CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

PHÒNG VT & CNTT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BÁO CÁO
TÌM HIỂU HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG ISCC

Họ tên
Ngày
Chữ ký

Biên soạn
Triệu Tuấn Nghĩa
27/05/2011

Phê duyệt
Vũ Ngọc Lâm
27/05/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful