Dossier d’estiu de Matemàtiques

Repàs acumulatiu
5è d’Educació Primària

Escola Sant Pau

NUMERACI

Ó I CÀLCUL

1. Escriu els nombres següents a l’etiqueta corresponent: 450,5 305 540 490 810 125 240 204,6 960

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2. Calcula el resultat aproximat d’aquesta suma. Arrodoneix-lo a la unitat de mil més propera:
5.975

+

1.854

+

6.00
0

+

7.105

+

+
+

3.909

+

3.100

+

=
=

3. Fes aquestes operacions:
(13 + 57) + (24 − 18) = ........................................................................................................................
(77 − 34) + (49 − 32) = .........................................................................................................................
(15 + 81) − (69 − 37) = ........................................................................................................................
4. Completa els espais buits:
63.728

-

=

63.028

5.274

-

=

5.070

73.809

-

=

70.800

5. Completa les piràmides. (Cada casella és la suma dels dos nombres que hi ha just a sota)
40
04

19
12

3
1

6. Resol:
(18 – 5) x 4 =

100 : (72 – 47) =

7

63
8

5

18
8

7

7 – 32 : 8 =

(37 – 11) : 2 =

26 + 4 x 5 =

6 x (25 – 17) =

7. Col·loca aquestes operacions en columna i resol-les:
a) 123.456 + 34.803 + 455 =

g) 958 x 0,78 =

b) 3,134 + 4 + 6,085 + 37 =

h) 94.768 : 9 =

c) 102. 403 – 7.809 =

i) 4.028 : 53 =

d) 124 – 9,789 =

j) 3.095 : 236 =

e) 850 x 369 =

k) 298,2 : 7 =

f)

l)

m)

8h 15 min 54s
+ 6h 8 min 35s

n)

4h 38 min 56 s
- 2h 47 min 31s

8. Calcula:
0,24 x 10 = ................. 7,08 x 100 = ................ 8,9 x 1.000 = ................
40,3 x 100 = ................

25,7 x 1.000 = ..................

0,05 x 1.000 = .............. 1,59 x 10 = ...................

837 : 10 =

..................

77,4 : 100 = ................. 541,2 : 1.000 = ............... 1,04 : 10 = .................... 9 : 1.000 =

..................

9. Completa les igualtats següents:
3.450 m = ..................... km

14 dam = ...................... m

21 hm = ................... dm

9.876 mm = .................. cm

7 m = ........................ mm

5 dam = .................... km

25 g = ...................... mg

27 g 35 mg = .................... g

3.205 mg = ................... g

430 g = .................... kg

5 t 250 kg = ...................... kg

800 kg = ........................ t

5,1 l = ....................... dl

6,3 l = .............................. hl

372 ml = ........................ l

10. Troba el nombre que falta en cada una de les igualtats següents i associa’l amb la lletra

corresponent. Després descobreix perquè esta content el Marc.

17 = ( 5 x -----) + 2

A = --------

( 35 x 3 ) – 95 = --------

0 = ---------

( 40 : 4 ) – 3 = --------

S = --------

( 5 x ------) – 10 = 35

L = --------

-------- = (16 x 3 ) - 36

T = ---------

( 24 : 6 ) + ------- = 6

I = ---------

( 3 x 100 ) – 294 = -------

E = --------

54 – ( 5 x 10 ) = --------

J = ---------

20 = ( 50 : ------)+ 10

R = --------

------- + ( 4 x 1.000 ) = 4.008

M = --------

------- = 316 – ( 45 x 7 )

V = -------

FRASE

SECRETA:

1

2

3

12 4
6

8

6

5

3

1

3

5

7
6

9

9 10 7

Dossier d’estiu de Matemàtiques
Repàs acumulatiu
5è d’Educació Primària

Escola Sant Pau

PROBLEMES
1. Resol aquests problemes, seguint els pasos de resolució que hem treballat
durant el
curs ( serà necessari que agafis fulls a part )
 El ferri que va de Barcelona a Mallorca transporta durant els mesos de juliol i agost
els vehicles següents:
Mesos

Cotxes

Motos

Juliol

96.512

5.341

Agost
104.718
4.765
- Quants cotxes i motos va transportar el ferri durant aquests dos mesos?
- Quants cotxes més que motos?
 El capità d’un vaixell que fa un creuer pel Mediterrani anuncia als passatgers que ja
han recorregut 1.328 km. Això és una tercera part del viatge. Quants quilòmetres té
el trajecte en total?
 Un autocar que té com a destinació Barcelona surt d’Alacant amb 52 passatgers. A la
primera parada baixen 18 persones i en pugen 15; a la segona parada baixen el
doble de passatgers que a la primera, i a la tercera, la meitat que a la primera. Amb
quants passatgers arriba l’autocar a Barcelona?

 El tren de gran velocitat és 9 cops més ràpid que una bicicleta. Si la bicicleta agafa la
velocitat de 36 km/h, a quina velocitat màxima pot anar aquest tren?

 Un navegant va tardar 147 dies a fer la volta al món en un vaixell de vela. Quantes
setmanes són?

 Un excursionista ha fet una caminada per la muntanya. Si ha recorregut 24.324 m en
6 h, quants quilòmetres ha caminat cada hora?

 Al cinema del poble de la Patrícia fan cada dia 3 sessions. Si avui han anat 540
persones a cada sessió i cada entrada costa 4 €, quants diners ha ingressat el
cinema en total avui?

 A en Josep li han regalat una capsa de bombons que comparteix amb els seus amics.
Dóna 1/4 dels bombons a en Ferran i 2/4 a l’Elsa. Quina fracció de la capsa
queda per a en Josep?

 Un ciclista corre una etapa de 120 Km. Ha recorregut tres cinquens de l’etapa.
Quants
Km falten perquè arribi a la meta?

 En una enquesta que s’ha fet a 860 alumnes, el 35% d’aquests havien llegit un llibre
o més durant el més d’agost. Quants alumnes havien llegit un llibre o més?

 Avui en David ha rebut 200 CD-ROM de jocs. El 15% són jocs d’aventura i la resta són
jocs educatius. Quants CD-ROM de jocs educatius ha rebut?

 Un conductor surt de viatge a les 9 hores i 30 minuts del matí, i s’atura a descansar
des de les 11 hores i 30 minuts fins a les 11 hores i 45 minuts. Continua el viatge fins
a les 14 hores i 45 minuts. Quantes hores ha estat conduint? Quants minuts són?
 Les dues parets més llargues d’una habitació rectangular fan 3, 75 m cadascuna, i les
dues més curtes, 2,15 m. Quin perímetre té l’habitació.

 La durada d’una pel·lícula és de 207 minuts. Quantes hores i minuts són?

 La Carme està ensobrant propaganda. Ha de preparar 3.360 sobres i ja en porta fets
1.344. Ha calculat que en una hora en prepara 84. Quantes hores de feina li queden
per preparar tots els sobres ?

 Un ciclista fa un entrenament diari en dues etapes; en la primera recorre una
distància de 37 km, 4 hm i 2 dam, i en la segona 11,8 km menys que en la anterior.
Quants quilòmetres recorre cada dia ?

 Hem d’omplir una piscina en la qual caben 21.600 l d’aigua. Per fer-ho obrim l’aixeta
per on surten 150 l cada hora.
a) Quantes hores trigarà la piscina a omplir-se?

b) Si obrim l’aixeta un dilluns a les 10 del matí,
quin dia i a quina hora acabarà d’omplir-se?
2. Busca les dades que et fan falta al text o als gràfics i resol.

a)
Quin mes registra la temperatura més alta a Madrid? --------------------b)
Quin és el mes més fred a Buenos Aires? ----------------------------c)
Quin mes la temperatura de les dues capitals és igual? -------------------d)
Quina temperatura va fer a Madrid al mes d’agost? --------------------------e)
Calcula la diferència de temperatura entre les dues capitals al mes de
desembre.