AIr FlblA'fII::D

~NST U"Ji"ID N S:

rr

lb,

if'

P

e

========-1-3

3 3 3 3 3

0 0 3 1 0 4 1 0 4 0 0 3 1 0 4 --0 --0-3

-

ME :2356

II) es iglFi &;: F i3lb~iG<lil:il)ml Plrojj!?lC<t "Ji''O,Hil!.

0 0 0
118

0 0 0
,~

a
4
;] 10

:2 :2 :2
:2'1

!ffi:EM E Slf EIFlI-VI b,

LME

:2022 IR eifuiglelrail:illlmJ &: ,Ai'r C:IlImJ,jirtiDniml~ IJME :2023 IR e'Fi ~tiJ Ie So I..lIrGes: of IEnelrgi]£ ~ :2024:_-:I~II';;';n;":dl!d':':S::;;':',~:'::lria::lll~T~~i~b;:'o:;:::lo~m;:;'P:';::";::;:..:::o:=~-

300 300 3 0

0

:3 :3

;] 0 300

0
:3

.Typ'l?s: €if .irte:IJie-s..rrtafi0n . :2_ C h:alrl~. Hill" S'lie'!.1J Ib~' 'Dilje.rtj)on .talilla:lJemen~ .lJel!li1elilt -. af C(l.c:ks'Dn" " t. .Ap!]'miii~h1'" Th(lms:on Souilh"IN e-s:jjelrFi" 1 [lith 'I?dii!i)on" 2D07'.jjjW IHliillL 11 iIiIiIl'I?dilio.r:s.n~foDI . 'W IL.i'eIDpl!li1en~ .IPIaIil'lliillig 0pe.S.llitimen~ . lFo~mall <lililld illi'il"a..e."is.liIlip t'hie'0Iri'es -._ Obj. -. :3IDOOI!li11 l.iiir'l?e~' D e'i. €if ClIJltfuire . [jlille .lJr.I? 01IiciF. :2_ H'iiimia i!(00Iiltz" Hei'nz:'W'E!ih~i~hi and M\alrJ.i? of 'Drgalniizilill@.: J1a. 'tJ!iiin:a. S UlNnr II ItI. '1::01li11imUlillicailii0n .A :lJlohiiil &: IElilltrelprenemiialllPerrs:pedwe!'" Ta"la Uc.Ia~lJIr..rity .Types: €if pl1ains: .ffiI'eci5:iiDn iM<ikiin:1J . 1 'Dr@. .:i. Or:IJ<llniizaDDIilI dmoolJlre -..iiind :3a"1i5:jl":aicli0l1li -.Ia~lJIr. 0n"1roll . H'l?llri'eglell.iiiniiz~i0l1li <lililld 'ilhe.cii)on imdl 1fte'C:rII.n 'Df allJ1ihim~' ..alre'l?r s"lages .iiill of Illlidli<ll.iiid0li'S.'Dn"lml .lLea.~hi<liS.oe (t.l?lilltiiitiD<1il1 S p<lin .iiind n0lIli-Ibud:lJetiiil¥ 'C:Dlilltml teoonii€jues .iiililliz:afiDn -.C:.ecln. iM0i1ifilaDDIilI liIiIleo~iE!s: . tJ!DW'.A..e" 'M:aln<lig'l?men"l: . Rol'e.Miiin:a.!'en L Mc:Slhi:alne" "IPI'iIilIGil'!lles: of Mallli:aI@.Typ'i?S.el!li1. Ie.me. .h'l?n IP. ol'lIJlti(l1li .ea .0IliI1il!li1ulillic<ltfi0n -.romlil1iiiinCe ..n" 2007'.iMallli<liglilil.eC>e.iiiilliilligl IPe.Quallity Q a.D e.nu'DI.l?lilltilill 'GI10Ib:a11 €I?nalri)o.0 r!iliiiililliz:.Mallli<li@.elE.'l?ffielil. effedn. Q i[]<S.II>eIP<llrlil!li1.@.Olrie.Df IMallli<li!~p?m~nt th'DUg'trt Olq~. "iI_ Stl?!]..€i.Ell?DrenG arrd "t\ripes. Roilbillis and Malry [iollJlHielr..oes . ."irype.oity -.e.ffillel'e..jjjW IHIill E duc<llti0lIli" Spe.r:a.iiililid Staff <liuilha."I: 1e.I\p!]raiis.re:affility and InnO'i.. af I!Ii1liiilillage.~:.lJr..e. 2 3_ Pindlrelli.iiiIi(l.!'aDDIilI -. C:'Dmpe"lellli~' IB<Ii!i.bT P 301[Jl:~ e UlNnr II II>efliniiti0n Miiin:a.IPIlJIr..Df c(l. Dubrin" "Es.r.lJilligl 'I:: u IltlJlr. Pliiililiniing !].ade'i'S.1?<lin-a pUlr!] D:s:e af Ipl<Iilil'lliilligl -.ti0DS.mefts:hi'p Styles: . 21](Fl_ IR "iI_ s FIE FlIIENlCES. 7th e amDn.iin:1J IPmallJlcin.mO) S~rateglies: .s:eniliiiii!s: of iMiiin<lI@.e.TI[..ffilleci5:iDIilI MiiiII:illig Pmce-ss.li'r'~lillds: andl Q hailleilliges €if iMallli:al@.iiiI d i1-'efts:ity_ OONT FilOUIWG IPmc:l?s:s: (If 'C:Dlilltmllli'lill@._ UlNnr III ItI. ®ilihi e aitiDIilI.iiiliziiitiDIilI :alnd D.n~ralliz3i1ii0n ..Le. MCl.l .0Im'DI.1?a nd pllJll)l<as.E.G.. bJ.cin.all Illlidi\ain Edlitii0llli. all. .Df s:Ili'. envi'mnl!li1elilltiiil f.alti011li C IIJIHtllJlre.n~ml . UlNnr liV' .i:'Ii Q <llnni)c. ."l?ml?lillt'. ThDInS 0n S'DlIJifhiwe:s:ie'rIi1l.s.r1!Ii1'<IiII gIWUp:5.IBud:lJe"ljjil¥ . IB<Ii~irie.lJemelilrt'" P~imilii€1? H..m€es:s: .r:s.RiiitiO< IilliiiI ffilleci5:iolill MaIIi illig IPm~E!s:s: . 'if IEXT IB@OIK.oe. ialli MaIIi in!ill IlJIlillde~' diml"elfol?rn:€0ndlii!i0R5.elm...€i5:iDIilI .I!.M:alililltl?nallliiC'e Ie.S"I:affilli!il1 . 21l1]17_ ..

r <lInd POill'pILIII5:iiile .nni'n@. IR IEFIE FilIEri4I©E:S.ii:J. "0012_ 2_ N. '.00ndllF ri:di III 1111 <IIn Illiill {IF fIQL!'i1} _ 'y'aO~aOOllll of 'tftIQL!'i1po\[]<p.e1ffi)Ciellll~ _.mtwrillio pmII' e!Ili!!llilllleS_ "irYP.s::t.NS.li'.n iIif 'tftllllW l'i-mrallil1ie'lef1s: ::mJIlI5-'S the nmll1i1lOlI andl s h'llIdi:s: _. .r o\e. ~leMI' D'elhit 11006. IR'llIgelrs:: a Illidl $.m!llle <IIQ.J_ Zu€:ll[]. Thrust '~ilIlu.s p. ANID e B U:~mE: HlWi'CIKS is 'G'IlI'Y\e. Me.et . ~ _ AlIllclef1s:'llIl1ll.as. lIl:l)W{le.~.00ncl oChalrls:: _ G'e!llieo'alisedl g<ls .AI!. lUIs e 00 tail.ellll~e il.le Iinitematilllllliall (P) limited. IPetelrs:: illilli.Jh.g.iilni'._ li'e.GAS AIM.c dlifif.. fl:Ui:d1 flQL!'Ils::. j~: OIBJ IE:(._ Applic:.n-e_ Eff~d illf MOloCh nljJlmbelr 01111 '[}llImplres:s~b~lit1j _ lis.i!!llh llIo-w) .rti)o.T PlfliOPlJJlbSto N b'T P. IUlngll1i1liiln 'GmLllp ILtcl_" ~gitlCL 3_ S.talllit: alre. .c:. 1197fL 3_ N.ai!ii. sfudy _ S'"Ii<l:1Jm!lll.Us. Wes ley IPul:J.ll!llleDts po\[]<pLIIIs:~Qn and s pa€:e.n<lltillln state peliil"\[]<oman€:e of O<llm jet'..ulls iQlIli_ 01111€:illmp.t Ipilllli.'\J'<llrllaliiill.ct on 'tftllllW. ql'c:le.ems: _ II!IIIn~iQn an.rll1i1'iniill an.~S: of o\[]<dl. villl' .rincipIE'.ibIE.hv<llrii. e'lIljJlailiiIllDS..00naltys::is.ressibIE' 1ll1llw thn"llIu@. Us e .l.~h.Ss.: ~ _ P _ Hill andl 'G. . ttLIIlllliilljet.4.ns.lhits:. ..a5 TUlri:J.n _ Thl~LIIs. UlNIi1i" II IElIlieO!!lry <lInd mQllil1ientwliI1i e'!:IUaltiQlllis: of €:oll1i1p.e.ain s QlliI1ie. 'tf\Lllnd!iilmelllltiills: iIif C.I? oill'pelliilnts:-fe edi'lIll@.et: plrQIPljJllsi)[]. Olpeo<lltiillilli F. Aio\Cra'ft a Illidl Mis:s:ile Pmpulis iillilli.~ (])VNAlM IICS AND . IPI'anditrl .altiilliIliS:_.ic 'tftIQL!'i1 tihir'llIljJl@.taites.es.eiw'een m€:ill. iftli@.\"I'.iIifa'lli <IIn.~s.iilr.i. G'_E_'G.iilY'an.illlllll _.. and its.lis.~n'es.' Till' ulll:me~stalll:m trhie Q.liIlilll:1J €:Oll1i1p.cl:lJe.S'ta:1J1111 3001111 s.iil.'llIhe!lli. To ~mp::llrii: ImQL!'i1IE.3lllile-s.o'. . and us'e illif 'stal@.en@.rti)o..J_ ZIjJI~rOO!.~s:. 0 in 0 .lhi dljJlefu:. . Mlaidll L!'i1a'lles an.le..d1: W.ell!l'b\ll<p.1lI'il' ~'OIS t.lI1i1bus1iiQn "irh'~ill'ry illf mc!k.ci(ples: iIif Jet Pr{1!pul5:iollll alll:m ~." G.le.m M<lI~h oC. 00 tOibles .iii5.pr. J Qlhin 'Wiley.ali!i'ill.w Hiill~ :3~ EdlitiQlIli" 200GL 2_ H_ C.e.m clil'iilrac:tbeois::iliic: 'IIellllloCiity .pr.ress.in. .00ncl o ilFifus.• Mod.ll. efIl"e.g.Aipp.jjjJl1]clRodi:et: IPmpljJlls. hi' th..m lihelrmoclYllliall1i1ics iIif I? oill'pul5:illln.l" McG.~ sb. Ipmp.l'" IPliin.: with IiIle._ Meye.c II.le fIQL!j!_ Till' ulll:mef1s:italnd 'tihie. _.cs an. ph~lIlIQllil1iellliill'n af :S:hill.ns .lIll .[}i!.m oC.J! E.& II.OIoCe.!I_D..ern C:oll1i1.:]f IWIE:. thlWUglil1 '[}IlIDS.: .i'S.s:illile FIIlIW" III eL!'i1A@.elr1iies .mpre-ss.m~llli<llmi)CS:_ UI N rr IIII riID'IfI:M.M_ "alhi~'a._ IUINnr II IF lillI.irt tr<llns::ieo' (IR <lryle.illlle Thellll¥.a.le alll:m €:halrls:: . fijjlril. :s). li'o @.I' "tm'k. TUlrl:J. '1{l"lro_ Adcliis QlIli - lIIeIII.allli~'.' '.IllIjJlt]et plWpul5:illlllll .'IlIm.er.iilmLlll:liD.i'€m.iilVie-S.aIQlle duets . ~0 illUliIi!:llLlle lrh'~ill'ry ._ P ellif'1lI11Ii11i<l'llioC>I!.N illzzle.OI diu. .s:illile 1lIilllli.!I'llIhn 'WilEY.jjjJl1]cl€:illmpole'. 'if IEXT IB@alK.1lI'il' jet: pmlPulS.

.eth··[F·DrGe .alilld .m<l11exp<lllidi·n@.0 IF' EIR [011] B .. and[ p~oGedllJlre fu~' the d'e-!i. G'as DYlillallil1ii)cs: .OiI1Il1 1IJ5.s:_ [I) as iQlfl of pl\ill1ie dlllkltr. eqwr.ilil.~ of the 1i'....e<llr b'D:':: _ c: Qlllis. ''1i''IJJITOIR IAt.uIllId[alr<llffi. Des.-lOOfl·e clutGh·E'.E'.. UlNfIr liV' 'G·eol!lil:e. "lIQ!53. Y DYlll<llffiics <lifld liltr.fl [Ele.. 6.iijlfl of PQL!'I1elr Tralllls:miss. "7_ PR_S . m<llt~l·ials:-jl"a·rces. 8.1!Iil~Iillts.s: alllld[ ·s pmlik·ets .Oiigltrlt b~ve·1 gle.cGr.:s.~ To @.te[p ~·a1i·a··-R.• AN E [Boaks IlllId[i<ll.iiind[ ·!i1n~.lillt flUI!IilJl:. '0 allil1i Des.'· _. ISSllWl N B'lfST[I::MS FOIR IFU:lXIBbE [l::bEMENT B 19.'.arfef'. UlNfIr III :str.Oind IllIul!Iilbelr (If ·ibe.estim<litifl:!J th·e s.pira-.as: li"lIJlriJ. liim cluti:cltrles:iiFlt'l: I1Ili<III an d[ ·e:de· rIili a [I·sh a·e b~.CI1l" P wlley. G . [tI.e~' (If ·tte·eilh-·jl"a·rces.s: _ [I)Ylillallil1iic effe·!rl!.[le iilll tIir... . :!Jealr boo.IeL!'l1De[lhii. :3·elecli·a·fl (If V be[1Is: <llfld [plIJlme''1s... tQ·D1h 'ro~:l}es: omd 'stbres:s as. R Q... rio![elliol "'i-DI'k.iiind ·slwrf<lice· ·stbres:s·l!. '0 ross· he·li)c. 1Q9Bi .. UlNfIr II 'G·e<llr li"e~mifl·DIDgiY"·Spe·ed[ r<lfiQs . DYlillallil1iiC5 ..i·p tE!l1li11!5.lIJlre· ..s: . lIiI1iE!s:[hi @.iiille[1 axis: [HIe[lic<l11 G'e.'\II<lIJlt·. JOhl1ll w.fl GQlIiI1ip·Dnelmts.·_ D·es:iglill .: _ F. ME23Ei12 bT P C ::1111 I[).es.s:. G'e.r:ike1!:[Pm[pIIJIIs. 'G.<l1!(diia:!JI·.jj. .fl €if IF1<111: be[1I::s.iley" '1900.lir:::iiil !De'iiiIS .iiir.. e· :S:tilllil m<li~d d<lita <llfld c<lltiiilooQ wes· li"o tQ UIN fir I[ liH::Slffi [..I Of' T FiI AlliS .mtiQ we stbrellllQ~hi _.p·eed[ !De·ar IDa·x.triIC p~:D!D~:eS.iii[: iMelrill5.Itr.abu" FUfld<llmeliltilll5: (If G<Ii5.s·ele. e·fflir:::ie.IliICy'·. F <ld'DI' (If :s:.ililles. ..A .@. jl"Qlr D'E!s:i!Jn €if li"r.... .~miIilIQ[ID!IJY. €In ·the· p~illllC~ple-s.S:. [tI. snd 'stress as..ltr.es -<loci<lll GllIJtclhies. 0:0 .iiilillg[lE':s:-[Esiliilil1i<liiifl!D tltr esiize €if the pai'I' €if 'Cirass h·eliGal :!Jealr:5.D1l' I!IilllJlHiii :5. iglll .ys:-Wir-e ~oP'E!s: . :B_ ·V. li"a· IIJIlIdell":5. :3 lIJitW lill .00n@.e. 1QOO...mt fllwm'l:.iFlibe.s:se-s. • Jehn wiley..iiim. 4 O[BJ [E:'~TliV[E:.ak es. The·rl!lillOiI ·r:::Oipa·~ity. '15 TOT Ab:.tI.tifl:!J c<liI1cIlJII<lfiDOS.plres:slwr·e allliQlle· <lililm IIJlflde·r Gwiti'n@.OiDSmis:siiQlIll !i. base ci·r·r:::le·de·te~ilil1iilillatiDn-·jl"a·rces.cl:i)u.4_ :5_ .I\II<~1!Iil1 [P<lJi~· !De·alr .Oile.r._ P~e-s..: .iiind Sp~\II<di:ets. 2000:.ell"S.• H·ew A!Je· 111lite-rnaDDlilla[1 PlIJlb[lis... 'Wmm G'e..t~rmi·DQ[IQ!IJY . i'glfl of D s lid[ilill@.P..alle.er of te~fhi_ Estil!liliilltilill!J th·e d[imeflSiiQos.:.Ie"L!'I1 orJi: .elrma·dYIll<llffiics I[I<f 'O'Dmlwres:s ib[l~ flllJlid F[IDW.iiiilab!1e. [le.IH[_ Sh<l.L.iiils . li"<llta M.imes..e..<lii·n[klllllOMlled[g..B:._ Se·le·GtiQn af T~'<lilils mis:siiDn lCitrJaiillls: . :3amai5..iiir I!Iillmt:e·ri\illlS: _ Mlltd[u[le alllld [F a'l}E! width-·p·QVi1e·r ~. ~.iiililla[~ is.amt 1!Iil1E!S.tand[ th·e :S:talil m<li~(j[ p·rCl-GedllJlre· a'ol'..al': li"e~miIilIQ[ID!IJ'I"·he·lji. and [pulI1e.jiW [HIill Puililisltr. [kiiflel!lillOiti1cs liii'. (If p<llir (If :s:tbr<lii~ltrt be'ii'el !De'OiIS.S i·a·fl _ :stalil m<li~d s.iiir: "ir'DlDithi'ibe.[Es:tilil1iailiifl!D fhie s iz:e· ·Df fhie· h.iiind[ [pulIl:!'. has:ed ·DIilI 'streIIllQ"t'hi <lifld we<llr ca·flsiime~·.. iglli: lii/P'I!.a.im.e na-rl!lil'al[ <lifld b<li1ilSVe11"S [plalill?e iEquiio'..mtia ns _ [P.i)u. <lin-m dellil1ie·rils.J! et P~\II<pwls:iiQlIl!5. -'hooh ·shE!s:s.i)u. 'i}_ ·V.

.en!!llilll eenilli!!ll .Oim..filliite ..ei'glhtedl res i)!!wOiI Ffiefhi~.Oilweii@M:e.IJ(:Ii'l. 'Hlimd iJol)l[]lil ef Mlecli'llani'c:. Fi. cf p. 1'oog .J. lEU.. \1'.aJiJihiu.'i ''jl'.WS '~ri<lll fWllliclj'~'Fis . 'M IL'JlI<llclRiii'lin@ ofW onm Ge<lll'S..mife.8. IPJ" PIK..eqw. Sh<lllimw!III<lm Ji.allS -. AlllillJlracllhia IPuiJ·li'c:. IR. e In: I:: FIE FiI IEfi4liE:E:s. Fiod!OiI .. .ellllance. "Fullllliallli1~Fitt.e €if &'lite .I)!lIntiFiu~. IMG~ r<lJli.<lss.rte·cl Appno<lIGI1". (i .cls -.a dratic: .cls -iloe.aiIii{lIIliS:. -. I? I andllPIM Pmfiles : lD'ilil1ieos. . IPH.es: -.IWti!ll1ll1 Ffiil!1hi~.et..00Pl'lllic<lfiIJlOS..e..1lI'il' ilieltilli!!ll fun' p0L1'11elrualll!S.iiidl on' .S.altemen1i: .eX.e .mMis: Gl1k·e Ie. !!I enelric 1iIHIIIi11..le. heillinaii.• IPr.il)lIls 4_ IS 21122:: Palrii: 1:: 'U1'7:3. Q 0. T.elellli1~Fit -lil !lIdall .t. .~iplle of s'iiati!lllllialry tDtiil1 p. M€:G.:: 11_ Maib.." iD ss i@11li Tlr.e. P'LIIlle~s: aFi.m Ires:idu<lll :s..€:eLl'l1t5.eqllJiiii'li)O<FiS-.R'ii!jlei.. (i heillinaii.:/k .:s:oluti~llli _.lemellll'ii: G0nlllledii.meve.00pp. pn'[lIiJ.s:'1)1Il1 8 . .Iis.emiJ·ty .:".A'if Q N Of' IBO IJ HIJiAIfI.eledj'~'Fi" :s:tKHa!!l e. 'flU 's. [)s.An Ilm:e:lJr.cl fun' IIliIlJIFfieniC:OiI mefhiocls 'M :s:OI'IIJ.·element IliI1ia~rice·s . dii5:e<rete.1J .elemem: ~t ..andlOiI'i.Oios.cle .€ileIIlitiOiI .gli'll R.M . ins:jjalll<lfi!lln aillid m<lliFit·ellllance· .de'llell!llJl'FfieFit 0f e.E <lIFi...[)f pn'aciice 1i0lr :s:ellecii'~'Fi" sron'. Mletl!h'llIds.e Cl)lIlfiFiU~'LIIS: tri\aill f"Lllndi~lllis:..cls ..u:li'l.. IMG~ r<lJli.Oincl ''''le'clIDII'S.OiW-lHlili P wllliIislhiilli!lll Ie.i\ulFi . V.lf-IHlill" 2000'.e. 'UiQ4 -.IIIi1'iss i~'Fi : I?iiirt '1 F 11aiii: ' IBelt D niives .0 applli€::alfi!llos. :5_ IS 2:1:22: P<lift 2: 110011" Q ~.UE: I PllfliOBbl::MS 'W..elellli1 elilit .me.. S ixlili'l.lJelllien'.Fit .all IDesi@IIli"'" III Ecliitiill-Fi" "iJ"alal IMG~ r<lJli..OitiO<lIls . -.itv :lJll)ball eqllJiOi'li)O<FiS.. <li5s.lemellll'ii: .!)fL0.ee..iIl.rwlea'k fl)rFfiIlJIl<llti0l1li of 'tthie weiilJhted Ires icllLII<ll1 'stalii:emellll'ii: '-CiO<lIIi1p<llri!. . 3_ Pn·.0ita1 111.R .aJ1Il €:01mmllJ LIIm Ii 11iI1i~.. 2iiJOO. :2_ IS 7443 :: 2{H1]i2.aJ1IIi11 e. ill.iiilcullaiiii0l1li .elCbi:l'S. i'glri" .. ' 1 : sr A rill 10AlR b'if PI C :3: 1 04 Irllif 1fI/01Ji!JI(i.IJIIlI. '''Me'GIi'lIOini'ClaII EFi:lJmeoe~iFi:1J ID·eS:..0 . ill :5_ UlJm·aIIA"e.re'Fitiiiil funms .aJPllJimxilil1ia~i!lln .ilI1i 1i"Dili:e .00p'plr~xillli1ii1lti~11li-.it:! melliJ [lid .." 11_ IS 4i4OO I? alrt.licailii0l1li tID balr ellemem: UlNI"If'II UlNI"If'II 'G'l?lIllelrall 'f1Jl111i11i 'totall po'iieillitiiall 1iIH '1-. lMiiinii Q..aI5: ...1ts 'fl)r Ilnd'LIIs:biiaIIOippllill::a1ii01IliS: -.:s:hallJie 'f..iIJll D·es:. ·ex<llFfiplle pll0bllellli1s: .ine EI'emil!IFiils:'"" "iJ"ataJ MIcGI·.'if IEXT IB!)d!OIKB:: 11_ Sli'lli!!lllev J.c>e alll d 's'l)l)p.: 1 t!ll:3 :: 'Ui95" G'e.1Ji1eof iii ball filillili:e . €if 4_ Hiiim:Wd!.iiils..[)f Ml." Jall:iIli!).!y .1lI'il' ilieltilli!!ll fun' p0L1'11elrualll!S.. SlI:li'lmili S.li'lliiipe 1illJlnctil)lIlS .l-·IHI B~·.AL.e.allJiaGifut .1lI'il' Ml. S IIJi .Lllncliill'Fis: .ine Ellellli1ellllt. 2iiJiJ3..lI!'}(<llFfip.1lI'il' s.r. .. IEd ili i'o< "iJ".1i V:. of FEA li"11fi4lITE: I:: blE M IENT FORIM IJJII!.:oFis -.HeH Dlr~I2-S. io<1111 IlJilOine tnllss.101IJiment .iiid IL.cl .leme:1lif 1IIi1ii1ltri'Cie-S aillidl 'Il.V_..aIIOi'lii'O<Fi aillidl m<lliFit.me 11liS: to.elemenii: Ffiefhi~.tiillllli ."'f'I()-fi4I (N!lIt 1iIH e~Oim'iFi.m'iss i'O<FiEllellli1~Fiil5"'. .e~iFi!lll pll0bllellli1s -. "1D1~.IIIi1'iss i~'Fi : 1?00rt 2 \1'.IIJi~iFi.~<lm0·l)lthy T.cl [be.al.a'Fi.iii IG..OillllclIHIellic<lll Ge. :2_ SllJlFid<llr<llr<l.emm.ll.lilliealr ban' ellellli1Je.1ffS.ele .cl'l?lillig -.l-·IHI 20[ll3.01li11ip·any Ltd.iii!!lle" iFistt. ." 111\. pi'e.Ois:.. ill :2_ BIi'l..IR iiJij)e. "Meooallliic:.--:il"1IJ IliC<OOlllliiil andl .elemen1i: Ffiefhi~.racli:ce. mathemattiGOiI m!lldellillll@ -..n·.lellil1lS.piiecE!'Ol.le:liI1ie'Fit -..Oi'Iii'O<IIlI) :6 :S'IlIIL11liiill'FitID e'Fi!llline. 3_ IS 115115'1:: 2{H1]Q" Bellt ID r~'.€ju.l-·IHI 119Hl5 . "IMa·~hiillie lih::s.

eilllldaiiiillirliS: .rrI:!i: .milliat~s: andl I 'C:0'lu..elemerrl: e'''IuartiilJlos --!i..iis 0.. ItI.::.as.rin!!lI'" 3...m 'flU ill LIIadlrali<l.lIJlHiies .mia" Eat5.iii!l'plm:. 11011ligihlicliilli<llil vib~'arl!i'iIl'fI of b<llns:.A\Il'Plic:iii'iilillfi to.i!.el'.iiill1li€:5.lliJGi-:231:5-!5 1 IPlrelnrli'.ctiO<lI11 ..fI IFill1'ite Elemellli'l:s: in IEn!!llifl.3953i}.iifl plsne :s:b'~s.1I1il < ell1lts: .IIJ-oIJ7'-:2.m0de.ed 'C:0'lu.ee.s:is:"/JlI'iilev :3tIIJ meflt Edlitii€illli..r eIJell1ile.(i[r./Ieenall1Jic5: S eriies:)" il003_ 1:38N-0-O]. .allil1t5. f0m' Illiod. "'llr1l'll1\O<dILlldi)o.iiiP!lHliiiOO '00 mHj <III ap!lrillocima'iii)o..eliiis:Ii'.e viit-railii!lln iIlif itPe.ciimalti(i[1li €if :!Je(i[liI1ietf!j and fie.nii@.A!l'plliealti!llos.cal!alr""<II~iiabl:e !lrilliblems in 2-Diimell1s i0OSIDill1ileosi)o.fIUllil1iaifi!llos.21:00i-(I 3_ D.e:o:ample.im'VJ-llmt'lJIn:"IFlIJlfldame. of Filliit.fl. IlSIBltI.iii:o:'isymmeibiie .I SIF1I::IR g.beiiliTIll.'ii~iiiill1l@.Miclhiaell. 'iJlllie di'meos i)o.vii:J. P rellli'lic:e-IHi alII €if IfI. .ce.:"" iTIllelhi~ 200'(.2 4_ G.geillie~'<IIIii!:.r it.iii .flS: -...llI..ily' eqllJliiOOlI1s 's:tres:s!i~Jaiilli nel\aitiillirliS: -.'!lInceIJl'l:s: all1lm . b'all1s.mbllems: .elements.. ~'j'lI1lit:e.I'Itaii5: of Finite Ellellil1ielllif AfI. iii eart 1rafls:fu~' iifl :2iilli 2-D us 'ifI::XT IBOOK: 'II. plliiine s.-.. .: W iti'"RiIlbedJ.i!!llenvallld.eie..lI1s .ol)jjifi0n of e.. 'C:0OS. Ill'r'lJIblem5: m 'flldiid ml?ooailliic:s: IFI!. -.iiipplli{.i111l5.diirecl: iiflibe!!llratilll1l11methods AIll'iiJ bl)C:AT IONS IN HII::A:T 'if IfI:AJrI.... "'Te:d BiIlollloi:of IFiifliite E lemeillif Aflallj. .IRiIl. McG'n'a.lI.bllellil1t5. Illiee.m.Illiaritniiil eill. P.diime'fls:iilllnall he. the. "G..5:ii.atliii8. E is...s:.mIlJI.elements..I Ll'j1 P e IR I:: FE RI E NI©ES:: iI_ JJi.di'meos.ReddV. -.ctiO<lI11 .TW@ IJI M I:: N ~ 10rliAb IFINITII:: E:bE: MEWf ANtAl!..I1]51355-4 :2_ G.'!i~moon<llil me{.Hiiill of 1'llidi~:a1 vtl Lt.ef!lllllil1ildlle -.edl redan!!ll.iii~ is".c:arl!iillilli 11l'1'0Ibie.1l"e~'. . VSI~ UlNrIi" III Ilrrlrodlld.iii1: 'ib'<IIlI1sfer .I-!97B-811-:2[)3.cq' -.le.e Ill'roi:J. 1$ ElltI.lhie'r o~de.:1 till Edlitiillilli.AfI4IAb'lI'Sll!lf 1lJl5INGI FINlm'E I:: MIE N1i"' METIHIOII] B>T4 Ilmrodlld.w-Hillllllife'lIIliailii0nall I Edlitiilllrli5l(Ellligifl.iii'iiiill'fI lI1iletnods.m!lldellill1l!J ljJif dampiifl:!J .ee~illig l\.[hiall1mI1L11!l. I SIIliN-110 'B"1-:26!5-il33i}.s:ell1ilbli. 'S:ILllpelrpi[]iSiti!ll1l11 lliI1iill teooflii"lue.m .iiimebiic: .iiil lhiealt tr alfls.mmarte.eie. .lliiir ellellil1iems.[)f .railii0os . eolluaililllll1s iIlif mooi(i[1li [h. 2004..iefit lliI1iiii'S:S: -.mI'abiJlre . pl\aifioe !l.altiillirliS: UlNrIi" lilt IJ"Il'NAIIIIC .e E lellil1ieillif AfI<IIl:y.triiiIl1SVelr:5.hai'lI1l afl.eie.n.iiil'. . ....lI1illent .UID M EOH_ IIOS: t!lllllll1le.ed Ofl lliIe. pn\O<bllellil1t5.ldl "'<II~iiiii:J. h<llfls:fllll1li11iaili!llll1s till. -. .3 flod ed 'ib'iallligllJllal' .iii's..mmarte-s.rart'i0nall p~iIl.I-9 ]8. dliiffi{. IIliOnl1il1ia11 ome-s. .'Il·ecbJ.altiillirliS: i'1I11 2-.lI1i1s:s. naltmiiil e00n'millialtE!S:~ aUSSiiiill11 'lIua.et:as'iii{.le'lTI5.!l.A!lpllieati!llos till..i)o.'!lIolil ..IISBN.:5 .alll'plf.lal!Jufl.iiipplli{.EIi: fu~m -.mell1lt .. "'AlIli IlI1ltmdllJlG'iii€il1litill. lIiI1ia~Jill:es .ul\ai~'11111 m '1IIIJliiid~iilaiben'<IIll.fI . -.S~5hIlJI..Ellement IMe~hiodj".JJ:e'1Fi IECD<lI1ll1mvEdlitiiill'flS.: 8e..1~<IIfls:iiem: vii:J. Taiia lMe~ raw-IHI illlEditi!lln 2.• I? lesli1iiii..

pn"Dpellle... Bn'.ems: lriI1iav Ibe.tOOl!Ii1pill1li'~nil5: .b1lJ1diiD<Fi . Nlelli.'1»: IDol!li1parli~' lnc.IEI~clJriie C of .mdl I!1le.e G@lrli'o'I~Iit~n'.iIi5. :stalFidalrdl PIIJ'blis.ID iff.ilinils.efi~dl P'e:trill.001!11d r'ealr aocle.tI.lJw'."'.mcli@IIliS: and mat'erialls UlNrIf'11 IElle'I)1mni)c:.Ii'l!1le iFijetCili0<1!11 s.e MI~~IilIOini)cs..er din'we" tr<liFis:i. Plress J199{l' 3_ MiIIntilli W. :s TFtAN M Il$.--P.00 N ..IHlAN IIC.aJili'ngl S'!(StBms.r s. Li)lIu.lilk iss..er"~Am!)m@w.K.~ns" Se'ilenfh EdrniDn "il997" ltl.o.. iI_ l>lJirp.f'l.ystelril1i fblr I ..0if. h.~dlf.Oir box-I? OL!'l1elrSte.es: of :s:tb~elri'l!1l@ ge.rlt..s.all:Silliglh" '" . IIJISA .IE lIEN~ IJrl.00 e'Fillli'ne-.iiis.~ ION S'!j"~YTII::M UlNrIf'111 OlllJltGh-~p'e-!i. 'il"1. res.co.001!11d 'ii¥p.I{.. 'ir.TIl::lR N AT I IE lIEN IElR~Y OOUFtG:1E 'II 1!J1s.. 'tbo< s s s if IEXT IB©!OIK.!'ehid~ G@ns:lliuciiolli . EFi.biiles.c:iliiGOiI TlraiiFiiillig iiFi dlis. :s:lip jo<i'n1!s" IlJIniio'l~ns<li11 jo<i'l!1lts .Oind IElriI1iis.: .e1ph IHle. Antil@. am! CiIlIliS.. 1l111Jlidi ~h.l!Ii1liiil!1l~lil!1l@ allidl .S.001!11d TDr'qllJle Tuae Dlrive. Bio:-. m@dilli)c.m. G.elrl!5. . 'f'lJIeIS: .~.oonqu..cti@11li s'~.eI!11 fhi." Mot@lr V..lellJlm 'G.Oi .rnFi. if IP TIIO N e 3 CH1.aJt'lJIr.di@l1li n'<liil 'system)" EI'e.~hi<linge. 'G'Do.OiI .lltH. Iil e15" il989 :2_ JtIliS.!OIe.Dr a . .Oim~nti3lt.~. .. andl'G<linl~'.e MI~~lillalllii~s IFllJInd.:.h.ili1!11a II am! U aluk1m.AIL ANID P ROffilUO b.. H €ik. is:jji3lllitC~.m~dl ..el!1l@iiFie IP.fi. .mdl C II ellligi'l!1 es w.iiD<1!11'!(StBms...'eremiall..es: €if a lliklmo.EI!1.a.emiss. 8e. • 'i.iliFi 'V.tClillas:siis.:e5. .~Ii1l"(]. .l!Ii1s" 'i)\'!".arlii:~" g~alr s.Oilt ~W illl (. • IPne.AIJJITOM!)d1 B IIb. If! obny' diS:biibu1@lr 'type'Oind 'e@lril1im01!11 diire.1i" 'iratal IMG~ ralliol IHlili P1lJIblis:lhie.rth PlIJlbllis.lIEII::FtIlrI.AI!.er box:..lJillie.I" IBiD.1'OO® :5_ GalFi'E!s:.3 MG@lraL!'l} Hiill .es: 'M $us." l'rnte'rI!1iall to @lriI1im lJIS:ljO<1!11 En@iiFi'e-!i.Turbe .en@iiFi'e-!i_" Ele·ctr0ni)c:.iIJl~ .~ UlNrIf'11 'iryp.o..!'ehi)clle lriI1iatiDn . ''.iIi5.I(l~IJY'.rI!li1IOiI!1IGe (lmbusiliiDn . Sioodi:e.Oind IHlyblriid V'~lilli~IIe-!i" IF u.1 il!1.~e. ~AJliIiDlriI1iobile El!1llJillie. aillid 'ibralllis:miss.Oifj{j'FiS nl~qluiire·m .ili1!li1 .AJlJltDI!Ii1 '..s.hift lriI1ie'GhOil!1lis. IEhrlfeMo.rs".IG TO ME(.. lilillind Edi1iDI!1I.ctro nie i~Fiiiti@l1li'system ..dies:e.lJi'ne. 'i..e@lllibill.rrls.OitC.s:iDI!11 li1Jalr."alFid AsfhialFi.rs.elril!1..Oiml I ~ IbodV.l ffiI'ellilli" :2(10.s.eell .200'7 .leL!'jl Dellhii :2_ J1aiiFi.iIi5@lhiilll aillidl e' G IHlydlr(l'@'~1!11in Au'lDIriI1i@lbiles:. IPlra.1J.AJlJJtDmDbile Ellligi'l!1leenillig VolS: 11&: 2: ''.iliitemaie.ith 'tIilles.~II [.iIJl~ oDn1mm~d @. .00 F nont hll~" : 'iryp.i)0<1!11 'I)Dl!1ltwl by tliliree W\0i~' ~altOi~iG 'I)DnveII1BI' 'system ..Oiuli)c.~e.~hiiGle.~alrboo..e@ndl Edili'o'Fi .mies:e.t'lJIde.197B 4_ H·E!irlL"Z HeiS:lel' " •AdvallitCi~d IEngline li'e'Ghlllio.iIiS.nOMMDNI .elri'I!1I@"Type. RlI'lifile.A.East-W. UlNrIf'IIV' :Stb~elri'l!1l@ ge'Dme'lllv .Iot.2 lR IEFIE FilIE NliL:E:!!lk iI_ Nlewt'DI!11 "S'1!e'eds.iiD<Fi'syst.t~nis:tiGS 81 .1 and Malrtil!11 T StDdi:lle " '" .cik S IBlra'kiiFig S'!(StemOind TlraOODI!11Co IlibDI .e .tem ( Uillin illij)~ct0lr 'systelril1i.'" SAE IInf:e'rfi"rliO...dhe.C .Oi II I? lIJ'blie:atiO<l!1s USA.lJIrnirtie aillidl IHlydn'.~11[i .p.es.efliJlOin@11.~ :s.s:'~I!Ii1Jbmgl of .OiI' boo. m The.mdl tdIi1ff'elrellli1i:laV'Dwis: .ct i'I!1.tIilleiir t "fDIlIil1!5 .

iI -11 fIllo.. IE rim INlE:1E IfIIlri4JG I!. RE!1l"~~lJe~'.m piipe a.GO'Fi.:yli'ndlelr IF olrGe..edllPlarlie .cha'lliglelr IR IE FlfIIl6lE FlIAT~Ori41 AN IJ .AI!.alr atus.iI -'11 -..ilil:-fi'n (Iillarulrall &: RHIC>e.cfi.Df IDOl? . fIllo.THII::RM.me-ss..ct'ion i'ns..ri'melmis..iii Fit "irh.ABOIR.iiiPP.idle bibe aIPp...iiifIIllrall GOIm.Df StE1l". fIllo.iI -11 -.OiI'i3l:llJS '7 _ EI!Ii1'is..!'eltiGall qdi'lillde~' <IIPlpalra'iilJls: F o~'.. fIllo.lIJlrfa. N.mgl Ila!IJg'~d piipe ap~liiil'arus Itil aibLlr.Iif is: "ir h 'e 111i11i all GO1m .iiiI ICOn \I·e dill< Iill lhie.alrarus S'1ie'if<llFi-Boltlzmalmlill .d .pr..r'ity of IP~pe ililSILlliiitiO<lil1 m. No. :2_ 3_ 4_ :5_ 'B_ -.iI -.ili'iiI. by :IJU al rdl e d p IIiiite.. fIllo.3' e :2 usr OF E](IPII::RIIIII::[.Df a Ire1irig'er.fe~' 'il"1\Il<1!Ii11 p.tfGOLlmelr 1\lo~ he..e.E'.ta:lJe.de-s) II>elel1li11ii'naDDIilI . No. of p.e~' appalra.iI -.[}e IEff~ctive.at t~'<IIFis::ife~' 'il"~"Dm a velrtiGal1 .~\[]< stiiigle IrelC~pr'DIC:a1iilil:1Jai'r lCol!li1.ppalrarus. Ire'GipwC:Oitin@.c:ondliliiOlmmgl system IP..tI.iiitiO<lill :S:ystbel!li1l IE'iC1pe.e:o.iiiP'P<ll~'. on alil'i-...iii" '[}Dm.ctiO<lill mo. fIllo. fIllo.elfu~ liI1iiiinCe' 'ibe-s.arli: .iiit traIFis.ATOR'lf .Ai'r.pl'es~s:o~'.arliiomtes::t Irigl iI"1.._ II bT P 00:.riity lliI1i s:U ~~ 1!Ii1.iiilill@.milill<l!1liFi:1J tes::t ~i@...am-BoltzmiiinFi lColilStiiilillt II>elel1li11ii'naDDIilI . No. m et'hi 0 d dlw e.el1li11iall GOImdlw'cfi.1fn alPp.alrallle.pp. H.tLls: "9_ Si'nglleltwo !j.alr.oolillile.~clio'Fi-'i.IJ!lJe. ilo.d cOFi\l·ecli)l]<Fi iimsiide 'ibLl~e IHIe.iiifIIls Pi'I}-.Df ellil1ii5~s:iiiity of al !IJ~"E!~' s.JS:: La.AlllfI: 00 N IJI'1f'IlW! ri4l1ri4JG II>elel1li11ii'naDDIilI ..w' li1:e.iI -11 -il -. B_ P alralll1e.s~s:o~'_ iI_ GlIJlalrd.Li'GDuFltbe~' 1lI1o.[}ed Gonve. ..Jo.s i1iily' meas IIJlreme'F1t a.at e'XGh. .t:'Dn s ilil:IJIE'.

fixli.tud€!ull1:s: fu a.lIIl'OiibJlFiiitil?5: 'flllr tm:e teemi"!!I1 m'illi[llDS.llliment" fu ILII r'!?lI1lden~Ili!l) 1ihie'Ffi as pn'i).akiinl andl 1l!i.ed till d'i:!5..0.e ite'Ffi €.001jJItlllmm.e iFi 1ihie.@.i~' s ulh.mIFfile.lLIII5'e wil .I'p fhiell1ill de'llellillp thefr :s:.:ss.l'0..5:pe.Ciis ss.eillIU~1l' th.r.a 'Ili1111 illi .e'Ffip.: i3llli1lll :5:oft sill ills.C!'jI' 0.~olil.try envir0.llIe. ill1lEII1I@llis.erfu~mallli€ie at :5:twld.e.e:uity €if flille illiS.e.cl: alrea all0. m €..tljJ:mIe.11li anllli ~ IIl'€iSS ibl\:!'L!'i1ith alFi ~Ilidus::~ry :lJui.mle.lls: arl:qu~re.arbtai€.s:ell1lFfiay be.llli_ OIBJ II::Cif IWII::tS:: • Te ..[)' e'fII1I0.e ~m:IlI5:eFi ~e. '[lI1I11 'the :5:l!iJI Ie.tibrti0. tID ilil1ip~emelnrii: 1ihiefr .ilJU ~OIpalhiilit¥_ Il(.€l.mapt'thellil1t5.mlallli!!lleirs .I\:!meull1:s: ~E:o::all1ilpl.IIlit.l)jjfil.r.illfll . flillid that: 1ihiey alre Illim Ill'refe.ull!:l ' 'C:0. . al 110. h<lJ1Jle.ives with e.IjJIFfi.!.'t:le. .rs0.emenfu:. a:ll'plf'<llnc:es.a1i0.e :5.e. 's:iFfipl.IGmup. t.lr .mljJs.npe. D l!i:tC!LII5:s:illlns. @.er.".e-s.e:-'S:'CireL!'i1 ]a.n 'S!k~ll!.e.VtIil1i€!lrll'i:ne.s.e.@e t)) w[ll[kIIl'IOItC~ s FfiIO<0.n@ !With te.e :s:pe.llIry ~ will ~Irelll'airle. '00 0.001111d 'I"€i. Every plr0.e.s:ess i. ~llidu5uies. 0.li:k...b]edii.ai5sellil1i~l-Iy !:IlraL!'j1ill1.ml0. tOO u Ill'Ii Ili!I) " lliI1ial~h~File.n'.~hnf:C".ll'eten€ie_ MlaJlI1l!( 's:t'Lildelllits".l)u@lhit ~Fi FiUIl1il:emljJs. is: the membe~' .fl ~Ire.Ill1111 10 0.rf)C:mtio'Fi_ OOMM IJJIH leA1I'to'H lS:li{lI1 . mll(mraulic: JIl'File.lr0.@ s 0.e assets:: 1D.ilJ1111 Fiils: .clhime.Il'5:. ere.s:1.alll '00 iitem 'flU des: i@11li and 'f.t:€:)\..ml.1Iligwal!( in mlell~iilli!lll1ihiem m th..s bABOR.ct re.e till ':the. • T€i' lhile.eb:).j.5:malll P'Lllnt.ed IIllu.ald.OIm.e.~hOllts: r.ci~fv.~0I1ts:: tdI~'iiI''''~Ili!lJiS. ..ijeL!'l1S.1I1il1 th.!lI'i"es:s i0.llliall sill ills.il' ]llIb_ • Te enmiOince..!:I m thie plre'lli0. 'w. 5: The.e at thiis ~Ei]ed: 15:hi p~i(]I!Ji'de.llill1l@ .IIiI1iIl1il.e.e.~.FittID ma. iFi.e.ILIIs: s. ~'OInkiLilIOlll~ 1ihil[]<S.f ~0.ATOFtY .00palrt firillm 's:ubll1ilittilli!!llihe..~ljJla. OF..cihi€l'0. 1ihi.eF.00nd he.elmtfn@ bl.teFi~Fi!lll sill ils.I0. h. {jfiljS'.Ill111:f EFi:lJlis h medi'ull1ill :5:.b.UPS .OI5Ie.lIlf.lII1ii~alti0.lilts::" ove.Ill'r'llItC.lI1ilii:: tC'O<II1il.. t I(Filitll1i I erill:.e. '~O<0.e.fr p!'.ric:irtfm'Fi.l1il1i n. Fit[]:wled@.etdt5 aJlI1.~ Fim: Ffi€i're' ihalFi 4 Ffiembelrs Fiils: . wml0. '~hi.01OIu~dle.iillI1l!:11l'ablri€.olo~ry.lIe.lis. 'C:0.lI1lieIM: @lr0.e :s.Illie' s m.e .t_IjJ:mIe.l~ 1ll1lem .IlI'iffi: i ti . .vf:c~"eOlm . i '00 ~lr<HrliC:OII p~\[]<bllellil1iS.OIr bm::. TIll:e ~'.e st'Lildelllil:s: wilh '~Ie nei)e5:5:aJ~y" €:€immLIIll1li€:.el' Ire-C!ruiitFfi€!lIlit ex.ljJlres: le.\e.alte th..~lelr . 's:mallllll1iliiilCmlill1:e Ie.vi.3~Fi.o_ Th. b'if !'liG II} 0 4:2 'GII0.eler). p~\[]<Je.e flille sill br alFis:iitillln frillm €i0. ~..1)f wo<r'k :s:halill h.eq!d~~ '!ith.r.mall ge.II1il:[lIlI1strate its.e fa. I 11l'1[]<S.l1il1i1l1il'Lllni. Th.e.c\alti0..effe.eat 'I?}(€. OP'~OiibJlFi~' 'I"'€Hth>e.ell1lts:: .T 00 [pi IE: 4:2 Th. Ill! I?S:ll'ite.m'i::OIr'ee'r l'e'lIuir.1lIfu.1i1ii Sell1TliB.]e.uj~en15 ·of e{flilrmlel~G~nl and telChm.iew th.irt I? lal~ellil1ielrll'i: IIFirbe.~th.a1Ji~!:Ile..c.lis. bm. im\[]<l1t:m!!l1 . 'L!'j1hkml 'L!'I1illmak.!le alS. 1ihiis: ~€i'LIII5._ Th.l1li sill i ti '~Iat !W\[]<ulld !!II0. Wiitihi Ffime' 'fllltOOS.lJ. a:IJI'i~ljJlltlllrall ~Ffipl\:!m€!ullt5:.i~' ill1iOlde. s..lhialll!i:a1ii'€i'Fi has lh. sfilldellli1s. 1D.mon.ILllII11dI.lImwe.e €.ralill ~a:ll'ab~liI¥ d apalrt: frem a€.l1li ils.lrts:lhi€i. alre' re'lIljJlin'.etl!i~~Fi!l) m ..e €l.e:O:'i)el in thi.. anllli ..emestel's.OID!:I~Firbe. lLabmat.

ilJ1i'l 1L.AIJJI[) 100-VISUAl.Re.l?li'llili'l.ea.rs.r (.d repoort 2.S :Bwil8ible to learn :Bnd IPl"B[.ilmpl'e... :2. T e. tal).rte Olli. e-xelrGts..oowe plres:.S.ali'llcl C:lre. 3.J ElliI1iaiil C Oli1ilm!Jllliic:..aliiiDFi . i'1i'l1 :lJr'DwIIDdis.ami . _ IlllinlllvatiO<li'll . es: .ilJ@.1J m typi'n@. I!. :!Hralteglies in GD .: PlllioFi. FilE:l5UME: f lRElP©i1Rif PFilElIPARA'1i"KHi4l/IbEl'1i'TEFt WFilIiifIIWU [1).alrl!: ..alr~ bWlildliFi:1J ..amplles:_ (1). Ds. 'C:!Jlltme _ iMDCk illife.eli'lltOi1iDIi'lI _.t.lris:.iI.i'O'FiS:. ..alii'Yity' .e~s:. Re~ui'redIIKE'~' 'Viicl.a.: [1). _ VDc._ Articul.. eon rules . Struci!Jlre .lli'll reS:llJIme aFi.clllJllaitiollli . res: !JlliI1ieJ ~eIDDI.: Tiilil1ie.Irl' PII-I?.s.e:s.S:l?li'llt. - IFillilli!IJ in tlllie IDlali'lks: . l5'PIEAK I NGi.e~s:.aillimgl .all[iUI. S~I!JoIXu~illi!IJ ~Ilie...ds: (lit illiferviieMJs: _. lliI1ia1li.U.!3. ac.i'e.S'bes:s: M1ilili1ia!IJellil1ielrnl&: Poi!.entOiti[]lIi'lS: on :1Jr.I.aoswe. 3..C ommDn E r~i[]<rlSm Eilli !IJlis: h. D -Viille. serr W h~ is GIi)' p.'il1 ElW l5 Klbl!.MID<d!J(.Team 'Li'jl0Irk .js.r·entDpics.lL.tice) 1.1J iIIFid aosweliiFi!IJ qllJlestiolllis:_ .amples: :SIK..IIsE!io.t.a~ l5 killE!: Stume'Fits: palrtiGipa~ iii'll IM0'c:k IIIi'llteI'll ieLl'llS.C onect ex..lLe. (8) ~.Oili'llcleFi:lJage iii'll GDovers.tiiities: (Stud errl5.altimess: .iIJ1iDFi . D _ t.tences: _ Fiillilli!IJ i'li'llthe iJ.of s elledioli'll Iprocess. .S" lilJiFi.o sallil1ip..ti011li) p.lJe _ VideD s.les 5.: Sl. .s.atiDFiS::: IF._ RDIe.\lid eo Sa li1il.tte~' w. .. DlS©UBS~ N IW1 .i?1ics:: l'Iliki'Fi.. Ellellil1ielrn1s. -. .C Illse lIues:t'i0os. PI\i3<i!lenilEilio G rOlilD Inlervie'i'i' n Ski Ills.:e .adingl .(:uss.._ C mp0lr. t€i F a'c:e C.riiiili'll@.ement.la nI. toolS _ Voi~ Mo.tDdelraoo~' -lied a nd 0the.llbb.Ear "tr.lary a.rviiero\l!i- Sk ills: . 1~'1i"E:1i'I.El'ody lLaFi:IJUa.rilli!IJ 3.ilJ1iDFi . s. PlR E:!3lE::HT A'1i"to N !3 K:llbbl5.~is..eli'l...i.lJe .leqDholllie cOllli .Irl' .Audieillice analiys._ lJSielllimgl aillid s eo~lIIelllicfigl .6) (8) [Hac. II) Pll€illliUli'llGiatiDli'l1 _ S o'lJIml re.afi0n _.I?"iffe.eli'llili'l.B(lod~' 1001i'l1@.i.I:.oog lliiti0n 0I1li.ace.er.'Dli'lli. ? -Sbuclwlre '[]If (. [iZBmple·B Sill"e r M liTlE::Ft IA.w deFits miilll:e plres:.Ass eirtiveilliess _ Ps:~dmme~rics.pie-s.ilJ1iDFi pi reS:'I?n1iatiDIi'lI -.n:: Slw deFits: pi3lr1iicip.

aIll.er'." :3 e'G €I Illi1111 IEdiliO<IIl\.erns 1io~' :s.I.hl~e.che. I e €l..ll. Hew D'~lhi~.tllJlmil!lnts:." Co 1 ItII€I.:3. Co Co Aulllli€l 'c:.8.ew ID ellhii" :LOOT 4_ Tmoon" ri. D i?'roj'e·i:rliu'LI'I1ith MlP3 re ffiI' JITIIiVD prJ[lJVi5:iO<IIlI flllrOiliJldiilll J villlleo fOiciility -.aili€lilli.l\e :215"6 OIF 5112 liB RAM IHIII] IIJ Co Co j 40 !Ui E:I: 3. Hew D'~lhit 200T :2_ P~.""i?Is:iity IPr. and n[lI11~e.S:'[lI1il1Ellllr. Aulllli€l 'c:. 8:.rllliless.a.tellil1i 'il GH IRAM I . 3_ Therpe. S eC>ll11ll E diitillln" m N.of (lClmlJl. mites.IiIh he.ec h lI1iicsl iDDmmuni[..IiIh he.ill5.[lIIIlI.alre.AIIli€le~s:.k.iIJn.h" I?" V.!JIRE'il. 1111 bAB Ii'I:EQUlIi'I:IJ::1M N"1i''S.IiIh lliI1iiile} .g 'il_ . N. rei G !!JIidle '10 W'riitillii9 Bllltd is J'ieaki'1'I91" o.ew ID ellhii" 2D[!i4:" 2_ Eli.!JIRE "11.IB.aldplir ones {lli.. 1M00Cilil1iiliOin Illlidli\ai Ltd.m lI'.alre'elr IL. S" Olbiecti.ilb SJ[ll1tvi. 3_ e: .r €:€illlis:ol:eOinllll 's:vst.:dtD<~1II1Ulllir."iF E:XT IB©lOIK. 1 ItII€I. :2004:" IRs rE: FiI E:~CES:.!:':s:s:" 11007'.IiIh lIiI1iiile} Co ..a. lPllIII 'OIF:abo'!. IJicit'i!)IiiSIfY .ec'is'io 1'l11li1'.1Bllltd HOITl-''ilerbsl li'I'e:B!E!UITl'in9. J.q?ls:iity I? ~HS".e Ell'Ig l'is:IiI" P'i?ar..D and IHle. 1 ItII€I.B1I1fI1 "'illiaeD Camera (w'iilh vide!) liiglhti!l. 1 ItII€I.ual!~p? SJOIiItvi.amb~im!IJe UiIli.i'o<n .lliwed 11. E. U:.4j} ~IB HID D 1 ItII€I.n.m lI'.:3.iIJn..jI. 1 ItII€I.aldplir ones {lli. 1 ItII€I.18.H:::miii€l. .C . [j}ei!lill'.iDln E~Il"(I'fi!l" Alllldiis:'[lIn Weslev Uilli!IJl!Ii1~n U:IIII. IIn dli1aJ rel~liimt 1'OO®.e:rQ18.ialre iflIuslTltit!j!' reqll. P"V" T.e~ Co Co IPIV sy:s.: s 'il_ T e.levis. land miic 'illTIjp'Ult). 2_ Ellli!llllis:lhi 1L001ll1@. IH\3li1dli'~... 1 ItII€I.ti:o 1'1" TlirI€il1il1lS WatlisW[lIrtih" an Sia::th IEdiliO<IIl\. S1Hv. T e.: 'il_ Jolil'lli :3eety" The ©Ide. LOim.a IliS:" D" Jil.:2{j.

. _ e'G01lliami~ al!lld tlll'e p'DWelr :lJenel'a'iii'a'Fi "if EXT IB@OIK. IIIE rE FiI E ~©ES:: 'iI_ Gadtftrey B0y{le.j}hin0110:1J1I' f01r Iwtilizailii0n _ Bi'.iii1o'e.lts:hin~ (iOl!li1p._ C i3.._ Me. p'0L1'11el'Ipliiil!llt and ~ovir€inl!li1:el!lltiiil isSllJIe:5i.II1e. . tmbines _ 'Gea.IFwlell (jells _ te·j}hiI!l10110gf.s._ Sal<llr A\pp..Ih 'f III e :.jjiiindl .L IFreris.el!llelr~y .o<l!Il iE1)D1!I1011i11iiics: at'iIliIle utiliZirti'.!'i~\[]<l!Ilme'Fitall <lsipecis. At tiil:~ eFid at'iIliIle 'I)DWII'S. ffiI'e:5iglFi i " t.ra!!l~ _ Ap'pllic<I:ti0lts. S DUlce" ._ .s.r~y lJenerakm: <lIFid its.:i.. 1"006_ '1" 3_ G.e...elllie. .ler 'filii' <II :Sus.ew ID ellhij.iiil!l:me.e.rgf!( :S:ik1.rt._ 'W.0ovelllDll<l!Iliiil El!llelr~y Sa'!.lli'o!iira'Fillil1iellli'iiallmel'ITs.D'il' plhio'iiD 'V0Iltaiic: G 0Iwe. H.fer iils: uliil~irti'. stIilra:lJe" tr.. .D'il' ~"~l!IleL!'j\iiibl'e ._ (Iop.is.te.re~S~011liSI!(S.e. li'ecl'illlia.. -'WiiFid Elllie.iiiI!l1011mmwlcti011li .o<I!Ii1.ell. U 1<. Willidl Enelr~y .aS:llJIrel!li1:~nts of 'S:'DIa~' RLa1cliiEdiD1!I1l!l:m s !.iii5: IPlal!llt . VIi' eiir" A.ra·mucliailli aFid e'(jDn01Ii11iiics:_ IJIN rr liV' on: e.'ii:me.r!IJY <I:llid its: IllI'iiil~EdiDI!II 'fDI' 'illhe tl'ie~mall am:!1 el'edric:iiil e'Fie~':IJ~'l!I:eecls al!l:m <l11s. UlNnr II S'Dliiir RadiiailiiDn . ." ReFi.~ iIil1iP'Dlial!u::e .Il_ liwalri" S 0l1iiir Enelr~y .erml' Es.e.j}hin0110gf.fhiod~Dloglies I 'iie.IlOFi. Windl IEne. IJINnr II Wiillidl D <lltiii aFi.P.rwiillid Ellliengl!( C i3m. 6 E:O'1i'HE:FtMAIh ANJI] IHi"ll'D'E E NIEIfIG Y b. Rel!l'E!W\iiibl'e IEner~y.o<~.en alllidj}10s.I<llr "irl'ie~mall a .taiiFiaiJ.iiiDS.'Drwe'l'S.elhi~ 11007'.amp'D:5:iit'i0n" Te. Sa.JlIli5:hi'ne _.IlSp'Dn ILt:I.ct01rs Fllirt Ifl 1<llte and (i on~l!IltrailiiFig .rgl!(" T<lltiii IMG~r<lw-. at thE!5:es res 0m\ClE!5_ OIBJ II::Oif IVII::.iiiP!.3'00:3: AIM:: ~ To iIli5:llIllJ1cl:'iil'i.ffiI'<llta.Hiilll IPuiJ. GyclF. _ Hylwridl 'sys:teI!li1S.c:.fhie.r~y Iresowlrc~s SllJIgI~e-s._ salar C e. ''1f'O'lihU.5: :IJ<lSilli'e~' . 'ilhe..i'. :9' iridlall .P'01rt al!l'm uliiliziii1i'.e..o<l!Il 'sys:tel!li1S:" P~eFiiliiGe Hall.o<Fi" .o<Fi .i!JSS dlirecl: C:01Iil1iIWlJIS:fj'.iiiI!lIFi.~el!ll.o<gliii5:.Jnd!iiimemalls .le FlllIhJlre.pe'Gt~d tD d'D Uillidlell'S.r g enelr <I:tiDn.r..jjil!li1liii'iiia'Fi . Qx1l":ardl UllliN"·els it'!( iPress" IH.le IEI!IIe Ir:1J Sa'!.Bf.K" 'i!{l9f1i_ :2_ Twid.S m<llill hydlra.la:IJ'I" opiliilllM .e'.o<FiS f!. Swklhia'iime" S'Dliiir IElllie.s".. ItII.o p diE!5:ell p.e. .JmE!5:" EF fI. el!lli.." UK._ E1iI'i.IFwlFid<llmelllitalls.e.. geillie~'a'iiiailli.clms .• ItlleLi1 D.atte'rI!Ii .1)9fIiiJ'._ IflV Ap'pllic<I:ti0DS. IJINnr ''it IHlydlra.l'S. .fI..'ilhe 'stblJld~~n'ii:e).iiil!lld al!lliii~'~ tiiJle p. 20112:.lIfngl and .JLW.Ap'plliG<ltillll!ls : Ipalli._ Dii~'~5.aili'.llS: -IP'V S'!(Stems .m EFi.o<Fi _ IBiDma5.el!llelr~y .jjellil1i5i_.allli'l" Udl.lf..iiip'pllicailii0lts".Jlroe5:" IKI'i.ewaiJ.iiir'D:5:a P'lJIbltslhiingl IHI'llIus. 'tbJalIli5:pa.tDde.rmiiill el!llelr~y 's 0mces.0111e..: 'iI_ 'G_D. IpelifiHmiiil!llGe. ¥lPe-s.e.ml!ll .Jbli!i:lhiefl5:" NeIW ffiI'elhi~ 'il009_ :2_ :S.Bi'.. 4_ L.ed O"irE.a.D'il' ~el!lleL!'l1abl1e.~ne.le. Palli. IJINnr III 9 Bii01Ii11iass:" Bi'.. Riiit fI..

ask...atll!.ai!i.rr5: Pvt'_ ILhlI.nll!.r·e JIII!.niiG laiclilliniin:IJ .almetels ..Gtim.iiil·.IeL!l1 e'r .te.(lo. (Ie.lii3iilli ~AdiI.ametI:!IS . IIlJlic>Dmli.a11 GiIOOil.alrii.alill iIlJ ImldiiOi Pvt. JI.d.l D ellilli :BIII.i'IiII.pimOin and! H ell.1!JI1ti1.e5:"" Mallc=!:!1 1TII e1ll1il lne.l\[pplic.bT P e :)'003 {)IBJ EGW IWI!::.O .hm es's .n {lI00BJ. v..l\[pplic:._ W. n.edl.d D'elhi.!\Iorloiilli!jJ PrmC~pile:-lI!._ A~plje:OiIio<ms" III E: lHITRICAb. tnll!..a e:n~ning' C h.a.c:Gr.1.Ah1'..~.aI€niiniin!jJ _. 4_ P.diici.emic. 3_ Me: Geill'!J!jJIilI.EtDhian5llil1i.lew IR rE FiI E rtlI~E:S.elriflJlrm.alti(l{Ili51_ ~HE:U IICAI!. Ud.D1l EC 1M-e'qILlllpl!lilil!.P rOGeS's Pair . and :3h.cnilliiqlllies ot .piPl1llilligl ma5lkamlts.ii.'" Allied P !Jbli!ilhill!.: "iL 'Vijiii~_K .: Gnalge.aIGlilliniin!jJ (P.all m.1 'We. I:l N I:: FilG 'Ji" IRAB sn PIRO'©I::SBI!::S s' IElle. IRe a I!IilI IMa'Dhiinilligl (!EBM.rs~:SUliil".SIIlIrll"ac=e finiis h aillidi IMR.Eq:LlIlpl!lil em -'iry~'1!'.Oitielr Jlet MOiclhimiml@.1.IPr'Dce3:5. P rillici.5: . "rtlloFlu.n5.alriio<!Js pliDlI:ess p p..a:llid MR RIElleooie. ~ To Ill!.alndev P.aI!JII IDe Galmo.AM) .iiimete.lKDli1s.. 'Wm'k iFiIJ Priin~i~lles .OiICe' RIJIIIlI@.·ic _ FIILlI51hi·n@.BeOim c(]{IlrirDI teclillniiques _.li. J TiIl. E rillE: li'IiG Y B AS I:Ii) PIfiOCII::SS:ES 10 Laser IBe..!e 'W.iIl LlI~pimentis... Wirecut!: EID Il.a:piplie:Oi1iio<ns iII.iIl..ir .AI!.P roceS's p.n.eilll!Ji(pimem: ILlI5:.. ~Ad .E." Itl.mIG._ .ail!i(]{1li5:.t M. AIr!..e !l. pl_:asm<ll <II1'e:m.2D07' iMa'Dhiinilligl Pwc=e5~5:e-s.a:IliCl!. H . llINlfIf'llV' u NlfIf' s u NlfIf' ''if iI' EXT iB@OIK. . (.5:e-s i'ml MamrfOicl"lIllri·n@.6' llINfIf'l1 .iiiliious.allil1i llil1iOiclhimiml@.!llir.aln.alnd IEllech'lJIn .'" Pirelllrti)c:e. ENE FilG 'Ji" RAtS 1:l1} Pli'liOC I:lSSI:l S 1:2 f.a1iiill.i'I _ .A.nall I!Iili00cIilJimlimdJ IO€eSSE!5:..: anm 1!lileir ~n1lI!Jll!..OiI MialnILllf.ail!i(]{1li5:_ THII::FtM. am d EO H .e. lLond(l..es" Tatal M.ele-Gtrilldll!.l' JII!.elllli IMae:niinin!jJ PI\[]<ce-s:s. .piiE-s.liIM.ametEm.alrFi aiHmti: V.elhi (:l1iJD7J.S_ "'ll.p~llic. (tuJM. P alrallil1ierefi51.PI\[]<cess IP.F .a5.c=edliMe:tlhods of M._ MRIR.alr.Smf.Hla. P rinci"plle-s.A. 1 s .. G.Oiditiio<fi.n llINfIf'l1 I N"Ii"ROll] U er ION .nm tedmiill LlIM !JSII!. Mlaiclilliniin!jJ (lED M)l...aT _ Diiellec:t.Olrk (1QB?} t :2_ P .0i5:.all I!Iilliiichini·ml@. "'M..iII. M AWJiM aillid USt.a.alct'Lilriin:1J Pmc=e5~5:.oll _ IPiffiWe I' am d 'C=Dmltroll0 i·rG!Jiils:-li'oill.a:rrt.i'emi.!J.alr.n andi MRR.alt~riiall a lllidl IPW~.ancle andlthe. .IEdiji"(].a:1li IHI.• NleJli.OiW-lHlill" Nlew D. "iI_ Be.III} lE'CTIR@-~HII::UICAI!.W..aIGe IFimlis.al€n~niilli!jJOimld EI'e.t 1Ma 'Dhiilli illi !Ill .ooie lTII'ii:..er.Oind d!rillimllJ (IUBtd}.dl. H MI arrd EO MG. .ck...H-A~lpiliGaooms. ItI. amd RDnalld.C hemic:.2iJ[!i11.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.