DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA NEDİR

Değer Akışı, Değer Akışı Haritalandırma, Yalın, Yalın Düşünce, Yalın Muhasebe Ürünün olduğu her yerde bir

değer akışı vardır. 1 Zorluk onu görebilmektedir.
yalinmuhasebe.blogspot.com yalinmuhasebe.wordpress.com

DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA NEDİR?
NEDEN BİR HARİTAYA İHTİYAÇ DUYULACAKTIR? Jim Womack ve Daniel Jones ilk kitapları “Yalın Düşünce”yi yayınladıklarında aşama aşama dönüşümün nasıl sağlanacağını aktardılar. Dönüşümü bu yöntemle sağlayanları çoğu bu aşamalardan bazılarını atlayarak ilerlediler. Yazarlara telefonla veya maille dönen bu dönüşümcüler süreci aşağıdaki gibi işletmişlerdi.1 1. Değişim ajanı bulun (Bu çoğu zaman kişinin kendisi idi) 2. Sensei Bulun (tecribelerinden faydalanmak için) 3. Şirkette bu dönüşümün harekete geçebilmesi için bir kriz bekleyin (Yaratın- kaldıraç etkisi) Ancak gelen telefon veya maillerde görüldü ki bu noktada çoğu değişim ajanı 5. Aşamaya atladı. 5. Önemli bir aşamayı seçin, israfları kesmeye başlayın ve kısa zamanda neler elde ettiğiniz konusunda kendinizi şaşırtın. Lakin genelde atlanmış olan 4. Aşama halen çok kritiktir. 4. Ürün grupları bazında değer akışlarını haritalandırın. Günümüz yaşamında “hap” tarzı çözümler oldukça revaçtadır. Hatta pazarlamada müşterinin isteği “bir şeyi isterim; şimdi isterim” şeklinde kendini göstermiştir. İş veya süreç sahiplerinin hemen bir çözüm görme isteği de bu yüzden olağandır. Zira yukarıda gösterilen süreç atlamanın sebebi de bu

durum gibi gözükmektedir. 5. Aşamada söylenen “kısa vadeli kazanımlar sözü” dönüşümü sağlayan ajanı sürekli etkileyecektir. Değer akışının tümüne değil de, değişim ajanlarının sadece sorunun görüldüğü spesifik bir noktaya odaklanması kısa vadeli çözümler sunacaktır. Oysa değer akışında tüm akışa odaklanmak gerekmektedir. Ayrıca alınacak her eylemde şu sorulara da cevap verilmelidir.1 Sonuçta ne kadar maliyet azalımı oluyor? (Stoklar ve temin süreleri) Hizmet ve kalite seviyesi ne kadar artıyor? Tedarikçi için ne kazanımlar var? Saf “değer”; israflardan gerçekten arındırılıyor mu? (En kritik soru)

Spesifik noktaya odaklanan iyileştirmeler muhtemelen bir başka başarısız Kaizen çalışması olacaktır ve kısa bir sürede terk edilecektir. Darboğazları çözmek için kısıtlar teorisi kullanılacak veya firmanın gözüne batan kalite problemleri için 6 sigma girişimlerine başlanacaktır. Bunlar yalın düşünce anlamında mudaya karşı kısa vadeli başarılar sunacaktır.
yalinmuhasebe.blogspot.com yalinmuhasebe.wordpress.com

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Womack ve Jones Muda’ya karşı savaşta “Değer Akışı Haritalandırma” yöntemini ilk araçları olarak görmektedir. Bu haritalar yöneticilere, çalışanlara, tedarikçilere ve belki de müşteriye neyin israf neyin değer olduğunu gösterecektir. Nelerden bir an evvel kurtulmaları gerektiği bu haritaların amacıdır. Değer akışı haritalandırma yönteminin önemi Yalın Düşünce kitabında sunulan yol haritasının takip edilebilmesi için özellikle vurgulanmıştır. Bu durumda yalın dönüşüm yol haritası aşağıdaki gibi olacaktır;2 1. 2. 3. 4. 5. Değişim ajanı bulun (Bu kişinin kendisi idi çoğu zaman) Sensei Bulun (tecribelerinden faydalanmak için) Şirkette bu dönüşümün harekete geçebilmesi için bir kriz bekleyin (Yaratın) Ürün grupları bazında değer akışlarını haritalandırın. Önemli bir aşamayı seçin, israfları kesmeye başlayın ve kısa zamanda neler elde ettiğiniz konusunda kendinizi şaşırtın.

DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA NEDİR? Semboller gerçeğin bir yansımasıdır ve önemlidir. Gemi kaptanı radarda gördüğü “kırmızı ışığı” bir başka gemi olarak yorumlamaktadır ve ona göre karar vermektedir, uygulamaya geçmektedir. Oysa gördüğü basit kırmızı bir elektrik sinyalidir ancak hayatidir. Tıpkı haritalar gibi. Ürünü hayata getiren değer katan veya katmayan eylemlerin tümü değer akışıdır. Bu iki türlü karşımıza gelir. Ürünün; hammaddeden, müşterinin kollarına verildiği ana kadar geçen akış veya düşünceden, lansmana kadar geçen tasarım sürecidir.1 Değer akışı spesifik veya özel süreçlere odaklanmaktan ziyade büyük resmi görmeye çalışır. Tedarikçileri, başka firmaları veya müşteriyi de kapsar.

Değer akışı haritalandırma kağıt ve kalemle yapılır. Mümkün olduğunca elektronik cihazlar az kullanılır çünkü çizen kişi ürünün geçtiği tüm yollardan bizzat yürüyerek geçer. Bu esnada mevcut durumda malzeme ve bilgi nasıl akıyor not eder. Daha sonra çizdiği mevcut duruma bakarak bu haritayı sorgular ve “gelecek durum” haritasını oluşturmaya çalışır. Gemi kaptanının yaptığı gibi kişi bu haritaların bir araç olduğunu unutmamalıdır. Asıl karar ve uygulamalar bundan sonra başlamalıdır.
1. Learning To See; Mike Rother, John Shook; 1999 2. Yalın Düşünce; James P Womack; Dainel T Jones; 2007; Türkçe Çeviri; Optimist Yayım

Başlıktaki Resim: esim: http:// www. ecommerceanalyticsblog.com/wpcontent/uploads/2010/12/iStock_CustomerMeasure2.jpg
Değer Akışı; Değer Akışı Haritalandırma; Yalın, Yalın Düşünce; Yalın Muhasebe;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful