KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN I-III
(SEMAKAN)

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR Mei 2002

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i . MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. rohani. ii . berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani.

OBJEKTIF Kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk membolehkan murid: 1. pengurusan akaun dan perniagaan turut diberi tumpuan. kreatif dan inovatif dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. 1 . Aktiviti yang diberi tumpuan adalah bercorak kerja-buat-sendiri yang mudah berkaitan dengan pemasangan. tanaman. Mata pelajaran ini membekalkan kemahiran yang berguna dan berfungsi agar murid boleh bertindak dan mengendalikan kehidupan harian secara produktif dalam dunia teknologi dan industri yang kompleks dan sentiasa berubah. kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. Mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan kemahiran teknologi dan keusahawanan. Mengamalkan daya usaha. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit 2. ternakan. Ia dirancang untuk meningkatkan lagi daya pengeluaran negara melalui penglibatan masyarakat dan tenaga kerja secara produktif berlandaskan teknologi sejajar dengan dasar dan keperluan negara. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. Disamping itu masakan. 3. jahitan. papan lapis dan bahan komposit Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea dari pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk Menjalankan kerja-buat-sendiri. Mata pelajaran ini digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4. Murid dipupuk sikap yang positif seperti menghargai kerja yang berkualiti tinggi. baik pulih dan penyenggaraan. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. penuh yakin dan berdikari dalam daya usaha. Nilai murni.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah satu mata pelajaran teras berunsurkan teknologi di Tingkatan I hingga Tingkatan III. berinovasi dalam pembinaan projek. pembinaan.

memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat 7. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan mata pelajaran ini diolah mengikut bidang pembelajaran yang mengandungi beberapa unit pembelajaran. 8. Pertanian dan Perdagangan dan Keusahawanan. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos Mengumpul. Unit pembelajaran ini dihuraikan dalam bentuk tajuk atau aktiviti. perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm 5. 6. 9. Manakala Bahagian Pilihan mempunyai empat bidang pembelajaran iaitu Kemahiran Teknikal. Reka Bentuk dan Teknologi Bidang ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas teknologi yang membolehkan murid mereka bentuk dan menghasilkan produk 2 . BAHAGIAN TERAS 1. Deskripsi bidang pembelajaran dan senarai unit pembelajaran mengikut bahagian adalah seperti di bawah. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu Memilih alatan. 10. Ekonomi Rumah Tangga. Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi. 11. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul Mengenal pasti kepentingan perniagaan. Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Murid mengambil semua bidang pembelajaran dalam Bahagian Teras dan salah satu daripada empat bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan.

Jenis wayar dan kerja pendawaian 3 . jahitan. Bidang ini merangkumi teknik. penjanaan dan pemilihan idea c. Perancangan pembinaan projek f. Perekaan projek d.4 Elektrik a. mengurus tempat kediaman dan tanaman hiasan.1 Organisasi Bengkel dan Keselamatan a. penggunaan pelbagai bahan binaan dan kemahiran dalam masakan. operasi dan proses pembuatan yang melibatkan aktiviti seperti pemasangan.2 Reka Cipta a.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. Perancangan. pengujian dan pengubahsuaian projek g. Pendokumentasian 1. Sumber dan kegunaan elektrik b. Murid juga didedahkan kepada lukisan teknik. Pembinaan. Pemilihan reka bentuk e. 1. Pendokumentasian 1. Pengenalan reka bentuk dan teknologi b. Jenis bahan dan pengikat c. penyenggaraan dan baik pulih dalam kerja elektrik.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm yang kreatif dan inovatif. pembinaan dan pengubahsuaian projek e. elektronik dan paip. Reka bentuk projek d. Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan 1. Produk yang dihasilkan boleh berfungsi secara berkesan khususnya di tempat tinggal dan di tempat kerja. Pengenalpastian masalah b. Pencetusan.

8 Jahitan a. penyambung paip dan bahan pemasangan paip c. Jenis garisan c. Pengenalan sistem bekalan air di rumah b. Mesin jahit b. Jenis dan kelengkapan paip d. Jenis paip. Penyediaan dan penyajian makanan c. Unjuran ortografik 1. Kerja penyenggaraan 1.7 Lukisan Teknik a.6 Kerja Paip a. Perancangan menu b.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm c. Penghasilan artikel 1. Alatan lukisan teknik b. Mengira kos tenaga elektrik d. Pengenalan motor arus terus 1. Nama.5 Elektronik a.9 Masakan a. Etika makan 4 . Penghasilan projek 1. simbol dan fungsi komponen b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik c.

Kemahiran Teknikal Bidang Kemahiran Teknikal ini merangkumi unit pembelajaran yang membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dalam lukisan teknik. Pembiakan secara keratan b. Dengan demikian murid boleh membanding beza antara sistem elektromekanikal dengan system mekanikal di samping mampu membuat kerja penyenggaraan enjin mudah. 5 . Murid juga akan dapat mengaplikasikan pengetahuan elektrik dan elektronik dalam kehidupan harian. Keselesaan tempat kediaman c. elektrik dan elektronik. Melalui lukisan teknik. Bidang ini juga menyediakan murid dengan pengetahuan peringkat awal dalam asas elektromekanikal dan enjin satu silinder empat lejang.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm 1. Penjagaan tempat kediaman d. Unit Perniagaan dan Keusahawanan menyediakan pengetahuan kepada murid yang membolehkan mereka menjelajah peluang-peluang perniagaan atau keusahawanan yang boleh diceburi dalam bidang ini. Penanaman anak pokok c.10 Tempat Kediaman a. Ruang tempat kediaman b. Pemasuan semula BAHAGIAN PILIHAN PILIHAN 1 1.11 Tanaman Hiasan a. murid mampu menghasilkan lukisan projek. Susun atur alatan dan kelengkapan 1. Penjagaan anak pokok d.

Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum b. Bahagian dalam enjin d. Lukisan isometrik b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik c. simbol dan fungsi komponen b.5 Enjin a. Sistem enjin f. Unit kawalan utama bekalan elektrik domestik d.1 Lukisan Teknik a. Lukisan keratan penuh 1. Pengenalan pergerakan elektromekanikal 1. Penggunaan meter pelbagai c. Lukisan hamparan c. Bahagian luar enjin c.2 Elektrik a.4 Penghasilan projek Asas Elektromekanikal a. Nama.3 Elektronik a. Pengenalan pergerakan mekanikal b. Menservis enjin 6 .sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm 1. Jenis litar elektrik b. Edaran empat lejang e. Kuasa elektrik 1. 1.

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat menimbulkan minat murid untuk menceburkan diri dalam bidang kerjaya yang berkaitan. Penyediaan dan penyajian makanan f.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian a. pengurusan sajian. Kaedah memasak e. Pengenalan kepada perniagaan b. Diet seimbang b. bater.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm 1. Prinsip memasak d. Murid juga berpengetahuan dalam pemilihan stail pakaian serta menghasilkan artikel dan pakaian. kek dan biskut serta hidangan utama dan sampingan. Perancangan menu c. Ekonomi Rumah Tangga Bidang Ekonomi Rumah Tangga menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran mengenai makanan dan pemakanan. Asas keusahawanan c.6 Perniagaan dan keusahawanan a. Konsumerisme PILIHAN 2 2. Murid berpengetahuan mengenai diet dan pemilihan menu yang seimbang untuk merancang kerja dan menghasilkan masakan seperti kuih tempatan. Reka cipta resepi 7 . Bidang ini juga membolehkan murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan harian. 2. pakaian dan jahitan. Unit Perniagaan dan Keusahawanan menyediakan pengetahuan kepada murid yang membolehkan mereka menjelajah peluang-peluang perniagaan atau keusahawanan yang boleh diceburi dalam bidang ini.

2 Bater a. Penyediaan makanan 2.7 Perniagaan dan Keusahawanan a. Fabrik b.6 Jahitan a. Penghasilan projek jahitan 2. Penjagaan pakaian 2. Konsumerisme 8 .3 Kuih Tempatan a. Jenis bater b. Proses jahitan b. Pengenalan kepada perniagaan b. Penyediaan makanan 2. Putar c. Pemilihan pakaian c. Gaul dan ramas b.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm 2. Asas keusahawanan c.5 Pakaian a. Enjut 2.4 Kaedah Membuat Biskut dan Kek a. Sumber kuih tempatan b.

Pembinaan kompos d. Penanaman d. Murid-murid dipupuk dengan nilai-nilai murni iaitu sikap penyayang. Jenis sayuran b.2 Tanaman Sayuran a. Penyediaan tanah c. 3.3 Haiwan Kesayangan a. Penjagaan e. mengusahakan tanaman sayuran. Ternakan Ikan Air Tawar. Pertanian Bidang Pertanian memberi penekanan kepada lima tajuk iaitu Tanaman Sayuran. Bahan membuat kompos c. Giliran tanaman 3. tekun.1 Kompos a. Penggunaan 3. Pendedahan kepada asas perniagaan dan keusahawanan dalam bidang pertanian juga diberi penekanan. dan Landskap. mencintai alam sekitar dan mengamalkan budaya mesra alam. memelihara haiwan kesayangan. Haiwan Kesayangan. penyabar.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm PILIHAN 3 3. berdikari. melakukan aktiviti menternak ikan tawar dan perlandskapan. Pengenalan 9 . Pengenalan b. kreatif. Murid akan memperolehi pengetahuan dan kemahiran praktis yang berkaitan dengan aktiviti membuat kompos. Pemungutan hasil f. produktif. Pengurusan e.

Pengurusan ternakan f. Tanaman dalam landskap c. Penyediaan kolam atau tangki d. Pengenalan b. Pelandskapan e. Asas keusahawanan c.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm b. Reka bentuk landskap d. Perumahan d. Pengenalan kepada perniagaan b.4 Ternakan Ikan Air Tawar a. Sistem penternakan c. Melepaskan benih ikan ke dalam kolam atau tangki e. Kebajikan haiwan 3. Penjagaan e. Penyenggaraan 3. Pengenalan b. Pengiraan kos 3. Pemilihan haiwan kesayangan c. Konsumerisme 10 . Pemungutan hasil g. Pemasaran h.6 Perniagaan dan Keusahawanan a.5 Landskap a.

Tujuan bidang ini adalah untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari. Konsep dan kepentingan perniagaan b. Bentuk dan jenis perniagaan d. Faktor mempengaruhi perniagaan 4. yakin diri. pemasaran dan simpan kira. konsumerisme. menyimpan rekod. Murid juga boleh bertindak sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. inisiatif dan berdaya saing.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm PILIHAN 4 4. Bantuan Perniagaan 4. Perkembangan perniagaan dan masa depannya c. Maklumat penting dalam dokumen 11 .1 Pengenalan kepada Perniagaan a. Pengendalian perniagaan c. 4. Kepentingan dokumen b. Jenis dokumen c.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan a. Perdagangan dan Keusahawanan Bidang ini menyediakan murid dengan pengetahuan serta amalan perniagaan dan keusahawanan yang melibatkan pengurusan dan etika perniagaan. pengeluaran. dokumen perniagaan. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil b. Milikan perniagaan e.3 Dokumen Perniagaan a.

Ciri utama usahawan c. Peranan persatuan pengguna dan kerajaan 12 .6 Pengenalan Kepada Pemasaran a. Objektif dan aktiviti pemasaran d.5 Keusahawanan a. Pengertian pemasaran b. Hak dan tanggungjawab pengguna c. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan 4. Proses pengeluaran f.4 Pengeluaran a. Masalah pemasaran e. Konsep keusahawanan b. Pengguna dan konsumerisme b. Usahawan dalam negeri d. Pengertian pengeluaran b. Strategi pemasaran 4. Pengiraan kos 4. Kaitan pengeluaran dengan permintaan e. Bidang pengeluaran d. Fungsi pemasaran c. Faktor pengeluaran c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna d.sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm 4.7 Konsumerisme a.

sukatan pelajaran kemahiran hidup bersepadu kbsm Peranan persatuan pengguna dan kerajaan Simpan Kira a. Menyimpan rekod urusniaga b. Imbangan Duga d. Akaun Penamat e. Merekod urusniaga c. Kunci Kira-kira (Lembaran Imbangan) 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful