http://laurentiudumitru.

ro/blog/2006/11/13/cei-sapte-sfinti-arhangheli/

Cei şapte sfinţi arhangheli
November 13, 2006 6:09 am laurentiu Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici

Sfânta Scriptură ne învaţă limpede şi dă mărturie de necontestat că dumnezeieştile puteri cereşti comunică neîncetat cu lumea oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe ne descoperă care sunt numele celor şapte sfinţi arhangheli, căpeteniile puterilor cereşti. Ele sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil, şi Varahiil, cărora, uneori, li se adaugă şi numele lui Ieremiil. „Mihail” în limba ebraică însemnează „Cine este ca Dumnezeu?” sau „Cine este egalul lui Dumnezeu?”. Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat iconografic, încă din primele veacuri creştine, ca un voievod care în mâna dreaptă poartă lancea cu care îl străpunge pe Satan, iar în stânga o stâlpare verde de finic. în vârful lancei este reprezentată o panglică de in şi semnul Sfintei Cruci, în roşu. Sfântul Arhanghel Mihail este mai cu seamă cinstit ca Păzitor al Ortodoxiei Credinţei şi ca luptător împotriva ereziilor. „Gavriil” însemnează „Omul lui Dumnezeu”, sau „Puterea lui Dumnezeu”. El este vestitorul şi descoperitorul tainelor dumnezeieşti, mai cu seamă al tainei întrupării lui Dumnezeu şi a celorlalte sfinte taine care stau în legătură cu ea. El este reprezentat iconografic astfel: în mâna dreaptă el ţine o candelă în interiorul căreia se află o lumânare aprinsă, iar în mâna stângă, o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda semnifică taina ascunsă a înţelepciunii lui Dumnezeu. „Rafail” însemnează „Vindecarea lui Dumnezeu”, sau „Domnul Vindecătorul” (Vezi Cartea lui Tobit: 3, 17; 12, 15). Rafail este reprezentat iconografic ca ducându-l cu dreapta de mâna pe Tobit – Tobit este arătat ţinând peştele cel pescuit în Râul Tigru – iar cu stânga ţinând un vas medical din alabastru.

„Uriil” însemnează „Focul lui Dumnezeu”, sau „Lumina lui Dumnezeu” (III Ezdra 3, 1; 5, 20). Iconografic el este reprezentat ţinând o sabie întinsă contra persanilor cu mâna dreaptă şi o limbă de foc în mâna stângă. „Salatiil” însemnează „Mijlocitorul către Dumnezeu” (III Ezdra 5, 16). Iconografic el este reprezentat cu faţa şi privirea aplecată, cu mâinile la piept, în chip de rugăciune. „Iegudiil” însemnează „Cel care îl preaslăveşte pe Dumnezeu”. El este reprezentat iconografic cu o cunună de aur în mâna dreaptă şi cu un bici cu trei cozi în mâna stângă. „Varahiil” însemnează „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. El este reprezentat ţinând la piept un trandafir alb. „Ieremiil” însemnează „înălţarea lui Dumnezeu”. El este cinstit ca cel care stârneşte şi inspiră gândurile şi cugetările dumnezeieşti care îl înalţă şi îl apropie pe om de Domnul Dumnezeu (III Ezra 4, 36). (Din Proloagele de la Ohrida, Cugetare, 8 noiembrie, Sfântul Nicolae Velimirovici) In Icoana – Sf. Arhanghel Rafail

1. vedeti ca v-au iesit la numaratoare 8 in loc de 7 eu, de la Parintele Cleopa, ii stiam asa: Mihail Gavriil Rafail Gudiil Uriil Varahil Salateil (sigur, pronuntia difera cand romanizam numele [putem zice Salateil sau Salatiil, Rafael sau Rafail] dar sa ramana structura etimologica si numarul lor real) cu stima, dan c.

Sunt 7 arhangheli conform credintei crestin ortodoxe.Sfintii Arhangheli sunt in numar de sapte, care stau inaintea tronului slavei lui Dumnezeu, dupa cum spune insusi Sfantul Ioan Evanghelistul: Ioan, celor sapte Biserici care sunt in Asia … si de la cele sapte Duhuri care stau inaintea Scaunului Lui (Apocalipsa 1, 4). Si acestia sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil si Varahiil. Fiecare arhanghel are o anumita misiune divina de indeplinit.

http://ro.orthodoxwiki.org/Arhangheli Arhangheli Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare și mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul) constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceștia, oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii Evangheliei și descoperindu-le adâncile taine ale credinței.

Cuprins
[ascunde]
• • • • • • •

1 Cine sunt ei? 2 Înţelesurile numelor arhanghelilor 3 Iconografie 4 Notă 5 Articole înrudite 6 Surse 7 Legături externe

Cine sunt ei?
După cum se arată în toată cartea Sfântului Prooroc Iezechiel (se poate face o comparație și cu Cartea Apocalipsei), cei dintâi patru arhangheli (Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil) sunt cei ce stau în cele patru colțuri ale Marelui Tron al lui Dumnezeu (Ma'aseh Merkabah). Împreună cu ele stau cele patru făpturi cu șase aripi (Ayyot), cei patru Heruvimi - cei cu ochi mulți, cu patru aripi, patru brațe și patru fețe, precum și cele patru Roți (Ophannim) cele cu ochi mulți sau Vânturile (Duhurile) de furtună (Galgallim), pe care creștinii, (după exemplul marelui Pavel apostolul și al ilustrului său ucenic, sfântul Dionisie Areopagitul) le numesc Tronuri. Acesti patru arhangheli sunt cei care au păzit cele patru armate ale poporului lui Israel în sălbăticie: la Nord, la Sud, la Răsărit și la Apus. Ei sunt îngerii celor patru vânturi, după cuvântul Scripturii care zice : "[Tu ești] Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc" (Psalm 103, 5). Rabinii din vechime au legat întotdeauna pe cei șapte arhangheli cu cele șapte planete cunoscute (Soarele, Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus și Saturn; iar Sfinţii Părinţi au gândit și învățat întotdeauna că Dumnezeu guvernează Universul cu ajutorul Oștilor Cerești. Există trei liste cu numele celor șapte arhangheli (ireductibile una la cealaltă). Prima vine din Cartea lui Enoh (acceptată drept carte canonică de Biserica Ortodoxă Etiopiană, aceasta fiind ea însăși reprezentativă pentru poziția Comuniunii Bisericilor Orientale). A doua listă provine din Tradiţia Bisericii Ortodoxe (calcedoniană) și coincide, din motive necunoscute, cu cea recunoscută de gnostici, o străveche erezie). În sfârșit, cea de a treia ne vine de la mari Părinți ai Bisericii precum Sfântul Dionisie Areopagitul sau Sfântul Grigorie Teologul. În toate

aceste liste, numele primilor patru arhangheli sunt aceleași: Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil. Următoarele trei nume sunt, în funcție de lista folosită, astfel: 1. După Cartea lui Enoh (tradiția iudaică și cea orientală ortodoxă): Raguil; Sarachiil sau Saraqail; (Je)Re(h)miil sau (Je)Ra(h)miil; 2. După tradiția ortodoxă răsăriteană: Varahiil; Salatiil; (Je)Gudiil sau (Je)Hudiil; 3. După tradiția occidentală: (H)Anail sau (H)Aniil; Jophiil sau Cassiil; Zedekiil sau Sachiil. Explicația și traducerea tuturor numelor se găsește mai jos. Însă tradiția orientală și ea răsăriteană ortodoxă au în comun numele încă unui arhanghel, anume cel de-al șaselea, numit Selafiil (Salatiil sau Sarachiil). De asemenea, este important de remarcat că ultimii trei arhangheli din tradiția răsăriteană reprezintă cele trei forme sau tipuri de rugăciune: de laudă, de cerere și de mulțumire. De asemeni, Zadkiel sau (S/)Zedekiel este unul din purtătorii de stindard (împreună cu Zophiel/Jophiel) care îl urmează îndeaproape pe Arhanghelul Mihail atunci când acesta intră în luptă, în fruntea oștilor cerești.

Înţelesurile numelor arhanghelilor

Soborul Netrupeştilor Puteri, cu numele celor şapte arhangheli însemnate la fiecare, dimpreună cu un serafim (roşu) şi doi heruvimi (albastru închis), iar în centru - Domnul Hristos

Mihail: "Acela care este ca Dumnezeu" sau "Cine este cel care e ca Dumnezeu?" (Daniel 10,13; 12,1; Iuda v. 9; Apocalipsa 12,7-8). Gavriil: "Omul (puternic al) lui Dumnezeu" sau "Dumnezeu este puternic"("Puterea lui Dumnezeu") ( Daniel 8,16; 9,21; Luca 1,19-26). Este numit și Djibril sau Jibril. Rafail: "Dumnezeu vindecă" ("Vindecare de la Dumnezeu") (Tobit 3,17; 12,15). Numit și Israfel. Uriil: "Lumina sau Focul lui Dumnezeu" (III Ezdra 4,1?). Numit și Sariil, Suriil sau Muriil.

Erminia picturii bizantine. Saraqail. tineri. se zugrăvesc cu chip de oameni. ↑ Dionisie din Furna. în veşminte militare. ed. p. Iofiil: "Frumusețea lui Dumnezeu". 67." Mai este numit și Gudiil sau Iegudiil. Ieremiil: "Îndurarea. Ramiel sau Remiel. Zadakiel. Varahiil: "Binecuvântare sau Binecuvântări de la Dumnezeu". cealaltă ascendentă. Lauda sau Slăvirea lui Dumnezeu. a se vedea articolele dedicate fiecăruia. Hanael sau Haniel. lăncii sau halebarde. Sophia. Zofiil.• Selafiil: "Porunca. Numit și Saxhiel. http://angelinspir. sau Zahariil. purtând brâie de aur şi eventual şi mantii (militare). Zafchiel. Zerachiil. Zafiel. Iehudiil: "Mărirea. Zarachiil. Zedechiel: "Dreptatea. Îndreptarea sau Judecata lui Dumnezeu". Zadkiel. Numit și Orifiel. 2000. Zofchiel. Ieremiel. Cassiel sau Kepharel. întrucât porunca și rugăciunea sunt cele două moduri de comunicare: una descendentă. Vestitorul sau Rugăciunea lui Dumnezeu". Cafziel. cu părul strâns cu o panglică albă legată la ceafă”. Tsadkiel. Arhangheli. Iufiel. Serafiil. Selatiil. Nu este același cu Rafail. III Ezdra 4. ţin în mâini arcuri. Zedekul.36 ? ). Mai este numit și Salatiil. Înălțarea sau Milostivirea lui Dumnezeu" (cf. Raguil: "Prieten al lui Dumnezeu" Numit și Raziil [1]. Numit și Ieramiil. [1] Pentru reprezentarea şi atributele individuale ale Sf. Numit și Aniel. care înseamnă "Secretele/tainele lui Dumnezeu.ro/ingeri/ PREZENTARE INGERI Serafimii Heruvimii Arhanghelii Arhanghelul Arhanghelul Arhanghelul Arhanghelul Arhanghelul Arhanghelul Gabriel Mihail Rafael Metatron Uriel Zadakiel . Notă 1. „cu capul gol. atunci când sunt reprezentaţi împreună. Bucureşti. Sarachiil. • • • • • • • Iconografie Dionisie din Furna arată Sfinţii Arhangheli. Zufiel. Numit și Barahiel sau Varahiel. Anail: "Harul sau Bucuria lui Dumnezeu".

Prezentare ampla .Prezentare ampla Arhanghelul Metatron Arhanghelul Mihail Arhanghelul Mihail .Prezentare ampla Arhanghelul Mihail in diverse traditii religioase Arhanghelul Rafael Arhanghelul Rafael .Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii Ingerii ajutorarii armoniei creativitatii credintei compasiunii cunoasterii curajului devotamentului si iertarii dragostei eterne evolutiei spirituale fericirii intelepciunii intuitiei libertatii maturitatii miracolului iubirii pacii pazitori ai adolescentilor pazitori ai copiilor pazitori ai primei iubiri pazitori ai tinerilor puritatii rabdarii sanatatii pamantului apei focului aerului INGERI SI ARHANGHELI • • • • • • • • • Arhanghelii Arhanghelul Gabriel Arhanghelul Gabriel .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Arhanghelul Uriel Arhanghelul Zadakiel Heruvimii Ingerii Aerului Ingerii ajutorarii si daruirii Ingerii apei Ingerii armoniei Ingerii compasiunii Ingerii creativitatii Ingerii credintei Ingerii cunoasterii Ingerii curajului Ingerii devotamentului si iertarii Ingerii dragostei eterne Ingerii fericirii Ingerii Focului Ingerii gardieni ai evolutiei spirituale Ingerii intelepciunii Ingerii intuitiei Ingerii libertatii Ingerii maturitatii Arhanghelul Metatron .

ci ca marii îndrumători de oameni să aibă unde să caute învăţăturile care ne salvează în timpuri tulburi. el a ştiut să asculte glasul inimii şi a trăit smerit şi abandonat total Voinţei Supreme.Idee-forta: Sunt legat de izvorul bunatatii. Metatron a fost cunoscut sub numele de Henoch şi a fost al şaptelea patriarh după Adam. virtuţi divine. atât de înţelegător şi de îngăduitor. Dumnezeu l-a luat în Cer. El a fost atât de bun. asemenea tuturor marilor iluminaţi. de iubire pentru oameni şi a fost foarte atent la înţelesurile faptelor. care au atras asupra sa harul Tatălui. În timpul vieţii sale pământeşti. la vremea sa. Mai mult chiar. îngerul care conduce copiii rătăciţi prin pădure. ca fiinţă umană. noi conştientizăm puterea noastră de a iubi şi sensul existenţei noastre. ca nimic din experienţa umană să nu se irosească. Graţie lui. Misiunea lui pe pământ: Ne ajută să avem măsura corectă în tot ceea ce facem. deoarece el a fost mai întâi un om înţelept şi virtuos pe care. Scrierile iudaice presupun că el ar fi fost Schechina. apărând ca martor al acţiunilor noastre. Misiunea lui cerească: El consemnează în Cartea Vieţii toate faptele noastre. Sufletul său a fost toată viaţa plin de credinţă. după moartea sa fiind primit în Cer printre arhangheli. încât a întruchipat. nutrind convingerea că numai acela care învaţă permanent din ceea ce petrece în el şi în afara lui este capabil să-şi ajute cu adevărat semenii. Astfel. el a urmat de la sine calea înţelepciunii şi a bunătăţii inimii. apoi. Arhanghelul Metatron este considerat drept cel mai pământesc dintre arhangheli. atunci când Dumnezeu i-a cerut să i-L ofere pe fiul . Povestirile ni-l redau ca "plimbându-se cu Dumnezeu". atât de blând. şi că tot el a fost cel care l-a oprit pe Abraham din săvârşirea jertfei. al iubirii si al creativitatii.

) Tot Metatron ne conduce către starea de armonie în iubire. îl putem ruga. nu deţinem măsura corectă a raţiunii ori a acţiunii noastre. El este. Isaak. să ne indice când "destul e destul". Rezultatul va fi claritatea a ceea ce realizăm. Îl vom ruga pe arhanghelul Metatron să ne conducă şi să ne susţină în orice moment al vieţii.său. în timpul meditaţiilor. pentru ca noi să ducem o viaţă solară. atât de necesară atunci când vrem să ne angrenăm cu succes în oricare dintre planuri (material. Vom putea astfel să obţinem echilibrul şi discernământul necesar în orice întreprindem. Metatron este întâlnit sub diferite ipostaze: arhivar a lui Dumnezeu. afectiv. martorul faptelor noastre bune şi al tuturor acelor acte ale vieţii şi ale iubirii pe care nimeni în afara lui nu ni le cunoaşte. mai ales atunci când ştim că ne lipseşte simţul măsurii sau că. El susţine totodată viaţa oamenilor. fiind o punte între Dumnezeu şi om. fiind implicaţi emoţional într-o chestiune. ca să avem întotdeauna măsura corectă a faptelor şi a sentimentelor noastre. sănătoasă. echilibrată şi calmă. iar această înţelepciune ne va conferi o mare siguranţă. Arhanghelul Mihail Prezentare ampla . Este foarte bine să-i cerem sfatul pentru fiecare acţiune pe care o avem de făcut. astfel. Tot astfel. dar şi când trebuie să mai facem ceva pentru noi înşine sau pentru ceilalţi. înger al legăturilor şi rege al îngerilor. spiritual etc.

scut şi lance. sabia este simbolul puterii. Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de Biserică şi de comunitatea creştină ca să apere de rău. Instrument al adevărului în acţiune. Nu este deloc întâmplator că în Apocalipsa lui Ioan. purtând sabie. iar cele păcătoase exprimă groază în privire şi atitudine. Atât în unele texte biblice cât şi în cele care le sunt posterioare lor. Mihail este înfăţişat ţinând în mână o scală a dreptăţii sau o balanţă în care. care arde.Numele său înseamnă. iar deznodământul acestei lupte este că acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pământ împreună cu îngerii întunericului (demonii) carel slujeau. El este atunci înarmat cu o lance sau cu o sabie. În perioada Renaşterii. şi cu Sabia Dreptăţii. o sabie de foc. Mihail este adeseori înfăţişat cu aripi puternice. sunt descrişi ca fiind în luptă cu balaurul (forţa satanică) şi cu demonii (îngerii decăzuţi) care sunt subordonaţi acestuia. Arhanghelul Mihail împreună cu îngerii săi. de un albastru strălucitor. iar în alte reprezentări este cel care ţine Balanţa Dreptăţii. Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toţi Arhanghelii. Fiind un protector divin prin excelenţă. reprezentând sufletele: cele acceptate au de obicei mâinile împreunate într-un gest de recunoştinţă. Tocmai din această cauză. îmbrăcat într-o splendidă haină. Acest aspect este menţionat atât în tradiţia creştină cât şi în cea ebraică şi islamică. pe fiecare platan. foarte mari. Cel care este asemenea lui DUMNEZEU. se află câte un mic trup gol. amândouă fiind în realitate simboluri ale discernământului spiritual care învinge până la urmă orice rău. . în traducere românească. Atunci când ne apare în chip de Cel ce cântăreşte sufletele. care radiază căldura şi strălucirea Luminii Divine. Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creştină luptându-se şi biruind un balaur. el apare ca un tânăr puternic şi chipeş.

Sabia lui Mihail este focul purificator al adevărului care învinge forţele răului. Monseigneur Saint Michel. ale întunericului. în felul acesta. ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificaţia ascunsă a aripilor) în aspecte angelice şi dumnezeieşti. Lama şi garda sabiei se îmbină în formă de cruce. este demn de reţinut că în ezoterism. Arhanghelul Mihail este de asemenea însărcinat cu cântărirea faptelor bune şi a faptelor rele ale sufletului care tocmai a părăsit definitiv corpul fizic prin aşa zisa moarte. divine. Cu sabia lui de Lumină. nu este deloc întâmplător că balaurul care e învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi. Sarcina lui acum este dublă: cea de sfânt protector al Bisericii pe Pâmânt şi de Stăpân al sufletelor morţilor. Testamentul lui Avraam. lucrare care datează din secolul al II-lea D. Arhanghelul Mihail (lat. îl prezintă pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de DUMNEZEU încât. Întocmai ca şi zeul egiptean ANUBIS care patrona toate riturile funerare precum şi procedeele de proiecţie conştientă în lumile astrale. înfrângerea balaurului reprezintă în realitate atingerea fazei de control perfect asupra potenţialului creator. El hotărăşte. fr. semn al înfăptuirilor sale consacrate Sfintei Treimi. simbol al credinţei putere. iar cei răi şi ticăloşi. iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic. natura inferioară a şarpelui este sublimată şi transformată în natura superioară a păsării (porumbelul sau vulturul). de luptător în slujba binelui şi a Luminii. el taie legăturile malefice şi îi protejează cu căldura luminii sale pe toţi cei care trebuie apăraţi de forţele întunericului. prin intervenţia sa în faţa lui DUMNEZEU. De altfel. De altfel. atât asupra tentaţiilor. it. San Michele. care transformă energiile negative în energii pure. Nimeni nu îl poate învinge pe cel ce ţine în mână sabia Divină a Dreptăţii. HERMES. în funcţie de meritele lor. Sanctus Michael Angelus. în . Mihail este un luptător pentru dreptate şi adevăr.C. uneori singurul mijloc de a rezolva o problemă sau de a atinge un rezultat durabil. în tradiţia greacă (el fiind în această direcţie identic cu zeul MERCUR din tradiţia romană) este adesea identificat cu ANUBIS iar şerpii care sunt încolăciţi pe caduceul său tradiţional îl fac să prezinte unele asemănări cu Arhanghelul Mihail şi cu balaurul pe care el îl învinge. aducătoare de viaţă. care este judecătorul tradiţional al sufletelor celor defuncţi.al forţei lucide a spiritului. el poate chiar să salveze sufletele din infernuri şi să le ghideze către ceruri (sferele tainice superioare ale manifestării). ca cei buni să meargă la Dumnezeu. Toate trăsăturile sale şi orice tip de intervenţie în relaţia dintre om şi Divinitate îşi au izvorul în capacitatea şi natura sa războinică. care semnifică un control perfect. Sammichele) este cel pe care Dumnezeu l-a însărcinat să-i alunge din rai pe Satana şi pe ceilalţi îngeri răzvrătiţi. cât şi asupra forţelor inferioare.

l-a pus să stăpânească forţele. spiritele naturii. 35). spune că fierul meteoritic a fost aruncat de Arhanghelul Mihail pe Pământ pentru a neutraliza efectele trăirilor negative ale oamenilor. fiecare fir având un milion de faţete (feţe). Plecând de la această imagine. VI.13). Mahomed! Dăi-l celui mai în vârstă înger". Arhanghelul Mihail.11).iad. Descris uneori ca deţinând cheile Cerului (Paradisului). a înlocuit blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântări (Num. O altă frumoasă credinţă ne transmite că Dumnezeu. i l-a dat lui Mihail spunând: "Dumnezeu mi-a dat doi sfetnici cereşti pentru a mă ajuta să propovăduiesc mesajul meu – Gabriel şi Mihail". îi imploră iertare lui Dumnezeu. într-unul dintre manuscrisele de la Marea Moartă.17) lui Abraham pentru a-i interzice sacrificarea lui Isaac (Geneza XXII. după ce l-a creat pe Arhanghelul Mihail. tunetului. îngerul care. şi fiind acoperit din cap până în picioare cu fire de păr aurii. În tradiţia islamică. Rudolf Steiner. a distrus armata asiriană (2 Cron. Profetul obişnuia întotdeauna să trimită către Mihail şi Gabriel îngrijorarea lui faţă de soarta fiinţelor umane. ale zăpezii. iar conducătorul persoanelor care se roagă (imam) este Mihail. a adus cu el Revelaţia. i-a condus pe israeliţi în timpul călătoriei lor. în cartea sa Misiunea lui Mihail. În tradiţia islamică. fulgerului. XXXII. i-a apărut lui Gideon (Jud. Cândva. în milioane de dialecte. a adus molima în Israel (2 Sam. este înfăţişat având aripi verzi. Arhanghelul Mihail este reprezentat cu aripi de culoare verde smarald şi cu păr de culoarea şofranului. În scrierile musulmane. ce îi spunea ca ar fi vorbit cu glas de înger). aceştia din urma fiind conduşi de demonul Belial. identificat de regulă cu Satana (care este denumit şi Prinţul Întunericului). Gabriel a spus: "O. cel care cheamă la rugăciune (muezzin) în ceruri este considerat a fi Gabriel. Gabriel şi Mihail l-au vizitat pe Profetul Mahomed.11).16). Arhanghelul Mihail (numit Mikail). şi el este conducătorul îngerilor de lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor întunericului). tot el este acela care i-a adus pe ciumaţi în Egipt. Se crede că Arhanghelul Mihail i-a aparut la Hagar (Geneza XXI. iar fiecare dintre firele sale de păr are câte un milion de feţe şi guri cu care. ale vântului şi norilor. . intitulat Lupta Fiilor Luminii împotriva Fiilor întunericului. este numit Prinţul Luminii. Acesta din urmă avea în mână un beţişor pe care i l-a dat lui Gabriel. a fost cu Joshua la Jericho (Josh. XXII. Tot învăţătura Bisericii ne arată că Sfântul Arhanghel Mihail este cel care l-a scos pe Sfîntul Apostol Petru din închisoare şi l-a pedepsit pe Irod (care primise cu încântare lauda exagerată a poporului. V. profetul. XXIV. iar fiecare dintre aceste feţe implorând într-o limbă diferită iertarea divină pentru faptele rele ale celor credincioşi. 32). în mod constant. Atunci.21). din topaz. i-a eliberat pe cei trei evrei credincioşi din cuptorul fierbinte (Daniel III. s-a luptat cu Satana pentru trupul lui Moise (Iudei 5). 25) şi l-a trimis pe Habakkuk să-l hrănescă pe Daniel în adăpostul leului (Clopotul şi dragonul.

în sensul că apelarea constantă şi plină de dăruire a Arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare. ajutorul său necondiţionat este primit instantaneu de toţi cei care luptă plini de eroism şi cu curaj împotriva răului (atât cel exterior. În sec. Nilul. salvând diferite comunităţi creştine de o serie întreagă de pericole. Ghid divin al sufletelor umane. în dorinţa sa de a ademeni poporul evreu spre păcatul cultului eroilor pământeni. poporul evreu l-a iubit şi venerat pe Mihail pentru că el este acela ce a păzit mormântul lui Moise şi l-a ferit de Satana. Legenda povesteşte că în sec. cântece care de atunci s-au numit Marile Litanii. când au ajuns în faţa mormântului lui Hadrian. din fiinţa lor). Arhanghelul Mihail este prin excelenţă eroul luptător al lui Dumnezeu. Prin urmare. încât a ordonat unui slujitor să-l omoare. Sfântul Grigore l-a vazut pe Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra oraşului. un taur s-a rătăcit. sub protecţia Sfântului Mihail şi a organizat ample festivităţi pentru a sărbători revărsarea Nilului şi pe patronul său. La un moment dat. acesta ia măsurile care se . cât şi cel interior. Bineînţeles martorii incidentului au vorbit iar vestea a ajuns a urechile episcopului Laurent. ciuma a încetat. Arhanghelul Mihail s-a manifestat de multe ori. După aceasta. acestea erau duse la păşune pe munte. când s-a declanşat în Roma o molimă înspăimântatoare. stropită cu sânge. lânga intrarea unei peşteri. Creştinii din Egipt au aşezat râul lor dătător de viaţă. intonând cântece religioase. iar mormântul lui Hadrian a fost numit din acea zi "Castelul Sfântului Înger". Reciproca este. care a încercat să-i scoată trupul profetului din mormânt la lumină. Al V-lea locuia în Siponte un om numit Galgano. de asemenea adevărată. care avea multe turme. Arhanghelul a coborât apoi pe vârful Mausoleului şi şi-a scos sabia din teacă. Sfântul Grigore i-a sfatuit pe locuitori sa realizeze o procesiune care să străbată străzile oraşului. Prima a fost ridicată pe coasta de est a Italiei şi a fost denumită Biserica Muntele Galgano. În Persia este considerat Prinţ al Stelelor. şi în ultima zi. când l-au văzut. iar Galgano a plecat împreună cu câţiva slujitori să-l caute. Modalitatea optimă de a-i atrage spontan sprijinul şi ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual. Aceste procesiuni s-au desfăşurat timp de trei zile. pe care le conduce către lumina eternă. taurul se afla pe vârful muntelui.Încă din vechime. sabia era. starea de erou spiritual. În decursul istoriei creştine. se spune. o capelă purtând numele de "Ecclesia Sancti Angeli usque al Coelos" i-a fost consacrată Arhanghelului Mihail. Al Vl-lea. dar săgeata s-a întors în pieptul slujitorului care a tras-o şi l-a omorât imediat. Se mai spune că tot Arhanghelul Mihail ar fi apărut pentru a cere construirea a două biserici.

în scopul de a afla semnificaţia acestui episod. Convins de această dată.care a fost lăsată de arhanghel ca semn al trecerii sale. În cea de a treia zi un cavaler în alb înconjurat de lumină apare şi spune: "Eu sunt Mihail. arhanghelul apare revendicând victoria. Foarte curând va fi ridicată. somptuos o biserică dedicată marelui arhanghel. unul din punctele cel mai cele mai importante de pelerinaj către Pământul Sfânt şi mult timp va fi arătată splendida paudamentum – mantia de ofiţer al cavaleriei romane. autorul miracolului de la grotă. grota este consacrată chiar de el! Oricum răspunsul papei a fost favorabil. În timpul domniei lui Hidelbert II. Mihail îşi va manifesta din nou protecţia sa în timpul unei epidemii de ciumă. pe locul numit de atunci Muntele Sant Angelo. Faima acestei viziuni s-a răspândit în toată Europa. iar unul dintre ele a fost acoperit cu o ţesătură purpurie. navele barbare au apărut pe mare: o imensă flotă transportând trupe cu intenţia de a nimici regiunea. iar biserica ce a fost ridicată acolo a devenit un loc sfânt de pelerinaj. Puţin timp după apariţia sa. brodată cu fir de aur. Laurean nu face mare lucru. Aceasta va fi în Evul Mediu. ceea ce s-a şi adeverit. pentru că Dumnezeu îl dorea şi îl va avea. În cea de a treia zi. episcopul îi scrie papei Gelase pentru a cere permisiunea de a consacra acea grotă sfântului Mihail. De acum înainte ea va fi sanctuarul meu pe pământ. Din nou Laurent a ordonat supuşilor săi un tribuum de post şi de rugăciune." Oricât de impresionat de această viziune.impuneau: trei zile de post şi de rugăciune pentru toată populaţia. în . cu o apă miraculoasă care vindeca tot felul de boli. când o furtună providenţială a măturat vapoarele duşmanului. de altfel după ce tăuraşul şi-a îndeplinit misiunea s-a întors cuminte în turma sa. În peşteră a fost descoperit un pârâu ce cobora de pe stâncă. în 1656: apărând lui Giovani Alfonso Puccinelli. îl asigură că epidemia va dispărea din momentul în care va fi celebrat un triduum în onoarea sa. Dar îngerul nu s-a lăsat împiedicat: el îşi voia sanctuarul. episcop de Manfredonia( vechia Sipontium) pe data de 22 decembrie a acelui an. imediat au fost ridicate trei altare. Dar considerând că a pierdut deja destul de mult timp arhanghelul vine pentru a treia oară să îl viziteze pe episcop: inutil să îşi mai complice existenţa. Episcop de Avranches. Arhanghelul Mihail i-a apărut Sfântului Aubert.

tot acolo se afla şi un pârâu cu apă extrem de pură. dar viziunea s-a repetat din nou şi din nou. Profund convins de această dată episcopul decide să acţioneze de a doua zi de dimineaţa: aceasta ar fi făcut fără îndoială să dispară insuportabila migrenă care durase tot restul nopţii cauzându-i o durere intensă. Pentru a-l convinge pe prelat îi spune că îi va lăsa un semn. plini de bună-voinţă. cei doi călugări trimişi în Italia se întorc din pelerinajul lor. Aceştia nu mai recunosc aproape deloc regiunea: pădurea Scissz şi micile sate de păgâni au cedat locul unei plaje imense care mărginea imensitatea mării. Atinge fruntea acestuia şi Aubert simte cum fruntea îi este sfredelită. nu reuşesc totuşi să înduplece rezistenţa stâncii.un seism de o violenţă inimaginabilă a lovit ţinutul făcând să dispară în valurile dezlănţuite pădurea şi marginile sale care au fost înghiţite de ocean. şi vin să îţi cer să mergi să îl ajuţi pe episcopul Aubert. Zilele treceau. cu ceva timp înainte. Arhanghelul îşi făcu apariţia pentru a treia oară. dar plin de credinţă. Ia-ţi fiii şi mergi pe munte. În 709. Episcopului i s-a spus că un taur va fi găsit ascuns acolo. Toţi au văzut în acest cataclism un ultim atac a lui Lucifer care era . şi o bucată din mantia pe care o lăsase în grotă. Aici se afla o stâncă ce era înconjurată de apă pe perioada fluxului. Cu preţul a eforturi şi munci colosale muntele Tombe este luat triburilor păgâne apoi defrişat şi i se face o excavaţie asemănătoare imaginii de la grota de pe Galgano: sfântul Mihail a dorit în mod special aceasta.Normandia. Aubert este încântat de acest ajutor providenţial dar nu se arată a fi foarte eficace: băieţii solizi. şi de aceea era considerată ca o fortăreaţă inaccesibilă. După câteva zile Aubert respinge şi această viziune ca fiind o iluzie. poate un simulacru al diavolului care sub numele de Belenos se făcea adorat acolo. ţăranul îi ia pe cei 11 fii ai săi -cel de al 12-lea era încă în scutece. dar cu toate acestea nu îi rămâne nici o rană.la mijlocul lui martie. Pentru a sublinia legătura cu sanctuarul din Italia Aubert trimite doi călugări cu scopul de a obţine de la episcopul din Sipontium câteva relicve: o bucată din marmura pe care arhanghelul călcase. Sfântul Aubert a crezut că este vorba doar despre un vis.şi merge să-i ofere episcopului ajutorul. dominând mareele. O nouă apariţie îl impresionă pe episcop: arhanghelul avea un aer foarte nemulţumit. Le povestesc acestora cum. Atunci Aubert trimite să fie adus mezinul care abia mergea în picioare: spre minunarea tuturor cu o singură lovitură de picior mezinul face să se spulbere granitul permiţând astfel continuarea construcţiei. Numai muntele a rezistat care a fost numit de atunci Muntele Sfântul Mihail în pericolul mării. Cu toate acestea nu reuşea să îşi găsească pacea. Era într-adevăr furios şi pe un ton care nu admitea nici o replică cere să îi fie construit un sanctuar. Şi în depărtare. eu sunt arhanghelul Mihail. Deoarece erau foarte dificile muncile pentru construirea sanctuarului arhanghelul apare unui om pios din satul Icicus pe nume Baino: "Nu te teme. relatându-i apariţia. În rocă se poate vedea urma piciorului copilului când a atins roca. iar biserica trebuie construită astfel încât să acopere tot pământul pe care taurul l-a călcat în picioare. se ridica pe muntele Tombe sanctuarul arhanghelului.!" Uluit. Aceasta este legenda.

atât referitoare la cele din trecut. Arhanghelul Mihail îi prezintă balanţa lui Iisus. Oricum. cu sau fără balanţă. Mesajele recepţionate prin channeling. Charles Martel dovedeşte protecţia acestuia în timpul luptei de la Poitiers când invocândul îi învinge pe sarazini. pe calea care îi este proprie. incendiilor şi războaielor. la fiecare Liturghie. din corpurile subtile ale oamenilor. Păzitorul Celor Douăsprezece Triburi ale lui Israel. această purificare. În ierarhia cerească.Discipol. pentru ca să poată trece la o nouă conştiinţă. şi care astfel se poate manifesta pentru a-i elibera pe cei care au generat-o. venerarea sau glorificarea (slăvirea) Fecioarei Maria. meditaţii sau de către mediumi în ultimele zeci de ani dezvăluie că Pamântul a fost scos din carantină. pe care episcopul îl rugase cu toate forţele sale să îl înlăture. Miracolul a provocat o aşa puternică impresie asupra spiritelor încât în 710. Sfânta Jertfă. a seminţei de rebeliune plantate de către aşa-numiţii îngeri căzuţi. stopând în mod clar înaintarea lor către nord. Arhanghelul Mihail este cel mai popular şi mai apelat înger din tradiţia creştină. Îngerul Eliberator. el are rolul celui care conduce oştirile de lumina împotriva rebelilor. care nu a fost niciodată distrus în ciuda seismelor. cât şi la misiunea sa din evenimentele descrise în Apocalipsă. Protectorul Relaţiei Ghid spiritual . şi că Arhanghelul Mihail conduce acţiunea de eliminare. de fapt karma negativă acumulată de omenire. Datorită tuturor acestor dovezi ale sprijinului şi protectiei permanente din partea sa asupra întregii umanităţi. Atunci când în picturi apare şi Fecioara Maria cu Pruncul.alungat de pe teritoriul său de către forţele arhanghelului Mihail. În 732. Tot ce se petrece cu adevărat la nivel planetar a fost orchestrat de marele . Pentru aceasta. în sufletul său. în măsura în care sunt pregătiţi pentru asta. Cei doi Arhangheli. furtunilor. deoarece tradiţia arată că el i-a primit sufletul şi a avut grijă de el până când s-a ridicat la Fiul ei. Lui i s-a dat rolul de a aduce prima din cele 7 plăgi care sunt descrise ca "mînia lui Dumnezeu". Apărătorul Credinţei Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu. regele Childebert a consacrat regatul său arhanghelului Mihail: şi astfel arhanghelul a devenit protectorul Franţei. Mihail este cunoscut şi ca Prinţul Arhanghelilor. sunt pictaţi pe uşile laterale ale iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de restul bisericii). păzind intrarea în locul unde se săvârşeşte. Despre Arhanghelul Mihail şi acţiunile sau misiunea sa apar multe referiri în Biblie. fiecare om trebuie să ceară. Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor în picturile care reprezintă moartea. care pare să spună bun venit sufletelor fericite. Mihail şi Gabriel. Apoi au fost numeroşi salvatorii Franţei care au realizat pelerinaje la muntele Sant Michel devenit de-a lungul secolelor unul din cele mai prestigioase sanctuare creştine.

în sufletul său. pline de înţelepciune. dar şi din corpurile subtile ale oamenilor acţionând pentru anihilarea seminţei de rebeliune sădite printre oameni de îngerii căzuţi. dar ea trebuie să vină din propria voastră voinţă. este poate la Colossea. Vom resimţi atunci o adâncă compasiune. este cel care ne ajută să dobândim răbdare în aşteptarea împlinirii Voinţei Divine.arhanghel Mihail şi de mulţi mari lideri spirituali din toate religiile. al progresului. Arhanghelul Mihail eliberează energiile negative indiferent de sursa sau de locul lor. căci dacă mergeţi către lumină. nu numai din universul exterior. Arhanghelul Mihail ne trimite revelaţii. Cel mai vechi. al cunoaşterii şi al împlinirii misiunilor noastre în viaţa pământească. Mihail este cel care desparte lumina de întuneric şi spune: "Alegeţi. pe calea care îi este proprie. clasate în patrimoniul mondial UNESCO. În faţa înaintării hoardelor lui Atila. El este înger al dreptăţii. nu şi-a împins mai mult expediţia: Roma fiind astfel salvată. care a rămas ziua de sărbătorire a sfântului Mihail. atingând nivele de vibraţie din ce în ce mai elevate. Epoca lui Mihail. Există totuşi şi alte sanctuare consacrate arhanghelului. purificarea. pontiful punând soarta oraşului în mâinile marelui arhanghel s-a dus la porţile oraşului pentru a întâlni Biciul lui Dumnezeu care impresionat de demersul şi îmbiată de o ispăşire confortabilă. ne apără împotriva întunericului. mergeţi către lumină. împotriva forţelor răului. ci compasiune faţă de impactul acţiunilor noastre în vieţile celorlalţi. Credinţa în această protecţie specială a reînviat în secolul al 4-lea atunci . Mihail îi călăuzeşte pe toţi aceia care sunt pierduţi sau împotmoliţi pe drumul pe care se aflăm. Dar unul din cele mai importante este biserica construită la Roma pe stradea Salaria de către papa Leon cel Mare (+461) ca semn de mulţumire pentru protecţia acordată oraşului de către arhanghel în perioada invaziei hunilor. biserica promisă arhanghelului i-a fost dăruită pe 29 septembrie. fără să fiţi forţaţi de nimeni". frecventat din secolul al 3-lea . Pentru aceasta fiecare om trebuie să ceară. în Phrygie: cu sabia sa de lumină arhanghelul a crăpat o stâncă în două pentru a face să izvorască un izvor miraculos. ne dă sfaturi sfinte. A realizat aceeaşi minune la Chairetopa. de asemenea în Phrygie: apele curative vindecându-i pe credincioşii care invocau aici cu fervoare Sfânta Treime. Locurile sfinte ale arhanghelului Muntele Sfântul Mihail şi Minunea sa sunt universal cunoscute. este o epocă în care vom deveni puternici din punct de vedere spiritual. ne este un protector divin. care va mai continua multe sute de ani. nu doar compasiune pentru cineva de pe stradă care nu are ce mânca. pentru a putea trece spre o nouă conştiinţă. veţi avea o mai mare libertate.

" Plin de recunoştinţă Constantin i-a ridicat arhanghelului o frumoasă biserică la Sosthenion o periferie a oraşului Anapee. un steag – labarum – purtând semnul crucii. episcopul Focius din Apamee. improvizând un mic picnic la umbra copacilor. conducătorul armatelor lui Dumnezeu. lăsaţi-i pe aceşti mizerabili care doresc numai să vă conducă la ascunzătoarea lor pentru a vă jefui bunurile şi onoarea!" La vederea lui tâlharii şi-au luat tălpăşiţa.când Constantin. Un secol mai târziu. la aproximativ 50 de mile de Constantinopol. Alte tradiţii afirmă că o voce misterioasă l-a sfătuit să picteze pe scuturile soldaţilor săi literele greceşti Chi şi Rho care sunt iniţialele lui Cristos. te-a asistat. nu departe de oraşul său episcopal: Într-un mozaic arhanghelul este reprezentat aşa cum i-a apărut lui Constantin. iar ortodocşii sărbătoresc încă această dată. punându-ţi victoria în mână. Apoi le-a arătat un drum până la un han unde au petrecut o noapte liniştită. Când ele se consultau între ele. un bărbat frumos de statură mare înconjurat de lumină cu un chip radios. Doi ani mai târziu . conducător al Romei. purtând în mâna stângă un glob iar în mâna dreaptă o cruce cu capătul ascuţit cu care spinteca balaurul. Constantin l-a învins pe Maxenţiu aproape de podul Milvius. preafericita Oringa (+1310) face un pelerinaj împreună cu două prietene. la Huarte. cu picioarele puternic înfipte‚ în sol. îngrijorat de înaintarea hoardelor barbare venind din Asia centrală. A doua zi au ajuns fără probleme la sanctuar şi . în 314.este consacrat pe data de 8 iunie 337. protectorul credinţei creştinilor. tânărul Cesar al Occidentului are inspiraţia să plaseze în fruntea armatei. proaspăt convertit la creştinism a obţinut victoria decisivă asupra rivalului său Maxenţiu. Sanctuarul -numit Michaelion. în Siria. în timp ce necunoscutul le-a invitat pe fete să îl urmeze până la un luminiş în apropierea unui izvor: le-a invitat să se aşeze pe iarbă şi le-a servit cu o delicioasă prăjitură şi cu puţin vin. Francis din Assissi vizitează Muntele Sant Angelo în pelerinajul său prin Locurile Sfinte. nu prea liniştite. Constantin are o viziune. care i-a apărut pe cer seara. cu mult mai puţin numeroasă decât cea a lui Maxenţiu. în locul numit Saxa Rubra (Pietrele Roşii) iar cel învins moare înecându-se în Tibru. În timp ce traversa întunecatele păduri din Umbra care acoperă muntele Gargan. construieşte şi consacră un alt Michaelion. O fiinţă foarte luminoasă îi apare îmbrăcată într-o tunică cu aripile larg desfăcute. Neliniştit de soarta bătăliei pe care urma să o ducă. În 483. tinerele fete sunt abordate de nişte tâlhari care le propun să le ghideze. Eu sunt cel care în momentul în care luptai împotriva tiranului necredincios. care îi declară: "Eu sunt Mihail. cu ochii strălucind precum stelele le-a apărut şi li s-a adresat: "Tinere fete. În marea sa umilinţă îşi petrece noaptea la intrarea în peşteră considerându-se nedemn de a intra înăuntru. în data de 29 octombrie 312. cu un comentariu scris în litere greceşti: "Cu acest semn vei învinge".

Mai târziu. Suveranul a atribuit supravieţuirea sa sfântului Mihail căruia îi era foarte devotat şi va duce acea piatră ca mărturie la sanctuarul de pe munte. regele Luis al 8-lea tatăl sfântului Luis. protectorul creştinilor şi al Franţei. Aceste povestiri-oricât de legendare ar fi – au cunoscut o mare popularitate. În 1226. o piatră mare din metereze l-a lovit la cap fără să îi facă nici cel mai mic rău. regele Luis XI. (iulie 1099) el a apărut pe zidurile din Ierusalim trupelor franceze. fără a-i cauza insă nici un rău. Datorită umilinţei ea a refuzat totdeauna să fie stareţa comunităţii şi ducea o viaţă retrasă complet abandonată în rugăciune.au recunoscut. De două ori regii Franţei au experimentat intr-un mod special protecţia marelui arhanghel. alunga demonii care o tentau sau care o molestau. în 1191. papa la consacrat ca episcop conferindu-i jurisdicţia unui mare teritoriu. a intervenit în apărarea sa. Pentru a-l recompensa pentru eforturile sale. arhanghelul intervine sub aspectul unui misterios cavaler care va preveni armata cruciaţilor de o capcană întinsă de duşmanii lor. penitenţe. În timpul cruciadelor. Benedictinul anglo-saxon Bonifacio (680-754) este foarte preocupat în Germania să creştineze Saxonia şi Bavaria. deviată din căderea sa piatra a atins doar uşor pe suveran rupându-i doar o bucată din haină. În cele din urmă. care asediau oraşul şi care simţeau că pierd teren descurajaţi fiind de violenţa şi cruzimea luptelor pe care trebuiseră să le susţină până atunci: viziunea gloriosului conducător al armatelor celeste i-a încurajat şi cu un ultim efort au reuşit să ia Ierusalimul musulmanilor. a realizat un pelerinaj pe jos la muntele acestuia pentru a depune acolo piatra şi o bucată din haină. În ciuda . Două secole mai târziu corpul ei a fost descoperit intact. în timpul războiului de o sută de ani arhanghelul va veghea asupra Franţei în agonie. în 1472. în statuia marelui arhanghel pe însoţitorul lor. a fost atins de o piatră care s-a desprins din crenelul unui turn de care se sprijineau doi îndrăgostiţi. Recunoscător. Prima dată. El a creat de asemenea ordinul cavaleresc Sfântul Mihail. după ce realizase un fructuos apostolat în Turingia. şi în serviciul celor săraci. Ele subliniază cât de mare era încrederea în arhanghelul Mihail. Luis al XI este convins că sfântul Mihail pe care îl venera in mod deosebit. Oringa i-a fondat sub numele de Christine de la Croix o mânăstire de călugăriţe augustine. se arată de mai multe ori trupelor lui Filip August şi baronilor săi pentru a-i ghida în anumite defilee deosebit de periculoase şi pentru a-i conduce la victoria contra lui Saladin. normande ale lui Godefroz de Bouillon. o încânta cu parfumuri suave care îi umpleau încăperea. În cele din urmă. Întoarsă în Toscana natală. conducând asediul de la La Rochelle. arhanghelul luptător a dat un serios ajutor armatelor creştine. În 1145. unde a beneficiat de numeroase apariţii ale arhanghelului Mihail: el o încuraja în rugăciunile sale. pe când se găsea la Alencon.

stâcile începeau să se prăbuşească pentru a-l lovi. Au amândoi forţe aproape egale.succeselor sale Bonifacio era trist: în Bavaria exista o mică rezistenţă rebelă la răspândirea Evangheliei. doi campioni redutabili care nu se tem de nimic. apoi se aruncă unul asupra celuilalt. păgânii râd de el. Un puternic trib. binele şi răul se luptă. În faţa acestor evenimente diabolice miraculoase. spini creşteau în drumul său pentru a-i bloca calea. Văzându-l trecând paşnic şi solitar. De această dată Lucifer nu se . Atunci Bonifacio se hotărăşte să consacre muntele lui Dumnezeu: înarmat numai cu crucea sa. cei mai înalţi Prinţi dintre toate spiritele. se afla pe muntele sacru unde realiza un cult sângeros al zeului Wotan şi în mod aparent nu era nici un mijloc de a rezolva această problemă. el urcă pe jos spre sanctuar. suferinţă şi disperare. apare un alt bărbat care ar fi fost la fel de frumos ca şi arhanghelul dacă chipul său nu ar fi exprimat atâta furie. Bonifacio invocă prezenţa lui Mihail pentru a-l ajuta. pentru a-l face să cadă. Cu toate acestea când călugărul a început să urce panta. Un nou fenomen ceresc se produce atunci. Este departe de luptele descrise de către teologi. În inima acestei lumini strălucitoare Bonifacio distinge un tânăr bărbat îmbrăcat într-o armură de foc cu nişte imense aripi imaculate. ca şi cum s-ar fi aprins din interior. Bonifacio nu visează: cei doi serafimi. o torţă de flăcări şi de pucioasă care cuprindea totul ca şi cum ar fi fost făcut din jăratec. natura condusă de forţe malefice a început să se revolte: pietrele cădeau de sub picioarele sale. Curând cerul se luminează puternic şi un meteor apare dintre nori. Mihail şi Lucifer se privesc.

Şi Lucifer îşi înfige degetele în aripile albe ale fratelui său duşman. duşmani ai oricăror relicve au furat-o şi nu se mai ştie ce s-a petrecut cu aceasta. este dublata intotdeauna de o mare rabdare si chiar de o profunda delicatete care ii inminuneaza mereu pe beneficiarii sai si ii face sa ii iubeasca si rigoarea care ii conduce pe caile perfectionarii de sine.lasă învins cu uşurinţă. Rămăşiţe din aripile sale îi rămân acestuia în mână. el o transforma in propriul lui scop. În intervenţiile sale asupra oamenilor. In schimb. El nu va interveni cu scopul de a nu pune la . Arhanghelul sfârşeşte prin a-şi învinge adversarul. in special atunci cand el celebra mesa: "Din momentul in care inaintam spre altar. oraşul rival Bambergului. cand cu pedeapsa severă: excelent pedagog. Dacă arhanghelul vrea acest munte pentru el. de la care primeste mereu un raspuns generos pentru protejatii sai. Avem adeseori impresia că Sfantul Mihail îşi conduce protejaţii cand cu duhul blandeţii. acest munte este unul din preferaţii săi şi unul din ultimele sale locuri înalte şi îl apără. el este foarte exigent. un legionar sirian venerat in biserica orientala. Luteranii. Sfantul Arhanghel Mihail se aseza la stanga mea si ma insotea. Din acele timpuri spune tradiţia. Bonifacio va construi pe înălţimile acelui loc – numit apoi Michaelsberg (muntele lui Mihail). chiar dedesuptul a doua randuri de ingeri. pentru a-l pedepsi pe acesta din urmă pentru că nu a ştiut să conserve preţioasa relicvă: în momentul în care gongul hotelului bate sufletele sarmane îl pot vedea pe arhanghel luptând contra lui Lucifer într-un turbion de pene de argint. ca toţi îngerii. care se inaltau pana la tronul Preasfintei Trinitati. parintele Johann Baptist Reus subliniaza cat de mult Sfantul Mihail se arata interesat si prevazator in ceea ce il priveste. cateodată chiar foarte sever: aceasta ii vine din faptul ca apara gloria lui Dumnezeu cu multa strasnicie. ce minune! Nu se compară cu nimic din această lume. va trebui să plătească scump. el este printul ingerilor sau marele arhanghel." Tadros. Daca sfintenia piosilor este in primul rand in interesul lor personal. el a avut viziunea Sfantului Mihail care l-a sfatuit sa il invoce daca va avea de a face cu demoni. Bonifacio vede o pană din acestea căzând în apropierea sa. arhanghelul Mihail se făcea văzut în fiecare an de ziua sa la fereastra unui hotel din Augsburg. pentru care el se roaga lui Dumnezeu. este unul dintre primii crestini care au marturisit ca l-au intalnit. In "Jurnalul" sau. desi reala. El ramanea alaturi de mine pe toata durata celebrarii. Daca citim scrierile misticilor care il evoca. i-a spus ca daca va avea de a face cu rautatea oamenilor. Aceasta severitate. el se adaptează temperamentului fiecăruia şi acţionează în consecinţă. Nu departe de Bamberg o casă pentru călugării săi unde s-a conservat preţioasa pană până la Reformă. Pe vremea cand era adolescent. Dumnezeule. trage hotărât să îi facă rău. Nu este o pană este o bijuterie pe care nici un bijutier nu ar şti să o făurească.

fara nici un ajutor din afara. l-a maltratat si l-a agatat de catargul corabiei sale. iar guvernatorul furios i–a executat pe toti. imparatul a refuzat sa il sustraga calaului care l-a batut in cuie pe un arbore. In aceste conditii. pe care l-a desprins de sus facandu-l sa dispara din vederea lor. un tanar egiptean din Nehesa. suportate cu un curaj eroic. el a finalizat cursa lui victorioasa cu marea persecutie de la Maximin Daia. Lasat sa moara. el a fost salvat de Arhanghelul Mihail deoarece misiunea lui nu se terminase. va fi supus la atrocitati cumplite dar in final va primi coroana martirilor. Adanub a ajuns in Itreb. Adanub a fost luat impreuna cu opt mii de fratii ai sai in credinta. in pofida prieteniei dintre ei. Sfantul Mihail i-a aparut oferindu-i trei coronite: a castitatii. a carei ilustra victima este si sfanta Caterina. Inrolati in armata romana. Guvernatorul l-a prins. Aici. Tadros si-a proclamat deschis credinta refuzand sa sa roage altor idoli. Fara incetare. tanarul tovaras si-a sustinut companionii. el il vede in fata ochilor pe Arhanghelul Mihail care ii ofera coroana de lauri a invingatorilor. Chiar de la varsta de 12 ani. Ceva mai tarziu. iar soldatii au putut vedea o fiinta de foc care a aparut in fata chipului insangerat al martirului. Sfantul Mihail a intervenit in aceeasi maniera si asupra lui Adanub. i-au despicat abdomenul si i-au scos intestinele afara. acesta il auzise pe preotul comunitatii spunandu-le credinciosilor sa ramana fermi in credinta lor in momentul persecutiilor. Dar in timp ce imparatul ii detesta pe crestini. o alta localitate pe Nil. ajutandu-i sa isi pastreze intacta credinta. Adanub a ajuns in Alexandria unde si-a realizat apostolatul alaturi de fratii sai. Inca o data. Tadros i-a multumit deoarece ii oferise ocazia sa ii arate Domnului ca era capabil prin el insusi sa se sacrifice in numele Lui. o lumina orbitoare a acoperit intreaga nava. Si acolo. In agonie. Adanub este unul dintre cei mai . Aproape in aceeasi epoca (secolul al IV lea). i-a consolat. Dupa torturi cumplite. Soldatii s-au convertit. persecutiile si-au dublat intensitatea: guvernatorul roman a inceput sa organizeze descinderi in gruparile de crestini care erau somati sa renunte la credinta lor sub amenintarea cu moartea. Adolescentul i-a multumit mesagerului dumnezeiesc pentru aceasta veste buna si s-a daruit arhaghelului rugandu-l sa il ajute sa nu isi nege nicioadata credinta! Foarte curand. Asezat pe un sevalet.Deodata. marele arhanghel a intervenit. i-a servit pana cand a venit randul sau sa fie sacrificat. Tadros si varul sau Akladios s-au dovedit excelenti recruti pana intr-atat incat au reusit chiar sa-l impresioneze si pe imparatul Diocletian. Atunci arhanghelul s-a retras respectuos lasandu-l pe Iisus insusi sa vina pentru a-si imbratisa martirul si a-l conduce in Paradis. el i-a incurajat. In final. unde un alt guvernator roman amorsa un alt val de persecutii. marele arhanghel i-a aparut copilului ca sa ii spuna ca daca ii va ramane credincios lui Iisus. a iubirii fata de cruce si coroana purpurie destinata martirilor. el este decapitat si inainte ca sa ii cada capul pe sol.indoiala vigilenta sa si pentru ca il alesese deoarece era un om de onoare.

"Sfinte Arhanghel. te rog pe tine sa faci in locul meu! Revin intr-o jumate de ora si te rog sa gasesc in pahar solutia prescrisa de medic!" Cand s-a intors in capela. el credea ca este in regula cu dotarea farmaciei si absorbit de slujba. el a omis sa aduca medicamente noi. eu nu mai pot face acum nimic. Tremurand si inrosindu-se. si pentru a lua de la ei potiunea vindecatoare. Intr-o seara. la prima ora. el chiar a gasit remediul in pahar si. Din acea zi. Este ora 22 si nu mai poate fi vorba de a parasi manastirea. foarte tarziu. foarte fericit. fiind insarcinat cu supravegherea medicala. s-a dus sa il administreze pacientului care a fost vindecat de indata. cei trei s-au hotarat sa il intrebe si pe fratele Francesco de la infirmerie care. in Sicilia. era posibil sa stie ceva despre toate acestea. de credinta naiva a tanarului calugar sau de minunea realizata de arhanghel. cu o armura alba si cu o casca ornata cu o pana foarte frumoasa. au venit sa afle vesti noi despre acesta cu atat mai mult cu cat cu o noapte in urma. În 1624. A doua zi. parintele de servici le repeta celor doi oaspeti ca el nu este la curent cu nimic din toate acestea. Fra Francesco era calugar. Pentru a intelege ceva. nu mai stiau de ce sa se minuneze mai intai. Pe pieptul sau stralucea un soare. in primul rand. Dar cei doi oameni au insistat: "Era imbracat ca un domn foarte bogat. iar esarfa lui era ea insasi o comoara. Scanteia pretutindeni de pietre pretioase . un trimis al parintelui de planton i-a trezit din somn pentru a-i face sa semneze o ordonanta. a avut un mare rasunet. in al doilea rand. bulversati. Parintele gardian si cei doi vizitatori. care a facut o criza si are nevoie urgenta de un medicament. rugaciunea este o ocupatie sfanta. manusi.infirmier al franciscanilor din Licata. Cazul divulgat foarte repede. Parintele de servici nu a inteles nimic din discursul lor cu atat mai mult cu cat el nu trimisese pe nimeni sa ii trezeasca la o ora atat de tarzie. cascheta si cuirasa. dispuse intr-o ordine perfecta pe centura. pe care il pune pe altarul Sfantului Mihail. Purta o pelerina din brocart aurit. ingrijorati de starea grava a pacientului. . marele arhanghel a venit in ajutorul unui infirmier un pic cam distrat. Evident. In fine.populari sfinti crestini ai Egiptului. Fra Francesco se duce in capela impreuna cu reteta fratelui bolnav si cu un pahar gol. saracul frate a inceput sa se balbaie si a sfarsit prin a recunoaste in fata celorlalti fericita lui iesire din situatia in care se aflase. dar nu ar trebui sa aduca prejudicii indeplinirii sarcinilor zilnice. cu atat mai mult atunci cand de aceasta sarcina a noastra depinde un frate bolnav. " Impresionat de aceasta poveste. splendoarea sa ne orbea privirea astfel incat abia puteam sa il privim si am fost cuprinsi de un asemenea sentiment de veneratie incat nu am indraznit sa il intrebam ce nume are. medicul si farmacistul.

la ordinul confesorului sau neiluminat. suscitand o reinnoire extraordinara a devotiunii in marele arhanghel. parintele Paul de la Croix (1694-1776). in anul 1637. Sa o regasim. Cu toate acestea. credinciosii sai fiind prinsi cu munca in ministerul lor. cel de-al treilea volum al cartii sale. Consolata in intregime. ea este gata sa isi piarda curajul si se arata mult mai reticenta. El a obtinut pentru ea si un inger suplimentar care sa o secondeze in munca ei. ea nu reusea sa isi formuleze gandirea si sa isi traduca viziunile. asigurand-o ca "lumea. unul dintre miile de ingeri care odinioara o asistau pe Fecioara Maria. Cand urmatorul confesor. a pus-o sa rescrie opera. Cu toate acestea. Cand ea a inceput sa scrie." Pentru a o ajuta. care avea la acea data mai mult de 80 ani. ea s-a putut dedica fara rezerve discursului sau si guvernarii comunitatii pe care o conducea ca stareta. care a fost pierduta prin neascultarea lui Adam si reabilitata prin supunerea Fiului. el i-a revelat anumite secrete din viata Salvatorului si a Fecioarei. Iisus a plasat-o sub protectia a doi serafimi care ii tineau departe pe diavolii care incercau sa ii perturbe acesteia pioasa munca monahala. in timpul colocviilor lor . Cu un an inainte de moartea sa. in quatro. Din nou. si care poarta pe piept monograma Mamei lui Dumnezeu. o intalneste pentru prima data pe fiica sa spirituala Rosa Calabresi. ceea ce i-a permis acesteia sa finalizeze. nu exista timp pierdut. Am vazut deja cum. produceau miracole vindecatoare asupra celor care le primeau cu umilinta si cu credinta. care include toate intrebarile pe care Venerabila "le punea ingerilor si toate raspunsurile pe care acestia i le dadeau si care ii iluminau inteligenta". venita la Roma cu ocazia Jubileului din 1775. o carte micuta. Se pastreaza inca. si tarancuta de 30 ani care isi face o datorie din a-l vizita cat mai des cu putinta pentru a profita de invataturile sale si pentru a inveseli putin solitudinea in care el traia adesea. cu un an mai tarziu. ea a trebuit sa isi arda manuscrisul in anul 1654. ingerului sau pazitor si arhanghelului Mihail.credinciosii veneau in numar foarte mare la manastire. Purtate de bolnavi. "indemnand-o catre viata perfecta si anuland din ea ultimele resturi ale vechiului Adam". la conceptionistii dÁgreda. o ajuta sa se reangajeze in aceasta munca. pentru a-i permite sa redacteze in siguranta "Cetatea mistica a lui Dumnezeu". unde fratele Francesco le distribuia bucati de vata imbibate intr-un ulei ce se afla pe altarul Arhanghelului Mihail. asigurand-o ca in iubire. aici jos. arhanghelul i-a aparut din nou pentru a-i disipa si ultimele scrupule. O profunda prietenie apare intre batranul preot. plin de blandete. Ea s-a lamentat. Sfantul Mihail. Arhanghelul a incurajat-o. pe scriitoarea Maria dÁgreda. bucatelele de vata imbibate in ulei. fondatorul Ordinului Patimilor. Se petrecea astfel ca. cu zece ani mai tarziu. trebuie salvata prin propriile noastre acte de supunere in fata vointei divine. din aceasta cauza.

Preotul ii cerea unuia dintre ei sa ia sub protectia sa sufletul lui si familia lui religioasa.el mi-a impus in acelasi timp o tacere riguroasa. Intr-o zi. Gabriel si Rafael 8 mai . ea l-a vazut de multe ori in extaz. < Precedent [ Inapoi ] Urmator > Vezi si. De aceea eu m-am gandit ca era Sfantul Mihail.. ea devenea martorul unor fapte extraordinare. i-a raspuns ca va continua sa faca aceasta. in care Rosa Calabresi l-a recunoscut pe Sfantul Mihail. ea a fost admisa sa impartaseasca viziunile si aparitiile cu care el era favorizat: atunci ea se prosterna alaturi de el.spirituale. ea l-a vazut vorbind cu doi ingeri. atat de stralucitori incat ea nu ii putea privi foarte bine. • • • • • • • • Arhanghelul Mihail 8 noiembrie . Gabriel si Rafael 29 septembrie . ca si pana atunci: "Am vazut foarte bine ca erau doi ingeri. Astfel. in cadrul procedurii de canonizare a sfantului fondator. il sunstineau in timpul unui extaz in care el nu isi mai controla foarte bine corpul fizic: ei l-au asezat cu grija pe un fotoliu si au disparut apoi fara sa zica un cuvant. a caror amintire ea a pastrat-o cu credinta si despre care a marturisit cu cativa ani mai tarziu. Arhanghelul salvator .Minunea Sfantului Arhanghel Mihail din Collose Mihail. O alta data. ea a vazut cum arhanghelul Mihail si un alt inger.Sfantul arhanghel Mihail 6 septembrie . cu fata stralucind.." Ascultatoare.Soborul Arhanghelilor Mihail. Cel care este asemenea lui Dumnezeu (video) Arhanghelul Mihail in diverse traditii religioase Mihail. El era de o frumusete atat de stralucitoare care nu inspira decat reverenta si fervoare. dar unul dintre ei avea un aer mai majestuos si era imbracat ca un luptator. Rosa a tacut pana in ziua in care ea a trebuit sa reveleze evenimentele la care fusese martora. Totusi. iar acesta. l-am intrebat despre aceasta viziune pe venerabilul servitor al Domnului si el mi-a confirmat ca gandisem corect . ca sa ma apar de ganduriler mele si de propria imaginatie.Arhanghelii Mihail. asa cum il reprezinta si pictorii. privea si asculta. Chiar si mai mult. care i-au aparut si ei in mod vizibil. si chiar inaltat deasupra pamantului in doua reprize.

El este menţionat de mai multe ori în Biblie. al pedepsei divine. În cadrul tradiţiei creştine. căruia i-a revelat şi viitorul naţiunii. el le-a spus: "Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi . şi pentru că s-au înfricoşat. al reînvierii. Gabriel a anunţat-o pe Fecioara Maria că-l va naşte pe Iisus şi i-a apărut în vis lui Iosif pentru a-i explica această situaţie. El este vestitorul venirii lui Mesia pe Pământ. al morţii şi al revelaţiei divine. acestea au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă. De asemenea. El este îngerul care i-a apărut lui Iisus în Grădina Ghetsimani. de fiecare dată ca un mesager care aduce veşti importante. îmbrăcat în veşmânt alb. Gabriel semnifică "Dumnezeu este puterea mea". Tot el i-a vestit lui Zaharia naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi lui Ioachim şi Anei naşterea Fecioarei Maria. În limba ebraică. Arhanghelul Gabriel este considerat şi îngerul păzitor al lui Iisus Cristos în perioada întrupării sale pe Pământ. Este prezent în viziunile lui Daniel despre întoarcerea evreilor din captivitate.• Arhanghelii Arhanghelul Gabriel Prezentare ampla Arhanghelul Gabriel este vestitor al dumnezeieştilor taine. al compasiunii. Tot el a răsturnat piatra de la mormântul lui Iisus la Înviere şi lea vorbit femeilor mironosiţe. el este considerat a fi guvernatorul Paradisului. pentru a-l sprijini în teribilul moment al cunoaşterii cu anticipaţie a Calvarului ce urma să se producă. Textul biblic ne spune că intrând în mormânt. Este îngerul Bunei Vestiri.

Arhanghelul Gabriel este înger al darurilor. El îl considera îngerul său protector şi inspirator. un sceptru şi uneori o ramură de măslin.pe Iisus Nazariteanul cel răstignit? A înviat!" Simbolurile cu care este asociat sunt crinul. căci peste trei zile Fiul Tău şi Dumnezeul nostru va veni să te ia la cer". Profetul Mahomed afirmă că Arhanghelul Gabriel. În tradiţia islamică. i-a dictat Coranul vers cu vers. care l-a ajutat totodată să realizeze mai multe minuni. iată că a apărut înaintea ei o fiinţă care-i era nespus de dragă. Arhanghelul Gabriel. Când arhiereul intra în Sfânta Sfintelor vedea şi el pe arhanghel stând de vorbă cu Maria şi se minuna. Misiunea sa legată de omenire este în principal aceea . cel cu 140 de perechi de aripi. Tot el a anunţat-o când se va duce la fiul ei mult iubit: în timp ce Maria se ruga. În afară de momentul Bunei Vestiri. Gabriel este considerat spiritul divin al adevărului. trâmbiţa. Arhanghelul Gabriel apare de multe ori în viaţa Fecioarei Maria. al intuiţiei. Când ea era la templu. un pergament. Avea în mână o ramură de finic şi i-a pus: "Pregăteşte-te. al clarviziunii şi al călătoriilor astrale. sub protecţia căruia s-a născut Islamul. Dumnezeu îl trimitea pe Arhanghelul Gabriel să-i aducă mană din cer şi să o înveţe să citească. plângând de dorul veşniciei.

Părintele Lamy avea o devoţiune deosebită faţă de îngeri şi s-a bucurat de multe ori de prezenţa şi sprijinul îngerului său păzitor şi a Arhanghelului Gabriel. dar absenţa novicelui s-a prelungit excesiv. El ne însoţeşte pe drumul nostru către Lumină şi ne răsplăteşte cu darurile sale ori de câte ori. . el împarte cuvântul lui Dumnezeu acelor care au regăsit în ei înşişi drumul către El. pentru ca părintele să-şi continue liniştit călătoria. Arhanghelul Gabriel susţine capacitatea omului de a putea descoperi frumuseţea din el însuşi şi capacitatea de a simţi pe deplin bucuria în toate aspectele vieţii. să ascultăm intuiţia şi vocea noastră interioară. contemplând pe Arhanghelul Gabriel. Toate religiile îl preamăresc pe Gabriel ca mesager divin al Creatorului. Cu ajutorul Arhanghelului Gabriel ne putem descoperi potenţialul corpului nostru fizic şi a realităţii noastre individuale. apoi un al treilea frate să îi cheme. mergând cu ochii aproape închişi. Fratele Giacomo della Corona era novice când îşi propusese să rostească înainte de fiecare masă o rugăciune foarte frumoasă către Fecioara Maria. părintele a decis să se ducă personal să elucideze misterul. a apărut Arhanghelul Gabriel. Când mai era doar un metru până la impactul violent. să ne respectăm individualitatea. părintele Lamy s-a trezit brusc în faţa unui biciclist care se îndrepta spre el cu toată viteza. şi-a amintit brusc că nu rostise rugăciunea. pentru că razele soarelui băteau din faţă şi îl deranjau. Superiorul a consimţit. Intrând în cor. chiar înainte să intre în sala de mese. După ce a împletit din aceste flori o coroană legată cu fir de aur. astfel că acesta a trimis după el un alt călugăr. el i-a văzut pe cei trei fraţi în extaz. Însă cum nici acesta nu a mai revenit. În timp ce se întorcea acasă. I-a cerut respectuos permisiunea părintelui gardian să se retragă în cor pentru a-şi îndeplini angajamentul. El restaurează viaţa şi lumina în aspectele neclarificate ale vieţii şi facilitează comunicarea între oameni. să o utilizăm pentru a ajunge la Dumnezeu. Arhanghelul Gabriel a aşezat-o pe statuia Fecioarei Maria. Iată două intervenţii spectaculoase ale Arhanghelului Gabriel în viaţa unor fiinţe pline de puritate şi aspiraţie. Contrariat de faptul că nici unul dintre ei nu s-a mai întors. Într-o zi. Neobosit. Cea mai importantă misiune a sa este aceea de a ne ajuta să îngrijim puterea şi convingerea astfel încât să devenim la rândul nostru purtători ai mesajului divin pentru ceilalţi oameni. El ne ajută să avem încredere în puterea noastră.de a selecta suflete din Rai pentru încarnare şi de a le informa despre ceea ce trebuie să ştie pe Pământ. El ne ajută să cultivăm adevărul în viaţa noastră. care culegea trandafiri şi crini care ieşeau din gura novicelui în timp ce acesta rostea rugăciunea. cu aspiraţie. efort şi perseverenţă. mai urcăm o treaptă pe scara evoluţiei. părintele a trimis un al doilea. care l-a ridicat în aer pe ciclist cu tot cu bicicletă şi l-a aşezat apoi pe marginea drumului.

al vindecatorilor si al salvatorilor de vieti.Soborul arhanghelului Gabriel 13 iulie .Al doilea Sobor al Arhanghelului Gabriel 24 martie . atit in credinta populara. credinciosii sarbatoresc ziua Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil.Sfantul arhanghel Gabriel 29 septembrie . Gabriel si Rafael Arhanghelul Gabriel . ca si un tamaduitor de origine divina. a devenit in timp patronul luptatorilor in numele credintei. avind dedicate printre cele mai numeroase biserici si lacasuri de cult.. ingerul. Adinc infipt. printr-un decret papal. Adversar al raului. cit si in cea culta.Dumnezeu este puterea mea (video) Rugaciune catre Arhanghelul Gabriel Arhanghelii Arhanghelul Mihail in diverse traditii religioase Pe 8 noiembrie. sau Sfantul Mihail. iudaism si islamism -.Arhanghelii Mihail.< Precedent [ Inapoi ] Urmator > Vezi si.Soborul Arhanghelilor Mihail. este obiectul cultului a sute de milioane de oameni din lumea intreaga. Gabriel si Rafael Arhanghelul Gabriel Minunile Arhanghelului Gabriel 26 martie .. Aparatorul binelui . Din 1950. a devenit patronul politistilor. • • • • • • • • • • 8 noiembrie .crestinism. este personificarea binelui si aparatorul credintei. O prezenta puternica in trei mari religii ale globului .

Renumele sau a ramas intact peste veacuri. el este asociat de obicei cu politistii si paramedicii. Din acel moment. a fost construit mausoleul Castel Sant'Angelo (Castelul Sfantului Inger). ca . prin numarul de biserici dedicate lui pe cuprinsul intregii lumi crestine. eroina national al Frantei. Potrivit legendei. astfel ca. nume pe care il mai poarta si azi.Pozitia importanta a ingerului Mihail apare clar prin calitatea sa de sfint. fiind numit in liturgie "Printul armatei ceresti pe care tarimul ingerilor il onoreaza". ca raspuns la rugaciunile papei Grigore I cel Mare cerind ajutor impotriva ciumei din Roma. Ordinul St. Pentru a onora episodul. cu sabia sa de flacari in mina. crestinii il vedeau pe Sfantul Mihail ca simbolul militantilor bisericii si ca patronul sfint al soldatilor. Ingerul a fost invocat de asemenea ca poteguitor al marinarilor din Normandia (faimoasa manastire Mont-Saint-Michel de pe coaste nordica a Frantei ii poarta numele) si este amintit in Franta ca spiritul ce ia dat Ioanei D'Arc. Se spune ca l-a vizitat pe imparatul Constantin cel Mare la Constantinopol. Eroul crestinilor In Evul Mediu. sa construiasca o biserica pe insulita stincoasa Mont Saint Michel in anul 708. Este cel raspunzator de vindecarile in masa ce au avut loc la Colossae. in prinul secol de dupa Cristos. papa Pius XIII l-a numit patron al politistilor. Ingerul Mihail este considerat de asemenea a fi cel care i-a anuntat Fecoarei Maria moartea. Michel i-a fost dedicat in 1469. sfantul Mihail a inceput sa fie vazut ca inger al tamaduirii. episcop de Avranches. in 1950. a intervenit in batalii si a aparut. De asemenea. este cel care i-a spus Sfantului Aubert. Este patronul Ucrainei si a capitalei sale Kiev. curajul de a-si salva tara de englezi in timpul razboiului de o suta de ani. spunind despre el insusi ca este "maret si minunat". deasupra Mausoleului lui Adrian. iar bisericile dedicate lui au inceput sa fie frecventate de bolnavi si suferinzi. ca si prin numeroasele sale aparitii in istorie. Astazi.

lucru despre care multi comentatori moderni sunt de acord. toate numele ingerilor au fost aduse de evrei din Babilon. invesmintat intr-o magnifica armura alba. dar. care. care adesea este chiar Satan. inarmat cu sabie. impozant. fiind onorat ca inger pazitor al natiunilor. in viziunea lui Daniel. sau peste cadavrul unui diavol. Acceptat de evrei. vine in ajutorul ingerului Gabriel in lupta sa impotriva ingerului Persiei. Acolo. concurat doar de imaginea ingerului Gabriel. potrivit rabinului Simeon ben Lakish (230 . Sfantul Mihail a fost de-a lungul timpului si un subiect favorit in arta. luptindu-se cu un dragon. In Cartea lui Daniel Sfantul Mihail este un arhangel care este mentionat dupa nume doar in Cartea lui Daniel. fiind de asemenea descris ca cel ce vorbeste in numele lui Israel. Traditia Talmudului traduce numele sau ca insemnind "cel asemanator lui Dumnezeu". Adesea poate fi vazut in operele de arta. din Statele Unite. Este adesea infatisat ca fiind un inger puternic.si al arhidiocezei Seattle. scut sau lance. caracterul sau pozitiv l-a transformat intr-o figura majora a credintei ebraice.270). Imaginea Arhanghelului Mihai a fost introdusa in . Inceputurile unui sfant Imaginea Arhanghelului Mihail a aparut pentru prima data in Caldeea. ca un spirit sau zeu protector. ca Sfantul Gheorghe. el apare ca unul din "cei mai mari printi".

Sfantul Mihail. Sfantul Mihail. si protectorul primului ordin cavaleresc al Frantei. pentru evrei Profetul Daniel are o viziune dupa o lunga perioada de post. El mai apare insa odata in Cartea lui Iosua. Animozitatea dintre Mihail si Samael dateaza de pe vremea cind acesta din urma a fost aruncat din Rai. mesagerul ceresc necunoscut are toate caracterele Arhanghelului Mihail. Mihail a fost insa salvat de Dumnezeu. promitindu-i acestuia ca va sta alaturi de poporul lui Israel in perioada neagra ce va urma. acuzatorul lui Israel. Sfantul Mihail. impreuna cu Sfantul Gheorghe au devenit patronii cavalerismului.15. Samael s-a prins de aripile lui Mihail. El. directia Sud si elementul Foc. sau simplu. Ordinul Saint Michel. Iudeo-crestinii si ocultistii moderni asociaza imaginea Sfantului Mihail cu culoarea Rosu. xxvi) Salvatorul . care a luat nastere in 1469. In Evul Mediu tirziu. Si catolicii si ortodocsii se refera la el ca Sfantul Mihai Arhanghelul. De aceea. de unde a fost transmisa mai departe.mitologia crestina prin Cartea lui Enoh . si mai ales cu ingerul Samael. pentru apararea caruia a fost nevoit sa se lupte cu printii altor natii. Un inger care se identifica sub numele de Sfantul Mihail apare in fata profetului. unii credinciosi contemporani se refera la el ca fiind "avocatul lui Israel". (Midrash Pirke R. la inceputul campaniei acestuia pentru Tara Promisa. Conform traditiei rabinice. Aceasta este singura data cind Ingerul Mihail este mentionat cu numele in Biblia Evreiasca. vrind sa-l traga dupa el. In Iosua 5:13 . Mihail este protectorul Israelului.

Astfel.Rabinii sunt cei care l-au introdus pe Mihail in rolul sau de aparator al Poporului Ales inca de pe vremea patriarhilor biblici. imaginea Ingerului Mihail va capata alte forme. nu departe insa de imaginea sa initiala de protector a evreilor. In Apocalipsa lui Ioan. care l-a invatat pe Enoh misterele clementei si justitiei. apoi i-a dat binecuvintarea. si tot el a fost cel care a aparat-o pe Sara de Abimelech. mai ales in operele cabalistice. reprezentindu-l pe Satan. Mihail isi disputa cu Satan corpul neinsufletit al lui Moise. el este numit "Avocatul Evreilor". In scrierile ebraice tirzii. unde Mihai este descris ca Print al luminii. Printul Luminii Odata cu trecerea timpului. Mihail este cel care l-a salvat pe Abraham din cuptorul in care a fost aruncat de Nimrod. Sfantul Mihail. . Mihail s-a luptat cu Iacob. De asemenea este considerat a fi ingerul care l-a instruit pe Moise pe Muntele Sinai si probabil el este cel care i-a dat acestuia Tablele Legii. intr-o batalie ce are loc in Rai. In Noul Testament. Ingerul Mihai a fost cel care a anuntat-o pe Sara ca va avea un copil si el l-a salvat pe Lot din Sodoma. In Manuscrisele de la Marea Moarta gasim povestea "Razboiului dintre Fiii Luminii si Fii Intunericului". Mai tirziu. el apare luptindu-se cu un dragon cu sapte capete. in traditiile crestine Ingerul Mihail este desemnat in Cartea lui Enoh ca "Printul lui Israel". el a fost cel care i-a spus aceluiasi Abraham ca Lot a fost facut prizonier. El este ingerul intelegerii si al milei. Mihail il va salva pe Iacob de Laban. conducind fortele binelui impotriva raului. impotriva lui Samael. Potrivit unei conceptii rabinice. reprezentat de armatele lui Belial. Se spune ca tot el a prevenit ca Isaac sa fie sacrificat de tatal sau si l-a salvat pe Iacob inca din pintecele mamei sale.

in rolul sau de judecator al sufletelor in Ziua De Apoi. Sfantul Mihail era celebrat pe culmi inalte si virfuri de munte. O credinta populara adiacenta spune ca fata Sfantului Mihail nu poate fi vazuta decat de cei morti sau de cei aflati pe punctul de a muri. . nu este neobisnuit ca el sa fie adoptat ca protector de catre diferitele ordine cavaleresti din Evul Mediu. In fine. Din acest motiv. In crestinismul timpuriu. ingerul coboara si ofera fiecarui suflet sansa de a se spovedi inainte de moarte. a inceput sa fie vazut ca inlocuitorul zeului grec Hermes. multe dintre aceste vechi locuri de inchinaciune supravietuind pana azi. el este dusmanul suprem al lui Satan si al ingerilor cazuti. unele icoane il infatiseaza fara chip.Legende crestine Catolici si ortodocsi de o seama se refera la Ingerul Mihail ca fiind un sfint. De aceea. ducand sufletele tuturor mortilor in Rai. Acesta este insa mai mult un titlu onorific. In Evul Mediu si in timpul Renasterii. sau Mercur. zeul mortii. unde le sunt cantarite pacatele si faptele bune pe o balanta (din aceasta cauza el este adesea infatisat cu un astfel de instrument). caci Mihai nu a fost niciodata canonizat. si gardianul Bisericii. ca cel care duce sufletele la Hades. In ceasul mortii. astfel dand o sansa in minus diavolului si acolitilor sai. Sfantul Mihail este patronul Poporului Ales din Vechiul Testament. El este ingerul crestin la mortii. Referirile din litania crestina il numesc in general "Sfantul Mihail Arhanghelul". Cu timpul. In calendarul roman al sfintilor. dupa denumirea sa romana. In folclorul grecesc. era infatisat cu o spada de flacari. Gardianul Bisericii Biserica Catolica il onoreaza pe Mihail cu patru "titluri". Mihail a luat de asemenea rolul lui Hermes.

Un comentator arab al Coranului. Isfrafel si Gabriel si. si doar apoi pe Mihail sa aduca lutul din care l-a facut pe Adam. iar Mihail. Pe patul de moarte. este sarbatorita pe 29 septembrie. sa consoleze femeia. Musulmanii cred ca ingerul Mihail traieste in Rai si are aripi de smarald verde. alaturi de Azrael. ocupa o pozitie similara printre evrei ca Ingerul Gabriel pentru arabi. in exorcizari . Mihail este mentionat doar o singura data si in Coran. Referitor la intrebarea lui Omar despre pozitia celor doi ingeri in raport cu Dumnezeu. vorbind despre acesta sura. Sfantul Mihail este numit Mika'il sau (in Coran) Mikal.ziua Sfantului Mihail. cunoscuta cindva sub numele de Michaelmas. In traditia araba. Sfantul Mihail. adica protectorul lor. conform traditiilor arabe posterioare celor rabinice. povesteste de profetul Omar care a mers la o scoala evreiasca si a intrebat de Gabriel. Sfantul Mihail. iar Mihail. cea stinga. prima data l-a trimis pe Gabriel. La fel ca in Biblia ebraica. i s-a raspuns ca Gabriel este mina dreapta a lui Dumnezeu. Mihail este al doilea dupa Gabriel. Cind Adam si Eva au fost alungati din paradis. Gabriel a fost trimis sa consoleze barbatul. Mohammed a spus ca Gabriel va fi primul. in Sura 2:98. Cind Dumnezeu a vrut sa creeze primul om. El este unul din cei patru arhangheli. iar Mihail al doilea care se vor ruga pentru el. in Islam In literatura araba.

fara a exclude faptul ca pina atunci credinciosii au cinstit pe Sfintii Ingeri. Este o sarbatoare care se adauga altora importante. un iezuit de la Universitatea St. Satan. la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Serbarea Sfintilor Ingeri in cultul divin ortodox este foarte veche. baiatul a avut o viziune cu diavolul si zece ajutoare de-ale sale in lupta cu Sfantul Mihail. Putin dupa aceea. mai precis din secolele IV-V. Ne amintim din cartile Noului Testament. In primul rind. la sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci. in "Posedatii: Adevarata poveste a exorcismului". Ma gindesc. Sarbatoare straveche "Sarbatoarea inchinata Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil este una importanta in cultul divin ortodox si este apropiata sufletului credinciosilor nostri. Louis. la sarbatoarea Intrarii in biserica a Maicii Domnului si la sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae. la sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie.). si mai tirziu. si pomenirea lor in cadrul sarbatorilor. acum. ceea ce inseamna ca Sfintii Ingeri au fost cinstiti chiar de la primele raze ale crestinismului.. Jurnalul parintelui Bishop a fost folosit de William Peter Blatty ca fundament al cartii sale "Exorcistul". sa ne ajute si sa ne aduca vestile bune si binecuvintarea Lui. tie si spiritelor rele sa parasiti acest trup in numele Domnului. de Thomas B. iar Sfantul Arhanghel Mihail este impartitorul de dreptate. are pentru crestini semnificatii deosebite. Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.Conform jurnalului parintelui Raymond Bishop. Allen. de asemenea. Aproape de finalul exorcizarii. frumoase si placute din perioada de toamna si ma gindesc aici la sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului. ingerul i-a zimbit baiatului si a rostit "Dominus". ci si frecventa numelor Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil in traditia romaneasca. Sfantul Arhanghel Gavriil este cel ce poarta vestile bune de la Dumnezeu catre omenire. care vor urma sarbatorii Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. As spune ca este o sarbatoare draga credinciosilor nostri si ca dovada a acestui fapt este nu numai frecventarea bisericii in aceasta zi sfinta. Pomenirea Sfintilor Ingeri in fiecare saptamina. in ziua de luni. baiatul a inceput sa strige: "Satan! Satan! Eu sint Mihail si iti ordon. putem observa ca sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil face parte din crugul acestor sarbatori foarte placute si foarte aproape de adincurile inimilor credinciosilor nostri. la un moment dat. La un moment dat. . simpla mentionare a numelui Sfantului Mihail a cauzat rani pe trupul unui baiat de 13 ani in timpul unei exocizari. Acum! ACUM!". ne gindim la faptul ca Dumnezeu si-a trimis mesagerii Sai ca sa ne ocroteasca. Drept urmare. Izvoritorul de Mir (.. unul dintre crestini chiar exagera cu cinstirea Sfintilor Ingeri. datind ca sarbatoare generalizata inca din primele secole crestine. in 1993.

Spre deosebire de alte spirite viclene care acţionează urmărind să îşi păstreze secretă identitatea. In al doilea rind. în care el este eroul principal.monitorulsb. se indreapta spre ceilalti. El nu apare decât în Cartea lui Tobias. un înger nu poarte fi acuzat de . ca atare. scrisă pe la începutul secolului al II-lea înainte de Iisus. ceea ce inseamna ca el iubeste si ocroteste pe cei ce sint iubitori de dreptate si facatori de dreptate. În această povestire edificatoare.Aceasta inseamna ca sfantul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul celor care. Parintele Conferentiar Doctor Viorel Sava. Aceasta inseamna ca viata trebuie sa tinda spre una cereasca. Sfantul Arhanghel Mihail este astfel ocrotitorul celor care fac dreptate. Sfantul Arhanghel Mihail este impartitorul dreptatii. Avem sfinti in cultul divin ortodox. Rafael este primul numit în Biblie.ro Arhanghelul Rafael Prezentare ampla Dintre cei trei arhangheli. oameni ceresti sau ingeri pamintesti. este ocrotitorul acelora care aduc vesti bune si a celor care sint vestitori ai binelui in aceasta lume. Domnul nostru Iisus Cristos fericeste pe cei care flaminzesc si insetoseaza de dreptate si. cu gind bun si cu bunatate. ingerul dreptatii. minunat relatată. Tot cel ce este vestitor al binelui in aceasta lume si in societatea in care traim este ocrotit de Sfantul Arhanghel Gavriil si este binecuvintat de Dumnezeu. putem sublinia si faptul ca pomenirea Sfintilor Ingeri in cultul divin ortodox ne aminteste noua si ne indeamna la o viata de sfintenie care sa se asemene tot mai mult cu cea a ingerilor. care au fost numiti ingeri in trup. el se prezintă sub aparenţa unui bărbat tânăr pe nume Azarias. fericeste si pe cei care sint facatori ai dreptatii. de la Facultatea de Teologie Ortodoxa "Dumitru Staniloae" din Iasi sursa: www. spre un mod de vietuire ingereasca. adica trebuie sa tinda spre o viata de priveghere permanenta si de modelare a chipului launtric dupa voia Domnului nostru Iisus Cristos si dupa Cuvantul Sfant al Evangheliei".

pseudonimul adoptat – Azarias . unde bătrânul Tobit fusese vindecat datorită sfaturilor sale şi li se revealează atunci tatălui şi fiului în cuvinte foarte simple: “Eu sunt Rafael. . Acesta trebuia să recupereze banii pe care îi datora un prieten tatălui său Tobit. După mai multe peripeţii. Cartea lui Tobias dozează cu mult talent povestea de dragoste. îngerul reuşeşte să recupereze banii de la debitor şi îi găseşte lui Tobias o soţie în persoana preafrumoasei Sara şi apoi escortează tânărul cuplu la Ninive. aventurile şi învăţătura morală. Chiar şi mai mult. Azarias i-a propus adolescentului Tobias să îl însoţească până în ţara Medeea. lăsându-i copleşiţi. care este aproape acelaşi lucru.prefăcătorie: aşadar. dar ea de asemenea punea pentru prima dată bazele angelologiei. dacă Rafael înseamnă “Dumnezeu vindecă”. unul dintre cei şapte îngeri care se păstrează în faţa Gloriei lui Dumnezeu. un evreu pios din Ninive.se traduce prin “Dumnezeu salvează”. această Carte face lumină în teologia îngerului păzitor. devenit orb şi apoi ruinat şi care îşi dorea să îşi plătească dările obişnuite. Rafael urcă deja în Ceruri.” (Tobias. 12. Apoi bătrânul Tobit intonează un imn al Graţiei. 15) În timp ce tatăl şi fiul încep să înţeleagă.

iubita ta. asemenea tuturor îngerilor îi prezintă lui Dumnezeu rugăciunile şi binefacerile oamenilor: „Ei bine. Dar Dumnezeu m-a trimis de asemenea ca să te vindec şi să o vindec şi pe Sara. purtătorul unei misiuni spirituale pe care el i-o revelează lui Tobias: „Am fost trimis la tine ca dovadă. Când demonul care o tulbura pe Sara a fugit în deşertul Egiptului. îngerul Rafael poate fi considerat prototipul îngerului păzitor. Mult mai devreme.13-14) El este de asemenea acela care.10).care este fundamentată pe învăţătura lui Iisus. în misiunea sa alături de tânărul Tobias. Dar înainte de toate. Rafael ne oferă două învăţături preţioase. când Rafael se comportă exact ca o fiinţă umană. urmărit de magia viscerelor peştelui pe care Tobias l-a ars în camera nupţială. el îi ajută să găsească . Biblia ni-l descrie ca pe un tovarăş fidel şi avizat. care erau conforme cu mentalitatea epocii. Rafael este un mesager divin. eu am fost cel care am prezentat rugăciunea voastră Domnuluişi aşa am făcut şi atunci când îngropai morţii.” (Tobias 12. În schimb. convingându-l să nu se mai întoarcă niciodată să-i agaseze pe tinerii căsătoriţi: Dumnezeu a dăruit îngerilor săi o mare putere în lupta cu răul).” (Tobias 12. în timp ce tu şi Sara vă rugaţi. ceea ce nu este decât o aparenţă. 12) De asemenea. foarte inventiv: nu-l învaţă el pe Tobias cum să utilizeze ficatul şi inima unui peşte ca să-l alunge pe demonul Asmode şi grăsime a de peşte ca să se vindece de orbire? Exorcism şi remediu magic. conform căreia copiii au îngeri păzitori (Matei 18. îngerul l-a urmărit pentru a-l alunga cât mai departe (eufemism care înseamnă faptul că îngerul l-a gonit pe demon.

în devoţiunea populară.adevărata semnificaţie a acestui fapt: „Voi m-aţi văzut că nu mâncam nimic.) arhetipul îngerului păzitor. De asemenea. arhanghelului Rafael i se atribuie şi un baston de călător. Şi pentru că l-a însoţit pe tânărul Tobias în periplul său prin Medeea... el a fost confundat cu îngerii păzitori al căror model este: „ Rafael este (. Rafael nu se bucură de aceeaşi popularitate printre credincioşi ca fraţii săi Gabriel şi Mihail. Acest lucru se datorează parţial şi discreţiei cu care el a intervenit în viaţa oamenilor. nu era decât o aparenţă ceea ce voi vedeaţi” (Tobias 12. Modelul îngerului păzitor În pofida trăsăturilor sale caracteristice încântătoare.19). aluzie la actul de vindecare al bătrânului Tobias. un clopot şi o ploscă şi este invocat de pelerini în călătoriile lor. călătoria sa alături de Tobias simbolizând reîntoarcerea copilului la Tatăl Ceresc sub îndrumarea unui spirit protector. .” Arhanghelului Rafael i se atribuie anumite simboluri: este reprezentat cu un peşte şi un vas cu ulei.

care urcă în istorie până în secolul al V-lea sunt în mod obişnuit ignorate. Dar nu venise încă ceasul: un înger înveşmântat într-o robă de un alb strălucitor răspândind împrejur lumină şi o frumuseţe irezistibilă a apărut în faţa ei. Dar originile acestui loc de cult. dar foarte concret: „Veşmântul sfântului Rafael este strâns la mijloc cu o centură. din oraşul Saint Raphael. El poartă o haină verde.” Paginile pe care această mistică le consacră acestui înger şi misiunii sale sunt originale şi foarte interesante. decedată la 9 ani şi surioara ei Agnes. În mâna dreaptă ţine un baston în formă de sceptru. El a devenit ghidul ei prin infern şi purgatoriu. îl descrie diferit. apoi au urcat împreună la cer: toate acestea au crescut dezgustul ei faţă de păcat şi dorinţa arzătoare de a deveni una cu Dumnezeu. aş spune chiar melancolic. Faţa lui e întoarsă către cer şi mâinile-i sunt reunite într-o rugăciune plină de fervoare. Ea îl văzuse faţă în faţă pe Dumnezeu care a condus-o pe căile unei înalte contemplaţii. Există în frumuseţea lui ceva foarte emoţionant. Ea l-a revăzut cu 40 de ani mai târziu sub acelaşi aspect: „Eu văd cerul deschis. Ea însăşi îşi dorea să moară ca să se reîntâlnească cu copilaşii săi decedaţi prematur: fermecătoarea Evangelista.În primii ani ai secolului al XV-lea. Misiunea mea a fost îndeplinită. încadrându-se pe linia dreaptă a angeologiei declanşate de „Cartea lui Tobias”. Îngerul este în picioare în faţa mea. Soţul său Lorenzo de Ponziani şi apropiaţii lor au crezut că o vor pierde.” Stigmatizata germană Mechtilde Thaller. numită şi „prietena îngerilor”. El mă cheamă. decedată la 7 ani. nobila doamnă Francesca Bussa de Leoni s-a îmbolnăvit. din cauza familiarităţii cu care spiritele celeste o tratau. Întorcându-şi capul. Localitatea îi poartă numele şi de asemenea multe efigii. din regiunea Coastei de Azur. . ea l-a auzit pe înger prezentându-se ca fiind arhanghelul Rafael care urma să o conducă de aici înainte pe drumul perfecţiunii interioare. Ochii bolnavei nu au putut suporta o asemenea splendoare. Deplasări profesionale Primul sanctuar consacrat în Europa arhanghelului Rafael a fost biserica numită Templieri.

Nici nu şi-a formulat cererea în întregime că nobilul senior a şi ajuns la porţile Veneţiei. Pe 9 octombrie 1659 seara. părintele Bartolomeu Canale şi fratele său Melchiorre Bonetti.În schimb. nobila doamnă şi episcopul s-au asociat şi se află la originea bisericii Anzolo. care ajunsese în laguna din Veneţia în timpul unui pelerinaj de la Marea Egee către Marea Adriatică. au ajuns în oraşul Savone. Când episcopul a început să realizeze primele eforturi în această direcţie. Văzând că nu se întoarce timp de câteva luni. Oraşul dogilor l-a adoptat pe Sfântul Rafael ca pe unul dintre protectorii lui cereşti şi de-a lungul secoleleor sanctuarul foarte drag veneţienilor a fost constant mărit şi împodobit. Adriana la invocate pe arhanghelul Rafael şi i-a promis că o să-i construiască o capelă dacă soţul ei se va întoarce sănătos şi întreg acasă. El căzuse în mâinile barbarilor şi-n acele moment se rugase intens arhanghelului Rafael. deoarece cultul său era foarte puţin răspândit. soţia lui Genusio Ruterio. A fost construită în secolul al VI-lea de o anume Adriana. dar a beneficiat de sprijinul unui prelat – Magnus. într-o epocă în care drumurile nu erau sigure datorită barbarilor veniţi din nord sau din est în ţările occidentale. oraşul lor de reşedinţă. Domnul Genusio era plecat în călătorie de-a lungul Europei. Adriana a avut dificultăţi să consacre capela arhanghelului Rafael. De cinci zile ei se aflau întrun pelerinaj început de la Monza. Acesta i-a apărut într-o formă pe care episcopul nu ne-a revelat-o. soldaţi dezertaţi şi vagabonzi de toate soiurile. infestate cu mercenari străini. dar l-a asigurat de protecţia lui şi i-a cerut în schimb ca acesta să-i dedice un sanctuar. unde cuplul îşi avea reşedinţa de vară. prin cele mai faimoase sanctuare ale Italiei: pelerinajul era asumat cu un foarte mare risc. În acest fel. Promisiune dată. promisiune îndeplinită: în câteva săptămâni edificiul a fost terminat şi consacrat lui Anzolo Rafael. Incinta . Adriana a ajuns înaintea lui şi a început să-i vorbească despre dorinţa ei profundă de a-i consacra arhanghelului Rafael capela pe care şi-a propus să o construiască. formă dialectală pentru îngerul Rafael. ţinând cont de faptul că drumurile erau foarte nesigure. episcopul din Heracleea. senior de Padova. este foarte cunoscută istoria bisericii Anzolo din Veneţia.

noi am ajuns la hanul din Savona. dar după aceea nu i-am mai revăzut niciodată. datorită întunericului am reuşit să ne pierdem şi ne-am regăsit departe de orice aşezare omenească sau drum. Ceea ce i s-a petrecut în 1839 lui Antonio Maria Claret este şi mai uluitor. fratele Melchiore se prinde în frumuseţea povestirii şi. Dar îndată ce hangiţa a aprins lumina şi a adus vinul. Ei ne luminaseră drumul cu un felinar. Plini de eleganţă. deoarece doream să le ofer ceva de băut şi câţiva bănuţi.” Plin de naivitate. în timp ce căuta strada pe care locuia consulul spaniol. pentru că dorea să devină misionar. Era aproape ora 2 noaptea. Deoarece i-a fost refuzat un act oficial de călătorie. omite să precizeze că venerabilul Bartolomeu Canale (16051681) îi recunoscuse pe misterioşii adolescenţi ca fiind arhanghelul Rafael şi îngerul protector al familiei lor religioase. cimitirul şi tot ceea ce oraşul deţinea mai preţios în materie de edificii . dar m-a şi însoţit până la destinaţie. în timp ce număram banii. Din Perpignan. iar apoi m-a condus pana la han. O santinelă le-a indicat un adăpost unde ar fi putut fi primiţi cu ospitalitate: „Ne urmam drumul care ne fusese indicat. dar până să intrăm într-o curbă. Tânărul preot catalan.era deja închisă datorită situaţiei periculoase. aflat în acest ordin din 1835 a decis să se ducă la Roma pentru a fi admis în Propaganda Fide. el a pornit pe drumul de contrabandă şi al clandestinilor până la Perpignan. de pe lângă San Sebastiano. cei doi bărbaţi au dispărut într-un mod miraculous. care niciodată nu-I abandonează pe cei care au încredere în El. el şi-a urmat drumul până la Marsilia. el bătea la uşa mea în fiecare dimineaţă şi seara şi mă ducea apoi să vizitez bisericile. Tinerii au bătut la poartă şi gazda ne-a primit de îndată. A doua zi. în faţa adăpostului „Trandafirul roşu”.” Nici nu au început bine să invoce asistenţa divină. El a vorbit cu Consulul şi totul s-a aranjat foarte bine . unde a ajuns la sfârşitul lunii septembrie. În timpul acestei călătorii. Părintele Canale a spus: “Cred că Dumnezeu ne-a trimis doi îngeri ca să ne însoţească. iar cei doi pelerine nu au fost lăsaţi să intre în cetate. Le-am spus celor doi ghizi ai noştri să ne aştepte o clipă. el a fost acostat de un trecător care i-a indicat unde se afla cel mai bun han şi ea zis adresa Consulatului spaniol de unde trebuia să îşi ridice paşaportul. În timpul celor 5 zile în care am locuit la Marsilia . foarte grav. ei ne-au însoţit şi-n foarte puţin timp. Atunci am început să ne rugăm la Dumnezeu. pe un drum foarte comod. acelaşi tânăr l-a acostat: „Nu numai că mi-a arătat care este strada. Nu mai ştiam ce să facem şi unde să mergem şi în această situaţie angoasantă ezitam să luăm o decizie. cu ospitalitate. că rugăciunea le-a şi fost ascultată: „Deodată am început să auzim sunete şi cuvinte şi-n faţa noastră au apărut doi adolescenţi asemănători cu doi îngeri veniţi din cer.

ceea ce mi-a plăcut foarte mult şi niciodată nu mi-a propus să intru în cafenele sau în alte locuri similare. El scrie în notele sale autobiografice că de mai multe ori ei l-au ajutat să regăsească un drum pierdut. religios şi plin de fervoare. El m-a condus mereu pe la Biserici. Neam despărţit înaintea vaporului. cu scopul de a deveni credincioşi şi deschişi în faţa inspiraţiilor divine. deoarece în timpul dejunului dispărea pentru a reveni după aceea. mai ales religioase. foarte probabil Arhanghelul Rafael. iar de la Arhanghelui Gabriel forţă în faţa vicisitudinilor vieţii. iar apoi confesor al Reginei Isabela a II-a a Spaniei. În pofida discreţiei imense de care a dat dovadă în privinţa vieţii sale interioare. el a simţit protecţia sensibilă a îngerilor faţă de care trăia permanent o stare autentică de devoţiune. pe 2 octombrie. niciodată nu mi-a vorbit şi nu m-a condus să văd clădiri sau locuri profane. el părea mai mult un înger decât un om.” Sfântul Antonio Maria Claret a crezut tot timpul că pe timpul sejurului său în cetatea marseieză a beneficiat de asistenţa unui trimis al Domnului. neputând ascunde faţă de ceilalţi anumite stări de extaz. Antonio Maria Claret s-a îmbarcat pe „Tancrede”.” Maria a primit multe favoruri din partea îngerilor. el a făcut totuşi anumite confidenţe. l-au protejat de atacurile bandiţilor şi i-au dezvăluit tentativele de asasinat la care urma să fie supus atunci când era episcop de Cuba.” În fine. bunătate şi puterea de a îngriji bolnavii de la Arhanghelul Rafael. Este foarte interesant de asemenea să cunoaştem favorurile extraordinare pe care le-a primit de la Arhanghelui Rafael Sfânta Maria Josefa Sancho de Guerra (1842-1912). invitându-ne să cerem credinţă de la Arhanghelui Mihail. care urma să traverseze Marsilia până la Civitavecchia: “Cu puţin înainte de îmbarcare. atât era de modest. pe care însă s-a mulţumit să le reveleze într-un mod laconic: „Până la moartea sa. În timpul celor cinci zile el mă însoţise permanent. Ea ne insufla de asemenea şi devoţiunea faţă de îngerul păzitor. tânărul s-a prezentat la hanul meu şi m-a rugat într-o mie de feluri să îl las să îmi poarte bagajul până la port.religioase. atent. fiind plin de delicateţe. dar şi serios câteodată. Adeseori în viaţa lui. nu l-am văzut niciodată mâncând sau bând. acompaniate de levitaţii şi manifestări luminoase. vesel. fondatoarea ordinului Servitoarelor lui Iisus al Carităţii: „Ea ne recomanda devoţiunea faţă de îngeri pe care o practica şi ea însăşi. amabil şi plin de grijă faţă de mine şi îmi părea că Domnul mi-l dăruise ca să mă asiste cu multă amabilitate. umilinţa remarcabilă a Mamei noastre a vegheat .

cel care ai vindecat ochii lui Tobias. te rog. .pentru a ţine ascunse numeroasele sale stări de graţie extraordinare (…) Urmând exemplul dat de venerabila Maică fondatoare. circula următoarea rugăciune: “Vino şi ajută-mă. Dă ochilor mei lumina fizică Şi sufletului meu lumina spirituală. Sfinte Rafael. Rafael este considerat un înger făcător de minuni şi sub acest titlu el este unul dintre patronii medicilor. O. devoţiunea faţă de Arhanghelul Rafael a cunoscut o mare dezvoltare în cadrul Institutului creat de ea: surorile sale au adoptat o practică de adorare a Arhaghelului şi au experimentat de multe ori protecţia vizibilă acordată de acesta în faţa multor pericole care apăreau în cadrul misiunilor lor caritabile. Dar în primul rând. Părinte Glorios. “ Medic Deoarece a găsit remediul pentru orbirea lui Tobias. “graţios”). vindecătorilor şi farmaciştilor. Tu. Amin” Unul dintre primii credincioşi cunoscuţi care a făcut apel la Arhanghelul Rafael ca la un vindecător de suflete este tânărul călugăr Gens Bournarel (prenumele lui înseamnă în franceză provincială “frumos”. credincioşii i se adresează cu scopul de a obţine vindecarea spirituală sau graţia convertirii religioase. Alungă de la mine toate tenebrele Prin puterile tale cereşti. Încă din Evul Mediu. Cel mai bun doctor al sufletelor şi al trupului.

unde a lăsat-o să stea până când a început să plouă. un muribund poate fi readus în simţiri. Legenda. Ea este considerată de asemenea suverană împotriva veninului de şarpe şi de scorpion şi conferă longevitate: un anume Annibal Camoux. Gens Bournarel se retrage în solitudine. Pentru câţiva ani. după cum relatează Paracelsus. denumită astfel chiar în onoarea sa. Într-o zi.Născut în 1104 la Monteux. în timpul ciumei din 1348. el şi-a cultivat din copilărie o devoţiune deosebită faţă de Sfântul Arhanghel Rafael şi a acuzat obiceiul supărat al concetăţenilor săi de a-l pedepsi pe timp de secetă. Dimpotrivă. care distilau tijele plantei şi apoi distribuiau respectiva tinctură bolnavilor. Cordoue. el l-a obligat în numele îngerului să ia locul bietului animal şi să-i tragă căruţa. la respectabila vârstă de 120 de ani. O legendă fermecătoare relatează modul în care Rafael i-a revelat unui călugăr pios (care este posibil să fie chiar Gens din povestirea anterioară) folosirea plantei angelică (Angelica Arhanghelica). însă există multe mărturii care spun că folosind o căpăţână de usturoi şi o salată din rădăcină de angelică. Această utilizare a angelicăi îşi are originea în apariţia Arhanghelului Rafael lui Simon de Sousa. Acest credincios era dezolat să vadă bolnavi murind cu sutele când. mort la Marsillia în 1759. această plantă era utilizată frecvent la Milano şi în Poitou sau în mai 1603 de către credincioşii mănăstirii „Visitation de Niort”. aproape de Carpentras. comandantul ordinului Notre-Dame de la Merci. Dar mai ales. Povestirea nu afirmă dacă acest remediu a fost foarte eficient. pe care în final a aruncat-o în apele micului pârâu Ricaveau. nu spune dacă lupul a dat şi lapte. în apropierea localităţii Beaucet. pe care el de fapt nu o dorea. la numai 15 de ani. însă. Sfântul Gens moare la vârsta de 23 de ani. el a conceput o procesiune a unei statui antice care-l reprezenta pe înger. iar credincioşilor le dăruieşte devoţiunea constantă. după ce un lup îi mâncase vaca. el duce o viaţă solitară. Astfel. nu departe de Venasque. în locul în care astăzi se află satul care-i poartă numele. angelica şi-a arătat eficienţa în timpul epidemiei de ciumă: în 1510. care îi dă drept misiune convertirea religioasă a locuitorilor din Monteux. Ea aduce armonia în cuplu. Anumiţi autori afirmă că acest tânăr credincios a scăpat şi dintr-o căsătorie aranjată de Papa Bournarel. un tânăr de o frumuseţe strălucitoare a apărut şi i-a spus: . beneficiind de apariţiile frecvente ale îngerului său păzitor şi ale Arhanghelului Rafael. a atribuit longevitatea sa excepţională obiceiului de a mesteca în fiecare dimineaţă o rădăcină de angelică.

Recunoscător. Sfântul Ioan al lui Dumnezeu (1495-1550). care îi pierde pe oameni şi îi îndepărtează de graţia lui Dumnezeu. Află acum că toţi cei care-mi vor purta imaginea şi se vor ruga la mine. Oamenii locului nu au mai întârziat în greşeală şi în curând epidemia a dispărut ca prin farmec. donaţiile. angelica.„Sunt Îngerul Rafael şi am venit în ajutorul tău. dar mai ales persevenţa ta pe calea umilinţei şi a compasiunii sunt de un mare preţ în ochii lui Dumnezeu. fondatorul unui spital la Grenada. vor fi eliberaţi de tot răul şi în special de influenţa malefică a Necuratului Asmodée. care şi-a calmat supărarea. Imediat bolnavii vor fi vindecaţi. a oprit boala şi a hotărât să dăruiască acestui oraş încercat bunătatea milei Sale. a beneficiat la începuturile sale de ajutorul lui Rafael. Rafael se referea mai degrabă la remediile spirituale. Rugăciunile tale. aşa cum am fi putut să ne aşteptă. Cordoue s-a dăruit cu seninătate Arhanghelului Rafael. care sunt rugăciunea şi întoarcerea la spiritualitate. într-unul din locurile cele mai frumoase ale oraşului. Pornind de aici. care a apărut pentru a-i spune: . Du-te şi caută-l pe episcop şi spune-i să aşeze pe turnul catedralei o imaginei de-a mea şi să aducă oamenii la slujbă în faţa catedralei. căruia municipalitatea i-a ridicat o statuie în 1884. de unde s-a format Ordinul Fraţilor Ospitalieri. devoţiunea faţă de îngerul vindecător a devenit foarte populară în Spania. cu singura condiţie să-i ceară Reginei îngerilor medicamentul lui Dumnezeu.” Medicamentul lui Dumnezeu nu a fost.

noi formăm un singur şi acelaşi ordin. sticle cu vin. îl vor servi pe Dumnezeu. pâinea lipsea şi Ioan a început să alerge pe străzi în căutarea unui binefăcător. poţiuni. pe care le-a împărţit cu generozitate bolnavilor. sub un veşmânt sărac sunt totuşi egalii îngerilor. Eu îţi observ cu atenţie acţiunile şi operele de binefacere pe care le realizezi. Primeşte această pâine pe care Cerul ţi-o trimite!” Şi i-a dat o mulţime de pâiniţe calde aurii. a văzut într-o curte un bolnav într-o stare deplorabilă: ar fi trebuit să-l ducă la spital. când Ioan parcurgea străzile Grenadei cu coşul său de donaţii – vase cu supă. Ioan emana o frumuseţe şi o tinereţe extraordinară. Câtă vreme a absentat. Când sfântul căutător s-a reîntors obosit şi foarte trist la gândul că săracii săi pacienţi nu aveau nimic de mâncare. Confidentul Îngerului Amedeo Gomez de Silva Y Meneses s-a născut la mijlocul secolului al XV- . dornici să-l omagieze pe cel care i-a onorat şi împreună cu care s-au rugat întreaga lui viaţă. el i-a regăsit dormind fericiţi cu burţile pline. flacoane cu ulei. Fiind foarte mirat.„Jean. El a încercat chiar să îi convingă ca foamea le-a creat halucinaţii. Odată. lucrarea Sfântului Ioan nu a putut decât să prospere. arhanghelul i s-a arătat: „Fratele meu. celestă. asftel încât Ioan. împreună cu tine. Misiunea mea este să îi protejez pe toţi cei care te ajută şi te favorizează în operele tale de binefacere. un adolescent frumos a intrat în infirmerie aducând un coş mare plin cu pâini proaspete. eu sunt Arhanghelul Rafael. aşa cum au făcut-o şi la naşterea sa – fenomen pe care oamenii buni îl atribuie iniţiativei îngerilor. Altă dată. dar cum să facă aceasta încovoiat de greutatea coşului său arhiplin? De îndată i-a apărut Rafael care a început să care coşul pe sub braţul său. clopotele bisericilor din Grenada au început să sune singure. unguente. bandaje. fiole de medicamente. Au fost ulterior câţiva bolnavi care au mărturisit că în timp ce le distribuia pâinea cerească. Domnul mi-a încredinţat paza ta şi a tuturor celor care. cu atât mai mult cu cât îngerul se implica direct. care urmau să asigure hrana de a doua zi a bolnavilor din spital. dar ei nu s-au lăsat influenţaţi: au rămas convinşi că binefăcătorul lor este un înger sau cel puţin o fiinţă celesta aflată in bilocaţie prin miracol divin. trimis de Dumnezeu pentru a te ajuta în munca ta caritabilă. deoarece există oameni care. susţinut în mod divin. La moartea Sfântului Ioan al lui Dumnezeu. a reuşit să târască şi bolnavul până la spital.” Sub aceste auspicii.

La capătul unei călătorii pline de peripeţii în care îngerul l-a salvat mereu din situaţii extreme. El este trimis la Milano unde îşi exercită o dată în plus calităţile de ţârcovnic. decepţie: franciscanii nu îl doreau. în timp ce aranja ornamentele sacerdotale. Dumnezeu te însoţeşte!” Cuprins de emoţie. Amedeo îşi reîncepe drumul. o viziune a Sfântului Francisc de Assisi şi apoi o apariţie a lui Cristos îl conving să intre în ordinul franciscanilor. după care este invitat să trăiască într-o chilie de călugăr la intrarea în mănăstire. Într-o dimineaţă după slujbă. Chiar şi ducele Francesco Sforza şi soţia lui au recurs la ajutorul şi înţelepciunea lui Amedeo. În timp ce se îndrepta spre mănăstirea Hieronimiţilor din Guadalupe. Primit de călugării Hieronimiţi. el este angajat ca ţârcovnic. el este împresurat de trei tâlhari dispuşi să-i facă felul. Viaţa lui exemplară îi convinge în cele din urmă pe fraţii franciscani să îl accepte în rândurile lor. după trei ani de la părăsirea Spaniei. Rafael greşise oare cu aprecierile lui? Amedeo nu se descurajează şi se instalează într-o chilie aproape de manăstirea franciscană. Un înger venise să-l prevină pe călugăr de sosirea pelerinului lăsând pentru toţi pâine şi merinde. Înconjurat de flăcări. scuturându-şi aripile. Amedeo îl invocă din nou pe Sfântul Rafael: de îndată apar doi îngeri care. Du-te. Amedeo îl recunoaşte pe arhangelul Rafael faţă de care el trăise permanent o devoţiune deosebită şi care venise în ajutorul lui. În noaptea următoare. foarte mulţi credincioşi vin să îl consulte la chilia lui. Dar acolo. pe motiv că farmecul lui deranjează comunitatea. Austerităţile extraordinare şi graţiile pe care le primeşte de sus atrag totuşi invidia fraţilor lui care îl vânează. în Spania. După o căsătorie aranjată. Amedeo nu a avut nici o dificultate în a recunoaşte din nou manifestarea îngerului Rafael. Aventurile acestui portughez nobil se constituie într-un veritabil roman. un personaj splendid de lumină apare la faţa locului cu sabia în mână şi-i pune pe fugă pe atacatori. Chiar de la intrarea în Ubeda el este abordat de doi tineri pe care piosul călugăr îi trimisese în întâmpinarea sa. Acelaşi Rafael a revenit cu câteva zile mai târziu şi i-a ordonat să cucerească Italia. Cinci ani mai târziu. deoarece el constituia în existenţa lor relaxată. un incendiu s-a declanşat între sacristie şi altar. Deodată. În schimb. Îngerul îi apare spunându-i să se pună la dispoziţia generalului Ordinului franciscan.lea. El părăseşte Guadalupe şi în timp ce merge spre Ubeda este atacat şi jefuit de bandiţi care îl lasă să moară la marginea drumului. un exemplu de viaţă spirituală. el abandonează domiciliul conjugal şi se consacră lui Dumnezeu. care nici ea nu era încântată de uniunea lor. După câteva zile de convalescenţă într-un spital. sting focul. Amedeo a ajuns în sfarşit în Assisi. Apoi se adresează tânărului bărbat: „Eu ştiu că tu călătoreşti pentru a-ţi perfecţiona sufletul. . el părăseşte Curtea în care exercita o funcţie înaltă şi cu asentimentul soţiei sale.

spunându-i data exactă a evenimentului. în pofida opoziţiei celor conservatori. el realizează reforma comunităţii şi apoi. Amedeo îşi îndeplineşte sarcinile: nici persecuţiile adversarilor."Dumnezeu vindeca" (video) Arhanghelul Raphael il vindeca pe tatal lui Tobias (video) Tobias si Arhanghelul Raphael (video) Arhanghelii Arhanghelul Uriel .Această popularitate a lui îi deranjează totuşi pe superiori. astfel încât în 1459 el este transferat la Marignan. Fără zăbavă. el revoluţionează şi casele Marignan şi Castiglione. Acolo.. superiorii lui. • • • • • • • Arhanghelul Rafael 29 septembrie . îl obligă să devină preot atât sunt de impresionaţi de sfinţenia lui. îngerul i-a apărut din nou pentru a-l pregăti pentru momentul trecerii. Gabriel si Rafael Rugaciune catre Arhanghelul Rafael Arhanghelul Rafael . aşa cum îşi anunţase enoriaşii: cu câteva zile înainte de moarte. El se stinge pe 10 august 1482. mai luminaţi decât precedenţii. Ales ca protector al mănăstirii Orta.Arhanghelii Mihail.. nici greşelile susţinătorilor nu îl descurajează. El îşi pune toată baza în Rafael şi în îngeri care intervin în mod vizibil pentru a-l ajuta. Opera sa susţinută de multe intervenţii angelice este bogată în miracole şi beneficiază de susţinerea ducelui Galeas Maria Sforza de la Paix. < Precedent [ Inapoi ] Urmator > Vezi si.

. de asemenea. El este stăpânul furtunilor şi al tuturor spaimelor. Biblia ne povesteşte cum Uriel a coborât în grădina Edenului de pe o rază de soare cu o sabie de foc în mână. plin de dragoste şi înţelepciune Uriel este stăpânul Soarelui şi cel mai strălucitor dintre îngeri. Ca înger al căinţei el ne ajută să înţelegem legile karmice care spun că noi întotdeauna merităm exact ceea ce am făcut. El este. a cărui nume semnifică: "Lumina mea este Dumnezeu". cartea plantelor medicinale pe care i-a oferit-o Adam. Uriel a fost îngerul pe care Dumnezeu l-a trimis la Noe ca să-1 prevină de potop. Este adesea reprezentat cu o flacără în palma deschisă. El este cel mai strălucitor dintre îngeri şi. Mai este cunoscut şi sub numele de flacără a lui Dumnezeu sau îngerul profeţilor. să conştientizăm lumina divină din noi şi să ne centrăm în Sine. Sunt permanent strălucitor. Uriel este câteodată reprezentat cu o carte la picioarele sale. Misiunea pământească: Ne ajută să ne deschidem către lumina cunoaşterii. Arhanghelul Uriel. îngerul care veghează asupra furtunilor şi a spaimelor. aduce omenirii cunoaşterea iluminatorie despre divinitate.Idee-forţă: Lumina lui Dumnezeu străluceşte din interiorul meu. Planul Îngeresc: Arhanghel al Primului Cor Misiunea cerească: Să aducă oamenilor lumina cunoaşterii lui Dumnezeu. adeseori. reprezentat conducând un car de foc tras de cai albi.

Îi ajut pe cei care sunt deschişi să-şi dezvolte capacitatea de a . Adeseori este reprezentat cu o flacără în palma deschisă. Cu ajutorul lui Uriel noi putem să cunoaştem vocea noastră interioară şi visele noastre. Sub conducerea sa avem posibilitatea să găsim lumina noastră interioară devenind tot atât de strălucitori ca şi Soarele atunci când dragostea şi frumuseţea devin pentru noi un fapt împlinit. Arhanghelul Zadakiel Idee-forţă: “Sunt plin de compasiune şi bunăvoinţă. prin aceasta. atunci când lucrurile nu par să meargă bine. Uriel ne ajută să înţelegem de ce sunt toate aşa cum sunt.Uriel ne ajută să înţelegem cum funcţionează Graţia Divină şi ne face cunoscut că noi toţi suntem înconjuraţi de infinita dragoste a lui Dumnezeu. să descoperim că acestea sunt întotdeauna spre binele nostru şi ne pot aduce fericirea. Când cunoaşterea oferită nu este utilizată în scopuri divine Uriel se manifestă ca şi pedeapsa lui Dumnezeu. El ne conduce spre cunoaşterea cea mai profundă a Sinelui şi. la o valorificare infinită a vieţii. Este cel mai înţelept dintre toţi îngerii. El ne ajută să avem încredere în planul divin al lui Dumnezeu astfel încât. La el omenirea poate găsi alinarea suferinţelor prin rugăciune.

le facilitează accesul la resurse infinite. fac din lumea aceasta un loc mai bun. să vedem Lumina Divină din noi înşine şi din cei din jurul nostru. armonie şi fericire. este unul dintre purtătorii steagurilor. El este reprezentat ţinând în mană un pumnal frumos încrustat. Alături de Jophiel. astfel încât ceea ce au în plan să poată fi realizat cât se poate de bine. Ne învaţă cum să dăruim ajutorul din toată inima. Tuturor celor care cred cu toată fiinţa lor că este foarte important să-i ajuţi pe ceilalţi. Oricine oferă sprijin într-un fel sau altul. prin ajutorul pe care îl oferă. Ia aminte că nici o rugă nu rămâne fără răspuns. Invocarea şi comuniunea cu Arhanghelul Zadakiel duc la aprofundarea sentimentului de compasiune. ce-l urmează pe Mihail în luptă. el le aduce speranţă şi încredere şi reînnoieşte credinţa lor în atotputernicia Graţiei Divine. Unii oameni cred că .” Zadakiel. să conştientizăm faptul că suntem în permanenţă protejaţi şi îndrumaţi. Ne ajută să înţelegem semnificaţia actului de a dărui. Aduce lumina Graţiei lui Dumnezeu tuturor celor care şi-au pus viaţa în slujba semenilor lor. să putem aprecia care este însemnătatea spirituală a dăruirii. al compasiunii. îi binecuvântează pe toţi cei care au inima deschisă şi care sunt oricând pregătiţi să facă tot ce pot pentru ca viaţa pe această planetă să fie plină de bunăstare.” Îndemn: “Intensifică şi creşte prin aspiraţie sinceră şi prin exprimarea intenţiei sfera rugăciunii tale cu Dumnezeu Tatăl. Tuturor acelora care luptă în numele lui Dumnezeu. El ne călăuzeşte cu compasiune atunci cînd ne simţim slabi şi neputincioşi. al bunăvoinţei. el le oferă energie şi inspiraţie. să devenim şi noi dedicaţi acestui act. Îl rugăm pe Zadakiel să ne ajute să găsim resursele interioare şi exterioare care să ne permită să ne îndeplinim cât mai bine misiunea.asculta răspunsul. de a conştientiza felul în care sunt îndrumaţi şi să-şi aprofundeze şi amplifice sentimentul de compasiune faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi. al cărui nume înseamnă “Dreptatea lui Dumnezeu” este un înger al mărinimiei. Zadakiel aduce compasiunea în viaţa noastră şi ne ajută să înţelegem că dragostea lui Dumnezeu se revarsă în orice moment asupra noastră. Simpla ta conversaţie plină de iubire şi umilinţă cu Dumnezeu se transformă în rugăciune. Acest arhanghel oferă protecţie tuturor celor care fac bine. pe toţi cei care. Lumea nu ar fi atât de minunată fără ajutorul celor care au dăruit din energia şi resursele lor pentru a transforma viaţa celorlalţi. În calitate de înger al mărinimiei. Zadakiel îi binecuvântează pe toţi cei care îşi orientează eforturile spre a face din această lume un loc mai fericit. Acest arhanghel ne inspiră să fim plini de bunăvoinţă. se spune că dăruieşte.

Dacă întîmpinăm probleme în a ne ierta sau a ierta o altă persoană. să ne orientăm calea către sursa divină a tot ceea ce există şi se roagă ca fiecare dintre noi să dobândim puterea de a ne dărui necondiţionat şi deplin lui Dumnezeu. puterea desăvârşită de a empatiza cu suferinţa celorlalţi. precum şi capacitatea de a prelua suferinţa cuiva şi de a o neutraliza. El ne ajută. Graţie compasiunii Divine. în permanenţă. Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei.această calitate. Tot ceea ce trebuie să facem pentru a-l simţi este să ne deschidem inima spre infinita lui splendoare. Zadakiel ne oferă dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. pentru ca noi să putem trăi constructiv şi liber prezentul. Atunci cînd nu suntem conştienţi de puterea compasiunii. compasiunea implică. care provine direct de la Dumnezeu şi care îi permite să ne ajute prompt dacă îl invocăm atunci când ne aflăm în pericol. Dacă îl vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai . Zadakiel ne ajută să vedem rănile şi suferinţele noastre din trecut într-o altă lumină. ne îndreptăm cu toată aspiraţia către Divin. suntem conduşi de ego-ul nostru. unde să trăim mai mult în lumina iubirii şi înţelepciunii Divine. Ne învaţă să-i respectăm pe ceilalţi şi să găsim toate resursele de care avem nevoie atunci când ne dăruim. Atunci când. altei persoane. îl rugăm pe Zadakiel să intervină. divin inspiraţi. pe lângă milă. Din punct de vedere ezoteric însă. compasiunea. păstrând în atenţie din trecut. Compasiunea ne ghidează dincolo de viaţa aparent dificilă către noi nivele tot mai profunde de conştientizare. în gîndurile noastre. aflându-ne într-o situaţie neplăcută. făcând posibilă orientarea acestora către un deznodământ fericit. Încrederea în Compasiunea Divină este un dar care ne permite să participăm pe deplin la evoluţia vieţii noastre. Zadakiel uşurează şi asigură depăşirea evenimentelor dramatice din viaţa noastră. este sinonimă cu sentimentul de milă. de asemenea. Compasiunea lui se manifestă printr-o forţă miraculoasă. El ne îndeamnă să lăsăm loc. Dacă noi conştientizăm faptul că suntem ghidaţi şi ajutaţi. Pentru a ierta întradevăr corect. Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu. suntem ajutaţi de acest arhanghel. El ne oferă ajutor divin când dorim să uităm resentimentele faţă de suferinţele trecute şi ne ghidează să înţelegem lecţia la care am fost supuşi în momentele în care aceasta s-a manifestat. privim cu detaşare şi plini de iubire toate situaţiile care apar în viaţa noastră. nu trebuie să ne încrâncenăm ori să ne pedepsim pentru că lucrurile nu merg aşa cum vrem. Arhanghelul Zadakiel este patronul îngerilor care iartă sau ale căror misiuni au legătură cu iertarea. Putem să acceptăm compasiunea lui Dumnezeu şi să ne lăsăm în voia Lui fiind buni şi blânzi cu noi înşine şi cu ceilalţi. doar experienţa de viaţă necesară trăirii prezentului cu cea mai mare intensitate. de conflictele noastre interioare. pentru îndurare şi milostenie divină.

în esenţă. Arhanghelul Zadakiel contribuie la vindecarea suferinţelor – mai ales a celor din plan emoţional – şi la eliminarea energiilor negative din toate structurile corpului omenesc. Zadakiel ne inspiră să invocăm acordarea ajutorului şi a ghidării pline de înţelepciune în diferite situaţii. de a atrage înlăuntrul fiinţei noastre. iubirea sau Graţia divină ne vor fi acordate. protecţia divină. Altfel. De asemenea. Iertarea ca şi înţelegerea ne ajută să devenim fiinţe umane fericite şi sănătoase. îi ajută să găsească resursele interioare şi curajul necesar pentru a o putea face. Arhanghelul Zadakiel păzeşte puterile invocaţiei şi ale afirmaţiei. dar Zadakiel. Numai aşa putem ajunge să trăim aici şi acum. ori de intrare în comuniune telepatică cu o anumită entitate sau chiar cu o anumită realitate ce a existat cândva. Iertând. El va acţiona ca un coşar. pentru că. compasiunea. sufletul ni se uşurează şi ne simţim bine. . a unei energii. prin graţia sa. inspiraţia. care ne va purifica trupul fizic. Cei care sunt orgolioşi şi ranchiunoşi nu iartă uşor. în urma noastră. Cuvântul “invocaţie” din limba română este conex cu termenul “invocatio” din limba latină. fie în trecutul apropiat. acordarea iertării şi a Graţiei divine sau realizarea unei comuniuni cât mai profunde cu fiinţa divină care este invocată sau cu Dumnezeu însuşi. suntem uniţi în aceeaşi sursă Divină. că ceilalţi sunt cauza şi nu doar instrumentul manifestării necazurilor şi durerilor noastre. Manifestarea deplină a devotamentului implică şi iertarea tuturor acelora care ne-au pricinuit suferinţe şi lacrimi. Invocaţia poate fi adresată unui înger. prin care să manifestăm speranţa şi credinţa că ajutorul. mintea şi inima de neiertare. a unei anumite realităţi tainice sau puteri superioare. unei entităţi divine sau lui Dumnezeu Însuşi. ghidarea. suferinţa şi rănile vechi. Iertarea ne eliberează şi ne ajută să relaţionăm mai bine cu cei din jur. Putem avea nevoie de ajutor ca să iertăm şi Zadakiel ne oferă graţia de a găsi bunătate în inimile noastre şi curajul de a cere ajutor când iertarea ni se pare prea greu de realizat.uşor şi mai repede. inspiraţia divină. El ne inspiră să realizăm invocaţia prin adresarea unor cuvinte pline de puritate şi simplitate. Un exemplu de invocaţie îl constituie chiar rugăciunea “Tatăl nostru”. unui sfânt. Iertarea ne ajută să ne eliberăm de aceste trăiri şi să ne ridicăm pe un alt nivel superior de conştiinţă. vom declanşa astfel şi vom accelera direct proporţional cu intensitatea şi durata rugăciunii procesul de vindecare spirituală. în continuare. Atunci când iertăm. deci invocarea sau invocaţia are semnificaţia de a chema. vom rămâne prizonierii propriilor noastre orgolii şi resentimente crezând. El ne îndeamnă să-i iertăm pe toţi cei care ne-au făcut rău în trecut. “Vocare” înseamnă în latină “a chema”. în Universul nostru lăuntric. iubirea divină pe care îngerii o manifestă şi o exemplifică neîncetat. fie în trecutul îndepărtat. devenim receptivi la vindecare şi iubire. protecţia. de a apela. prin care fiinţa umană se adresează lui Dumnezeu Însuşi în ipostaza de Tată Ceresc.

ce este îndreptăţită. rugăciunea inimii constituie o invocare a harului. ceea ce chemăm şi atragem prin intermediul invocaţiei există şi că este cu putinţă să intrăm în comuniune tainică. Rugăciunea sinceră şi umilă se realizează cu iubire şi implică o sui generis revărsare a inimii înaintea Creatorului Suprem. iar în felul acesta oglindirea acelei realităţi ce este invocată în propriul nostru univers lăuntric este realizată. a întregii noastre fiinţe şi chiar a trupului către Dumnezeu ce se realizează prin intermediul energiei tainice a aspiraţiei către Dumnezeu şi a iubirii pentru Dumnezeu. net sesizabilă. Arhanghelul Zadakiel ne încurajează să intensificăm. profundă şi deplină în Universul nostru lăuntric numele lui Dumnezeu. este necesar să avem o credinţă puternică. adorarea. sinceră şi umilă. prin mijlocirea Duhului Sfânt. profundă şi deplină că ceea ce invocăm. Rugăciunea este un element esenţial al pietăţii interioare. spontană. cu acea realitate sau cu acel ceva ce este invocat. împreună cu iubirea de Dumnezeu. compasiunea şi milostenia. divină. iubirea. rodnică şi indescriptibilă elevare a sufletului. profundă şi deplină se poate spune că realizăm. ce evidenţiază că beneficiem în universul nostru lăuntric de influenţa dumnezeiască. Rugăciunea este o intensă. A ne ruga într-un mod umil şi sincer înseamnă. Dumnezeu ascultă instantaneu. Dat fiind faptul că este omniprezent. înainte de toate.sfera rugăciunii. îngeraşul meu” ne pune instantaneu în comuniune cu îngerul nostru păzitor. orice rugăciune binefăcătoare. Zadakiel păzeşte esenţele rugăciunii. ne arată cum şi în ce condiţii simpla conversaţie cu Dumnezeu se transformă în rugăciune. iar răspunsul Lui nu întîrzie să apară şi este trăit printr-o tainică revărsare a binecuvîntărilor şi a darurilor Sale. în fiinţa noastră apare o anumită stare distinctă. a milostivirii şi a puterii dumnezeieşti a Mântuitorului Iisus Hristos în fiinţa credinciosului. Atunci când este invocat cu o credinţă puternică. spirituală ce apare.Atunci când rostim numele lui Dumnezeu cu o credinţă puternică. în felul acesta o invocaţie. profundă. Acest arhanghel ne învaţă că pentru a reuşi fiecare invocaţie sublimă. mulţumirea. să creştem – prin dorinţa noastră sinceră. ne învaţă arta de a ne ruga. Zadakiel ne îndeamnă să ne rugăm la Dumnezeu întotdeauna nu doar în perioadele dificile ale vieţii şi să fim insistenţi în rugăciune. La rândul ei. mărturisirea sinceră a greşelilor. deplină la realitatea Sa misterioasă. Rugăciunea sinceră şi umilă către Dumnezeu este mult mai importantă decât ritualurile exterioare. cererea în conformitate cu legile lui Dumnezeu. sau când ne raportăm cu o credinţă puternică. Aşa sau rugat şi au fost ascultate fiinţele umane de-a lungul veacurilor. Iar baza pe . Invocarea îngerului păzitor prin rugăciunea „Înger. a comunica în taină cu Dumnezeu. Rugăciunea este o tainică şi indescriptibilă comuniune a fiinţei umane în ipostaza de copil al lui Dumnezeu cu Tatăl său Ceresc şi ea include umilinţa. prin exprimarea intenţiei .

sunete şi cuvinte care nu pot fi percepute de auzul normal. Dumnezeu “răspunde” printr-o totală tăcere. Rugăciunea celui rău. Rugăciunea trebuie să fie. să primim mesaje auditive de la îngeri. atenţia şi credinţa sunt combinate şi fac să apară starea de vigilenţă. În cazul acelora. Dar trebuie să avem în vedere că Dumnezeu nu acceptă decât rugăciunile şi cererile ce sunt binefăcătoare din punctul de vedere al lui Dumnezeu şi care sunt rostite cu umilinţă şi credinţă. de asemenea. este un receptor în alte planuri. Zadakiel ne asigură că nici o rugă nu rămâne fără răspuns. Aceste voci nu sunt întotdeauna percepute cu urechile. Rugăciunea include insistenţa precum şi continuitatea. Prin intermediul rugăciunii. Zadakiel ne ajută să auzim ghidarea plină de iubire a îngerilor păzitori. cât şi aşa-zişii “drepţi”. şi nu este luată în considerare atâta timp cât o astfel de fiinţă umană nu se căieşte pentru relele şi păcatele pe care le-a făcut. de a conştientiza felul în care suntem îndrumaţi. Invocarea şi meditaţia cu Arhanghelul Zadakiel duc la dezvoltarea capacităţii de a asculta răspunsul.” sau avertizându-ne: “STOP! Nu trece strada!”. atât profeţii şi sfinţii. poate auzi voci articulate. muzică sublimă. Rugăciunea trebuie manifestată din simplitatea deplină a inimii. sunt mai sănătoşi şi mai fericiţi. blândă. dar pot fi percepute . În cazul rugăciunii. rămâne fără răspuns. asemeni unei voci în cap. să fie exprimată din intenţii curate şi să fie rostită într-o vorbire şi cerere simplă. Cel care are această capacitate poate auzi scene care se petrec la mare distanţă sau în alte planuri ale existenţei. Simplitatea şi sinceritatea în rugăciune sunt. să ceară ajutorul şi ghidarea lui Dumnezeu atunci cînd le este greu sau în situaţiile în care nu ştiu ce alegere să facă şi care păstrează acest obicei minunat pe parcursul vieţii se descurcă mai bine în viaţă. a celui care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Intensitatea ce este manifestată în rugăciune are o mare importanţă. S-a constatat: copiii care au fost învăţaţi de mici să se roage la Dumnezeu. atâta timp cât fiinţa nu se hotărăşte că a venit momentul să implore iertarea păcatelor şi să se reîmpace cu Dumnezeu. Claraudiţia ajută la confirmarea premoniţiilor precum şi la diagnosticări şi o traducere mai bună a ceea ce vezi. fiinţe divine. totodată. putând comunica foarte uşor cu entităţile benefice din alte dimensiuni. esenţiale.care se construieşte încrederea noastră deplină în puterea tainică a rugăciunii insistente este generozitatea cea fără de egal a lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea ce este rostită de o fiinţă umană umilă. bună la suflet şi iertătoare. au fost inspiraţi într-un mod intim şi indescriptibil de Dumnezeu şi au atras în fiinţa şi în Universul lor lăuntric tainice puteri dumnezeieşti. plină de speranţă. Exemple ale acestui simţ ar fi să auzim îngerul păzitor amintindu-ne cu iubire: “Ai uitat cartea. În cazul claraudiţiei persoana primeşte o informaţie auditivă.

Dacă dorim să memorăm o informaţie importantă sau să ne îmbunătăţim în general memoria îl invocăm pe Zadakiel. frumos. De asemenea. să avem încredere în capacităţile noastre de predare. elevii noştri ne învaţă şi ei în multe moduri minunate. Uneori el ne poate ghida să învăţăm singuri. asculta pe ceilalţi şi gândi ne ajută să primim învăţătura lui. Arhanghelul Zadakiel este foarte cunoscut şi pentru că ne ajută în ceea ce priveşte funcţiile memoriei. Îl putem ruga pe Zadakiel să ne ajute să ne clarificăm mesajele auditive pe care le primim. Dacă dorim să învăţăm ceva. de la tălpile picioarelor şi până în zona creştetului capului. Zadakiel ne învaţă că memorăm ceva mai uşor dacă suntem deschişi sau ne deschidem către acea realitate sau acel aspect şi atunci cînd înţelegem. pline de iubire. relaxând gradat fiecare muşchi. Etapa 3 . pornind de jos în sus. Zadakiel este un profesor spiritual. Ghidarea divină poate fi auzită clar. Exerciţiu de comuniune cu Arhanghelul Zadakiel Etapa 1 Vom urmări o stare de relaxare. cifre sau alte informaţii importante. El este considerat îngerul coordonator al memoriei şi de aceea este de mare folos studenţilor şi oricui trebuie să reţină nume. Zadakiel vindecă tulburările de memorie şi ajută la îmbunătăţirea altor funcţii mentale. elevate. Fii foarte atent la tot ce auzi în mintea ta şi cu urechile tale fizice. pentru aceasta este esenţial să se înţeleagă că memoria poate fi îmbunătăţită. divin. El ne îndeamnă să avem întotdeauna o minte deschisă. înţelegător şi are acces la întreaga cunoaştere. A fi atenţi la tiparele noastre de a privi lucrurile. subiecte care nu fac parte din sfera noastră de interese. Zadakiel ne ajută. simţim că suntem fiinţe pure. El ne inspiră să-i învăţăm pe ceilalţi ceea ce am asimilat. este răbdător. înălţător. Chemaţi-l pe Zadakiel pentru a vă ajuta să vă amintiţi de orice lucru pierdut şi chiar de Dumnezeu. învăţăm unii de la ceilalţi. Pe un fond de tăcere interioară. îl putem invoca atunci cînd trebuie să găsim – în noi sau în mediul înconjurător – ceva ce am rătăcit. care trăim într-o lume superioară divină. În această ipostază el este reprezentat ţinând în mână o carte. sub forma unor mesaje repetate care te îndeamnă să îmbunătăţeşti situaţia ta sau a celor din jurul tău. cosmic. încredere în capacităţile noastre de învăţare deoarece mintea noastră este una cu Mintea Divină şi ne ajută să învăţăm cu uşurinţă noţiuni noi. de destindere cât mai profundă a întregului corp. să fim deschişi să împărtăşim idei noi. Etapa 2 Aspirăm plini de dragoste şi umilinţă la tot ceea ce este bun. blând. universal valabil. sublim.ca forme-gând sau ca o vibraţie în jurul nostru.

ne simţim capabili să ne rugăm mult mai sincer şi mai intens. Vizualizăm acum o rază intensă. care se derulează pe ecran. < Precedent [ Inapoi ] Urmator > Vezi si. Fiinţa noastră este acum intim unită cu fiinţa Arhanghelului Zadakiel. Fiinţa noastră este deschisă total faţă de îmbrăţişarea sa plină de iubire. fie să privim reprezentările simbolice ale Arhanghelului Zadakiel. bunăvoinţă.. de lumină alb strălucitoare. Putem. Ne simţim protejaţi. Etapa 5 Simţim acum comuniunea plenară profundă cu Arhanghelul Zadakiel. Simţim cum inspiraţia şi protecţia divină se revarsă asupra noastră. • Exercitiu de comuniune cu Arhanghelul Zadakiel Cum comunicam cu ingerul nostru pazitor? . fie să rămânem interiorizaţi cu ochii închişi şi să savurăm lăuntric aceste stări. ocrotiţi. compasiune. Etapa 6 Revenim acum gradat. în deplină siguranţă.Percepem acum prezenţa Arhanghelului Zadakiel. care porneşte din inima lui şi ne îmbăiază întreaga fiinţă. păstrând în suflet o stare de recunoştinţă pentru bucuria şi fericirea generate de comuniunea cu Arhanghelul Zadakiel. la alegere. Etapa 4 Ne simţim acum scăldaţi în această lumină alb strălucitoare care infuzează în fiinţa noastră o stare de mărinimie. Vizualizăm cu aripile lui de lumină ne îmbrăţişează cu iubire.. Simţim că devenim capabili să iertăm pe toţi cei care ne-au greşit şi chiar pe noi înşine.

Pentru restul omenirii. când ne comportăm relaxat. lucruri care nu pot apărea de la sine. . sunt convinşi că decid “din proprie voinţă”. putem asculta această “voce interioară” numai când suntem liniştiţi. intuind totul neclar. se miră şi ea de gândurile care îi vin. de obicei nu reuşim. o fetiţă de treisprezece ani. Îngerul păzitor vorbeşte cu noi mai ales prin “vocea interioară”. Unii oameni. fiica adoptivă a unui bancher de succes din Frankfurt. sau “instinctul” nostru. Dacă suntem angajaţi emoţional sau adânciţi deplin în gândurile noastre şi încercăm în acelaşi timp să percepem ceva cu intelectul nostru. asta însemnă să medităm şi să avem o atitudine contemplativă.Sunt mulţi copii care comunică cu îngerul lor păzitor. clarvăzătorii îl văd şi discută cu el telepatic. de multe ori prin ceea ce numim “conştiinţa” noastră. Uşchi. De obicei. comunicarea cu îngerul păzitor poate fi descrisă în felul următor. Unii adulţi aud o voce clară în capul lor. îşi primeşte indicaţiile şi informaţiile de la îngerii ei păzitori sub formă de gânduri care se inserează printre ale ei. Mai ales când scrie în jurnalul ei zilnic. uneori prin visele noastre.

Şi. întotdeauna trebuie ales ţelul cel mai înalt şi să lăsăm deschisă o posibilitate pentru că în felul acesta. nu-l plăcea deloc pe băiatul respectiv şi a implorat şi ea seara.”. Dacă avem o dorinţă. Ne simţim singuri. Chiar şi atunci când suntem atât de preocupaţi de propria noastră persoană. Dumnezeu şi îngerii. Se va bucura! În orice caz. Să-i mulţumim din când în când. care stă la îndemâna noastră în fiecare clipă. când te gândeşti că nimic nu mai merge. există şi situaţii în care din partea lumii spirituale domneşte o linişte absolută. prin care îşi văd viaţa. o rugăminte sau o întrebare. bine definite. atunci aceste dorinţe s-ar fi îndeplinit. când încă nu ne ştim nici noi bine ţelul. dar noi nu-i auzim. asta se întâmplă atunci când trebuie ca noi să decidem singuri.În ciuda prezenţei permanente a îngerilor noştri păzitori şi a implicării lor active în viaţa noastră. nimic. Se poate face o comparaţie cu internetul. însă uneori nu găsim parola şi nu putem intra în reţea. la rugăciune: “Doamne. fă-mă să găsesc cel mai bun partener pentru mine” şi mama:” Te rog. din când în când putem avea senzaţia că am fost părăsiţi de Dumnezeu: nu mai primim indicaţii ori sfaturi. Îngerul păzitor vrea indicaţii limpezi. Pentru că îngerul nostru păzitor ne cunoaşte şi cele mai ascunse gânduri. primim zilnic mici indicii de la învăţătorii noştri spirituali. respectiv de îngerul nostru păzitor. totuşi. Dar majoritatea oamenilor se limitează la orizontul lor îngust. Copiii ne pot spune foarte sigur că nu suntem niciodată părăsiţi de prietenii noştri din lumea spirituală. te rog n-o lăsa în nici un caz pe fiica mea să se mărite cu omul acesta!”” Ce a urmat a fost simplu: cei doi tineri s-au căsătorit şi astfel s-a împlinit dorinţa fiicei. pentru că suntem foarte preocupaţi de ceva sau foarte stresaţi. ajut-o pe fiica mea să îşi găsească bărbatul potrivit pentru toată viaţa. te rog ajută-mă să mă mărit cu bărbatul acesta “Mama ei. ei vorbesc tot timpul de noi. Iată o povestire: “O tânără femeie care s-a îndrăgostit de un bărbat s-a rugat la Dumnezeu:” Dumnezeule drag. Este foarte greu pentru ajutoarele noastre spirituale când noi nu ne putem decide. ci că de fapt contactul se blochează din partea noastră. este posibil ca şi noi să percepem gânduri care vin de la el. Şi dintr-o dată. Ajutorul din partea îngerilor ne este dăruit permanent. vrea ca dorinţele să fie clar exprimate. să ne . Dacă fiica s-ar fi rugat: “Dumnezeule drag. şi aşa s-a îndeplinit şi dorinţa mamei. După o jumătate de an au divorţat. Într-o dorinţă. nu mai auzim o voce interioară. internetul stă la dispoziţia noastră. Cu siguranţă că acesta a fost îngerul tău păzitor. apare de undeva o luminiţă. trebuie să ne formulăm clar cerinţele. pe de altă parte.

o luăm cu noi în următoarea viaţă. ci acela de a ne agăţa de dorinţe.poată îndeplini dorinţa. pentru că s-ar putea să ţi se îndeplinească!” Flavio adaugă următoarele gânduri despre dorinţe: “Totul vine de la sine în viaţă. dispare şi frica. Nu este rău faptul că ne dorim ceva. Ultima viaţă pe planeta Pământ trebuie să fie foarte curată şi lipsită de dorinţe. care nu s-au mai încarnat niciodată. Este ca teama de un examen. Cum se poate comunica cu ingerii .” Pe lângă fiinţe care au părăsit planul fizic. Chiar dacă este vorba de o dorinţă mică sau de una mare. cu atât este mai uşor să o cărăm după noi în următoarea viaţă! Majoritatea oamenilor nu vor să moară. ea se poate îndeplini. pentru că le este frică de moarte. Şi astăzi mi s-a îndeplinit o dorinţă. mai devreme sau mai târziu. mai ales când ne apropiem de moarte. îngeri păzitori. Este bine să murim fără să avem dorinţe. atât Arian cât şi ceilalţi copii vorbesc de îngeri ai fiinţelor spirituale şi ai Luminii. Cu cât o dorinţă este mai ciudată (de exemplu dacă vrem să ne răzbunăm pe cineva). foarte răspândită şi nu atât de rea. După ce scăpăm de el. Căci cum spunea Merlin odată: ”Fii atent ce-ţi doreşti. îndrumători spirituali şi alte astfel de fiinţe care deja au fost cel puţin o dată într-un trup (fie pe planeta asta fie pe alta) şi sau încarnat. Este o dorinţă generală. Pentru că atunci când avem o dorinţă foarte puternică.

de altfel). pentru a fi mai fericiţi. ei ne vor putea transmite mai uşor de ce anume avem nevoie pentru a trece cu bine de problemele vieţii. pentru el este mai simplu să se manifeste. este necesar să învăţăm “să ne ascultăm vocea inimii”. cu vreo două ore înainte. conştient de acest lucru sau nu. gata de a pleca spre cabinet. noi atragem în viaţa noastră exact evenimentele care sunt asemenea gândurilor preponderente. mi-am ridicat privirea din pământ şi chiar deasupra mea am zărit un afiş enorm. mai precis. Această lege fundamentală se aplică şi fiinţelor angelice. Orientarea asupra inimii ne face să-i simţim. Făcând aceasta. chiar dacă primim sfaturi din partea lor. Atunci când gândul nostru nu se orientează asupra lor. avem posibilitatea să găsim răspunsurile lor nu doar în interiorul nostru. eram. le este mai greu să ne îndrume. Ţinând cont de legea rezonantei. comunicarea cu ei se rezumă la a fi atenţi şi a percepe lumile subtile. chiar dacă ei ne sunt alături. ne este dificil să le distingem şi desigur. neîncrezătoare. în staţia de autobuz. Îmi puneam intens întrebarea: „Să mă duc acum. poate medicul să mă primească mai repede?”. ci şi în acţiuni exterioare. iar noi. În aceeaşi clipă a ajuns şi autobuzul. m-am programat la un medic homeopat. pe care scria cu litere mari: „Tot înainte!”. la parterul căruia se . să le aplicăm.Îngerii fiind mereu lângă noi. fiind lucizi mai mereu şi trăind clipa prezentă. din nou. aceeaşi întrebare. De aceea. Deoarece am avut şi alte lucruri de rezolvat. Dacă dorim şi să îi auzim. mai înţelepţi. aşa că am ascultat îndemnul citit şi am urcat. mi-am pus. Mă aflam în faţa unui bloc de zece etaje. o să dau un exemplu chiar din viaţa mea: Fiind la un moment dat bolnavă (o boală minoră. Ajunsă la destinaţie. are un înger păzitor. Şi fiindcă autobuzul trebuia să sosească. Orice om. Apare o înţelegere mai bună. Am făcut pentru aceasta apel la îngerii mei păzitori. Gândul nostru îndreptat către ei îi cheamă. mai plini de înţelegere şi iubire. Important este faptul că odată devenind conştienţi de prezenţa sa şi urmărind apoi sistematic să îl apelăm.

oarecum bulversată: „Ce se petrece?” Iar răspunsul nu a întârziat să apară. Exact atunci. am văzut numele medicului la care eram programată. dar pe care nu îl cunoşteam. căutându-i în inima noastră şi ascultându-le vocea reverberând în ea. Vom reda în continuare câteva metode prin intermediul cărora reuşim să comunicăm cu îngerii şi să percepem lumea lor. O altă metodă este rostirea din suflet a Psalmului 90 intitulat şi O cântare de laudă a lui David [pentru bunul Dumnezeu] E bine de ştiut că scrierile teologice afirmă despre acest psalm că el îi conferă celui ce îl recită adesea interior. iar el. întrebarea care îmi revenea în minte era. mai era un cabinet.găseau mai multe cabinete. manifestându-se de multe ori un ajutor providenţial chiar şi atunci când acest ajutor părea a fi ceva imposibil. printre puţinele gânduri pe care le aveam. nici nu era homeopat. Îngeraşul meu. M-am întrebat acum. Doctorul. Văzându-mă. ci medic alopat. Iată cât este de important să recunoşti şi să ţii cont de sincronicităţi! Nu e târziu niciodată să ne reîntoarcem faţa către îngeri. văzând că erau neconcordanţe. Atunci când iubim. Am intrat. Şi am intrat. a dispărut prin tratamentul pe care l-am primit. era deci foarte bine că am ajuns mai repede. Pot fi astfel evitate evenimentele cu caracter nefast. a ieşit o persoană şi mi-a spus: „Intră!”. uşa de la respectivul cabinet s-a deschis. În încheiere. a descoperit că nu eram trecută în agenda sa. Iată textul psalmului: . mi-a spus că la acelaşi parter. I-am spus de ora la care trebuia să vin. Doar că medicul nu-şi pusese încă plăcuţa cu numele său şi cu orarul. din interiorul blocului care era prevăzut cu interfon. menţionez că afecţiunea minoră de care sufeream. În plus. Chiar în momentul în care am ajuns în holul blocului. luminându-ne sufletul şi îmbunătăţind viziunea noastră asupra vieţii şi chiar viaţa însăşi. La începutul consultaţiei. I-am mulţumit şi am ieşit. foarte mirat. în două săptămâni. Fiindcă ceea ce ne apropie cel mai mult de îngeri este dragostea. Dragostea noastră pentru ei trebuie să se manifeste mai mereu. Eram într-o stare plăcută. dar pe care nu reuşiseră să o trateze cu succes mai mulţi doctori la care fusesem în cursul a aproximativ doi ani. Pe prima uşă din stânga. am aflat că la ora la care eram programată el trebuia să plece din oraş. iar o persoană în halat alb m-a întrebat: „Aveţi programare aici?” Am răspuns simplu: “Da”. de relaxare. de altfel. Cel mai la îndemâna mod de a intra în contact cu îngerii este să rostim rugăciunea Înger. meditând cât mai profund asupra lui într-o stare de linişte şi puritate sufletească certitudinea de nezdruncinat a protecţiei divine. homeopat. iar în sala de aşteptare tocmai se deschise şi uşa de la camera medicului. fiinţele angelice ne îmbracă în puful aripilor lor. m-a invitat înăuntru. conştientizând fiecare cuvânt şi simţind în inimă prezenţa îngerului păzitor. chiar la apartamentul din faţa uşii pe care am intrat.

că nu cumva să împiedici de vreo piatră piciorul tău. Cu multe zile fericite îl voi umple pe el şi-i voi arăta lui mântuirea şi slava Mea. Căci de vei nădăjdui către Mine. Tu eşti mântuirea mea. nici de săgeata ce zboară ziua. alături de el voi fi mereu la necaz şi îl voi salva pe el şi-l voi face să urce către Mine. Pentru că tu doar pe Domnul Dumnezeu care este mereu nădejdea ta şi Cel Preaînalt. zice Domnul Dumnezeu şi Îl voi ocroti pe el.. Pe mâini şi pe aripi te vor înălţa pe tine îngerii Domnului. Puterea lui Dumnezeu te va izbăvi din cursa vânătorilor celor răi şi de cuvântul tulburător. căci îngerilor săi de lumină. Cădea-vor seceraţi din imediata ta apropiere 1000 şi zece mii vor cădea de-a dreapta ta. Nu vor veni niciodată spre tine relele şi violenţa nicicând nu se va apropia de lăcaşul tău. sub acoperământul Dumnezeului Cerului va sălăşlui. Dumnezeul meu voi nădăjdui mereu!” .” . dar de tine nimic rău nu se va apropia. Striga-va când va avea nevoie către Mine şi atunci Eu îl voi auzi pe el. Peste aspidă şi vasilisc [acestea sunt reptile fabuloase care ucid prin puterea teribilă a privirii pe cel ce se apropie de ele.“Cel ce locuieşte mereu numai cu ajutorul Celui Preaînalt. şi răsplătirea păcătoşilor după faptele lor o vei vedea. care este Dumnezeu Tatăl. Tu nu te vei speria de toate cele care umblă în întuneric şi nici de molima ce bântuie întru amiază. spre Tine. Eu îl voi izbăvi pe el. nu te vei teme de frică de noapte. ele simbolizează pericolele de moarte ale vieţii ce nu pot fi zărite la timp de fiinţa umană şi de care doar protecţia îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu o poate paăzi] tu vei păşi şi vei călca triumfător peste leu şi peste balaur. Cu spatele Său te va umbri pe tine şi sub aripile Lui tu vei nădăjdui. Mereu calm şi fericit cu ochii tăi vei privi. l-ai pus scăpare ţie. ca o armă de neînvins te va înconjura atunci adevărul Lui. sau cu otrava sufletului pe cei care nu le priveau. căci a cunoscut şi a crezut cu tărie în numele Meu. Domnul Dumnezeu le va porunci ca pe tine să te păzească mereu în toate acţiunile şi căile tale. Cu puterea lui Dumnezeu mereu în tine. El va zice Domului Dumnezeu: „Tu eşti sprijinitorul meu.

ea nu cristalizează deloc sau cristalizează foarte puţin. la aceeaşi oră şi pe cât posibil în acelaşi loc. într-o stare cât mai relaxată şi de mare puritate sufletească. precum şi influenţa evidentă pe care gândurile. o pot avea asupra materiei.Este cunoscut în creştinism un alt procedeu special. Tradiţia creştină recomandă ca începutul acestei tehnici să coincidă fie cu data de 15 august (Sărbătoarea Sfintei Marii). de forme foarte frumoase. dacă apa e încărcată cu energii malefice (muzica heavy metal. În experienţele de cristalizare a apei. muzica. timp de 9 zile consecutiv. sau lui Iisus) pentru a ajuta şi inspira pe oficiantul acestui procedeu. cuvinte obscene). Psalmul 90. Rugăciunile folosite pot fi Înger îngeraşul meu. şi anume novenele . O altă metodă de a percepe fiinţele angelice se bazează pe o descoperire uluitoare a doctorului Masaru Emoto. încărcătura energetică benefică (provenind de exemplu de la o muzică armonioasă sau de la o rugăciune) este obiectivată în cristale simetrice. El a demonstrat că apa este purtătoare de informaţie şi poate fi foarte uşor impregnată cu diferite energii. în forme asimetrice. Experienţele sale revelează indubitabil existenta energiilor subtile. rock. sau altele pe care le simţiţi apropiate sufletului vostru. sau Fecioarei Maria. sentimentele. rugăciuni însoţite atunci de consacrare şi aprinderea unei lumânări Divinului (sau îngerilor. Acestea reprezintă practici evocatorii sacre care constau în evocarea lăuntrică. Astfel. . Tatăl nostru. a unor rugăciuni speciale (către Iisus sau către Fecioara Maria sau către îngeri). fie cu 25 martie (Buna Vestire). imaginile.

vom lipi o etichetă pe care avem scris numele îngerului cu care dorim să comunicăm (de exemplu: Arhanghelul Mihail. Această etichetă avem grijă să o lipim cu scrisul spre interiorul sticlei.Bazându-ne aşadar pe această revoluţionară descoperire a doctorului Masaru Emoto. Apoi o lăsăm astfel timp de minim 24 de ore. Dacă vom realiza acest procedeu suficient timp (cel puţin o lună) şi după obţinerea rezultatelor încă trei luni (pentru ca rezonanţa obţinută să se stabilizeze în interiorul fiinţei noastre). Adela Nicoleta Sîmbotin Insemnatatea aspiratiei pline de fervoare catre Absolut sau a rugaciunii continuare la Efectele rugăciunii . Evident necesarul de apă pentru organism poate fi asigurat doar din acest tip de apă. vom constata cu încântare apropierea tot mai mare de lumile fiinţelor de lumină pe care le-am chemat. Închidem apoi ochii pentru câteva momente şi conştientizăm. Aceasta măreşte eficienţa procedeului. Vom pune apoi în sticlă apă pură (de izvor sau dacă nu. chiar vizualizăm acea apă şi imaginea îngerului sau a îngerilor chemaţi. pe care o vom folosi apoi ca apă de băut. îngerul păzitor) sau pur şi simplu numele unei ierarhii angelice (serafimi sau heruvimi etc sau toate împreună). Am obţinut astfel apă încărcată energetic. apă plată). vom expune procedeul simplu de intrare în contact cu îngerii: pe o sticlă pregătită în prealabil (care este în mod necesar din sticlă şi nu de plastic sau din alte materiale). dacă dorim să obţinem rezultate cât mai rapide.

de singurătate. de boală şi de moarte. deasupra fiecărui sat se înalţă clopotniţa unei biserici. de a cuceri. Efectele complexe ale aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii nu sînt o iluzie. nevoia de a aspira cu fervoare către Absolut sau de a se ruga a fost tot atît de necesară. Într-adevăr simţul de divin sau spiritual pare a fi un imbold misterios venit din adîncul firii noastre. În aproape toate epocile. totul se petrece ca şi cum în cazul aspiraţiei sincere şi pline de fervoare către Absolut. nu trebuie redus în mod simplist simţul religios şi spiritual la neliniştea acută resimţită de om în faţa primejdiilor ce-l înconjoară şi a misterelor insondabile ale universului. Strămoşii noştrii din Evul Mediu au acoperit solul creştinătăţii de catedrale şi de capele gotice. Variaţiile sale într-un grup omenesc . În cursul istoriei omenirii. Pelerinii emigraţi din Europa au aşezat civilizaţia Occidentului în Lumea Nouă atît prin biserici. acest loc este foarte important. cît a fost aceea de a lucra. cît şi prin universităţi şi uzine. Romanii ridicau temple pretutindeni.Însemnătatea aspiraţiei pline de fervoare către Absolut sau a rugăciunii Într-un cuvînt. Dumnezeu ar asculta pe om plin de dragoste şi bunăvoinţă şi apoi i-ar răspunde. Nici nu trebuie să socotim aspiraţia către Absolut sau rugăciunea drept un simplu calmant banal sau un remediu împotriva fricii noastre de suferinţă. oamenii din Occident într-o formă sau alta au aspirat către Absolut sau s-au rugat. În zilele noastre chiar. Cetatea antică era în esenţa ei un focar spiritual şi o instituţie religioasă. de a construi. de a iubi. Care este deci însemnătatea simţului spiritual sau de divin? Şi ce loc a atribuit aspiraţiei către Absolut sau rugăciunii însăşi natura în viaţa noastră? De fapt. dacă privim cu atenţie şi luciditate. o activitate fundamentală.

De fapt. putere şi frumuseţe. ca un act instantaneu de evocare şi de dragoste în care predomină adoraţia către Acela Absolut şi etern de unde purcede această minune care este însăşi viaţa. Ele constau. care în realitate este suprema înţelepciune. într-o chemare sinceră. Alteori ele sînt o contemplaţie senină a principiului Absolut imanent şi transcendent al tuturor lucrurilor şi fiinţelor. în general. un strigăt tăcut de desnădejde sau o cerere de ajutor realizată într-o stare de umilinţă. aspiraţia către Absolut sau rugăciunea reprezintă efortul simplu al omului de a comunica direct cu Fiinţa AbsolutĂ invizibilă şi creatoare a tot ce există. părinte plin de dragoste şi mîntuitor al fiecăruia dintre noi. Aspiraţia către Absolut sau rugăciunea poate fi definită de asemeni ca o fulgerătoare înălţare a minţii şi a sufletului către Dumnezeu. adevărata aspiraţie către Absolut sau rugăciunea reprezintă o stare sublimă de comuniune sau .Cum sa ne rugam Divinului? continuare la Puterea extraordinara a aspiratiei catre Absolut prin apel trait cu toata fiinta sau rugaciune Definiţia simplă a aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii Aspiraţia către Absolut sau rugăciunea este în esenţă o simultană focalizare a minţii şi orientare a sufletului care ne deschide accesul în domeniul spiritului şi ne face să fim într-o inefabilă rezonanţă lăuntrică cu baza (substratum) imaterială ultimă a lumii. Departe de a consta într-o simplă recitare de formulări seci. într-o plîngere.

sfătuitorul nostru. orală sau mentală. decît numai în cazul în care ea va fi întovărăşită. atît de prezent şi atît de aproape de cei care ştiu să iubească. în acelaşi timp. Astfel e rugăciunea. savanţi şi oameni de ştiinţă. parcă se ascunde de acela. trebuie făcut un simultan efort cu sufletul şi cu mintea prin care tindem frenetic doar către Dumnezeu. lăuntrică a dragostei de Dumnezeu şi a credinţei în El. complicat. O meditaţie profundă asupra măreţiei lui Dumnezeu. care nu ştie să înţeleagă decît intelectual. de pildă. ghidul nostru Absolut. aspiraţia către Absolut sau rugăciunea trebuie să fie asemănătoare comuniunii şi . afectiv şi nu doar intelectual. Dar acest Dumnezeu Atotputernic.fuziune spirituală în care conştiinţa se absoarbe gradat în Dumnezeu. nu este o aspiraţie către Absolut sau o rugăciune. Această stare inefabilă de sintonanţă lăuntrică cu AbsolutUL nu este doar de natură intelectuală şi tocmai de aceea. Asemănătoare revelării spontane a simţului frumosului şi dragostei. începînd cu Sfîntul Pavel şi Sfîntul Benedict şi ajungînd pînă la mulţimea apostolilor anonimi. Creştinismul l-a adus însă pe Dumnezeu intim chiar în interiorul şi în apropierea omului. acela al lui Epictet se confunda cu însăşi esenţa ultimă a sufletului macrocosmic. Tehnica aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii. Gîndul sec şi chiar cuvîntul fără trăire sînt aproape neputincioase în a-l descrie şi a-l face accesibil simţirii pe Dumnezeu. aspiraţia către Absolut sau rugăciunea a devenit uşoară iar tehnica ei simplă se află la îndemîna oricui. ea rămîne în general inaccesibilă pentru filosofi. i-a conferit o realitate perceptibilă şi a făcut din El părintele nostru iubitor. neobosiţi. Cum să aspirăm către Absolut? Cum să ne rugăm divinului? În ce mod vom aspira către Absolut? Cum ne vom ruga? Am învăţat tehnica aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii de la marii Sfinţi creştini. Pentru a ajunge la Dumnezeu nu mai este necesar un ceremonial greu de înţeles. care implică sacrificii sîngeroase. şi de o trăire intensă. Fie că este scurtă sau mai prelungită. Acest conjugat efort sufletesc şi mental e necesar să fie intens trăit. Iată de ce aspiraţia către Absolut sau rugăciunea îşi găseşte cea mai înaltă expresie într-un avînt spontan şi intens de dragoste ce străbate rătăcirea sau întunecarea inteligenţei. Iahve era aproape un despot oriental inspirînd mai curînd frica şi teroarea decît iubirea şi compasiunea divină. care porneşte de la o profundă admiraţie intelectuală pentru a ajunge aproape imediat la o stare sublimă afectivă. Dumnezeul lui Platon era în general intangibil şi inaccesibil în măreţia lui. Pentru a aspira către Absolut sau pentru a ne ruga. timp de douăzeci de secole au iniţiat popoarele Occidentului în viaţa spirituală şi religioasă. opac în inimă şi închistat sufleteşte. aspiraţia către Absolut sau rugăciunea nu cere adeseori nici o cunoştinţă intelectuală. după metoda lui La Salle. Cei simpli şi puri în inimă îl simt pe Dumnezeu ori de cîte ori îl cheamă într-un mod tot atît de natural şi apropiat precum simt căldura soarelui sau mirosul unei flori. care.

în mintea noastră. cu toată fiinţa ta. te rogi şi aspiri către Absolut cu mintea şi cu sufletul focalizate.. Ludovic de Gonzague spunea că îndeplinirea corectă a datoriei complet detaşaţi de fructele acesteia este echivalentă cu o rugăciune intens şi profund realizată. aşa cum sînt ele înscrise adînc şi enigmatic în ţesuturile noastre. în sufletul nostru şi în spiritul nostru. par a fi primite la fel de către Stăpînul Absolut al tuturor fiinţelor cu condiţia să fie pure şi sincere. ea diferă de la scurta năzuinţă frenetică către Dumnezeu. Cel mai bun mijloc de a comunica cu Dumnezeu este.) vie împărăţia Ta. Şi a face cît mai pe deplin voia lui Dumnezeu înseamnă desigur a asculta şi a respecta permanent legile vieţii. De asemeni este foarte bine să ştim că aspiraţia către Absolut sau rugăciunea poate fi o acţiune în spirit dumnezeiesc. desnădejdea şi iubirea. dar cu toate acestea este bine să ştim că nu este necesar să fii elocvent pentru a fi ascultat de Dumnezeu. constatăm cu uşurinţă că atît cele mai umile cuvinte de năzuinţă.. consacrată cu dragoste lui Dumnezeu. în sîngele nostru. precum în cer aşa şi pe pămînt". pînă la măreţia extatică a cîntecului gregorian ce răsună însoţit de o muzică inspirată sub bolta catedralelor. "Tatăl Nostru.convorbirii dintre un copil plin de dragoste şi umilinţă şi părintele său iubitor şi Atotputernic. seriozitatea închistată şi frumuseţea nu sînt necesare eficacităţii aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii. Este cu . sînt într-o oarecare măsură o rugăciune şi de asemeni chiar flacăra unei lumînări. pînă la profunda contemplaţie. Dar ele. oricît de variate ar fi ca formă. grandoarea. Solemnitatea. îndeplinirea integrală. Chiar formulările către Divin recitate oarecum rutinier. zicea într-o zi o umilă soră de caritate. Cît despre forma aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii. rugă şi de laudă. întrun mod mecanic. a voinţei sale. diferă desigur unele de altele. Puţini oameni au ştiut să năzuiască către Divin sau să se roage precum Sfîntul Ioan al Crucii sau ca Sfîntul Bernard de Claivaux. care timp de treizeci de ani şi-a închinat viaţa în slujba celor neajutoraţi şi săraci. fără îndoială. cît şi cele mai frumoase invocaţii. Cînd judecăm valoarea aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii după rezultatele lor. graţie inspiraţiei pe care o primim. Este de ajuns pentru aceasta ca în fiinţa noastră lăuntrică flacăra materială şi formularea noastră simplă către Divin să simbolizeze elanul şi aspiraţia sinceră către Dumnezeu ale unei fiinţe omeneşti. Te prezinţi simplu şi deschis sufleteşte aşa cum eşti şi apoi aspiri către Dumnezeu. facă-se în eternitate voia Ta. tot atît pe cît diferă personalitatea celor care aspiră către Absolut sau care se roagă. De fapt totdeauna te rogi şi aspiri către Absolut aşa cum în realitate iubeşti. care eşti în Ceruri(. Aspiraţiile către Absolut sau rugăciunile care se ridică fulgerător asemenea unui nor de la suprafaţa pămîntului. Sf. au de fapt 3 teme esenţiale: năzuinţa frenetică către Absolut. de la cuvintele simple şi trăite cu toată fiinţa pronunţate de ţăranca din faţa troiţei de la răscrucea drumurilor.

desăvîrşire legitim să-l implorăm din tot sufletul pe Dumnezeu pentru a obţine cu uşurinţă, cu ajutorul său, ceea ce avem nevoie. Cu toate acestea ar fi absurd să cerem în dar îndeplinirea unui capriciu aberant sau ceea ce efortul nostru personal ar putea să ne procure. LA ASPIRAŢIILE SAU RUGILE PROSTEŞTI SAU ABERANTE DUMNEZEU RĂSPUNDE PRIN TĂCERE. Cererea îndreptăţită, benefică, continuă, persuasivă, îndîrjită, reuşeşte. Un orb ce se aşezase în marginea drumului îşi urla ruga lui fierbinte, din ce în ce mai tare, împotriva şi în ciuda oamenilor deranjaţi care vroiau să-l facă să tacă. "Credinţa ta te-a vindecat", i-a spus Mîntuitorul care atunci trecea pe acolo. In forma sa cea mai înaltă, aspiraţia către Absolut sau rugăciunea încetează de a mai fi o banală cerere. Omul arată atunci Stăpînului Absolut al tuturor lucrurilor şi fiinţelor dragostea sa, mulţumirea sa pentru darurile primite şi totodată manifestă profunda sa umilinţă în a primi să îndeplinească voinţa lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Aspiraţia către Absolut sau rugăciunea devine atunci o profundă contemplaţie: un ţăran bătrîn stătea meditativ şi singur în ultima bancă a bisericii complet goale. "Ce aştepţi aici?" a fost întrebat. "Îl privesc cu dragoste" răspunse el. "Şi sînt fericit că şi El mă priveşte". Valoarea reală a tehnicii unei aspiraţii către Absolut sau a rugăciunii se măsoară foarte repede prin rezultatele sale. Orice tehnică a aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii, indiferent că este creştină, yoghină, sufită sau budistă este bună cînd ea îl pune pe om într-un profund şi real contact cu Dumnezeu.

Când şi unde să aspiri către suprem sau să te rogi
Poţi să aspiri către Absolut sau să te rogi oriunde: pe stradă, în automobil, în tren, la birou, în timp ce munceşti, la şcoală, la uzină. Dar te rogi şi aspiri mult mai bine către Absolut pe cîmp, pe munţi şi în păduri sau exact în centrul camerei, în singurătatea odăii tale. Nu în ultimul rînd vom avea în vedere slujbele şi rugăciunile liturgice sau apelurile colective către Divin care se fac în biserică, dar nu trebuie niciodată să minimalizăm sau să negăm prosteşte valoarea tehnicilor şi procedeelor tradiţionale yoga care adeseori ne pot ajuta extraordinar de mult să fuzionăm profund şi deplin, într-o stare de extaz cu Dumnezeu. Totuşi se cuvine să reţinem că oricare ar fi locul sau momentul aspiraţiei noastre către Absolut, sau cu alte cuvinte al rugăciunii, Dumnezeu nu vorbeşte aproape niciodată omului decât dacă acesta din urmă trezeşte, amplifică şi aşează în el însuşi liniştea şi dragostea de Divin. Liniştea noastră interioară depinde totodată de starea noastră organică psihică şi mentală, ca şi de anumite influenţe favorizante din mediul înconjurător. Pacea corpului, a psihicului şi a minţii este oarecum greu de obţinut în confuzia, stressul, zgomotul, agitaţia şi împrăştierea haotică a oraşului modern. Este nevoie astăzi de lăcaşuri de rugăciune, de biserici şi de centre de yoga şi ashramuri înainte de orice, în care locuitorii oraşelor şi satelor să poată găsi - fie şi pentru un scurt moment - condiţiile armonioase fizice, psihice şi mentale imperios necesare liniştei lor interioare şi înfloririi spirituale. N-ar fi nici greu şi nici costisitor de a crea mai multe astfel de insuliţe, veritabile focare de spiritualitate şi de linişte, primitoare şi frumoase în mijlocul vîltorii oraşelor

şi chiar la sate. În tăcerea acestor refugii paradisiace oamenii pot să-şi ridice la unison gîndurile şi să le focalizeze într-un elan năvalnic către Dumnezeu; ei reuşesc astfel să-şi destindă cu uşurinţă mintea, să-şi limpezească judecata şi să primească, datorită rezonanţei cu sferele elevate de forţă ale macrocosmosului, puterea de a îndura viaţa cea grea, cu care îi copleşeşte civilizaţia, în timp ce-şi odihnesc sau regenerează trupurile obosite. Aspiraţia către Absolut sau rugăciunea acţionează profund şi benefic asupra caracterului doar atunci cînd devine o deprindere constantă, un obicei. Trebuie să aspirăm către Absolut sau să ne rugăm cît mai des. "Gîndeşte-te şi năzuieşte către Dumnezeu chiar mai des decît respiri", spunea demult Epictet. Este absurd să aspiri către Absolut sau să te rogi dimineaţa şi apoi să te comporţi în restul zilei ca un sălbatic, ca un egoist sau ca un păgîn. Gînduri foarte scurte de năzuinţă către Divin sau intense invocări mentale pot să menţină mai mereu un om în prezenţa lui Dumnezeu. Toată puterea lui extraordinară pentru ceilalţi este atunci inspirată şi alimentată de aspiraţia către Absolut sau de rugăciune. Astfel înţeleasă şi consecvent practicată, aspiraţia către Absolut sau rugăciunea devine un mod divin şi ideal de a trăi plin de fericire.

Efectele rugăciunii
continuare la Cum sa ne rugam Divinului?

Efectele rugăciunii

Aspiraţia către Absolut sau rugăciunea este întotdeauna, mai devreme sau mai tîrziu, urmată de un rezultat mai ales dacă este făcută cu perseverenţă în condiţii demne. "Nici un om nu s-a

rugat vreodată fără să resimtă uluitoare transformări lăuntrice sau măcar fără să înveţe ceva", scrie R.W.Emerson. Cu toate acestea, adeseori aspiraţia către Absolut sau rugăciunea este considerată de către oamenii moderni, ca un subiect demodat sau privită drept o superstiţie zadarnică, ori ca un rest de barbarie. În ciuda acestei respingeri inconştiente şi stranii, se poate spune că noi aproape nu-i cunoaştem deloc efectele şi fenomenele complexe pe care totuşi ea le implică. Care sînt cauzele acestei ignoranţe? În primul rînd, la baza sa se află raritatea aspiraţiei către Suprem sau a rugăciunii. Simţul de divin este aproape pe cale de dispariţie la oamenii civilizaţi. Este probabil că numărul oamenilor care aspiră către Absolut sau se roagă într-o ţară în mod obişnuit nu depăşeşte 4 sau 5% din totalul populaţiei. Apoi, uneori aspiraţia către Absolut sau rugăciunea este sterilă, cînd majoritatea celor care aspiră către Absolut sau se roagă sînt egoişti, mincinoşi, vanitoşi, farisei, aproape complet incapabili de credinţă şi dragoste. În sfîrşit, efectele ei, chiar atunci cînd se produc, ne scapă adeseori, datorită neatenţiei şi incapacităţii de a percepe încă ceea ce se întîmplă. Răspunsul la năzuinţa noastră fierbinte, la cererea şi la dragostea noastră este dat de obicei într-un mod lent, insensibil, brusc, aproape inefabil şi imperceptibil. Mica voce a inspiraţiei divine care murmură acest răspuns pe măsura puterii noastre de înţelegere, în interiorul nostru, este înăbuşită uşor de zgomotul şi agitaţia acestei lumi. Rezultatele materiale ale aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii sînt şi ele uneori obscure şi misterioase; ele se confundă în general, datorită ignoranţei noastre crase cu alte fenomene. Puţini oameni, chiar printre preoţi sau yoghinii începători au avut deja ocazia să le observe într-un mod profund şi precis. Medicii, la rîndul lor, din lipsă de interes sau obtuzitate, lasă adesea să le treacă, fără să studieze, cazurile yoghinilor avansaţi care se găsesc uneori la îndemîna lor. În afară de aceasta observatorii incapabili să pătrundă misterele divine sînt derutaţi prin faptul că răspunsul este departe de a fi întotdeauna cel aşteptat. De exemplu, cutare om care aspiră şi cere să fie grabnic vindecat de o boală organică, deşi starea lui se ameliorează, rămîne bolnav, dar cu toate acestea moralul lui suferă o adîncă şi extraordinară transformare în bine. Cu toate acestea, obişnuinţa aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii, deşi excepţională, cînd este raportată la totalitatea populaţiei, este totuşi relativ frecventă în grupurile umane evoluate spiritual cum ar fi cele de yoghini sau chiar în cele rămase credincioase religiei stăvechi. Doar în aceste grupuri autentice, destul de rare altfel, se mai poate încă studia azi influenţa aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii. Printre numeroasele efecte benefice ale acestora, medicul are îndeosebi ocazia să le observe pe cele denumite psihofiziologice şi curative.

Efectele psihofiziologice ale aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii
Aspiraţia către Absolut sau rugăciunea acţionează asupra psihicului,

mentalului şi corpului într-un fel specific care pare să depindă în mare măsură de calitatea, intensitatea şi frecvenţa sa. Este uşor de cunoscut exact, după roadele care apar clar, care este frecvenţa aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii şi într-o oarecare măsură putem chiar intui intensitatea ei. Cît despre calitatea ei, aceasta ne rămîne în general necunoscută, căci, cu excepţia clarvăzătorilor, nu avem încă mijlocul de a măsura aura radiantă, credinţa şi capacitatea de iubire a altcuiva. Cu toate acestea, felul şi modul în care trăieşte după aceea cel ce se roagă, ne poate lumina suficient asupra calităţii invocaţiilor realizate de el către Dumnezeu. Chiar cînd aspiraţia către Absolut sau rugăciunea este de slabă valoare ca intensitate şi constă mai ales într-o recitare stereotipă, mecanică de formulări, ea exercită totuşi un anumit efect benefic asupra comportării şi stărilor lăuntrice. Ea întăreşte în acelaşi timp simţul divinului şi simţul moral. Termenii în care se realizează aspiraţia către Absolut sau rugăciunea generează într-o oarecare măsură datorită perseverenţei, amplificarea sentimentului datoriei şi a responsabilităţii, dublată de o mai mare bunătate chiar privindu-i pe ceilalţi oameni. Astfel s-a demonstrat că la egalitatea de dezvoltare mentală şi intelectuală, caracterul, elevarea lăuntrică şi valoarea morală la cei care aspiră către Absolut sau se roagă constant chiar într-un fel mediocru, sînt totuşi cu mult mai ridicate decît la cei care nu o fac deloc. Aceasta dovedeşte foarte clar că în cazul aspiraţiei către Absolut sau a rugăciunii au loc fenomene inefabile complexe de fuziune şi rezonanţă cu sublimele energii divine. Cînd aspiraţia către Absolut sau rugăciunea este obişnuită şi într-un fel frecventă, influenţa ei în fiinţă devine foarte clară. Ea determină fenomene oarecum asemănătoare cu cele ale unei glande cu secreţie internă, cum este glanda tiroidă sau suprarenală, de exemplu: aceste procese complexe constau într-un fel de transformare gradată, psihică, mentală şi organică. Această transformare destul de evidentă şi pentru ceilalţi se face într-un mod progresiv. Omul se detaşează spiritual de el şi se vede aşa cum este. El îşi descoperă atunci cu o extraordinară luciditate egoismul, lăcomia, răutăţile, greşelile de judecată, perversităţile şi orgoliul; se supune atunci mult mai bine îndeplinirii datoriei morale şi ajunge spontan să capete o stare extatică de umilinţă intelectuală. Astfel, încetul cu încetul, în faţa lui se deschide împărăţia atotputernică a harului divin... Încetul cu încetul se trezeşte şi se amplifică în el o pace interioară euforică, o armonie dătătoare de fericire a activităţilor nervoase şi morale, o mai mare putere de a îndura sărăcia, stressul, calomnia, grijile, pierderea celor dragi, durerea, boala, moartea. Astfel, doctorul care îşi vede bolnavul că începe să aspire către Absolut sau să se roage, are de ce se bucura. Calmul produs de aspiraţia către Absolut sau de rugăciune este un puternic sprijin pentru terapeutică.

Efecte curative (vindecări) ale aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii Vindecările prin intermediul aspiraţiei către Absolut sau rugăciune au atras atenţia oamenilor din toate timpurile. Cei care practică cu consecvenţă şi reuşesc să înţeleagă prin experienţă spirituală directă misterele aspiraţiei către Divin şi ale rugăciunii se folosesc cu mai multă încredere de aceasta şi au rezultate excelente. dobîndit prin ereditate sau educaţie. adresate lui Dumnezeu sau chiar sfinţilor. a minţii şi a spiritului se traduce adeseori prin puterea uluitoare a privirii.ca să spunem aşa . Dar. osoasă sau peritonită. Ea îşi însemnează credincioşii plini de o credinţă de nezdruncinat cu o pecete deosebită. a adus un mare serviciu ştiinţei demonstrînd realitatea de netăgăduit a acestor vindecări produse datorită aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii. Biroul medical din Lourdes. căci ea determină în acelaşi timp cu liniştea lăuntrică euforică şi o integrare superioară a activităţilor mentale. Aceşti oameni poartă cu ei pretutindeni pacea şi liniştea divină pe care o emană în jurul lor sub forma unui cîmp sublim. Astăzi încă. se obiectează de către cei sceptici că este greu de ştiut care a fost cauza sau agentul adevărat al vindecării miraculoase. Din păcate. psihic şi mental. pentru studiul şi evidenţierea vindecărilor miraculoase. chiar şi cei neştiutori sau întîrziaţi mental. uimindu-i. ulcere. Fenomenul se produce aproape . bucuria misterioasă. Sub această influenţă sublimă. Aspiraţia plină de fervoare către Absolut sau rugăciunea are uneori un efect . slab sau neînzestraţi. liniştea radiantă a ţinutei. de boli ca: lupus al feţei. infecţii renale. uneori ea trezeşte şi chiar amplifică eroismul. atunci cînd este vorba de boli uşoare susceptibile de a se vindeca spontan sau cu ajutorul medicaţiei obişnuite. un fel de înflorire accelerată a personalităţii. a sufletului.exploziv şi fulgerător. enigmatică şi nelimitată.Cu toate acestea. mentale. Au fost nenumărate cazuri de bolnavi care s-au vindecat aproape instantaneu. Acest contact inefabil cu Dumnezeu îi face să fie pătrunşi de pacea divină şi această pace emană mereu din ei influenţîndu-i şi ajutîndu-i în mod binefăcător chiar şi pe ceilalţi. Rezultatele aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii pot fi constatate cu o deplină certitudine numai în cazurile în care orice terapeutică este de prisos sau deja a dat greş. atunci cînd este nevoie. prin simpla acceptare detaşată a morţii de către soldaţi sau martiri. aspiraţia către Absolut sau rugăciunea nu trebuie să fie asemuită de cei opaci şi ignoranţi cu morfina. Este evident pentru cel care o realizează că aspiraţia către Absolut sau rugăciunea ridică oamenii cu mult deasupra nivelului lor moral. cancer. Prezenţa acestei comori ascunse în adîncul organelor. intelectuale şi morale. tuberculoză pulmonară. nu se găseşte acum în omenire decît un număr mic de oameni care ştiu să aspire către Absolut sau să se roage. în mediile în care se realizează o constantă aspiraţie către Absolut sau se fac rugăciuni se vorbeşte adesea de vindecări obţinute prin aspiraţie plină de fervoare către Absolut sau prin rugile fierbinţi. folosesc (adeseori surprinzător chiar şi pentru ei) cu mult mai bine forţele lor psihice. cum am mai spus. bărbăţia ideală a purtării şi. senină a expresiei.

sînt adevărate. iar uneori cel mult în cîteva ore simptomele dispar şi leziunile anatomice se repară ca prin farmec. apoi apariţia neîntîrziată a sentimentului de a fi complet vindecat. Acest ansamblu de fenomene ne introduce într-o lume nouă. Acum bolnavii nu mai găsesc acolo atmosfera intensă şi sublimă de adîncă reculegere şi transfigurare care domneau odinioară (Dacă eseul despre rugăciune este scris după 1944. acest aspect trebuie totuşi să-l privim drept un adevăr fundamental care vine să confirme încă odată străvechea înţelepciune biblică care spune:"I se dă numai celui care cere şi i se deschide totdeauna celui care bate". o astfel de accelerare cum este aceea. Nu este totdeauna neapărat necesar ca însuşi bolnavul să aspire cu fervoare către Absolut sau să se roage pentru ca să se producă astfel de fenomene miraculoase. ca şi a practicanţilor yoga avansaţi chiar şi a celor din epoca modernă. Rugăciunea sau aspiraţia plină de fervoare către Absolut făcută pentru un altul este întotdeauna mai rodnică decît cea făcută pentru sine însuşi. fascinantă prin bogăţia aspectelor sale. în cursul tuturor experienţelor lor. fiind direct proporţional. În cîteva secunde. care survine în cazul vindecărilor miraculoase.întotdeauna cam în acelaşi mod: mai întîi o mare durere. relatează multe fapte şi realizări minunate. în plenitudinea lor. egoul este diminuat şi depăşit (transcendat). Acestea sînt rezultatele aspiraţiei către Absolut sau ale rugăciunii. Ceea ce ştim însă în mod cert este că aspiraţia plină de fervoare către Absolut sau rugăciunea produce efecte complexe tangibile. deoarece datorită detaşării ce survine. Pe lîngă ele mai sînt o mulţime de alte efecte complexe care nu pot fi încă definite. Nu există îndoială că majoritatea minunilor atribuite de pildă preotului din Ars. sau lui Padre Pio. doctor Alexis Carrel consideră că vindecările miraculoase de la Lourdes au fost. Pelerinii de azi au devenit banali turişti curioşi iar rugăciunile lor în general superficiale şi egoiste au astăzi efecte mai mici datorită lipsei de credinţă şi a diminuării aspiraţiei către Absolut. datorită credinţei ferme în Divin. Efectul ei pare să depindă de intensitatea şi de calitatea acesteia. Chiar şi copiii mici care nu ştiau încă să vorbească. pe care le cunosc cu certitudine. La Lourdes minunile sînt ceva mai rare în prezent decît erau în urmă cu patruzeci sau cincizeci de ani deoarece intensitatea aspiraţiei către Absolut şi credinţa în Divin au scăzut. în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea). a cărei cercetare nu a început încă şi care va fi în viitor plină de surprize. Miracolul este caracterizat printr-o accelerare putem spune grozavă a procesului normal de vindecare. Istoria sfinţilor. Chirurgii şi fiziologii nu au observat niciodată pînă în prezent. determinate de aspiraţia către Absolut sau de către rugăciune. . au fost instantaneu vindecaţi la Lourdes dacă alături de ei cineva se ruga sau aspira către Absolut. Oricît de ciudat ar părea la prima vedere. precum şi necredincioşii curioşi.

Aceasta eticheta avem grija sa o lipim cu scrisul spre interiorul sticlei. Am obtinut astfel apa incarcata energetic pe care o vom folosi ca apa de baut. incarcatura energetica benefica (provenind de exemplu de la o muzica armonioasa sau de la o rugaciune) este obiectivata in cristale simetrice. Experientele sale reveleaza indubitabil existenta energiilor subtile. Evident necesarul de apa pentru organism poate fi asigurat doar . muzica. precum si influenta evidenta pe care gandurile. Inchidem apoi ochii pentru cateva momente si constientizam. Aceasta mareste eficienta procedeului. Vom pune apoi in sticla apa pura (de izvor sau daca nu. imaginile o pot avea asupra materiei. de forme foarte frumoase. vom constata cu incantare apropierea tot mai mare de lumile fiintelor de lumina pe care le-am chemat. vom lipi o eticheta pe care avem scris numele ingerului cu care dorim sa comunicam (de exemplu: Arhanghelul Mihail. Astfel. Apoi o lasam astfel timp de minim 24 de ore. cuvinte obscene). ea nu cristalizeaza deloc sau cristalizeaza foarte putin in forme asimetrice. daca apa e incarcata cu energii malefice (muzica heavy metal. Bazandu-ne asadar pe aceasta revolutionara descoperire a doctorului Masaru Emoto.Apa incarcata energetic O alta metoda de a percepe fiintele angelice se bazeaza pe o descoperire uluitoare a savantului japonez de renume mondial Masaru Emoto. sentimentele. vom expune procedeul simplu de intrare in contact cu ingerii: pe o sticla pregatita in prealabil (care este in mod necesar din sticla si nu de plastic sau din alte materiale). El a demonstrat ca apa este purtatoare de informatie si poate fi foarte usor impregnata cu diferite energii. ingerul pazitor) sau pur si simplu numele unei ierarhii angelice (serafimi sau heruvimi etc sau toate impreuna). In experientele de cristalizare a apei. Daca vom realiza acest procedeu suficient timp (cel putin o luna) si dupa obtinerea rezultatelor inca trei luni (pentru ca rezonanta obtinuta sa se stabilizeze in interiorul fiintei noastre). chiar vizualizam acea apa si imaginea ingerului sau ingerilor chemati. apa plata).

Rugaciune catre Arhanghelul Gabriel Sfânt Arhanghel Gabriel. Înger al Încarnării. Deschide-ne urechile spre avertismentele blânde şi chemările calde ale Domnului Te conjurăm să fii mereu înaintea noastră Ca să înţelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu Ca să Îl servim mai bine şi să ne supunem mai bine Voinţei Lui Şi ca să îndeplinim mai bine ceea ce El aşteaptă de la noi. Ajută-ne să rămânem trezi pentru ca atunci Când Domnul va veni să nu ne găsească adormiţi!Amin! .din acest tip de apa daca dorim sa obtinem rezultate cat mai rapide.

cel care ai vindecat ochii lui Tobias. Tu. te rog. Cel mai bun doctor al sufletelor şi al trupului. Părinte Glorios. O. Dă ochilor mei lumina fizică Şi sufletului meu lumina spirituală. Sfinte Rafael. Alungă de la mine toate tenebrele Prin puterile tale cereşti. Amin Ingerasul .Rugaciune catre Arhanghelul Rafael Vino şi ajută-mă.

Până-n zori când m-oi trezi Dintr-un vis frumos! Înger. dragastos. Somn usor tu să-mi aduci. De la Dumnezeu. Tu pazeşte-mă de rău . ingerasul meu. Să adorm pe braţul tău Dulce.Îngeraş coboară lin Langă patul meu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful