Dicţionar de sinonime Român - Rus

a abandona vt., vi. (A înceta să se ocupe cu ceva :
забросить глаг. (Перестать чем-л. заниматься ) забыть
~ sportul, o competiţie etc.)
запустить
a uita (de), a (se) lăsa (de), a părăsi, a lepăda; a renunţa la..., pop. a оставить.
se delăsa; a se retrage (din)
a se abate vr . (Deplasîndu-se, a se îndrepta în altă direcţie ; ~ din отклониться глаг. (Двигаясь, переместиться в сторону от прежнего направления)
drum)
a devia; a se (în)depărta
уклониться
a o lua într-o parte; a o lua razna pop.
отойти.
1. abia adv. (într-o măsură foarte mică; ~ luminează)
едва нареч. (Совсем немного )
abia-abia, mai deloc
едва-едва
de abia; oleacă, olecuţă, olecuţică pop.
еле
de abia-abia
еле-еле
puţin; ceva, ceva-ceva
чуть
puţin de tot.
чуть-чуть.
2. abia adv. (Cu mare greu : ~ se mişcă)
едва нареч. (С большим трудом )
abia-abia
едва-едва
anevoie
еле-еле
de abia, (cu) greu
кое-как и кой-как разг.
cu mare greutate; în silă reg.
насилу разг.
cu vai nevoie
насилу-насилу разг.
cu chiu, cu vai.
с грехом пополам разг.
3. abia conj. temporală (~ a venit, că...)
едва (В знач. временного союза )
abia că
едва лишь
imediat
едва только
numai
лишь
decum, îndată cum
лишь только
de bine ce, tocmai
только
imediat ce
как только
abia-abia.
чуть только.
abecedar s.n. (Carte pentru învăţarea scrisului şi a cititului)
букварь м.
bucoavnă, bucvariu,
азбука.
azbucoavnă, silabar înv.
abilitate s.f. (Capacitatea de a ieşi uşor dintr-o situaţie grea )
ловкость ж. (Умение легко выходить из трудного положения )
dibăcie
пронырливость разг.
îndemînare; dexteritate
изворотливость
isteţime, pricepere
оборотливость разг.
iscusinţă
оборотистось разг.
ingeniozitate
находчивость
agilitate.
поворотность.
abluţiune s.f . (Spălare a corpului sub duş în scop curativ )
водолечение ср. (Лечение водными процедурами )

hidroterapie
hidropatie.
aborigen s.m. (Reprezentant al populaţiei de bază a unei ţări )

гидротерапия мед.
гидропатия.
абориген м. книжн. (Представитель коренного населения страны )

autohton
indigen
pămîntean, băştinaş, localnic.
a se abrutiza vr. (A-şi pierde însuşirile intelectuale şi morale )
a se îndobitoci, a se dezumaniza
a se sălbătici
a se înăspri, a se împietri, a deveni dur,
insensibil (asemănător cu o brută)
a se imbeciliza,
a se cretiniza.
absent adj. (Despre privire; care nu exprimă nici un interes faţă de
cele din jur )
pierdut,

автохтон книжн.
туземец уст.
местный житель.
очерстветь глаг. (Потерять чуткость, стать безучастным к окружающему )
зачерстветь
загрубеть
огрубеть.

отсутствующий прил . (О взгляде; не выражающий никакого интереса к окружающему )
отрешенный, отсутствующий, потерянный, отчужденный, погруженный в себя, тусклый.

rătăcit în gol
stins, şters.
absolut adj. (Care există în afara oricărei confruntări : autoritate абсолютный прил. (Существующий вне сопоставления с чем-л .)
~ă)
independent
безотносительный
necondiţionat, suprem.
безусловный.
a absorbi vt. (A reţine parţial sau total umezeala , căldura, un поглощать глаг. (Принимать в себя влагу, тепло, запах и т.п. )
lichid, un gaz etc.)
a încorpora
вбирать
a îmbiba
впитывать
a suge, a înghiţi, a trage
всасывать
a aspira; a sorbi.
втягивать.
abstract adj. (Bazat pe raţionamente teoretice , rupte de practică şi абстрактный прил. (Основванный на теоретических, оторванных от практики и опыта
experienţă ; concluzie ~ă)
рассуждения )
(pur) teoretic
умозрительный, (чисто) теоретический
speculativ livr.
спекулятивный книжн.
metafizic livr.
метафизический книжн.
transcendental livr.
трансцендентальный книжн.
отвлеченный.
absurditate s.f. (Lipsă de corespundere cu gîndirea logică; ceva бессмыслица ж. (То, что не имеет смысла )
care nu are sens )
abracadabra
абракадабра
inepţie, tîmpenie
заумь пренебр., ирон.
aiureală, halucinaţie
бред разг., пренебр .
absurd, stupiditate
абсурд, нелепость

nonsens
galimatie; încîlceală;
elucubraţie, fantasmagorie livr.
aberaţie; enormitate.
abţinere s.f. (Autolimitare sau refuz de a întreprinde o acţiune )

нонсенс книжн.
тарабарщина разг., пренебр .
фантасмaгaрия
аберрация книжн.
воздержение ср. (Ограничение себя в чем-л., отказ от чего-л. )

reţinere, absistenţă,
cumpătare (mai ales la mîncare)
post glumeţ pop .
a aburi vi.(A scoate aburi : cîmpia ~eşte)
a fumega.

воздержанность
пост разг. шутл.
дымиться глаг. (Выделять пар; ~ туман)
дымить
куриться.
безветрие ср .
затишье
тишь
штиль.
захватить глаг. (Взять в свое пользование )
овладеть и завладеть чем.
занять
забрать разг.
захапать прост., неодобр.
зацапать груб.-прост., неодобр.
заграбастать груб.-прост., неодобр.
ускорять глаг. (Увеличивать скорость движения )
убыстрять.
учащенный прил. (О дыхании, пульсе и т.п. : более частый, чем обычно )
ускореный, убыстренный
частый.

acalmie s.f . (Vreme fără vînt )
calm; tăcere
linişte (temporlă), pace
timp liniştit (pe mare).
a acapara vt . (A-şi însuşi ceva în dauna altora : ~ bogăţii)
a pune stăpînire,
a ocupa (un loc, un spaţiu)
a lua (totul)
a înhăţa, a pune gheara pop. gros.
a pune laba fam. gros.
a cărăbăni, a lua cu japca reg. gros .
a accelera vt. (A face să se desfăşoare mai repede ; ~ viteza)
a grăbi, a iuţi, a zori.
accelerat adj. (Puls ~)
ridicat, mărit
grăbit, iuţit
îndesit, frecvent.
acceptabil adj. (Care poate fi acceptat )
сносный прил . (Такой, с которым можно примириться, который можно вынести )
suportabil, tolerabil
терпимый
admisibil
приемлемый
convenabil; potrivit
подходящий
satisfăcător; mulţumitor pop.
удовлетворительный.
Vezi şi : bunicel.
acceptat adj. (Primit de toţi )
принятый прил. (Всеми признаваемый, принимаемый )
îndeobşte admis
общепринятый, установленный
unanim, general primit
общеустановленный.
(unanim) aprobat, încuviinţat, consimţit, statornicit
acces s.n . (Izbucnire momentană a unei stări fizice sau sufleteşti : ~ приступ м. (Чего; резкое проявление какого-л. физического или душевного состояния )
de cord.; ~ de hipertensiune)
atac, puseu; toană pop.
припадок
paroxism
пароксизм книжн.

criză.
accidentat adj. (Care nu este neted ; drum ~)
stricat, deteriorat
hopuros; învălurat,
neregulat, cu hopuri, cu gropi.
a se achita vr . (A plăti o datorie )
a se socoti; a onora
a (se) răsplăti, a lichida
a fi chit (cu cineva)
Vezi şi : a plăti.
a se achita de vr . (A îndeplini o sarcină )
a duce la bun sfîrşit, a o scoate la capăt, a reuşi (să),
a isprăvi, a face faţă.
acid fenic s.m.
acid carbolic, carbol
fenol.
aciform adj. (Care are forma unui ac : frunză ~ă)
aculeiform
acicular
în formă de ac.
a se aclimatiza vr. (~ într-un mdiu nou)
a se adapta.

a acompania vt. (~ la pian)
a secunda; a însoţi rar.
acompaniament s.n. (Susţinere muzicală )
însoţire (muzicală) rar;
hang, ison pop.
a (se) acoperi vt., vr. (~ cu o plapumă)
a(-şi) pune
a (se) înfăşura
a (se) înveli
a (se) coperi, a (se) astruca pop.,
a (se) îmbrăca
a (se) încotoşmăna, a (se) îmbodoli,
a (se) înfofoli pop.
a acoperi vt. (~ cu nori)
a învălui
a împresura
a îmbrăca, a înveli
a întinde (pe cer etc.).

кризис.
разьезженный прил. (О дороге; испорченный частой ездой )
разбитый
ухабистый.
рассчитаться глаг. (Произвести взаимные денежные подсчеты, расчеты )
счесться, расплатиться разг.
посчитаться разг., поквитаться разг.
свести счеты с кем-л.
справиться глаг. (Суметь сделать, выполнить какую-л. работу )
управиться.
карболовая кислота ж.
карболка разг.
фенол хим .
игловидный прил.
иглообразный
игольчатый
игловатый разг.
приспособиться глаг. (К чему и без доп.; о живом организме: обрести способность жить
в новой среде )
адаптироваться.

аккомпанировать глаг .,
сопровождать.
аккомпанемент м.
сопровождение.
покрыть(ся) глаг. (Чем и без доп., накинуть, расположить поверх )
накрыть(ся)
прикрыть(ся)
укрыть(ся)
одеть(ся)
окутать(ся)

затянуть глаг . (О тучах, тумане и т.п .)
заволочь
застлать
подернуть
задернуть.

acoperiş s.n. (Partea de sus a unei construcţii care o acoperă )

крыша ж . (Верхнее покрытие строения )

acoperămînt; învelitoare; coperiş pop.
кровля
înveliş pop.
кров уст .
acord s.n. (Hotărîre, opinie reciprocă )
соглашение ср . (Взаимное решение, мнение )
înţelegere
договоренность
învoire, convenire
уговор разг.
învoială
сговор разг.
convenţie
конвенция книжн.
tranzancţie ec .
сделка торг.
pact diplom .
пакт диплом.
consens; concordare rar
согласие, согласованность.
concordanţă; soglăsuire înv.
I. a acosta vt. fig. (A opri pe cineva din mers, adresîndu-se приставать глаг., разг. (К кому-л., назойливо и бесцеременно преследовать кого-л .)
obraznic )
a aborda livr.; a se lega (de), a (se) anina, a (se) agăţa pe cineva (de привязываться разг.
cineva).
II. a acosta vi. (Despre nave: a se apropia de ţărm şi a fi legat de причалить глаг. (Подплыв к берегу, к причалу и т.п.д., быть там закрепленным чалом )
chei )
a trage la ţărm; a ţărmui înv .
подчалить,пристать
a aborda.
привалить, пришвартоваться.
a se acri vr. (a deveni acru )
киснуть глаг. (Становиться кислым )
a se înăcri
закисать
a fermenta
заквашиваться
a se acidula
кваситься
a se (în)mura.
сквашиться.
acru adj. (Care a fost supus procesului de fermentare )
кислый прил . (Подвергшийся брожению )
acrit, fermentat, acidulat; murat.
квашенный.
подкисленный; оцидофильный.
activ adj. (Care participă sistematic la o acţiune, care manifestă активный прил. (Стремящийся к живому участию в чем-л., проявляющий себя в
mereu iniţiativă )
деятельности)
energic, neobosit
деятельный, энергичный
vrednic, harnic
инициативный
cu iniţiativă
предпримчивый.
întreprinzător.
activitate s.f. (Muncă în vederea atingerii unui anumit scop )
активность ж.
energie
энергия
spirit de iniţiativă
инициатива
spirit întreprinzător.
предприимчивость.
actor s.m . (~ vestit; ~ de comedie)
актер м.
artist
артист
interpret
лицидей уст .
teatralist rar .

actual adj . (Foarte important în prezent: problemă ~ă)
актуальный прил. (Имеющий существенное значение в данный момент)
vital, de viaţă
живой
de actualitate
жизненный
arzător
животрепещущий
la ordinea de zi, la zi
злободневный
imperios, presant, imperativ
насущный.
stringent.
a acţiona vi. (A întreprinde o acţiune; ~ cu mîinile)
действовать глаг. (Чем; совершить что-л.)
a mînui, manipula, a lucra; a opera.
орудовать разг .
acţiune s.f . (Faptul de a face ceva )
действие ср. (Отдельное проявление деятельности человека)
faptă
поступок
act
акт офиц.-дел.
făurire, înfăptuire
деяние офиц.-высок., деятельность.
activitate.
acum adv.
теперь нареч. (В настоящее, текущее время)
în ceasul de faţă
сейчас
în timpul de faţă, actualmente
в настоящее (или данное) время офиц.-дел.
în momentul, cipa de faţă; momentan
в настоящий (или данный) момент
în prezent,la ora actuală
нынче разг.
acuma; acu pop ., amu reg ., acmu înv .
ныне.
a acuza vt. (A considera pe cineva vinovat de un delict; ~ un обвинять глаг. (Считать кого-л. совершившим какое-л. преступление)
deţinut)
a învinui, a formula o acuzare (o acuză)
предъявлять обвинение кому -л. офиц.
a imputa (cuiva ceva )
ставить (или вменять) в вину, инкриминировать книжн.
a incrimina (cuiva ceva ).
a se adapta vr. (~ la modul de viaţă al cuiva)
приспособиться глаг. ( К кому-чему и без доп.; привыкнуть или научиться согласовывать
свои действия, движения, поступки и т.д. с требованиями кого,- чего-л., с чьими-л.
вкусами и т.д.)
a se obişnui
приноровиться разг. , примениться разг.
a se deprinde
подлaдиться разг., подделаться разг.
a se acomoda
приладиться разг.
a se aclimatiza; a se învăţa (cu ceva) pop.
adăpost s.n.
ночлег м. (Место для ночного сна, обычно не у себя дома)
(loc de) mas; cucluş, popas
ночевка разг.
de noapte.
1. a adăuga vt. (~ la o sumă )
прибавить глаг. (Дополнить чем-л. уже имеющееся)
a adăugi
добавить
a pune
присоединить к чему
a anexa.
присовокупить к чему , книжн .
приобщить к чему.
2. a adăuga vt. (~ cîteva rînduri)
прибавить глаг. (Сказать или написать в дополнение)
a adăugi
добавить
a completa
присовокупить книжн.

a suplimenta.
примолвить.
3. a adăuga vt. (~ la preţul stabilit),
прибавить глаг. (Увеличить количество чего-л. добавкой)
a adăugi, a majora
добавить
a spori, a mai da,
набавить разг.
a mări, a pune în plus
надбавить разг.
a (mai) arunca (ceva) (pe de-asupra).
накинуть разг.
4. a adăuga vt. ( ~ zece lei)
прибавить глаг. (О прибавлении при подсчете)
a cuprinde la socoteală
причислить разг.
a plusa
приплюсовать разг., суммировать.
a suma.
1. ademenitor s.m.
соблазнитель м. (Тот, кто прельшает чем-л., предлагает что-л. заманчивое)
seducător
искуситель, совратитель
cuceritor.
обольститель.
2. ademenitor adj.
соблазнительный прил. (Вызывающий чувственное желание, влекущий к себе)
seducător
обольстительный.
amăgitor, înşelător.
a adera vi. (A trece de partea cuiva, a-şi da asentimentul faţă de присоединиться глаг. (К кому-чему; стать на чью-л. сторону, выразить свое согласие с
cineva sau ceva: ~ la un partid, la o mişcare ş.a.)
кем-, чем-л.)
a se ralia,a se asocia
примкнуть
a se alătura, a se alipi, a se uni.
пристать.
1. adevărat adj. (Făcut, obţinut din materie naturală)
настоящий прил. (Сделанный из природного сырья, полученный естественным путем)
natural
veritabil
autentic
curat
pur
sadea.
2. adevărat adj. (Care nu este contrafăcut: document ~)
autentic; original; veritabil
nefalsificat.
a adeveri vt. (A face să fie valabil: ~ un document)
a certifica
a legaliza, a autentifica
a viza; a întări pop .
1. adînc adj. fig . (Cunoştinţe adînci)
aprofundat
temeinic, profund
fundamental, capital
substanţial, solid.
2. adînc adj. fig . (Linişte ~ă)
complet, deplin, total
perfect, desăvîrşit

натуральный
подлинный
неподдельный
взаправдашний прост.
заправдашный прост.
всамделишний прост.
настоящий прил. (О документах: не являющийся продделкой)
подлинный
неподдельный
заверить глаг. (Подтвердить подписью или печатью)
засвидетельствовать офиц.- дел.
скрепить канц.
визировать.
глубокий прил. (О знаниях и т.п.)
углубленный
основательный
фундаментальный
существенный.
глубокий прил. (О тишине и т.п.)
полный
совершенный

absolut
netulburat
imperturabil livr.
mort
mormîntal
de mormînt
3. adînc adj . fig. (Somn ~)
profund
(ca) de mort
zdravăn
greu
bun.
a se adînci vr. fig. (~ în citire)
a fi absorbit de
a se cufunda în; a se aprofunda
a se îngropa în rar .
admirabil adj. (Care te copleşeşte prin frumuseţea, splendoarea
sa: peisaj ~)
superb, splendid
minunat
fermecător
de basm
fantastic
feeric
Vezi şi : fermecător, minunat.
1.admirator s.m. (Cel care are o deosebită afecţiune pentru cineva
sau ceva)
adorator; închinător rar. înv.
2. admirator s.m. (Bărbat care face curte unei femei, unei
domnişoare)
adorator; închinător înv., pop.
suspinător, oftător pop., iron.
cavaler
curtezan livr.
partener rar.
admisibil adj. (Care poate fi admis)
permis
îngăduit, tolerat
învoit pop.
(să) admitem (că...) cuv. incid.
(să) presupunem
să zicem
să spunem.

абсолютный
ненарушимый
невозмутимый
мертвый
гробовой
могильный.
крепкий прил. (О сне)
глубокий
мертвый и мертвецкий
богатырский, непробудный
беспробудный
беспросыпный разг.
погрузиться глаг. (Во что; полностью отдаться какому-л. делу, какой-л работе).
окунуться
уйти; зарыться разг.
дивный прил.
чудный
чудесный
волшебный
сказочный
фантастический
феерический.
почитатель м. (Тот, кто почитает кого,-что-л.)
поклонник.
поклонник м. (Мужчина, ухаживающий за женщиной, девушкой)
обожатель уст.
вздыхатель и воздыхатель ирон.
кавалер прост.
ухажер, хахаль прост.
партнер.
допустимый прил .
дозволенный
позволительный
дозволительный уст.
допустим (в знач. ввод. слова)
предположим
положим разг.

a aerisi vt. (Cel care posedă calităţi egale cu cineva) concurent rival. a aromi rar . (un lichid. (Получить. собраться глаг. 1. (Тот. aer s. отдельные предметы) a colecta. a cerceta a mirosi. a întări. слыхать прост. a aduna vt. воздух м. (Оказаться в одном месте) скопиться сосредоточиться сконцентрироваться. eter înv.a. (Сделать так. (Învelişul gazos al Pămîntului) atmosferă văzduh. (~ încăperea) a ventila. (Решением верховного законодательного органа придавать чему-л. и прост. cereale ş. a adormi vi. юридическую силу) ратифицировать принять. разнюхать разг. многие) a strînge. a muşlui reg.( Подверждающий что-л. (Погрузиться в сон) a aţipi pop. a aduna vt. a aproba. a reuni сосредоточить a concentra. скопить a întruni. a grămădi colocv. кто обладает равными с кем-л.. (A trece la starea de somn: ~ repede. ~ copilul) утверждать глаг. (Создать постепенно. собрать сведения о ком-. a puncta rar чувствовать a mirosi слышать разг. чтобы в одном месте оказались все. (О животных: распознавать чутьем) urma) a simţi. adversar s.m. a adulmeca vt . чем-л. дух уст. нюхать. утвердительный прил . . tărie.n . атмосфера разг. a sonda livr. провентилировать.(A căpăta informaţii: ~ dacă a venit. a se aduna vr . a primi colocv. a-l fura somnul (pe cineva) започивать уст. a afla vt. a amirosi pop. (A primi printr-o hotărîre a majorităţii: ~ o lege) a ratifica.) a tatona. a se grămădi a se întruni a se concentra. опочить трад. разузнать разведать разг. соперник м. cer.. заснуть глаг. сконцентрировать 2. a aera spec. качествами) конкурент противник. (A face să vină în acelaşi loc: ~ toţi elevii) собрать глаг . узнать глаг. ( Răspuns ~) pozitiv.-поэт. достоинствами.a adopta vt. (Despre animale: a căuta cu ajutorul mirosului : ~ чуять глаг. уснуть a-i veni moş Ene pe la gene glumeţ pop.) afirmativ adj. 1. проветрить глаг. a se strînge. a confirma.) положительный. (A face o colecţie: ~ timbre) собрать глаг. vi. ~ despre toate) составить коллекционировать. a amirosi pop. vt. a culege a colecţiona. подбирая отдельные части. fig.

a întreba.п . фам. care делец м. îndemînatic ухватистый прост. sprinten. скрыто и т.) открыть раскрыть выявить вскрыть. спрашивать. (Предприимчивый человек) practică afacerismul ) întreprinzător. 1. profitor воротила разг . музыке. a iscodi pop. a se afla vr . верткий разг. изворотливый. ( Cuvinte ~e. a locui a-şi petrece zilele la.. деляга неодобр .где-л) быть пребывать обретаться разг. liric сентиментальный plîngător. находиться глаг.. vioi. văicător. одолеть и băieţel ~) т... a descoperi a găsi a dibăci pop. охватывающее участников борьбы вокруг какого-л. 2. speculant depr . вызнать прост. (Despre fiinţe: pe care e greu să-l prinzi. шутл. стихах и т. душещипательный разг . a încerca. хитрый разг. a se interesa a descoase pop. lăcrămos înv . repede. проведать разг. perspicace. (Ловко схватывающий) isteţ. a trăi.п.m. (Хорошо видящий) pătrunzător остроглазый разг. спекулянт неодобр .: отличающийся излишней трогательностью. isteţ. (Băiat ~) цепкий прил. (О людях. (Установить очевидность того. gheşeftar depr. (Privire ~ ă) зоркий прил. выведать прост. (О речи.. интеллигентный. tînguios. priceput. să-l dirijezi etc. (~ un adevăr. глазастый разг. обнаружить глаг . agil adj.. дела) . животных: такой. смышленный hîtru reg. a se informa. благодаря его ловкости и быстроте движений) iute. tînguitor. сердцещипательный разг. a cerca pop.n. (Persoană care urmăreşte profituri personale. слезливый пренебр . agiotaj s. a dibui pop. a oblici. 2. ирон . mintos. antreprenor предприниматель om de afaceri.. abil. mişcător.a ispiti pop. (О пребывании кого-л. intelegent. iscusit. которого трудного поймать. a afla vt. a ştirici înv. dibaci. ascuţit fig. прознать прост. stare ~ă) чувствительный прил.. ager adj. (Сильное возбуждение. ager adj . что ранее было неизвестно. dezgheţat fig. deştept хваткий разг. afeсtiv adj. вопроса.: увертливый прил.п. ~ o soluţie) пронюхать прост. afacerist s.. (Mare învălmăşeală în jurul unei probleme) ажиотаж м.заставляющий расчувствоваться) sentimental. (~ la ţară) a fi a se găsi a sta (la). înduioşător sfîşiitor fig.

ignorant.forfoteală суетня разг. который много суетиться. foială. необуздонный. a foi. umblătură. năpustitor pop. plugăresc poet. (Mişcare continuă şi haotică) суета ж.) ~ă) duşmănos. (Care este caracteristic pentru agricultură : regiune ~ă. воинственный impulsiv инпульсивный. a se frămînta.(Врождебный и вызывающий) bătăios.. tam-tam. provocator наступательный. nestăpînit. хождение. vînzolire. (Пишущий и говорящий с ошибками) analfabet безграмотный.. belicos яростный. (Care are scopul de a acapara pămînturi străine. vrăjmaş враждебный ofensiv. неодобр. forfotă суматоха tărăboi. невежественный. (Care are scopul de a năvăli asupra cuiva . (Торопливое. larmă. agitaţie s. беспорядочно двигаться. cîmpenesc.. бестолково хлопача) încoace) a forfoti. agresiv adj . fîţăială pop . înv. беспорядочное движение. (A se mişca în număr mare. zăpăcit суматошливый разг. 3. agrar adj .m. . тормошиться разг. agresiv adj.. tăbărîtor. ostil. ( Un om ~) агрессивный перен. febră fig. порывистый violent вспыльчивый. неодобр. (Care vorbeşte şi scrie cu greşeli) малограмотный прил.. cuceritor. 1. neînfrînat agresor s. сельскохозяйтвенный прил. (О стране.. războinic. agresiv adj.нападательный уст. провокационный. fîţîit pop. (Care nu este liniştit : om ~) суетливый прил. a se agita vr. земледельческий. învîrteală. милитаристский militarist. mişcare. zarvă. склонный к суете) neastîmpărat. de plugar. 2. беготня.f. суматошиться разг. a se zvîrcoli. лихорадка разг.п. repede şi haotic încolo şi суетиться глаг. belicos fam. politică агрессивный п рил. (Имеющий целью нападение на кого-л. năvălitor завоевательный. полуграмотный. alergătură. agitat adj. местности и т.înfrigurare горячка разг. bîţîială. горячий. (Имеющий целью захват чужих земель) război ~) de cotropire. umblet суматица разг. a se învălmăşi. cotropitor захватнический acaparator. (Торопливо. gălăgie шум. хлопоты) animaţie. отличающийся развитием munci ~e) сельского хозяйства) agricol аграрный agrarian rar сельский sătesc. неграмотный necărturar. năvălitor. (Такой. шумиха vălvă бум разг. bîţăit. (Cel care pune la cale sau săvîrşeşte o agresiune) агрессор м. суматошный разг. агрессивный прил. agramat adj.

(Care ajută: material ~) подсобный прил. (О звуках) a veni. (Предназначенный в помощь кому-.cotropitor. suită.n. sate ~e) смежный прил. (Despre sunete ) доноситься глаг . agricultură s. событием или согласно обычаю.. поддержку кому-л. a se răspîndi (pînă la) доходить. a propti înv. (Тот. ajunge ~) хватить глаг. agricultor s. долетать a se auzi докатываться a răsuna. в связи с каким-л. тут разг. apropiere. vi.. preziuă înv. (A da cuiva ajutor). (Zi sau perioadă de timp care precedă un eveniment: în канун м. tacîm înv . (Persoană care se ocupă cu agricultura) ţăran plugar muncitor agricol cîmpean poet.n. a sprijini поддержать кого a veni în ajutor прийти на выручку (или на помощь) a da o mînă de ajutor подать или протянуть руку помощи a ajutora înv. a ajunge vi. пособить прост. (Расположенный рядом. на этом месте. стать уст. подсобить прост. (Группа людей. năvălitor. хлебопашество уст.m. aci. в непосредственной близости) vecin соседний . pop. ajutător adj. кому (Оказать помощь. предверие книжн. anex. (Grup d oameni care însoţeşte solemn pe cineva) шествие ср. (Lucrarea pămîntului şi creşterea animalelor) захватчик завоеватель нашественник. здесь нареч. prag fig. ( hrană. a se propaga (pînă la). кто занимается обработкой земли) землероб. ici pop.f. земледелец м. чего. alăturat adj. (Care este situat în imediata apropiere. aici adv.. свита. saltant. plugărit землепашество plugărie. порог. достигать. a ajuta vt. pe (în) locul acesta. ajun de an nou) preajmă. invadator cuceritor. торжественно направляющихся куда-л. complementar. процессия. alai s. cortegiu. кортеж книжн. fig. subsidiar служебный. paradă. иметься в достаточном количества) a fi de ajuns (suficient) достать a prisosi pop. ajun s.. a ajunge vi. чему-л) auxiliar вспомогательный accesoriu.. a înlesni. обряду) procesiune.. крестьянин хлебороб землепашец хлебопашец уст. земледелие ср. arat poet. (Безл.) a susţine. acaparator. помочь глаг.

scafă înv. намек) parabolă. făgaş. lăptos молочный dalb poet . cer ~) голубой прил. alb adj. în apropiere около în preajmă возле lîngă. лимитрофный alături adv. обок Vezi şi: aproape. vad. (Имеющий цвет молока. пограничный. vale.. al doilea (Care urmează după primul) второй (Следующий за первым или данным) secund livr.f. алкогольный прил. cu tîlc. mieriu сапфировый de culoarea safirului сапфирный. alegorie s. (Care conţine alcool. (Timpul aleargă) бежать глаг. safiriu. alegoric adj. megieş соседственный уст.. другой разг. pat. albie s. снега) (alb) ca zăpada белоснежный (alb) ca laptele.-разг. иносказательный. белокипенный. curs ложе. иносказание. чего-л. (О времени: быстро протекать) . azuriu лазурный albăstrui лазоревый (albastru) de peruzea бирюзовый siniliu небесный (albastru) ca cerul. по которому течет река) rîu) matcă. (Углубление в почве.f. ( A se afla ~) рядом нареч. (Care are culoarea cerului senin. (exprimat) în pilde.învecinat. (Expresie cu înţeles ascuns) аллегория ж.) alăturea рядышком разг. bleu васильковый de culoarea albăstriţei индиговый indigo ivar. alcoolic adj.. (alb) ca lebăda снежный (alb) ca creta. cretos меловой (alb) ca crinul. pop . ultramarin. fig. rar ультрамариновый bleumarin. a alerga vi. băutură ~ă) . acolea рядком обих. simbolic. (В непосредственной близости от кого-л. символический. (alb) ca spuma кипенный bălai pop. (Выражение. тайный смысл. albastru adj. mărginaş сопредельный limitrof. imaculat лилейный поэт. заключающее в себе скрытый. colea подле în coastă fig. parabolic. (Care are culoarea zăpezii) белый прил. (Содержащий спирт) spirtos спиртной. (Adîncitură în scoarţa pămîntului pe care curge apa unui русло ср. secundar înv. (Care conţine o alegorie) аллегорический и аллегорный прил.

păşit. alineat s. a scoate. лечебное растение) столетник разг. a-l mătura (pe cineva ) alură s. (~ întîrziaţi) de nu. alternativ adv. altminteri. инáче и иначе союз (В противном случае) а то. (Нанесенный течением воды) . не то в противном случае. алфавит м. fiere-de-urs reg. абзац м. по очереди. (Регулярно получить пищу где-л. уволиться откуда-л.-фам.-прост. depuneri ~e) мчаться мчать лететь нестись. (Заставить уйти. (~ la cantină) a se hrăni a se nutri. sabur rar. atunci de (dacă) nu. у кого-л. adus de ape aluvial. вышибить груб. выпереть груб. a sufla. питаться глаг. выставить разг. письменности) азбука.-прост. a izgoni a goni a da afară (din casă) a evacua rar. (Способ.f. (Чередуясь. пропереть груб. аллюр м . (~ latin) azbuche pop. slova înv. aloe s. (Декоративное. (A face ca cineva să părăsească un loc) a expulza livr.. прогнать разг. (Primul ~) rînd nou abzaţ reg. харчиться прост. aluvionar adj. наносный прил. a face vînt (cuiva) fam.a fugi a goni a zbura a trece (repede. a-l zbura fam . a fugări pop. сменяя друг друга) поочередно. pe rînd. a mînca pop. тогда прост. a alunga vt. de aluviune. a pofti (pe cineva) afară a pofti să iasă (să plece) a trimite la plimbare glumeţ a arunca (afară) a pune pe fugă. вытурить разг. că altfel în caz contrar. пренебр. altfel conj.f. выпроводить разг. попеременно нареч. ход.) изгнать приподн.) столоваться кормиться разг. a se alimenta vr. характер бега лошади) побежка спец. красная строка отступ спец. вышвырнуть прост. (Care este adus de cursul unei ape. rînd pe rînd cu rîndul. протурить прост. алоэ ср.. намывной наплывной. pas. выгнать глаг. a lua masa. (Felul de a se mişca mai ales al unui cal) umblet. выдворить разг. ca vîntul ) alfabet s.n.. a se întreţine. смести кого-л.n. прост. (Совокупность букв какой-л.. (Plantă medicinală) agavă.

amar adj. a se indispune a se mîhni. огорчиться глаг. (Содержащий не только основное. (A umple de amărăciune) a întrista. (Cu două sau mai multe înţelesuri. горький прил. дилетанство дилетантизм. a se scîrbi reg.amanet s. двоякий прил. a scîrbi reg. ambiguu adj. amfibolic livr.n. особое расположение к чему-л. (Мелкое обстоятельство. a îndurera a omorî. a cătrăni fig. элемент чего-л. подробность ж.m. ( ~ de aeromodelism.. 1. poftitor rar . отдельная часть. кто занимается каким-л. zălog.n. exhaustiv. 2.n. . ~ de călătorii) doritor ahotnic. a amărî vt. любитель м.) деталь частность тонкость преимущ. мелочь. neprofesionalism. огорчить глаг. amator s. a unei arte ca amator etc. делом без специальной подготовки) дилетант. (Care cuprinde amănunte: expunere ~ă) detaliat. amănunţit adj.) diletant neprofesionist. dezvoltat minuţios. amplu. punct cu punct temeinic. trist îndurerat. (Отдача имущества в обеспечение ссуды) gaj. iubitor (de) pop. двойственный двойной двусмысленный. a se amărî vr. garanţie. гарантия. любительство ср. amatorism s. a descuraja a mîhni. cu dublu sens. (Element neesenţial) detaliu amănunţime rar subtilitate mărunţiş pop . diletantism neprofesionism. a indispune a deprima. expresie ~ă) echivoc amfibologic. но и подробности) детальный доскональный обстоятельный. (Испытать огорчение) опечалиться расстроиться разогорчиться разг. (~ de glume. amator s. (Practicare a unui sport. nenorocit jalnic.мн. кто имеет склонность. (Причинить огорчение) опечалить расстроить удручить сокрушать губить. (Полный горя) горестный печальный скорбный приподн.ч. (Тот.) желающий охотник. (Чего: тот. (Obiect depus drept garanţie a întoarcerii unei datorii) залог м.m. любитель м. chezăşie pop. ( Soartă ~ă) dureros. подробный прил. a se întrista. непрофессионал. amănunt s.) заклад уст.

(Жанр литературного произведения) întîmplări din viaţa sa) memorii.п. пренебр. на более поздний срок) a (pre)lungi (termenul). conglomerat конгломерат amalgam. a se amesteca vr.. 1. orgolios. приобрести известность. ambrazură s. смешаться с чем a se topi (în) fig. ~ de смесь ж. (Совокупность чего-л. amintiri s. a muta pop. a se băga соваться разг. (Care este stăpînit de ambiţie: om ~) честолюбивый прил. mixtură rar мешанина разг. вступаться уст. ввязываться разг. исчезнуть. harababură окрошка обих. (Стремящийся добиться высокого положения. проем.) a se pierde (în) вмешаться во что.pl. . (Specie a genului epic în care autorul povesteşte воспоминания мн. бойница crenel. каша разг. (Deschizătură prin care se fac trageri cu armele de амбразура ж. talmeş-balmeş.. (Вступить в толпу.-разг.f. (~ într-o discuţie) вмешиваться глаг. ералаш vinegretă fig.n (Totalitate de lucruri diferite. (Перевести осуществление чего-л. 2. amestec s. ( ~ în mulţime) замешаться глаг. разнородного) substanţe. отношения и т. ~ de culori. nepoftit) лезть разг. презр. a sări (cu gura) pop. ghiveci fig. pretenţios. (Отверствие для стрельбы) foc) meterez. vanitos. ~ de idei) mozaic. a-şi vîrî (băga) coada fam. a se agăţa pop. melanj rar смешение amestecătură. (Непрошенно вступить в чьи-л.) a interveni (nepoftit) мешаться разг.ambiţios adj. a se amesteca vr. a se încurca впутываться и путаться разг. дела. отнести a păsui отодвинуть разг. evocări мемуары însemnări. a-şi băga (vîrî) nasul fam.f. a amîna vt.(A lăsa înfăptuirea unui lucru pe altă dată) отложить глаг. винегрет разг. caşă.п. a fi intrus (indiscret) вторгаться. влезать разг.. terci pop fig.. chiseliţă. a dispărea (în). встревать прост. амальгама. veleitar rar. note. a se lega. славолюбивый уст. пренебр. a se anina. в ряды и т. записки. отсрочить a temporiza livr. славу) тщеславный. a intra (nechemat. совать нос разг. и соваться a se vîrî со своим носом разг.

(Analiza unei teme) помилование прощение. ridicol caraghios comic analfabet adj. как результат воздействия) печать оттиск.. о наступлении сумерек. a studia a examina. zăbavnic pop. analiză s. (Подвергать анализу. неметь глаг.п. отличительный признак. комический и комичный. amuzant adj. a paraliza a se face bocnă pop. вечереть. (Безл. a analiza vt. смешно в знач. a(se) însera. (Care nu ştie să scrie şi să citească) neştiutor de carte. который называет смех) забавный потешный уморительный разг. amprentă s. смехотворный. анализ м. a scăpăta. a amorţi vi. (A se face seară) a (se) întuneca. e ridicol. întunecat fig.) a înlemni a împietri a înţepeni. меркнуть. a se îngîna ziua cu noaptea a se închide. clovn ~) nostim mucalit hazliu. absolvire. критической оценке) разбирать рассматривать.f. . a murgi înv. смешной прил. комично. e amuzant e nostim e zăbavnic pop. отпечаток м. (A îndepărta pe cale chirurgicală) a tăia. Амур м.f. (Какой-л. mit. a amurgi vi.amnistie s. înv. сказ. забавно потешно уморительно разг. анализировать глаг.) деревенеть каменеть цепенеть костенеть коченеть. (О частях тела: терять чувствительность от холода и т. e de (cu) haz e comic. necărturar. (Care înveseleşte. (Освобождение осужденных от наказания актом верховной власти) graţiere iertare. e caraghios..f.m. a amputa vt. смехотворно. (Zeul dragostei) Cupidon. (A supune unei analize) a cerceta. a rebegi. (Бог любви) Купидон. (Такой. cruţare. неграмотный прил. (Не умеющий читать и писать) безграмотный. миф. e hazliu. смеркаться глаг. отнять отрезать разг . a reteza pop. a frămînta fig. a ciunti pop. вечерней темноты) темнеть темнеться разг. (Despre părţile corpului: a-şi pierde sensibilitatea din cauza frigului etc. (Scutire de pedeapsă printr-un act al puterii de stat) амнистия ж. Amur s. (Urmă lăsată pe o suprafaţă plastică) pecete întipărire Vezi şi: urmă. курьезный разг. ампутировать глаг.

(Cu caracter de anecdotă. anchetare urmărire (penală) instruire. (Имеющий отклонения от естественной нормы) nenormal неестественный nefiresc противоестественный neobişnuit необычный straniu. contrar. разговоре. ( ~ ceva din neatenţie) a agăţa a atinge. (Despre o scrisoare. неправильность ненормальность и анормальность книжн.f. stupid.cercetare. iregularitate anormalitate. anonim adj. течении чего-л.. antagonist adj. (За что. подряжать обих . (~ la lucru) a lua. ostil враждебный. цепляться. ( ~ judiciară) cercetare. o operă: al cărui autor nu este cunoscut) nesemnat. însufleţit vioi. anecdotic adj. месте. (Care se află în relaţii de neîmpăcat. joacă ~ă) viu. вербовать неодобр . (Care se referă la grecii şi romanii din antichitate: arta античный прил.) живой бойкий. (О каком-л. смешным характером) смехотворный нелепый следствие ср. a năimi a racola depr. rizibil caraghios. нанимать глаг. (Относящийся к миру древних греков и римлян) ~ă) vechi древний . opus.f. игре и т. цеплять разг . înviorat a anina vt.: a recruta. зацепляться аномалия ж. (Нарушение в нормальном развитии. (О письме и т. studiu examinare.-разг . связанных с преступлением) расследование дознание. contradicţii антагонистический прил. bizar. городе. безымянный. странный. ненормальный прил. potrivnic. neiscălit. studiere. оживленный прил. gălăgios. (На работу) брать разг. deviere neregularitate. противоположный. a înrola animat adj. неспособностью.п. a angaja vt. (~ în creşterea unei plante) abatere. antic adj. задевать глаг. anomalie s. анекдотический и анекдотичный прил.: не имеющий указания на автора) неподписанный. (Care are abateri de la normă: stare de lucruri ~ă) разбор рассмотрение. a primi a tocmi.п. (Care este plin de viaţă. caz ~) ridicol. (Выяснение органами юстиции обстоятельств. anchetă s. stradă ~ă. tumultuos livr. (Противостоящий другому и стремящийся к его подавлению) ~e) antagonic антагонистичный duşmănos. anormal adj. анонимный прил. (Выходящий за рамки обычного своей нелепостью. чем) зацепить.) отклонение. ciudat.

moaşte. кажущийся прил. пренебр. mai ales greco-romane) классический. hol. отменять глаг. обычаи и т. a aboli. antichitate s. лит. 1. revocare. что ранее было обязательным) упразднение аннулирование аннуляция книжн. противопоставление. sală vestibul. (Первая при входе нежилая комната) anticameră. lucruri vechi старинка разг.f. confruntare. a invalida упразднить аннулировать a casa. (A considera lipsit de putere juridică . contramandare.. 2. străvechime. (Prima încăpere prin care se intră într-o locuinţă etc.aparent adj. opoziţie противоположение. заключающийся в сопоставлении резко отличных или контрастных понятий и образов) opunere. monumente din trecutul îndepărtat) древность. abrogare.. распоряжением запретить. старь разг. pl. (Epoca civilizaţiei vechi. antirăzboinic adj.f. antipod антипод contrariu противоположность. (Законом.. (Стилистический прием. antreu s. a abroga.f. -чем-л. составляют контраст с кем. (Lucru complet opus altui lucru ) антитеза ж. abolire casare.depr. vechie înv. далекого прошлого) vestigii. tindă pop. древнеримский мир. кто резко несходны с другими. antiteză s. părelnic rar кассировать. a anula vt . a revoca. (Care apare doar în imaginaţia cuiva) închipuit. himeric imaginar.n.f. luptă антивоенный прил. (Направленный против войны) ~ă) antimilitarist.f. fig. еxtremă. (Древнегреческий. vechituri pl. памятники.. a infirma a strica pop. что или тот. ~ o lege) передняя холл вестибюль. (Obiecte. (Рисующийся лишь в чьем-л. объявить недействительным) a suprima a desfiinţa. (Opoziţie între noţiuni sau imagini: ~ în versuri) антитеза ж. 1. a contramanda. его культура) vechime. arhaică архаика monumet(e) vechi. antiteză s.) прихожая ж.. relicve древность обычно мн.п. отмена ж.) suprimare desfiinţare. obiect antic. (Предметы. anulare s. кассирование книжн. (To. старина ж. ( ~ a unei legi etc. infirmare. античность ж.clasic. (Care este îndreptat împotriva războaielor. (Объявление недействительным того. antichităţi s. антимилитаристический и антимилитаристский. воображении) мнимый воображаемый .

месте.) заступник. a tăbărî a pofti (pe la). a cădea. a apăra vt. a se sfeti înv.-ирон. адвокат разг .под (из) земли. прост. чтобы защищать) беречь охранять ограждать. припереть груб. в каком-л.) из. (~ unei pături a societăţii) принадлежать глаг. припожаловать разг. куда-л. apărător s. (Рассчитанный на внешний эффект. явиться. a aparţine vi. прост.înşelător. ( ~ un copil) a ocroti a feri. (~ în faţa cuiva) a se arăta a-şi face apariţia a se înfpţişa a se prezenta a se ivi înaintea ochilor занести ветром кого-л. a milita (pentru) a ocroti. a rătui reg. a apărea vi. ( ~ acasă) a veni..) вырасти. drepturile cuiva) a salvgarda (pacea) livr. принес кого-л. . (Стать видным кому-л.. avocat fig. a-şi face apariţia. depr. ocrotitor. входить в состав. a vizita. явиться собственной персоной.п. права. предстать книжн. sprijinitor. идеи и т. (К кому-. a se arăta..) показаться возникнуть.п.) a face parte din. шутл. amăgitor fig.. a sosi (pe capul cuiva). выставляемый напоказ.. показной прил. интересы. пожаловать разг. чему-л. a apăra vt. для отвода глаз. a binevoi să vină a-l aduce (pe cineva) naiba pop.. явиться глаг. 2. vechil înv. чьи-л. . казовый уст. вырасти как (точно. a apărea vi.. aparent adj. шутл. a prezerva livr.m. de ochii lumii. пренебр. обманчивый nereal нереальный iluzoriu иллюзорный. (Care este demonstrat pentru a induce în eroare. число кого-л. a se înfăţişa înaintea ochilor защищать глаг. a susţine a lupta (pentru). заявиться разг. a-l aduce vîntul pe cineva относиться. (Предпринимать какие-л меры. de faţadă fig. a proteja. 2. ( ~ pacea. a păzi a îngrădi pop. susţinător 1. a pica (pe neaşteptate). 2. a catadicsi.. 1. но не lux ~) отражающий действительной сущности) de formă. кто заступается за кого-л. чего-л. (Появиться у кого-л. protector. оберегать глаг. нагрянуть. оказаться в поле зрения кого-л. interesele. de spoială внешний. в разряд. o idee. a ţine de a se referi la. прибыть к кому-л. Vezi şi: fantomatic. появиться глаг..) прийти.п. (Мир. явиться (или предстать) перед глазами (или взором и т. защитник м.. соизволил притащиться прост. a se înfăţişa..-ирон. (Тот.-прост.) отстаивать бороться за что покровительствовать. пренебр. будто и т. a se prezenta a se ivi.

a răsări fig.
a răsări ca din pămînt fig.
a ~personal, în persoană (în carne şi oase)
3. a apărea vi. (~ pentru prima dată)
a se ivi
a lua fiinţă
a lua naştere; a prinde viaţă
a se naşte.
apăsare s.f. (Sub ~ea torentului de apă, de aer)
presiune
presare
iureş; atac, asalt, năvală fig.
apel s.n. (Cuvîntare, rugăminte ş.a. adresată maselor; a lansa un ~)

появиться глаг. (Образоваться, начать свое существование)
явиться
возникнуть
зародиться, родиться, народиться.
нажим м. (~ воды, воздуха и.т.д.)
давление
напор
натиск тж. перен.
воззвание ср. (Речь, просьба и т.п., обращенная к массам)

adresare
chemare.
a aplana vt. (A duce la bun sfîrşit careva chestiuni)

обращение
призыв.
уладить глаг. (Привести к благоприятному разрешению какие-л. дела, вопросы и т.п.)

a aranja
a reglementa
a orîndui; a rezolva
a elucida; a înlătura
a normaliza
a chivernisi, regularisi înv.
a se aplana vr. (Chestiunea s-a ~t)

устроить, наладить; обладить прост.
урегулировать
утрясти разг.
устранять
нормализовать книжн.
урядить уст.
уладиться глаг. (О запутанных и спорных делах, вопросах: прийти к благоприятному
разрешению, концу)
обойтись разг.
устрястись обих.-разг.
образоваться разг.

a se aranja, a fi aranjat; a se termina
(sfîrşi) cu bine
a fi făcut, a se face
a se rezolva, a s elucida
a veni la locul său; a se clarifica,
a se limpezi fig.
a aplauda vi., vt. (A încuviinţa prin aplauze)
a-şi exprima admiraţia prin aplauze
a bate din palme pop.
a plăsa înv .
1. a apleca vt . (~ o creangă)
a pleca
a înclina; a povîrni pop.
a îndoi, a încovoia.
2. a apleca vt. (~ capul)
a înclina
a pleca.

аплодировать глаг.
рукоплескать высок.
хлопать разг.
бить (или хлопать) в ладони.
нагибать глаг. (Ветку и т.п.: заставлять опускаться вниз)
сгибать
наклонять, гнуть.
наклонить глаг. (Голову, спину)
склонить
нагнуть.

apostat s.m. (Persoană care a renunţat la convingerile, idealurile
sale anterioare)
renegat depr.
abjurat rel.
a aprecia vt. (A-şi exprima părerea asupra unui fapt oarecare; ~
pozitiv ceva)
a privi, a considera
a socoti, a crede
a se uita
a găsi, a opina.
a aprinde vt. (~ lumina)
a face lumină
a aţîţa (lampa) pop.
2. a aprinde vt. (~ o clădire)
a incendia; a da foc pop.
1. a se aprinde vr. (S-a aprins casa)
a lua foc (din toate părţile)
a izbucni în flăcări
a începe a pălălăi, a arde în flăcări;
a se învîlvora,
a se încinge, a se învăpăia.
2. a se aprinde vr. (~ la faţă)
a se îmbujora, a se înroşi, a se rumeni, a se învăpăia, a se împurpura.

отступник м. (Тот, кто отказалься от прежних взглядов, идеалов)

3. a se aprinde vr. fig. (~ de dorinţă)
a se înfoca
a se înflăcăra, a arde de ...
a se înfierbînta, a se extazia, a se anima
a se învăpăia, a se exalta
a se entuziasma.
aprins adj. (Despre culori: de o nuanţă viu pronunţată: un verde ~)

загореться глаг. (Желанием и т.п.)
зажечься
вспламениться
вспухнуть
воспылать приподн.
разгореться.
яркий прил. (О цвете, краске, отличающийся чистотой и концентрированностью тона,
цвета)
сочный
густой
насыщенный
интенсивный
сильный.

bogat
dens
saturat
intensiv, viu
pronunţat,
accentuat.
1. aproape adv . (La o distanţă respectiv mică de cineva sau de
ceva)
în aproiere
prin (în) vecinătate
nu departe

ренегат неодобр.
вероотступник рел.
относиться глаг. (К кому-, чему-л.: так или иначе воспринимать: оценивать кого-л, чтол.)
смотреть
глядеть разг.
находить.
высказаться, считать.
зажечь глаг . (Заставить гореть и светить какой-л. источник света)
засветить, запалить прост.; затеплить уст.
поджечь глаг. (Поднеся огонь заставить загореться)
подпалить разг.; запалить; пустить красного петуха прост.
загореться глаг. (Начать гореть)
заняться
вспыхнуть
запылать
воспламениться.
загореться глаг. (Начать краснеть)
зардеться, раскраснеться, зарумениться, разрумяниться, зоалеться, покраснеть.

близко нареч. (На незначительном расстоянии от кого-, чего-л.)
вблизи
поблизости
недалеко

pe aici, pe aproape
în preajmă
alături
colea; cole pop.
la o azvîrlitură de băţ
la cîţiva (sau doi, trei) paşi
în (sub) coastă
sub nas fam.
2. aproape adv. (Ceva mai puţin decît indică cuvîntul următor: ~
trei ani)
mai-mai
fără oleacă pop.
mai
mai că; cam.
aproba vt. (A recunoaşte ca bun, ca adevărat etc.)
a consimţi, a încuviinţa
accepta; a primi pop.
aprobare s.f.
consimţire, încuviinţare
asentiment
acceptare; primire pop.
acord; învoire pop.
aprobator adj. ( Gest, ton ~)
aprobativ, favorabil
pozitiv, elogios
afirmativ
a apropia vt. (A face să aibă loc cît mai degrabă; ~ lucrările de
construire a unui drum)
a grăbi, accelera
a forţa, a urgenta.
a se apropia vr. (A intra în relaţii strînse de prietenie cu cineva)

неподалеку
невдалеке
рядом обих.-разг.
недалече уст. и прост.
невдали уст.
рукой подать до чего разг.
в нескольких (или в двух, трех) шагах от чего-л; разг.
под боком разг.
под (самым) носом разг.
почти (Немногим меньше того; что указано последующим словом )
почти что разг.
без малого разг. и без мала прост.
почитай прост.
апробировать книжн.
одобрить
согласиться, принимать
одобрение ср. (Признание чего-л. хорошим, правильными т.п.)
апробация книжн.
сочувствие, согласие
разрешение; благословение разг. шутл.
одобрительный прил. (Содержащий одобрение, похвалу)
блогоприятный; похвальный; хвалебный
положительный; позитивный книжн.
приблизить глаг. (Сделать более близким по времени)
ускорить, убыстрить разг.
форсировать,торопить; нажимать прост.
сблизиться глаг. (Вступить в тесные, дружеские отношения с кем-л.)

a se întovărăşi; a lega prietenie; a se lega pop.
a se împrieteni, a se asocia; a se ortăci pop. glumeţ.
a se ataşa (reciproc)
a se înfrăţi, a fraterniza.
1. apropiat adj. ( Localitate ~ă)

сойтись
сдружиться
подружиться
сродниться, побрататься с кем -л.
близкий прил. (Расположенный, находящийся на небольшом растоянии от кого-л, чего-л.)

din apropiere
nedepărtat.
2. apropiat adj. ( Relaţii ~e)

ближний, недалекий и недальный.
близкий прил. (Об отношениях между людьми: основанный на взаимной симпатии,
взаимном доверии)

călduros; familiar, de prietenie, afectuos, afabil
strîns
intim.
3. apropiat adj. (Prieten ~)
bun, sincer, ataşat
la cataramă fam.
intim
de-al nostru fam.
a aproviziona vt. (~ cu materie primă)

короткий, тесный, интимный.

a asigura
a livra; a furniza
a chivernisi pop.
1. aproximativ adv. (~ trei tone)

обеспечить
поставлять.

circa, aproape
cam, vreo; ia aşa, la pop.
în jurul la.
2. aproximativ adv. (A calcula ~)
(în mod) imprecis
(în mod) orientativ
cu aproximaţie
grosso modo livr.
la ochi pop.
3. aproximativ adj. (Calcul ~, termen ~)
imprecis
orientativ
a apuca vt. (~ un copil de mînă)
a lua, a prinde (cu putere)
a înhăţa, a înşfăca
a pune mîna (gros. laba) fam.
(cu o unealtă ) a prinde,
a agăţa, a anina.
a se apuca (serios) de... vr. (A face ceva cu multă stăruinţă: ~ de
carte)
a se strădui, a se sili, a-i da zor, a zori
a se pune pe, (a se aşeza) pe învăţătură etc. )
a-i da bătaie (cărbuni) reg. glumeţ
a se aşterne pe.
a apune vi. (Soarele ~)
a asfinţi; a se sfinţi înv.
a scăpăta pop., a se culca fig.

близкий прил . (О друге, приятеле и т.п.)
задушевный
закадычный разг.
интимный
свой, свойский прост.
снабдить глаг. (Чем; представить в чье-л. пользование что-л, нужное, необходимое)

приблизительно (Со словами, обозначающими количество, счет, меру: немного меньше
или немного больше и т.п.)
примерно, порядка, так, около, где-то разг.
эдак и этак разг.
приблизительно нареч. (Не совсем точно, лишь более или менее точно)
примерно
ориентировочно, приближенно
грубо, на глаз разг.
в общем, неопределенно.
приблизительный прил. (Не совсем точный)
примерный, ориентировочный, приближенный.
брать глаг. (Принимать кого-, что-л. в руки, зубы, руками, при помощи какого-л.
инструмента и т.п.)
хватать, охватывать
хапать груб.-фам.
цапать и цопать груб.-фам.

налегать глаг. разг. (С усердием делать что-л.)
наваливаться прост.
нажимать разг.
жать разг.
заходить глаг. (О небесных светилах)
закатываться
садиться

a coborî, a se lăsa.
apus s.n. (~ul soarelui)
asfinţit, scăpătat, asfinţire, scăpătare, apunere.
a aranja vt. (~ cărţile pe poliţe)

опускаться.
закат м. (Захождение солнца за линию горизонта)
заход.
сложить глаг. (Положить в определенном порядке, вместе и т.п. многие предметы)

a aşeza; a orîndui pop., înv.
a pune, a potrivi.
a aranja vt. (~ la serviciu)
a căpătui
a vîrî, a băga; a chivernisi, a oploşi înv.
a plasa; a determina livr.
arat s.n. (Tăierea şi răsturnarea brazdelor cu plugul)
arătură, arare; plug, plugărie, plugărit
desţelenire.
a arăta vt. (A oferi cuiva posibilitatea de a vedea ceva: ~ marfa)

(аккуратно) уложить; расположить (в порядке)
привести в порядок
устроить глаг. (Помочь поступить на работу, учебу, получить место)
пристроить разг.
приткнуть прост., определить прост.

a demonstra; a etala livr.
a prezenta, a expune.
1. arbitru s.m. (~ al unui litigiu)
judecător; jude, eretocrit înv.
mediator, mijlocitor, intermediar.
2. arbitru s.m. (~ sportiv)
judecător înv.
referi (la lupte, box ) rar.
1. a arde vt. (A preface în cenuşă: ~ nişte vreascuri; a ~ o
scrisoare)
a incenera spec. a trece prin foc (flăcări)
a mistui
a consuma prin foc, a nimici prin foc,
a supune arderii.
2. a arde vi., vt. (Soarele arde)
a dogori, a coace; a zăpuşi pop.
a păli, a pripi, a prigori, a frige, a prăji
a pîrli, a pîrpăli pop.
a încinge, a pîrjoli.
3. a arde vt. (Îl arde rana)
a frige, a ustura
a urzica; a pişca.
4. a arde vi. (A răspîndi, a emana lumină: stelele ard)
a flăcăra, a străluci
a scînteia, a luci
a lumina, a scăpăra
a licări, a (s)clipi, a clipoci.

демонстрировать; казать прост.
выставлять (на выставке).
арбитр м. (Судья по примирительному или третейскому разрешению споров)
третейский судья, посредник.

пахота ж.
вспашка
распашка (целины)
показывать глаг . (Давать возможность увидеть, ознакомиться)

арбитр м. (Тот, кто судит спортивную игру)
судья
рефери.
жечь глаг. (Уничтожить огнем)
сжигать
палить
предавать огню.
жечь глаг. (О солнце)
печь
припекать
жарить разг., палить
калить обих.-разг.
жечь глаг. (Вызывать ощущение жжения)
обжигать
жечься обих.-разг.
гореть глаг. (Об огне, звездах и т.п.; излучать свет)
пылать
полыхать
пламенеть
теплиться.

ardent adj. fig. (Tineret ~)
înflăcărat, plin de ardoare (de elan)
entuziast
înfocat, focos, aprins
avîntat.
ardoare s.f. ( A lucra cu ardoarea tinereţii)
pasiune, patimă
înflăcărare
înfocare, aprindere
pornire, elan, avînt
foc
entuziasm.
arenă s.f. (Pe arena circului)
manej.
a aresta vt. (A lipsi de libertate pe un infractor)
a lua pop.
a unfla (pe sus) fam.
a arestui înv.
a reţine
a prinde, a căptura; a găbji, a găbui pop.
a înhăţa pop., a pune mîna (pe cineva)
a înşfăca
a ridica.
argou s.n. (Limbaj convenţional al unui grup social sau
profesional; ~ studenţesc)
jargon.
arhicunoscut adj. (Foarte cunoscut: lucru ~; glumă ~ă)
perimat, răscunoscut
răsuflat fig. ; mahalagesc
mediocru, comun; ruginit fig.
uzat, şters, învechit
banalizat, ştiut
insipid, ordinar, vulgar
searbăd
banal
trivial, de tarabă
plat.
armonică s.f. (A cînta la ~)
armonie, taliancă
hrimonie pop.
muzicuţă; eolină înv.
armonios adj. (Care este plăcut auzului: poezie armonioasă;
cîntare armonioasă)

задорный прил. (Склонный к проявлению задора, увлеченности)
задористый разг.
запалчивый разг.

задор м. (Увлеченность какой-л. деятельностью)
азарт
пыл
запал разг.
порыв, жар
энтузиазм.
арена ж. (В цирке)
манеж.
арестовать глаг .
взять разг.
забрать разг.
заарестовать прост.
задержать
схватить разг.
сцапать прост., пренебр.
зацапать прост.пренебр.
замести прост.
арго ср. (Условный язык какой-л. среды)
жаргон.
избитый прил. (Лишенный оригинальности)
истёртый
затасканный разг., пренебр.
истасканный разг.
затрепанный разг., презр.
заезженный разг., пренебр.
пошлый
банальный
плоский.

гармоника ж. (Муз. инструмент)
гармония
гармонь разг.
гармошка (губная) разг.
гармоничный прил. (Звучащий приятно для слуха)

armonic
melodios, melodic
muzical
eufonic.
aromat adj. (Care conţine aromă: văzduh ~; flori ~e)
înmiresmat; îmbătător fig.
parfumat, îmbălsămat
mirositor, aromatic.
aromă s.f. (Miros puternic foarte plăcut: ~ a florilor)
mireasmă
parfum; mirosnă pop.
balsam; odor înv.
ars adj. (Mîncare ~ă)
pîrlit
pîrpîlit
afumat: prigorit înv.
artificial adj. (Care nu este natural; mătase ~ă; piele ~ă)
fals, neadevărat, contrafăcut, imitat
nenatural; de erzaţ, de surogat
sintetic; de succedaneu farm.
1. a arunca vt., vi. (~ cu pietre)
a azvîrli pop.
a zvîrli pop.
a împroşca
a repezi
a da (cu ceva în cineva, în ceva)
a pocni (cu ceva)
a trînti, a izbi.
2. a arunca vt. (~ capul înapoi)
a da (înapoi)
a lăsa (înapoi, pe spate)
3. a arunca vt. (~ un prunc)
a abandona (pe ascuns); a lăsa, a lepăda pop.
4. a arunca vt. (~ peste cineva ceva; ~ sacul în spate)
a trînti, a azvîrli
a aburca, a opinti pop.
a tăbîrci reg.
5. a arunca vt. (~ mingea)
a azvîrli pop.
a zvîrli.
6. a arunca vt. ( A-l arunca soarta pe alte meleaguri)
a îndepărta

гармонический
мелодичный, мелодический
музыкальный
благозвучный.
ароматный прил.
благоуханный
благовонный высок.
душистый.
аромат м. (Приятный запах)
благоухание
благовоние высок.
бальзам.
горелый прил. (О кушаньях)
подгорелый
подгоревший
пригорелый и пригоревший.
искусственный прил. (Не естественного происхождения)
ненастоящий
ненатуральный; суррогатный
синтетический.
бросать глаг. (Что или чем; взмахом заставлять лететь и падать что-л, или лететь и
попадать в кого-, чего-л)
кидать разг.
швырять обих .-разг.
метать, пускать обих.-разг.
запускать обих.-разг.
шибать прост.
лукать уст.
запрокинуть глаг. (Голову ; отвести назад)
закинуть, откинуть
забросить.
подбросить глаг. (Тайком оставить где-л., кому-л.)
подкинуть.
взвалить глаг. (Положить что-л. тяжелое наверх, на кого-, что-л.)
взгромоздить разг.
взворотить разг.
забросить глаг . (Бросить куда-л.)
закинуть
зашвырнуть разг.
забросить глаг. (С сущ. жизнь, судьба и т.п.)
закинуть

a-l duce
a-l purta.
a se arunca vr. (~ asupra cuiva)
a se repezi
a tăbărî
a năvăli pop.
a năpădi, a se năpusti
a sări.
2. a se arunca vr. (~ spre uşă)
a năvăli
a se îmbulzi, a se buluci
a tăbărî
a se împinge, a da buzna
a sări, a se azvîrli
a se avînta; a se precipita
a se năpusti, a se repezi.
aruncătură s.f. (~ la 30 de metri)
aruncare, (a)zvîrlitură
azvîrlire; zvîrlit pop.
a asculta vt. (~ lecţia: ~ un cîntăreţ)
a audia, a urmări (cu atenţie).
ascultare s.f. (~ faţă de părinţi)
supunere
supuşenie, cuminţenie; obedienţa livr.
cuminţie
docilitate; ascultămînt înv.
ascultător adj. (Copil ~)
smerit, cuminte
docil
supus
plecat; obedient livr.
blînd (ca un mieluşel)
bun.
1. a ascunde vt. (~ banii, un obiect)

занести разг.

a dosi
a mistui fig., a da la dos
a tăinui; a piti pop.
a acoperi
a îngropa fig.
a camufla.
2. a ascunde v.t. (A nu ~ nimic)
a tăinui; a acoperi fig.

запрятывать разг.
упрятывать разг.
скрывать разг.
укрывать, хоронить разг.
камуфлировать.

наброситься глаг. (Совершить стремительное нападение)
накинуться разг.
броситься, кинуться
налететь разг.
наскочить разг.
броситься глаг. (Стремительно побежать, направиться куда-л.)
кинуться разг.
метнуться
махнуть разг.
сигануть разг.
прыснуть разг.
устремиться
ринуться, рвануться разг.
бросок м.
бросание
швырок обих.-разг.
слушать глаг. (Воспринимать, улавливать слухом)
внимать кому-чему приподн .
повиновение ср. (Исполнение чьей-л воли)
подчинение
послушание; покорность
покорливость, послушливость уст.
смирение, смиренность.
послушный прил. (Легко повинующийся, подчиняющийся кому-л., чьей-л. воле)
послушливый разг.
покорный
покорливый разг., шелковый разг. ирон.
ручной разг., шутл.
хороший
прятать глаг . (Помещать кого-, что-л. так, чтобы другие не могли найти или заметить)

скрывать глаг. (Не давать заметить)
таить, утаивать.

(Место. a se ascunde vr. asemenea invar. осилить разг . чем-л. натачивать и оттачивать.. обеспечить глаг. (Имеющий много общего. trad. a apropia a (a)semălui înv.occident a asigura vt. a pieri (din vedere) a se stinge fig. запад м. постичь что-л. ascuns adj. apropiat asemănat. similar livr. a dovedi reg.a se tăinui a se acoperi. identic. (~ în mulţime) a dispărea. dosit pop.. спасаясь от кого-. a ascuţi verb. a asemăna vt . a toci a subţia.. потайной прил. scăpat pop. 2. (~ cîinii) точить глаг.) освоить. прятаться глаг.) гарантировать. analogic. секретный потаенный.укрываться таиться. podobnic înv. приобрести какие-л. a asimila vt. (~ după un copac. a asmuţi verb.п. . a se ascunde vr.) похожий схожий разг. a se mistui a se pitula. (Делать острой колющую или режущую часть оружия. натравить глаг. asfinţit s. острить сравнить глаг . (С кем-чем.) запрятываться скрываться. чего-л. место нисходящего солнца вест мор. (Intrare ~ă) tainic secret tăinuit.) сходный прил.n. potrivit. soare-apune invar. (Такой. (Care are ceva comun cu altcineva sau ceva: două lucruri ~oare) aidoma invar. инструмента и т. ~ drepturile omului) a garanta.овладеть одолеть разг. (~ cu o căprioară) затачивать разг. (~ materialul nou la matematică) a(-şi) însuşi a învăţa a da gata. (~ securitatea circulaţiei. semănător pop. найдя общее в чем-л. подобный аналогичный и аналогический сходственный уст. asemănător adj. знания. где заходит солнце) закат уст. (Создать условия для осуществления чего-л. vest. одинакого с кем-.. (~ un creion) скрываться глаг.-poet. scăpătat. вылитый. не заметно или трудно найти) тайный. înrudit analog. которого не видно.1. (Перестать быть видным) исчезать пропадать прятаться теряться. leit. a se prăpădi pop. приравнять одно к другому. a se pierde.. усвоить глаг. a asemui. a compara. (В процессе изучения чего-л. a se evapora glumeţ. (Locul unde apune soarele) apus. крыться хорониться разг. (Помещаться где-л. счесть подобным одно другому) уподобить. (Побудить к нападению) напустить разг. ~ în sălcii) a se dosi a se da la dos.

a se alătura a se uni a se lipi pop. a năpăstui.) примкнуть пристать разг.a întărîta. atare invar. качествами. a se asocia vr.. свободу) притеснять.) облик внешность наружность обличье видимость прост. acu. угнетать глаг. чего-л. закорузлый прост. (В текущий период) ныне уст. в настоящее время. interesele cuiva) a oprima. instituţii etc. a asupri vt . теперь. (A ştirbi drepturile. войти в число участников чего-л. a împila. разг. (~ colegilor) a adera a se alipi pop. которые называются в предшествующей или последующей речи) подобный этакий разг. (~ de carte) asemenea invar. astăzi adv. и эдак прост. 1. задачами) союз ассоциация федерация коалиция блок организация общество. так нареч. aspect s.. (Совокупность внешних признаков кого-. интересы. (Группа отдельных лиц. для обозначения обстоятельств образа. amu pop. подключиться разг. вид м. (Grup de persoane. a marginaliza. fizionomie exterior înfăţişare. a hărţui pop. unite prin anumite scopuri.. aspru adj. aşa invar.. права. (~ ul frumos al unei case) chip. depr. таковский прост. сегодня нареч. în prezent. учреждений и т. a constrînge a oropsi. (Обладающий теми свойствами. ограничивать чью-л. нынче разг. прибиться разг.п. acum. шутл.n. способа действия) этак. пристроиться разг. . actualmente astfel de adj. asociaţie s. объединение ср . эдакий прост. azi. aer imagine aparenţă. общими целями. таковой уст. (Ущемлять чьи-л. (Mîini aspre) tare bătătorit.п. (~ viaţa-i frumoasă) acmu înv. (Употр. faţă. присоединиться глаг. загрубелый прил (О руках и т.) огрубелый заскорузлый разг. (К кому-чему. (Indică modul de înfăptuire a unei acţiuni: a proceda ~) astfel науськать разг. примазаться прест.неодобр. приспособиться разг.aşa adv. такой прил. vedere. a strîmtora. sarcini: ~ internaţională a medicilor) uniune reuniune federaţie coaliţie bloc organizaţie societate. a sumuţa a aţîţa. связанных какими-л. asprit înăsprit.f.. подстроиться разг.. libertatea.

(Место. подождать глаг. интенсивности действия) до такой степени и в такой степени настолько. воссесть (важно. de a aduce daune etc. столь такого прост. a sta culcat în ~) pat. a se aşeza vr. a se pune pop. состояния. (Употр. нанесения ущерба и т. a se aranja a-şi face loc a se instala. (Действие с целью захвата. 1. сесть глаг. (~ cu plecarea) a îngădui pop. a se băga pop. a se aşeza vr . a se oploşi pop.) удар налет набег рейд . повременить глаг. (Indică gradul înalt de manifestare a ceva: a bate ~ de tare) în aşa măsură într-atît atît(de). a aşterne vt. (Принять сидячее положение) усесться засесть разг. торжественно сесть) поместиться глаг.помедлить подождать разг. Aşteptă puţin aici) a zăbovi a adăsta înv. (Loc pregătit pentru culcare.în aşa fel. asalt năvală incursiune. погодить разг.. în felul acesta. уст. так нареч. a strînge ~ul. a aştepta (puţin) vi. (Скатерть и т.) lovitură. разостлать глаг. и шутл. (A se stabili într-un anumit loc: ~ lîngă sobă) a se pune pop. пождать прост. aşternut s.n.-поэт. постель м. пообождать прост. 2.) раскинуть.) расположиться устроиться пристроиться разг. pînă într-atît astfel. a aştepta vi. a trona rar 2. a sta (puţin).. (Занять место где-л.. 2. năvălire raid таким образом (или манером) разг.п. (Провести некоторое время в ожидании) обождать разг. столько разг. (Acţiune întreprinsă cu scopul de a acapara. (~ o faţă de masă) a întinde a pune. стлать расстелить прост. (Оттянуть выполнение чего-л. a zăbovi a sta. обождать разг. a nu se grăbi.n. a se pitula a se vîrî. atac s. (A se afla un timp oarecare în aşteprare. a lua loc.п. приткнуться прост. a nu se pripi pop. нападение ср. качества. воздержаться от поспешности) погодить. culcuş pop. приютиться притулиться разг. 1. a îngădui pop. предназначенное или оборудованое для спанья) ложе трад. a se adăposti. a se posta a se aciua. 1. для обозначения высокой степени проявления какого-л. a se instala a se plasa rar a se posta. aşa adv.

a ataca vt. a amortiza. a diminua. a ataca vt.. корректный. (Делать менее заметным. наскочить. 2. внимательный. (A face mai puţin puternic: ~ o lovitură) a modera. gentil. a atenua vt.) штурмовать.) studio. затронуть вопрос любезный вежливый. накинуться ударить обрушиться навалиться прост. (Acţiune violentă îndreptată asupra inamicului) asalt ofensivă. atent adj. (~ poziţiile inamicului) a asalta 3. (Încăpere de lucru a unui pictor. скульптора и т. 4. 2. выпад м. (~ pe nedrept) a se năpusti (asupra) a se arunca (asupra) a lovi (în) a izbi (în) a năpădi (asupra) pop. (Совершить нападение на кого-что-л. a atinge pop. înaintare. atent adj. амортизировать спец. крепость и т. ateist s. осторожный прил. 1. трактовать о чем-л. ощутимым) скрадывать . мастерская ж. 1. a trata. смягчить глаг.n. галантный. observabil: ~ contradicţiile) a şterge. a năvăli (asupra) pop. приступить к.n (Manifestare ostilă) ieşire. напасть глаг. amabil. curtenitor. атаковать глаг. (Помещение для работы художника.. оглядчивый прост. заботливо чтобы не причинить вреда) бережливый. precaut. коснуться чего-л. a slăbi. treaz. a tăbărî (asupra) pop.. nedormit fig.iureş. броситься.) вылазка. 1. a micşora a reduce.m. atelier s.(Adept al ateismului) ateu păgîn. sculptor etc.n. necredincios liber-cugetătosr. 2. нападение на противника) штурм нападение. corect. a aborda. ателье. (Враждебное выступление против кого-л. escapadă agresiune. a atenua vt. (Врага. atac s. galant drăguţ.) студия. атака ж.п. a proceda la. levent pop. (Atitudine ~ă) grijuliu prudent. 3. atac s. (Сделать менее сильным. (Совершаемый с осторожностью. a ataca vt. менее резким) умерить ослабить. обходительный.п. acces. 2. v. (A începe tratarea unei probleme: ~ o temă nouă) наскок разг. осмотрительный. vi. (A face mai puţin simţit. безбожник неверующий свободомыслящий. атеист м. сглаживать глаг. circumspect. (Стремительное наступление.) налететь перен.

a coborî (pe mere) a ameriza (pe lună) a aseleniza.-. (Выступая. a atîrna vi. (Care are putere nelimitată. (~ pînă la lacrimi) a leza a ofensa a afecta. настолько нареч . поколе (поколь) уст. (L-a lăudat ~ mult) aşa de într-atît(a) în aşa măsură în aşa grad.. atît cît conj. atîta vreme cît.. a se aşeza.) интерес страсть . вопросе. повышенное стремление к чему-л. a atinge vt. увлечение ср. atracţie s. a ateriza vi. tangenţial) a aminti. пока временный союз (До тех пор пока) покамест прост. care poate să facă orice) amnipotent livr. обидеть. (Чем. a ataca fig. всесильный прил. (В такой мере. a se înclina. a fi) atîrnat (agăţat.) висать свисать. a jigni a răni.п. atotputernic adj. (A se lăsa liber în jos. нависать глаг. a retuşa a ascunde. (Avionul a aterizat uşor) затушевывать стушевывать. (~ pentru sport) interes pasiune приземлиться глаг. a se lăsa. 1. suspendat). теме и т. (Обладающий безграничной силой) всемогущий всевластный книжн. a lua contact (cu pămîntul) a se lăsa (a-şi da drumul) (pe pămînt). a menţiona (în treacăt. и доколе (доколь) уст. a aborda. preaputernic înv.a disimula. до тех пор пока (или покуда) покудова прост. чем-л. чувство) затрагивать трогать зацеплять прост. a voala a estompa livr.f. (О летательных аппаратах и людях на них: произвести посадку) задевать глаг. чего (В разговоре. 2. atît de adv. изложении останавливатся на каком-л. (~ va ploua. ранить. свешиваться над кем. a pomeni. a spînzura (în jos). a aluniza. сильное желание заниматься чемл. степени) так столь до того до такой степени. касаться глаг. покуда прост. fig.. vom sta la dos) cît cît timp pînă cînd atît timp. (Вызвать какое-л. (~ o problemă) сесть опуститься (на воду) приводниться (на луну) прилуниться.) затрагивать что задевать что. a atinge vt. spre pămînt: ~ deasupra capului cuiva) a se apleca. (a sta.

. . a atribui vt. a inspira livr. обычно нежелательному) подбивать. действию. свести с ума кого-л.. увлечь глаг. a seduce. ввязывать разг. чего он не совершил) сваливать разг. вызывать неопредолимую тягу.-поэт. зазнобить нар. неодобр. валить разг. a băga (într-o încurcătură) depr.. пристрастие слабость перен. влечь глаг. светящимся) нимб. завлекать. неодобр. a captiva a vrăji. dragoste 1. придремнуть прост. иссушить. a atrage vt. советовать. (Склонять к какому-л. подучивать натравливать толкать (на) инспирировать книжн.înclinaţie. a fermeca. подстрекать глаг. приписывать глаг. (A prinde să adoarmă: ~ cîteva minute) a dormita a fi furat de somn. patimă slăbiciune fig. (A face să fie îndrăgit. подговаривать. a ademeni a tenta. (A îndemna la acţiuni duşmănoase) a instiga. a captiva. соблазнять глаг. (Îl atrage literatura) a pasiona. образующийся над чем-л. 3. занятию. страсть) завлечь вскружить голову кому-л. впутывать разг. a clipoci. (A pune pe seama cuiva o vină etc. (Обычно безл. представляя его привлекательным) искушать. a trage a îmbia. влечение к чему-л. (~ în jurul becului) nimb. Vezi şi: înclinaţie. и затягивать разг. a monta fig. a cuceri. a aţipi vi. a declina. a picura a picoti. a incita. действию.. горящим. 1. неодобр. в том. a învrăjbi. a aţîţa vt. a îmboldi a pune la cale Vezi şi: a îndemna. придремать прост. вовлекать глаг. aureolă s. a trezi dragoste) a ademeni.. 1.) тянуть. a atrage vt. a moţăi. втравливать разг. (Склонять к какому-л.) втягивать разг.. a atrage vt. a amesteca (într-o chestie neplăcută) depr. (Perspectiva îl ~) a ispiti.) a imputa. 4.. a întărîta. приворожить. a pune pe seama (socoteala) cuiva a socoti înv. ореол м. a momi a învîrti (a suci) capul (cuiva) pop. неодобр. 2. задремать глаг.f. сияние. запутывать разг. a aromi rar a somnola livr. aură înv. поступку. (Кому-чему. (Возбудить к себе любовь. a încurca depr. a împinge. a provoca. (Привлекать к участию в чем-л. манить. a da vina (pe). без достаточных оснований обвинять кого-л. (Впасть в дремоту) забыться позабыться. (Светлый круг. a atrage vt.. a momi. a piroti. a încînta. (~ într-o acţiune) a trage a antrena a implica depr. a(-i) surîde.

автомобиль м.(Приносящий прибыль) доходный. (Care nu admite obiecţii: cu ton ~.verb. (Право самостоятельно решать дела внутреннего законодательства) autoguvernare. a propăşi a face progrese.. a se pricopsi înv.не переработанный) оригинальный. (Безл. престиж. vehicul maşină auto fam. a avea poftă loc. что-л. бессознательно) машина робот разг.. авто разг. a prospera. influenţă. libertate. avantajos adj. автомат м. на правах собственности) властный прил. lucrativ livr.. autonomie s. неодобр. слава.f. automobil s. talent) a poseda a stăpîni a dispune de.) владеть обладать распологать. a avea ~) самоуправление независимость. a avansa vi. (Care aduce venit: afacere ~oasă) bănos. (Распологать чем-л. (A dobîndi succese înălţîndu-se pe scara socială) a urca..f. adevărat. a parveni depr. захотеться глаг.strălucire.) . înrîurire reg. volnicie înv. автономия ж. credit fig. авторитетность вес перен. a avea vt. a hotărî etc. mănos fig. de a cunoaşte. ~ bani. pămînt. в решении чего-л..) повелительный императивный книжн. putere.f. faimă. pondere fig. (Persoană care acţionează în mod mecanic. bun. в знаниях. neatîrnare pop. (О голосе и т. блеск.. ascendent greutate. autoadministrare independenţă. a sui. о возникновении желания у кого-л. подняться глаг. (Признаваемое окружающими за кем-л. automat s. slobozenie. lumină. (~ a gloriei) strălucire. mărime înv. inconştient) maşină robot. glorie.. (Тот. trecere.п. fig. автомашина машина разг. (То.n. (A se bucura de dreptul de proprietate: ~ o casă. autoritar adj. из грязи да в князи прост. влияние. уст. рентабельный прибыточный уст. autovehicul. aureolă s. prestigiu. 2. (Drept de a se administra singur) ореол м. преимущество в суждениях о чем-л. что особым образом выделяет кого-л. авторитет м. иметь глаг. прибыльный прил. среди других) сияние. (Достигнуть более высокого общественного положения) возвыситься вознестись выскочить в люди неодобр. a înflori fig. autentic adj. кредит уст.: a se bucura de ~. подлинный прил. a înainta a se ridica. rentabil profitabil. autoritate s. (Superioritate unanim recunoscută în modul de a gîndi.n. не переводимый. fire ~ă) poruncitor imperativ. (Не скопированный. кто действует машинально. (Document ~) original Vezi şi: 2.

(Întîmplare (amoroasă) şi plină de riscuri. defensor rar. a-i trăsni (prin cap să. совершаемый в погоне la pl. (Место. fig. обычно мн. (Предметы обихода.n. самолет м. помещение. vechil înv.m.f. aviator s.a pofti. baie s. a-i veni (hatîrul) pop.ч.. aeroplan înv. шутл.f. a-i abate (să). epоpee livr. (Совокупность ценностей) proprietate. неодобр..n. avut s. микроорганизм. tărăbuţe pl.прост. calabalîc pop.л . где купаются) feredeu înv. ispravă приключение. navă aeriană.ч. avuţie собственность patrimoniu достояние bun добро bogăţie. pop şi fam. приспичить кому-л. .. шмотки мн. pilot пилот zburător înv...) bun(uri). воздушный корабль. avut s. calabalîc. dansatoare танцовщина. avuţie добро разг. a dori (mult). разг. a-i arde de вздуматься кому-л. летчик м. шутл. авиатор. пожелаться. microorganism. (Легкомысленный поступок. богатство. принадлежащие кому-л. прост.. a-l apuca. микроб. care aparţin cuiva) имущество ср. разг. bagaj s. catrafuse pl. прост. De obicei похождение ср. boarfe pop.. buclucuri pop. (Jurist care apără un acuzat în faţa justiţiei) адвокат м. avere. (Юрист.m. bacterie s. аэроплан уст. astăzi glumeţ. пренебр. (Totalitate de valori: ~ obştesc) имущество ср. (Упакованные предметы для перевозки) ~ele la camera de păstrare) lucruri. (Obiecte casnice. барахло прост. aventură s. balerină s. şi depr. вещи мн. avocat s. манатки мн. 2.. эпопея книжн. a voi.. мыльня уст.f. avere.. pojijie.прост. (Loc sau încăpere pentru îmbăiere) баня ж. 1.(Микроскопический простейший организм) microb pop. (Obiectele împachetate care se iau într-o călătorie: a da багаж м.) за развлечениями) păţanie авантюра неодобр.. скарб разг. вещи разг. (Artistă de balet) балерина ж.ч. перипетия perepeţie одиссея. защищающий обвиняемого на суде) apărător защитник. a vrea.n. (Organism unicelular microscopic) бактерия ж. манатки мн.n. avion s. возыметь желание a avea chef de загореться кому.).f. catrafuse pop. пожитки мн. перен.. lucruri.. bulendre pop. odisee.

(~ pe cineva) бить глаг.f. iron. деньжонки обих. (~ sufletesc) alin. părăluţe finanţe pop. шутл. ajunge. как категорическое заявление unei acţiuni) об окончании. glumeţ. с союзом «и». разг. a stinge în bătaie. деньжата обих. плат трад. franci fam.-ирон.. a şfichiui лупцевать прост. облегчение.-разг. лодка ж. batic pop.-разг. (şi-i) capătul. pitaci pop. casîncă reg . тузить обих. a pumni pop. финансы разг. (Наносить побои) a stîlci (în bătăi) избивать a pisa (în bătăi) колотить разг. pînă aici. destul. resurse pl. шабаш прост..baletistă înv . разг. обих. (Ambarcaţie de dimensiuni mici) luntre ciobacă înv.мн. дрючить прост.-разг.) punct точка разг. конец разг.. a măsura. монета в знач. mîngîiere. гроши прост. a scărmăna pop. basma s.-поэт. atît всё разг.-разг.a da ) pumni. употр. a frămînta. para pop. 1... бальзам м.. a toropi fig. копейка в знач. a meliţa мутузить прост. фам. (Folosită pentru a declara în mod categoric încetarea баста межд.-поэт. собир. . мелочь. в сочет. alinare. balet s. (Средство утешения. дубасить обих.n. утешение. (Небольшое судно) ладья трад. челн и челнок. (Преимущ. a scărpina (pe spinare). собир. хореография. платок м. успокоение. a burduşi pop. a bate vt.n. (Arta dansului teatral) coregrafie. капиталы разг.-разг.. broboadă. хватит разг. a sminti în bătaie молотить обих. денежки обих. mărunţiş. fam . mărunţele pop. maramă testemel. a cotonogi. колошматить разг. a bate măr pop. basta interj. прост. barcă s. костылять прост. monede. balsam s. a ciomăgi pop. душевного облегчения) елей трад. балет м.. ban. capitaluri. шутл. a biciui.. bani s.-ирон.. năframă.-разг. a jnăpăi. fam. косынка. a căra (a cărăbăni) la pumni. дуть прост . piştari pop.m.-поэт. прекращении чего-л.-разг.f. лупить прост. s-a zis кончено разг. (~ mărunţi) bănişori parale. consolare. a trage (a turna . legătoare. fig. gata pop. gologani. деньги сущ.

п. запахе и т. a ridiculiza. полностью или частично). вогнать разг.) колотить разг. a lua în rîs (peste picior. a bate vi.п. издеватся глаг. издевательский прил. (~ un cui) a înfige a fixa (bătînd) a băga (bătînd) a vîrî (bătînd) a împlînta (bătînd). издевательство ср. канифолить разг. în căruţă. вбить глаг.. a bate vi . деру) утюжить прост. fig.) глумливый. 6. издевка разг. 3. (Care batjocoreşte: ton ~) persiflant. вколотить забить заколотить загнать разг. batjocoritor adj. (Vîntul bate) a adia a sufla a răcori. молотить обих.. a batjocori a persifla. разг . груб. (чем. (О ветре: обдать своим дуновением) овеять обдуть. выражая просьбу впустить) стучаться колотить разг.-разг. a ciocăni a izbi (cu ceva în ceva). измывательство разг. . гвоздить обих. 5. 2. a lovi a opinti. a pocăni a bontăni. a călca (cuiva) gîlcile pop. a boncăni pop. a păli pop. a netezi.) ударять шибать обих.-разг. (Lumina bate în ochi) a lovi. fig. по чему. a bate vt. бить глаг. задавать встрепку (взбучку. în băşcălie). (~ cu pumnul în masă) a bocăni. пришить спец. опахнуть. отделывать прост.. крайне оскорбительно. бить глаг. a-şi bate joc vi. (Обращаться с кем-л. производить удары по чему-л.-фам. a bate vt. (О свете. în balon. обвеять глаг. (О тоне и т.a chelfăni. a bate vi. a chiorî pop. zeflemesire трепать.. стучать глаг. a bate în cuie a pironi a fixa a ţintui. (~ la uşă) a ciocăni a lovi a izbi a bocăni a pocni pop. fam. подвергая унижению) измыватьмя над кем-л. persiflator rar zeflemitor. bătaie de joc. глумиться насмехаться над кем-л. (Прикрепить гвоздями) приколотить разг. заставить войти во что-л. în derîdere. тарабанить прост. zeflemist. a pieptăna pop. барабанить прост. прибить глаг. batjocură s.f. vi. 4. пригвоздить уст. (Ударяя.-разг. batjocorire zeflemea. a izbi. (Стуком давать знать о приходе. дубасить прост. a zeflemisi.

.) sau al unei maşini de bărbierit) a rade. затерять. tînăr юноша copilandru. băieţică. забыв куда) a pune.. a ticsi. и обл. fig. мужчина м. 2. дядя разг. заливать a minciuni pop. om pop. разг. втиснуть разг. (A nu spune adevărul) лгать глаг. a rătăci задевать прост. băieţel. и запихнуть разг.-прост. flăcău хлопец прост.. a băga vt. ridiculizare. băiat s. pici. и затолкнуть разг. făt мальчонок прост. (Небрежно поместить внутрь.п. подросток мужского пола) maturităţii) june. ласк.-прост. пацан груб. princhindel. раск. a bărbieri vt. фам. ласк. шкет жарг. a vîrî. băietan. (Persoană de sex masculin care n-a atins încă vîrsta мальчик м. ţîncău. впихнуть разг. бриться глаг.m. (A rătăci undeva un obiect) деть и девать глаг. flăcăuaş.. mojic. a se bărbieri pe uscat fam. neică. (~ un obiect undeva) сунуть глаг. copleş pop. за что-л.. осмеяние. ştrengar pop. сбривать 1. băşcălie глум прост. derîdere. (Запрятать. и затиснуть разг. ţică.-л. în căruţă) persiflare. врать. a pierde. nene. omulean pop. (Ребенок. a băga vt. luare peste picior (în balon. puşti шпингалет прост. глумление persiflaj. a se bărbieri vr. a vîrî всунуть a bîcşi pop. мужик прост. (Бороду и т. брехать груб.) a întroduce засунуть a îndesa запихать разг. a minţi. подо что.-прост.-фам. (A îndepărta părul de pe faţă cu ajutorul unei lame брить глаг. ласк. a se bărbieri vr. подевать прост.. flăcăuan паренек разг. mujic înv. adolescent подросток băieţaş мальчуган разг. . 1. flăcăuandru парнишка разг. муж высок. хлопчик прост. bade pop..luare în rîs. puştan. сбриваться. băieţandru. mucos depr. copil мальчишка разг. a se rade. шутл. и обл. a înghesui затискать разг. (Persoană matură de sex masculin). дядька разг. bărbat s. оголец груб. 2. a bucşi затолкать разг.m.

накатанный торный проторенный езженый разг. мордобитие. hodorogit depr. (Care a ajuns la o vîrstă înaintată: om ~) împovărat de ani. баталия разг. bătut adj . trîntă pălmuire burduşeală păruială. bătrîn adj. (О земле и т. (Родители и предки которого жили там же) originar neaoş. достигшая старости) бабка обих. încăierare încăierătură.: ставший гладким. исхоженный изъезженный избитый. укатанный прил. bătrînă s. бабуся разг. bătrînică.шутл. старушкa. битьё по щекам побои трёпка. băbuţă.f. бабуля. дерганье за волосы. старый прил. babetă glumeţ epavă. рукопашная разг.-разг. бабушка разг. проживший много лет) престарелый преклонных лет.... преклонного возраста древний ветхий дряхлый песок сыплется из кого -л . ciomăgeală luptă trînteală. шутл. старушенция прост. (О дороге. уплотненным) протоптонный утоптонный укатанный . (Despre drumuri: pe care s-a umblat mult: căi ~e) bătucit bătut cutreierat (de care) umblat circulat rar frecventat rar. boşorogit depr. развалина. ramolit. бой прост. în vîrstă înaintat în vîrstă vîrstnic vechi înv.. băbătie reg. бабенция. chelfăneală.п. (Care este de baştină din locurile date: bălţean ~) коренной прил. (Pămînt ~) bătucit bătătorit tare. încaier rar.. bunicuţă hipocor. пути) bătătorit adj. îndesat драка ж. мордобой прост. шутл. (Luptă îndîrjită între două sau mai multe persoane) исконный столбовой разг.разг.. baborniţă depr. mătuşă. răblăjit depr. (Женщина. руина пренебр . get-beget Vezi şi: Aborigen bătaie s. pugilat livr.. побоище разг.пренебр. (Femeie ajunsă la bătrîneţe) babă.f. (Достигший старости.băştinaş adj. наезженный прил. decrepit livr. шутл. autohton. старуха ж. свалка потасовка разг.

mătrăgună. палка ж. (A se sprijini într-un ~) jordie baston vargă. colecţionar de cărţi biblioman rar. палочка трость. jucărie финтифлюшка разг. стегнуть и стегануть разг. земной впадины и т. fleac. palcă înv. cerului ş. (A consuma un lichid pe calea bucală) пить глаг. a bate.. тросточка клюка прост. хлеснуть глаг . палица уст. zorzoane pl. служащая для украшения) bagatelă. ожечь разг. a jlipi reg. проторенный утрамбованный..) fund) prăpastie пропасть abis. amator de cărţi iubitor de cărţi. гибким) хлестануть разг. вбирать в себя) a trage тянуть a suge сосать разг.n. a bea vi. a măsura (pe spate) fig.m.. сонная одурь beznă s. вытянуть прост. (Не торопясь. посох. haos tău înv. a croi pop. băţ s. bibelou s. a zbiciui pop. tasat Vezi şi: bătătorit.: ~ fără de бездна ж.n. неба. a cravaşa rar a da bice. cîrjă. и перетянуть прост. хлебать разг. noian. . бот. flecuşteţ безделка уст. a lovi.-poet. beladonă s. a sfîrcîi pop. (Неизмеримая глубина моря. протянуть прост. a sorbi потягивать a linchi. toiag. vt.f.(Сильно ударить чем-л. a biciui vt.. (Небольшая вещица... a se linciuri pop.. библиоман разг. (Persoană care cunoaşte sau care colecţionează cărţi) книголюб м. посасывать a strecura printre dinţi цедить разг. библиофил книжник разг. хлябь устар. a hăpăi pop . cireaşa-lupului pop.f.a. a plesni. (Plantă cu fructe foarte otrăvitoare) белладонна ж. a arde fig. beldie pop. красавка buruiana-nebunului pop. hău. полоснуть разг. adînc (al mării) пучина genune trad. костыль уст. (Adîncul de nemăsurat al mării.netezit tăvălugit presat.п. (Mic obiect decorativ) безделушка ж. a înghiţi.. (A aplica lovituri cu biciul sau alt obiect elastic) a şfichiui. побрякушка. bibliofil s. дубинка.

sărac(ul) бедный.-разг. хорошо нареч. классно прост. (Человек. сострадание) sărăcuţ(ul) бедняжка разг. mai bine nici că se mai poate cît se poate de bine. plec) fie merge. 3. sărman(ul) бедняк уст. păcătos(ul) fig. răscruce pop..m. a pişca жигануть прост. nenorocit(ul) сердечный и сердешный прост. bine adv. (Вторая положительная оценка знаний в пятибалльной системе) четыре четвёрка разг. ладно разг.. оказавшийся в крайне трудном положении и compătimire) вызывающий сочувствие. согласен. благотворительность ж. добре прост. сердяга прост.f. 2. несчастный обих. potrivit acceptabil minunat admirabil zdravăn pop.-разг.. (Употр. 1. и развилок прост. славно разг. важнецки прост. biet(ul) s. где что-л. добро. (Om aflat într-o situaţie grea şi care trezeşte бедняга м. развилка разг. мирово прост. poftim aşa. binefacere s. здорово разг. опоясать прост..a frige. bifurcaţie s. филантропия книжн. clasic. развилина răspîntie. для выражения согласия с собеседником) ладно разг. sărăcan(ul) pop. хорошо ср. nu rău vîrtos pop. (Acţiune în folosul oamenilor săraci) filantropie неплохо недурно недурственно разг. formidabil colocv. важно прост. a jnăpăi pop.f. идет обих. . (Loc unde se formează două sau mai multe direcţii: ~ разветвление ср. de acord. pe (nota) zece fam. пусть будет так изволь разг. hai (las’să) fie şi aşa mă rog. (Exprimă căderea de acord cu cineva sau ceva: ~.-разг. ж. înfurcitură pop. обих. хоть куда прост. a pocni. (În opoziţie cu rău : aşa cum se cuvine : a munci ~) хорошо нареч. расходится в стороны) a unui drum) bifurcare. bine adv . и перепоясать прост. (Место. шутл. „bine” s. fig.n. (Notă între şapte şi nouă: a fi apreciat cu nota : „~”=„opt”) opt „optişor” reg. amărît(ul) бедолага прост. что надо прост. на пять прост.

благодетный благоприятный. оздоровительный способствующий чему-л. кто желает добра) благожелатель доброхот уст. solubru (pentru sănătate) propice.. a onora. филантропический книжн. înv.-разг. inimos. благожелательный благосклонный..-разг. 3. буквоед пренебр.-ирон. afectuos îndatoritor prietenos birocrat s. удостаивать шутл. презр. binevoitor s. (Care săvîrşeşte acte de binefacere) filantropic caritabil milos. соглашаясь на что-л.m. милосердный сострадательный меткий прил. a binevoi vt. serviabil om inimos. priincios pop. ( Oameni ~i. binevoitor adj. бумажная (или чернилая) душа обих. (Точно направленный на цель) точный верный соизволить глаг. a face cinstea de a . благотворительный прил. benefic livr. îndurare. fam..-ирон. (Persoană care doreşte cuiva binele) om cu bună voinţă. шутл.-презр. binefăcător s.) доброжелатель м. формалист крючкотвор крохобор .-ирон. îndurător. сочувственный (благо) расположенный уст. соблаговолить шутл. кто выполняет свои обязанности формально. делать честь кому-л.. a catadicsi (să) . 2.презр. делая что-л.. (~ să treacă pe la noi) филантроп книжн. bine ţintit adj. (Persoană care săvîrşeşte acte de binefacere) милосердие сострадание благотворитель м. доброхотный уст. благодетельный.-разг. critică ~oare) afabil amabil. бирократ м.. binefăcător adj. (Тот. благотворный прил. milă. (Persoană care îşi îndeplineşte obligaţiile în mod formal fără să pătrundă în esenţa lucrurilor) cinovnic.. чинодрал обих.. не входя в существо дела) чиновник пренебр. доброжелательный прил.. (Тот. 2. a se învrednici. чинуша обих. adesea ironic. a cabulipsi să. şi peior. бран. (Оказать любезность. 1.m.caritate compasiune. ( Climă ~oare) prielnic favorabil. пренебр. (для здоровье) тж . om amabil. 1. ( Lovitură ~ă) precis sigur. depr... priitor.. binefăcător adj. scriptolog conţopist tipicar bucher scîrţa-scîrţa pe hîrtie şoarece de birou formalist chiţibuşar pedant. filantrop blagonoseţ înv.m. чернилая крыса прост. om prietenos.

clement livr.f. (Vorbe fondate pe informaţii inexacte sau greşite) minciuni clevetiri. mişel. благодушие беззлобие незлобивость незлобие уст. формализм бюрократия. întrucit aduce rău. суды да (и) пересуды разг.. bunătate. Vezi şi: bun I.birocratism s.m. cîinos al naibei. разговоры мн. născoceli palavre. formalist. проклятый прил. nerăutate rar. (Отличающийся бюрократизмом. (Care merită să fie blestemat. rău. paşnic. mansuetudine livr .-презр. разговоры о ком.f. ) одолеть осилить побороть побить. mansuet livr. мирный незлобивый добродушие ср. бюрократический прил. hain de cîine. a pobedi înv. blajin adj. пересилиться разг. звон разг. a izbîndi. (Care este plin de bunătate: om ~) amabil. lipsă de răutate. бран. bîrfeli s. (Такой.п. (Выдвижение на первое место формальной стороны дела) канцелярщина пренебр. который заслуживает проклятия. trîmbiţări zvon(uri). blîndeţe.-чем-л.. основанные на неверных или неточных сведениях) сплетки мн. прост. проклятущий прост. огорчение) распроклятый разг. бюрократизм м. (Соперника и т. sunete rar. funcţionarism formalism birocraţie. Vezi şi: zvon. формализмом) казенный пренебр.. окаянный разг. blestemat adj.) одержать победу (над кем-л. a birui vt. дъявольский прост. разг... (Care este tipic birocraţilor: stil ~) cazon formal. добродушный прил. bonomie clemenţă livr. бран. толки.pl.. scriptologie. a întrece. разг. livr. a înfrînge a bate pop. poveşti vorbe. пересуды мн. mahalagisme suşoteli trăncăneli. nerăutăcios. blajinătate s. трезвон. проклятый прост. (Расположенный к людям) благодушный беззлобный. так как причиняет зло. (Împingere pe prim plan a părţii formale a lucrurilor) cancelarism. (Слухи. ~ adversarul. dureri: bătrîneţe ~ă. взять (или одержать) верх (над кем-л. формальный победить глаг. a obţine o biruinţă. birocratic adj. noi am ~t) a repurta o victorie (victoria) a învinge a dovedi pop. разг. перетолки мн. infam. blînd. .мн. viaţa ~ă) afurisit mizerabil ticălos. ) сплетни ж. (A deveni biruitor într-o luptă..презр.

затор м.f. голубиый уст. пренебр. зажиточный крепкий прост. 1. gogire. boală s. безвредный. blîndeţe s.f. cu seu pop. îmbogăţit tare fig. залом (на реке) болезнь ж. (Владеющий большим имуществом) состоятельный обеспеченный имущий книжн. gros la pungă fam. morb livr. domol. cu stare asigurat. хвороба прост. безобидный ангельский разг. добрый. мирный. (Om ~. (Om ~) cu avere. в очень большим количестве) обильный . (Roadă ~ă) abundent. кротостью) незлобивый и незлобный. ( ~ a circulaţiei) ambuteiaj. indispoziţie nesănătate.-разг. (Содержащий в себе кого-. zăcut. офиц. îndestulat avut. пренебр. 2. bogat adj. (Stare nesănătoasă a organismului) maladie. что-л. хворость прост. незлобивость. bun 1. богатый прил. Vezi şi: blajin. безобидность. căpătuit. situat bănos. кроткий прил. cu punga groasă fam.-разг. bun чертов прост. пробка разг. богатый прил. posedant rar înstărit. хороший беззлобный мягкий мухи не обидит разг.. cu cheag. moale paşnic. dulce fig. cu bani. денежный справный прост. baraj agest. blînd adj. betejeală.. заболевание недуг недомогание нездоровье немощь немочь обих.. (Отличающийся добротой. copil ~) bun blajin delicat. chivernisit înv . хворь обих. inofensiv angelic. înavuţit.jurat pop. кротость ж. bogat adj. afecţiune beteşug. îngeresc (blînd) ca un hulub (blînd) ca un porumbel. пренебр. slăbiciune sfîrşeală bolire pop.. suferinţă zăcare neputinţă pop. и обл. милый. незлобность незлобие беззлобность и беззлобие мягкость. bunătate caracter lind moliciune blocare s. (Calitate a omului blînd) blajinătate mansuetudine livr. pricopsit. zăpor (pe o apă). gogit pop. rău pop.f. boleşniţă.

дорогими украшениями и т. bolnav adj. strălucire. bogat adj. somptuozitate. ~ de fapte) abundenţă belşug. grandios. bogat adj. pătimaş beteag. prisosire. îmbelşugat îndestulat. (Внешнее великолепие. prisos.) роскошный.) пышный. слабого (хрупкого) здоровья . рoскошный царский. bunăstare situaţie (bună) belşug. нездоровый страдающий. множество) обилие. abundent princiar. scump. îmbelşugare. spor.îmbelşugat. 4.п. недужный обих. блестящий дорого стоящий богатый прил. blagă. скорбный уст. (Om ~) nesănătos suferind. zăcaş pop. (Обращающий на себя внимание своей нарядностью. (~ de bunuri materiale.. (Exces de bogăţie şi frumuseţe exterioară: ~a unei procesiuni) lux fast. îmbelşugare prisosinţă prisoseală. изобилие обильность щедрость богатство ср. изобильный царский. strălucitor magnific livr. (Şi-a făcut o ~.f . княжеский богатство ср. хворый обих. шик – модерн люкс. sensibil la boli maladiv livr. большой достаток в семье. războlit. bolnăvicios adj. splendid. sclipitor fig.. nerezistent şubred изобильный.. bogăţie s. (В высшей степени достаточный) обильный. щедрый. люксовый разг. morbos livr.-разг. (Большое личное имущество.. (обычно чего: большое количество.) обеспеченность зажиточность достаток богатство ср.п. (Alai ~) fastuos. хозяйстве и т. Vezi şi: bolnăvicios.. подвержен заболеваниям) слабый некрепкий хилый разг. bun înv. (Îmbrăcăminte ~ă) luxos. шикарный.f. который часто болеет. sic pop. bogăţie s. больной прил. opulenţă livr. пышная красота) роскошь пышность шик блеск. 1. (Такой. sclipitor 5. болящий разг. великолепный блестящий.f. богатый прил. împărătesc fig.-разг. preţios elegant. luxos somptuos. пышный. нарядность. (Prînz ~) copios. болезненный прил. (Copil ~) slab. pătimitor pop. 2.п. 3. богатый прил. (О дворцах и т. bogăţie s. mare mănos 3. avuţie. prosperitate. bogat adj. pompă şic argotic splendoare. mare pompos. a trăi în ~) îndestulare.

a. limbaj ~) pompos. a bolborosi a bodogăni. нездоровый. побасенка разг.. бурчать разг. 1. minciunea. и побаска прост . născoceală. basnă.п.. пояс м. напышений напускной. a morocăni pop. bolnav. poveste. gros. изгибе и т. небылица ж. (Parte desprinsă dintr-un tot. braşoavă s.: лишенный плавности. (О повороте. invenţie scornitură. a mogorogi. (Fîşie de pînză. emfatic livr. care serveşte la încins sau la ajustat îmbrăcămintea ) brîuşor. 1. внезапный прил. stl. (То.п. scorneală scornire.п. vt. хворый прост. риторический книжн. firav jigărit. nesănătos. curea. дохлый прост. chimir.plăpînd. sforăitor fig. brînaci reg. трескучий прил. căutat gol. a bolmoji a bîigui. gogoaşă. năprasnic (despre moarte ).-разг. suferind betegos pop. чахлый обих. ~ de material) fracţiune. для подпоясывания одежды) поясок кушак разг. кожи и т. пышный. bucată s. (Оторванный кусок) клочок . pirpiriu.. brîuleţ. minciună. neprevăzut subit. постепенности) крутой клок м. претенциозный громкий пустозвонный. brusc adj. pretenţios grandilocvent. palavră. (Наступающий. a bombăni vi. квёлый прост. (Полоса ткани. predispus la boli. обозначающими смерть) резкий прил. a îndruga. crîmpei хлипкий обих. ремень. născocire. debil zdohnit reg. slăbuţ. небывальщина прост. подверженный заболеваниям. instantaneu. (Сердито и негромко высказывать свое недовольсто) брюзжать разг. bombastic adj. бормотать. бухтеть прост. a dondăni. centură. brusc adj. plăsmuire Vezi şi: minciună.f.f. sfrigit pop. nenatural. (frază ~ă. a boscorodi a mîrîi. pronunţat. 2. бормотать болтать невнятно шипеть разг. фразах и т. născocitură balivernă. cingătoare. неожидано) неожиданный скоропостижный (со словами. artificial. неестественный наигранный. опаяска прост. что не соответствует действительности) сказка разг. (A vorbi încet şi nedesluşit în semn de nemulţumire) a boscorodi. ворчать глаг. afectat nefiresc.n. brîu s. (Cotitură ~ă) accentuat. zgomotos.: расчитанный на внешний эффект) вычурный. (Care se produce pe neaşteptate: mişcare ~ă) neaşteptat.-разг. de piele ş. a mormări pop. sunător. выспренний высокопарный. inopinat livr. басня разг. taftur înv.. chingă pop. происходящий быстро. (О словах..пренебр.

bucăţică halcă pop. voios. грохнуть разг. бацнуть разг. радость. полный радости) ликующий торжествующий. происходящее от усталости. a desfăta a se bucura vr.. codru. jubilînd triumfător.fragment. жизнерадостный удовлетворенный.п. и т. (Доставить кому-л. a se îndobitoci a se ameţi. (~ privirea) a încînta. трахнуть разг.f. лоскут и лоскуток обрывок шмат прост . a bufni vi. (Отдельнная часть. a bucura vt. plin de bucurie) plin de fericire. разг. радостный прил. радовать глаг. . нежить. (A face cuiva o bucurie: ~ părinţii) a aduce (o) bucurie. (Потерять способность ясно воспринимать и понимать окружающее. a odihni fig. 2. Vezi şi: vesel. обрадовать глаг. очуметь прост. громыхнуть разг. a se buimăci vr. ликовать торжествовать быть (или чувствовать себя) на седьмом небе. одуреть глаг. jovial. a aiuri. a mîngîia. ног (или земли) (под собой) не слышать прост .: вызывать приятное (чувство) доставать радость тешить. a bubui a trăsni a tuna a trosni a dudui a pocni. a alina. (Испытывающий чувство радости. и шматок прост. a fi bucuros) a jubila livr.) ласкать. взор и т. parte frîntură cupon. хлопнуть разг. bucuros adj . радовиться глаг.) обалдеть прост.. a triumfa a se simţi în al nouălea cer a sări (în sus) de bucurie pop. ( Care trăieşte un sentiment de bucurie. (Porţie de hrană : ~ de pîine) dărab pop. 1. fericit mulţumit satisfăcut. ошалеть прост. bucată s. разг. кусок м. ломоть. слух. тарарахнуть разг. a consola a mîngîia. краюха. удовольствие) порадовать утешить разутешить прост. (~ din armă) a buhni. felie. a îmbucura înv. утешать (взгляд. порция съестного) кус прост . a bucura vt. сияющий довольный. 2. a se ului a se bîigui pop . волнения и т.п. глаз. călcîi pop. (Издать сильный низкий отрывистый выстрел) бабахнуть разг.п. кусочек шмат прост. (A avea o bucurie. и шматок прост. (взор. отрез (ткани). hrincă reg. (A-şi pierde pentru un timp facultatea de a judeca limpede: ~ de-a binelea) a se zăpăci. a nu mai putea de bucurie. a delecta a alina. бахнуть глаг.

. de suflet сердечный Vezi şi: blînd. добросердечный afectuos. paşnic. cu droaia. что надо в знач.f. hăbăuc. (Regulile bunei-cuviinţe) приличие ср. binevoitor. добрый прил. amabilitate. derutat dezorientat.. lucru ~. 1. bună-cuviinţă s.-шутл. (Care poate fi folosit la ceva. разг. разг. potrivit. trebuitor rar. grămadă. Vezi şi: bunicel. de) adj. inimos. trebnic înv. gloată. cu ceata cu grămada. стадом разг. пригожий прост. (Care şi-a pierdut facultatea de a judeca limpede) ополоуметь груб. a se tihui pop. a se tîmpi. гурьбой нареч. уст. (Care se distinge prin calităţi morale pozitive: om ~) обалделый прост. cu turma fam. душевный 2. plăcut. convenabil ладный разг. ватагой разг. zăpăcit.-прост. ameţit. одурелый прил. a se prosti. fain. сказ. пренебр. nimerit недурной frumuşel. care face стоящий разг. în trîmbe rar cu cireada. convenienţă livr. разг. admirabil важный прост. cu bulucul. de calitate добрый уст. сбитый с толку дезориентированный. bun (pentru. (Беспорядочной группой) толпой гуртом разг. nu-i годный прил . сказ. bun adjj. buimăcit adj. хоть куда в знач. în pîlcuri cu gloata. мировой прост. straşnic. încurcat uluit.: care se distinge prin calitate: un хороший прил. grozav. năuc. кучей разг. cuviinţă. гожий прост. прост. благопристойность вежливость. simpatic fig. недурственный разг.. buluc adv. decenţă. executat (făcut) pe (nota) zece fam. на пять в знач. ошалелый прост. blajin. agreabil славный разг. îngăduitor. clasic fam. (În cantitate mare şi dezordonat: a veni ~) în masă. afabil rar. учтивость. domol.a se sminti. a se năuci a căpia. пристойность politeţe. очумелый прост. de trebuinţă пригодный trebuincios. важнецкий прост. сказ. aiurit năucit. bun adj. droaie. . (Despre obiecte etc. mişto arg. buimac. (Удовлетворяющий определенным требованиям) ~ de nimic) folositor. (Отличающийся положительными качествами) lucru ~) acceptabil. подходящий 3. tehui pop căpiat.

(О мелком дожде) сеять сеяться сыпать сыпаться. брюхо разг. шутл. ţîrcîială ţîrcîire. bună pop. (Ploaie măruntă) burniţă. a ţîrîi pop. amabilitate afecţiune. a bureza pop.bunătate s.. mamaie reg. blajinătate..f. Здравствуй(те)! Добрый день! (Приветствие при встрече) Здорóво! прост. bîtă pop. морось разг. mîcă. (Am onoarea să) vă salut! Respectele mele! Am onoarea! bunică s. фам. благожелательность благоволение уст.. фам.f. добросердечие добросердечность сердечность душевность расположение ср. . Салют! нов. Здравия желаю (желаем)! Привет! разг. pasabil fam.f. бабушка ж. a ţîrţîra. bun 3. живот м. a cerne (mărunt) fig. afecţiune sufletească. доброжелательность. mamă-bătrînă pop. a burniţa.f. недурственный прост. (Я вас) приветствую! Мое (наше) почтение! уст. cordialitate afabilitate livr. acceptabil livr. бабуся разг. suportabil. mamă-mare. bunuţ pop. amiciţie. брюшко разг. a ploua mărunt (ciobăneşte). burtă s. (Удовлетворяющий основным требованиям по своим качествам ) недурной приличный разг. благорасположение уст. ţîrîire. ploaie ciobănească ţîrîială. a bura vi. buniţă. пренебр. моросить глаг. баба разг. доброта ж. мелкий дождь. mamă bună.f. destul de bun. изморось ж. bunicuţă. разг. ( A se bucura de bunăvoinţa cuiva) atitudine binevoitoare simpatie. доброжелательство симпатия приязнь. теплота перен. Bună ziua! (Formulă de salut) Noroc! Noroace! Buna! fam. potrivit Vezi şi: acceptabil. amabilitate blîndeţe mansuetudine livr. tolerabil de mijloc. (Însuşirea omului bun la suflet) inimoşie. неплохой прил.. и шутл.. Să trăiţi! Salut! Salutare! fam. (Мать отца или матери) бабка разг.. burtică fam.. prietenie căldură fig. bunicel adj. bură s. aşa şi aşa. (Благожелательное отношение) блакосклонность. depr. (Parte a corpului cuprinsă între toroace şi bazin) pîntece pop. порядочный разг. (Care prin calităţile sale satisface într-un fel cerinţele principale: versuri ~e) bunişor. bunăvoinţă s. mijlociu mai mult bun decît rău. ласк. (Despre o ploaie măruntă: afară burează) a picura. a ţîrcîi. maică pop.

абдомен. сюрприз подаренье уст. росинант книжн. cal s. и прост. cafeniu adj. кофейный шоколадный каштановый карий (о глазах) шатеновый (о цвете волос) лошадь ж... ирон.bîrdîhan. ~ o mireasă) parcă asemenea (cu) ca şi cum ca şi cînd aidoma exact (ca un) de parcă curat. donaţie înv. stîrv zdohnitură. trup mortăciune hoit leş. (Мертвое тело животного) (мертвое) тело мертвечина падаль стервятина прост. (A şedea ~ pe ace. мамон уст. rînză pop. maroniu de culoarea ciocolatei ciocolatiu rar castaniu căprui (despre ochi ) şaten (despre păr). и прост. приношение пожертвование уст. cadavru s. plocon înv. (Animal mort) corp (mort). как будто словно точно ровно прост. коричневый прил. bucefal. брюшная полость мед. (Ceea ce se dăruieşte: ~ de ziua naşterii. подарок м. depr.. glumeţ. чрево проподн. ofrandă înv.. что подобно (тому) как уст. stîrvină reg. buterbrod s. ирон. подношение проподн. труп м.. a face un ~) dar. как нареч . сравнит. чисто прост. подаренье.) сандвич тартинка уст. буцефал. conj. уст.. peşcheş fam. vintre pop. преподношение и приподн. buft (la animale ) foale. дохлятина прост.m. pîntec. поднесение. пренебр. что дарят) дар высок и офиц. конь. . гостинец прост. depr.n. (То. abdomen med. bîrdan... tobă pop. cadou s. rosinantă livr. пузо прост. înv. презент разг. sandviş (sandvici) ca adv. (Animal domestic de tracţiune şi călărie) cabalină.) tartină. rar (Felie de pîine cu salam etc.. шутл. союз будто разг. burduhan.n. (Care are culoarea cafelei sau a castanei) maro. (Ломоть хлеба с колбасой и др. ~ un drac.n. prezent (o mică) atenţie surpriză cinste înv. шутл. утроба уст. бутерброд м.

a şonţi pop. a sluţi. devastare опустошение urgie. mărţînă. коняшка прост. (Делать калекой) a schilodi. calm s. отсутствие душевной тревоги. calamitate s. увечный уст. autocontrol хладнокровие răceală fig. trăpaş скакун. злосчастие flagel. злополучие potop. Vezi şi: mîrţoagă. увечить a deforma. убогий beteag. blestem pop. ciung pop. a poci. a cotonogi pop. (Состояние душевного равновесия. adj. части тела или способности владеть ею) infirm. chilav pop. fugaci. уродовать. влекущее за собой перелом в общественной или личной жизни) colectivităţi: ~ socială) cataclism катаклизм книжн. a ologi.n. olog. pace. (A face pe cineva schilod) калечить глаг. (Om) care are un neajuns fizic): ~ de o mînă) калека м. зарез разг. лошаденка прост. проклятие. лишившийся какой-л. рысак căluţ. сдержанность fire. schilod.m. sinistru rar бич catastrofă катастрофа belea напасть. коняга.f.. безмятежность. конек. (A-şi păstra ~ul. уровновешанность echilibru невозмутимость imperturbabilitate присутствие духа. успокоение. grozăvie разорение amar fig. борзый конь.n. a calici vt. успокоенность. mînia lui Dumnezeu pop. деформировать книжн. лошадка. искалеченный. calic s. calm s. . plagă fig. pîrjol. 1. invalid инвалид schilav.fugar.. cu mult ~) выдержка ж. odihnă покой.. căluşel pop. (Потрясeние. умиротворение. nenorocire беда năpastă гибельность pacoste гибель злоключение. a mutila. a schilăvi. prăpădenie. 2. умиротворенность. (Человек. волнений) linişte. Vezi şi: nenorocire. (Умение владеть собой) cumpăt выдержанность stăpînire (de sine) самообладание sînge rece fig. (Mare nenorocire care se abate asupra unei бедствие ср. (Lipsă de frămîntare: ~ sufletesc) спокойствие ср. prezentă de spirit. горе prăpăd. dezastru несчастье.

a terfeli. комната ж. употребляющий в пищу человеческое мясо) людоедство ср. (что-то) около. a categorisi înv . a pîngări a cleveti. cam adv. всего лишь. aproximativ (ia) aşa pop. prejur (de) pop. неопр. (Consumare drept hrană a cărnii de om de către sălbatici) каннибал антропофаг книжн. a detracta livr. очернить запятнать. a murdări. (A răspîndi zvonuri defăimatoare la adresa cuiva) опорочить глаг. всего-навсего приблизительно. a denigra. светелка уст. mîncător de oameni antropofag căpcăun folc. cămăruie pop. этак разг .. odaie (de odihnă pentru oaspeţi) odăiţă. .. canibalism s.m. a defăima a ponegri. наклеветать. repaus a calomnia vt. canibal s. ca la vreo aproape.. не больше чего-л. a măscări reg. interioare pl. (Приближающийся к какому-л. apartament sală. (~ luminoasă. circa. пятнать (имя) запачкать. покой уст. senin. a păta. каморка келья уст. палата уст. замарать разг. încăpere.. опочивальня уст. что-л. поэт. ungher. tihnă împăcare. (Намеренно представить кого-л. светлица уст. клетушка разг. примерно так разг. бесчестить осрамить разг. a încondeia rar. конура разг. людоед м. марать разг. угол. в невыгодном свете) a dezonora. горенка уст.. (~ o sută de chilometri) vreo. salon pop.n. astîmpăr. (Дикарь. a necinsti a face de ocară.f. cămăruţă pop. бесславить.seninătate. уголок прост. горница уст. chilioară casă pop.. грязнить. a bîrfi a huli a discredita a compromite a profana.. порядка почти. chilie fig. cămară înv . la ca. самое больше. ~ mobilată) casă mare (la ţară) pop. sobă reg. nu mai mult (de) cel mult cameră s. какой-нибудь мест. срамить хулить дискредитировать скомпромитировать осквернить оклеветать. (Sălbatic care întrebuinţează drept hrană carne de om) опозорить. небольшому количеству) где-то какой-то разг.

штуки мн. одаренный. depr. marafeturi pl. дурь прост. tabacheră fig. (Необоснованное желание) прихоть причуда.n.. cu minte talentat înzestrat dotat. привереда прост. головушка нар.n . fiţe pl.. pop. кумпол прост. moacă pop. разг. капризуля разг. cu perspectivă căpos reg..) умный. вычура разг. cercetător ~) deştept. кант м. каприз м. жеманство . фокус обычно мн... перспективный башковитый. cap s.) емкость (сосуда) . талантливый даровитый. обычн.f. (om) capricios s. capacitate s. (Обладающий способностями к чему-л. curcubetă pop. naz(uri). (~ enormă) număr efectiv. (om) mofturos (om) năzuros. капризник м. depr . capriciu s. bostan pop .f.m. трад-поэт. котелок прост. (Способность вмещать определенное количество чего-л. (обычно о ребёнке) привередник разг. глава уст. (~ la o haină) vipuşcă lampas. hachiţe pl. смышленный разг. marghiolelă каннибализм книжн.n. devlă fam . depr. izmenit rar. (A face capricii) moft.. прост. a ridica ~ul) căpăţînă. inteligent mintos pop . (~ deştept. мн. capabil adj. glavă înv. мозговитый прост. череп черепок прост. tigvă pop . bîzdîc fam. разг. (Student ~. fasoane. pop. ciudăţenie toane. способный прил.. scăfîrlie. pîrţag fam. sclifosit om boieros (cu toane) fandosit. вместимость ж. количество ср. башка прост.. ţeastă. cutie. (У одежды) выпушка лампас. căpşor creştet. с головой. антропофагия книжн. голова ж. şi reg. cantitate s. число численность. (~ea unei cisterne) volum mărime. frunte poet. блажь прост. depr. чердак прост. cu cap. depr. с хорошими данными умственный прост. баклушка. tărtăcuţă.antropofagie livr. фокусник разг. выкрутасы мн. fantezie maraz(uri).. dovleac. фантазия разг. cant s.-поэт черепушка прост. mutre pl. с умом. главизна уст.

в отношении к окружающим и т. книжка разг. caracteristic adj. . paiaţarlîc rar .f.) специфический и специфичный присущий. овладеть чьими-л. неопр. поглатить. увлечь глаг.n. шутовство ср. a cuceri. inimă fig. comedie. кривлянье гримасничанье. (~ de versuri) cărţulie. чувствами.. maimuţăreală. костяк. воображением) завлечь. характер м.n. oarecine unul sau altul indiferent care unul vreunul cineva cinevaşilea pop. пристрастие тенденциознось тенденционизм необъективность. părtinire. cărticică ломанье.п.farafostlîcuri pl. (Поведение человека. launtric Vezi şi: tipic. carcasă s. свойственный кому. предвзятость ж.n. comicărie bufonerie.) нрав душа. норов прост. характерный прил. который-нибудь разг. propriu particular. который разг. сооружения и т. imanent livr. остов м. careva pron. (~ a unei construcţii) cadru schelet osatură. который балагурит. măscărie scamatorie. fasoleală a captiva vt. (Возбудив сильный интерес. книга ж. пристрастность. absorbi. giumbuşluc clovnerie. feleşag pop. внутренний. (Trăsătură ~ă) specific. caracter preconceput s. (Являющийся отличительной чертой кого-. (~ să vină mîine) oarecare. Vezi şi: natură.. caracter s. (Один из нескольких) какой-либо тот или другой тот или иной какой разг. чего-л. intrinsec. fam. чему-л. мыслями. (Are un ~ blînd) fire fel. захватить. caraghioslîc s.п. (Опорная часть здания. sclifoseală. carte s.f.) каркас скелет. parţialitate tendenţiozitate tendenţionism lipsă de obiectivitate. (Vorbă sau acţiune care provoacă rîsul) maimuţăreală. paiaţărie bufonadă. a atrage a pasiona. (Совокупность основных психических свойств проявляющихся в поведении. (Cartea aceasta l-a captivat) a antrena. какой-нибудь мест. поясничает на потеху другим) паясничанье фиглярство гаерство буффонство буффонада.

a aduce. будто бы (Частица. вроде разг. якобы.. temei mobil. томик том фолиант книжн.) наносить приносить доставлять вызвать порождать. свалиться лететь разг.. обусловливающее другое явление. обстоятельство и т. (Явление.. подоплека. a se prăbuşi a zbura (în jos) fig . но не катастрофа ж. (Устремиться сверху вниз под действием собственной тяжести) упасть. (~ mari daune.f. падать глаг.plachetă tom. pretext cauză primară (iniţială) clenci pop. низвергаться высок. побудительная причина зацепка разг. хлопнуться. a bufni (la pămînt).д. предлог первопричина. корень (зла) резон разг. растянуться повалиться. (~ de oboseală pe pat) a se răsturna. повод. словно разг. 1. упадать приподн. rezon înv. a se prăvăli pop..п. изнеможения и т. чему-л. мотив. обстоятельство и т. ~ supărări) a pricinui. (~ de automobil) deraiere (de pe şine) accident avarie pană de automobil a cauza vt. (Внезапное бедствие) крушение (поезда). 2. chipurile pl. происшествие авария автомобильная авария. возможность. a cădea vi. точно бы. развалиться бросаться кидаться. книжечка. свергаться ухать разг.) как будто. a se lungi a se lăţi pop. падать глаг. валиться. substrat.п. и слетать разг.. de parcă ca cum ca cum pop. предположение. от усталости. подчеркивающая обязательность чего-л. volum foliant. a se prăbuşi a se întinde a se arunca. (Care-i ~a?) pricină bază.f. причина ж. скрытая причина. . (Быстро и небрежно опускаться на что-л. a cădea vi. вроде бы. a căşuna înv.) свалиться. ca şi cum adv. catastrofă s.. (Приносить ущерб кому-. cauză s. motiv. причинить глаг. и ухатся прост. сход с рельсов несчастный случай. точно разг. мол будто разг.) вина основание. (~ de pe masă) a pica a se răsturna. a prejudicia a produce a provoca a genera. как бы словно бы. (~ nu s-ar întîmpla nimic) ca şi cînd parcă.

подать с деревьев) облетать осыпаться. лезть глаг. ( I-au căzut tălpile de la ghete. pocăială remuşcare. 1. 6. удара и т. nasturii au căzut) a pica. (О выпадении волос.п. 2. (Оказаться на чьей-л. раскаиваться глаг. 5. a sări. a cădea vi. a cădea vi. a cădea vi. обязанности) пасть. (В результате повреждения.a se trînti. угрызение. чувствовать угрызения совести терзаться угрызениями совести жалеть о чем-л. toarta a căzut. a se scutura a pica a se căi vr.. (Тот. 4. căinţă s. a zbura fig. (Sentiment de vină pentru greşul săvîrşit) regret. pocăire. a se desprinde pop. a trebui (să). опадать глаг. a cădea vi. a-i părea rău. (Persoană care umblă călare) cavalerist călăraş înv. (В чем. путешествовать глаг. покаяние книжн. кто едет верхом на лошади) конник. a călători vi. (A-şi recunoaşte cu părăre de rău greşeala) a regreta. şi înv. a se prăvăli. отскочить разг. (~ prin lume) a peregrina a voiaja. călăreţ s. (A merge mult din loc în loc: ~ prin judeţ) лечь глаг. раскаяние ср. ездок. всадник м. (Ездить много и часто с места на место) . (Совершить путешествие) странствовать вояжировать шутл. pocăinţă. выпасть. разьезжать глаг. достаться свалиться разг.f. (Frunzele cad) a zbura fig. (~ asupra cuiva să facă ceva) a(-i) reveni. (Увядая.) отвалиться отлететь разг. a se smeri înv. кавалерист конный верховой верхоконный наездник. a se pocăi pop. maestru de călărie răitar înv. угрызения (или муки) совести. a strănici înv. a cutreiera. отпасть глаг. mustrare de cuget (de conştiinţă) penitenţă livr. cavaler rar (om) călare înv. jocheu. a avea păreri de rău. a călători vi. a avea remuşcări a jeli pop. отделиться от чего-л. позднее покаяние (раскаяние) книжн. седок вершник уст. mustrare. (Чувство вины за совершенный ошибочный поступок) сожаление. (Părul cade) a năpîrli a pica a lepăda pop. шерсти) вылезать выпадать падать разг. обрушиться на кого-что-л. 3. a se despuia înv. испытать сожаление) каяться. părere de rău.m. a umbla a drumui pop. жокей. угрызаться разг. созревая. a colinda fig. сожалеть о чем-л.

придерживаться чего-л. Цицерон. toropeală vipie.) действовать сообразно (или согласно) чему .. поход разг. ghid îndrumător Cicerone. a se călăuzi vr. caniculă. a se deplasa rar. a se orienta după a se ţine de pop. fig. zăpuc pop. руководствоваться глаг. zăpuşeală. для указания пути) провожатый путеводитель. (Cel care aduce la îndeplinire sentinţa de moarte) gîde. Vergiliu livr. проводник м. (în)năduşeală. a circula a ocoli.. (Высокая температура воздуха) жар зной пекло разг.f. arsură pop.п. следовать чему-л. casap. кнутобойца уст. путешествие ср. жарища разг. (Лицо. ездить колесить разг. с чем руководиться чем. . -что-л. по). заплечный (или заплечных дел) мастер презр.. zbir.m. (~ cearşafurile) a netezi a măngălui rar. pohod reg. înv. de sau după. ориентироваться (на. a se îndruma. кат уст.) утюжить катать (валиком) жара ж. туризм круиз путь. torţionar. zăduf. (Поездка или передвижение пешком куда-л. călăuză s.) странствие странствование турне вояж шутл. dogoare. раскатываться прост. a cutreiera a drumui.f. (Deplasare într-un loc depărtat cu scopul de a vedea ceva sau de a se odihni) peregrinare. cutreierare turneu voiaj turism croazieră drum plimbare excursie. colindare. a avea drept linie de conduită: ~ de ideile înaintate) a acţiona conform a se conduce după a urma. Вергилий книжн. палач м. hoher reg. căldură s. (Чем. a călca vt. năduf pop. Vezi şi: chinuitor. călău s. gealat înv. călătorie s.f. жарынь прост. pelerinaj fig. сопровождающее кого.. ucigător rar. вступить сообразно с чем-л. fierbinţeală pop. jar. a se povăţui de pop. a drumeţi pop. măcelar. (Белье и т. (Vreme cu temperatură înaltă) arşiţă.. кататься разг.a umbla (mult). вожатый уст. (Persoană care însoţeşte pe cineva spre a-i arăta drumul şi a-i da explicaţiile necesare) însoţitor. (Urmat de prep. dogoreală. мясник перен. следовать чему. соблюдать гладить глаг. a colinda. поездка прогулка экскурсия путь-дорога.

vatră (strămoşească). кочан м. набить руку разг. пренебр.п. . разг. (~ o boală.f.călduros adj . a face. каморка ж.-разг. комнатенка униж. семья) родной (отчий) дом.n. комнатка комнатушка келья уст. научиться насобачиться прост. обих. încins. схватить глаг. glumeţ. fam.-разг. употр. усовершенствоваться. a cumpăra. o gripă) a se molipsi a se umple a contracta livr. (О солнце и т. что-. odăiţă. 1.. родной кров уст. a încasa fam. bortă. поднатореть разг. a(-şi) însuşi a cunoaşte. семейный и т. chiţimie cămăruie pop. очаг м. chilioară Vezi şi: cameră.п. обжигающий теплый. a se perfecţiona a căpăta dibăcie (dexteritate). (Со словами родной. a lua pop.-разг.) горячий звойный палящий жгучий. (Купив. и шутл. напрактиковаться натренироваться. ( ~ de varză) brojban reg. cuşcă depr.-разг. (Капусты и т. (~ o carte rară) a dobîndi. клетушка разг. arzător cald. chichineaţă. подцепить обих.) căpăţînă s. конура и конурка разг. torid livr. захватить обих.. cămin s.f. cămăruţă s. в значении: дом. a prinde (o meserie etc. навыкнуть прост. пепелище высок. кого-л. приобрести глаг. livr. a şti bine a se deprinde. наловчиться глаг. пренебр.) вилок разг. стать его обладателем) обзавестись кем -чем завестись кем-чем. zi ~oasă) fierbinete. prag (al casei) fig. torid (în)năbuşitor. achiziţiona. (Приобрести навык.. ловкость в каком-л. gaură depr. (Внезапно и неожиданно заболеть ) подхватить обих. разг. a căpăta vt. familie.п. a(-şi) face rost a(-şi) procura. zăpuşitor canicular dogoritor. (~ părintesc) casă (părintească) penaţi pl. 2. a prinde pop. a deprinde.п. a obţine a rostui. завести. купить. получив и т. colivie depr. a se învăţa a se antrena (bine). деле) новостриться разг. разг. soare ~. a se desăvîrşi a se exercita. a căpăta vt. (Timp ~. клетка разг. пенаты.. a căpăta îndemînare a se pricepe bine a avea (a căpăta) (o mare) practică (în ceva). жаркий прил.

показать пятки смотать удочки прост . (~ul mărfurilor) transportare transport ducere. (Viaţă în comun între doi soţi) alianţă matrimonială matrimoniu livr. оковы уст. pop. смыться. ограничивает свободу действий. уйти уходить убраться восвояси разг. himeneu livr. 1. a o lua (a o şterge) din loc pop. căsnicie. a se căra vr. casă fig. замужество (для женщины ) женитьба (для мужчины ). hăţiş (prin pădure) cărăruie. drumuşor. a-şi lua tălpăşiţa. кочень прост. оковы мн. (Доставлять используя транспорт) транспортировать перебрасывать. însurat (pentru bărbaţi). fiare pop. брачный союз приподн.n.. a transportarisi înv. cărăruşă. перевозить глаг. тропинка ж. a căra vt. (То. cărare dus. брак м. verigi.. перевозка ж. mariaj rar. viaţă conjugală. брачные узы высок. colnic potecă. утóпать прост. марьяж нов. pl. cărat s. разг. (для катаржников) цепи железы уст. проявление воли) цепи . a se duce a pleca a fugi pop.f. pîrtie pop. что обременяет. траспортирование транспортировка. редко. a se cărăbăni pop. 2. и поэт. căsătorie s. убраться глаг. gospodărie pop. и перевоз м. cărăruică Vezi şi: drum. (Instrument de imobilizare a mîinilor şi picioarelor celor arestaţi: a pune ~) lanţuri fiare. супружество. a spăla putina Vezi şi: a pleca.f. măritat (pentru femei) însurătoare. obezi. fig. (Узкая пешеходная дорога) тропка разг. и нар. cătuşe s. măritiş.-прост. purtare rar. pl. семейная жизнь узы Гименея уст. тропа дорожка стежка обл.. zăvoare înv. a lua valea pop. cărare s. menaj.f.f. ~ ale morţii) lanţuri. bente înv.(o) varză (un) curechi reg.-поэт. (~ lemne) a transporta a duce a purta rar. удалиться смотаться груб. мн. кандалы . (Drum îngust pentru pietoni) potecuţă. cătuşe s. (Situaţie grea din care nu poate scăpa cineva: ~ ale dragostei.

a se căzni vr. gîlceavă ciorovăială.) карабкаться взбираться забираться лазить. делом) коптеть разг. schimb de cuvinte tari. спор м. hîrîială pop. препирательство пререкание перебранка обих. grivei pop. взбираться куда-л. zîzanie înv. a căuta vt. m. собачка разг. disensiune livr. chipurile . zarvă altercaţie rar ciondăneală. a se osteni. . схватка разногласие. перепалка спор..a. свара. путы узы. (A se strădui din răsputeri: ~ să facă un desen. a se sili a gîfîi (asupra) fig. (Кропотливо и усердно заниматься каким-л. controversă fam. a se munci a se zbate. a se canoni. ceartă s.pl.-разг. pop. poară reg. чего-л.. certuri (Situaţie care reflectă o dezbinare de interese) conflict ciocnire. (Хватаясь руками. fam. моська.chinghi.) разыскивать. a se căţăra vr. a se burica pop. ceva ascuns: ~ prin toată casa) a cerceta. пыхтеть прост. (Детеныш собаки) собачонок прост. ссора ж. bucluc. încăierare discordie. залезать лазать разг. a scormoni a răvăşi. шукать обл. rîcă rar . 2. a umbla a cotrobăi. a scociorî a răscoli a percheziţiona. переворошить обыскать. (Pui de cîine. a se găibăra pop. стараться найти кого-. a se zgăibăra.. ţîncuşor reg. выискивать разг.. лезть глаг. ( A vrea cu tot dinadinsul să găsească. ~ pe gard) a (se) urca. подыскивать шарить. (Произведя обыск.. сети паутина. cuţu pop. цепляясь ногами. корпеть глаг. перерыть разг. перебранка разг. стычка. căţeluş. a bîjbîi a scotoci. цуцик прост. щенок м.m. искать глаг. a se chinui. уст. harţă. căţel s. разг. a se necăji.f. (~ dintre doi vecini) sfadă. a (se) sui a se ridica a se cocoţa a se aburca pop. a se zbuciuma. потеть прост. контроверза перепалка. дрязги мн. a asuda. cîrcotă pop. (~ într-un copac. ceartă s. cîine mic) ţînc reg. (Взаимные попреки обвинения. a se trudi pop. să rezolve o problemă) a se opinti fig. препирательства) конфликт стычка. şi pop. 1.f. gheare mreje păienjeniş. cîinişor.

то. mijloc inimă fig. buric fig.. популярность.n. (~ea lui Eminescu) знаменитость ж. coliziune Vezi şi: neînţelegere.n. вокруг чего группируется все остальное) средоточие очаг. făclie. (~ albastru) boltă (cerească) firmament tăria (cerului) fig . или шутл.f. туман м. светоч. inimă fig. (Persoană foarte vestită: celebrităţi ale literaturii знаменитость ж. mare personalitate известность разг.dihonie înv. divă (adesea glumeţ sau ironic) звезда (первой величины) somitate светило corifeu корифей om de vază.f.-поэт. (Afară-i ~) pîclă negură. star. (~ al culturii) sediu focar fig. cer s. мгла. распри мн. пуп ирон. negureaţă pop. небосвод небеса твердь (небесная) уст. negureală rar. (Чего. небо ср. цитадель перен. (Centrul oraşului) центр м. центр м. концов чего-л. свод небес поэт. фокус перен. 1. коллизия книжн. citadelă fig. crugul. небесная лазурь трад. . fricţiuni pl.. celebritate s. муть мга обл. и книжн. bastion. сердце перен. glorie fig. (Знаменитый человек) universale) stea. раздор. трения мн. середка разг. ceaţă s. книжн. середина и средина сердце.) 2. crîngul (cerului) înv.n. дымка. vedetă.f. оплот. centru s. iron sau glum. и приподн. сердцевина перен . centru s. făclier.. celebritate s. гнездо.. место более или менее одинаково удаленное от краев. albastrul cerului empireu livr. эмпирей уст. slavă слава faimă. cuib deprec. логово неодобр. grandoare величие popularitate. fală известность reputaţie репутация renume реноме ср. (Чего. что является самым главным. 2. glorie.. марево 1. prestigiu престиж strălucire блеск. важным. сияние măreţie.

2. bani) etc . предъявлять кому-л. стрелять прост. слои мн. (Установленный порядок совершения какого-л. pop. ceremonie s. a examina a măsura. depr . a umbla cu daitele (cu daibojul) pop..n. (Grup de persoane unite prin interese şi activitate comună: ~uri diriguitoare. возвращать) притязать книжн. mediu. повеление. comandament fig. cerinţă s. круги. взыскательность . a cerşetori a prosti înv. ~ politic) lume sferă Vezi şi: pături. a reclama a revendica. a (se) milogi a ţigăni pop. для выяснения его состояния.m. a vîna... (~ a unui învăţător faţă de elevi. разведчик. a calici înv. неодобр.. a pretenderisi înv.. a împuşca. настояние предписание перен. a cere vt . обследовать глаг. (A examina atent cu privirea pentru a cunoaşte mai bine: ~ un drum. a se sfătui a întreba pop. a cerca pop. выклянчивать прост. o construcţie) a studia. требование дать. 2. церемония ж. (~ explicaţii. (Ознакомиться с кем-. ~ un drept) a pretinde. сферы мн. неодобр. просьбами) выпрашивать вымаливать клянчить прост.) консултироваться спросить. предъявлять требования (претензии) просить глаг. ~ faţă de sine) exigenţă круг м. канючить прост. (С кем. требовательность ж. reg. (Добиваться получения чего-л. mai ales pl.. с просьбой. învăţat pop. cercetător s. (~ talentat) investigator. a analiza. (~ bani de la toţi) a cerşi. цыганить прост. оглядеть обвести глазами (или взглядом) исследователь м. a cerceta vt . (Чего-л. (Совокупность лиц) мир. a scrurta a observa. осмотреть обозреть. торжества) церемониал. a cuprinde cu privirea. (Sarcină care trebuie îndeplinită neapărat: ~a timpului) imperativ exigenţă.. выканючивать прост. 1. обращаться за советом к кому-л.f.f. azi iron sau glum. чем-л. a cere sfatul (~ mamei) a se consulta. обряда. требовать глаг. cerinţă s. a pescui (ţigări. слой. изыскатель человек науки ученый. explorator om de ştiinţă savant. a soma livr. a cere de pomană a suplica rar.f. обращаясь к кому-л. требование ср . un teren. особенностей) исследовать освидельствовать уст.cerc s. ритуал торжественность. перен советоваться глаг. перен. (Desfăşurare după un anumit obicei a unui eveniment solemn: ~ de nuntă) ceremonial ritual solemnitate 1. a cere vt. акта..

побирушничать прост. неодобр. побирушка прост. a lua la trei parale (la trei păzeşte) a înjura. неодобр. потребностей и т. vt. неодобр. (A trata cu observaţii moralizatoare.. . неодобр. a umbla cu mîna întinsă a strînge fărîmiturile (de la masa altuia) a întinde mîna după pomană a umbla cu daibojul (cu tasul. фам. sărac pomanagiu sărman. ~ bani) a umbla cu cerşitul. cu daitele) reg. распушить разг. gros. избранить прост. бранить глаг. (То. стремлений. (Человек.. ходить в кусочки (или в куски) прост. чихвостить прост. излаять груб. нищий м. nevoi interese. разнести разг. что является содержанием чьих-л. и побирашка прост. протягивать руку за подаянием уст. (Cea ce este necesar pentru satisfacerea nevoilor curente: ~le culturale ale maselor) necesităţi. изругать разг.-разг. ходить по миру разг. a trăi din cerşit a cere a cerşetori. нищеброд уст.-разг. разбранить разг.f. (Просить подаяние) побираться разг..-прост. запросы мн. a beşteli pop.. нищенствовать глаг. trebuinţe. греть обих. (Осуждать. честить обих. раздраконить прост. a da (a trage) un perdaf a lua la rost a trage (cuiva) mîţa pe spinare a muştrului a mustra a probozi pop. костить обих. распечь разг.. a obrăza pop.-разг. попрошайничать разг. в резких выражениях. ~ (pe) un subaltern) a dojeni a turna (la) sudalme (asupra cuiva) a freca (cuiva) ridichea. порицать за что-л.m. cтрогость. a (se) milogi a calici rar a cere de pomană. христарадник уст. распатронить прост. пушить обих..-разг. a cerşi vi. ходить (или стоять) с протянутой рукой разг. фам. (A fi cerşetor. собирать куски разг. a dăscăli a prăfturi pop. неодобр.a sudui a drăcui rar a batjocori a face cu ou şi cu oţet a scutura fig. неодобр.п. a cere milă a sta.. фам.pretenţie severitate cerinţe s. делать выговор) ругать крыть обих. pl. просить разг. живущий подаянием) попрошайка разг.. ~ pe stradă. ~ un copil. a apostrofa livr. cerşetor s.. разделать (или отделать) под орех порицать .-разг. разругать разг. потребности.-разг. mişel înv. a admonesta a ocărî притязательность. (Persoană care cerşeşte) calic milog. a certa vt. утюжить обих. solicitări..) требования интересы.

bătăios.m. 2.. отделать прост.. затянутый мглой. mai ales fig. цапаться прост.) рассорить разг. отчихвостить груб. (О погоде. Vezi şi: scandalagiu. colţos pop. a se mînca. a trage cuiva un frecuş gros. и ж. (Вызывать ссору. конфликтовать. a se ciondăni.. cîrciogar. cer ~) neguros. sfadnic. rînzos. a se certa vr. sfădăreţ. туманный прил. забияка разг. pavăză citadelă livr.. твердыня высок. поссорить глаг. sfădăreţ clonţos. (~ de la nimicuri) a se sfădi. драчливый крепость ж.-прост. разг.п. враждебные отношения между кем-л. a mogorogi pop. ( Vremea ceţoasă. вбить клин разг. a se afla în termeni răi. подрать груб. петух шутл. a se clănţăni pop. отругать отчитать разг. (A face pe cineva să se certe. забиячливый разг:.) браниться быть не в ладу (не в ладах) ругаться разг. a certa vt. пропесочить прост. a se ciorti pop. охлестать разг. взгреть прост. certăreţ s. ( Băiat ~) gîlcevitor. занозистый разг. . potcaş pop. 2.f. разделать прост. pîclos înnegurat. a prociti înv. цитадель книжн. задира м. pricinaş bătăuş cocoş(el) fam. (Sprijin de nădejde : ~ a păcii) fortăreaţă.a moraliza a lua la roată a face mizerie a face de două parale a trage o săpuneală a şmotri pop.-прост. a se înţepa a se cîrîi. certăreţ adj . înceţoşat. разг. небе и т. садомиться уст. и т..) мглистый мутный разг. обвинять друг друга в чем-л. (Высказывать друг другу упреки. sfădăuş reg. belicos. (Зачинщик ссор и драк) задирала прост. грызться прост. (Un ~ nemaipomenit) gîlcevitor. ссориться глаг. пробрать разг. сеять раздор. a semăna (a băga) zîzanie a învrăjbi a dezbina. (Склонный задевать кого-л. ) внести разлад.. să se sfădească: ~ între ei doi oameni) a sfădi pop. cu arţag. прост. nebulos. задиристый прил. оплот высок. arţăgos. a săpuni fig. a se sudui a se gîlcevi. a se roade (unul pe altul) fig.. bastion. a se învrăjbi a se înjura. cetate s. вражду (между кем-л. a se ciorovăi. sfadnic. ceţos adj. не ладить вздорить разг.п . .) задирчивый прост. неудовольствия. царапаться прост..

cîine ~) răpănos. что и без доп. a se uşura de bani. jegos.. (Partea capului de pe care a căzut părul) pleşuvie calviţie pleş. со струпьями.f. неодобр. переводить разг.. alopecie med. chelbos adj. помотать разг. просвистать прост. (A rămîne fără păr) a pleşuvi. a prodiga livr. a zvîrli pop. потраться глаг. растранжириться разг. проплешина разг. издержаться разг. профукать прост. a avea cheltuieli a face cheltuieli a ţine. нужд какие-л. рассорить. a pleşi înv. коростой на коже струпный. a-şi mînca (a-şi păpa) toţi banii a prodiga livr. a costa a irosi. a irosi depr. растратить глаг. a calviţi livr. произвести денежные траты) . (На кого. (Деньги. a arunca banii în vînt. a cheltui vt. издерживать изводить. depr.) (M-)am cheltuit mult cu cumpărăturile) расходовать.п. rîios jigodios pop. пролысина разг.. растрясти разг. pleaşă înv. a chelboşi pop. a (se) cheltui vt. неодобр.. разг. 2. (~ fără socoteală) a risipi. лысеть глаг. a prăpădi pop.п . a mătrăşi pop.... a risipi depr. chelie s. истратиться разг. разг.. разг. (~ energie electrică) лысый прил. (vr. pleşuvit pop. a pleşca.: неразумно исрасходовать) расточить растранжирить разг. коростный. a cheli vi.chel adj. chelbe reg.материалы и т. средства и т. (Care este fără păr pe cap: om ~) pleşuv pleşcat pop. растратиться разг..) a consuma a risipi depr. использовать для каких-л. плешь плешина разг. неодобр. неодобр. a cheltui vt.. и размотать разг. a irosi a toca (banii) a împrăştia a face risipă.. a părădui. (Употреблять. плешиветь лысина ж. chelbos pop. (Care are chelbe. паршивый прил. a fitui toţi banii pop. peladic med. pleş pop. просадить прост. 3. алопеция мед. (Больной паршой) шелудивый прост. пустить по ветру (или на ветер) бросить (или кинуть) на ветер тратить глаг . израсходоваться разг. запаршивевший разг. (Имеющий лысину) плешивый безволосый пеладический мед.

a striga a ţipa (să vină) pop. пытка мука мученическая разг. прикидывать (в уме). depr. звать глаг. prodigalitate livr. (~ asupra unei hotărîri..) призыв. стараться понять. (С какой-л. Vezi şi: a (se) gîndi. разобраться в чем-л. (A rezolva o ~. a chibzui vi. размышляя. зов м.) расходование извод разг. (Мысленно разобрать) взвесить продумать обмозговать обих.) вникнуть. strigare înv. a chiti pop.n. a drămălui pop.. a judeca a se gîndi a cumpăni (în minte) a cîntări. chemare s. ~ un plan) a cumpăni. (Обдумывая. necaz supliciu livr. a socoti pop. vt. (Использование денежных и других средств для чего-л. a (se) gîndi bine a judeca adînc. возглас клич уст.. a socoti (cu mintea). мука ж. марковать прост. a vedea a probălui reg. призвать. chin s. приказать явиться куда-л. depr.) смекать разг. (Просьба прийти.a părădui. соображать глаг. (A comunica cuiva să se prezinte. irosire depr.-разг. (Во что. întrebare rar. pătimire tortură. поиздержаться разг. обдумать глаг. что требует выяснения в теоретическом или практическом плане) проблема.-дел. (~ea energiei.п. трата ж. 3. вопрос м.. целью) призывать кликать прост. (~ cum să-ţi ajuţi prietenul) a gîndi. вдуматься глаг . перевод разг. a calcula (în minte). a potrivi. ~ea banilor) consum cheltuială risipă.. grea: ~uri îngrozitoare) calvar livr. cheltuire s. (То. разобраться в чем-л . (~ în ajutor pe cineva) a solicita livr. a chema vt. понять суть чего-л. (бесцельная трата ) вызвать глаг. a răşchira pop. a cîntări. (Stare fizică sau morală apăsătoare. a chibzui vi. кричать прост. (Тяжелое физическое и душевное состояние) мучение страдание терзание маета прост. a chema vt. a refleca a medita. să vină undeva: ~ la judecată) a cere. chestiune s. (~ asupra unei probleme) a pătrunde (cu mintea) 2. (~ la luptă) apel strigăt.. a invita Vezi şi: a invita. (Предложить. мерекать прост. ~ urgentă) problemă. .f. a cita a ordona (a impune) să se prezinte. a convoca a solicita a pofti.f. suferinţă caznă. кумекать прост.) потребовать вытребовать затребовать офиц. собраться и т.f. a chibzui vi. 2. fig.

(A pricinui cuiva suferinţe fizice sau morale) a tortura.n. крючить прост. презр. a schingiui a căzni. ~ul oraşului) faţă.m. характеризующих кого-.) лицо.. наказать разг. călău. gîde fig. (~ de durere) a se zgîrci pop. мучитель м. (Persoană care locuieşte cu chirie) locatar găzdaş reg. (Ansamblu de trăsături care caracterizează pe cineva sau ceva: ~ul omului. a munci a pedepsi.) истязатель палач перен. chip s. сводить судорогами) коробить корежить прост. schingiuire muncă înv. кто причиняет мучения кому-л. (Причинить физическую или душевную боль) пытать. (Совокупность черт. образ физиономия лик высок. обалдуй прост.patimă înv. inchizitor fig. a sfîşia. fluieră-vînt cuconaş.. a chinui vt. чего-л. (Тот. cuvînt incident ( El. шалбер уст. и обл. casap înv. de la lecţii) trîndav pierde-vară derbedeu ştrengar golan. шалопут прост. жилец м.. chirigiu reg.. a se chirci vr.m. nu ştie) vorba vine cică.. презр. пренебр. înfăţişare Vezi şi: aspect. a se crispa livr. chipurile adv.m. лоботряс прост. exterior. мол обих. презр. chefliu secătură. (Persoană căreia nu-i place să muncească. a se strînge. înv. деспот инквизитор перен. fugind de la lucru. бездельник м. съемщик офиц. Vezi şi: zbir. разг. облик м. parazit. (Обычно безл. казнить мытарить разг. истязание каторга перен. боль наказание. де прост. мучить глаг. haimana. квартирант постоялец уст. корчить глаг.-дел.-разг. шалопай разг. adică. тиран. despot. и бран. шалберник уст. durere pedeapsă înv. истязать терзать. повеса уст.. балбес. a se închirci pop . a canoni rar. обл. ticălos puşlama. fizionomie icoană fig. chiulangiu s. дескать частица. om fără căpătîi vagabond мытарство разг. (Тот. (Om care pricinuieşte cuiva chinuri) schingiuitor tiran. a trudi înv. ~. кто проводит время в безделье) лодырь разг. chiriaş s. оболтус бран. chinuitor s. . gealat.

п. încleştare hărţuială. necropolă livr.. a bate drumurile.) схватка разг.. бить баклуши разг. в браке и т.. стычка разг. могильник уст. през.f. rană. болтаться (без дела) шрам м. ireproşabil. impecabil pilduitor. fără prihană. ţintirim pop. grobişte înv. hărţuire. a hoinări. (A se feri de lucru. ciocnire s.. integru. кто-нибудь мест.. безразлично кто) кто-либо кто-нибудь кто-то. bătaie. разг. (~ între două tabere de duşmani) încăierare. (След на коже от зарубцевавшейся раны) рубец. повесничать уст. кто разг. клюв м. непорочный уст. пренебр.. (~ de cocostîrc) plisc clonţ.. неопр. onest. cinstit adj. impact livr.. cicatrice s. (Care este corect şi de bună credinţă: om ~) лентяйничать разг. corect neprihănit. de la şcoală) праздношатающийся презр.: не запятнанный ничем предосудительным) беспорочный приподн. през.n. бездельничать глаг. clanţ reg. след. unul. (~ poate să spună că. a fi un pierde-vară a fi un derbedeu a tăia frunză la cîini a ştrengări. лоботрясничать прост. балбесничать прост. лодырничать разг. a chiuli vi . încăierat harţă. stigmat rar urmă. fugind de la serviciu. incoruptibil exemplar. честный прил.п. и бран. кладбище ср. враждающих сторон в бою. temeleu reg.. cimitir s. a bramburi reg. a rezema pereţii (gardurile) a umbla brambura reg . leal. a lenevi a trîntori.f. (un) oarecare oarecine. Vezi şi: luptă.n. cioc s. leneş. (Какой-нибудь человек. тот или иной один. фланёр уст. столкновение ср. a cloci fig. nehot.hoinar Vezi şi: trîntor.) careva vreounul vreun creştin pop. model Vezi şi: curat. (Are o ~ pe obraz) vîrcă reg. cineva pron. баклушничать прост. работе. примерный образцовый. . (Встреча противников. сшибка уст. тот или другой. pogost înv. încăierătură. поведении и т. semn. шалопайничать разг. его деятельности. ceartă. neştine înv. (О человеке. Vezi şi: a trîndăvi. погост некрополь приподн. (У птиц) нос.

изваять. пробежать (глазами) разг. чудачина разг. кисть ж. năstruşnic. и чудило прост . (Изготовить из камня) вырубить спец. întors. citeţ adj. ciorcihine s. artificios bizar Vezi şi: complicat. (~ multe cărţi.fistichiu înv. знаки) разбирать расшифровать. ~ de coacăz) strugure. Vezi şi: a frunzări. (О почерке. a ciufuli vt. ~ un roman) высечь глаг. (A face vîlvoi: ~ părul) a zbîrli проглотить разг. истолковать. обозначения. 1. a tălmăci I.m.п. a citi vt. e un ~ şi mai mult nimic) (om) original (om) extravagant. чудак м. ciudat adj. iscusit. (Познакомиться с содержанием чего-л. (~ scrierea ieroglifică) a descifra..m. взъерошить . (Care este neobişnuit prin formele şi caracterul său complicat: ornament ~) ingenios. (Om cu apucături care iese din comun. шрифте и т. формы. strugurel. a scobi rar. deşucheat. понимать какие-л. a ciocîrti rar a tăia. четкий прил. a săpa a sculpta. a citi vt. чудаковатый экстравагантный. (Care iese din comun prin felul său de a fi: a fi un băiat ~) straniu. понятный. прихотливый. ciudat adj. excentric (om) aiurit. в результате чтения) читать глаг. своего внешнего вида) затейливый мудреный разг. desluşit clar. strugur. sofisticat fantezist. anapoda (om) deşănţat. straniu. причудливый прил. (~ în piatră) a dăltui. растрепать глаг. a explica. отчетливый ясный. (Отличающийся необычностью и сложностью очертаний. deşănţat. прическу и т. (Скопление плодов на одной ветке) гроздь кисточка (винограда). (Grup de fructe dezvoltate dintr-o inflorescenţă: ~ de viţă de vie. excentric pidosnic.: привести в беспорядок) встрепать разг. a parcurge (cu privirea) a lectura rar. limpede. a înghiţi. странный прил. a lămuri a dezlega. ciorchină struguraş. II. ciudat s. (Знать. (О человеке: вызывающий удивление необычным поведением) чудной разг. curios sucit. bizar. deşucheat extravagant.a ciopli vt. (Scris ~) descifrabil lizibil.: легко читаемый) разборчивый. 2. прочитать и прочесть глаг. сумасброд разг. sucit om bizar. 2. чудила прост. pop. (Волосы. a devora fig. 1. năzbîtnic pop. (Человек со страностями) оригинал разг.п.

. тряпка ж. (О волосах. интонировать. когда-нибудь нареч. всклокочить разг.–poet. взлохмаченный вскосмаченный разг. a trilui. a apăsa înv.п. поздно ли. кудрявый прил. zborşit pop. creţuri pop. a glăsui pop. a murmura a mîrîi depr. .: спутанный. a cînta vt. a cîntări vi. (Şuviţe de păr încreţite) zulufi. раскосматить прост.f. încreţit creţ. кудри сущ. торчащий во все стороны) răsflocit. Vezi şi: pletos. как-нибудь рано или поздно и рано ли. исполнять (гимн и т. a burzului pop. cîrlionţat adj. время) когда-либо когда прост.. pl. взъерошенный. neîngrijit vîlvoi. ondulaţii bucle inele încreţituri. a intona a ţîrîi (despre păsări).. a hori poet. rebel învîlvoiat. (Вьющиеся или завитые пряди волос) локоны букли уст. a se revărsa în triluri (despre păsări) a fredona. кольца. (~ ne vom mai vedea) vreodată odată (şi odată) altcîndva. cîndva adv. всклоченный разлохмаченный прост. завитки кудряшки разг. раскосмаченный прост. vi. buclişoare valuri. мн. (В какое-л. (О волосах) курчавый вьющийся. cîrpă s. ~ frumos) a doini trad. (~ o melodie. înfoiat zbîrlit vîlvoiat burzuluit. всклочить разг. (Кусок обычно бывшей в употреблении ткани) тряпица разг.п. cumva mai devreme sau mai tîrziu. шерсти и т. a zice. и встрепанный разг. vălurele. a îngîna. трепанный разг. cîrlionţi s. creţos reg. ( Pachetul cîntăreşte trei kilograme) a trage (la cîntar) a atîrna pop. (Cu părul ~) взлохматить... (Иметь тот или иной вес) тянуть разг. волнистый кучерявый прост.a învîlvoia a ridica a zborşi pop. растрепанный прил. волны. разлохматить разг. вскосматить прост.m. завитой. (Bucată de pînză veche: ~ de şters praful) petică pop. (Păr ~) buclat. (Воспроизводить голосом музыкальные звуки) распевать заливаться разливаться напевать мурлыкать разг. inelat ondulat. ciufulit adj. иметь вес.) щелкать (о птицах) весить глаг. петь глаг.

зарабатывать глаг. cît (timp) conj.-фам.f. (Получить за работу) получать разг. дом постройка сооружение строение. închizătoare. a clătina vt. a clasifica vt. otreapă treanţă pop. покуда. щеколда ж. ivăr înv. clasificare s.zdreanţă. изложенный) четкий вразумительный толковый членораздельный внятный. a agonisi. a zgîlţîi ветошка разг. fam. lămurit Vezi şi: inteligibil. clasificaţie sistematizare sistematică grupare. a pompa (bani) depr .д. fam .f. clanţă s. пока союз .f. (Приводить в движение) колыхать покачивать . (Временный союз) (Указывает на одновременность действия) в то время как покамест прост . зашибать груб.п. încuietoare retez. признакам) систематизировать группировать привести в систему разнести по рубрикам. a încasa pop. колебать глаг. clădire s. 2. (~ prin muncă) a dobîndi. (A aranja în anumite clase sau categorii: ~ plantele după genuri şi specii) a sistematiza a grupa a clasa a categorisi rar . a cîştiga vt. (~ vom şedea. классифицировать глаг. (~ 400 de lei pe lună) a primi. классифицирование систематизация и систематизирование систематика группировка. 1. зарабатывать глаг. clar adj. (~ la uşă) clampă. (Распределять на классы и т. здание ср. (Răspuns ~) explicit.) прост. по каким-л. 1. a avea. (~ masa. ne vom odihni puţin) în timp ce în vreme ce atît timp cît cîtă vreme pop . иметь (в месяце и т. zăvor. (Точно выраженный. классификация ж. limpede înţeles desluşit (bine) închegat răspicat. ясный прил. (Род дверного запора) защелка задвижка запор. покудова прост. (~ cu zece etaje) casă construcţie edificiu zidire. ~ un stîlp) a legăna (uşor) a zdruncina. a cîştiga vt. (Приобретать трудом) добывать разг.

coterie înv. înv. оговаривать кого . презр. очернить. навет разг. bîrfire bîrfeală. hulitor. hulire ponegrire încondeiere fig.п. поколебать глаг. a cleveti vt. şleahtă. a blama a calomnia a detracta livr. clan cîrdăşie. (Группа сообщников) камарилья книжн. 2. поношение злословие злоязычие злоречие поклеп. defăimător. (Возводить на кого-л. . клан свора разг. denigragor ponegritor. pîră.. обнос прост. инсинуатор книжн. напраслина разг. поносить. denunţ cleveteală. năpastă insinuare hulă ponos pop. bîrfă năpăstuire. pascvilist rar. a compromite a categorisi fam. чернитель хулитель книжн. клевета ж. напрасные обвинения) наговаривать разг. fig. компрометировать чернить. a bîrfi a insinua. (E un mare ~) insinuator bîrfitor. охаивать дискредитировать. клика ж. a încodeia fig. detractare livr. Vezi şi: a calomnia. пошатнуть подорвать. calomnie. clică s.: сделать менее прочным. defăimare învinuire (nedreaptă). извет уст. (~ militaristă) camarilă bandă. клеветать глаг. инсинуировать книжн. a hîţîi reg. (~ autoritatea cuiva) качать раскачивать. банда хунта шайка разг. calomniere. поклеп разг. calomniator. a defăima. оговор наговор разг. пасквилянт книжн . clevetire s. a denigra. устойчивым) a zdruncina a submina. a ştirbi. наветчик уст. huntă gaşcă. a vitupera livr.m. оклеветать.f. a discredita.f. лгать на кого врать на кого . . clevetitor s. şaică pop. a clătina vt. a huli pop. разг .a balansa a hîţîna. detractor livr. a ponosi. Презр. уважение и т. denigrare. taraf fig. разг. клеветник м. инсинуация кижн. . (Авторитет.

închegat pop. и ж. a se înţelege fig. (Învelişul exterior al unui fruct. гудеть. семени) кожа кожица кора корка чешуйка скорлупа (яйца. ~ de lămîie.. de nucă) coapsă s. cuconiţă. кожура ж.f. fata-mamei.. связный прил . a coexista vi. a se încăleca pop. (Persoană nedeprinsă cu munca) мгновение ср. coerent adj. jupîneasă înv. презр. совпадать. a se învolbura. bine alcătuit. (С шумом волноваться и пениться при стремительном движении или кипении) клокотать. пренебр. и обл . мат. (О фигурах. jupîn înv. a vui. depr.п. (A exista împreună cu altcineva sau cu altceva) a se împăca. чистоплюй разг.. барыня чистолюбка разг.. ~ de cartof) pojghiţă peliţă scoarţă (de copac) crustă tegument livr. рокотать бушевать кипеть волноваться. băiatul-tatei cocon înv. линиях и т.: при наложении покрывать друг друга) . om boieros boiernaş. logic legat fig. ореха) бедро ср. coajă (de ou.f. a clocoti vi . (Тот. coconaş s. pulpă pop. не привык к труду) (mare) boier. a coincide vi. (Perioadă foarte scurtă de timp: într-o ~) clipită moment secundă minut clipire. барич разг. сoajă s. (Предельно короткий промежуток времени) миг момент секунда минута минутка разг.. стегно уст . презр. a fierbe a se frămînta a fremăta a se zbate. бурлить глаг. seminţe: ~ de castravete. чем-л. mulţimea clocoteşte) a se agita. (Внешняя оболочка плода. (Partea piciorului de la genunchi în sus) coxă livr . (Marea clocoteşte. (Vorbire ~ă) curgător. биться. белоручка м. совмещаться глаг. (mare) cucoană. şi fig.) уживаться. кто избегает тяжелой или грязной работы. (Существовать одновременно или совместно с кем-.clipă s. пренебр. sold. ( Triunghiurile acestea coincid) барин разг. domn. a se zbuciuma. сосуществовать глаг. (О речи: хорошо и последовательно построенный) складный логический.m. 1. a se suprapune.f. clipeală. ляжка разг.

(Torent ~ de pasageri. (О коже: отделяться. (~ de folclor.f. a aduna. pădure ~ă) neîntrerupt continuu interminabil otova pop.2. (Pielea ce se cojeşte) совпадать глаг. (Собирать вместе и систематизировать какие-л.m. братия разг. (С чем и без доп. и уст. собиратель. a culege a face o colecţie.: оказываться одинаковым сходным с чем-л. a se descuama med. a strînge. a se tărîţa pop. . îndemînatic reg. ~ cărţi) лупиться разг. военачальник м. облезать разг. (Группа людей) бражка прост. colecţie s. strîngător pop.. (Persoană care comandă o unitate militară) conducător de oşti.m. gaşcă. culegător. ~ monede. şaică depr. конфортабельный разг. nacialnic înv. companie s. командир разг. a colecţiona vt.f. компания ж. (Хорошо. a se jupi pop. удобный прил . (Тянувшийся без перерыва.. однородные предметы) собирать. сходить мелкими кусками. шелушиться глаг .) сходиться соответствовать подходить разг. cap. comandir. căpitan înv. şef căpetenie înv. пренебр. практичный. воеводa ист. ~ de maxime) adunător. шутл.) коллекционер м. (~ de folclor. tagmă depr. составлять (или собирать коллекцию чего-л . шатия прост. compact adj. полководец командующий начальник разг. (Care este plăcut în întrebuinţări: pat ~. a coincide vi . colecţionar s. собрание флорилегий книжн. сплошной прил. промежутков) непрерывный беспрерывный нескончаемый. сойтись. practic. ( Părerile lor coincid. datele obţinute coincid) a se potrivi a concorda. (~ de maxime). societate cîrdăşie depr. ловко приспособленный для пользования) спокойный покойный уст. ( ~ mărci. haină ~ă) plăcut potrivit confortabil. a consuna fig . comandant s. mai-marele pop. a se armoniza a se coji vr. пренебр. voevod ist. ~ de minerale) culegere florilegiu rar. a se acorda a corespunde a se lovi pop. a se jupui. тонкими слоями) коллекция ж. tovărăşie. (~ gălăgioasă) bandă. шатия-братия прост. коллекционировать глаг . comod adj.

в каком-л.п.-дел. (Înţelegere ilegală împotriva cuiva) conjuraţie conspiraţie uneltiri. intrigi pl. (pe) deplin. ajutător înv. преступном и т. complet adv. a se măsura pop. (Проявляющийся во всей полноте. (Persoană care colaborează la o acţiune condamnabilă) părtaş copărtaş acolit. cu tîlc ascuns. козни. complet adj . a se pune pop. силе или во всех сторонах чего-л. окружение. complice s. (Тот. замысловатый прил. пособник.) сопоставить соотнести сличать. (Persoană care participă la o acţiune comună: ~ într-o afacere) partener participant. a concura a se întrece. complot s. крамола уст. încîlcit. hîtru pop . интриги. pe de-a-întregul. (A stabili asemănările sau deosebirile dintre două obiecte) a confrunta a corela a colaţiona (două texte etc. (Лицо. părtaş. complet adj . компаньон м. cu totul. участвующее совместно с кем-л.) a asemui. întru totul sută la sută fam. completamente livr.m. fără rezerve. (Рассмотреть одно в связи с другим для установления сходства или различий признаков.) комплот книжн. (Nu mă pot ~ cu el) a revaliza. уподоблять. выдержать сравнение) поспорить потягаться разг . sofisticat. dispozitiv ~) întortocheat. деле) соучастник соумышленник офиц. asociat. конспирация книжн. полный прил. urzeală fig. хитрый разг.. сравнить глаг. a se compara vr . deplin absolut. полностью нареч . заговор м. полный прил.m.. (A se deda ~ muncii) în întregime cu desăvîrşire. pînă la capăt. (Тайное соглашение против кого-л. greu (de rezolvat) ingenios. total. . a compara vt.) исчерпывающий. (Asemănare ~ă) perfect. (Problemă ~ă. сравниться глаг.n. кто составляет компанию кому-л. cu clenci pop. încurcat. до конца разг.. plenar. (Răspuns ~) exhaustiv.anturaj. происки.) совершенный абсолютный.п. (Требующий сообразительности) мудреный разг. fig . (С кем-чем. companion s. свойств и т. уст. sucit pop.) партнер участник. хитроумный заковыристый прост. 1. 2. (Отличающийся полнотой сведений и т.п. неблаговидном. 3. сообщник м. (В полной мере) целиком без остатка всецело целиком и полностью на (все) сто процентов разг. complicat adj.

comunitate s.) единство совпадение. volubil livr. a notifica livr. a relata comunicare s. a trimite vorbă pop. a comunica vt.f. дать знать разг. prietenos. (~ de idei . aviz. сведений) извещение оповещение уведомление офиц. известия. (Care este înfăptuit de mai multe persoane: activitate ~ă. notificare. (Передача какого-л.-дел. общность ж. coincidenţă similitudine Vezi şi: identitate. сообщить глаг. отношение к чему-л. сообщительный уст. (Băiat ~. повестить уст.: производимый сообща. pop . известия.f. экспансивный книжн.-дел. 1. social expansiv. a încunoştinţa a anunţa a aviza. 2. cu forţe ~e. 1. совпадающее содержание чего-л.-дел. de tobă reg. согласие уст. ~ de limbă) unitate identitate asemănare. de-al nostru fam. lucru în ~) în comun. a face cunoscut a informa a semnala. (Склонный к общению с людьми) компанейский обих. împreună colectiv. date etc. общий прил .) совместный коллективный. anunţare. a comunica vt. информация офиц.. . soţios înv. довести до сведения офиц.comun adj.-дел. коммюнике объявление. (~ date despre lucrul efectuat) a înştiinţa. avizare informare aducere la cunoştinţă. (Сделать сообщение на какую-л. общность ж. свойский прост. comunicat anunţ. 2. поставить в известность) известить оповестить уведомить осведомить информировать проинформировать офиц. (О работе. общительный прил. a pune la curent a aduce la cunoştinţă a da de ştire (veste) a obşti înv. соовщить глаг. de viaţă pop. (~ rezultatele experimentului) a raporta. вместе скем-л. тему) доложить офиц. comunicativ adj.f.п. деятельности и т. fire ~ă) sociabil. (~ de oameni) colectivitate obşte societate obştime înv.) înştiinţare. comunitate s. коллектив общественность общество община уст. a vesti înv. сообщение ср. (Передать кому-л. glumeţ .-дел. (Одинаковое. сведения.-разг. (Transmitere de ştiri. артельный прост. тождественность одинаковость разг.. informaţie.

a demite livr. прогнать груб.. (На чем. ~ pieirii) уволить глаг .(Лишить работы. a mazili înv.. azi iron..n. дать расчет уст. a pleca. (A se produce ~) simultan livr. обычно неблаговидных) сделка соглашение стачка прост.(На что или с неопред. sincronic livr . a arunca fam. a exclude. качеств. сговор м. отказать от места (или должности) снять прост . интересы на что-л. вышвырнуть груб. conciliabul s. (Despre forţele oculte: ~ la chinuri groaznice. груб. 1. în acelaşi timp. рассчитываться разг. внимание. a se concedia vr. a izgoni fam. a îndepărta a face (cuiva) formele de plecare a suprima livr. вытереть прост.. în aceеaşi vreme totodată. вытурить прост. (Оставить место службы. (Тайное соглашение о совместных действиях. одноврéменно и одноврéменно нареч . устремлять мысли. a condamna vt.) в то же время. действий и т. a zbura (pe cineva) fam. a destitui. враз прост. 2. a goni fam.-фам. уволиться глаг.-фам. сосредоточивать глаг. (В одно и то же время совершаться несколькими лицами или протекать в нескольких явлениях) сразу разом разг.-фам. Vezi şi: a destitui. работы) уйти разг. при этом вместе с тем. a scoate (din pîine) pop. вдруг разг. a demisiona a-şi face formele de plecare.) концентрировать фиксировать.-фам. odată cu aceasta paralel (cu aceasta).д. (A se elibera dintr-o funcţie.-фам. concomitent adv. (О совмещении в ком-. чем-л. (~ atenţia) a(-şi) îndrepta a(-şi) fixa a(-şi) încorda. одновременно и одновременно нареч. обречь глаг .a concedia vt. înţelegere tocmeală (secretă) pop. места) сократить отчислить. наряду с этим. взять расчет разг. a-şi da demisia.. синхронно книжн. различных признаков. a slobozi înv. concomitent adv. de obicei condamnabile) afacere. (~ trei slujbaşi) a reduce a (e)libera (a elimina) din serviciu a alunga fam. груб.. în aceеaşi vreme de odată. de rînd cu aceasta. (~ trebuie s spunem că…) în acelaşi timp. (Cădere de acord în vederea înfăptuirii unor acţiuni. odată pop.. направлять. a da afară pop. освободить выгнать груб.: уготовить неизбежную участь) . punere pe cale Vezi şi: complot. рассчитать уст. dintr-un post) a pleca din serviciu. a(-şi ) concentra vt .-фам. вышибить груб. totdeodată.

исповедание книжн.a sorti. (A sta în fruntea unui grup de oameni. путешествие и т. компаньон чичисбей уст. pl. предопределить приговорить. petrecător înv. сочетаясь с какими-л. a administra a isprăvnici. (Тот. conducător s. чем-л..f. кто совершает с кем-л. шеф обих.-разг. спутник м. работу какой-л. adesea iron. старший разг. (Играть главную роль в направлении деятельности кого-. a comanda pop. разг.) сообразно . согласно (Чему. conjunctură caz rar (în asemenea ~). confesiune s.п. 1. condiţii s. сообразуясь. направлять деятельность. руководитель м.) глава голова чего или чему . прогулку. (~ hotărîrii. a conduce vt. a se afla (a fi) în frunte. rit credinţă religie. разг. a dirija a cîrmui pop. вероисповедание ср. (Тот. обстановка ситуация положение. cîrmuitor pop..п. tovarăş de drum însoţitor companion livr.-разг. diriguitor livr. în conformitate (cu) осудить книжн. a uni. ( ~ un colectiv) a dirija. офиц. учреждения и т. правилами. circumstanţe atmosferă situaţie stare. (Persoană care conduce un sector de activitate socială) şef cap. присоединять. управлять глаг. чего-л. . căpetenie înv. включать глаг. a conecta vt . cicisbeu (al unei doamne) înv. îndrumîndu-le activitatea) a dispune. администрировать.) попутчик сопровождающее лицо офиц. совместную поездку.m. a conduce verb. (Присоединять к системе действующих аппаратов) подключать. (Ansamblu de factori: ~ favorabile) împrejurări. заворачивать прост.. (Кем-чем.f. конъюктура случай. a învîrti. группы лиц. возглавляет что-л. культ вера религия. condrumeţ m. a dirigui livr. a ocîrmui înv. a prezida 2.. (Совокупность факторов) обстоятельства мн. a gospodări adesea iron. (Credinţă religioasă) cult. a predestina a osîndi.. вести дела) распоряжаться заправлять разг. a lega. soţ. положениями и т. conform adv.) возглавлять стоять во главе.п. руководить глаг . кто руководит кем-.-дел. (~ două fire electrice) a cupla a racorda. править разг. a dirigui depr.. adesea iron. соединять подсоединять. mai-marele pop. условия мн. pop. ворочать обих. ~ legii) potrivit.

связи. a considera vt. изрядный разг.) порядочный разг.m. incomensurabil livr. (Человек консервативных убеждений) рутинер человек старого покроя.) отдать. существенный. confuz adj. (Persoană care se conformează foarte repede la toţi şi la toate) conjuncturist cameleon fig. сумбурный. основательный разг. a crede. образом.. considerabil adj. conservator s. ( Учесть каким-л. разг. (Contribuţie ~ă) simţitor. vag. (Persoană cu convingeri învechite) rutinar.m. занести в счет чего-л. затратить на кого-. temeinic. a-şi ~ viaţa) a închina. conjugal adj. a pune la socoteală a fixa. (В большей степени) гораздо много намного несравненно несравнимо неизмеримо . vădit impunător.. впечатляющий. расценивать каким-л. солидный разг. marital livr. (în mod) considerabil adv. conformist s. беспорядочный прил. om cu păreri perimate 1. apreciabil livr. respectabil fig. depr. (~ un gol) a socoti. impresionant. a consacra vt. a număra pop. a găsi. значительно нареч. размерам и т. каким или за кого-что. образом) находить почитать высказываться высказать свое мнение.) зачесть. посвятить глаг. casnic.п. (Тот. viaţă ~ă) de căsătorie. căsnicesc înv. 2. (A îmbunătăţi ~ lucrul) simţitor mult (cu) mult mai incomparabil neasemuit nemăsurat. (Gînd ~) încîlcit. (О мыслях.п. substanţial solid. (Care ţine de căsătorie: relaţii ~e. кто умеет приспосабливаться. (Кем -чем. внушительный разг. (Что кому-чему. засчитать глаг . (A fi de părere: ~ necesar) a socoti. căsătoresc. matrimonial livr. a privi a opina livr. însemnat. хамелеон перен. думах и т. последовательности) сбивчивый. ловко применять к обстоятельствам свои взгляды. супружеский матримониальный книжн.: лишенный какой-л. неодобр. (~ o poezie. консерватор м. încurcat. убеждения) конъюнктурщик. retrograd om de modă veche. dezordonat. происпособленец м. считать глаг . туманный брачный прил. a considera vt. соотвественно. difuz dezlînat. nebulos.în concordanţă (cu) (în mod) corespunzător în corespundere (cu) după pop. a număra pop. чего-л. значительный прил. смутный хаотический и хаотичный. a dedica. в соответствии по. (Довольно большой по величине. nedesluşit haotic. употребить. obscur.

(Возведение зданий. presiune. ridicare. zidire clădire. abudent substanţial. (~ o clădire) a zidi. шутл. a dura a înălţa. bogat. a face a clădi.. obligare. chibzuit inteligent. a construi vt . построить глаг. (~ a unei şcoli) construcţie. строение ср . construcţie s.п. (Такой. иметь своим содержанием что-л. (~ navală.f. сытный прил. de o sută de ori mult prea pop. (Строительная площадка. silire. (В чем. constituţie s. строительство ср. хорошо насыщающий) сытый разг. сознательный прил. создание сооружений) стройка. сооружение) выстроить соорудить возвести воздвигнуть приподн.f.) постройка сооружение здание. сооружение) şantier. (Dejun ~) săţios. conştient adj. a se reduce la.) a consista a rezida (în) a sta în. отгрохать (дом и т. (Строение.. силы и т. богатый. чтобы добиться желаемого) насилие. форма тела человека) сложение. (То. давление заставление. нажим. (О завтраке.f. обеде и т. строительство ср. construcţie s.însutit. consistent adj. что построено: дом и т.п. edificiu zidire Vezi şi: clădire. не в пример разг. принуждение ср. a ridica a edifica livr . forţare.) прост. 2. 1. (~ din piatră) clădire.f. питательный плотный разг. в котором участвуют мысль.) заключаться сводиться (к) корениться иметь своей сутью что-л. suculent copios. строение постройка сооружение. телосложение ср. a lucra la ~) стократ книжн. фигура стать комплекция корпуленция разг. обильный. a trînti (o casă) fam. violentare. înălţare.п. конституция склад.. (Создавать какое-л. lucid стройка. (Воздействие средствами власти. (Acţiune ~ă) raţional. сознание. a consta (în) vi.. состоять глаг. construire s.f. durare edificare livr. разум) осмысленный осознанный. а также строящееся здание. a zdrobi.п. (Impunere prin forţă) . (Totul constă în modul de organizare a . constrîngere s. (Structura fizică a corpului) conformaţie fizic factură natură rar structură rar. куда разг..

противоречивость ж. сознание ср.п. к данной эпохе) нынешний разг. discordanţă. învoială pop. dezacord. настоящий разг. divergent.(О болезни: передающийся другим) инфекционный заразительный обих. dual. (Persoană care continuă cauza cuiva) succesor moştenitor. conştientizat conştiinţă s. наследник приподн. continuator s. contradictoriu adj. nepotrivit pop. своего предшественника) преемник. (Условие о взаимных обязательствах между организациями. трактат уст. (A semna un ~) acord înţelegere învoire. tocmeală.-разг. (Способность осмысленно воспринимать окружающее) разум рассудок интеллект ум здравый смысл. пакт дипл.-разг. (Boală contagioasă) infecţios. contradicţie s. convenţie diplom.f. urmaş. разноречивость двойственность несоотвествие. противоречивый прил. ambiguu. contrar. традиции и т. современный прил. contagios adj. эпидемический. infectant rar molipsitor contaminant. contrazicere ambiguitate. продолжатель м. inteligenţă judecată intelect minte bun-simţ. poezia ~ă. epidemic. (Заключающий в себе противоречие) разноречивый двойственный. nepotrivire neconcordanţă. dualitate incongruenţă livr. договор м. tîrg pop. (Viaţa ~ă. (Însuşire a creierului omenesc de a reflecta şi interpreta realitatea obiectivă) raţiune. lipicios rar. de azi. (Care conţine o contradicţie: afirmaţii ~ii) contrazicător. (~ în păreri) caracter contradictoriu. (Относящийся к настоящему времени.д.. pact diplom .m. opus. заразный прил . prezent de astăzi. теперешний обих.. trai ~) actual. (Тот. конвенция дипл. contemporan adj. incongruent livr. tratat diplom. государствами и т. contract s. сегодняшний обих.înţeles (pătruns) cu raţiunea (cu mintea). .) соглашение контракт условие уст.разг. modern de acum. adesea iron. прилипчивый обих.f. curent din prezent. кто продолжает и развивает дела. идеи. potrivnic.-разг.n.

поддельный прил. ограничивающая предмет) очертание обычн. contribuţie s.. a contribui vi. дискуссия диспут дебаты мн.. contur s. что вноситься кем-л. controversă s. (Document ~) fals fictiv falsificat. (Совершенно несходный с кем-. противоположный прил. спорить глаг. в общее дело) лепта высок. contrazicător pop. контур м. prinos pop. advers. липа прост. contrar adj .. . линия обычн. plăzmuire. (~ la dezvoltarea ştiinţei) a-şi da concursul la. чем-л. contrafăcut adj . отчетистый прост. clar configurat profilat. a ajuta a-şi aduce contribuţia a ajutora înv . мнений) полемизировать. противоречивый. абрис силуэт. (О документах: изготовленный взамен настоящего) фальшивый фиктивный подложный липовый прост. полемика. (О мысли. противный обратный чему . plastografiat plăzmuit neadevărat. мн. a controversa vt .) содействовать споспешествовать уст. (О чем и без доп. содействие кому-. понятии.) полярный книжн. спор м. ( Păreri ~ e) polar. (То. (То. (Gînd ~) distinct limpede.contrafacere s. определившийся) ясный отчетливый. предствлении и т. с опровержениями чьих-л. (~ la o cauză socială) obol. что подделано и выдается за настоящее) фальшивка разг. выступать с возражениями. (Линия. (~ul feţei) profil linie formă siluetă. антиномический книжн. (~ o problemă) a polemiza a discuta a dezbate. divergent antinomic contradictoriu. plastografie falsificaţie. (Discuţie în contradictoriu) polemică discuţie dispută dezbateri pl.f. conturat adj. способствовать глаг .f. aport. подделка ж. вклад м. configuraţie. вести спор (полемику) дискутировать. подлог фальсификация.f. конфигурация.ч. контроверза книжн.n. (Оказать помощь. мн. reliefat.: вполне сложившийся. взглядов. четкий прил. диспутировать дебатировать книжн. (резко) очерченный рельефный. fals falsificare. potrivnic opus. чему-л. дутый прост. (Document fals) .п.

) веский наглядный доказательный. pici. беседа болтовня разг. copilaşi pl. discuţie vorbă pop. băieţime. puradei fam. a se convinge vr. ребятня прост. gîlgîr reg . concludent serios. a convoca vt.. который заставляет поверить чему-л. probator edificator. ( Cartea conţine cîteva nuvele) a include a îngloba. ласк-фам. (Fapt ~. taifas pop. детвора разг. droaie. тары-бары (растабары) прост. a întruni a cuprinde. причинах и т. (Заставить поверить во что-л. a aduna. temeinic doveditor. (Иметь что-л. (Разговор обычно на общественную. depr. ребята разг. (Пригласить многих куда-л. созвать глаг. gloată ceată (de copii). flecăreală. Vezi şi: convorbire. тему) убедительный прил. доводах. дети сущ. ~ un congres) a reuni. micuţi. a întruni a chema. beseadă înv. для совместной работы) собрать. a convinge vt .f. научную и т. (Schimb de vorbe pe o temă anumită: ~ aprinsă) содержать глаг . в своем составе) заключать. убедиться глаг . demonstrativ. lehăială. разговор м. probant. conversaţie s. (~ pe toţi la adunare.m. a se asigura a se încredinţa. copilărime. convorbire dialog discuţie colocviu rar vorbă pop . убедить глаг. (Schimb de vorbe) conversaţie.-фам. copleşi reg . băieţei. convingător adj. . мн.) уверить заверить. (A face să creadă cele spuse) a încredinţa a asigura Vezi şi: a îndupleca. copilăraie reg.f. включать охватывать.: такой. a stringe.п. pălăvrăgeală pop.п. copii s. (О доказательствах. exemplu ~) беседа диалог разговор коллоквиум речь разг. convorbire s. depr. greu fig. băieţi. собеседование ср.. trăncăneală. clempăneală. ласк. a avea. вериться удостовериться. solid.a conţine vt. glumeţ. pl.

caş-la-gură. идущий от души) душевный задушевный теплый доброжелательный дружеский. бран.m. copil s. (Persoană matură care dă dovadă de naivitate: Eşti un ~!) imberb. copil de suflet (infiat) copil de casă copil de pripas despreţ. пренебр.. засыпать осыпать мальчишка м. дружелюбимый . odraslă fig. vlăstar. copleş reg. уст. ласк.-ирон. младенческий ребячливый. mucos fam. младшем по возрасту) молокосос разг. (Raţionament ~) pueril naiv. odor.. copil adoptiv s. бран. depr. binevoitor prietenesc. (Perioadă a vieţii de la naştere pînă la adolescenţă: ~ fericită) pruncie puerilitate rar. в какой-л.. (~ harnic. (Вопросами и т. (O легкомысленном.) питомец. cipilaş. cocon înv. 2.. fig.m.. дитя приподн. дитятко прост. cordial adj . depr. a asalta a bombarda. пренебр. выкормыш прост.f. vîrstă fragedă. наивный. copil s.1. презр. (Care este plin de căldură sufletească: primire ~ă) sufletesc afectuos cald.. plod depr. (Чужой ребенок.. infantil. щенок прост. călduros fig. выращенный или выращиваемый кем-л. ребятенок прост. scrisori. семье) младенчество ребячество разг . ţîngău pop.. bebeluş puradel glum. nătăfleţ ţînc pop. сосунок прост. инфантильный. воспитанник м. (Не свойственный взрослому) ребяческий. детский прил. anii copilăriei nevîrstnicie înv. (A ataca mereu cu întrebări. бран.) сердечный прил. progenitură depr. разг.. пренебр.m . copilă urmaş. выкормок прост. a năpădi pop. copilărie s. copilăresc iadj. azi rar.. copil pripăşit (oploşit) despreţ .-ирон. rugăminţi etc . prunc. приемыш разг. fiică. ~ frumos) fiu. a copleşi vt. детство cр. забрасывать глаг.. prietenos закидывать разг. сопляк прост. făt.. детские годы малолетство разг. чадо шут.п. gros. детище шутл. вскормленник уст. a împroşca fig . bebe rar. baistruc reg. Vezi şi: copii.. (Copil primit în familie cu drept legitim) ребенок м.. rod fig . boboc. a năvăli. несостоятельном мужчине. (Исполненный искренности. micuţ. a toropi pop. a covîrşi. расположения.

a conglăsui înv.. (Выраженная в деньгах ценность чего-л. procesiune шествие Vezi şi: alai. (чему) a răspunde отвечать a satisface pop.m. (Rezultatele corespund întocmai.f. corerspunzător adj. 1. требуемый. cosmonautică s. cerinţelor: mijloc ~.) preţ.n. балетный прил. звездоплаватель звездолетчик. (Ştiinţă despre zborurile cosmice) космонавтика ж. corespunde vi. just exact. (Во что. cost s.) . grup ~) de balet de dans. соответствующий прил. (Соответствующий каким-л. требованиям чего-л. (С чем) согласовываться подходить сходиться соразмериться ладиться гармонировать. (~ scump) обойтись глаг. звездоплавание. во сколько. удовлетворять. (Care corespunde normelor sau regulilor în vigoare: răspuns ~) drept.n. (~ul unei cărţi) цена ж. нормам) верный.afabil livr. (Торжественное шествие) suită свита alai. corect adj. adevărat. правильный прил. астронавт. радужный приветливый любезный. астронавтика astronautică. (Care corespude situaţiei. vt. a costa vi. точный. оказаться стоящим сколько-л. процессия. подходящий для данного случая) măsuri ~oare) respectiv соответственный potrivit надлежащий indicat. астролетчик. (Grup de persoane care însoţesc pe cineva) кортеж м. necesar должный cuvenit подобающий adecvat адекватный cerut. (Нужный. a armoniza fig. cortegiu s. cosmonaut s. cosmice: ~ ul Iurii Gagarin) astronaut.. coregrafic adj. ~ adevărului) a concorda a se potrivi a se lovi pop. хореографический танцевальный. соответствовать глаг. (~ anumitor cerinţe) соответствовать глаг. (Persoană care face parte din ehipajul unei nave космонавт м. правилам. 2. amabil. стоимость. a corespunde vi . (Artă ~ă.

занимающийся обманом в целях получения личных выгод) плут архиплут бестия разг. заворот разг. pezevenchi. (Loc unde un drum sau un rîu îşi schimbă direcţia) стать разг. şuler şerlatan julic reg. coţcărie s. sinuozitate livr. прощелыга прост. вскочить (или влететь) в копеечку прост. hoţ trişor. арап груб. coţcar s. a preţui. извилина. matrapazlîc. sarlatanesc de escroc. escroc panglicar vulpoi. плетнюха обл. авантюрист пройдоха разг. înşelătorie trişare корзина ж. a şărlătăni. coţcăresc adj. înşelător pehlivan hoţoman. протобестия разг. vulpe fig. pişicher.. şiret reg. жулнический разг. встать прост. шулер прост. ( A îmbla cu înşelăciuni ) a escroca. плетушка обл.) мошенник м. (Нечестный человек. жулик прост. ловкач прост. (Faptă sau purtare de coţcar) potlogărie. a trişa. проходимец разг. şerpuitură. (Un ~ cu mere) paner coşarcă. мошенство прост. meandru. (Прибегать к обману) жулничать разг. cotitură s.п. плутовство . de potlogar. мошенничать глаг. мошеннический прил. плутовский. hîtru. pungaş potlogar.a face a ţine pop. мошенничество ср. coş s.-прост. a costisi. coşerniţă reg. Vezi şi: înşelător. и пройда прост . cot. изгиб. aventurier şmecher. (Изгиб реки и т. întorsătură întortocheală pop. şoltic pop. изворот уст. жук груб. излучина ж. cîrnitură pop . прохвост. (Om care umblă cu vicleşuguri) излука лука разг. a învîrti fig . a veni înv. a coţcări vi .f.n. potlogăresc. вираж. a pungăşi.. a şolticări pop.-прост.m. paporniţă pop. . şolticărie pop. de coţcar de şarlatan. învîrtecuş viraj. şi pop. корзинка плетенка разг.f. жулничество разг. coşniţă reg.. извив. плутовать.

credincios adj . чему-л. реализовать. a se ciocni. боли разг. 2. creativ. a plăzmui a zămisli a săvîrşi a realiza.pungăşie. învîrteli pl. творческий прил. (Непроизвольное сокращение мышц) конвульсия мед. zămislitor rar. (Muncă creatoare) de creaţie... a-şi imagina a gîndi. spasm colică strîns pop. демиург книжн. (Persoană care creează ceva în rezultatul unei munci creatoare: ~ul unei teorii) făuritor. 1.. предпологать считать чаять уст. şarlatanii..f. demiurg livr. crampă s. создавать глаг. a socoti a-i părea a-şi închipui. колики мн. мед. (~ o operă nemuritoare) a făuri. (Исполненный чувства преданности к кому-. escrocherie..-poet.m. верный прил. разг. a pocni. (Contracţie involuntară a unui muşchi) convulsie cîrcel pop. и верности) неизменный . мнения) полагать. med. plăzmuitor. лопаться глаг. a crăpa vi. creator s. a chiti pop. dureri pl. neschimbat плутни мн. в результате творческой деятельности) созидатель приподн.. a crede vt. (Давать трещину) трескаться разг . a se sparge a se fisura. строить совершить высок. создающих их) созидательный высок. (Prieten ~) fidel. vătămătură pop. a crea vt. a opina livr. (Urciorul a crăpat) a plesni. şmecherii. constructor autor realizator făurar trad. мыслить уст. săvîrşitor înv. спазма мед. (A fi de părere: ~ că-i bine) a presupune a considera.. мнить уст. făuritor poet. думать глаг. plămăditor fig. rar. (Творческим трудом вызывать к жизни и способствовать развитию чегол. судорога ж. creator adj . viclenii. свершитель высок. statornic. (Направленный на создание духовных или материальных ценностей. творить приподн. (Придерживаться какого-л. a plămădi fig . корчи мн. (Тот. творец приподн. строитель автор реализатор кузнец перен. înfăptuitor înv. кто создает что-л.) созидать приподн . судороги прост. прост. создатель м. trucuri.

расти глаг . a răsări. (След от удара топора) зарубина засечка затес. alineat преданный постоянный приверженный добродетельный неизлишний испытанный.f. a creşte vi. a se mări. (~ în înălţime) a se lungi. зарубка ж. 2. a dezmerda şi a alinta a încălzi (la piept) poet. a creşte vt. криминальный уголовный. sincer încercat fig . (Небольшой отрывок из какого-л. vertex anat. животном) вытянуться разг. criminalist rar înv. (Становиться больше ростом. (Верхняя часть головы) маковка разг. подтянуться вымахнуть прост. a îngriji pop. neligiuit (de) delincvent. темя синципут анат. criminal s. выше) вырастать подрастать вытягиваться. a răboji rar . criminalicesc înv. crestătură s. a scrijeli a însemna. абзац . delictual. (Copiii cresc) a se înălţa a se lungi (în sus) a se ridica. (~ înarmat) infractor delincvent răufăcător. вскормить разг . вырасти глаг. raboj rar semn 1. (~ copii) a ridica a educa a hrăni. a cresta vt. кто совершил преступление) правонарушитель уголовник разг. (Faptă ~ă) infracţional. преступный прил . 3. a creşte vi .) засечь затесать. delictuos rar. злоумышленник. знак. взлелеять..n. crîmpei s. (Детей) поднять взрастить приподн. a se ridica a se sălta pop. criminal adj. преступник м. de nădejde leal livr.n. выдержка ж. макушка ж. надежный. подрасти вымахать прост. текста) выписка отрывок. (~ dintr-o povestire) extras. (~ pe tulpina unui copac) tăietură scrijelitură. (Тот. (О человеке. вспоить и вскормить разг. creştet s. 2. vîrful capului moalele capului sinciput.. 1. (Сделать зарубку на чем-л.devotat nestrămutat cinstit virtuos.m. подниматься вырастить глаг. зарубить глаг. длинее. a se înălţa. a ţine. (A face crestături pe un obiect: ~ un copac) a tăia însemnînd. bucată frîntură.

în formă de cruce în cruce.. (Care nu ştie ce-i mila) fără inimă. бессердечность бессердечие безжалостность беспощадность бесчеловечность жестокосердие книжн. lipsă de milă. beat grizat livr. свирепый. de bună voie. asprime crîncenie ferocitate. добром нареч. накрест нареч. cherchelit pilit. necruţător. bestialitate sălbătăcie. свирепость лютость непреклонность грубость насилие. под градусом разг. sălbatic. лютый. жестокость ж. на кураже. . adv. cîinoşie. нареч. (A se învoi ~) cu binişorul pop. atrocitate barbarie brutalitate violenţă. cu chef adj. băut. (A da dovadă de ~. под мухой прост . (Om ~. разг. crunt. aspru. cîinos hain. подобру разг. tămîiat fig. (В состоянии легкого опьянения) в подпитии разг. Vezi şi: neîndurător. crud adj. под хмельком разг. cîinie necruţare pop . фрагмент. bestial..citat extract rar fragment Vezi şi: pasaj. на первом (или втором) взводе разг.. разг. (Без принуждения) по-хорошому разг. cumplit feroce. cu frumosul pop.накрест крестообразно наперекрест разг. жестокий прил.. (Не знающий жалости) бессердечный безжалостный беспощадный бесчеловечный жестокосердный и жестокосердый книжн. fără milă dur. приподн. în stare de beţie cinstit. lipsă de omenie duritate. inuman. выпивши прост. crîncen neomenos. cruciş adv .. ~a fasciştilor) neîndurare neomenie. ameţit închinat. de-a curmezişul. afumat. шутл.f . avan pop . навеселе прил. в состоянии опьянения в кураже. cruzime s.. fig. под куражем уст . neîndurat. cu binele adv. în stare de ebrietate spec. (A sta ~) încrucişat în cruciş. цитата извлечение выборки мн. neomenesc neîndurător. insensibil. nemilos. подшофе уст. (В виде креста) крест. a umbla ~) aghezmuit.. îmbătat pop. приподн. turmentat cu curaj.

лечь глаг. silit prin violenţă.(Во что. încununare apogeu zenit. a se lungi pop. покорить глаг. (A se purta ~ faţă de bolnavi) atent grijuliu. a lua ~) (în mod) forţat. раскинуться возлечь высок. (Металлическая одежда воина. (Culorile toamnei) culori pl. заботливо нареч. fig.ч. охотно нареч. (Învelitoare de metal) platoşă zale pl. cu desăvîrşire adv. броня ж. a fascina a subjuga.f.f. (Применяя физическую силу. подчинить себе. cu dragoste cu plăcere (foarte) bucuros. высшая точка в развитии чего-л. образом) насильственно силком прост. (~a perfecţiunii) culminaţie cunună. (A duce ~. распластаться. лицом) ткнуться сунуться.п. culme s. доспехи уст. a se cufunda vr. принуждая каким-л. мысли. (E sănătos ~) de tot absolut. a se răstigni fig. силом прост. culoare s. верх м. внимательно рачительно. (Frumuseţea ei l-a cucerit) a captiva. качества. бронежилет. (Принять лежачее горизонтальное положение) улечься. (Высшая степень чего-л. (Указывает на высшую степень. предельность какого-л. кольчуга железный (металлический) жилет. glumeţ. насильно.) вершина венец высок. головой. cu forţa adv . и нар. armură medievală cămaşă de zale vestă de fier (de metal).-поэт. силой и силою нареч. зарыться. чувства) пленить полонить уст. защитная облицовка и т.) панцирь латы уст. a se tolăni. (~ în pernă) a se băga a se vîrî. lorică livr. (~ pe iarbă) a se întinde. cu grijă adv. aplicînd forţa cu de-a sila cu sila prin constrîngere. совершенно нареч. cu toată bucuria. уткнуться глаг . a răpi fig. Vezi şi: a fermeca. спрятаться куда-л. cuirasă s. vestă antiglonţ a se culca vr. цвет м . (Очаровывая. (Îţi voi ajuta ~) cu drag. сильно воздействовать на чьи-л. погрузить. свойства) совсем абсолютно разг. cu dragă inimă adv. a se îngropa.f. . ( Световой тон чего-л) краска обычно мн. апогей зенит.a cuceri vt. fig. (С большим желанием) с охотой с удовольствием с радостью.

(О странах и т. обрабатывать глаг.f. интеллегентный. chip) sau altul.нареч. 2. deificare. и разг. культурный прил. укупить прост. авось прост. cult n. a cultiva vt. tentă. a cumpăra vt. 1. (Уровень достижений человеческого общества в производственной и духовной жизни) цивилизация.п. 3. cult n.. манером) как-либо как прост. как-нибудь нареч . возможно частю может быть. 2. (Уровень культуры) грамота. каким образом каким манером разг. (~ul frumosului) închinare. poate. cult adj. . cumva adv. (~ plante decorative) a creşte a îngriji. тем или иным способом. nuanţă. обожествление кого-чего-л. 2. confesiune religie.. rit. a rostui colocv. развитой. вера религия. 4. закупить прост. a achiziţiona a tîrgui pop . культура ж. studii pl.) возделывать разделывать.colorit ton coloraţie. adorare. никак прост. cult adj. (Землю: готовить для посева. (~ un ogor) a lucra a prelucra pop. как вопросит. кого-чего-л. купить глаг . поклонение кому-чему-л. cultură s. случайно. (Lume ~ă. каким-нибудь образом (или способом. pregătire cum adv. начитанный. (precedat de obicei de adv. veneraţie divinizare. (Обеспечить рост растений) растить взращивать высок. lege pop . 2. просвещение. educat. 1. instruit. цивилизованность. zeificare.-разг. посадки чего-л. выращивать глаг. a lua pop. образованный. ţară~ă) civilizat dezvoltat. 1. 1. (Tînăr ~) citit. inteligent. (~ul creştin) credinţă. (~ vom proceda mai departe?) în ce fel.) цивилизованный развитой. (Grud de ~) carte. культурный прил. ителлигентность. cumva adv. învăţătură. (~ o carte) a procura. воспитанный. nu) eventual. cultivat. în care chip în ce mod (manieră). învăţat. a cultiva vt. (~ europeană) civilizaţie. cunoştinţe pl. окраска тон колер спец. культ м. (~ vom scoate-o la capăt) într-un mod (oarecare) într-un chip (oarecare) oarecum într-un mod (fel. просвещенный. приобрести взять обих. întîmplător pop. культура ж. cultură f. оттенок культ м. культурность просвещенность. знание.

чувствах. (Приобрести необходимые знания) постигать и постичь узнать. a(-i) veni a păli pop. мужество дерзание храбрость безбоязненность. ştiutor competent (bine) informat.. (Lucru ~ demult) ştiut.a cunoaşte vt. знающий прил. iniţiat erudit cunoscut adj. напасть найти нахлынуть. neînfricare Vezi şi: îndrăzneală. овладеть глаг. смелость ж. (~ cu braţele) a îmbrăţişa. a copleşi a învălui. a birui a doborî. maestru expert (mare) meşter pop. (С которым приходилось сталкиваться) известный. области) специалист разг. накатить разг. a cuprinde vt. вéдомый уст. a strînge în labe fam. (Заключить между распростерными руками) обнять облапить прост. 2. охватить и обхватить глаг . gros. навалиться разг. a şti. спец разг. (Обладающий знаниями) сведущий компетентный осведомленный эрудированный. (О мыслях. a covîrşi a apuca a năpădi a(-l) trece a podidi.. cunoscător s.n. curaj s. Vezi şi: a îmbrăţişa. a prinde a da (ceva în cineva). a conştientiza a afla. (Despre sentimente. a pătrunde.шутл. мастaк прост. (~ tainele universului) a înţelege. (Lipsă de teamă: ~ ul ostaşilor) bărbăţie cutezanţă dîrzenie temeritate semeţie. фам. дока. stări etc.. знакомый прил. a dovedi pop. познать глаг. . 1. a cuprinde vt. doct glumeţ sau iron. a răzbi a toropi. груб. накатиться разг. a înlănţui fig . cunoscător adj.. (Persoană competentă într-un domeniu oarecare: ~ în muzică) specialist. зубр разг. разобрать разг. (Человек.m.. обладающий большими познаниями в како-л. 2. (Care posedă cunoştinţe într-un domeniu oarecare: student ~) versat. состоянии: полностью подчинить себе) завладеть одолеть охватить захватить обуять объять взять забрать пробрать разг. a pune stăpînire : l-a cuprins somnul) a lovi. знаток м .

întăritor.: ни чем не опороченный) незапятнанный безупречный безукоризненный. (Способствующий укреплению здоровья. a fugi (la vale) fig . (Rîul curge) a alerga. meandru îndoitură încovoietură cot. uşor curent. бежать идти катиться струиться хлестать разг.) плавный складный течь глаг. изгиб м. medicinal. fig . terapeutic tămăduitor.) литься лить разг. его жизни.п. angro spec. a se duce (la vale) a se revărsa rar. поведении. потоке и т. птиц) западня силок . слезах и т. оптом нареч. reconfortant Vezi şi: folositor. крови. candid. curbură s. и хлобыстать прост. cu grămada. (Dispozitiv de prins animale sau păsări sălbatice) capcană laţ. (О речи и т. cu ridicata adv. (О человеке. cursă s. ручье. arcuire. înviorător dătător de viaţă.curat adj . a se vărsa a picura a fugi fig . крупными партиями чохом прост. чистый прил. (Care nu este pătat de nimic: om ~. binefăcător salubru. cast ireproşabil impecabil Vezi şi: cinstit. a merge. (Întorsătură în formă de arc) sinuozitate. a curge vi. (В большом количестве или все вместе) гуртом разг. репутации и т. ловушка ж. a curge vi. cu toptanul.(Приспособление для ловли зверей. a se rostogoli. clapă reg. a se cotili fig. (Дугообразный поворот) извилина. (Apa curge) a se scurge. (Care întăreşte sănătatea: efect ~. fig. prinzătoare pop. lin. lecuitor. sănătos întremător. curativ adj. (Care se caracterizează prin lipsă de pauze şi de efort: vorbire curgătoare) fluent. меандр извив изворот излом.. ape ~e) vindecător. 1. в поэтической речи. a şiroi a năboi. гладкий прил. (О воде. целебный прил. течь глаг.п. a (se) şiroi. suflet ~) nepătat.f. a se prelinge a se rostogoli a ţîşni. neprihănit.. полезный для здоровья) целительный живительный животворный здоровый подкрепляющий. cursiv.) бежать катиться струиться литься преимущ. (О реке. curgător adj. 2. (A vinde ~) cu hurta.п.п.f.

neîndoios. dar negreşit. voroavă înv. (О словах. самообладание при любых обстоятельствах) выдержанный сдержанный невозмутимый спокойный уровновешенный.. положению. a alerga după femei. термин спец.. I. изъездить глаг. cu totul adv . (Cuvînt afirmativ) păi da. да (Частица. a parcurge.(Характеризует действие.( Se cuvine să-i respectăm pe cei vîrstnici) stă bine. liniştit. (Соответствовать чьему-л. termen spec. mreajă pop.. .п. cum să nu desigur. приличный прил. (~ele limbii române. a brăzda. полностью. Vezi şi: a umbla. impasibil livr. e frumos (să) se cade (să). fete pop. (Care ştie în orice împrejurări să-şi păstreze calmul: om ~) reţinut. e creştineşte (să). принято. ~ lumea) a ocoli. (Единица языка: новые слова и выражения) слово. a tîrcoli pop. как достигшее своего предела) исколесить разг.: не нарушающий приличия) пристойный благопристойный. достоинству) приличествует. (A căuta să cîştige simpatiea unei femei) сетка. cuviincios adj. indiscutabil fără îndoială. cumpănit.. definitiv complet. cuvînt s. verb livr. respectuos politicos. rezervat imperturbabil. cu sînge rece adj. a da tîrcoale pop. приударять разг. (Atitudine ~oasă) decent. речение книжн. (Отличающийся способностью сохранять спокойствие. виться кóчетом прост. ухлестывать разг. reverenţios. (Совершая поездки. a străbate lumea (în lung şi în lat) a vîntura lumea pop. абсолютно совсем. absolut. a curta vt. completamente rar. a spune cîteva ~e) vorbă . depr. слово ср. обьехать подабает глаг. neîndoielnic.pop. жестах и т. (A se linişti ~) бегать разг. искрестить разг. calm echilibrat. речь. a umbla după femei.n. zicere pop. волочиться разг. cumpătat. объездить избороздить разг. выражающая согласие и т. frumos. a curteni înv. cuvinte noi. da adv. добиваясь ее расположения) a face curte. ага прост. ba da. хладнокровный прил. şi poet. a înconjura (lumea). moderat cu stăpînire de sine. ухаживать глаг.) ну да разг . sigur păi sigur. sobru stăpînit. . lingv. оказывать внимание женщине. a cutreiera vt. (За кем. вокабула лингв. se cuvine vr. (A întreprinde călătorii în mai multe locuri: ~ oraşul. aşa. de tot. ударять прост. побывать во многих местах) совершенно нареч. a colinda. состояние. конечно ну конечно разг. безусловно несомненно разг. положено полагается. evident оканчательно.plasă. vocabulă livr.п. fete glum.

(Являться результатом какой-л. în. (A se considera mai ceva decît alţii) a-şi da importanţă. подымать) нос разг. (~ un concediu. a da vt . черту. важничать глаг . fireşte. (~ ceva cuiva. (Despre plante) a lăstări a odrăsli a slobozi (rădăcini etc. напороться разг. выпроводить. (~ rezultate bune) a aduce 4. выкидывать разг. (В пользование) предоставить офиц.1. (Велеть выйти. наткнуться разг.-прост. задирать хвост груб. давать. 6. естественно. a da vt. побеги. a-şi da ifose a se făli. спесиваться разг.) пускать выпускать выбрасывать разг. a atribui. a se semeţi a fi trufaş.v. корни и т. придавать глаг.aha se înţelege (de la sine) bineînţeles.) натолкнуться налететь разг. a se burica pop. давать глаг. a(-şi) bîrliga coada gros. чем следует) чваниться кичиться пыжиться разг. a-şi da (a-şi lua) aere loc. a-şi ţine nasul pe sus a(-şi) ridica. заставить удалиться услать спровадить разг. семенах: образовывать ростки. фуфыриться прост . a alunga (само собой) разумеется разг. (Быстро двигаясь. прибавлять что-то новое или усиливать какую-л. столкнуться с кем-. 2. a da vt. 3. давать глаг. de) vi. удалить глаг..) pop. a da vt. (~ peste ceva sau de cineva ) a se izbi a se ciocni a se păli pop. a face (spic etc. надуваться разг . a comunica.) сообщить книжн. задирать (или драть. презр. a se înfumura a-şi ridica nasul. деятельности) приносить. a se fuduli. 5. a da afară loc.п. нарваться разг. (Кому-чему. ~ o carte) a remite a transmite a înmîna a preda a întinde. удалиться) выслать. (Придать себе большeе значение. послать отослать. ~ libertate) a acorda.v. a da (peste. чем-л. (~ un sens nou) a imprima. (О растениях. наскочить глаг. a face pe grozavul a se (îm)păuna a se unfla în pene a se îngîmfa. a se lovi a se tampona.п.. II.). давать глаг. (A porunci să iasă dintr-o încăpere) a îndepărta a trimite (la plimbare) a scoate a pofti (să iasă). достоинство и т. давать глаг. подавать передать вручать отдавать протянуть. давать. . a da vt.

. выявить явить приподн. glumeţ. исполнять (народный танец). влететь вихрем разг..v. проявить глаг. 1. опростоволоситься разг. a tăbărî.п. a da năvală. внестись влететь разг.v. качество и т. плясать. a o face lată a o pune de mămăligă a o sfecli. обнаруживать глаг. valvîrtej). являть. черты своего характера) обнаружить показать выказать разг.v. выстуккть разг.v. (A proceda altfel decît o cer împrejurările) a o scrînti. оплошать глаг. .f. a rata livr. впорхнуть разг. a elibera. напечатать глаг . a face o gafă (o boroboaţă) a o face de oaie a face un boacănă. (Перестать держать руками. разг. как следовало бы) сплоховать разг. 2. (~ pe pelea unui animal) semn (făcut cu fieurl roşu) marcă. a da drumul loc. a computeriza livr. (Не попасть в цель) не попасть (в цель) промазать разг. выдавать обличать изобличать. a da de belea Vezi şi : a greşi. a dactilografia vt. танцевать глаг. сплошать прост. a juca pop. (Поступить не так. a procesa (la computer) a da pe faţă loc. a denota. a greşi (ţinta). v .a izgoni. a intra în fugă. a dansa vi. прогнать.. a da greş loc. a năvăli a intra zburînd a intra ca viforul. промахнуться глаг. danga s. a da greş loc. (Знак на коже животного) тавро мета. свойство. (Сделать очевидными какие-л. a proba a da la iveală. влипнуть разг. (~ vitejie) a manifesta a arăta a demonstra a dovedi.) показывать выказывать разг. (~ frica. a denota a vădi. a bocăni (la maşină) pop. a se năpusti.) a arăta a manifesta a trăda a vădi. вбежать глаг. отпустить глаг.. (~ din mînă) a lăsa (din mînă) a slobozi pop. a bate. semne de nelinişte etc. компьютеризировать. клеймо ср. vt. дать маху разг. a da dovadă de loc . (На пишущей машинке) отпечатать отстукать разг. влететь бомбой (или пулей) разг. выгнать (вон). (~ o lucrare) a tipări a tapa pop. сжимать) выпустить пустить освободить. a nu nimeri. (Делать явным. a da buzna loc. свойства..v. a năpădi a intra glonte (săgeată. очевидным какое-л. a exprima.

dar conj. II. a păgubi. a ţopăi depr . a vătăma. вещами и т. 1. рушиться обваливаться. обветшать. вредный прил .(Darul pentru a povesti frumos) aptitudine. dat adj. качество. nociv pernicios. (~ o carte) a aduce în dar. darnic adj. дарить глаг . который может причинить вред здоровью человека) нездоровый вредноносный книжн..Б презент разг . отхватывать прост. a dona a da.a dănţui pop. дар м . неприятности) гадить разг. om ~) mărinimos. дар. dăunător adj. rău primejdios.. generos. prezent. пакостить груб. (Такой.. prejudicia a leza. a căuza neplăceri a face mizerii (cuiva) a-şi băga coada fam . достоинство. вредить глаг. (Care poate să pricinuească rău sănătăţii: climă. Vezi şi: înzestrare. a dăngălui vt. союз) а да разг. a strica. ci (şi) totuşi.gros . (Животного) метить таврить. calitate. a se dărîma vr. culant rar galant. dar s. делать пакости (гадости) вредничать прост.п. зло. a lovi fig.-ирон. данный прил. a se ruina. о котором идет речь сейчас) этот настоящий.n . vocaţie. a dărui vt.n. .) дарование талант. ( Охотно делящийся с другими своими средствами. (~ un animal) a însemna (cu ferul roşu) a înfiera. 2. злотворный уст. a sări (dansînd). har trad:-poet.. hrană dăunătoare) nesănătos. galanton fam. a se risipi a se surpa. опасный.) тороватый прост. o farsă în mod voit) a face rău (cuiva). однако. отплясывать разг. dar s. păgubitor.-фам. plocon pop.(Превратиться в развалины) развалиться разг.. обрушиваться. свойство. a se prăvăli a se nărui pop . (A face un rău. însuşire. клеймить глаг. даровать высок. I. но (Противит. подарок м. щедрый прил . (Тот. adversativă însă iar. подносить преподносить презентовать шутл. a închina.. жаловать уст. разг. a prosfora înv. гостинец прост. atenţie. a se dărăpăna. (Care împarte ceva cu dragă inimă. capacitate talent. cadou prezent. разрушиться глаг . a face un dar a oferi a cadona fam. неодобр. (Намеренно причинять вред. (Ярко выраженные способности к чему-л. impropriu. (În momentul ~) acest(a) de faţă. ветшать. (A se preface în ruine) a se prăbuşi. a dăuna vi. periculos.

слабоумие ср. досыта разг.adv.f. (Переворачиваться через голову при движении. фантазией: такой. сказочный прил . de (din) basme. pierdut înv. всласть разг. 2. debilitate (mintală) s. решить глаг. repauzat rar adomit. прекрати(те).(Întorcîndu-se peste cap în timpul mişcării: a se duce ~) de-a berbeleacul de-a dura. (Insuficienţă mintală) idioţie. мертвяк прост. покойник м. наречие) отчего зачем разг. pînă la gît pop. (До полного удовлетворения. полноте разг. (~ n-ai venit? Am înţeles ~ nu vii) din ce (care) cauză (pricină) pentru ce pop. adj . de ce loc . (Созданный воображением. какого не может быть в действительности) фантастический и фантастичный мифический утопичный и утопический иллюзорный химерический баснословный уст. destul. (Принять решение относительно кого. усопший высок. decedat s. peste cap. чего-л.. de (din) poveşti loc . de saţ. падении) кубарем вверх тормашками прост. îndeajuns.. почему (Вопрос. imbecilitate idioţenie. după poftă inimii pe săturate. de ajuns. идиотия мед . перестань(те). вдосталь прост. ~ soarta cuiva sau a ceva) вдоволь нареч. fie-ţi încetează (încetaţi).. cît pofteşti. stins din viaţă dispărut. кувырком нареч. săvîrşit.) будет разг. (Умерший человек) покойный мертвый умерший мертвец почивший высок. de-a volna pop. (e) îndeajuns. безл. полно разг. сколько требуется или хочется) вволю разг. fam . (e) de ajuns (e) destul ajunge fie-vă. cu gaibele în sus reg . termină (terminaţi). разг. столько. идиотизм мед. de-a rostogolul loc. ( Adunarea a decis. (Психическая недоразвитность) дебильность.m. idiotism. lume ~) fantastic mitic utopic. a decide vt.1.. cît doreşti.) . cît vrei. expiat. adv. (Fiinţe ~. (Persoană care nu mai este în viaţă) răposat mort defunct pristăvit pop . (A mînca ~) berechet. упокойник прост . din plin. utopist iluzoriu himeric fabulos rar.adv . довольно (в значении сказ. pierit înv. хватит разг. de-ajuns loc.

de cotitură loc. развитии чего-л.a hotărî. de cultură redusă loc. выцвести глаг . a se sluţi pop. находиться во власти каким-л. a se decolora vr. предаваться глаг. pruncesc înv. (О явлениях. (Care are puţină ştiinţă de carte) puţin instruit. a se deda vr. a decurge vi. a (pre)determina. adj. 1. (Связанный с переломом в ходе. (~ unei munci. протекать идти (как) разг. малообразованный прил . a se afunda (în) a se destina.п. adj. obicei ~) din vechime. с переходом от одного состояния к другому) поворотный переходный решающий радикальный. a da publicităţii. коренной. ( Procesul decurge repede) постановить предопределить (успех и т. проходить глаг. decisiv radical.) a evolua. din bătrîni обьявить глаг. младенческий.. arierat rar. a anunţa jur. de trecere. adv. crucial. ( Не имеющий достаточного образования) непросвещенный серый перен. (A-şi pierde culoarea iniţială: rochia s-a decolorat) a se spălătăci a ieşi. a se albi a se şterge a se spăla.. a fi cuprins (de) a cădea (în). cu puţină carte înapoiat. (Заявить о чем-л. детский прил . отчаяние. adj. a stabili a pecetlui fig. ~ muicii.. предаваться глаг . a se desfăşura a se petrece.(С очень давнего времени) исстари 2. издавна нареч. мыслей.) провозгласить обнародовать. adj. отсталый. de copil loc.(Утратить яркость окраски от времени или от действия света) вылинять слинять полинять обесцвечиваться. (Care determină mersul de mai departe a lucrurilor: eveniment ~.. a declara vt. чувства. punct.(Чему. ребяческий ребячий разг. отдавать себя во власть какого-л.п. (Vîrstă ~) pueril infantil de prunc. de tranziţie (de la o stare la alta) hotărîtor. (Чему. процессах: происходить. (~ visurilor) a se lăsa pradă a se lăsa furat (de). a se deda vr. moment ~). беспамятство и т. дум) отдаваться чему погружаться во что углубяться во что уходить во что посвятить себя. neinstruit. настроения. состояния) отдаваться чему погружаться во что впадать (в уныние. (Asta se ştie ~. a se devota. a se consacra a se dărui a se adînci. совершаться каким-л. major livr. образом) . переломный прил.). (~ liberă o ţară) a proclama. citirii) a se dedica. de demult loc.

policromic multicolor. de obicei cu o altă negaţie (Nu seamănă ~ unul cu altul. хоть (бы) разг. inc. părere ~ă. разноцветный прил. revăzut : hotărîre. adv. cîtuşi de niţel nici o picătură pop. nestrămutat. (Употр. nici un pic nici un dram (fărîmă) nici o ţîră (oleacă) pop. din timpuri străvechi de cînd e lumea (şi pămîntul) de pe timpuri. ни крошечки разг. împestriţat de curcubeu fig . nici cît(u-i) negru sub unghie. de exemplu cuv. răspuns ~) categoric. scriitor ~) издревле приподн. ни чуточки разг. astfel. adj. вводн. cum ar fi. de departe loc. nu ştie ~) cu desăvîrşire deloc absolut nicidecum (în mod) hotărît categoric nicidecăt cîtuşi de puţin nicicacum pop . (Care nu poate fi schimbat. spre exemplu. (О мнении. bunăoară pop. sau iron . выразительность) совершенно вовсе разг. pre cum (ar fi). de-o vorbă. издалекá и издалёка нареч. за версту разг. să zicem. de pildă. передовой прил. отмене) решительный бесповоротный. defel adv . с давних (давнишних) пор с незапамятных времен при царе Горохе. ни капли разг. de frunte loc. абсолютно отнюдь решительно положительно нисколько нимало ничуть разг.din moşi-strămoşi. например в знач. придавая ему большую силу. ни крошки разг. решении. как пример. (A veni ~. ни на волос разгю окончательный прил. (Окрашенный в разные цвета) многоцветный многокрасочный цветной пестрый радужный. de diferite culori loc. так. совсем нареч. пересмотру.сл. сыздавна прост.adj. a vedea ~) din depărtare de la distanţă de la o poştă pop. (С далекого расстояния) издали издалече уст. в частности. din vremuri străvechi din vremuri demult uitate (apuse) (de) pe vremea lui Papură-Vodă (Pazvanti-Chioru) glumeţ . при отрицании. (Стоящий выше других в общественно-политическом отношении) . к примеру. и прост. (Sticlă ~) policrom. color pestriţ. policromat. tranşant hotărît irevocabil. ответе: не подлежащий изменению. так например. ни капельки разг. definitiv adj . policolor colorat. (Tineretul ~.

(~ căldură. побережный уст. a marca. военным действиям) военный бранный трад. de vitejie trad. progresiv înv. a degera vi. холмистый прил . (Locuinţa ~) vechi прогрессивный ведущий авангардный перен. de arme. a propaga. расположенный. распространять свет. коченеть синеть от холода. delicat adj. и высок.п. a exala (miros etc.) a iradia. старый. a revărsa. . deluros adj. (Ощущать холод. прежний прил . vălurat.) a scoate (sunete) a vărsa (lumină etc. adj. de litoral loc. a împrăştia. înaintat. щекотливый прил. (Бывший ранее этого. боевой прил. a emite a răspîndi. (Требующий осторожного и тактического отношения) тонкий деликатный щепетильный совестливый. (Находящийся. a degaja vt. ратный трад. a dîrdîi (de frig) a răci. (Cîntec ~. ostăşesc. ani ~) militar de bătălie înv. (Care cere multă băgare de seamă: chestiune ~ă) fin. прибрежный прил. a răzori pop. de luptă loc. (Care este situat lîngă litoral: zonă ~) ţărmurean. a hotărnici.-разг. a înlemni (de frig) a îngheţa bocnă. vitejesc. (Покрытый холмами) всхолмленный волнистый бугристый. de viteji poet. gingaş fig . slobozi pop. (Выделяя из себя. (Relief ~) cu neregularităţi. (Относящийся к бою. a delimita vt. a mărgini. movilos. spinos. dificil. şi poet. существующий у берега) береговой прибрежный уст . и высок.-поэт. испускать глаг. de mai înainte loc. a megieşi. riveran de ţărm de coastă.adj. greu cu bătaie de cap. (Разделить. a rebegi a înţepeni. a circumscrie a limita.-poet. тепло. битве.) источать издавать изливать струить лить точить уст. зябнуть глаг. (A suferi de frig) a îngheţa a tremura.) a emana. (A determina prin trasarea limitelor: ~ un teren) a demarca. văluros cu movile. anevoios scrupulos. перед этим) бывший. accidentat neregulat. avansat de avangardă fig . cu povîrnişuri cu ridicături. запах и т.-поэт. обозначив. aburi etc. разграничить глаг. страдать от холода) мерзнуть дрогнуть стыть и стынуть обих. adj. установив границы) размежевать ограничить отмечать помечать.progresist.

2. уличить глаг. .) непролазный разг. вскрывать (неблаговидное) изобличить сорвать маску с кого вывести на чистую (или свежую) воду. подтасовывать. и сыздетства прост. 1. a mistifica. (Раскрыть чьи-л.. a proba.) перетолковывать. отживший (свой век) устарелый. depăşit perimat. (О лесе. сызмолу прост. a contraface. извращать глаг. сызмалства прост. a prezenta drept veritabil: ~ adevărul) a altera. шутл.(A descoperi acţiunile condamnabile ale cuiva) a dezvălui. изловить на чем. de nestrăbătut impracticabil. Vezi şi: învechit.-разг. разг. фактами) обосновывать аргументировать мотивировать фундировать книжн. desuet de pîlă la potop glumeţ. ~ o ipoteză) a fundamenta. a prinde în flagrant delict. a scoate la maidan. с детских (с малых. (С малых лет) сызмала. разоблачить глаг. предосудительному) изобличить в чем. adj. de copil de la vîrsta fragedă din leagăn din anii de copilărie. a denatura vt. a măslui . (Представлять в неправильном виде) искажать (смысл и т. (Care a ieşit din modă: palton ~) nemodern. ( ~ pe cineva) a da la iveală. de pe vremea lui Papură-vodă (Pazvanti) glumeţ sau iron. подделывать мистифицировать. виновность. (В чем доказать чью-л. застать (захватить) врасплох.. adv. устаревший допотопный обих.п. зарослях и т. причастность к чему-л.п. a demasca vt. смалу нареч. a susţine a funda. de netrecut loc. обих. a motiva. a demasca vt . предосудительные действия) обличить. ветхозавестный разг. a descoperi a da în vileag (pe faţă) a smulge (cuiva) masca a da de gol. (Вышедший из моды) несовременный. старомодный прил. a surprinde. a escamota livr.-разг. с ранних лет). a schimonosi. обличить в чем. поймать на чем. уст. a întări.. (Pădure ~) de nepătruns.Vezi şi: din trecut. a răstălmăci a falsifica. разг. a deforma.пренебр . с колыбели высок. (A reda într-un mod greşit. demodat adj. доказывать глаг. a ticlui pop. (A şti ~ cum trebuie să se poarte) din (fragedă) copilărie. неверно истолковать фалсифицировать. a plastografia. (~ un adevăr. a dovedi a argumenta. de mic loc. a da în vileag a dezvălui a prinde a zăpsi pop. непроходимый прил. (Подтверждать истинность чкго-л. a demonstra vt. de modă veche ieşit din uz.

de nebiruit. ~ între oraş şi sat) necorespundere diferenţă neasemănare. пока нареч . a se osebi pop. nerezistibil nestăpînit. сразу нареч . dintr-o mişcare.-разг. процессах: в один прием) разом разг. (A nu fi la fel : ideile. a turna fam. презр. наушничать разг. năprasnic irezistibil. момента. пока еще покамест прост. deocamdată adv . одним (или единым) махом обих . различествовать книжн. состояниях и т.-разг. (~ vom mai aştepta. (A face un denunţ) a reclama.сл.п. a se deosebi vr. obiceiurile oamenilor se deosebesc) a diferi. (Sentiment ~) năvalnic. deodată adv. различаться глаг. a se diferenţia. a pîrî. deosebire s. nepotrivire непреодолимый прил . adj.п. (О чувствах. (На кого: делать доносы) выдать накапать прост. что отличает одно от другого) отличие разница несходство . (A bea totul ~) dintr-o dată odată pop.f. (Иметь между собой какое-л. препятствиях и т. различие ср. a denunţa vt. a varia a se feluri. непреодолимый прил. a vinde fig. презр. до какого-л. (То. a aşeza pop. a aranja fam. необоримый книжн.. ~ n-a plecat) provizoriu. (На некоторое время.. (О трудностях. incid.-разг .) неодолимый непреоборимый книжн. неотразимый. (О каких-л. fig. de neînfrînt de nebiruit. обжаловать ябедничать разг. încă pînă ce-a mai fi pop . insurmontabil livr. предать. pînă una-alta pentru moment pînă cînd reg. pop. pe nerăsuflate dintr-o răsuflare dintr-o lovitură (pălitură) reg .. наклепать прост. покуда прост. de neînvins loc.1. залпом обих. pînă ce reg. еще покудова прост. доносить глаг. зараз обих. непобедимый. срока) временно пока что разг. de neînfruntat invincibil. различие. insurmontabil livr. de neînvins loc. (~ între caractere. одним (или единым) духом разг. привычно как правило. необоримый книжн. (В большинстве случаев) обыкновенно. adj. неудержимый.. (În cele mai multe cazuri) (în mod) obişnuit de regulă. действиях. a spune pop.-разг. несходство) отличаться разниться розниться прост . a trăda de obicei cuv. (Obstacole ~) de netrecut. в один (или за один) присест обих. изменчески выдать. fig.) неодолимый непреоборимый книжн. 2. обычно вводн .

a aduce în stare deprimantă) депортировать выслать. (A trezi gînduri negre. достоинствам) . în subordinea (cuiva) supus subordonat. (Отправить куда-л. a frămînta. demoralizat. mîhnit. aflat într-o stare de depresiune) strivit. подвластный подчиненный несамостоятельный. ирон.osebire. ссылать изгнать. a alunga a înfunda pop. a demoraliza. de prim rang loc. (Вызывать мрачные.. a apăsa fig. înv. ţară ~ă) lipsit de independenţă subaltern. dezolat descurajat. для отбывания наказания) a deprima vt. necoincidenţă. сослать глаг. abătut întristat. apăsătoare. (Care se află în stare de dependenţă faţă de cineva sau ceva: om ~.п.-разг. пришибленный разг. гнетущими мыслями) splendid. подавлять. (Выдающийся по своим качествам. a deporta vt . (О странах и т.adj. особенный прил . dependent adj. a izgoni. тяготить. a băga (la ocnă) несхожесть несовпадение. (A trimite pe cineva pe alte meleaguri ca să-şi ispăşească pedeapsa) a expulza a exila. тяжелые мысли. Vezi şi: particular. обескураженный деморализованный. заслать разг. удрученный прил.) подневольный подначальный уст. metodă deosebită) aparte. deprimat adj. приводить в подавленное состояние) a chinui a descuraja a roade. упечь обих. zdrobit. (Охваченный тяжелыми. a surghiuni a trimite. укатать обих. anume. (Care se deosebeşte de alţii: manieră. угнетать глаг. formidabil первостатейный подавленный угнетенный убитый перен. (Care este cuprins de gînduri grele.. давить обескураживать деморализовать. (De categoria sau de gradul întîi: tehnică ~) первоклассный прил. закатать обих. отправить в ссылку отправить в места не столь отделенные разг. înv. ucis fig . зависимый прил. osebinţă pop. удручать гнести. (Отличный от других) особый необычный особливый уст. deosebit adj. anumit neobişnuit osebit pop.-разг.-разг.

adj. кровный чистопородный племенной. праздничный прил. (De culoare galben-cafenie cu nuanţe verzui) перворазрядный разг.) излишний избыточный. care este purtat numai la sărbători. (~ prin casă) a face curăţenie. depunere s. a strînge. cîine ~) pursînge de soi (bun) de prăsilă pop. породистый прил. Vezi şi: minunat. adj. нарушать покой. защитныйприл. des adj.п. la solemnităţi: costum ~. a face odine. adj. причинять неудобсто нарушать покой кого-л. (Despre unele animale domestice: care este de o anumită rasă: cal ~. spectacol ~) хаки коричневато-зеленый. породы) чистокровный. kaki protector.-поэт.f. porţie.(Слой частиц. чего-л. reziduu zaţ precipitat.de primă clasă. a deranja vt. încălţăminte etc. a deretica vi. для торжественных случаев) . (О деньгах и т. cantitate ~) în surplus. a curăţa. (A nu lăsa pe cineva să lucreze sau să se odihnească în linişte) a nu lăsa în pace a incomoda. de prisos loc. дремучий прил.п. непроходимый темный нар. (О домашних животных: имеющий ярко выраженные характерные признаки какой-л. sumbru.) тревожить стеснять. (О лесе) глухой густой. для праздников. (Ceea ce se aşează la fund după limpezirea unei soluţii) sediment drojdie. обуви и т.-. a zăhăi pop. (Помещение и т. excedent livr. a orîndui. первосортный разг. (О цвете) отстой гуща муть преципитат книжн . a aranja. (Care depăşeşte limitele obişnuite: bani ~. убрать глаг.. de sărbătoare loc. осевших на дно) лишний прил. de rasă loc. de prim ordin de primă calitate.) прибрать привести в порядок встрахивать. осадок м. tenebros livr.п. смущать мешать. adj. a stînjeni. în plus prisositor înv. de protecţie loc. (Despre haine. compact (de) nepătruns întunecos. беспокоить глаг.: праздничный . (Об одежде. помешать приводить в сметение. excedentar. (Чем и без доп. спокойствие кого. a jena a tulbura încurca a zăticni pop. (Pădure deasă) dens. a scutura. a supăra a stingheri. galben-cafeniu.

(Дверь. отделяться разг. a se descotorosi vr. a se degaja a se debarasa. отделаться от кого-л. продувной разг. (A scăpa de cineva sau de ceva neplăcut) a se dezbăra.. (Un neghiob.-разг. descurcăreţ adj. обих. a zugrăvi.de paradă de gală. разг. a se curăţa de a se elibera de pop. сплошной разг.п. живописать. изворотливый и изворотистый разг. ловкий прил.п. ворота) отворить отомкнуть разг. curat pierdut. непроходимый разг. pe de-a-ntregul veritabil. (~ uşa) a deschide a crăpa. a se dispensa a se mîntui de. освободиться. круглый разг. отпереть глаг. Vezi şi: a reda. a căsca fig . негодяй. мешающего) сплавить перен. (Избавиться. описать глаг.-прост.. a înfăţişa a schiţa. извертываться прост. fig.).. безнадежный разг. desăvîrşit adj. a ieşi din impas a ieşi (a scăpa) basma curată. a descrie vt. употреб. ненужного. (Care ştie să iasă uşor dintr-o situaţie grea) abil. выйти сухим из воды. совершенный прил. открыть приоткрыть. дурак. вывертываться разг. a şti să ieşi din impas. обозначаемого существительным) законченный стопроцентный абсолютный разг. un provincial ~) deplin sută de sută absolut total complet deznăjduit.. конченый. потерянный. (Изобразить средствами языка) изобразить обрисовать. a descuia vt. изворачиваться разг. выпутываться глаг. un ticălos. (A găsi ieşire dintr-o dificultate) a ieşi din încurcătură a o scoate la capăt a se învîrti pop. спихнуть перен. оборотливый. тупица и т.. iscusit dibaci îndemînatic şmecher парадный выходной разг. a se descurca vr. a întredeschide. отобразить очертить нарисовать. разг. (Умеющий легко находить выход из трудного положения) пронырливый разг. (Находить выход из затруднений) выходить из положения выворачиваться разг. сбыть глаг. Vezi şi: a se izbăvi. галá (о концерте и т. a contura a caracteriza a picta fig. sadea. . (С существ. приотворить. сбагрить груб. для обозначения высшей степени качества. чего-л. оборотистый разг. şi fig. выкручиваться разг.

(обычно о чем-л. ставить разг.) раскатать раскрутить разг. (A se afla într-o stare de încîntare. incid. (A da dispoziţie despre numirea cuiva într-o funcţie sau să facă un lucru oarecare: ~ pe cineva în funcţia de director) пройдошливый. a rîndui.. a se desface vr. развращенность распущенность бесстыдство аморальность. a desemna vt. свернутое в трубку. practic ingenios. dezgheţat. în repetate rînduri. muguri) a se deschide a pocni. нежиться благодушествовать развлекаться. a plesni a înflori. много раз. (Despre flori. вводн. (Изображать. a tămînji reg. должность или о поручении какой-л. des. a se distra a se bucura a se (în)veseli. desfrînare corupţie. предприимчивый находчивый. определить уст. разврат м. неоднократно. (О почках. отрицательном ) многократно.pişicher. (~ un portret) a picta. (Развращенная жизнь. работы) a numi. (Неоднократно. (Давать распоряжение о зачислении на какую-л.п. a desena vt. a pune. моральное розложение) распутство блуд прост. a se dispune. a mînji. întreprinzător. развернуть глаг. se înţelege bineînţeles нередко. desigur cuv. рисовать глаг. (A veni ~ pe la părinţi. распуститься глаг. a zugrăvi fig. de plăcere) a se delecta a se răsfăţa a se dezmierda a se amuza. deseori adv. (Viaţă dezmăţată. конечно в знач. nu rareori adeseori. a orîndui înv. (Испытывать наслаждение) бланженствовать упиваться услаждаться уст. ~ pot fi observate greşeli de stil) ades(ea). depr. частенько зачастую разг. (~ un covor) a desfăşura. (Расправить что-л. a desface vt. развеселиться.. a mîzgăli depr. назначить глаг.n. цветках: перестать быть закрытым) раскрыться развернуться цвести. a se desfăta vr. isteţ. слова разумеется само собой разумеется . наслаждаться глаг. frecvent de multe ori. и уст. часто нареч. мазать разг. a derula a întinde. destrăbălare neruşinare imoralitate. дошлый прост. a dezvîrti pop. повторяясь через некоторые промежутки времени) desfrîu s. воспроизводить от руки) писать малевать разг. пренебр. пренебр. descompunere morală) dezmeţ pierzanie. a face pop. breaz pop. deşănţare depravare. валик и т. забавляться радоваться веселиться.

accentuat резкий pronunţat.(Хорошо видимый. a despărţi vt. соприкосновения с кем-. lămurit. натурально прост. чем-л. отношения с кем-. hălăciugă pop. отчуждаться . прекратить связи. a dezuni rar. понятная (или известная) вещь знамо прост..) a izola. понятно разг. desluşit adj.incontestabil. ясно различимый) ~e) distinct. отдалить друг от друга) a separa разделить a răzleţi разобщить a izola изолировать. трущоба дичь. чем-л.. (Удалиться. garantat (e) lucru ştiut. известно разг. tufiş bunget reg. (Чего: густая заросль) пуща чащоба разг. a răzleţi. гуща дебри глушь глухомань разг.n. (Rîul desparte cele două sate) разъединить глаг. a se despărţi vr. clar lucru lucru cunoscut nici vorbă nu-i vorba de bună seamă. 2. pop. 1. care poate fi distins uşor: contururi четкий прил.) a se izola. fără discuţie neîndoielnic fără îndoială fără doar şi poate fireşte (e) lucru firesc natural sigur negreşit. neîndoios certamente livr. 1. sălbătăcie. (Лишить возмржности связи. crîng (s)tufăriş. чаща ж. a înstrăina изолировать a îngrădi отгородить a separa. absolut indiscutabil. безусловно беспорно несомненно без (всякого) сомнения вне (всякого) сомнения естественно естественное дело безо всякого (всяких) прост. знамо дело обл.. (A face să nu mai fie împreună) отделить глаг. отъединить. precis ясный clar явственный. (Отделить. (Care se vede bine. a despărţi vt. понятное (или известное) дело разг.(Teren acoperit cu arbuşti deşi) hăţiş sihlă desime. и обл. limpede. a despreuna înv. (A înceta de a mai fi împreună: ~ de lume) отделиться глаг. huceag pop. desiş s. вестимо обл. a se înstrăina изолироваться.

tiranie. (~ apa.п. a tăia (în bucăţi). soroc înv. рубить. о счастливой участи) линия прост. 2.n. тирания. (Om crud. разойтись глаг. (Putere. a despica vt. (Situaţie a cuiva sau a ceva determinată de împrejurările vieţii) menire soartă parte. разлука прощание. 2. офиц. poet. деспотизм м. a destitui vt.: перестать быть вместе) разлучиться проститься распроститься и распрощаться. острым. a se despărţi vr. расставание ср. a se despărţi vr . обособиться отъединиться. деспот м. (A pleca de la cei apropiaţi pentru un timp oarecare sau pentru totdeauna: ~ de prieteni) a-şi lua ziua bună a-şi lua rămas bun a-şi lua adio. колоть глаг.-поэт. despărţire s. поста) сместить отстранить . жребий трад. dat. guvernare bazată pe samavolnicie. планида прост. снять глаг . дружбой и т. обусловленное жизненными обстоятельствами) удел судьба судьбина уст. участь ж. a tăia. и нар. (Самовластный человек) тиран сатрап. связанных родством. доля разг. и нар.f (La ~ a mai spus cîteva cuvinte) luare de rămas bun adio. dezîntorloca reg.. despot s. a crăpa (în bucăţi) pop .. (Пролегая где-л.m. zodie fig. разжениться разг. a se retrage a se răzni înv.-поэт. a despica vt. разделять собой) разрезать. (A desface căsătoria prin divorţ) a divorţa a se separa a se descăsători rar . (Кого: лишить како-й. должности. 3. văzduhul) a spinteca. (Ударяя чем-л. a spinteca. a împărţi în două. (О людях. a demite a înlătura.n. noroc. любовью. norocire. a sfărîma reg . destin s.a se răzleţi. расстаться глаг. pe silnicie) despoţie înv. (~ pe cineva dintr-un post) a scoate. dată scrisă pop. ursită stea fig. рассекать на части) раскалывать раздроблять рассекать. despotism s. şi trad. a se îngrădi a se separa. cerul. (A desface în două sau mai multe bucăţi logitudinale: ~ lemne) a sparge. 1. a îndepărta отгородиться. pădurea. рассекать глаг. (Положение. cu apucături dictatoriale) tiran satrap.-поэт. разрубать.. (Прекратить совместную супружескую жизнь) развестись преимущ. (Самовластное правление) деспотия уст. звезда (преимущ.

a se destrăma vr . a fixa a afla. a zvînta pop. уст. сечься. освободить. определить глаг. 2. căpăţînos pop. (Помещение кого-л. (Care este înzestrat cu minte pătrunzătoare) intelegent. (Rochie ~) zilnic. detenţiune s. iscusit marghiol înv . ткани и т. банку и т. a se toca. încarcerare înv.) открыть раскупорить.-пренебр. (Послужить причиной или основанием чего-л.п. прост. умный прил. (Бутылку. отвинтить глаг. зэк нов. (Обладающий незаурядным умом) неглупый мудрый толковый разг. de lucru de purtat. умственный прост. căpos reg. (Об одежде.(Для постоянного ношения) повседневный расхожий обих. a determina vt. a statornici. deţinut s. посечься. (Basmaua s-a destrămat) a se deşira. sau glum. заключение ср. reţinere detenţie întemniţare. (Curajul determină biruinţă) a condiţiona. deştept adj. a se desface a se scămoşa.. . de purtare sărăcăcios. арестованный. sărăcuţ. откупорить глаг. опорожнить глаг. мозговитый прост . (~ o sticlă) a deshide a desfunda. a deşerta vt. cu scaun la cap. снять) отвернуть открутить разг. затрапезный разг. isteţ. a seca. разумный разг. (Сделать пустым какое-л. cu judecată sănătoasă.п. Vezi şi: a concedia. 1. arestat arestant înv. a se desfira a se tăia. вместилище. разг. (~ originea cuiva) a stabili. определить глаг. признакам) установить найти.a elibera a mazili iron. головастый прост. расползтись глаг.: разорваться от ветхости) разлезться прост. выпростать прост.. cu cap dibaci. mintos pop. разг. sprinten la minte. (~ o găleată) a elibera a goli a slobozi. cu glagore (în cap). (Вращая по винтовой нарезке. arest. сосуд) освободить опростать прост.f. (Deţinere a unei persoane sub strajă) arestare. в тюрьму) арест. будничный прил. a preciza. (~ un şurub) a desuci a dezvîrti.-разг. a deşuruba vt. ager. уст. башковитый прост. (Распознать по каким-л. задержание заточение уст. a destupa vt. заключенный м. breaz pop..m.) обусловить. a găsi. a slei pop. узник. (Persoană aflată sub strajă) întemniţat. cu minte. de toate zilele adj. dezgheţat. неволник приподн. a determina vt.

(Не приносящий выгоды. inconvenabil nerentabil. тошнота . 1. кому-л. prea devreme prematur. легко возбуждающийся) неровный.-поэт. aversiune îngreţoşare омерзение гадливость брезгливость. (Care şi-a pierdut echilibrul mintal: fire ~ă) арестант. (До обычного. devreme adv . положенного времени) преждевременно безвременно приподн. demilitarizare. стать глаг (Обычно кем-чем или каким. a sta reg.) silă. deficitar. a deveni vi. (Не обладающий душевным равновесием. уст. рано нареч. a dezdoi vt. (Care nu aduce folos: întreprindere dezavantajoasă) neconvenabil. раным-утро и раным-рано раным-раненьшенько разг. odată cu zorile. 2.. neavantajos. и спозаранок разг. scîrbă. detracat livr. (~ borurile unei pălării) a îndrepta. и нар. чуть (или чем) свет разг. вверх или вниз край. cu noaptea în cap. острожник колодник прост. затемно на заре до света разг. pînă-n zori din zori în zorii zilei. поделаться прост. dezechilibrat adj. pînă la ziuă cînd se crapă de ziuă: în (la) revărsatul zorilor. (A îmbătrîni ~) înainte de vreme. пользы) descumpănit. демилитаризация. употреб. как вспомогательный. средства вооружения или лишить их) демилитаризовать. полузнаменательный глагол) сделаться заделаться прост. dezarmare s. în faptul dimineţii odată cu cocoşii cînd ziua se îngînă cu noaptea. раньше (или прежде) времени (или срока). devreme adv. greaţă repulsie. неуравновешенный прил. (~ aviator) a se face a ajunge a ieşi pop. a răsfrînge. nelucrativ cu pierdere. (Сократить у кого-л. (prea) timpuriu înainte de timp (de termen). neechilibrat dezaxat fig. конец чего-л. (Сильное чувство брезгливости и неприязненности к чему-л. ни свет ни заря разг. (Sentiment de neplăcere faţă de cineva sau ceva) бездоходный нерентабельный убыточный.. разоружить глаг. dezavantajos adj.încătuşat înv. отогнуть глаг. отвращение ср.f. с петухами при рассвете.n. развинченный выбитый из колеи. (Раннем утреннем времени) спозаранку разг. (A reduce sau a lichida forţele armate dintr-o ţară sau dintr-o zonă) a demilitariza. острожный. невыгодный прил. a dezarma vt. рано нареч. (Отвести в сторону. (A se trezi ~) dis-de-dimineaţă în zori de zi.) отвернуть. разоружение ср . dezgust s. .

(От кого-. dizgraţios scîrbos. позорить обесславить опорочить. (Перестав скупиться. отмахиваться разг. разразиться глаг . пойти на расходы) тряхнуть мошной (серебром) разг. (S-a dezlănţuit o furtună) a izbucni. отречься отступаться.п. отвратительный. a se dezlega. oribil neplăcut. (A face să-şi piardă onoarea) отучиться отвадиться разг.repugnanţă livr. spurcat pop. отталкивающий противный мерзкий омерзительный мерзостный отвратный разг . verb. sau iron. оставить.. a i se face greaţă pop. dezgustător adj. greţos repugnant livr. отрешиться книжн. отречься. что-л. a se dezgusta vr. a retracta a renega. отказаться глаг. a se dezbăra. (Вызывающий отвращение своим внешним видом) раскошеливаться глаг . невыносимым) опостылеть разг. (A se lăsa de o deprindere rea: ~ să fumeze). утратить привычку к чему-л. опозорить глаг. омерзеть разг. imund hidos. отвыкнуть глаг. шутл. a i se face scîrbă a i se face silă Vezi şi: a (se) plictisi. (О грозе. поступками и т. a părăsi. уронить в глазах общества) обесчестить. a-şi desface (deschide larg) punga a deveni darnic glumeţ. respingător. a se dezvăţa. повлечь позор на кого-л. a-i desplăcea a i se face lehamite pop. a se isca a (se) porni a se stîrni a se începe... a-şi dezlega punga loc. с силой начаться) вспыхнуть грянуть ударить (обычно о морозе) подняться начаться. (Недостойным поведением. очертенеть прост. (A nu mai recunoaşte sau a mai susţine cele spuse mai înainte) a renunţa. опротиветь глаг. a repugna. порочить a necinsti a face (a da) de ruşine a face (cuiva) ruşine înv.: внезапно. a se declanşa. a fi sătul.п. a se sătura (pînă în gît) pop. бросить. a nega. a se dezice vr. осточертеть разг. a se abate. гадкий прил. a repudia.. a dezonora vt. своим. (Care provoacă dezgust: înfăţişare dezgustătoare) противность. отрицать что-л.. a tăgădui. . execrabil livr.) . осатанеть прост. себе принадлежащим) отрекаться.. a se dezobişnui vr. очертеть прост. a se dezlănţui vr. (Стать противным. a se debarasa a-şi pierde obişnuinţa a se lăsa de. lehamite pop. a se lepăda (lăsa) de. (~ de atîtea vizite) a i se urî. a se sustrage. буре и т.разг. (От чего или с неопр. чего-л. păcătos. переставать признавать кого-. a se da înlături a se eschiva.

dezorientare s. открывать глаг. потеря собранности) потерянность оторопь разг. neregulă. a spurca pop. осрамить запятнать запачкать разг.) отвадить разг. descumpănire. (Такой. haos calamandros înv. a tăia năravul (sau pofta) pop. a compromite a discredita. отучить глаг. a dezvăţa vt. растерянность ж. налаженности и т. (Stare de încurcătură a cuiva.f. buimăceală. ~ mîna) a descoperi. a întina. zăpăceală uluire. отбить охоту у кого-л. zăpăceală. делать видимым) расторопный прил. (Lipsă de organizare. обыкновения и т. dezordonat adj. хаос неурядица разг. который ловко и быстро выполняет работу) . (Încălcare sau lipsă de ordine: ~ în odaie) neorînduială.) непорядок хаос безалаберщина разг. surprindere amestecată cu nedumerire) confuzie. deconcertare livr. кавардак разг. беспорядок м. nedumerire perplexitate încurcătură ameţeală derută. a mînji pop. (Освобождать от чего-л. привычки. (Care îndeplineşte repede şi cu îndemînare un lucru) замарать разг. a ruşina. неразбериха разг. суматоха. (Состояние замешательна. a dezgoli. путаница сумятица разг . neordine haos deranj talmeş-balmeş. calamandros reg . de punere la punct a chestiunilor etc. a terfeli. покрывающего. (Нарушение или отсутствие порядка где-л. debandadă. к чему-л. harababură babilonie livr. (Muncă ~ă) nesistematizat.) непорядок. tulburare. налаженности в делах и т. neorganizat haotic. бедлам разг. (A face să se vadă: ~ dinţii.п. a face de ocară a păta (cinstea cuiva) a face să-i crape obrazul de ruşine a murdări. (Отсутствие организованности. смущенность дезориентация смущение головокружение замешательство. беспорядок м. беспорядочный прил. fîstîceală. tămbălău. одурь разг . ералаш разг. dezordine s. (A face să se lase de o deprindere) a dezbăra.п. dezordine s. скомпромитировать дискредитировать. (Лишенный порядка.п. a dezveli vt.) неупорядоченный книжн.a face de rîsul lumii. хаотический и хаотичный. harababură tărăboi. tehuială reg.f. derutare.fam.f. : ~ în documente) încurcătură învălmăşeală confuzie. (Заставить отвыкнуть от какой-л. a dezobişnui a înţărca fig. 2. 1. dibaci adj .

мастерство навык. расторопность ж. (A aprecia ceva ~) în chip deosebit în alt fel. divers variat. различно нареч. не образующих собой какого-л. прыткость разг. (Сооружение поперек реки. (Несходный с другим в каком-л. всяко прост . чем-л. mixt de alt caracter. iute. быстрый и ловкий (в деле) прыткий разг . de adunătură depr. diferit adj. caractere. eterogen felurit. лиц или частей. baraj mol. zăgaz batardou special. (Fenomene ~. разворотистый.) adv. din altă parte. abil livr. деле) хватка обих. agilitate. dexteritate livr. agil. проворство прыть. (~ în muncă) îndemînare iscusinţă.-разг. dexteritate livr.f. разнородный прил.f. разный прил . озера) запруда дамба перемычка мол. rutină. как другой. (Populaţie ~ă) neomogen amestecat. ager. плотина ж. сноровка ж. dibăcie s. (Не так. sprinteneală. (Состоящий из неодинаковых предметов. îndemînatic. pricepere. несходно с кем-.п. expeditiv sprinten. de altă natură Vezi şi: divers. единства) неоднородный смешанный. (Construcţie care opreşte o apă curgătoare) stăvilar. promtitudine. гетерогенный книжн. 1. (în mod) felurit în fel şi chip în tot felul.п. măiestrie abilitate. ловкость. persoane ~e) deosebit.prompt. (A acţiona cu multă ~) agerime. шустрый разг. abilitate. неодобр. .) неоднородный разнохарактерный.. dig s. умелость. проворный. отношении) различный неодинаковый.) по-разному неодинаково по-различному разно разг . (Представляющий собой разные по своим признакам или принадлежащие к разным категориям предметы. другие. элементов и т. diferit adj. (Ловкость. 3. по-всякому разг. ухватка обих. (în mod) diferit (loc . diferit adj. пестрый разнохарактерный разношерстный разг. навык в каком-л.. 4. profesii ~e) distinct deosebit osebit pop. felurit neasortat. умение. pestriţ. de alt gen adunat. (Gusturi. явления и т. разнородный прил.-разг. iezătură pop. искусность. 1. altfel osebit pop. străin eterogen. разворотливый прост. dibăcie s. 2.. 2.n.

-разг. anticipat. din prostie loc. имел место ранее. din frunte adj . adv. adv. на ране прост. trecut dispărut. diplomat s. обих. перен. a subţia (vinul cu apă) glum. vremuri ~) de odinioară. din urmă loc. apus fig. de la început. (A citi ~) iarăşi iar încă o dată de la capăt.-разг. de prea multă deşteptăciune iron. (A face să fie mai puţin concentrat. нареч. хитрец. (Располагаясь за кем-. (О том. (Evenimente. cu anticipaţie din vreme. (В утреннее время) поутру разг.. (A aşeza ~) în (din. заново.m. (Который был. orbeşte. от большого ума разг. a amesteca a aghezmui.) разбавить глаг. pop din contra. incid. напротив. (Сделать менее крепким или менее насыщенным что-л. dimpotrivă loc. adv. утрами. (Fără să priceapă în ce constă castiunea: a face un lucru ~) din neghiobie. abil. dinapoi în urmă îndărăt. cuv. (Не сообразив в чем дело) сглупа прост. a lungi pop. dinainte adv. de altă dată fost. дипломат м.. (Persoană care ştie să conducă o afacere cu mult tact şi iscusinţă) politic. pop. de cu vreme. прошлый прил. de la) spate. nerozeşte. неодобр. по глупости разг... prosteşte de (din) prea multă minte iron. turnînd apă etc. заблоговременно загодя обих. разг. кто умело ведет себя в отношениях с другими.сл. din trecut adj. сначала. по утрам утречком разг. din nou adv. чем-л. хитрюга разг. hîtru reg. neghiobeşte. влив воду) a îndoi. утром нареч. mai ales pior.) позади назади прост .. в предшествующее время) прошедший минувший былой. ирон. . передовой прил. dimineaţă adv.-разг. înv. dibaci. dimineaţa. din prima linie. наоборот вводн.a dilua vt.. (Rîndurile ~) din avangardă. добиваясь своей цели) политик разг. politician (om) şiret. a rări pop. dimineţile diminecioară. (Движущийся впереди других) авангардный. сзади нареч. заранее и заране нареч. (Указывает на повторение действий) опять опять-таки еще раз вновь сызнова обих. fig. снова нареч. viclean... da capo livr. de iznoavă pop. развести (обычно чем) разжидить разг. stupid. сдуру нареч. (A se pregăti ~) din timp. ce-a avut loc (în trecut).

Vezi şi: sincer. (A vorbi ~) прямо нареч. 2. прямодушный. ниспровергнуть книжн. в лицо без обиняков. călăuzitor. a demitiza a desfiinţa. кто воспитывается и обучается кем-л. litigios. ученик. который можно оспаривать. вызывающий спор) дискуссионный проблематичный. (Chestiune ~ă) controversat problematic. чего-л. Vezi şi: sincer. direct adj. спорный прил. fără a coti. fig. (Не способный скрывать своих подлинных чувств. (Тот. развенчать глаг. 1. şcolar.) питомец разг. perpendicular depr. vag. verde(-n faţă ochi) franc fără încomjur. и напрямки прост. в глаза. (A merge ~) прямо нареч.m. II. органа осуществляющего руководство кем-. по прямой линии) (pe) de-a dreptul по прямой. de directivă.) rectiliniu. deschis făţiş. прямиком разг. (Кратчайшим путем.diplomatic adj. drept. (Такой. evaziv. deschis (la suflet). ucenic învăţăcel fam. опрокинуть низвести с пьедестала скомпромитировать. своего отношения к кому-л. îndrumător. directór adj . (Лишить прежней славы. drept. дискредитировать. (Care dovedeşte mult tact şi iscusinţă: răspuns дипломатичный прил. discutabil adj. (Care spune adevărul în faţă: om ~) прямой прил. înainte. в высказывании) pe şleau. хитростям и т. ~. I. discipol s. . открыто напрямик разг .д. fără ocoluri cu slobozenie înv. (Не прибегая к намекам. franc. мыслей. a doborî a răsturna a da jos de pe piedestal a compromite. руководящий прил. a discredita vt. показа отрицательной стороны кого-. чем-л. a detrona. direct adv. признания. (Care orientează o activitate oarecare: teorii directoare) instructiv. воспитанник м. напрямки прост. (Исходящий от лица. diriguitor livr. прямолинейный неодобр. direct adv. тонко рассчитанный уклончивый. (A face să nu se mai bucure de încrederea şi consideraţia de mai înainte) a spulbera mitul cuiva. (Persoană îndrumată şi instruită de cineva) elev. напрямую drept înainte прямиком разг . fără a cîrmi. перен.) низвергнуть книжн. refuz ~) diplomat дипломатический abil политичный разг. недомолвкам.) инструктивный директивный. neocolit напрямик разг.

(Режущий слух неприятным сочетанием звуков) nearmonios. a stabili. a decide. (Care strică armonia. (Перестать обнаруживаться) 2. приспособление ср.n. удалиться откуда-л. vi. a dispărea vi. gînduri etc. диктовать. смотаться смотать удочки теряться.. исчезнуть глаг. dispoziţie s. моральное состояние моральный дух. discordant cacofonic. (A pleca pe neobservate de undeva) a o şterge.. să mai apară) a se pierde. a se duce. răi) pop. 1. a se şterge (din memorie). a-şi lua tălpăşiţa. диспропорциональный плохо сложенный. (A vedea clar contururile lucrurilor: ~ ceva în întuneric) пропасть испариться шутл. расстояние ср. a obliga. (Душевное состояние) расположение разг. a se ecplisa a se evapora.disonant adj . велять разг. работа) устройство механизм. (De proporţii nepotrivite: figură ~ă. stare sufletească.. a pieri. dispozitiv s. ~ de siguranţă) mecanism meşteşug înv. a comanda pop. ( ~ să facă ceva) a ordona. скрыться (Незаметно уйти. дисгармоничный и дисгармонический какофонический. пропасть. distonant. шутл. расположение духа.: a înceta să se manifeste. (Fel de a se simţi sub raport psihic) voie (bună. перен. (О человеке. (~ între vehicule) depărtare interval spaţiu. distanţă s.. disproporţionat adj. a se volatiliza fig. (Воспринять органами чувств) . несложенный. a porunci. moral. a dispune vt. a dispărea vi. повелеть высок. различить глаг. уст.) дистанция интервал пространство. a se evapora glum. a dicta. (Сооружение. neplăcut auzului: sunete ~e) неблагозвучный прил. оборудование. (Ansamblu de piese tehnice care servesc la efectuarea unui lucru: ~ de reglare. частях тела: лишенный соразмерности) нескладный. corp ~) dezechilibrat. a da ordin. şi reg.f.) исчезнуть показать пятки разг. lipsit de proporţionalitate prost făcut (clădit). a spăla putina a pieri fig . a distinge vt. a hotărî a spune pop. (Дать распоряжение делать что-л. a poveli înv. настроение ср. sentimente. улетучиться шутл. a statornici. (Despre idei. уйти разг.. неуклюжий прил.f. (Пространство разделяющее кого-л. распорядиться глаг. rea) duşi (buni. что-л. a orîndui pop. наказать прост. стереться (из памяти).) приказать скомандовать разг. посредством или при помощи которого совершается какая-л.

a petrece a se desfăta. a se particulariza rar. характерную особенность. (A avea particularităţi. . (A petrece timpul într-un mod plăcut) a se amuza. a distruge vt . petrecere pop . (Care nu poate să-şi concentreze atenţia: om ~) neatent. (Lipsă de concentrare psihică: ~ condamnabilă) atenţie dispersată neatenţie.п.) невнимательный.f. развлекаться глаг. a strica. рассеянный прил . (A procura cuiva momente de plăcere. a se remarca a se deosebi a excela. a străluci a se singulariza. распотешить уст. absenţă fig.. (Отсутствие сосредоточенности и внимания) невнимание невнимательность ротозйство разг.f. a distra vt. развлечених) забавляться. громить глаг. что доставляет удовольствие. (С силой уничтожить) разбивать . a nărui a da la pămînt. distrat adj. отличаться глаг. повеселить. a se dispune a se (în)veseli a face haz. iron. a se distra vr. развлекает) забава потеха игра увеселение. a distruge vt.. развлекать глаг. 1. удовольствие позабавить занять потешить разг. a prăvăli pop . потешаться уст. весело провести время тешиться повеселиться увеселиться разг. a se ilustra. 1 distracţie s. увеселить доставить кому-л. развлечение ср. de veselie: ~ prietenii) a amuza a (în)veseli a desfăta a delecta a dezmierda.. lipsă de atenţie. căscat pop. depr. a răsfăţa. уст. разг. agrement joacă desfătare. (Проводить время в удоволствиях. 2. разг. a discerne. неодобр. distracţie s. atitudine de gură cască pop. (Иметь какую-л. (~ sate întregi) a strivi разобрать распознать. zăbavă pop. (Не умеющий сосоедоточиться на чем-л. însuşiri deosebite) a se evidenţia.. (То. (Cele ce distrează : a umbla după distracţii) amuzamente pl. a se vesti înv. cu gîndul aiurea (în altă parte) împrăştiat pop. a demola a sfărîma.) выделяться выдаваться блистать показать себя (с лучшей стороны) показать класс нов. (Превратить в развалины) сломать снести разломать развалить разг. a ruina a risipi.a deosebi a desluşi. absent. (~ o construcţie) a dărîma. разрушить глаг . a se distinge vr. 2. свойство и т. рассеянность ж.

согласованности между кем-л. (~ un secret) a da în vileag. a desfiinţa a devasta. разбить глаг. что не следует сообщать. a da gata. (О двух или нескольких лицах.-прост.д. a se scăpa cu vorba pop. a neferici (pe cineva). a face praf (şi pulbere) a desfiinţa. a declara a dezvălui. a extermina. разный прил. обожествлять глаг .. a spune. 3. a potopi. mulţime. . a înzestra cu putere supranaturală) a deifica. предметах. не тот же самый) различный. повергнуть высок. disensiune dezacord. (Обычно мн. раззвонить. раструбить.. отсутствие согласия. уничтожить истребить. разнообразие ср. признаков и т. de opinii) nepotrivire.f.. что держится в тайне) разболтать разг. variat. (~ inamicul) a nimici a zdrobi a doborî. громить повергнуть. (Сделать известным многим то. pluralitate variaţie multiplicitate. пренебр. a trîmbiţa.п.: привести в полное расстройство) разбить сломать разногласие ср.) разнообразность многообразие многообразность множественность. a răpune a rade. divergenţă s. a prăpădi. a destăinui. ( Diverse chestiuni) diferit felurit. расколошматить груб. a zdrumica fig. (Чего. a pustii. (A trata ca pe o divinitate. расколотить прост. a veni de hac pop. разгласить глаг. divers adj . (Наделить божественной. (Necoincidenţă de principii. сверхъестественной силой) обоготворить боготворить. (~ viaţa cuiva) a strica. раздолбать прост. a ruina a zdrobi. понятиях и т. decalaj dezbinare.ч. (О жизни и т. diversitate s. разносить сокрушать крушить опустошить. a zvînta fig . a divulga vt . явлений. 4. a sfărîma. разнести выболтать прост. a zeifica a îndumnezei. разрушить глаг. a distruge vt.f. şterge de pe faţa pămîntului a face una cu pămîntul a extirpa. a diviniza vt.п.a nimici. (Нанести противнику полное поражние) разгромить.: не один и тот же. a da pe faţă a răsufla. a spulbera fig . сокрушить разнести разг.) несогласие расхождение разлад.. a pierde înv. обилие различных предметов.. a hăbuci pop. a distruge vt. (O ~ de lucruri interesante) varietate felurime.

. (Отдельная сторона человеческой деятельности) сфера круг мир поле участок поприще.-разг. почва перен . малыш пузан обих. (A fi stăpîn peste cineva sau ceva) a stăpîni a domni a împărăţi a trona Vezi şi: a g uverna. рамки мн. бутуз м. a oborî pop. (Дар. bucălai. jind dor. пожертвование ср. (~ de activitate) sferă cerc lume. rîvnă. dorit adj. a trînti. толкнув и т. adj. (Занимать господствующее положение) властвовать владычествовать царить царствовать. a prăbuşi a prăvăli.. (Tendinţă lăuntrică spre realizarea unui lucru : ~ a de învăţa. дар. желанный прил. (О толстеньком малыше) пузырь обих. plocon înv. plăcere. толстенький. (Dar făcut unei persoane sau unei instituţii) dar. gust dispoziţie voie.п. a lungi (la pămînt) pop. ahotă. ласк. охота обих. (Rezultat ~) rîvnit сбить глаг. bucălat. a culca (la pămînt) a secera fig. валить. dogar s.. donaţie s. chef pop.-разг. учреждения) даяние приподн. прил . и высок . a domina vi. dăruinţă înv. plin.. нива уст. (Meşter de vase cu doage) butnar.f. заставить упасть. область ж. (Ударив.f. кругленький. (Lovind.. скосить перен. dorinţă s. zonă cîmp sector tărîm cadru teren. приношение.-разг. a întinde. кто изготавливает бочки) бочар. (Стремление.) жажда приподн. buftea. влечение к чему-л. настроение хотение фам.-разг. durduliu. свалить повергнуть высок. разг.. vrere. nesaţ. dolofan s.a doborî vt. желание ср. a răsturna. грубовато-ласк. опрокинуть повалить. prinos. poftă. ласк.n.m. взнос в пользу какого-л. господствовать глаг. rotund. a face să cadă la pămînt) a da jos. dăruire. voinţă. împingînd etc. buflea buflei. (Despre copii: plini la trup) (copil) rotofei. bondoc.. danie înv. domeniu s. (Тот. бондарь м. лица. пухленький. plac.m. oboroc. de a se plimba) sete. воля. желаемый . butar reg . grăsuţ. grăsuliu. терять равновесие) сшибать обих.. durd pop.

nichipercea. дрыхать груб. окаянный прост. dragoste s. поспать. dosnic adj . a (se) repauza a dospi depr. без проявления жизни) захолустный отделенный уединенный удаленный забытый перен . ulicioară ~ă) (în)depărtat. scontat. a dormi vi . nărav fam.f. фам. (Тихий. и шутл. a moţăi. pasiune boală. любовь ж. a sforoi. a piroti. a trage (la) aghioase pop. gros. aghiuţă michiduţă duşmanul. a zdohni reg. олицетворящее собой злое начало) дьявол сатана демон книжн. patimă slăbiciune fig. viciu.. дремать глаг.-прост.. mititelul. кемарить жарг. нечистый прост.. лукавый прост. глухой прил. glumeţ. afundat. нечистый дух нечистая сила прост . (Situat departe de centru : sat ~... scaraoţchi împieliţatul.jinduit. a adormi. solitar livr. ожидаемый. ( ~ cîteva ore) a (se) odihni. ducă-se-pe-pustiu duh rău duh necurat. мефистофель. a picura. fam. страсть страстишка разг. задавать храповицкого груб. vicleanul nicodilă procletul. (Находиться в состоянии сна) почевать уст. дрыхнуть прост. . черт м. сверхъестественное существо. nicodiţă. afurisitul talpa-iadului necuratul. уничиж. cornoratul. анчутка прост. (Погрузиться на некоторое время в сон) вздремнуть разг. aşteptat. lăturalnic rar. a dormita vi. спать глаг. depr. подремать. a mîna (a duce) porcii a jir.-прост. deavol satană demon naiba. a picoti pop. retras izolat. вожделенный книжн. înclinare atracţie.рел. tartor mefistofel livr. (Чувство привязанности и интереса к чему-л. (По религиозным представлениям. de fundătură.. фолькл. folcl. drac s.m. ~ de carte) înclinaţie. rel. singuratic.) приверженность пристрастие слабость разг. (Sentiment de ataşament şi interes pentru ceva. бес чертяка разг. клевать носом. sarsailă spiriduş. depr.. 1. a somnola a aţipi. враг прост. uitat fig.

любовные отношения) роман разг. ремонтировать. (Copil ~) drăguţ. legătură amoroasă hîrjoane pl. depr. дьяволенок разг. чертенок м.. ласк. fig.п. (О бойком. a drege vt. drăgălaş adj. pentru a fi folosit mai departe: ~ încălţămintea. drapel s. dragoste s. (Exclamaţie care exprimă supărare amestecată cu mirare ) drăcia dracului. afurisit. любовь ж. steag. drept adj. (Приводить в исправность следы износа. flamură trad. ceasul) a face. (Obiect îndrăgit. выражающее чувстчо досады) чертовщина.m. bandieră rar prapur înv. штандарт хоругвь уст. .2. poznaş) spiriduş. împieliţat. уст. 3. aghiuţă deavol. (Teren ~) neted. и интрижка разг.. дьяволщина ж. чинить глаг. plan. drăcie s. озорном ребенке) бесенок разг. симпатичный привлекательный грациозный.f.. 1. страсти) симпатия разг. iuboste depr .. воен. амуры мн. simpatie] pasiune Vezi şi: iubit. шуры-муры мн. libov înv. или шутл. mama-dracului. уст.. amor. стяг высок.-poet.. dragoste s. искривлений) ровный прямолинейный. шашни мн. flirt. разг. механизмах и т. amoraş intrigi amoroase depr. прост. порчи в одежде. stindard. (Despre un copil neastîmpărat. ровный прил. neaccidentat oblu. frumuşel cu lipici simpatic atrăgător graţios Vezi şi: frumos.f. пренебр.. разг. разг.) починять разг.. oblu. (Не имеющий изгибов. и починивать прост. nurliu plăcut. fiinţă iubită) iubire..f. прямой прил . хорошенький смазливый разг. знамя ср. флаг. пассия разг. (Восклицание. (Любовная связь. (A readuce la starea de mai înainte. миловидный прил .n. интрига разг. (Не имеющий впадин и возвышений) гладкий. пренебр. ( Unghi ~) rectiliniu (construit) în linie (dreaptă). drept adj. drăcuşor s. (Предмет любви. флирт. dulce fig. бран. любовь ж. милый миленький разг. (Afecţiune faţă de o persoană de sex opus: a fi în dragoste cu cineva) iubire.. a tocmi a repara. 2. fermecător. iubită. предметах обихода. sau glum. plat.

(A face să execute la comandă anumite acţiuni: ~ un cal) дрессировать глаг. a dresa vt. justificat îndreptăţit pop. нести глаг. şină pop. (О чертах лица: удовлетворяющий правилам пропорции и симметрии) riguros. (Полоса земли с рельсами) линия колея. adevăr. оценке и т. just întemeiat. поступке: такой. drumeţ s. Vezi şi: tract.п. (Acţiune. (Человек находящийся в пути) странник приподн. какой нужен. drept adj. adevărat corect. правильный прил. порядков и т.n.п. (~ larg. dreptate s. стезя трад. consangvin consîngean. 5. 4. корректный книжн. в родстве по прямой линии) родимый нар.) тащить разг.) echitate. и прост. переть прост .-поэт. cărare. cale dreaptă. drept adj. corect. правильный прил. прохожий. justeţe. 6.m. drept adj. perfect clasic tipic. путь м. ~ lung) cale făgaş poet. (Соответствие человеческих отношений. adecvat just.f. nas ~) правильный прил . drum s. справедливость ж. . (Состоящий с кем-л. (О действии. luptător pentru ~) строгий классический типический. путник м. (~ un sac) a căra a tîrî a purta a transporta. judecată dreaptă) cert. правда разг. доставлять куда-л. учить обучать натаскивать (собаку) дорога ж. linie (-ferată) cale (-ferată). (Sentimentul dreptăţii.: соответствующий действительному положению дел) верный справедливый обоснованный. (О мнении. каким должен быть в данных условиях. procedeu ~) родной прил. путь приподн. drumătoriu pop. (Observaţie. проходящий разг. (Profil ~. drum de fier loc. a duce vt. (Взяв в руки или нагрузив на себя.-поэт. законов. адекватный книжн.3. subst. правосудие уст. (Persoană aflată în drum) călător drumaş. обстановке) верный. суждении. (Despre rude: care este de prima treaptă: frate ~) bun de sînge. кровный. drept adj. (Обучать животных) a învăţa a instrui a deprinde (un cîine).

(Конфеты. тутовое дерево тута и тут. zaharete reg. шелковица ж. (Fiinţa supremă care.-разг. zaharicale. варенье. (Pom cu fructe dulci. a se transporta rar a purcede la drum. (Южное дерево. пользуясь какими-л. отправиться в путь. ziditorul. ghete ~e. cel de sus creatorul. şorcov reg. a durea vt . пирожные и т. отчий наш высок.) господь (бог). сладенький приторный. боженька ласк. вседержатель высок. ţiitor pop.-разг . (Despre cap ) a-i crăpa (de durere) pop. (A se desfăşura în timp: Războiul a durat patru ani) a ţine. legături ~e) rezistent. . mur. a construi. tare. пирожное конфеты. (По религиозным представлениям высшее существо. (Такой который сохраняет свои качества в течение длительного времени) крепкий долговечный. providenţă.m. fraze dulcegi) mieros siropos onctuos sentimental.. milostivul părinte. durabil adj. медовый ирон. отьехать уст. всемогущий отец. верховное существо творец уст. Înv. разламываться обих . всевышний. puternicul atotputernicul. управляющее миром.. (О словах. (Отправиться куда-л. болеть глаг. сладости сущ. pl. prăjituri bomboane. отправиться поехать укатить разг. a dura vi.мн. 2.fig.п. pomiţar reg. a se întinde pop. (Vorbe. dumnezeu s. 1. уехать глаг. a se prelungi a se lungi.) сласти разг.n. dulciuri s.: преувеличенно любезный и ласковый) сладкий.п.-разг .. создатель. средствами передвижениями) отбыть офиц. . ar fi creat şi ar conduce lumea) domnul. демиург книжн. cofeturi. елейный сентиментальный. (Care ţine mult timp: construcţie ~ă. времени) продолжаться тянуться. mîntuitorul. перен. dulceag adj. v. раскалываться обих..m. лакомства. листьями которого выкармливают шелкопряда) тутовник. голосе и т. бог м. слащавый прил. a i se desface (de durere) a-i plesni (de durere) pop.. a o lua din loc pop. прочный прил. длиться глаг . solid trainic. (Протекать на протяжении какого-л. tatăl (nostru) stăpînul (lumii). rel. demiurg livr.a se duce vi. ale cărui frunze sînt folosite ca hrănă pentru viermii de mătase) agud reg. potrivit credinţelor religioase. божество. (О голове) трещать обих .. dud s. неодобр. рел. (A se deplasa cu un vehicul dintr-un punct în altul: ~ cu autobuzul) a pleca a porni.

(Frumuseţe ~ă) trecător. (Reflectare a unui sunet: ecoul prelung al văilor) răsunet sunet rezonanţă. cult învăţat. echivalent adj. cuminte cu purtări bune. (Чему. a edita vt. deopotrivă egal (cu). желательно (Взначен. efemer adj.-разг.) хорошо (бы). необходимо (бы хотелось (бы) неплохо (бы) разг. кто находиться в состоянии вражбы. trebuie ar fi indicat n-ar fi rău ar fi de dorit nu-i rău nu strică n-ar strica. подобен.) равнозначный равноценный идентичный.п.. rival inamic. (Persoană care se află în relaţii de vrăjmăşie. (Отраженный звук) отзвук отголосок отклик отзыв. pieritor. равносильный прил. (Пускать с помощью печати) опубликовать выпускать печатать разг. невредно (бы) обих. (Умеющий вести себя в обществе) благовоспитанный благонравный уст. издавать глаг. e de dorit (~ să învăţăm mai multe lucruri) ar fi bine. синяк фонарь под глазом обих. может быть приравнен к чему-л. недолговечный прил. se cuvine. echimoză s. эхо ср. perisabil rar caduc nestatornic. (Elev ~) binecrescut. борьбы с кем-л. (Тот. a scoate (de sub tipar). воздействую. не мешает разг. не мешало (бы) разг. воспитанный прил.) противник недруг высок. неприятель воен. (Cuvinte ~. недурно (бы) обих. сказ. (Подкожное кровоизлияние) гематома мед. и высок. результату и т. начитанный просвещенный культурный образованный.m. neprieten potrivnic vrăjmaş pop.-разг. кровоподтек м. ecou s. vînătaie felinar (la ochi) pop. скоропреходящий скоротечный быстротечный . надо. супостат уст.f. cu (cei) şapte ani de acasă citit cultivat. glumeţ. mărimi ~e) echipolent livr. (~ o carte) a publica a tipări. educat adj.. супротивник уст. instruit.duşman s. de valori egale identic. который по своему значению. med. (Pată vînătă pe piele) hematom med. se cade.n.-разг. schimbător враг м. de luptă cu cineva) adversar. такой. politicos cu bună creştere. шутл.

operativ productiv. (~ din braţe) a slobozi.-поэт. продуктивный полезный положительный. (~ spune. egalitate paritate. eficient adj. dăi pop . ei interj. начатки мн. основания мн. равенство и равноправность паритетность юр. egal în drepturi adj . уравнять глаг. освободить глаг. неловкости. a elibera vt. a elibera vt. zburător fig. ei hai. (Представляющий собой самые начальные и несложные сведения о чем-л.) равный. a nepoliticos e penibil. a egala vt. a da drumul a desprinde. începuturi noţiuni (cunoştinţe) elementare. e nu ştiu cum pop .. ian haide.(Исходные положение. hai zii.-дел. a face egal. util pozitiv.. elementar adj. pl. ce s-a întîmplat?) ia. (Дать свободу заключенному. азбука. неудобно (Безл. (~ două numere) a egaliza a echivala. (Сделать равным. мн . испытываемом кем-л. de-o clipă de scurtă durată temporar.. (Выражает призыв или побуждение к действию) ну-ка разг. действенный прил. в знач.n. (Metodă ~ă) eficace.) primar simplu. элементарный простой примитивный. сказ. ну-кась и ну-кася прост. (Переставать держать. efectiv rezultativ.) отпустить . (Оказывающий нужное действие) эффективный результативный офиц. принципы чего-л. мгновенный минутный временный. удерживать) пускать упускать.) e neplăcut. (Имеющий одинаковые права с кем-л. отношении) сравнять поравнять разг. fructuos folositor. e incomod colocv. egalitate în drepturi s. ну межд. разг. a scăpa a lăsa. 2.călător. elemente s. uşor rudimentar. одинаковым в каком-л. равноправный прил. (în vorbirea curentă) летучий трад. о чувстве смущения.f. давай прост. начала сущ . cu aceleaşi drepturi. vremelnic. (Teze iniţiale: ~ de algebră) baze principii (de bază) (primele) noţiuni.п. (~ un deţinut) a pune în libertate. разг.. выпускать глаг. exerciţiu ~) неловко совестно. 1. ну давай разг. равноправие ср.) основы мн. (Persoane ~е în drepturi) cu drepturi egale. primitiv. (Care conţine cunoştinţe iniţiale. пленнику и т. азбучный прил. чем-л.

a distribui a livra. a părăsi a libera. (Изымать при чтении. (A face să nu fie incomodat: ~ mînă) a slobozi. связывающего. стравливать. (Обладающий даром красноречия) bun de gură. doveditor. отпустить глаг. уст. 4. om ~) красноречивый прил. (un exemplu. elocvent adj.п.a libera. vorbăreţ vorbáreţ. выпускать глаг. a elimina vt. велеречие уст.) снять. показательный. . ilustrativ. 1. a volnici înv. grandilocvent. велеречивый уст. a radia a şterge Vezi şi: a omite. a evacua livr. gureş. vorbitor. устранить вычеркнуть стереть разг. a libera a scoate (de sub ceva). газ: давать или заставлять вытечь. a elibera vt. a evacua. сладкоречие книжн. и красноречивость ж. locvace livr. доказательный. убедительный прил. 1. a graţia. поучительный. сладкоречивый книжн. a goli.. освободить глаг. 2. edificator. a da drumul (din) pop. высвободить глаг. речистость разг. elocinte. pilduitor.) очистить опростать прост. витийство уст. . guraliv pop. и велеречивость уст. речистый разг. помещение и т. slovesnic înv. 5. яркий. a lăsa să iasă. (~ un loc) a curăţa. исключить глаг. a elimina vt. (Место. limbut. выйти) спускать травить спец . elocvent adj. demonstrativ. (Выделить из каких-л. (Сделать свободным от чего-л.f. уст. ~ din listă) a scoate a suprima a înlătura a tăia. a elibera vt. фондов.п. (~ un gaz) a da drumul. (Care are darul de a vorbi frumos: orator ~. 3. convingător. (Darul de a vorbi frumos) darul vorbirii grandilocvenţă depr. 2. ritorie limbuţie pop. a slobozi. (О примерах. vorbire dulce oratorie. запасов) выдать поставлять. письме и т. retorism retorică elocinţă. (~ cîteva rînduri dintr-un text.. выбрасывать разг. выпустить помиловать. фактах и т. elocvenţă s. grăitor. наглядный.) concludent. un fapt ~ ) 1. красноречие ср. стесняющего) освободить выпростать прост. a elibera vt. (Жидкость. элоквенция уст.п. (~ produse alimentare) a da. probant.

напряжения) волновать будоражить разг. a surexcita a electriza fig. afectat preţios înfoiat. (Care se caracterizează prin lipsă de naturăleţe. высотой. приподнятостью) напыщенный валеречивый уст. pompos pretenţios. a se frămînta a se irita. frămînt poet. англичанин м. frămîntare agitaţie. риторический надутый разг. (Находиться в нервном состоянии) волноваться психовать груб. (A se afla în stare de nervozitate. возбуждать глаг. tulburare. a agita a zgudui. британец бритт уст. englez s. nelinişte. de emoţie) a nelinişti a tulbura. muncă ~ă. a emoţiona vt. (О стиле. электризовать и наэлектризовывать. (Обладающий большой массой.п. retoric unflat. înflorit. nenatural. pepeni). слоге и т. беспокойство взволнованность тревога смятение. взбудораживать разг.f. (Locuitor băştinaş din Anglia) britanic brit înv. răscolitor răvăşitor. извинчивать разг. (A provoca cuiva o stare de încordare a nervilor. enorm adj. copleşit de ~) высокопарный прил. a avea nervi a-şi ieşi din fire (din sărite. выспренный уст . (Приводить в состояние нервного напряжения. (Вызывающий волнение) волнительный трогательный патетический трепетный взволнованный. înduioşător impresionant. a impresiona a excita la culme. (Care provoacă emoţie: voce ~ă) tulburător. făcut. подъема) a se enerva vr. prin rafinament deplasat: stil ~. изысканный. mişcător patetic. de nelinişte) a se nelinişti. artificial sunător grandilocvent.: отличающийся неуместной торжественностью. (Состояние нервного возбуждения.. витиеватый. (Care este foarte mare: clădire ~ă. vibrant.m. efort ~) imens colosal gigant uriaş волнение ср. fraze ~e) bombastic. волнующий прил.emfatic adj. căutat nefiresc. sforăitor fig . размерами) огромный колоссальный гигантский исполинский . emoţionant adj.-фам. emoţie s. învălmăşeală zbucium. нервничать глаг. громадный прил. пышный ирон. fals manierat. duios. (Stare de încordare a nervilor: ~ pozitivă.

сторониться глаг. прославленный славный. отвильнуть разг. (A se transforma în aburi) a se volatiliza. (de) viteaz glorios slăvit. netăgăduit categoric. a se întoarce (cu spatele) a fugi de a se dosi. (Fapt ~.a. I. ~ să facă un lucru) a se feri a se sustrage a se fofila rar. miez. извергать глаг. чем-л. испариться глаг. тексту) . eroic adj. существенное в ком-. a se vaporiza. faliment fiasco.ec. (Превратиться в пар) улетучиться.grandios ciclopic titanic Vezi şi: mare. a irupe a împroşca. устраниться от чего-л. (Полная неудача в каком-л. суметь избежать что-л. nucleu fond. героический прил . vizibil. (С силой выбрасывать) изрыгать исторгать уст. не поддерживать близких отношений с кем-л. несомненный) очевидный явственный видимый несомненный. (~ unei probleme) esenţial. (Совершенно ясный для всех. (Самое главное. a suferi un ~) crah m. a evita vt. cert sigur. обойти чуждаться чураться разг. (От чего. a ocoli. a izbucni. indiscutabil.) крах крушение. cущность ж. incontestabil Vezi şi: neîndoielnic.. prăbuşire.n. inimă. sîmbure. a se învîrti pop . chintesenţă.) суть существо квинтэссенция книжн . геройский доблестный высок. провал м. деле. отвертеться разг. clar limpede. exact adj. явный прил. (Кого. в осуществлении чего-л. фиаско. a evita. Vezi şi: nereuşită.f. отбрекаться прост. точный прил. (Nereuşită totală. eşec s. отлынивать прост. măduvă fig . a se da după perdea. 1. уклониться глаг.. (Traducere ~ă) грандиозный циклопический титанический. faptă ~ă) de erou vitejesc. (Care este caracteristic eroilor. a erupe vi. a se eschiva vr. (~ pe un cunoscut. (Vulcanul. pregnant. (Полностью соответствующий какому-л. petrolul a erupt) a ţîşni. открутиться разг. (~ de la lucru. esenţă s. a răbufni a năvăli. evident adj. deosebire ~ă) vădit.) избегать. чего-л. a năboi pop.) увернуться увильнуть разг. a se evapora vr. ~ o discuţie) a ocoli. a fugi (de) a se feri a înconjura pop. банкротство перен.

~ dintr-o organizaţie) исключить глаг. (~ din şcoală.. a exagera vt. . II. exact adj . a înflora a încornora fam. a exclude vt . сроки.п. (Такой. exact adv. соблюдающий какие-л. показной. (Care poate servi drept exemplu. (Чего. taman pop. аккурат прост.n. ( Iată cîteva ~e din viaţă) пример м. который может служить примером.) punctual.n. исключительный прил . шутл. demn de urmat. отношении) talent ~) neobişnuit необыкновенный remarcabil выдающийся rar редкий rarisim редчайший de excepţie. ~ scris) экзамен м. a caricaturiza утрировать a umfla. parolist rar пунктуальный acurat înv. незаурядный. din facultate). (Care se remarcă fiind deosebit de pozitiv: artist ~. 2.п. a da afară вывести a îndepărta. curat înv. a înflori. принято. în totul. нормы и т. (A corespunde ~) точно нареч. (Представлять или изображать что-л. точь-в-точь разг. испытание. exemplu s. a forţa nota раздувать разг. Vezi şi: deosebit. (В полном соотвествии с требованиями. (Строго выполняющий. dintre cei puţini (la număr) редкостный nu de duzină недюжинный neordinar. аккуратный. (Превосходящий других в каком-л. и в аккурат прост. 1. примерный прил. большим.literal. excepţional adj. întocmai. с тем как установлено.) model. examen s. требования. ireproşabil образцовый model. чем в realitatea) действительности) a hiperboliza гиперболизировать книжн. ( ~ la istorie. (A prezenta lucrurile în dimensiuni mărite: ~ преувеличивать глаг. răspuns ~) pilduitor. учебному предмету) probă. mostră образчик. tocmai pe tocmai. exemplar adj. a scoate отчислить (из учебного заведения). предпринято и т. ad literam fidel. impecabil. тютелька в тютельку прост. fix.) cu exactitate. точный прил . ieşit din comun. aidoma. (Официальная проверка знаний по какому-л. ilustraţie образец pildă.п. a exmatricula (din şcoală. (Удалить из числа членов) a elimina. качеств и т. свойств. типическое воплощение каких-л. (Om ~) буквальный дословный текстуальный. cuvînt cu cuvînt textual. minunat. образцом для других) elev ~. a îngroşa. întocmai в точности разг. показательный. a înlătura.

n. (Bomba a explodat) a se rupe. imagine ~ă) plastic pregnant. бомбах и т.probă. vrednic bun competent pregătit practic. (Группа слов. яркий прил.f. deprins dibaci. ochi ~) exersat. a detona a se sparge. (Направить для доставки. 1. abil. . 2. scrisori) a trimite a transmite a porni înv.) строгий взыскательный.) послать отослать разг. a se sfărîma. învăţat. (Care înaintează faţă de cineva cerinţe mari. отправить глаг. требовательный прил . устойчивое словосочетание синтагма. (Care posedă cunoştinţe practice într-un domeniu oarecare: muncitor ~) cu experienţă expert (în materie).(Предъявляющий большие требования к кому-. передачи кому-л. пример м. деле) многоопытный искушенный наторелый прост. evocator sugestiv orbitor. riguros pretenţios. ~ frazeologică) construcţie. имеющие некоторую цельность содержания) оборот (речи) речение. красоте. выражение ср. (~ de generozitate) pildă.п. бросающийся в глаза) броский эффектный ослепительный. bani. mînă ~ă. 2. a exploda vi. aspru. (~ pachete. (Тот. model. versat iscusit dibaci. învăţat pop. (О снарядах. опытный прил. (О внешности. (Construcţie din mai multe cuvinte care exprimă o singură idee. поступках) образец. руке: искусный в результате длительного опыта) наметанный натренированный наторелый прост. zicere sintagmă. хороший компетентный подготовленный практичный деловой. exemplu s. expresie s. exercitat antrenat. a expedia vt. experimentat adj. întorsătură (a frazei) îmbinare (stabilă de cuvinte). навыком в каком-л. чему-л. care cere mult de la alţii şi de la sine însuşi: profesor ~) sever. выслать. serios.: разлетаться на части) рваться разрываться лопаться разг. опытный (О глазе. (Обладающий опытом. viu. кому надо следовать. expresiv adj. priceput rutinat. răpitor fig . взрываться глаг. ( Frumuseţe ~ă. exigent adj. о самом человеке: обращающий на себя внимание. (Care lucrează bine în urma experienţei îndelungate. подражать в своих действиях. experimentat adj.

(Foarte mare prin forţa de manifestare. работать уст. nemaipomenit. выколачивать тянуть разг. сосать прост. сооружать разг. (~ conţinutul unui text) a reda. .a exprima vt.) чрезмерный непомерный безмерный делать глаг. выписывать почерпать брать. фабрике. frică. prin intensitate: viteză. a lefteri. II. (О заводе. вытянуть.п. хитростью и т. a întinde pop . incredibil 1. (Извлекать сведения. a nara. материалы из книг. a smulge. (Облечь в словесную форму мысль) сформулировать формулировать изложить. (~ frumos) înfăţişare.текста. a scurge a suge.. вытягивать прост. чрезвычайный прил. (Содержание какого-л. (Добиваться получения чего-л. a excerpta a despuia. a face vt.) мастерить разг. (Очень большой по силе проявления. (de) neînchipuit. (Для обозрения) экспонировать. (Находящийся снаружи) внешний. din afară. arşiţă ~ă) excesiv. внешний вид. a expune vt.) выманивать. a copia. grozav. făptură figură. наружный прил. статей) черпать. a meşteşugi pop. вымогать глаг. a arăta a înfăţişa. (Din partea exterioară) extern. a escroca rar a scoate. exterior s. extraordinar adj. a extorca vt. внешность ж. (~ paltoane) a confecţiona a produce a fabrica выразить глаг. заимствовать глаг. интенсивности чего-л. fizionomie chip. a înjgheba pop. (Совокупность внешних признаков человека) наружность облик обличье прост. (~ citate) a scoate. a curăţa. expresie Vezi şi: aspect. излагать глаг. răbdare. aparenţă. (A obţine prin constrîngere sau înşelăciune: ~ pe cineva de bani) a stoarce. mină. ( ~ o colivie) a meşteri. (Трудиться над изготовлением чего-л.n. (A da unui gînd o anumită formă. a spicui fig. a arăta. уст. добыть хитростью высасывать прост. a face vt. 2. cumplit (de) necrezut. a expune vt. a lucra (ceva). переписывать. 2. exterior adj.п. aer. I. сделать известным для других) передать рассказывать. a sărăci (pe cineva). a extrage vr.) изготовлять производить вырабaтывать . цехе и т.. a lua. faţă. a-şi ~ gîndurile. a jumuli. принуждением. делать глаг. (~ mărfuri în vitrină. a istorisi a relata. 1. ладить прост. ~ cărţi) a etala. teribil nemăsurat. выставлять глаг. ideile) a formula a expune a îmbrăca (a înveşmînta) în cuvinte poet. a executa a construi. a prezenta a povesti.

(~ un scandal) выделывать. тропинку и т. a face prostii a se prosti. a pricinui. фиглярничать разг. паясничать глаг. презр. чудачествовать разг.. (Оказаться виновным в чем-л. a croi un drum (o cărare) a bătuci. (Расходовать свои деньги. чудить разг. и пренебр.. чем-л. образовать) проложить протоптать. обычно нежелательное. a căşuna înv. рекомендовать. гаерничать презр. скоморошничать презр.. a rotunji pop. a se ţine de nebunii. куролесить разг. a(-l) face pe nebunul a se nebuni pop. a comite. (Делать кого-л. замусорить. (Грубо и пошло шутить для потехи и забавы окружающих) кривляться разг. разг. a face toane pop. полнить глаг . сделать что-л. a face rezerve a se aproviziona. связь между кем-. a face vt . проторить глаг. знакомить глаг. a face neghiobii a face pe excentricul a se purta curios. 4. заготавливать и заготовлять. засорить глаг. a face vt. (Подготовить и осуществить что-л. a cupla. чудачить разг. более полным. дурить глаг. (Произвести. чудесить разг. a lega. тратиться глаг. (Установить сообщение. a pregăti (rezerve) din timp a depozita.. a bătători pop . (Дорогу.) связывать. a se chivirnisi înv. обычно шутл.) входить в расход (расходы) расходоваться прост.: частой ходьбой или ездой проделать. устроить глаг. . и гаерствовать презр . a se face vinovat a greşi. толстым на вид) толстить разг. a provoca a făptui.. a face (un) drum учинить разг. a face mai plin (~ la corp) a îngrăşa. a face cunoştinţă (~ cuiva cu cineva) a prezenta (pe cineva) a recomanda (pe cineva). a se lefteri pop. (Готовить впрок) припасать разг. провиниться глаг. a conecta spec . устроить глаг. (Совершать странные.. неодобр. (~ o adunare) a organiza.a executa.) организовать.. нелепые поступки) глупить разг. предосудительное) a săvîrşi. средства на что-л. a se maimuţări a face pe măscăriciul a face pe saltimbancul a face pe caraghiosul. соединять глаг. risipi) banii. a face pe bufonul a se strîmba. a încăla.п. a face gunoi (~ în odaie) a murdări. a pune la cale.) проштрафиться разг. (Делать кого-л. a face legătură (~ între două staţii) a uni. разг. знакомым другому лицу) представлять офиц. 3. a face cheltuieli a intra la/în cheltuieli a-şi irosi (cheltui. запасать глаг.

дом ai casei pop.. Vezi şi : a se obişnui. ereditar. 1. по ком-чем. (Chestiuni ~e) casnic. (Care nu este bazat pe ceva real: un pericol ~) призрачный прил. menajer domestic gospodăresc. утопист разг. (Группа людей. fantezist фантастический iluzoriu. (Grup de persoane înrudite care trăiesc împreună: ~ din семья ж. prăpădi) de dor(ul) (cuiva sau a ceva ). домашний фамильный хозяйственный. (~ cu un nou mod de viaţă) a se aclamatiza a se adapta. membrii familiei фамилия уст.) смилостивиться над чем смиловаться над кем помилосердствовать уст. muri. неодобр. a-i fi dor стосковаться разг.-разг. a i se face milă a-i fi milă. (Asemănare ~ă. fandosit s. (Человек. familial adj. неодобр.a i se face dor (~ de părinţi) соскучиться глаг. a se înduioşa a se milostivi înv. семейный прил. meserie ~ă) сжалиться глаг. состоящая из мужа. a se topi (stinge. mofturos. (Om care face nazuri. (Проявить жалость снисхождение. usca. (Передающийся из поколения в поколение и характерный для всего рода) родовой наследственный. (Persoană care se dedă la fantezii) фантезер м. (Почувствовать себя свободно. жеманница (о женщине ). familie s. sclifosit позер неодобрб (о мужчине) marghiolit pop . (Не имеющий реальной почвы. разг. и ж. nefirească: e un ~ fără pereche) strîmbătură. и прост. склонный фантазировать) fantast фантаст visător мечтатель utopist. care are o comportare кривляка м. a se familiariza vr... (По кому-чему. a avea milă a se milui. de familie moştenit. familial adj. милосердие к кому-л. imaginar иллюзорный . a se acomoda a se deprinde. освоиться глаг. реального основания) spectral воображаемый fantastic.. о ком-чем и разг. a se îndura pop. чем-л. детей и других близких şase persoane) родствеников) cămin семейство обих. 2. привычно в новой обстановке) акклиматизироваться адаптироваться привыкнуть. почувствовать тоску от разлуки с кем-. casnicii pl.. домашние разг. a duce dorul. истосковаться. жены. depr. фамильный прил. a se învăţa pop.f. ломака разг.m.) a tînji (după) соскучить уст. casă fig.m. fantomatic adj. năzuros. fantezist s.

ряшка груб. domnişoară. fetiţă. фам. duduiţă дивчина обих. мурло груб. fătăloi.închipuit мнимый inexistent несуществующий ireal иреальный himeric. Vezi şi: nălucă. (Такой. şarm livr. презр.. fătoi depr.f. magie прелесть atracţie. ~ul tinereţii) frumuseţe обаяние vrajă. priincios. împrejurări ~e) prielnic.) nopţi de vară. (Покорящая сила.-поэт. stafie. девушка ж.-прост.-поэт..-разг. (Chip ireal creat cu fantezie) призрак м. puicană. .-прост.f. priitor pop. tînără девица уст.-прост. farmec s. fetişoară. пленительность poezie fig. oglindă лик трад. copilă. происходящая от чего-л. arătare видéние vedenie привидение spirit. fetişcană девка прост. фам. рыло груб. моська груб.презр. fantasmă фантом spectru. fantomă s. шутл. fizionomie физиономия oval rar овал (лица) obraz рожа прост. mutră depr. fascinaţie чары мн. zînă.-поэт. тень. umbră дух. crăiasă дéвица трад.. (O ~ cunoscută) лицо ср. figură. fată s. шарм книжн. duducă барышня уст. физия и физиомордия разг. (Ansamblu de calităţi care produce admiraţie: ~ul unei очарование ср. деваха груб. faţă s. химерический книжн. который способствует чему-л. favorabil adj. профиль bot depr. презр. поэзия перен . pruncă дева трад.-прост.-прост.) desfăşurarea normală a unei acţiuni: moment ~. care contribuie la благоприятный прил. или кого-л.n. duh. (Care este în avantajul cuiva..-прост.f.. подходящий разг . duduie. cosînzeană. харя груб. profil морда груб. chip.-прост.

a amănunţi pop.(Не ограничиваемый каким-л. fără ascunzişuri открыто pe faţă. явный прил . fără termen adj. făţiş adv. разделить на мелкие части. вечный. nechibzuit. (~ zahăr) размельчить глаг. atac ~. de la obraz. declarat.f. нескрываемый. drept în faţă.п. propice. a pisa. действиях и т. (Давлением. раскрошить. direct. franc. (Повышенная температура тела при болезни) temperatură. температура . Vezi şi: stupid. откровенно pe şleau. ничем не замаскированный) dispreţ ~) deschis. I. (О чувствах.oportun. a măcina искрошить a bucăţi.. acţiune ~) бессмысленный прил. сроком) pe viaţă.-разг. (Întîmplare ~) беспримерный прил. fariseic неискренный fals. fără sens adj . iraţional неразумный. прямой nevoalat. mărturisit открытый neascuns откровенный necamuflat нескрываемый direct неприкрытный vădit. potrivit. paşaport ~) бессрочный прил . a sfărîma раздробить a îmbucătăţi. făţarnic adj . (Tentativă. (Care se face în văzul tuturor: provocaţie ~ă. febră s. fără menajemente в открытую разг. viager (despre pensie etc. очевидный. neghiobesc дурацкий обих. prefăcut. куски) a mărunţi измельчать a zdrobi. презр. двоедушный уст. II. idioţesc идиотический уст. nesincer. 1. пренебр. viclean. a fărîmiţa vt. deschis.п. cu două feţe. (Care nu este sincer: un tip ~) лицемерный прил.. făţiş adj. (Căldură ridicată a corpului ca semn al îmbolnăvirii) жар м. prefăcător rar криводушный. minciunos фальшивый ipocrit. прямо. обнаженный. perfid двуличивый и двуликий telpiz înv. manifest livr. (Лишенный разумных оснований) absurd абсурдный idiot идиотский обих. (Не имеющий примера в прошлом) fără precedent. prostesc глупый tîmpit. fără seamăn adj. ( A spune ~) явно нареч.-разг. ударами и т. fără egal. nimerit удобный разг.) пожизненный veşnic. fierbinţeală. (Folosire ~ a pămîntului. беспрецедентный.

(Viaţă ~ă) minunat. вредного и т. охранять. a ocroti a prezerva rar. (Стараться избежать чего-л. uneori peior.уст. tanti.-поэт. жена высок . дама уважит.) . femeiesc adj.. de fier. de muiere pop. (Care vădeşte statornicie în convingerile sale. пренебр. cuconiţă glum. paradiziac livr. планов и т. 2. не откажется от своих убеждений. (~ de scandal) a se păzi a evita a ocoli. pe cineva de ploaie) a apăra.. предохранять глаг.. senin. neînfricat.п. бабский прост. scuturat (de friguri). избегать стеречься прост. muieratic rar. muiere pop. неприятного. тетка прост. ( ~ ceva. тетя обих. времени и т. statornic.. дамский бабий прост. ţăţacă pop. ferm adj. febră s... предохранять.. cucoană. fericit adj. planurile sale: om ~ în hotărîrile sale) горячка. a feri vt. баба прост. de rai. женский прил . крепкий твердый непреклонный несгибаемый железный категоричный лихорадка ж. inexorabil implacabil livr. (Costum ~) femenin de damă.: исполненный счастья) блаженный райский безоблачный сладкий золотой. преимущ. arsuri. (Такой. decis. care nu renunţă de la intenţiile. stoic livr. tare de fire dîrz. hotărît (de) neînduplecat. трясучка прост. de femeie muieresc. nevastă pop. mătuşică pop . (Boală caracterizată prin temperatură înaltă) friguri frison. женщина ж. călduri pl. a păzi. categoric стойческий приподн. преимущ. lele. doamnă. înv. остерегаться глаг.. femeie s.. который устоит перед трудностями.f . pop. a acoperi. mătuşă. neabătut. неприятного) беречься оберегаться. inflexibil. презр. преимущ. netulburat. обходить.-разг.п. de paradis. de aur.п. jar rar. дамочка прост.. damă înv. стойкий прил. 1. счастливый прил. ţaţă. пренебр. nestrămutat. leliţă. дрожь малярия. dumnezeesc fig .. (Болезненное состояние организма) лихоманка прост. fustă depr.) защищать беречь. (О жизни. tuşă pop. a adăposti. пренебр. a se feri vr. tihnit dulce fig. a proteja. озноб. (Служить защитой от чего-л. tremur malarie.-разг.f. I.vipie. и трад.. ferice. тетенька обих.

покорить. admirabil. delicios fig. вызывающий чувство восхищения) minunat. festivitate s. непреклонно непоколебимо неколебимо приподн. a fermeca vt . юбилея и т. уверенный. de oţel стальной intransigent непримеримый. a subjuga fig . (Такой. captivant. II. fermecător adj. neşovăelnic. даты. (în mod) stoic livr. сказочный. neşovăitor. (Marcare în mod solemn a unui eveniment: ~ăţi de 31 празднество ср. (A face să fie cuprins de admiraţie: ~ prin frumuseţea очаровать глаг. вызвать чувство восхищения) sa) a vrăji обворожить a încînta заворожить a fascina пленить a extazia зачаровать a ademeni околдовать a captiva. răpitor încîntător feeric ca din poveste. tare. сила и спокойствие) convingere ~ă) sigur. hotărît. (Торжественное ознаменование какого-л. 2.п. a creşte (despre aluat ) ходить обих. в котором проявляется уверенность. a răpi fig. события. прелестный обаятельный чарующий обворожительный пленительный восхитительный феерический книжн.neşovăitor. cuceritor. dîrz крепко neclintit твердо hotărît. (Privelişte ~oare) очаровательный прил. a fermenta vi . fascinant plin de vrajă ademenitor. neclintit. neabătut. încredere: mers ~ înainte. (Находиться в состоянии брожения) fermentează) a fierbe бродить a dospi. (A se ţine ~ în faţa vicisitudinilor vieţii) стойко нареч.-разг. sărbătoresc.) August) solemnitate торжество sărbătoare празднование . твердый прил . festiv adj. (Подчинить своему обаянию. (Care vădeşte siguranţă.f. торжественный. a umbla pop. (Относящийся к празднику) solemn. (Care are caracter de sărbătoare: atmosfera ~ă) праздничный прил. de basm. (A se transforma sub acţiunea fermenţilor: Mustul ферментировать глаг. ferm adv. ferm adj. (о тесте). (Обладающий покорящей силой. categoric. заколдовать a cuceri. (despre vin). Vezi şi: (de) neclintit. стоически приподн.

: иметь место своего обитания) удовлетвориться глаг. a o pune de mămăligă pop. на чем с чем и без доп. недомогать недужить обих. вляпаться груб. пренебр. являться глаг.(Кем-чем или каким. вести себя как ротозей) зевать разг. a fi prins (~ pe neaşteptate) обитать где жить где населять что . быть прикованным к постели лежать пластом (или как пласт).-разг. (În pădure sînt multe vietăţi) праздник. 2. водиться глаг.-прост. a piroti pop. разевать рот. 1.. мордашка обих. попасться глаг. a lincezi pop. a închipui. a zăcea.) представлять (собой и разг. (В чем. чего-л. разг. удоволиться уст. болеть глаг. из себя) изображать (собой. из себя) являть (собой и уст.. валяться обих. a sta la pat. un căscat a prinde muşte a căsca gura (pe undeva). числиться глаг . a constitui a prezenta. a fi considerat. быть относенным к числу кого-. грустить глаг.. mutrişoară fam. a însemna a înfăţişa. a se sătura pop. a fi bolnav a boli pop. a fi satisfăcut (~ cu puţin) a se îndestula a se mulţumi pop . разг. печали) .-разг. из себя) уст. считать ворон (галок. (Где. воронить прост.-разг. a sălăşlui. выступать в качестве кого-. звёзды) разг. о животных. птицах. a vieţui a popula. a fi socotit (~ bolnav) a figura.-разг.. ублаготвориться разг. ублажиться разг..f. (Быть кем-. a se împăca pop.п.serbare praznic pop. a exista a trăi.л. (Быть ротозеем. nuri pl. .-разг.. a gogi pop.-прост. Vezi şi: a suferi. мух. a fi vi.. рыбах и т. удовольствоваться уст. a intra la apă (în belea) a rupe cuiul. преступлении) засыпаться прост. влопаться груб. a o păţi a da de dracul. (Предаваться грусти. a tînji pop. a fi vi . рожица обих.. влипнуть прост. уличеным в какомл. быть поймынным.. a fi gură-cască a umbla gură-cască a fi un căscăund. a se număra pop. a se găsi. шутл. feţişoară s. a o împlini. a o sfecli. хворать разг. a se afla. мордочка обих. шутл. a cădea (a nimeri) în mîinile cuiva a da de belea. a fi trist (Nu fi trist: totul va fi bine) личико ср. проступке. ротозейничать глаг. прелестное лицо. a fi trecut drept. obrăjori pl.. чем. чего-л.) значиться считаться. (Cartea aceasta este rodul muncii de mai mulţi ani) a reprezenta.

odată ce. быть занесенным в какой-л. (Испытывать. животное) . (Fiinţează un vechi obicei) a exista a fi a se afla a dăinui fiinţă s. ~ lucrurile stau asfel. întrucît că. a-şi călca pe conştiinţă. a se întuneca fig. a se făţări pop. deoarece. intră. (Живой организм. a se mohorî. (Не надо слушать всех и каждого) любой всякий. ~ om) orice. (Каждый день. fariseu a fi cu două feţe. căci.a se întrista. 1.f. восторгаться глаг. a se posomorî a se înnegura.. ~ printre cei vii) a se afla. orişicare.-поэт. (~ ai venit. 2. a se găsi a se număra pop . потому прост. ~ e tîrziu. (Иметь место в действительности) быть иметься наличествовать бытовать. каждый ребёнок) любой всякий.) pentru că ca rezultat. a figura vi. чего-л. существовать глаг. fiecare adj. orişicine fiştecare pop. a se amărî a se mîhni. oricare fiecine. a se entuziasma a se exalta a se desfăta. a se preface a se făţărnici.) значиться. двоедушничать уст. ( ~ are dreptul la învăţătură) oricine. drept (ca) urmare dat fiind că în virtutea datorită (mulţămită. (Где. fiindcă conj. (Быть неискренним) фарисействовать двуличничать разг.. список. fiece oricare. вешать нос разг. fiecare pron . a fi. (Orice ~ de pe pămînt. fiştecine pop. в состав кого-. a tînji. каждый местоим . выражать восторг) восхищаться упиваться. a fi făţarnic (E ruşine ~) a vicleni. plecăm. лицемерить глаг. orişicare tot. существо cр. (~ în listă. человек. затем что. каждый прил. cum de vreme ce. a fi încîntat (~ de frumuseţile naturii) a admira. a fiinţa vi. числиться глаг. кривить душой. ~ omenească) печалиться унываться унывать кручиниться нар. (~ zi. в качестве причиноого союза в придаточном предложении) оттого что вследствие того что в силу того что благодаря тому что потому как разг. graţie) faptului că. a fi ipocrit. a se delecta a se extazia. потому что (Употреб.

речи и т. a cizela. film s. пренебр. утончённость и утóнченность элегантность вкус изящество. пренебр.f. îngustime de vederi. (Plăceri. ~a manierilor) rafinament. 2. distins elegant. (~ un proiect. ~ concert) peliculă operă ecranizată. обывательщина пренебр. гнусавить глаг. (~ în felul de a se comporta. (Место. (Comportare ~ă. un articol) a definitiva a prelucra. fizic adj. тонкий прил. (Om lipsit de orizont social. suflare fig. интимный. despre animale. (только о животных) творение уст. изысканный прил.-разг. burtă-verde înv. (A vorbi pe nas) a fonfăi создание тварь обих. fîneaţă s. fin adj. (Придать чему-л. fin adj. отделать глаг. subtilitate distincţie. изящность. manierat rafinat. физический прил. сбыватель м. (Loc unde creşte iarbă pentru fîn) fînaţ. care trăieşte doar cu interesele sale meschine) mic-burghez. meşteşugit filigranat măiestrit. trupesc erotic intim. уних. (О манерах. личными интересами) мещанин пренебр. cositură. ciocoi înv. politicos. vietate (m.n.) утончённый и утóнченный элегантный рафинированный. узость. живущий мелкими.a. filistin s. delicat. окончательный вид) отработать обработать отшлифовать. изысканность ср. (Obiect ~) artistic. (Произведение киноискусства) кинофильм кинолента кино прост. фильм м. a finisa vt. delicateţe eleganţă gust.m. мещанство пренебр.f. a perfecţiona a şlefui. (Человек. филистин пренебр. relaţii fizice) fiziologic pămîntesc fig. покос м. (Произносить звуки с носовым призвуком) гнусить разг . предназначенное для косьбы травы) сенокос. (Искусно выполненный) ювелирный филигранный. кинокартина. 1.n.făptură.. fineţe s. gest ~) ales. (~ artistic. veţuitoare. ~ tehnicolor. păsări ) creatură. (Относящийся к телу) физиологический плотский телесный эротический книжн. филистерство ср. a fîrnăi vi. . (Comportare sau atitudine de filistin) spirit mic-burghez mentalitate (concepţie) mic-burgheză meschinărie. filistinism s.п.

fîrnăit adj. a clătina. (В высокой степени) весьмя крайне чрезвычайно до чрезвычайности страшно разг. (E ~ frig.a fornăi a fonfăni. a mişca a agita a scutura. и трепыхаться.п.-поэт. бабочка ж . говорить в нос. ( ~uri care nu trebuiesc nimănui) flecuşteţ fleculeţ. ~ greu. развеваться глаг.п.n.. свободно висящее) a legăna.. (Drapelele flutură în vînt) a fîlfîi a fremăta a ondula a se legăna (în vînt) a se mişca a se clătina a fălălăi pop. мотылек трад. foarte adv. de moarte cumplit (de) al dracului (de) al naibii (de) колыхать полоскать трепать. очень нареч. extraordinar (de) peste măsură (de) straşnic (de) îngrozitor (de). a flutura vi. знаменах. мелочь безделица и безделка ерунда разг. чепуха разг.. frivolitate livr. виться колыхаться плескать и плескаться полоскаться трепаться трепыхать разг. гнусавый прил. развевать глаг.) пустячок пустяковина разг.. 1. fonfănit fornăit fonf. пустяк м. вещь и т. смертельно разг . .: колебаться в воздухе) веять приподн. нестоящий предмет. a flutura vt. пренебр. fleac s. lepidopter livr. timp ~ urît) mult prea extrem (de) . (О флагах. ~ rău. (О ветре: заставлять колебаться в воздухе что-л. (Vîntul flutură vîrfurile copacilor: ~ batista) гундосить прост. уст. grozav (de) de tot tare pop.(Care vorbeşte pe nas: om ~) fonfăit. a se agita. пренебр. гундосый прост. гнусливый разг. реять приподн. fluture s. дьяволски разг.. чепуховина прост. ужасно разг. сильно разг. краях одежды и т. (Незначительное дело. жутко прост.m. до смерти разг. чертовски разг. nimic bagatelă o nimica toată moft lucru de nimic. гугнивый прост. 2. chiţibuş mărunţiş.

aman pop. flacără înfocare elan. folositor adj. полезно безл. pară văpaie. a (se) folosi vt. pălălaie. (N-ai nici un ~ de la el) scofală iron. a întrebuinţa. pornire ardoare. priincios binecuvîntat fig. больно прост. trebnic pop. e folositor ( ~ să respirăm în aer proaspăt) e sănătos. уст.) применять использовать утилизировать. здорово . 1. шибко прост. 1. (Чем. folositor adj . 2. e util. 2. priitor. foc s. a utiliza a uzita. пользоваться глаг.-поэт. (~ (de) anumite izvoare. полезный прил. de trebuinţă 2. ~ (de) un obiect vechi) a face uz. a se servi. употреблять глаг. полымя нар. dobîndă cîştig profit.п.) употреблять использовать полезный прил. hrană folositoare) sănătos prielnic. выигрыш выгода. vîlvoare vîlvătaie. e indicat зверски обих. patimă Vezi şi: pasiune. польза ж. (A stinge ~ul cu apă) flacără.-поэт. средствам.-разг. в своей практической деятельности обращаться к чему-л. (Прибегать к каким –л. Vezi şi: curativ. мерам и т.. огонь м. din cale afară ama. pricopseală. avînt. пламя огнь трад. prea. cu totul. для осуществления чего-л. (Положительный результат) прок разг. foc s.n. (О вещах и т.n. состояние: наивысшее напряжение) пламя пламень пыл жар. огонь м. (В сочетании с существ. отчаянно прост. сказ. ( Lucru ~) util necesar trebuincios trebuitor pop. обозначающими чувство. толк разг. 1.teribil (de) mult de tot. (~ toate mijloacele) a aplica a întrebuinţa a utiliza.) необходимый нужный потребный надобный. (Идущий на пользу здоровью) здоровый пользительный прост. в знач. ( ~ul dragostei) înflăcărare.п. (Aer ~. folos s. a se sluji. a folosi vt.n.-разг.

(~ul unei biblioteci) ctitor înv. уклад м. (Тот. определенным образом построенные) front. anterior.. S-au format deprinderi sănătoase) a se crea a se cristaliza fig. aranjament построение ordine. întemeietor aşezător înv. создатель. trecut. расположение. порядок. trupă.) радоначальник отец .) a sili принудить a obliga. a face (a determina) să. a unei piese форма ж. фигура уст. fondator s. (Сложившееся устройство) формация система. formaţie s. înfăţişare.. сложиться глаг. основоположник м. 1. a forţa vt. (Художественный ~) ansamblu коллектив colectiv группа. (Который был до этого) de mai înainte. (~ul unei teorii) întemeietor părinte. profil конфигурация спец. (Большая значимости кого-.f.f.m. (~ ministru) бывший прил. (Поставить перед необходимостью сделать что-л. fondator s.f.f. formă s. (В процессе развития приобрести законченный характер) сформироваться определиться выработаться обрисоваться. (~ de artişti amatori) ансамбль м. figură. боевые машины и т. патриарх приподн.f. e cu folos. forţă s. церкви и т. 1. fost adj. (~ de luptă) пользительно прост . formaţie s.m.п. основатель м. возможность диктовать волю) putere мощь puternicie. conformaţie. чего-л.п. вынудить a constrînge понудить a nevoi pop. могущество. кто положил начало чему-л. 2.. (Aspect exterior al unui obiect: ~a unui teren. azi poet .) учредитель. (~ să facă ceva) заставить глаг. (Наружный вид очертания предмета) de automobil) configuraţie. 2.п. приневолить разг. учения и т. (школы. науки. 3. (Военнослужащие. строй м. patriarh creator făuritor Vezi şi: promotor.. dispozitiv. formaţie s..prieşte. библиотеки. a se elabora a se contura. putinţă înv. кто является создателем какой-л.. (~a colectivului: ~a prieteniei) сила ж. a se forma (Caracterul lui s-a format de timpuriu. ( ~ social-economică) orînduire sistem. precedent прежний .

a fotografia vt. naivitate inocenţă sinceritate simplitate. nefăţărit pop. deschis. glum. cinste. sunet fîşîit. (~ul frunzelor) freamăt murmur. ingenuu simplu. în fotografie) pop. (фото)карточка разг. простодушие ср. шорох м. (Изображение кого-. imagine cartincă pop. francheţe s. fotografie s. наивность искренность простота естественность чистосердечие.. sinceritate loialitate livr. 2. шутл. прямота ж. a scoate (în patret. (Care se exprimă sau se prezintă fără ascunzişuri: om ~. (Делать фотоснимки) снимать щелкать разг. фотографировать глаг. (Неясный звук. nevinovăţie neprihănire naturaleţe ingenuitate. возникающий при легком трении) шелест шелестание шуршание. лицемерия) простосердечный бесхитростный нехитрый простой неподдельный прямой лояльный книжн. înv. a ţăcăni colocv.f. susurare şopot. и простодушность ж. простосердечие и простосердечность бесхитростность. (~ în culori) poză pop. полученое фотографированием) снимок фотоснимок фото разг. поразить глаг. (Faptul de a-şi spune gîndurile fără ocolişuri. atitudine ~ă) sincer. fracheţe s. прямодушие лояльность книжн.. foşnet s. 1. ( Trista privelişte l-a ~t) a cutremura старый экс. (~ un copil) a poza.f.f. (Провести чрезвычайно сильное впечатление) потрясти . probitate. cinstit neprefăcut făţiş. прямолинейность неодобр. a frapa vt . (~ de copil) candoare. caracter franc) rectitudine depr. чего-л.n. instantaneu livr. direct loial livr.vechi ex biv. честность порядочность. простодушный прил . foto pop. фотография ж. franc adj. (Чуждый хитрости. susur. şoaptă.

a uimi a şoca. înfiorare. трусость. poltron rar. устрашение прост. страх м. spăimos.f. (Vizite ~e.. сплоченность. (~ între colegii de lucru) fraternitate.. опасностью) ужас боязнь трепет жуть обих . rugăminţi ~e. ploi ~e) des repetat. (Дружеское единение. angoasă rar grijă. înfrăţire tovărăşie. ( Afară-i ~) ger gerueală răceală. rece Vezi şi: răcoare. неприятного) боязнь опасение опаска прост. med.f.depr. обих. солидарность единство единение высок. боязливый прил. spăimătos pop. (Чувствительный к холоду) знобкий прост. происходящий) нередкий повторяющийся. mişel înv.a răpune. страшливый прост. frică s. погода с низкой температурой воздуха) мороз стужа стынь прост. страсть прост.-разг . fraternitate unitate înfrăţire. союз) содружество товарищество. малодушный пренебр. temere. se sperie uşor: om ~) timid sperios. frig s. братство ср. friguros adj. temător laş depr . душевного смятения перед какой-л. паника. (Care are frică. (Часто бывающий. . боязливость. (Легко поддающийся чувству страха) робкий пугливый трусливый пренебр. teamă. anxistate rar. fricos adj. (Низкая температура воздуха. страх м. зябкий прил.-разг.разг. frăţie s.-презр. frică s. nelinişte. poltronerie rar. tremur (de frică) spaimă înfricoşare îngrozire fobie livr. livr. беспокойства в ожидании чего-л. (Care suportă greu frigul: om ~) sensibil la frig (la ger).f. teamăt înv. случающийся. ~ de şoareci) groază teamă. сразить изумить удивить ошеломить. фобия мед. (Чувство сильной тревоги.f. frecvent adj. frăţietate pop. (Чувство сильной тревоги. a izbi a coplişi. беспокойства. 1. (A birui ~a. 2. îngrijorare panică. холод м. братство ср. (Cuprins de ~a că poate să nu reuşească la examen) temere. (~a popoarelor) solidaritate.n. тревога. частый прил . a doborî a susprinde. frăţie s.

Афродита книжн.slab (rău) de (la) frig (la ger). раскрасавица разг . (Сухой и солнечный) ведренный ясный. писанная красавица красотка разг. великолепный безоблачный. mîndru. Afrodita şi Afrodită livr . floare fig. (Бегло. ochios pop. (Fată frumoasă) minunat.f.-поэт.m. (Рисунок перед началом текста) виньетка. chipos. a frunzări vt. a citi în fugă. 1. газеты. красота ж. заставка ж . splendid fără nori. a parcurge fugitiv. (Persoană care este prea mîndră) зяблый прост.-поэт. разг. прекрасный распрекрасный нар. и нар. frumos adj. a prefira. neînnourat. podoabă mîndreţe. (Desen ornamental: ~ la o carte veche) vinietă. чудесный солнечный.frumuseţe s. prielnic. красный уст. красивый прил. arătos chipeş. краса трад. 2. мадонна книжн. погожий прил..-поэт. (~ o revistă) a răsfoi. favorabil senin.-поэт. наскоро ознакомиться с содержанием книги. красивость краса трад. invar. moşto argou invar. fudulache s. pop. (Приготовить посредством жаренья) изжарить поджарить подруменить.) проглядеть пробежать разг. разг. ( Timp ~) bun. что надо прост. frontispiciu s. a foileta livr. . 2. статьи и т.-поэт.f. crăiasă (din poveşti) folc. ghizdav înv. a pîrpîli a rumeni. и ж. ca în (din) poveşti poet. Venus. splendoare (o) minune (de fată) mîndruţă. краля прост. Venera şi Veneră livr . gigea fam. splendoare strălucire farmec. пригожий нар. зажарить глаг .д. madonă livr. puică zînă Ileană-Cosînzeană. mîndră. (A apărea în toată ~ea sa) mîndreţe. frumos adj. 1. просмотреть глаг. зазнайка м. красота трад. superb însorit. красавица ж. admirabil rupt din soare poet. a frige vt. ( ~ carne) a prăji a pîrjoli.n. fain fam. блеск прелесть.-поэт. (o) frumuseţe (de femeie) s. Венера книжн.

совершить побег) бежать сбежать удрать разг.f. (Hoţii au fugit în pădure) a o lua la fugă a-şi lua tălpăşiţa. стрекача. (Soba fumegă) a afuma.п. (Apariţie pe cer a fulgerilor foarte îndepărtate şi fără tunete) străfulgerare străluminare. улепетывать прост. a o lua la picior a o tunde (din loc) pop.-фам. a se duce (repede) a o dosi. (Служебное положение) место . infatuat livr . обращаться в бегство спасаться бегством пускаться (или бросаться) наутек разг. fulger (îndepărtat). a se face nevăzut. смыться прост. (Тайком уйти.п. (Выделять дым при горении) чадить. 3. (~ de director) loc задавака прост.. a se căra pop . fulguraţie s. давать (или задавать) деру (или драла. fugitiv adj. 2. închipuit. гордец воображала прост. a fugi vi. funciar adj. (Care este efectuat în fugă: privire ~ă. a-şi pierde urma a o tunde.-прост. (Относящийся к землевладению) аграрный. (Удаляться бегом.) бежать удирать разг. a o şterge pop. всполох. a-şi strînge catrafusele pop. смазывать пятки груб. лопаты. презр. a o întinde. опасности и т. (О взгляде улыбке и т. (Proprietate ~ă. убежать глаг .(om) încrezut. 1.-фам. din grădină) a o şterpeli pop.-фам. a o şterge pop.) сбежать разг. тягу. удрать разг. a o pişca pop. a o rupe la fugă.. дымить глаг. a fumega vi . funcţie s. a o cîrpi de fugă. показывать пятки (или хвост) груб.f.. утекать прост.. шутл. смотать удочки прост. уйти ускользнуть улизнуть разг. спасаясь от преследования. мимолетный прил. пренебр. должность ж. a spăla putina. îngînfat fălos. a pleca. lectură ~ă) fugar. без разрешения удалиться откуда-л.) груб. a se izbăvi înv. a-şi lua picioarele de-a umeri pop .д. problemă ~ă) agrar. чесу и т. смотаться груб. драпать груб. (Незаметно. a se retrage în fugă a scăpa (a se salva) prin fugă a o lua la sănătoasa pop . a o tuli pop. a se evapora. a-i scăpăra tălpile. исчезнуть. a fugi vi. a o croi la fugă pop.-фам. (~ din închisoare) a evada a se salva (a scăpa) (prin fugă) a se mîntui. убегать глаг. a se cărăbăni a spăla (a şterge) putina a dispărea. a-i sfîrîi călcîile. a o rade de fugă gros. (~ de la adunare. a fugi vi. убежать глаг.) беглый зарница ж. a se cărăbăni pop. земельный прил. (Вспышка на темном небосклоне) сполох уст. înfumurat. тикать прост.

post lucru serviciu. стащить разг. стибрить прост. утянуть разг. упереть прост. пренебр . . funingine s. pustietate înfundătură. (Связанный с похоронами) траурный погребальный приподн. (A locui într-o ~) fund de provincie ţinut îndepărtat.-прост. slujbă. a ciordi. a şterge pop.-прост. функционировать. ~ o carte) a subtiliza a deposeda a hoţi a sustrage a înstrăina (ceva) a croi pop. a umbla a lucra. подтибрить прост. localitate retrasă. действовать глаг. a-şi apropria livr. a şparli glum. украсть глаг. (Ciasul funcţionează) a merge. утащить разг. дыра разг. (О механизмах) работать функционировать. слямзить груб. Vezi şi: a jefui. a funcţiona vi. funerar. negreală pop. a răpi a dosi a şterpeli glum. стянуть разг. свиснуть груб. присвоить сбондить груб. de înmormîntare. тяпнуть груб. пост работа служба. спереть прост. уворовать разг. глушь ж . fundătură s. получающиеся при неполном сгорании) копоть. funebru adj. a fura vt . медвежий угол (или край). a hali reg. ~ pe fundul ciaunului) negru de fum. трущоба разг . идти глаг.-прост. стырить груб.-прост. scrum reg. (~ de hogeac. сажа ж. ( Отдаленное место) захолустье глухомань разг. sajă.f . a ciupi pop. a-şi însuşi a pune mîna (laba gros). a funcţiona vi. a furgăsi glum. (Мелкие частицы.f. a furlua. colţ de ţară bortă pop. (О часах) ходить. (Motorul funcţionează bine) a lucra. похоронный прил. 2. 1. muzică ~ă) de doliu mortuar. fam.-прост. zgură rar. a prăda. 1. (Lucruri mărunte : ~ un portmoneu. (Marş ~.-прост. похитить своровать разг. loc depărtat de centru colţ uitat de lume. слимонить груб.

n. a se pune chezaş. и обчистить прост. vîntoasă. a fura vt. gălbior. чирей разг. gălbui de culoarea paiului.) бурливый кипучий буйный бешеный. plăvai de culoarea gălbenuşului (de ou). mae furtunoasă) năvalnic clocotitor năprasnic. (За что. похитить много у коко-л. заверять давать голову (или руку) на отсчечение за что … ручательство ср. (В театре. море и т.) порука заверение поручительство. ручаться глаг. (A-şi lua răspunderea pentru cineva sau ceva: ~ îndeplinirea unei obligaţii) a chezăşui a răspunde cu capul (de) a asigura a-şi da capul. impetuos. брать на себя ответственность) гарантировать отвечать (или ручаться) головой за что-л. (Rîu ~. furnicel pop. totul: ~ o locuinţă.2. chihlimbariu. a prăda. reg. буря ж.f. turbat pop. (Цвета яичного желтка) золотой лимонный канареечный шафранный и шафрановый янтарный соломенный яичный. в чем или с придаточным предложением. galerie s. ~ averea statului) обокрасть глаг. что-л. furuncul s. a spolia livr. de culoarea lămîii de culoarea canarului şofrăniu. a cărăbăni pop. (Balconul superior dintr-o sală de spectacole) cucurigu glumeţ. ограбить. обворовать разг. (Inflamaţie locală cu acumulare de puroi) abces buboi bubă rea pop. очистить прост. vijelios nebun. (În cantităţi mari. реке. de culoarea şofranului. fig. веред прост. bălan. где-л. галерея ж. на себя обязательство нести ответственность за кого-. garanţie s. blond limoniu. focar de supuraţie. . бурный прил. (Совершить кражу. furtunos adj. vifor taifun. желтый прил..f. сопровождаемое сильным разрушительным ветром) ураган тайфун. (О потоке. uragan vîntăraie pop.) a jefui a curăţa. выражать уверенность. vi. (Afară s-a stîrnit o mare ~) vijelie. (Гнойный нарыв на теле) абсцесс книжн. (Răspundere pe care şi-o asumă cineva) chezăşie asigurare cauţiune spec . galben ( Păr ~) auriu.. (Ненастье. furtună s. цирке) галёрка разг.п. фурункул м.f. a garanta vt. tempestă livr. нарыв гнойник. (Принятое кем-л.

gaură s. дыра ж. обрядить прост. larmă. a se afla Vezi şi: a fiinţa. украсить уст. вырядить разг. a aranja a sclivisi. гардеробная раздевалка разг. разодеть разг. выискать обих. найти глаг. (Обнаружить в результате поисков) отыскать разыскать сыскать разг. нарядить глаг.f. vacarm. a împopoţa depr. иметься глаг. . gata adj. a păpuşi a înzorzona.-разг. криков) гомон галдеж разг. (Отверстие на одежде. tam-tam hărmălaie. разодеться разг. a se spilcui a se dichisi. (A pune pe cineva cele mai bune haine: ~ de sărbătoare) a îmbrăca (frumos) a împodobi a dichisi. откопать обих. нарядиться глаг. принарядиться разг. (~ la pantof.garderobă s. a se chiti pop. a găsi vt.. ~ un lucru pierdut) a afla a descoperi a da de (peste) a scoate (de sub pămînt) a dezgropa fig . (Om ~ să ajute. пренебр. убрать. приодеться разг. (Încăpere unde se lasă hainele) vestiar cuier pop .. gălăgie s. a ferchezui. раздевальная и раздевальня вешалка разг. să plece) pregătit (să) dispus intenţionat. (~ de bal) a se îmbrăca frumos a se împodobi. tapaj. гардероб м. гвалт разг. (~ cartea. принарядить разг. готовый склонный расположенный намеренный.f. tărăboi. a se găsi vr. расфрантить разг. (Находиться в наличии) быть водиться разг. неодобр. (Гул голосов. a găti vt.-разг. (Нарядно одеть) приодеть разг. bortilitură înv. a înţoţona pop. a zorzona a înveşmînta a podobi rar a se găti vr. расфуфырить прост. balamuc zarvă.f. (La piaţă se găsesc tot felul de mărfuri) a fi a exista. tămbălău Vezi şi: zgomot. гам м. a spilcui a împopoţona. la haină) bortă reg. tumult. обуви) прореха разг.

a se împopoţa depr. расфранченный разг. пренебр..f. gheretă s. (Care s-a îmbrăcat în haine de gală) aranjat dechisit. care-i priveşte pe toţi: interes ~. неодобр. germen s. общий прил. нежелательном) сплошной тотальный. расфрантиться разг. перфорировать прошибить разг. plod pop. botine rar. papuci. a se ferchezui. (Легкая постройка для торговли) палатка ларь уст. (Организм на ранней стадии своего развития) плод биол. гололедь прост. mobilizare ~) universal comun obştesc total. spilcuit. general adj. расфуфыриться прост.. public. гололед гололедка прост. (Drum alunecos. (Organism în stadiul iniţial de dezvoltare) făt. гололедица ж. acoperit cu gheaţă) polei (a)lunecuş. elegant împopoţonat. (A face o gaură) a străpunge a perfora a sparge a borteli pop. (Care se referă la toţi. gătit adj. saboţi rar bocanci. разряженный разг. păpuşit. зародыш м. или пренебр.). кокетливый. dres cochet. башмаки чеботы разг. расфуфыренный прост. ботинки мн. компостировать (талон и т. pl.f. (Construcţie uşoară pentru a face comerţ) pavilion boltă chioşc prăvălie. îngrijit fercheş. tejghea. (Нарядно одетый ) разодетый разг. . обрядиться прост. tarabă. пробить глаг. эмбрион биол. (Распространяющийся на всех. gheţuş s. комективный глобальный. нарядный прил . просадить прост.п. вырядиться разг. colectiv global. sclivist. шутл.. (Ударами образовать в чем-л. masă. polediţă înv. универсальный повальный (обычно о чем-л. embrion. публичный. ларек м.a se împopoţona. a găuri vt. a composta (un tichet etc. отверствие) проколотить проломить. убраться уст. butică ghete s. fetus.n. sticluş pop. киоск лавка лоток. касающийся всех) всеобщий. bocani pop.m.). chitit. înzorzonat. dugheană înv. и уст . a se înveşmînta a se podobi rar . a se păpuşi a se înzorzona depr.

бранливый прост. ghinionist adj. amărît sărman. îndrumător rar.a ghici vt .-разг. vrăjitoreasă. 1. нежный прил.f. (Persoană care se ocupă cu ghicitul) cărturăreasă babă vrăjitoare. ghid s. (Тот. которого преследует неудача) невезучий разг. gîlcevitor adj. (Колючий вырост на ветках. незадачливый обих. slăbuţ. sireac. шип м. перебранка сварливый прил. свара. ceartă. fragil. гадальщица гадательница уст. cîrcotaş sfădalnic. ghinionist s. горемыка разг. (Неудачливый человек) несчастливец разг. nenorocit nenorocos. nebaftos fam. a prezice viitorul) a vrăji. crescut în vată delicat plăpînd. ворожить. ворожея. экскурсовод м. la incomodităţi: organism ~. firav. cu ghinion) ratat.m. ghimpe s. biet. сварливость ж. неудобствам) изнеженный тепличный дебильный хилый изнемогающий. şteap pop. ghicitoare s. (Căruia nu-i merge. (Persoană nenorocoasă căreia nu-i merge) ratat. стеблях. (În superstiţii. ţeapă. clonţos. (Care este prea sensibil la intemperii. hîră reg . (~ la un muzeu) călăuză cicerone livr. nenorocit. nefericit.. придирчивый .(Care este înclinat spre ceartă: om ~) arţăgos certăreţ. злополучный несчастливый. cîrcotă. a solomoni pop .m. căruia nu-i merge (în viaţă) nenorocos. горюн прост. гадалка ж. gingaş adj. бранчливый прост. ceartă.-поэт и обл. sfrigit leşinat gîlceavă s. (om) necăjit. сварам) вздорный бранчивый прост. debil pirpiriu. pricinaş. (Крайне чувствительный к лишениям. arţag. fără noroc păgubos.m. bătut de soartă. 2. sfadă bucluc. bătut de soartă. copil ~) cocolit. (Такой. a fermeca a ursi. colţos sfadnic. ~ de salcîm) spin. неудачливый прил. fermecătoare folcl . невезунчик прост . вздорность разг.f. горюша нар. плодах некоторых растений) колючка игла иголка чертополох. (~ de măceş. неудачник м. păgubos pop. (Склонный к ссорам. кто ведет экскурсию) гид чичероне шутл. sfădăuş rînzos rar гадать глаг. nefericit. ţepuşă ac mărăcine.

adînc) cuget. (То . gînd s. meditaţie. . взвешивая să facă şi cum să facă mai bine) что-л. пораскинуть умом (или мозгами) a socoti. шевелить мозгами ирон. a mormăi (sub nas). a se cocoşa. gîză s. a se cocîrja горбатиться разг. кумекать прост. уст. cocîrjat. muscă pop. gîrbov adj. сутулый gheboşat. adus (îndoit) de spate согнутый ghebos. săbioară. (în)gheboşa. vt. соображая. a bîigui. поразмыслить разг. gîndăcel. a chibzui раздумывать a judeca.f (Orice insectă zburătoare) букашка ж. idee дума приподн. раскидывать умом (или мозгами) разг. (Ceea ce constituie obiectului procesului de gîndire: ~ мысль ж. бормотать (невнятно). a se gîrbovi vr. неясно или невнятно) a bălmăji. a bombăni. a rezolva rar. лопотать разг. a îngăima.. шутл. a medita помышлять a-şi pune mintea la contribuţie мозговать обих. a drămui pop. (A vorbi incorect. (Всякое маленькое насекомое) gînganie козявка разг. (Быть занятым какими-л.f. a raţiona. (A concepe cu gîndul. a bolborosi. a se îndoi. a cugeta. a drămălui pop. мямлить разг. vr. прикидывая. (О человеке с согнутой спиной) încovoiat. (Care are spatele puţin cocoşat) сгорбленный прил. a boscorodi.. задиристый драчливый. cugetare mai ales la pl. a cumpăni пораздумать разг. (Растение) săbiuţă. шпажник. gladiolă s. мыслями) gîndire: ~ asupra unei probleme) a reflecta. a cîntări fig. 2.фам. (Говорить несвязно. покумекать прост. a rezona размышлять a cugeta мыслить высок. (Plantă erbacee decorativă) гладиолус м. порассудить разг.. марекать прост. a (se) gîndi vi. a supune procesului de думать глаг .. a gînguri vi. a judeca. a (se) gîndi vt.. a se încovoia. в уме) a chibzui. думая. strîmb pop . gîrbovit (de ani). 1.. согбенный уст. a-şi pune creierul în mişcare.-разг. reflecţie. сутулиться. neclar sau nerespicat) лепетать глаг. что является предметом мыслительного процесса) serios. a gîngăvi.n. (Провести некоторое время.buclucaş.. gîzuliţă таракашка разг. размышление обычно мн. vr. (A socoti un timp oarecare în mintea sa: ~ ce подумать глаг. (A se face gîrbovit de bătrîneţe) горбиться глаг.

golan s.f. a ridiculiza. (Пустое пространство) вакуум спец. Vezi şi: a lua în rîs. предметом шутки. (Имеющий внутри пустоту. голый прил. (Partea de jos a piciorului unde se unesc oasele gambei şi ale tălpii) oul-piciorului pop. который хорошо ведет хозяйство) . 3. босяк м. pleş (despre dealuri. neacoperit dezvelit. голый прил.-уничиж. (Нижняя часть ноги. gospodăros adj. a rîde de cineva. и през. беззлобной) трунить подшучивать подтрунивать подсмеиваться. где сочленяются кости голени и стопы) лодыжка. презр. gleznă s. (Strat sticlos decorativ pe unele obiecte de ceramică) глазурь ж.).. desfrunzit (numai despre arbori ) despuiat nud pleşuv. care nu are nici o ocupaţie) haimana. (Care nu este acoperit cu nimic: copac ~) golaş. 1. a zeflemisi a persifla. pustiu.f. 5.-уничиж. vid. 4. smînţuială reg .glazură s. tubular.-уничиж. (Spaţiu neumplut) vacuum. (Care pricepe în ale gospodăriei: ţăran ~) щиколотка и щиколка ж. (Обычно. (Над кем-чем и без доп. (Care are cavităţi) deşert cav. золоторотец прост. gol adj.-презр. merişor pop. 2. хозяйственный прил. (Без одежды) нагой обнаженный оголенный открытый. stînci etc. что-л. опустившийся человек) оборванец презр. пустота ж. (Care nu este îmbrăcat: copilaş ~) nud dezbrăcat.. (Ничем не заполненный) порожний разг. dezgolit descoperit. (~ pe seama cuiva) полива эмаль. gol adj. совершенно обнищавший. птицах. . Vezi şi: vagabond.n. a şugui pop. пустой прил.m. pierde-vară boseac. gol adj.-уничиж. (Mai ales despre un om scăpătat. derbedeu. незаполненное пространство) пустой пустотелый. gol adj. (В керамике) smalţ email mortasincă. делать кого-. обычно безобидной. скалах) оголенный (о деревьях) обнаженный нагой лысый разг. (О деревьях. găunos boştur. om fără căpătîi gunoi fig. gol s. a glumi vi. (Vas ~) deşert. (Такой. полый прил. лохматник уст. a lua peste picior (în căruţă) a face haz (bancuri) pe seama cuiva. шутить глаг. coate-goale pop. zdrenţuros. liber.

pripă. горячка разг. (Plin de demnitate. coştereaţă. (Care este alcătuit din granule: zăpadă granuloasă) домовитый. grăbire.f. жирный пренебр. coteţ. (О сильно загрязненном помещении) свинарник разг. толстомясый груб. за так прост . (Стремление сделать что-л.. гонка разг. umflat mai mult pătrat neted. задаром прост. rotofei. porcărie pop. mulţumire mulţumită pop. исполненный достоинства. grajd s. fig. (Un bărbat ~) corpolent. (gras) pepene fălcos. авгиевы конюшни мн. спешка ж. grajdurile lui Augias livr.. gratitudine s. încălat gros bine hrănit.-прост. ( ~ pentru un bine) recunoştinţă. (Отличающийся значительной полнотой) тучный грузный дебелый прост. grav adj. раскормленный презр. planturos grăsan. разг. Vezi şi: grijuliu. zgrăbunţos pop. признательность.n. презр. полный. бесплатно нареч. grabă s. dolofan rоtund. дородный ожирелый и ожиревший разжиревший пренебр. поперек себя толще груб. greoi voluminos. зернистый прил. степенный прил. клоака перен . fără plată. durduliu masiv.vrednic. конюшня ж. презр. как можно быстрее) спешность поспешность спех обих. дарма груб.-фам. презр. pripire zor goană febrilitate.) благодарность ж. пренебр. gogineaţă reg.-разг. ghiftuit îndopat. крупянистый разг.-прост. (Fără a da sau a lua bani pentru ceva: a împărţi ~) крупитчатый разг. de pomană pe nimic. (pe) gratis adv. (O cameră ca un ~) cocină. cu mişcări exagerat de lente: om ~) даром разг . гладкий круглый. înfrigurare. (Состоящий из крупинок. (Не получая или не платя денег за что-л. откормленный презр. (A face un lucru în mare ~) urgenţă. granulos adj. (О человеке. gras adj. obez.f. plin pop. пренебр. с неторопливыми движениями) . pricipitare pripeală. poiată. granular. хлев разг. gratuit (pe) degeaba. cloacă. granulat grăunţos. частиц) толстый прил. econom. pe daiboj pentru (de) bogdaproste.

тяготение ср. grăsime s. a merge înainte a înainta. (Mers ~. a(-i) da pinteni (bătaie) a întinde (a iuţi) pasul (viteza). сало . a grăbi vt. (Ceasul se grăbeşte) a alerga (înainte) a fugi înainte. торопить глаг.) торопиться поторапливаться разг. (Быстро идти. 3. a (se) sili (la drum).f. a sili a da ghes (cuiva sau la ceva). a îndemna a presa. gravitaţie s. rapid pripit repede. (Побуждать делать что-л. (~ să termine lucrul) a se precipita livr. как можно скорее) торопиться поторапливаться разг. (О часах: показать время вперед настоящего) бежать обих. maldăr. 1. iuţit grabnic. спешить глаг. подхлестывать разг. serios. om ~) zorit. a pripi a da zor (cuiva sau la ceva) a(-i) da pinteni (cuiva sau la ceva). căpiţă. a se grăbi vr. спешить глаг. спешить глаг.f. (Общее свойство тел притягивать друг друга) atracţie gravitate.f.ceremonios. поджимать. pas ~. îngrămădeală. стремясь успеть куда-л. a accelera a(-i) da zor. в котором проявляется торопливость. clit claie. grămadă s. 2. movilă munte teanc. разг. предметов. погонять разг. (Proprietate a corpurilor de a se atrage reciproc) чинный солидный. iute. ( ~ de porc) slănină притяжение гравитация. (Pe cineva: a face să acţioneze mai repede: Timpul ne grăbeşte) a zori a îmboldi. îngrămădire. подстегивать разг. куча ж.-разг. нагроможденных в беспорядке один на другой) груда гора ворох навал. solemn solid. (Такой. пороть горячку разг. поспешать разг. a se grăbi vr . понукать разг. întins (numai despre pas ) precipitat. поспешность) поспешный спешный торопкий прост. (Mulţime de obiecte puse unele peste altele în neorînduială: ~ de cărţi) morman. торопливый прил. физ. grăbit adj. (~ la drum) a (se zori). поспешать разг.. a zori a face (ceva) cu mare pripeală (în grabă) a pripi. a se grăbi vr. быстрее) поторапливать подгонять разг. быстрый скорый. (Стараться сделать что-л. (Большое количество каких-л. жир м. двигаться. уходить (вперед) идти вперед.

culpă păcătuire. greşeală. a se amăgi pop..n. anevoios. согрешение уст. anevoie тяжелый ошибиться глаг. osînză untură (de porc). greş. обмишуриться прост. (Допустить ошибку в чем-л.-разг. (Boală grea) grav periculos. написании и т. greş s. (~ gramaticală) eroare. ошибаться глаг. a greşi vi. работе. нарушающий какие-л.) заблуждаться обманываться. (A comite o greşeală) a face o gafă (o greşeală). înadvertenţă livr. (Неправильность в какой-л.seu. чем-л. (Поступок. нормы. (О болезни) тяжкий трудный серьезный. mocoşit. greu adj. (Fructul gramineelor: ~ de păpuşoi) sămînţă. încet Vezi şi: neîndemînatic. 1. ошибочный поступок) промах оплошность оплошка обих. ticăit.m. суждение о ком. (Требующий напряжения. 1. просчет. greşi vi.f. для выполнения. зерно ср.) погрешность ляпсус неточность неправильность. медленный. (A avea o părere greşită despre cineva sau ceva) a rătăci (cu mintea). gafă eroare boroboaţă pop. molatic. 2. трудный прил. 1. вычислении.) . неповоротливый прил. ошибка ж. (Care nu are uşurinţă necesară în mişcări: om ~) molîu. дать маху разг. dificil. grăunte s. sau glumeţ. boabă boambă reg. greşeală s. правила поведения) vinovăţie păcat. смалец. reguli de conduită) свиное нутряное сало. понимания и т. a cădea în greşeală a se înşela. ошибка ж.п. (~ în activitate) stîngăcie. (Зародыш злаковых растений) семя росток зародыш. прегрешение уст. (Faptă care încalcă careva norme.) промахнуться разг. тук уст. lapsus inexactitate incorectitudine.п. a gafa rar a cădea în eroare a nimeri prost. усилий и т. тяжелый прил. osînză topită. bob. germen. 2. (Иметь ошибочное мнение. primejdios serios. prihană păcătuială. a face o greşeală. greşeală s. a greşi adresa adesea iron. rătăcire fig . greu adj.f. проступок м.п. 2. (Неправильное действие. (Care necesită eforturi mari: muncă grea) провинность грех грешок шутл. (Отличающийся отсутствием необходимой быстроты в движениях) нерасторопный. greoi adj. Vezi şi: a da greş. culpabilitate vină.

zgrunţuros. внимательный заботный прост. едок м. butucănos. cloanţă peior. ins. zelos rar grijnic pop. и приподн. gură s. înv. clanţ. eforie livr. silnic. bot.f. мастерства) грубый безвкусный топорный. цвета мыши мышастый пепельный дымчатый. попечительный уст. rît meliţă.. mutră depr . căciulă fig. curatelă. потребностях) попечение попечительство опека. leoarbă peior. de eforie înv . (Perete ~) aspru.f. gri-argintiu plumburiu sur de culoarea şoarecelui. пасть прост. tutelă. (Cavitate bucală la om) rost înv. душа разг. (Проявление беспокойства о чьих-л. grijă s.f.. рот м. (Имеющий негладкую поверхность) шершавый. (Цвета.. шероховатый прил. уста мн.(Care n-a fost lucrat cum se cuvine: obiect ~) urît. muzicuţă depr . şoreciu cenuşiu scrumiu fumuriu. заботливый прил. забота ж. прост. grijuliu adj. серый прил. bădărănos. individ рот прост. кто составляет семью и питается вместе со всеми) .-прост. (~ părintească) asistenţă. rugos livr . patronaj patronare. cap. (Один из тех. 2. neuşor. fam. bădăran fără (lipsit de) gust (de fineţe) ca din topor. grosolan adj. ostenitor pop. пренебр. получаемого при смешании черного и белого) oţeliu. трад. (Лишенный изящества.. презр. poеt. 1. tutelaj.obositor. suflet. негладкий. cu asperităţi.-поэт. grunzuros adj. fleancă depr. clanţă peior. brut necizelat. solicitudine livr. gri adj. (Care are grijă de toate: atitudine grijulie) atent grijitor pop. gură s. аляповатый прил . зев уст.. хайло груб. de epitropie. istovitor pop. (Persoană care trebuie hrănită: familie de patru guri) стальной свинцовый мышиный мышиного цвета. epitropie. рачительный радетельский уст. (Care este de culoare intermediară între alb şi negru) тяжкий нелегкий каторжный перен . plisc.. de curatelă. de prost gust. peior . necioplit.

губошлеп прост.f.) ротозей разг. государствовать уст. разг. презр. ~ vinul) a încerca.. neatent. кто из праздного любопытства засматривается на кого-л. a cerca pop. человек член сумьи. управлять глаг. дегустировать.m. пренебр. a fi la putere) a conduce. (Persoană care manifestă interes pentru toate nimicurile) căscat.m. (О собаках. (Рассеянный.-прост. для пробы) отведать испробовать прост. a domina a dirigui. a proba a degusta. lipsit de vigilenţă) căscat prinde-muşte cască-gură gură-căscată căscăund papă-lapte nătăfleţ. шляпа разг. căscăund cască-gură gură-căscată.. (Осуществлять верховную власть) править владычествовать уст. (Приятный на вкус) лакомый смачный разг. a cărmui. . fain fam. бран. вкусный прил.п. аппетитный пикантный приятный на вкус. (Grupe de lupi sau de cîini) turmă. гурман м. (A exercita puterea de stat. растяпа разг. a împărăţi. a guverna vt. стая ж. попробовать глаг. пренебр.: большое количество сошедшихся вместе) свора. и ж. пренебр. повелевать книжн . a stăpîni înv. 2. стоянка разг. gară mică popas rar oprire. a ocîrmui înv. высок. haltă s. 1. suculent. (Тот. разиня ж. зевака м.m. станция остановка разг. gură-cască s. bleg. pîlc potaie pop.... что-л. ворона разг. пренебр.om membru de familie. (Loc de scurtă staţionare a trenului) staţie. разява груб. (Care are gust bun: măr ~.. a dirija a oblădui înv. государить. a domni. mîncău. apetisant picant plăcut (la gust). gurmand s. (Om distrat. полустанок м. пренебр.. sos ~) delicios.f. cîrd. haită s. gustos adj. (A mînca sau a bea cîte puţin pentru a afla gustul: ~ zeama. gură-cască s. a gusta vt. (Persoană căreia îi plac mîncărurile gustoase) gastronom mîncăcios. невнимательный человек) ротозей разг. (Съесть или выпить чего-л. (Любитель и ценитель изысканных блюд) гастроном чревоугодник ирон. robul pîntecului depr. bun savuros. волках и т.пренебр.

pop. (Совокупность предметов для запрягания лошадей) harnaşament сбруя tacîm. выкатить прост. gonire.-фам. (Ходить обычно без дела. (Преследование зверя или птицы на охоте) goană. (Охотно и много работающий) muncitor. teleleu-tănase. (Глаза) a (se) căsca.. a (se) rînji pop. bătaie гоньба. мотаться прост. (Мужчина. вылупить груб. a vagabonda.-разг. a (se) bliojdi. izgornire pop.-разг. неодобр.. zlelos работающий neobosit.-прост.-фам. трудящийся уст. запряжка. неодобр. cavaler pop.. depr. a (se) holba vt. gură-cască.. holtei s. a bulbuca (ochii) pop. хихикать. vr.n. занятия. парень молодой человек hop s. шататься обих.. не вступивший в брак) flăcău tomnatic. неодобр. străduitor pop. gospodină ~ă) трудолюбивый прил. silitor. разг. a bate (a ţine) drumurile шляться груб. a căuta copite de cai morţi бродить.-разг. săidăcărie înv. разг. (~ ochii) вытаращить глаг.m.. неодобр. (Громко смеяться) a necheza. a umbla în podgheazuri. старательный robaci pop. becher pop. неодобр. выпялить груб.. гоготать прост. vrednic. (Elev ~. (Drum cu ~uri) ухаб м. a (se) boldi. neostenit. depr. neînsurat. . lucrător sîrguitor.hamuri s. harnic adj .. гранить мостовую разг.-прост. неодобр. a lăinici înv. a rătăci таскаться прост. греготать прост. celibatar. обих. a hoinări vi.n. de-a болтаться обих. pl. упряжка sărsam. Vezi şi: a rîde. laborios (в учебе) прилежный. (Bărbat necăsătorit) холостяк м. a mihoti depr. hăituire. iron. frunza frăsinelului). холостяга прост. hăituială s. sîrguincios. ухабина разг. bortă pop. выбитое ездой) gaură. (~ pentru cai) упряжь ж. (A umbla fără nici o treabă de colo pînă colo: ~ слоняться глаг.. a (se) beli gros. a hohoti vi. a nimernici înv. (A rîde cu hohote) хохотать глаг. (~a vînatului) травля ж. a se hlizi. неодобр. a (se) zgîi ochii выпучить прост. цели) prin oraş) a umbla brambura (haimana. (Углубление на дороге. неодобр. a chicoti (încet) реготать. june. трепаться прост. flăcău неженатый tînăr neînsurat. lela. ржать прост.f. неодобр. necăsătorit. холостой burlac. stîrnire гон gonit. şelămînt înv. a rezema pereţii (gardurile) шлендать груб. a tălălăi pop.

3. мерах: ведущий к значительным изменениям чего-л. răpire. 2. (О намерении. непоколебимый стойкий. ferm. rătăcană groapă. граница ж. decis tranşant. (О требовании.: отличающийся непоколебимостью) решительный прил. eficient. decis. 1.п. hotărît adj.n. hotar s. hotărît adj. locantă înv. демаркационная пограничная линия предел. autoritar. разделяющая территории соседних стран) рубеж. răzor mejdă. cardinal eficace. тоне и т. мотель трактир уст. hoţie s. (A se stabili la un ~) ospel înv. 2.scobitură hîrtop adîncitură. 1. dîrz. linie de demarcaţie fruntărie. что служит разграничению) грань рубеж черта линия межа. колдобина прост. limită teritorială. решительный прил. mejdină pop.n (~ al cîmpurilor) margine graniţă dungă. radical. hotărît adj. neclintit. решении и т.n. постоялый (заезжий) двор уст. peremptoriu livr. făgădău înv. граница ж. (Măsuri ~e) твердый непримеримый непреклонный. delapidare кража похищение решительный прил. (Линия.f.) . (Caracter ~) рытвина разг. cordon înv.п. neşovăitor. кордон уст. linie hat. действенный жесткий. tare neabătut. подворье уст. отель номера уст. (~ al ţării) frontieră. (Ton ~) ferm. nestrămutat inflexibil. гостиница ж. яма. (О действиях. furat. furt. graniţă. hotel s. кардинальный книжн. (То. energic drastic. motel tractir înv. intransigent statornic.: не допускающий возражений) твердый категорический и категоричный ультимативный безапелляционный. выбоина разг. sustragere. han birt. (Însuşire pe ascuns de bunuri străine: ~ ia nu duce la bine) радикальный. воровство ср. dorjincă înv. categoric ultimativ fără drept de apel. hotar s.

) стол. провизия харчи мн. преимущ. сделанное извини(те) прошу прощения (или извинения) прошу простить (или извинить) виноват (виновата) разг. scuzaţi! cer scuze! cer iertare! scuzele mele!. . ~ vegetală) nutriţie. шутл. tain Vezi şi: produse (alimentare).-прост. de-ale mîncării. съестное. царство теней уст. чем питается кто-л.f.Vezi şi: jaf. mîncăruri (alese) pl. расхищение офиц. где грешные души после смерти предаются вечным мукам) преисподняя геена книжн. продовольствие.. напичкать разг. (~ bună. papă fam . насыщает) еда снедь уст. ( ~ un copil) a sătura (hrănind) a nutri a alimenta a îndopa. nutriment livr. a hrăni vt. пища ж. nimeresc sufletele celor păcătoşi) infern gheenă înv. прост. сказанное. рел. паек. haleală fam. 2. rel. прост. de-ale gurii pop. a îmbuiba depr. прокормиться глаг. добыть (себе) пропитание прохарчиться прост.. (Loc unde.depr . a se ţine pop. пропитаться разг. (~ din munca sa) a se întreţine. что утоляет голод. chipurile. питание ср. a ghiftui. a-şi ţine traiul (viaţa) cu (din). alimente. разг. să am iertare! pardon! fam. шамовка жарг. mîncare. пардон разг. iertaţi! scuză. tartar împărăţia dracilor. (Место. matca focului înv. за что-л. пропитание. покража разг. подземное царство уст.. a se susţine a-şi cîştiga existenţa. a trăi (din) a mînca (din).f. (То.. накормить глаг.. питать напитать разг. crăpăt pop . hrană s. Iad s. тартар книжн. тартарары разг. (Bani pentru ~) masă. întreţinere mîncare alimente pl. прокормление кормежка прост. merinde demîncare. demîncat. кушанье жратва груб. a se hrăni vr. харчи мн. насытить. raţie.n. пекло разг. хищение. имея пищу в необходимом количестве) питаться. прости(те) (Форма извинения за причиненное беспокойство. bucate pl. masă. hrană s. (Прожить. 1. (То. ад м. iartă. покормить кормить.

bolovan.п. (Предмет. ieftin adv . (Obiect. adecuitate эквивалентность книжн . лицо восторженного обожания) zeu. содержанию. 2. одинаковый echivalent. din loc în loc. echipolent livr. (~ creşteau copaci tineri) pe ici.. I. пруд водоем. (Разновидность общего национального языка) anumit teritoriu) grai говор dialect диалект limbă язык vorbire.n. тожественный уст. ideatic. (Figură cu chip de om. zeitate божество favorit любимец. idol s.) adecvat адекватный la fel идентичный книжн.iaz s. идентичность книжн. texte identice) озеро ср. фетиш книжн. fiinţă a unei mari pasiuni) кумир м. идейный. опять нареч. iar adv. idol s. кое-где и кой-где нареч.m. echipolenţă rar livr. эквивалентный книжн. божок пренебр. (A vinde ~) дешево нареч.n. там-сям местами где-где разг. în faţa căreia se închinau идол м. (Însuşire de a fi la fel: ~ a două texte) тождество ср. luptă ~) идеологический прил. (~ bogat în peşte) heleşteu rîmnic Vezi şi: lac. ici şi colo. речь. dumnezeu идол divinitate. значению и т. (Полностью совпадающий с чем-л. fig. (Относящийся к идеологии) de idei. (Статуя. zeu. idiom s. (За небольшую цену) . (Varietate a limbii naţionale caracteristică pentru un наречие ср. ( ~ trebuie să plec) iarăşi iară pop.разг. (Conţinut ~. эквиполентность книжн . тождественный прил. caracter identic тождественность caracter adecvat адекватность consimilitudine одинаковость. 1. живорыбный садок. изваяние языческого божества) păgînii) divinitate păgînă кумир chip cioplit. снова вновь сызнова обих. по своим признаком. făptură. identic adj. Vezi şi: din dou. ici-colo adv. ideologic adj. fetiş. истукан болван. echivalenţă. identitate s.f. colo-colo. boz înv.m. (Care este la fel ca altceva: noţiuni. pe colo pe alocuri.-разг.

в уме. a-şi ieşi din minţi a-şi pierde minţile. задаром прост. a-şi pierde dreapta judecată a înnebuni. a se strica la minte (de cap) a se scrînti. тривиальный грошовый разг .-разг. a se aliena livr. вине. a se sminti a-şi sări din minte.. pe daiboj pe gratis pe nimic. нипочем разг. a se detraca livr. (~ de casă) urecheat. a lăsa să treacă (o vină a cuiva). рехнуться прост. a se zurli a se ţîcni (la cap ) a căpia a se dezaxa livr. косой прост.-прост. (Lipsit de originalitate. пренебр . iepure s. серый прост. тронуться тронуться умом (рассудком.-разг. в уме. с ума. сойти с ума глаг. a debarca (de pe o navă) a se da jos. a i se tulbura mintea. (Кого-что или что кому и без доп. помиловать. a ieşi vi. a absolvi a graţia.m.nescump pop. задешево прост. a se zărghi. свихнуь с ума обих. недорого за полцены разг. a (se) scoborî pop. заяц м. поступку) извинить кого или что кому спустить что кому разг. свихнуться умом (разумом. cu barbă de trei parale. за бесценок разг. банальный. даром разг. в рассудке) обих. II.-разг. trivial. с разума) обих. найдя оправдание чьей-л. (Ничтожный по своему существу) затасканный. вылезать разг. спятить (с ума) прост. a se dezechilibra a se zăluzi. (mai) pe degeaba (pe nimic) pe o nimica toată pe un preţ de nimic cît o ciapă degerată degeaba pe degeaba de pomană. a cruţa a trece cu vederea.. şoldan urechilă. разума) потерять рассудок (разум) помешаться помешаться умом (рассудком. проявить снисходительность. a ierta vt. выходить глаг. a se ţăcăni pop. de doi bani Vezi şi : arhicunoscut. banal. a scuti. (О пассажирах) сходить разг. a milui pop . (~ de pedeapsă) a scuza.-разг. a se trăsni a se rătui. высаживаться (с судна) слезать разг. ieftin adj.-прост. простить глаг. (Стать сумашедшим) лишиться рассудка (ума.. . свихнуться обих. задарма груб. дешевый прил. (~ din autobuz) a coborî. дешевле пареной репы разг. glume ~e) comun. в рассудке) обих.-разг. дарма груб. răsuflat.

(Нарушающий закон) противозаконный беззаконный. II. (a activa ~) (în mod) nelegal. (Необразованный. невежда м. нелегальный прил. ilegal adj. фортель. ж. 1. 2.. лапотник уст. (Care este oprit de lege: faptă ~ă) nelegal. şotie escapadă năzdrăvănie. (Нарушая закон) противозаконно беззаконно. (în mod) ilegal adv. organizaţie ~ă) clandestin. незаконно нареч.. коленце. малосведущий человек) неуч недоучка разг. выходка ж. ispravă poznă. tertip. (Care este interzis de autorităţi: ziar ~. ~ copilărească) năzbîtie. фокусник . ştrengărie. безграмотный.f.. известный блестящий именитый.-прост. нодобр. лапоть. înv. (Запрещенный властями) подпольный конспиративный секретный тайный. a ignora vt. знаменитый прил. iluzionist s. incult semidoct profan neinstruit neînvăţat prost pop.. vestit strălucit reputat. nelegal conspirativ secret tainic subteran fig. boroboaţă trăsnaie. необученный необразованный простец разг. (Scriitor ~) mare renumit celebru faimos adesea iron. renghi Vezi şi: capriciu.m. rar. выпад трюк. . I. номер. иллюзионист м. шутливый поступок) проделка штука и штучка разг. (Faptă reprobabilă. проказа эскапада книжн. (Actor de circ care face scamatorii) scamator сбрендить (с ума) груб. ilustru adj. ignorant s.ieşire s. ilegal adj. игнорировать глаг. незаконный прил. (Неожиданный забавный. (~ părerea cuiva) a neglija a nesocoti. nelegitim (în mod) ilicit.m. nelegitim ilicit. пренебрегать не придавать значения. gafă. agramat. dăndănaie truc. великий знатный прославленный пресловутый неодобр.

движения) a copia копировать a reproduce. neîntîrziat незамедлительный urgent. (~ mişcările cuiva) подражать глаг. a pastişa depr . (sarcină ~ă) немедленный прил. infinit безграничный nemărginit. rapid тотчас (же) fără zăbavă. rar . без задержки) îndată. который невозможно окинуть взглядом) nelimitat. Vezi şi: (de) necuprins. (Teritoriu ~) необозримый прил. imoral adj. fachir факир. boscar pop . într-o clipă. (chiar) în secunda aceasta разом прост. 2. imens adj. a imita vt. a reda întocmai. imediat adv. или какие-л.-делов. действия. (Следовать в своем образе жизни кому-л. a imita vt. de urgenţă неотложный de neamînat безотлагательный. fără întîrziere незамедлительно fără încetineală неотложно fără amînare безотложно neîntîrziat неотлагательно de urgenţă безотлагательно преимущ. de îndată враз прост. a pildui înv. (de) nemăsurat (cu privirea ) неоглядный nesfîrşit безоглядный уст. (Повторять чьи-л. (Такой. în minutul acesta сию секунду разг. (Лишенный морали) ~ă) . imediat adj. (A veni ~) немедленно нареч. сию минуту рзг. viaţă безнравственный прил. офиц. aici pop. grabnic сейчас (же) acuşica сей же час chiar acum тут же разг. 1. acum сразу (же) iute. (Care contravine principiilor morale: faptă ~ă. (Без промедления. имитировать a mima. tot acum (au) pop. repede. numaidecît немедля urgent. подражать жестами. (~ modul de viaţă al cuiva) подражать глаг. Vezi şi: urgent. neţărmurit беспредельный nefinit неограничный. II.prestidigitator престидижитатор уст. I. a maimuţi обезъянить разг.) a copia копировать a maimuţări обезъяничать разг.

особенный ponderabil. дегенерация. imparţial adj. obiectivitate. depravare. исторический semnificativ. preţios. ( Persoană ~ă) важный прил. epocal. порочность viciu.amoral. пристрастия) obiectiv. (Contribuţie ~ă) важный прил. объективность. valoros ценный. important adj. neparţialitate нелицеприятность книжн. заметный. imparţialitate s. видный. значимый temeinic. marcant достопамятный. неэтичный. remarcabil. чувствительный разг. (Воспроизвести типографическим способом) mie de exemplare) . amoralitate.) istoric. impresionabil adj. коррумпированный stricat испорченный deşănţat беспорядочный neetic. (О событии и т. deosebit. (Lipsă de principii morale) безнравственность ж. Vezi şi: principal. important (Eveniment ~) важный прил. (Atitudine lipsită de părtinire) беспристрастность ж.f. neparţial объективный nepărtinitor нелицеприятный книжн. (О человеке) marcant. (Care procedează conform dreptăţii: om ~) беспристрастный прил. receptiv восприимчивый sensibil. распущенность. aristrocratic. известный. echitabil. cu dreptate. (A reproduce pe hîrtie cu mijloace tipografice: ~ o напечатать глаг. serios. proeminent fig. (Имеющий большое значение) însemnat весомый. a imprima vt. important adj. nemoral аморальный vicios порочный corpupt. nemoralitate аморальность caracter imoral (vicios).f. obiectivism înv. mare. живо чувствующий acţiunea impulsurilor din afară: fire ~ă) окружающее) emotiv. depravat. существенный. deşănţare растленность (stare de) corupţie. 3. выдающийся însemnat. imoralitate s.п. degenerescenţă. substanţial. коррупция decădere morală вырождение degenerare моральное разложение pierzanie. (Лишенный предвзятости. însemnat знаменительный. simţitor pop. (Легко поддающийся впечатлениям. ales. 1. nepărtinire беспристрастие echitate. памятный memorabil эпохальный. notabil значительный. дегенеративность. (Care reacţionează repede şi puternic la впечатлительный прил. decăzut растленный. drept. немаловажный esenţial. distins. 2. справедливый. особый. dreptate нелицеприятие уст.

depr. inadvertenţă s.) a vîrî..шутл. . опрометчивый nesăbuit необдуманный. neactivitate бездельничанье pasivitate. nechibzuit. şezut (degeaba) fam . чаще полезного. ирон. супостат трад. şedere. huzur. неосторожный прил.m. (Care se impune prin calităţile sale exterioare: внушительный прил. инертность боковое занятие. (Armată. indolenţă. (Lipsă de atenţie necesară) недосмотр м. бездейственность. a ~ cuiva o idee prostească) навязать глаг. ~ безделье ср.. подсудобить прост. vegetare. неодобр. праздное времяпрепровождение) forţată) trîndăvie. ирон. livr.. a impune vt. воли) a sili (să facă ceva) принудить. inerţie. фам. неприятель duşman. всучить разг.f. parte beligerantă) враг м. гектографа печатать на компьютере. воюющая сторона) adversar противник potrivnic înv. inactivitate s. necugetat. (Отсутствие дела. vrăjmaş înv. imprudent adj. (Недостаточный надзор) nebăgare (bine) de seamă недогляд и недоглядка прост. persoană impunătoare) отношении) prezentabil представительный. (Lipsă de activitate. puturoşie pop. faptă ~ă) отпечатать оттиснуть разг. (Care manifestă lipsă de prudenţă: om ~.-поэт. a băga (pe gît) pop. impunător adj. (Принудить взять. размножить при помощи шапирографа.a tipări a multiplica a trage (la tipar) a şopirografia rar a hectografia rar a procesa a computeriza. враждебная. против желания.. презентабельный impozant импозантный arătos осанистый mîndru. neprecaut неосмотрительный nesocotit. (~ să ia ceva. компьютериз(ир)овать нов.f. принять что-л. лодырничание. lenevie. солидный. ничегонеделание разг. шутл. заставить (принять и т. înfăţişare. (Производящий впечатление значительностью в каком-л. халатность. inamic s. боковая работа разг . (Действующий без необходимой осторожности) neprevăzător.п. neatenţie невнимательность scăpare (din vedere) упущение neglijenţă (involuntară) оплошность Vezi şi: 2 greşeală. dospeală pop. a strecura (prin înşelăciune). пассивность. stare pasivă: ~ în muncă. solid. подсунуть разг. (Вражеское войско. праздность книжн.

бесцветный прил.supostat înv. (Poziţie ~ă. (В моральном отношении) неловкий разг. один-единственный единственный уникальный . неудобный прил.) вводить вливать. что трудно сравнить с другим) несравненный бесподобный разг. om ~) supărător jenant stingheritor stînjenitor neplăcut. a îngloba a integra. de mintea omului: fenomen ~) transcendent de neconceput inaccesibil. стесняющий стеснительный неприятный. a supăra a stinjeni. несравнимый прил. (Care nu poate fi comparat: frumuseţe ~ă) inegalabil. (Лишенный своеобразия и выразительности. fad cenuşiu. индивидуальных черт) бледный серый тусклый невыразительный маловыразительный банальный плоский неяркий безжизненный. a deranja a stingheri. (Despre îmbrăcăminte sau încălţăminte) a strînge.п. fig. включать в себе ( о книгах и т.) содержать охватывать заключать иметь в себе. (~ trei părţi componente) a conţine a cuprinde a îngloba a întruni. incogniscibil adj. incomod adj. (Недоступный познанию) трансцендентный филос. a încadra a încorpora. непостижимый. стеснять глаг. потустороний филос. insipid. fără culoare inexpresiv. a include vt. обуви: лишать возможности двигаться) связывать сковывать беспокоить. chipurile. neexpresiv puţin expresiv. непознаваемый прил. fără seamăn necomparabil neegalabil unic включать глаг. (Такой. 2. (Care nu poate fi pătruns. şters searbăd. lipsit de viaţă. a incomoda vt. (Lipsit de originalitate şi expresivitate. составной частью чего-л. incomparabil adj. povară ~ă. poet. neasemănat neasemuit. situaţie ~ă. a include vt. anost banal plat spălăcit. de trăsături individuale: chip ~. 1. ~ în brigadă) a întroduce. (Об одежде. incolor adj. (A face să intre într-un tot:~ într-un colectiv. stil ~) palid. (Делать членом.

самостоятельный самосильный прост. (Care nu poate fi contestat: adevăr ~.п. liber малограмотный прил. непроизвольный. неосознаваемый безотчетный. inconştient adj. безграмотный неграмотный невежественный недоучившийся малообразованный необразованный необученный непросвещенный. incult adj.neîntrecut. безотвественный. om ~) de sine stătător neatîrnat. инстинктивный. letal fără leac. volnic înv. бессознательный прил. independent adv. suveran liber. (Care se orientează prost într-un domeniu oarecare de cunoştinţe. (Stat ~. slobod pop. II. fără scăpare. incurabil adj. или зависимым от кого-л. (Boală ~ă) iremediabil. (О болезни. automatic механический maşinal. со смертельным исходом злокачественный. (A rezolva ~) de sine stătător. который не может быть опровергнут) (de) netăgăduit. mecanic спонтанный. care nu-şi cunoaşte suficient specialitatea sa) неопровержимый непреложный непререкаемый. суверенный (только о государстве) свободный. (Acţiune ~ă) непревзойденный. mortal. (Такой. fără salvare pop. nepregătit. автоматический iresponsabil. неизлечимый прил. независимый прил. чувствах и т. independent adj. Vezi şi: indiscutabil. I. опухолях и т. fără (putinţă de) tăgadă necontestabil nedezminţit peremptoriu livr. недостаточно знающий свою специальность) независимо нареч. popor ~. de nevindecat necurabil înv. incontestabil adj. возникающий без предварительного контроля сознания) spontan. involuntar машинальный instinctiv. neîndoielnic. malign. nevindecabil.. (О действиях. (Плохо разбирающийся в какой-л.) самостоятельно . не поддающийся лечению) не поддающийся излечению неисцелимый смертельный летальный безысходный.п. nepriceput neştiutor ignorant semidoct necultivat neinstruit neînvăţat agramat. (Не будучи связанным чем-л. dovezi ~e) неоспоримый прил. области знания. несознанный. automat.

necondiţionat безусловный cert. (Не вполне приличный) de cuviincios: gest ~. (~ calea cea dreaptă) самовольно прост. как superioară în vederea realizării unui lucru) действовать) directivă директива prescripţie предписание orientare. delăsător pop. (Разъяснение. apatic апатичный. независимость ж. (Lămurire dată de o instanţă sau de o persoană указание ср. sigur. (На кого-что. cuvinte ~e) îndrăzneţ. volnicie înv. апатический lipsit de interes бесстрастный . separat. отдельно. care равнодушный прил. de unul singur. взглядоми т.f. интереса к окружающему. (~a unui stat) neatîrnare. показать. жестом. independenţă s. incontestabil. распоряжение. a indica vt.neatîrnat. обратить чье-л. manifestă lipsă de interes: происходящему) om ~) безразличный nepăsător. внимание на кого-.п. (Care denotă lipsă de bună cuviinţă. (Такой. самостоятельность свобода. nediscutabil непреложный книжн. ordonanţă. libertate suveranitate slobozenie. который не вызывает возражений или сомнений) categoric. совет со стороны вышестоящего органа или лица. Vezi şi: 2 necuviincios. Vezi şi: neîndoielnic. безучастный lăsător индифферентный книжн.) a arăta. care nu este atît нескромный прил. указать глаг. indiscutabil adj. indiferent adj. nedelicat игривый frivol фривольный picant пикантный riscant рискованный nereţinut несдержанный. (Căruia nu-i pasă de ceea ce se întîmplă în jur. (Care nu poate fi pus la îndoială: adevăr ~) бесспорный прил. slobod pop. recomandare установка instrucţiune. воля суверенитет вольность уст. înv. îndrumare инструкция linie линия direcţie направление circulară циркуляр нов. чего-л. движением. sfidător смелый liber вольный echivoc двусмысленный cochet. indicaţie s.. indiscret adj. sinestatornicie pop. (Не проявляющий участия.f.

impasibil livr. (Lipsă de exigenţă necesară: a manifesta prea multă послабление ср. равнодушие ср. lipsit de energie: om ~) apatic. снисхождение liberalism нетребовательность tolerantism livr. невозмутимый хладнокровный инертный бездеятельный. и индифферентизм книжн. (Tendinţă de a păstra tot ceea ce s-a învechit: stare de ~. neajutorat lipsit de viaţă. apatie. molatic molîu. (~ totală) nepăsare. вялый прил. терпимость. conservator. lipsă de interes indiferentism livr . indiferenţă s. (~ de aur. перстень inel de cununie. indolent adj. кольцо обручальное.n. impasibilitate livr. (На пальце) verighetă. либеральность. (Снижение требовательности к кому-л. rigiditate рутина . либерализм. pasiv somnolent. refractar. lipsă de exigenţă снисходительность. ~ cu piatră preţioasă) кольцо ср. апатичность индифферентность книжн. rece. minte ~ă) рутинный rutinar. inerţie s. livr. (Стремление сохранить устоявшееся.) ~) toleranţă толерантность îngăduinţă. conservativ. îngăduire скидка condescendenţă. inert adj.f. încet neputincios. интереса к окружающему. sec fig. (Невосприимчивый к новому) persoană ~ă. косность ж. (Полное отсутствие участия. (О человеке) апатичный и апатический сонный неживой медлительный неэнергичный немощный безжизненный. происходящему) безразличие безучастие и безучастность апатия.f. пассивный. imperturbabilitate livr. inerţie fig. inert pasiv. (Care respinge tot ceea ce este nou: косный прил. невзыскательность răbdare pop. (Care nu are vigoare. inel s.f. бесстрастие невозмутимость инертность. delăsare. somnoros moleşit. indolenţă livr. indulgenţă s. absenţă. rigid консервативный. verigă pop. привычное) luptă cu ~a) rutină. imperturbabil livr.

~ mişcarea naţională) a înrîuri a acţiona (asupra). невыразимый прил. которого нельзя избежать) неминуемый неотвратимый непредотвратимый верный неминуемый прост . что-л) воздействовать действовать. (Care nu poate fi evitat: consecinţe ~e) iminent. (în mod) neevitabil (în mod) cert. (în mod) iminent (în mod) ineluctabil livr. рутинность консерватизм консервативность. (Такой. неминуемо неотвратимо непредотвратимо фатально книжн. влиять глаг. vi. (Care nu are formă bine conturată: masă ~ă) amorf. de neînlăturat sigur. бесформенный прил. 1. livr. неизбежный прил. без недостатков совершенный святой ирон.. воздействие действие сила разг. ошибок) безошибочный ирон. inexprimabil adj. de neocolit ineluctabil livr. (în mod) fatal. (în mod) inevitabil adv. sigur. neevitabil fatal livr. fără păcat.. fatalmente. .-поэт . непогрешимый прил. indescriptibil. (Оказывать действие на кого-.. inevitabil adj. indicibil livr. непередаваемый. (Căruia nu i se poate să greşească sau să înşele: om ~) fără greşeli. cert livr. nedescriptibil nescris de neredat nespus. care nu greşeşte.поэт. роковой уст. неизбежно нареч. и прост. (Лишенный определенной формы) аморфный. неизреченный трад . înrîurire acţiune putere pop. influenţă s. и ирон. неотвратный уст. inform adj. I.-поэт. (~ asupra sănătăţii. infailibil adj. фатальный книжн. inefabil livr. influenţa vt. непорочный уст. без грехов.rutinism conservatism conservatorism rar .f. влияние ср. (Такой. II. negrăit pop. impecabil perfect. desăvîrşit. (Не совершивший предосудительных поступков.. (Care nu poate fi uşor exprimat prin cuvinte: o frumuseţe ~ă) neexprimabil de nedescris. несказанный нар. fără cusur sfînt fig . который трудно или невозможно выразить) неизъяснимый неописуемый неописанный нар.

a vorbi ~) справиться глаг. (Folosirea ~oasă a timpului. (Тот кто проявляет инициативу в каком-л. dur.) отправной начальный первичный первоначальный. поносительный уст. рубеже и т.) запевала разг. (în mod) inoportun adv. сведения. acerb aspru nemilos.m. infructuos adj. крепкий разг. de ocară zdrobitor. статье и т. iniţiator s. tare pop. (A veni ~. 1. некстати нареч. critică injurioasă) beştelitor. (Такой.m. источнику) навести справку свериться интересоваться осведомиться. выражениях и т. уничтожающий беспощадный суровый сокрушительный безжалостный. обратившись к какому-л. (Получить какие-л. (Care poartă un caracter vădit dezaprobator: articol ~. заводила прост. tăios. protagonist.п.п. insultător. зачинщик м. бранный прил . (Punct ~) de plecare de pornire incipient începător primar.) ругательный последний ругательский разг. заводчик прост. ineficace. непроизводительный прил. начинатель пионер. a se interesa a consulta (un dicţionar etc . инициатор м. distrugător nimicitor necruţător. (~ul unei certe) instigator cap.. pionier. 2. iniţiator s. (О положении. injurios adj.: содержащий крайнее неодобрение) разносный разг. поносный уст. разгромный разг. (A lua cunoştinţă de ceva : ~ despre sensul unui cuvînt) a lua informaţii. исходный прил.a se informa vr. ругательный прил. .п. iniţial adj. 2.) a se documenta.. livr. (~ al unei mişcări de eliberare naţională) promotor. ofensator mustrător dogenitor vexatoriu. деле) зачинатель. зачинщик. кто начинает что-л. закоперщик прост. затейщик прост . (Тот. . dătător de ton glumeţ. începător rar. eforturi ~oase) neproductiv ineficient. отзыве. vexant livr. aviz ~. injurios adj . резкий разг. 1. (О речи. (Cuvinte injurioase: expresie injurioasă) de ocară jignitor. (О словах. aţîţător organizator căpetenie tocmitor înv. который не дает ощутимых результатов) непродуктивный неэффективный.

persistent îndărătnic. cu îndărătnicie cu perseverenţă. brutal ostentativ nerespectuos. устоичивый. cu tenacitate cu dîrzenie cu insistenţă.f. (Тон. настойчивый прил. бесчувственный прил. insensibil adj. insolent adj. I. неодобр. стойкость. неодобр. insistent adj. rar nelavreme pop. grosier. стойкий. (Такой. nelatimp neoportun livr. безучастный невозмутимый флегматичный. indiferent. (~ în muncă) tenacitate perseverenţă. дерзкий прил. настойчиво нареч . răspuns ~) tăios grosolan. (Căruia nu-i pasă de nenorocirea cuiva: om ~) neatent. impertinent несвоевременно не вовремя не ко времени не в час разг. răzbitor rar. nesensibil gros la piele. cu pielea groasă fam. tare pop .) резкий грубый вызывающий непочтительный заносчивый . îndîrjit. твердокожий разг.. сердечности) нечуткий равнодушный толстокожий разг. (С упорством) упорно упрямо настоятельно напористо неотступно. stăruitor încăpăţînat pop. insistenţă s. încăpăţînare statornicie stăruială rar. nedelicat. напор разг. (Care tinde cu multă stăruinţă să-şi atingă scopul: elev ~) persistent. неодобр. tenace răzbătător. (în mod) insistent adv. nepăsător. ireverenţios arogant. nesimţit(or) fam. упористый прост. statornic II. настырность прост.(într-un moment) nepotrivit. (Care denotă neruşinare şi lipsă de respect: om ~..п. îndărătnicie. пробивной разг. (Лишенный чуткости. (A ruga ~) stăruitor. străbătător. nu tocmai la timp intempestiv livr. impasibil imperturbabil flegmatic Vezi şi: neîndurător. crud. ответ и т. tenace îndărătnic rar perseverent. rece. persistenţă stăruinţă. настойчивость ж. dîrzenie îndîrjire. который упорно добивается своей цели) упорный упрямый напористый настырный прост.. упорство упрямство напористость разг.. lipsit de bun simţ.

a inspira vt. расположиться глаг. (Состояние творческого подъема) творческий подъем (порыв). контролировать обследовать ревизовать.п. (Занять где-л. a aspira rar . грубость непочтительность резкость заносчивость наглость нахальство. поселить глаг. a plasa. нахальность разг. муза перен . a aranja a amplasa. insolenţă s. a instala vt: ( ~ mobila în apartament) a aşeza. усаживаясь.f. (A trezi cuiva anumite idei. (~ cu traiul) a situa a stabili.f. наитие книжн. помещение. stări de spirit etc. нахальный. состояние. (~ pe o ladă) высокомерный.) разг .. учреждения) испектировать. нагонять разг. укладываясь и т. a controla a cerceta a face revizie (inspecţie. дерзость ж.п. inspiraţie s. (Pornire lăuntrică creatoare: ~ artistică) avînt creator muză fig. (Найти для каждого из многих место) разместить поместить. (Purtare neruşinată şi nerespectuoasă) grosolănie. a aşeza. место. (A trage aer în plămîni) a trage (aer) a lua (aer) a inghiţi (aer) pop. 2. место для жилья) вселить куда водворить куда и где поместить где и куда расквартировать. уст. вдохновение ср. свинство разг. a se instala vr. a aranja a caza. 1. Vezi şi: însufleţire. a provoca. внушать глаг.: ~ încredere) a insufla a da a aduce a produce a sugera a cauza. a încartirui Vezi şi : a popula 1. (~ o întreprindere) a examina. a inspira vt. 1. хамство апломб книжн. obrăznicie lipsă de respect. a posta 2. (Предоставить кому-л. control). (Ознакомляться с состоянием дел. a adăposti a plasa. то или ино чувство. проверять глаг.Vezi şi: obraznic. мысль) вселять вливать вносить поселять навевать наводить на (мыль и т.) . sentmente. (Вызывать в ком-л. a situa. работы какого-л. вдохнуть глаг. (Сделать вдох носом или ртом) втянуть вобрать глотнуть и заглотнуть. расположить глаг. a revizui. necuviinţă brutalitate aroganţă impertinenţă neobrăzare neruşinare tupeu aplomb măgărie fam. a inspecta vt. a instala vt.

(Care nu poate fi suportat. сразу же) в (одно) мгновение в мгновение ока в один миг вмиг мигом разг. 1. 2.f. (~ de timp. instantaneu adv. дефицит бедность кризис. . îndreptar.a. cu iuţeala fulgerului într-un minut. (~ cu traiul) a se situa a veni cu traiul a se stabili. несносный разг. memorator rar. clipiş pop. что нет сил вынести. 2. (Такой. îndrumar. (То. a se posta. om ~) de nesuportat (de) nesuferit de nerăbdat de neîndurat устроиться. insuficienţă s. a se adăposti a se plasa. instrucţiune s. (Очень быстро. вытерпеть) непереносимый нестерпимый непереносный разг. m. просвещение воспитание. a se aşeza a se stabili. образование ср. deficit sărăcie. a se aranja Vezi şi: a se stabili. a se instala vr. моментально в (один) момент молниеносно с быстротою молнии в (одну) минуту в два счета прост. чего нет в нужном количестве) недостача разг. невыносимый прил.a se aranja. insuportabil adj. (Где: занять место для жилья.f. plural (Ansamblu de indicaţii scrise: ~ pentru exploatarea unui aparat) călăuză. (Свод руководящих указаний) руководство наставление памятка. жительства) вселиться куда въехать водвориться поместиться. инструкция ж. învăţătură instruire educaţie. într-o minută cît ai zice peşte. мгновенно нареч. нехватка прост. neajungere înv. în doi timpi şi trei mişcări. a se aşeza.f. ~ de mărfuri) lipsă manco spec. penurie criză. недостаток м. a se plasa a se fixa rar. (A se petrece ~) într-o clipă cît ai clipi din ochi într-o clipită într-o clipeală (de ochi) pop. momentan într-un moment fulgerător. memento rar. greu de suportat: caracter ~. fulgereşte înv. instrucţie s. поселиться глаг.

непогода ж. comprehensibil livr. непогодица нар. (în mod) intenţionat adv. (~a sunetului) forţă. II.f. намеренный прил. a avea de gînd a avea intenţia a vrea a ochi. a intenţiona vt. (Совершаемый с намерением) преднамеренный сознательный умышленный предумышленный. putere. înadins.imposibil. собираться предпологать полагать распологать рассчитывать думать мыслить помышлять задумать ладить прост. намереваться глаг. a-şi propune a voi a dori a năzui a plănui. понятный прил .-поэт. (a lovi ~) cu intenţie premeditat (în mod) conştient cu dinadinsul. (Text ~) lesne (uşor) de înţeles.f. a socoti a concepe livr. (Заранее приняв решение) с намерением преднамеренно сознательно умышленно . a-şi proiecta a gîndi. мокропогодица прост. zloată. (Acţiune ~ă) premeditat conştient voit deliberat precugetat. intenţionat adj. хотеть ладиться прост. интенсивность и т.п. a cumpăni pop. (Иметь намерение сделать что-л. (Степень.) мощь мощность. метить прост. a chiti pop. I. tărie capacitate. читаемый. a crede. проявления чего-л. ( Доступный пониманию) удобопонятный ясный доступный четкий разборчивый. vreme rea timp urît nevreme. timp ploios. (Плохая погода) ненастье непогодь прост. intemperie s. intensitate s. desluşit accesibil citeţ lizibil Vezi şi: clar. inteligibil adj. vremuială vreme ploioasă. сила ж. limpede.) намеренно нареч. (A avea intenţia să facă ceva: ~ să scrie o carte) невозможный разг.

continuu. plăcut amuzant. (Внутреннее пространство. interminabil adj. толковать глаг. (Partea lăuntrică a unui lucru: ~ul pămîntului) lăuntru rar miez.) заинтересованность увлечение. (Понимать и объяснить что-л. интересный прил. интересно нареч .dinadins. special. în mod voit anume cu premeditare în mod deliberat expres. объяснить разъяснить понимать . (Atenţie manifestată faţă de ceva sau cineva: ~ reciproc. Vezi şi: nemărginit. rapace livr. sîn fig. distractiv II. (~ un eveniment. a interpreta vt. neterminabil. внутреняя часть чего-л. проявляемое к кому-. chilometric fig. (Возбуждающий интерес) увлекательный занимательный занятный разг. pîntece fig. (Care caută să tragă din orice foloase materiale: persoană ~ă) ahtiat (lacom) de cîştiguri (de bani) cupid. interesant adj .) нутро прост. infinit fluviu. бесконечный прил. un text) a tălmăci a tîlcui a aprecia a comenta a explica a lămuri a înţelege с умыслом предумышленно специально разг. увлеченность забота запрос. (Povesteşte ~) captivant. увлекательно занимательно занятно разг. внутренность ж. продолжительный) нескончаемый. чрево недра глубина. ( Şiruri ~e. depr. interes s. atrăgător atractiv amuzant interesat adj. ~ material) cointeresare preocupare grijă cerinţă. (Carte ~ă) captivant. atrăgător atractiv. mercantil. (Внимание.n. каким-л. чему-л. образом) истолковывать трактовать интерпретировать книжн. conversaţie ~ă) nesfîrşit. interior s. середка прост. комментировать книжн. mijloc fig. adînc. нарочно интерес м. корыстный прил. interesant adv. (Чрезвычайно длинный. un fapt. I.n. (Стремящийся из всего извлечь материальную выгоду для себя) корыстолюбивый своекорыстный меркантильный.

(~ în odaie) a pătrunde a călca. a se înscrie (într-o instituţie de învăţămînt) a se determina a nimeri. обращаться к кому-л. a se furişa. зачисленным куда-л. ходатайством об устройстве. делать) воспрещать офиц. ~ vînzarea spirtoaselor) a prohibi a stăvili fig. 3. (Не позволять что-л. (Dispoziţie categorică de a nu întreprinde ceva) interdicţie prohibiţie veto.) устроиться зачислиться (в учебное заведение ) определиться прост.) запрещение воспрещение приподн. зайти глаг. (~ pentru cineva) a face demersuri. nepermis. в качестве кого-л. a se fofila. влезать разг.f. pus la index (despre cărţi) neîngăduit. заглянуть разг.) взойти разг. (За кого-что. (Procedeu ~. приткнуться разг. a interzice vt. (A face o vizită în treacăt: ~ pe la părinţi) a da (o fugă) pe la a vizita (în trecere). просить глаг. a intra vi. a se tocmi a se înmatricula. a păşi (în) a tăbărî (în). a cere. a-şi a vedea în treacăt (părinţii etc. a parveni depr. заказывать прост . (Быть принятым. о ком-чем. забираться глаг. (Идя.a descifra fig. a se năimi pop. пренебр. a solicita a stărui. (Проникнуть внутрь) залезать разг. запретный прил. попасть разг. tabu livr. a ajunge.) расшифровать. a apela. (Категорическое распоряжение не делать чего-л. вступить ввалиться разг. поступить глаг. проникнуть куда-л. a interveni vi. прост. табу книжн. a se căpătui. пристроиться разг. войти глаг. literatură ~ă) prohibit (depsre mărfuri ) oprit. с просьбой. 1. a intra vi.. (~ în casă străină) a se vîrî a se băga. oprire. a opri a propti. a îngrădi înv. zonă ~ă. запрет м. (Прийти ненадолго) забежать разг. . a se încadra. a pătrunde a se strecura. a intra vi. (~ la lucru) a se angaja. interzicere s. a se oploşi depr. дел) ходaтайствовать хлопотать разг. a pleda livr. oprelişte înv. запрещать глаг. заповедовать уст. (A nu permite să facă ceva: ~ specula. a intra (pe la) vi. пренебр. interzis adj.. a da buzna (în) depr a merge 4. проникнуть вкрадываться недобр. a se băga. (Находящийся под запретом) запрещенный недозволенный. вкатиться разг. 2. улаживании каких-л. офиц. заказ уст. возбранить высок. вето.-дел.

установлению чего-л.a trece (pe la) a cîrmi (pe la). înecare. заскочить прост. преамбула книжн. a propaga.) a îmbrăca продеть a vîrî вдернуть разг. (~ aţa prin urechea acului) вдеть глаг. (Care serveşte drept introducere: capitol ~. 4. cuvînt introductiv. (О словах. заворотить разг.) ~) de introducere. cuvînt вступительный прил. уст. книги) intrare în materie: ~ la opera lui Ion Creangă) precuvîntare вступление prefaţă. (Лекарство) a injecta впрыскивать a inocula. a se abate (pe la) a călca (pe la). затопление. распространять. a băga продернуть разг. сунуть глаг . a introduce vt. предисловие predoslovie înv. a introduce vt. залететь разг. (~ pachetul în valiză) a băga a vîrî. a trage (pe la) pop. exordiu livr. preambul. (~ o luncă. introducere s. a introduce vt. (Затопление местности в результате подъема уровня воды) potop. . un vaccin etc. пролог prolog вводная глава capitol introductiv вводное слово. главах и т. (Содействовать распространению. пропустить разг. (A face să pătrundă în uz: ~ practică etc.) вводить глаг. завернуть разг. inundaţie s.п.) внедрять глаг. introductiv adj.f..f. 1. (Нитку и т. a introduce vt.) всунуть совать засунуть. помещать куда-л. (~ un ser. a năboi înv. 2. 3. (Lupta contra inundaţiilor) наводнение ср. произведения. (Partea de la început a unei opere în care se face o введение ср. a trece (prin). вводный предварительный. (Вступительная часть какого-л. (О воде: заполнить собой) a îneca залить (водой) a potopi наводнить a acoperi cu apă покрыть водой. precuvîntător înv. cuvînt înainte.) a implementa вводить a înrădăcina насаждать a răspîndi. preliminar. a inunda vt.п. inundare. (Вкладывать. ~ subsolul) затопить глаг. înec потоп разг. влить. вливать инокулировать.

(Не так. fără intenţie. întîmplător Vezi şi: inconştient. involuntar adj. нечаянный (Совершаемый без предварительного намерения) неумышленный ненамеренный непреднамеренный невольный непроизвольный.. pizmăreţ pop. (Нарушив границу. созвать звать разг. pizmaş zavistnic. (Человек. de nimic de aruncat. ж. adăugări ~e. приглашать глаг. de-a-ndoaselea.) ханжа м. perfid fariseu prefăcut ненужный лишний излишний никчемный разг. maşinal. I.) a pofti. чего-л. fără voie. în plus. mişcare ~) nepremeditat neintenţionat. Toate merg ~) anapoda nalersa pop.. nenecesar de prisos. neîntr-adins. netrebnic rar. непотребный уст. întors. în coş) pop. пороки людей) лицемер фарисей ипокрит уст.inutil adj. завистный уст. притворяющийся высоконравственным и лицемерно осуждающий недостатки. a invada vt. без которого можно обойтись без ущерба для кого-. în alt mod altminteri. nefolositor. (Просить кого-л. alandala pe dos. rîvnitor înv.. шиворот-навыворот разг. (Făcut fără careva intenţie: gest ~. прийти. (~ o ţară) a cotropi. приехать к кому-л. invers adv. вторгнуться глаг. invidios adj. a chema. (A acţiona ~) altfel în alt chip nu aşa. . neutil superfluu. как бывает) навыворот разг. a năvăli (asupra) a încălca (hotarul) a năpădi pop. făţarnic. 2. ipocrit s. вступить на территорию другого государства) ворваться разг. (Care manifestă invidie. (Такой. 1. наоборот нареч. инáче и иначе нареч. (A înţelege ~. зависливый прил . invers adv. наизнанку. nedeliberat livr. plin de invidie) pizmuitor. завидущий прост. gelos pop. discuţii ~e) netrebuincios. neînadins. a vorbi ~. (~ un prieten) бесполезный прил. de zvîrlit (la rîpă. redundant livr. a invita vt. предлагать кому-л.m. (Иным способом) по-иному по-другому не так на иной лад. nevoit. (Care nu trebuie nimănui: lucru ~.

indignare ~ă) făţarnic. ~. Tартюф книжн. макиавеллевский книжн. иезуитский viclean коварный machiavelic livr. nestăpînit пылкий supraexcitabil сверхраздражительный superеxcitabil импульсивный impulsiv холерический coleric порывистый.iezuit иезуит Tartuf livr. vehement запальчивый разг. фальшь иезуитство книжн. двуличный. făţărnicie. nervos нервный supărăcios раздражительный iritabil несдержанный nereţinut. двуличие tartuferie livr. făţărie pop. (Lipsit de sinceritate. irascibilitate s. se aprinde uşor: om ~. prefăcut притворный fals фальшивый duplicitar livr.f. ipocrizie s. viclenie. криводушие уст. impulsivitate горячность . тартюфство книжн. ipocrit adj. коварство. perfidie лицемерие fariseism фарисейство prefăcătorie неискренность duplicitate двойственность machiavelism livr. двойственный cu doău feţe. (Care se înfurie. волк в овечьей шкуре. Мachiavelli livr.f. вспылчивый прил. горячий aprig. perfid лицемерный fariseic фарисейский iezuitic livr. rînzos pop. violent. falsitate двоедушие iezuetism livr. двиликий.. гнев. способный вспылить) caracter ~. (Comportare de om prefăcut) ханжество ср. lup în piele de oaie. temperament ~) iute (la mînie). II. (Легко приходящий в раздражение. irascibil adj. machiavelist Макиавелли книжн. fire ~ă. (Însuşirea de a fi irascibil) вспыльчивость ж. care dovedeşte făţărnicie: om ханжеский прил. макиавеллизм книжн.

химерический и химеричный книжн. (A aduce în stare de nervozitate: ~ la culme) невыполнимый неисполнимый несбыточный невозможный нереальный нежизненый фантастический и фантастичный утопический и утопичный книжн. невозвратный невозвратимый окончательный. разг. de neîndreptat pop. ideal ~) запальчивость нервозность раздражение раздражительность сверхраздражительнось пылкость импульсивность нервность необузданность несдержанность. de neîndeplinit de neînfăptuit nerealizabil imposibil nereal.) неисправимый. раздражить глаг. a enerva a acţiona asupra nervilor a juca pe nervi a necăji a agasa. неосуществимый прил . (Care nu poate fi realizat: idee ~ă. досаждать разозлить коробить разг. irealizabil adj. (Приводить в состояние нервного возбуждения. fără şansă de a fi realizat fantastic. pierdere ~ă) iremediabil. (Timpuri ~e) ireversibil nereversibil definitiv. a irita vt. irevocabil adj. досаду) нервировать действовать на нервы кому . гнев. ireparabil adj. plan ~. дергать сидеть в печёнках прост. ( Greşeală ~ă. himeric livr. играть на нервах чьих . imaginar închipuit. a înciuda a supăra a sîcîi a sucăli pop. . у кого .(Такой. (Об ошибках и т. непоправимый прил. ireal mort.vehemenţă enervare iritare iritabilitate iritaţie supraexcitabilitate surexcitabilitate supărare nervozitate violenţă nestăpînire (de sine). fantezist utopic livr. который трудно или невозможно осуществить) безвозвратный прил.п. воображаемый мнимый. iluzoriu livr. de neremediat de nereparat. разг. вызывать недовольство. иллюзорный книжн.

ascuţime (a minţii). pătrundere.-разг. разг. сообразительный прил. (Сделанный с большим искусством) мастерский и мастерской артистичный виртуозный тонкий умелый квалифицированный грамотный ислам м. prezenţă de spirit.. допытывать разг. сообразительность ж. искупить глаг. (Capacitatea de a înţelege just şi repede esenţa lucrurilor) inteligenţă spirit de pătrundere. islam s. iscusit adj.. смекалистость разг. deşteptăciune agerime (de minte) sagacitate pricepere. прощение за что-л. смекалка разг.n. догадливый умный. (~ la minte) inteligent. a chestiona a întreba (insistent) a descoase fig. a ispăşi vt.f. (Care este executat cu pricepere: obiect ~) măiestrit artistic măestru virtuos subtil ingenios calificat meşteşugit Vezi şi: fin. deştept. допрашивать искусный прил. допрашиваться обих.. a scoate a ştirici înv. ingenios ager. pătrunzător: ascuţit (sprinten) la minte dezgheţat. ingeniozitate livr. выяснить чтол. выспрашивать глаг. perspicacitate livr. breaz iron. (Religie monoteistă la mahomedani) islamism mahomedanism. логадливость догадка разг. cu spirit de pătrundere.) выпытывать разг. a-şi răscumpăra a-şi spăsi pop. расспрашивать выведывать разг. mintos pop. допытываться обих. стараясь узнать. соображать) смышленность сметливость сметка разг. (~ vina) a-şi expia. (Хорошо. быстро соображающий) смышленный сметливый находчивый смекалистый разг. (Религия в основе которой лежит культ Аллаха) мусульманство магометанство.a iscodi vt.. isteţ adj. (Способность быстро понимать.-разг. perspicace priceput. (Настойчиво расспрашивать.. (Заслужить чем-л. isteţime s. (A căuta să obţină pe căi ocolite informaţiile dorite) a cerceta.) загладить разг. . a-şi spăla fig. sagace livr . a ispiti a trage de limbă pop.

fanat livr. зарезать прост.п. uscat. reg. 1. a istovi vt. (О человеке. 2.f. înfăţişarea lui: care poartă urmele unei veţi dezordonate. потасканный разг. его внешности. (Надсадить лошадь) запалить прост. задергать разг.. Vezi şi: a obosi.п. обычаи. secătuit ofilit. ~ obiceiurile. itinerar s. (~ pe cineva) a adora. (~ un cal) a stoarce. влечения к лицу другого пола) lui curată) . родителей. привязанность к кому-л. a seca. (Cale care trebuie parcursă) rută parcurs traiect drum marşrut(ă). a secătui.) обожать боготворить души не чаять. носящий на себе следы беспорядочной. a doborî Vezi şi: a obosi. потертый разг. a istovi vt. a iubi vt. a iubi vt. (Питать любовь. землю и т. потрепанный прил. 3. разг. istovit adj . necumpătate) veştejit uzat consumat. любить глаг. нравиться. пренебр. разг. (Родину.. hîrbuit epuizat. уважать прост. сердечную склонность. vlăguit. (Довести до утомления) заездить разг. (Despre om. linie rar. a extenua a frînge. trecut sleit.) a-i plăcea. (Ataşament sufletesc pentru o persoană de sex opus: ~ea любовь ж. iubire s. stors. истасканный разг. a diviniza. fig. a zdrobi. Vezi şi: traseu. sens impropriu (~ să călătorească pe mare) любить глаг. обожать разг. a speti pop a zămorî înv. замучить извести истерзать. 2. жизни) истрепанный разг.. любить глаг. a slei de puteri a osteni.. a goni pînă la istovire. a venera. a epuiza zămorî înv. (Чувство сердечной склонности. маршрут м. a idolatriza.) чтить почитать ценить. невоздержанной и т. путь (следования) тракт трасса дорога линия. a-i fi drag. a da gata. strămoşeşti) a venera a cinsti. (Hărţuielile l-au istovit) a slei de puteri. terminat. поношенный разг. подержанный разг. (A trata cu maximă consideraţie şi ataşament sufletesc: a-şi ~ Patria. загнать глаг. sfîrşit. затуркать прост. пренебр. a iubi vt. a onora a preţui. a sfîrşi. a deşela.1. измучить глаг.n.. (Иметь пристрастие к чему-л.

mîndruleană pop. фаворит неодобр.m. лада нар. симпатия. милаша разг. дульцинея . mîndră. puică. aleasa inimii Dulcinee livr.-poet. mîndruliţă pop . protejat depr. drăguliţă. sufleţel trad. fig. puicuţă. atracţie.m.-poet. drăguleană.-поэт. подруга подружка разг. (~ul meu e foarte frumos) adorat dragoste mult dorit (rîvnit) scump prieten amic drag mîndru pop. odor trad. 1.f. sufleţel trad. милашка прост. iubit s.-поэт. зазноба прост. simpatie pop. iuboste înv. влюбленность страсть увлечение. (О любимом мужчине) возлюбленный ненаглядный желанный разг. любимчик разг. (Persoană care este îndeosebi observată şi apreciată de un superior) preferat. неодобр. Vezi şi: 3 dragoste. и нар. избранник сердца мил-сердечный друг лада нар. mîndruţă pop. febleţe amor. (О любимой женщине) возлюбленная ненаглядная желанная разг.-poet. gagică pop.dragoste. любимый м. dragoste. милая милаша разг. Vezi şi: 3. afecţiune. ibovnică. . adorată dragoste mult dorită (rîvnită) scumpă prietenă amică dragă drăguţă. mîndruşoară pop. 2. bade pop. favorit adesea depr. iubit s. alesul inimii odor. люба нар. симпатия.. неодобр. милый милёнок прост.-поэт. протеже книжн. милашка прост. дама сердца шутл. любимая ж. любимец м. iubită s. bădiţă pop. pasiune slăbiciune pop. друг дружок разг. любезная уст. zînă. simpatie pop. любезный уст.-поэт. милка прост.

a iuţi vt. dornic amator pofticios. с целью овладеть чем-л. миролюбивый. asalt năvălire. a dispensa livr. (Решетильное действие войска и т.) торопить поторапливать разг. темп.) напор. năpădire pop. sălaş. (~ o posibilitate) любитель м. a se spăla de pop. poftos. a sili pop a sprinteni pop. (Легкий запах гниения) запашок разг. a se salva a se descotorosi. (Легкое переносное жилище гл. (Отличающийся стремлением к свободе) вольнолюбивый приподн.n.д. (Тот. (От чего-л. prilejul etc . появиться и явиться (преимущество co словом возможность). a avea) ocazia. a i se oferi (a se prezenta. (Locuinţă în formă de colibă la unele popoare nomade turcice şi mongole) chibitcă pop. a apărea. мирный.) a grăbi. шатёр.) охотник желающий. om ~ de petreceri) doritor. чего-л. убыстрять разг . cort. отвязаться разг. родничок . ahotnic pop.m. a (e)libera. (О возможности. a expedia.п.) освободиться отделаться разг.-poet. избавиться глаг. ritmul etc.f. (Шаг. источник м.n. ускорить глаг. атака нажим нападение. iurtă s. poftaci pop. кош уст. cişmea izvoraş свободолюбивый прил. и т. atac năvală.п.iubitor s. (~ pe cineva de un pisălog) a scuti. юрта ж. событие и т. iubitor de libertate adj. izvor s. adj. a se dezbăra.) избавить глаг. кто имеет особое расположение к чему-л. a cruţa... paşnic. a se izbăvi vr.n. năpustire ofensivă. душок м. ( Carnea a căpătat ~) miros (uşor) Vezi şi: miros. (Loc unde curge apă din pămînt) şipot. оказаться в распоряжении кого-л. a se ivi vr. poftitor pop. случае и т. a salva a spăsi înv. a scăpa (de). (От кого. (~ asupra inamicului) presiune. iz s. a trimite (pe cineva) a se debarasa. отбояриться разг. натиск м.) освободить отрешить уст. (Выходящая на поверхность подземная вода) ключ родник. представиться глаг . отрешиться книжн. (~ de călătorii. (~ de un sîcăitor) a se (e)libera. a se dispensa. образом Средней и Центральной Азии) кибитка палатка. pacific. (Popor ~) dornic de libertate volnic trad. iureş s. спроводить кого-л. (~ pasul. a izbăvi vt. a se mîntui de pop.п. a accelera a zori..

назюзюкаться груб.-прост. одурять разг. насосаться груб. (Стать пьяным) охмелеть захмелеть разг. (Спиртными напитками) a adăpa fam. нахлестаться груб. (Становиться старым или более старым) стариться стареться уст.-прост. (A face să ajungă în stare de ebrietate: ~ cu rachiu) напоить глаг. 2.-прост.. наклюкаться груб. налимониться прост. a îmbăta vt. упоить прост.-прост. a îmbăta vt. (~ înainte de vreme) a se seniliza livr.iron. a o face lată pop. наспиртоваться груб. a se trăsni pop.-прост. опьянеть глаг. a se ramoli a se hodorogi. налопаться груб. iron. a se afuma a se ciupi a se şumeni reg. источник с соленой водой. 1. дряхлеть ветшать уст.. окосеть груб. fig. a se îmbărbăta vr. a-şi stropi măseaua glum. страх стать смелым или более смелым) смелеть расхрабриться разг. a se decrepita livr. a se însufleţi. a se sfinţi. (Vinul îmbată tare) a ameţi a turmenta a lovi (sau a se sui) la cap. a se ameţi a se pili. опьянять глаг. a se spirtui pop.-прост. (A deveni beat în urma consumului de alcool) a se turmenta a se chercheli. a se turti a se aghezmui.-прост. споить разг. накачаться прост. нарезаться груб. и прост.slatină rar. натрескаться груб. a da de băut pop.. собраться с духом набраться храбрости. a se turlăci pop. a se răblăgi pop. a cinsti pop. набраться прост. (О спиртных напитках: приводить в состояние опьянения) пьянить охмелять и хмелить одурманивать. нагрузиться прост. налакаться груб. осмелеть глаг. стареть глаг. a i se urca vinul la cap a se chefălui pop. (~ pornind la luptă) a prinde curaj. нализаться груб. a se face cocă pop. a îmbătrîni vi. .-прост. (Преодолев боязнь. запьянеть прост. напиться упиться разг. vt. a se îmbăta vr.-прост. a se boşorogi. нажраться груб..-прост. назюзиться груб. a se încuraja a-şi lua inima în dinţi a se semeţi.-прост. накачать прост.-прост.-прост. a se tămîia a se griza.

(vr). во множестве) bogat. 2. a lega. (~ pămîntul cu apă. a umbla vi.a se subrezi. избороздить.) въесться пропитать. разное. 2. впитаться глаг. ~ aerul cu impurităţi) a impregna a satura a umple (de ceva). a se ofeli (despre o femeie) fig. исшагать разг. (Заключающий в себе кого-. a smeri pop.) . совместить глаг. a intra (adînc în) a (se) impregna. 1. a conjuga. разных местах) a măsura (în lung şi în lat). 1. ~ forţa unui rîu. a cutreiera. объехать. a merge обходить. a străbate. измерить разг. a se vesteji.: проникнув. (O masă ~ă) bogat copios abundent împărătesc princiar livr. грязи. a (se) îmbiba vt. усмирить разг. исколесить разг. îngemăna a împăca fig.. успокоить .. (~ prin multe locuri) исходить глаг. pop. запахе и т. изобильный богатый большой высокий (урожай и т. a (se) umple.п. (~ teoria cu practica) a uni. связать между собой) объединить соединить сочетать. a stăvili.. a împreuna. a pătrunde. a potoli. оцветить (о женщине). более кротким) cuiva. îmbelşugat adj. berechet înv.п. что-л.) богатый состоятельный имущий обеспеченный. (О пыли. (~ cu praf) a (se) bîcşi. (~ ужин) богатый роскошный изобильный царский княжеский. îmbelşugat adj . a (se) infiltra.. напитать глаг. a colinda. (Recoltă ~ă) стать немощным увядать. a îmbiba vt. a se trece. обильный прил. обуздать Vezi şi: a potoli. asigurat. ~ stihia vîntului) a înfrîna. abundent mănos bun mare. (Trai ~) bogat înstărit opulent livr. (Сделать более покорным. пройти вдоль и поперек. a îmblînzi vt. îmbelşugat adj . a opri сдержать a tempera. зажиточный прил. заставить ее проникнуть внутрь чего-л. (Объединить что-л. человеке и т. (A face să se manifeste mai puţin intens: ~ mînia укротить глаг.) пропитать насытить напоить приподн. на машине: объездить.п. a penetra. перен. 3. (Побывать во многих. обильный прил. a îmbina vt. насытить собой что-л. побывать всюду Vezi şi: a cutreiera. в большом количестве. (О жизни. (Смачивая жидкостью.

убор уст. a îmbrăţişa vt. обнять глаг. (обхватить. наряд костюм туалет убранство шутл. дружбу) заключить в объятия прижать к груди охватить. захворать разг. a înlănţui fig. a găti (mireasa) a dichisi a echipa rar. тряпки разг. занедужить обих.-разг. sau glum.f. cîrpe pop. (То.-poet. (Стать богатым. port costum tualetă strai poet. костюмировать. a-şi umfla (umple) buzunarul. (~ în cele mai bogate haine) a înveşmînta a împodobi. a se pricopsi. состоятельным) обогатиться сколотить состояние разжиться. занемочь уст. a se simţi rău. a pompa bani depr. (Надевать на кого-л.. a îmbuca vt. a prinde (la) cheag pop. a se războli înv. (Să nu te îmbogăţeşti din munca altuia) a se înavuţi a se căpătui. одежду) облекать приподн. depr. bulendre. выражая любовь. облачать высок. depr. утолить голод) . обрастать жирком нагреть (погреть) руки разг . нажиться разг. (Немного съесть чего-л. vestmînt. или ирон. iron. и шутл. слечь свалиться разг. или шутл. a costuma teatr. a îmbrăca vt. и прост. обряжать уст. разбогатеть глаг. (a începe) a se simţi prost a se beteji. a se bolnăvi pop. неодобр. îmbrăcăminte s. (Fiul şi-a îmbrăţişat mama) a cuprinde a strînge la piept (în braţe) a încolăci (cu braţele). руками. a cădea (bolnav) la pat a cădea la zăcare. a se pospăi pop. ~ de sărbătoare) haine straie veşminte. a se îmbolnăvi vr. облачение высок. во что одеваются) платье одежда прост. экипировать книжн. iron. (Охватить кого-л. приструнить. набить карман (или мошну) зашибать деньги прост. a se chivernisi înv. поесть глаг. одевать глаг. или шутл. одежда ж. и прост. a se (în)cheaburi reg. обвить) руками облапить прост . внуздать смирить уст. заболеть глаг. vestimentaţie odăjdii înv. неодобр. sau glum. Vezi şi: a cuprinde. a pune odăjdiile trad. одеяние уст. a se înţoli. рядить прост.-ирон. a se înstări. depr..a se îmbogăţi vr. ţoală pop. (~ de lucru. a se ajunge.. azi iron sau glum.

a pacifica. чего-л. отжать прост. învălmăşeală. înghesuială. мириться глаг. a reconcilia. a concilia livr. (~ în bucăţi. (Беспорядочное движение многих в каком-л. (A incomoda printr-o piedică) a încurca. îmbrînceală.) примиряться покоряться смиряться с чем-л. мирить глаг. заморить червячка разг. (Кому-чему. buluceală.a mînca (puţin) a lua un aperitiv a gusta. (~ de vizitatori) закусить перекусить разг. (~ spre perete) a îmbrînci a înghesui a strînge. a se resigna livr. a dejuca.) примирять восстанавливать мир между кем-л. fig. a se supune a suporta. 1. (~ cu ceva neplăcut) a se resemna livr. 1. a descompune a repartiza. приток скопление нагромождение. a opri pop. a împinge vt. a-şi omorî) foamea Vezi şi: a mînca. толчея разг. a împiedica vt. a zădărnici. glumeţ. a parcela. a tolera. (~ cu cineva) a se împăciui.) воспрепятствовать стать на дороге разг. помешать глаг.п. сутолока ж. glogozeală pop. a face pace. a-şi amăgi. наплыв. испортить (всю) обедню прост. явиться помехой. a se păciui pop. мириться глаг. срывать (планы и т.) поделить расчленить разбить раздробить. a lua o gustărică. a se reconcilia a încheia pace. оттиснуть разг. a împărţi vt. подзакусить разг. a bucăţi a fracţiona. (Прекращать ссору) примиряться заключить мир пойти. (Терпимо относиться к чему-л. 2. a se împăca vr. a divide a dezmembra. количества кого-. aflux afluenţă aglomeraţie a împăca vt. a reţine a strica praznicul pop. разделить глаг. оттеснить глаг. терпеть. a îndura pop. a lua ceva în gură a băga în gură a-şi ogoi (a-şi astîmpăra. заставить отодвинуться) оттереть разг. толкотня разг. (Произвести деление на части какого-л. (~ pe cineva) a împăciui. grămădeală rar.f. ограниченном пространстве) . ~ pămîntul) a diviza. (Восстанавливать мир между кем-л. (Тесня. и стать поперёк дороги разг.). целого или известного числа. a se împăca vr. толкучка разг. îmbulzeală s. не дать возможность. не допустить что-л.. a sta în calea cuiva. идти на мировую прост. перехватить разг.

vr. захряснуть прост. a se întroieni (în zăpadă). a se potmoli pop. застревать. a încărca отяготить a copleşi. потерять возможность двигаться дальше) a se înnămoli вязнуть a se îngloda увязнуть a se face calea cruce засесть разг.) топнуть прост. a se nămoli pop. a se încăpăţina a se potrivi înv. вязнуть a se noroi rar. оказывать сопротивление a riposta. (Задевать кого-л. a avea toţi. a împovăra vt. пихаться прост. a se duce la fund грузнуть разг. сравняться прост. коротким резким движением. заставить войти куда-л. (~ pînă la butucul roţii) застрять глаг. супротивиться прост. a izbi. впихнуть разг. (~ vîrsta de zece ani) исполниться глаг. (Попав во что-л. стать в тягость 1. (A face să poarte multe poveri: l-au împovărat обременять глаг.. 3. (Толкнув.) затолкнуть разг. a (se) îmbrînci a (se) ghionti. противо действовать.. a se împoncişa pop. a (se) îmboldi. a se împotmoli vr. a opune rezistenţă) сопротивляться глаг.. завязнуть a se înfunda погрязать a se scufunda (în noroi) загрязать разг. a avea . завязнуть в снегу. rar a se încurmezişa rar. толчком) толкаться пихать разг.2. fig. (A nu cădea de acord. (Оказывать сопротивление) a se opune.: ~ frunzele) развеять глаг. a da o ripostă супротивничать. (~ înăuntru) a băga. a se împotrivi vr. a se îneca (în noroi etc. (Ложиться бременем на кого-л. ani.. ani (bătuţi pe muchie). (Духновением унести или заставить разлететься во все стороны) . a împlini vt. a împinge vt. (Despre vînt etc. a (se) împinge vt. увязaть a se înnoroi rar. a vîrî (împingînd) a înghesui.) grijile) a îngreuia. a ţine piept противиться. a covîrşi.. a năpădi тяготить a doborî. отягчить. отбиваться (руками и ногами). a se semeţi rar. втолкнуть глаг. запихнуть разг. a apăsa. (Кому. противобороться уст. a atinge vîrsta de минуть и миновать a-l păli vîrsta de pop. упираться a fi împotrivă (contra) брыкаться.. о достижении того или иного возраста) a ajunge la vîrsta de. a îndesa. a plini pop. стукнуть разг. a se înfunda. толкать глаг. противостоять. a împrăştia vt. a ticsi. a se încontra pop. давать отпор.. a (se) înghesui a (se) blendui pop .

а объединившись с кем-л. (Сделать вокруг чего-л. a goni a pune pe fugă a mătura a răşchira pop. (~ вода. a spulbera a alunga a duce a mătura. cu toţii laolaltă. în comun. a se spulbera a se răşchira pop. разбросать глаг. (Дать в долг) дать взаймы (или в долг) кредитовать ссудить. (A acţiona ~) la un loc.a risipi a sufla. a alunga. 1. (A alerga ~ lacului) în jurul de jur împrejurul primprejurul pop. a semăna. 2. ( Frunzele s-au ~t) a se risipi. ( A-i ~ pe năvălitori) a risipi. împrejurul prep. вокруг и вкруг нареч. (Не в одиночку. olaltă. împreună adv. (~ creşteau păduri) în jur de jur împrejur prin împrejurimi primprejur pop. (~ cuiva 100 de lei) a da (cu titlu de) împrumut a credita fin. a arunca (pe) a risipi. . лесá) кругом округ уст. zburătăci. dimpreună pop. a împrejmui vt. разбежаться) рассеять разметать. prejur înv. a vîntura fig. a se zburătăci. fig. рассеять раздуть разогнать разнести разметать. (Бегать ~ озера) кругом разг.. 3. одолжить глаг. (A face gard de jur împrejur: ~ un teren) a înconjura.) совместно сообща вкупе уст. (Разместить на поверхности чего-л. a împrumuta vt. a ocoli rar. вокруг и вкруг предлог. обнести глаг. окрест высок. de-a valma pop. не отдельно. развеяться глаг. окрест уст. (Разнестись в разные стороны и исчезнуть от дуновения) рассеяться. a azvîrli. (~ nisip pe gheaţă) a dispersa. a împrăştia vt. a răşchira pop. împrejur adv. a împrăştia vt. a se împrăştia vr..) раскидать разметать расшвырять рассеять рассыпать. a răsfira a presăra. разогнать глаг. вместе нареч. a acorda un credit a prumuta pop. (Заставить разойтись. a îngrădi a închide (cu gard) a ţărcui rar. заграждение) обвести огородить и обгородить оградить загородить. округ уст. какое-л.

наступать глаг. înainte vreme loc.п. pe vremea ceea în vremurele de odinioară Vezi şi: odată. a (se) îndatora (cu) a (se) datori (cu) pop. 1. vt.-разг. a lua. adv. высокий прил. a împrumuta vt (~ experienţa fruntaşilor) a adopta. (~ aici era un pustiu) altădată. песках и т. ascuţit. выдвигать глаг. усваивать) перенимать. înălţător distins. (~ cu tunul) a trage a lovi a pocni. высокий прил. (înalt) cît o prăjină pop. писклявый и пискливый разг. ударить разг. 3. ales elevat. (Pădurea înaintează spre sat) a avansa a se extinde a intra a pătrunde. strident.. садануть прост. 3. a trăsni. în frunte. решения кандидатуру.) (~ de la cineva 100 de lei) a lua (cu împrumut) a prumuta pop.) a prezenta a propune. заимствовать глаг.-разг. a (se) împrumuta vt. înalt adj . (Sunet ~) subţire. требование и т. (A merge ~) în faţă. (О звуке. (О недавнем или очень далеком прошлом) как-то некогда в свое время во время оно шутл. (Подражая. стиле) возвышенный благородный приподнятый торжественный патетический и патетичный. în trecut odinioară. altcîndva pe vremuri. înalt adj. a-şi însuşi. rafinat solemn patetic. спереди разг. 2. (vr. впереди нареч.. высокорослый длинный ( как жердь) обих. ainte înv. выставлять предлагать.д. в оны дни (годы). (О лесе. выпалить разг. (Предлагать для обсуждения. ( Băiat ~) de statură înaltă lung pop. выстрелить глаг . . deşirat. высокий прил.2. когда-то нареч.: захватить собой все больше пространства) надвигаться вдаваться вклиниваться врезаться и врезываться. acut ţipător. (О человеке большого роста) рослый высоченный усилит.. a înainta vt. голосе) тонкий обих. 1. înalt adj. занять позаимствовать позаимствоваться одолжиться прост. 2. a înainta vi. a împuşca vi. a buhni. во главе. во времена оны шутл. ( ~ proiect) взять в долг (или взаймы) глаг. (Stil ~) sublim. долговязый прост . înainte adv. (О языке. mai înainte cîndva.

subdezvoltat arierat înv. (Alimentele s-au ~t) a se strica a se altera. по виду на вид с виду. a se înălţa vr. fig.. a reda. mocnit rar.. înapoiat adj. (~ o rebeliune) a reprima a potoli. (Положить конец массовым волнениям. a se înălţa vr. a înăbuşi vt. 2. подниматься глаг. видимой стороный) наружно разг. (Brazii se ~ă deasupra caselor) a se ridica a se avînta (spre cer) a domina (vt. воздвигаться приподн. снаружи разг. a se înapoia vr. înăcrit adj. (Портиться в результате брожения) скисать и скисаться разг. ~ o datorie) a restitui. a înălţa vt. подавить глаг. возвратить глаг. поднять глаг. внешне нареч. a se mocni rar a se acri. a sugruma fig.п.. (Ţară ~ă) puţin dezvoltat. (Испортившийся в результате брожения) прокисший прокислый разг. (О государстве. a înturna pop. отсталый прил.п. a veni (înapoi). (~ arătă liniştit) (pe) din afară exterior. a se descompune. a remite rar. разлагаться. кислый прил. возвышаться взлетать. хозяйстве и т. портиться прокисать проквашиваться. (Быть выше окружающих предметов) подниматься выситься стоять (высоко) над чем-л. ( Avionul s-a ~t spre cer) a-şi lua zborul a se ridica a se urca a se sui pop. выступлениям и т. (Прийти. neevoluat. как воспринимается с внешней.) . доминировать над чем-л. 1. rămas în urmă nedzvoltat. a înapoia vt. приехать обратно) вернуться воротиться разг. киснуть глаг. полететь взмывать. возвратиться глаг. . vi. (Так.) водрузить. при помощи силы) задушить усмирить уст. скисший.п. (Mîncare ~ă) alterat stricat acrit.) малоразвитый неразвитый. azi glum.în (după) aparenţă loc. отдать назад (или обратно). a reveni a se înturna. (~ o carte. a se înăcri vr. (Отдать обратно) вернуть воротить прост. (~ drapelul olimpic) a arbora a ridica. (Флаг и т. adv. a întoarce. (~ acasă) a se întoarce. aparent după (aspetul) exterior la (după) înfăţişare. возвышаться глаг. вздыматься.

поднебесье. поступить вопреки чему-л. зачислить глаг. 2. a tocmi a numi. a se lua la harţă a se lua la bătaie a se înfrunta înv. службу и т. înălţime s. ladă ~oare. (Такой. 2.) . закорузнуть прост. înălţime s. a nesocoti.п. (Протяженность по вертикали снизу вверх) вышина высота ж. ситуации и т. a încălca vt. загрубеть глаг. (Закон.) поместительный емкий укладистый уст. a se încăiera vr . a încadra vt. relaţiile dintre ei s-au ~t) a se înrăutăţi a se agrava a se încorda a se aspri pop. cer vîrful (bolta. a desemna. негладким) огрубеть заскорузнуть разг.f. дисциплину и т. a se abate (de la) încăpător adj. a se înăspri vr. окаймлять глаг. vast (despre camere etc. a se înăspri vr. (Situaţia s-a ~t. (A zbura la ~ea de zece kilometri) altitudine. a chenărui rar a încojura. larg mare spaţios. (Pădurea încadra cele două sate) a înrăma.) ухудшиться наколиться усугубиться напрягаться.) сцепиться разг. butoi ~) высота ж.п.) переступить высок. сшибиться прост. (Spaţiul situat la o distanţă mare de asupa pămîntului) culme înalt.п. (На должность. драку и т. (Sală. обостриться глаг. (Вступить в бой.) voluminos (despre recipiente etc. нанять назначить. (Mîinile se înăspresc) a se învîrtoşa a se întări a se bătători. (Сделаться твердым. contraveni (cui). (~ într-un serviciu) a primi a angaja a lua a năimi.) обрамлять обводить окружать. a se bătuci a se aspri. порядок. tăria) cerului firmament. a tivi (de jur împrejur) a împrejmui a mărgini. находящееся высоко над землей) cuprinzător. вместительный прил . cotă geogr. (~ legea) a călca. в котором можно поместить большое количество чего-л. 2. (Adversarii s-au ~t) a se încleşta. схватиться глаг. (Располагаться вдоль или вокруг чего-л.) принять подрядить обих. a viola. вышина высь приподн.-разг. уемистый уст. нарушить глаг.п. взять нанимать. (О противоречиях.1.f. a încadra vt. брать. (Пространство. схлестнуться прост. 1. fig . 1.

(A face să poarte multe poveri: ~ cu însărcinări) упрямиться глаг. подойти. înălbit. с седыми волосами) сивый разг. седоволосый и скдовласый седоголовый белоголовый убеленный сединами приподн. войти во что втиснуться во что разг. объема и т. белый.п. пространства. (Ceea ce se încarcă într-un vehicul: ~ nu prea mare) sarcină povară bagaj. a începe vt. полностью уложиться. потерявшие свою окраску) сивый разг. vi. a cuprinde a se potrivi. в чем поместиться в чем. a se obstina livr. (Toate lucrurile au încăput în valiză. обозначающим действие.a se încăpăţîna vr. лезть глаг. a stărui în. ~ a cînta) седой прил. a persista a se îndîrji. ~ într-o cutie) a intra a se înghesui a se ticsi. (A manifesta îndărătnicie. завалить разг. cărunt cu părul încărunţit. поклажа ж. разместиться в пределах какого-л. sur. . навьючить. încărunţit adj. вместиться глаг. surit rar.. (Haina îl încape) a intra. процесс и т.п.. (Bătrîn ~) însurit.f. (О человеке. încărunţit adj.) уместиться во что. a-i veni bine. переноски) кладь груз багаж. a se înverşuna a se ambiţiona a se înţepeni. a se arăta îndărătnic: ~ să facă anume el acest lucru) a se îndărătnici. a persevera.) a împovăra a îngreuia. a încărca vt. 2. a încăpea vi. седой прил. быть впору) налезать влезать разг. 1. загрузить разг. что уложено для перевозки. a înhăma pop. (О волосах. alb (de ani) fig.п. влезть. nins. что (С существительным. уложиться во что прост. fig. упорно добиваться чего-л. (То. (argintiu) argintat (la cap) cu capul încărunţit cu capul alb. a încăpea vt. alb. încărcătură s. (Поручениями и т. 2. (Во что. a fi pe măsură.) . начать глаг. впихнуься во что разг. (Păr ~) cărunt. (~ muncile agricole. (Надеваться на что-л. упрямо настаивать артачиться разг. albit. 1. (Проявлять упрямство) упрямствовать упорствовать упираться разг. a copleşi (cu poveri) a înjuga pop . нагрзить глаг. a se nătîngi pop. a ţine morţiş.

нахвататься. a încerca vt. azi poet. a fi avut. взаимных действиях: начать совершиться) завязаться возникнуть затеяться разг.a proceda la livr. приступить к чему.(S-a început o discuţie interesantă) a se încinge a se naşte a se isca. испытывать глаг. a se apuca a se pune. a suporta a suferi (multe) a gusta a bea pînă la fund (cupa) fig . a îndura. дебут старт перен. a avea a resimţi. a resimţi a afla (multe) a cunoaşte (din proprie experienţă) a se lovi. 2.) делать попытки. a porni. (E un ~ bun) iniţiativă. a se începe vr . a se aşterne pe. пытаться глаг. a retrăi (sens impropriu). отведать вкусить приподн. начаться глаг. предпринятое кем-л. (Находиться в каком-л.n. 3. (~ un sentiment de mîndrie) a simţi. a trăi. (Начатое. (A întreprinde ca tentativă: ~ să scrie versuri. a înghiţi (amar) a fi fost de ajuns.) пробовать порываться (помочь и т. ~ multe greutăţi) a pătimi (multe). душевном или физическом состоянии) чувствовать ощущать переживать разг. a se izbi (de greutăţi) a vedea. 1. (A cunoaşte din propria experienţă: ~ multe în viaţa sa. a întreprinde o tentativă. a se ciocni. (На собственном опыте получить представление о чем-л. întreprindere debut start fig. . (О каких-л. a fi întîmpinat. a încerca vt. a face o încercare. испить хлебнуть разг. дело) инициатива. начинание ср . хватить прост. (Делать попытку осуществить что-л.) изведать узнать познать увидеть и увидать разг. a fi fost copleşit (de greutăţi. a se porni a se aprinde. разгореться разг. a probui înv. повидать разг.. a încerca vt. a cerca (multe) a simţi (pe propria piele) a trece prin. nevoi) Vezi şi: a rezista. a trece la. a prinde. pocinog reg. început s.д. a purcede înv. засесть за что. приняться за что взяться за что . a ~ să ajute cuiva) a proba a cerca pop. попробовать разг. испытать глаг. a probăi. почин предприятие книжн.

глохнуть угасать погасать . a lepăda . zăbavnic înv. negrăbit. II. a isprăvi pop. a se astîmpăra a asurzi. liniştii. a termina. 3. (Слабо звучащий) uşor. a lăsa. domol. încetinit. încet adv . оборвать. (О дожде.) медлительный неторопливый. zgomotul. lin măsurat. (Ploaia a încetat) a conteni. încet adj. неторопясь неспешно. указывает на остановку или окончание действия) кончить бросить разг. domol. полегоньку неторопно прост. a înceta vt. снеге) перестать кончиться пройти. a sta a trece. (Sunetul..п. 2. затихать глаг. (Mers ~) tărăgănat. a părăsi a curma pop. обознач. coborît molcom.. медлительный прил.a înceta vi. 2. (О звуках. процесс. a se curma a se opri a se stinge. lent . медлительно неторопливо. încet adj. медленно нареч. a tăcea. шуме и т. potolit pop. a mîntui pop. (Om ~). не спеша потихоньку. прекратиться глаг. potolit. 1. molatic greoi. încet adj. lin pe îndelete. (О походке. замирать замолкать смолкать умолкать молкнуть трад. (О человеке) неторопливый медленный. agale.-поэт. a se opri. gălăgia a ~t) a se linişti. scăzut. a se pierde медленный прил.) стихать утихать приумолкать трад.I. (~ lucrul) негромкий слабый неслышный. voce înceată) тихий прил. lent negrăbit. fără pripă nepripit. încetinel încetişor . a se duce. 1. neauzit. cătinel pop. a muţi a se potoli. о манере говорить и т. fără grabă.п. 3. a se ostoi pop. прекратить глаг . lin. (С сущ. liniştit. нерасторопный неспешный. alene molatic.п. a întrerupe. domol slab. (A se mişca ~) lent. (Care are sonoritate redusă: sunet ~. a sfîrşi. tacticos rar molîu. a muri fig. stins.-поэт. занятие и т. a se calma a se domoli. непроворный мешкотный копотливый прост. a înceta vi . moale. a se ogoi a amuţi a conteni pop. действие. moale.

a se saluta a(-şi) da bineţe. замедлить глаг. 1. посвятить себя глаг. окно и т.-poet. (~ o reacţie) a întîrzia. 1. гаснуть. ломать шапку перед кем прост.-фам. закрыть глаг. 4. запретить. (О кому-чем. (Văzîndu-se. închipuire s. 2. здороваться с кем. преклоняться глаг. ком-л. s-au închinat adînc) a se pleca pop. (~ mişcarea) a frîna a reţine a împiedica.п. cunoştinţă. a interzice a suspenda. (Мешать двигаться с обычной скоростью) тормозить. (~ în faţa poetului) a venera. a micşora a inhiba. ирон. (Дверь. a se (a)pleca adesea iron. a stopa.) затворить (на засов) захлопнуть прикрыть притворить прихлопнуть тянуть (за собой). совокупность сведений. чем-л. a adora a diviniza. .) задерживать сдерживать. Vezi şi: a stima. затягивать задерживать. a se prosterna depr. раскланиваться с кем приветствоваться. a se închina vr. a se prosterna depr.. a se închina vr.a se topi. a deifica a se ploconi. неодобр. знаний о чем-. представление ср. отдаться уйти (с головой или целиком) во что предаться предназначить (свою жизнь). замедлять глаг.) благоговеть перед кем-чем боготворить кого-что поклоняться кому-чему молиться на кого-что. a se închina vr..).п. имеющих общий характер) понятие.-разг. a închide vt.п. (~ ştiinţei) a se consacra a se dărui a se dedica a se devota a se deda. a închide vt. a se înclina înv. стопорить. раскланиваться с кем и без доп.a încetini vt. a se închina vr. (Делать более медленным процесс и т. (Испытать уважение перед кем-. 2. прихлопнуть груб. a pocni pop. (~ uşa) a încuia. a face temenele depr. a încetini vt. (~ o publicaţie) a opri a suprima. (Прерывать деятельность) прикрыть обих. кланяться глаг. отвешивать поклоны кому-л. 1. trad. a fereca înv. упразнить (выход газеты и т. a se căciuli. закрыть глаг. a împinge (de partea cealaltă) a trage pop. (~ în faţa cuiva) a se pleca. a zăvorî a trînti pop.f. кланяться глаг. (~ despre un fenomen) idee. 3. a modera. a se ploconi. a frîna. a dispărea Vezi şi: a tăcea. 2.

(a băga la ~ pe cineva). чем-.п. решётка разг. склонный прил.. 1... похилиться обл. gata să. (Имеющий склоность.) retras. penitenciar răcoare fig. (A face cuiva ~) împotrivă în contra special. adorare. наоборот. склонный прил.. ) a se (a)pleca a se prăvăli (într-o parte... disimulat discret. (бросить кого-л. ее частях и т.п. . adj. a se înclina vr. de-a-ndoaselea.. намерение что-л. beci înv . prinsoare înv. gherlă pop. a-şi ispăşi pedeapsa la ~) temniţă înv. (~ spre îngrăşare) receptiv (la) predispus (la) 2. (не обнаруживающий перед другими своих чувств. fig. vrajă entuziasm delectare. кутузка.. plăcere extaz. pîrnaie pop. exaltare.-поэт. застенок узилище уст. темница трад.) восхищение упоение экстаз книжн. intenţionat. expres de-a-ndăretelea pe dos. нарочно разг. desfătare.. admiraţie. adv.. puşcărie ostrov. за решетку) наперекор нареч. închisoare s.predispus să. ocnă înv. (A fi cuprins de ~ la vederea unui peisaj pitoresc) замкнутый нелюдимый. (Сильный подъем радостных чувств как проявление высшего удовольствия. adoraţie. iron. ascuns. înadins. каталажка прост. zdup. încîntare s.. тюряга прост.f. pe-o poarte) a se povîrni a cădea într-o parte a se şoldi pop. într-adins. (О постройке.. tainic înv.) поперек прост. (A sta la ~.: наклониться набок) покривиться скоситься скривиться перекоситься скособочиться разг. (A fi ~ să asculte ore întregi) dispus să. предрасположение к чему-л. восторг м. în ciudă loc. Vezi şi: necomunicativ. (Вопреки желанию кого-л. (Peretele s-a ~t puţin) a se strîmba a se lăsa (pe-o parte sau într-o rînă pop... extaziere. покоситься глаг. сделать) расположенный готовый намеренный. sau glum. intenţionat să. тюрьма ж.) расположенный предрасположенный. înclinat să.închis adj. напротив разг. острог уст. înclinat adj. dubă. cazemată. каземат уст. намерений и т. farmec..f. (Имеющий желание. энтузиазм наслаждение. удовлетворения кем-. (Care are o fire ascunsă: om ~) скрытый прил.

chemare. (Ritm ~ de muncă) intens intensiv. натужиться разг. gros. . a se ascuţi. опоясывать a cuprinde. 2. (Об отношениях и др. a zgîrci натужить разг. (К чему. a contracta напружить разг. ухудшаться усложняться отягчиться разг. (~ spre ştiinţele exacte) atracţie aplicaţie tendinţă. a încorda vt. har predispoziţie. încovoietură s. напружиться разг. (О лесе. напряженный прил. răsucitură îndoitură. (~ să răstoarne o buturugă) напрячься глаг. dar.п. pornire vocaţie. напряжение ср. a retracta livr. a învălui охватывать a încercui обступать a împresura.înclinaţie s. искривление искривленность. curbură. (~ a unei şine) strîmbătură. tensiune opinteală. a îndoi. a încovoia vt.) усиленный интенсивный.) a se înrăutăţi. (Pădurea înconjoară satul) окружать глаг. (Сделать упругим) a strînge.f. sfîrşitul ~ează opera) a încununa. încordat adj. венчать глаг. pasiune. (Придавать вид дуги) выгибать. a ocoli pop. (Затрата больших физических и духовных сил) усилие натуга разг.f. a arcui a cambra rar. a se încorda vr. изгибать глаг. надсада прост. (О темпе и т.: располагаться вокруг чего-л. a se screme fam. a încujba pop. şi fig. aspiraţie înclinare. sforţare. строениях и т. неопредолимое стремление или привязанность к чему-л. облегать. a întări. caznă înv. aplecare. напружинить разг. (Собрать все свои силы) a se opinti. încordare s. (~ capul cuiva. (Concentrare a forţelor fizice sau intelectuale: se cere o mare ~ pentru a realiza acest plan) efort. 1. a se (s)forţa a se sili. a încorona vt.) увенчивать.) тяга тяготение стремление склонность страсть призвание предрасположение предрасположенность. кривизна ж. viu. (~ o vargă) a curba. (~ muşchii) напрячь глаг.п. plecare înv. patimă. (A deveni mai rău: relaţiile sociale s-au încordat) напрягаться глаг. (Образовывать верхнюю часть чего-л. a se agrava a se complica a se înăspri. a înconjura vt . обостряться. strădanie. a se încorda vr. влечение ср. tur de forţă.) a încinge fig.f. opintire pop. горах.

доверять глаг. a pune temei a-şi pune nădejdea a avea încredere (în).п. a încurca vt.. (Pасположиться крест-на крест. confuzie haos talmeş-baleş. a închide (cu cheia. связывать с кем-. a remite a înmîna pop. представлениях и т.) перепутать смешать перемешать. запирать глаг.п. чем-л. (На кого-что. a încuia vt. окостенеть разг. поручать препоручать приподн. (~ în prieteni) a avea nădejde. aiureală.) застыть окаменеть оцепенеть остолбенеть окоченеть разг. . (Смещение чего-л. a se baza. креститься глаг. a se lăsa pop. (~ paginle scrise) a încîlci a amesteca. спутать глаг. сумбур хаос ералаш разг. încîlceală amestecătură încîlcire.п. ~ de fraze) harababură. (~ uşa) a zăvorî. каша разг.) неразбериха разг. a se încrunta vr. (A lua o înfăţişare de om supărat) a se întuneca a se mohorî Vezi şi: a se posomorî. хмуриться глаг. заботам. a da.) вверять приподн. a fereca înv. încurcătură s. a încredinţa vt. пересекая друг друга) перекреститься пересечься перехлестнуться прост. (От страха и т. (~ ceva cuiva) a încrede a lăsa în seama cuiva a preda. замереть глаг. a încremeni vi. расчеты) надеяться рассчитывать доверять верить питать доверие. (С помощью ключа) замыкать закрывать разг. mişmaş fam. галиматья. расположение чего-л. отсутствие ясности. свои надежды. путаница ж. a fi paralizat a rămîne stană (de piatră) a se încrucişa vr. сумятица разг. угрюмиться прост. (Отдать чьим-л. dezordine полагаться глаг. (Нарушить порядок. попечению и т. cu zăvorul).a se încrede vr. (~ de gînduri. a se bizui. învălmăşeală dezordine babilonie. (Быть хмурым. угрюмым и выглядеть мрачным) супиться разг. (~ de frică) a înmărmuri a împietri a înţepeni a înlemni a îngheţa (pe loc). a se încruci pop. a crede. последовательности в мыслях. ( Drumurile se ~ează) a se întretăia a se intersecta a se tăia.f. a conta (pe) a se sprijini.

подначивать груб. a asmuţi depr.a îndepărta vt. на прежнее место) назад. (Вынудить устраниться от кого-л.-прост. strivit fig.. a se codi pop. cretinizat rar a îndoi vt. вдвоем нареч. быть на распутье (или на перепутье). a îndepărta vt. îndărăt adv.-поэт. (A conversa ~) unul la unul între patru ochi ochi în ochi обратно нареч. a pune la cale a împinge. (Сделать взмах рукой для удара) развернуться прост. în jos sau într-o parte). fig. (~ la o acţiune) a învăţa. поступку. a sfătui (pe cineva) a instiga depr. mancurtizat reg. a fluctua livr. вызвать отчуждение. 2. a se cioşmoli. a depărta a dezbate (de la cineva) pop. действию) подучивать и подучать разг. (~ pe cineva de la o activitate) a înlătura a marginaliza. мяться разг. отдалять глаг. подуськивать груб. (~ cu pumnul la cineva) a ridica mîna. (Вдвоем без свидетелей) один на один с глазу на глаз глаз на глаз прост. a se îndîrji vr. în doi loc. потеснить. a oscila.-прост. a întărîta. (Отводить край) завертывать заворачивать обих. (В обратном направлении. наущать уст. a se îndoi vr. (В количестве двух лиц) сам-друг нар. оттиснуть разг. (Уговорами склонять кого-л. . подстрекать научать разг. сомневаться глаг. a-şi face vînt (să lovească) îndobitocit adj. a sta în cumpănă. Vezi şi: a aţîţa. (~ de prieteni) a înstrăina. a pune să. a îmboldi. (A porni ~) înapoi. (Care a fost silit să-şi piardă însuşirile intelectuale şi morale: om ~) imbecilizat. a curba a întoarce. подзадоривать подзуживать прост. a ezita a şovăi. (Доведенный до отупения) запуганный загнанный задавленный затурканный прост. к какому-л. (A pleca ~. ( ~ o tablă. a se foi pop.galimaţie. 2. наедине нареч. depr. galimatias. (От кого. tîmpit (de cineva).) отчуждать разг. делать далеким кому-л. a lucra ~) în (din) pereche. (Испытывать неуверенность) колебаться быть в нерешительности раздумывать жаться. îndărăpt pop.-разг. adv.. (A fi cuprins de neîncredere: ~ să plece sau să nu plece) a sta la îndoială.. a aduce (în sus. 1. a îndemna vt. intimidat prostit. adv. на пару прост. оттеснить глаг. размахнуться глаг. подговаривать глаг. забитый прил. загибать глаг. ~ borurile la pălărie) a încovoia. în doi loc. 1. a pregeta. отводить. дела) оттереть.

(О поступках. a se amoreza a-i plăcea (de cineva) a se aprinde (pentru cineva) fig . 2.) смелый дерзостный дерзновенный высок. fără frică (teamă) curajos. смело нареч. влечение к кому-л. îndrăzneţ adv. confidenţial. a-i sfîrîi inima (călcîile) (după cineva) pop. fără frică (teamă). (A da dovadă de o mare ~) cutezanţă. a se decide a risca. inimoşie pop. dîrzenie vitejie bărbăţie neînfricare curaj. a avea curajul секретно. конфиденциально. смелость ж. (О человеке: не поддающийся чувству страха) храбрый отважный мужественный бестрашный неустрашимый безбоязненный бестрепетный. (Care se deosebeşte prin noutate şi cutezanţă: plan ~. осмелиться глаг. дерзание приподн. (A acţiona ~) cu dîrzenie. втюриться прост. дерзновенный приподн . поступка) отважиться решиться рискнуть . почувствовать любовь. дерзкий прил. (~ de Maria) a îndrăgi. замыслах и т.-шутл. semeţ. решимости для какого-л. îndrăzneală s. temeritate semeţie. a îndrăzni vt.) полюбить увлечься врезаться прост. (~ să întrebe) a cuteza a se hotărî. (Care nu se teme de primejdii: ostaş ~) cutezător. a-i cădea (cu) tronc la inimă. (В кого. влопаться прост.f. neînfricat curajos. proiect ~) curajos temerar cutezător (despre persoane ) bărbat poet. a iubi a se înamora livr. fără a ezita. влюбиться глаг. inimos pop. II. dîrz vitejeşte bărbăteşte neînfricat. втрескаться прост. (Отсутствие страха) храбрость отвага мужество бестрашие неустрашимость безбоязненность бестрепетность. îndrăzneţ adj. idee ~eaţă. cu mare curaj temerar. cu toată încrederea (siguranţa). (Набраться смелости. dîrz viteaz bărbat poet. brav temerar.1. (Без страха) храбро отважно мужественно бестрашно неустрашимо безбоязненно бестрепетно приподн. îndrăzneţ adj. I. мужественный. смелый прил.(în) secret. a se îndrăgosti (de) vr . semeţ. bravură adesea iron.п.

a se mişca (din loc) a păşi pop. a se înveli a se împlini. поправка ж. (~ o greşeală) a rectifica a corecta a corija.. a se sfredeli (cu privirea) a ochi pop. a merge a pleca a o lua (la drum). глаза: посмотреть на кого-. 1. a remedia a remania. (Слегка полнеть) округляться разг.. a se îndura pop. a porni a apuca. 3. a pătrundе. a se îndrepta vr.. a îndrepta vt. уставить разг. a ameliora a restabili. (Начинать путешествие.-шутл. a scruta. a pironi (ochii. шагать. дела и т. (~ lucrurile) a imbunătăţi a asana. a se îndrepta vr. навести глаза. . a prinde (a pune) carne Vezi şi: a se îngrăşa. ochii) în. куда-л. упереть разг. a-şi lua inima în dinţi pop. взор. в дорогу) трогаться. a îndrepta vt. a se încumeta. (~ o roată. (~ la corp) a se rotunji. (Сломанное. ~ări într-un text) corectare. 4. (Устранение ошибки. 2. a deveni corpolent (durduliu). тронуть двигаться и двигать прост.п. недостатков) исправление корректив книжн. 2. rectificare corijare corectiv livr. 1. поездку и т. a se urni pop. privirea) a ţinti a-şi înfige (privirea.) поправлять выправлять восстановить.. испорченное) поправлять чинить починять разг. a se îngrăşa (puţin).f . a se încăla reg. a îndrepta vt. (~ privirea) a fixa a aţinti a străpunge. исправлять глаг. дерзнуть посметь набраться храбрости собраться духом. уткнуть разг. (~ spre Chişinău) a purcede. исправлять глаг.a-şi lua (a avea) îndrăzneala a se semeţi pop. ~ un mecanism) a reface a repara a drege pop. разг. (Устранять ошибки) поправить выправлять править. îndreptare s.п. отправляться глаг. идти (в) поправляться глаг. (A face ~ări. устремить глаг.) направляться в путь пускаться (в путь. наливаться входить в тело прост.) обратить направить вонзить нацелить разг. a întoarce (a duce) ochii spre. a îndrepta vt. (Взгляд. (Изменять к лучшему жизнь. исправлять глаг. что-л.

(Судно.(Приятно взволнованный) тронутый умиленный умильный. a îndemna. 1. (Имеющий небольшую глубину) неглубокий мелководный. (Rîul a ~t lunca) a inunda a potopi. a face să. a decide (pe cineva ) a agita reg. топнуть прост. ~ o idee) a realiza. намерения и т. a tulbura a pătrunde fig. mic (ape mici) 2. уговаривать глаг . 2. лодке. în faţă loc. действиям) убеждать увещевать и увещать уламывать разг.adj.) визави через дорогу насупротив уст. depr. a prelucra (pe cineva) reg. a înfăptui vt. a întruchipa (în viaţă) a traduce în viaţă (în fapt) a transforma în fapt. a îndupleca vt. наводнить глаг .) a se duce la fund. лодку) потопить затопить пустить ко дну пустить (или отправить) на дно. (Вызвать чувство взволнованности) тронуть умилить пронять разг. по ту сторону..adv. (О судне. impresionat emoţionat. тонуть глаг. (Луга. a îneca vt. a pleca pop. a neca pop. чем-л. loc ~) neadînc. (Casele se aflau ~) vizavi peste drum.п. (Провести в жизнь планы. (Despre nave etc. (Cuvintele calde l-au ~t) a mişca. a îneca vt. мелкий прил .. (Care are adîncime mică: rîu ~. агитировать разг.) заливать затопить. растроганный прил . (Care este cuprins de duioşie: mamă ~ă) mişcat. ( ~ pe cineva să vină) a convinge. и прост. în faţă loc. a frînge fig. a înfunda rar. обрабатывать прост. a săvîrşi a împlini a îndeplini. (Прямо перед кем-.. склонять. напротив нареч. tulburat. (A face să devină realitate: ~ un plan.-poet. a făuri trad. (~ o luntre) a cufunda. квартиру и т.) реализовать исполнить выполнить воплотить в жизнь (или в действительность) претворить в жизнь (или в действительность) . каких-л. урезонивать разг . утопить глаг. a naufragia a se afunda a se (s)cufunda. a se îneca vr. предметах) идти ко дну (на дно) утопáть разг. înduioşat adj. побуждать к каким-л. доводы. a impresiona a emoţiona. растрогать глаг. . (Приводя какие-л. a determina a hotărî.a înduioşa vt. dincolo de drum faţă în faţă de partea cealaltă (opusă). puţin adînc. a neca pop. 1. a scufunda a da la fund. осуществить глаг.

воткнуть глаг . замотать разг. (Покрывать со всех сторон) обертывать и обвертывать заворачивать разг. (~ea inamicului) distrugere. a înfăşura vt. 5. поражение ср. какой-л. намотать глаг . 2. zdrobire nimicire. 1. обернуть и обвернуть глаг.f. (Действовать в возбуждении. вогнать разг.. реализация исполнение претворение в жизнь. хорошо укрывать чем-л. разг.) навернуть навертеть накрутить прост.înfăptuire s.f. a înfofoli a îmbodoli pop.. a înfăşura vt.) обвить обмотать разг. 4. . (Выведение противника из состояния боеготовности) разгром уничтожениe. (A face să între adînc cu ascuţişul: ~ un ţăruş în pămînt) закутывать окутывать укутывать завертывать заворачивать разг. (Косу. одевать в теплое) a încotoşmăna pop. 2. (Плотно обертывать во что-л. (~ un fular) a încolăci. завертывать глаг. (Завернуть во что-л. (~ un obiect în hîrtie) a înveli a acoperi. înfrîngere s. (~ un colet) a înveli a împacheta a ambala. разг. a înfige vt. a înfăşura vt. вколоть вонзить всадить разг.f. шарф и т. (~ într-o discuţue) a se înflăcăra. поражение ср. (sport. (~ copilul) осуществление ср. (~ea unei idei) realizare îndeplinire traducere în fapt. 3. (Резким движением ввести в глубь чего-л. 1. обкрутить и окрутить разг. a învălătuci a învîrti a răsuci.a înfăşura vt. кутать глаг . înfrîngere s. (В спорте) проигрыш. (~ un fir electric) a învălătuci a bobina a învîrti a depăna. a înfăşura vt. обвить вокруг чего-л. a se înfierbînta vr. a suferi o ~) pierdere. во время дискуссии и т.) омотать разг.п. fig. обернуть и обвернуть глаг. оборачивать и обворачивать разг..) кипятиться разг. волноваться увлекаться воодушевляться.п. острый предмет) a băga a împlînta. горячиться глаг. a implanta rar a vîrî a introduce. навить. a înveli a cocoli. (Мотая. a se însufleţi a se aprinde a se antrena a se ambala rar .

много понимать о себе прост . a se făloşi a fi plin de sine. a se îngîmfa a se făli. проявить сниходительное отношение или поощрять что-л. a-i sări ţandăra a fierbe a izbucni a exploda fig. a surmonta livr. a se închipui a nu-i putea ajunge nici cu prăjina la nas.п. (Оказаться победителем борьбе с какими-л. (A deveni foarte fudul. (A fi cuprins de furie) a-şi ieşi din fire (ţîţîni. (~ o intrare) a astupa. înfundat adj. a se mîndri. предосудительное) . злобным) стервенеть разг. (A manifesta o atitudine îngăduitoare faţă de ceva condamnabil: a nu ~ rebutul) преодолеть глаг. a se infatua livr . (Кому-чему. a închide. злиться гневаться вспылить вскипеть вскипятиться разг. мнить (много. a pune în jug (boii) a prinde la car (boii) a îngădui (prea mult) vt. a se marţafoli rar. зазнаваться глаг.(Соединить упряжь с экипажем) впрячь (лошадей.п. a depăşi. запавший прил. balamale. a trece a face faţă a izbîndi. a se împăuna a-şi închipui multe despre sine. la pl. ирон. высоко) о себе много думать (или воображать) о себе разг.. a se ardeia a se oţărî a se aprinde (de mînie) a se irita. заноситься разг.. (~ toate greutăţile) a birui.. взорваться. ирон. înfundaţi (Ochi ~ţi) intraţi (căzuţi) în orbită (în găvan) duşi în fundul capului cufundaţi.a înfrunta vt.. Vezi şi: a-şi da (a-şi lua) aere. отверствие. (Быть преувеличинно высокого мнения о себе) превозноситься ирон. (Закрывать наглухо какое-л. проем и т. ирон. a se mînia a se îndrăci.. a se crede. вспыхнуть разг . задаваться прост. a se înfumura vr . волов) заложить (волов). забивать глаг . возноситься разг.) победить одолеть побороть осилить пересилить справиться с чем . ирон. a face spumă la gură. a fi închipuit a se grozăvi. a o scoate la capăt. (~ caii) a înjuga (boii) a pune în ham (caii). (Становиться более злым.. свирепеть глаг. сатанеть обих. a se înfuria vr. a se fuduli. a avea o părere exagerat de bună despre sine) a se lăuda. a înfunda vt. трудностями. a se burzului a se zborşi. a învinge a înfrînge. a se înrăi. a ţine piept a dovedi pop.-разг. a se bîrzoia. depr.) заколачивать. a înhăma vt . pepeni) a turba (de mînie). потворствовать глаг. пренебр. запрячь глаг . препятствиями и т. (О глазах) впавший ввалившийся провалившийся разг.

. закоченеть разг. tolerantism livr.f.п. a turui. a bălmăji. мерзнуть разг. (Согласие с предосудительным) потачка разг. îngăduinţă (prea mare) s. потакать разг. a îngheţa vi.. бледнеть глаг . смотреть сквозь пальцы на что-л. blajin. concesie Vezi şi: indulgenţă.-разг. продрогнуть разг. снисходительный прил. a răbda pop. . (~ fraze nelegate) a ciripi (mai ales despre femei) . condescendentă toleranţă. (~ la faţă) a păli. a suporta.. influenţabil înţelegător blînd. îngăduitor adj. готовый идти нвстречу. a trece cu vederea a tolera a favoriza (răul) a închide ochii (asupra neajunsurilor). a se îngălbeni vr. cumsecade conciliant docil. промерзнуть разг. других) терпимый. . (Быстро говорить. (О лице. закрывать глаза на что-л. снисходительный толерантный книжн. произносить что-л. снисходительность попустильство уступка. поблажка разг. a îngăima vt. (A arăta prea mare ~) îngăduială. зеленеть обих. (Care vădeşte bunătate: om ~) condescendent. (~ stînd prea mult afară. 2. не взыскательный либеральный.a încuraja (răul). favorizare. îngăduire indulgenţă. (Мягко и терпимо относящийся к промахам.(Care rabdă abaterile de la normă: şef prea ~) indulgent. потворство ср.-разг. . a bîrîi a cetăra Vezi şi: a trăncăni. озябнуть глаг.-ласк. (Испытывать болезненное состояние переохлаждения) прозябнуть разг ..) щебетать разг. îngăduitor adj. bun. ошибках и т. мирволить уст. желанию другого) уступчивый податливый сговорчивый уговорчивый разг. a îndruga a bîigui. терпеть.. (Отличающийся мягкостью. добрый. утрачивать румянец) белеть сереть разг. понимающий благосклонный мягкий. pălăvrăgi. попустительствовать поблажать разг. застынуть разг. задрогнуть разг. a se face verde. нетребовательный. покаладистый прил. concilitor livr. concesiv tolerant liberal. окоченеть разг. i-au ~t mîinile) a degera a înţepeni (de frig) a tremura (a se zgribuli) de frig a rebegi a amorţi (de frig). болтать глаг. 1. a se înălbi a se înverzi. 1. maleabil. a se face bocnă pop. лепетать лопотать. сговорчивостью. иззябнуть разг. a privi printre degete a suferi.

fălos închipuit. ţanţoş. a se prinde pop. пренебр. замерзнуть глаг. (Покрыться льдом) стать (о реке) встать разг. замерзнуть застыть прост. a se face sloiuri (de gheaţă) a se slei. înfumurare infatuare orgoliu deşertăciune. одеревенеть разг. prezumţie lăudoroşenie. (Исполненный высокомерия. высокомерие ср. a înţepeni a-i sta (a i se opri) ceasul pop. important împăunat înfumurat orgolios fudul. оледенеть. a împietri. важный надутый разг. промерзнуть до костей окостенеть разг. 3. fig. ifios. fudulie. (Om ~) arogant mîndru. бахвальство фанаберия прост. (Преувеличено высокое мнение о себе и пренебрежительное отношение к другим) надменность гордыня гордость разг. сковаться (льдом) застыть разг. 2. проявляющий высокомерие) надменный гордый разг. a îngheţa vi. a înmărmuri. ţîfnă trufie fanfaronadă. спесивый чванный чванливый кичливый. самоуверенный .a înlemni (de frig) a îngheţa lemn a răci tare a face cuie (piroane) a îngheţa os. a se face bocnă pop. făloşie împăunare. suficienţă vanitate importanţă ambiţie. похолодеть глаг. a se acoperi cu gheaţă a se preface în gheaţă a se fereca poet. morgă rar.п. zădărnicie închipuire. îngîmfat adj. (Под влиянием страха.. (~ de frică.. încrezut заколеть прост..f. îngîmfare s. высокомерный прил. glum. (Despre ape) a se solidifica. спесь спесивость чванство чванливость кичливость заносчивость. ~ pe loc) a muri (de frică) a înlemni. прийти в состояние внутреннего оцепенения) помертветь омертветь оледенеть. a îngheţa vi. и высокомерность ж. a încremeni. тщеславие важность амбиция гонор фанфаронство. испуга и т. fală mîndrie. (Manifestare de superioritate şi dispreţ faţă de alţii) aroganţă semeţie.

a astupa. a găvozdi reg . устроить преграду) заградить преградить перегородить разг. 1. (A spus-o mai mult ~) în şagă pop. заплывать жиром разг. (~ mobila) a înghesui a pune claie peste grămadă a ticsi. a îngrămădi vt. засыпать (снегом). раздаваться (в теле) разг. ţîfnos. a zăgăzui (apa) a bara. ~ o construcţie) a îngrela заносчивый горделивый. разг. навалить нагородить прост. загродить глаг. a face fălci depr. a se îmbulzi. semeţ. (Ради шутки.) намести надуть навить (сугроб) заносить. не придавая серьезного значения) в шутку шутливо смехом прост. a trînti (grămadă) a bucşi. (Становиться полным или более полным) полнеть тучнеть добреть грузнеть жиреть груб. a grămădi a sufla.infatuat vanitos. сгрудиться разг. în grabă loc. a deveni obez a se rotunji a se îngrela a prinde la grăsime depr. (О ветре. a îngreuia vt. a se îngrămădi vr. (Сделать. нанести глаг. наедать морду груб. вьюге и т. cu ifose. отяготить глаг. (~ mersul. наспех нареч. (Viscolul a ~t zăpada lîngă poartă) a aduna. (A deveni mai gras: se îngraşă pe zi ce trece) a se împlini pop. a întroieni a înzepezi. adv.. a se încăla (mai ales despre femei) pop. (A împiedica să treacă: ~ drumul cuiva sau a ceva) a stăvili. a se îngrăşa vr.. расплываться разг. şuguind pop. презр. a bloca. забавы. перекрыть. толстеть глаг. pe apucate a îngrădi vt . a face burtă (burtică) depr. adv. cu aere.-прост.. ambiţios. (Поместить беспорядочно) наворотить разг. (~ la uşă) a se buluci. înfipt. a aduce a troieni. a arunca în dezordine. a se aglomera a se îndesa pop. нагромоздить глаг. пренебр..п. a baricada a despărţi (prin ceva) a închide. (Собратья в одном месте. a se strînge. trufaş. pripit la repezeală. (Repede şi nu prea bine: a face un lucru ~) în pripă. a se înghesui. отращивать брюхо (или пузо) прост. a prinde osînză (carne) iron. столпиться глаг. 2. a îngrămădi vt. a plesni de gras depr. расползаться разг.-прост. (Спешно и не очень тщательно) наскоро на скорую (или живую) руку. образуя толпу) скучиться разг. în glumă loc.. неодобр. glumind rîzînd. (Сделать (более) тяжелым) отяжелеть .-презр. a pune (a prinde) seu iron. пренебр. шутя нареч.

(A-şi ~ bine copiii. curăţel. (Грубые. баловать покоить уст.. a se îngroşa vr. патронировать покровительствовать. загустеть твердеть. (~ un copil) a căuta. (Vorbe sau expresii injurioase) (Cuvinte de) ocară. уст. 2. позаботиться подумать опекать. insulte.-поэт.д. с большим вниманием ухаживать за кем-л. acurat rar. (За кем-чем. a alinta a ţine ca pe palme. a se îngriji vr. pus la punct ordonat. холить глаг. a îngriji vt. a mîngîia. a se nelinişti (pentru) a se deranja a avea grijă a se griji (de cineva) pop . pus la punct (bine) ţinut. ordonat. a tutela. услуги и т. a purta (avea) grijă. suduieli pop. a patrona a ocroti. за которым много и заботливо ухаживают) выхоленный ухоженный разг. ( ~ o vită) a tăia. чем) беспокоиться печься опекать радеть разг.. густеть глаг. (Elev ~) curat. затвердеть свертываться. инвективы поношение. suduituri pop. injurii sudălmi. 1. (Соблюдающий во всем чистоту и порядку) чистоплотный опрятный. a se închega. оскорбительные слова) ругань ругательство крепкое слово (или словцо) разг. жидком) сгущаться. 2. лелеять нежить. înjurături s. a înjunghia vt. a spinteca a junghia pop. ухаживать глаг. a cocoli a răsfăţa. аккуратный прил. (О ком. (Заботливо.) голубить нар. оказывая помощь. grijiţel. (О чем-л. soţul) a dezmierda.f. . copil ~) (bine) căutat. îngrijit adj. 3. заколить глаг. отягчить обременить книжн. (Dulceaţa s-a îngroşat) a se învîrtoşa a se lega.a împovăra. ajustat cu ţinută bună. (Отличающийся хорошей выправкой) подобранный подтянутый. брань ж.) ходить разг. spălăţel pop. cuvinte tari imprecaţii livr. 1. invective livr. îngrijit adj. (Cal ~. pl. собранный прил. îngrijit adj. a îngriji vt. a ucide (tăind). (Bărbat ~) aranjat. заботиться глаг. хóленый и холëный прил. (Умертвить колющим или режущим орудием) зарезать приколоть прирезать. a răzgîia depr. 3. (Такой. a vedea de a se preocupa (de) a purta de grijă (cuiva) a griji pop. a sacrifica.

a înlătura vt.) заменять заступать разг. a înhuma. înmuiere s. 2. обновить глаг. (Без одежды) голышом разг. (mai ales despre animale) a se prolifera. a renova. (S-a ~t un frumos obicei) иcключить глаг. нагишом нареч . предавать земле высок. trăsături de caracter ~e) nativ. a scoate a elimina. a se înmulţi vr. a se procrea. a se buhăvi.. врожденный прил. (Consoană ~ă) palatal palatalizat. înnăscut adj. a se înmuia vr. (Придать вид нового чему-л. (A schimba într-o funcţie etc. o casă) a reînnoi. (Pielea încălţămintei s-a ~t) a se umfla (de apă). a se topi a se îmblînzi. nud gol-goluţ. (Закапывать в землю тело умершего) погребеть приподн. неодетый. a înlocui vt. (Свойственный кому-л. удалить. палатальный палатализованный. голяком прост. a se înmuia vr. (~ la inimă) a se înduioşa.. a da pămîntului (ţărînei). plante.f. a înmormînta vt . смягчиться глаг.: ~ pe director) a suplini. a pune (a băga) în mormînt. a se împuiezi a se împuia pop. a astruca înv. a se prăsi pop. a se reproduce. (Занимать место кого-. a se înrădăcina vr.. adv . a substitui a subroga jur. (Вычленяя из чего-л. менее суровым) оттаять отойти разг. хоронить глаг. a se muia. устранить) выключить изъять. a înnoi vt. a se îmbuna. жидким. мягким. (Copilul umbla ~ toată vara) gol. 1. firesc dat de la natură. 1. замещать глаг . insecte: a creşte numeric în mod excesiv ) a se plodi.) подновить. лингв. (A da aspect de ceva nou: ~ o rochie. fig.. a radia (din). (Despre animale. păsări. от рождения) прирожденный природный самородный урожденный уст. 1. вычеркнуть выбросить выкинуть. развестись глаг. птицах. (Стать более. . neîmbrăcat. a reface. în (cu) pielea goală loc . задабривать смякнуть прост. a se tempera a se îndulci. din naştere natural. чего-л. (О животных. в большом количества ) расплодиться размножиться. размокнуть глаг.разг . a preface a (re)împrospăta. a suprima. палатализация. мягким) раскиснуть разг. (~ un alineat de text) a şterge. насекомых: народиться или появиться где-л. (~ea consoanelor) palatalizare. (Talent ~.: лингв. a tăia a arunca. a se puhăvi. переделать освежить. înmuiat adj. îngropa pop. смягчение ср. смягченный прил. (Под действием воды стать мокрым. a rade. укорениться глаг.

a se înroşi vr.. a adnota. 2. краснеть глаг. (~ la faţă de ger. обычно отрицательных) застарелый заматерелый разг. a robi a aservi. înrăit adj. zarea s-a ~t) a sîngera. (Глубоко таиться) гнездиться приютиться.a se înroşi vr . a se pripăşi pop. a îngenunchea fig. a (se) răsura inv. поработить глаг. a înscrie a nota. наблюдений) фиксировать отмечать помечать. a (se) roşi. boală ~ă) învechit încuibat anchilozat. a se aciua pop. 1. отъявленный прил . разг . фактов. a înregistra vt . отрицательным качеством в очень высокой степени) прожженный разг . (Cerul. закоснелый заскорузлый разг . 2. a se înrădăcina vr. укрепиться внедриться установиться. ~ un popor) a subjuga. (О склоностях человека.) a se îmbujora. a se tăinui a se oploşi. Vezi şi: a supune. регистрировать глаг. (Duşman ~. патентованный матерый неисправимый.) разрумяниться разгореться. независимости) закабалить закрепостить поставить на колени. закоренелый прил. (A face să-şi piardă independenţa: ~ o ţară. înrădăcinat (Egoism ~. (Обладающий каким-л. a consemna.п. (Лишить свободы.a se încetăţeni a se statornici a se împămînteni a se stabili a se înţeleni fig. (În el s-au ~t nişte gînduri rele) a se încuiba a se cuibări. un ticălos ~) (re)cunoscut patentat. a înrobi vt. (Вести запись каких-л. презр. . a se rumeni a (se) roşi. a se aprinde (de). a se înflăcăra a se împurpura. de ruşine etc. раскраснеться глаг. a se împurpura a se aprinde (la faţă) fig. алеть редеть пунцовать багроветь. a însemna a scrie a trece. (~ valorile de temperatură într-un carnet) a fixa. notoriu inveterat înverşunat fără pereche incorigibil. корениться глаг. (Стать красным от волнения. жары и т.

безл. a însemna vt. обозначать и означать глаг. adv. (Стремящийся к приобретению новых знаний) iscoditor. метить глаг. разъяснить прост. отмечать глаг. însetat de cunoştinţe loc. (Преимущ. разгуляться разг. a indica. în fine. о погоде. a însemna vt. în cele din urmă. поручение ср. a se întrema a se înfiripa a se învoinici. трассирровать. a însemna vt. 3. a se face vreme bună (frumoasă) разведриться прост .incid. a face note marginale.. разведрить прост. (Иметь тот или иной смысл. размечать. порученoе кому-л. a desena a puncta a trasa. пепестать болеть) поправиться оправиться прост. знак) отмечать помечать. (Tînăr ~) любознательный прил. în sfîrşit loc. a însemna vt.a se însănătoşi vr. ~ un copac.. ~ de ştiinţă. a se reface a se înzdrăvăni. (Стать здоровым. (S-a ~t la o staţiune balneară) a se îndrepta. стать ясным. усердный в учебе. ~ o pasăre) a pune semn a marca Vezi şi: a dăngălui. (Ce înseamnă cuvîntul acesta?) a semnifica. проясниться глаг. a se lecui. a se însori. (Указать с помощью знаков) отметить разг. (Ставить метку. adj. dornic de a şti. (A evidenţia printr-un semn distinctiv: ~ un animal.п. . 4. (О каких-л. a însemna vt.. a se răzbuna pop. пытливый..f. дне и т. (Afară s-a ~t de-a binelea) выздороветь глаг. (~ pe marginea unei cărţi) a nota. a se scula pop. в конце концов. светлым после дождя. встать на ноги вылечиться исцелиться. a se însenina vr. 2. (Дело. распогодиться прост. оздороветь прост. (~ un drum pe hartă) a marca. (~ obştească) misiune sarcină 1. ~. cuv. (A înţeles el ~. ненастья) a se lumina прояснеть и прояснить. 5. значение) значить.п. обозначить и означить глаг. (Ceasul înseamnă timpul) a marca a arăta. для выполнения) задание нагрузка. после всего) pierdut. обозначать и означать глаг. (Делать пометки при чтении) помечать. ce-am avut şi ce-am наконец (В конечном результате. служить указателем чегол. наметить. проясниться a se limpezi разъясниться. a se vindeca. пометить разг. знаках.) отмечать помечать. a se tămădui pop. a a se întări a se restabili a se ridica. сигналах и т. алчный к знаниям curios любопытный studios. mergem!) la urma urmei. însărcinare s.

надуть прост. (Кого-что. идти. (~ noi cunoştinţe) a asimila a dobîndi a căpăta. ехать и т. elan entuziasm. sperietor. a entuziasma a îmbărbăta. (Состояние прилива духовных сил) одушевление увлечение порыв подъем энтузиасм пафос охота. a-şi atribui a-şi apropria Vezi şi: a acapara. обдуть прост... нечестно по отношению к кому-. обвести прост. inspiraţie Vezi şi: pasiune. (Credinţa în succesul sigur îl însufleţea) a înflăcăra a da avînt (puteri) a înaripa a aprinde a anima. a dosi pop. зажулить разг.a însoţi vt. воодушевлять глаг. вместе с кем-. зажать прост. fervoare livr.) сопутствовать составить компанию кому-л. sinistru. (~ pe cineva la plimbare) a întovărăşi a acompania.. в качестве спутника или провожатого и т. a încuraja. страшный прил. patos pop. .п. a sustrage a pune mîna pe . (Вызывающий.) провести разг.f. oribil înfricoşător. înspăimîntător adj.п. приобрести глаг. (Vis ~) groaznic. a înşela vt. a lucra cu ~) înflăcărare ardoare avînt (creator).) овладеть освоить получить. însufleţire s. (Сделать что-л чужое своей собственностью) прикарманить прост. a-şi însuşi vt. обойти разг.п. фам. (A face să ia un neadevăr drept adevăr) a amăgi a trage pe sfoară a păcăli a escroca a duce de nas сопровождать глаг. внушающий чувство страха) ужасный ужасающий жуткий обих. зажилить прост. fig.. îngrozitor teribil. (~ în muncă. a însufleţi vt. присовить глаг. ahotă pop. чем-л. (Знания и т. a-şi însuşi vt. воодушевление ср. (Поступить недобросовестно. (~ un lucru străin) a pune stăpînire a lua. (Приводить в состояние духовного подъема) вдохновлять окрылять зажигать воспламенять подбадривать. обмануть глаг. приписать себе замотать прост.-разг. чему-л. înfiorător.

обвести вокруг (кругом) пальца прост. (Persoană care se ocupă cu înşelăciuni) mincinos. notificare citaţie. o piuliţă) a răsuci. înşelător s. повестка оповещение. (~ prietenia între popoare) a consolida a cimenta fig. mistificator Vezi şi: coţcar. обмишулить и обмишурить груб. a înşuruba (în) vt. сплачивать. (Делать более прочным и надежным) укреплять упрочивать. (О движующихся людях. нагреть прост.-прост. шарлатан очковтиратель. подковать груб.f. извещение ср. облести прост. афиша. a suci a învîrti. животных. mesaj. în şir loc. a arde pop. a şurubui pop. a tîmpi (pe cineva) a duce (a purta) cu vorba a minciuni a şmecheri. охмурить груб. околпачить прост. презр. предметах: один за другим) цепью и цепочкой гуськом друг за другом чередой и чредой трад. обдурить прост. оболванить прост.) уведомление офиц.) ввинтить вкрутить прост. крепить глаг. ввертеть прост. adv. a juca renghiul a potcovi fig. обманщик м.-прост. . вереницей нареч. обуть на обе ноги (или в лапти) груб. обжулить прост.-прост. 2. păcălici pop. înştiinţare s. (Вращением ввести внутрь чего-л. мистификатор. ввернуть глаг. (rînd) pe rînd (ca la moară). (Документ. объегорить прост.-прост. păcălitor şarlatan. fam. (~ un bec. ( A lipi o ~) anunţ afiş.f. amăgitor.m. succesiv rînduri-rînduri. înştiinţare s. (A merge ~) în lanţ (în) şirag unul după altul. (A primi o ~) aviz.-дел. 1.-прост. a îmbrobodi fig. одурачить обдурачить разг. обморочить прост. объехать прост. обштопать груб. a juca (a învîrti) pe degete (pe cineva) a încălţa. a întări vt.a induce în eroare a minţi a face festa a prosti a fraieri pop. содержащий сообщение о чем-л. лгун надувала и надувало прост. обьявление ср. a trişa a popi pop. обдувала и обдувало прост. 1. a trage clapa cuiva a potlogări a rade.-поэт..

a proţăpi pop. 2. прилаживать разг. чувство и т. drept. a clădi fig. брать что-л. a întemeia vt. правильный правый. крепнуть глаг.2. (Observaţie ~ă) justificat. a forma. a se intensifica.) основывать организовать образовать формировать учреждать. a întemeia vt.n.: пойти с большей силой) разойтись припустить разг. института и т. (Relaţiile de prietenie se ~esc) a se consolida a se împuternici pop. just.п. (На чем. органа. основываться глаг. 1. a excita. 2. (A-şi ~ concluziile pe fapte) a construi. a baza. a crea a institui. общества. un par) a consolida a fixa. создавать глаг. a se înteţi. azi poet.п. a se accentua. a avea ca bază a se rezema fig. раздразнить глаг. a ctitori înv. 1. a se întări vr. основываться глаг. (Руководствоваться чем-л. a trezi fig. a se întemeia vr. 1. întemeiat adj. (~ o poftă) a aţîţa. a funda a organiza a înfiinţa. întins s. a se statornici pop. источником. (Pe întreg ~ul ţării) закреплять глаг. (~ pe dovezi convingătoare) a se fonda. argumentat fundamentat legitim. (О замечании и т. (Иметь что-л. a fundamenta a sprijini. (Возбудить усилить какое-л. a întări vt. основывать глаг. (Положить начало существованию какого-л. a-şi dezlega băierile. делать устойчивым фиксировать спец.) справедливый праведный приподн. adevărat îndreptăţit motivat. (Становиться более сильным) укрепляться упрочиваться. (~ o instituţie. подкреплять доказательствами. верный законный. a se mări. a imobiliza a înţepeni. ~ o bibliotecă) a fonda. в качестве основы) строить обосновывать базировать. a fonda. (Обширное свободное пространство) .) раззадорить возбудить. (Делать устойчивым) укреплять. простор м. (О дожде и т. vîntul se întăreşte) a se dezlănţui. a se întemeia vr. своей основой. a stîrni a aprinde.. (~ pe teoria înaintată) a se sprijini a se baza. a adăuga.п. a spori pop. 2.п. как основой) опираться базироваться. a se întări vr. a întărta vt. обоснованный прил. a se fundamenta a se sprijini a se baza. книжн. (A deveni mai intens: ploaia s-a întărit. желание. усилиться глаг. a se fonda. (~ un suport. причиной) строиться покоиться базироваться зиждиться высок.

. a se întipări vr. a se întîlni vr. ~ în dreptul casei) a se vedea a se lovi. зарониться уст. (~ pe neaşteptate un prieten.) повстречаться разг. происшествие ср. (A rămîne undeva mai mult decît trebuie: ~ la ţară) a se reţine a (se) zăbovi pop.larg. zări pl. 1 a întîlni vt. (Сойтись с кем-. (По независящему от кого-л.. встретиться глаг.) a se izbi. a se izbi. a se lovi de . neaşteptat nisam-nisam pop. (A trece prin acelaşi loc venind în întîmpinare. a da nas în nas (cu cineva ) pop. оказатьсяна пути.) повстречать разг. a întîrzia vi. (~ neaşteptată) caz. ширь даль приволье нар. шутл. 2. (Кому. a-i cădea (sub privire). наткнуться разг. запечатлеться глаг. întrevedere oficial. ~ în inimă) a se fixa a se imprima.-разг.-дел. nemărginire.. întîmplător adv. встреча офиц. свидание ср. встретить глаг. случайно нареч.-поэт. непредвиденное событие) случай эпизод инцидент. и попасть (на глаза) разг.(Кого-что. a pica (în suflet) pop. запоздать задержаться . движущимся или оказаться вместе. incidental accidental (în mod) neprevăzut.. (Хорошо запомниться) отпечатлеться отпечататься отложиться запасть врезаться разг. a lăsa o urmă (puternică) a cădea. стечению обстоятельств) невзначай ненароком обих.f. a se pecetlui a rămîne. попасться (на глаза) разг. depărtări. натолкнуться разг. случаем прост. придя кудал. сойтись с кем-л. fapt episod incident.. cuprins depărtare. glum. (~ în minte. întîmplare s. (Неожиданное. întindere necuprins nemargine poet.. увидеть заменить что-л.. a se precipita. чем-л. опоздать глаг.f. întîlnire s. (Условленная встреча влюбленных) рандеву разг. a se aşterne a fi reţinut a intra. идя. ) повстречаться (носом к носу) столкнуться разг. встретиться глаг. ocazional. a da ~ de ceva) din întîmplare. ~ mari greutăţi în calea sa) a întîmpina a da peste (de. сойтись. (N-am ~t un asemenea lucru) a (i) se întîmpla a-i apărea în cale. (A găsi. a întîlni vt. (~a două persoane) randevu pop. в поле зрения у кого-л.

completamente întru totul pe de-a-ntregul (pe) deplin Vezi şi: complet 3. (Изменить направление своего движения) поворотить разг. (Переворачивать для просушки) шевелить трясти обл.. обратить. повернуть глаг. cuv. a cotigi. a cîrni pop. (A mişca într-o parte: ~ capul spre fereastră) a răsuci. (~ pe la prieteni) zăbovire.п. опоздание ср. a se întortochea vr. обернуть оборотить разг. виться глаг. a întoarce vi. într-adevăr adv. a se răsuci a se îndrepta (spre). свернуть своротить разг. sucit pop. întortocheat adj . (A muta ca să se usuce: ~ fînul) a răscoli. сл.. вводн. (Care are multe cotituri: drum ~) cotit meandric. извилистый прил. обратиться. чего-л. речках) изгибистый излучистый петлистый змеистый. adv. şerpuitor. a îndrepta ( spre). ворошить глаг. (Изменить положение кого-. zăboveală pop. подлинно . a întoarce vt. (~ cu faţa spre geam) a se înturna a se cîrni pop. a cîrmi pop.întîrziere s. совершенно нареч. повернуться глаг. a întoarce vt. a ondula a şerpui. действительно нареч. 3. обернуться оборотиться разг. incid. 1. a scutura a afina reg.) извиваться змеиться вилять разг. (О дорогах. завернуть заворотить разг. a se întoarce vr. 2. (A accepta ~) în întregime complet. (El ~ s-a îmbolnăvit. a vira a cotigi pop. ai dreptate) cu adevărat припоздать прост . (Об извилистой дороге и т. a undui a coti. сделав оборот или полуоборот в нужную сторону) поворотить разг. pregetare pop . (A se îndrepta în altă direcţie: ~ la dreapta) a coti a o lua (într-o parte) a cîrni. в полной мере) полностью целиком целиком и полностью всецело вполне. назад) поворотиться разг. (Во время объеме. ~. a suci a înturna a cîrni pop. în totul loc. повернуть глаг.f. şerpuit. (A avea multe cotituri: Drumul se întortochează în mai multe locuri) a face cotituri. (Повернуть голову: туловище в сторону. запоздание задержка. cotigit pop. sinuos cu cotituri. zăbavă.

) a interoga.) применять использовать.. (~ elevii la lecţie) a interoga a chestiona a asculta a examina. 1. (Добиться лучших результатов в чем-л. (~ pe cineva la fugă) a depăşi. (Двигаясь быстрее кого-л. ~ trebuie să spun că. на самом деле разг. în treacăt loc . и прост. (A obţine rezultate mai bune decît altcineva. a întrebuinţa vt. efectiv în mod real de bună seamă cu bună seamă în adevăr de fapt.realmente. другим) concomitent a acelaşi timp totodată. (Задать кому-л. a devansa a o lua înaintea cuiva a lăsa în urmă. обогнать глаг. опередить глаг. (Обратиться с вопросом. ~ de fraţi) a se informa a se interesa. порасспросить разг.) обогнать перегнать обойти разг. întrebare s. веществам и т. (A manifesta interes faţă de cineva de ceva: ~ de sănătate. выведывать. a iscodi pop. выяснить что-л. ~ cuvinte arhaice) a utiliza. a întreba vt. chestiune rar. вопрос м. желая узнать что-л. a descoase fig. (Делать практическое применение каким-л. по сравнению с кем-л. (Одновременно с чем-л. a întrece vt. 2. a folosi.. интересоваться. . истинно поистине воистину в самом деле разг. a uzita livr. (Учащихся) опрашивать слушать экзаменовать. оказаться впереди) перегнать опередить обойти. предметам. (Обращение к кому-л. a manifesta superioritate : ~ la lucru. спрашивать глаг.-разг. чего-л. (A răspunde la o ~) întrebăciune înv.) справиться осведомиться узнать.п. расспрашивать глаг. a întrece vt. ряд вопросов с целью узнать. ~ la învăţătură) a depăşi a se arăta superior a o lua înaintea cuiva спросить глаг. (A pune în practică: ~ materiale noi. вправду обих. требущее ответа) спрос прост.. a chestiona a ispiti. 1. употреблять глаг. (~ treci şi pe la magazin. a face uz de. впрямь обих.azi glum.) мимоходом нареч.. a întreba vt. допытать уст.-разг. 3.f. (A încerca să afle ceva: ~ despre toţi şi despre toate) попутно между делом заодно разг. a întreba vt.. adv . 2.

a se lupta. a întrerupe vt. a se înfrunta a se încerca pop. чей разг. a reteza) vorba a închide gura cuiva pop. a birui a pune în cofă (pe cineva) glum. (Приостановливать действие чего-л. (~ la scrimă) competiţie concurs întîlnire joc meci partidă dispută turneu. complet. сутки. tot. тех. (Проходя. a da chişca (cuiva) reg. обставить разг. полный разг. a rivaliza a se bate. adv. deplin. a se întrece vr. întrecere s. (В спорте) состязание конкурс встреча игра матч партия диспут турнир. перещеголять разг. (~ vorba cuiva) a opri (din vorbă) a tăia (a curma.f. a se măsura pop. (О каком-л. întreg adj . împrejur. отрезке времени: полностью занятый или ушедший. соревноваться глаг.) отключать .. потраченный на что-л. переплюнуть прост. неодобр. выключать глаг. перешибить прост. anul ~) bătut pe muchie fig. încheiat fig.. 1 a întrerupe vt. a şterge (cuiva) nasul pop. круглый разг. замкнуть рот кому-л. проезжая мимо) попутно по пути по дороге разг. (A lucra o zi întreagă. перекрыть прост. мимоходом нареч. împlinit fig. depr. (~ un circuit electric) a decupla обскакать разг. (A veni ~ pe la Chişinău) în treacăt în drum. заткнуть ща пояс разг. (Не дать далее говорить) перебить оборвать перервать уст. 2. отношении) состезаться. целый прил. стремиться превзойти кого-л. glum. în trecere loc.. (Se întrec două echipe: ~ la trîntă) a concura. день) весь. соревнование ср. a bate. glum. со словами год.) цельный прост. затмевать превзойти забить разг. (преимущ. в каком-л. утереть нос кому.a lăsa în urmă a devansa a eclipsa fig. прервать глаг. (С кем-чем.

воплощать глаг. прийти в подавленное состояние) поникнуть сникнуть упасть (или пасть) духом опустить (или повесить) голову повесить нос разг. . на авось наудачу. (Ea ~ează frumuseţea femeii) a întrupa. свойст. a reprezenta a simboliza. cum se nimereşte. cum dă domnul într-un noroc Vezi şi: orbeşte. ( A încerca ~) la nimereală. a se indispune. временное прекращение какого-л. (Промежуток времени. într-o doară loc. (S-a ~t tare la auzul acestor vorbe) a se mîhni. олицетворять глаг. иметь на содержании.adv. 1. действия) пауза передышка разг. a se demoraliza. (Не имея твердой уверенности) наобум разг. качеств) воплощать ( в себе) симболизировать. исполнить воплотить в жизнь ( в действительность) осуществить реализовать претворить в жизнь (в действительность). a întruchipa vt. a personifica. (A da unei activităţi spirituale o formă materială: ~ o idee) a concretiza a materializa a incarna a întrupa a realiza отсоединять. a împeliţa înv. антракт (в театре). (Încetare pentru un timp a lucrului în vederea reconfortării: ~ la prînz) pauză repaus. pe ghicite. (Наделить неодушевленные предметы. (Иметь на своем иждивении) кормить разг. a se mohorî a se descuraja a se înnegura a cădea cu duhul pop. содержать глаг. на который прекращается работа. pe nimerite.a deconecta. и народно-поэт. la întîmplare. перемена (в школе ) перекур разг. занятие для отдыха. a se acri pop. a întrupa a anima. шутл. . (A ajuta materialiceşte: ~ trei copii) a hrăni. (Являться живым образцом каки-х. скиснуть разг.. силы природы свойствами человека) одушевлять одухотворять персонифицировать очеловечивать. a se întrista vr. a se posomorî. 3. (A înzestra obiectele neînsufleţite sau forţele naturii cu însuşiri omeneşti: ~ natura) a însufleţi. a se deprima a lăsa (a pune) nasul în jos (în pămînt) a se amărî.f. наугад нареч. a întruchipa vt. перерыв м. a întruchipa vt. олицетворять глаг. întrerupere s. a ţine a susţine rar. a incarna a umaniza. zăbavă pop. (Утратить бодрость духа. a spiritualiza livr. 2. приуныть глаг. поить-кормить прост. наудалую. recreaţie (în şcoală) odihnă antract (la teatru) a întreţine vt. răgaz. a omeni rar..

освещения) тьма мрак темень разг. темный прил. culoarea : luna.n. (Упрачивать ясность. мгле и т.п.) постигнуть и постичь уразуметь уяснить осмыслить . într-o vorbă pop. (Procedeu artistic: ~ naturii) personificare. aşadar cu alte cuvinte. темнота ж. значение чего-л. a-şi (a se) clarifica a pătrunde олицетворение ср. pîclă fig . 1 a se întuneca vr. întuneric s. (~. потемки мгла трад. (О ночи. (Прием художественного произведения) персонификация. вечереть смеркаться. совмещать глаг.a implementa. prin urmare deci. cerul se întunecă) a se mohorî.) тускнуть меркнуть бледнеть. (A conţine în sine: ~ mai multe calităţi) a reuni. сесть (о солнце и т. un fenomen) a concepe. темнеться разг. a scăpăta (despre aştri).п. темнеть глаг. străluciul. (Care este lipsit de lumină: cameră ~oasă. (A-şi pierde luciul. a transforma) în viaţă (în fapt). negură. trebuie să învăţăm a lucra bine) (mai) pe scurt. (Употр. цвет и т. obscuritate. (Afară s-a ~t) a (se) însera a amurgi. a introduce (a transpune. словом сказать прост. a uni.) беспросветный беспроглядный непроглядный непроницаемый черный мрачный слепой. блеск. a înmurgi pop. a se închide. întruchipare s. întunecos adj. (~ un lucru. noapte fig. beznă. într-un cuvînt cuv. a însuma. întunecare întunecime. (~ de nepătruns) tenebră livr. покрыться. заволочься тучами (облаками) блекнуть. negru sumbru orb. другими словами. (Отсутствие света. noapte ~oasă) întunecat obscur tenebros livr. 1.сл. a sesiza a pricepe a-şi lămuri. a întruni vt.f. negru fig. для краткого обобщения сказанного) одним словом одно слово прост. (Усвоить смысл. зайти. a păli a se înnegura a se înnora a se spălăci (despre culori).п. и темь разг. (de) nepătruns rar. (Одновременно содержать в себе) соединять (вместе) сочетать совокуплять книжн .-поэт. a înţelege vt. словом вводн. 2.) тускнеть глаг. содержание. a se întuneca vr.incid. a îngloba. понять глаг. a îmbina a împreuna a cuprinde.

a se vorbi.. a înţepa vt. a se înţelege vr. a înţelege vt. снюхаться груб. презр . становиться твердым) коченеть застывать. договориться глаг. a intui a se dumeri a cuprinde cu mintea a dibui. (~ o limbă străină) a cunoaşte. a se încîrdoşa a se mirosi pop. (~ condiţiile unui exerciţiu) a pricepe a sesiza. (Cadavrul a ~t) a amorţi a se răci. (О трупе: холодея. ghimpat осознать взять и толк разгадать раскусить разг. понимать глаг. 2. уловить. разуметь прост.a-şi da (pe deplin) seama a desluşi a ghici. (A cădea de acord la fapte reprobabile) a face cîrdăşie a intra în cîrdăşie. понимать глаг. intui. înţepător adj.-прост. a se ajunge pop.-разг. искусать глаг. умом) соображать смыслить разг. a înţelege vt. a înţepeni vi. 1. spinos ghimpos. (О некоторых растениях и т.-разг. колючий прил . о совместных предосудительных действиях) договориться в тайне стакнуться прост . a pricepe a şti. a se grăi pop. 3. a urzica a ciupi a mînca. презр. a prinde (sensul) fig.-разг. согласиться уст. костенеть глаг.прост . a (se) grăi pop. покусать обих. a prinde a desluşi. изъесть разг. заесть разг. a face tocmeală a se încîrdui. условиться уговориться обих. сладиться прост. a frige. языка) разуметь знать. расчухать груб . (Plantă ~oare) ţepos.п. съесть разг. a beşica a înghimpa. 2. разг. (О кровососущих насекомых) закусать разг. (S-au înţeles să plece împreună) a conveni a cădea la învoială. a se învoi. сговориться столковаться обих. (Быть способным усваивать.. a se împăca pop. (L-au ~t ţînţarii) a muşca (rău). a se uni a (se) vorbi pop. постигать что-л. a se înţelege vr. a mirosi fig. (Договориться с кем-л. a împunge a pişca. .depr. сговориться глаг. столковаться в тайне. (Обладать знанием какого-л.) колкий колющий язвительный. раскумекать прост.

1. какие-л. обучаться. a învăţa vt.п. учиться глаг.-poet. învăţător s. (~ la universitate) a-şi face studiile. a şcoli rar a certa. 3.) обволочь облечь уст. pişcătură şfichi. a învăţa vt. a medita a iniţia. pedagog belfer înv. institutor trad. a înconjura a împresura a împrejura pop. maliţiozitate. окутать глаг. azi iron. зареве.: распространяться вокруг чего-л. a învăţa papagaliceşte. долбить. (Уроки) готовить приготовлять делать уроки разг. a prepara a face lecţiile a toci. a înveşmînta fig. a încercui. дыме. заре и т. знания. терять значение) отживать . а также о мраке. (Язвительное замечание) шпилка разг. a învăţa vi. навыки) обучать репетировать приобщить. (Чему или с неопр. подготовить учить азбуке. (Vorbă sau expresie răutăcioasă făcută la adresa cuiva). усваивать. учитель м. быть учащимся какого-л. şfichiuitură maliţie. 2. твердить разг. 1. учить глаг. 2. a se familiariza. устаревать глаг. a urma cursurile de învăţămînt a studia. a se învechi vr. (Перестать соответствовать современным требованиям.п. a prepara. нормам и т... a muştrului înv. azi poet. учебного заведения) заниматься разг. (Aceste metode de lucru s-au învechit) a se demoda колкость ж.f. учиться глаг. a învălura a acoperi. împunsătură.п. знания.) обучаться овладеть приобщаться. dascăl.înţepătură s.sau glum. (О пламени.. (Где. пыли и т. a pedepsi înv. a bucheri. a învăţa vt. a învălui vt . a pregăti. a învălui vt. iron. навыки и т. приобретать какие-л. темноте: заполнить собой) обнять. a înfăşura a îmbrăca. (~ lecţiile) a găti pop. укол язвительность. (Norii învăluie cerul) a cuprinde. объять затянуть застлать. (~ elevii) a instrui. a pregăti. a familiariza a dăscăli înv.m. (О тумане. охватить глаг. зубрить. (Передать кому-л. fig. учить глаг. одеть. преподаватель педагог учитeлишка ирон. 4. profesor.п. (Satul era învăluit de întunericul nopţii) a împresura. (~ o meserie) a deprinde a prinde a-şi însuşi a se iniţia.

). a învia vt. a învîrti vt. 1. desuet de pînă la potop. 2. (A face să devină mai vioi: Aerul de primăvară i-a ~t pe copii) a reîmprospăta. iron. вертеть глаг. a suci a roti. 1. оживить глаг. (Не соотвествующий современным нормам) устаревший отживший старомодный архаический и архаичный ответшалый допотопный ирон. a învinui vt.д. anteduluvian fig. a trece (în legendă) a ieşi din circulaţie a se părăgini fig. a învia vi. a flutura. бодрить глаг. подкреплять (силы и т. a reînvia a (re)însufleţi. de pe vremea lui Pazvanti (Papură-vodă) glum.a-şi trăi traiul a se perima a fi depăşit a se duce în trecut. (~ pe cineva) a readuce la viaţă. împrospăta a reînvia a reface. подбодрять. отживать свой век ветшать дряхлеть отходить в область предания изживать себя выйти в тираж разг. ветхозаветный ирон. a înviora vt. vechi. (A considera vinovat: ~ de negligenţă) a învinovăţi. a imputa. Vezi şi: demodat. metode ~e) degradat perimat demodat arhaic. шутл. искриминировать книжн. снова стать живым) воскреснуть восстать из гроба воскреснуть из мертвых высок. fosil ruginit fig. быстро поворачивать) крутить разг. устарелый прил. (Считать виновником чего-л. ворочать разг. возвратиться (вернуться) к жизни.-разг. . a se întoarce la viaţă. iron. a ieşi din uz învechit adj. (Действовать укрепляющим или возбуждающим образом на физические и душевные силы) живить оживлять взбадривать обих. (Model ~. анахронический. anacronic fig. a vinovăţi pop. sau iron. (Об умершем: вернуться к жизни. обвинять глаг. (Возвратить умершего к жизни) воскресить приподн. вменять в вину. (~ cheile în mînă) a răsuci. a se ridica din morţi a se deştepta din morţi înv. a bănui.) винить разг . старозаветный ирон. ископаемый ирон. a restabili a redresa a reconforta. iron. a acuza. a incrimina a atribui cuiva o vină. (Держа в руке. vetust depăşit. (Nimeni nu învie din mormînt) a reînvia. a se (re)însufleţi a se scula. a pune pe seama (sarcina) cuiva . ожить глаг.

заслуживающим чего-л. (~ de un premiu) a binemerita. способностями) одарить наградить разг. (Приводить в круговое движение) вертеть крутить разг. над головой и т.) заслужить сподобиться разг. a pune frîu a pune zăbala a încăpăstra pop. удостоиться глаг. a înzăbăla vt. здороветь глаг. ( Scriitor ~) dotat даровитый прил.п. одарённость талант. înzestrat adj. взнуздать глаг. (~ după boală) a-şi reveni. a prevedea (cu) a utila. деталь. ирон. накручивать прост. 1.f. (A se mişca în vîrtejuri: Apa se învolburează) вращать глаг. (~ un cal) a înfrîna. (В танце. становиться на ноги. a învîrti vt.) оснастить оборудовать. (~ cu talent) a dota. приделать какую-л.п. набираться сил (после болезни) крепнуть восстанавливать свои силы поправляться (после болезни) поправлять свое здоровье выздоравливать. цветущий вид) выздаравивать. (~ pentru pictură) capacitate. клубиться глаг. a se învrednici vr. a împodobi fig. (Оказаться достойным. a echipa (~ o navă). ворочать. (Снабдить качествами. a se înfiripa a se întrema. 1. (~ un cabinet) a dota.2. одаренный .) вертеться разг.. талантливость призвание. în rotocoale) a se învîrteji a se vîrteji. a se întări. menire Vezi şi: dar 1. a da. a înzestra vt. 2. (~ o roată în jurul osiei) a roti a răsuci a suci a întoarce. кружить крутиться разг. (Надеть узду) обуздать зануздать зауздать обл.) a se ridica în vîrtej (în trîmbe. к какому-л. a se reconforta a se însănătoşi. совершать круговые движения. a se reface a se restabili a se zdrăvăni rar. a dărui. a se învîltori a se roti. паре и т.-поэт. даровитость ж. a înzestra vt. înzestrare s. шутл.п. устройству. снабдить глаг. (О пыли.. fig. a se învîrti vr. a se rotocoli. aptitudine talent vocaţie. a merita a meritarisi glum. a se învolbura vr. a se înzdrăvăni vr. chemare. наделить глаг. вихриться вздыматься (клубами) подниматья (клубами) кружиться. (~ în dans) a se roti a zbura în cercuri a face cercuri (dansînd). (Придать. предмету. и народ. a învrednici (cu). часть и т. кружиться глаг.п. (Приобретать свежий. сооружению и т.

a stînjeni. pop. ободрать (как липку) прост. a prăda. jaf s. l-au jefuit de bani) a jecmăni обворовать разг. nemernic. tîlhărie. înzestrat adj.talentat. (Прийти в смущение. a sinchisi.. a jupui pop. (A face să fie cuprins de un sentiment de jenă. (A fura bani sau bunuri materiale în cantităţi mari: ~ обобрать глаг. a deplînge. (Care trezeşte milă. (Открытое похищение чужого имущества) грабительство разбой усилит. a se intimida a se tulbura. compătimire: stare. fig. prădăciune. a spolia livr. a despuia облупить прост. сострадать уст. banditism Vezi şi: hoţie. (на дороге) ограбление. a jumuli pop. . a se jena vr. a se sfii. обчистить разг.) ţara.п. a jeli vt. (Привести кого-л. жалкий прил.-прост. (Испытывать сострадание) a compătimi. jefuit prădat.n. mizer nenorocit.о одаренный (О специалистах) способный компетентный даровитый подготовленный знающий (своё дело). mişel înv. сочувствовать a deplora livr. в смущение) смутиться глаг. бандитизм. в замешательство) сконфузиться смешаться разг. (Вызывающий жалость. сконфузить смешать. (Нечестным путем отнять у кого-л. грабеж м. деньги и т. a ruşina pop. prădare. плачевный жалостный разг. a curăţa. înfăţişare ~ă) талантливый с божим даром. a(-i) plînge (cuiva ) de milă. (lucrător ~) capabil competent dotat pregătit versat încercat experimentat valoros. a sfii. сведущий испытанный опытный ценный. (Furt cu forţa) jefuire. a căina pop . jalnic adj. de talent cu har (dumnezeesc) poet . a se ruşina pop. (A fi cuprins de un sentiment de compătimire) жалеть глаг. Vezi şi: a fura (totul). 2. сострадание) lamentabil. prăpădit ticălos. a zăhăi pop. a stingheri a tulbura. a tîngui соболезновать приподн. a zăticni. a jena vt. имущество. ограбить разг. deplorabil vrednic de milă (de plîns) mizerabil. de ruşine) смутить глаг. a jefui vt.

a se jertfi. a leza ранить a atinge pop. confuzie. (Причинить огорчение.п. об одежде и т. истертый обшарпанный прост. обшарканный обтерханный прост . sfiiciune. a răni.f. (Кем-чем. a se stîdi înv. ultragiere. fîsticeală.. разобидеть разг.) поступиться. разг. zdrenţăros zrenţuit ros Vezi şi: vechi. bobîrnac pop. zăpăceală. şi înv. (A ataca demnitatea cuiva prin cuvinte sau fapte обидеть глаг. sfiire sfioşenie dezorientare rar. жертвовать (собой) отдать (жизнь и т. тяжкое оскорбление ultraj livr. jos adj. щелчок разг. jenă s. obidă înv. a insulta. a(-şi) jertfi vt.. 1. в ущерб себе. задеть разг. (Comportare lipsită de îndrăzneală. timiditate. обида ж.. cuprins de ~) sfială. (Потерявший первоначальный вид от долгого употребления.. принести в жертву) a(-şi) sacrifica. вызвать чувство боли) nedemne) a ofensa. a(-şi) da. пощечина перен. vexare. (Haină ~ă) uzat. pop. потрёпанный прил. унижение. umilinţă плевок в лицо. tulburare. fig. a se stînjeni... изобидить прост. a jigni vt. затрёпанный разг. чего-л. scuipat în faţă. insultă. теперь шутл. jignire s.) отрёпанный. ferfeniţit ponosit pop. (О человеке. a se zăpăci pop.a se fîstici.. . a se sinchisi a se stingheri. ofensă. a invectiva. животном. (A-şi ~ viaţa pentru Patrie) стушеваться разг. lezare ранение. оскорбить a afecta livr. vexaţiune. rupt. stinghereală. пожертвовать глаг. униженность înjosire.(Care are o înălţime relativ mică: bărbat ~) низкий прил. афронт уст. jerpelit adj.f. добровольно отказаться от кого-. потертый. смущение ср. оскорбление rănire. purtat. a ultragia. небрежного обращения. a obijdui pop.п. (Состояние неловкости и некоторой растерянности) замешательство конфуз стыд стеснение смущенность стесненность дезориентация. a vexa livr. имеющий небольшой рост) josuţ низенький . ruşine. истрёпанный разг. уязвление afront livr. palmă fig.. derută.

(A lua. nemernicie низость abjecţie. ignominie livr. драть шкуру. II. mărunt scurt.. I. pitic. cavernos fig. rîzăreţ rar жовиальный книжн. prizărit (mic) de-o şchioapă. представлять кого прост. (Любящий жизнь) voios. porcărie fam. turpitudine livr. înăbuşit surd. vesel бодрый (plin) de viaţă неунывающий. mîrşăvie. a despuia. iubitor de viaţă. în mod mîrşav. (Воспроизводить на сцене какой-л. a lua cît pe dracul. josnicie s. гнусно.. 2. относящийся к низкому регистру) густой басистый басовистый разг. обих. (A reda un chip scenic: ~ rolul Chiriţei) играть глаг.nu prea înalt.. murdar грязный. a cere prea mult. пренебр. драть две (три) шкуры с кого-л. a jecmăni.шутл. какую a parastisi. коротенький разг. nemernic низко mişeleşte. ~ de bani) содрать глаг. a jupui vt. chircit. жизнелюбивый. mititel pop. жирный преимущ. низкий прил. шутл. маленький приземистый низкорослый малорослый мелкорослый короткий разг. ticăloşie. (Necinstit şi imoral în cel mai înalt grad. a arăta înv.п. Vezi şi: ticălos. . mic.-ирон. jos adj. (A proceda ~) подло нареч. profund. infam.f. ticăloşenie гнусность netrebnicie. сценический образ) a interpreta исполнять роль кого. . невысокий. (В высшей степени бесчестно) în mod ticălos. a beli. plin (cu voce) de bas grav gros înfundat. мерзость murdărie fig. pipernicit. (Care este plin de voie bună: băiat ~) жизнерадостный прил. (Взять с кого-л. веселый optimist оптимистический rîzător pop. fig. толстый прост. свинство разг. сорвать обих. odios. гадкий разг . faptă подлый прил. от горшка два вершка прост. scund de statură mică. mişel. ignobil низкий adject livr. mişelie гадость infamie. непомерно много) неодобр. a jefui. (Care are timbru gros: voce joasă) adînc. с ноготок. (Faptă josnică) подлость ж. om ~. скотство разг.-разг. (О высшей степени бесчестный) ~ă) infam. голосе и т. гнусный mîrşav.-разг. a jupi pop. jovial adj. (О звуке. неодобр. josnic adv. josnic adj. a juca vt..

ненасытный прожорливый . a justifica vt. (A depune ~. pop. jurare înv. legitim fundamentat motivat. ретивый рьяный неустанный неутомимый.n. robaci pop. 1. трудолюбивый прил.) jurămînt s. впредь) закаяться заклясться прост. озеро ср. клятвенное обещание не делать что-л. livr.n. stăruitor silitor vrednic activ străduitor pop. Vezi şi: iaz. legămînt. iezer горное озеро tău pop. zelos neobosit neostenit Vezi şi: stăruitor. sîrguitor muncitor harnic. juruită. adevărat just. справедливый прил.. усердный истовый прилежный активный трудящийся уст. insaţiabil. (Торжественное обещание) присяга зарок. (На еду и т.п. дать слово клятва ж. (A considera ca just: ~ purtarea cuiva) a scuza. a se lega prin ~) jurămînt solemn (în armată) juruinţă. (Student ~) sîrguincios. întemeiat. a da ~. имеющий законное основание) правый приподн. законный обоснованный мотивированный. (Cerinţă ~ă) заречься глаг. a-şi da cuvîntul (să nu mai. (Послужить смегчающим обстоятельством) извинить мотивировать обосновать. parolă înv. Laborios adj. обет приподн. Vezi şi: promisiune. fără saţ. lucrător.) nesăţios. (Оправдываемый сознанием справедливости. lac s. a îndreptăţi a motiva a legitima fig. lacom adj. harnic.a-i lua (cuiva) şapte piei a se jura (~ să nu mai bea) a făgădui. a promite. făgăduinţă (solemnă). (Care mănîncă şi bea peste măsură: om ~ la mîncare) жадный прил. îndreptăţit echitabil.. a sufleţi rar a se jurui înv. оправдать глаг. vorace hulpav pop. старательный работящий разг. justificat adj. (Дать себе слово не делать что-л. праведный приподн.

2. . apucător pop. разделяющих одинаковые взгляды. aşijderea pop. (A face ceva ~) fugitiv la repezeală. (Care este dedat preocupărilor sale: student ~ de cunoştinţe) avid setos fig. nesăţios fig. cupid livr. iron. познать что-л. 1. (точно) такой же равный. consecutiv стан группировка. (A lucra ~) în aceeaşi (egală) măsură. (Ничем не отличающийся от другого) один.adv. la fel loc. rîvnitor. nesătul ненаедный прост. (Взглянуть. lăcomos pop. мимоходом торопливо мимолетно.mîncăcios обжорливый разг. одинакий уст. (Care nu se satură oricît ar avea: om ~ de bani) жадный прил. lacom adj. setos fig. nesăturat fig. одинаковый прил. ahotnic. egal. adj. avid. так же. (Последовательно один за другим без перерыва) кряду прост. din zbor. adv. посмотреть и т. жаждный прил.n. neîndestulat nesătul fig. asemănător. (~ politic) охотливый прост . la fel loc. мельком нареч. identic asemenea. hapsîn hrăpăreţ rapace.) tabără grupare. la iuţeală loc. la rînd adv. на лету. depr.. (Исполненный желанием понять. на бегу. în grabă din (în) treacăt pripit pop. din fugă. и прост. алчный хищный хищнический..) бегло вскользь.п. lacom adj. чему-л. в равной мере (или степени) в одинаковой (или равной) мере (или степени) равно уст . 2. ( Lucruri ~) acelaşi. охочий прост. grup. падкий ненасытный загребущий прост.) неодобр. ( Trei zile ~) de-a rîndul. tot aşa pop. hrănaci reg. 3. убеждения) подряд нареч. aidoma pop. din mers. одинаково нареч . (Группировка или группа лиц. în acelaşi (grad). сквалыжнецский прижимистый загребистый прост. (Имеющий сильное пристрастие к кому-л. жаждущий старательный усердный испытывающий жажду стремящийся. лагерь м. ahtiat. ahtiat dornic însetat fig. pofticios pop. lagăr s.

lăcomie s.неодобр. счастливо разг. a merge ~) pe achipuite pop. la întîmplare. (hai) să trăieşti fam. удобный. adv. (Слух. в определенное время) вовремя. 2. фам. numai bine toate bune.. пустить глаг. (Стремление к наживе) неодобр . (a acţiona. сряду уст. наилучшего). на авось разг. об аллюрах и т. (Надеясь на случайную удачу) ощупью разг.п. (Когда это нужно. pa fam. наудалую разг. к месту и у места. la timp loc. scuzaţi pop. orbeşte într-un noroc. свободный. am onoarea să vă (te) salut adio iertaţi. cupiditate. походке человека. и прост. la ţanc pop.-разг. te-am (v-am) pupat (sărutat). noroc şi sănătate (bucurie) fam. succesiv. într-o doară ca chiorul (orbul) pop. în termenul cuvenit. счастливо остоваться разг. целую фам. mare liber..п. să ne vedem sănătoşi. succesivamente înv. tocmai bine. анекдот и т. potrivit. вслепую разг. наудачу нареч. фам. прощай(те) прости(те) уст. пока обих. (О шаге. подходящий момент) уместно впопад разг. ahtiere livr. să ne vedem cu bine (toate) cele bune. rămîneţ sănătoşi. (A veni ~) oportun nimerit. один за другим. la timp loc. bogăţie: ~ de bani) rapacitate. ко времени разг. разг. (Toate le vom face ~) la vreme în termen. в положенный срок корысть ж. широкий прил. rămîi sănătos. sănătate (bună) v-am (te-am) salutat. алчность . будь(те) здоров(ы) разг. (В нужный. (Tendinţă bolnăvicioasă spre a dobîndi avere. taman pop. la noroc loc.. cum va da tîrgul şi norocul pop. доброго. в срок к сроку. своевременно нареч. разгласить разг. кстати нареч.adv.f. машистый разг. (Pas ~) întins. adv.în şir. 1. (A scorni şi a pune în circulaţie: ~ un zvon) a răspîndi a colporta livr. larg adj. до свидания (Приветствие при прощании) до скорого свидания до скорой встречи всего хорошего (или лучшего. в положенное время. depr. rămîi (rămîneţi) cu bine (hai) noroc. voracitate livr. te (vă) pup (sărut) fam 1. всего разг. корыстность корыстолюбие. a lansa vt. la revedere (Formulă de salut la despărţire) la bună vedere pe curînd. честь имею кланяться уст.) крупный размашистый.) распространить распустить разг.

брех прост. a lăuda vt.) покинуть бросить кинуть. pui. lătrătură. (Cîinii latră) chelălăi. чьим-л. тявкать гавкать прост. a zăpăi a urla a bate pop. chelălăială zăpăit. a lăsa (să intre) vt. лишить поддержки.n.п. loază pop. a slăvi. (К еде и т. a copleşi cu laude (cu osanale. hămăială pop. 2. оставить глаг. лаять глаг . выть брехать прост. жадность ж. a scheuna. odraslă mladă. hămăitură. пустить глаг. гавканье прост. . визжать. lăstar s.) ненасытность прожорливость алчность. достоинствам. a elogia. (Кого.) a aduce laude. лаянье тявканье разг. визг. a lăsa vt. a cînta fig.. 2. smicea. a făli înv.. bătaie urlet. перестать заботиться.m . lipsă de saţ voracitate fig. lătrat s. a lătra vi. расхваливать a se întrece cu laude iron. lăcomie s. scheunat. ditirambi) iron.. превозносить a aduce elogii славословить a ridica pînă-n ceruri возносить (или превозносить) до небес ирон. своекорыстие своекорыстность меркантильность.f. нахваливать разг. похвалу кому-. лай м. (~ într-o încăpere) a da drumul a permite intrarea a da voie. (s)chelălăit. a îngădui (să intre). (Дать возможность войти) впустить пропустить допустить. чему-л. a preamări восхвалять приподн. (Dorinţă permanentă de a mînca peste măsură) nesaţ. (Молодой стебель или молодая ветвь растения) отросток отпрыск росток усик. (A aduce vorbe de laudă la adresa cuiva: ~ pe cei хвалить глаг. вой. .п.п. cîrcel pop. (Высказывать одобрение. дружбы и т. петь дифирамбы (или хвалы) ирон. a cinsti. побег м. (~ de viţă de vie) mlădiţă. a pleca (de la). 1. curajoşi) заслугам и т.sete (poftă) de avere. goană după bani (avere) aviditate mercantilism. vlăstar puiete. a chefni a hămăi pop. hămăire. insaţietate rar. insaţiabilitate. ( a nu-şi ~ prietenii) a abandona a părăsi a lepăda pop. гамкать прост. chefnit. (~ de cîine) hămăit. a glorifica. scheunare.

a se bîrzoia pop. из чего можно сделать выводы. a se împăuna. învăţămînt pildă. ( Viaţa ne-a dat o bună ~) învăţătură. выхваляться прост. a se umfla în pene. хвастать и хвастаться глаг. grozăvire pop. hlestacovism tartarentism livr. о своих достижениях) хвалиться бахвалиться прост. фанфаронада книжн. 2. Tartaren livr. фанфарон разг. tablă înv. fălos pop. povaţă pop. a se lăuda vr. a se semeţi a se mîndri. похвальба разг. depr.. a-şi da importanţă a se păuni. тартаренство книжн. бахвал прост.-дел. которая дается ученику для приготовления к следующему занятию) задание. depr. (~ prin telefon) a stabili (a lua. Vezi şi: a proslăvi. похваляться разг. хвальба прост. a se făli a se făloşi. fală (goală) pop. lăudăroşie fuduleală.a înălţa (a ridica) în slăvi. кичиться важничать пыжиться. a se grozăvi pop. хвастанье фанфаронство. (Чем и без доп. a face) legătură. fudulire pop.m. lecţie s. поучительное на будущее) наука пример. войти в контакт с кем-л. важничание самохвальство разг. lăudăroşenie s. (A-şi aduce sieşi laude: N-am cu ce mă lăuda) выхваливать прост.f. fanfaronadă făloşie. paradigmă înv. a se lega vr. (Exagerare a meritelor proprii) laudă de sine. lecţie f . lăudăros s. fandosire. fanfaron (un) laudă-mă-gură pop. a-şi da aere (ifose) a se elogia a se fuduli a se întrece în laude depr. fudulache reg. выхваливаться прост. fig . (Учебная работа. a contacta. (un) Hlestacov. связаться глаг. извлечь что-л. 1. (Установить связь) снестись офиц. fam. хлестаковщина.: хвастливо говорить о себе. a lua contact. exemplu. a se fandosi. . Хлестаков. урок м. разг.. (Persoană care se laudă cu orice ocazie: un mare ~) хвастун м. 1. самохвал разг.f. хвастовство ср. бахвальство разг. (То. похвальбишка прост. Тартарен книжн. (~ pentru acasă) temă matimă. fălire. урок м.

2. a se lega vr., peior. (~ cu nişte derbedei)

связаться глаг. обих.-разг. неодобр. (Войти в тесные отношения, обычно неблаговидные)

a se încurca, a întra în relaţii (condamnabile)
a se înhăita fam.
a se încîrdoşi, a face cîrdăşie
a se încîrdui.
a legaliza vt. (A face să fie legal: ~ o căsătorie)
a legitima
a legifera
a legiui înv.
1. a legăna vt. (A mişca încolo şi încoace: ~ un par; ~ picioarele)

спутаться прост., неодобр.
спознаться прост. ; заводить дурные знакомства.

a bălăbăni
a hîţîi, a hîţîna pop.
a clătina; a hlobăna pop.
a balansa, a oscila,
a pendula.
2. a legăna vt. (~ copilul)
a cînta (a zice) nani-nani
a sălta pop.
a adormi.

болтать разг.
шатать
покачивать
раскачивать
колебать.
баюкать глаг.
убаюкать
укачивать (ребенка) напевая
потряхивать, качать (колыбель) .
усыплять (напевая).
связка ж. (Несколько однородных предметов, связанных вместе)
вязка обих.-разг.
отношение ср. (С глаг. иметь: быть связанным с кем-, чем-л., каким-л. образом)
соотносительность
касательство
причастность, взаимность
корреляция.

1. legătură s.f. (~ de vreascuri)
mănunchi, sarcină.
2. legătură s.f. (Aceasta nu are nici o ~ cu cele
spuse mai înainte)
tangenţă, relaţie
atribuţie, raport
conexiune
corelaţie.
legitim adj. (Care este conform legii: drept ~, putere ~ă)
legal; lejiuit înv.; licit.
lene s.f. (Lenea-i mare cucoană)
indolenţă
lenevie, lenoşie, lenevire
trîndăvie, trîndăveală,
trîndăvire, trîndăvit
puturoşenie, puturoşie fam.
leneş s.m.
pierde-vară, lenos; indolent livr.
trîndav, trîntor
puturos, putoare fam.

узаконить глаг . (Придать чему-л. законную силу)
легитимизовать юр.
легитимировать юр.
легализовать, легализировать книжн.
качать глаг. (Делать колебательные движения)

законный прил. (Соответствующий закону)
легальный
легитимный книжн.
лень ж. (Отсутствие желания работать)
ленность; нерадивость
ленца разг.
безделье; празднолюбие прост.
праздность, праздное время препровождение.
лентяй м.
ленивец; лаботряс
бездельник, лодырь разг., презр.
ванючка фам., презр.

dugliş, chiulangiu pop.
Vezi şi: trîntor.
lent adj. (Pas~; ritm ~)
încet, liniştit, domol,
potolit, moderat, lin, alene
de rîmă (tîrîtă) fig .
leucemie s.f. med. (Înmulţirea anormală a leucocitelor în sînge)

байбак, лежень, лежебока разг., презр.
сачок, сачкарь нов.прост.неодобр.
медленный прил. (О движении, о каком-л процессе и т.п.)
тихий
черепаший перен.

leucoză
mieloză.
leşin s.n. (A cădea în ~)
nesimţire
leşinătură, leşinare
inconştienţă
sincopă, colaps med.
lipotimie med.
pierderea conştiinţei.
lexic s.n. (Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă, dintr-o operă
literară etc.: ~ul limbii lui Creangă)
vocabular
registru (de cuvinte)
lexică; glosar înv.
listă de cuvinte
componenţă lexicală
fond, bagaj lexical.
lexicograf s.m.
dicţionarist fam.
alcătuitor de dicţionare.
I. 1. liber adj. (Popor ~)

лейкемия
миелоз.
беспамятство ср. (Потеря сознание)
бесчувствие
забытье
бессознательность
обморок; коллапс мед.
липотемия мед.
потеря памяти.
лексика ж. (Совокупность слов)

independent; neatîrnat,
slobod pop., volnic înv.
autonom
suveran.
2. liber adj. (Viaţă ~ă)
volnic înv.
în (deplină) libertate
slobod,
nestingherit, nestînjenit,
neconstrîns
tihnit, liniştit.
3. liber adj. (Acţiuni ~e)

независимый
вольный
автономный
суверенный.
свободный прил. (О жизни, условиях существования: ничем не стесняемый)
вольный
привольный
раздольный разг.
вольготный прост.
безмятежный, спокойный.

белокровие ср.мед.

словарь
регистр (слов)
глоссарий книжн.
словник спец.
словарный состав
лексический запас (состав)
лексикограф м. (Тот, кто составляет словари)
словарник разг.
составитель словарей.
свободный прил. (Не знающий угнетения, стеснений в общественно-политической жизни)

свободный прил. (О действиях, поступках и т.п: не стесненный ограничениями,
запретами и т.п.)

neîmpiedicat, nestingherit
slobod.
4. liber adj. (Cameră ~ă)
neocupat, disponibil
slobod, gol pop.
5. liber adj. ( Costum ~)
încăpător; slobod pop.
larg.
6. liber adj. (Timp ~)
disponibil, neocupat
slobod pop.
prisoselnic înv.
II. 1. (în mod) liber adv . (A trăi ~)
în voie, independent
slobod pop.
în larg
nestingherit, nestînjenit.
2. liber adv. (A înainta ~)
slobod pop.
nestingherit, nestînjenit.
1. libertate s.f. (~a unui stat)
independenţă; neatîrnare pop.
slobozenie, volnicie, slobozie înv. ; slobodă pop.
autonomie
suveranitate.
2. libertate s.f. (A pune în ~)
slobodă pop.
slobozenie, slobozie, volnicie înv.
3. libertate s.f. (~ deplină)
volnicie, slobodă înv., azi poet.
larg; cîmp liber (de acţiune) fig.
1. a licări vi., (A licărit ceva în întuneric)
a sclipi
a scînteia, a clipi
a luci; a scăpăra.
2. a licări vi. fig. (A se întrezări cu greu: În suflet i-a licărit o
speranţă)
a pîlpîi
a se cuibări

беспрепятственный
безвозбранный.
свободный прил. (О пемещении: никем, ничем не занятый)
незанятый
пустой.
свободный прил. (Об одежде: не стесняющий движений)
просторный
широкий.
свободный прил. (Об времени: не заполненный каким-л. трудом)
незанятый обих.-разг.
пустой обих.-разг.
праздный разг.
свободно нареч. (Без стеснений; так, как хочется)
вольно
привольно
раздольно разг.
вольготно прост.
свободно нареч. (Без каких-л. ограничений и запретов)
беспрепятственно
безвозбранно.
свобода ж. (Отсутствие стеснений и ограничений в общественно-экономической
деятельности какого-л. класса, общества, страны и т.п.)
независимость ж.
воля
автономия
сувернитет; суверенность книжн.
свобода ж. (Пребывание вне заключения)
воля разг.
свобода ж. (Жизнь, существование и т.п. свободные от каких-л. стеснений, условностей и
т.п.)
воля
приволье
раздолье.
мерцать глаг. (Испускать неровный, прерывистый свет)
мигать
моргать
сверкать
искриться.
теплиться глаг. (О чувстве, мысли, сознании и т..п.: слабо проявляться, быть едва
заметным)
тлеть и тлеться
тлиться уст.

a se înfiripa
a încolţi, a apărea, a se ivi, a se naşte
a se furişa
a lichida vt. (~ răul)
a dezrădăcina
a stîrpi; a extirpa
a curma, a eradica.
licitaţie s.f. (Vînzare publică de lucruri care intră
în posesia celuia care a oferit preţul cel mai ridicat: a vinde la ~)

гнездиться разг.
подкрасться.

aucţiune înv.
mezat rar.
limbă s.f. (Mod particular de exprimare: ~ plastică)
stil
limbaj; exprimare
vorbire, scris
expresie, condei, pană fig.
1. limitat adj. (Care nu iese din anumite limite: sferă ~ă; de
influienţă ~ă; cadru ~)
mărginit; îngust
redus
restrîns.
2. limitat adj. (Care nu are un orizont intelectual larg; om ~)
unilateral
mărginit
redus
îngust (la minte)
opac fig.
obtuz, încuiat fam. fig.
puţintel (la minte) pop.
sărac (cu duhul); nu-i cu stea-n frunte.

публичные торги мн .
распродажа с молотка.
язык м. (Способ, манера словесного выражения)
стиль
слог
почерк разг., перо перен .

изживать глаг. (Уcтранить, уничтожить обычно нежелательное, плохое, вредное)
искоренять
выкорчевывать.
аукцион м. (Публичная распродажа)
торги мн.

ограниченный прил. (Недостаточно широкий)

узкий
куцый разг. презр.
небольшой, урезанный.
ограниченный прил. (Имеющий узкий кругозор)
узкий
односторонний
узколобный разг.
недалекий
недальный
недалекого ума
недального ума уст.
в знач. сказ. пороха не придумает
в знач. сказ. звезд с неба не хватает
убогий духом.
limită s.f. (Gradul extrem de manifestare a unui lucru: eroismul nu граница ж. (Крайнея степень проявления чего-л.)
are ~)
capăt
предел
margine; graniţă pop.
грань
măsură, hotar.
мера.
limpede adj. (Sunet ~, pronunţie, vorbire~)
четкий прил. (О звуках: хорошо слышимый, легко воспринимаемый слухом)
desluşit
отчетливый
clar
ясный
lămurit, distinct
явственный
răspicat.
внятный.

lin adj. ( Mişcare ~ă)

плавный прил. (О движениях, жестах, походке и т.п.: размеренный и неторопливый)

uşor, domol
plastic.
1. linişte s.f. (~ sufletească)

мягкий
пластичный и пластический книжн.
спокойствие ср. (Состояние окружающей обстановки, природы и т.п.,
характеризующееся отсутствием шума, волнения, суеты)
покой, мир
тишина, тишь
безмятежность
атараксия филос., мед.
тишина ж. (Отсутствие звуков, шума)
тишь
безмолвие
молчание
затишье.
успокоить глаг. (Заставить кого-л. успокоиться, прекратить волнение, суету и т.п.)

tihnă
pace
calm
ataraxie livr .
2. linişte s.f. (~ absolută)
tihnă
muţenie
tăcere
calm, acalmie.
a linişti vt. (~ copiii; ~ spiritele)
a calma
a ogoi; a ostoi pop.
a domoli, a astîmpăra pop.
Vezi şi: a potoli.
a se linişti vr. (Mulţimea s-a liniştit)
a se astîmpăra pop.
a se ogoi
a se domoli, a se molcomi
a se ostoi pop.; a se calma
a se potoli, a se tempera
a se cuminţi.
1. liniştit adj . (Faţă ~ă)
calm
netulburat, senin
imperturbabil.
2. liniştit adj. (Copil ~)
tăcut, domol, potolit
cuminte, inofensiv, bun
blînd, paşnic
docil, supus, ascultător; obedient livr.
3. liniştit adj. (Loc ~)
tihnit
tăcut; silenţios livr.
paşnic

унять
угомонить
утихомирить разг.
успокоиться глаг. (Перестать волноваться; повести себя тихо, спокойно)
утихнуть
стихнуть
затихнуть
уняться разг.
угомониться разг.
утихомириться разг.
спокойный прил. (Не испытывающий волнения, тревоги, беспокойства)
покойный
безмятежный
невозмутимый.
спокойный прил. (Отличающийся уравновешенным характером, не причиняющий
беспокойства)
тихий
смирный
смиренный прост ; послушный.
спокойный прил. (Об окружающей обстановке, природе: исполненный покоя, тишины)
покойный
тихий
мирный

dosit
retras
a lipi vt. (A împreuna cu ajutorul cleiului: ~ un timbru)
a încleia
a prinde (cu clei)
a fixa (cu clei).
1. a se lipi vr. (Foaia s-a lipit bine)
a se încleia
a se prinde, a se fixa (cu clei).
2. a se lipi vr . (Noroiul s-a lipit pe ghete)
a se încleia
a se prinde, a se ţine (de).
lipsă de conţinut loс. subst. ( ~ într-o cuvîntare)
sărăcie (puţinătate) de idei
găunoşenie, gol
superficialitate; văduvie
frivolitate, goliciune
apă de ploaie fig. iron.
lipsă de guvernămînt loc. subst.
lipsă de conducere
anarhie
anarhism.
a lipsi vt. (~ de avere; ~ de un drept)
a priva livr., a lua pop.
a văduvi, a mîntui (de ceva) pop.
a frustra livr.
lipsit de supraveghere loc.adj. (Cîine ~; copil ~)
nesupravegheat, vagabond, hoinar,
fără stăpîn; de-al nimănui
uşernic reg.
lipsit de tact loc. adj. (Om ~)
fără tact; netacticos sens impr.
necorect, incorect
nedelicat
Vezi şi: nepoliticos.
literă s.f.
caracter (tipografic)
slovă, bucvă, buche înv.
lîngă prep. (A se aşeza ~ fereastră)
alături de...

укромный.
приклеить глаг. (Прикрепить клеем или чем-л. клейким)
наклеить
прилепить разг.
налепить разг.
приклеиться глаг. (Прикрепиться к чему-л. с помощью клея)
прилепиться разг.
пристать разг.
прилипать глаг. (О снеге, грязи и т.п.: приставать к чему-л.)
липнуть
приставать разг.
бессодержательность ж. (Ничтожность содержания, отсутствие глубины,
значительности в чем-л.)
малосодержательность
пустота обих.-разг.
пустопорожность обих.-разг. пренебр.
пустозвонство обих.-разг., презр.
безвластие ср. (Отсутствие органа, лица или лиц, которые должны осуществлять
управление)
безначалие
анархия
анархизм.
лишить глаг. (Чего; оставить без чего-л.)
решить прост.
отнять, отобрать, забрать разг.
безнадзорный прил. (Лишенный необходимого присмотра)
беспризорный.

бесстактный прил. (Лишенный такта, чувства меры в отношениях с окружающими
людьми)
нетактичный
некорректный
неделикатный.
буква ж.
литера книжн. и спец.
азы мн., уст.
около (Предлог с род.п.)
возле

în apropierea.., în preajma ...
aproape de ...
loc s.n. (~ de întrunire a elevilor)
punct.
local adj.(Obicei ~; populaţie ~ă)
localnic; de aici, din partea locului
din localitate.
localitate s.f. (~ sătească; ~ urbană)
loc (centru) populat
aşezare (omenească)
politie înv.
stanişte fig.
sălăşluire, sălăşluinţă înv.
loc de popas loc. subst. (Oprire vremelnică pentru
odihnă în cursul unui marş, a unei expediţii etc.)
tabără
bivuac
oprire, popas, haltă; descălecat înv.
cantonament, campament
parcare, parcaj.
a locui vi. (~ la părinţi)
a trăi (undeva) pop.
a domicilia, a-şi avea domiciliu,
a fi stabilit cu traiul
a se afla, a se găsi, a sta, a şedea
a sălăşlui pop.
a hălădui înv.
locuinţă s.f. (Încăpere în care locuieşte cineva)
domiciliu
casă, cămin, adăpost
sălaş, sălăşluinţă înv.
locaş, lăcaş pop.
bîrlog fam. fig.
vizuină fam. fig.
culcuş, ascunziş pop . fig .
cuib pop. fig.
unger pop. fig.
locuitor s.m. (Persoană care trăieşte într-un anumit loc)
trăitor pop.
suflet fig.
sălăşluitor înv.

подле
близ.
место ср. (Определенное пространство, предназначенное для чего-л.)
пункт офиц.-дел.
точка офиц.-дел.
местный прил. (Относящийся к данной местности)
здешний разг.
тутошний прост.
селение ср.
населенный пункт
поселение
селище уст.

стоянка ж. (Место остановки, временного жилья за пределами населенных пунктов во
время экспедиций, охоты и т.п.)
лагерь
бивак и бивуак
привал
постой (войск)
паркование.
жить глаг. (Быть жителем)
обитать
проживать офиц.-дел.
обретаться разг., шутл.-ирон.
жительствовать уст.

жилище ср.
жилье разг.
дом
обиталище шутл.
обитель трад.-поэт. или шутл.
берлога разг., шутл.
логовище разг., пренебр.
логово разг., пренебр.
гнездо разг.
уголок разг.
житель м.
обитатель книжн.
душа прост .
жилец прост.

I. a se lovi vr. (~ cu capul de-o grindă)
a se izbi
a se păli pop.
a se ciocni
a se buhni pop.
a se trăsni pop.
a se pocni
a se tampona.
2. a se lovi vr. (~ rău la un picior)
a se răni, a-şi zdreli,
a se păli, a-şi năsădi pop.
a-şi stîlci
a-şi strivi
a-şi zdrobi
a-şi stropşi pop.
a lua vt. (~ o sumă de bani)
a încasa
a strînge, a percepe.
a-l lua gura pe dinainte loc. verb.
a se greşi (a se scăpa, a se pripi, a se grăbi,
a se precipita) cu vorba.
a se lua cu vorba loc. verb.
a (prea) lungi vorba
a tăfăsui, a sta (prea) mult la taifas (la vorbă)
a se lăsa furat de vorbă.
a lua în rîs loc. verb.
a persifla livr .
a-şi bate joc
a abtjocori
a face haz (de cineva sau ceva),
a lua în derîdere
a băşcăli fam., a ironiza
a înţepa fig., a încolţi fig .
a lua peste picior (în balon, în căruţă) pop.
a zeflemesi, a glumi cu răutate.
I. luciu s.n. (~ al soarelui)
strălucire; aureolă, nimb
lucire, sclipire, scînteiere.
2. luciu s.n. (~ al mobilei)
lustru
spoială.

обыватель уст.
удариться глаг. (Натолкнувшись на что-л., получить удар)
стукнуться
тукнуться разг.
трахнуться разг.
бахнуться разг.
треснуться разг.
хлопнуться разг.
разбиться глаг. (Повредить какую-л. часть тела)
расшибиться разг.
ушибиться
зашибиться прост.
убиться прост.

брать глаг. (Получать плату, долг и т.п.; заставлять платить)
взыскивать офиц.
взимать офиц.
оговориться глаг. (Нечаянно, по ошибке сказать не то, что думал, что хотел сказать)
обмолвиться.
заговориться глаг. (Увлечься разговором)
заболтаться разг.
забеседоваться разг.
затолковаться прост.
насмехаться глаг. (Над кем-чем; делать кого-л, что-л. предметом насмешки)
смеяться
издеваться
глумиться
потешаться разг.
насмешничать разг.
насмехаться прост.
язвить
ехидничать разг.
ехидствовать разг.
блеск м. (Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-л.)
сияние
сверкание.
блеск м. (Отражение света от гладкой, отполированной поверхности)
глянец
лоск.

(Над чем. о наступлении рассвета) рассветать светлеть брезжить и брезжиться развиднять обих. a meşteri pop..-разг. подсолнечная уст. ишачить груб. 1.) сидеть разг. a(-i) da cărbuni reg. a scînteia. a se strădui. и нар. (~ toată ziua) a munci a roboti înv. (Отдельное материальное явление) предмет. (над чем) корпеть разг. и нар. вселенная. (~ la ceva. земной шар вселенная планета земля подлунная уст. (~ materială) работать глаг. lucru s. (A propaga lumină) a luci. нечто. (~ de ziuă) a se zori.f. приподн. a sclipi. a se speti pop. 2. вещь ж. и нар. a (se) osteni fig.. (Совокупность всех форм материи. излучать свет сверкать... (В знач. пренебр. pop. a (se) buchisi. a (se) osteni. lucru s.-фам. (Безл.n. космос макрокосм книжн. fig. заниматься чем-л. a lumina vi.-фам. светать глаг. lume s. трудиться глаг.( Lectura e un ~ bun. дело. a iradia (lumină) a străluci. сказ.. a (se) sili. (Orice fenomen material luat aparte: cîteva ~ri foarte necesare) obiect 2. поднебесная уст. лучиться. (Выполнить ту или иную работу) трудиться трубить прост. a lucra vi. a se crăpa de ziuă a se îngîna noaptea cu ziua.1. a se lumina vr. светить глаг. бесконечных во времени и пространстве) . 2. (Наша планета со всем существующим на ней) свет. вкалывать прост.-поэт. изготовлять что-л. ( ~ pămîntească) glob (pămîntesc) univers planetă pămînt (întreaga) fire (întreaga) natură. мир м. treabă. (Излучать свет) сиять. univers cosmos macrocosm livr. a începe să se ivească (arate) zorii a miji de ziuă (zorii) a se face ziuă. socoteală pop.f. что-то) штука разг. a se zbate. груб. мастерить разг. делать. a migăli pop. lume s.. vt. ~rile stau puţin altfel) chestie. a (se) munci.. ломить прост.. фам. a (se) opinti pop. a munci ca un catîr a asuda pop.. мир м. a se canoni pop. гореть. неодобр. suflare (toată) făptura. 1. мироздание книжн. a se deşela pop. вещь ж.-поэт. a se necăji.-поэт. ~ un scaun) a sta (asupra). потеть прост.n.. a lucra vi.. a se căzni. a (se) trudi. fam.

colnic zarişte. a se răsturna. продолговатый прил. жетина прост. matahală lungoare pop. распростираться разг. a se lungi vr. clar. каланча разг. орясина груб. fig.. zdrahon pop..m. (~ pe pat) a se întinde. яркий прил. a se culca. strălucitor orbitor.. (Om foarte înalt şi zdravăn) vlăjgan. coblizan pop. ж. дающий много света) ослепительный слепящий. jablău pop. deşirat pop. lunatic s. -ирон. шутл. puternic. долговязный разг. fig.. источниках света и т. vale fîneaţă păşune prelucă. светлый глаг. (Loc fără copaci într-o pădure) pajişte mică. măgădău pop. luncă s. a se tolăni pop.п. превышающую ширину) удлененный вытянутый. верзила м. noctambul. луговина разг. разлечься глаг. zablău pop.-ирон. (В лесу или на опушке) лужок поляна полянка пролесок разг. I. peluză poiană poeniţă. rît rar . alungit lungăreţ. zăplan rar. разг. cu cer senin. huiduma pop. iron. развидняться обих. (Faţă lunguiaţă.f. formă lunguiaţă) prelung. mastodont livr. prăjină pop.. 2. лужайка ж. жердь прост.luminiş s. (О дне. и шутл. ирон. лунатик м. (Лечь. дядя разг. luminos adj. lungan s. ( Soare ~) sclipitor. luminos adj. неодобр. zi luminoasă) senin. (Имеющий длину. – ирон.-разг. (О свете. луг м... мастодонт перен.п.. (Noapte. handralău pop. лужайка. (Persoană bolnavă de sоmnambulism) somnambul. дылда груб. găligan.-прост. fig. .. шутл. сомнамбул и сомнамбула. удобно раскинувшись) раскинуться развалиться разг. ночи и т. glumeţ. a se răstigni glum. или пренебр. звезд) ясный.: наполненный светом солнца или луны. шутл. a se trînti pop.n. pajişte zăvoi. oblong livr. lunguieţ adj.-прост. (О человеке очень высокого роста) верста разг. limpede.m. дубина груб.: хорошо освещающий.-прост.

бороться биться не на жизнь.f.m. războire. сторонник. (Încăierare între două persoane (înarmate)) бороться глаг.f. luptă s. против чего) война. (A participa la război. a lupta vi. măcel înv. a lupta vr. luptător s. а на смерть проливать свою кровь (на войне) бой м. a milita.. и высок.-поэт. înfruntare înv. ciocnire Vezi şi: ciocnire. (С чем. război fig. солдат высок. partizan apărător ostaş fig. a se împotrivi a se încontra pop. luptele de la Mărăşeşti) bătălie bătaie. (За что) luptă unul la unul duel. побоище уст. 3. a voinici. бореться за что-л. приподн. дело разг. luptaş pop. a viteji înv. la o bătălie) a se bate pop. и приподн. боец. стычка. oaste înv.) militant.1. luptare înv. înv. a se război fig. (Бой один на один) . a duce luptă pe viaţă şi moarte a vărsa sînge la război (în bătălie) a se oşti. încăierare. (Efort îndreptat împotriva răului: ~ contra corupţiei) combatere. поединок м. поборник защитник. сеча уст. a lupta vi. luptă s. драться. răzbel înv. (Persoană care luptă pentru ceva: ~ pentru pace) единоборство дуэль (по вызову одного их противников) борец м. harţă. схватка. борьба ж. soldat fig. в бою) воевать биться. биться драться ратовать высок. satisfacţie. a se război a (se) lupta. ( A intra în ~ aeriană. сражение битва баталия уст. război. бороться глаг. столкновение. (A duce lupta pentru ceva: ~ pentru libertate. 2. 3. 2. (A stărui în combaterea unui rău: ~ cu greutăţile. ~ pentru adevăr. сражаться глаг. ~ pentru pace) a se lupta a se bate. (Учавствовать в военных действиях. (Тот. ~ cu prejudecăţile) a duce lupta (împotriva) a se bate (cu) pop. брань трад. a se război fig. высок.(С чем) биться с чем драться с чем ратовать (против) противоборствовать чему .f. в сражениях. 1. luptă (în doi) s. и высок. a combate a se opune. приверженец ратоборец уст. кто учавствует в борьбе. încăierătură înv.

-разг. предпочитительно прежде всего. în vechime rar. (Veneau ~ bătrîni. (~ să terminăm lucrul) mai întîi de toate la început dintîi pop. mai întîi. одно время прежде. magazin s. inc. свое) время некогда. поначалу разг.-разг. слово правильнее точнее скорее лучше (сказать). чулан sarai reg. в первую очередь разг. cămăruie pop. (В большей своей части. (~ oamenii mergeau mai mult pe jos) înainte.-разг. в первую голову обих. сарай уст. debara înv . prăvălie. anterior. ~. cu deosebire mai drept cuv. cu precădere.n. склад уст. citea ~ literatură clasică) în special îndeosebi în temei în marea majoritate în cea mai mare parte mai cu seamă. в большинстве своем) главным образом по преимуществу в основном болшей (большею) частью по большей части (все) больше разг. в прежнее (былое. сначала нареч. înainte de toate în primul rînd întîi pop. (Încăpere pe lîngă casă.Magazie s. первым делом разг. кладовая ж. în care se păstrează provizii. лавка уст. înainte vreme cîndva. alimentară universam reg. l-am cunoscut) mai adevărat mai precis. преимущественно нареч. бакалея продовольственный магазин универсам прост. до этого времени) ранее. altădată altcîndva odinioară. вернее вводн. întîi (înainte) de toate. кладовка разг. клеть обл. другого) прежде (всего) раньше сперва обих. chelar rar. adv. магазин м.(В прошлом. mai exact mai degrabă mai bine (zis).f. (Îl cunosc sau. (Întreprindere comercială: ~ alimentar) dugheană. odată în trecut pe vremuri. mai înainte loc. (Раньше. băcănie înv. . primo livr. прежде чего-л.) cămară. 1. lemne. особенно. înainte pop .adv. mai ales loc. mai mult de preferinţă. adv. раньше нареч . когда-то в прошлом встарь. obiecte de gospodărie etc. mai întîi loc. вперед обих.

fel de a язвительность ж. (В первое время. Vezi şi: zeflemitor. maliţiozitate s. dintîi pop. 2. (Женщина по отношению к своим детям) bună) mămică. (Злая насмешливость. спервоначала прост. întîi pop. mămune. mami fam. сперва обих. mămucuţă матушка уст.f. сперва-наперво прост. maliţie ехидство fiere fig. (Легко приводимый в действие. перво-наперво прост. neneacă înv. . modă pop. мода прост.-поэт. muşcător колкий răutăcios ехидный veninos fig. и нар. maliţios adj. ядовитый sarcastic саркастический и саркастичный. неодобр. послушный (о материале) гибкий. (Femeie privită în raport cu copiii pe care i-a născut: ~ мать ж.п.f. попервоначалу прост. (Особенность поведения) obicei.) ~) modelabil rar. матка прост. maleabil ad.livr. otravă fig.. уязвить) fi a omului răutăcios) causticitate едкость muşcătură. маменька прост. мама разг. поначалу разг. желчный plin de otravă fig. nărav depr. повадка разг.-разг. mămaie. на первых порах разг. эластичный. стремление уколоть. născătoare înv. привычка. желчность venin. (Care este plin de răutate: glumă maliţioasă) язвительный прил. (~ urîtă) манера ж. mămucă мамаша прост. usturător едкий incisiv. (Vorbă răutăcioasă spusă la adresa cuiva. înţepătură колкость răutate. şi glumeţ . спервоначала прост. родительница уст. (Care poate fi uşor prelucrat: fierul incandescent este податливый прил. manieră s. и обл.întîi şi-ntîi pop. наперво прост. mamă s. adv.-поэт. желанием уязвить) caustic. maică родимая нар. (Отличающийся злой насмешливостью. легко поддающийся обработке и т. mai întîi loc.f. в первый момент) la început вначале iniţial первоначально de la început pop. măicuţă матерь высок. маманя. ядовитость. (~ ne venea greu să ne isprăvim cu lucru) сначала нареч. и шутл.

a da semne de выказать разг. măşcat большущий обих. zdravăn здоровый обих. purtare. манускрипт книжн. выразиться. coşcogemite pop. большенный обих.-разг. (Тонкими линиями очертить контуры чего-л. cogemite pop. livr. оказать уст. раскрыться a se revela. a marca vt.п. comportament. объем и т. (~a unui obiect) кайма ж.п. (Полоса по краю какого-л. (Care are dimensiuni superioare celor obişnuite: om ~.deprindere замашка разг. (Стать заметным для окружающих) neajunsuri) a se arăta. a contura. разметить. (Значительно превышающий для данного предмета величину. 1.n. dispoziţiile sale проявить глаг. o măciucă ~) solid крупный coşcogea pop. bendiţă каемка bandă. грамота. peşte ~. неодобр. выявить a exprima выразить a trăda. (~ un traseu pe hartă) наметить глаг. предмета) dungă. (Text scris de mînă : un ~ din secolul XVIII) рукопись ж.) a însemna. a denota. состояние. monument scris. conduită. apucătură ухватка разг. большой прил. comportare. margine s. tivitură окаймление bordură бордюр . (A fi dat la iveală: s-au manifestat un şir de проявиться глаг.-разг. неодобр. свое чувство. поведение. a trasa обозначить. старинная рукопись hrisov înv. text письменный памятник izvod înv. lizieră окаемка chenar. здоровущий прост. manuscris s. прочертить a jalona трассировать a schiţa. a manifesta vt. a se dezvălui обнаружиться a ieşi la iveală. письмо уст. пометить отметить. a se manifesta vr .f. a vădi изъявить a da pe faţă явить книжн. celor din jur: ~ îngrijorare) настроение и т.-разг.) bolovan ~. (Написанный от руки памятник древней письменности) manuscript înv.-разг. grozav немалый и немаленкий masiv знатный обих. a se descoperi открыться. запись уст. (Сделать заметным для окружающих какое-л.) a exterioriza обнаружить a arăta показать. здоровенный прост. (A face cunoscute sentimentele. zapis înv.. mare adj.

extremitate. созрелый уст. matur adj. (Om ~) maturizat. (Достигший полного развития) возмужалый. material adj. край м. места. физический вещественный конкретный объективный ощутимый. машинальный прил. (Предельная линия.) martir s.fîşie muchie vipuşcă cant. (Mişcare ~ă) mecanic automat automatic involuntar Vezi şi: inconştient. matur(izat) adj. maşinal adj. налитой зрелый прил. происшествие) spectator rar. событие. împlinit pop. (Lumea ~ă) очевидец самовидец уст. страстотерпец высок. (Совершаемый непроизвольно) механический и механичный автоматический и автоматичный непроизвольный. obiectual sesizabil. martor s.f. (Persoană care a fost de faţă la o întîmplare: ~ ocular) свидетель м. mare. (Persoană care îndură suferinţe pentru convingerile мученик м. zemos. 3. terminare. (О плодах. declarant înv. поспевший наливной. материальный прил.) кромка закраина разг. местности) окраина предел конец. cap. полоса кромка выпушка кант. sacrificat rar. (Тот. взрослый. cap limită. (Fruct ~) copt pîrguit ajuns la maturaţie. împlinit pop.m. край м. livr. 2. (Крайняя часть какого-л. terminus invar. (~a oraşului) capăt. злаках и т. colţ. extremitate. кто испытывает много мучений) sale) mucenic страдалец pătimitor. в (зрелом) возрасте достигший зрелого возраста. fizic substanţial. ограничивающая поверхность чего-л. (Тот. объективно существующим вещам) . limită capăt. 2. corporal concret obiectiv. margine s. конечный пункт (чего-л. mărturisitor. copt fig. (Относящийся к реальным.m. великовозрастный уст.п. extremă (teritorială) sfîrşit. margine s. suculent.f. зрелый прил. кто сам видел какое-л. adult ajuns la maturitate.) спелый созревший. crescut. оконечнность. (~a mesei) muchie.

и трад. (Не более чем) cel mult самое большее (или многое) nu mai mult. măgar s. речение vorbă de duh. a se forma. a creşte a se face mare (adult). cugetare максима diction. a se maturiza vr . выражение zicere pop.m. mărgăritar s. остроумное слово. (Достигнуть физической зрелости) развиться преимущ. стать взрослым войти (вступить) в возраст. 2.Cantemir conţine peste 700 de ~e) aforism афоризм sentinţă.) a se coace спеть a se pîrgui. superb falnic.-поэт. a se coace fig. urechilă. (Lanurile se ~esc) величавый царственный монументальный внушительный грандиозный великолепный впечатляющий.f. осел м. от силы разг. поговорка expresie. a se megieşi прилегать перл уст. sublim. pildă înv. созревать a se dezvolta вызревать a da în pîrg. злаках и т. a se împlini pop. asin. a se mărgini vr. (Мысль. (Formulă scurtă care exprimă un gînd adînc: „Istoria изречение ср. (О ягодах. format în scoicile unor moluşte şi folosit la confecţionarea bijuteriilor) mărgărit azi poet. ишак catîr (hibrid) .n. maximum ( Vom scrie ~ şase pagini) максимум нареч. (Grăunte cu luciu de sidef. măreţ adj. a se maturiza vr . maximă s. împărătesc.1. apoftegmă livr. красотой) maiestuos. parimie сентенция adagiu. (Băiatul s-a maturizat) a se dezvolta. (Grînele s-au maturizat) зреть глаг. в кого сформироваться повзрослеть.) .п. perlă. мул (помесь осла и кобылы) . şi fig. frumuseţe: aspect ~) величественный прил. поспевать разг. много разг. жемчужина ж. много-много разг. (Care se impune prin proporţii. (Производящий сильное впечатление своими размерами. urecheat glumeţ. созреть глаг. жемчуг. (К чему: быть расположенным в непосредственной близости с чем-л. magnific. выраженная коротко и метко) ieroglifică” de D. примыкать глаг. august rar monumental impunător grandios splendid impresionant.

свойства. a se hotărî. a ascuţi. противоречиях и т. a înăspri a intensifica. a mări vt. a majora. a se mări vr . a se răzeşi.f. 2. приумножить. a se urca подняться a se înmulţi.п. a se înrăutăţi углубляться a se agrava. adeverire подтверждение probă. граничить с чем. a se încorda. измеряется) a casei) volum объем dimensiuni pl.) a adînci углублять a înrăutăţi обострить a agrava. (Numărul elevilor s-a mărit) увеличиться глаг. limitat. (Contradicţiile s-au mărit) усиливаться глаг. a mări vt. признак. mărginit adj. măsură размер и мн. 1. (~ divergenţele) усиливать глаг. a se ascuţi fig. dovadă. (О человеке. a se mări vr. (Объeм. (Сделать большим по степени силе проявления) a intensifica усилить a întări. что как-л. качества) prieteniei de veacuri) confirmare. 3. a se hotărnici. (Внешнее проявление. величине) a spori повысить a ridica. mărturie s. умножиться. того. (Ceea ce serveşte la demonstrarea unui adevăr: ~a свидетельство ср.a se învecina. opac fig.п.. примета какого-л. усугубляться. a înmulţi умножить a spori.. протяженность и т. (~ salariile) увеличить глаг.) a se adînci. (О борьбе. a accentua усугублять. a se înăspri.. a mări vt. mărime s. глубину. minte ~ă) îngust. (Care are orizont îngust sau capacităţi intelectuale ограниченный прил. поднять. (Valoarea dimensională sau cantitativă a unui obiect: ~ величина ж. a încorda. redus. увеличивать степень проявления чегол. demonstraţie. scurt (la minte) узкий unilateral односторонний mediocru недалекий obtuz fig. semn доказательство . (Придавать боьшую силу. его интересах: лишенный широты кругозора ) limitate: om ~. размеры. (Сделать большим по количеству. узколобный разг. (~ puterile) увеличить глаг. I. proporţii pl. (Стать большим в количественном отношении) a creşte возрасти a spori вырасти a se majora повыситься a se ridica.f. I. 2. a se intensifica. sărac cu duhul. обостряться a se accentua. a se răzori înv.

ilustrare indiciu testimoniu livr. (Сведения. (Care este constituit din particule mici: sare ~ă. mărturisire. который поясничает. напоминать. (Actor de bîlci care stîrneşte rîsul prin îmbrăcămintea şi glumele sale) paiaţă clovn. pop. panglicar.m. bufon. şi fig. (О человеке. служить. vi.. мерило ср. mascara înv. махать глаг. (То. indiciu. (A constitui o dovadă : Faptele mărturisesc despre aflarea lui în timpul acela la Chişinău) a arăta. a mătăhăi vi. făcută în faţa judecăţii) признак показатель. (A mişca un obiect dintr-o parte în alta: ~ cu batista.. пренебр. что служит основанием для оценки чего-л. (Состоящий из частиц малой величины) тонкий пылевидный измельченный порошкообразный.) мелкий прил. pulveriform свидетельство свидетельское показание свидетельствовать глаг. в угоду другим) паяц клоун фигляр гаер буффон циркач разг. (Expunere a unui martor. a agita показание ср. cărbune ~) fin pulverulent. măsură s.) размахивать мотать разг. являться доказательством. sol ~.f. cabaz înv.) указывать доказывать подтверждать удостоверять знаменовать говорить о чем . a demonstra a ilustra a confirma a vorbi (despre) a aminti a proba a adeveri a atesta. (О чем. măscărici s.f. comediant mascaragiu înv. circar rar. разг. a bălăbăni. (Ceea ce serveşte ca bază pentru a aprecia ceva: Munca este ~a tuturor valorilor) criteriu normă principiu semn. depoziţie declaraţie. a indica a dovedi. подтверждением чего-л. baladin. 2. . a mărturisi vt. (Делать взмахи чем-л. балагурит на потеху. mărunt adj. сообщаемые очевидцами или участниками чего-л. шут м. saltimbanc scamator. указанием на что-л. mărturie s.) критерий мера мерка показатель. ~ din aripi) a da din a flutura.

n. разг. medicament s. esculap glumeţ. мотив напев голос уст. melodios adj. условия. regiune. снадобье разг. сторона ж. temă viers pop.. мелодия ж . среда ж. (~ natale) părţi. ţinuturi tărîmuri locuri Vezi şi: ţară. идти глаг. ~ social. жизнь) окружение. обстановка. (~ de plămîni) doctor. dulce fig. сладкий перен . звонкий мелодичный благозвучный малиновый. (Сходный по ритму с песней) напевный музыкальный звучный. (~ia unui cîntec) motiv. ласк. a merge vi. meleaguri s. лечебное средство препарат (лекарственный). доктор лекарь ирон. spiţerii pl. (Место. a se mişca. doctorie pop. трясти. medic s..n.n. preparat (farmaceutic). передвигаться) шагать ступать топать прост. pături. a se purta pop.f. уст. plaiuri.a clătina a fîlfîi. певучий прил. mediu s. vraci înv. limbă ~ă) melodic. înv. . медикамент. remediu.. (Ambianţă în care trăieşte şi activează cineva. a defila fig.. doftor pop. a înainta. лекарство ср. вышагивать выступать шествовать переть(ся) прост . местность) сторонка разг.m.-пренебр. окружающая среда сфера атмосфера рамки общество климат. melodie s.-ирон. врач м. (Делая шаги. эскулап шутл.. I. палестины мн. a ~ pe drum) a păşi a călca (înainte) a umbla (pe jos) a se deplasa . (Окружающее общество. armonios muzical sonor unduios fig. (Copilul merge. ~ ştiinţific) anturaj. leac. ambianţă sferă atmosferă cadru societate climat Vezi şi: cerc. шутл. в которых протекает чья-л. pl. sau iron. (Care este plăcut auzului: vers ~.

деле) искусник виртуоз художник артист золотые руки. разг. pedantesc (de) tipicar pedant (de) formalist scrupulos. (О часах и т. (Манера ходить. ~ apăsat) совершенство уст. ступать при ходьбе) umblet. alură. добродетель плюс разг. (Об удаче в чем-л. (Положительное качество кого-. движение.) счастливиться фартить прост.n. merit s. и трад. работать функционировать идти успешно глаг .п. mîini de aur.) vrednicie. meşterie rar breaslă înv. походка ж. педантичный формалистский скрупулезный. a avea spor. perfecţiune (morală) virtute.n.m. călcătură. спориться разг. мастерство промысел рукомесло прост. (Felul de a merge al cuiva: ~ frumos. идти как по маслу разг. a avea succes a spori. a merge vi . meşter s. a reuşi a merge strună (ca pe roate)..f. поэт. glumeţ. мастер м. a umbla. достигший высокого совершенства в каком-л.. mers s. (Человек. глаг. клеиться разг. (Вникающий в каждую-л. (Persoană care a atins un înalt grad de perfecţiune întrun gen de activitate: ~ la toate) iscusit virtuos. (Calitate deosebită a cuiva: are ~ul de a povăţui pe alţii) идти глаг. (Care caută să între prea adînc în amănunte: slujbaş ~) migălos pedantic. pop. a avea succes a izbuti. 5. обычн.3. мн.) ходить. придирчивый разг. a lucra. (Confecţionarea articolelor pe cale meşteşugărească) meşteşug îndeletnicire. a merge (bine) vi. a-i reuşi. meşteşugărit. везти безлич. . . (Работа по изготовлению изделий кустарным способом) meserie s. стопа уст. (mare) specialist pop.. ocupaţie (casnică). поступь шаг. дотошный прил. meticulos adj . ( Ciasornicul. motorul merge) a funcţiona. 4. ~ uşor. . Vezi şi: cunoscător. (I-a mers şi de data aceasta) a avea noroc (baftă). a-i merge vi. мелочь) въедливый разг . păşit mişcare . чего-л. pas. calitate plus pop. (meşter-) faur maestru. ладиться глаг. аллюр (коня) ремесло ср. (Lucrul ~) a se desfăşura. artist fig. достоинство ср. a evolua (bine) a se închega fig.

puţintel pop. a modera livr. третьестепенный. цедооценить пренебрегать. величине. a se tempera. a se atenua.. боли и т. метрополитен офиц.(Cale ferată subterană pentru transportul în comun al pasagerilor: ~l din Moscova) metropolitan tren subteran rar.. a tempera a reduce a diminua a coborî. a minimaliza a subaprecia. (Intensitatea vîntului s-a micşorat) a scădea a se reduce a se diminua a coborî. (~ importanţa unui lucru) a diminua. micuţ miniatural microscopic fig . (Занимающий невысокое общественное положение) небольшой незначительный мелкий мелкотравчатый уст. (О интенсивности. a micşora vt. a bagateliza livr. .) убавиться сбавиться разг.. температуре. a micşora vt. крошечный разг.metrou s. маленький прил. по величине. (Представить или изображать что-л. rar. a subestima. a limita a scurta. (Funcţionar ~) fără pondere neînsemnat mărunt. 2.n. малюсенький разг. (Незначительный по размеру. меньшим. mărunt. метро ср. силе) убавить сбавить понизить снизить сократить. a subevalua a depricia. (Gîză ~ă) mititel. (Сделать менее продолжительным по времени) урезать укоротить. I. mic adj. a micşora vt. крохотный разг. интенсивности. маленький прил. объему) махонький прост. преуменьшить глаг. чем в действительности) умалять разг. ~ viteză) a scădea. a se modera livr. (Сделатьменьшим по количеству. micşor. a slăbi a atenua. I. 2. сократить глаг. уменьшиться глаг. степени.п. чуточный прост. inferior fără valoare neglijabil de mîna a treia. (~ intensitatea. 3. уменьшить глаг. миниатюрный микроскопический и микроскопичный капельный прост. понизиться снизиться сокращаться спасть. mic adj. подземка разг. a se micşora vr. (~ ziua de muncă) a reduce.

(~ de muncă.. nu tocmai.n. борьбы и т. валандатаься прост.. milă s.) половина. карапуз разг. nici foarte-foarte suportabil obişnuit..f. mizericordie livr. modalitate. de mijloc.) орудие оружие инструмент. осуществления чего-л. miloserdie înv. jale pop. (~ de rezolvare a unei probleme) metodă cale fel. . ustensilă.. potrivit nu cine ştie ce nici prea-prea. miluire milostivire. малютка м.) метод путь средство образ прием манера. (Micuţii au fost scoşi la plimbare) copilaş copil.n. nu prea. mijlóc s. цели. bebeluş buftei. a o lungi a (se) mocoşi. (Изготовления.. пренебр. bondoc. слишком медленно) возиться разг. крошка разг.. клоп разг. (A efectua un lucru cu prea multă încetineală) a se mocăi. необходимо для достижения. (Pe la ~ul lunii martie) копаться глаг. что служит какой-л. instrument. milostenie compasiune livr. mijlociu adj. (Чувство душевной боли при виде чужих страданий) сочувствие сострадание сожаление. (Чего. a moşmondi Vezi şi: a tărăgăna. середина и средина ж. a migăli vi. пренебр. mijlóc s. (Разг. puradel fam. bunicel aşa ştii. разг. (Маленький ребёнок) малый разг. способ м. не ахти какой прост. (Un costum ~.п. и ж. неодобр. aşa şi aşa pop. jumătate. терпимый обыкновенный. (Sentiment de compătimire pentru suferinţele altuia: ~ pentru cei săraci) compătimire. шутл. a tîndăli pop. (То. средство ср. copilă. ~ de luptă) unealtă armă fig. chip mod procedeu manieră. a (se) codi. жалость ж. кроха разг. un elev ~) mediocru. pici. mijlóc s. неодобр.m. I.. nu chiar. неодобр.. dolofan pop. малышка разг. употребления.. (Ни хороший. средний прил. время.odor fig. 2.n. не очень не бог весть какой обих. princhidel. ни плохой) посредственный так себе разг. prunc. более или менее одинаково удаленное от начала и конца чего-л.micuţ s. bebe fam. делать что-л. mititel. îndurare. канителиться прост.

scornitură basme. flecar pop . inimos. milostivnic.. (Познавательная и мыслительная способность человека) разум.-прост.f. invenţie fig. depr.. minciună fam. (Не меньше. кто лжёт) лжец врун разг. и обих. înşelăciune născocire scornire. разг. минимум нареч. plăsmuitor îndrugător.. mintal adj. умственный прил. binevoitor.. (Care manifestă milă faţă de cineva: om ~) milostiv. офиц. брехня прост.f. amăgire. сознания) интеллектуальный мыслительный. брех груб. мозговой духовный разумный. înşelător. (Намеренное искажение истины) неправда обман лганье вранье разг. презр. născoceală plăsmuire scorneală Vezi şi: braşoave.. minte s. ум м. ложь ж. (Persoană care nu spune adevărul) amăjitor pop. (Persoană care îşi face serviciul în armată: ~ de rînd. judecată intelect. bun la inimă. худо-бедно прост. compătimitor.militar s. находящегося на действительности военной службе) военный воин.m. gogoşi pl. înţelege şi interpreta lucrurile. брехун прост. scornitor. milos adj. сердобольный сострадательный книжн. (Относящийся к деятельности ума. facultăţi mintale военнослужащий м. (Название лица. (Capacitate ~ă) intelectual cerebral spiritual raţional. de compasiune livr. minciună s.-разг. церебральный. жалостливый прил. minimum adv. milosîrd înv. inteligenţă gîndire cap. Аm nevoie ~ de zece lucrători) cel puţin nu mai puţin (decît) măcar. barem pop. милосердный. (Afirmaţie prin care se intenţionează să fie ascuns un adevăr: ~ sfruntată) neadevăr. celuitor pop. îndurător... ~ ageră) spirit. чем) самое меньшее (или малое) по меньшей (или крайней) мере разг. mincinos s. лгун м. glagore pop. poveşti. mizericordios livr. (Facultate a omului de a gîndi. (Vom aştepta ~ trei ore. (Тот. презр. raţiune. обманщик враль разг.m. (Проявляющий жалость) жалостный уст. ~ al Armatei Moldovei) ostaş Vezi şi: ostaş. враки мн. caritabil. презр. дух рассудок интеллект мышление умственные (мыслительные) способности .

(Совершаемый со вниманием ко всем деталям. a se ului изумляться . (Испытывать удивление) au miraţ toţi de cele auzite) a se uimi. a se mira vr. a ului. с учетом всех мелочей) minuţios adj. a inventa врать разг. a îndruga verzi şi uscate pop. a umbla cu fofîrlica (cu minciuni) pop. тщательный прил. minunea-minunilor raritate curiozitate unicat. nici că se poate mai bun pop. a impresiona (puternic). (Нечто необычное. потрясать дивить разг. невидаль разг.. formidabil magnific livr. брехать груб. (Care este executat cu deosebită atenţie: analiză minuţioasă) detaliat.) a uimi. a fraieri colocv. диво ср. a izbi поражать a minuna. (Вызывать чувство удивления) la culme. a stupefia изумлять a zgudui. прекрасный прил. minune s. vt. a amăgi.-прост. (de) şic fam . лить (или отливать) пули прост. a minţi vi.. mă miră faptul că. a plăsmui сочинять разг.-ирон. lucru unic. (Очень хороший) отличный отменный исключительный превосходный (то) что надо разг. заливать прост.. a spune braşoave pop. редкостное) чудо диковина разг. a înşela обманывать a scorni. великолепный шикарный распрекрасный разг. ошеломлять. (Care este foarte bun: un lucru ~) excelent perfect. диковинка разг. lux. amănunţit подробный scrupulos скрупулезный migălos. (A fi impresionat de ceva neprevăzut sau neobişnuit: S. a minciuni.f. (Lucru sau fiinţă neobişnuită care surprinde prin însuşirile sale: ~ile naturii) miracol minunăţie ciudăţenie. minunat adj. (A produce o impresie puternică prin ceva neobişnuit: ~ удивлять глаг. meticulos. люксовый разг. a turna la minciuni..Vezi şi: raţiune. deosebit excepţional admirabil fain fam. голова. mişto arg. кропотливый. a mira vt. и уст. (A nu spune adevărul) лгать глаг. splendid.удивляться глаг. травить прост. уникум книжн. невидальщина разг. a frapa. редкость раритет книжн.

izvor ~. диву даваться разг. fermecător magic. mireasă s. crai folc. (Чувство.n. tinerii m. уст. copleşit (despre om).. необычного.-поэт. face minuni : forţa miraculoasă a artei. 1. uluire. созданное воображением. состояние.-поэт. (Ceva imaginar. scris tînăr. mire m. смрад . iluzie halucinaţie. удивление ср. дух прост. nedumerit perplex. принц народ. june pop. uluit stupefiat. принцеcса нар. жених м. (Bărbat în ziua nunţii sale) logodnic ursit. (Fată în ziua nunţii sale) logodnică ursită scrisă tînără pop. stupoare. запах м. подобный чуду.. miraculos adj. удивительными свойствами. nălucire.-поэт. суженая-ряженая нар. (Выражающий удивление. остолбенеть (от удивления). нереальное) фата моргана книжн. (Care. от чего-л. nereal) fata morgana apa-morţilor vedenie.-поэт. вызванное сильным впечатлением. изумление) изумленный пораженный (чаще о человеке) ошоломленный. (Нечто. impresionat. miraj s. нареченный высок. призрак. trăsnit pop. (Sentiment produs de o impresie puternică de ceva neobişnuit: spre ~ea tuturor) uimire. суженая нар. уст. странного. cуженый-ряженый нар.. pl. мираж м. crăiasă folc. fig. что-л. a se nedumeri a fi surprins a rămîne tablou (perplex) a se divi înv. марево уст. (Обладающий необыкновенными. ~ de busuioc. om ~) uimit. чудодейственный прил. суженый нар. душок. призрачное видение.f. chipurile. (Emanaţie plăcută sau neplăcută: ~ de gutuie. запашок зловoние. по воздействию на кого-.f. молодые. невеста ж.n. mirat adj. faţă ~ă. ~ de urină) mireasmă iz поражаться дивиться разг. miros s. uimire. неожиданного) изумление недоумение.-поэт. stupefacţie. pop. mirare s.a rămîne uimit. leac ~) făcător de minuni fermecat vrăjit.-прост. приведение иллюзия галлюцинация.-поэт. ginere reg. (Care exprimă sau este plin de mirare. удивленный прил. нареченная и наречённая высок.) чудотворный чудесный волшебный магический. молодой разг. stupefiere nedumerire.

установленные взаимоотношения) . (Окруженный тайной. отдавать глаг.m. simţ olfactiv livr..n. a mirosi vi. (A răspîndi un anumit miros.п. politică mişelească) вероломный прил. смердеть садить прост.miros urît (greu). речи. trăit. (Năvălire mişelească: atac ~. 1. трепетный. шибать в нос прост.) a deplasa подвигать a muta. тайный ascuns. разг. (Перемещать что-л. 2. тоне и т. criptic безвестный obscur тёмный nepătruns скрытый. a puţi. misterios adj. пахнуть глаг. (~ cap) двигать глаг. обоняние чутье. (Иметь тот или иной привкус или дополнительный запах) отзывать разг. mirosenie. 2... însufleţit трогательный. 1. a mişca vt. (Care este învăluit de taină: fenomen ~. a mişca din loc. эмоциональный emoţionant.. mistreţ s. tulburător. ( ~ o masă) двигать глаг. окутанный) тайной misteric înv.. (Animal omnivor. fetiditate livr. fler livr. тяжелый запах. (Грубо нарушающий свои обязательства. частью тела) a da din.. и отзываться разг. caz ~) таинственный прил. verb. (О словах. (A răspîndi un miros neplăcut): ~ a bîhlit. вонять. miroseală înv. (покрытый. (Simţ cu ajutorul căruia sînt percepute senzaţiile olfactive: ~ dezvoltat) olfacţie. ~ a pămînt. cu grebăn înalt şi colţi dezvoltaţi) porc mistreţ. acoperit cu păr aspru şi gros. tainic. porc sălbatic вепрь porc de pădure pop. masiv. задушевности) simţit. mişelesc adj . вонь. ~ plăcut) a aduce a a avea iz de a odora înv. mişcător adj. 2. a mirosi vi. miroase rău de tot) a aduce a a duhni. miasme pl. передвигать перемещать. производящий глубокое впечатление ~) благодаря своей искренности. дикая свинья gligan reg. Vezi şi: aromă. волнующий. ... putoare. кажущийся необъяснимым) enigmatic. припахивать разг.. a împinge. (Care trezeşte emoţii adînci: povestire mişcătoare. мед.. răscolitor. ocult загадочный. (Совершать движения какой-л. кабан м. sincer прочувствованный. ~ a fum. разить прост. нюх м. поводить. miros s. ton проникновенный прил. (Способность воспринимать запахи) ольфактия книжн. duhoare. шевелить a fîţîi din (cu). миазмы гнилостные запахи. plin (pătruns) vibrant. неразгаданный. (Издавать плохой запах) нести разг.

усиживать прост. (Принимать пищу) кушать жрать груб.. копошиться кипеть сновать. шуйца трад. a jimi reg. mînă s.. лопать. a rumega. 2. a hălpăi depr. наворачивать груб. a roi a colcăi. людях) кишмя кишеть разг. a da gata pop.-прост. a mînca vt. mîna dreaptă stînga. лапочка лапа разг. hleab (de cal) reg. трескать груб. a mişuna vi. oaie miţoasă) flocos. a foi a forfoti. (Care are părul sau lîna lungă : cîine ~. şobolanii mişună) a furnica. уничтожить усилит.. rablă. лошаденка шкапа прост. a molfăi depr. a se înfrupta fig. (A ~ de toate . a viermui. (Cal bătrîn şi slab) gloabă. a îndopa depr. a hăpăi depr. palmă.(С длинной. pletos. кляча ж. a îmbuca a mesteca. и трад. 1. . mînă s.gros. a căra la gură. десница уст. уплетать разг. răpciugă (de cal). (О насекомых.-поэт.f.-прост. mîna stîngă mînuţă. talan.trădător. кишеть глаг. лапка разг. уписывать разг. păros lăţos. пренебр. mînuşiţă brîncuţă. de mişel de trădător ticălos. длань трад. фам. a clefăi depr. brînculiţă.f. ghipcan pop. a nimici. (Unul din cele dpuă membre superioare la om) braţ dreapta.. одер разг. закусывать уминать разг. (A da ~a) labă pop şi fam. vînzător înv. убирать прост. есть глаг.f. животных. ласк. brîncă pop. a curăţa (totul din oală) pop.-шутл. lînos.. пять фам. мохнатый прил. пясть.-поэт. labă fam . miţos adj. a păpa pop. Vezi şi : cal. a devora. предательский изменнический. gros.-поэт. depr. густой шерстью. perfid. глотать проглатывать усилит.. a înghiţi pop. a fojgăi. dîrloagă. (Часть руки) пятерня прост. cinci reg.-прост. ~ ciorbă) a consuma a înfuleca depr. поглащать усилит. волосами) лохматый косматый. mîrţoagă s. nelegiuit. рука ж. a crăpa. lăbuţă pop. (Despre mulţimi: a se mişca haotic şi fără răgaz: Lumea. Vezi şi: viclean. кисть ж.

ласковый прил. стряпня разг . sac fără fund. de-ale gurii pop. (Bărbat foarte frumos) făt-frumos. Apolo(n) şi apolo(n) livr. ненасытная утроба прост.. деликатес. (Что-л. (Выражать нежность. a hali pop. писанный красавец херувим разг. găman pop. раскрасавец разг. mîncălău. прорва груб. умильный уст. Adonis şi adonis livr. харчиться..f. a mîngîia vt. (Истратить на еду. dezmierdător. презр.-прост. и обл. alintător. обжора м.-прост. яства мн.-поэт. (Регулярно. mîngîietor adj. разг. 3.-прост. flămînzilă pop. cuvinte ~oare) duios. burtă nesăturată (om) hulpav.) есть сталоваться кормиться разг. gingaş tandru. поесть глаг. (Produs alimentar preparat la bucătărie: S-au servite multe mîncăruri) fel (de mîncare) bucate. hutupală pop .и прост. разг. (A-şi eprima gingăşia.subst. a fitui pop. Narcis şi narcis livr. пища. снедать уст. красавчик Аполлон Нарцисс Адонис. прохарчить прост. на питание) прожрать груб. миловать нар. любовь ласковыми словами) голубить нар. . depr. нежность) нежный любовный. mîgîios. красавец м. определенным образом приготовленное для еды) блюдо. (Проявляющий ласку. ласкательный. (Persoană căreia îi place să mănînce mult şi bun) robul pîntecului (mare) mîncăcios. чревоугодник объедала и объедало прост. (om) lăcomos pop. и ж. fig. mîncare s. mîndreţe de bărbat loc. dragostea prin cuvinte sau gesturi calde.m. mîndru) (o) floare de bărbat heruvim livr.. где-л. мягкий теплый перен. afectuos cald fig. харчеваться уст . кушанье ср. a mînca vi. (Glas ~. delicatese pl.-поэт. рубать груб. mîncău s. питаться глаг. mîngîietoare: a-şi ~ copilul) a dezmierda a alinta поедать пожирать усилит.. ласкать глаг. a cheltui (banii) pe mîncare. (~ la o cantină) a se alimenta a se hrăni a se nutri. гурман прост.a rade. gurmand rar. bărbat bine (rupt din soare) bărbat chipeş (arătos. a mînca vt. (~ banii) a păpa. 2. (om) nesăţios pop.

săvîrşire prăpădire pop. chip. băhnos rar . astăzi glumeţ sau iron. năbădăi pl. întărîtat înciudat. a se mocoşi vr . sfîrşit letal med. iritat. pieire. în care poţi să te împotmoleşti sau să te îneci) mocirlos băltos. mod s. сердитый взбешенный. revoltă. манер уст. топкий прил.n. возиться a se vîrcoli. прием Vezi şi: mijloc 2. гибель околеванец прост. năduf. шутл. pocedeu лад.. хана прост. (О почве и т. (Care este stăpînit de revoltă şi nemulţumire extremă: om ~) furios înfuriat. exitus. stil образ (каким образом) metodă. mobilament rar.f. экзитус мед. rovinos pop.f. răposare sfîrşit (obştesc). sucombare livr. грозный разгневанный. болотистое место) болото. rovină. болотина прост. гнев м. яростный.f. гневный прил. a giugiuli pop. ожесточенный разъяренный. turbat fig. capăt. смерть ж. a se învîrti. такой. (Copiii se mocoşeau în aşternut) копошиться глаг. mînios adj.a drăgosti. turbare fig . шутл. раздражение возмущение. mobilă s. (~ al acţiunii) способ м. меблировка обстановка. manieră..-разг. манера. năbădăios pop.п.pop. tău înv.. топь ж. (Loc mocirlos) mocirlă. шутл. злой раздраженный. негодование бешенство.. ~ poleită) mobilier. свирепый. mlăştinos adj. smîrcos. moarte s. supărat mîniat. înverşunat. a se vînzoli. гомозиться прост. каюк прост. утонуть) вязкий болотистый трясинный. (Суетливо двигаться на ограниченном пространстве) a se răsuci (de pe o parte pe alta). капут прост. действий) fel. (Прекращение жизнедеятельности организма) кончина конец обих. трясина. îndrăcire pop. băltoacă smîrc. метод. (Stare de revoltă şi nemulţumire extremă) furie.f. încetare) din viaţă. a nu-şi găsi (afla) locul тормошиться разг. petrecanie înv. mînie s. (Încetarea activităţii vitale a unei persoane) deces. a se zvîrcoli ворошиться разг.. bahnă. (Despre terenuri: acoperit cu mlaştini. mlaştină s. îndrăcit pop. (Характер каких-л. pornit. (Totalitate de obiecte pentru amenajarea locuinţelor sau мебель ж. шутл. (Крайнее возмущение и недовольство) ярость. в котором можно увязнуть. (Топкое. летальный исход. a altor încăperi. stingere (dispariţie. . înverşunare.

затащить перен. a momi vt. să meargă prin făgăduinţe minciunoase. exprimînd nemulţumire. a da gata доконать разг. a atrage. необщительностью. stăpînitor înv. пастбищах. государь autocrat самодержец cap încoronat. замкнутостью) . (Căldura l-a moleşit) разморить глаг. что пугает) popîndău. залучить. tip образчик standard стандарт etalon эталон şablon. (Отличающийся суровостью. a tîrî fig. по которому изготовляются другие подобные) prototip. определяющих обязанности человека по отношению к обществу) moralitate нравственность etică. мораль ж. (Şeful unei monarhii) монарх м.) альпийский. (Peisaj ~) alpin.m.) prin şiretlicuri) a ademeni. calup pop. высокогорный прил. a bombăni. (Система норм. calapod. alpestru montanistic înv. воевода (в Молдавии). разг. a amăgi pop. monocrom. ослабить.model s. чучело matahală пугалище уст. cîrmuitor pop. изделия и т. vodă. a fleşcăi fig. о местности и т. (~ de rochie) образец м. a vlăgui. a bodogăni. monocromatic adj. зазвать разг. (Привести в расслабленное. poponeţ pop. (Om ~) угрюмый прил. (A face să vină. a slăbi. a îndruga лопотать разг. domn.. (Глава монархии) suveran. (привлекая чем-л. morală s. a mormăi vi.. (Obiect sau făptură care sperie) пугало ср. (Экземпляр какого-л. a toropi. tipar. domnitor. венценоcец уст. заманить глаг.(Care este de o singură culoare: ţesături ~ce) одноцветный прил. заставить прийти куда-л. a ispiti завлечь разг. (О растительности. бубнить разг. (A vorbi încet şi nedesluşit. montan adj. бурчать a dondăni. morocănos adj.f. a îngăima. господарь водэ. (То. a mîrîi pop.п. momîie s. король rege ist. mоnarh s. a moleşi vt. sperietoare. расслабить. (Окрашенный в один цвет) unicolor uni invar. этика. a îmbia. (Говорить непонятно и тихо) sub nas) a bolborosi.n. (~ general umană) однотонный гладкий (о ткани).п. сонливое состояние) a (în)muia развезти безл. ~ бормотать глаг.f. шаблон...

старик м. смертельный прил. aducător de moarte fatal. старичок. образец м. hîrb (bătrîn). 2. (Умерший. lipsit de suflare lipsit de viaţă. дедуля разг. epavă fig. палый. I. probă. умерший неподвижный. latifundiu ocină. lovitură ~ă) de moarte. ucigător. (~de pantofi.-почтит. fără viaţă neînsufleţit căzut. letal med. insociabil. образец м. adormit pierit (mai ales despre animale. старая кaлоша пренебр. mort adj.f. (Мужчина. старина разг. по которому можно судить о других подобных) образчик. hodorog. tenebros livr. moşie s. necomunicativ taciturn. (Земельные владения) поместье.шут. (Экземпляр по которому изготовляются другие подобные) абразчик стандарт эталон книжн. мертвый прил.м. încruntat ursuz. ţeapăn pop. ramolit depr. (Care a murit. старый песочник. мрачный хмурый сумрачный пасмурный. (земельные) владения мн. старый хрыч. mortifer înv. boşorog depr. . (Bărbat ajuns la bătrîneţe) bătrîn babalîc depr. латуфундия вотчина уст. товара и т.. предмет.mahmur posomorît. sumbru. care nu mai este viu) neviu fără suflare. domeniu. лишившийся жизни) неживой бездыханный безжизненный бездушный уст. posac. păsări) rece pop. mortal adj. zdohnit fam. дедушка. фатальный. ghiuj. posesiuni). фам. фам. moş. mostră s. . moşneag m. nemişcat. posesiune (pl . заснувший холодный. unchiaş ruină. tăcut sanchiu. specimen standard etalon model şablon tip. старый старикан.. mostră s. inert. amorţit. depr. ~ de minereu) eşantion. старикашка разг. проба. смертоносный роковой. (о животных) снулый (о рыбе). деда.. имение ср. модель шаблон тип. достигший старости) старец приподн.f.f. votcină înv. ~ dintr-un material. старичишка разг. (Care aduce moarte: rană ~ă. дохлый разг. (Часть вещества. modoroi. pîclişit pop. дающая представление о нем. (Приводящий к смерти) летальный мед. (Ceea ce constituie un exemplu caracteristic: ~ de desen tehnic) exemplar. дед. старичина.

предлог.) основание. (Большое количество чего-. a boţi. куча обих. familial. поступки и т. (Передаваемый по наследству) потомственный. a turti (iarba. (transmis) prin moştenire de familie. amar fig.-разг. гибель обих. deştept iron. тьма. (vr. прорва прост. развалина пренебр. potop. заплесневать глаг. остряк м. (o ~ de întrebări) masă fig. что объясняет. mulţime s. уймища прост. повод м. (О продуктах. пропасть разг. căpiţă fig. duium. помять (траву. (~ pentru ceartă) temei. prăpăd руина. соломе и т. pricină considerent. prilej clenci fig.п.) ( Mămăliga a ~t) a (se) mucezi a prinde mucegai a înflori. noian sumedenie.-разг. I. spuză. измять глаг. negură fig. glumeţ. наследие ср. moştină înv. pălăria) a şifona. grămadă. (Явление культуры. (Сделать негладким) смять разг. patrimonial (venit) din moşi-strămoşi.f. a strivi. наследственный прил. оставшееся от прежних времен) патримоний и патримониум нов. (То. тьма разг. a (se) mucegăi vi. усилит. grozăvenie morman.m. spuzeală pop. a prinde floare (despre murături etc. зацепка разг. быта. фамильный наследный уст. побудительная причина.-разг.-ирон. (~ costumul. действия.) масса разг. fig. вагон обих. воз обих. множество ср. .f. florile). шутник разг.. pretext. întuneric fig. a cocoloşi. претекст уст.д. уйма разг.). mobil livr. motiv s. claie. a mototoli vt.) заплеснеть зацвести разг. poznaş mehenghi pop. перен. цветы ). (Totalitatea monumentelor de cultură moştenite de la predecesori: ~ culturală) patrimoniu succesiune dostoianie. obiceiuri ~e) succesoral.. бездна разг. mucalit s. moştenit adj. hazliu. (Тот. наследство достояние..moştenire s. кого-л. остроумник разг. кто умеет и любит острить) острослов остроумец разг. (Persoană căreia îi place să facă spirite) om spiritual om de spirit şugubăţ. (Care este transmis prin moştenire: bunuri ~e.-разг. puzderie pop. car fig. делает понятным чьи-л. cauză.n. патримониальный унаследованный от предков родовой.тьмущая прост.

. mai ales. скончаться почтит. в иной мир. (A deveni murdar: Haina s-a ~t) s se umple cu murdărie a se polua livr. опочить приподн. в лучший мир и т. a se murdări vr. труженик м. (Îngrămădire mare de oameni.. (Care nu cere. угаснуть приподн. (A înceta de a mai trăi) a sucomba. удовлетворённый. mulţime s. nu pretinde mai mult: a fi pe deplin ~) куча. толпа гурьба разг. существовать. trîmbă înv. a muri vi. почить высок и уст. довольный прил. (О человеке) satisfăcut. mulţumit adj. droaie. успокоенный разг. уйти от нас (или из жизни.) приподн. орава разг. (Тот. трудолюб трудолюбец книжн. уйти (или сойти) в могилу лечь в могилу (или землю) приподн. (Становиться грязным. 2. muncitor s. iubitor de muncă (om) vrednic (străduitor. a adormi somnul de veci работяга разг. стать мертвым) помереть разг. пачкать глаг. a întina a păta a măscări reg. пачкаться глаг. трудяга прост. ублаготворённый уст. запятнаться испачкаться. trudaş pop. a murdări vt.f. cîrd Vezi şi: 2 turmă. îndestulat pop. оставлять грязные следы) грязнить загрязнить (пространство) марать разг. buluc. a dispărea a deceda. (~ faţa de masă) a umple (cu murdărie) a polua (spaţii) livr.ploaie fig. (Делать грязным. кто много и усердно трудиться) I. множество ср. мазатьсяразг. спокойный. împăcat fig. ватага разг. (Persoană care munceşte mult şi cu tragere de inimă) robaci. (Перестать жить. a se mînji a se mîzgăli a se păta a se măscări reg. (despre spaţii) a se întina. орда разг . de copii) сила прост. gloată ceată. море. a pleca în lumea celor drepţi a se duce (a se culca) în mormînt a adormi pe veci. запятнать загадить разг.п.m. запачкать мазать разг. (om) truditor (om) harnic. a înceta din viaţă a se stinge a răposa a expira fig. tabără hoardă. toi pop. mare fig. lucrător). умереть глаг. покрываться грязью) грязниться загрязниться мараться разг. (Большое скопление людей) grămadă.

-прост. a se duce pe lumea cealaltă a se strămuta (din viaţă) pop. головомойка разг. дать (или врезать) дуба груб.-прост. blam avertisment. замечание порицание предупреждение. săpuneală pop. (Такой. (Ранить. могильным) сном приподн. mortac. (Задевать кого-л. скапутиться груб. вонзив зубы) тяпнуть разг. I. баня прост. a se mîntui pop. выраженное в словесной форме) внушение нагоняй разг. протянуть ноги прост. pieritor. prevenire. a-şi găsi mormîntul a zdohni gros. a se petrece din lumea asta. iron. ~ dată. (Cîinele poate să muşte) a încolţi a apuca.-прост.f. отойти приподн. baie. sortit peirii trecător. (Care trebuie cîndva să moară: toţi sîntem ~i) caduc livr. (Порицание поведения. a repauza a se pristăvi înv.făcută unui subaltern) imputare. beşteleală fam. (~ cu vorba) заснуть (или уснуть) вечным (или последним. observaţie admonstare. a-l lua agiuţă iron.-прост. a-l lua moartea pop. a întinde picioarele pop. înfruntare perdaf fam. проборка разг. a muşca vt.-прост. a crăpa gros. взбучка прост. a muşca vt. укусить глаг. (Pedeapsă exprimată în cuvinte: ~ aspră. злыми замечаниями) . frecuş. a pieri. свернуться груб. a înhăţa (cu dinţii). perisabil fig. mortal înv.-прост. выговор м. 2. preîntîmpinare. a se sfîrşi a se isprăvi a-şi da duhul (ultima suflare) pop. a i se isprăvi zilele muritor adj. нахлобучка разг.-прост. язвить глаг. издохнуть груб.a pleca din viaţă. сдохнуть груб. glumeţ. хватить разг. muştruluială dojană. a ghibiri pop. который не может жить вечно. a da ortul popii iron. представиться уст. скоропроходящий. подверженный смерти) тленный бренный приподн. поступков. fig. glumeţ. a-şi da sufletul pop. кончиться испустить дух (или последний вздох) упокоиться уст. отправиться на тот свет (или к праотцам) приказать долго жить отдать концы груб. колкими.-прост. a-şi da sfîrşitul (obştescul sfîrşit). отдать богу душу. смертный прил. mustrare s. подохнуть груб. a pune mîinile pe piept. probozeală pop. найти себе могилу приподн. feredeu pop. fig. загнуться груб.

(Получить жизнь ) a veni (a se ivi. şoaldă rar притрава разг. (Нет смысла. ирон. отеческий приподн. a da viaţă. наживка нажива насадка. (Воспитывать. естество часто шутл. a şcoli rar. pe lume.сказ. a dresa iron. de baştină родимый нар. a concepe. animalelor ) momeală. a şmotri. (Hrană pentru ademenirea şi prinderea peştilor. a naşte vt. a apărea) появиться (или явиться) на свет. плодить. качеств человека ) ~ mîndră) fire. (То. природа ж. a vedea lumina zilei уродиться разг. увидеть свет высок.-поэт и приподн. a făta (despre animale ) произвести a procrea. (Тат. natal adj . разг. n-are rost (~ să plecăm) незачем в знач. a struni pop. ţinut ~. естественник разг. рыб. ~ pui) родить глаг .. предки ) băştinaş. где или в котором кто-то родился. . a se naşte vr .m. обучать кого-л. (Specialist în ştiinţele naturii ) естествовед м. натуралист естествоиспытатель.f. (A face să apară pe lume: ~ copii. принести прост.. umoare rar натура feleşag. a lua fiinţă. a muştrui înv.f . a pişca. породить устар. не для чего разг.. a da naştere. (Совокупность основных черт.-поэт. naturalist s. momitură rar привада amorsă. a încolţi a înţepa. и высок . (Totalitate de trăsături ale unei persoane : ~ vehementă. a muştrului vt. дрессировать разг. nadă s. caracter. отчий трад.a împunge. a ciupi Vezi şi: a răni. приманка ж. inimă fig. a făta (despre animale ) произвести на свет a zămisli. – poet . нет надобности ) n-are sens нечего la ce (bun) не к чему n-are (nici o) noimă. naturolog природовед naturist înv. a căpăta viaţă народиться прост. (În care s-a născut cineva : sat ~.(A aplica metode prea aspre de educaţie) колоть жалить.-poet. придерживаться излишне строгого метода) школить разг. a atinge. a prăsi. patern tpad. (Кого. чем приманивают птиц. a face pop. (A apărea pe lume : ~ norocos) родиться глаг . дать жизнь себе подобному существу ) a da fiinţă. уродить прост. strămoşesc trad. părintesc. a aduce (pe lume). ţară ~ă) родной прил. наплодить разг. natură s. где жили родители. a plodi. муштровать глаг. животных ) păsărilor.

înotător înv. apariţie видение fantomă фантом книжн .m. фантазировать разг. duh înv. matelot livr. неодобр. (Persoană care pentru plată slujeşte oricui) темперамент. strigoi. arcă înv. născocire s. выдумка ж. a stîrni pop . a întra cu forţa.m . презр. киллер (убийца ). (Orice vehicul care pluteşte pe apă . сочинять a inventa измышлять a izvodi înv . кто из корыстных побуждений защищает чужие интересы ) mercenar наймит презр . (Тот. a se năpusti vr . năimit s. a năvăli. creat de fantezie. по суеверных superstiţiilor. bastiment rar . navă s. судно ср. ticluire вымысел. a năpădi.) fantasmă. фам. matros. пренебр. чего не было) născocit-o şi pe asta?) a ticlui придумывать a scorni надумывать a plăzmui. вурдалак прост. duh. basnă înv. наёмник м.. мореплаватель м . scornire. a băsni înv. potrivit привидение ср. брать с потолка высасывать из пальца вымышлять уст. vas. corăbier. a da năvală ворваться (вихрем ) разг. ~ maritimă) corabie. vidmă pop. ambarcaţie vapor înv. nălucă s. (Создавать воображением то. a urzi fig. домысел plăzmuire. depr . care. пароход уст. a tăbărî. a se repezi. мореход мореходец корабельщик уст. (A crea în imagine ceea ce n-a fost: De unde ai выдумать глаг. (Persoană care călătoreşte cu o navă ) marinar. inventare измышление fantezie... изобретать a scoate. ковчед уст. моряк разг. (Стремительно войти куда-л . (~ într-o casă) вторгнуться глаг . spirit тень vedenie. фикция . (Всякое плавающее сооружение) корабль посудина разг.f. кому-л . (Chip ideal. (om) vîndut продажник прост .f. a pătrunde вломиться разг. (Дух умершего или отсутствующего человека.. navigator s. apare în faţă cuiva ) представлениям. stafie призрак umbră. arătare. a născoci vt . являющийся. killer (ucigaş ) rar. spectru.temperament.f.) a da (a intra) buzna. invenţie фантазия ficţiune.

. ticluitor затейник plăzmuitor придумщик разг . născocitură. a tăbărî. разг. (Являющийся лишь плодом воображения) ~) urzit. neadevărat adj. minus слабость разг. (A se îndrepta undeva repede şi în număr mare : lumea валить глаг. (Care este de la naştere predestinat pentru cineva sau рожденный прил . рассказни мн. născut adj. a inunda. минус разг. (Человек изобретательный. от рождения предназначенный для кого-. Vezi şi: creator. a năvăli vi .n. realităţii : calcul неправельный прил . (Absenţă a unei însuşiri necesare : un ~ serios. действительности) ~) eronat неверный greşit. păcat fig. incorect ошибочный fals ложный inexact. om cu недостаток м.) creat. (Двигаться массой ) a ~t în stradă) a da năvală. născocitor s. разг . побасенка сказка. inventator изобретатель разг fantezist фантазер. viciu порок imperfecţiune несовершенство carenţă. ~ţi unul pentru altul) л . a se năpusti валом валить разг. (Для чего или с неопред. poveste Vezi şi: braşoavă небыль небылица басня. чегоceva : ~ pentru revoluţie. deficienţă недочет lacună. неточный. . фиктивный. scorneală minciună. născocit adj. destinat. переть разг . scădere изьян cusur. meteahnă.. валиться прост . тянуться разг. închipuit надуманный scornit вымышленный plăzmuit измышленый fictiv. ловкий на выдумки ) scornitor. gol пробел. insuficienţă. переться разг.m. предназначенный. a da buzna. (Care nu corespunde adevărului. zămislit. (Persoană care crează în imagine: ~ iscusit) выдумщик м. (Отриццательное качество) neajunsuri) lipsă. invada fig. (Не соответствующий истине. făcut созданный menit. (Care este doar un produs al imaginaţiei : istorioară выдуманный прил. прост. a năpădi. дефект defect. ticluit придуманный inventat. neajuns s.scornitură.

insubordonare livr . indisciplinatn sanchiu rar. юла разг. не слушается ) егоза разг . zbînţuit titirez. невзрачный прил. sfredeluş. пренебр. семья кровь перен. непоседа м. fig. sfîrlează spiriduş. neam s. naţie popor norod pop. невнимательный прил. care comite greşeli: elev ~) neglijent. непослушный прил.-poet. страна перен. недисциплинированный. (Нежелание или отказ слушаться кого-л. neascultare s. нация люд уст. căscat fam . (Care nu atrage prin aspectul său : exterior~. nedisciplină. Fig. indolent livr. sărăcăcios puţin atrăgător (astractiv) neprezentabil Vezi şi : urît. люди мн.n. равнодушный.m. народности ) nesupus refractar îndărătnic încăpăţînat recalcitrant livr. indiferent distrat.slăbiciune fig. limbă înv. nedisciplinat. живчик разг . народ м. sprinţar zvîrlugă. попрыгун разг. om ~. вертун. (Непоседливый человек ) neatent adj. (Persoană care nu are astîmpăr : (mai ales despre copii ): Era un mare ~) zvăpăiat. beteşug pop. (О национальности. (Nedorinţă sau refuz de a asculta de cineva) neconformare livr. nepăsător. строптивый супротивный прост. oraş ~) prizărit.. sînge. (Допускающий ошибки.. neastîmpărat s.f . (Care nu este atent. неказистый разг. (Такой. во внешнем виде которого нет привлекательности ) невидный разг.. nesupunere nesubordonare. непривлекательный непрезентабельный разг . nu dă ascultare : copil ~) червоточина слабина прост. familie trad. который не повинуется.. жалкий на вид плюгавый разг. azi poet.-poet. (Totalitatea oamenilor de acelaşi naţionalitate : ~ul românesc) seminţie trad.. (Такой. безразличный рассеянный. непослушание ср. nearătos adj . род. indisciplină. (Care nu se supune. . delăsător. împrăştiat fig . absent. neascultător adj. промахи ) небрежный. стрекоза разг . разг . prăpădit şters. и ж. халатный безучастный.) неповиновение непокорность неподчинение недисциплинированность. племя уст. ţară înv . непокорный непокорливый прост. непослушливый прост . брыкливый прост. viţă.

boroboaţe. rugăminţi etc . необходимость ж . cerinţă trebuinţă pop . duduiţă înv. trebuinţă. necesitate s. cвободная нужный прил . cerinţă. что требуется независимо от желания человека ) нужда разг. еще не начатый ) непочатый целый. (A deranja întruna în mod supărător cu întrebări. (~ absolută. просьбами и т. a se ţine de pozne) a se amuza. брюзжать разг. căpială fam.f. pop. intact întreg. a se zbengui a ştrengări. nebunie s. imperativ nevoe. безумие полоумие разг. (То. alienare livr. a pisălogi.. a nu da pace necăsătorită s. (Obiect ~ ) indispensabil trebuincios. разг..д. фам . надоедливо обращаться к кому-л. a necăji vt. (Необходимость в ком-л. năzdrăvănii. solicitae. tulburare (boală) mintală înnebunire. незамужняя ж. (Femee care nu este unită cu un bărbat prin actul oficial al căsătoriei ) celibatară nemăritată neîntorlocată. (A-şi face de cap. прищипляться разг.. necesar adj . надобный уст. femee (sau fată) liberă. a cihăi pop. a se lega (de cineva) a sîcîi. drăcii. потребность ж. sminteală. непременность. smintire ţicneală. (Женщина. психическое расстройство ) умопомешательство помешательство разг. морочить разг . девушка барышня уст. дурачиться глаг. донимать не давать покоя. вязаться прост. ~ăţile poporului.neatins adj . trebnic înv . căpiere pop . comandament livr..f. (Потеря рассудка.) a cicăli. detracare livr.f. a se ţine scai. без которого трудно.f. (К кому. năzbîtii. первой необходимости. надобность нужда. a pisa a nu slăbi (pe cineva). надобность. и книжн. pentru ~ăţile casei) нетронутый прил. (Такой. (Stare a celui care şi-a pierdut dreapta judecată ) demenţă. не состоящая в браке ) холостячка прост. a se nebuni vr... a cîrîi fam.. докучать. чем-л . 1. с вопросами. незамужница прост. treabă pop. domnişoară. scrînteală. neapărat trebuitor. a bîrîi pop. ворчать разг. (Совершать различные проделки ) дурить шалить. a supăra a moronci.) привязываться разг. (Такой. за который еще не принимались. necesitate s. a sucăli. a bate la cap plictisi. сумашедствие ср . (De care nu s-a folosit nimeni : resurse ~е) neînceput. непременный. ţicnire. drăcării.. fată. neluată pop. девица уст. 2. пилить разг. ghiduşii). невозможно обойтись ) необходимый потребный уст. de primă necesitate. alienaţie.) . a tolocăni pop . copilă duduie. ~ea de a comunica) nevoie. приставать глаг. надоедать. a face strengării (pozne. scrîntire (la cap). nevoinţă. (~ăţile vieţii. неотступно.

caracter ~) ferm statornic. (Care evită comunicarea cu alte persoane : tip ~) puţin sociabil. necugetat pripit. extravagant necumpătat. necultivat adj. (О поступках.) неразборчивый. zărghit.. căpiat (despre oameni). confuz. neprelucrat pop. сумашедший разг. мнениях. muncă ~oasă) neserios. nedefinit neconturat. (О земле. nebulos vag. Vezi şi: închis. de pîrloagă. (Care nu este bine vizibil : contur ~) nedistinct neprecis. înţelenit nedesţelenit pîrlogit pop. необщительный прил. шальной разг. capiu. neclar adj.nechibzuit adj. чувствах и т. şui. difuz ceţos. (Convingere ~ă. zăpăcit. ilizibil. невозделанный прил . нерадивый небрежный. сумасбродный взбалмошный разг. не согласующиеся с требованиями здравого смысла. не подвергшийся обработке ) необработанный целинный залежный. zănatic. (Pămînt ~) nelucrat. nebunatic.п. nesociabil ursuz închis. bezmetic nesăbuit nesocotit. (Lucrător ~. трудночитаемый. (Неотчетливо видимый ) неотчетливый нечеткий расплывчатый туманный смутный тусклый слепой (о шрифте и т. acţiuni: care vine în contradicţie cu cerinţele bunului-simţ. а также о самом человеке. неясный прил. (Об убеждениях. despre oameni: care săvîrşeşte asemenea fapte ) nebun. buimac. neglijent. retras sălbatic pop. smintit. aiurit.. (Despre fapte. совершающем подобные поступки ) безумный разг.л. необдуманный поспешный. шалый разг. недобросовестный прил. . constant (de) nestrămutat (de) nezdruncinat Vezi şi : hotărît.п . tulbure nedesluşit indescifrabil. (Избегающий общения с другими ) малообщительный нелюдимый замкнутый дикий разг . necomunicativ adj. ţicnit. negîndit. непоколебимый прил . năuc.: отличающийся большой стойкостью ) неколебимый непреклонный несокрушимый незыблемый. поведении и т. iresponsabil nepăsător. scrîntit. (de) neclintit adj. безрассудный прил . neconştiincios adj.

(Purtare necuviincioasă) indecent. incompetent puţin competent. хулиганство. necuviinţă s. necuviincios adj .necunoscător adj. неприличный прил.f. slab informat) puţin cunoscător. познаниями в чем-л. fără perdea. imens. impudic.. 3. 1. непристойность малосведущий некомпетентный малокомпетентный неискушенный невежественный. неблагопристойный. (О словах. necuviinţă s. 2. decoltat livr. măgărie. (Не обладающий знаниями. necuviincios adj . neştiutor necompetent. nestimă. porcărie pop . ca la uşa cortului.п. (Un tînăr ~) nerespectuos. (Относящийся к другим без почтения) неуважительный разг. 3. непотребный прост. (Expresie necuviincioasă) indecent. imoral. (Nerespectare a normelor de conduită generală ) несведущий прил. profan. плохо осведомленный ) obrăznicie. (Противоречающий принятым правилам. obscenitate безобразие озорство разг. скабрезный похабный прост. бесчинство ср. huliganism. lipsă de respect nepoliteţe. necuviinţă s. (Простирающийся на большое расстояние) неохватный обширный. necuviincios adj. (Lipsă de cuviinţă: a da dovadă de ~) desconsiderare. năzbîtie. неприличие ср. vulgar obscen. 2. 1. неподобный уст. neruşinat necenzurat scabros.f . ireverenţă livr. 1. nerespect. huligănie. вызывающий.f. необьятный прил . (de) necuprins adj. neobrăzat ostentativ. тривиальный неуместный непочтительный прил . mătălnicie pop. amoral neruşinat. (Lanuri (de) ~) nesfîrşit.. trivial...) непристойный непечатный разг. (Vorbă sau faptă necuviincioasă ) indecenţă. boroboaţă. neversat neiniţiat. întins Vezi şi: nemărginit. nepoliticos. impuduc. (Нарушение общепринятых норм поведения ) . неприличный прил. neinformat ignorant. непочтение ср. неуважение неуважительность разг. obraznic. scîrbos grosolan trivial deplasat Vezi şi : neruşinat I. неблагопристойный уст. нецензурный площадной пошлый. жестах и т. licenţios livr. приличиям) непристойный аморальный. murdar porcos pop. непочтительность ж. de mahala fam. дерзкий. (Care nu posedă cunoştinţe într-un domeniu oarecare. ireverenţios nepoliticos.

.п . напрасный. nerecunoscînd valoarea. rău fatal. относиться к кому-. пристрастном отношении к комул. (Care serveşte drept prilej. (Băiat ~) prost crescut. неподготовленный начинающий неумелый. чему-л. (Выступать противником чего-л. lipsit de bună creştere.) незаслуженый. ~ o doctrină) a respinge. без должного внимания ) не обращать внимания третировать кого-что . needucat adj. novice. не принимать не хотеть знать. фатальный. a trata cu indiferenţă: a-şi ~ colegii. trivialitate. (Care n-a acumulat experienţă suficientă: lucrător~) neiniţiat. пошлость. a-şi ~ sănătatea) a nu acorda atenţie a desconsidera. несчастный прил . nefast adj. без уважения. ageamiu pop . пренебрежительно. (Основанный на неправильном. importanţa unui lucru : ~ o idee. vulgaritate. (Кем-чем. (Не умеющий себя вести ) неблаговоспитанный. a dezminţi a neglija vt . care aduce nenorocire : consecinţe ~e. скабрёность. cu bucluc mizerabil..nepoliteţe. невоспитанный прил. неопытный прил.) злосчастный злополучный неудачный. ucigător. недоразумений и т. (Не обладающий опытом ) неискушенный незрелый. pricină pentru neplăceri. (Care are urmări dăunătoare. губительный прил. nefast. prăpăditor. причиной неприятностей. гибельный пагубный погибельный прост.. a tăgădui a repudia a renega a refula libr. не признавать ценности. (A se manifesta ca adversar. rău cu ghinion. и уст. neînţelegeri etc. непрочный прил. nereuşit. a trata cu dispreţ неблагопристойность тривиальность сальность разг. nefericit adj. neexperimentat adj. (Legături ~e) şubred. a nega vt . (Явившийся поводом. отрицать глаг . nedurabil adj. nedrept adj. nepregătit începător. (Învinuire nedreaptă) nemeritat înjust. роковой. impoliteţe scabrozitate.. несправедливый прил. fără (cei) şapte ani de acasă. значения чегол.:. ruinător. lipsit de experienţă nematur. (Легко подающийся разрушению ) некрепкий ненадежный преходящий. ) отвергать не признавать чего-л. пахобность разг. pierzător înv. slab netrainic caduc livr.: caz ~.. păcătos. influenţă ~ă) dezastruos funest. ticălos fig. (A avea o atitudine nepăsătoare. чему-л. пренебрегать глаг. zi ~ă) nenorocit.

2. neîncetat adj . черный прил. (Черный и блестящий ) торговец коммерсант негоциант уст . как придется разг. negru adj. de agat. neinstruit adj. (Не имеющий вкусовых качеств ) неаппетитный безвкусный пресный. манкировать книжн. халатно прост . brun-închis lai pop. fără carte necărturar ignorant. aşa ştii pop . (Vuiet ~. (Care este negru şi lucios: ochi negri. negociant înv. (Care n-a fost instruit : om ~) neînvăţat. (Care nu are gust bun : mîncare ~oasă) neapetisant. ţipete ~e) necontenit. (Лицо.m. neamuţit pop. не стихающий) несмолкаемый. fad. (Păr ~) negricios brun. (Persoană care se ocupa comerţul particular : ~ de piei. агатовый смоляной угольный вороной (о масти лошади ) купец м. (Звучащий непрерывно. необразованный прил . necultivat întunecat. 1. negustos adj. incult. забыть. brunet păcuriu. smolit pop. темно-серый. ~ de coloniale) tîrgoveţ comerciant neguţător înv. de ochii lumii superficial de mîntueală pop alandala. prost. negru adj. a nesocoti a nu lua în seamă a trece cu vederea. невкусный прил . черный прил. searbăd. (О человеке : с черными волосами) черноволосый черноголовый темноволосый. спустя рукава разг. nesavuros.a ignora. ca smoala tăciunos. cupeţ înv. faţă neagră) игнорировать что неглижировать уст. negru-lucios. (A lucra ~. a lăsa la o parte a uita. a scrie ~) neîngrijit aşa şi aşa. la întîmplare. (Без старания и тщательности ) неаккуратно кое-как и кой-как разг . несмолкающий . (în mod) neglijent adv. murg (despre culoarea cаilor ). harştea-parştea pop . как-нибудь разг. непрекращающийся. simplu pop. небрежно нареч . неумолкаемый прил.-разг. ведшее торговые дела ) negustor s. шаляй-валяй прост. cu nepăsare cumva pop. corbiu. negonciator înv . cum se întîmplă. (Не получивший образования ) неученый разг . fără gust insipid. невежественный темный обих. (despre lîna oilor ). smolit. nedelicios.

(Succes ~. încăpăţînat pop. шутл. неопрятный (Не соблюдающий чистоты) неакуратный неряшливый . 1. неловкий прил. neîndoios sigur categoric netăgăduit Vezi şi : indiscutabil. (Copil ~) inabil. grozav straşnic. arţăgos pop. neîndurător adj. ершистый разг. neajutorat nedibaci. om ~) ireconciliabil. neîndurător adj. (Крайне несдержанный ) неукротимый неудержимый. (Не требующий доказательств ) очевидный самоочевидный верный разг. 2. crîncen. şleampăt rar неумолчный безумолчный немолчный приподн. neîndoielnic adj . neîndemînatic adj. (Fire ~oare. немилосердный прил. cumplit. insuportabil teribil. cîinos. (Не отличающийся сговорчивостью. (Лишенный ловкости . неугомонный. neogoit fără răgaz. vădit cert. neînduplecat intransigent. hain. necurmat nepotolit. aprig nestăvilit.neîntrerupt nesfîrşit continuu neostenit. непокладистый прил . необузданный прил. adevăr ~) evident. точности в движениях ) неуклюжий неповоротливый. inflexibil livr. ucigător. бездушный прил. уступчивостью) неуступчивый несговорчивый неподатливый разг. nesăritor (la nevoie) nesimţitor indiferent. несомненный прил . neîngrijit adj. stîngaci Vezi şi: greoi. neprietenos. / Femeie ~ă) dezordonat neglijent. rece. nestăpînit neînzăbălat pop. (Care nu ştie să se stăpînească cîtuşi de puţin : fire ~ă) (de) neîmblînzit. (Care nu manifestă milă : om ~) nemilos. sec fig. îndărătnic. distant aspru. (Чрезвычайный по силе проявления) убийственный нещадный жестокий беспощадный. neîngăduitor adj. (Care este foarte greu de suportat: arşiţă neîndurătoare) înverşunat. (Лишенный чуткости) неотзывчивый нечуткий сухой холодный черствый. necruţător neînfrînat adj. incontestabil. insensibil. nereconciliabil livr . dur.

такой. sărac mic de tot. неурядица разг. (Не вступивший в брак ) неженатый.. (О погоде. ерундовый прост. безоблачный прил. (Лишенный оснований ) неосновательный безосновательный голословный беспочвенный.. (Очень небольшой по количеству . чепуховый прост. mizerabil de nimic modest.п. безжизненный прил. глаз. связанными между мобой какими-л. (О лице . пустяковинный прост. холостой прил . legaţi prin anumite relaţii ) zîzanie. de trei parale. neplăceri pl. livid amorţit. (Care nu are temei : afirmaţie ~ă) fără temei lipsit de temei gratuit. dezbinare disensiune livr. neînsurat adj. palid. (Lipsă de înţelegere între oameni. 1. плевый прост. inert cadaveric. stins. в котором не заметно проявление жизни ) неживой мертвый мертвенный омертвелый. необоснованный прил . fără valoare de nimic. lipsit de viaţă (ca) (de) mort. (Lucru ~. неполадки мн. fără importanţă de doi bani. prost neglijabil fără însemnătate. neînsufleţit adj. несогласия мн. размерам и т. разлад м. о выражении лица. neînţelegere s. (Venit ~) infim mizer jalnic fig. neînnorat adj. privire ~ă. înţepenit fig. dezacord. limpede. (Care pare ca de mort . взаимопонимания между людьми. . разладица уст. luminos însorit. 2.f . ясный погожий солнечный. (Bărbat ~) necăsătorit holtei. прост.. neînsemnat adj.. neîntemeiat adj.п.jegos.) ничтожный мизерный жалкий нищенский пустяковый и пустячный разг. . (Не заслуживающий внимания ) несерьезный пустяковый разг. neînsemnat adj.. отношениями ) нелады мн. нечистоплотный. zi ~ă) fără nori senin frumos. cu soare. fricţiuni livr . разг. пустой разг. чепуховый прост. помертвелый. nemotivat. neglijabil. certuri pl. небе и т. и пустячный разг. незначительный прил. neadevărat nefondat. (Отсутствие согласия.п). (Cer ~. faţă ~ă) fără viaţă. об улыбке и т. разг . o carte ~ă) neserios lipsit de importanţă neimportant. незначительный прил ..

беспокойный прил. exclusiv. беспокоить глаг . scriitor ~) netalentat. agitat. nelogic adj. (Сделанный или происшедший в неподходящий момент. неуместный прил . хозяине и т. nevaloros. 1. (Вызывать чувство беспокойства ) тревожить волновать заботить. 2. (Лишенный одаренности. nedesluşit. prost. слабый. fără talent lipsit de talent fără har (dumnezeesc) mediocru. nelimpede.. (Исполненный беспокойства. dezlînat păsăresc fig. nelalocul său adj. emoţionat. полный абсолютный. slab.. de nepătruns de nepriceput. непонятный прил. a nelinişti vt. nebulos obscur neinteligibil greu de înţeles. fără valoare.discordie. (Care vine în contradicţie cu logica : concluzie ~ă). (de) neînţeles adj. ilogic. который трудно или невозможно понять ) малопонятный неясный туманный темный невразумительный маловразумительный невнятный. neclar. neînzestrat adj. (Такой. (Такой. cînd nu trebuie : vorbă ~. impacientat livr. таланта ) неталантливый бесталанный неспособный неодаренный. a preocupa. Vezi şi : ceartă. îngrijorat. neoportun.смутный. leşinat fig . animozitate livr . total absolut neîngrădit. nelimitat adj . (Лишенный логики ) . (Care are loc în momentul nedorit. (Acţiune ~) inexplicabil. (Care este plin de nelinişte: om ~. neexplicabil de neconceput. (Putere ~) непонятный прил. непоследовательный aлогичный и алогический книжн . . нелогичный прил. tulburat. nepotrivit. inconsecvent. странный прост . ограничениями ) deplin. безраздельный. смятенный. privire ~ă. a tulbura a îngrijora. (de) neînţeles adj. nelămurit ceţos. observaţie ~) inoportun. (A face să fie cuprins de nelinişte: Vestea aceasta a început să ne neliniştească) a alarma a frămînta. de neexplicat. confuz. (О власти. (Care este lipsit de talent.п. neliniştit adj. в суть которого трудно или не возможно проникнуть ) необъяснимый непостижимый непостижный уст . тревоги ) неспокойный тревожный. некстати ) несвоевременный. (Gînd ~) ininteligibil livr.: не стесненный каким-л. incoerent alogic. încîlcit. stare ~ă) alarmat. неограниченный прил . бездарный прил.

de necuprins cu ochiul.-poet. какого не было прежде ) незрелый прил.f . (Prune ~e) necopt. чрезвычайно большой по протяженности ) деспредельный бесконечный бескрайний безмерный безбрежный необъятный необозримый неоглядный. (abia) pîrguit verde. безграничный прил. непосредственный прил . дающий слабый свет ) nemaivăzut. nemijlocit adj. ~ de cîmpii) infinit nesfîrşit imensitate.) неспелый зеленый. sleit fig. slab. (Лишенный яркости. невиданный неслыханный беспрецедентный. larg. spălăcit. бледный матовый тусклый мутный мерклый. nemargine trad. (О плодах и т. необъятность бесконечность безмерность безбрежность необъятность необозримость. nemaiîntîlnit adj. недозрелый недоспелый недозревший недоспевший. şters. (Care abia luminează : lampă ~oasă. nemediat livr. nelimitat nesfîrşit fără margini nemăsurat. (Такой. şi fig . (Care se face fără nici o mijlocire : legătură ~ă. безграничность ж. (Care este cum n-a mai fost vreo dată : un caz~) неяркий прил . nemărginit adj. dependenţă ~ă) direct. chior. nematurizat adj. întins nefinit.п.neluminos adj. (Extensiune nelimitată în spaţiu sau în timp : ~ de ape. небывалый прил . lumina ~oasă a lunii) palid. incomensurabilitate neţărmuire necuprins. crud neajuns la maturitate nedezvoltat. (Лишенный посредствующих звеньев ) прямой . беспредельность. pal mat întunecos. întins vastitate. cîmpie ~ă) infinit. întunecat tulbure. (Не имеющий видимых границ. orb (aproape) stins. tenebru livr . nemaicunoscut nemaipomenit fără precedent Vezi şi: fără seamăn. nemărginire s. incomensurabil neţărmurit (de) necuprins vast imens. (Care nu are limite : spaţiu ~. neclar.

горе горесть обычно мн. горемычный разг. 1. злополученный уст. amarnic înv. nenorocire s. a păţi o ~ mare) amar. (A îndura ~.f. (Durere ~ă) inconsolabil neconsolabil neconsolat. бессчастный уст.... sărman nenorocos ticălos. nenorocit adj. злополучие уст. (О горе и т. (Suferinţă sufletească : ~ neconsolată) горе ср . fără de noroc. . боль mîhnire. злоключение обычно мн . застывший покойный оцепенелый одеревенелый пригвожденный окаменелый закаменелый. находящийся в горе. злосчастие уст . незадача обих. sărac pop . (Неудачное стечение обстоятельств ) невезение разг. в беде ) nefericit.-поэт. mizerabil biet.-поэт. mişel. (Лишенный счастья. amar горечь. ч .-разг.-разг. бесталанный нар. мн. поруха обих. nemîngîiat adj. недвижимый и недвижный приподн .. lipsit de noroc jalnic.f. напасть обычно мн. amărăciune. (Care a rămas locului din cauza unei emoţii puternice : ~ de groază) înmărmurit. necaz. беда бедствие обычно мн.nemişcat adj. (Душевное страдание ) durere скорбь. mizer. necaz горесть преимущ . несчастливый злосчастный бедный горький разг. неподвижный прил. rău. несчастье ср. amărît păcătos înv . (Care a ajuns într-o stare vrednică de plîns : om ~) несчастный прил. neclintit încremenit împietrit înlemnit pironit ţintuit înţepenit. неудача ж. горевой прост. nenoroc s.) неутешный. лихо разг. безутешный прил . jale nevoie pacoste năpastă belea. nemernic înv.n. недвижный приподн.п . nenorocire s. (Concurs nefericit de îmrejurări : ~ul de a perde o ocazie) ghinion neşansă. и нар. 2. cias rău pop.

(Care se mulţumeşte de minimum necesar : om ~) неприхотливый прил. (Довольствующийся самым необходимым ) fără pretenţii modest. dezagreabil. досады ) regretabil. особенный редкий. neoficial adj. необычный. de culoar кулуарный neperspicace adj. (Caz ~) неприятный прил. dezagreabil антипатичный respingător противный dezgustător отталкивающий. smerit înv . некультурный incult. nepretenţios adj. grobian.. neplăcut adj. (Такой. (Вызывающий чувство неудовольствия. necioplit fig . глухой nelocuit. rar. supărător. печальный. insolit livr. 1. (Отличающийся от всех других ) ~e) ieşit din comun. excepţional. greţos. разговоре и т. партикулярный уст. obtuz нетребовательный непритязательный.: не имеющий официального значения ) частный particular.п . rarisim исключительный. lipsit de prevedere (de perspicacitate) fără perspectiva viitorului.neobişnuit adj. из ряда вон выходящий казусный уст . personal. (Care pricepe sau judecă greu : băiat ~) greu de cap opac. (Неспособный предвидеть ) spirit ~) miop fig. его поведении ) necuviincios. aparte. (О беседах. nerevendicativ livr. nepopulat adj. близорукий neprevăzător. deşert пустой. невзыскательный беспритязательный уст . scîrbos pop . (Discuţie ~ă) неофициальный прил.. где нет или не видно в данный момент людей ) pustiu пустынный gol. (Om ~) неприятный прил. (Лишенный сообразительности. нелюбезный grosolan. trist досадный. неотесанный разг. обидный разг. bădărănesc некорректный. (О человеке. nepriceput adj. 2. fără oameni. simplu. nerespectuos неучтивый incorect. (Care nu se întîlneşte atît de des : un caz ~. грубый mitocănesc. (Ţinuturi ~e) безлюдный прил . бестолковый прил . neplăcut adj. необычайный singular. nesuferit несимпатичный antipatic. приватный. neprotocolar livr. (Care nu este capabil să prevadă just lucrurile : недальновидный прил. mojicesc. purtare ~ă) невежливый прил . (О человеке : не вызывающий расположения. (Om ~. прискорбный nepoliticos adj.. приязни к себе) nesimpatic. deosebit. nevizionar непредусмотрительный. понятливости ) несообразительный туполобный . ireverenţios livr. cuvinte необыкновенный прил. нелюдимый.

неудача ж. пригорками и т. 1. (Care nu dă roade necesare : pămînt ~) nefertil. chix.) несчастливый незадачливый злополучный. которого не следует опасаться ) accidentat învălurat tăiat. (Об обстоятельствах. sterp sărac. (Încercare ~ă) nefericit nenorocos. (С холмами. неплодородный прил. săpat înv. (Лишенный равномерности. (Такой. neregulat adj. почве: не способный давать обильный урожай ) бесплодный худородный разг.-разг. animal ~) nepericulos. неумелый. (Не соответствующий чему-л. neproporţional adj. neproductiv. neroditor adj. întretăiat brăzdat. Vezi şi: eşec. условиях и т. срыв осечка обих. neputincios. неопасный безобидный.lipsit de isteţime. zădărnicire înv. . неуспех незадача обих. скудный. inabil livr . a suferi o ~) пересеченный изрезанный изрытый. (Care nu are proporţiile cuvenite : corp ~) disproporţionat. бедный. непропорциональный прил . respiraţie ~ă) aritmic neuniform discontinuu.f. disproporţional neproporţionat. nereuşită s. (Care nu pricinuieşte nici un rău.п. невезуха прост. ) неравномерный прил. nătîng. невезение разг. заслушливый неродимый уст. ratat neizbutit. steril. teren ~) тупоголовный непонятливый недогадливый неловкий. nerodnic pop. sec sărăcăcios nemănos. inofensiv nesupărător pop. по своим пропорциям ) диспропорциональный несоразмерный. (Deznodămînt nefericit al unei acţiuni . безопасный прил. nereuşit adj. de care nu trebuie să ai frică : adversar ~. Vezi şi: nevătămător. eşuat. arid. ритмичности) неритмичный неровный прерывистый. дела ) . сухой. ritmicitate : puls ~.п . (Care este lipsit de regularitate. ponorît pop. întrerupt intermitent. neisteţ (la minte) neînţelegător neajutorat. несмышленный. greş fam. (Неблагополучный исход какого-л. неровный прил. неудачный прил.-разг. нерасторопный непроворный. neregulat adj. insucces neizbîndă eşec.. stîngaci. tîmpit neprimejdios adj . (Care are ridicături şi adîncituri: relief. 2. neîndemînatic Vezi şi : prost. (О земле. întretăiat.

(Care nesocoteşte buna-cuviinţă : muncinos ~. что принято считать стыдным ) бесстыжий обих. обнаруживающий то. impertinent neobrăzat. бесстыдник м. reg. неуд. neruşinat s. urît. 1.m. neîndestulător reg. tupeu obrăznicie. бесцеремонный нецеремонный беспардонный разг . бесстыдный прил. 3 sau 4. necuviinţă.-прост . fără menajament(e) bădărănesc. Vezi şi: necuviincios. porcărie fam. înv. înv. indiscret. obraznic. (Care nu ştie de ruşine : om ~) fără ruşine. 2. insolenţă livr. непристойный циничный охальный груб. беззастенчивый прил. scîrbos murdar. осел груб. срамный прост.2. nota 1. плохо (Отрицательная оценка знаний ) неудовлетворительно два. impudic cinic neobrăzat. 3 sau 4) insuficient nemulţumitor pop. neruşinat adj. insolent mitocănesc. nerespectuos nepoliticos. mojicesc obraznic.-прост.n. двойка разг.-разг. neruşinat adj. de bună-cuviinţă : ~ nemaivăzută) беззастенчивость ж. 2. porcos fam. gros de obraz trivial. de ţopîrlan. mojicie nesimţire. nesatisfăcător s. nereverenţios.neruşinare s. наглость нахальство хамство грубость свинство прост. . trivial. нахальный наглый хамский грубый. asin fam. (Lipsă de ruşine. свинья груб. purtare ~ă) ireverenţios. (Проявляющий. măgar. de mitocan grosolan. бесцеремонность нецеремонность беспардонность разг. (Om care nu are ruşine : un ~ şi jumătate) cinic neobrăzat om gros de obraz.. циник охальник груб.f. impertinenţă neobrăzare. necuviincios.-прост.-прост. школьн . mitocănie. Vezi şi: obraznic II. (Calificativ echivalent cu o notă rea : 1. „cîrlig” fig. срамник прост. om fără ruşine porc fam. grosolănie măgărie pop. calificativul. indiscreţie nepoliteţe bădăranie. I. пара школьн.

(Purtare sau faptă care contravine bunului simţ ) безрассудство ср . ezitant. свидетельствующий о внутренних сомнениях. a detesta. lacom. nesocotit nechibzuit.nesăbuinţă s. взбалмошность разг. neregulat capricios fig . inconstant schimbător. неустойчивый прил. (Timp ~) nestatornic. непродуманный опрометчивый. glas ~) nehotărît şovăitor. nestabil adj. неуверенный прил. жадный. nesăbuit adj. nesăţios adj. nebunesc imprudent.f. insaţiabil. ezitant capricios. aiureală. nebun. clătinat fig. nesigur adj . (de) nestăvilit adj. lăcomos pop. mîncăcios.п . a nesocoti vt. neconstant schimbăcios. neprevedere. сумасбродство шаль уст . nesăbuire nechibzuinţă. şovăielnic. sminteală necugetare căpială. поступок ) nebunie. (О ветре. (~ greutăţile vieţii. năucie năuceală. a înfrunta a desfidе. (Стремительно движущийся ) . неприятное ) игнорировать что презирать что. (Care mănîncă mult : om ~) nesătul. опасное. (Много поедающий ) прожорливый обжорливый разг. погоде и т. impetuos неудержимый необдуманный прил.) непостоянный переменный изменчивый переменчивый капризный разг. неудержимый прил . a sfida.. lacom. походке и т. instabil variabil. fluşturatic. necîntărit fig. faptă ~ă) necugetat. vorace livr. (Непостоянный в своих взглядах ) нетвердый шаткий. năprasnic. (Care nu poate fi oprit în nici un fel : vînt ~) безумие безумство сумашествие разг.. nestatornic adj. (Чем. не принимать во внимание что-л. ţicneală nesocotinţă. о робости ) нерешительный нетвердый. instabil nestabil. ненасытный прил. a brava. пренебрегать глаг .п. fără saţ Vezi şi: 1. imprudenţă scrînteală. oscilant livr. (Pas ~. неуверенности. (Caracter ~) nehotărît. ~ moartea) a ignora a dispreţui. şovăitor. hulpav pop. schimbător lipsit de fermitate nesigur. şovăit. неустойчивый прил. (Care denotă lipsă de siguranţă lăuntrică : pas ~. (О голосе. (Безрассудное поведение. şovăielnic.

(О волосах ) прилизанный разг. glorie ~ă) nepotolit. hrană ~oare. неувядаемый. 1. свободный. incredibil.năvalnic. folositor priitor.п. . приглаженный. что трудно поверить или представить ) невообразимый немыслимый. (Păr ~) lins pop. неуведающий приподн. (de) nestăpînit (de) neîmblînzit fig. prielnic. climă ~oare) nenociv nepericulos. binefăcător sănătos. немеркнущий приподн. безвредный прил . nestins adj . незабвенный высок. neştiinţă s.f . nestingherit adj. (Lipsă de cunoştinţe ) necunoaştere lipsă de cunoaştere lipsă de informaţie neted adj. extraordinar de necrezut неукротимый безудержный. размерам и т. неизгладимый памятный. natural. (de) neuitat adj . неловкости ) непосредственный естественный. (Amintire ~ă. (Такой. в котором нет напряжения. вечный. невероятный прил . незнание ср. (Gălăgie ~ă) de neînchipuit de neconceput din cale afară. незабываемый прил. neverosimil adj. (Întîlnire ~ă) întipărit (rămas) în memorie (de) neşters (din memorie) memorabil. (Такой. neprimejdios salubru. (Отсутствие знаний . priincios pop . firesc liber. (Не причиняющий вреда здоровью ) невредный безопасный неопасный безобидный здоровый благодетельный. dezinvolt. (Aventuri ~e) (de) neînchipuit. etern nepieritor veşnic nesfîrşit. necredibil de neconceput. bun. (Care nu atacă sănătatea omului : aer ~. neverosimil adj. бесконечный. непринужденный прил. inimaginabil de necrezut. сведений ) неведение неосведомленность незнакомство. neondulat drept. nevătămător adj. зализанный разг. (Черезвычайный по силе проявления. (Gest ~) degajat livr. 2. неугасимый прил.) невообразимый немыслимый неимоверный несусветный разг. (de) nereţinut.-поэт. de nestins nemuritor. (Обычно о чувствах: не утрачивающий со временем своей силы ) негасимый трад. гладкий прил. невероятный прил.

nobil adj. a zdrumica fig . в кого. a secera. ) подвернуться разг. rel. a-i nimeri vi . straşnic.n . bun cavaleresc. nobiliar. степень. (Состояние. ист. уничтожить глаг. качество и т. вовек. nimb s. (Отличающийся высокими нравственными качествами ) de viţă (nobilă). никогда нареч. развития чего-л . (A face să nu mai fiinţeze : ~ inamicul) a distruge a stîrpi.) aureolă cunună aură rar . a răpune a sfărîma. часто со словами под руку. (~ ţinta. (Светлый ободок над головой как символ святости ) ореол венец сияние. mărinimos. знатный прил. a desfiinţa a prăpădi pop. уровень м. о чем-л. de neam mare.. boieresc.) угодить разг. 1. ликвидировать сломать сокрушить смести (стереть) с лица земли. a ajunge. что-л . ~ în ţintă) a ochi. (Прекратить сущест-вование кого-.п.. в поле зрения и т. a atinge (ţinta). a zdrobi. (Ни в какое время. a mătura (de pe faţa pămîntului) fig. брошенным: поразить кого-л. сроду прост.) standard grad. blagorodnic înv. ввек. (Care se deosebeşte prin înalte calităţi morale : fire ~ă. (I-a nimerit o carte bună.grozav. a zvînta fig . ни при каких обстоятельствах ) никогда в жизни ни в жизнь прост. извести прост. уст. попасть глаг. угадать разг. a păli pop . отродясь разг .) истребить перевести разг. niciodată adv.. a doborî. в жизни (в жизнь) не …разг. благородный прил. (Care ţine de nobilime sau de nobili : de neam ~) стандарт. чего-л . ist. изничтожить прост. (Nu voi uita ~) în viaţă nicicînd (cu negaţie ) în veci (cu negaţie ) în vecii vecilor (cu negaţie ) pururi (cu negaţie ). nemaipomenit teribil.. nivel s. de potentat. (Принадлежащий к знати ) . попасться и попасть глаг . faptă ~ă) generos. a potopi pop. вовеки. a-i pica. сановый великодушный рыцарский и рыцарственный. (Во что. şi fig . 2. infernal. a spulbera fig. случайно оказаться около. (~ de viaţă) несосветимый прост.. ~ sub mînă) a-i cădea. (Кому. отроду разг. (Cerc luminos în jurul capului ca simbol al sfinţeniei : ~ al înţelepciunii fig. ales. a nimici vt. a isprăvi (cu).n. a lovi. характеризующее величину. нимб м. de (înalt) demnitar родовитый вельможный уст. a nimeri (în) vt.д. treaptă. blagorodnic înv. ступень. nobil adj. a lichida..

п. desăvîrşire.) нордовый мор . sublim. ~ pe străzi) glod pop. противоположные югу ) норд мор . сторона. фортовый разг. полночный трад. măreţie (sufletească) frumuseţe (sufletească) caracter sublim (înălţător). корнях и т.. căruia îi merge în viaţă : om ~) fericit norocit înv. ferice trad. Северного полюса. слякоть месиво хлябь разг. великодушие величие души нравственное величие возвышенность возвышенное. метеор. (De o rară ~. mărinimie blagorodnicie înv. (О деревьях. cu noroc. noroi s.nobilitar dregătoresc. simandicos livr. стволах. которому во всем сопутствует удача ) счасливый везучий разг. неровный. полночь уст .f. север м. (La est. ţine de regiunile de nord : vînt ~) de (din. ţîrfîială reg. северный прил. hiperborean livr. (Copac ~) nodos înv. талантливый нар. (Такой. (Находящийся на севере. дворянский именитый высокородный великородный аристократический. искривленный. полуночный трад. a nota vt. aristocrat(ic). (A face note : ~ numele cuiva într-o listă) a însemna a trece (într-o agendă ş..) сановитый.-поэт. ales. расположенный к северу от чего-л . înalt. благородство ср. de vază. nobleţe s.-поэт.n. cioturos cu noduri. nord şi sud) meazănoapte septentrion crivăţ înv . nord s. удачливый прил . и уст. (Pămînt muiat de apa ploilor: ~ subţire. узловатый прил . norocos adj.-poet. septentrional livr. записывать глаг. грязь ж. (Care este situat la nord sau vine... glodărie pop. de (mare) dregător înv.. băftos fam. полнощный трад. perfecţiune. (Направление.-поэт. vest. (Care are noroc. и полуночь уст . арктический. dinspre) meazănoapte de (la) nord boreal. noduros adj. arctic de la Polul Nord. ameazănoapte pop. suspus. ~ sufletească) generozitate.a. mîzgă. гиперборейский книжн. (Делать запись ) вносить заносить . sever înv. tină glodăraie. метеор. nordic adj. с наростами ) корявый сучковатый.-поэт.n.

знакомый известный знаменитый прословленный признанный. нет (употр. răscunoscut pop. (Тонкое различие в проявлении чего-л . notoriu adj . не зря разг. дудки разг. adv .~!) ba.д. bombă fig. nu de flori de cuc fig. ~e stilistice) notă. фам . a semna. черта с два прост. 1. при отрицании чего-л. nu adv. (Основная часть какой-л . 2. nicidecum ba nu. оттенок м. noutate s. общеизвестный прил . (Не без оснований. коллектива и т. defel nici (de) gînd. (Care este prea cunoscut de toţi : fapt ~) arhicunoscut. nuanţă s. (~ al colectivului) bază temelie osatură. ~ senzaţională) ştire. новость ж .. неважно (В знач. novitá înv. не с ветру прост. (Folosit cînd negăm sau refuzăm ceva : Ai să pleci? . недаром нареч.f. a notifica înv. общеизвестный прил. элементарный азбучный. nu degeaba loc. не без причины ) не напрасно неспроста разг. cum să nu pe dracu. nucleu s. не случайно. опереться ) основа.. (Признанный всеми и не требующий никаких разъяснений ) ходячий пренебр. ядро ср. nu importă pred.. на которую можно положиться. a înregistra a scrie. aş. răsuflat fig. (~ bună. glum ..) никак нет разг. banal. (Care are o faimă bună : fotbalist ~) cunoscut vestit renumit reputat consacrat recunoscut. elementar. сказ. костяк. deloc. veste.a consemna a înscrie. învechit comun. прописной пренебр. не имеет особенной важности ) не имеет значения . (Nu fără careva temei : a venit ~) nu în zadar nu pur şi simplu nu întîmplător nu de florile mărului fig.) нюанс тонкость утонченность. при отказе от чего-л .n. организации.f. (Только что полученное сообщение ) известие новинка разг. nuanţare subtilitate fineţe refinament. вписывать отмечать. (Asta ~) n-are importanţă. impers. fig . (Deosebire fină în manifestarea lucrurilor : voce săracă în ~e.notoriu adj.

n-are însemnătate nimic nu-înseamnă nu contează e o chestie neglijabilă. многочисленный прил.n. (Care este în număr mare : cazuri numeroase) nenumărat fără număr incalculabil. явление) дать название чему-л. a porecli.чем-л. прозвание уст. a supranumi a denumi. и прост. 4.. чему-л . a boteza pop .) наименовать наречь приподн. называть глаг. a numi vt. . обозвать глаг. 1.. ничего не значит не суть важно дело десятое прост.-ирон. ~ cheltuielile) a socoti a calcula a face socoteala. и прост. a caracteriza. именем. necalculabil infinit. и прост. назвать глаг. un obiect) a(-i) spune. (~ pe cineva maestru. (~ după numele de familie) a denumi (pe nume) a spune (pe nume) a chema (pe nume) a zice (pe nume). (Назвать кого-л. вычислить. бесчисленный бессчетный неисчислимый несметный много. посчитать расчитать. прoзвищем ) прозвать навешать ярлык.) именовать звать величать шутл. чего-л. (Дать имя кому-. mult. a numi vt. называть глаг . название ср. окрестить разг. a numi vt. и шутл. обидным словом. ~le păsărilor) denumire numire denominăţie rar. (Словесное обозначение кого. ~ talent înnăscut) a considera a socoti a număra pop. (Характеризовать кого-л. кликать прост . путем наименования кем. nume s. a(-i) zice pop. раскалькулировать нов . и высок. (L-a numit măgar ) a califica a categorisi a face. numeros adj.) наименование звание уст. подсчитать глаг. подвести итог ) высчитать. (По имени ) именовать звать величать разг. . (~le ierburilor. сделать подсчет. (предмет. a număra vt. почтит. a numi vt . нарекать уст. (A da un nume : ~ un copil. 2. a taxa fam. 3. depr. (Сосчитав. a califica. прозвать уст. (~ voturile. a eticheta a cataloga. чего-л.

nu se ştie (~ unde se află el acum) неизвестно безл. a obiecta vt.n. человеки уст. a numi vt.) contrare: N-a avut ce ~) a contrazice. сказ. как и т. (На работу. a cîrti. obiect s. (A-şi exprima dezacordul. a pune pop. (Совокупность лиц) lume. public. numire s.. rînduială. popor народ norod pop. şart înv. a primi nota zece la toate ~ele) disciplină. неписанный закон. a zice ( împotrivă) pop.. uz. устои. (Выражать несогласие с чем-л.) cine ştie невесть nu se cunoaşte неведомо разг. uzanţă livr. (Откуда. dracul ştie черт знает разг. (Lege nescrisă. matimă înv. название ) a se denumi именоваться a se chema зваться a-i zice. и передающиеся generaţie: ~ vechi.n. repartizare. materie (de învăţămînt) (учебная) дисциплина. Vezi şi : a desemna.5. naiba ştie. порядок. к. îndreptare pop. в семье и т. om) (La bibliotecă erau mulţi ~. ~ culţi) Люди сущ. predanie. Oameni s. перечить разг. мн. . укоренившиеся в быту. пёс знает разг. a crîcni fam. a spune. rar. (Ramură de cunoştinţe care se studiază într-o instituţie предмет м . ( ~ Ionel.pl.п. распределение. ~iul de a întîlni cu pîine şi следующим поколениям) sare) datină. ставить разг. pravilă înv. a purta (avea) numele (lui) носить имя. a orîndui înv . (Отрасль знаний. ~ într-o funcţie) a desemna a face. nu se află незнамо прост. învăţătură. и шутл. (~ la lucru) назначение ср . a-i spune прозываться прост. (~ la lucru. правило tradiţie. обыкновение cutumă livr. изучаемая в учебном заведении) de învăţămînt: ~ele umanitare. в должность ) desemnare направление. care se trasmite din generaţie în обычай м. традиции мн. называться глаг . (sing. după ~iul locului. люд разг. obicei s. dumnezeu ştie бог знает (или ведает) разг .f. традиция.п . strada aceasta se numeşte Vasile Alecsandri) назначать глаг. прекословить уст. публика. предание. a se numi vr.m. человек м. aducînd argumente возражать глаг. a replica противоречить a se încontra pop. определить уст. (Правило. (Иметь то или иное имя.

prozaic. обычной какая-л. привычным) a se deprinde свыкнуться с чем.. curent повседневный de fiecare zi будничный zilnic житейский prozaic fig . condiţie ~ie. критика. (Argument adus împotriva unei afirmaţii: a avea ~ii. освоиться с кем-. serioasă) replicare. (~ în noile condiţii) привыкнуть глаг. ~ возражение ср . замечание rezervă.. (Viaţă ~ă) обычный прил . и обвыкнуться прост . чему-л. пренебр. obişnuit adj.f. a se aclimatiza livr. мода разг. observare rar. nărav pop. Vezi şi: a se familiariza.. a remonstra înv. притерпетья к чему. a se adapta сжиться с чем.. разг. modă pop. obligatoriu adj. obişnuinţă s. потребность совершать те или иные действия. пренебр. protest протест observaţie. прозаический фиг. (Такой. (Ставшая постоянной. как обычно) curent. reguli ~ii) непременный neapărat. cîrteală. impus . zilnic. склонность. 3. как всегда. обвыкнуть прост. начать считать обычным. замашка разг. feleşag. с которым сталкиваются постоянно) de toate zilele. манера разг. прозаичный. depr. obişnuit adj. (Такой. уст. obişnuit adj. a se obişnui vr. apucătură. прост. соблюдение. a se da (cu) приобыкнуть к кому-л. învăţ pop.. (Care trebuie realizat sau respectat negreşit: обязательный прил. (К кому-чему и без доп. ( Om ~) обыкновенный прил . простой..f. a se acomoda приспособиться. a se hîrşîi înv. de toate zilele обыкновенный cotidian. 2. оговорка replică реплика critică прекословие уст. obiecţie s. cotidian.a reproşa. (~ de a se trezi devreme. исполнение которого обязательно) învăţămînt ~. поступки) deprindere обыкновение obicei обычай разг. чем-л. (Ничем не выделяющийся среди других) comun обычный de rînd рядовой ordinar ординарный simplu. (Такой. de totdeauna всегдашний. a se împăca (cu) стерпетьсяс чем. ~ rea) привычка ж. crîcneală fam. 1.. I. ( Ocupaţie ~ă) обыденный прил.

a-şi pierde puterile вымотаться прост. упадок сил от усиленной деятельности. împrejurări: să plece ~) neapărat negreşit numaidecît reg. vlăguire усталь разг. (Pierderea puterilor în urma unei activităţi prea усталость ж. a se secătui pop. изнуряться a se vlăgui умотаться прост. a osteni умаяться прост.necondiţionat neschimbat. напряжения) încordate) extenuare утомление istovire изнеможение sleire (de puteri). (Прийти в состояние усталости) a se slei de puteri замориться прост. osteneală устаток разг. cu orice preţ mort-copt. переутомление. obligatoriu adv. a se speti. sarcină долг (Выполните свой долг перед Родиной) datorinţă. изнурение surmenare. запариться прост. nestrămutat. a-l trece toate năduşelile pop. по необходимости. необходимо. livr. чего бы не стоило хоть умри. îndatorire. притомиться прост. îndatorinţă înv. a se sfîrşi (de oboseală) измотаться разг. epuizare истощение. 1. (Ceea ce trebuie să facă cineva după cerinţele obşteşti обязанность ж. surmenaj. (Ослабление. a fi distrus (de oboseală) уходиться прост. обстаятельства и т. непреложный. a se epuiza замотаться разг..f. a se trudi pop. a se extenua livr. a obosi vi.п. (Fără a ţine cont de careva greutăţi. неукоснительный книжн. (A face să-i slăbească puterile: ~ un cal) утомить глаг. în orice chip. oficiu rar. a obosi vt.) непрeменно беспременно прост. выбиться из сил a cădea (de oboseală) выдохнуться разг. oboseală s. обязательно нареч. во что бы ты ни стало любой ценой. приустать прост. измаяться прост. выбиться из сил a se trudi pop. a nu mai putea. necesarmente rar. кровь из носу прост.. усталости) a istovi истомить . ~ de ostaş) datorie. (То. musai pop. II.f. 2. (Привести в состояние утомления. всенепременно уст. изнемочь a-şi slei forţele замаяться прост. (A-şi pierde puterile: ~ lucrînd) устать глаг . умориться прост. obligaţie s.) sau din îndemnul inimii: a-şi face ~a. что подлежит безусловному выполнению кем-л.. a-l trece sudorile (de oboseală) упариться прост. nesmintit înv. (Несмотря ни на какие трудности. a se istovi смаяться прост.

neobrăzat. нов. obscurantism s.. frînt de oboseală. mitocan. II. (Atitudine duşmănoasă faţă de răspîndirea ştiinţei şi culturii) reacţionarism ultrareacţionarism (în Rusia ţaristă) fundamentalism rar livr. bădăran. trudit pop. neruşinat.. obraznic s. . stăruitor неотступный obsesiv livr. chinuitor тиранический перен. trup ~) extenuat istovit. (Care preocupă pe cineva în permanenţă şi навязчивый прил . căruia i-a slăbit puterile : cal ~. замотать прост. spetit epuizat surmenat. torturant livr. a toropi. заморить прост. изморить прост . который ведет себя крайне нагло) нахал хам бесстыдник. obrăznicătură pop. назойливый fix fig. insolent livr. наглый прил . obsedant adj. a vlăgui a secătui pop.a extenua a osteni a slei de puteri a da gata a stoarce (de puteri) a moleşi. утомление) утомленный истомленный изнеможенный истощенный переутомленный. наглец м. obosit adj. sleit de puteri. докучный и докучливый разг. mancurtism reg. грубый. (Испытывающий усталость. a epuiza. неотвязный и неотвязчивый разг. нов. vlăguit. neruşinat. (Человек. бессовестный бесцеремонный беспардонный разг. (Враждебное отношение к просвещению) обскурантизм книжн. obraznic adj. impertinent. (Care simte sau exprimă oboseală. реакционность черносотенство (в царской России) фундаментализм редк. plictisitor мучительный torturător rar. insolent livr. bădăran. нахальный бесстыдный и бесстыжий прост. mîini ~e. (Om care nu are ruşine: e un ~ fără pereche) neobrăzat. мракобесие ср. ostenit. fără obraz nepoliticos necuviincios. ghiorlan pop. agasant livr. sfruntat livr. измаять прост.n. supărător. grosolan îndrăzneţ pop. усталый прил . вымотать прост. I. fără soveste reg . (Постоянно приходящий на ум помимо воли) completamente: gînd ~) insistent. манкуртизм разг. хамский. (Care nu are ruşine: un individ ~) impertinent. умаять прост. уморить измотать разг.m. sîcîitor.

1. şi pop. greutate. (Присматриваясь к кому-. problemă fig. 1. (То. приметить разг. преграда barieră барьер baraj заграждение. (Сосредоточенно рассматривать что-л. stavilă. барраж редк. obstacol s. observabil adj. осязаемый. public общий social. (Принадлежащий всем) colectiv коллективный comun. углядеть прост. уловить. что переграждает путь. oprelişte. (Obiect care închide drumul. a constata обратить внимание на кого -что-л . 2. inconvenient. 2.) păsările) a urmări ( cu privirea). социальный. (A privi insistent şi cu luare aminte: ~ cum zboară наблюдать глаг. (A căpăta prin anumite eforturi: ~ o carte rară) выхлопотать глаг. învinge un ~) dificultate. general.. проблема перен. oprelişte pop . complicaţie трудность.. (Добиться хлопотами) a dobîndi. (Care aparţine tuturor: avut ~) общественный прил. a se uita следить (глазами) a contempla. бросающийся в глаза. затруднение impediment. обнаружить) curios.n. a face rost (de) схлопотать прост. sesizabil примечательный perceptibil видимый.tiranic fig. (A descoperi urmărind cu privirea: ~ un lucru заметить глаг. констатировать. ~ o mică schimbare) a remarca подметить a băga de seamă отметить разг. stavilă загвоздка. a zăpsi înv. îngrăditură ограда abatiză mil. a percepe. a obţine vt. obstacol s. obştesc adj. достать. . чему-л. осезательный броский разг. bătător la ochi. (Factor care încurcă realizarea unui lucru: a препятствие ср. зримый izbitor. a procura. a căpăta исхлопотать разг. осложнение piedică. a prinde.n. a sesiza установить. закавычка разг. рассматривать созерцать. a găsi. a observa vt. закавыка. смотреть. a observa vt. задерживает передвижение) înainte: ~ele din calea cuiva sau a ceva) piedică. nevoie pop. (Care atrage atenţia prin anumite trăsături: заметный прил.. засека. hop fig. (Обращающий на себя внимание) fenomen ~) vizibil приметный разг. a rostui rar. завал воен.. наблюсти уст. 1. împiedică mişcarea препятствие ср.

a obţine vt. înconjurător lăturalnic. (Стремиться стать кем-л. целиться прост. ~ un mare достичь глаг. ocolit adj. are multe ~ii pe capul său) îndeletnicire. a încerca să.) обходный и обходной разг.f. разг. дело . cu ochi mari. (Medic care tratează ochii) окулист м. (Drum ~) ocolitor. окружной уст. минуя кого-. (Moluscă cu opt tentacule puternice în jurul capului) глазастый обих. что-л. глазной врач прост. meserie pop. a ocoli vt. обойти глаг. vi. a aspira добиваться a dori. осьминог м. a înregistra...n.. treabă. кружный разг. (~ o localitate) занять глаг. (О пути.2. (A-şi orienta activitatea spre atingerea unui scop: ~ să метить глаг. реализовать книжн..-разг. a căuta să. одержать победу. тропе и т. (A ajunge la scopul pus: ~ o victorie. holbat pop. аргонавт. a ocupa vt.п. (Lucru permanent cu care se ocupă cineva: a-şi găsi o занятие ср. caracatiţă спрут argonaut. a face ocolul a împrejura pop. a ochi vt. oculist s. a întra în posesie Vezi şi: a acapara. ochios adj. a pofti желать a rîvni. добиться a realiza достигнуть. ~ titlul de campion) a dobîndi. завладеть. a chiti pop. (Пройти стороной.. octopod s. ocupaţie s. Vezi şi: a tinde. dosnic mărginaş. (Специалист по глазным болезням) oftalmolog офтальмолог medic (doctor) de ochi. a visa мечтать. a bate (spre). (Силой войти и объявить своим) a lua взять a cuceri захватить a pune stăpînire овладеть a lua în stăpînire.) devină aviator. зоол. zgîit. целить прост.. a năzui.. a jindui смотреть разг. (~ o băltoacă) a înconjura. (Care are ochi mari sau îi ţine larg deschişi: băiat ~) большеглазый прил. и прост. чем занимается человек) ~. (То.m.) обогнуть. норовить a se uita. a repurta o victorie.. preocupare. a urmări. (Прийти к поставленной цели) succes. Se vede unde ocheşte el) a ţinti. окольный прил . глазник разг.

odorifer запашистый прост. (Толстая прочная верёвка) cablu (de sîrmă) трос funie. odgon s. respiro rar. parfumat пахучий aromat ароматный aromatic ароматичный aromit ароматический уст. (Care răspîndeşte miros plăcut: plantă ~ă) душистый прил. aromitor. frînghie верёвка parîmă. întrerupere. Vezi şi : înainte vreme. (О жалком. притихнуть. ноль без палочки презр. (Прерыв в работе для восстановления физических и умственных сил) intelectuale) repaus. a răsufla (puţin) вздохнуть разг. a se potoli. a se calma. духмяный обл. (Funie groasă. (Имеющий приятный запах) mirositor. нуль. a face un popas pop. muncă. a se odihni vr. odorant adj. amară mar. благовонный Vezi şi: aromat. om de nimic s. a se ogoi vr. folosită mai ales în marină) канат м. никчемном человеке) nulitate. (Într-o perioadă de timp din trecut: ~ iarna: ~ erau mari однажды нареч. a se astîmpăra. никто (un) zero fig._ pop . (Persoană total incapabilă de ceva) ничтожество ср. într-un rînd. Vezi şi: a se linişti. a se ostoi pop. manevră. îmbălsămat благоуханный. передышка разг. altcîndva когда-то. altădată раньше. (un) nimic ничто. (Воостановить силы отдыхом) a se repauza. отдохновение уст.activitate деятельность lucru.m. a se recrea передохнуть разг. îmbătător.. (В какой-то момент (прошлого) prieteni) într-o vreme раз разг. зерó уст. ameţitor fig. odată adv. работа. опьяняющий перен. a-şi veni în fire перевести дух (или дыхание) a se reconforta сделать привал a poposi. (A-şi restabili forţele prin odihnă) отдохнуть глаг. odorific. швартов мор. cîndva один раз odinioară. как-то mai demult. отдышаться. (Стать тихим. прежде într-un timp (в) одно время. zăbavă pop. răgaz.. (Copilul s-a ogoit) присмиреть глаг.f. pauză. răsuflare перерыв. роздых прост. odihnă s.n. înmiresmat духовитый прост. благоухающий. răspas. смирным. . preget. răsuflu pop. (Pauză în lucru pentru a-şi restabili forţele fizice şi отдых м. спокойным) a se linişti.

f. отправить на тот свет шлепнуть груб. lepădătură (un) gunoi fig. пропуск м. презр. a pune pe copcă pop. a pune la păstramă fam. lacună livr. уходить прост. (om) netrebnic. (Выброшенная. укокать прост. убить глаг. чикнуть груб. (A lipsi de viaţă pe cineva) a asasina. scăpare. шваль прост. лишить жизни кончить прост. угробить прост. пришибить прост.) пропускать опускать исключить выбрасывать разг. укокошить прост. выпускать глаг. покончить прост. (Незаполненное место в тексте) пробел лакуна книжн. a ucide a face de petrecanie pop.. (A dactilografia un text fără ~i) prescurtare. creştinesc pop. свойственный человеку) de om.f. (Принадлежащий. кокнуть прост. a da gata человечий разг. пропуск м. a doborî. дрянь. sărire.п. a face seamă cuiva pop. porc de cîine pop. тюкнуть груб. nemernic omenesc adj.secătură.-прост. выкидывать разг. a termina (mîntui) de zile (pe cineva) pop. червь и червяк презр. людской. a desfiinţa a face felul (cuiva) pop. a culca fig. (Care este propriu oamenilor: fire ~ească. (Loc necompletat într-un text) omitere. пристукнуть прост. хлопнуть прост. a lua viaţa cuiva a băga în mormînt a trimite pe lumea cealaltă a-l face în două (în patru) pe cineva pop. решить прост. (Лишить жизни) уничтожить. человеческий прил. ничтожность прост. прикончить прост. a termina (pe.-прост. презр. стукнуть прост. săritură pop. sărit omisiune. uman Vezi şi: uman. a achita fam. прихлопнуть прост. опущенная часть текста) сокращение купюра книжн . . a găti pop. a veni de hac (cuiva) pop. sînge ~) тля. a suprima a elimina a arunca a scoate. omitere s. a omite vt. a da drumul pop.-прост. печатании и т. a omorî vt. a nimici. (~ un paragraf) a sări (o parte din text). никчемный (никудышный) человек. a lichida a răpune. порешить прост. cu cineva) a face capătul (coneţul) (cuiva) pop. ухлопать прост. изымать при чтении. a prăpădi pop. (Не брать. omisiune s.

вить глаг. respect apreciere autoritate.) удержать. плошка разг. моргалка моргалик. придержать остановить. partea ~ă a străzii) din faţă пришить груб. uvraj înv. scriere bucată (literară) op. уважение признание авторитет.) прервать пресечь книжн. a reteza fig.. a (se) încreţi a (se) încîrlionţa. каганец моргасик разг. stimă. оказываемое кому-л. почёт м. (То. творение высок. şterţ. уст. rar. (Расположенный напротив) противолежащий . курчавить разг. положить конец (или предел) чему-л. opus. a înfrîna. (Приостановить ход. rod fig. a stopa 2. уст. (~ literară. sfeşnic înv. a pune capăt.f. коптилка ж. a ţine pop. (Своим вмешательством добиться прекращения чего-л. (Folclorul este ~ a întregului popor) făurire. произведение ср. прекратить глаг. чего-л. (Уважение. depr.п. gazorniţă înv.a sfîrşi pop. кучерявить прост. feştilă reg. operă s. realizare faptă. rar candelă înv.. окружающими людьми) честь почести мн. и вещичка разг. опус шутл. (Lampă primitivă) poponeţ înv. плод (вдохновения). уничиж.. художником и т. (Продукт творческих усилий. (~ caii) a reţine. (Простейший светильник) мигалка разг . творческой деятельности) создание приподн. противоположный прил.) труд работа сочинение вещь (с определением) вещица разг. дело. ~ de artă) creaţie lucrare. a opri vt. произведение ср. glumeţ. a (se) inela.f. onoare s. (О волосах) завивать кудрявить разг. сдержать глаг. (Care este situat de cealaltă parte: malul ~. движение кого-. ученым. (Stimă de care se bucură cineva din partea celor din jur: a se bucura de multă ~) consideraţie cinste..-ирон. a împiedica. (A face să înceteze desfăşurarea unei acţiuni: ~ o discuţie) a întrerupe.-прост. a propti pop. produs.n. ( ~ părul. 1. părul s-a ~t frumos) a (se) coafa a (se) bucla a (se) cîrlionţa. opaiţ s. a opri vt. a conteni a curma. văpaiţă înv. opus adj.. operă s. что написано писателем. 1. 2.. a se ondula vt. înv.f. уст. înfăptuire creaţie. a stopa a stăvili. композитором.

orîndueală regim. кельнер.m. pricaz înv. официант м. повеление высок. comandă consemn înv. ciofligar înv. восток м. chiorîş pop. orbită găvan. iron. orăşean s. обстановки) втёмную разг. (Persoană care serveşte consumatorii într-un restaurant) oficiant reg. a respecta ~a) rîndueală. сторона. în neştire. mil. порядок ср. ordonanţă poruncă. систематичность в ходе дел. văgăună pop.. celălalt potrivnic. . торжество с обильным угощением) пиршество книжн. подающий посетителям кушанье в ресторане) подавальщик разг. orbeşte adv. povelenie înv.m. ost înv. (Работник. (Solemnitate cu băuturi şi mîncăruri îmbelşugate) chef masă (mare) другой разг. (Cuvînt din partea unei autorităţi care urmează să fie îndeplinit: a da un ~... ордонанс уст.alt. система общественного. pantalonar. орбита глазная впадина. противный супротивный бот. (de) vizavi altern bot. orbita ochiului loc. (Structură politică şi socială a unui stat: ~ socialpolitică) formaţie sistem (social) Vezi şi: regim. ordine s. porunceală înv. pe dibuite.( A acţiona ~) orbiş.f.n. горожанин м. (Последовательность. пированье нар. приказ м. человек уст.) распорядок режим.-поэт. tîrgoveţ. chelner. subst.. следовании чего-л.n.n. (Официальное распоряжение органа власти. противоположная западу) восход ост мор. (социальная) система режим. строй м. указ разг. (Направление. ospătar s. (Direcţie. команда распоряжение веление. метеор. nădrăgar înv.f. сторона восходящего солнца. orient s. (Regulă sau normă după care se înfăptuieşte ceva: ~ strictă. (С определением. вслепую нареч. ~ul direcţiei) dispoziţie. руководителя учреждения) приказание. государственного устройства) государственное устройство формация. hotărîre pop. peior. ospăţ s. глазница ж. surtucar înv. (Празднество. soare-răsare pop. пир м. orînduire s. городской житель городской прост. spaţiu opus occidentului) răsărit est. (Не зная обстаятельства. Vezi şi: într-o doară. la noroc. . scovîrlie rar ordin s. наказ уст. (Locuitor de la oraş) citadin.

scîrbă resentiment.п. războinic înv. model izvod. (Participant la o luptă) luptător. căldură fig. nesuferite aversiune. (Недоброжелательное отношение. радушие. узор м. banchet benchetuială. гостеприимность хлебосольство радушный прием. участник боев) боец вояка шутл. (Сложное переплетение линий. motiv. (Care primeşte oaspeţii cu dragă inimă: gazdă ~ă) cordial primitor. zaiafet înv. ospătáriţ. pop.sindrofie.п. Мир м. ostaş s. гостеприимный прил.f.) радушный хлебосольный приветливый. dezgust. неприязнь ж.m. народе. oştean înv.f. ~ între soţi) пирушка банкет гулянка кутёж пикник. тепло перен. bucuros de oaspeţi. (О людях. (Военный человек. хозяине и т.n. repulsie. (~ calul) a înspuma Vezi şi: 2 obosi. ozor s. Pace s. ратник уст.. граничащее с враждебностью) нерасположение антипатия неприязненность отвращение недружелюбие недружелюбность недоброжелательность недоброходство уст. (Дружественные отношения) . voinic înv. храбрец. de divergenţe: a trăi în ~.f. приподн. picnic ospitalier adj. ostilitate s. silă. (Lipsă de certuri.. petrecere. chiolhan. chermesă.. cordialitate. resimţămînt pornire (duşmănoasă). dorobanţ înv. guleai pop. (Atitudine răuvoitoare vecină cu vrăjmăşia) neprietenie antipatie animozitate livr. сочетание красок и т. înfloritor pop. воин м. soldat. ospătăreţ. образующих единое целое) рисунок разводы мн. Vezi şi: militar. взмылить глаг. воитель уст. (Model ornomental de ţesătură sau de cusătură: ~ moldovenesc) desen. combatant cătană. (Лошадь) вспенить. гостеприимство ср. ospitalitate s. ospătos înv. арабеск орнамент. молодец. arabesc ornament. moscal înv. repugnanţă livr. a osteni vt. primire bună (cu pîine şi care) ospeţie pop.

презр. coastă. презр. презр. презр.) . gălbejit livid. scatoalcă pop. причиненный кому-л. palid adj.f. estompat întunecat. землистый разг. (Потери. болтун м. stricăciune înv..) урон ущерб изъян уст.) балаболка обих. убытки мн. пренебр.п. трепло груб. albastru pămîntiu cadaveric. (A suferi o ~) prejudiciu. совет прост. протори. tihnă bună înţelegere. clină скат скос пакет. mohorît. пустослов разг. 2.. (Удар по щеке ладонью) oплеуха разг. (Obiect sau mai multe obiecte învelite în hîrtie sau în alt ambalaj: ~ poştal) colet.-прост. неодобр. armonie.п. unire. banderolă pagubă s.înţelegere. meliţă pop. palmă s.. вред.. depr. gură-largă moară-hodorogită moară-stricată zvonar. которые терпит кто-л. 1. сверток м. (Porţiune de teren cu suprafaţă înclinată: ~ abruptă) согласие лад разг. gureş.п. краске и т. vorbăreţ. dîrdală pop. palavragiu s. презр. sminteală. decolorat fără luciu.n. (Lovitură cu mîna: a da o ~) labă pop.) белый бескровный серый разг. бледный прил. затрещина разг. (О цвете лица и т.. (Предмет или несколько предметов в бумажной или иной обертке) versant înclinare.m.f. concordie livr. пренебр.. мертвенный. бандероль. guraliv clămpău. gros.. бледный прил. пощечина ж.. acord. spălăcit.. lipită reg. или ласк. пренебр. звонарь прост. flecar vorba-lungă. плюха прост. (Persoană căreia îi place să vorbească mult şi fără rost) limbut. (Faţă ~ă) alb. пустомеля разг. pierdere daună vătămare înv. неодобр. pal galben. tapangea reg.. кто много и попусту болтает) болтушка разг.. холма и т. pantă s. убыток м. mahalagiu gură-spartă. оплеушина прост.f.-разг. (О цвете. склон м. мелево прост. (Наклонно расположенная боковая поверхность горы. пустозвон разг. una (a lipi una) (una) ştearsă. treanca-fleanca. пустобрех груб. palid adj.. недостаточно яркий) неяркий блеклый тусклый тёмный.. pachet s.-прост. (Тот.. sporovăilă clonţos pop. ( Culoare ~ă) stins şters.-прост. mat. трепач груб. уст.

(Наличие своих. neobişnuit своеобычный. mămăligos. lălîu pop. nătîng. tont pop. molîu. depr. атрибут. a venit) кажется (В знач. parte s. пренебр. похоже обих. mangosit. вводн. презр. chiomb pop.repeziş откос povîrniş. ( El. prăvăliş крутизна costişă косогор pripor круча coborîş. пренебр. prinos pop. и ж. pare-se как будто pare că будто разг. parcă pop..f. взнос aport pop. презр. пренебр. mototol тюфяк разг. talent ~) original оригинальный aparte. рохля разг. tontălău.. полученное в результате деления. parte s. calitate însuşire. ~. пренебр. (om) molatic. сл. (Ceea ce este pus la o cheltuială în comun) доля ж. (Ceea ce căpătăm în rezultatul împărţirii unui întreg: o часть ж.. (Care se deosebeşte de ceilalţi prin particularităţile всеобразный прил. единичный individual индивидуальный книжн. вклад. mătincă reg.. pare cuv . свойство своеобычие прост. lasă-mă-să-te-las шляпа разг. (Вялый. unic своеобразный. пренебр.m. particular adj. bleg. (Om apatic.) se pare. (Însuşire proprie unei persoane sau unui lucru) своеобразие ср.. . специфичность типичность. nehotărît în acţiunile sale şi размазня м. особенность. neghiob. оригинальность. (То.f. bucată..f. Vezi şi: deosebit. лепта participaţie. особый singular. 2. 1. спуск. inc . членения целого. разг. . черт) atribut. nătăfleţ недотёпа прост. (Что-л. бестолочь. кажись прост. нерешительный и слабо-характерный человек) lipsit de caracter) lă-mă-mamă. особенных признаков. (Отличающийся от других подобных своими признаки) sale: viziune ~ă. тряпка прост. доля.-разг. papă-lapte s. своеобычность прост.. что вноситься в общее дело) cotă часть contribuţie пай obol. particularitate s. mămăligă fig. proprietate trăsătură. caracter specific specificitate caracteristică tipicitate rar. cîrpă fig. мямля разг. взятое от целого) ~ dintr-o pîine) porţiune.

înflăcărat Vezi şi: pătimaş. занятие всецело поглощающее кого-л. (Atracţiе puternică care determină preocupările страсть ж.п. pătimaş înfocat. 1. (Specialist ~) отчасти нареч. (Не склонный к вражде. însufleţit. (О человеке.f. (Сильная увлеченность чем-л. любимое занятие cal de bătaie. часть. slăbiciune fig. fire ~ă) пассивный прил. atracţie. patogen adj. pornire порыв. (Care nu manifestă nici un interes: elev ~. pasiv adj. (Не вполне. pasaj s. păciuit înv. extras. patogenic. страстный прил. fierbinte. увлечение ср. plăcere. înflăcărare жар ardoare пыл foc fig. что привлекает к себе. lipsit de energie. обрывок разг. не в полной мере) частично до некоторой (или известной) степени и в некоторой) (или в какой-то) степени (или мере) более или менее частью. excerpte Vezi şi: crîmpei. . выдержки.f. pl. pacific. конёк разг. paşnic adj. avîntat fig. (Care generează boli: agent ~) болезнетворный прил. pasiune s. subiect preferat хобби нов. его характере.n. (Небольшая часть литературно. a lucra cu ~) patimă. ~ din romanul отрывок м. произведения) фрагмент книжн. patogenetic патогенный . aprindere fig.) cuiva: ~ pentru ştiinţă. aprins.) pescuitul este ~a lui) patimă страсть. 2. pasionat adj. hobby pop. ( Ai dreptate ~) în parte într-o (oarecare) măsură mai mult sau mai puţin. бездейственный. (Parte mică dintr-o lucrare artistică: „Ion”) fragment. (Ceea ce atrage fiind ocupaţie preferată a cuiva. разг. (Не проявляющий интереса) inert инертный inactiv бездеятельный lînced. огонь avînt. кусок разг. elan. (Care iubeşte pacea: popor ~) мирный прил. Vezi şi: însufleţire. pasiune s. музыкального и т. к ссоре) doritor (iubitor) de pace миролюбивый.parţial adv. crîmpei frîntură bucată. dragoste пристрастие boală fig. (То. выборки. уме: остро и сильно воспринимающий и глубоко переживающий все) горячий пылкий пламенный. слабость разг. страстность înfocare.

lehăială pop. пренебр. . оставить что-л.-разг. (A fi în aparenţă. a lăsa проститься a pleca.f. baştină fig. треп груб. a sporovăi.-фам. ~ ţara) расстаться глаг. cinzeacă стопка. Vezi şi: pocal. patrie s. depr. сообщить ложные сведения и т. depr. loc de origine.. teluric livr. презр. flecăreală.-разг. зарождения чего-л.) a îndruga (verzi şi uscate) плести обих. трепаться груб. a căţăi..f. potir. чем-.) libertăţii) leagăn fig. a lehăi pop.n. vorbă lungă . вирулентный мед. пренебр. păhăruţ.f. (Выстлать камнем или другим материалом) a pietrui вымостить a pardosi настилать a şosela. пренебр. (~ un drum) замостить глаг. отчизна высок. дольный и дольний трад. бакт. de pe pămînt. (Viaţă ~ească) земной прил. a părăsi vt. (~ oraşul.. păhăruş pop. шоссировать a macadamiza rar. (Говорить что-л. (Loc unde a luat naştere ceva istoriceşte important: ~a родина ж. baştină. pălăvrăgeală s. пустое. moşie înv. a înşira verzi şi uscate нести обих.virulent. pămîntesc adj. a pava vt..-фам. ( Dor de ~) родина ж. колыбель высок. (Небольшой сосуд для питья вина) pahar. a meliţa пороть груб. a toca молоть обих. patrie s. (Кем-. ( Un ~ de vin) рюмка ж. a tolăcăni pop. a leorbăi pop. распрощаться.-поэт.-разг. (Место возникновения. ~ un выглядеть глаг. lumesc. пустословить пренебр. sporovăială трепотня груб.-фам. a clămpăni. городить обих. 1. poet.) a-şi lua rămas bun.п. a părea vi. a bate apa-n piuă. meleag natal. каким или как) copil) . glie trad.. 2. a şoselui rar. мирской уст. trăncăneală. мостить (макадамом) a pavela înv. a avea aparenţă: pare bătrîn . lehăit. (de) sub soare. (de) sub lună. a înşira vorbe goale (de clacă).. a se duce. (Покинуть.-фам. (Родная страна) ţară (natală) отечество высок.-фам. пренебр.-разг. место возникновения чего-л. vorbăraie. (A vorbi mult şi fără rost) болтать глаг. a pălăvrăgi vi. переливание и пустого в порожнее. край родной. подлунный уст. чарка уст. болтовня ж. a-şi lua ziua bună распроститься a-şi lua adio. a trăncăni. plai. terestru подсолнечный уст. a flecări. a flencăni трепать груб. păhărel s. пренебр.

(Обычно чего. a i se năluci a avea impresia a visa. a crede a i se năzări. и галка разг.) la fiecare din voi) fărîmă. niţică pop. чудиться разг. малая толика. păsărea. .m. părtaş s. поддерживает идеи кого-. (Parte. fărîmitură. păsăruţă птаха разг. (Pasăre mică) . neobiectiv необъективный subiectiv субъективный tendenţios тенденциозный. ласк. понятие уст. 1.) opinie. părtinitor adj. чего-. a face impresia de a se asemui a semăna. адепт. смотреть разг. (Мысль. aderent приверженец apărător. содержащая оценку кого-.f. dram капля и капельница разг. părticea кроха разг. кому-л. (Persoană care susţine o cauză : ~ al unei doctrine) сторонник м.. a-şi închipui. крупица strop. public ~) пристрастный прил. (I se ~ că e un mare poet) a-i părea. знак. puţin.. a(i) se părea vr.) сдаваться разг.-поэт. pop. picăturică. părere s. fărîmiţă. ласк. adept. 2. părticică s. pic.) partizan. o leacă.a arăta. глядеть разг. păsăruică s. păsăruică s.f. (Cînd care conţine o apreciere. чего-л. (Представляться в воображении кому-л. a avea o ~ bună) мнение ср. и крошка разг. небольшая часть чего-л. cantitate foarte mică dintr-un întreg: cîte o ~ частица ж. niţel. picătură. пичужка разг. păsăruie пичуга разг. мерещиться разг. judecată суждение considerent соображение vedere взгляд concepţie воззрение punct de vedere точка зрения văz înv.f. птичка ж. susţinător поборник приподн. (Небольшая птица) păsărică пташка нар. казаться. a-şi imagina.) parţial лицеприятный книжн. Vezi şi: preconceput. (Menţiune în formă de două liniuţe unite în птичка ж.f. (Care ţine parte cuiva: atitudine ~oare. (Тот. (Пометка в виде двух черточек. сходящихся книзу углом) partea de jos: a nota cu o ~) bifă rar галочка разг. казаться глаг. разг. солидарен с кем-л. semn. грезиться мниться. vîrf fig. кто защищает чьи-л. незначительное количество. (Проявивший в своих суждениях пристрастние к чему-. însemnare. взгляды.

влезть разг. baci. сквозь что-л.( Fumător ~) заядлый прил. (~ peste şanţ) a trece. nestăpînit. a călca (peste). păscătorie pop. păcurar. который пасет овец) чабан пастырь уст. a răzbate. (~ sensul celor auzite) проходить пробиваться. звуках и т. (Работник. (О чувстве.f. păşuneală înv. пастух м. (~ liniştea. вникать глаг.п. (Делая шаг. пролезть разг. irezistibil неудержимый.: помнить) хранить сберегать удержать. непреодолимый năpraznic. (О свете. (Во что. 1. a trece (prin).п. 2. disciplina) a păzi a menţine a respecta. пастбище ср.д. положению и т. a penetra rar. pajişte izlaz. 1. что-л. 3.: care se manifestă cu страстный прил. сохранить глаг. înveterat. заклятый уст. высок. общество и т. (Mirosul pătrunde în încăpere) проникать глаг. получить доступ в какую-л. a se băga a se fofila.păstor s. cioban. втереться разг. suhat. plin de foc пылкий arzător. pătimaş adj. înrăit неисправимый împătimit. zelos завзятый разг. (Приложив старания.(Loc unde sînt păscute vitele) imaş. (Despre sentimente. перешагнуть глаг. a păşi (peste) vi. trăiri etc. a pătrunde vi. oier pop.п. a păstra vt. переживании и т.) a penetra. сохранить глаг. tîrlaş înv. păşune s. (Не давать исчезнуть какому-л. чабан-сыровар. буйный. разг.) хранить поддерживать соблюдать.д. a păstra vt.) пробраться разг.m. состоянию. a ajunge a străbate. безудержный в toată puterea: dragoste ~ă) своем проявлении) ardent. a căpăta acces într-o colectivitate: ~ în tabăra inamicului) a răzbi. 2.: попадать куда-л. усилия. в сердце. a intra a se vîrî. 2.: очень сильный. pasionat жаркий fierbinte горячий focos. a se întroduce.) переступить. (Depunînd anumite eforturi. a pătrunde vi . toloacă. запахе. înverşunat. a răzbi. переместиться через кого-. a se infiltra a se strecura.. проникнуть глаг.) . aprins. протереться разг. пренебр. 1. a pătrunde (cu mintea) vt. (~ în amintire) a-şi aminti (mereu) a reţine (în minte) a ţine (a purta în) minte. a se furişa. бурный. пренебр. pătimaş adj. держать. стараться разобраться. среду. pasionat ревностный incorijibil. înflăcărat пламенный impetuos. (В память. в душе и т. чтобы понять суть чего-л. (Участок земли для пастьбы скота) выгон выпас пажить уст. через. старший чабан.

) достаться разг. прост. pe de rost loc. беречь глаг. (Воспроизводить текст. a sta de gardă.) сберегать сохранять оберегать охранять хранить дрожать. попасть глаг. mediu. часть общества. ceva) a ocroti.п. din aducere-aminte. по памяти. (~ pe cineva. (A primi sau a aştepta să primească o pedeapsă) a o căpăta pop. взоре: внимательный и быстрый) пронизывающий острый. a înţelege. atent. достаться (или попасть и т. (О взгляде. внимательный испытующий. pături s. не заглядывая в него) на память. о наказании. пронзительный прил. влететь прост. (A supune unei pedepse: ~ pentru săvîrşirea unei fărădelegi) a osîndi. слои мн. вдумываться уразуметь.f. a condamna a învăţa minte (pe cineva) pop. a o mînca pop. (Кого-чего. нагореть прост.) на орехи (или на калачи) разг. наказывать глаг. sfredelitor. охранять глаг. a oblădui înv. (Безл. a o încasa fam. чтобы не причинить какой-л. a tremura (pentru cineva sau ceva) Vezi şi: a apăra. карать проучить прост. (Заботиться. a prezerva rar a îngrădi fig. чему-л. ущерб кому-.п. (Privire pătrunzătoare) scrutător. a păzi vt. разг. выговоре и т.. a pedepsi vt. a pricepe. a feri a străjui. a percepe.. a o primi pop. (Măsură luată contra cuiva pentru încălcarea unor norme sau legi: ~ aspră) osîndă sancţiune. трястись над кем-. cercetător iscoditor. (A face să-şi păstreze integritatea: ~ casa) supraveghea a străjui a veghea.pl. совокупность людей. чем-л. безопасностью кого-.. pătrunzător adj. a acoperi fig. a o împlini pop. 2. ager. a păzi vt. признаком) пласты ряды категории ступени. străpungător ascuţit. (Мере воздействия на того. pedeapsă s. 1. кому-л. a o păţi loc. которые получит кто-л. входить понять. постигнуть. (Totalitate de oameni omogenă după anumite caracteristici: ~ sociale) straturi rînduri categorii trepte Vezi şi: cerc. однародная по каким-л.) стеречь сторожить караулить.. (Следить за сохранностью. a menaja. ( A spune o poezie ~) din memorie. чего-л.. adv. 1. verb.a sesiza.. кто совершил проступок) кара санкция.f. a o lua. . a o sfecli fam . наизусть нареч. наказание ср.

мучительный. в аккурат прост. тишком прост. vedere. паломник м. причиняет нравственные страдания) тяжёлый гнетущий удручающий. tocmai pe tocmai. pe dos loc. hagiu. втихомолку разг. cuvînt cu cuvînt.adj. neplăcut apăsător deprimant. который нужен) в самый раз впору разг. который гнетёт. (Картина окружащей природы) ландшафт вид кадр картина.. (Странствующий богомолец) странник.-поэт. amintiri ~e) greu. калика перехожий нар. (Persoană care călătoreşte în aşa-zisele locuri sfinte) strainic înv. adlitteram. peregrin înv. întors. (Такой. ( ~ moldovenesc. tainic pe furişate într-ascuns pe nevăzute pe neobservate pe ascuns furişat tiptil. украдкой нареч. (Care produce o senzaţie neplăcută: presimţire ~ă. ca pe cele cinci degete textual. mot a mot fam. tocmai (numai) bine. чтобы не заметили другие) тайком исподтишка разг. adv. chinuitor. pe nesimţite în surdină Vezi şi: în taină. pe dinafară pop. (Pantofi pe măsura piciorului) exact (numai bine) potrivit. (A acţiona ~) în taină. нареч. pe furiş loc. зачем мест. pe măsură loc. потихоньку разг. rel. privelişte priveală înv. тютелька в тютельку прост.n. adv. (Знать слово в слово) назубок разг. богомолец уст . тихомолком втихую прост.literal. adv. (~ ai venit? Află ~ a venit) cu ce scop (ţel) наизусть нареч. тихонько разг. ( A îmbrăca ciorapii ~) de-a-ndoaselea. (Того размера. penibil adj. пилигрим книжн.m. adv. под шумок под сурдинку разг. как раз разг. jenant. (a reproduce ~) ca pe apă. taman pop. пейзаж м. наизнанку нареч. şi conj . (Внутренней стороной наружу) навыворот прост. cadru tablou. (în)tocmai curat pop. invers.2. и союз для чего . pentru ce loc . как свои пять пальцев слово в слово. pe de rost loc. (Так. ~ rustic) landşaft spec. pelerin s. nalersa reg. II tainic peisaj s. тягостный прил. текстуальнo.

(Bucată de ţesătură care se pune la ferestre. a percheziţiona vt. нипочем разг. на какой ляд (прах) груб. pentru totdeauna loc. a scotoci. к чему на что разг. adv. (На все время) навек и навеки на веки веков на веки вечные навечно совсем разг. навсегда нареч. (Nu voi pleca ~) pentru nimic în lume cu nici un preţ în nici un caz de mi s-ar făgădui marea şi sarea nicicum. перегородка ж. леший) груб. за каким чертом (дьяволом. pentru nimic loc. a cotrobăi pop. (Мужчина и женщина. ни в коем (каком) случае ни за какие коврижки разг. (для) какого черта (дьявола. вышарить прост. pereche s. перешарить разг. ни-ни разг.прост на черта груб..прост. лешего) груб. paravan. la ce dracul pop. uşi etc. (~ toată casa) a căuta. (Осмотреть все в поисках чего-л. связанные супружеским отношениями) чета тандем разг. perdică reg. nicicacum în nici un fel.. cu totul. cu nici un chip (nici odată) în viaţă (nici) în ruptul capului. (Ни при каких условиях) ни за что на свете разг. сокровища.la ce (bun). în nici un chip nu şi nu nicidecum. на кой (какой) черт (дьявол. занавес занавеска штора гардина.) cortină (la teatru) perdeluţă stor draperie portieră zaveasă reg. a scociorî pop.-прост. благополучия) разг. занавесь ж.-прост. perete despărţitor loc.f. пара ж. subst.прост.f. a răscoli pop. драпировка портьера завеса уст. (Doi oameni căsătoriţi: o ~ fericită) cuplu tandem glum. . (A dispărea ~) pe veci pentru vecii vecilor pe de-a pururi pe vecie de tot. (Легкая стенка. ce rost (are) de ce la ce naiba pop. отделяющая одну часть помещения от другой) переборка загородка прост. ни в коем разе разг. pentru ce dracul pop. лешим) груб. ни за какие деньги (или блага. ни за что нареч. definitiv. обыскать глаг. adv. ширма. rar.) обшарить разг. pentru ce naiba pop. ни под каким видом (или соусом) разг. despărţitură îngrăditură reg. perdea s. ни в жизнь прост.

a perfecţiona vt.) безупречный совершенный. отличный разг. de centrele industriale периферия ж. amăgitor. (Care ascunde în sine un pericol neaşteptat: boală ~ă. постоянство в проявлении какого-л. действия или признака) mereu.. propunere ~ă) înşelător.. întruna.f. acelaşi вечный разг. permisiune s. pleca) . ~ de a разрешение ср.п. etern.( Mişcare ~ă. (Înţelepciune ~ă) постоянный прил. (A face să devină mai calitativ: ~ un aparat. ideal excelent. minunat. 2. a ameliora a desăvîrşi a moderniza.f. insidios livr. от промышленных. идеальный разг. II. perfid adj. культурных центров şi de cultură) страны) provincie. (Повышать качество чего-л. всегда. кому-л. necurmat. (Care nu are absolut nici un neajuns: curăţenie ~ă. (Aprobare de a realiza ceva: cu ~ea direcţiei. (Такой. безукоризненный прил. (Такой. фаза и фазис книжн. удаленные от столицы. (Locuri îndepărtate de capitală. necunten непрестанный и беспрестанный. ~ metodele de lucru) a îmbunătăţi. totdeauna всегда tot timpul. коварный прил. trădător. (Interval de timp în decursul căreia se desfăşoară un период м. постоянно) neschimbat неизменный dintotdeauna всегдашний разг. который имеет место или присущ. (Промежуток времени) anumit proces: o nouă ~ de dezvoltare) etapă этап stadiu стадия treaptă ступень fază. в котором нельзя обнаружить никаких недостатков. I. чему-л. fundac pop. завсегда прост. (Таящий в себе неприятность) предательский двурушнический каверзный разг. lucrător ~) ireproşabil. veşnic. luptă ~ă) постоянный адж. 1. neîntrerupt непрерывный и беспрерывный necuntenit. permanent adj. neîncetat. глубинка разг. permanent adv. necontenit все время veşnic. продолжающийся все время) continuu. (Места. (Не прекращающийся. совершенствовать глаг. perioadă s. делать совершеннее) улучшать усовершенствовать модернизировать.f. pururea. permanent adj. periferie s.perfect adj. pururi вечно разг. (A se deranja ~) постоянно нареч. colţ de ţară провинция fundătură. изъянов и т. (Обнаруживая неизменность. fund. impecabil desăvîrşit. viclean care joacă festa.

se îngăduie pop.f. binecuvîntare. душа (с указанием количества) фигура субьект разг. a oropsi a marginaliza a năpăstui. занимающий виднoе. a da voie. санкция дозволение уст.. создание. urgisire înv. personalitate suflet. уст.. воздвигать гонение на кого -л. persoană s. (Человек как член общества) персона (важная) лицо (важная) . cap figură subiect. высокое положение в обществе) разрешается глаг. ins. pricinuind neplăceri) a prigoni. a pozvoli înv.a. совершить что-л. depr. 2. пренебр. îngăduinţă. гонение persecutare. marginalizare. личность. nedreptăţire травля năpăstuire. se poate pop. (Подвергать гонениям. о наличии разрешения) разрешено позволяется позволено. уст. persoană s. пренебр. человек. persecuţie s. нападкам) травить. разрешать глаг. se permite pred . смертный творение. (Atacuri permanente împotriva cuiva cu scopul de a. (Individ care ocupă un loc înalt în societate: ~ de vază) personalitate faţă (simandicoasă) adesea iron. персона уст. a persecuta vt.autorizaţie voie. a lăsa a autoriza livr. a permite vt. blagoslovenie pop. обычно ирон. постоянные нападки на кого-л. şi înv. a îngădui. подвергать преследованиям (или гонениям) притяснить гнать уст. 1. muritor creatură. sancţionare rar pozvolenie înv. особa. предоставлять право сделать. (Человек. индивид.f. позволительно. тип разг. шутл. a urmări. (Давать разрешение... prigonire. (Nu ~ să încălcăm disciplina de muncă) este permis se admite.преследование ср. (A supune atacurilor nejustificate. specimen m. tip. (~ să plece) позволение благословение разг.. с целью причинить i pricinui neplăceri) неприятности) prigoană.) преследовать глаг.. (Безл.. a urgisi înv. позволять дозволять прост. ч. urmărire. (Преимущ мн.высок. individ depr. особа ж.f. oropsire притяснение. projenitură adesea glumeţ sau depr. învoire pop. se dă voie este admis. a învoi pop. este îngăduit pop. (Om luat ca unitate aparte: aşa ~ încă n-am văzut) лицо ср. можно дозволено дозволяется.

pescaş pop. прозорливость. agerime (a minţii) subtilitate. промежутка времени ) спустя. (al) său. проницательность ж. высокопоставленное лицо. субтильность книжн. в будущем. по истечении какого-л. (Проникнутый пессимизмом) мрачный безнадёжный. субтильный книжн. (Ne vom vedea ~) apoi.) прозорливый. perspicacitate s. pătrundere.. ascuţit fig.m.f. предвидящий. (Care înţelege repede şi just esenţa lucrurilor.. рыболов удильщик рыбарь уст. (важная) туз перен.figură grangur. разг. piaţă s. (Exprimă un raport temporal: ~ un an) după. depr. pesimist adj . acuitate isteţime. ulterior mai tîrziu. впоследствии. fire ~. mai încolo mai pe urmă ceva mai tîrziu după aceasta (asta) în viitor. (~ea lui X) clarviziune. рыбак м. mai apoi. ясовидящий острый. рынок м . а спустя некоторое время) после позже позднее попозже разг. проницательный прил. базар крытый рынок торг уст. subtil. şi pop. личный прил. perspicace adj. sumbru disperat.f. (Care este pătruns de pesimism : gînduri ~е) negru. prevăzător isteţ. pasăre (rară) fig. pescar s. după. (Care aparţine persoanei respective: avut ~. om influent. дальновидность зоркость ясновидение острота перен. personal adj. п. через (Предлог с вин. (Не сейчас. фигура (важная) птица разг. sagacitate livr. pescuitor rar undiţar pop. văzîndu-le în desfăşurarea lor: om ~. (Loc unde se vînd produse agricole) bazar pop.adv. hală rar tîrg înv. demnitar. mărime înv. после этого в дальнейшем. pe urmă loc. . дальнозоркий дальновидный. (Принадлежащий данному лицу) собственный индивидуальный частный свой. (Быстро и верно понимающий сущность чего-л. peste prep. deznădăjduit. пессимистический и пессимистичный прил. n-are nimic ~) propriu individual particular. потом нареч. pătrunzător ager. spirit ~) clarvăzător sagace livr.

.. как (точно и т. оставив и т. oprelişte pop. труде: оказаться бесполезным. a fi pierdut торжище уст. (В результате проигрыша лишиться денег. a rătăci fig. ярмарка. fig.п. ~ al unui munte) poale pl. a bura..n. скалы и т. inutil: Munca de trei zile sa pierdut) a se duce de rîpă. a ploua. утеряться разг. iarmaroc. (Partea de jos a unui deal. (Cartea s-a pierdut) a dispărea a se prăpădi pop.) .п. (Afară a început să picure) a pica.) в воду кануть. fig. пропасть глаг. (Оказатья утраченным. трудность закавычка прост. a intra parcă în pămînt a dispărea fără urmă. (~ stiloul) a prăpădi pop.) сквозь землю провалиться как (точно и т. 2. основание горы.) a nu se alege nici praful a se prăpădi pop. шутл. stînci etc. temelie.f. a se pierde vr. преграда помеха препона книжн. 1. piedică s. проиграть глаг.. (О дожде) крапать моросить. hop fig.п.д. a picura vi. a pierde vt. пойти прахом.п. уст. a ţîrîi. шутл. picior s. накрапывать глаг. подевать посеять прост. потерянным или похищенным) исчезнуть потеряться. a pierde vt. подножие ср. 1. greutate nevoie vorb. a se rătăci a se face nevăzut a pieri fig. деваться затеряться разг. a se pierde vr. сгинуть разг. a sfinţi (pe undeva) pop. что мешает осуществлению чего-л. bază. пропасть глаг.. (Tot ce încurcă înfăptuirea unui lucru: a întîlni multe ~ci) obstacol stavilă impediment impas dificultate. 2. a păgubi. a ţîrţîra pop. како-л.п. fig. a se evapora fig... ненужным) пропасть даром (или попросту и т. улетучиться разг.. и закавыка прост . вещи и т. потерять глаг. девать. a bureza reg. препятствие ср. (Забыв.) продуть прост. загвоздка разг. усилиях.) затерять разг. (~ toţi banii la jocul de cărţi) a se pîrli. (То. (Нижняя часть. терять утерять. (A se dovedi zadarnic. подать. a se duce pe copcă (pe apa sîmbetei).obor înv. лишиться чего-л. пространсвто у такого основания) подошва основание. a se arde pop. просадить прост. (О чьих-л. Vezi şi: obstacol. идти.

(О животных: умирать) a muri издыхать a zdohni pop. pierdut adj. a dispărea (fără urmă). накось разг. declasat конченный разг. pieziş adv. degradat. a se pierde vr. 2.f (Încetare de a mai exista: ~ea sistemului colonial) гибель ж. într-o rînă pop. (Кушанье) . strîmb. nefarobaile. faliment крах prăbuşire. потерянный isprăvit. povîrnit перкосившийся oblic. pe-o parte. terminat reg. пропащий разг. (Peretele şade ~) косо нареч. падать a ghibiri reg. ( A se schimba în rău odată cu scurgerea утрачиваться глаг.3. вкось. покосившийся înclinat. (Прекращение существования чего-л. fig. (О человеке: такой. năruire крушение sfîrşit конец dispariţie исчезновение moarte fig.f. decăzut. качествах. сдыхать разг. cîrligat (într-o parte) pop. I. 1. a pieri vi. 2. Totul piere) a se prăpădi. pieziş adj. gata pop. (~ de peşte) заливное ср. (Despre animale) дохнуть глаг. (Care a decăzut şi nu mai este în stare să-şi revină: om погибший прил. ponciş pop. (О свойствах. într-o rînă вкривь разг . пропадать. (A nu mai fiinţa în rezultatul influenţei unor condiţii гибнуть глаг. (A porni ~. пропадать. (Stîlp ~) косой прил. a cădea. отпетый разг. II. pieziş adv . lăsat (pe-o parte). plecat. a muri погибнуть a se pierde. который опустился и не в состоянии исправиться) ~) sfîrşit. перекошенный. 1. смерть. a o lua ~) наискось нареч. симметричность формы. чувствах: исчезнуть с течением времени) timpului: Frumuseţea se pierde) a dispărea теряться a se trece. (Утративший правильность. подыхать a crăpa pop. curmeziş наискосок în diagonală диагонально oblic. околевать колеть обл. oblic криво într-o parte вкось разг. (С отклонением в сторону) de-a curmezişul. a se prăpădi pop.) crah. положения) strîmb. вкривь и вкось разг . a pieri vi. piftie s. aplecat кривой lăsat pe-o parte. pieire s.

(До этого времени) до сего времени до настоящего времени по сей день по сие время уст.-разг. трад. pictural expresiv. карлик м. разнообразием красок) красочный живописный калоритный.) марево мгла муть туман курево марь обл. viu. становиться чахлым. pînă în acest moment pînă azi pînă în zilele noastre pînă mai azi pînă în această clipă. дорогу) профанировать. плохо растущий. (~ amintirea cuiva. sugestiv colorat fig . по сю пору прост. (О растениях. (A dăinui ~) pînă în timpul (vremea) de faţă pînă în prezent pînă (în ziua de) astăzi pînă în vremea noastră pînă la ora actuală pîn-amu pop. досель высок. pînă acum loc. nedezvoltat. дегенерировать книжн. a se prizări pop. Vezi şi: cеaţă. de fum. nuanţat.. pitic s. представлении. (Persoană de statură neobişnuit de joasă) liliput(an) pigmeu gnom mit. дегенеративный неразвитый. осквернить глаг.aspic. хилым) хиреть разг. . дымка ж. (О зрелище. (Plante ~e) chircit. полотнах и т. (A se opri din dezvoltare: Plantele s-au ~t) a tînji. кощунствовать надругаться. a huli a necinsti. дыма.: отличающийся богатством. по сейчас разг. (Завеса от испарений. de praf etc. a păta a murdări fig. pîclă s. (О растениях. ~ un mormînt) a profana. (Tablou ~) plastic. опошлять опоганить прост. и уст.m. a pîngări vt. испоганить прост. слабый) хилый. a batjocori a întina. a se veşteji a degenera livr. sfrijit. plachie răcitură pop. яркий прил.f.п. холодное студень холодец обих.-поэт. хилеть прост. доныне доселе. a se ofili. a se (în)chirci. pipernicit adj. (Человек маленького роста) лилипут пигмей гном миф.) negură înnegurare cеaţă negreaţă negureală pop. чахнуть глаг. a se sfriji. до сей поры разг. до сих пор нареч. citoroage reg: a se pipernici vr.п. пыли и т. (Неподающим образом отнестись к чему-л. высокому. pitoresc adj. поныне. adv. (Perdea de vapori. degenerat livr. чахлый прил.

п. чего-л. подстерегать глаг. 1.. deliciu fericire. (~ un copac) a sădi. desfătare. (~ o datorie) a (se) achita.) . a observa a păzi. отправляться глаг. a plăti vt. a răsplăti pop. e o ~ să. nostim drăguţ agreabil atrăgător. 1. a urmări. место. a pîndi vt. burtos. (Выслеживая. толстобрюхий прил. a onora livr.a spurca. ceea ce provoacă acest sentiment: ~ea de a citi în linişte.f. a măscări reg. a cerca pop. (Внести плату) уплатить оплатить. (Отходы при обмолоте) полова.п. a planta vt. (Зарыть в землю корни саженцев и т. a transplanta. (Autobuzul pleacă) a porni. (Вызывающий чувство симпатии) симпатичный славный милый разг. a se duce удалиться мякина ж .-поэт. сажать глаг. брюхатый прост. a pune a răsădi. (Покинуть какое-л. расплатиться глаг. счастье услада трад.(О поезде. a spiona a supraveghea.п. приятный прил. a înapoia. (Чувство удовлетворения и радости. (Имеющий большой живот) толстопузый прост. что вызывает это чувство) наслаждение блаженство. общество и т. утробистый прост.. borţos (mai ales despre femei) pop.(Care are pîntece mare: om ~) burduhos fam. (A părăsi un loc oarecare. a se uita pe furiş a trage cu coada ochiului. plăcut adj. a restitui a întoarce.. a înturna a se socoti. пузатый и пузастый прост.f. привлекательный. забава уст. a pleca vi.: ~ cu totul) загадить разг. a aştepta apariţia cuiva) a sta la pîndă. plăcere s. vînturătură. заплатить глаг. подсматривать подглядывать. (С чем и без доп. încîntare zăbavă pop. a pleca vi.) delectare. beatitudine livr. дождаться появления кого-. прост.: отдать свой долг) рассчитаться расквитаться разг. брюхастый прост. а также то. уйти глаг. (Sentiment de satisfacţie şi bucurie. a privegea pop.) отходить уходить. pleavă s. a plăti vt. 2. (Urmărind. o societate etc.. a se duce.) стеречь подкарауливать караулить подстораживать разг.) садить разг. (~ chiria) a achita a onora (o datorie) livr. пересадить удовольствие ср. a purcede înv. (Copil ~) simpatic. (Rămăşiţe de la treieratul cerealelor) ciuruială. pîntecos adj. goz. burduhănos fam. автобусе и т. distrare livr. 2.

. разг. шутл. glum. melancolie. a se lehămetici. ретироваться разг. и зануда. убраться разг. a cicăli Vezi şi : a necăji. докучливый и докучный разг. косматый прил. urît plictis. 1. lehamite pop. cicălitor pisălog. пресыщать. разг. назола прост. докучать) приставать с чем. смола разг. a fi sătul de… pop. 2. и ж.(Care provoacă plictiseală: om ~) sîcîitor nesuferit.a a bate la cap a indispune a se anina. depr. патлатый и патластый прост. a i se acri fig. a se plictisi vr. пренебр. скучать глаг. скука ж. a se cărăbăni depr. ..) надоедный разг. зудеть привязываться с чем. (A-şi plictisi colegii cu întrebări) a sîcîi. păros flocos. надоеда м. 1. разг. ирон. a pisa a moronci (la cap)reg.f. pletos (Care are plete mari: flăcău ~) miţos. надоесть глаг. a se lega (de cineva) pop. приедаться. надоедать глаг. надоедливый прил. стать неинтресным) наскучить прискучить приесться разг. (Гнетущее тягостное чувство. splin rar posomoreală. надоедала прост. 2. a se dezgusta a se lehămiti. ( ~ cu totul şezînd acasă) a i se urî. смотаться груб. требованием внимания к себе и т. (Такой. a se plictisi vr. набить оскомину разг. anosteală rar blazare livr. ( om) plictisitor s. (E un ~ fără pereche) sîcîitor cicală. a se blaza a se sătura (ca de mere pădureţe). который вызывает раздражение своим частным обращением. anost livr. (Испытывать тягостное чувство от безделья.. a se retrage a o şterge depr. (Кому. от отсутствия интереса) томиться нудиться прост. plictiseală s. lăţos Vezi şi: ciufulit..m. (Чем-л. патлатый прост. a plictisi vt . săţios pop. зуда прост. a-i fi lehamite a-i sta în gît. rîie fig. săţios. от отсутствия интереса к окружающему) тоска уныние меланхолия пресыщение. душевное томление от безделья. a se ţine scai (de cineva) a supăra. a îmbulzi fig.a se căra. a-i fi urît a se anosti rar.-прост.п. (M-am ~t de atîtea vizite) a i se urî. plictisitor adj. (С длинными и непричесанными волосами) лохматый кудлатый разг.

(Вызывающий тягостное. (Cel care se plînge întruna) smiorcăilă. a se plînge (A-şi împărtăşi cuiva neplăcerile.(Высказывать огорчения. неприглядностью) невеселый тоскливый унылый. susţinere) a se tîngui a se căina. пренебр. (~ cu lacrimi.. rotofei bucălat (mai ales despre obraji) Vezi şi: gras. и неотвязный привязчивый разг. гладкий разг.-ирон. searbăd. наполненный. 3. 1. monoton trist. puţin atrăgător: privelişte ~oare. plicticos. bătut.. изливать обиды) плакаться сетовать пенять ныть разг.m. netejor. полный прил. cu ochi pop. (Хождение или поездка для отдыха) гулянье моцион променад разг. a urla depr.. безотрадное чувство своим однообразием. întreg. rotund trupeş. grăsuliu durduliu. (О человеке. plimbare s. (Coş ~. a se jelui a se lamenta a se văita назойливый навязчивый неотвязчивый разг.. шутл. прилипчивый разг. sac ~ ) încărcat.. до краев) целый. прогулка ж. (Наполненный чем-л. пласка м. rotunjor. scîncilă pop.agasant insistent. a plînge vi. (В меру толстый) полнотелый упитанный пышный сдобный разг. выть разг. доверху. promenadă livr. (Проливать слёзы) рыдать ревень разг. (~ în aer liber) plimbat. полным-полный набитый разг. a-şi ~ soarta) a boci a buhăi. полный прил. supărător lipicios. рёва-корова прост. жаловаться глаг. anost livr. и променаж. spaţir înv. umplut. durd dolofan..f.-шутл. plictisitor adj. (Care plictiseşte prin monotonie. plîngaci pop.. căutînd compătimire. 2. gras. planturos livr. (~ la corp) corpolent bine hrănit grăsuţ.. . viaţă ~oare) plicticos întristător. posomorît. plîngăreţ s.bucălai neted. плакать глаг. glumeţ. mohorît. скучный прил. tiсsit. plin adj. plin adj. рёва прост. fastidios livr. который часто плачет) нюня разг . шутл. vt. пухленький дородный кругленький толстенький. ţipălău.. и ж. cicălitor pisălog. miorlăitură fam. plimbet rar moţion pop.-ирон.

plîns s. (Пасмурный и с дождем или снегом) непогожий разг. scîncire depr. a se miorlăi depr. văitare bocit ieremiadă livr. бокал м. сырой плохой ненастливый скверный. înfrumuseţează: ~ de sărbătoare. поэт . hohote de plîns. podiş s. (Vas din care se bea vin) cupă trad. frăsuire pop. văitătură.-поэт. a se frăsui pop. Vezi şi: posomorît. ~ele toamnei) haină. lamentaţie.-poet. предназначенный для ношения с собой) баклага и баклажка. плач м. (Сосуд для питья) фужер кубок трад.n. rău. matará reg. хныканье. . (Vreme. trad. ploscă s. frăsuială. жалоба ж. strai. печали. слезы рыдание рев разг..f.. пеня трад. garniţă rar baclajcă. lamentare. zlotos. (Плоский сосуд для воды. ненастный прил. ploios adj. вой разг.. umed.-poet bocal pop. стопа уст. чаша уст. (Ceea ce împodobeşte. urît. поэт м. стакан.a scînci depr. plînset miorlălăială. miorlăit depr. bocet scîncit. poet s.. наряд м. преимущ. podoabă s. urlet depr. ламентация книжн. (Vas plat pentru lichide care se poartă la brîu) bidon.( Rîs cu ~) lacrimi pl. (Возвышенность с ровной поверхностью) плато книжн. căinare. стонать разг. пренебр. что украшает) убранство убор одеяние.-поэт. (Выражение своего огорчения. скулить прост. decor găteală veşmînt.-ирон. plînsoare. pahar Vezi şi: potir. plîngere s.. (Ridicătură de pămînt cu suprafaţa relativ mare şi plată) platou. buhăială. zi ploiasă) burniţos. jăluire.n.fig. вина и т. ирон. văicăreală bocire. depr. pocal s.. (То.-п.. pluvios livr.f. фляга и фляжка ж. (Autor de versuri) хныкать разг. плоскогорье ср. potir înv. досады) сетование иеремиада книжн. plînsete pl. tînguială. (Ajunge atîta ~) tînguire. buhăit pop. a se văicăra a se boci.f.m. pîclişit pop.n.

) очутиться попасть угодить разг. te (vă) poftesc bine aţi (ai) venit. poetard depr. людный прил. виршеплет разг.-ирон. (Loc prăpăstios) pripor.-поэт.. cartier ~) стихотворец приподн.versificator. ) возьми(те). manierat prevenitor amabil galant Vezi şi: respectuos. где (Неожиданно или непредвиденно достигнуть какого-л места.п. отвесная.) круча яр. reverenţios gentil. куда-л. (A aduce oameni să locuiască într-o regiune nouă: ~ valea unui rîu) a coloniza a aşeza. пиит и пиита шутл. на разг. (A ajunge pe neaşteptate într-un loc sau într-o situaţie: ~ într-o băltoacă) a se trezi.trad. urban rar. te (vă) invit (invităm). рифмач разг. poftim interj.пренебр. fin. оказаться глаг. a pica (în ceva).. (~ intraţi. na (na-vă) 2. poetaş. что-л. принять участие в чем-л. populat adj..-poet. poftim interj. poetastru depr. bine crescut. versuitor înv.n. cîntăreţ. repeziş. stihar depr. бард стихоплет разг. как вежливая форма приглашения войти. пренебр. ponor s. крутой склон (скат. обходительный предупредительный любезный галантный уст. costişă povîrniş. ~ la masă) vă (te) rog poftiţi. (abruptă). politicos adj.) прошу (покорнейше) милости просим (прошу) добро пожаловать. (Care manifestă bun simţ şi serviabilitate: om ~) curtenitor corect. селить глаг. (Care are multă populaţie: regiune ~ă. холма и т. версификатор пренебр. (Предоставлять место для поселения) колонизи(ро)вать поселять. a popula vt. уклон) крутояр крутизна. спуск. обрывистая сторона оврага. Vezi şi: a instala. (~ cartea) ia (luaţi) ţine (ţine-ţi). пожалуйста (Употреб. (Проявляющий учтивость и уважение в обращении с людьми) учтивый корректный уважительный разг. появиться где-л. пожалуйте уст . 1. бери(те). a se vedea a nimeri a da.-пренебр. (Крутой берег. вежливый прил. coborîş versant.-poet . a se pomeni vr. clină rar. и т. răsturniş prăvăliş. держи(те) нате. a cădea. рифмоплет разг. посетить кого-. обрыв м.. respectuos. (Такой. bard trad . в котором живет много людей) . при вежливом передачи чего-л. stuhuitor.п. pantă. презр. plin de respect. тард. пожалуйста (Употреб. a locui înv.

чушка прост. poporos înv. a (se) codi a se mocăi a moşmondi a moşorogi a scormoni a buchiri pop. возиться глаг. ирон. a o întinde (la drum) fam. a purcede. валандаться прост. portiţă s. (Maiou ~. (vr).. (Тот. (Mică deschizătură de trecere) uşiţă. кто владеет чем-л. pîrleaz. шутл. poros adj. в насмешку) кличка пренебр. владелец м. naramziu naramzat înv. пренебр. (~ la drum) a o lua (a se urni) din loc.-фам.cu populaţie densă (numeroasă). пренебр. прозвание. a tărăgăna a (se) mocoşi a zăbovi..m.. прозвище ср. a (se) mişca a pleca. копаться разг. porc s. a da drumul (bici) cailor. пренебр.. цацкаться прост.. хрюшка обих. пролезания куда-л. хряк. шутл. пористый прил. vier.) обладатель . свинья ж. ( Имеющий цвет апельсина) апельсиновый апельсинный морковный.. лаз м. (Animal domestic) godăcel. poreclă s. груб. a (se) porăi vi.m. posesor s. mai ales în glumă sau în batjocură) supranume agnomen. rîmător pop. перелаз прост . (Persoană care posedă ceva : ~ul casei. (Al doilea nume dat cuiva. ~ul maşinii. . cognomen livr. кому принадлежит что-л. godac purcel. a porni vi.-разг. рыться копошиться разг. нянчиться разг. culoare ~ie) galben-roşietic oranj invar.. (Название. strungă rar.. пренебр. данное кому-л. (Начать движение в каком-л.. portocaliu adj.-фам. locuit.. в шутку. (Небольшое отверствие для прохода. cu goluri mici: rocă ~oasă) spongios buretos. purceluş rîtan. двинуться отправиться. ирон.f. тронуться глаг. pareclitură pop. bancnote) deţinător многолюдный густонаселённый населённый.-разг.) лазейка пролаз прост. ковыряться прост. направлении) тронуть разг. хавронья обих. (С большим количеством пор) ноздреватый губчатый.-пренебр.. morcoviu. канителиться обих. оранжевый прил . вожжаться груб. (Care are pori..f. a(se) ticăi a migăli.-разг. носиться разг. ~ de pămînturi.

почтальон м. появиться) mohorît sumbru. închis înnourat. чарка пиала трад.-poet. (Основание какого-л. eventual. virtual. мрачнеть глаг. întunecos. noros întunecos. мыслимый. который может произойти. эвентуальный книжн.-дел. care poate să se producă: consecinţe ~e. factor (poştal) poştar. вероятный. 1. (Заставить кого-л. postament s. допустимый. пасмурный прил. (Care poate avea loc.-поэт. ~ pe un scandalagiu) a astîmpăra. imaginabil.: темный от дождя. постамент м. a cuminţi a tempera livr. (Vas din care se bea cîndva vin) cupă pocal Vezi şi: pocal. небе. dezolant sumbru. (Становиться мрачным.. (Peisaj ~.п. a se înnegura a se încrunta. potir s. a pierde din intensitate sau a se opri: Vîntul s-a ~t) a se calma. cu putinţă. 2.m. întunecat tenebros. обуздывать. (Suportul unui monument: ~ de granit) piedestal soclu. posibil adj. усмирить глаг. neguros plumburiu fig. облаков) угрюмый прил. stăpînitor rar patron proprietar. почтарь прост. угрюмиться темнеть омрачаться. перестать буйствовать. времени суток и т.. (О погоде. утихнуть глаг. успокаивать разг. a se molcomi письмоносец разг. смирить уст.-поэт. укротить. угрюмым) угрюметь.п. a potoli vt. бокал. posomorît adj.n. туч. înv. a ostoi pop. trist mohorît. a linişti.) унять утихомирить разг. cer ~) хозяин разг. închipuit. собственник офиц.stăpîn. скульптурного сооружения) пьедестал цоколь. pericol ~) probabil. приподн. poştaş s. владетель книжн. стихийных явлениях: стать более слабый или прекратиться) стихнуть . чара ж. (~ la faţă) a se mohorî a se întuneca. драться и т. (О явлениях природы. (Vreme ~ă. (Lucrător la un oficiu poştal care duce corespondenţa) сумрачный хмурый серый тусклый свинцовый перен . (~ copiii. a ogoi. a se potoli vi. cenuşiu întunecat. poştalion pop. posomorît adj. (Такой. (Despre fenomenele naturii. neexclus pop. и нар. a se posomorî vr. trad. возможный прил .-поэт.. (Производящий гнетущее впечатление своим неприятным видом) мрачный хмурый сумрачный. a se cerni a se întrista. (Сосуд для питья) чаша трад.n. stînci ~e) obscur.

adversitate greutăţi. советы. описывать какие-л. precept povăţuire. fig. învăţătură morală pop. поучительный прил.a se domoli. и нар. ирон. călăuzitor moralizator de dascăl. затихнуть уняться разг. poverile vieţii) apăsare. проповедь разг. de preceptor înv. сказывать уст. a spune. îndrumător sentenţios. povară s. jug. a se îmblînzi a se ostoi. (Sfaturi adresate cuiva cum trebuie să procedeze. a expune a istorisi.-поэт. улечься разг. рассказывать глаг.. didacticesc iron. chinuri. (Заключающий в себе поучение. . учительный уст. бремя ср. указания. a relata. превратности мн. moralicesc înv. резонерский дидактический книжн. a zice. de mentor depr. a călăuzi a da sfaturi. dăscălie. наставление) наставительный назидательный нравоучительный наставнический менторский неодобр. и нар. a înceta. нотация урок уст. a se înmuia a se linişti. (То. vicisitudini pl. dăscăleală dăscălire instrucţiune. прекратиться перестать. поучать глаг. doctoral iron. успокоиться. ( Povestire ~oare.. a conteni a sta. a dăscăli a îndruma. угомониться разг. как нужно поступать) наставление назидание нравоучение мораль разг. predică rar notaţie lecţie pop. указаниями.f. факты) повествовать уст. (Устно передавать. события. утихомириться разг. (A da cuiva poveţe: ~ copiii) a învăţa. ton ~) educativ. a povăţui vt. (~ nişte întîmplări) a nara. să se poarte: a da cuiva o ~. a sfătui. докторальный книжн. corvadă şi corvoadă greutate. livr. de moralist iron. с советами. поучение ср. asperităţi pl. (Обращенные к кому-л. a slăbi a se astîmpăra a se opri. povaţă s. дидактичный книжн. didactic dăscălesc.f. povăţuitor adj. a povesti vt. (Обращаться к кому-л. greu dificultate.-поэт. (Ceea ce apasă greu asupra cuiva: ~a anilor. как надо поступать) учить разг. наставлять советовать. ~ părintească) îndrumare. что обременяет и тяготит) гнёт обуза тяжесть ноша тяготы мн.

вводн.) обрушиться рухнуть. слишком (Превышая норму. extrem (de) cam pop. разг. манерах и т. atitudine. a cădea. a se prea strădui loc. обвалиться глаг. запанибратский разг. (О строениях. obraznic. имевший место перед другим) предшествующий . (se ) prea poate cuv. (Унести. a jefui. (~ comodă) poză. присвоить себе по частям все без остатка) a spolia livr. расположение тела и его частей) поза. a fura. a se surpa a se prăbuşi. (Care pune la bază utilul: interese ~ce) utilitar aplicat. перестараться глаг. ( Ton ~) раскрасть растащить расхитить. lăţos pop. массах земли и т. a fost ceva mai înainte: la lecţia ~ă) premergător. a jecmăni a despuia.п. перегнуть разг..) переусердствовать переборщить разг. precedent adj. возможно.. рвение в чем-л. (El.п. postură. anterior фамильарный панибратский разг. practic adj. разворовать глаг. malul se prăvăleşte) a se nărui. разг. развязный прил. практический прил. incid. a se risipi a pica. (Care a avut loc. nestînjenit (prea) degajat. familiar. позиция. (Проявить излишнее старание. ireverenţios livr.. (Быший. prea liber adj. v. меру. слова) может статься может разг. mătincă reg. Vezi şi: a fura. prea adv. nemăsurat (de) fără (de) măsură peste măsură (de) prea de tot exagerat (de). (Какое-л. узкопрактический прикладной. e bolnav) poate (că) cred că. ~. a face exces de zel a întrece măsura a cădea în extremă. a se prăvăli vr . fără (lipsit) de jenă de familiaritate. (Связанный с реальными потребностями) утилитарный. a delapida livr. (A-şi însuşi un bun străin: ~ pe cineva de toată averea) положение ср. a prăda vt. (уж) больно преувеличенно. (Casa s-a prăvălit. усердие.poziţie s.. (О поведении. (A lăuda ~ mult ) foarte din cale afară excesiv (de) tare. posibil.: подчеркнуто свободный и небрежный) может быть (В знач. предыдущий прил.f. предел) чересчур чрезмерно излишне непомерно не в меру через меру сверх (всякой) меры свыше (всякой) меры уж очень.

predecesor s. (A ocupa o poziţie dominantă prin cantitate. уготовить уст. a predomina. a destina a ursi a meni. (În superstiţii şi în creaţia folclorică. уступить. (Иметь перевес.п. a se preda vr. a sorti. (Părere ~ă) предвзятый прил. превосходство) etc. a soroci înv. уст. forţă преобладать глаг. (О судьбе. precis adv. Vine ~) cu certitudine sigur.trecut. a da.. antecesor. ( Oraşul s-a ~t) сдаться глаг. ~ numeric) a prevala превалировать a prepondera превосходить a domina.. numaidecît reg. (О городе.: основанный на предубеждении. суждении и т. precursor. (Persoană care a precedat pe cineva într-un предшественник м. предуготовить высок. garantat la sigur. точно нареч. (~ o cetate) сдать глаг . prestabilind mersul lucrurilor: Аşa i-a fost ~t) . dinainte pop. крепости и т. (В полное соответствие с действительностью) достоверно доподлинно определенно подлинно наверняка разг.. cu siguranţă negreşit. a preda vt. a se pleca înv.. лицеприятный книжн. назначить предопределить определить предначертать высок. a precumpăni vi.(Прекратив сопротивление. a hărăzi pop. покориться. a supune предназначить глаг.п. наверно уст. a închina înv. a predestina vt. a prezice a pregăti (dinainte) a găti. a se închina înv. Vezi şi: trecut. (A şti ~. (Тот. другого в той же области) premergător. наметить) unor acţiuni viitoare. на заранее сложившемся мнении) tendenţios тенденциозный părtinitor пристрастный parţial. предсказывать уготовать. предместник уст. a prevesti a augura livr. наверное разг. предчета высок. прошлый разг.: заранее. роке и т. доминировать. a predetermina a prescrie. прекратить сопротивление. înaintaş. чья деятельность в той или иной области предшествовала domeniu de activitate creatoare) деятельности какого-л.п. preconceput adj. (О мнении. предписать сулить предвещать. наперед назначить. înainte-mergător pop. отдать разг.m. оставить неприятелю) a ceda. покориться) a cădea пасть a capitula капитулировать a se supune.

folc.) назначение предопределение предначертание высок. a preface vt. скучать) a interesa.f. что-л. с помощью волшебства заставить кого-. (A face să nu se plictisească: ~ copiii cu diferite развлекать глаг. (~ expediţia de drum) собрать глаг. sentimente etc. a sta la bucătărie fam. a presăra vt. чье-л. (Подготовить кого-л. (В большом количестве расположиться по всей поверхности чего-л) . a strămuta înv. duplicitar деланный afectat. что заранее определилось. ~ o продлить глаг. по суеверным представлениям. оборотить. 2. (О состоянии. care este dat. (A face să dureze mai mult: ~ concediul. в дорогу) a echipa. действиях и т. a preschimba обратить a face обернуть a schimba (în). drag favorit. (В кого-что. прикидываться разг.д. dispoziţii. destinaţie menire predeterminare prescripţie. которого не chipurile. preferat adj . занимать a distra. обличье) a transforma. predilect livr. сидеть на кухне разг. (~ că-i bolnav) притвориться глаг. a pregăti vt. preales înv.) îndrăgit. de predilecţie излюбленный. nefiresc. не давать jocuri) кому-л. a se făţări pop. nenatural. удлинить растянуть разг. представляться разг. gest ~. в заблуждение) a se face (că). (Принимать на себя тот или иной вид с целью ввести в обман. a se preface vr. но стараются изобразить) simulat. чувствах и т. забавлять. (Приготовлять кушанья) a prepara стряпать разг.. veselie ~ă) испытывают. a se făţărnici pop. a bucătări. a prelungi vt. prefăcut adj. (Despre stări. кухарить прост. a preocupa vt. Vezi şi: silit. (Ceea ce i-a fost pregătit cuiva dinainte) destinare. (То. 1. (О занятиях. (~ mîncare) готовить глаг. настроение. a prepara rar снарядить a găti (de drum). такой. ( ~ pe cineva în pasăre) предназначение ср. наметилось для кого-л. telpiz înv. a amuza. a ţine de urît. интересному. jucat наигранный. принять другой вид. (Привлекать внимание к чему-л. (Сделать călătorie) a mări более продолжительным) a întinde. a metamorfoza. Stelele au ~t cerul) усеять глаг..п. приятному. a lungi. artificial напускной fals. ca ceva real: rîs ~. înv. (Ocupaţie ~ă) любимый прил. (Florile au presărat cîmpia. a găti стряпаться прост. înv. превратить глаг.predestinare s. справить прост. a pregăti (de drum) vt. притворный прил. a simula. a face (mîncare) кухарничать прост.

гипотетический. a presimţi vt.п. 1. стремление добиться признания чего-л. pretimpuriu adj. (Суждение.) . предположительный прил.) timpuriu. cu nazuri. (Предъявить претнзии. совершенный и т. кончина и т. (Со словами смерть.f. (Care are multe pretenţii: ~ la mîncare. (Părere despre probabilitatea unui lucru) ipoteză bănuială pop. получение чего-л.a semăna fig. (Care poate să se adeverească: teorie ~ă) prezumtiv. (A simţi din timp datorită intuiţiei. a împînzi a împestriţa. boieros pop. mireasă ~oasă) cu pretenţii sclifosit. права на кого-.f. 2. (Care are loc prea devreme: moarte ~ie) притязание поползновение разг.п.) гипотеза догадка домысел допущение. înv. fandosit pop. 1. претензия ж. предположение ср. претензия ж. преждевременный прил. pretenţios adj. nagîţos. a acoperi. probabil problematic ipotetic. осыпать покрыть испестрить.f. năzuros. supoziţie. mofturos. срока) претендовать глаг. чем-л. depr. предчувствовать глаг. (Заявление права на обладание кем. pretenţios adj. înainte de vreme. presupunere s. возможности чегол. ~ o bucurie) a simţi. угадывать то. prematural. prezumat livr.. (Drept pretins de cineva: a avea ~ la moştenire) усыпать. pretenţie s. izmenit pop. (Основанный на предположении) вероятный проблематичный и проблематический. revendicaţie cerece. reclamare. разборчивый прил. (Convingere nejustificată despre meritele proprii: om cu ~ii) veleitate ambiţie pretenderisire glum. capricios. кого-л.. (Взыскательный при выборе чего-. pretenţie s. a anticipa a intui. prepus pop.) revendicare. presupus adj. (Pedagog ~) sever exigent. что-л. devreme prematur. (Наступивший. мысль о вероятности. a pretinde vt. со стороны других) притязание поползновение разг. (На основании интуиции предполагать. амбиция разг. раньше времени. строгий взыскательный. 2. требовательный прил. (Обычно на что-л. presimţie. что произойдет) чувствовать чуять разг.) требовательный прихотливый капризный приведливый разг. prematurat înv. riguros. depr. (A considera că are dreptul la ceva: ~ la moştenire) ранний безвременный приподн . соображение. гипотетичный. переборчивый прост. a bănui pop.

предвозвещеть уст. (Данное время. a bănui. a intui a prezice. a reclama a pretendui înv. a ocoli. прорекать уст. развитие чего-л.) a zădărnici. a vesti пророчить. близости чего-л. (Чем. tutindeni înv. a profeţi. интуитивно постичь предсказать. предвидеть глаг. наступающего) o furtună) a prezice. стеречь щадить. a anunţa. (Указать на возможную опасность.) предугадать предчувствовать провидеть высок. предзнаменование semn. примета. a preveni vt. orişiunde fieunde rar. a preîntîmpina pop. a cruţa. важным. augur livr. признаком чего-л. a păstra a menaja. ( Vei găsi prieteni ~) peste tot oriunde. Se prevede o toamnă предвидеться глаг.n. pretutindeni adv. (Во всех местах) всюду повсюду повсеместно. (A semnaliza prin sine însuşi: a ~ viitorul. a pronostica. 1. относящихся к будущему: иметься в timpurie) перспективе) a se aştepta. a împiedica отвести (угрозу. 2. a întrezări a presimţi.п. ценным для себя и бояться лишиться этого) беречь. (~ pe cineva de un pericol) предостерегать глаг. что происходит в данное время) actualitate сегодняшнее . отвратить уст. вещать a proroci fig. что угрожает) a preîntîmpina предупредить a abate. везде нареч. a ghici pop. Vezi şi: 2. a preţui vt. a cere. (~ o nenorocire) предотвратить глаг. (Perioadă actuală: probleme care ţin de ~) настоящее ср. a informa остерегать разг. предявить претензии притязать книжн. a prevedea vt. a preveni vt.. стремясь оберечь) a avertiza. a înlătura. (Мысленно представлять дальнейший ход. mersul unei acţiuni: ~ evenimentele) a întrevedea. (Служить приметой. cobi (ceva rău) прорицать уст. каркать (плохое) прост. то. a profetiza. ожидаться. vestire. a prezice. ценить глаг. (О предположениях. (Semn care prevesteşte ceva. беду и т. (Заранее принятыми мерами устранить то. a evita.a revendica. a meni предрекать приподн. a profetiza fig. прорицать. признавать что-л. a înştiinţa.f. Norii ~esc предвещать глаг. a anticipa предсказывать a profeţi. prevestire s. a se prevedea vr. a îndepărta. (Признак наступления. a prevesti vt. (Se prevede o roadă bogată. (A-şi imagina desfăşurarea.) auspiciu. ~ bună) предвестие ср. (A acorda atenţia cuvenită: a-şi ~ sănătatea) a păzi pop. prezent s.

de a exista: ~ de gaze) existenţă. наличие ср. (Существование чего-л. предсказание ср. rătăcit(or) stranic înv. (~a unui eveniment) prorocire. привлекательностью внешнего вида и достоинством поведения) видный внушительный солидный презентабельный авантажный разг. (На основании каких-л.f. impunător solid impozant chipeş Vezi şi: important. скитаться глаг. (A trece dintr-un loc în altul. (Такой.) прогнозировать преугадать. contemporaneitate ziua de astăzi astăzi.f. a se sistisi înv.. (Заранее высказывать какие-л. предсказывать глаг. (Care are un exterior plăcut. предвещать приподн. atrăgător: bărbat ~) arătos. 2. представиться глаг. обещающее какие-л. 1. profeţie livr.f. aspectuos. pribeag adj . neavînd un loc stabil de trai : ~ prin lume) a duce o viaţă de nomad. a face pronosticuri a ghici pop. (Знакомясь. a se prezenta vr. явления в будущем) пророчество.timpul de faţă. (Заключение о дальнейшем ходе развития чего-л. предсказывать глаг. бродячий. события. prezicere s. (~ scorul la un meci de fotbal) a pronostica. не имея постоянного места жительства) кочевать разг. de-al nimănui fără adăpost.) присутствие наличность. нынешнее разг. пророчить прорицать высок. prezenţă s. vestire. современность сегодняшний день сегодня. (Высказывание. бездомный прил. (Faptul de a fi. предсказание ср. (Care nu are casă sau familie: om ~) fără azil. hoinar. переходить с места на место. (~ viitorul) a profeţi a prevesti a proroci a profetiza. у которого нет дома. prezentabil adj. данных высказывать суждения о дальнейшем развитии чего-л. fără căpătîi vagabond. (Переезжать. (Отличающийся солидностью. (~ unui necunoscut) a se recomanda a se numi pop. a prezice vt. (~a lui nu s-a împlinit) prognoză. a pribegi vi. bine.. impunător. где-л. pronostic prorocire. prorocie înv. данных) прогноз предвидение. жилища) бесприютный бескровный уст.. назвать себя) отрекомендоваться назваться прост. что будет в будущем) предрекать приподн. a prezice vt. prezicere s. timpul actual. 2. azi rar. соображения о том. 1. . представительный прил. основанное на каких-л.

(Care este caracteristic pentru prieteni. фам. ortac pop. (~ cîte ceva şi în bonatică. a fi (foarte) priceput. которое может служить основанием для чего-л. (В ком. опытом в какой-л. atitudine ~ ~ească) prietenesc.) 2. (A ajunge să pătrundă repede cu mintea ceva neclar сообразить глаг. a se descurca pop. разбираться глаг. reciproc: a lega ~. plin de дружеский прил.. придумать. 1. prietenie s. области) a înţelege понимать a sesiza смыслить разг. мерекать прост. скумекать прост. ~ de vorbă) pretext. a stăpîni. a umbla. догадаться a-i da (venit) în cap смекнуть разг.a băjeni. prieten s. мотаться прост. обладать знаниями. a băjenări înv. a colinda a rătăci. чем. что нужно сказать или сделать) pînă atunci: S-a priceput ce trebuie să facă) a înţelege. camarad товарищ amic приятель fîrtat. a se lămuri pop. коллега собрат. ~ multe) мыкаться (по свету) разг. a-i trece (repede) prin cap (prin minte). ocazie предлог pricină причина разг. confrate. фам. быть сведущим в чем-л. a fi tare în materie мараковать прост. a se dumeri. de prietenie. (~ de lucru) друг м. (Быстро найтись. a-şi da seama. a se orienta соображать разг. a se lămuri.) de ceartă. prietenos adj. o ~ veche) tovărăşie.n. a cunoaşte смекать разг. a-şi da seama додуматься a se dumeri. (Legături bazate pe interese comune şi ataşament дружба ж. a pricepe vt. a desluşi кумекать прост. motiv.. coleg. (Выражающий искреннее расположение) sinceritate: ton ~. дружество уст . (Обстоятельство. таскаться (по свету) прост. дружок разг. знать (или понимать) толк собаку (или зубы) съесть (на чем. a fi expert. soţ înv. prieten дружественный tovărăşesc.m. -в чем-л. amical дружелюбный de prieten. motiv. ласк-фам. a pricepe vt.. fîrtăţie înv. tovarăş. Vezi şi: cauză. ориентироваться a şti. amiciţie товарищество prieteşug. корешок прост. frate (de cruce) pop. кореш прост. (Împrejurare care poate servi drept bază pentru ceva: ~ повод м. prietnicie. prilej s. приятельский.f.. ortăcie pop. приятельство разг. .

adv. de prim ordin Vezi şi: important. a înhăţa. a pune mîna. главный прил. 1. проблемах.п. primire s. отдельную мысль.) основной узловой стержневой кардинальный центральный коренной капитальный первый первейший главнейший первостепенный первостатейный уст. задач и т. (Оказаться годным. первый прил. a pricepe. a sluji (la ceva). (pentru) prima dată loc. удержать. (Înregistrare într-o instituţie de învăţămînt: ~ea studenţilor) admitere. проникает. весенний прил. (Предшествующий всем другим однородным или подобным) первоначальный начальный.) сгодиться прост.. чего-л.f.. впервой прост. a fi util a servi. ( Problemă ~ă) fundamental. что-л... постигнуть в общем потоке сообщения что-л. проходит и т. vernal livr. полезным. вешний уст . через и чрез (Предлог с вин. întîi. a prinde vt. (Об идеях. и народ. массы и т. (A venit ~) (pentru) prima oară întîi întîia dată. de bază nodal esenţial. înmatriculare. primăvărel pop. pivotant cardinal central radical capital prim. уловить глаг. a înţelege a desluşi.) ухватить разг. întîi dintîi de căpetenie. идею и т. a prinde bine loc.. ( A trece ~ mulţime) printre. prin prep. нужным для кого-.. приём м. 2. сквозь которые кто-. a găbui. (Включение в состав учебного заведения) зачисление.п. впервинку прост. впервые нареч. в первый разг.) сквозь. (Prima variantă a romanului „Ion”) iniţial. a sesiza. пригодиться глаг. primăvăratic adj. схватить разг. a prinde vt. поймать разг. арестовать словить прост. a aresta. (Догнав кого-л. (~ un gînd. при обозначении пространства. нужное или какуюл. de primă importanţă primordial de prim rang. предмета. п. схватить) изловить разг.prim adj. (Care ţine de primăvară: vînt ~. зацапать прост.п. (~ un infractor) a captura. a găbji pop. ape ~ce) de primăvară primăvăros pop. . поймать глаг.п.-поэт. dintîi incepient.verb. (Paltonul acesta încă va prinde bine) a fi de folos. ~ o idee) a reţine. (Понять. principal adj. a înşfăca. сослужить службу разг.

~ la casă.-прост. (Iepurile s-a prins) a cădea (a pica. пренебр. быстро совершенный и поэтому лишенный основательности. (Пчеловодное хозяйство) пчельник пчельня разг. stupar mierar înv. птице: попасть на удочку. выходит разг. a privi vi. ( ~ pe cineva din cap pînă-n picioare) a examina (a cerceta) cu privirea. обдуманности) скороспелый разг. (A ~ la băiat) a arunca o privire a îndrepta privirea a se uita. (Посмотреть. (Плотно прилечь. (Обратить быстрый взгляд на кого-. gros. пялить глаза груб. или куда-л. prin urmare cuv. глазеть прост. пасека ж. поспешный прил.. (Loc unde se ţin stupii şi se recoltează mierea) stupărie. prisăcărie pop. pripit adj. скорополительный разг. прикрепиться к чему-л. смотреть глаг.1. 2. a se prinde vr. . a nimeri) în laţ (capcană. что-л.) прилипнуть налипнуть прилепиться разг. последовательно переводя взгляд) осмотреть окинуть взглядом (или взором. (Noroiul s-a prins de tălpile încălţămintei) a se lipi a se încleia a se fixa. пойматься глаг. incid. значит разг. пренебр. ~ ca la urs) a se uita a căuta. взглянуть и глянуть глаг.m. pripelinic.п. totul e bine) în consecinţă aşadar. (Устремлять взгляд на кого-.f. что-л. prisacă s. глазами) обозреть (местность) обвести глазами (или взглядом. a scruta a măsura cu privirea a cuprinde cu privirea a învălui cu privirea. a privi vi. итак таким образом стало быть стало прост.) бросить взгляд (или взор) посмотреть.сл. a holba (căsca ) ochii depr. a face ochi mari a beli ochii depr. a se bunghi pop. (~ peste gard. неодобр. западню и т. (Слишком быстро возникший. 2. в сеть. dar astfel deci ca atare înseamnă reiese pop . a privi vt. a se prinde vr. prea grabnic luat (făcut) în grabă. apicultor albinar. a căuta pop.) глядеть взирать приподн. cîrlig).) попасться разг. следственно прост. пасечник м. concluzie ~ă) precipitat. оглядеть глаг. (О рыбе. albinărie stupină. ( ~. 1. (Care este supus unui eşec din cauza realizării în pripă: hotărîre ~ă.. prematur. grăbit.. a căta pop. разг. пристать глаг. следовательно вводн. таращить глаза прост. звере. nechibzuit. prisăcar s. взором). (Работник на пасеке) печеловод. a se zgîi.

ochi uitătură pop. смотреть на свое отражение. прикладывать что-л. a se zgîi. vederi. (El. (~ o rochie) a măsura. прерогатива бычно мн. incid. a încerca a cerca pop. uşurinţă pop. (~ în oglindă) смотреться глаг. hatîr înv. pe semne. сл. основные принципы. înlesnire. вводн. cătătură aruncătură de ochi. pl. (Направленность зрения на кого-. книжн. (Надевать.a se privi vr. по сравнению с другими) преимущество обычно мн .) взор глаза мн. a se mira înv. взгляд м. знать прост.. наверное (В знач. . с целью выяснения соответствия нужной мере) мерить. gros. группы лиц.) a se uita. a arunca o ~) vedere. viziuni convingeri punct de vedere. concepţii.f. (~ filosofice) глядеться пялиться груб. надо думать (или полагать) должно быть видать прост. исключительное право отдельного лица. privire s. (Drept excepţional acordat unora spre deosebire de alţii: invalizii au ~ii) precădere. avantaj. favoare prerogativă livr. privelegiu s. a se oglindi pop. a proba vt. (Orientare a văzului spre: examinare cu ochii: a-şi îndrepta ~ea spre cineva.) наверно верно вероятно по всей вероятности видимо по-видимому по (всей) видимости как видно очевидно видно разг. (A aduce ~e) привелегия ж.f. probabil cuv. рассматривать себя в чем-л. idei.. довод м.f. государства и т. поди прост . priviri s. которыми определяются те или иные суждения или поступки) возрения убеждения точка зрения. (Какие или чьи. n-are să vină) se prea poate posibil după toate probabilităţile după cît se pare pare-se după toate aparenţele (semnele) după cum se vede se vede e de presupus cred că se pare pare mătincă reg.-прост. ochire. чай прост. (Во что.п. примерять глаг. spec. (Особое.мн. a se boldi depr. a se beli.n. ~. что-л. взгляды м. probă s.

произойти глаг. профессия ж. прорубь ж. (Activitate concretă de muncă: ~ de inginer. фабрике и т. a obţine. a procura vt. (Род занятий трудовой деятельности) специальность ремесло .( ~ o adunare. a produce vt. охватить что. a fi a se face a se săvîrşi. (Определить для выполнения) запланировать предусмотреть. provizii proviant înv. разг. a agonisi a pune mîna pe. груб. a se proiecta vr .-разг. a surveni a se petrece.. (Gaură în gheaţă unui lac (rîu) pentru a prinde peşte) copcă. a concepe a prevedea.. produse (alimentare) s. (Иметься в качестве намерений в перспективе) помечаться планироваться. (A primi ceva în urma unor eforturi: ~ nişte cărţi ) аргумент мотив. съестное разг. preparate rezerve alimentare. (Предметы питания) продовольствие съестные припасы. предпологаться глаг. прост.-разг. mil. a se preconiza. temei considerent.п. сотвориться разг. produf s. раздобыться чем. происшествии и т.п. получить что-л. доказательство резон разг. a găsi.argument motiv. S-a produs o ruptură) a se întîmpla a avea loc.-прост. ochi toană pop. a se pune la cale a se intenţiona. a proiecta vt . dovadă. Vezi şi: hrană. a planifica. ~ noi măsuri) a plănui. profesiune s. приложив усилия) a dobîndi. (~ televizoare) раздобыть что. продукты сущ. мн. провизия провиант уст . a practica o ~) specialitate.. прост.(~ o exursie) a se preconiza. наметить глаг. достать глаг. (Что. (О заводе. a căpăta. a se prevedea a se plănui. производить глаг. содеяться уст. profesie meserie лунка. a rostui a face rost. продукции) изготовлять и изготовливать вырабатывать. depr.f. pl. выпускать выделывать разг.n. de-ale mîncării pop. alimente. (во льду) a fabrica a confecţiona (obiecte de îmbrăcăminte) a face.n. a sclipui pop. стрястись обих.. (S-a produs un accident. rezon înv. a se produce vr. делать разг.: заниматься изготовлением какой-л. (О непредвиденном. merinde. неожиданном событии. разжиться чем.: иметь место) случиться приключиться обих.

) давать обещание (или слово) обещаться разг. многословный прил. разг. прибыль ж. посул преимущ. făgadă pop. будет сделано) обязательство. уверение обет приподн. докучлевый. a încredinţa a se angaja. beneficiu procente. o cauză. ocupaţie lucru. a jurui înv. (Тот. a se îndatora a făgădui. dezlînat fig. погреть руки на чем. o doctrină etc. воспользоваться в своих интересах) попользоваться разг. lung. prorocesc înv. angajament făgăduinţă legămînt. покорыстоватья прост. пространный многоглаголивый ирон. a se alege cu. juruinţă pop.f. a profita vi.. доход процент.(A -şi ţine ~a) cuvînt. (Persoană care susţine şi răspîndeşte pentru prima dată o idee. iniţiator pioner занятие работа. (Care prevesteşte viitorul: cuvinte ~ce) prevestitor. прибыток прост. провидческий книжн. .. (Имеющий привычку пространно выражать свои мысли) многоречивый.. (Обязываться сделать что-л. vizionar. venit bănesc: ~ mare) cîştig. (~ să lucreze bine) a(-şi) da cuvîntul. (Сумма. что что-л.) барыш разг. plictisitor promisiune s. a se obliga a face o promisiune.n. parolă înv. adaos. spor folos venit. profetic adj. (Извлечь для себя пользу. (Sumă care depăşeşte cheltuielile. составляющая разницу. обещать глаг. marafet înv.) начинатель застрельщик инициатор пионер. (Care foloseşte sau constă din prea multe cuvinte: om ~ în exprimare. польза уст.îndeletnicire. cin. (Содержащий предсказание будущего) вещий приподн. avantaj. pricopselaă pop. a promite vt. povestire ~ă) diluat fig. deznodat. (Уверение в том. зачинатель м. получаемый от чего-л. făgăduială. проценты рента. денежный доход. profit s. breaslă pop.ч. a se însărcina pop.: ~ al ideilor înaintate) protagonist. сулиться прост. (A exploata anumite împrejurări pentru a obţine un folos) a se pricopsi pop. растянутый. asigurare. de proroc. logoreic fig. на которую доход превышает затраты. a se lăcomi pop. заверение слово. кто положил начало чему-л. deschizător de drumuri începător pop. de profet. sibilin livr. dobîndă rentă. обещание ср. поживиться глаг. prolix adj.m. пророческий прил. заверить сулить разг.. a asigura. a beneficia a trage foloase. мн. vorbă. sibilic. promotor s.

.чем-л. знаменитым) прогреметь прошуметь разг. a se glorifica a-i merge faimă. балда прост. восславлять.Vezi şi: fondator. свойственный прил. hăbăuc pop. a răsuma. tontălău năuc. оболтус прост. удачи) процветать благоденствовать прогрессировать продвигаться. изыскание исследование. (Persoană care vădeşte lipsă de inteligenţă: S-au întîlnit doi proşti) netot dobitoc fig. (Передача звуков голосом) выговор. articulaţie. (Совсем глупый человек) глупец болван разг. (A-şi face o reputaţie: ~ în întreaga ţară) a se slăvi. prosperare s. (~ corectă) pronunţare. добившись успеха. (~ a unui teren. gogoman nătîntoc. (Стать известным. прославлять глаг. (A se afla în condiţii favorabile. bleg. процветание благоденствие преуспеяние уст. прославиться глаг. neghiob.) славить возвеличивать. a cînta fig. для ведения геологических и т. ~i geologice) recunoaştere prospectare. Vezi şi: a lăuda. преуспевание ср.п. uneori iron. a face progrese a înainta. a proslăvi vt. a se proslăvi vr. a elogia a preamări. (Воздавать хвалу кому-. nătăfleţ pop. преуспевать глаг. tont prostolan. dobîndind mereu succese) a înflori fig. (Составляющий особенность характеризующую кого-. firesc caracteristic. a prospera vi. (Пребывать в состоянии благополучия. данных. . pronunţie s. I. (Обследование местности для получения каких-л. чего-л. обалдуй прост. дурачина прост. дурак м. prostănac prostălău. nătîng. iniţiator. specific imanent. explorare investigaţie cercetare. петь славу величать. a avea un (mare) răsunet. propăşire. a propăşi a progresa. воспеть. чему-л. rostire articulare.) присущий характерный иманентный книжн.f. a avansa. артикуляция дикция. дуралей прост. prospecţiune s. a glorifica. похвально отзываться о ком-. lăuntric. propriu adj. произношение ср.m. (A ridica în slavă: ~ Patria) a slăvi. разведка ж. prost s. ( Intru ~a Patriei) înflorire fig.f.f. дурень прост. работ) рекогносцировка спец. (Trăsătură ~e numai lui) intrinsec.

a coborî. cu capul sec bleg tîmp. sursă. сословию. простофиля прост.. neghiob. slab la minte slab de cap. бран.) генезис книжн. вызывать глаг.f. проявление кого-. prostănac. descreierat tîmpit. (~ din ţărani) a se trage. nerod tembel. полоумный прост. безмозглый разг.) порождать возбуждать рождать. neîmplinit (la minte) măgar fig. prost adj. provenienţă s. idiot cretin. nerod stupid sărac cu duhul. a cauza. презр. a provoca vt. tembel nătîng. слабоумный слабоголовый уст.п.. nătărău tîmpit. tontălău gogoman nătîntoc. крепколобый. a isca a da naştere.tîndală imbecil. дурной. a proveni vi. nătărău debil (mintal). a suscita livr. ~ revoltă) a stîrni. от кого-чего. явлений. greu de cap. sursa). классу. служить причиной поднимать перен . бран. начало. кретин бран. происходить глаг. недоумок прост. hăbăuc pop.. осел прост. început. скудоумный уст.) выходить из. provenire.. ~ unei limbi) geneză. netot. дурной прост.. презр. a fi din a avea (a-şi trage) originea (obîrşia). apariţie obîrşite. принадлежать по рождению к какому-л. sorgintea a-şi avea începutul (izvorul. (Care nu posedă inteligenţă suficientă: om ~) neinteligent nătăfleţ. роду и т. высок. появление возникновение. (Не обладающий достаточным умом) неумный. a aprinde fig. a prilejui a trezi. II. процессов и т. (Возникновение. (A face să se producă: ~ multe discuţii. тупой безголовый разг. sorginte livr. a veni. чего-л. олух прост. (Являться причиной возникновения чего-л. tare de cap. пробуждать заставлять. (Apariţie ca urmare a ceva: ~ vieţii pe pămînt. презр.п. лопоухий пустоголовый разг. склонять на что-л . вести своё начало. дебильный тупоголовый. происхождение ср. izvor fig. origine. fără minte.. зарождать зажигать перен. a descinde. . tont. воспламенять перен. как следствие. a naşte a aţîţa fig. tîmp. a produce. năuc. остолоп прост. a pricinui a genera a ridica fig . глупый прил. prostuţ. (Из кого-чего. результат каких-л. вести своё просхождение быть родом откуда -л. идиот прост.

verb.) a rîndui. (Faptul de a prevedea eventualele pericole: a proceda осторожность ж.) precaut. сосун. лялька sugaci. prurigo med. atenţie внимательность prevedere. vigilent осмотрительный temător.п. куда-л. (~ o coroană de flori) положить глаг. поместить куда-л. dermatoză alergică. prurit s. крошка. cu băgare de seamă опасливый разг.-прост.n. grijuliu предусмотрительный neadormit. зоркость. 3. mîncărici. (~ un mecanism) пустить глаг.gros. куда-л. поставить. depr . (В присутствии людей. недремлющий. (Поместить что-л. mititel. чего-л. свербеж груб.д. băgare de seamă. (Senzaţie de mîncărime a pielii sau a unor зуд м. bebe fam.. a aşeza. расположить. пруриго мед. rezervat. (~ pe pervaz. prudenţă s. шутл. чесотка прост. treaz fig. a plasa. мед. (~ în dulap) убрать глаг. luare aminte опасливость разг. copil. plod pop. (Такой. bebeluş. mîncărie pop. положить и т.. чтобы избежать неприятности. mucoase) mîncărime. cocă. copil de ţîţă pop. med. уложить. (Машину. опасности и т. механизм и т. faţă de toţi. малютка. преимущ. a pune vt . ţînc reg .prudent adj. 1. circumspecţie осмотрительность temere. cu multă ~) precauţie. малыш.д. a dosi. 2. аллергический дерматоз (în mod) public adv. который действует обдуманно. a aşeza.. в лежачем положении) a depune возложить высок.m. (Маленький. vigilenţă. mîncătură чес. a ascunde.f. a strînge прибрать разг. a pune în funcţiune loc. грудной ребёнок) copilaş. a feri спрятать разг. (Положить. (Copil în perioada iniţială a vieţii sale) младенец м. припрятать разг. prevăzător. circumspect. micuţ. sugar.) a aranja пристроить разг.: привести в действие) . Vezi şi : copii. faţă de întreaga adunare (asistenţă). публики) în public всенародно în văzul (auzul) tuturor (lumii) при всем (честном) народе разг. преимущ. сосунок nou-născut новорожденный. grijă. бдительный. неослабное внимание. a pune vt. то или иное место. при всей честной компании разг. ~ pe genunchi) поместить глаг. a posta приткнуть прост.. предусмотрительность бдительность. (A declara ~) публично нареч. prunc s. (Cercetaş ~) осторожный прил. a pune vt. a instala примостить прост. (Найти для кого-.

a-şi pune gura la cale pop. a avea. a se pustii vr.п. (О чувствах.f. zdravăn. (Долго и тщательно обдумывать что-л. громкий прил. мошна уст. a pune ceva în gură loc.. (Стать пустынным.f. a se face) pustiu a se sălbătăci fig. vînjoşenie rar. straşnic mare. (~ pentru bani) portmoneu portofel pop. pupilă s. autoritate voie. a pune drept inimă pop.a porni. 2. (Haine ~e) jerpelit. vechi uzat. viu. putere s. поношенный прил . puternic adj.) лелеять. (~ fizică. одичеть уст. a acţiona. (~ un gînd. сильный прил. potenţă rar vînjoşie. I. выносливость. (Impresie ~ă) сильный прил.. (Сильно звучащий) . a se goli a se depopula a rămîne (a deveni. сила ж. puternic adj. tărie. sevă fig. (Подкрепить свои силы принятием пищи) заправиться прост. вынашивать глаг. are multă ~. ~ dragoste. кошелек м. чем-л.f. чему-л. putinţă. впечатлениях и т. puternic adj. подкрепиться глаг. пустить в ход приводить в действие. putere s. власть ж. ( Oraşul s-a ~t) a fi părăsit. forţă. dangăt ~) глубокий большой. малолюдным или безлюдным) запустеть обезлюдеть осиротеть перен. voinţă drept. опустеть глаг. силёнка. (Значительный по степени и силе своего проявления) мощный могучий большой. зрачок м. a da drumul pop.glumeţ a-şi prinde (ogoi.-разг. profund mare. (Физическая способность делать что-л.: достигший значительной степени) adînc. 1.f. портмоне кошель. folosit. a purta vt. шутл. подзаправиться прост. libertate legată de a face ceva : ~ ea părinţilor) воля 2. astîmpăra) foamea pop. потасканный разг. purtat adj. питать. (Muzică ~ă. ~ o idee) a nutri. vlagă. lumina ochiului lumea ochilor pop. a fi la capătul puterilor) vigoare. (Об одежде: утративший свежий вид в результате носки) потрёпанный разг.) мочь обих. a îmbuca. ponosit pop. Vezi şi: jerpelit. (Posibilitatea de a dispune de запустить.) de cineva sau ceva. pungă s. (Lovitură puternică) de forţă.. (Возможность распорядиться кем-. (Отверстие в радужной оболочке глаза) радужная оболочка. право. 3. verb. a pune în mişcare. шутл.. свобода действий по отношению к кому-.

чем нужно) недостаточно. adv. ( Asta e ~) insuficient. intens. ( E ~ să vină) te miri (să) e îndoielnic (să) m-aş mira (să) оглушительный громовой громоподобный громогласный громозвучный уст. putrezire s. puţin adv. меньше. oleacă pop. гнилой прил.. mucegăit încins. a putrezi vi. мало нареч.-разг. разложение. a se aprinde. раз-два и обчелся разг. сказ. puţin adv. (О сене и т. сгнивать преть сопревать разлагаться тлеть приподн. в небольшом количестве) немного всего ничего разг. и в знач. (Frunzele au ~t) a se putrefia a (se) mucegăi a putregăi a se descompune a fi în (stare de) putrefacţie a se scrumi rar a se încinge. несколько уст. едва ли навряд ли разг. тление тлен книжн.п. один-другой (или раз-другой) и обчелся разг. кот наплакал обих. ceva. капельку разг. гореть разг. un picuşor. putred adj. un pic.: испорченный гниением) прелый сопрелый горелый спец. mucezit putrezit.f .asurzitor tunător detunător răsunător tare. истлевать приподн. маловероятно нареч. чуть-чуть чуточку разг.(В недостаточной степени. o nimica toată o picătură un pic. гниение ср. o clipă o ţîră pop. niţel te miri ce mai nimic. с гулькин нос прост. 2. ( ~a unui cadavru) putrefacţie putrefiere descompunere. для выражения сомнения) вряд ли. (Употр. гнить глаг. 1. капля разг. neîndestulător pop. a rămas ~ de mers) nu prea mult. puţin adv. сомнительно вряд прост. . мало нареч . (Care s-a descompus sau se află în proces de descompunere: paie ~e) putregăit. (В сочетании с конкретными существительными: в небольшом количестве) немножко разг. (Aşteaptă ~) oleacă pop. puţin probabil loc. niţică pop. немного нареч. o ţîră. cîtva niţel. (A lucrat ~.

I.) descărcarea mărfurilor sau a pasagerilor) peron перрон debarcader navig. (Наиболее отвечающий каким-л. fig.n. radio. roz розовый îmbucurător. despărţitură раздел branşă ветвь ramificaţie ответвление sector.) a califica. ( ~ de încălţăminte într-un magazin) отдел м. (Такой. радиовещание ср. особенным) rarisim livr. рода деятельности. радостный. ~ a biologiei) страсль ж. radios adj. (К кому-. (Carte ~ă. радар. cîmpiile elizee fig.„ a număra reg. un caz ~. locator radio. исключительный. (Площадка на железнодорожной станции и т. (Instalaţie de detectare şi localizare a avioanelor. a socoti pop..~ игрушек) secţie.) domeniu область compartiment. секция прост . rar adj. планах и т. производства и т. (в универмаге м т.f. raţional adj. cer fig. редкостный unic уникальный neobişnuit необыкновенный excepţional.п.(ar fi) de mirare (să). науки. (Loc care încîntă şi desfată) рай м. paradis елисейские поля книжн.: заключающий в себе только приятное. который встречается нечасто. eden livr. (О мечтах. raion s. считать принадлежащим к какой-л категории. элизиум книжн. (~a ştiinţei. luminos. Radiodifuziune s.f. отличается чем-л. rai s. чему-л. увлекательное) trandafiriu.д. navelor etc. platformă. manuscris ~) редкий прил.п. ~ zootehnică.n.п. (~ pe cineva printre cei harnici) относить глаг. rampă s. a raporta vt.n. radiolocator s. a categorisi причитать уст. и перен. участок. эдем книжн. şi fig. радиолокатор м. (Care corespunde cel mai bine anumitor cerinţe: разумный прил . elizeu mitol . навряд прост. (Suprafaţă orizontală care uşurează încărcarea şi платформа ж. (Care este plin de optimism: visuri radioase) радужный прил. причислять a clasa. rel. рел.п. (Отдельная самостоятельная часть какого-л. a considera (printre) . напр. требованиям) folosire ~ă) . дебаркадер уст. a clasifica. надеждах.f. ramură s.) radar. разряду лиц и т. вещание радио.

f. учнить расправу) a se revanşa разделяться разг. что сохранилось. разрушилось) не полностью погибло. взвешивать обстоятельства) judecată. (В соответствии с требованиями разума) proceda ~) cuminte. логично. 1. (Делать (более) холодным) a răcori студить разг. 2. judicios благоразумно inteligent. (Facultatea omului de a cugeta) разум м. treaz. a se achita pop. целесообразный.f.. chibzuit трезво logic.п. (Afară se răceşte.чему-л.. духоты) proaspăt. a se lăsa frigul. răcoros adj . timpul. aerul se răceşte) холодеть глаг. a se răfui vr. II. 2. (Способность оценивать обстановку. prospeţime свежесть adiere răcoroasă. (~ camera) выстудить глаг. rămăşiţe s. настудить разг. sănătos здраво cu judecată. ветре и т. (О воздухе. raţiune s.д. răceală. стыть и стынуть леденеть хладеть уст.. (A întoarce răul cauzat anterior: ~ cu adversarul) расправиться глаг. a se răci vr.f. Vezi şi: rece. (С кем.chibzuit. gîndit рациональный rezonabil. (Утратить интерес. остыть и остынуть. (~ apa. răcoritor. a se face frig.. (то. a se răci vr. . reveneală Vezi şi: frig. любовь к кому. duh здравый смысл creier.). spirit. (Помещение) a răcori.чем. –поэт. стать равнодушным) a se înstrăina. разг. (Aer ~) прохладный прил. reavăn свежий. a se socoti. a deveni indiferent. gîndire рассудок. голова перен. a răci vt. и трад. (~ faţă de cineva) охладеть глаг . răcoreală холодок разг. rece. . ~ o şampanie) охлаждать глаг. pl. rezonabil ýмно и умнó cu raţiune. (Ceea ce s-a mai păstrat din ceva: ~ ale trecutului) остатки ж. intelect. воде. cap fig. înţelept. (În corespundere cu cerinţele raţiunii: a разумно нареч. остужать и остуживать (шампанское и т. (Становиться холодным или более холодным) a se răcori.. fig. (De afară vine ~) прохлада ж. выхолодить прост. a frapa. a răci vt. осталось от чего-л.: отличающийся отсутствием жары. a se reveni холодать разг. (în mod) raţional adv. мозг. răcoare s. a (se) răsplăti pop. мышление minte ум bun simţ. înţelepteşte. a refrigera (cu ajutorul gheţii ). judicios. a se (în)depărta. 1.

răsărit s. (Та часть горизонта. zaveră înv.) уколоть ущемить кольнуть разг. останки высок. tulburări pl. насмешкой и т. (Copac ~) ramificat rămurat. a încolţi Vezi şi: a atinge. pletos crenguros. zurbă înv. crengos. поддеть разг. ~a cărbunarilor) защиты классовых или национальных интересов) răzvrătire. a se arăta восходить a se ridica. подколоть разг. уязвить глаг. a răni vt. burzuluire. a urzica a leza livr. изранить подранить (слегка ранить) оцарапать поцарапать разг. .. a miji. (О небесных светилах) a apărea. ранить глаг. 1. (Acţiune armată împotriva unei nedreptăţi: ~a восстание ср. ветвистый. stufos. răscoală s. rămuros adj. a răsări vi. возмущение. a săgni pop. подковырнуть разг. (Болезненно задеть человека. (О животных: поедающий других животных) плотоядный. (Массовое вооруженное выступление против господствующих классов для ţăranilor.vestigii trad.. a răni vt. de pradă prădalnic pop.n. 2. relicvă urme pl. (~ cu vorba) a înţepa. a împunge a atinge a pişca. revoltă мятеж insurecţie livr. развесистый прил. (De la ~ spre asfinţit) восток м. 1.f. (A-şi ~ mîna) a vătăma a leza. fig. a se ivi. est. (Despre plante: grînele au ~t) a încolţi. его чувства ядовитым замечанием. раны) поранить разг. 2. rebeliune.-poet. вылезать обих. a atinge. (Нанести кому-л. a zgîria. инссурекция книжн. разлапый прост. царапнуть прост. a zdreli a juli. волнения мн. ( Animal ~) carnivor. a vulnera livr. хищный прил. (О деревьях. восход. (Despre aştri) всходить глаг.п. (О растениях) показаться проклюнуться разг. a ciupi a înghimpa. где восходит солнце) soare-răsare pop. реликвия следы. a germina a ieşi. a se înălţa. вставать разг. бунт sediţiune livr.. crăcos rar. a da. a muşca. a răsări vi. 2. ветвях: широко раскинувшийся с разросшимися и свисающими ветвями) раскидистый разлапистый разг. взойти глаг. răpitor adj. рану. orient.-разг. buntuluire.

a se răsfrînge vr. (Довести что-л. (O maximă foarte ~ă) распространенный прил . (~ ştiri neadevărate) распространить глаг. обычный uzual. искать a cotrobăi. curent. răsfăţat adj. a răsfoi vt. cocolit набалованный разг. раструбить разг. употребительный. изнежить a căuta în coarne pop. (На ком. corcolit pop. оказать влияние. неодобр. răspîntie s.. a răspîndi vt. (~ o revistă) листать глаг. неодобр. презр. a se buntului înv. a prefira livr. a corcoli pop. небрежно раскидать) a răvăşi. adifuza. распустить разг. чем. (О мнении. разблаговестить разг.. a răzgîia. răspîndit adj.) cunoscut (de toţi). (A fi responsabil de ceva sau cineva : ~ pentru risipa ответить глаг. a răspunde vi. развилка. depr. разнести разг. (~ de drumuri) распутье ср. забаловать прост. a purta (a duce) vorba (poşta) pop. до сведения многих) a colporta livr. a se scula (la luptă ) a se răzvrăti. возмутиться уст. a se zavergisi înv. баловной прост. воздействовать на кого-. перевертывать переворачивать. a răsfăţa vt. a scormoni. (Подняться на открытую борьбу против господствующих классов) muncitorii s-au ~t) подняться a se ridica. depr. a se repercuta отозваться. (A începe lupta armată împotriva nedreptăţilor: восстать глаг.-поэт. обиходный. a reveni. что-л.) făcută) a da socoteala (seama) расплатиться .f. întretăiere перепутье intersecţie пересечение (дорог).a răscoli vi. (Перебирая.) a se reflecta сказаться a se întoarce. a se revolta взбунтоваться a se burzului. балованный. (Перебирать листы книги) a frunzări перелистывать a foileta. frecvent общесраспространенный popular. a scotoci. a umbla разворотить разг. (Перекресток дорог) încrucişare. a bate toba depr . alintat. суждении и т. răscruce.п. obişnuit популярный. развилок. разворочать прост. (понести наказание за что-л. a împrăştia. (~ prin toate odăile) разрыть глаг. a se răscula vr.. (Испорченный баловством) răzgîiat. неодобр. a alinta разбаловать разг.. (~ un copil) избаловать глаг. росстань нар. a căuta разворошить разг. a trage clopotele depr . a se resimţi. a trîmbiţa. (~ asupra sănătăţii) отразиться глаг. развилина. a vehicula разболтать разг. раззвонить разг.. (Copil ~) избалованный прил. a cocoli. выражении.

. a se zăhăi pop.-разг. (~ în pădure) a se răzni pop. не имея цели. (Circ ~ . (Потерять дорогу) заплутаться обих. (~ o coală de hîrtie) a rula a suci a face sul. 2.-разг. придать форму трубки. (О звуках. maliţios duşmănos. muzicant ~) ambulant. a detrona. (Исполненный чувства недоброжелательности) răutăcios. a scoate a prăbuşi. a roti. сбросить разг. низложить низринуть приподн. перекувырнуть разг. свалить разг. vagabond. 1. прозвучать. fig. hain răuvoitor.: быть слышным. de omenie: om ~) заблудиться глаг. раздаваться глаг. поплатиться разг. rătăcitor ( Cîine ~) hoinar. или в поисках кого-. barbar злобный недобрый недоброжелательный свирепый .. опрокинуть глаг. (Заставить повернуться набок или низом вверх) перевернуть разг. заплутать обих. валика и т..-разг. проноситься звучать. a doborî. a se rătăci vr. свергнуть глаг. злой прил. rătăcitor adj. доходить до слуха) слышаться. a doborî. (Ходить или ездить без определенного направления. a răsturna vt. свернуть глаг. 1.п. bestial. fig.) свертеть обих. a mătura fig. a răsuna vi.п.) блуждающий бездомный. скатать скрутить. a bîjbîi a se pierde a căuta drumul Vezi şi: a se rătăci. a se răzleţi a se pierde. a îndepărta a alunga.п. прокатываться. бродячий (О собаке и т. (Насильственно лишить власти) низвергнуть приподн. pribeag. cîinos sălbatic. (~ pe cineva de la domnie) a scutura fig. скинуть разг. a răsuci vt. a dibui. rău adj. ниспровергнуть приподн. пренебр. речи. шуме и т. a da jos a înlătura. (Постоянно переезжающий) странствующий. (Care manifestă lipsă de bunătate.. чего-л. (~ prin pădure) a se învîrti (pe acelaşi loc) a orbecăi. блуждать глаг.. потеряться разг. a răsturna vt. a rătăci vi. 1. (Сгибая и поварачивая.-разг. плутать обих. a învîrti.) кружить разг. neprietenos . и кружиться разг. (~ o oală) a prăvăli a rostogoli. запутаться разг. 2. пренебр. a descăuna fig. пребр. (A ~t o voce) a se auzi a suna. блудить прост. uşernic pop. a pierde drumul Vezi şi: a rătăci.a plăti pop. голосах. путаться разг. бродячий прил.

. презр. злость. перен. плёвый прост. de duşmănie: a fi plin de ~) злоба ж. (Чувство недоброжелательности. 2. враждебности) duşmănie animozitate.f. злыдень прост. поганый прост. război s. и высок. pacoste pop. violent.. nemilos. crîncen. злюка м. хреновый груб. 4.. venin. fiere fig. презр. рать уст. fig. (A ajunge undeva. пробиться глаг. (e) rău pred .. преднамеренный. сломив сопротивление. 3. сердитый. пренебр. . premeditat. (e) prost нехорошо (e) urît дурно (e) slut. озлобление ожесточение. ( om) rău. желчь. (Faptă rea) злостный прил. (Лишенный положительных свойств. tip răutăcios. Vezi şi: şarpe.. malaţie maliţiozitate livr. nevaloros. care nu corespunde плохой прил. răutate (de om) s. rău adj. a răzbate vi. cîine (de om) pop. оружие и т. luptă răzbel înv. (О злом человеке) злючка разг. аховый прост. презр. răutate s. брань трад.-поэт.n. зло прост. проложить себе путь) пробраться прорваться. скверный (bun) de nimic дрянной разг. применив силу. pop. 2.-прост. паршивый прост. (Treaba e rea) плохо безл. (Sentiment de rea voinţă.cumplit. a se întoarce din ~) bătălie. злокозненный уст. grozav. învingînd obstacole: ~ în spatele inamicului) a străbate. a pătrunde a răzbi. avizuhă (despre o femeie) pop. feroce лютый crud. 1. (Care nu posedă trăsături pozitive. rău adj. răul-răilor pop. разг. собака разг. (Преодолев. crunt жестокий. в знач.д. умышленный. (Conflict armat între state: ~ sîngeros. пренебр. (Направленный на причинение зла) intenţionat злонамеренный precugetat. яд.f. и ж. никудышный прост. neîndurător. война ж. худо. cказ. качеств) anumitor cerinţe: lucrător ~) mizerabil нехороший prost дурной păcătos pop.

realitate s. (Противостоящий всему прогрессивному) обскурантский книжн. стылый разг.. и обскурантистский книжн. reacţionar s. (Общий для обеих сторон) . rece adj. передумать раздумать отдумать разг. расплатиться разг. изменить их) опомниться образумиться опамятоваться прост. перерешить. (Scurtă apreciere în scris a unei lucrări ştiinţifice sau artistice: ~ favorabilă) aviz. взаимный прил. a se răzgîndi vr. мракобес презр. рецензия ж. a răscumpăra a se socoti pop. recenzie s. (Кому-чему.f. (Имеющий низкую температуру. retrograd contrarevoluţionar. действительность ж. холодный прил. (Противник всякого прогресса) обскурант книжн. iute fig. reciproc adj. (Care are o temperatură scăzută: vînt ~) geros glacial aspru. отказаться от них. реакционер м. (Разбор. (Care opune rezistenţă progresului social: teorie ~ă) obscurantist antirevoluţionar înapoiat retrograd. a se lămuri pop. încredere ~ă) отомстить глаг. свести счеты разг.m. ретроград контрреволюционер. (Поняв ошибочность своих намерений.f. сквитаться разг. мстить за зло. reacţionar adj. friguros. (A-şi da satisfacţie pentru un rău care i s-a făcut: ~ pentru o ofensă) a se răsplăti a se achita a se răfui a se revanşa a plăti. tăios. (A renunţa la intenţiile de odinioară: S-a răzgîndit pe loc) a-şi da (lua) seama a se reculege a se dumeri a reveni a-şi schimba hotărîrea a se dezmetici a se regăsi. реакционный прил. критическая оценка какого-л. referinţă. (Adversar al oricărui progres: ~ înverşunat) obscurantist înapoiat pop. răcoros gheţos rar. (Ajutor ~. 2. Vezi şi: răcoros. мракобесный презр. одуматься глаг. расчесться разг. посчитаться разг. оскорбление. хладный трад.-поэт. 1. обиду) отплатить рассчитаться разг. произведения) отзыв.a se răzbuna vr. (Ceea ce există întra-devăr: ~a din jurul nostru) existenţă obiectivă. вызывающий ощущение холода) морозный ледяной студеный разг. антиреволюционный ретроградный уст. real stare de fapt. реальность явь. мерзлый разг.

. reconfortant adj. старшим) a mărturisi. a recurge la subterfugii loc. 2. a recompensa vt.. возместить глаг.mutual bilateral. чего-л. a declara. читать глаг. (~ cerealele) a strînge. (Установить принадлежность кого-. чему-л. a spune.) ябедничать разг. întăritor recreativ. признаться глаг. живительный прил. (A spune sincer ceva: ~ că anume aşa a fost) обоюдный двусторонний офиц. a reda vt.. a recupera vt. касающеeся себя) определить распознать угадать. 1. fortifiant tonic. рассказать о чем-л. a răsplăti pop. (Выразительно произносить текст художественного произведения) декламировать. tonifiant med.. разведка ж. a recita vt. (Возбуждающий жизненные силы) животворный книжн.: băutură ~ă) dătător de viaţă întremător. ~ sumele cheltuite) a acoperi a întoarce. (Care dă putere după o stare de oboseală etc. a se şiretli. a decerna (un titlu etc. (Разведывательная боевая операция) поиск рекогносцировка. (Произвести уборку урожая) снять. оживляющий бодрящий. a recunoaşte vt. наушничать разг. (Дать что-л в вознаграждение за какие-л. a recolta vt . (~ un fragment dintr-un poem) a declama. (A desluşi pe alţii după anumite semne: ~ pe cineva după mers) a identifica. (Передать в художественных образах) . (~ munca cuiva) a răsplăti.) a vinde.. к кому-. (Сообщить начальству. a recunoaşte vt. a culege.п. a recurge la tertipuri. убрать глаг. укрепляющий освежающий тонизирующий. a compensa.f. a cunoaşte. a redobîndi. a se hîtri pop. отблагодарить удостоить офиц. a turna fig. făcînd o plîngere către o autoritate: l-a ~t şefului) a pîrî a spune (la. (О откровенно сказать.. приподн. наградить глаг. (Operaţie militară de luptă: a pleca în ~) căutare cercetare. фискалить и фискальничать разг. (Прибегать к хитростям) ухищряться изхитряться прост . recunoaştere s. a acorda.. vr. заслуги и т. a vicleni a se şmecheri pop. a conferi.-дел. (Вернуть истраченное. заявить.) вознаградить.п. жаловаться глаг. a zice pop. Vezi şi: a denunţa. изобразить глаг. разг. изощряться глаг. a mulţumi pop. (A obţine din nou: ~ timpul pierdut. a aduna.. a şti a determina a gici. (A acuza pe cineva.). пренебр. înviorător (re)împrospătător. узнать глаг. a reclama vt. (~ în imagini) сознаться. израсходованное и т.) покрыть компенсировать восполнить книжн. a recîştiga a recăpăta.

) отобразить воспроизвести воссоздать. (~ un text) a prescurta. отразить глаг. sistem societate. 1.-поэт. отрегулировать. regim s. особенностями) район зона край. жалеть глаг. режим м. (О чувствах.) сожалеть сокрушаться крушиться уст. местность ж.) несогласие отклонение. a descrie. (~ muntoasă) loc. ашарат и т. a reflecta vt. a reproduce a reprezenta. a se pecetlui. a se îndurera înv. a se reînsufleţi представить показать. (О природе) воскреснуть . (Сделать какой-л. текст более сжатым. a acorda. meleaguri. лица и т. территория. a înfăţişa Vezi şi: a reda. (Пространство земли) место обычню мн. a reduce vt. a se căi. a se referi vr.п. (Прибор. a înfăţişa a arăta. localitate. (Отрицательный ответ на что-л. răspuns negativ.. касаться глаг. a se pocăi biser. a jeli înv.a zugrăvi. (Mod de guvernămînt într-un stat: ~ democratic) orînduire.п. обнаружиться в чем-л. şi pop. (Пространство. 1. a reflecta. refuz s. (A se alătura printr-un raport: a avea atribuţie: aceasta se referă la epoca veche) a se raporta la. respingere. regiune s. отказ м. (Изобразить в произведениях искусства факты. огорчение по поводу чего-л. a se reflecta vr. a regreta vt. система общество. fig. a se amărî. ţinut Vezi şi: ţară. (A fi cuprins de părere de rău) a-i părea rău. отразиться глаг. и нар. a reînvia vi . (Иметь отношение к чему-л. характеризущиеся каким-л. сократить глаг. (A-şi lăsa amprenta: ~ în memorie) a se răsfrînge a se oglindi a se întipări.) относиться.f. refuzare rar.п. (~ a ţării) zonă ţinut. a picta Vezi şi: a descrie. ceva). (A reda prin mijloace artistice: ~ viaţa oamenilor muncii) a oglindi.) отпечатлеться отпечататься.f. (Образ правления в государстве) порядок. (Răspuns negativ la ceva: ~ul unei rugăminţi) neacceptare.) направлять разг. a micşora. a reprezenta. проявиться внешне. regiune s. a se căina. (Испытывать сожаление. a privi (pe cineva. a regla vt. область ж. (A face să funcţioneze normal: ~ un aparat) a regula. ожить глаг. (Natura reînvie) a renaşte. налаживать глаг. a comprima a scurta. a aranja a potrivi. repudiere neprimire pop.n. 2.n. коротким) сжать урезать. физическом состоянии и т.

(Пользоваться известностью) популярность знаменитость слава репутация престиж книжн. (О перемещении.) починка чинка разг. замечательный прил . impetuos. faimă reputaţie prestigiu.п. устранение повреждения тех. (Inscripţie ~ă) în relief. (Испытать прилив физических и духовных сил) воскреснуть воспрянуть. движении в каком-л. slavă. (Apreciere publică înaltă pentru calităţi deosebite: ~ mondial) popularitate celebritate. рельефный прил. чем-л.) отрекаться отрешаться. a se lepăda pop.: с выступающими над поверхностью частями. tocmire pop. remarcabil adj. I. a se desista juridic. (A se deplasa ~) rapid vertiginos. исправление. деталями) выпуклый. a se reînnoi. (Об изображении. dres. proeminent. порчи и т.п. (То. depanaţie. ~ culturale) raporturi legături contacte. pl. что создает общение между кем-. reliefat adj. a reînvia vi. renume s. переставать придерживаться чего-л. (От чего. (A încerca un nou avînt al forţelor fizice şi intelectuale: Activitatea cenaclului a reînviat) a (se) renaşte. 1. meremet înv. reparaţie s. depanaj teh. năvalnic пробудиться проснуться обновляться. качествами) примечательный достопримечательный представляющий всеобщий интерес. быстро нареч.) взаимоотношения связи контакты. (Выдающийся среди других каким-л. (Ceea ce stabileşte o legătură cu cineva sau ceva: ~ în familie..a se trezi (la viaţă) a se (re)deştepta a se primeni. скоростью) скоро стремительно . ~a unei maşini) reparare. отношения мн. a renunţa vi. (Устранение следов износа. надписи и т. с большой быстротой. reparat. (Readucere la stare bună a unui lucru învechit sau deteriorat: ~a scaunelor.n. направлении. a-şi relua activitatea a se anima. dregere pop. ремонт м. însemnat admirabil de interes general /public Vezi şi: interesant. ожить глаг. a se înviora. a reactiva. a abandona a se lăsa. a revigora relaţii s. 2. следовать чему-л. (~ la ideea de a călători) a se dezice. repede adv. auto. отказываться глаг.f.f. (Care se deosebeşte de ceilalţi prin calităţile sale: locuri ~e) deosebit. depanare. известность ж. refacere. notorietate glorie.

резвый проворный бойкий прыткий разг. vioi. condamnare. осуждать глаг. (Mers ~. выражать неодобрение) судить разг. veştezire fig. vîrtej pop. precipitat. (В короткий промежуток времени. în pripă într-un suflet. cît ai zice peşte. (Место самого быстрого течения в реке) стрежень стремнина и стремя уст. (Спектакль. înfierare. быстрый прил . показываемые на сцене. cu (de) sîrg înv. ager îndemînatic energic isteţ. быстрина ж.п.-разг. privelişte înv. blamare. осуждение ср. a înfiera. обращенное к кому-л. a reproba vt. 2. grăbit în grabă. şipot. blam.iute. a condamna. (~ teatrală) spectacol. ходко разг. (Создавать или воспроизводить в воображении) воображать рисовать видеть мыслить. glonţ fig. mişcare ~) rapid vertiginos.f. концерт. (О движениях отличающихся большой быстротой. cît ai scăpăra din amnar. представлять глаг.) . impetuos grăbit iute. într-o clipită. grabnic zorit. II.f. (Признавать что-л. iute. a dezavua livr. арене и т.. a osîndi. reproş . a stigmatiza. repede adv. îndată. скоростью) скорый стремительный шибкий ходкий разг. repeziş s. repede adj. ( A efectua ceva ~) fuga. предосудительным. reprobare s. cît ai bate din palme Vezi şi: instantaneu. не одобрять порицать клеймить (позором).. aprig. reprezentaţie s.n. упрёк м. (A face cuiva ~uri) живо разг. (~ o faptă nedemnă) a dezaproba. a vedea (în gînd).-разг. a-şi înfăţişa a-şi figura înv. năvalnic. быстро нареч.s. a veştezi fig. dezavuare livr. (~ ul apei unui rîu) firul apei pop . живой рукой обих. a-şi reprezenta vt.. (Неодобрение. a blama. одним пыхом прост. порицание. представление ср. stigmatizare osîndire. dezaprobare. agil. неодобрение порицание клеймение. alert rar fulger.) зрелище. благодаря быстроте) скоро стремительно живо проворно одним (или живым) ходом обих. rapid.п. cît ai clipi din ochi. imediat grabnic. (A crea sau a reproduce în imaginaţie: ~ o figură de marmură) a-şi imagina a-şi închipui. de zor sprinten. grabnic.n . цирковые номера и т. de zor.

отклонить глаг. репутация ж . a lichida ~ele) rest.. затормозить разг. мнение о ком-. rămăşiţă. bunul nume. почтительный прил.. о несданных экзаменах) недомолвка ж. iron.) приостановить застопорить разг. 1. 1. imputaţie bănuire pop. (A nu fi de acord să primească sau să recunoască ceva: ~ o propunere) a repudia. разделяемое многими. a se replia a (se) da îndărăt. coadă reg. a-şi pierde ~a) faimă. a bănui pop. с почтением. упрекать глаг. 1. оказывающий почтение) уважительный разг. ирон.. decent Vezi şi: politicos. отступать глаг. a stopa слава реноме уст. чем-л. ~ balonul) a para. прибое. и книжн.) отвергнуть. a reţine vt. (Покидать свои прежние позиции) отходить пятиться разг.) блюсти следовать придерживаться. rezervă. a reproşa vt. (Trecere sub tăcere a ceva ce trebuia sau putea să fie spus: Această părere a fost expusă cu anumite ~ţe) reţinere fig. откатиться глаг. glorie renume. отступить. корить разг. (Părere publică. (Obligaţie nerealizată în termen. a opri (pentru un timp). a se retrage vr. (Оказав противодействие. (О нахлынувшей волне.(Невыполнение к сроку) хвост прост. a respinge vt. ~ cuiva o faptă reprobabilă) попрёк разг. что не высказано до конца или высказано намеками) недосказанность недоговорка разг. de care se bucură cineva sau ceva: a avea o ~ bună. задержать глаг. a se ţine de pop. (Inamicul s-a retras) a bate în retragere.f. a respinge vt. (A atribui ca învinuire. (Не согласиться принять или признать что-л. 2. отразить глаг. (Care este plin de respect: purtare ~oasă) cuviincios reverenţios livr. (То. figura tăcerii livr. укор. отбросить) отбить парировать и отпарировать. parcimonie livr. укорять попрекать разг. restanţă s. (Высказывать кому-л. (Вызвать временную остановку в чем-л. a refuza. отойти) отхлынуть. (Точно выполнять что-л. (~ un atac. imputare. упреки) a imputa a dojeni. larg răspîndită. respectuos adj. reticenţă s. a suspenda a întrerupe.dojană pop. Vezi şi: a învinui. (A îndeplini întocmai: ~ prescripţiile medicului) a urma a se conduce de pop. slavă. (преимущ.f. задолженность ж. медлить . 2. reputaţie s. (Valurile s-au retras) a (se) da înapoi. всеми) a respecta vt. соблюдать глаг.f. a se replia livr. доброе имя. (Какое-л. (~ desfăşurarea unei acţiuni) a sista livr . укоризна приподн. a se retrage vr. (Относящийся к кому-л. благоговейный высок. фигура умолчания книжн.

на что.a frîna. сдержаться глаг. a tărăgăna. чем-л. сдержанный прил. echilibrat chibzuit. fire ~ă) zgîrcit. reţinere s. сдержать глаг.. a reuni vt. rezonabil. (~ în desfăşurarea unei acţiuni) pauză (neprevăzută) sistare livr. a reţine vt. промедлить. a se reţine vr. чувство. в развитии и т. scump (la vorbă). приостановка затор (длительная остановка) замедление промедление проволочка обих. скупой умеренный. задержаться глаг. a remarca a observa. прочную связь. владеть собой. благоразумный. сумму из денег. suspendare întrerupere oprire. ponderat. (~ să facă ceva) a se stăpîni a se abţine a se înfrînta. выдержать (преимущ. a răbda a suporta a se domina livr. объединить глаг. a(-şi) opri a(-şi) tempera a(-şi) înăbuşi a(-şi) înfrînta. întîrziere. предназначенных к выдаче) вычесть вычислить.п. discret.) выдержанный. удержать глаг. настроению преодолеть его в себе) удержать унять подавить смирить не дать воли разг. a se reţine vr. тянуть. с отрицанием) вытерпеть стерпеть. tergiversare livr. (Создать между кем-. чем следует) замешкаться разг. (Care manifestă cumpătare: ~ la vorbă. характеризующийся умеренностью в проявлении чегол. 3. reţinut adj. заметить глаг. единство) соединить . a(-şi) potoli a(-şi) prididi pop .) удержаться воздержаться скрепиться разг. a(-şi) reţine vt. (~ la serviciu) a întîrzia a zăbovi pop. (A-şi întipări în memorie: ~ bine) a-şi nota. желание сделать что-л. blocare încetinire. pop. a opri pop. промешкать разг.) заминка разг. tărăgăneală. a trena livr. trenare livr. 1. утерпеть владствовать. a reţine vt. (Не выплатить какую-л. (Преодолеть в себе какое-л. задержка ж. a îngădui pop. 3. măsurat. a înceteni a împiedica. (Не дать проявиться какому-л. (Временная остановка в движении. zăbovire. (Запомнить по признакам) приметить заприметить разг. rezervat. stăpînit. a scoate. a se opri a se struni pop. (Пробыть дольше. 2. (~ o parte din salariu) a defalca a scădea. cumpanit cumpătat. уравновешанный рассудительный. (~ rîsul) a(-şi) stăpîni. moderat. 2. a tergiversa. (~ forţele) a uni оттягивать.f.-разг. (В чем.

a consolida, a întări
a suda fig.
a cimenta fig.
1. a reuşi vt., vi. (~ să vadă; ~ la tren)
a apuca, a prinde, a dovedi, a prididi pop.
2. a reuşi vi., vt. (~ din urma cuiva)
a dovedi, a prididi pop.
a ajunge
a egala.
3. a reuşi vi. (A ajunge la rezultatul dorit: toate-i ~esc de minune)

связать, сковать
сплотить
спаять
сцементировать.
застать глаг. (Успеть увидеть, встретить и т.п.)
захватить.
поспеть глаг. разг. (За кем-чем; следуя за кем-, чем-л. в движении, в работе и т.п., не
отступать от него)
успеть разг.
угнаться разг.
удаваться глаг. (Кому и без доп.; завершаться успешно)

a izbuti, a izbîndi
a ieşi (bine) pop.
a hălădui înv.
4. a reuşi vi. (A face un lucru cu multă abilitate: ~ să iasă dintr-o
încurcătură)
a se pricepe, a-l duce (a-l tăia) capul; a putea
a izbuti
a se învîrti pop.
a se hîtri pop.
I. reuşit adj. (Care a fost înfăptuit potrivit intenţiilor: spectacol ~)

получаться
выходить
вытанцовываться разг.
ухитриться глаг .( Суметь ловко, хитро сделать, осуществить что-л.)

izbutit, de succes; valoros
realizat; nimerit pop., bun.

успешный
счастливый
благополучный
хороший.
удачно нареч.
успешно
счастливо
благополучно
хорошо.
удача ж. (Совокупность благоприятных, способствующих успеху обстоятельств,
счастливый случай)
счастье
фортуна разг.
фарт прост.
везение разг.
талан нар.-поэт.
успех.
изнанка ж. (Оборотная сторона)
испод прост.

II. reuşit adv. ( A se termina ~; a ateriza ~)
cu succes
fericit
cu bine
bine.
reuşită s.f. (Deznodămînt rîvnit: ~ a depinde de noi înşine)
noroc
fortună
şansă
baftă pop.
izbîndă
succes.
revers s.n. (Partea opusă : ~ul unei foi)
dos

умудриться
изловчиться
уловчиться прост.
исхитриться прост .
удачный прил. (Завершившийся удачей, успехом)

verso.
revoltător adj. (Care provoacă indignare: faptă revoltătoare)
strigător la cer
scandalos.
rezervă s.f. (Ceea ce este pregătit pentru mai tîrziu: ~e pentru
iarnă)
provizie
resurse.
a rezista vi. (Fiind supus unor suferinţe, încercări grele, a
manifesta dîrzenie, tărie de caracter)
a se ţine tare (pînă la capăt)
a se împotrivi
a ţine piept, a nu se lăsa
a suporta (pînă la capăt), a nu se da (bătut),
a nu ceda
a înfrunta, a învinge (greutăţile)
a răzbi, a trece (prin toate greutăţile)
Vezi şi: a încerca, a suporta.
rezistent adj. (Care este capabil să îndure greutăţi, lipsuri etc.)
ferm, dîrz, neclintit, statornic
tare, tenace, puternic
pilos pop.
a rezolva vt. (~ o problemă)
a soluţiona, a dezlega.
rezonabil adj. (Care se conduce de cerinţele raţiunii: băiat ~)
cuminte, înţelept
mintos, deştept
cu judecată, chibzuit, cumpănit
socotit
cu scaun la cap, cu mintea întreagă
cu (un) bun simţ, cu judecată sănătătoasă;
judicios
realist, cu minte trează; raţionabil
Vezi şi: deştept.
a rezulta vi. (A ~ un desen frumos)
a ieşi
a reuşi; a se obţine.
1. rezultat s.n. (~ al semestrului trei)
bilanţ, total.
2. rezultat s.n. (~ al muncii)
rod fig.; efect.

обратная сторона (листа).
возмутительный прил. (Вызывающий негодование, гнев)
вопиющий
скандальный.
запас м. (То, что заготовлено впрок)
резерв
ресурсы.
выдержать глаг. (Подвергнувшись страданиям, лишениям и т.п., проявить стойкость и
выдержку)
вынести
перенести
снести
вытерпеть
стерпеть
перетерпеть.

выносливый прил. (Обладающий выносливостью, способностью переносить трудности,
лишения и т.п.)
стойкий, непоколебимый
крепкий
закалённый; двужильный прост.
решить глаг. (Найти решение, правильный ответ на что-л.)
разрешить.
разумный прил. (Руководствующийся в своих действиях требованиями разума)
благоразумный, мудрый
умный разг.
рассудительный
здравый
здравомыслящий
трезвый
со здравым умом.

получиться глаг. (Оказаться сделанным в результате какого-л. действия)
выйти
удаться; вытанцеваться разг. шутл.
результат м. (То, что получается, когда завершается что-л.)
итог.
результат м. (То, что является продуктом каких-л. действий, чьей-л. деятельности)
плод перен.; эффект.

1. a se ridica vr. (~ de pe scaun)
a se scula pop.
a se urni, a se coşi reg.
2. a se ridica vr. (S-au ridicat muncitorii şi ţăranii)
a porni (la luptă), a începe (lupta),
a se scula (la luptă) pop.
a se răscula; a se răzvrăti;
a se revolta; a se buntului înv.
a se răzmereţi înv.; a se burzului pop.
3. a se ridica vr. (Despre ape)
a creşte
a se umfla
a se mări
a se înfoia pop.
1. ridicătură s.f. (Loc ridicat)
înălţătură; dîmb
înălţime
colină; holm pop.; deluşor, colnic.
2. ridicătură s.f. (~ improvizată)
podium; estradă; podeţ.
a ridiculiza vt. (~ laturile negative ale societăţii)
a lua în derîdere, a satiriza; a satira înv.
a rîde (de)
a biciui fig.
risipitor s.m.
cheltuitor; risipelnic rar.
mînă-spartă, cheltuielnic rar
împrăştiitor, irositor pop.
prodig livr.
rivalitate s.f. (~ între echipe pentru locul întîi)
concurenţă; întrecere, competiţie
luptă.

встать глаг. (Принять стоячее положение)
подняться
восстать уст.
встать глаг. (Начать активные действия в борьбе с кем-, чем-л.)
подняться
восстать уст. и народ.-поэт.

вздуться глаг. (О реке и т.п.: подняться выше обычного уровня)
взбухнуть
набухнуть
раздуться
надуться, вспучиться прост.
возвышенность ж. (Местность или место, возвышающееся над окружающим)
возвышение; бугор
высота
холм; пригорок; нагорье.
возвышение ср. (Площадка, построенная выше уровня земли, пола)
помост; эстрада, подиум спец.
осмеять глаг. (Представить кого-, что-л. в смешном виде, подвергнуть осмеянию)
высмеять
вышутить
просмеять, засмеять разг., обсмеять прост.
бичевать.
расточитель м. (Тот, кто безрассудно расходует деньги)
транжира разг., неодобр.
мот разг., неодобр.

соперничество ср.
конкуренция; соревнование
спор
борьба.
a rivaliza vi. (A duce lupta pentru întîietate într-un domeniu: ~ cu соперничать глаг. (Обладать равными с кем-, чем-л. достоинствами, качествами,
cel mai popular cîntăreţ)
стремясь превзойти других, не уступить)
a concura
конкурировать
a se întrece (cu cineva) pop.
спорить; состязаться с кем-л.
rînd s.n. (Ansamblu de obiecte omogene aşezate unul lîngă altul: ~ ряд м. (Совокупность однородных предметов, расположенных один за другим, один подле
de stîlpi; ~ de case)
другого)
linie
линия
şir, şirag
шеренга.
Vezi şi: şir.

1. a roade vt. fig. (Despre un gînd etc.)
a copleşi
a măcina, a sfredeli
a mînca
a consuma; a rîma (la inimă) pop.
a tortura, a frămînta, a mistui; a obseda
Vezi şi: a chinui.
2. a roade vt. fig. (~ pe cineva cu reproşuri)
a mînca, a pisa, a tortura
a necăji, a chinui
a hărţui.
rob s.m. şi fig. (Om aflat în totală dependenţă de cineva sau ceva:
~ii din Grecia antică; ~ al superstiţiilor)
sclav; serv înv.
aservit; subjugat; ilot, paria livr.
roditor adj. (Pămînt ~)
gras, bogat, mănos; zlotos fig.
fertil, productiv, rodnic; fecund fig.
rodnic adj. fig. (Activitate ~ă; muncă ~ă)
productiv; fructuos
fecund, prolific; prodigios livr.
fertil fig.
eficient.
a ronţăi vt. (~ seminţe)
a roade, a cronţăi, a crănţăni
a sparge; a mînca (numai seminţe) ;
a stupi reg. depr.
roşcat adj. (Păr ~)
roşcovan
arămiu, roşiatic.
a (se) roşi vi. (vr.) (~ la faţă)
a se îmbujora, a se rumeni
a se face roşu (ca racul),
a se stacoji
a se aprinde (la faţă)
a(-l) păli sîngele în obraz
a se înroşi, a se împurpura
Vezi şi: a se aprinde, a se înroşi.
roşu adj. (Culoare roşie)
roşu-aprins
aprins, stacojiu

грызть глаг. (О мыслях и т.д.)
глодать (о заботах)
точить
есть
съедать
снедать; навязчиво занимать..
загрысть глаг. (Замучить упреками, придирками и т.п. )
заесть разг.
истерзать, растерзать, измучить,
извести, издёргать.
раб м. (Человек, являющийся полной собственностью другого . господина, рабовладелца)
невольник
илот, пария книжн.
плодородный прил. (Дающий хороший урожай)
тучный, злачный
плодоносный, плодовитый
урожайный.
плодотворный прил. (О труде како-л. деятельности: приносящий положительные
результаты)
продуктивный
производительный
эффективный.
грызть глаг. (Есть орехи, семечки)
щелкать
лущить
лузгать прост.
рыжий прил. (О человеке: с волосами красно-желтого цвета)
рыжеволосый
рыжеголовый.
покраснеть глаг. (Стать красным под влиянием сильного чувства)
зарумяниться
краснеть
зардеться и зардеть
загореться
вспыхнуть
залиться (или покрыться) краской.
красный прил.
алый
рдяный

porfiriu, purpuriu
sîngeriu; sanvinolent livr.
roşu-viu
vişiniu, conabiu
cîrmîziu, carmin(ic)
de culoarea chinovarului
rubiniu, rubinos; ghiurghiuliu
bordo
de culoarea granatului, roşu-vişiniu
ecarlat rar
purpurat, roşu-stacojiu
irmiziu pop.
a se roti vr. ( ~ de asupra apei)
a plana
a pluti.
rotund adj. (Obiect ~; formă ~ă)
globular
circular
sferic, sferiform.
rudă s.f. (~ apropiată; s-au adunat toate rudele)
rudenie
rubedenie
neam; os, viţă fig.
nemotenie înv.; sămînţă fig.
cimotie înv.; sînge fig .
rug s.n. (~uri pe deal)
foc.
rugăminte s.f. (Adresare politicoasă sau umilă către cineva de a-i
satisface o nevoie, o dorinţă: ascultă-mi ~a)
rugă trad.-poet.
implorare, imploraţie rar.
rugăciune rar; rugare pop.
ruginit adj. (Cuţit ~)
oxidat
plin (mîncat) de rugină
coclit pop.
a ruina vt. (A face să devină sărac)
a aduce pe cineva la sapă de lemn;
a calici pop.
a lăsa pe cineva în cămaşă; а sărăci
a(-i) lăsa (cuiva) numai cămaşa; a mofluzi înv.
a lua şi cămaşa (de pe cineva); a mişeli înv.

пунцовый, пурпурный, пурпуровый
кровавый; багровый
кумачовый и кумачный
вишневый
карминный и карминовый
киноварный
рубиновый и рубинный
бордовый
гранатовый
шарлаховый спец.
червонный уст.
червленный нар.-поэт.
кружиться глаг. (На лету описывать круги)
кружить
виться.
круглый прил.
шаровидный
кольцевой
сферический.
родственник м. (Тот, кто находиться в родстве с кем-л.)
родной разг.
родня разг.
родичи прост.
сродник прост.
сродственник прост.
костёр м.
теплина и тéплина прост.
огонище обл.
просьба ж. (Обращение к кому-л. удовлетворить какие-л. нужды)
мольба
заклинание.
ржавый прил. (Покрытый ржавчиной)
заржавленный
заржавелый разг.
разорить глаг. (Лишить достатка, богатства)
пустить по миру уст.
оставить в одной рубашке
оставить одну рубашку на ком-л.
снять (последнюю) рубашку с кого -л.

a se ruina vr. (A deveni sărac)
a bancruta; a (se) mofluzi înv.
a scăpăta fig.
a (se) arde, a se duce pe copcă,
a se pîrli fig . pop.
a rămîne lefter, a se lefteri.
ruinare s.f. (~ea unei familii)
bancrută, faliment; mofluzie, mişelire înv.
scăpătare, sărăcire.
rumen adj . (Obraji ~i)
roz, trandafiriu; rumenit
îmbujorat, înroşit, împurpurat, roşu
rubicond livr.; aprins, înflorit fig.
1. a rupe vt. (~ pe cineva)
a sfîşia; a spîrcui, a face bucăţi
a sfîrteca, a ciopurţi, a crîmpoţi.
2. a rupe vt. depr. (A lua aproape cu forţa sau cu abilitate de la
cineva sau de undeva: ~ cît mai mult pentru sine)
a smulge
a apuca
a pune laba (mîna) pop .
a înhăţa.
a se rupe vr. (Despre o haină etc.)
a se face bucăţi, a se flenduri pop.
a se ferfeniţi
a se jerpeli pop.
a se zdrenţui, a se petici.
a se sfîşia rar
a se rupe de vi. (~ colegi)
a se desprinde, a se răzleţi, a se despărţi,
a se izola, a se separa
a se îndepărta, a se înstrăina; a se detaşa.
rupt adj. (Haină ~ă)
găurit, cu găuri
sfîşiat
zdrenţuit
zdrenţuros
uzat
peticit, peticos
zdrenţos
bortit pop.

разориться глаг. (Потерять свое имущество, состояние)
обанкротиться
прогореть разг.
вылететь в трубу груб., фам.

разорение ср.
банкротство
обнищание.
румяный прил. (С румянцем на лице, щеках)
розовый
розоволицый
розовощёкий
краснощёкий.
разорвать глаг. (О диком животном, собаке или разъярренной толпе: умертвить кого-л.,
нанеся сильные увечья)
растерзать
задрать (только о диких животных).
урвать глаг. (Получить, приобрести что-л. не совсем честным путем или ловко, с
практической сноровкой)
ухватить разг.
отхватить разг.
оторвать прост.
зацапать, захапать груб.-прост.
разорваться глаг. (Стать разорванным)
порваться
изорваться
разодраться разг.
изодраться разг.
оторваться глаг. (Порвать связь с какой-л. группой людей)
отколоться
отстать разг.
откачнуться прост.
рваный прил. (Об одежде, обуви и т.п.: с дырами)
дырявый
порванный
прорванный
разорванный
изорванный
оборванный
драный разг.
продранный разг.

ferfeniţos
ferfeniţit
terfos, rufos
bortelit, cu borţi pop.; spart
Vezi şi: jerpelit.
a ruşina vt. pop. (~ pe cineva pentru o faptă urîtă)
a admonesta, a mustra, a dojeni,
a dăscăli; a stîdi înv.
probozi; a obrăza pop.
a moraliza
a ocărî pop .
ruşine s.f . (Decît o viaţă plină de ~, mai bine o moarte de erou)
necinste
dezonoare
ocară
batjocură
înjosire, umilinţă
ponos reg. .
rută s.f. (troleibuzul de pe ruta str. Miron Costin – bd Dacia)
drum
traseu
itinerar, parcurs, traiect; marşrut pop.
rutină s.f. (Capacitate căpătată printr-o practică îndelungată: a
căpăta ~ în muncă)
deprindere, îndemînare
măiestrie
iscusinţă, dibăcie
abilitate, pricepere
practică, experienţă.
sacrilegiu s.n. (~l unui loc sfînt)
profanare, necinstire; violare fig :
pîngărire, botjocorirea
spurcare pop.
hulă; blasfemie.
salariat adj. (Care primeşte salariu; muncitor ~)
angajat; năimit, tocmit.
salariu s.n. (~ lunar)
retribuţie, remuneraţie; leafă
soldă, simbrie, hac înv.
salcie s.f. (Creştea o ~)
răchită
lozie

разодранный разг.
изодранный разг.
ободранный разг.
худой прост.
устыдить глаг. (Заставить кого-л. почувствовать стыд)
пристыдить
усовестить разг .
совестить разг.
стыдить
позорить разг.
позор м. (Постыдное, унизительное для кого-л. положение)
бесчестье
бесславие
стыд разг.
срам разг.
срамота прост.
стыдота прост.
сором прост.
маршрут м. (Путь следования )
дорога
трасса
путь.
сноровка ж. (Умение в каком-л. деле)
навык, умелость, умение
мастерство
искусность
ловкость, проворство
практика, опыт.
кощунство ср. (Оскорбление чего-л. глубоко чтимого)
святотатство
осквернение; глумление
поругание
надругательство; богохульство.
наёмный прил. (Работающий по найму)
нанятой разг .; оплачиваемый
заработная плата ж.
зарплата
жалованье уст. и разг.
ива ж. (Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями)
ракита
ветла

mlajă.
лоза.
1. a salva vt. (A ajuta să iasă dintr-un impas: Salvează-mă: am выручать глаг. (Помогать выйти из затруднительного положения)
nevoie de 10 lei)
a scăpa; a rătui pop.
вызволять разг.
a scoate; a ajuta.
вывозить прост.; помогать.
2. a salva vt. (A ajuta să evite un pericol: ~ pe cineva de la moarte) спасти глаг. (От кого-чего-л.; помочь избежать опасность)
a scăpa, a izbăvi; a rătui; a mîntui pop.
a apăra, a păzi, a feri.
a se salva vr. (~ de primejdie)
a scăpa, a se izbăvi; a se mîntui pop.
a se rătui, a se litrosi înv.
a evita; a ocoli.
salvator s.m. ( ~ de la toate relele)
izbăvitor, mîntuitor; rătuitor;
scăpător înv.
samavolnic adj.( Om ~; hotărîre ~ă)

избавить
защитить, сберечь, уберечь.
спастись глаг. (Избежать опасности, беды)
избавиться, уберечься, оберечься, защищатся
избежать чего-л.; обойти.

arbitrar. cu de la sine putere
abuziv
despotic
silnic înv.
dictatorial.
saşiu adj. (Care suferă de strabism: ochi ~; privire saşie)
cruciş, încrucişat,
cu un ochi la făină şi cu altul la slănină pop., glum.
strabic livr.
ciacîr, zbanghiu, pieziş,
bazaochi rar; ponciş pop.
a satisface vt . (Răspunsul l-a satisfăcut)

произвольный, самочинный
самовольный
деспотический
насильственный
диктаторский.
косой прил. (Страдающий косоглазием)
раскосый
косоглазый.

a îndestula; a mulţumi pop.
a împăca fig.
săculeţ s.n. (~ de hîrtie)
pachet
pungă
săculteţ
cornet.
sălbatic s.m. fig. (Persoană absolut necivilizată)
barbar
vandal.
a sălta vt., vi. (~ copilul; ~ pînă la tavan)

спаситель м. (Тот, кто помог избежать опасность, беды и т.п.)
избавитель, освободитель.
самоуправный прил. (Поступающий по своему желанию, воле, не считаясь с другими)

удовлетворить глаг. (Доставить удовольствие, удовлетворение кому-л., предоставив чтол., обеспечив кого-л. чем-л.)
ублаготворить разг., шутл.
удовольствовать уст.
удоволить уст.
кулёк м. (Бумажный мешочек)
пакет
картуз уст.
тюрик уст.
фунтик, пакетик
дикарь м. (О крайне невежественром, некультурном человеке)
варвар
вандал.
подбросить глаг. (Бросить вверх)

a arunca (în sus)
a ridica, a (a)zvîrli (în sus) pop.
sămaş s.m. reg. (Persoană de o seamă cu altcineva)
persoană de aceeaşi vîrstă (cu cineva)
leat pop. glum.
sănătos adj. (Flăcău ~)
voinic, viguros, tare
puternic, robust, zdravăn
vînjos, ţeapăn, vîrtos, vînos pop.
bine clădit.
a săra vt. (~ murături)
a mura; a pune la sare (la murat).
sărac adj. (Om ~)
mizer
sărăcăcios
sărman; umil
nevoiaş, neavut, neînstărit
calic pop.; mişel înv.
sărare s.f.(~a murăturilor)
sărat, punere la sărat (la murat)
murare.
1. a sărăci vi . (A sărăcit cu totul)
a scăpăta; a calici, a sărmăni, a mofluzi,
a se mişeli înv.
a se ruina, a rămîne falit; a se lefteri fam.
a da faliment.

подкинуть
подшвырнуть разг.
ровесник м. (Человек одинакового с кем-л., возраста)
сверстник
одногодок разг.
однолеток разг.
здоровый прил. (Здоровый парень)
крепкий, крепкотелый
сильный, мощный
жилистый, ядреный прост.
крепкого сложение.
засолить глаг. (Помидоров, огурцов и т.п.)
солить, посолить.
бедный прил. (Не имеющий средств к существованию)
нищий, малоимущий
нищенский
убогий
неимущий, нуждающийся
обездоленный.
засол м.(огурцов и т.п.)
посол.

2. a sărăci vi. (Numărul talentelor din ţară n-a sărăcit)

беднеть глаг.(Становиться бедным или более бедным)
нищать
разориться
скудеть
оскудевать книжн.
обанкротиться, стать банкротом.
беднеть глаг. (Становиться ограниченным в каком-л. отношении, утрачивать что-л.)

a se împuţina
a secătui fig.
a scădea.
sărăcie s.f. (Stare a celui sărac: ~ neagră)
mizerie, lipsă
ticăloşie, mişelie, calicie înv.
golătate, goliciune pop.
penurie, pauperitate
pauperism livr.
nevoie pop.; indigenţă livr.
sărăcime s.f. (Mulţime de oameni săraci)
goliciune pop.
golătate; pauperi livr.

скудеть книжн.
оскудевать книжн.
нищать.
бедность ж. (Отсутствие средств к существованию)
нищета
нищенство
убожество
скудость книжн.
науперизм
нужда; убогость.
беднота собир., ж. (Неимущие люди)
бедность
нищета ж.

golănime depr.
(alde) coate goale depr .
calicime depr.
a sărbători vt. (~ ziua naşterii)
a serba, a celebra
a marca; a însemna pop.
a aniversa; a prăznui pop.
a sări vi .(~ pe loc)
a sălta; a ţopăi, a hopăi pop.
săritură s.f. (~ înainte)
salt; săltătură.
sărut s.n . ( A da un ~)
sărutare, gură, guriţă, pupătură fam.
pupic, pup; ţoc reg.
pupoi fam. depr.
bezea.
a săruta vt. (~ o fată)
a acoperi cu săruturi; a răspupa pop.
a pupa, a da (o) guriţă fam.
a ţuca, a ţocăi reg.

голь (перекатная) пренебр. уничиж.
голытьба прост., пренебр., уничиж.
гольтепа груб., прост., презр.
праздновать глаг. (Устраивать празднество, торжество по какому-л. поводу)
справлять разг.
отмечать разг.

прыгать глаг. (Делать прыжки, скачки)
скакать.
прыжок м. (Быстрое, резкое перемещение)
скачок.
поцелуй м. (Прикосновение губами к кому-л.)
лобзание трад.-поэт.
лобызание уст.; теперь шутл. и ирон.
звонкий поцелуй; чмоканье
воздушный поцелуй.
поцеловать глаг.
расцеловать
облобызать уст.
чмокнуть разг.
чмокать разг.
a se săruta vr . (S-au sărutat toată ziua)
поцеловаться глаг.
a se pupa, a se răspupa pop.
расцеловаться
a-şi da guriţă pop.
облобызаться уст.
a se ţuca, a se ţocăi reg.
чмокаться.
a se sătura vi . (~ de cireşe)
наесться глаг. (Полностью утолить голод)
a mînca de saţ, a mînca pe săturate
насыться
a se îndopa depr.
нажраться груб.-прост.
a se ghiftui, a se umfla depr .
налопаться груб.-прост.
a săvîrşi vt. (~ o lucrare)
совершить глаг. (Процесс, поступок. действие и т.п., исполнить то, что обозначено
существитеьным)
a făuri trad.-poet.
свершить приподн.
a efectua
произвести
a face, a realiza
сделать
a înfăptui.
содеять книжн., приподн.
scandal s.n. (Ceartă mare (însoţită de ţipete, bătaie): a face un скандал м. (Грубая ссора с криком, шумом)
mare ~)
tărăboi, tămbălău; deboş pop.
дебош; тарарам, буза, буча прост.
scenă fig.
сцена перен.
scandalagiu s.m. ( I-a mers vestea de mare ~)
скандалист м .
zurbagiu
дебошир
bătăuş, sfădăreţ, sfădăuş pop.
забияка, буян разг.
certăreţ, gîlcevitor; potcaş pop.
бузила прост.

arţăgos, pricinaş, rînzos pop .
бузотёр прост.
buclucaş
Vezi şi: certăreţ.
1. a scădea vi. (A se apropia de nivelul obişnuit: Apa din rîu a убывать глаг. (Понижаться в уровне после половодья, разлива, наводнения и т.п.)
început să scadă)
a descreşte; a se împuţina pop.
сбывать
a se micşora, a coborî
идти на убыль, уменьшаться
a se diminua
спадать
a reveni (la nivelul de mai înainte)
опадать.
2. a scădea vt. (~ ceva din preţ)
сбавить глаг. (Цену и т.п.: уменьшить на какую-л. величину)
a reduce, a coborî
скинуть обих.-разг.; уступить (в цене) разг.
a tăia, a lăsa pop.
уменьшить обих.-разг., фам.
Vezi şi: a micşora.
3. a scădea vt. (~ 3 din 9)
вычесть глаг. (Произвести вычитание)
a scoate, a lua pop.
отнять обих.-разг.
a defalca; a sustrage
a deduce înv.
a scălda vt . (~ copilul)
купать глаг.
a îmbăia; a feredui înv.
выкупать, искупать.
1. a scăpa vi. (~ cu viaţă)
спастись глаг. (Остаться живым, не погибнуть)
a se salva
уцелеть
a rămîne teafăr (nevătămat, întreg)
остаться в живых
a rămîne printre cei vii (cu zile)
выжить.
a supravieţui; a se hălădui, a se rătui înv.
2. a scăpa vt . (~ momentul potrivit)
упустить глаг. (Не воспользоваться чем-л. вовремя)
a rata
пропустить
a căsca gura fam.
прозевать разг.
a lăsa să
проворонить прост.
a pierde (ocazia, momentul)
проморгать прост.
a i se strecura printre degete fig.
прохлопать прост.
прошляпить прост.
a se scăpa vr. (A spune ceva fără să vrea: ~ cu vorba)
проговориться глаг. (Нечаянно, необдуманно сказать то, что не следует говорить комул.)
a-i scăpa vorba
проболтаться разг., неодобр.
a-l lua gura pe dinainte
a se pripi (cu vorba).
scenă s.f. (Loc special amenajat pentru reprezentaţii artistice; ~ сцена ж. (Специальная площадка)
improvizată)
estradă; podium.
подмостки
эстрада; подиум.
1. schelet s.n. anat. (~ al unui animal)
скелет м. (Совокупность костей, состовляющих твердую основу тела человека и
животного)
osatură; cherestea fam .
костяк

sistem osos.
остов.
2. schelet s.n. fig. (A fi ca un ~)
скелет м. (О человеке, отличающийся крайней худобой)
slăbănog, sfrijit, jugărit, ţîr
кощей разг. (о мужчине)
prăpădit fig.
(живые, ходячие) мощи мн., разг.
moaşte pl.
мумия.
mumie.
schimb s.n . (Înlocuire a unui obiect prin altul; a face ~ de inele; ~ обмен м .
de jucători)
preschimbare, schimbare
мена; промен уст.
înlocuire, substituire.
замена.
1. a schimba (parţial) vt. (~ interiorul unei locuinţe)
видоизменять глаг. (Вносить некоторые изменения во что-л.)
a modifica
модифицировать книжн.
a varia.
варьировать.
2. a schimba vt. (~ albiturile)
сменить глаг. (Заменить одно другим однородным, свежим, новым и т.п.)
a preschimba rar
переменить
a primeni; a înlocui pop.
поменять разг.
schimbare s.f. (~ neaşteptată a lucrurilor)
превращение ср. (Резкое или неожиданное изменение, большая перемена в ком-, чем-л.)
metamorfoză, transformare; modificare
prefacere
strămutare înv.
a schimonosi vt. (~ faţa)
a strîmba
a deforma
a crispa
a desfigura, a mutila
a sluţi, a poci, a urîţi
a hîdi reg.
a scălîmba pop.
sclavie s.f. (A scăpa de ~)
robie; sclavaj; aservire; nevolnicie pop.
jug fig.
asuprire, opresiune.
a se sclifosi vr. (A avea o comportare nefirească: ~ în timpul mesei)

метаморфоза, трансформация книжн.
претворение.

a se strîmba; a se afecta
a face fasoane (mofturi, nazuri), a se maimuţări
a se fandosi, a se fasoli
a se izmeni, a se scălîmba pop.
a se marghioli pop.
a scoate vt. ( ~ un sunet)
a emite
a produce

кривляться
манерничать разг.
жеманиться разг. и жеманничать разг.
капризничать
фокусничать.
издавать глаг. (Звуки, крики, запах и т.п.)
испускать
пускать

изказить глаг. (Придать уродливый вид лицу)
искривлять
перекривить
перекосить
исковеркать
изуродовать.

неволя ж. (Состояние, положение того, кто лишен свободы)
рабство
иго, ярмо высок .
гнёт.
ломаться глаг. (Вести себя неестественно)

a răspîndi.
scofîlcit adj . (Obraji ~ciţi)
lăsat în jos
slăbit, uscat
descărnat
subt
sfrijit; tras pop.
Vezi şi: slab.
a scormoni vt., vi. (~ pămîntul; ~ în nisip)
a scurma, a zgîndări pop.

распространять.
впалый прил . (О щеках, груди, животе человека и т.п.: вдавшийся внутрь )
впавший
запавший
ввалившийся
провалившийся
втянутый.

1. a scrie vt . (~ o operă literară)
a compune, a crea
a alcătui; a tocmi
a mîzgăli depr .
a turna, a fabrica depr.
a izvodi înv.
2. a scrie vt . (A reda un text pe hîrtie : ~ cîteva cuvinte)

ковырять глаг., разг.
колупать прост.
копаться; расковыривать разг.
ковыряться прост.
писать глаг. (Создавать какое-л. произведение)
сочинять, творить
слагать высок.; складывать
кропать разг., ирон.
марать разг., пренебр.
стряпать разг., пренебр.
писать глаг. (Посредством графических знаков передавать на чем-л., слова, текст и т.п.)

a aşterne, a înşira (pe hîrtie)
a pune pe hîrtie
a zgîria depr.
a mîzgăli depr.
a scrie în fugă pop .
scriere corectă loc. s.f.
ortografie.
scriitor s.m. (Persoană care compune opere artistice: ~ clasic)

строчить
катать разг.
царапать разг.
марать разг., пренебр.
черкать и чиркать разг.
правописание ср.
орфография.
писатель м. (Тот, кто пишет литературные произведения)

beletrist, literat
autor, condeier
maestru al cuvîntului artistic
literatór, scriptor înv.
scriitoraş s.m. depr. (Scriitor lipsit de valoare)
scrib
feştelitor de hîrtie
scribăreţ; un scriitor ca vai de el
mîzgălitor (de hîrtie)
autoraş
zgîrietor, mînjitor de hîrtie
scîrţa-scîrţa (pe hîrtie).
scrisoare s.f. (Comunicare în scris trimisă cuiva; ~ de dragoste; a
trimite o ~)

беллетрист, литератор
сочинитель уст.
автор
мастер художественного слова.
писака м. разг. пренебр. (О плохом, бездарном писателе, журналисте и т.