You are on page 1of 6

<2oj?

O{/{
~O{/O(;.2A
~ <..

BUDAPEST

F'o v AROS

VI.

KERULET

TEREZV

AROS

ONKORMANYZATANAK

ALPOLGARMESTERE

Budapest Fc5varosVI. Kerlilet Terezvaros Kepviselc5-testlilete Targy: ernlektabla elhelyezesere
. bead ott kerelern elblralasa Keszitette: Nemeth Andrea

a kepviselc5-testlilet 2011. junius 30-i liIesere

ELOTERJESZTES

Tiszte/t Kepvise/o-testii/et!
Koren Istvan szobraszrnuvesz (1911-1994) leszarrnazottai, Koren Gizella es ifj. Koren Istvan azzal a keressel fordultak onkormanyzatunkhoz, hogy a rnuvesz tiszteletere ernlektablat helyezzOnk el egykori lakohaza, a Haj6s utca 19. sz. haz hornlokzatan: a tablaallltas aktualitasat a muvesz szuletesenek 100. evforduloja adja. A kozteri rnualkotasok es az ernlektablak onkorrnanyzati flnanszlrozasanak es allltasanak rendiet a 37/2008. (XII. 1.) sz. rendeletOnk szabalyozza. A 2. § (3) bekezdes ertelrneben a kerelrneket evente ketszer, juniusi es decemberi Olesen blralja el a kepviselo-testulet. Koren Istvan 1939-ben veqzett a Magyar Kepzornuveszetl Folskolan, mestere Bory Jeno volt. 1935 es 1938 kozott az Orvostudornanyi Egyetemen anat6miai tanulrnanyokat folytatott. 1938-1950 kozott az Anat6miai lntezetben demonstrativ rnuveszetl anatomist oktatott, 1952 es 1964 kozott a Neprnuvelesi lntezet rneqblzasabol tanitott, szinten anatorniat. Keszltett portreszobrokat, portredornbormuveket, plaketteket, klsplasztlkakat es kozel 1500 anat6miai modellt Kozteri rnunkai egyebek mellett Vacott (Szent Istvan szobor), N6grad rneqyeben (Hosi emlekrnu) es tobb templomban talalhatok. A tabla sz6vege: Ebben a hazban elt es dolgozott 50 evig KOREN ISTVAN szob raszrn uvesz 1911-1994 "Nines rnuveszibb maqatartas, mint szeretni az embereket." (Vincent Van Gogh) Allittatta: Terezvaros Onkorrnanyzata es a Koren csalad 2011

1067 Budapest, Eotvos u. 3.

*

TeL: 351-8938, 342-0905/5097.m.

Fax: 322-5202

* 1395

Budapest 62., Pf 409.

A tabla rneszkobol keszulne, 28 x 76 em rneretben, fekv6 forrnaturnban, hornokfujt, festett betUkkel. A tablaallttas koltseqeirol a Human Bizottsaq gondoskodik. A tabla felallltasat es szoveqet az MTA Muveszettorteneti Kutatolntezete tarnoqatla.

A tarsashaz kozosseqenek hozzajarulasat a kezdernenyezessel egyidejOleg rneqkertuk; a hozzajarulo dentes beszerzese a kozos kepviselet reszerol folyamatban van. Az emlektabla felallltasa az Irasos hozzajarulas rnepszuleteset k6vet6en tortenhet meg. EI6z6ek alapjan az alabbi hatarozatl javaslatot terjesztem aT. Kepviselo-testulet ele:

HATAROZATIJAVASLAT
Budapest Fovaros VI. kerulet Terezvaros Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete ugy dent, hogy ernlektablat alllt Koren Istvan szobraszrnuvesz tiszteletere a VI. Haj6s utca 19. sz. haz hornlokzatan, az alabbi felirattal: Ebben a hazban elt es dolgozott 50 evig KOREN ISTVAN szob raszrn uvesz 1911-1994 .Nincs rnuveszibb maqatartas, mint szeretni az embereket." (Vincent Van Gogh) Allittatta: Terezvaros Onkorrnanyzata es a Koren csalad 2011 Felel6s: Hassay Zs6fia polqarmester Hatarid6: 2011. december 31. Budapest F6varos VI. kerulet Terezvaros Onkormanyzata Szervezeti es mOk6desi szabalyzatar61 sz616 20/2011. (IV.28.) szamu rendeletenek 20. § (1) bekezdese alapjan: egyszeru tobbseg.

Budapest, 2011. junius 22. El6terjeszt6:

~2~/~
Si~~~rta

l

Mellekletek: a kezdemenyezo levele, MTA Muveszett6rteneti Kutatointezet szakvelernenye, fot6k
Torvenyesseqi szempontbol latta: ~ Az el6terjesztest targyalja: - Human Blzottsaq ~ ~~

I
","<

cJL'-'4~ ,

c

2

Koren Istvan szobrds:?;f12ilvesz
Edesapam~ majus 6. an sziiletet Torokbecsen, egy nehez kuzdelmes, de tarta/mas elet utan 1994 oktober San halt meg. Evangelikus pap csaladba szuletett. Dednagyapja az az aszodi tanito, Koren Istvan volt, aki a kis Petrovics Sandor (kesobb Petofi Sandor) jo oreg tanitoja volt. A kolto korai verse ben, A Jo Tanito cimii versben szeretette/ emlekezett meg rola. Edesapdm Unokatestvere D Koren Emil evangelikus lelkesz volt, aki egy idoben egyhazmegyei puspok is volt. 1920-ba azza/ a hollandiai segitseggel, amivel 70 ezer kisgyermeket segitettek meg a hollandok azzal, hogy Hollandiaba; befogado csaladokhoz kerultek ki, honapokra, vagy evekre, Edesapam is kikerult Hollandiaba. Egy nevelo csaladnal elt honapokig, majd 1921ben ismet. Ezek az idoszakok meghatarozoak lettek mind Edesapam eleteben, mind pedig a mi eletiinkbe. Ugyanis olyan hidat kovacsolt a kef csalad, illetve egy 3 .csaladdal is, hogy tobb mint 90 ev utan, most is kapcsolatban all csaladunk ezeknek a Holland csaladoknak a leszarmazottaival . Edesapam pedig elete vegeig szivesenjogadta, a Hollandiabol ide utazokat, es szivesen emlekezett Hollandiara. Edesapam a Tavaszmezo utcai realgimnaziumba vegzett, majd egy mestemel kitanulta a mubutorasztalossagot. Bori Jeno tanitvanyakent szerezte meg a foiskolan a szobraszmuveszi diplomat. Emlekeim szerint tanitotta tobbek kozt Lyka Karoly is, miiveszettortenetre. '. Az orvostudomanyi egyetemen 3 evet vegzett.itt kerult kapcsolatba az anatomiaval, amit aztan a kepzomuveszeti foiskolan leendo miiveszeknek tanitott.19 38-;- 1950 az Anatomiai intezetbe egyetemi eloadokent, demonstrativ miiveszeti anatomiat tanitott, 1952-64 kozott a Neprmivelesi Intezet megbizasabol anatomist tanitott. Elkeszitett preparatumaival.Patzay Pal tevekenyseget is segitette. Koren Istvan nagyon sokretii muvesz ember volt, akinek mindene afiatalemberek tanitasa volt. Az esetek legnagyobb reszeben ingyen. Ez irimyU munkassaga saran sok, fiatalember valt muvessze, illetve indult el a palyan. Nehany nev tanitvanyai koziiL. Pato Roza, szobraszmuveszno, Gyemant Laszlo festomiivesz, Halmy Miklos festomiivesz, Kalmanfy Janos festomiivesz.Kiricsi Emo festomiivesz, Csepregi Gyula festomiivesz, aki Angliaban halt meg, Molnar Szilard festomuvesz, vagy pi, a ket utolso tanitvanya, Eke Laszlo faszobrasz, es Finta Andras, aki a Szepmiiveszeti muzeumba restaurator. Keszitett portreszobrokat, portredomborrmiveket, plaketteket, kisplasztikakat, kozel1500 anat6miai modellt. Honvedsegnek, es katasztr6fa vedelemnek, miiveszi szintre kimfivelt viasz szemlelteto eszkozoket. 3 kozteri szobrot keszitett. Ebb61 az egyik, a Szent Istvant abrazolo, ugy hallottam, hogy az Epreskert udvaran all jelenleg, eredetileg Vacon volt felallitva. Tobb templomi munkaja is volt, pl. Surdon az Evangelikus templomba eletnagysagu krisztus szobor. Emlekezetes munkaja volt meg az a Pinocci6 baba, amivel a BNV teruleten Rodolf6 setalt. . 1949-ben Balog Janossal kozosen egy kiallitast csinaltak, Az ember szarmazasa cimmel a Nernzeti Muzeumba kerult kiallitasra, Ennek az anyagnak a plasztikai reszet Edesapam csinalta. Foglalkozott a Miiveszet foly6iratban Leonard6 munkassagaval, Idosebb koraban elkeszitett egy agykamra modell, ami akkoriban egeszen uj do log volt. Ehhez eloszor alkalmazott mugyantat, Ez a modell kijutott Amerikaba, Nemetorszagba es Hollandiaba is. Sajnos a hazai agykutatas, megakadalyozta, hogy Magyaorszagon nep szenisitsek. Munkassagarol, emlekezik meg Szollath Gyorgy mfiveszeti lexikonjaban.

,

ASH

MAGYAR

TUDOMANYOS

AKADEMIA

MUVESZETTORTENETI

KUTATOINTEZET

1014 Budapest, Uri u. 49.1250 Bp. 1, Pf. 27, tel: 2246-700, 3750-493, fax: 3561-849 arthist@arthist.mta.hu; www.arthist.mta.hu
RESEARCH INSTITUTE FOR ART HISTORY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

H-1014 Budapest, Uri u. 49. H-1250 Bp. 1, p.o. box 27, phone: +36-1-2246-700, +36-1-3750-493, fax: +36-1-3561-849 arthist@arthist.mta.hu; www.arthist.mta..hu

Nemeth Andrea alpolgarmesteri koordiruitor reszere

Budapest, 2011. junius 3.

Budapest Fovaros VI. keriilet Ten!zvaros Onkormanyzatanak Polgarmesteri Hivatala 1067 Budapest, Eotvos u. 3.

Targy: Koren Istvan emlektabla

TiszteIt Nemeth Andrea!

Koren Istvan (1911-1994)

szobraszmfivesz tiszteletere keszitendo emlektabla allitasat

intezenmk nem kifogasolja, java hagyja a tervezett szoveget: ,,Ebben a hazban elt es dolgozott 50 evig / Koren Istvan / szobraszmiivesz / (1911-1994) / "Nines muveszibb

magatartas, mint szeretni az embereket."/ /Nincent Van Gogh// Allittatta: Terezvaros Onkormanyzata es a Koren csalad / 2011".

Tisztelettel:

o

o