MENGENAL PASTI DAN MEMBUNYIKAN SUKU KATA DENGAN BETUL DI KALANGAN MURID – MURID TAHUN SATU MURID – MURID

KIA 2M

DISEDIAKAN OLEH :

PN .VENNILAH A/ P KANAN KANGANYU SJK ( T ) LADANG FORTROSE SEGAMAT

 Sekapur sireh

Walaubagaimanapun murid – murid ini ada potensi untuk . Daripada ujian. dua orang murid telah berjaya menguasai kemahiran asas iaitu membaca dan menulis. Di dapati daripada Ujian Penapisan yang di jalankan pada awal tahun.                       Isi kandungan Abstrak Pendahuluan Penyataan Masalah Objektif Penyelidikan Tindakan Objektif Am Objektif Khusus Metodologi Penyelidikan Batasan Kajian Kaedah Mengutip Data Etika Kajian Tindakan Etika Kajian Tindakan Tinjauan Awal Analisa Data Kia 2m Analisa Ujian PKSR Analisa Pemerhatian Analisa Soal Selidik Analisa Temubual Dengan Pelajar Persoalan Tindakan Perancangan Tindakan Lampiran Refleksi Kesimpulan ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk murid – murid tahun satu kia 2m yang tidak Menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Seramai empat orang murid tahun satu yang terlibat dalam kajian ini.Perancangan kajian ini difokuskan kepada murid – murid kia 2m bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. dua orang murid sahaja dapat dikenal pasti masih belum bersedia untuk belajar dan menguasai kemahiran asas ini.

Walaupun bilangan murid yang kecil iaitu dua orang yang membantu saya menjalankan kajian ini. semakan kerja bertulis murid .menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Tinjauan awal telah dilaksanakan melaui ujian penapisan kia 2m . peperiksaan penggal dan ujian Pra. ujian bulanan. Saya telahpun mendapat banyak pengalaman manis dan pahit daripada mereka. seorang murid saya telahpun dikategorikan sebagai murid yang lemah dan lambat menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. PENDAHULUAN Murid – murd yang saya pilih untuk kajian ini ialah murid – murid tahun satu yang gagal dalam Ujian Penapisan Kia 2m Bahasa Melayu. Ini kerana kali pertama saya menjalankan kajian ini pada anak murid saya. satu kajian telah dilakukan ke atas murid – murid ini untuk mengetahui apakah masalah yang mereka hadapi dan bagaimana guru boleh membantu mereka menghadapi masalah ini. . Kajian ini menggunakan latihan khas selaras dengan sukatan pelajaran dan berfungsi membantu murid meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.Justeru itu . Daripada dua orang murid ini.

ANALISIS DATA KEPUTUSAN UJIAN PENAPISAN KIA2M . Sasaran utama saya ialah dua orang murid yang sering melakukan kesalahan ketika membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.PERNYATAAN MASALAH Kajian tindakan ini meninjau tentang masalah dan kegagalan murid – murid mengenalpasti dan membunyikan suku kata dengan betul.Kedua – dua anak murid saya ini masih belum dapat mengenal pasti dan membunyikan suku kata dengan betul. Mereka berdua selalu di dampingi oleh saya. Kedua – dua mereka sering lupa apa yang dipelajarinya dan sukar mengecam suku kata tersebut tanpa bantuan guru.

didapati bahawa murid – murid kia 2m yang dipilih oleh saya hanya mendapat skor di antara 10 – 44 dalam Ujian Penapisan. murid – murid telah lulus dalam peperiksaan tersebut.JUMLAH MURID MENDAPAT SKOR 10 – 44 MARKAH Melayu / Bumiputra Cina India Lain-Lain L 25 P 26 L 27 P 28 L 2 29 P 0 30 L 31 P 32 KEPUTUSAN UJIAN PELEPASAN 1 KIA2M JUMLAH MURID MENDAPAT SKOR 45 – 60 MARKAH Melayu / Bumiputra Cina India Lain-Lain L 25 P 26 L 27 P 28 L 2 29 P 0 30 L 31 P 32 Mengutip Data Awal : Daripada tinjauan saya. Setelah dua bulan berlalu. perubahan yang ketara berlaku dalam markah murid – murid kerana dalam Ujian Pelepasan1 yang di jalankan oleh guru.Skor yang diperolehi ialah di antara 45 – 60 markah. .

Pencapaian ini boleh dikatakan amat membanggakan dan memberangsangkan. berlaku perubahan dalam tingkah laku murid – murid. didapati kajian yang dijalankan oleh saya sedikit sebanyak telah membantu murid – murid saya menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Ini kerana kekerapan latihan yang banyak. 2. T.Didapati murid – murid saya telah menunjukkan minat dan semangat yang amat mendalam sepanjang kajian ini di jalanka.latihubi . Mereka telah bertungkus lumus dan tidak berputus asa membaca . PENILAIAN DAN REFLEKSI : Penilaian saya pada akhir kajian ini ialah .Arikaran V. Program celik huruf dan usaha – usaha murni yang dijalankan telah membantu mereka berdua berada di suatu tahap yang baik .Puvaneswa ran Daripada keputusan peperiksaan sekolah bagi tahun 2009 ini. kedua – dua murid ini telah menunjukkan perubahan kerana dapat mencapai mencapai satu tahap yang boleh dikatakan agak sederhana .Berdasarkan jadual tersebut . ANALISIS DATA PEPERIKSAAN SEKOLAH Bil Nama Murid PKSR 1 42% 40% PKSR 2 68% 51% PKSR 3 72% 58% PERTENGA HAN TAHUN 65 % 55% 1.

 Membantu murid – murid membaca dan dan mengeja suku kata dengan betul. Setiap pagi. mereka tidak berasa bosan. OBJEKTIF PENYELIDIKAN TINDAKAN OBJEKTIF AM : Secara amnya kajian yang dijalankan oleh saya adalah untuk membantu anak murid saya yang menghadapi masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Begitu juga pada waktu rehat dan sebelum balik. Semangat dan azam yang kuat telah membantu mengubah pencapaian mereka.dan mengecam suku kata. Saya berasa sangat puas hati kerana terdapat perubahan yang ketara dalam diri murid – murid ini.Masa yang diambil untuk memahami dan mengingati sesuatu perkara adalah lebih minima daripada belajar cara biasa. mereka akan membacakan apa yang diajar pada hari tersebut. OBJEKTIF KHUSUS : Secara khususnya .Walaupun mereka terpaksa membaca dan mengeja beberapa kali perkataan yang sama dalam satu hari. sebaik sahaja sampai di sekolah mereka berdua akan mendampingi saya untuk membaca suku kata dan perkataan. . kajian tindakan ini dapat :  Membantu murid mengenalpasti perkara – perkara umum tentang suku kata.

Dari segi pemerhatian yang di buat melalui proses pengajaran dan pembelajaran didapati murid – murid saya sukar dapat . Saya telah menggunakan kaedah pemerhatian. KAEDAH MENGUTIP DATA : Untuk menyediakan kajian tindakan ini . beberapa kaedah telah digunakan bagi membantu menyelesaikan masalah ini.  Membina keyakinan diri dan seterusnya melahirkan murid – murid yang kritis dan kreatif pemikirannya.  Mengubah amalan pengajaran guru dengan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan harmonis. Membantu murid – murid membina perkataan dan ayat mudah daripada suku kata. METODOLOGI PENYELIDIKAN : Batasan Kajian : Batasan kajian tindakan ini tertumpu kepada pembelajaran berhubung tajuk mengenal dan mengecam suku kata dalam Bahasa Melayu.Kumpulan murid yang terlibat dalam kajian ini ialah seramai dua orang yang telahpun terkandas dalam Ujian Penapisan Kia 2M .

Melalui kajian ini .Hasil kajian ini telah diperolehi pada sesi ujian akhir iaitu Ujian Pelepasan 1 Kia 2m. Kaedah ini telah menjadi satu alternative . ETIKA KAJIAN TINDAKAN : Kajian Tindakan ini melibatkan anak murid saya yang berada dalam tahun satu. Walupun saya banyak kali mengajar suku kata kepada kedua – dua mereka. KESIMPULAN Daripada kajian yang telah dijalankan dapatlah dirumuskan bahawa ianya telah menunjukkan keberkesanan. didapati keupayaan mereka sangat lemah dan terhad. saya dapat membuat perbandingan tahap penguasaan murid – murid membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.Temubual ini telah dilakukan secara tidak formal ke atas murid – murid yang dikenal pasti pada awal tahun.mengecam dan mengenal suku kata.Temubual yang saya jalankan itu sedikit sebanyak telah membantu saya mengenal punca sebenar murid tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dengan betul.iaitu murid – murid Kia 2m. Tetapi saya tidak putus asa dan melipatgandakan usaha saya untuk membantu mereka berdua. Saya juga telah menggunakan kaedah temubual dan latihtubi kepada murid – murid tersebut. Ini yang menyebabkan mereka sukar untuk membaca dan mengeja perkataan.

Selain itu. P& P pula bercorak permainan tetapi perpindahan maklumat dan ilmu berlaku secara tidak langsung ketika mereka bermain dalam kumpulan secara berpasangan.kepada murid yang bermasalah dalam pembacaan khasnya dalam kemahiran membaca dan menulis. Murid – murid Juga menunjukkan minat apabila diarah membaca sesuatu perkataan berulang kali. SEKIAN TERIMA KASIH. Operasi juga sangat minima kerana hanya menggunakan alatan yang mudah didapati serta murah. Pengajaran yang tersusun dan sistematik serta bercorak kepelbagaian dalam aktiviti yang dijalankan mengikut keupayaan murid membolehkan murid memahami dan mengingati isi pelajaran seterusnya mengikut proses pembelajaran seiring dengan murid yang lain. Secara keseluruhannya. . Latihan – latihan yang diberikan telah membantu mereka menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dengan pantas dan cepat. kajian tindakan ini telah berjaya mencapai objektifnya kerana murid – murid kajian ini telah menunjukkan perubahan dari segi pencapaian dan murid – murid kajian ini telah menunjukkan perubahan dari segi pencapaian dan penguasaan mereka dalam pembacaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful