PREZENT U italijanskom jeziku postoje 3 konjugacije na ARE, ERE, IRE. Postoje pravilni i nepravilni glagoli.

Pravilni glagoli I KONJUGACIJA-ARE Primer: aspettare-čekati Prezent se gradi tako što oduzmemo infinitivni nastavak ARE i na infinitivnu osnovu dodajemo sledeće nastavke. io aspett-o- ja čekam tu aspett-i - ti čekaš lui,lei, Lei- aspett-a on,ona, Vi čeka(te) II KONJUGACIJA-ERE Primer: prendere-uzeti Prezent se gradi tako što oduzmemo infinitivni nastavak ERE i na infinitivnu osnovu dodajemo sledeće nastavke. io prend-o-ja uzimam tu prend-i-ti uzimaš lui,lei, Lei-prend-e on,ona,Vi uzima(te) III KONJUGACIJA-IRE Primer: partire-krenuti Prezent se gradi tako što oduzmemo IRE i na osnovu koja je ostala dodajemo sledeće nastavke io part-o-ja krećem tu part-i-ti krećeš noi part-iamo-mi krećemo voi part-ite-vi krećete noi prend-iamo-mi uzimamo voi prend-ete-vi uzimate loro prend-ono-oni uzimaju noi aspett-iamo-mi čekamo voi aspett-ate-vi čekate loro aspett-ano-oni čekaju

guidare-voziti. decidere-odlučiti. lei. Finire-završiti io finisco tu finisci lui. ona. visitare-posetiti. entrare-ući. lavorare-raditi. frequentare-pohađati. salutare-pozdraviti. ricevere-primiti. chiuderezatvoriti.vi kreće(te) loro part-ono-oni kreću Ostali pravilni glagoli su: studiare-učiti. ricordare-sećati se.lui.conoscere-upoznati.Lei part-e –on. chiedere-pitati. arrivare-stići. vedere-videti. domandare-pitati.lei. sentire-osetiti. Nepravilni glagoli Postoji grupa glagola III konjugacije koji grade prezent tako što ubacuju infiks SC kad akcenat padne na osnovu.viaggiare-putovati. aiutare-pomoći. passare-provesti. Lei spedisce Capire-razumeti noi spediamo voi spedite loro spediscono noi finiamo voi finite loro finiscono . a kad akcenat padne na nastavak nema infiksa. guardare-gledati. Lei preferisce loro preferiscono Spedire-poslati io spedisco tu spedisci lui. Ti glagoli se zovu inhoativni glagoli. rispondere-odgovoriti. dormire-spavati.promeniti. visitatre-posetiti. restare-ostati. parlare-pričati.lei. insegnarepredavati. scendere-sići.lei. fumare-pušiti. invitare-pozvati. mettere-staviti. comprare-kupiti.cambiare. mangiarejesti. incontrare-sresti.čuti.scrivere-pisati. preparare-pripremiti. imparare-naučiti.Lei finisce Preferire-više voleti io preferisco noi preferiamo tu preferisci voi preferite lui.

Verbi contratti Fare-raditi io faccio tu fai lui.io capisco tu capisci lui.lei. .lei Lei sta noi stiamo voi state loro stanno noi beviamo voi bevete loro bevono Glagoli pagare.Lei fa noi facciamo voi fate loro fanno Bere-piti od latinskog glagola (bevere) io bevo tu bevi lui. giocare i cercare ubacuju slovo h zbog izgovora u drugo lice jednine i prvo lice množine.Lei esce noi usciamo voi uscite loro escono Kontrahovani glagoli To su sažeti glagoli. Uscire-izaći io esco tu esci lui.lei.lei. Dešava se kod nekih glagola kad akcenat padne na osnovu.Lei beve Stare-biti io sto tu stai lui.lei. Lei capisce noi capiamo voi capite loro capiscono Promena vokala pod naglaskom zove se apofonija.

Lei gioca loro giocano Cercare-tražiti io cerco tu cerchi lui.Pagare-platiti io pago tu paghi lui.lei. lei.lei.Lei paga Giocare-igrati se io gioco noi giochiamo tu giochi voi giocate lui. Lei cerca Određeni član Pred imenicama muškog roda koje počinju samoglasnikom određeni član je LO u jednini i GLI u množini. Primer: lo aereo-l’aereo-jednina-avion (samoglasnici ne mogu da stoje jedan do drugog pa dolazi do skraćivanja i stavljamo apostrof). Pred imenicama ženskog roda koje počinju samoglasnikom određeni član je LA u jednini i LE u množini.bez obzira što stoji samoglasnik do samoglasnika). gli aerei-množina-avioni (u množini nema skraćivanja. noi cerchiamo voi cercate loro cercano noi paghiamo voi pagate loro pagano .

Delle amiche-množina (u množini nema skraćivanja bez obzira što stoji samoglasnik do samoglasnika). le amiche-množina -prijateljice (u množini nema skraćivanja bez obzira što stoji samoglasnik do samoglasnika).Primer: la amica-jednina-prijateljica (samoglasnici ne mogu da stoje jedan do drugog pa dolazi do skraćivanja i stavljamo apostrof). . Neodređeni član Pred imenicama muškog roda koje počinju samoglasnikom neodređeni član je UN u jednini i DEGLI u množini. neodređeni član je UNA u jednini i DELLE u množini. Primer: Una amica-Un’amica-jednina (samoglasnici ne mogu da stoje jedan pored drugog pa dolazi do skraćivanja i stavljamo apostrof). Primer: Un amico-jednina-prijatelj Degli amici-množina-prijatelji Pred imenicama ženskog roda koje počinju samoglasnikom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful