VRATI E SE RODE

IVOT JE SUROV TA TU IMA DA SE PRI A S TU NOM PLEJADOM LIKOVA LA OVA I KI A ZASTANI MALO, OSLU NI PA SE OSVRNI NISU SVI DANI BILI OBLA NI I TMURNI

OSTAVI BUKU GU VU I ONE BEZ NADE ref..... PRONA I PUT DO NEKE SVOJE BARANDE I PUSTI NEKA TE LIJEPE MISLI VODE JER ZNAJ DA JEDNOG DANA VRATI E SE RODE

SVE TO JE RU NO LO E BACI IZA LE A ZAMISLI SVIJET BEZ TIH SILNIH GRANICA I ME A NEKA DON KIHOT TJERA SVOJU PRAVDU A TI TO PRIJE KRENI TAMO U BARANDU

JASNO DA PONEKI DAN MO E BITI GORAK UVIJEK JE NAJTE I SVAKI PO ETAK I TAJ PRVI KORAK AL' TREBA STISNUTI ZUBE I NE GUBIT' NADU SJETI SE DO I E RODE OPET U BARANDU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful