Merilni transformatorji

Obstajata dve vrsti merilnih transformatorjev: 1. Tokovni merilni transformator 2. Napetostni merilni transformator Za uporabo v EE sistemu obstajajo izvedbe, kjer sta tokovni merilni in napetostni merilni transformator združena v eni enoti. Tokovni merilni transformator je zgoraj, napetostni merilni transformator pa spodaj. Pomembna lastnost merilnih transformatorjev je, da galvansko ločijo merilni objekt od instrumenta.

326

Merilni transformatorji
Tokovni merilni transformator ali tokovnik, transformira velikost toka skladno z njegovo prestavo:
p= I 2n N1 = I1n N 2

Merimo sekundarni tok I2, v resnici pa nas zanima primarni tok I1, ki izračunamo z enačbo:
I1 = I1 = K= I2 p I2 I1n = K I 2 I 2n I1n I 2n
327

Merilni transformatorji
Tokovnik je merilni instrument, zato je eden njegovih bistvenih podatkov tudi razred točnosti. Nazivni sekundarni toki so standardizirani:: 1. 1 A 2. 5 A 3. 10 A. Običajno znaša nazivni sekundarni tok I2n=5 A, redkeje so uporabljeni tokovniki z nazivnim sekundarnim tokom 1 A, zelo poredkoma pa tokovniki z nazivnim tokom 10 A. Označevanje priključnih sponk je glede standarde različno. V Sloveniji so sponke praktično vseh tokovnikov označene s K in L za primarne ter k in l za sekundarne sponke. Skladno s predpisi 328 IEC pa se uvajajo oznake 1P1 in 1P2, ter 1S1 in 1S2.

tokovnemu merilnemu transformatorju pa je vsiljen primarni tok I1.Merilni transformatorji Priklop tokovnika: Običajnemu transformatorju je na primarni strani vsiljena napetost. 329 Merilni transformatorji Notranjost tokovnika: Primarni priključek Primarno navitje Sekundarne sponke Jedro in sekundarno navitje 330 Merilni transformatorji Napetostni merilni transformator ali napetostnik deluje kot običajni transformator. Tipična vrednost za nazivno sekundarno napetost je 100 V. zato ima določen razred točnosti. Postopek izračuna neznane primerne napetosti je naslednji: p= U1n N1 U1 = = U 2n N 2 U 2 U1n U2 U 2n U1 = p U 2 = 331 . Tudi napetostnik je merilni instrument. Tok mu vsilita vir napetosti in breme. Zaradi vsiljenega toka mora biti tokovni merilni transformator v kratkem stiku.

ki jo troši instrument. da mora biti njegova nazivna moč mnogo večja od moči.Merilni transformatorji Napetostni merilni transformator mora biti dimenzioniran tako. tako v velikosti napetosti. Zaradi obremenitve se v transformatorju pojavijo notranji padci napetosti. da ga breme. Napaka v kotu ima pomemben vpliv pri merjenju moči in energije. kar pomeni. kakor tudi v kotu med primarno in sekundarno napetostjo. ki pomenijo merilno napako. 332 . ki je v tem primeru merilni instrument čim manj obremenjuje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful