Subiecte examen - sem. II Hormoni 1. Mecanismul de actiune al hormonilor steroizi 2. Mecanismul de actiune al hormonilor tiroidieni 3.

Receptori membranari: structura, interactiunea cu hormonii 4. Receptorul pentru insulin - structura, rol 5. Mecanismul de actiune al proteinelor G 6. Scrieti reactia de sinteza si degradare a AMP ciclic, precizand activatorii si inhibitorii enzimelor care intervin 7. Fosfolipaza C - reactia catalizata, rol 8. Protein kinaza AMPc dependenta - structura, rol 9. Rolul glucagonului in reglarea glicemie i 10. Biosinteza hormonilor tiroidieni 11. Rolul parathormonului in reglarea calcemiei 12. Rolul insulinei in reglarea glicemiei 13. Biosinteza hormonilor medulosuprarenalieni 14. Catabolismul catecolaminelor 15. Mecanismul de actiune al adrenalinei si noradrenalinei 16. Descrieti etapa comuna in sinteza hormonilor steroizi - reactii, reglare 17. Implicatiile cortizolului in procesele metabolice 18. Reglarea secretiei de aldosteron 19. Rolurile aldosteronului 20. Hormonii sexuali masculini - mecanism de actiune, rol 21. Hormonii sexuali feminini - mecanism de actiune, rol Metabolism energetic 1. Fosforilarile la nivel de substrat, semnificatie, reactii, enzime implicate 2. Factorii care imprima anumitor legaturi caracterul macroergic 3. Utilizarea metabolica a ATP, UTP, CTP 4. Organizarea componentilor lantului transportorilor de electroni 5. Teoria chemiosmotica 6. Decuplanti ai fosforilarii oxidative 7. Controlul respirator 8. Lanturi transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativa 9. Surse de specii reactive ale oxigenului (SRO) in organism 10. Mijloace enzimatice si neenzimatice de protectie a organismului impotriva SRO 11. Reoxidarea NADH citosolic Metabolism glucidic 1. Caile de metabolizare ale glucozei, enumerare, roluri 2. Etapele glicolitice consumatoare de ATP: reactii, reglare 3. Etapele glicolitice in care se formeaz a ATP: reactii 4. Glicoliza in eritrocite 5. Reglarea glicolizei 6. Bilantul energetic al glicolizei 7. Soarta metabolica a piruvatului 8. Reglarea alosterica si covalenta a activitatii piruvat dehidrogenazei

Ciclul Krebs-cale amfibolica 13. reactie. Rolul fiziologic al PGI2 si TXA2 cu sublinierea antagonismului lor functional 23. Metabolizarea HDL 21. Beneficiul energetic al ciclului Krebs 11. circuitul enterohepatic al acestora 16. Caracteristicile generale ale procesului de s inteza a acizilor grasi 8. enumerare. Metabolizarea VLDL 19. Reactia catalizata de glicogen fosforilaza. Metabolizarea chilomicronilor 18. Cetogeneza: reactii si comentarii privind reglarea procesului 7. Etapele oxidarii acizilor grasi: reactii. Scrieti reactia de activare a acizilor grasi si comentati transportul lor din citosol in matrixul mitocondrial 3. Lipoproteine: structura. reglare 12. Scrieti ecuatiile chimice ce conduc la sinteza glucozei din glicerol 17. Scrieti reactia catalizata de enzima cheie a biosintezei colesterolului si comentati reglarea procesului 15. Reglarea activitatii cilului Krebs 12. Mecanismele de actiune ale prostanoizilor. reglare 25. Reactia catalizata de glicogensintaza. Reactia de initiere a biosintezei acizilor grasi. Oxidarea acizilor grasi in peroxizomi 6. reglare Metabolismul lipidelor 1. coenzime 4. Metabolizarea LDL 20. reglare 22. reglare 24. Metabolizarea fructozei 22. modalitati de separare 17.9. Reactia de obtinere a UDP-glucozei si caile de utilizare a acesteia 21. Biosinteza trigliceridelor in adipocite 14. Bilantul energetic al oxidarii complete a acidului palmitic 5. Eliberarea acidului arahidonic din glicerofosfolipidele membranare: reactie. Transformarea colesterolului in acizi biliari. Reactia de initiere a ciclului Krebs 10. Scrieti si comentati secventa de reactii glicerol' acid 6 -fosfo gluconic 20. Reactii anaplerotice 14. Catabolismul hemului . Metabolismul aminoacizilor si proteinelor 24. Soarta metabolica a citratului: reactii. Sinteza acidului palmitic catalizata de acid gras sintaza 10. Substratele chimice utilizate in gluconeogeneza 15. reglarea etapei 9. Gluconeogeneza din aminoacizi 18. cadrul metabolic. Gluconeogeneza din lactat 16. Biosinteza trigliceridelor in ficat 13. Reglarea hormonala a lipolizei in adipocite 2. Metabolismul galactozei 23. Reglarea gluconeogenezei 19. Biosinteza hemului: etapa relgatoare. Biosinteza acizilor grasi nesaturati 11.

26. Circuitul fierului in organism .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful