Logică

BIBLIOGRAFIE
Aristotel, Organon I, II, trad. rom. M. Florian, Editura IRI, Bucureşti, 1997 – 1998 Aristotel, Metafizica, trad. rom. Şt. Bezdechi, Editura IRI, Bucureşti, 1996 Armstrong, D. M., Belief, Truth and Knowledge, Cambridge University Press, 1973 Austin, John Langshaw, How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962 Austin, John Langshaw, Philosophical Papers, 3d edition, Oxford University Press, 1979 Bacon, Francis, Noul Organon, Bucureşti, 1957 Bieltz, Petre & Istrate, Anghelina, Logica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 Blackburn, Simon, Dicţionar de filosofie (Oxford), Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999 Blanché, Robert, La logique et son histoire, Armand Colin, Paris, 1970 Blanché, Robert, Introduction à la logique contemporaine, Armand Colin, Paris, 1968 Bogdan, Radu & Milcoveanu, Aurora, Logica pe înţelesul tuturor, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974 Botezatu, Petre, Valoarea deducţiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971 Botezatu, Petre, Constituirea logicităţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983

Despre vieţile şi doctrinele filosofilor. An Introduction To Logic. An Essay on Belief and Acceptance. Routledge & Kegan Paul Ltd. M. 1967 . 1995 Cohen. Daniela RovenţaFrumuşani & Al. E. William James.. Iaşi. Bucureşti. Dan. Istoria logicii (ed. Logica polivalentă. Logica fără profesor. An Essay on Philosophical Method. Academiei Române. 1999 Descartes René. trad. R... Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1976 Diogene Laertios. 1971 Dumitriu. Bucureşti. 1963 Collingwood. At the Clarendon Press. Bucureşti. 1963 Dumitriu. Anton. Editura Ştiinţifică. trad.Bibliografie 259 Botezatu. Introducere în logica matematică. Ed. Introducere în logică. 1997 Cazacu. Editura Didactică şi Pedagogică. Clarendon Press. 2000 Dancy. 1965 Enescu. Bucureşti. 1998 Cohen. 1970 Crăciun. Editura Politică. Editura Tehnică. Editura Academiei Române. Bucureşti. Balmuş & Aram Frenkian. Editura All. Silogistica. ediţia a II-a. Editura Enciclopedică Română. Logică şi adevăr. a doua). Anton. Bucureşti. rom. Gheorghe. Dicţionar de filosofia cunoaşterii. Florenţa Oprişan. Aurel. Ion & Botezatu. Bucureşti. Petre. Boboc. Petre. Discurs despre metodă. Editura Humanitas. R. Teoria clasică şi interpretări moderne. rom. 1975 Earle.. trad. 1990 Didilescu. N. Gheorghe. 1999 Enescu. Jonathan L. Oxford. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Polirom. & Nagel. Introducere în filosofie. Jonathan & Ernest Sosa. Logică şi teoria argumentării. Oxford. rom. G. Editura Trei.

Scrieri logico-filosofice. Bucureşti. Bucureşti. Gheorghe. Bucureşti. Editura All. trad. 1996 Goblot. 1970 Kant. în „Filosofia americană clasică“.Logică Enescu.. rom. 1971 Enescu. Editura . Editura IRI. Andrei Marga. rom. Bucureşti. Editura Humanitas. Dicţionar de logică. Concepţia pragmatismului asupra adevărului. Mic tratat de sofistică. Bucureşti. rom. 1983 Hodges. rom. Paris. Abordarea pragmatică a adevărului şi cei care au înţeles-o eronat. Leonard. Presses Universitaires de France. Edmond. rom. 1996 Frege. Antony. ed.) Flew. trad. în „Filosofia americană clasică“. Mihaela Căbulea. Bucureşti (f. Logic. Immanuel. Alexandru Surdu. Bucureşti. Armand Colin. Gheorghe. trad. Elementary Lessons in Logic. Teorii ale adevărului. Editura Politică. Paris. trad. Editura Lider. London. 1985 James. Editura Dacia. Ovidiu Ursa. Penguin Books. 1982 Jacques. trad. Jürgen. 1937 Habermas. trad. L’Espace logique de l’interlocution. Bucureşti. 2000 James. William. Gottlob. a. rom. 1985 Enescu. cit. Logica simbolică. St. Sorin Vieru. W. 1977 Gavriliu. Traité de logique. Wilfrid. 1998 Jevons. William. Delia Marga. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tipurile experienţei religioase. Gheorghe. rom. William. Editura Ştiinţifică. trad. James. în „Cunoaştere şi comunicare“. Cluj-Napoca. Francis. Dragan Stoianovici. Logica generală. Dicţionar de filosofie şi logică. Tratat de logică.

trad. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1999 Kuhn. Editura Humanitas. 1998 . 1994 Leibniz. Cluj-Napoca. Georg. Editura Dacia. 1977 Kneale. Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică. William & Martha. Andrei. rom. W. W. 1935 Locke. Editura Ştiinţifică. trad. Tomas. Thomas. Peter K. Nouveaux essais sur l’entendement humain. Flammarion. Bucureşti. rom. a.. Bucureşti. Moisuc. Paris. Editura Ştiinţifică. Germina Chiroiu. rom. Immanuel. N. Dezvoltarea logicii. 1982 G. Experienţă şi teorie.. (f. I.Bibliografie 261 Ştiinţifică şi Enciclopedică. rom. Radu J. C. Bucureşti. Bucureşti. John. rom. 1985 Kant. trad. 1974 Körner. N. rom. 1992 McInerney. Staicu. 1969 Kuhn. Bucureşti. Bagdasar şi E. Monadologia. Stephan. Bogdan. Sorin Vieru & Uşer Morgenstern. Bucureşti. Logica modernă. Ultimul cuvânt. rom. trad. rom. Teodor Voiculescu. Cluj-Napoca. Editura Humanitas. 1961 Marga. G. Eseu de filosofie a ştiinţei. Editura Lider. trad. Introducere în filosofie. trad. rom. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mariş & L. Editura Dacia. rom. Floru. Eseu asupra intelectului omenesc. Tensiunea esenţială. Thomas. Bucureşti.) Nagel. Any Florea. Editura All. Mircea Ţigoiu. trad. trad. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Bucureşti. Leibniz. Critica raţiunii pure. Structura revoluţiilor ştiinţifice. trad. 1969 Klaus. Cornel Popa. trad.

Andrei Cornea. Éditions Kimé. Sofistul. 1998 Piaget. Charles Sanders. Teoria noţiunilor. 65). Thinking About Logic. New York. VI.). Editura Polirom. în „Filosofia americană clasică“. V. Bucureşti. Logica cercetării.. 1965 Stoianovici. rom. 1981 Stephen Read. Bucureşti. rom. M. Republica. Dragan. & L. St. Introduction To Logic. în „Opere filosofice“. rom. vol. 1989 Popper. Bruxelles. Editura Didactică şi Pedagogică. Tratat de logică operatorie. N. Essais sur l’argumentation. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Iaşi. 1978 Platon. rom. vol. La nouvelle rhétorique (3e éd. 1990 . Iulian Paşaliu. vol. Jean. Bucureşti. II. Oxford University Press. Traité de l’argumentation. Fixarea convingerii. Bucureşti. An Introduction to the Philosophy of Logic. în «Opere». trad. trad. 1991 Plantin Christian. 1976 Petrovici. 2000 Perelman. Martin’s Press. trad. 1995 Rescher. Constantin Noica. Bucureşti. III. Editura All Educational. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Aram Frenkian. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Academiei Române. Contra învăţaţilor (VII. Surdu şi Erwin Tivig. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1964 Sextus Empiricus. Bucureşti. rom. Ion. Gabriel Liiceanu. vol. Karl R. Al. Ch. în «Opere». 1986 Platon. Delia Marga. Euthydemos. Olbrechts-Tyteca. trad. Tipografia Universităţii Bucureşti. trad. Bucureşti. Paris. în «Opere». rom. Flonta.Logică Peirce. Logica generală (crestomaţie şi exerciţii). 1990 Platon. trad. rom. trad.

A. The Uses of Argument. şi Marga. Surdu. Caietul albastru. Bucureşti.. Iliescu. Editura Humanitas. Dumitru. P. Bucureşti. Al. Editura Humanitas. 1993 .. A. Stephen E. Bucureşti. Tractatus logico-philosophicus. rom.. Ludwig. trad. D. Dima. Cambridge University Press. M. rom. Ed. Didactică şi Pedagogică. Flonta. Ludwig. Logica generală. M. T. 1991 Wittgenstein. 1958 Wittgenstein. 1991 Toulmin.Bibliografie 263 Stoianovici. trad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful