ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I Năm học 2006-2007 Môn : Nhập môn Công nghệ phần mềm – CD059

Lớp : CD – K30 Thời gian làm bài : 60 phút

Phần I : Khoanh tròn một hoặc nhiều câu trả lời đúng (2.5 đ)
Câu 1 2 3 4 5 Câu 6 7 8 9 10

c a,b b a b

a a,b a,b d c

Phần 2: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:
Câu 11 : Có 3 hình thức bảo trì chính
Hiệu chỉnh: sửa các lỗi đặc tả, thiết kế, tài liệu, mã nguồn hay các dạng khác. Hoàn thiện : các thay đổi về mã lệnh nhằm hoàn thiện hiệu năng của sản phẩm. VD: Khách hàng yêu cầu thêm một số chức năng hay sửa đổi sản phẩm để tăng tốc độ xử lý Thích ứng : các thay đổi nhằm tác động lại những thay đổi trong môi trường mà sảnphẩm đang vận hành. VD: thay đổi trình biên dịch, hệ điều hành hay phần cứng

Câu 12 : Chi phí dành cho bảo trì hoàn thiện chiếm khoảng 60.5% trong tổng chi phí dàng cho bảo trì (67%) = 50 (triệu) * 67/100 * 60.5/100=20.2675 (triệu) Câu 13 : S = 20 + 15 + 70 = 105 C = 105 * 1 (triệu) = 105 (triệu) Câu 14 :
Kiểm không dựa trên thực thi : là quá trình kiểm thử bằng cách xem lại các tài liệu như đặc tả, thiết kế, tài liệu code,… để phát hiện, tìm lỗi. Kiểm dựa trên thực thi : cho thực thi sản phẩm/chương trình để tìm lỗi. Hay đó là tiến trình suy xét dựa vào cách thức xử lý của sản phẩm trên cơ sở thực thi sản phẩm trong một môi trường đã biết với các đầu vào chọn lọc.

Câu 15 :
Kiểm thử hộp trắng : Kiểm thử dựa trên mã lệnh, không chú ý đến đặc tả; mọi lệnh, phân nhánh và đường đi trong mô-đun phải được thực thi ít nhất một lần. Kiểm thử hộp đen : tập trung vào các yêu cầu chức năng của phần mềm. Nghĩa là, trong kiểm thử hộp đen chương trình được xem như là một hộp đen và các trường hợp kiểm thử dựa trên đặt tả hệ thống, không chú ý đến mã lệnh. Câu 16 : Sơ đồ các trường hợp sử dụng này sai. Lý do là các use case phải nối với nhau bởi các mối quan hệ như include, extend hoặc generalization. Không thể nối với nhau chỉ bằng 1 đường thẳng.

.dchi .San .kieuPhong .gia 1 1 Phong tam Phong tam Voi sen Phong tam ho tam Cần Thơ.Câu 17 K.* Phong .ten .sttPhong .sophong 2. ngày 18 thang 01 năm 2007 Giáo viên ra đề Phạm Thị Ngọc Diễm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful