You are on page 1of 3

Alcani

Alcanii sunt hidrocarburi aciclice, saturate care contin legaturi simple (C-C, C-H) si au formula generala CnH2n+2. Serie omoloaga: este acea serie in care fiecare termen difera de precedentul cu o grupa CH2 (metilen). Denumire: primii patru reprezentani din irul omolog i-au pstrat denumirile raionale cu sufixul -an. n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 CH4 metan C2H6 etan C3H8 propan C4H10 butan C5H12 pentan C6H14 hexan C7H16 hectan

Izomerii sunt compusi organici care au aceeasi formula moleculara, dar structura diferita (propietati fizice si chimice). Alcanii prezinta izomeri de catena. Acestia se deosebesc intre ei prin modul de aranjare a atomilor de carbon in catena. Exemplu:
4 3 2 1

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan CH3


1 2 3

CH3

CH2

CH CH3 izopentan sau CH3 2metilbutan

CH3

C CH3 izopentan sau 22dimetilpropan CH3

Radicalii sunt resturi de hidrocarburi formate prin indepartarea unor atomi de hidrogen din molecula unor hidrocarburi. Exemplu: CH2 metilen CH metin
1

CH4 metan CH3 metil

Propietati fizice: - 3 stari de agregare: C1-C4 = stare gazoasa; C5-C15 = stare lichida (banzina); C16-n = stare solida (vaselina); - insolubili in apa, dar solubili in solventi organici; - mai usori decat apa (densitate sub 1); - alcanii gazosi nu au miros, sunt folosite substante urat mirositoare, numite mercoptan (compusi ai sulfului); - punctele de fierbere si topire cresc odata cu masa moleculara si scad odata cu ramificatiile catenei; Propietati chimice: 1. reactia de cracare (se rupe o legatura, formandu-se doi compusi organici) CH3-/-CH2-CH2-CH3 butan CH4 + CH2=CH2-CH3 metan + propena 2. reactia de dehidrogenare (pleaca doi hidrogeni, formandu-se legatura dubla) CH3-CH2-CH2-CH3 butan CH2=CH-CH2-CH3 + H2 1butena CH3-CH=CH-CH3 + H2 2butena 3. reactia de ardere (cu oxigenul) CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + Q C4H10 + 13/2O2 4CO2 + 5H2O + Q Q = caldura 4. reactia de substitutie CH4 + Cl2
hJ*

CH3Cl + HCl clorura de metil / monoclorometan

*hJ = h (niu mare) = lumina Clorurarea metanului: CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl clorura de metil CH4 + 2Cl2 CH2Cl2 + 2HCl diclorometan CH4 + 3Cl2 CHCl3 + 3HCl triclorometan / cloroform
2

CH4 + 4Cl2 CCl4 + 4HCl tetraclorura de carbon Monohalogenarea propanului: 2CH3-CH2-CH3 + 2Cl2 CH3-CH2-CH2 + CH3-CH-CH3 + 2HCl Cl Cl 1cloropropan 2cloropropan sau sau clorura de propil clorura de izopropil Izomeria butanului: CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH-CH3 CH3 butan izobutan (se poate si invers) Benzina este un amestec de doua hidrocarburi: n hectan si izooctan. Cifra octanica reprezinta procentul de izooctani (224trimetilpentan) dintr-o benzina. Puterea calorica reprezinta cantitatea de caldura masurata in kJ/kg* sau kcal/kg* pe unitatea de masura. *J = Jouli; cal = calorie;