philips

A készülék áttekintése

1 Hálózati kábel csatlakozóval 2 Iratvezető sín 3 Papíradagoló fedele 4 Papírtálca 5 Kézibeszélő 6 Iratadagoló
A kijelzőn látható szimbólumok*

7 Előlap 8 Nyomtatóhenger 9 Szkenner 10 A „Plug’n’Print” kártya tartója 11 Tintafilm-tartó elülső része 12 Tintafilm-tartó hátsó része

* SMS funkciókkal ellátott készüléken két sor

f / F: Azt jelzi, hogy az adás vagy a másolás nagy felbontással (kép), vagy szürkeskálában történik. Ha egyik szimbólum sem látható, akkor a standard felbontás van bekapcsolva. h: Akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt faxok vannak. áéíó: A tintafilm fogyását mutatja. I: Akkor jelenik meg, ha a készülék használata közben újabb hívás érkezik, vagy a készülék az Ön távollétében hívást fogad (nem minden országban használható). W* : Csak akkor jelenik meg, ha a memóriában tárolt új SMS üzenetek vannak (csak SMS funkciójú készüléken). b: Azt jelzi, hogy a beépített üzenetrögzítő be van kapcsolva (csak üzenetrögzítős készüléken). $: A fax- és beszédhívások vétele némán történik. S/M/U: A három szimbólum a pillanatnyi beállításokat jelzi.

Kezelőszervek
beépített üzenetrögzítős készülék

ON/OFF: Az üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása REC: Röviden megnyomva: belső emlékeztető (memo) felvétele; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): új üdvözlő szöveg felvétele PLAY: Az üzenetek lejátszása. A gomb jelzőlámpája villog, ha új üzenetek és emlékeztetők vannak. A lejátszás után a jelzőlámpa az üzenetek végleges törléséig bekapcsolva marad

HELP/w Kétszer röviden megnyomva: a legfontosabb kezelési utasítások kinyomtatása, hivatkozással a további segítségre; lenyomva és nyomva tartva: (2 mp): a faxkészülék automatikus üzembe helyezésének indítása / a Gyors telepítés c. útmutató kinyomtatása u Lehetőségek kiválasztása / hangerő beállítása / a kurzor mozgatása a kijelzőn MENU/OK: Funkciók behívása / beírások érvényesítése U: A különböző üzemmódok kijelölése. Röviden megnyomva: választás a S és M között; megnyomva és nyomva tartva (2 mp): U üzemmód be/kikapcsolása v Ha a piros lámpa villog, olvassa el a kijelzőn megjelenő szöveget a: Röviden megnyomva: név behívása a telefonkönyvből; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása n: Röviden megnyomva: telefonszám gyors kiválasztása; nyomva tartva (2 mp): telefonszám tárolása

csak SMS funkcióval ellátott készülék esetén SMS villog, ha a memóriában új SMS üzenetek vannak. SMS üzenetek olvasása, nyomtatása és küldése COPY Röviden megnyomva: dokumentum másolása; nyomva tartva (2 mp): több másolat START Röviden megnyomva: fax adásának indítása; nyomva tartva (2 mp): faxlehívás (polling) FINE f/ PHOTO F nagyobb felbontás választása másolás vagy fax adása közben (szöveg és grafika esetén–f, fénykép esetén –F) STOP Műveletek leállítása / dokumentum kiadása C Törlés PP Röviden megnyomva: az utoljára tárcsázott 5 szám lekérdezése; nyomva tartva (2 mp): tallózás a hívók listájában R röviden megnyomva: speciális funkciók, pl. alközpontban, vagy a szolgáltató által biztosított funkciók használata (átkapcsolás hívások között, hívásvárakoztatás stb.); nyomva tartva (2 mp): tárcsázási szünet beiktatása két számjegy közé DIAL/l * Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül. Beépített üzenetrögzítős készüléken kihangosító * csak beépített üzenetrögzítős készüléken

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés ............ 6
A doboz tartalma .................................................6 Csatlakoztatás .......................................................6 Tintafilm ................................................................7 A papír betöltése ..................................................8 A papír eltávolítása...............................................9 További készülékek..............................................9 Gyors üzembe he-lyezés ....................................10 ISDN-csatlakoztatás ...........................................10 Telefon-alközpont...............................................10

Késleltetett küldés ...............................................21 Másolás .................................................................21

SMS W * ......................... 23
SMS beállítások....................................................23 SMS nyomtatásának letiltása..............................23 SMS üzenetek olvasása .......................................23 SMS üzenetek küldése ........................................24 SMS üzenetek nyomtatása .................................24 SMS üzenetek törlése..........................................24 Egyéb SMS funkciók ..........................................25 SMS vételének letiltása .......................................25

Üzenetrögzítő b ** ...... 26
Kikapcsolás és bekapcsolás ...............................26 Üdvözlő szöveg felvétele ...................................26 A felvétel időtartama ..........................................26 Üzenetek meghallgatása .....................................26 A lejátszás hangereje...........................................26 Az üzenetek törlése.............................................26 Üzenetek továbbítása..........................................27 Beszélgetés felvétele ...........................................27 VIP-kód ................................................................27 Emlékeztető (memo) ..........................................27 Távvezérlés...........................................................28

Alapbeállítások .............. 11
A Súgó (Help) funkció .......................................11 Dátum és óraidő..................................................11 Az Ön hívószáma................................................11 Az Ön neve ..........................................................11 A kijelző nyelve ...................................................11 Csengetés típusa ..................................................11 Hangerő ................................................................11

Fax-kapcsoló.................. 12
Időzítő U.............................................................12 A SM üzemmód beállítása .............................12 Speciális beállítások.............................................13 Külső üzenetrögzítő............................................13

Tippek és trükkök .......... 29
Papírelakadás........................................................29 Iratelakadás...........................................................29 Easylink.................................................................30 Szervizkód............................................................30 Ápolás ..................................................................31 Hibakeresés ..........................................................32

Telefon ........................... 15
Telefonhívás.........................................................15 Újrahívás PP ....................................................15 Gyorshívás n .............................................15 Telefonkönyv a .........................................15 Hívószámok listája ..............................................16 Csoport .................................................................16 A kihangosító használata l ..............................16 Hívószám kijelzés................................................17

Függelék ........................ 34
Funkciók...............................................................34 Műszaki adatok....................................................34 Garancia................................................................36 Szószedet ..............................................................39

Fax és másolás .............. 18
Az iratok adagolása .............................................18 Fax küldése...........................................................18 Fax vétele..............................................................18 Körözvényfax ......................................................19 Képminőség .........................................................19 Kontraszt..............................................................19 Adási- és hibajelentések......................................20 Adási sebesség .....................................................20 Méretcsökkentés..................................................20 Fax-napló..............................................................20 Faxlehívás (polling) .............................................20

* csak SMS funkcióval felszerelt készüléken ** csak beépített üzenetrögzítős készüléken

4

Ne helyezze a készüléket ágyra. szőnyeg nem alkalmas). Villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a telefonvonalról is. Ne üzemeltesse zárt dobozban. Ha vezeték nélküli telefont használ. heverőre. illetve. Ilyen esetben fennáll az áramütés veszélye. szekrényben vagy faliszekrényben. Soha ne érjen csupasz kézzel szigeteletlen. Meg kell győződni arról. öblítőszer. hogy gondosan olvassa el és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. Az Ön telefax-készülékét kizárólag a vásárlás országában való használatra gyártották és megfelel a helyi telefonhálózat előírásainak. Ha a készülék leesik. szőnyegre vagy más puha felületre. megrongálódhat és/vagy személyi sérülést okozhat. A faxkészüléket soha ne takarja le (terítővel. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (a tintakazetta érzékeny a melegre) és ne helyezze hősugárzó.vagy hálózati kábelhez! A kábelt előbb mindig csatlakoztassa le a telefonvagy hálózati csatlakozóról! A telefonvezetéket ne csatlakoztassa párás helyiségben lévő telefoncsatlakozóra.). pl. A hálózati csatlakozódugaszt. és a készülék legalább 10 cm-es környezetét tartsa szabadon. vagy a szembe. hogy ne kerüljön a bőrre. Ha a kijelző eltörik. vagy sérült szigetelésű telefon. A faxkészülék burkolatát csak erre felhatalmazott szakember nyithatja fel. károsodhat a készülék. Biztonság 5 Biztonság A kábeleket biztonságosan vezesse (ezekben megbotolva károsodhat a kábel vagy a készülék). Mivel a dokumentum a készülék elején lép ki. levegőbefúvó közelébe. A faxkészüléket sima. . asztalterítőre. különösen pedig a hálózati kábel megrongálódása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és lépjen kapcsolatba a szervizzel. mert ekkor túlmelegedhet és ki is gyulladhat. akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket. A faxkészülékbe nem juthat folyadék. vagy másfajta nedvesség. papírral. víztől és vegyszerektől. ezt a területet szabadon kell hagyni. egyébként a hordozható készülékben interferenciát (zavarást) fog hallani. A faxkészüléket sík felületre helyezze. párnára. IEC 60950 szabványnak megfelelően történt. különösen kisgyermek esetében. A faxkészülék burkolatának. a hálózati vagy a telefon-aljzatot soha ne érintse meg nedves kézzel. Hálózati feszültségkimaradás esetén sem a telefon sem a fax nem működik.). súrolószer stb. valamint óvja a portól. hogy a készülék stabilan. Ha a faxkészülékbe mégis folyadék került. iratgyűjtővel stb. hacsak ez nem speciálisan párás környezetben való használatra készült. A készülék körül legyen elegendő hely a levegő szabad áramlásához. akkor ne használja a készüléket és ne telefonáljon. Ügyeljen arra. A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy gáznemű tisztítószert (spray. rádió. és az ezeknek a szabványoknak megfelelő telefonrendszerekkel és elektromos hálózattal használható. Az elektromos áramütés vagy tűz veszélyének elkerülése érdekében a faxkészüléket soha ne érje eső. akkor enyhén roncsoló hatású folyadék léphet ki belőle. Az Ön faxkészülékének tesztelése az EN 60950 ill. Ha erre nincs lehetőség.Kérjük. és egyéb személyi sérüléseket okozhat. mert fennáll a villámcsapás és/vagy a készülék megrongálódásának veszélye.és televízó-készülék. A készülék felületének tisztítása előtt csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és a telefonvonalról. lapos és vízszintes felületen kell elhelyezni (puha felület. négy lábon áll a felületen. akkor a faxkészülék és a bázisállomás között legalább 15 cm távolság legyen.

Telefoncsatlakozó A telefonkábelt csatlakoztassa a LINE feliratú csatlakozóra. gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket és utasításokat. Ezután a telefonkábelt csatlakoztassa a telefonvonal fali csatlakozójára.Üzembe helyezés Üzembe helyezés A doboz tartalma A doboz az alábbiakat tartalmazza: 1 Használati utasítás 2 Gyors telepítési útmutató 3 Papírtálca 4 Kézibeszélő 5 Kézibeszélő spirálkábele 6 Faxkészülék (betöltött tintafilmmel) 7 Hálózati kábel csatlakozóval 8 Telefonkábel csatlakozóval Csatlakoztatás Kérjük. 6 . Kézibeszélő A spirálkábel egyik végét csatlakoztassa a kézibeszélő csatlakozójára. kézibeszélő-szimbólummal jelölt csatlakozóra. a másik végét pedig a faxkészülék oldalán található.

2 A nagyobbik hengert helyezze a tintafilmtartó hátsó részén található vájatokba. amely halk kattanással rögzül a kihajtott helyzetben. KARTYAT (kártyacsere) üzenet jelenik meg. hogy ne sértse meg a tintafilmet. Erre a célra a készülék mellé egy több tesztoldal nyomtatására alkalmas. 3 Vegye ki a tintafilm-tartó bal oldalán található régi Plug’n’Print kártyát. akkor a piros jelzőlámpa villog. ezért ezt minden új tintafilmmel együtt a készülékbe kell helyezni. vagy nem kicserélt kártya esetén a kijelzőn a CSERELJ. A áéíó szimbólumok a tintafilm elhasználódását jelzik. és a kijelzőn a TINTAPATR. ingyenes tintafilmre érvényesek. A tintafilm betöltése 1 Az új tintafilmről óvatosan távolítsa el a gumigyűrűket. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. A fogyasztást és a nyomtatási beállításokat a mellékelt Plug’n’Print kártya tárolja. 2 Vegye ki mind a két tintafilm-hengert. vagy nincs tintafilm a készülékben. A gyári beállítások a készülékkel szállított első. Hiányzó. ingyenes tintafilmet mellékeltünk. CSERE üzenet jelenik meg. Ügyeljen arra. Ha a tintafilm kifogyott. ezért csak ez működik Plug’n’Print kártya nélkül. v Csak Philips tintafilm esetén! Üzembe helyezés 7 Tápfeszültség A tintafilm eltávolítása . 1 Új tintafilm behelyezése előtt a papíradagoló szerkezetből el kell távolítani a papírt! Tartsa be a tintafilm csomagolásán feltüntetett utasításokat is! 2 A közepén megemelve nyissa fel a készülék előlapját. Tintafilm Iratok vétele vagy másolása előtt tintafilmet kell helyezni a készülékbe.1 A tintafilm hátsó hengerét két oldalán mutatóujjal megfogva emelje ki a helyéről és helyezze az elülső henger mellé.

hogy a készülék több lapot húzzon be egyszerre. 5 Törje ki az új Plug’n’Print kártyát és helyezze a bal oldalon található résbe. A kék színű fogaskerék a jobb oldalon legyen. 3 A papíradagoló fedelét hajtsa ütközésig előre. Ügyeljen arra. Ütközésig illesszen több A4-es (80 g/m2) papírt (legfeljebb 50) a papíradagolóba. majd sima felülethez ütögetve rendezze el a papírköteget.Üzembe helyezés 3 A kisebbik hengert fektesse a tintafilm-tartó elülső részébe. A faxkészülék az írásra és másolásra használt papírtípusokkal működik. a legjobb a sima 80 g/m2 papír. hogy azok elváljanak egymástól. 2 Annak elkerülése érdekében. 4 A kisebbik henger előre forgatásával feszítse meg a tintafilmet. Kérjük. 1 A papíradagoló tálcát illessze a papíradagoló szerkezet mögötti vájatokba. hogy a film ne legyen gyűrődött. 6 Az előlapot előre hajtva és a helyére kattintva zárja be a készüléket. először pergesse át a lapokat. A papír betöltése Az iratok másolása előtt papírt kell tölteni a faxkészülékbe. 8 . és így helyezze a papíradagolóba. 210×297 mm méretű papírt használjon. és bal oldali tüske a szorítók közé illeszkedjen. hogy csak szabványos A4.

Ha ezt nem lehet megtenni. Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS küldésére és fogadására is alkalmas vezeték nélküli telefont használ. A további készülékeket ekkor a faxkészülék vezérelheti. SMS / SMS vételének letiltása). A további készülékek azonos csatlakozóra csatlakoztatása biztosítja a fax-kapcsoló optimális működését (pl. vagy modemet. Papírelakadás esetén ld. akkor a faxkészüléken tiltsa le az SMS üzenetek vételét (ld. hogy mindig a faxkészülék legyen az első csatlakoztatott eszköz. hívásátadás). . A papír eltávolítása A papír eltávolításához (pl. További készülékek A faxkészüléken kívül ugyanarra a telefonvonalra más eszközöket is lehet csatlakoztatni. Nyomtatás közben ne töltsön be papírt! Ne használjon olyan papírt. majd zárja le a fedelet. akkor is. akkor lépjen kapcsolatba a faxkészülék eladójával. ha ezek más helyiségekben vannak. akkor lehetetlen megmondani.Azonos csatlakozó (nem minden országban) Ugyanarra a telefoncsatlakozóra több további készüléket lehet csatlakoztatni. akkor a faxkészüléket KEZI VETEL üzemmódba kell kapcsolni. Tippek és trükkök/ Papírelakadás. Külön csatlakozók (nem minden országban) A további készülékeket ugyanannak a telefonvonalnak más csatlakozóira is lehet csatlakoztatni. mint pl. Ügyeljen arra. amelynek az egyik oldalára már nyomtatott! Ez a papír elakadását okozhatja. telefonkészüléket. Ha a telefaxokat modemmel szeretné fogadni. tarifaszámlálót. üzenetrögzítőt. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS üzenetek vételét. elakadás esetén) nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki az elakadt papírt. hogy a melyik készülék fogja ténylegesen venni az SMS üzenetet. Ha a faxkészülékkel speciális eszközöket kíván használni. Üzembe helyezés 9 4 Zárja le a papíradagoló fedelét. Ugyanazt az SMS üzenetet azonban csak az egyik készülék fogadhatja.

SMS funkciókkal felszerelt készülék esetén: az analóg termináloknak alkalmasnak kell lenniük az SMS kezelésére. és a kijelzőn továbbra is a TESZT: HIBA üzenet áll. 1 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva a HELP/ w gombot. R (néha ezt FLASH-nek is nevezik). de a vonalkérés sikertelen. Telefon-alközpont Nagy cégek nagyon gyakran telefon-alközpontot (PABX) használnak. az Ön nevének és telefax-számának beírása. hogy működike a fővonalkérés. A magánháztartásokban gyakran használt ISDN-csatlakozások is telefonalközponti csatlakozások. 2 Az Ön faxkészüléke ezután a kijelző segítségével végigvezeti Önt az első beállításokon. Ha a vizsgálat sikertelen. 5 Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. és nyomja meg az OK gombot.: igen 3 Ezután nyomja meg az OK gombot. 1 A MENU megnyomása után az 15 számbillentyűk megnyomásával válassza a 15 funkciót. mint pl. Ahhoz. Ezért a faxkészüléken néhány műszaki beállítást meg kell változtatni. Ha a vizsgálat sikeres. Ehhez a tárcsázó billentyűzetet kell használni. hogy az alközponton keresztül a nyilvános telefonhálózatra lehessen csatlakozni. 2 A PABX üzemmódot a u megnyomásával választhatja ki. A GYORS ÜZEMBE HELYEZÉS használatával a faxkészülék beállításai a helyi viszonyoknak megfelelők lesznek. Ha a helyes kódot írta be. Ha az Ön PABX alközpontjában R a fővonalkérő kód. röviden a TESZT: OK üzenet jelenik meg a kijelzőn. akkor röviden a TESZT: HIBA üzenet látható. vagy analóg készülékekhez is használható ISDN-csatlakozásra van szükség. 6 A u gombokkal válassza a TESZT: IGEN menüpontot. ISDN-csatlakoztatás Az Ön faxkészüléke nem ISDN-fax (group 4). Határozottan vegye ki ezt a lapot. akkor a C megnyomásával törölje a kódot. 3 Ezt követően a dátumot és az óraidőt kell beírni. MELLEKALL. A faxkészülék ekkor megvizsgálja. A beírást az OK megnyomásával fejezze be. Ekkor a kijelző a kód ismételt beírását kéri.Üzembe helyezés Gyors üzembe lyezés he- 4 Ezután írja be a fővonal kéréséhez szükséges kódot. További információkat az ISDN-utasításokban találhat. és kövesse a rajta álló utasításokat. Ezért közvetlenül az ISDN-vonalra csatlakoztatva nem használható. vagy egy szám. Ezt a fővonalkérő kódot az alközpont gyártójától kell beszerezni.: nem MELLEKALL. akkor az alközpont valószínűleg nem felel meg a legújabb előírásoknak. Ekkor a készülék egy oldalt nyomtat ki. Ehhez (analóg) adapterre. 10 . hanem analóg készülék (group 3). Változtassa meg a fővonalkérő kódot. tárcsázni kell a fővonalkérés kódját. A kód lehet 0. Ehhez vegye igénybe a Fax Call Centre szolgáltatást (a telefonszám a használati utasítás hátoldalán található).

Azt is megmutatja. 1 A MENU. hogy az eredeti pozícióba térjen vissza. 3 Nyomja meg az OK gombot. Ha véletlenül rossz gombot nyomott meg. esetén 15 05 04). 1 Nyomja meg a DIAL/l gombot. Csengetés típusa Tíz különböző csengetési hang között lehet választani. 2 A u gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. A Súgó (Help) funkció Nyomja meg kétszer a HELP/w gombot. amely a legfontosabb funkciók használatát magyarázza meg. 11 és OK megnyomásával válassza a 11 funkciót. akkor annyiszor nyomja meg a STOP gombot.Ha a későbbiekre meg szeretné őrizni készüléke gyári beállításait. hogy bármely beállítás megváltoztatása előtt nyomtassa ki a funkciólistát (a MENU gomb háromszori megnyomásával). A készülék egy oldalt nyomtat ki. Hangszóró A hangszóró hangerejét bármikor meg lehet változtatni a DIAL (beépített üzenetrögzítő nélküli készüléken) vagy a l gomb (beépített üzenetrögzítős készüléken) megnyomásával. 3 Nyomja meg az OK gombot. Megjegyezzük. Dátum és óraidő 1 A MENU.. 2 A számbillentyűkkel írja be a helyes óraidőt (pl. Az Ön hívószáma A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Az Ön neve A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint ezt csak a szakszerviz végezheti el Alapbeállítások 11 Alapbeállítások A kijelző nyelve . vagy csengetés közben lehet beállítani. 35 és OK megnyomásával válassza a 35 funkciót. Ha törölni szeretné egyedi beállításait. Ha rossz számjegyet vagy karaktert írt be. hogy a készülék további funkcióival kapcsolatos segítség hol található. 1 A MENU. május 15. 2004.9 gombokkal válassza ki a kívánt csengetési hangot. Fax-kapcsoló). hogy a S és M üzemmódra eltérő hangerőt lehet beállítani (ld. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. 1 A u gomb megnyomására a kijelzőn kb. akkor ezt a 45 szervizkód beírásával teheti meg (ld. akkor a javítást a u és a C gombbal végezheti el.. 2 A u gombbal állítsa be a kívánt hangerőt. 3 másodpercre megjelenik a pillanatnyi beállítás. 2 A 0. akkor javasoljuk. Tippek és trükkök / Szervizkód). Hangerő Csengetés A csengetés hangerejét a készülék készenléti állapotában. 3 Nyomja meg a STOP gombot. délelőtt 9:15 esetén 09 15) A faxkészülék ezután a dátum beírását kéri (pl. 12 és OK megnyomásával válassza a 12 funkciót.

3. A nappali S és éjszakai M beállítással nappal és éjszaka eltérő üzemmódokat lehet használni (fax vétele vagy az üzenetrögzítő bekapcsolódása előtti csengetések száma). 2. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. 3 Állítsa be a fax automatikus M üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. Ha a kijelzőn a U jelzés látható. 2 A u gombokkal állítsa be. 5. A SM üzemmód beállítása beépített üzenetrögzítő esetén Kijelzés ÜZ. beépített üzenetrögzítő nélkül Kijelzés ÖSSZ. faxoljon és további készülékeket használjon. ERÖS Időzítő U A beépített időzítővel a nappali S és éjszakai M üzemmód között lehet átkapcsolni. 9 Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. akkor a készülék tovább csenget. 1. 1. 2. Például lehetőség van a faxok csendes (azaz csengetés nélküli) fogadására is. ki 8 Nyomja meg az OK gombot.. hogy üzenethagyás közben lehessen-e hallani a hívót. ki 1 A MENU. Az időzítő kikapcsolásához 2 mp-re meg kell nyomni a U gombot. amikor a fax-kapcsoló éjszakai M vagy nappali S üzemmódra vált: 1 A MENU. 2. A gyári beállítás szerint a készülék nappal a faxok és a beszédhívások előtt is csenget.Fax-kapcsoló Fax-kapcsoló Az intelligens fax-kapcsoló lehetővé teszi. 5/2 0. 7. hogy ugyanazon a vonalon telefonáljon. Éjszaka (22:00 óra és 06: 00 óra között) a faxok vétele csengetés nélkül. 8:00 esetén 08 00) és nyomja meg az OK gombot. 4. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. 4 Most írja be.: Lehetséges beállítások 0. 7 0.33 és OK gomb megnyomásával válassza a 33 funkciót. KEZI VETEL HALK. 5. a beszédhívások vétele pedig halkabb csengetéssel történik. ÜZ. 4. A nappali S és éjszakai M üzemmód között az U időzítő funkció használatával lehet átkapcsolni. 31 és OK megnyomásával válassza a 31 (nap) funkciót. Ha a hívás telefonhívás. 5. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. CSENGÖHANG: ERÖS 7 A u gombokkal állítsa be. 4. 3. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. 1. A fax-kapcsoló elválasztja egymástól a hang.és faxhívásokat. 5. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. akkor az időzítő be van kapcsolva. Meg lehet változtatni azokat az időpontokat is. 1. KIHANGOSITAS: be. 6. 23:30 esetén 23 30) és nyomja meg az OK gombot. 3. CSENG: FAX CSENG: CSENGÖHANG. 12 . Ha a hívás faxhívás. 3. 1 A MENU.. 6.: KIHANGOSITAS: Lehetséges beállítások 0. KÖZ. 4. Ezután ismételje meg a 2 – 8 lépést. KÖZ. 2 Állítsa be a fax automatikus S üzemmódra való átkapcsolásának időpontját (pl. Nyomja meg az OK gombot. 2. CSENG: 5/2 3 Nyomja meg az OK gombot. KEZI VETEL HALK. ERÖS BE. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kapcsoljon be.

CSENG: 5 Fax manuális vétele . Ha a hívás telefonhívás. ÖSSZ. A távlekérdezés funkcióval telefonköltség nélkül ellenőrizni lehet. akkor a hívásokat a fax-kapcsoló fogadja (ld. hogy a készülék hány csengetés után fogadja a beszédhívást és válassza el a faxot a beszédhívástól. 2 és 4 lépés). Fax-kapcsoló 13 2 A u gombokkal állítsa be. Ha a hívás faxhívás. v Emiatt a hívásokat nem lehet a csatlakoztatott külső üzenetrögzítővel rögzíteni. hogy a fax-kapcsoló ne fogadja automatikusan a hívásokat a ÖSSZ. Ennek pl. ha a faxot számítógéppel. CSENGÖHANG: ERÖS 7 Nyomja meg az OK gombot. Az új üzenetek lehallgatása után az üzenetrögzítő ismét 5 csengetés után fog bekapcsolódni. Az üdvözlő szöveg lehetőleg ne tartalmazzon zenét. hogy pl. ha a kézibeszélő nincs felemelve. Külső üzenetrögzítő Az üzenetrögzítőt az Üzembe helyezés / További eszközök c. FAX CSENG: 5 5 Nyomja meg az OK gombot. akkor a fax-kapcsoló vételre kapcsol. és a hívások fogadásakor nem csenget (a hívó fütyülő hangot hall). CSENG és a FAX CSENG csengetésszámot legalább kettővel nagyobbra kell állítani. 4 Most írja be. hogy fax vétele hány csengetés után induljon meg. Az M üzemmód bekapcsolásához a MENU. Ezután ismételje meg a 2 – 6 lépést. CSENG és FAX CSENG) állítsa nullára. Ha nem tud faxot fogadni. Példa a beállításokra: Üzenetrögzítő csengetésszáma: FAX CSENG ÖSSZ. pontban leírtak szerint kell csatlakoztatni. éjszaka érkező beszédvagy faxhívások zavarják. akkor valószínűleg mindkét esetben túl sok csengetést állított be (ld. ha Ön indítja a vételt. CSENG menüpontban az 5/2 lehetőség választásakor az üzenetrögzítő új üzenet vétele esetén 5 csengetés helyett két csengetés után indul el. A KEZI VETEL választása esetén a készülék csak akkor fogadja a faxot. A többi telefonkészülék a beállított FAX CSENG értéknek megfelelő számú csengetést fog használni. SM üzemmód beállítása).3 Nyomja meg az OK gombot. akkor lehet értelme. Ekkor a készülék csengetés nélkül fogadja a faxokat és a beszédhívások azonnal az üzenetrögzítőre kerülnek. Ha kikapcsolja a külső üzenetrögzítőt. 32 majd az OK megnyomásával válassza a 32 (éjszakai) menüt. A külső üzenetrögzítő legjobb beállítása az. akkor a készülék tovább csenget. hogy van-e új üzenet (ha ilyenkor a telefonkészülék 5 helyett 2 csengetés után kapcsol be. Beépített üzenetrögzítő nélküli készülék esetén ezzel a beállítással a fax-kapcsoló nem működik. feltéve. 2 4 4 Speciális beállítások Csendes fax-vétel A faxok csengetés nélküli fogadásához a fax-csengetések számát (FAX CSENG) állítsa nullára. mint a külső üzenetrögzítő csengetésszámát. Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a START gombot. azaz. a készülék azonnal fax-vételre kapcsol. Teljesen csendes üzemmód $ Ha nem szeretné. modemen keresztül akarja fogadni. 6 A u gombokkal állítsa be a hívás csengetési hangerejét. Állítsa mindkettőt 5-nél kisebbre. akkor mindkét csengetésszámot (ÜZ. Ahhoz. CSENG Javaslatok: Az üzenetrögzítő üdvözlő szövege legyen rövidebb 10 másodpercnél. ha egy vagy két csengetés után kapcsol be. akkor Ön tudja. Gazdaságos üzemmód (csak beépített üzenetrögzítős készüléken) A ÜZ. hogy az be van kapcsolva. hogy az üzenetrögzítőn új üzenetek vannak).

amely üzenet rögzítése után megváltoztatja a csengetések számát). vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára (ld. de a faxkészülék nem hagyja abba a csengetést. Ha a fax automatikus vétele nem lehetséges. a 34 funkció kódját meg lehet változtatni (ld. Ha az Ön üzenetrögzítő készülékén van „gazdaságos” funkció (pl.Fax-kapcsoló 14 Ha az Ön faxkészüléke nem ismeri fel az olyan régebbi faxtípusokat. úgy. pl. akkor a faxkészülék az ÖSSZ. hanem a faxhívások számát is. hogy a faxkészülékkel azonos csatlakozóra. akkor az üdvözlő szövegben tájékoztatni kell a hívókat arról. A fax vételének másik telefonkészülékről való indításához egy kód beírására van szükség (a gyári beállítás * és 5). Üzembe helyezés / További eszközök). Ha az üzenetrögzítő rögzíti a faxhangot. hogy az üzenetrögzítő nem csak a vett üzeneteket számlálja. vagy a faxkészülék EXT csatlakozójára csatlakoztatja (ld. Üzembe helyezés / További készülékek). Ha szükséges. majd a START gombot. amelyek nem továbbítják a mai technológiával általánosan használt jelzéseket. hogy a fax vételének folytatásához nyomják meg a *5. A külső üzenetrögzítőt csatlakoztassa a faxkészülékkel azonos telefoncsatlakozóra. de a faxkészülék nem tud faxot fogadni. akkor ellenőrizze a külső üzenetrögzítő csatlakoztatását. Tippek és trükkök / Easylink). Ez a kód ne legyen azonos az üzenetek távoli lehallgatásához szükséges kóddal. olyan funkció. CSENG funkcióban beállított csengetésszám után automatikusan fax-vételre áll. . akkor a START megnyomásával manuálisan indíthatja a fogadást. Lehetséges. Ha az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Ha az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hívásokat. akkor kísérelje meg az üzenetrögzítő soros csatlakoztatását. akkor ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni.

Ha faxot akar küldeni. u és C gombbal a szükségtelen számokat törölni lehet az újrahívási memóriából. nyomja meg a START gombot. 3 Emelje fel a kézibeszélőt. 200 (üzenetrögzítős készülék) nevet és telefonszámot tud tárolni. 2 Nyomja le annyiszor a u gombot. Beírás törlése 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). 3 A billentyűzeten írja be a nevet. Gyorshívás n A készüléken tíz gyorshívó gomb van. A tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. Telefonkönyv a Az Ön készüléke kb. 3 A számbillentyűzeten írja be a telefonszámot és nyomja meg az OK gombot. Telefon 15 Telefon A gyorstárcsázás használata . Nyomja meg az OK gombot. 2 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot és a u gombbal válassza ki a javítani kívánt karaktert.Telefonhívás 1 A billentyűzeten írja be a telefonszámot. Hibás beírás javítása 1 Nyomja meg a n gombot és a javítani kívánt beírás számgombját (0-9). Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a n gombot. Hívószámok tárolása 1 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. 4 Írja be a javított karaktert és nyomja meg az OK gombot. 2 Válasszon egy számot 0 és 9 között. Az OK megnyomása után szükség esetén megváltoztathatja a számot. 2 A betűbillentyűzeten írja be a nevet. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt beírást. A PP. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. A tárolt név vagy telefonszám megjelenik a kijelzőn. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. A > megnyomása után a kurzor egy hellyel jobbra mozdul.) lehet használni. Hívószám tárolása beszélgetés közben is lehetséges. Ha a hívást a kézibeszélő felemelése nélkül kívánja indítani. 1 Nyomja meg a n gombot és valamelyik számgombot (0-9). A > megnyomásával a kurzor egy hellyel jobbra lép. 2 Nyomja meg a C gombot. Az R gombbal a telefonszolgáltató különböző szolgáltatásait (várakozó hívás jelzése. váltás a hívások között stb. 4 Írja be a telefonszámot és az OK megnyomásával fejezze be a beírást. nyomja meg a DIAL/l gombot. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg a kijelzőn. 3 Nyomja meg az OK gombot. 3 Nyomja meg a C gombot. 50 (üzenetrögzítő nélküli készülék) vagy kb. Ekkor a kurzor bal oldalán lévő karakter törlődik. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. Nyugtázás az OK gombbal. Újrahívás PP A PP gombbal újra lehet hívni az utoljára tárcsázott 5 hívószámot. A pontos mennyiség a beírt nevek és számok hosszától függ. Nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a PP gombot. További információkat a szolgáltató tud adni. ezekre a gyakran hívott számokat lehet beprogramozni. Helytelenül beírt számjegyet a C gombbal törölhet a tárcsázás megkezdése előtt.

Az első tárolt név vagy telefonszám jelenik meg a kijelzőn. A csoport többi tagját a fentiek szerint lehet hozzáadni a csoporthoz. A u gombokkal jelölje ki. A u gombbal válassza ki a javítani kívánt bejegyzést. Beírás javítása 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. 3 A bejegyzések között a u gombbal lehet lépkedni. A u gombbal válassza a ki a karaktert és a C megnyomásával törölje. nyomja meg a START gombot. Beírás törlése Nyomja meg a a gombot és a u gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést és nyomja meg a C gombot. A telefonálást a mikrofon és a hangszóró használatával lehet folytatni. egy faxot több személynek is elküldhet. majd nyomja meg az OK gombot. Szükség esetén az OK megnyomása után a számot meg lehet változtatni. Nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombbal válasszon egy csoportot 15-ig. Bejegyzések vagy teljes csoportok törlése 1 Hívja be a 46 funkciót és a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). majd 2 mp-ig tartsa nyomva a a gombot. Csoportok létrehozása 1 A MENU. Nyomja meg az OK gombot. A művelet végén ismét nyomja meg a STOP gombot. 2 A u gombbal válassza a TAGOK LISTAJA? funkciót és nyomja meg az OK gombot. hogy tényleg kívánja-e a törlést majd nyomja meg az OK gombot. 5 A kijelzőn megjelenik a tárolt szám. 3 A u gombbal válassza az UJ TAG BEIRASA? lehetőséget. 44 és OK gombok megnyomása után kinyomtatódik a gyorshívó memóriában és a telefonkönyvben tárolt hívószámok listája. Nyomja meg az OK gombot. 46 és OK megnyomásával válassza a 46 funkciót. majd nyomja meg a C gombot. Keresés a csoporton belül 1 A csoport bejegyzései közötti kereséshez válassza a 46 funkciót és a u gombbal jelölje ki a kívánt csoportot (1-5). majd nyomja meg az OK gombot. 16 . A kihangosító használata l (csak beépített üzenetrögzítő esetén) A telefonhívást a kézibeszélő felemelése nélkül is el lehet végezni. így pl. hogy a kívánt hívószám jelenjen meg. Nyomja meg az OK gombot. A csoportból a STOP gombbal lehet kilépni. 2 Emelje fel a kézibeszélőt. hogy valóban törölni szeretné-e a kijelölt bejegyzést vagy csoportot. A funkcióból a STOP gombbal lehet kilépni. Nyomja le annyiszor a u gombot. A u gombbal válassza ki a csoportba foglalandó bejegyzést és nyomja meg az OK gombot. 2 A u gombokkal válassza a TAG TORLESE? lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Ezután tegye a helyére a kézibeszélőt. Csoport A telefonkönyv több bejegyzését csoportokban foghatja össze. 4 A kijelzőn megjelenik a gyorshívó memóriába és a telefonkönyvbe programozott összes hívószám. 3 A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést.Telefon A telefonkönyv használata 1 Nyomja meg a a gombot. Hívószámok listája A MENU. Ha faxot akar küldeni. illetve a szobában lévő többi személy is részt vehet a beszélgetésben. A u gombbal jelölje ki. majd nyomja meg az OK gombot. Ehhez tárcsázás után vagy beszélgetés közben meg kell nyomni a l gombot.

Bármely telefonszámot a C gombbal lehet törölni. mielőtt Ön felemelné a kézibeszélőt. Telefon 17 Hívószám kijelzés .(nem minden országban használható) Az Ön faxkészüléke képes a hívó telefonszámának kijelzésére. majd az OK gombbal nyugtázza a törlést. A készülék a megelőző tíz hívás telefonszámait tárolja. vagy folyamatban lévő beszélgetés közben fogadott hívást. 3 A kijelzett hívószám visszahívásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt. A funkció használata a hálózat-választás függvénye. 1 2 mp-ig tartsa nyomva a PP gombot. akkor a külső telefonkészülékeken nem lehet kijelezni a hívószámot. Az új hívások telefonszámait “*” jelzi. Ha a MENU 31 vagy 32 használatával a FAX CSENG értékét nullára állítja. 2 A u gombokkal lépkedni lehet a telefonszámok között. Ennek használatához a telefon-szolgáltatónál elő kell fizetni a szolgáltatásra. A u gombokkal válassza ki a telefonszámot. Ha a készülék az Ön távollétében. akkor a kijelzőn a I szimbólum jelenik meg.

.. nem pedig sárga/ narancs/világosszöld).. akkor a faxkészülék később újra tárcsáz. vagy javítófolyadékkal javított oldalakat.. Tippek és trükkök / Iratelakadás. Ha egy telefonhívást a faxkészüléken fogad..Fax és másolás Fax és másolás Írjon világosan és olvashatóan. Ha a hívást egy másik telefonkészüléken fogadja. Ekkor megkezdődik az adás. majd észreveszi. hogy faxhívásról van szó (sípoló hangot hall. ragasztószalaggal vagy ragasztóval összefogott oldalakat. összetűzött vagy iratkapoccsal összefogott oldalakat. rajzkrétával.. Ekkor a faxkészülék fogadja a faxot...... Fax küldése 1 Tárcsázza a kívánt telefonszámot. vagy semmit). Adás előtt távolítsa el a kapcsokat. 18 . akkor a telefonkészüléken nyomja meg a *5 gombokat. Fax vétele Ha nem változtatja meg a faxkapcsoló beállításait. halvány ceruzával. majd tegye le a kézibeszélőt. vagy laminált felületű oldalakat . Iratelakadás esetén ld... . . majd egy sima felületen egyengesse el a csomagot.. Másik telefonkészülékről 2 A lapokat (legfeljebb 10 lap) helyezze úgy az iratadagolóba. A fax adását a STOP megnyomásával lehet megszakítani. nedves. vagy faszénnel írt oldalakat . és a hívás fax-hívás. 3 Nyomja meg a START gombot. szennyezett. Ha a kapcsolódás sikertelen. öntapadós címkét tartalmazó oldalakat. Az iratok adagolása 1 Több lap egyidejű behúzásának elkerülése érdekében pergesse át a lapokat. illetve túl vékony. 2 Nagyobb felbontás választásához használja a FINE/ PHOTO gombot. vagy túl vastag lapokat A5-ös méretűnél kisebb oldalak esetében fennáll a veszély. Csak sötét tintát használjon (fekete/ sötétkék. 3 Az iratvezető sínt csúsztassa el úgy. hogy megakadnak a faxkészülékben. hogy a nyomtatott felük előre nézzen. Az alábbi pontokban a faxküldés hibáinak leggyakoribb okait mutatjuk be: v Ne küldjön . akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. fényes. hogy felfeküdjön az iratra. krétával. újságpapír-oldalakat (nyomdafesték) . akkor a faxok vétele automatikus. gyűrött vagy szakadt oldalakat .

A 46 funkció címzettlistáját azonban ezután már nem lehet megváltoztatni! 1 A nyomtatott oldalával felfelé helyezze az iratot az iratadagolóba (legfeljebb 10 lap). pl. közepes és nagy kontraszt) közül lehet választani: KONTRASZT: KICSI KONTRASZT: KOZEP KONTRASZT: MAGAS 3 Nyomja meg az OK gombot. Ha a memória megtelt. akkor a v piros jelzőlámpa villog. Fax és másolás 19 Fax vétele papír nélkül 2 A MENU. Kontraszt A 47 funkcióval a másolt vagy küldött irat kontrasztját (olvashatóságát) lehet beállítani. 46 és OK megnyomása után a u gombokkal válassza ki a kívánt csoportot (1-5). A FINE üzemmódban az iratok továbbítása hosszabb ideig tart. a Slerexe-levélnek megfelelően). Az adás befejezése után. 2 Nyomja meg a MENU. vagy kifogyott a tintafilm. 15 oldal az üzenetrögzítő nélküli készüléken és kb. majd az OK gombot. és a kijelzőn a MEMORIA BETELT üzenet jelenik meg. 47 és OK gombot. Ugyanezzel az eljárással legfeljebb 25 hívószámot lehet felvenni a listába. 3 A u gombokkal válassza a „fax küldése” FAX KULDESE? lehetőséget és nyomja meg a START gombot. Az irat ekkor a csoport minden tagjának továbbítódik. 4 A kívánt hívószámok beírása után nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. a PHOTO üzemmódban pedig még tovább. 50 oldal az üzenetrögzítős készülékeken. vagy a a és u gombokkal a telefonkönyvből lehet kiválasztani a hívószámot/csoportot. a készülék 40 másodperc múlva automatikusan a standard felbontásra áll vissza. Nagyobb felbontást a FINE/ PHOTO megnyomásával lehet választani. Ha a faxot a csoport valamelyik tagjának nem sikerül elküldeni. akkor a nem teljesen kinyomtatott faxok a memóriában maradnak. Képminőség Ha növelni szeretné a továbbított kép minőségét. . sötét fénykép vagy színes hátterű szöveg. 5 Az iratot a START gomb megnyomásával lehet elküldeni. akkor a FINE f (kis betűk vagy finom rajzok esetén) és a PHOTO F (képek és fényképek) minőséget lehet választani. 3 A címzettek listájába kétféleképpen lehet hívószámokat írni: be lehet írni őket a billentyűzeten. A készülék a küldés befejezése után automatikusan jelentést nyomtat. Ha a nyomtatás valamilyen okból megszakad. hogy a mutató a kívánt felbontás mellett legyen. 25. Ekkor az irat egymás után továbbítódik a listában szereplő minden hívószámra. Nyomja meg az OK gombot. Ilyen esetben a kijelzőn a h szimbólum jelenik meg. majd ismét megpróbálkozik a küldéssel. 1 Az elejével előre helyezze az iratot az iratadagolóba. Annyiszor nyomja meg a FINE/PHOTO gombot. Telefon / csoport) a 46 funkcióval csoport számára is lehet körözvényfaxot küldeni. A behelyezett irat a memóriában tárolódik. Körözvényfax Ez a funkció akkor hasznos. akkor a bejövő faxot a memória tárolja (kb.Ha a papírtartóban nincs papír. akkor a faxkészülék a lista további tagjaival folytatja. A számok ekkor a címzettek listájába kerülnek. Papír vagy tintafilm behelyezése után a készülék minden tárolt faxot automatikusan kinyomtat. A tárolt fax kinyomtatása után törlődik a memóriából. vagy ha nincs több irat az iratadagolóban. ha ugyanazt az iratot egynél több címzetthez kell elküldeni („körlevél”). Körözvényfax csoport számára A 25 funkció mellett (ld. 2 A u gombbal három különböző lehetőség (kis.

3 Írja be a telefonszámot és nyomja meg a START gombot. akkor a 29 funkcióval ki lehet kapcsolni: 1 Nyomja meg a MENU. 2 A u gombokkal válasszon kisebb átviteli sebességet. 1 Nyomja meg a MENU. 3 Ha alcímet vagy kódot is be szeretne írni (ld. Ezután írja be a kívánt alcímet vagy kódot. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. akkor a készülék hibajelentést nyomtat. lehívás kóddal). 3 Nyomja meg az OK gombot. Ha a vétel nem működik. Adási sebesség Az Ön faxkészüléke automatikusan a telefonvonal minőségéhez igazítja az adási sebességet. 1 Nyomja meg a MENU. vagy (12345 RR kód). 2 Írja be a kódot és nyomja meg az OK gombot. Gyors lehívás 1 Letett kézibeszélővel tárcsázza a kívánt hívószámot. 20 . akkor először írja be a telefonszámot és utána nyomja meg az R gombot. Faxlehívás kóddal Ha a másik fél kóddal védi a lehívandó iratot. Ez az automatikus beállítással ellentétben kevesebb időt vesz igénybe és a hívás költsége is kisebb lesz. 28 és OK gombot. Ha előre ismert a vonal gyenge minősége. 12345 R 17 R kód. Különösen tengerentúli hívások esetén. akkor a következő eljárást kell követni: 1 Nyomja meg a MENU. a hibajelentés nyomtatása viszont minden esetben megtörténik. tárcsázza a kívánt hívószámot majd nyomja meg a START gombot. 21 és az OK gombot. 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot. Faxlehívás (polling) Ezzel a funkcióval le lehet hívni a más faxkészülékeken begyűjtésre előkészített iratokat.Fax és másolás Adási. ilyen módon nyugtázza. hogy az A4-es méretnél kissé hosszabb telefax elférjen egy nyomtatott oldalon. 22 és OK gombot. és mikor (azonnal. hogy a napló kinyomtatódjon-e. 3 Nyomja meg az OK gombot. 1 Nyomja meg a MENU. 2 A u gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. akkor hasznos. próbálkozzon a manuális lehívással: nyomja meg a DIAL/ l gombot. Ha nem szeretné használni ezt a szolgáltatást. ez a folyamat hosszadalmas lehet. 2 A u gombokkal válassza ki. a készülék ezek függőleges méretét kissé összenyomja.és hibajelentések Az Ön faxkészüléke minden irat elküldése után jelentést nyomtathat. majd nyomja meg és tartsa nyomva a START gombot (pl. Fax-napló A fax-napló az utolsó tíz fogadott és küldött fax listája. hogy a faxot vették. Méretcsökkentés Annak érdekében. 29 és OK gombot. ha már az adás előtt a 21 funkcióval kisebb adási sebességre állítja a készüléket. Az adási jelentés nyomtatását ki lehet kapcsolni. vagy tíz küldés után). 27 és OK gombot. Ha az adás során hiba lépett fel.

Ha fax-adatbázisokba szeretne faxot küldeni. 1 Helyezze az iratokat az irattartóba úgy. . a 23 funkcióval írjon be egy kódot. Ez telefonköltséget takarít meg. hogy a készülékéről faxot kérdezzenek le. akkor a fax küldését későbbi időpontra programozhatja be (24 órán belül). Fax és másolás / képminőség). Késleltetett küldés Ha alacsonyabb telefon-tarifát szeretne használni. A kijelzőn a másolatok száma jelenik meg. 1 Helyezze az iratot az iratadagolóba. vagy onnan szeretne faxokat lehívni. amelyek más eljárásokat használnak. A lekérdező kódok az ITU nemzetközi szabványának felelnek meg. a Egyetlen másolat készítéséhez röviden nyomja meg a COPY gombot. Ha ezt meg szeretné változtatni. Vannak azonban olyan gyártók. Először írja be az adatbázis telefonszámát. 2 Ha az iratot védeni szeretné a jogosulatlan lekérdezés ellen. Ekkor a gép felbontása f. hogy a nyomtatott oldalak Ön felé nézzenek. akkor lépjen kapcsolatba a lehívó szolgáltatás üzemeltetőjével. Ezután a kódot ismerő személy lehívhatja az iratot. Bekapcsolt funkció mellett a telefonálás továbbra is lehetséges. a számbillentyűzeten írja be a kívánt számot (legfeljebb 15). Nyomja meg a MENU. 4 A faxkészülék készen áll a behelyezett irat küldésére. vagy faxpartnere csak adott időszakokban elérhető. hogy a faxlehívó szolgáltatás használ-e alcímeket. akkor esetenként a telefonszám után egy alcímet is be lehet írni. 3 Tárcsázza a kívánt telefonszámot és nyomja meg a START gombot. Nyomja meg a COPY gombot. 24 és OK gombot. majd nyomja meg az R gombot. A funkció bekapcsolása után a telefonálás továbbra is lehetséges. Írja be a kódot (legfeljebb 20 karakter) és nyomja meg az OK gombot. A másolás azonnal elindul. 23 és OK gombot. 5 A behelyezett irat eltávolításakor a funkció automatikusan kikapcsolódik. 1 Nyomja meg a MENU. Ha nem biztos abban. Egyszerre legfeljebb 10 lapot lehet behelyezni. 3 A művelet az irat eltávolítása után azonnal megszakad. Írja be a fax adásának kívánt időpontját. b Több másolat készítéséhez hosszan nyomja meg a COPY gombot (legalább 2 mp-ig). 2 A FINE/PHOTO gombbal válassza ki a megfelelő felbontást.Ön megengedheti. ezért készülékeik nem kompatibilisek. Fax és másolás 21 Lehívható fax adása 2 Nyomja meg az OK gombot és helyezze be az iratot. Ezután írja be a szükséges alcímet. Másolás A faxkészülékkel másolatot készíthet az eredeti iratról. de a F felbontás is használható (ld.

Tippek és trükkök / Iratelakadás. a másolás automatikusan megszakad. Az Ön készüléke a következő lehetőségeket kínálja fel: NAGYITAS: 200 NAGYITAS:150 MERET:1:1 KICSINYIT: 75 KICSINYIT: 50 4 A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget. vagy ha a memória megtelt. majd nyomja meg az OK gombot. Iratelakadás esetén. A készülék az első oldalt a memóriában tárolja és elkezdi a másolást. ha a tintafilm üres. Iratelakadás esetén ld.Fax és másolás 22 3 Válassza ki. hogy a másolás során az iratot nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné. Ezért az automatikus leválogatás nem választható! A másolást a STOP gombbal lehet leállítani. .

majd négyszer az OK gombot. 5 Írja be a VETEL SZAM számot (fogadás hívószáma). 3 Nyomja meg az OK gombot. 4 Írja be az ADAS SZAM számot (küldés hívószáma). A gyárilag beállított SMS szolgáltatót meg lehet változtatni és más szolgáltatót lehet beírni. 2 A u gombokkal válassza ki. • Az Ön SMS szolgáltatója milyen funkciókat kínál. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS lehetőséget. SMS üzenetek olvasása SMS vételekor hangjelzés hallható. Ebben az esetben új SMS vételekor egy zöld jelzőlámpa villog. dátuma és időpontja jelenik meg. SMS beállítások Az Ön faxkészüléke az SMS szolgáltatások használatára képes állapotban került ki a gyárból. SMS 23 SMS W A ADAS SZAM és VETEL SZAM hívószámra az SMS szolgáltatás használatához van szükség. . A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. SMS nyomtatásának letiltása). • SMS üzenetek küldése és fogadása előtt a telefonvonalra engedélyezni kell a CLIP (Calling Line Identification Presentation = hívószám-azonosítás) funkciót. 1 Nyomja meg a MENU. Problémák esetében lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval. 5 A kijelzőn a kijelölt SMS jelenik meg. hogy készen áll az SMS szolgáltatás használatára – az országtól és a hálózattól függően. Az üzenet a memóriába kerül és automatikusan kinyomtatódik. Vegye fel a kapcsolatot az alközpont üzemeltetőjével vagy gyártójával.(csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) (nem minden országban használható) Az Ön faxkészülékével SMS (Short Message Service) üzeneteket lehet küldeni és fogadni. Nyomja meg az OK gombot. Egyes országokban a két hívószám azonos is lehet (üzenetközpont hívószáma). • SMS küldéséhez az SMS-szolgáltató hívószámát (SMS-központ) be kell írni a faxkészülékbe. hogy az Ön telefonvonalán működik-e ez a szolgáltatás. 64 és OK gombokat. A u gombokkal válassza az SMS-KOZPONT 1 vagy 2 lehetőséget. A u gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az OK gombot. A telefonszolgáltatónál ellenőrizze a következőket: • Milyen tarifát számláznak az SMS küldéséért (esetleg vételéért is). Az olvasatlan üzene„ „ teket * jelzi. akkor az SMS szolgáltatás használata esetleg nem lehetséges. 3 Nyomja meg az OK gombot. hogy a bejövő üzenetek automatikusan kinyomtatódjanak-e: SMS NYOMTATAS: igen vagy nem. A készülék gyári beállítása olyan. 2 A kijelzőn a pillanatnyilag beállított szolgáltató jelenik meg. Ezeket az üzeneteket a kijelzőn lehet elolvasni: 1 Nyomja meg az SMS gombot. • Győződjön meg arról. A u gombokkal az üzeneten belül lehet lépkedni. 3 Nyomja meg az OK gombot. 64 gombokat. SMS nyomtatásának letiltása 1 Nyomja meg a MENU. Nyomja meg kétszer az OK gombot. Az automatikus nyomtatást ki lehet kapcsolni (ld. 4 A kijelzőn a legutolsó üzenet száma. v Ha az Ön faxkészüléke telefon-alközpontra (PABX) csatlakozik. • Mely GSM-hálózatba küldhet és mely GSM hálózatokból fogadhat SMS üzeneteket. a kijelzőn pedig a W szimbólum és az új SMS üzenetek száma jelenik meg.

2 A u gombokkal válassza az SMS KULD (SMS küldése) lehetőséget. Az üzenetet a COPY és az OK gomb megnyomásával lehet kinyomtatni. Ha az üzenetben számok is vannak. hogy még hány karaktert írhat az üzenetbe. végül az SMS gombot. a n gyorshívó. 61 és OK megnyomásával is el lehet küldeni. 7 Legfeljebb 5 címzettet lehet beírni. „Egyéb SMS funkciók”). 3 Nyomja meg az OK gombot.SMS Az OK és a u gombokkal sokféle funkció választható (ld. 24 . v A HELP/w gomb megnyomásával ellenőrizni lehet. A telefonszám beírásához a a telefonkönyv funkciót. A u gombokat nyomva tartva az üzenet elejére vagy végére lehet ugrani. akkor ezekhez a számbillentyűzetet kell használni. 6 A STOP megnyomásával a vett SMS üzenetek listájára lehet visszatérni. SMS üzenetek törlése Ahhoz. Az utoljára írt öt SMS üzenetet be lehet hívni és sablonként lehet használni. A teljes szöveg törléséhez tartsa nyomva a C gombot (2 mp). amíg a kijelzőn a kívánt üzenet jelenik meg. A u gombokkal az üzeneten vagy a hívószámon belül lehet mozogni. Addig nyomja a PP gombot. 1 Nyomja meg az SMS gombot. Az összes telefonszám beírása után nyomja meg az OK. 3 Nyomja meg az OK gombot. 4 A kijelzőn a SZOVEG: kijelzés jelenik meg. 5 Nyomja meg a C gombot. 2 A u gombokkal válassza az SMS NYOMT (SMS nyomtatása) lehetőséget.SMS üzenetek nyomse tatása 1 Nyomja meg az SMS gombot. 1 Nyomja meg az SMS gombot. vagy az PP újrahívás funkciót is lehet használni. 6 Írja be a címzett telefonszámát. Az SMS üzeneteket a MENU. 5 Az üzenet kinyomtatásához nyomja meg a COPY. A u gombokkal válassza ki a törölni kívánt SMS-t. 63 és OK megnyomásával is ki lehet nyomtatni. 8 Ezután az SMS elküldése megtörténik. majd nyomja meg az OK gombot. 4 A kijelzőn a tárolt üzenetek jelennek meg. 3 Nyomja meg az OK gombot. minden olvasott üzenetet törölni lehet a memóriából. SMS üzenetek küldé. Az SMS üzenetet a MENU. 2 A u gombokkal válassza az SMS OLVAS (SMS olvasása) lehetőséget. Az SMS üzenetet a MENU. majd az OK gombot. 62 és OK gombok megnyomásával is el lehet olvasni. A betűbillentyűzeten írja meg az üzenetet (legfeljebb 160 karakter). hogy elegendő memória álljon rendelkezésre új üzenetek fogadásához. 4 A u gombokkal válassza ki a nyomtatni kívánt SMS-t: NYOMTAT: MIND (minden) NYOMTAT: BEJOVO (bejövő) NYOMTAT: UJ (új) 5 Nyomja meg az OK gombot. A kurzortól balra álló karaktert a C gombbal lehet törölni.

Ilyen esetben törölni kell a már olvasott üzeneteket. 2 Írja be az 51205 számot és nyomja meg az OK gombot. akkor lehetetlen megmondani. Letiltott SMS vétel esetén SMS küldése lehetséges. akkor a következő funkciók közül választhat: SMS NYOMTATAS VISSZA SMS TOVABBITASA SMS nyomtatása visszatérés a listához SMS továbbítása valaki másnak Válasz Törlés Következő SMS megjelenítése SMS VALASZ TÖRLES OLVAS: KOVETKEZO OLVAS: ELOZO Előző SMS megjelenítése 2 Nyomja meg az OK gombot. SMS 25 6 A u gombokkal válassza ki az alábbiak valamelyikét: 3 A u gombokkal válassza ki az SMS-vétel törlését vagy engedélyezését: .TÖRLeS: IGEn (törlés) TÖRLeS: NEM (nincs törlés) TÖRLES: ÖSSZES (minden törlése) 7 Nyomja meg az OK gombot. akkor a faxkészüléken kell letiltani az SMS fogadását. 45 és az OK gombot. Egyéb SMS funkciók 1 Ha az SMS olvasása közben megnyomja az OK gombot. hogy melyik készülék fogadja az SMS-t. akkor új üzenet vétele nem lehetséges. Ugyanazt az SMS-t azonban egyidejűleg csak egyetlen készülék fogadhatja. BIZTOS: NEM BIZTOS: IGEN 4 Nyomja meg az OK gombot. Ha erre nincs lehetőség. SMS vételének letiltása Ha ugyanazon a telefonvonalon SMS vételére alkalmas vezeték nélküli telefont is használ. Az SMS vételének újbóli engedélyezését ugyanígy kell végezni. A vezeték nélküli telefonon próbálja meg letiltani az SMS vételét. 1 Nyomja meg a MENU. v Ha az SMS-memória megtelt (legfeljebb 30 üzenet).

pontnak megfelelően járjon el. (csak beépített üzenetrögzítővel rendelkező készülék esetén) Az Ön faxkészülékét gyárilag felvett üdvözlő szöveggel szállítjuk.Üzenetrögzítő Üzenetrögzítő b A rögzíthető időtartam 30 perc. hogy az üdvözlő szöveg felvételéhez még mennyi memória áll rendelkezésre (legfeljebb 20 mp). A kijelzőn látható az üzenet vételének dátuma és időpontja. A törlést a STOP megnyomásával lehet megszakítani. 26 . A felvétel időtartama 1 A MENU. Kikapcsolás kapcsolás és be- Az üzenetrögzítőt az ON/OFF kapcsolóval lehet bekapcsolni/kikapcsolni. Emelje fel a kézibeszélőt és kezdje el az üdvözlő szöveg felvételét. mert egyébként a mikrofont eltakarhatja valami. A bekapcsolt állapotot a kijelzőn látható b szimbólum jelzi. 60. 2 Ha valóban törölni szeretné az összes üzenetet. Ha saját üdvözlő szöveget szeretne felvenni. Ismét nyomja meg a C vagy OK gombot. akkor az alábbi „Üdvözlő szöveg felvétele” c. 5 Az üzenet ismételt meghallgatásához rövid ideig (2 mp) tartsa nyomva a REC gombot. valamint az üzenethagyó hívószáma. nyomja meg ismét a C vagy OK gombot. Nyomja meg ismét a REC gombot. A lejátszás hangereje 1 A hangerőt az üzenet lejátszása közben a u gombokkal lehet változtatni. 4 Az üzenetek meghallgatása után a PLAY jelzőlámpa az üzenetek törléséig bekapcsolva marad. 3 Az üzenetek között az üzenet lejátszása közben az üzenet számának beírásával lehet váltani. 2 Bármely üzenet hallgatása közben a PLAY gombot megnyomva a következő üzenetet lehet meghallgatni. 2 A kijelzőn a törlés megerősítését kérő üzenet jelenik meg. 2 A kijelzőn egy fekete sáv mutatja. az első üzenet meghallgatásához írja be az 1 számot. 2 A u gombokkal állítsa be a kívánt hangerőt. 120 mp és az AUTO (korlátlan felvételi idő) között. majd nyomja meg a PLAY gombot. 3 Nyomja meg az OK gombot. akkor üzenetei érkeztek. Megjegyezzük. Üdvözlő vétele szöveg fel- 1 Két másodpercig tartsa nyomva a REC gombot. A u gombokkal a hangerőt lehet beállítani. 51 és OK megnyomásával válassza az 51 funkciót. Az üzenetek törlése Egyedi üzenetek 1 A kijelzőn látható üzenet törléséhez nyomja meg a C gombot. Győződjön meg arról. Üzenetek meghallgatása 1 Ha a PLAY villog. 2 A u gombokkal válasszon a 30. amíg nyugtázó hangjelzést nem hall. hogy az AUTO üzemmód nem minden országban használható. A kijelzőn a pillanatnyi hangerő jelenik meg. hogy a faxkészülék kemény és sík felületen van. A PLAY gomb megnyomásával az első üzenetet lehet meghallgatni. Minden üzenet 1 Az összes üzenet meghallgatása után nyomja meg a C gombot. 3 A felvételt a REC vagy STOP megnyomásával lehet befejezni. Például. 4 A készülék azonnal visszajátssza az új üdvözlő szöveget.

Kihangosított üzemmódban a beszélgetést nem lehet felvenni. a végén nyomja meg a STOP gombot. ami pl. A kapcsolat létrejötte után először a továbbítás tényét bejelentő szöveget játssza le. 3 A u gombokkal válassza a TOVABBITAS: BE lehetőséget és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot. nyomja meg a STOP gombot. 53 és OK gombokat.Az Ön faxkészüléke az összes beérkező üzenetet automatikusan egy másik telefonszámra továbbíthatja. akiknek ezt a kódot megadja. vagy háromszor rossz kódot ír be. A készülék visszajátssza a felvett szöveget. a következő lehet: „Hello. c Folytassa a fenti 7 ponttól. 20 cm-re legyen a készüléktől. 3 A felvett beszélgetést úgy lehet visszahallgatni és törölni. A felhasználható memória mennyiségét egy fekete sáv mutatja. 2 A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot. 5 A u gombokkal válassza ki a továbbítani kívánt üzenetek számát. 2 A MENU. csupán még egyszer meg kell nyomnia az OK gombot. Minden alkalommal meg lehet adni a továbbítandó üzenetek számát. 2 Ez a kód nem lehet azonos a hozzáférési kóddal (52 funkció). A készülék automatikusan visszajátssza a felvételt. 54 és OK gombokat. Ehhez az üzenetrögzítőt be kell kapcsolni. és ismét azt szeretné használni.: NEM (ha a meglévő szöveget akarja használni. ROG. 7 Nyomja meg a REC gombot. A készülék megvárja a beállított számú üzenet vételét. akkor a faxkészülék bontja a kapcsolatot. A kijelzőn a b szimbólum jelenik meg. (Ha már vett fel ilyen emlékeztetőt. Ez akkor hasznos. Beszéd közben kb. Írja be azt a telefonszámot. 6 Új. üzenetek vannak Kovács úr számára. kérem. 1 Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. 8 Ha végzett. ÜZ. 1 Nyomja meg a MENU. ha a 31 és 32 funkcióval mindkét csengetésszámot nullára állította. ahova az üzeneteket továbbítani akarja. Írja be a négy számjegyű kódot. Ezután a továbbított üzeneteket fogadó félnek be kell írnia a hozzáférési kódot (ld. Kezdje el a beszédet. 1 A beszélgetés alatt nyomja meg a REC gombot. A u gombokkal válassza a külső memo üzemmódot és nyomja meg az OK gombot. majd automatikusan tárcsázza a beírt telefonszámot. továbbítást bejelentő szöveg felvételéhez nyomja meg az OK gombot*. 1 A kód beírásához nyomja meg a MENU. * Ha már van felvett bejelentő szöveg: A faxkészülékkel fel lehet venni a beszélgetést. írja be a hozzáférési kódot”. ÜZ. 2 Nyomja meg a REC gombot és várja meg a nyugtázó hangjelzést. de üzenetet nem hagyhat. a Nyomja meg az OK gombot. majd nyomja meg az OK gombot. az üzenet felvétele után is megcsengethetik a készüléket. VIP-kód Készülék csengetése Azok a személyek.: IGEN (ha új bejelentést akar felvenni). Ha 40 másodpercen belül nem írja be a helyes kódot. amelyet a hívó meghallgathat. 4 Írja be azt a telefonszámot. Üzenetrögzítő 27 Üzenetek továbbítása Beszélgetés le felvéte- . 9 A készülék ezután készenléti üzemmódba kapcsol át. Várja meg a nyugtázó hangjelzést és mondja el a szöveget. mint bármilyen más üzenetet. amelyre a rögzített üzeneteket továbbítani szeretné. 55 és OK megnyomásával válassza az 55 funkciót. akkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be. 52 funkció). Nyomja meg az OK gombot. Emlékeztető (memo) Külső emlékeztető Ezzel a funkcióval olyan üzenetet lehet rögzíteni. b A u gombokkal válassza ki a kívánt lehetőséget: ROG.

A felvételt a STOP megnyomásával lehet leállítani. A készülék eltárolja a kódot. A faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 1 Nyomja meg a MENU. 7 Az üzenetrögzítő kikapcsolása. 9 Az üzenetrögzítő bekapcsolása. Vegye fel az új szöveget. Nyomja meg kétszer röviden a REC gombot. majd a készülék lejátssza a legújabb rögzített üzenetet. akkor egy hosszú nyugtázó hangot hall. Ha az összes üzenet meghallgatása után megnyomja a 6 gombot. mint bármely más üzenetet. A feljegyzést magán a készüléken. akkor újabb nyugtázó hangjelzés hallható. 8 A kiadott parancs végrehajtásának megszakítása. 2 Minden üzenet visszajátszása. Ha a két nyugtázó hangjelzés után ismét megnyomja a 4 gombot. A vezérlő parancsok áttekintése 1 Az éppen hallgatott üzenet megismétlése. A gomb első megnyomása után mindkét esetben nyugtázó hangjelzést hall. Az emlékeztetőt ugyanúgy lehet lejátszani és visszahallgatni. és várja meg a nyugtázó hangjelzést. vagy távvezérléssel. 3 Ugrás a következő üzenetre. 6 Az aktuális üzenet törlése. 3 Nyomja meg az OK gombot. 2 Írja be a négy számjegyű kódot. A fennmaradó felvételi időt egy fekete sáv jelzi a kijelzőn. 52 és OK gombokat. vagy a kézibeszélőt letéve megszakíthatja a kapcsolatot. akkor hívja fel a faxkészüléket és várja meg az üdvözlő szöveget. 2 Írjon be egy négy számjegyű kódot. Nyomja meg a 4 gombot. 4 Új üdvözlő szöveg felvétele. Távvezérlés A faxkészülék üzenetrögzítő funkcióit TONE hangjelzésekkel távoli telefonkészülékről is lehet vezérelni.Üzenetrögzítő Belső emlékeztető Ezzel a funkcióval személyes feljegyzést készíthet. 3 Ezután a szokásos módon vezérelheti az üzenetrögzítőt. A távvezérlés használata előtt az 52 funkcióval egy hozzáférési kódot kell beírni (az 55 – továbbítás – funkció is ezt a kódot használja). akkor minden üzenet törlődik. majd a 4 gombbal fejezze be a műveletet. 28 . Ha nincs új üzenet. A törléshez öt másodpercen belül nyomja meg ismét a 6 gombot. egy másik telefonnal lehet lehallgatni. Vegye fel a kívánt üzenetet. 5 A jelenlegi üdvözlő szöveg lejátszása. Az üdvözlő szöveg megszakad és nyugtázó hangjelzés hallatszik. Az üzenetrögzítő távvezérlése 1 Ha a felvett üzeneteket egy másik telefonkészülékkel szeretné lehallgatni.

majd zárja vissza a fedelet. 6 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. A film ne legyen gyűrött. Óvatosan húzza ki az iratot.Papírelakadás 1 A kijelzőn a PAPIR TORLODAS kijelzés jelenik meg. Üzembe helyezés / Papír betöltése). 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. hogy a helyére kattanjon. Tippek és trükkök 29 Tippek és trükkök 5 Zárja be az előlapot úgy. Iratelakadás 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét. . A fedél lefelé nyílik. 4 A kis hengert előre forgatva feszítse meg a tintafilmet. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben. 3 Óvatosan húzza ki a papírt. 2 Középen megfogva nyissa fel az előlapot. amely halk kattanással rögzül ebben a helyzetben.

A faxgép csengetését a ** megnyomásával lehet leállítani.Tippek és trükkök 4 Vagy elölről. Minden kódnak a * vagy # karakterrel kell kezdődnie 6 Zárja le az előlapot úgy. Easylink Az Easylink funkciót az ugyanarra a telefonvonalra csatlakoztatott további eszközökkel kapcsolatban lehet használni (pl. v A speciális *5 és ** kódot csak akkor változtassa meg. Ha a faxhívást egy másik. vagy semmit). vagy hátulról óvatosan távolítsa el az iratot. vezeték nélküli telefon). akkor ez azt jelenti. hogy a második telefonkészülék párhuzamosan csatlakozik. Ha másik készüléken fogadja a hívást és a faxkészülék tovább csenget. A fax vétele elindul. és felismeri. akkor a készüléket használat előtt esetleg röviden ki kell kapcsolni.és bal oldalon is a helyére pattanjon. 34 majd az OK megnyomásával válassza a 34 funkciót. Ha a telefonvonal impulzusos (Pulse) tárcsázási módot igényel. akkor nyomja meg a START gombot és tegye le a kézibeszélőt. hogy a helyére kattanjon. Kódok megváltoztatása A MENU. ha elengedhetetlenül szükséges! Szervizkód 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. Ezzel kapcsolatban további információkat a készülék használati utasításában találhat. hogy faxhívásról van szó (sípolást hall. ha módosított egy beállítást. 30 . Írjon be két különböző kódot. Ezzel a funkcióval a faxkészüléket részben vagy teljesen át lehet konfigurálni. Különösen akkor nagyon hasznos. Egyébként a kijelzőn a „helytelen kód” KOD ROSSZ üzenet jelenik meg. Üzembe helyezés / Papír betöltése). Az ilyen készülékeket azonban DTMF (Tone) üzemmódba kell kapcsolni. Fax vételének indítása Ha a faxkészüléken fogadja a hívást. de a faxkészülék nem a várt módon viselkedik. hogy a három Easylink kódnak különbözőnek kell lennie. majd a kézibeszélőt letéve lehet indítani. hogy jobb. ugyanarra a vonalra csatlakozó készüléken fogadja. akkor a fax vételét a *5 gombot megnyomva. Csengetés leállítása 5 Zárja le a szkenner fedelét úgy. mindegyik után nyomja meg az OK gombot. Ügyeljen arra. A 45 funkciót (szervizkód) a gyári beállítások egy vagy minden változtatásának törlésére lehet használni.

majd nyomja meg az OK gombot. A piacon kapható speciális faxtörlő ruhát is lehet használni. akkor ne használja ezt a funkciót. gyári beállításokra áll vissza. mint az első üzembe helyezés után. amely hallható kattanással rögzül a kihajtott állapotban. A következő kódok állnak rendelkezésre: 7117 Ez a kód törli a gyári beállításokon végzett öszszes változtatást. 3 A két fül benyomásával nyissa fel a szkenner fedelét. Példa a szervizkód használatára: 1 Nyomja meg a MENU. 2 A u gombokkal válassza ki. vagy az összes egyedi beállítás törlése után végezze el a Gyors üzembe helyezést. Írja be a szervizkódot (7117 vagy 7140). Puha. kivéve: • • • • • • a vett fax-üzeneteket a tárolt SMS üzeneteket a tárolt gyorshívó számokat a telefonkönyvben tárolt telefonszámokat az Ön nevét az Ön telefonszámát A faxkészülék kinyitása előtt az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében érintse meg egy földelt készülék fémházát. A szkenner üvegének tisztítása 1 Nyissa fel a papíradagoló fedelét és óvatosan húzza ki a papírt. nem szöszölő ruhát nedvesítsen meg egy kis alkohollal (96%). hogy valóban törölni szeretné-e a beállításokat. A faxkészülék ezért pontosan úgy fog viselkedni. majd nyomja meg az OK gombot. Egyes egyedi beállítások. 45 majd az OK gombot. 7140 A kód beírásakor az Ön által beírt minden beállítás és adat törlődik. A fedél lefelé nyílik.v Csak akkor használja ezt a funkciót. 2 A közepén megemelve nyissa fel az előlapot. ha feltétlenül szükséges! Ha elégedett a gyári beállítások Ön által elvégzett változtatásaival. Ekkor a faxkészülék az eredeti. A készülékbe ne kerüljön nedvesség. Tippek és trükkök 31 Ápolás . egy vízcsövet vagy egy radiátort.

2 Várjon legalább tíz másodpercet. hogy a helyére kattanjon. 5 Zárja le a szkenner fedelét a jobb és a bal oldalon. 3 Ha a hiba újra megjelenik. akkor forduljon a szervizhez. Üzembe helyezés / Papír betöltése). majd csatlakoztassa vissza a készüléket a hálózatra. és a fehér sávokat alul (B). . akkor a következőket kell tennie: 1 Csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről. 7 Helyezzen papírt a készülékbe (ld. Hibakeresés Ha az alábbi utasítások alapján nem tudja megoldani a problémát.Tippek és trükkök 32 4 Egy ruhával az előlap mögött könnyedén törölje le a szkenner üvegét (A) felül. 6 Zárja le az előlapot úgy.

A másolat üres. START gombot. Fax és másolás / Kontraszt). Az első csengetés után a fax nyi csend után ismét csenget. Nyomja meg a START gombot. mot. Próbálkozzon később. A faxkészüléken: nyomja meg a csendet hall. Ha a másik fél automatikus üzenetrögzítőt használ. hogy a bejövő hívás telefonhívás. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. Váltsa át a felbontást F vagy f értékre. Szükség esetén értesítse a szervizt. amíg meghallja az üdvözlő szöveg utáni hangjelzést. Hallani fogja a hívás felépülését. majd egy pillanat. akkor várjon.Ez teljesen normális. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. NINCS VONALARAM Ha felemeli a faxkészülék kézibeszélőjét. A piros lámpa v villog.Faxolási vagy nyomtatási problémák A faxok gyenge minőségűek. Ellenőrizze a dokumentumot vagy a 47 funkcióval állítson be nagyobb kontrasztot (ld. veszi át a hívás fogadását.Egy ruhával tisztítsa meg a szkennert (ld. Az iratot a nyomtatott felével felfelé helyezze be a készülékbe. LINE feliratú csatlakozóra. Szükség esetén értesítse a szervizt. Ápokokat nyomtat. lás). NINCS VONALARAM FOGLALT Tippek és trükkök 33 . Ellenőrizze a faxkészüléke telepítését. Nem lehet faxot fogadni. Ez nem hiba. Éppen egy kiegészítő telefonkészüKULSÖ TELEFON léket használ. Másik készüléken: nyomja meg a *5 gombokat és tegye le a kézibeszélőt. Próbálja meg manuálisan elküldeni a faxot: nyomja meg a DIAL/l gombot és tárcsázza a hívószávagy a fax-adások rendszeresen megszakadnak. vagy hívja fel a másik fél NINCS KAPCSOLAT figyelmét arra. akkor valószínűleg a küldő faxkészülék hibás. vagy Ön faxot fogad. A kijelzőn olvasható üzenet: található. Ha a másolat hibátlan. nem hall A telefonkábelt csatlakoztassa a faxkészülék alján tárcsahangot. Szükség esetén értesítse a szervizt. hogy esetleg hibásan telepítette a vagy UJRAHIVAS LEALLT készülékét. Az üzenetrögzítő csengetésszámát vagy az összes csengetés számát (TOTAL) állítsa 5-nél kevesebbre (31 vagy 32 funkció). Összeköttetési problémák A faxkészülék egyszer csenget. Ha a másolat hibátlan. Ha a faxkészülék felismeri. Az Ön vagy partnerének faxkészüléke fekete csí. a készülék tovább csenget. Másolat készítésével ellenőrizze a faxkészüléket. A kézibeszélő felemelésekor fütyülő hangot.

.......... idő (Beszélgetés felvételének időtartama) .............................. 21 25 Többsz.................... 11 12 Idő/Dátum be (dátum és óraidő beállítása) ..................... 20 22 Lehívó vétel (fax-üzenetek lehívása) .......... 13 Műszaki adatok Kompatibilitás Csatlakoztatás Flash időzítés ITU Group 3 fővonal (PSTN)/ mellékállomás (PABX) fővonal (PSTN): 100 ms mellékállomás (PABX): 100 ms egy lap: 148–217 mm több lap: 148–217 mm egy lap: 148–600 mm több lap: 148–297 mm Irat mérete Szélesség: Hossz: 34 ....................... SMS vétel letiltása) .............................................................................................. 21 24 Később küld (késleltetett fax-küldés) ........................13 32 Éjjel (éjszakai üzemmód beállítása M) ...... 27 55 Továbbítás (üzenet továbbítása másik telefonszámra) 27 SMS (csak SMS funkciókkal felszerelt készülék) 61 62 63 64 SMS küldés ... 16 45 Szolg.. 12 34 Easylink (kódok további telefonkészülékek használatához).. 19 28 Átv........... 27 54 Memo mód (üzenet a hívónak üzenethagyás lehetősége nélkül) ............................................................. seb..................száma (az Ön telefonszámának beírása) ........................... 25.................. kód (az üzenetrögzítő távvezérléséhez és az zenet továbbításához szükséges kód beállítása) ............ 12.... 19 Üzenetrögzítő (csak beépített üzenetrögzítővel) 51 Felv.............................................. 11 13 Ön tel.. kód (egyéni beállítások törlése........................ 26 52 Hozzáfér............ (félsebességű adás beállítása) .. 11 14 Ön neve (az Ön nevének beírása) . beáll (másolás/fax-küldés kontrasztjának beállítása)....................szám lista (tárolt nevek és hívószámok kinyomtatása) .................... 11 Egyebek 44 Tel....... 24 SMS nyomtatás ...... 12................ Beállítások 11 Nyelvválaszt (a kijelző nyelvének kijelölése).. 19 47 Kontr...................... 24 SMS beállítások (alap SMS funkciók beállítása) (SMS nyomtatás letiltása) .................. 20 23 Lehívó küldés (lehívható fax-üzenetek beállítása) ........... 28 53 VIP-kód (a felhatalmazott hívó megkerülheti az üzenetrögzítőt) ... jelentés (adási protokoll automatikus nyomtatása) 20 29 Kicsinyítés (vett fax méretcsökentése) ............. 16......... 30 35 Csengetési típusok (választás 10 csengetési hang között) ....................Függelék Függelék Funkciók A funkciók listájának kinyomtatásához nyomja meg háromszor a MENU gombot............. küldés (fax küldése több fax-számra) ................................................. 10 Fax 21 Átv......................... 11 15 Vonaltípus (alközpont (PABX) beállítása) .....13 33 Időmérő (az időzítő üzemmód beállítása U) ...... 20 Fax-kapcsoló 31 Nap (nappali üzemmód beállítása S) ............................. 19 27 Faxnapló (az utolsó 10 fogadott és küldött fax) ................ 31 46 Csoport (Több telefonszám tárolása csoportként) ................ 24 SMS olvasás..........

Vastagság: Nyomtatópapír Max.12 mm A4 210 x 297 mm. 2 W telefon: kb. V27ter. MR Moduláció V29bis. papírtálca nélkül kb. 30 perc (beépített időtartama üzenetrögzítővel) Megengedett üzemi hőmérséklet: 5–40 °C környezeti feltételek relatív páratartalom: 15–85 % RH nem lecsapódó Nem csatlakoztatva (használatra készen papírral és tintafilmmel) Zavarvédettség SMS tárolási kapacitás Zajszint Nyomtatási mód Iratadagoló Fax-kapcsoló Méretek Tömeg Teljesítményfelvétel Függelék 35 .85 vonal/mm FINE 7.15 mm több lap: 0. szkennelési szélesség Felbontás egy lap: 0. V17 Átviteli sebesség 9600/7200/4800/ 2400 bps (beépített üzenetrögzítő nélkül) 14k4 (beépített üzenetrögzítővel) 30 fogadott üzenet készenlét:< 30 dBA másolás: < 53 dBA tintafilmes nyomtatás max.7 vonal/mm Fénykép (PHOTO) 16 szürkeárnyalat mód 64 szürkeárnyalat (csak beépített üzenetrögzítővel) Kontraszt-beállítás automatikus és manuális Másolás FINE és PHOTO felbontás Adattömörítés MH. V21. levél küldése: <20 W szabv. 80 g/m² 216 ± 1 mm Ajánlott üzemi környezeti feltételek Használatban: hőmérséklet: 17–28 °C relatív páratartalom: 20– 80% RH nem lecsapódó hőmérséklet: 0–45 °C relatív páratartalom: 15– 85 % RH nem lecsapódó kibocsátás az EN 55022/VDE 0878 Part 1 Class B szeri SLEREXE levél vízszintes: 8 pont/mm (200 dpi) függőleges standard 3. 4 W szabv. 2 kg készenlét: kb.08–0. levél vétele: < 30 W Tápellátás 220–240 V / 50–60 Hz Beszédrögzítés max.06–0. 10 lap (80 g/m2) NAPPALI/ÉJSZAKAI/ IDŐZÍTŐ 318×202×146 mm.

szennyeződés.S Kft.). vagy az elektromos hálózat túlfeszültsége miatt bekövetkezett hibáját állapítja meg. mint pl. mint pl. A garanciális szolgáltatás bármely lehetséges működési hiba hatékony elhárítását jelenti. mechanikai behatás. vagy a bizonylat adatai nem olvashatóak. vagy a készülék nem rendeltetésszerű.Függelék Garancia Tisztelt Vásárló! Köszönjük. amelyek a javítás alatt álló készülék használatának elmaradása miatt keletkeztek. hogy a termékek üzemképesek és megfelelnek a használati utasításban megadott jellemzőknek. akkor a készülékre vonatkozó SAGEM garancia érvényét veszti. • a károsodást külső ok idézte elő (időjárási körülmények. A készüléket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával terveztük és gyártottuk. SAGEM garanciája nem alkalmazható. A SAGEM garanciája csak a megfelelően kitöltött garancialevél és a vásárlást bizonyító eredeti bizonylat bemutatásával érvényesíthető. Ha a meghatalmazott szervizközpont a készülék időjárási körülmények. a mechanikus és optikai egységek. Az értékesített készülékre vonatkozó garancia nem zárja ki. amelyek oka az eladó által a garancialevélen feltüntetett és az eladó pecsétjével hitelesített vásárlási dátum utáni időpontban keletkezett. A garanciát nyújtó SAGEM felelősséget vállal azért. hogy a SAGEM és a PHILIPS széles választékából ezt a készüléket vásárolta meg. ha a garanciális szolgáltatás időbeni teljesítését az üzletmenetében bekövetkezett vis major akadályozza meg. szalagvezető elemek. optikai egységek. stb. vagy garanciális javítás esetére őrizze meg a készülék eredeti csomagolását. Fogarasi út 17/b 1148 Budapest Tel: 06 1 471 7090 36 . hogy az ilyen hiba oka a garancia körébe tartozik. valamint a szokásos üzemeltetési tevékenységekre. FELHATALMAZOTT SZERVIZKÖZPONT: YOUNG B. A garancia olyan hibákra terjed ki. programozása. a használati utasítástól eltérő használat. valamint a billentyűzet tisztítása. A SAGEM nem tehető felelőssé azokért a károkért. A célunk az. A SAGEM a telefax-készülékekre 12 hónapos jótállást (a továbbiakban: garanciát) vállal. a készülék üzembe helyezése. beleértve a garancia helyi kiterjesztését is. a használati utasításban leírt ajánlásoktól eltérő használatából eredő károkért. A garancia nem terjed ki a használati utasításban feltüntetett előírásokra és felhasználói beállításokra. A SAGEM nem tehető felelőssé a készülék bármely jellemzőjének megváltoztatásáért. az elektromos vagy telefonhálózat ingadozása. • a készüléken jogosulatlan személy vagy szerviz beavatkozásának nyomai láthatók. helytelen tápellátás. nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek a termék és az értékesítési szerződés eltéréséből eredő jogait. elemek stb. földeletlen elektromos csatlakozó használata stb. A készülék védelme érdekében javasoljuk. hogy szállítás. A garancia nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított vásárlói jogait. feltéve. hogy minden vásárlónk hosszú évekig megelégedéssel használhassa a SAGEM és a PHILIPS termékeit. valamint a készülékek hibás működését ingyenesen megszünteti. A SAGEM nem tehető felelőssé akkor. • a készülék sorozatszáma olvashatatlan vagy megrongálódott. sugárzás.T. hőnyomtató fej. valamint szigorú minőség-ellenőrzésen is átesett. A garancia nem vonatkozik a készülék olyan elemeinek természetes elhasználódására. Az alábbiakban ismertetett garancia időtartama alatt a SAGEM a termékek fenti jellemzőktől való eltérését. A SAGEM nem tehető felelőssé a használati utasításban ajánlott fogyó anyagoktól (kellékanyagoktól) eltérő fogyó anyagok (kellékek) használatából eredő károkért. ha: • a készülék nem felel meg a vásárlást bizonyító bizonylaton feltüntetett adatoknak. helytelen fogyóeszközök (kellékek) használata.

37 Függelék .

38 Függelék .

6 Kihangosító használata 17 Kijelző nyelve 12 Kompatibilitás 35 Kontraszt 20 Kódok megváltoztatása 31 Külső emlékeztető 28 Külső üzenetrögzítő 14 Sz Szervizkód 32 Szkenner üvegének tisztítása 32 E Easylink 31 Egyéb SMS funkciók 26 Emlékeztető 28 T Tápfeszültség 7 Távvezérlés 29 Telefon 16 Telefon-alközpont 10 Telefoncsatlakozó 6 Telefonkönyv 16 Teljesen csendes üzemmód 14 Teljesítmény-felvétel 36 Tintafilm 7 betöltése 7 eltávolítása 7 További készülékek 9 Tömeg 36 F Fax küldése 19 manuális vétele 14 Fax és másolás 19 Fax-kapcsoló 13 Fax manuális vétele 14 Fax-napló 21 Fax vétele 19 Fax vételének indítása 31 Faxkészülék előkészítése a távvezérlésre 29 Faxlehívás 21 Faxlehívás kóddal 21 Felvétel időtartama 27 Funkciók 35 Függelék 35 L Lehívható fax adása 22 Lejátszás hangereje 27 M Másolás 22 Méretcsökkentés 21 Méretek 36 Ú Újrahívás 16 Ó Óraidő 11 Ü Üdvözlő szöveg felvétele 27 Üzembe helyezés 6 Üzemmód beállítása 13 G Garancia 37 Gazdaságos üzemmód 14 Ö Ön hívószáma 11 Ön neve 11 Függelék 39 Szószedet Gy P Üzenetek meghallgatása 27 Üzenetek továbbítása 28 Üzenetek törlése 27 Üzenetrögzítő 27 . 35 Csendes fax-vétel 14 Csengetés 12 Csengetés leállítása 31 Csengetés típusa 12 Csoport 17 létrehozása 17 J Javaslatok 14 D Dátum 11 K Kezelőszervek 3 Képminőség 20 Késleltetett küldés 22 Készülék csengetése 28 Kézibeszélő 2.és hibajelentések 21 Adási sebesség 21 Alapbeállítások 11 Gyors lehívás 21 Gyors üzembe helyezés 10 Gyorshívás 16 Gyorstárcsázás használata 16 Papír betöltése 8 eltávolítása 9 Papírelakadás 30 PLAY gombok 3 Problémák 34 V VIP-kód 28 H Hangerő 12 Hangszóró 12 Help 11 HELP gombok 3 Hibakeresés 33 Hívószámkijelzés 18 Hívószámok listája 17 Hívószámok tárolása 16 R R3 Á Ápolás 32 Z Zajszint 36 Zavarvédettség 36 S SMS 24 beállítások 24 nyomtatásának letiltása 24 üzenetek küldése 25 üzenetek nyomtatása 25 üzenetek olvasása 24 vételének letiltása 26 SMS üzenetek törlése üzenetek törlése 25 START 3 STOP 3 Súgó funkció 11 B Belső emlékeztető 29 Beszélgetés felvétele 28 C COPY3 I Időzítő 13 Iratadagoló 36 Iratelakadás 30 Iratok adagolása 19 ISDN-csatlakoztatás 10 Cs Csatlakoztatás 6.A Adási.

a műanyag fóliát a helyi nemzeti előírásoknak megfelelően a megfelelő szelektív szemétgyűjtőben. Ha a készülék használhatatlanná válik. vagy a háztartási szemétben lehet elhelyezni. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DoC) A SAGEM Communication Austria GmbH ezennel kijelenti.com A CE jelzés azt igazolja. Ez az elektronikus eszköz visszaforgatható anyagokat tartalmaz. A hulladékpapírból készült kartonpapír csomagolást és oldalvédőket a papírhulladékhoz hasonlóan visszaforgatható. először forduljon a készülék eladójához. hogy ez a PHILIPS PPF 531/571/575 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. a dobozon feltüntetett országokban. hogy a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó útmutatásainak. akkor tájékozódjon a helyi nemzeti hulladékkezelési követelményekről.faxinfoline@sagem.sagem.1 HU (M3 PPF 531/571/575) . A termék analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatban (PSTN) használható. Az eredeti DoC dokumentum másolatát Web-oldalunkról szerezheti be. Ezt a használati útmutatót a legmagasabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően klórmentes. Copyright © 2003 SAGEM Communication Austria GmbH abc5103 506 1982.http://www.com E-Mail: dti. További információkért szíveskedjen kapcsolatba lépni az Ön helyi országos műszaki támogató központjával. visszaforgatott papírra nyomtatták. Ha a készülék használata közben hiba lép fel. Más országokban használva hibásan működhet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful