INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

CALENDARUL INSPECŢIILOR PENTRU DEFINITIVAT, GRAD DIDACTIC II ŞI GRAD DIDACTIC I ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Nr crt 1 2

Gradul Perioada didactic depunerii (sesiunea/seria) dosarului/cereri i Definitivat Dosar în 2011 octombrie 2010 Grad II 2011 Dosar în octombrie 2009

Tipul inspecţie i /colocviu specială IC2 (dacă nu şi-a făcut-o) Specială IC2 IC1 IC2 (dacă nu

Perioada de Modul de apreciere a inspecţiei realizare a inspecţiei/ colocviului 1 oct. 2010Nota minimă de promovare a 5 iunie 2011 inspecţiei speciale este 7. 1 oct. 2010- Calificativul minim pentru inspecţia 5 iunie 2011 curentă 2 este „Bine Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. 1 oct. 2010- Calificativul minim pentru inspecţia 5 iunie 2011 curentă 2 este „Bine”. 1 oct. 2010- Calificativul minim pentru inspecţia 5 iunie 2011 curentă 1 este „Bine”. Calificativul minim pentru inspecţia curentă 2 este

3 4 5

Grad II 2012 Grad II 2013 Grad I 20092011

Dosar în octombrie 2010 Cerere în octombrie 2010 Dosar în octombrie 2008

2010. 2010. pentru că inspecţiile curente 1 trebuie neaparat făcute ÎN ANUL PREMERGĂTOR ÎNSCRIERII! 7 Grad I 20112013 Dosar în octombrie 2009 Depunerea lucrării până la 31 august 2011 Dosar în octombrie 2010 IC2 colocviu .. 8 Grad I 2012Cerere în IC1 1 oct. IC2. 1 SAU 2 2) Daca sunt cadre didactice care vor sa se inscrie in octombrie 2011 pentru Gradul II 2013 sau pentru Gradul I seria 2012-2014 şi nu au depus cerere în octombrie 2010 la inspectorul de specialitate. respectiv admis/respins.ÎNSEAMNĂ INSPECTIE CURENTĂ NR.Depunerea lucrării până la 31 august 2010 şi-a făcut-o) 1 oct. mai pot sa facă acest lucru pâna în 20 februarie. 15 ianuarie15 februarie 6 Grad I 20102012 Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative.Calificativul minim pentru inspecţia 2014 octombrie 2010 5 iunie 2011 curentă 1 este „Foarte bine”.Calificativul minim pentru inspecţia 5 iunie 2011 curentă 2 este „Foarte bine”. 20105 iunie 2011 specială „Foarte bine” Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8. 1 oct. NOTĂ: 1) IC1. Nota minimă de promovare a probei de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice este 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful