P. 1
Informacijski sustavi ili kodovi i kodiranje ili kodiranje i zaštita informacije Auditorne vjež

Informacijski sustavi ili kodovi i kodiranje ili kodiranje i zaštita informacije Auditorne vjež

|Views: 31|Likes:
Published by Slaven S.
Auditorne vježbe za kolegij informacijske sustave, etfos osijek.
Auditorne vježbe za kolegij informacijske sustave, etfos osijek.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Slaven S. on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2015

pdf

text

original

Infornacijsli susiavi i lodovi ÷ 1.

audiiornc vjczlc
1. Izvorisic ina alcccdu sa 8 noguciI sinlola. Vjcrojainosii pojavc ulazniI
sinlola su.
= = = =
0 1 2 3
1
p p p p ,
32
= =
4 5
1
p p ,
16
=
6
1
p ,
4
=
7
1
p .
2

Kodiraii ulaznc sinlolc opiinalnin lodon.
2. Izvorisic gcncrira 13 razliciiiI porula sa zadanin vjcrojainosiina pojavc.
0,20; 0,18; 0,10; 0,10; 0,10; 0,061; 0,059; 0,04; 0,04; 0,04; 0,04; 0,03 i
0,01. Ulaznc porulc lodiraii opiinalnin lodon.
3. Izvorisic infornacijc sivara sinlolc iz slupa od 3 noguca sinlola A, D i
C lojina odgovaraju sljcdccc vjcrojainosii p(Ai 0,75; = p(Di 0,19 = i
p(Ci 0,06. = Ulaznc sinlolc lodiraii opiinalnin lodon.
4. Opiinalnin lodon lodiraii sljcdccu siniagnu.
"ELEKTFOTEHNICKI_FAKULTET".
5. Slijcd vijcsii. 8,1; 11,3; 8,6; 6; 9,8; 8,5; 3,1; 13,5; 6,3; 6; 9,1; 9,7 s
vjcrojainosiina u posioicina ircla lodiraii diliiina (lvaicrnin
sinlolinai ialo da srcdnja duljina lodnc rijcci ludc nininalna. Odrcdiic
srcdnju duljinu lodnc rijcci u diliiina, cfcliivnosi i zaliIosi loda.




Infornacijsli susiavi i lodovi ÷ 2. audiiornc vjczlc
1. Za (5,4i llol lod s parnin pariicion naci lodnc rijcci lojc odgovaraju
infornacijslin rijccina.
1
i (1011i = i
2
i (1010i. =
2. Za (8,7i lod s parnin pariicion provjcriii jcsu li lodnc rijcci
1
v (10110110i = i
2
v (01101001i = ispravno prinljcnc.
3. Infornacija sc lodira (3,1i lodon s ponavljanjcn. Odrcdiic vjcrojainosi
da cc infornacija liii ispravno dclodirana, alo jc vjcrojainosi
pojcdinacnc pogrcslc.
ai
g
P 0,01, =
li
g
P 0,001. =
4. Infornacija lodirana (7,1i lodon s ponavljanjcn saljc sc lroz
lonunilacijsli lanal za loji vjcrojainosi pojcdinacnc pogrcslc iznosi
0,01. Odrcdiii vjcrojainosi da cc infornacija liii pogrcsno dclodirana.


Infornacijsli susiavi i lodovi ÷ 3. audiiornc vjczlc
1. Odrcdiic lodnu rijcc Hanningova (7,4i loda, alo ulazna infornacija glasi
"1010".
2. Prinljcna lodna rijcc Hanningova (7,4i loda glasi "1011011". Provjcriic
njczinu ispravnosii.
3. Mjcrcnja su polazala da sncinjc u linarnon lonunilacijslon lanalu
nogu prouzrociii pogrcsan prijcnos jcdnog liia u nizu od najnanjc 17
uzasiopniI liiova. Za zasiiiu infornacija lorisii sc Hanningov lodcr.
Duljina zasiiino lodiranog llola prilagodcna jc uvjciina loji vladaju u
lanalu. Za sljcdccu infornaciju "10101010110101000...1"
ai Odrcdiic prvi zasiiino lodirani llol.
li Za lolilo cc sc snanjiii ili povccaii ucinloviiosi prijcnosa
infornacijc alo sc zlog djclovanja sncinji duljina llola posiavi na
11 liiova?
4. Odrcdiic lodnu rijcc Hanningova (15,11i loda alo ulazna infornacija
glasi "00101101001".
5. Zadani niz liiova "101101011100" lodiraii Hanningovin (7,4i lodon.


Infornacijsli susiavi i lodovi ÷ 4. audiiornc vjczlc
1. Lincarni (5,3i lod ina gcncraiorslu nairicu.
1 0 1 0 0
C 0 1 0 0 1 .
0 1 1 1 0


=




Odrcdiic susiavni ollil nairicc C.
2. Odrcdiic slup lodniI rijcci za (6,3i lod s gcncraiorslon nairicon.
1 0 0 0 1 1
C 0 1 0 1 0 1 .
0 0 1 1 1 0


=




3. Odrcdiic lonirolnu pariicinu nairicu H lincarnog (6,3i loda alo jc
zadana gcncraiorsla nairica.
1 0 0 0 1 1
C 0 1 0 1 0 1 .
0 0 1 1 1 0


=




4. Odrcdiic iallicu sindrona za (6,3i lod loji ispravlja jcdnosirulu
pogrcslu.
0 1 1 1 0 0
H 1 0 1 0 1 0 ;
1 1 0 0 0 1


=



c (000001i, c (000010i,..., c (100000i. = = =
5. Ncla jc dan lod s 3 podailovna i 3 lonirolna liia
1 2 3 4 5 6
c (i i i p p p i. =
ai Pronaci lodnu rijcc loja pocinjc sa "110" alo su pariicini liiovi
odrcdcni na sljcdcci nacin.
4 1 2 3
5 1 3
6
2
1 2 3
i
p i i i ,
p i i ,
p i . i i


= ⊕ ⊕
= ⊕
= ⊕

li Alo jc prinljcna lodna rijcc [ ] c 010111 , = provjcriic jc li doslo do
pogrcslc pri prijcnosu.


Infornacijsli susiavi i lodovi ÷ 5. audiiornc vjczlc
1. Konsiruiraii DCH lod za ispravljanjc dvosirulc pogrcslc nad poljcn
4
CF(2 i.
2. Konsiruiraii DCH lod za ispravljanjc irosirulc pogrcslc duljinc llola 31
prclo polja
5
CF(2 i.
3. Ncla jc dan (15,3i DCH lod s nogucnoscu ispravla irosirulc pogrcslc i
ncla jc
8 5 2
v(×i × × × × 1, = + + + + gdjc v(×i odgovara lodnoj rijcci c(×i s
dvijc pogrcslc.
4. Odrcdiic izlaznu sclvcncu za zadanu ulaznu sclvcncu u 1001. =

5. Zadana jc gcncraiorsla nairica lonvolucijslog loda
C(×i = [
2
× 1 + |
2
× × 1 + + ]. Prilaziic lonvolucijsli lodcr ponacnin
rcgisirina.

Infornacijsli susiavi i lodovi ÷ 6. audiiornc vjczlc
1. Zadan jc gcncraiorsli polinon (7,3i loda.
4 3 2
g(×i × × × 1 = + + + i
infornacijsla rijcc i (111i. = Odrcdiic odgovarajucu ncsusiavnu i
susiavnu lodnu rijcc.
2. Dclodiraii prinljcnu lodnu rijcc (7,4i cilliclog loda ciji jc gcncraiorsli
polinon
3
g(×i × × 1. = + +
ai v(×i (0100101i, =
li v(×i (1001010i. =
3. Odrcdiic svc nogucc cilliclc lodovc s duljinon llola 7.
4. Odrcdiic gcncraiorslu nairicu i nairicu pariicinc zasiiic cilliclog (7,4i
loda ciji jc gcncraiorsli polinon
3
g(×i × × 1. = + +
5. Konsiruirajic lodcr za cillicli (7,3i lod sa gcncraiorslin polinonon
4 3 2
g(×i × × × 1 = + + + i prilaziic lodiranjc za
2
i(×i × ×. = +
6. Konsiruirajic lodcr za cillicli (7,4i lod loji cc inaii ulaz na rcgisiru
najvccc iczinc. Zadani su gcncraiorsli i infornacijsli polinon.
3
g(×i × × 1; = + +
3
i(×i × ×. = +

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->