Formule fundamentale

Proprietati fundamentale

sin + cos = 1

2

2

tgα =

sin α cos α cos α ctgα = sin α

Relatii intre functiile trigonometrice ale diverselor arce

a)arce simple si complementare

π  sin α = cos − α  2  π  cos α = sin  − α  2  π  tgα = ctg  − α  2 
π  ctgα = tg  − α  2 

b)arce marite sau micsorate de un numar par de circumferinte

sin ( ± 2kπ + α ) = sin α cos( ± 2kπ + α ) = cos α tg ( ± 2kπ + α ) = tgα ctg ( ± 2kπ + α ) = ctgα

c)reducerea la primul cadran

sin ( π − α ) = sin α cos( π − α ) = − cos α tg ( π − α ) = −tgα ctg ( π − α ) = −ctgα

d)arce marite sau micsorate cu un numar impar de semicircumferinte

sin [ ± ( 2k + 1)π + α ] = − sin α cos[ ± ( 2k + 1)π + α ] = − cos α tg [ ± ( 2k + 1)π + α ] = tgα ctg [ ± ( 2k + 1)π + α ] = ctgα

e)arce egale,opuse si de semne contrare

sin ( − α ) = − sin α cos( − α ) = cos α tg ( − α ) = −tgα ctg ( − α ) = −ctgα

f)arce marite cu

π/2

π  sin  + α  = cos α 2  π  cos + α  = − sin α 2  π  tg  + α  = −ctgα 2  π  ctg  + α  = −tgα 2 

Semnele functiilor trigonometrice in cele 4 cadrane
cadranul 1 cadranul 2 cadraul 3 cadranul 4 + + + + + + + + -

sin cos tg ctg

Functiile trigonometrice ale sumelor sau diferentelor de arce (unghiuri)

sin( a ± b) = sin a cos b ± sin b cos a cos( a ± b) = cos a cos b sin a sin b tga ± tgb tg (a ± b) = 1 tgatgb ctgactgb 1 ctg (a ± b) = ctga ± ctgb

Functiile trigonometrice ale arcelor duble si triple

sin 2α = 2 sin α cos α = ±2 sin α 1 − sin 2 α = ±2 cos α 1 − cos 2 α cos 2α = cos 2 α − sin 2 α = 2 cos 2 α − 1 = 1 − 2 sin 2 α tg 2α = 2tgα 1 − tg 2α

ctg 2α − 1 ctg 2α = 2ctgα sin 3α = 3 sin α cos 2 α − sin 3 α = 3 sin α − 4 sin 3 α cos 3α = cos 3 α − 3 cos α sin 2 α = 4 cos 3 α − 3 cos α tg 3α = 3tgα − tg 3α 1 − 3tg 2α ctg 3α − 3ctgα 3ctg 2α − 1

ctg 3α =

Formule calculabile prin logaritmi a)transformarea sumelor in produse

a+b a−b cos 2 2 a+b a−b sin a − sin b = 2 cos sin 2 2 a−b a+b cos a + cos b = 2 cos cos 2 2 a+b a −b cos a − cos b = −2 sin sin 2 2 sin ( a ± b ) tga ± tgb = cos a cos b sin ( b ± a ) ctga ± ctgb = sin a sin b a 1 − cos a = 2 sin 2 2 a 1 + cos a = 2 cos 2 2 a+b tg sin a + sin b 2 = a−b sin a − sin b tg 2 sin a ± sin b a±b = tg cos a + cos b 2 tga ± tgb sin ( a ± b ) = tga tgb sin ( a b ) 2 tga + ctga = sin 2a tga − ctga = −2ctg 2a sin a + sin b = 2 sin
b)transformarea produselor in sume

1 [ sin ( a + b ) + sin ( a − b ) ] 2 1 cos a cos b = [ cos( a + b ) + cos( a − b ) ] 2 1 sin a sin b = [ cos( a − b ) − cos( a + b ) ] 2 sin a cos b =

Functiile trigonometrice ale arcelor pe jumatate

sin cos

a 1 − cos a =± 2 2 a 1 + cos a =± 2 2

2 a − 1 ± 1 + tg a 1 − cos a tg = =± 2 tga 1 + cos a

ctg

a 1 + cos a = ctga ± ctg 2 + 1 = ± 2 1 − cos a
Formule pt exprimarea lui sin t , cos t si tg t in functie de tg t / 2

sin t =

2tg

t 2 t 1 − tg 2 2 cos t = t 1 + tg 2 2 t 2tg 2 tgt = t 1 − tg 2 2 1 + tg 2

t 2

Formule pt arcsin,arccos,arctg,arcctg

arcsin(−a) = − arcsin a arccos( −a) = π − arccos a arctg (−a) = −arctga arcctg (−a) = π − arcctga
sin(arcsin a) = a cos(arccos a) = a tg(arctg a) = a ctg(arcctg a) = a arcsin(sin a) = a arccos(cos a) = a arctg(tg a) = a arcctg(ctg a) = a

sin(arccos a ) = 1 − a 2 cos(arcsin a) = 1 − a 2

tg (arccos a) =

1− a2 a π arcsin a + arccos a = 2 π arctga + arcctga = 2

Pt. triunghiuri:

a + b + c = 180 0 ⇒ tga + tgb + tgc = tgatgbtgc a b c a b c + ctg + ctg = ctg ctg ctg 2 2 2 2 2 2 a b c a + b + c = 180 0 ⇒ sin a + sin b + sin c = 4 cos cos cos 2 2 2 0 a + b + c = 180 ⇒ sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin a sin b sin c a + b + c = 180 0 ⇒ ctg

Cateva valori ale functiilor trigonometrice

unghiul sin cos tg ctg

00 0 1 0 +∞

30 0 = 1 2 3 2 3 3 3

π 6

45 0 = 2 2 2 2 1 1

π 4

60 0 = 3 2 1 2 3 3 3

π 3

90 0 = 1 0 ±∞ 0

π 2

180 0 = π 0 −1 0 ∞

Exprimarea unei functii trigonometrice in functie de o alta sin 2 t sin 2 t cos 2 t tg 2 t ctg 2 t 1 − sin 2 t sin 2 t 1 − sin 2 t 1 − sin 2 t sin 2 t 1 − cos 2 t cos 2 t cos 2 t 1 − cos 2 t cos 2 t 1 − cos 2 t tg 2 t tg 2 t 1 + tg 2 t 1 1 + tg 2 t ctg 2 t 1 1 + ctg 2 t ctg 2 t 1 + ctg 2 t 1 ctg 2 t

1 tg 2 t

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful