You are on page 1of 37

RANCANGAN PEMBANGUNAN TANAH DAN WILAYAH FELDA SOEHARTO , 44100 , KUALA KUBU BHARU , SELANGOR DARUL EHSAN

SENARAI KANDUNGAN
BIL 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 2 3-4 5 6

I - Instistusi Pentadbiran Tempatan

ii - Latar Belakang

iii – Peranan

iv - Perkembangan 7) Rumusan

8)

Lampiran

9)

Rujukan

PENGHARGAAn
Pertama sekali , saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Illahi di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya . Alhamdulillah , kerja kursus sejarah ini telah berjaya disiapkan di atas kurniaan dan petunjuk yang dianugerahkan oleh-Nya.

Di atas kesempatan ini , saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Agama Menengah Sungai Selisek , Puan Mariatol Kiftiah binti Darus kerana telah memberi keizinan kepada pelajar tingkatan 3 untuk menyiapkan kerja kursus ini .

Seterusnya , seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru sejarah , Puan Nor Mala binti Zainal Abidin . Beliau telah banyak membantu , membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini . Tanpa tunjuk ajar beliau yang begitu padu dan jitu , mana mungkin saya dapat menghasilkan satu kerja kursus yang baik .

Selain itu , tidak lupa juga untuk saya mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya , Aszhar bin Alias dan Asiyah binti haji Mad Ali yang banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang menyiapkan kerja kursus ini .

Yang kelima , saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang sumber iaitu Encik Fauzi bin Shamsudin karana telah banyak memberikan maklumat dan info yang penting bagi kajian tentang Felda Soeharto.

saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya serta ahli kumpulan saya iaitu . Mereka telah banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus serta bersama-sama mencari mencari maklumat di Soeharto . Farah Nadiah binti Syafie . ibu bapa . saya dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dengan guru . Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa dan budi baik mereka . Farah Liyana binti Ahmad Nordin dan intan Farhana binti Lizam . Norikma Farahin binti Abdullah . Noor Hazlin binti Abu Bakar . Nurul Husna binti Mohd . dan rakan-rakan saya . Selain itu . . Norman.Akhir sekali .

3) Mengenal pasti peranan Felda dalam pendidikan . 6) Mendedahkan cara-cara mengunakan ICT . 2) Mengetahui sejarah Penubuhan Felda . kebudayaan dan kemasyarakatan .OBJEKTIF KAJIAN Berikut adalah objektif kajian yang saya dapat iaitu : - 1) Menyatakan maksud konsep Felda dengan tepat Dan jelas . . 4) Menerapkan semangat kerjasama sesama ahli kumpulan . ekonomi . 5) Menanam sikap berani ketika menemu ramah .

Selain itu .Kami menemual beliau untuk mendapatkan maklumat dan info yang penting bagi kajian tentang Felda Soeharto . beberapa kaedah telah saya gunakan iaitu :- 1) KAEDAH MENCATAT .KAEDAH KAJIAN Sepanjang saya menjalankan kerja kursus ini . 5) KAEDAH MENGANALISIS . 3) KAEDAH TEMU BUAL . saya telah mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan mengenai pemilihan tajuk kajian . 4) KAEDAH PEMERHATIAN . Selain itu . lokasi dan soalan-soalan yang hendak dikemukakan kepada orang sumber . 2) KAEDAH PERBINCANGAN . saya dan rakan-rakan telah menemu bual orang sumber iaitu Encik Fauzi bin Shamsudin di Pejabat Felda Soeharto pada 23 Mei 2011. Saya telah mencatat segala maklumat yang telah diberikan oleh guru sejarah iaitu Puan Nor Mala binti Zainal Abidin dan mencatat maklumat-maklumat penting yang telah diberikan oleh orang sumber iaitu Encik Fauzi bin Shamsudin . saya dan rakan-rakan telah melakukan pemerhatian sekitar kawasan kajian bagi memperlihatkan lagi luas kawasan kajian . Seterusnya . .

Saya juga dapat menanam sifat berani ketika menemu ramah tokoh ataupun orang luar . Seterusnya . peneroka-peneroka menjaga dan menghargai jasa kerajaan kerana telah memberi tanah sebagai tempat penanaman sawit dan getah . dan dapat mengikis sifat malu ketika menemu bual seseorang . Di Felda .Saya dan rakan-rakan telah menganalisis semua maklumat yang telah diberikan oleh Encik Fauzi bin Shamsudin . saya berasa amat gembira kerana dapat menyelesaikan kerja kursus ini pada waktu yang telah ditetapkan . saya berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana hanya di Malaysia sahaja yang mempunyai FELDA . Sawit juga terkenal di seluruh negara dan mempunyai pasaran yang tinggi dalam mengimport kelapa sawit . Selain daripada itu . kebanyakan peneroka menanam sawit dan getah sebagai tanaman yang utama . RUMUSAN Setelah saya selesai menyiapkan kerja kursus ini . mempunyai semangat kerjasama di antara kumpulan . .

VISI Dan MISI FELDA SOEHARTO 1) VISI . . • Meningkatkan potensi taraf hidup peneroka .000 sebulan . • Memperkasakan generasi baru . 2) MISI . Visi Felda Soeharto ialah :Felda sebagai peneraju industry sawit dan warga peneroka berpendapatan tinggi sehingga mencecah RM 4. • Memantapkan pengurusan di Felda . • Mewujudkan komuniti Felda yang boleh menjadi contoh pada semua pihak . Antara misi Felda Soeharto ialah :- • Meningkatkan kesejahteraan hidup melalui penghasilan yang tinggi .

1973 7)Encik Zainal bin Muhammad . 1963 – 1964 3)Encik Mori bin Katsamuri . 1980 . 1968 .1980 9)Encik Abdul Hajar bin Abdul Wahab . 1970 . 1973 .1970 6)Tuan Haji Yusof bin Sharif .1966 4)Encik Gurdip bin Singh .SENARAI PENTADBIRAN NAMA-NAMA PENGURUS FELDA DAN TEMPOH PENTADBIRAN TEHNOPLANT .1974 8)Encik Alias bin Abdul Rahim . 1974 . 1964 . 1)Encik Ahmad bin Jamhari . 1962 – 1962 2)Encik Victor bin Josoduson .1986 . 1966 .1968 5)Encik Kamal bin Salam .

2010 15)Encik Fauzi bin Shamsudin . 2010 – sekarang WAWANCARA KAMI Assalamualaikum dan selamat pagi . Apakah encik sudi untuk ditemu ramah ? PENGURUS Kedatangan kamu tidak menggangu saya malah saya mengalu-alukan . Saya sudi untuk ditemu ramah memandangkan saya tiada apa-apa kerja dan urusan pada hari ini . Apakah soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya ? KAMI Pertama sekali . 1994 . encik PENGURUS Wa’alaikumsalam dan selamat pagi . 1987 – 1993 12)Tuan haji Abdul Malik bin Mohd .1997 14)Encik Mustaza bin Haji Sulaiman .1987 11)Encik Yazid bin Sulaiman . 1987 . Tujuan saya datang ke sini sebanarnya ingin menemu ramah encik bagi mendapatkan maklumat untuk kerja kursus sejarah saya . KAMI Encik saya ingin meminta maaf terlebih dahulu jika kehadiran saya pada pagi ini menggangu . 1993 . saya ingin bertanya mengenai siapakah nama encik dan encik bertugas sebagai apa di Pejabat Felda soeharto ? . Said . Silakan duduk .1994 13)Tuan Haji Ahmad bin Darus . 2006 .10) Tuan Haji Shahrom bin Dayat .

tanah di Felda ini tidak boleh dipecahkan jika pemilik tanahnya sudah meninggal dunia . Misi bagi Felda banyak sekali .Apakah teras . kami mewujudkan teras sebagai mewujudkan komuniti Felda menjadi komuniti luar bandar . Mempunyai . Felda ini juga ditubuhkan di bawah akta GSA pada tahun 1960 secara berkelompok . KAMI Bagusnya pentadbirannya . memperkasakan generasi baru . Selain itu . Selain itu juga . Wilayah Felda Soeharto terletak di Wilayah Trolak . Oleh itu . bolehkah encik terangkan sedikit tentang latar belakang Felda Soeharto ? PENGURUS Boleh . Warisnya mestilah satu nama dan satu pemengang sahaja . Encik . apakah visi dan misi Felda Soeharto ? PENGURUS Visi dan misi bagi semua Felda sama sahaja . Lokasi Soeharto terletak di Ulu Selangor . KAMI Selain itu . saya ingin menganjurkan solan ini kepada encik . Fauzi bin Shamsudin . semua peneroka menanam tanaman kelapa sawit . Selain daripada itu . antara cabaran yang dihadapi oleh saya sepanjang saya menjadi pengurus di sini ialah kebanyakan peneroka ramai yang sudah meninggal dunia di usia seawal 60 tahun . sekarang generasi yang kedua pula menyambung pekerjaan sebagai peneroka di Felda ini . KAMI Oh begitu . Hal ini dapat meningkatkan potensi masyarakat Felda . membangunkan potensi generasi baru dan memperkukuhkan budaya Felda . dan memantapkan pengurusan Felda di Soeharto . Susah juga apabila menjadi seorang pengurus . kami sering menghadapi masalah genjala social di kalangan remaja yang semakin berleluasa sekarang dan pendidikan untuk generasi yang kedua dan seterusnya . Saya bertugas sebagai pengurus di Pejabat Felda Soeharto .000 sebulan .PENGURUS Nama saya . Di sini . Masalahnya di sini adalah perebutan tanah pusaka di antara adik-beradik . KAMI Seterusnya . dan masalah yang berlaku sepanjang encik menjadi Pengurus Felda ? PENGURUS Di Felda . meningkatkan potensi Felda .Antara misi bagi memantapkan urusan Felda ialah meningkatkan kesejahteraan hidup melalui penghasilan yang tinggi . di mukim Ulu Bernam dan di bawah Parlimen Selangor . cabaran . Semua peneroka masuk di Felda Soeharto pada tahun 1967 sebanyak 635 orang . warga peneroka menjadi golongan berpotensi tinggi . Visinya ialah sebagai peneraju industri sawit dan warga peneroka berpendapatan tinggi sehingga mencecah RM 4. Saya pengurus yang ke – 15 di Pejabat Felda Soeharto . bolehkah encik menyatakan kepada saya .

pengeluaran hasil yang maksimum dan bermutu baik serta pengeluaran yang kosnya terkawal ke paras minimum. Harap kita berjumpa lagi . . Matlamat Felda Soeharto ialah :- 1. Memajukan kawasan pertanian secara produktif dan sempurna melalui amalan pengurusan pertanian yang berkesan dari segi kebersihan ladang . PENGURUS Wa’alaikumsalam . MATLAMAT Felda Soeharto dengan mempunyai matlamat . terima kasih juga kerana sudi menemu ramah saya . PENGURUS Sama-sama . KAMI Assalamualaikum . encik . Harap kita berjumpa lagi di masa akan datang .pelbagai masalah dan cabaran yang perlu dihadapi dan menyelesaikannya untuk melahirkan insan-insan yang berjaya di masa hadapan . Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada encik kerana sudi membantu kami mendapatkan maklumat mengenai Felda .

2. Felda ini juga mempunyai jumlah keluasan kawasan yang besar iaitu 2. Felda Soeharto ini juga sebuah rancangan di bawah Wilayah Trolak . Jumlah peneroka pula seramai 635 orang . ISTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN NAMA RASMI Felda Soeharto sebuah mempunyai sebuah kawasan yang besar . 3. produktif dan berdisiplin meningkatkan taraf hidup yang lebih sempurna .35 hektar . Tanaman utama yang ditanam di Felda Soeharto ialah kelapa sawit .909. Mewujudkan jentera pengurusan yang beroledikasi dan bersifat profesionalisma dengan berorintasikan pembangunan social . . Mengerakkan masyarakat peneroka supaya maju .

Sungai Ayer Tawar . Klang . Puchong . Subang Jaya . kajang . Tanjung Harapan . Morib Meru . Ijok . Padang Jawa .Cyberjaya . Bandar Rayanya pula ialah Ampang. Sepang . Kuala Langat . Sungai Panjang . Rasa . Jugra . Nama rasmi Felda Soeharto ialah Felda Soeharto . Kapar .Salak Tinggi .Paya Jaras .Selain itu .Bandar Baru Selayang. mempunyai seorang pentadbir yang menguruskannya .Bangi. Indonesia pada tahun 1977 . Putra Heights . Pulau Ketam . Lokasinya terbahagi kepada lima bahagian iaitu .Bandar Baru Wangi. Sungai Buloh . Rawang .Kali. Tanjung Sepat .Bukit Ranjan. Sungai Besar . Gombak . Ibu Negeri pula ialah Petaling Jaya . Jeram . Sungai Dusun ditukar menjadi Soeharto sempena lawatan Presiden Suharto .Bukit Raja. Port Klang . dan Pulau Klang . Pulau yang mewakili Felda Soeharto ialah Pulau Carey . sabak Bernam . dan Shah Alam . Teluk Panglima Garang dan Ulu Klang . dan dua belas selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962-1966.Broga. Sungai Tengi . kelana Jaya . Sepang . Kuang .Selain itu . Pulau Indah .Semenyih .Nama Felda Soeharto sebelum ini ialah Sungai Dusun .bandarnya pula ialah Cheras . pentadbiran .Di setiap lokasi tersebut . Soeharto terletak di Daerah Hulu Selangor .Batu Caves. Subang . Kuala Selangor . mukim .Balakong. Sijangkang . LOKASI Felda Soeharto mempunyai beberapa lokasi .Bukit Rotan dan Bukit Tagar . Sekinchan . Kerling .Batu Arang. Pandamaran . Tanjung Karang .Beranang. parlimen dan adun . Seterusya. daerah . Kalumpang .dan Petaling . Serendah . Sungai Pelong . Sungai Buloh .Bagan Nakhoda Omar. Sungai Pelek . Jenjarom . Hulu Langat . Teluk Datok .Sabak . Sungai Burong . .Bandar Sunway. Dengkil .

Akhir sekali . OBJEKTIF FELDA Peranan Felda Soeharto ialah :- 1) Memberi penerangan dan penjelasan yang tepat dan terkini berkaitan dasar kerajaan / FELDA kepada mahasiswa / mahasiswi FELDA . Felda Soeharto juga bermukim di Hulu Bernam . Beliau banyak berjasa dalam memajukan pentadbiran di Felda Soeharto . Felda Soeharto juga terdapat di lokasi bahagian Dun . 2) Mendidik dan mengisi ruang peningkatan tahap kepimpinan pelajar-pelajar FELDA agar dapat beradabtasi dengan corak kepimpinan sebenar masyarakat FELDA yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membangunkan rancangan FELDA .Seterusnya . Selain itu . Selain itu . Parlimen Felda Soeharto pula diketuai oleh YBP Kamalanthan . Lokasinya terletak di Hulu Bernam Dan telah diketuai oleh YB Dato’ Haji Mohd . . lokasinya terletak di Wilayah Trolak . Idris bin Haji Abu Bakar . lokasi parlimen bagi Felda Soeharto ialah terletak di Hulu Selangor . lokasi Felda Soeharto terdapat di Daerah Hulu Selangor . Perak . Tanjung Malim . Wilayah Trolak telah diketuai oleh Encik Mad Zulkifli bin Mad Naim . Dari segi pentadbiran pula .

Presiden Suharto dari Indonesia telah datang melawat ke Felda Sungai Dusun . . 4) Mewujudkan pangkalan data mahasiswa / mahasiswi FELDA IPTA / IPTS .3) Menyediakan wadah kepada pelajar-pelajar FELDA untuk berbincang dan memberi idea agar bersama membangunkan FELDA . nama Felda Sungai Dusun telah ditukar menjadi Felda Soeharto pada tahun 1977 . Tujuannya adalah untuk melihat keberkesanan Program Pembangunan Luar Bandar di bawah pengurusan FELDA (LKTP) yang diilhamkan oleh kerajaan Malaysia . seramai 119 orang peneroka telah diterima masuk ke rancangan ini . LATAR BELAKANG SEJARAH PENUBUHAN Felda Sungai Dusun mula dibangunkan pada tahun 1962 dengan tanaman utama iaitu kelapa sawit . Pada 18 mac 1970 . Sempena lawatan beliau itu . Pada tahun 1966 .

Orang Jawa dan Orang Banjar . Disebabkan masalah urus pentadbir tanah oleh peneroka-peneroka . Pada tahun 2007 . Felda Soeharto ditakbir oleh seorang pengurus dan seorang peneroka . Felda Soeharto telah bertukar pentadbirannya kepada JKKK Kampung Soeharto di bawah pentadbir Pejabat Daerah Hulu Selangor . Kebanyakan keluarga di Soeharto adalah Masyarakat Melayu . lampu jalan .Semasa inilah pengurusan JKKK di bawah pemimpinan Encik Harun bin Jamaluddin . Jemlah peneroka yang hadir seramai 635 orang . Pulau Pinang .Kehadiran peneroka bertambah dari tahun 1977 sehingga tahun 1980 . Perak ) . Kelantan . longkang . pentadbirannya sekali lagi telah ditukarkan kepada Felda yang diketuai oleh seorang pengurus sahaja . Beliau banyak berjasa pada Felda Soeharto . balairaya setiap cawangan . Antaranya kemudahan yang dibawa masuk oleh beliau ialah padang futsal . Johor . Masyarakat India hanya mempunyai 21 buah keluarga di Felda Soeharto . pentadiran Kampung Felda Soeharto telah diserahkan kembali kepada FELDA . maka pada tahun 2006 . . Sehingga tahun 1997 . Kebanyakan penduduk Felda Soeharto terdiri daripada Orang Melayu (Kedah . air dan elektrik .

. Undang-undang Kecil ini bolehlah dinamakan Undangundang Kecil Koperasi Permodalan Felda Berhad dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh ianya didaftarkan oleh Ketua Pendaftar NAMA.UNDANG-UNDANG KECIL FELDA PERMULAAN 1. ALAMAT BERDAFTAR DAN KAWASAN OPERASI 1 Menurut subseksyen 7(4) dan (5) Akta. dinamakan Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad. Koperasi ini hendaklah .

Meninggikan taraf ekonomi anggota-anggota hasil daripada kegiatan simpanan dan pelaburan. Jalan Perumahan Gurney. . kawasan operasi Koperasi ini .2 Alamat yang didaftarkan bagi Koperasi ini ialah Tingkat Bawah. 54000 Kuala Lumpur dan Koperasi hendaklah memberitahu kepada Ketua Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan di bawah subperaturan 47(2) Peraturan tentang tiap-tiap pertukaran alamat menurut seksyen 11 Akta. ialah seluruh Malaysia. kepada Peruntukan Akta dan Peraturan. Tujuan-tujuan utama Koperasi ini ialah seperti berikut: Menggiat dan menggalakkan penyimpanan wang oleh anggota-anggota. TUJUAN DAN AKTIVITI Koperasi ini menurut subseksyen 4(1) Akta ialah untuk meningkatkan ekonomi anggota-anggotanya mengikut Prinsip-prinsip koperasi. Mengadakan kemudahan-kemudahan Pelaburan bagi wangwang yang simpanan. 3 Bagi maksud perenggan 26(c) Akta. Koperasi bolehlah. MATLAMAT. Wisma Felda. menjalankan aktiviti-aktiviti berikut: Pembangunan hartanah Pembalakan dan industri kayu-kayan Industri Perkilangan dan Perlancongan Perkhidmatan kredit Perkhidmatan agensi Perkhidmatan Pajak gadai Perkhidmatan kontrak Perniagaan imPort dan eksport Perniagaan Perlombongan dan kejuruteraan . mencapai matlamat yang tersebut di dalam Undang-undang kecil 6 amnya dan tersebut di dalam undang-undang kecil 7 khasnya.

kertas-kertas dagangan. pencen atau apaapa jenis tabong yang ada dan diadakan dari semasa kesemasa khas untuk anggota-anggota dan dengan kebenaran Ketua Pendaftar Melabur modal dalam pasaran barangan atau apa-apa jenis barangan yang ada dan diadakan dari semasa kesemasa Melabur modal dalam perbadanan-perbadanan dan syarikat-syarikat Felda dan syarikat-syarikat lain Melabur modal dalam pasaran modal dan kewangan menyertai usahasama-usahasama. menjual. memindahkan hak milik. tabong-tabong amanah. pajak-memajak. (2) Koperasi juga boleh menjalankan kegiatan-kegiatan berikut: Mengumpulkan wang dengan cara mengeluarkan syer. bon-bon. deposit dari anggota dan bukan anggota Membeli. sewamenyewa. memiliki. mendirikan. stok yang boleh tukar. yuran dan simpanan anggota-anggota dan mendapatkan deposit atau pinjaman-pinjaman . kilang. Koperasi boleh mendapatkan modal dengan cara mengumpul syer. cagar-mencagar. menubuhkan anak Koperasi dan menjadi anggota kepada koperasi-koperasi lain Mengadakan khidmat-khidmat pelaburan atau khidmat nasihat pelaburan bagi kemudahan anggota dan bukan anggota Memperolehi tanah untuk membuka Ladang-Ladang bagi diuruskan. gadai-menggadai. Perkapalan dan Pengangkutan Perkhidmatan Pergudangan. ladang dan harta-harta alih atau tidak alih atau mendirikan bangunan dan pejabat bagi faedah Koperasi ini Melaburkan wang berlebihan dalam perkara-perkara yang dibenarkan di bawah seksyen 54 Akta Melabur modal dalam saham-saham. tanah. stokstok.Operasi Pelabuhan. atau apa-apa jenis tabong atau mengendalikan unit trust. menubuhkan subsidiari-subsidiari dan melabur di dalamnya. saham debenture dan saham debenture yang boleh tukar syarikat-syarikat swasta dan awam r saham dalam unit trust. bangunan. tabong-tabong amanah. mendapatkan pinjaman. gudang. Menjalankan usaha-usaha lain yang munasabah tertakluk kepada Undangundang kecil dengan persetujuan Ketua Pendaftar Mengadakan subsidiari di bawah seksyen 19 Akta dengan kebenaran Ketua Dan melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah fasal (1) Undang-undang kecil ini.

35 bilion pada 2009 adalah disebabkan badan itu berbelanja ke arah peningkatan sosioekonomi para peneroka dan pembelian beberapa asetnya. pada tahun 2010 . Peranan Felda daripada segi ekonomi ialah semakin stabil . (4) Bagi mengendalikan sesuatu aktivitinya yang disebutkan di dalam fasal (1) itu. Sebagai contoh Felda telah memberi pinjaman kepada anak-anak muda yang mendapat tawaran di university atau kolej bagi menampung pembelajaran mereka sepanjang mereka belajar di sana dan memberi pinjaman kepada usahawan yang ingin memulakan perniagaan mereka. PERANAN FELDA SOEHARTO EKONOMI .daripada anggota-anggota dan bukan anggota tertakluk kepada peruntukan-peruntukan seksyen 50 Akta. Hal demikian kerana Felda telah mengawal kesemua keluar masuk duit Felda . Lembaga hendaklah: Menyediakan suratcara berasingan yang menyatakan dengan jelas termaterma dan syarat-syarat bagi tiap-tiap skim.Antara kelebihan mendapat pinjaman daripada Felda ialah sesiapa yang telah mendapat pinjaman daripada Felda . . sebagai . Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kemerosotan kedudukan kewangan FELDA daripada RM4. (5) Bagi melaksanakan skim berhubung dengan simpanan khas. Datuk Ahmad Maslan menjelaskan.08 bilion pada 2004 kepada RM1. Lembaga hendaklah membuat aturan-aturan aktiviti yang sesuai yang diluluskan oleh mesyuarat agung perwakilan dan satu salinannya dikemukakan kepada Ketua Pendaftar. Walau bagaimanapun. menurut peraturan 26 Peraturan. Felda telah menghadapi kemerosotan dalam kewangan tetapi asetnya meningkat.ereka hanya perlu membayar separuh sahaja daripada semua jumlah yang dipinjam . deposit atau pinjaman.

''Satu lagi (perbelanjaan FELDA) adalah RM253 juta sebagai dana khas bantuan membasmi kemiskinan di Sabah.Perkara itu dijelaskan Pengerusi Felda. ''Namun. Bukan sahaja tertakluk dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas.73 bilion dalam tempoh lima tahun tersebut juga disebabkan oleh perbelanjaan membeli Menara Felda berharga RM662 juta. FELDA merupakan satu-satunya agensi kerajaan yang memberi pendapatan minimum sebanyak RM1.2 bilion berbanding kemerosotan kewangan sebanyak RM2. Seterusnya . Hamim Samuri (BN-Ledang) pada sidang Dewan Rakyat hari ini. saban tahun Felda memperuntukkan 100 juta ringgit bagi memantapkan pendidikan anak-anak penerokannya iaitu generasi kedua dan ketiga. namun ia merangkumi peningkatan kemahiran serta dalam bidang usahawan. Sementara itu. SPM dan STPM ." katanya ketika menjawab soalan tambahan Ir. PMR . Selain itu. sebanyak 65 peratus daripada para peneroka Felda di seluruh negara kini telah diberi geran hak milik tanah yang mereka usahakan. Selain itu. Malah pendidikan menjadi agenda utama Felda dalam memantapkan masyarakatnya di .546 peneroka sebagai pinjaman mudah tanpa riba bagi program membesarkan dan penambahbaikan rumah mereka. Hal demikian kerana Felda telah mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik pada hujung minggu . itulah (sebab) duit merosot dari segi kedudukan tunai. PENDIDIKAN . Selain itu . tan Sri isa Samad. Felda juga talah mencuba membantu untuk mendapatkan atau mencapai sasaran Felda 15% daripada kalangan pelajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang daripada semua peringkat . Hamim mempersoalkan mengenai dakwaan melalui surat terbuka di Internet yang menuduh kononnya pimpinan kerajaan kini membelanjakan wang FELDA sehingga mampu membuatkan badan itu muflis. pendidikan di Felda amat membanggakan . Selain itu . harta atau aset semasa FELDA dalam tempoh 2004 sehingga 2009 meningkat sebanyak RM6. Tegas beliau tidak istilah keciciran pendidikan oleh warga peneroka seperti yang didakwa pihak tertentu. katanya. Ahmad Maslan ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Anwar Ibrahim (PKR-Permatang Pauh) menjelaskan.000 sebulan kepada para peneroka. Antara aktiviti yang dijalankan ialah mengadakan kelas tambahan bagi pelajar yang menghadapi peperiksaan besar iaitu UPSR . katanya. FELDA telah mengeluarkan sebanyak RM603 juta kepada 19.contoh.73 bilion. gotong-royong membersihkan rumah untuk mengelakkan nyamuk aedes dan menghadiri kelas fardu ain di surau bagi pelajat mahupun orang dewasa . kemerosotan kewangan badan itu sebanyak RM2.

ting-ting dan congkak . menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat FELDA dan mengeratkan ikatan silaturrahim dan jurang perbezaan diantara generasi FELDA terdahulu dan kini. • Bertanggungjawab untuk mendekati golongan sasar yang terdiri dari generasi baru FELDA khususnya dalam memastikan objektif dan agenda kerajaan tercapai.samping membangunkan modal insan. MISI • Membimbing generasi FELDA yang berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi serta mencungkil bakat baru di dalam bidang seni. Antara permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak muda di sini ialah batu seremban .Tan Sri Isa turut mengharapkan agar warga peneroka khususnya ibu bapa tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan hasutan yang tidak berasas. antara matlamat lain pertubuhan ini adalah mendidik dan seterusnya memberi pendedahan kepada aktiviti kesenian yang sihat disamping mencungkil bakat dalam bidang kesenian. rohani dan jasmani.Pertubuhan ini telah didaftarkan dan mendapat kelulusan daripada Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 14 Januari 2011 dengan no pendaftaran 0201-11-SEL. • Menarik lebih ramai generasi baru FELDA untuk menyertai program berbentuk Kesenian & Kebudayaan. pencinta. emosi. pertubuhan ini turut memainkan peranan untuk meningkatkan nilai estitika dan jatidiri dalam diri setiap generasi FELDA serta melahirkan insan seni yang seimbang dari segi intelek. . KEBUDAYAAN . Selain itu. KEMASYARAKATAN . penggiat seni dan budaya untuk terlibat secara langsung dalam kemajuan rancangan tanah FELDA. Selain itu juga. Penduduk di Felda juga mengamalkan ciri-ciri kebudayaan seperti tarian tradisioanal dan permainan tradisional . • Menggalakkan generasi baru FELDA menyertai program kebudayaan & kesenian di samping menghindarkan mereka daripada terlibat dengan kegiatan sosial yang tidak bermoral. Tumpuan untuk menjalinkan ikatan dua hala di antara seluruh generasi FELDA bagi membina bangsa yang bersatupadu dan berbudaya tinggi serta memberi pengalaman dan peluang kerjaya terutama dalam aktiviti kesenian turut diberi perhatian. Antara matlmat pertubuhan ini adalah mengangkat dan memartabatkan seluruh generasi FELDA khusnya peminat. VISI • Menjadi sebuah pertubuhan yang mantap dan unggul melalui penglibatan generasi baru FELDA sebagai aset utama memajukan kebudayaan dan kesenian Negara.

00 pagi hingga 5. Pihak sekretariat dan GWGF turut membuat lawatan ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Felda Kerteh 2 dan OKU yang pernah dibantu oleh pihak GWGF. pameran. klinik bergerak turut menjadi pusat rawatan kepada para peserta kejohanan Rally dan Mountain Bike sekiranya kemalangan berlaku. delegasi Sukarelawan Projek Khas Semai BAKTI terus menabur bakti terutamanya kepada masyarakat peneroka Felda di tanah-tanah rancangan di seluruh negara dan kali ini di Felda Kerteh 3. kejohanan Mountain Bike turut diadakan di samping aktiviti dan kemasyarakatan seperti sukaneka.00 petang sentiasa mendapat kunjungan dari orang ramai. telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari masyarakat setempat dan juga orang ramai yang berkunjung ke kejohanan tersebut. Dungun. . Di samping itu. Shamsul Anwar Sulaiman turut mendapat kerjasama dari Yayasan Pembangunan Generasi Felda (YPGFM) dan Skuad Waja Felda serta para pelajar kursus Penjagaan Kesihatan Institut Teknologi Utama (ITU) Felda. jualan dan pemeriksaan kesihatan. 2 orang tenaga pengajar ITU Kelana Jaya serta 35 orang pelajar kursus Penjagaan Kesihatan (PK) ITU Kelana Jaya yang merupakan anak-anak Felda dari pelbagai tanah rancangan di seluruh negara.Di Felda juga turut mengadakan program kemasyarakatan seperti pusat rawatan yang percuma kepada seluruh penduduk di Felda Soeharto . Menteri Besar Terengganu. Klinik Bergerak Projek Khas Semai BAKTI yang telah ditempatkan di Kolej Integrasi Ilmu (KINI) Kerteh. Rally yang melalui trek di kawasan Rasau . Terengganu.Kerteh ini telah dirasmikan oleh YAB Dato' Seri Idris Jusoh. Shamsul yang mengetuai pasukan sukarelawan telah dibantu oleh para Exco YPGFM. Dr. Selain Rally. Oleh itu . Kelana Jaya yang terdiri daripada anak-anak Felda dari seluruh negara. Pemeriksaan kesihatan yang dibuka dari jam 9. Program kali ini telah diadakan sempena FELDA AAM Malaysian Rally Championship 2007 (FAMRC) Pusingan Kedua. Sekretariat Projek Khas Semai BAKTI yang diketuai oleh Dr.

.Antara yang diberikan kemudahan dan keselesaan kepada warga peneroka ialah rumah . kelas tambahan untuk anak-anak mereka dan gaji yang lumayan . apabila Felda memberikan perhatian yang lebih kepada peneroka . Antara keistimewaan Felda Soeharto ialah peneroka akan diberi perhatian yang lebih daripada penduduk kampung .PERKEMBANGAN FELDA SOEHARTO KEISTIMEWAAN . KEMAJUAN YANG DICAPAI FELDA . Walaubagaimanapu . hal ini akan menyebabkan penduduk kampung yang lain rasa iri hati dan ketidak adilan pengurusan Felda kepada penduduk kampung . Hal demikian menyebabkan ramai warga penduduk di Felda menjadi peneroka kerana mereka akan diberi perhatian yang lebih daripada penduduk kampung yang lain .

Balairaya setiap cawangan . Dari tahun 19962006 . Oleh itu . Oleh hal yang demikian . peneroka Dan Felda Soeharto mencapai matlamat dan hala tuju yang tepat agar mencapai wawasan pada tahun 2020 .air dan juga elektrik . Selain itu juga . kebun-kebun di Felda Soeharto tidak terurus . Felda akan mengambil alih dalam masalah –masalah seperti ini agar tidak berulang lagi . Seterusnya . Malah . CABARAN YANG DIHADAPI . Kemajuan di Felda Soeharto ini adalah hasil daripada Encik Harun bin Jamaluddin iaitu Pegurus JKKK kampung pada tahun 1997 .Selain itu . kemajuan Felda Soeharto ialah penyertaan semula peneroka dalam Felda . longkang . Pentadbir Felda telah menghadapi pelbagai masalah . Selain itu . Selain itu . kemudahan yang dapat dilihat sekarang ialah sekolah rendah dan menengah serta sekolah agama . Maka pada tahun 2006 . lampu jalan . Felda ingin melahirkan generasi ke-2 untuk mewarisi harta pusaka daripada generasi yang pertama . semasa menguruskan Felda Soeharto . Beliau telah membawa masuk pelbagai kemudahan seperti padang futsal . . sekarang Felda bertambah maju apabila Felda mempunyai cawangan sendiri seperi D’mart dan BP(stesen minyak Felda) . Felda akan mengangihkan sama rata agar pegaduhan waris tidak berlaku . Felda juga telah mencapai kemajuan seperti yang diharapkan . Felda telah mengambil alih kebun-kebun di Soeharto dan menempatkan pengawai untuk menguruskan ladang peneroka untuk menjadikan ladang di Felda Soeharto menjadi labih terurus . Antara masalah yang dihadapi oleh Pengurus Felda semasa mentadbir felda ialah ramai warga peneroka generasi yang pertama meninggal dunia tanpa meninggalkan sebarang wasiat . Felda Soeharto berharap agar generasi yang kedua ini akan mendatangkan lebih keuntungan di dalam pasaran luar mahupun dalam negara serta lebih berkomitmen dan berpendidikan . PERANCANGAN MASA HADAPAN . hal ini akan menyebabkanpengaduhan di antara adik-beradik . Selain itu juga . Felda Soeharto telah membuat perancangan untuk masa hadapan agar penduk .

LAMPIRAN .

24 April 2010 Program Khidmat Masyarakat GWGF & PNSB dan Lawatan Klinik Bergerak Program Semai BAKTI di PDK Felda Palong 6.ANTARA GAMBAR AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN DI FELDA . 2006 . Program Khidmat Masyarakat di Felda Gugusan Sg. Dusun. Negeri Sembilan. Hulu Selangor. Selangor pada 21 . 20 Dis. Gemas.

Putrajaya. USJ. Mydin Mall. 2006 . PNSB dan Mahasiswa UPSI. 13 Okt. Masjid AlRahmaniah. 23 Sept. Hulu Selangor. 2006 Program Khidmat Masyarakat GWGF. Perak. Anak Yatim dan Ibu Tunggal. PDK Felda Soeharto. 31 Okt. Kem Gelanggang Buaya. 18 Okt. Subang Jaya. Selangor. 9 14 Dis. Perancangan & Pelaksanaan dan BengkelOccupational Therapy. Felda Lasah. Kediaman Rasmi Timbalan Perdana Menteri Malaysia. 2006 Majlis Berbuka Puasa dan Sumbangan Hari Raya Kepada Orang Kurang Upaya (OKU).Kursus Pengurusan PDK Dan Fiskal Kewangan. Selangor. Banting. 2006 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program Semai BAKTI. 2006 Majlis Sumbangan Hari Raya Aidil Fitri Projek Khas Semai BAKTI Kepada Golongan Orang Kurang Upaya (OKU). Selangor.

24 . 22 Sept. 19 Ogos 2006 Program Khidmat Masyarakat GWGF dan PNSB. Putrajaya. Banting. Kediaman YAB TPM. 31 Ogos 2006 Program Konvoi Merdeka Bermotorsikal GWGF ke Bukit Fraser. 2006 Program Hari OKU Gedangsa.30 Jun 2006 . Terengganu Kursus Prinsip Metodologi dan Pembelajaran Kanakkanak Istimewa dan Bengkel Membina Peralatan Terapi Motor Kasar dan Motor Halus di Kem Gelanggang Buaya.Jamuan Makan Tengahari Meraikan Jawatankuasa. Hulu Selangor. 29 Julai 2006 di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Felda Jerangau Barat. Selangor. Kuala Lumpur. 2006 Malam Amal Semai BAKTI. 18 Sept. Selangor. Pahang. Raub. Dewan Perdana Felda. Petugas dan Sukarelawan Malam Amal Semai BAKTI.

4 Jun 2006 di Sg.4 Jun 2006. Jualan Amal GWGF Untuk Bantu Golongan Kurang Upaya.14 Mei 2006 di Felda . 25 Feb.Lawatan Kerja Rasmi Projek Khas Semai BAKTI ke Tokyo. . Pelancaran Program SEMAI BAKTI Peringkat Negeri Sabah. 13 . Program Khidmat Masyarakat GWGF dan PNSB.18 Jun 2006. Dusun 2006 di Litar Motorcross Sg. ANTARA AKTIVITI YANG DIJALANKAN DI FELDA . 3 . 2006 di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Felda . 14 Jan. Program Khidmat Masyarakat GWGF dan PNSB. Hulu Selangor. 3 . Karnival Motorcross Sg. Dusun Hulu Selangor . 9 . Dusun. Jepun. 2006 di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Felda .

my *peranan felda .net. http// www.Orang sumber *Encik Fauzi bin Shamsuddin . Felda Soeharto .my *Sejarah felda . 2. 45 tahun .scribd. 44100 Kuala Kubu Bharu .com . http// www. net .sejarah felda soeharto .fleda . http//www. Pejabat Felda Soeharto . Selangor Darul Ehsan .my .Internet *Logo felda .RUJUKAN 1.

*kewangan felda .edu.Keratin akhbar *Utusan Malaysia.hari peneroka 2007 . upm. Felda Glokal . jumaaat 6 julai 2007 . http//psasir .keluaran khas .my 3. BAB 1 .

BAB 2 .

BAB 3 .

BAB 4 .

CARTA ORGANISASI FELDA SOEHARTO .