P. 1
Nyelvtani gyakorlatok forditás idegen nyelvre fogalmazás középfok

Nyelvtani gyakorlatok forditás idegen nyelvre fogalmazás középfok

|Views: 852|Likes:
Published by UlpiusTamas

More info:

Published by: UlpiusTamas on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

NYELVTANI GYAKORLATOK

,

FORDITAS
IDEGEN

NYELV~E,

FOGALMAZAS
G

o~

AKADEMIAI KIAD6

-

H
R[Q NYELVVIZSGA

0

KONYVEK

"IDEGENNYELVI TOVABBKEPZO K6zPONT

Szerzok:
Dr. Fony6dl Jend (Rendszerezd nyelvtani gyakorlatok) Balla lIdlk6 (Fordftas magyarr61 angolra) szerdar Csllla (Iranyftott togatrnazas)

Tartalom E16sz6 I. fejezet: Rendszerezd nyelvtanl gyakorlatok 1. egyseg: Igeldok (Cselekvo) 2. egyseg. 1geidok (Szenved6) 3. egyseg: M6dbeJi segedtgek 4. egyseg: Ing-es alak (Gerund, Participle) 5. egyseg: Infinitive 6. egyseg: Felteteles mondatok 7. egyseg: Mflveltetes
8. egyseg: Melleknev - hatarozo

7 8 10 t2 t4 16 17 20 23
25

Szerkeszto:
Horvath Balazs

Anyanyelvl lektor:
Julian Hall, John Barefield

ISSN 141B·5164 ISBN 963 05 7591 4
Kiadja az Akademlal Kiado Rt.

9. egyseg: Nevelo , to. egyseg: Sz6rend 11. egyseg: Egyenes beszed - filggo beszed igeld6-egyeztetes 12. egyseg: Ugye? 13. egyseg. Is - sem 14. egyseg: Kotosz6k. nevmasok 15. egyseg: JelzOi mellekmondatok (Relative Clauses) t 6. egyseg: It - there II. fejezet: Furdftas magyarr61 angolra (500 n) Ill. fejezet: Iranyltott
Mlntarnegoldasnk

27 29 32 34 36 37 40 41 44 63

1117 Budapest. Pl'ielle Kornella u. 19-35. msd' kladas: 1999 1999
Minden fog fenntartva. beleertve a sokszorosltas,

e Szel'zd'k.

fogalmazas

a nvnvanos e16adas,

a radio· es televlzloadas, valarntnt a fordftas logat, az egyes fefezeteket llIetoeo is. Printed 10 Hungary

I. Megold6kulcs a rendszerez6 nyelvtani gyakorlatokhoz II. Mtntamegoldasok a magyarr61 angolra valo tordftast feladatoknoz Ill. Mlntamegoldasok az lranyftott fugalmazast teladatokhoz

.. 76 112 133

MAG

Y

A

RR

6

L

ANGOLRA

Elfisz6
Ennek a tankonyvnek az a celja, hogy az Idegennyelvt Tovabbkepzd Kozpont kozepfoku angol trasbelt (B) nyelvvlzsgapu-a keszuldknek segitseget nvujtson ket feladatban, a magyarr61 angolra t6rten6 fordftasban es az iranyftott rogatmazas megfrasaban. A konyv tartalmaz egy .tanmondat-gyujtemenyt is, amely a nyelvtanulo nyelvtani tudasat tarnogatta meg. mert rairany(tja a figyelmet a ket nyelv szerkezetl kiilonbsegelre es egyezeselre. A kontrasztfv szernlelet ervenyesttl nemcsak a Mt nyelvtan osszeveteaeben. hanem a szoklncs egyezteteseben is. A mtntamondatok sokat lendfthetnek a nvelvhelyessegen es nyelvi tudatossagon, mert a kulonbsegek hangsulvozasaval lehetdve teszik azoknak a .tapnaoaknaknak'' az elkeruleset, arnelyek kookszataval minden fordfto szembenez. Ilyen ertelernben celzottabb tnrormactohoz jut egy magyar anyanyelvil nvelvtanuto. mint ha klzar61ag angel anyanyelvtlek altal frt kladvanyokat tanutrnanyozna. Bar a Iordltas nem tartozlk az alapkeszsegek (beszed, ueszedertes, oivasas. Iras) koze, a tolmacskodassal egyiitt hasznos annak, aki a kozvetft6 szerepet is vallalja angolul nem tudo nontttarsat rele. Az frasbelJ vlzsgan mind az 500 n terjedelmf angolra fordftashoz, mind az Iranyftott togalmazashoz tenet hasznalnl barmllyen nyomtatott szotart. Elektronikus sz6tart nem, mert nehezen ellendrizhet6. Tulaldonkeppen osak az 50 pontos reletetvalasztos teszt az, arnlhez nem engedelyezett a szotarhasznatat, Ami a szotarak meretet llletl, kozepfokon a magyar-angol szotar' mtnlmaltsan kezlszotar mereta legyen (kozepes meret), az angol magyar szotarbo! a legnagyobb ajanlott, EgynyelvO (English-English) sZ6tar is hasznos lehet, ha eleg nagy mereta, mert b6vebb lnformacloval szolgal a szavakrol,

7

nehany sz6t ktveve. Az egyes fejezetek az angol nyelvtan robb resztertlletelvel foglalkoznak. hogy ez az itt bemutatott mondatok nagy reszere is igaz. hogy a peldamondatok a cetzott nyelvtant Ielenseg gyakorlasan tujmenoen mas nyelvtant problernat is t. megis legtobbszor csupan egy valtozatot adtunk meg. tetezet TANMONDATOK Ez a fejezet ugynevezett magyar tanmondatok vagy "gy6gymondatok" angolra tOrteno tordftasaval szlszternatikusan gyakorolla az angel nyelvtan leggyakoribb szerkezetett. akkor nem erdernes a tObbl resszel megprobalkoznla. togalml es gondolkodasbell klllonbsegelnek bernutatasa es tudatositasa volt. A moridatok ktvarcgataeanat legfobb szempont a kontraszttvttas. amelyekben infinitive vagy mg-es alak talalnato.MAG YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA I. vagyls a ket nyelv alakt. Tanmondatok 8 9 . A nyelv osszeteu Jellegebol kbvetkezlk. hogy egy magyar rnondatot altalaban tobbfelekeppcn tenet angolra fordftanl. 'I'anacsoljuk. A gyakorlasra szant peldamondatok Ielolellk az angol nyervtan leglenyegesebb. A peldarnondatok szokincset. hogy a megadott angol megoldast csak akkor nezzek meg. llletve ha egy-egy reszegyseg valamennyl mondatat megprobaltak lefordftanl. amellyel a rejezetben ktemelten roglalkozunk. iIlik a kozepfokt1 nyelvvtzsgara kesztilo nyelvtanul6nak Ismernie. EbbOi kovetkeztk. hogy ezzel is [elezzuk. pontos kepet fog kapnl aktfv angol nyelvtani Ismeretetrol. neha szandekosan ugyanazt a mondatot stb. hogy ugyanaz a szerkezet tobb atrelezetben Is etororout. illctvc hlanyossagairol. csak min dig mas kiemelt nyelvtani Jelenseg tarsasagaban. ha vegleg nem boldogulnak egy mondattal. megbfzhatc. Az ott szerepto mondatok hangatllyozottan mutauak be a fejezetcfmben megjelott nvelvtant egyseg salatossagalt. A szenvedo szerkezet boncotgatasakor bernutatunk olyan rnondatokat. Ezek az atredesek segftlk a nyelvtanulot a nyelvl osszetuggesek megerteseben es tudatosttasaban. Ha a nvelvtanulo becsutette: atveszt a konyvnek ezt a reszet es osszehasonlftla mondatmegolnasatt az altalunk megadott mondatokkal. A ntanyossagok felterkepezese pedlg nagy segftseget nyujt a felkeszfto tanarnak Is. a magyar nyetvtanulo szsmara kiilonosen problemat okoz6 teriiletelt. fgy peldau! az igeidok vagy a sz6rend valarnennyl mondat aIJand6 szereplol.artalmaznak. igyekeztilnk egyfajta logtkat kovetve az egyszerubbtol a bonyolultabb Iele haladnl. Tudataban vagyunk annak. E konyv maslk fejezete arra hfvja fel a nyetvtanulo figyelmet. A fejezetek felepfteseben a tokozatossag szempontja ervenyesul. Ha valaklnek az "A" resz is komoly gondokat okoz. hogya nyelvtanu16t61 itt olyan szerkezet hasznalatat varjuk. ugyanakkor HZ Inflnltive vagy az lng-es alakok reszletezesekor bernutatunk szenvedo szerkezetn mondatokat Is.

eliWitte egy auto. 3. A torteneterntanarunk CObbcsaladot meglatogatott. 12. 5. 6. Folyton elhagyja a 3. Azt mondta. 9. 8. Mlndlg hatkor kel. Ket evig tanult Oxfordban. B 1. 14. Ez a mondat nem ttengztt: heJyesnek. (bogy) (mar) ket oraja olvas. Olvas. 1. Jo szagli az ebed. 2. 2. atment az titon. t 1. tonat.) 12. (hogy) holnap ilyenkorra mar mlndent clolvas. C 1. (hogy) holnap este olvas. Ma reggel minden masnak Ietszik. Azt mondta. 10 II . 6. 13. Holnap ilyenkor mar egy oraja lesz. Lady Diana rneglatogatta Magyarorszagon a Peto-tntezetet. 7. Hallasz valamtlyen furcsa hangot? Az ujsag szerlnllazt mondja az ujsag. hogy otvas. "KI ette meg az osszes bonbont?" "En nem. marls arra kertek. Hoinap llyenkor tijsagot oIvas. J61 aludtal? 7. A bor egy klcstt savanyu iz(f. Mar reg6ta nem talalkoztunk. Azt mondta. 5. rna hideg Id(5 lesz. (awkwardly) to. 13. Alighogy megerkezett. 3. 8. 3. Amlkor YARR6L ANGOLRA egyseg IgeidOl{ (Cselel{Vo) A ment at az uton. (hogy) olvas. Ket eve tanul Oxfordban. 5. Mosolygott. (hogy) sokat oIvas. Ennek a konyvnek nehezkes a stflusa. Amlkor 15. A reggell ld6jaras"jelentes szertnt napes Ido lesz. Holnap ilyenkorra mar mindent eloIvas. Azt mondta. 6. 9. (hogy) holnap lIyenkor ujSagot olvas. Azt mondta. Kltakarftottam a plncet. Ket onija olvas. hogy ujsagot olvas. Mar regen nem talalkoztunk. Elnezest a plszkos ruhamert. 5. YARR 6 L ANGOLRA MAG 14. Hova tetted? Nem emlekszem. hogy ujb61 menjen el. 4. Kerecsony 6ta nem talalkoztunk. 1'allmOlldatok D I. (hogy) holnap Ilyenkor mar egy 6raja lesz. A selyem puha es stma tapilltasli. Azt mondta. AzL mondta. 11. hova 2. 2. (Most mar lehet bele rakodnl. Holnap este nlvas. jobbra Iordult. 4. sokat olvas. arnlkor atment az uton. 4." 1 O.MAG Tanmolldatok 1. teuem. 4. 6. de a plncet takarftottam. Regen talalkoztunk.

(bonus) 4. Arnikor megfordultarn. amelyek a strandon kesznttek? 5. aklt k5r5ztek. lattam. Megtalaltak azt a rabl6t. Ugy ereztem. (The robber . 7. mit adtak (nekem): C 1. 14. mlntha flgvelnenek. Altalaban egyetertenek abban. FeW. 16. J to. ha rnegkernek. (The brldge . ha megkertk. 5. (It.. Nekern meg sohasem adtak [utalrnat. hogy nagyon sokan eletiiket vesztettek a balesetben. A fekeket az utazas eldtt ellendrtznt kellett volna. Nagyon erdekes konyvet mutattak (nekern) a ktallftason. hogy azt rnondjak meg.. J 2. Nern lep meg a slkere. Kessel oltek meg. hogy becsapjak. 8.) 3. Velem meg fgy nem beszeltek. Azt mondjak. Peternek azt mondtak. hogy tartson beszedet. ha ragaszkodsz hozza. 'I'agadhatatlan.. 4. Egy leesd kodarab okozta a halalat (olte meg). 5. 3. 7. hogy durva szavakat nem szabad hasznalnt. 11. t 2. Eldont5ttek.. hogy ne engedje meg.. egyseg YARR6L ANGOLRA MAG 9. hogy bevlgye a kutyajat az etterembe. Ki fognak nevetnl. Mar nagyon varjak a karriosonyt. hogy jovore csokkentlk az adot. Az asztal tfz szernelyre van rnegterftve... 8. Elvarjak. hogy Petert megvalasztottak tttkarnak. 2.. Meg fogJak neki mutatni az uj butort. 3. ) 12. mit ne Tanmondatok cslnaljak. Nem azert jouem Ide. Megmutattak (neked) azokat a kepeket. 4. Y A R R 6L ANGOLRA Igeidok (Szenvedo) A 1. Nezd.. hogya felepftendo hfd megoldja a fnrgalml problemakat. hogya ket Ikret ktinnyiI osszetevesztent. Ram mar nines sznkseg. t 3. Megtalaltak a penzt a fi6kban. Nehany ev rmilva elfelejtik ezt az iigyet. 6. A mtndensegttt Elloptak a koesimat. 9. hogy tartson beszedet. (Christmas .MAG Tanmondatok 2. Szeretne. Meg fogjak yalaha is epftent az uj Nemzett SzfnhEizat? 15. Szeretl. 15. hogy kovetnek. Johnnak megengedtek. 12 13 . ha kinevetik. hogy Lulunak nevezzenek. (kettetekeppen) B HaszndlJon k6tff!le szenved6 szerkezeteu '1. Hogy kesztn a pizza? 6. Sok kutyat tartanak lakasban. J 14. 17. 10. 11. Ki nern allhatla. Mar meglnt epftlk az utat. 13. (Peter .. Mlb6i keszult ez a haz? 2.

TJlos a donanyzas. Valamikor dohanyoztal? 8. egyscg YARR 6 L ANGOLRA MAG D YARR6L ANGOLRA Modbeli segedtgek A 1. Orakon keresztul probalkoztak. Haza ketlene men ned. 5. Lenne szives megengednl. hogy tegnap otthon volt. 4. akkor nezhettUk a tevet. 2. 6. 3. hogy meg stnos otthon. Nem ke/lett koran haza mennle. Mar tiLeves koraban tudott sfelni. 9. 5. Tegnap koran kel/ett haza mennle. hogy rna ejjei nem Iesz otthon. Ha apad nem megy. Amikor gyerekek voltunk. Menned keJ/. 8. neked kel! maJd menned. tetkeint. 11. J6vare fog uuin! sfelni. mert kulonben lekesed a vonatot. Bizonyer« ntncs ottnon. Regen dohanyoztam. 7. Lehet. hogy holnap otthon lesz. hogy 7. Menned kell. 4. Leaet. 4. 6. Lchet. Nem maradhatsz kl kesOig. Lebet. 2. 3. 14 15 . Mar Jehet. hogy otthon van. hasznallam Nem szabad kesoig fennmaradnod. Lehet. 7. 8.lNem. C 1. 2. van zerve. Jtiv6re szabad Iesz Klnaba utaznunk. a rnentoszolgalat (rescue party) meg az ejszaka beallta elatt el tudta volne ernl B 1. 3. 1. Van eleg M. hogy otthon volt tegnap ejjel. Elegem van beloled. G 1. hogy ntthon van. Mar haza ke/lett voine menned. Nem val6szif1l1. 2. 4. (nines ktzarva) 6. ha a sebesultet. E 3. KesOig klmaradhatsz.nyozhalok. Meg netn kellene haza menned. hogy otthon van. Bizonyara 5. 4. hogy 7. 6. Be tudnai keriilnl az egyetemre. 2. 5. Lehet. Amlkor gyarban dolgoztam. Tud sfelnl. Nem keJIett volna meg haza JtinnOd. volt otthon tegnap ejjel. Bizto«.l Sajnos nem. Sfelhelsz a hegyeken. 3. Mar biztosan otthon van. hogy nem jelentkeznel. 9. Nem tud sfelnl. 10. tenet.MAG TanmOlldatok 3. ha kernek. hogy most otmon van. Ha nem havazott volna olyan erosen. KtlIcstinkerhetem a bleikIldet? Igcn. amtkor akartuk. Nem kell meg menned. a teleronjat? F 1. ha kerte! volna. 3. VegUl Is sikcrli1t megmentenl a hegymaezot. Kaphatnek meg egy net szabadsagot. Mar otthon kellene (Ilyenkor) lennie. mindlg negykor szoklam 3. 12.lKI otthon volt. l'anHlOlldatok 4. de nem slkeI'llJt megmenteni a hegymaszot. Letiet. 1. doh8. KlmaradlJatok kesolg? 2. Kaphattal voiue meg egy net szabadsagot. Anyam azt rnondta. 2. 9. EsetJeg otthon van. 10. otthon volt tegnap ejjel. de mar nem.lPersze. hogy ntncs otthon.

. hogy hatra ott leszel. szeretnem. 1t . Mlvel nem lsmerte a nyelvet es nem volt baratla az orszagban. Salnalla.. Az a mosolygo lany a baratnom. tilt a sarokban es teazott. 9. Konnyebb angolul olvasnl. hogy hatra ott legy.MAG T~1nmondatok YARR6L ANGOLRA MAG 5. Nlncs ahhoz nasonto. hogy nagyon sokan vesztettek elettiket a balesetben. EI akar menn!. t 4. hogy szeretl az edesseget. 7. 15.. 10. 8. nem akarta meg egyszer rnegprobalnl. es rad var. FlgyeltUk a felkel6 napot. Meglep. Az angol az egesz vllagon beszelt nyelv. Nines kedvem elmenni valahova ebben az esoben. 2. 9. Tegnap elmenttmk tancolnt. 6. Peternek nem slkerlilt teltutnla a csucsra. feireertes torrent. B.. a legjobb szfnesznek. t 3. Azt hiszlk. au. Utal krlmlt olvasnl. hogy egesz ejszaka kell dolgoznom? Ogy Iatszlk.. 4. 3. hogy megertsenek? Meddlg tart. nem tudott allast talalnt. 7. hogyelmenjek. 7. Szeretnek megtanulnt slelnl. 4.. amlnt a nap Felkel. bogy otthon van. 16. (expect) Rernelem. t 4. J6 az autovezetesben. 2. Meglgerte. 14. A latin nem 6JOnyelv. 2. rank var. mint arnlkor az ember szerelmes. Gondoiom. A postas nem volt hajland6 kivinni a leveleket. hogy kiJIesonadtal nekem penzt. 1. t 2. 5. Az apjara mosotygo lany Mary.!vagy: Elvarcm. Marlanak mondtak. Azt mondjak. 3. az erdoben bulkal. 8. Ogy turljak. FelO. A sz6nok eszrevette a nem figyel6 vendegeket. Az orszag delnyugau reszen fekv6 Bath hires fiird6hely. 13. Becstlletesnek Ismerlk. 11. 6. hogy kell beszelnl angolul. 14. hatra ott leszek. 3.Ugy hlszlk partra ertek Ausztrallaban. Anelku! ment el nazulrol. Kertem a felesegernet. (He. hogy ne enged]e meg. 12. ) Mlutan ketszer megbukott. 6. Azt hlszik rrilam. ) Allft6lag. 5. hogy beszeljen az Igazgatoval. hogy vlsszaadja a toHam. 15. 2. Szomoni erzes lehet. Remeljuk. Nem tagadom. hogy [gent mondott. Peternek azt mondtak. Turelmet Igenyel a gyerekek feltigyelete. hogy becsapjak. 10. hogy evett volna reggellt. mint beszelnl. hogy Petert rnegvalasztottak tltkarnak. arnlg egy level megerkezlk Angllaba? B 1. Ogy latsztk. Azt rnondtak Martanak. hogya felesege rozzon.kiattotta. 12. 5. t 5. 4. az elnok szeret kocognl. meglep6dve a ha\lottakon. "Ez nem lehet Igaz!" . egyscg YA RR6L ANGOLRA 4. ha valaklt elfelejtenek t 3. B 1. hogy beszelhessek az Igazgatovat. egyscg Tanmondatok Ing-es alak (Gerund. Elvlst nem retejtettek el.) A teleseged mar tenet. hogy ne egyen tul sok hlzlal6 etelt. ha megtanulnat sfeln}. 11. 9. hogy en vegzem a bevasartast. Vajon. hogy elvlttern. Hozza vagyok szokva. 9. AZLakarja. Nem tudom elkepzelnl. hogy kell hasznatnt a vldeokarnerat. Elvezem a ntclkltzest. Szeretnenk egy tengerre nez6 szobat. B. 13. Azt mondjak Marlarol. 5. Nem emlekszem. 10. hogy nem hallottad. (. kapunk jegyet. Kertem. hogy ne egyen tul sok hlzlal6 at tartom at tartjak etett. 12. Ogy latszlk. t Ogy latsztk. 6. mlutan a kilt yak ketszer megnaraptak. 7. (Not knowing . (spa) a ieg]obb sztnesznek. hogy a vendegek nem figyelnek. 16 17 . Rajtitt. 10. 11. Participle) A Infinitive A 1. 6. 3. Flgyeltuk. 4.

Olyan udvartatlanul beszelt. Nem szukseges meglnL bevenned egy tablettat. 4. hogy lekapcsolja a gazt. Vlgyaznod kelt. hogy rabeszetjelek. 3. hogy gyere el a rna estt bullba. 12. A munkaja sok kfvannlvalot hagy maga utan. 2. meg nem akarorn. 8. "Mar beoltottak?" . hogy spanyolul tanuljak. 9. Els(5nek erkezlk es utols6nak tavozlk. amlvel relvaghatom a tortat. hogy lassa MartaL. 2. 12. 6. 17. 13. ugy latsztk. hogya detektfv elkapja a gyllkost. akl rnegbukott a vlzsgan. 13. (thIng) (Ezt kell tenn!. 5. 16. (kettetekeppen) Elnezest. Y A R R 6L ANGOLRA TalllnOlldatok C 1. 4. mar regota tanul angolul. Nem azert mentem Amertkaba. Meglgerem. Tanmondatok D 1. George mar allg varta. Ogy latsztk. hogy bement a szobsba. Eleg okos volt. Egesz eJjel dolgoztattak benniinket. ml fog veliink Wrtennl. 6. Nem szabad teged hlbaztatnl a balesetert.MAG YA RR 6 L ANGOLRA MAG F 1. 7. nehogy rnegegesd a kezed. Kelt egy kes. hanern az angol mlatt. Es teletonalt Is. 14. Odatettern a konyvet az asztal kozepere. (Ugy van. AZL akarom. Nlncs veszrtentvaloja. hogy nemetul tanuljon. nem akar megtanulnl aut6t vezetni. 11. 5. A f6nok egesz ejjel dolgoztatott velunk. hogy atmasztal a kentesen. 5. hogy telbeszakltom. 14." A legjobb rmlsor meg most Jon. hogy felkel. Boldog vagyok. bogy ne legyen hlba. Ne tagadd! Lattak. hogy) az 111 hidat a ket szlget ktizott kell felepltenl. hogy telefonal. Ogy volt. 4. 8. Hallottak. hogy megvalasztottak. 15. Nem engedhetem meg magarnnak. 15. 7. Lattam. amivel frjak. Ez a haz klad6. Van val ami mnrvalod? Ez a helyes rnegoldas. 9. hogy telefonal.Nem. 10. es klvette a penzt. hogy mlndenkit felbosszantott. Nagyon oriiltem. nehogy telebresszen. 3. Mlndenkl varta. hogyan nem szabad azt csmalnt. 11. 20. 10. 5. hogy latorn. Vegzetes lett volna varnt. hogy Jtiv6 Mtf61g elolvasom ezt a konyvet. 6. EzL a konwet nehez olvasnl. hogy barrnlt tegyen. hogy megvarakoztattam. de elfelejtett. 2. 2. Till keso volt (ahhoz). klhuzta a nokot. SaJnalom. 3. Nem tudom. Azert ment Becsbe. Ugy volt. Csendben Jolt be. 4. Probal] meg nem elkovetnl htbat. E 1... 3.) Nem 0 az elso. bogy ne legyen telefonorn. 19. 18. Azert jouem. Nlncs egy tollarn. hogy meg tudtam onnek magvaraznl. ) 18 19 . (We . Meglepodtitt. A feiepftend(5 hid egy merfOld hcsszu Iesz. hogy mlndenkl Iassa.

4. akkor val6szfnfileg tudod. ha kell. Nem SIrna. Ha az ember szerelmes. 24. Ha apa kotosonadta volna a koosljat. Ha estk az eso. ha sok penzem lett volna. Ogy nez ki. mllyen a szep pazslt. Ha Itt lett volna. 22. 20 21 . mintha tudna. 33.MAG Tanmondatok 6. 15. Dgy nez kl. 8. tud nagyon udvartas lennl. Ha 6 Ideges volt. mint aki meg van razva. 5. Ha ktilf()ld5n van. mit sz61na anyad? Ha nem kellene olyan sokat dolgoznom. akkor nltbnyt kell felvenned. ha meghfvom. 21. lehet. az utak nedvesek lesznek. akkor lehet. 20. 11. 12. Akkor sem vettem volna meg. haosak nem eslk az es6. ha tudnek. Ha beke lenne. 5.' . 4. 2. akkor mar tfz eve lesz. lestilt volna a fejed. . Ha nem vlseltel volna sapkat a strandon. ha tudtam volna. eljon. Ha leszal! a geptink. Tudok kolcsonadnl penzt. 28. mlntha 6 lenne a ronak. Ha Itt volna. Ha [anuang maradok. ha ktilftlldtln leszek? 13. 23. (lawn) Ha elottem lotte!. Ha ILL volna. Dgy nezel kl. 6. Nem ennern. 3. 31. Akkor sem vennelek telesegul. Ogy tett. Ha Itt volna. mintha [onne Felvalaki a lepcsdn. ha meghfvom. Ha nem kellett volna olyan sokat dolgoznom. hogy nem kapta meg a level em. ha tudnek. tudott volna segitenl. Most alhatnal. hogy rna ellel (etjutazom. 8. 25. Ha elolvasom a konyvet." TanmOJldatok 15. hogy segftett volna. ha nem vallaltad volna el ezt a pluszrnunkat. 27. tObb !d6m lenne pthenesre. Ha rna este szfnhazba mesz. 13. 22. 7. 14.Jgen. vettel volna aut6t? Azt mondta. Megalltarn volna. 6. mintha ez a hely klhalt lenne. Ha ott Is volt a parttn. Megallnek. beszelnt. odaadom. 6. Ha elered az esc. Ha mar volta! Angllaban. hogy elerd a vonatot. mintha az ave lenne a kocsl. 16. Ha itt lett volna. de nem tudok. tobb [d6m leU volna plhenesre. 20. Fogok htanyozm.Ha megkerned. Azt mondta. 17. blztos segltene. Tul keso van ahhoz. A helyedben nem tettem volna. Dgy hallatszlk. Nem szokott busszal mennl. 4. Ha megkaporn a meghfvast faxon. ha sok penzern lenne. sern ereu el. ha te rennet a vtlagon az egyetlen no. 9. 12. tobb penzt lehetne k5lteni elelmtszerre. nem kellene gyalogolnunk.Gondolod?" "Hat. Ha nyerne! a Iotton. ha nem szeretnem. lehet. Dgy tesz. esnl fog. 30. segftene. hogy Itt dolgozom. elfon. 3. hamarosan 2. Akkor sem vettem volna felesegul. tudna segftenl. akkor minden Janak tflnfk. Ha kell. vennel autot? Ha nyertel volna a lotton. 5. hagyd abba a munkat a kertben." C 1. hamarosan j6l fogsz tudnt angolul 11. a vonat mar elmegy. Ha itt lett volna. Ogy tett. Ha ItL volt tegnap. "Segltenel?" . Ha Itt lett volna. Ha nem stetsz. 19. Dgy vlselkedlk. mlntha ott lett volna. akkor blztosan latta az IiJ britort. 23." Ha meg tudtam volna aunt. Ha Itt volna. 2. en nem lattam. 29. akkor most te kovetkezel. 3.Bzereted a kavlart/az olasz szOJ(5t?" "HaL persze. Ha esetleg megtennern. segftenle kellene. Akkor sem vennem meg. . ha szepen kerned. 9. ha nem lenne beteg. YARR6L ANGOLRA Felteteles mondatok A 1. hogy segttene. 18. ha 6 lett volna a vllagon az egyetlen no. en is Ideges voltam. 14. Meg ha futsz. 10. 21. 16. egysCg Y A R R6L ANGOLRA MAG 10. 26. 7. segitenle kellett volna. 19. 7. segftett volna. meg lehet. A helyedben nem tennern. telhfvlak. B 1.tUgy tett. akkor mlert nem jottel veltink? 18. Ha hajland6 voltal segftenl. mint akl tudla. nem lett volna baleset. Ha szorgalmasan tanulsz. 17. mintha lettel volna mar Angltaban. 32. Dgy beszelsz.

Ha levagattad volna a halad. ha raJ5tt volna? 12. YARR 6 L ANGOLRA MAG 7. at 4. Mi van. 25. ha rajtitt volna?lNa es. meglatogattatak TaIlUJOlldatok Mfiveltetes A volna. ha rajtinne? 11. . "Mit cslnal?" "A hajat vagaua. Ha rnegsem talalkoznal vele. mondd meg nekl. . Nagyra ertekelnern (dfjaznam). Ha te nem lettel volna.Lehet. 6. hallektalan lennek. akkor mald kenyszeritelek." 9. 9. betorttik az ajt6t. udvozletern. akkor nem buntetnenek meg. en ellenzem. Nem lett volna szabad rovldre vagatnod a hajad. Van Pragabol kiilOn jarat New Yorkba?" . hfvjal vlssza. 1. Megrfkatott. A vamos ok klnytttattak a taskarnat. 27. megmondom nekl. 28. hogy az apad meglnt dolgozzon a kertben? 12. 23. Ha netan talalkoznek vele. kesobb meglnt hfvom. Barcsak ne 14. hogy rovtdre vagatta a hajat. Epp most vagatta Ie a halat. B 1. A rabl6 kenyszerftette az eladot. maga vagja. akl ne hallett volna a szamft6gepr(51." A mtilt heten rovldre vagatta a hajat. ha rajan?/Na es. 14. 4." 20. akkor men]. Lehet. ha a baratom megkerne ra. Ha felt6tlen tudnl akarod. rovtdre fogja vagaLnl a halat. 24. Ha szukseges. A helyedben en ravennem apadat. MI lenne. hogy kerested. ha klttzetne a szamtajat. nat a 9. Hogy fogod elernl. Vedd ra a hallgatotdat arra. A munkat ket ldegennel vegestette el. 8. cgysCg YARR6L ANGOLRA "Be kell zarnom ejjelre az ajt6t?" "Mintha nem tudnad. Nines olyan ember. 11. 15. 3. ha lehet. 15. (Pont te tor{5dsz vele. A szobat Ieherre fogJa resteuu. en maj d ellntezern (utananezek). rnegnezern (onnek). Sohasern fogom a halarn rovldre vagatnl. 30.MAG TalJmOlldatok 8. Mlert lavtttattad meg a kocsidat? 11. Nem szokta a hajat levagatnt. 12." . A angolra tanfttatja. ha rajtinne?/Na es. MI lett volna. a sziiJeld orultek volna. 2. hogy elfoglalt. Megnevettetett. Vagasd Ie a haladl 2. 10. De ha rnegts hfvna. 26. amlt mondanak. Ma mar aUg van olyan raiu. Ha tudtarn volna. 8. bogy tanuljak meg a szavakat. 18. add az 13. Tenyleg rovtdre vagatta a hajat? Rovldre vagatnarn a hajarn. Ha rnelL6ztatnat azt tennt.Ha lesz szfves helyet Ioglalnl. 17. 13. 10. 29. alkohollsta maradtam volna. hogy beteg vagy. Azt mondta. 7. 5. 22 23 .Elnezeat." Ha rnegboosat egy perere. ahol ne lenne csaladl orvos. hogy adja kolcson koosljat. hogy hfvion ujra. 22. hogy levagatta a hajat. (stay In) Ha nem vagy hallando onszantadbol cslnalnl. Azt mondta. "Szerinted a fOn5k szeret?" "Mintha szarmtana.) Ha mtndenaron mennl akarsz. 16. 3. Nem hlszem.Ha fgy van/ebben az esetben. kene rovldre vagatnom a halarnat a hadsercgben! Le kene vagatnod a hajad. Fejezd be heLfOlg. Miss Hope benntogta a gyerekeket tanftas utan." (harorntelekeppen) Ha a szlllelm lakasa nern lenne. hogy fog hfvnl. Ha veletlen rnegts talalkoznal (talalkozol) vele. hogy adja nekl oda az osszes penzt. 5. 7. 6. 21. ha raJan? 10. 19.

Jack kocsija nagyobb. 8. mint Jllle. az idajaras egyre rosszabb lett. egyseg YARR6L ANGOLRA Tanmondatok 2. egyszerf tlatalember. Meglnt elkestel. B 1. i6 humorerzeku. Elvltte a negyeves flat a tfz6ras utazasra. t3. (capable) 12. 3. 5. MI miatt hagyta ott az auasat? Ebben a ptros ruhaban cslnosan nezet kl. 3. Erdekelte a film. Peter nem olyan magas. ApM mergesnek latsztk. de a nagyanyja mar meghalt. A leves szornyff fzu. 18. Joe baratsagos." Bevettem egy aszplrint. (The slght of . 6. mint az apia. A jelenlegl elnbk kevesbe nepszenl. 5. 9. 4. hogy maganyos lenne. 11. 9. 7. 7. "MitOl ttiS8Z0gSZ?""A borst61. de j6nak nez ki. Mire emlekeztet ez a zene? (thlnk) Melleknev . 13 . hogy latlak. 5. A rend or lattan elfutott. Peter regi baratom. Kozel laklk a templomhoz. Az en 6ram slet. mint az. A hal szagatol ernelvegnt kezdett. Ketszer annyi penze van. mint regen. 19. Minden elOh~nytszeret. 4. 2. mint a Ielesege. Kepes egyszerre ket emberre figyelnl. 8. Az otvenedlk lecke utan a nyelvtan egyre nehezebb lett. 10.) A sok bortvaetol hanyt. mint az elOz(5. mint en vagyok. mint nekem. 24 2S . de Jill kocstja gyorsabb. Ftatalon halt meg. 21. 2. 16. de rosszabb tenlszben. 20.Egvetertesz?" "Tobhe-kevesbe.hataroz6 A Erdekes film volt. A nagyapja meg el. 14. Ez a tankonyv eppen olyan unalmas. Apam [obb matekb61. Eppen olyan j6 tanar. amitOl meg rosszabbul lettem. 6. Nehezebb volt megertent az amerikai szfneszt. . hogy nezhesse a rna esti dontdt." Ahogy kozeledtnnk a osucshoz. 11. 15. 7. Mary egy el6 televtztos show-mffsorban volt vendeg. 6.. YARR6L ANGOLRA MAG 8. 10. es mar allg varta. Hasznald a fentl fiird6szobat. Messzebb laklk. de a haza kenyelmesebb. Lehet az ember egyedOl anelkul. 12. A tortenet legvege szomoru. 4. a masodtk a natalokr61 es az oregekrdl.. Odavan a tentszert. OrUli:\k. 17. 8. mint az angalt. 1.MAG Tanmondatok C 1. Az elsa konyve a szegenyekrej'J e8 a gazdagokr61 sz6lt. 3. a tied keslk. Mary mar nem olyan oslnos. mint en.

a szerelem muland6. "IVleg hany szek kelt (neked)?" "Meg tit. 9.• Jobban Ismerem. A legkevesbe sem vagyok boldog amlatt. annal kevesebbet tudott autoznl. A so a vlzben relold6dlk. . 6. C 1. amit rendettunk. Koran kel6 ember. 13. 7. 15. (trsnsitory) 5. annal jobb. Eszakabbra laklk. Nem tudnk olyan j61 sfelni. es sokkal kevesebb gyerek szulettk. egyscg Y A R R 6L ANGOLRA 14. Sheila az (a szernely). Az angolt nehez megertenl. Az elet rtivid. 5. 10. 13. romlott volt. A legtObb ember szeretl a paprlkat Magyarorszagon. Mary az egyetlen lany. 3. A dohanyzas rossz szokas. Olyan j6 buli volt! A bull olyan ]6 volt! . A ('ranciaL szeretl. aklt Yalaha szerettem. 27 . 19. 11. 16. 'l'allllJondatok Ncvelo A 1. Ann baratsagos lany. 4. Maga render vagy postas? 6. A muzeumok Mtfon zarva vannak. 7. 15. Uta 10m a koran kelest es a kavet rnezzel IDol. 19. (dissolve) 14. 14. A munka delutan 5-kor fejezOdlk be. 17. 21." "Es Jack?" . Peter mlndegytkunknel okosabb volt. "Mi a kedvenc szfned?" "A zold. Sokkal tObb gytlkossag van rnanapsag. Sheila a legcsinosabb valamennyiilk kozott. Ez a leggytlnyarllbb tal." Sokkal hldegebb van rna.lobban Ismerem. es klnel van a legkevesebb? 18. 16. Az ave volt a Iegkevesbe elfogadhat6 megoldas. ° 9. A kutya allat. Kernenyebben dolgozik. Knrabban kel. mint az olasz konyha. Hogyan juthatok a Trafalgar terr51 a Piccadilly Clrcusre? B 1. Mlcsoda otlet. mint az apjat. 9. Az a hal. mint a Iabdanigasban. sokkal rosszabbul. aztan egyre erosebben havazott. mint tegnap. 11. mint o. akit meg kell kerdeznt. ami ttlrtent. 8.MAG TallHlolldatok YARR6L ANGOLRA MAG 9. mlndlg baratsagosan rnosolyog. 17. 8.Elment a henteshez. 18. A magyarok jobbak a vlzllabdaban. a stilL krumpltt es a 3. 2. Eslk az esc. Vigyel magaddal esernyot es sapkat. mint az apla. mint a relesege. A nap keleten kel e8 nyugaton nyugszlk. A nemet nyelvtan nehezebb. mint barkt.. Klnel van a legtobb penz. A penz nem boldogft. Gyorsabban fut." 12. mint kanadal baratja. 17. 10. A reputes a legdragabb utazasl mod. 1O. 2. Szeretem a tortenetrnet.0 a roeorvoanai van. 11. mint a narancs. 12. rnlcsoda meglepetes! 20. Hatkor kezdett havaznl. 3. Ez az alapszoktncs. 14. A karacsonyt kts bettivel [rjak a magyarban es nagy betUvel az angolban. 7. Az asztalon levo level a tied. (bad) A kiralyno a nernzetrot beszelt. 15." A legelejetol kezdve tevedett. alapvetoen a legfontosabb szavak. 13. "Hal van Liz?" . 4. Koran kel. 18. 16. arntt val aha lattam. A muttban az ernberek tobbet gyalogoltak. 6. 20. 5. es utols6nak tavozott. 26 Az lr baratom a Lenger melietL laklk. Ebben az evben az autovezetese meg agresszfvabb lett. 20. Nagyon rosszul beszel nernetul. de a franclakat nem. A brttek es az arnerlkalak a nemetek ellen harcoltak a rnasodtk vllaghaboniban. Elsonek jtltt. mint az angol nyelvtan. Ki lakik a legmesszebb? 19. Belyeget es lernezt gylfJt.Mlkor jajjek?" "Minei harnarabb. kavet. Idalg nagyszerf volt az Ido. 8. 4. 12. A magyar konyha egeszen mas. a j6 zenet. 2. Az alma otcsobb. gyorsabb. mint en. mint az apja." Mlnel dragabb lett a benzin.

Senkl sem hozta el a teleseget? 10. Hova valost vagy? 10. Nelia szoktad az autodat [avlttatnt? Megerte. Nagyon jo ebed volt. ha elvegzed az Iskolat? Fejbe talaltak egy kove!. 9. Az Isten egymasnak teremtette a ferfit es a not. Nines sok escly arra. 22. MinkeL riraberben (orara) nzetnek. amlkor kerdeztek? 13. 17. Nem gyonyorfi ez a sziget? 11. Meg akkor Is fogsz nekem kulderu tidvllzlolapot. Minden kulonosebb erdeklOdesterzelem nelkill vett reszt az utazasban. Mary ott lesz az tlnnepsegen? 5. Klvel tancnltal tegnap a partln? B. de nem szeretl scm a cslrkeluist. 3. A Cambrldge-l Egyetemen tanult. 16. mint a varos: elet. Sue? Kepes lesz 0 yalaha Is sfelnt? Senklnek sem szabad semmlt sern cslnalnl? B 1. Mllyen szfnfi a szeme? 28 29 . 24. to. amikor lskolas volt. Nagyon erdekes konyvet frt a szegenyekrti! es a gazdagokr61. 7. Utalta az egyenruhat. Mit fogsz cslnalnt. A 10 oreg Smith rna is eljar vasarnap a templornba. hogy rnegtortenjen. Klvel mente: szfnhazba? 7. 23. A 1. Cslrket es dlszn6t tart. 5.) Ki szerett Marlat? Marla kit szeret? Kivel tancoltal? Ki tancolt veled? 6.MAG Tallmondato/( YARR6L ANGOLRA MAG valat YARR6L ANGOLRA 15. 21. Te vagy az? 2. . 20. 5. aki reszt vett a versenyen? 6. Clintont valasztottak meg az USA elnokeve. Milyen gyartmanyli a kocsld? 9. . Nern lenne [obb. Akarod. ha 64 eves leszek? (Valentine card) 14. 3. 2. ha mastk nyelvet valasztanal? 16. hogy segftsek? 9. Taxlval jottem... 13. KI az? (En vagyok. Nem Kellett volna mar a repillogepnek Ieszallnla? 18. (That was. Igazam van? 3. Me Balley-ek jonnck hozzank este vacsorara. 8. 11. e~"yseg Szorend IOJ:IlDESEl( Teumotuuuot: c l. (chance) Sok lehetcseget elmulasztott. (We're having . Kell mondanorn. Sok uzletl erdekeltsege van Ausztrtaban. A tortanak jonak kelllennl. A paradlesom klloja telen ket font. Van valaklnel toll? 7. Mllyen tollat vettel? 11. 16.) Milyen az elet vldeken? A vldeki elet nyugodtabb. 21. Mlndenki ott lesz az tmnepsegen. 14. Faj a laba. Mtndenklnel van penz? B.) Sajnos Smith rir ebben a plllanatban nem tud onnel beszelnt. sem a dlsznohust. 4. 23. A tehen es a btka szarvasrnarha. 12. 6. Tim hegedtil. Van valami enntvalo? 4. lB. Nem valaszoltal. Tom zongoraztk. ugyanls a legeslegjobb hasznaltarn. 22. egy nagy sarga taxtval. 15. 19. 2. Volta] mar Skoclaban? 12. EgylkUnknek sem szabad kerdest feltennl? 20. 4. Kell majd Petert ernlekeztetnl az fgeretere? t 9. Az ebed talalva. '10. hogy mennytreszeretlek? 15. Szoktal tancomt fiatal korodban? 17.

26. Mit gondolsz. Peterrel talalkoztam tegnap este/elJel az utcan. 31. 25. hogy a felepftendo hid megoldla a f'orgalrni problemakat. 8. Minden hazban tobb csalad laklk. 38." . mikor fognak megerkeznl? 7. 19. 12. Add a penzt a baratodnak vagy barklnek. 30 31 . 42. 27. Egy vlzhatlan anyagbol keszult. Az utobbt evekben novekedett vasarnap a Balatonrol vlsszatero aut6k szarna. 30.! ra (tudtad meg)? (find out about) Mit hogy rnondtam? Mit hal rontottam el? 20. 18. aklk a partidra jonnek. hoi a hazadl 5. Mal'Ybaratsagos. MIt mondott. 37. aklt kedvelsz: 4. Mit gondolsz kl a hlbas? Mit mondtal. mllyen szeles es mtlyen mely a medencc? 11. mit tegyek? 1'aJ1llIOIldato/( 16. 7.Merlritg mentek gyalng?" "A hldlg. 33. hanyan haltak meg a balesetben? 3. MIL mnnntal. Mutasd meg nekik a fcnykepeket! (kctfclekeppen) 23. Peter a tanftas utan gyorsan hazafutott. hogy krumplit? 6.:' Hogy a csudaban jotte. 32. rnlert kerdeztem meg tOle. 'l'egnap az esdben lelkesen tenlszeztek. Mil gondolsz. 11." Menny! az Ido? Mennyl idonk van meg? Miert nern rnondtad. 41. 13. hogy a teleseged elhagyott? Miert nern Iilsz Ie? Mi6ta teniszezel? Mennyl Ideig eitel Kanadaban? Klnek a poharabol ittal reggei? . 'I :3. Mit otvastat. I'ebruar 23-an reggel 4 orakor szuletett. 36. kl nem valaszolt a kerdcsekre? 5. 9. 'I'alalkoztal korabban a felesegernmel? 5. Mit mond. 21. 28. Tegnap este/ejjel taldlkoztarn Peterrel az utcan. 1. hogy jossz-e? 8. hogy egy naz felepiilJon? MI okozta a balesetet? KI kovetkezlk? Hany tanulo ertette meg a tanar magyarazatat? "MltOl tusszogsz?" "A naptol. 40. 24. Az en Ielesegemmet talalkoztal mar korabban? szerett-e a 4. 34. 8. jo humorerzekfl. Mllyen hosszu. Fekete haui Jany Mary. Mit javasolsz. Hogy rnondjak eZL magyarul? 13. A sarkon aJl6. 12. Te talalkozta! mar korabban a Ielesegemmel? 6. Elvarjak. cslnos. csinos. harry eves a nagyapad? MiL gondolsz. 6. 39. vlttek Ausztrtaba. Az utcan talalkoztarn tegnap Peterrel. C 1. A 1. 15. 22." Hogy kered a teart. mert egesz nap sokat tanult otthon. 4. konny(f. kl vagyok? Mit gondolsz. 9. 12. hova tetted a kulcsot? J O. Milyen volt a 111m? 15. ml a neve? Mit gondolsz. 29. ml a neve? 2. 10. Mit rnonrltal. rnikor fogod eldontenl. ketszemclyee sau-a. Mennylre blztonsagos ez a rendszer? 17. Ilatal Iany. Soha eletemben nem lattarn meg ehhez hasonlo gyonyol'u 2. 14. A Ielesegemrnel tatatkoztat mar korabban? 3. 14. Korabban talalkoztal mar a relesegernmet? 2. Magyarazd el azoknak. rnllyen trpusu kocstt vegyek? 9. varost. Joe 1946. Te talalkoztal mar korabban az en felescgemrnel? 7. Faradt. hova a fenebe tehette a penzt? Mit akarsz. 35. Mennytben killonbOzik a magyar paprika az amertkattol? KI ker meg kavet? Honnan tudlarn? Mit szolnat/szomatok egy ltalhoz? Melylk a legmagasabb hegy a vtlagon? Hany 6rakor kezdddik a meccs? Hanyadlka van rna? "Mllyen nap van rna?" "Hetf6. Mutasd meg neklk (oket)t 3.Meddlg rnaradtok?" "Otig. Milyen rnessze van Bees? 14. tejjel vagy anelkill? Mennyt ido kell ahhoz.MAG Y A R R 6 L ANGOLRA MAG Y A R R 6 L ANGOLRA Tnnmondntok.

Barcsak 8. elfogadja-e a meghfvast. 3. 3. Anyam azt mondta. hogy van! 5. hogy (5 az. Azt mondla. 14. 6. hogy beteg. amit 32 33 . hal tortent a baleset? 9. aklt keresek. hogy tetszlk-e neki az ajandek. Mondd meg nekl. 2. mit akarsz. nem kell bejonnorn masnap. a retesege biztos rnegkapta a levelet. 4. rntt akar. akl Ismerl a k6dot? 4. Csak tudnarn. hogy hatra ott lesz. Anyarn rnlndlg azt mondja. Azon gondolkodott. '11. 6. i\zl mondta . Eszedbe [utott-e yalaha Is. ne cslnaljak felfordulast a konyhaban. Egyencs beszed . lehet. Nem akarta megmondan!. Ilogy teletonal? 10." 17. mit tudtarn meg r6lad. Nem megmondtam. lehet. Nem tudja. rnasnap koran kell mennnnk. Nem mondja. 10. 12. 13. Azt moneta Peternek. ha tudna. hogy el fog kesn]? 7." AzL rnondta. 1.. ha tudnek. hogy mit akar. hogy szereted. 13. Azon gondolkodik elfogadja-e a meghfvast. A Wnokorn azt akarta. Kerrlezd meg. nem szabad atrnennunk a hataron. Nern mondta.MAG Tanmonclatol(t YARR6L ANGOLRA MAG C YARR6L ANGOLRA t. Mondd meg nekl. 1 O. "MiL kerdezett (LOIed)?" . Tudta. tetsztk-e az alandek. John ugye aZL rnondta. Azt mondta. hogy mit varnak Wled? 3. 13. Joe blztos hlllye. hogy tetsztk-e neki az ajandek. A render azt mondta. elfogadja-e a rneghfvast. AZl mondja "Segitenek. Nem mondtam meg nekl. ne cslnaljak teltortlulast a konyheban. Mit olvastal. 2. AzL mondta. 12. b8rcsak tudna. hogy fgy viselkedik. hogy Peter az. mit akarsz. Blztos voltarn benne.Hogy kesnt fog." Azt mondta. 15. segftene. hogy meg kell tennle. 5. KI mondta. 8. AZL mOIHIta. 12. elfogadla-e a rneghlvast. 9. hogy mit akar. 16. B 1. Nem akaria megmondant. e~yseg . 5. "Mit mondott?" . hogy beteg. hogy szerett. AzL mondta. 4. !\zt mondja. 11. AzL rnondta. hogy hatra ott lesz. SallyrOl tudok. 7. Nem akarta megmondanl. 6. hova megy? 11. Mondd meg nekl.fiiggo beszed igeido-egyeztetcs A 'I. Nem tudta. Nem mondta. 14. MIt mondott. hogy mondlak el nekl mindent. Senklnek sem fogom elmondant.Hogy kesern-e?" [8. tetszlk-e az ajandek. A mnokom azt mondta. Valon tudod-e. ki vagyok? 2. Tanrnondatok 7. tudnarn. mit akar? 8. 9.

Vasarnaponkent rltkan dolgozlk. 16? 13. 18. 20. Ugye nem ebcdeltek? Ugye mcgnezted a Towert Londonban? Ugye nem nezted meg a gyarat? Ugye Susan mar volt Oroszorszagban? Ugye Azsiaban meg nem voltal? Ugye George kukortcapeiyhet (cornttekes) szokott reggcliznl? Ugye Greg nem szokott reggellzni? Ugye eljossz az eskliv6mre? Ugye nem rnesz el az esktlvdlere? Ugye flgyeltel. elvalna a 19. Nem lenne szabact ilyen sok szegeny embernek lenni. Ugye senki nem latta. mi? na ugye? rerjew!. Ugye [I ferject rnlndlg veled rnosatla a ruhajat? 5. 3. Ugye valaha John a rendorsegen dolgozott? 1(i. amlkor atmasztarn a keritesen? 9. ha megkerte volna a kezed? Ugye Mary tud slelnt? Ugye a Ieleseged nem tud fOzn!? Nekem kene 6vatosabbnak lennem. 10.Nern mondta. Ugye lehet. 5. amikor a Jovonkrol beszettem? Ugye nem flgyeltel. Ugye itt nem szabad dohanyoznorn? 6. amlkor az apart beszelt? Ugye hozaarn jnnnet. hogy nem?" Tenmonanto« (fire) I. ugye? Ugye nekunk nem kellett volna vizurn Angtlaba? 8. 12. 16." 20. j6? J 2.MAG Tallmolldatok Y A R R 6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA 12. Ugye meg a mlnlszternek is be kell rnutatnla a szemelyazonossagttat? 7. nem? "Ugye. 1 'I. hogya lanyod elfelejtette feladnl a leveler? 2. 7. Blzonyara megtuctta. e~'Yscg Ugye? A 17. ugye? 4. na megkernern a kezed? (propose to) Ugye nem rnentel volna hozza. hogya rendorseg keresl. Ez 34 35 . ugye? 4. Ugye nines vaj a hut6ben? Ugye nem iesz ba]? [I rerlect. Igaz? 14. Mary [obban tenne. Bark! meg tudja mondanl. 15. 19. Ugye igazam van? 15. ugye? 8. Menjiink. Ugye mtndenkt egyetert abban. AzL hiszed. hoI a var. 6. nem? 11. 14. . hogy ellene van. 13. Segfts kiWltenl az tlrtapot. B 1. hogy a flzetesek atacscnyak? 10. 18. Ugye nem tetszlk? 3. 9. Ugye tetszlk? 2. bogy klnlghatsz. 17. Ebecteltek.

panaszkodott az elso 36 37 . a gazdalkodas szlnte lehetetlen. de egyiktik scm adta meg a cfrnet. aklt senkl scm hfvott. (otosz. Olyat kerek." "En sern. 14. es nem akart dolgozni sem. nchogy megazzak.Janosnak stetnle kell. amlt mindig is tettcm. Azt teszern." 5.Nern neztern meg a fIImet a vegelg. ahogy senkt mas." 7. 14. 10. Akknr ekezett haza Peter. 15.A bor is. Annylt evett. B. ahol hegyek vannak. Szeretni foglak. meg George Is. Eppen olyan. 12. Vlszek magammal esernyot. Az a vendeg erezte magat a legjobban. 5. 11. Senkl sem tudta. mintha beteg lenne. A busz annylra zsurott. ahogy tetszik! (Calnat].l Koran erkezett hogy az elsd sorban tudlon ulnl. mint husz eve. nehogy lernaradjon valamtrol. hogy megnyeri a vllagbajnoksagot. 5. (debt) 9. En is azt hlszem. mint eddlg! Ugy tegy. 3. Mary olyan orszagban szeretne laknl. mint a tied. mert tutsagosan dl'aganak talaltam. 6. 23. Meg Shella Is elj5tt az eskl. 2. . 22." 3.lnetben hazamentem. Aunylt lvott. Meg scm turltarn mozdltam a kezem a baleset utan. Ott szeretnem eltoltenl a szabadsagomat.Ha lenne penzcm. mint a tanarorn. 12. 9. 30. amig elsz.lv6re."illnek sern. Huszan toltottek kl a kerddfve]. Tudorn. hogy a szl. "Szeretl a zenet.. hatha esnt fog." "En is. de egvtk sern volt lgazan j6.. Az a lany jott el a diszk6ba. "Peter sz5rny([ ember. Addlg dolgozorn. 4. 18. hogy nines kedvern felsztlllnL olyan j6l beszel kfnaiul. se lntelltgens. amig te fOz51." . 21.scm A Maria boldog. meg okos Is." "A ferje sem. hogy meg turlod cstnatnt.z Koran erkezett. cgyseg Is . en 6. ahol soha nem eslk a h6. ha akarod. Annyl orszagban voltam. Nem hozott penzt. nchogy lernaradlon valarnlrdl. 13. hogy Norvegta megverte Brazlllat. amit akarsz!) ilgy tesz. . . Az sem.Joe-nak nem kellett volna sletnte. hogy hagyjam abba. mint egy igazl kfnal. Ott. 11.MAG THlJllIOIJdato/( YA RR6L ANGOLRA MAG 14. B. AzcrL erkezetL koran. meg a ferle sem." B 1.Nekunk is. Anyad sern. nevmasok 1\ 1. Megfrom a leveleket. meg Shell a Is. Tulsagosan draganak talaltarn a televlzlot. Ez a nadrag nem j6 ram. Akar el is mehetek. Apad nem fog)a kifizetni a tartozasodat. a ferje Is. 26. amlkor mar mindcnkl aludt. meg scm. 7. 'j O. 20.61(. 1. 29. ezert nem vet tern meg. 13. Se esinos nem volt. 7. 25. 27." . Meg a ferje sem tudta. Peter Is j61 jatszott. Ogy bannak velern. Azert nem yettem meg a tetcvtztot." "Te is igy gondolod?" ." . erkezett koran. hogy clrontotta a gyomrat. 2." 6. 18. vennek egy jobb aut6t. mint az anyja. Dgy cslnald. 8. Mlndenkl ellott az esknvdrc. aid mtndenre napon. 16." 1O. 17." "En Is. B. hal van Sue." 4. Ugyanub'Y beszel. 4. hoI van Sue. Olyall rossz volt az eldadas.16k6p(i is volt. Meg [gy Is allg tudom elkepzelnt. amig azt nem mondlak. Azerl. cgyscg YA RR6L ANGOLRA Tnnmonaatok 13. 2. "A tej jot fog tennt. ahol nines eso. mint egy hillyevcl.. ". Vlszek rnagammal esemvot. 31. A F6rje ugy rDz. 24. 2B. mint az apja. "Maria nem elegedett a nzetesever. BaratMnt flgyelmeztetlekBarattlag flgyelmeztetlek. hogy az etsd sorban tudjon ilJni. 3.

15. 38. a kozbiztonsaga rossz. Csak akkor fogadom el az allast. sem egyetlen baratta nem volt ott. 55. 26. 34. Ez az en Ooppyrn. A tied az. 16. Kover is volt. 19. 20. el kell menned a konterenctara. A l'iirdoszoba eppen van ktcsempezve. (public security) Siess. 17. Maga George latogatta meg az elnokot. mind )0.Kerek. George magat az elnokot latogaua meg. Vegyel a salatabol es erezd magad otthon! 39 . 48. Peter kocsl]a 161megy. Barld kerdez. csak a 22. hogyan kell az allomasra ellenere/megts eltevedt. csek teo 24. Harman voltunk.Melyfk?" "Az a vtlagoskek." . Vagott maganak egy szelet kenyeret. "En is kerek.Jonetek Ml'miko£?" "Jobb szeretnern. Aluir tetszik. 54. (scratched) ugy (as/because/since) Barmilycn/bal'mcllnylre messze is van a hatar. Barmtt gondolsz is rolarn. 40. akl latta a balesetet? Van va/aho/ egy vece? Mlert hlggyek neked? AJig tudok rolao vslstnit. reggel JoLt egy pal'. hogy mi hoI van?" . ne mondj nekl semmlt. ahogy nekem tetszlk. sem a szutet. 47. . inert lekesed a vonatot! 28. Scm 0. Mary oslnos lany. Ehetsz bettiie. Adj vetetnit ennem. szfvesen togadtak. 42.? Yes some . (de) megsem mentunk klrandulnl.Tetszlk az a bill:. 49. ahogy az elcbn mutattam. lrla meg a leveler Ub')'. mindlg tala! benne hlbat.?" . 37.Tudsz adnl?" 14. Van Itt valakJ.lOLL nekem level?" . 35. Senki mas nem tud rnegertent engern. biztosfthatlak." "En is kerek. 31. azaz b8rmlllmindent. Harem tollam van. ugyanakkor hianyzik beldle a 2. Ha jon vslekt. Barmllyen szep Is ez az orszag.. 45. 32. 3. "Van kenyered?" "Van. (Just how/just the way I. Az ember sohusem tudhatla. akar' nem. valami telvagottat vagy ilvesmttt (culd cuts) A radlodnak setnmi ba]a. malat nem. de az dve szornyu. es mttuire azuksegem van. A tiee! tetsztk. 21. de a novere kevesbe. 29. 38 "Szerinted a londlner megmutatja majd. es szinte ujnak nez ki. sot (raadasul) meg keves benzlnt Is fogyaszt. (al all 7. . Egyedl1l tanult meg nemetui." Valaklnek mtnacnseopen/adrmt tiron ki kell innen jutnia. 51.Kerek. 33. hogy beteg vagyok. amlkor megerkezett. Es kerek meg ket teheret. megsem menti. Barmclylk almat valaszthatod. meg Justa Is.MAG 'l'allllJOlJdato/( 32. 52.ink ktrandulnt.Kersz kavet?" ... (lack persistence) Annak enenere.Kersz almat?" . Bermtt/nunaent megeszern. ammt rnegerkezef Barmtt (is) cslnalok. meg rna oda kell ernunk. 5. nem tudom megvenni a ruhat. 30. 18. 6." 9. 56. Az id6 szep volt. (revest) Barhova rnent.. Szep volt az Id6. de a terjem hozott msgevsl. 34. megls eltevedt. Az embernek rnlnrllg meg kell tennie a tole telhetot. 39." . Ez a tortam." (Did any. hanem/de lusta Is. YA RR6L ANGOLRA MAG B 1. 27. 10. Igyal." Ez az osszes 4. ib')' elmenttink klrandulnt. ha usztessegee nzetest kapok. 53. 43. hogy nem arultarn el a Lltkod. 44. (liver) 23. 41. 8. Senki sem hozta el az utlevelet. Hfvjal fel. 25. hogy elmagyaraztam attornasra mennt. Az. mondel azt. Ntiiem nlncs penz. arnelytk a feher alatt van. amennyr csak jolestk. Senkine): nem szabad rnondanla semmirdt semmtt.. menni.) Mivcllminlhogy nines penzem. Jack nagyon tehetseges fiu. ha velemikor majusban jonneI.Jgen. ." Szukseged van rfl? 1'allmolldatok kltartas. hogy keil az 12. 11. ennek limes) ". Elrnagyaraztam nekl. amelylk meg van karcolva. penzem. 46. Ez a tortam. Bar szep volt az Id6." . ) 13. Btirm! Mrhol rnegtortenhet. YA RR6L ANGOLRA 36. A tied lehet. nekl. 50. (decent) Ncmcsak kover volt. 33.Rernelern.

eltetejtette leoltani a villanyt. B I£WY. 7. amlm van. '10. Orom cslliant fel (volt) a szemeben. Ejjel fagyott. hogy nem vetted meg azt a ruhat. A volgyekben korl van. 7. ILt az all (az ujsagban). utat]a a popzenet. 9. Hetf{) van. 8. akl relszolgatta a teat. 4. 9. 10. 9. bUnOs. Kldertllt. amlkor megtudta. II lrO/VIl'l1lOZ0 /Vi. hogy lathattuk a Szabadsag-szobrot. amely hiresse tette az ir6):k 10. amlt el szeretnel nekern rnondanl? Van egy rra. (ground frost) FUst volt a szobanan. 18. Ez HZ a konyv. kl vagy. 10. 11. hogy mtert nigott be. (ketfelekeppen) Itt benn eleg nagy za] van. JliJlus 1O-e van. 20. 8. Ideje. Ez az a konyv. (fame) 14." . ha klabalsz. November az a h6nap. 3. 2. Setnmllyen okot nem tunott felhoznl. Hldeg van. lzgalmasnak igerkezlk. 6 Mary. amelynek a hlre eljutott Magyarorszagra is. 2. 6. aklvel a bulln tancoltal. 6. 17. Ez az Elftfjta a szet. aklt Iattunk a steandon. A legjobb. ami tetszett. 4. 6. (Gone with the Wind) 11. amelyrol anyad beszelt. amit olvasol. 5. aklnck az apia a polgarmester. 6 Mary. aklt lattunk a strandon. 3. es mind rerjnel van. 15.Igazan/lgen?" . aid latta a balesetet. 4. 7. Mindenem(. 6. AIIOL LEIIE1'! 1. Cb"yseg YARR6L ANGOLRA MAG Y A R R6L ANGOLRA TanmOlldatok lJelzoi meuekmondatok A I. 41 . 6 az a lany. 6 az a lany. aklt artatlannak hittek. Meg ket 6ra van (hatra addig). (kettelekeppen) Van itt benzlnkut a kozelben? Mar ket 6ra van. de nem szeretem.tehetsz. Nyolckor egy olasz krlrnt lesz a teveben.Harnarosan zivatar lesz. N6zd! Olvasd! Nezz fel ra! (a [8ra) Keresd kl a szotarban) . hogy elkezdd a neszeded. akl mellett iilt61 a moziban. 6 az a lany.Nem?" Szeretem. 6 Mary. 2. hogy Joe. 14. 15. Nines semmi ennlvalri a hfftoszekrenyben. 11. aklt valaha is szorettem. Ez az a hely.there A 1. 13. 16. Ugy Iatsztk. aid mellett Ult61a moziban. Ororn volt. Seniti sem rogja etrelejtent. KbcJOs iclo van. Kellemes a kulvarosban laknt.Jil 1(1 6 lsrner. Beke van. 15. 9. Sue az cgyetlen lany. !'I'lary. a kedvencern. 5. B 1. Tala] menti fagy lesz. Ez az ElfrJjta a szet." . A szobaban ot ember van. 2. amtt.MAG 1'alllIlOlldato/( 'f 5. Ez az Elflfjta a szet. amtkor a rossz ida elkezdddtk. <[ 998. 3. 5. 4. Ez az a konyv. Ez az Elft. 40 Hoi az az ember. 11. Sz61van. 12. Kar. aid orvos. Nem szarmt. amelyet majdnern minden arnerlkal 13. ametyet majdnem mlnrlen amerikal ismer.fjta a sze. amelynek a hire eljutott Magyarorszagra is. 13. A Magyarorszagon nepszenl DaJ/as arnertkat tevesorozat volt. Ke] 6ra van az asztalon. 14.Nem lesz holnap ertekezlet. amelyrOi anyad beszelt. 16. akl Ielszolgalta a teat. aklnek az apja a potgarmester. az. 13. 6 az a lany.) a tted. 8. hogy tegnap sztrajk volt Franctaorszagban. ahol szUlettem. 7. aid latta a balesetet? Van val ami. A relesegem. Van egy olyan fia. 12. Hulyeseg volt Jack r6szer61 megint talalkoznl Lizzel. London 1000 rnerftildre van. 12.WhIST. '16. Ez az a konyv. A rejen kalap van. 12. 8. 19. 5. hogy utazhat. 14. amely hlresse tette az IrOjat. Az a konyv. Havazlk. 3. aid orvos. ha mcsolyogsz. (Relative Clauses) It . Peternek harom lanytestvere van. hogy varsz.

Fiu vagy IEIl1y? Egy kocsl knvet bennunket. Valarnlkor Itt egy szfnhaz volt. Fontes. hogy meg van egy iiveg. En voltam az. hogy legyen egy posta. hogy a ttzeteseket felemeljek. hogy elet legyen. Mit kell meg tudni? 12. hogy legyen) leveg6 es TalJlllOlldatok viz. (Ez az elsa alkalom. Nem problema (nem baj). C 1. Soha nem volt enhez hasnnlo nap. 17. Fordulj ovatosant Ez az! 28. Jutott valaha is eszedbe. akkor legyen (lgy. 3. 20. hogy helytelen dolog hust enni? (occur to) 9. Itt volt valakl. Nern lehet ketseges. Ha a h6 nem lett volna. hogy . 24. Nines ertelme/Felesleges tovabb varnl. 29. 31. kell(. milyen egyedilllennL De ezzel nem lehet mIt cslnalnl. ki gyoz." "Jill. 2. 25. 18. "Van meg sor?" . 24. hogy rneglnt haboni legyen. legyen az nappal vagy ejjel." 22. 10. G. 26. Y A RR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA 23. 1G. Tovabbl kerttesek nem Ieven az iHest bezartak. Tudom. "Ki az?" "En vagyok. aki beszelnt akartarn veled. Nem akarom. 1G. aki beszelnt akart veled. 19. Ha ugyakarod. hogy van nalad penz. 42 43 . 30. Ahhoz. 15." . 21. 25. mehettunk volna autoval. ) Ugye van zuhany a rordoszobaban? Peter es Mary tijra osszehazasodtak. 19. Mllyen hazasnak lenni? Eltortern a poharat. 13. valamt mindig tortent. Ezen mar nem lehet valtoztatnt. H. (help) Szerencse. ha kinyltom az ablakot? 7. Nem akarorn.Lehet. 23. Nekem barrntkor jo. 26.MAG l'anmolldatok 15. Azt mondjak. 18.. 20. Te kovetkezel. hogy felreertes legyen (betcle).. 4. Munkaszunett nap Ieven az uzletek zarva voltak. 22. 21. Ha nem lenne a h6. Nern volt veszftenl val6 Ido. Lenyeges. Valahol kell. Ki hltte volna. mehetnenk aut6val. Unnepseget tartottak az otvenedtk evfordulon. sok hal van a t6ban." EWszor vezetek automata aut6t . nu egyszer egy eregember. 11. Nagyon bajos baba. A labserillese nehezze teue szamara a jarast. Tehetek valamit?trudok valamtt tenni? 8. 14. . hogy mindenklnek legyen helve.Kt ez a csunva fern tOled jobbra?" "A ferjern. Van valami baj? 5. El'demes volt ezt a szallodat valasztanl. 27." "Mi vagyunk.

A nyetvvtzsga-btzcnyitvanyban szerepl6 vcgs6 ertekeIesben azonban mar 25 pont a feladat tokeletes megoldasaert jaro maximum. kulonosen ha a segedlgekkel kornbtnalt tormakat is belevessztik. a klsebb hlbakert 1 pontot. A hlbak gyakran az igeld6kkel kapcsolatosak. 500 leutes terjedelmii. a kevesbe sulyos hiMkert 2 pontot.CI'r. blzonyos frasjelek helytelen hasznalata vagy hlanya) nem tor- es 44 45 . a f6neveklmelleknevek/lgek vonzatal.CLipont (0-25) A lavitas sonln CICI'L pontszam (0-40) Sr. (Az 500 n etnevezes arra utal. tehat nem eleg [onak tuno megoldasokra torekednt. A cselekv6 szemlelettl lgeken kfvul szenvedd alakok vannak meg a beszelt angol nyelvben Is. de akar' uj-zelandlra Is).llll1 (0-40) Sr. a kerda es tagado szerkezetek elterese! az attttonoz kepest es nernrttkan szonasznalatt kerdesek. teiczet MAGYARROL ANGOLRA (500 N) '\ IBviLaN soran clefL POIlINr. hanem csak tenylegesen letezo. a segertigek es elolJarok nasznalata. a legsulyosabb hlb3kert 3 pontot (pl.MAG YARR6L ANGOLRA MAG Y A R R6L ANGOLRA Forditas magyarrol szerlnt konvertatjak a alJgoJra tenlk levonas. hasznalatos tordulatokat kell hasznalnl. a nevelcnasznalat. hogy a forditand6 sz5veg kb. gondolkodasmod lelent6s kulbnbseget bonyolltanak.) Mint llyen. Az angol szoveg javitasa anyanyelvilek altai [ovahagyott vagy altaluk felvetett szovegvaltozatok segitsegevel tortentk. Tovabhi htbaron-asok: a szorend. nem h~tez6 1gealak hasznalataert). A legklsebb htbakert (kisebb stilusbell pontatlansagok. az Igeido-hasznalatot Is j61 tesztett. A 40 pontes skalab61 az alabbt pontszamokat a 25 pontos skalara: tablazat 500 u atszamitasl tablazat II. A dolgozatot [avitok nem dtszkrimlnalnak az angol koznyelv semmilyen terulett vartansa ellen (tordttant lehet amertkalra.cl'wLL pont (O-25f FORDITAs Az 500 n-es feladatban szerepl6 magyar szoveg tlsszefiiggo fordftast retadat. vlszont a rntivelt nyelvnasznalat normal 1 2 3 4 5 8 9 6 7 o 0 1 1 2 3 3 5 6 6 4 4 21 13 22 23 24 25 26 27 28 30 14 14 15 16 16 17 18 29 31 32 33 34 35 10 11 12 13 14 16 17 7 8 8 9 10 19 19 20 18 15 18 9 19 20 12 13 11 11 36 37 38 39 40 21 21 22 23 23 24 24 25 szerlnt [avitanak. hiszen a ket (vagy maximum 3) magyar lgeldonek. Az 500 n lavltasahoz a vegs6 pontszarn rnegallapftasanoz a tetadatot ertekeI6 vlzsgaztato ket kUWnbOzD skBlat hasznat. az angolban tobb szaz lgealak felel meg. arnelyek raadasul sztnte mlndig oselekvo szemleleulek. A [avltas soran a maximumot jelente 40 pontbo! vonja Ie a hlbapontszamokat. brltre. arnelyeket az angolszasz kultura tis a magyar kultura.

akkor Is lehet jo. Az V-XX. Fordiws magyarrol aJlgolm -5 2. szovegek mar mtndentele rnegtegyzes nelktll jelennek meg. -5 3. as much he waS tllInking about the situation. like so many times was completely unexpected. mint mal' annytszor. I. akkor talan sikeri. 3. Ez a rnincsltea elmarad attol a 15 ponuol. men mas Irasbell felada t magasabb pontszarna is kornpenzalhatla a gyengebb minosftesu Ielada] alacsonyabb pontszamat. amelyek k5zill csak harom szerepel ebben a konyvben. hogy koriilbeliil milyen szempontok alapjan tortentk az ertekeles. szoveg 1. vagyis a 50-at. He deren't have thought to ask tor help. annal rernenytelenebbnek dint a hetyzet. However. arnlkor ezt regebben megtette. 5. hogy i1yen balba keruljon. -1 5. it Just complicated matters. fog mondanl a fonokenek masnap. A segitseg most Is. Egy-egy magyar sznvegnek igen sokfele angol valtozat felelhet meg. Az ehhez razott rnegjegyzesek alapjan a Ieendc vlzsgazok kepet alkothatnak maguknak arrot. 2.most mar vlzsgazo! megoldas nelkiil . Az irasbel! esszes teladatanak telles pontszama kell. Ha korabban szoltak volna nekl. Az elso szoveg eseteben bemutatunk egy vtzsgazo: feladatrnegoldast is. 4. it seemed to be the more hopeless. hogy segltseget kerjen. hogy elerte a maxtmalls 100 pont 60%-at. Mind a nusz szoveg mtntamegoldasat (szovegenkent harem) a Megolda- 1. Az alabbiakban bernutatjuk a L sZQveg egy kozepFokt1 vizsgazo altai angol torditasat. He wasn't reluctant to reconcile himself not to solve his problem. 4. -2 OSSZCSCII: -24 pout kesziteu 46 47 . Ennek a rnegueteset anyanyelvtl vagy magyar nyetvtanarra erdemes bfzni. then this problem could have been avoided successfully. roppant kenyelrnetlenlll kezdte ereznl rnagat. 6. Tho help even now. arnelyre 10 pontot kapott. Azonban nem feltetlenul szlikseges. ha a nvelvhasznalo nines reneuenut usztaban a nyeJvtani fogalmak elnevezeselvel. Arra gondolnl sem mere. Ezutan tovabbl harem szoveget latuuk el .ilt volna elkeriilnie. A megbtznato nyelvtudas akkor is meghozza az eredmenyet. hogy minden Ieladat megkapja a 60%-os rnindsltest. amely a 50%-08 teljes[tmenyt [elentene a maximal is 25 porubri I.MAG liol'diUis YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA allgolra Az Irasbel! teladatok kozOI a tordltast Ieladatok minesrtese (magyarr61 Idegen nyelvre torteno vagy ellentetes Iranyti fordftas eseten) sokat elarul arrol. Valananvszor arra gondolt. hogy ne tudjon megotdast talaln! a problemajara. -6 sok reszben talalhatok. mlt. an awfully inconvenience was started to overcome him. If he had been told previously what was expected [rom him at his new workplace. 6. arnelyeket tanacsos elolvasnl a fordftas rnegkezdese elOtt. es mllyen [ellegti preblernakra kell fokozottan odafigyelni. az mindig csak bonyolftotta a dolgokat. Whenever he thought about what to say to his boss next day. Nem volt hajlando belenyugodnl abba. Azonban mlnel tobbet gondolkozott rajta. egeszen varatlanul erxezett. hogy ki lesz slkeres vlzsgazo. because -5 when he did It beforehand. Ha a vlzsgazo megoldasa nem azonos egytkkel sern.komrnentarokkat. hogy mit is varnak tole az tij munkahetyen.

-hez.yen kozott. modnatarozos rnelleknevl alak) + alany + allftmany.rnozgositant". elfogadnl (aZl a tenyt). (Noknek: Mlnei karcsubb vagy.. hogy . ").. mert nem a kellemeLlen erzest.. akkor Is ezt jelentene: gondolni sem tnert volna. mint regebbent. fgy kaptuk meg aZL a 10 pontot.e ("kCptele?nek loves". the less he earns..~asok vannak reuanterve az egesz mondatra nezve. snnet . the next day. a) The more he works. magyarro/ 'l'ehetsegesnek gondoltak. think to ask ..) c) The faster you drlve. A .amikor ezt regebben megtette" tagmondatban az Iget Past angolra Perrectben kell hasznalnl [when(eveJ') tie/she hEld done so/It]. Az Inconvenience ("kenyelmetlenseg") elvont fOnev. .na. A to reconcue oneself to . nem ewtuilv. the Following day. ha Fordiuis 1. ami netekerutt a vizsgablzonyftvanyba. hanem tenet UJ rnellekmondatot nyltnl: . A belenvLlgodnl sokkal egyszerubben es terrneszetesebben rordnnato az accept (elfogadni) lgevel. tehat nem 3II eWtte "a" hatarozatlan nevelc. hogy asren't have thought (ami nern jellemzo). A j5vore nezve viszont ez a megkulbnboztetes: all llyen film: such a film vagy a fllrn like that this/that film cz a film: 2.e hlmSe!l to being unable to find a solutlon . 4. A mondatok vegen fellil a 40 pontes skala szerlnLi pontszamlevO.) b) The sllrnmer you are. llyen bajj megoldas is elfogadhato. mint a kovetkeztd szerkezettel: the + k5zepl'oku szamnev (metleknev... the more beautiful you look.. mert az utobbl [elentese: szornyen. .. A think utan az about es of egyarant helves ("valamll'e gondolnl"). .... hogy ilyen bajba kerUlj5n") nem kbtOdlk szernetyhez... mert hangsulyos az clOidejuseg a regebben rnlatt is.nern volt vonakodo" (wasn't reluctant) [elentese najlando. tehat ellen tete a magyar szovegben foglaltaknak.. the sooner you get.. bar ebben a mondatban a this mess (ez a ba].MAG Fordftas magyarro} alJgolra YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA Meglcgyzcscl( a vizsgazo fcladatmcgoldasaboz: A hlbas reszeket d6Jt betfivel jelOUiik. mint a not beitu. ].. Ezt a teljesftmenyt konvertaltuk a 25 pontes skaIa~a.think about asking for help . de az egy mas [elentes: all fonevl Igenev. [ . Altalaban kulonbseget kell tennl az ez es az il.. hanem az kezdett ethatalrnasodnt. akl bajba kerulne). .. rettenetesen..~rt akkor nem kell foglalkozni nehez vonzatokxal. ellen ben a lam ebben a [elentesben megszarnlalhatd (countable). able ("kepesnek nem leves"). kezdtek . es nem fOnev! tgenev 48 49 . + fillftmany.. keptelenseg) [obb megoldas.. tehat a vi". accept (the tact) that . ... -h~Z jelentesben: 1e~at fo-.) 3. annal kevesebbet keres. 16 rnaradt. A what to sayinkabb azt [eleutl. (Mlnel gyorsabban haitasz. annal szebbnek ttinsz.. tehat nem allhat "an" natarozattan nevelovel.. Ha talalkoznank is tlven alakkal. A mIisnap angol rnegfelelcjeben ebb en a rnondatban ott van a the nevelo. modhatarozos melleknevl atak) + alauy Peldak: A trouble megszarnlalhatatlant [elentd Wnev ("uncountable") ebben a rnondatban.. A . A melleknev awful lenne. hogy mit mondjon. m. lla a 40-bol 24 pontot vontunk..: megoldanl).. A betoretisnt' lnkabb elote [elcntest sugall. A minel. A being unabl. mar esak azert is. 5. reconCli.esze (t~ so_lve. legfel]ebb az klrogasolhatd.hozzabekftl magat" valarnlnez) ktrejezesben a rnasodtk to nem [6nevl tgenev r.dolgok" altalanos jelentestl. Nem In dokolt a staJ't-nal a szenvedo alak. there. hanem elolJar6 -tioz. A think Ige utan ebben a mondatban e/o/jaJ'o + gerund szerkezet aIlhat: . (Mlnel WbbeL dolgozlk. .. nev vagy Jelen esetben Gerund allhatna uta.. (. hogy mit fog montuuit. nem fordfthat6 angolra maskeppen. Ez a mondat j6. A helves rnegoldas: euriier vagy beiore. tenat ott van etotte a hatarozatlan nevelc (a jam).. le. sfkerult volna elkerulnte. hogya mondat vege (. mint azt.sgaz6 161 tette. + the + kozepfoku szamnev (rnelteknev.. A think utan csak akkor szenvecc alakban van. (belenyugszlk vaiamibe. hogy nem hasznalta a the nevetot . pedtg az eredett szoveg ugy I'ogalmaz (0 az. mint ennek a feladatnak a vcgs6 pontszarna. ("hozzabekfteni magat problemamegoldast keptelensegehez"). annal hamarabb odaersz. She was thought to be a gifted person. Az .

is )6. one of . hogy (5 egyebkent Norveglaban 61. vagyls bovfjelzoi rnellekmondat..:"Nos rnlvel kapcsolatban/minek a kapcsan?") lIanllallll. Otodll.. hogy milyen szepek a te novenyeld.. tagmondaLban egyenes szorend van (alany.. ) a fOmondat mult idealiftmanya rnlatt (.Azt rnondtad a telefonban. unut.. Az . before. hanern az. A . rnert a llve-nel es stay-net nem kuloutll el a szokasos oselekves (. . that you wanted La ask me .ski gondozni tudja . ) az lget egyeztetnunk kell ( .. .. Az .. erzelrnl kapcsolatoL) klfejez6 szavaknat ez a szerkezet a Iegszokasosabb: " . te vagy a legalkalmasabb erre a feladatra.. armg tavot vagyok. ratorn szemelyet. hogy nern elobb szoltal..altalaban dohanyztk) es a most foly6 cselekves ("he is smoking" . tehat a brltben alapvet6en Perfect igeldot kellene hasznalnl. 8. hogy JOVDidejii cselekvesrot van szo. I\lcgycd/li 1IIt1l1flat: Az ...Ybody. " ..most vagy mostansag dohanyzlk) olyan rnarkansan. Tehat nern ezzet valasztorn ki a ba- 50 5I . a friend or mine . arrived) nem helyettesfthet6 a was-zal (vol q.. 'l'ehs] nem jo az . sztiveg 1. A kotaszo a meghatarozo ertelrnf jelzol mellekrnondatban (Defining Relative) is who lenne ebben az esetben. ). Elsa Jlumda": . hogy ugy talald a novenyeldet. A . De mi6ta lattarn.. Mondd el. mert nem igazl kerdes ("HOW nice are your Peter's Az to ertelrnf ". Mar reg elrnenettel volna. Mindent elkovetek. somettung.... ". Az erkezeU (came.. Ha a reszeshatarozot kltesszuk (me).. mert a while Id6hatarozo] kotosz6.. 5.. hanern osak mellekesen kozlom rola.ez tenykozles. mert az adott tagrnondaton beltil alauy cs szernetyre vonatkozik.) A Largyi rnellekmondatban ( . tehat csak a Simple Past a jo... A somebody-nak valamennyl tagado mondatban es a kerda rnondatok tobbsegeben talalhaui valtozata: . because I COUldn't find.. A mine onallo birtokos nevmae (Possessive Pronoun). aki Norveglaban el.. if.. -ban [elen idoL kell hasznalnl annak ellenere. for some weeks/for a couple of weeks. -ben egyeb rnegszarnlalhato egysegeket jelentO f6nevekkel hasznalatos szarnnevek Is allhatnak: pl... hogy valamire . " . Yagy peldaul el6fordul az angolszasz blrtokos esettel is. ahogy itt hagytad oketo 9..Azt rnondtad" . tehat nem allhat utana JOVDIdo (hasonlo a helyzet a when.. mondet: A . monaet: Az ..... : Non-Defining Relative.. marpedlg ntncs meg az eredeti szovegben. ezet.. f didn't go . Furcsan hangzana az invited me over to his house-fele megoldas. a Iriend nem Itt. A . one of my Irlends". A help (segltseg) elvont fOnev.... Senki = no£... hogy vaiamire meg akarsz kern! 2.. Eddig azert nem rnentem.he smokes" .. . or aki Norveglaban el. nerncsak a .Csak sa]nalhatod.. A since I have seen regalrnazasban az felezodlk kl. for a few weeks . 4.. 7.... hogy milyen szepe«. ask me to do anybody. Ezert van a tagrnoudat ket vesszo kozott az angolban is. tehat nem kell eltitte a "the" hatarozott nevelfi.. . to take cere ..... an. (A say-nek egyebkent allando vonzata a to.MAG Ford/las magyarr61 allgolra YA RR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA Fordfttfs lIIagyarl'(jl allgolra 6. Tevekenyseg kereserol van szo.. mert nem talaltarn senklt..Tudod. akl gondozni tudja a novenyetrnet. what about?" rorduas is j6 (.... A uivo! jetentese itt nem a messze. Hlanyztk a mar (=korabban) megfeleloje. csak az . A trtena e« egyeb mumftast (rokonl.. mint mas Igeknel. Nos.. Iehet Since I saw vagy since I have seen.. (a can Idoegyeztetve az elOzo tagrnondatban szereplf couldn't miatt) vagy fOnevi tgenevvel: .. ami6ta uituun .. a said to me kevesbe szokasos. mit varsz totem! 10. II. haven't been able to find . akkor a told igeL nasznaljuk. new mentem . de nem kotelez6 Perlectet hasznalnt az ok eseteben: a wasn't able to find . klfejezesben mlndlg tobbes szarn van. . Fel is from.. who could take care . ezert Simple Past-ba tessztik: . . ask me somethlng ... tordfthato rnellekmondattal: ....... meghfvott egy par hetre... Az even now [elentese meg most is.. told . 1IlOlIllat: SZQ szertnt oem Iordlthato. htszen a jelenlegi helyzetet magyarazorn. meghivott ... invited over-ret j6 csak (=athfvoLL hozzaluk). arnlkor hazajossz. hogy Ez6rt a ter (away) megoldas nem j6.. .. a before. ugy talalom. amfg uivot vagyok. allftmany).. A who lives es who is living egyarant to.. Iflasmlll.. -ben csak a Present Perfect jo.. Az el6bbl esetben a latas t mozzanatos cselekvesnek fogom fel es mint lddpontot kezelern. Hi erzelrnlleg nem szinczett..Wel].. rntrel van sz6? 3. tehat nem j6 az . az egyik baratom... etter es egyeb IdohaLaroz61 vagy rettetetes kotoszok utan is).. Az amerikaiban egyebkent is csak lehet. A rnert-tel kezdodo tagrnondat okot Iejez kl. A . hogya latas reven klalakult erzet a megplllantastol egeszen rnostanatg megvan. de a csn-nek nlncs.. nehogy elfelejtsek valarnlt. 6.. a Present Perfect pelcaul nem.

::: eppen most . fUggo kerdes Az .... you find ... taJ8Jd ( . hogy a mutat6szavakat (ugy) az angolban tobbnylre melldzzuk. egyeb Ig6k elott. hogy) utan vagy a mondat vegen Is.. nogy . ) A .. de fantasztlkus ember Is.. when you come home ... . ). Ha a baraLno all a rnondat elelen.. lentese IIatodlll montlat: A csak-ra a just nem Igazan jO. 6.. szoveg 1. not to forget .. hanern plants arc . ertekeleset. (Meg sajn8Ija Is .. lUondat: Sz6 szerlntl fordftas: Tell me what you expect or me. l1zcfllk Dlontlat: Az is (tulajdonkeppen meg . finoman igy vezethetjtik eJ6: "You're supposed to . so that I don't forget anything (subjunctive. hanem a "mit ke/J tennern" resze. engem mar legalabb husz eve kezel..... ). to get somebody to do somethIng .kezeltetlk" a korhaztak altai). " (ezt es ezt kelt tenned. 2.. ANGOLRA ( . hozzaallasat is az even-nel mikapcsolatban (even then: meg akkor is).... Ilyen megoldas ma mar legttibbszor osak alarendelt mellekrnondatokban fordnl e16. de nem kotelezd. A .. ezt szeretnenk). hogy Iegyen egy klslanya. Barmltyen sokat dolgozlk is. Mellekrnondattal is fordfthat6: .. A te vagy a legalkalmasabb Iordftasaban nem kotelezo a person-t kltennl.. rna Is ep lenne a ket metszcroga. ezert velern vitette fngorvoshoz a fiat. Szegeny gyerek... akkor szenvedo folyarnatos jelent hasznalunk ( . for fear 1 forget something (attol valo felternben.. osszetett ige elso es rnasodlk tagja kozott).... Lehetseges rnegoldasok peldaul: . Az Itthagytad Itthagyod-kent Is fordfthato (leave). a tudom-mal fordfthat6 (I knowvagy I have known). to ask somebody to do something .. a britben ferfi vagy flu beszel glrlfrlend-jerol vagy gil'lfl'/end-jelrol.. hogy ne telejtsek el valarnlt).. A baratnct most kezetlk. Nemcsak a legjobb fogorvos.. A snouta have gone (el kellett volna rnenned: [obb lett volna.. how nice your MAG even ktrejez: YARR6L a beszelf ANGOLRA Fordftas magyarroJ angoJra plants?"}.. aktt valaha is tsmertern. (nem elteleltent). 5..MAG Fordftds I1lagyarroJ angolra YARR6L beolvasztott. 3.. ha elmesz) Is j6. Peldak: lIe is even sorry . "you haven't told me . .. is) tulzo [elentesu. ) kotom6ddal (subjunctive) klfcjczett Felsz6lft6alak.").. . elvarast ervcnyesltnnk massal szemben.. amely bar targyas ige is tud lenni ("Tell me some/. Az clOidcjaseg ktfejezese lehetoseg..: It's a pity .. Telu'it a the way a megoldas. mert a just jevagy eppen most vagy rnennytseg kortatozasa ijus... akihez jarunk.. ncsitett szoban foglaltakkal Ilctcdlk motumts III.. hogy esetleg elfelejtek valamlt). Peldaul a you call just be sorryvagy a you can just regret nem hangzik teljesen termeszetesnek.. min dig vldam. sz6Ital . elhatarozta.. . akl szllletesctol kezdve arvahazban elt. . Egyebkent a vou can only regret helyett HZ anyanyelvtlek czeket lattak volna Iegszfvesebben: What a shame .. A baratndrnet eppen egy vldek! kllntkan kezellk. lfgy tstetotn . A . nehogy elfeJejtsek angol megreleloje a fonevi lgenev tagad6 formaja: . to have somebody do something . A doktornd. A supposed nem feltete/ezve jelentesu.. nat 1(llcnccdll.. Mlutan a ket ftllnevelte.. Az 52 Elso lllondat: Az arnerlkal angolban lany is nevezhetl baratnojet glrlfrlendnek. 4. valaml pluszt ad azzal. lehet a so that (azert. hogy val6ra valtja azt az almat. fgy ket evvet ezeiOtt orokbe fogadott egy klslanyt. azt fejezi kl.. A tudom hclyett az I reokon/teel/betteve meg jobb lenne. es nem az In such a way (m6don es nem oiy m6dal1). De terrneszetesebb es flnomabb megtogatrnazas: Tell me what I am supposed to do. velem vitette .. targy nelkiil is allhat (.... Az . ahogy IttlJagytad pelda arra. Ez nern azonos a szokvanyos also vagy too [elentessel... Lany frielJd-nek hfvla a baratn6jct. A could have gone-nal (elrnehettel votna) egy tehetoseg vtsszameneleges megadasat fejezzuk kl... mint a gyakortsagt hatarozoszok (pI.. mert jellegzetesen kozbeekelt helyzetil (a lenni ige utan. hogy a beszeld ugy erzl.. A might have gone (esetleg elrnehettel volna) a lehetdseget fejezi kl. Ha kovetelmenyt. de a cse/ekvesek koret nem lehet megnyugtatrian korla- tozn! vele.. one = cssk egy). (valakivel etvegeztetnt valarnlt) 53 .. azert. usually). Is being treated . -vel) He has even asked (Meg kert Is . Az even ugy vlselkedlk... ha nem esett volna el gorkot'csolyazas kozben.muveiteto szerkezet. ebben tobb a batorttes..hlng.. " . bar ertheto. hogy felirja. f\7yolcalllkmondat: A . ) He even fought with (Meg verekedett is . (Nem tromt. 7. de Visszafogottan.. tehat folyamatos jelenben Jegyen az Ige. a tell Igevel fordfthato....

.a rogervosok koztll arr61 allflla a szbveg froja.. tenat eldzrnenykcnt kezetjuk a [elenhez (vagy Jovahoz ..KeL latogatrit varok Angllabol. had been living . A pertekt jelleg egyenW az eloidejuseggel.aJ'/. rnert ez a bOvfLmeny hozzatartozlk: . de Itt kimaradhat. = A IWl.. come true (= arra kesztetnt..Barcsak olyan helyre vlhetnern oket. hogy legyen egy ktslanya".) kozbeekelt helyzetet Ioglal el az osszeteu allftmany els6 es masodlk szava k6ztiLt: .] A masodlk rnondatban a "rna Is" "meg mtndlg-gel fordlthato. hogy bankszarntan tartsarn a penzern. . hogy valera vaJtja azt az alrnat.. 2. lIatodllt. . ) fejezl ki. all * hltelkartva = bunking card lllcgJegyzesel(: Elso lllondat: Folyamatcs Jelen IdOL kell hasznatnt. bar kllelentd tartalmu rnondatrol van szo: "Not only is she .. ak marls rnlndketten mlndent megtettek. ami ernlekezetes rnarad a szamukra: 11. . sot kerdo szerkezet Is (pI. Egy hetet tOltottem naluk harorn eve Angllaban. 9.Most fogsz legelosz6r talalkoznl veluk? 3. . [Mas peldak: akarrnllyen lassan megy is however slowly she Is walking.Meg tudod mondanl. ": a neveles tortent..MIL szerctnel... sznletese ota" .FelbOl nern. have met .. pI.. A stattkus 1geknel (live. A still a gyakorlsagl natarozoszoknoz hasonl6an (often. tv....az ujabb talalkozashoz) vtszonvnva. ha rnegneznenek? 10..: ez a cselekves a jelenhez kepest el6ldejii Is (merL korabban kezdddbu). tehat Past Perfect Conttuuous-t ( . de egyldeju is (rnert meg tart). hogy meJyik togorvosrol van szo (Defining Relative meghatarozo ertelrnf jelzai rnellekmondat: [ellegzetes kotoszava a tnet..En a helyedben egy magyar nepzenel koncertre vinnem 6ket. Ilyenkor tolvamatos [elennel fejezzilk k! ez. a where utan mar nern. alanyl. ame!y maga is mult icteju.... Ez a tagmondat a meJylk kerdesre valaszol.. . az arnyalatot (Are you meeting . hogy segltsenek nekern betlleszkednl. would be .yedl/i Iflolldathan.. a Continuous azt. = = A /. hogy talalkozol veliik?") IIm'IlHltllii lIIondal: lsmerem oket talalkoztarn vel ilk.. 8. [01' four years. to make . de pI. ha not only-val kezdunk... ezel'L Past Perfect-et (a multhoz kepest eloldej([seget kltelezd lgeIdot) hasznalunk: . . ) hasznalunk. Mar tOrtent Ilyen talalkozas. mar Ismerem oketo 4.. hlszen a jelenleg! helyzetre vonatkazlk (nem altalaban varorn) es az expect !genek van Iolyarnatos alakla. Meg egy napla sem voltarn ott.. Ez a b6vitmeny hatrabb totta a muvetteto szerkezet rnasodtk fe](~t: .. de lehet jovo Id6t Is hasznalnl (Will you meet . . az alorn utan ott kell lennle annak. aklhez jarunk. A jelennez kepest az eIOidejuseget a Present Perfect ( . A Present Perfect jelenu a [elenhez kepest fenna1l6 elOldejilsegct. Gorknrcsolyazes kozben mlkozben g6rkorcsolyazott while (he was) rollerskaung. negy eve)... akarmennytre is szereti == however much he likes her stb.... hoI vannak llyen koncertek? 13.. hogy valera vallon). hogy pontosan nem nevezhetunk meg sem Idopontot. nusz eve kezel. = 54 55 . [A he was nelkull hlanyos alakot hasznalhatnank a when utan Is. mas esctben do vagy did segedlge Is).. 5.. dk tanacsoltak.. stay) a nem rotyarnatos alak (had lIVed) Is hordozhaua nagyjabol ugyanezt a jelentest.clhatarozta. tehat Present Perfect Contlnuoust ( .itt a since elOljar6t hasznaljuk." . mOlldal: A talalkozas mOlldat: "Miutan felnevelte . prograrnszenl cselekedet. (that) we go to).. de utana tudok neznl.MAG Y A R R 6 L ANGOLRA MAG YA RR6L ANGOLRA Forditas llIagyarrol allgolm A nuisodll{ mondal: Egy harmadik es egy masodlk tfpusu felleteles mondat komblnaclo]a ( ...borzaszt6an nagyszerif"). szovog 1.amollat (akkor tor lenne. after she had retseti: she declded. utana rordltou a szorend (allftmany. ..etedJ/{ mondalban a klslany arvahazl elete az orokbefogadas eWtt kezdad6tt es egeszen odalg tartott. ) hasznalunk. akihez Jarnak. her dream of having a daughter . .. melt idapont ota a jelentes es nem id{f/. FOI'ditas lIJagyarrol lmgoll'a sew lIal'lltadill nlOlldat: "Az a doktornd.. hogy regota kezeJi at.... hogy a cselekves most is tart.. iitodlli IllOmlal: . mert eWljaros szerkezet resze: . ?) vagy kiemelhetjiik az elso fzben-t: "WlJI It be the first tlme that you meet them?" ("Els6 fzben tortentk meg. a present a jelenhez vala vlszonyltasra uta!. Ez a szolgaltatas csak most kezd elterjednl nalunk. mint az elnatarozas. Az is a Present Perfect (es nem a SImple Past: I met) mellett szot.. ". A territlc eredetileg borzeszto.. es ezzel valasztjuk kt azt.. ?).v. ". . .her dream to have a little daughter . 6.. 12.Barmllyen sokat dolgozik" = "However much she works".. . Ar1'61hltelkartyaval" sztlkseg szertru Iehet penzt Ielvennl. hogy rnelylk alomra utalunk.. usually stb...Nem. . 7. de Inkabb pozltfv jelentesu (. esett voltui . korabban eI6re rnegneszelt. has been treating . elhatarozta .] = ilfasodlli.. + Jenne).

Ez ut6bbi nem jelent kiteltilni«: Kltalalnl. ahol a put harmadik szotar) alak (are put on . de nerncsak a [elennel korabbl esemenyt rntnoslthet. teles jelennel fordftjuk (vlhetnern).iljiik meg.. (Ilyen Iet. " . at their place).) a fOmonclatban szokasos wouki-oe alak (vinnern . akkor folyamatos Past Perfect-ben lenne.. " Mlndket esetben reisz6lft6 alak van a rneuekmondatban ( . A harmadtk variansban azert van was. . Az utobblnal )6 rnegoldas a where to find kfhagyasos szerkezet.. A tlzedlk rnondatban a could a would-or valtja kl vihetnem (es nem vinnem) [elentesben. ha szemetyre vonarkoztatnank. vagy ." Ilyenkor a javaslattevo es az is.MAG Ford/tAs magyarrol nngotm sem helyet.). amI megtogalmaehato a should-dal vagy kotomodbelt alakkal: kept . tehat az alanyok kulbnbozfik.kozd etterteant. hogy en tartsarn a bankszamlan a penzemet. . mint ahogy altalaban nines.. tehat gyakorlatilag nern utana to-val kezdodo f6nevi lgenev. " 56 A he/yedben azzal egyenertekti. Ez csak formallag rnult ida. A hatarozok sorrendje attataban: a szukcbb jelentesn hatarozri jon clore. majd egyre tagabb [elentesuek kovetkeznek.lennek: you were . mert fgy rogzult a nyelvhasznalatban.. nuwdat: Ez mar egy pootosft6 mondat (hely es [dohatarozok vannak). Hasonl6 az are put on. mint a tett vagy az advise. vagyts a . A tietyeaben angol megfeleloteben kbtelezo a were-t hasznalnt." Lehettfve teszl (megengedi). az aktfv oselekves eseteben would-os alakot (I wish they would come . a by vagy at nern Jenne 16.. all l'lzcnl...... angolra es llatmllli monaat: A teuecsotte« klfelezhetd az advise somebody to do something szerkezettel vagy a suggeslrtel.Jenne. ha felLel'Izedill. hogy mar (korsbbsn). Forditas magyarrol I\'egycdll. hogy 118 az ff-es rnellekrnondatban kot6m6d (subjunctive) all relteteles [elentesben (lennek)..lennel: he were . megsejtent: to guess. heJy rnegnevezesevel vlszont )6 (pl. ezert "sima" Past Perfect-be kertll (had been). az lnkabb gondoskodni. A fwggest nern olyan.. rttkasag..ezik meg a what es how kerd6szavak utan. Az already a jelentheti azt. mandat: Ha a Mrcsak felteteles Jelen 1dove I parosul (vtnetnem)." 'itiidili DJ(lDtlat: A . hogy .) A bol tartanak legjobb fordltasa a Jelen Ido szenvedo alak!a: are held . . hanem egy rmiltbelt cselekedetnel korabbt cselekvesre is hasznalhato.hogy tfk megnezzenek/megneznenek.. kttalalni egy tortenetet. A mondatot at kell fogalmazni: " . A "" . 'I1zcIlc. A help utan to-val keZdodO to nelktllt rone-vl Igenev egyarant eIOfordul (help somebody [to] do something). es ugy. tenrit az 1-jal es a he-vel lehet rna mar was-t hasznalnt (I was .. hogy/ha tnegneznen): megfelelojevel nem fordfthat6. hogy az ember felvegye. hogy allapotvdltozast vagy aktfv cselekvest tart-e kfvanatosnak a beszel6. jelentese felsz6lft6. HeIyette a targyeset fOnevi lgenevvel szerkezet ajanlhato a like/want tgek utan.. lets one withdraw. Elvlleg attnatna utana letezlk -ing-es alak (They suggested keeptng.Barcsak sok penzern Jenne). rnert nem nevezhetc tenylegesen credit oerd-nek. stb. A ntilun): a wttn eloljaroval fejezheto kl..cltedll( lIJandat: A hal vannak ttyen koncertek ford[that6 ugy. De nlncs. YA R R 6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA csak az ataphelyzetet jel1. reszt vesz a cselekvesben..over here . az azonnaJ-lal rokon. l'IzcnlJal'Jnadlk DJandat: A fejbol nem azonos a by heart-tal ("kbnyv nelkUl"). hogy hoI tertansk. pl. Itt ellenben ok tanacsoltak. A ctiec« es fjnd out megfelelO.wouki take).. alta laban nem mlndegy.. Az allapotvattozas eseten egyszerf rmitt IdoL hasznalunk (I wish 1 had a lot of money . mert az ut6bbi mernortzalasra utalna. A lenni Ige eseteben ez hagyomanyosan a kiilonbozG szernelyekben megegyezik: I were ... es before egyarant la/eneed/I' llIandat: Ez a mondat angolra mellekmondattal.: tfpusri klfelezesben a kezd Iolyamatos jelenhen van: " .tulajdonkeppen "tartatnak".. a them es a fOnev! lgenev to see egyiittes jelentese: ". allows you to witndrew: Nyalcadlk mondat: A mllunk Itt-tel is fordfthato: ""... 8 kartya lehetove teszl. Is beginnIng LO spread . In taeir home in England.).tcflill DJandat: A magyar hltelkartya helves elnevezese bankIng card vagy debit card. 57 . tartsam ).. Az uuiuenezes-te nem 16 a look after.. IIt. tehat Itt SImple Past-ra terunk at (I spent . aklnek javasoltak valarnlt. mert egyeztetett alak az [ could lake miatt.. Az at. to invent a story. Ezert uiet kot6sz6val rnellekrnondatot nyttunk a suggest utan: "They suggested that 1 should keep. de az ott-tartozkodas meg akkor is tartott. . de egyeb mondatokban a kot6m6d egysegestllt a kljelento moddal. stb. lnkabb a nirtelenne). ". Ha Jenne a to be Igenek rotvamatos alak]a.''YcdI1i momuu: neked Iennek: Eredetlleg A Iclteteles mondat rnasodlk teleben (egy magynr tiepzenet. A targyesetben levo alak. de ez esetben ezt jeleutene: "Azt tanacsoItak..lenne)... stb. hogy "mindent megtettek".:" vagy "They suggested that I kept .Barcsak [onnenek).: . iJogy tartsEik a penzt. he was .vannak tartva". hogy hoi tenet totsuu.voltarn ott" eloldeju is ahhoz kepest.Iennek.vennek szfnpadra teve").. ami formailag mult ldejli. meg akkor Is.

hogy mit oslnaltal? 3. Sajnalnt fogja. annal Inkabb bosszankodom. Nem okoztak gondot nekunk. raadasul a szernetet is a ltttaknaba soprtk. annyi kocslt loptak el az utobbl id6bcn a koruyektlnkon. Vagy talan meglnt en vagyok a XI. . Jobb lenne. kihez ment hozza.Legyilnk legalabb olyan rugalrnasak. 4. Ugyanakkor j6 a tomegkozlekcdes. 1. mint eddlg. Szegeny telesege rnlndenben magara lesz hagyva. es szeretnek nehany ilj butort venni. . Altalaban masoktdl varta. 2. Csak relvesztk a penzt es egyaltalan nem tor6dnek azzal. 5.EllenkezOleg. amlr61 mar elore tudjuk. Ezt. O. szoveg valakl menjen Ie a ztildsegeshez. 11. .A kedves Iakotarsak sem jobbak. 2. . 8. de ami6ta megvan. szoveg 1. . hogy otyan legyen. Hlsz a rmilt het elejen javlttatta a haz+. 2. es csak azutan fog bele valarnlbe. hogy megvasaroltam. to. mint az 4. 3. Fogadok. ha elsieted a contest. Raadasul nagy hldegben nem lehet beindftani. hogy megoidjilk a problernakat. A Ialakat at kell majd Iestetnem. 9. soros? 3. fgy remelem. Amlkor segftent kellene nekern. . Amikor raj on.MAG Forditas lIIagyarrol aJJgolra YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA Forditas lIIagyarrol allgolra V. VI. 9. mlert kell olyasmlt vasarolnt. Bar a takas nlncs eppen annytra J6 allapotban.Marls elromlott? 4. hogy ne nyrit] a szamftogephez. hogy ilyen embert valasztott. . VII. Persze szertntern az nem Igazl munka. 13. hogy eladjam a kocsimat.Latta a kllrast? 2. Mlnel tobbet gondolkozom rajta. oszinten szotva.. amilyet honapok ota kcresek. . Ertsd meg.Meg fogod nannl. 13. No de ennyi penzert? 14. 6. mlntha nem ts jarUil volna szamltogepes tanrolyamra 50. . Mlne! eldbb. .Fog varnt valaki a eegtOl az allomason? 4. AUg maradt valaml gyilmtilcs. ul. EgyebkenL rneltanvoltarn volna a segftsegedet. Gyerekkora ota lIyen. 5. 5. Nezze. Az utcaban egy olyan lakast. annal Inkabb meg vagyok gy6z6dve rota. 12. 4. megjegyzi es vegre is hajtja. 11.Ragaszkodjunk az eredetl telteteletnkhez vagy 58 59 . cslkkek vannak elszorva. szoveg 1.Ilyenek ezek a munkasok. mint egy ii] aut6. szoveg 2.Errol nem kl)zl:ilLek semmit a raxban. Mlndlg az utolso percig var. ha InterCityvel mennenk. annal jobb. Nagyon vartuk. mert nem sokkal dragabb es gyorsabb. 11. Az alkatreszek borzaszt6an magas ara okozza nekem a legnagyobb gondot. 1. 8. . mint ha a maslk vonattal mennenk. Mintha a haz nem is lenne a sajaLjuk! 9.Barcsak Erzsl nenl." VIII. 4. Egy id6sebb embertOl nem lehet elvarnl. hogy bekoltozzunk. 7.Ez igaz. hogy aut6 nelku: is meg lehet lennl. 8. . 4. 10. ha nem lennel ilyen ttlrelrnetlen. 7. hoi tala10k Ilyet. 8. ratattam vegre szlnte * haz (ebbcn a rnonuatoanj '" communIty X. es akkor ugye. 6. . "Ezt nem kerdezheted komolyan. 10.000 Ft-ert.Ha tudnam. 7. szoveg 1. Azt sem tudom. A marks jo. Ktllnnben is. Az egyetlen dolog." 5. . . 3. amlota kapcsolatban vagyunk egymassal. szoveg 1. megts tiri1liik. a regl hazmester vallalta volna tovabb a munkat. az a kutyasetaltatas. 10. hogy mtlycn gombokat nyorntal Ie. 9. 3." 11. nem Iogunk annylt szenvednl a zaltol. hogy most mar a relesegem Is ragaszkodik ahhoz. Inkabb szorakozas.Lehetnel egy klcstt megertobb. hogy tlsztesseges rnunkat vegezzenek.Mlert nem estnaltatod meg egy megbiznato szere16vel? 6. 3. 8. 2. bogy mlndent azonnal megjegyezzen. de egy uzeves aut6t6l nem varhatjuk el. A lltt mar meglnt nem mflkodtk. A osaladom el sem tudja kepzelnt. . min dig volt valaml ba] vele. hogy meg egy elOzetes rnegbeszelest tartsunk az utols6 percben.Igen. Ugy vlselkedsz. hogy ennylt foglalkozzanak vele. 5. Ilyen sz6rakozott vagy? 9. a Iepcsohazban malllk a vakolat. mar ketszer annylba fog keriHnl.Hadd nezzem. fogadjuk el a [avaslatalkat? 7. 5. metrovat vagy vtllarnossal percek alatt barnova el lehet [utnt. fgy egy orava! kesobb kelhetunk Iel. . mint ok voltak eddlg. . vagy talan a maslkat?" 7. Mire az utols6 kls csavart is ktcsereltet] Uk benne. Mlnel tobbet hasznalorn. -Ideje. 6. szoveg 1. . Kulonben Is nzletet akarunk kotn! vagy nem? IX. 2. Atlandnan tOnkremegy benne valaml.Hlszen alig nehany honap[a vetted! 3. 6. Egyetlen auto sem ert meg. mint arnllyennek etoszcr latszott. amit Toml szfvesen cslnal. te ee. De hova? 12. 6. Latod. Nern kellett volna hasznalt autot vasarolnunk. . Tornl nines sehol. hogy nem erl meg. 7. mar regen elmentem volna hozza. Legjobb lenne etkoltoznl lnnen. nines Iorgalom. mar tul Ms6 iesz. Nem tudom. akarmttyen utasrtasokat adsz a szamftogepnek. Allg lesz rei 6rank a targyalas elott.Mondtam neked. 5. el kell vlnnl a szervlzbe. 10. Barosak ne adtuk volna el tavaly az ebedlogarnlturat! 7. Bgylkunk scm csmalna. 8. 6. hogy nekem volt Igazam. hogy adjarn et.

mint peldaul a sztlletesnapomra. arnlkor eltort a labam sfeles kozben es az egesz karacsonyt korhazban kellett toltenem. 5. Csak a vonaton jutott eszembe megkerdeznt. hogy a rrniltkor olyan durvan beszeltem Fannyval. "Az. 6. de a tobblek ragaszkodtak a gyalogturahoz. 10. 5.Jgen. amlkor edesanyad bejott a szobaba?" 2. szoveg 1.Ilyenkor legalabb harornszor annyl ajandekot kapok. "Miert kezdtel mutogatnl. XIII.Hiresek is lettek?" 8. 3. amiket nem sejtnettunk volna. Sajnos senklnel nem volt. "Olyan dolgok. Es kerlek.Lehet vagy ot eve. Nem akartam ncked kellemetlenseget. Nem a Iegtehetsegcsebbek lettek a legstkeresebbek. "Hat nern." 10. 7. es ettot nagyon kttaradtam. hogy eppen errol beszelgetunk. Sz()Veg 1. Csak kesQ este jutott tudornasunkra. "A helyedben elOszor is megprobatnarn rnegkeresnl. Kortilbelul egy honap mulva. . nem akkorra foglaltattam volna le a szatlast. de epp most takarfttuk a hazat." 7. Mindig megijedek. akkor talan nem sertodik meg. takarftunk. hogy a ferjem veletlenul eppen akkor kapcsolta be a mosogepet. Elnezest a rendetlensegert. ." 2 . Regebben mlndlg barritsagosan iidvozolt. . hogy nlncs hozzsszokva ahhoz. hogy mar tenyleg szuksegern van ra. Vasarnap klranduln! voltunk a hegyekben. ott volt a blologiatanarunk." 3. "Szornyfi lehetett. 8. hogy csak egy konnektort kell kloserelnl.Karaosony a kedvenc Unnepem. 2. Arnfg meg nem talalom a konyvedet. "A helyedben en lernondanam az utat." 6. 2." angolra olvan hangosan ugat. valahanyszor rneglat.Igen. . 8. . 5. Nem tudtam vele mcgertetnt. . de nem volt vlllany. Tegnap szerettiik volna berejezm az egesz haztmunkat." 7. Ugye nem voltal ott az osztalytalatkozon?" 3. 6. hogy lesz. .Az a legjobb az egeszben." 2. amlt fel akartam vennJ." 5." 9. szoveg 1. Nem erezhetted valaml jol rnagad. . XVIII. szoveg 1. ." 4. hogy elvesztetted a konyvet. hogyan tehetnem jova!" 5. arra kellett keszttlnom. 6. ha meghallana. HajnaJ 6ta rnosunk.Hogyhogy?" 11. 4. Szfvesebben rnentem volna busszal az allomastol. 6. hogy megprobaljam. 'I'alan csak azert nem tevedtunk el.Ellohettel volna az osztalytalalkozora. . 3. 7. Teljesen hozzaszoktak anhoz. es ldeje abbahagynl a jatekot. hogy elvegezze a (villanyiszereleet. amlkor meg lskolaba jartunk?" 5." 3. de azota kerull. 4. "Enlekes volt latn)." 4. de masnap kellett tartanorn egy eloadast egy klubban. 12. 5. 8. Most mal' minden rendben van. hogy hanv varatlan dolog tnrtent oszlalytarsalnk eleteben. "Mar klderttlt.Nem taxtval [ottern. hogy slkerUlt taxlt szerezned ebben a remes Idoben?" 3. "Mert a volegenvem akkor karacsony este kerte meg a kezernet. de hlaba.Igen. . Tapintatosabb is lehettem volna. 9." 4. .Sainos llzletl ugyben killfoldre kell utaznom. . 2. . "Az enyern Is. Nem tudtarn." 9. Az ocsem velem vltette a hatlzsakjat. Mlndenesetre rernekul sz6rakozott rnlndenkl. amlkor en porszfv6ztam. Ennek ellenere erdernes volt retmasznt a hegytet6re. szoveg 1." 8.MAG Ford/tas Y A RR6L ANGOLRA MAG Y A RR6L ANGOLRA Fordftas magyarr6J XII. . "Szia. hogy megtudja. Tbbben vlszont karrlert oslnaltak." XVII. ma~'Yarr6J 2. Ha tudtarn volna rota. hogy mar )6 elore el lehet kezdenl keszi\l6dnl. . Eppen azzal a clpommel [atszott. 7. mert valamelylkllnk [art mar ott evekkel azelott. rnllyen szep kllatas nyflt a volgyre. szoveg 1. szeveg 1. nem lattak-e valahol. legalabbls a sa60 XIX. 6. mint amennylre szamttottarn. hanem a sajat ko61 . hogy sernmt ertelrne." 10. "De nagyon Is. hasznalhatod az enyemet. Ezt fogom cstnalnt.• . megj6ttem!" 2. 3. 7. . Melylk volt eddlg a Iegemlekezetesebb karacsonyod? 6. amlt a sztlletesnapornra kaptam tOle.Szoval ezert voltak ott Ieleannylan. ugyanls ha nem utom meg. szoveg 1. Sajnalom." 11." XV.Jgazad van. Persze azonnal megprobaltunk vlllanyszerel6t hfvnl." 4. 81JgoJra hogy fgy banjanak vele. es minden maskepp alakult volna.Szervusztok. aztan megkerdeznern csaladtagjatrnat. akit annytszor megvtcceltunk.Barcsak tudnarn. hogy minden sUrgos ritra engem kuldenek. jat szakrnajukban. hogy utotjara talalkoztunk. hogy van-e valaklne] terkep. 8. 3. bocsass meg! 9. El scm lehet mondanl. engem elfelejtettek ertesftenl. 4. "Tanarok is vnltak?" 10. Az volt a ba]. hogy hamarosan lesz az tijabb talalkozo? 7." XVI. 1-181lottad.Nem akartam. rnlhelyt hazaerek. Bar ne lett volna tegnap rovtdzartat! XIV. Nagyon megharagudna rad. hogy talalkozzon vel em.Tudtarn rota.

13. A vlzsgazok altalaban az el6'bbJt veIlk nehezebbnek. MltOt jo egy Iogalrnazas? Ha kovetl az utasftast. osszeftlggd kozlesere.klfejezesrndd . Hogy mertel vezetnl a sotetben es rossz Id6ben fenysz6ro nelkiil? 7. Soha ntncs eleg id6m a csaladomra. hoi ott koznyelv! ternak is rejthetnek nehezsegeket. 6. AZL mondtam nekl. level eseten annak formal elOirasainak betartasaval (datum. "De nem okoztarn. ha nyelvtanllag pontes. 9. 5. tetezet FOGALMAZAs IIMNYiTOTT A nyelvvtzsgan az lranyttott togatrnazas angolbol a leveljelentl. amfg meg nem cstnaltattam. Sokszor az egylk terna hlvatalos vagy media jcllegtl. hogy vtsszavesz. Ha elfogadom ajanlatat. Az irany(Lott Iogalmazas javasolt tcrjcdclme 'J7-20801' es ket terna koztil lehet valasztanl. megszrilftas. hogy addlg nem tilOk kocslba. Bar nem kerestem nil sokat az eWz6 munkahelyemen." 10. sokkal jobb vtszonyban voltarn a fonokommel. Keptelen vagyok megertenl.nyelvhelyesseg Mlndharorn szernpontot O-tol 5-lg terjedo pontskalan ertekeljuk. alafras). Amikor szoltam nekl. ha erdekes fantazlarol es ktrelezesmodrol tanuskodtk. A lavft6 tanar egy atlagos kozepfoku teljeattmenyt 3-3-3 ponttal jelez. 2." 4. tidv6zW formula. a maslk koznapl. 3. . Az aktfv Iraskeszseget mero feladat tettesftesenet a vtzsgazonak szuksege van gondolatalnak es jnformactolnak helves. mlelOtt elfoglaltarn [elenlegl allasomat. hogy gondolkozom rajta. hanem ostoba es reletotlen. szoveg 1. "Te nem szerencses vagy. mint most. 11. rossz hatassal van a rnaganeletemre. retajantoua. Megfgerern. Most tekintsilk az egyes erLekelesl szempontokat: kozepfokti Iraat es az esszelrast at 62 63 . Szerencsem volt. Balesetet is okozhattal volnal" 8. mint most. 6. jobban fogom ereznt magam. hogy gondolatait a vtzsgazo anyanyelven Is ertelmesen ossze tudja Ioglalnl elengedhetetlen teltetele] ennek a kreatfv Irasbel: Ieladatnak. Az angol nyelv alapjainak biztos Ismerete es a kepesseg.Megorultel? 5. Mar egy eve vagyok a mostanl allasornban. de ugy erzem.MAG Forditlis magyarr6J allgoJra Y A R R6L ANGOLRA MAG YA RR6L ANGOLRA oslmmal. 7. hogy hogyan vlselkedhet fgy valakl. Az iranyftott Iogalrnazasnal elerheto maxlmans pontszarn 15. 8.tartalom . Azt mondtad." XX." 12. de a ttzetesern nem lesz olyan jO. Ill. Tiz evlg dolgoztam egy kls cegnel. "Jo.igazad van. tehat Ilyenkor a vegso pontszarn 9. hogy elromlott a kocstdon a vllagftas. 4. Neharry nappal ezeWtt osszetutottam volt fonokommel. Az ertekeles harem szempont szerlnt tortenlk: . hogy erzek ezzel kapcsolatban.

hogy a telvezetd. A logikusan felepftett togalmazasbol nem hianyozhat a rnegtelelf tagolas cs az egyes bekezdesek sem. rnegls elorordul. hisz~n tlld~li kell. mutatoban csak az els6 ket tetel osszesen Degy feladatahoz kozlunk mlntarnego 1 das t. nem mondanak ellent az utasltasokban toglattaknak. az Irasjelek megfelelO hasznalatat ertl ilk.Jnzertek" csak akkor elfogadhat6k. megts a szotar lapczgatasa sok Idot elvesz. Celszerfl.MAG Tartalem Y A R R 6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA tehat szfrrvonataban A j6 tartalornpontszarn eleresehez az utasltast nem megkerulnl. esetleg mar elavult-e. ismert es biztos szo hasznalataval oldjuk meg. A 20 somal lenyegesen hosszabb terjedelmil togalmazas pontlevonast von rnaga utan. elernekkel" dolgazik. Egyszerubb mandata Ink ne alljanak 5-6 ezonat kevesebbol. mert az egesz feladat nem lehet 20 somal sokkal hosszabb. hogy szarntatan helves rnegoldas (fogalmazas vagy level) Ietezhet.csak 7 vagy 8 ponttal Clij8zhato. A szfnvonalas nyelvl tellesltmenyt retmutat6 togalrnazasokat [utalornponttal dijazzuk. Az alabbiakban 10 tetelt kozllmk. az Iranyltott rogatmazast is szcrkesztenl kell. Anyanyelvilnk nehez szavalt es togalmalt prnbaljuk korulfrnt. Az ertekelesi szempontok szorosan osszefuggnek egymassal. es nern veszik el a helvet mas. igy az egyes reszek kozottl gordillekeny atrnenetet kell blztosftani. Ugyancsak pontlevonassal buntetendd az a rogalmazas. Ugyanakkor nehezseget okoz. Osszeltiggestelen. hogy az adott szo vagy ktlejezes bellllk-e a sznvegkornyezetbe. fgy nem Is lehetunk blztosak abban. Ezert celszeru ennek melldzese f6leg akkor ha a klkeresett szovat vagy kll'ejezessel eddig meg nem taratkoztunk. A togatmazas aktfv nyelvhasznalatot kfvan meg. Mlvel ennel a feladatnal meg lnkabb lgaz az. Ezek az . hogy rnllyen szovegk5rnyezetben atkatrnazhato. > 64 65 . Nem lehet ugyanis vllagos. hogy baratla rnennylre tud fozn!. A fogalrnazas pontozasanal lenyeges szerepe van a dolgozatr61 alkotott osszbenyomasnak. flgyelernmel an-a. arnely Ienyegesen rbvldebb az elolrtnal. Mint minden frasmuvet. llletve atvezet6 szovegreszeknek nem szabad hOSSZl1nak lennlUk. loglkatlan. lndokolatlan valtasokat tartalrnazo szoveg angolul sem j6. No alkalmazzon harttas: strateglat. A level tipusatol es a togatmazas tartalmatol tligg6en kell a megfelelf stfiust (hlvatalos vagy kozvetlen) atkatrnaznl. hogy a rogalrnazas osszeFUggo szoveget alkosson. Iranyitott fogalmaz8s Nyelvllelyesscg A nyelvhelyesseg alatt a nyelvtan helves hasznalatat es a helyesfras. ha llleszkednek a rogalmazasba. Ui l'clezcsmod Az 1genyes szoklnos megjetenftese gyakorlat kerdese. haw nem betartanl ajantatos. es milyen eteleket kedvel"). Ezek kozUl kell a vtzsgazonak xtvalaeztenla es kldotgozrna egyet. mert nem tud az adott lranyftasl szempontra klclegftoen valaszolnl. Bat' a nyelwlzsgan a szorar hasznalata sngedelyezett. arnelyek koziiJ mlndegyik 2-2 reladatot tartalmaz. egy alapfoku tetlesftmeny. hogy egy-egy vlzsgazo "clore gyartott. ha "kJplpalja" ezeket az tranyitas! szernpontokat a reladatlapon. fontosabb rnrormactntol. koherens es lendUletes egy Iogalrnazas. Fontes. hogy nemelylktik ket utasltast is tartalmaz (pI. A vattozatos es bonyolultabb nyelvtanl es rnondattanl szerkezeteknek az etkermesc meg ha nyelvtanllag hlbatlan is . "erdeki6dlk. Nyelvi blzonytalansagllnkat inkabb egy egyszeru. Gondolatait loglkusan es vtlagosan tettse kl az iranyfLasl szernpontok alapjan. ha tele van nyelvta- nl pontatlansagokkal es helytelen szohasznalatat tlletoen helyenkent ertnetetlen.

tetel YARR6L ANGOLRA MAG 2. A mutt heten barau osszejbvetelt tartott a lakasan. 3. hogy nc leplc Lui az cWire terjedelmet. Mal fejJel rnllyen kereset szeretne. ezert kerjuk. 3. tete. Mit [elent ma onnek Mlkulas napja? (EgyalLalan tontos-e. Fcntos. hogy baratja rnennytre tud [(5znl.ilJyitott fogalmazas 1. Terjen ki a kovetkez6 gondolatkorckre: .On rnlvel tOlLI a szabadldejet? . ezert kerjuk.Letezlk-e a mal ember szamara szabadtdo? (tetndtt. K5z11 az egylk etel receptjet. ha tetjesttcne a Telapo? Miert? 4. Ogyeljen arra. Ktvanla-e leendf csaladjaban ezt a nagyornanyt tovabb folytatnl? Mlert. hogy a [ogalmazas egyseges szovcget atkosson. On rJonLi el. Fontos. vagy Irton levelet angolul 17-20 sorban az alabbl ternarol ugy.IIasonlftsa ossze a rna ernberenek lddbeosztasat az elOzo generaclokcval. hogy hogyan tanult meg fOzni. Kozeleg a Mlkulas. hogy: 1. 4. Ernlltsen neh8. hogy a Iogalrnazas egyseges szoveget alkosson.veternenye szerlnt kellene-e a nagy vllaghalozatok anyagalt . Ogyeljen arm. akkor Irjon Iogalmazast angolul 17-20 sor terjedelernben a szamftogepek temajarol. hogy az egyes gondotatkorok k5zottl atmenetet blztosftsa. Y A R R6L ANGOLRA Irallyitott fo~. Fontos. Elrnond]a. es melyekre ad l'i:lvldebb vataszt. hogy a rogatmazas egyseges szoveget alkosson. hogy minden Iranyttas! szempontra terlen kl. ratjanak egy levelben beszamol arrol. hogy az egyes gondolatkordk ktizottl atrnenetet blztositsa.J1mazas lrton rogalrnazast angolul 17-20 sor terjedelemben a szabadldo temalarol.oen- zuraznl"? 66 67 . On hasznal-e szamltogepet? Mllyen gyakran. kedvel. hogy mit kert a Telap6t61 (ha nem a szulel kozvetitesevel). Odvozl6 forma.J-Ia ontol ftiggene. aI3fras). ezert kerjUk. vagy Irjon logalmazast angolul 17-20 sor tertedelernben az alabbt ternar61. mllyen eteleket talalt fel. OgyelJen arra. hogy ne lepje tul az el6frt tertedetrnet. hogy ne leple tul az eloirt terjedelmet. munka]a es a szabadIdeje ftiggvenyeben? . hogya rogatrnazaa egyseges szoveget alkosson. dlak) . 2.ny Irt Ievelet. hogy az egyes gondolatkorok k5zotti atmenetet biz tositsa. gyerrnekkent levelet frt a Telaponak/Mtkulasnak. Fontos. varja-e vagy esetleg megmosolyogja ezt a hagyornanyt") peldat arra. Ogyeljen arra. hogyan osztana be a hetet. amlkor kls- '1. es rnilyen eteleket Most angel ba- Terlen A - ki a kovetkezo gondolatkorokre: szarnitogepek lass an az elet mInden teruleten megjelennek. Erdeklodik. megszolltas. hogy az egyes gondolatkorok k6zotti atmenetet biz tosftsa. Nosztalglaval gondol arra az idore. hogy ne Ieple tul az elOfl'L terjedetmen Az angol tevetrorma jetternzmt tartsa be (datum. ezert kerJtik. mire? Velernenye szerlnt ml az oka ennek a gyors terMdftasnak? Hogyan hat a szamftrigep a rnlndennapl eletre? .MAG lr. hogy moly kerdeseket feltl kl resztetesebben. illetve miert nem? 2.

110gy hogyan rerideztek at az tij kortilmenyekre va10tekintettel a lakast/hazat. Emelje ki a tulaldonsagok kozill azokat. frja Ie. 1. fr arro). 5. teter teter Il'anyitott I'ogalmazas Angel hazaspar tsrnerose arrol ertesftette. sulya. Meselte el. rnlkor es klk. lrja Ie annak a figyelemre melto szemelynek a kiilsejet es belsa tulaidonsagatt. 2. hogy on mit tett vagy mit nem tett. arnelyeket fontosnak tart a salat szempontjabol. 'J. III. hogy hoi es mit vasarolt. hogy ertesttse onoket. 4. Oratula. az anya egeszsegl allapota). 3. rnunkatarsat vamak. Tajekoztat. hogy varnassak. Megtudakolla. 3. Y A R R6L ANGOLRA 3. milyen Jarm([· von. 4. Kifejezl Or6mel. nova crkezi«. es klfejezi a osaladt esemeny t'OWtLl orornet.fogalmazas 1. es a tobblek hogyan reagaltak erre. ellatassal kapcsolatos lehet{5segekrOI. 3.Ja a szallassal. 2. 4. hogy lrjon levelet neki. hogy megsztiletett els6 gyermekLik. 3. hogy ill munkatarsuk elvallalta. naptrendiet. hogy az onok elsd gyerrnekenek szuletese hogyan valtoztaua meg a csalad eletet. Magyarorszagon. vagy szerntanoja volt egy erelmtszer-arunazi gal ismeresenek az esetrot. rnllyen hatassal volt onre ez a talalkozas. pontosan mtkor. 5. amit a tolvaj tett. mfg vegleges szaltasrnegoldast nem tatal. valarnlnt sajat aJlaspontjarol. Lefr]a. hogy az elso nehany napot onoknel toltse. Tajekoztatla tsrnerdset az llyen [ellegfl btlntettek elkovetesenek gyakorisagarol itt. akivel talalkozott. hova hfvtak meg. 68 69 . amelynen: lopasnak. amikor egy rendkfviili emberrei talalkozhatott. Megker! at. Ir nehany szot munkahelyerdl. P'elajanlja.MAG Il'alJyitott YARR6L ANGOLRA MAG 4. 4. 2. lr arrril. 5. vagy Munkahelyere ill angol anyanyelvf meg. hogy Magyarorszagra JOndolgoznl. neve. 1. 2. Udv6zo11ebaratjat. Lerr]a.t tapasztalata alapjan tanacsot ad az 111 eletlorrnara valo atanassa] kapcsolatban. es reagallon el6za levelere. Ont kertek Irjon baratjanak arrol az elrnenyerol. hogy pontosan mit Iatott abbot. Erdekl6dik a reszletek felal (a baba neme. hogy hogyan vegzodott az eset. frjon levelet an. SaJa. LefrJa. 5.

gverrneknevetee temaJa- 1'01.Mlert jo/l'ossZ az egykenek? szerctne? kolja. amlt rnegbant? (pl. hogy egy adott [dopontban. Fejezze k[ oromet reg nem tatott kedves baratja 2. 5.MAG lrallyftott 5. mlert nern.eszevel" hogyan dontott volna? vagy [ogalmazas J. mert a rnegjettilL Idopont nem Ievele relett.). kori. sajnatatos m6don elromlott. lndomas szagon. . kolleglum stb. Ernlekeztesse a regi. a .Meselje el.Mai . Ker] en a gyart6t61 segftseget.Mlert jo/rossz a sok testver? . 4. rnennytt es meg volt-e elegedve vele eddlg. 5. Erdeklodjon.).Ml kesztette a hi bas dontesre? . mostanaban mlrnegfeleld. Reszletezze. lctopontra. hoi es mikor vette a gepet. es mllyen medon rendezhetl a szamlat (bankatutalas stb. Kerje barattat. Irion Iogalmazast angolul a helves es helytelen dontesekrol ber eleteben. a Irlon Iogalrnazast angotut a osalad. A helyi szervlzben nem tudtak segfteni. 3.Terjeu kl a ktiveLkezo gondolatkorokre. be. Mutatkozzon hasznatta 2. Torten ki a kovetkezo gondolatkorokre.Hogyan erez a gyerrnekek irant? . Irjon levelet a gyart6 cegnek. egytltt Lolttitt Idokre (Iskola. 4. draga killfi:lldl lit) . rnl volt az! . mlert). hogy csaladtag)allkozQs tsmercsetk vel foglatkoznak. ill.Iejtett vllagban"? olyan rltka manapsag a tobbgyermekes csalad Magyaror- . gyerek.Miert 1. 3. Kerlen elnezest. hogy lehetcseg szerlnt tegye at latogatasat 70 71 . tetel Elromlott YARR 6 L ANGOLRA MAG 6. nyar . Onnek silrgosen szuksege van a gepre (Indokol]a.Ideatts korulmenyek kozott on hanv gyermeket . lrjon arrol. arnelyben jelzi. tetel YARR6L ANGOLRA Inillyftott az em- [ogalmazas egy haztartast gepe.Van-e olyan eserneny vagy dontes az eleteben. Iskolavalasztas. trja meg.ilbelill mekkora oS8zegrol van sz6. Irta Ie. folyaman meglatogatla onoket tobb napra.: vagy Bal'atjl:H61 levelet kap. milyen kortllmenyek kozott.

arnlkor telefonon nemkfvanatos ldoben keres I egy nernktvanatos szernely? Indokolja valaszat. Hogyan lehetne javnant az allatkerti kortilmenyeken? ret- vagy Nemregtben diszk6ban lart. lr[on levelet ameJyben kiter az atabbt kerdesekre. 2. Nernreglben az allatkertben jart. Hogy [utott (vagy [uthatna) sal teleronhoz? 3. 1. Mire . amit keresnek? . ami vonzza es mi az. Mllyen mas szorakozast. Mlert [arnak az emberek on szerint dlszkoba.Dolgoznl jobb-e vagy lskolaba [arnl? A fentleken kfvul legyen meg egy erve. ha a Iatogatok az allatokat etetik.. Vajon mi az oka annak. Miert es klvet ment el? 2. ami taszitja a dlszk6ban? 3. fogall1lazas 1. Ml tetszett onnek es rnl nem? 3. YARR6L ANGOLRA MAG 8.MAG Iranyitott fogalmazas '7. Velemenye szerint art-e. es mtert ereznek crre egyesek kesztetest? 4. Egyeterl-e vele vagy ellenzi azt.6 a telefonok tltkosltasa? at vagy [rton rogalmazast nottnek angolul arrol. ha valaklletagadtatja rnagat. Fontos-e onnek.J6-e vagy rossz-e az. es rnegtalaljak-e ott. Feltse kl a velemenyeu az alabblakrol: 1. hogy az allatokat fogsagban. Irjon levelet ben kiter az atanbt kerdesekre: angoJ baratranak. Milyen bossziisagat adodnak a telefonnal kapcsolatban? 4. allatkertben mutogassak? 5. Elltell-e. 5. tetel YARR6L ANGOLRA tetel togalmazast angolul az alabbl Irflnyftott angoJ baratlaaak.u!" szorakozas! morl olyan gyorsan el terjedt? 72 73 . 4. klkapcsolodasl Iorrnakat tudna elkepzelnl a dlszk6k mellett vagy helyett? 5. arnely- . hogy rendelkezzen sajat teletonnal? Mtert? 2. trion temarot. arntert jobb gyerekneklfelncunek lenni. hogy a feln6tteknek mlndenben dontentuk kell. Szokott-e dlszk6ba jarnl? Mi az. hogy ez az . hogy on szerlnt gyereknek vagy [obb-e lennl. a gyerekek vtszont rltkan dnnthetnek? .

Irja meg. hogy on mtcrt nem lehetett az a szernely. .Szeretl-e _ _ _ - a ncvet? Tudja-e.Hogyan befolyasolta eletet ez a rendkfvilll esemeny? 74 7S .On szerlnt mllyen a j6 takas beosztasa? .Elore keszult-e erre a napra vagy varauanut erte ont? . Udvariasan harftsa el a feltetelezest.Mlert valasztotta a Iakaseprtesnek ezt a m6djal? (Mllyen szernponto kat merlegelt") . vagy Fogalmazza meg veternenyet angolul az alabbl kerdesekrdl: Irta meg.Emleksztk-e reszletesen is a tortentekre. 2. mit tart rontosnak es mit nem? .Mlert szerzett ez onnek knlonleges ortnnet? . ugy. volt szallasad6jatol levelet hogy tin ariasl teteronszamlat hagyott natra. akl Ilyen osszegben teletonalt.Kikkel kfvan egytitt laknl es mlert? vagy Szarnollon be levelben angol lsmeresenek jaraI! Terlen kl az alabblakrs. ml az. 4. Indokolja meg. hogy (1l1akas epftesebe 1. es mlert? Kulonleges vagy megszokottabb nevet adna-e gyermekenek? Hazassag eseten mlert vagy rnlert nem valtoztatnak nevet a nok? Betolyasolia-e a nev az ember eletet? . hogyan tudla bizonyftani tgazat. hogy miert elegedetlen jelenlegt lakasaval. Miutan Angllab61 hazajtitt. Van eleg penze hozza. elete Iegboldogabb nap- . 5. hogy on szerlnt hogyankeletkczhc· tett ekkora szamla. tetcl YARR6L ANGOLRA lnillyitott kezd.MAG IraJJyitott ·ogalmazas 9. Feiezze kl sajnalkozasat. arnlt soh a nem fog elfelejtenl? .Mi tOt'tent ezen a napon? . Proballon segftenl. 3. hogy mIt [elent a keresztneve/vezetekneve? Mennylre tartja fontosnak a nevvatasztast.(rIa le. .Mllyen a j6 takas berendezese. tetcl YARR6L ANGOLRA MAG to. Irion levelet minden iranyitasl szempontra terien kl. kap arret.

We haven't met since Christmas. He has been studying in Oxford tor two years. Lady Diana visited the PeW Institute In Hungary. 6. 76 77 . 5. Everything looks different this morning. I have been cleaning out the cellar. Do you hear a strange noise? The newspaper says (that) it's going to be cold today. '12. he turned right. Did you sleep well? 3. 5. '14. He will have been reading ror an hour at this time tomorrow. He has been rca ding for two hours. he was smiling. 6. 7.) 12. When he (had) crossed the street. He reads a lot. 4. He Is reading. He said he would read/was going to read/was reading tomorrow evening. 3. 8.. B 1. (Now It's fit to store things In. Sllk feels soft and smooth. 5. 13. He said he would have read everything by this time tomorrow. C 1. 15. We haven't met {or a long time. Excuse my dirty clothes. Our history teacher has visited several famllies. 4. 4. No sooner had he arrived than he was asked to leave again. He said he would be reading a paper at this time tomorrow. 9. 2. 2. He said he had (already) been reading for two hours. 11. 5. When he was crossing the street. We met long ago/a long time ago. r have cleanerl out the cellar. He said he was rca ding." 1 O. He said he read a lot. He will be reading a newspaper at this Lime tomorrow.lHe srnll ed when he crossed the street. he was hit/run down by a car. He had no sooner arrived than . We haven't met tor a long time. He will have read everything by this time tomorrow. The dinner smells good.'M A G Y A RR 6 L ANGOLRA MAG Y A R R 6 L ANGOLRA MINTAMEGOLDASOl( I. 14. He said he would huve been reading for an hour at this time tomorrow. MEGOLDOKULCS GYAI(ORLATOKHOZ 1. He always gets up at six. He will read/is going to read/Is reading tomorrow evening. He Is always losing his pen. Where have you put lt? I don't remember where I have put it. 4. 1. 10. 9. 1. il1egoldasok Nyelvtani gyakorlatok D 2. When he was crossing the street. 6. "Who has eaten all the chocolates?" "I haven't. This sentence doesn't sound right. 6. 3. '] 1.. He studied In Oxford tor two years. The wine tastes a bit sour. 2. 7. 13. The weather report this morning said (that) it would be sunny. This book reads awkwardly. egyseg A A RENDSZEREZO NYELVTANI 3. B.

What Is this house made or? 2. 12. I am not needed any more. 2. 8. The bridge to be builL Is expected to solve the problems of traffic. He was killed by a falling stone. 14. 6. Look what [ have been given. 11. 17. Will the new National Theatre ever be built? 15. 5. 4. 5. 10. I have never been spoken to like that. I felt as If I was being watched. 3. Y A R R6L ANGOLRA 2. 12. C 1. The new furniture will be shown to her. How are pizzas made? 6. You will be laughed at if you insist on being called Lulu. Good heavens! My car has been stolen. A lot of people are feared to have been killed/to have died In the accident.John was allowed to take his dog into the restaurant. Were you shown the pictures ([that] which were) taken on the beach? Were the pictures ([that] which were) taken on the beach shown to you? 5. 11. No bonus has ever been given to me. The road is already being built agatn. He likes if he is asked to make a speech. 13. The money was (has been) found in the drawer. It is generally agreed that rude words must not be used. "10. The brakes should have been checked before the trip. Chttstrnas Is being looked forward to very much (by now). I was shown a very interesting book at the exhibition. 4. 3. The robber who was wanted has been found. This matter/affair/incident will be forgotten In a few years. He was killed with a knife. 4. He likes being asked to make a speech. I didn't come here to be told what not to do. It Is feared that a lot of people have been killed in the accident. 7.MAG lcgoldasol( NyclvtaJJi YARR6L ANGOLRA MAG 8. Peter was told not to allow himself to be decelved/cheated/taken in. 7. IL can't be denied that the two twins can be easlly mistaken. Peter Is said to have been elected secretary. 9. 15. 78 79 . 3. 9. It has been decided that taxes will be decreased next year. McgoJdasoJ( Nyclvtmll gY<lkorJatok B 1. A very interesting book was shown to me at the exhibition. 2. She will be shown the new furniture. 16. I'm not surprised at his success. When I turned round I saw (that) I was being followed. A lot of dogs are kept in fiats. yakorJatok He would like to be asked to make a speech. 13. He can't stand being laughed at. I have never been given a bonus. The table is laid for ten. 14. Look what has been given to me. egyseg A 1.

5. 8. CarJlCouldlMaylMlght I borrow your bike/please? Of course you can/may. He was able to ski when he was five. 6. When we were children we COUld/wereaI/owed to watch TV whenever we wanted to. You don't need to go yet. He may/might/could be at home tomorrow. You ought to have gone home already. There is enough snow. You shouldn't have come home yet. He may/might/could be at home now. 4. 4. You don't have to go yet. You must go. 11. He may be at home. 4. You cen't/may not/must not stay up late. You are not allowed/permJUed to stay out late. 9. 4.. 2. the rescue party could have reecnea /wouJd neve been able to reach the injured man before ntghtrall. They tried [or hours but they didn't succeea in rescuing the mountaineer. 5. You needn't go yet. 6. He can ski. No. He didn't have to/didn't need to go home early.lMaybe he's at home. 80 81 . You haven't got to go yet. He could ski when he was five. F 1. He can't ski. 4. Smoking is prollIbited. 5. 3.MAG Megoldasok Nyelvtanl gyakorlatok YARR6L ANGOLRA MAG C YARR6L ANGOLRA 3. He might be at home. You have to go or you'll miss the train. In the end they were able to/managed to rescue the mountaineer. They tried for hours but they couldn't/didn't manage to rescue the mountaineer. If your father doesn't go. you'll have to go. 2. 9. 5. You should go home. He had to/needed to go home early yesterday. He must have been at home last night. B 1. In the end they succeeded in rescuing the mountaineer. You have got to go . You COUld/wouldbe able to get into university If you applied. YOLI can/may stay out late. 3. 1. Can/Could I stay out late? 2. 3. egyseg A 1. 10. 2. 8. you can't. Don't smoke. 3. You can't/mustn't stay out late. 7. 7. You could have had an extra week's holiday If you had asked for It. You oughtn't to go home yet. My mother said I mighVcould smoke. He should be/ought to be at home. (durva)/I'm afraid not. 3. 2. You need to go. 3. be at home. He will be able to ski next year. at home./Of course. You ought to go home. If It hadn't snowed so heavily. You can ski on the hills. be at home. He could be at home. We will be allowed to go to China next year.. I could have an extra week's holiday if J asked for i L. He might have been/may have been/could have been at home last night. He must be at home. He may have been/mlght have been/could have been at home yesterday. E: He He He He mightn't may not couldn't can't be be at home.lCertalnly. 1. 4. 6. He Is able to ski. Megoldasok Nyelvtanl gyakorlatok D 1.lCel'talnly not. I'm fed up with you. He can't have been at home last night. iSI1 't able to skI. You're allowed/permitted to stay out late. You shouldn't go home yet. 7. He 2. 10. 6. He may not be at home tonight. COUld/Can1possIbly use your phone? Do you think I could/might use your phone'? I wonder if I could/might use your phone. 12. 7. 9. You sholild have gone home already. 8. You oughtn't to have come home yet.

surprised at what he (had) heard. We went dancing yesterday. 13. DId you use to smoke? any more. 6. There is nothing like being In love. Bath is a famous spa. 9. 9. he couldn't find a lob. B. Having been bitten twice. Reading English is easier than speaking It. We would like to have a room overlooking/facIng the sea. the postman refused to deliver the letters. She left horne without havIng breakfast. he didn't want to try again. 3.m... Situated In the Southwest of the country. 2. 11. 7. 12. 5. 15. Latin Is not a llvtng language. Your wife may be at horne. I'm used to doing the shopping. He's good at driving cars.m. 14. Looking after children takes patience. 3. 14. 4. 11. I don't deny taking/having taken it. I don't fancy/feel like going out in this rain. We were watching the rising sun. She is sorry about havtng said 'yes'. 10.m. cyclmg) 4. That smiling girl is my friend. The speaker noticed the guests not listenIng. "That can't be true!". 13. I enjoy riding a bike.MAG regoldasok Nyelvtan} ryakorlatok YARR6L ANGOLRA MAG 4. Wilen When When to smoke but I don't I worked in a factory I worked in a factory I worked in a factory 3. I always used to get up at 4 a. 2. I used 2. I don't remember your having lent me any money. She hates reading thrillers. 12.s) cooking. 6. he cried. waIting for you. 5. 10. The gIrl smiling at her father Is Mary. 15. B. Having failed twIce. and not having friends in the country. 82 83 . We watched tile sun rising. I'm surprised at your not having heard it. He was sitting In the corner having tea. 7. B 1. Being forgotten must be a sad feeling. (. Megoldasok NyelvtalJI gYilkorlatok A 1. I can't ImagIne his wlfe(. 16. English Is a language spoken all round the world. Not knowing the language. I always got up at 4 a. egyseg YARR6L ANGOLRA G '1. I would always get up at 4 a.

I haven't got a pen to write with. Peter was told not to allow (hlrnselt) to be deceived. 6. He was the first to arrIve and the last to leave. Try not to make a mistake. I'm sorry to interrupt you. 15. E 1. 9. Elvis doesn't seem to have been forgotten. 10. 6. 6. I need a knife to cut the cake with. but he forgot to. He was to telephone. 5. [ expect to be there by six. I-Ie has nothing to lose.MAG Megoldasok Nyelvtanl gyakorlatok Y A RR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA 5. She seems to be waiting For us. 13. And he did. 7. 19. 5. 13. 4. Thls is the I'ight thing to do. "Have you been Vaccinated?" "No. 2. Don't deny that. 11. This house is to let. 3. Mary seems to have been told not to eat too much fattening food. I saw him go into the room. I went to America not to study Spanish but (to study) English. We hope to get tickets. I consider him to be the greatest actor. I'm happy to have been able to explain to you how not to do [to 84 85 . Peter failed to get to the top. 14. I-Ie Is known to be honest. 7. Megoldasok NyelvtanJ gyakorlatok D 1. I asked to speak to the manager. 14. Am I believed to have to work ali night? There seems to have been a misunderstanding. I'd like you to learn to ski. For you to take another tablet Is not necessary. I'd like to [earn to ski. I put the book In the middle of the table for everybody to see. 3. 4. 9. 8. 20. How long does it take (for) a letter to arrive In England? 5. Mary Is said to like sweets. 2. I came here to get/persuade you to come to the party tonight. The President Is known to like jogging. 2. I want there to be no mistake." The best program is stili to come. He was surprised to be elected. :j. He is considered to be the greatest actor. 17. I expect you to be there by six. He went to Vienna to/so as tolln order to study German. 4. Have you got anything (something) to drink? 15. 8. 12. 9. It was too late for him to do anythIng. She came in quietly not to wake me up. 3. They are believed to have landed in Australia. 4. 8. He wants to [eave. It's not necessary for you to take another tablet. Peter is said to have been elected secretary. 10. I don't know what Is to happen to us. We were made to work all night. She seems to have been learning English for a long time. He was clever enough to turn off the gas. 2. 4. '11. He dIscovered how to use the camcorder. A lot of people are feared to have been killed In the accident. He was to have telephoned. He spoke so rudely as to annoy everybody. egyseg A 'J. 2. 3.lPeter didn't manage to get to the top. 12. He is not the first person to have failed the exam. 12. 10. He was heard to get up. pull out the drawer and take out the money. She promised Lo return my pen. 9. 6. 2. He wants me to leave. B t. I'm sorry to have kept you waiting. 1. You are not to blame/not to be blamed for the accident. 'J 6. C 1. F He doesn't seem to want to learn to drive. 3. 7. 13. 6. I was delighted to see hIm. 18. 14. This book is difficult to read'/lt's difficult to read this book. George is anxious/eager to see Mary. 7. 5. 16. 10. I can't afford not to have a telephone. The boss made us work all nIght. You were seen to climb over the fence. Everybody was waiting for the detective to catch the murderer. 5. 4. I don't want to be yet. I asked my wife to speak to the manager. He Is thought to be hiding In the woods. 8. I wonder how La speak English to be understood. You should be careful not to burn your hand. 5. 11. Mary was/has been told not to eat too much fattening food.

you won't catch It. If you study hard. he should help/he ought to help. 21. he would help. 6. 13. then It's your turn now. 11. he might help. If he had been here. you must/should put on a sutt. He said he WOuld come if I invited him. 13. The new bridge is to be built between the two islands. 1 can lend you money If you need some. Even if you run. 86 87 . 12. If he were here. 4. If you came before I did. I wouldn't do It. 16. he would have helped. If he was here yesterday. If he were here. If he had been here. If I stay until January. 20. 13. he must have seen the new furniture. He can be very polite if need be. 9. to. If you won on the lottery. 8. 3. why didn't you come wIth us? 11'1get the Invitation by fax. I'll give It to you. 8. 12. 17. 22. 15. To walt would have been fatal. 7. I didn't see him. the train will have left. YARR6L ANGOLRA MAG 6. B 1. If you were wllllng to help. If he had been here. The brIdge to be built will be one mile long. egyseg A 1. lfIEven If he was at the party. It would have been fatal to walt. If he's abroad. I was worried too. 10. 9. 3. stop working in the garden. you'll be able to speak English well quite soon. everything seems good. 15. His work leaves much to be desired. If It starts raIning. 5. Will you miss me when I am abroad? It's too late to catch the train. 2. I'll call you up. he should have helped/he ought to have helped. Mcgoldasok Nyell'lalJ/ gyakOl'latok If/When it rains. 7. 19. When our plane lands. I may be leaving tonight. he could have helped. he might have helped.MAG goldasoJ( Nyclvtall/ akorlatok 11. would you buy a car? If you had won on the lottery. he could help. If he had been here. 4. would you have bought a car? She said she would come if I Invited her. the roads get wet. I wouldn't have done It. He doesn't go by bus unless It rains. 23. If he were here. 11. When J have read the book. 18. When he was worried. 5. If you have been to England. 12. If you go to the theatre tonight. you probably know what a nIce lawn is like. 6. 14. When you're in love. 14. he may not have got my letter. if he were here. If I had been you/in your postuon. Y A R R6L ANGOLRA I promIse to have read this book by next Monday. I'll have been working here for ten years. 2. If you don't hurry. If I were you/In your position.

" 22. If there were peace. I wouldn't marry you even if you were the only woman on earth. "She may be busy. He acts as [f he owned the car. your head would have got sunburnt. If you will go. If you'll excuse me for a minute." "If so. If I had known that you were ill. 89 . tell him to ring back." 9. 22. you WOUldn'tbe punished. I would have gone to see you. I'm against it. give her my regards. 3'1. If you must know. vlllage without a family doctor). If necessary. If I were/was to do It. 21. If dad had lent me his car. If it hadn't been for you. 30. 21. 26. '19. ring me back. If It weren't forlWere It not for my parents' fiat. what would your mother say'? 15. I'll look It up for you. more money could be spent on food. I wouldn't have married her even if she had been the only woman on earth. It looks as ir this place is deserted. If you should see her. 32. If I could have stopped. 18. 25. He acted as if he had been there. 29. 18. I WOUldn't have bought it even if I had had a lot of money. 28.. 14. 24. You talk as If you had been to England. I would have more time for rest. I'm sure he would help." "Do you thInk he would?" "Well. 17. 23. "Excuse me. He acted as If he knew. I'll tell him you called him. I would have gone to see you. "Do you think the boss likes me?" "As if you cared. there wouldn't have been an acctdent. 19. Should you happen to see her.I canV' 20. 8. I would stop if I could. 3." Megoldasok Nyelvt8Jd gyakorlatok It looks 8S if it Is going to rain soon. Should you not see her. IF you should happen to see her. have to work so much. I'll can her later. She wouldn't cry IF she were not ilL/She wouldn't. 6. What if he found out?/Say he found out? 11. if posstble. Should I have known that you were ill. What if he finds out?/Say he finds out? 10. 24. I would appreciate lt If you would pay your bill. I would have remained an alcoholic. If you would do as you are told. 3D. J would be homeless. then go. I'll sort it out for you. 7. If you were to ask him nicely.MAG Megoldasok Nyelvtani gyakorlatok Y A R R6L ANGOLRA MAG YA RR6L ANGOLRA 14. I would have had more Lime for rest. I would if I could bul. 33. give her my regards. I wouldn't buy It even If I had a lot of money. If I didn't. I would have stopped if I could have.. "Am I to/Must I lock up the door for the night?" "As If you didn't know. J 5." C Had I known that you were Ill. If I should see him. 5. "Do you lIke caviar/Italian grapes?" "Of course. 27. 29. But if he should call. I would have gone to see you. 17. 88 1. There is no one/nobody who hasn't heard about computers. I wouldn't eat It/them If I didn't like it/them. 2. "If you asked him. It sounds as It' someone ts coming up the stairs. Today there Is hardly any village where there is no family doctor (. You could be sleeping now If you hadn't accepted thIs extra work. 16. 4. 28. Is there a dIrect flight from Prague to New York?" "If you'll take a seat. cry unless she were III. we'll break down the door. 26. II' you hadn't been wearing a cap on the beach. we wouldn't have to walk. 25. He behaves as tf he were the boss. What it' he had found out?/Say he had found out? 12. 27. "Would you help (me)?" "Yes. give her my regards. Finish It by Friday." 23. 13." 20. Should you see her. If I hadn't had to work so much. 16. give her my regards. I don't think he'll call. You look as if you've got a cold.

'10. 9. What does this music make you think of?/What does this music remind you of? Megoldasok NyelvtaJli gyakorlatok B 1. 5. 8. 7. Miss Hope made the chIldren stay in after school. 7. which made me feel worse. How are you going to get your father to work in the garden again? 12.MAG legoldasok NyelvtaJli O'akorlatok YA RR 6 L ANGOLRA MAG YA RR6L ANGOLRA 7. I wish I didn't have to have/get my hair cut short in the army. 3. He made me/us laugh. She made me/us cry. 6. 6. 9. 3. 5. 14. C L'What makes you sneeze?"/"What is making you sneeze'!" 2. 13. He said he would have his hair cut short. 8. If I were you. He doesn't have his hair cut. f'II make you do it. He had the work done by two strangers.z When he saw the pollceman. He may have had/got his hair cut. 5. You shouldn't have had/got your hair cut short. 90 "Pepper does. He said he had had/got his hair cut short. your parents wou Id have been happy. I would get your rather to lend you his car. What made him leave his job? This red dress makes you look pretty. Get your students to learn the words. I'll never have/get my hair cut short. egyseg A 1.lGet your hair cut. The smell of fish made him feel sick. Drinking too much wine made him vomit. he cuts it himself. 4. 9r . "What is he dolng?" "He's having/getting his hair cut. 12. he ran away. 6. Dill he really have/get his hair cut short? I would have/get my hair cut short if my friend asked me to." I took an aspirin. 8. 4. The sight of the policeman made him run away. '10." He had/got his hair cut short last week. 15."/ "The pepper (is). The robber forced the shop assistant to give him all the money. If you had had/gaL your hair cut. Why did you have your car repaired? 11. He's just had/got his hair cut. I-Ie has/is navlng his son taught English. 7. You should have/get your hair cut. ~3. 2. Have your hair cut. 2. 11. He's going to have the room painted white. The customs orttcers made me open my bag. 4. If you won't do it willingly.

15. 21. 17. the weather became worse and worse. the better.lUse the bathroom upstairs. His first book was about the poor and the rich. 1. My father is better at maths than me/I am bu t he Is worse at tennis. 9. 4. Ann is a friendly girl. Jack's car Is bigger than Jill's but JIlI's car Is faster. 9. 20. He runs faster. 11. "Do you agree?" "More or less". I know him better than (I know) his father. This year his driving has become even more aggressive. C 1. The more expenslve petrol became. then it snowed more and more heavily. Your father seems angry. Use the upstairs bathroom. He gets up earlier than his wife. 17. 15. As we were getting near the top. 9. much Worse than his rather. He lives close to the church. He is as good a teacher as his father. 14. He's faster than me. Mary was a guest on a live TV show. After the fiftieth lesson the grammar became more and more difficult. t O. 92 12. Joe Is a friendly. 7. 6. 20. I'm not in the least happy about what (has) happened. Most people like paprika in Hungary.MAG Megoldasok NyelvtaJJI gyakorlatok YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA 8. 3. 14. This is the basic vocabulary. 13. He took his four-year-old son on the ten-hour trip. My watch Is fast. 13. He speaks German very badly. Hungarian cooking is quite different from Italian cooking. 16. His grandfather Is still alive but his grandmother Is dead. 20. 11. '13. His was the least acceptable solution. 6. It's much/a Iot/far colder today than it was yesterday. the Jess he was able to drive. "When shall I come?" "The sooner. 16. You can be alone without being lonely. 3. The very end of the story is sad. 4. and who has got the least? 18. 12. 5. Who has got the most money. He Ilves farther away than me/I do but his house Is more comfortable. and many/a lot fewer children are born. simple young man with a good sense of humour. 8. 16." 19. 5. She likes all living things. There are many more murders these days. 6. He was interested In the film. 15. 21. egyseg A It was an interesting film. 19. Megoldasok NyelJrtani gyakorlatok 93 . This course book Is as boring as that one. 4. I know him better than his father (does). B 1. 2. 5. 18. 3. The present president Is less popular than the previous one. t2. Peter is an old friend of mine. Mary Is not as pretty as she used to be. 7. basically the most important words. 14. Flying is the most expensive way of travelling. He's an early riser. Peter was cleverer than any of us. He gets up early. It was such a nIce party! The party was so good! 18. Who lives the farthest away? 19. 11. and he Is eager/anxious to watch the final tonight. It was more difficult to understand the American actor than the English one. 8. Peter Is not as/so tall as his wife. This is the most beautiful scenery I have ever seen. 7. the second one (was) about the young and the old. I·Ie has twice as much money as I have. 17. She always smiles In a friendly way/manner. He lives further to the north than his Canadian friend. The soup tastes awful but it looks good. I·Ie died young. He Is capable of listening to two people at the same time. yours is slow. I can't ski as well as he (can}." 10. I'm happy/glad to see you. 2. You're late again. It started snowing at six. He works harder than anybody else. 2. "How many more chairs do you need?" "Five more. 8. He Is keen on tennis. 10. Sheila is the prettiest of them all.

2. Tim plays the violin. 13. He has a pain/has pains in his legs. It's raining. 13. 2. Money doesn't make you happy. SaIL dissolves In water. That was a good dinner. 10. He keeps chickens and pigs but he doesn't like chicken or pork. 7. How can J get from Trafalgar Square to Piccadilly Circus? B 1. He was hit on the head with a stone. 9. Life in the country Is quieter than I1fe In the/a clLy. The cake should be good because I used the very best butter. There isn't much chance of it happening. 17. 14. The weather has been excellent (so far). Smith can't speak to you at the moment.ffhe dog is an animal. 5. 7. Smoking Is a bad habit. Cows and bulls are cattle." 12. My Irish friend lives near the sea. Museums are closed on Mondays. Clinton was elected president of the Untteo States. 14. She was the first to come and the last to leave. Tomatoes are two pounds a/the kilo In (the) winter. 4. Take an umbrella and a hat with you. Megoldasok NyelvtallJ gJ'akorlatok 95 . 8. 23. 2. In a big yellow taxi. The fish we ordered was bad. Christmas Is written with a small letter (a small k) in Hungarian and a capital letter In English. He was wrong from the very beginning. 8. He has several business interests In Austria. She hated uniforms when she was at school. 8. In the past people walked more. 3. 6. 11. He collects stamps and records. German grammar Is more difficult than English grammar. "Where's Liz?" "She's gone to the butchers. 6. I'm alrald Mr. We're havIng the Baileys for dinner tonight." 14. We are paid by the hour. Dinner Is served. The British and the Americans fought against the Germans in the second worldwar. I hate getting up early and having coffee with honey. 5. egyseg A 1. What are you going to do when you leave school? 9. What is life like in the country? 12. He studIed at Cambridge University. 11. 24. He likes French but he doesn't like the French. 13. 7. The Queen spoke about the nation. The sun rises In the east and sets In the west. 19. 17. Engllsh Is difficult to understand/It is dlfncult to understand English.MAG legoldasok NyelvtalJI fyakorlatok YARR6L ANGOLRA MAG Y A R R 6L ANGOLRA 9. 94 C 1. 3. I came by taxl. God created man and woman for each other. 16. 3." "And Jack?" "He's at the dentist's. 18. 16. 20. 4. 9. Sheila Is the person to ask. 21.rn. She missed many/a lot of chances. 10. He wrote a very Interesting book about the poor and the rich. I like history. love Is transitory. 12. Tom plays the plano. What an Idea. Dogs are animals. 5. what a surprise! 20. "What Is your favourite colour?" "Green. Life is short. 4. Hungarians are better at water polo than at football. 19. 11. 15. 10. 22. Mary is the only gIrl I have ever loved. She took part in the trip without much interest/emotlon.lA dog Is an animal. good music. Good old Smith stili goes to church on Sunday. chIps and coffee. The letter on the table Is yours. 15. Are you a policeman or a postman? 6. 16. 18. Work nntshes at 5 p. Apples are cheaper than oranges. 15.

"What makes you sneeze?"/"Wllat is making you sneeze?" "The sun does." What Is the tlme?lWhat time is it? How much time have we got left?lHow much more time have we got? 27. Who Is It? (It's me. Why not sit down?lWhy don't you sit down? 29. 21. Where are you from? 10. Whose turn is it? 38. How many students understood the teacher's explanation? 39. What colour are his eyes?lWhat colour eyes has he got? 12. "How long are you staying?" "Until five. 5. What type of car do you suggest I should buy? 9. Who danced with you? 6.? 15. Why didn't you say your wife had left you? 28. 3. How did I say what? 42. how wide and how deep is the pool? How safe is this system? How different are Hungarian peppers from American peppers? Who wants some more coffee? How should I know (It)? What about/How about a drink? Which is the highest mountain in the world? What time will the match start?IWhen will the kick-off be? What is the date today?lWhat's today's date? What day Is It today?" "Monday. What is this called in Hungarian? 13."/"The sun is. 16. 19. Where did you say you had put the key? 'IO. 2.) 2. Who do you think didn't answer the questions'? 5. Is nobody allowed to do anything? B 1. Need I tell you how I love you? Must I tell vou. Did you use to dance when you were young? 17. with milk or without? 35. Who did you dance wlth at the party yesterday? 8. What pen/what kind of pen/what sort or pen did you buy? 11. Will you still be sending me a Valentine card when I'm 64? 14. How far is it to Vienna? 14. Has anybody got a pen? 7. Whose glass did you drink out oJ/from in tile morning? 32. Why do you think I asked her if she liked potatoes? 6. How would you like your tea. Will he ever be able to ski? 23. Was it worth it. YARR6L ANGOLRA 10. 20. 17. How many people did you read had been killed in the accident? 1 t. 22. How long. Has nobody brought their wives? Did nobody bring their wives? "10." 40. Will Peter have to be reminded of his promise? 19. Who do you think I am? 4. Sue? 22. Have you been to Scotland (yet)? 12. 4. Has everybody got some money? 8. What was the film like? 1." 34. How much time does it take (for) a house to be bullt? How much time is needed for a house to be built? 36. Who did you dance with? 5.i. Is neither of us/none of us allowed to ask questions? 20. Shouldn't Lhe plane have landed? Oughtn't Lhe plane to have landed? 18. Didn't you answer when you were asked? 13. How long did you live in Canada? 31. How on earth did you find out about it? 41. 25.MAG egoldasol( Nyelvt8IlJ vakorlatok YARR6L ANGOLRA MAG 15. Who did you go to the theatre with? 7. 23. How long have you been playing tennis? 30. 24. "How far will you walk?" "As far as the bridge/up to the bridge." 33. What did he say his name was? 3. What caused the accident? 37. When do you think they will arrive? 7. Do you want me to help you? g. 26. What make Is your car? 9. Hadn't you better choose another language? '16. What does he say his name is? 2. What did I do wrong where? C 1. Who does Mary love? 4. When did you say you would decide If you would come (or not)? 8. Who do you think is to blame? Megoldasok NyelvtaIll gyakorlatok 96 97 . egyseg A Is that you? Am I right? Is there anything to eat? Will Mary be at the celebration? Will everybody who took part in the competition be at the celebration? 6. Do you sometimes have your car repaired? 21. Who loves Mary? 3. 18.Isn't this island beautiful? 11.

I'm not going to tell anybody what I have learned about you. Tell her that you love her. Mary is a friendly. The new bridge to be built Is expected to solve traffic problems. B 1. Tell him iflwhether you like the present. 7. 5. 11. I wonder if you know who I am. Have you met my wife before? 5. 1946. 4. 11. Ask her how she ts-treelmg). 9. two-man tent made of waterproof rnaterlal to Austria. 6. He didn't want to tell her what he wanted. The number of cars returning from lake Balaton on Sundays has increased In recent years. '15. My boss wanted me to tell him everythtng I knew about Sally. He doesn't know whether to accept the Invitation. on February 23. He was thinking about whether to accept the Invttatton. Explain to the people who will come/who are comIng to your party where your house Is.lShow them them. KIJELElV'fESEK. 12. He didn't know whether to accept the Invitation. 5. standing at the corner. They took a light. WhaL do you want me to do? 11. 6. didn't he? 10. 98 99 . He was thinking about whether he should accept the Invitation. I was sure she was the one I was looking for. or anyone you like. KERDESEK. The pretty girl with (the) black hair. He knew he had to do it. Give the money to your friend. Where on earth do you think he could have put the money? 14. 8. Have you met my wife before? 2. He said he was Ill. 2. 13. 3. 2. Peter ran home quickly after class. My mother always tells me/keeps telling me not to make a mess In the kitchen. Several families ltve in each house. He's thinking about whether to accept the invitation. Have you met my wife before? 4. It was last night that I met Peter in the street. He didn't say what he wanted. What did he say he wanted? 8. 8. Have you met my wife before? 3. 10. Where did you read the accident had happened? 9. 6. 8. 4. Show them to them. He didn't know whether he should accept the tnvttatlon. Didn't I tell you (that) she would be late? 7. 4. FELSZDLirAsoK Show them the photos/Show the photos to them. She told Peter she loved him. My mother told me not to make a mess in the kitchen. John said he would telephone. 10. Joe was born at four o'clock in the morning. Who said it was Peter that knew the code? 4. 14. 9. 13. He's tired because he's been studying hard at home all day. 13. He says he is ill. C 1. 12. DIdn't he say where he was going? 11. It was in the street that I met Peter last night. Howald did you say your grandfather was? 13. 9. They played tennis enthusiastically in the rain yesterday. 2. Have you met my wife before? 7. Has it ever occurred to you what you are expected to do? 3. 7. cgyseg A 1.MAG regoldasok Nyelvtalll 'J'alwrlatok 1. Tell her what you want. Have you met my wife before? 6. He doesn't want to say If/whether he likes the present (or not). 3. It was Peter who I met in the street last night. is Mary. He didn't want to say IfIwhether he llked the present. He doesn't say what he wants. He's thinking about whether he should accept the invitation. 3. 12. I didn't tell her If/whether I liked the present. KIEiIlELES 1. Never in my life have I seen a beautiful town Ilke this/such a beautlful town/a town as beautiful as this one. Y A RR6L ANGOLRA MAG Y A R R 6L ANGOLRA lI1egoldasok Nyelvtalll gyakorlatok 12. 2. 5. 14. He doesn't know whether he should accept Lhe lnvltatlun. pretty young girl with a good sense of humour.

will there? 3. You didn't see the factory. ain't I? 15. does he? 11. hasn't she? 8. aren't I?/l'm right. Help me fill In the form. "What did he ask you?" "lffWhether 1would be late. can she? 19. would you? 17. did they? 9. 12. Anybody can tell you where the castle is. He said. You are having dinner. I should be more careful. must I? 6. mustn't he? 14. You were listenIng when I was talking about our future. John used to work for the pollee." t 7. You haven't been to Asia yet. 14. There is no butter In the fridge. shall we? 12. Your daughter might have forgotten to post the letter. "I wish 1knew. don't they? 10. Mary can ski. He said he might be there by six. He sald he would help If he could. Everybody agrees that the salaries are low. will you? 13. "[ would help If! could. should there? 8. aren't you? 4. You weren't lIstening when your father was speaking. did you? 7. didn't. will you? 13. We oughtn't to have had a visa to England. mightn't she? 100 101 . Greg doesn't have breakfast. were you? 15. I'm right. Nobody saw me cllmbing over the fence." t 8. I mustn't smoke here. won't you? 12. You won't go to his weddIng.MAG lJ1egoldasok Nyelvtalli gyakorlatok Y A R R 6L ANGOLRA MAG Y A R R 6L ANGOLRA 5. shouldn't I? 20. 16. 1wish 1 knew what you wanted. doesn't he? 5. Your. He said he wished he knew. 12. Your wife can't cook. you? 6. My boss said I needn't come/wouldn't have to come/didn't have to come the next day. He said his wlre must have received the letter. There shouldn't be so many poor people. You're not having dinner. didn't he? 16. 13. egyseg A 1. He said. have you? 9. You don't like it. George has cornflakes for breakfast. 15. 6. husband always has you wash his clothes. don't you? 2. wouldn't you? 16. He says he may/might be there by six. This is your husband. You would marry me lll proposed to you. do you? 3. You WOUldn'thave married him If he had proposed to you. Even the minister has to show his identity card. Let's go. doesn't he? 10. are you? 5. Susan has been to Russia. 7. You saw the Tower In London. He must have got to know that the police were after him. Is there? 2. You will come to my wedding. isn't it? 4. The policeman said we mustn't cross the border. There won't be any trouble. He said Joe must be a fool to behave like that. 9. can't she? 18. 11. can't they? 11. He said we would have to go early the next day." 8. doesn't he? 7. You like it. ought we? lI1egoldasok Nyelvtanl gyakorlatok B 1." 1O. weren't you? 14. "What dId he say?" "That he would be late.

" "00 you think so."/ "Neither/Nor did I."/ "I would. She was neither pretty nor intelligent." "So wJll wine. either'. too.!Hc was handsome and clever." "80 would 1. 19. He didn't bring money. He was handsome as well as clever. 9. 4. I can hardly Imagine they w!ll win the world championship. Twenty people filled in the questionnaire. 12. too." "So do I. Your mother won't either. but neither of them played really well. 6. 13." "If I had money. I couldn't even move my hands after the acoldent. 3./She wasn't pretty or intelligent. too. Everybody came to the wedding. 8. 20. I would buy a better car. Both Peter and George played well. Nobody knew where Sue was." S." 7. 2. Even her husband didn't know where Sue was. 14. Your father won't pay your debt." B 1. "Mary isn't satisfied with her salary. does he? Mary had better divorce her husband." 10. 1. He rarely/seldom works on Sundays. but none of them gave their addresses. not even her husband. "She likes music." "I didn't elther. Even Sheila came to the wedding. 8.z He was both handsome and clever. S. 4." "Milk will do you good. 11. I might as well go. I also bell eve that you can do It. "/"1 do. McgoJdnsok NyclvtaJJi gyakol'latok 102 103 ." "He didn't. do you? 13. Nelther/Nor do those. and neither/nor will I. too?" 7. "John should hurry. and he didn't want to work.MAG cgoldnsok YA RR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA Nyelvtalli vakorlatok 17. 3. 9. If you want me to. EVen so. hadn't she? "He didn't say he was against It. 2. Neither/Nor will your mother. These trousers don't fit me. t O. 18." "So should we. I know Norway defeated Brazil." "Neither/Nor Is her husband. "Joe shouldn't have hurried. "I didn't watch the film till the end." "Neither should JJlI. Even Sheila (did). did he?" You think you can fire me." 6. and I won't either. "Peter is an awful man. egyseg A Mary Is happy and so is her husband.

Beautiful as this country is/may be. You can choose whichever apple. As/Since/Because I have no money. 39. 21. He arrived early so that/in order that he should not miss anything. 46. 43. He drank as much as hIs father. This Is all my money. I found the television too expensive. 24. 11. 12. 38. public security Is bad. The weather was fine. 32. 23. I didn't buy the television because I found It too expensive. you'll have to go to the conference. 18. 37. public security is bart Beautiful though this country is/may be. 2. 20. nor any of his friends were there when he arrived. Do as you please. 27.lShe was fat and lazy as well/too. The bathroom Is tiled just how I like it/just the way I like It. 40. He speaks In the same way as twenty years ago. 53. I'll do what I have always done. What's more it uses little petrol. please. I would. 34. Peter's car runs well and looks like new. she always finds fault with it. 41. 31. You can have some. 25. don't say anything.MAG Mcgoldasok Nyclvtanl gyakorJatok YA RR6L ANGOLRA MAG YA RR6L ANGOLRA 14. She is just like her mother. 28." 'Tel 104 105 . No matter how beautiful this country is."/"Yes. 50. She was both fat and lazy.. . 19."/"Yes. they're all good." 3. I can't buy the new dress. 44. I've been to as many countries as my teacher. 56. Whatever I do. she lost her way. You can have it. so we went for an outing. farming is almost impossible. 45. Mary would like to live in a country where it never snows. Peter arrived home when everybody was asleep. I explained to her how to get to the station. 47. please. I'll take an umbrella with me in case It rains. I'll love you as long as you llve. Her husband cooks like nobody else does. or else/otherwise you'll miss the train. I'll write the letters while you're cooking. However far the border Is. on the other hand/at the same time he lacks persistence. I'd like/I want one like yours. Drink however much you like. I'll work unttl I'm told to stop. The girl (who/whom) nobody invited came to the dlsco. 9. "Would you like an apple?" llke one too." "I'd 2. nor his parents. 17. This Is my cake. Do It as you have been doing It up to now. I am treated like an Idiot. Although/Though the weather was fine. 7. I would. I'll accept the job only if I geL a decent salary. 5. However beautiful this country is. Jack is a VCI'y talented boy. I'd like to spend my holiday where there are mountains. I can assure you I won't reveal the secret. Whoever asks you. 22. 14. still/yet/butlhowever we didn't go for an outing. 15. like Some too. we must get there still today. that's why/therefore I didn't buy it. He arrived early so that/in order that he could sIt in the first row. Neither B 1. public security is bad. Do you need it? 4. I warn you as a friend. 6. he. 55. She speaks Chinese as well as a Chinese. The performance was so bad that I went home In the interval. 49. Whatever you (may) think of me. She was not.!She was fat as well as lazy. 13. 26. Whether you like It or not. 3." "Yes. public security is bad. The guest who complained of everything on the first day enjoyed herself best. 42. He acts as II' he Is/were III. iI1egoldasolt Nyelvtani gyakorlatolt 36. He arrived early not to miss anything. Ring me up as soon as you arrive. He drank so much that he upset his stomach. 4. 51. 33. "Would you like some coffee?" "Yes. In spite of the fact/Despite the fact that/even though I explained to her how to get there. 29. 35. The bus is so crowded that I don't fccl like getting on. I'll take an umbrella with me lest I get wet/lest I should get wet. 5. Hurry up. only fat but also lazy. 16. for all that/stlll she lost her way. he was welcome. Farming is almost impossible where it doesn't rain. Wherever he went. 30. I'll take an umbrella with me so that/in order that I might not get wet. 8. The weather was fine. 52. Write the letter the way I showed you a minute ago. Where it doesn't rain. 48. 10. 54. egyseg A1. we didn't go for an outing. This is my cake.

This Is the book almost every American knows. 30. 33. 7. She Mary. This Is Gone with the Wind." 28. Is there something/anything you would llke to tell me? 8. My Wife. 9. whose fame reached Hungary. some came this morning. and make yourself at home. 107 106 . 2. 6. This Is Gone with the Wind. 32. Is there anybody here who saw the accident? 17. This is the book which/that made Its writer famous. I haven't got any money on me. The best (thing) you can do Is to walt. about which your mother spoke. Someone has to get out of here in any way (possible). 16. Peter has three Sisters. She is the girl who/whom/that we saw on the beach. One/You can never tell. next to whom you were sitting in the cinema. "Old any letters come for me?" "Yes. "Do you think the porter/bellboy will show you where everything [s?" 27. He has a son. She is the girl you were sitting next to in the cinema. 23.latok YA RR6L ANGOLRA MAG Y A R R6L ANGOLRA 6. which almost every American knows. 8. I have. Nobody who saw the accident will forget It. Help yourself to the salad. This is the book about which your mother spoke. He could give no reason why he got drunk. tell them I'm ill. all of whom are married. Anything can happen anywhere. some cold cuts or something like that. 16. She Is Mary. but his/hers is awful. egyscg Megoldasok A Nye/vtmJl 1. 34. 8. 10. 14. This is Gone wlth the Wind. One has to do one's best at all times. All ] have is yours. The one under the white one. There were three of us. and I need them all." "Can you give me some?" 14. "I like that blouse?" "Which one?" "That light blue one. 19. She is the girl who/that you were sitting next to in the cinema. She is the girl who (that) served (us) the tea. 2. I have three pens. He has a son who Is a doctor. too. She Is Mary. 13. the fame of which reached Hungary.lNobody can understand me but you. hates pop music. 20. She Is Mary. Nobody is allowed to say anything about anything. that Is anything but liver. "Can I come at any tlme?" "I'd rather you came some lime in May. I eat anything. who served (us) the tea. too. This Is the book whose fame reached Hungary. Sue is the only girl I have ever loved. Yours is the one that is scratched. 15. I hardly know anything about you. 5. with whom you danced at the party. He learned German by hImself./We were three. This is Gone with the Wind. This is the book that/which almost every American knows. Where is the man who saw the accident? 7. If anybody comes. 4. 10. 9. 14. but my husband has brought some with him. which made its writer famous. 24. 31. Nobody has brought their passports. 11. This is the book which/that your mother spoke about." 13. She is the girl next to whom you were sitting in the cinema. 15. 1 like yours. whose father is the mayor. There's nothing wrong with the radio. The book you're reading is my favourite. 15. 5. 29. 3. 6. 4. 12. whom we saw on the beach. George visited the President himself. This is the place where I was born. 22.MAG Megoldaso/( Nyelvtalli gyakol'. B 1. Give me something to eat. who Is a doctor. Nobody but you can understand me. 11. She is Lhe girl we saw on the beach. This Is the book your mother spoke about. too." 9. 12. George himself visited the President. Mary is a pretty girl but her elder sister is less so. 12. 21. This Is Gone with the Wind. "Have you got any bread?" "Yes. 26. And I also want two white ones. 25. 13. November is the month when the weather begins to get worse. 7. He cut himself a slice of bread. 10. This is my floppy. She is the girl whose father is the mayor. Is there a toilet somewhere? Why should I believe you? 18. 11. gyakol'/atok 3.

MAG
Megoldasol( NyelvtaIli gyakol'latok

YARR6L

ANGOLRA

MAG

YARR6L

ANGOLRA

15. Dallas, which was popular In Hungary, was an American series. 16. Joe, who was believed to be Innocent, turned out'to be guilty.

16. egyseg
A 1. It's cold. It's wlndy.!rhere's wind. 2. It's foggy. 3. There's fog In the valleys. 4. It's Monday. 5. It's July 10th, 1998. 6. There is peace. 7. It's snowing. 8. It was freezing last night. g. There will be ground frosts. 1D. There was smoke In the room. It was smoky in the room. 11. It's quite noisy In here. There Is quite a lot of noise in the room. 12. Is there a filling station near here? 13. It's already two o'clock. 14. There are (still) two hours left. 15. There are two watches/clocks on the table. 16. It's 1000 miles to London. 17. There are five people in the room. 18. There Is a hat on his head'/He has a hat on his head. 19. There Is no food in the frldge.trhere isn't any food in the fridge. 20. There will be an Itallan thriller on TV at eight. It is going to be exciting. B 1. It's time for you to begin your speech. It's (high) time you started your speech. 2. It says here there was a strike in France yesterday. 3. It doesn't matter who you are. 4. It's a pity/shame you didn't buy the dress you liked. 5. It Is pleasant to live In the suburbs. 6. It was a pleasure for us to see the Statue of Liberty. 7. There was pleasure in his eyes when he learned he would be able to travel. 8. It appears/seems/looks like he forgot to switch off the light. 9. Look at it. Read it. to. Look up it. Look it up in the dictionary. 11. "There will be a thunderstorm soon." "Will there?" 12. "There won't be a meeting tomorrow." "Won't there?" 13. I like It when you smile, but I don't like It when you shout. 14. It was toollsn of Jack to meet Liz again. 15. There was somebody here who wanted to talk to you. 16. It was me/l who wanted to talk to you.

Megoldasok Nyelvtani gyakol'latok

108

109

MAG
cgoldasok NyclvtanJ yakoriatok 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
C

YARR6L

ANGOLRA

MAG

Y A RR6L

ANGOLRA

"Who is it?" "It's me." "It's us." "It's Jill." "Who Is this ugly man on your right?" "It's my husband." It's the first time I have driven an automatic car. There is a shower In the bath, isn't there? Peter and Mary have remarried. Who would have thought It? It's a very cute baby. Is It a he or a she? There is a car following us. What Is it like being married? I've broken the glass. It can't be helped. Turn carefully. That's It.

I

30. There are said to be a lot of fish In the lake./Jt is said there are a lot of fish ... 31. For there to be life, there must be air and water.

/l1cgoidasok Nyclvtani gyakorlatok

1. It's lucky there's money on you. 2. It's your turn. 3. I know what It Is like to be alone. But there is nothing you can do about It. 4. Is there anything the matter? 5. It was worth choosing this hotel. There was always something happening. 6. Is it all right/O.K. If] open the window? 7. Is there anything I can do? 8. Has it ever occurred to you that it is wrong to eat meat? 9. There has never been a day like this. 10. I don't want there to be a misunderstanding. 11. What else is there to know? 12. His leg Injury made it dift'icult for him to walk. 13. If it weren't for the snow, we could go by car. 'j 4. If it hadn't been for the snow, we could have gone by car. 15. There can be no doubt about who will win. 16. There must be a post otflce somewhere. 17. There was a celebration held on the fiftieth anniversary. 18. There was no time to lose. 19. It being a bank holiday, the shops were closed. 20. There being no further questions, the meeting was closed. 21. Is there any more beer? There may be one more bottle. 22. There used La be a theatre here. 23. It's Important that everybody have/should have a seat. 24. It's essential that the salaries be raised/should be raised. 25. If you want It that way, so be it. 26. Any tlme Is good tor me, be it day or night. 27. There lived an old man. 28. I don't want there to be another war. 29. It's no good/use waltlng any more. There Is no potnt/sense in waiting any more. 110 III

MAG

YA

RR6L

ANGOLRA

MAG
II. szoveg 1.

YA

RR6L

ANGOLRA
i11egoldlisok Fordftas

II. MINTAMEGOLOASOI( A MAGYARROL f ANGOLRA VALO FOROITAsl FEIADATOKHOZ
I. SZ()vcg
1.

vettozet:

veuoze:

1. Ile refused to accept the fact that he was unable find a soluLion for his problem. 2. However, the more he thought about it, the more hopeless the situation seemed. 3. He wouldn't even think about asking for help; whenever he had done so earlier it had only made things even more compllcated. 4. If they had told him earller what they expected of him In his new job, he might have managed to avoid getting Into such a Jam. 5. Every time he thought of what he should tell his boss the following day he started to feel very uneasy. 6. Help arrived quite unexpectedly, llke It had so m any times before.

1. "You told me on the phone that you want(ed) to ask me to do something. 2. Well, what Is IL?" 3. "You know, one of my friends, who lives in Norway. Invited me over for a few weeks. 4. I haven't gone yet because I couldn't find anybody who could take care of my plants whlle I am away. 5, But ever since I saw how nice your plants are I know you are the most suitable person for the job." "You can only regret you haven't told me (about this plan of yours) sooner, 7. You caul d have gone long ago. 8. I'll do my best so that you find your plants the way you leave them. 9. Tell me what I am supposed to do. 10, I'll even takes notes so as not to forget anything."

n.

2. 2.

vtittozet:

vtittozet:
1. "You said over the phone that you intended to ask me to do something for you. 2, Well, what Is It all about?" 3. "You know, a frIend of mine, who Is living In Norway, has Invited me over to stay at his place for a couple of weeks. 4. I haven't gone so far because I wasn't able to find anyone to take care of my plants t.ill I come back. 5. But since I have seen what beautiful plants you have, I know you're the most qualified (person) for this task." 6. "lt's a shame you didn't speak to me earlier. 7. You could have left a long time ago. 8. I'll do everything so that you should find your plants as you've lett them. 9. Tell me what you want me to do. 10. I'll even write it down so that I don't forget anything."

1. He wouldn't accept that he could find no solution to his problem. 2. But the more he thought about It, the more hopeless the situation appeared. 3. He didn't even dare to ask for help; whenever he had done It prevlously It had always made thmgs more complicated. 4. I f he had been told earlier what, he was expected to do In his new job, he might have been able to avoid getting Into trou ble like that. 5. Whenever he thought of what he was going to tell hIs boss the next day he started to feel very uncomfortable. 6. Help came, as so often before, quite unexpectedly.

3. vafl;ozat:
to accept that she was unable to Ilnrl the solution for her problem. 2. However, the more she thought about It, the more hopeless the situation looked. 3. She wouldn't even dream of asktng for help; whenever she had done so before it had always cornpllcateo matters. 4. Had they Informed her earlier about what they expected of her in her new job, she might have managed to avoid getting into this mess. 5. Any time she thought about what she shouln tell her boss the following day she began to feel really nervous. 6. Help came, like It had so many times before, entirely unexpectedly.

3. valtozat:
1. "You told me when you gave me a call that you had something to ask me to do. 2. Well, what were you talking about?" 3. "You know, a friend of mine, who Jives in Norway, has Invited me over to stay with his family for some weeks. 4. I haven't gone until now because I haven't been able to find anyone to look alter my plants as long as I'm away. 5. But since I saw how wonderful your plants were I have known you're the best suited (a person Itt nern hasznalhato) for this task." 6. "You can only be sorry about not asking me before. 7. You might have gone a long while ago. 8, I'll do all I can so you find your plants when you come back as they were when you lett them. 9. You just tell me what you expect of me. 10. I'll even jot it down lest I should forget something."

1. She was unwilling

112

113

4. So two years ago she adopted a gIrl who had lived In an orphanage since birth. 7. she Is always jolly. but both of them did everything to help me adapt. but a marvellous person. 7. so she got me to take her son to the dentist's. So two years ago she adopted a young girl. This kind of service Is just becoming common over here. "If only I could take them somewhere which was memorable. With a banking card. 5. I spent a week In their home in England three years ago. 6. My girlfrIend Is just being treated in a hospital in the country. This service Is becoming widespread in this country. as well. you can withdraw as much money as you like whenever you need It. "No. Poor chlld." 9. However much she works. Mego/dasok Ford/tas vettozet. The dentist we usually go and see has been treating me for 20 years at least. she is always happy. Though I had been there less than a day. 2. "I'm expecting two visitors from England. 5. The banking card lets you withdraw as much money as you need. After bringing up two sons she decided to make her dream to have a little daughter come true. she is always cheerful. too." 2. szoveg 1. If the poor boy had not fallen while roller-skating his two front teeth would probably be fine even now." 9. She is not only the best dentist I have ever been to. I hadn't even been there for a day. "Are you meeting them for the fIrst time?" 3. Even if she works too much. The dentist I usually take him to has been treatIng me tor twenty years already. My lady friend is being treated at a provincial clinic. 7. they both did their best to help me adjust. 4. I have met them before. If he had not had a fall while he was roller-skating his two front teeth would probably stlll be intact. This kind of service is just beginning to spread over here. 2. so she has asked me to take her son to the dentist. My Friend Is being treated at a ollnlc in the country. 4. 2. I spent a week at their place in Britain three years ago. but I can oertarnty check It for you. She not only ts the best dentist I have ever known. 8. vaitozet: 1. 7. "] wlsh I could take them somewhere (that) they will always remember. 8. vsltozet: 1."No." 12. "I would take them to liS 114 . vettozet. They advised me to keep my money In a bank account." 11. "If I were you I would take them to a concert of Hungarian folk music." 11. 3. you can withdraw as much money as you need. After she had brought up her two sons she made up her mind that she would tulflll her dream to have a little daughter." 12. 6. I have already met them. Not only Is she the best dentist I have ever been to. "I wish I could take them to a memorable place. 3. "Can you tell me where such concerts are held?" 13. 6. IV. 5." 11. "I'm expecting two visitors from Britain. 6. "Can you tell me where to find such concerts?" t 3. 4. 5. 5. 3. 4. No matter how much she works. 6. but I can certainly find it out for you." 2. "No.MAG Y A R R 6 L ANGOLRA ANGOLRA ~legoJdasok III. 4. [ spent a week wIth them three years ago In England. 8. but a terrific person. They suggested that I should keep my money in a bank account. She had been ltving in an orphanage since she was born. Hardly had I arrived when they did all they could to help me to settle down. After she had raised her two sons she decided to carry through her dream of having a daughter. 3. so she had me take her son to see the dentist. "What do you want them to see'?" 10. "What would you Ilke to show them?" 10. she is also a fantastic person. Poor kId. "If I were you I would take them La a Hungarian folk concert. if he had not fallen while roller-skating his two front teeth would stili be fine. vettozet: 1. 2. They suggested that f kept my money in a bank account. "What would you llke them to see?" to." 2. "Will you meet them for the first time?" 3." 2. 7. 6. Having a banking card. "WllIlt be the first tlme you meet them?" 3. "I'm expecting two visitors from England." 3. 7. The dentist we go to has been treating me fOf at least twenty years." 9. "Not off hand. So two years ago she adopted a little girl who had been living In an orphanage since birth. veitozat: 1. 1. 5. szovcg FOI'dilas 1. I already know them. "Not off hand. 1.

" 2. Bestdes. No car is worth dealing with so much. 9. 1. 11. The more I LIse It the more annoyed I get. there have been so many cars stolen from the area where I ltve lately that even my wife insists on my selling it. "But you bought it just a few months ago. 9. Besides. 10. you can't start the engine in cold weather. vettozet. 4. "Yes." 3. The more] use It the more Irritated I get. 4." 12. szovcg 1."3. vettozet." il1cgoldasok Forditas 1. "If I knew where I could find one." 5. "But you bought It only a few months ago. so many cars were stolen from the neighbourhood where I live recently that my wtre also insists on me selling It." 2.MAG Megoldasok Forditas YARR6L ANGOLRA MAG V. If I were you." 5. Its engine can't be started when It's very cold. "On the contrary. I would have gone there long ago. "Why don't you have it repaired by a good mechanic?" 6. hut I have always had some trouble with it." 7. "If J knew where I could find a person like that I would have gone to him a long tIme ago." 3. 4." 3. "It's time to sell my car. 11. "Why don't you geLit nxco by a reliable mechanic?" 6. "YOLI ill be sorry If you don't take time before making this w decislon. "I can't tell you ofr the top or my head." 7. It can't be started on very cold days." 2. but I have had constant trouble with it since J bought It. After all. "Why don't you get a good car meohanlo to mend it?" 6. No car Is worth being dealt with so much. On Lopof it all." 116 117 ." 3. 10. "I disagree. "You will be sorry If you take a decision too fast. vsltozet: 1. "It's time I sold my car. "You wlll regret It If you rush the decision. No car Is worth taking care of so much!" 3." 2. What's more. "Yes. 11. but there has been some trouble wlth It ever since I have had it." 7. The more I use It the more I am annoyed. Anyway so many cars have been stolen in the neighbourhood where I llve recently that my wtre mststs now that I sell It. didn't you?" 3. "Could you tell me where such concerts are put on?" 13." 5. but I can certaInly check It for you. 9. "Yes. YA RR6L ANGOLRA a Hungarian folk concert. "] don't think so. "YOLI ought it only a few months b ago. "If J knew where to find such a man I would already have gone there long ago. 10. "It's time I was selling my car.

it will be too late. 4. but rather some klnd of entertainment. 4. szovcg 1. vallozat: 1. That poor wife of his. He always watts untll the last minute before getting started. she'll be left entirely on her own to do things. We can hardly walt to move in. Even though the apartment Is not in quite such good condition as it seemed to be at nrst. it Will be too late. 8. 6. ] am happy to have bought it. 11. so you can get anywhere in a few minutes by underground or tram. He's been like that since he was a child. At last I found the flat I had been looking for for months. vsttozet. veitozet: YARR6L ANGOLRA ~oldasok Forditas VI. The fruit is almost gone. it takes a few minutes to get anywhere by subway or streetcar. 8. 7. 1. !-Ie keeps delaying things untll the last minute. By the time she realizes whom she has married. That's not real work. He normally waits for others to solve his problems. 4. one can get anywhere in a few minutes by tube or tram. He's been like that since his chlJdhood. 4. 8. I consider that more entertainment than real work. public transport Is good. 11. Megoldasok Ji'ordftds 1. 7. I think it's more like entertainment. and I hope we won't sutter from the noise as much as before. 5. 2. it will be too late. 2. H~ always watts until the last minute before getung down to do them. 10. 6. I Wish we had not sold the dining room furniture last year. 10. 8. We are so anxlous to move in. The sooner the better. Tom Is nowhere to be found. The only thing Tom is prepared to do is walking the dog. There Is hardly any traffic in the street. nevertheless I'm glad about buying it. 8. I wIsh we had not sold the dining room set last year. 6. 5. 7. maybe. He normally looks to others to solve any problems for him. 5. 9. When I need some help. she'll be lefL on her own when it comes to doing things. 2. 4. still I am pleased that I have bought It 5. It' only we had not sold the dinIng room suite last year. vdttozet: 1. 3. 3. The only thing Tom wlll gladly do Is walking the dog. Will somebody please go to the greengrocer's? 2. I finally found the kind of apartment I was looking for for months. When she realizes who she has married. vtiltozat: 1. 6. the transport service Is good. szovcg 1. it's my turn again? 3. That poor wIfe of his. of course. At last I have found the HaL that] have been looking [01' tor months. 4. The sooner the better. you can't see Tom anywhere. 9. His poor wife will be left alone to do thlngs. Of course I don't oonslder that real work. 9. The walls have to be painted and I would like to buy some new furniture. There is hardly any fruit lett. When I need help. 2. The sooner the better. She will be sorry for having chosen a person like that. There is almost no fruit left. 6. 6. 3. and only then does he get down to doing them. 3. Tom disappears. and I would like to buy some new pieces of furniture. 8. Or. 5. There is scarcely any traUlc in the street and I hope we won't suffer from the nolse as much as we have up until now. Otherwise. I have to get the walls painted and I would like to buy a tew new pieces of turnnure. 5. 10. 2. 11. She will be sorry for picking that type of person. veitozet. The street is almost free of tramc and I hope we won't suffer from so much noise as before. 7. When it comes time to lend me a hand. On the other hand.MAG Y A RR 6 L ANGOLRA MAG VII. 7. We are looking forward to moving in. Although the flat is not quite in such good condition as it looked at first. Though the flat is not exactly in the kind of state that it seemed at first. Somebody should go to the shop. 3. Or. Won't somebody please go to the store? 2. At the same time. Is It my turn again? 3. 2. maybe. By the time she finds out what sort of person she has married. Or Is it perhaps my turn again? 3. public transport is good. He's been like that since he was a boy. 118 119 . She will regret having picked such a person. I will have to have the walls painted. He normally expects others to sort out his problems. 7. 1. The only thing Tom Is happy about doing is walking his dog.

The elevator isn't working again. the old janitor had carried on with the job. 8. They just grab their money and don't care at all about doing a respectable job. 5. 2." 5. "Our esteemed neighbours are no better. 13. "Did you see the announcement? 2. They haven't caused us anxieties since we have been business partners. As it' it were not their own house! 9. 11. "Have you seen the notice? 2. "Yes. "We should be at least as flexible as they have been so far. had accepted the Job. "Is it broken already? 4." 3." 3. I am afraid we won't have more than 30 minutes before the meeting to have another discussion at the last minute. 10. Theyhaven't given us too many headachessince we have had business relations with them. That way we could get up an hour later than if we took the other train. the former super(intendant) had agreed to stay In the job. The community got It fixed Just last week. not one of us would do so. 8. in the staircase the walls arc peeling. "Let us be at least as flexible as they have been so far. 6. on the original conditions we set or shall we rather accept theirs?" 7. 1. 10." 6. Why. vciitozat: II1cgoJdasok Fordilas J. Cigarette butts are thrown allover the place." 3. And we want to strike a deal." 5. "Has it broken (down) again? 4. "Shall we stick to our original terms or should we adopt their suggestions?" 7. The lift is out of order again. "I think we should try to be at least as flexible as they have been so far. "Do you think we should Insist. veltozst: 1. vsitozet: YARR6L ANGOLRA VIII. for as little money as that? 14. We shoul d move out." 9. "They did not mention it in their fax. 8. Actually none or us would do It. They haven't given us too many headaches since we have been working with them. The lift Is out or service once again. fags have been thrown all over. But where?" 12.MAG cgoJdasok FordiUis Y A R R 6L ANGOLRA MAG IX. "Their fax didn't say anything about that." 121 . 2. After all we are going to do business with them." 9. "If only Erzsl. "We should take the InterCity since it isn't too much more expensiveand It Is also speedier. 10. The cornmunlty had lL repaired early last week. But to where?" 12.the walls In the stairwell are peeling. To tell the truth. But where to?" 12. We ought to move away from here. 6. 2. szi. 6. and on Lop of it all they sweep the dust into the liftcase. "I think we sheul d take tile InterCity train because it is not much more expensive and it Is also faster." 3." 6. "Our dear fellow residents are no better either. aren't we?" 3. Oh. "Do we cling to our origtnal supulatlons or accept their proposals'?"7. "That's what workers are like. that's true. 8. "Will there be anybody from the company to meet us at the station?" 4. LOOk. 11. As II'this house didn't belong to them. For so liLLiemoney? 14. even the dust Is swept into the elevator shaft. 1. 9. vettozst: 1. Anyway we want to do business with them. that's true. "If only Erzsi nenl. 8. "Yes. "That's the way it Is with these people. As if they weren't the owners. plus they sweep the dust Into Lhe 1il'L shaft." 7. "Our sweet IIttle neighbours are no better. We'll scarcely have 30 minutes before the rneetlng to have another preparatory discussion at the last minute." 6. We had better move. 10. "Did you see the sign? 2. 10. "Oh. Honestly. now I wish Erzsi. "We had better go by InterCity as the price difference is not substantial and It is faster." 7. there are fags scattered all around the place. don't we?" 2. don't we?" 120 1. 13. 9." 3.the walls In the stairwell are peeling. none of us would be ready to do it. veuozet. 5." 5." 2. "Is somebody from the company going to be waiting for us at the station?" 4." 3. The community had It fixed at the beginning of last week. 5. the rorrner caretaker.vcg 1. 11. either. 8." 3." 7. "Could it have gone wrong in such a short Lime?4. They just pick up their money and never bother La do a decent job. "There was nothing about that it in their fax. All they do Is collect the money and they do not care if the job Is properly done. LOOk. vtittozst. "Do you think there wlll be anyone from the firm meeting us at the railway station?" 4. szoveg 1." 9. That way we could get up an hour later than we would If we went by the regular train. "That's what you normally have with these workers. "That's right. but for that kind of money? 14. We'll hardly have half an hour before the negotiation to have a last-minute discussion. 13. 10. Look. That way we can wake up an hour later than if we were going by another train.

Are you so absent-minded? 9. It can't be expected from an old man (ha ferfi) that he remember everything at once." 11. I bet you don't either. The more I think about It. 12. the more certain I am that I was right." 11. it remembers and follows them. I don't even know what buttons were pushed. 2. "You must be kidding. 5. vettozet: 1. I would have apprecIated your help if you weren't so impatient. but you can't expect of a ten-year-old car that it be just like a new one. thc more certain I am that [ was right.8zoveg 1. "I've told you not to mess with the computer. 2. or maybe the other?" 7. 4.000 forint computer course. 4. YA R R 6L ANGOLRA x. 10. You behave as if you had not attended a 50. 13. Are you that absent-minded? 9. vsttozst: 1. I'm sure you don't know either. 7. GeLthis straight: whatever tnstrucuons you feed (into) the computer. You're behaving as If you hadn't had a 50. Nor do you. the more convinced I am that I was right.000 forint computer course. Now you see what you did? 3. 4.MAG regoldasok FOl'ditas YA RR6L ANGOLRA MAG XI. We shouldn't have bought a second-hand car. By the time we have the last little screw changed in it. However. 4. 8. 2. 8. "I told you to leave the computer alone. You behave likc someone who has never gone to a course worth 50. shall we? 6. This one. veltozat: 1. 3. 8. or maybe that other one?" 7. The more I thInk about it." 3. My family can't even imagine they can do without a car. 8. 5." 11. 2. 4. Something keeps breaking down all thc time and then we have to take It to the garage. The awfully high price of parts gives me the biggest trouble. we'll have spent double the price of a new car. The model is good. My family can't even Imagine that it is posstble to exist without a car. "You can't be serious asking such a question. "You can't bc serious. 13. 3. 7. 1." 5. "Let me have a look. Something is constantly going wrong with it and then we have to take It to the service station. 8. You can't expect of an older person to learn everything Immediately. I don't. "Let me See. We ought not to have bought a car second-hand. it will have cost twice as much as a new car. 7. veltozet: 1. You must understand that whatever Instructions you give (to) the computer. The maln problem comes from the terribly high price of parts. By the time we have even the last uute bolt changed In it. 3." 122 123 . The more I thlnk about It." 5. By the way. "I've told you not to touch the computer. Anyway. "You could be a little more understanding. I would have appreciated your help If you were not so impatient." 2. 12. We ought not to have bought a used car. viittozet. Do you see what you've done to it? 3. Most of my worries are caused by the terribly high price(s) of spare parts. 10. don't you? 6. Can you See what you've done? 3. By the time we have the last little nut and bolt changed in It. 12. "Please be more tolerant. It's a good brand. It will have cost double the price of a new car. J would have appreciated your help if you weren't so Impatient. 2. Are you that absent-minded? 9. There Is always something that goes wrong with it and then you have to take It to the (repair) shop. 6. I just can't understand why one must buy thlngs they know beforehand aren't worth the price. 13. I don't know why we have to buy something about which we know in advance is not worth the money. 8. it will remember and carry out. 2. My famUy Just can't Imagine living wlthout a car. 8z8veg Megoldasol( Ford/tas 1. [ don't know why people must buy things they know in advance arc not worth the money. "Let's have a look at It. 10. 2. they will be executed.6. but you can't expect a ten-year-old car to be Ilke a new one.000 forints. You have to understand any klnd of mstrucuons you enter Into the computer. don't we? 6. va/tozat: 1." 5. You can't expect an elderly person to remember everything immediately. 3. This one.even know what keys you've pressed. 4. I bet. This one. 5. I don't even know which keys you've pressed. or perhaps that one?" 7. "YOLI should be a bit more undcrstandlng. don't we? 6. It's a good make but one can't expect a ten-year-old car to be just like a new one.

s) treating her (in) that way. for my birthday. "When I had my leg broken while [ was skIIng and I had to spend the whole Chrtstmas hall day in a hospital ward. Previously she always greeted me in a friendly way. "Really?" 11. 5. 2. szovcg 1." 9." 2. She had always greeted me In a friendly manner before that but since then she has been avoiding meeting me. "Which was the most unforgettable Xmas for you up to now?" 6. too. she might not have got hurt and everything might be different. "The best thing about it is that people can start to get ready for it beforehand." 3. (Am. She was playing with Just the shoe which I was going to put on." 5. I should have been more tactful. XIII. 3. "It must have been horrible. veltozet: 1." 5. 1. "For me. You can't have been too happy." 7. vtiltozet: 1." 2. but she has avoided meeting me ever since." 3. 8. "Because my fiance proposed to me on that Christmas Eve. "When I broke my leg when [ was skiing and I had to spend all my Christmas break in the hospital. "Which has been the most remembered Christmas for you up till now?" 6. H. 4.)" 9. 6. she wouldn't have taken it amiss and everything could have turned out dift'erenUy." 9." 124 125 . She was playing with just the shoes that I was going to put 011. I couldn't make her understand that I really needed it and it was time she finished playing with it." 2. "Christmas Is my favorite holiday. "It must have been awful. 6. I am always frIghtened since she barks so loud whenever she sees me. 7. vettozet. You COUldn'thave been too happy. "How come?" 11. 4. veitozet: 1. for my birthday.g.MAG cgoldasok Ford/las YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA XII." 4. "How do you mean?" 11." 5. I hadn't known she wasn't accustomed to such treatment. "I always get at least three times the presents for it as I do for my birthday for example. 2." 3. She was playing wiLh my shoe (that) I was about to put on. "Mine. I could have been more tactful." 4. I couldn't make her aware that I really needed it and it was high Limeshe stopped playing with It. she might not have got offended and everything would have worked out dlfferently. I was!" 10." 7. I regret that I spoke to Fanny so rudely the other day. as if I hadn't beaten her. You mustn't have been too happy. I always get (terribly) frightened for she barks so loudly every time she sees me. "It must have been terrible. 1. 5. "I always get at least three times as many gIfts at Xmas as e. I'm sorry for having spoken with Fanny so rudely some time ago. vettozet. valtozat: 1. also. "The best thIng about it is that one can begin to prepare for it so much in advance. for if I hadn't beaten her." 7. 7. "Christmas is my favourite holiday. "It's mine too. szovcg 1. I regret having spoken to Fanny so harshly a while back. because if I hadn't hit her." Megoldasok Ji'orditas 2. "It was the one when I had my leg fractured while skiing and I had to spend the whole ChrIstmas period in hospital. 3. She always used to welcome me amicably but she has been avoIding meeting me since then. "But. 3. 2. "But I was!" 10. "It was because my boyfriend proposed to me on that Christmas Eve. "Xmas is my favourite holiday. "But I was!" 1O. 5. 7." 4. "Because my fiance asked for my hand In marriage that Christmas Eve. I didn't know she was not used to somebody(. 3. I might have been more tactful. I couldn't explain to her that I really needed them and it was time for her to stop playing with them. "At thIs time I always get at least three times as many presents as for example. 2. "Which has been the most memorable Christmas tor you so far?" 6." 3. 6. I always take fright because she barks very loudly whenever she catches sight of me. "The best thing about it is that you can start preparing for it well in advance. 8. 4. I didn't know she was not used to being treated like that.

Not the most talented have become the most successful. vsltozet: 1. however. they did." 2. but the [allowing day I was to make a presentation in a club and I had to prepare for It. Nevertheless. 6. "I knew there would be one (nehezkesl). Of course. a number of them have made good careers for themselves. 6. Of course." 9. "Yes." 2. "You could have come to the class reunion." 7. we tried to get an electrician immediately to get the electricity repaired." 7.8ZUVCS YARR6L ANGOLRA XIV. by chance. "I knew about it." 4. but we were cleaning the house. The trouble was that. 7. 3. "Yes. 4. 4. 2. at least in their own fields. vduoznt: 1. I'm sorry for the mess. but we are just cleaning the house. but the following day I had to give a talk in a club and I had to prepare for it. but we are in the middle of tidying (up) the house. Excuse me for the mess." 7. 3. 3. We have been doing the washing and cleaning the place (up) Since the break or day." 127 2. It was late in the evening when Lhey said (that) we only had to change a socket. who We so often made tun of. too?" 8. vsltozet: 1. but there wasn't any electrlclty. several of them made good careers for themselves. at least in their own fields. 6. We have been doing the washing and tidying the place up since early in the morning. "You might have come to the class reunion." 4. vtiltozet: 1. "Have they also become famous?" 8. "It was Interesung to see how many unexpected things have happened in our classmates' lives. "Yes." 9." 2. there was our biology teacher. 8. Now once again everything is all right. was there. "You should have come to the class reunion. 4. The problem was that my husband accidentally switched on the washing machine while I was vacuuming. we tried to get an elecu+cian at once (so as) to have the electricity repaired." 3. I'm sorry there's such a mess. "Such things as we wouldn't have suspected when we were stilI in school?" 5. 5. If only there hadn't been a short circuit yesterday. of whom we used La make fun so often. 6. 6. "Were there also teachers present?" 10. I wish there wouldn't have been (koznapi nyelvhasznalatbanl) a short circuit yesterday. but In vain." 3. vsttozet: '1. but it was no use. my husband switched on the washing machine just when I was doing the vacuumIng. "It was interesting to see how many unexpected things had happened in our classmates' lives. 7. but there was a power cut." 9. "Were there any teachers present as well?" 10. "Yes." 3. We (had) wanted to finish all the housework yesterday. Mind you. our biology teacher. szth'cS 1. 7. "Yes. Now everything is fine again. "Did they become ramous. was there. 2. We were to have done all the housework yesterday. "Yes. "Yes. "It was interesting to see how many unexpected things had happened In our classmates' lives." 4. It was not the most talented who became the most successful. We have been doing the washing and tidying the place since dawn.MAG legoldasok Forditas YARR6L ANGOLRA MAG XV. Not the most gifted ones have become the most successful ones. quite a few of' them made it to the top. our bIology teacher. 6." 2. at least in their own professions. By now everything is alright again. 5. 3. too?" 8. 5. but there was no electricity. but it was all in vain." 3. However. "Yes. "Such things that we COUldn't have antlclpated When we were still at school?" 5. 126 . tIley have. vtittozet: 1. 8. "Things we couldn't have guessed when we were still going to school?" 5. I wish there hadn't been a short circuit yesterday. Of course. It was late at night by the time we were told LhaL it was simply an outlet plug that was to be changed. "I knew about it. "Were there any teachers there?" 10. but the next day I was to hold a lecture in a club and I had to prepare for that. We would have liked to finish all the housework yesterday. il1egoJdasok Forditas 1. "Have they become famous. The trouble was that my husband happened to swltch on the washing machine just as I was hoovering. It was late at night that we were informed that only an outlet was to be replaced. 2. we trIed to get an electrician right away to get the electricity fixed. 8. who we used to make so much fun of. "Yes.

She would be very angry with you jf she heard us talking about.. 7. Unfortunately. 128 129 . 8. 8. I'll do it as soon as I return home. perhaps that was the only reason why we did not lose our way. 2." 5. It only occurred to me on the train to ask If anyone had a map with them. 2. 7.) 8. 7. 5. = probalkoznek a keresesevel. "If I were you. On Sunday we went on an outing to the mountains. "Why did you start to make motions (csak amerlkalbanl) when your mother walked in?" 2. veltozst: 1. On Sunday we went hiking In the hills. As long as 1 can't find your book. ' Fordittis 1." 5. The view of the valley was indescribably beautiful from the top. "You are right. 3. And oh. Perhaps the only reason (why) we didn't get lost was that one of us was there years ago. '" wish I knew how I could make up for this rnlstake. I only remembered in the train (csak Nagy-Brttanntaban jo in-nel) to ask if there was anyone who had a map. My (younger) brother made me carry his rucksack." 2. which made me even more tired. no one did. forgive me. sziil'cg 1. 10. It' she had heard (us) when we were talking about that particular thing." 6. you please is helyes. I would rather have taken a coach from the station but tile others stuck to walking. I'd try to rind it (a try to look for itt nem jo. mert a kereses nem nehez. It was still worth in to climb (up) to the top. and then I'd ask my t'amily (jobb nem emlegetni a family member-eket. vettozat. Unfortunately nobody had one. UnW I have found your book you can use mine. de Iehetseges. you can borrow mine." 6. 7. which made me rather tired. and then I'd ask my family if they had seen it anywhere. "Why did you begin to make gestures when your mother came into the room?" 2. unfortunately. Until I find your book." 4. It was only on the train that I remembered to ask if somebody had a map with them. "You're right." 3." 6.) 9. 9. "I didn't want her to know that you had lost the book she gave me for my birthday. I'd try to find it. 5. I would have preferred going by bus from the station but the others insisted on going on foot. I didn't mean to make you feel so uncomfortable. I'll do that as soon as I get home. One of us had been there years before. I didn't mean to cause you any trouble. Iegtellebb a megtalalrisl). 9. 4. 6. that particular thing. "If I were In your shoes. "You're right. 3.MAG goldtisok XVI. 6. 8. 3. 1. vettozet: 1. 7. kiprobalnam). You can't describe how spectacular the view of the valley from the top was. 4. 4. "I wonder how 1 could put it right. 10. And please. she would be very angry. "Why did you start making slgns when your mother entered the room?" 2. J. We made an excursion to the hills on Sunday. I beg your pardon. valtozat: 1. 5. 10. YARR6L ANGOLRA MAG Y A R R 6L ANGOLRA XVII. "Would you tell me how I can make up for your loss?" 5. sZtil'e~ il1egolcltisok Fordittis veltoznt: 1.) 3." 4. "I don't want her to discover that you have lost the book I received from her for my birthday. vettozet. B." 4. 3. I woul d have preferred to take a bus from the station. It was worth going up to the peak all the same. Having to carry my (little) brother's backpack as well a mine made me very tired. (A britben a didn't want utan is lehetne lisve lost. I'd try looking for It (try looking [01'0.. The view of the valley from the top was breathtaking. "If I were you. first of all. My younger brother had me carry his bag. and then I would ask my family If they had seen it somewhere. No one did. but the others Insisted on walking. 3. But It was worth climbing the hill. 1 didn't Intend to embarrass you. 2. 3. kii Ion-ku IOn) if they had seen it somewhere. first of all. I didn't want that she Iearnts) (amerikaiban csak s nelklil j6) that you lost the book I got from her on my birthday. 8. only because one of us had been there years before. 6. first of all. That's what I'll do when I have got home. She would be very angry with you If she heard us talking about that very topic. use mine. Will you please forgive me? (Amerikaiban a WOIl 'I. 2. 7. (A return home a brltben hlvataloskodo. Perhaps we didn't lose our way.

" 8. I promise I won't drive again untll I have had It repaired. I came In my own car. "O." 12. "It has turned out that there Is no point in trying to do so." 8. I would not have done my hotel booking for that tlme. 2. "So that's why there were only half as many people there as I was expecting." J O. "It could be nve years or so that we last met. 9. "But I didn't cause any. 9. were you?" 3." 3. If I had known about it. were you?" 3. "HI everybody. 11. "Unfortunately I am travelling abroad because of a business matter then. 1. 6. "So that's why there were only halt' as many people there as I had expected. You are right. I am back. In a month or so. You said the lights on your car were out of order." 11. everybody enjoyed themselves. [ would not have booked accommodation for that time. 6. 5. "HI everybody. Have you heard that we are having the next reunion quite soon? 7. How did you dare to drive without your headlights on when It Is so dark and the weather Is so bad'?7." 12. Anyway. "If I were you." 12. 5. I used my own car. "Hi. I can't understand how anyone can behave in such a way. "You aren't a lucky person but foolish and Irresponsible." 10. 9. here I am." 2. vtiltozet: 1. I would cancel the trip. "Oh no. It has almost become a habit with them to send me whenever an urgent trip comes up." t 1. vsttozet: 1. "I have already experienced that it is not even worth trying. 6. szuveg 1. How did you manage to get a taxi In this nasty weather? 3." 10. "I didn't catch a taxi. "You aren't a lucky man/woman but you are crazy and Irresponsible. I would call It off. 12. "Unfortunately I will have to go abroad on business then. didn't you?" 3. "Had you gone out of your mind? 5. I promise I won't use it again until I've had It fixed. 12. Should I have known about that. About 8 month from now. I had good luck. they forgot to let me know about that. "It must be some five years ago that we last met. szoveg 1." 8." 8. "I didn't come by taxi but in my own car. You might have caused an accident." 11.1 was lucky. 1118d luck. Did you hear that we are having the following reunion quite soon? 7. "If I were you. I would not have reserved a hotel room for then. "It has turned out that It Is no use trying it. How could you get a taxi In tills awful weather?" 3. 2. You said the Ilghts on your car were out of order. They have quite got used to sendlng me whenever there Is an urgent tl'ip. How could you drive wlthout your headlights on when it was so dark and the weather so nasty? 7." 130 XIX. "Hello." 3. "Have you gone marl? 5. "I didn't come by taxl. You could have caused an accident. 6." 4. You could have caused an accident. 9." 2. I can't understand how you can behave like this. 1." 4." 4. "Oh no." 4. vettozet: 1.K. "Hello everybody. 2. "But 1didn't. In about a month. 13. You weren't there at the class reunion. vsitozet. 13." 4. "Unfortursately I am going abroad on a business trip then. 9." 2. You're right." 2. How dare you drive with no headlights when it is so dark and the weather so foul? 7. 11.MAG 'cgoldasok Forditas Y A R R6L ANGOLRA MAG Y A RR6L ANGOLRA XVIII. 13. I can't understand how anyone can behave so badly. vliltozat: 1. I wasn't told about that. 6. You're right. "I guess we have not seen each other for about five years. they forgot to notify me about that. "O." 8. Anyway. "Me you crazy? 5. vettozet. You failed to turn up at the class reunion. Anyway. "HI. everybodyhad great fun. You told me the lights of your car were broken. "O." 2." l'1'lcgoldasok Forditas 131 . You weren't present at the class reunion. everybody had a great time there. I have arrived. Have you heard that there will be another reunion quite soon'?7. 6." 4. Had I heard about it." 8. "I would cancel It If 1 were in your shoes.K." to. How were you able to get a taxi in this terrible weather? 3. 9. "You aren't lucky but silly and irresponsible.K. 11. They have quite got accustomed to sending me on every urgent trip. I promise not to drlve again till I've had it fixed." 10. "So that's why there were only half as many people there as I expected. "011no. "But I didn't." 10. 12. 5.

I hardly ever have enough time for my family. 7. 132 . I sald I would tnlnk about It. FIve years ago our Institute installed computers which take only half an hour to do work." It Is Important because if we have more time we can do a lot of work so we can earn more money. Just compare writing something on a typewriter with doing it on a word-processor. but I feel my private life has suffered from the change. If I accept his offer I'll be happier.SI FELADATOKHOZ (t-2. 4. Though I did not earn too much at my former place of work I got on much better with my boss than I do now. If I accept his offer I'll be happier. You will see a big difference in speed and quality not speaking of the paper you can save. but I feel my private life has been badly affected.MAG l1egoJdasok Forditas YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA xx. 3. 4. vettozet. If I could decide and organize my schoollife I would make a special timetable and try to include as much time as possible for sports activities. There Is a famous saying: "Time Is money. 6. When I told him how I felt about it he offered to hire me again. TETEL) 1. like myself. ThIs used to take almost a week. 1. 2. sz()veg First we have to think about the way society is made up and the differences between students and workers. 2. I never have enough time for my farnlly. II. Even people. vtittozat. I usually go jogging and swimming every morning. I've never got enough time for my family.SOK AZ IRANYiTOTT FOGALMAZA. Although J did not make too much money In myoid lob I got along better with my boss than I do nowadays. who think that they can easily do without them may Ond themselves in a Situation when they simply cannot avoid using them. 8. When I told him how I feel about It he offered to take me on again. Before I took my present lob I had worked for a small firm for ten years." 1. 7. szih'e~ III. At the beginning of the century people worked less and had more sparetlme but nowadays this Is not true of business people. but my salary won't be as good as it is now. 5. 3. Before I took up my present job I had been working In a little company for ten years. 5. 2. 1. When [ had told him how I felt about it he suggested he would reemploy me. but I feel my personal life has been hard hit. you can have it e-mailed at once with just a click of the mouse saving time and money (queuing to post an ordinary letter). 8. Being able to store a lot of information. Some days ago I happened to run Into my former boss. nowadays students have to perform almost as well as a manager or' a director and have little spare time. Information Is for everyone and everybody must be allowed to have their share without restrIctions. but my wages won't be so good as they are at present. "Hard workers" are the same. If that something Is a letter. MINTAMEGOIJOA. tetel. 6. 6. Though I wasn't paid very well at my former workplace. 7. 3. vettozet. 1. 3. If I take up his offer ['II be happler. I've been employed at my present job for a year now. My opinion is that spare time Is Important to refresh our bodies. They have as little free time as students but they have to work at home usually till midnight. 5. Some days ago I ran across my previous boss. Computers are easy and convenlent to use. they can take over the tasks done by several offices or even whole libraries. 8. 4. I told him I would think about it. szihreg Computers are more and more becoming a part of our lives. I've been at my present job for a year now. I told him [ would give It some thought. 133 1. and It is the motto of today's society. I. I've been workIng at my present job for a year now. tetet. Before I took my current lob I had worked at a little company for ten years. The other day I bumped Into my ex-boss. my relationship with my boss was much better than with my present boss. but my pay won't be so hIgh as It Is now. However. But there ts another saying that should be the motto or lots of people: "All work and no play makes Jack a dull boy. 2.

and salt. As a teenager I picked up some hints trorn her. So here you are. add some potatoes and cook it.Add some water and some spices. not to mention the special Hungarian dishes I made. I 134 135 . I wanted to see him but I could not. szuveg 23 Okos u.MAG Megoldasok Fogalmazas YARR6L ANGOLRA MAG YARR6L ANGOLRA 2. That is when 1 realized that all the toys and sweets I got from Santa were from my parents. although my parents never made a big thing out of It. I prepared a traditional soup called "Gulyas" and I thought you might be interested in this Hungarian recipe that I learnt from my grandmother. Anyway. We had such a brilliant time. a whole world collapsed In me. Budapest 1118 Hungary 13th May.December the 6th . II. Csilia Megoldasok Fogalmazas 2. I. I'm writing to let you know how sorry I am that you couldn't come to my party last week. Until I was nine or maybe ten years old I really believed in Santa but when I saw my father putting presents In my stockings. szuveg St. tetel. Maybe one day we should meet up to prepare something together! Bye for now! I'm looking forward to hearing from you soon! Yours. tetel. then add the meat (beef Is best but you can use chicken or pork as well) . so I got angry when I did not receive what [ had asked for. If you have tfme please let me know what kind of food you like.Serve It with bread and you have a very nice filling meal. I rem ember waking up in the morning and thinking how Santa had got down through the chimney. .means a lot to me. 1998 Dear Frank. When I was smaller I always looked forward to this day with great enthusiasm. Then leave it to simmer until the meat ls done.First of all fry some onion In oil. Before that I thought that I could ask for anything since Santa did not have to go shopping In a toyshop. I am sure I will tell my children about Santa Claus and hIs workshop at the North Pole because It Is Important for every little child to have a dream that they can hang on to. NIcholas' Day . . gave you a recipe but I'm not even sure if you can or like to cook and don't know your taste in food either. Nowadays I do not expect anything from Santa as I know how much my parents have to work to be able to afford to buy presents for us. especially paprtka. Fill the pot with water.

Borlt6graflka: Prim-Art Design Studio Kiadvanvszam.o12 A konyv tartalma mcgfelel az ldegcnnyelvi Tovabbkepzo Kozpont allarnl nvelvvlzsgaanvaganak Pelelos yezeto. ~yomda Kft.A kladasert felelps az Akademial Kiado lIgyvemo igazgat6ja Felelos vezero: Dr. Levai And ras Ttpografla. Ny-N-B. 5 & L Bt. vcgezte Szekesfehervar (22/328-505) . tordeles. Nyomdal munkalarokat a Regia Rex . Gnborjan Laszlone dr. 565 Peter [anos Pelelcs szerkeszto. Hedvig Olga Vezero szerkes nii: Vlncze Katalln M tisza ki szerkeszto.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->