POINTERI (III

)
Alocarea dinamică a memoriei: operatorii new şi delete
Ne punem problema utilizării, într-un program, a unui număr foarte mare de date de tip double, de exemplu, care trebuie prelucrate rapid şi care, în consecinţă, trebuie să se afle în memorie în momentul rulării, chiar dacă iniţial se află într-un fişier pe disc. Este evident că în acest caz vom folosi tablouri cu dimensiuni adecvate volumului de date. Utilizarea tablourilor este foarte simplă dar, dacă volumul de date prelucrat este cu adevărat mare, ne vom lovi de un neajuns major: nu pot fi declarate tablouri de dimensiuni variabile: alocarea unui tablou are un caracter static, este făcută la compilarea programului, prin urmare numărul de elemente trebuie desemnat printr-o constantă. Programatorul trebuie să estimeze o dimensiune maximă, acoperitoare pentru toate situaţiile în care va fi folosit respectivul tablou, şi să-l declare în consecinţă. Apare astfel o risipă inerentă de spaţiu de memorie. De exemplu, dacă declarăm tabloul
double mat[100][100];

şi la rulare îl încărcăm cu o matrice de 10 x 10 elemente, folosim numai 1% din spaţiul rezervat prin program! Risipa este evidentă, iar remediul constă în alocarea dinamică a memoriei, adică alocarea în momentul rulării programului. Vom renunţa să declarăm tablouri, în locul lor vom folosi variabile de tip pointer pentru a reţine adresele locaţiilor de memorie obţinute de la sistemul de calcul prin operaţii de alocare. In cazul alocării tablourilor se garantează că elementele succesive au locaţii succesive şi, în consecinţă, parcurgerea tablourilor alocate dinamic poate fi facută cu operatorul de indexare, ca în cazul alocării statice, utilizând identitatea dintre expresia p[i] şi *(p+i). Să reamintim de la bun început diferenţa esenţială dintre pointeri şi tablouri: instrucţiunea
double* p

declară o variabilă de tip pointer către double, în timp ce
double tab[10];

declară un tablou al cărui nume, tab, este o constantă de tip pointer către double, cu valoarea: adresa primului element al tabloului, atribuirea
p=tab;

este corectă, în locaţia de memorie numită p se scrie adresa primului element din tabloul tab, în timp ce atribuirea
tab=p;

nu este permisă: nu există o locaţie de memorie numită tab care să conţină o adresă care să fie modificată. Este clar că, la compilare, apare undeva într-un tabel numele tab urmat de valoarea sa, adresa primului element al tabloului, şi această informaţie este utilizată la proiectarea codului, dar programatorul nu are acces la acel tabel. Putem spune, aşadar, că tab este un pointer constant, un pointer utilizat numai de compilator, cu o valoare constantă, în timp ce p este un pointer variabil, a cărui valoare poate fi modificată de către programator şi care, în conscinţă, trebuie iniţializată tot de către acesta.

1

p=new int. int main(void) { int *q. int* p.*p. operatorul delete trebuie să primească adresa primului octet al locaţiei. un pointer poate fi iniţializat corect doar în următoarele trei moduri: cu adresa unei variabile alocate deja de compilator: int i=7. Evident că aceste adrese trebuie reţinute în nişte poineri adecvaţi. cout<<*p<<endl. p=tab+5.4. sau pentru a rezerva spaţiu pentru un tablou cu un numar variabil de obiecte (dar bine precizat. adresa primului element al tabloului.5. toate din <malloc. cele mai utilizate fiind funcţiile malloc().9}. Operatorul new poate fi utilizat în două moduri: pentru a rezerva spaţiu de memorie pentru un singur obiect.7.6. //7 sau printr-o atribuire cu o expresie corectă din aritmetica pointerilor. special pentru alocarea dinamică. Nu putem aloca tablouri de funcţii (nu exista aşa ceva) dar putem aloca tablouri de pointeri catre funcţii. în momentul evaluării expresiei). Rezultatul operaţiei este adresa variabilei alocate sau. *p=10. Alocarea şi dealocarea unei variabile simple: #include<iostream> using namespace std. calloc(). q=new int. Vezi exemplele care urmează. operatorii new şi delete. int* p.8. la rulare. //5==5 sau prin alocare dinamică.h>. cout<<tab[5]<<"=="<<*p<<endl. caz în care new întoarce adresa primului element din tablou.1. adică exact valoarea obţinută cu operatorul new la alocare. Sintaxa operatorului new este simplă: cuvântul cheie new urmat de declaratorul abstract al tipului pe care vrem să-l alocăm. p=&i. care fac parte integrantă din limbaj (nu necesită apelarea vreunei biblioteci). Exemplul 1. Spaţiul alocat este în zona de memorie liberă (heap). în cazul alocării unui tablou. structuri sau tablouri. Prin “obiecte” înţelegem în acest context: date de tip scalar (tipuri aritmetice sau pointeri). Dacă sistemul de operare nu mai gaseşte spaţiul necesar alocărei rezultatul întors de operatorul new este pointerul nul. aşa cum vom vedea în continuare. caz în care new întoarce adresa obiectului alocat. 2 . Pentru a reuşi eliberarea spaţiului. La dealocarea unui tablou se utilizează forma delete [ ]. realloc(). de exemplu int tab[10]={0.2. Spaţiul ocupat cu operatorul new (şi numai acesta) poate fi eliberat cu ajutorul operatorului delete.3. In C++ au fost introduşi. free().După cum ştim deja. In limbajul C alocarea dinamică a memoriei poate fi facută numai cu funcţii din biblioteci specializate în gestionarea memoriei.

*q=*p+23. o poate aloca unui alt program care rulează concomitent cu al nostru. Alocarea şi dealocarea unei variabile de tip structură. *q. Exemplul nostru este foarte simplu şi are numai un rolul ilustrării utilizării operatorilor new şi delete în alocarea structurilor. în schimb ţinta sa. cout<<"p="<<p<<endl. Deoarece am vrut să construim o listă cu un număr cunoscut de noduri. cu nu poate fi numită altfel decât “ţinta lui p” . In general. după instrucţiunea delete q. din aproape în aproape. nemodificat (şi poate fi folosit pentru a reţine o altă adresă). am utilizat de trei ori operatorul new în trei instrucţiuni de alocare: 3 . succesiunea de noduri care compun lista. un nod este o structură care. pe lângă câmpurile obişnuite ale unei structuri. nu au un identificator asociat. *q=12. sau. în principiu. Mai precis. 3. Astfel. delete q. return 0. ci dealocarea zonei ţintite de q. ceea ce înseamnă că zona de memorie respectivă este pusă la dispoziţia sistemului de operare care.*/ Să observăm că expresia delete q nu are ca efect ştergerea din memorie a variabilei q. cout<<"*q="<<*q<<endl. nu mai are o valoare bine definită . mai conţine şi un pointer către un o structură de acelaşi tip. cout<<"q="<<q<<endl. nu au un nume propriu-zis. pointer care va conţine adresa nodului următor în listă. } /* REZULTAT p=00346218 q=00346248 *q=33 q=00346248 *q=-572662307 //gunoi q=00346218 *q=12 Press any key to continue . p = new int. definim. de fapt. delete p. *p. In programul următor alocăm dinamic o listă cu trei noduri. . q=new int. cout<<"q="<<q<<endl. Exemplul 2. cout<<"*q="<<*q<<endl.vezi gunoiul apărut în mai sus. Plecând de la un prim nod. int *p. pointerul q rămâne. . cout<<"q="<<q<<endl. cout<<"*q="<<*q<<endl. Subliniem că variabilele alocate dinamic sunt anonime. variabila alocată cu int *p = new int. echivalent.

care este variabilă locală. int main(void) { Nod* prim.x. spaţiul alocat cu new în interiorul unei funcţii şi care este utilizat numai în corpul acelei funcţii (adică adresa sa nu este returnată funcţiei apelante) trebuie dealocat cu delete înaintea încheierii funcţiei. este alocat în zona de memorie liberă spaţiul necesar unei structuri de tip linie. pusă în comentariu. a locaţiilor de memorie alocate dinamic şi care nu mai sunt folosite în procesul de calcul este în totalitate în sarcina programatorului. prim->x=10. care este utilizată numai în corpul funcţiei 4 . observăm cum sistemul de operarare găseşte din ce în ce mai greu spaţiu liber pentru a satisface cererile de alocare dinamică. cu operatorul new. prim. prim->next->x=20. }. q!=NULL. apoi. prim->next->next=new Nod. Eliberararea. altfel adresa sa se pierde definitiv la încheirea apelului şi astfel memoria rămâne ocupată inutil până la terminarea execuţiei programului. prim->next=new Nod. 0. prim->next->next->next=NULL. Nod* next. prim->next->next->x=30. struct Nod{ int x. Ca regulă generală. Macroul NULL este utilizat pentru a marca sfâşitul listei (poate fi înlocuit peste tot unde apare cu valoarea 0). prim->next. for(Nod* q=prim. La fiecare apel de forma ocupa(i) este alocată pe stivă o locaţie de 4 octeţi pentru pointerul p.#include<iostream> using namespace std. } /* REZULTAT 10 20 30 Press any key to continue*/ */ Amintim că prim->x este echivalent cu (*prim). In exemplul următor exemplificăm cele de mai sus: dacă rulăm programul cu instrucţiunea delete p. q=q->next) cout<<q->x<<endl. prim=new Nod. Demn de reţinut: instrucţiunea for de mai sus reprezintă modalitatea generală de parcurgere a unei liste liniare simplu înlănţuite. în cursul rulării programului. delete delete delete return prim->next->next.

for(i=0. } int main(void){ int i. dar zona alocată structurii de tip linie rămâne alocată programului în continuare şi nu mai poate fi nici folosită şi nici eliberată. }. pentru că adresa ei s-a pierdut odată cu dealocarea lui p. return 0. cout<<p<<" "<<p->nrcrt<<" "<<p->text<<endl. Următorul apel al funcţiei ocupa() va aloca dinamic o altă zonă obiectului de tip linie.i<1000. void stringCopy(char *dest."SPATIU OCUPAT IN ZONA DE MEMORIE LIBERA").i++) ocupa(i). struct linie{ int nrcrt. return. stringCopy(p->text. return. char text[1000000]. char *sursa){ while (*dest++ = *sursa++). p->nrcrt=n.ocupa(). Exemplul 3. La încheierea apelului stiva coboară şi cei 4 octeţi alocaţi lui p sunt eliberaţi în mod automat. p=new linie. } void ocupa(int n){ linie* p. //delete p. } Iată cum arată consola de ieşire la sfărşitul rulării: 5 . Eliberarea memoriei: #include<iostream> using namespace std.

} int main(void){ int i. Dacă scoatem din comentariu instrucţiunea de dealocare şi rulăm programul. vector=aloca1D(dim). bineînţeles). adică cu 1MB.i++) cout<<vector[i]<<endl. } return p.i<dim. observăm cum sistemul de operare reutilizează zona dealocată: Este clar că aceasta este varianta corectă. } 6 . dealoca1D(vector). Alocarea dinamică a unui tablou se deosebeşte de alocarea statică în mod esenţial prin faptul că dimensiunea tabloului alocat dinamic poate fi dată de o variabilă (a cărei valoare este cunoscută la execuţie.dim=5.i<n. for(i=0. } void dealoca1D(int* p){ delete [] p. return 0. for(int i=0.i<dim. Alocarea dinamică a fost introdusă tocmai pentru utilizarea judicioasă a memoriei.i++) cout<<vector[i]<<endl. for(i=0. int* aloca1D(int n){ int* p. int* vector. p = new int[n].Observăm că la fiecare apel adresa spaţiului alocat creşte cu 100000(hex). Exemplul 4 Alocarea şi dealocarea unui tablou de variabile simple: #include<iostream> using namespace std.i++){ p[i]=100*(i+1).

In programul următor declarăm.. astfel: int* const vector=aloca1D(dim). Acum vector este cu adevarat numele noului tablou: este o constantă de tip pointer care are ca ţintă primul element al tabloului. introducem în main() secvenţa vector++. 7 ./* REZULTAT 100 200 300 400 500 -572662307 -572662307 -572662307 -572662307 -572662307 Press any key to continue*/ Dacă. Exemplul 5. sistemul de operare este pus în încurcătură. Un stil corect de programare presupune declararea pointerului în care încarcăm adresa unui tablou alocat cu new ca pointer constant (cu modificatorul const ). el nu mai ţinteste către primul octet al unei zone de memorie alocate cu new şi. cu singura diferenţa: dimensiunea sa se stabileşte în momentul execuţiei programului şi nu la compilare. el nu mai poate fi modificat. în consecinţă. spre exemplificare. cu instrucţiunea: int (*p)[5]. se comportă exact ca numele unui tablou obişnuit (obţinut la compilare). dealoca1D(vector). Alocarea unui tablou de tablouri. programul trece de compilare fară probleme dar la rulare obţinem următorul mesaj de eroare: Explicaţie: valoarea pointerului vector a fost modificată.

fiecare cu câte 5 elemente.i++) for(j=0.i<n.j<n. p=aloca1D1D(dim).j++) tab[i][j]=i*j. 5.j++){ p[i][j]=10*i +j. int (*p)[5]. } int main(void){ int dim=3. for(i=0. #include<iostream> #include<iomanip> using namespace std.j.j<5.i<3. adică pointer către tablouri de 5 întregi. de coloane. Alocarea unui tablou de tipul 5 x n este mult mai simplă. } /*REZULTAT: 0 1 2 3 4 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 Press any key to continue*/ Avem deci un exemplu de alocare a unui tablou 2D de tipul n x 5. int* tab[5]. vezi secvenţa următoare: int i. Definim astfel un tablou 2D cu un număr variabil de linii şi cu un număr constant.i<5. return.i<5. Declaraţia funcţiei aloca1D1D () este mai complicată: lista parametrilor formali este formată numai de variabila int n iar rezultatul este de tip int(*)[5]. p = new int[n][5]. adică pointer către int[5]. for(int i=0. } } return p. } void dealoca1D1D(int (*p)[5]){ delete [] p.j++) cout<<setw(5)<<p[i][j]. return 0. cout<<endl. 8 . for(int i=0.i++) tab[i]= new int[n].i++){ for(int j=0. int (*aloca1D1D(int n))[5]{ int (*p)[5]. n=7.j<5.i++){ for(int j=0. for(i=0. primul dintr-o serie de n tablouri succesive. pe care îl încărcăm (utilizând operatorul new) cu adresa unui astfel de tablou.un pointer catre tipul int[5]. } dealoca1D1D(p).

j. Alocarea unui tablou 2D cu ambele dimensiuni variabile.cin>>n. qmat=aloca2D(m.n). Exemplul 6.i++) delete mat[i]. } cout<<endl. double** aloca2D(int nrLin. n=". de linii. citeste(qmat. format din 5 pointeri către int şi încărcăm fiecare pointer cu adresa unui vector de n elemente întregi. cout<<"dati nr.i++){ mat[i]=new double[nrCol]. cin>>mat[i][j]. 9 . tab.i++){ for(j=0.Declarăm un tablou.j.j++) { cout<<"m["<<i<<"]["<<j<<"]=".i++){ for(j=0. m=".i<nrLin.i<nrLin.int nrLin. } return mat. double **qmat. } void afiseaza(double** mat. for(i=0. #include<iostream> using namespace std.n.j++) cout<<mat[i][j]<<" cout<<endl.cin>>m. } } void citeste(double** mat. int nrCol){ int i.j<nrCol. } void dealoca2D(double** mat.i<nrLin.int nrLin.j<nrCol. cout<<"dati nr. } } int main(void){ int m. int nrCol){ // double** double* // // mat -> mat[0] -> // // // // mat[1] -> // // int i. delete mat. de coloane. mat= new double*[nrLin]. alocat dinamic.n). for(i=0. double mat[0][0] mat[0][1] mat[0][2] mat[1][0] mat[1][1] mat[1][2] ".i<nrLin.int nrLin.m. for(i=0. int nrCol){ int i. double** mat. int nrCol){ for(int i=0.

mat[n-1]). .n). rând pe rând.. dealoca2D(qmat. 10 . care la rândul lor trebuie să reţină adresele primelor elemente de pe fiecare linie. alocarea se efectuează în două etape: mai întâi alocam un tablou de pointeri (fiecare va ţinti către o linie a matricei) şi apoi încărcăm fiecare astfel de pointer cu adresa primului element al unei linii nou alocate. } Observăm că. Dealocarea se face în ordine inversă: întâi dealocam liniile. Mai precis. dacă dorim să lucrăm cu o matrice de tip n x m de elemente de tip double. şi apoi dealocăm coloana de pointeri. mat[1]. avem nevoie de un pointer mat de tip double** care să reţină adresa primului pointer dintre cei n pointeri de tip double* (anume pointerii mat[0]. .m. în funcţia aloca2D().m.n). return 0.afiseaza(qmat..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful