PENDIDIKAN BAHASA DAN MASA DEPAN MALAYSIA APAKAH KESAN AKTA-KATA PENDIDIKAN 1995 DAN 1996 TERHADAP

PENDIDIKDAN ALIRAN MELAYU DAN KEDUDUDKAN EKONOMI BANGSA MELAYU SERTA KEBUDAYAAN KEBANGSAAN? Zainal Abidin Abdul Wahid Diselenggara bersama persatuan kebangsaan pelajar islam malaysia dan persatuan linguistik malaysia

Pendahuluan
Dalam bulan Disember 1995 dan Januari 1996, parlimen Malaysia telah meluluskan tiga Akta baru berkenaan dengan Pendidikan dan meminda Akta Universiti dan kolej Universiti . AktaAkta baru ini ialah Akta Pendidikan 1995,Akta institusi Pendidikan tinggi swasta 1996 dan Akta majlis Pendidikan tinggi negara 1996. Pindan kepada Akta Universiti dan kolej Universiti dibuat pada bulan Disember 1995 dan ia sekarangdikenali sebagai Akta Universiti dan kolej Universiti 1995. Keempat-empat Akta ini merupakan satu perkembangan baru dalam dunia Pendidikan di Malaysia , malangnya perkembangan baru ini akan membawa kesan buruk lagi merbahaya kepada Pendidikan aliran Malaysia dan peranannya sebagai alat untuk membina satu bangsa Malaysia dan perpaduan kebangsaan. Akta-Akta Pendidikan uyang baru ini juga akan menjejaskan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa raasmi dan bahasa ilmu. Seterusnya Akta-Akta ini telah pun mula dan akan terus merosotkan nilai ekonomi Bahasa Melayu . Bagaimanakah caranya Akta-Akta Pendidikan 1995 dan 1996 ini boleh merosakkan perpaduan kebangssan dan menyukarakan pembentukan satu bangsa Malaysia ? Dalam satu penerbitan awal tentang pendidikan ,Bahasa dan masa depan Malaysia telah diterangkan bagaimana Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar secar besar-besaran telah mengurangkan penggunaan bahasa Melayu (bahasa kebangsaan) dan seterusnya menjejasakn peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Akta-Akta pendidikan 1995 dan 1996 telah membolehkan penggunaan Bahasa Inggeris dengan meluas (iaitu di 250 institusi pendidikan tinggi swasta dan kemungkinan besar penubuhan cawangan universiti luar negeri serta sekolah menengah aliran inggeris) dan penerusan 1290 buah buah sekolah rendah jenis kebangsasn cina dan 550 buah sekolah rendah jenis kebangsaan tamil serta pengekalan 60 buah sekolah menengah bebas cina. Perlu diingat bahawa terdapat lesbih kurang 70 buah sekolah menengah cina ini dahulu yang telah ditawarkan oleh kerajaan supaya menjadi sekolah menengah kebangsan dengan mendapat bantuan kewangan kerajaan mengikut tujuan akta pelajaran 1961. Lebih kurang 10 buah sekolah menengah cina ini menjadsi sekolah menengah kebangsaan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selebihnya (60 buah lagi) tidak mahu menyertai sistem pendidikan kebangsan. Oleh itu mereka dianggap sebagai di luar sistem pendidikan kebangsaan. Enam puluhbuah sekolah ini merupakan salah satu lambang perjuangan seerakan pendidikan cina di Malaysia dan bertentangan dengan dasar peklajaran kebangsaan. Merka dikenali sebagai sekolah menengah bebas cina. Jadi apabila akhbar the star melaporkan pada Disember 1995 yang bmenteri pendidikan telah memberi jaminan tentang penerusan 60 buah sekolah menengah bebas cina ini, maka IPTA sungguh mendukacitakan. Menurut the star, mentri pendidikan berkata, µ«.

Dalam keadaan seperti ini apakah akan terajadi kepada peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Dan bahasa rasmi?bahasa ilmu?bahasa kebangsaan? Apakah nasib pelajar dan siswazah aliran Melayu ? bagaiman pula masa depan guru-guru sekolah kebangsaan? Apakah kesan Akta Pendidikan ini terhadap peranan Bahasa Melayu dan Pendidikan Melayu sebagai teras kepada kebudayaan kebangsaan? Akta-Akta pendidikan ini memberi ruang yang sangat luas kepada Bahasa Inggeris . yang umumnya akan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.¶ ³«.bahasa Melayu pula adalah asas penting kepada kebudayaan Bumiputra. (lihat kenyataan menteri pendidikan dalam thea star 13 Disembear 1995). deangan tekanan yang begitu kuat kepada penggunaan Bahasa Inggeris dan dengan merosotnya niali ekonomi bahasa Melayu apakah mungkin bahasa Melayu dan kebudayaan Bumiputra menjadi tears kepada kebudayaan kebnagsaan ? tipis sekali. Adakah ini car hendak mewujudkan perapaduan kebnagsaan? Adalkah ini car hendak menubuhkan satu bangsa Malaysia ? keadaan yang hampir sama akan dicetuskan oleh 250 buah IPTS cawangan universiti luar negeri dan sekolah aliran inggerias yang sudahpun wujud dan nampknya berkembang.´(the star 13?12?95) segala ini beramakna warganegara Malaysia keturunan cina boleh belajar di sekolah rendah jenis kebangsaan cina selama 6 tahun kemudian masuk ke 60 buah sekolah menengah bebas cina selama 5 atau6 tahun seterusnya masuk ke prime college kuala lumpur sebuah IPTS yang mempunyai rancangan berkemabar dengan bebrapa buah universiti di negar china komunis dan menamatkan pelajaran peraingkat universitinya di negara tersebut. Dalam keadaan yang diwujudkan oleh Akta-Akta pendidikan ini. Dari darajah satu sekolah rendah hingga ke universiti selama leaabih kurang 17 tahun warganegara Malaysia keturunan cina ini boleh belajar meanaerusi bahasa cina sebagai bahasa pengantar. Selain dari itu Akta-Akta ini juga membolehkan universiti ±universiti luara negeri membuka cawangan di Malaysia . kebanyakan cawangan universiti luar negeri (CUL) ini akan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Besar kemungkinan langkah prime college ini akn diikuti oleh IPTS yang lain. Padahal dasar kebudayaan kebangsaan kita menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan hendaklah berteraskan kebudayaan Bumiputra . Sebelum Akta-Akta pendidikan ini diluludskan kewujudan secara kekal sam bebas Cina taidak dijamin oleh kerajaan. kolej damansara utama (KDU) di selangor dan kolej antarabangsa di pulau pinang. Perlu diingat bahawa prime collegea sebuah IPTS di kula lumpur mempunyai sisteam pengajian berkembar deangan universiti ± universiti di republik rakyat china atau china komunis. kolej sunway.kerajaan telah memberi jaminan bahawa kewujudan sekolah-sekolah bukan beraliran kebangsaan dan sekolah bebas cina akan dikekalkan. Kecualilah kalau Akta-Akta pendidikan ini dipinda dan bahasa Melayu sebenarnya menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan . lebih kurang 250 daripada 282 IPTS yang wujud sekarng ini (1996) menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Denagn kewujudan seakolah dan IPTS yang bukan beraliran kebangsaan ini secar besarn maka peranan bahasa Melayu dan pendidikan aliran keabangsaan yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantara utama untuk menjadi teras kepada kebudayaaan kebangsaan akan terbatas dan terajejasa. Contoh IPTS yang besar ialah kolej tunku abdul rahman (KTAR).The government had already given its assurance that thea existence of vernacular and chinese independent schools nshould be maintained. Akta-Akta pendidikan ini mengekalkan kewujudan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (1290) dan sekolah rendah jenis kebangsan tamil (550 buah) bukan itu saja menteri pendidikan telah memberi jaminan bahawa sekolah menengah bebas Cina yang 60 buah itu juga akan dikekalkan .

iaitu jumlah penduduk bumiputra sekarang ini (1995)dengan kelonggaran yang diberi oleh akta-akta pendidikan 1995/1996 itu? Perlu diingat bahawa Akta-Akta p ini juga membolehkan penubuhan cawangan universiti di luar negeri di negara kita ini. Sekarang kita mempunyai lapan institusi pendidikan tinggi awam (IPTA) iaitu universiti kebangsaan malaysia . kita masih tidak dapat menghasilkan golongan ikhtisas bumiputra yang melambangkan nisbah penduduk pada masa DEB dibuat.kebangsaan sebagaimana yang dikehendaki oleh laporan razak dan laporan rahman talib dahulu. Oleh itu kebanyakkan bumiputra tidak mampu memasaukinya. universiti utara malaysia .seterusnya kedudukan ekonomi bumiputra juga akan terjejas. Dalam pada itu jumlah pelajar bumiputra di amerika syarikat telah menurun . Sebenarnya IPTS ini adalah universiti yang menjalankan kursus tahun satu ataupun tahun satu dan dua bagi universiti-universiti yang berkembar atau mempunyai hubungan khas denagn mereka. Semua cawangan universiti luar negeri yang seperti ini akan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. betulkah ini? Ulasan Lazimnya pendapat yang diatas ini adalh betul jika pemimpin-pemimpin negara dan rakyatnya menghoramati dan mencintai bahasa Melayu dan rakyatnya menghoramati dan mencintai bahasa Melayu dengan eertikata yang sebenarnya. universiti sains malaysia .pada tahun 1994 jumlah itu telah menurun kepad 40%. Universiti sydney dari australia telahpun menunjukkan minat yang besar. Dengan itu perpaduan kebangsaan akan sukar dicapai. Ketidakseimbangan akan menjadi lebih besar. Jadi denagn lumrahnya perkembangan IPTS peratus ikhtisas bumiputra yang sudah memangpun rendah akan menurun.universiti malaysia sarawak dan universiti malaysia sabah. Ini bermakna denagn rancangan khas di bawah DEB seperti menghantar pelajar bumiputra belajar di luar negeri dengan jumlah yang besar. Jadi apabila dikatakan cuma 5% sahaja jumlah pelajar bumiputra di IPTS ini bermakna pelajar yang menuntut di peringkat universiti . britain dan australia. Tatapi jumlah pelajar bumiputra di dalam IPTS ini cuma 5% sahaja. Misalnya selepas 20 tahun dasar ekonomi baru (1971-1990. Di antara IPTS yang besar ialah kolej tunku abdul rahman. Demikian juga beberapa universiti lain dari Britain dan Amerika Syarikat. Jumlah pelajar di dalam 250 IPTS ini cukup bear. Sepertimana IPTS yang lain: yuran mereka tinggi. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin . kolej sunway . Apakah kesan Akta-Akta Pendidikan 1995-1996 terhadap kedudukan ekonomi bumiputra dan perpaduan kebangsaan? Dalam risalah yang terdahulu telah nditerangkan bagaiman fasal 17 akta pendidikan 1995 dan fasal 41 akta institusi pendidikan tinggi sw 1996 membolehkan penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dengan begitu meluas. Ada pemimpin-pemimpin negara kita yang menyatakan bahawa kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi Malaysia adalah terjamin kerana ia telah dimeteraikan dalam perlembagaan Malaysia . universiti pertaniam malaysia .kolej damansara utama institusi teknologi lim kok wing di selangor dan kolej antarabangsa di pulau pinang.universiti malaya. Sungguhpun kemasukan pelajar kolej kelapan buah IPTA ini berkuota. universiti teknologi malaysia . Daripada 282 IPTS di tahun 1996 lebih kurang 250 menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. pada tahun 1983 jumlah pelajar bumiputra daripada keseluruhan yang datang dari malaysia ialah 68%. Kebanyakkan IPTS ini mempunyai program berkembar denagn universiti-universiti di luar negeri seperti di amerika syarikat. iaitu 55% bumiputra dan 45% bukan bumiputra tetapi peratus golongan ikhtisas atau profesional bumiputra masih jauh ketainggalan.

Oleh itu kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsan.apabila nilai ekonomi Bahasa Melayu jatuh di singapura. bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama. Keadaan menjadi bertambah runcing apabila ada pegawai kerajaan menganggap soal bahasa itu tidak penting. segala Akta-Akta pendidikan yang boleh dimenjejaskan keduudkan dan peranan Bahasa Melayu perlu dipinda dengan segera. bahasa rasmi dan bahasa ilmu di Malaysia masih perlu diperjuangkan .kalau keadan ini dibiarkan berlanjutan maka sikap terhadap Bahasa Melayu sebagai bahasa kebnagsaan. Keadaan inilah yang telah berlaku di singapura.terutamanya pemimpin dan ahli-ahli UMNO. sebelum nasi menjadi bubur. Semoga nilai ekonomi bahasa Melayu tidak merosot agar pelajar dan siswazah aliran Melayu mendapat temapat yang terjamin dalam usaha mencari pekerjaan baik dalam kerajaan atau pun swasta. bahasa ilmu akan terjejas. sekolah melayu seperti sekolah sang nila utama menghadapi masalah. Seterusnya apabila terdapat di kalangan pihak swasta kecenderungan untuk mengambil tenaga kerja bumiputra dari kalangan siswazah bumiputra lulusan luar negeri maka siswazah bumiputra lulusan universiti-universiti tempatan akan menjadi masalah. Banyak lagi akibat-akibat yang tidak menguntungkan bahasa Melayu daan perpaduan kebnagsaan akan taimbul. Rakyat Malaysia . Malahan telahpun mula berlaku. . Penutup Apa yang dinyatakan diatas adalah akibat-akibat buruk yang akan dicetuskan oleh Akta-Akta pendidikan yang telah diluluskan oleh kerajaan dua pada bulan Disember 1995 dan dua ladi di bulan januari 1996. Apa yang amat perlu kita ketahui dan fahami ialah nasib malang yang menimpa Bahasa Melayu di singapura berlaku atau terjadi dalam keadaan di mana Bahasa Melayu termeterai sebagai bahasa kebangsaan singapura dan salah satu daripada bahasa rasmi negara itu. hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh agar perwakilan ke perhimpunan Agung UMNO di bulan Oktober 1996 ini akn memperjuangkan pendaulatan Bahasa Melayu dalam ertikata yang sebenarnya. Semoga Allah merestui dan memberkati usaha kita. Silalah fikirkan tentang kesan ±kesan bangsa dan bahasa Melayu juga neagar Malaysia di masa sekarng dan akan datang . bahasa rasmi.negara yang berjawatan tinggi serta sebahagian daripada warga negara Malaysia sendiri begitu mendewa-dewakan bahasa inggeris maka orang ramai akan menjadi serba salah. marilah kita bersama-sama berjumpa dan merayu kepada pemimpin-pemimpin UMNO di semua peraingkat terautamanya yang di pertua atau Presiden UMNO dan menteri pendidikan agar sudilah mereka kiranya meminda bahasa Melayu sebenarnya menjadi bahasa kebangsaan.akhirnya sekarang tidak ada lagi sekolah aliran melayu di singapura.nilai ekonomi Bahasa Melayu sekarang (1996) sudah merosot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful