TEKNOLOGI PENDIDIKAN BBP10303

AHLI KUMPULAN : RUMAZAH BT ABDULLAH DB100863 ROSMAWATI BT MAAROF DB100860 SAIFUL ANUAR B MAT HUSIN DB100541

DIOD ZENER

ISI KANDUNGAN OBJEKTIF PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN JENIS-JENIS DIOD ZENER LENGKUK CIRIAN DIOD ZENER KONSEP DIOD ZENER UNGGUL SEBAGAI PENGATUR VOLTAN KAEDAH PENGUJIAN KELEBIHAN DIOD ZENER VIDEO DAN TUGASAN .

kefungsian dan ciri-ciri diod zener.OBJEKTIF Di akhir modul ini murid akan dapat : 1. . Menggunakan meter pelbagai untuk menentukan kekutuban.

3. Membina dan menguji litar diod zener sebagai pengatur voltan. . 4. Menguji diod zener dengan menggunakan meter pelbagai.2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

.HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan ciri-ciri dan sifat diod zener. Melakar binaan dan simbol skema diod zener. 2. Membina litar dan memplot lengkuk ciri I-V. 3.

Menerangkan fungsi dan kendalian diod zener.4. . 5. Membina dan menguji diod zener menggunakan meter pelbagai.

.

PENGENALAN Diod Zener sangat penting dalam bekalan kuasa. Simbol bagi diod zener ialah seperti di sebelah. . Ia digunakan sebagai penstabil voltan.

Vz. .Bahagian katod biasanya ditandakan dengan satu gelang supaya dapat digunakan dalam kawasan pecah tebat. Diod zener mempunyai ciri membenarkan arus mengalir dalam keadaan pincang songsang apabila nilai voltan pincang songsang yang dibekalkan mencapai nilai voltan zener.

JENIS-JENIS DIOD ZENER BZX79C series Glass case Schottky Diodes Switching Diodes BZX55C series Glass case .

lengkuk cirian tidak banyak beza dengan diod biasa. Semasa pincang songsang. lengkuk kenaikan arus pada takat pecahtebat adalah lebih tajam dan curam. .LENGKUK CIRIAN DIOD ZENER Semasa pincang depan.

Bezanya diod zener berbanding dengan diod biasa ialah diod zener beroperasi semasa pincang songsang. . diod zener beroperasi seperti diod biasa. Semasa pincang depan.

. voltan merentasi diod itu adalah bersamaan dengan nilai voltan zener ( Vd = Vz ).KONSEP DIOD ZENER UNGGUL Semasa diod zener beroperasi di kawasan zener.

diod zener dianggap seperti sebuah bateri bernilai Vz. .Sebarang perubahan pada voltan luar akan hanya mengubah nilai arus yang melaluinya. Oleh kerana itu.

Fungsi: .mengurangkan riak yang terdapat pada voltan keluaran litar penapis. .SEBAGAI PENGATUR VOLTAN Peringkat terakhir dalam litar bekalan kuasa AT.menstabilkan voltan keluaran walaupun berlaku perubahan pada arus masukan atau keluaran. .

KAEDAH PENGUJIAN .

200V). Pada takat zener dan selepasnya voltan merentasi diod akan tetap dan sama nilainya dengan voltan zener. Diod zener boleh dibuat supaya voltan zener ditentukan pada nilai yang terpilih (2.KELEBIHAN DIOD ZENER Ia dibuat supaya mampu mengalirkan arus songsang yang tinggi nilainya tanpa merosakkan diod. .4V .

VIDEO TUGASAN .

DAPATKAN MAKLUMAT TERKINI TENTANG DIOD ZENER DI INTERNET .

TERIMA KASIH .