P. 1
Lectia 8 SPSS

Lectia 8 SPSS

|Views: 306|Likes:
Published by Iulia Mati

More info:

Published by: Iulia Mati on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

GIRU Lecţia 8

Elemente de analiză statistică
Terminologii statistice şi înţelegerea unor elemente fundamentale de statistică
Caracteristicile statistice reprezintă însuşirile fenomenelor studiate. Astfel putem deosebi caracteristici variabile ca formă de manifestare sau ca nivel de dezvoltare.

Caracteristicile statistice care pot avea mai mult decât o singură valoare cu care variază în funcţie de o serie de factori se mai numesc şi variabile statistice iar formele de manifestare ale acestor caracteristici se numesc variante. Variabilele pot fi: dependente dacă sunt spuse influenţei altor variabile; independente dacă sunt variabile ce influenţează alte variabile; continue dacă au un număr infinit al nivelurilor de măsurare; discrete dacă au un număr finit al nivelurilor de măsurare

Elemente de analiză statistică
Scalele de măsurare se referă la modalitatea de măsurare. Programul SPSS utilizează următoarele scale de măsurare: Scală – valorile numerice ale datelor se reprezintă pe un interval sau printr- un raport. Exemplu: vârsta, venitul, temperatura, lungimea, timpul de răspuns. Variabilele reprezentate şi măsurate pe scală trebuie să aibă valori numerice. Nominale – se utilizează atunci când valorile datelor unei variabile reprezintă valori de ordin neintrinsec în funcţie de existenţa sau inexistenţa unei caracteristici. Exemplu: apartenenţa la o anumită categorie de funcţii de încadrare sau sexul: 1 – masculin, 2 – feminin. Ordinale (de ordin sau de rang) – se folosesc atunci când valorile datelor reprezintă categorii de ordin intrinsec care pot fi puse într-o anumită ordine de măsurare. Exemplu nivelul de pregătire: scăzut, mediu, înalt.

indicatorii variaţiei şi asimetriei Mărimile medii În analiza statistică se utilizează foarte frecvent mărimile medii. media pătratică şi media geometrică. Acestea sunt: media aritmetică. Toate aceste medii se pot calcula ca medii simple sau ca medii ponderate. media armonică. .Elemente de analiză statistică Mărimile medii. deoarece pe baza lor se poate exprima într-o anumită măsură tendinţa unor fenomene.

.  Modulul Modulul (Mo) reprezintă valoarea termenului dintr-o serie care are frecvenţa maximă. decilele Mediana Mediana (Me) reprezintă valoarea centrală a unei serii statistice care împarte termenii unei seriei în două părţi egale. Jumătatea inferioară va conţine termenii ale căror valori sunt mai mici decât valoarea medianei iar jumătatea superioară va conţine termenii care au o valori mai mari decât valoarea medianei. modulul.Elemente de analiză statistică Valorile medii de poziţie şi de structură Cele mai frecvent utilizate valori medii de poziţie şi de structură sunt: mediana. cuartilele şi decilele.

Deosebim astfel quartila inferioară (Q1) care delimitează sfertul inferior (25%) al termenilor. decile Pentru seriile cu asimetrie mare şi care au o amplitudine mare a variaţiei se calculează şi alţi indicatori de poziţie cum sunt: quartilele. Rezultă că vor exista 9 decile şi 99 centile. centilele şi percentilele. . Quartilele sunt acele valori ale termenilor care separă seria în patru părţi egale.Elemente de analiză statistică Valorile medii de poziţie şi de structură Cuartile. quartila a doua (medie) (Q2) care este egală cu mediana deoarece împarte termenii în două părţi egale (50%) şi quartila superioară (Q3) care delimitează sfertul superior (75%). În mod similar decilele împart seria în 10 părţi egale iar centilele în 100 de părţi egale. decilele.

ro/resurse/SPSS16.exe .180/decizie SAU http//www.0EvalVersion-a.80.comunicare. Analze şi aplicaţii Descărcarea produsului: http//80.Programul SPSS.96.

Componenta Data Editor În SPSS tabela bazei de date este împărţită în linii şi coloane. Liniile reprezintă înregistrările acesteia sau cazurile (cases) cum sunt denumite în SPSS.Programul SPSS. În celulele de intersecţie se află valorile corespunzătoare variabilelor pentru fiecare caz (case). editarea şi transformarea datelor. . Coloanele (câmpurile) reprezintă variabilele distribuţiei. Analze şi aplicaţii Încărcarea.

practic a oricăror date. includ crearea tabelelor de asociere. . O analiză statistică bivariantă completă a datelor. Metodele de prezentare a relaţiilor bivariante. histograme compuse (diagrame cu bare grupate) şi diagrame scatter. necesită studierea tendinţelor fundamentale ale datelor utilizând tabele şi diagrame. Totuşi. o mare parte a cercetării studiază relaţiile dintre două sau mai multe variabile.Elemente de analiză statistică Relaţiile dintre două sau mai multe variabile Tabele şi diagrame Analize statisice:  O analiză univariantă ce poate fi utilizată pentru analiza.

în general.Elemente de analiză statistică Relaţiile dintre două sau mai multe variabile Tabele şi diagrame Tipul tabelului sau diagramei. care este cel mai eficient pentru comunicarea relaţiilor dintre date. . Două variabile nominale sunt prezentate sub forma unui tabel de asociere. Două variabile numerice. depinde foarte mult de tipul datelor implicate. vor fi cel mai eficient prezentate sub forma unei diagrame scatter.

Elemente de analiză statistică Relaţiile dintre două sau mai multe variabile Tabele şi diagrame Exemplu: Elaborarea unui tabel de asociere şi a unei diagrame cu bare compusă. Aceasta va prezenta numărul de barbaţi şi femei care au fost spitalizaţi sau nu anterior. Bărbaţi Spitalizaţi Nespitalizaţi 20 30 Femei 25 14 .

Add – Continue –OK.Statistics. Rezolvare: Introducerea datelor  ..Trecerea în modul de lucru Data View din Data Editor.. ...Se activează Data şi se selectează Weight Cases. Editor 1.Elemente de analiză statistică Relaţiile dintre două sau mai multe variabile Tabele şi diagrame 1.Etichetarea celor două valori pentru stare_pacient si gen.Basic –Tables. ..Se selectează frecvenţa şi se bifează caseta Weight cases by. Afişarea frecvenţelor cu procentaj din numărul total .Tables% .Analyze-Tables. Ponderarea datelor în funcţie de frecvenţă .. 1. Crearea tabelelor asociate .Se selectează Analyze-Tables. 1...Basic –Tables.Definirea variabilelor in modul de lucru Variable View din Data View.. Cases . ..

– Stacked – Define .Se introduc cifrele de procentaj (col. Diagrama procentuală compusă cu bare (suprapuse)..Statistics. ele vor însuma 100%.Elemente de analiză statistică Relaţiile dintre două sau mai multe variabile Tabele şi diagrame  5.Analyze – Tables . Rezolvare: Afişarea frecvenţelor cu procentaj din suma coloanei .. . numită ColPerCent) pentru ColPerCent cele două bare şi se ponderează. Dacă se adună procentele de pe fiecare coloană. .Se selectează opţiunea Graphs – Bar. .Col% . 6.Basic –Tables...Se selectează stare_pacient şi se activeatză butonul de pe langă eticheta Category Axis şi apoi Butonul OK..Add – Continue –OK....

Axis . Cases Se selectează frecvenţa şi se bifează caseta Weight cases by.Se selectează % of cases şi apoi OK.Elemente de analiză statistică Relaţiile dintre două sau mai multe variabile Tabele şi diagrame  Rezolvare: 7. . – Clustered – Define. Stacks .Se selectează opţiunea Graphs – Bar. ...Se selectează Stare_pacient şi se activeatză butonul de pe langă eticheta Category Axis.. Histogramă compusă (diagramă cu bare grupate).Se ponderează cazurile după frecventă Se activează Data şi se selectează Weight Cases.Se selectează Genul şi apoi butonul de pe lângă eticheta Define Stacks.. OK . Define .

00. de regulă. pînă la -1. adică în timp ce scorurile unei variabile cresc. Coeficientul de corelaţie Pearson presupune o relaţie în linie dreaptă între două variabile. adică scorurile unei variabile se măresc odată cu creşterea scorurilor celeilalte variabile.00. Pearson Un coeficient de corelaţie este o măsură numerică sau un indice al grdului de asociere între două seturi de scoruri. scorurile pentru cealaltă descresc.00.Elemente de analiză statistică Coeficienţi de corelaţie Coeficienţii de corelaţie Pearson şi Spearman Există mai mulţi coeficienţi de corelaţie. . prin 0. datele incluse într-un coeficient de corelaţie. Semnul „–“ indică o corelaţie negativă. variabile Diagrama scatter prezintă. Dar cel mai comun şi cel mai folositor este pe departe coeficientul de corelaţie Pearson. Semnul „+“ indică o corelaţie pozitivă. Intervalul de valori este de la maximum +1.

în special.00.00 scutter sunt dispersate aleatoriu în jurul oricărei drepte desenate pe această diagramă a datelor sau sunt aranjate într-o manieră curbilinie. Această situaţie se petrece. după ce acestea au fost ordonate crescător pentru cele două variabile în parte. Este folosit atunci când premisele coeficientului de corelaţie Pearson nu sunt îndeplinite de către date. în momentul în care scorurile pentru o variabilă au o asimetrie pronunţată. O corelaţie de -0.Elemente de analiză statistică Coeficienţi de corelaţie Coeficienţii de corelaţie Pearson şi Spearman O corelaţie de 1. Cu alte cuvinte. . o diagramă scutter a celor două variabile va arăta că toate punctele sunt conţinute de o singură dreaptă.5 ar indica o relaţie moderat negativă între cele două variabile. O valoare de 0. indică faptul că toate punctele din diagrama 0. Coeficientul Spearman este coeficientul de corelaţie Pearson aplicat unor scoruri.00 indică o asociere perfectă între două variabile.

Corelaţia este pozitivă atunci când creşterea valorilor unei variabile determină creşterea valorilor celeilalte variabile. puternică .Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson Coeficientul de corelaţie Pearson se va utiliza atunci când se doreşte măsurarea valorilor a două variabile din acelaşi eşantion pentru a se afla dacă între acestea există o relaţie şi care este intensitatea relaţiei. Cu alte cuvinte atunci când avem o valoare pozitivă a lui r spunem că între variabile există o corelaţie pozitivă şi invers. Felul corelaţiei se exprimă prin semnul coeficientului de corelaţie Pearson (r). Corelaţia negativă apare atunci când creşterea valorilor unei variabile determină scăderea valorilor pentru a doua variabilă. Cu cât valoarea lui r este mai mare cu atât legătura dintre variabile este mai puternică. vom deosebi două feluri de corelaţie: pozitivă şi negativă. iar intensitatea legăturii dintre cele două variabile se exprimă prin valoarea acestuia. Dacă relaţia există.

∑ zx z y i =1 N N Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson Expresia coeficientului de corelaţie este: unde r este coeficientul de corelaţie pentru variabilele x şi y. O reprezentare grafică interesantă a corelaţiei poate fi obţinută în SPSS prin intermediul unui grafic de tip Scatter – Plot. Numărul gradelor de libertate df = N – 2. . N este volumul eşantionului. +1]. N ∑z z i =1 x y zx este scorul z al variabilei x. Atunci când se analizează corelaţia se va 2 alege şi un nivel de risc acceptat (în mod convenţional 5%) sau un nivel minim de încredere (în mod convenţional 95%). zy este scorul z al variabilei y. r= N Este de reţinut faptul că valorile lui r pot varia doar în intervalul [-1.

Scoruri_muzicale 2 6 4 5 7 7 2 3 5 4 Scoruri_matematice 8 3 9 7 2 3 9 8 6 7 .Elemente de analiză statistică Coeficienţii de corelaţie Pearson şi Spearman Exemplu: Calculul corelaţiei Pearson. o diagramă scutter şi coeficientul de corelaţie Spearman pentru scorurile abilităţilor muzicale şi matematice a 10 copii.

La un test de 0..900. . 2-tailed la nivelul de probabilitate este de 0.Se selectează împreună sau separat Scoruri_muzicale şi Scoruri_matematice şi se introduc în lista de variabile.001 sau mai mic.Analyze – Correlate – Bivariate.0. 10 .Trecerea în modul de lucru Data View din Data Editor.Definirea variabilelor in modul de lucru Variable View din Data View. Rezolvare: Introducerea datelor  . Interpretarea output-ului Corelaţia dintre cele două scoruri este de . Numărul cazurilor pe care este bazată corelaţia este 10.Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson 1. Corelaţia Pearson . corelaţia este statistic semnificativă.900 semnificaţie. OK 3.. apoi clic pe butonul OK. Editor 1. .

Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson .

Se obijnuieşte să se rorunjească cu două zecimale. cu trei zecimale.  .000 Înseamnă că nivelul de semnificaţie este mai mic decât 0.900 deci va deveni . 0.0. Acesta este un rezultat mai mult decât 0.000. Nivelul de semnificaţie exact. Aceasta înseamnă că nivelul de semnificaţie poate fi raportat ca fiind p < 0.001 Nu folosiţi un şir de zerouri.001. deoarece derutează.0. 0.900. este 0.90.001. Raportarea output-ului  Corelaţia dintre abilitătile muzicale şi cele matematice este . Întotdeauna schimbaţi ultimul zero în 1.90 precis pentru majorarea măsurătorilor psihologice.Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson 4. 0.

df = 8. Nu este nimic greşit în a raporta numărul de cazuri în schimb. p < 0.0.001. Copiii cu nivel ridicat la abilităţi muzicale au nivel scăzut la abilităţi matematice.  . Într-un raport se scrie: Există o relaţie negativă semnificativă între abilităţile muzicale şi cele matematice.). Gradele de libertate sunt egale cu numărul de cazuri minus 2. când se prezintă corelaţiile.90. 2 adică 8 pentru această corelaţie.Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson  Se obişnuieşte să fie prezentate gradele de libertate (df) în df locul numărului de cazuri. (r = .

OK 3. deci corelaţia este statistic semnificativă.Se selectează opţiunea Spearman şi apoi clic pe OK. Numărul cazurilor este 10. Editor 1. luând în calcul două ipoteze este 0. Rezolvare: Introducerea datelor  .894.0. ..Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Spearman 1.Trecerea în modul de lucru Data View din Data Editor.Se selectează împreună sau separat Scoruri_muzicale şi Scoruri_matematice şi se introduc în lista de variabile. Interpretarea output-ului Coeficientul de corelaţie Spearman între Scoruri_muzicale şi Scoruri_matematice este . Corelaţia Spearman .Definirea variabilelor in modul de lucru Variable View din Data View. . .001 sau mai mic. . Nivelul de semnificaţie..Analyze – Correlate – Bivariate.

Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Spearman .

p < 0. DF = 8.89 Probabilitatea de a obţine această corelaţie din întâmplare este mai mică de 0. Raportarea output-ului  Corelaţia raportată cu două zecimale este .001 Într-un raport se scrie: Există o relaţie negativă semnificativă între abilităţile muzicale şi cele matematice.   . Copiii cu nivel ridicat la abilităţi muzicale au nivel scăzut la abilităţi matematice şi invers.89.90.001).0. (Coeficientul Spearman = .0. 0.001 (p < 0.Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Spearman 4.001). 0.

Se selectează Graphs – Scatter –Define. OK 2. 2. . pentru a avea variabila Scoruri _muzicale ca axă verticală. –Define În fereastra Simple Scatterplot. se selectează şi se apasă butonul  de lângă caseta X Axis. se selectează şi se apasă butonul  de lângă caseta YAxis. pentru a avea variabila Scoruri_matematice ca axă orizontală. YAxis În fereastra Simple Scatterplot. Axis Se apasă butonul OK. 4.Elemente de analiză statistică Diagrama scatter  Rezolvare: 1.

Elemente de analiză statistică Diagrama scatter .

Forma împrăştierii rezultatelor este relativ în linie dreaptă indicând mai degrabă o relaţie în linie dreaptă decât o relaţie curbilinie. Linia este de la colţul stânga sus până în dreapta jos.    . ceea ce indică o corelaţie mare. atunci corelaţiile Pearson şi Spearman pot fi înşelătoare. ceea ce indică o corelaţie negativă.Elemente de analiză statistică Diagrama scatter Interpretarea output-ului  În diagrama scatter. Dacă relaţia este curbilinie. răspândirea punctelor este relativ îngustă.

Nu există nicio dovadă privind o relaţie curbilinie sau asupra influenţei avute de rezultate atipice. din cauza unor probleme cum ar fi relaţiile curbilinii sau valori atipice. atipice  . Am putea scrie: A fost examinată o diagramă scatter pentru relaţia dintre abilităţi_muzicale şi abilităţi_matematice.Elemente de analiză statistică Diagrama scatter Raportarea output-ului  Nu ar trebui să raportaţi niciodată un coeficient de corelaţie fără a examina diagrama scatter.

Elemente de analiză statistică Coeficienţii de corelaţie Pearson şi Spearman Exemplu: Se doreşte să se afle dacă rezultatele obţinute de 9 studenţi la un test aplicat pe parcurs. Număr de puncte obţinute la test (variabila x) 230. influenţează notele lor finale la examen.00 .

976.976 două variabile există o legătură puternică şi o corelaţie pozitivă. În concluzie se poate afirma că studenţii care au obţinut un număr mare de puncte la test au obţinut note mari la examenul final. Graficul Scatter redă foarte sugestiv aceste informaţii.Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson Raportarea output-ului Coeficientul de corelaţie Pearson calculat pentru cele două variabile este r = 0. final . Valoarea acestuia arată că între cele 0.

Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson .

00 100.00 50.00 10.00 250.00 150.00 x200.00 300.Elemente de analiză statistică Coeficientul de corelaţie Pearson 350.00 8.00 9.00 6.00 z .00 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->