Contoh Lesson Plan @ Rancangan Pengajaran Harian (Kemahiran Hidup

)
Ni sambungan dari yang lepas..ni plak lesson plan kemahiran hidupp..ceduk jangan tak ceduk..

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Tahun 5 Merah Tarikh Masa Tahun Bidang Unit Topik Hasil pembelajaran 1 April 2008 10.05 ± 11.05 pagi 5 Merah Reka Bentuk dan Teknologi 1.6 Jahitan a. Membaiki pakaian Aras 1:
y Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan y Menyatakan kegunaan alatan jahitan y Mengenal pasti mata jahitan asas. y Menyatakan kegunaan jahitan asas. Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Objektif

1. Menyenaraikan 3 jenis alatan dan bahan jahitan 2. Menyenaraikan 2 kegunaan alat jahitan 3. Menyatakan 2 jenis jahitan asas dan 2 kegunaannya. 1. Murid berbincang dengan guru tentang jenis peralatan dan bahan jahitan yang biasa digunakan berpandukan bahan dan alat jahitan yang disediakan oleg guru. 2. Murid diterangkan oleh guru mengenai kegunaan alatan jahitan. 3. Murid diterangkan oleh guru tentang mata jahitan asas serta kegunaannya. Perbincangan dan Pemerhatian secara berkumpulan oleh para pelajar. Pembelajaran berpusatkan kepada pelajar Berfikir dan pemudahcaraan, Kemahiran menjana idea,

Aktiviti P & P

Strategi Pengajaran Jenis Pembelajaran Kemahiran Generik

Kapur diminta melukis dan tukang jahit menamakan hanya satu alatan 4. bekerjasama. berkomunikasi dengan baik. Penerangan Alatan dan Aktiviti-aktiviti: bahan jahitan serta Langkah 1 (25 minit) kegunaannya. 1. 2. 3. Murid mempunyai pengetahuan asas berkenanaan jahitan. 1. 2. rajin.Bahan Sumber P&P Pengetahuan Sedia ada Nilai-nilai murni Isi Pelajaran Kemahiran komunikasi y Alatan dan bahan jahitan yang sebenar y Sampel sebenar mata jahitan asas y Buku Teks Kemahiran Hidup Tahun 5 (Dewan Bahasa dan Pustaka) 1. Murid mengenal beberapa alatan dan bahan jahitan. Berdikari. Jarum jahitan pada kertas A4 kosong. gunting kepada 10 kumpulan kecil dan 3. Pita ukur 2. BBM: Alatan dan bahan jahitan disediakan oleh guru Nilai: Kerjasama. 3. Murid dibahagikan 2. Memberi pendedahan kepada murid mengenai tajuk jahitan. Guru meletakkan setiap Alatan dan bahan jahitan satu alatan dan bahan jahitan di yang biasa digunakan: setiap meja. Setiap kumpulan peniti membentangkan hasil lukisan 5. Murid diuji sejauh Memberi pendedahan mana pengetahuan mereka awal kepada murid tentang alat jahitan dan jenis jahitan. Pengenalan Set Induksi (5 minit) 1. Aktiviti P&P Catatan 1. 2. Bertanyakan soalan kepada murid sama ada mereka mempunyai pengalaman baju terkoyak dan bagaimana ia dibaiki. berani KBKK: Berfikiran kreatif . Pembaris KBKK: Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Penetas peralatan yang dibincangkan. Jarum dan murid bersoal jawab tangan tentang kegunaan setiap 6. jahitan 7.

Murid disoal secara rawak tentang 3 jahitan asas dan jenis alatan dan bahan jahitan serta kegunaannya. Penutup (5 minit) 1. Refleksi: BBM: Sampel mata jahitan disediakan oleh guru. 1. 4. Jahitan sembat susup 4. Murid disoal secara rawak tentang 2 jenis mata jahitan asas serta satu kegunaannya setiap satu. Jahitan sembat jenis-jenis mata jahitan 4. Jahitan kia pada fabrik. Guru menerangkan kegunaan mata jahitan asas untuk membaiki pakaian. Rumusan isi pelajaran. Jahitan silang pangkah 7. Murid melukis lakaran jahitan jelujur halus pada buku latihan dan menamakan 3. Jahitan lubang butang 6. Fabrik Kegunaannya (Rujuk lampiran 1) 3. 2. satu kegunaannya setiap satu alatan. 5. Lembaran kerja diagihkan sebagai tugasan. Jenis dan bahan jahitan 1. Jahitan lilit kemas 5.lurus 8. Nilai: Koperatif KBKK: Berfikiran kreatif BBM: Buku teks KHB Tahun 5 BBM: y Buku teks Tahun 5 y Lembaran kerja . Murid membuat rumsan dan serta kegunaannya. 3. Jahitan insang pari 8. Benang 10. Jenis-jenis mata 2. Memperkenalkan mata jahitan asas Langkah 2 (15 minit): 1. mengimbas kembali tentang isi pelajaran 2. Jahitan 2. Seterika 9. Guru memperkenalkan mata jahitan asas denganmenunjukkan Antara mata jahitan asas: sampel-sampel sebenar jahitan 1. Penerangan kegunaan Langkah 3 (10 minit) jahitan asas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.