auto vždy vyhrá?! - 3.

strana
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

CAMFIL FARR s.r.o.
FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.
COOP Jednota Levice, SD pôsobí v 3 mestách a v 65 obciach okresu Levice.

COOP JEDNOTA - NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Ročník LXVI

č. 24

21. júna 2011

cena 0,46 €

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

novÉ voĽby starostu obCe novÝ teKov, sobota 25. júna 2011

nominanti pohronIa získali ceny:

LadIsLav

naGy
55 rokov, ženatý, dve deti

SMER - SD kandidát na starostu obce

3

Verím, že tieto voľby budú maximálne korektné, seriózne a že členovia volebnej komisie k svojej práci pristúpia s veľkou zodpovednosťou a objektivitou. Že budú pracovať nezaujato a budú sa ku všetkým kandidátom správať rovnako. Nech môžu vo voľbách skutočne rozhodnúť občania – nie niekto iný za nich. Nech si občania sami zvolia svojho starostu, a naplnia tak svoje demokratické právo.

dar života a dar roka
OĽGA PREKOPOVÁ BRATISLAVA / LEVICE - So sklenenou plastikou Tri oriešky, ktorá je symbolom najvyššieho morálneho ocenenia skutkov ľudskosti a dobročinnosti na Slovensku, sa v utorok 14. júna podvečer

vrátil domov do Nýroviec kolektív Špeciálnej záchrannej kynologickej služby pod vedením Alexandra Bereka a jeho manželky Ninky. V utorok dopoludnia si títo jedineční ľudia pracujúci spolu so špeciálne cvičenými psíkmi na záchrane (pokračovanie na 6. strane)

s Ladislavom nagyom, opätovným kandidátom na starostu obce nový tekov

nech si starostu vyberú občania
*Najmä pre hrubé chyby v práci volebnej komisie, ktoré sú porušením Ústavy SR a ustanovení troch paragrafov volebného zákona, Ústavný súd rozhodol o neplatnosti voľby starostu vo vlaňajších novembrových komunálnych voľbách v Novom Tekove. Čo vás ako dotknutého kandidáta, ktorému porušenia zákona zo strany volebnej komisie spôsobili ujmu, najviac utvrdilo v tom, že je potrebné obrátiť sa na Ústavný súd? Bol som presvedčený, že volebná komisia svojou činnosťou porušila volebný zákon, čím boli porušené aj moje práva na rovnaké podmienky prístupu k volenej funkcii. Keď to mám vyjadriť veľmi jednoducho, pri voľbách som mal pocit, že niektorí členovia volebnej komisie boli voči mne zaujatí. Dostali sa ku mne dostali informácie, ako pracovali, najmä pokiaľ ide o voľbu s prenosnou urnou. Počul som, že jeden z dvoch členov komisie, ktorí chodili s prenosnou urnou, sedel vonku v aute aj s urnou a voliči nevhadzovali svoje lístky do urny sami, ale robil to za nich člen volebnej komisie, čo je nezákonné. Objavili sa rozdiely pri prepočítavaní hlasov, čo je samo osebe nedôveryhodné. Opakované sčítavanie robili tí istí dvaja ľudia a pritom tam boli prítomní aj ostatní členovia komisie. Napriek nezhodám v sčítavaní hlasov bola volebná komisia s prácou hotová len 45 minút po zatvorení volebných miestností. Takúto prácu a najmä výsledok, ktorý ma poškodil, som považoval a považujem za nedôveryhodný, unáhlený a predčasný. Preto som sa obrátil na Ústavný súd, ktorý moje podozrenia o nezákonnosti vlaňajších volieb starostu v Novom Tekove potvrdil a vyhlásil voľby z 27. novembra 2010 za neplatné. * Súčasne ste Ústavný súd požiadali o prepočítanie všetkých platných hlasovacích (pokračovanie na 3. strane)
V strede ocenený A. Berek zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Nýrovce. Vpravo prezident SHR I. Sýkora. Foto: (op)

FIREMNÁ PREZENTÁC

14. strana

COOP Jednota Levice,
spotrebné družstvo
V horúcich letných dňoch nechýba v našich predajniach ani osvieženie v podobe mrazených tovarov ako sú nanuky, drene, nanukové torty a pod. Tento sortiment je aj neodmysliteľnou súčasťou tovarov vlastnej značky.

Ponuka pre vás za super ceny: nanuk vanilkový 65 ml

bez mesačných poplatkov!
a

Kvalitný digitálny príjem
Sledujte

navštívte našu novú predajňu:

0,16 €

ruská zmrzlina 200 ml

0,25 €

7 maďarských programov

6 slovenských

ul. Sv. Michala 4 (Hotel atom) Levice
Otváracie hodiny: po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
KontaKt: t-Mobile: 0903 704 381 telefónica o2: 0902 156 601 pevná sieť: 036/381 01 55 e-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu cez splátkový systém:

Hlavné výhody digitálneho vysielania:
• príjem signálu bez ,,zrnenia“ a ,,duchov“ • možnosť kvalitného príjmu na externú anténu • možnosť príjmu televízie s vysokým rozlíšením HDTV • jednoduchá a rýchla inštalácia • obúbené programy ÚPLNE ZADARMO • nízke vstupné náklady • realizácia do 3 pracovných dní

0,69 € 0,16 €
nanuk kakaový 65 ml

nanuková torta 615 ml polárkový sneh 400 ml

0,49 €
SET-TOP bOX

SúťAž POkRAčUJE !
Kupón č. 24

Vážení čitatelia, aj tento rok pokačujeme v našej spoločnej súťaži, ale inou formou. Stačí, ak každý týždeň vystrihnete príslušný kupón a pošlete ho na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Tým sa každý štvrťrok dostanete do žrebovania o hodnotné ceny COOP Jednoty Levice, SD a redakcie regionálneho týždenníka POHRONIE. Vlani bola súťaž mimoriadne úspešná. Veríme, že rovnaké bude aj jej pokračovanie. (7)

už od 22 €

Všetko čo k tomu potrebujete dostanete u nás.
(4)

LEVICE (op) – Najdôleţitejšie pri rozhodnutí darovať krv je zrejme vytvoriť si predstavu o úspešnom odbere, ktorý darca zvláda a tým pomáha ľuďom v stave núdze. Takýmto a podobným vnútorným procesom asi prechádzajú všetci, ktorí sa rozhodujú o prvodarcovstve. Teda aj viacerí z tých, ktorí prvýkrát prijali pozvanie na bezpríspevkový odber krvi na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach (ÚPSVaR). Termín samotný bol veľmi symbolický: krvné banky sa v špeciálne upravenej jedálni úradu napĺňali priamo počas Svetového dňa darcovstva krvi, v utorok 14. júna.

Iniciátorkou myšlienky odberu a vo veľkej miere jeho organizátorkou na pôde Úradu práce bola Anna Brokešová, programátorka a hovorkyňa ÚPSVaR. Na príprave humanitárneho podujatia sa uţ štvrtý rok podieľala s Územným spolkom SČK v Leviciach a s Hematologicko-transfuziologickým oddelením (HTO) levickej NsP.

Vľavo primár HTO NsP Levice Jozef Varga.

Foto (op)

Výsledok dňa podporil odhodlanie tímu organizátorov pokračovať aj o rok. Na odber prišlo 62 darcov, medzi nimi prvodacovia aj niekoľkonásobní darcovia. ,,Po ukončení si prišli pre informácie aj ďalší záujemci. Chcem veriť tomu, ţe sú to budúci darcovia,“ nádejala sa Anna Brokešová. V utorok od skorého rána bolo na Úrade práce čulo, niekde v atmosfére bolo cítiť súdrţnosť, ale aj akési pokojné očakávanie. Prichádzajúci, ktorých rady hustli najmä po deviatej hodine, prešli procesom testov darcovstva a všetci, ktorí mohli krv darovať, postupne obsadili leţadlá. Tím HTO s primárom Jozefom Vargom zvládal desiatky darcov s prehľadom. Po hodnotení dňa organizátori konštatovali spokojnosť, dobrú prácu v trojici, kde sa môţu na seba spoľahnúť a odhodlanie pokračovať ďalej.

LEVICE (Štefan Ráchela) - Na Kalvárii ich menej, ale ich práca je viditeľnejšia,“ prác od začiatku. Členovia OZ oceňujú kvalisa opäť rozbehli práce. V piatok 17. júna konštatovala smutne. Problémy robia aj psíč- tu ich prác, ale aj trpezlivosť pri preplácaní ráno začali chystať opláštenie poslednej kári. „Prvá zákazová tabuľa, ktorú sme sem faktúr, lebo Patrimonium servandi naozaj len strany vyhliadkovej veže montéri Miroslav osadili, bola „zákaz vodenia psov“. A stále postupne získava financie. Preto POHRONIE Eliáš a Martin Markotán zo spoločnosti Hyd- sem chodia psíčkari, je tu plno psích exkre- oslovilo Ľudovíta Horniaka. romeliorácie. Prišla sa sem pozrieť aj Kata- mentov,“, posťažovala si K. Holbová. rína Holbová, aktívna členka občianskeho A chodia sem aj vandali. združenia (OZ) Patrimonium servandi, ktorá Takmer stále. Aj nedávno sa tu angažuje od začiatku rekonštrukcie zdemolovali ohnisko na areálu Kalvárie. Je tu takmer každý deň. náučnom chodníku. Nepo„Toto bola len kopa kamenia zarastená máhajú ani dve kamery kríkmi. Mladí Levičania nevedeli, že tu voľa- pod dohľadom Mestskej kedy bola nejaká krížová cesta. Poznali len polície. Katka má ťažké vrch Kalváriu. Prvá brigáda sa konala srdce tiež na obyvateľov 14. septembra 2006. Nikdy na to nezabud- v susedstve. Vynášajú na nem, bola som tam. Odkrývali sme zvyšky pozemok, ktorý patrí cirkvi, kostolíka na Kalvárii. Teraz bude 5. výročie biologický odpad. a pri tej príležitosti 16. septembra v MC KonKto tu však bol pred takt aj beseda. Vykonal sa tu obdivuhodný štyrmi rokmi, ocení záslužkus práce,“ povedala K. Holbová, podpred- nú prácu členov OZ Patrisedníčka OZ. monium servandi a všetVýhľad na mesto je nádherný, ale kých zainteresovaných. z rozhľadne bude ešte krajší, na všetky stra- Vtedy bolo toto pôvodne ny. Aby sa dalo vystúpiť na plošinu, sú však pietne miesto odvrátenou Katarína Holbová nad panoramatickým výhľadom potrebné schody. „My by sme ich najradšej stránkou človečenstva. z Kalvárie na sever. Tohto roku pribudne ďalší smerom osadili hneď, po opláštení, chýbajú nám však Firma Hydromeliorácia, na mesto. A budúci september by sme už mohli mať peniaze,“ mávla rukou levická patriotka, a.s. Kalná nad Hronom je z kalvárie kruhový výhľad. ktorá uvzate zápasí s prekážkami pri záchra- dodávateľom stavebných ne všetkého cenného v meste. „Ale vyhliadkovú * Okrem množstva záslužnej dobrovežu by sme chceli dokonvoľníckej práce by rekonštrukcia čiť v septembri roku bulevickej Kalvárie nebola možná bez dúceho roku. 14. septemodborných prác vašej firmy. Čo všetko bra je sviatok povýšenia ste na Kalvárii urobili? Svätého kríža, kostolík je - Naša firma vyhrala súťaž na realizázasvätený tomuto sviatku, ciu stavby. Počas výstavby sme boli to sú vlastne hody. Ak by oboznámení s nedostatkom financií, to bolo hotové skôr, chvátakže stavbu sme úverovali vyše roka. la Bohu. Naplánovali sme Urobili sme terénne úpravy, verejné si každý rok, podľa stavu osvetlenie, montáž zastavení krížovej financií, urobiť aspoň cesty, rekonštrukciu torza kostolíka, jednu významnú vec,“ a jeho zastrešenie, demontáž starej spomenula signatárka telekomunikačnej veže, montáž novej myšlienky oživenia Kalplošiny a kríža várie a organizátorka * Niektoré práce boli aj technicky realizácie diela. náročné. Čo bolo také najťažšie? Areál, v ktorom sa - Výroba a montáž novej plošiny urobilo veľké množstvo a kríža. Robili sme to v noci. Plošina práce, si vyžaduje aj má rozmer 4 x 4 x 3 m, kríž 7 x 3,2 m. údržbu. Teraz treba kosiť Plošina je vo výške 12 m, celková výša likvidovať nálety dreka je 22 m. vín, problémy robí najmä * Takéto práce asi nie sú o veľkom pajaseň žliazkatý. Obzisku pre firmu. Prečo ste vzali túto čianske združenie podpízákazku? salo zmluvu so Strednou V tom čase sme realizovali v blízkosti školou poľnohospodárurnový háj, rozšírenie cintorína stva a služieb na vidieku. a krematórium. Nemuseli sme zriaďoJej študenti tu budú vať nové zariadenie staveniska. v rámci odbornej praxe A chceli sme pomôcť o.z a mestu Levikosiť a udržiavať zeleň. ce vybudovať jednu z dominánt mesta, Katka sa zohla za kažčo už Kalvária dnes je. Bude ju navštedým odhodeným papievovať mnoho domácich i návštevníkov rikom a zanadávala si na Levíc. Miroslav Eliáš (na zemi) a Martin Markotán chystajú oplášteneporiadnych ľudí. „Je nie štvrtej strany veže. Foto (šr)

Organizátorka odberu Anna Brokešová s jedným z darcov.
„Rozhodli sme sa osloviť aj nablízku sídliace organizácie, pozvanie platilo tieţ pre rodinných príslušníkov zamestnancov ÚPSVaR. Ďalší okruh darcov oslovili HTO aj SČK, čo v súčte znamenalo 62 ľudí,“ konštatovala A. Brokešová. Z celého darovacieho utorku má dobrý pocit. ,,Keď si uvedomím, ţe v tomto uponáhľanom svete plnom agresivity a bezohľadnosti mám moţnosť spolupracovať s úţasnými ľuďmi, ţe medzi mladými i staršími je stále veľa pokorných i skromných, mysliacich na pomoc iným bez očakávania fanfár, môţem im všetkým len s úctou poďakovať,“ uzavrela Anna Brokešová.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice oznamuje uchádzačom o zamestnanie (UoZ), že v prípade záujmu o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni, alebo na chránenom pracovisku v zmysle zákona o službách zamestnanosti musia absolvovať pohovor vrátane písomného testu na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa. Úrad pristúpil k inovatívnemu spôsobu konania písomných pohovorov formou zverejnenia otázok písomného testu na stránke www.upsvar-lv.sk. Konkrétny test pre UoZ bude pozostávať z 20 otázok vygenerovaných počítačom v deň konania pohovorov.

ŠTEFAN RÁCHELA LEVICE - Nepostupové prehliadky činnosti mladých zdravotníkov z materských škôl, ZŠ a stredných škôl pod organizačnou taktovkou Územného spolku (Ús) SČK vyvrcholili v utorok 14. júna defilé hliadok prvej pomoci v areáli Pedagogickej a sociálnej akadémie (PaSA). Zúčastnili sa na nich druţstvá z Gymnázia Andreja Vrábla, SOŠ na Ulici sv. Michala, Obchodnej akadémie, Pedagogickej a sociálnej akadémie, Gymnázia Ţeliezovce a ako pozorovatelia druţstvo zo SOŠ Ladislava Bielika. Organizátori pripravili päť stanovíšť, na ktorých si mohli súťaţiaci preveriť znalosti a doplniť si ich. Na prvom z nich dvaja mladí záchranári oţivovali dospelého a jeden dieťa. Tieţ si mohli vyskúšať, ale to uţ nebolo bodované, vyprosťovanie cudzieho telesa z dýchacích ciest. Na druhom stanovišti označenom ako táborák zbierali body mladí záchranári z Obchodnej akadémie. Stanovište číslo tri simulovalo situáciu označenú ako polievka. Pri varení polievky dostal figurant epileptický záchvat, kamarát, ktorý je na vozíku, volá o pomoc, cítiť unikanie plynu. Tu POHRONIE zastihlo v akcii druţstvo SOŠ na Ulici sv. Michala. Výkony mladých záchranárov pozorne sledovala aj rozhodkyňa Helena Nagyová, bývala hlavná zdravotná sestra NsP Levice, dnes dobrovoľníčka SČK: „Boli ste super, zatiaľ najlepší,“ pochválila študentov. Pri podrobnom vyhodnotení im vytkla, ţe nepouţili rukavice, neurčili presnú diagnózu (epilepsiu) a neurobili druhotné vyšetrenia. Dostali 18 z 24 moţných bodov. Na stanovišti IV.- bicykel, sa zrazili dvaja cyklisti, jeden mal poranenú chrbticu, druhý v ruke zapichnuté sklo. Vysoko odborný zásah záchranárov si vyţadovala situácia na stanovišti Autonehoda: Auto zrazilo chodca, ten mal otvorenú zlomeninu predkolenia a trţnú ranu na hlave, šofér bol pod vplyvom drogy extázy, v aute pohodené tabletky, spolujazdec z miesta nehody ušiel. To všetko museli riešiť súťaţiaci. Aj pre stredoškolákov, podobne ako pred týţdňom pre ţiakov ZŠ, boli pripravené dve doplnkové, oddychové stanovištia: Na prvom „Odstraňujme bariéry“ chránené pracovisko SČK, išlo o predstavenie kompenzačných pomôcok zdravotne ťaţko postihnutých pre občanov s poruchami zraku, diabetikov. Druhé bolo venované roku dobrovoľ-

níctva. Druţstvám, ktoré sa tu striedali, prezentovali dobrovoľnícku prácu, nosnú myšlienka k roku dobrovoľníctva, prostredníctvom najlepších fotografií v rámci putovnej výstavy „Dobrovoľníctvo cez objektív“. Ani toto podujatie sa nezaobišlo bez dobrovoľníkov, ktorých si ÚzS SČK systematicky vychováva. Pre najlepšie tri súťaţné druţstvá boli pripravené diplomy a poháre. Víťazom ich odovzdali Darina Vachová a MUDr. Karol Borsík. Prvé miesto obsadila hostiteľská Pedagogická a sociálna akadémia Levice, druhá bola Obchodná akadémia Levice a tretie Gymnázium A. Vrábla Levice.

Víťazná hliadka prvej pomoci z PaSA Levice. Foto: Darina Vachová

POHRONIE
Čistý vzduch – ľudské právo? clean air – a human right? ren luft – en menneskeret? l’aria pulita – un diritto umano saubere? saubere luft – ein menschenrecht? el aire limpio es un derecho humano? ren luft – en mänsklig rättighet?

pubLICIstIKa * InzerCIa

21. júna 2011

3

iaq roadshow
VITAJTE NA NAŠEJ „ROAD SHOw“:
Miesto: Dátum a čas: Camfil Farr s.r.o., Priemyselný Park Géňa 65, 934 01 Levice 23. 6. 2011, 8.30 - 10.00
S pozdravom, Camfil Farr je švédska rodinná spoločnosť založená v roku 1963. Dnes sme svetová jednotka v riešení čistého vzduchu, vývoja a výroby vzduchových filtrov v 23 výrobných závodoch a štyroch výskumných a vývojových centrách v Európe, Amerike a ázijsko-pacifickom regióne. Trvalo udržateľný rozvoj je srdcom obchodnej koncepcie Camfil Farr. Staráme sa o verejnosť, procesy a životné prostredie, a veríme, že čisté ovzdušie by malo byť ľudským právom. Nemyslíte?

Skupina Camfil Farr sa snaží rozšíriť verejné povedomie o znečistení ovzdušia a zaradiť kvalitu vnútorného vzduchu do politickej agendy. Realizujeme preto cestu okolo Európy nazvanú „Road Show“, ktorej cieľom je vysvetliť dôležitosť zdravého vnútorného vzduchu a názorne poukázať na rozdiely medzi vzduchovými filtrami a na výskyt škodlivých častíc vo vzduchu. Predstava skupiny Camfil Farr je jasná: „Je ľudským právom dýchať čistý vzduch“.

Erik Markman
riaditeľ marketingu

www.camfilfarr.com/roadshow

Združenie ŽIVOT PO NEHODE pre všetkých účastníkov cestnej premávky:

s kandidátom Ladislavom nagyom

AUTO VŽDY VYHRÁ?!
LEVICE (Štefan Ráchela) Križovatka ulíc Mlynskej a Štúrovej sa stala v pondelok 20. júna najbezpečnejšou v Leviciach. Obsadili ju príslušníci Dopravného inšpektorátu a Mestskej polície, aby na jej prechodoch pre chodcov mohli ukázať správne prechádzanie deti z Materských škôl na Konopnej a Okružnej ulici pod vedením ich učiteliek. Začalo sa tu ďalšie z podujatí občianskeho združenia ŽIVOT PO NEHODE zamerané tentoraz na správne prechádzanie chodcov cez cestu pod názvom „AUTO VŽDY VYHRÁ?!“ Informačno-osvetová akcia bola určená pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Na príprave podujatia sa okrem občianskeho združenia podieľali aj Dopravný inšpektorát Levice, Mestská polícia Levice, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Záchranná služba, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Územný spolok SČK, Základná umelecká škola, materské a základné školy v Leviciach. Podujatie moderovala Iveta Malachovská, ktorá na úvod oslovila príslušníka dopravnej polície nadpráporčíka Petra Frascha. Ten jej potvrdil, že na prechodoch pre chodcov je čo naprávať. Dobrovoľníci zo zá-

tému „Človek a auto“ a urobili z nich výstavku. Potom škôlkari kreslili na dlažbu pešej zóny motívy z cestnej premávky. Vtom sa ozvali sirény a na

Tento prechod pre chodcov bol v pondelok bezpečný.

Foto: (šr)

kladných škôl rozdávali chodcom a vodičom informačné materiály o bezpečnosti na prechodoch. Na trávnatom priestranstve si deti najskôr pozreli ukážku poskytnutia prvej pomoci, ktorú im pripravil ÚzS SČK. Priniesli si so sebou aj výtvarné práce na

miesto sa dostavili vozidlá Záchrannej zdravotnej služby a Hasičského a záchranného zboru, ktoré predviedli ukážku záchrannej akcie pri záchrane ťažko zraneného muža ležiaceho na pešej zóne. Boli sme svedkami súhry týchto dvoch záchranných zložiek. Po ošetrení zra-

neného, upevnení do „pavúka“ a jeho prevezení na nosidlách do auta ZZS si mohli deti pozrieť autá záchranných zložiek zvonka i zvnútra. Bol to pre ne veľký zážitok. K dispozícii boli aj video ukážky crash testov, ako to vyzerá pri zrážke chodec – auto, chodec – autobus. Ukážky poskytol riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva Gustáv Kasanický. Pohodové podujatie, ktorému prialo aj počasie, pútalo pozornosť chodcov na pešej zóne. Pristavovali sa a zaujímali sa o problematiku, brali si informačné materiály z rúk dobrovoľníkov. Spokojná s priebehom podujatia bola aj zakladateľka a predsedníčka OZ ŽIVOT PO NEHODE Tatiana Bedušová. Všetkým odkazuje: „Nezabúdajme, že keď opúšťame naše príbytky my, naše deti a naši príbuzní, stávame sa všetci účastníkmi cestnej premávky! Vystavujeme sa každodennému riziku stať sa obeťami, ale aj pôvodcami dopravnej nehody.“ Aj toto podujatie prispelo k tomu, aby sme sa vždy šťastne vrátili domov.

nech si starostu vyberú občania
(dokončenie z 1. strany) lístkov na starostu. Aký bol výsledok? Ústavný súd osobitne preskúmal odovzdané hlasovacie lístky pre starostu obce v počte 525 a zistil, že v môj prospech bolo odovzdaných 210 hlasov a v prospech zvolenej starostky 209 hlasov. Zistený údaj sa nezhodoval s údajom zaznamenaným v zápisnici volebnej komisie. *Objavili sa šumy spochybňujúce legitímnosť rozhodnutia Ústavného súdu o nezákonnosti vlaňajších volieb. Že tam vraj máte kamarátov...? Verím, že takáto informácia sa môže dostať do obehu len od ľudí, ktorí majú veľmi málo znalostí v tomto smere. kona. Ale rešpektujem túto skutočnosť ako fakt. *Zvolenie za starostu obce Nový Tekov vám vlani prekazili porušenia zákona. Ak teraz získate dôveru občanov, na čo sa ako starosta sústredíte predovšetkým? Za najdôležitejšie považujem pomôcť ľuďom pri riešení ich každodenných problémov. Mladých chcem zaujať možnosťami športového vyžitia na futbalovom ihrisku alebo v novovybudovanom fitnescentre. Pre starších je potrebné vytvoriť možnosti stretávania sa a vyplnenia ich voľného času. K mojím zámerom patrí tiež vybudovanie obecných nájomných bytov. Táto rozhodujúca investícia je už rozpracovaná s prísľubom financií

Na Ústavný súd som sa obrátil najmä preto, lebo sa bijem za svoju pravdu a viem, že som bol poškodený.
Také niečo, akože ovplyvniť rozhodnutie Ústavného súdu, podľa mňa ani neexistuje. To sa jednoducho nedá. *Blížia sa nové voľby starostu obce Nový Tekov. Paradoxne, hoci počet kandidátov na starostu nebude taký istý ako vlani v novembri, volebná komisia bude znova tá istá. S akým pocitom pristupujete ako kandidát na starostu k týmto voľbám a najmä k faktu, že s prenosnou urnou budú zasa chodiť členovia tej istej komisie, a sčítavať hlasy budú znova členovia tej istej komisie, ktorá svojou prácou spôsobila vo vlaňajších voľbách porušenie zákona a voľby boli uznané za neplatné...? Pokiaľ ide o zloženie komisie, ktoré bude identické ako v minulých voľbách, to považujem skutočne za prinajmenšom paradoxné. Veď počet kandidátov na starostu klesol, teda nebudú kandidovať presne tí istí ako minule, tak prečo má byť volebná komisia tá istá? Nedáva mi to logiku. Vo voľbách do Národnej rady je v prípade predčasných volieb už iná volebná komisia ako v klasickom volebnom termíne. Podľa mňa ide v tomto prípade o nesprávny výklad záod štátu. Mladým rodinám by určite pomohli tiež bezúročné pôžičky na úpravu rodinných domov, ktoré sa využívali aj v minulosti. Obec čaká na skrášlenie po vlani ukončenej kanalizácii a čo je dôležité – na náklady Západoslovenských rozvodných sietí treba urýchliť elektrifikáciu vinohradov. *S komunálnou poslaneckou prácou máte dlhoročné skúsenosti a v obci Nový Tekov je na čom stavať. Keď vás zvolia za starostu, nemusíte začínať od nuly. Áno, to je pravda. Napriek tomu sa objavujú aj kritické hlasy, že sa tu nič neurobilo. A to zasa celkom pravda nie je. Veď si zoberme len kanalizáciu, ktorú robila obec na vlastné náklady a tie činili 100 miliónov korún. Áno, ešte poldruha roka bude treba splácať úver, ale nie je pravda, že obec je neúmerne zadĺžená. Ten úver sa dá splatiť za rok a pol bez nejakého uťahovania opaskov, priebežne, reálne. Vzniklo tu spomínané fitnescentrum na skutočne vysokej úrovni, modernizovala sa materská škola, ktorá patrí k najkrajším v Levickom okrese. Na to všetko by sa nemalo zabudnúť. V Novom Tekove je na čom stavať.

povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl voči sociálnej poisťovni
absolvent stredoškolského štúdia a sirotský dôchodok
V prípade študentov nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká dňom, ktorým dieťa mladšie ako 26 rokov prestalo byť nezaopatreným dieťaťom a prestalo sa sústavne pripravovať na povolanie. Ak absolvent stredoškolského štúdia nepokračuje v ďalšom štúdiu, prestáva byť nezaopatreným dieťaťom posledným dňom školského roka, v ktorom ukončil sústavnú prípravu na povolanie. Školský rok stredoškolákom končí posledným dňom prázdnin, sirotský dôchodok im bude posledný raz vyplatený bez ohľadu na to, či sa zamestnajú alebo nie, v auguste. Sociálna poisťovňa nevyžaduje, aby jej túto skutočnosť poberateľ sirotského dôchodku oznámil, lehoty si vedie sama a výplatu zastaví od septembrovej splátky. Ak však dôjde k akejkoľvek zmene skutočnosti (napr. študent prestane byť nezaopatreným dieťaťom skôr ako sa skončí školský rok), poberateľ sirotského dôchodku je povinný o tom Sociálnu poisťovňu informovať do ôsmich dní. Ak absolvent stredoškolského štúdia pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, je po zápise na vysokú školu povinný doručiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o návšteve školy. Ak mu bola Sociálnou poisťovňou výplata sirotského dôchodku zastavená, po doručení potvrdenia bude okamžite znovu uvoľnená odo dňa zastavenia výplaty.

2. ča

absolvent vysokoškolského štúdia a sirotský dôchodok
Absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa má nárok na výplatu sirotského dôchodku len do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky. Keďže nejde o jednotný termín, je každý poberateľ sirotského dôchodku povinný oznámiť Sociálnej poisťovni dátum vykonania štátnej

w w w. s o c p o i s t. s k

záverečnej skúšky na vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa do ôsmich dní. Od najbližšej splátky po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky sa mu výplata sirotského dôchodku zastaví. Ak absolvent, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, pokračuje v štúdiu na inej škole, nie je už nezaopatrené dieťa a nárok na výplatu sirotského dôchodku mu zaniká. Obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, sa považuje za obdobie sústavnej prípravy na povolanie. Ak Sociálna poisťovňa absolventovi bakalárskeho štúdia výplatu sirotského dôchodku zastaví, po doručení potvrdenia o návšteve školy mu ju okamžite obnoví odo dňa zastavenia výplaty. (67)

VÁŠ HLAS SA U MŇA NESTRATÍ A DOPREDU ZAŇ ĎAKUJEM

(99)

:

ČO

NOVÉHO?

Tí skôr narodení si isto ešte pamätajú okolie kaštieľa, keď bol ešte funkčnou budovou, a na tri sochy, ktoré stáli za ním cestou k dnes uţ neexistujúcemu detskému ihrisku. Koncom 80tych rokov z parku kamsi zmizli. Po rokoch sa začalo hovoriť, ţe boli zničené, alebo ţe boli predané do zahraničia a krášlia sídlo niektorého zbohatlíka. „Naozaj mnoho ľudí pochybovalo o tom, ţe tie sochy ešte existujú. Zistil som, ţe sa nachádzajú v depozite areálu vtedajšieho mestského podniku Vepos a ţe po odvezení z parku boli zreštaurované,“ povedal poslanec Pavel Polka. Zíde z očí, zíde z mysle – to isté platí aj o spomínaných sochách. Ak však niečo na očiach ani nebolo, ťaţko mohlo byť v mysliach. V Ţeliezovciach vyrastajú nové generácie, ktoré tieto sochy nikdy nevideli. Moţno len na dobových fotografiách. Práve toto trápi Pavla Polku, ktorý sa ešte pred štyrmi rokmi rozhodol tento stav zmeniť. Otázkou bolo, či sochy postaviť na pôvodné miesto (hoci ani v minulosti nemali svoje stále miesta), alebo neriskovať ich poškodenie (park ani ľudia uţ nie sú to, čo predtým) a umiestniť ich v interiéroch (Dom kultúry, MsÚ, školy)... Okrem týchto otázok však v poslaneckom zbore chýbala aj dostatočná politická vôľa, a tak sochy naďalej odpočívali v depozite. „Ide o exteriérové sochy, patria teda von. Nehrozí im poškodenie zo strany počasia, len moţno niektorých ľudí. Preto bude vhodnejšie umiestniť ich na bezpečnejšie miesta.“

Euridika uţ zaujala svoje miesto pred budovou ţeliezovskej expozitúry Slovenskej sporiteľne na Mierovej ulici (po dohode mesta s vedením SLSP). Orfeus bude stáť pri mestskom múzeu, priamo na začiatku kultúrnohistorickej zóny mesta a starogrécky silák Herkules bude mať svoj nový domov v areáli Maďarského domu. Osadenie týchto sôch by

malo prebehnúť v čase ukončenia prác na obnove a rekonštrukcii centrálnej zóny mesta. „Osobne som veľmi rád, ţe aj v dnešnom prekomercionalizovanom svete sa našla jedna miestna firma, ktorá sa podujala tieto sochy osadiť bez nároku na odmenu, všetko zabezpečuje sponzorsky. Áno, je to Eurospinn,“ hovorí Pavel Polka. Jedna, aj keď nie úplná, socha, len busta,

zato však úplne nová, je uţ osadená, ale zatiaľ zahalená. Občania si ju uţ všimli. Mesto sa k nej dostalo ako k nevyhnutnej súčasti úspešného projektu rekonštrukcie a obnovy centrálnej mestskej zóny. Slávny slovenský astronóm, politik, generál Francúzskej armády, zakladateľ Československa a diplomat Milan Rastislav Štefánik nás bude vítať pri vchode do budovy mestského úradu. To však nie je všetko. Ďalšia socha, na ktorú si spomínajú uţ len tí najstarší Ţeliezovčania, tieţ vyšla na svetlo sveta. Ide o svätého patróna maďarského Budína a ochrancu pred búrkami svätého Donáta. Socha bola osadená v roku 1765 a od roku 1975 leţala zvalená a zarastená burinou v lesíku, pri poľnej ceste vedúcej popri dnešnej záhradkárkej osade za amfiteátrom smerom na Hronovce. „Niekedy v prvej polovici 80-tych rokov som pri jednej prechádzke našiel z nej hlavu v oráčine. Socha bola rozbitá na niekoľko kusov. Hlavu som odniesol domov a chcel som, aby bola socha zachránená. Vtedajšie socialistické vedenie mesta však nerado počulo o svätých, a tak ma ignorovali. Za pomoci priateľa som ju previezol k sebe domov a vďaka tomu socha stále existuje,“ dodáva Pavel Polka. Socha, len čiastočne zreštaurovaná, sa pred niekoľkými týţdňami stala súčasťou expozície nášho mestského múzea. Euridika si našla svoje nové miesto pred želiezovskou expozitúrou Slovenskej sporiteľne.

21. júna (utorok) - Ján - Jánske zvyky, jánske ohne, svätojánska noc dok. výstavka a podujatie od 14.00 v KD na ul. SNP 21. júna (utorok) - Dokumentačná výstava ku Dňu hudby z hud. noviniek 30. júna (štvrtok) - Besiedka a program k ukončeniu školského roka v Materskej škole Kukučínov, od 9.00 MŠ Kukučínov Prístup na verejný internet, začína letná burza kníh na 1. posch.

MESTO ŢELIEZOVCE vyhlasuje
v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 a v zmysle § 281 a nasl. zák. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŢ
na odpredaj nehnuteľného majetku v meste Ţeliezovce v kat. území Ţeliezovce na LV č. 1 a) pozemky: parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc. č. 218 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 163 m2, b) stavby: stavba na parc. č. 218 pod súpisným číslom 225 – kaštieľ. Predmet obchodnej verejnej súťaţe – stavba, ktorá je kultúrnou pamiatkou s pozemkom. Súťaţ sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Ţeliezovce. Súťaţ sa zverejní na internetovej stránke Mesta Ţeliezovce www.zeliezovce.sk, v mesačníku Ţeliezovský spravodajca – Zselízi hírmondó, v 1 novinách s regionálnou pôsobnosťou. Návrh do súťaţe predkladá uchádzač písomne v zalepenej a neporušenej obálke poštou, alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Ţeliezovciach na adresu: Mesto Ţeliezovce, SNP 2, 937 01 Ţeliezovce s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa resp. sídlo) na zadnej strane obálky. Obálku viditeľne označí textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – ponuka na nehnuteľnosť – kaštieľ v Želiezovciach“. Termín predkladania súťaţných návrhov končí dňa 01. 08. 2011 o 11.00 hod. Vyhlasovateľ stanovuje ako minimálnu cenu hodnoty majetku vo výške 150 000,- Eur. Uchádzač pri predloţení návrhu je povinný: zloţiť finančnú zábezpeku vo výške 45 000,Eur na bankový účet Mesta Ţeliezovce najneskôr do 01. 08. 2011 (rozhodujúci je deň pripísania na účet Mesta Ţeliezovce) Úplné súťaţné podmienky môţu záujemcovia zaobstarať na webovej stránke mesta: www.zeliezovce.sk, alebo si vyţiadať na adrese: Mestský úrad v Ţeliezovciach, Ul. SNP 2, 937 01 Ţeliezovce. Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Kádasiová – prednostka MsÚ Tel.: 036/7711087 Fax: 036/7713004 e-mail: alzbeta.kadasiova@zeliezovce.sk

Schválením všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Želiezovce vyvrcholil proces obnovy názvov, resp. nápravy niektorých jazykovo nesprávnych výrazov v pomenovaniach ulíc. O potrebe zmeny názvov niektorých ulíc a verejných priestranstiev sa na pôde mestského zastupiteľstva v Želiezovciach zmienili poslanci už v uplynulom období, v roku 2007 dokonca vytvorili aj názvoslovnú komisiu na tento účel. V hektickom minulom volebnom období nakoniec k zmenám nedošlo, tie prišli na rad až v tomto roku. Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN o názvoch ulíc na svojom aprílovom zasadnutí. K zmenám došlo vo viacerých prípadoch, tak v slovenských, ako aj v maďarských pomenovaniach. Zmenou prešiel napríklad názov bývalej Tržnej ulice, ktorá sa po novom volá Trhová. V kodifikovaných príručkách sa slovo tržný uvádza v súvislosti s natrhnutím, pretrhnutím. Snaha o pomenovanie tejto ulice bola určite iná, i keď ani trhy sa tu už nekonajú. Kherndlova ulica je po novom Ulica A. Kherndla, Kossuthova zasa Ulica L. Kossutha.

Medzi názvy boli zaradené aj verejné priestranstvá, čiže mestské časti ako Mikula, Svodov, Veľký Dvor, Karolina, Rozina, Jarok a Albert, ale aj Mierová osada, Staré a Nové Želiezovce, Sídlisko pri Stanici. Aj v maďarskom jazyku došlo k niektorým úpravám, napríklad ekvivalent Komenského ulice je po novom Comenius utca. Ulica SNP sa po novom v maďarčine neuvádza skratkou Sznf utca, ale plným názvom Szlovák nemzeti felkelés utca. Do všeobecne záväzného nariadenia sa dostali aj pomenovania mestských a miestnych častí. Nové VZN určuje tiež podmienky pomenovania verejných priestranstiev. „Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a podobne. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta,“ hovorí nariadenie, ktoré špecifikuje aj pojem verejné priestranstvo: „Časť územia mesta Želiezovce tvorená ulicami uvedenými v tomto

VZN, ktorá je svojim charakterom určená na všeobecné využívanie, alebo inak slúži všeobecnej potrebe, je verejnosti prístupná a je vo vlastníctve mesta, tvorí verejné priestranstvo mesta... Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, trhovisko, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby a podobne.“ Súčasťou VZN sú aj povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti s premenovaním verejných priestranstiev: „V súvislosti s prijatím tohto nariadenia vzniká fyzickým a právnickým osobám podľa osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených povinnosť dať si do súladu s týmto nariadením svoje príslušné doklady (preukaz totožnosti, živnostenský list a iné).“ V zmysle tejto časti nariadenia teda čaká obyvateľov výmena dokladov. O podrobnostiach, podmienkach a postupe výmeny sa záujemcovia môžu informovať na MsÚ v Želiezovciach.

Zdroj: ŽELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA

Od utorka do utorka:

ČÍM ŽIJE OBEC

č. 24/2011

21. 6. 2011

RYBNÍK (op) - Leto alebo čas, keď leto čaká v predsieni na svoje úradovanie, býva v mnohých obciach Tekovského regiónu spojené s hodami, symbolikou posväcovania chrámov. V Rybníku bývajú hody na sviatok Najsvätejšej Trojice. Teda ich termín je pohyblivý. Kolorit tekovského leta je skoro taký, ako býval kedysi. Len ostatné sa mení. „Slnko cez kľúčovú dierku prenikne do pitvora a oslepujúco žiari na hlinenej dlážke. Žiari tam celé popoludnie a zhasne až večer, keď sa vráti gazda s gazdinou, obaja unavení a nevravní, pokrytí ostím a prachom. Zaškrípu bránky a záporky, z komína zatiahne blahodarný chlad a na ohnisku sa rozhorí oheň.“ Tak hovorí o letnom čase, predzvesti chlebového zákona, znalec tohto kraja Andrej Chudoba. A my všetci vieme, že tieto nádherné slová zostanú len spomienkou na voľakedajšie letá. Je to spomínanie na veci a ľudí v čase, ktorý sa od nás

Milí spoluobčania,
máme za sebou hodový – tradičný a tradične obľúbený i uctievaný čas, keď sa postretajú rodiny, keď sa centrom sveta stane naša dedinka, mamin stôl uprostred kuchyne, voňavé dobroty, posedenia pri slovách vysvetľujúcich aj chápajúcich, ktoré lepšie znejú aj rezonujú pri čaši dobrého rybníckeho vínka. Vonku kolotoče, debatujúce skupinky, rozradostené deti a príjemné počasie. Taký je v mojej mysli obraz pohodových hodov a tie naše, ktoré padli na 19. júna, Deň otcov, také aj naozaj boli. Verím, že mi dáte za pravdu. Že v rybníckych rodinách ubiehali sviatočné chvíle, ktoré sú a budú zdrojom energie a vnútornej sily v nastávajúcich pracovných dňoch. Ešte rád pripomínam, že po deviatich rokoch stretávania sa členov Jednoty dôchodcov Slovenska z čilejkárskych obcí sa tohoročné stretnutie konalo cez víkend vo Veľkých Kozmáloviec. Ako ináč, nechýbala na ňom ani účasť Rybníka: vo Veľkých Kozmálovciach našu obec zastupovali členovia Jednoty dôchodcov pod vedením predsedníčky Anny Havranovej. Želám Vám úspešný týždeň. Imrich Králik, starosta

prudko vzďaľuje. Múdrosť spisovateľa tvoriaceho celý život práve tu, uprostred regiónu, je v tom, že s úctou zachytáva vonkajšiu tvárnosť kraja, posledné (či predposledné)

svetlá a farby minulého Tekova, zviazaného dvojjediným časom zeme a človeka. Ale hody, ten čas sviatočný, veselý a duchovný zároveň, majú korene akosi prirodzene odvodené od tradícií, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Tento sviatok patrí medzi nemnoho tých, čo súčasníci uctievajú akosi samovoľne a radi. Zostal aj v modernom svete ako ostrovček chvíľ, ktoré upevňujú rodinné puto a najmä príslušnosť k svojej dedinke, sú o vyjadrení vzťahu k nej. A taká, milá a príjemná, bola aj tohoročná rybnícka hostina.

Poza stromy, poza kríčky, túlajú sa veveričky. Dve sestričky ryšavé poskakujú po tráve.

ZORA ŽATKOVÁ: VEVERIČKY
Nedočkavo pokukujú, či orieškov zopár nedá. Smelé plány pritom kujú, odvaha a strach sa strieda.

Súťažná otázka:

Na aký cirkevný sviatok bývajú v Rybníku hody?

Pri chodníku, za stromami, stojí malá lavička. Na lavičke unavená oddychuje babička. V ruke pritom niečo žmolí, zvedavé sú malé ryšky. Ej, veru by rady boli, keby sa im ušli zvyšky.

A babička, dobrá duša, veveričky rada vidí. Chvíľu ešte ich strach skúša, potom za hrsť dobrôt hodí. Netušia, že iba preto chodieva sem celé leto. Aby ich zas uvidela a radosť im urobila. (Autorka je z Rybníka)

Odpovede posielajte na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice do piatku 1. júla.

VSTUP OBCE RYBNÍK NA HISTORICKÚ PÔDU
Po tatárskom vpáde prišlo obdobie rozvoja, aby v prvej polovici 16. storočia prišla ďalšia stagnácia, tak ako v celom Uhorsku - príchod Turkov. Práve z druhej polovice 16. storočia sa zachoval prvý urbár - prvý súpis povinností ryníckych poddaných ostrihomského arcibiskupa z roku 1571. Jeho sídlo sa v tej dobe prenieslo pred postupujúcimi Turkami najskôr do Nových Zámkov a neskoršie do Trnavy. Ako zo súpisu vyplýva, arcibiskupské panstvo bolo veľmi rozsiahle a rozptýlené. Zasahovalo do župy Bratislavskej, Nitrianskej, Komárňanskej, Ostrihomskej, Tekovskej, Hontianskej a Novohradskej. Rozptýlenosť majetku si vyžiadala aj primeranú decentralizáciu riadenia v podobe trinástich oficiolátov. Na čele každého z nich bol zemepanský riadiaci úradník - kapitán, ktorý z jednej významnejšej obce riadil život najbližších, arcibiskupovi poddaných obciach. Jedno zo sídiel oficiolátu bolo v Rybníku. Sem patrili ešte obce Čajkov, Tekovská Breznica a Tekovské Nemce. Sídlo oficiolátu sa stalo centrom príslušných obcí, tu sa sústreďoval napríklad vínny desiatok, teda museli tu byť vínne pivnice. Kapitán potreboval väčšiu budovu pre svoje sídlo, sústreďoval sa tam desiatok z obilia, ovocia, mäsa a bolo tam aj administratívne centrum Skladovacie priestory slúžili neskoršie ako základ majerského hospodárenia v obci. Z toho potom vznikol aj zárodok budúceho postavenia obce ako arcibiskupského mestečka. Najmä po udelení práva na krajinské jarmoky, ktoré boli významným privilégiom. V spomínanom urbári z roku 1571 sa píše: „V obci bolo 42 polovičných usadlostí, obývaných z nich bolo 21 celých, nerozdelených. Boli tu aj usadlosti prisťahovalcov - 15“, čo je pomerne značný počet. Predpokladáme, že išlo o prisťahovalcov, ktorí sem ušli pred Turkami z južných častí Uhorska. Niekoľko usadlostí bolo bez domov. Fara bola neporušenou usadlosťou. Z poddanských povinností obyvateľov tejto obce uvádzame: „Jednotlivé stredné usadlosti odvádzajú na sv. Juraja 31 denárov. Na sviatok sv. Michala odvádzajú tieto usadlosti 56 denárov. Úradníkom oficiolátu na sviatok sv. Michala platia jednu zlatku, na sviatok sv. Juraja jednu zlatku. Na sviatok Zjavenia Pána taktiež jednu zlatku dá celá obec.“ Ďalšie poplatky - 6. januára dávajú jedno prasa schopné zabitia a jednu zlatku a z celej obce jedného moriaka a jeden koláč. Na sviatok sv. Juraja dávajú svojmu najdôstojnejšiemu pánu arcibiskupovi jedného barana a druhého barana Rybnícky chotár, archeologické nálezisko za areálom SES úradníkovi oficiolátu a taktiež od celej obce jeden syr, dva koláče a osem vajec. Niekedy dávajú namiesto barana 24 denárov. Desiatky dávajú z hrozna a ovocia. Z uvedeného dávajú aj deviatky. Ovocie sa vážilo na poli. Desiatky sa dávali aj od kozliat a včiel. Z týchto dávok sa mohli vykúpiť dvoma denármi. Usadlíci bez pôdy dávali „kresťanský peniaz“ 22 denárov. Prisťahovalci neboli povinní odovzdávať poplatky. Cudzí ženci odovzdávali „kosákové peniaze“ 2 denáre. Jednotlivé stredné usadlosti dávali tomu, kto odoberal desiatky, od každej záhrady dva denáre. V čase oberačiek dávali obyvatelia a jednotlivé svoje vinice jednu štvrťku ovsa. Prisťahovalci dávali od svojich viníc jedného kapúna a jeden koláč. Ovocie nedávali. Pokiaľ išlo o dodávky vína, tie boli stanovené na 34 okov ročne. Také isté dávky mal aj Čajkov. Tieto dávky dávala obec ako celok. Ďalej sa uvádza, že kapitán v Rybníku drží 12 jazdcov aj s koňmi, ktorí sú k dispozícii pre arcibiskupské vojsko v Nových Zámkoch, ktoré mu prislúchalo držať. Títo jazdci pravdepodobne neboli povinní odovzdávať poddanské dávky a boli oslobodení aj od ostatných daní. Dostávali od arcibiskupa plat a mali aj tzv. cirkevný šľachtický titul. Bol to základ rybníckych zemanov. K nim patrili Ižoldovci, ktorí neskoršie dostali od arcibiskupa aj určitú menšiu plochu pôdy. Nazývali ich aj arcibiskupskými zemanmi - predialistami. Lenže už je tu obdobie nielen tureckého nebezpečenstva, ale priameho napádania obce Turkami. Nastalo obdobie stagnácie, neistoty, ničenia... (Podľa historicko-národopisnej monografie Obec Rybník, autor Ján Horniačik)

6

21. júna 2011

pubLICIstIKa

POHRONIE

nominanti týždenníka pohronIe s najvyšším humanitárnym ocenením dar žIvota a dar roKa

RE

tri oriešky pre skvelých ľudí
doročne od roku 1995 ako dôstojný spôsob verejného poďakovania známym i neznámym jednotlivcom i kolektívom za pomoc ľuďom v ťažkých životných či krízových situáciách. Od roku 2000 udeľuje nezávislá komisia SHR aj mimoriadnu cenu: DAR ŽIVOTA za záchranu života a za darovanie ľudského orgánu. Slovenská humanitná rada si tak rok čo rok uctieva tých, ktorí v predchádzajúcom roku svojimi skutkami prispeli aj k rozvoju dobrovoľníctva, k šíreniu ľudskosti a tolerancie medzi ľuďmi rovnako k odstraňovaniu mnohorakých bariér a diskriminácie. 16. ročník verejného oceňovania DAR ROKA a DAR ŽIVOTA 2010 sa konal pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.

Čestná komisia shr pre dar roka

Igor Bázlik, hudobný skladateľ, Bratislava, Marián Červený, rímsko-katolícky farár, Bratislava, Milan Gliviak, finančný riaditeľ reklamnej agentúry V.Y.V. v Bratislave, Jozef Holec, režisér a scenárista, Peter Kamenický, riaditeľ Sekcie pre styk s verejnosťou, SPP, a.s. Bratislava, Miloš Bubán, internista gastroenterológ, primár odborných ambulancií Železničná NaP, Bratislava, Miron Zelina, riaditeľ Ústavu humanitných štúdií, Pedagogická fakulta v Bratislave, Milan Fiľo, Ecoinvest, Bratislava, Svetozár Dluholucký, Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica, Ivan Sýkora, prezident SHR, Dušan Tittel, generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava, futbal, a.s. Tajomníčka čestnej komisie pre cenu Dar roka: Margita Škrabálková, SHR. ková spoznala šľachetný úmysel chlapcov, zariadila balíčky od Jednoty sponzorsky. V škole tiež každý pomohol – riadiDAR ROKA 2010 si Rudko zaslúži aj preto, že je veľkým vzorom pre kamarátov aj neznáme deti za svoj ľudský prístup

PO Áž RT

Radosť Ninky a Alexandra Berekových v zaplnenej Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Foto: (op)

(dokončenie z 1. strany) životov a vyhľadávaní nezvestných osôb prevzali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave mimoriadnu cenu DAR ŽIVOTA, ktorú Slovenská humanitná rada udelila ako jedinú v SR tomuto občianskemu združeniu za záchranu životov, solidaritu a dobrovoľnícku pomoc v stavoch najvyššej núdze. Tri oriešky a diplom prevzali manželia Berekovci z rúk prezidenta Slovenskej humanitnej rady (SHR) Ivana Sýkoru. S moderátorkou podujatia Milenou Čeganovou, redaktorkou Slovenského rozhlasu, potom ocenení priblížili ich cestu, ktorej zmyslom je plnenie najvyššieho poslania: pomoci a záchrany tam, kde najviac treba. Veď celý tento skvelý tím, v ktorom sa stretávajú v spoločnej práci ruky ľudí s labkami cvičených psíkov, má na svojom konte mnoho záchranných akcií. Spoločne pomáhali po vlaňajšom zemetrasení aj na Haiti, kde pod zrúcaninami hľadali aj našli neživé telá, ale aj tých, ktorí prežili. Boli tiež medzi prvými dobrovoľníkmi, ktorí vlani počas ekologickej katastrofy odišli do maďarských obcí Kolontár a Devecser

zachraňovať ľudí a ich majetky. Vykonali tam obriu prácu a neskôr aj s darčekmi navštívili zachránené rodiny, ktoré sa po katastrofe zotavovali na Donovaloch. Svedčia o tom početné listy vďaky, ktoré stále prichádzajú do dedinky Nýrovce.

skej humanitnej rady (SHR). Hlavným laureátom v kategórii fyzických osôb sa stal Peter Mikulášik z Kežmarku za poskytnutie humanitnej pomoci v život ohrozujúcej situácii ťažko zdravotne postihnutému slovenskému občano-

okres Levice najpočetnejšie zastúpený
Nomináciu DAR ROKA 2010 získali aj navrhnutí jednotlivci a kolektívy z okresu Levice. Ten bol už tradične kvalitne zastúpený medzi ocenenými. Okrem mimoriadnej ceny DAR ŽIVOTA 2010 pre Špeciálnu kynologickú záchrannú službu z Nýroviec zožali úctu a veľký potlesk zaplnenej Zrkadlovej siene aj ďalší nositelia dobročinnosti z Levického okresu. Predovšetkým nimi boli jediní detskí nominanti na celom akte oceňovaní vôbec.

Moderátorka Milena Čeganová spovedá Elenu Gubčovú, predsedníčku predstavenstva CooP Jednoty Levice. Vpravo riaditeľ Camfil Farr-u Imrich Mészaros. Foto: (op)

teľka, učitelia aj školník. Zoltán bol na mikulášskom večierku čertom a Rasťo celé popoludnie odmoderoval.

a pomoc zvieratku, keď to veľmi potrebovalo.

Mikuláš plný človečiny
Zoltán Sztojka a Rastislav Dőme, deviataci Spojenej školy v Leviciach, chovanci Detského domova, prevzali Nomináciu DARU ROKA za skutok človečiny a solidarity s ostatnými deťmi z detského domova v Leviciach. Vlani na Mikuláša sa roz-

zachránil poľného zajačika
Ďalším detským nominantom, ktorý získal veľké uznanie všetkých ocenených aj ich navrhovateľov, bol Rudko Patay, žiak ZŠ A. Kmeťa v Leviciach. Piatak Rudko získal za svoj krásny ľudský príbeh spolucítenia človeka s trpiacim zvieratkom množstvo hlasov

oživenie firemnej filantropie
Za spoločnosť CAMFIL FARR s.r.o., ktorá vyrába filtre do vzduchových zariadení, prebral ocenenie DAR ROKA riaditeľ Imrich Mészáros. Nominácia smeruje do tohto levického závodu najmä za finančný dar na pomoc ľuďom v našom regióne postihnutom vlaňajšími povodňami vo výške 5000 eur. Ocenenie patrí tiež COOP Jednote Levice, SD. Z rúk prezidenta SHR Ivana Sýkoru ho prevzala predsedníčka predstavenstva Elena Gubčová, ktorá v rozhovore s moderátorkou Milenou Čeganovou hovorila aj o sponzorskej podpore Jednoty smerom k mikulášskej iniciatíve Zoltána a Rasťa. COOP Jednota Levice, SD darovala oddeleniu ARO NsP v Leviciach z prostriedkov Nadácie Jednoty monitor vitálnych funkcií v hodnote 12 000 eur. V rámci starostlivosti o školákov odovzdala ZŠ, centrám voľného času, detským domovom, špeciálnym školám a zväzom telesne postihnutým v okrese Levice 455 futsalových lôpt, 50 badmintonových súprav, sponzorské dary a prispela na realizáciu projektu Nech sa nám netúlajú v Želiezovciach. COOP Jednota Levice pomohla tiež ľuďom postihnutým povodňami a prispela aj na obnovu levickej Kalvárie.

Detskí nominanti zľava: R. Patay, R. Dőme a Z. Sztojka.

Foto: (op)

Zohraný záchranársky kolektív ľudí a psíkov má čoraz väčší kredit doma i v zahraničí. V regióne Pohronia Berekovci pomáhali aj počas vlaňajších povodní. V minulosti hľadali nezvestných baníkov po banských nešťastiach, aj nezvestných pasažiarov po leteckých haváriách. V utorok im za odvahu a veľké nasadenie v každom zo záchranárskych výjazdov tlieskala plná Zrkadlová sála Primaciálneho paláca – 150 ľudí, ktorí sami pomáhajú iným alebo tých, ktorí šľachetne rozdávajú sami seba, na ocenenie navrhli.

pocta za šírenie ľudskosti
V 16. ročníku iniciatívy DAR ROKA, ktorá je morálnym oceňovaním jednotlivcov a právnických osôb za významné humanitné skutky, rozhodla o nositeľoch ocenení 11-členná nezávislá čestná komisia Sloven-

Vystúpila aj slovenská Edith Piaf - Edita Moravská.

vi, ktorý sa nachádzal v Českej republike a ktorého prevezenie na Slovensko a umiestnenie v ústavnom zariadení P. Mikulášik sám zariadil, hoci postihnutého ani nepoznal. Hlavným laureátom Daru roka 2010 v kategórii právnických osôb je Tesco Stores – Nadácia Tesco. Laureátom Daru roka sa stalo osem fyzických a právnických osôb. Čestná komisia rozhodla aj o udelení Nominácie DARU ROKA 2010 a diplomu s poďakovaním prezidenta SHR pre 50 právnických a fyzických osôb z celého Slovenska za ich materiálnu alebo finančnú pomoc, za dobrý nápad alebo významnú službu zlepšujúcu kvalitu života handicapovaných jednotlivcov alebo skupín ľudí odkázaných na podporu a pomoc spoločnosti. DAR ROKA – morálne oceňovanie jednotlivcov aj právnických osôb za mimoriadne humanitné skutky sa koná kaž-

Sprava ocenení Z. Sztojka, R. Dőme, vľavo E. Gubčová.

Foto: (op)

hodli z vlastných prostriedkov zaobstarať mikulášske darčeky pre spolužiakov z 5. až 10. ročníka. Objednali 70 balíčkov v predajni COOP Jednoty SD v Leviciach na Ružovej ulici. Keď jej vedúca Darina Sip-

Z prejavu prezidenta Slovenskej humanitnej rady Ivana Sýkoru
Opakovane sme sa opäť aj tohto roku presvedčili, že čestná komisia pri schvaľovaní ocenení starostlivo zvažovala význam každého jedného návrhu a pristupovala ku všetkým rovnako a nezaujato. Bolo to však ťažké rozhodovanie, lebo všetky návrhy na ocenenie boli veľmi významné a zaslúžia si verejnú pozornosť. Ocenenia, ktoré odovzdáme, sú za naliehavú pomoc, ktorá nezniesla odklad alebo za pomoc dlhodobého charakteru, zásadnú, takú, ktorá umožnila zlepšenie života alebo zmiernila utrpenie a poskytla aj východisko z ťažkej životnej situácie, a to nemalému počtu ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v núdzi alebo v ohrození. Neostáva mi iné, než zdôrazniť, že vďaka tomuto ľudskému dobru, láske k človeku a vzájomnému pochopeniu sa život nielen niekoľkých jednotlivcov, ale aj našej spoločnosti naozaj stáva lepším. Žiaľ, musím konštatovať, že ľudskosť, ktorú oprávnene vyzdvihujeme, nebýva vždy v súčasnosti samozrejmosťou. Naopak, až príliš často ju zatieňuje zloba, neprajnosť, závisť, nepochopenie, arogancia, hrubosť a brutalita. O to viac si treba vážiť takých ľudí, akých dnes oceníme, pre ktorých sú porozumenie, priateľstvo, súdržnosť, dobré medziľudské vzťahy a vzájomná pomoc prvoradými hodnotami. Verím, že príklady dnes ocenených ľudí budú medzi občanmi Slovenska rezonovať a pre mnohých sa stanú inšpiráciou ako by mohli pomáhať iným, ktorí pomoc potrebujú. Dúfam, že mnohí, ktorým slovo dobrovoľníctvo niečo hovorí, si budú viac všímať svoje okolie, aj starosti a trápenie iných a že sa budú zamýšľať aj nad významom solidarity v spoločnosti a nad cestou, ktorá vedie k spravodlivejšej a múdrejšej spoločnosti, v ktorej sa ľudia riadia zdravým rozumom, ale aj srdcom.

svojich rovesníkov aj vo vlaňajšom ročníku DETSKÉHO ČINU ROKA. Za záchranu malého poľného zajačika a za starostlivosť oň pokiaľ sa zvieratko nevrátilo späť do voľnej prírody získal postup medzi 30 najúžasnejších detských činov dobra spomedzi vyše 8000 dobrých detských skutkov z celého Slovenska. Nomináciu

Členovia čestnej komisie M. Červený a v pozadí M. Zelina. Foto: (op)

HELENA HUDECOVÁ LEVICE - V Tekovskom múzeu bude od stredy 29. júna sprístupnená výstava Oni a ja, v ktorej predstavuje Lucia Hudecová grafickú tvorbu a hosťujúci autor Richard Santay obrazy. Lucia Hudecová, slobodný umelec, rodáčka z Novej Bane, ktorá v súčasnosti žije vo Veľkých Kostoľanoch neďaleko Piešťan, v malom domčeku plnom umenia, s tromi psíkmi a svojim drahým „R“. Práve priateľ Richard Santay je hosťujúcim autorom na výstave „Oni a ja“...Aj napriek tomu, že je Richard telom aj dušou technikom v priemysle, práve Lucy v ňom prebudila driemajúci talent a cit pre umenie. Vo svojom voľnom čase rád maľuje obrazy, ktorých ústrednou témou je sloboda v akejkoľvek podobe, využíva kombinované techniky, najmä akryl, air-brushing a z veľkej časti ho ovplyvňuje najmä street art umenie. Umelecký svet pozná ich tvorbu pod značkou LucyHudec a SantoSféry... Lucy tvorí od malička a sama o sebe hovorí, že je umelec – samorast. Kreatívne obdobie ju sprevádzalo na základnej, strednej a vysokej škole a ona cítila, že to nie je len chvíľkové nadšenie, ale obrovská túžba naučiť sa o v l á da ť s v oj e pr e d st a vy a fantáziu a dokázať to preniesť všetko na papier, či plátno... Ukázať ľuďom, že toto je jej svet a v ňom chce žiť, že umenie je úžasná terapia pre jej dušu, ale aj pre ľudí, ktorí majú možno vo svojom živote menej svetla. V roku 2005 vystavovala Lucy vo svojom rodnom meste po prvýkrát a predstavila sa svojou kresbou, maľbou a textilom.

Odvtedy nevystavuje, tvorí doma a k ľuďom sa jej práce dostávajú prostredníctvom internetu. Pred piatimi rokmi sa začala Lucy venovať aj grafike, ktorú prezentuje na tejto výstave a ponúka návštevníkom k nahliadnutiu.

Na začiatku jej technicky veľmi pomohol priateľ Richard. Lucy sa vďaka svojej šikovnosti a obrovskému nadšeniu dopracovala k profesionálnej zručnosti, ktorú by jej mohol závidieť nejeden grafik. Autorské grafiky tvorí viacerými spôsobmi. Sú to fotomontáže, dokresľované fotomontáže a kresby v počítači – ilustračné obrázky. Buď pracuje s fotografiou, ktorú dotvára, alebo s autorskou kresbou. Grafi-

ka jej ponúka ohromné možnosti, dokonca väčšie, ako samotná maľba. Rada pracuje s bielou, červenou, čiernou, oceľovomodrou a blankytnou farbou. Žiarivé farby využíva pri detských ilustráciách. Najsilnejšou témou pre Lucy sú ženy. Objavujú sa v jej obrazoch – ako inšpirácia, či múzy, od ktorých sa odvíja množstvo životných príbehov. Mnohé z jej grafík sa vyznačujú veľmi silným pozitívnym vyžarovaním a Lucy sa nimi snaží v ľuďoch prebúdzať pocity tajomného, záhadného a pritom príjemného ticha, ktoré preniká z jej obrázkov a dotýka sa diváka. V jednom článku bolo o Lucy výstižne napísané, že pri pohľade na jej grafiky, či krehučké bábiky sa naskytá veľmi krásne spojenie...“Lucy je taká Alica v krajine zázrakov. Prepadla niekde cez zajačiu dieru a žije v snovom svete, presne takom, aký vysníval na filmovom plátne Tim Burton (mimochodom jej obľúbený režisér). V tomto svete nie je nič nemožné, ak tomu uveríš. Zajace nosia kabátiky, kvetiny rozprávajú, mačky dokážu miznúť a jedna jediná žena môže mať obrovskú silu a predurčenie pomáhať iným – hoci aj svojimi obrázkami.“

Oni a ja - výber z tvorby Lucie Hudecovej hosťujúci autor Richard Santay 29. júna - 4. septembra, Tekovské múzeum v Leviciach - Galéria Jozefa Nécseyho

(Pokračovanie)

Chlapi – hovorí Paľo - zajtra by sme mohli ísť na drevo. Samovýrobou, tak, ako sa dohodlo v Urbári. Aj s horárom som o tom hovoril. Treba spracovať to kalamitné drevo. Čo nevidieť, bude tu jeseň... Dobre, kto pôjde? – pýta sa Milan. No my, štyria – pokračuje najstarší, Paľo. Teda Milan, Peter, Jano a ja. A čo, ak bude pršať? – pýta sa Peter. Však zbadáme – povedal Paľo len tak, popod nos.. Nikdy nepoužíval výraz „uvidíme“, ale „zbadáme“. Nepršalo, zbadali, tak teda išli. Paľo vzal svoj traktor s vlečkou, ostatní motorové píly. A každý mal so sebou svoju povinnú výbavu – nôž, poldecák, tiež dvojdecový pohár na víno, slaninu, alebo klobásky, cibuľu, chlieb a demižón vína, prípadne aj litrík kvalitnej slivovice. Veď v dolnej časti obce bola kvalitná pálenica. Pálili tam veľmi dobrú, dvakrát prepálenú päťdesiat trojku... Vyštartovali trochu neskôr, po deviatej, veď nikto sa nikam neponáhľal, nemali v úmysle roztrhnúť sa od roboty. Cieľom bolo trochu popracovať, ale popri tom - každý z nich mal rád vôňu dreva, čerstvý vzduch a pobyt s priateľmi. Vôňa lesa, vôňa dreva a spev motorovej píly... A dobrá partia! To treba zažiť, voňať, vdychovať, cítiť... Prišli na určené miesto, asi štyri kilometre od obce, pod Ostrý vrch. Bolo tam mnoho kalamitného dreva. Víchrica vyholila práve tú najstrmšiu, východnú stráň. Nezvyklé, pretože prevládajúce vetry viali najčastejšie od severozápadu. Bolo vidieť, že tam už nejakí chlapi z obce popracovali, ležali tam aj nejaké popílené pníky, ktoré sa asi nezmestili na vlečku. Zaparkovali traktor, pod kolesá podložili kamene. Na všetko treba myslieť. Bezpečnosť je pri lesných prácach na prvom mieste. Paľo vytiahol fľašu slivovice a to vzal na povel. – Chlapi, skôr než sa pustíme do tvrdej práce, nalejme si trochu slivovice, nech nás prehreje, nech sa nám lepšie robí! Udobrime sa, dajme si na zdravie! Poslúchali. Každý mal nejaký ruksak, vytiahli si svoje poháriky. - Počkajte! Zvolal Peter a mykal najbližší peň.

Ide sa na drevo

- Najprv pripravíme stolík, aby to bolo kultúrne. – Tak aj stoličky a každý si už hľadal niečo na sedenie. – Tak na zdravie! – ešte raz zavelil Paľo. Na zdravie! – a prevrátili poldecáky do seba. - Ej, tá píše! To je zmeska!. /Bolo vo zvyku pozbierať všetko, čo zo stromov popadalo na zem nahádzať do sudov a nechať kvasiť. Táto zmeska sa používala „na život“, na denné a „pracovné“ účely/. - Tak ešte jednu, do druhej nohy. Na zdravie a aby sme sa ešte mnohokrát mohli vybrať takto na drevo... Sadnime si! Posadali si. - Ale ja mám čistú slivku! – povedal Peter a ťahal z ruksaku litrovku. Otvoril a začal im tú fľašu strkať pod nos. – Ovoňajte! – Hm! To je kvalita! Tak teda nalej, nech ju skúsime, ochutnáme. Nalial. - Chlapi, toto sedenie mi pripomína jeden príbeh, keď som slúžil na vojne na hraniciach... No ešte nalej... A tak rozprávali, spomínali. Veď Paľo si z vojny priviedol aj manželku... A zrazu boli hladní. Tak si treba zajesť, predsa hladní nebudú pracovať. Zistili, že je už čas obeda. Vybrali si „proviant“ a pustili sa do jedenia. Lenže, čo s demižónmi vína? Pri práci človek vysmädne, treba dolievať tekutiny. Aj po pikantnej klobáske, či slaninke s cibuľou treba zahnať smäd. No a k tomu sa výborne hodí to vínko. Na čerstvom vzduchu to v organizme lepšie spaľuje... - Ty si doniesol „otelák“? Ja mám „Francúza“, Noaha. – Tuším bol taký francúzsky tenista. Ianig Noah, či ako sa volal – povedal športovec Milan. Ovoňaj! A tak začali ochutnávať, kto aké vínko vykúzlil. - Už sa dni začínajú skracovať. Slnko už zaliezlo za Ostrý vrch – povedal Paľo.. - A veru máš pravdu. V lese sa rýchlo zošerí a stmieva. – Chlapi neviem, ale už asi veľa toho nenarobíme – povedal najstarší. – Už keď nevidíš na sto percent, s drevom sa nemá robiť. Je to nebezpečné! - Tak je, máš pravdu. – Nalejme si na toto naše stretnutie a posedenie. Tu je krásne! Héééj, hore háj, dolu háj... – znela pieseň jemne líznutá falšom. – Do kelu! Veď sme ani nenaštartovali pílu...! Ideme domov... Poslúchli... (Pokračovanie)

Ten nadpis som si vypožičal z večne zeleného hitu „Bratislava, mesto moje“. V tej piesni potom nasleduje i to, že „z tvojho lona poznával som...“ Levice, mesto moje, z tvojho lona spoznával a viac ako sedem desiatok rokov poznávam tvoje zákutia, tvoje čarovné detaily, tvoje duchovno . *** Je turičná nedeľa, vcelku s vymetenou azúrovou oblohou, roku Pána 2011, 12. júna. Pri obnovujúcom sa námestí môjho mesta sa náhodne stretávam s jedným sympatickým Levičanom. Nedá mu, aby sa ma neopýtal: „Tak, čo tomu hovoríte? U tomu nášmu „stonhengdžu“? „Treba vyčkať až do jeho ukončenia,“ reagujem. „Pozrite sa promptne na fotografiu za sklom tohto nášho milého „kanárika“. Na tých „megalitoch“ – ako si to zaiste môžete všimnúť – v konečnom dôsledku majú ovísať aj večne zelené „rastlinopády“. Som toho názoru, že konečný úsudok bude namieste si vyriecť iba po definitívnom ukončení tohto ešte rodiaceho sa diela.“ Následne na to mu líčim moje osobné pozitívne poznatky súvisiace s realizátorom diela – Váhostavom Žilina. Môj priateľ, pre ktorého som bol kedysi kantorom na strednej škole pre študujúcich popri zamestnaní, mi na to kladie otázku: „A čo vám teraz najviac chýba v našom meste?“ „Práve včera som si spomenul, že z obdobia mojej mladosti mi teraz naozaj chýba levické korzo.“ Potom mu krátko líčim, čím sa ono kedysi Leviciach, ešte aj v päťdesiatych rokoch minulého storočia, vyznačovalo. Okrem iného aj nasmerovaním k všeobecnej ľudskosti. K človečine. Môj príležitostný priateľ mi dáva za pravdu, keď sa mi zdôveruje, že rovnako nedávno myslel na to isté. Potom sa znovu pozeráme na prerodiace sa námestie mesta môjho v nedeľu predobedom. Z asfaltového chodníka budiaceho dojem Sahary, bez jediného stromu na jeho leme. A mimo nás aj bez jediného človiečika v tej dobe. Raz darmo – ako sa to vravieva, iný kraj, iný mrav – v tomto Zdroj (int) prípade iná mravnostná doba už nadobro vymietla korzo z mesta môjho. *** Na posúdenie, nakoľko ide o inú (ne, alebo mravnostnú) dobu, nech povedia dva ilustračné príbehy zo súčasnosti, pasujúce do seba ako dva ostré kamienky toho istého „puzzle“. V New Zorku nie tak dávno pokutovali na 50 dolárov jedného cyklistu zato, že akurát nejazdil po dráhe vymedzenej pre cyklistov. Chudák, po opadnutí prvého šoku sa rozhodol, že od toho času bude pedálovať iba na tej „draho“ vyznačenej trase. Výsledkom – ako sa to zvečnilo videokamerou – bolo, že v rôznych častiach tejto dráhy ten milý „velochodúl“ niekoľkokrát havaroval. Jeho poslednou haváriou na nej bol náraz do policajného auta, ktoré, nevedno z akého dôvodu, ale pevne kotvilo odstavené na trase vytýčenej iba pre cyklistov. Povedzme si, že to náš milý chlapík tak trochu narežíroval, napríklad aj umiestnením niekoľkých smetiarskych nádob na cyklodráhu, ale i tak sa mu

podarilo dať svetovú facku všetkým zadubencom, ktorí v honbe za ziskom lacno-drahých pokút nedovidia si ani po špičku toho svojho prebujnelého byrokratického nosa. Nech tu nasleduje aj druhý ostrý kamienok, tentoraz z mesta môjho. Moja veľmi blízka príbuzná už od raného detstva trpela i trpí nedostatkom chirurgického zákroku na jednej nohe. Z toho dôvodu je auto pre ňu vskutku denným pracovným prostriedkom, lebo každý krok jej spôsobuje už veľké problémy a ešte väčšie bolesti. Je vernou členkou katolíckej cirkvi a ak naozaj nie je postihnutá dočasnou chorobou, každú nedeľu chodí do farského dvojvežatého kostola na svätú omšu. A aby sa tých bolestných krokov vyvarovala čo najviac, parkuje auto na kraji cesty, naľavo od vchodu do chrámovej lode. K príbehu patrí i to – čo iba ten rohatý čertisko mohol narežírovať – že naproti chrámu sa ešte aj dnes pyšne vypína budova, ktorá bola kedysi domovom dlhé roky jedinej partaje. V tej budove teraz pre zmenu sídlia nie newyorskí, ale tumestskí ochrancovia poriadku. V tú turičnú nedeľu, ktorá sa spomína v úvode tohto písma, dotyčná išla sa otočiť hlbšie v spomínanej ulici, aby sa potom mohla spokojne zaradiť na parkovanie na už zmienenom mieste. Na potvoru práve vtedy dorazilo k tej budove policajné auto a vodič – nelenivý, dal si tú námahu, že zašiel až k autu otáčajúcej sa telesne postihnutej. (Na to, aby tam zašiel pešo, keďže jeho noha nebolela, ani nepomyslel.)

Nie je nevyhnutné veľa vysvetľovať, že ju nešiel pochváliť, lež ostrým slovom napomenúť, že to, čo robí, koná zle. Dodal ešte byrokratické bu-bu-bá a sťa dáky archanjel s ohnivým mečom ju striktne vyháňal odtiaľ na vyznačené miesto pre invalidov. Chudinka moja príbuzná, po tom čo stihla kľučkou stiahnuť okno, sa mu skromne prihovorila, že to, čo koná, vonkoncom nerobí preto, aby sa z toho musela raz vyspovedať. Riekla mu, okrem iného: „Prosím vás, noha ma veľmi bolí.“ A čujte odpoveď jedného z tých bájnych hrdinov z ságy našej matičky Zeme: „Ak vás bolí noha, tak nechodievajte do kostola!“ Punktum! *** Nuž, mesto moje, ty vskutku už korzo potrebuješ. Tí, ktorí po tebe chodievali, už dávno vyhynuli, a po určitej dobe vyhynieme i my! L. Tonechcel, starý občan mesta môjho

LEVICE (Ján Špaňo) - Skupina MadDogX vydala svoj album pod hlavičkou vydavateľstva Forza production house, produkovaný známym gitaristom Henry Tóthom pôsobiacim aj v skupine Elán. Nové CD pokrstí 2 júla primátor Levíc Štefan Mišák spolu so skupinou KISS F.B v Leviciach na koncerte kapely KISS F.B., kde bude hosťovať aj rocková skupina MadDogX. Ako predskokan sa predstaví domáca formácia Men In Age. Program sa začína v sobotu 2. júla o 19. hodine. MadDogX sa držali v rockparáde košického rádia Hornet až osem týždňov na prvom mieste so skladbou I Would Like To Stay a 9. júna ukončili svoje rádio turné po Slovensku s veľmi dobrým poslucháčskym ohlasom. Skupina MadDogX sa 16. júna vydala na pokračovanie turné so skupinou EDDA.

8

21. júna 2011

súťažná tvorba

POHRONIE

projekt rotary KLubu Levice a regionálneho týždenníka pohronIe

preČo nepodporuJeM droGy
Ahoj, kamaráti, celkom pred uzávierkou našej súťaže, keď sa už zdali byť istí favoriti, zasiahla do zbierania bodov pre víťazov autorka, ktorá pracovala úplne ojedinelým spôsobom. Pre všetkých rovesníkov aj ich kamarátov a blízkych prináša osobné svedectvá troch ľudí zasiahnutých závislosťou. Sú to veľmi silné osobné príbehy, pravdivé skutkovou podstatou a spôsobom opisu cesty k narkománii. Príbehy zverejňujeme na veľkej novinovej ploche a veríme, že si nájdu čitateľov so schopnosťou pochopiť ich jadro a ich pointy. Treba však povedať, že úroveň našej súťaže je veľmi vysoká v literárnej aj vo výtvarnej časti, a preto hodnotenie sa nerodí ľahko. Veľmi sa teším na osobné stretnutie s ocenenými autormi v stredu 29. júna. Verím, že spolu zažijeme príjemné popoludnie pred prázdninami. Slnečné dni Vám všetkým želá oľga Prekopová

hosť rotary klubu Levice: profesor Jozef Leikert

Sť O Ry H TA RO

Cesty búrliváka Ladislava Mňačka
Mňačka. Jozef Leikert, v súčasnosti vedúci Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ako uznávaný autor literatúry faktu, po dôkladnej analýze a zozbieraní faktov zo života kontroverzného Mňačka napísal o tomto politickom búrlivákovi biografickú knihu mapujúcu jeho život do polovice roku 1968. ,,Zo života Ladislava Mňačka viem skutočne veľa, niektoré jeho dni sú mi známe po hodinách, až po minútach,“ povedal v Leviciach Jozef Leikert, ktorý sa osobnosťou Ladislava Mňačka zaoberal mimo vydanej knihy až do konca jeho života. Jadrom jeho pohľadu na tohto autora známeho aj v zahraničí bol Mňačkov radikálny prerod zo zanieteného komunistu na rovnako zanieteného antikomunistu na plátne dejinného vývoja. Náročná téma si vyžiadala diskusiu, a tak sa v pondelok 13. júna konal historicky najdlhší ROTARY klub. Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., je autorom viacerých biografických kníh. K najčítanejším patrí titul ŽIVOT TAK CHCEL, posledný rozhovor s hercom Jozefom Kronerom. Do oblasti jeho tvorby z literatúry faktu patrí tiež séria dokumentárnych publikácií o osude českých študentov, ktorých po roku 1939 odvliekli do koncentračného tábora Sachsenhausen. Leikert je záro-

veň autorom symbolickej, miestami až duchovnej, poézie. K čitateľsky najobľúbenejším básnickým zbierkam patrí kniha Pominuteľnosť. Jozef Leikert je nositeľom viacerých literárnych cien, predseda Spolku autorov literatúry faktu, zakladateľ Spoločnosti Jozefa Kronera a organizátor kultúrneho života v meste Nitra.

Prof. Leikert so svojou knihou „Taký bol Ladislav Mňačko“.

Foto: (op)

LEVICE (op) – Spisovateľ, publicista, historik a vysokoškolský pedagóg Jozef Leikert

hosťoval na ROTARY KLUBE v pondelok 13. júna. Témou večera bol filozoficko-historický

pohľad na vývoj životnej cesty, postojov, činov i prerodov novinára a spisovateľa Ladislava

Zľava Bibiana Berkešiová, vpravo J. Cintula, predseda Literárneho klubu Dúha s manželkou. Foto: (op)

alexandra Šipekiová: príbeh troch ľudí
Drogy. Toto slovo počujem často. Čo si pod týmto slovom predstavujem? Závislosť od alkoholu, liekov, omamných látok, či halucinogénnych húb. No to je asi všetko. Ako najlepšie pochopiť význam slova drogy, ak nie mať informácie o nich. Ale ako? Nepoznám nikoho z môjho okolia, a tak som napísala na internet a ozvali sa mi traja ľudia, ktorí mi vyrozprávali svoj život, zdôverili sa mi so svojimi tajomstvami a pri tom ma ani nepoznali. Po tomto článku sa rozhodnite, či prejdete na túto cestu, pretože každého, koho som sa spýtala, odpovedal, že keby mal možnosť sa vrátiť, bol by šťastný. Sú tu traja narkomani: Šiši, Lenka a Schizo. Zvonka iní, ale zvnútra sú to citliví a dobrí ľudia. Dvaja už čistí, ale jedna stále závislá. No prejdime k spovedi týchto troch ľudí. Alexandra Šipekiová iba sedí zavretý a kreslí si panáčikov a autíčka. Ja: Kde si kupoval drogy? Schizo: Drogy sa dajú kúpiť všade, stačí poznať správnych ľudí. Ulice sa priam hemžia dílermi, mestá sú plné narkomanov, stačí mať len otvorené oči a človek si to všimne. Ja osobne som piko riešil so susedom, má jedného známeho, ktorý „varí“ a my sme mu nakupovali časť surovín, ktoré sa dali zohnať legálne, on sa postaral o zvyšok. V podstate sme fetovali dosť lacno, mali sme šťastie.

Príbeh prvý
Schizo je 37- ročný chalan pochádzajúci z veľkomesta. Rok a pol drogoval. Fajčil trávu, užíval tabletky či šnupal piko. Po roku a pol so šnupaním, fajčením prestal a abstinuje. Ja: Ty si začal drogovať v pomerne vysokom veku. Ako si s tým začal? Schizo: Vlastne ani neviem. Pravdepodobne zo zvedavosti, alebo z hlúposti. Na dôvode ne-

záleží, človek začne VŽDY fetovať len kvôli tomu, že chce. Ja: To nutkanie si mal až také silné po prvej dávke? Schizo: Po prvej ani nie, skôr to bol taký pocit, že... škoda, že to už skončilo, ale vtedy som si to ešte vedel odoprieť. Ja: Keď som sa pýtala ľudí, zvykli mi povedať, že po prvej dávke vracali, alebo im bolo mizerne. Ako bolo tebe? Schizo: Kým to šliapalo, zle mi nebolo nikdy. Ale potom, keď stav prešiel a nastúpili dojazdy, bolo to priam neznesi-

teľné. Fyzicky mi vlastne nebolo nič, až na neskutočnú bolesť zubov, taký čudný pocit, akoby som mal zuby z vody. Zle mi bolo skôr po psychickej stránke, všetko mi vadilo, nič mi nepripadalo reálne, mal som zo všetkého strach, prvé razy som to vyrovnával trávou, neskôr som sa to naučil ako tak ovládať, zlé pocity síce pretrvávali, no vedel som ich dostať pod kontrolu, aby som sa nezbláznil. Ja: Aký si mal z toho pocit? Schizo: Pocit je to zvláštny, taká radosť zo všetkého naokolo, chuť vyobjímať všetkých

a všetko a do toho neskutočná energia, človek, čo nezažil, si to proste nedokáže predstaviť a slovami sa to celkom dobre opísať nedá. Ja: A ako to bolo s dávkovaním? Schizo: Dávkovanie bolo viac menej podľa peňažnej situácie. Zo začiatku tak dvakrát do mesiaca, po pol roku to prešlo na raz do týždňa a stále sa to stupňovalo, až nakoniec som bol naťahaný skoro stále. Ja: Aké drogy si užíval? Schizo: Fajčil som trávu, potom som začal brať tabletky, tie som bral asi štvrť roka, potom som ich vysadil a začal s pikom (previtín, metamfetamín, pedro, parno, perník, štruky ako chceš, názvov je X). Ja: A ako to bolo s tým užívaním? Schizo: Piko som šnupal a fajči, lieky skonzumoval. Ja: A nedošlo aj k pichaniu drog? Schizo: Nikdy som si nepichal. Mám k ihlám odpor. Ja: Prehnal si to už niekedy s dávkami alebo niekto z tvojich priateľov? Ak hej, čo ste robili? Schizo: Preháňali sme to stále, ale až po istom čase. Človek si po čase vybuduje určitú odolnosť, a teda predávkovanie nehrozí. Ja som predávkovaný ne-

bol nikdy, vždy som sa tomu vyhol, aj keď párkrát som mal na mále. Ale poznám pár ľudí, čo trochu prešvihli limit. Jeden sa predávkoval tramadolom, dal si vtedy asi 2300 miligramov, keby si to človek dal na prvýkrát, pravdepodobne zomrie. On iba odpadol, okoloidúci mu zavolali sanitku, ale kým dorazila, ušiel. Ďalší sa predávkoval oxycontinom, čo je niečo ako heroín, ak nie silnejšie. Jeho sanitka zobrala, pichli mu umelý adrenalín, pretože padol do bezvedomia. Po tom, ako sa prebral, zo sanitky vyskočil a utekal preč. Viem, znie to šialene, ale je to tak. Sa-

Je to ľahká cesta životom, príliš ľahká, ale človek je pilot sám sebe, stačí jeden chybný krok a idete dole.
mozrejme, každému bolo jasné, čo sa s ním stalo, a to by znamenalo ťahanice s políciou, o ktoré nikto nemá záujem. Keď človek fetuje, a polícia o ňom vie, často ho sleduje v domnienke, že ich dovedie k dílerovi. Posledný dopadol najhoršie, načisto si prefúkal hlavu. Zo dňa na deň mu proste preplo, teraz je z neho pako, úplne osprostel. Jedného dňa sa proste vybral na úrad práce s bejzbalovou pálkou a jednoducho rozbil kanceláriu na maderu. Bolo to vtedy aj v správach na jojke. Momentálne je zavretý na psychiatrii, boli sme ho aj pozrieť, ale už má dosť. Tlačia doňho toľko liekov, že ledva vie, ako sa volá, celé dni Ja: Aký máš názor na drogy? Schizo: Vieš, lezú mi na nervy drísty o tom, aká je tráva zlá, pretože je to vstupná brána k tvrdým drogám. Je to absolútna hlúposť Ako som už povedal, človek fetuje, pretože chce, nie preto, že predtým húlil. To, čo spraví s mysľou tráva, to, čo dorobia tvrdé drogy, sú dve načisto rozdielne veci, jedna druhou sa v nijakom prípade nemôžu nahradiť alebo dopĺňať. Čiže drísty o tom, že tráva nestačila, tak som prešiel na tvrdšie drogy, sú kravina. Každý, kto rád húli a dá si linku, tak bude dosť sklamaný, pretože stav po tráve to absolútne v ničom nepripomína. Ľudia (pokračovanie na 9. strane)

Markéta Paráková, IX.C, ZŠ Saratovská 85, Levice

POHRONIE

súťažná tvorba

21. júna 2011

9

projekt rotary KLubu Levice a regionálneho týždenníka pohronIe

preČo nepodporuJeM droGy
(dokončenie z 8. strany) radi experimentujú a ja som tiež len človek. Preto som začal fetovať. Chcel som byť niečím iný, niečím odlišný od celého tohto systému. Ja: Poznáš metadon, myslíš si, že má nejaké euforické účinky? Užíval si ho? Schizo: Metadon som neužíval, ale neviem o tom, že by mal euforické účinky, používa sa na liečbu závislosti na heroíne. Ja: Áno, počula som. Spýtam sa ešte niečo. Koľko trvá eufória po heroíne či iných drogách? Schizo: Heroín som nebral nikdy, tu sa to zohnať nedá. Slovensko je viac menej rozdelené na územia.Eufória po piku trvá podľa toho, aké je kvalitné. Väčšinou nie dlhšie ako 16 hodín, ale fúkal som aj kryšt, čo trvá dva dni. Ja: Teraz viem, že si prestal. Čo ťa k tomu doviedlo alebo lepšie povedané, prečo si prestal? Schizo: Vieš, po čase človeku začne fet robiť v hlave pekelný bordel Prišiel som o všetko, čo som mal, len kvôli piku To ma až tak neštvalo, mal som svoj fet a to bolo podstatné. Prestať ma prinútila až show, ktorá sa mi začala odohrávať v hlave. Ešte stále nikomu neverím, som paranoidný, takmer vôbec nevychádzam na ulicu, hnusia sa mi pohľady ľudí, mám ťažké depresie. Aby som sa ich zbavil, predávkoval som sa liekmi na krvný tlak, chcel som to celé skončiť už nadobro. Dva dni som mal strašný pocit, že zomieram, želal som si zomrieť, bolo to jediné, po čom som túžil, ale dostal som sa z toho. Neviem, akým spôsobom, no prežil som. Potom som sa rozhodol prestať, až po tomto som si uvedomil, čo mi drogy robia z hlavou, a to ma prinútilo začať odznovu. Ja: Po fetovaní máš nejaké vonkajšie znaky ako: trasenie rúk, tiky, potenie rúk či nespavosť? Schizo: Sfetovaného človeka spoznáš hneď, podľa pohybov. Väčšinou mykajú rukami ako vrtuľník, krúti ich, strašne ich krúti, a nedokážu obsedieť na jednom mieste, proste sa musia hýbať. Trasenie rúk nie, ruky sú väčšinou pevné a dofúkaný človek má dokonalé reflexy. No a po piku je spánok nezmysel, človek nezaspí ani keby chcel, proste to nejde. Keď som prestal, prvé týždne sa mi netriasli iba ruky, celého ma klepalo ako vibrátor, tiky mi ostali tiež, každú chvíľu si prechádzam rukou popod nos, úplne automaticky, bezmyšlienkovite. A dostrihané pohyby mi ostali tiež, proste som ostal vykrútený. Ja: Čo by si odkázal ľudom, ktorí chcú začať fetovať? Schizo: Je to ľahká cesta životom, príliš ľahká, ale človek je pilotom sám sebe, stačí jeden chybný krok a idete dole. Nemusia vás zložiť drogy, ľudia, čo sa pohybujú v tomto svete, sú niekedy oveľa viac nebezpeční, treba v tom vedieť plávať. Nikoho nejdem odrádzať ani nahovárať, je to váš život, vaše zdravie, vaša psychika. Je len na vás, či chcete plávať alebo topiť sa. Ja: Aké rady by si im dal? Schizo: Rady? Dobre si to premyslieť. Sakra dobre si to premyslieť, treba si uvedomiť, do čoho sa človek púšťa, fakt to nie je žiadna sranda. Ja: Veľmi ďakujem za odpovede. Schizo: Za málo, rád som pomohol. Sisa: Od 14-15 som pila a tak. Silne som začala piť v roku 2009 a išlo to do minulého roka do septembra a medzitým lieky a tráva. Teraz si niekedy dám aj tú trávu, ale zriedkakedy. Keď sa fakt potrebujem odpáliť. Sisa: Skúšala som aj to. Ožratá som pojedla vyše 80 tabletiek, prespala cca 60 hodín a pila ďalej. Nie, nebála som sa predávkovania, to som chcela, chcela som zomrieť, zabiť sa, odletieť. Už sa to zmenilo. Psychiatria

Ja to zvládnem a prežijem, nemám na výber. Ja som sa takto naučila žiť, je mi fajn.
Ja: Aký si mala pri tom pocit? Nejaké euforické účinky? Sisa: Dobrý. Ja som to všetko robila a niekedy aj preto húlim, lebo mám prepínaky, halucinácie, paranoidné, samovražedné a depresívne stavy. Piť nepijem, odvtedy, ako som sa skoro zabila a skončila na psychiatrii a neliekujem, lebo mama schováva lieky. Ja: Po prvej dávke si mala nutkanie si dať ďalší? Sisa: Ja som tie lieky začala brať predpísane, ako som mala. Ak som mala rôzne problémy, tak som dávky podľa situácie zvyšovala. Ja: A nebolo ti zle? Sisa: Nebolo mi zle, bola som len maximálne otupená a stačilo mi menej piť. Nepamätám si prvé zvýšené dávky, nepamätám si veľa z toho obdobia. Pamätám si, keď som sa snažila predávkovať. Prespala som 60 hodín, nevládala som ani jednu cigaretu vyfajčiť pomedzi to. A po prebratí som pila ďalej. Ja: Prečo si začala drogovať? Sisa: Začala som s týmito svinstvami kvôli psychickým problémom. Ja: A teraz si už v pohode? Sisa: Už mám zas lieky , tak už budem zas v pohode, bez stavov. Neviem, či chcem prestať, piť už nikdy v živote nechcem a brať lieky po 10-15 a iné kvantá už ma tiež neťahá. Potom len končím niekde na dne bez nich. Tráva je fajn, potom som dva dni v pohode. A nemávam ani zvýšené stavy, ako sa to referuje s obľubou. Ja: Och, môj bože. A to sa nebojíš, že sa predávkuješ? mení ľudí, keď chce, ale bez liekov na depresiu mi bolo zle. Ja: No, neviem, čo k tomuto povedať. Keby som nejako mohla pomôcť, pomôžem, ale... hádam všetko dobre dopadne. Sisa: Ja to zvládnem a prežijem, nemám na výber. Ja som sa takto naučila žiť, je mi fajn. Ja: Čo si brala? Sisa: Brala som antidepresíva na predpis, a potom som miešala do toho aj iné lieky a k tomu som pila alkohol. Ja: Aké dávkovanie? Sisa: Z tých tabletiek sa má brať 1 denne. Niektoré druhy dokonca iba vtedy keď človek má stavy. Ja som brala po 10-30 denne. Ja: Prepískla si to niekedy až tak, že ste museli volať záchranku? Sisa: Nie, nikdy mi nemuseli volať záchranku, ani vtedy, keď som sa snažila predávkovať. Raz som skončila na pohotovosti, ale to kvôli iným veciam. Ja: Liečila si sa niekedy? Sisa: Liečila som sa, bola som 2 mesiace na psychiatrií, na protialkoholickom oddelení. Na liekoch som viac menej závislá nebola, na alkohole a to psychicky. Ja: Ako na to reagujú alebo reagovali rodičia? Sisa: Bývam s mamou, ona si zvykla na to, že mám problémy. A otec to už tiež rešpektuje. A sú radi, že som skončila s pitím. Ja: Čo by si chcela odkázať ľudom, ktorí by chceli okúsiť

takýto život alebo čo je to slovo ,,závislosť“? Sisa: Ja vás chápem, ale prosím, nerobte to. Hoc ma nebudete počúvať. Pokazila som všetko, všetci sme toho veľa pokazili a všetci budú súhlasiť, nemá to tú cenu. Radšej choďte na psychiatriu, ale toto nerobte. Ja: Ďakujem ti veľmi pekne. Sisa: Nemáš za čo. Rada som ti pomohla. Môj deň prebiehal celkom

Príbeh tretí
Príbeh je o 16- ročnom dievčati, ktoré už dva roky fajčí marišku či iné svinstvá. A nemá dôvod prestať. normálne. Tento deň nemal byť ničím výnimočným či zaujímavým. S kamarátmi sme sa dohodli, že sa stretneme pred športovou halou. Obliekla som sa do tmavších riflí, svetlého trička a dala si conversky. Pred šiestou som stála pri športovej hale a čakala na priateľov. Stála som opretá o múr a všimla si chlapca vedľa mňa. Nevedela som, kto to je, ale zdal sa mi nejaký povedomý, musela som ho stretnúť, či aspoň niekedy zazrieť. Keďže kamaráti ne-

do seba nedávala marišku, začala sa mi hrozne točiť hlava a mala som pocit, ako keby som strácala nad všetkým kontrolu. Neskôr, keď som s tými chalanmi chodila von, skúšala som to stále. Až som fajčila marišku každý deň. Nemala som na výber. Stala som sa na nej závislá a nechcela som zažiť pocit, ktorý som musela zažiť, keď sme na týždeň odleteli k moru a ja som nemala svoju dávku. Také muky, čo som zažívala. Neprajem nikomu. Po každej aplikácií som zažila iný stav. Raz som bola mrzutá – mimochodom, vtedy sa radšej rodičia so mnou nedávali do reči – inokedy veľmi ospalá a niekedy silné cítenie pre hudbu. A ako keby toho nebolo málo, začala som užívať halucinogénnu hubu, ktorá sa volá lysohlávka. Síce mám len šestnásť a fetujem dva roky, no ja nedokážem prestať, proste som závislá a nechcem s tým skoncovať. Mnohí ľudia sa ma pýtajú stále tie isté otázky. Prečo si začala a či nechcem prestať. Proste, jednoduché vysvetlenie prečo je že som sa dostala do novej partie, kde marihuanu aplikovali každý deň a jednoducho mi boli veľmi sympatickí a to je myslím dosť dôvodov, prečo začať.

Bola to nová partia a oni sa s marihuanou stretávali takmer každý deň... boli mi sympatický a to bolo dosť dôvodov, prečo začať.
jako neprichádzali, dala som sa do reči s tým chlapcom. Najprv som s ním kecala o všeličom, ale nejako sme sa dostali k téme, cigarety a drogy. Hneď na to z rifiel vyťahoval fajku. Spýtal sa ma, či fajčím a slušne mi ponúkol. Zavrtela som hlavou, že nie a pozerala naňho, ako ju zapaľuje a ponúka mi. - A nechceš vyskúšať ten blažený pocit? - spýtal sa. Samozrejme som neodmietla a nadýchla sa. V tom momente ma ovialo akési horko a cítila som sa nejako čudne. Veľmi som sa smiala a nevedela prestať. Bol to taký zvláštny pocit, bolo mi príjemne, až na tie halucinácie a blbosti, čo som videla. Keď som už Ani neviete, ako by som chcela prestať, lebo po tých dvoch rokoch, čo to aplikujem, sa cítim sprostejšia a menej chápavá, ale jednoducho nevidím žiadny dôvod, prečo prestať. Ale jedno viem určite. Nikdy sa nedávajte na zlé chodníčky a toto určite nie je dobrá voľba, ako stráviť život. Pokazila som si svoj život a veľmi ma to mrzí. To je jej príbeh. A čo tak ho zlepšiť. Neviem, ako by som jej vedela pomôcť, ale trápi ma to. Možno, že keď každý, ktorý bude čítať tento článok, nech jej venuje aspoň pár pozitívnych myšlienok a bude držať palce. Možno dostane silu prestať.

Príbeh druhý
Príbeh 18-ročného dievčaťa, ktoré pilo, húlilo či drogovalo. Sisa chodila aj k doktorom, ktorí keď jej predpísali lieky, stala sa na ne závislá. Dnes je ako tak z toho vonku, ale nie je to také ľahké. Na to potrebuje pomoc, aby sa z toho dostala nie len psychicky, ale aj fyzicky. Ja: Môžem sa spýtať, že kedy si začala drogovať?

Boris Holečko, 17 rokov, SoŠ Kalná nad Hronom

Attila Tóth, Gymnázium J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským, Želiezovce

Mária Molnárová, Gymnázium J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským, Želiezovce

Pretekári ŠK Atóm Levice sa v nedeľu 12. júna zúčastnili na Triaxx akvatlone pre všetkých v Bratislave v areáli štrkoveckého jazera. Hneď v úvode pretekov zvíťazil v kategórii ml. ţiakov Matúš Verbovský na tratiach 200 m plávanie a 1 km beh. V kategórii starších ţiačok zvíťazila Ivonka Miklóšová, tretia dobehla Ema Mészárosová. Tieto pretekali na dvojnásobných vzdialenostiach ml. ţiakov. Na vzdialenostiach 1 km plávanie a 5 km beh pretekali dospelí a juniori. Víťazkou junioriek sa stala Ivana Kuriačková, súčasne obhájila vlaňajší titul majsterky Slovenska v kategórii ţien. V kategórii juniorov sa darilo Mirovi Straňovskému, ktorý dobehol na 3. mieste. Obaja pretekali v predchádzajúci deň na pretekoch Európskeho pohára vo Viedni v triatlone. Preteky boli naozaj pre všetkých. Organizátor Michal Varga pripravil preteky aj pre hobbíkov na vzdialenostiach starších ţiakov. Po prvýkrát si ich úspešne vyskúšala Janka Miklóšová. V auguste sa pretekári ešte vrátia na štrkovecké jazero na preteky v triatlone. -mk-

Ţeliezovce Čaka 2:0 (1:0)
Domáci zahodili dve gólové šance, nastrelili dve tyčky. Zápas mal aţ do konca rušný priebeh a diváci odprevadili muţstvá do šatne potleskom. =LV=

Letná sezóna v biatlone sa začala 1. kolom slovenského Viessmann pohára, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. a 12. júna v biatlonovom areáli v Revúcej. V sobotu sa konali za príjemného počasia vytrvalostné preteky. V kategórii mužov 46-ročných a starších si víťazstvo odniesol Karol Hudeček, člen klubu biatlonu KAMI Levice, keď na druhého v poradí Rastislava Cagáňa z Lúčnice mal v cieli náskok 1:42 min. Na treťom mieste sa umiestnil Vladimír Kucharovič z Jedľových Kostolian.

Aj v nedeľu v rýchlostnom preteku patrili stupne víťazov "dolniakom", keď v teplom dusnom počasí si po bezchybnej streľbe v ľahu a dvomi trestnými kolami v stoji víťazstvo zopakoval časom 11:09 min. Karol Hudeček pred Vladimírom Kucharovičom, ktorý dobehol do cieľa v čase 12:45 min. a zvíťazil pred tretím v poradí Rastislavom Cagaňom len o jednu sekundu, keď obaja absolvovali 5 trestných kôl. Víťaz zimnej časti biatlonu Ján Berčík z Čierneho Balogu zaostal len tri sekundy za bronzovým umiestnením. -kb-

Ďalšie kolo je na programe 25. a 26. júna v Predajnej.

RASTISLAV NIKEL Uplynulý týţdeň sa levickí šachisti riadne zamestnali. V sobotu 11.júna Šachový klub Levice usporiadal uţ 5.ročník turnaja O pohár primátora mesta Levice. Turnaja sa zúčastnilo 49 hráčov z Nitrianskeho, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. V mimoriadne vyrovnanom súboji aţ posledné deviate kolo rozhodlo o poradí na stupni víťazov, ktoré si nakoniec podelili traja najvyššie nasadení hráči. Zvíťazil Géza Berek (Bátorové Kosihy) 7,5b, druhý skončil Anton Marko (Partizánske) 7b, tretie miesto obsadil Vladimír Szucs (Nové Zámky) 7b. Na štvrté miesto vystúpil najlepší domáci hráč Martin Chlpík, takisto so 7b a stal sa aj najlepším juniorom turnaja. V kategórii seniorov zvíťazil Štefan Švoňavec (Vráble) 6b. Domáci hráči sa v turnaji dobre rozohrali a hneď v nedeľu 12. júna levické béčko nastúpilo na baráţové stretnutie o postup do III. ligy proti Nitre D. Hralo sa na neutrálnej pôde vo Vrábľoch. Levičania neponechali nič na náhodu a nastúpili v najsilnejšej zostave a od Víťazi turnaja. Foto: Archív Šachového klubu Levice začiatku zápasu diktovali tempo. Po štyroch ukončených partiách bol stav 4:0 a Levičanom ostávalo získať z ďalších štyroch partií čo i len polbod. Nitrania ešte zabojovali a mierne skorigovali výsledok, ale po celkovom víťazstve 5,5:2,5 sa z postupu do III. ligy zaslúţene tešili Levice B. O víťazstvo sa pričinili Zaťko, Mesároš, Hronec, Benčok a Béreš 1, Imre ½, menej úspešne, ale statočne bojovali aj E. Tóth a Chlpík 0. Od 5. do 11.júna prebiehali v Trenčíne aj Majstrovstvá Slovenska v kategórii juniorov a junioriek do 20 rokov. Šachový klub Levice zastu- Vpravo bronzová Monika Švaralová. povala na tomto turnaji Monika Švaralová. Monika si vybojovala nomináciu vďaka nárastu svojho ratingu za poslednú sezónu o takmer 300 bodov a uţ len krôčik jej chýba do dosiahnutiu magických 2000 bodov. Ako štvrtá nasadená hráčka potvrdila svoje kvality a po spoľahlivom a vyrovnanom výkone nakoniec vystúpila aţ na stupeň víťazov a tešila sa z bronzovej medaily. Veríme, ţe tento úspech ju povzbudí do ďalšieho tréningu a nebude posledným.

MILAN BRIDIŠ Kresťanský športový klub Juventus Levice sa zúčastnil v dňoch 11. - 12. júna na futbalovom turnaji Dreyeckland trophee 2011, ktorého 14. ročník sa konal v Bartenheime. Na turnaji štar-

čiarska. V prvom stretnutí dokázali remizovať s domácim druţstvom EJPS 2:2, keď prvé góly v histórii KŠK na zahraničnom turnaji dali M. Rusnák a J. Vraţel. V druhom stretnutí porazili VfL Hochdorf z Nemecka 5:0, keď F. Králik

tovalo v štyroch kategóriách 44 futbalových druţstiev z Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Slovenska (okrem KŠK Levice aj ţiaci MFK Topoľčany a dorastenci ŠKF Sereď) a tri druţstvá z ostrova Reunion. Po otvorení sa začali súboje v jednotlivých kategóriách, kde hrali v šesťčlennej skupine chlapci KŠK Levice. Vo svojej kategórii boli najmladším druţstvom V sobotu odohrali 4 zápasy. Ich súpermi boli druţstvá ţiakov z regionálnych líg z Francúzska, Nemecka a Švaj-

dosiahol hattrick a po góle pridali A. Suljič a J. Vraţel. V treťom stretnutí zvíťazili presvedčivo nad švajčiarskym FC Aarwangwen 4:0, keď sa o góly podelili J. Vraţel, A. Suljič, F. Králik, M. Rusnák. V poslednom sobotňajšom stretnutí vyhrali nad ďalším švajčiarskym druţstvom FC Champagne 1:0 gólom F. Králika. V nedeľu zostávalo odohrať posledný zápas v skupine, ktorý mal rozhodnúť o postupe do semifinále. Chlapci dokázali zvíťaziť nad francúzskym US Valmont 2:0 po góloch F. Králika a A. Suljiča a

stali sa nečakane víťazmi A skupiny. V boji o postup do finále sa stretli s nemeckým SV Hirrlingen. Zápas sa skončil nerozhodne 0:0 a o postupe musel rozhodnúť penaltový rozstrel. Premenená penalta F. Králika rozhodla o postupe do finále. Súperom KŠK vo finále bol futbalovo a fyzicky vyspelý súper FC Etoile Carouge zo Švajčiarska, ktorý vyhral skupinu B, keď nestratil ani bod a dosiahol skóre 21:0. Vo finále uţ KŠK nestačil na silného súpera a podľahol mu 3:1, keď čestný úspech zaznamenal J. Vraţel. Po skončení turnaja sa na ihrisku odovzdávali poháre a medaily. Pohár za celkové druhé miesto prevzal Jakub Rusnák, ktorý pre zranenie v predohrávanom zápase v Novom Tekove, nemohol na turnaji hrať ani minútu, ale spoluhráči mu dali kapitánsku pásku a moţnosť prevziať pohár. Radosť z úspechu bola obrovská. Rovnako silné boli aj pocity z predvedenej hry a z priateľstiev, ktoré chlapci nadviazali počas turnaja. O úspech sa zaslúţili hráči: Martin Frtús, Jozef Dudáš, Richard Frajka /C/, Martin Mandrák, Jozef Kováč, Nikolas Kupča, Adrián Suljič, Tomáš Lakatoš, Jakub Vraţel, Matúš Rusnák, František Králik, Matej Minár, Richard Sajka, Miloslav Mandrák a Jakub Rusnák pod vedením realizačného tímu Peter Szutyányi, Milan Bridiš, a Vladislav Boldiš. Poďakovanie hráčov a vedenia klubu patrí všetkým, ktorí pomohli a umoţnili chlapcom zúčastniť sa na turnaji, ktorý je doteraz určite najsilnejším futbalovým záţitkom v ich futbalovej kariére.

V nedeľu 12. júna sa konal v Topoľčiankach uţ 30. ročník dostihov. Hneď v úvode sa predstavila najsilnejšia garnitúra klusákov so ziskom do 13 tisíc eur. Na trati dlhej 2200 metrov. ROYAL TITAN so štartovným číslom 1 mal dobré štartové miesto a zvíťazil systémom štart – cieľ. V závere, v cieľovej rovine sa ho snaţili atakovať novotekovské klusáky DÉMON a RUDY PIERA, ale neúspešne. SATAN MISI s Ivanom Trhanom dobehol štvrtý, na honorovanej priečke. S dvoma víťazstvami, dvoma druhými miestami, jedným tretím a so štyrmi štvrtými miestami vedie Trhan ligu trénerov pred Zuzanou Magdinovou a Jaroslavom Dobrovolným. =LV=

JANA NICHTOVÁ Vstávaj, Hanzo, hore, na baňu klopajú: boli prvé slová, ktoré ma napadli ráno v sobotu 18. júna, keď som vstávala, aby som sa prichystala na ďalšiu akciu nášho turistického oddielu Lokomotíva Atóm Levice. Tak skúste hádať, kam sme sa tentokrát vybrali. Áno, hádali ste správne, našim cieľom bola kolíska baníctva na Slovensku - starobylá Banská Štiavnica. Aj keď niektoré slabšie povahy odradila zamračená obloha a nie práve najoptimistickejšia predpoveď počasia, 41 zanietených priaznivcov turistiky, plných optimizmu už o 8:30 sedelo v autobuse zdolávajúcom prvé serpentíny cesty na Štiavnicu. Sobotný výšľap sme začali na križovatke turistických chodníkov známej pod názvom Červená Studňa. Mladí turisti pod vedením skúseného vedúceho túry vyrazili entuziasticky vpred. Prvotné nadšenie rýchlo zmrazili miestne kopčeky a starší členovia výpravy, ktorým dlhšie trvá rozhýbať

končatiny stuhnuté po dlhšom sedení. Prvou zastávkou nášho putovania bolo jazero Rozgrund vybudované už v roku 1749 podľa projektu Samuela Mikovíniho (ako mi našepkal vševedko internet: známeho slovenského polyhistora 18. storočia). Dnes sa využíva ako vodný zdroj pre Banskú Štiavnicu, preto sme ho mohli obdivovať len spoza menšieho plôtika. Po niekoľkých obdivných povzdychoch o dôvtipe a šikovnosti našich predkov sme sa s elánom nám vlastným vybrali po zelenej značke smerom k bývalej baníckej osade Banky. Deti veselo džavotali a dávali mnohé zvedavé otázky: Ako sa volá táto kvetina?, Kedy už budeme v cieli?, Budeme si môcť niečo kúpiť? Na otázku adresovanú nášmu vedúcemu túry pánovi Herkovi: „Ujó a môžeme tu stretnúť aj medveďa?“ zaznela pre nás optimistov realistická odpoveď: áno. Tým naša túra získala pre deti ten správny adrenalínový nádych. Sme odborníci na protimedvedie opat-

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVO 30. KOLO Pohronský Ruskov - Čata 1:1, Plavé Vozokany Kalinčiakovo 2:0, Podluţany - Horné Turovce 3:1, Hronské Kľačany - Veľký Ďur 3:1, Starý Tekov - Plášťovce 5:0, Rybník - Nová Dedina 1:1, Keť - Kozárovce 4:4, Čajkov - Dolný Pial 6:0 1. Čajkov 30 22 5 3 79:20 71 2. Kozárovce 30 15 9 6 52:27 54 3. Veľký Ďur 30 16 5 9 55:37 53 4. Podluţany 30 16 4 10 58:31 52 5. Kalinčiakovo 30 14 3 13 51:47 45 6. Rybník 30 13 5 12 64:54 44 7. Pohr. Ruskov 30 12 8 10 61:54 44 8. Hr. Kľačany 30 13 5 12 63:59 44 9. Starý Tekov 30 12 8 10 49:49 44 10. Čata 30 10 10 10 60:61 40 11. Plášťovce 30 11 6 13 52:66 39 12. Hor. Turovce 30 11 3 16 44:57 36 13. Nová Dedina 30 9 8 13 60:57 35 14. Keť 30 10 5 15 50:72 35 15. Pl. Vozokany 30 7 2 21 52:76 23 16. Dolný Pial 30 4 4 22 24:107 16

II. TRIEDA 30. KOLO Šarovce - Mýtne Ludany 2:2, Bory - Bátovce 6:1, Ipeľský Sokolec - Vyškovce 9:1, Pukanec Lontov 8:3, Jur nad Hronom - Malé Kozmálovce 6:0, Ipeľské Úľany - Veľké Kozmálovce 2:0, Veľké Turovce - Lok 11:1, Hronské Kosihy Nový Tekov 7 :1 1. V. Turovce 30 21 7 2 114:34 70 2. Hr. Kosihy 30 21 7 2 108:33 70 3. Nový Tekov 30 18 6 6 99:51 60 4. Pukanec 30 16 6 8 72:46 54 5. Jur n. Hronom 30 16 5 9 91:51 53 6. Ipeľ. Sokolec 30 16 1 13 87:62 49 7. Ipeľské Úľany 30 15 3 12 44:57 48 8. Lok 30 14 4 12 66:84 46 9. Bory 30 12 9 9 57:40 45 10. Vyškovce 30 13 5 12 64:62 44 11. M. Kozmál. 30 11 3 16 78:80 36 12. Mýt. Ludany 30 9 8 13 71:62 35 13. V. Kozmál. 30 9 5 16 55:66 32 14. Šarovce 30 7 2 21 56:89 23 15. Lontov 30 4 2 24 51:168 14 16. Bátovce 30 1 1 28 32:160 4

III. TRIEDA Beša - Tupá 3:1, Demandice - Hokovce 3:0, Tešmak - Pastovce 0:3, Santovka - Hronovce 4:3, Farná - Horné Semerovce 0:1, Málaš - Malé Ludince 2:1, Jur nad Hronom "B - Ţemberovce 1:1, voľno - Tek. Luţany 4FSC 1. Ţemberovce 28 20 3 5 74:23 63 2. Beša 28 19 5 4 85:33 62 3. T. Luţ. 4FSC 28 14 9 5 74:49 51 4. H. Semerovce 28 14 7 7 67:49 49 5. Farná 28 13 4 11 63:56 43 6. Hronovce 28 12 6 10 53:42 42 7. Tupá 28 11 7 10 40:41 40 8. Santovka 28 10 8 10 67:64 38 9. Hokovce 28 11 4 13 57:65 37 10. Tešmak 28 11 3 14 50:70 36 11. Pastovce 28 10 4 14 60:51 34 12. Jur n. Hr. "B 28 8 6 14 39:66 30 13. Demandice 28 8 5 15 41:54 29 14. M. Ludince 28 7 1 20 53:94 22 15. Málaš 28 5 2 21 24:90 17

renia (aspoň si to namýšľame), a preto sme deti nechali veselo džavotať hovoriac si, že je to jeden z najlepších spôsobov ako toho medveďa odstrašiť. Ale venujme sa ďalej nášmu putovaniu. Krásne smaragdovo zelené lúky posiate celými húfmi kvetov a celou kopou sladučkých jahôd boli ďalšími vecami, ktoré ocenili nielen deti aj dospelí členovia našej výpravy. „Slovensko je naozaj krásne,“ rozplývali sa mnohí z nás. Lúky, lesy, jazerá, potoky nádherne zladené do dômyselnej jednoty. Rôzne typy krajiny sa striedali ako obrázky na filmovom plátne. Ani sme sa nenazdali a už sme kráčali osadou Banky. Pôvodné domčeky i chaty sú dnes hojne využívané ako oddychová zóna pre mestom unavených ľudí. Ako vždy aj teraz nesmelo

chýbať spoločné foto. Ako pozadie sme si teraz vybrali malebné Babčianske jazero. Po krátkom oddychu i posilnení nás už zelená značka viedla na samotu učupenú na hrebeni Banského vrchu zvanú Hadová. My sme našťastie žiadne hady nevideli, ale všimli sme si chránený zvonček karpatský. Jeho farba nás naviedla na modrú značku, ktorá nás nasmerovala späť na Červenú Studňu. Príjemný deň sme skončili v centre Banskej Štiavnice. Pri jedení pizze a zmrzliny sme ešte obdivovali dominanty tohto mesta a bol tu koniec. Bol to ďalší veľmi príjemný deň strávený v krásnej prírode a spoločnosti milých ľudí. Nuž a nakoniec sa ako vždy lúčim klasickým pozdravom Horám zdar a dovidenia na niektorej z našich akcií.

V sobotu 11. júna sa konali medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky vo Visonte v Maďarskej republike. V pretekoch SCOOTER, ktoré organizuje Slovenská asociácia skútrov (SAS), obsadil Lukáš Hypský z Tekovských Luţian so štartovným číslom 40 druhé miesto. Blahoţeláme. =LV=

POHRONIE

MLadí * pubLICIstIKa

21. júna 2011

11

Včielka Mája v psiarskej akadémii
PSIARE (oL) - Cisársku akadémiou Marca Aurelia na Psiaroch zaplnili deti. Terézia Rybárová si pri pohľade na ne zaspomínala na svoje detské roky, ktoré kedysi strávila v tejto starej dedinskej škole. Potom deťom z nižších ročníkov, ktoré sem prišli zo základných škôl v Hronskom Beňadiku a v Tekovských Nemciach, priblížila starú i novodobú históriu obce. Začala rímskym cisárom Marcom Auréliom, ktorý zrejme tu na starom krivínskom hradisku písal svoje slávne Hovory so sebou a skončila psiarskou raritou: prvým autom vyrobeným na Slovensku, ktoré vytvorili v zámočníckej dielni Michala Majera. V starom Ríme zvykli volať na oslavu cisára Ave Caesar. Na Psiaroch si deti toto slávyvzdanie pozmenili na spontánne „Ave Maja“. Ním privolali na scénu známu herečku nitrianskeho Divadla Andreja Bagara Evu Večerovú, ktorá prepožičala svoj hlas včielke Maji, z populárneho kresleného seriálu. Vzápätí si deti pozreli jednu z rozprávok o veselej včielke. Potom herečka odpovedala na ich všetečné otázky a absolvovala náročnú autogramiádu. Len tak medzi rečou sa opýtala detí, či by nenamaľovali vlastné obrázky z tohto seriálu, z ktorých by mohli urobiť vý-

posledný spoločný výlet deviatakov
DOLNÝ PIAL (Monika Mikešová) - Keby som bola deviatakom a mala skvelého triedneho učiteľa, určite by som sa nevyhla pobytu vo Vyhniach. Keďže žiaci IX.A a IX.B ZŠ majú to šťastie, že ich počas piatich rokov viedli triedne učiteľky, ktoré si dokázali u nich vybudovať rešpekt, úctu a zároveň priateľský vzťah, tak sa nik týždňovému pobytu nevyhýbal. Koncom mája všetci s ruksakmi na pleciach a s dobrou náladou posadali do autobusu, ktorý ich odviezol na ich posledný spoločný pobyt - do Vyhní. Medzi obľúbené aktivity patrili aj túry do okolitej prírody a takým nezabudnuteľným zážitkom bola túra ku „kamennému moru“, kde sa im na samotnom vrchu naskytol pohľad na kopu skál, ktoré akoby vyvierali zo zelenej lúky rozprestierajúcej sa pred nimi. V posledný deň chlapci navarili guláš a dievky vyzdobili priestory určené na rozlúčkový večierok spojený s oslavou narodenín a diskotékou. Torta hodená oslávenkyni priamo do tváre šokovala a zároveň rozveselila všetkých zúčastnených. Ale veď Bibiana má 15

Herečku veľmi potešil osobný dar „šamlík“ z dielne psiarskeho stolára Daniela Ráchelu. Foto: (šr)

Eva Večerová v psiarskej akadémii. Foto: (šr)

stavu. Ešte v ten deň sa ukázalo, že myšlienka padla na úrodnú pôdu. Zo škôl sme sa dopočuli, že niektoré deti sa do maľovania pustili hneď v školskej družine. „Zo stretnutia mám výborný dojem,“ povedala Eva Večerová. „Decká boli zlaté. Málokto si uvedomuje žijú na celom Slovensku a nielen v Bratisla-

ve. Myslím si, že sa im v svete plnom násilia, počítačových a televíznych krvákov a odcudzenosti treba venovať. Klasická rozprávka, ktorá je založená na tradičných ľudských hodnotách, môže pôsobiť veľmi ozdravujúco. Ak ma pozvú na výstavu detských kresbičiek rada sem prídem opäť.“

so zuzanou tordovou z partnerstva sociálnej inklúzie okresu Levice

o tom, ako riešiť chudobu
ŠTEFAN RÁCHELA ŠTÚROVO/LEVICE – Už druhý medzinárodný workshop k úlohe partnerstiev sociálnej inklúzie pri riešení chudoby ohrozených skupín sa konal 14. a 15. júna v Štúrove. Za lokálne partnerstvo (LPSI) okresu Levice bola organizátorkou Zuzana Tordová. *Lokálne partnerstvo Levického okresu bolo pri organizácii podujatia dôležité. Medzinárodný worshop sme organizovali v rámci projektu „Cestou kooperácie k riešeniu problémov marginalizovaných skupín“. Celoslovenské stretnutia lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie považujeme za dôležité. V rámci nich je priestor na výmenu skúseností, informácií, príkladov dobrej praxe. Osvedčilo sa nám pozvanie rôznych expertov a odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia najmä k podpore komunitného organizovania a rozvoja, komunitného plánovania, antidiskriminačných aktivít a problému chudoby. * Čo bolo cieľom workshopu? Vytvorenie platformy, priestoru na vzájomnú komunikáciu medzi zástupcami partnerstiev aktívne pôsobiacich v rámci Slovenska a podeliť sa o skúseností a poznatky z oblasti programov komunitného rozvoja v Slovenskej a Českej republike v problematiky chudoby, reagovanie verejnosti na problematiku ohrozených skupín, možnosti LPSI v stratégii rozvoja regiónov a možnosti spolupráce LPSI v rámci Slovenska. * Workshop bol medzinárodný. Za Českú republiku vystúpila Gabriela Mikešková, ktorá informovala o príkladoch dobrej praxe v oblasti komunitného rozvoja v ČR. Česko je na tom lepšie po hospodárskej a sociálnej stránke ako Slovensko, nemajú taký výrazZuzana Kusá ako vedecká pracovníčka sa dlhodobo venuje téme chudoby, je aktívnou členkou rôznych expertných skupín na Slovensku a v zahraničí. Škoda, že jej skúsenosti a poznatky sú málo počúvané zo strany politikov.

Z. Tordová počas prezentácie činnosti LPSI Levice.

Foto: J.Vetor

ný rómsky problém. Ako sa im darí v oblasti komunitného rozvoja? Máme si v čom brať od nich príklad? - V Českej republike majú viac skúseností s komunitným plánovaním, a najmä s dodržiavaním celého procesu tvorby komunitných plánov v obciach. Mrzí ma, že u nás sa komunitné plány často „vyrábajú na kľúč“ a samozrejme bez zapojenia obyvateľov. * Prednášku k téme chudoby mala známa sociologička Zuzana Kusá zo SAV. Asi bola kritická, že? - Hm, podľa mňa reálne hovorí o situácii na Slovensku, hovorí o mýtoch a stereotypoch, ktoré rezonujú v našej spoločnosti vo vzťahu k ohrozeným skupinám a celkovo k chudobe.

Pohľad na účastníkov workshopu.

Foto: Jozef Vetor

Hovorila o spoločenskej ľahostajnosti k chudobe, o úzkom ekonomickom pohľade na chudobu, o zmenách v indikátoroch na posudzovanie chudoby, aby sa dosiahli v jednotlivých krajinách nižšie percentá chudobných, o reálnom úbytku pracovných miest o spravodlivejšom rozdeľovaní zdrojov. Zdôraznila školstvo ako významný nástroj na vyrovnávanie rozdielov v spoločnosti. Pre mňa z jej prezentácie vyplynulo, že bez štrukturálnych zmien v krajine nie je možné riešiť chudobu. Je podstatné nielen zmierňovať prejavy chudoby ale je nutné pomôcť naštartovať sa k zmene, k aktívnemu nastaveniu sa k životu. Znižovanie chudoby je záujmom všetkých, ktorí chceme žiť v stabilnej spoločnosti. Prezentácie z workshopu budú na web stránke PSI okresu Levice www.psi-levice.sk * Naša verejnosť je málo vnímavá na problém chudoby a sociálneho vylúčenia. Čo sa dá s tým robiť? - Laco Oravec z nadácie M. Šimečku hovoril o význame solidarity v spoločnosti, o hodnotách v našej krajine, o individuálnych záujmoch, kolektívnych záujmoch. O tom, že chudoba súvisí s etnizáciou – veľké zastúpenie menšín, feminizáciou – 70 percent chudobných tvoria že-

ny a marginalizáciou – vytlačená na okraj spoločnosti a spoločenského záujmu. Zmena môže nastať, keď budeme solidárni, keď sa napríklad nebudeme len formálne hlásiť k dodržiavaniu ľudských práv, ku kresťanským hodnotám... Proste, keď zmeníme svoje postoje, myslenie, hodnoty. Myslím, že k tomu môžu svojou mierou prispieť okrem iného aj médiá. * Druhý deň workshopu bol venovaný dobrým príkladom v aktivitách lokálnych partnerstiev.Bolo sa čím inšpirovať? Malo sa čím pochváliť aj PLSI okresu Levice? - PSI okresu Levice v rámci Slovenska má medzi LPSI dobrú pozíciu, realizujeme napríklad celú škálu antidiskriminačných aktivít (diskusné fóra, okrúhle stoly) na tému chudoba, Rómovia, podporujeme komunitné organizovanie a plánovanie v obciach okresu, v blízkej dobe vydáme príručky Sprievodca sociálnymi službami okresu Levice, organizujeme pravidelne supervízno-vzdelávacie stretnutia pre terénnych sociálnych pracovníkov z Nitrianskeho samospravneho kraja a blízkeho okolia.. Zástupcovia jednotlivých LPSI vytvorili pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude vytvoriť aj základné štandardy kvality činnosti. * Slovensko doposiaľ až trestuhodne málo využívalo možnosti európskych fondov pri riešení problémov chudoby. Dá sa to zmeniť? Čo sa týka budúcnosti LPSI, je komplikovaná, ďalšia podpora zo strany Fondu sociálneho rozvoja (FSR) je neistá, málo pravdepodobná. V blízkej budúcnosti bude analýza činnosti LPSI, ako využili verejné zdroje, ako napĺňajú zámery a ciele pre ktoré vznikli. Pravdou je, že na sú Slovensku partnerstvá, ktorých aktivity sú netransparentné. V budúcnosti FSR plánuje dva národné projekty: terénna sociálna práca a podpora komunitných centier. Potešujúce je, že sa odbúra veľká časť administratívy, projekty budú trvať dlhšie obdobie, menej radostné je, že bohužiaľ e nemôžeme očakávať väčší prílev financií v rámci príslušného operačného programu.

Spoločná fotografia na pamiatku.

Po príchode ich privítal aj chatár s chatárkou, a tiež oranžový kocúr Garfield, ktorý sa v momente stal miláčikom celej výpravy. Zážitkov bolo za batoh, jeden lepší, než druhý. Veď Vodný raj - Vyhne otvorili predčasne práve kvôli nim! Okrem klasického kúpania sa vo vodnom svete bazénov zažili aj prírodnú sprchu v podobe spŕšok a lokálnych búrok. Keďže ortuť na teplomere sa stále šplhala veľmi vysoko, tak pri športových hrách sa občas osviežili vodou z miestneho potoka. Veď to tak kedysi robievali ich starí rodičia. Takže? Občas mokrí, občas zablatení až po uši - to sa deťom ráta! Zaujala aj návšteva pivovaru Steiger, kde spoznali výrobu piva s následnou ochutnávkou limonády COLA-LOCA.

rokov len raz! Výroba rôznych projektov, hranie volejbalu cez provizórnu (chlapcami vyrobenú) sieť, akcie izba baví izbu na spôsob Partičky, klasické opekanie pri ohni - to všetko bolo náplňou i nezabudnuteľným zážitkom zároveň. Po prázdninách sa žiaci rozpŕchnu do stredných škôl každý pôjde svojou cestou, ale na takéto dni strávené so svojimi spolužiakmi a obľúbenými triednymi učiteľkami budú dlho spomínať. A niet krajšieho pocitu, keď učiteľ môže zdieľať so svojimi žiakmi ich víťazstvá i prehry, vidí ich osobnostný rast. Potom vie, že čas strávený s nimi nebol premrhaný, že sa jednoducho vydaril. Presne tak, ako výlet do Vyhní.

Szilárd Szigeti – Iveta Moravská:

Majstri Európy vo výrazových tancoch
umiestnenie. Szilárd Szigeti popri zmaturovaní na samé výborné na gymnáziu zo šiestich predmetov, stihol nacvičiť aj choreografiu Potterov valčík, s ktorou získali detské tanečné páry zlaté umiestnenie a pridal tanečné kroky na sólo spev – ten bol tiež ocenený zlatou medailou. Ing. Iveta Moravská, dlhoročná trénerka klubu, nacvičila formáciu PIRÁTI - získala strieborné umiestnenie, docvičovala juniorskú Country latinu, ktorá obsadila zlaté umiestnenie, bola choreografkou zlatých sólo tancov. Počas konania súťaže bola postavená pred vážne rozhodnutia. V ten istý víkend boli ME a povinne mala byť na trénerskom školení v Bratislave, aby získala 1. kvalifikačnú triedu. Súčasne o tri dni mala vykonať štátnice na vysokej škole. Nevedela si vybrať, a tak z Kaposváru z ME po odtancovaní a výhre cestovala s partnerom domov, stihla trénerské školenie v nedeľu a v stredu po úspešnom vykonaní štátnych záverečných skúšok získala titul inžinier.

Foto: Stanislava Kúdelová

KAPoSVÁR - LEVICE Tanečný pár Szilárd Szigeti – Iveta Moravská z TŠK JUNILEV v Leviciach pod vedením Lenky Kluchovej v dňoch 3. – 5. júna skvelo reprezentoval Levice a Slovensko na Majstrovstvách Európy v maďarskom Kaposvári.V sólo a duo kategóriách medzi dospelými tanečníkmi Szilárd Szigeti – Iveta Moravská očarili obecenstvo aj porotu s vlastnou choreografiou Vojna citov. Získali za ňu zlaté

23. 6. 1945 sa narodil v Bia (Biatorbágy v Maďarsku) Mgr. Peter Tesák, archivár, regionálny historik. V roku 1945 rodina repatriovala do Levíc. V roku 1963 maturoval na SPTŠ v Leviciach, odbor meliorácie. V rokoch 1964-1968 pokračoval v štúdiách na Pedagogickej fakulte v Nitre s aprobáciou ruský jazyk - dejepis. V rokoch 1967-1971 pôsobil ako učiteľ na Základnej škole v Starom Tekove. Od roku 1971 pôsobil v Okresnom štátnom archíve, od roku 1990 s krátkou prestávkou ako jeho riaditeľ. V rokoch 1971-1990 bol kronikárom mesta Levice. Bol členom Muzeálnej spoločnosti pri Matici slovenskej a Slovenskej historickej spoločnosti. Publikoval v odborných muzeálnych a archívnych časopisoch a v regionálnych novinách. Recenzoval regionálne publikácie a lektoroval spravodaje Tekovského múzea. Zomrel 12. 11. 2007. Pochovaný je v Leviciach. *** 24. 6. 1928 v Plavých Vozokanoch PhDr. doc. Ladislav Ďurič, CSc., pedagogický psychológ. V rokoch 1956-59 pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, od roku 1959 na FF UK v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na teoretické a praktické problémy pedagogickej psychológie. Je autorom mnohých publikácií z oblasti pedagogickej a školskej psychológie. *** 24. 6. 1834 sa narodil v Bohuniciach Fridrich Baltík, pedagóg a spisovateľ. V rokoch 1853-55 pôsobil ako učiteľ v Bohuniciach. V roku 1859 bol profesorom na Gymnáziu v Banskej Bystrici. Bol členom Matice slovenskej. V roku 1874 sa postavil na jej obranu. Je autorom ţivotopisov národných a kultúrnych dejateľov. Napísal napr. ţivotopis Filipa Melanchotina, Martina Luthera, Karola Kuzmányho a iných. Zomrel 26. 5. 1919 v Balašských Ďarmotách, v dnešnom Maďarsku.
AJAJA, AGORA, ARU, IVA

*** 25. 6. 1953 sa narodila v Leviciach akademická maliarka Katarína Szabová, (sestra akad. maliarky Evy Kyselicovej). Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, na oddelení grafiky. V rokoch 1971-81 absolvovala štúdium na VŠVU v Bratislave u prof. O. Dubaya. Tvorí v oblasti maľby a grafickej ilustrácie. Ţije v Bratislave. *** 28. 6. 1818 sa narodil v Pukanci Pavol Všudyslav Ollík, štúrovec, právnik, básnik. Navštevoval Gymnázium v Banskej Bystrici, Šoporni a v Bratislave. Bol spoluzakladateľom tajného spolku Vzájomnosť, ktorého členmi boli radikálnej členovia Spoločnosti reči a literatúry Československej. Ako advokát zohral významnú národnobuditeľskú rolu v Banskej Štiavnici. Zomrel 8. 12. 1890 v Banskej Štiavnici. Zaznamenal: (šr) Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 16.00, nedeľa 10.00 - 16.00 h Kapitánska budova Paleta štýlov V. Výstava výtvarných prác ţiakov SOŠ L. Bielika, do 4. 9. 2011 Dobóovský kaštieľ a Galéria Jozafa Nécseyho AMFO - krajská výstava amatérskej fotografie, do 26. júna 2011 RÔZNE Výstavná sieň CK Junior ŠTUDENTSKÁ PALETA IX. -výstava prác študentov Strednej odbornej školy Ladislava Bielika v Leviciach 20. – 30. júna, po - pia 10.00 – 16.00 KINO JUNIOR 21. a 22. 6. 2011 o 18.30 h VŠEMOCNÝ USA. Eddie je lenivý spisovateľ, ktorého ţivot je v troskách. To sa ale zmení vo chvíli, keď ho navštívi starý priateľ a ponúkne mu NZT – utajovanú drogu, ktorá umoţňuje vyuţívať mozog na 100% a dodáva človeku vysoké sebavedomie. Eddie sa nechá zlákať a droge

úplne prepadne. Zázračná droga má ale nebezpečné účinky a Eddie sa ocitá v ohrození ţivota... Akčný thriller, MP od 15 r. ,ČT, 115 min., Palace Pictures, PREMIÉRA 23. 6. 2011 o 18.30 h PAMĚTNICE ČR. Film o ţivote dnešných seniorov, ich rodinných vzťahoch, väzbe na spoločnosť a putách medzi viacerými generáciami. Poetická komédia, MP od 8 r., ČV, 93 min., Pegasfilm, PREMIÉRA 24., 25. a 26. 6. 2011 o 18.30 h MARHUĽOVÝ OSTROV SR. Podmanivý príbeh ţeny skúšanej ţivotom, plný vášne, krutosti osudu a nespútanej lásky. Film odohrávajúci sa na samote ukrytej v marhuľových sadoch, vás vtiahne do víru vášní troch muţov k jednej osudovej ţene a jej lásky k nim... Romant. film. dráma, MP 15 r., SV, 102 min., Film Europe, PREMIÉRA 25. a 26. 6. 2011 o 15.30 h HOP USA. Hlavným hrdinom filmu je veľkonočný zajačik Hop, ktorý sníva o budúcnosti rockovej hviezdy. Jedného dňa sa rozhodne vydať do Hollywoodu a stať sa slávnym bubeníkom. Prejde ho však auto, ktoré šoféruje mladý flákač Fred. Vezme Hopa domov, postará sa oňho aj o časť jeho veľkonočných povinností... Komédia, MP, SD, 100 min., Tatrafilm

Varovanie: Mimozemšťania sú medzi nami. Niektorí nás chcú zahubiť! Sfilmovaný sci-fi bestseller. Číslo jeden dostali v Malajzii. Číslo dva v Anglicku. Číslo tri v Keni. Všetkých ich zabili. Som číslo štyri. Som na rade. Kniha a film prichádzajú na Slovensko v rovnakom čase. Prišlo nás deväť. Vyzeráme ako vy, hovoríme ako vy, ţijeme medzi vami, no nie sme ako vy. Dokáţeme veci, o ktorých vy iba snívate. Sme silnejší a rýchlejší neţ čokoľvek, čo ste kedy videli. Sme ako superhrdinovia, ktorých uctievate vo filmoch a komiksoch – ibaţe ozajstní. Mali sme v pláne vyrásť, zosilnieť, vytrénovať sa a spojiť do jednej veľkej

SOM ČÍSLO 4

sily, ktorá sa im vzoprie. Oni na to však prišli a začali nás vraţdiť. Teraz sme na úteku. Trávime ţivot v tieňoch, na miestach, kam sa nikto nikdy nepozrie. Zapadli sme medzi vás, takţe vy nás ani nespoznáte. Oni však áno. Román SOM ČÍSLO 4 je prvou časťou 6 - dielnej série. Pittacus Lore je pseudonym dvoch autorov Jamesa Freya a Jobie Hughesa. Z anglického originálu I am Number Four (HARPER, an Imprint of HarperCollinsPublishers, USA) preloţil Patrick Frank. Titul SOM ČÍSLO 4 vychádza na 312 stranách. Maloobchodná cena 12,90 €. www.kniznyweb.sk, www.mamtalent.sk Mária Lešková PR manaţérka vydavateľstva Ikar

juţná rastlina i jej plod

sluţobné hlásenie

matkin brat

P
mesiac (básn.) 1050 V Ríme

francúzsky člen

príslušník nepripravuj náboţenskej váru sekty

bahniskovitý vták, lyţičiar

súostrovie v Indonézii
ZAČIATOK TAJNIČKY

výzva

byl. so ţltými kvetmi lietajúci predmet zataj základná číslovka

tmavá časť dňa plošná miera pevná časť dynama zíde do bane meno Chačaturjana

nekýva MPZ trhovisko Rumunska starogréc- rečník kych miest značka zahraničných automobil. mačkovitá šelma nebdej tnem, rúbem ŠPZ okr. Zl. Moravce vezmi si praská

príslušník starogermánskeho kmeňa

NARODILI SA LEVICE: 1. 6. Linda Murániová (dcéra Ing. Olivera a Moniky), 5. 6. Patrik Nezbeda (syn Pavla a Juliany), 7. 6. Lucia Beláková (dcéra Ing. Jána a Mgr. Magdaleny), 8. 6. Cashton James Dayton Hillsinger (syn Colina Jamesa a Natálie), Euridika Runáková (dcéra Ondreja a Euridiky), Nelly Agárdy (dcéra Petra a Eriky), Jozef Zlatňanský (syn Jozefa a Alţbety), 9. 6. Jakub Horváth (syn Petra a Lucie), Bibiana Slušná (dcéra Jána a Kataríny), Kristián Balogh (syn Roberta a Eriky), Tamara Kissimonyiová (dcéra Jozefa a Kataríny), Sára Minárová (dcéra Jaroslava a Dany), Šimon Cesnak (syn Romana a Veroniky), 10. 6. Lucas Titurus (syn Štefana a Jany), 11. 6. Olívia Koszorú (dcéra Ing. Jozefa a Vandy), 12. 6. Vladimír Boroš (syn Ing. Vladimíra a Ing. Evy), Tobias Tirala (syn Matúša a Andrey) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 11. 6. Martin Kazár a Ing. Petra Boťanská, RNDr. Ivan Ištok a Mgr. Darina Sipková, Erik Ďurďonovič a Mária Árendásová, Ladislav Vörös a Erika Béresová, Tomáš Roško a Miroslava Mrváňová, Richard Széli a Denisa Pomothyová, Roman Gunár a Martina Danišová ŠAHY: 11. 6. Ing. Daniel Kobetič (Bratislava) a Ing. Mária Trencsényiová (Šahy) ŢELIEZOVCE: 11. 6. Ján Čurgai (Ţeliezovce) a Boglárka Bongyová (Ţeliezovce) OPUSTILI NÁS LEVICE: 9. 6. Július Lalák (60 r., Kalná nad Hronom), Mária Jakubíková (84 r., Ţemberovce), 10. 6. Irena Mészárošová (83 r., Levice), 13. 6. Ján Hajko (65 r., Starý Tekov), 14. 6. Tibor Máté (55 r., Farná) ŠAHY: 9. 6. Elena Tóthová (74 r., Vyškovce nad Ipľom), Mária Kosorínová (89 r., Hontianske Tesáre), 11. 6. Štefan Kyseľ (63 r., Šahy), 12. 6. Jozef Šinka (76 r., Slatina)

P
druh papagája jedna hra v tenise pretlač na bývalých známkach

spevohra

TAJNIČKY
armáda, po rusky staročeské zámeno

KONIEC

KUPÓN KRÍŽOVKY 24/2011

NAJLEPŠIA ŢENA JE TÁ, O KTOREJ SA... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 23/2011 znie: ...JE VOPRED PREHRATÝ. Výhercom je Alexander Nagy. Výhru si môţe prevziať v redakcii.

Baran 21. 3. - 20. 4. Máte pocit, ţe nezvládnete všetko, čo vás čaká? Nebojte sa, času bude dosť. Tento týţdeň sa vám nálada zlepší. Nezabúdajte na pobyt na čerstvom vzduchu. Hviezdy pozitívne vplývajú na kondíciu. Všímajte si vaše fyzické zdravie a dávajte pozor na prechladnutie. Nebezpečné môţu byť neskoré príchody. Býk 21. 4. - 21. 5. Ak nechcete vyvolať v okolí chaos, mali by ste dať najavo, ţe o tretieho nemáte záujem. Nerozčuľujte sa kvôli chybám iných, dôleţité je, ţe ich nerobíte vy. Krivka vašej nálady kmitá odhora aţ celkom dolu. Napadajú vás tie najnezmyselnejšie myšlienky a plány. Mali by ste si dať pokoj a radšej sa vyberte do prírody. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Dobre vám padne, ak sa budete môcť stretnúť so svojim priateľom a v pokoji sa s ním porozprávať. Privedie vás na nové myšlienky, z čoho vyplynie celkom pekná perspektíva. V zamestnaní neprehliadnite akúkoľvek maličkosť. Mohli by z toho vzísť nepríjemné následky do budúcnosti. Vaša osobná príťaţlivosť a túţba po zábave rastú. Rak 22. 6. - 22. 7. V záleţitosti svojho srdca nestrácajte trpezlivosť. Postupne sa vyriešia všetky problémy, ktoré sa dnes zdajú neprekonateľné. Ak pociťujete nedostatok energie, treba ju načerpať niekde v prírode. Neponáhľajte sa veľmi v rozhodovaní, môţe to mať aj následky. Najprv zváţte všetky za a proti. Ţiada sa vám nejaká zmena. Lev 23. 7. - 23. 8. S niekým sa pohneváte. I keď si to nepriznáte, na konflikte máte veľký podiel. Po nejakom rozhovore si uvedomíte, čo skutočne chcete. Pri pozornom sledovaní situácie zisťujete, ţe sa nezaobídete bez toho, aby ste vykonali isté zmeny. Skôr, ako čosi podniknete, nechajte si urobiť rozpočet, aby ste nepreplácali. Panna 24. 8. - 23. 9. Pripravte sa na menšie nepríjemnosti, ale nedajte sa nimi ovplyvniť. Vo veľkých úlohách budete mať úspech a nepríjemné pocity vám určite odstráni láska. Tento týţdeň sa vydarí oveľa lepšie, ako ste predpokladali. Asi sa začne istým telefonátom, ktorý vám zlepší náladu. To, o čom ste doteraz len snívali, sa stane skutočnosťou. Váhy 24. 9. - 23. 10. Správanie nejakej osoby vo vás vyvolá pocit krivdy. Bude vás trápiť celý týţdeň. Nejaké stretnutie vám umoţní pozrieť sa na ťaţkosti z inej strany. Budete mať mierny útlm zapríčinený zvýšenou únavou. Preberie vás moţno výčitka šéfa, ktorý postrehne vašu pasivitu. Skúste sa trochu prekonať, aby ste mali čisté svedomie. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Zaujímavé dni. Nepodľahnite panike, ak zistíte, ţe sa rýchlo striedajú prekvapenia rôzneho druhu. Šťastie môţete nájsť i tam, kde ho vôbec nečakáte. Zrejme máte jeden z činorodých týţdňov, keď pre vás nie je nič ťaţšie ako sedieť so zaloţenými rukami a nečinne sa prizerať. Strelec 23. 11. - 21. 12. Po tieto dni radšej mlčte! Mohli by ste totiţ odplašiť šťastie neuváţeným výrokom. Zelenú majú dlhodobejšie ekonomické zámery. Pripravte si plány. Máte veľa zaujímavých plánov, ale mali by ste si uvedomiť, ţe zostať len pri tom nestačí. Mali by ste sa pustiť do ich realizácie a vybrať si na spoluprácu osoby, ktoré vám rozumejú. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. Pred vami je celkom obyčajný týţdeň. Menšie úspechy, posedenie s priateľmi, či príjemná atmosféra v rodine. Najmä v láske vám svieti zelená. Týţdeň celkom príjemný, ak sa nedopustíte malej chybičky. Ak stretnete ľudí s iným názorom, ako je váš, myslite si svoje, ale nehovorte. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Priaznivé dni nastávajú pre samostatných a iniciatívnych jedincov. Veľmi vhodný termín je aj na cestovanie a štúdium. Všetko nasvedčuje tomu, ţe sa nebudete nudiť. Budete veľmi dobre vychádzať so svojím okolím. Odrazu sa budú dať riešiť aj tie veci, ktorými doteraz nebolo moţné pohnúť. Ryby 20. 2. - 20. 3. Pri rozhovore s najbliţšími sa riaďte vrodeným inštinktom. Inak môţete niekomu nechtiac ublíţiť. Úprimnosť dávkujte po kvapkách. Nenadarmo sa hovorí, ţe všetkého veľa škodí. Čakajú vás starosti s peniazmi. Potrápia vás, keď sa objaví moţnosť kúpiť niečo, po čom uţ dlho túţite. Buďte trpezlivý a vyčkajte, kým budú financie v lepšom stave.

POHRONIE – regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR, s. r. o., člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza v utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.

Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094 SLUŢBY

DARUJEM
» Darujem malé mačiatka, 4 kusy. Tel. 0903 022 828 (314)

ÚVEROVÁ ŢATVA POKRAČUJE
Bývať podľa svojich predstáv vyžaduje nielen odvahu zmeniť zaužívaný stav, ale zvyčajne aj „pekných pár eur“ na naplnenie svojich snov. Tým, ktorým ku krajšiemu bývaniu chýbajú finančné prostriedky, vychádza v ústrety Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Na základe požiadavky svojich klientov predĺžila možnosť využiť mimoriadne výhodnú úverovú ponuku – úvery na bývanie už od 1,69 % ročne. O podrobnostiach hovoríme s Mgr. Milanom Gabalom, oblastným vedúcim Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Úvery s úrokovou sadzbou od 1,69 % uţ boli v ponuke Prvej stavebnej sporiteľne. Prečo akcia pokračuje? - Obyvatelia Slovenska pristupujú veľmi zodpovedne k svojim záväzkom. Zvažujú, aký veľký úver si môžu dovoliť, ako ho zabezpečiť – a to nie sú jednoduché rozhodnutia. Aj preto až koncom mája, vtedy končilo prvé kolo úverovej ponuky, prichádzalo stále viac klientov s požiadavkou uzatvoriť úverové zmluvy až v júni. Takže sme sa rozhodli predĺžiť ponuku až do konca júla. Kto môţe vyuţiť tieto úvery? - Každý, kto chce lepšie bývať. To znamená, že aj stavební sporitelia, ktorí už určitý čas sporia, ale aj tí, ktorí zatiaľ nie sú našimi klientmi. Ak ale uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení a začnú sporiť, môžu prakticky okamžite požiadať o tento druh úveru a úrokovou sadzbou už od 1,69 % ročne. Zvýhodnená úroková sadzba bude platiť počas prvých 12 mesiacov splácania, potom sa zmení na úrokovú sadzbu platnú v čase podania žiadosti o medziúver. Úvery na bývanie s úrokovou sadzbou už od 1,69 % ročne predstavujú zníženie doteraz platnej úrokovej sadzby až o 4 %. A to je dôkaz, že potrebné finančné prostriedky na bývanie môžete získať rýchlo a navyše aj za rozumnú cenu. Ako sa dostanú naši čitatelia k atraktívnym úverom od 1,69 %? - O tento zaujímavo úročený úver je treba požiadať v ktorejkoľvek kancelárii obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Ponuka síce platí až do konca júla, ale čím skôr požiadate o úver, tým skôr môžete začať s realizáciou vlastných plánov. Ţivot prináša rôzne situácie. Je stavebné sporenie dostatočne bezpečné - tak povedané - v kaţdom okamihu? - V prípade stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., ide o istotu. Vklady stavebných sporiteľov sú zo zákona chránené až do výšky 100 tisíc €. Čo sa týka úveru na bývanie, klient môže uzatvoriť úverovú zmluvu spolu s rizikovým životným poistením. Na jednej strane tak získa ochranu pri splácaní svojho záväzku v prípade neočakávaných životných situácií. Na strane druhej dosiahne, že úroková sadzba jeho úveru bude ešte výhodnejšia, ako keby uzatvoril úverovú zmluvu bez poistenia.
Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME: Predaj: 1-OV, P. O. Hviezdoslava, dohoda 1-OV, Perecká, kompl. rekonoštr. 1-OV, Pri Tehelni, 27.000 € 1-DB, Hlboká, 21.000 € 1-OV, Okružná, aj výmena za 2-izb. 2-garz., OV, Školská, 26.tis. € 2-OV, Perecká, aj výmena za menší 2-OV, Poľná, 31.000 €, aj výmena za menší 3-DB Palárikova, dohoda 3-OV, Perecká, 50.000 € 3-OV, Saratovská, 52.000 € 3-OV, kpt. Nálepku, 39.500 € 4-izbový dom v radovej zástavbe, 87.tis. € Pozemok s vin. domčekom - Strážny vrch 17.tis. € Prenájom: RD Horná Seč, aj na podnik. účely, Vyšné nad Hronom, Levice - reštauračné zariadenie, 2-izbový byt - Levice VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE
A NÁJOMNÉ ZMLUVY

ZVIERATÁ

(1)

Ponúkam stavebné práce, podbíjanie tatranským OBS, zatepľovanie, podkrovné drevené konštrukcie a natieranie tatranský.

» Predám ošípané. Tel. 036/638 51 43, 0918 618 593 (270) » Predám ošípané 150-200 kg, cena 1,5 €/kg, odstavčatá 30 - 40 kg, moriaky brojlerové 2,5 - 3 kg 11 €/ ks, kanca 6 mesačného 150 kg. Tel. 0911 526 807 (290) » Predám 1-ročnú kozu nepripustenú s rožkami, cena 40 € a 2,5-mesačného capka bezrohého, cena 30 €. Tel. 0907 239 793 (333)

Tel. 0902 612 052

(77)

RÔZNE

Pôţičky a hypotekárne úvery s výhodnou úrokovou sadzbou. Tel. 0918 167 143

(297)

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

Glazúrovanie vaní.
(286)

» Predám odľahčené železobetónové nosníky na preklady, stropy, alebo premostenie potoka. Rozmery 5 300, šírka 500, výška 210 mm, 14 kusou. Cena dohodou, Tel. 0905 123 868 (225) » Predám reťazovú dlabačku vhodnú na dlabanie rôznych otvorov do dreva, funkčná, veľmi zachovalá. Cena dohodou. Tel. 0905 123 868 (226)

RD v radovej zástavbe - Levice, 87 tis. €

viničný dom pod Vinohradmi Levice, 26.500 €

PRÁCU PONÚKA
» Skúsená opatrovateľka vezme do opatery dieťa od pol roka. Tel. 0949 351 449 (324)

Predám tatranský profil – brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 € . Doveziem.

tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: agutanova@centrum.sk
Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Realizácia stavieb na kľúč.
(37)

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice

BYTY

Tel. 0905 450 267 0905 226 837

(221)

» Kúpim 1-izbový byt v Leviciach, platba v hotovosti, okrem Vinohradov. Nie som RK. Tel. 0918 808 030 (319) » Súrne predám 1-izbový byt v OV, blízko centra na ul. B. Nemcovej. Byt má plastové okná. Cena 27 000 €. Tel. 0949 263 042, 0908 611 448 (307) » Predám v LV 1-izbový byt v OV na 3.poschodí, alebo vymením za garsónku + doplatok. Tel. 0908 083 590 (326) » Predám 1-izbový byt v Leviciach s balkónom. Tel. 0905 296 353 (329) » Predám 2-izbový byt v OV v Leviciach, alebo vymením za menší. Tel. 0918 907 984 (330) » Predám 2-izbový byt v OV s balkónom na 2. poschodí v centre Levíc. RK - nevolať. Tel. 0905 125 956 (332) » Predám 3-izbový byt v Leviciach. Tel. 0903 392 310 (320) » Predám 3-izbový byt v Leviciach na Rybníkoch 3, na prízemí bez balkóna. Cena 47 000 € + dohoda. Tel. 0917 480 223 (321) » Predám 3-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (331)

» Mám na predaj staré mince z roku 1944 a podobné. Tel. 0902 623 025 (298)

Predám novú plechovú garáţ 3 x 5 m. Cena 460 €. Tel. 0905 226 837 0905 450 267 (222)
» Predám frézu na kov FW 40 s uhlovou hlavou, s deliacim prístrojom. Cena dohodou. Tel. 0948 12 87 87 (325)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT
Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov - poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

ZOZNÁMENIE

» 65 ročný vdovec rád by sa zoznámil s dámou primeraného veku. Kontakt v redakcii.(313)

Podrobné informácie získate na telefónnom čísle 0915 740 151 alebo na mailovej adrese mgalaba@fo.pss.sk

(70)

HĽADÁM

» Hľadám rodinu Kemeniovú, ktorá bývala na adrese Kapitána Nálepku č. 2 v Leviciach. Tel. 0908 515 247 (288)

SPOMIENKA
Dňa 24. 6. 2011 uplynie rok, čo náhle, bez rozlúčky, navždy odišla vo veku 63 rokov

PRENÁJOM

» Dám do prenájmu 3-izbový nezariadený, čiastočne prerobený byt na ul. Zd. Nejedlého. Tel. 0903 759 760 (284) » Dám do prenájmu 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0907 560 493 (327)

Anna Kúdelová
zo Starého Tekova.

NEHNUTEĽNOSTI

Informácie 0914 172 371

PREDÁM KAVIAREŇ V CENTRE LEVÍC.
(318)

je reprezentačná publikácia, ktorú si môţete kúpiť na Obecnom úrade v Podluţanoch.

TEKOV KRÁSNY ČILEJKÁRSKY

predtlačených textov, školských prác (ZŠ, SŠ, VŠ), broţúr a kníh, poradím s diplomovou prácou humanitného zamerania po obsahovej i štylistickej stránke. PaedDr. Kotorová 0903 058 711 (Tlmače) (99)

OPRAVÍM PRAVOPIS

* INZERCIA *

REDAKCIA FAX

» Kúpim v Leviciach rodinný dom, prípadne v okolí, alebo byt. Tel. 0907 560 493 (328) » Predám rodinný dom v Tekovských Lužanoch. Tel. 0904 856 644 (285) » Predám v Rybníku väčší rodinný dom - dohoda. Tel. 0908 083 829 (292) » Predám rodinný dom v okolí kasárni. Tel. 0902 202 037 (322) » Predám rodinný dom v obci Málaš. Tel. 0908 527 719 (323)

* INZERCIA *

036/6313 187

Pohrebníctvo a Kvetinárstvo Osud si Ťa vzal, ostali iba spomienky a žiaľ. Smútiaca rodina
(315)

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (68) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

KERBEROS

JUNIORCENTRA!
Spoločnosť SAHADŢA JOGA uskutočňuje

PRÍĎTE DO

POZEMKY

v levickom JUNIORE kaţdú stredu od 18. – 20. hodiny
prednášky a cvičenia na odbúranie stresu, eliminovanie napätia a upevnenie zdravia. Všetky podujatia sú zadarmo.

» Predám stavebný pozemok na Cigánke. Tel. 0905 701 891 (316) » Predám oplotený pozemok 7,5 á (bývalá vinica) v katastri LV. Tel. 0919 020 538 (317)

REDAKCIA POHRONIE 036/6312 392

* inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia *

14

21. júna 2011

InzerCIa

POHRONIE

kto nám o dporučí klienta!

Odmeníme každého

chceme podporiť zdravie našich známych

čo je To RekupeRáCIA vzduChu?
rekuperácia je spätné získavanie energie. pri decentrálnom vetraní, v samostatných rekuperačných jednotkách zabudovaných v obvodovom múre sa nachádza tepelný výmenník, keramické teleso s kanálikmi pre priechod vzduchu. dobre prijíma a odovzdáva teplo. pri vetraní, výmene opotrebovaného vzduchu sa teplo zachytí vo výmenníku a pri nasávaní čerstvého vzduchu sa teplo vráti späť do miestnosti. rekuperátor je výborný hospodár s našim teplom.
Ľudský organizmus sa vyrovná s nedostatkom kyslíka zmenou dýchacieho režimu - plytké dýchanie. presne o túto dobu sa nám skráti dĺžka života. pri nedostatku kyslíka vzniká v organizme postupne kyslé prostredie. následkom je unavený organizmus a proces starnutia. naopak, dostatok kyslíka zabezpečuje zásaditosť prostredia v organizme a následne mladnutie.

Chcete mať doma zdravý vzduch ako v Tatrách?

Riadené vetranie so spätným ziskom tepla sa skutočne oplatí
Nielen pri novostavbách, ale tiež pri rekonštrukciách sa v súčasnej dobe apeluje na vzduchotesnosť objektu. Norma DIN 1946-6 vyžaduje zabezpečenie dostatočnej výmeny vzduchu. Optimálnym variantom je riadené vetranie so spätným ziskom tepla - rekuperáciou. Iba týmto riešením je možné zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu s minimálnou stratou energie.

Ochrana proti plesniam
Človek „vyprodukuje“ počas celého dňa veľké množstvo vlhkosti. Priemerná štvorčlenná rodina tak dýchaním, potením, varením, sprchovaním a kúpaním „vyrobí“ až 12 litrov za 24 hodín. V nevetraných vlhkých miestnostiach vzniká optimálne prostredie na tvorbu plesní. Vďaka systému inVENTer si nemusíte s týmto problémom robiť starosti. Pri nepretržitej prevádzke v základnom režime zabezpečí inVENTer v závislosti od typu a objemu vzduchu miestnosti minimálne šesťnásobnú výmenu vzduchu za 24 hodín, a tým ho automaticky zbavuje vlhkosti.

Úspora energie na kúrenie
Zabezpečením dostatočnej výmeny vzduchu cez okná sa výrazne zvyšuje energetická náročnosť budovy. Po inštalácii systému inVENTer sa zníži hodnota energetickej náročnosti o cca 17 kWh ne jeden meter štvorcový a rok. Pri osadení 6 ks jednotiek iV14 do bytu alebo rodinného domu s výmerou 120 m2 sa docielia úspory cca 2 064 kWh/rok. Veľmi dôležitým argumentom pre efektivitu systému je príkon jednotiek (1,5 W na jednotku iV14). Týmto je pomer vynaloženej energie k získanej energii 1:40!!!

Obmedzenie alergií
V nevetraných miestnostiach sa zhromažďujú škodlivé látky, ktoré sa uvoľňujú z interiérového vybavenia (nábytok, koberce, farby...). Vďaka systému inVENTer dochádza k pravidelnej výmene vzduchu a tieto škodliviny sa postupne odvetrávajú. Vnútorné kryty sú vybavené prachovými filtrami, ktoré zachytávajú prachové častice z vonkajšieho prostredia. V ponuke sú tiež peľové filtre. Pri nízkych teplotách dochádza vďaka kondenzácii vo vnútri keramického výmenníka k zvlhčeniu suchého vzduchu vo vnútri interiéru.

Prach a hluk zostávajú vonku
Pri frekventovaných komunikáciách je vetranie cez okná takmer nereálne. Všetok hluk a prach prenikajú priamo do interiéru. Vďaka systému inVENTer sa zníži prenikanie hluku o 40 dB a prašnosť sa prostredníctvom prechových filtrov zníži na minimum. Samotné ventilátory sú veľmi tiché a jednotku je možné inštalovať bez problémov i v spálni.

klienti z regiónu pOhrOnia dostanú bonus peĽOVé Filtre zdarma.
Cenové návrhy najčastejšie používaných riešení inventer
zariadenia vhodné pre prízemné rodinné domy s vlhkosťou, novostavby - komfortnejšie riešenie
Názov zariadenia inVENTer 14R Digitálny regulátor ZR 15 so snímačom vnútornej vlhkosti a teploty Vonkajšie čidlo Peľový filter Cena celkom bez DPH 20% DPH Cena celkom s DPH Počet ks 4 1 1 4 cena za ks bez DPH v € 487,00 314,00 89,00 6,00 cena celkom bez DPH v € 1 948,00 314,00 89,00 24,00 2 375,00 475,00 2 850,00

zariadenia vhodné pre 2 - 3 izbové byty v činžiaku po zateplení
Názov zariadenia inVENTer 14R Manuálny regulátor ZR7 Peľový filter Cena celkom bez DPH 20% DPH Cena celkom s DPH Počet ks 2 1 2 cena za ks bez DPH v € 487,00 160,00 6,00 cena celkom bez DPH v € 974,00 160,00 12,00 1 146,00 229,20 1 375,20

Výhradné regionálne zastúpenie inVENTeru:

Tel.: +421 (0) 910 893 020, +421 (0) 911 893 020 E-mail: info@energoinvent.sk Web: www.energoinvent.sk
navštívte nás na ul. vojenská 4, Levice 1. posch.
(kancelárske priestory nad obchodom s bicyklami).

ENERGO INVENT s.r.o.

zariadenie vhodné pre jednu miestnosť
Názov zariadenia inVENTER TWIN (dve zariadenia v jednom) Manuálny regulátor ZR7 Peľový filter Cena celkom bez DPH 20% DPH Cena celkom s DPH Počet ks 1 1 1 cena za ks bez DPH v € 777,00 160,00 6,00 cena celkom bez DPH v € 777,00 160,00 6,00 943,00 188,60 1 131,60

Informácie od nás spolu s predvedením funkčného modelu

Možnosť kúpy zariadení inventer na splátky cez spoločnosť hoMe CredIt.

Mesačná splátka na 2 ks s regulátorom od 20 €. úroková sadzba na splátky ako v banke.

1 čašník, servírka - nástup 1. 7., vyuč., PIZZERIA FONTÁNA s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 1 diplomovaná všeobecná sestra - nástup 1. 7., VŠ, JESEŇ ŢIVOTA DSS, Druţstevnícka 22, Levice, tel. 036/6312 087, p. Kúdeľová 1 elektrikár, údržbár - nástup 27. 6., vyuč., LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 2 elektromechanici strojov a zariad. - nástup 30. 6., vyuč., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Geňa Levice, f.codeca @serioplast.it, p. Codeca 1 fakturant - nástup 8. 7., ÚSO, ALMATRANS, Tabaková 21, Levice, almalevice@almalevice. sk, p. Fíbert 1 kuchár - nástup 21. 7., vyuč., ZUZANA MOLNÁROVÁ, Mochovská 36/170, Levice, tel. 0915 055 625, p. Molnárová 1 kuchár pizze - nástup 29. 6., vyuč., JÁN KOCMAN KOGIPS, Nám. Mieru 1, Pukanec, tel. 0911 763 315, p. Kocman 2 lektori anglického jazyka v MŠ - nástup 1. 9., VŠ, PRO AMERICANA s.r.o., Nádv. Európy - Holandský dom, Komárno, výučba v mieste bydliska, tel. 035/773 09 52, p. Plachý 2 mechanici, oprav. stroj. a zariad. - nástup 30. 6., vyuč., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Geňa Levice, f.codeca @serioplast.it, p. Codeca 1 majster odbor. výchovy - kaderník - nástup 1. 9., vyššie vzdel., STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, sv. Michala 36, Levice, tel. 622 10 61, Mgr. Nemčoková 3 mechanici, opravári priemysel. - nástup 23. 6., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Nádraţný rad 23, Levice, tel. 036/6293 387, p. Senešiová 2 murári - nástup 27. 6., vyuč., ALEXANDER LAKATOŠ, kpt. Nálepku 20, Levice, tel. 0903 754 684, p. Lakatoš 4 obsluha stroja na laminovanie - nástup 23. 6., ÚS, LAMINUM, Braniskovská 16, Košice, tel. 0918 697 783, p. Fedák 2 poradca pre predaj v obchode - nástup 1. 7., vyuč., NAY ELEKTRODOM a.s., Turecký rad 6, Levice, tel. 036/629 11 01, Ing. Benčík 1 predavač - hračkárstvo - nástup 25. 6., vyuč., LINGUA LEADER s.r.o., Palatínová 61/13, Komárno, tel. 0915 178 436, p. Pogányová 1 predavačka v klenotníctve nástup 21. 7., ÚSO, AMIL s.r.o., Hviezdoslava 35, Levice, tel. 036/634 59 10, Ing. Ducháček 1 správca budovy a majetku nástup 1. 7., ÚSO, REALITYSPRÁVCOVSKÁ CZ, Miletičova 23, Bratislava, tel. 0915 755 641, Ing. Sekereš

1 správca počítačovej siete nástup 1. 9., VŠ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Saratovská 85, Levice, tel. 036/622 35 60, Mgr. Polák 1 stavebný zámočník - nástup 21. 7., vyuč., HAGO s.r.o., Mládeţnícka 159/3, Tlmače, tel. 0948 275 015, p. Pálinkášová 2 šičky, krajčíri - nástup 23. 6., vyuč., ERIK HARANGOZO LEVOP, Vojenská 45, Levice, tel. 0918 418 707, Mgr. Gőzová 1 učiteľ chem.-fyz. - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ sv. Michala 42, Levice, tel. 036/6312 515, PaedDr. Botková 1 učiteľ jazykov - nástup 30. 8., VŠ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bátovce 368, tel. 0911 434 287, PhDr. Salinka 1 učiteľ nemeckého jazyka nástup 1. 9., VŠ, PEDAGOG. a SOC. AKADÉMIA, Engelsova 3, Levice, tel. 036/6312 043, Mgr. Drmlíková 1 učiteľ Sj-Lit - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ Plavé Vozokany č. 114, tel. 036/772 71 24, Ing. Horváthová 1 učiteľ telesnej výchovy - nástup 1. 9., VŠ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Saratovská 85, Levice, tel. 036/622 35 60, Mgr. Polák 1 údržbár budov - nástup 25. 6., vyuč., LINGUA LEADER s.r.o., Palatínová 61/13, Komárno, tel. 0915 178 436, p. Pogányová 1 údržbár-zásobovač - nástup 1. 8., vyuč., STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Sv. Michala 36, Levice, tel. 036/622 10 61, Mgr. Nemčoková 1 vedúci nákupu a predaja nástup 21. 7., VŠ, EUROPALT s.r.o., Mestský Majer 2, Levice, tel. 036/635 05 04, p. Miková 1 vodič malého dodávkového autom. - nástup 1. 7., vyuč., VIVE s.r.o., kpt. Nálepku 1, Levice, emil.macak@heineken.com, Ing. Macák 1 vodič nákl. autom. s prívesom - nástup 21. 7., vyuč., INTERAGROS s.r.o., Nám. Šoltésovej 14, Levice, interagros@orangemail.sk, Ing. Packa 1 vodič nákladného automobilu - nástup 1. 7., vyuč., SITA SLOVENSKO, a.s., Mestský majer 1, Levice, tel. 036/633 62 01, Ing. Flídr 2 vodiči vysokozdvižných vozíkov - nástup 27. 6., vyuč., LENCOS, Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 1 všeobecná sestra - nástup 29. 6., ÚSO, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢ., Krškany 86, tel. 036/631 31 90, p. Kocmanová 2 výčapník, barman - nástup 15. 7., vyuč., MIBEDA-TOMÁŠ KAMINSKÝ, Pradiarenská 2 Levice, tel. 0917 385 655, p. Kaminskí 1 všeobecná sestra - nástup 1. 7., ÚSO, JESEŇ ŢIVOTA DSS, Druţstevnícka 22, Levice, tel. 036/6312 087, p. Kúdeľová

1 výrobný robotník frézar CNC - nástup 21. 7., vyuč., EUROPALT s.r.o., Mestský Majer 2, Levice, tel. 036/635 05 04, p. Miková 10 zarábači zubných pást - nástup 23. 6., vyuč., DE MICLÉN a.s., Nádraţný rad 23, Levice, tel. 036/6293 387, p. Senešiová 5 zámočníci - zvárači - nástup 21. 7., vyuč., COMAT PLUS s.r.o., kpt. Nálepku 59, Levice, tel. 0905 724 265, p. Hlinčík 2 zdravotné sestry - nástup 11. 7., VŠ, CS-SALVUS MEDIKLINIK, 29. augusta 2, Levice, csendeslucia@gmail.sk, Mgr. Csendesová 1 zvárač - nástup 21. 7., vyuč., HAGO s.r.o., Mládeţnícka 159/3, Tlmače, tel. 0948 275 015, p. Pálinkášová 2 čašníci, servírky - nástup 20. 6., vyuč., PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, tel. 036/749 14 33, p. Píriová 1 kuchár - nástup 1. 8., vyuč., GASTRODOM, s.r.o., Šahy, Petőfiho 1, tel. 036/741 14 37, p. Balogová 15 zaučené šičky - nástup 1. 7., zákl., VIVI PERSONAL CONSULTING s.r.o., Šahy, Hontianska cesta 3, tel. 0948/508 370, p. Daniš 7 retušéri keramiky - ZPS - nástup 1. 8., vyuč., ANGELIS, s.r.o., Horné Semerovce 157, tel. 0907 230 200, p. Tóth Zsóka 1 nastavovač strojov a zariadení - nástup 18. 7., ÚSO, HÖRNLEIN SLOVENSKO, s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/745 01 78, p. Pintér 1 murár - nástup 6. 7., vyuč., WOLLBET- WOLLENT KAROL, Šahy, Kráľa 33, tel. 09011 244 758, p. Wollent 2 pom. sily vo výr. cukr. vaty nástup 1. 7., zákl., SOLIDE SLOVAKIA, Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 predavač - nástup 1. 7., vyuč., Vasaráb Peter, Ţeliezovce, Poľná 24, miesto výkonu práce Šarovce, tel. 0908 753 049, p. Vasaráb 2 predavači-skladníci - nástup 1. 8., zákl., Mgr. Michaela Haboráková, Ţeliezovce, Hviezdoslavova 52, tel. 0905 594 263, p. Haborák 1 skladník - nástup 1. 7., ÚSO, P.M.H.-INVEST & TRADE, Poštová 20, Ţeliezovce, tel. 036/756 54 10, p. Habart 1 účtovník všeobecný - nástup 1. 8., ÚSO, SOLIDE SLOVAKIA s.r.o., Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 vedúci predajne stavebnín nástup 1. 7., ÚSO, HYPSKÝ PAVOL-H&H MONT., Tekovské Luţany, SNP 190, tel. 0905 418 660, p. Hypský 3 vodič náklad. automobilu nástup 1. 7., zákl., Mucha Ján ml., Čata, Hlavná 40, tel. 0918 525 310, p. Mucha

ZBERNÉ CENTRUM ZBIERA & PONÚKA
domáce, kuchynské, športové potreby, hračky, obuv, textil, elektro, nábytok... KDE: Ludanská 11, Levice
v stredu 8.00 – 18.00 v sobotu 8.00 – 13.00

KEDY:

KONTAKT: 0908 161 545
pomozmesi@gmail.com

ponúka zákazníkom služby zdravotníckej pedikúry.
Na základe telefonickej objednávky prídeme aj k vám domov – platí to najmä pre imobilných klientov. Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770
Poľná 6 (bývalý Dom služieb), Levice
(999)

PEDIKÚRA GITA

50 mäsiari - vykosťovači hovädzieho mäsa - Írsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 200 zvárači - zváranie oblúkom, elektródou - Fínsko, AJ - výhodou, SOU, prax min. 1 rok, znalosť čítania výkresov 50 stolári - montáž kuchýň - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B,C 100 odborníci v oblasti stavebníctva a kovopriemyslu - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, 3 - 5 rokov 17 pokladači plávajúcich podláh Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 2 - 3 roky, VP B 2 záhradníci - sezónna práca - Rakúsko, NJ - komunikatívne, prax

min. 1 rok, VP C 1 čašník - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 kuchár - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 pomocná sila v kuchyni - vedľajší úväzok - Rakúsko, NJ - komunikatívne, prax min. 1 rok 1 technik poľnohospodárskych strojov - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 psychoterapeut - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 pomocná sila v domácnosti - Nemecko, NJ - komunikatívne, prax min. 1 rok

5 vodiči C, E - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 mechanici, karosári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 50 pomocní pracovníci v sklade Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 1 autoelektrikár - Nórsko, AJ alebo nórsky - komunikatívne, SOU, prax min. 4 roky 1 lakýrnik - Nórsko, AJ alebo nórsky - komunikatívne, SOU, prax min. 4 roky 1 zdravotná sestra - Švajčiarsko, NJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 stavbár - Švajčiarsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok

100 chyžné, pomocní kuchári, čašníci, animátori, maséri, predavačky, pomocné sily v kuchyni, plavčíci - Grécko, AJ - komunikatívne 1 obsluha CNC strojov - ČR, SOU, prax výhodou 1 zoraďovač vstrekolisov - ČR, SOU, prax výhodou 1 zámočník CO2 - ČR, prax min. 1 rok 1 brusič - ČR, prax min. 1 rok 5 strojní zámočníci - ČR, prax min. 1 rok 5 zvárači - acetylénovým plameňom - ČR, prax min. 1 rok 1 operátor Call centra v oblasti vymáhania pohľadávok - ČR, prax min. 1 rok

1 operátor Call centra v oblasti telemarketingu - ČR, prax min. 1 rok 10 robotníci v továrni na výrobu prírodných vláken a umelého hodvábu - Slovinsko 100 mäsiari - vykosťovači - Anglicko, AJ - základy, SOU, prax min. 2 roky 2 obchodní zástupcovia - SR, Komárno, maďarský - aktívne 18 asistenti telemarketingu - SR, Komárno, maďarský - aktívne 1 vedúci kancelárie - SR, Komárno, maďarský - aktívne

Bližšie informácie: EURES 036/2440 303

16

21. júna 2011

InzerCIa

POHRONIE

1951 – 2011

REFERENCIE V 55 ŠTÁTOCH / REFERENCES IN 55 COUNTRIES

Bez názvu-1 1

19/10/2010 12:01

(17)

(22)

PLASTOVé OKNÁ A DVERE

Dem-ter

zn. saLaMander vrátane ov a deCeunInCK dopLnK

pLastovÉ obKLady a opLotenIa, MarKízy
Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Ľ. Štúra 21/A (za tržnicou) tel.: 036/630 81 60 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

(2)

(3)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)
Areál tvorí: trojpodlažná budova - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 €
(30) (38)

hprk.sk

Info - 0903 402 517

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful