FINANŢAREA PARTIDELOR POLITICE ÎN ALEGERILE LOCALE DIN 2011: O MOSTRĂ A RELAŢIILOR MEDIEVALE

Veniturile concurenților electorali în campania pentru alegeri locale generale
PDM PCRM PLDM PL PSD BE „ Forța a treia” PP "Casa Noastră-Moldova" PSRM PLD PPCD MSP "Ravnopravie" PP "Pentru Neam şi Ţară" PNL PRM PPDM PPUM PP„Patrioţii Moldovei”

1 099 131 533 035 375 460 323 273 301 293 187 992 104 100 76 000 68 727 38 623 13 000 5 166 0 0

4 045 660

8 427 170 8 097 250

13 267 083

4 000 000

8 000 000 Lei

12 000 000

6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Clasificarea donațiilor în funcție de valoare

• Donaţii foarte mari – peste 100 mii lei inclusiv;

• Donaţii mari – peste 50 mii(inclusiv), sub 100 mii lei;
• Donaţii medii – peste 10 mii lei, sub 50 mii lei; • Donaţii mici – până la 10 mii lei (inclusiv).
6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Structura veniturilor pe categorii de donatori (PD)
1 505 000; 11,35% 950 000; 7,17%

3 926 083; 29,61%

6 876 000; 51,87% Donații foarte mari
6/30/2011

Donații mari

Donații medii

Donații mici

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Structura veniturilor pe categorii de donatori (PCRM)
1 577 970; 18,72%

1 448 200; 17,18%

4 291 000; 50,92% 1 110 000; 13,17% Donații foarte mari
6/30/2011

Donații mari

Donații medii

Donații mici

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Structura veniturilor pe categorii de donatori (PLDM)
1 626 100; 20,08% 182 100; 2,25%

4 260 950; 52,62% 2 028 100; 25,05% Donații foarte mari
6/30/2011

Donații mari

Donații medii

Donații mici

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Structura veniturilor pe categorii de donatori (PL)
457 200; 11,30%

1 445 000; 35,72%

2 143 460; 52,98%

Donații foarte mari
6/30/2011

Donații mari

Donații medii

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

51,9%

60% 50% 29,6%

50,9%

52,6%

53,0%

70%

25,1% 20,1%

40% 30%

35,7%

62,7% PSD 19,1%

Proporția veniturilor pe categorii de donatori în campania pentru alegeri locale generale

13,2% 17,2% 18,7%

11,4%

7,2%

20%

10%
0%

PDM

PCRM

PLDM

2,3%

PL Donații medii

Donații foarte mari
6/30/2011

Donații mari

11,3%

Donații mici

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

18,2%

Numărul și distribuția donatorilor pe categorii
Donații Donații foarte mari mari Donații medii Donații mici Total

PDM
PCRM PLDM PL PSD

6
28 15 12 2

64
17 37 22 11

302
64 67 14 9

223
351 21

595
460 140 48 22

Total
6/30/2011

63

151

456

595

1265

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Valoarea medie a unei donații per concurent în comparație pentru ultimele 2 campanii electorale
PCRM PDM PSD PLDM PL 18 320 22 281 40 091 58 734

49 961
71 469 57 838 84 285 123 143

155 007

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 Lei 28 noiembrie 2010 5 iunie 2011

6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

6/30/2011

1000000 900000 800000 700000 L 600000 e 500000 i 400000 300000 200000 100000 0 862 912

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Veniturile acumulate de candidații independenți

Chişinău Căuşeni 33 250 Bălţi 31 370 UTAG 30 843 Străşeni 29 315 Ungheni 27 586 Anenii Noi 26 923 Hînceşti 20 742 Orhei 17 760 Cimişlia 15 250 Soroca 13 563 Taraclia 10 483 Nisporeni 7 200 Teleneşti 4 600 Călăraşi 4 350 Floreşti 4 000 Făleşti 3 500 Ialoveni 2 450 Drochia 1 700 Cantemir 800

Concluzii

 Veniturile și cheltuielile declarate ale partidelor politice reflectă imaginea pe care acestea doresc să o proiecteze asupra publicului;  Nu s-au produs schimbări radicale în raport cu managementul resurselor financiare în privința modului de colectare, distribuire și raportare a veniturilor și cheltuielilor;  Unele schimbări de accente nu au modificat tabloul per ansamblu, iar partidele politice au continuat să promoveze un model tradițional utilizat și în campaniile precedente.  S-a observat totuși tendința anumitor partide de a extinde baza donatorilor (PDM, PCRM) și a declara o mai mare parte din cheltuielile de campanie;
6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

200 000

150 000
58 445,3 L e 100 000 i 50 000 0 PLDM PPCD PCRM CRM
6/30/2011

37 598,4 2 506,6

26 990,8 2 664,5

19 417,4 2 451,2

31 120,5 3 481,6

183 188,3 PSD 18 950,5

Costul unui mandat obținut de concurenții electorali pentru CRM și COS

PL

PDM

COS

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

5 860,0

Costul mediu suportat de concurenții electorali pentru un mandat de primar
70 000 60 000 50 000 L 40 000 e 30 000 i 20 000 10 000 0 PLDM
6/30/2011

60 305

41 513 28 312 31 332

41 708

PPCD

PCRM

PL

PDM

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Media procentuală pe articolele de publicitate pentru PD, PCRM, PLDM, PL conform datelor oficiale
6%

35%

52%

7% Publicitate Radio/TV
6/30/2011

Presă scrisă

Publicitate outdoor

Alte cheltuieli

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Articole de cheltuieli pe raioane, Bălți, UTAG - Partidele AIE

Concuren Funcţion Agitator Combusti Motivar Locaţiu Publicit Coordona Concerte/ac Cheltui Tot tul ari ne ate tori ţiuni de eli i bil e staff al curente electoral electorali auto locală primării masă ** *** 150 2 000 24000 20000 9000 5000 nene-bugetat 20000 PDM 5 MDL/per MDL/pri MDL/raio MDL/rai MDL/ra MDL/ra bugetat MDL/rai mln soană mărie n on ion ion on .

PL

120 400 MDL/per MDL/pri soană mărie

800 MDL/pri mărie

nene3000 bugetat bugetat MDL/ra ion

nebugetat

ne-bugetat

10000 2 MDL/rai mln on .

PLDM

150 200 1000 nene5000 200 4500 20000 11 MDL/per MDL/pe MDL/secţi bugetat bugetat MDL/ra MDL/prim MDL/primăr MDL/rai mln rsoană soană e de vot ion ărie ie on . 1 /cca 130 alegători

6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Articole de cheltuieli pe municipiul Chișinău

Concurent ul electoral PCRM

Funcţionari electorali**

Agitatori

Combustibil

200 MDL/persoan ă
250 MDL/persoan ă 120 MDL/persoan ă 250 MDL/persoan ă

250 MDL/secţia de vot/zi
150 MDL/secţia de vot/zi 25 MDL/secţia de vot/zi 150 MDL/secţia de vot/zi

Locaţiun Total e auto 420 7000 100 2,1 MDL/secţia MDL/persoan MDL/zi mln. de vot ă 360 7500 MDL/secţia MDL/persoan de vot ă ne-bugetat ne-bugetat 230 MDL/zi nebugetat nebugetat 1,8 mln. 1 mln. 0,3 mln.

Motivare staff

PDM

PL

PLDM

ne-bugetat

ne-bugetat

6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Cheltuielile partidelor politice

PL

5 056 366 4 045 093 10 121 495 8 097 196 10 455 442 8 364 354 13 267 083
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

PLDM

PCRM

PDM

16 583 853

8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 Lei

Posibilele cheltuieli neoficiale şi nedeclarate ale partidelor politice, estimate la aproximativ 25% din costul raportat la CEC Cheltuielile partidelor pentru publicitate în ambele runde ale alegerilor din 2011 raportate la CEC
6/30/2011

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Cheltuielilor neoficiale ale PP parlamentare pe categorii

11 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 10 100 000 10 500 000

20 600 000

31 500 000 29 400 000

16 500 000

5 000 000 2 000 000 300 000 2 100 000 1 000 000 5 000 000 2 000 000 0

11 000 000

5 000 000 10 000 00015 000 00020 000 00025 000 00030 000 00035 000 000

PDM
6/30/2011

PLDM

PCRM

PL

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Comparația pe partide a cheltuielilor neoficiale din campanie

PDM

5 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000

31 500 000 16 500 000 29 400 000 10 100 000 11 000 000 20 600 000

PLDM 300 000

5 000 000 3 000 000

PCRM

5 000 000 3 000 000 2 100 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 0

10 500 000
11 000 000

PL

5 000 000

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Lei

Total
Costuri pentru publicitate
6/30/2011

Costuri necontabilizate
Costuri în municipiul Chişinău

Politehnologi
Costuri în teritoriu

Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

Concluzii
 „ŞANTAJUL LOCAL”;  COSTURI COMPARABILE ATÎT LA PARLAMENTARE CÎT ŞI LA LOCALE, DEŞI PARLAMENTARELE SÎNT MAI SCUMPE;  LIDERII LOCALI PREFERĂ SĂ NU CONTRIBUIE FINANCIAR ÎN ALEGERI LOCALE;  LIDERII DE LA CENTRU PLĂTESC CAMPANIA LOCALĂ ÎN VEDEREA ALEGERILOR PARLAMENTARE VIITOARE, ASIGURÎND LOIALITATEA LIDERILOR LOCALI PRIN CONTRIBUŢII FINANCIARE SUBSTANŢIALE, A CĂROR UTILIZARE NU ESTE VERIFICATĂ;  RELAŢIA DE VASALITATE CREATĂ ÎNTRE LIDERII CENTRALI ŞI CEI LOCALI ESTE UNA FIRAVĂ, ULTIMII FIIND EXTREM DE SENSIBILI LA EVENTUALELE SUPRALICITĂRI PE CARE LE FAC CONCURENŢII POLITICI.
Ion Beschieru, Expert Juridic IDIS “Viitorul”

6/30/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful