Subiecte Logistica

Capitolul I 1) Logistica – concept si continut. 2) Structura sitemului logistic. 3) Principiile de baza ale logisticii. 4) Conexiunile logisticii cu productia. 5) Conexiunile logisticii cu marketing-ul. Capitolul II 6) Importanta si functiile depozitelor. 7) Clasificarea depozitelor. xxx 8) Etapele proiectarii depozitelor. 9) Avantajele depozitarii paletizate. 10) Amplasarea depozitelor. Capitolul III 11) Importanta economica a transporturilor la nivelul intreprinderii. 12) Caracaterizarea modurilor de transport. 13) Factorii operationali care determina alegerea modului de transport. 14) Criteriile care stau la baza elaborarii unei strategii de transport. 15) Deciziile operationale pentru punerea in aplicare a unei strategii de transport. xxx Capitolul IV 16) Situatiile in care stocurile ofera siguranta. 17) Tipologia stocurilor. 18) Costurile determinate de detinerea stocurilor. 19) Metodele utilizate pentru controlul stocurilor. Capitolul V 20) Distributia fizica – concept. 21) Functiile distributiei fizice. 22) Etapele proiectarii unui canal de distributie. 23) Avantajele si dezavantajele utilizarii intermediarilor. 24) Tipurile de intermediari. 25) Distributia inverse. xxx

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful