P. 1
XIN BÁO GIÁ

XIN BÁO GIÁ

|Views: 3|Likes:
Published by Duc Nguyen

More info:

Published by: Duc Nguyen on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2015

pdf

text

original

XIN BÁO GIÁ

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hãa chÊt Amon axetat Acid acetic Axetyl axeton Formaldehyt §imetyl-®ihydro resorcinol Etanol Natri sunfit ChØ thÞ Thymolphtalein Axit sunfuric Clobenzen Metanol Etyl axetat Dung dÞch ®Öm xitrat/natri hydroxyt DD níc cña natri dithionit §iatomit 22 hîp chÊt chuÈn amin

Chñng lo¹i TQ TQ TQ PA - TQ PA TQ TQ TQ TQ TQ merck

Sè lîng 02kg 0,5 lÝt 0,5 lÝt 5 lÝt 0.5 kg 5 lÝt 0,3g 5 lÝt 5 lÝt

ChÊt chuÈn PA ThiÕt bÞ ngng tô kiÓu xo¾n NS29/32 B×nh ®¸y trßn 100ml NS Thñy tinh bÒn nhiÖt, cã nót ®Ëy thÓ tÝch 20-50ml D 25-30mm L140-150mm Thñy tinh chÞu nhiÖt kÝch thíc lç 40µ m - 100µ m

02 èng

16

Dông cô chiÕt

02

17 18 19

B×nh ph¶n øng Cét thñy tinh hoÆc cét ®iamit PhÔu läc P100 phï hîp víi ISO 4793

05 04 04

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->