You are on page 1of 6

Sa Pagkamatay ng mga Ilaw May-Akda: Tauhan: Saturnina R. Ferrer Bb.

Ramos Mga bata Talasalitaan: Kamakalawa noong nakaraang araw Pagbalikang-aral balik-aral sa nakaraang liksiyon. 1. Kami ay galing sa dentista kamakalawa. 2. Pagbalikang-aral natin ang tungkol sa bulkan.

Buod: Bago nagsimula ng pagkaklase si Bb. Ramos ay ikinuwento muna niya sa mga bata ang pagkamatay ng mga ilaw sa kanilang lugar nang lumipas na gabi. Lahat ay maagang nakatulog. Tinanong niya ang mga bata kung nakapag-aral ba sila ng kanilang liksiyon? Sabay sabay na sumagot ang mga ito ng wala din silang ilaw, kaya pinagbalikang-aral na lang nila ang nakaraang liksiyon.

Aral na natutuhan: Kailangan nating mag-aral ng ating mga liksyon may ilaw man o wala.

Batang Nalunod sa Ilog May-Akda: Tauhan: Regina R. Condez batang babae Dalawang lalaki Seling Talasalitaan: Humahangos Humihingal Panangis Paghingi ng saklolo Nakayungyong - nakayuko 1. Sa sobrang pagod siya ay humahangos. 2. Agad na narinig ng kapitbahay ang kanyang panagis. 3. Nakayungyong sa may kuryente and sanga ng mangga.

Buod: Isang araw ay maraming tao ang nagkakagulo sa tabi ng ilog. May isang batang babae ang nahulog sa tubig at hindi na lumutang. Nahulog ito ng umakyat siya sa isang puno ng bayabas na maraming bunga. Buti na lang ay may nakapansin sa kanya at iyon ay si Seling. Humingi ito ng tulong at dalawang lalaki ang sumisid sa tubig. Kaawa-awa ito ng kanilang mailigtas.

Aral na natutuhan: Na kahit gaano kadami ang bunga ng isang puno ay wag akyatin kung ito ay ikapapahamak mo rin.

Pagtulong sa kapwa May-Akda: Tauhan: Concordia C. Logue Noni Mameng Nars Mga bata

Talasalitaan: Natisod natusok ng isang matulis na bagay Klinika isang lugar o kwarto para sa pasyente Eskwelahan - paaralam

1. Ang bata ay natisod ng stick ng barbecue. 2. Si Lerma ay dinalaw ko sa klinika. 3. Malapit lang ang eskwelahan sa aming tirahan.

Buod: Si Noni at Mameng ay hindi pa magkakilala. Sapagkat bago pa lamang si Mameng sa kanilang paaralan. Habang naglalaro ang mga bata sa labas ng eskwelahan, si Mameng ay nasugatan sa paa. Natisod siya sa isang bato habang nakikipaghabulan. Dumugo ito at takot na takot ang bata. Nakita ito ni Noni na nanonood sa kabila kaya dinala niya ito sa klinika para magamot. At laking pasalamat ni Mameng kay Noni na tinulungan siya nito.

Aral na natutuhan: Kahit sino ay maari nating tulungan basta nangangailangan ng ating tulong kakilala man o hindi.

Ang Alamat ng Mangga

May Akda Tauhan:

Drew Dhiren Nolasco Mang Manny Binibining Ganda kalabaw magsasaka

Talasalitaan: Piko isang uri ng mangga Pahutan manggang maliliit Sumibol lumaki Pagal pagod

1. Hindi maasim ang manggang piko kahit ito ay hilaw. 2. Ang gandang tingnan ng bunga ng manggang pahutan. 3. Magmula ng sumibol ang puno sa tabing bahay ay nagkaroon ng lilim. 4. Sobrang pagal ng katawan ng kalabaw dahil sa maghapong pag-aararo.

Buod: May tanim na puno si Mang Manny na parepareho ang bunga, ang liliit at matatamis, ito ay ang pahutan. May isang dalagang nasarapan dito at itinanim ang buto sa paanan ng bundok. Nang ito ay lumaki naging silungan ng kalabaw sa tanghali. Hanggang sa dumating ang panahon na gusto ng putulin ito ni Mang Manny pero nagmamakaawa ang puno na huwag siyang putulin. Kaya inalagaan at pinausukan niya ang puno at bumunga ito ng kakaiba ang hugis at malalaki. Kaya pinangalanan ito ni Binibining Ganda ng mangga ito ay hango sa pangalan ni Mang Manny at Binibining Ganda na isang diwata.

Aral na Natutuhan: Ang mga puno ay dapat na inaalagaan at hindi pinuputol dahil makakatulong ito sa ating kalikasan.

Ang Alamat ng Saging May Akda Tauhan: Drew Dhiren Nolasco Sorina Aging Talasalitaan: sumasalok nag-iigib lumalagaslas dumadaloy nakahulagpos - nakawala

1. Tuwing hapon ako ay sumasalok ng tubig sa balon. 2. Lumalagaslas ang kanyang luha dahil sa dramang pinapanuod. 3. Siya ay nakahulagpos sa kanyang pagkakatali.

Buod: May isang dalagang nagngangalang Sorina. Matapang at hindi takot sa dilim. Sila ay nakatira sa gitna ng bukid. May isang malignong nagkagusto sa kanya. Siya ay si Aging. Dahil si Aging ay isang engkanto hindi siya nagtagal sa lupa at bumalik na sa kanyang daigdig na siyang ikinalungkot ni Sorina. Nagbilin si Aging na ilibing ang kanyang kamay bilang tanda ng pagmamahal ni Sorina sa kanya, at tinupad naman ito ng dalaga. Hindi nagtagal tumubo ang puno na bunga ay parang daliri ng tao at tinawag itong Saging.

Aral na Natutuhan: Huwag basta basta umibig sa mga lalaki na hindi pa gaanong kakilala at baka sa huli ay paiiyakin ka nito.

Ang Alamat ng Pakwan

May Akda Drew Dhiren Nolasco Tauhan: Padre Novalles Mga katutubo Datu Diliwariw Talasalitaan: kinasangkapan ginamit isinalaysay ipinaliwanag kinatitirikan kinatatayuan biyakin hatiin

1. Kinasangkapan niya ang kanyang sariling kapatid para sa kanyang kaligayahan. 2. Isinalaysay ni Mrs. Cruz ang tungkol sa kanyang napanood. 3. May tumubong papaya malapit sa kinatitirikan ng bahay kubo. 4. Biyakin mong maigi ang niyog.

Buod: Sa pagsisikap ni Padre Novalles na kumbinsihin ang mga katutubo na tanggapin ang pananampalatayang katoliko. Pero sa kanyang pagsusumikap na maituro ang buhay at mga aral ni Hesus ay ipinadakip siya ni Datu Diliwariw at pinarusahan. Awang awa ang mga katutubo kay Padre Novalles sa pagpapasan niya ng krus at ipinako siya sa krus sa bundok ng Caraballo. At katulad ni Hesus ay tinusok din siya ng matulis na sibat at iyon ang kanyang ikinamatay. Ang sariwang dugo sa dibdib ay umagos sa lupang kinatitirikan ng krus. Doon lang sila naniwala sa pari na totoo ang tungkol kay Hesus. Doon na may tumubong halaman sa lupa na nagbunga ng bilog at makinis na parang ulong kalbo at ng biyakin ay kulay pula ang loob, matamis ito. Ang bunga nito ay tinawag nilang pinagpakuan at di nagtagal ay tinawag ng pakwan. Aral na Natutuhan: Huwag gumawa ng isang bagay na ating pagsisihan. Dahil kahit magsisi man tayo sa huli ay hindi na natin ito maibabalik pa. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya gumawa tayo ng kabutihan