XI~XI

'

2009-20]0'

If.'II'E'JiI.!I'l'I'i6i-Q.t ,'L'lr.lI't'lI'~-.;"i2' 19"~~._:A" , °Ll', r"l IUlt.rJ!3.l.tl.l'iD:A:tu'9, '.l!.iO,

I' ,

'D.ji'R- -

'I! 'J!.."

'ES"-U-' II 110'" DE L'&' -',T, , '," ,'"Ro,
l •" .• -"-~

'COL'O'NiZACIO'N

ro A.... ,~.T -ID'. n-I~-I v' Ei ~•. R'£cL nJ.1 ',' . D'E 'L€TIi~ ""Ij"O';--' L.A.iIi A. .ft._ 'Ii::IL :!I]. _ =".~, .it 1: 1:17! fD'm-R'O- ~ '0''1:11 'II~B'OA . 'I' nT:hl'l !U ft.1!:.i d , ',:I!...LrJ ~i ,::~
A; Fj'i'f
"I :

'EN1ClA,:EN :LA PENI: SO

um,iRI-

SO'UOtU~'ii ,t!i~I!}A'L-U~IES r-ilJR"TIlla :sruDY IOf ~I:liIE !"J:loEN!I~II\o'fiJ SJtTI.TNG ~lNTHE! Jj~FUh ' IPENt tA:

AL-lb,R'iSi ,A'

OJ

lii I~ ~TA liIF.r.fB!-.'1l'0:

'H{JE

AlDVENfilltltliiR'8

,0 LU1D(»l

,AortODiD' Miart:i'lil lb.dz DiNcl.'Dr,dei Ml"-'VflO ,Mu!.11clpal de ,PiZm'M (Malogo)
JggO

'.,i.ven~. l

R.!!!ilii[JI~ II! I:$'I,I~r~ r,i;!(:I.iIJi iI!I~ltlr'i'sT (is:!,glb, XU) ,~filCe~!ffiI,m u~ iiI!! rel!!lo l!;(l!(I~ioo '!:(lIOO d de 1M U:i!:;o:i". 11::111 ~'~ CinE, '~I!ii t!I [q3 ilf,ll!,11 ~m'i's ,tc11t!.cilliJlllJ' ,~a:1iI Wi ipliD~ ml\,,~ga... lciOO1cos:fiimi"e'ios cn:ng,oos: ,!leI O{;~i1aiO ,M fiill~l[io, EjiJ 4l~~ R ~1i1'p!lHk:moc!l C:I1~!Jjf'ii:nf ~c~li'! ~" lem mn.y ~.liIjrar,9:]~ :fImIJ!ni~,'I;!!li km ~~too dl: ~ELA'l11i~~~ [tboo!l!~PI:11I!'e~, "'If!: Ilmidrn pgr' il::llooillil!'~. ,e-~bi;;r JI,wtlwo. '

>iIJ t~,~t~AJ!·~'(tm1. I t d~
~i~~

om1m)' g,oogm~lltcr flmill!l, Oi!l.ila, iPfi!'~ 'j;jjJ ~'k; '0, stl!!ry tlliO'!lm IS:" A!II~ ,tln.,-j" 'boo,"'. 'Y!o;oo-.G ~ml~ll3, mlbn-natl~R 'i\4-¥id1~ ti:i~ R:I' t~, ,o,ilful:: iA1: PliiXlli"t.iaJj iiav,~ ~{l: 1 ~:i!::omI,:i!1 wa1~ ~f the i.\'tI9jjtl~ OCLi:iI.:ri liiildl iIDJp-~ Of i~::iILuill wI1li~~~Jffig tl;I ~ ''l:l1' ~llli'lr W ~bl!' ~~I~ ~Q~~, ~iitf1~ l!:i!Q!"ID)'-II ~ i!irAIIliqp~ in tll(!O~ ~tJg}'00'111 :!il1~:gJC!iI~ 'illmm:st
l ~• ~~: ,,~,

m:s,

[.f.! P;:iiJj;I.~

rro~~~

ru~OOUCC&ON

esta ,~i~n~tp:~j~, DO 00 'S'i{lo ob:stA'ClIi~oipam que ~~l'Ias, IIIf!!, hayao l!legmll'iIi' rexins "e.~rttlili'!l,];Nl-f~II~~ql!l.~ n.1iJi5, in~ ,oem.iII, de SI..II jlfiopili]j lfrf:L5torlilJ, D~c'Jh-a mun e:iiiOpl~C3i

D!5i'!.l!Jh es IbJ"e:EI:,mboidoque iIlI~U~

'~Diil·(."I]J"CtD;5i r

'~ue-ron:lm~~res

idel: :illlfr;!lbG~.

JWJtf,'
''lIlJIlli ,;Su~Jli!l! '1',i;1"
Itm ua

P.ihtt'ltiO'

~/.:tf1,r~ l('ltii

h1.tell'lti!~ pati;flll'~

!:!!fue(,fUl

!CHI ~.:Il m,~didll de. iPoSiihlie-;, e-Stl!t~ defiel'em."i~l ' ;im'biltlS, ,[Jilt ;sobr,e l~od~iiI' [~:·~U~.Ome:s: gfiegns:,ifii mmadii}!!;. C$, r~.t(!lSQ :r.e~IllICCr.lqil~

hllbilmmJ

,~Uiif,ili':g

aulO,{.e.s;

~o

lpel1'6r:Li[~;t!lIfiil!C"s.: :Ql illi~T;D8. 8m~~t(11:ci.lUJjJrJ.I~

A!h~m, 'biilD
pD'll1:ttnd6~ [0
~~~ji

t:sCEi5O$ ~05 mes_liDlil!lltiili,~,eLj_~ritm~ OOpjDI!:;Q

all mHOS, Inasta e~,mOIJU}QlIJjtl;}u.lnm :s~td.Q' ,muy d~ orl~,.~n fJt!Itdi~~wnql!i!'~'1~m:J, d~ uilit~tflJi:s I!:(lndicha is1~,j'a!i!i.aJlt.cllnd ,dc:' '~~!!imin<ll" ~;l~~Jj:li::ja 1;ii!,'!l_rtii1gJ1D~t1IDi ~.i!l!hliWtll1!IJlm, L"1'I. Iha,'11101;00.oon Ill,(':fflIl{ea (k?reM trc ,/df~MII~ii}. X d 58bio (,fienter~

I ~iij.lj): :;U~27).,;&1~i!l.i!J;C!.rJ, 'liDiiiOOiS I(.!JS100i1 qll~-e.5~ '~llrC!ll_~,'Iil_~mriias ~n.m~m p ':t~,~m~ ·bHG..1UldI!ltl:l t En"es[~!~!itfid:1;]i -C!!i~ 'M~~ ID~,!\:J1ib~oo w;:dJizadO,s ~ilb~ IB, Hmtt;!l.p:, Crotrlt:a del' mDJ'"Q R.m,f,s (M~~:i::, '210013: 1171~:i 8S1., w.ylil 'Eikdo r'~ es 7n rri n,wlii:~' (1'-A;ndn'h-'il Risl!»'l~' de IfH ,~~"i!:&'.JE QI-AIj·~:tm·. ~~fl?idil, en el ~iglQ dllil'Dll~sttn Em pOi!" d cardoDeSJ ~",iMt~ '(Gitml~~ 'Z0!r0~11,0~2), 0 ki-s ~.d)lh~~~ S:Dhre. 1

x:

~5lre: milmlO

~l~tjJ de a:n~'ldriiii'i 1iI,m:: :gJ,'{lll.l DDS ln~., (MiiW:IDZJ :l,002: &1}.9.0;, 200'4: &l-l9). eo t.I~ :~mr~entodofl~D~"e!s.ae.arii'inrfumna_dQi!I'8~ de"1',r~~1J ItlOIOOlLmdM 're~jEn W :p.3~:I:!~ ijJ;!~ ~ig!im'TIi pr1O:Gf:flIdcml);S.moolmf ,eiimo

IC~iijj' n 1I]!1~5trag C'O~~s .. e

.w"YM ~,ri~' e Id;a:tas,d¢ h]d~~e:. inl~ 'plim COOi1!icer iII;'r,go fllU':jQf: ,,,Ug!linoo aspeiC'd ll.'ml id~(ficoo pFDeeEil ,Q)1C1fii;r,:!;ulJiiU' y. GI!1I. es.I:e ~!3' Q0Fi.(.':rdo., el 000 de liU!i. prim~r:a5 OilV.~g3r:iil!lfitli:;po'F"~ OWM _A~llbdh:o·. C~n tal !ruilli nl!J·~ 1d'.;~cndNlII~s.00, !il:llttilizm: I!!=!l ,R:~at9 doe 'f:st!]i S!uJOOr~~ ~{1iI.,tD!:J1.(:t~.G~ mis, ctI0QllEllallJiif,fJl= ,el' (k, li1!is AveJi11lUl1lm,~ de.JU~l~;,. p:o;:umm.d'(), ofr[~Ci::runa DU>gWifl~crvrcta~m6D del [llisIDo" 'c~ IB, w,gmidd "I~ ~,ueilim::Y~ [il~m'd:i~s m:p]il!lri.n Iii-n6mlrufll,d'.e.lil:I.!I~ a [1;;11hmpa amb~' qiitCl pu¢dao :3'Jf!'IJ_fl~OS d_tls ~D.~~ este empreS;ljj wll{m~~t AI.~[lM:ti51i. y 'rl1. ilil,'ELAm DE u~, ,!\'!If,:NrumlE:r~iO~ lL.1:!!.,,!3'4 11E : La, ~~rr:A(:i.oo 1M Av.,cttlWtem, de Li13'!OO~ d~ n:p.;JMi:l~ trm:~da 11m. Gil ~JDm 'qWtl i'11-Id!i.iii ~s.aibio :p:orm;e;1i1ey ,do S4cillliBJR~t 1;, tiboo 'iiudaoo .nlww.'iJdn·.fJJ1FIJ ,el fill ,tk~ Jt!~~ d mw:ttk,,>.i:l1;L!".lil(b!.Q. iliI~ m~s:,C'lJJl~i® eeme L~'bro dfl ~i~-r;, 'l1l'i wall fiI.e::pre-. i mUlldo de f.mflIllllt" !ill f.im~, jp~um.d'a. iIU'Ite-trey d. Dt) I JS41 d~bid~:,i!l,;u. iUliml:m~ till ! de ,SWI fliJJ~l\i:,aruml1l!'li'OO·. Im reI. ~:~tki~i ~.~lE; q~ I[;!lSOOCmo ~~C' r!l!!llI[i.l ,~mJ 1:1!l~a.ilI!J(l1Icic: habia uoo c;llm~~~i.lil~, a uens bnJ".m;5:€nn:des~ ;;ine 'i;l'c;'!lftliiil:'1il1 lloml;iJa de eaHe de ~ i
Avt;ri!IUJ.£OOi,

~'~$

,('!lIli:m~

~~dTtln ;p:i

r:

pndbll·l;lm.«ln-llllJ:'Se ,gi!li ~l18 ~,pcilitliJt.l.n es.11I!h:l ~nme"r.tmd:i, ,po;r ~c!'"'p:l"ilmus; ,bl~.!lil_i[!Ill'!l '~Ilim~ ii1~~I:rny\:!r'oo "lIlllliil'!.l:Lo "ml.~WI1g!,'!:e ~d ~Ui! !IJro'lffi~I1:Ii'OO tMm ~Ji! "Y~DSi~bl~: ''l,gg"han a ue(l ':!Oi'lll<lf p~, '~l!!ib;a,v-e.l.i:Ji. 'raru}~wn 'v.il Ito ,del 'cg:1lI rest-e::ft, ~ iIla¥l3,pF Idlnrmt're ,!llii'L~'"C dlas. mc'O!L~,:un mar ~~JiL(l! de lPeli~l'UW$ ~vft:s

~5i~

~lmltes~~

O~no.

O<lrnafllOO

mnliJiJO

"j',~

I.

~tre

llilg;m s;i:lill~Q uill.oi; '1ii'1'i]OOdi(!"iol!lllilLl:WIlI!!d'@,

a, !:!!JiIiIMlr

les

fffi~~ PQ!' Jo @I~ ,d'~~!l!I ¥OJf S'!J; I'I:mlID.Ill ,b~lf;fa. ~l $!.lll'. Ii!. li)s deee dj'Iii.Si .F~ a ~a -f;S~i!,jjl~ '~ CIlIiiIlIem9. ,~dt= r;!~h:Hlfml UIlIfl (,"1lI~nt.e' (Ie, ~J!ii:i!lldw~~ OOJ:C3 d~ JUn!JI, hi,eJ!;!m~ .6" c!!)nm lj'Utihl!11; ~eros.:q,e ma~01I agnq~~': segb al,"'ld.~., ~!i.!i tC!llfill~ em m ,ma'Iiii:[!pileno poo'i.e:ro'lLii ~O:EI3.@1~ 10Iq;ul!<:' s{Jb ;ti~~lt :sus picles ,iUft..::.~d~ JrG~rnI:er e.lpil~plllJ. 1~: Q!J.oo' ~ dm ~ 'h1!ivesl1a Ile,8:~n, ,iJ UOO' .rrUl~,'!/l3l -isJa. ,A.I :Ilc~iiemg 1[1 e]b, IO!!'roR, :rod~adtlsplr. embllire'W,~.t.(lp:·,d.e 10,5" iste[o '.' .1' !!iP1!C~dM, ,siend'o ~TI_d1r.tCi'~~ a: !JI.IlR !o(i;:did:tt1l ilt~!ID_ji. ;'Ii ~1L c.~, dootfc 'liue:lf{fn r!meer:r.:1ilID,~ dl:!mH'~' ttes
,. ,ij,gIl38

.,m

,f'mMtieB

~~~~,,el~~~,jj

~,l_~'

co,&Mt.-=-~mr..fom~I!!i'~~

P'!J'll~~l<'lt'l,l~:

,t'lf4drlilfyd m; Wi
~.

dlils';

;giill,

lllEia ~.~

'mIilJer.t:'i8

:&.~ ~'~~lll!5. ~ teilll]'an UItii.·ll"~RBa be;'Um.,

~~'b~

d¢h,~

,~lmm"'l itm rojdM, ~ 'lanto ~s:

,~b:L~bR

arn~. m~~~~,

de'! 1Ile}' oJ;;:; 'iSlln~,I~l!liooles mmqfui~~2:l!' I~, :S!l!I'bre

AD, if...'11lW1-o' '!i1iil!'J d~,

a: :~ffi~~@5:

hotnbre

iCj[:l'e

fi.l11!i.1lirt

'in ~~~[:~gnl};;; ~~,~~!~~'n!l.'!,i'i~~n~5~ :reeOlt.Mflfit1iLm~'Cf! $] Oe.r!Mo,. ~~

it diE! sigljiic.I1i't~ ,I![I;[~ ~I :mo:~ S~ :repu~~@, ~l I ,i"i:i1i.enlll~!.®~io i!j!lil'bFe,1'.a~, A.'~'!lOO@f" ,:fIi!:Y Ls,ld.'!]! !l:I,!iC~ ¢s_w, Dil em'fI: '@"nros que' ,ii':a, ~00i ,~/iJmo~y ~adf¢ BDla, bm~l!iado' tambidD, Mr4, :j!:r.!pe(li\Ci.QIa simm1:r ~ dUi':[blte ijIiJ, :RiU:8: ~lIf lwibrl.!i;!! ~r.ri!!lr] tb~~a Iq~ 1~,u r;;I5t:wu:i~ dllll, lCie:lo nitS 'fuI~iJ! feg~w. E]n;ttl~1:eI, ,e.l ~na~® twjlli':r.i~ICilU'!iUU,-d'iQ llit'itn.{lI 'VO:k\~~~,:Iii.~ iC!lu~iY~ri!1.:l' ~~, ~,g~ ~~16 '!f,r'G~ (lie :po:n;:m1At!~ :mO:Iln~llIJ'ro' en ,e.tqlJ.e fwmot'l, gub,octus :;!j,

LI~',,'g®5

,A!l 'n.er.mirm de. le&'~: pli12i1l fl;mE'OJ1i ,~'H:i~~qiUdtl~ 1~1i]IIll! itil;lS~ ~rn~a:nalb~la 'I!!lUC' . ,rumn d~5lCiJbd.t:~,,~r un grn,po de. b!1!febel1~st.qr11liene.s;'~f1!.s: if~di~~~ qlliC:' I~f :!iq.~ ru~lf!i, d~!j; m:e.s~ d~ y~aj~' h!i~, tisboa. rRg!lmiIU!ilO5! :!f!i!Jf I!ii~ hl,g'iU 'ell, 'q!lf.e se, haiUabM, '1~ e::qi~lciooM'f.os, mite, ~ijj.knii!lie$ ~fljijdlili siillj'e~ :~F(l1!!Y!ll;:iQ' Ila! b~ "va, 3:fl~fi'ii! Cll,U~' ~!ilbn!il, d!fdo lI'IAlIm.bm ,[I J\(afJi, el !p.lIIelrOO m~~ ~ri:EelfLtill 'de'l HilUIl.d'4:i,_,
lfolcches.
l

~JiI.a ~1l'!'JC9.Clfio, :1~Si:li;!Iji!Il.:;

'!t~oo~~!Ii. ~oo]C(i, I!!Ila'l[l!i:¢ rna"fes,aOOI1li 'd,1I!)i'OOil1~ C

.

'k~9. ~as 'ilion sus;

~'1'IffEl8!mE1'Pt&l16N

ua 1RIHn.A.'f~

l~ '~"~!I..~, ~[J~~ij:!~~~iliIl!l~' que h:Jg~, ~.8:f~'M ,00' 'hahli :~liZ:atfu, de ~I~ ;re'I~I~~'1 : I![liIe t'i:C~iiIi,'dl mt"1tlJl3fid~'ha.bli:r j!!li~idido ~m. hI illEl(pOllalildilii ,que ~:i;'~' .mID pu.oo:e 't~ner' p~m, 181, ,~n~'hioollefiloiitt~i)dfij:~mi~ {M'aOC'S~79 '2002; S(Wl0,; 7JOO,!'k ,Sa'29i fiendcn ~, 'ii;onsiJil~rna.'ln am, un 'V,i~Be .~~~iftilo ,l\gI!]J~do D,1~le~ I~ifl[!u."llqi;l:-C ~'~tf;f!!, ~~nidi;!! !i:1O!U@ fin;ilDei~a.d: h~ bU~,u,",i1b, -de :I!Y.r:o.dw~@srnjadrnn_:arlIls 000\11 Ia SI1]u"d_ ,
p!iI'_wt~', y iilun i~iU:~ d~ 31l;(mdtll COf!I J],a v.iOClilll!l(iiOi"i q:1Jle 'en:oinad'a; ,au,l~fcc.l!i1I:!if.'lf.I'ire csre' m'lIilMI iii Ill' :3l:-'~ill !l~,'Y e_ mu~1Mt,I .l}em~~ _p"el!l~, :i.~. , . ._ .. _ .. _._. __ ._ _ _ _ ~ ~ -:-~-, "1 . -.;It." Stl'Jl e:1ml1!<l<~)1i!~ 'qlilf! iMre ~to CiI.!I-ruilm, i!lIeilCiJ" {lilllnil e.1 :~~ ,d~ Ii!.~ lIl:3ll.. e~im__.e':S Uevadas 8! caioo :Pi1)J' IrO~r;rm.riJE],{ii' :imiie:b'OO, ~ oasta ,i'liU.~mD'!&iIII.ilLfri,oofJa~ liXIE'niO' J;u~~!t:ntl'erno:s::mD'..~~ '~Q,las ~n :~.ElljIDi!!l5i q,~I1=';94~~n.
,lDr _.
J1;. ..,' .' ~. ( .',' ..

Pol 'l'!!ue5.~,

en, itt1~ 'puntilQl iil;l!nl~~,'~Q, c~ h~,tetiM;d'¢ M1i!! :5cC]1l!1l!II!.:l.rn ~ Kg if!1:Bilda ~lilne..eJ;, 199-4: i;'!,O~l~:)l' d:o:oo'e '~ a oobll im.tllliv~u~~ ;!I!~:i 'ri~!I!I ~i!lt.l!di1!!::i,'$" ~ii!.!!'l~ a: ' ilJ<l una 1Il:;!;~1i'j].En ,co~~Jl:'i£!1, Y iBI 'tenar, del ~pm;::3'I~~j:snto, cti'~e 'M't:["~I~ot;:1i:" entre ,~bI!iH-l;lB\fii,PD'..5 G.~ :~ef;jijj~(i~ {Matc5iUi1$;. 2~O2":: 89-92). paFe~iZi{llCgpi1ibk rq:u.e el retaco de iBil·t~ST p~ 'w1:tl&l.!Il':aa!8~:1~'C!na Ifrei"lJ~ 'ltip~C~I!I, ,clihmg!~~ ~, ~9I;lni!h!ir l
Itll~;

LIl, :~dmeli:!il, iI;':~t(6;g, '1!I,~:lie: I]~: 'Ilil::u~in es la, Ob.i!if:iilil:~.fu!I, 'iYoiirntpllu'al,de;, sm ,3iI:OO.az ~ ,enii,p:re~f4 pU~S: liilida llil,lf $ifiJ b !fi.;i;~,cHm. ~t=.;.,a:r-~dri~'!'IJ!'!!~ I'H).p;,p,lmnii-a . .sima$ e[I. d ! 'ci,eTI]1p® ~Ma_~, 20Gl!1:~All)!;'sahl'~ 11], ,dlJ;s'j~n~_pi:}r. ~ (JJf,:;j: bp~ro 'v,~, :d '~W ~ b., lenglOO, ~rabe: lJIDf ~rurio !del, iIlt~mjp~ isl,eflio., A 1001 e{~r)l)· I'f.$ui~~, ~i!n(:i:::f] ~ 'I T'- -., ,~,g_' !5~' 'ruai.al..l· ~_~Ii!i.!!I}, oo:rnl ! a.8~i'lrm.J'jN;~.~Uii" d e: F-·~'A iiJe ,DI!llI a..-s:, allli~ll:i:" _.~ _. ,__:_~~._ ~.!I' . lUi... • ,t:i~j'~ A' iI:!I'-t..'-!, ... ~_I~Ul:5m0i ta : uen ~I ~'l,l~(I'.u ilL ,c,,.'~ifi, :l!.Ii:!!~ ~g: :M :ba·'bh~1 1 :ts:mlJ)~cD de ocho ~mIiI.OOOSl~ n ,0:li'lats: !1)c.as~On ~ dlilHes (!le Jj iIliav~ei~1i. 'liWient~ iU'iI.eJi!iWt).ii]J 'Ell! p~m:m r!!!!!!Ve. ,~5.~ d~Il;5~, na~d@,S; C"aibi.ro5 Q !C®1iDO 1'08, iile~J!1~ It'el'iir},il'C!m· 11', ,2:); iI!IU[et!i, ~iliiui!B, 'tjl!i:C' l@.i~; fcmk:iilo.'i: M.erM'OOmi sllllqnQ:8i5, eon '5lLlIiSi, :im5g.enes., SOO "Ilrez'los< FTSilll:a:je.S. 'repf,~1!I.=
_. C •

r,a~~,s'

~mn~

m'

oom",

I~

OtJ';~,,cue
1I'Ifi)omcl'lln

Siihim

~UCl

~el

de' Ia 1~U.lm Ide::re19J'tI,e!l,~

p~~diL;'I~~'iUII

~,u~·U~~1 :U~,:p~Un1ilr E'!i!I ill[JjD,oo:rp[i"en~[Ii~e 001lCUF.!'tmr. '~'ll:lato.~1rIsi'i,i\I):rl!1:ji11i;ilii:i.~iii ~D

us:

J""f,i:Ji' "'ii'~.tt\!fIl MW'I'JIJ Rul~

~o'~j) ~dido hu
p~llt1iligu~sa..

:rMl~'O~jij 'Ptll '11.1:£31' llIlbitcai10
COfMiQI

!Il>:rn. ·flen~.. ·!J;sihm~iR, Sno emt~o;, m I~; ghim{151 L ~m.prohm'S~·o ~:ld5lr::n~~a varios .em:1Ji¥fS oTI~lit~'le!i. t d~ 'J1!ii

;a:i1i.oSI!l~'

:I:@ w~tia

I~ [Jro~m, Lis!bfla~I~.,;.m~islJial Vlis:si,inJ.. :ml:[~tm Ul;1'I~ illfflp0ttilnilCe :~i!itI!~.g:E;p. !r;m,iC'lo !lJ.IJ1'e se :LliiiilCUl. ~~dl1l! m~o:!fl~n ia.[prirfm ifiI]jt;ttll did !i~.&10\ru a. C•• :~~II! :~;:niJ m{l~~'du las: reciernte.s. ~ctt¥gd(l;rn~5 retlli~aB. &~llS hil.il PiJi1:sm,dlli m_1ITllsitO q.1If' c~~~ yl,'!!~ rnLcnw .. '~~ a]c;;rEi~' 111Ni tS; '11 ~IL". • .. ~_.-i'" ,...:Il....... _, ~~ 'Il ....I\~ ... ~~..I', dIII lCl!uO. CJ. .,., uas, ~ c::dt:m:IlO'Jl, .PllWli SeE' oon~'!:~;!!!,Y .cmllo 1lIm£i!1Ji .. es ~. ' 'm;!i~{IS
.ie'Jj" .~!:til1l IqJlll.e
ij

:w~~m

Abud !O 11!,;'l~

~peJiJOO(tl OlitIlJiliiali2'.t{I;)~:e pornl$lII!!8 (A.nud~·2.o0l;: ]i '13·1JO~(2lI0S: .2:89'), ~JC:l1(;iend\o.· '1lli11 wniml 'p:aHnk~1y II;!,dminiliotll',oCiv:oSt;;'bre 'ELp, I:e-rriiorio ~ir,:c!tlil'u:!lfiDe .(.Ma,Y'~t:2f1®6; 7~O y

1'63,/-. y I!m ~ Clue 8~: h

,cKbuPl!!!dlJllIIlIl!I~bJ:e.

m]c,Sie!ljJm~IP;oJt_ .,b.lDS Y 'i::tmfi.~ gJi}>l ,etc,.kl!llll~g~al!1ll!m'lllas ,do ftJr.mll'. cemo R'COllIWce cmJi.I®s;·cuc.flQg!;,ICI;I_wnab IlJ 1i!iis.''l.!'~$OO .MD.~ItJ1l1 Llln So rn'U~~m:~ IillntfRri~ d~·~jgulariidadf:B iI1I,ue S--I.!ili~ UmI· :p:roduccmlinlUcail. fui 'elie.ImI eii: ~Cf 181 ii::u~IJI.IIra, h!:ria:1 'i;'~hYmda. 5Q vin,*~~III. dl*tl;i:mf1:mJ~~"~illt!J

GS.~

d~..mgen S~jjfijlii; dlt!: m,g®c rei!'). pmm!lJ,. 'itli!i(l[il ~ijflia''C:I'IIU;diil ' .. e:--.
[I,e :mg~li:ri~

vo:nlJ~.

J\Q rt:l:IDodd!l

erI.

e:ti!lilfli' 4~(I~ :!f'oCm;L~1iI11I ~Mr.~ilc,i\niii!Lda., 2.00~ '1 tJ·.13@),

iilda ;'!.tlilmitlla R~H1itl~, :~ te:1l1i lei qu_ :If!D' ~'be lduda !tam'D.h!rfIJpartlc.:lp~mjJJ 'IJItroo "'~n~R;M:i' iSiru~dins' 12i.fl. 1. I~j~. :~U~!iliMlile.al :i'IDcllaI]~ Ii;,'lO:!iTiIJ PfllliilD ,de .m::mi.fSe.sI.1ilI hUi :1ilihfB$' de ill]5; tlp-O'S 1.1: 01 J.:~ y T.1.!!J 12':1 g~cll"lDi'ilftils: Cn.'ptin~~.~·~mt;j :Il.,;DibOill!, !Laxus.~ MOgru:ffif,. k~. ~~k!ii provieJ!tolll. si Dilil!.~ .~';'IDlCro de'&das de I~s;'oo]tI(jjas tdi;ioiii;!oa51 G[II .Ilai IltmftjiBI '~ro:m:'ml;dillllm_D_~L'!! I~ftn:~nji, .200t5~ ~97~ : l,19'i}.
F'Q'J:' otl:'ll

es ~._iili~[!lIi!JtlJ! un ]ugu exlrml.Cl! ill '[la p.ileser.tiillD fl;:!ttii1,ll~ ,en ~. I.iblrn~.iIlI~IMIiC'o ILI011l1Il!lS(!(liIIili pl'feS.e.ttcfu.que ,d~h~ vincudllir:se: d~~me:llI:t.e:· CtJ:1O! ~1 dr.l!1 rerWCl11u dc:1 E:~JlQ' y. OOi8c.reGWtieilre \lOll Ila~jpan:s:iWil Cfil;E1.ero.i'::1iI que d'l:»e el .~iglilli''V1m a, C_ ('Atih~t.,19~5: 2.34~2~1l~. :in"(i,I~iy~ IQI 91!1· ~dc' ua smgD:o' mlte& ,Anud$, 1(105; 294). 10ic.'ia as,,[i~udid dlO: !ldir' a LolD~Q' de 1m. G c:;os.tJflt1l1~IU~!!!. g~"grnta de Uilli. p.ru;t~ill! q.Yil: 't!miM~n ic;a:be. Iliuleif ~:t·tJ!in.iliv!lll'i8l. flia ,r~ch·
Di:)

~. iOIfm~'=li:g~Deiit; .abe c

;!lfn~' q~ , ·i.s·~

a~

mas

(.';_~l~~to

.im:,onand.a. 'Es~.@.s. DO'.son lil:ti'08 itlrUI!: . l.rCglQi!€,l(l (JIra: 'VEE!ntOS! '({ItS. 'tUaJi dfll mr~~iDn . 13 e.:d<Sffijji~I~.·"I ~.QtG!ris.:tieas: de. I:a~ ~!Slag~ttaleil ~ lJi ~;(f5ib:~e oL1!~litc~iilt:l" IIO:U~. 'I'fiI:8£m1L1lH~le'$ & ngp_i;iI. Y ,g.'!:!i'm 'Ii.w;::ijnr:511J1;S:gila~"' [,fl®mQ 5ii osnm, ila'hllada.s,. I~n Ul;1.liy~ ~ S-iji' UmanJi Illmu:y 8lllitt!a1i'~'m!n~D
una gram e

'p;arIt1)e:, ·cabc:<~r:tcQ:garne '!I'm !OS1.qU~'piU'ec~ '@~m~'

is:{jhiie 1.Illi!li ,p.ifl~i'!.C~]lm.~e5 ie1c·m.:.nms qU!l:i iI.1"t1n~$i'1

,[lU:~,uJ; ~tin dib:iti.iililiLs d!.:~Ifi'l)tlIIJIJ mu--y .!)[mp14"ItSl ooum@:'~ p.~.pld de les :if:lte.rprell Ii],.m~uc:~m,~ :Hi.A_5:Mi~@m~o eilJu.gav Pti.~'rJgl~iilJ;t d~'cMIli~ tl~'L~.

,1I~1U~R:5· :~fli'l"lE!idilS: de; ill!!!! i!iIr~lz.a't:i61i1l ini:cmll., A·di;::n1b. se Mb~1I dalt1s .1l..Ii~ru:.iI. ,~!!}gni~

N~ &be:i"l!!it!~<iJJvtdar,que tel Qe;l!lIlto At~lintitQfliH 's&e ~, i'iQlfng·l1:i~ :tmJpiD ill·]d1t'M iS~lIiaJa. 8i1,g-..o ~li(.~1jJ! ·p.!lrlllJm n~,~g;J!n'tIC:fl. tql,i!!i;(~O '[GeOmL'irillil11l]!' .OCib:re:e1 qu~ S(i 1O~~ba'1] Q;'lir~,",.s, I ~os d;;:::S!i:'Ces fal'bul;;;SQ,S ;;;a.ur:·mtI~ablll !Ill ~ !!lr.!mlllltms q~ OS®'OOll, ,adi!iLH~c: >eIi, SI!RS,~~5i (Babc0el4 ..1.9'U:: I'd-7[i!)., Pot -e1l1D' i~p!lK:® ~fl~ d#a'llJi de J:.arlo! aljlllj}OO. m:OpiC(!S1 :SD'IifC:..i~s~Ugms, >ijIiIe. eHIJnBkllJ.~. !5.~ ~tas .agpaS\., I~Ii;s "j QXrM t'ia.g,eiaiIlas mi. 'v~ !'!lrl un iD'Uil0ro de~e.liIMljj]!U"if!l1 d~i!ii~ dll CO~!Dcerl[j::j} tiJlNii!!: .ffil!lrinc.iQi:S·, c:iti~b VCiIJ'Jm on:ta; 'liJ~'r.;t~i'i ~.·I~·!.::I.m:eif~5: "i'oooas iC;~~~'q~ iC'~mJ! no olor flo~dlii 'Y ~iJj!l:; I~JI:I~~ l,\',maf 00 1'liWlbu,;elili J,g.. '''IJ;m 5G! :l!Du.eslm, 4]COl!'de· i1:ion 10 C«pu~ en ,o,t't'OO ~riptoo" OOTTIi_(l1~J),9 do Uifi1lil~D I?I ~'I-P~'!!i~iiiI-Esl!:mIn~~ dood~ '~I,!;,~Dilit~ :p. VIIT ~ JilS ,Ii ga~ ~lIi was:3: pmfuruJiilbid y ia c®m:iID1it filD~.d~ v"tlo(Ois 0000. 'e~ 'itliij~6el prJro£--e :]fQ" iCIII[)" oom.o .~g,e .Aiticti!itiI (O..r: Mal", .• I J.1). le.n IBn II] c'l, iBbmo,go' 'na pOOlli .p.MfuMiid.:'"td: ~

."'18 ~~,

Fuentes andallisies pOl'ia el estudio de fa col'onizocionjenicro en fa Peninsula Iberica: al-/{/ns'iy el' ...

impiden al segundo navegar

mas alla de Cerne

(Matesanz, 2004: 9).

Hemos de tenet presente, ademas, que las distancias dadas en el relate por al10051no son en modo alguno descabelladas, pues dos meses era tiempe mas que suficieote en.laAntiguedad para efectuar el viaje desde Tiro a Gadir (Dies 2004: 79'-80), si bien algunos aut ores, amplian este plazo basta tres meses (Alvar, 1981:: 84). Tengamas en cuenta tambien que. segun el texto de Pseudo-Escilax, eran doce las jomadas necesarias para viajm desde Gadir a Ceme, enclave este ultimo que posiblemente debamos situar en la isla de Mogador a algo de 500 km, al sur de Lixus (Millan, 1998: 81; Lopez" 2000: 74-77), en tanto Avieno sefiala que el trayeeto entre el area de] Estrecho y Pyrene en el golfo de Rosas podia cubrirse en una semana (Blazquez et alii, 1999: 361). Por 10 que tanto, y a tenor de 10 expuesto, resulta forzoso admitir que las distancias indicadasenel relate 00 SOD en modo alguno exageradas sino que entran dentro de los parametres babituales de los navegantes de la Antiguedad. Asi mismo, tampoco plantea problema alguno el que estes trayeetos avalen 1aexistencia de navegaciones nocturnes, pues sabemos que los fenicios: llevaban a cabo este tipo de viajes en ,a]ta mar (Guerrero 1998: 6'7).

mas

Respecto a la mention que hace de la existencia de dos islas en elOeeano, I!lDa de eUas habitada, es un tema que tambien vemos reflejado en [a literature clasica, si bien con distintos matices. Hemos de tener presente que las Islas perdidas en media del Atlantica han sido siempre terrene abonado para ubicar eo ellas tode tipo de sucesos iaexplicables que nunca sedan posibles en otros lugares (Antelo, 1993: 575). Asi, Salustio (I. 1(0), refiere laexistencia de dos islas situadas a diez mil estadios de Gadir, en tanto Plutarco (8, 1-2; 9 I) comenta como Sertorio oyo hablar a unes pescadores gaditanos acerea de dos islas, Con independencia del problema que representa aim boy en,dia quererfijar en el espacio estas islas, no debe pasar inadvertido el papel que en ambos cases juega CAdiz. En realidad, los avances en la navegacion atlantica des de la instalacion de los fenicios en Mogador basta la caida de Cartage fueron muy lentos y limitados (Lopez, 2000: 74). Ciertamente podemos citar una amplia serie de viajes exploratorios realizados durante la Antigiledad a traves de estas aguas, como fueron los emprendidos por cartagineses Hannon e Himilcon en una feeha RUn no determinada pero ,que debe rondar hacia e1 siglo V a.C. (Lancel, 1994:: 108), el del griego Pseudo-Eseflax eo el siglo IV a.C, y el que tal vez en esas mismas fechas hizo Ofelas, 0 e1 que emprendio Polibio a las ordenes de Escipien el Africano en el siglo II a.C; sin que dejemos de lado el que hacia el ano 100 a. C. realize Eudoxo de Cizico desde Gadir, por citar tan solo algunos de los mas conocidos (Villalba; 1985: 4548~ Mederos, Escribano 2004a; 216-224;, Mederos. 2()06: 67-80). Ahora bien, un conocimiento relativamente suficiente de que' cabia esperar en estas aguas no se tuvo basta fechas que podemos considerar tardlas, algo que confirman no s610 los textos escritos, sino tambien los exiguos restos arqueologicos dlisponibtes. Si tomamos len consideraeion la informacion aportada por autores como Plinio, qui en toma como fuente a. Estacio Seboso Iuba (Mederos, Eseribaao • .2002: 345-346), no sera hasta e1 siglo 1 d. C. cuando el arohipielago canario sea conocido de forma segura, pues se constataa hasta seis de las siete islas que :10 conforman (Millan, 1998:

ya

n

117

~\Ifc~

~ 3 j -39). MillY JeW;!I'~dQIf I\~suha.~~h~hQ. ~ qtto en sngl:c'-IV '~-'C.~J P:setl~~cfJMi: amme q,w IIILimn,~ I~ td·o.~ Be ,g~tillQtae' 5:trJ, 'rnltmJpdoliJJ ~ CCm@ hm3ra lE'gipto" -eyjde:n:~ (iIi:;~. d~eliIm(ldmient!J que S~, ~B1!IlIii.-d~~l:I,

14·:2·'14:3,,' ~I~

'~Q, 200'1

e:~

.imttm

~t.i;!t

googmxhi, d~ ~la ZOD3 (LOpez, 20{Kt SO~All!m:ilSl1)O 'liram,p.o. p:;!1'teIi ue.ld~_,~ q :~, Amm:: !DO ~ pn.'ld~~/Q h~&ttIi slgl~ ln~ll, JI" C'1 sih~l'I(l1i; d~,jy_~ 'k!s pD:J:'ll'llS,nntHledB!!1, lil]~~dll!:itlUM:eIiTtilS,I~cdn!il" ~914,: 32-:14; Jl.fiUl!!!l,~:"8:: ]44~,a4:5) ~8l:lsqlt-il: ~ j~l;di~.11 m e1 AJli\l:itioo no cmpn~ZiI. , dilfliliJ~~ ~'Qn ,ciiilm, p~i&f:6fi hti5AJ'I. ~ a e~ i.:;iIii!i'Ii:~i'Q~ m, y ~n l~na,If!iDICQIlN;:: idud!l,dG q,1lIe.e;~ piprd "ug§oo [pCII.f' 108 DlilrinLm :g;utEiilanCis
giV.!l!ffi~5!

~~.mnu

A bar,de

In diClitlJ! ~alb® .~fi.nuin 11,1trf"ornMiCOOn:sobre I~ iIiIUI!:'

5en't.ido, . s iIDf!'!illlantlii I~M. Iii. fI\~j!Jjr dl~~ caib que r~j~ a los ~eg. 'Icnh:m_~ -rt:nidos ~~tg i(I! la po:sibilidad de ,flt~:CJ:!~' mediao:r~ !~~av<c.gi!!.\jjit1IJ·:nsmIlLdmii:li:l.; dlido ,que ins: seguDtkl~ $I; piabamJ .1l1@,1;' ~ :'O~. :M:ntm;, mLLcho ~l!I~ 'Vis;blr:! ~q)IlI]e':11Les

~ ~~,e.i~n ifiUil~l~ji;:l dado ~.dli't~ dlil R!Il;. iliCc'il1liS,Uilln~' 'c~be;d~carh'ulIII, pMSi!],f,i!il~'a d~ :~" us !Caltilgiru::::s~~ t'u ,~s::(!;Saq~~,jnc'I;u5Q sc,Jha pJuteado. qu.\i!: jj,ha tOO]Q :ms' da~®Si [ tl~~ ~jjm'I1l-sl1itce:mti::t!! m~&i;p~~lW' gtldhlum, ~lS~d(l'. 2001: .3J~j;jI' y 4,].42), :En ~~ '0

"m

~~

pg~ ~1 NUiintl,;!IP. ml¢tlQ ilI'~ kls I . I'c~nil),!i!g),11tmrulr00frIi01 :puDt9 i!ie~mr~n· : I~,.o ' M~r1 00 terrl<m. !l!~ ~"i ~~, Meda.g;, EM: ~41)..
i]!

,[b~lllIffiXOCIlIlP.o~' .eiq~1 r;aUol'l:oe;S, ~o'~~~ 1ti!~lH):~!Jud~ l!lli idea d~efeIi1lDlOCl~, pJraIg1Ullos ..:Onlmt:~ .Lt,JU.kl~ ]'~9.'2:38;) ~l.l!Iamr.~'ven e'J:I~.IL:iD em 'tliJ~nilliiJ d~>O'JT:l;ge,D :!i~mil.a.. ~oo es ~, 'c~!'iC:;i ,i1J~.A~m6~, cum.;c.!ie'l'Q 13 km, de djstllMio:. se l~ em, :ni" liil eI~_Ci1a .d~.Lalla ffl~ ...~ d~ '~!JRcifil\nc, v,a®.s. '!!l!,pos <de ~Ftfoot€!~~I!i,~1'iIilp,.Ir~rna )'
:~ ~~~, lCr.J:

ob q,w:e. San pJider.n1l5 $ff§ 1M qlll~, w, !:mp'I91~TTd10 ~'!,i'.k!1tw '!ijD 'lID. emc~]li;ffiil~ nbd;Q IIIollllfinl pHu'-. IO;li, . 1lIa..1jfI'OO; "~jch. 19.8.2:. 4~'J s~eodCi'_ 'Q I!flOO'!a:'!,>1l!q,ueJ ~ ~.~ 4 wtW!.';S''Set!l!O ~ ~:'p!U~t1ma CODIa ;m·U-sp pol1il'&t:ioo .de ~s' cimdll por :~[,O:I:o,liIiL''llU V• ]~ 2J" Sea ICD~ ·fu~.,i1J: &]I'i3!cici'oo 1l::lJ:! !li\<l, fyenta-s: ~~~ ~ ~lIDoliltl;·iGl sqg'i;o~J~~ Ic~~hl.i. 'i£5i meoeio:Ii!1lda 'po"f ,r;~, ,~fo ~~.~:, is]: biGn '!UlDIi'anm tlj:1A'~imi!Jd'e Riveni), (lB. ~.~). m!:ne:-ro:mtil] ~~S; 6~mlij)~, .'o:fi 100010 lil!J::li PIl~ de ws·(idllll.OSi f~i~.1ik i, :199.2~~.a3). ] !Qlmn '~J~~be' en e:Il relwtJ "ai", 'dtfsT al h1t~im' ~~Ii~r ~J.wg-,c.fIl.d d.idt~,~lt!i :1.'Etll
~

~ ,At.-IlI. qu,e; DO

~l"Ii:Q:a t!II,tdlum ,~IIC:.p;'b(!l. 8~

a

1~

qu'C 00..1 ob:~,

'qJ.:!~ ,1leC1J~iUi
Ig

ilia. do 'lill~~Sl ~~a~J?'S.:pI1IDel'ill!l.(;, que ~~ ~vilZrten uaas if!ll:u~~l:a~ 'viv~~~'e::a bu; emlil~ ~:i'c~ ,p~wles de yJ:!.'(:imf~ntoS i::omo N!l),ii'iIlI C5Inago (upi.nski, 199.2: 383». La lIIr'bl· ,t~ I~ s ·lIi'fi. y8 m. pkilO I."Qi'iil~'I1iil1n iliill d~~~
1

ii;h;Jl d

il;::_

~:~imasl :&etI.lioo ,yaq~ ~ucde ,iJllteq::i~i!f;[:ie ,iDlitmo Il~ nrl del lI1'IllilIitl) Il,:cD5~d~r!Hdo accesiihlc, pues.to que:tras ,~l (llllfi1e~t!~~st:&rn; las. 'iM~"CtI. Ri~di!J,!tIBt O~!l (.MIU-~~, l®M,: ~&-,19)~!SI~~'Vi.J"qu~ ~~ 11!l~~i-i1bl~m(lD'~ ~1~UtBtb los, 5e11lJ~ poc

me

&gd:o rdliiji.~ •.~iiII e~ ~r..i1Pl.Q .del. Ps~IJdil:!!"_~li:nrn.;:,!fie ~lifjj!!!Q~a.,olillDiJ.l{lj,rmi·co~n a iBa"~~beJ1 alili. de C~fb. ~li.b;le'm:etli~~. M,pd~r ,;;imD hlmiiM dlicl:!o ,a-ntmi1J~ B]en~~~Jlili~ul:m.s glL!le&fir:a~D {[I~ 4) POJll e' rOOmJl!Um.iiD '!l:1'rio Lookkoo pm hili :ltia"'!~5 'J, .~.' [Wlt!iS. qlUe, :!ir:::siI'11·~t.:I.'1IrnIiI~ml~·:S(::. ~V1;ii!'b.!!m'blmlmiis ~]:d, Ng· ];!~os,dc.olviCbr. que Sa'fj! lin ;e~ml~joo de MtIft_adm. algo m~SI l ~:an~ a .po:r 10 q~ ,StI ~t~itfu oo.mtl' puma Um.~lmfC: il!~' :liC.Suhn,ldmldilllstadliil.. Il~lID. es {libsrititiifo 'pam quI;;!: s:e ~my,a:p]:OOl~~ !ijld!~ . Ips fumcrl}'$ U~f;!.Joo en sus- viI'aJ~ :~la latbmd~ mas, .~ridron[;ll~s.,·en (:OIlC'.r.ero, !lB ~1I11" ,~ Agadir ,(D~mlq~~ ,'2DU5;' 7)1' e i~ba5Q dc;s~u'hci'e.a ;iJ.lrpP9~ de .~~&S~M del d ml;i%mp-id~agommmo t(Metreroi. lSovUNno. 2~~ 14-91),

'mb

>

t-;~ks

o!m~k>5

pam el'~rI.i&o.

dt? 1I'J' ~~I~ft~'tt

,es. el 1"C:m:;]:de :l~, 'is~t::D'OOil I~. 3!~uc: no ,i!fii!re!iiOO g'i!:!!JII,1Plhfi~!im~, .oo;m, ~~)l:i 'oombu.e'. ,l1eil:ue:man vivamernle iiJj, ~'tls: ,eHo~. I~ill!n:'Siiirl'e;rnd'Qs ym..,de~~ HiWJncm, ~mf,! ~d;.~'O"mis ;iI~~rut'Qd~, 'ta ~i~, )la Iq~ ,~~, ~ g ''!I~[W ·~tqiwfl $\~Lt!.i1\3i~ 'las ge:ate:& ~, .m.:Jt~~, y i!lI~O(~~~' ·~,.!OOn ~I:os !il~rl!!I!peS! !P~itiI qtii~t-:1!~, Pli, ~ 'C~IDi;!liea ,lIi:1:fiiJdOto {lV! :~'06,;l",,$}~;mi1!il12ab!nitll '81)..5: guin'C:5~, ~ 'm -omtEroi!tl! ·de$Ig.~'~.~l U~.Q; ~WtlIL~&1J! ,5o'nle_neieoo'·,.lque ,!I)~la" dos, iilltid~:il;IS, dis-:[inlcs en I~I ue 'UHilII o~las IP~, Jo..~,ifidl~,St:lii_a:s~ manl~iml: ,~tkvO! d"ilju.,c~,P't)l)de q WI]; 'int~FC:;I_mbio d~ doaes fre"nh:!l a atm., enl e1i~ GUS;(!;1m ,c~giD~e~. ql!Jle:D~' 'l,l'i;'l[ru;j. Gi~ile! o~[Ci~, d~.o una ~p:t~c~, hte-D ~milJla; (Pari~:~®)~ 71-80);, '!S));_imiadJ!)' de$di: '~oon iD9 CIJ1'clt16lJ quu:' ,~.e.m:os;

~m'lr.'

..., M ~a' j!~.mllm~11!I1 !~ifJ,!;l;' trl-MrM-ry f!1•.,

e~

,Ugl:im' ,p:~,umero ~llt1J~ ,lI:'i~l_6-e5: ~ ~, ¥i,vtiJ 'I1i:1iII ~sl:ass~ru!. em: j, ~(LA;!hmli£6 ~ 1I11fis ~~; I8i iItq!ll~nas, gelU:e8 'q,UI1:,h,d:M$.b~, iI,.~ '!;:ll'Gv.1;5, GITh I!:iS ,~O:I!LfJJS 1~~§S;

ti,PD tile, l~UJ:iJ;:~' c~te~i,p~~~,

l1l timl[mD et~o:!M'es U~Ir! Id~,~?J:
:~'til~o~ulO

\i~

:P;!ti!d~

~l'; mA'.s:
'!t'

i.'!'!:aw,~5\rb'Jic5; dii:'1inl~cior~!,® qIlIfi
cl\c'!t~liiI e!i.~itunl! ~Ibcs~, ( :En

00,

2002~:7'6..7B\~M!r_~i1!~'.

:irtnpidl} ~1fte ilt::'£!~(I5i ~~ alabesu
,'lOC4; ~,ijj),

!J.ell~

f,u:i:f!fW reliil~:gh O@!j.i;5tcas ¥J]~, ,exm.fliH5. ~m~, ~ims qu~ hi'!ih~ de' ,lid'efd~~ ~:I kj_~1GO 'ft[fve,~_t.e' >!1Sl1i& 111:1.iID:fi;!l! (I;e 1!Q:5, ai"!IWpRlb,,~, C~G:s-tHD:11 '~ DO"~ d im,p6~e~iI, HiJ :5cl!I~:~[,g:, I"a,mi~~i0.1!I1 ' sin!J t-am'IllMn :1!W'1iiili ~I,~~~~1Jg; dellili}Jml"'fil:,iOOr. q,u~ 'V~IJ1jOO ls.\Joi~bj]te·P.i\C5,c;fiW 'm ~l :pgri,pll1li a@ A:o.II1iIon~quioo, '~ornj) [pa"i:'l:l! e.lmo ~~11d:tII'.1: '8. ~asnti!li
]"iI"lli'lc"'j' 'IJ']' ~ I-~!ll t'~' Q, 111

,dil\lJedon. c::,mno I~ i!l!f~~"~imkn~o.s~ :por limHnrlD.s que ~s::pill}d!i!i!l ~~~;,I!IO~:;I..d~ OO!! ,pw &~ '~lc~I!iI" E,~~it. [!U~~, anil:C'un ItlaJD' qUa ~oge U[J, H:alif~f6n Q'.u~i!!:!ilJ de :fQ~ "va:,ga pern' qll~ 'ilitr:eD\I.\U.'liJf~er'c'I!,g~m{f,S l~iOOili ei~l1ll.'prec.is:m~ ,i~:~[1' al:l!Isi~,a b: ~:j!!~ 'isJiC'ilmll 0 8, Saifi ,~DdaIu en Q, 1iW~S,fi"iit®,:f1~Iii.ii'~!;'~; [li(.fll.cjar hl:too,iIlJ.u~ ,slllflll1an ~I, :fin del :~dg ,ci[!!Ii1t!ici;di[li'~m~s. iii t~ d~'i icu:a'il OOJiilh"tay ,~'Ungrgs:, ,om: fuillo ~iIie~ g,Uil, f.!5e ,adilR~ I~!i:, ;uillL Ju~ ~~o..~ Qrnl¢tILido!j: 00flI Bos/que: i"r.elJe~", :1jiE, ,s'"ifiC!:1!lI4Q ~~~~
mu.y OOJlCrola,,;j)1l1'ii'I1'Ji 11}0:;: ,~ij.'~~'iij5~ ~,dbcir; (les:~ripdQIleS'.fOOin~i:1id~sthti;;!ftl"®'lillF:ia _~j!J, qUji;· '00 ~o ~,~v:i:d:emo~j, hiiUl'6fii, !!I'e ~J:Ri, ~@5tp 'y,~~, 8~' '~o eanocldas. :EIlIi ~l:;!; li!~J!\!!r:a. qUIil' 'nel'ltl prr~di)d.iIll p,o:r los: Dliw~ ~ l~~.dQtj, '"JiilIg~1!J !Jl .~ t!i'~ diii ru!lb!:~~~~s:19, siljji!c,'1~mc.s .ql,l.il;: 're~uh~ cmQS;U 'il iJilei~a~ piH;!ll ~,lileil1lli,;6~J~
Si1: ~~

:D~ ,D_~ml!' iP'Untii!i ~t~ vi~, ~~!1;' ~!l1:n\!!I~'de ~bddS! ;api;uta{ln,S ,e.n. !ltlt!do ,aJJpIILD (;as.Ul:ln~ Sllll,(!I qUI!:' fitP\U11a., (;'fiJ!":iIm~~ ~n irnl1:a.'mi~

p@:~' !tl~]d[H

nfii ~,

1'00~d:e.nie:s

~~grn..fiC®Si,t11.tis, 1~i::;~~rI'~t~~D:!l: IM:U~~~ ]'9i~5~'..a344~ AtII1HJI1iI~ ,dm~,.. m~!~1 ~~!lI~ riii;!i~ 00,~'IGil!di1!i~1IlI;fumrnrn..~i~EI: nl,~~ ;i}~i1:ilC:a9~'I;:~ 't1~1 g'ii li!~m, el'll'lll I\tl:nbll(]'~rrd'll!lij 1.0$ r~-rlpli:]i5 ,ilk ~oo cmag'illloe:.ses. HiHITI.one :B~iiiHii~ilf~s"eriilifi iWiI!!!, 'BJi!11l1l¢bI!, de, su lili~~:efim, La ~~f.iura 'y CQDlid~~~oo' dgiliiFI'S! IIlIU!Ol'lj':I, fU~a"m~rittmo,~i,ge. ~I)'~, ,liecho.!l, q,ue , Sie' ba'San sobm l:odo eUii :lIa, le.;lt[.Mtcir;:n'Ci~~£;:~. ,pi'LQ;ID!llJl!~' go'hi;eru:EIi 'Ila, Da,ve• .A 'tiln, ~~rJ!j es preci5>o ~.elItot ~e;D"~e: ~~, ~:;:.bJteJ!td~de ,all: ;~~~ :YIDip:rl"imller''V~Q explQrnl~ri!S! ,qoo :r,ea_hc-c ooml ~nt6D itt Itlra:rec~e (I~ :i~ y '!I1W~1.:a,..,p~ Iill!.qw:c: P:(l' I~~bri'a d~~rW' la ayQ~ d~ miguDili 'Ci~:reuns.tmm.ctu ~DtlLirgla" ~(Im.!,'ljr'P!L~ S~IT 00, ~~t A'hJljj';O, 'I!li~fio li:l~ ~-

m~doo, 'I!Jije~Uf:

,ill

,1Jl)!5' piitCl)lm

q,l!I;:'

htiihlhilD

!B!li~s1liIg~f'e8." ]

S!UlS,reot.!IfiOS.iO

'~~riorid1!ld [lliZcesari~,te.f0iliuill" ifinil, ~';Qtlilptr~ibli~6n~ (IlkM,m~~,'as;~emo esbb~ece~ es d c ~i!,i&~ :gilif!! ~g.:'ii....ictlt;(J.s dillimjn:iiiia~J '1m ~sill:i'Rii!:s P.liJfiLlli)',g, d!C ~.i;!Ida:li ~.Q-:bijQ'~D ~1;)'Jj;iIiL'!i!:@ :me[J~M'.~; , si es fJi(i$ible', d~:~cH~@Ii" hJi5 :llll.'lTIms '!,l'ISW.l&~es 1Qj1J:c" snNar.l: Iii€:' i1~f~l'ei~ci~, !fI: les rH6tQ8 (Rl1iiz~ 1998: 2f~2,9}. il ~o,qUI!i' :ni;).5~~, :il1I1ha..mri!l!1tHOS '1ljllllXlOOcinliootlo .de

Ju'IfiF

"'~jt_iJ.HW M~i'rR

~rl_t~

los p]ii_-ru::'iJlM~ii1:s,~ ~~i$'l,(:iil:r~ y '1M :rmh~~ioJ!l~ een las qu~p~.ian d~'~~. ~ ~a ·~n~!lJ.Hdru:itm I:.I![!J pi!P~~im J;;l!!)ml;l:[cio. de '.
S '. l:~tu;~ID(I5i PIi!~se:EI.m que. e!U-as,'I!I~
1!'~-r.Qiil~$

~1'L'Cat!tr.a:!:5'O

atlanticas eIar:I, UeV3_ma},i ·0 1J(l! (1.~ •

loS! [illSiti:lib~~c~mJiWl]b;;1S ~rrm{tJ.mIlan. el CI:roulLl -d~1 B:l~~Jrll ii:w.Iil)_:ab~~o po.~· O-ad1.1r., "'~ aun !I1:~d~ ~i:lnmcf;lIe es dhTeHi 'ifillftmi"coo ex:a«mlti:(!J el pa~1 qlOO re~ eiudlnd [fUIfIO jU,gm' ~ 'IQ:!i, i&kJ.5: mis mn.ti,l}!it(!S (BM~ue_~ e~ a.lii;. ~.~~; 70~ ~ , A:~'!,!'~. 19 :I: "2'S:t.2S5), :p:a~1! .p~1'!ble: que ~~tlJ;l!; :prim~r:O:sp;ariplos: CJ; !11.ian~, :ih'~ .nmlQ5: mUi c. es, 'fui<i~1il1 .p ,~~sbl1)_l'mliQS: peH(Jua.s; i!k'!iC:rl~i !Ii lism. ZOOfi :SUli,qrilC se: ~dj!JI,!Mi,d~'~ 1~ !J'I~~i;.. pOE t'4;)d~ 'bl!e .p~il1i.jpil.cioo d:1;;l,~p.o.ilLe:ntt:. PrQlilla,'~ltlfial~,indigeoos, (Ga~'j) 'J1 B.~ni(lD1 1:!t),fl.2;; 2E8; AIlv~; 1981; 2tt~~.U~·. en 'I,I,iIDi) e:~ ~~ ,At1~6"JGQfu~' ~[lQddo CD:1:Ilt4} tlc_M GmIflwrw &'1 ql)l;~ :fiO'S lIa~bia Plm_h:i el Vfujo. ;aL g-~r' 'G~jf el c,Jedit~!,ot dlB;C,s.w, 11:a....~gae_i{1oes:I(MliUaoTI,. '19.,g~ J;·1.4).~J(~J) que' ~nlinn;]11 no s-li~.CiI'11t!l; ·6.ieflt~ liJt;g:r:.,· ~'cl.i11i', ~ino '~_bib '~o:s ~'iIll ~Q08 ~:u~!WI~tOOlOO, 'C,~~~~dW,.p:ox oClWIIl!l1.0los; .mln,eriiil:C21, deEt1hl~i1O!: CIl ~$"~ imlj~,:n.tl:!ilJtic>:a SI re:looio.noril dir:oolEijirn~te con la iJrtiJim ~I efrwl:o' eml Es.ltredio., y' IOD ~. C~ .('Cmfjl I 3S.t6i DO bace mlJd-ti1m ~';:~I ~ d~tl~ndia
([)(Imm~mi1:, 2m:t:k7~S) .

.Ad~mH:s,es IP-mtiSI![I, I~ Ii iI:ilL GOn!'lii!lelt!.lCtan qc:e :i'n'duso, e:n la irndiic~M n{luti.~.gri~~1) 6plsodioo' qU~·l!:DlIe:-sJN.D 1IiiiJiI. ~~_]ja tV,l~i:)!n:!.Ci,gn am Wl'-s! .tie~iciiCiS<..:&~, il dec:1r.-'i.,\c~, $Qn ~_ lID'timos ~O5!q:m~"iP-iUOOI!l~ .fen¢:!:"M r;;·g~rni;m'~O".m;h, pmfumrln ~I ,r:.11!M .apro~llm.dfji Q :poea;ii ¥~es.;pl)l" l-ru ;11e1:emas ,00 'IUi! W:OO~5-q' WbhiJirncio <qli!ir;·5iC!.ro.m.pem ewmd'O'i:(1s gric:::~ COJiIlIh:~1!Ii R '~ilnim prnpi:;;ns. ~~j~ (rJicidi.'J. IO[!iil 26s"210).lodo,,QUo Slll olvi(br ~ ,roobBlblle ~_mIlLB'lI\e~,t.O . del ~antiJ:iool~' ~ricano,~. hacfta e:UStJ®· e.; ':mnan:1 Levad!l:ill cabo ~roheklSi fmieii.os> ~ 1:15 6~eSi d~1 I!~ fim,n~1iII NeccJ[~ 1" !l:U)ii'l. i.'L':u-A~~~ Pl!~ RllIn~!;jI!l;e1Ee iOI~ d'~'Iils; QbJ~['OO~j]; qw d~1 ,1'Iil4'!imo"h~'~lllro;PIiCi H-e'~w{Mied~. :~!iba(m, 2mJ.tb: 1·40·,:I.45LN~:m~ml)."cs muy ~ib1~ q,u~ Avien~-milizm:~ p8lm ·kil. elabam . iQ-Q, ()~ ~Il a6lki!lX:e' ~1mI. 'filt-lmms rel11.& 'ei:oo l' 00 1IlJD. p.tntp]~1ftiiiil!'i!~:U~ IC~' iiC! hBh[n ~~i:(iI (BT~uc~ ~~:·alii;1999~--6:2~ llll~, ~:Im ooR'fq!!d~r'leiil&i[j~il:tO· ~~ rl\Qi!IlIJ. de-q,Url'w ·m!mbe.S :es~ri~[l&<tfu.~nM1~.~~d. son unU:Ei;jm~ ~. ~a ihilJ.m ,de v~l'onu' il Fir04~ rniSiiDD :[mml;;i@ CII mas l1Ii!;¥~gOOOCmel ijljtlim1i~ (Mii~'~~ Il~-l3;n, ql\ll~ no es o:bsUc~~o.~ ,que i'OdJJ'lGra JC ·moSc.utIJ: b, ~nti'lll.ld 1.9'·S;. ID '!II~ ,pl.!Idii:EIOO am·~..ilit~@ en §tRs: expeLi'iGt-rlll);ls; !rutullC<!i~, ~{I; :j:j!Jlie:nlms ",~nos ~ dcdimdm. w ~legada.·ltciisrm.~ ~'i I d~' l;i.aciurtl Smegaim ottm:. ~.ptI[j pQf. ~d~-w ~te ~~t:~!i!runQel'-;I9.94: IOt'jl'~I.O~]!,mt~ !.?-l:lt:. ]461, '149)'.
se reH~jan

I.

ICOJoU::U fil0NE!.}i

EI d~~fddi:Ji i:XI!JIl~Ddt:; este' r.e;1;n-ro'fit)!! [)Clr:mik:< ~qID.:ld'8llt la il:ilX~S1mJ:iia. {I.e :t!Ifiia ;a1Jl't-.. :pt~3:serle d~' ,~It:m!l;:,n~5i~incl1lla,d'm:, ,C.OIII ~~ ":1.'. :ga-oi!&1i!! ~:tii III.Atltrg«-tld!l'!d. iDs cuaJes.
111J:{I'!3iilj'aTI de till!t!lr' I!WiiliI :rililaJJJi6n. dil1i':C:~ WiI, [iii. U't~raruli'ill. ,db':pertipl~, ej~!Jkl!!],'k; mal ~~i~ida on d .ffm·bito iM:Didio~ pei'iO qi!lt:; ~in d~ d'e-bli!J ~mlDiI:'oomb 're-flejilmi Itl!i, 'i,'~-. aJ. s e:a'ifificnElli~.:JiI!!J I~ amb!lgi:m.eses ]tilritl.l... .,.:m;mJJJ~,po:r~: liI~ .Rtlinnict'ls.

i.l :i.1lJduoollll't: 'in~~r~'5iqUI;:: $e' ~1lY-IOO~1I.li[D. 11]:1. relili«il McCia ~.~ 1!:l1!t'1lS,jtmle~ [ji-'lil~ci.s,~ goo~ea$j a ~, ~l!i$'~e5 ,qu:e '!il;;; hIC'illn.i3 los, alm-e.m.tO!: qrtre ~~ril..an I~IioI'l.Ciro n t.{l1]iXioo C'OOlI.O' as la d'e$~fipCWQ Jd:e en ~ ·de.dad is:t~ii'I~~ ap.lII--nan i!Ui! e.!i11!!: diR:~liJfl. ~. ~n gm!l1l '1'I!l;C~[~ .aJ.. ld ~:s.'UDill! .h~o~:~ ...q'!l!~,:r~elSj~1i'l!mWilfl;pmlit-e de :~00i:tQpl~ : ,

Gt ..• ql.!!~ :;I, It}1. ,de 'Ib A.nligbc:1Mlf'rrulst~n~IfOIli iQ.ca '!lilt"::: :!:ir;: renia d~ilOee.aJl!,o Atl!Mltioilll ~!Pl, GIlJ:IthO Mil milf.ex:ttrali\Q dc' F~~~- LQ~me~llEi ,i)i ,misrDIl IS!;:' M!ilJwJa(tid~ ,el,eme:mtos, mqeoo ~: mijiitle:mo.$.. 00lifl-O puedeo ;SEX e:~llIiSllli' del initle CQ!1IJti' l.e:l!igtia,
F~lt;.·

~.;pam

e! eKt~"

w.. oomfir;;t~dliw'i~N!~ e..Ij Itj

PmlRslil'd /fify,

M.'·

l-MrE5f,'

~oo
e

b!!ibl"dll. ';,vn;" IF'"¥""; E'!1IltSie

rl

:Ellt~

I!J

el "'ape~,de; ,Sa:1Iii O(l1lJ1J!c~ I'1,UIl'b :mM llej.ililO ·c:o:l:locidc;,. 1::'·_
~
-e

:fiCli!OO'q.tl.ed~, ~os' (W e:lc'IlR(i!IL1oo rniti~IiI~. ~fi~niieze.Rados OOEI '~stos d~ 1!iq-IIJIl!U~ :prlmeLi'a-S l)iIVO,~ii,}j1J,~ llJ!IJt 'Il:~,A!~.I'nllOOj um ~MtelltL'e.<!l(.k;:e'CIRrl.'j G.wJ.i~fjJj !!it ImeliilOs. en CiUHm.,,~ fu-c de&;d~1/1:1 1ilN¢110 d~ Oib-raJblf d~d~ d®ndt: 5e !1lrnn~llIij"oo. E dim.as '~cr.O:IJ.c!i: (A[v:lU:. 1,9-8Lt:199). :81 qu~' d :riCja'~ ~,co:tJ~ervurd,'~H UsOOa :!:g,Qi~ sc t'JtpnqoC! P'Dl lo:s, ;;;,onmctos, 'i1(1iW m:arinit!l~ gad.mUt!iiDS '!I d'e~ tilcral :mitJa.gocoo
f,iJ':ilOJl!llI.!I,vier:'(110 C"eO "i :po.l~riCBS d~11Cirt:uh!l: ~~ :~":'''l~etlli!J;. en'!!1ili que 'litmdar-a11 eoIO'IlI'i5: y e5tabl)ooi~hlInil " pmftm.dos, Il:O~~;;U;W$ (1):01 !tatS;t'}(t'!mwrntL'dad.es indl~~:e~ ~Ui le~i5!te!l!;'k:lj;,

_:Eli '!:1!lI5m~ hi! cu!d !CLli!~'(l'

:u!iliii:lil.C'~~, dltnll

tas o!Eif.d~D~d:t5:· '~~J.l..IIQ:.[jlJf[C.~

:In'~JiI'ar dr;:~:etm~I!!:n- fediw, @ ~3r11J1ill 'IPmJi:erolfr ~mpn;;nd!:r ~b'iJSi viaj,;c& es IIM'ea' liii, C!!!51 ijmJl!!!i~bh!h s:i.l:Ii· (l,fi'I,t!;;:u::g~ 00 d~l!le:miBIg, ,r;:dvidB'~ qW:t::', !lunqUi1: ya ,hem:o:.s, 'I/,istf!i 'q!Je UO QO"niI)C-lmie:m,'l'{j! m~s. 0 menes c.'l;~ ~ 1Q q;l,R': ,hi)MIi, eEi! I!!l~t-e:' seaM ~'I Oceano DilJ' tll\,D~' l gI!X '~ apr{o",irml:OOmcrbtm: c~ ~:de :Bf:iln, 11.0 c1e-nQ 'G5! ~'G ya ~d~ el sigh!! VID!'a, (,..., feQic;mo~es:.&bmj, ;mlilil'adcs ilUIi Mo,gadt!rfCernoiL A~ mitm.'lD! ltempo se ha .L~ :Pi~Ii:~UeBdD! les dams, rsco:pihu:hIiS p~r Al.J:e.no :p~e:n re:Lmtt'i3.e'mse hasta la ,p'rim~ra ~'liIe 'nnUa.d,L1e. t~men~~c!HHil_. GI:lW~~iEiIlli3!l~lIJ~z ei ,[lIii. H,99~3'6J)~ od~ GII~o~:n. t qlLiic<p!.IIDii! ' lic,lito ~n'G['lq,~ 11!i1!!i]!dtm:C,nti "'i~.es, ~~lofiJmrig5i:~ 01AI~li1i~iOIl]idt::D.ie~ ,i.Did· , ,In~ ai!iJ,1es iile: dtichiJ fooha. I~mbl«:'!ilr,d, !E!i~;:nic~: 'lOlst'Il<~'¥irjlj~, ,!W:~ d~ pam iJc. I~f!le-r presoot.e tq,11.o"iS~111I 'E:5~~n;, i~ b~~ ~iranl)8 De ;s~MM' adCfIJlr.u':re lfOOS, aUUa del'lixw .. ll:.olOlstJillliil iC!tlU:: ~~ :p~ ha~rse 'iiil\it,ims:iti:d~' i:a a may.oria dlii 'oorQQiS :pe~gero:.'ii peru q'im, ,~~m.o csJfJgic-~ D ,~I!'LCIui·ria"g, 3queU(i[jl (JtroSi qmi pllJdmm mmbQ 8 Mu£1i:dDf. ..~ ~d:e I\a d:ifu~lItc·[I,dti f¢.C~. ~I~'~, f.e.lfito del l,lj:iJ.~fu grieg.o Y el n'limlltdonode :I~1J;IDlSi'lnc:ia. f~nk~ift!il!!'!I iI!1i~n·~~li;I"
~'~nml;'ntr;: [i!(I!!.1DnJto! ~.jo
IO:~O '~~

-AU/AIR:,~lQUEIlM.
"iiid~

,~~'r;d{j'e11'(U, ~dl.

Jl.• H9.S'11~ "~Jii!@~l7d4flip~~,etil'la
iKfJl~'l';

Pettlrr5(ifIj'tfJrJtl.t:g:

ffi(:)·

~( I 99::-t ·",Av-i!ll'II!l)." ~DS,'moili:'w.5 y cl Ail~'O"'. -AN:lrE~JOIOUES;llA:S~ (I ,1\.,
ji

"itI~'.~ 57_J;,,:!Ht(;i'. 6

~n "'El Ad~'l:1li~·~nI~:DiA~1;FI'iln r III!'tc,yc itda"",,~r:~

,11:2 ~"J1''

11~~

-A.RJRUDA.,A~ 'M-.:' '~-'2(MID)" ~JenU:iQj. c~,~~L (ll2n~·· ~ .1lNT' di- PWffigt.1j' ({tfg,lat VJ'Il; vt ~ CJ',. '8irntr>j~
~~, AdJ!M

Fei'J '(.~~y rnrDlf'k} l'mnK%J'Q crud:

·{:l:OO!~. ·'O!i'l~i!I.!~I_~ji! i1i ~~tMt.1I1DZIl1Ibc:!IlI!Z!<S'IIrlI~.~i::~0illi-t\liI1ll:,~:~~;::,r;;:'!l;:mliioa~t1~. lhI: J'Jj' S.rlI~itJ' IWlti'oo "~d fitl' _ ~e~r11J,$ tfk "Merit:ItE ~'ohjsltJtw' ,fkj' /IlkdJ .. M.rrgn~JO:eclde.rflid, M~&;. VOU~: 2:1;l--lOt~. ~A:I1:JIEIE'T"S:eMMtB." M.IL, . ,~'99'M."'m
klljt;jjs", em

I./em~:ieri; o:"i. ~ni~

,~!~)gFei.g

rgnr-clioi!im (Joc:idm~

ibuitrnt.-(ll: y

~~~

1mJJm:il:

,l21-~J,. 12.1

JrmiJ' .A 'IriUlI'n _ i'iwlm Rri'H:

·~·a.AB(OCK. W, n,. (J9f;R)f ·'Ccl!t2lm. ~ CQI:U!l!'!I)iIl!1l Illa'lll!! Irmtrc: idoms:". "",mlN'fi4r-fpl~hn1fMilfJ1!Jl1i. 20~ 62 'lB• .•:9-' ,l\zQU~ MiitilJlarli~
>m (~~

oflhc; i~nillit.~. Dr~bi!!Adl·;Ij.,~ ,

Mwrid.

J. _r,,~. AJt:V~
"~!'!;

..L: WiI\ON &R •. C, G' (I !lJ9j) Fiefjrci'fJo.~ C-~'rI:"MS.fJ:l-es;_··f ! y
I'

t

~iI1:!ELG-AOO. J .:A_. t:t!OO I};

;s1~ de JW!i!Jl.i ~h-1i~ d~ to. 1l!lJ1i.i::~til!lre"llrcifll.
"egn,:cldn '~-dll.

_t:!

el AUW'rltg:;O
tIii

~1'C!!!JCC'!l?11 .o;~_l'j"C~nt' fihftJFji' 1!f~~E1Ur•. i.5: lSlY!.3.

~iES. cusj. ~" U·OOi'il, '~L~ ~nd~oC:LIiiiiiiIII:I:e!i ~~II:iOD5i -d~ ~.]'I
~errurnr::c Omemt

r", ~111 [0 mrngWlf:l"6n'.fmkia,

d M!:di-

~oo~dINGU~
ilJ\!:m"fiI
!IliL-"1l:

i,rlte:rn t L' n't ~~'~~,,,,

,~.j1.

TrcoolDgio, ,mW11.J1 tkR'il~~~ Mmd~d~ So' Sl\'I"

• A'rir .. ~ ~

c .. :zOO,j. ·~~[m!)J~es. p!lm[\i~.ga~ittl:'ik!ll·CD 1m coolli~ ~I ~ ... ' i!'i!r.j'. I '1.: ::ti~~ I. .
JPl-rA f,g

~FfillRl!l~ iiJ.J3E· D\A, .~ (.1;t}6),.. Lilli £f.jmtu! m;;krtl~if:li{j CJtJ~'g • bMJ~~~~~

Hia.wFia ,tk E;spalf4" ~.
·0.'· ·C1-A Y. B~t.:E..I:OO".A~. (J'ilfI.21 ,~ ..~ ciil.P'.rotahifjliiN'M;, i,~t:1a !pgr.'~.!Mw~ :Rldag. 411 et!l.f MIHt£i:d. '\\l!JIJ', :2~ ~1cgl.J{l~, ..QJi..St:2[)'N '~j~,J". (1.9nl. ··~im[joo cl_~~; i~~">o'l\'fJI"iW-.~. #~taT-iu A.l'i'I~tQ. V.n:i: .81-&:5. ·-GOzAL~ES. 'CB1\;vm-m, '~, (2~). J.ncr"a·, M~n.
I,

Hi~~!)1 d~ iBs})!liN. ,!:IiI'-

:p~rip:1D1 Coo- f·:i&u. 39, t~J.S:\1fu:li&t)". tiC i~ RliiWin A~~'
&'m', H):- ~n-I1i!'(i-.
f'lJ

Jti tka-cuh.rfIlJ'~f).

A~l'oI'-

-(10ru:). "'Um pueblos de.l.Afri~

.:fMmi"'~.!lm Ia,A·nli~l~di".

-GUlGRJtEIiO AYUSO" V, M. ..1'9gt,. o;lL_~ m ~~Ili~. ftl'll1i(Jjo!li!!jfilil}~ en ~IJ dowmlm~t6-]L 'Lih~liiIn21 y. BEql1Iml'O.g;l2'j,~ ~cr; BrIl~ • i'ffil1.1/".:ru' r.pnet-m-~ lB.m"oo-p~UI'ctk~, ~l~;r:c~.. ~ IAnf!.l!:--· !Il!1'9.sl111 fun[tlif.!'-\~~UI~~l!_, ~~: ·Jfi;:~.-:l:illl.
~m8E.'Rl.1iNiG-. !Ell, 'S', J..• ·~984• ··Did, Cruitt~l!Ii .mJ mnrimr:TS. r¢lcl..1 fl'l~ iiln.nd g.'Fi ICoM' (Az ._.' 1" R~rI [j tliiJ: fiGs'1.1l1ls mit jn1nt fiied ~n~~giI!l~{iIl~ uli crtrdren Oil! GOl"I'rJe'in jamc, 19.IU·'•.Ril#:XWa ,UI SJrJtli f"tgH(;!I-, 'X]), I, ~ J~,
I

~L.ANC1l!n... 8., (:1g~41, ill1'ii'~S:,f,I~8i21~~fQl'1~, C 1

=l,i;P;IINSKJ. ~,.. (~99':1, ''S(i:ffii··, CD iiJ'tTifi'Q'lfJ'¥l.{re d h CM'II-61iifRI Ph~f{;irnn't'1.tt P,rPfi'flte
[lfq'iifi~:.

3&3:,

..: OI!!'EZ .PAmID. .F", i~l AI!H~r1l:'dfl'd~ ~t:id.,

1!J

~rPf!~

de /i(ff'(EOO, ,iLlil ft.x-plfJroafialr. r:&1l Ahi'ldi\fliw. ~
~II.

i(j
~08i

~MA:1'.~tlANZ:;A:ScO'N" It,. C;2. Ol • "',&:DOll. ~j ( ,~\ IffillJ~ro;nJe! U OOtiJ.E)"~ "tiirJ'. 111. 1= 15-1 n, Ot

m;'~~I,R. 'riC:~~I1'l:AI·t1Ui~ )'

-P!Oif):.3~,,:';'I.f-u~u::_, Ib~~l;(iri:{1l.~fiW 'ITrii:dr~¥ill!:s pam, :1.ac·p:.-o.1:obbto~-i'i;!.pe.wlJ 1~1\ITrc: Il~ Cru!ll~ .. f:il d .MOJi!lI ,R;g;:scy ~!8 fumm.:5; ~. :im,p I IlDtIll: I Dill pUll[.g;;'j,;en ~~p.I1tiIil:ii'., ciJ, A~rB' rkJ.:./JIC~.'lQ -tk #m:rm'iI; A.i'H~'Q d:e .A~Mlaiut::ltl. CWd'ohil'o ·v. I;

oun ·Ir'~t~o..

·l'Q0 ,.) ·'i.-D6mdc' ~B :I.e mib!i'[ogia ~~ici~ iqR. 22 •. :2: '1-:29~ ~Cm-¥lJll~~.t:rp monal" e ~n'

A:1!-hli1ifi ylM AVC:l!llumms. Oil: bsboa: rnl}'~; 'er:.. O

·MED'A;i :3.., Oloo4l~'''Li~l;If~mi~~l~
"~4l"'5a.

·1i'!S!;fQIl!lllm~t!I·: mprtda 'l~iiirni~u iiIkll~ m:{"'i~i~Jfle f~I'I" ", r:m! Ln rtaw.egrH:f.OlJ'/'i!t/b:;l.rI, "I~~g:kJ' ~rm.iqj'f d'crmlirfl.;tJ~.

Fuentes andalusies para el estudio de fa colonizocio» fen/cia en fa Peninsula Iberlea: af-Jdr/sl yet .... -MEDEROS 84. MARTiN, A., (2006), "EI penplonorteafricane de Ofelas", Gerio«; 24, I:: 65-

-MEDEROS
descubrimiento ·(2004a),"Los

MART.iN. A.; ESCRIBANO
y doblamiento

COBO, G .• (2002),. Fenicios, pllnicos y romanos:

de las is/as Canarias, Madrid.

periplos de Eudoxo de Cizico eo la Mauritania Atlantica",

Gerton; 22. 1: 215Tecnalogia

233. -(2004b), "El periplo africano del faraen Neco 11", en La navegacifm!enicia. naval y derroteros, Madrid: 135-154. -MILLAN LE6N, I., (1998).. Gades y las navegaciones a. c.-SOO d. C.), Ecija.
-P'A,DIS- •• U"-~ ,N

oceaniaas en 10 Antigiiedad

(1000

, (2003) ,_ EJ orieen . do J-- monedaO.le_ __ _ .g __ ,,0 _ ___ S',r:rn-- pre",o -"-1 rios y o....... as arcaicas _ de •. QS ---- ... __ e_ar_o_ --fi- "'- _ _ _ __ intercambia, Barcelona,

-PLAcIDO, 0.. (2000), "Los viajes griegos arcaicos a Occidente: los procesos de mitificacion", en Intercambioy Mainz: 429-444. -RAM6N TORRES, J.• (2006). "La proyecci6n cornercial rnedirerranea y atlantica. de los centres fenicios malaguetios en epoca arcaica ", Mai'nake., XXV[JJ: 189-212. Comercio Precldsico en el Mediterrlmeo, Madrid; :267-270. Phonlzier im We.:slern.

~PONS[CH, M., (1982), "Terri to ires utiles du Maroc punique".en

-TAVARES DA SU ... VA, (2005), "A presenta fenfciae 0' processo de orientalizacao IIl0S estuaries do Tejo e Sado", Aetas del HI Simposio Internadonal de Arqueologia de Merida: Protohistoria del Mediterranea Occidental, Merida. vol.Il: 749-765. -VILLALBA

c.,

n VERNEDA.

P.,. (1985), ·'E.I periplo en la Antiguedad",

Boletin del Museo

Arqueol6gfcio Nacional, HI: 4349.

123

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful