007 – Principii ale aplicării dreptului comunitar. Specializarea . Pentru masteratul în Drept penal şi ştiinţe penale: Codul penal comentat. în biblioteci sau la editurile menţionate. Bucureşti. şi una sau mai multe opţiuni alternative pentru celelalte specializări ale acestor studii. Hamangiu. Basarab şi V. 5. Drept comunitar. Timişoara. după cum urmează: 1.I. 2008 – Actele administraţiei şi contenciosul administrativ. Ed. autori Radu I. 2. Paşca..

modalităţile de existenţă şi apărarea dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale Transmiterea moştenirii prin lege şi testament Ocrotirea persoanei şi familiei Apărarea drepturilor civile pe calea procesului civil Regimul juridic al societăţilor comerciale şi obligaţiile comerciale Elementele constitutive ale infracţiunii.Cunoaşterea si înţelegerea adecvata a sistemului instituţional al Uniunii Europene. .Descrierea si interpretarea corecta a principiilor care guvernează ordinea juridica a Uniunii Europene.Înţelegerea fundalului de drept internaţional si relaţii internaţionale pe care se grefează construcţia Uniunii Europene. Specializarea –DREPT COMUNITAR . dobândirea. 28 . executarea şi încetarea actului juridic civil Caracterele.Cunoaşterea si înţelegerea adecvata a statutului principiilor generale ale dreptului in cadrul ordinii juridice a Uniunii Europene. . Specializarea . Specializarea – DREPT PENAL ŞI ȘTIINȚE PENALE Aprofundarea cunotințelor privind teoria generală a infracțiunii și a ș sancțiunilor penale Aprofundarea cunoștințelor privind teoria generală și practica procesului penal Aprofundarea cunoștințelor privind teoriile criminologice moderne Aprofundarea cunoștințelor de criminalistică Dobândirea de cunoștințe în domeniul dreptului penal comparat Dobândirea de cunoștințe în domeniul dreptului procesual comparat Modele de politici penale și cunoștințe privind sociologia dreptului penal Dobândirea de cunoștințe de medicină legală 3. Infracţiunile împotriva persoanei şi patrimoniului şi cele prevăzute în legi penale speciale Desfăşurarea procesului penal Procedurile jurisdicţionale în faţa CEDO şi Tribunalului de Primă Instanţă 5.ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Organizarea si funcţionarea administraţiei publice centrale şi locale Legalitatea actelor administraţiei publice Încheierea.2. Specializarea – CARIERĂ JUDICIARĂ Încheierea. . executarea şi încetarea actelor de gestiune publică Procedura adoptării şi efectele actelor administrative de autoritate Statutul funcţionarilor publici Regimul juridic al domeniului public Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică 4.Descrierea corecta a modului de funcţionare a instituţiilor Uniunii Europene. .

în condiţiile menţionate la pct.. 29 .3. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.Cunoaşterea si înţelegerea adecvata a problematicii dreptului privat in cadrul Uniunii Europene.E. 4. Dispoziţiile pct. .Cunoaşterea si înţelegerea adecvata a sistemului judiciar din cadrul Uniunii Europene. şi NOTA 1. ca şi taxele de şcolarizare încasate.Posibilitatea recurgerii in practica la instrumentele si procedurile judiciare ale U. drept european bancar si al asigurărilor. 6. . drept societar european. 6. . 6.1.3.3. de mai sus.Evaluarea posibilităţii de armonizare a variatelor sisteme de drept privat din cadrul Uniunii Europene. 4 din Partea I a prezentei Metodologii sunt aplicabile în mod corespunzător. 9. . Taxele de înscriere şi înmatriculare.1 Candidaţii declaraţi reuşiţi în urma concursului dobândesc calitatea de masterand la Cursurile de masterat ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara şi se obligă să respecte toate regulamentele şi Dispoziţiile emise de instituţia de învăţământ. DISPOZIŢII FINALE 6. 9. decât în cazul în care facultatea nu organizează cursurile pentru care au optat candidaţii. nu se restituie şi nici nu se reportează pentru alt an universitar.. .2. . VI. precum şi legile în vigoare.Utilizarea in situaţii juridice de drept naţional a principiilor care guvernează ordinea juridica a Uniunii Europene. indiferent de forma de învăţământ. Prezenta Metodologie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare şi se difuzează candidaţilor o dată cu înscrierea la admitere.Înţelegerea corecta a raporturilor intre dreptul Uniunii Europene si sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.4.Cunoaşterea normelor materiale europene in câteva domenii importante: dreptul european al mediului.

dr.4. OMEC nr. Drept comercial.2004 în domeniul DREPT. Directorul Şcolii doctorale este Dl. Disciplinele/programele de doctorat la care se desfăşoară Şcoala doctorală sunt: Drept civil.Prof. Ştiinţe penale. DOMENII ŞI CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 1. Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat . MOTICA . univ. univ. nr. Ioan VIDA .M. VIOREL PAŞCA.Prof. dr. precum şi a reglementărilor proprii ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative. 1.PARTEA a III-a METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN 2010 I. univ.3. univ. 1.Prof. în conformitate cu O. În cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat a Universităţii de Vest din Timişoara. Sunt conducători de doctorat în drept următoarele cadre didactice ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative: . Ion LULĂ . Prof.1.C.Prof. Gheorghe MIHAI .01. HG nr. univ. dr.2008. dr.E. 4491/2005 şi 3315/28.Prof.programul de studii 30 . dr.2. Drept constituţional.Prof. 3004/07. Durata desfăşurării doctoratului este cuprinsă între data înmatriculării la doctorat şi data susţinerii publice a tezei de doctorat şi cuprinde: Programul de pregătire universitară avansată cu o durata de 3 semestre (8-10 ore/săptămână pentru forma cu frecvenţă şi 30 de credite/semestru) şi Programul de cercetare ştiinţifică şi elaborare a tezei de doctorat cu o durata de 3 semestre. 567/2005. Radu BUFAN 1. Anton TRĂILESCU .Prof. univ. Teoria generală a dreptului şi Dreptul finanţelor publice. univ. Drept administrativ. doctoratul este organizat în sistem cu frecvenţă şi fără frecvenţă. 1. Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţi de Vest din Timişoara are loc în conformitate cu prevederile Legii nr. univ. dr. dr. 288/2004. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Radu I.5. dr. Viorel PAŞCA .02.

cu referire la tranşele rămase de plată. II. pentru anul universitar 2010-2011. prin concurs. Concursul de admitere la doctorat se organizează printr-un examen prin care se va aprecia nivelul de cunoaştere a problematicii de specialitate. NUMĂRUL DE LOCURI ŞI CUANTUMUL TAXELOR 2. 1.1. prin care se urmăreşte nivelul de cunoaştere a bibliografiei afişate la sediul facultăţii şi pe site-ul propriu. Cercetării. ordonate alfabetic. Taxa de înmatriculare este de 150 lei şi se achită numai de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere. care se achită o dată cu depunerea dosarului.7 Comisia de organizare a admiterii va afişa la sediile facultăţilor. pe baza rezultatelor obţinute la probele examenului de admitere. 31 . Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza bibliografiei afişate.30 Ron/Euro. fără bursă şi cu taxă) şi la fără frecvenţă cu taxă. 2.1.2 Taxa de studii anuală este de 5000 lei. Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Candidaţii la doctorat sunt admişi.sunt obligatorii pentru ambele forme de învăţământ (cu frecvenţă şi fără frecvenţă). Frauda sau tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din concursul de admitere.universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică . cel târziu cu 48 de ore înaintea începerii probei de concurs. listele nominale ale candidaţilor înscrişi. universitatea îşi rezervă dreptul să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 20% a cursului de 4.3. Taxa de înscriere este de 100 lei. Locurile scoase la concurs pe domenii se afişează pe site-ul facultăţii. Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul de doctorat pentru care s-a înscris candidatul. Totodată. indicându-se data şi ora începerii probei de concurs. Pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei. Examenul de specialitate se desfăşoară pe baza subiectelor stabilite de comisie. 2. Pentru anul universitar 2010/2011 au fost propuse 15 locuri finanţate de la buget şi 15 cu taxă de şcolarizare la forma de învăţământ zi şi fără frecvenţă. Taxa de studii se actualizează anual.6 Comisia de admitere se constituie din toţi conducătorii de doctorat din domeniul Drept. în funcţie de alocaţia bugetară/taxă stabilită de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. şi programul desfăşurării acesteia. Tineretului şi Sportului şi a Hotărârii Senatului Universităţii de Vest Timişoara sunt scoase anual la concurs locuri la zi finanţate de la buget (cu bursă. Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisiei de organizare a admiterii eventualele neconcordanţe cu datele reale. pe site-ul propriu şi la sediul facultăţii. statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie de opţiunea exprimată la data înscrierii şi de media obţinută la concursul de admitere. 1.

Recunoaşterea studiilor de licenţă a acestor candidaţi se va face de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei. în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea de Vest din Timişoara. .CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA (se depune la secretariatul facultăţii noastre. Înscrierile la concursul de admitere au loc în perioada: 13-17.limbaj juridic) are loc în data de 27. • FOAIE MATRICOLA/SUPLIMENT LA DIPLOMĂ. în data de 28.CHITANTA PENTRU TAXA DE ÎNSCRIERE 100 LEI . • CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ALT ACT DE SCHIMBARE A NUMELUI (DACA ESTE CAZUL) .09.ora 1000 la sediul Facultăţi de Drept şi Ştiinţe Administrative şi va avea la bază bibliografia menţionată în prezentele informaţii. 3.3. Examenul pentru atestatul de limbă străină (engleză / franceză / germană . Concursul de admitere la Doctorat are loc la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: . Cercetării.09.CURRICULUM VITAE. secţiunea a II-a.III. * (formularele se preiau de la facultate) 32 . punctul 2. 3.2.1.CERERE TIP* .2010. • DIPLOMA DE BACALAUREAT.2010. Tineretului şi Sportului.FISA DE ÎNSCRIERE* . Înscrierea la concursul de admitere la doctorat a candidaţilor cetăţeni ai Uniunii Europene. • DIPLOMA DE MASTER / STUDII APROFUNDATE.LISTA DE LUCRARI. după promovarea examenului de competenţă lingvistică).4. 3. având în vedere nivelul de exigenţă ridicat al acestui examen de admitere la doctorat. inclusiv de către cei care posedă diferite alte atestate pentru verificarea cunoştinţelor de limbaj juridic.2010 . ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 3. • CERTIFICAT DE NASTERE.3 a prezentei Metodologii.09. Examenul pentru atestatul de limbă străină (limbaj juridic) se susţine de către toţi candidaţii la doctorat. cu începere de la ora 1000 .COPII LEGALIZATE ALE URMATOARELOR ACTE : • DIPLOMA DE LICENŢĂ.DE LA CASIERIA FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST (după verificarea dosarului) . în condiţiile şi cu urmarea procedurii arătate în cuprinsul Părţii I. ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va face în aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români. .

dacă au desfăşurat o activitate ştiinţifică recunoscută sau au absolvit alte forme de pregătire postuniversitară la o universitate de prestigiu. Înmatricularea candidaţilor admişi se face prin decizia Rectorului cu data de 01. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal al candidatului prezentat la examen. în domeniul doctoratului. Candidaţii la concursul de admitere la doctorat se vor informa cu privire la toate reglementările legale privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi se vor pregăti pentru concurs din tematica şi bibliografia aferentă disciplinei/programului la care doresc să se înscrie la Şcoala doctorală.3.5.6. au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.1. forma cu frecvenţă. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei. Persoanele care doresc să se înscrie la doctorat sunt invitate să consulte normele menţionate la pct.7. 4. cu diplomă de licenţă. Evaluarea examenului de specialitate se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen.B. DISPOZIŢII FINALE 5. 1. V. cu avizul prealabil al Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative.N. 4.50 şi în principiu au absolvit un masterat cu durata de 4 semestre.pe discipline juridice . IV. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua prestaţia candidatului cu note între 10 şi 1.10. Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către directorul de programe de studii doctorale.09. Se pot înscrie la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii învăţământului superior. Prin excepţie. Admiterea pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă se face strict în funcţie de numărul de locuri.2010. a căror medie generală de absolvire (calculată ca medie aritmetică între media generală a anilor de studii şi media licenţei) este minim 8. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat. CRITERII DE ADMITERE ŞI DEPARTAJARE 4.4 de mai sus. 4. Rezultatele concursului de admitere se transmit la Biroul Studii Doctorale în forma electronică şi pe suport de hârtie până cel târziu în data de 29.sesiunea septembrie 2010 sunt cele menţionate la prezentele informaţii. de opţiunea candidaţilor şi se ordinea mediilor obţinute. 4.2. se pot înscrie la concurs şi persoanele care nu au absolvit masteratul. Tematica şi bibliografia . 33 . Candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu IOSUD un contract de studii universitare de doctorat.4.1. cu respectarea prevederilor legale în materie.pentru concursul de admitere la Studiile Universitare de Doctorat .2010. Nota minimă de admitere este 8 (opt). iar înmatricularea candidaţilor admişi se face prin decizia Rectorului Universităţii de Vest Timişoara. 4. 4.

2001. Timişoara. Universităţii de Vest. Mijloacele de transmitere a obligaţiilor 12. Français Juridique.Contractul de închiriere 17. Răspunderea civilă delictuală 10. Prezenta Metodologie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare şi se difuzează candidaţilor o dată cu înscrierea la admitere. Deutsche juristische fachsprache. Garantarea obligaţiilor civile 13. BIBLIOGRAFIA pentru testul de competenţă lingvistică a. Ed. Contractul de asigurare 19.Testamentul . 2008. Magdalena Roibu. Actul juridic civil 2. Prescripţia extinctivă 4. Andreea Rita Severenu.Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă. Dezmembrămintele dreptului de proprietate 8. a prezentei metodologii. Lumina Lex. Dreptul de proprietate privată 6. Nulitatea actului juridic civil 3. Faptul juridic ca izvor de obligaţii 11. c. Răspunderea civilă contractuală 9.privire teoretică şi practică 34 . TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de admitere la doctorat (pe discipline/programe) I. Petiţia de ereditate 21. Raluca Bercea.Contractul de mandat 18. 2001. b. Stingerea obligaţiilor civile 14. din partea candidaţilor. Apărarea dreptului de proprietate 7. 2005. Editura Lumina Lex. Ed. Andreea Verteş-Olteanu. 2007. DREPT CIVIL a) Tematica: l . Violeta-Irina Avram. The Language of Law. Dreptul de proprietate publică 5. Adia-Mihaela Chermeleu. Contractul de vânzare-cumpărare 15. Contractul de donaţie 16. Contractul de antrepriză 20. 2004. Flaminia Stârc-Meclejan.

Ioan Sabău-Pop. Persoanele. Drepturile reale principale. F. 2007 14. Ş. Ed. Drepturile reale principale. 2001. 2009 22. Tratat de drept civil. Nicolae . Ed. Ed. Persoanele. Ed. Universul Juridic. Bucureşti. a 2-a. E. Hamangiu. Dacia. ed. M. Vol. revăzută şi adăugită de M. Ed.Drept civil român. Bucureşti. Bucure ști. 2006 26. Vol. Teoria generală. Tratat de drept civil. Ed. Costin. O. Nicolae. Boroi . Ed. C. Bucureşti. C. Drepturile reale principale. a 2-a revăzută. 2008 5. Persoanele. Subiectele dreptului civil. L. 2008 16. Ed. Cluj-Napoca. Bucureşti. All Beck. Hamangiu. Academiei. Marile instituţii ale dreptului civil. Sabău-Pop. Drepturile reale. C. 1982 18. 2009 27. Anghel. Obligaiile. Hamangiu. Vol. Albu . 2004 6. Beleiu . vol. I. Persoanele. București. 2003 3. vol. Cordial lex. Drept civil. Eugenia Marin. Dacia. Ed. Partea generală. Universul Juridic. Vasilescu. G. 1970 32. P.H. II. Eugen Chelaru. Stătescu. ed. Vasilescu . Persoanele. Beck. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane. 2008. Cluj-Napoca. Ed. C. Rosetti. Sfera Juridică. M.Drept civil. Deak. Tratat de drept civil român. D. L. I. București. Bucureşti. 3. Hamangiu. Cornelia Munteanu. 2009 35 .Relativitatea actului juridic civil. București. 1996 7. Drept civil. 2006 10. Humanitas. Ed. 9. Drept civil. I. Drept civil. 2004/2006 17. Avram . Eliescu. Jugastru.Prescripţia extinctivă. Ungureanu. Drept civil. Chelaru. Bunurile. Introducere în dreptul civil. Ed. Ed. Truşcă. I. Stoica. Beck. Teoria generală a obliga țiilor . Ed. Poenaru. București. Ed. Hamangiu. Ed. L. Bîrsan. Pop. Tratat de drept civil. Mirton. Sferdian. Tratat de drept civil român. Ed. Gh. ț București. 2009 20. 2008 30. V. Stătescu. M. Ed. Drepturile reale principale. Contractul . Ed. 2007 11. Drepturile reale principale. Lupan. Academiei. Bucureşti. Hamangiu. I. Drept civil. Drept civil. 1978 2. All Beck. Ed. I. Partea generală. Timişoara.Beck. Regimul juridic general. Reghini. Bucureşti. Ed. Ed. G. ed. Nulitatea actului juridic civil. Bucureşti. C.H. I. Ed. Dogaru. 2006 4. Editura C. Ernest Lupan. Bucureşti. Stoica. Dacia. Drept civil. 24. Științifică. CH Beck. Ed. 2008.Actul unilateral în dreptul privat. Harosa. 2006. Fr. Bucureşti. 2008 12. Hamangiu.Contractul şi răspunderea contractuală. Răspunderea civilă. M. P. Ed. Ed. P.b) Bibliografia: 1. București. 2002 15. M. 23. Popa. Beck. Bârsan. 2008 13. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Mureşan . Bucureşti. 1994 28. I. C. 2007. M. Acţiunea în revendicare. C. Beck.H. Ed. V.H. Beck. Ed. C. Bucureşti. I. Ovidiu Ungureanu. Rosetti. Pop. C. Diaconescu.Actul juridic civil. Bucureşti. M. Cluj-Napoca.1 şi 2. Cluj-Napoca. 25. 2008 21. București. Bazele dreptului civil.Introducere în studiul obligaţiilor. L. E. 2009 19. Hamangiu.H. Florescu. 1972 31. Drept civil. Ed.M. Obliga țiile. 8. Lulă.Drept civil. ediţia a XI-a. Bucureşti. Pop. I. Partea generală. Cosma . Universul Juridic. II. Răspunderea civilă delictuală. C. 1984 29. E. Teoria generală. Bucureşti. Ed. I. Introducere în dreptul civil. Vol. București.Albu .H.

Ed. Ed. ClujNapoca.H. 1997 34. IV. Lupan. și Ed. Beck. Deleanu. Cluj-Napoca. Micescu . Împărţeala şi transmisiunea succesorală. Europa Nova. I. WoltersKluwer. 1998 51. Ed. București. 2005 52. Contracte speciale. Al. trad. Universul Juridic. Deak . Bucureşti. WoltersKluwer. Dogaru. Ficţiunile juridice. 4. Ed. Editura Cordial Lex. Bazele dreptului civil. 1966. All Beck. Ed. Moţiu. Rosetti-Bălănescu. Ed. Malaurie. M. 2008 39. Garanții reale mobiliare. 3.Contracte speciale. Vol. Academiei. Ed. Stoica. 2. I. Bucureşti. Beck. Bazele dreptului civil. Bazele dreptului civil. D. C. Ed. III. Bucureşti. Ph. Drăghici. 2008 50. Chirică. 2008 45. I. C. 2006 44. vol. II şi III. Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale. Vol. Dogaru. P. Ph. Bucureşti. 1988 35. All Bucureşti. Fr. Rizoiu. Bucureşti. Ed.Curs de drept civil. Ed. Bucureşti. Tratat de drept civil român. Malaurie. 1966. Bucureşti. Ed. Ed. P. C. 2000 37. Vol. civil. Deleanu . Stoffel-Munk. Eliescu. All. Bucureşti. I. Y. Ed.Părţile şi terţii. Succesiuni şi testamente. ș 2009 * Noul Cod Civil 1. Diana Dănişor. I. 2002 36. P.Drepturile subiective şi abuzul de drept. Lumina Lex. 2008 53. Editura C. I. București. Fr. I. All Beck.H. Ph. 40. D. Ed. R. Dogaru. L. 55. C. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile. Vânzarea schimbul . Rosetti. Ed. Tratat de drept civil. Beck. Aynes. 1996 48. Dr. I. Motica. M. I.H. Chirică. D. I. Bucureşti. Bucure ti. 2009 49. 1994 38. București. Hamangiu. Bucureşti. Rosetti. 2005 46. I. Beck. 2009 42. Tratat de drept succesoral. 1996. Toader. Contracte speciale. 2009 41. Teoria generală a obligațiilor . Bucureşti. București. Aynes. E. Teoria generală a obligaţiilor civile. Contracte speciale. Legislație comentată și adnotată. Lumina Lex. Vlahide . I. Evicţiunea în contractele civile. Contractele speciale. Băicoianu. Universul Juridic. Obligaţiile. Vol. 1997 43. R. vol. Ed. Gautier. Ed. Succesiuni. Chirică. trad. Lumina Lex. V. DREPT PENAL a) Tematica: Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp Infracţiunea Infractorul şi răspunderea penală Sancţiunile de drept penal Cauzele care înlătură executarea pedepsei Infracţiuni contra persoanei 36 . All Beck. 1998.Repetiţia principiilor de drept civil.33. Ed. Eliescu. București. Deleanu . C. Ed.H. 2003 54. Dacia. București.1 şi 2. Deak. L. Universul Juridic. Bucureşti. II. 5. 2009 47. C. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice. Diana Dănişor. Devoluţiunea succesorală şi moştenirea. V. Contracte civile speciale. 6. Academiei. Motica şi F. R. 56. Lulă.

Ed. I Partea generală şi vol. Ed. Legea societăţilor comerciale. Moţiu. Ed. C. 2008 9. 9. Turcu. I-II. Antoniu. Tentativa. Timişoara. Partea specială. E. R. C. Academiei 1995 8. Piperea. Toader. Tratat de insolvenţă. Turcu. World Teach 2006 3. H. Paşca. 2009. I. Modificările Codului penal. 2001. Codul penal comentat. G. Lumina Lex. CH Beck. Vinovăţia. 2002. Tec. H. Cărpenaru. Drept penal. Ed. Hamangiu. Beck.S. L. C.. Georgescu. I. Comentarii şi explicaţii. Predoiu. Partea speciala. Fl.Partea generala Ed. Ed. * LEGISLAŢIA LA ZI 37 . C. 2007. 11. 10. DREPT COMERCIAL a) Tematica: 1. C. Comentarii pe articole. I-II. . Obligaţiile comerciale 5. vol. V. Paşca. 2003. 2005. Faptele de comerţ 2.H. Lumina Lex. C. World Teach. Cărpenaru. Lumina Lex. Infracţiuni de corupţie 9. V. 2006. Lupan. 1994 9. vol I-II. 2005. Ed. Stanciu D. L.a. Motica. Streteanu –Tratat de drept penal . Universul juridic. 2008 5. partea specială. Bucureşti.R. 7. Tratat teoretic şi practic de drept comercial. s. Lumina Lex. Ed. 6. Infracţiuni contra patrimoniului 8. D. L. Titlurile comerciale de valoare 7. I. II. 2007 2. Gh. Teoria generală a obligaţiilor civile. Hamangiu. S. Drept penal. Motica. Fondul de comerţ 3. Vasiliu şi colab. 3. Ed. Dongoroz şi colab.H. Bufan. Partea generală. Beck. Reorganizarea judiciară şi falimentul. M .Codul penal comentat şi adnotat vol. Paşca. Contractele de mandat civil şi comercial. 2005. Ed. Lumina Lex. R.Beck. Beck.7. I. Bercea. G. I. David. Ed. Beck. Ed.H. Roşu. Drept comercial român. 8. Stanciu. 7.Fl. V. C. 2006. Drept comercial român. M. I-III. Ed. Criminalitatea organizată b) Bibliografia: 1. Contractele comerciale speciale 6. Ed. Basarab. 2007. Hamangiu 2007 4. Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare. Constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale. Ediţia a III-a. Antoniu. Ed. Ed. I. T. Explicaţii teoretice ale Codului penal român vol. Ed. Paşca şi colab.. Ed. R. T. Codul penal comentat şi adnotat. Roşu. Ştiinţifică şi Enciclopedică 1976-78 6. V. * NOUL COD PENAL III. 2009. 2. Tempus. 5. vol. Societăţile comerciale 4. Academiei R. Procedura insolvenţei b) Bibliografia: 1. V. Ed. 4. C. Ed. Ed. Tratat de drept comercial român. Basarab. M.

S. Safta. 5. Controlul exercitat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Wolters Kluwer. I). Concepţii moderne de control financiar. Ed. 3.2.2. 2.4. 6. Bufan. Asigurările sociale. Procedura bugetară locală.5. Bugetul statului şi procedura bugetară 1. 7.6. Drept fiscal comunitar.3. 2008 38 . Cheltuieli bugetare pentru asigurările sociale de stat. Consolidarea. Bugetul asigurărilor sociale de stat 4.2. Curs universitar. Convenţiile de evitare a dublei impuneri internaţionale.D. 2008. Cheltuieli publice şi cheltuieli bugetare.H. IV. 2. Bufan. 2008.1. A. Bugetul public naţional. Drept financiar. Drept financiar. VII. 6.2. Minea (coordonatori) si alţii. 2. Editura Lumina Lex. Controlul financiar executat de către Curtea de Conturi. Beck. 3. Teoria împrumutului public 6. Dreptul finanţelor publice (vol. Împrumutul public extern.IV. 7. 6. Cheltuielile bugetare locale. Minea.3. Reglementarea juridică a impozitelor directe. 7. I. B. Şaguna. D. 2005. Sistemul veniturilor bugetare 2.Drept fiscal internaţional.2.4. 2. Costas. A. 2006 5.2. 5. Teoria generală a impozitelor şi taxelor. VI. DREPT FINANCIAR-FISCAL I. Veniturile bugetelor locale.4. S. Bucureşti.1. Bucureşti.5. 7. Noţiuni preliminare. Moca. Controlul financiar exercitat de către Garda Financiară. Popa. Bucureşti. 7. Ed. Controlul financiar 7. Bucureşti.6. II. M. M.1. Veniturile bugetare ale asigurărilor sociale de stat.3. Împrumutul public intern. D. Codul fiscal comentat. Fanu. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 5.3. M. Editura Lumina Lex. Procedura controlului financiar. 5.1. Wolters Kluwer. F. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în materie fiscală. 2.3. Ed. Legislaţia fiscală. III.1. Procedura fiscală. Veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice. Noţiunea de control financiar şi de inspecţie fiscală. D. 4. Mutaşcu. vol.7. conversiunea şi amortizarea creditului public.1. 1. R.1. 2. C. 4.4. C. 4. 2. Bucureşti. Şova. Structura şi dinamica cheltuielilor bugetare. Sistemul cheltuielilor bugetare 3. b) Bibliografia: 1.4.8. Tratat de drept fiscal. C. R.2. Curs universitar. Castagnede. Fondurile băneşti speciale în sfera asigurărilor sociale de stat. 4. 2. Drept fiscal. Noţiuni generale despre împrumut public. V. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte. Procedura bugetară.

2008. 2000.în dreptul român şi în dreptul comparat -. Bucureşti. Rosetti. Ioan Muraru. Lumina Lex. Ed. 12. Bucureşti. Editura Rosetti. 2008. F. Curtea de Justiţie Europeană. Bucureşti. Constituţia României. 2004. * LEGISLAŢIA LA ZI V. Bucureşti. D. Despre constituţie şi constituţionalism. Ed. Wolters Kluwer. 13. Codul de procedură fiscală adnotat. Simina Tănăsescu.Beck. 16.)Bibliografia: Ioan Vida. Bucureşti. Ed. 15. 2005. Bucureşti. II). Popa. Wolters Kluwer. Drept financiar. 13. 14. 17. Dreptul finanţelor publice (vol.6. Instituţii şi proceduri constituţionale . Brăgaru. 2. 4. . II.H. Drept financiar. Bucureşti. 2008. Ioan Muraru. Bucureşti. 1999 Bucureşti. 2. Bucureşti. Fabian. 15. 2008. 14. 2007. 6. 3. Editura All Beck. 2007. drept.2006. 2006. Condor. Ed. Fanu Moca. 4. E. (in colaborare). Ed. Minea. M. C. 8. Revista Curierul Fiscal .2008 (www. C. Ed. Drept fiscal. Editura C. M. Executarea silită a creanţelor bugetare. 5. Deleanu. Simina Tănăsescu.H. Convenţia Model OECD şi comentariile – Ed. libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Organizarea statală a puterii Partidele politice Statul Sistemul electoral Parlamentul Puterea executivă Puterea judecătorească Curtea Constituţională a României Efectele deciziilor Curţii Constituţionale Revizuirea Constituţiei Principalele sisteme constituţionale b.H. 9. Drept constituţional şi instituţii politice. Editura C. Costas. stat. Tanţi Anghel. C. 7. Editura All Beck. Explicaţii teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală. Bucureşti. F. 2006 39 1. 7. 3. B. D. Bucureşti. Editura Hamangiu. Gliga. 11. Ionita . Dascălu.Ioan Muraru. Comentariu pe articole. 1998. vol. Bucureşti.H. Costas. C. Hotărâri Comentate. G. 10. C. Revista Română de Fiscalitate.org). Editura C. 9. Monitorul Oficial. 11.Evitarea dublei impozitări internaţionale. I. Drept constituţional şi instituţii politice. 2005. 2006. I.oecd. Alexandru. politică şi morală Constituţia şi dreptul constituţional Cetăţenia română Drepturile. (in colaborare). I. 2006. 2006 12. S. S. Bălan. Liber Amicorum . vol. 8. 10. A. Beck. 1. Beck. Editura Humanitas. DREPT CONSTITUŢIONAL a) Tematica: Societate. Ion Deleanu. Contenciosul fiscal.BECK. 5. Ioan Vida.

Bucureşti. 20. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale 40 . 2005. Constituţia României revizuită. Legile electorale – comentarii şi explicaţii. Regia autonomă „Monitorul Oficial ”. Stănilă I. Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice centrale 2. Tratat elementar. 61-77 Decizia Curţii Constituţionale nr.3/2004 . Pandectele Române. Ioan Vida. Antinomii intraconstituţionale. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Antonie Iorgovan. Supliment 2004. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Convenţia europeană a drepturilor omului. Convenţia europeană a drepturilor omului.I şi II. II. Editura Lumina Lex. Mirton. Ioan Deleanu. Pandectele Române. Vol. Revizuirea constituţiei şi integrarea Euro-atlantică a României.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Editura All Beck. Simina Tănăsescu. 2003.304/ 2004 privind organizarea judiciară Legea nr. 2004 Ioan Vida. p. nr. Ioan Vida. Mihai Constantinescu. Ioan Vida. în Legistică formală. Mihai Constantinescu. Curtea Constituţională a României. Bucureşti. 1997.6. Procedura în faţa Curţii. 8. Bucureşti. Ioan Vida. Corneliu Bîrsan.317 din 12 mai 2003. . Bucureşti.culegere de studii -. 16.Legea nr. Editura All Beck. Florin Bucur Vasilescu. Miculescu Petru. 18. Timişoara. 1992 Ioan Muraru. Nicolae Popa. Constanţa Călinoiu. Sergiu. 148 din 16 aprilie 2003 privind constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei. Convenţia europeană a drepturilor omului. 7. 2006. 1999 Mihai Constantinescu.11/2002. Constituţia României – comentată şi adnotată. 2000. Drept constituţional şi instituţii politice. 2005. 19. 17. Bucureşti.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale . Editura All Beck. Universalitatea deciziilor Curţii Constituţionale. Tudor Drăganu. Elena Simina Tănăsescu. Editura Lumina Lex. Mihai Constatinescu. 2006 Victor Duculescu. Universitas Timisiensis. Executarea hotărârilor. 13.1/2004 Mihai Constatinescu. vol. Bucureşti. în „Dreptul” nr. Ioan Muraru. Ioan Vida. 9. 11. vol. Ioan Vida. Editura Lumina Lex . Drept constituţional şi instituţii politice.303/ 2004 privind statutul magistraţilor Legea nr. 10. 15.comentarii şi explicaţii. 14. 21. . Bucureşti. Editura Albatros. Ioan Muraru. Pandectele Române. Ediţia a III-a. Regia Autonomă „Monitorul Oficial. Metode de interpretare în contenciosul constituţional. Georgeta Duculescu.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului Legea nr. DREPT ADMINISTRATIV a) Tematica: 1. * LEGISLAŢIA LA ZI VI. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. revizuită Legea nr.14/2003 a partidelor politice Legea nr. 2001 Corneliu Bîrsan. 12. Drept constituţional comparat. Clipa Cristian. Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti-factor de stabilitate a practicii judiciare. nr. Antonie Iorgovan. I – Drepturi şi libertăţi. Drepturi şi libertăţi. Legislaţie: Constituţia României.

3. Drept administrativ. 1994 I. 5.C. 2. Introduction generale au droit. 2001 9. Mihai. V Prisăcaru. dr. I. 7. Boboş. 2010. 5. Teoria generală a dreptului. A. 2009. MOTICA 41 . 2001 1. A. Dragoş. Bucureşti. S. Controlul administrativ 7. Bucureşti. -LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. Tratat de drept administrativ. Interpretarea normei juridice Izvoarele dreptului şi sistemul dreptului Teoria drepturilor subiective Statul de drept Realizarea dreptului Raportul juridic Răspunderea juridică Teoria probării juridice b) Bibliografia: Gh. Roata. N. Prof. vol. Fundamentele dreptului. ALL Beck 2005. All. N. Bucureşti. Deleanu. Ed. Contenciosul administrativ român. Bucureşti 2004. A. A. I-II-III-IV-V-VI (2002-2008) 8. vol. 2005. Teoria generală a dreptului. R. 6. 2006 I. 2. Doctrina pură a dreptului. Trăilescu. 7. 2000 7. Hamangiu. 8. Controlul judecătoresc al actelor administrative 8. Popa. All. 3. Mihai. 9. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI a) Tematica: 1. Ed. ALL Beck 2005. 4. 4. Djuvara. Terré. Ed. ALL Beck 2005. Actele administrative de autoritate 5. 2005 M. Ed. 5. Bucureşti. Dogaru (coord. 1999 H. univ. D. Cluj-Napoca. R. Radu I. VII. Trăilescu. 3. 2. Petrescu. 3. vol. ediţia a IV-a. 6. Gh. Actele administrative de gestiune 6. Tratat de drept administrativ. 6. Kelsen. 215/2001. Ed. Bucureşti. Geneză şi explicaţii. Ed. Boboş. C. ediţia a IV-a.H. Gh. Bucureşti. Iorgovan. I. ediţia a IV-a. Bucureşti. Serviciul public 4. Ed. Paris. Bibliografia: A. 4. 2000 Gh. Motica. 8. Ficţiunile juridice. Actele administraţiei publice locale.). Ed. M. Teoria generală a dreptului. F. Eremia. Noua lege a contenciosului administrativ. Ed. Comentarii şi explicaţii. Drept administrativ. 10. Iorgovan. LEGISLAŢIE: -LEGEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR. Cristea. Teoria generală a Dreptului. Beck. Naţional 2003. II. Răspunderea administrativă b) 1. ALL Beck 2002. Legea contenciosului administrativ. Bucureşti. DECAN. Teoria generală a dreptului. Iorgovan. Ed. 554/2004. C. Dreptul ca sistem al sistemului social Norma juridică. Dreptul şi statul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful