s¢©¸¡t¶®

Hj¤ h¡-×-·¢-¨Ê
Ac¢-Ö¢-Y-h¡i
lr¢-i¢-k¡-X® ©c-¸¡w
j¡-n®±T£-i«. Ls¢-¿¡
©d¡-j¡-¶-·¢-c® CT-©lq
cvJ¢ Q-c¡-b¢-d-Y¬-·¢-¨Ê
lr¢-i¢-©k´® h¡-s¢i
©c-¸¡-q¢-¨k h¡-©l¡-i¢-Í®
J¡-V-s¤-J-q¤-¨T Q£-l¢-Y-l¤«
bt-½-o-Æ-T-·¢-k¡-X®

H-q¢-©¸¡-j¡-¶-·¢-¨Ê
J¡-¶-l-r¢-Jw

■■ d¢.-F«. c¡-j¡-iX
- u

U- h® ß
- ¤-l¢v-c¢-¼¤« Y¦-m¥-k¢-ca- ¢i¤-¨T H¡-j«-d×- ¢. c-a¢-i¨® ´¡-¸«
lqº® d¤-qº
- ¤-©d¡-l¤¼ lr¢-i¢-k¥-¨T
©lX« O¢-Y®l-c¢-©k´® ©d¡-J¡u.- Hר´¡-Øu J-Ù¡-h¦-L-¹w-´® ±d-o¢-Úh¡-X® O¢-Y®lu c¡-nXv d¡t-´®. Cª
i¡±Y d©È, Al¢-©T-i®´¿. ¨F-J¬-j¡n®±Tog (i¤.-Fu.-) o«-i¤Ç j¡-n®±T-oh¢-Y¢-i¤-¨T c¢-j£-È-X-·¢v Jr¢-i¤¼
h¡-©l¡-i¢-Í® Hq¢-©¸¡-j¡-q¢-J¨q J¡-X¡c¡-X®.
h¡-©l¡-i¢-Í® Bt-h¢-i¤-¨T (Q-cJ
- £i l¢©h¡-Oc
- ©- oc) h¤-¸·
- ¢-jÙ
- ¡-i¢-j©- ·¡-q«
h¤u-c¢-j-©¸¡-j¡-q¢-Jw Jr¢º c¡-k® ltn-h¡-i¢ Jr¢-i¤-¼Y® ¨F-J¬-j¡-n®±T-og¡
J¬¡-ؤ-J-q¢-k¡-X®. ¨O-s¤-Y¤« lk¤-Y¤-h¡-i¢
C·j« 28 J¬¡-ؤ-Jw DÙ® ©c-¸¡-q¢v.©s¡-iv ©c-¸¡w Bt-h¢-i¤« h¡-©l¡-i¢Í¤-J-q¤« Y½¢-k¤¾ i¤Ú« A-l-o¡-c¢¸¢-´¡u i¤.-Fu. CT-¨d¶® cT-·¢i
Ot-µ-Jw-¨´¡-T¤-l¢v,- 2006~-k¡-X® Cª
J¬¡-ؤ-Jw c¢-k-l¢v lj¤-¼-Y®.
p¢-h¡-kiu hk-c¢-j-J-q¤-¨T g¡-L-h¡-X®
O¢-Yl
® u. ©s¡-V¢-¨Ê lk-Y¤-lm
- ·® Y¡¨r
28 Qc¤lj¢ 2011

26

dj-¨¼¡-r¤-J¤¼ d¤r. C-T-Y¤-l-m·®
CT-Y¥t-¼ J¡-T®. h¤¼ d¤-s-©·-i®´®
Y¨¼ ©c¡- ´ ¢- i ¢- j ¤- ¸ ¡- X ® . F¨É¿¡-©h¡ H¡t-¨·-T¤-´¤«-©d¡-¨k. J¡s¢v,- J¡-T¢-¨Ê d-Ö¡-·-k-·¢v h¤¼-i¤-h¡-i¤¾ Ag¢-h¤-K« h¤u-©d dë¡u
¨O-iY
í- ¡-X.® ``-Hj¤ lt-n·
- ¢-c¤-©mn«
d-ri
- J
- ¬¡-Ø¢-©k-i´
® ® l£-Ù¤« ©d¡-l¤-Ji¡-X® f¢-©±a¡-p¢-¨c-´¡-X¡u.- FÉ®
©Y¡-¼¤-¼¤?”- h¤-¼-i¤-¨T J-l¢-q¢-¨k
Y¤-T¢-¸¤« JXå¢-¨k Y¢-q-´-l¤« hY¢,
D·j« Bt-´¤« l¡-i¢-¨µ-T¤-´¡«.Alw ds-º¤. ``-l-q¨j o-©É¡-n«
©Y¡-¼¤-¼¤. J¥¨T Ao§-ÌY dTj¤¼ H-j¤-d¡-T® H¡t-½-J-q¤«.- l¢-l¡-p«
Jr¢-º® h¥-¼¡-r®O-i®´¤-¾¢v d¢-j¢º-l-j¡-X® S¹w. c¢¹w J¡-jX-h¡-X® C©¸¡w Cª J¥-T¢-´¡-r®O
o¡-b¢-µ-Y®. f¢-©±a¡-p¢-¨c J¡-X-X«.
o«-o¡-j¢-´-X«. Al-c¡-i¢ l¡-¹¢i

kYt-Q¡-´×® ¨J¡-T¤-´X
- «. J¡-Uh® ß
- ¤
©d¡- ¨ ki¿ O¢- Y ® l u. J¡- T ¡- X ® .
YX¤- ¸ ® J¥- T ¤«.- l£- Ù ¤« J¬¡- Ø ¢v
F·¤- ¼ Y® Hj¤ o§- d ® c « ©d¡- ¨ ki¡-X® F-c¢-´¢-©¸¡w ©Y¡-¼¤-¼-Y®.”
H-j¤-lt-n« h¤u-d¤-l¨j f¢-©±a¡p¢-¨c-©¸¡-¨k h¤-¼-i¤« Cª J¬¡-Ø¢¨k A©É-l¡-o¢-i¡-i¢-j¤-¼¤. 2006
h¤Yv h¥¼® lt-n-´¡-k« Cj¤-l-j¤«
Jr¢-ºY® Cl¢-¨T-i¡-X.® h¤¼ h¡-©l¡i¢-Í® Bt-h¢-i¢-¨k dë¡-×¥x Jh¡-Êt
B-i¢-j¤-¼¤. f¢-©±a¡-p® JØc¢ Jh¡Ê-s¤«.- Cj¤-l-j¤« B-a¬« J¡-X¤-¼-Y¤«
dj¢-O-i-¨¸-T¤-¼-Y¤« Cl¢-¨T-l-µ¡-X®.
d¢-¨¼ l¢-l¡-p¢-Y-j¡-i-Y¤«.Q- c - J £i l¢- © h¡- O - c - © oc (PLAPleoples Liberation Army)- ¨i- ´ ¤s¢-µ¤¾ Hj¤ ©V¡-J¬¤-¨h-Ês¢ e¢-k¢«
c¢t-½¢-´¤-¼-Y¢-¨Ê g¡-L-h¡-i¡-X® O¢Y®l-c¢-©k-i®´¤¾ Cª i¡-±Y. Hj¤-

lt-n« h¤u-d,® J¦-Y¬-h¡-i¢ ds-º¡v
2010 Q-c¤-lj¢ dY¢-©c-r¢-c¡-X® h¤-¼¨i
S¡-c¡-a¬« J¡-X¤-¼-Y®. A¼¡-X® O¢Y®lu J¬¡-Ø¢v-c¢-¼¤« A-º¥-©s¡-q«
h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw `A-©i¡-L¬-j¡-i¢’ d¤s-·¡-´-¨¸-¶-Y®. h¤-¼-i¤« Al-j¢-¨k¡j¡-q¡-i¢-j¤-¼¤.
2006~v ©c-¸¡w Bt-h¢-i¤« i¤.F- ¼ ¤« h¡- © l¡- i ¢- Í ® ©c- Y ¦- Y §- l ¤«
Y½¢v cT¼ Ot-µi
- ¨® ´¡-T¤-l¢-k¡-X®
o-h¡-b¡-c-´-j¡t c¢-k-l¢v l¼-Y®.
Jj¡-s¢-¨k l¬-l-Ì-i-c¤-o-j¢-µ® h¡©l¡-i¢-ͤ-Jw Hq¢-©¸¡-j¡-¶« A-l-o¡c¢-¸¢-µ®, Bi¤-b¹w AT¢-i-s-lµ®
i¤.-Fu. ©hv-©c¡-¶-·¢-k¤¾ J¬¡-ؤJ-q¢-©k´® d¢u-l¡-¹-X«. A-©Y¡¨T¡- ¸ « ©s¡- i v ©c- ¸ ¡w Bth¢
h¡- © l¡- i ¢- Í ¤- J w- ¨ ´- Y ¢- ¨ j- i ¤¾
¨¨o-c¢J cT-d-T¢-Jw d¥t-Xå-h¡-i¤«
c¢t- · ¤- J - i ¤« ©l- X «. Cª J- j ¡- s 2010 Qc¤lj¢i¢v A©i¡L¬j¡´¨¸¶lt
J¬¡Ø¢vc¢¼® d¢j¢º¤©d¡J¤¼¤

28 Qc¤lj¢ 2011

27

c¤-o-j¢-µ¡-X® Hq¢-©¸¡-j¡-q¢-Jw J¬¡Ø¢-¨k-·¤-¼-Y®. C-Y¢v h¤-¸Y® mYh¡-c-·¢-k-b¢-J« o®±Y£-J-q¡-i¢-j¤-¼¤.
©k¡-J¨· Hq¢-©¸¡-j¡¶ o«-M-T-c-Jq¢v G×-l¤« J¥-T¤-Yv o®±Y£±d¡-Y¢c¢-b¬« DÙ¡-i¢-j¤-¼Y® h¡-©l¡-i¢-Í®
Bt-h¢-i¢-k¡-¨X¼® ds-i-¨¸-T¤-¼¤.
J¥-¶-·¢v J¤-¶¢-J-q¤« DÙ¡-i¢-j¤-¼¤
©d¡-j¡-q¢-J-q¡-i¢. i¤.-F-o®. c¢-i-h-±dJ¡-j« Hq¢-©¸¡-j¡-q¢-J¨q C·j« J¬¡Ø¤-J-q¢v Y¡-h-o¢-¸¢-´¤J o¡-b¬-h¿.
C-Y-c¤-o-j¢-µ¡-X® 2006 ¨hi® 26~-c®
dY¢-¨c¶® lioæ® d¥t-·¢-i¡-l¡·
F¿¡-l-¨j-i¤« J¬¡-Ø¢v-c¢-¼¤« ©h¡O¢-¸¢-´¡u Y£-j¤-h¡-c-h¡-l¤-¼-Y®. i¤.F-o®. O-¶-±d-J¡-j« Clt J¬¡-Ø¢v
Y¤-T-j¡u `-A-©i¡-L¬-j¡-X®’. c¡-k¡-i¢-j·¢-k-b¢-J« h¡-©l¡-i¢-Í® g-T-Á¡-j¡-X®
C¹¨c J¬¡-ؤ-Jq
- ¢v c¢-¼¤« A-©i¡L¬-j¡-i¢ d¤-s-·¡-´-¨¸-¶-Y®.
1996 h¤Yv 2006 l¨j Hj¤ am¡-fa® ´¡-k« ©c-¸¡-q¢-k¡-¨J J-·¢-¸-Tt¼
h¡-©l¡-i¢-Í® o¡-i¤b ohj ©o-c-i¢¨k h¤-¼X
- ¢-©¸¡-j¡-q¢-Jq
- ¡-X® h¤-¼i
- ¤«
f¢-©±a¡-p¤«.- Hj¤ a-m¡-f®a-´¡-k¨·
i¤-Ú-·¢-c¢-T-i®´® d-Y¢-h¥-¼¡-i¢-j-·¢-

k-b¢-J« ©d-j¡-X® ©c-¸¡-q¢v ¨J¡-¿¨¸-¶Y
- .® AY¢-¨Ê dY¢-ÁT- ¹® ©d-j¡-X®
l¢-Jk
- ¡«-Lj- ¡-´¨- ¸-¶Y
- .® C©Y ©d¡-j¡-¶h¡-X® C-j¤-¼¥-×¢-c¡-kçY® ltn« dr-´h¤¾ j¡-Qg- j- X
- ¨· ©c-¸¡-q¢v-c¢-¼¤«
Y¥-¨·-s¢-º-Y®.
©c-¸¡-q¢-¨k h¡-©l¡-i¢-Í® ©d¡-j¡-¶·¢-c® ©l-¨s-i¤« O¢k ±d-©Y¬-J-YJw
DÙ®. ©o¡-l¢-i×® i¥-X¢-i-¨Ê-i¤« J¢r´u i¥-©s¡-¸¢-¨Ê-i¤« dY-c-·¢c¤-©m-n«, ©k¡-J« J-½¬¥-X¢-o¨·
hj¢µ ±d-Y¬-i-m¡-o®±Y-h¡-i¢ F-r¤-Y¢·-¾¢i ozt-g·
- ¢-k¡-X® ©c-¸¡-q¢v
J-½¬¥-X¢-Í® d¡t-¶¢ H¡e® ©c-¸¡w
(h¡-©l¡-i¢-Í®) ±d-O-ß-i¤-¨T ©c-Y¦Y§-·¢v d¤-Y¢i oh-j-h¤-K-l¤-h¡-i¢
j«- L - ¨ ·- · ¤- ¼ - Y ® . ±d- O - ß - Y ¨¼
ds-i¤-¼¤, ``-©c-¸¡-q¢-¨Ê ±d-©Y¬J j¡n®±T£-i~-o¡-h¥-p¬ o¡-p-O-j¬-·¢v
o¡-i¤b oh-j-h-¿¡-¨Y h×® lr¢-Jw
H-¼¤« C¿¡-i¢-j¤-¼¤. j¡-Q-g-j-X-·¢¨Ê e¬¥- V v ©l- j ¤- J w A±Y- i ¤«
mÇ-h¡-i¢-j¤-¼¢-l¢-¨T. A-Y¤-¨J¡-Ù¤Y-¨¼-i¡-X® ©k¡-J-·¢-¨Ê h×® g¡-L¹-q¢v J-½¬¥-X¢-o-·¢-c® Y¢-j¢-µT¢
G×-©¸¡-r¤« S¹w A©Y ±d-Y¬-im
- ¡-

h¡©l¡i¢o®×® J¬¡Ø®

28 Qc¤lj¢ 2011

28

o®±Y-·¢-k¥-¼¢i h¨×¡-j¤ d¡Y ¨Y-j¨º-T¤-´¡u Y£-j¤-h¡-c¢-µ-Y®.”- Cª
o¡-i¤b l¢-dë-l-·¢-¨k c¡-i-J-Á¡t
(c¡-i¢-J-h¡-j¤«-) F-¹¨c Q£-l¢-´¤-¼¤
F¼¤«,- Al-j¤-¨T o§-d®c-¹w-´®
Fɤ-d×¢ F¼-Y¤-h¡-X® ©V¡-J¬¤-¨h-Ês¢-i¤-¨T A©c§-nX l¢-ni
- «. CY¢-¨k
±d-b¡c JZ¡-d¡-±Y-h¡-X® h¤-¼.

h¤-¼-i¤-¨T
JZ
2001~v dY¢-¨c¡-¼¡« li-o¢æ k
- ¡-X®
h¤¼ d£-¸¢w-o® k¢-f-©snu Bt-h¢i¢v A«-L-h¡-l¤-¼-Y®. ©c-¸¡-q¢-k¡-¨J
±d-O-ß-i¤-¨T ©c-Y¦-Y§-·¢-k¡-j«-g¢µ
o¡-i¤-bo
- h- j« A-Y¢-¨Ê d¡-jh- ¬-·¢-¨k·¢-c¢v-´¤¼ oh-ih- ¡-i¢-j¤-¼¤ A-Y.®
h¡-©l¡-i¢-ͤ-J¨q Fl¢-¨T JÙ¡-k¤«
¨l-T¢-¨lµ® ¨J¡-¿¤J F¼-Y¡-i¢-j¤-¼¤
©s¡-iv ©c-¸¡w Bt-h¢-i¤-¨T A-±dK¬¡-d¢-Y-c-i«. A©Y-o-h-i«, H¡-©j¡
J¤-T¤«-f-·¢v-c¢-¼¤« G×-l¤« O¤-j¤¹¢-iY® H-j¡-¨q-¨i-Æ¢-k¤« k¢-f©- snu
Bt-h¢-i¢v A«-Lh- ¡-´¤J F-¼Y
- ¡-i¢j¤-¼¤ h¡-©l¡-i¢-Í® ©c-Y¦-Y§-·¢-¨Ê
kȬ«.- A-Y¢-c¡-i¢ Alt ¨d¡-Y¤-

©i¡-L-¹-q¤« o¡«-o®J¡-j¢J d-j¢-d¡T¢-J-q¤« o«-M-T¢-¸¢-µ¢-j¤-¼¤. h¤-¼-i¤«
Ba¬- h ¡- i ¢ C- · - j - · ¢- k ¤¾ o¡«o®´¡-j¢J o©½-qc« lr¢-i¡-X® h¡©l¡-i¢-ͤ-Jq
- ¤-h¡-i¢ AT¤-´¤-¼Y
- .® ``-h¡©l¡-i¢-o-¨h-É¡-¨X-¨¼¡-¼¤« A¼®
F- c ¢- ´ - s ¢- i ¢- ¿ ¡- i ¢- j ¤- ¼ ¤. ©s¡- i v
©c-¸¡w Bt-h¢-©i¡-T¤¾ l¢-©j¡-b«
F¹¤« mÇ-h¡-i¢-j¤-¼¤. S-¹-q¤-¨T
±L¡-h-·¢-¨k O¢-k-¨j-i¤« A¼® Bth¢
l¼® ¨¨sV® ¨Oií® d¢-T¢-µ¤-¨J¡-Ù¤©d¡-i¢-j¤-¼¤. Al-j¢v d-k-©j-i¤«
d¢-¼£-T® JÙ¢-¶¢-¿. Bt-h¢-¨i ±d-Y¢©j¡- b ¢- ´ ¡- c ¤«,- AY¤- l r¢ ©c- ¸ ¡w
oh¥-p-·¢v o-h¥t-·-h¡i dj¢-lt·-c¹w ¨J¡-Ù¤-lj- ¡-c¤« Jr¢-l¤¾
o«- M - T - c - i ¡- X ® d£- ¸ ¢w- o ® k¢- f ©snu Bth¢ F¼® S¡u hc-oæ¢k¡-´¢-i¢-j¤-¼¤.”- h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw-´®
m-Çh- ¡i ©l-©j¡-¶h- ¤¾ o¢-ܤ-d¡v
Q¢-¿-i¢-k¡-X® h¤-¼-i¤-¨T l£-T®. ``-J¥-¶¤J¡-j¢v dk-j¤« dUc« c¢t-·¢ h¡©l¡-i¢-Í® Bt-h¢-i¢v ©Ot-¼¤. Al©j¡-¨T¡-¸« S¡-c¤«.- AY¡-i¢-j¤-¼¤,
Hj¤-d-©È, A¼¨· kp-j¢.”
l£-¶¢v lk¢i FY¢t-¸¤« AY¢©k¨s o-Æ-T-l¤-h¡-i¢-j¤-¼¤. O¢-k-©¸¡¨r¡-¨´ Fc¢-´¤« l¢-nh« ©Y¡-¼¢i¢-¶¤-Ù®. Ba¬-¨h¡-¨´ O¢-k-©¸¡w
l£-¶¢v ©d¡-l¡-s¤-Ù¡-i¢-j¤-¼¤. d¢-¼£TY® d¥t-Xå-h¡-i¤« c¢-k-µ¤. h¡-©l¡-i¢Í¤-Jw Fl¢-¨T-¨i-Æ¢-k¤« D¨Ù¼¤
©J-¶¡v l£-T¿ ±L¡-h« h¤-r¤-lu Y¨¼
¨¨sV® ¨O-़ J¡-kh- ¡-i¢-j¤-¼¤ AY®.
AY¤-¨J¡-Ù¤-Y¨¼ A-Y¬¡-lm
- ¬-h¢-¨¿Æ¢v Bj¤« l£-T¤-h¡-i¢ f-ܨ- ¸-Tj- ¤-Y®
F¼¡- i ¢- j ¤- ¼ ¤ d¡t- ¶ ¢ Y£- j ¤- h ¡- c «.
A-©Y¡-¨T J¡T® Y¨¼ l£-T¡-i¢.
S¡u h¡-±Yh¿ S¹w c¢-j-l-b¢©d-j¤-Ù¡-i¢-j¤-¼¤. ©c-¸¡-q¢v lu-h¡×-¹w-´® lr¢-hj- ¤-¼¢-T¤¼ Hj¤ ±d-Ì¡c- · ¢- ¨ Ê g¡- L - h ¡- ¨ X¼ ©Y¡- ¼ v
S¹-q¤-¨T J¥-¶¡-i®h-i¢v mÇ-h¡-i¢j¤-¼¤. ©k¡-J¨· l¢-l¢b H-q¢-©¸¡-j¡¶
o«-M-T-c-J-¨q-´¤-s¢-µ¤« sn¬u l¢-dël-¨·-´¤-s¢-µ¤« ¨¨O-c-i¢-¨k o¡«o®´¡-j¢J l¢-dl
-ë ¨- ·-´¤-s¢-µ¤-¨h-¿¡«
Ba¬-h¡-i¢ ©Jw-´¤-¼Y® A-¼¨·
dU-c-Jë¡-oæ¤-J-q¢v-l-µ¡-X®. ``-s-n¬u
d-¶¡-q-´¡t bj¢-µ¢-j¤¼ i¥-X¢-©e¡h¢-c® oh¡-c-h¡-i¢ S-¹-q¤-¨T i¥-X¢©e¡-h¢-¨Ê ©J¡-q-s¢-¨Ê A×-·¤« Hj¤
O¤-l¼ ¨d¡-¶® DÙ®.”- dU-c-J¬¡-Ø¢v

h¤¼i¤« f¢©±a¡p¤«

©J¡-q-s¢-¨k O¤-l-¸¢-¨Ê At-Ï-¨h¨É¼® ©O¡-a¢-µ©- ¸¡w J¢-¶¢i D-·j«
H¡t-·¤-¨J¡-Ù® h¤¼ ds-º¤. J¥¶-·¢v G×-l¤« Cq-i-l-q¡-i¢-j¤-¼¤
S¡u. h¤¼ F- ¼ Y® h¡- © l¡- i ¢- Í ®
©d-j¡-X®. Jhk ©±m-n®U F-¼¡-X®
iZ¡t-Ï ©d-j®. Jhk h¡-©l¡-i¢-Í¡l¤-¼-©Y¡-¨T h¤-¼-i¡-i¢ h¡-s¤-J-i¡-i¢j¤-¼¤. ©d-j¢v h¡-±Yh¿ h¡×« l¼-Y®.
Q£-l¢-Y« Y¨¼ h¡-s¢-h-s¢º lt-n-¹q¡-X® d¢-¼£-T® D-Ù¡-i-Y®.

j¡-Q-g-j-X-·¢-¨Ê
YJt-µ
¨O-s¢i ±L¥-¸¤-J-q¢-k¡-i¤¾ B-i¤b-d-j¢-m£-k-c-h¡-i¢-j¤-¼¤ Ba¬-d-T¢.
¨h-n¬u-L-X夫,- ©s¡-´×® ©k¡-Õ-s¤«,±L-©c-V¤« d¢-Í-q¤« hפ« J¡-X¤-¼Y®
Ba¬-h¡-i¡-X®. lq¨j jp-o¬-h¡i
o-©Æ-Y-¹-q¢v lµ¡-i¢-j¤-¼¤ Bi¤b-d-j¢-m£-k-c«. ``-l¢-l¢-b-Yj« ©Y¡-´¤J-©q¡-T® Yc¢-i¨® ´-©É¡ A¼¤ Y¨¼
AT-´¡-c¡-l¡· Hj¤-Yj« ±gh« ©Y¡28 Qc¤lj¢ 2011

29

¼¢-i¢-j¤-¼¤” h¤¼ H¡t-´¤-¼¤. J¡T®
l£-T¡-i©- d¡-¨k, Bi¤-b¹w ±J-©hX
Jq¢-¸¡-¶¹
- q
- ¡-i¢. Bi¤-b¹
- q
- ¢v H¶¤h¢-´Y
- ¤« h¡-©l¡-i¢-Í® ©oc Bt-h¢-J¬¡Ø¤-J-q¤« ¨d¡-k£-o® o®©×-n-c¤-J-q¤«
hפ« ¨¨sV® ¨Oií® o-h¡-pj- ¢-µl
- i
- ¡-X.®
AY¡-i¢-j¤-¼¤ h¡-©l¡-i¢-Í® j£-Y¢. h¡©l¡-i¢-ͤ-J¨q DÁ¥-kc« ¨O-à¡u ©s¡iv ©c-¸¡w Bt-h¢-´® Bi¤-b¹w
cv-J¢-i¢-j¤-¼Y® A-©h-j¢-´-i¤« Cɬi¤-hT- ´
- h- ¤¾ AÉ¡-j¡-n±® T o-h¥-ph- ¡i¢-j¤-¼¤. C©Y Bi¤-b¹w Y¨¼
d¢-T¢-¨µ-T¤-·® Alt-¨´-Y¢-¨j Dd©i¡-L¢-´¤J F-¼-Y¡-i¢-j¤-¼¤ h¡-©l¡i¢-Í® j£-Y¢.
d- j ¢- m £- k c« Jr¢- º - © Y¡- ¨ T
Hj¢-T-·¤« Ab¢-J-c¡w Y-¹¡-Y¡-i¢.
J¡-¶¢-k¥-¨T a¢-lo
- ¹w Y¨¼ cT-·«.
j-p-o¬-©i¡-L-¹w. Bth¢ ¨d¡-k£-o®
©d¡- Í ¤- J w d¢- T ¢- ¨ µ- T ¤- ´ ¡- c ¤¾
Bo¥-±YX Ot-µ-J-q¡-i¢-j¤-¼¤ C-li¢-k-b¢-J-l¤«.h¤¼ h¡-©l¡-i¢-Í¡t-h¢-i¢v l¼

©c¸¡w d¡tk¨hÊ® hz¢j«

Ba¬-lt-n¹
- q
- ¢v Y¨¼ o«-Mt-n«
j¥-È-h¡-l¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤. h-j-X-l¡t·Jw d¤-Y¤-h-i-¿¡-Y¡-i¢. m-j¡-mj¢
d·¤« d±É-Ù¤« ©dt H-j¤-a¢-lo«
¨J¡-¿¨- ¸-¶¢-j¤-¼¤. Hj¤-h¢-µ¤-Ù¡-i¢-j¤¼
dk-j¤« j-Ço
- ¡-È¢-Jq- ¡-i¢. F©¸¡w
©l-X¨- h-Æ¢-k¤« ¨J¡-¿¨- ¸-T¡« F¼-Y¡i¢-j¤-¼¤ Al-Ì. ¨p-k¢-©J¡-d®×t
lr¢-i¤¾ Bth¢ ¨¨sV® Bi¢-j¤-¼¤
G-×-l¤« g£-J-j«. h¡-©l¡-i¢-Í® Y¡-l-q¨h¼® o«-mi« ©Y¡-¼¢-i¡v d¢¨¼
BJ¡-m-·¤-c¢-¼¤« ¨l-T¢-¨l-¸¡-X®.
A-·j« ozt-g-¹-q¢v S¹-q¤-¨T
±d-Y¢-©j¡-b« d-k-©¸¡-r¤« a¤t-f-k-h¡i¢-j¤-¼¤. hjX« h¤-¼¢v-JÙ dk
o-zt-g-¹-q¤« DÙ¡-i¢-¶¤-Ù®.
J¥- ¶ - · ¢v Cq- i - l - q ¡- i Y¤ J¡jX« Ba¬- J ¡- k - ¹ - q ¢v F- c ¢- ´ ®
d¡-O-J-·¢-¨Ê O¤-h-Y-k-i¡-i¢-j¤-¼¤.
J¬¡- Ø ¢- c ® o- h £- d « gÈX« d¡J«
¨O-à¡u d¡-T¢¿ F¼-Y¡-X® c¢-i-h«.
a¥¨j h¡s¢ H×-i®´¤-©lX« d¡-O-J«.
d¤J J- Ù ¡v ¨s- i ¢- V ® Ds- ¸ ¡- X ® .
¨p-k¢-©J¡-d®×-s¢-¨Ê m-f®a« ©J¶® d¡OJ« dJ¤-Y¢-i¢v D©d-È¢-µ® H¡-T¢j-È-¨¸¶ dk ozt-g-¹-q¤« DÙ¡i¢-¶¤-Ù®. F-¼¢-j¤-¼¡-k¤« Bt-´¤«
hj-X-gi« C¿¡-i¢-j¤-¼¤. jÇ« O¥T¤-d¢-T¢-¸¢-´¤¼ Hj¤-Yj« B©lm«
S-¹-q¢-¨k-¿¡-l-j¤« DÙ¡-i¢-j¤-¼¤.
O¢-k-©¸¡w Bt-h¢-i¤« S¹-q¤«
Y½¢v CT- i ® ´ ® ¨l- T ¢- c ¢t- · v
±d-K¬¡-dc
- h- ¤-Ù¡-l¤«.- A©¸¡w g£-Jj- ¡É-j£-È·
- ¢-c® Akç« Ail® lj¤«.- Cª
o-hi
- ·
- ¡-X® d¤-Y¢i s¢-±J¥-¶¨® h-ʤ-J¡t
J¥-T¤-Yk
- ¡-¨i-·¤-J. A¹¨c ±J-©hX
d¡-OJ« c¢t-·¢ d¤-Y¢i J¥-¶¤-J¡-¨j

dj¢-m£-k¢-¸¢-©´Ù O¤-h-Y-k-i¡-i¢
F-c¢-´®. A¨Y-¿¡« Jr¢-º® lt-n¹w- ´ - ¸ ¤- s - h ¡- X ® S¡u dë ¡ - × ¥x
Jh¡-Êt da-l¢-i¢-¨k-·¤-¼-Y®.
±L¡-h¹w cLj« lq-i¤-¼¢-T·
- ¡-X®
h¡-©l¡-i¢-Í® i¤Ú-h¤-s-i¤-¨T l¢-Q-i«.
©c-¸¡-q¢v o«-g-l¢-µ-Y¤« A-Y¡-X®.
2002 G±d¢v 23~-c® ©c-¸¡w ot-´¡j¢-¨Ê Ag¬t-Ïc d-j¢-L-X¢-µ® CÊt©d¡w (Interpol) ±d-Oß
- ¨i As-Í®
¨O-à¡u ¨s-V®©J¡t-Xåt ©c¡-¶£-o®
d¤-s¨- ¸-T¤-l¢-µ¤. A-©h-j¢-´i
- T- ´
- h- ¤¾
AÉ¡-j¡-n®±T oh¥-p« ©c-¸¡w j¡n® ± T£- i - · ¢v hs- i ¢- ¿ ¡- ¨ Y CT- ¨ dT¡u Y¤-T¹
- ¢-iY
- ¤« Cª oh-i·
- ¡-X.®
AÕ® am-kÈ« j¥-d-i¡-X® A¼®
±d-O-ߨi As-Í® ¨O-à¡u o-p¡i¢-´¤-¼l
- t-´¡-i¢ ©c-¸¡w ot-´¡t
l¡-L®a¡-c« ¨O-ií¢-j¤-¼-Y®. A©Y¡-¨T
h¡-©l¡-i¢-Í® ©c-Y¦-Y§« ¨h¡-·-·¢v
Hq¢-·¡-l-q-¹-q¢-©k-i®´¤ O¤-j¤-¹¢.
C- · - j - ¨ h¡- j ¤ Hq¢- · ¡- l - q - · ¢v- l µ¡-X® f¢-©±a¡-p® ±d-O-ߨi Ba¬«
J¡-X¤-¼-Y®. A©h-j¢-´u o-©Æ-Y¢J
op¡- i - © ·¡- ¨ T ©c- ¸ ¡- q ¢v Ì¡d¢µ d-¶¡-q©- f-o¤-Jw d¢-T¢-¨µ-T¤-´¡c¤¾ Ot-µJ
- q
- ¤-¨T g¡-Lh- ¡-i¢-j¤-¼¤ B
J¥-T¢-´¡-r®O. ©s¡v-¸¡ Q¢-¿-i¢-k¡-X®
C·-j-·¢-k¤¾ Ba¬ d-¶¡-q-©fo®
Ì¡-d¢-µ¢-j¤-¼-Y®. 2002 ¨hi® Ba¬«
h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw Cª J¬¡-Ø® d¢-T¢¨µ-T¤-·¤. Cª H¡-¸©- s-n¨Ê o¥-±Y-b¡j-Jj- ¢v Hj¡w f¢-©±a¡-p® B-i¢-j¤-¼¤.
F-¼¡v ¨hi® 27~-c® s¤-´¤« Q¢-¿-i¢¨k h¨×¡-j¤ d-¶¡-q©- fo® CY¤-©d¡-¨k
d¢-T¢-¨µ-T¤-´¡u ±mh« c-T-¨¼-Æ¢-k¤«
AY® dj¡-Qi
- ¨- ¸-T¤-Ji
- ¡-X¤-Ù¡-iY
- .®
28 Qc¤lj¢ 2011

30

c¥-s¢-k-b¢-J« ©d¡-j¡-q¢-J-q¡-X® A¼®
¨J¡-¿-¨¸-¶-Y®. h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw-´®
G×-l¤« J¥-T¤-Yv Bw-c¡-m-h¤-Ù¡i
Hj¤ o«-gl« J¥-T¢-i¡-i¢-j¤-¼¤ CY®.
Y-k-c¡-j¢-r-i®´¡-X® A¼® f¢-©±a¡-p®
jÈ-¨¸-¶-Y®.
H-q¢-·¡-l-q-¹-q¢-©k´® d¢u-l-k¢¨º- Æ ¢- k ¤« ©c- ¸ ¡- q ¢v h¡- © l¡- i ¢Í¤-Jw d¥t-l¡-b¢-J« J-j¤-·¡t-Ò¢´¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤. 2003 Qc¤-l-j¢-i¢v
±d-O-ß-i®¨´-Y¢-¨j-i¤¾ sV®©J¡tXåt ©c¡-¶£-o® d¢u-lk
- ¢-´¨- ¸-¶¤. QcJ£i ©J¡-TY
- ¢-Jw, J½¬¥-X¤-Jw, l¡t·¡-l¢-c¢-hi
- ·
- ¢-c¡-i¢ oÕ-j¢-´¤¼
Fe®.-F«. ©s-V¢-©i¡ o®©×-n-c¤-Jw
Y¤-T¹¢ h¡-©l¡-i¢-Í® ©oc A-Y¢-¨Ê
o§¡-b£-c« F¿¡ ©h-K-k-J-q¢-k¤« l¢-d¤k-h¡-´¢-i¢-j¤-¼¤. j¡-Q¡-l¢-c¤«,- j¡-Q¡l¢-¨Ê c¢-i±- É-X·
- ¢-k¤¾ Bt-h¢-´¤¨h-Y¢-¨j mÇ-h¡i c¢-k-d¡-¨T-T¤·
©s-V¢-©i¡ `Q-cL
- X
- Y
- ±- É®’ ©c-¸¡-q¢-k¡¨J G¨s ©d¡-¸¤-k-s¡-i¢-j¤-¼¤.

O¢-Y®lu J¬¡-Ø¢-¨k
oܬ
¨J¡-¶¡-j-·¢-c-J-·¤-c¢-¼¤Y¨¼i¡- X ® ©c- ¸ ¡w j¡- Q - g - j - X - · ¢- ¨ Ê
dYc« Bj«-g¢-´¤-¼-Y®. 2001 Q¥x
H-¼¡« Y£-iY¢ j¡-±Y¢-i¡-X® A¼¨·
j¡-Q¡-l® f£-©j-±z-i¤«,- dТ-i¤-h-T´«
F©¶¡-q« ©d¨j j¡-Q-J¤-T¤«-f-·¢-¨k
Y¨¼ h¨×¡-j«-L« ¨l-T¢-¨lµ® ¨J¡-¿¤¼-Y.® ¨J¡-¶¡-j·
- ¢-cJ
- ·® cT-¼¢-j¤¼
Ab¢-J¡j l-T«-l-k¢-i¤-¨T G×-l¤« p£c-h¡i d-j¢-o-h¡-d®Y¢-i¡-i¢-j¤-¼¤ Cª
o«-g-l«. (l¢-nå¤-g-L-l¡-¨Ê Al-Y¡-jh¡-i¡-X® ©c-¸¡-q¢-¨k Q-c¹w j¡-Q¡-

l¢-¨c JÙ¢-j¤-¼-Y®. F¼¡v,- ¨J¡¶¡-j-·¢-c-J·¤ cT¼ J¥-¶-¨´¡k
Cª ±d-Y¢-Ô¡i Y-Jt-·¤. h¨×¡-jtÏ-·¢v ¨J¡-¶¡-j-·¢-c-J¨· ¨d¡¶¢-¨·s¢ h¡-©l¡-i¢-ͤ-J-q¤-¨T Qc-J£i¡-T¢-·s J¥-T¤-Yv mÇ-h¡-´¡u
op¡-i¢-´¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤.
C-Y¡-X® 2006 G±d¢v Ba¬« j¡Q¡-l¢-¨c-Y¢-j¡-i¢ j¡-Q¬-l¬¡-d-J-h¡i
±d-©È¡-g« o«-MT- ¢-¸¢-´¡u Alt-´®
J-j¤-·® cv-J¢-i-Y®. ±L¡-h« cL-j¨·
l-q-i¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤. J¡-U®h-ߤ-l¢v
G±d¢v Bs¤ h¤-Yv Bj«-g¢µ j¡Q-¨J¡-¶¡j Dd-©j¡-b« ©c-¸¡w JÙ
G-×-l¤« lk¢i Qc-J£i h¤-©¼-×-¹q¢v H¼¡-i¢-j¤-¼¤. ±L¡-h¹
- q- ¢v-c¢-¼¤«
dY¢- c ¡- i ¢- j - ¹ - q ¡- X ® A¼® J¡- U ® h ߤ-l¢-©k´® ±d-l-p¢-µ-Y®. G×-l¤«
o«-Mt-n-g-j¢-Y-h¡i a¢-l-o-¹-q¡-i¢j¤-¼¤ Al. h¤¼ H¡t-´¤-¼¤. `J£-rT-¹¢-i¢-¨¿-Æ¢v c¡-j¡-i-X¢-d¡-koæ®
d¢-T¢-¨µ-T¤-·® j¡-Q¡-l¢-¨c AÈ-j¡tÏ-·¢v o¢«-p¡-o-c-·¢v-c¢-¼¤«
lk¢-µ® Y¡-¨r-i¢-T¤J F-¼-Y¡-i¢-j¤-¼¤
dë¡u.- F¼¡v,- Ì¢-Y¢-L-Y¢-Jw h-coæ¢-k¡-´¢-i-Y¤-¨J¡-Ù¡-l¡« dY¢-¨c¶®
a¢- l o« c£- Ù ¤- c ¢¼ Dd- © j¡- b - · ¢¨c¡-T¤-l¢v G±d¢v 24~-c® j¡-Q¡-l®
J£-r-T-¹¢. 2005~v ±d-b¡-c-h-±É¢-¨i
A¶¢-h-s¢-µ® ¨¨J-´-k¡-´¢i Ab¢-J¡j¹w AT¢-i-sl® lµ¤. ©c-¸¡w j¡n®±T£-i·
- ¢-¨k G×-l¤« lk¢i lr¢-·¢j¢-l¡-i¢-j¤-¼¤ Cª o«-g-l«. i¤.-Fu.
©c-Y¦-Y§-·¢-k¤¾ oh¡-b¡-c-Ot-µJw-´¤«,- ¨d¡-Y¤ ¨Y-j-¨º-T¤-¸¢-c¤«
lr¢-l-µY® Cª D-d-©j¡-b-o-h-j-h¡-X®.
``-h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw A¼® l-k¢-¨i¡-j¤
l¢- Q - i - · ¢- ¨ Ê l´¢- k ¡- i ¢- j ¤- ¼ ¤.
A- Y ¤- ¨ J¡- Ù ¤Y¨¼ Bi¤- b ¹w
AT¢-i-s-lµ® i¤.-F-¼¢-c¤ h¤u-d¢v
J£-r-T-¹¤-¼-Y¢-©c¡-T® A-b¢-J-h¡t-´¤«
©i¡-Q¢-¸¢-¿¡-i¢-j¤-¼¤. F¼¡v,- d¡t¶¢-i¤-¨T Y£-j¤-h¡-c-h¡-i¢-j¤-¼¤ AY®.
A-Y¤-¨J¡-Ù¤-Y¨¼ F¿¡-l-j¤« Ac¤o-j¢-´¡u c¢t-f-Ü¢-Y-j¡-i¢-j¤-¼¤”
J¬¡-Ø¢v F-·¢-©µt-¼Y
- ¢-¨c-´¤-s¢-µ®
h¤¼ H¡t-´¤-¼Y
- ¢-¹¨- c-i¡-X.® ``-H¼
- ¤«
¨O-à¡-c¢-¿¡· A-l-Ì. Qi¢-k¢-k-Tµ-©d¡-¨k Hj-c¤-gl
- h- ¡-i¢-j¤-¼¤. B-lt·c l¢-j-o-h¡i a¢-c-¹w. B l¢-jo-Yi
- ¢-©k-i´
® ¡-X® d¢-¼£-T® f¢-©±a¡-p®
J-T-¼¤-l-¼-Y®.
Gr® hX¢-´¥-©s¡-q« c£Ù i¡-±Y28 Qc¤lj¢ 2011

31

h¡©l¡i¢o®×® lc¢Y¡©¸¡j¡q¢

i¢v h¤¼ Hj¤- d ¡- T ® o«- o ¡- j ¢- µ ¤.
Jr¢º Hj¤ lt-n-·¢-c¤-¾¢v dk©¸¡-r¡-i¢ S¡u h¤-¼¨i JÙ¢-j¤-¨¼Æ¢-k¤« Alw G×-l¤« D¾¤-Y¤-s¼¤
o«-o¡-j¢-µY® Cª i¡-±Y-i¢-k¡-¨X¼®
©Y¡-¼¢.
H-j-l-o-j-·¢v Alw ds-º¤:
``-©c-¸¡w j¡-n®±T£-i-·¢v J¡-Y-k¡i
h¡-×-¹w-´® Y¤-T-´-h¢-T¡u S-¹w´¡-i¢ F¼-Y¢-c® Fc¢-´g- ¢-h¡-ch- ¤-Ù.®
F¼¡v,- dÙ® JÙ o§-d®c¹w
F¿¡« oe-k-h¡-©i¡ F¼® ©O¡-a¢µ¡v C¿ F¼¡-X® D·-j«. ``-Q£-l¢-Y«
F¼Y® H-j¤-d¡-T® BJ-oh® ¢-JY
- J
- q
- ¤-¨T
Y¤-Tt-µi
- ¡-X.® h¡-©l¡-i¢-o¨- h-É¡-¨X-

¨¼¡-¼¤« Fc¢-´¢-©¸¡-r¤« A-s¢-i¢-¿.
FÆ¢-k¤« S¡u h¡-©l¡-i¢-Í¡-i¢. J¡¶¢-k¤«,- J¬¡-Ø¢-k¤« Jr¢-º¤. C©¸¡w
f¢-©±a¡-p¢-¨Ê l£-¶¢v Y¡-h-o¢-´¤-¼¤.
Al-c¡-¨X-Æ¢v Cl¢-¨T J¬¡-Ø¢-k¤«.C-¨Y¡-¼¤« S¡u ±d-Y£-È¢-µ-Y¿.
A¹¨c F¿¡« o«-g-l¢-µ¤ F¼¤-h¡±Y«. Q£-l¢-Y«~ A©Y-¨Y¡-j¤ o¡-pO
- j- ¬·¢-k¡-i¡-k¤«~- BY®h¡t-Ï-Y-©i¡-T¤«
o-Y¬-o-Ü-Y-©i¡-T¤« J¥T¢ Q£-l¢-µ¡v
c¿-Y¡-i¢ ©Y¡-¼¤«.- J¡-T¤-J-q¢v Jr¢º-©¸¡w f¤-Ú¢-h¤-¶¤-Jw G¨s DÙ¡i¢-j¤-¼¤. AY¤« S¹w G¨s B-o§a¢-µ¢-j¤-¼¤. dk-©¸¡-r¤« h¤-¼-i¤-¨T
o«-o¡-j·
- ¢v ±d¡-i·
- ¢v Jl¢º

±f¢-©L-V¢-it En¢-©J-mf¤« f¢©±a¡p¤«

28 Qc¤lj¢ 2011

32

Hj¤-Yj« lc¬Y a¦-m¬-h¡-i¢-j¤-¼¤.
¨¨l-J¤-©¼-j-©·¡-¨T S¹w O¢Y®lu J¬¡-Ø¢-¨k-·¢. J¬¡-Ø® F¼Y®
c¡-kÕ® OY¤-j-±m-J¢-©k¡-h£-×-©s¡-q«
©d¡¼ Hj¤ ©h-Kk
- i
- ¡-X.® AÉ-j£-È«
mj¡-mj¢ ©c-¸¡-q¢ ±L¡-h-·¢v-c¢-¼¤«
Y£t-·¤« l¬-Y¬-oí«. hj«-¨J¡-Ù® D-Ù¡´¢i l£-T¤-Jw, ¨O-s¢i ©s¡-V¤-Jw,
J¦-Y¬-h¡i ¨¨ou ©f¡t-V¤-Jw, Jq¢Ì-k-¹w, ©T¡-i®k-פ-Jw, J¡-lvh¡-T-¹w. AY¢-c¤-¾¢v ©Y¡-´¤-b¡j¢-J-q¡i l-c¢-Y¡-L¡t-V¤-Jw. F¿¡«
Hj¤-Yj« i¥-©s¡-d¬u J¦-Y¬-c¢-nU® Y
- ©- i¡¨T ±J-h£-J-j¢-µ¢-j¢-´¤-¼¤. i¤.-Fu. c¢j£-ÈX
- ¡«-L¹
- q
- ¤« C©Y J¬¡-Ø¢-k¡-X®

Y¡-h-o¢-´¤-¼-Y®. A-É-j£-È-·¢v
Ak¢-º¤-©Ot¼ Hj¤-Yj« h¢-k¢-×s¢
f¡-j´
- ¢-¨Ê Mc-l¤« m§-o¢-¨µ-T¤-´¡«.
d£-¸¢w-o® k¢-f-©snu Bt-h¢-i¤-¨T
h¥-¼¡« V¢-l¢-nc® J£-r¢-k¤¾ ©fZu
¨h-©½¡-s¢-iv ±f¢-©LV® BX¢-Y.® ±f¢©L-V¢-it En¢-©J-mf® BX® J¬¡Ø¢-¨Ê Cu O¡t-Q®. dY¢-º-h¤-K«.
Ab¢-J« o«-o¡-j¢-´¡· ±d-J¦-Y«.
AÕ-T¢-i¢v Y¡-¨r-h¡-±Y« Di-j-h¤¾
E-n¢-©J-m-f¢-c® J£¨r Hu-dY® JØc¢-Jw DÙ®. f¢-©±a¡-p® AY¢-¨k¡-j¤
JØc¢ Jh¡-Êt BX®. 768 ©d-j¡-X®
Cª ±f¢-©L-V¢v B¨J-i¤-¾-Y®.
j¡-l¢-¨k AÕ-j-i®´® DX-j-X«.
d¢¨¼ l¬¡-i¡-h«, Gr® h-X¢-´® O¡i,
J¤-q¢, F¶-ji
- ´
® ® ©s¡w-´¡w,- d·¢-c®
k- Õ ® . d¢¨¼ ¨¨l- J ¤- © ¼j« l¨j
Bt-´¤« ±d-©Y¬-J¢-µ® dX¢ H¼¤«
C¿. ©T-f¢w ¨T-¼£-o¤« J¡-j«-©f¡tV¤-h¡-X® J¬¡-Ø¢-¨c h¤-Kj- ¢-Yh- ¡-´¢ c¢t·¤-¼-Y®. J¤-¶¢-Jw D¾lt A-l¨j
Jq¢- ¸ ¢- µ ¤« o® ± Y£- J w Y¤X¢ Ak´¢-i¤« o-hi« ¨O-k-l-r¢-´¤-¼¤. h×®
O¢-k-j¡-J¨¶ a¢-lo« h¤-r¤-lu Cj¤-¼®
¨l- i ¢- k ® J¡- i ¤«.- i¡- ± Y- i ¢v h¤¼
d-s-ºY® Y£t-·¤« mj¢-i¡-X®. l£-jo-h¡-X® J¬¡-Ø¢-¨k a¢-c-¹w. J¡vk-È-·¢v-¸j« i¤-l¡-´-q¡-X® C-·j-·¢v ±d-©Y¬-J¢-µ® ©Q¡-k¢-¨i¡-¼¤«
C¿¡-¨Y J¬¡-Ø¢v DÙ®~-D-s¹¢ Jr¢- f¢-©±a¡-p¢¨Ê l£T®
º¤-J¥-T¤-¼-Y®.
h¡-©l¡, h¡t-J®o®, Í¡-k¢u,- ¨k-c¢u
F-¼¢-lt-¨´¡-¸« ±d-O-ß-i¤-¨T-i¤«
f¢-©±a¡-p¢-¨Ê
O¤l¼ O¢-±Y«. h¤-¼-i¤« f¢-©±a¡-p¤«
©JVt ci«
AT¤-·-T¤-·¢-j¤-¼¤. h¤¼ c¢t-·¡¨¨l- J ¤- © ¼- j ¨· `©s¡w- ´ ¡w- ’ ¨Y o«- o ¡- j ¢- ´ ¤- ¼ ¤- Ù ® . F¼¡v
oh- i - · ¡- X ® S¹w J¬¡- Ø ¢- ¨ k- f¢-©±a¡-p® f¡-j-´¢-¨Ê Hª-d-O¡-j¢-J·¤-¼-Y®. f¢-©±a¡-p¢-¨Ê ©s¡w-´¡w Y-i¢v-c¢-¼¤« Y£t-·¤« h¤-Ç-c¡-i¢-¶¢J-r¢-i¤«-l¨j h¤¼ J¡-·¢-j¤-¼¤. Hj¤- ¨¿¼® l¬-Ç«. Hj¤-d©- È, J¬¡-hs- i
- ¤-¨T
lt-n« h¤u-d¤-l¨j Y¡-c¤« Cª O¢- o¡-¼¢-Ú¬-h¡-l¡« f¢-©±a¡-p¢-¨c d¤-s¶-J-q¤-¨T F¿¡« g¡-L-h¡-i¢-j¤-¼-©¿¡ ©J¡-¶¤ lk¢-´¤-¼-Y®.
F¼ O¢-Éi
- ¡-l¡« A©¸¡w Al-q¢v
f¢-©±a¡-p® i¥-X¢-©e¡-h-r¢-µ® h¤¼
c¢-s-º-Y®. J¬¡-Ø¢v h¤¼ G¨s ©d¡- ¨J¡- Ù ¤- l ¼ Q¡- ´ ×® b- j ¢- µ ¤. Hj¤¸¤-ks- ¡-¨X-¼¤-©lX« Jj¤-Y¡u.- `-h¤-¼- lt-n« Jr¢-º¡-X® Cj¤-l-j¤« J¡-X¤Q¢-’¨i ©c¡-´¢ h¤-n®T¢-O¤-j¤-¶¢ dk-j¤« ¼-Y®. o-zt-g-·¢-¨Ê ¨¨l-J¡-j¢-JY
`k¡v-o-k¡«-’ d-s-i¤-¼¤-Ù¡-i¢-j¤-¼¤. JX-´¢-¨k-T¤-·® J¬¡-hs- h- ¡-¨c h¡-±Y¨h
h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw-´¢-T-i¢-¨k A-g¢-l¡- AY® n¥¶® ¨O-à¡u l¢-¶¢-j¤-¼¤-¾¥.
a¬-j£-Y¢-i¡-XY
- .® dr-im
- £-k¹w H¼¤« S¹w f¡´¢ ©dt d¤-s·® h¡-s¢h-s-¼¢-¶¢-¨¿¼® ¨Y-q¢-i¢-µ¤-¨J¡-Ù® h¤- c¢v-´¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤. J¬¡-Ø¢-c-J·®
¼-i¤« h¤-n®T¢-O¤-j¤-¶¢ ±d-Y¬-g¢-l¡-a¬« oܬ Jc- ´ ¡u Y¤- T - ¹ ¢. J¥¨T
©c-j¤-¼¤-Ù¡-i¢-j¤-¼¤.
Y-X¤-¸¤«.- Hj¢-T·® Y£-J¡-i¡-c¤¾
¨O-s¢-¨i¡-j¤ h¤-s¢-i¡-X® f¢-©±a¡- Hj¤-´¹w c-T-´¤-¼¤-Ù®. o¥-j¬u,p¢-©Ê-Y®. Hj¤-J-¶¢v.- ©hm. O¤-l-j¢v Aoí-h¢-´¤-¼-©Y¡-¨T ¨d-¨¶¼® Y-X¤28 Qc¤lj¢ 2011

33

¸¤-J¥-T¤«.- oܬ-i´
® ® Y£-J¡-iv, F¿¡l-j¤« J¥-T¢-i¢-j¤-¼® o«-g¡-n-X«, Akç«
o«- L £- Y «, d¢¨¼ j¡- ± Y¢ gÈ- X «.
ha¬-h¢-¿, J¬¡-Ø® ha¬-c¢-©j¡-b¢Y ©h-Kk- i ¡- X ® . oܬ- © i¡- ¨ T A·¡- r «
Jr¢-i¤«.- d¢¨¼ A-b¢-J« Y¡-h-o¢-i¡¨Y J¬¡-Ø® c¢-mã-f®a-h¡-l¤«.- A-Y¡-X®
O¢¶. Hj¤-J¡-k·® ©k¡-Jh- ¡-Ú¬-h¹
- q- ¢v
Y¨¼ c¢-sº
- ¤-c¢¼ ©d¡-j¡-q¢-Jq- ¡-X®
Clt. C©¸¡w F¿¡-l-j¤« J¬¡-Ø¢¨Ê O¢-¶-l-¶-¹-q¢-©k-i®´® HT¤-¹¢-i¢j¢-´¤-¼¤.
Y£ Cj¤-¶¢-©k-i®´® J·¢-¸-Tt-¼¤.
A·¡-r·
- ¢-c¡-i¢ h¤-¼i
- ¤« f¢-©±a¡-p¤«
hפ-¾-lt-¨´¡-¸« ©Ot-¼¤. gÈX«
¨h-o¢æ v-c¢-¼¤« ¨J¡-Ù¤-lj- X
- «. Y£´®
O¤-פ-h¡-i¢ F-¿¡-l-j¤« Cj¤-¼¤. gÈX-l¤«,- d¡-¶¤« hפ-h¡-i¢ Ì¢-Y¢ Akç«
Acª-d-O¡-j¢-J-h¡-i-©¸¡w f¢-©±a¡p¤-h¡-i¢ o«-o¡-j¢-´¡u Al-oj«
kg¢-µ¤. Hj¤ h¡-©l¡-i¢-Í® J¡-V-s¢-¨Ê
JX¢-mY
- ©- i¡-¨T Aq-¼¤-h¤-s¢µ D-·j- ¹-q¡-i¢-j¤-¼¤ ©O¡-a¬-¹w-¨´-¿¡«.- d¢j¢-º® Y¡-ho
- ¢-´¤-¼Y
- ¢-¨c-´¤-s¢-µ® f¢©±a¡p d-sº
- Y
- ¢-¹¨- c-i¡-X,® ``-h¤¼
J¬¡-Ø® l¢¶® ©d¡-lX« F-¼Y
- ¤« S¡u
Cl¢-¨T Y¤-T-jX« F¼-Y¤« d¡t-¶¢i¤-¨T Y£-j¤-h¡-c-h¡-X®. AY¤-¨J¡-Ù¤Y¨¼ Fc¢-´Y
- ¢v l¢-nh- h- ¢-¿.” h¤¼
d©È, f¢-©±a¡-p¢-©c¡-T® ©i¡-Q¢-µ¢-¿.
``-H-j¤-h¢-µ® Q£-l¢-´¡u o¡-b¢-´¡-·Y¢v Fc¢-´® l¢-n-h-h¤-Ù®. ©c-¸¡w
j¡-n±® T£-i·
- ¢-¨Ê A-c¢-Ö¢-YY
- §-¹q- ¢v
J¤-T¤-¹¢ a¢m cn®T-¨¸-¶¤-r-k¤¼ Q£-l¢Y-h¡-X® S¹-q¤-©T-Y®. CY® C¹¨c
Y¤-T-j¡u là.”
O¤-פ« J¥-T¢-ilt Y¨¼ Ac¤-J¥-k¢´¤-¼¤ F¼® ©Y¡-¼¢-iY
- ¤-¨J¡-Ù¡-l¡«
h¤¼ Y¤-Tt-¼¤. ``-CY® F¨Ê h¡-±Y«
Al-Ìi
- ¿. Cª ±d-Ì¡-c·
- ¢-¨Ê g¡L-h¡-i¢ A-X¢-c¢-j¼ Hj¤ Yk-h¤-si
- ¤-¨T
h¤-r¤-lu ±d-mî-h¡-X¢-Y®. l¢-dël« d¡-Y¢i¢v D©d-È¢-µ® i¤.-Fu. J¬¡-Ø¢-¨Ê
B-ko
- ¬-·¢-©k´® d¢u-lk
- ¢-©i-Ù¢-l¼-©¸¡w Clt-¨´-¿¡« c-n®T-h¡-iY®
l¢-dl
-ë o
- §-dc
® ¹
- w-¨´¡-¸« Al-j¤-¨T
Q£-l¢-Y« J¥-T¢-i¡-X®.” h¤-¼-i¤-¨T Y¤-s¼-T¢-µ¤¾ o«-o¡-j-·¢v f¢-©±a¡-p®
Akç« Ao§-Ì-c¡-i¢ J¡-X-¨¸-¶¤.
``-J¬¡-Ø¢-k¡-¨X-Æ¢-k¤« d¤-s-·¡-¨XÆ¢-k¤« Hj¤ h¡-©l¡-i¢-Í® J¡Vt B-Y¬É¢-Jh- ¡-i¢ oh¥-p·
- ¢-c¤ ©l-Ù¢-i¡-X®
c¢-k¨- J¡-¾¤-¼Y
- .® l¬-Ç¢-Q£-l¢-Y¹w

h¤¼i¤« oK¡´q¤« d¢j¢º¤©d¡Jv OT¹¢v

A¿ Cl¢-¨T ±d-b¡-c«. e¬¥-Vv o¡h¥-p¬-l¬-l-Ì-i¢v-c¢-¼¤« ©c-¸¡w
Qc-Y¨i ©h¡-O¢-¸¢-´¤J F¼ lk¢i
o§-dc
® l
- ¤« D·-jl
- ¡-a¢-Y§-l¤« S¹w´¤- Ù ® . A- Y ¤- ¨ J¡- Ù ¤- Y - ¨ ¼- i ¡- X ®
S¹w C©¸¡-r¤« Cª J¬¡-ؤ-J-q¢v
Jr¢- i ¤- ¼ - Y ® . ”- f¢- © ±a¡- p ® ds- º ¤c¢t-·¢ h¤-¼¨i ©c¡-´¢. d©È,
Al-¨q¡-¼¤« h¢-Ù¢-i¢-¿.

O¤-l¼
±d-g¡-Y-·¢-c-¸¤-s«
J-r¢-º-lt-n« J¬¡-Ø¢v JÙ h¤¼¨i S¡u H¡t-·¤-©d¡-i¢. A©i¡L¬-j¡-´-¨¸-¶lt d¢-j¢-º¤-©d¡-l¤¼
a¢- l - o «. A¼® J¬¡- Ø ¢v Hj¤- Y j«
D-Ë-l¡-É-j£-È-h¡-i¢-j¤-¼¤. i¤.-Fu.
D-©a¬¡-L-Ìt-¨´¡-¸« h¡-©l¡-i¢-Í®
©c-Y¡-´-q¤«,- ©c-¸¡w Llx-¨hÊ®
D©a¬¡-L-Ì-j¤« ©l-a¢-d-Æ¢¶ ©h-q-i¡i¢-j¤-¼¤ CY®. d¢-j¢-º¤-©d¡-J¤-¼-

lt-´® i¤.-Fu. A¼® dY¢-c¡-i¢-j«
j¥d bc-o-p¡-i« cv-J¢-i¢-j¤-¼¤.
J¡-¶¢v-c¢-¼® J¬¡-Ø¢-©k-i®´¤«,- J¬¡Ø¢v-c¢-¼® ¨d¡-Y¤-oh- ¥-p·
- ¢-©k-´¤«
`-lr- ¢-¨Y-×¢-©¸¡i i¤-l¡-´¨- q’ ©ct-¨Yq¢-¨µ-T¤-´¡u o¡-b¢-µ-Y¢v i¤.-Fu.
J¦-Y¡t-ÏY ©j-K-¨¸-T¤-·¢. A-Y¢-c®
op-J-j¢µ h¡-©l¡-i¢-Í® ©c-Y¦-Y§-¹¨q-i¤« i¤.-Fu. A¼® Ag¢-c-z¢-µ¤.
O¤l¼ h¡-k-i-X¢-º®, o¢-z¥-j-¨¸¡¶¤-¨Y¡-¶® A©i¡-L¬-j¡-´-¨¸¶ c¡-c¥-s¢k-b¢-J« ©d-j¡-X® A¼® J¬¡-Ø® l¢¶®
d¤-s-©·-i®´¤ ©d¡-¼-Y®. C-¨Y-¿¡«
s¢-©¸¡t-¶® ¨O-à¡u S¹w AT-´h¤¾ ©k¡-Jh- ¡-b¬h o«-M¹
- q
- ¤« A¼®
J¬¡-Ø¢v A-X¢-c¢-j-¼¢-j¤-¼¤.
B-j-l¹w HT¤-¹¤-©Ø¡w h¤¼
dJµ® c¢v-´¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤. h¤¼
h¡- ± Y- h ¿, Al- ¨ q- © ¸¡- ¨ k d- k - j ¤«.d¢-¼£-T® Hj¤ Ag¢-h¤-K-·¢v Alt
ds-º¤: ``-Hj¤ am¡-f®a-©·¡-q« J¡28 Qc¤lj¢ 2011

34

¶¢-k¤« J¬¡-Ø¢-k¤-h¡-i¢ Q£-l¢-µ® Hj¤ o¤±d-g¡-Y·
- ¢v J¥-¶¡-q¢-J¨q F¿¡« l¢-¶,®
f¢-©±a¡-p¢-©c-i¤« d¢-j¢-º® ¨d¡-Y¤o-h¥-p-·¢-©k´® C-s-¹¤J F¼Y®
G¨s f¤-Ú¢-h¤-¶¤¾ J¡-j¬-h¡-i¢-j¤-¼¤.
¨d¡-Y¤-o-h¥-p-·¢-¨Ê BO¡-j-h-j¬¡aJw l¬-Y¬-oí-h¡-X®. f¢-©±a¡-p¤-h¡i¤¾ l¢-l¡-p« J-r¢-º¢-¶® h¥-¼¡-r®Oi¡-l¤-¼-©Y-i¤-¾¥. S¹w l¬-Y¬oí
Q¡-Y¢-i¢v-¨d-¶-l-j¡-X®. J¬¡-Ø¢v Q¡Y¢-i¢-¿. d-©È, d¤-s-·-¹-¨c-i¿.
±f¡-p®h-X-c¡i f¢-©±a¡-p¢-¨Ê J¤T¤«-f« F¨¼ F¹¨c o§£-Jj- ¢-´¤«?F-¹¨c Q£-l¢-´¤«?- ¨Y¡-r¢-¨k¡-¼¤«
As¢-i¢-¿. l¢-a¬¡-g¬¡-ol
- ¤-h¢-¿. As¢-i¡l¤¼ ¨Y¡-r¢v ©Y¡-´® D-d©- i¡-L¢-´¡c¡-X®! ¨d¡-Y¤-o-h¥-p-·¢v d©È,
A-Y¤-¨J¡-Ù® J¡-j¬-¨h¡-¼¤« C¿. h¡©l¡-i¢-Í¡-i¢ J¡-¶¢-k-k-i¤-©Ø¡-©r¡,
d¢-¼£-T® J¬¡-Ø¢-¨k-·¢-i©- ¸¡-©r¡ A-c¤g-l¢-´¡· ±d-Y¢-o-Ü¢-i¡-i¢-j¤-¼¤

AY®. h¤¼ d-s-º¤: ``-o§¡-Y-±É¬«
Hj¤-Yj« gi-h¡-l¤-¼” A-l-Ì-i¡-i¢j¤-¼¤ A¼® DÙ¡-i¢-j¤-¼Y
- .® G¨s o«Mt-n« Ac¤-g-l¢µ a¢-l-o-¹-q¡-X®
d¢-¼£-T® l¼-Y.® G-Y¡-i¡-k¤« C©¸¡w
F¿¡« Hj¤-l¢-b« mj¢-i¡-i¢-l-j¤-¼¤
F¼¤ ds-i¡«.”
h¤¼ C©¸¡w J¡-U®h-ߤ-l¢-¨k
p¢-h¡-ki ©p¡-¶-k¢v ¨±T-i¢-c¢-i¡-i¢
©Q¡- k ¢ ¨O- à ¤- J - i ¡- X ® . O¢- Y ® l - c ¢©k´® i¡-±Y-Y¢-j¢-´¤« h¤u-d® Al¨q
Al¢-¨T-l-µ¡-X® l£-Ù¤« J¡-X¤-¼-Y®.
Hj¤-lt-n« h¤u-d® J¬¡-Ø¢v JÙ h¤¼-i¡-i¢-j¤-¼¢¿ AY®. Y¥-¨l¾ i¥X¢-©e¡-h¢v Y¤-¼¢-¸¢-T¢-¸¢µ ©dj®
h¤¼ F-¼¿. Alw l£-Ù¤« Jh-k©±m-n®U-i¡-i¢-j¢-´¤-¼¤. d-Õ-c-ȱY
©p¡- ¶ - k ¢- ¨ Ê Hª- d - O ¡- j ¢- J - Y - i ¢v
HY¤-¹¢ ¨O-s¢i O¢-j¢-©i¡-¨T Alw
¨¨J-J¥-¸¢ ch©oí d-s-º¥. h¤-n®T¢
O¤-j¤-¶¢-i¤¾ Ag¢-l¡-a¬« d¡¨T h-s-¼¤©d¡-i-©d¡-¨k. d¢-¼£-T® O¢-Y®l-c¢-©ki®´¤¾ i¡-±Y-i¢v Alw ds-º¤.
``-J¡-¶¢v dU¢µ ¨Y¡-r¢v-Y-¨¼-i¡-X®
Fc¢-¨´¡-T¤-l¢v Y¤-X-i¡-i-Y®. Hj¤
c¿ J¤´® Bl¤J F¼-Y¡-X® F¨Ê
C©¸¡-r¨· k-Ȭ«.”
A-·¡-r« Jr¢-º-©¸¡w S¹w
J¬¡- h - s - i ¤« ¨¨k- × ¤« H¡- e ® ¨O- i í ¤ .
A©¸¡-©r-i®´¤« Y£-J¡-i¡u c¢-j-lb¢-©dt J¥-¶«-J¥-T¢-i¢-j¤-¼¤. J¬¡-h-s-i¢¨¿¼® Ds-¸¡-i-©Y¡-¨T d-k-j¤« D¾¤Y¤-s-´¡u Y¤-T-¹¢. i¤.-Fu. Jj¡t
±d-J¡-j« J¬¡-Ø¢-©k´® d¢u-l¡-¹¢i-©¸¡w Y¼ l¡-L®a¡-c¹w H-¼¤«
Y¨¼ d¡-k¢-µ¢-¶¢¿ F¼-Y¡-i¢-j¤-¼¤
Dit-¼¤-©J¶ d-j¡-Y¢. J¬¡-Ø¢v Al©m-n¢µ F¿¡ h¡-©l¡-i¢-Í® ©d¡-j¡q¢-J-¨q-i¤« c¢-j¤-d¡-b¢-J« ©c-¸¡w
Bt-h¢-i¢v k-i¢-¸¢-´¡« F¼-Y¡-i¢j¤-¼¤ l¡-L®a¡-c-¹-q¢v h¤-K¬«.- ©c-¸¡q¢v Ì¢-j-Y-i¤¾ ot-´¡t,- AY¢¨Ê ©hv-©c¡-¶-·¢v Yà¡-s¡-´¤¼
d¤·u gj-X-MTc F¼£ k-Ȭ¹-q¤« Ad¥t-Xh-å ¡-i¢-·¨¼ J¢-T´
- ¤J-i¡-X®.
2011 Qc¤-lj¢ dJ¤-Y¢-©i¡-¨T i¤.Fu, aª-Y¬« d¥t-·¢-i¡-´¢ ©c-¸¡w
l¢- ¶ ¤- © d¡- l ¤«.- ``2006~v i¤.- F u.
©c-¸¡-q¢-¨k-·¤-¼Y® Hj¤ lt-n¨·
aª-Y¬-l¤-h¡-i¡-X®. A-Y¢-©¸¡w c¡k®
ltn« d¥t-·¢-i¡-´¢-i¢-j¢-´¤-¼¤.
o-h¡-b¡-c-´-j¡t H¸¤ li®´¡-c¡-i-

Y¡-X® G×-l¤« lk¢i ©c-¶h- ¡-i¢ S¡u
J¡-X¤-¼-Y®. 2008~-¨k ¨Y-j-¨º-T¤-¸¢c¤-©mn« ©c-¸¡w j¡-n®±T£-i-·¢v
H-j¤-Yj« Ac¢-Ö¢-Y¡-l-Ì c¢-k-c¢v´¤-¼¤-Ù®. j¡-n®±T£i d¡t-¶¢-Jw-´¢-Ti¢-¨k o§-j©- µt-µi
- ¢-¿¡-ih® i
- ¡-X® CY¢c¤-J¡-jX
- «. A-Y¤-¨J¡-Ù¤-Y¨- ¼-i¡-X®
gj-XM
- T- c
- ¡-c¢t-½¡-X« ©d¡-k¤« oí«g- c¡-lÌ
- i
- ¢v Y¤-Tj- ¤-¼Y
- .® i¤.-Fu. aªY¬-o«-M« Ykl J¡-j¢u k¡u-©±Lu
(Karin Landgren) O¥-Ù¢-´¡-¶¤-¼¤.
i¤.-Fu. aª-Y¬« d¥t-·¢-i¡-´¢
d¢u-l¡-¹¤-©Ø¡w FÉ® o«-g-l¢-´¤«
F¼ BmÆ J¬¡-ؤ-J-q¢-k¤« ±d-J-Th¡-X.® A-T¢-is- lµ Bi¤-b¹
- w-¨´É®
o«-gl
- ¢-´¤«?- J¡v-kÈ
- ©- ·¡-q« ©d¡j¡-q¢-J¨q Bj® ©c¡-´¤«?- ©c-¸¡w
Bt-h¢, J¬¡-ؤ-Jw d¢-T¢-µ-T-´¤-©h¡
F¼- Y ¡- X ® ±f¢- © L- V ¢- i t E- n ¢©J-m-f¢-¨Ê G×-l¤« lk¢i g£-Y¢.
``-A-¹¨c o«-g-l¢-µ¡v AY® dri
c¡- q ¤- J - q ¢- © k- i ® ´ ¤¾ Y¢- j ¢- µ ¤- © d¡´¡-l¤«.- C©¸¡w J¡-j¬-¹w AÉ¡-j¡n®±T c¢-j£-ÈX
- ·
- ¢-k¡-X.® AY¢-¿¡-Y¡l¤-©Ø¡w ©c-¸¡w Bth¢ F-¹¨c
±d-Y¢-J-j¢-´¤« F¼Y® ±d-l-O¢-´¤J
o¡-b¬-h-¿.” h¡-©l¡-i¢-ͤ-J-©q¡-T¤¾
l¢-©j¡-b« ©c-¸¡w Bt-h¢-i¢v C-¼¤«
mÇ-h¡-X®.

©c-¸¡-q¢-¨k
±d-Y¢-o-Ü¢
2009~v ©d¡-j¡-q¢-J¨q Bt-h¢-i¢v
ki¢-¸¢-´¡u ±d-b¡-c-h-±É¢ ±d-O-ßi¤-¨T ©c-Y¦-Y§-·¢v c£´« c-T-¼¢j¤-¼¤. Cª c£´« d©È, ©c-¸¡-q¢
©J¡x-±L-oT-æ ´
- h- ¤¾ j¡-n±® T£i d¡t-¶¢J-q¤« Bth¢ O£-e® j¤-Lh® ¡-La® JT®l¡-s¤«
(Rujmangad Katwar) ©Ot-¼® A¶¢-h-s¢´¤-J-i¡-i¢-j¤-¼¤. CY¢v ±d-Y¢-©n-b¢µ¡-X® A¼® ±d-O-ß ±d-b¡-c-h-±É¢da« j¡-Q¢-l-µ-Y®. Bt-h¢ O£-e¢-¨Ê
JT¤· c¢-k-d¡-T¢-c® d¢-¼¢v C-ɬi-T-´-h¤¾ l¢-©a-m-m-Ç¢-Jw D¨Ù¼¡-X® h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw-´¢-T-i¢-¨k
Dsµ l¢-m§¡-o«. A-Y¤-¨J¡-Ù¤-Y¨¼
©c-¸¡w h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw-´¢-T-i¢v
C-ɬ¡-l¢-j¤-Ú-l¢-J¡-j« G¨s mÇh¡- X ¢- © ¸¡w.- h¡- © l¡- i ¢- Í ® d¡t- ¶ ¢
¨d¡-q¢-×® f¬¥-©s¡ A«L« f¡-f¤-j¡«
g¶-s¡-i® (Baburam Buttarai) ds-i¤-¼¤.
2008~-¨k ¨d¡-Y¤-¨Y-j¨- º-T¤-¸¢v h¡©l¡-i¢-ͤ-Jw G×-l¤« l-k¢i H×-J28 Qc¤lj¢ 2011

35

È¢-i¡-i¢ FÆ¢-k¤« e¬¥-Vv h¥-k¬¹-q¢v A-b¢-n®U¢-Y-h¡i j¡-n®±T£i
d¡t-¶¢-Jq
- ¤-h¡-i¡-X® S¹w C-©¸¡w
Ab¢-J¡-j« dÆ¢-T¤-¼Y
- .® oh¡-b¡c ±J-h·¢-¨Ê g¡-L-h¡-X¢-Y®. F¼¡v,- Cª
j¡-n®±T£i d¡t-¶¢-J¨q c¢-i-±É¢-´¤-¼Y¡-J¨¶ ©c-¸¡-q¢-c-J-·¤« d¤-s-·¤h¤¾ Qc- l ¢- j ¤- Ú - ± d- Y ¢- © k¡- h - m - Ç ¢J-q¡-X®. ©c-¸¡w j¡-n®±T£-i« h¥¼®
ltn« h¤u-d¤-Ù¡-i¢-j¤-¼Y
- ¢-©c-´¡w
lk¢i ±d-Y¢-o-Ü¢-i¢-k¡-X¢-©¸¡w.±d-O-ß j¡-Q¢-l-¨µ¡-r¢-º-©mn«
dY¢-c¡-s¢-k-b¢-J« YlX ©l¡-¶¢-N®
c- T - ¨ ¼- Æ ¢- k ¤« CT- ´ ¡k ±d- b ¡- c - h ±É¢-¨i h¡×¢ Hj¤ Ì¢-j« o«-l¢-b¡-ch¤-Ù¡-´¡u ©c-¸¡-q¢-¨k j¡-n®±T£i
J-È¢-Jw-´® o¡-b¢-µ¢-¶¢-¿. p¢-hl
- ¡-¨Ê
hT¢-i¢v O¤l¼ ±d-g¡-Y« l¢-Tt-¼-Y¡i¡-X® 2008~-¨k ¨d¡-Y¤-¨Y-j-¨º-T¤¸¢v h¡-©l¡-i¢-ͤ-Jw ©c-T¢i l¢-Qi«
±d-J£t-·¢-´-¨¸-¶-Y®. F¼¡v,- Ab¢J¡-j« Q-c-¹-q¢-¨k-·¢-´¡-c¤«,- AY¤lr¢ ©c-¸¡w j¡-n±® T£-i·
- ¢-c® d¤-Y¢i
a¢m cv-J¡-c¤« h¡-©l¡-i¢-Í® d¡t¶¢-i¤«,- ©c-¸¡-q¢-¨k Qc¡-b¢-dY¬ o«l¢-b¡-c¹
- q
- ¤« d-j¡-Qi
- ¨- ¸-T¤-¼Y
- ¡-X®
C¼® J¡-X¤-¼Y
- .® H-j¤-d©- È, g¶-s¡-i®
O¥-Ù¢-´¡-¶¤« ©d¡-¨k iZ¡t-Ï Q-c¡b¢-d-Y¬-·¢-c¡-i¤¾ ©c-¸¡w Qc-Yi¤-¨T c£Ù ©d¡-j¡-¶-·¢-¨k ¨O-s¢i
CT-©l-qJw h¡-±Y-h¡-i¢-j¢-´¡« Cl.
FÆ¢-k¤« CY¢-c¡-i¢ ¨O-s¢i hc¤-n¬j¤-¨T `¨O-s¢i Q£-l¢-Y-¹-q¤-¨T’ l¢k
dk-©¸¡-r¤« Oj¢-±Y-·¢v ©j-K-¨¸T¤- · ¡- ¨ Y ©d¡- l ¤- ¼ ¤ F¼- Y ¡- X ®
oY¬«.h¤- ¼ - i ¤« f¢- © ±a¡- p ¤« h¡- ± Yh¿
Al-¨j-©¸¡-¨k H¶-c-lb¢ ©d-j¤-Ù®,
Cª J¬¡-ؤ-J-q¢v.- Q£-l¢-Y« l£-Ù¤«
Fl¢-¨T Y¤-T-¹X« F¼-s¢-i¡-¨Y
dJ-µ¤-c¢v-´¤-¼-lt. ©c-¸¡w O-j¢±Y-·¢-¨k h¨×¡-j-b¬¡-i« h¡-±Y-h¡-i¢
o¡- i ¤- b - o - h - j - l ¤« J¤- s ¢- µ ¢- T - ¨ ¸- T ¤«.F¼¡v,- AY¢-¨Ê ©m-n¢-¸¤-J-q¡-i¢
Q£-l¢-´¤¼ J¡v-kÈ
- ·
- ¢v-¸j« h-c¤n¬-¨j-´¤-s¢-µb
- ¢-J¨- h¡-¼¤« Cc¢ c½w
As¢-i¢-¿. H-j¤-d-©È, h¤-¼-i¤-¨T-i¤«
f¢-©±a¡-p¢-¨Ê-i¤« Q£-l¢-Y-·¢-¨Ê Y¤Ttµ dJt-·¡u l£-Ù¤-¨h¡-j¢-´v
l-j¢-J-i¡-¨X-Æ¢v A¼® Cª JZ-i¤¨T f¡´¢ F-¨É¼® ds-i¡«.Qt-½u ¨T-k¢-l¢-n¨Ê aÈ¢-©X-n¬¡-±d-Y¢-c¢-b¢i¡-X® ©k-K-Ju. email:tv.german@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful