LAIBACH RETROAVANGARDA REPREZENTACIJA Osamdesetih godina dvadesetog veka, strategije postmodernizma su se za umetnike Istočne Evrope pokazale kao efikasno

sredstvo suočavanja sa totalitarnim nasleđem. Izvršena je aproprijacija različitih stilova iz istorije umetnosti, kako bi nova umetnost mogla biti upotrebljena u drugačijem kontekstu sa izraženijim političkim nabojem. Jedan od najpoznatijih umetničkih pravaca ove vrste bio je slovenački pokret Neue Slowenishe Kunst. On je preuzeo simbole i motive iz različitih totalitarnih režima, kako nacističkih, tako i staljinističkih, kombinujući ih sa elementima kiča i klasične avangardne umetnosti. Deo pokreta bio je i muzički projekat Laibach osnovan 1980. godine u slovenačkom rudarskom gradiću Trbovlju. Ime grupe je nemački naziv za Ljubljanu iz perioda Habzburške monarhije, koji su nacisti vratili za vreme okupacije Ljubljane. Zbog svoje totalitarne estetike, militantnog scenskog nastupa i upotrebe uniformi, optuživani su za krajnje desno političko opredeljenje, ali su to sami uvek negirali. Pevač grupe Milan Fras jednom je izjavio: „Mi smo fašisti tačno onoliko koliko je Hitler bio slikar!“ U stvari, Hitler jeste bio slikar, i to dobar, kako to danas misle mnogi istoričari umetnosti. Nacizam je bio pokret do detalja oblikovan njegovom estetskom senzibilnošću. Kontroverza koja je nastala oko Laibacha pokazuje kako je važan odnos između političke moći i njene reprezentacije. Navešćemo nekoliko karakterističnih ideja iz Laibachovog programa: - Laibach deluje kao kolektiv u skladu sa principima industrijske proizvodnje i totalitarizma. Organizacija je ta koja govori, a ne individua. - Laibach se bavi analizom odnosa između ideologije i kulture, prezentujući je kroz umetnost. - Sva umetnost je podložna političkoj manipulaciji, osim one koja govori jezikom same manipulacije. - Trijumf anonimnosti i bezličnosti je dostignut kroz tehnološki proces. - Svaki trag individualnosti je izbrisan. - Laibach isključuje svaku evoluciju originalne ideje; orignalan koncept nije evolutivan, već entelehičan (svrhovit). - Laibach ujedinjuje ratnike i njihove protivnike u ekspresiju statičnog totalitarnog vriska. - Laibach je otkrivenje nepostojanja balansa između seksa i rada, između ropstva i delovanja. On koristi istorijske pojmove kako bi označio ovu neravnotežu i predstavlja delovanje zarad ideje.

valorizujući je kao legitimno stanje. što proizilazi iz samorefleksije autoritarnog subjekta u sistemu reprezentacije. Ona nije sâmo to delovanje. U tome se krije njihova ogromna moć. Moć označava sposobnost kojom se može imati uticaj i delovati na nekoga ili na nešto. Prvi efekat sistema reprezentacije je demonstracija moći prisustva. Sistem reprezentacija predstavlja sredstvo kojim se moć iskazuje i utemeljuje. to znači da je efekat reprezentacije moć. Moć nije korišćenje sile. već stanje iz koga je upotreba sile moguća. autoriteta i legitimacije. Drugi efekat je konstituisanje subjekta kao institucionalne moći. Multimedijalni i subverzivni nastupi Laibacha deluju snažno i šokantno na publiku. kod kojih institucije moći produkuju svoje reprezentacije. koja je zauzvrat autorizuje. tako i konstituisanja sopstvenog legitimnog i autoritarnog subjekta. jer se zasnivaju na estetskim mehanizmima totalitarnih društava. . da bi zauzvrat reprezentacije prenele na njih svu svoju moć.Istraživanje odnosa između autoriteta. ako drugim rečima reprezentacija ne samo de facto već i de jure reprodukuje uslove koji je čine mogućom. Same reprezentacije često imaju veći efekat od onoga što reprezentuju. Na taj način sistem reprezentacija kroz svoje znakove transformiše silu u političku moć. otkriva model po kome je strukturirana svaka apsolutistička vlast. političke moći i reprezentacije. već potencijal koji omogućava delovanje. Ako iz toga sledi da reprezentacija ima dvostruku moć kako ponavljanje imaginarno prisutnog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful