Manuela Florentina STĂICUŢ Ozana Alexandra STRĂUŢ

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU AFACERI

ISBN:

(10) 973-687-465-6 (13) 978-973-687-465-9

Editura Eurostampa Timişoara, bd. Revoluţiei nr. 26 Tel./fax: 0256-204816 E-mail: estampa@upcnet.ro

2

UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMIŞOARA
Facultatea de Ştiinţe Economice

Prep. fil. Manuela Florentina STĂICUŢ Fil. Ozana Alexandra STRĂUŢ

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU AFACERI
Note de curs pentru uzul studenţilor de la ÎFR

Timişoara 2006

3

4

CUPRINS

TEMA 1 – FORMULE DE SALUT (UNIT 1 - GREETINGS) .........................................7 1.1. Reading & speaking......................................................................................................7 1.2. Basic vocabulary...........................................................................................................8 1.3. Grammar reference .......................................................................................................9 Teste de evaluare..................................................................................................................9 TEMA 2 – MÂNCĂRURI ŞI BĂUTURI (UNIT 2 - FOODS & BEVERAGES) ..........11 2.1. Reading & speaking....................................................................................................11 2.2. Basic vocabulary.........................................................................................................12 2.3. Grammar reference .....................................................................................................13 Teste de evaluare................................................................................................................13 TEMA 3 – HOBBYURI (UNIT 3 – HOBBIES) ................................................................15 3.1. Reading & speaking....................................................................................................15 3.2. Basic vocabulary.........................................................................................................16 3.3. Grammar reference .....................................................................................................17 Teste de evaluare................................................................................................................19 TEMA 4 – CĂLĂTORII (UNIT 4 – TRAVELLING)......................................................21 4.1. Reading & speaking....................................................................................................21 4.2. Basic vocabulary.........................................................................................................22 4.3. Grammar reference .....................................................................................................23 Teste de evaluare................................................................................................................24 TEMA 5 – FAMILIA (UNIT 5 - THE FAMILY) .............................................................26 5.1. Reading & speaking....................................................................................................26 5.2. Basic vocabulary.........................................................................................................27 5.3. Grammar reference .....................................................................................................28 Teste de evaluare................................................................................................................30 TEMA 6 – TIMPUL – EXPRIMAREA OREI (UNIT 6 - TELLING THE TIME)......31 6.1. Reading & speaking....................................................................................................31 6.2. Basic vocabulary.........................................................................................................32 6.3. Grammar reference .....................................................................................................33 Teste de evaluare................................................................................................................34 TEMA 7 – LA CUMPĂRĂTURI (UNIT 7 – SHOPPING)..............................................35 7.1. Reading & speaking....................................................................................................35 7.2. Basic vocabulary.........................................................................................................36 7.3. Grammar reference .....................................................................................................37 Teste de evaluare................................................................................................................38 TEMA 8 – ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ACCESORII (UNIT 8 - CLOTHING & ACCESSORIES)...................................................................................................................39 8.1. Reading & speaking....................................................................................................39 8.2. Basic vocabulary.........................................................................................................40 8.3. Grammar reference .....................................................................................................41 teste de evaluare .................................................................................................................42 TEMA 9 – DESCRIEREA UNEI PERSOANE (UNIT 9 - DESCRIBING PEOPLE) .44 9.1. Reading & speaking....................................................................................................44 9.2. Basic vocabulary.........................................................................................................45 9.3. Grammar reference .....................................................................................................46 Teste de evaluare................................................................................................................47 TEMA 10 – EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT (UNIT 10 – EDUCATION) ....................49 10.1. Reading & speaking..................................................................................................49 10.2. Basic vocabulary.......................................................................................................50 10.3. Grammar reference ...................................................................................................51

5

Teste de evaluare................................................................................................................52 TEMA 11- PROFESII (UNIT 11 – PROFESSIONS).......................................................54 11.1. Reading & speaking..................................................................................................54 11.2. Basic vocabulary.......................................................................................................55 11.3. Grammar reference ...................................................................................................57 Teste de evaluare................................................................................................................58 TEMA 12 – ÎN ORAŞ (UNIT 12 - GOING OUT).............................................................59 12.1.Reading & speaking...................................................................................................59 12.2. Basic vocabulary.......................................................................................................60 12.3. Grammar reference ...................................................................................................61 Teste de evaluare................................................................................................................62 TEMA 13 – PETRECEREA TIMPULUI LIBER (UNIT 13 - MAKING PLANS) ......63 13.1. Reading & speaking..................................................................................................63 13.2. Basic vocabulary.......................................................................................................64 13.3. Grammar reference ...................................................................................................65 Teste de evaluare................................................................................................................66 TEMA 14 – CASA & MOBILA (UNIT 14 - HOUSE & FURNITURE) ........................67 14.1. Reading & speaking..................................................................................................68 14.2. Basic vocabulary.......................................................................................................68 14.3. Grammar reference ...................................................................................................69 Teste de evaluare................................................................................................................70 TEMA 15 – RELATAREA UNOR ACŢIUNI TRECUTE(UNIT 15 - NARATTING)71 15.1. Reading & speaking..................................................................................................71 15.2. Basic vocabulary.......................................................................................................72 15.3. Grammar reference ...................................................................................................73 Teste de evaluare................................................................................................................74 TEMA 16 – PREZENTAREA UNUI PARTENER DE AFACERI (UNIT 16 BUSINESS INTRODUCTIONS) ........................................................................................76 16.1. Reading & speaking..................................................................................................76 16.2. Basic vocabulary.......................................................................................................77 16.3. Grammar reference ...................................................................................................78 Teste de evaluare................................................................................................................78 TEMA 17 – STABILIREA UNEI ÎNTÂLNIRI DE AFACERI (UNIT 17 - MAKING APPOINTMENTS)...............................................................................................................80 17.1. Reading & speaking..................................................................................................80 17.2. Basic vocabulary.......................................................................................................81 17.3. Grammar reference ...................................................................................................82 Teste de evaluare................................................................................................................82 TEMA 18 – ÎNTÂLNIRI DE AFACERI (UNIT 18 - BUSINESS MEETINGS)...........84 18.1. Reading & speaking..................................................................................................84 18.2. Basic vocabulary.......................................................................................................85 18.3. Grammar reference ...................................................................................................85 Teste de evaluare................................................................................................................86 TEMA 19 – SĂRBĂTORI (UNIT 19 – CELEBRATING) ..............................................88 19.1. Reading & speaking..................................................................................................88 19.2. Basic vocabulary.......................................................................................................89 19.3. Grammar reference ...................................................................................................90 Teste de evaluare................................................................................................................91 TEMA 20 – RECAPITULARE (UNIT 20 - REVISION).................................................93 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................105

6

TEMA 1 – FORMULE DE SALUT UNIT 1 - GREETINGS ~ An interesting encounter ~ to be + introductions
CONŢINUT 1.1. Reading & Speaking 1.2. Basic Vocabulary 1.3. Grammar Reference OBIECTIVE Introducerea şi însuşirea următoarelor structuri lexicale: - principalele formule de salut şi de prezentare; - informaţii personale legate de vârstă, ocupaţie şi loc natal; - prezentul verbului “to be” şi utilizarea acestuia în context. REZUMAT În cadrul acestui lecţii sunt prezentate cele mai uzuale formule de salut şi de prezentare, precum şi alte cuvinte si expresii folosite în engleza conversaţională curentă; lecţia mai cuprinde şi formele de prezent ale verbului “to be”. 1.1. READING & SPEAKING Situation: Paul is an American student from New York. He is in London now. He’s staying at Mark’s house, his best friend from childhood whom he hasn’t seen for several years. It is Thursday and Mark is giving a party for Paul’s arrival; he is just starting a conversation with Marissa, Mark’s neighbour from across the door. Paul: Hello! My name is Paul. How do you do? Marissa: How do you do? I’m Marissa. Pleased to meet you. Tell me Paul, are you here on holiday? Paul: Well, yes. Mark wrote me a letter two weeks ago and he thought it would be a great idea to spend my summer holiday at his house. So, here I am. Marissa: How nice! Do you like London? Paul: I do, actually. You know, this is my first time here. Marissa: Oh, I see. What do you do? Paul: I’m twenty-four years old. I am still a student. Marissa: What are you studying? Paul: Economics. And you? What are you studying? Marissa: Medicine. I’m twenty-two years old. Where are you from, Paul?

7

Paul:

I’m from Chicago but I’ve established myself in New York. How about you, Marissa? Are you from London? Marissa: No, I’m not. I come from Leeds but I moved here last year and I have to say I love it and…(looking at her watch)…Oh, it’s so late! I’m afraid I have to go now. Paul: Leaving so soon? Marissa: Yes, I have to get up early in the morning. Paul: Oh, all right then. However, it was a pleasure meeting you. I hope we’ll spend some time together one day. Marissa: Yes, that would be great. I enjoyed talking to you, even if it was for such a short time. Good night, Paul. See you soon! Paul: Good night, Marissa! See you around! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

1. Who is Paul? 2. Where is he now? 3. How old is Paul? Is he a student? 4. Who is Angela? 5. How old is she? What does she do? 6. Where is Paul from? 7. Does he live in New York? 8. Where is Angela from? 9. Does she live in Birmingham? 10. Why does Angela have to leave so soon? 1.2. BASIC VOCABULARY Greetings and introductions Hello/Hi – Bună/Salut How do you do? – Bună ziua/Vă salut/Îmi pare bine de cunoştinţă (se foloseşte doar când întâlnim pe cineva pentru prima oară) Good morning – Bună dimineaţa (se spune în primele ore ale dimineţii) Good afternoon – Bună ziua (se spune după ora 12) Good evening – Bună seara (se spune după ora 6) Good night – Noapte bună (se spune doar la plecare seara târziu sau când vrem să mergem la culcare) Good bye/So long – La revedere See you (soon)/later/around – La revedere/Pe curând See you tomorrow – Pe mâine This is…. – Acesta/Aceasta este…. (se foloseşte când prezentăm pe cineva) Glad/Pleased/Nice to meet you – Mă bucur să vă cunosc/Încântat de cunoştinţă

8

1.3. GRAMMAR REFERENCE Verb “to be” – Indicative Present Form
I He, she, it We, you, they Affirmative am (I’m) is (He’s/she’s/it’s) are (We’re/you’re/they’re) Interrogative I He, she, it We, you, they Negative am not (’m not) is not (isn’t) are not (aren’t) from England

Where

am is are

from?

I He, she, it We, you, they

from England

TESTE DE EVALUARE 1 Fill in the blanks with the right forms of the verb “to be”: Example: My name…is…John. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Where…….you from? I…….from France. Are you from England? Yes,…… Is she from Italy? No,……. He……an engineer. They……..at home. Anne and Christian…….from Spain. What……her name? You…….from Brazil,…….? She……twenty years old.

2. Complete the following text: Hello…………Jane Portman and I’m a doctor. I…..35 years old. I….married. My husband, Jack…..an architect. I……a daughter. Her name….Jessica. She……ten years old. We all……..in a beautiful house in London, England. It……such a big house but we like it.

9

3 Say whether the following sentences are correct or not: Example: My name is Laura. (correct) Her name are Laura (incorrect) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) We are not from England. She is from France. You are’nt from Japan. They is coming to see you. You are so beautiful. Where are you not from? I have twenty years old. It is a nice house. It isn’t raining. I am happy to see you. 4. Translate into English: Bună. Mă numesc Diane Stevenson şi am 25 de ani. Sunt profesoară de istorie. Locuiesc într-un apartament în Los Angeles. Nu este un apartament foarte spaţios dar este destul de confortabil. Nu sunt căsătorită. Am o soră şi un frate. Pe sora mea o cheamă Mary iar fratele meu se numeşte Sam. Sam este medic. El are 35 de ani. Sora mea este încă studentă. Ea are doar 20 de ani. 5. Practice Now talk about you. Introduce yourself to the others. Try to give as much personal information as you can.

10

TEMA 2 – MÂNCĂRURI ŞI BĂUTURI UNIT 2- FOODS & BEVERAGES ~ At the restaurant ~ expressions of quantity + socializing
CONŢINUT 2.1. Reading & Speaking 2.2. Basic Vocabulary 2.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Însuşirea vocabularului englezesc legat de : - mâncăruri şi băuturi - utilizarea expresiilor specifice legate de luarea unei mese la restaurant şi purtarea unei astfel de conversaţii - folosirea gramatical corectă a expresiilor cantitative REZUMAT Această lecţie conţine un dialog legat de luarea unei mese la restaurant, în care apar structuri şi noţiuni referitoare la mâncăruri şi băuturi în general, precum şi folosirea corectă a expresiilor cu ajutorul cărora se exprimă cantitatea, în acest context. 2.1. READING & SPEAKING Situation: Still thinking about last night’s party and all the fun they had, Paul decides to call Marissa and ask her out to dinner at a fancy restaurant. They talk over the telephone and decide to go to the Royal Inn. Paul makes a phone call and books a table for two for eight o’clock. In the evening, he picks Marissa up and they arrive at the restaurant. Waiter: Paul: Marissa: Waiter: Paul: Waiter: Good evening Sir, Madam! Good evening! Good evening! Do you have a reservation, Sir? Yes, I do. It’s a table for two right next to the window. All right then. Follow me, please.


Paul: Waiter, can we have the menu please? Waiter: Certainly, Sir. Here you are! … Waiter: Do you wish to order now? Marissa: Do you have any seafood today?

11

Waiter: Marissa: Waiter: Marissa: Waiter: Paul: Waiter: Paul: Waiter: Paul: Waiter: Marissa: Waiter: Marissa: Paul:

No, I’m afraid we don’t have any seafood at the moment. How about some pasta? Yes, we have spaghetti. Great! I’ll have the spaghetti carbonara. How about you, Sir? I’ll have the same. Have you decided on the wine, Sir? What do you recommend? I’d recommend a dry Riesling. We’ll have one bottle, please. Do you care for some dessert? Do you have any tiramisu? Yes, we do Madam. All right then! We’ll have the tiramisu with a coffee to follow.


Waiter, the bill please! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Where does Paul take Marissa out to dinner? 2. Do they have a reservation? 3. What is Marissa’s first choice? 4. What does the waiter answer? 5. What do they finally decide upon? 6. What do they drink afterwards? 7. Do they have dessert? 8. What do they have after dessert? 2.2. BASIC VOCABULARY food = hrană, mâncare health food = alimentaţie sănătoasă junk food = alimentaţie nesănătoasă convenience food = semipreparate low-cal food = mâncare cu conţinut redus de calorii pasta = paste seafood = fructe de mare coffee = cafea black/green tea = ceai negru/verde still mineral water = apă plată sparkling water = apă minerală acidulată red/white wine = vin roşu/alb the wine list = meniul pentru vinuri menu = meniu to book/ to reserve a table = a rezerva o masă reservation = rezervare to order = a comanda bill = nota de plată tip = bacşiş
12

Socializing to socialize = a socializa to go out = a ieşi (în oraş) to go on a date = a merge la o întâlnire to go out with friends = a ieşi cu prietenii

2.3. GRAMMAR REFERENCE Expressions of quantity Some/any Some is generally used in positive sentences. Any is used in questions and negatives. Examples: Have you got any tomatoes? There is some milk, but there isn’t any cheese. Much/many/a lot of Much and many are generally used in questions and negatives, much with uncountable nouns and many with countable nouns. Examples: How much salt have you got? There aren’t many potatoes on the plate. A lot of is used in positive sentences, with countable and uncountable nouns. Examples: He’s got a lot of pepper. There are a lot of carrots in the basket. A few/a little A few is used with countable nouns. A little is used with uncountable nouns. Examples: There are a few biscuits on the table. There’s a little whisky left. TESTE DE EVALUARE 1 Divide into groups. Use your dictionaries to complete the following lists: food: bread, butter, meat …, beverages: coffee, tea …, fruit: cherries, strawberries …, vegetables: tomato, cabbage …

13

2 Put some or any into each gap: a. Have you got ______ salt or pepper? b. We don’t need ______ butter. c. There are ______ eggs on the table. d. I want ______ flour because I want to bake a cake. e. Is there ______milk in the fridge? 3. Put much, many, or a lot of into each gap: a. Have you got ______ sugar in the bag? b. We don’t need ______eggs. c. There are ______ onions in the basket. d. There is ______ coffee in the coffee-pot. e. Are there______ olives in your salad? 4. Translate into English: a. Avem nişte ouă, dar nu avem deloc unt. b. Sunt câteva lămâi şi multe portocale. c. Este puţin unt şi multă făină. d. Nu sunt mulţi struguri şi nu este mult ulei. 5. Practice You are in a restaurant and you want to have lunch. Imagine and write down your dialogue with the waiter.

14

TEMA 3 – HOBBYURI UNIT 3 – HOBBIES ~ What is your favourite pastime? ~ present simple + likes and dislikes
CONŢINUT 3.1. Reading & Speaking 3.2. Basic Vocabulary 3.3. Grammar Reference OBIECTIVE Îmbogăţirea vocabularului de bază cu noţiuni şi expresii legate de: - descrierea programului zilnic - exprimarea activităţilor preferate din timpul liber - utilizarea prezentului simplu în limba engleză şi formarea deprinderilor legate de folosirea acestuia în vorbire. REZUMAT Conţinutul acestei lecţii cuprinde vocabularul de bază folosit la: prezentarea programului zilnic, a hobby-urilor personale şi exprimarea preferinţelor legate de petrecerea timpului liber. Majoritatea verbelor şi expresiilor din cadrul acestei lecţii sunt folosite pentru a indica cât de mult îi place sau displace unei persoane, o anumită activitate. În continuare, s-a insistat asupra acelor forme gramaticale legate de folosirea prezentului simplu. 3.1. READING & SPEAKING Situation: Paul and Marissa are having dinner at a restaurant in the centre of town. They have just finished eating and now they are chatting over a glass of wine. Paul: Tell me Marissa, do you have a busy daily schedule? Marissa: Well, it depends. I usually wake up at 7 o’clock during weekdays, I shower, eat breakfast and get ready for school until about 8 o’clock. At 9 I hurry to catch the bus, I attend classes, I always eat my lunch in the park, at 4 o’clock I come back home, I do some shopping if I have to or I do some cleaning in the house, at 6 I usually have dinner, and in the evening I either study, watch television, read, and sometimes I listen to music or go out with my friends. Paul: Wow, you do so many things in just a single day! I’m impressed!

15

Marissa: What can I say, I am a very active person and I can’t stand just sitting down and doing absolutely nothing. Still, I never wake up before 9 at the weekend. Paul: I see. And what do you do in your spare time? Tell me some of your hobbies, things you like or dislike. Marissa: I love listening to music because it’s very relaxing, going for walks in the park or reading a good novel before I go to sleep. I am mad about going to parties or to the cinema with my friends, I enjoy dancing and jogging whenever I have the time. It gives me the chance to stay healthy. What else? I also like travelling a lot but I can’t say I’m a great fan of horror movies and I definitely hate cold weather. How about you? What is your favourite pastime? Paul: I like many things. I like watching television, playing tennis in the summer or going to the gym when I have some free time. I am very keen on taking photos. I think it’s very interesting and I really enjoy that, but I must admit that I just love travelling. This is my favourite hobby. I think it’s so exciting. If I had a lot of money, I would travel all over the world. I want to see new places and meet interesting people. Marissa: Oh, it’s already 9 o’clock! I guess time flies when you are having such a good time. Don’t you agree? Paul: Of course I do. Let’s stay some more. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Does Marissa have a busy daily schedule? 2. What time does she get up in the morning? 3. What time does she come back home? 4. What are some of the activities that she does in the evening? 5. Does Marissa wake up early at the weekends? 6. What are some of Marissa’s hobbies and favourite spare time activities? 7. What does Paul like to do in his free time? 8. Does he like playing football? 9. Does Paul enjoy taking photographs? 10. Do they both enjoy travelling? 3.2. BASIC VOCABULARY daily schedule – programul zilnic weekdays – zilele din timpul săptămânii spare/free time – timpul liber leisure/pastime activities – activităţile pentru petrecerea timpul liber likes and dislikes – preferinţe şi nonpreferinţe Hobbies and spare time activities listening to music – a asculta muzică going for walks/walking - a face plimbări, a se plimba

16

reading – a citi party/cinema (going to) – a merge la petreceri sau la cinematograf dancing - a dansa jogging – a face jogging, a alerga travelling – a călători watching television – a se uita la televizor playing tennis – a juca tenis going to the gym – a face sport, a merge la sala de sport taking photographs – a face fotografii, a fotografia painting - a picta fishing – a pescui swimming – a înota cooking - a găti Characterizing hobbies interesting – interesant exciting – palpitant, captivant relaxing - relaxant healthy – sănătos funny – amuzant cheap – ieftin expensive – scump, costisitor boring (for others) – plictisitor dangerous – periculos, riscant enjoyable - plăcut

Expressing likes and dislikes: to be keen on, to be very fond of, to be mad about, to adore, to love, to like, to enjoy, to be a great fan of, to dislike, don’t mind, can’t stand, to hate. 3.3. GRAMMAR REFERENCE The Present Simple Tense Form
Affirmative I You We They He She It get up at 7.30 gets up Interrogative I You We They He She It

do When does

get up?

17

Negative I You We They He She It do not (don’t) get up at 7.30 does not (doesn’t)

Explanation The Present Simple Tense has the same form as the short infinitive, except for the third person singular, in which case adds an –s. We use the auxiliary DO in order to form the interrogative and the negative form; its form for the third person singular changes into does. Use 1. to denote repeated, habitual or permanent actions: Examples: I go to school every morning. John usually drives to work She lives in Spain.

Note: Such actions are usually accompanied by the following adverbs: always, usually, sometimes, never, rarely, seldom, every day, every week, every month, every year, once a week, two times a month. 2. to express general truths or facts: Examples: The sun sets in the West. Paris is in France. Windows are made of glass. The Danube flows into the Black Sea.

3. to indicate actions which are officially planned in the future: Examples: The train leaves tomorrow at 6.30. The plane lands on Tuesday at 10.00 P.M.

4. in exclamatory sentences introduced by here or there: Examples: Here she comes! There they go! 5. to express a future action: Examples: Give me a call when you arrive. He will be very angry if she doesn’t explain the situation.

18

TESTE DE EVALUARE 1. Fill in the blanks with – ‘s’ or – ‘es’ whenever it is necessary: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. She love_ chocolate. He doesn’t like_ fruits. They go_ to school every day. We go_ to the theatre every week. He usually drink_ coffee before breakfast. She watch_ T.V in the evening. Jennifer never dress_ in grey. She always go_ to see her mother on Sundays. I go_ to the cinema once a week. You don’t start work_ at 8.00. 2. Turn the following sentences into negatives: 1. He drinks a cup of tea. 2. I write poems. 3. Mary goes to the cinema every week. 4. We live in Italy. 5. You visit us every year. 6. They always talk too much. 7. Jack speaks German. 8. Mother often eats fish. 9. My children usually play in the garden. 10. I laugh easily. 3. Translate into English: 1. De obicei, mă duc la şcoală pe jos. 2. Câte limbi străine vorbeşti? 3. El nu locuieşte în Bucureşti. 4. Mama lui bea o ceaşcă de cafea în fiecare dimineaţă. 5. Îţi place să mergi la cinematograf? 6. Verişoara mea cântă la chitară. 7. Ei fac plimbări în parc de două ori pe săptămână. 8. Iată-i că vin! 9. Paul ascultă muzică pop. 10. Ea iubeşte vara. 4. Translate into Romanian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. I usually drink a glass of orange juice at breakfast. Do you wash your teeth every morning? Jane lives in a new flat. Mr. Jones likes autumn, but he doesn’t like winter. We read stories before we go to bed. The children run in the park very often.

19

7. She plays volleyball every Saturday. 8. George wakes up at 8 o’clock on weekdays. 9. What kind of films do they enjoy? 10. What does he usually do in the evening? 5. Practice 1. Describe your favourite hobby. 2. Speak about your daily programme.

20

TEMA 4 – CĂLĂTORII UNIT 4 – TRAVELLING ~ I’ve never been to India. ~ present perfect simple + nationalities
CONŢINUT 4.1. Reading & Speaking 4.2. Basic Vocabulary 4.3. Grammar Reference OBIECTIVE - cunoaşterea terminologiei specifice călătoriilor - dobândirea capacităţii de a descrie o ţară străină cu specificul ei - însuşirea numelor de ţări şi naţionalităţi în limba engleză - folosirea prezentului perfect simplu REZUMAT Lecţia urmăreşte atât însuşirea vocabularului legat de călătorii, ţări şi naţionalităţi, cât şi folosirea, în acest context şi nu numai, a prezentului perfect simplu. 4.1. READING & SPEAKING Situation: Still talking about their hobbies, Paul and Marissa reach the subject of travelling, which is Marissa’s greatest passion. Marissa: The hobby I love most is definitely travelling! Paul: I love to travel too, although I haven’t seen many countries so far. For instance, I’ve never been to India. Marissa: India? Oh! I’ve been there twice. It’s a beautiful country. And the Indians, although very poor, are such lovely, spiritual people. Paul: What do you think about their culture? Marissa: Well, I really loved their religious atmosphere, their fine silk and their spicy food. Paul: Where else have you been? Marissa: I’ve been to France, Greece, Italy, Spain, Turkey, Thailand, China, Japan and Indonesia. Paul: So you like exotic places. Marissa: Yes, I do. I really enjoy observing all these different cultures that have nothing in common with the European one. What countries have you visited? Paul: Well, not as many as you have and not so far away. I’ve only visited European countries like: France, Germany, Austria, Switzerland or Hungary. But I’d really love to travel more.
21

Marissa: Perhaps I’ll take you with me on my next trip. Paul: That would be great! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. What is Marissa’s favourite hobby? How many times has she been to India? What does she think about the Indians? What does she love most about their culture? Has Paul travelled anywhere so far? Has he already visited as many exotic places as Marissa? What does he think about travelling? What is Marissa’s suggestion and what does Paul think about it?

4.2. BASIC VOCABULARY to travel = a călători trip = excursie journey = călătorie tour = tur tourist = turist hike = drumeţie hiker = drumeţ to go on a hike = a pleca în drumeţie sightseeing = vizită, plimbare, excursie Countries and nationalities: Afghanistan – Afghan Albania – Albanian Algeria – Algerian America – American Angola – Angolan Austria – Austrian Bahamas – Bahamian Bangladesh – Bangladeshi Belgium – Belgian Bermuda – Bermudan Bulgaria – Bulgarian Canada – Canadian Chile – Chilean China – Chinese Congo – Congolese Cuba – Cuban Denmark – Danish Egypt – Egyptian
22

itinerary = itinerar, rută guide = ghid (persoana şi cartea) destination = destinaţie resort = staţiune customs = vamă passport = paşaport visa = viză insurance = asigurare luggage = bagaj bag = geantă suitcase = servietă, diplomat

England – English Finland – Finnish France – French Germany – German Great Britain – British Greece – Greek Guatemala – Guatemalan Holland – Dutch / Dutchman Hungary – Hungarian India – Indian Iran – Iranian Iraq – Iraqi Israel – Israeli Italy – Italian Jamaica – Jamaican Japan – Japanese Korea – Korean Mexico – Mexican

Monaco – Monegasque New Zealand – New Zealander Norway – Norwegian Palestine – Palestinian Peru – Peruvian Poland – Polish Portugal – Portuguese Romania – Romanian Russia – Russian

Somalia – Somali Spain – Spanish Sweden – Swedish Switzerland – Swiss Taiwan – Taiwanese Tibet – Tibetan Turkey – Turkish Vietnam – Vietnamese Zimbabwe – Zimbabwean

4.3. GRAMMAR REFERENCE Present Perfect Simple Form: have/has + verb + -ed (past participle)
Affirmative and negative I We You They He She It

‘ve (have) haven’t ‘s (has) hasn’t

been to Greece. been to Italy.

Have

Has

Interrogative I been to the we you United States? they he she been to Spain? it

Short answers ‘Have you been to Egypt?’ ‘Yes, I have.’ / ‘No, I haven’t.’ ‘Has she ever been to Romania?’ ‘Yes, she has.’ / ‘No, she hasn’t.’ Use 1. to express an action in the past (an experience, part of someone’s life) Examples: I have learnt a lot from my journeys to Egypt. They’ve travelled all over the world.

23

Note: Ever and never are common with this use: Have you ever been to Portugal? My mother has never travelled by plane. 2. to express an action or state which began in the past and continues to the present Examples: I’ve known Alice for six years. How long have you worked as an accountant? Note: For and since are common with this use: Examples: We’ve lived in this town for ten years. I’ve had long hair since I finished school. 3. to express a recent past action with a result in the present Note: I’ve lost my glasses. (I haven’t got them now.) My passport’s been stolen. (It isn’t here now.) Has your mother brought any potatoes? (Are there any potatoes now?) TESTE DE EVALUARE 1. Write down the nationality corresponding to the indicated country: a. Germany b. Spain c. France d. Romania e. Hungary f. Italy g. Russia h. Ireland i. Poland j. Turkey k. Japan l. Iraq -

2. Complete the following sentences putting the verbs in the brackets at the present perfect tense: a. I ________ the Rolling Stones last year. (to see) b. How long ____ you____ Peter? (to know) c. We _________ together for over ten years. (to be) d. ____ you ever ____ India? (to see) e. Mary’s crying because she ____ just _____ some bad news. (to hear) f. John’s laughing because someone ____ just ____ him a joke. (to tell) g. My parents are furious because I ________ the car keys. (to lose) h. I’m angry because someone ________ my bike. (to steal)

24

3. Put for or since into each gap: a. ____ two weeks b. ____ half an hour c. ____ August d. ____ 9.15 e. ____ I was ten f. ____ a long time g. ____ 3 March h. ____ ages i. ____ the beginning of the term j. ____ a couple of days 4. Translate into English: a. Paul nu a fost niciodată în Japonia. b. Marissa călătoreşte de când era mică. c. Noi locuim în Londra de şapte ani. d. A fost el vreodată în Peru? 5. Practice Write down a short composition (about 10 lines) in which you talk about a country that you’ve never been to. You’ve learnt a lot about it at school or on T.V. and you would love to go there.

25

TEMA 5 - FAMILIA UNIT 5 - THE FAMILY ~ Do you have any brothers or sisters? ~ have/have got + family members
CONŢINUT 5.1. Reading & Speaking 5.2. Basic Vocabulary 5.3. Grammar Reference

OBIECTIVE Însuşirea vocabularului care face referire la: - membrii familiei şi relaţiile dintre aceştia - utilizarea lui “have” şi “have got” REZUMAT Această lecţie cuprinde vocabularul de bază folosit la enumerarea membrilor familiei şi descrierea relaţiilor familiale. S-a pus accent pe situaţiile de utilizare ale formulărilor: “have” şi “have got”, în limba vorbită. 5.1. READING & SPEAKING Situation: Due to the fact that they had such a good time the last time they went out, Marissa has decided to invite Paul for dinner at her place. While eating dessert, Marissa ceases the opportunity to show Paul some photos of her family. Marissa: Did you enjoy dinner, Paul? Paul: Of course I did. Everything was absolutely delicious. Congratulations to the chef! I have to admit you are a great cook. Marissa: How nice of you to say that. Thank you very much!...(while opening the photo album)…Now, let me show you some photos of my family: this is my mother, Sylvia and this is my father, Jack. They still live in Leeds, but I visit them very often. They have got a beautiful house there, with a lovely garden in front, with lots of colourful flowers. Mom loves gardening. Paul: Oh, I see. Do you have any brothers or sisters? Marissa: Yes, I do. I have got a brother. His name is Peter. He is 28 years old. I haven’t got any sisters, though. Paul: Is this Peter in the photo? Marissa: Yes, this is Peter. He’s married. There’s his wife, Eve. She is so pretty, don’t you think? Paul: Yes, I do. And who is this, beside the red car?

26

Marissa: Well, this is my aunt Greta, my mother’s sister. And do you see the man in the car? That is my uncle, Nelson. They live just across the street from my parents. Paul: Do they have any children? Marissa: They have got a daughter and a son. Her name is Lily and his name is John. And finally, these are my best friends, Sarah and her cousin, Sam. Paul: Do they live in London? Marissa: Yes, Sarah has got a flat not far away from here, and her cousin lives just three blocks from there. Paul: You have a lovely family, Marissa. These are very beautiful photos, indeed. Marissa: I’m very glad to hear that. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Who are Sylvia and Jack? 2. Where do Marissa’s parents live? 3. Do they own a house or a flat? 4. Does Marissa have any brothers or sisters? 5. How old is Peter? Whom is he married to? 6. Do Nelson and Greta, Marissa’s uncle and aunt, have children? 7. Do they live in London? 8. Who are Marissa’s best friends? 9. Where does Sarah live? What about Sam? 10. Does Paul like Marissa’s family? 5.2. BASIC VOCABULARY Members of the family: father/mother – tată, mamă brother/sister – frate, soră son/daughter – fiu, fiică grandfather/grandmother – bunic, bunică grandson/grand-daughter – nepot, nepoată (de bunici) uncle/aunt – unchi, mătuşă cousin - verişor, verişoară nephew/niece – nepot,nepoată (de unchi) son-in-law/daughter-in-law – ginere, noră brother-in-law/sister-in-law - cumnat/cumnată father-in-law/mother-in-law – socru, soacră step father/step mother – tată vitreg, mamă vitregă step brother/step sister – frate vitreg, soră vitregă godfather/godmother – naş, naşă godson/god daughter – fin, fină Family relations husband/wife – soţ, soţie parents – părinţi
27

grandparents - bunici children – copii grandchildren - nepoţi parents-in-law - socri in-laws - cuscri godparents – naşi spouses – soţi siblings – fraţi 5.3. GRAMMAR REFERENCE Have and have got Form Have
Affirmative I You We They He She It have a house has

Do

Does

Interrogative I You We They have He She It Negative

a house?

I You We They He She It

don’t have doesn’t a house

28

Have got
Affirmative I You We They He She It have got has a garden

Have

Has

Interrogative I You We They got He She It Negative

a garden?

I You We They He She It

haven’t got hasn’t a garden

Explanation Have and have got mean the same thing when we talk about possession, but the form is very different. We often use have got in spoken English. The past of both have and have got is had. Use 1. We often use have got/has got instead of have/has alone: Example: - I have got a new computer. /I have a new computer. - She has got a toothache. /She has a toothache. We use have for actions: Example: - Let me have a look at your letter! - I had breakfast at 9.00. - She has a shower every morning. (= She takes a shower- as an action)

2.

29

TESTE DE EVALUARE 1. Complete these sentences with have: 1. Excuse me, ………….. some cigarettes, please? 2. Do you………………. a headache? 3. I don’t……………….. a car. 4. He…………………... any money. 5. Where’s Jennifer? She…………breakfast. 6. They haven’t………….an umbrella. 7. What time does Joe……….dinner? 2. Translate the above sentences into Romanian. 3. Make up sentences with some of the words from the vocabulary section. 4. Practice Speak about your family. Try to name as many members as you can.

30

TEMA 6 – TIMPUL – EXPRIMAREA OREI UNIT 6 - TELLING THE TIME ~ See you tomorrow at noon. ~ the numeral + time expressions
CONŢINUT 6.1. Reading & Speaking 6.2. Basic Vocabulary 6.3. Grammar Reference OBIECTIVE - exprimarea orei în limba engleză - folosirea expresiilor legate de timp - stabilirea unui program - utilizarea corectă a numeralului cardinal şi ordinal, precum şi a fracţiilor şi procentajelor REZUMAT Lecţia cuprinde modalităţi de exprimare a orei în limba engleză, de a stabili un program folosind expresiile legate de timp, precum şi exprimarea numeralului în limba engleză. 6.1. READING & SPEAKING Situation: Our characters are still at Marissa’s house, after dinner. It’s getting late though, and Paul has to go home. So Marissa walks him out. He thanks her for a wonderful night and tells her that he wants to see her again as soon as possible. Marissa: I hope you enjoyed my dinner. I know I may lack modesty, but I loved it. And besides, I’ve had a wonderful time. Paul: Are you kidding? The food was incredibly tasty! And I’ve had a wonderful time too. In fact, you make me want to have you around all the time. I really must see you again tomorrow. Marissa: I’d love to see you too, but I’m afraid I’m busy the whole day. Paul: Are you sure you can’t find an hour for me in your schedule? Marissa: I would like to, but I don’t know if I can. Paul: Well, let’s give it a try! How about 10 o’clock in the morning? Marissa: That would be impossible. I’ll be at the university. Paul: O.K. And in the afternoon, are you available around 4.30? Marissa: Unfortunately, I’m not. I must get to my dance class at a quarter to 5. Paul: How about the evening? Are you free then?

31

Marissa: I’ll have to say no again. I’m visiting my grandmother at the hospital. Paul: It would have been nice…but … if you say you’re so busy… Marissa: Wait! I have an hour at noon! Paul: Really? Now this is great news! Marissa: Could you pick me up? I’ll be at home. Paul: Of course, Marissa. I would love to. Marissa: All right then! Good night! See you tomorrow at noon! Paul: Good night, Marissa! See you! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Did Paul and Marissa have a good time at dinner? 2. What does Paul think about Marissa’s food? 3. Does Paul want to see Marissa again? 4. What does he suggest? 5. What does Marissa answer? 6. Is she available in the morning? 7. What is she doing in the evening? 8. When do they decide to meet? 6.2. BASIC VOCABULARY a quarter to ten = 10 fără un sfert ten minutes to five = 5 fără 10 a quarter past eight = 8 şi un sfert five minutes past nine = 9 şi 5 twelve thirty = 12 şi jumătate Time expressions: What time is it? = Cât e ceasul? It’s a quarter past five. = Este ora 5 şi un sfert. after three o’clock = după ora 3 at about one o’clock = cam pe la ora 1 before noon = înainte de prânz before midnight = înainte de miezul nopţii nearly five o’clock = aproape ora 5 two hours ago = acum 2 ore soon = curând in half an hour = într-o jumătate de oră in an hour’s time = într-o oră early = devreme late = târziu a.m. = ante-meridian p.m. = post-meridian seven a.m. = ora 7 seven p.m. = ora 19

32

6.3. GRAMMAR REFERENCE The numeral The cardinal numeral: 1 - one 2 - two 3 - three 4 - four 5 - five 6 - six 7 - seven 8 - eight 9 - nine 10 - ten 11 - eleven 12 - twelve 13 - thirteen 14 - fourteen 15 - fifteen 16 - sixteen 17 - seventeen 18 - eighteen 19 - nineteen 20 - twenty 21 - twenty-one The ordinal numeral: the first – primul; the second – al doilea; the third – al treilea; the fourth – al patrulea; the fifth – al cincilea; … the tenth – al zecelea; the eleventh – al unsprezecelea; … Fractions and percentages: a half = o jumătate a quarter = un sfert a third = o treime two thirds = două treimi 10% (ten per cent) = 10 la sută the thirtieth – al treizecilea; the fortieth – al patruzecilea; the fiftieth – al cincizecilea … the eighty-seventh – al optzeci şi şaptelea. 22 - twenty-two … 30 - thirty … 37 - thirty-seven 40 - forty … 43 - forty-three … 50 - fifty 60 - sixty 70 - seventy 80 - eighty 90 - ninety 100 - one hundred 101 - a hundred and one 112 - a hundred and twelve 150 - a hundred and fifty 1,000 - one thousand 100,000 - one hundred thousand 1,000,000,000 - one million

33

TESTE DE EVALUARE 1. Write down in words the following numbers: 45, 68, 23, 79, 91, 163, 240, 795, 933, 98, 56, 13, 17, 14, 42, 39, 21, 497, 333, 667 2. Transform into ordinals the following numbers: 3, 15, 19, 24, 36, 57, 49, 2, 68, 71, 83, 92, 51, 84, 73, 22, 16, 81, 45, 7 3. Translate into Romanian: 1. We are going to meet tomorrow at 7.30. 2. He wants to be there at about 5 o’clock. 3. Maria’s mother told her to come back home before midnight. 4. I was offered a 20% discount because of my loyalty to the company. 4. Translate into English: 1. Vreau să dorm o jumătate de oră. 2. Ai terminat cartea? Nu încă.Am citit doar două treimi. 3. 10% dintr-o mie este 100. 4. Am nevoie de un sfert de oră ca să-mi termin treaba. 5. Practice Write down your schedule for tomorrow.

34

TEMA 7 – LA CUMPĂRĂTURI UNIT 7 – SHOPPING ~ I’m looking for a souvenir…~ this/that/these/those + prices
CONŢINUT 7.1. Reading & Speaking 7.2. Basic Vocabulary 7.3. Grammar Reference OBIECTIVE Însuşirea terminologiei referitoare la: - efectuarea cumpărăturilor - exprimarea preţurilor. - fixarea cunoştinţelor legate de folosirea pronumelor/adjectivelor demonstrative, “this”, “that”, “these” şi “those”. REZUMAT Această lecţie include principalele cuvinte şi expresii utile în cadrul unei conversaţii purtate într-un magazin, folosite la efectuarea cumpărăturilor cât şi la exprimarea corectă a preţurilor produselor. În privinţa aspectelor gramaticale, s-au evidenţiat formele şi folosirea pronumelor şi adjectivelor demonstrative. 7.1. READING & SPEAKING Situation: It is Monday afternoon. Paul and Marissa are in town. On their way to the restaurant they’ve settled to eat lunch, Marissa sees a gift shop and asks Paul to enter it together, in order to help her choose a nice souvenir for her best friend, Sarah. Shop assistant: Good afternoon. May I help you? Marissa: Yes. I’m looking for a souvenir. Shop assistant: Can I help you find something? Marissa: Well, I could use some help. What would you recommend? Shop assistant: Might I ask who is it for? Marissa: It’s for my best friend, Sarah. She’s going away for a couple of months and we’re planning to give her a surprise farewell party. Shop assistant: Oh, this is a very special occasion, indeed! What do you think of this lovely silver ring right here in the glass case in front of you? Would you like to put it on your finger to see if it fits? Marissa: Well, it does look good. How much is it? Shop assistant: It’s fourteen pounds seventy.
35

Marissa:

It’s not so expensive, either. Paul, what do you think? Do you like it? Paul : Certainly. I’m sure Sarah will love it, especially if it comes from your part. Shop assistant: Might I suggest matching earrings, and perhaps a bracelet or a necklace as well? Marissa: I don’t know what to say… What about that bracelet over there near the counter? How much does it cost? Shop assistant: That’s a little bit more expensive. It costs thirty pounds. Marissa: Hmm…, I am not sure. And these earrings beside the bracelet you’ve just showed me? Shop assistant: These are twenty pounds fifty. They look magnificent, don’t they? Marissa: Yes, they do. Paul, I can’t seem to make up my mind! Would you help me, please? Paul: Let me look around. What about those glass globes in the shop window? Marissa: Oh Paul, they are absolutely wonderful! We’ll take one of those. Shop assistant: Good choice. That’s twelve pounds ninety. Anything else? Marissa: No, thank you. That’s all for today. Here you are. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Who does Marissa want to buy a souvenir for? 2. Does Marissa want to find a birthday present for Sarah? 3. What does the shop assistant first recommend? 4. How much does the silver ring cost? 5. Do they decide to buy it? 6. Is the bracelet cheap? 7. Are the earrings very expensive? 8. Can Marissa make up her mind easily? 9. Who helps her in the end? 10. Is she content with the present she’s finally bought? 7.2. BASIC VOCABULARY Useful words and expressions customer – client/clientă shop assistant/keeper/sales person – vânzător/vânzătoare (într-un magazin) price – preţ counter - tejghea shopping – cumpărături shopping bag/basket – geantă, sacoşă pentru cumpărături shopping centre/supermarket – supermarket, supermagazin shop/store – magazing gift shop – magazin de cadouri

36

department store – magazin universal expensive/dear – scump, costisitor cheap – ieftin souvenir – suvenir, amintire present/gift – cadou May/Can I help you?- Pot să vă ajut cu ceva? What can I do for you? – Cu ce vă pot ajuta?/Ce pot face pentru dumneavoastră?/Ce doriţi? Can I help you find something? – Vă pot ajuta să găsiţi un produs anume? I’m looking for … - Caut … Do you have …? - Aveţi …? Where can I find…? – Unde pot găsi…? How much is it?/How much does it cost? – Cât costă? Anything else? – Altceva? pound – lira sterlină ( a pound = 100 pence: o liră = 100 penny; “Pence”= “p”) 7.3. GRAMMAR REFERENCE This, that, these, those Form
Singular Near reference Distant reference This Plural These

That

Those

Explanation 1. The demonstrative pronoun It usually expresses temporal and spatial relationship between the objects it stand for and the speaker: Examples: This is our car. That is your sister. These are her books. Those aren’t your parents. 2. The demonstrative adjective It determines a noun and indicates the place of the noun in time or space: Examples: This ring in my hand looks beautiful. That coat over there by the window is black. These shoes in the window cost twenty pounds. Those paintings on the wall are not so expensive.

37

Note: - we use this and these to talk about persons and objects that are near to us. - we use that and those to talk about persons and objects that are far from us (that aren’t so near to us). TESTE DE EVALUARE 1. Put this, that, these, those into the gaps: 1. Is…………your sister? Introduce me to her. 2. …………..woman over there is looking at me. 3. How much are………..shoes on that shelf? 4. …………trousers in your hand are so dirty! 5. Look!..........girl is crying! 6. ………….pictures you’re holding, are mine! 7. I don’t know…….boy from across the street. 8. ………book is quite interesting. 9. Do………people near you have an umbrella to borrow? 10. What are………children doing? 2. Translate the above sentences into Romanian. 3. Translate into English: 1. Cine este bătrânul acela de acolo? 2. Prietena mea vrea să viziteze acest muzeu. 3. Ale cui sunt caietele acelea de pe masă? 4. Aceste mere sunt foarte gustoase. Mai vreau să mănânc unul. 5. Acesta este fratele meu, iar acela de lângă uşă este verişorul meu. 6. Acele scaune din capătul sălii sunt stricate. 7. Nu ştiu dacă acest bărbat ştie cum să repare maşina noastră. 8. Aceea este poşeta mea! 9. Aceştia nu sunt ochelarii mei! Cred că i-am pierdut. 10. Acelea sunt florile pe care le-am primit ieri de ziua mea. 4. Imagine you have to buy a birthday present for somebody in your family. Make up a dialogue in which you decide what to buy. 5. Practice What would be the perfect present for you? Try to describe it in more than just a few words.

38

TEMA 8 – ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ACCESORII UNIT 8 - CLOTHING & ACCESSORIES ~ You look lovely in red! ~ the article (definite / indefinite / zero) + colours
CONŢINUT 8.1. Reading & Speaking 8.2. Basic Vocabulary 8.3. Grammar Reference OBIECTIVE - însuşirea vocabularului specific vestimentaţiei şi a celui legat de accesorii - reamintirea termenilor care exprimă culorile şi utilizarea lor în context - folosirea gramatical corectă a articolului REZUMAT Această lecţie conţine un dialog care urmăreşte însuşirea vocabularului englezesc legat de îmbrăcăminte şi accesorii, reamintirea termenilor care exprimă culorile, precum şi folosirea corectă a articolului. 8.1. READING & SPEAKING Situation: A week has gone by since Paul and Marissa went shopping. As she really enjoyed Paul’s company and appreciated his good taste, Marissa decided to ask him to repeat the experience and go shopping for clothes this time. So here they are now, at the mall, looking for some nice outfits. Marissa: Look at that green dress! Isn’t it nice? I think I’ll try it on. Paul: You should do that. It looks all right. … Marissa: What do you think? Paul: It doesn’t look bad, but the colour doesn’t really suit you. Why don’t you try the red one over there? Marissa: You’re right. It looks great! Could you please bring it to me? Paul: Of course! Here you are! … Marissa: Well …What do you think? Paul: It fits you perfectly. And it’s very fancy. I find it very beautiful. And you look lovely in red.

39

Marissa: I’m glad you like it. It’s also very comfortable. I’ll take it. Paul: I’d really love to pay for it if you agree to go out with me dressed in it. Marissa: Thank you, but that isn’t necessary. I’ll wear it anyway just to please you. … Marissa: Paul! Look at those blue trousers! I think they would look great on you. Paul: O.K.! Let’s go and check them out. … Paul: Well? Marissa: They really suit you. You look very cool! Paul: If you think so, I’ll take them. Marissa: O.K.! And after you pay for them, let’s go and find a matching shirt. And oh! I’d also like to see some accessories to go with my new dress… Perhaps some earrings, a necklace or a bracelet. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Where does Marissa invite Paul and for what purpose? 2. Does Paul like the green dress? 3. What does he think of the red one? 4. On what condition does he offer to pay for the red dress? 5. What does Marissa show Paul? 6. Does she like the way Paul looks in those trousers? 7. What does she suggest to find that would match the trousers? 8. Does Marissa want anything to go with her dress? 8.2. BASIC VOCABULARY clothes = haine dress = rochie to wear = a purta to take off = a da jos coat = haină jacket = jachetă suit = costum tuxedo = smoching blouse = bluză pullover = pulover shirt = cămaşă T-shirt = tricou trousers = pantaloni jeans = blugi shorts = pantaloni scurţi skirt = fustă boxers = boxeri panties = chiloţi de damă bikini = bikini bra = sutien swimsuit / bathing suit = costum de baie nightdress = cămaşă de noapte pyjamas = pijamale dressing gown = capot bathrobe = halat de baie socks = şosete shoes = pantofi boots = cizme sandals = sandale slippers = şlapi hat = pălărie cap = şapcă

40

Accessories tie = cravată bow tie = papion scarf = eşarfă gloves = mănuşi belt = curea button = nasture, buton Colours yellow = galben orange = portocaliu red = roşu blue = albastru green = verde violet / mauve / purple = violet

zip = fermoar ring = inel earrings = cercei bracelet = brăţară necklace = lănţişor

pink = roz white = alb grey = gri black = negru brown = maro

8.3. GRAMMAR REFERENCE The article The indefinite article We use the indefinite article: 1. with professions: Examples: I’m a teacher. He’s an engineer. 2. with some expressions of quantity: Examples: a pair of boots a couple of hours a hundred three times a week thirty miles an hour a little a few 3. in exclamations with what + a countable noun Examples: What a lovely day! What a pity! What a beautiful dress! The definite article We use the definite article: 1. before seas, rivers, hotels, theatres, museums, newspapers etc. Examples: the Atlantic the British Museum the Times the Ritz

41

2. if the determined noun is unique: Examples: the sun the moon the Earth the Queen the Government 3. with superlative adjectives Examples: the richest man in the world the youngest of us all The zero article There is no article: 1. before plural and uncountable nouns when we talk about things in general Examples: I like skirts. I love blue T-shirts. Cigarettes are not good for you. 2. before countries, towns, streets, languages, magazines, meals, airports, stations and mountains Examples: I had breakfast in Glasgow. I bought Cosmopolitan at Paddington Station. 3. before some places and with some means of transport Examples: at home in / to bed at / to school at / to work by bus / plane / car / train on foot 4. in exclamations with what + an uncountable noun Examples: What lovely weather! What loud music! TESTE DE EVALUARE: 1. Put a, an or no article before each noun: ______ trousers ______ dress ______ earring ______ belt ______ shoes ______ dressing gown

42

2. Put the or no article into each gap: 1. These are ______ cheapest shoes I’ve ever seen. 2. I love ______ necklaces. 3. He bought ______ Daily Mirror and ______ Reader’s Digest. 4. She hates ______ gloves. 5. Forget about the dress. ______ skirt looks a lot better. 6. It’s not so cold outside. I’ll leave ______ coat at ______ home. 3. Put a or no article into each gap: 1. What ______ cool T-shirt! 2. What ______ nice day. 3. What ______ deep eyes! 4. What ______ mess! 5. What ______ bad weather! 6. What ______ lovely music! 4. Translate into English: 1. Am cumpărat o pereche nouă de cizme. 2. Ce pălărie frumoasă! 3. Ea are o cămaşă de noapte portocalie. 4. El poartă pijamale albastre. 5. Aş dori să cumpăr o bluză roşie, două fuste verzi, o curea maro şi o pereche de pantaloni albi. 6. Paul doreşte o cravată gri, care să se asorteze cu costumul negru. 5. Practice You are out shopping. You want to complete your wardrobe. Imagine and write down your dialogue with the shop assistant. You are asking for at least five items.

43

TEMA 9 – DESCRIEREA UNEI PERSOANE UNIT 9 - DESCRIBING PEOPLE ~ Look! There’s Sarah! ~ the adjective + opposites
CONŢINUT 9.1. Reading & Speaking 9.2. Basic Vocabulary 9.3. Grammar Reference

OBIECTIVE - însuşirea cuvintelor şi expresiilor folosite la descrierea unei persoane - introducerea adjectivului ca parte de vorbire şi folosirea lui corectă în limba vorbită şi scrisă REZUMAT Această lecţie conţine cele mai uzuale cuvinte şi expresii folosite la descrierea unei persoane şi urmăreşte fixarea cunoştintelor referitoare la forma, poziţionarea şi clasificarea adjectivului. 9.1. READING & SPEAKING Situation: Our two main characters, Marissa and Paul, have just stepped out of a clothing store, and now they are in a hurry to catch the 5 o’clock bus. On their way to the bus stop, Paul has the impression he sees Sarah, Marissa’s best friend whom he has seen in pictures only, on the other side of the street. Marissa: Do you think I can make a quick stop at the bookshop, Paul? I really need to buy a book I have to use at school. Paul: I don’t know what to say. There isn’t enough time and we’re going to miss the 5 o’clock bus if you stay too long. Marissa: I won’t. I’ll be right back! Paul : Marissa, wait! Look! There’s Sarah! Marissa: Sarah?! Where? I don’t see her. Paul: Right there across the street in front of that big red car. If my memory serves me right, she’s rather short, thin and she has curly dark hair. Am I right? Marissa: Yeah, that’s what she looks like, but I still can’t spot her. There are too many people there. Paul: She is right between that tall old man who’s wearing a long black coat and a big strange looking hat and that young woman with a short white jacket and straight blonde hair. She also has a little grey purse in her hand.
44

Marissa: I think I see her now…it looks like she’s waiting for someone but… that’s not Sarah! It’s just someone who looks a lot like her! Paul: Are you sure? Marissa: Of course I’m sure. Sarah isn’t that short and she doesn’t have glasses. Paul : Oh, I see. My mistake. I really thought it was her. Marissa: It’s already 6 o’clock! We’ve missed the bus! What are we going to do now? Paul: We are going to catch a cab. It’s too cold, wet and cloudy. It’s also getting dark. Marissa: All right. I just can’t stand bad weather. I love it when it’s warm, dry and sunny. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. What are Marissa and Paul doing? 2. Is there enough time for Marissa to buy the book she needs for school? 3. Whom does Paul think he sees? 4. Where does Paul see Sarah? 5. What does Sarah look like? 6. Does Sarah have glasses? 7. Is the girl on the street Sarah? 8. Did Paul and Marissa catch the bus? 9. What do they decide to do? 10. What is the weather like? 9.2. BASIC VOCABULARY Opposites short, tall/long – scund/scurt, înalt/lung thin/slender, fat/plump – slab/subţire, gras/rotund, durduliu old, young/new – bătrân/vechi, tânăr/nou curly, straight – creţ, drept-întins dark (haired), fair/blonde (haired) – brunet, blond little, big – mic, mare black, white – negru, alb cold, warm/hot – rece, cald wet, dry – umed, uscat cloudy, sunny – înnorat, însorit bad, good - rău, bun Describing people He is very sociable, ambitious and funny. He is twenty years old, he’s quite tall, about one metre eighty and he’s very handsome.

45

She has curly black hair and blue eyes. She is rather tall, slender and beautiful. She has straight blonde hair, green eyes and a lovely smile. He is wearing dark brown trousers and a light green jumper. She is wearing a pink skirt and a black shirt. She is wearing high heels and carrying a little leather purse. 9.3. GRAMMAR REFERENCE The adjective - is the speech part which describes and modifies nouns; it is used to give more details or information about the nouns they are associated with. Examples: It is a very interesting novel. Hand me that big brown square box, please! Her sister is thin, young and pretty.

Form 1. adjectives are always invariable; they don't have a singular and plural form or a masculine, feminine and neuter form; they never add a final –s; Example: awful not awfuls Position - adjectives are always placed before the noun; they are never situated after the noun. Example: an orange dress not a dress orange 2. they can also be placed at the end of a sentence if they describe the subject of the sentence. Example: My mother is great. Classification If we refer to the word-formation, adjectives can be: - simple: new, cheap, clean - derived: wonderful, dark-coloured - composed: downright, manlike Note: When we use two or more adjectives together, place them in the following order: 1. Opinion Example: an interesting book, a boring film 2. Dimension Example: a little doll, a thick book 3. Age Example: an old house, a new building
46

4. Shape Example: a square box, a round ball 5. Colour Example: some black shoes, a blue scarf 6. Origin Example: a French town, a British car 7. Material Example: a velvet jacket, a plastic glass, a silk dress TESTE DE EVALUARE 1. Write the opposite of the following adjectives: large: ............................ pretty :........................... happy : .......................... full: ............................... interesting: .................... rich: .............................. easy:.............................. clean: ............................ calm:............................. early:.............................

2. Make up sentences with the following words: - beautiful, handsome, hungry, friendly, favourite, rested, tired, angry, tidy, difficult. 3.Translate into Romanian: 1. Last night I met your beautiful sister. 2. It was an amazing event. 3. Do you think he is an intelligent child? 4. My mother is friendly and nice. 5. I want to sit in that old rocking chair. 6. Do you want to buy a new family car? 7. She is tall, thin and she has brown eyes. 8. Dinner smells good. 9. I wish to take a hot bath. 10. This is going to be an interesting journey. 4. Translate into English: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ieri, am găsit o pisica neagră. Acela este un tablou foarte vechi. Nu cred că este o problemă prea dificilă. Nu crezi că este un bărbat arătos? Trandafirii roşii sunt florile mele preferate. El este un om rău şi periculos.

47

7. Această femeie ţine în mână o cutie mare şi galbenă. 8. Ce zi frumoasă şi însorită! Mergem să ne plimbăm prin parc? 9. Nu suport vremea urîtă şi rece! 10. Cine este acel băiat firav şi tăcut? 5. Practice How would you describe your best friend? Write at least 10 lines.

48

TEMA 10 – EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT UNIT 10 – EDUCATION ~ Don’t disturb me. I’m studying. ~ present continuous + education terminology
CONŢINUT 10.1. Reading & Speaking 10.2. Basic Vocabulary 10.3. Grammar Reference OBIECTIVE - însuşirea terminologiei englezeşti specifice domeniului educaţiei; - capacitatea de a folosi termenii din domeniul educaţiei în limbajul curent; - cunoaşterea şi folosirea corespunzătoare a prezentului continuu. REZUMAT Lecţia are în vedere însuşirea vocabularului englezesc din domeniul educaţiei şi întrebuinţarea acestuia în limbajul curent; cunoaşterea şi folosirea gramatical corectă a prezentului continuu.

10.1. READING & SPEAKING Situation: Months have gone by. Paul and Marissa have spent a lot of time together. But now Marissa is busy studying and she cannot go out as much as she used to. She is preparing for her winter exams. Paul misses her. He is calling her to ask her out. Paul: Marissa: Paul: Marissa: Paul: Marissa: Hello! Marissa? This is Paul speaking. Oh! Hi Paul! How are you? Fine, thanks. And you? Could be worse I suppose, but I’m busy studying. I was thinking of going out tonight. I’m afraid that’s impossible. I’m preparing for my anatomy exam on Tuesday. Paul: Can’t you take a break? Just for a couple of hours. Marissa: No, I couldn’t do that! I’ve got a lot to learn and I wouldn’t want to fail my exam. Paul: Please!!! How about half an hour? Marissa: I’m sorry. I’ll see you on Tuesday. I’m taking my exam at noon and I’ll be free in the evening. We can get together then. Paul: But that means I’d have to wait five more days… And I miss you! Marissa: I miss you too. But we’ll survive. You’ll see.

49

Paul: Marissa: Paul: Marissa: Paul: Marissa: Paul: Marissa:

Well, it seems like there’s no way of getting you out of the house tonight. I guess I’ll call you on Tuesday then. O.K. Paul. We have a deal. Bye Marissa! And good luck! Thanks Paul! Bye! … Hi Marissa! It’s me again. Hi Paul! I called to see if you changed your mind about tonight. Oh, Paul! I thought we had a deal! Please don’t disturb me. I’m studying!

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Why does Paul call Marissa? 2. What is she doing? 3. Does she accept his proposition? 4. Why doesn’t she? 5. When does Marissa tell Paul that they can meet? 6. How many days are there left until then? 7. Does Paul give up on trying to get Marissa out of the house? 8. What does Marissa say when he calls her for the second time? 10.2. BASIC VOCABULARY state school = şcoală de stat private school = şcoală privată nursery school / kindergarten = grădiniţă primary school = şcoala primară secondary school = şcoala secundară high school = liceu college = colegiu higher education = studii superioare university = universitate medical school = facultatea de medicină commercial / business school = facultate cu profil comercial / economic subject = obiect de studiu, materie optional subject = materie facultativă compulsory subject = materie obligatorie course = curs exam = examen oral exam = examen oral written exam = examen scris final exam = examen de absolvire to prepare for an exam = a se pregăti pentru un examen to take an exam = a da un examen to pass an exam = a lua un examen to fail an exam = a pica un examen
50

to cheat in an exam = a copia la un examen credit = credit graduate = subst.: absolvent vb.: a absolvi, a încheia studiile diploma = diplomă he holds a diploma in economics = el este licenţiat în economie to learn = a învăţa to study = a studia textbook = manual homework = temă 10.3. GRAMMAR REFERENCE Present continuous Form am is + verb + -ing (present participle) are
I Affirmative am studying ‘m He is She ‘s eating It are We You ‘re singing They

I He She It We You They

Negative am not studying ‘m not is not isn’t eating are not aren’t singing

What What

Interrogative am I studying? he is she eating? it we you they

What

are

singing?

51

Short answers: ‘Are you listening to me?’ ‘Yes, I am.’ / ‘No, I’m not.’ ‘Is Marie studying?’ ‘Yes, she is.’ / ‘No, she isn’t.’ Use We use the present continuous: 1. to talk about an action that is happening now Examples: He is walking in the park (now). They can’t go out because they are preparing for tomorrow’s exam. 2. to talk about an action that is happening around now, but not necessarily at the moment of speaking Examples: She’s studying Mathematics at the university. I’m reading a great novel by Hermann Hesse. 3. to express a future action that is already planned Examples: I’m meeting Jane on Wednesday at 5 o’clock. She’s starting her poetry classes next week. What are you doing on Sunday? TESTE DE EVALUARE 1. Put the verbs in brackets at the present continuous tense: 1. What are you (do) ________ on Friday? 2. I (go) ________ to the movies. 3. He (watch) ________ you attentively. 4. They (read) ________ Bernard Shaw this semester. 5. We (listen) ________ to music now. 6. Are you (talk) ________ to me? 2. Transform the sentences from the previous exercise into negatives. 3. Translate into Romanian: 1. I hold a diploma in Architecture. 2. I’ve made my decision. I’m going to get higher education. 3. He failed the exam in business English. 4. What optional subjects are you going to follow?

52

4. Translate into English: 1. Anatomia este o materie obligatorie la facultatea de medicină. 2. Sylvia a trecut examenul la engleză. 3. Câte cursuri aveţi anul acesta? 4. Mike îşi face tema de la pagina 17 din manual (acum). 5. Practice John wants to cheat at his final exam. Convince him not to. Tell him how important it is to graduate honestly and underline the fact that he really shouldn’t risk his diploma. Write at least 10 lines.

53

TEMA 11- PROFESII UNIT 11 – PROFESSIONS ~ I’m going to be a doctor. ~ going to (future plans) + professions/jobs
CONŢINUT 11.1. Reading & Speaking 11.2. Basic Vocabulary 11.3. Grammar Reference OBIECTIVE - introducerea şi însuşirea vocabularului referitor la profesii - exprimarea planurilor de viitor cu ajutorul lui “going to” REZUMAT Conţinutul lecţiei are în vedere însuşirea vocabularului de bază din domeniul profesional şi întrebuinţarea în limbajul curent, prin exprimarea planurilor de viitor. 11.1. READING & SPEAKING Situation: Paul and Marissa are visiting Mark and his girlfriend, Jane. After discussing about several things, they reach the subjects of professions and future plans. Jane: Are you still a student, Marissa? Marissa: Yes, I am. Jane: What are you studying? Marissa: Medicine. Jane: And this is what you’ve always wanted to do? Marissa: Of course. I’ve never pictured myself doing something else. Jane: And what are you going to do after you graduate? Marissa: I’m going to work in a hospital. I’m going to be a doctor. In fact, I’m going to be a pediatrist. I love working with kids. Jane: What about you, Paul? What are you studying? Paul: Economics. Jane: And what do you intend do to afterwards? Paul: I intend to work in a multinational bank. I’m going to be a loan officer and maybe a branch manager some day. Mark: Well, I’m definitely going to be a painter. I really enjoy spending time in my studio, painting. I could stay in there for hours.

54

Marissa: And you, Jane? You haven’t told us what your future career plans are. Paul: Mark has just told us you are studying Architecture. Jane: Yes, and I guess I’m going to be a house decorator. At least, this is the career I want to pursue. Mark: Well, I wish you all good luck in achieving your goals! Jane: It’s nine o’clock. What do you want to do now? Mark: Grab your coats and let’s all go for a walk downtown. How about that? Paul: Sure! … Marissa? Is it fine with you? Marissa: Certainly. Why not? Jane: Wonderful! It’s going to be great! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Where have Paul and Marissa been invited to? 2. Who is Jane? 3. What are they all discussing about? 4. What is Marissa going to be? 5. Is Paul going to be a lawyer? 6. Where does Paul intend to work? 7. Does Mark enjoy painting? 8. Is Jane going to be a house decorator? 9. Is this the career she wants to pursue? 10. What do they finally decide to do? 11.2. BASIC VOCABULARY Jobs & Professions accountant/book keeper - contabil actor/actress - actor, actriţă architect - arhitect barman /bartender - barman businessman /executive – afacerist, om de afaceri, director carpenter - tâmplar chef – bucătar şef civil servant - funcţionar public, de stat clerk – funcţionar (comercial), contabil, notar computer operator / programmer – operator, programator cook – bucătar dancer – dansator, dansatoare decorator - decorator dentist - dentist designer – designer director – director, membru în consiliul de administraţie film director - regizor doctor/physician – doctor, medic driver – şofer

55

economist - economist editor – redactor (şef) electrician - electrician engineer – inginer chemist/pharmacist – farmacist fire fighter/fireman - pompier fisherman - pescar flight attendant – însoţitoare de zbor, stewardesă hairdresser – coafor, coafeză, frizer head master/teacher – director de şcoală, şef de catedră jeweler - bijutier journalist – ziarist, jurnalist judge - judecător lawyer - avocat lecturer – conferenţiar loan officer – ofiţer de credit manager – director, administrator branch manager – director de filială mechanic - mecanic musician - muzician news reader / news presenter – prezentator de ştiri nurse - asistentă painter/artist - pictor photographer - fotograf pilot - pilot plumber - instalator police officer/policeman – ofiter de poliţie, poliţist politician - politician receptionist - recepţionist sailor – marinar salesperson – agent de vânzări scientist – om de ştiinţă secretary – secretar singer – cântăreţ soldier - soldat solicitor - jurisconsult surgeon - chirurg tailor - croitor teacher/professor – profesor, profesor universitar travel agent – agent de turism waiter/waitress – chelner/chelneriţă writer – scriitor Institutions airport – aeroport travel agency – agenţie de voiaj bank – bancă bar – bar dentist’s – cabinet dentar

56

surgery – cabinet medical café – cafenea savings bank – casă de economii hairdresser’s – coafor tailor’s – croitorie dry-cleaner’s – curăţătorie chimică university, faculty – universitate, facultate chemist’s/pharmacy – farmacie railway station – gară hotel – hotel motel – motel museum – muzeu opera house – operă police (station) – poliţie post-office – poştă restaurant – restaurant insurance company – companie de asigurări hospital – spital school – şcoală theatre – teatru tribunal – tribunal 11.3. GRAMMAR REFERENCE Going to Form
I am You/we/they are He/She is going to to be a singer. listen to music. to study English. leave on Saturday. work in an office.

Note: Compare the following situations: Now: I am an economist. In the future: I am going to be an economist. I am in Paris. I am going to be in Paris. Use We use going to when we say what we have already decided to do, what we intend to do in the future. Examples: I’m going to the seaside next summer. She’s going to be a lawyer when she graduates. We are going to the cinema tomorrow. They are going to buy a television.

57

TESTE DE EVALUARE 1. Translate into Romanian (use your dictionaries): - fisherman, farmer, undertaker, baker, butcher, construction worker, miner, astronaut, researcher, gardener, florist, foreman, cashier, surveyor. 2. Make up sentences with at least ten words from the vocabulary section. 3. Translate into English: 1. Mă duc la o petrecere în seara asta, dar nu ştiu cu ce să mă îmbrac. 2. Uită-te la cer! Cred că va ploua în curând. 3. Nu ştiu ce va face acum. 4. Ea va lucra la o companie italiană. 5. El îşi va cumpara o maşină nouă. 6. Noi vom merge la cinematograf. 7. Săptămâna viitoare plec în Grecia. 8. Intenţionez să-mi reînnoiesc garderoba 9. Robert îşi va zugrăvi biroul în alb. 10. Te uiţi la televizor în seara asta? 4. Practice What do you do? Write about your job/profession.

58

TEMA 12 – ÎN ORAŞ UNIT 12 - GOING OUT ~ At the cinema ~ prepositions + the weather
CONŢINUT 12.1. Reading & Speaking 12.2. Basic Vocabulary 12.3. Grammar Reference OBIECTIVE - introducerea vocabularului referitor la ieşirile mondene - dobândirea capacităţii de a purta o conversaţie legată de acestea şi de a lansa o invitaţie la o astfel de ieşire - însuşirea terminologiei şi a expresiilor despre vreme - cunoaşterea şi folosirea principalelor prepoziţii din limba engleză REZUMAT Această lecţie îşi propune studierea vocabularului legat de ieşirile mondene, dar şi a celui referitor la vreme, cât şi întrebuinţarea în limbajul curent. Din punct de vedere gramatical, se insistă atât asupra cunoaşterii prepoziţiilor, cât şi asupra utilizării corecte a acestora. 12.1. READING & SPEAKING Situation: As Paul’s job interview was a total success, it is only natural that it should be followed by a celebration. So Paul decides to talk to Marissa and find a way to celebrate his new job. Paul: So, what should we do today? Marissa: Well, I was thinking about going out in the park for a picnic, but since it’s raining, I guess we’ll have to find something else to do. Paul: How about going to that new dancing club that opened last week? Marissa: I don’t know what to say. I don’t really feel like dancing. Paul: Should we go to the theatre? Marissa: I’ve checked this week’s programme and there’s nothing in it for tonight. Paul: How about the opera? Marissa: Sorry! Nothing either. Paul: Do you want to go some place for dinner then? Marissa: Not really, I’m afraid. I’m on a diet. Paul: I’ve got it! We’ll go to the cinema. Marissa: That sounds good! What film is playing tonight?

59

Paul: Marissa: Paul: Marissa: Paul:

It’s Sweet November. Who’s in the cast? Well, I think it’s Charlize Theron and Keanu Reeves. Great! I love them both. It’s settled then. We’re going to the cinema. I’ll pick you up at seven o’clock. Marissa: O.K.! … At the cinema: Marissa: Look at the poster Paul! It looks promising, doesn’t it? Paul: Yes, it does. Let’s go in now! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. What are Paul and Marissa celebrating? 2. Why can’t they go out for a picnic? 3. Do they go dancing? Why? 4. Do they choose the theatre or the opera? 5. Why doesn’t Marissa want to eat out? 6. What is their final choice? 7. What movie is on? 8. When does Paul pick Marissa up? 12.2. BASIC VOCABULARY Going out cinema = cinematograf at the cinema / the movies = la cinematograf. theatre = teatru opera = operă cast = distribuţie museum = muzeu show = spectacol, reprezentaţie circus = circ The weather nice weather = vreme bună bad weather = vreme rea dreadful weather = vreme groaznică a fine day = o zi frumoasă sun = soare a sunny day = o zi însorită cloud = nor cloudy = înnorat rain = ploaie
60

disco = discotecă nightclub = club de noapte club = club bar = bar pub = pub restaurant = restaurant casino = cazinou funfair = parc de distracţii races = curse a rainy day = o zi ploioasă precipitation = precipitaţii storm = furtună stormy weather = vreme furtunoasă a flash of lightning = un trăsnet a thunder = un tunet wind = vânt the wind is blowing = bate vântul snow = zăpadă

it’s snowing = ninge snowflakes = fulgi de zăpadă temperature = temperatură it’s warm = este cald it’s hot = este foarte cald

it’s chilly = este răcoare it’s cold = este frig it’s freezing = este îngheţat frost = ger

12.3. GRAMMAR REFERENCE Main prepositions and their use: at: - indicates the place: We are at the station. - indicates the time: She’s coming at 8 o’clock. - indicates a target: He threw a rock at me. - indicates a state: These are men at work. - signifies near or next to: The mailbox is by the bus stop. - indicates the creator of a work: We’ve seen a play by William Shakespeare. - indicates a followed rule: I sorted the items by category. - indicates the amount of some progression: Our stock is up by 10%. - in the formula x by x, indicates a progression, one x after another: She read the book page by page. - indicates the means of transport used: I went to the seaside by train / by bus / by car / by plane etc. - indicates containment: There is water in the glass. - indicates the surrounding: We are in the city walls. - indicates belonging or association: This is a friend of mine. - indicates containment: Please bring me a cup of coffee. - indicates material: This furniture is made of wood. - indicates location: There’s a carpet on the floor. - indicates the date: I’ll see you on Friday.
61

by:

in:

of:

on:

- indicates the subject of something: This is a book on history. to: - indicates direction: I’m going to Rome. - used after certain adjectives, it indicates a relationship: Don’t be cruel to me! This problem is similar to the one we had last week. TESTE DE EVALUARE 1. Fill in the gaps with the appropriate prepositions: 1. Anna has returned ______ her home town. 2. Are the boys still swimming ______ the pool? 3. The baby spilled the milk ______ the floor. 4. I went home ______ bus. 5. I want a glass _____ milk. 6. I’m reading a novel ______ William Faulkner. 2. Describe each of the four seasons using the words and expressions in the vocabulary section. 3. Translate into Romanian: 1. This is a very harsh winter. Let’s go in! I’m freezing. 2. It’s raining cats and dogs. I can’t leave without an umbrella. 3. There were thunders and flashes of lightening… It was a terrible storm. 4. Look at that funny snowman that those kids are making! 4. Translate into English: 1. Mâine voi merge la gară cu autobuzul. 2. Copiii studiază un roman de Henry James. 3. Janice va ajunge în Canada sâmbătă la ora 5. 4. Te voi urmări pas cu pas. 5. Practice You are inviting your girlfriend / boyfriend to the theatre. Write down your dialogue. Talk about the programme, about the play that you are going to see, about the actors playing it etc.

62

TEMA 13 – PETRECEREA TIMPULUI LIBER UNIT 13 - MAKING PLANS ~ Are you free for the weekend? ~ modal verbs + making plans
CONŢINUT 13.1. Reading & Speaking 13.2. Basic Vocabulary 13.3. Grammar Reference OBIECTIVE Însuşirea cuvintelor şi expresiilor referitoare la: - organizarea planurilor şi stabilirea activităţilor pentru petrecerea timpului liber - folosirea acestora într-un context adecvat - introducerea principalelor verbe modale şi cunoaşterea situaţiilor în care ele sunt utilizate REZUMAT Această lecţie cuprinde cele mai uzuale cuvinte şi expresii referitoare la organizarea planurilor şi stabilirea activităţilor pentru petrecerea timpului liber şi folosirea acestora în conversaţie, într-un context adecvat. Textul conţine principalele verbe modale care apar în situaţii de utilizare diferită. 13.1. READING & SPEAKING Situation: It is Thursday afternoon. Paul and Marissa are talking about their plans for the weekend and they can’t seem to decide what to do. Paul: Can I ask you something? Marissa: Of course. Paul: Are you busy tonight? Marissa: I have something planned but I could… Paul: I understand. What about the weekend? Are you free then? Marissa: I don't have anything scheduled. I'm free all weekend. Why? Do you want to do something? Paul: Let’s see…we could go to the cinema. What do you think? Marissa: Well, we could do that, but we already did that two weeks ago. I feel like doing something different. Paul: We may go dancing. Do you feel like it? Marissa: We might do this on Saturday. You know I love to go dancing. Paul: And tomorrow? Would you like to go the theatre?

63

Marissa: That sounds good. And maybe after, we could go bowling. Paul: I would really enjoy that. So, what time shall I pick you up? Is 6 o’clock all right with you? Marissa: Well, I don’t know what to say. Maybe we should meet there at 6.30. There is something I really have to do first. Unless…Never mind. 6 o’clock is fine with me. Paul: So, it’s all settled. It’s going to be fun, you’ll see. Marissa: I can’t wait for the weekend to come… ANSWER THE FOLOWING QUESTIONS: 1. Is Marissa free for the weekend? 2. Does Marisa want to go to the cinema? 3. What does she want to do this time? 4. What’s Paul’s second proposition? 5. Does Marissa like to go dancing? 6. What is their plan for Friday? 7. What does Marissa propose to do after the theatre? 8. Do they decide to meet at 7 o’clock? 9. Does Paul offer himself to pick Marissa up? 10. Are they satisfied with the plans they’ve made? 13.2. BASIC VOCABULARY Useful words and expressions Are you busy tonight? – Eşti ocupat(ă) în seara asta? Are you free for the weekend? – Eşti liber(ă) în weekend? What are you doing this Saturday? – Ce faci sâmbăta asta? I don’t have anything scheduled – Nu am nimic programat/stabilit I’m free all weekend – Sunt liber(ă) pe toată durata weekend-ului I'm open tomorrow evening – Sunt liber(ă) mâine seară Do you want to do something? – Vrei să facem ceva? Unfortunatelly, I have plans this weekend – Din păcate, mi-am făcut planuri pentru acest weekend Sorry, I'm kind of busy tonight – Îmi pare rău, sunt cam ocupat(ă) în seara asta Let’s see … we could go to the cinema – Păi, să vedem … am putea să mergem la cinematograf We may go dancing – Am putea/putem să mergem la dans Would you like to go to the theatre? – Ţi-ar plăcea să mergem la teatru?/Ai vrea/vrei să mergem la teatru? We could go bowling – Am putea/putem să mergem la bowling Sounds good – Sună bine/sunt de acord I would really enjoy that – Mi-ar face mare placere să …

64

13.3. GRAMMAR REFERENCE Modal Verbs The most common modal auxiliaries in English are: can could may might shall Features 1. Modals form the negative by adding the verb not: Example: She cannot swim, but she can ride the bike. 2. Modals form the interrogative: Example: Could you help me, please? 3. Modals don’t add –s at the 3rd person singular, at Present Simple: Example: He might help us. 4. We always use the short infinitive after modals: Example: You may sit down. Use 1. Can/Could Examples: She can paint. (expressing ability) Can I ask you something? (asking for permission) They could mean well. (possibility) should must will would

2. May/Might Examples: May I come in? (permission) I might take you up on that. (possibility)

3. Shall/Should Examples: Shall we meet in front of the theatre? (suggestion) Should we agree with him? (asking for advice)

65

3. Must Examples: 4. Will/Would Examples: Will you give me a hand, please? (polite request) Would you sign here, please? (polite request – more conventional than will) TESTE DE EVALUARE 1. Translate into Romanian: 1. The film must be starting any minute. 2. I must leave now. 3. She can help us. 4. Could you bring me my coat, please? 5. You could be right. 6. Might I interfere in your conversation? 7. May I join you? 8. She couldn’t have done that. 9. I would rather go with him. 10. I was not able to convince her she was wrong. 2. Translate into English: 1. El va trebui să plătească pentru ceea ce a făcut. 2. Ştii să vorbeşti englezeşte? 3. Trebuie să vorbesc cu părinţii tăi. 4. Ar trebui să-ţi vizitezi bunicii mai des. 5. Ce vrei să mănânci astăzi? 6. Aş dori să dai muzica mai încet. 7. Poţi să mă ajuţi puţin? Nu sunt în stare să mă descurc singur. 8. Ar trebui să-l asculţi ce spune. Are dreptate. 9. Ea nu poate să conducă. 10. Nu pot să rezolv problema asta fără ajutorul vostru. 3. Make up ten sentences with the modals given above. 4. Practice Divide into groups. Establish appoitments for tomorrow. He really must go now. (strong obligation) You must clean your room.

66

TEMA 14 – CASA & MOBILA UNIT 14 - HOUSE & FURNITURE ~ Let’s move in together. ~ countable nouns / uncountable nouns
CONŢINUT 14.1. Reading & Speaking 14.2. Basic Vocabulary 14.3. Grammar Reference OBIECTIVE - însuşirea vocabularului referitor la locuinţă şi mobilier - dobândirea capacităţii de a folosi în limbajul curent aceste noţiuni - cunoaşterea şi folosirea corectă a substantivelor cu şi fără formă de plural REZUMAT Această lecţie urmăreşte familiarizarea cu vocabularul englezesc legat de locuinţă şi mobilier, de obţinerea capacităţii de utilizare a acestuia în limbajul curent, avându-se în acelaşi timp în vedere, şi problematica de ordin gramatical a substantivelor cu şi fără formă de plural. 14.1. READING & SPEAKING Situation: Paul and Marissa have been together for several months now. Their relationship has become more and more stable. Presently, they are both thinking about moving in together, but none of them has the courage to say it out loud. This evening, as they are walking home after a party, while chatting about the food, the drinks, the music, and the people that were there, Paul approaches the subject. Paul: Marissa… I was thinking… We’ve been together for a few months now and… you know… I’ve loved every minute spent with you. Marissa: I feel the same. Paul: Since we’re getting along so well and we see each other almost every day, why wouldn’t we spend more time together…? Marissa: More time? But I have my classes at the university and you’re working now. We’re already spending all of our spare time together. Paul: You’re not reading me Marissa! What I was saying actually… Marissa: Wait! I think I’ve got it! Paul and Marissa: Let’s move in together! Paul: This is such a relief! I wasn’t sure you wanted this too.

67

Marissa: Of course I do! Paul: Great! Oh! By the way, we need some furniture for our new place. Marissa: Let’s just buy a table, a bed, a wardrobe, and a few shelves first and we’ll worry about the rest later. Paul: Well, what about a cosy sofa? Marissa: And a mirror and… ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Have Paul and Marissa been together for a long time? 2. What’s on their mind? 3. Which one of them finds the courage to open the subject? 4. How does Paul approach the subject? 5. What is Marissa’s reaction? 6. What do they need for their new place? 7. Which are the first items that Marissa suggests to buy? 8. Does Paul have anything to add to that list? What about her? 14.2. BASIC VOCABULARY flat = apartament block of flats = bloc de apartamente studio = garsonieră house = casă my home / my place = locuinţa mea floor = etaj ground floor = parter first floor = etajul întâi third floor = etajul al treilea loft = mansardă door = uşă window = fereastră chimney = coş roof = acoperiş yard = curte garage = garaj swimming pool = piscină cupboard = dulap wardrobe = dulap de haine bed = pat mattress = saltea pillow = pernă sheet = cearşaf blanket = pătură shelf = raft bookcase = bibliotecă bureau = birou table = masă dining table = masă de sufragerie kitchen table = masă de bucătărie bedside table = noptieră tablecloth = faţă de masă chair = scaun armchair = fotoliu sofa = canapea water closet = WC bath = cadă de baie shower = duş tap = robinet washbasin / sink = chiuvetă electrical appliances = aparatură electrocasnică cooker = aragaz central heating = încălzire centrală lamp = lampă power point / plug = priză wall / grandfather clock = ceas de perete alarm clock = ceas deşteptător mirror = oglindă curtains = perdele blinds = jaluzele carpet = covor mat = preş

68

wastepaper basket = coş de hârtii rubbish bin = găleată de gunoi

dustbin = tomberon doorbell = sonerie

14.3. GRAMMAR REFERENCE Countable nouns Countable nouns refer to things that we can count. They can take either singular or plural form. - concrete nouns Examples: There are four chairs at my kitchen table. I bought a new mat for my front door. - collective nouns Examples: She attended three classes today. London is home to several orchestras. - some proper nouns Example: There are many Romanians living in Spain. Uncountable nouns Uncountable nouns refer to things that we cannot count. They take only singular form. - abstract nouns Example: Her writing shows maturity and intelligence. - some concrete nouns (when understood in their undivided sense) Examples: The price of oil has stabilized recently. May I borrow some rice? Categories of uncountable nouns: - abstract: advice, help, information, knowledge, trouble, work, enjoyment, fun, recreation, relaxation - material: meat, rice, bread, cake, coffee, ice cream, water, oil, grass, hair - generic: fruit, wildlife, equipment, machinery, furniture, mail, luggage, jewellery, clothing, money - non-plurals with –s: mathematics, economics, physics, civics, ethics, news

69

TESTE DE EVALUARE 1. Divide into groups. Use your dictionaries to find the names of all the rooms in a house. 2. Make up five sentences with countable nouns, and five sentences with uncountable nouns. 3. Translate into Romanian: 1. I didn’t find the novel on my bureau. I’ll have to look in the bookcase. 2. Would you like to sit on that chair or would you prefer to make yourself comfortable in the armchair? 3. I’ve just moved to London. I don’t have my own place yet. For the moment I’ve rented a studio. 4. We are living in a block of flats but we are thinking about moving to a house. 4. Translate into English: 1. Nu mai trebuie să spăl vasele. Mi-am cumpărat o maşină de spălat vase. 2. Diana locuieşte într-un apartament mare, cu patru camere, un hol, o bucătărie şi două băi. 3. Covorul tău este murdar. Ar trebui să foloseşti mai des aspiratorul. 4. N-am dormit bine azi noapte. Salteaua a fost prea tare, iar pernele prea moi. 5. Practice Describe your room. Write at least 20 lines.

70

TEMA 15 – RELATAREA UNOR ACŢIUNI TRECUTE UNIT 15 – NARATTING ~ What did you do yesterday? ~ past simple + past activities
CONŢINUT 15.1. Reading & Speaking 15.2. Basic Vocabulary 15.3. Grammar Reference OBIECTIVE - fixarea cunoştinţelor şi noţiunilor gramaticale legate de forma şi folosirea trecutului simplu. - relatarea corectă a unor activităţi cu ajutorul trecutului simplu. REZUMAT În această lecţie s-a insistat asupra aspectelor şi noţiunilor gramaticale care fac referire la forma şi utilizarea trecutului simplu, precum şi relatarea unor activităţi trecute, încheiate, prin intermediul acestui timp verbal. 15.1. READING & SPEAKING Situation: Marissa and her best friend Sarah haven’t seen each other for several weeks, due to the fact Sarah was out of town for a business trip. It is Tuesday morning and the girls are chatting over a cup of coffee. Sarah is just telling Marissa about the strange happenings from the previous day. Marissa: Tell me, what did you do yesterday? Sarah: Well, yesterday I had a rather busy and unusual day from the moment I woke up in the morning till I got back home late in the evening. First, there was the phone. It didn’t stop ringing all day. It seemed like everybody wanted something from me that day. Then, at around 9 o’clock, my cousin Margaret came to visit me. She said she wanted to go for a walk in the park. Marissa: Your cousin? A walk in the park? But she hates doing that. Sarah: Exactly. She said she wanted to exercise a bit. So, I put my training suit on, I took the dog and went outside. You know Margaret…she doesn’t take no for an answer. Marissa: I certainly know that. Still, I absolutely love her. She’s so funny and pleasant. So, what happened next? Sarah: At 12 o’clock I got back home. I was already exhausted. Max carried me through the entire park. I wasn’t able to keep up with him. I don’t understand. Max is usually so lazy. Marissa: And your cousin? What did she do all this time?
71

Sarah: She sat on the first bench she laid her eyes on, she bought herself a magazine and she didn’t move the whole time we were there. At 2 o’clock I had to go for my dentist appointment, but when I got there my dentist told me that I had the wrong day, though I was absolutely sure it was the right one. Fortunately, somebody cancelled their appointment at the last moment, so he was able to attend me instead. Marissa: Go on! I can barely wait to hear what happened next. Sarah: On my way home I stopped to buy the things I needed to cook dinner, I took a taxi and right at that moment I remembered I still had to pick up my coat from the dry-cleaning. Unfortunately, when I got there, it was already closed. At 8 o clock sharp, I finally got home and… Marissa: And what? Sarah: My coat was there hanging on the hallstand. I was so amazed. I couldn’t believe my eyes. Right next to the phone, there was a note. It said: “I know you are very busy, so I thought this might be helpful for you. See you on Saturday. Love, mother ” … ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. What are Marissa and Sarah talking about? 2. How did Sarah’s day start? 3. Who came to visit Sarah at 9 o’clock? 4. What did Margaret want to do? 5. Does Margaret enjoy going for walks in the park? 6. Where did Sarah have to go at 2 o’clock? 7. Was the dry-cleaning still open when Sarah got there? 8. What time did she get home? 9. What did Sarah see? 10. Who left her the note by the phone? 15.2. BASIC VOCABULARY rather – destul (de), mai degrabă busy – ocupat, activ unusual – neobişnuit, ieşit din comun to seem – a părea to exercise – a face mişcare training suit – trening certainly – fără îndoială, bineînţeles pleasant – plăcut exhausted – epuizat, extrem de obosit to keep up – a ţine pasul, a menţine lazy – leneş, comod entire – tot, total whole – întreg, tot appointment – întâlnire, oră fixată (la dentist, etc.) to cancel – a anula to attend – a asista, a se ocupa de instead – în schimb barely – abia, doar dry-cleaning – curăţătorie

72

15.3. GRAMMAR REFERENCE The Past Simple Tense Form
Affirmative I You He/She/It We You They

went to the theatre

yesterday.

Did

Interrogative I You He/She/It We You They

go to the theatre yesterday?

Negative I You He/She/It We You They

didn’t go to the theatre

yesterday.

Explanation The normal rule is that regular verbs form their past tense by adding –ed to the short infinitive and irregular verbs form this tense in different ways which must be learnt for each verb in part. We form the interrogative and the negative past of both regular and irregular verbs with the auxiliary DO (past form - DID) plus the short infinitive of the verb to be conjugated. (Note: the Simple Past Tense is in fact also known as the narrative tense). Use 1. to denote repeated, habitual actions in the past: Examples: I went to the cinema every week. My sister ate an orange a day. 2. to express past actions completed at a specified time: Examples: She wrote two letters yesterday. He played tennis last month.

73

3. to denote actions which occupied a length of time now finished: Examples: My father taught French for ten years. 4. to enumerate a series of actions which are usually part of a narrative: Examples: She opened the door, entered the room and took off her coat. TESTE DE EVALUARE 1. Turn the following sentences from the Present Simple Tense into the Past Simple Tense: 1. I usually meet him on my way to school. 2. She always wears red. 3. Her children play in the park every afternoon. 4. Paul drinks a cup of tea every morning. 5. They visit their relatives twice a year. 6. She talks too much. 7. He listens to music in the evening 8. Mary eats an apple every day. 9. His aunt never dresses in pink. 10. My family is composed of five members. 2. Turn the following sentences into negatives: 1. I washed my car last week. 2. She went to the seaside two days ago. 3. He left for Venice yesterday. 4. We moved to Prague in 1995. 5. I was born in 1980. 6. My brother drove to school today. 7. They got married in September. 8. You were here last year. 9. I took care of you all this time. 10. He always loved her. 3. Translate the above sentences into Romanian.

74

4. Translate into English: 1. Am mâncat o prăjitură cu ciocolată ieri. 2. El a primit o scrisoare de cinci pagini de la soţia sa acum două luni. 3. Ai fost la bancă lunea trecută? 4. Piesa a început la ora şapte seara. 5. Bunicul meu a murit în 1993. 6. Shakespeare a scris 154 sonete. 7. Am locuit în San Francisco timp de trei ani. 8. Bărbatul a privit-o, s-a apropiat de ea şi i-a dat florile. 9. M-am ridicat din pat, am coborât scările şi am deschis uşa. 10. El şi-a rupt piciorul ieri la şcoală. 5. Practice Write about a strange happening in your life. Use Past Simple.

75

TEMA 16 – PREZENTAREA UNUI PARTENER DE AFACERI UNIT 16 - BUSINESS INTRODUCTIONS ~ How do you do? ~ copula verbs + basic business terminology
CONŢINUT 16.1. Reading & Speaking 16.2. Basic Vocabulary 16.3. Grammar Reference OBIECTIVE - dobândirea vocabularului necesar în a aborda un eventual partener de afaceri în limba engleză, în vederea stabilirii unui prim contact - însuşirea unui vocabular de bază din domeniul afacerilor - întrebuinţarea corectă în limba engleză a verbelor copulative REZUMAT Lecţia îşi propune o scurtă introducere în limbajul de bază al lumii afacerilor, având în vedere în primul rând dobândirea abilităţii de a stabili un prim contact de afaceri. În ceea ce priveşte partea de gramatică, atenţia noastră se va îndrepta asupra folosirii gramatical corecte a verbelor copulative în limba engleză. 16.1. READING & SPEAKING Situation: Paul is in Venice. He has received an invitation to attend a conference there. Now he is in the hall with some other participants. They are having a small break. While having a snack or a coffee, they are exchanging impressions about the conference. Jack Coleman: Quite an expert, the last speaker, don’t you think? Paul: As a matter of fact, I do. I happen to know Mr. Seymour and I’ve always been impressed with his work. Jack Coleman: I’ve seen a couple of his books and they all seem interesting, but the way he speaks on the stage … Well, it’s pretty amazing! Now I’m impatient to read them all. Paul: Well, you should do that. All of his research work is quite impressive. Jack Coleman: He really seems passionate about his work. I would really like to have the opportunity to talk to him and ask him a few questions. Paul: I think I might be able to help you. I could introduce you to Mr. Seymour tonight at the cocktail after the conference.
76

Jack Coleman: That would be great! Oh, by the way! I don’t believe we’ve met. I’m Jack Coleman. Paul: How do you do Mr. Coleman! I’m Paul Blake. Jack Coleman: How do you do? Please call me Jack. Paul: Certainly. Do call me Paul. And … here’s my card. Jack Coleman: Thank you and here’s mine. Paul: Thank you. Look! They’re all getting inside. The break must be over. Jack Coleman: I guess it is. Let’s go in. Paul: OK. See you in the evening then! Jack Coleman: Very well. Have a nice day! Paul: You too, Jack! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Where is Paul? On what purpose is he there? Who approaches him? Where do they meet? What do they exchange impressions about? What does Paul suggest? Who introduces himself first? What do they give each other? 16.2. BASIC VOCABULARY to establish / make a business contact = a stabili un contact de afaceri to do business with … = a face afaceri cu … businessman = om de afaceri businesswoman = femeie de afaceri businesspeople = oameni de afaceri business partner = partener de afaceri partnership = parteneriat customer = client prospect / prospective customer = potenţial client supplier = furnizor holding company = societate-mamă subsidiary = filială Board of Directors = Consiliu de administraţie manager = director, manager executive = director executiv shareholders = acţionari shares = acţiuni wholesaler = angrosist retailer = detailist

77

Common abbreviations in English company names: plc = public limited company = S.A. Ltd = limited liability = S.R.L. Inc. (U.S.A.) = incorporated = corporaţie constituită legal 16.3. GRAMMAR REFERENCE Copula verbs Copulas or copula verbs are the verbs that we use to join an adjective with the subject. Examples: His intentions seem good. You look tired. This cake tastes good. Some of the most frequent copula verbs are: appear, be, become, feel, get, go, grow, keep, look, seem, smell, sound, stay, taste, turn etc. Examples: This player appears promising. This conference is interesting. She is becoming smarter. The girl’s teddy bear feels so soft. We’re all getting old. He’s growing bigger and bigger. I’m going crazy. Keep quiet, please. Your perfume smells nice. That sounds great! How can you stay so young? The moon is turning brighter. Note: Look carefully at the examples above. You will notice that some of the copulas were used to express change (become, get, grow, go, turn), while other copula verbs were used to say that things did not change (keep, stay). TESTE DE EVALUARE 1. Make up 10 sentences using copula verbs. Two of them must express change, while other two of them will talk about things that do not change. 2. Make up 10 sentences using the words and expressions in the vocabulary section.

78

3. Translate into Romanian: 1. We do a lot of business with Pepsi. 2. This is the main shareholder of the company. He holds 40% of the shares. 3. The chain of commerce basically includes: the producer, the wholesaler, the retailer and the customer. 4. This issue will be brought to the attention of the Board of Directors. 4. Translate into English: 1. 2. 3. 4. Dorim să stabilim un contact de afaceri cu compania dumneavoastră. La conferinţă au participat oameni de afaceri foarte importanţi. Directorul nostru a luat decizia să deschidem o filială în New York. Dă-mi voie să ţi-l prezint pe David Johnson, unul din cei mai de încredere parteneri de afaceri ai mei. 5. Practice Role play: Situation: You are at a trade fair in London. You work in advertising. You want to establish a few contacts with prospective customers. Tasks: 1.You are approaching two different persons. Write down a short script with one of your colleagues. 2. Play the roles in your script successively: you are approaching your colleague and vice versa.

79

TEMA 17 – STABILIREA UNEI ÎNTÂLNIRI DE AFACERI UNIT 17 - MAKING APPOINTMENTS ~ A telephone conversation ~ Wh- question words + telephone language
CONŢINUT 17.1. Reading & Speaking 17.2. Basic Vocabulary 17.3. Grammar Reference OBIECTIVE - însuşirea principalelor noţiuni şi expresii legate de stabilirea şi fixarea unei întâlniri de afaceri. - introducerea limbajului specific folosit în timpul unei conversaţii telefonice de afaceri. - fixarea cunoştinţelor referitoare la utilizarea celor mai uzuale cuvinte interogative. REZUMAT Lecţia cuprinde principalele noţiuni şi expresii folosite la stabilirea şi fixarea unei întâlniri de afaceri, precum şi vocabularul specific unei conversaţii telefonice de afaceri. S-a pus accent pe prezentarea şi folosirea corectă într-un context dat, a celor mai uzuale cuvinte interogative. 17.1. READING & SPEAKING Situation: It has been a month since the conference in Venice. Mr. Jack Coleman calls Paul to make an appointment. They settle for the following Wednesday at 2 p.m. Jack Coleman: Hello. Paul? This is Jack Coleman. Paul: Oh, hello, Jack. I didn’t recognise your voice. How nice to hear from you again. How are you? Jack Coleman: I’m fine, thank you. And you? Paul: I can’t complain. Things are going well. Jack Coleman: The reason I’m calling is to ask if you are available to discuss a business matter I’m very interested in. Paul: Certainly. Could you give me more details? Jack Coleman: Well, perhaps we could get together to talk about it. Paul: Of course. I believe I’ll be open some time next week. When would you like us to meet? Jack Coleman: Great. Let’s make an appointment. Would Monday at 12.30 be fine with you?

80

I’m afraid I can’t make it on Monday. It is an extremely busy day for me. Jack Coleman: I see. What about Wednesday, let’s say at 2 p.m.? Are you free then? Paul: Let me have a look at my agenda. Yes, Wednesday would be just perfect. I don’t have anything scheduled that afternoon. Jack Coleman: O.K. I’ll see you then. I’m glad you’ve agreed to meet me. I really want your opinion on this. Paul: Where shall we meet? Jack Coleman: Maybe the Royal Inn? Is that all right with you? Paul: Wonderful. Good-bye, Mr. Coleman. Jack Coleman: Good-bye, Paul. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. Who does Paul get a call from? 2. Is Mr. Jack Coleman Paul’s employer? 3. What is the reason for Mr. Coleman’s phone call? 4. Does Paul agree to meet with Mr. Coleman? 5. What day does he suggest first? 6. Is Paul available on Monday? 7. Do they settle for Friday morning? 8. Do they change the day of their meeting? 9. What time do they finally agree upon? 10. What place do they decide to meet? 17.2. BASIC VOCABULARY appointment/meeting – întâlnire agenda/schedule/ – agendă, program to call/to phone – a telefona to make/to fix an appointment – a stabili, a fixa o întâlnire to be available/open/free – a fi disponibil, liber to get together/to meet – a se întâlni to schedule – a programa Hello. This is/It’s… - Bună ziua. Sunt…(urmat de numele persoanei) How nice to hear from you – Mă bucur/Ce bine îmi pare să vă aud How are you? - Ce mai faceţi? I’m fine, thank you – Sunt bine, mulţumesc And you? – Dumneavoastră? Are you available/free on…? – Sunteţi liber/disponibil pe…? I’m afraid I can’t make it on… - Nu cred că ajung.../Nu ne putem întâlni… What about/How about..(day)..at..(time)? – Atunci, ce ziceţi de…? Is that all right with you? – Sunteţi de acord?/ Vă convine…? I’ll see you then – Ne vedem la ora stabilită/atunci

Paul:

81

17.3. GRAMMAR REFERENCE Wh- question words 1. Person Examples: Who is going to cook dinner today? Who is he talking to? 2. Time Examples: When did you finish school? When was she born? 3. Place Examples: Where are you from? Where can I find a gas station? 4. Purpose Examples: Why did they lie to me? Why don’t you tell me the real reason you are here? 5. Manner Examples: How do you get back from work? How can we help him solve this problem? 6. Action/object/idea Examples: What are you doing with that register? What’s your job? TESTE DE EVALUARE 1. Translate into Romanian: 1. Who is that man standing there by the elevator? I haven’t seen him here before. 2. Who is going to attend our clients? 3. What are you talking about? I can’t believe he said such a thing about us. 4. What is the subject of our meeting?

82

5. Where is the head office of that company located? 6. Where is my briefcase? I can’t seem to find it. 7. When can I schedule my next appointment? 8. When is he going to talk to my business associate? It’s getting very late. 9. Why don’t you finish your project? You only have two days left. 10. How do you know if you’re doing the right thing? 2. Translate into English: 1. Care este capitala Elveţiei? 2. Cine este la telefon? Nu vă aud prea bine. 3. Alo. Pot vorbi cu domnul Morrison, vă rog? 4. Putem amâna întâlnirea noastră până mâine? 5. Cum putem să aflăm dacă el mai este încă în oraş? 6. De ce nu-l rogi pe şeful tău să-ţi dea o zi liberă? 7. Unde îmi sunt ochelarii? Erau aici pe noptieră. 8. Săptămâna asta am foarte mult de lucru. 9. Nu putem să luăm o astfel de decizie la telefon. 10. Trebuie să ne întâlnim joi la ora 3. 3. Make up sentences with the following words and phrases: calendar, to make a phone call, arrangement, to have a busy schedule, to cancel a meeting, to leave a message, to dial, tomorrow, to confirm, to be available. 4. Complete the following phone conversation: A: Good afternoon. This is John Carter from A&A. B: ……………………………………………………… A: Could I speak to Mr. Lewis, please? B: ……………………………………………………… A: Oh, I see. It’s just that I really have to talk to him. B: ……………………………………………………… A: Yes, please. Tell him I won’t be able to make it on Thursday. I have to leave town for a couple of days. B: ……………………………………………………... A: Yes, thank you very much. I’ll call him later. Good-bye. B:……………………………………………………... 5. Practice Work in pairs. Write down your own dialogue in which you fix a meeting with a business partner over the telephone.

83

TEMA 18 – ÎNTÂLNIRI DE AFACERI UNIT 18 - BUSINESS MEETINGS ~A lunchtime appointment ~ the imperative + business communications
CONŢINUT 18.1. Reading & Speaking 18.2. Basic Vocabulary 18.3. Grammar Reference OBIECTIVE - desfăşurarea unei întâlniri de afaceri - cunoaşterea principalelor forme de comunicare în afaceri - cunoaşterea şi folosirea corectă în limba engleză a modului imperativ REZUMAT În cadrul acestui capitol, urmărim modul în care se derulează o întâlnire de afaceri, având în vedere, în acelaşi timp, enumerarea şi definirea principalelor forme de comunicare din lumea afacerilor. Secţiunea de gramatică va face referire la modul imperativ şi folosirea lui corectă în limba engleză. 18.1. READING & SPEAKING Situation: It’s Wednesday, lunchtime. As established previously over the phone, Jack Coleman and Paul get together. They are at the restaurant. Paul: It’s very nice to see you again. How are you? Jack: I’m very well, thank you. And you? Paul: Could be worse, I suppose. How’s business? Jack: Going well, thank you. We’ve just opened a subsidiary in Paris and I’ve been in charge of the whole project. Paul: It must have been challenging. Jack: Yes, that’s true. But it all turned out all right and now the satisfaction is much greater than the effort. Paul: I’m happy to hear this. Jack: Thank you. Listen! I would like to know more about your company. Perhaps we might start doing some business together sometime. As for me, I’ll provide all the information you need to know about us. Paul: That would be interesting. Jack: I will send you an e-mail or a fax, or even a presentation CD. Paul: OK. I’ll do the same. And after going through the materials, we can talk over the phone and make another appointment.

84

Waiter: May I take your order, gentlemen? Jack: Yes, thank you. And Paul, let’s forget about business for the moment! One has to find the time to enjoy the simple pleasures in life … Paul: You’re right. Let’s focus on our lunch then! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. What day is it? Who does Paul meet for lunch? What has Jack been doing recently? Is he happy with the results? Why? What does Jack propose? What does Paul think about it? How does Jack decide to send Paul the information? What does Paul suggest? 18.2. BASIC VOCABULARY Here are the most common business communications: EXTERNAL: fax e-mail letter phone call INTERNAL: memo phone call The fax is mainly used when a quick written response is required. The e-mail is the most currently used business communication. It may contain little, as well as elaborated information, according to the situation. The letter, although mostly replaced by e-mails nowadays, is generally used when there is no urgency or when full details are required. The phone call is also used on a daily basis in business, internally and externally, mainly to communicate brief information or to make appointments. The memo is an internal business communication generally used to pass information from one colleague to another. 18.3. GRAMMAR REFERENCE The imperative Form: affirmative: the base form of the verb
85

negative: do not / don’t + the base form of the verb emphatic: do + the base form of the verb Use: 1. to give orders Examples: Stop smoking in here! Get out! 2. to give warnings Examples: Be careful! You might fall. Watch out! The train is coming! 3. to make informal offers or invitations Examples: Come visit us sometime. Have a coffee. 4. emphatic use – common in polite requests, complaints and apologies Examples: Do sit down. Do try to be a little nicer to her. Do forgive me. It was not my intention to offend you. 5. to make suggestions – let’s + the base form of the verb Examples: Let’s take a seat. Let’s go out tonight. TESTE DE EVALUARE 1. Translate into Romanian: a. b. c. d. Stop staring at me like that! You’re making me feel uncomfortable. Finish your meal and let’s go! We’re going to be late for work. Get out of my room this instant! Have a seat. You must be tired after such a long journey. 2. Translate into English: a. b. c. d. Taci! Nu mai vreau să aud încă o dată povestea asta. Haide să mergem la mare în această vară ! Nu te mai juca cu foarfeca, Mike ! E periculos. Ai grijă ! Dacă te joci cu focul, s-ar putea să te arzi.

86

3. Practice I: Paul and Jack receive the materials from each other; they both read them and decide to develop a business relationship. Imagine and write down their telephone conversation. 4. Practice II: You are the sales representative for a health care production plant. The plant has recently developed a new product: a chewable candy for children, rich in minerals and vitamins. a. Write a short memo for one of your colleagues, telling him that you need his collaboration in launching the advertising campaign. b. Write an e-mail for the plant’s customers, telling them about the new product that is about to be launched on the market. Describe the product and mention at least three of its advantages.

87

TEMA 19 - SĂRBĂTORI UNIT 19 – CELEBRATING ~Happy birthday~ If – clauses + holidays
CONŢINUT 19.1. Reading & Speaking 19.2. Basic Vocabulary 19.3. Grammar Reference OBIECTIVE - însuşirea vocabularului referitor la urări şi sărbători în limba engleză - dobândirea abilităţii de-a utiliza vocabularul englezesc referitor la sărbători şi sărbătoriri - exprimarea condiţionalului în limba engleză REZUMAT Acest ultim capitol se va referi la sărbători şi sărbătoriri, având în centru aniversarea Marissei. În acest context, studenţii se vor familiariza atât cu urările şi celebrarea unei zile de naştere, cât şi cu vocabularul englezesc specific celorlalte tipuri de sărbători şi aniversări. Secţiunea de gramatică va avea în vedere exprimarea condiţionalului în limba engleză. 19.1. READING & SPEAKING Situation: Time has gone by. Paul is busy building a career. Business is going well. Marissa is about to finish school. Everything goes all right for their family and friends. Today is Marissa’s birthday. They’ve just had lunch with her family and now they’re home in their apartment, preparing for a little party with their best friends, Mark and Sarah. The doorbell is ringing. Paul: You’d better get that, Marissa. Your guests must be arriving. Marissa: OK. Paul. I’m coming! Sarah: Hi Marissa! Happy birthday! Mark: Happy birthday! Marissa: Come in guys! Make yourselves comfortable. Mark, thank you for the lovely flowers! Mark: You’re welcome! But prepare yourself because there’s more to come. Marissa: I’m happy just to have you here. Sarah: I’ve got a little something for you too.

88

Marissa: Thank you! This bracelet is just beautiful! And the book …! Just what I needed. If you didn’t bring it as a present, I would have bought it myself. I saw it in a bookshop last week. Mark: And this is my present for you. Marissa: What a wonderful carpet! Very exotic. Mark: I brought it from my last trip to Indonesia. I thought it might look good in your new apartment. Marissa: Thank you very much! It’s lovely. Hey! There’s our cook! Mark: Hi Paul! Sarah: Hi! Paul: Hi guys! Mark: What have you brought us there? Paul: You’ll have to wait and see. All I’m saying is that it’s spaghetti, and that it’s incredibly tasty. Sarah: Mm, sounds good! Paul: Can I get you anything to drink? We’ve got mineral water, orange juice, tea, coffee, coke … Mark: Forget about all that! Bring some alcohol man! We must drink to your girlfriend’s health, happiness and prosperity! ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 1. What has Paul been doing lately? 2. How about Marissa? 3. What are they celebrating today? 4. Where does the party take place? 5. Who are Marissa’s guests? 6. What has Mark brought for Marissa? 7. How about Sarah? 8. Who cooked for Marissa’s birthday and what did he cook? 9. What does Paul offer his guests to drink? 10. What does Mark suggest? 19.2. BASIC VOCABULARY holiday = zi de sărbătoare, vacanţă bank holiday (BE) / legal holiday (AE) = sărbătoare legală The main holidays: New Year’s Eve = Ajunul Anului Nou, Revelionul New Year’s Day = Anul Nou Easter = Paşti Good Friday = Vinerea Mare Easter Sunday = Duminica Paştilor Easter Monday = a doua zi de Paşti May Day (BE) / Labor Day (AE) = Ziua Muncii Whitsun = Rusalii

89

Independence Day (AE) = Ziua Independenţei Thanksgiving Day (AE) = Ziua Recunoştinţei Christmas = Crăciun Christmas Eve = Ajunul Crăciunului Celebrations and special occasions: to celebrate = a sărbători celebration = sărbătoare, sărbătorire ceremony = ceremonie the wedding ceremony = ceremonia nunţii festivity = festivitate feast = ospăţ birthday = zi de naştere anniversary = aniversare silver / gold wedding = nunta de argint / aur baptism = botez funeral = înmormântare Good wishes for special occasions: Merry Christmas! = Crăciun Fericit! Happy New Year! = An Nou Fericit! Happy Easter! = Paşte Fericit! Happy birthday! = La mulţi ani! Happy anniversary! Common toasts: To your health! = În sănătatea ta! Cheers! = Noroc! Here’s to you! = Pentru tine! Here’s to your new home! = Pentru noua ta casă! 19.3. GRAMMAR REFERENCE If – clauses The main types of if – clause: 1. to express a probable action in the future if + the simple present tense + will / can / may / might Examples: If you wake up before 7.30, you will get to school in time. I can help you if you want me to. If you don’t arrive at the exact hour, you may have to wait. If you don’t take your coat you might catch a cold.

90

2. if + the simple past tense + would / could / might 2.1. to express a less probable action in the future Examples: If you took the train as I told you, you would be home by now. If I saved more money, I could buy that car. If he studied more, he might pass the exam. 2.2. to express an unreal action in the present Examples: If I were in your shoes, I would be nicer to him. If I were rich, I could go on expensive trips around the world. If she dressed better, she might look prettier. 3. to express an impossible action in the past if + the past perfect tense + would have / could have / might have Examples: If it had snowed in the weekend, children would have made snowmen. If I hadn’t been at work, I could have gone shopping with you. I might have told him about the show if I had known about it myself. TESTE DE EVALUARE 1. Make up two conditional sentences of each type, as presented in the grammar section. 2. Translate into Romanian: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. If I arrive on time tomorrow, I will go to the concert. I can help you with your project if you come over to my house. I may be a little late if I don’t catch the bus. If he arrives out of the blue, you might be surprised. If you took my advice, you would be a student by now. If he practiced more, he could win the competition. He might be able to convince her if he only tried harder. If I were you, I would talk to the police and tell them everything. If he were taller, he could play basketball a lot better. If you weren’t so selfish, you might have more friends. I would have gone to the seaside last summer if the weather had been better. l. If he hadn’t been so busy, he could have come to the party with us. m. She might have danced with you if you had asked her to.

91

3. Translate into English: Nu ştiu de ce sunt oamenii atât de răi. Dacă aş putea, i-aş face pe toţi mai buni. Dacă aş fi o floare, mi-aş dărui frumuseţea celor trişti. Dacă aş avea timp, aş face toţi copiii să zâmbească. Dacă aş putea să zbor, aş pluti peste munţi şi văi să răspândesc mesajul meu de pace. Dacă aş fi fericit, aş cânta. Dacă aş fi trist, aş cânta … Dacă aş fi mai curajos, aş cuceri munţii ca să fiu mai aproape de cer. 4. Make up ten sentences using words and expressions from the vocabulary section. 5. Practice: Divide into groups. Choose a special event. Write a short script. Play the roles of hosts and guests according to your script.

92

TEMA 20 - RECAPITULARE UNIT 20 - REVISION
Choose the right answer: 1. She … an English teacher. a. are b. is c. am 2. I … 20 years old. a. have b. is c. am 3. You … not from Prague. a. come b. am c. are 4. He is happy to see us, … he? a. isn’t b. is c. not 5. They … here, are they? a. are b. were c. aren’t 6. It is 10 a.m.; you say: a. hello b. bye c. good morning 7. You only say “Good night”: a. late at night b. in the evening c. when you are tired 8. “See you soon” means: a. Ce mai faceţi? b. Bună ziua c. Pe curând 9. “Good-bye” is used: a. when you arrive b. when you meet someone c. when you leave

93

10. “How do you do” is answered with: a. hello b. how do you do c. bye 11. There is … bread in the cupboard. a. some b. any c. not 12. There aren’t … eggs in the refrigerator. a. some b. any c. twelve 13. How … oranges have you got in your hand? a. much b. lot c. many 14. There isn’t … salt left in the salt cellar. a. many b. much c. so 15. There are … cookies on the table. a. a few b. any c. much 16. I want to drink a glass of … a. honey b. water c. chocolate 17. Could I look at the …, please? a. menu b. knife c. tip 18. The … is so tasty in this restaurant. a. drinks b. bill c. food 19. Don’t eat the … yet. It’s still hot. a. soup b. tea c. butter

94

20. Let me have a look at the … a. table b. wine list c. window 21. I usually … to school. a. walk b. walks c. walk’s 22. She never … yellow clothes. a. wear b. wear’s c. wears 23. … he like listening to music? a. does b. do c. don’t 24. They … like poetry. a. doesn’t b. don’t c. do’not 25. We often … to the theatre. a. gone b. go c. goes 26. What is your favourite …? a. hobby b. hobbies c. movies 27. Do you … going to the seaside? a. enjoy b. loves c. not like 28. My sister can’t … winter. a. stand b. see c. seek 29. I’m … of playing basketball. a. a big fan b. don’t like c. love

95

30. What do you do in your …? a. spare time b. weekend c. weekdays 31. I … to Egypt yet. a. have b. haven’t been c. has 32. She has seen this movie … this year. a. twice b. never c. yesterday 33. He … in this company for three years. a. worked b. works c. has worked 34. … you washed your car? a. Did b. Have c. Are 35. John … to China. a. has gone b. went c. is going 36. Swedish people live in: a. Sweden b. Switzerland c. Spain 37. Turkish is the national language of: a. Taiwan b. Tibet c. Turkey 38. Lisbon is the capital of: a. Spain b. Portugal c. Italy 39. British people speak: a. French b. English c. German

96

40. Polish people live in: a. Poland b. France c. Norway 41. Do you … a pet? a. has b. have c. haven’t 42. Has your sister … any hobbies? a. got b. get c. gets 43. My best friend … a car. a. haven’t got b. don’t have c. doesn’t have 44. My parents … a beautiful house at the countryside. a. has got b. have got c. hasn’t got 45. Don’t bother him. He … a terrible headache. a. ‘s got b. got c. have got 46. My … has five members. a. family b. families c. family’s 47. His little … is five years old. a. mother b. father c. sister 48. Are these your two …? a. sons b. son c. son’s 49. I don’t have any … a. brothers or sisters b. brother or sister c. brothers and sister

97

50. Her … name is Laura. a. daughters b. daughter c. daughter’s 51. I have just bought … bars of chocolate. Would you like some? a. to b. too c. two 52. Mother usually drinks … cups of coffee a day. a. three b. tree c. trees 53. My grandfather is … years old. a. sixty b. sixties c. sixteen 54. This is the … time he reminds me to close the window. a. for b. forth c. four 55. He was the … to tell me I was wrong. a. firsts b. first c. first’s 56. I waited for … an hour in the rain, but he didn’t show up. a. half b. one c. two 57. We have decided to meet at … a. none b. no c. noon 58. Can you tell me … a. time is? b. what time? c. the time? 59. It is very late. It is almost … a. midnight b. midday c. noon

98

60. It is … eight o’clock. a. near b. nearly c. nearest 61. What size is … coat over there? a. this b. that c. these 62. Are you comfortable in … shoes? a. these b. this c. that 63. I don’t like … book. I won’t read it anymore. a. those b. these c. this 64. Are … glasses on the table yours? a. that b. those c. this 65. … painting in front of me is very beautiful. a. this b. that c. these 66. How … is that red dress? a. many b. more c. much 67. These gloves cost twenty pounds. They are rather… a. expensive b. cheap c. free 68. Can you tell me the … of those blue trousers? a. prices b. prize c. price 69. This hat is only seven pounds. It is very … a. dear b. cheap c. expensive

99

70. Hand me that long black skirt from the coat hanger. I can’t see its … from here. a. colour b. price tag c. length 71. We haven’t got any food left. … cupboard in the kitchen is empty. a. the b. a c. an 72. I want to eat … orange. a. some b. a c. an 73. Give me … pencil, please. a. a b. an c. any 74. He is … funniest friend I’ve ever had. a. the b. a c. an 75. She is … architect a. the b. an c. a 76. It’s very cold outside. Don’t forget your… a. scarf b. muffler c. sandals 77. Have you seen my …? They were here on the table yesterday. a. slippers b. gloves c. shoes 78. He doesn’t like that pair of blue … a. training suit b. trousers c. earrings 79. Could I borrow your …? It’s raining. a. sun glasses b. gloves c. umbrella
100

80. She looks wonderful in this lovely red … a. suit b. gown c. coat 81. His car is very … . He’ll have to buy a new one. a. red b. beautiful c. old 82. Clarissa is twenty years old. She is so … . a. young b. old c. nice 83. Your … is on the bed. a. dress red b. red dress c. a red dress 84. Your cousin is so nice, kind and … . a. upset b. bitter c. funny 85. Give me that … purse on the chair, please. a. black and leather b. black leather c. leather 86. What are you doing? Why are you … with your sister? a. fighting b. fight c. fights 87. Don’t disturb her! She’s … at the moment. a. sleeps b. sleep c. sleeping 88. Why are you … at me like that? I didn’t do anything wrong. a. look b. looks c. looking 89. What are you … on Saturday? Do you have anything planed? a. doing b. do you do c. do

101

90. You can’t go out now! It’s … . a. rains b. raining c. rain 91. What do you do? … a. I’m a teacher. b. I’m fine, thanks. c. I’m cooking. 92. … to be a nurse. I like taking care of sick people. a. I go b. I’m not going c. I’m going 93. I love writing novels. My dream is to become a … . a. plumber b. sailor c. writer 94. I have a terrible toothache. I need to go to the … . a. dentist’s b. dentist c. dentists 95. I would like to go for a walk. It’s so … and sunny. a. cold b. warm c. cloudy 96. Bring me that black notebook … the desk. a. at b. on c. to 97. Is there any coffee left … the cup? a. on b. in c. to 98. I don’t feel like going out. It’s too … I guess I’ll wait for the rain to stop. a. cold and wet b. hot and sunny c. dry 99. I’m going … Paris. Are you coming with me? a. for b. to c. in
102

100. We are meeting Helen … 6 o’clock. a. at b. for c. on 101. You can … the door. a. open b. opens c. to open 102. She … have heard the news. a. mights b might c. might’s 103. He … say such horrible things. a. must b. must to c. mustn’t 104. ... I ask you a question? a. Can to b. Can c. Cannot 105. … she answer that? a. Should b. Shoulds c.Should’s 106. Is there any bread left in the …? a. fridge b. wardrobe c. cupboard 107. Let’s buy that lovely blue … for our living room. a. carpet b. mirror c. door 108. I live on the second … a. flower b. flour c. floor 109. Do you live in a house or in a ...? a. building b. farm c. block of flats

103

110. I’m too … to go out tonight. a. relaxed b. exhausted c. happy 111. She… an entire bar of chocolate yesterday. a. has eaten b. ate c. have eaten 112. He … his leg last week. a. broke b. has broken c. have broken 113. This ice-cream … great. a. taste b. taste’s c. tastes 114. ... kind of food do you most enjoy? a. Who b. When c. What 115. … with me! Now! a. Don’t come b. Come c. Comes 116. If I were you, I … forgive her. a. will b. would c. was 117. If he … tomorrow, we will go the theatre. a. will come b. comes c. coming 118. I guess he’ll send you an … a. fax b. e-mail c. memo 119. Don’t forget to buy a present for Marissa’s … a. birthday b. arrival c. holiday 120. Don’t interrupt them! They are … an appointment. a. doing b. fixing c. taking
104

BIBLIOGRAFIE:
1. DUŢESCU, DAN, Engleza fără profesor, Ed. Moldova, Iaşi, 1994 2. EASTWOOD, John, MACKIN, Ronald, A Basic English Grammar, Oxford University Press, 1993 3. FIELD, JOHN, English Step by Step (Limba Engleză Pas cu Pas), BBC English, Ed. Coresi, Bucureşti, 1993 4. HOFFMANN, Hans G., HOFMANN MARION, Engleza tematică, Bucureşti, Ed. Niculescu, 2005 5. LEVIŢCHI, LEON, Gramatica limbii engleze, Ed. Teora, 2001 6. LUPULEASA, RADU, English in Communication, Ed. Polirom, 2003 7. MURPHY, RAYMOND, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1992 8. PAIDOS, CONSTANTIN, Gramatica limbii engleze, Vol. I, Ed. Institutul European, Iaşi, 1995 9. SOARS, Liz, John, New Headway, Oxford University Press, 2000 10. SWAN, Michael, Basic English Usage, Oxford University Press, 1993 11. VOLLAIRE, Claude, Gramatica limbii engleze cu exerciţii, Bucureşti, Ed. Teora, 1999 12. BANTAŞ, ANDREI, Dicţionar englez-român, român-englez, Ed. Teora, 2004 13. UNIVERSITATEA DIN TIMIŞOARA, Limba şi Literatura Engleză, ediţia a II-a revăzută şi îmbunătăţită, Ed. Amarcord, Timişoara, 1996 14. ***, English for Business and Administration, Cavallioti, 1997 15. ***, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 1991

105