SOALAN STPM

KERTAS 1/2006

1. (a) Bagi setiap perkara yang berikut, nyatakan serta jelaskan prinsip perakauan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah. i. Lebihan bayaran sewa direkodkan sebagai belanja bayar dahulu. ii. Belian bekas habuk rokok yang tahan selama lima tahun dianggap sebagai belanja. iii. Syarikat mengabaikan keadaan perubahan harga pasaran walaupun harga pasaran van yang dibeli dua bulan yang lalu meningkat sebanyak 10%. iv. Keadah garis lurus yang digunakan lebih daripada lapan tahun untuk menghitung susut nilai sebuah walaupun kaedah lain yang lebih sesuai wujud. v. Inventori dinilai dengan menggunakan kaedah tererndah antara kos atau nilai pasaran. vi. Penyata kewangan gabungan disediakan setiap tahun. vii. Urusan perniagaan dan peribadi pemilik diurus secara berasingan. viii. Urusan pelunasan dilakukan dengan menggunakan anggaran. [8] (b) Bagi setiap perkara yang berikut, berikan satu contoh dan catatan pelarasan yang diperlukan. i. Pewujudan peruntukan ii. Pengiktirafan hasil terakru iii. Pengiktirafan belanja terakru iv. Pengiktirafan hasil daripada penerimaan terdahulu v. Pengiktirafan belanja daripada bayaran terdahulu [5] (c) Berikan dua nisbah yang mungkin digunakan oleh setiap pengguna yang berikut dalam membuat keputusan. i. Pelabur potensi ii. Pemiutang dagangan iii. Bank yang memberikan pinjaman jangka panjang [3]

1

440.034 (210.290) 435.900) 254.558 970.000) 19.812 (71.691.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 (d) Yang diberikan ialah petikan penyata kewangan Syarikat Balam Berhad bagi tahun 2005 dan 2004.000) 34.691.007.000.580 2.034 (10.000 725.616 132 2.218 1.628.00) Rizab Liabiliti tertunda 2.000 691.716 Dibiayai oleh Modal saham biasa (nilai par RM1.725.716 2 2.274.725.533.000.766 2.638 319.748 2004 RM 2004 RM 77.106) 352.748 20.218 1.034 Syarikat Balam Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005 2005 RM Aset yang digunakan Aset tetap 20.532 (23.000) 244.888 165.978 36.284 2.706 6.212 Syarikat subsidiari Pelaburan Aset Semasa Liabiliti semasa Aset semasa bersih 2.172 1.270 Perolehan Untung operasi Hasil dividen dan faedah Untung sebelum cukai Cukai Untung selepas cukai Perkara luar jangka Untung selepas cukai dan perkara luar jangka Belanjan dividen Pindahan ke rizib hasil .270 (182.100 (33.262) 201.480 6.224 363.934 (109. Syarikat Balam Barhad Akaun Untung Rugi Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 2005 RM 65.000) 224.532 (95.582 134 2.

baki akaun izab pada 31 Disember 2004 adalah RM25. Dikehendaki: Hitung setiap yang berikut bagi tahun 2005 dan 2004. (2) Aset semasa dan aset tetap syarikat pada 31 Disember 2003 masing-masing adalah sebanyak RM 612. Berikan ulasan bagi perubahan yang wujud.780. (i) Perolehan sesaham (ii) Pulangan atas aset (iii) Hutang atas ekuiti (iv) Hutang atas aset [9] 3 .000 dan RM 19.000 lebih daripada baki pada 31 Diember 2003.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 Maklumat tambahan (1) Tiada perubahan pada modal saham biasa sejak tahun 2001. namun begitu.

280 170.480 62.000 Kredit RM 24.560 yang tehutang oleh Wahab dalam akaun kawalan lejar jualan daripada baki yang dihutang kepadanya dalam akaun kawalan lejar belian. 8) Bayaran sebanyak RM1.480 Aset tetap (kos) Untung bersih Akaun kawalan lejar belian Akaun tergantung Inventori barang niaga (kos) Modal Akaun kawalan lejar jualan Baki bank Peruntukan susut nilai Suatu siasatan dilakukan untuk mengessan punca ketidakseimbangan tersebut dan perkara yang berikut telah ditemuai. 1) Belanja sewa RM350 dalam Ogos 2005 didebitkan ke dalam akaun kawalan lejar jualan.000 daripada Bambang Enterprise dalam Januari 2005 didebitkan ke dalam akaun kawalan lejar belian.460 dengan cek dalam Julai 2005 untuk alat tulis direkod dengan betul dalam buku tunai tetapi tidal dimasukkan ke dalam lejar nominal. catatan telah dibuat dengan betul dalam akaun pulangan masuk.480 28. 6) Diskaun sebanyak RM500 yang dibenarkan sepanjang tahun berakhir 30 September 2005 tidak dicatat dalam buku akaun.000 13.000 170.240. Debit RM 120.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 2 (a) Nyatakan empat sebab mengapa akaun kawalan disediakan. 3) Tiada catatan yang dibuat untuk bayaran balik RM2. Oleh itu.200 3. 7) Baki debit akaun bank telah terlebih sebanyak RM3.000 1.620 melalui cek kepada Ramasamy dalam bulan Ogos 2005 disebabkan pemulangan barang yang rosak. 4) Belian secara tunai sebanyak RM1. tetapi imbangan duga itu tidak seimbang.000 70. 4 . Yang berikut ialah baki akaun dalam imbangan duga tersebut. 5) Kerani akaun gagal menolak baki sebanyak RM1. 2) Jumlah bagi Februari 2005 dalam buku belian telah kurang sebanyak RM300.000 19. (b) Ali Yusof Menyediakan imbangan duga pada 30 September 2005. Walau bagaimanapun. beliau membuka akaun tergantung untuk menyelaraskan perbezaannya dan menyediakan akaun perdagangan serta akaun untung rugi.

Dikehendaki: i. Sediakan penyata pelarasan untung bersih bagi tahun berakhir 30 September 2005.640 untuk kelengkapan baru pada September 2005 tidak dicatat dalam buku akaun.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 9) Tiada catatan yang dibuat dalam buku tunai tentang jualan tunai sebanyak RM2450 pada 30 September 2005 tetapi wang yang diterima itu telah dibankkan. Sediakan imbangan duga terlaras pada 30 September 2005. sediakan catatan jurnal bagi setiap perkara di atas. 10) Tiada catatan yang dibuat dalam buku akaun untuk bayaran perkhidmatan bank sebanyak RM910 11) Bayaran cek bernilai RM8. [11] ii. [7] 5 . [3] iii.

SOALAN STPM KERTAS 1/2006 3 (a) Nyatakan tiga contoh prinsip pemadanan hasil dan belanja yang diamalkan dalam perniagaan. [5] 6 .000 jam (2) Pada Januari 2004. Jangkaan bilangan jam mesin tersebut bekerja adalah seperti berikut. Maklumat tentang pembelian mesin dan kaedah susut nilai yang digunakan adalah seperti berikut. Dikehendaki: (i) Hitung belanja susut nilai bagi setiap tahun yang perlu direkodkan oleh Syarikat Selayang Pandang Berhad untuk tahun 2003. [5] (iii) Hitung laba atau rugi pelupusan mesin W dan sediakan catatan jurnal untuk merekodkan pelupusan mesin ini.000 21. Beza antara mesin Z dengan nilai pasaran mesin W dibayar secara tunai.000 jam.700 Nilai sisa 10% daripada kos 15% daripada kos 20% daripada kos Jangkaan Kaedah susut nilai usia guna (tahun) 8 Garis lurus 5 8 Bilangan jam mesin Baki berkurangan berganda Mesin W X Y Maklumat tambahan (1) Mesin X dijangka dapat digunakan semula selama 500.000 15. [6] (c) Syarikat Selayang Pandang Berhad yang tahun kewangannya berakhir pada 31 Disember setiap tahun telah membeli tiga buah mesin.000 jam Tahun 2006 43. [5] (ii) Hitung nilai buku bagi setiap mesin yang perlu didedahkan oleh syarikat itu pada akhir tahun 2003. mesin W ditukar niaga dengan mesin Z yang bernilai RM15.000. Tahun 2002 87.000 jam Tahun 2005 100. liabiliti dan ekuiti pemilik. Nilai pasaran mesin W ialah RM500.000 jam Tahun 2003 160. Tarikh pembelian 1Januari200 2 30 Jun 2002 1Januari200 3 Kos (RM) 12. [3] (b) Berikan empat contoh urus niaga yang tidak melibatkan aliran tunai tetapi menyebabkan peribahan kepada aset.000 jam Tahun 2004 110.

000 saham biasa (nilai par RM1.000 59.000. [2] (iv) Tentukan nilai buku sesaham bagi saham biasa. [1] (ii) Tentukan harga purata saham biasa diterbitkan.840.000 saham biasa dengan nilai par RM1.00.000.680.000 RM1. Bayaran yang dikenakan adalah seperti berikut. [2] (d) Syarikat Bintang Berhad mempunyai modal dibenarkan sebanyak 500.000.000 unit saham biasa pada RM1. Syarikat Sentang Batu Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005 Ekuiti pemilik RM Modal dibenarkan 20.SOALAN STPM (iv) KERTAS 1/2006 Nyatakan alasan yang wajar dipertimbangkan oleh syarikat itu dalam menentukan kaedah susut nilai mesin.000 57.000 Dikehendaki : (i) Hitung dividen tahunan yang perlu dibayar kepada pemegang saham keutamaan diterbitkan.000 30.00) 25.000.00) 25.000 360.00) Premium saham Saham keutamaan Saham biasa Untung tertahan 12.000 Modal diterbitkan dan dibayar penuh Saham keutamaan bileh tebus 6% (nilai par RM1.000 saham keutamaan boleh tebus 6% (nilai par 20. [2] (c) Bahagian ekuiti pemegang saham dalam kunci kira-kira Syarikat Sentang Batu Berhad pada 31 Disember 2005 adalah seperti yang berikut.000.000. [2] (iii) Hitung modal sah dan modal berbayar.160. [1] 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan modal dibenarkan dan modal diterbitkan dan berbayar penuh? [2] (b) Jelaskan bagaimana untung tertahan diwujudkan dan nyatakan fungsi untung tertahan.000 14.20.000 26.02) Saham biasa (nilai par RM1. 7 . Syarikat telah menerbitkan 200.000 2.000.800.00) (boleh tebus RM1.

90 sesaham dan dibayar penuh. Dikehendaki: Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan semua urus niaga yang berkaitan dengan terbitan saham di atas. Saham telah diumpukkan kepada permohonan yang berjaya mengikut asas pro rata.000 saham biasa telah diterima dan sebanyak 50.SOALAN STPM Semasa permohonan Semasa perumpukan Semasa panggilan 20 sen 40 sen (termasuk premium) 60 sen KERTAS 1/2006 Permohonan sebanyak 300. [14] 8 .000 saham telah ditolak. Saham tersebut kemudiannya dijual semula pada RM0. Sebanyak 10. Wang lebihan yang diperoleh semasa permohonan telah digunakan semasa perumpukan.000 saham permohonan yang berjaya telah gagal membayar wang penggilan dan tidak meneruskan langganan.

hanya barang yang bernilai RM500 yang telah dihantar kepada pelanggan berkenaan. Sewa untuk November 2005 hingga janiari 2006 yang berjumlah RM3. (2) Penyata bank pada Disember 2005 yang diterima pada 5 Januari 2006 menunjukkan faedah overdraf bank berjumlah RM864.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 5. (6) Syarikat menawarkan khidmat penghantaran barang dari rumah ke rumah.600 dijelaskan pada awal Januari. Bayaran balik pinjaman termasuk faedah ialah RM1.300 yang dibuat pada pertengahan Disember 2005 telah dihantar oleh pembekal tetapi syarikat belum merekodkannya dalam buku perniagaan.800 32. Namun. disebabkan syarikat mengalami masalah kekurangan inventori.800 57. Gaji pekerja bagi Disember 2005 berjumlah RM4.800. Barang selebihnya hanya dihantar dalam bulan Januari 2006.114 sebulan. Urus niaga tersebut adalah seperti yang berikut. Rekod menunjukkan bahawa syarikat membayar pinjaman itu seperti yang dijadualkan. terdapat beberapa urus niaga yang berkaitan dengan liabiliti perniagaan yang belum diambil kira pada hari penutupan akaun pada 31 Disember 2005. 9 .300 9. (4) Syarikat membayar gaji pekerja pada minggu pertama bulan yang berikutnya. Pinjaman itu diperoleh dalam September 2005 dan bayaran ansuran pertamanya dibuat pada 3 Oktober 2005 dan bayaran seterusnya pada hari ketiga setiap bulan. (a) Senarai liabiliti yang berikut dipetik daripada Kunci Kira-kira Syarikat Akrab Sdn Bhd pada 31 Disember 2005. (5) Sewa kedai dibayar setiap tiga bulan. (3) Satu pesanan belian secara kredit bernilai RM6.200 dan membayar amaun itu pada 30 Disember 2005. Seorang pelanggan telah memesan beberapa barang yang bernilai RM1.000 dengan kadar faedah 8% setahun bagi tempoh tujuh tahun. dan bayaran itu telah direkodkan dalam akaun jualan. Overdraf bank Pemiutang dagangan Belanja terakru Pinjaman bank RM 10. (1) Baki penjaman bank di atas pinjaman syarikat yang berjumlah RM60.858 Selain baki-baki di atas.

000 1.000. Pengurus restoran bercadang membuka dua cawangan di Johor pda tahun 2007.000 66.200 31 Disember 2005 14.000 5.000 34.000 Maklumat tambahan (1) Peruntukan hutang ragu ialah 3% daripada baki penghutang.000 2.000 82.000 123. Akaun Bank RM 139.000 Penghutang Jualan Kedudukan aset dan liabiliti pada 31 Disember 2004 dan 2005 adalah seperti berikut.000 2. (2) Susut nilai ialah 20% atas kos setahun. (3) Gaji bagi Disember 2005 yang belum direkodkan dan belum dibayar berjumlah RM5.000 79.000 3.000 8. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan Restoran Dahlia bagi tahun berakhir 31 Disember 2005.000. (4) Kos peralatan dapur dan kenderaan pada 31 Disember 2004 masing-masing ialah RM56.000 Baki (1 Januari 2005) 211.000 dan RM30. Maklumat berikut diperoleh daripada buku akaun Restoran Dahlia. penyata kewangan Restoran Dahlia perlu disediakan.000 149. [7] (b) Restoran Dahlia telah beroperasi tanpa mempunyai rekod perakaunan yang lengkap.000 Pemiutang Gaji Sewa Utiliti Belanja alat tulis Pelbagai RM 30. sebelum cawangan iytu dibuka.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 Dikehendaki: Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan pelarasan yang diperlukan pada 31 Disember 2005 bagi setiap urus niaga yang dinyatakan. [11] (ii) Sediakan kunci kira-kira Restoran Dahlia pada 31 Disember 2005 [7] 10 . Inventori Penghutang Pemiutang Gaji belum bayar Sewa belum bayar 31 Disember 2004 32.000 12.000 1.

manakala yuran bagi seorang ahli seumur hidup ialah RM300. RM Pembayaran Belanja pelbagai 650 Surat khabar dan majalah 200 11 . Kedudukan aset dan liabiliti Kelab Reakreasi Taman Mahkota pada 1 Januari 2005 adalah seperti yang berikut.(a) walaupun akauan penerimaan dan pembayaran telah disediakan. Kelab telah melantik seorangbendahari sementarauntuk menyiapkan akaun. yuran bahgi seorang ahli biasa ialah RM15.00.00 sebulan.40 bagi bukan ahli.00 yang dibayar sekali sahaja. akauan pendapatan dan perbelanjaan perlu disediakan oleh sesebuah kelab. Harga jualan minuman seunit ialahRM2. Yang berikut ialah ringkasan pembayran dan penerimaan tunai yang diterima daripada bendahari kelab. Kelab itu memiliki gerai yang RM Bangunan kelab (kos) 76 000 Kelengkapan (kos) 55 000 Yuran tertunggak 1 000 Yuran terdahulu 2 300 Belanja pelbagai belum bayar 300 Tunai di bank 3 600 Tunai di tangan 550 Alat tulis 100 Stok bahan minuman 400 Belanja utiliti belum bayar 270 menjual minuman. Setiap ahli baru dikenakan bayaran yuran pendaftaran sebanyak RM10. bendahari kelab jatuh sakit dan tidak dapr menyediakan akaun kelab untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung. Jelaskan [4] (b) Penduduk Taman Mahkota telah menubuhkan kelab reakrasi yang menyediakan kemudahan riadah dan sukan. Pada akhir tahun. Jawatankuasa kelab telah memutuskan bahawa yuran ahli seumur hidup perlu dimasukkan dalam akaun kelab sebagai hasil untuk tempoh lima tahun.00 bagi ahli kelab dan RM2.SOALAN STPM KERTAS 1/2006 6.

Maklumat ini belum diambil kira dalam baki aset dan liabiliti pada 31 Disember 2005. Wang itu adalah bagi yuran pendaftaran 12 orang ahli baru. bangunan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun. yuran bulanan 10 orang ahli biasa bagi sebulan dan yuran seumur hidup dua orang ahli. Catatan menyatakan bahawa RM100 telah digunakan untuk belanja pelbagai. manakala kelengkapan disusutnilaikan pada kadar 20% setahun. Pembahagian gaji mengikut nisbah 65:35 3) Hasil jualan minuman belumlagi direkodkan. Sepanjang tahun 2005. 5) Bangunan kelab telah diberi pada awal tahun 2004 . manakala kelengkapan telah dibeli pada awal tahun 2003. Dikehendaki: i. [16] 12 . jumlah unit miniman yang dijual adalah seperti yang berikut Jualan kepada ahli 15000 unit Jualan kepada bukan ahli 3000 unit 4) Sejumlah wang dan catatan telah dijumpai di dalam laci bendahari kelab. Beliau mempunyai baki yuran bulanan yang tertunggak selama 10 tahun.SOALAN STPM Baju T dan cenderamata hari keluarga Jamuan makan malan tahunan Gaji Kelengkapan Alat tulis Belanja utiliti Belian bahan minuman Penerimaan Yuran pendaftaran Yuran bulanan ahli biasa Uran seumur hidup Kutipan derma KERTAS 1/2006 1 500 3 000 12 000 1 750 100 300 7 000 230 9 000 900 6 000 1) Aset dan liabiliti kelab pada 31Disember 2005 adalah seperti yang berikut RM Stok bahan minuman 500 Alat tulis 70 Belanja utiliti belim bayar 180 Yuran tertunggak 2 350 Yuraan terdahulu 1 900 2) Gaji terdiri daripada gaji untuk jurulatih renang dan pekerja jualan minuman. 6) Kelengkapan baru nilaidibeli pada pertengahan tahun semasa. Sediakan akaun yuran ahli biasa dan yuran ahli seumur hidup [5] ii. Sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan Kelab Reakrasi Taman Mahkota bagi tahun berakhir 31 Disember 2005. 7) Seorang ahli biasa telah menarik diri sebagai ahli kerana telah berpindah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful