You are on page 1of 21

TEKNOLOGI PENDIDIKAN BBP10303

AHLI KUMPULAN : RUMAZAH BT ABDULLAH DB100863 ROSMAWATI BT MAAROF DB100860 SAIFUL ANUAR B MAT HUSIN DB100541

DIOD ZENER

ISI KANDUNGAN
OBJEKTIF PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN JENIS-JENIS DIOD ZENER

LENGKUK CIRIAN DIOD ZENER KONSEP DIOD ZENER UNGGUL SEBAGAI PENGATUR VOLTAN KAEDAH PENGUJIAN KELEBIHAN DIOD ZENER VIDEO DAN TUGASAN

OBJEKTIF
Di akhir modul ini murid akan dapat : 1. Menggunakan meter pelbagai untuk menentukan kekutuban, kefungsian dan ciri-ciri diod zener.

2. Membina dan menguji litar diod

zener sebagai pengatur voltan.


3. Menguji diod zener dengan menggunakan meter pelbagai. 4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

HASIL PEMBELAJARAN
1. Menerangkan ciri-ciri dan sifat diod zener. 2. Melakar binaan dan simbol skema diod zener. 3. Membina litar dan memplot lengkuk ciri I-V.

4. Menerangkan fungsi dan kendalian diod zener. 5. Membina dan menguji diod zener menggunakan meter pelbagai.

PENGENALAN
Diod Zener sangat penting dalam bekalan kuasa. Ia digunakan sebagai penstabil voltan. Simbol bagi diod zener ialah seperti di sebelah.

Bahagian katod biasanya ditandakan dengan satu gelang supaya dapat digunakan dalam kawasan pecah tebat. Diod zener mempunyai ciri membenarkan arus mengalir dalam keadaan pincang songsang apabila nilai voltan pincang songsang yang dibekalkan mencapai nilai voltan zener, Vz.

JENIS-JENIS DIOD ZENER

BZX79C series Glass case

Schottky Diodes Switching Diodes

BZX55C series Glass case

LENGKUK CIRIAN DIOD ZENER


Semasa pincang depan, lengkuk cirian tidak banyak beza dengan diod biasa. Semasa pincang songsang, lengkuk kenaikan arus pada takat pecahtebat adalah lebih tajam dan curam.

Bezanya diod zener berbanding dengan diod biasa ialah diod zener beroperasi semasa pincang songsang. Semasa pincang depan, diod zener beroperasi seperti diod biasa.

KONSEP DIOD ZENER UNGGUL


Semasa diod zener beroperasi di kawasan zener, voltan merentasi diod itu adalah bersamaan dengan nilai voltan zener ( Vd = Vz ).

Sebarang perubahan pada voltan luar akan hanya mengubah nilai arus yang melaluinya. Oleh kerana itu, diod zener dianggap seperti sebuah bateri bernilai Vz.

SEBAGAI PENGATUR VOLTAN

Peringkat terakhir dalam litar bekalan kuasa AT. Fungsi: - menstabilkan voltan keluaran walaupun berlaku perubahan pada arus masukan atau keluaran. - mengurangkan riak yang terdapat pada voltan keluaran litar penapis.

KAEDAH PENGUJIAN

KELEBIHAN DIOD ZENER


Ia dibuat supaya mampu mengalirkan arus songsang yang tinggi nilainya tanpa merosakkan diod. Pada takat zener dan selepasnya voltan merentasi diod akan tetap dan sama nilainya dengan voltan zener. Diod zener boleh dibuat supaya voltan zener ditentukan pada nilai yang terpilih (2.4V - 200V).

VIDEO

TUGASAN

DAPATKAN MAKLUMAT TERKINI TENTANG DIOD ZENER DI INTERNET

TERIMA KASIH