Vantaalainen työttömyys ja vantaalaiset työpaikat – kohtaanto-ongelmako ainoastaan

Kaupunginvaltuuston seminaari 19.–20.5.2011, taustamateriaali Heidi Nygren, Katja Syvärinen, Anu Tirkkonen, Soile Huumonen, Anne Karjalainen, Harri Sinkko

Sisällysluettelo
1. Työttömyys tilastoina 2. Työllistymisen esteet 3. Työssäkäynti ja työpaikat pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla 4. Kohtaanto-ongelma? 5. Työllisyyspolitiikka 6. Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

2

18.5.2011

1. Työttömyys tilastoina

Työttömyysasteen kehitys kuukausittain Vantaalla, sisältäen lomautetut (01/2005–02/2011)
11 10 9 8 työttömyysaste % 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2005 2010

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4 18.5.2011

Työttömyys (%) Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Helsingin seutukunnassa (3/2011)
TYÖTTÖMYYS (%), MAALISKUU 2011
9,0

8,0

7,0

6,0 TYÖTTÖMYYS (%)

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 ESPOO HELSINKI VANTAA HELSINGIN SEUTUKUNTA YHT.

Lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen tilannekatsaus 31.3.2011

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

5

18.5.2011

Työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät ja avoimet työpaikat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla (3/2011)

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT, PITK.AIKAISTYÖTT. JA AVOIMET TYÖPAIKAT MAALISKUU 2011
15000 23116

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT PITKÄAIK.- TYÖTTÖMÄT AVOIMET TYÖPAIKAT

12500

10000

7500

5000

2500

0 ESPOO HELSINKI VANTAA

Lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen tilannekatsaus 31.3.2011

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

6

18.5.2011

Rakennetyöttömyyden kehitys Vantaalla (3/2006–3/2011)
2500 2000

1500 Pitkäaikaistyötön Rinnasteinen pitkäaikaistyötön Toimenpit. Työttömäksi Toimenpit. Toimenpiteille 1000

500

0
06 20 Syy 06 sk 20 Jo uu ul 07 u M ku aa u lis ku u 20 07 20 Syy sk 07 20 Jo uu ul 08 u M ku aa u lis ku u 20 08 20 Syy sk 08 20 Jo uu 09 u lu M ku aa u lis ku u 20 09 20 Syy sk 09 uu 20 Jo ul 10 uk M aa uu lis ku u 20 10 20 Syy sk 10 u 20 Jou u 11 lu M kuu aa lis ku u aa l is 06 M 20 ku u

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

TE-toimiston tilastointi on muuttunut 1/2011

20

7

18.5.2011

Työttömät ikäryhmittäin; Vantaa, Espoo ja Helsinki (3/2011)
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 9,8 0% VANTAA 7,0 ESPOO 8,4 HELSINKI 55,8 57,5 yli 50-vuotiaat 25-49-vuotiaat alle 25-vuotiaat 54,0 34,4 39,0 34,2

Työttömät Vantaa Espoo Helsinki
Lähde: Vantaan TE-toimisto

alle-25 849 485 1937

25-49-vuotiaat 4859 3736 13284

yli 50-vuotiaat 2997 2699 7895
8

Yhteensä 8705 6920 23116

Työttömät sukupuolen mukaan; Vantaa, Espoo ja Helsinki (3/2011)

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% VANTAA ESPOO HELSINKI 59,8 58,6 59,3 naiset miehet 40,2 41,4 40,7

Vantaa Espoo Helsinki
Lähde: Vantaan TE-toimisto

miehet 5205 4056 13 697

naiset 3500 2864 9419

Yhteensä 8705 6920 23116
9

Pitkäaikaistyöttömät; Vantaa, Espoo ja Helsinki (3/2011)
100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Vantaa Espoo Helsinki 26,8 21,7 23,0 73,2 78,3 77,0 Muut työttömät Pitkäaikaistyöttömät

Vantaa Espoo Helsinki
Lähde: Vantaan TE-toimisto

Pitkäaikaistyöttömät 2332 (26,8 %) 1504 (21,7 %) 5306 (23 %)
10

Työttömyys sukupuolittain, ikäryhmittäin sekä työttömyyden keston mukaan tarkasteltuna Vantaalla
• Ikä: Nuorten, etenkin 21–24-vuotiaiden työttömyys on vähentynyt kaikista ikäryhmistä eniten • Sukupuoli: Viimeisen vuoden aikana miesten työllisyystilanne on parantunut naisten työllisyystilannetta enemmän kaikilla suuralueilla •Työttömyyden pituus: Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Vantaan suuralueista eniten vuoden aikana Myyrmäessä ja toiseksi eniten Tikkurilassa. Muilla suuralueilla muutokset olivat selvästi pienemmät. Hakunilassa on edelleen eniten pitkäaikaistyöttömiä, mutta alueellinen eriytyminen on vähentynyt.
Lähde: Tiedote 2:2011/5.5.2011, Suuralueittaisia työttömyystietoja. Vantaan kaupungin tietopalvelu
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11 18.5.2011

Alle 25-vuotiaiden työttömät työnhakijoiden määrän kehitys Vantaalla (vv. 2009-2011)
Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009 tammi huhti heinä loka 2010 tammi huhti heinä loka 2011 tammi

Lähde: Vantaan TE-toimisto

12

Työttömät 25–49-v. miehet Vantaalla (3/2011)
• 25–49-vuotiaita miehiä työttömänä 2971 henkilöä, joista lomautettuja 256 • Suomen kansalaisia 79 %
EU-kansalaiset 5 %, muut ulkomaalaiset 16 %

• 13 % vailla ammattia tai ammattia ei ole ilmoitettu
ammattitaidottomista 68 % suomalaisia, 30 % ulkomaalaisia EU:n ulkopuolelta

• 58 % työttömistä vaikeasti työllistyviä
vaikeasti työllistyvistä 15 % vailla ammattia tai sitä ei ole ilmoitettu

Lähde: TE-tilastot 3/2011(1207, 6210)

13

Vantaa - Työttömät ja lomautetut miehet 25-49 v. 20 yleisintä ammattia sekä pitkäaikaistyöttömien osuus prosentteina
Ammattitaidoton tai ei ilmoitt. ammattia Varastotyöntekijät Kuorma-auton- ja ajoneuvoyhd. kuljett. Rakennusalan sekatyöntekijät Talonrakennustyöntekijät Kirvesmiehet Myyjät Tietoliikenne- ja elektroniikka-asent. Kokit, keittäjät ja kylmäköt Sähköasentajat Putkityöntekijät Koneen- ja moottorinkorjaajat Linja- ja henkilöautonkuljettajat Suunnittelijat Rakennusmaalarit Keittiö- ja ravintolatyöntekijät Elektr. autom. ja tietotekn.ins., tekn Levysepät
65 % 61 % 39 % 51 % 61 % 52 % 52 % 51 % 65 % 61 % 58 % 56 % 47 % 63 % 65 % 60 % 71 % 63 %

394 191

124 106 98 82 69 66 61 59 57 56 55 55 53 52

43 42 39 37

Tie- ja ratatyöntekijät 15 % Myyntityötä johtavat 35 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

työtön tai lomautettu (henkilömäärä) Lähde: TE-tilastot 3/2011(1207, 6210)

pitkäaikaistyöttömien osuus % 14

Työttömät 25–49-v. naiset Vantaalla (3/2011)
• 25–49-vuotiaita naisia työttömänä 1852 henkilöä, joista lomautettuja 27 • 73 % Suomen kansalaisia
4 % EU-kansalaisia, 22 % muut ulkomaalaiset

• 20 % vailla ammattia tai ammattia ei ole ilmoitettu
ammattitaidottomista 52 % suomalaisia, 46 % ulkomaalaisia EU:n ulkopuolelta

• 54 % vaikeasti työllistyviä
vaikeasti työllistyvistä naisista 23 % vailla ammattia tai sitä ei ole ilmoitettu

Lähde: TE-tilastot 3/2011(1207, 6210)

15

Vantaa - työttömät ja lomautetut naiset 25-49 v. 15 yleisintä ammattia sekä pitkäaikaistyöttömien osuus prosentteina
Ammattitaidoton tai ei ilmoitt. ammattia Myyjät Toimistotyöntekijät Siivoojat Sihteerit Keittiö- ja ravintolatyöntekijät Aineenopettajat ja lehtorit Hovimestarit ja tarjoilijat Sosiaalialan hoitajat, henk.koht.avus Perushoit., lääkintävahtim. lähihoit. Lastenhoitajat, päivähoito Kokit, keittäjät ja kylmäköt Kampaajat ja kauneudenhoitajat Lasten päivähoidon työntekijät Varastotyöntekijät 0
56 % 68 % 56 % 39 % 54 % 56 % 54 % 46 % 43 % 38 % 45 % 57 % 53 % 61 % 63 %

364 141

108 71 51 48 48

41 41 40 34 33 30 30 28 50 100 150 200 250 300 350 400

työtön tai lomautettu (henkilömäärä)

pitkäaikaistyöttömien osuus %

Lähde: TE-tilastot 3/2011(1207, 6210)

16

Työttömät, lomautetut ja nuoret työttömät Vantaalla (vv. 2009–2011)
Työtön 6976 8735 9268 9711 8836 8243 Lomautettu Alle 25-vuotiaat 497 940 634 1331 758 412 505 489 1411 1434 1156 850

2009 tammikuu kesäkuu 2010 tammi kesäkuu 2011 tammi maaliskuu

Lähde: Vantaan TE-toimisto

17

Työttömät, lomautetut ja nuoret työttömät Vantaalla (vv. 2009–2011)
12000

10000

8000
Työtön

6000

Alle 25-vuotiaat Lomautettu

4000

2000

0 2009 tammi touko syys 2010 tammi touko syys 2011 tammi

Lähde: Vantaan TE-toimisto

18

Työttömyysaste ja sen muutos 30.12.2009 - 31.03.2011 Vantaan suuralueilla (Muutos 03/10-03/11, %)
12

10

Työttömyysaste (%)

8 30.12.2009 31.3.2010 6 30.6.2010 30.9.2010 28.12.2010 31.3.2011 4

2

0 Vantaa (-0,6 %) Myyrmäki (-0,3 %) Kivistö (-0,6 %) Aviapolis (-0,8 %) Tikkurila (-0,6 %) Koivukylä (0 %) Korso (-1,1 %) Hakunila (-1,1 %)

Lähde: Tiedote 2:2011/5.5.2011, Suuralueittaisia työttömyystietoja. Vantaan kaupungin tietopalvelu
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19 18.5.2011

2. Työllistymisen esteet

Helsingin Sanomat, 9.5.2011 pääkirjoitus: ”Eriytymiskehitykseen pitää puuttua nyt”

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

21

18.5.2011

Työttömyyteen vaikuttavia tekijöitä
Koulutus •1990-luvun laman jälkeen työttömiksi jäivät etenkin kouluttamattomat tai vähän koulutusta saaneet • 2008–2009 työttömäksi jääneistä vain kolmanneksella oli pelkkä perusasteen koulutus. Puolella työttömäksi jääneistä oli keskiasteen tutkinto ja lähes viidenneksellä korkeakoulututkinto. ->työttömiksi joutuu edelleen paljon enemmän heikosti koulutettuja • Uusia työpaikkoja on viimeisten 20 vuoden aikana syntynyt vain koulutetuille. Perusasteen työpaikkojen määrä on vähentynyt.

Lähde: Pekka Myrskylä. Taantuma ja työttömyys. TEM tilastotutkimus 24.9.2010

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

22

18.5.2011

Työttömyyteen vaikuttavia tekijöitä
Toimiala, jolla työskentelee • Työllisten määrä on vähentynyt 20 vuodessa maataloudessa 50 prosenttia ja teollisuudessa noin 20 prosenttia. Lisää työpaikkoja on tullut liike-elämän ja julkisen sektorin palveluihin • Suomessa työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. Suhdanneherkimpiä toimialoja ovat rakentaminen, teollisuus, kauppa ja liike-elämän palvelut. Miehiä työskentelee paljon esimerkiksi rakennustoiminnassa ja teollisuudessa, joten miesten työttömyys reagoi herkemmin taloudelliseen tilanteeseen kuin naisten työttömyys. • Työttömyyden pitkäaikaisseuraukset: enemmistö vuoden 1993 työttömistä ei koskaan palannut tutkimuksen mukaan takaisin vakinaisesti työelämään.
Lähde: Pekka Myrskylä. Taantuma ja työttömyys. TEM tilastotutkimus 24.9.2010
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23 18.5.2011

Työttömyyteen vaikuttavia tekijöitä
Terveys • Huono terveys ja etenkin mielenterveysongelmat ovat yhteydessä korkeampaan työttömyysriskiin ja pidempään työttömyyden kestoon. • Terveemmät työllistyvät nopeammin. • Ne, joilla on heikompi terveys, joutuvat todennäköisemmin työttömiksi. • Työttömyyden on tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. • Kyseessä on itseään vahvistava kierre, mutta näiden ilmiöiden väliset yhteydet ovat usein monimutkaisia.
Lähde: Tarja Heponiemi, Mikael Wahlström, Marko Elovainio, Timo Sinervo, Anna-Mari Aalto ja Ilmo Keskimäki. Katsaus työttömyyden ja terveyden välisiin yhteyksiin. TEM 14/2008.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

24

18.5.2011

Syrjäytyminen ja ylisukupolvisuus
• THL:n meneillään olevan tutkimuksen mukaan kouluttamattomuus, mielenterveysongelmat sekä köyhyys kasautuvat • Tutkimuksessa on seurattu vuonna 1987 syntynyttä ikäluokkaa (n. 60 000 lasta) sikiökaudelta vuoden 2008 loppuun. • Perusta aikuisiän hyvinvoinnille luodaan lapsuudessa. • Vanhempien koulutus, erityisesti äidin koulutus suojaa lapsia myöhemmässä elämässä: korkeammin koulutettujen äitien lapset kouluttautuvat useammin, käyttävät vähemmän mielenterveyspalveluita, eivätkä joudu turvautumaan toimeentulotukeen yhtä usein.
Lähde: THL, Reija Paananen & Mika Gissler, 2011.

• N. 70 % työpajoilla olevista nuorista työttömistä on tutkimuksen mukaan kokenut vanhempien työttömyyden (vähintään 3 kk). • Vanhempien työttömyys pitkittää nuorten omaa työttömyyttä. • Jos nuori on koulun tai työelämän ulkopuolella, hänellä on yli kaksi kertaa todennäköisemmin työtön vanhempi kuin keskimäärin nuorilla.
Lähde: Ismo Pohjantammi, Ylisukupolvinen työttömyys nuorten työpajoilla. Nuorisotutkimusverkosto, 2007.
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25 18.5.2011

Väestön koulutustaso Uudenmaan kunnissa (2009)

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

26

18.5.2011

Koulutusrakenne Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Helsingin seutukunnassa (2009)
Koulutusrakenne (2009)
50

Prosenttia 15 vuotta täyttäneistä

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Espoo Helsinki Vantaa Helsingin seutukunta

Keskiasteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä
Lähde:THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2011, *Keskiasteen koulutuksen saaneita ovat ylioppilastutkinnon suorittaneet ja ammatillisissa oppilaitoksissa enintään 3-vuotisen koulutusammatin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä tai tutkinnon suorittaneet. 27 18.5.2011

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24vuotiaat, prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä (2009)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2009) 18 16

Prosenttia 17–24-vuotiaista

14 12 10 8 6 4 2 0 Espoo Helsinki Vantaa Helsingin seutukunta

Lähde:THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2011.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

28

18.5.2011

Vantaalaisten työttömien nuorten (alle 25-v.) koulutustausta sukupuolen mukaan (2011)
Koulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Keskiaste Peruskoulu Peruskoulu kesken Miehet, % 0,1 1,1 1,7 45 48 1,6 Naiset, % 4,8 0,5 2,1 2,3 42 46 2,3 Yht., % 3,8 0,3 1,5 1,9 44 47 1,9 Koulutusaste tuntematon 3,2

Lähde: Petra-projekti, Vantaan kaupunki.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

29

18.5.2011

Helsingin Sanomat 7.5.2011: ”Vantaan koululaisten heikentynyt osaaminen yllätti tutkijatkin”

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

30

18.5.2011

Helsingin Sanomat 26.4.2011: ”Alhainen koulutustaso pitkittää nuoren työttömyyttä”

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

31

18.5.2011

Taloussanomat 8.5.2011: ”Näin lapsestasi tulee työtön”
• Linkki artikkeliin: http://www.taloussanomat.fi/tyo-jakoulutus/2011/05/08/nain-lapsestasi-tulee-tyoton/20116391/139 •Taloussanomien artikkelissa esitellään Noora Sipilän, Laura Kestilän ja professori Pekka Martikaisen tutkimus • Tulotaso vaikuttaa työuraan jopa enemmän kuin muut sosioekonomiset tekijät: alhaisen tulotason kodeista olevat nuoret jäävät työttömiksi lähes kolme kertaa suuremmalla todennäköisyydellä kuin hyvätuloisten perheiden nuoret • Myös työttömyys heijastuu lähes yhtä suurena tekijänä, työttömyysriski on suurempi nuorilla, joiden vanhemmista molemmat ovat työttöminä tai heillä on vain peruskoulututkinto • Sosiaalipsykologi Katriina Järvinen toteaa: Vanhempien tulotaso ja koulutus muokkaavat nuoren minäkuvaa ja kouluasenteita päiväkodista lähtien. Koulusosiologit puhuvat ”koulunsiedosta”.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

32

18.5.2011

Vantaalaiset työttömät koulutuksen mukaan (3/2011)
1 ALEMPI PERUSASTE 2 YLEMPI PERUSASTE 3 KESKIASTE 5 ALIN KORKEA-ASTE 6 ALEMPI KORKEAKOULUASTE 7 YLEMPI KORKEAKOULUASTE 8 TUTKIJAKOULUTUSASTE 9 KOULUTUSASTE TUNTEMATON 975 2356 3170 672 546 416 42 555

Lähde: Vantaan TE-toimisto

Vantaalaiset työttömät ja lomautetut koulutuksen mukaan (3/2011)
Työttömät ml. lomautetut koulutuksen mukaan
6% 0% 5% 11 %

6%

1 ALEMPI PERUSASTE 2 YLEMPI PERUSASTE
8% 27 %

3 KESKIASTE 5 ALIN KORKEA-ASTE 6 ALEMPI KORKEAKOULUASTE 7 YLEMPI KORKEAKOULUASTE 8 TUTKIJAKOULUTUSASTE 9 KOULUTUSASTE TUNTEMATON

37 %

Lähde: Vantaan TE-toimisto

34

Toimeentulotukea saaneet Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Helsingin seutukunnassa (2009)
Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista
10 9 8 7

Prosenttia

6 5 4 3 2 1 0 Espoo Helsinki Vantaa Helsingin seutukunta

Lähde:THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2011.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

35

18.5.2011

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä (vv. 2000–2009)

Lähde: Vantaan kaupungin hyvinvointikatsaus 2010, lapset ja nuoret
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 36 18.5.2011

Yleinen asumistuki Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Helsingin seutukunnassa (2009)
Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista
9 8 7 6
Prosenttia

5 4 3 2 1 0 Espoo Helsinki Vantaa Helsingin seutukunta

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

Lähde:THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2011.

37

18.5.2011

Ulosotot ja maksuhäiriömerkinnät Espoossa ja Vantaalla (2010)
Väestö Velallisia aktiivisessa perinnässä Varattomat ulosotossa olevat henkilöt Henkilöt, joilla väh. 4 maksuhäiriömerkintää Espoo n. 244 000 ei tiedossa 7 053 7 460 Vantaa n. 198 000 8 067 7 335 8 250

• Metro-lehti 12.5.2011: pääkaupunkiseudulta Suomen Asiakastiedon maksuhäiriömerkintöjä on eniten Vantaalla, 4,9 %:lla täysi-ikäisistä. Espoossa luku on 3,7 %, Helsingissä 4,7 % ja Kauniaisissa 2 %.
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 38 18.5.2011

Jätetyt velkajärjestelyhakemukset Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla (2009)
Jätetyt velkajärjestelyhakemukset, lkm
Lukumäärä 200 100 0 Espoo
Lähde:THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2011.

Helsinki

Vantaa

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

39

18.5.2011

Ikävakioitu sairastavuusindeksi suurissa kaupungeissa (vv. 2005–2009)

Lähde: Tilastokatsaus 3:2011, Vantaan kaupungin tietopalvelu
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 40 18.5.2011

Ikävakioitu sairastavuusindeksi Vantaan osa-alueilla (2009)

Lähde: Tilastokatsaus 3:2011, Vantaan kaupungin tietopalvelu
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 41 18.5.2011

3. Työssäkäynti ja työpaikat pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla

Työmatkasukkuloinnin kehitys pääkaupunkiseudulla 1970 -

Lähde: HSY, seutu- ja ympäristötieto.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

43

18.5.2011

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulle

Lähde: HSY, seutu- ja ympäristötieto.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

44

18.5.2011

Työmatkasukkulointi Vantaalle

Lähde: HSY, seutu- ja ympäristötieto.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

45

18.5.2011

Vantaalaisten työssäkäyntikunnat (2008)
• Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan noin 45 prosenttia. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain muussa kunnassa kuin Vantaalla. • Useampi kuin joka toinen Vantaalle syntyneistä työpaikoista koitui vantaalaisten työntekijöiden hyödyksi. • Helsinki oli vantaalaisille lähes yhtä suosittu työssäkäyntikunta kuin Vantaakin. Helsingissä työskenteli 40,5 prosenttia Vantaan työllisestä työvoimasta vuonna 2008. • Espoossa vantaalaisista työllisistä työskenteli 7,5 prosenttia. • Helsingin seudun kehyskunnissa* vantaalaisia kävi vuonna 2008 työssä 4,7 prosenttia työllisistä. Kehyskunnista suosituimpia vantaalaisten työssäkäyntikuntia olivat Tuusula ja Kerava.
Lähde: Tilastokatsaus 12:2010, Vantaan kaupungin tietopalvelu
*Helsingin seudun kehyskunnat:Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi laskelmissa on mukaan luettu myös Kauniainen.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

46

18.5.2011

Vantaalla työskentelevien kotikunta (2008)
• Vantaalla sijaitsevista työpaikoista 43,1 prosentissa oli vantaalainen työntekijä. • Helsingissä asuvien osuus Vantaalla työssäkäyvistä oli vajaa 24 prosenttia. • Kehyskunnissa asuvia työskenteli Vantaalla 16,5 prosenttia vuonna 2008. Useimmin työssäkävijöitä tuli Tuusulasta, Nurmijärveltä ja Keravalta. • Espoolaisia työskenteli Vantaalla 8,5 prosenttia.

Lähde: Tilastokatsaus 12:2010, Vantaan kaupungin tietopalvelu

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

47

18.5.2011

Pääkaupunkiseudun työpaikat (2007)
• Vantaalla on suhteellisesti paljon tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne alan työpaikkoja. • Vantaalla on esim. Helsinkiin ja Espooseen verrattuna vähän kiinteistö- ja tutkimuspalvelujen, elinkeinoelämän palvelujen, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen, sekä koulutusalan palvelujen työpaikkoja.

Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun aluesarjat, päivitetty 31.12.2010

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

48

18.5.2011

Pääkaupunkiseudun työpaikat 2007 (1)
Teollisuustyöpaikat, % kaikista työpaikoista 25 % Kiinteistö- ja tutkimuspalvelut, elinkeinoelämän palvelut, % kaikista työpaikoista 30 %

20 %

25 %

15 %

20 %

15 % 10 % 10 % 5% 5% 0%
He ki in ls o po Es nt Va aa ra Ke va Tu ula us i ht Vi

0%
sin ki Tu us ul a Es po o Va nt a He l Ke r Vi ht i a av a

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

49

18.5.2011

Pääkaupunkiseudun työpaikat 2007 (2)
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. työpaikat, % kaikista työpaikoista 25 % 25 % Tukku- ja vähittäiskaupan työpaikat, % kaikista työpaikoista

20 %

20 %

15 %

15 %

10 %

10 %

5%

5%

0%
sin ki Vi ht i la Es po o a Va nt a av a Tu us u Ke r He l

0%
sin ki Tu us ul a Es po o Va nt a He l Ke r Vi ht i a av a

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

50

18.5.2011

Pääkaupunkiseudun työpaikat 2007 (3)
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. työpaikat, % kaikista työpaikoista 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0%
sin ki Tu us ul a Vi ht i Es po o a av a Va nt a He l Ke r

Koulutusalan työpaikat, % kaikista työpaikoista 12 %

10 %

8%

6%

4%

2%

0%
sin ki Tu us ul a Es po o He l Ke ra va Va nt a Vi ht i a

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

51

18.5.2011

Avoimet työpaikat ammattiryhmittäin Vantaalla (03/2011)
1200 1000

800 2010 Maaliskuu 600 2011 Helmikuu 2011 Maaliskuu 400

200

0
LA VO SA LA E AS TO AL IS U US JA VA R M U U TE O LL LI A N N A

AA

SO SI

LI IK E

JA

O LT O

TU S

LJ E

EN H

5

TE R

VE

YD

6

R

AK EN N

KU

U

U

SJA 8

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

1

JA

KA I

52

18.5.2011

4. Kohtaanto-ongelma?

Kohtaanto-ongelma
• Yleensä kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan sitä, että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät vastaa toisiaan: Työnantajat eivät löydä avoimiin työpaikkoihin sopivia työntekijöitä, eivätkä työtä hakevat löydä sopivia työpaikkoja. • Suhteellisesti eniten vaikeasti täytettäviä työpaikkoja on syyskuussa 2010 ollut TEMin tietojen mukaan maa- ja metsätaloustyössä sekä kuljetus- ja liikennetyössä • Suomessa TEMin kymmenen ongelmallisimmin täytettyjen ammattien lista on pysynyt vuosia lähes muuttumattomana. • Syyskuussa 2010 ammattilistalla olivat kärjessä myyntineuvottelija, kokki, siivooja, parturi-kampaaja, sairaanhoitaja, henk.koht. avustaja, tarjoilija, mainosten jakaja, taksinkuljettaja ja lähihoitaja.
Lähde: Vaikeasti täytettävät työpaikat –raportti, syyskuu 2010.Työ- ja elinkeinoministeriö.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

54

18.5.2011

Kohtaanto-ongelma Vantaalla?
• Maaliskuussa 2011 Vantaalla oli kaupallisella alalla 900 työtöntä henkilöä • Samaan aikaan Vantaalla oli avoinna 972 kaupallisen alan työpaikkaa • Maaliskuussa 2011 muilla toimialoilla työttömiä oli enemmän kuin työpaikkoja oli TE-toimistossa avoinna
Lähde: Vantaan työllisyyskatsaus maaliskuu 2011. Vantaan TE-toimisto.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

55

18.5.2011

Vantaalainen kohtaanto-ongelma?
• Vantaalaisen työttömyyden syyt löytyvät asukkaiden sosioekonomisesta rakenteesta ja koulutustasosta sekä laajasta työssäkäyntialueesta • Kyseessä on pitkäaikainen alueellinen kehitys • Ilmiötä voidaan kutsua myös kohtaanto-ongelmaksi

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

56

18.5.2011

5. Työllisyyspolitiikka

Työllisyyspolitiikka
- kunnan ja valtion työnjaon haasteet - 1.1.2006 tehty työmarkkinatuki- ja toimeentulotukiuudistus: Työmarkkinatuen rahoitusta muutettiin siten, että työmarkkinatukea yli 500 päivää passiivisesti saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan tasan kuntien ja valtion kesken (passiivituen saajat). Uudistuksen mukaan kuntien kustannettavaksi tulee puolet tästä summasta. Aktiivitoimiin osallistuvan tuen saajan kustannuksista vastaa valtio.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

58

18.5.2011

Toimeentulotuki irrotettiin valtionosuusjärjestelmästä ja jaettiin perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuen kustannukset jaetaan tasan valtion ja kuntien kesken. Uudistuksella ei muuteta kuntien ja valtion välistä työnjakoa työttömien aktivointitoimien järjestämisessä. Työhallinto on edelleen vastuullinen järjestämään työttömien aktivoinnin.

Lähde: Kuntaliitto, yleiskirje 24/80/2005

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

59

18.5.2011

Tulevaisuuden painopisteitä
Te-toimiston asiakassegmentointi ja Te-toimiston palveluverkkosuunnitelma. Te-toimistossa on käytössä seuraavat segmentit asiakkaista ja Vantaan TE-toimiston arvio asiakasmääristä: 1. Suoraan työmarkkinoille suuntaavat (n. 30 %), 2. Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat (n. 55 %), 3. Työmarkkinoille kuntoutuvat (n. 10 %), 4. Etuusasiakkaat (n. 5%), Kuntouttavan työtoiminnan tulevat linjaukset TYPin roolin vahvistaminen tulevaisuudessa
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 60 18.5.2011

Vantaan kaupungin työllisyyspolitiikka
Vantaan kaupungin työllisyyspolitiikan painopistettä muutetaan vv. 2012-15 aikana ennalta ehkäisevään suuntaan nykyisen vahvasti korjaavan suuntauksen sijasta. (Ennalta ehkäisevää on kunnan näkökulmasta asiakkaat, jotka ovat olleet työttömänä 3 kk-499 pv) - asiakas passiivisesta työttömyydestä aktiiviseksi työnhakijaksi - kartoitetaan asiakkaat ja räätälöidään heille täsmäpalvelut, joista esimerkkinä työllisyyspalveluiden uutena innovaationa huhtikuussa 2011 alkanut maahanmuuttajille kohdennettu ohjauksellinen ryhmätoiminta kuntouttavana työtoimintana. - Työllisyyspalveluiden ydintoiminta, sopimuspohjainen (kunta, Tetoimisto ja Kela), asiakkaille vapaaehtoinen Työvoiman palvelukeskus (TYP) ja lakisääteinen kuntouttava työtoiminta - kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja sisällön kehittäminen, päämääränä asiakkaan työllistyminen - pajatoiminta osana asiakkaan palvelupolkua
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 61 18.5.2011

- Nykyiset työllisyyspalveluiden toimenpiteet hyviä ja vaikuttavia, mutta mittasuhteiltaan vaatimattomia - Työllisyysasiain neuvottelukunta - Pks. aiesopimus maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllisyyden edistämiseksi - Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

62

18.5.2011

Projektit, hankkeet ja oma pajatoiminta
•Työllisyyspalveluilla on ESR-rahoituksella toimivia mittavia ja laajoja projekteja, isoimpina PETRA- nuoret työhön ja kouluun –projektin ja työpajatoimintaa aikuisille tarjoava TARMO-projekti. • Lisäksi Työllisyyspalvelut on mukana monissa eri hankkeissa, mm. Askel-hanke, Koppi- kohti kuntouttavampia palveluja -hanke, European Good Practises in Inclusive Employment Policies – Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa -hanke, Lennätin-hanke. • Kuntouttavan työtoiminnan pajat sijaitsevat Tuupakassa (Visakoivu) ja Korsossa, Vantaan Valossa (Komeetta ja Topparoikka). Korsossa olevassa pajassa (Uusioverstas) on sekä kuntouttavan työtoiminnan että työelämävalmennuksessa olevia asiakkaita.

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

63

18.5.2011

Projektit, hankkeet ja oma pajatoiminta
Nuorten työpajahankkeet • Vantaan nuorten työpajojen toiminnan kehittäminen • Kadonneet nuoret - etsivä nuorisotyö Vantaan nuorten työpajojen tukena • Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä - Etsivä työ Vantaalla 20102013 • Eteenpäin Opintiellä - perusopetus päätökseen-hanke (menolippu)

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

64

18.5.2011

Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät 1-3/2011
Asiakkaat 1.1-31.3.2011 TYP Kuntouttava Työtoiminta Työhönvalmennus TARMOprojekti PETRA-projekti 885 274 156 56 (uusia) Menot 1.1-31.3.2011 256 000 e 299 000 e 39 000 e 83 000 e ei vielä saatavilla Tulot 1.1-31.3.2011 ei vielä saatavilla 130 000 e

607 (uusia 165) 122 488 e 35 000 e ei vielä 65 saatavilla

TEV; Lennätin, 40 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä Uusioverstas

18.5.2011

Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät 1-3/2011
Asiakkaat 1.1-31.3.2011 Palkkatuella olevat (sis. kaikki ao.) oppisopimuksessa alle 25-v maahanmuutta -jataustaisia 482 Menot 1.1-31.3.2011 2 099 438 Tulot 1.1-31.3.2011 802 403

167 141 105

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

66

18.5.2011

Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät vuonna 2010
Asiakkaat 1.1-31.12.2010 TYP Kuntouttava Työtoiminta Työhönvalmennus TARMOprojekti PETRA-projekti 1207 464 241 107 442 Menot 1.1-31.12.2010 772 000 e 916 000 e 155 000 e 481 000 e 356 256 e 194 000 e 295 000 e 0e 96 000 e
67 18.5.2011

Tulot 1.1-31.12.2010 67 000 e 294 000 e

TEV; Lennätin, 80 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä Uusioverstas

Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät vuonna 2010
Asiakkaat 1.1-31.12.2010 Uusia palkkatuella olevat (sis. kaikki ao.) oppisopimuksessa alle 25-v maahanmuutta -jataustaisia 739 Menot 1.1-31.12.2010 8 089 987 e Tulot 1.1-31.12.2010 2 876 904 e

185 187 149

Lisäksi 164 toimeentulo Vantaan kaupunki, esityksen tekijä asiakkaat

68

18.5.2011

Nuorisopalveluiden asiakasmäärät vuonna 2010
Asiakkaat 1.131.12.2010 Työpajatoiminta Ohjauskeskus kipinä- ja etsivätyö Yhteensä Aloittaneita 396 (yht. 594) 132 Menot 1.1-31.12.2010 Tulot 1.1-31.12.2010

726

(TA10) 1 249 742 (TP10) 1 245 825

(TA10) 16 100 (TP10) 12 825

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

69

18.5.2011

Työllistettyjen palkat kuukausittain
Sisältää palkkatuella työllstetyt, työllistetyt oppisopimusopiskelijat ja toimeentuloasiakkaiden kesätyöllistämisen 1 200 000 € 1 000 000 € 800 000 €
Euroa

600 000 € 400 000 € 200 000 € 0€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kuukausi
Budjetti Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 6 000 000 7 345 379 7 345 379 Toteuma 6 711 833 8 089 987 9 050 277 (arvio)
70 18.5.2011

2009 2010 2011

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

Vantaan kaupungin henkilöstön rakenne (3/2011)
VANTAAN KAUPUNKI

3% 18 %

Vakinaiset (9260) Määräaikaiset (2171) Työllistetyt (404)

79 %

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

71

18.5.2011

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat (vv. 2008–2011)
KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PÄÄTÖS 2008 miehet 7 Alle 25 v. 112 yli 25 v. 119 Yhteensä KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PÄÄTÖS 2009 Alle 25 v. yli 25 v. Yhteensä
19 107 10 73 29 180 209

naiset
7 70 77

Yhteensä
14 182 196

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PÄÄTÖS 2010 miehet naiset Yhteensä 10 11 21 Alle 25 v. 265 178 443 yli 25 v. 275 189 464 Yhteensä KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PÄÄTÖS 2011 tammi-maaliskuu miehet naiset Yhteensä Alle 25 v. yli 25 v. 300 Yhteensä

Ennuste kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärästä vuonna 2011 n. 530 henkilöä
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 72 18.5.2011

Johtopäätös
• Toimintamäärärahat kunnan työllisyyden hoidon ydintoiminnoissa, Työvoiman palvelukeskuksessa (TYP) ja kuntouttavassa työtoiminnassa, ovat yhteensä alle 2 me. • Asiakkaita v. 2010 TYPissä oli 1207 ja kuntouttavassa työtoiminnassa 464 • Vuonna 2010 Kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus oli yli 6,2 me. Johtopäätös: määrärahojen ja resurssien vähäisyydestä johtuen ydintoimintamme tulee pysymään vaatimattomana. (Uusista innovaatioista pääsee nauttimaan kerrallaan vain 16 tai 32 asiakasta, joka on pisara meressä.)
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 73 18.5.2011

6. Työllisyyden hoidon toimenpiteet Vantaalla

Työllisyyspolitiikka Vantaalla

Sosiaalipolitiikka

Terveys- ja hyvinvointi politiikka

Koulutuspolitiikka

Työllisyyspolitiikka Henkilöstöpolitiikka Elinkeinopolitiikka

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

75

18.5.2011

Sosiaalipolitiikka

- lisätään ennalta ehkäisevää alue-, perhe-, ja yksilötyötä - erilaiset ryhmätoiminnat, klubitalotoiminta, päivä-, työtoiminta - sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamisissa otetaan esille työ ja työllistymisen esteet. Työttömän asiakkaan ohjaus terveystarkastukseen terveysasemalle, hoitotahoihin, TYPpiin, eläkeselvittelyyn - asiakkaan talouden vahvistaminen (kuntoon laittaminen) täydentävän toimeentulotuen, sosiaalisen luototuksen ja talous- ja velkaneuvonnan avulla nykyistä aikaisemmin ja nopeammin
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 76 18.5.2011

Terveys- ja hyvinvointipolitiikka

- terveystarkastukset (ja niistä syntyvä seuranta) työttömille terveysasemalle osana kunnan terveyspolitiikkaa - eläkemahdollisuuksien selvittely työkyvyttömille. Arjen hallintaa tukemaan vapaaehtoistyö, jota määrätietoisesti kasvatetaan ja siitä tiedotetaan järjestelmällisesti - nopeampi ohjaus ja ajansaanti A- ja H-klinikalle. Hoidon aikana kuntoutuselementti (päivätoiminta, työtoiminta, kuntouttava työtoiminta) mukaan tukemaan hoidon onnistumista

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

77

18.5.2011

Henkilöstöpolitiikka

- palkkatukea käytetään kahdella eri tavalla, henkilöstöpoliittisesti rekrytointipolkuna kunnan työvoimapulasta kärsiville aloille sekä selkeästi työllistämistoimien palvelupolun jatkumona segmentoiduille asiakasryhmillemme - lisätään kunnan kesätyötekijöiden määrää

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

78

18.5.2011

Koulutuspolitiikka
- ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä lisätään erityisopettaja-, koulunkäyntiavustajaresursseja ja ylipäätään erityisresursseja kouluun. Työttömyyteen johtavat ongelmat alkaa jo koulussa ellei jopa päivähoidossa. Juurrutetaan varhaisen puuttumisen malli - luodaan aikuisille työttömille positiivista kuvaa koulutuksesta ja kouluttautumisesta - kannustetaan ja tuetaan aikuisia työttömiä taloudellisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen/uudelleen koulutukseen/päivittämään vanhentunutta koulutusta (vaikkapa tarjoamalla koulussa ilmainen lounas sekä täydentävän toimeentulotuen muodossa)
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 79 18.5.2011

Koulutuspolitiikka

- kunnalla työllisyyspolitiikan linjauksena pääpaino saada kouluttamattomat, työttömät nuoret toisen asteen koulutukseen oppisopimusten sijasta. Oppisopimukset kohdennetaan aikuisille ammatinvaihtajille sekä kunnan työllistämistoimien jatkopolkuna ilman koulutusta oleville aikuisille työttömille - luodaan vahva kouluttajien ja yrittäjien verkosto, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat (työpaikkojen ja koulutuksen järjestäminen) yhteistyössä kunnan ja Te-toimiston kanssa

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

80

18.5.2011

Elinkeinopolitiikka
- työhönvalmentajien vakiintunut toiminta työelämävalmennuksessa ja kunnalla palkkatuella oleville. Uutena toimintana kuntouttavassa työtoiminnassa ja yrityksiin voimakkaammin - tehostetaan yrittäjäyhteistyötä - kannustetaan yrittäjyyteen - hillitään asumisen kustannuksia. Kohtuuhintaisella ja monipuolisella asuntotuotannolla turvataan työntekijöiden asumismahdollisuudet ja estetään segregaatiota

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

81

18.5.2011

Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla
Työllisyyspolitiikka Nykyiset toimenpiteet • Työvoiman palvelukeskus (TYP), kuntouttava työtoiminta (sis. starttiryhmätoiminnan), projektit ja hankkeet, pajatoiminta, työttömien palkkaaminen palkkatuella, avustukset yrityksille ja järjestöille Uudet avaukset • Avataan uusi asiakassegmentti: kohdennetaan palveluita 3 kk- 499 pv työttömänä olleille • Käynnistetään monialainen työllisyyttä, koulutusta ja kuntoutusta edistävä Lännen Valo - keskus • Vakinaistetaan Vantaan Valo • Vakinaistetaan starttiryhmätoiminta
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

Vastuutaho ja yhteistyökumppanit • Työllisyyspalvelut, kaikki toimialat, yhteistyökumppaneina TE-toimisto, yritykset, 3. sektori, TEM, STM, OKM, THL, ELY ja muut toimijat.

• Työllisyyspalvelut, kaikki toimialat, yhteistyökumppaneina TE-toimisto, yritykset, 3. sektori, TEM, STM, OKM, THL, ELY ja muut toimijat.

82

18.5.2011

Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla
Sosiaalipolitiikka Nykyiset toimenpiteet Vastuutaho ja yhteistyökumppanit

• Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvä
toiminta • Kuntouttava työtoiminta, starttiryhmät, maahanmuuttajien ohjauksellinen ryhmätoiminta (aiesopimus)

• Työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisopalvelut, sivistystoimi, yhteistyökumppanit • Työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, TE-toimisto, muut toimialat, ostopalvelut ja muut yhteistyökumppanit

Uudet avaukset • Lisätään jalkautuvaa alue-, perhe- ja yksilötyötä • Aloitetaan ylläpitävän toiminnan järjestäminen • Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamisissa otetaan esille työ ja työllistymisen esteet • Otetaan käyttöön harkinnanvarainen toimeentulotuen alentaminen kieltäytyessä aktiivitoimenpiteestä • Lisätään sosiaalista luototusta sekä talous- ja velkaneuvontaa
Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

• Sosiaali- ja terveystoimi, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut, sivistystoimi, yhteistyökumppanit

83

18.5.2011

Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla
Terveys- ja hyvinvointipolitiikka Nykyiset toimenpiteet • Mahdollisuus käyttää oman terveysaseman palveluita •Työllisyyspalveluissa ja nuorisopalveluissa asiakkaiden terveydentilan selvittely Uudet avaukset • systemaattiset työttömien terveystarkastukset • perustetaan eläkeselvittely-yksikkö • omalääkäri pitkäaikaistyöttömille • tuetaan voimakkaammin nuorten päihteettömyyttä • aktiivinen vapaa-aika työttömille: liikuntaa ja kulttuuria kaikille Vastuutaho ja yhteistyökumppanit • Sosiaali- ja terveystoimi, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut ja yhteistyökumppanit

• Sosiaali- ja terveystoimi, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut • Sosiaali- ja terveystoimi • Sosiaali- ja terveystoimi • Sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut • Vapaa-aika ja asukaspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, yhteistyökumppaneina mm. yhdistykset

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

84

18.5.2011

Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla
Henkilöstöpolitiikka Nykyiset toimenpiteet • Oppisopimuskoulutukset työvoimapula-aloille • Palkataan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä vastaamaan väestöosuutta Uudet avaukset • Lisätään oppisopimuskoulutusreittejä työvoimapula-aloille • Palkkatuki rekrytointipolkuna työvoimapulasta kärsiville aloille • Palkkatukea käytetään työllistämistoimien palvelupolun jatkumona • Lisätään kunnan kesätyöntekijöiden määrää • Lisätään kielikoulutusta maahanmuuttajataustaisille työntekijöille (aiesopimus) Vastuutaho ja yhteistyökumppanit

• Toimialat, henkilöstökeskus, työllisyyspalvelut • Henkilöstökeskus, toimialat

• Toimialat, henkilöstökeskus, työllisyyspalvelut • Toimialat, henkilöstökeskus, työllisyyspalvelut • Toimialat, henkilöstökeskus, työllisyyspalvelut • Henkilöstökeskus, toimialat • Aikuisopisto

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

85

18.5.2011

Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla
Koulutuspolitiikka Nykyiset toimenpiteet • Korttikoulutukset • Suomen kielen opetus • Peruskoulun loppuunsaattaminen • Koulutus vastaa työelämän tarpeisiin Uudet avaukset • Varhainen puuttuminen: lisää erityisresursseja kouluihin ja päiväkoteihin • Lisää koulutuspaikkoja pääkaupunkiseudulle • Peruskoulun rooli opiskelu- ja työelämäasenteiden edistäjänä • Kannustetaan ja tuetaan tutkintoon johtavissa koulutuksissa • Nuoret ensisijaisesti toisen asteen koulutukseen • Oppisopimukset aikuisille työttömille sekä ammatinvaihtajille • Koulutus kohdentuu tarkemmin työelämän tarpeisiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä • Pajatoiminnan opinnollistaminen • Vantaasta yliopistokaupunki Vastuutaho ja yhteistyökumppanit

• Työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut • Sivistystoimi • Nuorisopalvelut • Sivistystoimi, työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, aikuisopisto, koulutuksen järjestäjät, TE-toimisto ja muut toimijat

86

18.5.2011

Työllisyyden hoidon toimenpideohjelma Vantaalla
Elinkeinopolitiikka Nykyiset toimenpiteet • Yhteistyö yritysten kanssa • Yrittäjyyteen kannustaminen • Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä • Avustus yrityksille palkatessa palkkatuella • Kesätyöseteli yrityksille Uudet avaukset • Lisätään työhönvalmentajia ja laajennetaan heidän työnkuvaansa yhä enemmän yritysten käyttöön • Oppisopimuskoulutusta kohdennetaan yrityksiin • Vantaalaisten yritysten ja oppilaitoksista valmistuvien kohtaamiset, mm. valmistuville rekrymessut Vastuutaho ja yhteistyökumppanit

• • • • •

Yrityspalvelut, työllisyyspalvelut Yrityspalvelut, TE-toimisto Maankäytön- ja ympäristön toimiala, TE-toimisto Työllisyyspalvelut, vantaalaiset yritykset Työllisyyspalvelut, vantaalaiset yritykset

• Yrityspalvelut, työllisyyspalvelut, yritykset • Yrityspalvelut, oppisopimustoimisto, TE-toimisto, yritykset, koulutusorganisaatiot • Työllisyyspalvelut, sivistystoimi, yrityspalvelut, TE-toimisto, yritykset, koulutusorganisaatiot

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

87

18.5.2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful