P. 1
kamiza

kamiza

|Views: 27|Likes:
Published by Fani Udy

More info:

Published by: Fani Udy on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2011

pdf

text

original

1.

5 JADUAL ANALISIS Setelah soalan ini siap dibina, kami telah mentadbirkan soalan ini kepada pelajar-pelajar tahun 5 yang terdiri daripada 20 orang pelajar dari Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Kerayong, Selangor. Hasil daripada ujian yang telah dijalankan ini, kami telah menyediakan sebuah jadual pencapaian untuk menunjukkan hasil pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar-pelajar ini seperti yang ditunjukkan pada jadual 1.2 di bawah. Di samping itu, melalui jadual pencapaian ini ia akan memudahkan kami untuk mengukur sejauh mana keberkesanan item soalan ini terhadap para pelajar di sekolah ini. Berdasarkan jadual pencapaian ini, seramai 20 orang pelajar telah dipilh untuk menjalani ujian ini yang terdiri daripada 15 orang pelajar lelaki dan 5 orang pelajar perempuan. Daripada sejumlah 20 orang pelajar dari kelas tahun 5 Bijak ini, hanya seorang pelajar sahaja yang mendapat markah tertinggi iaitu Mohd Khairullah Saufi yang berjaya menjawab 14 soalan dengan tepat dan diikuti dengan Mohd.Rafiee yang berjaya menjawab dengan betul sebanyak 13 soalan. Seramai 5 orang pelajar telah mendapat 12 markah, seorang mendapat 11,10 dan 8 markah serta seramai 4 orang pelajar telah mendapat 9 markah. Bagi pelajar yang mendapat 7 markah, hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat markah ini. 2 orang pelajar pula hanya mampu menjawab 6 soalan dengan betul. Manakala, hanya 2 orang pelajar sahaja dicatatkan mendapat markah yang terendah iaitu memperoleh 5 markah sahaja. Berdasarkan pencapaian yang diperolehi melalui jadual ini didapati hampir 70% daripada pelajar kelas ini mampu menjawab soalan yang telah diberikan dengan baik. Manakala 30% pelajar lagi gagal menjawab soalan yang diberikan dengan jayanya. Oleh yang demikian, melalui pencapaian yang telah diperolehi tugasan kami yang seterusnya ialah menentukan Indeks Kesukaran bagi item soalan yang telah kami sediakan ini.

1.7 INDEKS KESUKARAN ITEM Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks Kesukaran Item (p).Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. Bagi ujian yang berbentuk soalan aneka pilihan, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawpan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut :

15) tidak akan dapat memberi maklumat psikometrik ( ukuran psikologi ) yang bermakna. kami telah membina jadual untuk menunjukkan indeks kesukaran item yang telah kami perolehi.41 – 0. Berdasarkan pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar selepas melaksanakan ujian di sekolah. Justeru. soalan – soalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan pelajar yang tinggi keupayaannya.20 0.3 berikut : .00 – 0. soalan yang terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar.61 – 0.p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item. Antara tujuan indeks kesukaran ini diadakan adalah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. Indeks kesukaran bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual 1. memberi maklumbalas kepada pelajar bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji dan untuk mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan.81 – 1. untuk mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian – bahagian kurikulum.60 0.85) atau yang terlalu sukar (p<0. pembina soalan perlu ingat bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.40 0. Ini adalah disebabkan.80 0. iaitu apabila guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. sementara soalan yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar.21 – 0. Nilai (p) 0.00 Pengkelasan Item Terlalu Sukar Sukar sederhana Sukar Mudah Terlalu Mudah Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma.

No Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nilai (p) / Aras Kesukaran Pengkelasan Item .

95 di mana pengkelasan item menunjukkan soalan ini terlalu mudah untuk diselesaikan.6. haruslah diperbaiki dan diseimbangkan mengikut aras kemampuan pelajar.Soalan seperti ini tidaklah terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dijawab dan sesuai untuk menguji pengetahuan mengikut aras kemampuan kumpulan para pelajar yang tertentu.7. Oleh yang demikian. Sebanyak 6 soalan mempunyai aras kesukaran 0. soalan – soalan seperti ini juga agak sesuai untuk digunakan di dalam ujian kerana ia mampu membezakan pelajar yang rendah keupayaan dengan pelajar yang tinggi keupayaannya. kita dapat melihat soalan 1 dan soalan 4 mempunyai aras kesukaran 0.21. Jika menurut ujian rujukan norma.8. Jika mengikut ujian rujukan norma.0.soalan ini.40 adalah yang paling banyak terdapat pada ujian ini di mana terdapat sebanyak 9 soalan yang sukar di dalamnya. soalan ini adalah tidak sesuai untuk ditadbirkan kerana ia tidak dapat membezakan di antara pelajar yang pandai dengan yang lemah. .17. Antara soalan tersebut ialah soalan yang bernombor 5.41 .12.19 dan 20.Jadual 1.0. Soalan –soalan seperti ini sesuai untuk ditadbirkan di dalam kelas kerana ia dapat membezakan keupayaan menjawab di antara pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak. Ia mempunyai aras kesukaran 0.60 iaitu soalan 2.16. Walaubagaimana pun. Manakala yang terakhir soalan 14 dan soalan 15 adalah soalan yang paling banyak gagal dijawab oleh pelajar di mana hanya 2 orang pelajar sahaja yang berjaya menjawab soalan 14 dan hanya 4 orang pelajar sahaja yang berjaya menjawab soalan 15 dengan tepat.11.9 dan soalan 13 di mana soalan – soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang sederhana sukarnya.75 yang menunjukkan soalan ini juga mudah untuk dijawab dan juga tidak sesuai untuk digunakan bagi ujian rujukan norma. kedua – dua soalan ini dikategorikan sebagai terlalu sukar dan soalan ini tidak sesuai untuk dikekalkan di dalam ujian ini. soalan – soalan seperti ini.90 – 0.10. Bagi soalan 18 pula. seramai 15 orang daripada 20 orang pelajar telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul.3 : Indeks Kesukaran Item Melalui jadual di atas. Di dapati agak ramai pelajar yang gagal menjawab dengan tepat soalan.3. Soalan yang berada pada aras yang sukar iaitu pada aras 0.

mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian – bahagian kurikulum yang tertentu.30 0.41 – 1. dikatakan tidak baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah.00.0. Akhirnya.00 Pengkelasan Item Tidak Baik Kurang Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.11 – 0.10 0.8 INDEKS DISKRIMINASI ITEM Indeks diskriminasi item ialah indeks yang dapat membezakan/ mendiskriminasikan antara pelajar yang berkeupayaan rendah dengan pelajar yang berpencapaian tinggi. soalan – soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia tidak berupaya membezakan pelajar pandai dengan pelajar lemah. . bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.20 0. Antara tujuan indeks diskriminasi ini ialah .00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma ( PRN) kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian lemah. RU adalah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar yang berpencapaian tinggi.00 – 0.T(L+ U) adalah jumlah pelajar berpencapaian rendah dan tinggi. iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan – soalan ini dengan betul berbanding pelajar pandai.1.31 – 0. Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan ( RU – RL ) dengan T(L+U). Cara mengira indeks diskriminasi item adalah seperti yang berikut : Indeks Diskriminasi (d) = (RU – RL) (1/2 T(L+U) ) Berikut menunjukkan jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item : Nilai ( d ) 0. memberi maklumbalas kepada pelajar pandai tentang kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji. untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula. RL pula ialah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar berkeupayaan rendah. mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan dan mengenalpasti pelajar yang berpencapaian tinggiuntuk melanjutkan pengajian dalam bidang – bidang tertentu. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.40 0.21 – 0.00. Indeks diskriminasi hampir kepada 1.00 hingga 1.

No Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nilai (d) / Aras Diskriminasi Pengkelasan Item .

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0. .Jadual 1.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0. Indeks diskriminasi bagi item yang telah dijalankan adalah seperti yang terdapat pada jadual 1.Bilangan pelaja berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul .00.33 ANALISIS ITEM Soalan/Item 1 . . kami telah membina jadual untuk menunjukkan indeks diskriminasi item yang telah kami perolehi. Soalan/Item 3 .4 : Indeks Diskriminasi Item Berdasarkan pencapaian telah diperolehi oleh pelajar selepas melaksanakan ujian di sekolah.33. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan/Item 2 .4 di atas.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0. Seramai 4 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 2 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul.Soalan ini juga sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. Contoh pengiraan untuk mendapatkan hasil analisa seperti yang di atas ialah : Contoh soalan 1 : Markah Tinggi (Ru) Markah Rendah (Ru) T(L+U) = 6 orang = 4 orang = 6 orang (Ru-RL) T(L+U) = 6-4 6 = 0.33. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah.Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. Seramai 6 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 4 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul.

soalan ini perlu diganti dengan soalan yang lebih sesuai. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini tidak dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah . Seramai 4 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan/Item 4 . hanya seorang sahaja murid dari kumpulan murid berpencapaian .66.Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik. Manakala. Seramai 4 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 2 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul.Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.16.Oleh itu.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0. . Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. . Soalan/Item 5 .Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. Manakala. Seramai 5 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0. Soalan/Item 6 .Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0. Soalan/Item 7 .33.66. Seramai 6 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 5 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah .Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0. tidak ada seorang murid pun dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini.adalah sama.Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah.

Soalan ini perlu diperbaiki atau diganti dengan soalan yang lebih sesuai. iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai. Soalan/Item 10 .33 di mana seramai 3 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul berbanding hanya seorang sahaja dari kumpulan berpencapaian tinggi.Soalan 9 ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. . .Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan/Item 8 . Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas.Soalan ini tidak baik untuk PRN. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk PRN kerana ia dapat membezakan di antara murid yang bijak dengan murid yang lemah di dalam kelas.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.50. kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah. .Bagi soalan nombor 10 ini.83. Seramai 5 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat dan hanya 2 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. indeks diskriminasinya adalah -0.rendah dapat menjawab soalan ini.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0. Seramai 6 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan seorang murid dari kumpulan pencapaian rendah dapat menjawab soalan ini dengan jayanya. . Soalan/Item 9 . Soalan/Item 11 .Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Seramai 3 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan seorang orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. . .Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.Soalan ini tidak baik untuk PRN.16 di mana hanya seorang murid sahaja dari kumpulan berpencapaian rendah telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul.Indeks diskriminasi item bagi soalan 13 ini ialah 0.Bagi soalan 11.Soalan ini juga perlu diperbaiki dan diganti dengan soalan yang lain.Bagi soalan nombor 14 pula ini.Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini. Soalan/Item 13 .Manakala. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. Soalan/Item 14 . kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah.Soalan ini adalah tidak baik untuk penilaian rujukan norma. Soalan/Item 12 -Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.50 di mana seramai 4 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat . tidak seorang murid pun dari kumpulan berpencapaian tinggi yang dapat menyelesaikan soalan ini. . Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai. indeks diskriminasinya adalah -0.Manakala hanya seorang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat selesaikan soalan ini dengan betul.Hanya seorang pelajar sahaja dari kumpulan pencapaian tinggi dapat selesaikan soalan ini dengan tepat. .16 di mana seramai dua orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini. indeks diskriminasi soalan ini juga adalah negatif iaitu -0..33. Soalan/Item 15 .Soalan ini tidak sesuai untuk dikekalkan di dalam ujian ini.

Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. Soalan/Item 18 . .Oleh itu.66. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana soalan ini tidak dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah. hanya seorang sahaja murid dari kumpulan murid berpencapaian rendah dapat menjawab soalan ini. Hanya seramai 2 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan seorang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan tepat.16. Soalan/Item 19 .Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.Indeks diskriminasi item bagi soalan 16 ini ialah 0.00. Bilangan pelajar berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu seorang bagi kumpulan murid pencapaian tinggi dan juga seorang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah. Seramai 5 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat.50 di mana seramai 6 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat dan hanya 3 orang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menyelesaikan soalan ini dengan betul.Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik. Manakala.Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini. . soalan ini perlu diganti dengan soalan lain yang lebih sesuai Soalan/Item 16 .Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah.Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0. . . Soalan/Item 17 .Indeks diskriminasi item bagi soalan 18 ini ialah 0..Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas.com/doc/3312245/Penilaian-Pengukuran .Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.scribd. http://www. Soalan/Item 20 .66.50 di mana seramai 4 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat .Soalan ini perlu dikekalkan dalam ujian ini. Soalan ini juga berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah di dalam kelas. . .Indeks diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.Manakala hanya seorang murid dari kumpulan berpencapaian rendah dapat menyelesaikan soalan ini dengan betul. Seramai 5 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi berjaya menjawab soalan ini dengan tepat dan hanya seorang murid sahaja dari kumpulan murid berpencapaian rendah yang dapat menjawab soalan ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->