„VAGY TALÁLUNK UTAT, VAGY ÉPÍTÜNK EGYET…” - REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

Jelen kiadvány a „Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban” című projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001 Kedvezményezett: Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága

A TÁMOP-3.2.2 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Felelős kiadó: Pácsonyi Imre projektmenedzser Felelős szerkesztő: Szitáné Egyházi Katalin szakmai vezető A szakmai tartalmat szerkesztette: Takácsné Bakó Róza szakmai referens

A kiadás éve: 2011

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ELŐSZÓ
Korunk kihívásai az oktatást is fejlődésre sarkallják. Tudjuk, Magyarország jövőjét e társadalmi feladat ellátásának minősége alapjaiban határozza meg. Ahhoz, hogy az állandóan változó és egyre magasabb szintű igényeknek a közoktatás megfeleljen, átgondolt és hatékony szakmai fejlesztésekre van szükség. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent a „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” elnevezésű felhívásra 2009 nyarán nyújtotta be a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete „Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban” című sikeres pályázatát. A projekt alapvető célja a közoktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a nevelő-oktató intézmények együttműködési, fejlesztési, szolgáltató kompetenciáinak korszerűsítése. Büszkék vagyunk, hogy a Vas és Győr-Moson-Sopron megyét is átfogó program központjának Zala ad otthont. A létrejött Regionális Hálózatkoordinációs Központ munkatársainak egyik legfontosabb feladata a referencia-intézmények hálózatának kialakítása. A leendő szolgáltató intézmények vállalják a tantestületeikben, munkaközösségeikben felhalmozott tudás széles körű elterjesztését – vállalják, hogy sajátos szakmai műhelyként bázisai lesznek a közoktatás fejlesztésének. Az elmúlt egy évben közel 90 iskola, óvoda kezdte meg a felkészülést a felelősségteljes szerepre. A pedagógus közösségek számba vették jó gyakorlataikat, áttekintették intézményük működését, és elindultak a minősítés útján. A három megyében – ahogy párhuzamos programokban az ország más régióiban is – pezsgő együttműködés, lelkes tapasztalatcsere indult meg a fejlesztő műhelyekben, ahol a leendő referencia-intézmények kipróbálták, hogyan kell megfelelni az új, választott feladatnak: hogyan adhatnak mintát a megújulást kereső pedagógusoknak, szakmai közösségeknek. E kiadvány lapozva láthatjuk, micsoda szakmai muníció, közkinccsé tehető tapasztalat „rejtőzik” a változásokra figyelő, fejlődni akaró iskolákban, óvodákban. Munkájukhoz gratulálok, értékeik átadásához értő, befogadó nevelőtestületeket kívánok!

Zalaegerszeg, 2011. május 30. Manninger Jenő a Zala Megyei Közgyűlés elnöke

1

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

AJÁNLÓ
A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ szakmai kiadványát tartja kezében az olvasó. E könyv nem hagyományos tanári kézikönyv, hanem igazi szakmai segédlet a mindennapok pedagógiai, módszertani munkájához. A kiadvány a régióban előminősített, 82 potenciális referencia-intézményt mutatja be, jó gyakorlataikkal együtt. A könyvben felsorakoztatott módszerek és eljárások mögött rendszerek vannak, vagyis a módszerek és eljárások használata a tanulási folyamat szervezésében egyszerre feltételez szemléletváltást. E szemléletváltás célja pedig, a közoktatás hatékonyságának, eredményességének javítása érdekében, az oktatási szektorban működő intézmények együttműködési, fejlesztési, szolgáltató kompetenciáinak korszerűsítése, amely elősegíti a közoktatási intézményrendszer egészének modernizációs folyamatát. Mindnyájan tudjuk, hogy a sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához. A referencia–intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. A referencia-intézmények rendszeresen és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett fejlesztő műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető. A horizontális tanulás regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi formái az intézmények önszerveződésében működnek; e folyamatot az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció ösztönzi és támogatja szakmailag. Ennek célja, hogy az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A referencia-intézmények megerősödő hálózati szolgáltatásainak minősége, sokfélesége és kiterjedése a biztosíték arra is, hogy a fejlesztési folyamathoz újonnan csatlakozó intézmények munkáját hiteles példák és személyre szabott támogatási formák segítsék. A fentiek értelmében ezt a könyvet ajánlom mindazon pedagógusoknak, akik érdeklődnek az új eljárások, innovációk iránt. Bizonyára sokan vannak olyan kollégák, akik érzékelik a hagyományos iskolai gyakorlat kudarcát, s tudják, érzik, hogy változtatni kellene, de úgy gondolják, ehhez nem kapnak megfelelő módszertani segítséget. Számukra ezt a támogatást adhatja meg e kiadvány. Győr, 2011. május 30. Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

2

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

TARTALOMJEGYZÉK
Előszó Ajánló Tartalomjegyzék Régiós térkép az összes referencia intézményről Intézmények választott referencia-területek szerint Győr-Moson-Sopron Megye Intézményei Általános Iskola, Egységes Óvoda, Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK, Sokorópátka Általános Iskola, Egységes Óvoda, Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK, Sokorópátka Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs - Ravazd Közoktatási Társulása Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Általános Iskola, Óvoda - Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Általános Iskola, Óvoda – Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs – Ravazd Közoktatási Társulása Általános Iskola, Öttevény Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda – Napközi Otthonos Óvodája Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Gyűr Menti Települések Általános Iskolája Gyűr Menti Települések Általános Iskolája Gyűr Menti Települések Óvodatársulása Gyűr Menti Települések Óvodája Székhely: Gesztenyés Óvoda, Felpéci Tagóvodája Haller János Általános, Szakközép – és Szakiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Móricz Zsigmond Általános Iskola Nemzetiségi Általános Iskola, Kimle Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Váci Mihály Általános Iskola 1 2 3 6 7 12 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49

3

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

Vas Megye Intézményei Általános Iskola, Őriszentpéter Általános Iskola, Torony ARANYHÍD Nevelési – Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Bercsényi Miklós Általános Iskola Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ Celldömölk Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Gothard Jenő Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kölcsey Ferenc Gimnázium Neumann János Általános Iskola NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Újvárosi Óvoda Zala Megye Intézményei Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Andrássy Gyula Általános Iskola Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Nevelési-Oktatási Intézmény Belvárosi Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ Csányi-Zrínyi Általános Iskola Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Fazekas József Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde Fekete István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola

50 50 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 69 70 70 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97

4

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma Kölcsey Ferenc Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény Péterfy Sándor Általános Iskola Szent László Alapfokú Oktatási Központ, Türje Vajda János Gimnázium Városi Középiskolai Kollégium Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

98 100 102 103 105 106 107 109 110 112 113 115

5

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

RÉGIÓS TÉRKÉP AZ ÖSSZES REFERENCIA INTÉZMÉNYRŐL

6

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSI, OKTATÁSI, PROGRAMOT ÁTFOGÓAN, MINTAADÓAN ALKALMAZÓ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Ált. Isk. Óvoda Ped.-i Szaksz. és Batyki Tagintézménye Türje (Szent László Alapfokú Oktatási Központ Türje) Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Nevelési-Oktatási Intézmény Általános Iskola Őriszentpéter Általános Iskola Öttevény Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása (Székhely Intézmény Écs) Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása (Ravazdi Tagiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása (Tagóvoda Telephelye I.) Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása (Tagóvoda Telephelye II.) Andrássy Gyula Általános Iskola Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Árpád út 34. 01) Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Széchenyi 15. 02) Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (1-2. osztályok 03) Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Alsósági Tagiskola) Csányi-Zrínyi Általános Iskola Csány-Szendrey ÁMK Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (001) Alsónemesapáti Általános Iskola 5-8- oszt. (Fehér Attila) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (002) Nemesapáti Általános Iskola 1-4. oszt. (Fehér Attila) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (003) Maci Óvoda Alsónemesapáti (dr. Kremznerné André Ildikó) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (004) Vackor Óvoda Nemesapáti (dr. Kremznerné André Ildikó) Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Napközi Otthonos Óvodája Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Fekete István Általános Iskola és Óvoda Fekete István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály Tagiskola Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Gyűr Menti Települések Iskolatársulása székhely Vitéz Háry László Általános Iskola Gyűr Menti Települések Iskolatársulása székhely Vitéz Háry László Általános Iskola (Kajárpéci Tagiskola Kocsisné Pernyész Anna) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma Kölcsey Gimnázium Körmend Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola Nemzetiségi Általános Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinsky Anna Gyakorló Óvoda Sopron

7

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

39. 40. 41. 42. 43.

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Széchenyi István Általános Iskola és AMI

ÚJ TÍPUSÚ FELSŐOKTATÁSI GYAKORLÓHELY, PARTNERINTÉZMÉNY, MELY A MODERNIZÁCIÓ TERÜLETEIN SZERVEZETI KULTÚRÁJA ÉS MÓDSZERTANA SZEMPONTJÁBÓL MINTAKÖZVETÍTŐ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános Iskola Őriszentpéter Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK (ovi) ARANYHÍD Nevelési - Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Belvárosi Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Dózsa GyörgyTagiskola Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskola Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alsósági Tagiskola Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (001) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (002) Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Napközi Otthonos Óvodája Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gyűr Menti Települések Iskolatársulása székhely Vitéz Háry László Általános Iskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kisfaludy Károly ÁMK általános Iskola Győrszemere Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Nemzetiségi Általános Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Széchenyi István Általános Iskola és AMI Váci Mihály Általános Iskola Városi Középiskolai Kollégium

8

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BEFOGADÓ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT/INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM ALKALMAZÁSÁBAN MINTAADÓ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ált. Isk. Óvoda Ped.-i Szaksz. és Batyki Tagintézménye Türje (Szent László Alapfokú Oktatási Központ Türje) Általános Iskola Őriszentpéter Általános Iskola Torony Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Bercsényi Miklós Általános Iskola Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Központi Intézmény Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézmény Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (001) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (002) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (003) Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda (004) Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Napközi Otthonos Óvodája Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyűr Menti Települések Iskolatársulása székhely Vitéz Háry László Általános Iskola Gyűr Menti Települések Óvodatársulása Gesztenyés Óvoda Gyömöre Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Péterfy Sándor Általános Iskola Újvárosi Óvoda

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMMAL DOLGOZÓ INTÉZMÉNY/„TEHETSÉGPONT”
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Belvárosi Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Dózsa György Tagiskola Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Csány-Szendrey ÁMK Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gothard Jenő Általános Iskola Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Győr Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Győr Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Vajda János Gimnázium Városi Középiskolai Kollégium Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

9

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁBAN PÉLDAÉRTÉKŰ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. 2. 3. 4. 5. 6. Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ

ÖKOISKOLAI/-ÓVODAI, EGYÉB KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJÁN DOLGOZÓ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK (ovi) Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Fekete István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Kossuth Lajos Általános Iskola Kölcsey Ferenc Gimnázium Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Neumann János Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Péterfy Sándor Általános Iskola Vajda János Gimnázium

MŰVÉSZETI NEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLETEN KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ INTÉZMÉNY
1. 2. 3. 4. 5. Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Gyűr Menti Települések Óvodatársulása Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN
1. 2. 3. ARANYHÍD Nevelési - Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Zöldmező U. EGYMI

10

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A REFORMPEDAGÓGIÁK VALAMELYIKÉT KÉPVISELŐ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. 2. 3. Kisfaludy Károly ÁMK általános Iskola Győrszemere Váci Mihály Általános Iskola Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ALTERNATÍV PROGRAM SZERINT MŰKÖDŐ, A MODERNIZÁCIÓ VALAMELY TERÜLETÉN MINTAKÖZVETÍTŐ
1. 2. Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

A GAZDASÁGI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN MINTAADÓ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. 2. Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Közgazdasági Szakközépiskola

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MINTAADÓ INTÉZMÉNY/ INTÉZMÉNY-EGYÜTTES
1. Gyűr Menti Települések Óvodatársulása

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJÁN DOLGOZÓ INTÉZMÉNY, REFERENCIAHELY
1. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
1. Haller János Általános, Szakközép -és Szakiskola

KOMPREHENZÍV REFERENCIA TERÜLET

11

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE INTÉZMÉNYEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ÁMK, SOKORÓPÁTKA
A feladatellátási hely neve: Napköziotthonos Óvoda A feladatellátási hely címe: 9112 Sokorópátka, Öreg út 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-723-056 A feladatellátási hely e-mail címe: iskola.sokoro@gmail.com Az intézmény weblapja: www.amk.sokoropatka.hu Intézményvezető neve: Szalainé Pécsi Rita Jó gyakorlatok pontos címe: 1. A halmozottan hátrányos helyzetű ,hátrányos helyzetű, 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrálásának gyakorlati megvalósítása, 3. Egészséghét projekt Referenciaterület(ek) pontos neve: Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Az intézmény tagintézményei az általános iskola, a sokorópátkai napközi otthonos óvoda, a gici napközi otthonos óvoda és a közművelődési intézmény és könyvtár. Az intézmény több funkciót is betölt a település életében. Egyrészt itt működik a 4500 kötetes könyvtár, másrészt helyet biztosít a település nagyobb rendezvényei számára is. Az óvoda programjának alapvető célja az, hogy a bölcsődések és óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse. A gyermek játéka, ami örömet és biztonságérzetet ad, jól ötvözhető a néphagyomány-ápolással, a természetszeretettel. A napközi otthonos óvoda 2007 óta a „Zöld óvoda” cím birtokosa. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Óvodánk egy referencia területen szeretne referencia intézménnyé válni. Azt a területet választottuk, amelyről úgy gondoljuk, hogy többéves tapasztalattal rendelkezünk, és tapasztalatainkat, jó gyakorlatunkat tovább tudjuk adni más intézményeknek. Intézményünkben az utóbbi 10 évben folyamatos innováció zajlik. Készek az intézmény pedagógusai a megújulásra, az új törekvések megismerésére, a módszerek kipróbálására. Az eddigi eredményeink alapján úgy gondolom, hogy intézményünk pedagógusai szívesen vesznek rész továbbképzéseken, megfelelő pedagógiai kultúra birtokában képesek a megszerzett tapasztalat átadására. A településünk a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzettel határos, gyönyörű természeti környezetben található. Mindig kiemelt feladatként kezeltük a gyermekeink természetvédelemre, környezetvédelemre való nevelését. Az óvoda programjainak összeállításánál mindig kiemelt helyet kaptak az ehhez a területhez tartozó tevékenységek. Több éve szervezünk a természetvédelemhez, környezetvédelemhez kapcsolódó projektet, melynek része a kirándulás, kézműves foglalkozás, egészségvédelmi nap a szülők bevonásával. Óvodánk 2006 óta a „Zöld óvoda” cím birtokosa. A TÁMOP-3.1.4-es pályázat kapcsán tovább szélesítettük ismereteinket és gyakorlatunkat.

12

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ÁMK, SOKORÓPÁTKA
A feladatellátási hely neve: Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 9112 Sokorópátka, Öreg út 63. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-488-078 A feladatellátási hely e-mail címe: iskola.sokoro@gmail.com Az intézmény weblapja: www.amk.sokoropatka.hu Intézményvezető neve: Inotayné Pécsi Mária Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Vetélkedő IKT eszközzel, 2. IPR gyakorlatunk, 3. Természetvédelem a gyakorlatban Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely, 2. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása:

Az intézmény tagintézményei az általános iskola, a sokorópátkai napközi otthonos óvoda, a gici napközi otthonos óvoda és a közművelődési intézmény és könyvtár. Az intézmény több funkciót is betölt a település életében. Egyrészt itt működik a 4500 kötetes könyvtár, másrészt helyet biztosít a település nagyobb rendezvényei számára is. Sokorópátka községben 1837 óta működik általános iskola. Az intézmény az eltelt időszak alatt többször került átalakításra, bővítésre. Az iskola tevékenységi körében kiemelt helyen szerepel a természetvédelem és a környezetvédelem, 2008 óta az „Ökoiskola” cím birtokosa. Intézményünk befogadó iskola, a település egyetlen oktatási intézménye. Intézményfenntartó társulás keretei között általános művelődési központként működik. Kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást és a tanulók felzárkóztatását, egyéni fejlesztését. Iskolánkban ellátjuk gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus irányítása mellett a SNI és a HHH tanulókat. 2003 óta dolgozunk az IPR intézményi megvalósításán. Ennek érdekében több pályázaton is részt vettünk. 2006-ban megvalósítók voltunk a HEFOP 2.1.5-ös pályázatban. Az iskola pedagógusai 3x30 órás képzésben vettek részt. A képzések: Hatékony együttnevelés, Tevékenységközpontú pedagógiák, Hatékony tanuló megismerési technikák. Megvalósítók voltunk a HEFOP 2.1.7-es táborozási projektben. Esélyegyenlőségi tervünk rendszeresen felülvizsgálatra kerül, mindig naprakész feladatokat tartalmaz. A referencia-terület és a hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Településünk a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzettel határos, gyönyörű természeti környezetben található. Mindig kiemelt feladatként kezeltük a tanulóink természetvédelemre, környezetvédelemre való nevelését. Az iskola tanórai és tanórán kívüli programjainak összeállításánál mindig kiemelt helyet kaptak az ehhez a területhez tartozó tevékenységek. Több éve szervezünk a természetvédelemhez, környezetvédelemhez kapcsolódó projektet, melynek része a kirándulás, a hulladékgyűjtés, a fotózás, a madárles stb. Iskolánk 2008 óta az ÖKOISKOLA cím birtokosa. A TÁMOP 3.1.4-es pályázat kapcsán tovább szélesítettük ismereteinket és gyakorlatunkat.

13

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉCS - RAVAZD KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁSA
A feladatellátási hely neve: Tagóvoda Telephelye II. A feladatellátási hely címe: 9091 Ravazd, Országút utca 106. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96–474-091 A feladatellátási hely e-mail címe: ravazdovoda@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.ravazd.hu Intézményvezető neve: Juhász Gabriella tagóvoda vezető Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Tipegő – csalogató, óvoda-bölcsődei beilleszkedést elősegítő program, 2. „Sző, fon nem takács” - hagyományőrző kézműves foglalkozások az óvodában Referenciaterület(ek) pontos neve: Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Óvodánk az 1200 lelket számláló kisközségben, Ravazdon működik. A 2009/2010es nevelési évtől intézményünk sajátossága, hogy egységes óvoda – bölcsődeként várjuk a hozzánk érkező gyermekeket, és bevezetésre került a kompetencia alapú programcsomag is. Helyi programunk vallja, hogy az életre való felkészítés csak valóságos környezetben, a tevékenységre alapozott nevelőmunka útján lehetséges. Óvodánk a nevelési év során nagyon sok programmal kedveskedik a gyerekeknek és általuk a családoknak, a falunak. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Tipegő – csalogató, óvodai-bölcsődei beilleszkedést segítő program A programmal az óvodába – bölcsődébe való beilleszkedés lépéseit szeretnénk megkönnyíteni a gyermekek és családjuk számára. Mindenki hasznára válik a korai megismerkedés. Pedagógiai jelentősége felbecsülhetetlen, hiszen a szülő az intézménybe lépés idejére már tisztában van az óvoda – bölcsőde közösségi szokásaival. A család és óvoda együttnevelése így megvalósulhat. A gyermek intézménybe lépésekor tényleges befogadás történik, jól ismert környezetbe, ismert felnőttek és gyerekek társaságába érkezik. Érződik és megvalósul az együttnevelés jótékony hatása. Havi rendszerességgel különböző előadásokat, irányított beszélgetéseket szervezünk a szülők számára, az apróságokat pedig szüleikkel együtt játszódélutánokra várjuk, és lehetőséget kínálunk arra, hogy az óvoda nyitott programjain részt vehessenek. „Sző, fon - nem takács” - hagyományőrző kézműves foglalkozások az óvodában Minden gyermek számára örömet jelent az „én csináltam” érzése. Jó gyakorlatunk célja a hagyományőrző technikák megismertetése és elsajátíttatása az óvodai vizuális nevelés keretein belül. Fontosnak tartjuk a népi kismesterségek felelevenítését, megőrzését és annak továbbadását. Cselekedtetés által a természetes anyagok megismerésével és felhasználásával szeretnénk fejleszteni a különböző kulcskompetenciákat. A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve annak a korosztálynak ajánljuk elsősorban ezeket a tevékenységeket, akik már képesek bizonyos eszközök biztonságos használatára, gondolati és cselekvő síkon is tudnak „alkotásokat” létrehozni.

14

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉCS-RAVAZD KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁSA
A feladatellátási hely neve: Ravazdi Tagiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A feladatellátási hely címe: 9091 Ravazd, Fő út 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-474-198 A feladatellátási hely e-mail címe: szneica@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.ravazd.hu Intézményvezető neve: Jánokiné Simon Erika tagiskola vezető Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Fák, virágok fény-avagy lehet másképp is tanítani a környezetismeretet, 2. Babzsák és üveggolyó - Hagyományos eszközök újszerű alkalmazása az alsó tagozatban, 3. Alkotótábor a természet lágy ölén Referenciaterület(ek) pontos neve: Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A 2007/2008-as tanévtől kezdődően Ravazdon 4 alsó tagozatos osztály és egy napközis csoport maradt. Az iskola nagyon családias hangulatú, az osztálylétszámok 9-12 között mozognak. A gyerekek a főépületben tanulnak, ahol a tornaterem, rajz szakterem és a könyvtár, tájház, számítógépes szoba is helyet kapott. Az iskola technikai felszereltsége nagyon jó /2db interaktív tábla, laptopok, projektor, internet hozzáférés minden osztályban, modern, korszerű szemléltetőeszközök/. A technikai felszereltség mellett nagyon fontos a pedagógusok személyisége. Elvünk a barátságos környezet megteremtése, a következetesség és a szeretetteljes szigor. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Jó gyakorlataink célja a tevékenykedtetés, a kulcskompetenciák fejlesztése. A tanórákon szerezzenek a gyerekek gyakorlati tapasztalatot. A tanulást szeretnénk élményszerűvé tenni. A tapasztalatszerzést úgy segítjük elő, hogy az órák egy részét a szabadban, a természetben vagy még gazdálkodó családoknál szervezzük. A tanteremben pedig IKT eszközökkel próbáljuk a tananyagot gyerek közelivé tenni. A tanulási folyamat kooperatív technikával, csoportokban, párokban zajlik, vagyis a tanulók játszva tanulnak, fejlődik kifejezőképességük. Képesek lesznek más oldalról, más szemmel vizsgálni a természetet, a közvetlen környezetet. Nagyobb szerepet kap a motiváció, és a mozgásos feladatok. A különböző csoportalakítási módszereket alkalmazva a gyerekek más és más társakkal kerülnek egy csapatba, ezáltal a csoportban betöltött szerepük is állandóan változik. A beszélgető-kör alkalmazásakor köveket, üveggolyókat használunk, melyek a hozzászólások sorrendiségét szolgálják. A figyelemkoncentráló játékhoz babzsákokra van szükség, melyeket egy mondóka ritmusára adunk tovább körben. Nomád táborunk legfőbb célja a vizuális nevelés rendszerének kiterjesztése és a tehetséggondozás, valamint olcsó kikapcsolódási lehetőség biztosítása. Szeretnénk példát mutatni a hasznos időtöltésre, hogy a gyerekek ne a tévé és a számítógép előtt töltsék a nyár nagy részét. Fő tevékenységeink: rajzolás, agyagozás, szövés, gyöngyfűzés, batikolás, linometszés, nemezelés. Célunk, hogy tanuljanak meg a gyerekek olyan technikákat, melyeket később egyedül is fel tudnak használni. A táborban a tanár-diák szerepek megváltoznak, kölcsönösen megismerjük egymást.

15

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA - BÖLCSŐDE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉCS-RAVAZD KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁSA
A feladatellátási hely neve: Székhely Intézmény A feladatellátási hely címe: 9083 Écs, Kossuth Lajos u. 41. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-473-069 A feladatellátási hely e-mail címe: ecsiskola@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.ecsfalu.hu Intézményvezető neve: Szemenyeiné Tölcsér Ilona Jó gyakorlatok pontos címe: 1. IKT alkalmazása a tanulók természettudományos gondolkodásának fejlesztésében, 2. Rajzolni jó – kreativitásfejlesztés az általános iskolai vizuális kultúra területén belül, 3. Múltidéző 4x4 – történelmi vetélkedő, 4. Műveltségi vetélkedő felső tagozatos tanulóknak, 5. Unaloműző – nyári napközis tábor Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 2007 óta működik jelenlegi formájában társult közös igazgatású, többcélú intézményként. A székhely intézménybe az écsi gyerekeken kívül a ravazdi felső tagozatosok járnak. Az eltelt időszak nagyon sok változást hozott az intézmény szervezeti felépítésében, infrastrukturális fejlődésében egyaránt. A nyertes pályázatoknak köszönhetően mind az épület, mind a taneszközök megújultak, bővültek. Innovatív tantestületünk a pályázatokhoz kapcsolódó képzések következtében módszertanilag is felfrissült. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: IKT alkalmazása a tanulók természettudományos gondolkodásának fejlesztésében: A jó gyakorlat célja a rendelkezésre álló IKT eszközök (tanulói PC-k, tanulói laptopok, interaktív tábla) nyújtotta lehetőségek kihasználásával a tanulók fokozottabb motiválása, differenciálása. Az eszközök használata különösen alkalmas természettudományok iránti érdeklődés felkeltésére és fenntartásra, hiszen ezen a területen számos önálló tanulásra alkalmas on-line tananyag is használható. Rajzolni jó – kreativitásfejlesztés az általános iskolai vizuális kultúra területén belül: Célunk hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tanórák középpontjában a tevékenykedtetés, az alkotás, a rajzolás áll. A művészettörténet órákon előnyben részesül a csoportmunka, a PowerPoint-os bemutató. A jó gyakorlat tehát tipikusan tanulóközpontú pedagógiai eljárásokra épül. Múltidéző 4x4 – történelmi vetélkedő: Felső tagozaton évfolyamonként zajló négyfordulós történelmi verseny. Célunk a történelem iránti érdeklődés felkeltése, a komplex tájékozódás ösztönzése. A feladatok szerves módon illeszkednek az iskolai képzéshez. Alátámasztják, megerősítik, kibővítik a tananyagot, motivációként szolgálnak. Műveltségi vetélkedő felső tagozatos tanulóknak: A jó gyakorlat szinte minden kompetenciaterületet fejleszt: az anyanyelvi, a digitális, a hatékony és önálló tanulás kompetenciáját. Fejlődik a logikus gondolkodás azáltal, hogy összefüggéseket kell keresni különböző korok történelme, irodalma, zenéje, képzőművészete között. Unaloműző – nyári napközis tábor: Nagyon fontos a tehetséggondozás, a szociális, kommunikációs, művészeti kompetenciák fejlesztése, a társas kapcsolatok alakítása, a tolerancia és a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, a családok nyári felügyelettel kapcsolatos gondjainak enyhítése, a gyerekek hasznos időtöltése.

16

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA – BÖLCSŐDE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉCS – RAVAZD KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁSA
A feladatellátási hely neve: Tagóvoda Telephelye I. A feladatellátási hely címe: 9083 Écs, Kossuth Lajos u. 38. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-473 - 305 A feladatellátási hely e-mail címe: ecsovoda@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.ecsfalu.hu Intézményvezető neve: Szemenyeiné Tölcsér Ilona Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Két kis kezecske - kézművesség természetes anyagokkal, 2. „Babás-mamás” - óvodai beilleszkedést segítő program Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Óvodánk a Sokoró térség egyik kisközségében, Écsen működik, 2007 évtől a szomszédos Ravazd község iskolájával és óvodájával együtt közös fenntartású-, igazgatású többcélú közoktatási intézmény formájában. Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a hagyományok, a természet szeretete és a család tisztelete, a család – óvoda jó kapcsolata. Valljuk, hogy az életre való felkészítés csak valóságos környezetben, a tevékenységre alapozott nevelőmunka útján lehetséges. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Két kis kezecske - kézművesség természetes anyagokkal Óvodai programunknak megfelelően a kézművességgel a gyerekek olyan, életüket meghatározó élményeket kapnak, amelyek a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. Célunk a népi értékek megőrzése és továbbadása, valamint a természetes anyagok megismerése és felhasználása. Többéves tapasztalatunk azt igazolja, hogy a nevelés folyamatába azon népi kézműves tevékenységek illeszthetők be, amelyek igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Havi rendszerességgel kézműves heteket szervezünk óvodánkban, melyeket a jeles napokhoz kötődően a szülők számára is nyitottá teszünk. Törekvésünk, hogy egyszerű, a gyerekek által is elvégezhető műveletekkel, szép és a játéktevékenységeik során használható tárgy legyen a végeredmény. „Babás-mamás” - óvodai beilleszkedést segítő program Alapelvünk, hogy a gyermek jól érezze magát óvodánkban. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a család – óvoda jó kapcsolatát, mely személyes bizalmi kapcsolaton nyugszik. Már az óvodába lépés előtt felkeressük a családokat. Különböző programokkal készülünk, melyre a leendő óvodásokat meghívjuk. A szülők választ kaphatnak az őket érdeklő kérdésekre, megismerhetik óvodánk nevelési elveit, szokás és szabályrendszerét, mely a család és óvoda együttnevelését hivatott elősegíteni. A gyerekek számára játszódélutánokat szervezünk. Sok kisgyermek itt találkozik először kortársaival. Ezek a délutánok alkalmat adnak az óvónők, a csoportszobák, a játékeszközök megismerésére, s így a kisgyermek már nem egy számára ismeretlen környezetbe érkezik.

17

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÖTTEVÉNY
A feladatellátási hely címe: 9153 Öttevény, Fő utca 143. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-485-023 A feladatellátási hely e-mail címe: szkati55@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.ottevenyiskola.sulinet.hu Intézményvezető neve: Tolnay Gáborné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Ovi-Suli/Az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenetet segítő játékos, kreatív program, 2. Egészséges testnevelés szemléletre nevelés az iskolában Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk szerves részét képezi falunk kulturális, sport és művészeti életének. Eredményesen alkalmazzuk munkánkban a korszerű pedagógiai módszereket és eszközöket. A kor kihívását követve tanulóinknak sokoldalú, hasznosítható tudást igyekszünk átadni. Biztosítjuk számukra két idegen nyelv tanulását. Munkánkat IKT-s eszközök segítik. Iskolai életünket projektnapokkal és témahetekkel tesszük mozgalmassá. Szép eredményekkel büszkélkedhetünk a sport és a majorette területén. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk fontos feladatának tartja a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését. Ehhez a tanítás tervezésében szervezésében és irányításában a tevékenység központú tanítási gyakorlatot valósítjuk meg. Életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújtunk konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. Óráink többségén a pedagógusok a tanulási folyamatot irányító, segítő szerepet töltenek be. Oktatásunkban módszertani elemként jelentkezik a kooperatív tanulás, tanórai differenciálás, a drámapedagógia eszközei, projektmunka, prezentációs technikák. A figyelem felkeltése és megtartása érdekében segítségül hívjuk az interaktív táblát és a számítógépet is. Céljaink elérését szolgálja már az 1. osztály előtt tartott OVI-suli programsorozat, ami egyik jó gyakorlatunk. Az Ovi-Suli programunk célja az óvoda-iskola átmenet okozta problémák csökkentése, a két intézménytípus közötti nevelési, módszertani összhang megteremtése. 4 alkalommal, alkalmanként 2x25 perces foglalkozást tartunk, amely épít az óvodai ismeretekre. Szeretnénk a gyerekeket kreativitásra, önállóságra, és önbizalomra nevelni, melyhez segítséget nyújt másik jó gyakorlatunk: Az egészséges testnevelés szemléletre nevelés című program. Célunk a gyerekek mozgáskoordinációjának fejlesztése. Tanulóink legyenek képesek a különböző teljesítmények elfogadására és elismerésére, valamint alakuljon ki az egyéni felelősségérzet a közös munkáért.

18

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSORNAI ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA, ÓVODA – NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA
A feladatellátási hely neve: Bóbita Óvoda A feladatellátási hely címe: 9300 Csorna, Szent István tér 15. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-261-632 A feladatellátási hely e-mail címe: bobitak@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.csamio.hu Intézményvezető neve: Kránitzné Nagy Márta Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Mihály-napi vásár - Témahét, 2. Adventi projekt, 3. Befogadó óvoda Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda többcélú intézmény. Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda 3 telephelyen működik, székhelyünk a Bóbita óvoda. Helyi nevelési programunk az Arany Páva nevelési program. 2001 – 2003-ban dolgoztuk ki a Comenius minőségbiztosítási program partnerközpontú modelljét. 2006- óta a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése folyik. 2007-ben elindítottuk a szivacskézilabda óvodai mozgásprogramját és befogadó intézménnyé váltunk. 2010-ben központi épületünket a Bóbita óvodát felújítottuk pályázati forrásból. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A kompetencia alapú programcsomag bevezetése intézményünkben 2006 óta folyamatosan történik. Témahetünk során 5 napon át készültünk a jól sikerült, hangulatos Mihály-napi vásárunkra. Az advent-projekt 4 héten át zajlik a tűz témakör keretében. Óvodánkban a néphagyományápolás gazdag eszközrendszerével segítjük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását. A mindennapok és egyes jeles napok hagyományőrző szokásai az óvodai élet tevékenységrendszerébe jól illeszkednek. Ezek közül dolgoztuk ki a Mihálynapi vásárt ( témahét), a hagyományos falusi élet kiemelkedő, egyik legismertebb eseményét, valamint Adventi projektünket. Projektünk és témahetünk olyan jellemzőkkel bír, ami a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, felfedező kedvére épít. Az egyes témák feldolgozása tevékenységek sorozatából áll, s a tevékenységek folyamatában közvetlen, konkrét tapasztalást biztosítanak. A cél valamilyen produktum létrehozása (pl. Lucázás), a tanulás pedig a létrehozás hozadéka. A projekt módszer során a témaválasztástól – előkészítés, tervezés, tevékenységek egymásutánja, lebonyolítás, közzététel – az értékelésig minden mozzanat a gyermekekkel együttműködve történik, amelyet a kooperatív munka, a munkamegosztás, az egyéni vállalás önkéntessége, a szabad önkifejezés és az önállóság hat át. „Jó gyakorlataink„ közzétételével szeretnénk mintát adni az új tanulásszervezési eljárások gyakorlati alkalmazására. Hisszük és valljuk, hogy az óvodai gyakorlati munkában jobbnál- jobb projektek és témahetek lelhetők fel, csak az új tanulászszervezési módszereknek megfelelő tudatos gondolkodást kell elsajátítani.

19

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Befogadó óvodánk tartalmát 3 egymással szoros kapcsolatban álló tevékenység alkotja: integrált pedagógiai rendszer működtetése, gyógypedagógiai ellátás, gyógytestnevelés. Az IPR rendszerünket 2009 szeptemberétől vezettük be. Munkacsoportunk, valamint nevelőtestületünk arra törekszik, hogy minél hatékonyabban, gördülékenyebben - a HH-s és HHH-s gyermekek érdekeit figyelembe véve - fejlesszük, segítsük őket mindennapjaikban. Biztosítjuk számukra az egyenlő hozzáférést, egyéni fejlesztési tervet készítünk (fejlesztő pedagógiai naplóba) a fejlesztő- gyógypedagógus koordinálásával. Szülőértekezletek, fogadóórák, családlátogatások, esetmegbeszélések segítik, hogy megismerjük a családokat és tapasztalatot cseréljünk mint a szülőkkel, mint a kollégákkal. A gyógypedagógiai tevékenységgel a szülők és (SNI-s) gyermekek számára, egyenlő hozzáférhetőséget biztosítunk a szegregációtól mentes óvodai neveléssel. A „befogadó óvoda” minden gyermek számára lehetőséget biztosít a legmagasabb szintű szociális funkció kialakítására a segítő magatartás elsajátítására. Az óvodában az esélyegyenlőséget, a valósághű szocializációs közeget biztosítjuk a gyermekcsoporton belül. A team munkában résztvevő szakemberek folyamatos kapcsolattartása egymással és az érintett családokkal, biztosítja a gyermek- és családközpontúságot. A gyógytestnevelés célja és feladata, hogy hozzájáruljon a szerzett vagy veleszületett betegségek következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, azaz a gyógyításhoz, rehabilitációhoz. Mindezek mellett segítse a gyermekek mozgásfejlődésén keresztül az értelmi képességek fejlődését, a hatékony integrációt.

20

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSORNAI ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA, ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Széchenyi István Körzeti Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 9300 Csorna, Árpád u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-261-238 A feladatellátási hely e-mail címe: csamio@csamio.hu Az intézmény weblapja: www.csamio.hu Intézményvezető neve: Kemenesi Ágoston Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Erdei iskola, 2. Egészség- és környezetvédelmi nevelés Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk Csorna város egyik legrégibb iskolája. A szilárd alapkészségek kialakítására törekszünk. Azon munkálkodunk, hogy diákjaink ne csak jól tanuljanak, hanem jól is érezzék magukat iskolánk közösségében. Nemcsak a csornai diákok tanulnak iskolánkban, hanem a városunk vonzáskörzetében lévő apró települések iskolásait is szívesen fogadjuk. Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskola működik. A hagyományos képzési formák között teret kap az iskolaotthonos, a tantárgycsoportos, a kompetencia alapú és a projektoktatási forma is. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk célja, hogy tanulóink tudjanak kérdéseket feltenni a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban, miközben tiszteletben tartják az értékeket. A cél eléréséhez szükséges megteremteni azt a légkört, melyben a kooperatív munkaformáknak nagy teret engedünk. A környezeti nevelés egyik ilyen színtere az erdei iskola. Az erdei iskolában, a projektünkben a kulcskompetenciák fejlesztése összetett módon jelen van: az anyanyelvi kommunikáció; természettudományos kompetencia; a hatékony önálló tanulás; esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség; témahónap célja, várható eredményei. A programunk célja, hogy tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás iránti igényt, ismerjék az egészség és környezetet károsító tényezőket, s azok veszélyeit. A feladatok tartalmi és módszertani összeállítása az alábbi szempontok alapján történt: a tanulók konkrét tantárgyi tudásukat is alkalmazzák; TOTÓ, rejtvény; csoportmunkánál a tanulók azonnali helyzetfelismerése, megoldási javaslattétele, feladatmegosztási képessége; egymás munkájának megbecsülése, tisztelete; cselekedtető feladatok (sütés, főzés, terítés, plakátkészítés, társasjáték készítés, hulladékból ruha készítés, zöldséggyümölcs szobrászat) és az alkotó szellemi munkát igénylő feladatoknál (versírás, rímfaragás, érvelés, vita) támaszkodhatnak kreativitásukra, gyorsaságukra, fantáziájukra, azonnali helyzetfelismerésükre, megoldáskeresési képességükre, játékosságukra; érzékszervek révén tapasztalás (szaglás, tapintás, ízlelés, látás); anyanyelvi játékos feladatok is színesítették a vetélkedők feladatsorait.

21

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely címe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-516-052 A feladatellátási hely e-mail címe: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.vuksuli.hu Intézményvezető neve: Kaszás Lászlóné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. DÖK, azaz Diákság, Önállóság, Kezdeményezőképesség. 2. Magatartáskultúra, 3. Projektmódszer a földrajz tanításában, 4. Városi kalandtúra Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely, 3. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont” Az intézmény rövid bemutatása: Pedagógiai programunkban megfogalmazott két fő érték a kreativitás és humánum. A tanulás-tanítás folyamatában aktív szerepe van a tanulóknak. Kezdeményezőkészségüket, önállóságukat a diákönkormányzati munkában próbálhatják ki. Tehetséges tanulóink számára évfolyam szintű, órarendbe beépített differenciált foglalkozást biztosítunk. Iskolánk szervezeti kultúrájára jellemző a team munka. Munkakultúránkat nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. Teljes körű minőségbiztosítással rendelkezünk. Nevelőtestületünk nyitott és innovatív, az Önfejlesztő iskolák alapító tagja. Folyamatosan fejlesztett mérési-értékelési rendszerünk van. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Pedagógiai kultúránk szerves részét alkotják a projektek – projektórák, háromnapos városi kalandtúra –, melyeknek évek óta kidolgozott és folyamatosan fejlesztett, a Pedagógiai programunkra épülő eljárásrendje, kompetencia alapú eszközrendszere és módszertani elemei vannak. Komplex képességfejlesztés történik évfolyamonként egymásra épülő tematikával. A projekt nem illeszthető a hagyományos tanórai keretbe, de koncentrikusan új ismereteket tanít a városról. A program elsősorban a hatékony és önálló tanulás alapjaival ismerteti meg a tanulókat, miközben fejleszti az anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciát, természettudományos kompetenciát, digitális kompetenciát, szociális és állampolgári kompetenciát, kezdeményezőképességet és vállalkozói kompetenciát, esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet. Az új tanulásszervezési eljárás során megjelennek a kooperatív technikák, az IKT alapú eszközök, valamint személyre szabott fejlesztő értékelési eljárások. A programok többsége az iskola falain kívül zajlik. A projektpedagógia alapvetően a tanulók aktivitására épül. A tanulók közös munkája és az egyéni kutatómunka során hangsúlyos a diák-diák ill. a diák-tanár együttműködése, amelynek során fejlődik a tanulók empátiás képessége, társas kapcsolataik színvonala és tolerancia képességük. A diákok egyéni és közösen megszerzett tudása felértékelődik, hiszen kutatómunkájuk eredményét adják át egymásnak. Az otthoni kutatómunka segítségével a szülő is aktív részese lehet gyermeke tanulási folyamatának.

22

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk a befogadó pedagógiai gyakorlat színtere, gyakorlatunkban megjelennek a differenciált és az egyéni fejlődést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások. Szakemberek együttműködésének köszönhetően a sajátos nevelési igényű tanulók számára egyénre szóló, integrációt erősítő stratégiákat (fejlesztési terveket) alakítunk ki. A pedagógusok feladata a kompetenciák fejlesztése a tanórák keretében, a tudás átadása mind az ismeretek, mind a képességek szintjén. A gyógypedagógus és a többségi pedagógus közös célja, hogy a fizikális-mentális képességek, a szociális alkalmazkodó viselkedés fejlesztésével (magatartáskultúra, diákönkormányzati munka) felkészítse a gyermekeket az önállóságra. A legintenzívebb fejlesztést az 1-2. évfolyam igényli. Mivel intézményünkben alsó tagozaton iskolaotthon működik, így az integráltan oktatott tanulóknak csoportos fejlesztő foglalkozást biztosítunk, heti 5 órában. Intenzív terápiát alsó tagozaton tudunk nyújtani, felső tagozaton a kéttanáros modell és a tanórai megsegítés a jellemző. Konduktív szakszolgálat működik intézményünkben, mozgáskorlátozott tanulókat is integráltan oktatunk. Sérülések esetén az egészséges tanulóink rehabilitációit is segítik a konduktorok, főként a sportbaleseteknél. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küszködő (BTM) tanulók segítésére, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat is folyamatosan figyelemmel kísérjük. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: 2009 szeptemberében elindíthattuk első sportiskolai osztályunkat 5. évfolyamon a GYŐRI ETO FC együttműködésével, labdarúgó sportágban. Pedagógiai programunk részletesen tartalmazza a szervezeti, tartalmi kereteket. A tanulók hétfőtől péntekig egész napos oktatásban részesülnek. Heti három alkalommal 8.00-9.30-ig az egyesület által szervezett edzéseken vesznek részt. Ezeken az edzéseken az egyéni és kiscsoportos felkészítés a jellemző, míg a délutáni edzéseken az ETO-parkban a csapatjáték és a taktika. Akik ebbe az osztályba járnak, látványos fejlődésen mennek keresztül azokkal szemben, akik csak az egyesületi edzéseken vesznek részt. A tanulóknak a programban leírt felvételi követelményeknek kell eleget tenniük. Gondot fordítunk a kiválasztásukra, az egyesület a sporttal kapcsolatos méréseket végzi, intézményünk vezetése pedig a tanulmányi munkájukat, kommunikációs készségüket vizsgálja a felvételin. Az iskola feladata a biztonságot nyújtó tanulmányi munka hátterének megteremtése. Ennek érdekében fontos szerepet játszik az osztályfőnök, és a nevelők személyének kiválasztása. Tanulószobai foglalkozáson vesznek részt a tanórák után, fél négyig, majd az egyesület által biztosított autóbusz szállítja őket az ETO-parkba. A tanulószobai foglalkozások 1. órájában matematikából, magyar nyelv és irodalomból, angolból és informatikából szaktanári segítséget kapnak, tantárgyanként heti egy alkalommal. A 8. órában készítik el a házi feladatot. Tanulóink az általános iskola befejezése után tanulmányaikat a Fehér Miklós Sportakadémián folytathatják.

23

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYÁRVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Gyárvárosi Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 9027 Győr, Vágóhíd u. 4. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-327-321 A feladatellátási hely e-mail címe: gyarvarosi@infirod-gyor.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.gyarvarosi.sulinet.hu Intézményvezető neve: Módosné Major Katalin Jó gyakorlatok pontos címe: 1. A tehetséggondozás lehetőségei az alsó tagozatos matematikaoktatásban, 2. Szövegértés-szövegalkotás általános iskola alsó tagozatán, illetve 5. osztály nem szakrendszerű oktatás keretében, mondák segítségével, 3. Játékos interaktív feladatok a német nyelv oktatásában Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, 2. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont” Az intézmény rövid bemutatása: A Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 1910-ben épült, Gyárváros első iskolájaként. Hagyományainkra építve színvonalas nevelő – oktató munkát végzünk. Iskolánkban eredményesen működik a kompetencia alapú oktatás. Korszerű tanulásszervezési eljárásokkal diákjaink könnyebben feldolgozzák a tananyagot. Tehetségpontként kiemelt figyelmet fordítunk tehetséges tanulóink tudásának kibontakoztatására is. Nyolcosztályos iskolánkban kiemelt szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika és az idegen nyelvek tanítása. Nevelőtestületünk innovatív, nyitott a pedagógiai munka megújítása felé. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk tantestületét már régóta foglalkoztatja, hogy hogyan lehet játékosan, ötletekben gazdagon, érdekesen, színesen tanítani, foglalkozni a gyerekekkel úgy, hogy közben elsajátítsák a fontos ismereteket, merjenek megszólalni, egymással kapcsolatot teremteni, kommunikálni, fejlődjön szociális kompetenciájuk is. Szövegértés-szövegalkotás általános iskola alsó tagozatán, illetve 5. osztály nem szakrendszerű oktatás keretében, mondák segítségével-című „jó gyakorlatunk” fő célkitűzése a történelmi olvasmányok felelevenítése, a témához kapcsolódó irodalmi és művészeti ismeretek áttekintése érdekes, interaktív formában. A „jó gyakorlat” témahét keretében is feldolgozható. Kiemelten szolgálja a szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület fejlesztését a következő eszközökkel: szómagyarázatok, szókincsbővítés, hiányos szövegek pótlása, szólások, stb. A feladatok megoldásánál szükség van az értő olvasás, a nyelvhelyességi-és helyesírási ismeretek alkalmazására. Játékos interaktív feladatok a német nyelv oktatásában-című „jó gyakorlatunk” célja, hogy olyan feladatokat fejlesszünk ki, amelyek újfajta megközelítésben dolgozzák fel a különböző témákat, és a hozzájuk tartozó nyelvtani anyagot. Elsődlegesen a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztését, valamint a szókincsbővítést tűztük ki célul játékos, tevékenység-központú feladatokkal. A tananyagközpontú pedagógiai módszerek a gyerekek számára már nem képviselnek értéket, a mai gyerekek a mozgalmas, interaktív anyagot kedvelik. Iskolánkban működik az audiovizuális tanterem, ahol minden tanuló saját notebook-ján dolgozhat.

24

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A Gyárvárosi Általános Iskola évtizedek óta kiemelt jelentőséget tulajdonít a tehetséggondozásnak mind a tanórán belül, mind a tanórai foglakozásokon kívül. Pedagógiai Programunkban a tehetség, a képesség kibontakoztatásához szükséges iskolai tevékenység területei, az alkalmazás módszerei, eszközei, formái már külön fejezetet kaptak. Ebben fogalmaztuk meg a tevékenység területeit: 1. Tehetségek felismerése, a képességek fejlettségi szintjének megállapítása. 2. Tehetségfejlesztés, képességfejlesztés /iskolán belül/. 3. A fejlesztés hatékonysága, értékelés. A tehetséggondozás lehetőségei az alsó tagozatos matematikaoktatásban- című „jó gyakorlatunk” célja, hogy a kötelező tananyagtartalmon túl az összegyűjtött feladatok lehetőséget biztosítsanak a tehetséges tanulóknak a továbblépésre, változatos munkaformákkal. A heterogén összetételű osztályokban, a hátrányos helyzetű vagy részképesség zavarral küzdő tanulók mellett a tehetségeseknek is biztosítja az esélyegyenlőséget. A tanórákon kiemelten figyelembe vesszük a tanulók egyéni szükségleteit a tananyaghoz kapcsolódva, és azon túlmutatva is. Komplex személyiség-, készség-, és képességfejlesztés történik. A tevékenységközpontú tanulási helyzetek biztosítják a tanulók számára az együtt tanulás, a felfedezés örömét, az alkalmazott tevékenységközpontú tanulásszervezés szabadságot biztosít a tanulóknak, túlmutat a tananyagon a mindennapi élet problémáinak figyelembevételével. Lehetőségük nyílik a határok tágítására, nézőpontváltásra az árnyalatok iránti érzékenységre.

25

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
A feladatellátási hely címe: 9023 Győr, Szabolcska u. 5-6. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-513-600 A feladatellátási hely e-mail címe: info@tanceskepzo.hu Az intézmény weblapja: www.tanceskepzo.hu Intézményvezető neve: Bombicz Barbara Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Asszociációs képességfejlesztő játékok – A kreatív technika alkalmazási lehetőségei a táncművészeti oktatás keretében, 2. Minden gömbölyű – Labdás képességfejlesztő gyakorlatok, 3. Rögtön jövök! – Improvizációs gyakorlatok alkalmazása dráma órán, 4. „Tánc és zene szívvel-lélekkel” Ráhangoló tábor az iskolaév kezdéséhez Referenciaterület(ek) pontos neve: Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánkban táncművészeti és képzőművészeti képzés folyik. 1981 óta tanulnak táncolni növendékeink klasszikus és modern szakon. Nyitottságra, kreatív művészi létre neveljük őket. A táncművészeti képzés struktúrája és tananyaga teljesen egyedülálló nemcsak Magyarországon, de talán világviszonylatban is. Az első négy évfolyamon előkészítő munka folyik, mely a gyermekek képességeit fejleszti, majd az ötödik évfolyamtól kezdődik a szakképzés. A képzőművészeti tanszakon az 5 éves képzés a lényeglátásra, a mesterségbeli tudás megtanítására, a klasszikus képző- és iparművészeti képzés alapozására, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve grafika, szobrász, festő szakági felkészítésre vállalkozik. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: 1. Asszociációs képességfejlesztő játékok – a kreatív technika alkalmazási lehetőségei a táncművészeti oktatás keretében A módszer kiemelten tanulóközpontú. Szabad, kötetlen mozgásformákkal és játékos, kifejező gyakorlatokkal fejleszthetjük növendékeink testtudatát, kreativitását és kialakíthatjuk a helyes testképet. A gyakorlatok felhasználják a már meglévő tudást, ugyanakkor bőséges teret engednek az egyéni ötletek kivitelezésének. A páros feladatok során cél a könnyed kapcsolatteremtés kialakítása, társas gátlások, feszültségek oldása. 2. Minden gömbölyű – Labdás képességfejlesztő gyakorlatok Célunk, hogy a résztvevő gyermekek testösszetétele előnyösen változzon (izom- és zsírtömeg aránya) szempontjából, ezért egy kis füzetben 15 gyakorlatcsoportot tartalmazó labdás mozgásanyagot dolgoztunk ki, amely jelentősen fejleszti a dinamikus egyensúly koordinációs képességét, továbbá a gyermek és a labda viszonyát különböző helyzetekben. A szerzett képességek jó eséllyel transzferálhatók a már megtanult mozgásformákhoz. 3. Rögtön jövök! – Improvizációs gyakorlatok alkalmazása dráma órán Színpadi improvizáció segítségével diákjaink az életükben is előforduló helyzeteket modelleznek, konfliktuskezelést, problémamegoldást tanulnak. Fejlődik kreativitásuk, nyelvi kifejezőkészségük, szélesedik látókörük, nyitottá válnak az újdonságokra. Az improvizáció alapvetően nem tananyagközpontú módszer, az elméleti részt csak a gyakorlatokon keresztül lehet elsajátítani. 4. „Tánc és zene szívvel-lélekkel” Ráhangoló tábor az iskolaév kezdéséhez Az iskolába újonnan belépő évfolyam bevezetése az intézmény alapelvárásaiba, légkörébe, a társakkal való kapcsolatrendszerbe. Ritmusérzék, hallás fejlesztése a tánc elemeivel összehangolva, a ritmuskészség fejlesztésén keresztül az önálló feladatvégzésre, de a társakkal való együttműködésre, a társakra való odafigyelésre szoktatás is teret kap.

26

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
A feladatellátási hely címe: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u.2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-99-370-918 A feladatellátási hely e-mail címe: porpaczy@propaczy.hu Az intézmény weblapja: www.gymsmoamk.hu Intézményvezető neve: Wellner Andrea Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Gyógy- és fűszernövények termesztése, felhasználása, illóolajok használata: az egészséges életvitelre nevelés egy lehetséges alternatívája, 2. Örökségünk a Fertő-táj, 3. Nemzetközi idegennyelvi projekt Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, Az intézmény rövid bemutatása: A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 2009 augusztus 1-vel jött létre a Porpáczy Aladár ÁMK (Fertőszéplaki Tájházak is ide tartoznak) valamint az Újhelyi Imre Szakközépiskola összevonásával. A két középiskola a középfokú oktatás széles skáláját valósítja meg. (pl. a Porpáczy középiskolában a magyar-osztrák vállalkozói ügyintéző képzés az országban egyedülállóként 1994-ben került bevezetésre) A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az adaptálható jó gyakorlat három európai középiskola közös Comenius-projektjén alapszik, melynek címe Europäische Vielfalt – gemeinsame Wurzeln. A program célja, hogy a tanulók és az iskola tanárai minél nagyobb számban kapcsolódjanak be az iskola Comenius-projektjébe. A tantárgyköziség megvalósulásával a résztvevő diákok egy átfogó témán („ernyőprojekt”) belül külföldi diákpartnereikkel és témavezető tanárukkal, érdeklődésüknek megfelelő altémát választanak, amely a részvevő iskolák tantervébe illeszthető. A közös projektmunka során az idegen nyelvi kompetenciák fejlődnek. Bővülnek a tanulók ismeretei az érintett tantárgyakon belül (pl. biológia, történelem). A partnerekkel való kapcsolattartás és a projektmunkák elkészítése révén a tanulók IKT ismeretei fejlődnek. A tanulók elsajátítják a közös internetes platform használatát. A projektmunka fellazítja a hagyományos osztálykereteket, a csoportok különböző évfolyamokról is szerveződhetnek. A csoportmunka révén a kooperatív tanulás kerül előtérbe. A programhoz kapcsolódó nemzetközi projekttalálkozók hozzájárulnak az európai kultúrák megismeréséhez és az előítéletek lebontásához. A személyes találkozók bizonyítják a tanulók számára az idegen nyelvtudás fontosságát. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az egészséges életmódra nevelés keretén belül kiemelt témaként kerül oktatásra a gyógy-és fűszernövény ismeret és használat. Ez a gyakorlat nem csak ismeret- és szemléletátadás, hanem egy környezettudatos szemléletformálás is egyben. Jó gyakorlatunk célja az egészséges életvitel kialakításához szükséges ismeretek átadása. Eleink által oly jól ismert gyógy- és fűszernövények megismertetése, felhasználási lehetőségeik bemutatása, különös hangsúlyt fektetve a gyakorlat során arra, hogy ezen növények beépüljenek a mindennapokba, elősegítve ezzel a betegségek megelőzését, egy egészséges életforma kialakítását. A gyakorlat során a résztvevők elsajátítják a gyógynövények tartósítási, tárolási módjait is. A program eredményeként erősödik a diákokban a környezettudatos szemlélet, olyan készségek és képességek alakulnak ki bennük, amelyek lehetővé teszik egy egészséges, hosszú távon fenntartható életvitel kialakítását és továbbvitelét. Harmóniába kerülnek önmagukkal, a társadalmi-természeti környezetükkel, elfogadóbbá válnak, a családon belüli kapcsolataik erősödnek. A képzés jellegéből adódóan a képző pedagógus és a részt vevő tanulók között közvetlen kontaktus alakul ki.

27

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŰR MENTI TELEPÜLÉSEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
A feladatellátási hely neve: Kajárpéci Tagiskola A feladatellátási hely címe: 9123 Kajárpéc, Teleki utca 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-551-012, 06-20-496-75-05 A feladatellátási hely e-mail címe: kajarisk@axelero.hu Az intézmény weblapja: www.gyur-tarsulas.sulinet.hu Intézményvezető neve: Kocsisné Pernyész Anna, tagintézmény vezető Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Hatostölgy” hadjárat – környezeti nevelés és hagyományápolás a Kajárpéci Tagiskolában együttműködésben az intézmény közvetlen partnereivel – szülőkkel, önkormányzattal, civil szervezetekkel, 2. „Varázskezek” kézműves tábor a nyári vakáció első hetében Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánkban a kajárpéci és felpéci gyermekek tanulnak. Az intézmény alsó tagozatán két összevont tanulócsoportban tanítunk, matematikából és magyarból csoportbontással. A felső tagozatban a szakos ellátást az iskolatársuláson belül utazó pedagógusokkal, illetve óraadó kollégákkal oldjuk meg. A tanórai foglalkozások mellett számtalan lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére (szakkörök, sportkörök). Jól felszerelt iskolai könyvtárunk, informatikai szaktantermünk van. Számíthatunk a civil szervezetek és a szülők aktív részvételére és segítségére is. Épületünket az elmúlt tanévben pályázati támogatással felújítottuk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét nagyon fontos értéknek tekintjük. Jó gyakorlatunk olyan új pedagógiai módszer, amely lehetővé teszi a diákcsoportok érdeklődésének felkeltését és aktív részvételét. Tanulóinkat a hazaszeretetre kívánjuk nevelni. Ennek nélkülözhetetlen lépcsőfoka a lokálpatriotizmus megalapozása. Ezt a helytörténet, a néprajz megismerésével igyekszünk elérni. A tevékenységközpontú pedagógia kiválóan alkalmazható a program során. A program a szociális kompetenciáktól a kognitív képességeken át a személyiség egészét formálja. A gyerekek kézzel fogható élményekhez jutva fedezik fel az értékeket magukban és közvetlen környezetükben. A történelemtanításnak és a természetismereti oktatásnak nélkülözhetetlen része a múzeumlátogatás, az informatikai ismeretek rendezése. Elengedhetetlen, hogy a gyerekek gyakorlatot szerezzenek abban, hogyan lehet az IKT eszközöket az önálló ismeretszerzés szolgálatába állítani. Az önálló tanulás képességének megalapozásához eszközként szolgál az anyanyelvi kompetencia és a digitális kompetencia fejlettsége. Fontos, hogy a pedagógus minden lehetőséget megragadjon ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse tartalommal és a hazaszeretet példáinak megmutatása mellett a hazaszeretet tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához is feltételeket teremtsen.

28

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŰR MENTI TELEPÜLÉSEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
A feladatellátási hely neve: Vitéz Háry László Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96- 461-386 és 06-20-2511-998 A feladatellátási hely e-mail címe: gymtigazgato@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.gyur-tarsulas.sulinet.hu Intézményvezető neve: Tóth Margit Kornélia Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Sajátos nevelési igényű tanulók együttműködésen alapuló integrált nevelése az általános iskolában. Egyéni fejlesztési tervek összeállítása a szakértői vélemények tükrében”, 2. „Év múlik, évet ér…” Hagyományőrzés az általános iskola harmadik osztályában, moduláris oktatási keretben, 3. Nyári kalandtábor a szünidő kezdetén Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Gyűr Menti Települések Iskolatársulása székhelyintézménye a Vitéz Háry László Általános iskola, amelybe Gyömöre és Szerecseny községek általános iskolás korú gyermekei járnak. Nyolc évfolyamon, osztott tanulócsoportokban tanulnak a gyermekek. Az elmúlt három évben teljesen megújult az intézmény épületegyüttese. Az alsó tagozat épületét hazai pályázati forrásokból újította fel a fenntartó önkormányzat, a felső tagozat épületét a felújításon kívül korszerű informatikai szaktanteremmel, fejlesztő szobával, kiszolgáló helyiségekkel bővítettük. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Hagyományőrző „jó gyakorlatunk” célja a magyar, azon belül a helyi néphagyományok ápolása, a népi kultúra sokoldalú megismertetése. A gyerekek alkotó, kreatív fantáziájának kibontakoztatása tantárgyi integráción keresztül, valamint tanórán kívüli keretek között. Helyi hagyományaink ápolása hozzásegíti tanulóinkat ahhoz, hogy tisztelettel gondoljanak a múltjukra, bizakodva tekintsenek a jövőbe. A tanító feladata, hogy integrált szemléletű, változatos tevékenységrendszer szervezésével olyan tanulási helyzetet teremtsen, amelyben a gyermek aktív résztvevője a folyamatoknak. Népünk múltjának történetei és kiemelkedő személyiségeinek példája, a nemzetiségek és etnikai népcsoportok kultúrájával való ismerkedés erősíti a gyerekek nemzeti azonosságtudatát és az esztétikai értékek iránti fogékonyság megalapozását. A társművészetek bekapcsolásával komplex esztétikai nevelést biztosít. A gyakorlat során kiemelkedő szerepet kap a gyermekek tevékenykedtetése: manuális és esztétikai tevékenységek, mozgásos- énekes játékok. A témakörök feldolgozása moduláris keretek között történik. Ennek megvalósításához eszközként használjuk: az informatikai (számítógép, könyvtár) eszközöket, IKT eszközöket, tananyagtartalmakat, népi hangszereinket, a kismesterségekhez szükséges eszközöket és anyagokat (fazekaskorong, agyag, csuhé, gyapjú), az ünnepkörökhöz kötődő szokásainkat, hagyományainkat.

29

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

Alkalmazott moduljaink: 1. „Szent Mihálykor keleti szél igen komoly telet ígér” címmel őszi téma 2. „…holnapután az angyalok gyémánt havat hoznak” címmel téli téma 3. „Régi szokás szerint menjünk isten szerint iskolába…” (Gergely-járás) címmel tavaszi téma

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Integrált nevelési programunk hatékony, differenciált tanulási környezetet biztosít minden tanuló számára, kiemelt figyelmet fordítva az SNI tanulókra. Az egyéni lehetőségekhez igazított tanulásszervezés során a tanítás-tanulás tereit, munkaformáit, jellegét és tartalmát teszi differenciálttá, annak érdekében, hogy igazodni tudjon a diákok eltérő szükségleteihez, tanulási stílusához, érdeklődéséhez. A jó gyakorlat osztálytermi környezetben mutatja be – a sajátos nevelési igényű tanulók tanórai fejlesztését, – a tanulók és osztálytársaik együttműködését, – a tanító, tanár, gyógypedagógus együttműködését. A jó gyakorlat bemutatja az egyéni fejlesztési terv alapján a tanulást segítő képességek fejlesztését, a tantárgyi megsegítést. A sérült emberek életminőségének javítása, esélyegyenlőségük megteremtése a XXI. században elengedhetetlen. Ennek első lépése a kisgyermekkori (óvodai, iskolai) integráció, a sérült vagy egyéb hátránnyal küzdő tanulók kedvezőbb helyzetben lévő társaikkal történő együtt nevelése, oktatása. Ki kell alakulnia egy olyan iskolai környezetnek, amely élni tud a közoktatási törvények által biztosított lehetőségekkel az SNI tanulók habilitációja, rehabilitációja érdekében. A Gyűr Menti Települések Iskolatársulása tudatosan felvállalja és megvalósítja a sajátos nevelési igényű tanulók teljes integrációját.

30

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŰR MENTI TELEPÜLÉSEK ÓVODATÁRSULÁSA
A feladatellátási hely neve: Gesztenyés Óvoda Gyömöre A feladatellátási hely címe: 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-461-176 A feladatellátási hely e-mail címe: ovoda@gyomore.hu Intézményvezető neve: Bolla Gyuláné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, 2. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a szakértői vélemények alapján, 3. Közösségformálás négy település óvodatársulásában Referenciaterület(ek) pontos neve: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Gyűr Menti Települések Óvodatársulásának Óvodái a Kisalföld és a Sokoróalja találkozásánál helyezkednek el. Óvodánk 80 éves. Tárgyi és személyi feltételeinkkel biztosítjuk a gyermekek számára a korszerű nevelést, a befogadást, az integrálást, a tehetséggondozást. Lehetőséget adunk a fakultatív hit- és vallásoktatásra, néptánc tanulásra. Óvodánk kiemelt feladatának tekinti: a hagyományok őrzését, ápolását; a játékon belüli mozgásos játékok kialakítását; a differenciált képességfejlesztést; a komplex környezeti nevelés megvalósítását. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk erőssége: Szociális kompetenciák fejlesztése a felnőtt, és a gyermekközösségnél. Tagóvodáink arculatát az előnyös különbözőségek mentén, specifikumaikat megőrizve alakítjuk, azonban fontosnak tartjuk, hogy az óvoda, mint egy egész egység, közösségként működjön. Biztosítjuk a szülői igényeket, a gyermeki szükségleteket. A szülőkkel az együttműködés minden formáját, lehetőségét igyekszünk kihasználni. Számítunk ötleteikre, kapcsolataikra, aktivitásukra, érdeklődésükre. Számítunk a polgármesterek, a képviselők véleményére, segítségére intézményeink, programjaink eredményessége érdekében ( pl. Gyűr Menti Népi Fesztivál). Intézményünkben10 év óta integráltan fejlesztjük gyógypedagógus közreműködésével a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A sajátos nevelési igényű gyermekekre egyénre szabott fejlesztési terv készül, melyet az óvodapedagógus és a gyógypedagógus a rehabilitációs, habilitációs, és csoportos foglakozások alkalmával használ. A gyógypedagógus az óvodapedagógussal együttműködve valósítja meg a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését, kooperatív, differenciált módszerek alkalmazásával. A többoldalú (egyéni, csoportos) megsegítéssel a gyermek önmagához mérten optimális mértékben fejlődik. Intézményünk kiemelten fontos feladatként kezeli az eltérő fejlettséggel és háttérrel rendelkező gyermekek együttnevelését. Sokféle módon próbáljuk megkönnyíteni a zökkenőmentes iskolába való átmenetet (pl. Gergely járás, Családi délután, Kézműves napok, Gólya tábor).

31

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GYŰR MENTI TELEPÜLÉSEK ÓVODÁJA SZÉKHELY: GESZTENYÉS ÓVODATÁRSULÁSA, FELPÉCI TAGÓVODÁJA
A feladatellátási hely neve: Gyűr Menti Települések Óvodája Felpéci Tagóvodája A feladatellátási hely címe: 9122 Felpéc, Petőfi utca 60. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-20-436-3133 A feladatellátási hely e-mail címe: ovoda.felpec@vitechnet.hu Intézményvezető neve: Németh Judit Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Népi játék és néphagyományőrzés az óvodában, 2. Cselekvésre épülő tapasztalatszerzés a környezetvédelemben Referenciaterület(ek) pontos neve: Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Az intézmény rövid bemutatása: Egy csoportos óvodánk 1975-ben, társadalmi összefogással épült. A Gyűr Menti Települések Óvodatársulásának Óvodája. 1 vegyes csoporttal működünk. Két felsőfokú végzettségű óvónő és 1 dajka dolgozik az intézményben. Az óvoda épülete, tágas, világos helyiségekből áll, berendezése újszerű. Nagy udvarral rendelkezünk, van napos, árnyékos rész is egyaránt. Udvari játékaink az előírásoknak megfelelnek. Célunk a sokoldalú, harmonikus gyermeki személyiség fejlesztése, befogadása, az életkori sajátosságok és az egyéni fejlődés figyelembevételével. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: 1. Népi játék és néphagyományőrzés az óvodában A népi játék és néptánc átszövi az egész évünket. Ünnepeinkben, hétköznapjainkban mindig fellelhető. Kidolgozott, gyűjtött népzenei anyaggal rendelkezünk. A jó gyakorlat különböző projekt napokból áll. Célunk, hogy a gyerekek megismerjék a falu hagyományait, népszokásait. Kenyeret sütünk, szüreten veszünk részt. Márton napkor Libanapot tartunk a Felpécért Alapítvány és a szülők segítségével a Felpéci Tájháznál. A délután folyamán műsort adnak az óvodások, kézműves foglalkozáson barkácsolhatnak a gyerekek és szüleik, kemencében készült ételekkel kínáljuk a vendégeket, majd sötétedéskor lampionos felvonulás után misével zárjuk a programot. 2. Cselekvésre épülő tapasztalatszerzés a környezetvédelemben A jó gyakorlat egy őszi és egy tavaszi projekthétből áll. Minden napra más tevékenységet szervezünk. Ősz : Kirándulunk az ősborókásba. Az Öko-busz segítségével bemutatjuk a szelektív hulladékgyűjtést. Komposztálás folyamatával ismerkedünk. Egy- egy nap foglalkozunk a talaj- és vízvédelemmel. Tavasz: Vízi közlekedéssel való ismerkedés, hajókirándulás Győrben. Tavaszi lovas kocsi túra az ősborókásban. Talajvédelem, kemizálás hatásai. Vetünk, ültetünk. Kirándulunk a Kajárpéci Rátki- völgybe. Egészséges életmód, táplálkozás, mozgás. Egészségnapot tartunk.

32

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS, SZAKKÖZÉP – ÉS SZAKISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár út 15. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-213-222 A feladatellátási hely e-mail címe: hallerj@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.halleriskola.hu Intézményvezető neve: Sárköziné Kollárits Edit Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Minőségbiztosítás, 2. „A MAZSORETT, a mozdulatművészet, a tánc az ember bensejének közvetlen, általános hatású kifejezője.” Referenciaterület(ek) pontos neve: Minőségbiztosítás Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk Mosonmagyaróvár Moson városrészében található, 1910 óta működik. Az 1988-as tanévtől az általános iskolánkban két-tannyelvű és tagozatos oktatás indult német nyelven. Tanulóink heti 5 órában tanulják az idegen nyelvet, illetve a testnevelés, rajz, ének-zene tárgyakat német nyelven oktatjuk. 1992-ben kaptuk meg a szakképzési lehetőséget. Ebből nőtte ki magát a három éves szakmunkásképzés szakács, pincér, cukrász és női ruhakészítő szakmákban. 1999-től idegenforgalmi és vendéglátó-ipari képzés, 2002-től felnőttképzés, majd technikusképzés is indult. 2007 januárjától dolgozunk a teljes körű minőségbiztosítási rendszer kiépítésén a KMD, az SZMBK és az ESZMK modell segítségével. Ennek érdekében megfogalmazta a tantestület az intézmény „Jövőképét”, átgondolta a képzési struktúráját, tantárgy szerkezetét, átalakította szervezeti struktúráját, megfogalmazta a célnak megfelelő kiemelt feladatait, módosította Pedagógiai Programját és vele szinkronban az IMIP-et. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A „jó gyakorlat” minden olyan iskolatípusnál alkalmazható, melyben megvan a szervezeti kultúra tudatos változtatásához való hajlandóság. Mitől egyedi, újszerű? Attól, – hogy a többcélú intézmény, mely ált. iskolából, szakképzésből és szakközépiskolából áll, egységes rendszert alkot és közös szemlélettel működő minőségirányítási gondolkodásmódot reprezentál, hogy a minőségirányítási rendszer teljesen a pedagógia szolgálatában áll és egy rendszerben jelenik meg. – hogy alkalmazása egyben az intézményi szervezetfejlesztést is magában foglalja. Céljaink: Gyakorlati példákkal, tapasztalatokkal kiegészítve segítséget nyújtani az intézményvezetőknek, nevelőtestületeknek annak megértésében, hogyan lehet olyan modellt, rendszert megszerkeszteni, amelyen keresztül a minőségirányítási gondolkodásmód részévé válik az intézménynek. Olyan szakmai, módszertani háttér bemutatása, mely az elméleti ismeretektől halad a gyakorlati tudnivalók felé, és az alkalmazott módszertantól a tanári szerepvállaláson át az iskolai mindennapok sok vonatkozására kiterjed. Várható eredmények: A szervezeti érték, cél és stratégia összhangba kerül a kulcsfolyamatokkal, a képességekkel, továbbá a mindennapi gyakorlattal. Megerősödik az adott értékek iránti elkötelezettség. A partneri igények, a teljesítmény-értékelés és az intézményi célok relevánsak lesznek.

33

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
A feladatellátási hely címe: 9021 Győr, Szent István út 7. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-529-480 A feladatellátási hely e-mail címe: jedlik@jedlik.eu Az intézmény weblapja: www.jedlik.eu Intézményvezető neve: Domonkos László Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Elektronikus napló használata a szakközépiskolában, 2. Matematikai tehetségfejlesztés Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely, 2. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely/„tehetségpont”, 3. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény Az intézmény rövid bemutatása: A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola informatika szakmacsoportban a következő szakmákban képez szakembereket: szoftverfejlesztő, műszaki informatikus, informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, gazdasági informatikus, CAD-CAM informatikus. Az iskola iránt nagy az érdeklődés a 8. évfolyamos tanulók részéről. A beiskolázási átlag 4.00 feletti. Az iskola tanulmányi átlaga is ezt az eredményt tükrözi, így a végzős tanulók nagy része, mintegy 90 %-a továbbtanul. Az iskola a munkaerőpiacra is képez, ezért várja a más középiskolákban érettségizett tanulókat a CAD-CAM informatikus képzésre, amelynek során megszerezhetik a CNCforgácsoló szakmai végzettséget is. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánkban a 2008/2009-es tanévben teljes körűen bevezettük az elektronikus naplókat (haladási és osztályozó). Ezzel együtt lehetővé tettük a szülők és tanulók számára az érdemjegyek elektronikus (WWW, e-mail, SMS) követhetőségét. Iskolánk több rendszer megvizsgálása után egy jól bevált, ingyenes nemzetközi oktatási keretrendszer használata és bővítése mellett tette le a voksát. A győri Jedlikben az e-naplót a MOODLE e-learning keretrendszer mellé fejlesztjük, így az oktatás résztvevői nem csak egy e-naplót, hanem egy modern oktatási portált is használhatnak. A rendszert használók (tanár, diák, szülő, osztályfőnök) jogosultságuknak megfelelően a következő modulokat használják: Regisztráció-bejelentkezés, Személyes adatok megadása, módosítása, Tanórákra (kurzusokra) regisztrált diákok ellenőrzése, Haladási napló vezetése (képzési napok felvétele, módosítása, törlése, hiányzók felvitele, hiányzási statisztikák lekérése, Jegyek bevitele (felmentések, tantárgyi dicséretek), Szaktanári dicséretek/megrovások kezelése. Statisztikák., Osztályfőnöki modul, Anyakönyvi adatok felügyelete, Szülők tájékoztatása, Szülői értesítések bevitele, Hiányzások adminisztrálása. A JedlikMoodle-t az iskolánk honlapjáról, vagy közvetlenül a http://moodle.jedlik.eu címen érhetjük el egy Internet kapcsolattal rendelkező számítógép böngésző programja (InternetExplorer, Mozilla Firefox, stb.) segítségével. A felhasználók visszajelzései, ötletei, tanácsai alapján a rendszert folyamatosan fejlesztjük.

34

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KISFALUDY KÁROLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A feladatellátási hely neve: Általános Iskola, Tét A feladatellátási hely címe: 9100 Tét, Debrecen u. 3. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-561-022 A feladatellátási hely e-mail címe: kisfaludytet@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.kisfaludy-tet.sulinet.hu Intézményvezető neve: Boros Zoltán Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központban, 3. Kompetenciaterületek komplex fejlesztése projektpedagógia alkalmazásával a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központban Referenciaterület(ek) pontos neve: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ társult önkormányzatok által fenntartott intézmény, melynek intézményegységei: általános iskola, alapfokú művészetoktatás, valamint csak a székhelyintézménynél: művelődési ház, bölcsőde, helytörténeti gyűjtemény, városi könyvtár, logopédiai szolgáltatás, kábeltelevíziós szolgáltatás, helyi újság szerkesztése. Az intézmények mindegyike a Sulinet hálózat része, jól felszerelt iskolai és települési könyvtár is a nevelők és tanulók rendelkezésére áll. Az intézmény pályázati tevékenysége nagyon gyümölcsöző, számos nagy projekt megvalósításához sikerült forrásokat szerezni. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk az SNI tanulók integrált nevelését-oktatását egy komplex folyamatnak tekinti, amely fontosnak tartja a különböző együttműködési formákat, nemcsak intézményi, hanem társadalmi szinten is. Munkánk során építünk az együttműködésekre (fenntartó, más iskolák, szülői szervezetek, alapítványok, egyesületek). A minőségbiztosításban megismert PDCA ciklus járja át az egész folyamatot (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés-visszacsatolás). Konferenciákat szervezünk szakmai szervezetek bevonásával és az ott megismert új lehetőségeket ismertetjük a szülőkkel (Szülők Akadémiája). Tapasztalataink szerint az iskolák nehezen fogadják el és sok esetben nem is tudják, mit kezdjenek az ilyen gyerekekkel. A „jó gyakorlatunk” azt a folyamatot mutatja be, hogyan lehet megvalósítani az együttnevelést, a másság elfogadását, a differenciált tanulásszervezés módját, a tanulói – pedagógusi - szülői együttműködési módokat, az egyéni fejlesztési tervek elkészítési módját, azok megvalósítását, az árnyalt, személyre szabott értékelést. Az innováció tartalmazza az oktatási koncepciónkat, módszereinket, azokat az elemeket, amelyek hatással vannak az oktató-nevelő munkánkra. Az SNI tanulók fejlesztése biztosítja az esélyegyenlőséget, csökkenti a szociális hátrányokat. Az együttnevelés pozitívan hat minden tanulóra: a társadalomban sem elszigetelten élnek a sérült emberek, így a természetes élethelyzeteket együtt élik meg, erősödik bennük az empátia, tolerancia, megtanulják elfogadni a másságot. Az integrált nevelés folyamata erősíti a társadalmi mobilitást.

35

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KISFALUDY KÁROLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A feladatellátási hely neve: Általános Iskola, Győrszemere A feladatellátási hely címe: 9121 Győrszemere, Fő u. 27. A feladatellátási hely telefonszáma: 36-96-551-081, 36-20-9470-104 A feladatellátási hely e-mail címe: daltongyorszemere@gmail.com Az intézmény weblapja: www.dalton.hu Intézményvezető neve: Szöllősi Lászlóné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Iskolai innováció a Dalton-tervvel, 1. Innovációs csomag a hatékony együttnevelésért, az iskolai agresszió visszaszorításáért, 2. Tanári együttműködésen alapuló iskolai Dalton-projekt a farsangi ünnepkörről Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Munkánkban hangsúlyos szerepet kap a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, tanulási kudarcnak kitett, és a részképesség zavaros gyerekek integrált oktatása. E speciális feladatok személyre szabott oktatási módszereket és ezekhez illeszkedő értékelési eljárásokat kívánnak. Célunk minden tanuló fejlesztése a saját képességeihez mérten, a saját tempójában. Fontosnak tartjuk az újító szándékú pedagógiai munkát (Dalton koncepció, HEFOP-képzések, team-munka). A nevelőtestület folyamatos képzésekkel biztosítja szakmai kompetenciáinak bővítését. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A referenciaterülettel kapcsolatos innovációs tevékenységünk: - Tantárgyi/komplex Dalton-penzumok: A Dalton-terv minden tanuló fejlesztését célozza meg, az átlag fölötti, illetve átlag alatti képességekkel rendelkezőket is beleértve. A Dalton-terv „lelke” a penzum, olyan feladatokkal, amelyek a tanulók kreativitását igénylik, önálló tanulói kísérletekre ösztönöznek, vagy a számítógép és az internet használatát helyezik előtérbe. Az egyéni munkatempónak, a feladatok közti választási lehetőségnek fontos szerepe van az önismeret fejlesztésében. Felerősödik a szociális érzékenység és a felelősségvállalás, már nemcsak az egyéni siker fontos, a tanulók egy másfajta sikerélményt is megtapasztalnak: a társak segítésének örömét. - Innovációs csomag: Alapját a Dalton-pedagógiában alkalmazott penzum képezi, amely kötelező elemként bővül a kooperatív, a tevékenységközpontú, a differenciáló és a projektoktatás elemeivel; hangsúlyt fektet a kommunikációs és konfliktuskezelő gyakorlatokra, az ellenőrzés és értékelés változatos formáinak alkalmazására. - Dalton-minipenzum: Feladatok/részfeladatok/tevékenységek/folyamatok megvalósítási fázisokra bontott modellje, alkalmas az egyszerű tevékenységek modellezésétől egészen az összetett, egyéni problémamegoldást igénylő feladatok bemutatásáig.

36

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

- Iskolai Dalton-projekt: Célja a csoport- és személyiségfejlesztés, a kommunikáció fejlesztése közös cél érdekében végrehajtott feladatokon, a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás fejlesztése,  tanuló-tanuló/ tanár-tanár/ tanár-tanuló/ iskola-szülő kooperáció fejlesztése. -Dalton-mérési anyagok vizsgálata, továbbfejlesztése; új mérési anyagok fejlesztése, kipróbálása. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az új típusú felsőoktatási gyakorlóhely-referenciaterület előzménye a NYME Apáczai Csere János Főiskolai Karral való szakmai együttműködés. Tanító jelöltek több alkalommal iskolánkban teljesítették a kötelező hospitálásokat, tanítási gyakorlatokat. Megismertettük velük az intézményi dokumentumokat, és szakmai munkánkat. Az együttműködés keretében a NYME Apáczai Csere János Főiskolai Kar vezetői és munkatársai támogatást nyújtanak a munkánkhoz: oktatóik és hallgatóik részt vesznek a Dalton-rendezvényeken, egy hallgató Dalton-témában készítette el szakdolgozatát a győrszemerei Dalton-pedagógusok szakmai felügyelete mellett. A NYME Apáczai Csere János Főiskolai Kar és a Klagenfurti Egyetem közös projektjének részét képezték a pedagógusaink által összeállított penzumok. Referenciaintézményként részvételi lehetőséget biztosítunk partnereink számára szakmai programjainkon, bevonjuk partnereinket az innovációs munkába. Nemzetközi kapcsolatainkat a partnerkapcsolat szolgálatába állítjuk.

37

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely címe: 9024 Győr, Szent Imre út 33. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-510-600 A feladatellátási hely e-mail címe: kolcsey_isk@kolcseysuli.hu Az intézmény weblapja: www.kolcseysuli.hu Intézményvezető neve: Jámbor László Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Az iskola névadójához kapcsolódó hagyományrendszer működtetése, 2. Ökoiskola a város szívében Referenciaterület(ek) pontos neve: Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont” Az intézmény rövid bemutatása:

A győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 82 év tapasztalataira építve színvonalas oktató, nevelő tevékenységet folytat. Fő feladatunknak tekintjük a gyerekek személyiségének sokoldalú alakítását, az alapkészségek elsajátításán túl a személyre szabott fejlesztést. Az intézmény továbbtanulási mutatói és az országos kompetenciamérési eredményei kiemelkedően magasak, így iskolakoncepciónk tehetségfejlesztés. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelv kompetenciára és a művészeti nevelésre. 2010 decembere óta regisztrált tehetségpont iskolánk.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A jó gyakorlat legfőbb célja, a tanulók személyiségének pozitív változása. Ennek érdekében a nemzeti évfordulókat méltóképpen megünnepeljük, erősítjük a tanulók magyarságtudatát. Ez hozzájárul a saját iskolájuk arculatformálásához. A Kölcsey-hét, az iskola névadójához kapcsolódó jó gyakorlat része, amely egy hetes ünnepségsorozatból áll. Hagyományos órakeretben, valamint a tanórai kereteket felbontva valósul meg. Ezért érdemes témahét vagy projekt keretében megszervezni. Városi szintű helyesírási, helytörténeti, népdaléneklési versenyeken és rajzpályázatokon mérhetik össze tudásukat a tehetséges tanulók. Intézményünkben több olyan szakkör is működik, amelynek célja a tehetségfejlesztés és ezek a szakkörök nyitottak a város más iskoláinak tanulói számára is. Több éve együttműködünk a győri Talentum Műhellyel, tanáraink számára a tehetségfejlesztés érdekében továbbképzéseket szervezünk (2010 november Gazdagító programok). 7-18 éves általános és középiskolai korosztály számára javasoljuk a jó gyakorlatunkat. Olyan intézményeknek ajánljuk, akik névadójuknak a magyar tudomány, művészet és kultúra kiemelkedő személyiségét választották, és az ő szellemiségük megismertetése humán és reál tantárgyak keretében kiemelt feladat. Ez a tevékenység az iskolához és a nemzeti értékekhez való kötődést erősíti. A Jó gyakorlatunkhoz feladatbankot és dvd-t tudunk biztosítani.

38

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9011 Győr, Vajda János u. 25. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-518-383 A feladatellátási hely e-mail címe: igazgató@moricz-gyor.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.moricz-gyor.sulinet.hu Intézményvezető neve: Kotrics Andrea Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Az én iskolám mindig zöldebb” - Zöld Iskola Program, 2. MESEVILÁG -„Én is tudok olvasni, írni számítógéppel!”, 3. Digitanoda Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk 1960-ban kezdte meg működését Győrszentivánon, majd 2008-ban környezetvédelmi, energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve felújították. Jelenleg 206 gyermek tanul a családias légkörű, gyermekközpontú, demokratikus, gyönyörű zöld környezetben lévő Ökoiskolában. A pedagógusok szívesen és eredményesen alkalmaznak interaktív módszereket és IKT eszközöket. Hagyományos rendezvényeink és szakköreink sokrétűek a gyerekek tág érdeklődési körének megfelelően és elsősorban a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltését szolgálják. Befogadó intézményként eredményesen foglalkozunk a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és tehetséges tanulóinkkal. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk 2009 óta Ökoiskola. 2007-ben kidolgoztuk saját környezetvédelmi programunkat. A Zöld Iskola Program egy tudatosan tervezett, hosszabb távú program a környezettudatos magatartás, környezetért felelős életvitel kialakítására; a fenntartható fejlődés megismertetésére, elfogadtatására; a természetet, az embert, az épített és társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer kialakítása, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását. A program tanórán, tanórán kívüli és iskolán kívüli interaktív tevékenységekben valósul meg. Több tudomány összekapcsolásával különböző kompetenciaterületeket és műveltségterületeket fejleszt. A környezeti problémák általában globálisak, mégis a helyi jellegből kiindulva nevelünk együttműködésre, felelősségvállalásra, egymás és a természet tiszteletére, példamutatásra. A program bármely környezetben lévő iskolában, különböző életkorú gyermekekkel, sokféle bevonható partnerrel és támogatóval már rövid távon is eredményesen működtethető. A ZIP munkacsoport 3 éves akcióterve és éves munkaterve alapján dolgozunk. Az elvárt és a megvalósult eredményeket értékeljük, továbbfejlesztjük. Néhány megvalósult és folyamatos tevékenység: tanösvény létrehozása és karbantartása, erdőtisztítás, szelektív hulladékgyűjtés, parkosítás, kirándulás, kerékpártúra, gyalogtúra, vetélkedő, filmvetítés, előadás, konferencia, versenyeken és pályázatokon való sikeres részvétel, kísérletek, madáretető készítése és madárvédelem, madárgyűrűzés, iskolakert, projektek, üzemlátogatás, terepgyakorlat…

39

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, KIMLE
A feladatellátási hely címe: 9181 Kimle, Fő út 102. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-228-031 és 06-96-572-032 A feladatellátási hely e-mail címe: iskola@kimle.hu és igazgato@kimle.hu Az intézmény weblapja: www.kimlesuli.blogspot.com Intézményvezető neve: Nagyné Andirkó Julianna Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Szorobán használata tanórákon, 2. Feladatgyűjtemény az Állatok közelről és távolról c. kiadványhoz, 3. Reneszánsz projektnap, 4. Reneszánsz ebéd Mátyás király udvarában Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánkat Kimle és Károlyháza községek tartják fenn. Horvát és a német nemzetiségi nyelvet oktatunk. Iskolánk innovatív intézmény, rendszeresen vesz részt pályázatokon, így ismertük és vezettük be a kompetencia-alapú oktatási programot. A 2006-ban indult projekt sok tekintetben szélesítette látószögünket, mind az új módszerek, mind pedig a modern eszközök tekintetében. A tankönyvek, munkafüzetek mellett interaktív táblákkal, laptopokkal, interaktív tananyagokkal is felszerelhettük iskolánkat. A számítógépek mellett működik digitális nyelvi labor is. A nyelvtanulást külföldi iskolákkal való kapcsolatfelvétellel segítjük, így sikerült egy Pozega városában (Horvátország) működő iskolával közelebbi kapcsolatba kerülnünk. Pályáztunk a Comenius Iskolai Együttműködések Multilaterális programjára 2011-ben. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Jó gyakorlatunkat a „Szorobán használata tanórákon” 18 éve alkalmazzuk. Sok gyermek szerette meg vele a számok világát és alapozta meg ennek segítségével matematikai tudását. Legszembetűnőbb haszna a szóbeli számolás terén mutatkozott. A szorobán kiválóan alkalmazható a tízes számrendszer felépítésének szemléletes bemutatására, valamint a számok képi megjelenítésére. Lehetővé teszi, hogy lépésről-lépésre lássák a gyerekek a számolás folyamatát. További gyakorlati előnye még, hogy a nagy számok, a tizedes törtek, a mértékegységek átváltásának szemléltetésére is alkalmas. Másik jó gyakorlatunk a „Reneszánsz projektnap” ötlete a Reneszánsz Év rendezvénysorozathoz kapcsolódik. Egy tanítási napra vonatkozó feladatsorok leírását és szervezési feladatait tartalmazza. A feladatok differenciáltak alsós – felsős szintre, megoldásukhoz nagyobb létszámú (10 fős) csoport szükséges. A csoport maga osztja be az összetett feladatok megvalósításához a tagok tevékenységeit, így segíti a teammunka, szociális kompetenciák fejlődését. Minden feladat egy-egy produktum elkészítésével zárul, ami már egyfajta ellenőrzést, visszacsatolást jelent. A végén előadható jelenetek, kiállítható képek, dalok, táncok, ételek készülnek. Továbbfejlesztése e projektnek a történelem órára készült „Lakoma Mátyás király udvarában” című jó gyakorlat és a fejlesztés alatt álló „Görög istenek lakomája” című projektóra-sorozat. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A második referenciaterületre iskolánk a horvát és a német nemzetiségi nyelv oktatása révén pályázik, ugyanis e nemzetiségi nyelveket egyszerre oktató általános iskola nagyon kevés van. Így szeretnénk felsőoktatási gyakorlóhellyé válni a kívánt referenciaterület segítségével, hogy a nemzetiségi tanítói végzettség megszerzéséhez kevés gyakorlati lehetőséget nyújtó általános iskolák mennyisége növekedhessen. Több végzős kolléga jelentkezett hozzánk gyakorlatra, így e téren személyes tapasztalataink is vannak.

40

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA
A feladatellátási hely címe: 9400 Sopron, Zsilip u. 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-99-311-689 A feladatellátási hely e-mail címe: gyakovoda2@nyme.hu Az intézmény weblapja: www.la.nyme.hu Intézményvezető neve: Kozák Tamásné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. First words in English - Első angol szavak, 2. Kompetencia elvű óvodai nevelés: játékkal,mesével, néphagyományőrzéssel, kreativitás fejlesztéssel, 3. Siebenschritt - Hétlépés Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Óvodánk folyamatosan megújul mind tárgyi, mind szakmai téren. Modern, korszerű, szándékban és körülményekben befogadó intézmény vagyunk minden kisgyermek számára. A gyermeki jogok tiszteletben tartásával biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, gondoskodást. Nevelési programunk megvalósításában az óvoda minden alkalmazottja kooperatívan vesz részt. Az óvoda célkitűzéseit/eredményeit csak pedagógusainak hatékony együttműködése mellett tudja megvalósítani, ezért nagy hangsúlyt fektet a team munkára. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az Óvodai életmódszervezés a kreatív személyiségfejlesztés célkitűzésével elnevezésű nevelési programunk játékközpontúságát, szellemiségét és szemléletmódját megtartva, építettük be a kompetencia programcsomag elemeit mindennapjainkba. Ezen program alapvetései, alapelvei a nevelésben szereplő szervezeti keretek, az alkalmazott munkaformák, a tevékenységközpontúság, a tapasztaláshoz, tapasztaltatáshoz juttatás is mind összecsengenek gyermek és személyiségközpontú pedagógiánkkal. A különbözőségekből igyekeztünk megragadni azokat a pozitív elemeket, melyek alkalmazásával frissíthetjük a csoport tevékenységrendszerét. A komplex fejlesztési tervek felosztása a 4 magyar őselem jelképrendszerét követi - levegő, tűz, víz, föld - mely számunkra a népi kultúra és hagyományőrzés újszerű megközelítésének lehetőségeit mutatja. A programcsomag hatására az óvodai nevelés valamennyi területén - zenei nevelés, hagyományápolás, a bábjáték, játéktevékenység stb. - is kínálkozik fejlesztési lehetőség. Hangsúlyozza a differenciált és célirányos fejlesztést, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében hiánypótló útmutatást ad. Kiemelten kezeli az óvoda - iskola átmenetet. Újdonság a fejlesztési tervek, javaslatok fejlettségi szintek, képességfajták szerinti felosztása, melyben az eltérő fejlődésű gyermekekre, az „átlagosakra” és a tehetséges, kiemelkedő gyerekekre gondolva valósulhat meg a differenciált gyakorlat. „Rozmaringos” gyermekeink érdeklődőek, kíváncsiságuk, tevékenykedési vágyuk határtalan. Minden tevékenységben aktívak. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A nevelési munkát kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel), a kisebbségi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, különösen a gyermekek nyelvi kultúrájának fejlesztésére a hagyományápolás terén. Gyakorlóóvoda lévén szoros kapcsolatunk van a következő felsőoktatási intézményekkel: NYME nemzetiségi szakirány-tanszék; NYME német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók valamint szoros kapcsolatot ápolunk a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolával; Testvériség soproni nemzetiségi néptáncegyüttessel. Továbbra is szeretnénk hatással lenni, és gyakorlati tapasztalatot adni a felsőoktatásban tanuló pedagógushallgatóknak. Az óvodai munka egészébe kívánjuk őket bevezetni.

41

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 2-4. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-516-760 A feladatellátási hely e-mail címe: gyakorlo@atif.hu Az intézmény weblapja: www.nyme.hu Az Intézményvezető neve: Dr. Varga József Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Mancsos projekt” - a tanuláshoz szükséges részképességek alapozása (1. osztály), 2. „Miénk az iskola! -Diákkampány, diákpártok, diákdirektor-választás”, 3. „Ne bánts!” - az erőszakmentes iskola programja, 4. „Nyit a varázsláda! - Nagycsoportos óvodások az iskolában”, 5. „SUDOKU mánia” - versenyszervezés a játék népszerűsítésére, 6. Az IKT eszközök tanórai alkalmazásának módszertani alternatívái, 7. Újszerű tanulásszervezés a gyakorlatban Referenciaterületek pontos neve: 1. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő, 2. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A gyakorlóiskola története párhuzamos a győri tanítóképzés történetével. 2004ben, az iskolaépület fennállásának 110. évfordulóján az iskola felvette Öveges Kálmán nevét, s az aulában felavatta Öveges Kálmán szobrát. A magas létszám, a tantervi változások, a fenntartói és szülői elvárások új és új feladatok elé állítják mind a tanítóképzést, mind pedig a gyakorlóiskolát. Nevelőink ezeknek a magas elvárásoknak mindenben igyekeznek megfelelni: felkészültségük, szakmai kultúrájuk magas szintű. Az itt tanítók élményt, mértéket, modellt jelentenek mind a tanulók, mind pedig a pedagógusjelöltek számára. A referenciaterület és a hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A gyakorlóiskolai funkcióból fakadóan az iskolánkban folyó munkát magas módszertani kultúra jellemzi. Ennek megtartása érdekében a legkorszerűbb eszközökkel és eljárásokkal folyik a tanítás. Ennek egyik meghatározó eleme az info-kommunikációs eszközök sokoldalú alkalmazása a tanítás korszerűsítése céljából. A tantestület részt vett 30 órás táblakezelői tanfolyamon, magunk szerkesztjük az egyes órákhoz kapcsolódó digitális feladatokat. Keressük az aktívtábla alkalmazásának módszertani alternatíváit. Az iskola rendelkezik egy digitalizált, on-line hozzáférést biztosító tanteremmel is, ahonnan (megfelelő hozzáférési kóddal) interneten is megtekinthetők a bemutatóórák.

42

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

PANNONHALMA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely neve: Radnóti Miklós Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-554-001 és 06-20-468-56-16 A feladatellátási hely e-mail címe: igazgato@pannonhalmaiskola.hu Az intézmény weblapja: www.pannonhalmaiskola.hu Intézményvezető neve: Koziczné Kele Ildikó Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Lépj okosan a környezetért! - „ÉLŐ” társasjáték egy ÖKO-iskolában, 2. Énekkari innovációs program a XXI. század általános iskoláiban és alapfokú művészetoktatási intézményeiben, 3. Differenciált egyéni képességfejlesztés saját mérés-értékelési rendszer segítségével Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely, 2. Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely, 3. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk nevelőtestülete évek óta olyan programok, szakmai műhelymunkák alkalmazásán dolgozik, amelyek segítenek tanulóink motivált munkavégzéséhez, gyakorlati tudásához, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek, képességek kialakításához, sikerélményhez, és majdan hasznos munkavégzéshez, hogy az életben a helyét megtalálni képes fiatalokká, felnőttekké váljanak. Iskolánk sok pozitív visszajelzést kapott az elmúlt időben, hogy az út, amelyen járunk, jó. Ezt szeretnénk folytatni, a pannonhalmi kistérség iskoláinak és távolabbi intézményeknek megmutatni tevékenységünket, kistérségi régiócentrummá válni, hálózatos együttműködéssel tapasztalatot átadni és kapni. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk 2005 óta az Ökoiskola cím birtokosa. Városunk a több mint ezeréves bencés apátság lábainál helyezkedik el, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részeként. Kiemelt feladatnak tartjuk a természettudatos magatartás kialakítását a fenntartható fejlődés érdekében. Ennek a tevékenységnek a részeként kidolgoztunk egy ÖKO- programot, melyet minden évben megvalósítunk. Célunk, hogy tanulóinkban és a település lakóiban kialakuljon a felelősségteljes magatartás a környezet védelmében. Az általunk kidolgozott program épít a tanulók érdeklődésére, önálló tevékenységére, motiváló elemeket tartalmaz. Bevonjuk a település civil szervezeteit, a szülőket és a lakosságot. A tevékenységek kapcsán nemcsak az együtt végzett munka öröme érezhető a résztvevőkben, hanem a regionális versenyeken is az összefogás segített jobb eredmények elérésére.

43

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünkbe sok olyan tanuló jár, aki szociális és társadalmi értelemben „hátrányban” van a többiekkel szemben. Az énekkari munkában kiemelt szerep jut a tehetséges gyermekek felfedezésére és fejlesztésére. (Függetlenül attól, hogy a diákot otthonában milyen anyagi, társadalmi közeg veszi körül.) A szülők ünnepségeken, kórushangversenyeken való részvétele a tanulók értékrendjének formálását és zenei nevelését is segíti. A tanítási órákon és a tehetségfejlesztő foglalkozásokon kívül hangversenyek, rendhagyó énekórák, zenei vetélkedők keretében lehetőséget biztosítunk tanulóinknak ahhoz, hogy a művészi előadások motiváló hatással legyenek mindennapi munkájukra, példaképként szolgáljanak számukra. Célunk, hogy általános iskolánkban és alapfokú művészetoktatási intézményünkben a gyermekkari munkán keresztül a megvalósító intézmény és annak környezete is részese legyen a muzsika és az éneklés örömének. Célunk továbbá, hogy az énekkari munkát színes, kapcsolódó tevékenységekkel, hangszeres zenével, zeneszerzéssel, a zeneiskolai nevelés struktúrájával integráltan hasznosítsuk tanulóink számára. Élményekkel, eredményekkel motiváljuk tanulóinkat. A komplex zenei nevelés nagymértékben hozzájárul tanulóink készségeinek és képességeinek fejlesztéséhez is. Az alacsony ének-zene óraszám ellenére az általános iskoláknak olyan „jó gyakorlatot” ajánlunk, amely új módszertani és innovációs lehetőségekkel az adott intézményben képes újrateremteni az éneklési kultúrát.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk 2006 óta alkalmazza saját Integrációs Pedagógiai Rendszerét. Célunk a sokszínű tanulói összetétel miatt a „Minden gyerek tehetséges valamiben” és az „Egyenlő esélyt mindenkinek!” elvek betartásával olyan tanulói környezet, szakmai-módszertani háttér, foglalkoztatás, mérés-értékelési rendszer használata, amely minden tanulónak biztosítja a képességei szerinti fejlődés lehetőségét, a hátrányok kompenzációját. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a kompetencia-mérések eredményének további javítására. Az általunk bevezetett és alkalmazott IPR rendszer minden kompetenciaterület fejlesztését egyaránt szolgálja, de a szövegértési-szövegalkotási kompetencia, a szociális-és környezeti kompetencia és a matematikai kompetencia fejlesztése kiemelt szerephez jut. Saját mérés-értékelési rendszert dolgoztunk ki, amelynek segítségével már 2. osztálytól tehetségfejlesztő foglalkozásra irányítjuk azokat a tanulókat, akiknek a mérések alkalmával tehetsége azonosításra került. Ez a program a felső tagozatban különböző versenyekre való felkészítéssel, középiskolába készülőknek ajánlott felkészítésekkel egészül ki. Az integráció segíti a tanulók egyéni képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését. A tanórán tanult kooperáció megkönnyíti az iskolai és a későbbi partnerkapcsolatok alakulását, a munkaerőpiacon való megfelelést. Az IPR alkalmazása széleskörű együttműködést kíván meg. Rendszeres kapcsolatot ápolunk a kisebbségi önkormányzattal, a civil szervezetekkel. A tanulók háromhavonkénti szöveges értékelése a szülőkkel való együttműködés egyik fontos lehetősége.

44

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely címe: 9028 Győr, József Attila út 4. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-412-313 A feladatellátási hely e-mail címe: info@rado-gyor.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.radoiskola.hu Intézményvezető neve: Reiger Andrea Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Érted(?) Vagyok!-feladatgyűjtemény beszédészlelés, beszédértés fejlesztésére, módszertani segédlet pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, 2. „Szer-telenül” - Drogprevenciós program tanulásban akadályozott tanulók számára, 3. Protetikus környezet kiépítése autizmussal élő gyermekek részére a többségi óvodákban Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: 1. Általános iskolai egység: Tanulásban és értelmileg akadályozott, autista tanulók, valamint ép értelmű, nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő gyermekek nevelése-oktatása. 2. Módszertani intézményi egység: Önkormányzati intézményekbe járó gyermekek beszédhiba javítása. Gyógytestnevelés biztosítása. SNI gyermekek/tanulók integrált fejlesztése. Szakmai tanácsadás. 3. Felsőoktatási gyakorlóhely: Tanulásban akadályozott és logopédia szakos főiskolai hallgatók gyakorlatvezetése. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: 2005 szeptember 1-jétől az általános iskolai egységünk mellett gyógypedagógiai módszertani intézményegységünk is létrejött. A többségi intézmények beszédhibás gyermekeinek/ tanulóinak logopédiai ellátását, valamint az integrált nevelés-oktatásban részesülő SNI gyermekek gyógypedagógiai megsegítését öleli fel új intézményegységünk. 2010/2011-es tanévtől első osztályos ép értelmű, nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő tanulók részére logopédiai osztályt indítottunk. A 2009/2010-es tanév végétől megkezdtük referencia-intézményi tevékenységünk kialakítását. Három jó gyakorlatot tettünk közzé az interneten.

45

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

1. Érted(?) Vagyok! Feladatgyűjtemény a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztéséhez Kézikönyvünk játékos feladataival négy éves kortól a beszédészlelési és beszédmegértési rendszer hierarchikus felépítését követi. 2. „Szer-telenül” Drogprevenciós program, tanulásban akadályozott tanulók számára Tanulásban akadályozott tanulókkal közvetlenül drogprevenciós tevékenységet folytató szakemberek számára 10 órás intenzív tréninget szervezünk. 3. Protetikus környezet kiépítése autizmussal élő gyermekek részére a többségi óvodákban Jó gyakorlatunk célja, hogy a protetikus környezet kiépítése által az óvodáskorú autizmussal élő gyermekek integrációját megkönnyítsük a fogadó többségi óvodákban. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Felsőoktatási gyakorlóhelyként három felsőoktatási intézménnyel kötöttünk már együttműködési megállapodást. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, valamint logopédiai tanár és terapeuta szakos (nappali és levelező tagozatos) hallgatók számára kívánjuk biztosítani a lehetőséget szakmai gyakorlatukhoz. Közoktatási és klinikai összefüggő szakmai gyakorlatukat végezhetik intézményünkben a jelentkezők. A hospitálások után a gyakorlatvezetők felkészítésével tanórák és foglalkozási órák megtartásával teljesítik a főiskola által előírtakat. Új típusú kompetencia alapú, egyéni képességet figyelembe vevő nevelő-oktató munka bemutatásával és erre való felkészítéssel kívánjuk biztosítani a leendő gyógypedagógusok szakmai képzését.

46

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA – DEUTSCHE NATIONALITÄTENSCHULE ÖDENBURG
A feladatellátási hely címe: 9400 Sopron, Fenyő tér 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-99-510-232 A feladatellátási hely e-mail címe: snnaidno@gmail.com Az intézmény weblapja: http://fenyoter.sopron.hu Intézményvezető neve: Barilichné Tóth Rita Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Bräuchewächter in Wandorf – Hagyományőrzők Bánfalván, 2. Jó iskola – jó könyvtár – kompetenciafejlesztés az iskola könyvtár segítségével Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk Sopron kertvárosában található, nyolcosztályos általános iskola, évfolyamonként 3-4 osztállyal. Profilunk a nemzetiségi német nyelvoktatás. A hagyományápolás mellett figyelünk az intenzív, kommunikációra épülő nyelvtanításra. A magasabb számú nyelvi órákon kívül ezt segíti a csoportbontás, külföldi partneriskolákkal való együttműködés, nyelvi táborok, diákcsere program. Jól felszerelt, korszerű könyvtárral, sportpályával, tornateremmel, informatikateremmel, tágas udvarral rendelkezünk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk története arra kötelez bennünket, hogy őrizzük Sopron és szűkebb környezete múltját, nemzetiségi hagyományait, erősítsük a német származású diákjaink identitástudatát. Ezeket a célokat szolgálja egyik jó gyakorlatunk: Bräuchewächter in Wandorf – Hagyományőrzők Bánfalván. A témahét célzottan a Volkskunde tartalmainak hatékonyabb elsajátítását, elmélyítését szolgálja. Kiemelten biztosít lehetőséget a szociális, életviteli és környezeti, az önálló tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésére. A foglalkozások tevékenységközpontúak, a diákokat a megfigyelésre, felfedezésre ösztönzik, ezzel fejlesztve a kulcskompetenciákat. Fontosnak tartjuk azt is, hogy diákjaink alkalmazzák a megszerzett tudást a mindennapokban. Ne részterületeket lássanak, hanem ismereteiket összefogva képesek legyenek feladatokat megoldani, új ismeretekhez, információkhoz jutni, etikusan használni azokat. Az ismeretszerzés során tevékenykedjenek együtt, nyújtsanak és kérjenek segítséget. Alakuljon ki bennük a tanulás igénye, amit ne tehernek érezzenek, hanem az új megismerésének vágya motiválja őket. A tanórák és az iskola könyvtárhasználati programja mellett más keretek között is igyekszünk mindezt megvalósítani. A Jó iskola – jó könyvtár című jó gyakorlatunk a könyvtári programok során szinte minden kompetenciaterületet érint, integráltan fejleszti azokat. Négy fő programhoz kapcsolódó rendezvények, játékos feladatok, vetélkedők során valósítjuk meg a fenti célokat.

47

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely címe: 9154 Mosonszentmiklós, Táncsics utca 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-564-469 A feladatellátási hely e-mail címe: iskola@mosonszentmiklos.hu Az intézmény weblapja: www.mosonszentmiklos.hu Intézményvezető neve: Héczné Tóth Mária Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Tanulásmódszertan - Oroszlány Péter nyomán, 2. 8. osztályos záróvizsgák, 3. Szigetköz gyöngyszemei Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk a község egyetlen iskolája. Tantestületünk rendszeresen pályázik. Részt vettünk a NYDROP pályázatán, a TÁMOP 3.1.4-ben, a TIOP 1.1.1/09 „Laptoppal a topon” címmel, a TIOP 1.1.1/07, Híd a digitális világba címmel. Sokrétű tevékenységünket az alábbiak jellemzik: alapfokú nevelés, oktatás a 8 évfolyamos általános iskolában, minősített művészeti oktatás zene, tánc és képzőművészet ágakon, néptánc oktatás. Képzőművész tanszakunkon 16 tanuló öregbíti hírnevünket. 1995 óta integráltan oktatunk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Jó gyakorlatunk „Tanulásmódszertan- Oroszlány Péter nyomán” fejlesztési követelményei: A tanuláshoz való megfelelő viszony formálása. A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása. A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, eljárások kialakítása, gyakorlása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése, a figyelem iskolázása, a beszéd fejlesztése. A olvasás fejlesztése jó szövegértéssel, néma értő olvasással, dinamikus olvasás elnevezésű olvasásfejlesztő program használatával. Az emlékezeti képesség fejlesztése, a lényeg kiemelése, a gondolkodás fejlesztése. A tanítási stratégiáról és óratervről: Négyszer 10 órás epochában dolgozunk. Az ellenőrzés, értékelés módja: azonnali szóbeli visszajelentés; nincs osztályzás; időszakos teljesítménymérések,; félévenként szöveges, írásbeli értékelő. A személyi és tárgyi feltételekről: Elengedhetetlen a tanári felkészültség és elkötelezettség. A tanulás tanítása általános pedagógia, bármely szakos tanár felkészülhet tanítására. Célravezető, ha a tantestületen belül szakmai műhelyek alakulnak, például az egy osztályban tanító tanárok módszertani műhelye. Elegendő, ha osztályonként 1-2 tanár dolgozik együtt, ideális esetben az osztályfőnök vezetésével. A tanulásmódszertani órákon tanultakat minden tantárgy – a maga sajátosságainak megfelelően – használatba veszi és gyakoroltatja. Az ideális osztálylétszám a tanulásmódszertan tanítására 10-12 fő.

48

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9011 Győr, Váci Mihály u. 1-3. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-96-523-193 A feladatellátási hely e-mail címe: vaciti@vacim-gyor.sulinet.hu Intézményvezető neve: Kőszegi-Németh József Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Nem félünk a matektól” – Matematika a Dalton-pedagógiával, 2. „Tanulási tempó párbaj/párban.”, 2. A tanulási képességek fejlesztése Dalton-pedagógia segítségével, 3. Kalandtúra Dalton-pedagógiával olvasási órán, 4. Szövegértés fejlesztése öt lépcsős olvasástechnikával, 5. Dalton Pedagógia segítségével. Referenciaterület pontos neve: A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Győrszentiváni 120 éves iskolánk az „előminősített referencia intézmény” címet elnyerve, a nyugati régióban - tíz átadandó „jó gyakorlatával” - a megújulás élére állt. Tevékenységünk főbb jellemzői: nevelés, személyiségformálás; hagyományos magyar pedagógia újjáélesztése; mai oktatási módszerek sokszínű alkalmazása; személyre szabott oktatás; tanulói önállóság, felelősségvállalás; munkaerőpiacon alkalmazható tudás; délutáni foglalkozások gazdag kínálata; hagyományőrző magyarságtudat A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: 1. Nem félünk a matektól! A Dalton-módszer segít megszerettetni a matematikát azokkal is, akik kevésbé érzik reál beállítódásúnak magukat. A matematika mindenki számára érthetővé és élvezhetővé válik a penzumos tanórákon, mely az egyéni haladás/vagy csoportban munkálkodás lehetőségét kínálja tanulóinknak. 2. „Tanulási tempó párbaj/párban” E Dalton modell a tanulási képességek fejlesztését a tanulók közti együttműködés ösztönzésével éri el. A tanulás hatékonyságát az egyéni haladási tempóval biztosítjuk, egyéni és páros munka váltakoztatásával. A tanár által írt penzum a tananyagot kompetenciákra bontja, differenciáltan megtanulhatóvá rendezi, és tartalék feladatot kínál fel a gyorsabban haladóknak. 3. Kalandtúra Dalton- pedagógiával olvasás órán A Kalandtúra- Dalton modell egy tanulásszervezési forma, mely a tanulók cselekvő aktivitására épül, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. A tanulási folyamat átszervezésével a tanulók aktívvá, és érdekeltté válnak a tanulásban, mivel különböző színtereken tanulásra ösztönző tevékenységek sorában vesznek részt. 4. Az öt lépcsős olvasás Dalton-pedagógia segítségével Az öt lépcsős módszer a szövegértő olvasás fejlesztése mellett könnyebbé teszi az önálló tanulás lépéseinek elsajátítását is. Kitűnően fejleszti a kulcskompetenciákat, lényeglátást, logikus-, problémamegoldó gondolkodást. Csapatban megerősödik felelősségvállalásuk, emellett az együttműködési-, és az interperszonális kompetenciáik is fejlődnek.

49

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

VAS MEGYE INTÉZMÉNYEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ŐRISZENTPÉTER
A feladatellátási hely címe: 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-428-011 A feladatellátási hely e-mail címe: iskola@altisk-opeter.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.oriskola.hu Intézményvezető neve: Horváth László Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Intézményi belső diagnosztizáló rendszer a tanulási zavarok szűrésére, 2. „Te is nyerhetsz!” Kistérségi tanulmányi verseny anyanyelv és matematika tantárgyakból 3-4. osztályosok részére, 3. Művészeti tárgyú matematikai feladatok és mozgóképkultúra matematika szakkörön Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Az Általános Iskola Őriszentpéter az Őrség központi településén található. Tizenegy fenntartó önkormányzat gyermekei járnak intézményünkbe. 1998 óta fokozott figyelmet fordítunk a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felismerésére és problémájuk megoldására. 2005 óta eredményesen veszünk részt HEFOP, ROP, TIOP, TÁMOP pályázatokon. A pedagógusok a kulcskompetenciákat fejlesztő programok, a kompetencia alapú oktatás és befogadó nevelés érdekében több szakirányú továbbképzésen vettek részt. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünkben a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programok átfogó alkalmazására törekedünk. 2009 óta a szövegértés-szövegalkotást és a német nyelvet a kompetencia alapú oktatás új módszereit alkalmazva tanítjuk. A rajz és technika tantárgyakat együtt tömbösítettük. Évek óta szervezünk témahetet, több hetet meghaladó projekteket, osztálykirándulásokat az ország különböző tájaira, nyári szakmai táborokat, tanulóink lehető legtöbb kulcskompetenciájának fejlesztésére. „Művészeti tárgyú matematikai feladatok és mozgóképkultúra matematika szakkörön” című jó gyakorlatunk lényege, hogy a különböző művészettörténeti korszakok képzőművészeti és építészeti alkotásaihoz kapcsolódó matematikai problémákat oldunk meg. Egyéni, kooperatív és páros munkaforma egyaránt szerepel tevékenységünkben. A gondolkodási képességek, következtető gondolkodás fejlesztésének egyik leghatékonyabb formájaként újszerű feladatokat oldunk meg. A feladatok közt gyakran szerepel térlátást igénylő probléma, melynek szemléltetését modellezéssel segítjük elő. A műalkotásokkal kapcsolatos feladatok megoldását segíti, hogy IKT eszközöket alkalmazunk, így fejlődik digitális kompetenciájuk is. A foglalkozások legspeciálisabb területe a filmkészítés. Matematikai feladathoz illeszkedő filmes forgatókönyvet hozunk létre, majd ez alapján elkészítjük a kisfilmet. A tanulók esztétikai, művészeti befogadó- és kifejezőképessége egyaránt fejlődik, mind a művészeti tárgyú feladatok megoldása közben, mind pedig a filmezéskor.

50

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk 1998 óta a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósítása érdekében teljes integrációban működik. Fokozottan figyelünk a különböző hátrányokkal küszködő csoportok fejlesztésére. A tanulóknak tanórai és szabadidős tevékenységek sokrétűségével biztosítjuk a kifejlesztett módszerek hatékonyságát. Iskolánk 2005 óta rendelkezik IPR stratégiával, és ebben az évben nyert az „Egyenlő esélyek biztosítása Őriszentpéter térségében élő hátrányos helyzetű tanulók számára”- című pályázaton. Bizonyított, hogy a tanulási nehézségek, zavarok előjeleinek pontos feltárása elengedhetetlen az eredményes fejlesztő munkánk felépítéséhez. „Intézményi belső diagnosztizáló rendszer a tanulási zavarok szűrésére” című jó gyakorlatunkban olyan megbízható helyi diagnosztikát dolgoztunk ki, mely a tanulási probléma feltárását segíti elő. A felmérés során egyértelművé válnak a háttérképességek hiányosságai, azok a módszerek és eljárások, amelyek befolyásolják a gyermek tanulási folyamatát. Az így kapott eredmények tudatában minden SNI tanulónknak differenciált, egyéni tanulásszervezést biztosítunk, így szükségleteiknek megfelelően történik a kulcskompetenciák fejlesztése. Egyénre szabott habilitációs – rehabilitációs foglalkozásokat tartunk, melyek kiemelt szerepet kapnak a szövegértés – szövegalkotás, matematika és a szociális kompetencia területeken. A gyógypedagógiában alkalmazott speciális eljárásokkal a képességek fejlődésének akadályozottságát, a képességzavarokat eredményesen csökkentjük.

51

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ISKOLA, TORONY
A feladatellátási hely címe: 9791 Torony, Petőfi u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-352-011 A feladatellátási hely e-mail címe: suli@altisk-torony.sulinet.hu vagy fulopi@altisk-torony.sulinet.hu Az intézmény weblapja: http://www.suli-torony.freeweb.hu/ Intézményvezető neve: Fülöp István Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Számítógépes matematikaoktatás, 2. Osztálytérkép Referenciaterület(ek) pontos neve: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény Az intézmény rövid bemutatása: Vas megye székhelyétől 7 km-re TORONY községben működik iskolánk. Torony, Dozmat községek által fenntartott, egyetlen alapfokú képzést nyújtó intézmény. Sok a hátrányos helyzetű tanuló, akik nem csak iskolai munkájukban szorulnak segítségre, támogatásra, hanem szociális területen is. A tanulók a környező falvakból autóbusszal jutnak el az iskolába. Jelenleg 8 osztály és 2 napközis csoport működik. Tanulólétszámunk 126 fő. A szakmai, pedagógiai munkát a munkaközösségek irányítják, jelenleg három működik: alsós, természettudományi és társadalomtudományi. A tantestület sok éves tapasztalatot felhasználó, jól működő, hatékony közösség. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Számítógépes matematikaoktatás: Mindannyian tudjuk, hogy az egy osztályban lévő gyerekek közötti különbségek az évek során radikálisan nőnek. Így az ismeretközpontú kimenet-szabályozásra építő iskola céljainak megfelelő és a „bevált” tanításszervezési módok és pedagógiai módszerek túlsúlyban történő alkalmazása nem vezethet eredményre az egyéni képességfejlesztés terén. A multimédia alkalmazásának lehetősége megváltoztatja az oktatást, színesebbé, érdekesebbé és hatékonyabbá teheti azt. Ezeken az órákon az osztály minden tagja saját képességének megfelelő ütemben dolgozik, munkájukról azonnali visszajelzést kapnak. A program kialakítása lehetővé teszi a változatos, egyéni fejlesztést. A matematika témaköreinek különböző szintű feladatait véletlenszerűen adja a program és sikeres megoldások után engedi magasabb szintre a tanulót. A 2x10 perces program befejezésekor értékeli az adott napi teljesítményt, míg negyedévente a kinyomtatott értékelő lapról értékelhető a tanuló teljesítménye. Ez a program a matematikai kompetencia hagyományosnak tekinthető komponensei közül a feladat- és problémamegoldás készségein, képességein túl a reakcióidő javítására és a figyelem tartósságának javítására is szolgál. Fontos a nyelvi fejlettség is, különösen az írott szövegek értésének képessége. Integrációs és képesség kibontakoztató munkaprogramunk és matematika oktatásunk egyik alappillérévé vált a számítógépes matematikaoktatás. Ideális terhelést kapnak az SNI- s és HHH- s tanulók is, akik egyenlő eséllyel kapcsolódnak be a tanórai munkába. A program alkalmas a délutáni gyakorlásra is. Tehetséggondozó szakkörön, felzárkóztató foglakozáson, integrációs csoportfoglalkozáson és egyénileg is használható. Iskolánkban gyakorlat, hogy az érdeklődő szülőknek bemutatót tartunk programunk használatáról.

52

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ARANYHÍD NEVELÉSI – OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS KÖZPONT, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 26/b. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-327-955; 06-94-329-009 A feladatellátási hely e-mail címe: robert.h@t-online.hu Az intézmény weblapja: www.aranyhid-szhely.sulinet.hu Intézményvezető neve: Horváth Róbert Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Biblioterápia, Képességfejlesztés kutyás terápiával az óvodában, 2. Témanap – toleranciára nevelés, 3. „Játékra nevelés – másként” SNI gyermekek speciális óvodai csoportjában, 4. „ARANYHÍD” az egészséghez, 5. „Az élet fonala” – sző, fon nem takács, 6. „Négylábúak az emberért” - gyógypedagógiai lovaglás az Aranyhíd NOIK éak. tagozatán, 7. A fejlesztő iskolai oktatás integrációja az értelmileg akadályozott tagozaton (csoportokban), 8. A konduktív pedagógia és egyéb terápiás eljárások együttes alkalmazása, 9. Alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) alkalmazása mentálisan különböző fokban akadályozott tanulóknál, 10. Egyenlő esélyek, esélyegyenlőség, 11. Értelmileg akadályozott és súlyosan halmozottan sérült óvodáskorú gyermekek együttnevelése, 12. Fizioterápia a mozgásnevelésben a korai fejlesztéstől a szakiskoláig, 13. Gyermekkori dadogás és viselkedészavarok komplex művészetterápiája, 14. Képességfejlesztés kutyás terápiával az iskolában, 15. Kertész leszek – iskolai gyakorlókert szerepe tanulásban akadályozott gyermekek komplex nevelésében, 16. Szociális kompetenciák fejlesztése óvodások és kamaszok közös programja által, 17. Zeneterápia, autizmussal élő gyermekek zenei nevelése, 18. Ayres terápia autizmussal élő gyermekek számára Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk- az Aranyhíd EGYMI - a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, nevelését, oktatását vállalta Szombathely város illetve Vas megye területéről. Az EGYMI egységei: óvoda, pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás, általános iskola, speciális szakiskola, speciális készségfejlesztő szakiskola, és fejlesztő iskolai oktatás. Az intézmény létrehozásával megteremtődött annak a lehetősége, hogy születéstől a munkába állásig, az önálló vagy részben önálló életkezdésig egy intézmény oldja meg a sajátos nevelési igényű gyermekek közoktatási ellátást. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk teljes körű ellátást biztosít a korai fejlesztéstől a szakma megszerzéséig a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a fogyatékosság súlyosságától, jellegétől függetlenül. A korai fejlesztés (0-3 év) után a gyermek a szakértői vélemény alapján szegregált vagy integrált intézménybe kerül. Az integrációban elhelyezett gyermekek esetében egyéni és csoportos fejlesztés, két – tanáros modell, a pedagógusok számára gyógypedagógiai szupervízió kerül megszervezésre. A szegregált oktatásban a súlyosabban sérült, vagy halmozottan fogyatékos gyerekek vesznek részt, így fejlesztésük csak az egyéni képességstruktúra figyelembevételével lehet sikeres. Mi rendeztük az I. és II. Állatasszisztált Terápiák Országos Konferenciát. Feltöltött ”jó gyakorlat” - aink mindennapi fejlesztő tevékenységeinket mutatják be. Ezen fejlesztő eljárások alkalmazásával lehetőség nyílik fő célunk megvalósítására, az SNI – s gyerekek teljes körű ellátásának biztosítására 0 – 25 éves korig szegregált és integrált formában a fogyatékosság jellegétől, súlyosságától függetlenül. Felkészíthetjük őket az önálló vagy részben önálló életvitelre. Kapcsolatrendszeren keresztül segítjük a munkába állásukat, vagy a nappali intézményben történő, illetve lakóotthoni elhelyezésüket.

53

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BERCSÉNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Bercsényi Miklós u. 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-312-495 A feladatellátási hely e-mail címe: bercsenyi@chello.hu Az intézmény weblapja: www.bercsenyi-szombathely.hu Intézményvezető neve: Fokiné Rácz Ilona Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Sajátos nevelési igényű tanulók (köztük testi és érzékszervi sérültek) integrált nevelése-oktatása általános iskolában, 2. Kommunikációs munkaközösség szerepe a modern általános iskolában Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. „Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó”, 2. „Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Inkluzív iskolánk fő értékei a gyermekközpontúság, a személyre szabott pedagógiai módszerek és az egészséges életre nevelés. Tanulóink befogadó, elfogadó környezetben élik mindennapjaikat. Alsó tagozatban rekreációs foglalkozásokat tartunk, több évfolyamon erdei iskolát szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek segítésére is: elsőtől oktatunk informatikát, melyet az idegen nyelvvel együtt emelt szinten tanítunk felső tagozatban. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolában inkluzív oktatást valósítottunk meg azzal a céllal, hogy a valamilyen oknál fogva fejlődésükben akadályozott gyermekek megkülönböztetés és elkülönítés nélkül vehessenek részt az intézményes nevelésben, ahol sikeresen sajátíthatják el a társadalmi beilleszkedéshez szükséges készségeket, viselkedésmintákat. Ezzel a korszerű oktatási-nevelési formával a lemaradásukat kívánjuk megakadályozni és biztosítani az esélyegyenlőségüket. Intézményünkben a viselkedés és/vagy a megismerő funkciók fejlődésének rendellenességével küzdők mellett mozgássérült, valamint érzékszervi sérült tanulók is tanulnak, teljes integrációban. Azt is szeretnénk elérni, hogy az egészséges gyermekek toleranciája és együttműködési készsége javuljon az újfajta szociális kölcsönhatások megtapasztalásával. A fenti célok megvalósítása érdekében létrehozott hatékony iskolai környezet segítségével élni tudunk a törvény adta lehetőségekkel a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációja, rehabilitációja érdekében. A tananyag elrendezése, belső tartalma, arányai, a rugalmasan hozzá igazított ellenőrzési és értékelési formák segítségével közös munkára és problémamegoldásra ösztönözzük a résztvevőket. A jó gyakorlat bemutatja a sajátos nevelési igényű tanulók tanórai fejlesztését és társaikkal való együttműködésüket, valamint a tanórán kívüli, fejlesztési terv alapján végzett egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést, tantárgyhoz kapcsolódó megsegítést, melynek elengedhetetlen feltétele a pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek együttműködése.

54

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Napjainkban azok az iskolák tudnak eredményesen működni, amelyek az intézményi információs és kommunikációs rendszerüket tudatosan alakítják és működtetik. Fontos szerepet tulajdonítanak a „közönségkapcsolatoknak” (Public Relations), amelynek célja a mikro- és makrokörnyezet befolyásolása; amely magában foglalja az intézményen belüli kapcsolatok fejlesztését, az információcserét, a tantestületi identitás javítását, a kapcsolatteremtést és a bizalom ápolását, a közvélemény formálását, támogatók megtalálását, külföldi kapcsolatok kiépítését, az iskola imázsának tudatos alakítását. Ez a jó gyakorlat ezen céloknak kíván megfelelni, fontosnak tartva az információáramlás biztosítását, a partnerek tájékoztatását, befolyásolását és meggyőzését az intézményben folyó képzés minőségéről, és az iskola által képviselt értékekről. Annak érdekében, hogy a fent említett célkitűzések megvalósuljanak, iskolánk vezetősége létrehozta a Kommunikációs munkaközösséget, melynek tevékenysége újszerű és egyedi. Tagjai az egyes PR- és marketingfeladatokat kiscsoportos formában végzik, növelve ezzel a végzett munka hatékonyságát. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az iskolában e tevékenység révén a külső és belső információáramlás javult, a partnerek előtt is sikerült feltárnunk az intézmény erősségeit, és az iskola ismertsége is növekedett.

55

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EPSZ
A feladatellátási hely címe: 9500 Celldömölk, Árpád u. 34. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-95-420-218 A feladatellátási hely e-mail címe: celliskola@cellkabel.hu Az intézmény weblapja: www.celliskola.hu Intézményvezető neve: Danka Adél Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Adventtől Karácsonyig, 2. Komplex Egészségnevelési Program Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ többcélú, közös igazgatású intézmény. A jelenlegi iskolaszerkezet 2007. augusztus 1-je óta működik, ebben a tanévben 947 tanulóval. Intézményünk célja a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák megalapozása, az alapkészségek- és képességek fejlesztése. Inkluzív iskolánk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőséget. Módszertani megújulásunkhoz folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, pályázatokon: TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.3.2, IPR, TIOP 1.1.1. Szorosan együttműködünk a város civil szervezeteivel pl. Soltis Lajos Színház. Az Apáczai Kiadó bázisiskolája vagyunk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Komplex egészségnevelési program” 2006 óta működik intézményünkben. A jó gyakorlat az egészségnevelés holisztikus modelljének alkalmazása az iskola oktató-nevelő munkájában, melynek célja a permanens egészségnevelés, a megszerzett készségek, képességek, jártasságok gyakorlati alkalmazása, annak előkészítése, hogy a tanulók felnőttként aktív szerepet tudjanak játszani életminőségük alakításában. Változatos módszerekkel, az életkornak megfelelően, szabadon választható időkeretben, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek formájában járul hozzá az egészséges életmód mindennapi gyakorlattá tételéhez, a harmonikus gyermeki személyiség kialakulásához. A komplex egészségnevelési program megvalósulása során a tudás elmélyítésének legfőbb módszere az élményszintű tapasztalatszerzés. A változatos tanulásszervezési módok (moduláris oktatás, témahét, rendhagyó osztályfőnöki órák, mentési-bemutatók, egészségnevelési nap, hónap, DADA- rendezvények, sportversenyek, rendelő és mentőállomás látogatások) motiválttá teszik a tanulókat. A jó gyakorlat a kompetenciafejlesztés széles skáláját vonultatja fel. Az egész tanévet átfogó tevékenységrendszer pozitívan hat a tanulók szóbeli kifejező készségére, hatékonyabbá teszi önálló ismeretszerzésüket, fejleszti vizuális-, esztétikai készségeiket, képességeiket. Minden tanuló számára biztosítja az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Inkluzív iskolánk gazdag kínálatából a gyermekek képességeik, érdeklődésük szerint szabadon válogathatnak. Jól bevált programjainkat igyekszünk minden évben új elemekkel gazdagítani, alkalmazkodva a permanensen változó környezethez, a társadalmi igényekhez és elvárásokhoz, a megváltozott tanulói összetételhez és a nevelőtestület egyre gazdagodó módszertani kultúrájához.

56

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CELLDÖMÖLK VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A feladatellátási hely neve: Celldömölk Városi Általános Iskola és EPSZ Alsósági Tagiskola A feladatellátási hely címe: 9500 Celldömölk, Sági utca 167. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-95-420-472 A feladatellátási hely e-mail címe: blamk@freemail.hu Az intézmény weblapja: http://celliskola.hu, http://cvaialsosag.freeweb.hu Intézményvezető neve: Danka Adél Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Ádventtől karácsonyig, 2. Legnagyobb kincsünk az egészség! Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ többcélú, közös igazgatású intézmény. A jelenlegi iskolaszerkezet 2007. augusztus 1-je óta működik, ebben a tanévben 947 tanulóval. Intézményünk célja a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák megalapozása, az alapkészségek- és képességek fejlesztése. Inkluzív iskolánk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőséget. Módszertani megújulásunkhoz folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, pályázatokon: TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.3.2, IPR, TIOP 1.1.1. Szorosan együttműködünk a város civil szervezeteivel pl. Soltis Lajos Színház. Az Apáczai Kiadó bázisiskolája vagyunk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A „Legnagyobb kincsünk az egészség!” jó gyakorlat elsődleges célja valamennyi évfolyamon a prevenció, az egyéni adottságok, készségek, képességek, attitűdök kifejlesztése, az egészségtudatos értékrendszer kialakítása, belső igénnyé formálása. A jó gyakorlat a kompetencia alapú oktatásnak megfelelően, a valós életre készíti fel a tanulókat. Elsősorban a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését teszi lehetővé. A tisztálkodás, táplálkozás, a drogok, Tudj nemet mondani!, kisállatok tartása című témakörök nemcsak tartalmukban hordozzák magukban a mindennapok eseményeit, hanem az ismeretszerzés megvalósításának szervezésében, folyamatában is. Az egészségnap az egész felső tagozat bevonásával szerveződik. Megtervezésében aktív részt vállal a diákönkormányzat, osztályközösségek. Az egészségnevelési modul és a témanap megvalósításának középpontjában a gyermek áll. A tanulók a tanulási folyamat során előzetes ismereteikre támaszkodva aktív tevékenység közben szereznek az egészséges életmóddal összefüggő tapasztalatokat. A szociális helyzet romlása, a szülők jelentős részének alacsony iskolázottsága következtében magas a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya. A témanap a gyermekek számára egyenlő esélyeket biztosít az információhoz való hozzáférésre, feldolgozásra és felhasználásra. Az együttes tevékenységük során az egymás jobb megismerése és megbecsülése fontos szerepet kap, ez pedig a sikeres szocializáció feltétele. A pedagógusok személyes példaadásukkal is közvetítik mind a tanulók, mind a szülők felé a modulban is meghatározott értékeket. A jó gyakorlat adaptálható minden településtípuson, hangsúlyozottan az általános, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását végző intézményekben is.

57

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A feladatellátási hely címe: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 15. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-95-421-218 A feladatellátási hely e-mail címe: celliskola@cellkabel.hu Az intézmény weblapja: www.celliskola.hu Intézményvezető neve: Danka Adél Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Ép testben ép lélek, 2. „Szép Tündérország” – karácsonyváró Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ többcélú, közös igazgatású intézmény. A jelenlegi iskolaszerkezet 2007. augusztus 1-je óta működik, ebben a tanévben 947 tanulóval. Intézményünk célja a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák megalapozása, az alapkészségek- és képességek fejlesztése. Inkluzív iskolánk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőséget. Módszertani megújulásunkhoz folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, pályázatokon: TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.3.2, IPR, TIOP 1.1.1. Szorosan együttműködünk a város civil szervezeteivel pl. Soltis Lajos Színház. Az Apáczai Kiadó bázisiskolája vagyunk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatássa: Ép testben ép lélek jó gyakorlat A régi hagyományok és a XXI. sz. újdonságainak ötvözésével hagyományteremtő szándékkal indítottuk el a jó gyakorlatot az egészséges életmód és életvitel népszerűsítésére. Célunk az volt, hogy a tanulókkal megismertessük az egészséges életmód jelentőségét, jellemzőit, és képessé váljanak a tanultak szerint változtatni életmódjukon a helyes irányba. Az egészséges táplálkozás, mozgás, tisztálkodás, helyes napirend szokásainak rendszeressé válásait tartottuk fontosnak a gyermekek mindennapjaiban. Cselekvő együttműködésre építettünk, változatos tevékenységi formákat alkalmaztunk, hogy a tanulók eljussanak az egészségtudatos magatartás igényének kialakulásához. Az ismeretszerzés folyamatában a hagyományos pedagógiai eljárásokkal szemben korszerű pedagógiai módszereket, változatos munkaformákat alkalmaztunk. Fejlesztettük az anyanyelvi, szociális és környezeti, kulturális, esztétikai, matematikai és digitális kompetenciákat. A jó gyakorlat során szorosabbá vált a szülőkkel, nagyszülőkkel, egészségügyi dolgozókkal a kapcsolatunk. A programokról rendszeresen tájékoztattuk a tanulókat és szüleiket. Fényképek, videofelvételek, oklevelek tanúskodnak a program sikerességéről. Tapasztalataink: • tanulóinkban egyre jobban kialakult az igény a rendszeres testmozgás iránt • egészségesebben táplálkoznak (több gyümölcsöt, kevesebb édességet üdítőt fogyasztanak) • ügyelnek környezetük tisztaságára • jobban odafigyelnek a személyes higiéniára (kézmosás, rendszeres és helyes fogápolás) • a kollégák között nagyobb teret kapott a közös munka • tanulóink szívesen, aktívan vesznek részt a különböző feladatokban • tantárgyak közötti integráció megvalósult • a gyermek-szülő- pedagógus kapcsolata újraértelmeződött

58

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A feladatellátási hely címe: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 16. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-95-421-218 A feladatellátási hely e-mail címe: celliskola@cellkabel.hu Az intézmény weblapja: www.celliskola.hu Intézményvezető neve: Danka Adél Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Angyalszárnyon jön karácsony, 2. Makk Marci napok Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A konpetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referencia hely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ többcélú, közös igazgatású intézmény. A jelenlegi iskolaszerkezet 2007. augusztus 1-je óta működik, ebben a tanévben 947 tanulóval. Intézményünk célja a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák megalapozása, az alapkészségek- és képességek fejlesztése. Inkluzív iskolánk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőséget. Módszertani megújulásunkhoz folyamatosan részt veszünk továbbképzéseken, pályázatokon: TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.3.2, IPR, TIOP 1.1.1. Szorosan együttműködünk a város civil szervezeteivel pl. Soltis Lajos Színház. Az Apáczai Kiadó bázisiskolája vagyunk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A „Makk Marci napok” A kisgyermekek az iskolába kerülve új környezettel, új emberekkel, új élethelyzetekkel kerültek szembe. Az első lépés, az átfogó program alapja így mindenképpen a rendszeresség és módszeresség, a tudatos viselkedés kialakítása volt. A program során az alapoktól kezdve építettük fel az egészségneveléssel, egészségtudatos életvitellel kapcsolatos tudnivalókat. Kialakítottuk a napirendet, a felelősi rendet, a személyi és környezeti higiéniát az iskolában. Az egészségnevelési napon játékos vetélkedő formájában tanulóinknak bemutattunk olyan egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, amelyek egészségünk megőrzését, védelmét szolgálják. Az egészségnaphoz hasonlóan, egésznapos program során játékos formában foglalkoztunk a környezetvédelemmel, környezettudatos magatartással, a növény és állatvédelemmel, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a környezetünk tisztántartásával. Szívesen bekapcsolódtak a munkába az első és második osztályos tanulók szülei, tanítói is. Az egészségnevelés és az egészségtudatos életmódra nevelés nem néhány hetes munka. Nagyon fontos a rendszeres visszacsatolás, ismétlés, így időről-időre elő kell venni a jó gyakorlat során tanult ismereteket, a gyermekek fejlődésével párhuzamosan egyre bővítve és gyarapítva a tudásanyagot. A jó gyakorlat szolgálja az egészséges életmódra való nevelést. Az eszközök, módszerek beépíthetők, és jó gyakorlat során megszerzett ismeret a tankönyvi anyagokkal együtt hatékonyabbá, a mindennapok során használhatóbb tudássá vált.

59

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula u. 10. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-505-670 A feladatellátási hely e-mail címe: kamon@gothardiskola.hu Az intézmény weblapja: http://www.gothardiskola.hu Intézményvezető neve: Varga Tamás Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Megsebzett bolygó- Komplex természettudományi vetélkedő sorozat, 2. Madarász Suli Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont” Az intézmény rövid bemutatása: Kiváló szakmai háttér, nyugodt kertvárosi környezet jellemzi iskolánkat. A tanulók egyéni képességeinek fejlesztése, személyiségük harmonikus fejlődése érdekében tervezzük meg oktató-nevelő munkánkat. Az értő olvasás, a problémamegoldó gondolkodás elsajátítását logopédus és fejlesztő pedagógusok segítik. A matematika és a német nyelv emelt szintű oktatását, vízilabdát, néptáncot, röplabdát, teniszt, szivacskézilabdát specialitásként ajánljuk. 5. évfolyamtól második idegen nyelv választható, angol vagy német. Természetvédelmi táborokat, erdei iskolát szervezünk. Iskolánk hétköznapjait sokféle program színesíti. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A Gothard Jenő Általános Iskola tehetséggondozó tevékenységének fontos elemei közé tartozik a „Madarász” Suli program és a „Megsebzett Bolygó” komplex természettudományi vetélkedő sorozat. Az iskola tagja a Magyar Madártani Egyesületnek, melynek támogatásával elsősorban a 6-12 éves korosztály számára szervez madártani, természetismereti programokat. A foglalkozások nagyobb része terepen zajlik, a Kámoni Arborétumban lévő odútelep, és a Tömördi Madárvárta kiváló lehetőséget nyújt a madarak tanulmányozására, gyűrűzés és etetés közbeni megfigyelésére is. A terepgyakorlatokon szerzett ismeretek és a gyűjtött anyagok rendszerezése, a megfigyelések rögzítése, elmélyítése tantermi órák keretében történik. A 7-8. évfolyamos tanulók számára szervezett természettudományi vetélkedő megyei meghirdetésű, témája évről évre más, de mindig valamilyen a természettel kapcsolatos fogalom köré összpontosul. A levelezős fordulók feladatainak megoldása közben a diákok képet kapnak az egész világ, benne hazánk természeti értékeiről. A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek földrajza, növény- és állatvilága mellett megismerhetik az egyes területek népeinek életét, kulturális sokszínűségét is. A pedagógusaink által készített ötletes, változatos kvíz jellegű feladatok megoldásához megkerülhetetlen a szakirodalom ismerete, és az internet használata. A madarász sulis és a vetélkedő gyerekek jutalmul egy ásványgyűjtő táborban vehetnek részt, ahol szakemberek segítségével tovább bővíthetik természettudományi ismereteiket.

60

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 86. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-528-008 A feladatellátási hely e-mail címe: suliradoc@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.kossuthsuli.hupont.hu Intézményvezető neve: Süle Erika Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Katicák napja, 2. Az egészség érték Referenciaterület(ek) pontos neve: Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Kossuth Lajos Általános Iskola Vas megyében, Egyházasrádócon található. 160 fős intézményünk 2009 júniusától Ökoiskolaként működik, s ennek szellemében szervezzük mindennapi tevékenységünket. A környezettudatosságra és az egészséges életmódra nevelés iskolai életünk valamennyi színterét áthatja. A környezetpedagógia területén szerzett sokéves tapasztalatunk és innovációra kész tantestületünk a biztosíték arra, hogy magas szakmai színvonalon, élményszerű pedagógiai módszerekkel tudjuk tanítványainkat a természet szeretetére és védelmére nevelni. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A Katicák napja elnevezésű jó gyakorlatunk óvodások és kisiskolás gyerekek számára biztosít élményszerű ismeretszerzést közvetlen környezetükről. A mesei keretbe foglalt program (a Pötty-maffia és Katinka története) kiválóan alkalmas arra, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a megélhető, „megfogható” természet iránt. A szabadba tervezett rendezvény egész szellemiségében a tanulói tevékenykedtetésre, a gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatra épül. A Katicák napján felhasználjuk a gyerekek eddigi élettapasztalatait, de egyben új élmények megszerzésére, korábbi ismereteik más szempontból való felhasználására serkentjük őket. Ennek egyik motiváló eszköze a csoportban való együttműködés, a társaktól és a nagyobbaktól való tanulás. Céljaink között a legfontosabb természetesen a környezettudatos szemlélet kialakítása, formálása, de jó gyakorlatunk egyben remek lehetőséget biztosít az óvodaiskola közötti átmenet problematikájának hatékony kezelésére, az iskolához való „szoktatás” egyik kiváló eszköze is lehet. Másrészről a Katicák napja hozzájárulhat a két intézmény (óvoda, iskola) eredményes kapcsolattartásához és az iskola sikeres PR-tevékenységéhez. Jó gyakorlatunk során számos kompetenciaterületen fejleszthetjük tanulóink képességeit; a természettudományos kompetencián kívül a matematikai, az anyanyelvi, illetve a hon- és népismerethez köthető kompetenciaterületek is könnyedén bekapcsolhatóak a képességfejlesztésbe. Programunk megvalósításához szükséges eszközök nem különlegesek, azok valamennyi általános iskolában megtalálhatóak, ezért a jó gyakorlat könnyen és egyszerűen adaptálható.

61

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM
A feladatellátási hely címe: 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-594-131 A feladatellátási hely e-mail címe: kfg@kormend.hu Az intézmény weblapja: http://kfg.kormend.hu/ Intézményvezető neve: Laczó Tamás Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Entdecke dir die Stadt! Fedezd fel MAGADnak a várost!, 2. Kor-társas-játék Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Körmenden egy régi álom vált valóra 1946-ban, amikor gimnáziumot alapítottak Államilag segélyezett községi gimnázium néven. Az egy esztendő múlva már Kölcsey Ferenc nevét viselő intézmény meghatározó középfokú oktatási intézménye lett a nagyközségnek és a vonzáskörzetének. Ez a küldetésünk nem változott az évtizedek alatt. A gimnáziumot a város erejét, rangját növelő intézmények között kell számon tartani. Bármely oktatáspolitikai koncepciónak számolnia kell a 65 éves hagyományokra visszatekintő, önálló középfokú oktatási intézménnyel. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy hogyan tanítjuk.” Eötvös József szavait máig érvényesnek tartva törekszünk módszertani kultúránk fejlesztésére. Következetes munkával törekszünk arra, hogy tanítványaink lehetőséget kapjanak meglévő képességeik kibontakoztatására, továbbfejlesztésére. A nevelés közösségi keretein belül is fontos az egyéni bánásmód, ami a képességek legjobb kibontakoztatásának feltétele. Célunk elérése érdekében kidolgoztuk, és átfogóan alkalmazzuk kompetenciaalapú oktatási-nevelési programunkat. „Jó gyakorlatainkról”: Entdecke dir die Stadt! Fedezd fel MAGADnak a várost! Az iskolai környezetben zajló hagyományos pedagógiai módszerek helyett egy újat alakítottunk ki úgy, hogy az élményszerű kapcsolat az idegen nyelvvel tovább motiválja a diákokat a nyelvtanulásra. Az új módszerek hatékonyak és célravezetők. Ausztria közelsége jó lehetőséget kínál, ahol az ország ismeretén túl a nyelvgyakorlásnak is kiváló lehetőségei adódnak. Kortársasjáték: Kölcsey Ferenc Gimnáziumként a kezdetektől magunkénak éreztük a Himnusz születésnapját és szerzőjének örökségét. Hagyományteremtő rendezvényünkkel közösségformálásra is törekszünk. Ismeretek bővítésén túl érzelmi gazdagodásra, élményszerzésre is lehetőséget nyújt gyakorlatunk, egyszerre több kompetenciát fejlesztve. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ifjúság ne csak szemlélője, hanem aktív résztvevője, sőt művelője legyen a kultúrának. Csapatversenyt hirdetünk minden tanévben közép- és általános iskolásoknak a „Velünk élő kultúra” jegyében. Középpontjában névadónk és kora áll, amelyet aktualizálva kiegészítünk egy-egy évfordulóhoz igazodva.

62

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Losonc u. 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-313-399; 06-94-344-070 A feladatellátási hely e-mail címe: csapo.erzsebet@int.szombathely.hu; titkar@neumann-szhely.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.neumann-szhely.sulinet.hu Intézményvezető neve: Csapó Erzsébet Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Az egészség drága kincs! Tegyél érte!, 2. Idegen nyelvi témahetek (5-8. osztály), 3. Irány a természet! – Oktatás a szabadban, 4. Játszva tanuljunk nyelveket (1-2. osztály), 5. Olvasásra nevelés az iskolai könyvtár olvasásnépszerűsítő programjával Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Ökoiskolai/ökoóvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk a belváros peremén, zöld övezetben várja diákjait. Nevelő-oktató munkánkban újszerű, hatékony, gyermekbarát kompetencia alapú oktatást valósítunk meg. Képzésünkben kiemelt az angol és az informatika tanítása. Nyelvvizsgára és ECDL vizsgára készítünk fel. Hangsúlyos a környezeti és egészségnevelésünk. Ezen a területen referencia iskola címre pályázunk és ÖKO-iskola vagyunk. Célunk, hogy a tanulók minél több időt töltsenek a szabadban, melyet szabadtéri tantermünk és parkunk szolgál. Számos sportágban kínálunk foglalkozásokat. Heti 3x1órában úszást biztosítunk a 3. osztály végéig. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Játszva tanuljunk nyelveket (1-2. osztály) Az idegen nyelvekkel való korai ismerkedés középpontjában a szóbeli készségek fejlesztése áll, mely megalapozza a későbbi nyelvtanulási stratégiák kialakítását. A legfontosabb feladataink: Az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel; A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése; Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése; Bepillantás más nép életébe (Multikulturális nevelés); Dalok, versek megismerése, amelyek tematikusan segítik, a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását; Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül; Az utasítások megértése és végrehajtása; Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása; Az együttműködési készség fejlesztése; Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése; A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása; A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése; Fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során; Az 1-2. osztályban, szakköri keretben több éve működő idegen nyelvi képzésünket fejlesztettük. A gyerekek képességei, érdeklődése határozza meg a haladás ütemét, és azt, hogy a gazdag dal, mondóka, játék és munkáltató feladatok gyűjteményéből mi kerül felhasználásra. Jó gyakorlatunk bármilyen kis létszámú csoportban megvalósítható. Játszva, ugyanakkor tapasztalva ismerkednek tanulóink a nyelvvel.

63

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Irány a természet! – Oktatás a szabadban Oktatóparkunkban geológiai tanösvény, vizes élőhely, gyógy- és fűszernövény kert, fás és lágyszárú növények, konyhakerti, egyés kétnyári dísznövények, őshonos gyümölcsfák, sziklakert, természettudósok panteonja található. Az oktatópark működését a környezeti nevelés iránt elkötelezett tantestület támogatja. Tanórákon a szaktanárok, tanórán kívül napközis kollégák, szakkörvezetők, bevonható szülők dolgoznak a gyerekekkel. Tervezzük a megújuló energiaforrások bemutatását. Folyamatosan pályázunk, mert ezek segítségével gyarapszik parkunk. Pedagógiai céljaink: a természet iránti érzékenység, tisztelet kialakítása a tanulókban, felelősségérzet kialakítása környezetünk iránt, érvényesüljön a fenntarthatóság pedagógiája, élményszerű pedagógia alkalmazása, tapasztalatok gyűjtése. Módszertani és oktatásszervezési céljaink megvalósítására kiváló lehetőséget biztosít a szabadtéri tanterem, mely gyakorlati jellegű, épületen kívüli, természetközeli képzést tesz lehetővé. Az itt tartott tanórákon homogén, vagy heterogén csoportokban dolgoznak tanulóink egyéni fejlettségükhöz, képességeikhez igazodva. A foglalkozásokra munkalapokat készítünk korosztályonként, melyeket a látogatók rendelkezésére bocsátunk. Országos akciókhoz csatlakozunk a talaj, a víz és a levegő közvetlen vizsgálatával, melyeket a természettudományos tantárgyak keretében végzünk. Átfogó célunk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása belső igénnyé váljék, egy jobb életminőség reményében.

64

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

NYME BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Bolyai J. u. 11. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-513-680 A feladatellátási hely e-mail címe: bolyai@bolyai.nyme.hu Az intézmény weblapja: www.bolyai.nyme.hu Intézményvezető neve: Károly Frigyes Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Tehetséggondozás terepen – természettudományos tábor, 2. Idegen nyelv és énekzene élményszerű, tapasztaláson alapuló tanítása az alsó tagozat 1. és 2. évfolyamán Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő. Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk tizenkét évfolyamos keretben működik; hat éves kortól felmenő rendszerben: 8 alsó tagozatos, 4 általános iskolai felső tagozatos, 16 nyolc évfolyamos gimnáziumi és 4 négyosztályos gimnáziumi osztállyal. A 2010-2011-es tanévben 1041 tanuló kezdte meg tanulmányait. Kiemelt fontosságú a gimnáziumi program célkitűzései között az érték- és személyiségközpontú nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a tanulók életkori sajátosságaira, és egyéni irányultságaira építő képességfejlesztés, tehetséggondozás keretében. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Tehetséggondozás Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános iskola és Gimnáziumban a tehetséggondozás kiemelt feladat. Iskolánk tagja a Tehetségpont-hálózatnak, s a tehetséggondozás hozzátartozik minden pedagógusunk szakmai feladatához. Tanáraink törekvése, hogy felismerjék a tehetséget a tanítványokban, és segítsék az egyéni képességek kibontakoztatását. Szerződésben vállalt kötelezettségünk a TUDOR Alapítvány által támogatott tehetséges diákok beiskolázása. A tehetséggondozás színterei közé tartoznak a szakkörök (1-10 évf.) és a specializációk (9-10. évf.) A Tehetséggondozás terepen – természettudományos tábor c. jó gyakorlat során a gyakorlati ismeretszerzés folyamatát helyezzük tudományos alapokra. A diákokkal a gyakorlatban sajátíttatjuk el hipotézis felállítás, az anyagok és módszerek, a levont következtetések, a hasznosíthatóság fogalmait. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely Iskolánk szakmai önállósággal rendelkező gyakorlóiskola. Modellt adhat az együttműködésben résztvevő más városi iskoláknak, korszerű szemléletet a pedagógusjelölteknek. A gyakorlati pedagógusképzés lehetőséget biztosít a pedagógiai-pszichológiai, valamint didaktikai hospitáláshoz. Részt veszünk a bolognai rendszerben tanuló Ma, MSc képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésében. A gyakorlaton lévő hallgatók szakmai munkáját vezetőtanárok (szakvezetők) irányítják. Az Idegen nyelv és énekzene élményszerű, tapasztaláson alapuló tanítása az alsó tagozat 1. és 2. évfolyamán c. jó gyakorlat elsődleges célja a nyelvi és zenei képességek intenzív fejlesztése a két terület egymást segítő hatásainak kihasználásával. Az új ismeretek elsajátítását a játékos tevékenységközpontúság jellemzi. A teljes testi válaszadás módszerével fejlesztjük a gyerekek aktív és passzív szókincsét. Kiemelt fontosságú az érzékszervek komplex bevonása a megismerés és a gyakorlás folyamataiba.

65

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

PERINTPARTI SZÓ-FOGADÓ SZOMBATHELYI WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely neve: Waldorf Óvoda A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Középhegyi út 13. A feladatellátási hely telefonszáma: 0620/543 2050 A feladatellátási hely e-mail címe: waldorf@savaria.hu Az intézmény weblapja: www.waldorfszombathely.hu Intézményvezető neve: Sümeghyné Buús Andrea Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Festés a Waldorf óvodában, 2. Ritmikus játék kialakítása dalokból, versekből, mondókákból. – Hogyan segíthetjük a kisgyermek fejlődését? Hogyan használhatjuk kreativitásunk?, 3. Szülői Estek –Hogyan változtathatjuk a szülői értekezleteket az együttműködés jó hangulatú színterévé? Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely, 2. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 1998-ban alakult, szülői kezdeményezésre. A kis óvodai csoportból, az eltelt 15 év alatt felmenő rendszerben épült ki iskolánk. Ma a Waldorf tantervnek megfelelően 13 évfolyammal működik. A Szombathelyi Waldorf Óvoda, immár hatvan gyermek második otthona. Szülő tervezte, szülők és óvónők hozták létre. Formái és terei a kisgyermek igényeihez alkalmazkodnak. Óvodánk 2006-ban költözött új, minden szakmai elvárásnak megfelelő, önálló épületébe. Most mintegy 60 gyermeknek nyújtjuk szeretetteljes légkörben a szüleik által igényelt Waldorf pedagógia szerinti óvodai ellátást. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A három óvodai csoportunkban 6 szakképzett Waldorf óvónő dolgozik együtt. Valljuk, hogy minden gyermek jó akar lenni! Feladatunk, hogy a fejlődésükhöz szükséges értő és segítő pedagógiai hátteret megteremtsük. A Waldorf-pedagógia eredményességét népszerűsítendő, hosszú évek óta szívesen fogadunk hospitálókat a Waldorf Óvodapedagógus Képzésről és állami óvodákból is. Rendszeresen szervezünk nyitott előadásokat, szakmai napokat a kisgyermekkori nevelésről, gondozásról. A „Jó gyakorlat” programban és referencia intézményként is a Waldorf-pedagógia modern elvárásoknak is megfelelő módszereit szeretnénk népszerűsíteni. A Waldorf-pedagógia a gyermek személyiségét tiszteletben tartva, korához illő képességeinek, kompetenciáinak kibontakoztatását kívánja elérni. Világszerte elismert módszerként eredményesen küzd a figyelem- és magatartászavarok kialakulása ellen, az értelmi, érzelmi, szociális kompetenciák kibontakoztatásáért. Nemcsak az iskolai tanulásra, hanem a gyermek egész életére meghatározó módon! Kidolgozott „jó gyakorlatainkban” igyekszünk óvodai életünkből olyan átadható részleteket meghatározni, amelyek híven tükrözik a Waldorf-pedagógia metodikáját és didaktikai elemeit. Azokat pontosan alkalmazva, az óvónőknek lehetőséget adnak a megfelelő és eredményes pedagógiai hozzáállás elsajátítására. A „Festés” leírásában egy hetenként zajló művészeti tevékenység átvételére nyílik mód. Keretei között a kompetencia alapú nevelés megvalósítására adunk alternatív képet. A „Ritmus” jó gyakorlatunkban a mindennapos énekes-verses foglalkozás alapjait sajátíthatják el az érdeklődők. Alkalmazásával a közös tevékenység, az örömteli együttműködés élményét adhatjuk a gyermekeknek, életkorukhoz illő harmonikus mozgásformák tanításával. A „Szülői estek” leírásában a gyermekek érdekében való szülői együttműködés lehetőségeibe és a Waldorf pedagógia által kidolgozott módszereibe adunk betekintést.

66

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A feladatellátási hely neve: Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Általános Iskolája A feladatellátási hely címe: 9766 Rum, Béke utca 20. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-579-024 vagy 06-30-217-44-93 A feladatellátási hely e-mail címe: rumisk@t-online.hu Az intézmény weblapja: http://www.rumirajkiamk.hu/ Intézményvezető neve: Kraft László Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Játék és varázslat” (drámajátékok a kompetenciafejlesztés szolgálatában), 2. Kompetencia fejlesztés IKT eszközök oktatási célú alkalmazásával Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Rumi Rajki István ÁMK szakmailag önálló intézményegysége 8 évfolyamos általános iskolánk. Tanulólétszámunk 3 beiskolázási körzetünkhöz tartozó, s 10 azon kívüli településről 160-170 fő körül mozog. Intézményünkben egy kreatív, innovatív, ambiciózus, személyiségközpontú szakalkalmazotti testület dolgozik, melynek fő erejét az összeszokottság, az együttműködési készség, a segítő szándék és az identitástudat adja. Számos infrastrukturális és szakmai pályázatot valósítottunk meg sikeresen. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A HEFOP 3.1.3. és a TÁMOP-3.1.4 számú pályázatok elnyert támogatása keretében – vállalt kötelezettségünknek megfelelően - a kompetencia alapú oktatás megvalósítása szerepel pedagógiai programunkban. „A pedagógusok a pályázat képzései, valamint folyamatos önképzés segítségével felkészültek, illetve folyamatosan készülnek az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az iskola életének minden területén. Törekszünk az új típusú tartalmakat és eljárásokat napi munkánk során eredményesen alkalmazni.” A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli alkalmazása a szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi és IKT kompetencia területen felmenő rendszerben történt iskolánkban, így már teljes körűvé vált. Az 1-4. évfolyamon a szociális, életvitel és környezeti kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag B és C modulját, a 7-8. évfolyamon a szociális, életvitel és környezeti kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag C modulját alkalmazzuk, természetismeret tantárgyban pedig az 5-6. osztályban a Szövegértés kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag „B” modulját. A kompetencia alapú oktatás megvalósítása során az erre a célra kifejlesztett programcsomagokat helyi tantervünkbe adaptálva alkalmazzuk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az IKT kompetencia fejlesztésére az osztálytermekben lévő IKT eszközöket már 1. osztálytól alkalmazzuk. A számítógépek, digitális tábla oktatási célú alkalmazásával a különböző tantárgyak óráin, tapasztalati úton ismerkednek a tanulók és sajátítják el az ehhez szükséges legfontosabb ismereteket. A kompetencia alapú oktatás bevezetését intézményünkben megelőzte az IKT fejlesztés, s az IKT eszközök oktatási célú alkalmazásának gyakorlata, de az újabb sikeres pályázatok eredményeként – az IKT kom-

67

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

petencia fejlesztés bevezetésével - még inkább kiemelt szerepet kapott a digitális eszközök tanórai felhasználása. Az idei tanévtől már a tanulói laptop program is teljes körűvé vált intézményünkben (minden tanulónk számára laptopot biztosítunk). Sajátosságunk, hogy az iskolában eddig folyó pedagógiai munka megerősítése, megtámogatása - a tanulói laptopok alkalmazása során - az 1:1 tanulási környezettel történik. Az IKT eszközöket a tantestület egésze alkalmazza, s a kompetencia fejlesztés szolgálatába állítja. Következetes fejlesztéssel, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával kiemelkedő eszközellátottságunk, melynek segítségével az iskola minden tanulója részére korlátlan lehetőségeket biztosít az IKT-val támogatott oktatás. Az iskolai nevelő-oktató munka során átfogóan, szinte minden területen alkalmazzuk az IKT eszközöket, s a kompetencia alapú oktatás támogatására valamennyi kompetencia terület fejlesztése során hasznosítjuk.

68

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÚJVÁROSI ÓVODA
A feladatellátási hely címe: 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-360-344 vagy 06-30-915-18-30 A feladatellátási hely e-mail címe: ujovi@microweb.hu Az intézmény weblapja: www.ujovi.hu Intézményvezető neve: Regéné Kenyeri Ágota Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Fejlesztőműhely az óvodai nevelés szolgálatában, 2. Éljünk egészségesebben, 3. A mi csoportnaplónk Referenciaterület(ek) pontos neve: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény Az intézmény rövid bemutatása: Óvodánk korszerű, akadálymentes, hat csoportos intézmény, tágas, világos belső terekkel. Jól felszerelt tornatermünk, teraszunk kedvezőtlen időjárás esetén is lehetőséget ad a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Nyugodt, derűs légkörben, a családokkal őszinte együttműködésben folyik a gyermekek nevelése, sokoldalú, tevékeny fejlesztése. Fontos számunkra a gyermekek jó közérzetének, biztonságérzetének, testi-lelki jólétének, értelmi fejlődésének biztosítása, mozgásigényük kielégítése, állóképességük fokozása. Nagy hangsúlyt fektetünk értékőrző magatartásuk megalapozására, a néphagyományok ápolására, a jeles napok megtartására. Gondot fordítunk a viselkedési jó szokások erősítésére. Ügyelünk a részképességek hiányával küzdő gyermekek fejlesztésére, valamint a tehetséggondozásra. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A „jó gyakorlatunk” elsősorban a gyerekek esélyegyenlőségét, integrálását, továbbá az óvoda - iskola átmenet nehézségeinek kiküszöbölését segíti. Egyes elemei minden gyermek és szülője számára hozzáférhetők - pl.: Szülők számára ajánlott játékos feladatok című gyűjteményünk. Vannak azonban „célzott” foglalkozásaink, melyek azon gyermek és szülei számára biztosítottak, akiknek a Nevelési Tanácsadótól, vagy a Tanulási Képességeket vizsgáló és Rehabilitációs Bizottságtól szakértői véleményük van. Műhelyfoglalkozásainkon elsősorban ezeknek a gyermekeknek a problémáira keresünk megoldást. Az óvodapedagógusok mindannyian rendelkeznek egyfajta módszer és eszköztárral, melyet csak a saját csoportjukban tudtak megvalósítani. Ezek eredményességéről azonban nem kaptak kellő visszacsatolást. Fejlesztő műhelyünk megalakulása után lehetőségük nyílt arra, hogy közösen keressék megoldást a problémákra, mindenki elmondhassa jó gondolatait, gyakorlati tapasztalatait átadhassa. Újszerű, hogy nem csak fejlesztő pedagógusok, műhelytagok, hanem minden érdeklődő kolléganő, akár alkalmanként is bekapcsolódhat a fejlesztő műhely munkájába. Pozitív számunkra, hogy a tanítónők is érdeklődnek munkánk iránt, így az óvoda iskola átmenet megkönnyítésében is nagy előrelépést tettünk. Évente két alkalommal van nagyobb rendezvényünk. Ősszel egy megyei szintű pedagógiai nap, melyre neves előadókat igyekszünk meghívni, valamint tavasszal óvodánkba várjuk vendégeinket, hogy betekintést nyerhessenek munkánkba. Ezeken a fórumokon, a gyakorlat, a mindennapi élet apró nehézségei kerülnek előtérbe. Az itt elhangzó kis előadások inkább vitaindítók, gondolkodtatók.

69

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ZALA MEGYE INTÉZMÉNYEI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. A feladatellátási hely telefonszáma: 92-596-393 A feladatellátási hely e-mail címe: info@ady-zala.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.ady-zala.sulinet.hu Intézményvezető neve: Czigány László Jó gyakorlatok pontos címe: 1. A film mint a személyiségfejlesztés eszköze – filmszakkör, 2. Diákmesterművek – Szép iskolát kívánunk! Referenciaterület(ek) pontos neve: Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk több mint 100 éves múlttal rendelkező polgári tradíciókat őrző általános iskolai, gimnáziumi és művészeti alapképzést folytató városközponti iskola. Fő tevékenységünk a művészeti nevelés. Az általános iskolában klasszikus balett-oktatást és emelt szintű ének-zene képzést folytatunk. A képző- és iparművészeti oktatásban általános iskolásaink és gimnazistáink vesznek részt. Büszkék vagyunk tehetséges és szorgalmas diákjainkra, akik magas arányban tanulnak tovább gimnáziumban és a felsőoktatásban. Intézményünk megkapta a „Kiváló művészetoktatási intézmény”, „Ökoiskola” és „Tehetségpont” címeket. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A filmszakkörünk tagjai a jelentkező 5-6. osztályos tanulók, nyitott a csoporttal, állandó tagokkal, heti egy alkalommal háromórás szakköri foglalkozással. Keretében megvalósul a film iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása, az értő filmnézés kialakítása. Az egyéni képességek kibontakoztatása és fejlesztése mellett a csoportok tagjai egymást is támogatják, fejlesztik, a filmes megfigyelések elemző értékelése a helyes énkép kialakulását segíti. Fontosnak gondoljuk a média helyes használatára nevelést ebben a fogékony életkorban. A gyerekekre özönlenek az információk, ám a választásban gyakran magukra maradnak. Igyekszünk támpontokat adni, tisztázni az értékes és az értéktelen fogalmát. Törekszünk kialakítani azokat a médiahasználói és - befogadói készségeket, amelyek birtokában el tudják utasítani a számukra káros tartalmakat. Diákmesterművek - Szép iskolát kívánunk! A jó gyakorlat célja az iskola arculatát formáló nagyszabású, közös műalkotások tervezése és kivitelezése. Szakmai haszna, hogy a diákok a munkán keresztül bepillantást nyernek egy alkotóműhely módszereibe, új technikákat ismernek meg. Megtanulnak társaikkal együttműködni. A közösen létrehozott mű lehet nagyobb méretű festmény, szobor, dombormű, vagy nagyobb szériában nyomtatott sokszorosító grafikai alkotás. Pedagógiailag hasznos, ha a gyermek érezheti a környezete alakításának örömét, felelősségét. A feladatok különbözősége, a választott helyszínek eltérő lehetőségei és a különféle technikák minden alkotást egyedivé tesznek, így válik a diákok környezete barátságosabbá, élhetőbbé.

70

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-93-343-042 A feladatellátási hely e-mail címe: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu Az intézmény weblapja: http://altalanosiskola.letenye.com Intézményvezető neve: Bedő Ildikó Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…” kisiskolások fejlesztése játékfoglalkozásokkal, 2. „Természettudományi szakkör a tehetség kibontakoztatására”, 3. Madarak fák napja projekt, 4. Számítógéppel segített földrajzoktatás a 7. évfolyamon, 5. Ázsia témakörében Referenciaterület(ek) pontos neve: Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk kiemelt feladata a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség biztosítása, amelyet korszerű pedagógiai módszerekkel valósítunk meg. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi, nemzeti és környezeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Iskolánkban a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra és érdeklődésre építve a minél teljesebb személyiségfejlődést tartjuk legfontosabb feladatunknak. A tanórákon kívül színes szabadidős-, sport- művészeti- és kulturális tevékenységeket biztosítunk tanítványainknak. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A kompetencia alapú oktatás az alábbi területeken folytatjuk: Szövegértés és szövegalkotás 1-4. osztály „A”, Szövegértés és szövegalkotás 5-8. osztály „B”, Matematika-logika „A” 1-8. osztály, Szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés 5-8. osztály és napközi, Életpálya-építés „B” , Idegen nyelv német, angol „B” 4-8. osztály. Mindezeket az IKT segítségével. Iskolánkban fontos a diákok órai aktivitására épülő cselekedtető tanulás-szervezés. Jó gyakorlatok: „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…” kisiskolások fejlesztése játékfoglalkozások: A népi játékok, mondókázások közben a népköltészet csodálatos világával megismerkedhetnek a gyerekek. A játékok során lehetőségük van a spontán megnyilatkozásokra, szókincsük gyarapítására, kreativitásuk kibontakoztatására, önbizalmuk erősítésére. A „Természettudományi szakkör a tehetség kibontakoztatására”című jó gyakorlat célja: A természettudományok népszerűsítése, megszerettetése, a tehetséggondozás. Törekszünk a természettudományok sokszínűségének, komplexitásának megláttatására, felfedeztetésére. A Madarak fák napja projekt során a globális és helyi környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység, és ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése történik. A természet szeretetére nevelés, a hagyományok ápolása nem hagyományos oktatásszervezési és pedagógiai módszertani eszközökkel. Számítógéppel segített földrajzoktatás a 7. évfolyamon, Ázsia témakörében c. jó gyakorlat célja: Az IKT eszközök tantárgyi oktatásának elősegítése, a „dinamikus földrajzoktatás” során olyan tevékenységek alkalmazása, amelyek segítik az új ismeretek megértését, elsajátítását, és hozzájárulnak az önálló ismeretszerzési és feldolgozási képességek kialakulásához.

71

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-311-596 A feladatellátási hely e-mail címe: suli@asboth.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.kmszk.sulinet.hu Intézményvezető neve: Szemes Péter Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Asbóth Sándor Térségi Középiskola minőségfejlesztő gyakorlata, 2. Fodrász leszek– Érettségire épülő képzés, 3. A szakmaválasztás megkönnyítése forgórendszerű orientáció megszervezésével, 4. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” avagy a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiája a középiskolai oktatásban, 5. „Tehetségek a színpadon” - középiskolai diákszínjátszás amatőr szinten, 6. Angol nyelv és szakmacsoportos képzés-avagy tartalomalapú nyelvoktatás középiskolában, 7. Audiovizuális nevelés a középiskolában, 8. Blended-learning, azaz az e-learning alkalmazása iskolai környezetben, 9. Egészségnevelő nap szervezése, 10. Kollégiumi reformkonyha és ételfőző szakkör, 11. Német nyelvi vetélkedő, 12. Nyílt szakdolgozatvédés, 12. Öntevékeny diákkörök a kollégiumban, 14. SET kártyajáték alkalmazása matematika kompetencia fejlesztésben, 15. Sportiskolai bemeneti kompetenciák mérése, 16. Szakmai kötődés fejlesztése a fodrászképzésben, 17. Tehetséggondozás a könyvtárban. Felkészítés a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 3 megye határán képzési centrumként működik. Képzési célunk a Keszthelyen és térségében lakó általános iskolát végzett tanulók érettségire, továbbtanulásra, illetve szakmai végzettség megszerzésére való felkészítése, valamint az érettségivel rendelkező tanulók középfokú szakképzése. Szakközépiskolában 6 szakmacsoportban, a szakiskolában műszaki és szolgáltató szakterületen folyik a képzés. Biztosítjuk az ECDL vizsga letételét, az idegen nyelvek és a vállalkozási ismeretek emelt szinten oktatását. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kompetencia alapú nevelési-oktatási módszerek bevezetésére, ennek szellemében dolgoztuk ki jó gyakorlatainkat is.A minőségfejlesztő gyakorlatunk alkalmas, hogy a minőségfejlesztés ne öncélú tevékenység legyen, hanem az intézményi élet egészét áthatva segítse az intézményeket céljai elérésében. Segít a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazásának bevezetését is szolgálni. A forgó rendszerű pályaorientációs gyakorlatunk a 14-16 éves korosztály szakmaválasztási nehézségén segít. A szakképzés választásánál a probléma forrása, hogy a gyerekek tanácstalanul, információ hiányosan lépnek be a középiskolába. Gyakorlatunkkal a 9-10 osztályban szakmacsoportos oktatásra került sor, ahol az iskolában oktatott szakmákat a tanulóknak elméleti-gyakorlati foglalkozásokon bemutatjuk, így 16 évesen már szakmai információval, gyakorlattal választ ténylegesen szakmát a tanuló. A tanulók tudatos választásával nő a tanulási kedv, csökken a lemorzsolódás, könnyebb az új típusú oktatási nevelési módszerek bevezetése. A fodrász gyakorlatunk célja lerövidíteni nappali képzésben töltött időt a szakközépiskolai szakmai alapozás beszámításával egyedi, helyi tanterv kifejlesztésével, kidolgozásával. A középiskola első négy évében az érettségire felkészítés mellett, nagy hangsúly kap a szakmai orientáció és alapozás. Érettségi letétele után fodrásztanulóink sikeres átlépő gyakorlati vizsga, és a szakközépiskolai képzés alatt teljesített tananyagegységek beszámításával a fodrász szakképzésben második évfolyamon folytathatják tanulmányaikat.

72

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYENESDIÁS-VÁRVÖLGY KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely címe: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 91. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-316-106 A feladatellátási hely e-mail címe: iskgydtitkar@t-online.hu Az intézmény weblapja: www.gyenesiskola.hu Intézményvezető neve: Lancz Tamás Jó gyakorlatok pontos címe: 1. A problémamegoldó képesség és az együttműködés képességének fejlesztése a matematikatanításban kooperatív módszerek segítségével 5-8. évfolyamon, 2. Az anyanyelvi kompetencia széleskörű fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával 1-4. osztályban, 3. János vitéz feldolgozása a drámapedagógia eszközeivel, 4. Kooperatív módszerek alkalmazása a szövegértés – szövegalkotás kompetencia területén 2. osztályban, 5. „Társasjáték” új anyag feldolgozó, gyakorló, rendszerező, összefoglaló órákhoz Referenciaterület(ek) pontos neve: Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Az iskola közös fenntartású intézmény, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és Várvölgy Község Önkormányzata közösen működteti. Várvölgyön 1-4. évfolyamon 2 csoportba, Gyenesdiáson pedig 1-8. évfolyamon 16 osztálycsoportban folyik az oktatás. Tanulólétszám 354 fő. Intézményünk részt vett a HEFOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.4, TIOP 1.1.1-es pályázatokon, minden évfolyamon bevezettük a kompetencia alapú oktatást, és mellé rendeltük az ehhez szükséges személyi- és tárgyi feltételeket. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Az anyanyelvi kompetencia széleskörű fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával 1-4. osztályban” című jó gyakorlat Célja: a tanulók olvasási, szövegértési, szövegalkotási szintjének emelése; a tanulási kedv felkeltése, és folyamatos szinten tartása játékos, a „megszokottól” eltérő, tanulásra ösztönző feladatokkal; a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése; az anyanyelvi műveltség széleskörű fejlesztése; kooperatív technikák alkalmazása a tanórán és a tanórán kívül; a képességek, készségek komplex fejlesztése, minél szélesebb körű kibontakoztatása; az együttműködés, az együttgondolkozás lehetőségének biztosítása (csapatszellem); az egymástól történő tanulás lehetőségének megteremtése, a csoporttagok közötti kohézió elősegítése, mélyítése; a differenciált oktatást elősegítése (mind egyéni, mind csoportszinten); a tanítók módszertani kultúrájának gazdagítása. Alkalmazása: a kompetencia területeken belül elsősorban az anyanyelvi, de vele párhuzamosan a természettudományi, a vizuális és a szociális kompetenciák fejlesztésére tevődik a hangsúly; kiemelt szerepet kap a tanulás tanítása; egy időben történik mind a szociális (együttműködés, türelem, tolerancia, stb.) mind az egyéni kompetenciák fejlesztése, hiszen a kooperatív technikák alkalmazása erre sokrétű lehetőséget biztosít; kiemelt helyen kezeli az értő olvasás fejlesztését (azon belül a feladatok utasításának megértését, pontos végrehajtását, s a folyamatos önellenőrzés megvalósítását); háttérbe szorul az írásbeliség, előtérbe kerül a szóbeliség; a változatos feladatok elsősorban a kérdéskultúra, a szókincs fejlesztésére irányulnak.

73

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BELVÁROSI MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely neve: Dózsa György Tagiskola A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 6. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-510-285 A feladatellátási hely e-mail címe: dozsa@dozsa-zegerszeg.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.dozsa-sulinet.hu Intézményvezető neve: Drávecz Csabáné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Anyanyelvi hét – Helyesen, szépen, magyarul!, 2. Differenciált matematikaoktatás évfolyamon belül, 3. Színjátszó tábor, 4. Zip – zár – esetmegbeszélő csoportfoglalkozások osztályfőnököknek Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk Zalaegerszeg város legrégebbi iskolája. Az 1988/89-es tanévtől bevezetésre került a német nyelv, majd hamarosan az angol nyelv emelt szintű oktatása. Ezek a programok jelenleg is nagy sikerrel működnek iskolánkban. Ugyanekkor elindult a nívócsoportos képzés matematikából, melyet az alsó tagozat matematika orientációs foglalkozásain készítünk elő. Idegen nyelvi kínálatunk 2009-ben tovább bővült az angol két tanítási nyelvű képzés bevezetésével, mely Zala megyében egyedülálló, új képzési forma. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Tehetséggondozás referenciaterület Anyanyelvi hét – Helyesen, szépen, magyarul! Iskolánkban már évtizedes hagyománya van az „ Anyanyelvi hét” rendezvényeinek. Ezen a héten kiemelten figyelünk a helyes- és szép beszédre, olvasásra, a füzetek és az írás külalakjára, a helyesírásra. Ez igényességre neveli a gyerekeket. A versenyt a 8 - 10 éves korosztály, azaz a 2. - 4. osztályosok számára hirdetjük meg. Ezekre a versenyekre annyi tanulónk nevez, ahányan szeretnék kipróbálni magukat az adott területen. A rendezvény nagyon népszerű a gyerekek körében. Már a tanév elejétől szorgalmasan készülnek a márciusi megmérettetésre. A rendezvény legnagyobb eredménye, hogy a gyengébb képességű tanulók is szívesen próbálkoznak, a korosztályuk tagjaival való versengés ugyanis nagy kihívást, és ezáltal igazi motivációt jelent számukra. A jó képességű gyerekeket pedig természetesen még jobb teljesítményre ösztönzi a verseny. Az „ Anyanyelvi hét” célja az anyanyelv és képzési területeinek – hangos olvasás, szépírás, helyesírás - fontosságának hangsúlyozása, megszerettetése, az elsajátított tantárgyi tudnivalók alkotó alkalmazása. Fontos továbbá a gyerekek önismeretének, önértékelésének fejlesztése, valamint az anyanyelv tanulásához szükséges motivációs bázis szélesítése.

74

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

Tehetséggondozás és főiskolai gyakorlóhely referenciaterület Differenciált matematikaoktatás évfolyamon belül Az évfolyamon belüli differenciált matematikaoktatás kiválóan alkalmas arra, hogy a tananyagközpontú oktatást felváltsa a gyermekközpontúság. A tananyag mennyiségének és minőségének különböző szintekre történő bemérése és beállítása, valamint a gyerekek képességeihez való hozzárendelése egyaránt ezt a célt szolgálja. Ugyancsak a gyermekközpontúságot szolgálja, hogy a csoportok a nevelők, a szülők és természetesen a tanulók véleményének figyelembe vételével, konszenzus alapján átjárhatók. Ezt támasztja alá, hogy elsősorban a szülők és tanulók együttes kezdeményezésére lehet csoportot váltani, az iskola, valamint az iskolai matematikai programot képviselő pedagógus tanácsadóként működik közre. Cél: A matematika tantervi követelményeinek elsajátítása a tanulók egyéni haladási ütemének figyelembe vételével, a tantervi követelményekre alapozva, a csoportok differenciált tanítási és értékelési rendszeréhez alkalmazkodva. Célunk továbbá, hogy az egyéni haladási ütem figyelembe vételével a matematika készségszintű alkalmazása elérhető legyen minden tanulónk számára. A célok természetesen – a kialakított csoportok szintjének megfelelően – részben eltérnek, melyeket a pedagógiai program tartalmaz. Tehetséggondozás referenciaterület Színjátszó tábor A színjátszó tábori foglalkozásokon 9 – 14 éves korú gyermekek vesznek részt, vegyes csoportokban, szakképzett pedagógus irányításával dolgoznak. A feladatokat úgy határozzuk meg, hogy a 4 – 6 fős csoport minden tagjának jut tevékenység, így a csoporton belüli konfliktusok ritkán igényelik felnőtt beavatkozását. A projekt megvalósítása alatt a gyerekek maguk gondoskodnak a feladat tervezéséről, szervezéséről és megvalósításáról. A tábor végén minden csoport bemutatja az általa készített projektet ( jelenetek, színdarabok, filmek). A tanulók élvezik a tevékenységet, észrevétlenül is kibontakoztatjuk tehetségüket, valamint fejlődik társas kapcsolatuk. A drámapedagógia nyári táborokban történő alkalmazása elősegíti mind a tehetséges tanulók fejlődését, mind pedig a visszahúzódó gyermekek egyéniségének kibontakoztatását. A foglalkozások köthetők a történelem, az irodalom, a rajz- és médiaismeret, valamint az ének – zene tantárgyakhoz, olvasmányélményekhez, de egyéb területeken is alkalmasak személyiségfejlesztésre. A tábori foglalkozások a szociális kompetenciát fejlesztik elsősorban, azaz az együttműködést, valamint egymás elfogadását. A gyakorlatok során - egy megadott témakörben – több kisebb csoportban dolgoznak a gyerekek, így lehetőség nyílik arra, hogy a kompetencia alapú oktatási eljárások eszközrendszerét alkalmazzuk.

75

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BELVÁROSI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely neve: Petőfi Sándor Székhelyiskola A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17-21. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-596-436 A feladatellátási hely e-mail címe: petofi@petofi-zala.sulinet.hu Az intézmény weblapja: http://www.petofi-zala.sulinet.hu/, http://www.belvarosizeg.sulinet.hu/ Intézményvezető neve: Makovecz Tamás Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Észpörgető” - a matematikai kompetenciák fejlesztése délutáni, napközis foglalkozás keretében, 2. A tánc öröme - ismerkedés a társastánccal tanórán és tanórán kívül, 3. Differenciálás, tehetséggondozás és felzárkóztatás a matematika órákon adott évfolyamon történő csoportbontás megszervezésével, 4. Differenciálás, tehetséggondozás és felzárkóztatás az idegen nyelvi órákon adott évfolyamon történő csoportbontás megszervezésével, 5. Életsuli- egészségnevelési program, 6. IKT eszközök használata a nyelvórán, 7. Népszokások a napköziben, 8. Petőfi Sajtó - iskolaújság szerkesztése, 9. Testnevelés órák - kicsit másképp Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk Zalaegerszeg belvárosában található 8 évfolyamos általános iskola. Évek óta formáljuk helyi nevelési rendszerünket, új nevelési-oktatási programelemeket építve szolgáltatási körünkbe. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód, mind a tehetséges gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében. 2010/11-es tanévtől ökoiskolai programot is megvalósítunk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az iskolánkban végzett tehetséggondozó munkának jelenleg 3 kiemelt területe van: az 1972-ben bevezetett emelt szintű testnevelés, az 1996ban kezdődött emelt szintű matematika és a jelenlegi oktatásszervezési keretek között 2001-ben indult emelt szintű idegen nyelvi oktatás. Ez utóbbi területhez sorolhatjuk a szülői igényeknek megfelelve a 2009/10es tanévben indult két tanítási nyelvű képzést is. A tehetséggondozó munka sokrétű tevékenységben nyilvánul meg: - tartalmi elemek, követelmények tantervbe építése; - oktatásszervezési formák kidolgozása és alkalmazása; - tanulásirányítási módszerek alkalmazása; - tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, versenyek rendezése). Fontosnak tartjuk, hogy az évek során összegyűlt tapasztalatokat, a megváltozott feltételeket, szülői és tanulói igényeket figyelembe véve tudjunk és merjünk változtatni akár a képzési kínálaton, akár a tartalmi elemeken, akár az oktatásszervezési formákon. A kiemelt területek mellett természetesen figyelmet fordítunk arra, hogy a más területeken tehetséges tanulóink is kibontakoztathassák képességeiket. Ennek formai keretei: a szakköri és egyéni foglalkozások, a pályázatokra, versenyekre felkészítés, az iskolai rendezvényeken való szereplés, művészeti bemutatók stb.

76

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk sok éve fogadja különböző felsőoktatási intézmények hallgatóit tanítási gyakorlatuk teljesítésére. 2010-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjával, melynek keretében intézményünk hallgatókat fogad egyéni iskolai gyakorlatra, illetve az egyetem biztosítja pedagógusaink gyakorlatvezető mentortanárrá való felkészítését két féléves szakirányú továbbképzés keretében. Nagy figyelmet fordítunk pedagógusaink szakmai kompetenciáinak folyamatos fejlesztésére, valamint a modern kor által megkövetelt infrastrukturális ill. eszközellátottság biztosítására, ezért a hallgatók iskolánkban végzett tanítási gyakorlata reményeink szerint hozzájárul a hallgatók mai modern pedagógiai elveknek, szemléletnek megfelelő pedagógiai kompetenciáinak fejlesztéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítási gyakorlat ne kizárólag a hospitálásokra és a tanítási órák megtartására korlátozódjon, hanem törekszünk arra, hogy a hallgató megtapasztalja a pedagógus munkájának összetettségét. Ezért bevonjuk a hallgatókat az értekezletek munkájába, az ügyeleti feladatok ellátásába, a tanórán kívüli foglalkozások megtartásába, az iskolai rendezvények, versenyek lebonyolításába is. Örömmel tölt el minket, amikor a hallgatók között régi tanítványainkat fedezzük fel, akik saját korábbi tanáruknál szeretnék tanítási gyakorlatukat végezni.

77

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BIBÓ ISTVÁN ALTERNATÍV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
A feladatellátási hely címe: 8380 Hévíz, Park u. 9. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-340-700 A feladatellátási hely e-mail címe: bibo-agsz@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.biboi-heviz.sulinet.hu Intézményvezető neve: Nagy Boldizsár Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Madách Tragédiájának feldolgozása drámapedagógiai és kooperatív módszerekkel, 2. Informatikaoktatás digitális tananyaggal Referenciaterület(ek) pontos neve: Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk a hévízi Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Zala megye egyik legfiatalabb középiskolája, 1993-ban hozta létre Hévíz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. Az alapelv az volt, hogy Hévíz rangját emelje a gimnázium, jelentsen vonzerőt a fiatalok számára és működjön közre a város fiatalításában, kultúraközvetítésében. Intézményünk speciálisan ötvözi a hagyományos és az alternatív iskola pozitív jegyeit az oktatás és nevelés eredményessége érdekében. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Gimnáziumunk az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény referenciaterületen szeretne maradandót alkotni. Több éve az informatika tantárggyal kezdődött az infokommunikációs technológiák alkalmazása. Az évek során több tantárgy is bekapcsolódott (matematika, fizika, idegen nyelv, biológia) ebbe a munkába. Több kolléga tovább lépett az elkészített programok használatán, és saját órai vázlatokat, digitális táblára alkalmas anyagokat készítettek. Az informatika – jó gyakorlatnak négy fő célja van: • az informatikaórákon a tanulók korszerű technológiákra épülő oktatása • a tanulók magas szintű felkészítése az ECDL-vizsgákra • felkészülés az emelt és középszintű informatika érettségire • versenyfelkészítés A „jó gyakorlat” lényege: a színes, látványos elemekkel tarkított órák legfontosabb célja az infomatika világa iránti fogékonyság korai felkeltése és a kreativitás fejlesztése. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a tanár a tananyag tekintélyes részét saját notebookján, egy LCD-projektoron és a hozzá tartozó vetítővásznon, valamint digitális táblán keresztül az egész osztálynak egyszerre mutatja be. Itt még van lehetőség kommentárok hozzáfűzéséhez, saját vélemények taglalásához, kérdések feltevéséhez. A látványeffektus miatt különösen alkalmas új, vagy bonyolult tananyag bemutatására. A másik nagy előny, hogy az interaktív tanár-diák kapcsolat még fennáll. Lehetőség van korrigálásra, a reakciók kölcsönös megfigyelésére, kiértékelésére. A „jó gyakorlat” moduláris felépítésű: 1. A számítógép (Jel, adat, információ, kódolás, hardver/szoftver, perifériák, hálózatok, internet) 2. Információs- és kommunikációs Technológiák 3. Számítógépes grafika 4. Weblaptervezés

78

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda Egregyi Tagintézmény A feladatellátási hely címe: 8380 Hévíz, Zrínyi u. 151. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-343-322 A feladatellátási hely e-mail címe: tagovoda@hevizegregy.hu Az intézmény weblapja: www.tagovoda.hevizegregy.hu Intézményvezető neve: Péterné Bakos Marianna Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Értelemnyitogató fejlesztő program, 2. Játszunk együtt németül Referenciaterület(ek) pontos neve: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Tagóvodánk 3 csoporttal 2 épületben működik. Csendes, falusias hangulatú környezetünk késztetett bennünket arra, hogy óvodai nevelésünkben a környezetvédelmet kiemelten kezeljük. Az idei tanévben pályázatot nyújtottunk be a „Zöld Óvoda „cím elnyerésére. Fontosnak tartjuk az eltérő fejlődési ütemű gyermek egyéni fejlesztését. Nevelőtestületünk az integrált nevelést is felvállalta. Egy csoportunkban 1998/99-es tanévtől játékos nyelvi szituációkon keresztül ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel. A 2009/2010-es tanévben bevezettük egy csoportba a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Befogadó pedagógiánkkal esélyegyenlőséget teremtünk minden gyermek számára! Óvodai élet mindennapjaiban olyan lehetőségeket ajánlunk a gyermeknek, amikor is azok a kompetenciái fejlődnek, amelyek az iskolássá érés folyamatát jellemzik. A vegyes csoport lehetőséget kínál a több éves gyakorlásra, a sikeres tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozására. Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek adottságainak és képességeinek ismeretében az egyéni eltérések figyelembevételével, megfelelő módszerekkel fejleszteni tudjuk őket. Az óvodapedagógusaink megfigyelései, a pszichológusunk mérései alapján a fejlesztőpedagógusunk, a lassabban fejlődő, érésben, mozgásban lemaradt kisgyermekekkel egyénileg vagy kiscsoportban foglalkozik. Fejlesztési helyzeteket teremtünk a szabad játékban, a pedagógussal kis csoportban vagy csoporton kívül játékos formában együttműködve. A 2003-2004-es tanévtől nevelőtestületünk az integrált nevelést is felvállalta azoknál a gyermekeknél, akiknél a tárgyi, személyi feltételeink is adottak. Jó gyakorlatunkkal az óvodás gyermek tanulási folyamatának támogatásához olyan játékos lehetőségeket kínálunk, amelyek az iskolássá érés folyamatát segítik elő. A gyermek cselekvő aktivitásán keresztül közvetlen és egyszerre több érzékszervet foglalkoztató felfedezés, megtapasztalás biztosításával a teljes személyiség harmonikus fejlődését segítjük. A gyermek fejlettségi szintjéhez, képességeihez igazodunk és a már megszokott közösségen belül tapasztalja meg a tanulás örömét, a sikerélményhez jutást.

79

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

BRUNSZVIK TERÉZ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda Központi Intézmény A feladatellátási hely címe: 8380 Hévíz, Sugár út 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-343-350 A feladatellátási hely e-mail címe: óvoda@hevizegregy.hu Az intézmény weblapja: www.hevizegregy.hu Intézményvezető neve: Péterné Bakos Marianna Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Értelemnyitogató fejlesztő program, 2. Játszunk együtt németül Referenciaterület(ek) pontos neve: Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Óvodánk 1976-ban épült, jelenleg 5 csoporttal működik. Kivételes szépségű természeti környezetünk késztetett bennünket arra, hogy óvodai nevelésünkben a környezetvédelmet előtérbe helyezzük. Kiemelten figyelünk az eltérő fejlődési ütemű gyermekek egyéni fejlesztésére, nevelőtestületünk az integrált nevelést is felvállalta. Egy csoportunkban 1998/99-es tanévtől játékos nyelvi szituációkon keresztül ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel. Óvodánk sajátos szolgáltatása a sószoba. A 2009/2010-es tanévben bevezettük egy csoportban a kompetencia alapú óvodai programcsomagot. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Befogadó pedagógiánkkal esélyegyenlőséget teremtünk minden gyermek számára! Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek adottságainak és képességeinek ismeretében az egyéni eltérések figyelembevételével, megfelelő módszerekkel fejleszteni tudjuk őket. Óvodapedagógusaink megfigyelései, pszichológusunk mérései alapján fejlesztőpedagógusunk, a lassabban fejlődő, érésben, mozgásban lemaradt kisgyermekekkel egyénileg vagy kiscsoportban foglalkozik. Fejlesztési helyzeteket teremtünk a szabad játékban, a pedagógussal kis csoportban vagy csoporton kívül játékos formában együttműködve. A 2003/2004-es tanévtől nevelőtestületünk az integrált nevelést is felvállalta azoknál a gyermekeknél, akiknél a tárgyi, személyi feltételeink is adottak. Jó gyakorlatunkkal az óvodás gyermek tanulási folyamatának támogatásához olyan játékos lehetőségeket kínálunk, amelyek az iskolássá érés folyamatát segítik elő. Olyan elméleti és gyakorlati segítséget nyújtunk, amelyek az óvodai nevelés során ötletekkel és lehetőségekkel segítik a gyengébb képességű gyermekek felzárkózását. A gyermek cselekvő aktivitásán keresztül közvetlen és egyszerre több érzékszervet foglalkoztató felfedezés, megtapasztalás biztosításával a teljes személyiség harmonikus fejlődését segítjük. A gyermek fejlettségi szintjéhez, képességeihez igazodunk és a már megszokott közösségen belül tapasztalja meg a tanulás örömét, a sikerélményhez jutást.

80

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSÁNY-SZENDREY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Fodor u. 43. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-312-139 A feladatellátási hely e-mail címe: titkarsag1@csanyszendreyamk.hu Az intézmény weblapja: www.csanyszendreyamk.hu Intézményvezető neve: Dósa Zsolt Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Csokonai Alapműveleti Verseny (Ki a legjobb és leggyorsabb számolásból?), 2. Mikulás Kupa Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A keszthelyi Csány-Szendrey ÁMK két intézmény jogutódjaként két telephelyen működik. Az épület korszerű sportcsarnoka és a városi tanuszoda a sportélet eseményeit, versenyeket segíti. ÖKOiskola és ÁMK funkcióval bíró intézmény. A tehetséggondozást a nyelvi tagozat, a művészeti és informatikai oktatás valamint a népi hagyományokra épülő szakkörök szervezése segíti. A főépület akadálymentesített. Fejlesztő pedagógusok segítik a tanulásban akadályozottak felzárkóztatását. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Tehetséggondozó programunk iskolánk matematika oktatását átszövi. Az elsajátított új tanítási módszerek, korszerű technikák segítik oktató munkánkat. A főiskolai hallgatókat új ismeretekhez juttatjuk: interaktív tábla kezelésével, kooperatív technikák alkalmazásával, feleltető gép használatával, kompetencia alapú matematika oktatással. Az 1999 óta megrendezett Csokonai matematika alapműveleti versenyen, melyen 800 tanuló vesz részt, a gyermekek tárgyi tudása helyett a számolási készség szintjét mérjük. Azoknak a tanulóknak nyújtunk pozitív versenyzési élményt, akik az adott évfolyam tantervi követelményeinek megfelelő számhalmazokon a matematikai műveletekből összeállított feladatsorokat a műveleti sorrendiséget figyelembe véve minél hamarabb, számológép nélkül oldják meg. A tanulók felelősségét fejlesztjük a saját munkájáért, döntéseiért. Egészséges versenyszellemet alakítunk ki. Segítséget nyújtunk az összetett feladatok gyors átláthatóságában. Gyakorlással biztosabb tudásra tesznek szert a tanulók. A matematikai kompetencia készség- és képesség komponensei közül az alapműveleti verseny a következőkre épít: pontos, gyors számolási készség, nagyobb hangsúly helyezése az írásbeli algoritmusok automatizált elsajátítására, a gondolkodási képesség fejlesztése a rendszerezés, gondolkodási sebesség fokozásával, a tudásszerző képesség fejlesztése a számolási képesség és a műveletvégzési sebesség fejlesztése által önálló feladat-megoldási készség fejlesztése. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A kompetencia alapú oktatás nemcsak a tanítási munkában, hanem a szabadidő tervezésében is megjelenik. Példa erre a Mikulás kupa nevű rendezvény. Ez egy szombat délelőtti játékos program az alsó tagozatos osztályok tanulói és szülei részére december 6-a körül. Célunk a Mikulás várása együtt a gyermekekkel, szüleikkel, tanítóikkal egy jó hangulatú közös játék, versengés keretében. Mintát adunk a szabadidő élményszerű eltöltéséhez. A sportjáték remek lehetőség a gyerekek személyiségének megismerésére. Az erkölcsi nevelés egyik színtere lehet: siker, vereség elviselése, sportszerűség, önfegyelem fejlesztése, csapatszellem erősítése, a játékosok reális önismeretének fejlesztése. (Melyik versenyszámban ki lehet a legügyesebb?) Példát mutat az egészséges életmódra, bemelegítő zenés torna, mozgás az ügyességi feladatokban. A büfé összeállításában egészséges ételeket, italokat kínálunk (zöldség, gyümölcs). A hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő tanulók számára is elérhető program. Nincs anyagi vonzata és nagy élményt ad. Van, akinek ez a Mikulással való találkozás egyedüli formája.

81

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSÁNYI-ZRÍNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely neve: Zrínyi Székhelyiskola A feladatellátási hely címe: 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-360-251 A feladatellátási hely e-mail címe: zrinyi@grotsuli.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.grotsuli.sulinet.hu Intézményvezető neve: Bognár Lajos Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Differenciált idegen-nyelv oktatás, 2. Egészséghét Referenciaterület(ek) pontos neve: Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Az állami elemi népiskola épületének alapkövét 1898. május 18-án tették le. A gyermeklétszám növekedése miatt a Zrínyi Miklós Általános Iskola mellett létrehozták a Csányi László Általános iskolát. 2004. július 1-től a két különállóan működő általános iskolát Csányi-Zrínyi Általános Iskola elnevezéssel összevonták. A tanulók 2004. szeptember 1-jétől az addig megszokott környezetben tanultak tovább, tehát mindkét épület teljes mértékben az oktatást szolgálta. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánkban a 3. osztálytól kezdjük a nyelvoktatást a gyorsabban haladó tanulók számára magasabb óraszámban a szülők választásának megfelelően angol vagy német nyelven. Az óraszámok a harmadik évfolyamon heti 2 órával kezdődnek, majd a 4. évfolyamon heti 3 órával folytatódnak. A felső tagozaton minden évfolyamon heti 4 órában tanulják az idegen-nyelvet. Ezen tanulók számára iskolánk külön tantervet dolgozott ki. A csoportok létszámát 15 főben maximalizáltuk. Nyolcadik osztály végén állami alapfokú „C” típusú nyelvvizsgát tehetnek. Autentikus anyagok felhasználásával, sok mozgásra alapozva, játékos formában sajátíthatják el tanítványaink az idegen-nyelveket. 13-14 éves korukra önálló nyelvhasználóvá, nyelvtanulóvá fejlődnek. A lassabban haladó tanulók nyelvoktatása a 4. évfolyamtól kezdődik el. Ők végig heti 2 órában tanulják az idegen-nyelvet a Nemzeti Alaptantervben rögzített követelményszintnek megfelelően. A tanulók csak ezen órákra szerveződnek csoportokba. Nem jelent diszkriminációt, mert mindenki a saját képességének megfelelő ütemben tanulhat, ugyanakkor biztosított mindenki számára az idegen-nyelv elsajátításának lehetősége. A rendszer bármely osztályszámú évfolyamon működhet. A kisebb létszámú csoportok már önmagukban is hatékonyabb oktatást biztosítanak. Az általunk kidolgozott differenciált idegen-nyelv oktatási módszer teljes mértékben szolgálja a tanulóknak az ismeretek megszerzéséhez való egyenlő hozzáférését, a sokoldalú személyiség fejlesztést.

82

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Alsónemesapáti Iskola 5-8. osztály A feladatellátási hely címe: 8924 Alsónemesapáti, Kossuth Lajos u. 23. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-30-545-61-04 A feladatellátási hely e-mail címe: csertan.sandor@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.altisk.csertansuli.hu; www.csertansuli.hu Intézményvezető neve: Szabó Katalin Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Népek karácsonya projekt, 2. Lépések egymás felé projekt Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Alsónemesapáti és Nemesapáti Önkormányzatai által működtetett közös igazgatású intézmény. Alsónemesapátiban az 5-8. évfolyam működik. Intézményünkben jelentős a hátrányos helyzetű elsősorban a roma kisebbséghez tartozó gyermekek aránya. Gyermekközpontú intézményként természetesnek tartjuk, hogy minden gyerek más és más, egy önálló személyiség. Napi pedagógiai gyakorlatunkban teret biztosítunk a tevékenységek széles körének, amelyben bárki lehet eredményes. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Arra törekszünk, hogy tanulóink minél többféle képesség, alapkompetencia birtokába juthassanak, amelyekre szükségük van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, amelyek biztosítják a gyors és hatékony alkalmazkodást változó világunkhoz. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A karácsony a legegyedibb egyetemes ünnep. Mindenütt sajátos hagyományok, szokások kapcsolódnak hozzá. „Népek karácsonya” projektünk során a tanulók megismerkedhetnek azzal, hogy hogyan ünneplik a karácsonyt a világ több országában, mit tesznek a fa alá, milyen ételeket fogyasztanak, és milyen karácsonyi hagyományaik vannak. A három hét során célunk az, hogy a magyar hagyományok tisztelete mellett a tanulók nyitottá váljanak más kultúrák megismerésére – behatóbban az angol, német, roma és ausztrál karácsonyi szokásokra – mely által színesíthetik, gazdagíthatják személyiségüket. Fejlesztési céljaink között kiemelten szerepel a társas kompetenciák, az együttműködési készségek fejlesztése, a szociális kompetenciafejlesztés és a tanulóink kreativitásának fejlesztése. Projektünk során a tanulóknál fejlődni fog az együttműködési készség, információgyűjtés- és feldolgozás képessége. A csoport általános hangulata, összetartó ereje, tudatossági szintje erősödni fog. A pedagógusnak segít abban, hogy a gyerekeket jobban megismerje, motiválhassa. Fejleszti a tanár-diák-szülő összetartozás érzését. Segítségével a nevelő kellő szabadságot tud nyújtani a gyerekeknek ahhoz, hogy azzá legyenek, amire valóban képesek. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A „Lépések egymás felé” projektünk feladata a szűkebb lakóhelyünkön élő, más nemzetiséghez tartozó népek hagyományainak, kultúrájának megismerése, elfogadása. Célunk, hogy a tanulóink számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei. Szükséges, hogy a tanulók ismerjék fel az előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáit és ítéljék el ezeket. Fontos a tanulók identitástudatának kialakítása, felvállalása, megőrzése és a hagyományaik ápolása. Egy hetes projektünket a felső tagozatos tanulók számára

83

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

terveztük. Az 1-4. napon délelőtti tanórai keretben a tantárgyak tananyagába az új tartalmakat tervszerűen beépítettük. Délután szabadidős tevékenység keretében a délelőtti ismeretek gyakorlati megvalósítása történik. Az 5. projektzáró napon a gyűjtött anyagok, elkészített produktumok bemutatására kerül sor. A gyerekek hátrányainak kompenzálását, az esélyegyenlőség előmozdítását szeretnénk elérni azzal, hogy figyelembe véve az életkori sajátosságokat és képességeket, minden tanuló testre szabott és személyiségéhez illő feladatot kap és vállal. „Jó gyakorlatunk” olyan kompetenciákat alakít ki a tanulókban, amelyek képessé teszik őket arra, hogy szembenézzenek a közösségeikben meglévő sokszínűséggel és különbözőségekkel, és megtanulják kezelni ezeket. A multikulturális nevelés arra törekszik, hogy a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal való együttműködést megalapozó kognitív, verbális és nonverbális készségeket fejlesszen ki, a más csoportokkal való kommunikációt lehetővé tevő képességekkel együtt.

84

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Maci Óvoda A feladatellátási hely címe: 8924 Alsónemesapáti, Kossuth Lajos u. 23. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-30-545-34-28 A feladatellátási hely e-mail címe: csertan.sandor@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.altisk.csertansuli.hu www.csertansuli.hu Intézményvezető neve: Szabó Katalin Intézményegység vezető: Kremznerné André Ildikó Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Iskolanyitogató, 2. Maci Témahét - programsorozat az óvodában Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda, Alsónemesapáti és Nemesapáti Önkormányzatai által működtetett közös igazgatású intézmény. Óvodai nevelésünk célja a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása. Tartalmilag és módszertanilag sokszintű és differenciált nevelési gyakorlatot folytatunk, amely a kisgyermekek adottságainak figyelembevételével elfogadható eredményre vezet. Csökkenti a beilleszkedési problémákat, kiemelt hangsúlyt fordít a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására és a tehetségesnek ígérkező kisgyermekek fejlesztésére. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az átmenet megkönnyítése a család, az óvoda és az iskolasegítő, támogató nevelési módszereivel, együttműködésével biztosított. Az iskolával való kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak helyi sajátosságainkhoz. Kapcsolatunk nem korlátozódik 1-1 kivételes alkalomra csupán, nem kampányszerű, hanem több közös programunk van, ahol a gyerekek ténylegesen együtt vannak, tevékenykednek kisiskolás társaikkal. Fontos a beilleszkedés, befogadás megsegítéséhez szükséges nevelői attitűd kialakítása, valamint az iskolaátmenet megkönnyítése, zökkenőmentessé tétele. A folyamatos információcsere, hatékony együttműködés óvónő-tanító között segíti, a kisgyermekek hatékony megismerését, a közös programok sikeres lebonyolítását. Témaheteket, projekteket szervezünk, melyeknek célja, hogy sokszínű, változatos tevékenységek által élményekhez, ismeretekhez jussanak a gyermekek, több korosztály tevékeny, aktív részvételével. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A maci témahét és kiállítások szervezése már 2006-tól kezdődően indult. A maci hét komplex feldolgozása az óvodai kompetencia programcsomag „ víz” témakörében történik. A megelőző, ráhangoló tevékenységek, gyűjtőmunka során és a lebonyolításkor egyaránt sokoldalú tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek az őket körülvevő környezetről. Jellemzően mikro csoportos formában történik a tevékenységek szervezése, az egyes gyermekek eltérő sajátosságait figyelembe véve. A változatos tevékenységek megvalósulása során környezeti szemléletmód, a logikai készségeik fejlődhetnek, kommunikációs készségük, anyanyelvi kompetencia területén a szókincsük, bővül, valamint a szociális kompetencia terület fejlesztése is sikeresen valósul meg. A programsorozat biztosítja a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyenlő hozzáférést. A témahét lebonyolítása során gyermekközpontú, pedagógiai elvek valósulnak meg: játékosság, komplexitás, folyamatos cselekedtetés által tevékenység központúság, differenciálás. Alkalmazzuk a korszerű pedagógiai eljárásokat, technikákat az óvodás korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve: projektmódszer, drámapedagógia, kooperatív technikák.

85

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Nemesapáti Iskola 1-4. osztály A feladatellátási hely címe: 8923 Nemesapáti, Jókai Mór u. 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-30-545-62-43 A feladatellátási hely e-mail címe: csertan.sandor@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.altisk.csertansuli.hu; www.csertansuli.hu Intézményvezető neve: Szabó Katalin Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Márton nap projekt, 2. Advent angyalai projekt Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda két zalai kis település Alsónemesapáti és Nemesapáti Önkormányzatai által működtetett többcélú közös igazgatású intézmény. Nemesapátiban az 1-4. évfolyam működik. Az alsó tagozatos kis diákokat felújított, jól felszerelt igényes tanulóbarát környezet veszi körül. Nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyermek jár hozzánk, ezért is fontos számunkra, hogy intézményünk természetes befogadó közege legyen minden gyermeknek, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől. Intézményünkben olyan nyitott gyermekközpontú és tevékenységközpontú intézménymodellt valósítunk meg, ami tartalmilag és módszertanilag is sokszintű és differenciált. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Márton olykor fehér lovon jár” című jó gyakorlatunk témája a Márton – napi hagyományok és Szent Márton legendás alakjának megismertetése alsó tagozatos tanulók számára tevékenységközpontú módszerekkel. A projektünk során kiemelkedő szerepet kap a gyerekek tevékenykedtetése: manuális tevékenységek (kézművesség) és esztétikai tevékenységek (rajz), mozgásos, énekes játékok (népi gyermekjátékok). A tevékenységekhez változatos eszközrendszer is kapcsolódik, még színesebbé téve feladatokat. A gyakorlat összességében segíti a gyerekekben a nemzeti öntudat kialakulását, a népi kultúránk megismerését. Fejleszti a gyerekek értő olvasását és szövegértését. Tapasztalatokat szereznek arról, hogyan lehet az IKT eszközöket az önálló ismeretszerzés szolgálatába állítani. A gyakorlat segíti az alapvető tanulási technikák kialakítását. A kiscsoportos kooperatív tanulásszervezés folyamán a tanulók megtanulják társaik egyéniségét, esetleges „más”-ságát elfogadni, tolerálni, hiszen a csoportban csak együtt érhetnek el jó eredményt. Célunk a közösség érzésének kialakítása a csoport együttes élményén keresztül, egymás elfogadásának erősítése és a magyar néphagyományok ápolása, a népi kultúra megismertetése. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Advent angyalai” című jó gyakorlatunk célja az adventi időszak jeles napjainak megismertetése, népszokások, néphagyományok felidézése interaktív formában. A téma minden kisgyerekhez közel áll, hiszen a karácsonyi időszak az egyik legjobban várt része az évnek. S hogy gyermekeink ne csak az ajándékoknak örüljenek a fa alatt, már a karácsonyvárást is örömtelivé tehetjük, s egyben gazdagíthatjuk ismereteiket is. A téma feldolgozása során, a közös együttlétek, munkálkodások alatt átélhetjük a közösséggé válás csodáját. A projektünkben arra törekszünk, hogy az ismeretátadáson túl olyan helyzeteket alakítsunk ki, amelyekben élményszerűen nyílik lehetőség az értékek megismerésére, az együttműködési készségek megalapozására, a közösen folytatott tevékenység, a társas helyzetben folytatott tanulás elfogadására, a tanulás, a tudás iránti vágy igényének felkeltésére. A „jó gyakorlat” során alkalmazott projektmódszer nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek nevelésének, személyiségfejlesztésének, a hatékony differenciálásnak nagyon hatékony eszköze.

86

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Vackor Óvoda A feladatellátási hely címe: 8923 Nemesapáti, Fő u. 18. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-30-545-40-82 A feladatellátási hely e-mail címe: csertan.sandor@citromail.hu Az intézmény weblapja: www.altisk.csertansuli.hu www.csertansuli.hu Intézményvezető neve: Szabó Katalin Intézményegység vezető: Kremznerné André Ildikó Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Iskolanyitogató, 2. Maci Témahét - programsorozat az óvodában Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Alsónemesapáti és Nemesapáti Önkormányzatai által működtetett közös igazgatású intézmény. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. A többségtől bármilyen szempontból eltérő gyermekeket elfogadjuk, segítjük őket előzetes tudásukra, tapasztalásukra támaszkodva, hogy a maguk módján, a maguk ütemében, saját képességeik szerint fejlődjenek. Nevelésünk célja még a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A maci témahét és kiállítások szervezése már 2006-tól kezdődően indult. A maci hét komplex feldolgozása az óvodai kompetencia programcsomag „ víz” témakörében történik. A megelőző, ráhangoló tevékenységek, gyűjtőmunka során és a lebonyolításkor egyaránt sokoldalú tapasztalatokat szerezhetnek a gyermekek az őket körülvevő környezetről. Jellemzően mikro csoportos formában történik a tevékenységek szervezése, az egyes gyermekek eltérő sajátosságait figyelembe véve. A változatos tevékenységek megvalósulása során környezeti szemléletmód, a logikai készségeik fejlődhetnek, kommunikációs készségük, anyanyelvi kompetencia területén a szókincsük, bővül, valamint a szociális kompetencia terület fejlesztése is sikeresen valósul meg. A programsorozat biztosítja a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyenlő hozzáférést. A témahét lebonyolítása során gyermekközpontú, pedagógiai elvek valósulnak meg: játékosság, komplexitás, folyamatos cselekedtetés által tevékenység központúság, differenciálás. Alkalmazzuk a korszerű pedagógiai eljárásokat, technikákat az óvodás korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve: projektmódszer, drámapedagógia, kooperatív technikák. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az átmenet megkönnyítése a család, az óvoda és az iskolasegítő, támogató nevelési módszereivel, együttműködésével biztosított. Az iskolával való kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak helyi sajátosságainkhoz. Kapcsolatunk nem korlátozódik 1-1 kivételes alkalomra csupán, nem kampányszerű, hanem több közös programunk van, ahol a gyerekek ténylegesen együtt vannak, tevékenykednek kisiskolás társaikkal. Fontos a beilleszkedés, befogadás megsegítéséhez szükséges nevelői attitűd kialakítása, valamint az iskolaátmenet megkönnyítése, zökkenőmentessé tétele. A folyamatos információcsere, hatékony együttműködés óvónő-tanító között segíti, a kisgyermekek hatékony megismerését, a közös programok sikeres lebonyolítását. Témaheteket, projekteket szervezünk, melyeknek célja, hogy sokszínű, változatos tevékenységek által élményekhez, ismeretekhez jussanak a gyermekek, több korosztály tevékeny, aktív részvételével.

87

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
A feladatellátási hely címe: 8897 Söjtör, Deák u. 140. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-569-002 A feladatellátási hely e-mail címe: deakig@deaksuli.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.deaksuli.sulinet.hu és www.sojtor-iskola.hu Intézményvezető neve: Bíróné Bondor Katalin Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Differenciálás heti tervvel matematika órán a 3-4. osztályban, 2. Egymásra épülő kooperatív struktúrák a felső tagozatos magyartanításban, 3. Hátránykompenzáció tervszerű egyéni fejlesztéssel, 4. „Hogy jobban megismerjelek”Jó gyakorlat a hatékony tanulómegismerés technikáinak kialakításához, 5. Komplex környezetvédelmi program, 6. Környezetvédelmi projektek Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely, 3. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk közös fenntartású intézményként működik, társulásban Pusztaszentlászlóval. Hátrányos helyzetű diák a tanulók 60 %-a , halmozottan hátrányos helyzetű 20% . Sajátos nevelési igényű gyermek 10-12 fő. Az iskolába járó gyerekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Ezért is tartjuk fontosnak egy odafigyelő környezet megteremtését, ahol mindenki a képessége szerinti legtöbbet tudja „kihozni magából”. Jelenlegi tanulólétszámunk 130 fő. Iskolánkban 15 pedagógus dolgozik. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében folytatott munkát az intézmény már a 2007/2008-as tanévben elkezdte: a HEFOP 3.1.4 projektben elvégzett képzések segítségével próbáltuk megújítani módszereinket. 2008 óta minden osztályban bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás szövegértés-szövegalkotás és matematika-logika területen. A hatékonyabb, egész intézményt érintő fejlesztést a TÁMOP 3.1.4 program keretében valósítottuk meg a korszerű módszertanok, az új tanulásszervezési módok bevezetésével. A tavalyi tanévben összesen 6 tanulócsoportban valósult meg a kompetencia alapú programcsomagok szerint zajló munka. Jelenleg a kompetencia alapú oktatás implementációjának kiszélesítése folyik. Fejlesztési innovációnk során kidolgoztuk, a Pedagógiai programban és a Helyi tantervben megjelenítettük a tantárgytömbösített oktatás helyi eljárásrendjét az 5-8. osztályokban, valamint a művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításának eljárásrendjét. Az intézmény nevelőtestületének minden tagja felkészült az IKT eszközök, oktatásban való használatára. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: 2004-ben vezettük be a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő programunkat. Azóta kétévente vizsgáljuk felül integrációs stratégiánkat, melyet folyamatosan fejlesztünk tovább. Iskolánkban négy éve működik IPR munkacsoport, amely végzi az IPR alapú intézményfejlesztés menedzselését, koordinációját. A pedagógiai, módszertani innováció irányítását a három éve működő módszertani fejlesztő munkacsoport koordinálja. Negyedik éve, hogy intézményünk a helyi önkormányzat, a CKÖ és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival „IPR kerekasztal”-t működtet, mely háromhavonta ülésezik. Intézményi környezet csoportunk biztosítja, hogy partnereink támogatásával „nyitott iskola”-ként funkcionálhassunk. Alapdokumentumainkba az IPR elemek beépültek, a napi gyakorlatban a program minden eleme megvalósul, melyekről az iskola több éve vállalkozik mintaközvetítésre: Évente több alkalommal konzultációval egybekötött hospitációs lehetőségeket biztosítunk.

88

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A tavalyi évtől tematikus szakmai műhelyeket is szervezünk az integrációhoz kapcsolódó programelemekről. Évek óta sikerrel valósítjuk meg „Tárt kapukkal az esélyegyenlőségért” szakmai napunkat, melyben együttműködő partnerünk az Educatio Kft. Nyugat-dunántúli Régiós Irodája. Megvalósítói voltunk a HEFOP-2.1.5-05/1.-2006-01-0022/1.0 „Roma értelmiségiekkel az integrált nevelésért” projektnek, 2010 januárjától pedig a TÁMOP 3.3.3- 08/1-2009-0009 Hálózatokkal együttműködő referencia intézmény Söjtörön projektnek. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk környezeti nevelési programjának koordinálója a környezeti nevelés munkacsoport. 2008-tól megkaptuk az Ökoiskola címet, mely az iskola megkülönböztetett minőségjelzője. 2009-ben a megyei önkormányzat Zöld Zala díját nyertük el a környezettudatos nevelés terén végzett munkánkért. Iskolánkban nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén, az iskola működtetésében, a gyerekek étkezésében, a táborok, kirándulások szervezésében. Pedagógiai munkánkban előnyben részesítjük az olyan komplex tanulásszervezési formákat, mint a témahét vagy a projekt. Két négyhetes környezetvédelmi projektünk valósult meg a 7-8. osztályokban, amelyet jó gyakorlatként regisztráltunk, segítve ezzel a módszer és a környezeti nevelés iránt érdeklődő pedagógusok munkáját. Átfogó környezetvédelmi-szemléletformálási koncepciónk által a tanulókban fejlődik az alternatív problémamegoldó gondolkodás, az ökológiai szemlélet és gondolkodásmód, a kreativitás, az együttműködés és az alkalmazkodás, a tolerancia, a cselekvés, értékelés és mérlegelés készsége, a viselkedéskultúra. Az iskola környezetének átalakítása elősegíti a szemléletváltást, az esztétikai érzék fejlesztését, a tananyag „élőbbé” tételét, a tanulói közösségek fejlődését. A programok által kialakul a tanulókban a környezet értékei iránti felelős magatartás, a természeti és épített környezet szeretete és védelme.

89

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

EGERVÁRI LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Egervári Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 8913 Egervár, József Attila út 3. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-564-022 A feladatellátási hely e-mail címe: elai@vipmail.hu Az intézmény weblapja: http://www.egervarsuli.hu Intézményvezető neve: Kenessey Tibor Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Alkotni öröm” Kézműves tábor általános iskolásoknak hagyományos és modern technikák alkalmazásával, 2. Életjátékok bevezetése a környezetismeret tantárgy keretein belül 1-2. évfolyamon, 3. Időmérési játékok kisiskolás korban Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Az Egervári Általános Iskola az 5 intézményegységből álló Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda gesztor iskolája. 209 tanuló mellett 15 főállású pedagógus dolgozik. 2009/2010es tanévben bevezettük a kompetencia-alapú oktatást a TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében. Fokozottan alkalmazzuk a Szövegértés, szövegalkotás (1, 2, 3, 5, 6. osztályok), Matematika (1, 2, 5, 6. osztályok), Szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületeken (5, 6, 7, 8a, 8b osztályok). A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Kompetencia-alapú oktatás bevezetését 2008-ban kezdtük, első lépésként alsó tagozatban, felismerve a pedagógiai munka megújításának szükségességét. Az átfogó intézményi fejlesztés érdekében a kompetencia-alapú oktatási módszerek bevezetése és a korszerű tanulásszervezési eljárások és tanulási módszerek implementációja mellett döntöttünk. Elsőként alsó tagozatban vezettük be az Időméréses játékokat matematikai területen, az Életjátékokat pedig a környezetismereti órák tananyagához kapcsolva, elősegítve a majdani szociális, életviteli és környezeti kulcskompetenciák fejlesztését. A 2009/2010-es 1, 2, 5, és 7 évfolyamokon valósult meg a kompetencia alapú programcsomagok bevezetése. Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen 1-25.osztályos tanulócsoportban; matematika kulcskompetencia területen 1.és 5. osztályos tanulócsoportban és szociális, életviteli és környezeti kulcskompetencia területen 7/a, 7/b. osztályos tanulócsoportban. Fejlesztési innovációnk során kidolgoztuk, a Pedagógiai programban és a Helyi tantervben megjelenítettük a tantárgytömbösített oktatás helyi bevezetését, a moduláris oktatást, a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását. Minden pedagógusunk részt vett IKT oktatáson, 7 pedagógusunk végzett 120 órás módszertani képzést, ketten 60 órás módszertani képzést, ketten SNI képzést. Felkészültünk a Kompetenciamérések eredményeinek elemzésére. Kompetencia-alapú oktatásban részt vevő csoportjaink a tanórák 25 %-ban használnak IKT eszközöket.

90

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÉLETFA NAPKÖZI OTTHONOS SZÉKHELY ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-312-850 és 06-30-586-4886 A feladatellátási hely e-mail címe: eletfaovoda@keszthelynet.hu Az intézmény weblapja: www.keszthelyiovodak.hu Intézményvezető neve: Szabóné Lancz Anna Jó gyakorlatok pontos címe: 1. A nemzeti kultúra ősi elemeinek megjelenése a magyar népi dalos gyermekjátékokban, 2. Furulyatanítás az óvodában, 3. Organikus műveltség a vizuális nevelésben, 4. Fürkész Program – A környezeti kultúra alapozása, 5. Egy elfelejtett népszokás - Balázsjárás Referenciaterület(ek) pontos neve: Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció valamely területén mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 1979-ben nyitotta meg kapuit. Néhány év múlva nyolc csoportra bővült az épület. Jelenleg 216 kisgyermeket tudunk befogadni. 2008-ban Székhely Óvoda lettünk. Az óvodavezető, általános helyettese, 16 óvodapedagógus alkotjuk a nevelőközösséget. Munkánkat 8 dajka, 1 konyhai kisegítő és 3 adminisztratív dolgozó segíti. Pedagógiai szemléletünkben az élet minden területén szintézisre törekszünk, - mely nyitott pedagógiai rendszer - alapelveinek megfelelően rugalmasan lehet és kell felfogni, szükség szerint korrigálni, vagy más, új elemekkel gazdagítani. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Ének- zene Meg kell találnunk a régi dalhagyománynak azt a részét, mely a népkultúra szerves alkotója, évezredek óta kíséri a nép életét, a nyelv eredetével együtt létezik. A zenei nevelés az egész személyiségre kiható emberformáló erő. Ebben az életkorban a gyermekek emberi viselkedést, szerepet sajátítanak el, melyhez érzelmi állapotuk és mozgásformáik összehangolására van szükség. A szerepek életre keltésében egyik eszközünk a népi gyermekjáték. Zenei nevelés - tehetséggondozás A zene kimozdít a lehangoltságból, elűzi a stresszt. Emeli, nemesíti, harmonizálja a lelket. A zenei jártasság kedvező hatást gyakorol az intelligenciára, javítja a memóriát, a nyelvi képességet. Tevékenységünk: - hangszeres készség megszerzésére irányul, a muzikalitás felismerésére szolgál - alkalmazott módszereink: Kodály, Suzuki Vizuális nevelés A látás nyelve. Feladatunk: megláttatni, rácsodálkozni, megéreztetni. Minden gyermek másságát fontos megőriznünk, alkotásaik ettől lesznek kreatívak, egyéniek. Célunk: művészeti fogékonyságra nevelés. A közvetítéshez szükséges: szemléleti tisztaság, nyitottság, folyamatos alkotómunka, - mindehhez: empátia, a gyermek tisztelete, személyiségének ismerete. A világ tevékeny megismerése Megújulás, az értékek mindenkori megőrzése! Alapláncszem a tevékenykedés, a közvetlen cselekvéses tapasztalatszerzés, az érzékelés-észlelés, a megfigyelés, s a mindezt átszövő játék. változatos élménypedagógiai elemek alkalmazásával pozitív érzelmi attitűd, környezeti kultúra, környezetbarát életmód fontossága, holisztikus látásmód, ökológiai szemléletformálás, a környezettel való harmonikus együttélés alapozódik gyermekeinkben, s közvetve családjaikban. Balázsjárás Célunk: - a népszokás értékeiből adódó közösségformáló, társas kapcsolatokat építő jelleg kihasználása, szavainak „birtokba vétele.”

91

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE
A feladatellátási hely neve: Fazekas József Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde A feladatellátási hely címe: 8357 Sümegcsehi, Kossuth Lajos út 1. A feladatellátási hely telefonszáma: iskola: 06-83-374-504 és 06-83-574-026, óvoda: 06-83-709-008 A feladatellátási hely e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Az intézmény weblapja: www.sumegcsehi-oktatas.hu Intézményvezető neve: Szabóné Nagy Erzsébet Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Közösen könnyebb program (óvoda-iskola átmenet), 2. Lurkó iskola-előkészítő program Referenciaterület(ek) pontos neve: Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely. Az intézmény rövid bemutatása: Névadónk Fazekas József tanár-igazgató, aki több évtizeden át vezette iskolánkat. Az 1700-as évek közepétől működő intézmény a község kulturális életének szervezését is felvállalja. Óvodánk 1976 óta fogadja a gyermekeket, 2006-tól kétcsoportos óvodaként működik, ahová 40 gyermek jár. A 9 tantermes épületbe 8 osztályban 163 gyermek jár. Pedagógiai programunkban prioritást élvez a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, néphagyományőrzés és a környezeti nevelés. Előtérbe helyezzük a logikus gondolkodásra építő tanítást-tanulást. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Közösen könnyebb program (óvoda-iskola átmenet) Jó gyakorlatunk célja, az óvoda- iskola átmenetet könnyítése az iskolába lépő gyerekek számára. Iskolaérettségi felmérő rendszert alkalmazunk. Közös programmal tesszük lehetővé az óvoda-iskola átmenetet, ahol az elsős tanítónő kooperatívan együttműködik az óvodai munkában az óvónővel, az óvónő pedig figyelemmel kíséri az iskolába átmenő gyermekek további fejlődését. Folyamatos konzultáció valósul meg a két intézmény között. A program kiemelten foglalkozik a gyerekek eltérő szociális fejlettségével. Igyekeztünk olyan programokat szervezni, amely nem költségigényes, viszont nagyon változatos. A rendezvények egy részében a szülők is aktív partnerekké válnak. A feladatok során a szülő-gyermek közösen tevékenykedhet, ezzel is elősegítve a szoros kapcsolat kialakulását és fenntartását. A közös programok fejlesztik a szociális kompetenciákat: kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, empátia, tolerancia, siker-és kudarc feldolgozó képesség, másság elfogadását. A program biztosítja az SNI-s, HH-s, és HHH-s gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását is. Lurkó iskola - előkészítő program A jó gyakorlat célja, hogy minél nagyobb esélyt adjunk a gyermekeknek a problémamentes iskolakezdésre. A gyermekek folyamatos megismerése, fejlődésük nyomon követése lehetővé teszi a tudatos fejlesztést. A jó gyakorlat 10 hónapig tartó foglalkozások fejlesztési anyagát tartalmazza. Hetente egy alkalommal tartjuk a foglalkozásokat. Közben elvégezzük az iskolaérettségi vizsgálatokat, így április-májusban egyéni fejlesztéseket alkalmazhatunk. A feladatok során előtérbe helyezzük a játékosságot. Minden gyermek kap egyéni feladatot is, ezzel kiküszöböljük, hogy a jobb képességű gyermek megmondja a másik helyett a válaszokat. Az éves terv végén található egy feladatlap gyűjtemény. A foglalkozások anyaga figyelembe veszi a fokozatosság elvét. A fejlesztések eredményeként a gyermekek iskolaérettekké válnak.

92

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 8885 Borsfa, Zrínyi út 3/A. A feladatellátási hely telefonszáma: 93-548-013, 93-548-014, 30-755-1992 A feladatellátási hely e-mail címe: borsfaisk@freemail.hu Az intézmény weblapja: www.borsfaiskola.hu Intézményvezető neve: Holczerné Megyes Gabriella Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Fekete István témahét, 2. Egészségnevelés projekt Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Az intézmény életében, arculatának meghatározásában fontos az iskola névadójához fűződő programok szervezése és az egészséges életmódra nevelés. 2004-2005-ös tanévben intézményünk bevezette az integrált nevelést és az alapfokú művészeti oktatást, 2007-2008-tól pedig a nemzetiségi horvát nyelvoktató programot. Megkaptuk az Ökoiskola címet is. A tevékenységeket moduláris programunk szerint végezzük. Az iskola jól felszerelt. Szemléltető eszközei, informatikai tárháza, szakkönyvtára gazdag. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Fekete István témahét Iskolánk névadója Fekete István, akinek életútját a jó gyakorlat eredményeként ismerjük meg. A témahét során komplex képességfejlesztést valósítunk meg. Legnagyobb hangsúlyt az anyanyelvi és a természettudományos kompetenciák fejlesztésére helyezzük. A témahét megvalósítása során lehetőségünk nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulók is eljussanak múzeumokba, megtekinthetik a Kis-Balaton élővilágát. A programokat színesítik meghívott előadók: solymászat, íjászat, kutyabemutató. Lehetőséget kapunk arra is, hogy tanulóinkat olvasóvá neveljük. Megbontja a hagyományos tanórai kereteket, átlépi az iskola falait. A tapasztalatszerzést ötvözi az élményszerű tanulással. A tanulók érdeklődése folyamatosan szinten tartható a kooperatív munkaformák alkalmazásával. A 7-14 éves korosztály számára javasoljuk jó gyakorlatunkat. Olyan intézményeknek ajánljuk, akik névadójuknak a magyar tudomány, művészet és kultúra kiemelkedő személyiségét választották. Iskolánk névadója kötelez minket a nemzeti értékek közvetítésére, a hagyományrendszer ápolására. A témahét során folyamatosan értékeljék önmagukat és a csoport munkáját is! Az elkészített alkotásokat kiállításokon mutassák be! Olvassák el az író műveit, fejlődjön szövegértésük-szövegalkotásuk! Mélyüljön el természetszeretetük! A zárónapon vetélkedőn adjanak számot a hét során megszerzett ismereteikről! A témahét sikerességéhez minden résztvevő elkötelezettsége szükséges!

93

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Egészségnevelés projekt ( három hetet meghaladó ) A projektpedagógia alapvetően a tanulók aktivitására épül. A tanulók maguk dolgozzák ki azt a tervet, amely a feladat megvalósításához vezet. A tanulók egyedül vagy társaikkal közösen dolgoznak. A támogató tanároktól segítséget kapnak, ha szükségük van rá. Folyamatosan készítik el a produktumot (előadás, kiállítás, csoportnapló, diagram, egészséges ételek), melyeket a projektzáró napon bemutatnak a meghívottaknak. Célunk, hogy a tanulók személyiségében, magatartásában, szemléletmódjában pozitív változás történjen.

Ennek eszközei: 1. Rendszeres testmozgás beépítése a mindennapi életbe 2. Egészséges életmódra nevelés 3. Mindennapi higiénia fontossága 4. Az egészségkárosító magatartásformák elkerülése 5. A lelki egészség megőrzése 6. Helyes táplálkozási szokások kialakítása A projektünk újszerűsége abban rejlik, hogy nem csak hagyományos tanórai keretben történik, hanem tanórán kívüli tevékenységet is magában foglal. A téma feldolgozása a tanulók érdeklődése, gyűjtőmunkája szerint alakítható. Tevékenykedtet, egyéni tapasztalatszerzés útján tanít. A projektzáró napon a gyerekek bemutatják az elkészült produktumokat, beszámolnak a munkáikról, kiállítást rendeznek az elkészített anyagokból. Egészséges ételeket készítenek. Projektértékelő és elégedettségi kérdőívet töltenek ki, amelyeket a későbbiekben értékelünk. Értékelik saját, csoportjuk és a másik csoport munkáját is. A 4 hétig tartó projekt során a tanulók sok ismeretet szereznek, változik a mozgáshoz való viszonyuk. Megtanulnak önállóan ismereteket szerezni, ezeket feldolgozni és rendszerezni. A közös munka során erősödnek társas kapcsolataik. A kooperatív munka során a gyermekek aktívabban, céltudatosabban tevékenykednek.

94

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GANZ ÁBRAHÁM ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
A feladatellátási hely neve: Ganz Ábrahám Székhelyiskola A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 27. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-596-372 A feladatellátási hely e-mail címe: molnar.tibor.ganz-munkacsy.szki@zelkanet.hu Az intézmény weblapjai: www.ganz-munkacsy.hu, http://ganzreferencia.ganz-munkacsy.hu Intézményvezető neve: Vargáné Bérczes Bernadett Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Diákkonferencia a szakmáról – szakmai projektek bemutatója, 2. Pneumatika digitális tananyag alkalmazása a technikusképzésben, 3. Webes iskolai információs rendszer, 4. Kávé habbal – „irodalmi kávéház” a könyvtárban Referenciaterület(ek) pontos neve: A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk a régió meghatározó szakképző intézménye, amelyhez 125 éves a Zala megyei iparoktatás kezdetei is kapcsolódnak. Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, mely általános műveltséget megalapozó műszaki szakközépiskolai és szakiskolai, valamint szakképzési, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzési tevékenységet, továbbá iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást folytat. Fontosnak tartjuk, hogy a legfőbb szabályzója munkánknak a külső igényeknek való megfelelés legyen, és magas színvonalú, kompetencia alapú szakmai képzéssel piacképes tudást biztosítsunk diákjaink számára. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Célunk olyan befogadó intézmény működtetése, amely az egész életen át tartó tanulást megalapozó képességek fejlesztését célzó, kompetencia alapú oktatásra való átállással megfelel a szülők, gazdálkodó szervezetek (a régióban lévő vállalatok/ vállalkozások), szakirányú felsőoktatási intézmények igényének. Minden tanulónk számára szeretnénk elérhetővé tenni a korszerű ismereteket nyújtó oktatási eszközöket, módszereket. A diákjaink valós ipari termelési tevékenység révén megismerhetik a meglévő üzemi technikákat, technológiáit, a cégek struktúráit, működését. Így felkészítve őket a középiskola utáni életre (konvertálható tudás: munkába állás, továbbtanulás). A szellemi és technikai erőforrásokat kihasználva szeretnénk kialakítani egy olyan tudásközpontot, amely a műszaki/gazdasági életben felmerülő igényeknek meg tud felelni. A gazdálkodó szervezetek elvárásainak megfelelően tudjuk kialakítani helyi tanterveinket. Igény szerint előadásokat szervezünk a legújabb technológiákról, kutatásokról. Ennek egyik legfőbb színtere a Ganzos Öregdiákok által alapított Műszaki Klub (http://muszakiklub.ganz-munkacsy.hu/) Kapcsolódó jó gyakorlatunk a „Diákkonferencia a szakmáról”: A „GÉPÉSZ SZAKKOLLÉGIUM” keretében indítottuk el ezt a programunkat, ahol a gépgyártás-technológiai technikus szakos tanulóink a térség vállalataitól, valamint a Pannon Fejlesztési Alapítványtól kapott témákat dolgoztak fel, illetve a cégektől származó különböző szakmai feladatokat oldottak meg. Diákjaink a dolgozatokban összefoglalt munkákat egy (vagy több) vállalati szakember és egy szaktanár irányításával végezték. A konferencián ennek a közös tevékenységnek az eredményéről számoltak be a zsűri, felkészítőik, szüleik, tanáraik és diáktársaik előtt.

95

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GANZ ÁBRAHÁM ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
A feladatellátási hely neve: Munkácsy Mihály Tagiskola A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 24. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-510-772 A feladatellátási hely e-mail címe: rita.ganz-munkacsy.szki@zelkanet.hu Az intézmény weblapja: www.ganz-munkacsy.hu és http://kompetencia.ganz-munkacsy.hu Intézményvezető neve: Vargáné Bérczes Bernadett Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Színes fizikai kísérletek a semmiből” – Öveges délután, 2. A digitális kompetenciák fejlesztése az interaktív tábla alkalmazásával – továbbképzés pedagógusoknak, 3. Igyunk egy csésze teát! –irodalmi teadélután a könyvtárban, 4. „Sulira hangoló” – beilleszkedést segítő program a 9. évfolyamosok számára Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk a régió meghatározó szakképző intézménye. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, mely általános műveltséget megalapozó műszaki szakközépiskolai és szakiskolai, valamint szakképzési, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzési tevékenységet, továbbá iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást folytat. Fő szabályozója munkánknak a külső igényeknek való megfelelés, a kompetencia alapú tudás biztosítása. Célunk az egyénhez való fejlesztés megvalósítása, a tanulási nehézségek feltárása, a differenciált módszerek alkalmazása. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Célunk olyan befogadó intézmény működtetése, amely az egész életen át tartó tanulást megalapozó képességek fejlesztését célzó, kompetencia alapú oktatásra való átállással megfelel a szülők, gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények igényeinek. Iskolánk a kompetencia alapú oktatást, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást tartja követendőnek. Új oktatási módszereket vezettünk be, pályaorientációs órákat szerveztünk. Fontos feladatunknak tartjuk a tanulási kudarccal küszködők segítését. Valljuk, hogy a tanár szerepe napjainkra átalakult, fontos, hogy az információ kezeléséhez szükséges kompetenciákat és képességeket fejlessze, ezek eszközrendszerét tanítsa. A bemutatott jó gyakorlatunk célja, hogy az interaktív tábla és az IKT eszközök adta lehetőségeket kihasználva kulcskompetenciákat fejlesszünk, valamint felhasználjuk ezeket a tanulás iránti motiváció fejlesztésére. Az általunk összeállított tanfolyam tematikájának célja, hogy a már meglévő eszközöket kollégáink biztonsággal használhassák. Bármely közismereti tantárgy oktatását az IKT eszközök használatával interaktívabbá tudjuk tenni. Az interaktív tábla alkalmazása lehetőséget ad gyakorlásra, számonkérésre, tantárgy-specifikus alkalmazások előhívására és a klasszikus táblai munka innovációjára. A tanulóknak lehetőségük van az online tananyagok és digitális tudásanyagok otthoni használatára.

96

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
A feladatellátási hely címe: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 5. A feladatellátási hely telefonszáma: 92/551-350 A feladatellátási hely e-mail címe: info@gonczigimnazium.hu Az intézmény weblapja: www.gonczigimnazium.hu Intézményvezető neve: Árkovicsné Pezzetta Claudia Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Angol nyelvi tábor, 2. Testnevelés érettségire felkészítő foglalkozások Referenciaterület(ek) pontos neve: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Lenti városban a gimnázium levelező tagozatos oktatással 1961 szeptemberében indult. A nappali tagozat 1962-ben kezdődött két párhuzamos osztállyal. Az intézmény 1963-ban lett önálló, a jelenlegi iskolaépületet 1964-ben adták át. Az új iskola 8 tanteremmel, előadótermekkel, tornateremmel, szertárakkal, főzőkonyhával, ebédlővel és szolgálati lakással rendelkezik. Az intézmény 1985. november 22-én vette fel Gönczi Ferenc néprajztudós nevét. Az általános gimnáziumi képzés mellett a szakközépiskolai oktatás 2000 szeptemberében indult. A jelenlegi tanulólétszám 234 fő, a tantestület 18 fős. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Angol nyelvvizsga előkészítő tábor A tábor helye: Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Lenti Időtartama: 10 nap, 9-16 óráig. Étkezések: tízórai és ebéd Személyi feltételek: legalább 2 nyelvtanár és legalább 1 anyanyelvi beszélő, innovatív, kreatív pedagógusok angol nyelvtanári végzettséggel, számítástechnikai jártassággal, együttműködő partnerek a szabadidős programok elősegítéséhez. A tábor célja: 1. Az iskolánkba jelentkezett tanulók megismerhetik egymást a tanévkezdés előtt, továbbá előképzettséget szerezhetnek ahhoz, hogy a haladó nyelvi csoportokban egy szintre hozva tudásukat a többiekével, könnyebben boldoguljanak.(Gólya tábor) 2. Többen szeretnének nyelvvizsgát szerezni, ezért a tanórán kívüli tanulás lehetőségét kínáljuk fel, az iskolai tananyag kibővítésével, gyakoroltatásával, a nyelvvizsgák letételéhez szükséges kompetenciák hangsúlyozott fejlesztésével.(Vizsgafelkészítő) 3. Lehetőséget biztosítottunk a brit és amerikai kultúra megismerésére, szabadidős tevékenységek és oktatási anyagokon keresztül, továbbá anyanyelvi tanár segítségével. Az anyanyelvi beszélő jelenlétével és minden szabadidős tevékenységben való részvétellel az anyanyelvihez hasonló környezet megteremtése, kommunikációs helyzetek kihasználása a diákok számára. (Élményszerzés) 4. Módszertanilag változatos, a tanulók érdeklődésének megfelelő, aktivitást igénylő foglalkozásokon keresztül a diákok cselekvő, feladatmegoldó foglalkoztatását hivatott megvalósítani, érvényesítve önállóságukat, képességüket arra, hogy csapatban is tudjanak dolgozni. (Kompetenciafejlesztés)

97

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KESZTHELY VÁROS VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-515-300; 06-30-303-22-66 A feladatellátási hely e-mail címe: kvszk@kvszk.hu Az intézmény weblapja: www.kvszk.hu Intézményvezető neve: Fisli István Jó gyakorlatok pontos címe: 1. A Balaton-régió kulturális élete, különös tekintettel Keszthely környékére, 2. Koordinátageometria tanítása GeoGebrával, 3. Tanulmányi kirándulások személyiségfejlesztő hatása Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely” Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 1964-es alapítása óta a képez a vendéglátás, idegenforgalom és kereskedelem számára szakembereket. Jelenleg több mint 800 tanulónak nyújtunk szakiskolai, szakközépiskolai, technikus illetve felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez szükséges oktatást. Beiskolázási körzetünk Zala, Somogy, Veszprém megye, de kollégiumunk fogadni tudja a távolabbról érkező jelentkezőket is. A szakképzés sokszínűsége mellett intézményünk tagja az Észak-zalai TISZK-nek, az AIFSZ Kollégiumnak. Akkreditált nyelvvizsgaközpont és ECDL vizsgahely, valamint a Pannon Egyetem kihelyezett képzőhelye. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk a tanórák, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését nagyon fontosnak tartja. A TÁMOP 3.1.4 projekt tevékenységei mindennapjaink részét képezik: bevezettük a „szövegértés-szövegalkotás”-, a „matematika”-, az „idegen nyelvi” kompetencia alapú oktatási programokat és a szociális-, életviteli-, környezeti programot is. A három hetet meghaladó projekt megszervezése, kivitelezése az egyik jó gyakorlat továbbfejlesztésével valósult meg: „A Balaton-régió kulturális élete, különös tekintettel Keszthely környékére” – Balaton környéki irodalmi alkotók, alkotások felkutatását, Balaton régióról készült antológia bemutatóját és annak állófogadását szervezte meg. A projekt célja a problémamegoldó képesség, a kreativitás, együttműködés képességének kialakítása. A „Tanulmányi kirándulások személyiségfejlesztő hatása” címet viselő jó gyakorlat a tanítási órákon kívül célozza meg a tanulók közösségi-, szociális-, kulturális kompetenciáinak fejlesztését. A tanulmányi kirándulások felépítése, rendszere lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy megismerjék önmagukat, képességeiket, társaik gyengeségeit, erősségeit csapatépítő játékokban, élményparkok feladatainak megoldása közben. A közös élmények hatására kialakul bennük az igény a személyes találkozások folytatására. Eközben a szabadidő hasznos, kellemes eltöltésének eddig nem ismert módjait ismerhetik meg.

98

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Iskolánk folyamatosan törekedett az IKT területén jelentkező pályázati lehetőségek kihasználására. Két korszerűen felszerelt számítástechnika tanteremmel és egy tanirodával rendelkezünk. Mindegyik számítógépünk rendelkezik internet-hozzáféréssel, korszerű irodai programcsomaggal. Határozatlan időre kinevezett pedagógusunknak laptopot biztosítunk. Tantermeink nagy részében minden tanítási órán lehetőség van digitális tananyagok, szemléltető szoftverek alkalmazására, multimédiai eszközök használatára. Egy TIOP pályázat segítségével 190 tanulói laptop érkezett az intézménybe. „A Balaton-régió kulturális élete, különös tekintettel Keszthely környékére” projekt során készített munkáikat a csoportok nagyrészt elektronikusan készítették. A közös munka eredményei önállóan elkészített prezentációk, melyeknek leggyakoribb forrása – egyebek mellett – az internet. A „Koordinátageometria tanítása GeoGebrával” jó gyakorlat eredményeként a diákok matematika tantárgyhoz való viszonya pozitív irányba változott. Szerettessük meg a matematika órát, ezáltal szerettessük meg a matematikát! Hívjuk segítségül a digitális segédeszközöket! Ugyanakkor tudatosítani kell a diákokkal, hogy a programmal való munka nem helyettesíti a papíron történő számolást, szerkesztés gyakorlását sem. A tanulónak lehetősége van otthoni környezetben továbbvinni az órán tanultakat, új feladatvariációkat készíteni. A program ingyenes, így egyéni sikereit megoszthatja családjával, szüleivel, barátaival. Pozitív hatást érünk el a diákok aktivitásában, szorgalmában is.

99

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM
A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 49-53. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-511-588 A feladatellátási hely e-mail címe: szucsg@kfgz.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.kfgz.sulinet.hu/drupal Intézményvezető neve: Szűcs Gergely Zsolt Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Jegyzetek a földrajztanításhoz - 9. oszt., 2. Jegyzetek a földrajztanításhoz - 10. oszt., 3. Oktatásszervezés és belső információáramlás ingyenes szoftverekkel, 4. Klíma7 - környezetvédelem, egészségnevelés Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely, 3. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Az iskola 25 osztályába közel 800 tanuló jár, őket több mint 50, szakmailag jól felkészült pedagógus tanítja. A következő osztálytípusok indultak iskolánkban: Négy évfolyamos képzésünk keretében: 1 általános tantervű osztály, öt évfolyamos képzésünk keretében: 1 angol két tannyelvű osztály és 1 nyelvi előkészítő emelt óraszámú nyelvi osztály (az osztály egyik fele angol, a másik német nyelvet tanul). A hat évfolyamos képzés keretében: 1 reál osztály és 1 német két tannyelvű osztály. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Jegyzetek a földrajztanításhoz - 10. oszt. A jegyzet segítséget nyújt a német nyelven történő földrajztanításhoz a 10. osztályban. A regionális földrajz elemeit tartalmazza, kiegészítve a társadalomföldrajz bizonyos követelményihez. A jegyzet a digitális feldolgozás révén lehetőséget nyújt interaktív földrajzórák megtartására. A kompetencia alapú oktatás elemeire építve segíti a projektmunkát, problémamegoldó gondolkodást. Jegyzetek a földrajztanításhoz - 9. oszt. A jegyzet segítséget nyújt a két tanítási nyelvű gimnáziumok számára, ahol a földrajztanítás német nyelven történik. A jegyzet segítségével előtérbe kerülnek a kompetencia alapú tanítási rendszer elemei. Az egész tananyag digitálisan megszerkesztett és a kivetítésen túl az órák interaktív jellegét, csoportmunkákat is segíti. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Oktatásszervezés és belső információáramlás ingyenes szoftverekkel Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai? A tanórai haladás otthoni követését teszi lehetővé Interneten keresztül. (Nagy segítség a hiányzóknak!)Lehetővé teszi a házi feladatok feltöltését és az otthoni aktivitás nyomon követését. Nem kell feleslegesen fénymásolni illetve nyomtatni a tankönyveken kívüli segédleteket. A dolgozatok feltöltése és értékelése nyomon követhető. Az iskolán belüli dokumentum- és információáramlás gyors, takarékos és nyomon követhető lesz. Az iskolai dolgozók otthonról is követhetik az iskolai eseményeket. Az archívumból bármely „elkallódott”, „elfelejtett” dokumentum gyorsan megkereshető. A tanulók akár az iskolában, akár otthon, önállóan vagy egymással együttműködve oldhatják meg feladataikat, otthon meg tudják mutatni szüleiknek a feltöltött házi feladataikat és azok értékelését is. A szülő láthatja a tanórai haladást és a kitűzött feladatokat is.

100

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Klíma7 - környezetvédelem, egészségnevelés A tanulók aktívan közreműködnek a téma feldolgozásában. ’Ide az anyaggal!’(újrahasznosítható anyagok gyűjtése), kreatív építészet újrahasznosítható anyagokból: műanyagpalack, használt elem, fémdoboz, papírdoboz, hulladék CD. Az alkotások kiállításra kerülnek az aulában. Táplálkozz egészségesen és mozogj sokat! - torna+egészséges ételek bemutatója. A Klíma7 eseményein a szervező pedagógusok és diákok feladatai a következők voltak: • a környezettudatos gondolkodás és gyakorlat elemeinek bemutatása olyan módon, hogy a hét minden napja egy meghatározott témát tegyen középpontba. • tájékoztatni, elgondolkodtatni, mozgósítani, lehetőség szerint minden diákot bevonva. • lehetőséget adni a diákok önszervező tevékenységére, ötletek közös kibontására és megvalósítására. Elvünk az volt, hogy a tanórákon kívül kínálunk olyan változatos programokat a diákoknak, amelyek színességük és érdekességük folytán hatnak rájuk. Programjaink nem voltak kötelezőek, így az osztályfőnökök, a diákszervezők és kollégák, valamint az iskolarádió segítségére szükségünk volt az előzetes tájékoztatás és orientálás érdekében (pl. a programok ismertetése, csapatok alakítása, hulladékgyűjtés, túra szervezése). A Klíma7 fontos jellemzője, hogy a bemutatott tevékenységek együtt és külön-külön is lebonyolíthatók, mert eszköz, helyszín, és időigényüknél fogva sokféle illesztésben, modulárisan, egyenként, de akár egész napos program formájában, további ötletekkel kiegészítve is alkalmazhatók. A program alkalmas az iskolában az intézményi környezetnevelési, egészségnevelési programok kiegészítésére, gyakorlati összefoglalására, iskolai szintű programsorozat megvalósítására.

101

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
A feladatellátási hely neve: Közgazdasági Szakközépiskola A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Rózsa utca 12. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-312-030 A feladatellátási hely e-mail címe: igazgato@kozgazd.hu Az intézmény weblapja: www.kozgazdasagi.zala.hu Intézményvezető neve: Siszler Katalin Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Gazdasági ismeretek és pénzügyi kultúra fejlesztése, 2. „Pí-Ár” - az iskolai marketingtevékenység sikerkulcsa Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely, 2. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk fennállásának húsz éve alatt elfoglalta és őrzi méltó helyét Keszthely és a régió oktatási palettáján. Az iskola tantestületét innovatív szemlélet, a nyitott hozzáállás jellemzi. A színvonalas oktatás, a felkészült tanárok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy megbecsült és értékes legyen az itt szerzett bizonyítvány. Kiemelt célunk a gazdasági ismeretek bővítése, a pénzügyi kultúra fejlesztése. A családias, modern informatikai eszközökkel felszerelt intézmény teret ad tanórán kívüli foglalkozásoknak is. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A jó gyakorlat célja a diákok pénzügyi tudatosságának és jártasságának fejlesztése. Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel, készségekkel a pénzügyi termékek területén, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy segítsék a családjuk anyagi jellegű kockázataikat felmérni, megfelelő óvatossággal kezeljék a mindennapi élet pénzügyi problémáit, kihívásait. A lehetséges alternatívák közül képesek legyenek a legmegfelelőbb kiválasztására és eligazodjanak a pénzügyi útvesztőkben. Mivel a családból egyre kevesebb ismerettel, tapasztalattal érkeznek a tanulók, ezért a gyakorlat célja, hogy iskolai kereteken belül pótoljuk ezeket a hiányosságokat. A gyakorlat pedagógiai haszna, hogy kialakul a tanulókban egy újfajta szemlélet, tudatosan formálja életét, mérlegeli a lehetőségeit, kitekintést kap a gazdasági élet nehézségeire. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A gyakorlatorientált képzést az élet követeli. Célunk, a tanulók ne csak elraktározzanak ismereteket, hanem ezeket célszerűen fel is tudják használni. A gyakorlati jellegű feladatok során egyéni képességeket tudunk fejleszteni. A kreatív tanulói ötleteket engedjük megvalósulni. Éles helyzeteket teremtünk (kiállítás, konferencia, előadások, vetélkedők, kiadványok, versenyek). A személyiség komplex fejlesztésével (képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség) hatékonyan készítjük őket a rájuk váró felnőtt létre.

102

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

LÁMFALUSSY SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
A feladatellátási hely címe: 8960 Lenti, Petőfi út 23. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-551-223 A feladatellátási hely e-mail címe: lamfalussy.lenti@freemail.hu Az intézmény weblapja: http://www.lamfalussy-lenti.sulinet.hu/ Intézményvezető neve: Tótiván Endre Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Tanulók megismerése pedagógiai módszerekkel, 2. Rajztanítás jobb agyféltekés módszerrel, 3. Gyógyító fűszereink- szakköri foglalkozás Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: A Lámfalussy Sándor Szakközépiskolában és Szakiskolában szakközépiskolai, szakiskolai és technikusképzés folyik. A szakiskolában hiányszakmákat is oktatunk, ezzel jelentősen növeljük a végzett tanulók elhelyezkedési esélyeit. A következő szakmákban szerezhetnek tanulóink szakmunkás-bizonyítványt: szakács, pincér, szobafestő-mázoló és tapétázó, asztalos, kőműves, lakatos. Szakközépiskolai csoportjaink: kommunikáció, informatika, vendéglátás-idegenforgalom, kereskedelem-marketing. Technikusképzéseink: kereskedelem, vendéglátás, műszaki informatika. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Rajztanítás jobb agyféltekés módszerrel” Célunk, hogy a jobb agyfélteke aktivizálásával olyan képességeinket fejlesszük, amelyek eddig háttérbe szorultak a bal agyfélteke működési dominanciája miatt. Mik ezek a képességek? A világ más szemszögből való szemlélése. Másfajta, úgynevezett holisztikus világlátás. Az egységes egész, a dolgok lényegének befogadása. A módszerrel bárki képessé válik arra, hogy életszerű alkotást – portrét, csendéletet – hozzon létre. E képességeket többé nem feledjük el, csakúgy, mint az olvasást, járást, biciklizést sem. A program további hozadéka, hogy az így megszerzett képesség az élet más területeire is kihat, fejlesztve a kreativitást, az összefüggések meglátását, segíti a helyes tanulási szokások kialakítását (problémamegoldó gondolkodás, kombinatív képességek, koncentráció fejlesztése). Mindezekkel együtt hozzájárul a személyiség helyes fejlesztéséhez. Tanulók megismerése pedagógiai módszerekkel A jó gyakorlat célja, hogy a módszer segítségével képet kapjunk a tanuló személyiségéről. Egy kérdőíves felmérést és értékelését tartalmaz. Segítségével tanulóink személyes és szociális kompetenciáit folyamatosan tudjuk fejleszteni. A módszert általános iskola felső tagozatában és a középiskolában lehet alkalmazni. A jó gyakorlatunk felváltja azokat az általános iskolai jellemzéseket, melyet régen a tanulók jelentkezési lapjaikhoz csatoltak. Mindez azért fontos, mert értékes hónapok veszhetnek el a tanuló fejlesztésében, mire a pedagógus megismeri a tulajdonságait. Minél előbb feltárja ezeket a rejtett zugokat, annál előbb tudja eldönti, hogy a tanuló számára mely módszerek a legeredményesebbek ahhoz, hogy megfelelően segítse útját az érettségi és a szakmunkás vizsgáig.

103

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Gyógyító fűszereink- szakköri foglalkozás Manapság egyre több ember fordul a természetes gyógymódok felé. Fontos, hogy ismerjük a bennünket körülvevő növényvilág csodálatos gyógyerejét, kiemelten a nap mint nap használt fűszernövényekét. A jó gyakorlat lehetővé teszi a kooperatív technikák alkalmazásával az egymástól való tanulást, a halmozottan hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű tanulók sikerélményhez jutását, a személyiség fejlődését, az élményközpontú tanulást. A jó gyakorlat egy szakköri foglalkozás óraterve, kooperatív technikákkal, lehetővé teszi az informatikai és kommunikációs taneszközök használatát, közelebb hozhatja a tanulókhoz a könyvtár használatát, a szakkönyvek és az internetes keresőprogramok alkalmazását. Fejleszti a természettudományos-, a digitális-, a szövegértési-, szövegalkotási-, a kommunikatív-, a szociális kompetenciáikat, a kreativitást, a logikus gondolkodást, a problémamegoldó képességet, az esztétikai szépérzéket, a csoportban való együttműködést, a másikra való odafigyelést, a környezettudatos szemléletváltást. Tanár és diák számára egyaránt kreatív, örömteli munkát jelent. A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók pozitív énképe, önbizalma javul. Olyan ismeretekkel, készségekkel gyarapodnak a tanulók, amelyeket felnőtt korukban is sikeresen alkalmazhatnak, tudatosabb, egészségesebb életmódot folytathatnak. Jól illeszkedik a kompetencia alapú oktatáshoz.

104

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

LANDORHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA
A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.12. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-510-757 A feladatellátási hely e-mail címe: landhegy@landorhegyi.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.landorhegyi.hu Intézményvezető neve: Mátai Ferenc Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Sikerorientált órák kutyaterápiával, 2. Egyedem-begyedem, kötéltánc Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területei, szervezeti kultúrája és módszertan szempontjából mintaközvetítő, 2. Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, modernizáció valamely területén mintaközvetítő Az intézmény rövid bemutatása: A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 3 intézmény jogutódjaként jött létre. Tárgyi feltételeink: Könyvtár, nyelvi laborok, 2 informatika terem, szaktantermek, 2 tornaterem, tanuszoda, 3 sportpálya (műfüves, füves, betonos). Iskolánkban német két tanítási nyelvű, német és angol nyelvi, valamint informatika emelt szintű képzés is folyik. 2007-ben elnyertük a „közoktatási típusú sportiskola” címet. Kiemelten eredményes sportágaink: atlétika, kosárlabda, labdarúgás. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Pedagógus közösségünk elkötelezett a módszertani kultúra megújítása iránt, az innovációt a pedagógiai – szakmai munka fontos részének tekintjük. Célunk, hogy speciálisan képzett kutyák segítségével az oktatást változatosabbá, élményszerűbbé tegyük, a kutyát motivációs eszközként használva a különböző tantárgyak oktatásához. A jó gyakorlat több kompetenciához, műveltségterülethez kapcsolódik. Kiemelten anyanyelvi, matematikai, szociális-életviteli kompetenciához fűződik. Fejleszti a kifejezőképességet, empátiás és kommunikációs készséget, a tanulók együttműködőbbek, szívesebben jönnek iskolába. A testnevelés órákon a kutya segítségével fejlődik mozgáskoordinációjuk, koncentráló képességük, figyelmük. Játékos, interaktív, állatok részvételével folytatott foglalkozások, rendezvények keretében adjuk át az ismereteket, illetve formáljuk a gyermekek szemléletét a pedagógusok együttműködésével. A program célja a kutyás szemlélet kialakítása is, az esetlegesen meglévő félelmek leküzdése, a bizalom kiépítése az állatok, és azon belül különösen a kutyák iránt. Legfontosabb célja a módszernek, hogy új motivációt biztosítson a tanulásra, az órákon való aktivitásra a gyerekek számára. A kutya csak fegyelmezett gyermekkel dolgozik együtt, ez ösztönzi őket a szabályok tudatos betartására. A kutya tanórákon való részvételével az iskolai élet, az órák változatosabbá, vonzóbbá tehetők, a módszer oldja az oktatás frontális jellegét. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Referenciaterületünkhöz kapcsolódó jó gyakorlatunk a pedagógiai – szakmai módszertani kultúránk megújításán keresztül, az oktatás élményszerűbbé és újszerűbbé tételét is szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy a felsőoktatásban tanuló, a pedagógus pályára készülő, érdeklődő hallgatóknak is lehetőséget biztosítunk az általunk alkalmazott új módszer megismertetésével. Tapasztalataink szerint a fiatalok fogékonyak az új iránt. Példa erre egy főiskolai hallgató, aki hospitálásokon vett részt nálunk, majd a szakdolgozatát is ebből a témából írta. Olyan pozitív indíttatást kapott, hogy bár nem pedagógusként dolgozik, de terápiás kutyák kiképzésével foglalkozik. Nyitottak vagyunk az általunk kifejlesztett módszer bemutatására az intézmények számára. A közhiedelemmel ellentétben a módszer alkalmazásával nem csak a beteg, sérült embereken, gyerekeken lehet segíteni, hanem kiválóan alkalmazható egészséges gyerekek, osztályok oktatásában, érzelmi nevelésében is. A mérések és visszajelzések alátámasztják a módszer hatékonyságát, mert a tanulóknak mind a magatartása, mind a tanulmányi eredménye javult. A szülői visszajelzések is pozitívak.

105

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE GYENESDIÁS-VÁRVÖLGY KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely neve: Óvoda és Bölcsőde, Gyenesdiás A feladatellátási hely címe: 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-311-490 és 06-83-510-023 A feladatellátási hely e-mail címe: ovoda@gyenesovi.t-online.hu Az intézmény weblapja: www.gyenesdiasovoda.hu Intézményvezető neve: Skublics Sándorné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Hangolódó” Óvoda- Iskola Átvezető Program, 2. „Zöld Hetek” Zöld szemlélet elméletben és gyakorlatban Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Öko-óvodai környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Negyven éves intézményünk a Balaton északi partján található. 2007-től intézményfenntartó társulásban, 2008-tól bölcsődei egységgel működünk. A gyenesdiási óvodában 6 óvodai csoportban 153 kisgyermeket nevelünk. Vegyes csoportjaink tárgyi és személyi feltételei megfelelőek. Kiemelt a környezetvédelem, egészséges életmód, mozgás, kompetencia alapú nevelés. Innovációs jellemzők: 2000: minőségbiztosítás, 2006,2008: Zöld Óvoda, 2005: HEFOP 3.1.3, 2008: HEFOP 3.1.3 /B, 2009: TÁMOP 3.1.4. projektek. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A „Hangolódó” Óvoda- Iskola Átvezető Program a gyermekek iskolára való alkalmasságának folyamatában pozitív eredményekkel szolgált. Olyan évek óta, rendszeresen alkalmazott, sikeres módszertani folyamat, melyet a felhasználók elfogadtak, igénylik; eredményességét a helyi tapasztalatok visszaigazolták, s a közösségre gyakorolt hatása kohéziós erővel bír. A program megvalósítási folyamatában az intézmények közötti együttműködés során valósul meg a fokozatos átvezetés és a kulcskompetenciák fejlesztése. Kiemelt területei az anyanyelvi nevelés és kommunikáció; a külső világ tevékeny megismerése; a motoros képességek fejlesztése és a drámapedagógia, mint módszertani terület. A programhoz mellékelt foglalkozás tervezetek e kiemelt területekhez kötődnek. A programba az első osztályosok, a tanítók és a szülők is bekapcsolódnak. Alkalmazható osztott nagycsoportoknál és részben osztott nagycsoportoknál is, hiszen a közös iskolai programok számukra is újszerűséget jelentenek. A „Hangolódó” Óvoda- Iskola Átvezető Program alkalmazásának hatására érzelmi és szociális területen jelentős változás várható. Megerősödik az empátia, formálódik a feladattudat, a feladattartás. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: „Zöld Hetek” Zöld szemlélet elméletben és gyakorlatban. Környezeti kompetenciák fejlesztése pedagógiai tevékenységünk egyik központi eleme. Mindezt változatos, egymásra épülő játékokkal, tudatosan tervezett különböző tevékenységekkel alapozzuk meg. A több mint egy évtizede elindult környezetvédelmi programunk a Zöld Hetek, az egész óvodai életet áthatja, a közös cselekvést, a környezetünkre való tudatos odafigyelést és tenni akarást hangsúlyozza. Programunkkal életmódmintát, egészséges szokásrendszert, együttműködési lehetőségeket közvetítünk, mely kipróbált, továbbfejlesztett, és bárki számára adaptálható. A jeles napok leírása és megvalósítási javaslata mellett, megjelennek folyamatos tevékenységeink, környezetvédelmi – szabad, báb, társas – játékgyűjteményünk. „Zöld játékok” találós kérdések, közmondások gyűjteménye a program melléklete. Bemutatunk módszertani kompetenciákat, mint kísérletek, mérések, megfigyelések. Jó gyakorlatunk összegző írásában ének - zenei, irodalmi ajánlásokat fogalmazunk meg. Környezetvédelmi vetélkedők megvalósításához ötleteket, kipróbált forgatókönyvet adunk.

106

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
A feladatellátási hely címe: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-93-311-099 A feladatellátási hely e-mail címe: iskola@peterfy.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.peterfy.sulinet.hu Intézményvezető neve: Bagarus Ágnes Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Erdei iskola az alsó tagozatban, 2. Két tanító egy órán! A két tanítós modell alkalmazása az alsó tagozatban, 3. Sikeres iskolakezdést! Az első osztályba érkezők általános képességeinek mérése Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Befogadó pedagógiai gyakorlat, integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely, 2. Ökoiskola /-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánkat 1977-ben alapították, nevelési elveink: a gyermekközpontúság, a humanizmus, és a szülőközpontúság. Az alsó tagozat legfontosabb oktatási feladata az alapkészségek mind magasabb szintű elsajátíttatása, elég időt hagyva a gyakorlásra, a lemaradók segítésére. Felső tagozatban az alapkészségek fejlesztése, a továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre való felkészítés a cél. Nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciák fejlesztésére, általánosan elterjedt tanulásszervezési forma a differenciálás, ahol a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyforma hangsúlyt kap. 2005-ben majd 2008-ban iskolánk elnyerte az ÖKO-iskola címet. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk pedagógiai célkitűzései között nagy hangsúlyt kap az egyéni képességeken alapuló bánásmód. Az elmúlt években számos szakmai innovációt dolgoztunk ki, amelyek mindegyike azt szolgálta, hogy olyan tanulásszervezési eljárásokat, módszereket alkalmazzunk, amelyek a tanulók differenciált képességfejlesztését szolgálják. A mindennapi pedagógiai gyakorlatban megnyilvánuló tevékenységek: • Kéttanítós modell – társtanítás az 1-2. évfolyamon: tanító-gyógypedagógus, ill. tanító-tanító páros közös részvétele a tanórákon. • Bemeneti képességszint mérés az 1-2. évf.: a mérést saját fejlesztésű mérőlappal végezzük. Az eredmények alapján csoportos és egyéni fejlesztési tervek készülnek, ami az éves fejlesztő munka alapját adja. • A matematika-logika és a szövegértés programcsomagokat az 1-2. évf. adaptációja, a felsőbb évfolyamokon a kompetencialapú programcsomagok egyes elemeinek, módszertani eljárásainak alkalmazása. • Tanórákon a tevékenykedtetésre, tapasztalatszerzésre, élményre épülő tanítási módszerek alkalmazása • Az egyéni képességekhez illeszkedő differenciálás, szintezett feladatok adása • Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tananyag feldolgozása során • A SNI és a HHH tanulók ellátása során a pedagógusok használják az integrációt segítő módszertani elemeket, szoros belső szakmai műhelymunkát valósítanak.

107

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A környezeti nevelés - mint kiemelt nevelési feladat – a kezdetek óta jelen van iskolánk pedagógiai programjában és a mindennapok gyakorlatában egyaránt. A környezettudatos magatartás, és a környezetért felelős életvitel kialakítása mind a tanórai tartalmakban, mind a tanórán kívüli iskolai programokban prioritást élvez. Iskolánk 2005-ben elnyerte az ÖKO- iskola címet, így a környezeti nevelés terén kifejtett munkánk még következetesebbé, szervezettebbé vált. A környezeti nevelés érvényesülése érdekében végzett pedagógiai tevékenység: • Az éves munkaterv mellékleteként ÖKO munkaterv készítése • Az iskola egész területén a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása • Erdei iskola szervezése a teljes alsó tagozat számára • A környezettel, természettel kapcsolatos nevezetes napok megünnepelése • „Madárbarát kert” működtetése az iskola udvarán • Az osztálydekoráció és bútorzat kiválasztásánál ÖKO-anyagok előtérbe helyezése • Minden tanévben projekthét szervezése, a környezeti nevelés témakörében (pl. 2007-ben Tudomány hete, 2008ban Egészség hét, 2009-ben Csillagászat hete,) • A témával kapcsolatos pályázatokon való részvétel

108

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

SZENT LÁSZLÓ ALAPFOKÚ OKTATÁSI KÖZPONT, TÜRJE
A feladatellátási hely címe: 8796 Türje, Szabadság tér 11-15. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-356-004 A feladatellátási hely e-mail címe: turjeisk@freemail.hu Az intézmény weblapja: turje-oktatas.hu Intézményvezető neve: Czimbalek Tiborné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Kéttanáros modell a differenciált oktatásban az 1-4.évfolyamon matematika órán, 2. Integrációs pedagógia kéttanáros modellje az 1-2. évfolyam testnevelés óráin alapozó terápia segítségével. Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk 1997- óta befogadó intézmény, az időközben sikeresen bevezetett kompetencia alapú oktatás keretein belül. Az alsó tagozatban évek óta jól működik a kéttanáros modellel (tanító- gyógypedagógus) szervezett tanóravezetés, ami differenciált, egyéni képességekhez igazított fejlesztést eredményez. Tanítók-gyógypedagógusok speciális feladatkörrel dolgoznak, az osztályban folyó munkát közös felelősséggel tervezik és végzik. Eredményességünket a mindennapok igazolják. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A tevékenység központú pedagógiai eljárások alkalmazásával megvalósul a tanulók differenciált foglalkoztatása, érvényesül az egyéni képességekhez igazított készség és képességfejlesztés. A tananyag feldolgozása változatos tevékenységeken keresztül valósul meg, ahol az ismeretek alkotó alkalmazása a cél. Tanítás helyett az önálló tanulás kerül előtérbe. A kéttanáros modellel szervezett óravezetés alkalmas a matematika kompetenciák fejlesztésére, különös tekintettel a számolási eljárások fejlesztésére, logikus gondolkodás fejlesztésére, rendszerezésre, ismeretek alkalmazására. Ezeken az órákon érvényesül az egyenlő hozzáférés lehetősége, az SNI és BTM-es tanulók integrációja. Bármely tanulócsoportban alkalmazható oktatásszervezési eljárás ahol szervezetten tudnak tanítók és gyógypedagógusok együttműködni és lehetővé válik a párhuzamos óravezetés. Mindezek segítségével megvalósul a felzárkóztatás és tehetséggondozás. A szervezési eljárás alkalmazásával megváltozik a megszokott tanári viselkedés, feladatvégzés. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A mozgásos tevékenységeken keresztül fejlődik a tanulók beszéde, gondolkodása, logikai képessége, ez által csökkennek a tanulási kudarcok, kialakulnak a tanulási folyamatokhoz szükséges készségek, képességek. Az alapozó terápia beépül a testnevelés órák tananyagrendszerébe, melynek segítségével érvényesül a tanórai differenciálás, létrejön a tanulók szükségleteihez igazított tanulóközpontú pedagógia alkalmazása. A mozgásra alapuló tevékenységek a kulcskompetenciák valamennyi területét érintik, különös tekintettel a kognitív kompetenciák figyelembevételével a játék módszerét alkalmazva. A módszer hatékonyan formálja a kudarctűrő képességet, ami csökkenti az agresszivitást. A program a különböző képesség struktúrával rendelkező tanulók hatékony együtt nevelését segíti elő. A kéttanáros modell alkalmazása során megváltozik a hagyományos óravezetés, a tanári együttműködés erősödik, a tervezési és irányítási feladatok hatékonysága növekszik.

109

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM
A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Fő tér 9. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-312-576 A feladatellátási hely e-mail címe: igh@vajda-khely.sulinet.hu Az intézmény weblapja: www.vajda.zala.hu Intézményvezető neve: Szörényi Zoltán Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Interaktív környezetvédő szakkör, 2. Természettudományos tehetséggondozás régiós szinten Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánkat 1772-ben alapította gróf Festetics Pál. Az iskola falai között számos kiválóság is tanult pl. Batsányi János, Fejér György, Deák Ferenc, Básti Lajos, Bertha Bulcsú. A kimagaslóan jó megyei, területi és az egyre javuló országos versenyeredmények jelzik, hogy a háttérben egy szakmailag jól felkészült kollektíva van, és az intézményben alapos, igényes szaktanári felkészítő munka folyik. E munka elismeréseként a nevelőtestület 1997-ben Keszthely Város Szolgálatáért, 1998-ban a Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Pedagógiai Nívódíja, 2000-ben a Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Sportjáért Nívódíja kitüntetésben részesült. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A tehetséggondozó programunk leírása azt mutatja be, hogyan sikerült elérnünk azt, hogy egy kis város - mint Keszthely- gimnáziumából az elmúlt 18 évben több mint 50 tanuló jutott be nemzetközi illetve országos fizika, matematika versenyek döntőjébe. Diákjaink négy kontinensen szereztek elismerést városunknak és gimnáziumuknak, akkor, amikor minden iskolai attitűd-felmérés azt mutatta, hogy a diákok többsége elfordult a természettudományos tantárgyaktól. Tehetséggondozó programunknak három fő pillére van: • a heti rendszerességgel működő feladatmegoldó, kísérletező szakkörök. • a november végi komplex természettudományi verseny - a Newton Kupa - amelyen matematika, fizika és informatika tantárgyakból mérhetik össze tudásukat, tehetségüket a régió végzős általános iskolás tanulói. • a gimnáziumunk reálérdeklődésű diákjai számára megszervezett Kunc Adolf verseny. Korai tehetséggondozó programunknak is köszönhetően a felsőoktatási felvételi és a megyei, országos versenyeredményeink folyamatosan javuló tendenciát mutatnak. Az elmúlt 18 esztendő alatt közel 1000 diák vett részt a tehetségkutató-tehetséggondozó programunkon. Programunk elindítása óta minden évben volt vajdás tanuló országos fizika vagy matematika verseny döntőjében. Több nemzetközi versenyen is (pl. Ausztráliában, Koreában, Tunéziában) a magyar csapat tagja volt olyan tanítványunk, aki a gimnáziumunk által szervezett Newton Kupán elért kiemelkedő eredményével tűnt ki először. Az elmúlt években az „Év Zalai Tehetsége” díjat 3 alkalommal is a tehetséggondozó szakköreinkbe járó diák nyerte el.

110

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Gimnáziumunkban már régóta foglalkoznak a kollégák a környezetvédelem témájával, a környezettudatos viselkedés kialakításával és erősítésével. Két irányban volt szükség a fejlesztésre: egyrészről összefogni és irányítani a különböző végzettségű, érdeklődésű kollégákat, másrészt pedig csokorba gyűjteni azon diákokat, akik érzékenyek a környezetük iránt és indíttatást éreznek arra, hogy tegyenek is érte. A két csoportból kialakítottuk egy kompetencia alapú, interaktív környezetvédelmi szakkör magját, melyben az egyes résztvevők maguk határozzák meg a feldolgozandó témát, annak mélységét, módját és idejét, időtartamát. Első lépésként kialakítottunk egy átfogó koncepciót, majd minden év elején összeállítunk, egy éves munkatervet az abban a tanévben feldolgozandó témákkal, feladatokkal, felelősökkel. Ezt a munkatervet kapcsoljuk az iskola feladattervéhez is, illetve figyelembe vesszük a város, a környezet akár az ország fontosabb idevonatkozó eseményeit, rendezvényeit. Természetesen év közben lehet reagálni az egyes váratlan eseményekre is (pl. vörösiszap katasztrófa). Így diákjaink részesévé válnak a teljes folyamatnak, tervezéstől az értékelésig. Magukénak érzik az eseményeket, a rendezvényeket. Ezt mutatja a résztvevők jelentős száma is (egyes esetekben 50-100 fő). Kiváló munkakapcsolatok alakulnak ki tanár és tanár között, illetve diák és tanár között.

111

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM
A feladatellátási hely neve: Teleki Blanka Székhelykollégium A feladatellátási hely címe: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-92-596-445 A feladatellátási hely e-mail címe: varosikoll@mail.datanet.hu Az intézmény weblapja: http://varosikoll.fw.hu/ Intézményvezető neve: Sümegi László Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Kollégisták az időskorúakért” – középiskolai kollégium diákjainak karitatív tevékenysége az őket befogadó város idős, segítségre szoruló polgárai körében, 2. Tehetséggondozás – személyiségfejlesztés – értékközvetítés a hátrányos helyzetű kollégisták körében Referenciaterület(ek) pontos neve: Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény /„tehetségpont” Az intézmény rövid bemutatása: A zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégiumot ZMJV Önkormányzatának Közgyűlése hozta létre 2003-ban. A 790 fő befogadóképességű intézmény 3 tagintézménye a város 11 középiskolájának tanulói számára biztosít elhelyezést. Két tagintézmény leány-, egy fiúkollégiumként működik. Két tagkollégium helyet ad az Arany János Tehetséggondozó Program keretében tanuló gimnazistáknak is. A kollégium tevékenységrendszere: tanulást segítő tevékenység, tantárgyi felzárkóztatás és a tehetséggondozás, szabadidős és sportfoglalkozások. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Intézményünk célja, hogy a kollégium nyújtson többet, mint amit a szülői ház nyújtani tud az esélyegyenlőség biztosítása, a tehetségmentés, tehetséggondozás, a hátrányos helyzet enyhítése, felszámolása érdekében. Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon társadalmi rétegek számára, amelyek tagjai a program segítsége nélkül nem nyerhetnének felvételt a felsőoktatási intézményekbe. A kollégiumban a hátrányok kompenzálása a személyiséggazdagító programok biztosításával, az önismereti-személyiségfejlesztési, és a tanulásmódszertani foglalkozások megszervezésével, kulturális programok látogatásával, nemzeti értékeink bemutatásával, belföldi és külföldi kirándulások szervezésével valósul meg. Programunk keretein belül törekszünk a tanulási technikák fejlesztésére, a tanuláshoz szükséges alapképességek, a figyelem, a megértés, az emlékezet és a problémamegoldó képesség fejlesztésére Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontosnak tartjuk az egyéni és közösségi motívumok, a célrendszer és értékrend megismerését, alakítását, a kollégista társadalmi orientálódásban való segítését. A képességfejlesztés legfontosabb célja, hogy diákjaink legyenek tisztában saját képességeikkel, készségeikkel és a lehető legoptimálisabb szinten kiaknázzák saját tehetségüket. Elért eredményeink alapján intézményünk a jövőben szeretné a programban kipróbált és alkalmazott gyakorlatot a kollégium többi tanulójára is kiterjeszteni, ehhez keresünk megfelelő forrásokat.

112

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ZALABÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA
A feladatellátási hely neve: Zalabéri Általános Iskola A feladatellátási hely címe: 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-376-008 A feladatellátási hely e-mail címe: zalaberiskola@gmail.com Az intézmény weblapja: www.zalaberiskola.hu Intézményvezető neve: Kiss Albert Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Általános iskolai tudományos diákkör, 2. A szabálykövetéstől az eredetiségig az általános iskolai művészeti nevelésben Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Az intézmény rövid bemutatása: A Zalabéri Általános Iskola egy hátrányos helyzetűként számon tartott kistérség egyik oktatási intézménye, átlagosan 110 fős tanulói létszámmal bír. A tehetséggondozás mint az oktatás- nevelés főfolyamat egyik kitüntetett területe már 1998 óta programszerűen - tudományos diákköri keretben- valósul meg az intézményünkben, amely diákkör tíz éve országos rangra emelkedett, Kutató Gyerekek Tudományos Diákkonferenciája névvel ellátott, felmenő rendszerű akkreditált verseny lett. Másik büszkeségünk a kiváló minősítésű festészet és néptánc tanszakú művészeti iskolánk. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: Az évek óta tartó folyamatoknak, a tehetségmentő és -művelő munkának köszönhetjük a „jó gyakorlatainkat”, amelyekből e helyen kínálunk fel két tömör tájékoztatót. Az egyik az Általános iskolai tudományos diákkör, míg a másik A szabálykövetéstől az eredetiségig az általános iskolai művészeti nevelésben cím alatt jelent meg. Mindkettő lényegét a célok megfogalmazásával tesszük közzé. Az Általános iskolai tudományos diákkör céljai: • A tudományos diákkört vállaló alapfokú közoktatási intézmény kínálja fel növendékei számára a szubjektív alkotások létrehozásának lehetőségét. • A tudományos diákköri munkát végző diákok tanulják meg a felelősségteljes önművelést; a forrásközpontok felhasználását; az ismeretterjesztés digitális és nyomtatott formáit; az általuk érthető kutatási módszerek alkalmazását; a megértett tudományos problémák mikrokörnyezetükben történő vizsgálatát; a szubjektív alkotást és az alkotásukról történő kommunikációt. • A tudományos diákköri munkára felkészítő pedagógusok vállalják a tudomány iránt érdeklődő kreatív tehetségígéretek segítését. • A kutatás iránt affinitást mutató pedagógusok váljanak képessé továbbadni a tudományos diákköri munkában szerzett tapasztalataikat, tudásukat a tantestületük és más iskolák pedagógusainak. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a diákköri munkát vállaló tanulók számára sok egyéb mellett hozamként könyvelhető el a kommunikációs, a problémamegoldó, az alkotó, a digitális írás-olvasás képességek fejlődése. Mindezen képességek növelik a sikerek és kudarcok feldolgozásának esélyét, segítik az önbecsülést, a társak elismerését, vagyis egy egészséges személyiség kialakulását alapozhatják meg.

113

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A szabálykövetéstől az eredetiségig az általános iskolai művészeti nevelésben jó gyakorlatunk célja, hogy a művészet iránt érdeklődő gyermek szabadságát kibontakoztassuk az alkotó pedagógiai közegben. Mintákat adjunk a gyerekek számára a művészet-, a projekt-, a dráma- és az integrációs pedagógia eszközeivel a szabálykövetéstől az eredeti alkotásig. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulókban tudatosodjon az esztétikai értékvilágok (egyetemes, partikuláris, magán) különbözősége, folytassanak műélvező és művészi alkotást létrehozó tevékenységet, kritikusan szemléljék a társadalom normatív jellegét és a saját képességeik korlátait. Fogadják a nembeli művészi értékek befogadásának segítését, vállaljanak konfliktust a közvetlen környezetük esztétikájáért, a benne megjelenő művészi alkotások őrzésért és az emberi teljesítmény tiszteletéért. Kiemelten és célzottan szolgálja az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetencia kialakítását. A jó gyakorlatunk, melynek alapját a KÉK tantervünk adja, konzekvensen alkalmazza a projektpedagógia eszközrendszerét az „Alkotói napok” és „Művészeti bemutató” projektekben. Egy e tanévi pályázatnak köszönhetően indítottuk el kísérletképpen a kreatív önképző kört, ahol a tudományok és a művészetek együttesen jelentek meg azokon a foglalkozásokon, ahol együtt alkotott alsó és felső tagozatos diák. Ez a heterogén életkorú csoport több felnőtt irányításával tevékenykedett, választásának megfelelően akár tudós, akár művész vagy éppen társadalmi szerepvállaló aspektusból is „szemlélődhetett”. Ezekre a stúdiumokra ma már úgy tekintünk, mint a jó gyakorlatok valódi terepére, ahol teljesülhetnek a tanulás funkciói, miközben a tanítványok együttműködve végeznek örömteli alkotó munkát.

114

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

ZÖLDMEZŐ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
A feladatellátási hely címe: 8360 Keszthely, Zöldmező u. 2. A feladatellátási hely telefonszáma: 06-83-312-597 A feladatellátási hely e-mail címe: info@zoldmezo.hu Az intézmény weblapja: www.zoldmezo.hu Intézményvezető neve: Krasznai Tamásné Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Hagyományőrző délutánok, 2. Egyéni fejlesztések az integrációban Referenciaterület(ek) pontos neve: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az integráció szolgálatában Az intézmény rövid bemutatása: A gyógypedagógiai oktatás városunkban 58 éves múltra tekint vissza. 1984 óta látja el: Keszthelyen és Zala megyében élő, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók iskolai nevelését, oktatását, 1986 óta a speciális szakiskolában tanulók szakképzését. 1993 óta az autista gyermekekkel való foglalkozást, a városi, intézményi szakszolgáltatást (logopédia, gyógytestnevelés). A vidéki gyerekek kollégiumi elhelyezését és értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő iskolai képzését. Korai fejlesztést az 1-6 éves korú gyermekek számára. A szakképzési évfolyamokon jelenleg a következő szakmák oktatása folyik: textiltermék összeállító, szerkezetlakatos, parkgondozó,számítógépes adatrögzítő. A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása: A Zöldmező Utcai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1984 óta fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, tanulásban, értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos gyermekeket. A Közoktatási törvény változásával Intézményünk is felkészült egy új feladatra, ez pedig az SNI gyermekek integrált nevelésének segítése, támogatása. Utazó gyógypedagógiai hálózatot építettünk ki a város óvodáival, iskoláival és az elmúlt 2 évben középiskolákkal is. Az integráció nem pusztán szakmai, pedagógiai kérdés, hanem társadalmi cél is. az együttnevelés, az egyéni különbségekre figyelő differenciáló nevelés megvalósítása komplex pedagógiai feladat, szakmai együttműködés a két intézmény szakemberei között. Minden gyermek egyedi igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodik, s az egyéni differenciálás alapelv. A tevékenység a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkció feltérképezésével, a rendelkezésre álló diagnosztikus adatok, vizsgálati eredmények értékelésével indul. A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül, melynek célja a gyermek fejlettségi szintéjéhez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó fejlesztési stratégia kidolgozása. A habilitációs-rehabilitációs foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan folyik. Lényeges elem a rendszeres pedagógiai diagnosztizálás, amelyet írásban rögzít a gyógypedagógus. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek különös hangsúllyal van szükségük az egyéni, szeretetteljes bánásmódra, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazására.

115

 

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

JEGYZETEK

116

MUNKATÁRSAINK ELÉRHETŐSÉGE: Zalaegerszegi projektiroda 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Tel: 92/501-253
Pácsonyi Imre Szitáné Egyházi Katalin Becze Diána Csordás Éva Öry Gábor projektmenedzser szakmai vezető projektasszisztensirodavezető 0692/501-253 0692/501-256 0630/852-2025 0630/852-2014 0630/852-2020 0630/852-2078 0630/852-2088 pacsonyi.imre@gmail.com szitakata@gmail.com beczedia@gmail.com digit.tamop@gmail.com ory.gabor003@gmail.com

digitális szakterületű 0692/501-255 munkatárs pedagógiai szakterületű munkatárs gazdasági vezető Fax: 0692/501-256

Novák Rita

0692/501-258 0692/501-257

0630/852-2047

penzugynydr@gmail.com

Győri programiroda 9022 Győr, Czuczor G. u. 17. II. emelet 5.
Vargáné Pák Katalin Takácsné Bakó Róza irodavezető szakmai referens 0630/852-2037 0630/852-2018 pak.katalin@gmail.com bakoroza17@gmail.com

Szombathelyi programiroda 9700 Szombathely, Király u. 16.
Véghné Edvy Gabriella Mérai Kitti Nagyné Balázs Ildikó irodavezető szakmai referens 0630/852-2027 0630/852-2043 hkivasmegye@gmail.com meraikitti@gmail.com idobalazs@citromail.hu

szakmai munkatárs 0630/852-1963

Diszpécserközpont: Tel.: 0630/630-2695 E-mail: info.tamop322@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful