Sisteme de pompe de cãldurã

Instrucþiuni de proiectare

A se arhiva în: Mapa Vitotec Documentaþie de proiectare, Registrul 4

Vitocal 300
Tip BW Pompã de cãldurã sistem sol/apã cu acþionare electricã pentru încãlzire ºi preparare de apã caldã menajerã în instalaþii de încãlzire monovalente sau bivalente

Tip AW Pompã de cãldurã sistem aer/apã cu acþionare electricã pentru încãlzire ºi preparare de apã caldã menajerã în instalaþii de încãlzire monovalente, monoenergetice sau bivalente

Tip WW Pompã de cãldurã sistem apã/apã cu acþionare electricã pentru încãlzire ºi preparare de apã caldã menajerã în instalaþii de încãlzire monovalente sau bivalente 5835 122-2 RO 2/2000

Cuprins

Cuprins
1 Generalitãþi cu privire la funcþionarea pompelor de cãldurã 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4

Pagina Generalitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Funcþionarea unei pompe de cãldurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Surse de cãldurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Regimuri de funcþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Indice de putere momentan ºi anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem sol/apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem aer/apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem apã/apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistem de distribuþie Divicon al circuitului de încãlzire pentru pompele de cãldurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 11 12 13 14 14 21 23 25 26 27 27 28 28 29 31 33 38 43

2 Informaþii privind produsul

3 Indicaþii de proiectare

3.1 Dimensionarea pompelor de cãldurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Dimensionarea surselor de cãldurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Pompã de cãldurã sistem sol/apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Pompã de cãldurã sistem aer/apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Pompã de cãldurã sistem apã/apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Circuit de încãlzire ºi distribuþie de cãldurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Prepararea de apã cãldã menajerã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Amplasare ºi zgomote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Alimentare electricã ºi tarife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Instrucþiuni generale de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Exemple de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Exemplu de utilizare 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Exemplu de utilizare 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Exemplu de utilizare 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Exemplu de utilizare 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H Exemplu de utilizare 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Racordare hidraulicã simplã

5 Anexã

5.1 Normative ºi directive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.2 Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5.3 Index alfabetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2

5835 122 RO

1.1 Generalitãþi 1.2 Funcþionarea unei pompe de cãldurã

1.1 Generalitãþi
Pompele electrice moderne de cãldurã, oferã posibilitãþi tehnice efective pentru economisirea de energie ºi reducerea emisiilor de CO2. În cazul reducerii nece sarului de cãldurã prin izolaþie termicã îmbunãtãþitã, pompa electricã de cãldurã (mai ales în clãdirile noi) reprezintã o bunã alternativã. Adaptarea corectã a sursei de cãldurã ºi a sistemului de distribuþie de cãldurã la regimul de funcþionare al pompelor de cãldurã, conduce la funcþionarea sigurã ºi economicã a instalaþiilor de încãlzire cu pompe de cãldurã. Pompa de cãldurã oferã premisele teh nice necesare pentru a folosi eficient energia solarã sub formã de cãldurã ecolo gicã pentru încãlzire ºi preparare de apã caldã menajerã. Pompa de cãldurã obþine aproximativ trei sferturi din energia necesarã pentru încãlzire din mediul înconjurãtor, iar pentru restul, pompa de cãldurã utilizeazã ca energie de acþionare curent electric. Cãldura ecologicã energie solarã acu mulatã în sol, apã ºi aer stã la dispoziþie în cantitãþi nelimitate. Pompa de cãldurã oferã posibilitatea pentru încãlzire econo micã ºi ecologicã prin utilizarea cãldurii ecologice. A Energie de acþionare (curent electric) B Cãldurã ecologicã (sol, apã, aer) C Cãldurã pentru încãlzire

Principiul pompei de cãldurã

1.2 Funcþionarea unei pompe de cãldurã
Modul de funcþionare al pompei de cãldurã corespunde modului de funcþionare al unui frigider. În cazul frigiderului, agentul de rãcire scoate cãldura cu ajutorul vaporizatorului, iar prin intermediul condensatorului apa ratului, aceasta se transferã în încãpere. În cazul pompei de cãldurã, cãldura se atrage din mediul înconjurãtor (sol, apã, aer) ºi se conduce la sistemul de încãlzire. Circuitul agregatului de rãcire se realizeazã conform legilor fizice. Agentul de lucru, un lichid care atinge punctul de fierbere la o temperaturã redusã, se conduce într-un circuit ºi consecutiv, se evaporã, se com primã, condenseazã ºi se destinde (vezi fig. Circuitul pompelor de cãldurã de la pag. 4). Preluarea cãldurii din mediul înconjurãtor În vaporizator se aflã agent de lucru lichid la presiune redusã. Nivelul de temperaturã al cãldurii ecologice din vaporizator este mai ridicat decât domeniul de temperaturi de fierbere corespunzãtor presiunii agentu lui de lucru. Aceastã diferenþã de tempe raturã conduce la o transmitere a cãldurii ecologice asupra agentului de lucru, iar agentul de lucru fierbe ºi vaporizeazã. Cãldura necesarã se preia de la sursa de cãldurã. Creºterea temperaturii în compresor Vaporii rezultaþi din agentul de lucru se aspirã continuu din vaporizator de cãtre compresor ºi se comprimã. În timpul comprimãrii cresc presiunea ºi tempera tura vaporilor. Transferul de cãldurã la instalaþia de încãlzire Vaporii agentului de lucru ajung din com presor în condensatorul care este încon jurat de agent termic. Temperatura agentului termic este mai redusã decât temperatura de condensare a agentului de lucru, astfel încât vaporii se rãcesc ºi se lichefiazã (condenseazã) din nou. Energia (cãldura) preluatã în vaporizator ºi suplimentar, energia electricã transferatã prin comprimare, se elibereazã în con densator prin condensare ºi se transferã agentului termic. Circuitul se închide În continuare se recirculã agentul de lucru prin intermediul unui ventil de destindere în vaporizator. Agentul de lucru trece de la presiunea ridicatã a condensatorului la presiunea redusã a vaporizatorului. La intrarea în vaporizator se ating din nou presiunea ºi temperatura iniþialã. Circuitul este închis.

5835 122 RO

3

1.2 Funcþionarea unei pompe de cãldurã 1.3 Surse de cãldurã

A B C D E F G

Cãldurã ecologicã Compresor Turul circuitului de încãlzire Returul circuitului de încãlzire Condensator Ventil de destindere Vaporizator

Circuitul pompelor de cãldurã

1.3 Surse de cãldurã
Pentru o utilizare indicatã a cãldurii me diului ambiant sunt disponibile sursele de cãldurã sol, apã ºi aer. Toate reprezintã un acumulator de ener gie solarã, astfel încât cu aceste surse de energie se utilizeazã indirect energie so larã. Pentru utilizarea practicã a acestor surse de energie trebuie respectate urmãtoarele criterii: disponibilitate suficientã, capacitate cât mai mare de acumulare, nivel cât mai ridicat de temperaturã, regenerare suficientã, captare economicã, timp redus de aºteptare. Colectori amplasaþi în sol Solul are proprietatea cã poate acumula ºi menþine energia solarã pe o perioadã mai lungã de timp, ceea ce conduce la un nivel de temperaturã al sursei de cãldurã aproximativ constant de-a lungul întregu lui an ºi astfel la o funcþionare a pompelor de cãldurã cu indice de putere momentan (randament) ridicat. Cãldura mediului ambiant este transmisã cu un amestec de apã ºi agent de protecþie la îngheþ (apã sãratã), al cãrui punct de îngheþ ar trebui sã fie aproximativ 15 ºC (se vor respecta indicaþiile producãtorului). Astfel se garanteazã faptul cã apa sãratã nu va îngheþa în timpul funcþionãrii. Preluarea de cãldurã din sol se realizeazã prin intermediul tuburilor din material plastic cu suprafaþã mare montate în sol (vezi fig. Sol Instalaþia de pompe de cãldurã de la pag. 5). Tuburile din material plastic (PE) se am plaseazã paralel, în sol, la o adâncime de 1,2 pânã la 1,5 m ºi în funcþie de diame trul ales al tubului, la o distanþã de cca 0,5 pânã la 0,7 m, astfel încât pe fiecare m2 de suprafaþã de absorbþie sã fie montat cca 1,43 pânã la 2,00 m de tub. Lungimea tuburilor nu trebuie sã depãºeascã o lun gime de 100 m, deoarece, în caz contrar, pierderile de presiune ºi astfel, puterea pompei ar fi prea ridicate. Capetele tuburilor sunt introduse în colec toare pe tur ºi pe retur, care trebuie am plasate la un nivel mai ridicat decât tubu rile, pentru a se putea aerisi întregul sistem de tuburi. Fiecare tub se poate bloca separat. Apa sãratã se pompeazã prin tuburile din material plastic cu ajutorul unei pompe de circulaþie; astfel, aceasta preia cãldura acumulatã în sol. Prin intermediul pompei de cãldurã se utilizeazã cãldura pentru încãlzirea încãperilor. Îngheþarea temporarã a solului în zona din jurul tuburilor de obicei în a doua jumãtate a perioadei de încãlzire nu are efecte secundare asupra funcþionãrii in stalaþiei ºi asupra creºterii plantelor. Dar totuºi, nu trebuie plantate plante cu rãdãcini foarte adânci în jurul tuburilor pentru apã sãratã. Regenerarea solului încãlzit se realizeazã deja, începând cu a doua jumãtate a pe rioadei de încãlzire prin radiaþie solarã ºi precipitaþii mai puternice, astfel încât se poate asigura faptul cã pentru perioada urmãtoare de încãlzire acumulatorul sol este pregãtit din nou pentru încãlzire. Lucrãrile de sãpãturi necesare, se reali zeazã în cazul construcþiilor noi fãrã co sturi suplimentare foarte mari, dar în ca zul construcþiilor deja existente, costurile sunt de regulã atât de ridicate încât de cele mai multe ori se renunþã la aceastã variantã. Cantitatea de cãldurã ce poate fi preluatã din sol, depinde de diferiþi factori. Ca sursã de cãldurã este indicat pãmântul argilos umectat cu apã în mod corespunzãtor. Se poate considera o putere de preluare a . cãldurii de q E = 10 pânã la 35 Watt pentru 2 suprafaþã a solului ca valoare fiecare m medie anualã pentru funcþionare pe timp de un an (monovalentã) (vezi ºi pag. 14). În cazul solului foarte nisipos, puterea de preluare a cãldurii este mai redusã. În caz de dubiu se solicitã efectuarea unei ex pertize a solului.

4

5835 122 RO

fie direct sub formã de radiaþii sau indirect sub formã de cãldurã provenitã de la ploi ºi din aer.aºa numite sonde pentru sol.3 Surse de cãldurã Solul E D A Vitocal 300. 24). 5835 122 RO Instalaþie cu colectori orizontali 5 . Astfel se va proteja apa potabilã care se gãseºte la un nivel inferior. de regulã în re gim monovalent. Energia este captatã de sol.1. Sondele ºi schimbãtoarele de cãldurã se vor monta numai aproape de suprafaþa apei freatice. tip BW B Distribuitor apã sãratã C Colector amplasat în sol D Colector apã sãratã E Încãlzire prin pardosealã A C B Instalaþie de pompe de cãldurã pentru sol Solul Solul capteazã energia solarã radiatã. Cãldura acumulatã în sol se preia prin schimbãtoare de cãldurã montate orizon tal numite ºi colectori pentru sol sau prin schimbãtoare de cãldurã montate vertical . Montarea sondelor ºi a schimbãtoarelor de cãldurã la un nivel inferior al apei freatice nu se aprobã de obicei. Trebuie utilizate la fel ca ºi pompele de cãldurã pentru apã freaticã (vezi ºi pag. Instalaþiile vor funcþiona. deoarece nu se poate preveni ava rierea orizontului apei freatice.

în condiþii hidrogeologice normale. se pot realiza puteri de extracþie mult mai mari. se monteazã cu preponderenþã sonde verticale de cãldurã pentru sol. a rezistenþei pãmântului cât ºi existenþa apei freatice ºi a apei stratificate cu determinarea nivelu lui de apã ºi a direcþiei de curgere. Din acest motiv.3 Surse de cãldurã Solul Datoritã suprafeþei mari necesare pentru montarea colectorilor orizontali pentru sol. spaþiul este limitat. cu utilaje de fo raj sau cu utilaje de înfigere prin batere. a stratificãrii. Con form mãsurãtorilor efectuate. O altã variantã este formatã din tuburi coaxiale cu un tub interior din material plastic pen tru alimentare ºi un tub exterior din mate rial plastic pentru recircularea apei sãrate. mai ales în cazul în care existã apã freaticã curgãtoare. care se pot introduce la adâncimi de 50 pânã la 150 m. Instalaþie cu sonde pentru sol 6 5835 122 RO . în funcþie de model. în prezent. De regulã se monteazã patru tuburi para lele (sondã cu tub dublu cu profil U). La o instalaþie cu sonde de cãldurã pentru sol. este posibilã funcþionarea monovalentã a pompelor de cãldurã fãrã rãcirea pe timp îndelungat a solului. este dificilã realizarea chiar ºi în cazul locuinþelor noi din motive de spaþiu. Sondele sunt fabricate de obicei din tuburi de polietilenã.1. Sondele de cãldurã pentru sol se monteazã. Numeroase instalaþii cu pompe pentru sonde de cãldurã pentru sol funcþioneazã de mulþi ani fãrã a prezenta vreo defecþiune ºi sunt preferate de utilizatori. Pentru aceste tipuri de instalaþii este nece sarã o aprobare de la organele compe tente. În cazul în care sonda se aflã într-o rocã permeabilã pentru apele freatice. se poate porni de la o putere medie a sonde lor de 50 W/m pe lungime de sondã (con form VDI 4640). Apa sãratã curge în jos din distribuitor în douã tuburi ºi este recirculatã în sus. Premisa pentru proiectarea ºi montarea sondelor de cãldurã pentru sol o repre zintã cunoaºterea exactã a caracteristici lor solului. în condiþii hidrogeologice bune. cu suprafeþe foarte mici. prin cele lalte douã tuburi spre colector. Se utili zeazã diferite modele tehnice ºi modalitãþi de instalare. În special în sãlile aglomerate.

Deasupra captatorilor ma sivi se pot planta plante. captato rii masivi nu trebuie sã fie încãlziþi de soare.3 Surse de cãldurã Captatori masivi Captatori masivi Captatorii masivi sunt din beton ºi de obi cei sunt legaþi la aer ºi la pãmânt. se acumuleazã ºi când este necesar. Aceºtia sunt concepuþi pentru legarea unei pompe de cãldurã sistem sol/apã. adicã aceºtia preiau energie din radiaþiile so lare. se transmite în locuinþã prin intermediul unui circuit de apã sãratã ºi a unei pompe de cãldurã. De regulã. Experienþã în acest domeniu are firma: Betonbau Schwetzinger Straße 22 . Radiaþia solarã absorbitã mãreºte încã o datã efectivitatea.). adicã pentru o funþionare sigurã. din aer ºi din sol se preia prin intermediul captatorului masiv. La alegerea locului pentru montarea cap tatorului masiv. tip BW Circuit de apã sãratã 5835 122 RO 7 . Încãlzirea apei menajere se realizeazã separat sau de asemenea cu ajutorul pompei de cãldurã. Existã numerosae posibilitãþi de asam blare a elementelor din beton ca ºi capta tori solari.1. din aer ºi din sol B Triunghi energeticR C Casã cu consum redus de energie D E F G Încãlzire de temperaturã joasã Cãldurã pentru încãlzire Vitocal 300. Legarea la pãmânt se realizeazã prin in termediul unui mic colector îngropat. este posibilã funcþionarea mo novalentã. Pentru dimensionare. determi nantã este puterea din timpul nopþii. Figura alãturatã indicã sistemul de încãlzire cu captatori solariR. cãldurã din aer ºi din sol (vezi fig. trebuie sã se þinã cont ºi de acest fapt.26 D-68753 Waghäusel Instalaþie cu pompe de cãldurã cu captatori masivi A Cãldurã ecologicã de la soare. Energia de la soare.

05 > 0. Referitor la posibi litãþile de utilizare a apei vã va informa Regia de apã. În cazul apelor freatice fãrã conþinut de oxigen. Indicaþie! Acest tabel nu este complet ºi reprezintã un mijloc de orientare. 2). Chiar ºi în zilele reci de iarnã se menþine o temperaturã constantã de +7 pânã la +12 ºC.300 > 300 < 70 70 . Acest fapt reprezintã un avantaj. ⇔Pericol de coroziune. Instalaþie de pompe de cãldurã pentru apa freaticã A B C D E Puþ absorbant Puþ cu pompã Pompã de cãldurã WW Încãlzire prin pardosealã Direcþia de curgere a apei freatice Rezistenþa oþelului inoxidabil (1. clor (Cl2) Concentraþie în mg/litru <1 1-5 >5 < 0. ⇓ Nu este indicat. 10) al pompei de cãldurã se menþine de-a lungul întregului an ridicat.2 > 0. rezistenþã bunã. În aceste cazuri. diferenþiatã în funcþie de ma terialele folosite în schimbãtoarele de cãldurã oþel inoxidabil (1.4401) ºi a cuprului la acþiunea substanþelor apei Substanþã Elemente organice Concentraþie în mg/litru dacã se poate do vedi < 70 70 . calitatea apei trebuie sã cores pundã valorilor limitã menþionate în tabe lul urmãtor. apa freaticã nu se gãseºte în cantitãþi suficiente în toate zonele ºi nu are o calitate corespunzãtoare.1 < 0. Utilizarea apei freatice trebuie aprobatã de cãtre organele competente (de obicei Regia de apã). Din pãcate. dizolvat Bioxid de carbon liber. 60 ºC.0 <2 2 .20 > 20 < 0.300 > 300 < 1. Datoritã nivelului de temperaturã constant al sursei de cãldurã. mai ales. Chiar ºi lacurile ºi râurile sunt indicate pentru obþinerea de cãldurã. apa freaticã nu trebuie sã vinã în contact cu aerul sau trebuie tratatã cores punzãtor (VDI 4640. 8 . dizolvat Nitraþi (NO3).2 < 100 > 100 < 0.1. pentru cã ele acþioneazã de asemenea ca acumulatoare de cãldurã.4401) ºi cupru. atunci funcþionarea puþurilor va fi fãrã probleme.20 > 20 < 300 > 300 Oþel in oxidabil ⇑ Cupru ⇔ Substanþã Sulfit de sodiu (SO3). ⇑ În condiþii normale.2 <5 5 . dar cu conþinut ridicat de fier ºi mangan se îngãlbenesc puþurile. Pentru utilizarea cãldurii trebuie realizat un puþ aspirant ºi un puþ absorbant (puþ drenant).05 Oþel in oxidabil ⇑ ⇑ ⇔/⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ Cupru ⇑ ⇔ ⇔/⇓ ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ ⇓ ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ ⇑ ⇔/⇓ 5835 122 RO Carbonat acid (HCO3 ) Sulfaþi (SO42 ) Carbonat acid (HCO3 )/ Sulfaþi (SO42 ) Amoniac (NH3) Cloruri*1 (CI ) ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇓ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ ⇔ ⇑ ⇔/⇑ ⇑ ⇔/⇓ ⇓ ⇑ ⇔/⇓ ⇑ ⇔ ⇓ ⇑ ⇔/⇑ Fier (Fe). Dar acolo unde condiþiile permit.3 Surse de cãldurã Apa freaticã Apa freaticã Apa freaticã este un bun acumulator pen tru cãldura solarã. dizolvaþi Hidrogen sulfurat (H2S) *1Max. În general. indicele de putere (vezi pag. pag. În acest caz trebuie proiectat un circuit intermediar. dizolvat Aluminiu (Al).1 > 0. agresiv (CO2) Mangan (Mn). dacã existã mai multe substanþe cu ⇔. meritã sã se utili zeze acest sistem.2 > 0.0 > 1. Dacã se respectã aceste valori limitã.

În clãdiri construite conform standardelor în vigoare. poate depãºi perioadele de întrerupere fãrã a se constata modificãri ale temperaturii de ambianþã. iar perioadele de întrerupere nu conduc la perturbaþii în funcþionare. la fel ca ºi pompele de cãldurã pentru sol ºi apã freaticã pe du rata întregului an. în unele þãri. Nu se acceptã utilizarea ca sursã de cãldurã în clãdiri de locuit a aerului din interior pentru încãlzirea locuinþelor. dimensionarea sursei de cãldurã se sta bileºte în funcþie de tipul constructiv ºi de dimensiunea aparatului. prin canale de aer. Pompa de cãldurã poate acoperi necesarul de cãldurã anual. deoarece existã un generator de cãldurã. În cazul pompelor de cãldurã pentru aer. alimentarea cu energie electricã se poate întrerupe în timpul perioadei de încãlzire pentru maxi mum 960 de ore. Aceasta se poate realiza numai în cazuri speciale. Premisa o reprezintã faptul cã. 5835 122 RO 9 . Cantitatea nece sarã de aer este dirijatã de cãtre un venti lator încorporat în aparat. consu mul de energie se va calcula la acelaºi tarif cu restul consumului de energie electricã al gospodãriei sau al unitãþii comerciale. un tarif special de alimentare cu energie electricã. Sursa de cãldurã aer.1. Instalaþie cu pompe de cãldurã pentru aer/apã 1. Timpii de funcþionare dintre douã întreruperi nu tre buie sã fie mai mici decât perioada de întrerupere anterioarã. deoarece de exemplu încãlzirea prin pardosealã datoritã capacitãþii de acumulare. În cazul în care pompa de cãldurã va funcþiona fãrã întrerupere. se va alege. furnizorul de energie electricã oferã tarife speciale pen tru pompe de cãldurã. Pompa de cãldurã cu acþionare electricã este combinatã cu cel puþin încã un generator de cãldurã pentru combustibili solizi. care extrage cãldura din aer. atunci pompa de cãldurã va funcþiona numai în completarea unui generator de cãldurã convenþional. Regim de funcþionare bivalent O instalaþie de încãlzire bivalentã are doi generatori de cãldurã. În acest caz. sistemul de distribuþie de cãldurã racordat trebuie sã fie dimensionat pentru o temperaturã pe tur inferioarã temperaturii maxime pe tur a pompei de cãldurã. În ca zul în care este necesarã o temperaturã pe tur superioarã temperaturii maxime pe tur a pompei de cãldurã (55 ºC). pompa de cãldurã sistem aer/ apã poate funcþiona monovalent sau mo noenergetic în combinaþie cu o rezistenþã electricã. În clãdirile noi se poate alege sistemul de distribuþie de cãldurã. Parametrii anuali ridicaþi se vor obþine numai în combinaþie cu un sistem distribuþie de cãldurã cu o temperaturã maximã pe tur de cca 35 ºC. Pentru locuinþele noi s-a dovedit util regi mul de funcþionare monovalent care se poate întrerupe. instalaþia cu pompe de cãldurã aco perã ca unic generator de cãldurã întregul necesar de cãldurã al clãdirii. lichizi sau gazoºi. Regim de funcþionare monoenergetic Regim de funcþionare bivalent la care cel de-al doilea generator de cãldurã funcþioneazã cu acelaºi tip de energie (curent electric) de exemplu printr-un preparator instantaneu de apã caldã menajerã pe tu rul ciruitului primar sau o rezistenþã elec tricã în boilerul pentru preparare de apã caldã menajerã ºi/sau rezervorul tampon de agent termic.3 Surse de cãldurã Aerul 1. Prin aer se înþelege în acest context utili zarea aerului din exterior. este foarte uºor de obþinut ºi este disponibilã peste tot în cantitãþi nelimitate. Aceste tarife spe ciale presupun de regulã. În cazul instalaþiilor cu pompe de cãldurã cu funcþionare bivalentã. Din punct de vedere tehnic se pot diferenþia urmãtoarele regimuri de funcþionare: Regim de funcþionare monovalent În cazul regimului de funcþionare monova lent.4 Regimuri de funcþionare Aerul Pompele de cãldurã sistem aer/apã se pot utiliza în prezent. pen tru a putea acoperi sarcinile de vârf din zilele reci de iarnã cu temperaturi nece sare pe tur de peste 55 ºC. De exemplu. Pentru clãdirile existente se recomandã regimul de funcþionare bivalent. cãtre vaporizator. care de obicei se poate utiliza în continuare. ca alimentarea cu energie electricã a pompelor de cãldurã sã poatã fi întreruptã în timpul în care reþeaua este suprasolicitatã.4 Regimuri de funcþionare Regimul de funcþionare al pompelor de cãldurã se adapteazã sistemului de distri buþie de cãldurã existent în clãdiri. poate fi întreruptã în 24 de ore de trei ori pentru maximum douã ore. atunci nu se va oferi în unele þãri. luând în considerare parametrii anuali cei mai ridicaþi. alimentarea cu energie elec tricã a instalaþiilor cu pompe de cãldurã cu regim de funcþionare monovalent. ca de exemplu în cazul utilizãrii de cãldurã recuperatã în firme de pro ducþie ºi în industrie. Caracteristici tarifare referitoare la regi murile de funcþionare ale pompelor de cãldurã Pentru a face posibilã funcþionarea eco nomicã a instalaþiei de încãlzire cu pompe de cãldurã. un sistem de dis tribuþie de cãldurã cu o temperaturã ma ximã pe tur de 35 ºC. În acest caz.

b = QWP/Wel QWP = cantitatea de cãldurã (kWh) descãrcatã de cãtre instalaþia cu pompe de cãldurã pe timp de un an Wel = puterea electricã (kWh) cu care se alimenteazã instalaþia cu pompe de cãldurã pe timp de un an 2. nu provine de la energia de acþionare a compresorului. neinflamabil R 407 C (amestec de agent de rãcire com pus din 23 % R 32. 5835 122 RO Pompã de cãldurã sistem sol/apã cu acþionare electricã pentru încãlzire ºi pre parare de apã caldã menajerã în instalaþii de încãlzire monovalente sau bivalente. ca afiºare textualã. Carcasã tratatã cu rãºini epoxidice. Cantitatea mai mare de cãldurã. douã circuite de încãlzire cu vanã de amestec. Pentru alte date tehnice ºi diagrame de putere vezi Fiºa tehnicã. coman datã de temperatura exterioarã pentru instalaþii cu pompe de cãldurã cu 2 trepte cu un circuit de încãlzire fãrã vanã de amestec ºi max. cea cu care. Raportul dintre energia termicã utilizabilã ºi energia electricã de acþionare preluatã a compresorului se numeºte indice de pu tere momentan e. rabatabil. Cu senzor de temperaturã exterioarã ºi senzor de temperaturã pe retur. temperatura surselor de cãldurã neutiliza bile ca de exemplu aerul.5 Indice de putere momentan ºi anual 2.1 Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem sol/apã 1. tip BW Pompã de cãldurã. so lul.1 Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem sol/apã. Cu senzor de temperaturã exterioarã ºi senzor de temperaturã pe retur. Aceastã cantitate. Comandã prin meniu cu text ajutãtor care depinde de regimul de funcþionare.5 Indice de putere momentan ºi anual Cu o pompã de cãldurã se poate mãri. mai ales de nivelul de temperaturã. inclusiv elemente de susþinere fonoabsor bante. = Q WP P WP Q WP = puterea (kW) cedatã de cãtre pompa de cãldurã la un moment dat PWP = puterea electricã (kW) cu care se alimenteazã pompa de cãldurã la un moment dat O lege termodinamicã este valabilã pen tru fiecare pompã de cãldurã: Cu cât diferenþa de temperaturã dintre sursa de cãldurã (mediu ambiant) ºi insta laþia de utilizat cãldurã (instalaþia de încãlzire) este mai micã. ci este în principal energie solarã. cu sistem de diagnosticare ºi mesaj de avarie ca afiºare textualã. Cu tablou de comandã integrat. ca afiºare textualã. 10 . Schimbãtor de cãldurã în plãci din oþel inoxidabil. Comandã prin meniu cu texte ajutãtoare care depind de regimul de funcþionare. sau Cu automatizare digitalã CD 60. Silenþioasã ºi fãrã vibraþii datoritã com presorului cu douã rânduri de rulmenþi. Cu automatizare digitalã CD 50. cu atât mai mare (mai bun) este indicele de putere. 25 % R 125 ºi 52 % R 134a). coman datã de temperatura exterioarã pentru instalaþii cu pompe de cãldurã cu 1 treaptã cu un circuit de încãlzire fãrã vanã de amestec ºi un circuit de încãlzire cu vanã de amestec. de exemplu 35 ºC. cu sistem de diagnosti care ºi mesaj de avarie ca afiºare textualã. . asamblat prin lipire cu cupru. de exemplu se alimenteazã o insta laþie de încãlzire. Cu dispozitiv pentru reglarea temperaturii pentru douã boilere de apã caldã menajerã ºi pentru comanda a douã generatoare suplimentare de cãldurã. apa freaticã.1. asamblat prin lipire cu cupru pentru cir cuitul de apã sãratã. tip constructiv com pact (de la tipul BW 108 respectiv BW 216 cu limitator pentru curentul de pornire). poate fi în funcþie de tipul acumulatorului de cãldurã. pentru circuitul de încãlzire ºi schimbãtor de cãldurã în plãci din oþel inoxidabil. Pentru a obþine un indice de putere momentan ridicat. la încãlzirea prin pardosealã. se tinde sã se atingã o temperaturã minimã pe tur. Indicele de putere anual b al instalaþiei cu pompe de cãldurã se calculeazã ca raport dintre cãldura cedatã pe timp de un an de cãtre instalaþia cu pompe de cãldurã ºi pu terea electricã absorbitã de cãtre insta laþia cu pompe de cãldurã (raportul dintre cantitatea de cãldurã cedatã de cãtre in stalaþia cu pompe de cãldurã pe timp de un an kWh ºi puterea electricã totalã cu care se alimenteazã kWh ). e. de trei pânã la cinci ori mai mare decât energia cu care se alimenteazã compresorul. Agent de rãcire fãrã freon. prin alimentarea cu energie mecanicã. în sol ºi în apã. Cu dispozitiv pentru reglarea temperaturii din boilerul de apã caldã menajerã ºi pen tru comanda unui generator suplimentar de cãldurã (de exemplu cazan pe combustibil lichid/gazos). cu dis pozitive de închidere rapidã. care se acumu leazã pe cale naturalã în aer.

com pus din 23 % R 32. monoenerge tice sau bivalente. Cu automatizare digitalã CD 50. cu sistem de diagnosticare ºi mesaj de avarie ca afiºare textualã. Cu senzor de temperaturã exterioarã ºi senzor de temperaturã pe retur. Cu senzor de temperaturã exterioarã ºi senzor de temperaturã pe retur. Cu dispozitiv pentru reglarea temperaturii din boilerul de apã caldã menajerã ºi pen tru comanda unui generator suplimentar de cãldurã (de exemplu cazan pe combustibil lichid/gazos). Cu dispozitiv pentru reglarea temperaturii din boilerul de apã caldã menajerã ºi pen tru comanda unui generator de cãldurã suplimentar (de exemplu cazan pe com bustibil lichid/gazos). inclusiv elemente de susþinere fonoabsor bante. cu dis pozitive de închidere rapidã. Termostat de protecþie împotriva îngheþu lui ºi dispozitiv de control pentru curentul electric la ieºirea pentru apã rece. Schimbãtor de cãldurã în plãci din oþel inoxidabil. asamblat prin lipire cu cupru.3 Vitocal 300 pompã de cãldurã sistem apã/apã. rabatabil. comandatã de temperatura exterioarã pentru in stalaþii cu pompe de cãldurã cu 1 treaptã cu un circuit de încãlzire fãrã vanã de amestec ºi un circuit de încãlzire cu vanã de amestec. Agent de rãcire fãrã freon. inclusiv elemente de susþinere fonoabsor bante. Comandã prin meniu cu text ajutãtor care depinde de regimul de funcþionare. 11 Pompã de cãldurã sistem apã/apã cu acþionare electricã pentru încãlzire ºi pre parare de apã caldã menajerã în instalaþii de încãlzire monovalente sau bivalente. ca afiºare textualã. Pentru alte date tehnice ºi diagrame de putere vezi Fiºa tehnicã. Cu dispozitiv pentru reglarea temperaturii pentru douã boilere de apã caldã menajerã ºi pentru comanda a douã generatoare suplimentare de cãldurã. sau Cu automatizare digitalã CD 60. Sistem de dezgheþare pe gaz fierbinte. Comandã prin meniu cu text ajutãtor care depinde de regimul de funcþionare. sau Cu automatizare digitalã CD 60. Cu senzor de temperaturã exterioarã ºi senzor de temperaturã pe retur. tip constructiv com pact (de la tipul AW 108 cu limitator pen tru curentul de pornire). Agent de rãcire fãrã freon. ca afiºare textualã. ca afiºare textualã. rabatabil.2 Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem aer/apã 2. pentru circuitul de încãlzire ºi schimbãtor de cãldurã în plãci din oþel inoxidabil. com pus din 23 % R 32. Comandã prin meniu cu text ajutãtor care depinde de regimul de funcþionare. Carcasã tratatã cu rãºini epoxidice. neinflamabil R 407 C (amestec de agent de rãcire. 25 % R 125 ºi 52 % R 134a). cu sistem de diagnosticare ºi mesaj de avarie ca afiºare textualã.2. cu dis pozitive de închidere rapidã. cu sistem de diagnosticare ºi mesaj de avarie ca afiºare textualã. coman datã de temperatura exterioarã pentru instalaþii cu pompe de cãldurã cu 2 trepte cu un circuit de încãlzire fãrã vanã de amestec ºi max. 2. asamblat prin lipire cu cupru. Silenþioasã ºi fãrã vibraþii datoritã com presorului cu douã rânduri de rulmenþi. Pentru alte date tehnice ºi diagrame de putere vezi Fiºa tehnicã. douã circuite de încãlzire cu vanã de amestec. Comandã prin meniu cu text ajutãtor care depinde de regimul de funcþionare. coman datã de temperatura exterioarã pentru in stalaþii cu pompe de cãldurã cu 1 treaptã cu un circuit de încãlzire fãrã vanã de amestec ºi un circuit de încãlzire cu vanã de amestec. Carcasã tratatã cu rãºini epoxidice. 5835 122 RO . Pompã de cãldurã sistem aer/apã cu acþionare electricã pentru încãlzire ºi pre parare de apã caldã menajerã în instalaþii de încãlzire monovalente. Cu automatizare digitalã CD 50. Cu tablou de comandã integrat.2 Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem aer/apã. 25 % R 125 ºi 52 % R 134a). cu dezgheþare în funcþie de necesar. pentru separarea circuitelor. tip WW Pompã de cãldurã. Silenþioasã ºi fãrã vibraþii datoritã com presorului cu douã rânduri de rulmenþi. Schimbãtor de cãldurã în plãci din oþel inoxidabil. Cu dispozitiv pentru reglarea temperaturii pentru douã boilere de apã caldã menajerã ºi pentru comanda a douã generatoare su plimentare de cãldurã. tip AW Pompã de cãldurã. neinflamabil R 407 C (amestec de agent de rãcire.3 Vitocal 300 Pompã de cãldurã sistem apã/apã 2. ca afiºare textualã. comandatã de temperatura exterioarã pentru insta laþii cu pompe de cãldurã cu 2 trepte cu un circuit de încãlzire fãrã vanã de amestec ºi max. douã circuite de încãlzire cu vanã de amestec. Cu senzor de temperaturã exterioarã ºi senzor de temperaturã pe retur. asamblat prin lipire cu cupru pentru cir cuitul de apã sãratã. tip constructiv com pact (de la tipul WW 108 respectiv WW 216 cu limitator pentru curentul de pornire). Cu tablou de comandã integrat. cu sistem de diagnosticare ºi mesaj de avarie ca afiºare textualã.

În timpul preparãrii de apã caldã mena jerã. manometru. Toate ele mentele constructive necesare sunt cu prinse într-un subansamblu.4 Sistem de distribuþie Divicon pentru circuitul de încãlzire 2. compus din: pompã pentru circuitul de încãlzire (Grundfos UPS 25-60).1 qE 200 290 8 2 1 0 bar 4 3 122 219 200 100 100 100 9 qT 7 Retur Rezervor tampon de agent termic G 1 8 Racord pentru vasul de expansiune DN 20 9 Retur Boiler pentru preparare de apã caldã menajerã G 1 qP Retur Pompã de cãldurã G 1 qQ 1 2 3 4 5 qP Tur Circuit de încãlzire G 1 Retur Circuit de încãlzire G 1 Supapã diferenþialã de presiune Servomotor Tur Boiler pentru preparare de apã caldã menajerã DN 20 6 Tur Rezervor tampon de agent termic G 1 12 100 qW 9 5835 122 RO . 4 robineþi sferici. racord la vasul de ex pansiune ºi suport de perete (distanþa de la perete 300 mm). pompa de cãldurã se poate racorda direct cu ajutorul furtunelor de racordare flexibile. circuitele de încãlzire nu mai utilizeazã cãldurã (ventilele termosta tice/distribuitorul pentru încãlzire prin par dosealã se închid). clapetã unisens. un rezervor tampon. Funcþionare În cadrul regimului de încãlzire. Sistemul Divicon simplificã instalarea in stalaþiei de pompe de cãldurã. prin intermediul distribuitorului compact. Sistem de distribuþie Divicon pentru circuitul de încãlzire 1 2 300 5 MAN AUTO 3 5 9 22. ventil cu 3 cãi. rezervorul tampon se decupleazã prin intermediul ventilului cu 3 cãi. Cantitatea de apã din rezervorul tampon este suficientã pentru a asigura durata minimã de funcþionare a pompei de cãldurã ºi pentru a evita o funcþionare ciclicã. Instrucþiuni generale pentru instalare ºi montaj Distribuitorul compact se fixeazã pe pe rete. În cazul în care. supapã de siguranþã. su papã diferenþialã de presiune. Racordul posterior pentru boilerul pentru preparare de apã caldã menajerã permite amplasarea boilerului în partea dreaptã ºi în partea stângã lângã pompa de cãldurã.1 qQ qW qE qR qT Tur Pompã de cãldurã G 1 Manometru Supapã de siguranþã Pompa circuitului de încãlzire Consolã de perete 4 6 qR 90 7 22.4 Sistem de distribuþie Divicon pentru circuitul de încãlzire pentru pompe de cãldurã (putere termicã pânã la 17 kW) Distribuitor compact pentru instalaþii mo novalente/monoenergetice cu preparare de apã caldã menajerã.2. atunci se deschide supapa diferenþialã de presiune ºi returul circuitului primar se realizeazã prin rezer vorul tampon spre pompa de cãldurã. în timpul funcþionãrii pom pelor de cãldurã. se poate racorda în serie pe returul circuitului pri mar.

la dimensionarea suplimentelor de putere nu se vor lua în considerare 2 ore de întrerupere. . . . . . . . . . .m kW/persoanã cca 1 200 cca 0. clãdire Q N. . trebuie sã se ia în considerare suplimentele pentru perioadele de între rupere ale unitãþii de alimentare cu energie electricã. . La o perioadã maximã de întrerupere de 3 × 2 ore pe zi. 13 . . Pe rioadele de întrerupere apar numai în caz de nevoie. . . . .1 Dimensionarea pompelor de cãldurã Important! În cazul instalaþiilor cu pompe de cãldurã este foarte importantã dimensionarea exactã. .1 200 1 200 . . . . Stabilirea estimativã a necesarului de cãldurã luând în considerare suprafaþa încãlzitã Suprafaþa încãlzitã (în metri pãtraþi) se va înmulþi cu urmãtorul necesar de cãldurã specific: Casã cu consum redus de energie . *2În cazul în care necesarul de apã caldã efectiv depãºeºte valorile menþionate.20 20 . 216 kWh + 10. . . la fel ca pentru toate sistemele de încãlzire ºi sã se aleagã pompa de cãldurã corespunzãtoare. . .225 cca 0.c. suprafaþa 180 m2 ³ necesar estimativ de cãldurã 9 kW În cazul regimului de funcþionare mono valent instalaþia cu pompe de cãldurã tre buie sã acopere ca unic generator de cãldurã întregul necesar de cãldurã al clãdirii. . . . 40 W/m2 Construcþie nouã. . trebuie sã se stabileascã necesarul de cãldurã pen tru clãdire. . . . . timpul de funcþionare trebuie sã aibã cel puþin aceiaºi duratã ca ºi timpul de întrerupere precedent. . .30 Câteva valori referitoare la necesarul de cãldurã: Necesar de apã caldã litri/zi pe persoanã Temperatura apei calde 60 ºC Consum redus Consum normal*2 sau 10 . . . . .5 35 45 50 cca 1 800 cca 2 000 cca 0. .c. . Datoritã inerþiei clãdi rii nu se va þine cont de 2 ore.15 . Referitor la perioadele de între rupere întrebaþi organele competente din þara respectivã. . . este sufi cientã o pompã de cãldurã cu o putere ter micã de 10. conform DIN 4701. deoarece dacã se aleg aparate prea mari atunci ºi costurile vor fi foarte ridi cate. .m kW/persoanã*1 600 . . . . .0.15 0. Înainte de a efectua comanda. . . . . . . 50 W/m2 Casã cu termoizolaþie normalã . . . . . . Dimensionare teoreticã considerând 3 × 2 ore perioade de întrerupere Necesar de cãldurã calculat 9 kW Duratã maximã de întrerupere 3 × 2 ore la temperaturã minimã exterioarã con form DIN 4701 La 24 h rezultã un necesar de cãldurã pe timpul zilei de: 9 kW × 24 h = 216 kWh Pentru a acoperi necesarul de cãldurã maxim pe timpul zilei. .25 *1Pentru perioada de încãlzire a boilerului pentru preparare de apã caldã menajerã de 8 h. Aceasta cores punde unei puteri termice suplimentare de aproximativ 0. . . ar trebui mãritã cu 17 % pe zi. . se vor respecta eventual anumite regle mentãri. . . Aceastã pu tere se ia în considerare. Între douã perioade de întrerupere. Putere pentru prepararea de apã caldã menajerã Pentru construcþia obiºnuitã de locuinþe se porneºte de la un necesar maxim de apã caldã de cca 50 litri/persoanã/zi cu o temperaturã de cca 45 ºC.25 kW pe persoanã la o perioadã de încãlzire de 8 h. . . . . . . . termoizolaþie bunã .0. . . Alimentarea cu energie electricã se poate întrerupe de maximum 3 × 2 ore în timp de 24 de ore.30 30 .15 31.8 kW. . Pentru a putea mãsura puterea termicã necesarã. . . 120 W/m2 Exemplu: Construcþie nouã cu termoizolaþie bunã. . . . . . . . .2 400 0. puterea pompei de cãldurã. . . . . 80 W/m2 Clãdiri mai vechi fãrã termoizolaþie deosebitã . Se va evita supradimensionarea! În primul rând trebuie sã se stabileascã necesarul normat de cãldurã pentru . . . Datoritã inerþiei clãdirii.1 Dimensionarea pompelor de cãldurã 3. . .3. datoritã perioade lor de întrerupere de 3 x 2 ore sunt dispo nibile numai 18 h/zi. Pentru efectuarea ofertei este suficient sã se stabileascã necesarul esti mativ de cãldurã. . . . Cãldurã utilã specificã Putere recomandatã p Wh/zi p persoanã pe p pentru p p prepararea de a. În cazul clienþielor cu contracte speciale. . . . . 8 kW (18 ) 2) h Din punct de vedere al calculelor. .60 Necesar de apã caldã litri/zi pe persoanã Temperaturã de refe rinþã 60 ºC Locuinþe cu etaj (Plata se face în funcþie de consum) 5835 122 RO Locuinþe cu etaj (Plata se face pauºal) Casã unifamilialã*2 (consum mediu) 21 Temperaturã de refe rinþã 45 ºC 30 Cãldurã utilã specificã Putere recomandatã Wh/zi pe persoanã pentru prepararea de a. . trebuie sã se aleagã un supliment de putere mai ridicat. .40 Temperatura apei calde 45 ºC 15 . conform DIN 4701.08 . numai atunci când suma puterii termice suplimentare este mai mare decât 20 % din necesarul de cãldurã calculat conform DIN 4701. . .

adicã de condiþiile climatice. Imediat ce se coboarã sub nivelul de îngheþ. Cãldura care se transferã din straturile inferioare spre suprafaþã este de numai 0. ca pacitatea de acumulare ºi conductibilita tea termicã sunt cu atât mai mari cu cât solul este umectat suficient cu apã.063 pânã la 0. Aceasta este ºi sursa de cãldurã care este responsabilã de regenerarea relativ rapidã a solului rãcit dupã o perioadã de încãlzire. cantitãþile de com ponente minerale. aceste variaþii sunt mult mai reduse. În mod simplificat se poate spune cã. prin transfer de cãldurã din aer sau din precipitaþii se transmite solului. 14 Cantitatea de cãldurã care se poate utiliza ºi prin aceasta mãrimea suprafeþei nece sare depinde foarte mult de proprietãþile termofizice ale solului ºi de energia ra diatã. la o distanþã de amplasare de cca 0. depind foarte mult de com poziþia ºi de proprietãþile solului.3. sunt determinante în primul rând cantitatea de apã. cum ar fi capacita tea volumetricã de cãldurã ºi conductibili tatea termicã.30 W/m2 qE = 30 . care transmite cãldura agentului de lucru în pompa de cãldurã. cu cât cantitatea de componente minerale este mai ridicatã ºi cu cât cantitatea de pori este mai redusã. Sol Circuit auxiliar (apã sãratã) Agent de lucru respectiv agent de rãcire Transfer de cãldurã din sol Suprafaþa solului Temperatura in ºC Adâncime în m 0 0 1 Feb 5 1 Mai 10 1 Nov 15 1 Aug 20 Variaþia de temperaturã în sol Temperatura variazã în stratul superior în funcþie de anotimp.5 pânã la 0.35 W/m2 . stratul superior se considerã a fi la o adâncime de 1.5 m. Sol nisipos uscat Sol nisipos umed Sol argilos uscat Sol argilos umed Sol cu apã freaticã qE = 10 . cum ar fi cuarþ sau feld spat.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Colector amplasat în sol 3. Ca mãrimi. care prin radiaþie di rectã.15 W/m2 qE = 15 .7 m.1 W/m2 ºi nu se poate considera o sursã de cãldurã pentru stratu rile superioare. cât ºi cantitatea ºi mãrimea porilor umpluþi cu aer.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Surse de cãldurã pentru pompã de cãldurã sistem sol/apã colector amplasat în sol Cãldura este preluatã prin intermediul co lectorilor de suprafaþã sau a sondelor pentru sol.20 W/m2 5835 122 RO qE = 20 . Obþinerea de cãldurã se re alizeazã prin intermediul unui schimbãtor de cãldurã care se aflã amplasat pe un te ren viran în apropierea clãdirii care trebuie încãlzitã.25 W/m2 qE = 25 . Cãldura din sol determinantã pentru preluarea de cãldurã este energia solarã acumulatã. 5 10 15 10 ºC 18 Variaþia anualã de temperaturã în sol Dimensionarea colectorului amplasat în sol În cazul sursei de cãldurã. Valorile puterilor de extracþie pentru sol se aflã între cca 10 ºi 35 W/m2. Cãldura este transmisã de cãtre sol spre circuitul auxiliar (circuit de apã sãratã). sol. Proprietãþile termice.2 pânã la 1.

pentru umplerea ºi aerisirea colectorului. Ca lungimi uzuale pentru circuitele for mate din tuburi de plastic se utilizeazã 100 m. . În cazul acestui exemplu rezultã pentru 336 m2 sol × 1.4 B 5 THV=55 ºC C THV=45 ºC THV=35 ºC A Putere termicã B Putere de rãcire C Putere electricã absorbitã 5835 122 RO 0 -5 5 0 5 10 15 Temperatura apei sãrate în ºC Diagrama de putere pentru pompa de cãldurã sistem sol/apã Vitocal 300 (tip BW 110) 15 . Q K + Q WP * P WP . ar trebui blocat separat cel puþin pe tur. 4 kW. componentele diferite de elementele de câmp normale trebuie realizate din materiale rezistente la coroziune. (Q K) se calculeazã ca diferenþã între pute . Puterea de rãcire a pompei de cãldurã . Distribuitorul ºi colectorul trebuie mon tate în aºa fel încât sã fie accesibile pentru revizii ulterioare.3. K m2 qE F E + 8400 + 336 m 2 sol 25 Pentru a extrage cãldura din aceastã su prafaþã. Pentru umplerea instalaþiei se asigurã un amestec de apã sãratã. rea termicã a pompei de cãldurã (Q WP ) ºi puterea absorbitã (PWP). mai multe circuite de tuburi din material plastic (tub PE PN 10). de exemplu în ºahturi proprii pentru distribuitor în afara locuinþei sau în ºahtul ferestrei de la pivniþa lo cuinþei. în funcþie de necesarul de cãldurã al locuinþei ºi de proprietãþile solului.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Colector amplasat în sol Astfel se stabileºte suprafaþa necesarã de sol.termic de 35 ºC) o putere de rãcire de Q K + 8. trebuie dispuse în sol. pentru evacuarea condensului se poate instala un jgheab corespunzãtor. pentru a evita formarea de condens. deoarece conductele de tur ºi retur transportã apã sãratã cu o tempera turã mai redusã decât cea din pivniþã.43 m tub/m2 = 480 m de tub. . Putere în kW 20 THV=35 ºC 15 THV=45 ºC THV=55 ºC THV=35 ºC THV=45 ºC THV=55 ºC 10 A 8. Lungimea fiecãrui circuit de tuburi din material plastic trebuie sã aibã aceiaºi di mensiune ºi sã fie prevãzute cu racorduri ºi legãturi accesibile. Al ternativ. La o putere specificã de extracþie p E de 25 W/m2 rezultã o suprafaþã necesarã pentru puterea de extracþie (FE) de Q FE + . Diferitele tuburi montate. Toate conductele din locuinþã ºi toate racordurile prin zid trebuie sã fie termoizolate împotriva difuziei vapori lor de apã. . þie de puterea de rãcire Q K a pompei de cãldurã. Supra faþa necesarã de sol se determinã în func. aceasta corespunde la 5 circuite de tuburi de câte 100 m lungime (DN 32). Fiecare circuit format din tuburi. Exemplu: Pompa de cãldurã Vitocal 300 (tip BW 110) are la temperaturi de B 0/W 35 (adicã B 0 = temperatura la intrare a apei sãrate de 0 ºC ºi W 35 = temperatura la ieºire a agentului .

2 Dimensionarea surselor de cãldurã Sonde pentru sol Surse de cãldurã pentru pompã de cãldurã sistem sol/apã În cazul suprafeþelor mici. curentul specific de cãldurã variazã foarte mult ºi se aflã între 20 ºi 100 W/m lungime de sondã. Practica aratã cã. În cazul în care la forare se ajunge la un strat de apã freaticã. informaþii suplimentare se obþin de la producãtorul de sonde pentru sol. Apa rãcitã. În cazul unor asemenea instalaþii. sonde pentru sol Sondã cu tub dublu cu profil U O altã variantã o reprezintã douã bucle cu tub dublu cu profil U din material plastic introduse în puþ. Distanþa dintre 2 sonde pentru sol trebuie sã fie de 5 pânã la 6 m. Dacã se proiecteazã o asemenea instalaþie. Dacã se considerã o valoare medie de 50 W/m. A B C D Retur pentru apã sãratã Tur pentru apã sãratã Suspensie de ciment ºi betonit Capac de protecþie 16 5835 122 RO . Sol nisipos uscat qE = 20 W/m Sol nisipos umed qE = 40 W/m Sol stâncos umed qE = 60 W/m Straturi de sol cu apã freaticã qE = 80 pânã la 100 W/m (Pentru instalaþii din regiuni cu debit ridicat de apã freaticã în stratul de pietriº). Adrese de firme care realizeazã foraj se pot obþine de la reprezentanþa Viessmann sau de la organele competente din þarã.5 kW o sondã de 130 m sau douã sonde de 65 m. atunci rezultã de exemplu pentru o putere de rãcire de 6. atunci trebuie obþi nutã o aprobare de la organele compe tente pentru funcþionarea instalaþiei cu sonde pentru sol. Toate golurile dintre tu buri ºi sol se vor umple cu un bun mate rial termoconductor (betonit).3. Astfel preia cãldurã. protejatã la îngheþ (apã sãratã) curge ºi în acest caz în punctul cel mai de jos ºi din nou în vaporizatorul pompei de cãldurã. trebuie informatã Regia de apã despre realizarea unui asemenea proiect de construcþie. sondele pentru sol reprezintã o alternativã pentru colec torii amplasaþi în sol.

00 12. qE .40 11.00 6.7 m (1.70 5. 5835 122 RO 17 . Sonde pentru sol DN 32 x 3 (tub dublu cu profil U).5 m (2 m liniari de tub/m2).00 13. La alegerea tuburilor PE DN 25 × 2.70 7.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Tabele de dimensionare Tabel de dimensionare pentru colector amplasat în sol Pentru dimensionare trebuie sã se ia în considerare puterea de rãcire la punctul de funcþionare B 0/W 35.70 7. (m2) 148 200 260 336 440 508 296 400 520 672 880 1 016 Numãr necesar de tronsoane de tuburi PE de 100 m lugime DN 32 × 3 3 3 4 5 7 8 5 6 8 10 13 15 DN 25 × 2.50 8. Suprafaþã neces.80 22. .00 13.3. Putere medie de extracþie q E = 50 W/m de sondã Pompã de cãldurã BW 104 BW 106 BW 108 BW 110 BW 113 BW 116 BW 208 BW 212 BW 216 BW 220 BW 226 BW 232 Putere de rãcire Q K (kW) 3. Suprafaþã nec.70 5.40 .00 16.40 10.50 8.3 se consi derã o distanþã de amplasare de 0.43 m liniar de tub/m2).3 3 3 6 7 9 10 6 8 11 13 18 20 Dimensionarea exactã se realizeazã în funcþie de proprietãþile solului ºi se poate efectua numai la faþa locului.80 22.00 12. Tabel de dimensionare pentru sonde pentru sol Pentru dimensionare trebuie sã se ia în considerare puterea de rãcire la punctul de funcþionare B 0/W 35.00 25. .00 25. F E + QK . numãr × lungime (m) 1 × 175 1 × 100 2 × 165 2 × 185 3 × 175 3 × 190 2 × 175 2 × 100 3 × 190 4 × 190 5 × 188 5 × 100 Dimensionarea exactã se realizeazã în funcþie de proprietãþile solului ºi de straturile de apã freaticã ºi se poate efectua numai la faþa locului de cãtre firma de forare.00 6.40 .40 11. 2 @ FE + circuite de tuburi de câte 100 m lungime 100 Putere medie de extracþie q E = 25 W/m2 Pompã de p cãldurã ãld ã BW 104 BW 106 BW 110 BW 108 BW 113 BW 116 BW 208 BW 212 BW 216 BW 220 BW 226 BW 232 Putere de rãcire Q K (kW) 3.00 16. Distanþa de pozare a tuburilor PE DN 32 × 3 este de cca 0.40 10. lungimea circuitului de tuburi este atunci de 100 m.

75 kW < 20 % din necesarul de cãldurã pentru clãdire) 3 × 2 h/d (se iau în considerare numai 4 h.4 kW (inclusiv supliment de putere . = = 200 m2 qE 25 W m 2 . fãrã preparare de apã caldã menajerã).61 Pa/m) DpCircuit de tuburi = 109.79 Pa/m × 100 m = 10 979 Pa DpConductã de alimentare = 520. cantitatea de apã sãratã a pompei de cãldurã) Pierdere de presiune a colectorului amplasat în sol Agent termic: Tyfocor Debitul pompei de cãldurã: 1 600 litri/h (vezi fiºa tehnicã a pompei de cãldurã) Debit pe circuit de tuburi = 1 600 litri h = 400 litri/h pe circuit de tuburi 4 circuite de câte 100 m Dp = Valoarea R × lungimea tubului (Valoarea R pentru DN 32 × 3 la 1 600 litri/h [ 520.00 Pa 5835 122 RO Dp = DpCircuit de tuburi + DpConductã de alimentare + DpPompã de cãldurã = 10 979 Pa + 5 206.531 litri/m = 130.61 Pa/m × 10 m = 5 206.) Conducta de alimentare: 10 m (2 × 5 m) cu DN 32 × 3 m = numãrul de circuite de tuburi × 100 m × volumul conductei + lungimea conductei de alimentare × volumul conductei m = 4 × 100 m × 0.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Exemplu Exemplu Dimensionarea colectorului amplasat în sol respectiv a sondei pentru sol Pentru date referitoare la diagramele de putere vezi fiºele tehnice ale pompei de cãldurã Necesarul de cãldurã pentru clãdire: Putere pentru prepararea de apã caldã menajerã pentru gospodãrie cu 3 persoane: Perioade de întrerupere: Necesar de putere pentru clãdire: Temperatura sistemului (la temp.31 litri = 135.5 mWS Caracteristici ale pompelor pentru circuitul de apã sãratã (din setul de accesorii pentru apã sãratã) vezi pag. Conducta de alimentare trebuie sã fie dimensionatã la o valoare mai mare decât circuitul de tuburi. 13: 0. Numãrul X de circuite necesare de tuburi (tub PE DN 25 x 2.85 mbar ¢ 2.1 Pa + 9 000.76 kW 45/40 ºC B 0/W 35 Pompã de cãldurã aleasã: Pompã de cãldurã sistem sol/apã. 13) 5.1 Pa DpPompã de cãldurã (valoare vezi fiºa tehnicã a pompei de cãldurã) = 9 000. vezi pag. 21. exterioarã de 14 ºC): Punct de funcþionare al pompei de cãldurã: 4. . min.31 litri ³ se aleg 150 litri (incl. 0 kW. Q K = 5 kW FE = Q K 5 000 W .3) de câte 100 m lungime rezultã din X= F E @ 2 200 m 2 @ 2 m m 2 = = 4 circuite formate din tuburi 100 100 m Se aleg: 4 circuite de tuburi de câte 100 m lungime (∅ 25 mm × 2.00 Pa = 25 185 Pa ¢ 251. 18 .327 litri/m + 10 m × 0.3.75 kW (conform pag. putere de rãcire Q K + 5. tip BW 106 cu putere termicã de 6. noi recomandãm DN 40 pânã la DN 63. pentru perioadele de întrerupere.8 kW 0. 20) Cantitate de agent termic (Corespunzãtor numãrului de sonde trebuie montat un distribuitor.3 mm cu 0. Dimensionarea colectorului amplasat în sol Putere medie de extracþie q E = 25 W/m2 .327 litri/m conform tabelului de la pag.8 litri + 5.

00 Pa Dp = DpSondã cu tub dublu cu profil U + DpConductã de alimentare + DpPompã de cãldurã = 30 156 Pa + 5 206 Pa + 9 000. 4 litri ) 3.0 kW . Q K = 5. K = 5 000 W = 100 m qE 50 W m Tubul ales: ∅ 32 mm × 3 mm cu 0.45 litri 2.005 = 1. 5 bar ) 1) = 8.61 Pa/m × 10 m = 5 206.1 Pa DpPompã de cãldurã (valoare vezi fiºa tehnicã a pompei de cãldurã) = 9 000. 5 bar ) 1) = 9.4 litri VV = VA × 0. 18) VA = Capacitatea colectorului amplasat în sol inclusiv conducta de alimentare + Capacitatea pompei de cãldurã = 180 litri VZ = VA · b = 180 litri × 0.) Sondã pentru sol ca tub dublu cu profil U Conducta de alimentare: 10 m (2 × 5 m) m = lungimea sondei × 2 × volumul conductei + lungimea conductei de alimentare × volumul conductei m = 2 × 100 m × 2 × 0. 20 Cantitate de agent termic (La un numãr de sonde > 1 trebuie sã se monteze un distribuitor ºi un colector de apã sãratã. Conducta de alimentare trebuie sã fie dimensionatã la o valoare mai mare decât circuitul de tuburi.8 litri VV = VA × 0. 5 bar * 0.01) V )V VV = Coefiecient de siguranþã (agent termic Tyfocor) în litri VN = p Z * p V @ (p e ) 1) e st = VA × (0. 0 litri @ (2.531 litri/m conform tabelului de la pag. . 5 bar * 0.00 Pa = 45 162 Pa ¢ 451.01 = 2.62 mbar ¢ 4.005 = 270 litri × 0. 21. 5 bar 19 .005 = 180 litri × 0.2 litri ³ se aleg 3 litri VN = 2. 8 litri ) 3.4 litri VN = 2. la pag.9 litri ³ se aleg 3 litri 1. Q Lungimea sondei l = . noi recomandãm DN 40 pânã la DN 63. Dimensionarea vasului de expansiune cu membranã pentru circuitul de apã sãratã Volumul total al instalaþiei (apã sãratã) în litri pe = suprapresiune finalã admisã în bar Volumul nominal al vasului de expansiune cu membranã în litri = psi 0.5 bar*1 Reducerea volumului în cazul încãlzirii instalaþiei în litri psi = Presiunea de purjare a supapei de siguranþã = 3 bar VA · b pst = Presiunea preliminarã a azotului (aici 0.78 Pa/m × 2 × 100 m = 30 956 Pa DpConductã de alimentare = 520.3.5 mWS Caracteristici ale pompelor pentru circuitul de apã sãratã (din setul de accesorii pentru apã sãratã) vezi pag.005).7 litri ³ se aleg 240 litri (inclusiv cantitatea de agent de rãcire a pompei de cãldurã) Pierdere de presiune a sondei pentru sol Agent termic: Tyfocor Debitul pompei de cãldurã: 1 600 litri/h (vezi fiºa tehnicã a pompei de cãldurã) Debitul fiecãrui tub cu profil U: 1 600 litri/h : 2 = 800 litri/h Dp = Valoarea R × lungimea tubului DpSondã cu tub dublu cu profil U = 154. 5 bar Capacitatea vasului de expansiune cu membranã în cazul sondei pentru sol (date referitoare la exemplu.01 = 1.5 bar) b = Coeficient de dilataþie (b pentru Tyfocor = 0.005 = 0.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Exemplu Dimensionarea sondelor pentru sol (ca tub dublu cu profil U) Putere medie de extracþie q E = 50 W/m de lungime de sondã . mai sus) VA = Capacitatea sondei pentru sol inclusiv conducta de alimentare + Capacitatea pompei de cãldurã = 270 litri 5835 122 RO VZ = VA · b = 240 litri × 0.531 litri/m = 217. 0 litri @ (2.531 litri/m + 10 m × 0. minimum 3 litri (conform DIN 4807) *1Aceastã VA = VN = VZ = = valoare 0. Capacitatea vasului de expansiune cu membranã în cazul colectorului amplasat în sol (date referitoare la exemplu.5 bar reprezintã factorul de histerezis al supa pei de siguranþã între declanºarea ºi închiderea supapei conice dupã reducerea de presiune datoritã purjãrii.

81 104.3 50 × 2.01 1 217.29 1 576.40 447.09 56.28 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 120. densitate = 1 050 kg/m3) pentru tub HDPE 25 × 2.97 253.01 625.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Exemplu Pierderi de presiune În zona haºuratã existã o curgere laminarã.56 16.40 .25 262.51 4 950.36 76.83 2 024.17 58.65 3 750.64 1 351.79 115.87 1 304.49 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 148.23 908.32 2 185.77 228.04 141.3 32 × 3.39 4 278.58 997.57 1 283.84 1 527.85 368.05 296.80 391.11 995.96 2 876.82 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 468.45 1 089.78 1 564.69 270.33 62.90 749.25 131.8 63 × 3.01 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 590.43 775.27 742.04 2 350.26 1 491.87 71.74 137.21 33.90 3 648.62 828.05 1 456.73 4 835.65 489.76 723.43 43.97 851.25 60.30 371.07 967.39 427.57 175.95 220.55 305.32 98.31 4 387. PN 10 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 27.06 1 176.62 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 1 870.53 41.04 3 062.52 128.94 38.49 66.70 910.07 154.88 2 969.44 3 157. PN 10 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 10.73 122. Valoarea R pentru agentul termic Tyfocor (viscozitate cinematicã = 4.31 2 785.27 855.85 82.74 412.61 168.29 35.45 32.64 18.05 520.72 246.80 602.52 1 120.75 1 720. 1 027.80 22.59 331.80 1 115.95 454.41 4 497.91 2 696.34 1 647.33 2 434.36 716.54 555.74 1 386.92 2 104.68 4 609.92 1 317.13 31.48 .51 1 794.78 2 607.89 287.76 126.95 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 3 350.90 880.6 20 Volum/m de tub (litri) 5835 122 RO 0.78 244.44 823.21 475.72 20.34 801.37 3 547.61 387.23 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 278.76 3 958.47 938.40 12.98 1 054.77 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 1 058.96 1 152.72 135.61 43.60 567.23 142.97 578.51 349.531 0.66 4 170.26 352.05 3 448.60 1 506.85 49.34 87.10 litri/h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 litri/h 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 litri/h 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1 000 1 020 1 040 1 060 1 080 1 100 litri/h 1 120 1 140 1 160 1 180 1 200 1 240 1 280 1 320 1 360 1 400 1 440 1 480 1 520 1 560 1 600 1 640 1 680 litri/h 1 720 1 760 1 800 1 840 1 880 1 920 1 960 2 000 2 040 2 080 2 120 2 160 2 200 2 240 2 280 2 320 2 360 litri/h 2 400 2 440 2 480 2 520 2 560 2 600 2 640 2 680 2 720 2 760 2 800 2 840 2 880 2 920 2 960 3 000 Volumul din tuburi Dimensiunile tubului DN × grosimea peretelui (mm) 25 × 2.45 39.95 938.21 1 421.44 litri/h 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 litri/h 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 litri/h 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1 000 1 020 1 040 1 060 1 080 1 100 litri/h 1 120 1 140 1 160 1 180 1 200 1 240 1 280 1 320 1 360 1 400 1 440 1 480 1 520 1 560 1 600 1 640 1 680 litri/h 1 720 1 760 1 800 1 840 1 880 1 920 1 960 2 000 2 040 2 080 2 120 2 160 2 200 2 240 2 280 2 320 2 360 litri/h 2 400 2 440 2 480 2 520 2 560 2 600 2 640 2 680 2 720 2 760 2 800 2 840 2 880 2 920 2 960 3 000 pentru tub HDPE 32 × 3 mm.30 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 882.91 498.61 543.445 .0 mm2/s. 54.87 190.96 27.62 649.11 4 063.3.61 967.80 407. 37.86 690.72 236.21 197. 3 252.75 1 239.83 93.25 212. iar dupã aceea una turbulentã.80 1 185.60 1 250.984 1.69 Debit Valoare R Pierdere de pre siune/ m de tub Pa/m 45.91 49.48 14.68 333.67 205.43 279.57 68.06 1 946.78 664.37 .59 769.89 60.01 54.88 24.66 296.31 796.12 4 721.61 673.08 .070 2.10 639.99 698.03 2 267.93 52.30 109.04 29.92 2 520.41 64.51 533.56 314.85 615.78 161.77 47.594 2.327 0.66 182.61 3 853.0 40 × 2.88 511.3 mm.38 65.11 313.12 432.38 1 370.27 261.30 1 437.9 63 × 5.65 70.

2 Dimensionarea surselor de cãldurã Exemplu Sursa de cãldurã aer Caracteristici ale pompei pentru circuitul de apã sãratã Wilo-TOP-S 30/7 (3 ~ 400 V/50 Hz R 1¼) (aceastã pompã de circulaþie este de asemenea o componentã a setului de accesorii pentru apã sãratã pentru pompe de cãldurã cu 1 treaptã pânã la tipul BW 113 ºi pentru pompe de cãldurã cu 2 trepte pânã la tipul BW 216) 8 7 6 5 Înãlþime de pompare în m Înãlþime de pompare în m 4 3 2 1 0 0 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 Canitate pompatã în m3/h Wilo-TOP-S 30/10 (3 ~ 400 V/50 Hz R 1¼) (aceastã pompã de circulaþie este de asemenea o componentã a setului de accesorii pentru apã sãratã pentru pompe de cãldurã pânã la tipul BW 232) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Canitate pompatã în m3/h Sursã de cãldurã pentru pompã de cãldurã sistem aer/apã 15 Pe lângã regimul de funcþionare monova lent sau monoenergetic. concomitent însã. atunci ar fi necesare instalaþii foarte mari. tip AW 108 21 . tip AW 108 Din diagrama de putere rezultã punctul de bivalenþã 4. Sub punctul de bivalenþã. Atunci. Putere în kW 10 THV = 35 ºC THV = 45 ºC THV = 55 ºC C 5 A D THV = 55 ºC THV = 45 ºC THV = 35 ºC B 9 kW 14 ºC 55 ºC 0 5835 122 RO -14 -10 -5 0 5 10 15 Temperatura aerului în ºC A Putere termicã B Putere electricã absorbitã C Punct de bivalenþã D Necesar de cãldurã Diagrama de putere pentru pompa de cãldurã sistem aer/apã Vitocal 300. Dimensionãrile se realizeazã conform dia gramelor de putere din fiºa tehnicã. pompele de cãldurã sistem aer/apã pot funcþiona ºi biva lent. Pânã la punctul de bivalenþã al instalaþiei (vezi diagrama de putere) pompa de cãldurã preia întregul necesar de cãldurã utilizat.1 kW. pompa de cãldurã sistem aer/apã poate fi dimensionatã pentru cca 70 pânã la 80 % din necesarul maxim de cãldurã. iar al doilea generator de cãldurã încãlzeºte în continuare. În cazul în care instalaþiile ar funcþiona monovalent.5 ºC la o putere de 6. pompa de cãldurã ar fi supradimensionatã. Din considerente economice ºi tehnice. creºte necesarul de cãldurã.3. Exemplul 1 Necesar de cãldurã conform DIN 4701 Temperatura minimã exterioarã Temperatura maximã pe tur Se alege: Pompa de cãldurã sistem aer/ apã Vitocal 300. pompa de cãldurã ridicã temperatura pe retur a siste mului de încãlzire. La temperaturã exterioarã scãzutã scade puterea termicã a pompei de cãldurã. pentru marea parte a timpului de funcþionare.

5 THV = 55 ºC THV = 45 ºC T = 35 ºC HV 0 -14 -10 -5 0 5 10 15 Temperatura aerului în ºC A Putere termicã B Putere electricã absorbitã C Necesar de cãldurã Diagrama de putere pentru pompa de cãldurã sistem aer/apã Vitocal 300.3. regim de funcþionare monoenergetic THV = 35 ºC T = 45 ºC HV THV = 55 ºC 10 Din diagrama de putere rezultã la o tem peraturã exterioarã de 14 ºC o putere a pompei de 5 kW.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Sursa de cãldurã aer Putere în kW 15 Exemplul 2: Necesar de cãldurã conform DIN 4701 Temperatura minimã exterioarã Temperatura maximã pe tur 7 kW 14 ºC 35 ºC Se alege: Pompa de cãldurã sistem aer/apã Vitocal 300. Putere recomandatã pentru prepararea de apã caldã menajerã: 0.25 kW/persoanã. tip AW 108 ºi încãlzire adãu gatã cu rezistenþã electricã cu 3 kW. tip AW 108 22 5835 122 RO . adicã.

Pompele de cãldurã pentru apã freaticã/ apã ating indici de putere ridicaþi. Între extracþie (puþ cu pompã) ºi recircu lare (puþ absorbant) trebuie sã se menþinã o distanþã de cca 5 m. pentru a se evita un scurtcircuit. Tempe ratura apei freatice se menþine de-a lun gul întregului an la o valoare aproximativ constantã de 7 pânã la 12 ºC (vezi fig. În funcþie de calitatea apei poate avea sens realizarea unei separãri a conducte lor între puþ ºi pompa de cãldurã. [10 ºC [0 ºC [ 5 ºC Temperatura sursei de cãldurã A Apa freaticã B Sol C Aer Creºterea temperaturii având ca exemplu o pompã de cãldurã pentru apã freaticã. Cu ajutorul unei pompe de transport se transportã apa freaticã spre vaporizatorul pompei de cãldurã.2 Dimensionarea surselor de cãldurã Sursa de cãldurã apã Sursã de cãldurã pentru pompa de cãldurã sistem apã/apã Creºterea temperaturii având ca exemplu o pompã de cãldurã pentru apã freaticã. Este însã recomandabil acest fapt este valabil numai pentru case cu unul sau douã apartamente ca apa freaticã sã nu fie pompatã de la adâncimi mai mari de cca 15 m. Pentru instalaþii industriale sau instalaþii mari. agentului de lucru respectiv agen tului de rãcire. pentru încãlzire. Extracþia ºi recircularea trebuie sã se re alizeze în direcþia de curgere a apei frea tice. La amplasarea puþu rilor cu pompã ºi absorbante trebuie sã se þinã cont de direcþia de curgere a apei frea tice (vezi fig. o pompã de cãldurã pentru sol i o pompã de cãldurã pentru aer Temperatura pe tur 35 ºC Pompele de cãldurã sistem apã/apã utili zeazã capacitatea de cãldurã din apa frea ticã. se poate fora ºi la adâncimi mai mari. Conducta de alimentare ºi de evacuare a apei freatice spre pompa de cãldura tre buie protejatã la îngheþ ºi amplasatã cu pantã spre puþ. care se evaporã. De aceea. tip WW Schema unei pompe de cãldurã pentru apã freaticã 23 . încât scurgerea apei sã se reali zeze sub nivelul apei freatice. Acolo se transmite cãldura. cu pânã la 5 K.) Puþul absorbant trebuie ast fel realizat. nivelul de tempe raturã trebuie ridicat relativ puþin în com paraþie cu alte surse de cãldurã. dar proprietãþile sale nu se modificã. o pompã de cãldurã pentru sol ºi o pompã de cãldurã pentru aer 5m 5835 122 RO A B C+D E F Puþ absorbant Tub de presiune ªahtul puþului Tub de transport Supapã unisens G H K L Pompã submersibilã Puþ cu pompã Direcþia de curgere a apei freatice Vitocal 300. se trans portã din nou spre apa freaticã prin inter mediul unui puþ absorbant. Costurile pentru instalaþia de foraj ar fi în acest caz mult prea ridicate. Apa frea ticã se rãceºte. din anumite ape de suprafaþã sau din apa de rãcire.). În continuare.3. în funcþie de dimensio nare.

Astfel este posibil cu aceastã pompã de cãldurã regimul de funcþionare monova lent. . . realizeazã o putere de rãcire de 13. 10 5 THV = 55 ºC THV = 45 ºC THV = 35 ºC 0 5 0 5 10 15 Temperatura apei în ºCo A Putere termicã B Putere de rãcire C Putere electricã absorbitã Diagrama de putere pentru pompa de cãldurã pentru apã/apã Vitocal 300.5 m3/h · 1000 kg/m3 · QK = 1. atunci instalaþia poate funcþiona în regim de funcþionare monovalent. Q WP = putere termicã kW . . Q K = 2. tip WW 113.163 · 10 3 kWh/kg · K · 4 K .2 Dimensionarea surselor de cãldurã Sursa de cãldurã apã Putere în kW 20 THV = 35 ºC THV = 45 ºC THV = 55 ºC THV = 35 ºC THV = 45 ºC THV = 55 ºC 17. Q K = putere de rãcire kW .6 kW (corespunde puterii de rãcire). De exemplu.6 Se alege o pompã de cãldurã pentru apã/ apã Vitocal 300. cãldurã Q WP ºi puterea electricã absor bitã PWP Q K = Q WP . de intrare a sursei de cãldurã K tWQA = temp. de ieºire a sursei de cãldurã K cp = capacitate caloricã specificã kWh/kg @ K PWP = putere electricã absorbitã kW Aprobarea unei instalaþii cu pompe de cãldurã pentru apã freaticã/apã Proiectul trebuie aprobat de organele abilitate. . m = V@r Puterea de rãcire Q K se calculeazã ca di ferenþã între puterea termicã a pompei de . . .6 Exemplu: Necesar de cãldurã conform DIN 4701 Temperatura minimã exterioarã Temperatura maximã pe tur 12 kW 14 ºC 45 ºC 15 13. care la o temperaturã constantã a apei de 10 ºC.5 m3/h ºi o rãcire cu 4 K. Calculul se efectueazã în felul urmãtor: Q K = m @ c p @ (t WQE * t WQA) . dar poate depinde de anumite restricþii. în Bayern.6 kW. 24 5835 122 RO PWP Exemplu: La un debit volumetric de 2. vaporizatorului i se pune la dispoziþie o cantitate de cãldurã de 11. V = debit volumetric m3/h r = densitate kg/m3 tWQE = temp.3. adicã debitul de apã necesar. dacã în decurs de 1 lunã nu se respinge cererea. m = debit masic kg/h (vezi fiºa tehnicã a pompei de cãldurã) . Dacã pentru clãdirea respectivã existã obligativitate de racordare ºi utili zare a reþelei publice. Puterea suplimentarã pentru perioadele de întrerupere ºi pentru preparare de apã caldã menajerã este inclusã. Dacã existã suficientã apã freaticã. depinde de puterea aparatului ºi de rãcire. atunci este necesarã o aprobare de la organele competente pentru utilizarea apei freatice ca sursã de cãldurã pentru pompa de cãldurã. Aprobarea se primeºte de regulã fãrã pro bleme. .6 kW ºi o putere termicã de 17. tip WW 113 Determinarea cantitãþii necesare de apã Debitul volumetric. pentru in stalaþii pânã la 50 kW se considerã cã aprobarea a fost obþinutã.

a temperaturii pe tur a pompei de cãldurã = premisã pentru regim de funcþionare monovalent al pompei de cãldurã F temp.3. max. a agentului termic pe tur = 35 ºC = ideal pentru regim de funcþionare monovalent al pompei de cãldurã Adaptarea temperaturilor agentului termic pe tur la temperatura exterioarã 25 . max. Cu cât se alege o temperaturã maximã a agentului termic pe tur mai micã. 5835 122 RO Temperatura pe tur în ºC temp. Pompa de cãldurã atinge o temperaturã maximã pe tur de 55 ºC. a agentului termic pe tur = 90 ºC temp. se utilizeazã temperaturi ridicate pe tur pentru agentul termic.3 Circuit de încãlzire ºi distribuþie de cãldurã 3. a agentului termic pe tur = 60 ºC Condiþioneazã sisteme de încãlzire corespunzãtoare pentru regimul de funcþionare bivalent al pompei de cãldurã temp. max. a agentului termic pe tur = 75 ºC temp. max. Pentru ca pompa de cãldurã sã poatã funcþiona în regim monovalent. a agentului termic pe tur = 55 ºC ¢ temp.3 Circuit de încãlzire ºi distribuþie de cãldurã 90 80 70 60 55 50 40 30 20 10 14 10 2 Temperatura exterioarã tA în ºC A B C D E 0 +2 +10 +14 În funcþie de dimensionarea sistemului de cãldurã. cu atât mai bine se obtimizeazã parametrii anuali ai pompei de cãldurã. trebuie montat un sistem de încãlzire de tempe raturã joasã cu o temperaturã a agentului termic pe tur THV v 55 ºC. max. max.

puterea ter micã a pompei de cãldurã va fi la dispoziþie exclusiv pentru încãlzire ºi tarifele de noapte se pot exploata mai bine în acest caz. Capa Puterea max. deoa rece prepararea de apã caldã menajerã funcþioneazã de-a lungul întregului an cu aproximativ aceleaºi solicitãri de cãldurã ºi cu acelaºi nivel de temperaturã. pânã la 4 persoane (casã unifamilialã) pânã la 8 persoane pânã la 5 persoane (casã unifamilialã) pânã la 8 persoane pânã la 4 persoane (casã unifamilialã) 60/ 16 690*2 *1La dimensionarea boilerului pentru preparare de apã caldã menajerã în combinaþie cu o pompã de cãldurã pentru aer/apã trebuie sã se ia în considerare puterea termicã a pompei de cãldurã la o temperaturã a aerului de 15 ºC. tem peratura a..m. Pentru o gospodãrie cu 5 pânã la 8 per soane trebuie sã se aleagã un boiler pen tru preparare de apã caldã cu capacitate de 500 litri ºi încãlzire adãugatã cu rezi stenþã electricã respectiv preparator instantaneu de apã caldã menajerã racordat (de exemplu Viessmann Elotec-s). La o temperaturã max. racordabilã a pompei de cãldurã la o temperaturã pe retur de 50 ºC ºi la o temperaturã de alimentare a apei din boiler de cca 45 ºC (racordare în serie a celor douã serpentine): 8 kW la Vitocell-B 100 cu capacitate de 300 litri 10 kW la Vitocell-B 100 cu capacitate de 500 litri Boilere pentru preparare de apã caldã menajerã racordate la pompe de cãldurã*1 Boiler pentru preparare de a. pentru preparare de apã caldã menajerã funcþioneazã doar prima treaptã. Recomandãri: Pentru o gospodãrie cu 4 persoane trebuie sã se aleagã un boiler pentru preparare de apã caldã cu capacitate de 300 litri. în combinaþie cu Vitocell 333 cca 50 ºC. La selectarea boilerului pentru preparare de apã caldã menajerã trebuie sã se ia în considerare suprafaþa de schimb de cãldurã.4 Încãlzirea de apã menajerã cu pompa de cãldurã Prepararea de apã caldã menajerã presu pune alte condiþii decât încãlzirea. 26 5835 122 RO VertiCell-L Cu încãlzire adãgatã prin intermediul rezistenþei electrice cu 6 kW sau prin inter mediul preparatorului instantaneu de apã caldã menajerã Elotec-s racordat cu 18 sau 21 kW Capa Schimbãtor de cãldurã citate în plãci Vitotrans 100 (litri) din gama de produse Viessmann Nr. Prepararea de apã caldã menajerã ar tre bui sã se realizeze de preferinþã pe timpul nopþii dupã ora 22. Temperaturile apei calde menajere din boiler de peste 45 ºC sunt posibile cu o re zistenþã electricã suplimentarã respectiv cu un preparator instantaneu de apã caldã menajerã racordat.c. racordabilã a pompei de cãldurã citate (kW) (litri) (temperatura de alimentare a apei în boiler 45 ºC) 300 8 500 350 500 10 21 21 Domeniu de utilizare Vitocell-B 100 Serpentinã racordatã în serie ºi încãlzire p º electricã adãugatã prin intermediul rezisã ã ã tenþei electrice cu 6 kW Vitocell-B 300 Serpentinã racordatã în serie ºi încãlzire electricã adãugatã prin intermediul prepa ratorului instantaneu de apã caldã mena jerã Elotec-s racordat cu 18 sau 21 kW Vitocell 333 Încãlzire adãgatã prin intermediul prepa ratorului instantaneu de apã caldã mena jerã Elotec-s racordat cu 18 sau 21 kW sau prin intermediul rezistenþei electrice cu 6 kW Boiler pentru preparare de a.3. Astfel. 350 3003 488 Putere termicã a pompei de Domeniu de utilizare cãldurã (kW) (primar 55/45 ºC. Boiler pentru preparare de apã caldã menajerã Vitocell B 100 Putere max.m.c.c. la cerere.m.4 Încãlzirea de apã menajerã cu pompa de cãldurã 3. 60 litri. *2Capacitate boiler a.m. com.c. Indicaþie! Rezistenþa electricã se poate instala nu mai la apã cu duritate redusã sau medie pânã la 14 ºdH (treapta de duritate 2). a agentului termic pe turul pompei de cãldurã de 55 ºC. capacitate rezervor tampon 690 litri. La pompele de cãldurã cu douã trepte. secundar 10/45 ºC) pânã la 20 pânã la 5 persoane (casã unifamilialã) pânã la 8 persoane 500 3003 488 pânã la 20 .m. din boiler care se poate obþine este de cca 45 ºC. Alte informaþii referitoare la puteri cu sistem de acumulare a.c.00.

Pentru a evita transmiterea fenomenului sonor.3 A) pentru circuitul de curent de comandã este integratã în panoul de comandã.6 Alimentare electricã ºi tarife În unele þãri. 5835 122 RO Proces de înscriere Pentru a putea evalua influenþa funcþionãrii pompei de cãldurã asupra reþelei de alimentare sunt necesare urmãtoarele date (vezi ºi lista de verificãri pentru vânzare): Adresa utilizatorului.6 Alimentare electricã ºi tarife 3. Pompele de cãldurã Viessmann funcþio neazã cu 400 V~ pentru pompa de cãldurã ºi 230 V~ pentru circuitul de curent de comandã. Serviciul competent trebuie sã informeze ºi referitor la condiþiile de racordare pentru aparatele indicate. În cazul pompei de cãldurã sistem aer/ apã. agrigulturã.5 Amplasare ºi zgomote 3. 27 . Regim de funcþionare proiectat al pom pei de cãldurã. pompa de cãldurã nu trebuie am plasatã pe suporþi de lemn la mansardã. posibilitãþile de utilizare a curentului pe timp de noapte care este mai ieftin ºi eventulalele pe rioade de întrerupere. Locul de amplasare al pompei de cãldurã. Producãtorul pompei de cãldurã. în care sunt numai locuinþe Locuinþe care sunt legate direct la instalaþia cu pompe de cãldurã 3.3. în care nu sunt majoritare nici instalaþiile industriale nici locuinþele Zone. în care sunt majoritare locuinþele Zone. Pentru pom pele de cãldurã necesare pentru încãlzirea clãdirilor este necesarã o aprobare a ser viciului competent. Pentru proiectare sunt impor tante informaþiile referitoare la tarifele de bazã ºi la tarifele de consum. Necesar maxim de cãldurã pentru clãdire în kW. Zgomote Pentru amortizare fonicã. Valori de referinþã pentru nivelul de presiune acustic conform normativelor în vigoare (în exteriorul clãdirii) Zonã/obiect Valoare de referinþã pentru imisii (nivel de presiune acustic) în dB (A) pe timpul zilei pe timpul nopþii 60 55 50 40 45 40 35 30 Zone cu instalaþii industriale ºi locuinþe.5 Amplasare ºi zgomote Amplasare Încãperea de amplasare trebuie sã fie pro tejatã la îngheþ. conform normativelor în vi goare referitoare la tarife. Tipul pompei de cãldurã. industrie sau alt necesar). Foarte important este dacã în zona respectivã de alimentare este posibilã funcþionarea pompei de cãldurã în regim monovalent ºi/sau mono energetic. Dacã aveþi întrebãri adresaþi-vã servicului competent. spaþiul intermediar canal de aer pe rete. se va izola fonic cu spumã poliureta nicã. Trebuie sã se prevadã un contor sepa rat pentru pompa de cãldurã. Informaþii referitoare la dispozitivele de mãsurare ºi de pornire se obþin de la serviciul competent. Solicitãrile instalaþiei electrice de cãtre pompa de cãldurã Trebuie respectate normele tehnice în vigoare referitoare la racordare. ale ser viciului competent. Curent maxim de pornire în Amperi (datele producãtorului). necesarul de energie pentru funcþionarea pompelor de cãldurã se considerã ca fiind necesar de energie pentru gospodãrie. Necesar în funcþie de tarifele generale (gospodãrie. Puterea de conectare electricã în kW. Siguranþa (6. pompa de cãldurã trebuie amplasatã pe suporþii fono absorbanþi livraþi.

Realizarea instalaþiei de încãlzire este valabilã analog pentru pompele de cãldurã Viessmann Vitocal 300. Pompa dircuitului de cãldurã trebuie sã fie realizatã în trepte. pentru a evita rãcirea clãdirii. 28 5835 122 RO . nu este necesarã înlocuirea pompei de circulaþie din instalaþia de încãlzire existentã.2 Exemple de instalare 4. încât cantitatea de cãldurã acumulatã sã fie suficientã pentru perioadele de întrerupere. în cazul unui sistem de încãlzire (radiatoare) cu rãcire rapidã. Datoritã volumului mare de apã ºi a eventualei blocãri separate a generatorului de cãldurã. debit volumetric de apã constant dato ritã pompei de cãldurã. tip WW ºi tip AW. În instalaþiile de încãlzire cu radiatoare calculate exact. care se aflã la amplasat la cea mai mare distanþã de pompa de cãldurã pentru a se putea asigura o cantitate mi nimã de apã pompatã ºi în cazul circuitelor de încãlzire închise. 4. cantitãþi reduse de apã în sistem. Pompele de cãldurã se pot deconecta în perioadele de vârf de cãtre serviciul com petent. Dacã. Asigurarea pompei de cãldurã se reali zeazã conform DIN 4751. Din acest motirv. deoarece la o temperaturã mai ridicatã a sursei de cãldurã. Rezervor tampon de agent termic Pentru a sigura o funcþionare fãrã defi cienþe a pompei de cãldurã.1 Instrucþiuni generale de instalare 4. de exemplu la o pompã de cãldurã pentru apã sãratã/ apã cu regim de funcþionare monovalent în combinaþie cu încãlzire prin pardo sealã. Rezervoarele tampon de agent ter mic servesc la decuplarea hidraulicã a de bitelor volumetrice în circuitul de pompe de cãldurã ºi în circuitul de încãlzire.4. de exemplu debitul volumetric din circuitul de încãlzire se reduce prin inter mediul ventilelor termostatice. Valorile indicate în fiºa tehnicã existentã trebuie neapãrat respectate. pen tru a evita pornirea frecventã (pornire ºi oprire) a pompei de cãldurã. rezervorul tampon reprezintã însã un avantaj.1 Instrucþiuni generale de instalare Circuit de încãlzire Pentru pompele de cãldurã este necesar un debit minim de agent termic. Volumul rezervorului tampon de agent termic trebuie sã fie atât de mare. Indicaþie! Pentru a asigura cantitatea minimã de agent termic. atunci de bitul volumetric din circuitul pompelor de cãldurã rãmâne constant. existã de obicei. tip BW. volumul rezervorului tampon tre buie astfel mãsurat. trebuie prevãzut încã un vas de expansiune. nu se vor monta pompe cu turaþie reglatã. încât sã se poatã trece peste perioadele de întreru pere fãrã probleme. se poate re nunþa la rezervorul tampon. pentru a evita rãcirea clãdirii. Avantajele montãrii unui rezervor tampon de agent termic sunt urmãtoarele fãrã zgomote în timpul curgerii în siste mul de distribuþie de cãldurã. La instalarea pompei de circulaþie pentru circuitul de apã sãratã racordul electric trebuie adus în poziþia de ora 12 (astfel se evitã intrarea condensului). puterea termicã creºte ºi necesarul de cãldurã scade. Schemele de instalare pentru alte insta laþii cu funcþionare bivalentã. recomandãm montarea unui rezervor tampon de agent termic. La pompele de cãldurã pentru aer/apã. instalaþiile de pompe de cãldurã fãrã rezervor tampon de agent termic nu trebuie prevãzute cu vanã de amestec. Ca exemplu se utilizeazã o instalaþie cu pompã de cãldurã Viessmann pentru apã sãratã/apã Vitocal 300.2 Exemple de instalare În continuare sunt prezentate 5 exemple de utilizare pentru realizarea instalaþiilor cu pompe de cãldurã. La sisteme cu volum mare. Deoarece puterea termicã a pompei de cãldurã nu este întotdeauna identicã cu necesarul de cãldurã. La asemenea instalaþii trebuie montat un rezervor tam pon cu dimensiuni corespunzãtoare. La aceste instalaþii de încãlzire tre buie instalatã o supapã diferenþialã de presiune la distribuitorul circuitului de încãlzire. la cerere. Rezervorul tampon are ºi în acest caz ro lul de a asigura perioade de funcþionare ale pompei de cãldurã suficient de lungi ºi împiedicã funcþionarea ciclicã. prin montarea unui rezervor tampon de agent termic se obþine un regim de funcþionare echilibrat (durate de funcþionare mai lungi).

Prin intermediul preparatorului instanta neu de apã caldã menajerã 4 (accesoriu. încorporatã în pompa de cãldurã 1.4. se regleazã temperatura pe tur a agentului termic ºi prin aceasta circuitul de încãlzire. Debitul din circuitul de încãlzire se regleazã prin deschiderea ºi închiderea ventilelor ter mostatice ale radiatoarelor sau a ventile lor de la distribuitorul de cãldurã prin par dosealã. Prin pompa de distribuþie 3 se trans portã cantitatea necesarã de apã în circui tul de încãlzire.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 1 Exemplu de utilizare 1 Circuitul de apã sãratã al pompei de cãldurã (primar) Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul de temperaturã pe retur al pompei de cãldurã 1 este mai micã decât valoare nominalã reglatã la automatizare. Preparatorul instantaneu de apã caldã menajerã serveºte la acoperirea sarcinii de vârf la temperaturi exterioare reduse (v 10 ºC). Prin automatizarea comandatã de tempe ratura exterioarã. pompa pentru agentul primar 2 ºi pompa de distribuþie 3. atunci se deconecteazã pompa de cãldurã 1 ºi pompa pentru agentul pri mar 2. La capãtul ultimului circuit de încãlzire tre buie sã se prevadã o supapã diferenþialã de presiune. de exemplu are sens în combinaþie cu pompa de cãldurã pentru aer/apã) se poate ridica temperatura pe tur. care sã asigure debitul con stant în circuitul pompelor de cãldurã. atunci pornesc pompa de cãldurã 1. Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul de temperaturã pe retur a depãºit va loarea nominalã reglatã la automatizare. ϑ RL VL VL RL VL RL A Sondã pentru sol sau colector pentru sol B Distribuitor de apã sãratã C Senzor de temperaturã exterioarã D Circuit de încãlzire E Supapã diferenþialã de presiune VL Tur RL Retur 5835 122 RO 29 . Circuitul de încãlzire al pompei de cãldurã (secundar) Pompa de cãldurã 1 alimenteazã circui tul de încãlzire cu cãldurã.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ca în lista de preþuri Z000 646 Z000 647 Z000 648 7341 208 7341 209 7338 850 7338 851 9532 654 3 4 *1La Schema circuitului electric 30 5835 122 RO A Releu de control pentru presiunea apei sãrate (accesoriu) B Posibilitate de racordare a dispozitivu lui de blocare executat de cãtre servi ciul competent C Pompã pentru agentul primar (accesoriu) D Pompã de distribuþie (accesoriu) E Senzor de temperaturã exterioarã F Releu contactor (de la instalator) G Preparator instantaneu de apã caldã menajerã (accesoriu) . 1 2 Denumire Pompã de cãldurã cu automatizare CD 50/CD 60 Pompã de circulaþie pentru circuitul primar (apã sãratã)*1 set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP 30/7) ºi vas de expansiune (18 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP 30/7) ºi vas de expansiune (33 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP 30/10) ºi vas de expansiune (33 litri) respectiv Pompã de circulaþie Wilo (TOP S 30/7) Wilo (TOP S 30/10) Pompã de distribuþie (pompã de circulaþie pentru circuit de încãlzire) Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) Preparator instantaneu de apã caldã menajerã Vitocal 300 tip WW. Numãr Nr. de la instalator.4. com.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 1 Aparate necesare Poz.

Dacã valoarea efectivã a senzorului pentru temperatura apei calde din boiler 5 depãºeºte valoarea nominalã reglatã la automatizare.m. Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã 1 are prioritate faþã de încãlzire ºi se realizeazã de preferinþã în orele cu tarif redus pe timpul nopþii prin comanda automatã. Prin pompa de distribuþie 3 se trans portã cantitatea necesarã de apã în circui tul de încãlzire. Încãlzirea adãugatã a apei calde menajere se realizeazã prin intermediul unei rezistenþe electrice 7.c.c. Solicitarea de preparare a. care sã asigure debitul con stant în circuitul pompelor de cãldurã. încorporatã în pompa de cãldurã 1. Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul de temperaturã pe retur a depãºit va loarea nominalã reglatã la automatizare. care co mandã ventilul de comutare cu 3 cãi 6. La capãtul ultimului circuit de încãlzire tre buie sã se prevadã o supapã diferenþialã de presiune. Circuitul de încãlzire al pompei de cãldurã (secundar) Pompa de cãldurã 1 alimenteazã circui tul de încãlzire cu cãldurã. atunci pornesc pompa de cãldurã 1. Prin intermediul preparatorului instanta neu de apã caldã menajerã 4 (accesoriu. Preparatorul instantaneu de apã caldã menajerã serveºte la acoperirea sarcinii de vârf la temperaturi exterioare reduse (v 10 ºC). turul circuitului primar pe circuitul de încãlzire. Temperatura pe tur se ridicã de cãtre au tomatizare la valoarea necesarã pentru prepararea de apã caldã menajerã. atunci automatizarea comutã prin intermediul ventilului de comutare cu 3 cãi 6. se regleazã temperatura pe tur a agentului termic ºi prin aceasta circuitul de încãlzire. pompa pentru agentul primar 2 ºi pompa de distribuþie 3.4. 31 5835 122 RO A . atunci se deconecteazã pompa de cãldurã 1 ºi pompa pentru agentul pri mar 2. Prin automatizarea comandatã de tempe ratura exterioarã.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 2 Exemplu de utilizare 2 Circuitul de apã sãratã al pompei de cãldurã (primar) Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul de temperaturã pe retur al pompei de cãldurã 1 este mai micã decât valoarea nominalã reglatã la automatizare. E C RL VL VL D A B 4 6 AB 3 RL VL RL 5 7 VL RL 2 B F 1 A Sondã pentru sol sau VL Tur colector amplasat în sol RL Retur B Distribuitor de apã sãratã C Senzor de temperaturã exterioarã D Circuit de încãlzire E Supapã diferenþialã de presiune F Boiler pentru preparare a.m. se realizeazã prin intermediul senzorului pentru tempe ratura apei calde din boiler 5. de exemplu are sens în combinaþie cu pompa de cãldurã AW) se poate ridica temperatura pe tur. Debitul din circuitul de încãlzire se regleazã prin deschiderea ºi închiderea ventile lor termostatice ale radiatoarelor sau a ventilelor de la distribuitorul de cãldurã prin pardosealã.

2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 2 Aparate necesare Poz. Vitocell-B 300 sau VertiCell-L cu schimbãtor de cãldurã în plãci Încãlzire electricã suplimentarã Rezistenþã electricã-EHO*2 Elotec-s*3 Numãr Nr. com. 1 2 Denumire Pompã de cãldurã cu automatizare CD 50/CD 60 Pompã de circulaþie pentru circuitul primar (apã sãratã)*1 set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (18 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (33 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/10) ºi vas de expansiune (33 litri) respectiv Pompã de circulaþie Wilo (TOP S 30/7) Wilo (TOP S 30/10) Pompã de distribuþie (pompã de circulaþie pentru circuite de încãlzire) Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) Preparator instantaneu de apã caldã menajerã Senzorul pentru temperatura apei calde menajere din boiler Ventil de comutare cu trei cãi Boiler pentru preparare de apã caldã menajerã Vitocell-B 100.4. de cãtre serviciul com petent C Pompã pentru agentul primar (accesoriu) 32 5835 122 RO D Pompã de distribuþie (accesoriu) E Senzor de temperaturã exterioarã F Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler G Ventil de comutare cu trei cãi H Releu contactor (de la instalator) K Preparator instantaneu de apã caldã menajerã (accesoriu) L Încãlzire electricã suplimentarã (accesoriu) . Schema circuitului electric A Releu de control pentru presiunea apei sãrate (accesoriu) B Posibilitate de racordare a dispozitivu lui de blocare. 1 ca în lista de preþuri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Z000 646 Z000 647 Z000 648 7341 208 7341 209 7338 850 7338 851 9532 654 9532 652 9501 074 ca în lista de preþuri 7265 198 ca în lista de preþuri 3 4 5 6 7 *1La Vitocal 300 tip WW. de la instalator. *2Numai în combinaþie cu Vitocell-B 100. *3Numai în combinaþie cu Vitocell-B 300 sau VertiCell-L.

2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 3 Exemplu de utilizare 3 Circuitul de apã sãratã al pompei de cãldurã (primar) Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul superior 6 pentru temperatura apei din rezervorul tampon 5 este mai micã decât valoarea nominalã reglatã la auto matizare. de abia dupã ce se coboarã sub va loarea temperaturii nominale la senzorul superior 6 pentru temperatura apei din rezervorul tampon de agent termic 5. Încãlzirea adãugatã a apei calde menajere se realizeazã prin intermediul unei rezistenþe electrice qQ. Pompa de cãldurã porneºte din nou.m. Prin automatizarea comandatã de tempe ratura exterioarã.4. atunci pornesc pompa de cãldurã 1. Solicitarea de preparare a. se reali zeazã prin intermediul senzorului pentru temperatura apei calde din boiler 9. atunci automatizarea co mutã prin intermediul ventilului de comu tare cu 3 cãi 4. încorporatã în pompa de cãldurã 1. Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã 1 are prioritate faþã de încãlzire ºi se realizeazã de preferinþã în orele cu tarif redus pe timpul nopþii prin comanda automatã. Debitul din circuitul de încãlzire se re gleazã prin deschiderea ºi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor sau a ventilelor de la distribuitorul de cãldurã prin pardosealã ºi/sau prin automatizarea circuitului de încãlzire. atunci se deconecteazã pompa de cãldurã. în paralel cu circuitul de încãlzire este prevãzut un rezervor tam pon de agent termic 5. 5835 122 RO 33 . Temperatura pe tur se ridicã de cãtre au tomatizare la valoarea necesarã pentru prepararea de apã caldã menajerã. respec tiv în circuitele de încãlzire. Cãldura care nu este preluatã de circuitele de încãlzire se acumuleazã în paralel în rezervorul tam pon de agent termic. Dacã valoarea efectivã a senzorului pen tru temperatura apei calde din boiler 9 depãºeºte valoarea nominalã reglatã la automatizare. De asemenea.c. care comandã ventilul de comutare cu 3 cãi 4. se regleazã temperatura pe tur a agentului termic ºi prin aceasta circuitul de încãlzire. Dacã la senzorul inferior 7 de tempera turã a apei din rezervorul tampon de agent termic se atinge valoarea nominalã care s-a reglat la automatizare. Astfel se obþine un regim de funcþionare echilibrat al pompe lor de cãldurã (durate de funcþionare lungi). Atunci circuitul de încãlzire se va alimenta de la rezervorul tampon de agent ter mic 5. pompa pentru agentul pri mar 2 ºi pompa de distribuþie 3. De asemenea. în cazul perioadelor de întrerupere efectuate de cãtre serviciul competent. Circuitul de încãlzire al pompei de cãldurã (secundar) Pompa de cãldurã 1 alimenteazã circui tul de încãlzire cu cãldurã. debitul rezultat din dimen sionarea pompei circuitului de încãlzi re 8 poate diferi de debitul din circuitul pompelor de cãldurã (pompa de distri buþie 3). Prin pompele circuitelor de încãlzire 8 se transportã cantitãþile necesare de apã în circuitele de încãlzire. (Recomandare: suma debitelor volumetrice ale pompei circuitului de încãlzire 8 trebuie sã fie mai micã decât debitul volumetric al pompei de distri buþie 3). turul circuitului primar pe circuitul de încãlzire. Pompa de distri buþie 3 pompeazã agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 cãi 4 fie spre boilerul pentru preparare de apã caldã menajerã qP fie spre rezer vorul tampon de agent termic 5. Pentru a egaliza diferenþa de cantitãþi de apã. circuitul de încãlzire se ali menteazã de la rezervorul tampon de agent termic 5.

4.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 3 D qW ϑ E 8 C ϑ M 1~ 8 F G VL 4 A M 1~ B VL VL AB RL 3 RL RL VL RL ϑ 9 ϑ qQ 2 6 7 ϑ qP B 5 A A Sondã pentru sol sau colector pentru sol B Distribuitor de apã sãratã C Senzor de temperaturã exterioarã D Circuit de încãlzire E Circuit de încãlzire prin pardosealã F Distribuitor pe tur (de la instalator) G Colector pe retur (de la instalator) VL Tur RL Retur 5835 122 RO 34 .

4. în combinaþie cu Vitocell-B 100. Numãr Nr. 1 2 Denumire Pompã de cãldurã cu automatizare CD 50/CD 60 Pompã de circulaþie pentru circuitul intermediar cu clapetã unisens cu arc (de la instalator)*1 sau Pompã de circulaþie pentru circuitul primar (apã sãratã) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (18 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (33 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/10) ºi vas de expansiune (33 litri) respectiv Pompã de circulaþie Wilo (TOP S 30/7) Wilo (TOP S 30/10) Pompã de distribuþie (pompã de circulaþie pentru turul circuitului de încãlzire) Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) Ventil de comutare cu trei cãi Rezervor tampon de agent termic Vitocell 050 (capacitate de 600 sau 900 litri) Senzor pentru temperatura din acumulator (superior) Senzor pentru temperatura din acumulator (inferior) Pompa circuitului de încãlzire Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler Boiler pentru preparare de apã caldã menajerã Vitocell-B 100. în combinaþie cu Vitocell-B 300 sau VertiCell-L. 1 1*1 1 1 1 1 1 1 ca în lista de preþuri de la instalator Z000 646 Z000 647 Z000 648 7341 208 7341 209 7338 850 7338 851 9501 074 ca în lista de preþuri 9532 652 9532 652 7338 850 7338 851 9532 652 ca în lista de preþuri 7265 198 ca în lista de preþuri 9535 163 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 qP qQ qW *1Numai *2Numai *3Numai 5835 122 RO 35 . Vitocell-B 300 sau VertiCell-L cu schimbãtor de cãldurã în plãci Încãlzire electricã suplimentarã Rezistenþã electricã-EHO*2 Elotec-s*3 Senzor aplicat la Vitocal 300 tip WW. com.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 3 Aparate necesare Poz.

de cãtre serviciul com petent C Pompã pentru agentul primar (accesoriu) D Pompã de distribuþie (accesoriu) E Senzor de temperaturã exterioarã F Senzor superior pentru temperatura apei din rezervorul tampon de agent termic G Senzor inferior pentru temperatura apei din rezervorul tampon de agent termic H Senzor de temperaturã pe tur pe circuitul de încãlzire 1 K Senzor de temperaturã pe tur pe circuitul de încãlzire 2 (dacã existã) .4.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 3 Schema circuitului electric 36 5835 122 RO A Releu de control pentru presiunea apei sãrate (accesoriu) B Posibilitate de racordare a dispozitivu lui de blocare.

2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 3 L Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler M Servomotor pentru vana de amestec pentru circuitul de încãlzire 1 (accesoriu) 5835 122 RO N Servomotor pentru vana de amestec pentru circuitul de încãlzire 2 (accesoriu) O Ventil de comutare cu trei cãi P Pompa circuitului de încãlzire 1 R Pompa circuitului de încãlzire 2 (dacã existã) S Releu contactor (de la instalator) T Rezistenþã electricã (accesoriu) 37 .4.

Pompa de cãldurã porneºte din nou. montatã în pompa de cãldurã 1 ºi prin intermediul vanei de amestec cu 3 cãi. La solicitare de cãldurã prin circuitul de încãlzire D se preia cãldurã mai întâi de la Vitocell 333. Pompa de distribuþie 3 transportã agen tul termic spre Vitocell 333 respectiv în circuitul de încãlzire. Astfel se obþine un regim de funcþionare echilibrat al pompelor de cãldurã (durate de funcþionare lungi). pornesc pompa pentru agentul primar 2 ºi pompa de distri buþie 3. atunci se deconec teazã pompa de cãldurã. pompa de cãldurã 1 porneºte cu un decalaj de timp. Pentru a ega liza diferenþa de cantitãþi de apã. încãlzirea apei menajere se poate realiza exclusiv prin intermediul instalaþiei so lare. Debitul din circuitul de încãlzire se regleazã prin deschiderea ºi închiderea ventile lor termostatice ale radiatoarelor sau a ventilelor de la distribuitorul de cãldurã prin pardosealã. Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzorul 6 aplicat amplasat în partea superioarã a boilerului Vitocell 333 5 este mai micã decât valoarea nominalã reglatã la automatizare.4. Temperatura pe tur se ridicã de cãtre au tomatizare. în funcþie de radiaþiile solare.m. Debitul rezultat din dimensionarea pom pei circuitului de încãlzire 8 poate diferi de debitul circuitului pompei de cãldurã (pompa de distribuþie 3). de cãtre insta laþia solarã. la valoarea necesarã pentru încãlzirea de apã menajerã. Pompa de cãldurã este susþinutã. atunci nu porneºte pompa de cãldurã. Atunci circuitul de încãlzire va fi alimentat de cãtre pompa circuitului de încãlzire 8 de la boilerul Vitocell 333. Încãrcarea boilerului Vitocell 333 se realizeazã prin intermediul ventilului de comutare cu 3 cãi 4 (poziþia AB-B). Dacã radiaþia solarã este suficientã.c. Dacã valoarea efectivã a senzorului 9 pentru temperatura apei calde din boiler depãºeºte valoarea nominalã reglatã la automatizare. 5835 122 RO . 38 Prepararea de apã caldã menajerã prin energie solarã cu pompa de cãldurã Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã 1 are prioritate faþã de încãlzire. în cazul perioadelor de întrerupere efectuate de cãtre serviciul competent. nu porneºte pompa de cãldurã. turul circuitului primar pe circuitul de încãlzire (poziþia AB-B). atunci automatizarea co mutã prin intermediul ventilului de comu tare cu 3 cãi 4.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 4 Exemplu de utilizare 4 Funcþionarea pompei de cãldurã La solicitarea de cãldurã pentru regimul de încãlzire respectiv pentru încãlzirea de apã menajerã. circuitul de încãlzire se ali menteazã de la boilerul Vitocell 333. Temperatura agentului termic pe turul circuitului de încãlzire se regleazã prin intermediul automatizãrii comandate de temperatura exterioarã. Încãlzirea adãugatã la nivelul de tempera turã dorit se realizeazã prin intermediul apei menþinute în nivelul superior al boi lerului Vitocell 333. în para lel cu circuitul de încãlzire este prevãzut un boiler Vitocell 333 cu rol de rezervor tampon de agent termic 5. Încãlzirea adãugatã a apei calde me najere se realizeazã prin intermediul unei rezistenþe electrice qP (accesoriu. de exemplu Elotec-s). Dacã la senzorul 7 aplicat amplasat în partea inferioarã a boilerului Vitocell 333 se atinge valoarea nominalã care s-a re glat la automatizare. Dacã temperatura mãsuratã la senzorul aplicat 6 este mai mare decât tempera tura nominalã reglatã la automatizare (încãlzirea rezervorului tampon de agent termic prin intermediul instalaþiei solare este suficientã). în partea superioarã a boileru lui. care comandã ventilul de comutare cu 3 cãi 4 (poziþia AB-A) ºi care conecteazã ºi deconecteazã pompa de cãldurã. Solicitarea ºi terminarea perioadei de pre parare a. Circuitul de încãlzire al pompei de cãldurã ºi a instalaþiei solare Pompa de cãldurã 1 alimenteazã cu cãldurã circuitul de încãlzire. Indicaþie! Dimensiunile conductelor spre ºi de la rezervorul tampon de agent termic tre buie sã fie cu un DN mai mare decât cele lalte þevi. Dacã se consumã aceastã rezervã. De asemenea. se realizeazã prin interme diul senzorului 9 pentru temperatura apei din boiler. pe princi piul încãlzirii instantanee prin intermediul apei din rezervorul tampon. de abia dupã ce se coboarã sub valoarea temperaturii nominale de la senzorul 6 aplicat amplasat în partea superioarã a boilerului Vitocell 333 5. Apa menajerã încãlzitã se acumuleazã în Vitocell 333 5 într-un tub de schimb de cãldurã ondulat din oþel inoxidabil cu dia metru mare. atunci apa rece se preîncãlzeºte în partea inferioarã a boilerului. mai ales în perioada de trecere. Cãldura care nu este preluatã de circuitul de încãlzire se acumuleazã în paralel în boilerul Vitocell 333.

2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 4 qT qR E qP C D qQ 8 T T 3 VL A AB *1 4 M B *1 9 qP 6 7 qW 5 qE VL RL 2 RL B 1 A A Sondã pentru sol sau colector pentru sol B Distribuitor de apã sãratã C Senzor de temperaturã exterioarã D Circuit de încãlzire E Instalaþie solarã VL Tur RL Retur 5835 122 RO *1Cu cel puþin un DN mai mare decât restul conductelor.4. 42. 39 . Aparate necesare vezi pag.

4. de cãtre serviciul com petent C Pompã pentru agentul primar (accesoriu) D Pompã de distribuþie (accesoriu) E Senzor de temperaturã exterioarã F Senzor aplicat amplasat în partea superioarã pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler G Senzor aplicat amplasat în partea inferioarã pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler H Senzor de temperaturã pe turul circuitului de încãlzire 1 K Senzor de temperaturã pe turul circuitului de încãlzire 2 (dacã existã) .2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 4 Schema circuitului electric 40 5835 122 RO A Releu de control pentru presiunea apei sãrate (accesoriu) B Posibilitate de racordare a dispozitivu lui de blocare.

2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 4 PORNIT PORNIT OPRIT L Senzor pentru temperatura apei calde din boiler M Servomotor pentru vana de amestec pentru circuitul de încãlzire 1 (accesoriu) 5835 122 RO OPRIT N Servomotor pentru vana de amestec pentru circuitul de încãlzire 2 (accesoriu) (dacã existã) O Ventil de comutare cu trei cãi P Pompa circuitului de încãlzire 1 R Pompa circuitului de încãlzire 2 (dacã existã) S Releu contactor (de la instalator) T Rezistenþã electricã (accesoriu) 41 .4.

2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 4 Aparate necesare Poz.4. 1 2 Denumire Pompã de cãldurã cu automatizare CD 50/CD 60 Pompã de circulaþie pentru circuitul intermediar*1 (clapetã unisens cu arc de la instalator) sau Pompã de circulaþie pentru circuitul primar (apã sãratã) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (18 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (33 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/10) ºi vas de expansiune (33 litri) respectiv Pompã de circulaþie Wilo (TOP S 30/7) Wilo (TOP S 30/10) Pompã de distribuþie (pompã de circulaþie pentru circuitul de încãlzire ºi pentru încãlzire de apã menajerã) Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) Ventil de comutare cu trei cãi Rezervor-tampon de agent termic cu preparare de apã caldã menajerã Vitocell 333 Senzor aplicat pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler (superior) Senzor aplicat pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler (inferior) Pompa circuitului de încãlzire Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere Încãlzire electricã suplimentarã Rezistenþã electricã EHO*2 Elotec-s Senzor aplicat pentru înregistrarea temperaturii pe tur a circuitului de încãlzire cu vanã de amestec Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler (este inclus în setul de livrare Solartrol-E) Solar-Divicon (staþie de pompare pentru circuitul colectorilor) Senzor de temperaturã la colector (este inclus în setul de livrare Solartrol-E) Automatizare Solartrol-E pentru reglajul electronic al diferenþei de temperaturã la Vitocal 300 tip WW. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ca în lista de preþuri de la instalator Z000 646 Z000 647 Z000 648 7341 208 7341 209 7338 850 7338 851 9501 074 3003 641 9535 163 9535 163 7338 850 7338 851 9532 652 7265 198 ca în lista de preþuri 9535 163 ca în lista de preþuri 7450 124 3 4 5 6 7 8 9 qP qQ qW qE qR qT *1Numai *2Numai 42 5835 122 RO . Numãr Nr. în combinaþie cu Vitocell 333. com.

Temperatura pe tur se ridicã de cãtre au tomatizare la valoarea necesarã pentru prepararea de apã caldã menajerã. vana de amestec cu 3 cãi 6 în locul unui ventil de comutare ºi supapa diferenþialã de presiune. Circuitul de încãlzire al pompei de cãldurã (secundar) Pompa de cãldurã 1 alimenteazã cu cãldurã circuitul de încãlzire. D Senzor de temperaturã exterioarã E Circuit de încãlzire F Vitocell 050 (tip SVW) VL Tur RL Retur 43 . pompa pentru agentul primar 2 ºi pompa de distribuþie 3. Prin pompa de dis tribuþie 3 se transportã cantitatea nece sarã de apã în circuitul de încãlzire. Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul de temperaturã pe retur a depãºit va loarea nominalã reglatã la automatizare. Încãl zirea adãugatã a apei menajere se reali zeazã prin intermediul unei rezistenþe electrice 7 (accesoriu). Dacã valoarea efectivã a senzorului 5 pentru temperatura apei calde din boiler depãºeºte valoarea nominalã reglatã la automatizare. atunci sunt deja existente pompa de distribuþie 3. atunci se deconecteazã pompa de cãldurã 1 ºi pompa pentru agentul pri mar 2.4. La capãtul ultimului circuit de încãlzire trebuie sã se prevadã o supapã dife renþialã de presiune. care comandã ventilul de comutare cu 3 cãi 6. Prin automatizarea comandatã de tempe ratura exterioarã.c. de exemplu are sens în combinaþie cu pompa de cãldurã AW) se poate ridica temperatura pe tur. sistemul de distribuþie Divicon pentru circuitul de încãlzire. Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã Prepararea de apã caldã menajerã cu pompa de cãldurã 1 are prioritate faþã de încãlzire ºi se realizeazã de preferinþã în orele cu tarif redus pe timpul nopþii prin comanda automatã. atunci pornesc pompa de cãldurã 1. încorporatã în pompa de cãldurã 1. Dϑ E 4 VL RL VL 6 3 M 1~ RL VL RL VL RL VL RL ϑ5 7 2 C B F 5835 122 RO A A Sondã pentru sol sau colector amplasat în sol B Distribuitor de apã sãratã C Boiler pentru preparare a. Preparatorul instantaneu de apã caldã menajerã serveºte la acoperirea sarcinii de vârf la temperaturi exterioare reduse (v 10 ºC).2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 5 Exemplu de utilizare 5 (pentru pompe de cãldurã cu putere termicã de pânã la 17 kW) Circuitul de apã sãratã al pompei de cãldurã (primar) Dacã valoarea efectivã mãsuratã la senzo rul de temperaturã pe retur al pompei de cãldurã 1 este mai micã decât valoarea nominalã reglatã la automatizare. turul circuitului primar pe circuitul de încãlzire. Indicaþie! Dacã în instalaþii se utilizeazã conform acestei scheme. atunci automatizarea co mutã prin intermediul ventilului de comu tare cu 3 cãi 6. Debitul din circuitul de încãlzire se regleazã prin deschiderea ºi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor sau a ventilelor de la distribuitorul de cãldurã prin pardosealã. (dis tribuitor compact pentru instalaþii mono valente/monoenergetice). Solicitarea de preparare de ap cald menajer se reali zeazã prin intermediul senzorului 5 pen tru temperatura apei calde din boiler.m. Prin intermediul preparatorului instanta neu de apã caldã menajerã 4 (accesoriu. care sã asigure debi tul constant în circuitul pompelor de cãldurã. se regleazã temperatura pe tur a agentului termic ºi prin aceasta circuitul de încãlzire.

com. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ca în lista de preþuri Z000 646 Z000 647 Z000 648 7341 208 7341 209 7338 850 7338 851 3004 147 9532 654 9532 652 9501 074 ca în lista de preþuri 3003 681 7265 198 ca în lista de preþuri 3 4 5 6 7 *1La Vitocal 300 tip WW.4. Vitocell-B 300 sau VertiCell-L cu schimbãtor de cãldurã în plãci Rezervor tampon de agent termic Vitocell 050 (tip SVW) Încãlzire electricã suplimentarã Rezistenþã electricã EHO*2 Elotec-s*3 Numãr Nr.2 Exemple de instalare Exemplu de utilizare 5 Aparate necesare Poz. *2Numai în combinaþie cu Vitocell-B 100. Denumire 1 2 Pompã de cãldurã cu automatizare CD 50/CD 60 Pompã de circulaþie pentru circuitul primar (apã sãratã)*1 set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (18 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/7) ºi vas de expansiune (33 litri) set pentru apã sãratã cu Wilo (TOP S 30/10) ºi vas de expansiune (33 litri) respectiv Pompã de circulaþie Wilo (TOP S 30/7) Wilo (TOP S 30/10) Pompã de distribuþie (pompã de circulaþie pentru circuite de încãlzire) Wilo (RS 25-70) Grundfos (UPS 25-60) respectiv Sistem de distribuþie Divicon pentru circuitul de încãlzire (UPS 25-60) Preparator instantaneu de apã caldã menajerã Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler Ventil de comutare cu trei cãi Boiler pentru preparare de apã caldã menajerã Vitocell-B 100. *3Numai în combinaþie cu Vitocell-B 300 sau VertiCell-L. Schema circuitului electric A Releu de control pentru presiunea apei sãrate (accesoriu) B Posibilitate de racordare a dispozitivu lui de blocare. de la instalator. de cãtre serviciul com petent C Pompã pentru agentul primar (accesoriu) 44 5835 122 RO D Pompã de distribuþie (accesoriu) E Senzor de temperaturã exterioarã F Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler G Ventil de comutare respectiv vanã de amestec cu 3 cãi H Releu contactor (de la instalator) K Preparator instantaneu de apã caldã menajerã (accesoriu) L Încãlzire electricã suplimentarã (accesoriu) .

dotarea ºi amplasarea. instalarea ºi funcþio narea instalaþiei trebuie respectate în spe cial urmãtoarele normative ºi directive: Normative ºi directive general valabile BImSchG Legea privind protecþia mediu lui înconjurãtor Pompele de cãldurã sunt in stalaþii în sensul Legii privind protecþia mediului înconjurãtor. pentru instalaþii de preparare de apã caldã menajerã DVGW Arbeitsblatt W 101 Directive cu privire la zonele de protecþie a apei menajere Partea 1: Zone de protecþie pentru apa freaticã Norme suplimentare ºi prescripþii pentru instalaþii bivalente cu pompe de cãldurã VDI 2050 Centrale termice.1 Normative ºi directive Pentru proiectarea. trebuie respectate indicaþiile tehnice pentru protecþia împo triva zgomotelor TA Lärm . principii teh nice de bazã pentru proiectare ºi execuþie Hotãrâri cu privire la instalaþiile electrice Racordul electric ºi instalaþia electricã trebuie executate conform hotãrârilor VDE (DIN VDE 0100) ºi condiþiilor tehnice de racordare impuse de furnizorul de electricitate.5. Hotãrâri cu privire la apã DIN 1988 Reguli tehnice privind insta laþiile de apã menajerã DIN 4751 Elemente de siguranþã ale in stalaþiilor de încãlzire cu apã caldã DIN 4807 Vase de expansiune. condiþii DIN 8975 Instalaþii de rãcire. instalaþii cu pompe de cãldurã îngropate (proiectare) Fiºa 1 ºi 2 Hotãrâri cu privire la apã DIN 8960 Agenþi de rãcire.1 Normative ºi directive 5. Legea BImSchG face dife renþierea între instalaþii care trebuie aprobate ºi instala ii care nu au nevoie de aprobare (§§ 44. nu intrã sub incidenþa acestor dispoziþii. elemente tehnice ºi economice de bazã VDI 2081 Diminuarea zgomotului în in stalaþii cu i fãrã racord la coº VDI 2715 Diminuarea zgomotelor la in stalaþii cu apã caldã ºi apã fierbinte VDI 4640 Utilizarea tehnicã a zonei sub terane.72 utilizarea în casã DIN 4701 Reguli pentru calculul necesa rului de cãldurã pentru clãdiri DIN 4108 Protecþie termicã în construcþia suprateranã DIN 4109 Protecþie termicã în construcþia suprateranã VDI 2067 Calculul eficienþei economice a instalaþiilor de consum de cãldurã. cu membranã. Principii de bazã de siguranþã privind proiectarea. TA Lärm Referitor la producerea de zgo mote de pompele de cãldurã. BImSchV). Pompele de cãldurã. Instalaþiile care tre buie aprobate sunt enumerate la sfârºitul directivei 4 cu pri vire la protecþia mediului înconjurãtor (4. De aceea pentru pompele de cãldurã sunt valabile §§ 22 pâna la 25 BImSchG. VDE 0100 Executarea de instalaþii pe cu rent tare cu tensiuni nominale pânã la 1 000 V VDE 0105 Funcþionarea instalaþiilor pe curent tare EN 60335 Siguranþa aparatelor electrice -1 i -40 pentru utilizarea în casã ºi (VDE 0700 în scopuri asemãnãtoare -1 i -40) DIN VDE Hotãr ri pentru aparate cu 0730 motor electric pentru Teil 1/3. indiferent de tipul de funcþionare. ca elementele cu efecte poluante s fie reduse la mini mum. dimensionarea 5835 122 RO 45 . partea 5: Vase de expansiune închise. adicã ele trebuie astfel executate ºi utili zate. 22).

Simbol: b Indice de putere momentan Se calculeazã ca raport între puterea ter micã ºi puterea electricã absorbitã a com presorului. Monoenergetic Instalaþie cu pompe de cãldurã. Putere de rãcire Cantitatea de cãldurã care se poate extrage prin intermediul vaporizatorului dintr-o sursã de cãldurã.2 Glosar Agent de lucru Noþiune specialã pentru agentul de rãcire din instalaþiile cu pompe de cãldurã. Pompã de cãldurã Dispozitive tehnice care preiau o cantitate de cãldurã la o temperaturã inferioarã (circuitul rece) ºi prin intermediul ali mentãrii cu energie este transmis la o temperaturã mai mare (circuitul cald). absorbitã a pompei de cãldurã care se poate realiza în regim de funcþionare permanent. Element de destindere (laminare) Componentã a pompei de cãldurã care se aflã între condensator ºi vaporizator ºi care serveºte la reducerea presiunii con densatorului la o presiune a vaporizatoru lui corespunzãtoare presiunii acestuia. apã). 55 ºC. Numai în puþine zile de încãlzire se reali zeazã acoperirea necesarului de vârf în paralel cu pompa de cãldurã prin inter mediul altor generatoare de cãldurã. Putere nominalã absorbitã Puterea electricã max. 46 5835 122 RO . care acoperã necesa rul de cãldurã al unei clãdiri prin utilizarea a doi purtãtori de energie diferiþi (de exemplu prin pompa de cãldurã. Regim de funcþionare alternativ Acoperirea necesarului de cãldurã cu aju torul pompei de cãldurã exclusiv în zilele de (la vârf) cu sarcinã redusã (de exemplu la QN Geb < 50 %). Încãlzire bivalentã Sistem de încãlzire. de exem plu un an. Dezgheþare Înlãturarea peliculei de gheaþã din vapori zatorul pompei de cãldurã pentru aer/apã prin alimentare cu cãldurã (la pompele de cãldurã Viessmann dezgheþarea se reali zeazã prin intermediul circuitului de rãcire). elementul de destindere regleazã cantitatea de agent de lucru care trebuie utilizatã în funcþie de solicitarea vaporizatorului. Suplimentar.5. iar la utiliza rea circuitului cald se vorbeºte despre pompe de cãldurã. Compresor Dispozitiv pentru transportul mecanic al vaporilor ºi a gazelor. Instalaþie pentru sursa de cãldurã (WQA) Dispozitiv de captare a energiei dintr-o sursã de cãldurã ºi de transport al agen tului termic între sursa de cãldurã ºi cir cuitul rece al pompei de cãldurã inclusiv instalaþiile suplimentare. În celelalte zile de încãlzire acoperirea necesarului de cãldurã se realizeazã cu ajutorul unui alt generator de cãldurã. pentru vârf de sarcinã). Indicele de putere momentan poate fi considerat o valoare de moment la un regim de funcþionare permanent. Putere termicã Este puterea termicã utilizatã. în anumite condiþii. Agent de rãcire Substanþã cu temperaturã redu a de fier bere. Acest mod de funcþionare este indicat pentru toate încãlzirile de temperaturã joasã cu temperaturã pe tur de max. Indice de putere anual Se calculeazã ca raport între puterea ter micã ºi puterea electricã a compresorului pe o anumitã perioadã de timp. acoperirea necesa rului de cãldurã în toate zilele de încãlzire (regim de bazã) prin intermediul pompei de cãldurã. Vaporizator Schimbãtor de cãldurã al unei pompe de cãldurã. Condensator Schimbãtorul de cãldurã al unei pompe de cãldurã. a cãrei capaci tate de încãlzire este completatã de un al doilea generator de cãldurã.2 Glosar 5. indicele de putere momentan este întotdeauna > 1. Agent termic Agent lichid sau gazos (de exemplu apã sau aer). aer. Se diferenþiazã în funcþie de tipul con structiv. la care al doilea generator de cãldurã funcþioneazã cu acelaºi tip de energie (de exemplu cu rent electric). care într-un circuit se evaporã prin preluare de cãldurã ºi prin condensare se lichefiazã. Sursa de cãldurã Mediu (sol. în care o cantitate de cãldurã este transmisã agentului termic prin lichefierea agentului de lucru. Este determinantã numai pentru conectarea electricã la reþeaua de alimen tare ºi este menþionatã de cãtre producãtor pe plãcuþa cu caracteristici. predatã de pompa de cãldurã. prin care se extrage o cantitate de cãldurã din sursa de cãldurã. Deoarece puterea termicã este întot deauna mai mare decât puterea electricã absorbitã de cãtre compresor. Funcþionare în paralel Mod de funcþionare al încãlzirii bivalente cu pompe de cãldurã. Simbol: e Instalaþie cu pompe de cãldurã Întreaga instalaþie compusã din instalaþie pentru sursa de cãldurã ºi pompa de cãldurã. Eficienþã energeticã normatã Se calculeazã ca raport între lucrul util i lucrul consumat. Monovalent Pompa de cãldurã este singurul generator de cãldurã. din care se extrage cãldurã prin intermediul pompei de cãldurã. prin vaporizarea unui agent de lucru. La utilizarea circuitului rece se vorbeºte despre dispozitive de rãcire. Circuit Modificãri de stare repetate ale unui agent de lucru prin alimentare ºi predare de energie într-un sistem închis. prin intermediul cãruia se trans portã cãldurã.

19 Tarife de energie. 14 R Regim de funcþionare. 3 Apa freaticã. 23 P Parametrii anuali. 9 Regim de funcþionare monoenergetic.3 Index alfabetic A Aer. 21 Preparare de apã caldã menajerã. 4. 9 5835 122 RO 47 . 9 Agent de lucru. 4 I Indice de putere momentan. 16 Surse de cãldurã. 28 Colectori amplasaþi în sol. 28 D Dimensionarea pompei de cãldurã. 9 Regim de funcþionare monovalent.3 Index alfabetic 5. 27 V Vas de expansiune cu membranã.5. 8. 7 Circuit de încãlzire. 10 Pompã pentru circuitul de apã sãratã. 5 Sonde pentru sol. 9 Rezervor tampon de agent termic. 9 Regim de funcþionare bivalent. 10 T N Nivel de presiune acustic. 26 C Captator masiv. 14 S Sol.

viessmann. albitã fãrã clor . 2 RO-2200 Braºov www.ro E-Mail: viessmann@viessmann.ro 48 5835 122 RO Tipãrit pe hârtie ecologicã.Firma Viessmann î i rezervã dreptul de a efectua modificãri tehnice. Prahova nr. Viessmann SRL Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful