You are on page 1of 9

Vase de expansiune Vasele de expansiune nchise fabricate de firma Aquasystem - Italia sunt alcatuite din urmatoarele elemente principale:

- corp, din otel aliat finisat prin vopsire n cmp electrostatic cu pulberi poliesterice. - membrana elastica din cauciuc sintetic ,monomer etilen-propilen diena EPDM interschimbabila. Materialul membranei este rezistent la mbatrnire si la temperaturi de pna la 115C, conform standardului DIN 4807. Montata n interiorul recipientului din otel, membrana are rolul de a separa circuitul de ncalzire de peretii vasului, printr-o camera cu aer (perna de aer).

SUBSTATIE EXPANSIUNE / ADAOS 1. Generalit Tip schema: i

- expansiune cu vane deversoare in vas deschis si adaos automat cu pompe.

Substatiile SONDEX seria MEXs sunt ansambluri compacte, complet automatizate, livrate asamblate si probate, gata de punere in functiune.

Domeniul de utilizare pentru substatiile SONDEX seria MEXs este ca instalatie de asigurare a expansiunii circuitului de incalzire, umplere si mentinere automata a presiunii pe circuitul de incalzire pentru cladiri civile sau anexe ale cladirilor industriale.

Substatiile sunt fabricate in Romania de SONDEX ROMANIA SRL sub un program de management al calitatii certificat pentru confirmitate cu norma ISO 9001. Echipamentul este proiectat si executat in conformitate cu toate normele interne si europene relevante dintre care citam urmatoarele: legea 10, a calitatii in constructii, cerintele: rezistenta si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc; igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului; izolare termica si economie de energie; protectia impotriva zgomotului directiva 97/23/EC (PED) normativele I13, I9, I7 si PE502.

Toate operatiunile legate de transport, manipulare, depozitare, instalare, punere in functiune, intretinere si exploatare trebuie sa fie facute conform prezentului manual.

SONDEX ROMANIA SRL nu este raspunzatoare pentru defectiunile aparute ca urmare a: transportului, manipularii si depozitarii necorespunzatoare efectuate de beneficiar utilizarea si exploatarea in conditii neadecvate: tensiune de alimentare necorespunzatoare, impamintare inexistenta sau gresita, contact cu substante corozive, instalatii necuratate dupa interventii, utilizarea de agenti termici cu parametrii care depasesc valorile din fisele tehnice, racordarea gresita la instalatii si/sau utilitati, etc. intretinerea componentelor neconforma cu prezentul manual interventii efectuate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate.

2. Caracteristici

Conform fisei tehnice a substatiei, anexata prezentului manual.

3. Descriere si functionare

3.1 Generalitati Substatia SONDEX seria MEXs asigura expansiunea, umplerea initiala, adaosul de completare si mentinerea presiunii in sistemul de incalzire. Sursa de alimentare cu apa tratata nu face parte din furnitura. Functionarea substatiei este complet automatizata si nu necesita personal permanent de supraveghere. Presiunile maxima si minima in sistemul de incalzire (inchidere/deschidere vane deversoare) si de pornire/oprire pompe umplere/adaos precum si nivelele apei in rezervorul de deversare/aspiratie pompe sunt mentinute permanent, automat, la valoarile reglate, stabilite de catre operator. Ansamblul substatiei, care include sistemul hidraulic, sistemele de siguranta, sistemul de masura, sistemul de automatizare si sitemul electric este montat pe o structura metalica.

3.2 Sistemul hidraulic a) Grup deversare/pompare Expansiunea sistemului de incalzire se realizeaza prin doua vane deversoare (exces presiune) una de lucru si una de rezerva. Apa deversata din sistem este recuperata in rezervorul atmosferic de apa tratata. Pompele de umplere/adaos una de lucru si una de rezerva aspira din rezervorul de apa tratata si refuleaza in sistemul de incalzire. Pornirea/oprirea lor este comandata functie de presiunea pe colectorul de refulare. Pe colectorul de refulare al pompelor este montat un vas inchis cu membrana pentru preluarea socurilor de pornire ale pompei. Pe aspiratia/refularea pompelor sunt montate armaturi de izolare, un filtre de impuritati si clapete de sens. b) Rezervor si kit alimentare apa adaos Umplerea rezervorului atmosferic de apa tratata se face pe seama presiunii disponibile la racordul de apa tratata din statia de tratatare sau din circuitul primar al substatiei termice (cand aceasta exista). Asigurarea debitului si presiunii necesare la racordul de apa tratata este o conditie de buna functionare a substatiei. Admisia apei de alimentare in rezervor se face printr-un ventil electromagnetic comandat de nivelul apei in rezervor si inclus in kitul de alimenatare. Rezervorul de apa tratata este atmosferic, in constructie metalica si face parte integranta din furnitura dar este livrat separat, urmand a fi racordat la substatie in situ. Kitul de alimentare are prevazuta o armatura de izolare si un filtru de impuritati, iar rezervorul este prevazut cu o armatura de izolare si una de golire.

3.3 Sisteme de siguranta Siguranta la suprapresiuni accidentale este implicit asigurata de vanele deversoare. Siguranta la depasirea nivelului maxim in rezervor este asigurata de un racord de prea-plin.

3.4 Sistemele de masura

Substatia este prevazuta cu un manometru pe kitul de alimentare. Valoarea presiunii pe colectorul de refulare pompe este masurata si vizualizata pe display-ul regulatorului electronic. Nivelul in rezervor este masurat de senzori de nivel conectati la regulatorul electronic.

3.5 Sistemul de comanda si automatizare Asigurarea functionarii automate a substatiei se face prin urmatoarele bucle de comanda/control : bucla de comanda / control nivel apa in rezervor, care comanda deschiderea / inchiderea ventilului electromagnetic (SV) precum si protectia pompelor la lipsa apa. Sunt semnalizate nivelele minim si maxim ; bucla de comanda / control presiune in sistemul de incalzire functie de o valoare de referinta (ajustabila) si de presiunea curenta citita la senzorul de presiune (P), care comanda pornirea / oprirea pompei de adaos (MP) ; pompa de rezerva intra automat in functiune la avaria pompei de lucru ; pe regim manual este posibila umplerea cu ambele pompe in functiune ; vanele deversoare (DV) sunt regulatoare directe (cu arc) de exces de presiune avand presiunea de deschidere / inchidere reglabila de catre operator. Pentru descrierea detaliata a regulatorului electronic, a sistemului de contril nivele si a deversoarelor se va consulta documentatia tehnica anexata.

3.6 Schema de principiu Schema de principiu (PID) a substatiei, particularizata pentru versiunea de echipament livrata efectiv, este atasata prezentului manual.

3.7 Sistemul electric Substatia este echipata cu un tablou electric si de comanda, care realizeaza alimentarea cu energie electrica, protectia si semnalizarea functionarii pentru componentele substatiei. Pentru descrierea acestui sistem se va consulta fisa tehnica si schema de conexiuni a tabloului de electric si de comanda, particularizata pentru versiunea de echipament livrata efectiv, prezentata in anexa.

4. Transport si manipulare

Substatiile sunt livrate pe paleti din lemn. In functie de dimensiunile substatiei si de conditiile de transport, echipamentul poate fi livrat complet echipat si asamblat pe un singur palet sau separat, pe subansamble, fiecare subansamblu fiind livrat pe cite un palet. Manipularea substatiilor se va face cu stivuitor sau transpalet si numai in cazuri speciale, sub supravegherea furnizorului, cu macaraua. Furnizorul nu-si asuma raspunderea pentru deteriorarea substatiilor in cazul manipularilor cu macaraua facute fara supravegherea sa.

Atentie : tinand seama de instabilitatea coletelor data de dimensiunile lor (inaltime relativ mare, latime mica a paletilor, centru de greutate relativ sus si deplasat catre capatul in care este montat schimbatorul de caldura cu placi) se vor lua masuri speciale de ancorare in timpul transportului si manipularilor pentru a evita eventuale accidente si deteriorarea modulelor.

Atentie : Greutatea coletelor nu va depasi sarcina maxima autorizata a stivuitorului. Manipularea se va face numai de catre personal autorizat.

In vederea transportului, substatia poate fi dezasamblata pentru micsorarea gabaritului. In acest caz trebuie luate masuri pentru : protejarea integritatii elementelor componente (aparate de masura, elemente de automatizare, cabluri conducte, pompe, etc). Demontarea si montarea elementelor componente se va face conform manualelor de intretinere si exploatare ale componentelor, ce fac parte integranta din prezentul manual. evitarea intrarii de corpuri straine in elementele componente (vane, pompe, conducte, etc.).

5. Depozitare

Substatiile nu necesita conditii speciale de depozitare. Este recomandata depozitarea in spatii inchise, ferite de intemperii.

In cazul depozitarii in spatii deschise, se recomanda acoperirea echipamentului cu folie de plastic si protejarea conductelor de legatura ale substatiei pentru evitarea patrunderii de corpuri straine.

6. Instalare

Pozitionarea si racordarea substatiei in spatiul de montaj se va face conform documentatiei intocmite de proiectantul ansamblului instalatiei. Substatia este instalata pe unul sau mai multe postamente metalice. Functie de optiunea beneficiarului, substatia poate fi instalata pe un postament suplimentar din beton sau metalic. In orice caz, se vor lua masuri corespunzatoare pentru a asigura scurgerea apei din zona de instalare a substatiei. Nu este necesara fixarea in fundatie a grupului de pompare intrucit pompele si motoarele vanelor sunt perfect echilibrate nereprezentind surse de vibratii. Rezervorul de apa tratata va fi fixat pe fundatia de beton, ca masura antiseismica, cu ancore prezon montate in urechile special prevazute la partea inferioara. In cazul in care substatia a fost livrata pe subansamble, sau a fost partial demontata pentru facilitarea transportului si manipularilor, ea va fi re-asamblata conform desenului de ansamblu anexat prezentului manual. Circuitele electrice ale substatiei se vor face conform schemei de cablaj. Aceste operatiuni se vor face numai sub supravegherea reprezentantului furnizorului. Pentru evitarea patrunderii de corpuri straine in echipament (care pot duce la blocarea vanelor de reglaj, griparea pompelor, etc.) trebuiesc luate urmatoarele masuri : in timpul operatiilor de manipulare in vederea instalarii se vor respecta conditiile impuse in capitolul Transport si manipulare. toate flansele de racordare a substatiei la instalatie vor fi prevazute cu garnituri oarbe (blinduri) care vor fi inlocuite cu garniturile plate numai dupa spalarea conductelor. dupa finalizarea instalarii din punct de vedere hidraulic, este obligatorie spalarea tuturor conductelor instalatiilor aferente, pana la consumatori. Din punct de vedere hidraulic, instalarea substatiei implica numai realizarea conductelor de racordare la instalatia de incalzire si de alimentare cu apa tratata. Din punct de vedere electric, este necesara asigurarea alimentarii substatiei de la tabloul electric general din punctul termic si realizarea circuitului de protectie.

Tabloul electric general din punctul termic va fi prevazut cu sigurante de protectie pentru circuitul de alimentare al modulului. Conectarea tabloului elecric si de comanda al substatiei se va face conform schemei de cablaj. Alimentarea electrica se va face respectind normele in vigoare si numai de catre un electrician autorizat.

7. Punere in functiune

Toate operatiunile de punere in functiune initiala a substatiei se vor face numai in prezenta reprezentantului furnizorului. Se verifica racordarea corecta a substatiei din punct de vedere hidraulic la instalatia din punctul termic. Se verifica efectuarea operatiilor de spalare a instalatiilor din punctul termic si indepartarea garniturilor oarbe de la racordurile substatiei la circuitele din punctul termic, daca au fost montate, si inlocuirea lor cu garnituri plate. Se verifica etanseitatea intregii instalatii din punctul termic. Se deschid armaturile de izolare atit din punctul termic, cit si de pe substatie. Nu se admit nici un fel de scurgeri. In caz de nevoie se string suplimentar conectorii. Se deschid toate robinetele de dezaerisire situate in punctele superioare ale instalatiei de incalzire. Se verifica conexiunile electrice ale substatiei conform schemei de cablaj. Se trec toate comutatoarele pompelor pe pozitia O si se actioneaza comutatorul general al tabloului de comanda. Se verifica alimentarea tabloului de comanda; semnalizarea de pe tabloul frontal trebuie sa fie aprinsa, iar regulatorul trebuie sa fie alimentat. Se verifica umplerea rezervorului si inchiderea automata a ventilului electromagnetic la atingerea nivelului maxim. Se verifica functionarea pompelor. Se conecteaza succesiv pompele si se verifica functionarea lor fara zgomot si rotatia in sensul sagetilor de pe carcasa. Semnalizarile verzi trebuie sa fie aprinse. In cazul zgomotului in functionare se aeriseste pompa pina ce zgomotul dispare. In cazul pompelor cu motor trifazat, in cazul rotirii in sens invers se inverseaza doua faze la alimentare. Se pun in functiune pe regim manual pompele si se realizeaza umplerea completa a sistemului de incalzire dupa ce prin robinetele de aerisire iese un jet continuu de apa acestea se inchid.

Se programeaza regulatorul pentru valorile de reglaj dorite (vezi documentatia tehnica a regulatorului) : presiune pornire/oprire pompe. Se regleaza limitele de deschidere / inchidere a vanelor deversoare. Se trece pe regim automat.

8. Service

Se vor respecta instructiunile specifice de intretinere pentru fiecare element component in parte: pompe, vane deversoare, ventil electromagnetic, senzori nivel si presiune, regulator, etc.

Dupa orice fel de interventii la circuitele de racord, inainte de repunerea in functiune a substatiei, se va spala integral ansamblul instalatiilor.

9. Izolare defecte

Defect Presiune sub limita setata in sistemul de incalzire

Cauza Ambele pompe defecte Pompa de lucru defecta si anclansarea automata a pompei de rezerva defecta Eroare de programare a regulatorului Senzorul de presiune defect Vana deversoare blocata pe deschis Regulator defect

Presiune peste limita setata in sistemul de incalzire

Eroare de programare a regulatorului Senzor presiune defect Ambele vane deversoare blocate in pozitia inchis

Rezervorul de apa tratata deverseaza

Ventil electromagnetic blocat in pozitia deschis Senzor nivel defect

Rezervorul de apa tratata nu se umple

Ventil electromagnetic blocat in pozitia inchis Senzor nivel defect

Pentru defecte legate de functionarea componentelor consultati manualele de intretinere si exploatare ale respectivelor componente.