VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

1

Cuvânt către cititor Viziunea modernă asupra studiului literaturii în ciclul gimnazial şi liceal urmăreşte apropierea elevilor de textul literar, înţelegerea tehnicilor care implică emoţia estetică. Se creează astfel premisa formării uni cititor avizat, instruit, care are putinţa de a descoperi subtilităţile creaţiei literare, imposibil de intuit fără a deţine instrumentele teoriei şi practicii studiului pe text. Cartea de faţă vine în ajutorul celor care, dorind să studieze textele propuse dezbaterii didactice prin manualele alternative, nu au acces imediat la operă în integralitatea ei. Prin rezumate extrem de meticuloase fără a fi foarte întinse, dar marcând esenţialul operelor la care se referă, vă oferim un instrument de lucru util pentru a putea integra secvenţa propusă spre studiu în opera literară din care a fost extrasă. Nu avem intenţia ca rezumatele din cartea de faţă să substituie lectura operelor ci, mai degrabă, să fie o invitaţie la lectură, fapt care ne-a determinat să nu insistăm asupra unor momente de mare încărcătură estetică, să realizăm o lucrare pragmatică. Pentru cei care înţeleg aşa cum am înţeles noi sensul acestei apariţii, cartea va fi, cu siguranţă, un real ajutor în realizarea demersului estetic. Consultând curriculum elaborat de M.E.C. şi manualele alternative aprobate pentru învăţământul gimnazial şi liceal, am stabilit o bibliografie optimă pe care cei interesaţi trebuie să o parcurgă pentru a avea o imagine a literaturii române de la perioada modernă până astăzi. Am inclus, la propunerea colegilor şi a elevilor mei,

2

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

alături de epica în proză şi textele literare aparţinând dramaturgiei. Aceasta este cartea. Am parcurs, pentru a ajunge aici, cca. 33.000 de pagini de romane, nuvele, schiţe, opere dramatice ale scriitorilor din perioada literaturii paşoptiste până la literatura actuală cu ochii cititorului care le cunoaşte pentru întâia oară pentru a asigura celui ce va consulta cartea de faţă starea primului contact cu opera respectivă. M-am ferit de preţiozităţi care ar provoca dificultăţi de lectură spre a fi cât mai uşor de receptat. Îmi cer scuze faţă de colegii care aşteptau ceva doct, dar am credinţa că o astfel de carte aşteptau cititorii mei. Victor Craus COSTACHE NEGRUZZI INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut în anul 1808 în comuna Trifeştii Vechi – Roman, este fiul lui Dinu Negruţ boier cu rang de paharnic şi al Sofiei (născută Hermeziu). Învaţă acasă, cu dascăli de limbă greacă şi franceză dar, folosind bogata bibliotecă a tatălui său, învaţă limba română. În timpul eteriei familia se refugiază pe moşia Sărăuţi în ţinutul Hotinului, apoi la Chişinău unde se împrieteneşte cu Puşkin. Debutul literar şi-l face cu traduceri din franceză şi greacă. După moartea tatălui său, ocupă diverse funcţii administrative ( diac de vistierie, căminar). Sprijină apariţia „Albinei româneşti” a lui Gheorghe Asachi şi intră în mişcarea culturală a epocii. Primele creaţii literare de oarecare valoare ( „Zoe”, „Aprodul Purice”, unele „scrisori”) atestă disponibilităţi literare certe. Apariţia „Daciei literare” şi publicarea în primul număr al revistei a nuvelei „Alexandru Lăpuşneanu” confirmă valoarea incontestabilă a scriitorului şi a operei sale. După suprimarea revistei „Dacia literară”, este unul din animatorii „Propăşirii” (1844) unde publică povestirea

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

3

„Toderică” în urma căreia este surghiunit iar apariţia revistei suspendată. Este ales în 1840 primar al Iaşului, codirector împreună cu Kogălniceanu şi Alecsandri la Teatrul Naţional din Iaşi. În 1853 editează revista pentru ţărani „Săptămâna” difuzată gratuit în mediul rural. În 1857 îi apare volumul „Păcatele tinereţelor” o antologie a celor mai valoroase creaţii apărute în timpul vieţii. Costache Negruzzi este unul dintre susţinătorii Unirii Principatelor, act care încheie activitatea sa politică. În 1867 este ales Membru al Academiei Române dar, din păcate, nu poate participa la festivitatea alegerii, fiind grav bolnav. Moare la 24 august 1868 în plină glorie literară şi politică lăsând literaturii române una dintre cele mai viguroase proze istorice ale momentului, care îl recomandă ca un precursor al „foiletonului” impresionist. Alexandru Lăpuşneanu 1. „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu…” După ce fusese vândut de boieri în prima domnie, Lăpuşneanu se întoarce în Moldova cu şapte mii de spahii şi vreo trei mii de „oaste de strânsură”, pentru a-şi relua tronul şi a-i pedepsi pe boierii trădători. Vornicul Bogdan care-l însoţeşte, îi spune că ţara este asuprită de Tomşa şi poporul îl aşteaptă cu bucurie. Aproape de Tecuci, o delegaţie de boieri formată din vornicul Moţoc, postelnicul Veveriţă şi spătarii Spancioc şi Stroici îi cer să se întoarcă de unde a venit fiindcă ţara nu-l vrea şi nu-l iubeşte. Lăpuşneanu le răspunde că cei care nu-l vor sunt boierii şi că va hrăni armatele de lefegii cu averile lor. Moţoc încearcă să intre în graţiile domnului iar acesta îi promite că nuşi va mânji sabia cu sângele lui. Boierul îi cere să-l însoţească pentru a nu da ochii cu Tomşa care-i încredinţase sarcina să-l întoarcă din drumul spre cetatea de scaun pe Lăpuşneanu. 2. „Ai să dai sama, doamnă!…” Tomşa nu mai aşteaptă sosirea lui Lăpuşneanu şi fuge în Valahia iar norodul întâmpină noul domn cu bucurie. Acesta ajunge în capitală fără nici o dificultate. În schimb, boierii sunt

„Capul lui Moţoc. Se adună 47 de boieri iar în capul mesei se aşează Lăpuşneanu avându-i alături pe Moţoc şi logofătul Trotuşan. Înspăimântat boierul cere domnului să tragă în mulţime. Apoi se spală pe mâini şi intră în . Veveriţă se ridică să închine pentru domn urându-i să nu mai „strice” boierii şi să nu mai „bântuie” norodul. sărută moaştele sfântului Ioan cel Nou şi exprimă în faţa boierilor căinţă pentru vărsarea de sânge promiţând că din acel moment vor trăi în pace. fiind sărbătoare. i se înfăţişează o boieroaică. multe sărind zidul şi fugind. să se adune la Mitropolie. Într-o zi. Lăpuşneanu vine îmbrăcat cu toată pompa domnească iar la sfârşitul slujbei se închină la icoane. Domnul promite soţie sale că-i va da un leac de frică. Lupta se extinde şi în curte unde sunt atacate slugile. El pofteşte boierii la palat pentru un ospăţ al împăcării. dar Lăpuşneanu îl dă norodului care aclamă gestul său. ceilalţi slujitori urmând acelaşi îndemn şi lovindu-i pe boierii aflaţi la mese. mama a cinci copii care i se plânge de omorurile şi schingiuirile lui Lăpuşneanu şi o ameninţă că va da seama de faptele lui. fiica lui Petru Rareş. La palat se fac mari pregătiri. Pe cei îndrăzneţi îi decapitează iar capetele le atârnă pe zidurile cetăţii. dedesubt aflându-se capetele boierilor mici iar în vârf capul unui logofăt mare. vrem…” Domnul cere boierilor că în ziua următoare. soţia domnitorului.4 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI foarte îngrijoraţi ştiind că trebuie să se aştepte la ostilitatea domnitorului. La un semn al lui Lăpuşneanu. Spancioc şi Stroici nu cred în pocăinţa domnului şi fug în Lehia. armaşul care-l slujea îl loveşte cu buzduganul. fiecare fiind servit de câte un armaş. 3. Domnul trage lângă sine pe Moţoc lângă o fereastră să privească măcelul iar boierul îi laudă înţelepciunea de a fi omorât boierii necredincioşi. doamnei Ruxandra. confiscă averile boieri care i se opun. Un armaş întreabă norodul adunat la porţile palatului de ce a venit şi află că acesta cere capul lui Moţoc. Lăpuşneanu dă foc tuturor cetăţilor cu excepţia Hotinului. Lăpuşneanu pune să reteze capetele boierilor pe care le aşează sub formă de piramidă în mijlocul mesei. Cu sânge rece. Boierii beau şi mănâncă.

. a omeniei şi a lui Dumnezeu”. 4. apoi. domnul aruncă potcapul în călugări şi îi ameninţă jurând că-i va ucide pe ei. îngrijorată de zgomotele de afară. Spancioc şi Stroici. viitorul poet. după obiceiul timpului.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 5 apartamentul doamnei Ruxandra. prozator şi dramaturg supranumit „bardul de la Mirceşti”. VASILE ALECSANDRI INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Fiul medelnicerului Vasile Alecsandri şi al Elenei (născută Cozoni). dau doamnei paharul cu apă cerut de Lăpuşneanu punându-i otravă. îngrijorat de faptul că Spancioc şi Stroici pândeau la Cameniţa momentul răzbunării. Ia parte la mişcarea revoluţionară din Moldova din 1848 redactând documentul programatic „Protestaţie în numele Moldovei. la Iaşi. conştientizându-i moartea. Încearcă să urmeze la Paris medicina. se închină la icoane. veniţi la mănăstire. trezit din leşin. „De mă voi scula. pre mulţi am să popesc şi eu…” După patru ani. cu călugărul maramureşean Gherman Vida. Kogălniceanu). „Propăşirea” şi conduce „România literară”. s-a născut la Bacău la 14 iunie 1918. Boierii îl silesc să bea ultimele picături de otravă. Lăpuşneanu cere mitropolitului Teofan ca atunci când i se va apropia sfârşitul să fie călugărit. Acesta îi urmează porunca dar. aflând că se numeşte Paisie şi este călugăr. doamna şi pe fiul său. Negruzzi şi M. în pensionul francez a lui Quenim. petrece un an de exil la Paris şi se întoarce la Iaşi pentru a lua parte la luptele pentru Unirea Principatelor. este un timp codirector la Teatrul Naţional ( cu C. colaborează la „Dacia literară”. Soţul o invită să-i ofere „leacul de frică” iar la vederea piramidei . A urmat primele studii în casa părintească. Revenit în Moldova după o călătorie prin Italia. bolnav de friguri. Mitropolitul o îndeamnă să-l ducă şi soţul bea. Doamna. Este unul din devotaţii lui Cuza şi face parte din guvernul său ca ministru şi ambasador la Paris între 1885-1890. dreptul şi ingineria dar sfârşeşte prin a se dedica literaturii. doamna leşină.

Chiriţa în balon”. Scrie poezie lirică („Mărgăritărele” ). poezie ocazională :”Hora Unirii”. un arnăut îi pregăteşte o trăsură care se dovedeşte a fi o cutie plină cu fân. corturi care contrastează cu luxul echipajelor. Porneşte şi el după acele trăsuri şi ajunge pe malul unei bălţi unde se aflau căsuţe de scândură. BALTA ALBĂ Un tânăr pictor francez povesteşte cum. pe Dunăre. „Doine şi lăcrămioare”. culegeri şi prelucrări folclorice „Poezii poporale. La a doua încercare. Chiriţa în voiaj”. Dimineaţă. Moare la 22 august 1890. dramă „ Despot Vodă”. După o sumară reparaţie a trăsurii. se agaţă cu putere de căruţă şi rezistă până când căruţa se răstoarnă peste acesta. „Ostaşii noştri”. El este contrariat de faptul că făceau baie acolo bărbaţi şi femei cu o nepăsare vrednică de începuturile omenirii. în conacul său de la Mirceşti.6 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Debutează cu nuvela „Buchetiera de la Florenţa” în „Dacia literară” (1840) iar ca dramaturg cu „Farmazonul din Hârlău”. „Legende”. Balade (Cântece bătrâneşti) adunate şi îndreptate de domnul Bazil Alecsandri”. trasă de patru cai mici. la îndemnul căpitanului de vas cu care călătoreşte de la Viena. sfătuit de consulul francez la Brăila să cunoască Balta-Albă. călătorul cade făcând o tumbă în aer spre veselia celor din jur. Chiriţa la Iaşi sau două fete şi-o neneacă”. „Piatra din casă”) şi monoloage. „Ovidiu”. francezul. În sat este găzduit în bordeiul străjerului. proză memorialistică şi de ficţiune prin opera sa domină etapa patruzecioptistă a literaturii româneşti. Călătorul aude trei tineri vorbind în limba franceză despre minunile provocate de baltă şi care îi prezintă . o cameră întunecoasă cu un singur pat acoperit cu o cergă. memorii. Cu ajutorul acestuia. se hotărăşte să viziteze Valahia. comedii : „Chiriţa în provincie”. reuşeşte să ajungă la Balta-Albă. Când căruţa porneşte. Fântâna Blanduziei”. cânticele comice („Iorgu de la Sadagura”. prevenit. apoi. Ca poet apare prima oară în „Calendarul pentru poporul românesc” (1843). se trezeşte într-o hărmălaie îngrozitoare datorată trecerii a vreo treizeci de trăsuri pline de tineri veseli. „Pasteluri”.

petrec câteva ore care produc încântare francezului. tânărul părăseşte satul plecând spre Galaţi. mai mic doar cu un an. Chiriţa îşi examinează fiul pentru a vedea ce progrese a făcut la limba franceză. rămasă cu o avere bunicică de la mama ei. o nepoată orfană de 15 ani. Cei treizeci de pasageri. Chiriţa face planuri de căsătorie a Luluţei. profesorul ironizează inteligenţa acestuia ale cărui răspunsuri îl nemulţumesc pe profesor. Împreună cu Safta. acompaniaţi de o bandă de lăutari. Chiriţa îi alungă şi cheamă oamenii de curte să o ajute să descalece.. profesorul de franceză a lui Guliţă. Cerându-i să-i cumpere cal. în care întâlneşte tinere românce vorbind franţuzeşte întocmai ca nişte parizience. apoi şi suind într-un vapor spre Ţarigrad. Apoi. mama îi promite că-l va avea când va deveni Bârzoi ispravnic. Se oferă să o ajute musiu Şarl. pe ea durând-o o măsea. Chiriţa se bucură că a scăpat de cele două fete: Calipsiţa şi Aristiţa măritându-le cu boierii Brustur şi Cociurlă după ce era cât pe ce să fie trasă pe sfoară de doi aventurieri de la Iaşi. de faptele tânărului Guliţă care ţine calea fetelor şi împuşcă animalele oamenilor. După vreo două ceasuri. CHIRIŢA ÎN PROVINŢIE Ţăranii se plâng Chiriţei. Visul ei este acum să fie isprăvniceasă căci bărbatul ei are merite de la ’48 când în apucase o groază pe Bârzoi de striga prin somn c-a venit zavera. cu băiatul ei Guliţă. cu maniere alese. Nastasiica Afinoaie. Spre seară pornesc pe malul bălţii şi fac o plimbare cu vaporul – o plută de grinzi având un cort mare ca acoperiş şi două roţi de moară ca mijloc de locomoţie. bărbaţi şi femei. lăutarii înveselesc atmosfera. După ce mănâncă în casa acestora borş şi alte bucate româneşti. peste două sute de persoane se adună la Cazinou – o sală mare de bal – într-o societate „evropenească” autentică. . Fiind întrebat de progresele băietului la limba franceză. Toate acestea îl fac pe tânăr ca la sfârşitul balului să recunoască că se află într-o ţară plină de minuni. stăpâna moşiei Bârzoieni ieşită la plimbare călare.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 7 societatea din sat.

care-şi anulase machiajul. Ion îi oferă. strigă după ajutor. apare Leonaş care-i promite Luluţei că o va salva de căsătoria cu Guliţă. Chiriţa îşi face planuri pentru plecarea la Paris. În timp ce Guliţă. Guliţă şi Ion îl surprinde pe Leonaş îmbrăţişând-o pe Luluţa şi-i spune aceasta Chiriţoaiei. cerând să intre la ispravnic pentru a face o plângere. rămasă singură cu Guliţă se preface a se bucura de proiectata lor logodnă şi-i promite că dacă se vor căsători îl va zgâria şi-l va muşca după bunul ei plac ceea ce îl face să fugă. Petiţionarul dă curcanul ispravnicului iar acesta îl dă lui Ion primind de la acesta banii. curcanul cel bătrân pentru a-l da ca peşcheş ispravnicului. incitat de imaginea actriţei vrea să o vadă . Boieroaica îi cere lui Bârzoi să grăbească nunta fetei pentru a găsit-o sărutându-se cu ofiţerul. îi aminteşte Chiriţei intenţia aventuroasă. Bârzoi o anunţă că au ca musafir un ofiţer. este singura care nu se bucură de schimbarea produsă de obţinerea isprăvniciei lui Grigore Bârzoi. tracasată de avansurile naive ale lui Guliţă şi de falsa iubire a Chiriţei. deoarece tânjeşte după Leonaş pentru care are o dragoste nemărturisită. Luluţa. Aflând cu această ocazie . iar Bârzoi. Leonaş îmbrăcat în uniformă de ofiţer îi face curte Chiriţei care îi oferă un portret. Aflând cine este noul venit. Luluţa. Leonaş. apoi pleacă. Apare Leonaş îmbrăcat în brişcar.. Chiriţa îl alungă pe Leonaş din curtea ei.8 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI folosind un limbaj franco-moldav. încălecat pe calul Chiriţei. în schimbul unei carboave. iar musiu Şarl conclude asupra aptitudinilor acestuia cu un cuvânt „gogomanition”. Vrea să plece imediat dar află că totul a fost o farsă. Chiriţa recunoscând în reclamant pe Leonaş pe care îl alungă. Falsul brişcar se plânge că o actriţă pe care a dus-o la teatru. Luluţa. O întâlneşte apoi pe Luluţa căreia îi mărturiseşte intenţia de a o scoate din casa lui Bârzoi. De la Iaşi vine vestea că Bârzoi este numit ispravnic trimiţând o scrisoare în care cere Chiriţei să pregătească mutarea şi să aducă cu dânsa şi curcanul cel bătrân pe care vrea să-l pună în slujbă. ei arătându-i portretul oferit falsului. Între timp apar musafirii chemaţi pentru a sărbători logodna lui Guliţă cu nepoata Chiriţei. La Iaşi. nu a vrut să-i plătească pentru motivul că a răsturnat-o cu brişca de câteva ori.

K. MIHAI EMINESCU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut la 15 ianuarie 1850 la Botoşani. conform pretenţiei boieroaicei. travestit în actriţă. îşi petrece copilăria la Ipoteşti unde începe studiile în casă. Cei doi tineri se bucură de rezultatul farsei. paşaportul pe numele baroanei Chiriţa Bârzoi ot Bârzoieni. Leonaş. fiind reînscris ca « privatist”. asistă la logodna lui Guliţă cu Luluţa. pe o tipsie. Aceasta joacă. cei doi Bârzoi acceptă căsătoria lui Leonaş cu Luluţa. Cântând pe motivul „viaţa-i o comedie”. toate personajele se îndreaptă spre masa festivă. rugând „actriţa” să intre în joc” de dragul copilei. Aron Pumnul. ştiinţe ca „Ausserordentlich” între 1869-1872 timp în care . Părăseşte şcoala de mai multe ori şi încearcă să recupereze examenele pierdute până în 1866.Gimnasium » din Cernăuţi dar fuge de la şcoală în clasa a II-a acasă. Ober. Este înscris « K. Musiu Şarl îi aduce. limbi romanice. pleacă definitiv din Cernăuţi. Chiriţa laudă talentul de comediant a lui Leonaş şi-i invită pe logodnici la masă. Audiază aici cursurile de filozofie. Leonaş renunţă la travesti. După moartea profesorului său. Ameninţaţi cu darea în vileag a afacerii cu curcanul şi a aventurii cu ofiţerul. Trimite la revista lui Iosif Vulcan „Familia” poezia „De-aş avea” ( 25 februarie 1866) iar acesta îi schimbă numele în Mihai Eminescu. Şarl propune să se facă voia fetei şi Chiriţa acceptă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 9 despre proiectul Chiriţei de a călători la Paris. prezentând lui Bârzoi demiterea din funcţia de ispravnic şi numirea ca dregător a sa. Debutează cu poezia „La mormântul lui Aron Pumnul” în placheta de versuri dedicată dispariţiei magistrului. La National – Haptschule din Cernăuţi absolvă şcoala primară în 1858. la un moment dat scena nebuniei şi cere să se căsătorească cu actriţa. fiul lui Gheorghe Eminovici şi al Ralucăi Iuraşcu. Călătoreşte cu trupele de teatru ale lui Iorgu Caragiale şi Pascali în Transilvania şi Muntenia până când tatăl său îl găseşte la Giurgiu şi îl trimite pentru a-şi continua studiilor la Viena.

10 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI participă la reuniunile Societăţii „România jună” unde se împrieteneşte cu Slavici. Camera îi era pustie. redactor la „Curierul de Iaşi”. moartă şi ea la puţin timp după moartea tatălui într-un spital de alienaţi. apoi. Dionis este un tânăr visător. redactor la ziarul „Timpul” alături de Slavici şi Caragiale. Dionis îşi revărsa iubirea asupra acestei imagini cu care vorbea seara amintindu-şi de mama sa. cu părul lung. Revenit la Iaşi. copilăroasă. profesor la Institutul Academic şi revizor şcolar (1875-1876). Trimite prin Iacob Negruzzi la Junimea trei poezii : „Venere şi Madona”. El aude din casa aflată în faţa locuinţei . străzile pustii ale Bucureştiului trecând prin dreptul cârciumilor încă deschise. pe ploaie. un portret înfăţişând mărime naturală pe tatăl său la aceiaşi vârstă cu fiul. Chipul său reflecta inocenţa dar mintea îi este dominată de gândiri metafizice. cursurile de filozofie ale lui Zeller. SĂRMANUL DIONIS Dionis străbate noaptea. boltită şi netedă. de istorie. faţa albă. Mortua este” şi „Epigonii” primite cu entuziasm de Titu Maiorescu cel care îl va situa în „Direcţia nouă”. fiica unui preot bătrân. negru. imediat după Vasile Alecsandri. Athaus. Intră într-o cafenea să se usuce şi se aşează la o masă din lemn lustruit pe care scrie nişte calcule matematice. Tânărul părăseşte cafeneaua şi ajunge la locuinţa sa aflată într-o grădină părăginită. Eminescu va audia între 1872-1874 la Berlin. moare la 15 iunie 1889. având o asemănarea frapantă cu acesta. cu păianjeni la colţuri. Era iubitor de singurătate neavând pe nimeni care să-l iubească dar visa o tânără cu păr de aur căreia să-i ofere dragostea. Dionis deschide o carte veche de zodii pe care o răsfoieşte la lumina lunii. la Bucureşti. Cu un ajutor bănesc din partea Societăţii Junimea. sanscrită.. Pe un perete se afla însă. Se internează în sanatoriu în 1883 şi după şase ani de agonie. când se împrieteneşte cu Ion Creangă. Revine în ţară în 1872 când Maiorescu doreşte să-l pregătească pentru o carieră universitară. cu fruntea înaltă. Duhring. cu pereţii negri de timp şi de ploaie. mitologie comparată. este director la Biblioteca centrală ( 1874).

Îşi spune că vinovat de toate acestea este maestrul Ruben cel care îi dăduse cartea. Bătrânul îl găseşte în camera lui pe Dionis şi identifică . la lumina unei lămpi fumegânde. se ridică printre roiuri de stele până ce ajung în lună. Întoarce şapte foi şi umbra sare de pe perete şi î) propune să transforme pământul într-un mărgăritar pe care să-l anine în salba iubitei sale. Maria aleargă la tatăl ei spre a-i povesti ceea ce văzuse pe fereastră după ce primise minunata scrisoare. Fericirea şi starea de graţie pe care o trăieşte îl face să uite că este muritor şi se crede chiar Dumnezeu. el leşină . Este călugărul Dan care se visase mirean. Se află în timpul lui Alexandru cel Bun. o tânără blondă. un evreu învăţat adus din Polonia ca dascăl la Academia din Socola care-i descifrează înţelesul cărţii de astrologie confirmându-i posibilitatea ca timpul şi spaţiul să devină relative şi el să poată trăi simultan două vieţi. Dan citeşte în cartea lui Zoroastru şi vede cum fiinţa lui se desparte într-una eternă şi una trecătoare.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 11 sale sunetele unui clavir şi un glas îngeresc. Tatăl Mariei află că acesta a leşinat şi. într-o chilie din casele uni boier mare. nume izvorât dintr-o necunoscută taină. merge în locuinţa tânărului. Dionis se trezeşte şi priveşte fereastra clădirii de vis-a-vis unde o zăreşte pe tânăra al cărui glas îl auzise înainte de a adormi. la Maria. crezând că iubire îi este refuzată. la insistenţa fetei. într-o rasă şi şiac. Dan pleacă la Maria. Ajuns acasă. ştiind acum că o iubeşte şi că trebuie să-i scrie o scrisoare în care să-i mărturisească dragostea . o eliberează de umbra ei şi. cu ochii albaştri. fiica spătarului Mesteacăn. visează. Acest gând rupe vraja şi Dan se prăbuşeşte spre pământ. Îi trimite scrisoarea şi aşteaptă să vadă reacţia fetei. Trăieşte o emoţie puternică şi o cheamă în taină cu numele Maria. În jurul său se află acum domni în haine de samur. Intră în oraş pe o uliţă strâmtă şi ajungând la casa maestrului Ruben . Închide ochii şi se visează într-un pustiu uscat deasupra căruia licăreşte luna. îmbrăţişaţi. Disperat. Dan se scoală din iarbă şi priveşte în depărtare turnurile bisericilor din Iaşi. cu numele de Dionis. Desprins de umbră care devine om. cu un comanac negru având în mână cartea astrologică.

Se opreşte la Sfânta Vineri care îl ceartă că s-a oprit în Valea Amintirii dar îi dăruieşte o floare pe care îi cere să o arunce pe fereastra ce o va găsi deschisă la palat. În drumul său o întreabă pe Sfânta Miercuri despre drumul spre Valea Galbenă unde se afla palatul Aceasta îi spune că va trebui să treacă prin Valea Amintirii unde nu se va opri căci se va căi. împăratul încuie uşile cu şapte chei şi pune un balaur de strajă. cu plete negre şi privirea pătrunzătoare. un împărat hotărăşte să o închidă într-un palat de marmură acoperit de argint . angelică ca o zână trăiesc o iubire romantică după un zbucium sufletesc şi o căutare cosmică. Cei doi tineri. îşi aminteşte de părintele său şi se întoarce acasă. Un fecior de împărat aude despre frumuseţea fetei şi spune tatălui său că fără ea nu mai poate trăi. tânărul pleacă din nou. să străbată Valea Deznădejdii. fiul pleacă. Îi interzice. şi revine în propriul trup. Şi aceasta îl ceartă pentru greşelile făcute şi îi dăruieşte o pasăre cerându-i să o lase să zboare dacă va vedea că fata din palat va lăcrima. obosit şi fără speranţă. însă. cealaltă blondă. Dan are viziunea morţii Dionis se trezeşte având-o alături pe Maria care-i dăruieşte dragostea visată. Pleacă pentru a treia oară şi trece pe la Sfânta Duminică. Ajuns . cu o grădină cu pomi de aur şi flori de pietre scumpe. călugărul învăţat al cărui ucenic este Dan se identifică însuşi cu anticarul Riven. Înainte de a pleca. Feciorul pleacă fericit dar. În ciuda strădaniei tatălui. Ruben sau Riven. FATA DIN GRĂDINA DE AUR * Având o fată de o frumuseţe nemaivăzută.12 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI în acesta pe moştenitorul averii al cărui procurator era şi pe care îl căuta de mult timp. Descalecă în valea interzisă şi se întoarce din nou la împărăţia tatălui său. Citeşte în cartea lui Zoroastru aşa cum îl sfătuise maestrul său. Ruben. Dan îşi găseşte umbra dormind. Autorul se întreabă dacă personajele reale sunt Dan sau Dionis. Când amintirea fetei îl răpune. Revenit acasă. ajungând în acel loc se opreşte. În agonie. unul demonic.

trece un zmeu trăitor în peşterile munţilor. Fata îl respinge de teama frigului din adâncuri. Floarea cade în poala fetei care scoate un strigăt de bucurie şi aruncă florile din pietre scumpe care i se par urâte. Stând la fereastră. împăratul . vede o fereastră înaltă şi aruncă floarea dată de Sfânta Vineri. Ea îi cere. Acesta se preface în vânt şi adie peste faţa şi umerii fetei de care se îndrăgosteşte jurând că va fi a lui. Noaptea el se preface în stea ----------------------------------------* deşi basmul „Fata din grădina de aur” nu aparţine lui Mihai Eminescu fiind o creaţie populară culeasă de germanul Kunish. În noaptea următoare e preface în ploaie revenind în odaia fetei sub înfăţişarea unui tânăr cu ochii ca marea şi cu părul lucios ca solzii peştilor. Şi pătrunde în camera fecioarei. Venind la fereastră. îl vede pe tânăr care îi spune că a trecut prin Valea Amintirii şi a Deznădejdii ca să ajungă la ea să o ducă acasă drept soţie. Fata începe să plângă şi feciorul dă drumul păsării dăruită de Sfânta Duminică. unde străjuia balaurul. în al doilea an se întristează iar slujitoarele. Fata îl respinge căci crede că dacă l-ar urma ar orbi iar vecinătatea soarelui ar arde-o. chiar. ăi deschid fereastra palatului pentru a o bucura la auzul păsărilor şi la vederea cerului albastru. O cheamă în fundul mării pentru a-i dărui castele de corali. Când apare feciorul de împărat. Apoi intrând în visul ei îi cere să-l urmeze. pentru a-l urma. lângă tânăr care o urcă pe cal şi porneşte spre împărăţia tatălui său. feciorul de împărat îi înfige sabia în coadă şi-l ţintuieşte de o stâncă. versificat de poet. să renunţe la nemurire şi să devină om pentru a-l îmbrăţişa fără teamă. Fata. apoi cară bolovani cu care înăbuşă dihania. Zmeul hotărăşte să se supună voinţei fetei şi să plece la Scaunul Domnului pentru a cere să-l transforme într-un om slab şi muritor. îl prezentăm în rezumat deoarece a însemnat punctul de plecare al poemului „Luceafărul” fiind. Tocmai atunci. după ce se bucură în primul an de bogăţiile oferite de tatăl ei. Zmeul se întristează şi se întoarce pe cer sub formă de stea. Pasărea o ia în spinare şi o lasă jos.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 13 în Valea Galbenă. de teamă ca fata să nu se îmbolnăvească de dor.

Între timp. în urma unui conflict cu conducerea bisericii. Intră în gruparea „Junimea” care sprijină publicarea unor manuale şcolare în colaborare cu câţiva colegi: „Metodă nouă de scriere şi cetire după uzul clase I primară”. Este numit diacon la Iaşi iar după ce urmează Şcoala Normală de la Trei Ierarhi condusă de Titu Maiorescu. . Este reprimit în învăţământ în 1874 iar în 1875 îl cunoaşte pe Eminescu care era revizor şcolar. Pe când feciorul şi fata de împărat fugeau de urmăritori. fiica protopopului şi. este suspendat din funcţia de diacon şi ca învăţător. Fata vede brăţara şi cere tânărului să i-o dea. din ochi îi cade o lacrimă care cade în fundul mării prefăcându-se în mărgăritar. zmeul ajunge la Scaunul lui Dumnezeu şi-i mărturiseşte dragostea pentru o muritoare cerându-i să-l facă slab şi muritor ca ea. Urmărindu-i. După o copilărie lipsită de griji – aşa cum mărturisea scriitorul – începe şcoala la Humuleşti iar după întreruperea acesteia. Acesta vede fata care fugea în braţele unui muritor. Târgu Neamţ (1853-1854) Şcoala de catiheţi din Fălticeni şi la Socola. după trei zile şi trei nopţi de inconştienţă. Ziditorul îi spune că oamenii sunt ca spuma mării şi iubirea lor este ca o stea căzătoare şi-i cere zmeului să privească în jos. zmeul aruncă o stâncă asupra fetei. mor ambii părinţi şi este nevoit să întrerupă după doi ani cursurile Seminarului. Flăcăul vede sfârşitul fetei şi. se aşează sub un copac şi ascultă cântecele păsărilor până moare. pleacă în Valea Amintirii. continuă la Broşteni ( 1849). Când fata rămâne singură. călăreţii împăratului nu reuşesc să-i ajungă.14 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI soseşte să-şi vadă fata şi află că aceasta a fugit cu un tânăr. Îşi deschise un debit de tutun pentru a supravieţui. Apoi ia o brăţară de preţ şi o aruncă în ramurile unui copac. Se desparte de soţie. devine institutor şi predă la o „şcoliţă” din cartierul Păcurari. ION CREANGĂ INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Se naşte la Humuleşti la 10 iunie 1839 ca fiu al lui Ştefan sin Petre Ciubotaru şi al Smarandei Creangă.

La 1 ianuarie 1881 publică prima parte a „Amintirilor din copilărie”. Părintele Ioan aduce la şcoală un scaun lung pe care îl numeşte „Calul bălan” iar moş Fotea. în acelaşi an cu Mihai Eminescu şi Veronica Micle. în bojdeuca sa din mahalaua Ţicău. Prin contribuţia părintelui Ioan. din păcate. care îndeamnă copiii să vină la învăţătură. Moare la Iaşi. Îi scrie acestuia rânduri tulburătoare evocând clipele fericite trăite alături. Prima pedepsită este Smărăndiţa popii. în noaptea de 31 decembrie.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 15 ”Învăţătoriul copiilor”. Şcoala se închide. Adevăratul debut literar are loc în „Convorbiri literare” cu „Soacra cu trei nurori” unde va publica majoritatea creaţiilor sale. Smărăndiţa. dascălul bisericii. După 1884 boala i se agravează cu atât mai mult cu cât rămâne singur. „Acul şi barosul”. În aceste manuale apar primele sale povestiri didactice :”Ursul păcălit de vulpe”. „Povăţuitoriu la cetire prin scrierea după sistema fonetică”. Ultima parte va apare postum în revista de orientare socialistă a lui N. cojocarul satului. Mama. o „zgâtie de fată”. acesta urmează a fi pedepsit pe Calul bălan. dăruieşte un „biciuşor” numit de părinte „Sfântul Nicolae” pentru a răsplăti şcolarii neascultători şi leneşi. „Inul şi cămeşa” etc. fiind ascultat de Nic-a lui Costache. apoi următoarele două. În zadar umblă părintele să găsească alt dascăl căci nu reuşeşte. AMINTIRI DIN COPILĂRIE 1. Mama era în stare de orice efort pentru ca băiatul să ajungă popă deşi tatăl său nu punea preţ pe învăţătură. Într-o duminică. . apoi părintele Ioan îl convinge să revină iar Nică se dovedeşte a fi un elev silitor şi cuminte. junimiştii mutându-şi publicaţia la Bucureşti iar Eminescu fiind departe. Învăţător este bădiţa Vasile. prin luarea la oaste cu arcanul – după obiceiul vremii – a dascălului. Nică fuge din clasă urmărit de doi băieţi mai mari dar reuşeşte să ajungă acasă unde jură că nu va mai merge la şcoală. Într-una din zile. se înfiinţează într-o chilie a bisericii prima şcoală din Humuleşti. Prima şcolăriţă este chiar fiica preotului. care-l duşmăneşte pe Nică – eroul romanului – din cauza Smărăndiţei. Beldiceanu.

Profesorul pune să le tundă pletele şi îi aşează în rând cu ceilalţi elevi. de obicei. spre bucuria părinţilor şi admiraţia sătenilor. 2. în drum spre câmp. mama îl trezeşte în zori pentru a duce mâncare lingurarilor angajaţi la câmp cu ziua. cântă alături de popa Ioan. Smântânitul oalelor sau alungarea de către moş Chiorpec din atelierul lui de ciubotărie sunt amintiri hazlii ale copilului. aproape de Moşi. în biserică. după ce aruncă vreo câţiva bulgări în el.16 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI venind bunicul David Creangă din Pipirig. mişcă din joacă o stâncă. însă. Nică. În ajunul Crăciunului. îl prinde şi. Copiii se joacă de-a mijoarca sau încalecă pe un băţ imaginându-şi că se află pe un cal până când mama îi linişteşte ameninţându-i. Dumitru. copiii îşi strâng cele câteva lucruri cu care veniseră de acasă şi fug cu o plută până la Pipirig de unde pleacă acasă. neputând-o prinde. se hotărăşte să treacă. dorinţa lor de joacă. Nică pleacă împreună cu bunicul la Pipirig. apoi prin Borca. Iarna când taie porcul. pe la teiul în care îşi avea aceasta cuibul. la profesorul Nanu de la şcoala lui Baloş unde învăţaseră şi băieţii lui. la Humuleşti. Spre seară. Într-o altă dimineaţă. vara. un vătrar cu belciug. Odată. Venirea tatălui încurajează. din bârne. De Paşti. pleacă la urat în sat folosind asemenea instrumente – beşica. supărat că cea care îl trezeşte este pupăza. pune la gura scorburii o . o caută şi. omoară caprele acesteia după care se rostogoleşte în Bistriţa. Mătuşa.la popa Oşlobanu. care se află pe malul stâng al Bistriţei. Aici este aşezat în gazdă la Irinuca. aceasta se prăvăleşte peste gardul şi casa Irinucăi. îl face să coboare din cireş şi îl aleargă prin cânepă până îi pune la pământ întreaga cultură. într-o cocioabă veche. vornicul vine să plătească paguba pricinuită de aventura băiatului. tatăl îi dă lui Nică beşica să o umple cu grăunţe. hotărăşte să-l ia pe băiat la dânsul şi să-l dea la şcoală la Broşteni împreună cu vărul său. Pe la jumătatea postului Paştelui. Marţi dimineaţa. Nică şi Dumitru se umplu de râie şi fac baie zilnic în Bistriţa să scape. Într-o zi. Nică se hotărăşte să fure nişte cireşe din grădina mătuşii Mărioara. împreună cu prietenii lui. la Broşteni. Nică. apoi la alţi gospodari dar sunt alungaţi învinuiţi că-şi bat joc de datină. Speriaţi. o coasă ruptă.

o leagă de picior şi o lasă câteva zile în pod. când se deschide Şcoala domnească de la Târgu Neamţ în prezenţa lui Ghica vodă. gramatică. Mi mult. să o ajute la treburile gospodăriei şi să legene copilul că-l va răsplăti pentru ajutorul dat. geografie. Fiindcă Nică începe să protesteze că bătrânul i-a pierdut pasărea. când aude de legănat. ia pupăza şi fuge în târg să o vândă. numit chiar Ion Torcălău. uitând repede de promisiunea făcută mamei. pleacă la scăldat unde se joacă aruncând pietrele în apă şi bălăcindu-se în voie în apa râului. poartă o dragoste nemărturisită Măriucăi cu care se întrece la treburile gospodăreşti dat. la întoarcere.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 17 lespede pentru a o găsi mai uşor. Într-o zi de vară. El cere iertare mamei jurând că nu-i va mai ieşi din vorbă niciodată. Părintele intră în conflict cu preotul Nicolai Oşlobanu. într-un târziu. spre bucuria mamei şi a lui Nică. mătuşa Mărioara. Nică. mama îl roagă pe Nică să stea acasă. o cântăreşte în mână şi-i dă drumul prefăcându-se că o scapă. Un bătrân hâtru îi ia pupăza. împăcată că pupăza se află la locul ei. Mama. Ajungând acasă. află că părinţii erau la târg aşa cum îi spusese bătrânul şi înţelege că a trecut prin mare primejdie. aude pupăza cântând. . În 1852. tatăl lui Nică Oşlobanu a cărui mite greoaie ca şi trupul îl face pe dascăl să-i spună că va ieşi preot când s-or pustnici toţi bivolii din Mănăstirea Neamţului. A doua zi. cunoscut pentru priceperea lui la tors. negăsindu-l acasă. acesta îl ameninţă că-l spune lui taică-său şi băiatul renunţă la pupăză de teama pedepsei. revine la scorbură. După ce ajunge cu mâncarea sleită la lingurari. vine la părinţii băiatului să dezmintă vestea rea dusă cu o zi înainte. suie în pod. este o zi toridă încât. vine las râu. În ziua următoare. Nică a lui Ştefan a Petrii Ciubotarul şi alţi băieţi din sat sau de aiurea intră în şcoala părintelui Duhu care-i învaţă nu numai Psaltirea dar şi puţină aritmetică. vine mătuşa Măriuca lui moş Andrei şi-i spune mamei că Ion a furat pupăza. preferă orice altceva. Băiatul cum aude aceasta. ceasornicul satului. îi ia de pe mal hainele şi-l aşteaptă acasă unde. băiatul ajunge flămând şi gol după ce traversase satul prin grădini. 3. Aşteptând venirea acestora. ia pupăza.

Davidică din Fărcaşa spune pe de rost istoriile. catiheţii se întorc acasă. rămânând fără lemne. .18 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Oşlobanu se mută la Şcoala catihetică din Fălticeni unde se află şi Ion Mogorogea. Doar Mirăuţă şi Nică nu-şi prea fac probleme cu învăţătura. îi alungă din casă. celălalt pentru că se gândea mai degrabă la fete decât la carte. Gâtlan. zis Ciucălău. îl duce până în curtea gazdei. dar când e vorba de învăţătură. După ce vin din vacanţa de Crăciun. Oşlobanu reuşeşte să ia fără bani un car de lemne punând rămăşag cu proprietarul acestuia că va căra toate lemnele într-un braţ. Catiheţii duc o viaţă plină de veselie în casa lui Pavăl Ciubotarul unde petrecerile se ţineau lanţ. Trăsnea încât Nică cere părinţilor să-l mute şi pe el acolo. la Pavăl Ciubotarul din uliţa Rădăşenii de la marginea târgului. Uneori. un bătrân care pentru puţin tutun făcea toate serviciile casei iar seara le cânta din fluier. fiecare se descurcă cum poate : unii cântă de răguşesc. este primit la şcoala din Fălticeni unde stă în gazdă. o fată tânără căsătorită cu un „văduvoi”. Pentru două merţe de orz şi două de ovăz. catiheţii îşi continuă petrecerile şi farsele ale căror victime sunt acum Mogorogea şi Pavăl Ciubotarul care. Gâtlan şi Nică se sfătuiesc să scape de câţiva „mâncăi” şi pun „poşte” lui Oşlobanu şi Nic-a Cozmei care se lasă de şcoală şi se întorc la Humuleşti. După postul cel mare. catiheţii care doresc să continue. primul pentru că era cel mai deştept. El leagă cu o curea carul pe dedesubt şi săltându-l. vine la Pavăl Ciubotarul şi popa Buligă. se anunţă desfiinţarea şcolii de la Fălticeni. La aceiaşi gazdă locuia şi moş Bodrângă. În iarnă. seara. cât ar tipări o mămăligă. fata vornicului din Rădăşeni. Târziu. Gâtlan vorbeşte şi prin somn cu personajele biblice. supărat. Apoi pleacă împreună la o cârciumă din marginea târgului unde sunt aşteptaţi de o crâşmăriţă. după miezul nopţii. care se încinge la joc cu băieţii şi mănâncă şi bea alături de ei. din Iaşi. Vechiul Testament şi pronumele conjunctive din gramatica lui Măcărescu iar Trăsnea nu reuşeşte nicicum să înţeleagă ce este cu gramatica. spre uimirea gospodarului. când cântă moş Bodrângă. trebuind să se mute la Seminarul de la Socola. împreună cu tovarăşii săi.

Văzând cum rămâne satul în urma lor. după ce mănâncă câţiva pepeni. cheamă unul din feciorii craiului mai mic pentru a moşteni împărăţia. fetele şi flăcăii ies la porţi îmbrăcaţi de sărbătoare. şezătorilor. ajung la Socola unde căruţaşul trage căruţa sub un plop mare unde se află o mulţime de dăscălime venită din toate judeţele Moldovei. contrastând cu feţele triste ale celor doi care urmau să părăsească pentru totdeauna satul natal. Dimineaţă pleacă în zori şi trec pe la Ruginoasa. Sfătuit de o . Luca Moşneagul îl aşteaptă pe el şi pe Zaharia lui Gâtlan cu căruţa trasă de cele două mârţoage de cai numite de mama „zmei”. care are trei fete că. Noaptea. băieţii suspină de durere pentru fiecare vâlcea. pe Moldova. La răsăritul soarelui. apoi prin Târgu Frumos şi. fericiţi. În toamna anului 1855. Acesta se sperie şi se întoarce la curte jurând că nu mai pleacă de acasă. La Blăgeşti. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu fratele mijlociu încât vine rândul celui mai mic să încerce. frumuseţilor satului. Amintirea horelor.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 19 4. fiind bolnav şi în vârstă. POVESTEA LUI HARAP ALB Un crai cu trei feciori primeşte veste de la fratele său . Craiul îşi cheamă feciorii şi le dă vestea iar cel mai mare cere voie să plece neîntârziat. rămân o noapte să se odihnească şi ei şi caii lui Luca. târziu. unde sunt luaţi în râs de un flăcău pentru mârţoagele moşului. Fiind sărbătoare. intră în mahalaua Păcurarilor. Pe la asfinţitul soarelui. fântână sau pârâu. la insistenţele mamei pleacă la Socola să-şi continue studiile. în ciuda argumentelor băiatului care nu s-ar mai fi dat dus din sat de care este legat prin toate trăirile şi sentimentele sale. După un popas la Timişeşti. îmbracă o blană de urs şi iese de sub un pod înaintea feciorului. în Iaşi. pornesc spre Moţca şi intră în codrul Paşcanilor. pornesc spre Podul Leloaie mai mult pe jos decât în căruţă fiindcă „zmeii” lui moş Luca obosiseră de atâta drum. a cântecelor lui Mihai Lăutarul fac despărţirea şi mai grea. Craiul vrea să încerce curajul fiului mai mare.

De tavă se apropie o gloabă pe care feciorul de împărat o loveşte cu căpăstrul în cap.20 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI bătrână care era însăţi Sfânta Duminică pe care o miluieşte. Apoi. Îl poartă. armele şi cărţile către Împăratul Verde. Fiind servită la masă o salată foarte gustoasă adusă din grădina ursului unde foarte puţini cutează să ajungă. Coborând în grajd. După ce îşi ia rămas bun de la tatăl său. pe mezin de trei ori până în înaltul cerului. Gloaba se apropie şi a doua oară. îl face să intre într-o fântână şi-l pune să-i jure supunere luându-i hainele. armele şi hainele tatălui său din tinereţe. pentru aceasta. apoi a treia oară începe a mânca din jăratic spre uimirea băiatului. trece prin apă şi primeşte. Văzând o piatră nestemată adusă din pădurea cerbului fermecat. ca să nu le omoare. mezinul cere tatălui său calul. Ajungând la curtea Împăratului Roş şi cerându-i fata. apoi. spânul îi cere lui Harap Alb să meargă imediat să aducă o asemenea salată. Cu ajutorul Sfintei Duminica. Tatăl îi atrage atenţia să se ferească de omul roş şi omul spân. el umple o tavă cu jăratic pentru a găsi calul cel năzdrăvan al craiului. Vrând cu orice preţ să piardă pe Harap Alb. Flămânzilă. acesta îi invită să rămână peste noapte la împărăţie şi-i culcă . Setilă. Harap Alb păcăleşte ursul şi împlineşte porunca primită. Ajutat de cal şi de Sfântă. fiul craiului întâlneşte un spân pe care îl ia ca slugă. după ce-i pune căpăstrul în cap. Ochilă şi Păsări-LăţiLungilă. În drumul său. la un popas. acesta reuşeşte din nou. spânul îl trimite să o aducă pe fata Împăratului Roş despre care aude că este fermecată. Spânul îl înşeală şi. Harap Alb întâlneşte o nuntă de furnici şi. în dar o aripă de furnică pentru ca atunci când se va afla în primejdie să o cheme cu ajutorul acesteia. Întâlneşte apoi şi-i ia tovarăşi de drum pe Gerilă. Călătorind. spânul îi porunceşte lui Harap Alb să-i aducă pielea cerbului cu toate nestematele pe ea. calul se scutură de trei ori şi devine un armăsar nemaipomenit. Ajungând la curte. mezinul este gata să-şi omoare tatăl la pod unde acesta îl aştepta îmbrăcat în pielea de urs. se dă drept fiul craiului iar pe adevăratul stăpân îl prezintă ca fiind sluga lui pe nume Harap Alb. apoi ajută un roi de albine şi este răsplătit de regina albinelor cu o aripă pe care să o folosească în caz de nevoie.

Cu ajutorul furnicilor. I. „Unirea democratică”.L. „Naţiunea română”. Tatăl. actor.La13 noiembrie 1884 are loc premiera comediei „O scrisoare pierdută” iar după un an. Speriat. „Claponul”. împăratul îl pune pe Harap Alb la alte încercări : să aleagă macul de nisip dintr-o merţă de mac şi una de nisip.Caragiale) la 30 ianuarie 1852 fiind fiul lui Luca şi al Ecaterinei ( născută Karaboa. să-i păzească fata timp de o noapte şi să o aleagă pe aceasta dintre două aproape identice. redactor la ziarul „Timpul” apropiindu-se astfel de „Junimea” unde va citi comediile sale „O noapte furtunoasă” şi „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” (1879) reprezentate pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. alături de Eminescu şi Slavici. a reginei albinelor şi a însoţitorilor săi. Flămânzilă şi Setilă termină bucatele şi băutura împăratului.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 21 într-o casă de aramă înroşită în foc pe care Gerilă o răceşte dintro suflare. Împăratul Verde îi binecuvântează. conducător de rubrici la diverse publicaţii ca „Alegătorul liber”. . sufleor la Teatrul Naţional din Bucureşti (1870-1872). Dimineaţă. fata dă pe faţă adevărul despre spân care retează capul lui Harap Alb. Apoi. Calul omoară pe spân în timp ce fata readuce la viaţă pe tânăr cu trei smicele de măr dulce. împăratul îi aşează la masă cu condiţia să mănânce şi să bea tot ce li se va da. Ocupă posturi mărunte: copist la tribunalul Prahova (1868-1870). Este numit director al Teatrului Naţional ( 1888-1889). redactor. În perioada 1878-1882 este. apă moartă şi apă vie. Harap Alb trece probele şi o ia pe fată. înainte de a fi administrator de moşie. ION LUCA CARAGIALE INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Se naşte în satul Haimanale ( azi. avocat şi magistrat a fost ca şi fraţii săi. Debutează în revista satirică „Ghimpele” după care este corector. „D’ale carnavalului”. Ajunşi la împărăţie. Costache şi Iorgu Caragiale au fost patroni de trupe de teatru iar Costache a condus cursul de declamaţie şi mimică din cadrul Conservatorului din Bucureşti pe care l-a urmat şi Ion Luca după terminarea şcolii primare şi a gimnaziului din Ploieşti.

Scoate mai multe reviste : „Moftul român” cu A.Ionescu care-l acuză de plagiat referindu-se la drama „Năpasta” şi câştigă procesul după o răsunătoare pledoarie a avocatului Delavrancea.22 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Deşi afirmat prin valoroasele sale comedii. „Epoca literară”. „Păcat” dar şi drama „Năpasta” . scrisoare pe care „venerabilul” o consideră o „plastografie”. poliţaiul oraşului. Bacalbaşa. a cărui afacere cu steagurile care trebuiau puse de 10 mai sunt este dezvăluită de prefect cu înţelegere. îl aprobă slugarnic. Tipătescu. Farfuridi şi Brânzovenescu. preşedintele comitetului permanent al partidului de guvernământ din judeţ. Poliţaiul. povesteşte lui Tipătescu despre faptul că şeful opoziţiei. „În vreme de război”. Revine în ţară în 1911 când participă la serbările ASTRA şi asistă la zborul lui Aurel Vlaicu. prefectul judeţului. în preajma alegerilor. „Vatra” cu Vlahuţă şi Coşbuc. îşi exprimă revolta faţă de atacurile opoziţiei din „Răcnetul Carpaţilor” în timp ce Pristanda. Se judecă cu ziaristul C. Apare Cetăţeanul . Zoe care aude din camera de alături discuţia dintre soţul şi amantul ei îşi recunoaşte faţă de Tipătescu vina de a fi pierdut scrisoarea spunându-i că l-a trimis pe Pristanda să „cumpere” scrisoarea de la Caţavencu. Caţavencu deţine o scrisoare compromiţătoare. Trahanache. la Berlin în ziua de 8 iunie. Publică volumul de „Momente” iar în 1905 se expatriază la Berlin unde primeşte o moştenire. Caragiale se va dedica după 1889 prozei psihologice şi fantastice scriind nuvela „O făclie de Paşte”. O SCRISOARE PIERDUTĂ Acţiunea comediei se petrece în capitala unui judeţ de munte. soţia preşedintelui. relatează lui Tipătescu despre o întâlnire a sa cu Caţavencu la redacţia ziarului unde acesta i-a prezentat o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. membri marcanţi ai partidului bănuiesc că se pune la cale o trădare a intereselor de partid şi reclamă acest fapt lui Tipătescu. Moare în anul următor.A.

Apare Cetăţeanul turmentat pentru a afla pentru cine trebuie să voteze.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 23 turmentat care îi povesteşte Zoei cum a găsit scrisoarea pierdută de ea şi cum i-a fost furată de Caţavencu. Caţavencu este arestat. Tipătescu primeşte o depeşă de la guvern în care i se cere să fie ales cu orice preţ d. Zoe îşi caută soţul dar acesta îi spune că a găsit o poliţă plastografiată de Caţavencu. Trahanache. . Zoe este îngrijorată că. Farfuridi şi Brânzovenescu numără voturile prezumtive la alegerile ce vor avea loc ceea ce nu linişteşte pe cei doi membri hotărâţi să trimită o depeşă la centru pentru a anunţa trădarea şi pe care să o semneze anonimă. postul de avocat al statului. Sub preşedinţia lui Trahanache. Intrată în panică după depeşa primită de Tipătescu de la guvern. Soseşte candidatul de la centru care mărturiseşte că a ajuns să candideze folosindu-se de o scrisoare compromiţătoare a unui „amic” pe care ar fi urmat să o publice la „Războiul” dacă nu ar fi fost ales dar el va păstra scrisoarea chiar în această situaţie pentru că i-ar mai putea fi de folos cândva. are loc adunarea în care candidaţii îşi susţin programele electorale. După discursul lui Farfuridi urmează Caţavencu susţinut de grupul său. Zoe îl trimite pe Ghiţă să-l elibereze şi să-l aducă pentru a negocia returnarea scrisorii. o moşie în marginea oraşului dar Caţavencu refuză. Caţavencu protestează dar este dat afară din sală de oamenii lui Pristanda. Tipătescu îi oferă un loc în Comitetul permanent. postul de primar şi epitrop efor la Sfântul Nicolae. Zoe intervine promiţându-i sprijinul pentru a fi ales deputat. Cetăţeanul turmentat o aduce a găsind-o în căptuşeala pălăriei pierdută de Caţavencu pe care Zoe îl iartă şi-i promite că-l va sprijini la următoarele alegeri cu condiţia să conducă manifestarea de sărbătorire a victoriei adversarului său de acum. Agamemnon Dandanache. Din ordinul lui Tipătescu. după întrunire. El anunţă numele candidatului : Agamemnon Dandanache. Caţavencu a dispărut şi se aşteaptă ca scrisoarea să fie publicată. Caţavencu apare umil cerând iertare Zoei declarând că a pierdut scrisoarea în încăierarea de la întrunire.

în momentul în care hangiul îi dă apă. În sufletul hangiului apare speranţa că fratele său va muri pe front şi-i va rămâne moştenirea întreaga sa avere. primise Virtutea militară şi fusese înaintat sergent. După un timp. este şi el călcat de hoţi într-o noapte când rămâne singur acasă.24 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI ÎN VREME DE RĂZBOI Ceata de tâlhari care bântuie de mai multă vreme satele. alte bătăi se aud în uşa prăvăliei. un tânăr care doreşte şi el să fie voluntar făcându-l astfel scăpat de justiţie pe fratele său. Acest coşmar îl îngrozeşte pe hangiu care aprinde lumânări la biserică şi se roagă la icoane sperând că visul nu se va mai repeta. După un timp. O scrisoare semnată de camarazii săi. văzând pe tejghea un covrig. într-o seară vine la fratele său. cer mâncare. La han poposeşte un grup de vreo douăzeci de voluntari conduşi de un ofiţer şi doi sergenţi. După cinci ani de la terminarea războiului. ocnaşul se agaţă de gâtul şi braţul lui Stavrache încercând să-l sugrume. Hangiul nu deschide prăvălia un timp din cauza timpului nefavorabil. După ce plânge la aflarea veştii. Stavrache nu este tulburat de nimeni decât de vise în care apare fratele său. rămas văduv. el aude bătăi în uşă. se . obosit de drum. îmbrăcat în haine de ocnaş. merge cu birja la oraş şi află de la un avocat că este moştenitorul averii fratelui mort. hangiul înţelege că cei doi călători îl cunosc. cunoscut pentru averea sa. apoi râzând în hohote îl ameninţă. acesta neavând alţi urmaşi.acum pe el. este prinsă la capătul pădurii Dobrenilor. Dar. După vreo două săptămâni primeşte scrisoare de la Iancu şi află că acesta luptase la Plevna. Popa Iancu. Îi rămâne doar buiestraşul său straşnic cu care. îl anunţă că Iancu a murit pe câmpul de onoare. Într-o seară. hangiul Stavrache. O fetiţă vine să cumpere pe datorie gaz şi ţuică şi. Iancu îi mărturiseşte că banda de hoţi care fusese prinsă e banda sa şi că potera îl caută . încearcă să-l fure dar Stavrache o vede şi-i trage o palmă. Unul dintre ei. cerându-i să-i dea o bărdacă cu apă. Spre surprinderea acestuia. Doi oameni intră. de băut şi găzduire pentru acea noapte nemaiputând să călătorească din cauza vremii. Hangiul le cere să ia cu ei pe tânărul Iancu Georgescu.

dar acum are nevoie de cincisprezece mii de lei deoarece a folosit banii regimentului care trebuie înapoiaţi până poimâine. Doi tineri studenţi care poposesc la han într-o scurtă escală. asemănător cu cel al lui Gheorghe. Din acel moment. sare şi-l doboară la pământ pe fratele mai mic dar. leneş şi agresiv încât după puţin timp îi face socoteala şi îl alungă. Leiba este. înţelege că nu are noroc să recupereze banii necesari şi-l priveşte neputincios pe Stavrache. Gheorghe. i se face milă de un tânăr. Gura îi este uscată. O FĂCLIE DE PAŞTE Lui Leiba Zibal. înţelegând că este inofensiv. Acesta îi spune că scrisoarea în care i se vestea moartea a fost o glumă a camarazilor săi. . Ia lampa şi o pune pe firida ferestrei. hangiul trăieşte tot mai intens groaza apropierii zilei în care s-ar putea să apară cel ce-l ameninţase. Iancu îl imobilizează pe hangiu care începe să cânte popeşte şi să râdă. îi este sete. Jandarmii arestează. Hangiul reclamă la primărie pe agresor şi cere să fie apărat de jandarmi până ce Gheorghe va fi găsit şi arestat. discută despre crime şi cauzele lor reconstituind un portret al criminalului tipic. dezamăgit. La miezul nopţii el aude la poartă voci ameninţătoare. speriat. Aceasta sporeşte panica hangiului care nu poate dormi la gândul iminentei apariţii a criminalului. Stavrache încă mai crede că trăieşte un coşmar. un nebun şi. În sâmbăta Paştelui. Fratele mai mic. Aude din nou voci. că nu a vrut să-l mai deranjeze. dar oamenii legii nu-l mai găsesc. hangiul care nu a uitat ameninţarea slugii. îi dă drumul. El iese în faţa dughenii şi priveşte lung spre uliţă sperând că potera îl va prinde pe tâlhar înainte ca acesta săşi pună în aplicare planul ucigaş. hangiu în Podeni. ameninţat de acesta că va veni în noaptea de Paşti şi se va răzbuna.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 25 ridică din pat şi i se adresează pe nume. ajutat de însoţitorul său. se închină şi se culcă dar Iancu îl trezeşte. este şi mai neliniştit. pe care îl angajează ca slugă la han dar acesta se dovedeşte a fi un om brutal. Stavrache. Hangiul îşi dă seama că este fratele mai mic pe care-l ştia mort. însă. dar nu poate bea.

Acriviţa începe să aibă pasiunea jocurilor de noroc şi când Ianulea îi atrage atenţia asupra pierderilor mari. Deşi se împacă repede. El pleacă liniştit să-i spună rabinului ceea ce trăise în acea noapte. dă poruncă lui Aghiuţă să ia chip de muritor. Ca să-l răsplătească pe tânăr. dă foc mâinii încordate ca un arc şi începe să râdă dezlănţuit. cu atât ea îl umileşte şi-i cere tot mai multe. Leiba o prinde cu un laţ. Acriviţa e hotărâtă să pună deoparte bani. După nuntă. aude gemete. să se căsătorească şi să trăiască cu nevasta timp de zece ani după care să se întoarcă în iad să povestească toate cele întâmplate în acest timp. Acriviţa. Sura trage bârna porţii şi vede. ea îi ameninţă că-l părăseşte.26 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI zgomotul unui sfredel care găureşte poarta şi a ferăstrăului. trupul lui Gheorghe spânzurat de braţul său drept. Ameninţat de creditori. care îi . ia lampa. târât de poarta care se deschidea. Ianulea se căsătoreşte cu o fată foarte frumoasă dar fără zestre. fata unui hagiu. eliberat de frică. coboară pe scară şi vede gangul luminat de braţul care ardea ca o făclie sub privirile fascinate ale soţului ei. nevasta preia conducerea casei şi cu cât bărbatul îi arată că o iubeşte mai mult. le face câte un capital fraţilor să se apuce de neguţătorie până ce ajunge la capătul averii. El povesteşte kerei Marghioala că este orfan. vorbind de rău despre soţia unui prieten al său. Ianulea . KIR IANULEA Dardarot. deschide în zori fereastra. Curând. Aşteaptă încordat şi. împăratul iadului. Mulţimea care vine de la Înviere se adună în faţa porţii înţelegând ceea ce se petrecuse acolo. nevasta hangiului. Sura. părinţii murind în împrejurări tragice iar aceasta amplifică povestea curând în ciuda jurămintelor sale că totul va rămâne o taină. Într-o zi. Leiba Zibal se declară a fi goi deoarece a aprins o făclie de Paşti. Ajuns la Bucureşti se prezintă ca fiind un negustor pe nume kir Ianulea. fuge şi ajunge la o vie unde este salvat de un tânăr numit Negoiţă. când mâna lui Gheorghe pătrunde să tragă zăvorul. Le înzestrează pe surorile ei. Acriviţa atrage mânia lui Ianulea care este gata să o bată de faţă cu invitaţii la masă.

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 27 spune că. el este un drac. Chiar când să plece vaporul. o parte mâncând-o. îl ia de piept şi-l târăşte în faţa cadiului. curând că mirosul vine din sac. alta vânzând-o sau dând celor cu care merge pe vapor sau pe catâri până la Ierusalim. Negoiţă scapă de diavol pe fata caimacamului din Craiova pentru care capătă o răsplată mare. După trei ani. îi cere ca. ovreiul Aron care îi cere să-i ducă şi lui la Ierusalim un s!c cu haine pe care să i le predea fratelui său. urcă de cu seara pe vaporul ce pleacă din portul Kavala spre Ierusalim. hotărât ca atunci când se va întoarce la Kavala să-i plătească lui Aron. Ovreiul începe să se tăvălească pe jos şi să urle în ciuda protestelor lui Iusuf. Şumen. este chemat la vodă să o scape de diavol pe fata acestuia. Iusuf îi povesteşte cadiului tot ce s-a întâmplat şi îl asigură că va plăti paguba după pretenţiile ovreiului dar Aron spune că nu-l poate plăti pe tatăl său căci . din cauza furtunii. Când ajunge la Kavala. Deoarece călătoria cu vaporul durează. Gustă şi i se pare foarte gustoasă. răsplata cuvenită. După aceasta. Iusuf se culcă cu capul pe sacul primit de la Aron şi simte miros de sărătură. ea va reuşi să-l alunge. Ianulea îi cere să fie mulţumit de plată şi să nu-l mai caute. Ianulea a părăsit-o pe fata lui Vodă. de fapt. o caută pe nevasta lui Ianulea. Iusuf goleşte încetul cu încetul sacul. Îl desface şi găseşte pastramă trufanda. să ştie că el este acela şi să o scape de diavol căci va primi de fiecare dată. îi dădu bani şi via şi-i spune că. mai bine de o lună. PASTRAMĂ TRUFANDA Un negustoraş. Fiindcă el bănuieşte că Ianulea se află ascuns în aceasta şi este batjocorit şi alungat . de pe mal strigă prietenul său. De frica ei. la judecată. Aghiuţă ajunge astfel din nou în iad şi cere să fie lăsat acolo să se odihnească. valoarea mărfii. Seara. Iusuf. Apoi. dacă va auzi că s-a ascuns dracul într-o femeie. pe chei este aşteptat de Aron căruia îi spune că i-a mâncat toată pastrama şi e gata să-i plătească cinstit preţul pastramei. La Şumen nu se mai duce nemaiavând ce să-i ducă. Crede că este mirosul mării dar îşi dă seama. atunci când va auzi că a intrat dracul într-o femeie. cere să fie chemată Ianuloaia.

Studiază dreptul la Budapesta şi Viena unde îl cunoaşte şi se împrieteneşte cu Mihai Eminescu.Are câteva procese de presă şi face un an de închisoare la Vaţ. Membru corespondent al Academiei (1882). pastrama pe care o mâncase era făcută din carnea lui Leiba Grosu. împreună cu Eminescu şi Caragiale. apoi liceul la Arad şi Timişoara. În Bucureşti colaborează la „Voinţa naţională”. se stabileşte la Sibiu unde întemeiază revista „Tribuna”. în sfârşit că.28 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Iusuf îl mâncase pe tatăl său. Când aude aceasta. Este cancelarist într-un birou de avocaţi la Arad. IOAN SLAVICI INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut la Şiria. Intră în polemică cu Duiliu Zamfirecu pe . În 1874 este secretar al comisiei pentru documentele Hurmuzaki la Iaşi. conduce împreună cu Coşbuc şi Caragiale „Corespondenţa română” şi „Vatra” unde va publica romanul „Mara” (1894). Iusuf nu înţelege cum îl putea mânca pe tatăl lui Aron care nu fusese cu el pe corabie dar află. chibzuieşte o vreme şi hotărăşte ca turcul să plătească ovreiului cele douăzeci de ocale de pastramă pe care le mâncase. Apoi. Debutează în Convorbiri literare în 1871. Leiba îi ceruse fiului său să-l îngroape în pământul sfânt şi. Debutează editorial cu volumul de nuvele „Novele din popor” (1881) urmat de „Pădureanca” (1884). Înainte de a muri. cum oasele nu putrezesc. Iusuf reclamă că a fost spurcat de Aron şi începe şi el să se jelească. Leiba Grosu. În 1902 apare romanul „Din bătrâni” premiat de Academia Română. Este director la Institutul Ioan Oteteleşteanu. iar ovreiul să plătească turcului douăzeci de lire pentru că îl înşelase pe Iusuf dându-i nu haine ci pastramă de ovrei. Aron îl face pe tatăl său pastramă şi-l trimite lui Şumen prin intermediul lui Iusuf. apoi la Bucureşti este profesor la Liceul „Matei Basarab” şi redactor. îi dă afară. cu o vorbă turcească. Cadiul. redactor la gazeta „Gura satului”. la „Timpul”. de fapt. Arad la 18 ianuarie 1848 ca fiu al lui Savu şi Elena ( născută Borlea) urmează şcoala primară în satul natal.

şi între ei se naşte un sentiment de dragoste. să o primească pe Persida la mănăstire. În ziua de Florii. Trică. Băiatul lui Hubăr întrerupe călătoria pentru a se întoarce la Persida şi a-i mărturisi dragostea pentru ea dar Mara. Într-o zi.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 29 tema literaturii populare. Naţl pleacă în călătoria de doi ani necesară pentru a deveni patron. fiul măcelarului. conduce ziarul progerman „Ziua” pentru care este închis în 1918 la Văcăreşti învinuit de colaboraţionism. apoi la sârbul Claici din Arad pentru a învăţa meserie. Mara este precupeaţă cumpărând şi vânzând marfă la Lipova. care bănuieşte că între fiica ei şi . Îşi reia activitatea literară colaborând la „Adevărul literar şi artistic” şi „Omul liber”. Trică este dus la cojocarul Bocioagă. Apoi ei se revăd în faţa podului plutitor al Marei când Naţl îşi ridică pălăria în faţa copiilor ei ceea ce produce un sentiment de mândrie mamei acestora. Moare la 17 august 1925 în satul Crucea de Jos. Radna şi Arad pentru a-şi creşte copiii. O convinge pe maica Aegidia. Trică vine să o ia acasă de la mănăstire pe sora lui şi aceasta provoacă o întâlnire cu Naţl în faţa măcelăriei.Panciu. unul pentru Parsida şi unul pentru Trică. este bătut la şcoală ceea ce produce mânia Persidei şi a mamei sale şi a maicii Aegidia. la activitatea grupului pacifist „Umanitatea” de la Iaşi. judeţul Vrancea. În ultimii ani ai vieţii lucrează la romanul „Din păcat în păcat” apărut postum. Ea adună banii în trei ciorapi: unul pentru bătrâneţe şi înmormântare. afiliat la gruparea Clartė a lui Henri Barbusse. Editează ziarul „Minerva” şi participă la activitatea Ligii culturale în cadrul căreia comemorează în 1909 pe Mihai Eminescu. Persida se vede pe fereastra mănăstirii cu Naţl Hubăr. Mara plănuieşte ca Persida să se căsătorească cu preotul Codreanu care îi face o curte insistentă dar gândul fetei este la Naţl. Participă după eliberarea sa din închisoare. Fiind dat afară din şcoală. rămas fără sora lui. În timpul primului război mondial. MARA Rămasă văduvă. econoama mănăstirii minoriţilor.

acesta refuză. nu-i spune.Persida încearcă să-i spună că vor avea un copil dar Naţl îi reproşează o posibilă relaţie cu Codreanu. Mara trece pe la Bocioacă să-l ia pe Trică dar acesta refuză să meargă. Planurile Marei şi ale lui Bocioacă de a-l însura pe Trică cu Sultana. revine după o lungă absenţă la Persida şi Naţl. Pe Mara. Astfel află că Naţl a bătut-o şi se află la ea moaşa. Naţl şi Persida deschid o măcelărie dar. Curând ia patima jocului de cărţi şi veniturile cârciumii scad vizibil. servitoarea Persidei îi mai dă veşti despre fată. Persida vorbeşte cu Marta. Persida ia frâiele afacerii deoarece Naţl este mai mult oaspete decât patron. nevasta lui Bocioacă să plătească răscumpărarea lui Trică de la armată. Naţl o bate din ce în ce mai des şi Persida. băiatul de pripas crescut pe la curtea lui Hubăr. biruiţi de dorul de ţară. deşi rămâne din nou gravidă. Aflând că încep recrutările. se opune cu vehemenţă. Naşte o fetiţă iar Naţl. Între Marta şi Trică are loc o scurtă relaţie amoroasă dar aflând că Bocioacă i-a plătit o parte din răscumpărare iar Mara nu vrea să-i înapoieze banii.30 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI „neamţ” se înfiripează o relaţie. Naţl recunoaşte în Bandi şi îi spune soţiei sale care îşi exprimă îngrijorarea pentru acesta. viitoarea naşă a fetei să ajute împăcarea dintre Naţl şi tatăl său. înduioşat îşi cere iertare pentru comportarea sa. Uneori. Trică îl roagă pe preotul de la Sân-Miclăuş să-i căsătorească dar . copiii n-o mai vizitează. fostul pretendent la mâna Persidei. Persida pierde copilul dar se împacă cu Mara şi cu soţul ei. Bandi. ratat. Talia. par deocamdată. Aflând că cei doi sunt căsătoriţi legitim. Trică se bate cu acesta surprinzându-l cu sora lui dar aceasta jură că se va căsători cu Naţl indiferent de opoziţia celorlalţi. fiica patronului. Hubăroaia şi Mara hotărăsc ca ajutate de maica Aegidia. Aflaţi la Viena. revin la Lipova. Trică se înrolează. În cele din urmă sunt cununaţi de preotul Codreanu. Hubăr promite că a . Iau în arendă o cârciumă în Sărărie şi Naţl îşi face prieteni care aduc alţi prieteni încât cârciuma va deveni curând foarte populată cu atât mai mult cu cât aici se mănâncă şi se bea bine şi ieftin. aflând că părinţii se opun. fapt pentru care Persida îl pălmuieşte iar Naţl o bate şi o părăseşte.

au mâncat. Bandi află că Hubăr este tatăl lui şi. Într-o altă zi. dar Ghiţă nu-i primeşte. Hubăr binecuvântează nepoata şi cere iertare Persidei pentru suferinţa îndurată şi îi dă copilului douăzeci şi cinci de galbeni iar Persidei argintăria. Într-o duminică. călătorii află că aici a venit un hangiu cinstit şi că la han se poate mânca şi bea bine şi ieftin. Ana. Ghiţă devine tot mai aspru şi mai închis în sine. pe Marţi. se mută la han. au băut şi au plecat. Într-o zi au venit trei inşi care au întrebat dacă nu a trecut pe la han Lică Sămădăul. Cei doi soţi şi copiii sunt fericiţi iar mama Anei uită supărarea pricinuită de părăsirea satului când seara se adună şi numără banii câştigaţi în timpul zilei. ştiind că mama ei nu se poate despărţi de bani îi cere să-i păstreze la ea fiindcă deocamdată nu are nevoie de bani. După aceasta. Mara promite că-i va da şi ea şase mii de florini dar Persida. Trică se întoarce din armată şi este numit măiestru în aceeaşi zi cu Naţl şi decide să rămână în casa lui Bocioacă unde se va căsători cu Sultana. Naţl hotărăşte să-i lase cârciuma lui Bandi iar ei să se mute în Lipova dar Hubăr consideră drept să-l ia în grija lui pe băiat şi să plece la Viena împreună. a întrebat de cârciumar şi. Lică vine la han şi-i dă lui Ghiţă însemnele turmelor sale. Peste puţin timp a venit şi Lică. Lică îi trimite cinci grăsuni drept plată pentru ceea ce au mâncat oamenii lui. îl omoară. împreună cu soţia lui. MOARA CU NOROC Deşi soacra lui se îndoieşte că hotărârea lui Ghiţă de a-şi părăsi meseria de cizmar şi satul pentru a lua în arendă cârciuma şi hanul „Moara cu noroc” este o greşeală. considerându-l vinovat de moartea mamei lui. fiica patronului său. . apoi cumpără doi câini pe care-i învaţă să atace la comanda lui. acesta. cunoscându-l îi cere să-i spună numai lui cine trece pe la han şi cu ce treabă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 31 doua zi că a doua zi dimineaţa va veni. apoi îi cere cheile de la lăzile cu bani şi ia bani fără să numere promiţând că-i va înapoia cu camete. Ghiţă se duce la Arad să cumpere două pistoale şi să ia o a doua slugă. îi mărturiseşte Anei teama de a mai rămâne la han dar şi dorinţa de a nu pleca. În scurt timp.

El îi reproşează slăbiciunea pentru Ana care-l face slab în faţa primejdiilor. deşi la început se opune. Ghiţă află că în noaptea trecută fusese călcat arendaşul. Ghiţă pleacă în miezul nopţii la Ineu şi-i spune lui Pintea cele observate de nevasta lui. De Paşti. Stăpâna hotărăşte să plece în aceiaşi seară de la han şi-i plăteşte Anei. În lipsa lui. o ia pe Uţa slujnică la han. la han poposeşte o doamnă îmbrăcată în negru. despre care află că fusese cândva tovarăş de hoţie cu Lică. cu doi jandarmi şi-l întreabă ce oameni mai însemnaţi au venit la han în ziua precedentă. Ana descoperă între bancnote. Ea avea mâinile legate cu un bici. pe cea primită de la femeia în negru şi refuzată de ea. La recomandarea lui Pintea. Apoi petrece cu Buză Ruptă. dându-i mai întâi o bancnotă însemnată . cu un copil. Ghiţă nu se îndoieşte că oamenii care umblaseră noaptea la han sunt Buză Ruptă şi Săilă Boarul dar nu-i mărturisi acest lucru judecătorului care decide să i se dea drumul lui Ghiţă doar pe chezăşie. cheamă lăutari şi o joacă şi pe Ana. Ghiţă şi slugile pleacă cu Pintea la Ineu în timp ce jandarmii rămân la han. După miezul nopţii. vine căprarul Pintea. Lică îi propune să-şi ia o slujnică. Buză Ruptă şi Săilă sunt condamnaţi pe viaţă. Ghiţă îl vede pe fereastră pe Răuţ care vine şi apoi pleacă de la han însoţit de o femeie. Pintea observă o trăsură boierească lângă care era un copil mort. La casa lui Săilă.32 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Într-o zi de luni. Apoi găsi şi femeia îmbrăcată în negru. Sămădăul rămâne peste noapte la han. Ghiţă îi promite căprarului că i-l va da pe Sămădăul când acesta va avea asupra lui bani furaţi. Săilă Boarul şi Răuţ. În drum spre Moara cu noroc. Lică Îi aduce lui Ghiţă un şerpar plin cu bani pentru aşi plăti datoria mărturisind că banii erau de la jafurile pentru care fusese judecata. Află de la Pintea că Marţi este omul lui Lică. Ghiţă hotărăşte să-şi trimită . iar ceilalţi pleacă. bărbatul ei împuşcându-se cu trei săptămâni în urmă. Lică vine la han şi întreabă când vine jidovul după arendă. După judecată. jandarmii găsesc o parte din argintăria arendaşului. Ana află de la fecior că femeia este văduvă. În timpul nopţii. Pintea îl duce pe Lică înaintea judecătorului dar acesta este scos de groful Vérmeşy Árpad. Ana îl vede pe Lică venind dinspre Fundureni. Dimineaţă.

În revista „Buciumul” . înţelegând ce s-a petrecut între cei doi. la Bucureşti. Când Ghiţă revine la han. Sigur că nu mai poate scăpa. Lică se aruncă spre un strejar sfărâmându-şi capul. auzind că Ghiţă urmează să se întâlnească cu Lică. opul I. se naşte la 6 septembrie 1819. Ana. dă foc hanului.Odobescu publică romanul Ciocoii vechi şi noi sau ce naşte din pisică şoareci mănâncă” (1862). întors la han să-şi ia şerparul cu bani. odată cu Friedrich Staaps sau atentatul de la Schőnbrunn în contra vieţii lui Napoleon” (1860). istorice şi critice.Heliade Rădulescu în 1837. „Ţăranul român”. priveşte cu resemnare cele cinci cruci spunându-şi că aşa le-a fost dat. cu dascălul Chiru. Mama Anei. Pintea îl zăreşte pe Lică dar acesta fuge spre pădure. venită cu copiii pe locul unde a fost hanul. NICOLAE FILIMON INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Fiul protopopului Mihai şi al Mariei. cu bani. Debutează cu un articol în „Naţionalul”( 1857) iar în anul următor. Ana cedează dorinţelor lui Lică. în acelaşi ziar publică nuvela „Mateo Cipriani” sub titlul „Monastirea domenicanilor dupe colina Fiesole”. Ion Ghica susţine că ar fi fost corist în trupa Henrietei Karl şi flautist în orchestră. În „Revista română” a lui Al. debutează cu „Escursiuni în Germania Meridională.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 33 familia la Ineu pentru a-l prinde pe Lică la han. Se presupune că ar fi urmat Şcoala filarmonică înfiinţată de I. refuză să plece. o omoară pe Ana în timp ce Răuţ îl împuşcă pe hangiu iar Lică. În 1857 este funcţionar la departamentul Cultelor iar din 1862 lucrează la Arhivele Statului până la sfârşitul vieţii. Editorial. Ghiţă o lasă la han să petreacă cu Lică în timp ce el fuge să-l anunţe pe Pintea că Sămădăul poate fi prins cu chimirul plin cu bani. apoi şcoala de cântăreţi bisericeşti a călugărului rus Visarion. Primele studii le face la şcoala catihetică din curtea Bisericii Enii. apoi este lăsată singură. Memorii artistice.I. Din 1861 colaborează la revista lui Ion Ionescu de la Brad. Îndeplineşte funcţia de epitrop la Biserica Enii.

Când domnul reia această cerere. nu-l refuză ştiind că acesta are mare influenţă asupra domnitorului Caragea. Stăpânul îi va cere lui Dinu să se mute la Chera Duduca pentru a o sluji şi a-l informa dacă îi este infidelă. Fanariotul îi oferă o locuinţă şi cele mai scumpe giuvaieruri. cu „intuiţii balzaciene” şi cu un neaşteptat simţ al limbii care îl face lesne de citit până astăzi. fiul treti-logofătului Ghinea Păturică. Niculăiţă. un tânăr de 22 de ani. Dinu Păturică. vătaful de curte al armaşului. deşi uimit de cutezanţa postelnicului. banul îi vorbeşte acestuia despre toate nedreptăţile făcute de postelnic oamenilor şi ura pe care aceştia i-o poartă asemenea fiicei sale. Ultima apariţie este consemnată în ziarul „Dâmboviţa” (ianuarie. Ca urmare. doreşte să se căsătorească cu fiica banului C…. Cultura sa muzicală. o adevărată frescă socială. Tuzluc este un fanariot îmbogăţit prin vicleşug care. postelnicul cade în dizgraţie şi viaţa lui capătă un alt curs. se înfăţişează la curtea postelnicului Andronache Tuzluc cu o scrisoare de recomandare din partea tatălui său pentru a obţine o slujbă la acesta. Postelnicul hotărăşte să-l ajute pe Dinu Păturică să înveţe pregătindu-l să-i fie om de încredere. Cu toate acestea. îi dă informaţii despre amantul Cherei Duduca dar îl sfătuieşte să ascundă adevărul faţă de postelnic. Creaţia sa este romantică şi pitorească. la Bucureşti.34 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI publică cele mai multe din cronicile sale muzicale pentru care este cunoscut în epocă. CIOCOII VECHI ŞI NOI SAU CE NAŞTE DIN PISICĂ ŞOARECI MĂNÂNCĂ Într-o dimineaţă din luna octombrie a anului 1814. care. Moare la 19 martie 1865. Romanul este anticipat de nuvela „Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahala” (1861). la o vârstă matură faţă de preatânăra Maria. Păturică îl prinde pe . O cunoaşte pe Chera Duduca. 1865). Chera Duduca încuraja amorul unui tânăr calemgiu care o vizitează în fiecare noapte spre disperarea lui Tuzluc. dramatică şi cunoştinţele despre epocă se răsfrâng în romanul „Ciocoii vechi şi noi”.

atrage atenţia boierului asupra uneltirilor lui Dinu Păturică şi al amantei sale dar grecul îl alungă de la curte socotindu-l uneltitor. Pe 30 noiembrie 1817. Instalat în această funcţie. este luat grămătic de către banul C…. Îndrăgostindu-se de Maria. fiul lui Caragea. Dinu Păturică strânge averi tot mai mari cu ajutorul lui Costea Chiorul. La spectacolul cu piesa „Italiana în Algir”. Dinu Păturică. Beizadeaua. fanariotul face o petrecere în casele sale în onoarea sfântului Andrei. Păturică coboară în casele de jos pentru a continua petrecerea cu prietenii săi. noul vătaf ia de la ţărani plocoane promiţând că le va rezolva plângerile şi încasează cincizeci de pungi de la arendaşul Cristodor. Vizitând moşiile. ajunge la rangul de sărdar. ceea ce îl încântă pe boier. Tuzluc obţine de la banul C… o scrisoare de iertare. şi. El încheie o înţelegere cu aceasta ca împreună să jefuiască întreaga avere a lui Tuzluc. apoi mănâncă şi bea împreună cu alţi boieri tineri după care mulţumiţi de primirea făcută de postelnic pleacă lăsând pe sărbătorit să petreacă cu amanta lui. Conform planului stabilit. Dinu anunţă slugile că va pune capăt risipei de la curte. dovedind cinste şi isteţime. Gheorghe. heorghe. îl ajută pe Păturică să cumpere moşiile lui Tuzluc şi înlesneşte afacerile care îl pun în posesia întregii averi . Chera Duduca îi cere lui Tuzluc să-l ia din casa ei pe Păturică iar postelnicul îl numeşte vătaf în locul lui Gheorghe. fiica acestuia. Postelnicul este admonestat de domnul Caragea pentru nelegiuirile făcute şi îi cere să-i implore iertarea banului C… că l-a supărat cerându-i fiica de soţie. vătaful de curte al postelnicului.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 35 calemgiul care iubea pe Duduca şi o determină pe să renunţe la aventură devenind el însuşi amantul ei. Fostul vătaf al lui Tuzluc. El expune în faţa acestora planul său de îmbogăţire prin uzurparea vechilor averi. beizadeaua şi boierul Cărăbuş comentează căderea lui Tuzluc şi ridicarea noului ciocoi. câştigă la jocul de cărţi. apoi pleacă şi la alte moşii ale postelnicului. iar Duduca cere şi obţine tot mai des lucruri scumpe ruinând încetul cu încetul pe postelnic. Costea îi dă lui Păturică banii pentru bijuteriile şi materialele scumpe vândute Duducăi şi achitate de amantul ei. Gheorghe părăseşte curtea binefăcătorului său. patronul său.

36

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

a protectorului său. Duduca îl înştiinţează că domnitorul Caragea a fugit din ţară. Lui Tuzluc i se aduce la cunoştinţă că i s-au vândut moşiile care nu acoperă datoriile pe care le are la bogasierul Costea şi, aflând că Dinu a plecat de la curte, se duce la Chera Duduca dar i se spune că aceasta urmează să se căsătorească cu Fostul său slujbaş. Îi găseşte la biserica Lucaci în timp ce se căsătoresc şi îi blestemă. Tuzluc înnebuneşte. În timpul unui ospăţ dat noilor săi prieteni, tatăl lui Dinu vine să-l vadă dar tânărul porunceşte să fie alungat. Tatăl îşi blestemă fiul. Izbucnind revoluţia lui Tudor Vladimirescu, Păturică are ocazia să-şi arate duplicitatea. După ce se arată a fi un adept al principiilor lui Vladimirescu, la intrarea lui Ipsilanti în ţară, îşi schimbă politica : îl trădează pe Tudor Vladimirescu plănuind uciderea lui şi primeşte în schimb un angajament al lui Ipsilanti că, pentru serviciile lui va primi isprăvnicia a două judeţe. Ghoerghe, după plecarea de la curtea banului C…, îl găseşte pe Tuzluc, bolnav şi neajutorat şi-l salvează oferindu-i adăpost şi protecţie. Păturică împreună cu căpitanul Caravia şi câţiva arnăuţi, prin pe Tudor şi-l omoară, aruncându-i trupul într-o fântână. Ipsilanti îşi ţine angajamentul făcându-l ispravnic de Parhova şi Săcuieni şi promiţându-i că-i va oferi căimăcămia Craiovei. Păturică instituie un regim de teroare, aplică pedepse aspre pentru strângerea birurilor şi obţine sume de patru ori mai mari decât cele strânse până atunci dar se arată mereu nemulţumit. El cere lui Negru Rupe-Piele să folosească pedepse şi mai grele pentru a plăti lui Ipsilanti şi pentru a obţine şi pentru el sume tot mai mari. Ridicându-se în tron Grigore Ghica vodă, ţăranii ies înaintea lui cu rogojini făcute sul, puse în cap şi aprinse în partea de sus pentru a atrage atenţia lui Vodă iar jalba era pusă în vârful rogojinii pentru a fi văzută de acesta. Ghica vodă află astfel de silniciile lui Păturică şi trimite patruzeci de arnăuţi la Bucov unde se afla Păturică pentru a despăgubi pe protestatari. Dinu Păturică este aruncat, drept pedeapsă, în Ocna părăsită. Aici primeşte două scrisori : una prin care este anunţat că Duduca a luat tot din casă şi a fugit cu un turc peste Dunăre lăsând copilaşii pe drumuri iar moşiile şi casele i-au fost vândute

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

37

la mezat şi cealaltă în care i se vesteşte că în ciuda rugăminţilor, vodă a rămas neînduplecat şi a hotărât să-l lase să putrezească în Ocna părăsită pentru a fi pildă şi altor hoţomani.Păturică înnebuneşte şi moare. A doua zi, chir Costea Chiorul declarat falit este ţintuit de stâlpul din piaţa oraşului. Două procesiuni mortuare trec în acelaşi timp prin piaţă : una este a lui Păturică, cealaltă a lui Tuzluc. Chera Duduca vrând să o facă pe cocheta şi în casa noului ei bărbat, este dusă în faţa cadiului care hotărăşte să fie cusută într-un sac şi aruncată în Dunăre conform legilor musulmane. Gheorghe este numit caimacam al Craiovei. ALEXANDRU ODOBESCU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Se naşte la 23 iunie 1834, la Bucureşti fiind fiul generalului Ioan Odobescu şi al Ecaterinei, născută Caracaş. Studiază la şcoala de la Sfântu Sava, apoi pleacă la Paris, unde este elevul lui Alfred Dumesnil, ginerele istoricului Jules michelet. Activează în societatea „Junimea română” aflată sub influenţa lui Nicolae Bălcesu. Debutează în revista „Junimea română” în 1855 cu articolul „Muncitorul român” dar debutul literar are loc în „România literară” a lui V. Alecsandri cu poezia „Odă României” şi studiul „Despre satira latină”. În 1857 publică în ziarul „Românul” a lui C.A.Rosetti, sub genericul „Scene istorice din cronicile Ţării Româneşti”, episodul istoric „Mihnea Vodă cel Rău” urmat în „Revista Carpaţilor” a lui Gheorghe Sion de „Doamna Chiajna”. În 1861 editează „Revista română pentru ştiinţe literare şi arte” unde va publica studii literare, culturale şi despre folclor : „Psaltirea tradusă româneşte de diaconul Coresi”, „Cântecele populare ale Europei răsăritene”, „Câteva cuvinte asupra lui N. Bălcescu”, „Poeţii Văcăreşti, „Câteva ore la Snagov” ş.a.. În 1874 publică eseul Pseudo-kynegetikos” ca prefaţă la „Manualul vânătorului”. Ocupă mai multe funcţii: şef de birou în Secretariatul de stat, director şi, apoi,ministru ad-interim şi ministru la Departamentul cultelor şi al Instrucţiunii Publice, trimis al României la

38

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

Expoziţia Universală de la Paris. Membru al Academiei Române, combate Dicţionarul lui Massim şi Laurian. Este preşedinte al secţiei de istorie-arheologie a Academiei Române şi începe editarea scrierilor lui Bălcescu şi Dimitrie Cantemir. Se exilează cu familia pentru un timp, ca urmare a unor neînţelegeri politice, la Geneva şi Paris. În 1881 este numit secretar al Legaţiei române de la Paris unde lucrează intens la studiul „Tezaurul de la Pietroasa”. Decepţionat de necazuri financiare şi neîmpliniri materiale şi politice îşi pune capăt vieţii la 10 noiembrie 1895, la Bucureşti. MIHNEA VODĂ CEL RĂU 1. Măneşti. „ Să n-aibi milă” Într-o zi noroasă de primăvară, Mihnea şi fiul său, Mircea Ciobanul organizează o vânătoare în preajma castelului său de la Măneşti. Spre sfârşitul vânătorii, Mihnea este chemat la castel fiindcă socrul său, armaşul, se află pe moarte. Cu ultimele puteri, acesta îi cere lui Mihnea să nu aibă milă faţă de neamul Basarabeştilor. Apoi se aude tropot de cai şi Stoica, om vechi al casei deschide oblonul prin care pătrunde glasuri de oşteni care anunţă că Mihnea a fost ales domn. Boierii veniţi îl anunţă că Radu Vodă a murit, sărută mâna noului domn şi Mihnea Vodă, împreună cu fiul său şi cu Stoica pleacă spre cetatea de scaun, jupâniţa Smaranda, acestuia, rămânând să-l îngroape pe armaş. 2. Curtea de Argeş „Nu-i aşa c-avuţiile sunt amăgitoare?” Mihnea, îmbrăcat în straie domneşti, coboară cu alai spre biserica construită de Radu Negru Vodă fiind întâmpinat de mitropolitul Maxim cu mai mulţi arhierei cu crucea şi Evanghelia pentru a fi sărutată de domn. Mitropolitul îi citeşte rugăciunile de încoronare iar Mihnea sărută icoanele, apoi încalecă şi porneşte înapoi spre palatul domnesc. Aflat pe tron, îi sărută mâna mitropolitul, apoi postelnicul Basarab şi fiii acestuia cărora le promite protecţie şi ranguri. La fel şi celorlalţi boieri. După puţin timp are loc nunta fiului mai mare al postelnicului, Ilie, cu frumoasa Ilinca, fata spătarului Radu din Albeşti. Tânărul boier stă la dreapta domnului iar petrecerea este

vodă îi invită pe boieri la masă şi deplânge soarta celui mort şi faptul că averile şi tinereţea. împreună cu Mihnea. Sârbul Dumitru Iacşăg. doamna Smaranda. Mircea fuge împreună cu Stoica. în Ardeal. omoară pe mitropolitul Maxim care îi este potrivnic. el trimite pe Stoica cu daruri la craiul Vladislav al Ungariei aflat la Alba Iulia să-i ceară sprijin. Mircea cu domniţa Chiajna. în miez de noapte. în toamna anului 1509. pleacă în bejenie peste munţi. aflând aceasta. Craiul îi promite ajutor în . pe fereastra chiliei. bisericilor şi locurilor care aparţin Basarabeştilor. 3. 4. în cercetare. răpită. Mihnea îl trimite pe fiul său. Încolţit. Neagoe trimite oşteni să-l captureze. ajuns logofăt. ascuns între butoaiele din fundul cramei. În această perioadă se căsătoreşte fiul lui Mihnea. Vodă îl cheamă în tainî pe Stoica cerându-i să găsească o cale de a-i aduna pe toţi Basarabeştii la un loc şi să-i distrugă. Astfel Basarabeştii sunt avertizaţi a se teme de Vodă şi de slujitorul său. peste Olt. Pârvu anunţă tot neamul şi aceştia pleacă în pribegie. Îi invită pe boieri să guste pilaful aburind dar. În acest timp. Stoica. Mircea poposeşte la mănăstirea Cotmeana. fiica lui Rareş din Moldova. În noaptea nunţii. Cotmeana „Fuga e ruşinoasă… dar e sănătoasă…” În urma plângerilor boierilor pribegi. trei pâlcuri de oaste turcească. Dragomir. aude planul lui Mihnea şi aleargă la tatăl său înspăimântat. trec în Oltenia. Ilie este sugrumat iar fecioara. Ei fug toată noaptea până ajung la cetatea de scaun unde. fratele nepoatei mitropolitului fuge în Ardeal în aşteptarea ceasului răzbunării. Smaranda ţine posturi şi duce o viaţă cucernică. siluieşte nevestele şi fetele boierilor. Sibii „Să ştie tot omul că l-am omorât pe Mihnea Vodă” Ajuns în Ardeal. Mihnea dă foc caselor. Aflând. copilul lui Pârvu. Mihnea încearcă să-şi alcătuiască o armată de lefegii dar este înfrânt încât el hotărăşte să se stabilească cu familia la Sibiu. În ziua următoare. Neîmpăcat cu gândul înfrângerii. între care unul condus de Neagoe Basarab. abia apucă să ia în gură că scuipă dinţii împreună cu boabe de mărgăritar. dar. Mircea. domniţa Chiajna şi câţiva credincioşi. toate sunt trecătoare.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 39 strălucită. soţia lui Vodă.

40 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI primăvara următoare cu condiţia de a trece la catolicism şi de a uni prin lege şi tratat de supunere Ţara Românească cu Crăia Ungariei. spătarul din Albeşti a cărui fiică fusese siluită în noaptea nunţii de Mihnea. ascuns mult timp în . Chiajna îl urcă pe fiu ei Petru Şchiopul pe tron şi trimite armată împotriva rebelilor dar este înfrântă. Radu. În timpul acesta. într-o casă din Sibiu. alături de el. de cei doi fii ai săi şi de fetele acoperite cu maramă neagră. la Bucureşti după ce fusese de patru ori suit de turci pe tronul Ţării Româneşti. Pătru. Străjile intră şi alungă din biserică grupul de boieri protestatari. este primit cu gratitudine de domniţa căzută pe mormântul lui Mircea la vederea boierilor care-l pângăriseră. Doamna trece Dunărea şi cere ajutor de la paşa din Rusciuc. aruncat în mare din porunca Sultanului după încercarea de a-l înfrunta pe Mihnea. Aflând că fiul lui Socol vine cu oaste să-şi revendice averile pierdute. Spre sfârşitul slujbei din biserica zidită de Mircea ciobanul. sub protecţia locuitorilor ei. uneltesc moartea acestuia. trupul lui Mircea Vodă. El cere ca Mihnea să fie ocrotit de cetate. Iacşăg îi străpunge cu hangerul şi strigă din clopotniţa bisericii că el l-a omorât pe Mihnea. Familia domnului rămâne în cetate. va răzbuna memoria celui mort. indignată îi dă sabia aflată în coşciug fiului ei beteag. ameninţând boierii că. batjocorindu-l. Radu este fiul vornicului Socol. Radu. în 1560 este adus din Ardeal. câţiva boieri tineri se aşează în faţa sicriului şi scuipă sicriul domnitorului. Chiajna reuşeşte să-i alunge pe oştenii boierilor venetici care fug în pribegie. Doamna. un tânăr plăcut la chip se desprinde din umbra unei strane. trei oameni. Când Mihnea iese din biserică. între care şi Radu. În acest timp. Catafalcul său este urmat de doamna Chiajna. În fruntea oştirii. Cei trei uneltitori sunt identificaţi şi omorâţi de Stoica. Mormântul La sfârşitul lunii februarie. Familia acestuia îşi pierde averile lăsate în custodia ungurului Francisc Kendi. cel ieşit din strană. DOAMNA CHIAJNA 1.

Într-o seară liniştită de iarnă. Urâtul şi bătrânul Andronic pleacă împreună cu Stamatie să peţească în Ţara Românească pe cele două domniţe. Pustnica . Chiajna cere patriarhului Ioasaf să-i caute doi tineri din Fanar pentru cele două fete ale sale. 3. Acesta alege pe unul din nepoţii săi. Seara. numit de turci Şaitan Ogli ( Fiul Dracului). fiul lui Socol. Bănică. Sultanul dă firman de mazilire a lui Petru şchiopul dar împuterniceşte domn pe fratele său. Fuga Domniţa Ancuţa. După mai multe zile de mers călare. După modelul lui Alexandru Lăpuşneanu din Moldova ea invită boierii la ospăţ şi le taie capetele şi dă ordin de prindere a boierilor potrivnici între care şi pe Radu. Alexandru. Nimeni nu înţelege motivul leşinului domniţei. În acest timp. fiica Chiajnei. În scurt timp. nerefăcută după leşinul din biserică. Radu vrea să-i înapoieze marama păstrată de la întâlnirea din faţa mormântului tatălui ei dar fecioara îi cere să o păstreze atât timp cât va avea aceleaşi sentimente pentru ea. În timpul cununiei. Nunta Pentru a-şi întări puterea. Bănică îţi anunţă stăpânul că o ceată a înconjurat curtea. pleacă cu Andronic la Rusciuc. ajung pe malul Motrului unde duc o viaţă plină de iubire. Radu este ucis iar chilia este incendiată. Aflând aceasta. ea aude de pe Dunăre cântecul unui tânăr în care îl recunoaşte pe Radu. 4. şi pe Andronic. Radu se decide să vorbească domniţei Ancuţa despre dragostea sa. 2. Andronic se plânge fratelui său de ruşine suferită iar acesta cere mazilirea neamului domnesc din Ţara Românească. Chiajna îşi anunţă fetele că le vor sosi peţitorii iar ele vor trebui să accepte hotărârea ei ca fiica mai mare să se căsătorească cu frumosul Stamatie iar Ancuţa cu bogatul dar bătrânul Andronic. fratele lui Mihail Cantacuzenul. El o răpeşte pe fată şi o duce până la cetatea sân Giorgiu unde este aşteptat de slujitorul său. Văzând-o câteva clipe singură. Stamatie. Radu dă foc maramei în văzul mulţimii iar Ancuţa leşină. învăţat şi mândru.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 41 cetăţuia Socoleşti vine acum să-şi revadă iubirea tăinuită pentru domniţa Ancuţa.

Chiajna este omorâtă de vornicul Dumbravă. Apoi ea întreprinde o călătorie în Oltenia pentru a-şi întâmpina fiul. pe malul apei apare umbra unei fiinţe albe. BOGDAN PETRICEICU HASDEU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Se naşte la 26 februarie 1838 în comuna Cristeşti. fapt ce înspăimântă oamenii de atunci înainte. Pătru este răscumpărat de Chaijna. Chiajna comandă însoţitorilor ei să continue drumul fără a da ascultare Ancuţei. Publică articole politice în revistele „Traian” şi „Columna lui Traian” şi editează „Arhiva istorică a României” (primele 3 tomuri până în 1867). judeţul Hotin fiind fiul profesorului Alexandru Hasdeu şi al Elisabetei (n. iar în 1875 predă la Universitate un curs de filologie indo-europeană urmat de . În 1873 şi 1875 apar primele două volume ale „Istoriei critice a românilor”. lucrare de mare erudiţie. Este preşedintele societăţii „Românismul” înfiinţată în 1869 iar în anii următori are o importantă contribuţie la descoperirea şi publicarea unor documente istorice de mare valoare. cu trup despuiat. În 1863 se mută la Bucureşti unde fundează revistele umoristice „”Aghiuţă” şi „Satyrul” În 1864 începe publicarea romanului istoric „Ursita” în ziarul „Buciumul” (neterminat). În februarie 1857 se stabileşte la Iaşi unde editează ziarul unionist „România” (1858) şi „Foiţa pentru istorie şi literatură” (1860) În revista „Din Moldova” se face cunoscut ca teoretician literar şi prozator cu nuvela „Duduca Mamuca” pentru care a fost judecat iar revista suspendată. Trecând pe lână locul unde arsese chilia lui Radu.Într-o seară. oamenii vorbesc de o nălucă ivită la trei zile după incendiu. Chiajna opreşte alaiul iar pustnica istovită cade la picioarele ei implorând iertarea. Aceasta este găsită după câţiva ani în scorbura unui copac. Daucş). Liceul îl face la Chişinău iar studiile universitare la Harkov. cu plete răsfirate.42 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Dus la Ţarigrad. Într-o tabără militară din Moldova. monografia „Ion Vodă cel Cumplit” iar în anul 1867 obţine un succes răsunător cu drama „Răzvan şi Vidra” numită iniţial „Răzvan Vodă”.

Două fete din mulţime se oferă. Îndepărtându-se de cerşetor. Este Director al Arhivelor statului şi membru al Academiei. aflând că mama lui Răzvan este moldoveancă. apoi. îl ameninţă cu spânzurătoarea dacă nu se va găsi o fată care să-l ia de bărbat. la 25 august 1907. Numărându-şi banii găseşte un galben mai puţin. Cântul II Răzbunarea . miluieşte pe cerşetorul Tănase oferindu-i o pungă cu galbeni pierdută de boierul Sbierea. Dascălul bisericii citeşte în timp ce mulţimea se adună în jurul lui. volumul „Sarcasm şi ideal” (1878-1881). Răzvan lipeşte o hârtie pe un stâlp. acceptă doar un galben şi-i cere acestuia să facă pomană şi altor săraci. Apare boierul Sbierea care-şi recunoaşte punga ieşită din cămaşa lui Răzvan. Publică „Cuvente den betrani” (1866-1898) o crestomaţie de texte vechi şi primeme patru tomuri din monumentalul din dicţionar „Etymologicum Magnum Romaniae”. Moartea tragică a celebrei sale fiice. o antologie a creaţiei sale poetice. Răzvan se declară a fi autorul textului dar Başotă nu-l crede deoarece ţiganii nu ştiu carte. Târgoveţii ascultă pamfletul citit de dascăl. Îl cere pe Răzvan rob drept plată pentru galbenul lipsă. Başotă îl revendică el ca rob dar după o ceartă sancţionată de poporul adunat. Tănase refuză banii. ţigan dezrobit. Moare la Bucureşti. la Câmpina unde scrie ultima sa carte „Sic cogito” (1892). Acceptând că el este autorul. îşi retrag oferta. Răzvan.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 43 cursul de „Elemente dacice în limba română”. ţiganul revine păgubaşului pungii. râde şi comentează în timp ce se apropie de ei marele vătaf Başotă care-l învinuieşte pe cel care citeşte că este autorul versurilor. dar aflând că e ţigan. RĂZVAN ŞI VIDRA Cântul I „Un rob pentru un galbăn” Într-o piaţă din Iaşi. Iulia Hasdeu determină retragerea sa din viaţa socială şi culturală. Prin întreaga activitate se dovedeşte un enciclopedist şi un mare patriot vizionar.

Cerşetorul Tănase vine în faţa căpitanului. rămasă orfană dar posesoarea unei averi însemnate din mâinile celor care o duc din porunca unchiului ei la mănăstire pentru a-şi însuşi averea acesteia. Haiducii se revoltă şi sunt gata să nu-l mai recunoască pe Răzvan drept căpitan. căpitanii Minski şi Pietrowscki comentează cu invidie faptul că moldoveanul Răzvan. ascultă cântecul lui Răzaşul. Cei doi foşti haiduci remarcă faptul că Vidra conduce acum destinul lui Răzvan. un grup de haiduci conduşi de Răzvan care fuge din robie. care îl roagă să o salveze pe Vidra. O iscoadă a ruşilor îi promite din partea ţarului trei sate şi titlul de căpitan dacă va părăsi oastea leşească şi va veni în tabăra lor. însoţit de o frumoasă femeie despre care se spune că-i este soră. îi propune lui Răzvan gradul de căpitan al armatei leşeşti dar Vidra îi reproşează că se mulţumeşte cu puţin şi că ar merita averi şi onoruri mai mari.44 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Într-un crâng din codrul Orheiului. o ţigancă. . Răzvan cere haiducilor să-i dea drumul în pădure spunând că răzbunarea cea mai crudă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i rău. necunoscând propunerea iscoadei. Haiducul Vulpoi aduce în faţa căpitanului pe boierul Sbierea pe care-l prinsese în codru. îl roagă să-l primească în ceata lui şi-i spune că la Iaşi. Hatmanul leşesc. Vidra încurajează propunerea dar Răzvan nu vrea să-şi calce jurământul faţă de leşi. Vidra care asistă la această scenă. în Basarabia. Răzvan şi Ganea se bat în duel. s-a remarcat pe câmpul de luptă. Cântul III Nepoata lui Moţoc În tabăra leşească. admiră nobleţea ţiganului spre disperarea lui Ganea căruia căpitanul ăi înapoiază punga dată drept plată pentru eliberarea Vidrei. nepoata lui Moţoc. Răzvan acceptă plata şi-şi trimite oamenii să facă ceea ce a cerut boierul. cei doi declară cu făţărnicie că-l preţuiesc pe Răzvan şi încearcă să afle ce slujbă avea acesta înainte de a veni în armata leşească. a prevestit că Răzvan va ajunge domn. fiu de boier căminar. Amintindu-le că haiducii se află prin jurământ sub conducerea lui. Apare Ganea. La apropierea lui Vulpoi şi Răzaşul. haiducii renunţă îl aclamă pe căpitan.

hoţ şi că este ţigan. Deşi Răzvan ar dori să meargă la moşia din ţară şi să se stabilească definitiv acolo. Răzvan vrea să-l provoace la duel. şi să i-o dea lui Răzvan ca soţie pe fiica lui. Başotă vine în tabăra leşească pentru a-i oferi. Boierul îi reproşează lui Răzvan că oamenii lui.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 45 Aflând că Minski o iubeşte pe Vidra. această avere nu-i este de folos. Vidrei îi repugnă ideea de a locui la ţară şi de a renunţa la mărirea visată pentru ea şi Răzvan. luat de leşi de la muscali care-l luaseră de la tătari. Vine iarăşi Sbierea care o anunţă pe Vidra că unchiul ei a murit şi ea este. dar acesta refuză cerându-şi iertare. pe care îi propune să i-o vândă pe bani puţini fiindcă ţara e săracă iar ei. în codru i-au luat sacul cu bani şi-i cere acum cu dobândă. gradul de hatman în armata moldovenească Cântul V Mărirea În palatul lui Răzvan. moştenitoarea averii părinteşti. că acesta doreşte. la Iaşi. Cântul IV Încă un pas Răzaşul şi Vulpoi se plâng de dor de ţară iar Răzvan. Soţul ei îi mărturiseşte că ar dori să plece din armata leşească deoarece hatmanul plănuieşte război împotriva Moldovei iar el nu poate accepta să lupte împotriva românilor. înainte de a intra în oastea leşească. acceptă că acelaşi dor îl macină şi pe el. Pitrowski. Răzvan nu este mulţumit de încheierea acestei păci care întăreşte autoritatea lui Aron-vodă şi simpatia poporului pentru el dar îndepărtează de tronul visat de hatman. în sfârşit. Nu-i spune. însă. El instigă pe căpitani împotriva domnitorului iar oamenii lui pregătesc arestarea lui Aron şi ridicarea poporului pentru a-l aşeza pe tronul Moldovei pe . pentru a-l lega pe Răzvan de leşi. Un ostaş i-l aduce pe Sbierea. Polcovnicul îi spune hatmanului că în Moldova el era. ca Vidra să devină soţia nepotului său. . deşi polcovnic. Vidra admiră atitudinea boierului şi-l ameninţă de bărbatul ei că-l va părăsi fiindcă are ambiţii mărunte. căpitanii Vulpoi şi Răzaşul sunt anunţaţi de căpitanul Tănase că Başotă a obţinut pacea cu leşii iar Aron-vodă a semnat înţelegerea.

îi dă afară.46 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Răzvan. susţine moralul viitorului domn al Moldovei. Publică volumele de nuvele „Trubadurul”. fericită că este doamna ţării. al zecelea copil al căruţaşului Ştefan sân Tudor. născut la 12 aprilie 1858 . Între vis şi viaţă”. Delavrancea). Răzvan se avântă în luptă iar Vidra îşi aminteşte de coşmarul în care mama lui Răzvan îi cere socoteală pentru că l-a trimis la moarte pe fiul ei. Este deputat liberal şi primar al capitalei (1899). greu rănit. „Hagi Tudose”. provenit din Vrancea şi al Ioanei. Foştii haiduci o învinuiesc pe Vidra pentru moartea lui Răzvan dar aceasta. Înscris la facultatea de drept. În 1885 publică volumul de nuvele „Sultănica”. care-i insuflase această dorinţă. mulţimea aclamă pe noul domn şi Vidra. Este redactor la „România liberă” şi editor al revistei „Lupta literară”. „Paraziţii”. lucrează în redacţia „Revistei noi” a lui Hasdeu şi susţine o campanie liberală în ziarele „Democraţia” şi „Voinţa naţională”. Vidra. „Bursierul” Din această perioadă datează începuturile sale literare cu versuri publicate în „România literară” şi placheta de versuri „Poiana – lungă” (1878) semnată Barbu. apoi urmează cursurile şcolii de băieţi nr. ţine prelegeri la pensionul particular al Elenei Miller-Verghi cu ajutorul căreia. pleacă la Paris pentru desăvârşirea studiilor. fiica văduvei Stana din Postovari. Imagini ale acestor ani vor fi transpuse literar în nuvela de mai târziu. BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Barbu Ştefănescu ( pseudonim. cu o aparentă indiferenţă. Începe să înveţe cu dascălul Ion Pestreanu de la biserica Sfântul Gheorghe cel Nou. În timp ce slujitorii şi Vidra îi urează o domnie fericită.4 din culoarea de Negru după absolvirea căreia se înscrie la liceul „Sfântul Sava” ca bursier (1870-1877). Başotă deschide poarta cea mare leşilor care umplu cetatea. îl anunţă pe soţul ei că poartă în pântec copilul său. Răzvan. este adus de Vulpoi şi Răzaşul. după obţinerea licenţei. Focul de pistol al lui Vulpoi anunţă căderea lui Aron. Se .

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 47 remarcă prin discursurile sale şi. în refugiu. Actul II. să îngrijească de ţară îngrijind de sănătatea sa dar acesta susţine nevoia de a cuceri Pocuţia care este pământ moldovenesc. Este ministru al lucrărilor publice (1910-1911) şi. domniţele ţes pânză şi spun poveşti. la 29 aprilie 1918 doborât sufleteşte pentru faptul că o parte a ţării se afla sub ocupaţie. prin pledoaria în procesul intentat de Caragiale lui Caion ca urmare a învinuirii dramaturgului de către ziaristul C. Paharnicul Ulea. Ştefan face planuri pentru războiul din Pocuţia dar paharnicul Ulea îşi exprimă îndoiala că Ştefan va putea lupta fiind bolnav. APUS DE SOARE Actul I Zi de toamnă. Moare la Iaşi. Intră pârcălabii care-i prezintă un raport al stării cetăţilor de la graniţă. „Viforul” şi „Luceafărul” şi dramatizează „Hagi Tudose” şi „Irinel”. Pledează cauza intrării României în război alături de puterile Antantei (1914-1916). Intră Ştefan cel Mare ţinând cu o mână pe Doamna Maria şi cu cealaltă sabia dreaptă cu mânerul cruce. calul Voitiş a alunecat şi a căzut prinzând sub el piciorul răni al lui Ştefan sub el.A. El stă de vorbă cu Oana în timp ce Doamna observă cât de bine seamănă fata cu Domnul. din cauza unei ploi. Când apare doctorul Cesena sprijinind pe Ştefan. la Curtea domnească. Rareş închină pentru gloria domnului iar Maria încearcă să aline durerea fizică a soţului ei. În 1909-1910 revine la activitatea literară publicând trilogia „Apus de soare”. Doamna Maria îşi exprimă îngrijorarea pentru faptul că de o lună Ştefan nu mai dă nici un semn de viaţă din Pocuţia unde este plecat în război. Clucerul Moghilă vine şi povesteşte doamnei faptele de vitejie vestind că. stolnicul Drăgan şi jitnicerul Stavăr uneltesc împotriva domnului plănuind să-l pună domn .Ionescu că drama „Năpasta” este un plagiat (1902). mai ales. Maria îi cere lui Ştefan să nu mai plece la război. Ştefan se arată preocupat nu de rana sa ci de pricinile judecate de fiul său. Bogdan şi rămase fără pecete domnească. Membru al Academiei Române rostind discursul de recepţie „Din estetica poeziei populare”. din 1912.

Hatmanul Arbore este . Maria. însoţit de cei trei doctori. luna cu cearcăn roşu. Petru Rareş îi mărturiseşte lui Ştefan că o iubeşte pe Oana şi domnul îi cere să ia cel mai iute cal. Ştefan intră la braţul doamnei Maria. vulturul care cade asupra ei. doctorii Cesena. mâţa care mănâncă buha. un evreu. Petru. Drăgan şi Stavăr comentează politica lui Ştefan care face din supuşi. să meargă la Răreşoaia şi să-i spună că iubeşte pe Oana de la curtea lui Ştefan iar hotărârea pe care o va lua va primi aprobarea sa. După ce ţine un discurs fulminant. femeia care naşte un copil cu picioare de ied…Boierii se adună la chemarea domnitorului. răzeşi iar din răzeşi. Petru Rareş îi mărturiseşte dragostea Oanei dar aceasta îi spune că ea îl iubeşte ca o soră. în ţinută de gală. Ştefan îl anunţă pe clucerul Moghilă că în ziua următoare îl va sui pe tron pe Bogdan. Prefăcându-se că doarme. După ce termină judecăţile. În sala tronului. Klingensporn şi Şmil vorbesc despre rana lui Ştefan care trebuie arsă cu fierul roşu. boieri în timp ce pe boierii vechi îi „scurtează”. Ştefan o primeşte pe Oana care îi povesteşte despre uneltirea celo trei boieri.48 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI după moartea lui Ştefan pe Ştefăniţă pentru a alcătuimo epitropie formată din hatmanul Arbore. află că este fratele Oanei şi cere fetei să-l iubească ca pe un frate. curteanul care o săgeată dar cade în prăpastie înainte de a o ajunge. întors de la mama sa. Ştefan îi mărturiseşte că îi este fiică. Ştefan apare însoţit de Maria vorbind cu detaşare despre rana sa. Doctorul Cesena îl anunţă pe Ştefan că vor veni la curte să-l îngrijească un doctor din Nűrembreg şi altul de la Mengli-Ghirai. pârcălabul Grumază şi Ulea. Actul IV Într-o cameră din castel. Domnul cheamă un pietrar căruia îi porunceşte cum trebuie să fie săpata piatra de pe mormântul său. Acesta vine plângându-se de durerea picioarelor. Şmil îl previne pe Ştefan că este necesară arderea rănii şi aceasta presupune o mare durere. Actul III. aşează coroana de domn pe capul lui Bogdan înscăunându-l ca domn al Moldovei. Observă lipsa paharnicului Ulea şi trimite după el. Irina Şi Reveca supraveghează somnul lui Ştefan. Ei văd semne ale sfârşitului lui Ştefan : bufniţa care ţipă noaptea.

fuste. Klingensporn şi Cesena ard rana lui Ştefan. nu taie porc spunând că-i face rău şi nici nu vopseşte ouă de Paşti spunând că se strică fiind prea multe. Zăvorăşte uşile şi obloanele. mănâncă pâine cu bragă şi ajunge parte cu stăpânul care. scump. observând că la 30 de ani Tudose pare a fi mult mai bătrân. Acesta aude oamenii lui Ulea strigând numele lui Ştefăniţă pe care îl cer ca domn. Cu paloşul plin de sângele trădătorului. acoperişul acesteia ca pe un copil. Ştefan consfinţeşte alegerea lui Bogdan în fruntea ţării şi. miel nu taie pentru că miroase a oaie. Iarna hagiul tremură de frig. el adună ban cu ban renunţând la simit iar apoi. Doctorii Şmil. paracliserul lasă o firfirică pe jos dar. plimbare. Rămânând singur stăpân al prăvăliei. Cititorul povesteşte că Hagiul nu dă un bănuţ în cutia bisericii deşi acasă îngroapă cazane cu aur deşi nu are decât o nepoată pripăşită pe lângă el să-i păzească cocioaba în timpul plecării sale la hagialâc. Tudose respinge ideea căci copiii cer mâncare iar nevasta rochii. de teamă să nu i se vadă turul renunţă cu lacrimi în ochi la aceasta. Ca să-şi bată joc de el. Se ridică din pat. în timp ce din curtea palatului se aude „Să trăiască vodă Bogdan” iar curtenii cad în genunchi. admiră prăvălia şi pleacă obosit dar fericit . îl ia la masă la el şi-i propune să-l însoare. ia sabia şi iese să pedepsească pe boierul uneltitor în ciuda avertismentului doctorului Şmil. căzând cu capul pe pieptul Oanei. moare cu numele Moldovei pe buze. Drăgan Şi Stavăr care uneltesc împotriva voinţei sale de când era domn.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 49 prevenit să aibă în grijă pe Ulea. Tudose admiră zidurile. Din mulţime se aude un geamăt lung ca semn al durerii celor rămaşi fără „soarele Moldovei” HAGI TUDOSE Jupân Hagiul fuge din biserică auzind cum cititorul vorbeşte despre cei care îşi adună comori în ceruri. cu ultimele puteri. Copil fiind. vremuri grele!” Scurteica hagiului s-a scurtat tot tăind din poale sau din turul pantalonilor ca să cârpească pe unde e ruptă. devenind calfă. Hagiul se hrăneşte cu puţin gustând o măslină din piaţă sau şterpelind nişte icre sau o feliuţă de pastramă spunând de fiecare dată „scump.

Pleacă la hagialâc gândind că va obţine prin aceasta un câştig şi se întoarce hagiu. fiind prea lungă. Supa. Intră şi încuie uşa grabnic. aprinde o lumânare dar o stinge repede să nu se consume căci poate gândi şi pe întuneric. apoi simte că acest gust este al banilor şi o alungă pe fată cerându-i să stingă focul şi să arunce ciorba.50 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI spre casă. Face un foc zdravăn la cere se încălzeşte. simţind gustul coclit al lingurii de cositor. Vinde bătrânelor şi celor care ascultă uimiţi despre minunile văzute la Sfântul mormânt. neiubind pe nimeni. nepoata. La vârsta când bătrâneţea nu-i mai permite să câştige. bătrânul nu acceptă propunerea fetei de a aduce un doctor susţinând că atât cât cere un doctor nu plăteşti muncind toată viaţa. El gândeşte la risipa făcută de fostul stăpân al prăvăliei iertând calfele sau ucenicii şi dând de pomană cerşetorilor. de frică să nu-i audă cineva gândurile. dar îşi înfrânează tentaţia de a-i număra sau de a pronunţa cifra certă care corespunde averii sale. fără fiertură. într-o iarnă grea. Pe la optzeci de ani. deseori se ceartă cu sine socotind banii adunaţi şi nereuşind să evalueze cam câţi bani a adunat. primeşte de la acesta un bănuţ de aur cu care cumpără lemne. Hagiul cere o ciorbă de găină cerându-i să cumpere o găină care să fie mică şi grea. Seara. cu bulgări de grăsime galbenă îl face pe bătrân să simtă o bucurie de copil flămând. Începe să mănânce cu poftă dar. Leana. Aprinde candela care arde pocnind având prea puţin ulei. El cere să taie coada cotoiului căci. îi cere fetei o lingură de lemn. şi fata dar hagiul transpiră şi o ceartă pe Leana spunând că va da foc casei. găsindu-l aproape îngheţat pe hagiu. să dea bucăţelele înapoi şi să aducă măcar jumătate din banii cheltuiţi. Leana fuge din casă de teama hagiului dar pe la miezul nopţii i se pare că în cameră se târăşte . După trei zile de friguri. Bolnav. Leana pregăteşte masa şi hagiul o priveşte cu lăcomie. Aşa îşi petrece viaţa hagiul până ajunge la bătrâneţe: fără foc. Gândul la un posibil jefuitor îl face să sară din pat. după ce nu-l duruse nici măcar un dinte. lemn sfânt ca să-şi recupereze cheltuiala călătoriei. până intră în casă se răceşte odaia. în sfârşit. vinde găitănăria căci înţelege că afacerea nu mai merge. Casa este în mijlocul unei grădini stufoase.

apoi funcţionar în primăria din Vărarea Debutează la 1 noiembrie 1908 în „Luceafărul” de la Budapesta După ce trece munţii (1909) intră în cercul „Convorbirilor critice” a lui Mihail Dragomirescu. îi sunt cu greu dezlipiţi banii rămânând rotocoalele lăsate de aceştia. revine la Bucureşti unde publică cu Mihail Sorbul revista „Scena”. îngropat în galbeni. Ca secretar literar la Teatrul Naţional din Craiova. Leana începe să plângă dar muribundul aude şi trupul bătrânului se cutremură şi reuşeşte să ceară fetei să nu privească banii căci ochii fură. cunoaşte pe actriţa Fanny Rădulescu cu care se . demisionează din motive financiare. dibuie pe întuneric şi deschide încet uşa uimită de banii pe care îi vede. Reporter la „Ordinea”. socotind cât costă o asemenea înmormântare spune că hagiul ar muri văzând cheltuiala făcută. mâinile i se înfig în bani şi adoarme pe veci. cu ochii închişi. secretar de redacţie la „Falanga literară şi artistică” şi „Convorbiri critice” este arestat la cererea guvernului ungar (1910) şi extrădat fiind întemniţat la Văcăreşti şi apoi la Gyula pentru delicte săvârşite în timpul carierei militare. capul îi cade într-o parte. Se înscrie la Şcoala reală de honvezi din Sopon (1900-1903) şi la Academia militară din Budapesta (1903-1906). A doua zi. de pe frunte şi de pe piept. Sublocotenent în Regimentul 2 honvezi regali din Gyula până în 1908. LIVIU REBREANU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Se naşte la 27 noiembrie 1885 în satul Târlişiua – Bistriţa Năsăud fiind primul din cei 13 copii ai învăţătorului Vasile Rebreanu şi al Lodovicăi (n. Diuganu) din Beclean. trântit cu faţa în jos pe aur. îl găseşte pe hagiu în cămaşă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 51 cineva de-a buşilea. apoi gimnaziul grăniceresc din Năsăud(1895-1896) şi Şcoala civilă de băieţi din Bistriţa. intrând în odaie. . Leana îl îngroapă cu alai şi mare bogăţie încât lumea. Este ajutor de notar în Măgura Ilvei şi Nimigea. Urmează şcoala primară la Maieru. Apoi. Eliberat în acelaşi an. La scăldătoare.

Din 1939 a fost Membru al Academiei. vara Floricăi lui Maxim. beat. apoi mamele şi babele iar bărbaţii stau la poartă discutând. Curând. Lăutarii Briceag şi Holbea cântă ardeleana. După miezul nopţii. În 1920 îi apare romanul „Ion” urmat de „Pădurea spânzuraţilor” (1922). Văzându-şi fata care vine pe cărarea dinspre livadă.„Gorila”(1938). Cei doi sunt văzuţi de Ilie. o ia la joc pe Florica. „proasta satului” umblă şi ea pe lângă horă. flăcăii se adună în cârciuma lui Avrum. Ana îmbujorată se trage lângă fete fericită. hora. la horă. Savista. Colaborează. fată frumoasă dar mai săracă decât el. pe margine stau fetele. pe când Ana este fiica bogatului Vasile Baciu. Debutează editorial în 1912 cu volumul „Frământări” tipărit la Orăştie. după spartul horei. „Ciuleandra”(1927). fratele de cruce al lui George al Tomii. „Plicul”(1923). în 1916 publică volumele „Golanii” urmate de „Mărturisire” (1916) şi „Răfuiala” (1919). ţiganii cer . vrea să o lovească dar Ion se opune şi oamenii îl potolesc cu greu oprind încăierarea lui Baciu cu Ion. George află de la Ilie că Ana şi Ion sunt în livadă. În Bucureştiul ocupat este arestat. în bătătura casei Teodosiei. „Adam şi Eva”(1925). apoi se îndreaptă spre locul unde trebuie să se întâlnească pe Ion. Ion. Ion caută să se răzbune pe George pentru vorbele grele aruncate de tatăl Anei. „Crăişorul” (1929). fosta iubită a lui Ion. Ana fiind logodnica lui. văduva lui Maxim Oprişor. fuge la Iaşi unde este privit cu suspiciune. 1944 în Valea Mare din judeţul Argeş ION În ziua de duminică. „Răscoala”(1932).Moare la 1 sept. sub un nuc şi. drept răzbunare. după război la „Sburătorul”. cere lăutarilor să mai cânte ameninţându-i. „Apostolii”(1926). se desfăşoară ca de obicei. Ca dramaturg publică „Cadrilul”(1919). Îl ia la rost pe George că nu este cu Ana iar acesta îi spune că fiica lui este cu Ion. momente consemnate în „romanul jurnal” „Calvarul”.Amândoi”(1940). care o joacă pe Ana. În uliţă apare Vasile Baciu.52 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI căsătoreşte. Tânărul o vrea pe Ana deşi este cu gândul la Florica. un flăcău bogat cu care Baciu vrea să o mărite pe Ana.„Jar”(1934).

acesta nepretinzând zestre.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 53 banii care trebuia adunaţi de George de la flăcăi dar acesta îi alungă. Nici cârciumarul. Supărat. Titu află că Ion s-a bătut cu vecinul său Simion pentru o palmă de pământ dintre loturile lor şi-i atrage atenţia că pentru aceasta . temându-se ştiind că Ion este unul din preferaţii familiei Herdelea. unul din elevii preferaţi ai învăţătorului Herdelea. George este dus pe braţe de ceilalţi feciori. În dosul portiţei. Ion intervine. fiica lui Herdelea şi. Glanetaşu bând aproape întreaga zestre a soţiei sale. observă că e urâţică şi slăbuţă dar are în gând o posibilă căsătorie cu aceasta de dragul pământului ei. Ion este un flăcău harnic şi iubeşte pământul mai mult decât pe sine. Ezită să mai caute pe Ana şi pare împăcat cu gândul căsătoriei cu femeia pe care o iubeşte renunţând la pământul lui Vasile Baciu. studentul la medicină Aurel Ungureanu. Teologul George Pintea îi face tot mai insistent curte Laurei. La Jidoviţa doreşte să o vadă pe Roza Lang. Fata preferă să-l aştepte pe celălalt curtezan al ei. Familia lui Ion are pământ puţin. În prima duminică. Ana ascultă larma flăcăilor şi îl aşteaptă pe Ion. La şcoală. Ion o vede pe Ana ducând mâncare la câmp tatălui ei. dar doamna Herdelea nu vrea să rateze căsătoria cu teologul. nici alţi flăcăi nu-i spun nimic. Titu Herdelea. fiul învăţătorului se interesează de întâmplările petrecute cu Ion după horă. Titu este absolvent de liceu fără examenele finale dar nu este admis notar neavând studiile terminate. Ion se duce la Jidoviţa şi bea toată ziua în cârciumă. Când o vede pe Florica înţelege că pe ea o iubeşte cu adevărat şi o sărută cu patimă spre disperarea Anei care constată că nu pe ea o iubeşte Ion. în a optesprezecea scrisoare îi cere mâna. soţia învăţătorului Lang care-o promite o relaţie dacă va fi cuminte. este trimis la şcoala din Armadia dar renunţă fiindu-i dragă munca pământului. Zenobia. preotul reia comentariul asupra comportării lui Ion deşi ştie că cei doi adversari nu se mai duşmănesc. Revine acasă unde găseşte pe preotul Belciug care-l moralizează pe Ion reproşându-i bătaia dată lui George. Merga la Armadia unde o caută pe fiica profesorului Valentin Dragu pe care o iubeşte de câţiva ani. îl bate pe George cu un par din gardul cârciumarului.

Ana află că Ion este în munţii Bârgăului la tăiat lemne. Titu. După cinci săptămâni de absenţă a flăcăului. cu trăsura preotului Belciug. Pintea îşi anunţă venirea în vizită la familia Herdelea. George. Florica fuge la Herdelea să-l anunţe că Vasile îşi omoară fata. verdictul nu fusese încă dat. Titu trece des pe la Roza Lang fără a-i mai păsa de bărbatul ei. aduce o moaşă care îi spune că este urmează ca Ana să aibă un băiat. Ion. Pintea şi fetele pleacă la bal. dar Ion este ros de faptul că pentru a căpăta pământul visat va trebui să o ia în căsătorie pe Ana cu toate că va întâlni opoziţia tatălui ei. Pintea este primit ca un membru al familiei dar Laura îl visează. doarme bucuros de relaţia fetei cu logodnicul ei. află şi Ion . Baciu. are loc prima noapte de dragoste a Anei. crezând că cel din casă este George. care pândeşte la poartă. Vasile Baciu află de la George adevărul despre copilul Anei şi. Seara. Învăţătorul face plângerea lui Ion pe care o transcrie Laura. Baciu. căci. Titu are o aventură cu Roza Lang iar Ana îl primeşte într-o seară pe Ion în casă şi. Ana îi spune lui Ion că este însărcinată şi acesta îşi răreşte vizitele. în timp ce tatăl ei beat doarme. care vede schimbarea Anei crede că cel vinovat este George. Ion povesteşte tot învăţătorului şi acesta îi promite că-i va face plângere la ministrul justiţiei. se află şi el la bal. privind din uşă cum se distrează domnii. De la Bistriţa vine o anchetă în legătură cu jalba făcută de învăţător pentru Ion şi Herdelea îl roagă pe acesta să nu spună că el este autorul plângerii dar judecătorul bănuieşte că el a scris-o şi nu-i mai răspunde la salut.54 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI poate fi închis. ceea ce îi bucură. în continuare pe Aurel Ungureanu. are loc logodna unde tatăl tânărului îşi arată nemulţumirea că acesta intră într-o familie săracă. După sărbătoarea Crăciunului. deşi judecata avusese loc şi Ion se împăcase cu Simion. o scuipă pe Ana simţindu-se eliberat de promisiunea făcută tatălui ei. în Amaradia. Herdelea primeşte scrisoare de la tatăl lui Pintea prin care se stabileşte data nunţii. ajungând acasă o bate pe Ana lăsând-o aproape moartă. Glanetaşu povesteşte învăţătorului necazul băiatului de la judecătorie. Chemat la judecătoria din Armadia. care condusese trăsura. Ion se împacă cu Simion promiţându-i că-i va înapoia brazdele de pământ luate.

Baciu o bate din nou iar a treia zi o trimite la Ion. însă. este înlocuit cu ungurul Horvat nemulţumit că elevii lui Herdelea nu vorbesc ungureşte. Preotul Belciug cumpără masa de nuc trimiţând un ţigan . toată familia este răvăşită deoarece are loc licitaţia ca urmare a neplăţii ratelor. Ion cere învăţătorului să-i fie naş cerând iertare pentru tot răul făcut. când l-a găsit acasă. Titu este încă îndrăgostit de Roza Lang şi speră să meargă cu notarul Friedman la Armadia dar primeşte sarcina de a rezolva probleme urgente ale primăriei. ieşit la pensie. o joacă pe Florica. este dat afară din slujbă. În ziua următoare. câteva sate mai departe.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 55 care stă în curte neînduplecat de vorbele învăţătorului să o salveze pe Ana. Titu află că Horvat îl dăduse afară pe bărbatul ei din învăţământ fiindcă lipsise de la şcoală şi. apoi. Tatăl o bate în fiecare zi încât Ana abia se mai ţine pe picioare. Află totodată că protectorul său. Acesta. Herdelea este chemat la Bistriţa să plătească ultimele rate pentru mobila din salon cumpărată cu ocazia logodnei Laurei şi trebuie să se prezinte şi la judecătorie ca autor al jalbei lui Ion. Ion nu cedează vrând toate pământurile lui. Ion uită pe Ana şi la nuntă. Duminică cheamă pe Vasile Baciu şi familia Glanetaşului să-i împace şi. Titu care îşi manifestă făţiş ura faţă de unguri. Noul inspector vizitează şcoala şi-şi exprimă clar nemulţumirea faţă de situaţia copiilor din Pripas. Baciu o bate din nou pe Ana. în loc să-şi danseze mireasa. inspectorul Cernatony. Vizitând pe Roza. Acest lucru îl află şi preotul Belciug a cărui ură împotriva învăţătorului devine şi mai acută. În familia Herdelea. Plecat din sat la noua slujbă. Titu este uimit de înfăţişarea dezagreabilă a femeii şi se miră de sentimentele ce i le inspirase. În casa familiei Herdelea.Respins de Ion. drama Anei este comentată zilnic iar Ion este acuzat cu atât mai mult cu cât Herdelea află că acesta mărturisise judecătorului că el i-a scris jalba. n-o primeşte până nu se tocmeşte cu tatăl ei. Baciu este gata să o omoare. domnişoara de onoare. tinerii căsătoriţi pleacă la casa mirelui. După ce Baciu îi dă toată averea. George Pintea vine cu câteva zile înaintea nunţii şi-i aduce Laurei daruri. deşi Vasile acceptă să-i dea lui Ion cinci locuri şi o pereche de boi. după nuntă. era beat.

Candidatul ungur îl asigură. Ion se plânge învăţătorului de nedreptate pe care i-o face socrul său. tatăl şi fiul intră pentru prima oară în conflict. cealaltă parte dându-i-se prin acte după moartea lui Baciu. Laura scrie părinţilor descriindu-le luna de miere şi modul cum s-au aranjat la casa parohială din Vireag. însă. Ion este sfătuit să-şi rezolve problemele în justiţie şi nu cu puterea pumnului. dar acesta o alungă din nou pe Ana spunând că el nu are cu ce s-o hrănească. plângerea preotului Belciug şi celelalte. În sat se face propagandă pentru alegerea lui Grofşoru ca deputat. venirea lui Grofşoru declanşează un adevărat entuziasm printre români care cântă „Deşteaptă-te române”. Ion se adresează lui Grofşoru pentru a-i face dreptate iar acesta cere jumătate din onorariu şi aducerea acasă a Anei.56 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI să o ia ceea ce stârneşte mânia dăscăliţei. Ana rămâne la o vecină. supărat. După cer se spovedeşte preotului. Ion alungând-o pe Ana iar tatăl ei neprimind-o acasă la el. Apariţia învăţătorului şi a celor patru susţinători a candidatului ungur provoacă o reacţie dură a adversarilor. Titu se află în fruntea manifestaţiei de simpatie pentru candidatul român. În casa lui Herdelea au loc tot timpul certuri privind susţinerea candidatului pentru alegeri. La două săptămâni după nuntă. Peste noapte. a doua zi fiind luată acasă de bărbatul ei. pleacă fiecare la casa lui. Ion merge la Vasile Baciu pentru a-i cere să facă actele de trecere a pământului pe numele său dar socrul îi spune că va face înscrisul după moartea lui iar până atunci să-şi aleagă cinci locuri pe care le poate munci cum doreşte. Ea o invită pe Ghigi. Întorcându-se acasă. Astfel. . Ion o trimite pe Ana să-i ceară tatălui ei pământul promis dar Baciu o loveşte cu biciul. de sprijinul său. dar tânărul respinge oferta şi cei doi se ceartă. o bate încât Ana cade pe prispă ameţită şi blestemându-şi norocul. În ziua alegerilor. acesta. acţiune în care este prins şi Titu spre nemulţumirea doamnei Herdelea. Herdelea încearcă să medieze propunându-i lui Ion să accepte jumătate din pământuri. Herdelea primeşte o scrisoare semnată de subinspectorul Horvat prin care este rugat să-l sprijine candidatul ungur Beek în alegeri iar învăţătorul este bucuros că astfel vor fi uitate toate învinuirile provocate de ajutorul dat lui Ion. la Ion.

să intre în grajd unde se spânzură. Deşi simte câte junghiuri puternice. Ion începe să se poarte mai blând cu Ana dar aceasta este rece faţă de toate vorbele bune ale bărbatului ei. Baciu âl priveşte cu reproş pe Ion în timpul . Avocatul cere apel dar până la judecarea apelului. învăţătorul este suspendat. ajungând acasă. naşte cu ajutorul Zenobiei. Într-o zi îl vede pe cârciumarul Avrum spânzurat pentru că fusese înşelat într-o afacere. Învăţătorul. Ana pleacă la câmp să ducă mâncare. soacra ei. în vizită. ea observă chipul senin al acestuia. Murind în ziua următoare. care spală copilul în Gârla Popii. Ion şi Ana botează copilul cu numele Petre dar bătăile continuă şi Ana înţelege că bărbatul ei nu a vrut-o niciodată.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 57 sora mai mică. Vasile Baciu vine la Ion. Titu găseşte de lucru ca subnotar în Lucşa unde o cunoaşte pe învăţătoarea Virginia. O acuzaţie de complot. Bătrânul Dumitru îi vorbeşte Anei despre moarte spunându-i că este ca o sărutare. Faptul că la nunta Floricăi vede pe chipul lui Ion dragostea faţă de aceasta şi vorbele Sevistei care-i confirmă dorinţa bărbatului de a reînnoda vechea iubire precum şi nepăsarea lui la ameninţarea Anei că se va omorî. Ana rămâne cu copilul pe câmp până seara când ceilalţi termină secerişul.Procesul lui Herdelea ia sfârşit prin retragerea plângerii lui Belciug. În urma procesului. Laura vine şi-l acuză pe tatăl ei că se bagă în treburile altora şi de aceea are de suferit. Virginia se împrieteneşte cu un plutonier ungur ceea ce-l revoltă pe Titu. Pe câmp. îşi găseşte de lucru la notarul din Armadia după ce-şi predă copiii învăţătorului Zăgreanu. suspendat. iar Herdelea la opt zile de închisoare şi cincizeci de coroane amendă. Belciug cere lui Herdelea să părăsească locuinţa construită pe pământul bisericii deoarece nu mai este învăţător. Ghighi se întoarce din vizita făcută Laurei şi află despre căsătoria Floricăi cu George Bulbuc. Ion este condamnat la o lună de închisoare şi o sută de coroane amendă. o determină ca. Avocatul Grofşoru îi oferă de lucru şi Herdelea îşi cere iertare pentru greşeala de a nu-l fi susţinut. îl determină să ia hotărârea de a trece în România. îl ia la Jidoviţa şi încheie actul râvnit de ginere căruia îi lasă toată averea sa în ciuda insistenţei notarului de a-şi păstra măcar un lot.

aude pe Florica anunţându-l pe Ion că. George se întoarce din drumul spre pădure. Ion face luna de închisoare. pământurile să revină bisericii. George pleacă la pădure să aducă lemne. George recunoaşte că el este autorul omorului. pretextând că nu se simte bine. conform legii. în timp ce Savista se preface că doarme. iar fostul ei iubit îi promite că va veni negreşit duminica următoare cerându-i să lase portiţa deschisă. împreună cu tatăl lui. apoi. pune mâna pe sapă şi-l loveşte pe Ion de trei ori. La sugestia preotului. Herdelea îşi primeşte înapoi slujba şi leafa pe lunile de suspendare. Baciu se adresează lui Belciug pentru a obţine averea cedată lui Ion care este. se semnează un act care stipulează că. Horvat vizitează şcoala şi. peste o săptămână. cere sfatul lui Titu care se pregăteşte de plecare la Bucureşti dar îl sfătuieşte să se astâmpere căci sunt destule femei în sat.58 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI înmormântării prevestind apropierea răzbunării sale. deşi îl întâlneşte de două ori la cârciumă. se strecoară afară. se întoarce. Petrişor moare ceea ce face ca Baciu să-şi ceară pământurile înapoi. Ion povesteşte toate acestea lui George profitând de ieşirea lui din încăpere ca să o vadă pe Florica şi să-i spună câteva cuvinte. fiindcă doamna Herdelea şi Ghighi nu vorbesc ungureşte. Se întoarce apoi în casă şi-i spune femeii cu calm că l-a omorât. auzind la un moment dat poarta. După ce consultă trei avocaţi. în cazul morţii lui Ion sau dacă acesta se însoară. Căutându-l. se culcă cu Florica şi. George află toate acestea de la Savista şi este mânios dar. după patru zile. Titu scrie părinţilor despre sosirea sa la Bucureşti şi aceştia află din „Gazeta Transilvaniei” despre serbările Astrei şi . Ion se târăşte până la poartă iar dimineaţă este văzut de Paraschiva. Venit din închisoare. Ion îi cere Floricăi să reia relaţia lor. George află de la femeia de casă că Ion o vizitează pe Florica şi-şi pune în gând să-l omoare. nu vrea ca Ion să ştie că-i cunoaşte planul iar pe Florica o consideră fără nici o vină.dar. Ion îşi găseşte băiatul bolnav şi. cere învăţătorului să-şi ceară ieşirea la pensie. Într-o zi de duminică când Ion îi face o nouă vizită fostei iubite. moştenitorul de drept al copilului. Este chemat judecătorul şi. acesta constatând moartea bărbatului. Vizitând pe George Bulbuc.

La marginea satului Zirin. Preotul îi sugerează tânărului să se căsătorească cu o româncă iar el cere imediat mâna lui Ghighi fără a primi un răspuns. Herdelea primeşte promisiunea preotului că-i va face acte pe locul pe care este construită casa acestuia. venit de pe frontul italian fiind mutat în regimentul de artilerie.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 59 despre prezenţa lui Titu ca reprezentant al presei româneşti. Bologa răsuflă uşurat când se desparte de Klapka simţind imputarea şi ironia din glasul acestuia. Îl frapează privirea luminoasă a condamnatului şi nu înţelege dorinţa acestuia de a muri cât mai repede. Privirea lui Svoboda îl urmăreşte toată noaptea. Zegreanu. de tatăl său. preotul şi ceilalţi ofiţeri. Ajunge la căsuţa de nuiele unde este aşteptat de Petre. ţăranii joacă învârtita. Venind generalul. Trăsura cu familia Herdelea părăseşte satul plecând spre Armadia urmăriţi de privirile noului învăţător şi ale preotului Belciug. La întoarcerea în sat. Belciug îşi exprimă regretul că familia lui Herdelea pleacă din sat dar acesta îl recomandă cu căldură pe noul învăţător. Căpitanul încearcă să-i insufle îndoiala asupra corectitudinii argumentelor lui Bologa asupra datoriei şi a ideii de justiţie. în zorii zilei. fost avocat. Ghighi este curtată de învăţătorul Zegreanu cu care dansează la petrecerea dată cu prilejul sfinţirii bisericii. Bologa se simte dator să raporteze lipsa scaunului de sub spânzurătoare fapt care stârneşte mânia generalului. Bologa se apropie de spânzurătoare să observe mai bine desfăşurarea execuţiei. acesta ordonă caporalului să-l înlocuiască. Iosif Bologa. ordonanţa lui. îl întreabă cine urmează a fi spânzurat şi locotenentul îi răspunde cu mândrie că cel spânzurat este un trădător. iar cântecul lui Petre îl duce cu gândul la satul natal. are loc execuţia sublocotenentului Svoboda sub supravegherea locotenentului Apostol Bologa supărat că nu fusese adus scaunul pentru condamnat. Deoarece nu vine călăul. Parva de pe valea Someşului. Prima copilărie a lui Apostol .În ograda lui Simion . condamnat pentru vederile sale. cântând un cântec de jale. PĂDUREA SPÂNZURAŢILOR Cartea întâi. Căpitanul Otto Klapka.

Primele clase le face acasă îndrumat de mama lui. Doctorul Mayer. Venit din închisoare. Singurul care-i susţine argumentul este locotenentul Varga. Apostol refuză şi se înscrie la filozofie şi. Înţelegând că aceasta are o mare admiraţie pentru eroismul ostaşilor honvezi. La sfârşitul clasei a patra tatăl îl felicită dovedindu-şi dragostea. astfel. Peste un an. Klapka şi Bologa pleacă împreună spre casă remarcând reflectorul rusesc. îi provoacă insomnii lui Bologa hotărât să meargă la general să-i vorbească sau să dezerteze la muscali. După o zi ploioasă. negat dealtfel în faţa Curţii Marţiale. Îndemnat să urmeze teologia. posibilitatea înţelegerii de către generalul Karg. Căpitanul Cervenco susţine că nu poate să tragă împotriva unui semen al său şi pleacă la luptă doar cu un băţ de trestie cântând cântece bisericeşti. acesta se bucură dar înţelegând că acolo trebuie să lupta împotriva fraţilor se mâhneşte. mărturisind că mutarea lui se datorează planului ratat de a dezerta. obţinând o bursă. la apariţia luminii reflectorului rusesc reuşeşte să distrugă obiectivul. apoi urmează liceul la Năsăud şi fiind Parva aproape. Toţi ofiţerii îl privesc cu suspiciune pe Bologa dar acesta susţine că nu şi-a făcut decât datoria. Klapka îi arată fotografiile familiei sale şi-i declară că el este convins că Apostol este un om bun. mama îl vizitează săptămânal. A doua zi este chemat la general care-l . Evreul Gross şi cehul Klapka se arată contrariaţi de argumentele lor. Bologa speră că distrugând reflectorul rusesc ar putea obţine o medalie şi. cauza multor pierderi în armata austro-ungară. Iosif Bologa este dezamăgit iar Apostol este înspăimântat de străinul care-l terorizează.60 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI este dominată de dragostea exclusivistă a mamei care-i cultivă o puternică dragoste faţă de Dumnezeu. Aceste amintiri sunt estompate de întâmplările de la popota garnizoanei de după execuţia lui Svoboda. acesta moare. Vestea că este posibilă mutarea batalionului în Ardeal. Marta cu care se logodeşte. Rămas singur. Spunând lui Petre despre posibila mutare în Ardeal. Avocatul Domşa crede că Apostol ar fi o partidă bună pentru fiica lui. însă. Bologa este obsedat de mărturia căpitanului. horărăşte să se înroleze şi să plece pe front. urmează Colegiu de stat din Budapesta.

este chemat să traducă interogatoriul luat unor români. auzind argumentul că este român se înfurie regretând că-l propusese pentru medalia de aur. Petre împreună cu Ilona. Bologa pleacă în permisie fiind primit cu entuziasm de mama care îi povesteşte despre întâmplările din Parva de când a plecat acesta. În tren întâlneşte pe fostul său coleg. Bologa şi Varga sunt trimişi la spital militar. Un atac puternic al ruşilor produce prăbuşirea acoperişului de pe observatorul în care se află Bologa şi acesta este acoperit de pământ şi rănit. Cartea a doua. întreaga desfăşurare a atacului. Karg îi promite că nu-l va trimite în linia întâi ci-i va da un post la muniţii. deportat. o ceartă pe Ilona care-l urmăreşte cu ochi galeşi pe locotenent. fapt remarcat de Klapka şi Gross . bucuros de revedere. Bologa arată schimbat. mai aproape de front. După bombardament. Bologa merge apoi la bateria lui Klapka. acum întorcându-se acasă. Constantin Boteanu. aghiotantul generalului îl invită în compartimentul acestuia. Coboară la Lunca unde se afla depozitul de muniţii. Paul Vidor. Karg îşi exprimă dorinţa de a discuta cu Bologa şi. când acesta îşi revine. Bologa îşi propune chiar în noaptea aceia să dezerteze la muscali dar Klapka îl opreşte. Pleacă la casa preotului Boteanu şi-i cere să se spovedească mărturisind dorinţa lui de a dezerta dar fostul său coleg se sperie de dorinţa lui Apostol ceea ce îl dezamăgeşte pe locotenent. Locotenentul este înduioşat de grija fetei pentru el şi răspunde cu blândeţe vorbelor calde ale Ilonei. căruia îi povesteşte totul despre sine şi de la care află despre revoluţia izbucnită în Rusia.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 61 felicită şi Bologa îi cere să nu fie trimis pe frontul din Ardeal dar Karg. Proprietarul casei. Marta. fata gazdei îi pregătesc camera cu flori şi bucate pe masă. chiar în trenul care-l aduce la garnizoană. mama ezită dar în . Întrebând despre logodnica lui. Ieşind din spita. Aceştia îl repudiază ca român iar Bologa se simte ofensat fiind hotărât să dezerteze. gropar în sat. ei sunt mutaţi într-un alt spital. Când este gata de înapoiere la gazdă. Petre îl veghează zi şi noapte pe ofiţer şi-i povesteşte. Dimineaţă se trezeşte cu doctorul Mayer şi cu Ilona îngrijorată de starea maladivă a lui Bologa. După patru luni.

Apostol este aşteptat în gară de Ilona care îi spune că-l aşteaptă pe tatăl ei. la români. Groparul îi spune lui Apostol că alţi şapte ţărani români sunt spânzuraţi pentru trădare. Ajuns acasă. Începe să o înveţe să citească iar fata este fericită. săracă şi fără zestre.62 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI ziua următoare Marta vine la el însoţită de un ofiţer ungur despre care spune că i-a ţinut de urât toată iarna. Când vine Vidor acasă. Mergând acasă unde regăseşte camera sa. Sunt aduşi doisprezece ţărani români învinuiţi de spionaj. Notarul Pălăgieşu îi cere imperativ să revină asupra deciziei dar Bologa îl loveşte şi-l alungă. plutonierul care conduce maşina îi arată cu satisfacţie pe cei şapte ţărani spânzuraţi. Apostol înţelege că s-a îndrăgostit de Ilona. Revenind la Lunca. Şi-i mărturiseşte aceasta îmbrăţişând-o. Chemarea lui Bologa este datorată îmbolnăvirii unui ofiţer din Curtea Marţială. Înainte de plecare cere iertare Martei şi lui Pălăgieşu după care pleacă împăcat cu sine. Tatăl Ilonei se duce la Făget unde are o bucată de pământ iar fata rămâne peste noapte în camera lui Apostol după multe ezitări. Se întâlneşte cu Gross a cărui inimă este plină de ură şi-i reproşează că dragostea de Dumnezeu despre care-i vorbeşte Bologa este un mod de a-şi ascunde adevăratele sentimente şi şovinismul. Locotenentul trăieşte acum doar pentru a nu dezamăgi dragostea Ilonei. însă. Apostol hotărăşte ruperea logodnei ceea ce atrage protestul avocatului Domşa. Locotenentul îl vizitează din nou pe Boteanu şi-i cunoaşte familia. apoi pe Cervenco despre care află că trăieşte ultimele sale zile având un glonţ aproape de inimă. Dorinţa de a dezerta. Ilona îi propune să-i fie călăuză pentru a-l însoţi până dincolo. În drum spre comandament. Apostol o refuză şi-i promite . Nici lui Klapka nu-i vine a crede spunând că este o faptă necugetată dar nu este singura din viaţa lui. locotenentul primeşte ordin de la general să se prezinte la cartierul general iar Ilona rămâne acasă plângând. Într-o zi. Preotul află şi binecuvântează logodna deşi se arată uimit. Apostol cere mâna fiicei sale şi groparul acceptă deşi nu înţelege căsătoria unui om cu carte ca Bologa cu o fată neînvăţată. tatăl ei. Îl vede pe Varga . nu-l părăseşte. Cartea a treia.

Privirea lui Apostol Bologa urmăreşte plină de lumină şi linişte luceafărul luminos care vesteşte răsăritul soarelui. ajunge ofiţer. Batalionul său pleacă primul la atac. Titi. Deşi generalul acceptă să fie neutru la rugămintea soţiei primarului. El nu seamănă cu tatăl său. În cazarmă. bătrânul Pop nu apucă să-şi mai vadă nepoţelul. dar Bologa susţine că doreşte să moară. Deşi la început îi place cartea. dacă va muri şi se închină cucernic la crucea din marginea orăşelului. CATASTROFA David Pop iubeşte viaţa tihnită. Spre deosebire de alţi ofiţeri. preotul Boteanu se roagă pentru sufletul lui în timp ce Klapka plânge disperat.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 63 că va veni şi o va lua după război. dă examen şi. În sfârşit. Viaţa de la Năsăud i se pare un vis îndepărtat. în mod surprinzător. În curtea comandamentului îl întâlneşte pe groparul Vidor iar seara este vizitat de Ilona. Klapka îi promite că-l va apăra la proces. După predarea la garnizoană a lui Bologa. după scrie Elvirei. Bologa refuză să se apere şi este condamnat la moarte. rudă cu Vidor. nu reuşeşte să finalizeze nimic. David Pop . dezarmat şi predat. îi cere soţiei să aibă grijă de băiat. trecând prin sectorul lui Varga. Citeşte cu spaimă şi îngrijorare telegrama prin care este chemat să se prezinte în douăzeci şi patru de ore la regiment şi se grăbeşte să plece spre nemulţumirea soţiei care încearcă să-l liniştească. Cartea a patra. La treizeci de ani el îmbracă de sărbători uniforma spre admiraţia concetăţenilor din orăşel. în faţa juraţilor. el regretă că s-a făcut ofiţer dar se pregăteşte pentru înrolare fiind sigur că va fi chemat pentru front. Klapka îl roagă să colaboreze spunând că s-a rătăcit pentru a-l putea apăra. om încăpăţânat şi stăruitor. murind la un an după nunta feciorului. Când începe războiul. David Pop se simte fericit că se plimbă cu soţia pe străzile Năsăudului şi trăia în tihnă cu soţia şi băiatul lui. Bologa pleacă singur dar. îşi face testamentul şi-l coase în buzunarul vestei. La spânzurătoare. Află că urmează să se bată cu sârbii şi este hotărât să-şi facă datoria. El se căsătoreşte cu fata unui protopop de pe Târnave cu zestre frumuşică dar tatăl. La plecare. este prins.

feciorul său. apoi în Polonia. Deşi primele bubuituri de tun îl sperie. Un locotenent secui aduce vestea că armata austro-ungară se află pe frontul din Ardeal dar Pop reacţionează contrar tuturor aşteptărilor declarând că el îşi face datoria. După prima zi. moartea îl ocoleşte îi aduce liniştea. Din sublocotenent ajunge locotenent şi trece la un pluton de mitraliere. Peste câteva zile primeşte ordin ca regimentul său să plece cu vagoanele pe frontul din Transilvania. David Pop îşi reia preocupările ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Un vechi prieten de Universitate. Nelămurit. El încearcă să se izoleze de discuţiile camarazilor dar rămâne treaz toată noaptea amintindu-şi de Elvira şi de Titi de care-l cuprind un dor groaznic. Pleacă într-o misiune periculoasă şi-şi doreşte din toată inima să moară dar moartea îl ocoleşte. el se teme de momentul când va umbla ca mai înainte prin oraşul său liniştit.64 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI este calm. David îi răspunde că-şi va face datoria şi fostul său coleg îl părăseşte. merge la atac ca şi cum s-ar plimba pe străzile Năsăudului cochetând cu ideea morţii. Din Serbia trece în Galiţia şi din Galiţia iar în Serbia. Alexe Candale încearcă să-l readucă cu picioarele pe pământ. Toţi ofiţerii români îl privesc cu dispreţ şi-l ocolesc dar Pop stă nemişcat într-un colţ al . Gândul că atâta timp cât îşi face datoria. După doi ani. are zâmbetul pe buze şi depune jurământul de credinţă din tot sufletul. Scrie regulat Elvirei şi îi trimite sărutări lui Titi. Candale îi declară că el va trece la români imediat ce va ajunge pe frontul românesc şi-l întreabă pe David Pop ce gânduri are. Se trezeşte asudat dar repetă stăruitor că-şi va face datoria până la capăt. Îi revin în minte discuţiile cu Candale şi vorbele secuiului şi-şi dă seama deodată că nu ştie cear face dacă ar fi pus să lupte împotriva românilor. căderea primului soldat din plutonul său îi provoacă gândul că datoria este moartea dar acest gând nu-l înspăimântă. îl cuprinde tot mai mult îngrijorarea şi victoriile obţinute nu-l mai încântă ca la început. Acum el se află într-un regiment unguresc şi se simte stingher deoarece vorbeşte prost ungureşte şi se înţelege greu cu camarazii. dar a doua zi. Soldaţii lui se întreabă tot mai des care este rostul sângelui vărsat pe pământ străin şi tânjesc după liniştea de acasă.

Se simte singur şi. Primind scrisoarea de la soţie în care îi spune să se potolească cu vitejia căci îl aşteaptă copiii acasă. el este mai mândru de sine. încearcă să-i clarifice gândurile în faţa evenimentelor care iau o direcţie tragică. soldatul încercând să înţeleagă de ce căprarul Ion Ghioagă pe care-l cunoaşte atât de bine şi în care are încredere este atât de tăcut şi încrâncenat. Oprişor. Un alt ofiţer. Sudoarea curge pe trupul soldatului care simte în atmosferă o primejdie. Acum bănuieşte că noul . lovit şi împuşcat în ciuda protestului să fraternal. Căprarul se ridică şi pornesc. Ghioagă este un om glumeţ şi merge întotdeauna la atac chiuind şi apoi Iţic îl cunoaşte bine de acasă. După primele lupte află că Emil Oprişor a căzut în mâinile inamicului. După câteva zile trec Oltul şi-şi sapă locaşurile de luptă. Îngrijorarea lui Ghioagă pentru datoria neplătită îi strecoară în inimă o durere neaşteptată.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 65 vagonului. călcând pe urmele îngheţate ale patrulei de ieri. este imobilizat de un plutonier din armata adversă. El doreşte să moară dar dă ordine şi acţionează producând un adevărat măcel în rândul românilor. unde avea un mic han. apoi că fostul său coleg. Căprarul îi propune să se odihnească şi soldatul se supune fără o vorbă observând chipul posomorât al căprarului. Intrat în luptă. De când este pe front. IŢIC STRUL. Iţic l-a ajutat cu toată sărăcia lui când şi-a cumpărat boii şi nu i-a înapoiat datoria nici până acum. Candale a murit. O scrisoare de la Elvira îi produce dorul de casă. Căprarul se opreşte şi-i aminteşte soldatului că nu i-a dat datoria. Schimbarea comandantului care îl loveşte fără motiv şi-l înjură. îl frânge încrederea. DEZERTOR Iţic merge în urma căprarului. s-a obişnuit cu ideea morţii deşi de fiecare dată când pleacă la atac simte cum îl cuprinde frica. de la Fălticeni. Pop este obsedat de ideea datoriei şi urmăreşte cu înfrigurare înaintarea românilor. înainte de a înţelege ce se întâmplă în jurul său. Singura reacţie a lui Pop este că în fiecare seară se roagă cu disperare sperând că ceva îl va salva din această situaţie fără ieşire. Căprarul se opreşte la marginea pădurii neştiind unde s-o ia şi Iţic se loveşte de el ca o umbră credincioasă.

Neliniştit. ea începe să se ofilească. cu toate că bărbatul îi face toate voile. La nuntă. Ghioagă nu-i răspunde ci-i cere numai să tacă. Toma este bine primit şi lăudat pentru frumuseţea nevestei lui. el acceptă ştiind că acolo va fi şi Tănase. La nuntă. Toma se îmbracă cu haine de sărbătoare iar Rafila aşteaptă cu nerăbdare momentul plecării. Căprarul îi cere soldatului să plece arătându-i linia inamică. Rafila simte un fior de nelinişte. Iţic atârna de creanga unui copac. apare şi Tănase care se aşează faţă în faţă cu Toma. Mai mulţi meseni îl observă pe Toma. După o noapte de coşmar. Căprarul începe să povestească ca în zilele bune şi Iţic. Gavrilă Boroiu îl sfătuieşte să nu se mai uite la ei căci femeile aduc tot . A început să pândească şi să bănuiască pe Tănase ştiind că acesta continuă să o iubească tot aşa cum şi Rafilei nu-i este indiferent. Era săracă şi orfană. în ziua următoare. îi intuiesc drama şi-l incită întărind hotărârea bărbatului de a distruge fericirea celor doi. Când veselia ajunge în toi. altfel trebuind să-l omoare. Căprarul îl aşteaptă şi Iţic îl ajunge din urmă. Iţic se împotriveşte. la fel. slujea pe unde putea şi era iubită de toţi flăcăii şi mai ales de Tănase Ursu un flăcău sărac ca şi ea. Iţic îl întrebă pe căprar dacă are ordin să-l omoare. soldatul îl întreabă unde merg. Când Toma se întoarce în casă ca să ia un băţ de cireş încrustat. căprarul ştie şi nu-i spune. Pădurea se răreşte şi amurgul se lasă peste cei doi. Căprarul îi răspunde ceva neclar şi Iţic ştie acum că nu-l aşteaptă nimic bun. Începe să răcnească cu disperare până se împiedecă de o rădăcină moartă şi se rostogoleşte într-o groapă de zăpadă. Îşi continuă mersul până ajung aproape de companie. Tănase o invită la joc iar Toma o urmăreşte cum se lipeşte de el cu dragoste şi vede pe feţele lor cum străluceşte o bucurie pătimaşă. Ghioagă îl lasă în pădure şi în ziua următoare. Bărbatul îşi urmăreşte nevasta şi o vede roşind. Rafila a plâns tot timpul iar după aceea.66 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI locotenent vrea să-l piardă şi că Ghioagă. Primind invitaţie la o nuntă a unui prieten din sat. RĂFUIALA Toma Lotru îşi iubeşte nevasta deşi ea a plâns mult când a luat-o.

În 1904. director al Teatrului Naţional din Iaşi. Rafila se aruncă între ei să-i despartă dar este aruncată în lături şi Toma continuă să-l sugrume pe adversarul său până ce acesta . îşi opreşte suflarea. de profesie avocat iar mama. MIHAIL SADOVEANU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Se naşte la Paşcani. Toma susţine. când frigul începe să se dezmorţească. „Semănătorul”. Spre amiază. cu un geamăt dureros. Urmează Şcoala primară la Paşcani şi gimnaziul la Fălticeni. Publică peste o sută de volume din care unele marchează momente esenţiale ale literaturii române: . că vinovat este bărbatul. Profira Ursachi. Deodată Toma se opreşte şi se întoarce spre cei rămaşi în urmă: îi vede mergând de mână. sub pseudonimele M. însă. „Carmen”. fiică de răzeşi din Verşeni. El mărturiseşte că a stat un an în temniţă fiindcă şi-a sugrumat nevasta pentru că-l înşela. zâmbind . scriitorul debutează editorial cu 4 volume de proză : „Povestiri”.Cobuz. Cu cât se apropie de casă.a dar şi sub adevăratul său nume. ambasador.S. Toma se depărtează până ce glasurile celor doi nu se mai aud. după 1944 la Moscova. „Făt Frumos”. Sare spre Tănase şi-l prinde de gât. „Luceafărul”. „Dureri înăbuşite” şi „Crâşma lui moş Precu”.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 67 răul de pe lume. an numit de Nicolae Iorga „anul Sadoveanu”. Debutează la revista ”Dracu” din Bucureşti cu schiţa „Domnişoara M din Fălticeni” (1897) cu pseudonimul Mihai din Paşcani iar apoi la numeroase publicaţii: „Vieaţa nouă”. Toma hotărăşte să plece acasă şi Tănase le propune să meargă împreună. Îndeplineşte mai multe funcţii publice : subşef de birou a Ministerului Instrucţiei şi Cultelor. „Viaţa românească”. „Opinia”. Ilie Puşcaşu ş. „Revista modernă”. Este membru corespondent apoi membru plin al Academiei Române. la 5 noiembrie 1880 tatăl fiind Alexandru Sadoveanu. „Pagini literare”. Toma pleacă înainte sprijinit de parul său iar în urmă veneau Tănase şi Rafila povestind ceva cu voce joasă. „Şoimii”. liceul şi facultatea de drept la Iaşi.

„Baltagul”(1930). băiatul popii. „Apa morţilor”(1911). „Nunta domniţei Ruxandra” (1922). Divanul persan”. nu a venit. „Neagra Şarului”(1922). Minodora. Gheorghiţă care poartă numele de botez a lui Lipan. Vitoria îşi aminteşte aşteptându-l pe bărbatul ei plecat la Dorna să vândă şi să cumpere oi şi încă neîntors. care-i face curte Minodorei. BALTAGUL Vitoria Lipan îşi aminteşte despre legenda spusă de soţul ei. dragostea lui pentru fata lor. „Venea o moară pe Siret” (1925). să aibă femei frumoase şi iubeţe. „Oameni din lună” (1923). La vârsta de 80 de ani se organizează sărbătorirea naţională a personalităţii şi a activităţii literare editându-se. nu departe de Iaşi şi îşi aşteaptă tatăl cu bani să plătească oamenii şi pe stăpânul bălţii. Mitrea.68 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI „Însemnările lui Nicolae Manea” (1907). un volum omagial. părăsit de copil. Baciul Alexa îi scrie Vitoriei anunţând-o că stăpânul. În minte i se derulează întâmplări din tinereţe : bătăile primite pentru a i se scoate demonii. la 19 octombrie 1961. ”Strada Lăpuşneanu” (1921). Moare la Bucureşti. Apoi merge la baba Maranda care-i spune că . „Cântecul amintirii”(1909). ca să scape de o boală grea. îi scrie fetei din militărie. pe care îl aşteaptă. „Nicoară Potcoavă” (1952). „Neamul Şoimăreştilor” (1915). „Creanga de aur” (1933). opinci şi căciulă vestind venirea iernii. „Zodia cancerului sau Vremea Ducăi vodă” ( 1929). fapt pentru care munteanca o ceartă pentru că i se spune „domnişoară” şi renunţă la ie şi catrinţă pentru fustă şi bluză şi preferă „valţul” nemţesc. Gheorghiţă este plecat cu oile şi cu asinii la iernat într-o baltă a Jijiei. „Ostrovul lupilor”(1941). omul de curte cere tohoarcă. Minodora şi pentru feciorul. De acestea. Nechifor Lipan despre munteni care. Împărăţia apelor” (1828). sub egida Academiei Române. „Fraţii Jderi” (1935-1943). „Hanu Ancuţei (1928). Femeia merge la părintele Dănilă căruia i se plânge de întârzierea bărbatului ei şi-l roagă să-i scrie scrisoare lui Gheorghiţă. „Aventură în Lunca Dunării” (1954). înfăţişându-se lui Dumnezeu primesc ca dar o inimă uşoară şi să se bucure de ceea ce au. „Bordeienii” (1912).

La Borca le ies în cale oameni care petrec la o cumătrie. A doua zi merge la Piatra. Ajung la mănăstire la slujba de seară când slujeşte stareţul Visarion. Îi spune femeii să facă o plângere şi să i-o aducă lui. Se adresează dar în cele din urmă pleacă spre casă cu intenţia de a-i cere părintelui Daniil să scrie jalba. unde avea David cârciumă. la Bicaz unde hangiul vorbeşte cu respect despre Nechifor. A doua zi pleacă împreună cu David. Trec peste podul de gheaţă de pe Bistriţa. au plecat spre Farcaşa. după ce Gheorghiţă îşi ascute baltagul şi-l ia cu sine. în apropiere de Piatra teiului. Aici întâlnesc pe subprefectul Anastase Balmez . Apoi hotărăşte să plece ea însăşi la Dorna cu Gheorghiţă iar pe Minodora să o trimită la mănăstirea Văratic. Joi. vine în casa Vitoriei preotul. pun rodie sub perna copilului şi bani pe fruntea acestuia. Vitoria a hotărât să facă un drum la mănăstirea Bistriţa. Nevasta lui David le spune că astă toamnă. Gheorghiţă vine acasă şi află că tatăl său tot nu s-a întors. la Piatra. acesta sfătuind-o să depună o jalbă la stăpânire. Către sărbătorile de iarnă. De Bobotează. La Cruci dau peste o nuntă. părintele Daniil face o slujbă pentru patruzeci de mucenici şi dă sfânta împărtăşanie Vitoriei. apoi se opresc la Călugăreni. Duminică. Intrând în Vatra Dornei. când părintele Daniil a binecuvântat fântânile. crâşmarul Iordan şi negustorul David care vine să ia marfă de la munteancă urmând să plece apoi la Călugăreni unde ţine han. Poposesc la moş Pricop. Spre seară. vorbeşte cu prefectul care-i spune că bănuieşte că l-au prădat hoţii şi l-au omorât. când a plecat spre Dorna era singur şi a stat foarte puţin.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 69 Nechifor a ajuns cu bine la Dorna dar după aceea a găsit o femeie cu ochii verzi şi cu sprâncene îmbinate care nu l-a mai lăsat să plece. închină un pahar de băutură şi spune oamenilor că merge la Dorna unde are un necaz. potcovarul care îşi aminteşte că-l cunoaşte pe Nechifor şi-l descrie întocmai. Stau de vorbă cu el spunându-i cine este şi unde merge. Vitoria se roagă Sfintei Ana şi-i povesteşte arhimandritului Visarion necazul pentru care venise. face urare miresei şi se interesează dacă nu l-a văzut cineva pe soţul ei. 9 martie. întreabă un negustor unde este uliţa . Intră la lăuză. Dimineaţa. au poposit la hanul lui Donea.

La hanul următor. apoi pleacă cu acesta. Cei doi oieri sunt chemaţi la Primărie şi spun că ei n-au de plătit nici o datorie lui Lipan arătându-se miraţi de faptul că munteanul nu se întorsese acasă. Nevasta lui Iorgu Vasiliu o îndeamnă pe Vitoria să-şi continue cercetarea şi-i propune să o ajute vizitând femeile celor doi bărbaţi. În curtea unui gospodar. târziu. au cinstit rachiu şi au rugat pe popa Vasile care era acolo să le facă o citanie şi o agheasmă. Lupu. află că au trecut turmele aproape de Sfinţii Mihail şi Gavril. judeţul satului şi un străjer. Vitoria îi plăteşte gospodarului pentru îngrijirea câinelui. De la Sabasa până la Suha îi conduc fiul cârciumarului Toma din Sabasa. iar pe celălalt îl cheamă Calistrat Bogza iar nevestele lor se poartă ca şi cum le-ar fi căzut averea din cer. Îşi ia rămas bun de la cârciumarul Macovei şi pleacă spre Păltiniş până la Broşteni. . Ajung la un han.Îl lasă lângă oseminte pe fiul său şi. Catrina. Vitoria revine lângă mort cu Toma. în pisc. poreclit Iepure. Femeia înţelege că Nechifor a dispărut între Sabasa şi Suha. La Borca află că ciobanii erau tot împreună ca şi la Sabasa. Vitoria şi Gheorghiţă trec muntele. Fac un popas la Crucea Talienilor. Ei hotărăsc să-l lase pe cel mort la locul lui până vin autorităţile . înainte de a pleca şi-a hrănit câinele. apoi coboară chelălăind la vale. Femeia găseşte acolo oasele bărbatului ei: avea capul spart de un baltag.70 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI iarmarocului. apoi se opresc la hanul lui Iorgu Vasiliu. Toma cheamă pe subprefectului Balmez Preotul citeşte mortul. La un moment dat. nu trei şi că unul este Ilie Cuţui. merg la o cancelarie şi află că Lipan a vândut lui Gheorghe Adamachi şi Vasile Ursachi trei sute de oi după care au băut aldămaşul dar au venit doi gospodar care au dorit să cumpere câte o sută de oi de la Lipan şi acesta a căzut de acord şi au plecat toţi trei cu turmele spre Neagra. În zilele următoare. au făcut un popas mai la vale. Imediat ce timpul permite. Află că cel cu căciula brumărie. Vitoria află că aici poposesc doar doi ciobani. câinele scoate un scâncet. în noapte. Vitoria şi Gheorghiţă coboară din nou spre Sabasa unde se sfătuieşte cu nevasta lui Toma. Vitoria este recunoscută de câinele lui Lipan. Când ies din Dorne poposesc la o cârciumă dar nu află nimic despre cei trei ciobani.

Cuţui confirmă cele recunoscute de Bogza şi se predă autorităţilor prezente. cu mulţi ani în urmă. Ioniţă. Hanul Ancuţei este cunoscut ca o cetate în care poposesc drumeţii fără a se teme de hoţi. este lovit de acesta. vine cu un cal pe care îl laudă ca fiind dintr-o viţă aleasă. .. la strigătul mamei sale. autorul aude multe poveşti la Hanul Ancuţei. pe când moş Leonte zodierul a vestit războaiele între împăraţi şi belşugul la viţa de vie. de mult. care i se aşează în faţă. Muribundul îşi cere iertare femeii dar aceasta îi replică să-l ierte Dumnezeu. Ancuţa. Ioniţă povesteşte noului venit că el este răzeş din Drăgăneşti şi merge la vodă fiind nedreptăţit pentru nişte moşii pentru care are drept de proprietate iar dacă vodă nu-i face dreptate atunci îi va cere să-i pupe iapa nu departe de coadă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 71 Nechifor este înmormântat cu toate datinile. comisul îşi lasă iapa peste drum de Curtea Domnească şi intră la Vodă. comisul. ajungând acasă. pe timpul celeilalte Ancuţe . după datină. când vine o droşcă cu patru cai din care coboară un boier. Ajuns la Iaşi. Vitoria îl provoacă pe Bogza să recunoască fapta comisă reconstituind întâmplarea de la Crucea Talienilor. apoi pe cel de patruzeci de zile. Gheorghiţă îl loveşte. să nu permită Minodorei să se mărite cu băiatul dăscăliţei lui Topor. Ea este hotărâtă ca. pe Bogza cu baltagul iar câinele i se repede la beregată. La masa de pomenire. la Tarcău. Comisul povesteşte cum . Bogza se înfurie iar Cuţui. HANU ANCUŢEI Iapa lui Vodă Într-o toamnă aurie. Ioniţă sta gata de ducă. îşi pune mâna la gură privind în zare iar drumeţul prinde a râde mângâindu-şi barba şi jucându-se cu lanţul de aur. Acesta îşi arată bucuria că se bucură văzând în ţara Moldovei chef şi voie bună. ruşinată. Aici se opresc şi închină oale de lut şi ascultă cântecele lăutarilor oameni de toate condiţiile care îşi povestesc întâmplări trăite sau auzite. Vitoria hotărăşte ca acum să plece dar să se întoarcă pentru a face praznicul de nouă zile.

apare lângă cal Marga. fata fuge. după ce mănâncă. Apoi se pregăteşte să istorisească o altă întâmplare.72 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI După ce cade în genunchi în faţa domnului. A doua zi. acesta îi răspunde că nu-şi ia vorba înapoi căci iapa este peste drum. În seara următoare. într-o zi de vară. mângâie barba şi face scrisoare pe care o trimite cu un slujbaş apoi îl urmăreşte pe răzeş pe fereastra palatului. Bând ulcica cu vin. Marga îi mărturiseşte că-l iubeşte şi. din ţinutul Tupilaţi despre care vorbea mama ei că era să-l omoare nişte ţigani. Ioniţă îşi prezintă calul din faţa hanului ca fiind descendent din Iapa lui Vodă care-i aminteşte de tinereţile sale. Fata îi atrage atenţia prin prospeţimea şi sălbăticia ei dar bătrânul o alungă. Vodă se veseleşte de cutezanţa răzeşului îşi. Isac dă bătrânului şi fetei câte un ban de argint şi pleacă din nou la han. Fântâna dintre plopi Comisul Ioniţă recunoaşte într-un drumeţ venit la han pe căpitanul de mazili Neculai Isac. După ce îi cercetează documentele şi ascultă argumentele răzeşului îi promite că va trimite omul său să facă rânduială la Drăgăneşti unde se aflau moşiile solicitate. scoate calul pe furiş şi pleacă spre Hanul Ancuţei. ajunge la Paşcani şi. Isac pleacă cu carele cu vin. La fântână era aşteptat de ţigăncuşă. plecând de la han. întâlneşte o ţigancă într-un grup de copii şi un ţigan bătrân. în noaptea următoare şi. îl avertizează că urmează în scurt timp ca uncheşul . deşi ştie că trădarea ei o va costa viaţa. Apoi. În timp ce prietenul comisului îşi duce calul la adăpost. căpitanul povesteşte cum. Poposeşte lângă o fântână şi are impresia că este urmărit de ţigăncuşă. Auzind răspunsul. Ancuţa întreabă pe Ioniţă dacă acesta este vestitul Isac de la Bălăbăneşti. ţiganca care îi spune că a cumpărat cu banul primit. când e gata de plecare. după ce-i sărută mâna. Marga îi transmite fiorul iubirii şi tânărul îi promite că o va revedea în noaptea următoare când se va întoarce de la Paşcani. Boierul îi cere o întâlnire la fântâna dintre plopi. ciuboţele. acesta îi cere să se ridice şi comisul recunoaşte în cel din faţa lui pe călătorul de la han. întrebându-l pe Ioniţă ce ar fi făcut dacă nu-i făcea dreptate.

apoi este lovit cu ciomege şi se prăbuşeşte O lovitură de fier îl loveşte în ochi şi reuşeşte să-l împuşte pe cel ce-l atacase. câinele. s-a dărâmat ca toate cele ale lumii. În căruţa care îl ia mai departe îl recunoaşte pe Toderiţă Catană. Vine şi îl duce până la Târgu-Frumos. .. Nu termină bine mărturia. un răzeş din ţinutul Vasluiului care a avut neobrăzarea să ridice ochii asupra surorii vornicului Bobeică. Ienache este înspăimântat de această întâmplare şi acceptă să-i spună lui Costea când va veni la han că fugarul a luat-o spre Timişeşti. că Isac aude câinele şi sare pe cal.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 73 Hasanache şi cu fraţii ei. slujitor la agie care-i spune că cel prins se numeşte Toderiţă Catană. Lupei. După terminarea poveştii. Apoi aşteaptă la altă fântână până apare altă căruţă. Pe duduca urmează să o ducă la mănăstirea Agapia să-şi plângă greşeala. Dimache şi Turcu să-l atace şi să-l ucidă pentru a-i lua calul şi banii primiţi pe vin. Ajungând la hanul Ancuţei. cu capul gol cu teama de a nu fi biruiţi. Când Ienache trece prin dreptul Goliei. Isac o ia de mână pe Ancuţă şi îi cere vin pentru sine şi pentru toţi cei ce se află de faţă. sugrumând atacatorul. Între arnăuţi se află şi unul. Costea Căruntu. vede un grup de arnăuţi ţinând un om înalt şi voinic. Isac merge spre fântână şi înţelege că fata fusese tăiată şi aruncată în adânc. căpitanul nu mai vede cu ochiul lovit. aflându-se la Iaşi. De atunci. Cealaltă Ancuţă Emoţionat de povestea căpitanului Isac. Ieşind din Iaşi. negustorul aşteaptă lângă o fântână să apară o căruţă care să-l ia o bucată de drum. Într-o zi. meşterul Ienache coropcarul îşi aminteşte de vremurile de odinioară şi de iernile cele aspre şi verile bogate de pe aceste meleaguri. Toderiţă bate la porţi iar hangiţa îi deschide şi află de la acesta că doreşte să o răpească pe Varvara din mâinile celor care o duc la mănăstire. După ce scapă de agresori. vede pe Toderiţă ieşind pe un cal pe porţile cetăţii iar în urma lui arnăuţii urmărindu-l. Ţiganii dispar. duduca Varvara iar acum îl duc să-l închidă în turnul Goliei. trage cu pistoalele spre Hasanache pe care îl zăreşte dar nu-l atinge. se ascund în codru iar fântâna nu mai este.

De la Ancuţă. se apără de aceştia cu ciomege. Primind prin abate o scrisoare de la fostul său coleg de învăţătură de la Cracovia. Satul Năstureni. Podarul este trezit din somn şi Costea trece primul împreună cu căruţa în care se afla Varvara. Paul. Oamenii din Tupilaţi îi aduc pe podar şi pe Costea legaţi. . Bârlădeanu îi dă calul său. Arnăutul era mai mult mort şi nu a vrut să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat. prădaţi de tâlhari. aproape de Cotnari. Ienache îi spune conform înţelegerii cu tânărul care-l adusese la han cu căruţa că acesta se îndreaptă spre Timişeşti dar Ancuţa îl sfătuieşte să plece pe la Tupilaţi unde poate trece cu un pod umblător fiindcă prin vadul de la Timişeşeti nu se poate trece. urmând ca apoi să treacă şi ceilalţi. Plecând spre Iaşi. încredinţat că abatele nu este spion. abate de Marenne. Călăuza lor. în preajma anului 1679. castelan de Katowice. îl găzduieşte pe proprietatea sa de lângă Hârlău. Abatele se miră că nu sunt poduri de piatră peste Siret şi că Bârlădeanu călăreşte mult mai iute pe calul pe care i-l dăduse. apa fiind mare în urma ploilor. ostaş moldovean aflat în slujba leşilor urmează să medieze o întâlnire cu beizadeaua Alecu Ruşeţ care-i aduce vestea că Duca Vodă îi acordă drum liber până la Iaşi unde este aşteptat.74 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI După ce hangiţa şi Toderiţă vorbesc în taină. Ienache află că Toderiţă Catană care aştepta la capătul celălalt al podului şi a luat-o pe domniţa Varvara plecând cu ea în ţara ungurească. vorbitori ai limbii moldoveneşti. Omul lui Ruşeţ. un călugăr francez. în Moldova. El vede cu uimire frumuseţea locurilor dar şi sărăcia ţăranilor care. pan Wladislau. Abatele află totodată că satul Săbăoani este înconjurat de nemţi care dau o bătălie împotriva localnicilor. turce şi tătare. Ilie Turculeţ. Alecu Ruşeţ. ei trebuie să treacă Siretul dar abatele este trist că fusese jefuit şi i se furaseră caii încât acum călătorea pe o mârţoagă cumpărată în drum. trece hotarul. El vine cu o misiune tainică fiind însoţit de doi valeţi de credinţă de la Paris şi doi călugări ucraineni din Liov. ZODIA CANCERULUI sau VREMEA DUCĂI VODĂ La sfârşitul lunii septembrie. fugarul pleacă şi sosesc arnăuţii conduşi de Costea Căruntu.

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

75

aproape părăsit din cauza tâlharilor, stârneşte comentariul abatelui uimit că nu există poliţie care să-i apere şi sigurul lor protector este pădurea. Cu toate acestea, străinul consideră ţinutul un paradis în timp ce tânărului boier moldovean, un paradis devastat. Călătorii îşi găsesc adăpost într-o moară părăsită, pe jumătate arsă de devastatori. Proprietarul morii, Lazăr Griga găseşte aici oaspeţi, se închină în faţa boierului Ruşeţ şi îi invită la el. Griga îi conduce pe un drum tainic, prin pădure unde întâlnesc zimbri. Abatele descopere că, de fapt, călăuza lor nu este şătrarul Griga ci calul său pentru că acesta, răpus de băutură adoarme cu capul în coama calului. La marginea pădurii, printr-un strigăt, şătrarul anunţă venirea lui împreună cu oaspeţii. Soţia acestuia îi întâmpină şi sărută mâna beizadelei. Apoi invită oaspeţii la masa acoperită cu ştergar de in pe care aşează pâine, brânză de burduf, ceapă şi vin. Urmează zeama de găină şi sarmale. Părintele Nicoară binecuvântează vinul vechi şi abatele gustă din bucate la îndemnul lui Alecu Ruşeţ. Gazda aduce lăutarii. Femeia vine cu plăcintele şi străinul cere reţetele. Vinul începe a-şi face efectul şi abatele se îmbrăţişează cu beizadeaua şi filozofează pe seama băuturii. Boierul povesteşte viaţa lui şi a familiei. Îi vorbeşte despre tatăl lui, Antonie Ruşeţ care este mazil la Ţarigrad din cauza lui Duca Vodă. Abatele îl încurajează să vorbească despre iubita pentru care suferă. Tânărul îi vorbeşte despre domniţa pe care cunoscând-o la sărbătoarea Înălţării, la mănăstirea Nemţului, o conduce până la mama ei timp suficient pentru ca în inima lui să încolţească iubirea. Discutând cu ea, află că este logodită fără voie cu fiul lui Radu Vodă şi a doamnei Nastasia. El mărturiseşte sentimentele sale doamnei Ruxandra, mătuşa lui, nefericita soţie a lui Timuş Hmelniţki, hatmanul cazacilor, fiica lui Vasile Lupu. De Marenne îi spune, înainte de a adormi din cauza vinului, că ştie de la Cracovia despre frumuseţea doamnei Ruxandra al cărei portret este acolo. În timp ce abatele doarme, beizadeaua trimite pe Bârlădeanu la Hârlău să-i aducă răvaş de la domniţa Catrina dacă o poate întâlni. Trezindu-se, abatele vrea să plece, dar Ruşeţ îi cere să mai întârzie pentru a gusta, după

76

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

tradiţie, zeama de potroace. Simţindu-se fericit de cele petrecute, abatele îşi ia rămas bun de la părintele Nicoară şi de la gazdă şi porneşte alături de însoţitori spre Iaşi. Călătorii trec prin valea Bahluiului, cotesc spre Târgu frumos şi Podul Iloaoei. Pe drum, beizadeaua îi vorbeşte despre tatăl, mazilit sărac, căderea lui Antonie Vodă datorându-se numai lui Duca Vodă care a organizat trădarea tatălui să, schingiuit de turci ca să spună unde sunt comorile lui. Antonie-Vodă, îi spune tânărul boier, trăieşte sărac în Ţarigrad aşteptând ajutorul fiului său. Abatele îi promite că, ajuns la Constantinopol, îi va mijloci întâlnirea cu domniţa Catrina şi-l va vedea pe Antonie-Vodă. La Iaşi, în faţa palatului domnesc, aşteaptă mulţimea celor care aşteaptă dreptate în diferite procese din partea domnitorului sau a doamnei Anastasia. Între boierii care descalecă la poarta palatului se află şi marele hatman Buhuş, venit cu veşti între care şi sosirea abatelui de Marenne însoţit de fiul lui Antonie-Vodă. DucaVodă află şi faptul că orheenii şi lăpuşnenii vor să se răscoale. În ziua de 28 septembrie, într-o marţi, la vremea amiezii, abatele sosit la Iaşi este întâmpinat la cişmeaua Păcurarului de armaşul Tudor Fliondor cu un grup de oşteni şi cu feciorul marelui logofăt Miron Costin lăudat pentru ştiinţa sa deşi avea numai optsprezece ani. Abatele Paul este surprins de escortă şi de discursul savant rostit de tânăr. El este însoţit la gazda misiunii franceze iar a două zi este invitat la curtea lui Duca-Vodă. După întrevederea cu Vodă, dezamăgit că nu află nimic despre misiunea abatelui la turci, este condus la lăcaşul sfânt al lui Pater Guido cu care stă la taifas despre frumuseţile ţării, lăcaşurile creştine şi căsnicia lui Duca-Vodă. După ce se desparte de abatele francez, Alecu Ruşeţ este condus la Duca-Vodă care este încredinţat de beizadea asupra bunelor sale intenţii în ciuda duşmăniei dintre el şi tatăl acestuia încât, apărând la ospăţul dat în cinstea oaspetelui, boierii se miră că tânărul fiu de domn este teafăr. Retras în casa mică unde doamna Anastasia îi oferă mâncăruri alese şi o atmosferă tihnită, domnul este anunţat de hatmanul Buhuş că doi oameni de credinţă ai lui Balaban îl aşteaptă cu un răvaş. Deşi citeşte răvaşul, domnul cere lămuriri

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

77

liovenilor asupra conţinutului acestuia. Aceştia îi spun că au misiunea de a-l prăda pe abatele francez şi, dacă are asupra sa scrisori să le aducă Măriei Sale. După plecarea lor, Duca îi cere hatmanului să o urmărească pe copila lui, Catrina şi pe Alecu Ruşeţ pe care-l bănuieşte că vrea să-i dezonoreze fiica. Alecu Ruşeţ soseşte la prietenul tatălui său, clucerul Abăza pentru a-l găzdui trei zile cât timp va sta la Iaşi abatele francez. Bănuind că beizadeaua s-a împăcat cu Duca-Vodă, clucerul este liniştit că nu va avea neplăceri cu domnitorul şi-l găzduieşte liniştit. Târziu, spre noapte, dădaca domniţei Catrina, o ţigancă bătrână, îl vesteşte pe Ruşeţ că aceasta vrea să-l vadă. În acest timp, domnitorul este trezit din somn căci fusese prins de gărzi boierul Lupu care-i mărturiseşte, după ce fusese schingiuit de gâdele Buga Sârbu, că fusese trimis cu cărţi mincinoase la Orhei de către un grup de boieri „de credinţă” ai domnului, Ghenea Bogdan şi Ion Milescu. În ziua următoare are loc ospăţul în cinstea abatelui francez însoţit de părintele Guido şi Alecu Ruşeţ. Domnitorul îi întâmpină alături de mitropolitul Dosoftei şi logofătul Miron Costin. După masă, oaspeţii îşi beau cafeaua la doamna Nastasia alături de care se află domniţa Catrina. În după amiaza aceleiaşi zile, Alecu Ruşeţ însoţit de Vâlcu Bârlădeanu îl vizitează pe abate la locuinţa lui de la părintele Guido unde pune la cale întâlnirea cu domniţa. Ei se întâlnesc în casa unei nepoate a ţigăncii Măgdălina, unde Catrina este dusă de dădacă să o descânte de spaima produsă de întâlnirea ei cu ursul unui ursar de lângă vii. Acolo este aşteptată de îndrăgostitul îmbrăcat în straie de om de rând. Cei patru vinovaţi de trădare sunt aduşi în faţa divanului pentru a fi judecaţi. Ei sunt decăzuţi din rangurile boiereşti. Este numit vistiernic, Todiraş Cantacuzin şi spătar, Tudose Duhău. Abatele îşi ia rămas bun de la vodă şi acesta îi dă ca însoţitori un grup de călăreţi care-l conduc, împreună cu Alecu Ruşeţ, până la Galaţi de unde de Marenne urmează să plece cu vaporul. După plecarea abatelui, vodă îl cheamă pe spătarul Milescu căruia îi iartă trădarea în timp ce pe ceilalţi boieri îi condamnă la decapitare.

Mai multe semne rele cutremură viaţa oamenilor: în noapte de 13spre 14 noiembrie are loc un cutremur. Ea intră şi-l încredinţează din priviri pe tatăl ei că totul e bine cu doamna iar domnul spune fetei că poate pleca la curte. Aflându-se în camera mamei sale unde lucrează la gherghef. ea . ajungând la turci îi pot pune domnia în pericol. La ieşirea din biserică. locuitorii Orheiului sunt hăituiţi după ce se răsculaseră împotriva domniei iar la mănăstirea Golia.78 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI În drum spre Galaţi. Familia domnului Duca merge la mănăstire. boier grec. Alexa Balaban. se înfăţişează în odaia de taină a domnului cu o scrisoare de la Liov prin care aducea veşti despre popa papistaş venit din Franţa pentru a duce scrisori lui Cara Mustafa. Vodă îl scoate de la închisoare pe Ion Milescu şi-i cere să întocmească alte scrisori. Dădaca o sfătuieşte pe Catrina să intre în biserică. dădacă o conduce la una din chilii unde este aşteptată de Alecu Ruşeţ. o ploaie torenţială i fac să abandoneze trăsura şi caii şi să se adăpostească într-un han al lui Zeida unde înnoptează. Acesta îi vorbeşte despre nişte cărţi semnate de Vodă ca se află la leşi şi care. Fata i se plânge de iminenta sa căsătorie cu beizade Ştefan pe care-l urăşte de moarte. Dădaca domniţei Catrina pregăteşte o nouă întâlnire a beizadelei cu aceasta propunându-i tinerei să meargă la mănăstirea Tiofitelor de sărbătoarea sfintei Paraschiva unde ar fi trebuit să vină şi Alecu Ruşeţ. Apoi îi dă drumul falsificatorului să plece la casele lui. Liovenii îi fură abatelui sub ameninţarea armelor scrisorile pe care le purta asupra lui dar sunt prinşi de Vâlcu Bârlădeanu şi trimişi să fie judecaţi de vodă care porunceşte să fie omorâţi. starostele mănăstirii Putna este luat noaptea şi omorât de aga Roşca. Doamnei i se face rău din cauza oboselii şi a mirosului şi fumului de lumânări şi iese afară unde stă până la terminarea slujbei însoţită de fiica ei. după ce s-a împărtăşit a vestit coborârea antihristului pe pământ. clopotul a bătut singur după ce un bătrân. cu semnătura lui Ruşeţ pentru a avea dovezi incontestabile ale nevinovăţiei domnului. Catrina le ceartă pe fetele cu care lucrează pentru să râd. la trei zile după acesta se dezlănţuie un vifor cu pietre de gheaţă iar după zece zile se arată pe cer o cometă.

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 79 având în gând nefericirea ei legată de neputinţa de a-şi trăi iubirea. Vodă le dă vestea că Ruşeţ este prins de oşteni fiindcă se laudă că va fi ginerele lui Vodă deşi e cunoscut ca un desfrânat pentru răpirea şi siluirea multor fete. partida dar câştigă bunăvoinţa sultanului. Jucând o partidă de şah cu sultanul. Miercuri. Pierde. este închisă la mănăstirea sfintei Marii din mahalaua grecească. Alecu Ruşeţ. să-l pună în gardă pe Ruşeţ asupra primejdiei în care se află. nu are nici o şansă. împreună cu tatăl ei. Beizadeaua face un plan de scoatere a domniţei din mănăstire. împreună cu doi călăreţi pornesc către Dunăre şi . Găsindu-l pe abatele de Marenne. Abatele este neliniştit pentru consecinţele acestei iubiri socotind că. Ruşeţ poposeşte la unchiul său. abatele îi vorbeşte despre beiul din Moldova şi află despre învinuirile ce i se aduc beizadelei. cu vaporul. abatele îi povesteşte o parabolă pentru a sugera starea prietenului său. Fiind condus la sultanul Mehmet. stă de strajă şi află de la dădaca domniţei Catrina că aceasta. stareţul mănăstirii Caşin. îmbrăcat în straie de călugăr. spre Cetatea Împărăţiei. îi spune că Duca-Vodă vrea să-i ia viaţa din cauza iubirii sale pentru duduca Catrina. Ţiganca îl găseşte şi-i aduce veste domniţei că beizadeaua o aşteaptă pe Catrina la Stambul unde urmează ca aceasta să sosească împreună cu tatăl ei. se află la Bogdan-serai şi aşteaptă întâlnirea de la izvorul agheasmei. abatele este primit de Marele Vizir. Dădaca vine cu vestea că domniţa. refuzând căsătoria cu Ştefan. Bârlădeanu. Teofil. După nouă zile de aşteptare. în mod deliberat. la porunca domniţei. Îl trimite pe . apoi. Abatele îi cere lui Ruşeţ să fie prudent şi că. Mama îi reproşează tonul aspru şi refuzul fetei de a se plimba printre oamenii simpli spunându-i că prin prezenţa ei îi poate determina pe oameni să plătească biruri din care să trimită porţii sumele cerute pentru a se putea feri de duşmani şi a construi mănăstiri spre mulţumirea lui Dumnezeu. După ce discută probleme politice. În drum spre Stambul. nici o uneltire a domnului nu-l poate atinge. care-l vesteşte că beizadea ar fi învinuit de vicleşuguri puse la cale împotriva lui Vodă. Dădaca dezminte afirmaţiile lui Vodă şi pleacă. în privinţa fetei lui Duca. acesta. atât timp cât se află la el.

este rezultatul unei relaţii din afara casei comisului. aflând că cel născut este un băiat. Ionuţ Jder şi.80 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Vâlcu să tocmească o corabie pentru acea noapte şi aruncă scara să intre în mănăstire. căci fusese adus de acesta în urmă cu vreo şapte ani. FRAŢII JDERI I. după ospăţul domnesc. Când doamna Anastasia. starostele vânătorilor. hotărăşte să fie botezat Înălţare şi să fie finul său. Fiul cel mic al comisului Manole Păr-Negru. Încă de miercuri. şase oameni îi prind. Domnul se interesează cine este şi. comisoaia. de emoţie. El este însoţit de Nichifor Căliman. fratele părintelui Nicodim care trebuie să-l vadă pe Vodă. Dădaca o mângâie dar Catrina îşi exprimă dorinţa de a-şi mai vedea o dată iubitul. dar este preferatul Ilisaftei. fiica cneaghinei Teodosia de la Ionăşeni a cărui drăgălăşenie l-a cucerit şi pe care a mai încercat să o vadă de două ori fără a reuşi. văd trupul neacoperit al lui beizade Alecu. Peste douăzeci de mii de oameni îl aşteaptă şi o femeie. Ucenicia lui Ionuţ La mănăstirea Neamţ vine vestea că la hram soseşte negreşit Ştefan Vodă. pentru ultima oară. fără a mai anunţa pe abate mâhnit de hotărârea domniţei aceasta cere amânarea nunţii dar pregătirile încep spre disperarea ei. naşte înainte de termen. Află aici că domniţa nu mai este în mănăstire pentru că a acceptat porunca tatălui ei şi a plecat în ţară. le ia săbiile şi sacul pregătit pentru călătorie dar cei doi temerari scapă şi fug la casa abatelui. cei doi tineri devin fraţi de cruce. mireasa şi druştele trec pe acolo. în mănăstire intră Jder cel mititel. Ionuţ îi promite că vor merge . Alexăndrel. Ruşeţ pleacă spre ţară. Preasfinţitul Iosif îl întâmpină pe Vodă lângă apa Nemţişorului unde Ştefan vodă vine însoţit de fiul său. Fiul domnului îi vorbeşte lui Ionuţ despre iubirea lui pentru Nasta. Căliman îl prezintă lui Vodă pe fiul lui Manole Păr-Negru. Ruşeţ îl răpeşte pe Ştefan din casa boierului Ţiflescu dar făptaşii sunt prinşi şi aduşi la curte. Din nefericire. Domnul îl loveşte cu buzduganul în frunte pe Ruşeţ care cade pe dalele de piatră.

un alt fiu al lui Manole. Manole verifică dacă toate treburile sunt bine făcute la grajduri iar Ionuţ trimite pe Gheorghe Tătaru. Ionuţ îşi ia rămas bun de la fratele său. bărbatul ei despre întâmplări vechi cum ar fi aceea a copiilor Simion şi Nicoară care. Ionuţ aduce vestea că domnul nu vine pe la curtea boierească ci doreşte numai să vadă grajdurile şi să prânzească sub poala pădurii. Cristea merge să întâmpine alaiul domnesc . împreună cu soţia sa. Sosirea lui Ionuţ împreună cu Simion. o ţigancă îi ghiceşte lui Ionuţ că este o jupâniţă în inima lui. Ionuţ poposeşte la o adunare de cărăuşi unde un străin îl iscodeşte în legătură cu armăsarul alb Catalan adus din Spania pe care-l încalecă însuşi Ştefan Vodă pentru că ăi aduce mare noroc în războaie. Comisoaia îl aşteaptă pe Ionuţ ştiind că a doua zi urmează a veni la Timiş Ştefan Vodă. De atunci.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 81 împreună la Ionăşeni. sluga lui să-l anunţe pe Cristea. Pe malul iazului Călugărului. Vodă inspectează grajdurile. duşman al lui Ştefan. Cristea şi Candachia îl conduc pe Ionuţ la Suceava pentru a-l aşeza în slujba domniei. zis Răţoi. Simion refuză să mai părăsească grajdurile de la Timiş. un alt fiu al lui Manole. Nicoară călugărindu-se la mănăstirea Neamţ unde este cunoscut sub numele de Nicodim. Hoţul este renumitul Gogolea. Poposind la . starostele Căliman îl aduce legat pe străinul curios din seara precedentă şi află că acesta e trimis de Damian. Ilşisafta vorbeşte cu Manole. frumoasa Candachia. îndrăgostiţi amândoi de Sofia greaca. vistiernic domnesc. A doua zi. apoi este poftit la masă. neguţător la Liov care trimite veste prin acesta că hoţi pricepuţi ameninţă grajdurile de la Timiş trimişi de logofătul Mihu. călugărul Nicodim care se bucură auzind de prietenia cu fiul lui Vodă. După plecarea domnului care îl ceartă pe Simion că nu se însoară. calul lui Vodă. În drum spre Timiş. sunt gata. a cărui ţintă este tocmai Catalan. la un moment dat să se omoare unul pe altul luptându-se pe întuneric. pune capăt poveştilor Ilisaftei care aşează masa mezinului şi-l trimite la culcare. Dorind să plece spre casă după despărţirea de fratele său de cruce. Starostele Căliman pune capăt discuţiei ştiind că e periculos să vorbeşti cu necunoscuţi despre asemenea taine. în casa ei.

La curte. Bogdan şi Oleana. pana Mina îi anunţă că sunt aşteptaţi de către medelnicerul Dumitru Crivăţ cu poruncă să-l ducă pe Ionuţ la curte a doua zi de dimineaţă. la Ionuţ pentru a-i spune că el este cel iubit. tinerii pleacă fără a-şi lua rămas bun de la fată. fiind chemaţi de Vodă. Ajungând la Timiş. Alexăndrel este somat să se predea dar Ionuţ pregăteşte apărarea stăpânului său şi dovedind un curaj remarcabil îl salvează. Pe drum sunt urmăriţi. însă. La Ionăşeni. Nasta se furişează. măria sa Chiajna şi pe pruncii domneşti Petru. Ionuţ află că-l va însoţi în curând pe Alexăndrel în ţinutul Hotinului unde îl va întâlni pe Vodă. La patruzeci de zile. după care se pregăteşte de plecare împreună cu Alexăndrel. hoţul Grigore Gogolea şi moş Ilia Alepin încearcă să ajungă la grajduri pentru a-l înjunghia pe Catalan dar găsesc grajdul gol căci Simion aflase despre planul acestora şi organizează prinderea acestora. Gogolea îi mărturiseşte că se organizeze răpirea lui Alexăndrel-vodă la Ionăşeni în aceiaşi noapte. . Nasta se arată bolnavă dar îi cere lui Ionuţ să revină singur şi să o caute. o cunoaşte pe cneaghina Tudosia şi pe domniţa Nasta de care Ionuţ se îndrăgosteşte imediat. Întorcânduse la Suceava. Alexăndrel o mângâie cu vorbe dulci spre disperarea fratelui său de cruce iar la primul cântat al cocoşilor se furişează la fereastra ei pentru a-i şopti alte vorbe de dragoste. fiind adus conform poruncii de starostele Căliman. Tânărul îl leagă şi-l duce la Suceava după care se întoarce la Ionăşeni unde sosire deja fiul domnului şi. Ionuţ întâlneşte în drum căruţa lui Iohan Roşu şişi dă seama că acesta ducea dincolo de hotar veste despre drumurile lui Alexăndrel la Ionăşeni. Ionuţ o cunoaşte pe sora lui Bogdan Vodă.82 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI hanul lui Iohan Roşu. Repezindu-se spre locul atacului. lui Ştefan îi este înfăţişat pruncul sortit să-i fie fin la hramul mănăstirii Neamţ. Acesta se întoarce în timpul săptămânii şi fata îi spune despre un complot pentru prinderea fiului de domn. se pregăteşte de plecare deoarece simte că stăpânului său i se pregăteşte o capcană. Alexăndrel mărturiseşte că până în vară vrea să-şi împlinească patima pentru Nasta ceea ce-l surprinde pe Ionuţ. în plină noapte. Revenind la Ionăşeni Alexăndrel şi însoţitorul său. În zori.

Simion şi Nicoară o recunosc în harem pe Sofia greaca a cărei reacţie este. Manole şi Simion află a doua zi că Ionuţ nu a ajuns la Neamţ şi. cei doi prind pe Emin Sidi Mamac. Ştefan Vodă ăl ceartă pe Ionuţ pentru faptul că a tăinuit drumurile fiului său punându-i astfel viaţa în primejdie. lăsându-se în ascuţişul unei săbii. Ionuţ însoţit de Simion. pe atamanul Gogolea. pornesc în urmărirea mezinului. Pentru faptul că i-a mărturisit despre atac. Ionuţ hotărăşte să plece s-o salveze pe Nasta iar Gheorghe Tătaru îl însoţeşte să-l apere. Jderii îl găsesc pe Ionuţ îmbrăcat în turc şi-i cer să meargă acasă. soseşte la Timiş. este că probabil stăpânul său se va însura în primăvară cu fata unui neguţător litvan şi că la apa Bugului. spre cetatea Chilia. În ziua următoare. la Suceava şi să-i aducă piei de sobol pentru viitoarea soţie.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 83 Gogolea vede cu surprindere că oamenii săi sunt morţi sau puşi pe fugă de Ionuţ Jder. O altă veste adusă de Iosip. În . Într-o zi de sâmbătă vine veste de la Damian că va veni peste trei zile să se închine domnului. că Nasta se aruncase în Dunăre ca să nu cadă pradă ruşinii. Vătaful Isac îi pune în slujbă să care apă pentru harem. doamna Maria de Mangop. luându-l cu el pe Cristea şi pe Nicodim. Ajungând în harem. au fost vândute roabe lui Suliman Beg care îşi are cetăţuie în Chilia. ajung la cetatea lui Suleiman Beg unde sunt primiţi de pârcălabul cetăţii. mut. Pentru a putea pătrunde în ceamurul lui Suleiman Beg. Soseşte şi Candachia care îi povesteşte comisoaiei Ilisafta despre păţania lui Ionuţ la Ionăşeni şi supărarea domnului Ştefan. spre stupoarea tuturor. sinuciderea sub ochii lor. ei află. fiul hanului. Simion îl eliberează. Apropiindu-se pe furiş de ceamur. slujitorul lui Damian. Goian Albu. Ionuţ vorbeşte fratelui său. jupâniţele Tudosia şi Nasta. despre dragostea lui pentru Nasta în timp ce aşteaptă atacul hoardelor tătare. Simion. Jderul cel mititel află că cele două jupâniţe de la Ionăşeni au fost răpite. Jderul cel mic îi spune Ilisaftei că pleacă la părintele Nicodim dar la prima cotitură porneşte spre Roman şi Fălciu. conform promisiunii. însă. dar domnul nu-l iartă pe Ionuţ pentru fapta pentru care-l certase. După cinci zile de călătorie. Gheorghe Tătaru se dă drept pribeag tătar iar Ionuţ este prezentat drept fratele său mai mic. A doua zi.

Niculăieş care o iubeşte pe fata lui Iaţco Hudici. Aceasta cuprinde invitaţia lui Ionuţ şi Simion Jder de a participa la vânătoarea domnească . Fraţii Căliman mărturisesc părintelui Nicodim îngrijorarea faţă de scrisoarea pe care trebuie să o ducă pârcălabului de Neamţ. ştire cunoscută de la Nichifor Căliman. Bogdan. de a apăra creştinătatea. Vodă cheamă la el pe feciorii lui Căliman şi îi înştiinţează că are de gând să iasă la vânătoare de bouri. El vine tot la două săptămâni la Amfilohie Şendrea să-i povestească faptele pe care le află pe unde umblă. Vodă crede că această clătinare a adâncurilor este semn pentru ca oamenii şi împăraţii creştini să se ridice împotriva lui Antihrist. Două valuri de cutremur zguduie cetatea Sucevii chiar în momentul când ies feciorii starostelui Căliman cu vânatul pentru ospăţul din spătăria cea mică. 2. Izvorul Alb La mijlocul lunii septembrie urmează să vină împărătiţa Maria de Mangop pentru a se căsători cu Ştefan-Vodă.84 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI confruntarea cu ienicerii. al cărui ucenic poate mai trăieşte într-o peşteră din Ceahlău. Astfel îi povesteşte despre feciorul lui Niculai Albu. Jder cel mititel cere iertare domnului. refuzat ca ginere fiindcă fata e prea tânără. După întoarcerea acasă. Călugărul Stratonic. cei doi stau de vorbă cu arhimandritul Amfilohie Şendrea care le dă un răvaş pentru pârcălabul Luca Arbore de la Cetatea Neamţului. Domnul îi vorbeşte preotului de datoria pe care tatăl său. arhimandritul îl aşteaptă pe Ştefan-Vodă în paraclis să se spovedească. Seara. Retrăgându-se. Gheorghe Tătaru îl omoară pe Suleiman Beg. Statonic află că acesta o caută peste tot pe fată să o vadă măcar de la distanţă. apoi ajunge la Timiş spre bucuria Ilisaftei. Întâlnindu-l pe jitnicerul Niculăieş. de la cetatea neamţului cunoaşte limbajul dobitoacelor. Ştefan discută despre apropiata sa căsătorie cu Maria de Mangop dar vrea să afle amănunte privind sălaşul pustnicului pentru a fi sfătuit de acesta în legătură cu întemeierea taberei de oşti de la Vaslui de care se preocupă de paisprezece ani. Ştefan află povestea unui pustnic.

fiul celui mort. la rugămintea boierului. semn că schivnicul nu mai trăieşte. Preasfinţitul Tarasie îi prezintă târgul Botoşanilor. domnul se întoarce la Suceava pentru a pregăti primirea doamnei Maria de Mangop. un adevărat servitor al său. fiica lui Iaţco Hudici. Măria Sa află de la părintele Ioil că a fost acolo un sfânt schivnic însoţit de bourul alb. Onofrei şi Samoilă. . Comisul e fericit de dragostea lui Simion dar comisoaiei nu-i place jupâniţa fiindcă e prea firavă. Ştefan-Vodă. borul s-a întors cu hrana înapoi. i-a însoţit pentru a preveni răpirea Maruşcăi de Niculăieş. După vânătoare. Uneori bourul mai vine pe la schit. Iaţco Hudici îi invită pe boieri la masa pregătită de jupâneasa Anca. Până la apariţia Măriei Sale. Îi ies în întâmpinare trei monahi din gura peşterii de lângă izvor. cunoscută cu prilejul înmormântării pârcălabului Albu când. La masa de prânz. însă. îşi ia rămas bun de la neguţătorii genovezi şi de la întregul alai şi este întâmpinată de optzeci de tineri răzeşi din ţinutul Lăpuşnei. lotrii fiind puşi pe fugă de Simion. Împărătiţa vine la Cetatea Albă la 8 septembrie. Ionuţ ajunge la Izvorul alb. Înaintea lui se află vânătorii starostelui Căliman urmat de răzeşi din trei ţinuturi. Sfinţitul Amfilohie se interesează de sănătatea comisoaiei. La Iaşi. arhimandritul începe slujba de seară.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 85 împreună cu slugile lor. îi pofteşte apoi pe Iaţco şi pe Maruşca să le fie oaspeţi şi să se liniştească. ciobanii aduc berbecuţi graşi şi putini cu brânză iar când începe să scadă lumina. pleacă spre Ceahlău. în fruntea alaiului se află Ionuţ Jder pe un cal alb. cei doi Jderi intră în cetatea Sucevei. Sosesc şi Manole şi starostele Căliman care trebuie să primească porunci privind alaiul nunţii domneşti. La 2 septembrie 1472. Ionuţ şi Gheorghe Tătarul pleacă la Timiş şi-i transmite vestea lui Simion prilej cu care află că fratele său este îndrăgostit de Maruşca. Vodă află că este un obicei al ciobanilor să lase într-o ocniţă a muntelui hrană pentru ca un bour alb să o ia şi să o ducă unui pustnic care trăieşte în munte. Apare şi Maruşca. Comisoaia. Cu doi ani în urmă. urmat de două sute de oameni. Amfilohie le vorbeşte boierilor despre misiunea domnului Ştefan de a sluji creştinătatea.

Dimineaţă pornesc spre Volcineţ. Domnul o întâmpină la Suceava unde are loc slujba de vecernie după care are loc ceremonia nunţii. 3. fiind salvaţi de Jderi la Timiş. boierul hotărăşte să poposească câteva zile pentru odihnă. apoi jupâneasa Anca vesteşte pe Vodă şi cere ca răpitorul să fie prins şi pedepsit. Jitnicerul Niculăieş Albu află că Maruşcăi îi este drag Simion Jder şi hotărăşte să o răpească ajutat de sluga lui. rămasă văduvă de puţin timp. .86 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI viitorul târg al doamnei. În drum spre Râpile lui Behadâr. Aflând că taberele Măriei Sale vor sta toată vara la Vaslui. acum hotărăsc să-i ajute în împlinirea poruncii domneşti. Simion vine şi el în acelaşi loc. Ionuţ şi treizeci de oşteni trec peste Prut unde primesc veste că arhimandritul şi Simion s-au oprit la castelul lui pan Tadeusz. apoi merg la Liov unde trăieşte jupân Damian Păr Negru care se pregăteşte să se însoare cu jupâneasa Teodora. Pornesc. se înfruntă cu Niculăieş Albu pe care îl ucide. Moş Onisifor morarul. În timpul prânzului. târg ce aparţine boierului Mihu. Cu învoirea lui Vodă. aceştia urcă pe Nistru. Manole Păr Negru lasă slujba lui de la grajduri fiilor lui. Simion şi Ionuţ Jder. se pregăteşte nunta lui Simion cu jupâniţa. Simion şi arhimandritul sunt primiţi de jupâniţa Teodora cu multă bucurie. De la Halici. Aici se ascund Niculăieş Albu care o ţine legată pe jupâniţa Maruşca. Domnitorul stă de vorbă cu Simion şi hotărăsc prinderea acestuia şi-i dă cărţi de liberă trecere spre ţara leşească. fata se zbate să scape şi. Drăghici. După ce i îi este scos căluşul din gură. tatăl adevărat al Maruşcăi. Ionuţ şi ai săi sunt atacaţi dar duşmanii sunt înfrânţi. Oamenii Măriei Sale Simţind că nu-l mai ajută puterea ca în tinereţe. Îl întâlnesc pe Gogolea şi moş Ilia şi. hotărâţi să-l lege pe boierul Mihu pentru a fi pedepsit pentru judecata lui Ştefan. după eliberarea jupâniţei spre Suceava. Vestea răpirii ajunge la Ionuţ. unde poposesc aceştia înţelege că oaspeţii săi nu sunt călători oarecare căci seara îşi pun străji. duşman al lui Vodă Ştefan. de frică să nu moară. Ionuţ şi însoţitorii lui văd venind iarna.

Manole e fericit observând grija urmaşilor lui la grajduri căci ştie că victoriile lui Vodă în luptă se pregătesc aici. Soseşte şi Ionuţ cu Zailic Uzum de la Bumesnic cu ursul negru pentru a-l călca pe Manole peste şale să-i piară durerea. părintele Nicodim. Ionuţ află de la acesta că mama lui este Oana. oştean care îl purtase în braţe le Alexăndrel pe când era copil. La curtea lui Manole soseşte starostele Căliman primit cu multă dragoste de întreaga familie. Ionuţ îl cunoaşte acum pe slujitorul lui Ştefan Meşter. Meşter îi relatează arhimandritului întâmplarea din drumul lor spre Vaslui. Meşter îi spune în taină lui Ionuţ Că Alexăndrel vrea să-l piardă pe acesta deoarece este invidios pe calităţile lui de bărbat şi oştean. Grigore Doda pe care stăpânul său îl salvase de la spânzurătoare luându-l slugă. Se perindă prin casa Ilisaftei nevasta unui argat care-i cere un sfat într-o problemă de familie. Ionuţ îi spune că mama lui este comisoaia Ilisafta. el mărturiseşte că avea poruncă de la Alexăndrel să răpească doamnele şi să le ducă la mănăstire iar pe însoţitori. părintele Dragomir. Ionuţ îl îmtâlneşte în tabără pe moş Ilia Alâpin care îi spune că a încercat să-şi răscumpere păcatele luptând alături de Gogolea în armata . Postelnicul Niculai Mereuţă din Pipirig îi găzduieşte şi le oferă o masă bogată. vine să-l cheme pe Ionuţ la Suceava pentru a primi poruncă domnească. să-i omoare. Prins. aflat acum în slujba lui Ştefan-Vodă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 87 jupâneasa Ilisafta este îngrijorată ştiind că vor merge acolo şi bărbatul şi copiii ei în aşteptarea bătăliei lui Vodă cu turcii. apoi se sinucide înjunghiindu-se. Venind la tabăra de la Vaslui. El hotărăşte ca pentru însărcinarea primită de a supraveghea călătoria doamnelor de la Suceava la Vaslui să-i cheme în ajutor pe Samoilă şi Onofrei Căliman. Primit cu dragoste de Amfilohie Şendrea. supranumiţi Sfarmă-piatră şi Strâmbă-lemne şi să ceară sfatul fratelui său. pe atunci călugăriţă cunoscută tatălui său. Ştefan Meşter. foat om de credinţă al lui Radu Vodă şi al doamnei sale. dascălul Pamfil. Lew preia pe doamna Voichiţa şi doamna Maria şi trec peste apa Moldovei dar în drum între Roman şi Baia sunt atacaţi de o ceată în frunte cu Atanasie Alvanitul. sora arhimandritului. Manole acesta fiind oştean în acel timp. Voichiţa.

Gogolea este eliberat. fiul lui Simion şi al Maruşcăi. Apoi încearcă împreună cu Gheorghe Botezatu să se strecoare prin mulţime dar este prin de oamenii lui Hrana Beg căruia îi mărturiseşte că merg la muntele Aton. Maruşca naşte un fecior care poartă numele lui Manole. coboară spre Isaccea. Coboară să-l găsească pe părintele Stratonic. Maruşca şi mama lui. în special Agapie Ciornohut cel în casa căruia a fost ucis Bogdan Vodă. asistă la luptele tradiţionale şi Ionuţ primeşte provocarea luptătorului Uzum pe care îl învinge. aflând că unii dintre ei sunt din Ţara Românească. Cei doi sunt atacaţi de lotri pe care-i învinge şi-i leagă dar. La Timiş sunt în toi pregătirile pentru botezul micului Manole. urmând porunca domnului. cum îl înştiinţează Stratonic pe . Ionuţ trece. Gogolea şi Ilia Alapin sunt. informaţie pe care şi-o dorea domnitorul moldovean. Vizir. În ziua închinată măriei sale Mahomed. este pregătit calul lui Ştefan. Ionuţ şi slujitorul său. Ei află despre taina tunurilor cele mari. După stau de vorbă cu sfinţii părinţi.88 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI lui Ştefan. Ionuţ promite lui Gogolea că-l va elibera din beciul unde este ţinut din porunca lui Alexăndrel povestindu-i motivul duşmăniei acestuia. este pedepsit şi se află acum la Vaslui. La Timiş. urmaşul lui Catalan îngrijit chiar de Manole. la Bacău. Amfilohie Şendrea îi cere lui Ionuţ să meargă la Sfântul munte şi. să afle ce pune la cale Mehmet Sultan împotriva creştinătăţii şi. Află că Gogolea. la părintele Varlaam. Nicodim vizitează pe Ilisafta şi se bucură de armonia dintre femeile familiei: Candachia. îi eliberează când ajung la Sfântul Munte. trecând prin ţara turcilor. pe la Brăila unde se află supuşii lui Radu Vodă aflaţi sub ocrotirea ismailitenilor. cerându-i-se să lupte împotriva celor de la Timiş şi refuzând. trecând prin Brăila să afle ce uneltesc duşmanii lui Ştefan. El primeşte carte de liberă trecere care-l ajută să rămână pe traseul pe unde urmează să vină Mehmet-Sultan pentru a afla ce vorbesc ienicerii în legătură cu ceea ce se pregăteşte. trec graniţa şi ajung după mai multe peripeţii la Sofia. Cu ajutorul arhimandritului. Ionuţ pleacă împreună cu Gheorghe Tătaru spre Siret . aflat un timp în slujba lui Alexăndrel. împreună cu Stratonic se reîntorc în Moldova.

drept răsplată a ajutorului primit în trecerea prin ţara sa. Văzând horele şi obiceiurile de înmormântare solii le remarcă înţelegând originalitatea culturii şi datinilor poporului pe care îl cunoaşte acum. Întrebând despre Ştefan. Scrisoarea trimisă laudă ordinea pusă de Ştefan în ţară. aceştia cad jertfă răscumpărându-şi astfel păcatele. remarcă frumuseţea ţării şi tristeţea ei. pe apropiaţii domnitorului ca Ştefan Meşter şi arhimandritul Amfilohie Şendrea precum şi credinţa oamenilor Măriei Sale gata oricând să apere ţara şi pe domn. i se răspunde că este un prinţ adevărat şi are învăţătura Bizanţului. duşmanii sunt loviţi cu toată fprţa armatei lui Ştefan. Buimăciţi de somn.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 89 Ionuţ. Aceştia sunt condamnaţi la moarte pentru uciderea lui Bogdan-voievod. La 22 ale lunii noiembrie. în drum. în slujba duşmanilor lui Vodă pentru a-i atrage în capcană pe aceştia şi a-i duce în Moldova. În preajma momentului final al bătăliei. Seniorii veneţieni cunosc faptele de luptă ale lui Ionuţ şi. Ştefan-Vodă ajunează ca semn al credinţei în Dumnezeu şi al supunerii faţă de poruncile bisericii şi se roagă pentru salvarea ţării de prada . În acest timp.Gogolea are la căpătâi. Steagurile conduse de comisul bătrân Manole pierdeau teren dar se retrăgeau după poruncile voievodului atrăgându-i spre Vaslui unde este pregătit locul atacului decisiv. în timp ce poporul pregătea sărbătorile de iarnă. în momentul morţii. Încercuiţi de oamenii lui Ionuţ. Hrana Beg însuşi este prins dar este salvat de Ionuţ care-l recunoaşte. Postelnicul Ştefan şi comisul Ionuţ Păr Negru pleacă la Roman cu două steaguri de război să-i întâmpine pe solii papei şi ai veneţienilor. părintele dominican Geronimo della Rovere vesteşte pe sfântul papă veşti despre solia sa la curtea voievodului Ştefan. prezintă viaţa de curte. Signor Guido este uluit auzind răspunsul cornurilor căpitanilor de steag şi răcnetele răzeşimii în clipa atacului împotriva oştirii lui Hrana Beg. la Brăila. la cererea fratelui său care îi propune ca aceştia să-l slujească pe Vodă. pe părintele Nicodim. Simion acceptă eliberarea unora din cei prinşi. Fălciului şi Bacăului înaintând spre apus. Aduşi la domnie. armatele lui Soliman Beg hadâmbul ocupau ţinuturile Putnei. Mihu şi Agapie Ciornohut.

Ştefan-Vodă dă poruncă de post şi rugăciune în pomenirea morţilor. Kesarion Breb. când lumea îşi întoarce faţa către o nouă lege. După bătălie. cea a izbăvitorului Hristos. să coboare în vale să-şi ia un tovarăş dintre daci. Magul Deceneu hotărăşte ca învăţăcelul său. Oastea turceasă înaintează spre mlaştinile din câmpia Vasluiului unde se dă o bătălie pe viaţă şi pe moarte. în Arghiropatria şi poposeşte în casa unor egipteni. să intre printre oamenii de acolo pentru a cunoaşte împărăţia grecească şi orânduielile lui Hristos. deliii. comisul Manole Păr Negru. după moartea profesorului. Cad în această luptă Simion Jder şi tatăl acestuia. Arhimendritul este îngrijorat dar mărtusiseşte că Vodă este mulţumit de slujba lui Manole Păr Negru şi a fiilor săi. starostele Nichifor Căliman. Cad în bătălie Samoilă şi tatăl acestuia. În mai. spahiii şi achingiii izbesc la începutul lui ianuarie oastea lui Alexăndrel-Vodă. Primind închinarea câtorva monahi ai lui Zamolxis. Îl sfătuieşte să nu meargă mai departe de Propantida şi să coboare la Bizanţ.90 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI păgânilor. se găseşte între hârtiile lui un manuscris adresat povestitorului. Vizitează templele lui Dumnezeu. poposind lângă o cascadă. stă de vorbă cu . Într-o dupăamiază. sunt primiţi ostaşii săi credincioşi iar pe Hrana Beg îl primeşte ca oaspete şi-l încredinţează lui Ionuţ. CREANGA DE AUR În 1929. 787 de la Hristos. Povestea începe în al cincilea ciclu de la fericitul Zamolxe. Breb este îndemnat să ia atâta aur cât îi trebuie. să plece în Egipt. Fiind ziua numelui Măriei Sale. În anul următor. în timpul altei expediţii. Ilisafta află cu mare durere despre moartea fiului şi a soţului ei iar părintele Nicodim scrie în ceaslovul său în care însemnează evenimentele domniei lui Ştefan. despre bătălia din 1475 şi moartea comisului Manole şi a lui Simion Păr Negru. şi să plece către Istru până la Calatis unde va găsi un grec să-l ducă peste mare. într-o călătorie de iniţiere. profesorul Stamatin organizează o caravană pe Obârşii pentru a aduna pietre pentru colecţiile sale. le spune oamenilor săi că va invoca spiritul bătrânului preot păgân care a trăit pe aceste locuri. Kesarion Breb ajunge în Bizanţ. Navrapii.

căruia îi cere sfatul în legătură cu logodna fiului ei cu domniţa Rotruda. Făcând o analogie a numelui slujitorului dac cu cel al fiului împărătesei care este un desfrânat. în faţa mănăstirii Pantelimon vede un alai fără strălucire care aşteaptă la uşa bisericii. Tânărul. Când se întoarce din drum. o însoţeşte fără prea mult entuziasm pe mama sa la slujbă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 91 jidovii şi asiaticii. Episcopul îl întâlneşte pe Breb. o vede pe binecredincioasa împărăteasă Irina. tânărul fiu al Irinei. împărăteasa Irina luase sub ocrotite toate icoanele preacuratei fecioare şi ale sfinţilor şi cere monahilor să acopere cu aur şi argint sfintele chipuri. recunoaşte în împărăteasă o putere aspră şi flămândă. La palatul Elefterion. Platon este impresionat de faptul că îl vede pe slujitorul dac făcând semnul crucii la trecerea prin dreptul unui sfânt locaş şi este fericit aflând că legea nouă a pătruns dincolo de Istru. Căpitanul îi . Constantin. În timp ce navighează pe ţărmurile Bityniei împreună cu călătorul Dac. Obişnuit să citească pe chipurile oamenilor. împreună cu însoţitorul său dac. luptătoarea pentru Ortodoxie care iese din Palatul sfânt purtată în litieră. În preajma ei se află Stavrikie în care Kesarion recunoaşte semnul vulpii iar între poporeni vede priviri strâmbe şi rânjete. Breb şi slujitorul aău pleacă la hipodrom unde. înconjurată de popor. Invită pe preot să participe la Adunarea ecumenică de la Nikeea. intenţia sa de a ajunge în Egipt împreună cu însoţitorul său şi dorinţa de a afla totul despre noua credinţă. împărăteasa îşi primeşte dregătorii şi pe episcopul Platon. aşa cum îi promisese şi călătorul îi prezintă ţara din care vine. Îl roagă să implore sfânta Fecioară să-i arate calea de a găsi cea mai potrivită fată pentru fiul ei. împărăteasa se retrage iar Breb ştie că părintele Platon nu va mai putea vedea pe vasilisă decât la hipodrom. în tribună. Platon îl sfătuieşte dă o cunoască pe logodnica lui Constantin pentru care primise semn de la preacurata. Platon gândeşte că fiul vasilisei care era mai degrabă atras de lupanare şi orgii decât de credinţă încât cu greu ar putea împărăteasa să-l aducă pe calea ortodoxiei. Episcopul îl invită pe tânăr să aibă o întâlnire de prietenie cu el. ajută pe părintele episcop Platon să deschidă poarta mănăstirii. După sfânta anafură.

Platon îşi schimbă hainele şi intră în biserica împărătească spre a se închina dar Kesarion rămâne lângă izvorul cu apă binecuvântată. Mergând spre preafericitul Filaret. Adunând toate pretendentele. Breb îi spune pe nume ceea ce îl miră stăpânul casei. fuseseră trimişi asemenea conduri prin dregători care-i probaseră mai multor fete. Ajungând la casa lui Filaret. Kesarion şi însoţitorul său sunt atacaţi şi prădaţi dar. aleasa lui Constantin nu este fericită. fiind dezarmaţi de victimele lor. Îi ospătează pe oaspeţi şi le vorbeşte despre oamenii locului şi credinţa lor. Evenimentele prin care trece îl fac pe tânărul dac să fie considerat a avea puteri demonice. marele logofăt Stavrikie o alege pe Maria. acesta se minunează neştiind că el fusese unul din personajele ghicitorii căpitanului de pe vas. Ajungând la casa lui Kir Agatocle. Breb îi dă scrisoarea de la episcopul Platon. De la un cerşetor. Constantin promite să se răzbune pe . Ajungând la Sakkandion.92 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI povesteşte lui breb despre povestea ghicitorii nedezlegate şi obiceiul existent între locuitorii oraşelor Panaghia şi Kefalu. considerat unul dintre cei mai bogaţi oameni ai ţinutului că şi-a dăruit întreaga avere moştenită de la părinţi şi dăruită de soţia lui. Maria. Află despre Filaret. pentru acte de milostenie. prietenul lui Platon. Breb află amănunte despre viaţa patriarhului Alexie şi faptul că Maria. viitorul împărat. Deoarece Kesarion ghiceşte că aducătorul unei scrisori către Platon este Teofan Chirul. Îi spune că vine din Dacia. Căpitanul a cărui intenţie nemărturisită este tocmai de a vinde secretul se minunează de intuiţia lui Breb şi cade în genunchi spre a fi iertat. O cunoaşte pe nepoata lui Filaret. Breb găseşte răspunsul ghicitorii dar ăl roagă pe căpitan să nu vândă secretul celor din Panaghia. aceştia se plâng că oamenii fac pomeni pentru sfinţi şi monahi dar nu se gândesc la oamenii sărmani ca ei care sunt nevoiţi să fure ca să poată trăi. căreia îi dă condurul roşu promiţându-i că în curând va primi şi perechea lui. Pentru a alege mireasă pentru Constantin. Platon spune împărătesei Irina despre dezmăţul fiului său şi aceasta hotărăşte că acesta trebuie biciuit. căci acesta înţelesese din scrisoare că este egiptean şi el nu cunoscuse până acum egiptean cu pielea albă şi cu ochii verzi.

fetiţa merge la prietenul ei. Venită să-şi vadă pentru ultima oară părintele. Constantin se desparte de soţia sa. Bătută şi certată. şi o aduce la palat pe Teodora. Asfinţitul soarelui face posibilă pătrunderea Lizucăi în lumea mirifică a poveştilor unde este întâmpinată cu dragoste de vieţuitoarele pădurii. În aşteptarea cafelei. nu poate veni la priveghi nefiind lăsată de soţul ei care pleacă la război. În drumul ei. Patrocle este avertizat să caute fantoma cu coarne lungi. iubita lui secretă pe care o numeşte împărăteasă. Întors în Dacia. moare şi Filaret. de care ea are . Kesarion participă la ultima întâlnire cu Deceneu care moare lăsându-l urmaş. Soţia lui Filaret moare dar tânăra împărăteasă. Mia Vasilian mărturiseşte că este fericită deşi se află la a doua căsătorie şi soţul ei este mai în vârstă decât ea cu cincisprezece ani fiindcă acesta îi satisface toate capriciile. Învins de durere după soţia sa. doamnele discută. Maria. Preacinstitul Filaret refuză să poarte straie bogate ca rudă apropiată a împăratului şi declară că el a rămas tot cel de la Amnia. Servitoarea o dă afară din porunca mamei vitrege. câinele Patrocle căruia i se plânge hotărând să plece la bunici. în scorbura unei răchite bătrâne. Maria îl întâlneşte pe Kesarion care îi declară dragostea pe care i-o poartă de la prima lor întâlnire. Constantin este declarat împărat dar rămâne acelaşi desfrânat şi se răzbună pe sfetnicii credincioşi fostei împărătese. Lizuca stă de vorbă cu Sora Soarelui şi cu Sfânta Miercuri fiindu-i întărită dorinţa de a părăsi pentru totdeauna casa părintească şi de a rămâne la bunici. Este ultimul dintre slujitorii muntelui ascuns. Dumbrava minunată Mia Vasilian. În urma unei răscoale. În timp ce gazda primeşte musafirul. Soseşte şi locotenentul Micuş Lazăr. fiica lui. mama vitregă a Lizucăi. Maria. Fiindcă se înnoptează şi luna devine stăpâna lumii. se strecoară în salon Lizuca vrând să mănânce şerbet. fetiţa îşi găseşte culcuş împreună cu Patrocle.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 93 împărăteasă şi pe eunucul care l-a trădat. Este amiază când fetiţa şi câinele părăsesc casa părintească şi orăşelul. are musafiri : pe cucoana Emilia şi madam Neicu.

făurarii. îl îmbrăţişează după care îl duce la cimitirul satului pentru a vedea mormântul tatălui său. plină de farmec. se petrec lucruri minunate. Când se trezeşte.94 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI teamă. fratele tatălui său. Gesticulând. Moş Mihu. tânărul se opreşte la Şoimăreşti fără a putea uita chipul Magdei. Totul se transformă într-o lume de basm şi apar: Domniţa cea bălaie. Aici află că tatăl său. Lizuca află astfel povestea Zânei închipuirii. . femeile atrag spre ele albinele care le alungă din livadă. Liziuca regăseşte chilioara cea albă de la casa bunicilor în care s-a născut şi a trăit cu măicuţa ei bună. După câteva popasuri în care Tudor mărturiseşte fetei sentimentele sale. cazacul le predă fata. Ca răsplată. la Cornul lui Sas. NEAMUL ŞOIMĂREŞTILOR În vara anului 1612. Domnul promite să răsplătească oştenii Tudor Şoimaru obţine promisiunea de a pleca împreună cu Simion Bârnovă şi cu Cantemir-bei să-şi vadă rudele dinspre Orhei. O găsesc şi o aduc acasă. cruţându-i-se viaţa. a doua zi. Pentru că boierul are acelaşi drum cu ei. Plecând spre Şoimăreşti. ei poposesc la hanul de la Fântâna lui Albotă dar sunt treziţi în miezul nopţii de boierul Stroie Orheianu care cere hangiului ajutor pentru a-şi salva fiica răpită de cazaci. Cei trei oşteni pornesc pe urmele răpitorului. Constatând absenţa Lizucăi. Bunicul le spune că Lizuca va rămâne la el. doamna Vasilian trimte pe Elena să o caute la bunici dar n-o găseşte acolo. Ştefan Tomşa reuşeşte să înfrângă oştile poloneze şi cazace chemate de văduva lui Ieremia Movilă. bătrâneii. Bunicii află că fetiţa a plecat de acasă şi o caută în dumbravă unde ştiu că ea fuge uneori. hotărăsc să meargă împreună. diferite animale ieşite din peretele unei stânci. boierul cere ca ostaşii să fie ospătaţi. timp în care Tudor este impresionat de frumuseţea fetei. Liniştea este spartă de vocea mamei vitrege şi a slujnicei care cer să li se dea fetiţa să o ducă acasă. sătenii îi privesc cu curiozitate. prichindeii. Intrând în sat în zi de duminică. înconjurată de dragostea acestora. Vasca şi oamenii lui se ascund în pădure şi. În dumbrava Buciumenilor. fetiţa rămânând la bunici.

voievodul Podoliei. Tudor revine în satul natal unde este sfătuit de moş Mihu să o uite pe Magda şi să se preocupe de răzbunarea memoriei tatălui său şi de câştigarea drepturilor strămoşeşti ale şoimăreştilor. Tudor şi Bârnovă pleacă spre Lehia după ce mitropolitul binecuvântează noul domn. la Nicolai Zubavski află că este invitat de Vladimir Coribut.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 95 căpitanul Ionaşcu. îmbrăcaţi în straie leşeşti pleacă spre Liov în căutarea Magdei. la o petrecere la palatul din Ianev la care urmează să vină şi Stroie Orheianu şi fiica acestuia. veste care îi umple sufletul de durere. După un drum lung şi o ploaie fără oprire. mare sfetnic al regelui. Aflat în derută. La balul dat în cinstea Caterinei. Tudor însoţit de Mihu şi . La începutul lunii august. poposesc la hanul din Vieluşca. află că Orheianu şi fiica lui au plecat imediat după venirea la moşie. Ajunşi la Iaşi. Tudor o întâlneşte pe Magda dar fata se preface a nu-l cunoaşte în timp ce tatăl ei îl declară spion al lui Tomşa ceea ce face să fie arestat şi întemniţat în beciurile castelului. aflat în fruntea unei puternice oşti tătărăşti. Ieremia Movilă. atacă hotarul leşesc. Deşi este chemat la Iaşi să fie ridicat în rang boieresc. Bârnovă îl eliberează pe Tudor. scrie lui Sbignev Osolinski voievodul Sandmirului cerându-i ajutor să alunge tătarii lui Cantemir-bei din hotarul ţării lui. cei trei ostaşi asistă la pregătire de urcare pe tron a lui Tomşa. este victima boierului Orheianu. Magda. În timpul nopţii. fiica lui Ieremia Movilă. Nobilimea polonă promite doamnei lui Ieremia Movilă că vor aduna oşti şi vor alunga de pe tron pe uzurpator. chemaţi de boierii din anturajul doamnei fostului domn. Socotindu-i buni prieteni.În acest timp. La popasul următor. La sfârşitul lunii ianuarie. Cantemir-bei. Stanislav. Mergând la conacul de la Murgeni. Zubavscki îi invită la petrecere pe ei doi drumeţi. Tudor Şoimaru şi Simion Bârnovă. el se zbate între dragostea pentru Magda pe care nu o poate uita şi sentimentul vinovăţiei faţă de moartea tatălui său mort în timp ce el se afla în lume slujind cauza domnului Tomşa. Aici află de la hangiul Avramie că au poposit cu câteva zile mai înainte câţiva boieri de seamă împreună cu doamna lui Ieremia Movilă. Află aici că Orheianu este fugit la leşi fiind de partea familiei Movileştilor.

surprinzând apărătorii palatului. La venirea primăverii. nu-i răspund. Tomşa primeşte veşti despre mişcările oştilor doamnei lui Movilă. a feciorilor şi ginerilor ei şi cere ajutor turcilor care. La îndemnul lui Simion Bârnovă. Tudor o întâlneşte pe Magda care îi declară că l-a iubit . Tudor cu ostaşii săi intră în Iaşi marţi. Timp de un an. soţul ei. deşi promiseseră sprijin oricând ar fi avut nevoie.96 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI de popa Ştefa. În seara dinaintea plecării. Venind la Murgeni. răsculându-se. de ziua Sf. Şoimaru cere ajutor tătarilor lui Cantemir-bei dar până să vină acesta. nu se linişteşte decât la venirea lui Bârnovă cu vestea iminentei apariţii a lui Tudor cu oştenii săi. rănit în luptă. În acest timp. merge cu călărimea să slujească domnul pentru a strânge birurile. ameninţat de boieri. Tudor Şoimaru. Este adus pe tron fiul lui Ieremia Movilă. Tudor află vestea revenirii boierului şi cere ţăranilor să-şi apere drepturile abia cucerite. O cunoaşte pe Aniţa pentru care are sentimente de dragoste curată. leşii intră în Moldova şi. . despre care îi vorbeşte lui moş Mihu. la chemarea lui Tomşa. Vodă. Armata Movileştilor sprijinită de oştile poloneze atacă palatul provocând mari pierderi oştenilor lui Tomşa. Aniţa îi aduce lui Tudor merinde pentru drum şi-l sărută să n-o uite când va fi departe. cu arma. Magda şi cu pan Ludno. se înfăţişează la judecata lui Tomşacare hotărăşte înapoierea pământurilor luate de Stroie Orheianu. Bârnovă îl anunţă pe Tudor şi acesta pleacă spre Iaşi cu peste două mii de oameni. şi reprimă boierimea alungând trupele venite la chemarea doamnei lui Ieremia spre Bahlui. revine îndurerat la Şoimăreşti unde este îngrijit cu multă dragoste de Aniţa care îşi mărturiseşte sentimentele. îl înlătură de pe tron pe Tomşa. Simion. Orheianu se întoarce la Murgeni împreună cu fiica sa. Tomşa sărută pe obraji pe Tudor şi Bârnovă promiţând totodată bună răsplată ostaşilor. În toamna lui 1614. Tudor începe să-şi repare casa şi să-şi refacă gospodăria sperând că va putea rămâne să se bucure de un trai liniştit în casa părintelui său uitând de aventura cu fiica boierului Stroie Orheianu despre care îşi dă seama că nu poate fi niciodată alături de el. fiind mai numeroşi şi mai bine organizaţi. o parte din boierime cer sprijinul doamnei lui Movilă. Alexăndrel.

la 17 ani. A doua zi. Predă educaţie civică şi legislaţie muncitorească la o şcoală de ucenici din Drăgăşani (1926-1929). Turcii şi tătarii veniţi în sprijinul lui Tomşa zdrobesc oştile Movileştilor ceea ce dă posibilitatea lui Tomşa să revină pe tron. cărările lor au trebuit să se despartă. porneşte apoi spre conacul din Murgeni incendiindu-l. urmează şcoala primară la Drăgăşani şi gimnaziul la Craiova şi Slatina. fiul avocatului Ion Mihăescu şi al Ioanei (născută Ceauşescu). la 23 aprilie 1894. oamenii se adună la cimitir. în revista „Viaţa socială”. Se înscrie la facultatea de drept pe care o întrerupe din cauza războiului. când publică volumul de proză „La „Grandiflora”. În acelaşi an intră împreună cu Cezar Petrescu în redacţia revistei „Ţara nouă” de la care pleacă în 1920 când se mută la Cluj pentru a funda cu Cezar Petrescu şi Adrian Maniu revista „Gândirea”. însă. Îi cere lui Tudor să fugă pentru că viaţa lui este în pericol dar acesta refuză. Tudor. „Figurina”. Debutează timpuriu cu o poezie. în ciuda dorinţelor ei. absolvind cursul secundar la Craiova în 1914. duminică. fiind slujbă. Participă la luptele de la Mărăşeşti şi Muncel unde dovedeşte eroism fiind decorat pentru fapte de arme. Publică în revista „Luceafărul” povestirea „Linia întâi” urmată de „În tren”. Urmează o intensă şi fructuoasă . GIB MIHĂESCU INFORMAŢII BIO-BIBLIOGRAFICE Născut la Drăgăşani.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 97 dar că. Cruţă viaţa Magdei şi a soţului ei dândule voie să plece unde vor şti. Stroie Orheianu ridică buzduganul asupra lui Tudor pentru a-l ucide ca şi pe tatăl său dar acesta scoate sabia şi-l loveşte. Din 1928. Aniţa şi ceilalţi şoimăreşti sunt. După examenul de licenţă în drept (1923) părăseşte gazetăria şi profesează avocatura. „Cel din urmă cârd”. în cele din urmă supuşi boierilor chiar dacă Orheianu nu mai există. Împreună cu ceilalţi flăcăi. Orheianu intră în sat unde este aşteptat de Tudor care-i răspunde cu dârzenie auzind cererea adresată ţăranilor de către boier de a i se da toate pământurile.

Transferat la Bucureşti. Tatăl. Egipt. „Adevărul literar şi artistic”. Colaborează la revistele literare: „Viaţa literară”. la 19 octombrie 1935. Un timp duce o viaţă de petreceri. este depistat ca având acte false. moare ca urmare a bolii de tuberculoză în acelaşi an. la Amsterdam. citeşte mult şi învaţă limbile şi obiceiurile marinarilor străini. ceea ce produce amuzamentul femeii. obţine un răsunător succes dramatic pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti cu piesa „Pavilionul cu umbre”. îi apare un nou volum. după trei săptămâni. în clasa a patra fuge de acasă prindu-se la Brăile unde munceşte ca hamal şi face tot posibilul să se îmbarce pe un vapor. se uimire. moare. DONNA ALBA Mihail Aspru este fiu de doctor în Zăreni. moare. Un an mai târziu. anunţă mamei moartea tatălui său iar aceasta se îmbolnăveşte şi. În 1928. „Vremea”. . după un examen. înrolat ca medic. Termină gimnaziul particular şi obţine diploma ceea ce îi permite să urmeze şcoala militară şi să ajungă plutonier. O observă. „Vedenia” urmat de „Braţul Andromedei” şi „Rusoaica.98 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI activitate lierară concretizată prin nuvele şi romane. La începutul primului război mondial.. Ajunge pe un vas de comerţ în Constanţa şi călătoreşte în Grecia. fără nici o speranţă. „Sburătorul”. Deşi fugar de la şcoală. La demobilizare. Asia Mică. întors acasă. Influenţat de lecturile din autorii ruşi Gorki şi Gogol. În 1933 apare volumul „Femeia de ciocolată” iar în anul 1934. În ziua absolvirii o vede pentru prima oară pa doamna Alba şi este puternic impresionat de frumuseţea ei scăpând. „Zilele şi nopţile unui student întârziat” Romanul „Donna Alba” (1935) este ultima operă importantă a scriitorului publicată în timpul vieţii. Este trimis în ţară sub pază dar fuge şi rătăceşte o vreme prin ţară până ajunge acasă. El vinde averea părinţilor şi pleacă la Bucureşti. dicţionarele din mâini. Grav bolnav . se internează la spitalul „Martin Luther” (1935) din Sibiu. apoi se hotărăşte să termine liceul şi se înscrie la facultate. Bordeiul locotenentului Ragaiac”. „Boabe de grâu”.

Mihai se cunoaşte cu Voicuţa. o cocotă pe gustul lui îi fură banii şi inelele şi dispare. După un an şi jumătate. În sala de tribunal unde pledează îl cunoaşte pe Georges Radu Şerban. Cum prinţul este pasionat de femeile cu părul lung. Tudor Buzescu. un avocat strălucit. Dorind să se apropie de Raoul. Îl roagă să-i accepte serviciile ca secretar deşi acesta avea deja doi secretari iar după câteva zile de gândire. Mihai Aspru revede maşina frumoasei necunoscute. în casa acestuia. Raoul Ipsilanti este vărul soţiei avocatului şi faptul că doamna Alba acceptase căsătoria cu Radu Şerban.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 99 intrând într-o maşină. un descendent al unei familii domneşti care îşi pierde treptat moşiile şi intră în avocatură. înţelege diferenţa uriaşă dintre ei. Urmărindu-l pe adversarul său. Mihai dă dovadă de zel dar soţia avocatului apare extrem de rar. totodată. În noua slujbă. îl urmăreşte până la locuinţa lui. Îşi ia licenţa în drept şi pierde speranţa revederii necunoscutei. Află. Urmărindu-le. ieşind din curtea lui Şerban. pe când studia casa avocatului. Prinţul îi face cunoştinţă mătuşii lui cu Mihai prezentându-l ca un strălucit avocat. Într-o zi. un duşman de familie. în duel. este acceptat. Într-o seară de octombrie. Conştiinţa inferiorităţii sale sociale faţă de Şerban de a cărui soţie este îndrăgostit îl face pe Mihai să se înscrie în barou pentru a fi coleg cu Radu Şerban. el observă ieşind la plimbare pe femeia iubită şi pe mama ei. mult mai în vârstă decât ea. că Şerban ucisese cu trei ani în urmă un bogătaş. el vede cum aceasta se întâlneşte cu un domn distins. Femeia nu dă nici un semn de recunoaştere a acestuia şi bărbatul supraveghează câteva zile casa. o caută prin holurile cinematografelor şi teatrelor fără succes. După despărţirea lor. Indiferenţa Donnei Alba faţă de Mihai îl determină pe acesta să facă un gest care să atragă atenţia asupra lui: deschide procesul Ipsilanţilor pentru recâştigarea averii lor. Află că unul din secretari. O aşteaptă zile în şir pe aceiaşi stradă. este ameninţată cu sărăcia. cu faţa brăzdată de ani. pentru că familia ei rămasă fără moşii. sora celuilalt secretar al lui . El studiază în secret legislaţia şi dosarele clasate gândind la răsplata iubirii Donnei Alba. Mihai petrece cu acesta multe nopţi prin taverne. Mihai Aspru se hotărăşte să ceară o în audienţă.

Câştigând prietenia lui Preda Buzescu. tinerii hotărăsc să înfiinţeze un grup teatral care să dea spectacole pentru înalta societate iar câştigurile să fie donate fetelor orfane şi sărace. Lilica îl abandonează. Stimulaţi de arta dansatoarei. încearcă o investigaţie a persoanei lui Preda Buzescu. În grpul de tineri în care-l introduce Voicuţa. . Mihai solicită serviciile unei cocote care locuia în vecinătatea lui Preda Buzescu şi află că bărbatul iubeşte o femeie foarte frumoasă a cărei fotografie. împreună cu fotografia unei copile. fratele celui ucis în duel de Radu Şerban. îl urmăreşte din nou până la locuinţa sa şi află cu acesta este Preda Buzescu. o cunoaşte pe superba dansatoarea Olga Petrovna care i se pare a se asemăna uluitor cu Donna Alba. Prietenia ei şi solicitările acesteia îi răpesc timp de care Mihai Aspru are nevoie pentru cercetarea dosarelor familiei Ipsilanti.100 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Şerban care-l simpatizează. O victorie într-un proces care atrage atenţia avocatului Şerban. În mansarda în care locuia o descoperă şi pe Aurica. cunoaşte pe Lilica Mavrogheni care îi cere întâlniri în locuri nefrecventate de grupul lor ajungând în garsoniera ei. în favoarea altuia. Raoul îi comunică lui Mihai că la masă. Într-un local rusesc. Pierând speranţa cuceririi femeii iubite prin recâştigarea averii ei pierdute. el află că Irma este şi amanta lui. Pentru a afla şi mai multe lucruri despre acest om. În schim. Prin intermediul aceleiaşi femei. Află totodată de dorinţa Donnei Alba de a călători în străinătate. avocatul a deschis discuţia despre noul său asistentsecretar iar soţia acestuia l-a ascultat cu interes. Aventura lor continuă o vreme fără ca cei din grup să observe. probabil fiica ei. se afla în camera sa. A doua zi. Mihai vede fotografiile şi descoperă imaginea chiar a Donnei Alba. Mihai se aşează serios pe studiul dosarului Ipsilanti dar îşi dă seama că nu poate obţine nimic din ceea ce se aştepta. îl solicită Voicuţa pe care el o evită politicos. închiriază o cameră în apropiere folosind un nume fals. Intră în graţiile unguroaicei Irma care-i devine amantă care-i dă informaţia că Buzescu avea scrisori şi fotografii şi că primeşte uneori bani de la ea. Întâlnind întâmplător pe bărbatul întâlnit de soţia avocatului în grădina publică. presupusul amant al acesteia. însă.

înţelege că acesta o iubeşte pe Donna Alba. După ce îi sugerează lui Preda Buzescu să înapoieze scrisorile nevestei avocatului. El recunoaşte pe Aurica. După aproape o lună de aşteptare. dat probabil de Voicuţa care-i sugerase avocatului că soţia lui s-ar putea afla în garsoniera secretarului. Mihai regretă şi le sustrage. Radu Şerban pleacă pentru o lună la Haga şi procesul verişoarei Donnei Alba. El găseşte. O întâlneşte pe Lilica Mavrogheni. proaspăt întors de la Paris cu titlul de doctor. Citind scrisorile. Voicuţa acceptă totuşi să-l revadă şi să iasă în oraş. altă femeie şi pleacă fericit. lui Mihai Aspru o consultaţie în legătură cu recuperarea scrisorilor dar acesta îi explică imposibilitatea dării în judecată deoarece scrisorile sunt deţinute ilegal. neobervând lipsa a două dintre cele mai importante scrisori. după ce-l deposedează de alt inel aceasta dispare. cu ajutorul Irmei. el a intrat în posesia unei casete în care erau scrisorile şi fotografia femeii. Donna Alba cere ajutorul secretarului Radu. în Palatul de justiţie. Prinţul apelează la soluţia şantajării Donnei Alba pentru că are o fată la pension pe care. altfel nu o mai poate întreţine. ca şi prima oară. în urma deselor escapade cu Preda Buzescu.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 101 femeia care-i furase banii şi inelele lui Raoul. după moartea lui. Voicuţa. află că femeia din fotografie fusese subreta fratelui său şi. prietena care nu uită refuzul lui Mihai. femeia cu părul blond care-l obsedează pe Raoul şi află de la acesta că. Prinţul Buzescu îi cere. bate insistent dar Mihai nu răspunde. însă. le recuperează. Donna . lăsându-i acum peruca cu păr blond drept amintire. Preda îi comunică faptul că el are cele două scrisori şi. La una din reprezentaţiile societăţii teatrale. Anişoara rămâne să fie judecat în lipsa maestrului. Acesta pierde procesul şi Anişoara cere ajutorul lui Mihai Aspru care câştigă procesul. Voicuţa vine şi ea. impresionată de prestaţia lui din procesul câştigat nu cu mult înainte şi merg în garsoniera lui. La puţin timp. Mihai Aspru discută cu Donna Alba pe tema reprezentaţiei sugerându-i dragostea ce i-o poartă. Mihai află istoria aventurii dintre Donna Alba şi fratele prinţului. Apoi sună la uşă Şerban sub motivul că trebuia să-i amintească despre un dosar şi Mihai înţelege că acesta venise în urma unui telefon anonim.

După lunga convorbire cu Mihai Aspru. La despărţire îi lasă avocatului adresa. După câteva zile. Recunoaşte că l-a remarcat pe Mihai de când a scăpat cărţile. în ciuda asigurării lui Mihai că totul este o minciună. apoi Donna Alba îl vizitează mărturisind zbuciumul datorat vieţii sale alături de Şerban. Preda susţine că mai deţine o scrisoare şi. . Îi cere să predea scrisorile soţului ei şi să-i scoată un paşaport cu vize pentru câteva ţări enumerate de ea. în faţa Universităţii şi a urmărit evoluţia lui dar i s-a părut monstruos gestul lui de a o şantaja cu scrisorile sustrase de la preda Buzescu. Şerban povesteşte despre prietenia din tinereţe cu Tudor Buzescu omorât de el în duel din cauza unei femei. Donna Alba îl asigură pe prinţ că va continua să-i trimită bani pentru pensionul fiicei lui. Ei retrăiesc şi în ziua următoare clipe de fericire şi. La avocatul Radul Şerban vine fostul soţ al dansatoarei Olga Petrovna care vrea să recupereze o casă dăruită acesteia la începutul căsătoriei lor. Mihai îi îndeplineşte rugămintea dezamăgit de intenţia ei de a părăsi ţara. Ea mărturiseşte că are depozite în străinătate şi un codicil secret al testamentului lăsat notarului său din Paris în ajunul duelului de către Tudor Buzescu şi că poate dispune oricând de acestea ea sau mama ei. după venirea . astfel încât să fie auzit şi de soţia acestuia. La masa de despărţire. femeia hotărăşte să rămână şi să-i înmâneze personal scrisorile soţului ei pentru a-şi exprima sentimentele şi motivele despărţirii inevitabile de acesta. El îi dă acum scrisorile fapt pentru care primeşte mulţumirile femeii încântată de numele dat de îndrăgostit: „Donna Alba”. Mihai Aspru îl anunţă pe avocat că vrea să-l părăsească dorind să-şi continue cariera pe cont propriu.102 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Alba află că Mihai deţine scrisorile şi este dispusă să i le cumpere nefiind dispusă să asculte explicaţiile bărbatului. primeşte un telefon prin care Donna Alba îi anunţă vizita ei. cu prilejul discutării unor dosare. apoi se lansează într-o dispută pe tema procesului domnului Petrov împotriva soţiei sale. Urmează o invitaţie la masă acasă la avocat. El îi propune înscenarea plecării şi găzduirea în apartamentul liber din vila sa. Mihai discută cu soţia avocatului banalităţi. Mihai o îmbrăţişează pătimaş şi femeia iubită cedează dorinţei acestuia.

ea îi povesteşte cum s-a desfăşurat întrevederea care a precedat sinuciderea. inclusiv Ramură. În timpul verii. Prin testament. cei doi se întâlnesc la masă şi ceilalţi bărbaţi din grup se retrag lăsându-i să se explice. „LA GRANDIFLORA” Manaru şi prietenii săi iau masa şi petrec serile de vară în grădina-restaurant „Grandiflora”. în camera sinuciderii să ardă zi şi noapte. toată biblioteca lui juridică.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 103 lui Radu Şerban. Mihai pleacă la mare în timp ce femeia merge la moşie. singurul burlac. Ea organizează un doliu prelungit stabilind ca. cei doi hotărăsc să reia relaţia la sfârşitul doliului. Fiindcă unul din prieteni îl ironizează. insistenţele Frosicăi de a-i găsi o nevastă. Nici unul din cei înşelaţi nu vorbeau despre aceasta. Manaru seduce aproape toate soţiile prietenilor convingându-se că toate femeile sunt la fel ca şi cârnăţăreasa. cu rugămintea de a avea grijă de pomenirea lui creştinească. avocatul lasă una din moşii doamnei Smaranda. nevestele lor susţinând că cedează din . a patra zi. o lumânare timp de şase luni. soţia amicului şi află că pe la aceasta au mai trecut şi alţii. Spionat de prietenii care ascultă de după gard. Mihai află că acesta se sinucide cu împuşcându-se cu revolverul. Din acest moment. La „Grandiflora. prinţului Raoul îi lasă cinci sute de mii de lei iar lui Mihai Aspru. el analizează toate întâmplările al cărui personaj este Ramură. Donna Alba evită să mai stea în aceeaşi încăpere cu Mihai. este amantul soţiei sale. invitaţiile la masă. soacra lui. Manaru este tulburat auzind că unul din prietenii lui. Restul averii îi revine soţiei sale pe care o binecuvântează urându-i să rămână veşnic frumoasă. timp de un an două lumânări mari iar în salon. Într-o scrisoare adresată lui Mihai. Revăzându-se în casa decedatului. În toamna şi iarna care urmează. A doua zi fece dragoste cu o cârnăţăreasă ca să se răzbune apoi povesteşte prietenilor aventura cu aceasta. Manaru afirmă că nu este gelos ştiind că toate femeile sunt la fel. Într-o toamnă. După două săptămâni dă amănunte picante despre Zambiloaia. În acestă seară. privirile lor. el hotărăşte ca următoarea aventură să o facă cu soţia acestuia. dealtfel.

pregăteşte totul ca să-şi primească nevasta ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. câteva zile mai târziu. Îi face o nouă vizită acasă dar găseşte porţile închise. se trezeşte buimac şi-şi face noi planuri de cucerire. . totul se linişteşte. Manaru pleacă dar. Având un renume de cuceritor. Manaru aude că nevasta lui s-a împuşcat şi trecând prin piaţă zvonul se confirmă. în cele din urmă şi.104 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI compasiune pentru Manaru. o vede pe stradă şi insistă să fie primit. În tren. află de la prieteni că Moraru nu este în oraş şi pleacă hotărât să pună capăt obsesiei pentru nevasta acestuia. La redeschiderea „Grandiflorei”. Când Moraru pleacă din oraş. Servitoarea execută rugămintea bărbatului iar acesta îi dă bani să meargă la piaţă să lase uşile deschise pentru a putea ajunge la stăpâna ei. cheamă slugile. Ca să se răzbune pe ramură. la venirea acuzatului. Manaru îi ia lui Ramură cântăreaţa franţuzoaică şi o dansatoare care cu care se află la masă. Manaru merge la soţia lui şi-i face avnsuri. Descurajat. Doamna Moraru este surprinsă la vederea oaspetelui nepoftit îi opune rezitenţă la încercarea lui de a o poseda dar. acesta afirmând că toate cele spuse în jurul presupuselor aventuri sunt vorbe care nu pot fi dovedite. Întors acasă. Găseşte poarta ferecată şi intră într-o curte vecină. le duce în patul conjugal şi se distrează cu ele toată noaptea. O servitoare iese şi Manaru îi cere să lege câinele. Manaru îşi propune cucerirea doamnei Moraru care formează cu soţul ei un cuplu cunoscut ca indestructibil. încearcă să o violeze dar femeia îl loveşte cu un sfeşnic şi-l ameninţă că dacă nu pleacă. Primit cu răceală. sare gardul dar este întâmpinat de un dulău enorm. Manaru pleacă şi-şi cheamă nevasta din surghiunul în care a forţat-o să se refugieze încredinţat că toate femeile sunt la fel iar Frosica lui nu poate face excepţie. ea îi promite că va fi a lui dar în acest moment acest lucru nu este posibil. Pleacă acasă şi are coşmaruri şi vise obscene. Ei se încaieră. Soţiile prin patul cărora a trecut Manaru dezvăluie amănunte din aventurile lor şi bărbaţii hotărăsc să-l prindă şi să-l bată pe făptaş. după ce o mângâie şio aceasta plânge în braţele lui. el insistă. Mulţumit de promisiunea primită. deci nu este mai vinovată decât oricare altă femeie. în cele din urmă.

Devine doctor în litere (1936) cu o teză despre manuscrisul eminescian „Avatarii faraonului Tlà”. Lazăr”. „Universul literar”. Manaru îl întreabă dacă nevasta lui s-a împotrivit atunci când a fost împreună cu el. GEORGE CĂLINESCU INFORMAŢII BIO-BIBLIOGRAFICE Născut la 19 iunie 1899 în Bucureşti. Disperat. când ar fi ajuns la ea. În 1945 devine profesor . ezită dacă să aprobe sau nu presupunerea bărbatului apoi se smulge din strânsoarea acestuia şi fuge. Editează revista „Sinteza”(1927) şi „Capricorn”(1930)Din 1930 este codirector la revista „Viaţa românească” cu Mihai Ralea. El ştie că Frosica s-a împuşcat din cauza revenirii lui dar nu acceptă că aşa ceva este posibil cunoscându-şi nevasra. „Viaţa literară”. dar cel întrebat nu ştie ce să-i răspundă. Publică două studii despre propaganda catolică în ţările române „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia” (1925) şi „Altre notizie sui missionari cattolici nei paesi romeni” Revenit în ţară este profesor de liceu la Timişoara. Şincai şi Liceul „Gh.fiul Mariei Vişan din Zăvideni-Olt. merge la biserică să mai vadă o dată pictura cu pedeapsa femeilor care-şi înşeală bărbaţii imagine care-l obsedează încă din copilărie. Se lasă luat de agenţi imaginându-şi cum ar fi pedepsit-o pe Frosica dacă ar fi avut răbdare până ân seară.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 105 Acolo întâlneşte pe Zambiloiu care-i spune batjocoritor că nevasta lui Moraru i-a scăpat. Manarul îl prinde de gât şi-l strânge până ce acesta moare deşi mulţimea din jur încearcă să-l salveze. Urmărit de agenţii de poliţie. Este înscris la şcoala primară în Iaşi apoi se mută cu părinţii adoptivi la Bucureşti unde urmează gimnaziu „Gh. Colaborează la revistele „Roma”. este înfiat la 7 ani de familia lui Constantin Călinescu din Iaşi. Între 1919-1923 este student la facultatea de litere din Bucureşti. Întâlnindu-l pe Ramură care iese de la frizer. „Sburătorul”. Din 1937 este conferenţiar de estetică şi critică literară la Facultatea de litere din Iaşi iar în 1939 publică la Iaşi „Jurnalul literar” foaie de istorie şi critică literară. „Gândirea”. apoi la Şcoala română din Roma.

cu un singur cat aşezat pe un scund parter-soclu. sora lui moş Costache şi Aurica. Aglae. un domn în vârstă. apare Otilia. la întrebarea dacă locuieşte acolo Costache Giurgiuveanu. Conduce revistele . Publică opere fundamentale pentru istoria. Membru al Academiei. retras spre fundul camerei. critice şi teoria literară : „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”. Ion Creangă. „Scrinul negru”. iar din 1952 „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor”. Tânărul Felix Sima este fiul decedatului doctor Sima de la Iaşi care lăsase un depozit de bani rudei sale din Bucureşti pentru a asigura posibilitatea fiului său de a studia medicina în capitală. Costache se întoarce la masă iar Otilia se alătură grupului rezemându-se de scaunul lui Pascalopol şi uitând parcă de musafir. fiica acesteia. un tânăr îmbrăcat în uniformă de licean caută. poezie: „Lauda lucrurilor” Moare la Bucureşti la 12 martie 1965 ENIGMA OTILIEI Într-o seară de iulie a anului 1909. care-l conduce într-o cameră foarte înaltă în care este foarte mult fum de ţigări şi-l prezintă celor aflaţi în faţa unei mese la care se juca table: Pascalopol. „Bietul Ioanide”.monografii ale vieţii şi operei lui Mihai Eminescu. Intră în curte şi sună de câteva ori până apare un om subţire. corpolent şi elegant. Heliade Rădulescu Nicolae Filimon. Vasile Alecsandri. pe strada Antim. Tânărul scrutează la lumina felinarelor numărul caselor şi se opreşte în faţa unei clădiri cu ferestre înalte. „Istoria literaturii române” – compendiu. Lumea”. vara lui. „Estetica basmului”. Grigore Alexandrescu. Tânărul. Îşi aminteşte că văzuse imaginea acelui bătrân într-o fotografie de acasă şi. „Tribuna poporului”.106 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI de istoria literaturii române moderne la Universitatea din Bucureşti iar din 1949. răspunde că nu stă nimeni acolo şi se retrage speriat. „Naţiunea”. . teatru: „Şun sau Calea netulburată. sunând din nou. „Principii de estetică”. casa unchiului său. încovoiat care . Enigma Otiliei”. I. romanele „Cartea Nunţii”. „Impresii asupra literaturii spaniole”. Din 1961 este profesor onorific la facultatea de litere din Bucureşti.

A doua zi este trezit de acordurile pianului.. Felix priveşte cu oarecare invidie familiaritate Otiliei faţă de Pascalopol şi-şi aminteşte că mama lui fusese ultima care-l atinsese cu duioşia cu care-l prinsese de braţ în această seară Otilia. la culcare. Cum gestul este însoţit de un sărut depus în apropiere de cotul fetei. Otilia pleacă în oraş împreună cu Pascalopol în timp ce Felix rămâne să citească o carte din biblioteca fetei mirându-se că toate cărţile ei sunt semnate Otilia Mărculescu. iar Aurica îi propune lui Felix să-l mediteze pe Titi. Tânărul se instalează în noua cameră şi. Apoi îi arată vechi fotografii de familie dintr-un album. Deşi pare netulburat. înainte de a adormi. Pascalopol se schimbă la faţă. Jucătorii încheie jocul de table şi încep să joace cărţi dar Aurelia îşi aminteşte Otiliei de Felix care trebuie să fie flămând şi obosit. Otilia îi dă două prăjituri şi-l conduce în dormitorul ei pentru că urmează ca a doua zi să fie pregătit un dormitor al lui. mama ei. După câteva momente de ezitare. o rudă îndepărtată care face menajul casei Giurgiuveanu. Aglae. galant i-l oferă scuzându-se că a uitat să i-l dea deşi era adus special pentru a-l dărui. fratele ei. Venirea lui Felix provoacă nemulţumirea Aglaei care vede în acesta un nou pretendent la averea fratelui ei. Dorind să provoace reacţia lui Pascalopol care o iubeşte în taină pe Otilia. Aglae insinuează că de acum Felix va fi cel care o va distra pe fată. Rămas singur. . Otilia observă un mic inel pe degetul mic al moşierului şi-l admiră iar acesta. care nu cântă la fel de frumos ca Didina. Privind pe fereastră. Felix rămâne cu gândul la Otilia. soţul ei care cosea la gherghef. iritată îl trimite pe Simion. Aglae neagă talentul muzical al fetei. în cameră. un bărbat care brodează la un mic gherghef. aşa cum este scris şi pe plicul pe care-l primeşte prin poştaş ceva mai târziu. probează o rochie nouă şi-l avertizează să aibă grijă să nu cadă în mrejele Auricăi.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 107 observă co alături mai este o încăpere şi o altă persoană. Otilia îi cântă „Rapsodia ungară” a lui List. Felix iese din cameră şi-l întâlneşte pe moş Costache şi pe Marina. coborând în salon. el descoperă o curte şi o clădire veche dar solidă şi înţelege că acolo locuieşte familia Aglaei. După masa de prânz. conducându-l pe scări.

Pe Aurica o obsedează Felix căruia îi face avansuri tot mai insistente. în caz contrar. soţul Olimpiei îi cere bani Otiliei. Felix află de la Otilia că moş Costache nu-i este tată ci doar protector. Felix şi Otilia vizitează moşia lui Pascalopol de la Ciulniţa. fata mai mare a Aglaei. Ei locuiesc împreună de un an şi au un copil. Olimpia. Stănică. Felix îi cere bani lui moş Costache pentru a-şi cumpăra cărţi dar acesta îl refuză. Simion. Ros de gelozie. însă. o scrisoare de la Stănică în care îi cere bani spunând că. apoi se plânge lui moş Costache că tânărul a compromis-o. Îşi dă seama de nedreptatea făcută şi-şi promite să-şi supravegheze reacţiile. Stănică se preface a fi bolnav de inimă şi îi admiră cu ipocrizie broderiile încât acesta începe să devină susţinătorul căsătoriei Olimpiei cu avocatul fără procese Raţiu. însă.108 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Aurica îl invită pe Felix acasă la ei şi-i prezintă broderiile lui Simion şi picturile lui Titi de la care află că nu-i place lectura şi preferă să deseneze după ilustrate. Îi oferă Otilia 300 de lei cu rugămintea de a nu vorbi nimănui despre aceasta. Pascalopol îi trimite banii printr-un comisionar dar ascunde gestul său faţă de ceilalţi. Moşierul îi vorbeşte lui Felix despre faptul că l-a cunoscut pe tatăl său. se sinucide. îşi vizitează familia împreună cu concubinul ei în dorinţa ca Simion să-i ierte şi să-i dea o parte din moştenire. afirmă că Olimpia nu este fata lui şi-i respinge. Apoi admiră casa construită cu bun gust şi . Ea îi dă banii dar refuză să-i dea adresa lui Pascalopol căruia Stănică Raţiu doreşte să-i mulţumească pentru încercarea de a intermedia împăcare lui cu socrii. La începutul lui august. administrându-i banii investiţi de mama ei în afacerile bătrânului înainte de a muri. Simion face o criză de nervi. Invitaţi de Pascalopol. pe Calea Victoriei. Pascalopol primeşte. la întoarcere. Pascalopol îi invită pe cei doi acasă la el şi Felix este impresionat de biblioteca bogată şi ordonată a acestuia cât şi interiorul rafinat al casei. crezând că aceasta îl vizitează pe Pascalopol atunci când pleacă în oraş. Sânt întâmpinaţi de moşier şi. Otilia îl conduce acasă şi. pe parcursul drumului până la moşie cei doi văd pământurile şi vitele acestuia. Pentru a câştiga simpatia lui Simion. Felix o urmăreşte într-una din zile pe Otilia.

Felix intră la Universitate spre indignarea Aglaei care compătimeşte ipocrit viaţa medicilor şi susţine că nu peste mult timp. Felix are tot mai puternic sentimente de dragoste faţă de Otilia în timp ce aceasta îi arată doar camaraderie.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 109 interioarele la fel de rafinate ca ale locuinţei de la Bucureşti în ciuda aspectului său rustic. însă. aduce vestea că Olimpia şi Stănică au pierdut pe Relişor. unicul lor copil. Curând. Stănică o însoţeşte pe Ana la teatru sau la plimbările prin oraş ceea ce îl supără pe soţul ei care pleacă la Aglae. Stănică se oferă să rezolve situaţia dar Ana îşi îmblânzeşte soacra mimând grija faţă de bărbatul ei. tinerii se întorc la Bucureşti după admiră discreţia şi generozitatea moşierului. Otilia îşi exprimă dorinţa de a pleca în străinătate şi Pascalopol se arată încântat considerând că singurul obstacol ar fi acceptul lui moş Costache. Pascalopol pleacă la Bucureşti pentru afaceri şi-i lasă pe cei doi să simtă bucuria şederii la ţară. El îi cere să rupă relaţiile cu Pascalopol dar fata refuză să-l mai primească dacă nu acceptă ca amândoi să-i fie doar prieteni. Stănică aduce un doctor care-l consultă cu forţa pe moş Costache căutând să demonstreze că acesta este iresponsabil pentru a-l pune sub interdicţie şi a scoate pe Otilia din casă. dezaprobat de Aglaie. Vizitându-l acasă. Titi se căsătoreşte cu Ana Sohaţchi pentru a opri scandalul provocat de afirmaţia fraţilor ei că fata este dezonorată de acesta. Când vine. Primeşte. Stănică îi aduce argumente lui Pascalopol despre neseriozitatea Otiliei. La sfârşitul verii. Stănică aduce vestea că Pascalopol se logodeşte cu Otilia. ceea ce provoacă stupefacţia lui Felix şi protestul fetei. Ana este văzută şi în compania altor bărbaţi şi Titi hotărăşte să deschidă divorţul. şovăie. un debit de tutun şi un restaurant. Fata insistă faţă de moş Costache să se mute în casa de pe Ştirbei vodă dar bătrânul. hainele acasă şi astfel mariajul celor doi se . Felix află că unchiul său are mai multe imobile cu chirie. Spre toamnă. Titi va urma Belle-arte. Pentru că Titi refuză să iasă din casă. Moşierul are o discuţie cu Felix în care îi explică faptul că el rămâne prietenul amândurora şi tânărul convine cu Otilia să revină la vechile relaţii. Aglae află şi se opune tardiv căsătoriei cerându-i să divorţeze.

care sesizează manevrele lui Stănică. Deşi Felix o visează pe Otilia şi-i declară. absent la toate manevrele nevestei sale. Stănică aduce un medic care îl consultă şi diagnostichează diabet. veste care incendiază familia Tulcea cu excepţia lui Simion. Felix află de la Marina că Simion este foarte bolnav. Primind o vedere de la Paris din partea Otiliei. eventualul testament. Stănică îl duce la restaurantul lui moş Costache şi i-o prezintă pe Georgeta. ca să-i aline durerea. îi propune lui Costache să o înfieze pe Otilia pentru ca aceasta să-i moştenească averea. de câte ori are prilejul. deşi Aglae şi Aurica îl descurajează spunându-i că nu are rost să se obosească iar colegii privesc cu indiferenţă apariţia.Studiul tânărului student apare în „Archives de neurologie”. Costache primeşte o scrisoare nesemnată în care este sfătuit să nu o înfieze pe Otilia. Felix trece printr-o criză depresivă. Felix intermediază o . Respins cu fermitate de Otilia. dar aceasta refuză. A doua zi îi oferă suma punându-l să semneze un bilet de ordin de scadenţă în alb. Pascalopol. Felix este remarcat de profesorul de psihiatrie care-i permite să studieze pe cazurile din spital. având o aventură cu ea. el duce în casa Aglaei vestea adopţiei de către Costache a protejatei sale. Felix consultă un prieten. Felix este tot mai strâmtorat financiar având nevoie de cărţi şi haine dar moş Costache refuză să-i elibereze sumele cerute. ea insistă ca relaţia lor să rămână platonică. student la drept şi află că banii primiţi sunt chiar din venitul său. Felix este tulburat de plecarea iubitei sale cu Pascalopol şi. Felix este hotărât să se dedice cercetării. Stănică se oferă să se ocupe de actele pentru înfiere dar Pascalopol neagă faptul că ar fi avut loc o astfel de discuţie şi-i propune Otiliei să se căsătorească cu el. ar fi împiedecat mariajul lui Titi. Familia Tulea îl acuză pe Felix care. dragostea. Nelămurit. Stănică încearcă cu ajutorul unui medic mituit să-l declare pe moş Costache bolnav mintal pentru a-i putea ataca. Titi se îndrăgosteşte de Georgeta şi o cere de nevastă. şi. După mai multe discuţii.110 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI încheie. atunci când va muri. atras de posibilitatea de a intra astfel în posesia averii lui Giugiuveanu. el îi propune să găsească pe cineva care să-l împrumute cu suma de o mie de lei.

moş Costache are un atac de cord şi Marina o anunţă pe Aglae. În schimb. Îngrijorat de viitorul fetei. la Paris. Constată. Iorgu. La sfârşitul lui septembrie. Ajuns la majorat. Îi arată lui Pascalopol un teanc de bancnote provenite din vânzarea restaurantului dar ezită să-i dea moşierului pentru a-i depune ăn bancă. Costache îl trimite pe Felix să-i aducă din şifonier casta cu bani şi tânărul găseşte acolo un caiet cu socotelile cheltuielilor făcute pentru minorul Felix Sima. Aglae va fi unica lui moştenitoare. Stănică îl întreabă dacă ştie unde are ascunşi bătrânul banii şi. Stănică găseşte vin şi mâncare şi-i îndeamnă pe cei prezenţi la masă în timp ce Felix încearcă să-l ajute pe bolnav.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 111 întâlnire dintre patronul restaurantului. Stănică îi propune Olimpiei o despărţire fictivă. Stănică vrea să-l căsătorească pe Felix cu una din nepoatele sale dar Felix refuză. plăţi fictive şi exagerat de mari. Doctorul îi spune la plecare că acum este . şi moş Costache pentru vânzarea clădirii. Titi doreşte să se căsătorească cu Lili. au locuit separat. Un medic recomandat de Felix îl consultă pe bătrân şi constată o uzură a organismului care poate readuce infarctul. Costache Giurgiuveanu cumpără materiale de construcţie de ocazie cu gândul să facă o casă pentru Otilia. la masa oferită de Iorgu. Felix şi Otilia se plimbă cu sania prin oraş şi la întoarcere află despre un nou infarct. apoi aceasta pe Stănică pentru a-l aduce pe prietenul său. Pascalopol îi face un cont în bancă de o sută de mii de lei. Felix îşi poate retrage acum singur banii de la bancă. El expune familiei Tulea teoria că Pascalopol se căsătoreşte cu Otilia iar Costache va fi bucuros să nu-i mai dea nimic fetei ceea ce înseamnă că. Bătrânul se face bine. Aceata vine cu un medic şi constată un accident banal. cu acest prilej. Felix surprinde pe Costache ascunzând sub duşumea o casetă cu bani. încuie uşile tuturor încăperilor. ceea ce îl indispune pe bătrânul avar. la moartea bătrânului. doctorul Vasiliad. Vine Pascalopol şi bătrânul îi dă o sută de mii de lei pentru Otilia. La îndemnul Otiliei. Otilia soseşte de la Paris şi Felix îl interoghează pe Pascalopol asupra relaţiilor lor şi află că. bine suportat. Felix îl cheamă pe Pascalopol. relatează mesenilor cazuri în care banii ascunşi în casă au ars în incendii sau au fost furaţi.

Bonifaciu Hagienuş. la ora şase Ioanide apare şi dezbaterile despre arhitectură stârnesc multe pasiuni. După înmormântare. se căsătoreşte şi intră într-un cerc de persoane influente. dar aşteptându-şi fiul. Stănică se însoară cu Georgeta. Aceştia hotărăsc să ducă lucrurile mai de preţ în casa de alături pentru a nu fi furate. găseşte pachetul cu bani sub saltea şi-l smulge ceea ce stârneşte un ultim infarct bătrânului care încearcă să-şi apere averea. la ceai de Saferian Manigomian. Războiul îi oferă lui Felix afirmarea în plan profesional. BIETUL IOANIDE Invitat prin prietenul său. el nefiind de acord cu întâlnirile fiicei sale. interesat de această catedră. Ioanide meditează asupra situaţiei din familia sa. sunt uimiţi de absenţa lui Ioanide nelipsit de la astfel de ceaiuri. el lăsând-o să-şi trăiască tinereţea după voia ei. dar ea îl iubeşte pe el şi ar pleca oricând cu . Întors de la ceai. comentând –o. Pascalopol îi povesteşte că Otilia este acum nevasta unui conte în Spania sau în America. Ermil Conţescu a suferit un atac de apoplexie şi şi-a exprimat dorinţa de a fi urmat de ginerele său. Aglaie ia tot ce mai rămăsese în casă. În absenţa Otiliei. Ion Pomponescu. nepotul unui doctor. Doru. Gaittany. Dan Bogdan. Otilia se oferă lui Felix care refuză o relaţie fără viitor şi aceasta se căsătoreşte cu Pascalopol. prieten cu Gavrilcea. Ceilalţi invitaţi: Angela Valsamaky. un cunoscut arhitect. Ionide îi comunică lui Gonzalvo Ionescu vestea că titularul catedrei de geografie. Stănică intră în camera bolnavului. El hotărăşte să stea de vorbă cu băiatul său. Stănică ajunge cu ajutorul banilor şi a Georgetei politician şi patron al unui bloc-haus.112 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI în afara oricărui pericol ceea ce nemulţumeşte familia Tulea şi pe Stănică Raţiu. Gonzalo Ionescu. Ioanide. Panait sufleţel. Réné Ionescu ceea ce-l înfurie pe Gonzalvo. Pica. adică protipendada capitalei. Întâlnindu-l pe Felix. refuză să participe ca protest faţă de lipsa acestuia de grijă pentru peisajul neîngrijit al curţii sale. cu gavrilcea. Cu toate acestea. vine fata lui Saferian care-i mărturiseşte că tatăl ei vrea să o mărite cu un oarecare Kevorg. familia Smărandache.

cum se spunea. îl întâlneşte pe Dan Bogdan şi se întoarce pentru a-i prezenta locuinţa. cea urmărită este Pica şi prietenul ei. Acesta îi spune că. să vadă terenul prilej să scape de insistenţele Sultanei. în ciuda tentaţiei. La întoarcerea la Bucureşti. căsnicia este o instituţie sfântă iar o aventură cu o fată exaltată ca Sultana ar fi o eroare. el observă că este urmărit. Arhitectul constată că materialele de construcţie sunt la faţa locului în afară de var şi ciment ceea ce face ca preţul casei să scadă. În casa lui Saferian se desfăşoară tranzacţii între care şi una cu monede de aur între care una este recunoscută de Ioanide ca fiind o monedă dăruită de el fiului său de ziua lui La plecarea de la armean. Gaittany. Spre seară îl întâlneşte pe Tudorel (Doru) care-i spune tatălui său că Gavrilcea şi Pica au idei comune şi orice intervenţie de a-i despărţi este inutilă. de fapt. Fiind invitat la o masă la „Continental” de către Gaittany cu ocazia intrării în minister a lui Pomponescu. îi cere lui Ioanide să vadă muzeul deoarece trebuie să fie reparat. numit de Ioanide Botticelli. După plecarea Picăi cu mama ei la mare. un confrate citeşte un articol dintr-un ziar care-l elogiază pe Ioanide spre nemulţumirea lui Pomponescu şi el arhitect. Gavrilcea despre care află că este unul din şefii Mişcării susţinută financiar de germani. Plecând în oraş. Conţescu nu suferise nici un atac. moartă cu câtva timp înainte şi Ioanide îi face schţa propunându-i pe altcineva să-l construiască. Acasă la Conţescu se adună prieteni şi cunoştinţe apropiate care se interesează de sănătatea lui între care şi Ioanide chemat de profesor care-i comandă o casă într-o zonă de munte pentru a se recrea în timpul verii. numit director al muzeului cu sprijinul lui Gavrilcea. Ioanide stă mai mult la Conţescu unde se simte ca în familie deoarece în tinereţe a fost pe punctul de a se . ci are doar o stare de oboseală. de fapt. Ioanide observă din nou că membrii familiei sale sunt urmăriţi şi constată că. Ioanide o respinge diplomatic considerând că. aşa încât îi propune fetei să plece cu mama ei la mare pentru o lună.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 113 Ioanide în Egipt chiar dacă este mai în vârstă şi are doi copii. Bonifaciu Hagienuş îl roagă să-i construiască un cavou în care să-şi depună soţia. Ioanide pleacă împreună cu constructorul Butoiescu.

Sultana îi reproşează legătura cu Ioana şi că i-a respins oferta de a merge împreună în Egipt. Dan Bogdan este găsit mort pe stradă şi se contată că a fost înjunghiat. Tudorel îi spune că germanii au intrat în Praga şi se bucură că Europa se află în plină transformare. de fapt. cu surprindere. Zvonul că Ioanide a fugit cu Ioana se răspândeşte repede şi Gonzalo Ionescu o informează pe doamna Ioanide care-l expediază spunându-i că nu este elegant să se amestece în căsnicia lor. Conţescu a ţinut cursuri la Vălenii de Munte iar Sultana a plecat la Constantinopol. Aducându-i oferte de lucrări. el o lasă împreună cu aceasta sperând că astfel va putea întrerupe o relaţie care începe să-l incomodeze. Dan Bogdan îi reproşează lui Ioanide că a fost urmărit pe stradă de un grup de studenţi între care şi fiul său. Mişcarea închiriază clădiri pentru locuri de întâlnire a tinerilor iubitori de cultură germană. Andrei Gulimănescu şi Dan Bogdan ştiu despre activitatea fiului său. într-un apartament terminat Ei sunt surprinşi de hagienuş şi Sufleţel. ale organizaţiei. Printre hârtiile lui găseşte un raport despre Ioanide şi află că Tudorel este în legătură cu Mişcarea iar magazinele lui saferian sunt. Ioanide construieşte o casă aproape de locuinţa doamnei Valsamaky. Ioana. Într-o dimineaţă. ioanide o respinge din nou spunându-i că nu-şi poate părăsi copiii şi mai ales pe Pica. Ioanide este chemat acasă deoarece Tudorel este bolnav şi descoperă că băiatul are urme de frânghie pe spate. fiica ei.114 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI căsători cu Erminia. Află de la Pica motivul bătăii: acela că Ioanide a aflat sursele veniturilor Mişcării datorită neglijenţei băiatului. Panait Sufleţel. Venit din Germania. că. Sunt interogaţi mai mulţi suspecţi printre care şi Tudorel care-i dă surorii lui un caiet din care Ioanide înţelege că acesta este unul din vinovaţi. Pleacă la munte cu Tudorel pentru a începe lucrarea comandată de Conţescu iar la revenirea în Bucureşti află că Gonzalo a avut copiii bolnavi. Tudorel anunţă că pleacă într-o excursie şi tatăl său află. Hagienuş vinde la îndemnul fiilor săi cavoul destinat mamei lor şi dă o parte din bani copiilor care vor să cumpere o vie. sora soţiei profesorului. de fapt este în Germania. Venind Ioana. se mujtă cu Ioanide la etajul clădirii. Pica discută cu .

Ioanide primeşte comanda construcţiei unei biserici şi a unei primării într-un cartier bucureşteanIoanide. Un ministru este împuşcat din ordinul Mişcării şi Tudorel. cu echipa lui Butoiescu ridică pilaştrii bisericii urmând să ridice condtrucţia până la venirea gerului.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 115 tatăl ei lăudând curajul lui Gavrilcea care este sufletul Mişcării şi pe care îl admiră fără ca între ei să fie alte relaţii decât de camaraderie. La înmormântarea ei participă numai doamna Ioanide. Pomponescu cultivă relaţia cu Ioana mergând peste tot unde dă concerte şi reia participarea la ceaiurile lui Safarian. construcţia lui Ioanide. el neputând să admită că fiica lui nu mai este. Hangerliu şi ceoarec sunt condamnaţi la moarte prin împuşcare fiind găsiţi vinovaţi de . critică într-un discurs. Hagienuş fiind somat să procedeze la fel. află că a fost împuşcată în cavoul construit pentru Hagienuş în timp ce Gavrilcea a reuşit să fugă. Pomponescu acceptă să intre în guvern şi merge cu suita la operă şi la teatru urmărind toate evoluţiile Ioanei. Aflând de la Gaittany că urmează a se lua măsuri dure împotriva Mişcării. Gaittany. Sultana acceptă curtea lui Demirgian şi se căsătoreşte cu acesta într-o ceremonie restrânsă. Butoiescu este îngrijorat că nu vor putea termina lucrarea prin suspendarea fondurilor dar arhitectul este optimist. Se aude despre înaintarea armatei germane în Polonia şi atmosfera războiului pătrunde în mediile bucureştene. spre surprinderea lui Saferian. Proprietarul casei îi trimite lui Ioanide să părăsească urgent locuinţa şi acesta îşi construieşte imediat o cabană pe un loc cumpărat de doamna Ioanide şi se mută înainte de a se strica vremea. Hagienuş şi Sufleţel îl vizitează şi sunt încântaţi de noua locuinţă a lui Ioanide. influenţat de nevastă. observă că toţi cunoscuţii adunaţi la acesta îl ocolesc datorită zvonului că Ioanide ar face parte din Mişcare. Ioanide o duce în casa lui Hergot iar pe Tudorel îl supraveghează cu atenţie. Hergot îl anunţă pe Ioanide că Pica a dispărut şi. Primind o comandă de restaurare a casei de artă de la Gaittany. Pomponescu. după ce o caută disperat. Ioanide surprinde pe Tudorel când încearcă să-şi recupereze caietul dat tatălui său de Pica dar este pălmuit pentru vina de a fi provocat prin protejarea relaţiei cu Gavrilcea moartea surorii lui.

Cu toate intervenţiile. întâia noapte de război”(1930). nimic nu poate fi schimbat şi execuţia are loc. Arhitectul este în culmea gloriei. Are loc un cutremur dar nici una din clădirile lui Ioanide nu cade ceea ce îi aduce şi mai multe comenzi.116 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI moartea lui Bogdan. Termină primele patru clase la şcoala primară din Gura Oborului Vechi. trăieşte în lux ceea ce-l face pe Gaittany să-l numească „bietul Ioanide”. În aceeaşi perioadă scrie dramele „Jocul ielelor” şi „Act veneţian”. după întoarcerea la Bucureşti dintre scriitorii din . Cu articolul „Femeile şi fetele de azi”. fiul lui Camil Petrescu ( mort înainte de naşterea copilului). CAMIL PETRESCU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut la 9 aprilie 1894 în Bucureşti. Aşteptând ca profesorul Conţescu să moară. Îşi întrerupe studiile în timpul primului război mondial. Debutează la revista „Facla” sub pseudonimul Raul D. moare Gonzalv Ionescu fără a câştiga catedra visată de la Universitate. Din 1920 colaborează la revista „Sburătorul” şi face parte. Guvernul cade şi Pomponescu vrea să se dedice din nou arhitecturii dar nimeni nu-l mai bagă în seamă. Ioanide îşi construieşte o locuinţă somptuoasă în care dă recepţii în memoria copiilor săi. Pomponescu aşteaptă expropierea sau chiar condamnarea. Din 1913 este student la Facultatea de filozofie şi litere din Bucureşti. Golzalv Ionescu este gata să divorţeze de cea de a treia soţie pentru a se căsători cu Erminia dar aceasta refuză şi Gonzalv îşi îndreaptă atenţia spre nepoata lui Conţescu. Pentru a obţine catedra lui Conţescu. şi al Anei (născută Cheler) a fost crescut de familia subcomisarului de poliţie Tudor Popescu din Obor. Ioanide continuă construcţiile contractate. După război îşi ia licenţa în filozofie şi se mută pentru o vreme la Timişoara unde este profesor şi gazetar. experienţele trăite reprezentând substanţa romanului „Ultima noapte de dragoste. Ameninţat de Mişcare. apoi învaţă la colegiul „Sfântu Sava” şi la liceul „Gheorghe Lazăr”. Aici definitivează volumul „Versuri” care apare în 1923 şi drama „Suflete tari” (premiera în 1925).

scrie romanul „Un om între oameni” (neterminat) şi piesele „Bălcescu” şi „Caragiale în vremea lui”(1957). întâia noapte de război” (1930) şi „Patul lui Procust”(1933) îl va situa între cei mai importanţi prozatori ai momentului. Publică. dacă nu-l învoieşte două zile să plece până la Câmpulung. aprobă hotărârea curţii cu juraţi dintr-un tribunal bucureştean care achită un bărbat considerat nevinovat de uciderea nevestei necredincioase.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 117 jurul revistei. este mutat în regimentul XX deasupra Dâmbovicioarei în acelaşi scop. sublocotenentul Ştefan Gheorghidiu participă la fortificarea Văii Prahova împreună cu un regiment de infanterie. dezertează. Timp de zece ani se desparte de literatută dedicându-se studiilor filosofice. Gheorghidiu vrea să-şi exprima acordul ca să intre în graţiile comandantului căruia vrea să-i ceară o permisie dar solicitând-o este respins cu brutalitate ceea ce-l face irascibil şi devine agresiv şi pleacă. ofiţerii discută despre ştirile din ziare în timp ce-şi aşteaptă cafelele. Este în 1939. În 1933 se desparte zgomotos de „Sburătorul” prin pamfletul „Eugen Lovinescu sub zodia seninătăţii imperturbabile”. la 14 mai 1957 ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE. Căpitanul Corabu. este revoltat de această decizie. La popotă. În mai. Căpitanul Dimiu. Aici au loc pregătiri ale armatei române pentru război prin asalturi ce amintesc de jocurile copilăriei în timp ce parlamentarii dau asigurări naţiunii că armata română este gata de război. Are un eşec cu piesa „Mioara” dar apariţia romanelor „Ultima noapte de dragoste. comandantul batalionului. . ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI În primăvara anului 1916. în acelaşi timp şi la alte reviste literare. al aceluiaşi an. în schimb. editează revistele „Săptămâna muncii intelectuale şi artistice” Şi „Cetatea literară” în care susţine teoria „noocraţiei necesare”. În 1948 este ales Membru al Academiei Române. Moare la Bucureşti. Orişan îl ajunge din urmă şi-i cere să se destăinuie dar Gheorghidiu îi mărturiseşte că.director al Teatrului Naţional din Bucureşti. După 1944.

Aflat în fruntea mesei. Ela. jignit de acesta. Cea mai mare parte a moştenirii îi revine lui Ştefan spre uimirea şi invidia celorlalţi care nu înţeleg cu bătrânul. Ştefan nu suportă învinuirile aduse de unchiul Nae tatălui său şi nici tachinăria la adresa dragostei faţă de soţia sa. La sfârşitul lunii februarie. Deşi ameninţat de deputat. bătrânul. Nae organizează un banchet acasă la el şi invită parlamentari. Tache moare şi este îngropat cu mare fast. bogatul unchi al lui Ştefan. acesta îi propune nepotului să investească în fabrica sa. Fabrica pe care vrea să o cumpere Nae aparţine unui francez care vrea să se retragă şi să plece în ţară. . După trei săptămâni. sora cea mare. o soră nemăritată cât şi Ştefan cu Ela. Cât timp sunt săraci. aranjat pe gustul soţiei care-l sfătuieşte să accepte afacerea propusă de unchiul Nae. Peste douăzeci de zile. De sfântul Dumitru. aceasta fiind o afacere extrem de rentabilă. mort tânăr lăsând în urma lui doar datorii. cu cincisprezece ani mai mare decât Nae. Îl concurează Tănase Vasilescu. dar Nae reuşeşte să-i blocheze contul în bancă şi-l face să piardă. depune un milion şi jumătate ca să participe la licitaţie. Vasilescu nu renunţă. fost profesor universitar. ascultă ironiile deputatului la adresa tatălui lui Ştefan. La petrecerea organizată de Nae. Gheorghidiu este însurat de doi ani şi jumătate cu o colegă de Universitate. Ştefan şi Ela se mută într-un apartament de pe strada Teilor. poreclit Lumânăraru fiindcă averea sa provine din vânzarea de lumânări. fericirea de a fi împreună şi de a-şi cunoaşte reciproc gândurile şi preocupările pare a fi singura lor preocupare.118 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Diagonalele unui testament. băiatul său. Sunt prezenţi deputatul Nae Gheorghidiu cu soţia. Nae contestă testamentul şi Ştefan acceptă pretenţiile unchiului său ceea ce o nemulţumeşte pe Ela. Tache îşi invită toate rudele la masă. Iarna şi-o petrec petrecând cu prietenii sau mergând la teatru. a hotărât aceasta. Lumânăraru este nevoit să semneze un contract de asociere cu Nae şi primeşte funcţia de director tehnic iar Ştefan este numit director comercial. şi îl agresează verbal ceea ce face ca masa să se încheie destul de încordat pentru ca Tache să-i expedieze pe musafiri distant lăsând tinerii să-i sărute mâna iar celor mai în vârstă abia atingându-le degetele.

Lumânăraru declarând că nu se pricepe. din Bârlad căruia îi trimite împrumut o sumă. materia primă fiind procurată de Ministerul de război. La o plimbare la şosea. Costică. Este gata să se ridice de la masă şi să plece la gară dar se abţine. gesturile pline de familiaritate ale nevestei lui faţă de acesta îi provoacă gelozia. imediat ce vor ajunge la Bucureşti. Ela dă dovadă de gelozie când G. ea stă aproape tot timpul în braţele lui G. mănâncă singur la birou şi. refuză să-i mai vorbească. cum Ela intră cu plăcere în acest joc. Disperat că Ela nu-l înţelege. măritată cu un moşier din Ciulniţa. .VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 119 bancheri iar femeile tinere sunt aşezate alături de aceştia pentru a le câştiga bunăvoinţa. Într-o seară o surprinde pe Ela discutând cu un domn elegant iar mai târziu găseşte o scrisoare către un bărbat. La rândul ei. Plimbările în împrejurimi. Peste două zile. Tânărul renunţă la munca în fabrică şi se dedică profesiunii pregătind lucrarea „Critica raţiunii practice”. jocurile în vie. Apoi Anişoara organizează o excursie la Panciu unde îl cunoaşte pe domnul G. La jocul de cărţi pierde din lipsă de concentrare pentru că-şi priveşte soţia urmărindu-i mişcările provocatoare. Ela şi Ştefan o întâlnesc pe verişoara lui. Ajungând dimineaţă acasă. în timp ce Ştefan suferă fără să se mai ferească.. un dansator cunoscut doamnelor din înalta societate venit de curând de la Paris. Ştefan este copleşit de atenţia unei femei frumoase iar Ela îl urmăreşte cu priviri îndurerate. chiar dovedind că nu ştie carte fapt mascat prin purtarea în permanenţă a ochelarilor de soare iar Ştefan fiind de multe ori depăşit de responsabilităţile ce decurg din funcţia sa de director comercial. Anişoara. grupul se reuneşte cu ocazia deschiderii unui teatru de vară. Ştefan are o discuţie cu Ela care pare a nu înţelege în ce constă greşeala pentru care este certată fiind contrariată când este ameninţată că. Îi cere şi ea explicaţii soţului dar la prima petrecere. în vizită la nişte prieteni. cu care vor începe să iasă mai des. este nevoit să-l suporte. peste câteva zile. întârzierile la masă când se lăsau aşteptaţi şi apăreau împreună. Ştefan este indignat de acest procedeu dar. Situaţia din excursie se repetă. se afişează cu altă femeie fapt ce nu-i scapă atenţiei lui Ştefan. Afacerea nu se dovedeşte atât de profitabilă. va divorţa.

Ela îl cheamă la Câmpulung cel târziu duminică. la ora opt dimineaţa. găseşte într-o carte o scrisoare a Anişoarei de pe data de 15 februarie. prieteni să o caute dar nu află nimic despre Ela.120 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Îi cere soţiei să plece împreună acasă dar ea refuză şi Ştefan pleacă singur. Abia după patru săptămâni. Se întâlnesc peste câteva zile la un chioşc de ziare şi vorbesc în timp ce merg spre casa mătuşii ei. Dimineaţă merge la rude. Peste o lună Ela vine acasă la Ştefan cu braţul plini de crini şi toată luna august au stat împreună la Constanţa iubindu-se ca în primul an de căsătorie. o întâlneşte la curse şi se afişează cu o altă femeie cu care trece pe lângă ea. Acum este hotărât să divorţeze ţi-i propune să o facă fără prea multe formalităţi La câtva timp. La întoarcere. ea apărând abia în ziua următoare. Pleacă trântind uşa dar după o săptămână bărbatul o caută dar nu reuşeşte să afle nimic despre ea. după ce primeşte confirmarea nevinovăţiei Elei. Ultima noapte de dragoste. fiind concentrat. Gheorghidiu se întoarce într-o noapte acasă şi nu-şi găseşte soţia. În ultima scrisoare. Primeşte zilnic scrisori de la soţia lui în care Ela îi povesteşte aceleaşi lucruri despre plimbările prin oraş cu nepoatele coanei Atena şi cărţile citite. Încearcă şi în zilele următoare dar tot fără succes. După două săptămâni de stat la sanatoriu pentru a scăpa de sarcină. Gheorghiciu încearcă să obţină o permisie de două zile însă nu reuşeşte. o prietenă a Elei îl întreabă de ce se poartă atât de lipsit de inimă şi Ştefan este gata să se ducă să o îmbrăţişeze dar trece aparent indiferent pe lângă ea. la ea unde se află şi domnul G. Sublocotenentul este hotărât să . iar pe Ela o lasă să petreacă vara la Câmpulung fiind mai aproape de locul în care se afla Ştefan. După două săptămâni pleacă. Se ceartă din nou la sfârşitul lunii septembrie din cauza copilului aşteptat şi pe care Ela nu-l vrea. se împacă cu ea. dar Ela se ceartă cu gazda şi scurtează vizita. data întoarcerii sale acasă în scurta permisie şi. şi ia acasă o femeie de stradă cu care se culcă fiind găsit de Ela cu ea în pat după vreo două ore când revine acasă. Abia concentrat de două săptămâni. soţii Gheorghidiu întâlnesc pe Anişoara la care merg pentru două săptămâni la ţară.

Sublocotenentul îi oferă vizitiului zece poli să-l ducă imediat la Câmpulung dar acesta refuză. Poposesc la Dragoslavele. Colonelul. Ajunşi la Dâmbovicioara. afaceri. Pe bulevard îl vede pe G. Gheorghidiu le spune că s-a întors cu colonelul şi că vor avea o inspecţie. Seara. dacă ar alerga până în Câmpulung. Cererea ei îi trezeşte suspiciuni lui Ştefan care se îmbracă şi pleacă lăsând pe Ela supărată. care-şi anunţă vizita. plimbându-se cu eleganţa obişnuită şi este convins că cei doi sunt împreună iar cerea de a-şi face testamentul este inspirată de amantul nevestei lui. Ela găseşte o scrisoare de la G. cinci kilometri. Pe drum discută despre iminenta intrare în război dar Ştefan gândeşte că. Întrebat de colegi ce este la Rucăr. îi cere lui Gheorghidiu să-şi caute un pat şi dimineaţă să meargă la batalion. cuceriri amoroase la Paris şi la Bucureşti. pleacă la colegii sublocotenenţi să joace domino dar este chemat de un gradat în tabără unde află că au intrat în război. apoi vorbeşte despre iscusinţa acestuia la zaruri. care-l cunoaşte pe Gregoriade.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 121 plece chiar dacă va fi învinuit de dezertare. . Se întoarce la Ela şi-i spune că trebuie să plece fiindcă a primit ordin să revină la unitate. Ajunge la Câmpulung a doua zi spre amiază. Căpitanul Dimiu îl cheamă noaptea şi-i dă un însoţitor ca să-l ducă până la şosea iar de acolo să plece unde are nevoie dar. ştie că acesta a venit la Câmpulung pentru două-trei zile pentru o femeie. în pat. Supărat. ar ajunge dimineaţa şi i-ar găsi pe Ela şi G. prin pădure spre cantonamentul său şi ajunge în zori. Criza a trecut dar venirea colonelului determină plecarea lui la Câmpulung. dacă întâlneşte pe cineva să spună că este în misiune şi merge la Rucăr fiindcă este ordin să nu părăsească nimeni garnizoana. frământat de gânduri. farse. Soţia îi cere să-i facă testament fiindcă în război este posibil ca el să moară şi ea nu vrea să se judece cu neamurile lui. tânărul pleacă pe jos. pe jos. Se întâlneşte într-adevăr cu locţiitorul comandantului care-i ordonă să plece imediat la Dâmbovicioara. apoi la Rucăr de unde pleacă spre Dâmbovicioara. Gheorghidiu se întoarce la Ela şi-i spune că a pierdut un ordin de la regiment dar căutându-l.

122

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

Întâia noapte de război. O oră după anunţul colonelului, în tabără oamenii aleargă, înjură, fac pregătiri. În mintea lui Ştefan se derulează scene de bătălie aşa cum şi le imaginează. O echipă de cercetare porneşte spre locul unde se bănuieşte a fi armata inamică. Din faţă se văd înaintând soldaţi români Ştefan Gheorghidiu dă ordin de retragere şi după el vine un pluton, apoi altul care intră în aceiaşi curte. Plecaţi în recunoaştere, Gheorghidiu şi Orişan sunt chemaţi de colonel şi le cere să înconjoare târgul pentru a stabili locul unui atac de flanc dar sunt reperaţi şi întâmpinaţi cu rafale. Reveniţi la trupele lor, comandă atacul înaintând spre Măgura Branului. În timp ce soldaţii se odihnesc, Ştefan îi scrie soţiei. Fata cu obraz verde la Vulcan. A treia zi, la Vulcan, colonelul îi ordonă să facă o anchetă printre ţiganii care au jefuit casele ungurilor plecaţi înainte de venirea românilor. Aceştia neagă învinuirea deşi sunt dovezi că ei sunt autorii jafului. O ţigancă de paisprezece ani, cu obrazul oval şi ochii verzi îi atrage atenţia sublocotenentului care o întreabă ce a furat şi unde sunt lucrurile dar ea susţine că nu este vinovată. Percheziţia făcută acasă la ea dovedeşte fapta şi fata este arestată dar, începând bombardamentul, fata este eliberată. Drept mulţumire, ea îi propune lui Ştefan să se întâlnească noaptea în sat dar acesta o refuză. A doua zi, după o bătălie scurtă în apropierea Oltului, inamicul se retrage pe celălalt mal. Întâmplări pe valea Oltului. Timp de două zile garnizoana staţionează pe malul Oltului pentru a organiza atacul decisiv. A doua zi, un ţăran le spune ofiţerilor că sunt două surori, spioane, care, avându-se bine cu ofiţerii unguri, se află acum dincolo şi le transmite veşti. Gheorghidiu împreună cu patru oameni pleacă în recunoaştere şi ajunge la casa Mariei şi a Anei Manciulea unde se aude zgomot de petrecere. Percheziţionează casa şi, negăsind nimic suspect, pleacă şi raportează colonelului. Acesta îi trimite înapoi şi le cere să percheziţioneze mai atent şi să le aresteze pe fete. Ajuns cu ele la batalion, sublocotenentul nu ştie ce să facă cu acestea şi le lasă cu caporalul Zamfir care le trimite a doua zi la brigadă. Seara trupa se pune în mişcare şi ajunge la calea

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

123

ferată. Se adăpostesc şi primesc vestea că mai multe batalioane sunt respinse. În zori, pe culme se văd siluetele soldaţilor inamici. După tragerea unui obuz care face o breşă în armata duşmană, batalionul se avântă din nou în luptă. A doua zi, armata română este surprinsă pe apa Oltului şi înjumătăţită. Este ucis şi colonelul. Ordonanţa îi aduce lui Ştefan o veste uluitoare: Maria Manciulea trece Oltul în fruntea unui regiment fapt pentru care colonelul îi dă o mie de lei şi o pereche de bocanci. Mai târziu, când este rănit, Ştefan vede în Bucureşti, în vitrina unei cofetării, fotografia Mariei, decorată cu Virtutea militară şi află că se află într-un spital fiind sub ocrotirea reginei. Post înaintat la Cohalm. Batalionul înaintează ajungând la Cohalm, un orăşel cu străzi largi, cu case săseşti şi o piaţă întinsă în mijloc. De la Turtucaia vin veşti proaste. Un călăreţ vine din satul Stena reclamând că sunt jefuiţi de unguri care adună vitele. Gheorghidiu primeşte ordin să vadă ce se întâmplă în Stena. În sat româncele primesc cu mere şi ulcele cu lapte pe soldaţi care se risipesc repede pe la casele fetelor. Un sas cere ajutor fiindcă i s-a furat fata fiind, studentă la Sibiu, considerată spioană. Este învinuit soldatul care păzeşte satul. Între timp, sublocotenentul este anunţat că vin ungurii cu întăriri. Apare soldatul care anunţă că a dus fata la brigadă unde au eliberat-o constatând că fata nu este spioană. Un atac este respins printr-un obuz care produce mari pierderi în tabăra inamică. Neizbutind să intre în oraş, armata inamică se retrage. Ştefan se simte bolnav din cauza frigului şi a unei dureri persistente de stomac. Trupa trece oltul pe un pod de vase. Doctorul îi recomandă lui Ştefan să plece în ţară dar acesta refuză fiindcă nu vrea să afle ceilalţi că a plecat de pe front din cauza unei dureri de stomac. Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu. Batalionul înaintează spre Sibiu. Un automobil îi depăşeşte cu doi ofiţeri răsturnaţi pe perne. Marşul continuă până în zori când sublocotenentul găseşte două căruţe cu coviltir părăsite în care se află o adevărată pradă de război. Trimite un bilet colegului Orişan anunţându-l să vină să ia parte la împărţirea prăzii. Gheorghidiu ordonă să se desfacă două butoaie ci brânză aflate în căruţă şi le împarte soldaţilor. Se

124

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

apropie de ei un călăreţ, apoi patru şi, pe deal, se văd la un moment dat şaisprezece trăgători în linie gata de atac. Caporalul raportează că inamicul pregăteşte un atac. Sublocotenentul cere căpitanului sprijin dar primeşte ordin de retragere. Începe o adevărată canonadă, salvele de tun producând pierderi importante. Şoseaua crapă din cauza bombardamentului. Exploziile sunt tot mai puternice. Atacul îi urmăreşte cu consecvenţă răscolind pământul şi acoperind soldaţii în retragere. Un soldat boceşte spunând că i-au acoperit pământul lui Dumnezeu. Nicolae Zamfir îl urmează pe sublocotenent urmat de cei câţiva soldaţi rămaşi în viaţă. A Mariei, decapitat de un obuz mai aleargă câţiva paşi şi cade în genunchi murind. Ajung în sat unde sunt aşteptaţi de sublocotenentul Tudor Popescu. Pornesc mai departe dar cum ies din sat, bombardamentul se reia. După un timp ajung pe Orişan. Într-un timp, atacul încetează şi, istoviţi, oamenii se odihnesc într-un şanţ. „Wer Kann Rumänien Retten” După treizeci de kilometri de marş, batalionul ajunge la Nagy-Varos căpitanul îl primeşte cu bunăvoinţă pe Gheorghidiu cu oamenii rămaşi alături de el. I se dau scrisorile primite din ţară. Orişan îi spune că ziarele scriu despre pierderea iminentă a războiului de către români. Citind scrisorile află că mama se roagă pentru el şi-i cere să se roage şi el iar din cealaltă scrisoare află că soţia lui îi mulţumeşte pentru generozitatea de a fi trecut lirele pe numele ei şi-l informează că după trei zile de la ratarea ultimei lor întâlniri a plecat împreună cu servitoarea, la Bucureşti. După câteva zile de linişte, primesc ordinul de echipare. Pornesc din nou un marş fără odihnă prin noapte şi ploaie. Se apropie după o noapte de marş, de batalionul inamic şi sunt întâmpinaţi de obuze. Gheorghidiu constată că drama războiului nu e numai ameninţarea continuă a morţii cât conflictul din fiecare dintre cei aflaţi pe câmpul de bătălie. Fiind seceraţi chiar de către trupele româneşti, oamenii lui Gheorghidiu şi ai ofiţerilor aflaţi cu el sunt seceraţi, puţini ajungând să se adăpostească în pădure şi să traverseze vâlceaua de după aceasta. Sublocotenentul este şi el rănit şi dus cu

acceptă să facă dragoste cu el. Doamna T. Primeşte o scrisoare anonimă care-i confirmă că ea este amanta lui Gregoriade. Ea se supără pentru că D. află că tânărul urmează studii de drept la Bucureşti dar îşi petrece timpul prin cafenele şi lucrează noaptea la o gazetă. îl întâlneşte într-una din zile în salonul ei. Fred Vasilescu. Îi scrie Elei şi o vizitează fiind întâmpinat cu exces de încântare. slab şi îmbătrânit. PATUL LUI PROCUST Doamna T. grădinile lor învecinându-se. dacă se mărită. fostul vecin îi mărturiseşte dragostea lui spunându-i că. Comunicat apocrif. un prieten al doamnei T. după ce se mută la hote. intră în tren femei frumoase care iau în primire răniţii. Ei se reîntâlnesc apoi în tren. Ştefan îi donează o sumă de bani egală cu cea donată la Câmpulung şi casele de la Constanţa cu tot ce se află în ea. scrie unui prieten despre un bărbat care o iubeşte încă din adolescenţă când. La Bucureşti este internat în spitalul garnizoanei regimentului XX unde este vizitat de mama lui. Dintr-o discuţie cu un ofiţer german rănit din acelaşi ambulatoriu află că nemţii sunt convinşi că vor ajunge la Bucureşti. Află din ziare că armata română înaintează. se întâlnesc în casa ei. La Sinaia. Îi propune să se despartă şi ea acceptă. cărţi. Când se hotărăşte să se logodească cu un tânăr inginer întors din Germania. îl vede la Teatrul Naţional însoţit de o tânără. se căsătoreşte şi pleacă în Germania iar când revine. A doua zi. Îi citise nişte note de pe birou şi intenţionează să-l alunge dar. El îi arată caiete şi fotografii care dovedesc dragostea constantă faţă de ea. în drum spre Sinaia. O vizitează des ceea ce începe să o incomodeze. locuind la părinţi. el se sinucide. Îi trimite un buchet de viorele care-i alină . Este vizitat şi de Orişan rănit la mâna dreaptă. Urmează o perioadă în care evită întâlnirea cu el şi. Doctorul o asigură că în cincisprezece zile totul se va rezolva. Călătoria cu trenul sanitar este pentru Gheorghiciu un adevărat vis. Îl revede după ce divorţează şi se întoarce în ţară: neglijent. impresionată de lacrimile lui. când D.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 125 ambulanţa până la primul punct de ajutor. după un timp. unde joacă în fiecare zi.

Fred află că ea a fost curtată de mulţi bărbaţi şi-i oferă o cutie cu scrisori legate cu panglică roză şi o fotografie a autorului acestora: George Demetru Ladima. dintrun impuls de gelozie pentru că aceasta a acceptat să danseze cu un alt bărbat. dar amândoi trag focurile în aer. în camera ei. Fred îşi aminteşte că acolo l-a cunoscut pe Ladima unde o întâlneşte şi pe doamna T. La întoarcerea de la băi. Aducându-i traducerea piesei acasă. Fred îşi scrie jurnalul în care relatează vizita la o cocotă. o găseşte doar pe Valeria. Vorbindu-i despre acesta. pe lângă plata serviciilor ei ca amantă va fi recompensată cu un sprijin pe lângă directorii de teatre spre care aspiră. fostul său prieten şi admiratorul doamnei T. Ladima îl provoacă la Duel pe Fred care o jigneşte pe doamna T. aşa cum mărturiseşte lui Fred. cu o altă femeie. Scrisorile refac traseul unei iubiri pasionate care începe în primăvara anului 1926 după ce Emilia trece pe la gazeta al cărui redactor este şi-i cere să-i traducă o piesă de teatru. actriţă fără valoare care mizează pe faptul că. se retrage la bucătărie. ea având întâlniri cu alţi bărbaţi. descoperă o fotografie cu dedicaţie din partea logodnicului ei. sinucis cu trei luni în urmă.. studiind camera. despre care prietenii spun că se află acolo pentru a fi aproape de el. El nu o găseşte acasă de mai multe ori dar nu-i reproşează admiţând că în acest timp ea caută angajamente la teatre dar. În timp ce sora ei. detaşat în Ardeal la o administraţie financiară.126 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI singurătatea şi starea de insatisfacţie provocată de faptul că-l vede pe Fred Vasilescu pe care îl iubeşte. El nu arată că-l cunoaşte pe Ladima. Valeria. Emilia aflându-se la Bârlad fiind frustrat de faptul că ea se simte bine în absenţa lui iar în alta îi scrie despre demisia lui de la gazetă şi se află acum la Techirghiol regretând că nu sunt împreună. într-o seară. O scrisoare invocă prezenţa ei. Cei doi se duelează. Emilia îi povesteşte lui Fred cum. Emilia. Citind această scrisoare. Îl reîntâlneşte pe Ladima într-o noapte când acesta îi mărturiseşte dragostea pentru doamna T. în realitate. Ladima obţine angajarea Emiliei la Teatrul Naţional dar nu şi roluri. Ladima îl găseşte în casa ei pe deputatul Nae Gheorghidiu căruia i-l . fosta lui iubită. Emilia îşi oferă serviciile în camera ei după care.

Ladima îi scrie despre suferinţa sa din toată perioada despărţirii şi-i mărturiseşte dorinţa de a relua relaţia. acesta propune ca în prima piesă pusă în scenă să fie distribuită şi Emilia şi o anunţă printr-o scrisoare rece dar politicoasă.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 127 prezintă. Este contactat de Nae Gheorghidiu care-i propune să scoată o gazetă. Deşi ea se disculpă. Invitând-o la o masă cu trei amici ai săi. el îi scrie despre starea proastă de sănătate şi dorinţa de a putea avea un trai decent. Ladima o prezintă ca fiind logodnica lui şi află că aceştia o cunosc cu adevărata ei profesie. Nemairezistând. După două luni ea îl caută. Într-o altă scrisoare. A doua zi. el îi trimite un buchet de flori acuzându-se pentru grosolănia sa. el fiind prietenul dar şi faptul că nu-l angajează pe acest post considerând că funcţia de secretar nu este la înălţimea valorii lui. după o noapte de declaraţii platonice. Aflând că Ladima este bolnav la pat. Gheorghidiu îi cere directorului gazetei să înceteze polemica. Ladima îl vede în separeul unui local în compania unui grup de cheflii. În altă zi. cu care rupe. Într-o seară. el reluând bunele relaţii dinasinte cu colegii de partid dar Ladima protestează şi îşi dă demisia. Prin gazetă. Înfiinţându-se o grupare pentru teatru din care face parte şi Ladima. Rupe relaţiile cu ea şi este concediată de la Teatrul Naţional. la sugestia lui Fred Vasilescu. Ladima îi trimite cheia şi o scrisoare plină de injurii. Arghiropol. logodna după puţin timp. Fred îl convinge să-şi retragă demisia. el o găseşte pe Emilia făcând dragoste cu deputatul şi încuie uşa pe dinafară încât la venirea Valeriei este nevoită să strice broasca pentru a intra. Piesa este bine primită de critică. îşi cere iertare şi. însă. Totuşi îi scrie acesteia că urmează să primească o slujbă de secretar al unei fundaţii înfiinţată de un prieten. Ladima începe să observe adevărata preocupare a Emiliei. Fred îşi aminteşte de acest moment. Apoi ea se retrage cu Gheorghidiu în camera ei şi fac dragoste în timp ce Ladima aşteaptă în salon. Valeria merge să-l îngrijească dar nu vorbesc nimic despre Emilia dar află din alte surse că aceasta este logodită şi urmează a se căsători cu un acţionar al Teatrului Naţional. Fred îşi . Ladima reabilitează imaginea deputatului remaniat prin complotul unor membri ai partidului său.

Ladima se scuză faţă de Emilia că înrârzie deoarece trebuie să meargă la o întâlnire cu un prieten aviator. de Paşti. În acelaşi an. ea pleacă cu un grec dar îi spune lui Ladima că pleacă la Bârlad lăsându-l pe acesta să .Prin influenţa sa. Ladima consideră anul 1928 anul vieţii lui. O nouă tentativă de a demisiona este respinsă de tatăl lui Fred. încântat de gustul femeii şi o invită să bea un pahar de vin pentru a inaugura locuinţa. Din altă scrisoare rezultă iubirea sinceră a lui Ladima pentru Emilia.128 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI aminteşte despre demersurile lui pentru angajarea lui Ladima la insistenţele doamnei T. El regretă că nu le poate ajuta financiar pe cele două femei pentru că el însuşi se afla într-o criză fără speranţă. Într-o după amiază ea îşi duce lucrurile intime acasă la Fred spunându-i că rămâne la el deoarece trebuie să aniverseze iubirea lor. Fred îşi aminteşte evenimentele de după Revelionul acelui an când a cunoscut-o pe Maria Mănescu (doamna T. Rămâne cu el timp de două săptămâni. Fred intră într-o zi în magazinul ei pentru a-şi mobila garsoniera. În alte scrisori ale lui Ladima acesta menţionează împotrivirea Emiliei şi a surori sale. Îi cere să petreacă noaptea cu el şi ea acceptă. Vasilescu-Lumânăraru conştient că gazeta apare numai datorită lui Ladima. relaţia este reluată iar Fred. Ladima reuşeşte să obţină reangajarea la teatru a Emiliei.) după divorţul de inginerul din Germania când trece printr-o perioadă grea. La întoarcere. Într-una din scrisori. Fred îşi aminteşte că este vorba despre o invitaţie făcută de el lui Ladima pentru a asista la pregătirile pentru cursa fără escală la Capetown. de a nu demisiona de la gazetă căci. Valeria. demisia lui însemna pierderea influenţei asupra celor ce o susţin la teatru aceasta ducând la concedierea ei. În ajunul Revelionului el îi oferă un cadou deşi nu mai sunt împreună: o brăţară de platină cu briliante comandată în Belgia. îi dă cheile locuinţei sale şi o roagă să i-o mobileze cât este plecat din localitate. Într-un bilet. apoi pleacă din ţară timp de o lună. apoi el întrerupe relaţia spunându-i că este bolnav. Ea intră în parteneriat cu o doamnă în vârstă şi cumpără un magazin de mobilă care prosperă. La întoarcere. El o respinge elegant spunându-i că-i admiră inteligenţa dar nu-l interesează ca femeie.

Ladima se sinucide. Adevărul. Fostul ministru conservator îi cere lui Gelu Ruscanu. Fred. convins că este înşelat. îl vizitează la redacţia ziarului şi îl roagă să nu publice scrisoarea fiindcă . A doua zi. paginatorul şi maşinistul ziarului „Dreptatea socială” caută în sertarul de la biroul directorului. soţia ministrului care este autoarea unei scrisori trimisă directorului „Dreptăţii sociale” care afirma că soţul ei a distrus un testament şi a asasinat-o pe bătrâna doamnă Manetti aflată în casa lor. Irina. plecat la Iaşi să pledeze întrun proces. mătuşa lui Gelu Ruscanu. Gelu vizitează în închisoare un membru al partidului său şi află condiţiile inumane de detenţie. o campanie de presă împotriva lui Saru-Sineşti. căreia i se adresează într-o scrisoare găsită asupra lui. găsind bani în buzunarul celui mort consideră că vina cade asupra doamnei T. prin paginile ziarului său. impresionat de destinul prietenului său. hotărăşte să păstreze scrisorile din mâinile femeii care nu le merită. Fred să prăbuşeşte cu avionul într-o cursă de antrenament. manuscrisul ajunge la Maria Mănescu. el împrumută nişte bani şi scrie doamnei T. A doua zi după ce predă manuscrisul notelor sale despre destinul lui Ladima unui prieten. materialul compromiţător despre ministrul justiţiei şi care ar putea duce la demisia acestuia dar este refuzat. pentru a face o interpelare în Cameră. Intervine şi Maria Sineşti. După un an. Sache şi Daşcu. acuzat de crimă şi înşelăciune. Gelu Ruscanu. Gelu Ruscanu este membru al Partidului Socialist şi lansează. aflat de Fred Vasilescu este că un coleg îi spune ceea ce ştiau toţi bărbaţii din jurul său despre Emilia. caută necrologul de după moartea ziaristului şi remarcă faptul că acesta este lăudat ca poet. Peste două săptămâni. Dezgustat. Maria regretă fapta făcută înainte de căsătoria sa cu Saru-Sineşti şi-i cere soţului să plece din ţară pentru a li se pierde urma.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 129 petreacă sărbătorile cu sora ei. JOCUL IELELOR În vara anului 1914. materialele numărului următor. Procurorul care face investigaţia morţii lui Ladima. ministrul justiţiei. pentru a nu se cunoaşte care este cauza reală a sinuciderii sale. membru al Partidului liberal.

În sfârşit. Maria Sineşti intenţionează să plece din oraş luând cu ea pistolul cu gândul de a se sinucide. prinţul Bazil Şerban povesteşte prietenului său. ea îl iubeşte şi-l cunoaşte ca un om inofensiv. că este provocat la duel de bibliotecarul acestuia. Ea trece însă. După plecarea soţului ei. Nora Ionescu. Fiind convins că dreptatea trebuie să învingă. Directorul îl acuză direct de crimă dar ministrul îi spune că scrisoarea unei femei care-i scrie amantului despre o aşa zisă crimă nu este probă în instanţă Îi arată scrisoarea tatălui său care avea intenţia de a sustrage bani din casieria societăţii ca să achite o datorie la cărţi şi-i dezvăluie că acesta s-a sinucis. fiica lui Matei. Pe de altă parte. vicepreşedinte al Camerei.130 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Sineşti l-a ajutat pe tatăl lui Gelu cândva să-şi salveze onoarea dându-i o sumă de bani ca să-şi plătească o datorie de onoare. în toamna anului 1913. SUFLETE TARI În casa lui Matei Boiu Dorcani. Ruscanu respinge orice negociere. îl acuză pe Andrei Pitraru că urmăreşte să se . el să sinucide cu pistolul Mariei. Ioana. mai întâi. venit să-l invite pe Matei Boiu să facă parte din guvern. Şerban Saru-Sineşti. ca pe o ultimă dovadă a faptului că a iubit-o cândva. nu crede mărturia prinţului afirmând că bibliotecarul este un om lipsit de îndemânare şi. pe la redacţia ziarului şi-i cere fostului său amant. Ruscanu o refuză şi Maria părăseşte camera lăsând pistolul în biroul său. Praida prieten şi lider de partid îi cere să renunţe la publicarea scrisorii existând o înţelegere cu Sineşti ca tovarăşul lor să fie eliberat din închisoare în schimbul renunţării la campanie şi a nepublicării scrisorii. în cele din urmă. Maria revine la Gelu căruia îi propune să plece din ţară şi să-şi refacă viaţa împreună. să renunţe la această campanie împotriva soţului ei şi să nu publice scrisoarea trimisă de ea care ar compromite-o definitiv. Saru Sineşti însuşi vine la redacţie să-l revadă pe Gelu Ruscanu ca vechi prieten al tatălui său. Convins că nu poate realiza ceea ce el numeşte dreptate absolută. avocat. cu pistolul amantei sale. Andrei Pietraru.

Andrei o aşteaptă pe Ioana în camera ei. Ea îl . Duelul are totuşi loc şi prinţul este rănit de bibliotecar spre surprinderea tuturor dar nu şi a Ioanei a cărei iubire este sprijinul moral al tânărului. Servitoarea din casă. Ioana ascunde tatălui ei ceea ce s-a petrecut între ea şi Andrei dar îi cere acestuia să mărturisească el taina pe care o poartă şi să obţină căsătoria lor. soţia lui Sineşti. pentru că nutreşte de multă vreme o iubire mărturisită pentru Ioana. să părăsească această casă şi să meargă la el. Darie vede în medierea făcută de Ioana un mod de a-şi bate joc de sentimentele lui Andrei pe care-l consideră un ratat. o cere în căsătorie ceea ce produce adversitatea lui Pietraru nefericit şi totodată încântat să-şi poată apăra sentimentele pentru femeia iubită. Profitând de prezenţa prinţului. Elena. Indignat de această prezumţie. venită la Dorcani. Nicolae Darie.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 131 îmbogăţească printr-o eventuală căsătorie cu fiica acestuia.. Deoarece prinţul Bazil Şerban urmează să plece în Franţa. el refuză datorită iubirii pentru Ioana. la Drezda dar nici o ofertă nu-l poate îndepărta din casa în care trăieşte Ioana. îi mărturiseşte dragostea lui pătimaşă pentru care a renunţat la plecarea din casa Dorcanilor şi o convinge pe „jupâniţă” să cedeze pasiunii lui. aduce cu ea portretul Suzanei Boiu despre care se spune că s-a căsătorit cu un haiduc şi seamănă cu Ioana care-l iubeşte pe bibliotecar. Scuze în mod elegant. ceea ce trebuie să se întâmple cât mai curând deoarece acesta trebuie să plece de la moşia din Dorcani peste foarte puţin timp. la ţară unde-şi poate găsi o slujbă şi o nevastă din lumea lui. Matei Boiu Dorcani îi oferă lui Andrei o catedră la un liceu din Bucureşti sau o bursă pentru a obţine doctoratul în istorie. Andrei pledează pentru sentimentele sale în faţa bătrânului care nu-i poate să accepte cele relatate de tânărul bibliotecar şi îl acuză că nu este vorba despre iubire faţă de fiica ei ci doar de interesul de a pune mâna pe averea lui cu toate că Andrei respinge acuzaţia care i se pare absurdă şi total lipsită de sens. încheie pregătirile de plecare a proprietarului moşiei pe care trebuie să-l urmeze. Deşi invitat de prietenul său. Maria. Ioana îl convinge să renunţe la duelul cu Andrei Pietraru şi acesta acceptă scuzele bibliotecarului cerându-şi la rândul său.

Editorial debutează cu volumul „Ape adânci” primit cu entuziasm de G. Urmează „Femeia în faţa oglinzii” şi comedia „Bătrânul”. având o instruire îngrijită. Este soră de caritate în timpul primului război mondial în gara Focşani ceea ce îi va furniza material pentru romanul „Balaurul”(1923). Se căsătoreşte la douăzeci de ani cu magistratul Nicolae Papadat. Sosit la conac. Elena îl însoţeşte pe Andrei la spital luată de Darie şi de doctor care speră în salvarea celui rănit. dincolo de toate convenţiile sociale şi. Focşani. schimbări frecvente de domiciliu ( Turnu Măgurele. este disperat de destrămarea iluziei unei iubiri absolute. constată că acesta mai trăieşte şi-l duce la spital. Constanţa). care întârzie cariera literară a scriitoarei. Buzău. Andrei. Are o viaţă dificilă: copii mulţi. însoţit de doctorul cu care urmează să plece la ţară. îl compătimeşte pentru lipsa de înţelegere a moşierului şi-l îmbrăţişează. Ibrăileanu. Debutează în 1912. îl vede pe sinucigaş şi. Ioana urmăreşte scenele de coşmar care se derulează sub privirea ei împietrită şi nu înţelege gestul iubitului ei şi nici ceea ce s-a întâmplat între el şi Elena. studiază la un pension de domnişoare. Afectată de cele petrecute. în urma unui consult rapid al medicului. Ioana îl surprinde pe Andrei sărutând-o pe servitoare şi-i reproşează infidelitatea fără să-l lase să se disculpe. După război se apropie de mişcarea de la Sburătorul unde este îndrumată de Eugen Lovinescu.132 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI întâlneşte pe Andrei şi-i spune cât de mult regretă incidentul. umilit şi uimit de duritatea Ioanei. cu un necrolog la moartea lui Petre Liciu într-un ziar francez (”La politique”) iar din 1913 trimite proză lirică la revista „Viaţa românească” de la Iaşi. pentru a-i dovedi Ioanei dragostea lui. se împuşcă. fiica căpitanului Dimitrie Bengescu şi al profesoarei Zoe (născută Ştefănescu). prietenul lui Andrei. HORTENSIA PAPADAT BENGESCU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născută în Iveşti-Galaţi la 8 decembrie 1876. Proza „obiectivă” a scriitoarei este inaugurată de ciclul familiei Hallipa .

Mini meditează asupra relaţiei de rudenie dintre Lenora şi Lina. stăpâna moşiei. Târziu. „Rădăcini” şi „Străina”). fata Lenorei. scriind familiei Hallipa despre asaltul . de fapt. Nory şi Elena sunt prietene din copilărie pentru că Elena. După un nou leşin. în timp ce Nory şi Elena. „Concert din muzică de Bach”„Drumul ascuns”. Moare la Bucureşti. În timpul micului dejun luat la ora doisprezece. Premiul Naţional pentru proză. Mini bănuieşte că. Fără săi se spună. creaţia sa a fost receptată de public şi postum deşi critica literară a semnalat prin ea prezenţa unei scriitoare moderniste. discută în timpul unei lungi plimbări. în 5 martie 1955. ultimul manuscris fiind pierdut. depăşind viguros literatura tradiţionalistă a momentului şi apropiindu-se de marea literatură europeană. stăpânul moşiei. FECIOARELE DESPLETITE Lina. În 1927 publică volumul „Desenuri tragice”Din 1933 se stabileşte la Bucureşti. îşi salută oaspeţii şi încearcă să o îmbrăţişeze pe Lenora care îl respinge apoi leşină.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 133 („Fecioarele despletite” . Nory şi Mini merg în vizită la moşia Hallipilor spre disperarea tinerei Mini care nu suportă şederea la ţară. supărată pe Doru care este plecat cu afaceri. soseşte . adorată de tatăl ei. Ea ilustrează genial principiile modernismului lovinescian iar faptul că ciclul Hallipilor a fost citit pagină cu pagină în cercul „Sburătorului” a făcut din acesta un roman emblematic al curentului. Mika-Le absentă în acel moment de la moşie. Lina o animă şi Mini o aude cerând ca cineva să plece. Lina îngrijeşte pe Lenora. singura lui moştenire de familie şi. boala Lenorei se datorează surorii Elenei. cei prezenţi află că cea care trebuie să plece este Mika-Lé deoarece aceasta este plecată de acasă pentru a-l asalta cu propuneri şi ameninţări amoroase pe prinţul Maxenţiu cu toate că acesta este logodnicul Elenei. Doru Hallipa. este o bună ascultătoare. Prinţul locuieşte într-un palat ruinat. schimbă câteva cuvinte cu Elena. În ciuda unei opere de excepţie. modernă prin stil şi profundă ca viziune. Obţine marele premiu al Societăţii Scriitorilor Români pentru romanul „Logodnicul” (1936) iar în 1946.

În aşteptarea ceaiului promis de Lina. Trăsura care duce în oraş grupul de musafiri. nevasta doctorului Rim. Lina şi Eliza discută afaceri de familie iar Lică aruncă ocheade lui Nory. şi care obişnuieşte să locuiască la ei când vine la Bucureşti. Mini îşi aminteşte şi pe prinţ. Mini hotărăşte să viziteze pe Lina. în schimb. Femeile povestesc apoi despre aventuri. fiica unui recent îmbogăţit din comerţul cu paste făinoase.134 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Mikăi-Lé. o femeie elegantă şi distinsă. despre perioada ocupaţiei şi despre Mika-Lé despre care se spune că este autoarea naşterii unui copil mort al cărui tată ar fi un tânăr pictor. ultima discuţie provocând retragerea Linei. cu chipul unei păpuşi de Nűrenberg şi doi gemeni. Într-o superbă dimineaţă de aprilie. Mika-Lé. atrage ruperea logodnei cu Elena. Aimée. cu o barbă blondă şi mâini înguste. soţia lui. deschide Lina. Mini încearcă o conversaţie cu Rim. cum este numită Ada Razu. Eliza vine însoţită de Lică. fratele Lenorei şi de Nory. Îl găseşte acasă pe Rim uimit că este întrebat despre moşia Hallipilor deşi el nu iese niciodată din oraş. ajunge la familia Rim spre bucuria lui Mini ostilă de la început călătoriei la ţară. care le spune că bărbatul ei este bolnav de gripă ceea ce determină repausul său la pat. exotică dar vulgară. admiraţia pentru Lenora. verişoara primară a lui Doru Hallipa. Află că Lenora se află acum la Viena împreună cu Coca-Aimée pentru un consult medical. Admiraţia nestăvilită pentru Lenora o convinge pe Mini despre sentimentele lui Rim faţă de Lina. Mini află că Maxenţiu este în Bucureşti şi urmează să se căsătorească cu „făinăreasa”. În timpul ceaiului. un bărbat foarte îngrijit. Sosind Lina îi cere permisiunea soţului ei să primească vizita Elizei. Îşi exprimă. Nory şi Mini bârfesc despre relaţia soţilor Rim. Cei cinci copii ai familiei Hallipa sunt foarte diferiţi: Elena este frumoasă şi înţeleaptă. Sunând la familia Rim. aflaţi la internat. apoi frunzăreşte un album de familie încercând să identifice persoanele din fotografii. Grig. lipsită de eleganţa şi frumuseţea Lenorei. Fetele o văd pe MikaLé într-o cofetărie dar evită să o întâlnească apoi se despart la colţul bulevardului cu Calea Victoriei. Lina o roagă pe Mini să rămână la . Bârfa continuă şi în stradă unde Mini şi Nory aşteaptă tramvaiul.

de când Mika-Lé este plecată de acasă. o preferă ca însoţitoare pe Eliza aflată în pragul unui divorţ. La cererea lui Mini. Lina spre un client iar Mini cu probleme particulare. În timp ce Lina o convinge pe Lenora să se mute la Bucureşti. Rugată de Lina. evident mai neîngrijită decât la ultima lor vizită. Ele vorbesc despre familia Hallipa recent mutată în Bucureşti într-o casă pusă la dispoziţie de părinţii Elizei. Lică are o discuţie aprinsă cu Lina dar Mini nu reuşeşte să înţeleagă despre ce este vorba. bunica lui Hallipa. Mini întâlneşte în oraş pe Nory cu care merge în vizită la Elena. Îl laudă pe Doru Hallipa pentru nişte prepeliţe aduse cu puţin timp înainte apoi o eliberează pe Mini care cere să meargă în bucătărie pentru a vedea cum prepară păsările. obsedată că se urzeşte un complot împotriva ei. Mini află că o scrisoare trimisă de Mika-Lé lui Doru ajunge din greşeală în mâinile Lenorei şi astfel aceasta aflând că fata are datorii mari şi-i cere tatălui ei bani. Lina trebuie să o convingă pe Lenora să se interneze într-o clinică unde ar avea parte de o îngrijire specială dar aceasta . Într-o altă zi. Mini vizitează împreună cu Doru casa femeia observând schimbările între care şi lipsa tabloului doamnei Calliope. mai ales de când Elena este căsătorită cu Drăgănescu. Într-o altă zi. în sanatoriul doctorului Walter pentru a sta un timp departe de problemele ei . mai elegantă dar şi mai rece. Lina şi Mini sunt întâmpinate pe terasă de o servitoare şi conduse în grădină unde se odihneşte Lenora cu un chip obosit şi priviri stranii. Elena le arată salonul de muzică unde sunt servite cu prăjituri şi cu vin. după o noapte ploioasă. Mini o însoţeşte la moşia Hallipilor.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 135 masă fiindcă Rim pleacă la repetiţie la quartet. mai strălucitoare decât la ultima lor întâlnire. Lenora face din nou o criză reproşându-i bărbatului ei că face prea multe cheltuieli. Lina se plânge oaspetelui ei că Lenora are de peste un an. Astfel află că Lenora este plecată la Predeal. femeile întâlnesc pe Doru Hallipa însoţit de Eliza. apoi apare şi Doru Hallipa. chiar şi nunta Elenei costând prea mult. Plecând împreună. crize dar nu mai are ieşiri nervoase ci stări de linişte suspectă. Mini trece pe la Rimi şi doctorul o invită în birou deşi se afla într-o discuţie aprinsă cu Lică.

fără a se mai feri.Aimée în timp ce Doru are grijă de moşia noului socru şi de gemeni. CONCERT DIN MUZICĂ DE BACH Mini vizitează familia Rim în noua lor locuinţă şi este întâmpinată de Sia prezentată ca nepoata familiei. cu o figură plăcută. tatăl ei. Vestea uimeşte pe toţi prietenii de familie. aflând. produce o schimbare neaşteptată a fetei. îi schimbă total dispoziţia. Lina îi spune că Lenora urmează să se căsătorească cu doctorul Walter având cu ea şi pe Coca. De la Predeal vin veşti contradictorii: Lenora se simte tot mai bine dar o vizită a fiicei sale Mika-Lé venită să-şi ceară iertare şi bani. Dealtfel. cunoscut sub numele de Trubadurul. Lina îi arată vizitatoarei casa. convinşi de soliditatea acestei căsătorii dar eliberarea de această taină face ca Lenora să cunoască o însănătoşire miraculoasă în sanatoriul doctorului Wagner a cărui simpatie evidentă pentru pacientă este vizibilă. Ea aleargă la poartă fiindcă. cu o buclă rebelă pe frunte. sprinten. afişând relaţia lor întreruptă un timp. Slujba . îngrijitoarea doctorului Rim. cu părul castaniu. Ea mărturiseşte lui Doru că Mika-Lé nu este fata lui şi-i cere să se despartă fapt acceptat de acesta. ochii mici. de data asta împreună. nu se aseamănă prin nimic cu Trubadurul : ea este înaltă. asemenea lui Lică. Între timp. cabinetul doctorului şi mica farmacie. trunchioasă. Lina îşi manifestă bucuria pentru angajarea Siei a cărei prezenţă este bine resimţită prin starea lui Rim. Sia cere permisiunea de a pleca deoarece este aşteptată în stradă de Lică Petrescu. Află că Sia este vizitată zilnic de tatăl ei care. negri şi gura lăsată în jos în timp ce el este subţirel.136 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI de familie. Deşi Mini este iritată de prezenţa Siei în postură de gardian al doctorului. se simte prizonieră în casă. râde din nimicuri şi se manifestă ca un copil. aceasta nu iese din cameră. mândria gazdei. După un timp. atunci când dă semnalul. Intrând la Ateneu pentru a se odihni. Doru vine una din moşii. fapt neacceptat de Elena care. Mini întâlneşte după mai mult timp pe Doru şi pe Eliza. Mini meditează asupra evenimentelor trăite în ultima perioadă constatând că evoluţia neaşteptată a familiei Hallipa. se ceartă cu tatăl ei.

căsătoria îi prilejuieşte satisfacţie. Angajarea Siei ca infirmieră a lui Rim este o răzbunare a lui Lică faţă de Rimi. însă. la zece ani primeşte bani de la mama ei pentru a avea o îngrijire mai îngrijită. Căsătoria lui Rim cu Lina este acceptată ca o convenţie. la bărbatul din faţa trăsurii sale pe care promite a-l regăsi. Sia este un „dar” din partea urâtei Lina care. Trubadurul trece pe la bucătărie unde este servit cu un pahar de vin şi un pachet cu mâncare oferite de Sia. Duduia Mary care o moşise pe Sia şi o crescuse mult timp se mărită şi soţul ei îl ia pe Lică asociat ca voiajor pentru afacerile cu vinuri iar pe Sia o înscrie la o şcoală de infirmiere cu ajutorul Linei. produce o adevărată criză de senzualitate ceea ce are urmări nefaste pentru sănătatea lui fragilă. soţia prinţului Maxenţiu care se află în caleaşcă. în schimb. El o urăşte chiar dacă în societate apare ca având un mariaj liniştit sperând ca odată să devină proprietarul averii cu ajutorul căreia îşi terminase studiile şi intrase în lumea bună a Bucureştiului. Gândul lui Lică rămâne la femeia oacheşă cum şi cel al Adei. Sia este purtată din gazdă în gazdă până ce. este comis-voiajor apoi detectiv civil până începe războiul şi reintră în viaţa cazonă ocupându-se de aprovizionare. Internat în spital. căsătoria cu Ada. După ce este crescută de o doică până la şase ani. opreşte caii şi o cunoaşte astfel pe Ada Razu. supranumită „făinăreasa”.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 137 la familia Rim reprezintă pentru ea un mister dar o acceptă ca toate hotărârile lui Lică. Nu o poate. directoarea şcolii în care învaţă Sia acceptă să rămână la ea Aimée Lică se retrage din armată. Plecând de la Sia. Pentru Maxenţiu. motiv de şantaj în toate împrejurările. După război o regăseşte pe Sia. La plecare. Pentru Lică. că în toamnă Elena Drăgănescu-Hallipa va da un concert la care speră că Rim îşi va da concursul. după naştere o lasă în grija bărbatului. Adei. în timpul prânzului. Lina comunică lui Rim. ierta pentru că-l privase de plăcerile unei iubiri de tinereţe. Rim ştiind că viitoarea lui nevastă nu este virgină. La insistenţele lui. el nu mai revine în armată. o domnişoară urâtă şi stângace. în timp ce se află pe front. Lică este pe punctul de a fi accidentat de o trăsură dar intervine. răzbunare a lui Lică faţă de Rimi. ea .

Lé în magazin. Lică o supune pe Ada care-i devine amantă. Pentru Ada începe o luptă tenace pentru obţinerea unei invitaţii la concertul din toamnă care i-ar facilita accesul în high-liful bucureştean. vărul lui Maxenţiu şi Ada reuşeşte să-i trezească interesul pentru concertul Elenei . antrenamente. Ea laudă concertul Elenei vorbind tuturor despre pasiunea ei pentru muzica lui Bach. postul oferit spre surprinderea ambiţioasei femei. Totodată femeile discută despre salonul de muzică al Elenei. Deşi ştie că nu este iubit. După primele zile de la ieşirea din criză. aflată între pasiunea pentru şambelan şi datoria mimată pentru soţ este foarte prudentă pentru a salva aparenţele. Maxenţiu face o congestie pulmonară şi Ada îi respectă boala nefăcând-o publică. Soseşte în ţară Marcian. Drăgănescu este mulţumit că este acceptat. plimbări la şosea îl obosesc pe Maxenţiu care se simte din ce în ce mai rău.138 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI fiind neobosită în amor. Ea organizează mese cu oaspeţi. întrerupe discuţia celor două. Lică refuză. Mini doreşte să discute cu Nory despre boala închipuită a doctorului Rim simţind pericolul care o pândeşte pe Lina. Sub acest titlu i-l prezintă apoi lui Maxenţiu spunându-i că a fost recomandat de Lina chiar dacă bărbatul ei simte că acesta este potenţialul amant al Adei. cunoscut violonist. Lică este angajat în cele din urmă ca şambelan al grajdurilor princiare şi Ada. Îi displace privirea sfidătoare a lui Lică dar îşi disimulează sentimentul de repulsie deşi simte cum acest act îi pregăteşte ieşirea din scena vieţii matrimoniale. Ada îl supraveghează cu atenţie pentru că moartea prinţului i-ar fi afectat serios imaginea. femeia încercând să-l introducă pe acesta în înalta societate ca unchi al Elenei. Intrarea lui Dfrăgănescu însoţit de Mika. Ada îl întâlneşte pe Lică după puţin timp pe stradă şi-l invită în dimineaţa următoare la locuinţa lor oferindu-i un post de dresor la grajdurile cailor de curse. despre mariajul cu Drăgănescu şi despre ultimele bârfe legate de viaţa aventuroasă a Mikăi-Lé. însă. în timp ce bărbatul ei călătoreşte foarte mult în interesul afacerilor. Elena făcându-şi relaţii mondene fiind un arbitru al protipendadei. organizează acasă prânzuri cu număr mic de invitaţi pretextând neputinţa lui Maxenţiu de a ieşi din casă.

Ada demite pe Lică oferind suma pentru salariul acestuia lui Maxenţiu pentru a pleca la Leysins. uluieşte pe Sia dar şi pe Rim încântat de termenii tehnici şi cunoştinţele lui Lică despre cai şi curse. Maxenţiu este indignat de compasiunea celor din jur iar Marcian refuză invitaţia la masă. trezesc speranţa Linei că unul din ei o va lua pe Sia de nevastă ceea ce iar rezolva problema tutelei ei. Rim le obţine posturi de laboranţi pe lângă cursul său de la facultate până la crerea unui laborator analitic. Întâlnirile cu Lică sunt acum sporadice dar pline de pasiune iar acesta este mulţumit cu noua lui situaţie şi cu schimbările impuse de relaţia cu prinţesa. Sia umblă prin lucrurile Linei şi găseşte o casetă încuiată ceea ce produce decizia Linei de a o alunga din casă. La prima sa cursă cu caii prinţului. să-l roage pe Lică să o ajute. Sia îşi ameninţă tatăl că va avea o relaţie cu Rim. Pe fondul acestei atmosfere. Elena o ia pe Mika-Lé ca secretara Drăgăneştilor schimbându-i numele în Norica. Lică îşi continuă activitatea la grajdurile Adei şi evită aducerea Siei la locuinţa sa pentru ca Ada să nu-l . veniţi de la studii din Germania cu diplome de farmacişti. Ada este nervoasă fiindcă Lică o respinge. Lică ocupă locul al doilea ceea ce îi aduce o sumă importantă de bani şi. La intervenţia acestuia. Într-o discuţie cu Lina. la sanatoriu. mai ales. Gemenii Hallipa. Nory află despre adevărata identitate a Siei iar aceasta dezvăluie secretul Elenei. Elena trimite pe Nory la Rim. Rim promite că va veni la repetiţii. Intervine Rim dar relaţiile Linei cu Sia rămân încordate. Supărată. În cele din urmă. Elena o vizitează pe Lina şi o găseşte în pat fiindcă îţi luxase piciorul şi află că Rim este la facultate iar Sia este bolnavă. prestigiu. îngrijorată că absenţa acestuia va întârzia concertul dar Sia îi transmite că doctorul nu este acasă. Absenţa prelungită a lui Lică produce tulburări în comportamentul Siei care vorbeşte urât Linei şi nu răspunde solicitărilor lui Rim. în calitate de verişoară. O aventură urmată de tentativă de sinucidere o aduc pe Mika-Lé în spital unde o întâlneşte pe Sia pe căreia îi cere. Datorită lungii absenţe a lui Lică.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 139 Drăgănescu. Sia devine tot mai obraznică şi Lina o loveşte. Sosirea lui Lică schimbat total faţă de ultima lui apariţie.

cei apropiaţi încercând să-l convingă de oportunitatea unei perioade de şedere la Leysins . Rim lipseşte de la repetiţii preocupat de o relaţie cu Sia fapt intuit de Mini care o pune în gardă pe Lina. Gemenii o duc la spital unde. Chinuită de remuşcări. Concertul. Lina îi dezvăluie Siei adevărul despre naşterea ei dar fata mărturiseşte că ştia ceea ce duce la izbucnirea mâniei mamei. Fata îşi caută tatăl la locuinţa lui dar află că este plecat cu Ada în străinătate. Vine la repetiţii şi Rim. Mici concerte la orgă creează o relaţie tot mai intimă între Marcian şi Elena. Familia Drăgănescu şi Mika-Lé merg un timp la Prundeni. întâlneşte la facultate pe gemenii Hallipa care o duc la locuinţa lor. Mândria şi răceala Elenei abdică în faţa pasiunii pentru muzică. Sia moare. Rim îi spune că Sia făcuse un avort şi acum este în stare gravă. Rim o salvează din mâinile Linei care îi spune că este mama Siei. într-o zi de joi participând şi familia Maxenţiu. după operaţie. Marcian arătânduse cordial dar autoritar ca muzician. La refuzul Linei. Marcian fiind invitat de câteva ori la ţară. Lina o alungă din casă pe Sia în ciuda opoziţiei bărbatului ei. dar soţul ei îi spune că ăi era cunoscut acest fapt. Ada trimite o scrisoare Elenei prin care o anunţă disponibilitatea lui Marcian de a participa la organizarea concertului ceea ce produce obligaţia amfitrioanei de a invita familia Maxenţiu la concert.Ada se fereşte să pronunţe numele lui Lică în faţa Elenei dar în rest proclamă rudenia doamnei Drăgănescu cu Lică Petrescu. Derutată. La insistenţele Adei. este amânat din cauza doliului prilejuit de moartea mătuşii Gramatula care fusese asemenea unei mame adoptive pentru Elena şi lasă acesteia cea mai mare parte a averii sale. repetiţiile de joia sunt reluate.140 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI îndepărteze aflând că are o fiică. programat pentru luna noiembrie. După opt zile în care Rim nu-i mai vorbeşte. Sia este tot mai furioasă pentru că este neglijată de tatăl ei şi urzeşte un plan de răzbunare. Într-una din zile. La întoarcerea lor în Bucureşti. grav bolnavă. Elena îl convinge pe Maxenţiu să plece la sanatoriu. Moartea Siei este anunţată în ajunul . Şi Drăgănescu are faţă de Marcian o atitudine de simpatie care înlesneşte o relaţie tot mai apropiată a Elenei faţă de acesta. Rim îi cere Linei să o consulte pe Sia.

la ora şase iar mesele sunt tăcute. Ada nu se alătură cortegiului funerar. studenţi ai lui Rim. Walter primeşte palatul Boronin pentru a avea unde să-şi ţină colecţia. dat fiind oficializarea lui ca membru al familiei Hallipa şi intrarea ei în înalta societate prin participarea la concert. Drăgănescu. participă la repetiţia generală înainte de înmormântarea fiicei lui Lică. Ea are o discuţie cu avocatul Vardari care consideră pe Lică un bun candidat electoral pentru partidul său primind o ofertă financiară tentantă din partea Adei. Ambiţiile ei pentru Lică sunt acum mai mari. Walter îi satisface cererile cu bunăvoinţă. Doctorul o cunoaşte pe Salema într-o clinică particulară unde aceasta îi propune să-i devină amant iar acesta acceptă cu condiţia să-l lase să-şi continue cariera. tulburată de veste.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 141 concertului. tânărul doctor Walter chiar din timpul vieţii soţului ei. Vanitatea şi snobismul o fac să admire . Salema pentru al dărui amantului ei. Elena şi Marcian trăiesc prima lor manifestare de intimitate după ce o lasă pe Mini în dreptul străzii Regale. Soţii au camere separate iar programul vieţii lor conjugale este foarte strict: zilnic fac o plimbare cu automobilul. întors de la înmormântare. foste colege ale Siei. La trei ani după moartea ei. La înmormântare participă lumea apropiată Drăgăneştilor. Walter o invită pe Coca-Aimée a cărei venire aduce unele schimbări în ce priveşte serviciile casei. Acesta este situat într-un castel tirolez construit de prinţul Borodin şi cumpărat de nevasta bancherului Efraim. Fiind un pătimaş colecţionar de obiecte de artă. Printr-o telegramă Ada este anunţată de moartea soţului ei. Între timp. Elena. DRUMUL ASCUNS Prezenţa Lenorei în sanatoriul doctorului Walter cu aceasta nu aduce nici o modificare în funcţionarea sanatoriului. Walter este o celebritate printre psihiatri dar complet dezinteresat de femei ceea ce o surprinde pe noua stăpână a palatului. când se însoară cu Lenora. După o lună de la căsătorie. veste pe care deocamdată nu o difuzează. observă că Elena nu a ajuns acasă şi află că aceasta a trecut prin faţa casei cu maşina. fiecare gândindu-se la ale lui.

mama Hildei. Vizita Hildei nu o mai încântă pe Coca-Aimée fiind acum ocupată cu programul de la Sport Club şi decide că prietena ei va sta mai mult cu Lenora. Coca-Aimée propune reorganizarea muzeului de opere de artă a lui Walter numind-o pe Salema al cărei portret tronează în salon. Coca-Aimée consideră că la banii şi prestigiul lui Walter. noua familie trebuie să-şi facă un loc în lumea mondenă şi este hotărâtă să ceară ajutorul Elenei.142 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI colecţiile de artă ale lui Walter dar între ea şi stăpânul casei apar unele conflicte mai ales pe tema locului pe care Lenora îl ocupă în viaţa acestuia. Vizitându-le pe surorile Panu. Aimée intenţionează să o vadă pe Elena dar află că aceasta este în străinătate. Minetta vrea să fie prezentată Lenorei dar Walter nu este încântat de idee deoarece tânăra este considerată a fi prea mondenă. apoi îl cunoaşte pe Walter şi asistenţii lui. sperând că fata va găsi un pretendent în România. Bubi Panu. donatoare ceea ce-l mulţumeşte pe doctor. Într-o scrisoare adresată prietenei ei. Hilda este tot mai neglijată de Aimée. Ea vorbeşte în limba franceză dar cu Aimée. Încetul cu încetul. Walter intră după ea şi o cunoaşte astfel pe colega fetei. în limba germană. cultivând prietenia cu Lenora. Pentru că întârzie. În timp ce se află la un optician pentru a alege un lornion mamei sale. Coca-Aimée o întâlneşte pe Minetta Persu. După o lună îl informează pe Walter şi pe Lenora despre intrarea sa la Sport Club şi despre vizitele la surorile Persu. Aimée începe o cursă prin magazine pentru a-şi împrospăta garderoba. pregăteşte cu multe sacrificii plecarea ei. Hilda încearcă să . Doctorul se arată revoltat pentru că fata îl foloseşte pe grădinar ca om de încredere fără acordul său şi îi dă drumul să plece cu scrisoare de recomandare şi leafa pe o lună înainte la unul din prietenii Aiméei. Ea doreşte să plece dar este reţinută cu insistenţă de prietena ei şi cere să i se ofere posibilitatea să muncească. Hilda. o fostă colegă de pension. de origine austriacă. o invită la noua locuinţă a mamei sale. limbă care-i aminteşte doctorului de tatăl său. Doamna Gert. Fata face cunoştinţă cu Lenora pe care o consideră extrem de amabilă. Coca-Aimée decide să se înscrie la cluburile elegante pentru a o introduce pe Lenora în lumea mondenă.

hotărăşte să plece în ţară dar o scrisoare în care acesta îi vorbeşte despre boala lui. întorşi la hotelul Kron. Walter face faţă obligaţiilor de amfitrion având o uşoară senzaţie de irealitate. Drăgănescu cere un consult doctorului Walter încercând cu acest prilej şi o apropiere cu familia Elenei. Aimée apare ca femeia inaccesibilă în templul în care ea trebuie să fie idolul. După concertul de la Zürich. ştiinţifice. Aimée află că Elena este plecată de trei luni în Elveţia cu copilul şi guvernanta. Începe să aibă tot mai des crize de inimă. Drăgănescu îi transmite în fiecare scrisoare. Elena este. Elena este enervată de lipsa răspunsului la scrisoarea ei şi-i mărturiseşte lui Marcian situaţia ei mutându-se mai aproape deel. După serbarea de binefacere dată în parcul sanatoriului. Cel mai asiduu participant este ministrul Anestin. mutându-se la Geneva. Drăgănescu este tot mai neliniştit de şederea prelungită a Elenei în străinătate şi ocoleşte răspunsul la întrebările cunoscuţilor. refuzată de Drăgănescu şi plecarea ei confirmă zvonurile legate de relaţia ei cu Marcian. o determină să-şi amâne plecarea. cu amabilitate. Ea organizează cu doamnele de la Club o serbare de binefacere care trebuie să aibă loc la palatul Borodin şi Aimée obţine aprobarea lui Walter ca serbarea să aibă loc în grădina palatului. ei devin amanţi. Neprimind răspuns la scrisorile ei. însă. politice şi mondene. Elena îi scrie pentru a-l informa că se află în Elveţia şi muzicianul Marcian şi. În scurt timp. salutări. cu aprobarea Lenorei şi a soţului ei. palatul Borodin într-un loc de întâlnire al notabilităţilor artistice. Ea transformă. ţinând programarea concertelor şi făcând micile servicii de corespondenţă. aceste întâlniri devin frecvente spre satisfacţia lui Walter. Ada chir răspândeşte zvonul că divorţul celor doi . Boala este diagnosticată şi primeşte tratamentul adecvat dar o nouă scrisoare de la Elena care-i anunţă divorţul îi provoacă o nouă criză de inimă. Dorind să clarifice relaţiile lor.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 143 atragă atenţia prietenei ei asupra sănătăţii fragile a Lenorei însă fata este prea preocupată de proiectele ei. Drăgănescu pleacă la Prunduri unde începe o construcţie pentru o rafinărie de petrol şi o cărămidărie. Reia relaţia platonică cu muzicianul fiind adesea secretara lui.

Drăgănescu se mută la Prundeni luând-o cu el şi pe Mika-Lé dar. Îi propune apoi să o recheme pe Hilda pentru a avea grijă de Lenora. prtextând că merge la Tana. fiind primită cu recunoştinţă. Drăgănescu îi ia două bilete şi o prezintă colegilor. de teamă că zvonul ar putea ajunge la Elena. întâlnirile cu comitetele de binefacere şi strânge raporturile cu persoane importante. pentru el. Marcian o sfătuieşte să plece în ţară şi să îngrijească boala soţului ei iar băiatul să rămână în Elveţia în îngrijirea lui. primind scrisoarea prietenei sale.144 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI este iminent. Walter o simpatiza pe Nory şi o preferă în preajma Lenorei. Întâlneşte la cameră pe Lică Petrescu. sora lui Drăgănescu. aflând de la Ada că se zvoneşte că aceasta i-ar fi amantă. Elena primeşte scrisore de la Tana despre boala lui Drăgănescu şi zvonurile despre o relaţie între acesta şi Mika-Lé. mai tandră şi mai plină de surprize. A doua zi. Aimée îşi reia acum. . Prezenţa permanentă a lui Walter dă Lenorei vitalitate şi aceasta doreşte să fie. Coca Aimée îl cunoaşte pe Lică şi află cu surprindere că-i este unchi şi soţul prinţesei Ada Maxenţiu. când Lenora se simte mai bine. Ea îl informează pe Walter că Lenora este mai bolnavă decât vrea să mărturisească şi asistentul său care o consultă constată că are un adenom uterin care necesită operaţie urgentă. după plecarea Hildei să o reţină cât mai mult lângă ea pe Aimée şi fata încearcă să transfere sarcina de ai satisface capriciile lui Nory. În timpul unei vizite. Mika-Lé are tot mai dese escapade cu pseudologodnicul ei. o expediază la Bucureşti. soţul Adei şi unchiul Elenei care-i pune aceiaşi întrebare. Acesta îi produce o impresie puternică încât Aimée vorbeşte cu Hilda despre el. Exprimându-şi dorinţa de a merge şi ea la Cameră. În Elveţia. Lenora devine tot mai capricioasă şi încearcă. Walter o instalează pe Lenora şi pregăteşte alături o cameră pentru Aimée care respinge la început ideea dar apoi acceptă. Şi. Hilda revine în casa Walter. Drăgănescu face o criză de inimă în urma căreia el şi sora lui hotărăsc la Mika-Lé să se mute în casa de pe Lascăr Catargiu. Mika-Lé ascunde scrisorile Elenei de teamă că un eventual divorţ ar lăsa-o pe drumuri. Aimée află de la Walter despre gravitatea bolii mamei sale şi o internează în sanatoriu.

să se căsătorească cu el dar în ultimul moment se răzgândeşte. Ea se consideră vindecată şi vorbeşte despre boala ei ca despre un lux. Walter îi . Aimée nu o mai vizitează un timp pe Cora şi-şi aminteşte că nu a scris de mult timp mamei sale. revine acasă. între Hilda şi doctor se înfiripează o prietenie statornică având ca punct de plecare grija lor pentru sănătatea Lenorei. însoţită de Hilda. Aimée se aruncă în braţele lui Bubi Panu ca răzbunare pentru tot ce trăia în ultimul timp.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 145 Walter ăi propune să meargă la Viena pentru un tratament cu radiu şi aceasta acceptă fiind instalată la un sanatoriuîn timp ce doctorul face vizite unor confraţi. Călătoria nu aduce rezultatul dorit şi Lenora. Lenora este de nerecunoscut: frumoasă. dansează şi are mult succes. Pejan îi cere Hildei. Ofensată. vioaie şi elegantă. De altfel.Înainte de a pleca la hipodrom să-l vadă pe Lică. Lică o dezamăgeşte pe Aimée gonind-o în timpul unei întâlniri ceea ce provoacă o criză de personalitate a fetei. care vrea să se retragă onorabil. Prietenii din club o tachinează pentru simpatia ei pentru Lică iar Ada îi reproşează acestuia apucăturile de fante de mahala. să fie din nou internată la Viena. Alungată din nou de Lică aflat la hipodrom. Într-una din zile Lenora o roagă pe Aimée să vorbească cu doctorul Pejan fără ştirea lui Walter. Întâlnindu-l pe Paul care. Văzând-o derutată. Lenora o întreabă dacă n-ar dori să se căsătorească cu doctorul Pejan ceea ce produce iritarea fiicei sale. La întoarcerea de la Viena. sfidată de Cora. Aimée este hotărâtă să o alunge pe Hilda. vizitează laboratoare şi furnizori iar seara merge cu soţia la teatru. pentru a o consulta şi astfel află că este vorba de o recidivă a vechii boli ceea ce face ca în scurt timp. Aimée rămasă singură. Aimée oprganizează pentru ea mai multe serbări la care Lenora flirtează. Informându-se despre venirea Elenei. Lenora moare brusc ceea ce produce o criză de nervi a fiicei sale urmată de o sincopă. subţire. În urma unei embolii. ia parte la petreceri şi conferinţe fiind însoţită de Cora Persu. Aimée află că este la ţară. Aimée procură biletele de drum şi o expediază pe Hilda înainte ca ceilalţi să afle care este adevărul despre brusca ei plecare. într-una din plimbări o duce într-un loc dubios şi numai după ameninţări se întoarce acasă.

„Azi”. Anunţat de administrator că una din fabricile lui este distrusă de un incendiu. ANTON HOLBAN INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Fiul ofiţerului Gheorghe Holban şi al Antoanetei (născută Lovinescu). Studiază la Sorbona (1926-1928) în vederea unui doctorat despre Barbey d’Aurevilly care nu se finalizează. Este nepotul criticului Eugen Lovinescu. „Parada dascălilor”. la 10 februarie 1902. muzicale. plastice. întâlnirile dintre cei doi amanţi au un caracter secret. Lenora vine în ţară. „Ioana”.146 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI cere lui Pejan să se însoare cu ea dar acesta refuză. „Accidentul”. Publică apoi eseuri. postum îi apar nuvele sub titlul „Halucinaţii” şi romanul „Jocurile Dianei”. Amintindu-şi telegrama din Elveţia. „Vremea”. debutează cu Romanul lui Mirel”(1929) cu o prezentare a lui Eugen Lovinescu. Urmează romane de succes: „O moarte care nu dovedeşte nimic”. „Mişcarea literară”. Căsătoria lui Walter cu Aimée schimbă ordinea priorităţilor noii lui soţii şi o situează între fecioarele despletite. Editorial. Analizând contribuţia lui la starea de acum a fetei. admiţând compromisul pentru a rămâne stăpâna palatului Borodin.Urmeză cursuri secundare la Huşi şi universitare la Bucureşti ca student la Facultatea de limbi străine (limba franceză).a. cronici literare. află că soţii Drăgănescu sunt nemulţumiţi pentru faptul că nu au fost anunţaţi de moartea Lenorei. Profesor de franceză la Galaţi şi Bucureşti. Anton Holban s-a născut în Huşi. A comentat romanele Hortensiei Papadat Bengescu şi ale lui Marcel Proust . recenzii. Marcian este încântat de revenirea Elenei dar regretă că nu este singură căci acum.) la „Sburătorul”. Walter hotărăşte să se căsătorească cu ea. debutează în 1924 în revista lui Liviu Rebreanu. alături de Mika-Le. note de călătorie ş. constată boala lui Drăgănescu şi hotărăşte să-l ducă în Elveţia pentru a-l îngriji. Drăgănescu se întoarce în ţară unde se internează în sanatoriul doctorului Walter unde moare.

Ioana fiind foarte plină de neprevăzut iar Viky cochetând cu toţi bărbaţii de pe plajă. cu sandale şi pantaloni de baie. un scriitor cu puternică personalitate scriitoricească făcând parte din familia literară a analiştilor. bordeie şi locuinţe ale pescarilor cu pereţi din scândură putrezită. o localitate mică formată din câteva magazii. influenţat. Conversaţii cu o moartă” ş. „Obsesia unei moarte”. Prin faţa cabanei curge un râuleţ care se varsă în mare şi în care se scaldă gâşte gălăgioase. împodobită cu artă de Ioana. „Icoane la mormântul Irinei”. se plimbă pe plajă şi-i cunoaşte pe barcagiii Cadâr şi Ali care o însoţeau pe Ioana în . prin analiza eroului aflat între două obsesii fundamentale: iubirea şi moartea. Cunoscut în epocă prin susţinuta activitate gazetărească. personajele sale fiind adevărate studii de caz prin disecarea stărilor sufleteşti tulburi şi chinuitoare. Urmează zile de linişte şi relaxare. patru kilomentri până în Cavarna-port. de opera lui Proust şi de ideologia literară a unchiului său Eugen Lovinescu. sora Ioanei şi Roza. fără îndoială.a. în Bucureşti IOANA Sandu clătoreşte într-un automobil care pleacă din Bazargic. vara lor adoptată de soţii Axente. lângă o moară arsă. Mizează pe efectele personajelornarator în nuvele precum: „Chinuri”. Soţii Axente îi aşează într-o astfel de cabană. Îl cunoaşte pe Hocik. Apoi apar şi nepoatele lor: Viky. faţă de Sandu este o fiinţă total opusă. în acelaşi timp. neavând somn. La Cavarna este aşteptat de Ioana. Roza îl consideră pe Sandu singurul om întreg din grup.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 147 ( contribuţia sa la exegeza operei lui Proust fiind cea mai valoroasă din studiile de specialitate româneşti). Scriitor modernist ca şi Camil Petrescu sau Hortensia Papadat Bengescu. gazda lor. cu care Ioana se simte în largul ei deşi. un omuleţ ridicol. îmbujorată de bucuria revederii. Merg într-o trăsură. la 15 ianuarie 1937. Anton Holban este. Moare la numai 35 de ani. La Cavarna coboară primii pasager. Într-o noapte. Holban a primit laurii valorii încă din timpul vieţii fiind un autor bine cotat de marele public şi de critica literară. Alături de ea se află şi doamna Zoe şi domnul Costică.

după o căutare în noapte de câteva ore timp în care Sandu îşi reproşează lipsa lui de afecţiune datorată evenimentului despre care tocmai a aflat din ziar. Ea îi jură că nu-l va mai minţi şi. Sandu crede că femeia iubită a devenit la înţeleaptă şi că se vor putea înţelege dar ea îi reproşează că nu o iubeşte şi-l învinuieşte că este vulgar şi lipsit de sensibilitate. cum s-au întâlnit la Braşov aşteptând-o pe peronul gării afectat că fusese asasinat preşedintele Republicii Franceze şi netrăind cu adevărat clipa revederii. Sandu asigurând-i că o înţelege fiindu-i prieten. încearcă să-şi argumenteze sieşi că totul s-a întâmplat din vina lui Sandu. Deşi amândoi constată că nu pot realiza armonia visată. El. Îşi aminteşte cum a cunoscut-o ca adolescentă. Cu toate acestea. Arabella. cum a făcut-o femeie şi cum au trăit clipele cele mai minunate din viaţa lor. Îi mărturiseşte neliniştile ei. Sandu încearcă să se retragă din această relaţie care-l face nefericit dar nutreşte speranţa unei reveniri la primele zile de fericire.148 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI lipsa lui. nu se pot despărţi: ea este convinsă că nu poate trăi fără el iar bărbatul se umileşte în faţa ei pentru a nu determina un gest necugetat al acesteia. a plecat şi. Sandu este intrigat atracţia Ioanei pentru bărbaţii de condiţie modestă. însă. ştie tot ce s-a întâmplat cu bărbatul care l-a înlocuit în toată absenţa lui de trei ani dar Ioana. a găsit-o pe o bancă din faţa . Într-o zi are o tentativă de a o părăsi. în ciuda sfatului dat de prietena ei. Ioana i-a imputat că i-a rezervat la hotel cameră separată şi că el o înşeală cu o fată din hotel. Sandu vrea să o înţeleagă şi acceptă orice explicaţie care ar putea aduce liniştea între ei. Charles apoi tot ea îl acuză de gelozie şi-i reproşează că n-o iubeşte. Revenind. Supărată. îl incită vorbindu-i despre vărul său. de a nu-i spune toate secretele ei dacă vrea să-l păstreze. El îi pune întrebări şi Ioana se supără. Astfel el află tot ce s-a întâmplat cu ea în cei trei ani cât ani fost despărţiţi şi când Ioana a vrut să fie moartă pentru el. pleacă pe plajă cu gândul de a nu se mai întoarce dar ea vine după el şi-l roagă s-o ierte rămânând îmbrăţişaşi pe plajă până noaptea. şi este compătimită. ea protestează spunându-i că el este omul pe care-l iubeşte şi căruia nu poate să-i ascundă nici un secret. târziu. regretând trădarea ei.

este iubit necondiţionat de cei doi şi. Sandu o loveşte şi o părăseşte pentru a reveni la ea peste puţin timp. Cu toate acestea îşi face planuri de evadare din această relaţie dar căldura trupului ei doritor de iubire îl linişteşte. Într-o altă zi. patru kilometri până la Cavarna dorind să-i fie de folos cu ceva. Pe Sandu în obsedează tot mai mult ideea morţii ca singura soluţie de căpătare a unei adevărate linişti. află în cele din urmă că nu este vorba de febră tifoidă dar nu află ce boală are căci. Merg împreună la Balcic unde petrec o noapte fermecătoare fiind însoţiţi de Arabella pe care Sandu o cunoaşte din timpul studenţiei de la Dijon. De la Constanţa unde i se trimit analizele. Cu toate acestea. fata se zbate între viaţă şi moarte ceea ce face ca Ioana să creeze o atmosferă încordată între ea şi Sandu. Ioana îi mărturiseşte iubitului ei că aventura cu bărbatul care l-a înlocuit după plecarea sa nu este singura ei greşeală şi în sufletul bărbatului se stârneşteo adevărată furtună dar el speră că afirmaţia este doar o pedeapsă pentru nesfârşitele întrebări asupra fidelităţii ei. ideea morţii o domină şi pe Ioana. probabil febră tifoidă prognosticând că va dura mult timp până se va putea vorbi despre însănătoşire. în mod evident. Desele vizite la Cavarna sunt provocatoare de nelinişte şi apar multe momente . cu maşina sau pe jos. pisicul lor. Prima lor călătorie de dragoste a fost un eşec. Ioana îi spune că toate poveştile despre aventurile ei sunt doar mici minciuni pentru a-l face să o iubească ceea ce îl derutează şi mai mult pentru că a doua zi îi povesteşte din nou despre celălalt. îi reproşează lui Sandu tot ce ea însăşi are a-şi reproşa deşi face zilnic împreună cu el. însoţirea lor le aduce linişte şi căldură. Ioana are remuşcări că nu o poate ajuta cu nimic. Deşi îi reproşează aceste gânduri sumbre.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 149 hotelului aşteptând răbdătoare ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic grav. Doar Ahmed. Viky se îmbolnăveşte şi este dusă la Cavarna pentru a fi îngrijită de soţii Axente căci doctorul Petroff diagnostichează o boală contagioasă. Pe plajă. Sandu o iubeşte şi-i mărturiseşte într-o noapte de dragoste că este un om norocos fiindcă ea este iubita lui ţinând-o în braţe cu disperare şi cu nelinişte fiind convins că scenele cărora le este victimă de datorează bolii surorii ei.

Pe prispă. îl găsesc mort. dar Irina îl respinge. În sufletul lui se dă o luptă continuă între dorinţa de libertate şi frica de singurătate. El nu şi-a poate imagina pe Irina cu alt bărbat deşi . el îi scrie o scrisoare prin care îi explică absurditatea relaţiei lor dar i se face milă de Irina şi nu se mai poate despărţi. De Crăciun. Împreună cu Hacic şi Cadâr. îşi dă seama că Irina îl aşteaptă sperând o reînnodare a idilei. la operă şi se plimbă după spectacol pe străzile întunecate. Ioana îi explică faptul că celălalt a însemnat prea puţin pentru ea şi că acum îi este scârbă de această întâmplare nefericită. hotărăsc să plece la Bucureşti. Ioana suspină visându-l pe Ahmed. se sărută şi relaţia continuă.de acum-drumuri. obosită. îl tulbură pentru moment dat îl uită repede . iubirea vieţii lui de care încearcă astfel să se despartă de el. revenind. motanul se simte şi mai rău. În dimineaţa următoare. Pleacă în vacanţă în străinătate sperând că astfel aventura se încheie dar. Îi mărturiseşte că o doare durerea lui şi în braţele sale uită totul. Într-o zi îl găsesc pe Ahmed bolnav dar nu-i dau o prea mare atenţie şi pleacă la Cavarna. Singura lor tristeţe este acum legată de posibila moarte a surorii ei. sentimentele lui pentru Irina încep să se estompeze constatând că femeia iubită nu este nici frumoasă. Ioana adoarme pe umărul lui Sandu care speră că viaţa lor de acum înainte va fi una fericită. seara se plimbă până târziu pe malul mării şi pare că pertu ei a începu o nouă viaţă. merg cu barca pe mare unde îl aruncă. nici deşteaptă cum i se păruse. La întoarcere. Altfel. Asistă la discuţiile familiei tinerei care îi găseşte un candidat la căsătorie. Un vis în care o vede pe Irina moartă. după unul din obişnuitele. Pleacă cu automobilul şi. Ei se întâlnesc într-o seară. Irina îl iubeşte cu pasiune cunoscându-l încă din studenţie. Rememorând anii care au trecut de când se cunosc. după revenirea după vizita obişnuită la Cavarna.150 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI de încordare între cei doi tineri. Sandu pleacă la Paris. Sandu revede clipa când intră în anturajul Irinei de care se ataşează fără vreo intenţie. O MOARTE CARE NU DOVEDEŞTE NIMIC Însoţit de Irina. refuză mâncarea şi e trist în ziua.

o femeie de vreo cincizeci de ani. Sandu încearcă să fie empatic substituindu-se Irinei care nu concepe viaţa fără el considerând că toate clipele de fericire i le datorează. Sandu este foarte confuz când gândeşte asupra perspectivei relaţiei lor. într-un sat de lângă Sinaia poposesc întro casă ţărănească unde locuiesc două săptămâni iubindu-se cu pasiune şi considerând ezitările de până acum simple copilării. La puţin timp.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 151 prezenţa ei îl plictiseşte comportarea ei îl deprimă. Coco. cu prietenul său. dacă ar fi ca ei să i se întâmple ceva rău. Discută în schimb. Irina şi Sandu iau masa în parcul Carol împreună cu Niki Mihail. cei doi purtându-se ca doi străini. El meditează asupra destinului uman. ale cărui păreri i se par cu totul agasante. Radu la o întâlnire pe care o refuză aflat sub impresia excursiei de la Sinaia. pe care-l consideră un înţelept şi al cărui sfat i-ar putea limpezi gândurile. prilej pentru a discuta despre prieteni comuni dar şi despre relaţia lor. Îşi imaginează moartea ca realitate imediată: moartea lui Bombonel. în schimb se întâlneşte cu alţi bărbaţi. sandu o invită într-o excursie şi. Sandu se gândeşte des la Irina imaginându-şi-o moartă sau căsătorită cu un alt bărbat. a spălătoresei Dumitra sau a boierului Barbu Pandele. mai degrabă cu un bătrân armean. ar chema-o şi ar proteja-o. dar Sandu se declară a nu fi pregătit pentru un asemenea eveniment. Nu-şi imaginează o căsătorie cu ea dar gândeşte că. Garabet. asupra morţii. întors acasă. Ar dori să discute. a evreicei Yvonne Segal. El îşi aminteşte o altă întâlnire cu Irina după mutarea părinţilor ei în oraşul de provincie când relaţia lor pare ratată căci atmosfera nu are nimic de entuziasmul zilelor bune. este invitat de prietenul său. Plecat în străinătate. vede într-o tavernă în Saint Julien le Pauvre o cântăreaţă bătrână şi o aseamănă cu Ioana la aceiaşi vârstă ceea ce-l îngrozeşte dar îl şi bucură fiindcă îi anticipă previziunea femeii urâte în devenire. Irina îi sugerează că ar fi un lucru firesc dacă ei s-ar căsători. Dup un timp de despărţire. Irina se mută cu familia în provincie şi întâlnirile cu Sandu se răresc. . Sandu este preocupat de jurnalul său în care îşi analizează trăirile constatând de fiecare dată că nu o iubeşte pe Irina şi că singurul său sentiment pentru ea este mila.

odată ajuns. Ţine un jurnal intim şi scrie “Romanul adolescentului miop”. « Viaţa literară. Gina că Irina este măritată şi se află împreună cu soţul ei. Îi trimite Irinei o scrisoare şi primeşte ca răspuns o telegramă încărcată de dragoste. « Vremea ». după trei zile de mers cu trenul.a. Marcu. După trei zile primeşte o scrisoare în care îi mărturiseşte că este sclava lui şi-i declară supunere necondiţionată. Revine în ţară ca asistent la Facultatea de litere şi filosofie după care. « Azi ». « Lumea ». de orgoliu şi de vinovăţie faţă de trăirile iubitei sale atât de controversate. Colaborează la « Universul literar ». Colette. la Calcutta unde îşi ia doctoratul în 1932. « Adevărul literar şi aristic ». recunoaşte în sine. După puţin timp primeşte o scrisoare de la Gina care-i scrie că Irina a murit într-un accident căzând de pe o stâncă. Este profesor la . Urmează şcoala primară şi liceul în Bucureşti. « România literară ». Sandu pleacă în ţară şi. Urmează la Universitatea Bucureşti. apoi consilier cultural la Lisabona. Notele sale de jurnal consemnează alternanţa sentimentelor de dragoste. Irina şi Sandu se întâlnesc şi mărturisesc că regretă situaţia lor din acest moment. 9 martie 1902. « Sinteza ». « Revista fundaţiilor regale » ş. la Sinaia. fiu al lui Gheorghe Ieremia originar din Tecuci şi al Ioanei ( Stoienescu). Obţine o bursă şi studiază în India religia hindusă (1928 – 1932). MIRCEA ELIADE INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut la Bucureşti. Debutează cu o proză fantastică “Cum am descoperit piatra filosofilosofică ( 1921) la “Ziarul ştiinţelor popularizate” unde va susţine un ciclu de articole “Convorbiri entomologice”. Facultatea de filosofie până în 1928. află de la prietena ei. Sandu pleacă la Paris şi în scurt timp îşi face o nouă prietenă. în 1940 intră în diplomaţie ca ataşat cultural la Londra.152 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Faptul că nu o părăseşte se datorează. numai milei faţă de această femeie legată atât de strâns de el şi spaimei de sentimentul singurătăţii.

Pe strada Mântuleasa . 1939 Nuntă în cer . Lumina ce se stinge. Aflat pe şantierul din Tambule. II) . Oceanografie . Isabel şi apele diavolului . 1974. 1940 Secretul doctorului Honigberger. 1969. membru al Academiei regale belgiene din 1977. 1976. moare în Chicago în anul 1986 OPERA 1930. La ţigănci şi alte povestiri .1935. Tratat de istoria religiilor. 1970. fiica de 16 ani a inginerului. Istoria credinţelor şi ideilor religioase . soţia acestuia.A. Allan se îmbolnăveşte de malarie şi este internat la spitalul de medicină tropicală din Calcutta. un englez de 24 de ani aflat la începutul carierei în India locuieşte în aceiaşi cameră cu Harold Carr. Allan o cunoaşte pe Maitreyi. Soliloquii. India. se stabileşte în S. 1937 Şarpele. Revenindu-şi. 1943 Comentarii la legenda Meşterului Manole. Huliganii ( I. Insula lui Euthanasius 1949. şeful său. pe fiica mai mică Chabu şi rudele acestuia. pe Srimati Devi Indira. îl găseşte lângă patul său pe Harold şi pe inginerul Narenda Sen care-l invită să locuiască la . 1878.1932. În curtea lui Dionis MAITREYI Allan. Noaptea de sânziene ( I. Amintiri . Allan aflat în sanatoriu este invitat de inginerul Narenda Sen.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 153 „Ėcole des Hautes Etudes” din Paris ( 1946 – 1948). 1933. 1966. Maitreyi 1934.U. în casa lui din cartierul Bhowanipore Prietenul său. Întoarcerea în rai. Membru şi preşedinte din 1963 al „American Society for Study of Religions”.(1956) ca profesor de istoria religiilor la Universitatea din Chicago. Lucian Metz . Fragmentarium . Allan primeşte o telegramă din Calcutta prin care i se oferă un post de inspector al liniilor Lumding – Sadiya în Assam. Iphigenia . Sărbătoreşte acest eveniment la „China Town” unde este văzut de Maitreyi şi de tatăl ei îmbrăţişând o fată. II) . De la Zamolxis la Gingis Khan. La Shillong. Coloana nesfârşită . În casa lui Sen. Şantier. Bolnav de friguri. unde se află noul său sediu. un gazetar francez îi mărturiseşte lui Allan că ar dori să scrie o carte despre India. 1936 Domnişoara Cristina .

tânărul scrie în jurnal unde relatează şi povestea lui Chabu despre pomul ei pe care îl hrăneşte în fiecare zi. Fascinat de lumea pe care o descopră. De ziua Maitreeyi. Allan este tot mai atras Maitreyi şi notează în jurnal sentimentele contradictorii pe care le trăieşte.. Primeşte din partea fetei inelul de logodnă întruchipând doi şerpi încolăciţi. Allan asistă la nunta unui văr al inginerului. Pe terasă. semn al logodnei.. Cei doi trăiesc o iubire pătimaşă. cei doi se întâlnesc în bibliotecă iar fata îi mărturiseşte iubirea pentru gurul ei Robi Thakkur dar îi oferă o coroniţă de iasomie.Sen vrea să o mărite pe Maitreyi cu un . În casa lui Narenda Sen. Mantu şi gândeşte la o posibilă nuntă cu Maitreyi. Tânărul are impresia că unelteşte o căsătorie cu Maitreyi fiind lăsat în încăpere cu fata fără a fi supravegheat. noaptea. Seara. Lilu şi Khokla poartă o discuţie despre prietenie şi dragoste iar Maitreyi îl roagă pe Allan să o ajute finalizeze lucrul la catalogul bibliotecii lui Sen. Chabu şi Sen se îmbolnăvesc familia fiind preocupată de cei doi bolnavi. în casa inginerului vine elita artelor din Calcutta. fapt sesizat de Maitreyi care devine tot mai apropiată cerându-i să o înveţe limba franceză în timp ce el ar învîţa bengaleza. Allan află că fiica lui scrie poezii filosofice. Allan se simte stingher. când împlineşte 17 ani. servitoarea familiei. află întâmplător de idila celor doi tineri. Chabu mărturiseşte părinţilor o scenă de dragoste dintre cei doi îndrăgostiţi petrecută în pădure iar familia Sen întrerupe brutal orice legătură a celor doi. Fără să-şi dea seama. fata îi dăruieşte una din cele două cărţi primite de la Lucien. În dimineaţa următoare. în camera lui Allan. Primeşte timide mărturisiri de la aceasta iar când revine de la o conferinţă cu tatăl ei. când lucrează cu inginerul Sen.154 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI el atât timp cât va mai rămâne în India. Khokla. Khokka protejează relaţia tot mai imprudentă a celor doi. Întâlnirile devin tot mai dese iar fata merge adesea . Tânărul englez trăieşte cu intensitate dragostea pentru fată suprapunând-o iubirii pentru India şi hotărăşte chiar să treacă la hinduism. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste în ciuda temerilor provocate de posibilitatea ca părinţii Maitreyei să afle toate acestea.

Dorind să fie alungată din casă pentru a se întoarce la Allan. se mută un timp. Pleacă pe furiş şi Ileana îl invită pentru a doua zi la ceai. Ileana este venită de curând din Germania şi exercită o atracţie fascinantă pentru Mavrodin. Geurtie. amândoi simt bucuria apropierii lor fizice. Mavrodin o cunoaşte pe Ileana la o serată mondenă. într-o ultimă scrisoare. Încercând să uite dragostea pentru Maitreyi. pretextul unei veşnice gelozii. În februarie de întorc . ea având coşmaruri când rămâne singură Pleacă împreună la Predeal şi Ileana îi spune lui Mavrodin că. vizitând-o că ea se află după o mare decepţie fiind la un pas de moarte. ea se dăruieşte unui vânzător de fructe dar Narenda Sen hotărăşte să treacă sub tăcere gestul fatei pentru a nu se face de râs în faşa celorlalţi membri ai castei dar. NUNTĂ ÎN CER Pe 8 ianuarie. fapt observat şi de către cei din jur. În lift. în urmă cu doi ani. rămas fără bani. Misterul acestei iubiri îl tulbură pe Mavrodin fiind. ei se îmbrăţişează ca o promisiune pentru următoarea întâlnire. Dansând. Nimic nu îl poate face să uite dragostea pentru Maitreyi încât are mai multe tentative de a se apropia de aceasta. Maitreyi rămâne însărcinată şi este trimisă la Miduapur să nască neştiută de nimeni în afara familiei. mai târziu. orice intrare în casa lui sen fiindu-i interzisă. când sunt împreună că nu pot exista unul fără celălalt. îi trimite lui Allan un plic cu o creangă de oleandru înflorit. apoi cu o nemţoaică. îl imploră pe Allan să o uite pentru a o întâlni într-o viaţă viitoare. Află. în casa unui prieten. Chabu moare iar Maitreyi. din nefericire. doica i-a prezis că va avea o mare iubire care i-ar putea aduce moartea.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 155 profesor din Hoogli şi aceasta. Allan trăieşte disperarea de a nu o mai putea vedea pe Maitreyi . o evreică finlandeză. deznădăjduită. la puţin timp după apariţia romanului său „Tinereţea Magdalenei”. Allan are o aventură cu Jenia Isaac. ironia din privirea femeii îl trezesc din starea de transă. descoperă că Ileana nu ştie nimic despre acestea. Ei simt. Abordând tema cărţilor sale. la care. Retrăgându-se în camera alăturată. dar se simte dezgustat.

cei doi fac pregătiri pentru plecarea în Italia. Alexandru Hasnaş care-i ascultă mărturisirile şi îl încurajează relatându-i o poveste asemănătoare trăită de el cu nu mult timp în urmă: Fiind în Franţa la începutul războiului. Ei petrec sărbătorile cu o umbră de îngrijorare pregătind mariajul dorit mai mult de femeie decât de Mavrodin. însă. Călătorind cu trenul în drum spre Moldova. revine în ţară. Ileana îşi pierde exuberanţa. Ileana împodobeşte pomul cu numeroase jucării gândindu-se la copilul dorit. a doua zi. devine tot mai tăcută mărturisindu-i iubitului ei dorinţa ca dragostea lor să rodească un copil. Mavrodin şi Ileana petrec Sfintele Paşti la ţară. de când o cunoaşte pe Ileana. el considerând relaţia lor ca manifestare a sincerităţii care duce spre comuniunea necondiţionată dintre ei. Gelozia şi neîncrederea fac din nou ca bărbatul să se simtă nedreptăţit. Bărbatul începe să fie îngrijorat fiindcă. De crăciun. El simte. Hasnaş se înrolează alături de alţi tineri români iar după intrarea României în război. În ajunul plecării. La Veneţia unde stau două luni. Mavrodin este cuprins de febra creaţiei obsedat de romanul neterminat la începutul legăturii sale cu Ileana. întâlneşte o tânără gate să sară din tren fiindcă nu ştie unde a dispărut mătuşa ei. Şi femeia ştie că are o rivală de temut în pasiunea acestuia pentru scris. La întoarcere. Cu toate eforturile. îndrăgostiţii trăiesc clipe de dăruire care revitalizează dorinţa ambilor parteneri şi îi face să uite motivele reproşurilor dinaintea plecării. Ileana îl părăseşte lăsând o scrisoare de adio. că acest copil ar însemna căsătorie. soţia unui îmbogăţit de război: Lena îi este prezentată de către amanta lui ca „ultima fecioară a . Ileana mutându-se acasă la Mavrodin. Revenind la Bucureşti. Se iubesc cu patimă evitând discuţia privitoare la căsătorie şi. nu a mai scris nimic. După încheierea armistiţiului. Mavrodin o vede stând de vorbă cu un tânăr despre care aceasta îi spune că este fratele ei. primind o moştenire. devine un om de afaceri prosper şi trăieşte c u o femeie de moravuri uşoare.156 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI în Bucureşti după câteva luni de tandreţe. femeia având revelaţia herfei lui Isus. îngrădirea activităţii sale de creaţie şi pierderea unei părţi a identităţii sale. Mavrodin nu o găseşte pe Ileana şi găseşte un sprijin moral în prietenul său.

Ajuns acolo este avertizat să nu bea prea multă cafea dar.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 157 secolului”. de gelozie ceea ce o întristează pe Lena deşi el îi propune să aibă un copil împreună. amanta lui. Bărbatul respinge ideea de a alege nemţoaica şi plăteşte trei sute de lei pentru ţigancă. chiar după căsătorie. Condus la bordei. După cinci zile. în semioscuritate. fotolii. Intră intr-o cameră încărcată cu paravane. o evreică si o ţigancă. La Veneţia locuiesc în acelaşi hotel şi Hasnaş vrea să dea impresia că o ignoră plecând singur la masă. El recunoaşte în aceasta pe fata din tren dar ea nu recunoaşte nimic. în tren. Câţiva tineri povestesc despre călătoria lui Lawrance în Arabia şi despre căldurile îndurate de acesta. Bărbatul este chinuit. o babă care pare a-l aştepta. se retrage la umbra din faţa grădinii ţigăncilor. ei hotărăsc să nu se mai despartă. Îşi socoteşte în minte câte lecţii de pian ar trebui să facă pentru a recupera această sumă. Otilia Voitinovici. Peste câteva zile o întâlneşte şi-i spune că va pleca la Paris. îi propune să aleagă între trei fete: o nemţoaică. Profesorul îşi aminteşte că şi-a uitat partiturile la Eleva sa şi coboară din tramvai. se simte fericit şi tânăr amintindu-şi . discută banalităţi. Apoi o găseşte plimbându-se singură şi fata îi povesteşte că-l iubeşte de când l-a cunoscut. Lena se dăruieşte celui iubit şi Hasnaş trăieşte sentimentul vinovăţiei intenţionând să o părăsească deşi ştie că o iubeşte şi este iubit. evreică şi grecoaică. După ce ratează două tramvaie. LA ŢIGĂNCI Profesorul de muzică Gavrilescu călătoreşte cu tramvaiul venind de la o lecţie de pian de la eleva sa. La Milano fac o nouă escală iar la Nisa cei doi decid să se căsătorească. covoare într-un amestec ciudat. numai pentru păcatele sale a ajuns un biet profesor de pian. Caracterul lui Hasnaş o face pe femeie să-l părăsească deşi continuă să-l iubească. O fată oacheşă îl invită înăuntru luându-l uşor de braţ şi Gavrilescu este întâmpinat de răcoare şi linişte. Se întâlnesc în tren. călcând pe covoarele moi. Îi explică babei că el este un artist şi. trăind un adevărat calvar. ea fiind interesată de legătura lui cu Clody.

apoi se trezeşte îmbrăcat în şalvari şi o tunică galben-aurie. Aude deodată zgomotul tramvaiului şi o vede pe babă aşezată la măsuţa cu picioare scurte bându-şi cafeaua. Elsa. Având tot mai acut senzaţia ratării. Ajunge în strada Preoteselor în care o caută pe doamna Voitinovici şi află că aceasta nu mai locuieşte la această adresă. este prins într-o horă a ielelor şi cade într-un somn profund. Gavrilescu simte nevoia să retrăiască aceste momente ale tinereţii povestind tinerelor din faţa lui clipele trăite atunci dar acestea îi spun că nu mai are timp. paravane şi încăperi stranii într-o altă cameră în care se află un pian. După ratarea primului răspuns. Încearcă să identifice cele trei fete dar o sete chinuitoare îl împiedică Bea apa proaspătă adusă de una din fete şi-i revine în memorie imaginea colonelului Lawrence asociind setea sa chinului colonelului care a traversat pustiul. că trebuie să le ghicească aceasta intrând în ritualul casei. Deşteptându-se. Aflat în tramvai aude iar discuţia despre aventura colonelului în Arabia. revenit la viaţa de dinaintea intrării în curtea ţigăncilor. află că soţia lui. l-a aşteptat mai mulţi ani după . îi revine în minte tragedia vieţii sale.158 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI imaginea femeii iubită în tinereţe. Îşi exprimă dorinţa de a cânta la pian şi este condus printre mobile. Ele îl supun la alte probe în urma cărora profesorul ar trebui să simtă bucuria momentului trăit dar acesta ratează fiecare încercare. povestea studenţiei când a cunoscut pe Elsa. el vrea să evadeze din cameră şi parcurge labirintul orbecăind printre lucruri. scoate o bancnotă taxatorului dar îi este refuzată deoarece bancnota este retrasă din circulaţie de mai mult timp. El se vede înfăşurat într-un giulgiu şi cade într-o stare de letargie. scurta sa aventură erotică. Lângă acesta stau sprijinite două fete. Ajuns la propriul domiciliu. Încercând să cânte la pian. Se vede în stradă. el are senzaţia că se află într-un alt spaţiu. lucrurile cunoscute anterior aflându-se aşezate în altă ordine. lipsa banilor ducând la o despărţire neprevăzută şi la ratarea căsătoriei cu frumoasa nemţoaică. Fetele îi impută că evită identificarea lor. Grecoaica. fata identificată ca ţigancă se află la picioarele lui şi-i redeşteaptă dorinţa din tinereţe de a vizita Grecia împreună cu iubita sa. Hildegard.

parcă de pe altă lume. El îi mărturiseşte că se întâmplă cu el ceva ciudat. singura care mănâncă fiind doamna Moscu. care-l priveşte rece. uită numărul căutat. Nazarie rememorează discuţia din seara precedentă cu Egor apoi iese din cameră ca să se plimbe prin împrejurimi. Constată că şederea sa la ţigănci a durat doisprezece ani şi revine la acestea. Profesorul vorbeşte despre obiectele găsite în şantierul arheologic şi Simina recunoaşte obiectele domnişoarei Cristina. Pe hol se aud paşi şi Egor simte în ceafă privirile cuiva. La conac o vede pe Simina. Nazarie explică scopul venirii lui la Bălănoaia unde se află un şantier arheologic pe locul unei vechi familii boiereşti. Bărbatul retrăieşte momentul despărţirii de fată. o salută şi ea îi răspunde veselă. Dimineaţă. că are senzaţia că trăieşte un vis dar fata îl linişteşte spunându-i că toţi visăm şi sfârşitul începe ca o cufundare în vis. Nazarie merge în camera lui Egor cu care discută despre seara petrecută împreună. Ceva nelămurit pluteşte în jurul celor aflaţi la cină. singura care nu doarme niciodată fiind nemţoaica. O găseşte acolo pe Hildegard care îi declară că-l aşteaptă de mult. iar el îi declară că a fost la berărie.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 159 care a plecat în Germania. el se îndreaptă spre locul de lângă gazdă dar este atenţionat de o fetiţă cu chip de înger. de numai nouă ani. DOMNIŞOARA CRISTINA Profesorul Nazarie vine în casa familiei Moscu fiind prezentat ca profesor universitar deşi este doar asistent. cu cafeaua în faţă şi-i recomandă să caute uşa cu numărul 7 deoarece este târziu şi toate fetele s-au culcat. Parcurge holul cu multe uşi.. că locul îi aparţine. O ia de mână. bate apoi la una. Sanda şi Egor remarcă privirea de gheaţă a Siminei. Baba se află în acelaşi loc. Invitat la masă. traversează curtea şi urcă într-o birjă cu care pornesc fără grabă spre pădure spre admiraţia birjarului care fluieră uşor calului. Fata îi reproşează lui Nazarie că l-a ţinut din treabă pe Egor şi-l avertizează ca în seara următoare să-l lase în . Aici lucrurile sunt neschimbate. Hildegard îi prinde mâna în mâna ei în timp ce Gavrilescu o priveşte încordat. la întâmplare şi deschide uşa unei camere slab luminate.

160 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI pace. Din vorbele ei se pare că domnişoara Cristina apare des în visele fetei cât şi ale doamnei Moscu. acestea susţinând că domnişoara este supărată pe Sandală pentru că a uitat-o. . La masa de prânz. Doamna Moscu povesteşte pentru Nazarie împrejurările morţii Cristinei spunând că domnişoara fusese omorâtă de ţăranii răsculaţi în 1907 apoi toată lumea este invitată să vadă portretul celei moarte. povesteşte faptele aflate despre familia boierească asupra căreia se opreşte studiul său. Fata sare în braţele bărbatului prefăcându-se a fi speriată. Egor simte privirile din seara trecută şi o vede pe Cristina care porunceşte celor din jurul său să dispară şi. Rămas singur cu Egor îl iscodeşte în legătură cu motivul şederii lui în această casă ciudată spunându-i că se vorbeşte în sat despre Cristina. Cerându-i să povestească una din poveştile spuse de doică. Profesorul este uluit de frumuseţea fetei şi de faptul că aceasta cunoaşte conţinutul discuţiei lor de parcă ar fi fost de faţă. Sanda o pedepseşte trimiţând-o să se culce. Egor îşi exprimă dorinţa de a picta şi el tabloul dar sandală îl pune în gardă că mama ei nu-i va permite dar intervine Simina spunând că acest lucru ar fi pe placul Cristinei. Discutând. Egor o acuză de minciună căci o fetiţă de nouă ani nu avea de unde să cunoască faptele de mult uitate ale Cristinei. Egor şi Sandală ajung la concluzia că atitudinea Siminei se datorează poveştilor spuse seara de doica ei. ucisă de vechilul moşiei a cărui amantă era care află că îl înşeală cu ţăranii de pe moşie. Egor face remarca lipsei de talent a pictorului care a pictat-o pe Cristina şi este admonestat ceea ce îl face să înţeleagă faptul că amintirea Cristinei este sacră pentru familia Moscu. o tânără de o cruzime diabolică. venit din sat. Simina spune că a visat-o pe domnişoara Cristina ceea ce îi produce Sandei o vădită stare de nelinişte. apoi le cere să asculte o poveste adevărată despre domnişoara Cristina. promiţându-le pământ. Camera unde se află portretul tinerei are izul unei camere mortuare dominată de miros de mosc ceea ce amplifică starea de încordare a profesorului care simte privirea şi zâmbetul dispreţuitor din tablou. Culcându-se. Nazarie. Simina le spune povestea unui cioban îndrăgostit de o împărăteasă moartă.

Cu trenul de dimineaţă soseşte medicul care constată că starea Sandei este foarte gravă dar nu poate identifica sursa răului. simte pe spatele ei . Stă nemişcat până dimineaţă de teamă ca visul să nu revină. Revenind în camera Sandei. O găseşte în caleaşca domnişoarei Cristina. Ajungând la conac. Radu Prajan. simte parfumul de violete şi o simte pe Cristina care îi cere să o privească şi să facă dragoste cu ea. Egor se trezeşte şi simte în cameră un parfum de violete atât de puternic încât are sentimentul cert al trecerii femeii prin camera lui cu atât mai mult cu cât găseşte mănuşa ei. Cristina se dezbracă încet şi-l ademeneşte provocându-i o mare dorinţă. Egor stă treaz până după miezul nopţii. Tremurând de groază. Îi spune că dragostea lui pentru sandală o va ucide pe logodnica sa. Simina părăsindu-l ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. cu puşca în mână. Rămas singur. Nazare şi doctorul o văd trecând spre grajduri pe Simina. Egor adoarme hotărât să ţină piept Cristinei. simte că este singur şi. Strângând cu putere braţul fetiţei. Este anunţat că sandală se simte foarte rău şi doreşte să o vadă. Pe fereastră. îl găseşte pe Nazarie la căpătâiul ei. dimineaţa. Egor tresare şi simte parfumul de violete. Întrun răstimp. se simte tot mai rău. Se visează în acelaşi salon unde se află prietenul său. Discuţia celor doi este întreruptă de doamna Moscu. Auzind un geamăt. Ea intră în gândurile bărbatului pentru a-l împiedeca să se roage. dominat de starea hipnotică din timpul nopţii.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 161 în camera sa. apoi zgomotul cheii în broască.. îi povesteşte lui Nazarie totul amănunţit. simte o durere cumplită şi o eliberează. Pleacă să cheme un doctor şi revine cu vestea că acesta soseşte a doua zi. Egor se încuie în cameră cu Sanda nerăspunzând când doamna Moscu vrea să o vadă. Simina îl umileşte şi îl zgârie dar Egor este neputincios în faţa copilului. doctorul apare în pragul uşii spunând că această casă este bântuită de fantome. Egor o respinge ştiind că ea este moartă dar Cristina continuă să-l mângâie cerându-i să o iubească. Întors în camera lui. Egor o caută pe Simina simţind că fetiţa ştie totul despre aventura lui din noaptea trecută. Apoi merge la Simina care îl atrage în întunericul pivniţei arătându-i locul tainic al Cristinei. Egor află că Sanda. aude vorbele ei de dragoste. Mângâind-o.

se transformă în mâna doctorului. Când se dezmeticeşte află că Sanda a murit. Înţelege că tot ce s-a petrecut a fost real şi că el a omorât-o pe Cristina. În pivniţă. urcă în caleaşcă şi dispare. În locul acela se află inima Cristinei. În grajd. judeţ Alba fiul preotului Isidor Blaga şi al Anei (născută Moga). Oamenii din sat vin. studiază la gimnaziul german din Sebeş. apoi la liceul „Andrei Şaguna” din Braşov. nu poate intra în camera ei din cauza fumuluil.162 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI ceva fierbinte şi are un sentiment de dezgust. Urmează cursurile Universităţii din Viena la facultatea de filozofie şi obţine titlul de doctor. În 1926 intră în diplomaţie fiind ataşat de presă. se înscrie la Institutul teologic din Sibiu pe care îl absolvă ân 1917.. Doctorul o vede aruncându-se pe fereastră şi o prinde în braţe. Tresare şi. Berna şi Viena. Casa familiei Moscu arde marcând dispariţia unei mari familii boiereşti. În 1935 i se conferă Marele Premiu al Academiei Române al cărui membru este ales în anul următor. ministru plenipotenţiar la Lisabona. doctorul şi Nazare o găsesc pe Simina aşteptând întâlnirea cu Cristina care apare. se zbate şi răstoarnă lampa. dramaturg şi filosof. în scrum. văzând flăcările şi doamna Moscu crede că este din nou răscoală. în 1948 lucrează în cadrul institutului . încercând să iasă din delir. Mănuşa Cristinei. cosilier la legaţiile din Varşovia. În 1939 părăseşte activitatea diplomatică fiind profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj. Egor se trezeşte şi fuge în camera Sandei . După o tragică absenţă din viaţa culturală. Este redactor al revistei „Cultura” din Cluj ŞI „Banatul” din Lugoj (1920-1926) şi colaborează cu poezii şi eseuri la numeroase publicaţii literare. Egor înfige acolo un ţăruş din fier şi are sentimentul tragic al pierderii Cristinei. Simina stă culcată cu faţa lipită de pământul ud şi âi spune că acum Cristina a dispărut pentru totdeauna. Crescut într-o familie cu tradiţie intelectuală. Pentru a evita încorporarea în armata austro-ungară. Lucian Blaga viitor poet. LUCIAN BLAGA INFORMAŢII BIO-BIBLIOGRAFICE La 9 mai 1895 se naşte în Lancrăm. Praga.

„Gândirea românească în Transilvania”.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 163 de istorie al Academiei. „În marea trcere”. După plecarea lui Bogumil. Discobolul”. „Meşterul Manole”. „Ştiinţă şi creaţie”.a. vine Mira. Alte lucrări cu caracter filosofic. el ar putea duce la bun sfârşit construcţia bisericii. după ce sunt ridicate. eseuri. ”Daria”. Manole este surprins deoarece Bogumil îi vorbise despre o jertfă care ar ţine zidurile bisericii. „Lauda somnului”. pământul s-a înmuiat ca şi cum acolo ar fi gura iadului. îi spune că dacă ea ar muri. Principalele lucrări filosofice sunt: „Trilogia cunoaşterii” „Trilogia culturii” „Trilogia valorilor”. „Arca lui Noe”. memorii. Sosesc şi zidarii care vorbesc despre dărâmarea zidurilor dar nu ca de obicei: acum pietrele au fost aruncate în sus. comentarii. „Cruciada copiilor”. Mira îl trezeşte pe Găman care îi sărută picioarele ca unei sfinte. „Nebănuitele trepte” iar în 1962 volumul „Poezii” şi piesele de teatru: „Tulburarea apelor”. se dărâmă. soţia lui Manole care. Între 19211943 publică volumele de versuri: „Paşii profestului”. opere cu caracter de sinteză: „Religie şi spirit”. Stareţul Bogumil încearcă să-l convingă pe Manole că este necesară o jertfă umană pentru a da viaţă bisericii dar Manole refuză afirmând că el nu este călău şi nu poate săvârşi un păcat pentru împlinirea lăcaşului sfânt. discutând despre biserică. Debutează la „Tribuna” din Arad (1910) iar primul volum de versuri „Poemele luminii” îi apare în 1919 primind Premiul Academiei. care doarme întrun ungher al încăperii. Prima operă dramatică . „La cumpăna apelor”. are coşmaruri şi vorbeşte în somn. De şapte ani construieşte biserica ale cărei ziduri. iar în 1965 „Anton Pann”. Moare la Cluj. filiala Cluj. Se trezeşte brusc şi-i cere lui Manole să-l jertfească pe el fiindcă tot este bătrân. în 6 mai 1961 MEŞTERUL MANOLE Manole este frământat de gânduri. Mira îl trezeşte din nou pe Găman care vorbeşte ca într- .„Despre conştiinţa filosofică”. „La curţile dorului”. „Hronicul şi cântecul vârstelor” ş. drama „Zamolxe” este scrisă în 1921. „Avram Iancu”. Zidarii sunt înspăimântaţi şi vor să plece dar Manole îi reţine. Găman.

Manole vrea să o trimită acasă dar zidarii îi amintesc jurământul. Mira aflase de la stareţul Bogumil despre intenţia zidarilor de a jertfi pe cineva şi a venit să oprească această nelegiuire. Zidarii solicită alt loc de construcţie dar solul nu acceptă. când îşi revine. pleacă cu toţii să vadă zidul căzut. fiica sau sora lor. Zidarii bănuiesc că Manole ar fi înştiinţat-o pe Mira să nu vină şi se dezleagă singuri de cuvântul dat. Toţi rămân uimiţi fiindu-le ruşine de bănuiala că şeful lor ar fi trădat jurământul. Ea îi acuză pe zidari şi pe soţul ei că au devenit din sfinţi. Ei hotărăsc să plece dar când sunt pe punctul de a părăsi şantierul apare Mira. zidarii îşi arată nemulţumirea faţă de promisiunea lui meşterului. Îndurerat de naivitatea Mirei. În timpul jertfei se arată un semn divin: se vede umbra bisericii şi bătaia unui clopot. Mira îl crede şi intră în joc pentru două-trei ore cât o asigură soţul ei că va dura totul. După plecarea solului. Manole îşi mobilizează forţele şi o asigură pa Mira că de astă dată biserica se va ridica. ucigaşi şi le promite că va sta aici ca să împiedice orice jertfă. Mira vrea să-i dezlege de jurământ dar zidarii nu acceptă. Surprinsă. Manole se roagă şi măsoară din nou pentru a vedea dacă nu este vreo eroare dar oamenii vorbesc despre coborârea lui Antihrist care nu-i lasă să construiască biserica. Ajungând la zid. Manole mai cere un răgaz de trei zile pentru a termina construcţia. Meşterii aşteaptă timp de trei zile să vină o soţie.164 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI un delir apoi. Zgomotul zidarilor şi glasurile lor acoperă vaietele Mirei şi zidul se ridică. Meşterul le vorbeşte despre condiţia jertfei pentru ridicarea bisericii şi-i pune să jure că prima soţie. Mira este aşezată în zid şi zidită de bărbatul ei aflat într-o adevărată transă. Femeile . Un sol al lui Vodă vine să vadă biserica amintindu-le că s-au înţeles cu acesta să termine biserica în doi ani şi că au trecut şapte ani şi biserica încă nu este ridicată. o fiică sau o soră rugându-se să nu fie soţia. Un singur zidar pleacă deşi Manole le dă voie să plece dar şi acela se întoarce după puţin timp. Mira crede că cel zidit este Găman dar bănuiala nu i se confirmă. că povestea cu jertfa este doar un joc pentru a putea învinge blestemul şi ea trebuie să intre în joc. fiică sau soră care vine la ei să fie jertfită fiind zidită.

Îi cere lui Vodă să tragă el clopotele dar mulţimea strigă ca meşterul să fie pedepsit. Manole termină zidul apoi încearcă să dărâme zidul pentru a o elibera pe Mira dar nu reuşeşte.1935.s-a născut la Brăila la 8 octombrie 1907 la Bucureşti într-o familie de intelectauli. Se face remarcat şi ca eseist şi pamfletar. la ziarul „Cuvântul” în a cărui redacţie lucrează mai mulţi ani deşi publică în mai toate revistele literare alte timpului: „România literară”. „Revista fundaţiilor regale”.1934. Manole este acuzat de omor şi se aşteaptă să fie judecat. Manole încă mai crede că Mira va ieşi din zid.cronici.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 165 venite la aflarea veştii. „Insula”. Manole. urmat de „Femei”. de sensibilitate şi de visare”: „Jocul de-a vacanţa”. clopotele sunt ridicate în turle şi este aşteptat Vodă pentru a se inaugura. „Steaua fără nume”. „Viaţa românească”. Biserica este zidită. volumul „Teatru”. Dubutează în publicistică.1932. Editorial debutează cu volumul de proză „Fragmente dintr-un caiet găsit”. .1940. Manole. „Ultima oră”. Bucureşti.Bucureşti. „Versuri şi proză” ş. se aruncă în gol şi moare spre durerea zidarilor săi. „Eseuri”. „Oraşul cu salcâmi”. memorial” în 1972.a. MIHAIL SEBASTIAN I. Hechter – numele real al dramaturgului şi prozatorului Mihail Sebastian. Bucureşti. „Literatură şi artă”.1933. între cel comic şi cel grav aducând astfel „ pe scenă un filon de poezie. Studiază dreptul la Bucureşti. istovit de efort şi de durere are impresia că au trecut ani întregi de când lucrează deşi au trecut doar şapte zile. Bucureşti. „Accidentul”. 1946 şi. Bucureşti. postum. vrea să-l vadă pe Manole pe care aproape că nu-l mai recunoaşte fiind mult mai bătrân din cauza mustrărilor de conştiinţă şi a efortului deşi Bogumil îl încurajează spunându-i că totul se va încheia cu bine. apoi la Paris. văd biserica înălţându-se. Ca dramaturg se remarcă prin piesele de teatru având un registru propriu. Vodă vede biserica. „De două mii de ani”. Bucureşti. Cere să i se spună ultimele cuvinte ale Mirei şi află că femeia lui a spus doar că se simte strânsă în braţe de soţul ei şi nu strânsă de zid. aflat pe acoperiş.

prietena ei. Victor Ioanid. doamna Dunea primeşte vizita Rozaliei Donciu. una dintre colegele Adrianei. are primele semne ale feminităţii. Fata este speriată neştiind cu exactitate ce se petrece cu ea. Între Gelu şi fiica prefectului în casa căruia se ţin cursurile de pian apar tandre relaţii sentimentale Buţă încearcă şi el să pătrundă în grup dar este respins. are mare succes devenind celebru. El îşi scurtează. ea se confesează Margaretei. disponibil acum. vizita şi pleacă pentru a nu produce complicaţii. Familia îl caută disperată în oraşele din jur dar Adriana află de la Gelu că cel dispărut a luat nişte prafuri albe numite sublimat şi că acum se află într-o mansardă unde prietenii lui Gelu şi Buţă îi duc de mâncare şi cărţi. . Mama se recunoaşte în copila care a fost cu douăzeci de ani în urmă când a avut aceleaşi tulburări şi o linişteşte. După un timp. una din prietenele ei dar este hotărâtă să reziste avansurilor tânărului. Cecilia. Elisabeta Donciu se mărită cu un om foarte bogat. însă. Revenind la şcoală după câteva zile se ceartă cu cea mai bună prietenă sub impulsuri emoţionale necunoscute până atunci. Victor şi Gelu se leagă o frumoasă prietenie. Fata îi cere să o ducă la Ioanid sperând că-l poate ajuta. Într-o dimineaţă de sfârşit de octombrie. proprietarul unei fabrici de prosoape şi Gelu.166 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI ORAŞUL CU SALCÂMI Adriana. remarcă frumuseţea eclatantă a fetei şi Adriana este mândră fiind văzută la braţ cu acesta. De altfel. el caută jurnalul ei intim. unul din prietenii lui Gelu. Adriana îl cunoaşte pe Gelu. Rămânerea peste noapte a tânărului în casa lor produce un adevărat seism în simţurile fetei. În salonul familiei Donciu unde este prezentată profesoara de pian. începe să iasă cu Adriana. fiica familiei Duma. Lucreţia. soţia prefectului care îi propune să-şi dea fata la cursul de pian ţinut de o franţuzoaică adusă de la Paris. vărul său. În oraş se răspândeşte vestea că tânărul compozitor Cello Victorin plecat la Bucureşti. cei patru: Adriana. dispare de acasă ceea ce produce emoţii în orăşel. După întoarcerea lui acasă. Paul Mlădoiu. Convins că este iubit de Adriana.

La Bucureşti îl întâlneşte pe compozitorul Cello Victorin care încearcă să o seducă. Adriana organizează petrecerea de revelion dar.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 167 se mărită cu Paul Mlădoiu. amorul dintre Gelu şi Adriana se reaprinde dar plecarea la studii a tânărului pare a stinge focul abia reînviat. fuge din ţară şi se stabileşte în 1938. Ucigaş fără simbrie” sau evocând condiţia umană: „Regele moare”. anulează invitaţiile. Debutează editorial cu versuri „Elogii pentru fiinţe mici” după care publică studii critice sub genericul „Nu”. Este considerat părintele „literaturii absurdului” fiind autorul unor creaţii dramatice relevând absurdul existenţial precum : „Cântăreaţa cheală”. Gelu pleacă la Bucureşti unde Viorin îi povesteşte varianta lui în legătură cu relaţia lui cu Adriana ceea ce va produce ruptura dintre aceştia. Are preocupări de memorialist în „Note şi contranote”. Moare în plină glorie. primind o telegramă de la Bucureşti. la Paris. „Scaunele”.Rinocerii”. află că Lucreţia şi Paula se despart. Adriana se apropie de Buţă. în anul 1991 după ce îşi exprimase regretul de a nu mai putea veni în şara natală fiind bolnav. EUGEN IONESCU Născut în anul 1909 la Slatina face studiile la Slatina apoi la Bucureşti unde debutează în publicistică. despărţit între timp de Lucreţia. Gelu se poartă cu ea foarte rece şi Cecilia încearcă să-i împace. Fiind avertizat că face parte dintre intelectualii care urmau să cadă victimă răzbunării legionare. Ei se revăd la Bucureşti dar Adriana. denunţând totalitarismul în: . este dezamăgită şi îl părăseşte logodindu-se cu Paul Mlădoiu. după o ultimă încercare de a trăi o dragoste ca în adolescenţă cu Gelu. la Paris. Este recunoscut ca una din marile personalităţi ale culturii franceze devenind în 1970 academician. la 2i de ani conducând revista avangardistă „Nu”. Gelu este dezamăgit şi-a multe planuri privind relaţia cu Adriana înczrajate de ea. „Lecţia”. Reîntâlnindu-se după mai mulţi ani. „Henric al IV-lea”. Revenită acasă. .

168

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

SCAUNELE Bătrânul (95 de ani) stă pe un scăunel, la una din ferestre în timp ce bătrâna (94 de ani) aprinde lampa. Ea îl roagă să închidă fereastra fiindcă de afară vine un miros de apă stătută şi intră ţânţarii. Bătrânul doreşte însă să privească bărcile plutind în lumina soarelui şi, deşi este noapte, el se apleacă peste pervaz pentru s surprinde cel puţin umbra soarelui. Coboară într-un târziu, dezamăgit că bătrâna nu are aceleaşi preferinţe ca şi el. Se aşează pe unul din cele două scaune, pe genunchii bătrânei plângându-se că pierderea memoriei se datorează faptului că pământul se învârte. Soţia lui, Semiramida, îi cere să aibă răbdare şi îl mângâie ca pe un copil. Bătrânul se plânge de plictiseală şi amândoi încep un joc mimând băutul ceaiului apoi de-a lunile şi, în sfârşit ,să-şi povestească câte o întâmplare care începe cu: „atunci am a…”. El începe relatarea unei întâmplări ce se petrece într-un loc numit Paris. Bătrâna îi spune că acest loc nu există fiindcă oraşul-lumină s-a stins. Bătrânul începe o altă poveste cu o ciudăţenie cu burtă şi un geamantan plin cu orez care s-a risipit pe pământ, acesta fiind de fapt povestea Parisului spusă printre hohote de râs. Ea îi vorbeşte despre vocaţia ei ratată iar bătrânul plânge alintat de soţia lui. Amândoi sunt agitatţi din cauza sosirii apropiate a musafirilor; se aude zgomotul uneor bărci şi se duc să deschidă uşa uni personaj imaginar: Doamna. După prezentările de rigoare, pe care bătrânii le fac ca şi cum ar vorbi cu cineva, este adus un scaun pentru „oaspete”. Bătrânii se plâng că sunt uitaţi de rude şi de prieteni. Se aude zgomotul altei ambarcaţiuni şi bătrânul îşi roagă soţia să mai aducă scaune. Se mimează intrarea altui personaj imaginar numit Colonelul. Cei doi îi admiră uniforma, se fac prezentările şi i se oferă noului venit unul din scaunele aduse de bătrână. Bătrânii asistă la conversaţia persoanelor invizibile. Soneria sună şi bătrânul merge să deschidă uşa. Se mimează apariţia altor personaje: Bella şi soţul acesteia cu care se întreţine bătrâna. Gazdele par că flirtează bătrânul cu Bella şi bătrâna cu soţul ei. Afirmaţiile bătrânilor par contradictorii: ea spune că are un fiu

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

169

care i-a părăsit iar soţul că n-au copii pentru că nu i-a meritat fiindcă şi-a lăsat mama să moară într-o groapă. Soneria sună din nou şi bătrâna cere personajelor invizibile să ajute la pregătirea sălii de conferinţe. Întră persoane foarte înalte, probabil ziarişti cât şi public de diferite vârste. Cei doi aleargă printre scaune, plasează invitaţii sufocaţi de efort. De afară se aud tot mai multe ambarcaţiuni. Bătrânii sunt înspăimântaţi, alungaţi de la o fereastră la alta, izolaţi de masa de oameni. Apare personajul numit Împăratul. Bătrânul, profund mişcat, se ridică pe un scaun şi-l priveşte pe deasupra mulţimii. I se plânge că a fost trădat de prieteni. Apare Oratorul- personaj real-, îşi scoate pălăria şi se închină în tăcere în faţa împăratului apoi dă autografe. Bătrânul mulţumeşte tuturor pentru reuşita serii şi adresându-se Împăratului, îi spune că viaţa i se poate încheia aici fiindcă şi-a îndeplinit misiunea şi cere Oratorului să-i povestească viaţa. Se aruncă amândoi pe fereastră strigând: „Trăiască Împăratul!” AL. KIRIŢESCU INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut la Piteşti, Al. Kiriţescu se face cunoscut ca dramaturg prin comedii satirice: „Gaiţele” (pusă în scenă în stagiunea 1932/1933 la Teatrul Naţional din Bucureşti apoi, în stagiunea 1934/ 1935 jucată sub numele „Cuibul de viespi”), „Dictatorul”, , evocările istorice: „Borgia”, Nunta din Perugia” şi Michelangelo” precum şi „Învinşii” (reprezentată în stagiunea 1913/ 1914), „Marcel şi Marcela” ( în stagiunea 1928/ 1929), „Florentina” ( în stagiunea 1930/ 1931). Excelând în observaţia psihologică şi socială, Al. Kiriţescu este unul din dramaturgii reprezentativi ai perioadei interbelice, piesele sale fiind jucate cu precădere pe cea mai mare scenă a teatrului românesc, Teatrul Naţional din Bucureşti dar şi în provincie. Moare la Bucureşti în anul 1961. GAIŢELE

170

VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI

În casa Anetei Duduleanu, gazda împreună cu sora ei mai mică, Zoia şi cu Lena se află la o partidă de cărţi. Din când în când se admonestează una pe alta până când apare în salon Ianache, fiul mai mic al Anetei împreună cu soţia lui, Colette. Discutându-se despre bani, Ianache îi reproşează mamei sale că, în ultimul timp, cheltuieşte prea mult. Aneta se revoltă din cauza remarcii fiului său şi-i promite că se va mărita ca să nu mai fie la cheremul copiilor. Vine Wanda Mariţii Arghiropol, nepoata lui Tasse Duduleanu cu vestea că ar vrea să vândă Ciucea fiindcă o duce tot mai greu ceea ce o determină pe Aneta să-i reproşeze că nu trebuie să-şi lase bărbatul cu două moşii şi să fugă cu golanul Spiropoloaei. La protestele Colettei, o ia şi pe ea în primire fiindcă este nerecunoscătoare deşi i-a dat o pereche de cercei şi o zaharniţă de argint. Critica se extinde asupra tuturor celor prezenţi motivând că de vreme ce sunt în familie, orice-ar spune este permis. Soţul Margaretei, fiica cea mai mică a Anetei Mircea Aldea este criticat că s-a însurat cu fiică-sa pentru că este bogată. Auzind fanfara, doamnele se înghesuie la fereastră să vadă trecând cortegiul mortuar. Revenind în salon, femeile se ceartă în legătură cu numărul preoţilor care însoţesc cortegiul mortuar Rămaşi singuri în salon, Mireca şi Wanda discută despre relaţiile lui cu soţia lui, Margareta. Venit în vizită, Georges, cel de al doilea fiu al Anetei, este revoltat de prezenţa Wandei în casa mamei sale, aceasta fiind cunoscută ca o aventurieră. Plecând George, Wanda şi Mircea se îmbrăţişează pătimaş. Actul II. Doamnele intră în camera Margaretei care este însărcinată şi discută despre cazuri în care unele femei au murit la naştere. Margareta leşină şi, după ce aceasta îşi revine, femeile pleacă pentru a o lăsa să se odihnească. De când a rămas însărcinată, Margareta observă răceala lui Mircea şi bănuieşte că acesta se gândeşte mai mult la copil decât la ea. Mama şi fraţii ei descoperă scrisorile de dragoste ale lui Mircea şi, tulburată la auzul declaraţiilor de dragoste adresata altei femei citite la capul ei de Aneta, Margareta bea laudanum şi moare.

Toţi o acuză pe Fraulein de moartea Margaretei fiindcă aceasta a descoperit scrisorile de dragoste ale lui Mircea cele care au dus la starea depresivă a soţiei lui şi la gestul sinuciderii. Bătrânele pregătesc colacii. « Îndrăzneala ». la Bucureşti. « Întâlnirea din pământuri »(1948) urmat de nuvela « Desfăşurarea ». colivele şi celelalte lucruri necesare parastasului Margaretei. « Ferestre întunecate » sunt preludiul apariţiei romanului « Moromeţii » ( I. Mircea are o ultimă întâlnire cu Wanda a cărei propunere de a fugi împreună o respinge deşi Fraulein o susţine şi. Cei rămaşi în casă se pregătesc de masa de pomenire care devine un adevărat chef cu lăutari în care fiecare mesean se simte dator să se poarte astfel încât să marcheze lipsa de importanţă a celei dispărute. având doar banii de drum. părăseşte casa la fel de sărac cum a intrat cu câţiva ani în urmă. « Intrusul » (1968). Moare la 16 mai 1980 în plină putere de creaţie.1955 .VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 171 Actul III. atmosfera este destul de destinsă. 1967) urmat de : « Risipitorii » ( 1962). la 5 august 1922 în familia Tudor Călăraşu. tămâia. Debutează în ziarul Timpul cu schiţa « Pârlitu’ » (1941) Volumul de debut. apoi. MOROMEŢII . II. la Bucureşti unde o absolvă în 1941. Urmează Şcoala Normală la Abrud. Venirea lui Ianache împreună cu Colette şi a lui Georges nu aduce nimic a parastas ci mai degrabă a întâlnire mondenă. « Delirul » (1975). alungat de familia Duduleanu. « Marele singuratic » (1972). « Cel mai iubit dintre pământeni »(1980). Deşi din când în când este amintit numele moartei cu prefăcută pioşenie. se transferă la Cristuru Secuiesc şi. MARIN PREDA INFORMAŢII BIO – BIBLIOGRAFICE Născut în localitatea Siliştea – Gumeşti. « Viaţa ca o pradă » (1977). în judeţul Teleorman.

un băiat prea sărac ca să poată aspira la mâna fetei unuia dintre bogaţii satului. Maria . Mama mulge oile. vecinul lui Moromete. cei trei băieţi pleacă la mătuşa lor. copiii împrăştiindu-se să se odihnească sau să facă baie în gârlă. cea care îi dădea mult de furcă fiind cea mai neascultătoare. Tiţa. Încântaţi că l-au lămurit pe tatăl lor să dea voie lui Achim să plece cu oile. Niculae. fata iubită. Moromeţii aud cântecul lui Birică venit să o cheme astfel la poartă pe Polina. Mânia lui Birică se manifestă prin cuvinte aspre la adresa tatălui fetei şi a bogătanilor. Până ce Catrina pregăteşte prânzul. Ilie Moromete discută cu Achim despre plecarea la Bucureşti. Nilă şi Achim copiii din prima căsătorie a lui Ilie. copiii rezultaţi din a doua căsătorie. Apare Tudor Bălosu. o strachină largă care se umple de mai multe ori cu ciorbă din ierburi şi lapte fiert. Ilie stă pe stănoaga podiştei din faţa curţii şi fumează aşteptând parcă să vină cineva. a vecinului Bălosu. care îi aminteşte că doreşte să cumpere salcâmul cel mare din grădina lui amintindu-i că Jupuitu. Tudor Bălosu asmute câinele gonindu-l cu înjurături pe Birică. apoi pune laptele la fiert în timp ce Niculae o roagă să-i spună lui Ilie să-l lase în ziua următoare să meargă la şcoală. Nicolae este supărat pentru că părinţii nu-l lasă să meargă la şcoală iar Achim insistă pe lângă tatăl său să-l lase să plece cu oile la Bucureşti argumentând că ar putea obţine astfel un câştig însemnat chiar dacă familia ar fi lipsită pentru un timp de lapte iar fetele n-ar mai avea lână pentru zestre. Niculae se bucură că va scăpa de Bisisica şi va putea merge la şcoală. Ilinca şi Niculae. fiul cel mic al lui Moromete şi al Catrinei soseşte cu oile de la păscut blestemând oaia Bisisica. În aceiaşi seară. agentul funciar urmează să vină în ziua următoare să facă încasările iar cui nu are cu ce plăti îi va lua ceea ce va găsi în curte.172 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Volumul I Moromete se întoarce cu familia de la câmp. Pe masă sunt aşezate bucatele: mămăliga. Paraschiv. Familia se adună în jurul mesei rotunde aşezată în tindă. Împrejurul mesei se află Ilie şi Catrina Moromete.

toţi dorm pe prispă fiecare cu gândurile lui. merge la biserică de câte ori crede că poate îndrepta un lucru rău dar Ilie nu înţelege nici habotnicia ei dar nici nu ia drumul cârciumii. Toţi discută deodată dar Moromete şi Cocoşilă. Ilie. îi cumpărase un loc şi-i făcuse un bordei luându-i lotul moştenit în schimbul noii ei locuinţe. Instructorul Toderici îi ceartă pe cei care lipsesc şi-l înfruntă şi pe Nilă reclamându-l şefului de post care-l trimite acasă fără a-l pedepsi cum îi cere instructorul. Catrina. pentru că o scosese din casa lor. Muncit de gândul datoriilor. Moromete pleacă la fierăria lui Iocan sub pretextul că trebuie să repare două seceri stricate. Duminică dimineaţă. Moromete plănuieşte cum să se descurce cu fonciirea. Ga Maria îi sfătuieşte pe băieţi să-l lase pe tatăl lor fără animale şi fără sprijinul lor. se confruntă . Băieţii visează la plecarea lor în lume. spre mirarea sătenilor şi indignarea familiei dar mai ales a Guicăi pe motivul că a făcut acest lucru fără a-i cere consimţământul. ca alţi bărbaţi. fiul vecinului său. Până a ajunge acolo. de fapt pentru a discuta politică. Ilie este întâmpinat cu bucurie. Guica este supărată pe fratele ei.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 173 Moromete poreclită Guica. Niculae este prins şi bătut de paznic dar Achim revine şi-l salvează pe mezin. să o înştiinţeze. prieteni şi adversari politici. După o zi istovitoare. Vine şi Niculae cu oile dar apariţia paznicului determină fuga lui Birică şi Achim. femeie credincioasă. el discută despre ploaia care tocmai a căzut şi despre viitoarea recoltă. se trezeşte dimineaţă îl ia pe Nilă şi taie uriaşul salcâm pentru a-l vinde lui Bălosu. Catrina gândeşte că Ilie nu a trecut încă pe numele Titei pogonul de pământ vândut în timpul foametei iar Niculae cum să-şi convingă tatăl să-l lase la şcoală. În poiana fierăriei. o fată din sat şi Năstase a lui Beseneac. Catrina pleacă la biserică iar Ilie îl ajută pe Bălosu să cureţe salcâmul de crengi. dar. Nilă pleacă la premilitară unde se instruiesc flăcăii înainte de a pleca la armată. El preferă să discute în serile lungi politică cu Cocoşilă sau să-l asculte pe Niculae care îi citeşte poveşti. povesteşte lui Dumitru lui Nae despre Victor Bălosu. despre Mizdra. noaptea. Achim îl întâlneşte pe Birică şi duc caii în ovăz pe moşia de peste patru sute de pogoane a cucoanei Marica.

După plecarea lui Achim. Niculae are accese de friguri dar este bucuros că scapă de grija oilor. În final le dă o parte din sumă promiţând că le va da restul mai târziu. Moromete este chemat acasă de Ilinca pentru că este căutat de agentul de urmărire şi un însoţitor pentru a plăti fonciirea. Hotărâţi să-şi construiască o casă. Tatăl ei observă dispariţia fetei şi pleacă în căutarea ei dar cei doi se ascund acasă la Dumitru lui Nae. Moromete citeşte un articol din ziar despre pasiunea pentru agricultură a regelui exprimându-şi nedumerirea că primul agricultor al ţării nu iese la arat. apoi caii şi căruţa. şeful de post vine să-l ia la secţie pentru că-l bătuse pe paznicul de pe moşia Maricăi. Când vin căluşarii în curtea lui Bălosu. Citind despe luptele din Spania. ei sapă lut pentru . Bălosu stă de vorbă despre pământ şi cu Boţoghină al cărui lot vrea să-l cumpere ştiind că acesta are nevoie de bani să-şi trateze boala de plămâni. Ajuns acasă. Polina este anunţată de Tita şi. Căsătoria cu Birică schimbă viaţa Polinei care dă de greutăţi. Ţugurlan mai are doar un singur copil din cei şapte. ţăranii din poiană acuză când pe ţărăniştii lui Cocoşilă. Se amestecă în discuţie şi Ţugurlan acuzând pe cei care au primit pământ după război că sunt vinovaţi că alţii nu au primit iar acum el sau Ion al lui Miai sunt ţinuţi deoparte. când pe liberalii lui Moromete. Bălosu îi alungă şi le refuză orice ajutor. Birică plănuieşte să o fure pe Polina ştiind că familia ei nu-i va permite să se căsătorească cu ea. după cei taie chitanţa cu suma datorată. el le declară că nu le poate plăti ceea ce stârneşte nervozitatea lui Jupuitu şi a însoţitorului său care încearcă să ia din casă obiecte din lada de zestre a fetelor. restul murind din cauza bolilor. după o discuţie aprinsă cu iubitul ei. Ea îl ia pe Birică şi pleacă la ai ei După o violentă confruntare verbală şi fizică. se face că nu-i observă şi. Achim se pregăteşte să plece cu oile la Bucureşti. apoi despre dezbaterile din Parlament. aceasta acceptă să plece cu el. Moromete se hotărăşte să meargă la primarul Aristide să împrumute bani pentru plata fonciirei şi acesta acceptă cu condiţia de a-l sprijini politic. Bălosu îi propune lui Moromete să-i vândă lotul din spatele casei dar Ilie îi spune că lotul nu e al lui şi nu-l poate vinde.174 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI cu prudenţă.

se adună mai mulţi săteni să asculte vorbăria gospodarului. Birică intră în ogorul tatălui ei să secere dar Bălosu îl alungă. sub pretextul că-i duce la câmp. pleacă după Achim la Bucureşti. Ilie îşi ia fiul în braţe şi-l duce acasă. şi de Năstase. Victor Bălosu. După ce ia bani de la Aristide. îmbrăcat cu haine ale tatălui său. Polina are însă alte planuri. Boţoghină pleacă la spital pentru o lună. În timp ce repară poarta. Nilă se răzgândeşte şi cei doi fraţi revin acasă spre mânia Guicăi. are un acces de friguri. Catrina îl roagă pe preot să-l convingă pe Moromete să-l dea pe Niculae la şcoală la oraş dar Ilie e îngrijorat pentru că Achim nu-i trimite banii promişi de la Bucureşti ba. Jandarmul anunţat de Năstase îl arestează pe Ţugurlan care strigă vorbe de ocară primarului Aristide. Ţugurlan vine la Ilie să-i ceară împrumut un sac de porumb dar acsta îi dă grâu pentru că terminase şi el porumbul. aude că se plimbă cu o fată prin capitală . Irina.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 175 cărămizi. După ce treieră. Emoţionat şi surprins că fiul său a obţinut premiul I. Oamenii lui Aristide ies cu maşinile de treierat. mai mult. Grigore Armeanca cum fură morarul făină de la oameni. acesta i-o înapoiază. Niculae. Birică fiind hotărât să vândă puţinul pământ pentru a – şi construi casa visată. Pe drum. sătenii merg la moară unde sunt aşteptaţi de Tache. nepotul lui Aristide. Nicolae şi fiica lui Boţoghină. fratele Polinei se încaieră cu intrusul dar Birică şi Polina continuă să secere fără a-i băga în seamă. premianţi la sfârşitul anului şcolar. Ţugurlan îi smulge puşca jandarmului şi după multe insistenţe. merge la serbarea de sfârşit de an dar. Ţugurlan află de la cumnatul lui. Alături de ei seceră familia Boţoghină. fără bărbatul plecat la spital. visează să plece la şcoală. Ion al lui Miei îi spune lui Ţugurlan că Tache l-a bătut fiindcă a cerul să i se cântărească făina. La îndemnul Polinei. familia Moromete se bucură de bogăţia recoltei. Venind vremea secerişului. la oraş. când îi vine rândul să recite poezia pregătiră pentru eveniment. două sperând să se vindece cu banii luaţi pe pământul vândut lui Bălosu. Moromete plăteşte o parte din fonciire şi cumpără lemn pentru a-şi repara poarta şi gardul de la grădină. Paraschiv ia caii şi. Acesta îi cere socoteală lui Tache dar este înjurat şi lovit. Între timp.

impresionat de nevoile unei muntence vinde sub preţul aşteptat ceea ce aduce reproşurile familiei. Pe policioara din fierărie rămâne doar chipul din lut al lui Moromete. când se întoarce acasă că băieţii au fugit de acasă luând cu ei şi banii din ladă. Pleacă cu Niculae la Câmpulung unde băiatul dă examen şi reuşeşte printre primii dintre câteva sute de candidaţi. Vrea să vândă grâu dar preţul grâului este mai mic în acest an datorită recoltei bogate. că doreşte ca aceasta să vină să-l vadă. Se retrage apoi din viaţa satului. Moromete face acum dese drumuri la munte. îl ia . Moromete îl anunţă pe Niculae că nu-l mai poate întreţine iar băiatul nu mai insistă ca la început. casa lui Bălosu ia foc dar nu există probe că Birică sau Polina ar fi fost vinovaţi. renunţând la obiceiurile de până atunci şi la întâlnirile din Poiana lui Iocan. Anghelina lui Boţoghină. Află seara. Birică şi Polina primesc citaţie de la Judecătorie să se prezinte la procesul intentat pentru furt de Tudor Bălosu pentru că luaseră grâul de pe cinci pogoane ridicându-şi casa cu materialele luate în schimbul grâului. nevasta lui Ţugurlan. Moromete se confruntă cu greutăţi tot mai mari: plata fonciirii. Pe lângă acestea. de la închisoare. Moromete îi ia la bătaie cu parul reproşându-le lipsa de respect şi recunoştinţă.176 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI şi nu mai are de gând să revină în Siliştea Gumeşti. Moromete vinde lui Tudor Bălosu lotul din spatele casei şi plăteşte datoriile şi taxele şcolare pentru Niculae şi cumpără doi cai. apropiata plecare la şcoală a lui Niculae. vinde porumb şi cumpără purcei pe care-i vinde în sat. află că Paraschiv şi Nilă vor să fugă de acasă. târziu. cu caii. Disperat. Primeşte o scrisoare şi o fotografie de la cei trei băieţi de la Bucureşti. întâlnind o opoziţie vizibilă din partea celor doi băieţi. Pleacă la munte împreună cu Tudor Bălosu şi. Peste puţin timp. Volumul al II-lea După patru ani de şcoală. rata la bancă venită mai devreme. Şi nevasta lui Ţugurlan află despre soţul ei. primeşte scrisoare de la spital că bărbatul ei se simte mai bine şi va veni curând acasă. singura dovadă a prezenţei sale la confruntările politice din poiană. plata datoriei la Aristide.

Boţoghină. Tot mai însingurat. întrebat de tatăl său ce caută. cărunt şi cu o gaură în coaste. căsătorit şi cu un copil. la care Niculae se îmbată şi face scandal alungând preoţii şi pe cei prezenţi în curte. nu acceptă această căsătorie. Acesta îşi cheamă fraţii care vin cu pachete cu salam. după ce au făcut dragoste. el urmând să-şi construiască alta. franzelă şi sticle cu vin. Începe războiul şi. Ilie îi propune băiatului să intre învăţător. Băiatul este îndrăgostit de Ileana. crezându-se vindecat. Niculae citeşte foarte mult şi. Îl găseşte pe Nilă care este portar la un bloc. . la treizeci de ani. Gogonaru. Sandu Dogaru care. Nilă. Soţia acestuia vine la socri să-i facă parastasul. Niculae se îndepărtează şi el de tatăl său şi Moromete încearcă să fie mai îngăduitor. întors din război. Sandu Dogaru. Se mărită şi Tita iar Niculae se apropie foarte mult de cumnatul său. Ilie află despre moartea fiului său. După parastas. îi răspunde că îşi caută eul. încep să sosească scrisori despre cei morţi sau dispăruţi. Catrina a cărei fiică din prima căsătorie se mărită cu dulgherul Albei. Nilă.el a rămas tăcut parcă ar fi fost bolnav. este. povesteşte în sat cum. Tatăl îşi cheamă copiii acasă spunându-le că a făcut pământul la loc iar lor le dă casa. apoi se împacă cu Mariţa şi cu soţul ei vizitându-se des şi ameninţându-l pe Moromete că-l va părăsi şi se va muta la fiica ei. Catrina află că Ilie şi-a chemat băieţii acasă şi nu poate accepta ideea revenirii acestora. În sat se formează prima organizaţie de partid din care fac parte Adam Fântână. Cei trei refuză. în scurt timp. moare. în sat. bărbatul Titei moare călcat de roata unei căruţe. Mărin al lui Radu Lungu. fiind concentrat iar Paraschiv vrând să-şi facă o casă în Colentina. dar acesta refuză spunând că vrea să trăiască în singurătate şi că nu-i poartă pică pentru că nu l-a lăsat să-şi termine şcoala.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 177 pe băiatul lui Parizianu şi pleacă să-şi vadă fiii. se apucă iar de muncă şi. Catrina Moromete presimte că se va întâmpla ceva rău pentru vede trecând peste o glugă de coceni un cârd de ciori. Ouăbei. acesta se îmbolnăveşte. fiica lui Costică Roşu pe care o întâlneşte de Rusalii cu ocazia obiceiului spălatului pe picioare. apoi pleacă la Bucureşti. Peste puţin timp. Se iubeşte cu ea pe câmp iar după ce Ileana se mărită cu un preot din Balaci.

şi îi povesteşte despre ce se întâmplă cu tatăl lor şi îi cere să vină acasă dar el îi spune că nu poate veni decât la toamnă. un nepot de soră. Marin Bâznac. Se produce o altercaţie şi Niculae. Catrina îl părăseşte pe Ilie dar se întoarce la ameninţarea Ilincăi că se mărită şi pleacă la Ploieşti dar şi pentru că are impresia că bărbatul ei a intrat în anul morţii. Moromete o alungă fugărind-o cu un par şi Catrina se întoarce la Alboaica. inginerul agronom. Fântână primeşte vestea că Isosică. pe care-i alungase pentru că urmăreau doar să se îmbogăţească şi despre faptul că oamenii au nevoie de o nouă religie. Aristide convoacă o întrunire la el acasă la care participă ginerele său. Notarul îi propune să intre în organizaţie şi-l trimite la şcoala de partid. Noul notar.178 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Mantaroşie. Nae Cizmaru şi Isosică al lui Ilie Tăbârcel care stabilesc un plan prin care să împiedice numirea ca primar al lui Ouăbei sau Mantaroşie. Niculae vorbeşte despre preoţii de la parastas. Vasile al Moaşei. Neagu Postu. Ilinca merge la Niculae. Ilie al Mariei lui Usturoi. este cu greu scos din mulţime de notar. Niculae propune oamenilor ca produsele pe care le au în plus. îl invită pe Niculae la cârciuma lui Valache pentru a-l cunoaşte. Când află. însă. Venit în sat. Moromete împrumută bani de la Niculae. ei fac o listă cu oamenii care ar trebui atraşi pentru a candida la primărie: Badea Cârcâdaţ. fratele său. repartizat în Siliştea Gumeşti. la raion. Năstase cu fiii : Dan şi Ştefan. Sosind în sat. să le predea la centrul de colectare pentru a ajuta pe cei care nu au. Moromete se duce la primărie supărat că băiatul nu a trecut mai întâi pe acasă. Bilă. adică pe moldoveni pentru că la ei a fost secetă. După o masă foarte bogată. dar nu-l mai găseşte. În curtea lui Moromete se adună mai mulţi săteni să discute politică şi Niculae le dă informaţii despre ceea ce este . este aşteptat de Marioara lui Fântână lipoveanul cea care îl iubea de câţiva ani fără ca el să-i fi dat speranţe. Pentru campania de secerat este. Catrina îl acuză pe Moromete pentru drumul pe care a apucat Niculae. lovit.El nu mai are voie să-şi vândă recolta la munte ci este obligat să o dea la stat pe un preţ mult mai mic. Nicu Canel. Zdrocan şi Plotoagă vin să-l dea afară de la moară pe el şi pe cantaragiul Mantaroşie.

nevasta lui Isosică şi. Activiştii de partid supraveghează secerişul şi predarea cotelor dar mulţi ţărani pun grâul pe jos în arie sub motiv că nu au căruţe şi să scape fără să predea cotele. Marioara lui Fântână îl întâlneşte şi-i reproşează că nu a venit la ea şi o preferă pe Ileana lui Roşu care este măritată şi are şi doi copii. Noaptea nu poate să doarmă. i-o arată bărbatului ei. ţăranii încărcându-şi grâul în căruţe dar sunt chemaţi miliţienii. Toţi se plâng că cei de la Sfat se duc şi le ia porumbul din pod. Mărioara. Niculae ceartă pe Isosică şi Plotoagă şi le cere să dea grâul la trior pentru a-l preda fără neghină. fiul Alboaicei să-l trezească pe Moromete să plece la câmp. Niculae pleacă şi se întâlneşte cu o fată de la U. Niculae îi sfătuieşte să facă şi ei ca în alte sate. Catrina îl trimite pe Sande. când ajunge acasă. care-i povesteşte despre nişte intrigi de la raion şi-l sfătuieşte să stea de vorbă cu Vasile al Moaşei. În ziua următoare începe secerişul. Niculae îi spune că pământurile vor fi luate de la ţărani şi vor trece în prprietatea statului dar Moromete nu crede. Pe aria Cotigeoaia izbucneşte o revoltă. îl cheamă la ea pe Nicolae dat acesta se întâlneşte în sat cu fata lui Costică Roşu. Pe drum spre lotul său. Serara. gospodărie colectivă ca să le fie mai bine. Ilie îl întreabă pe Nicolae cum e cu socialismul că ia de la bogat dar nu-i dă săracului. Isosică îi avertizează pe Plotoagă şi Zdrocan. dar aceasta refuză orice negociere cu bărbatul ei şi Ilie hotărăşte să treacă deocamdată casa pe numele Ilincăi. dimineaţă. După ce-l ajută puţin la secerat. pleacă la Mărioara şi o cheamă la poartă ca să-i spună că nu are rost să-l mai caute şi săşi caute pe altcineva. Fântână scrie o scrisoare la raion dar aceasta cade în mâna Ciulcăi. le ia banii pentru că dările trebuie plătite.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 179 comunismul.T. măritată de câtăva vreme cu un preot din satul vecin. . după ce o deschide la abur. Din scrisore înţelege că autorul ei este la curent cu acţiunea „Cotigeoaia” prin care trebuia să i se însceneze lui Fântână o hoţie la moară pentru a fi dat afară .M. După ce stau de vorbă toată noaptea la o prietenă a acesteia. fata lipoveanului Fântână. Ilinca îl ceartă pentru că nu s-a dus la Mărioara. Niculae încearcă să-şi împace părinţii rugând pe Ilie să tracă o parte din pământuri şi casa pe numele Catrinei.

Fuge apoi în pădure. Ilie îi trece Catrinei trei pogoane de pământ şi jumătate din casă. la gară. Rădiţa. Moromete o întâlneşte pe Fica. Ilinca şi Mariţa dar Ilina spune că ea are de gînd să se mărite şi nu o interesează pământul lăsându-le pe surorile ei să hotărască dacă acceptă oferta lui Ilie. Îi trimite vorbă lui Moromete să nu mai organizeze adunări în care să instige oamenii că-l arestează şi pe el. ca să nu-i facă vreun rău fiului. Niculae. Aceasta îşi cheamă fetele. Mai târziu. are loc o şedinţă la care vin şi reprezentanţi de la raion. Niculae formează două comisii care pleacă în sat să adune cotele de la cei care au fugit de pe arie şi de la chiaburi. Vasile al Moaşei pune să fie arestate neamurile având nişte poliţe mai vechi de plătit faţă de acestea. sora fostei lui soţii. Începe colectivizarea şi Ilie Moromete se înscrie în ciuda ezitărilor şi a gândului că întreaga sa muncă de o viaţă este zadarnică. cel de la care a pornit revolta s-a dus la casa lui Bilă şi a lui Plotoagă să le dea foc. pe Tiţa. După încheierea campaniei. intră la moară dar nu reuşeşte să–l înlocuiască pe Vasile al Moaşei. La unul din ţărani găseşte în pivniţă muniţie şi acesta fuge şi se îneacă în râu vrând să-l treacă fără a şti să înoate. Vasile al Moaşei povesteşte cum a vrut să se înscrie în gospodăria colectivă dar Plotoagă a sabotat cooperativizarea fiindcă este omul chiaburilor şi că acesta a intrat în partid ca Aristide şi grupul acestuia să aibă omul lor în partid şi în felul acesta să-şi îndeplinească planurile lor mârşave.180 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Nae Marinescu. Ilie este mâhnit de lipsa de înţelegere a Catrinei şi a fetelor dar nu regretă gestul făcut. să se întoarcă în sat ca să-l aleagă preşedinte în locul lui Vasile. rămâne peste noapte în casa ei. La începutul toamnei. Niculae este învinuit de moartea lui Gheorghe şi scos din comitet. După ce este numit preşedinte. Vasile este numit preşedinte în locul lui Plotoagă iar Bilă este exclus pentru neîndeplinirea sarcinilor. după începerea ploilor. mănâncă şi cinsteşte o sticlă cu vin imaginându-şi că este cu fosta nevastă iar a doua zi. Ţugurlan se întoarce în sat. De la raion vine o notă telefonică să se predea grâul aşa cum este: cu sau fără neghină şi ţăranii se întorc la arie. Focul se întinde spre arie. Moromete vorbeşte cu Ţugurlan care lucrează acum la siloz. Catrina îl .

fără cununie şi-l sfătuieşte să legifereze legătura lui. Niculae simte eliberarea de tristeţe şi împăcarea la gândul ultimei revederi cu Ilie Moromete înainte de a muri. că a fost eliberat din funcţia de membru în comitet. Aflată între „mimesis” (imitare a realului) şi „anamnesis” (rememorare. Ilinca îi povesteşte cum s-a îmbolnăvit Ilie Moromete şi-şi aminteşte ultimele lui zile când nu mai putea să meargă şi nu mai era conştient. Abia după un an de la moartea tatălui său. El creează o proză mitică.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 181 întâmpină cu ură bănuind ce s-a întâmplat. redactor la „Gazeta literară ( 1954-1960) şi redactor şef la „Luceafărul” ( 19601971). Niculae pleacă la raion şi nu i se mai ştie de urmă câţiva ani. Îşi aminteşte multe episoade din trecut.Ialomiţa. şeful comitetului raional. Apare în sat la moartea tatălui său. cum căsătoria cu Marioara. halucinantă. Este totodată o proză de atmosferă. Catrina îl ceartă că trăieşte ca păgânii. creaţia lui Bănulescu mizează pe intuirea mitologiei universale şi româneşti şi a simbolurilor folclorice ceea ce impune un cititor avizat. Volumul de povestiri şi nuvele „Iarna bărbaţilor” (1965) îl situează în primul eşalon al prozatorilor de după 1950. Debutează în „Viaţa românească” cu un eseu despre Gogol ( 1949) şi editorial cu reportaje „Drum în câmpie”(1960). Aflând că Niculae trăieşte cu Mărioara cu care are şi un copil. amintire evocată). puternic ancorată în problematica tradiţională dar exprimată prin formule moderne. Trezindu-se dimineaţă cu gândul la tatăl său. momentele grele provocate de vestea dată de Ghimpeţeanu. Niculae înţelege că el este un om fără tată. ŞTEFAN BĂNULESCU Se naşte la 8 septembrie 1929 în Făcăieni. cu elemente de fantastic ceea ce îl situează într-o interesantă relaţie cu proza sud-americană dar şi cu tradiţia literară a lui Mircea . calitate confirmată de volumul „Scrisori provinciale” (eseuri şi povestiri) şi romanul „Cartea milionarului” (dintr-o proiectată tetralogie „Cartea de la Metopolis). În sat se aude că a ajuns inginer agronom. Este absolvent al Universităţii Bucureşti ( 1952). gândurile şi nefericirile din acele clipe.

la Tulcea dar nu o face ştiind că nu se poate ajunge la Tulcea. Paul Georgescu. Ştefan Bănulescu. Femeia. Dumitru Radu Popescu. La un moment dat. spre dunele de nisip. la insistenţa soţiei sale. Ieşind din pădurea de stejari. El îi atrage atenţia asupra Vicăi. povestind despre sine şi despre faptul că. stricata satului. Condrat zăreşte barca lăutarilor Laliu şi Dache care aşteptau un semn pentru a cânta la înmormântarea copilului. diaconul pântecos. În barcă se află diaconul Ichim. preocupat să găsească un loc în nisip în care să-şi poată îngropa copilul şi Vica o imploră pe . Deşi restrânsă. pe utilizarea unei organizări a textului care permite o întrepătrundere a elementelor epice şi lirice formând o structură literară sugestivă. După un timp. Fenia o zăreşte venind cu barca pe Vica alungată din sat. înfige cazmaua în pământ dând de apă ceea ce îl face să hotărască să facă în acel loc o fântână. Bărbatul este. alerg\nd cu picioarele goale prin dune. Ichim. poate fi aşezat în familia scriitoricească a lui Fănuş Neagu. Gala Galaction sau Panait Istrati. Vlase îi promite bani pentru înmormântarea copilului la oraş. adoarme în fundul bărcii fără să aştepte răspunsul femeii. soţia lui Condrat şi copilul în sicriul în care va fi îngropat. îl roagă pe Condrat să o primească lângă el pentru a o proteja de mânia sătenilor. care îi dă târcoale lui Condrat.182 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Eliade. despre cumnatul Vlase a cărui curte este mai înaltă şi ar putea adăposti mormântul copilului. valorile tranzitive ale limbajului fiind depăşite de reflexivitatea acestuia. Fenia. pe Dunăre din cauza gheţurilor şi. Vasile Voiculescu. propune lui Condrat să întoarcă barca spre sat. în sat. Mistreţii erau blânzi Condrat înaintează cu barca prin pădure lovind bucăţi de gheaţă. Fenia îi răspunde povestind. Între contemporani. Deşi îi cere părerea Feniei. Carpena. proza scriitorului stârneşte interes prin formula epică nouă. strigă pentru a acoperi zgomotul apelor şi a furtunii. însă. la rândul ei. ocolind stejarul bătrân prăbuşit în apă. nu are cu cine vorbi. fiindcă nu vor găsi nici un petic de pământ neinundat.

de mare . creaţia contemporanului nostru aduce atmosfera dunăreană. Diaconul cere bărbatului să cânte un cântec depre pământ şi iarbă în timp ce Vica îşi stoarce hainele pe marginea dunelor de nisip iar Fenia şi Condrat întăresc marginile gropii cu o împletitură de crengi. „Vară buimacă”(1967). judeţ Brăila. ajunge în sat şi o roagă pe învăţătoare să-l îngropa pe copil sub duşumeaua cancelariei de la şcoală. Urmează şcoala pedagogică la Bucureşti şi Galaţi.de. Debutează în „Tânărul scriitor” (1952) şi editorial cu volumul „Ningea în Bărăgan” (1959). „Caii albi din oraşul Bucureşti”(1967). „Echipa de zgomote”. loveşte barca lui Condrat. urmărind mistreţii mânaţi de ape. venită cu furie. mistreţul cel bătrân văzându-l cum se zbate între ape şi începe să râdă eliberat de încrâncenarea cu care săpase groapa din dunele de nisip. urmează cursurile şcolii primare şi gimnaziul la Brăila. Fenia priveşte nedumerită oamenii care râd.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 183 Fenia să o ierte şi să o accepte lângă ei dar aceasta o respinge. „Dincolo de nisipuri”(1962). Dintr-o dată apa. Redactor la „Scânteia tineretului” (1954-1956) urmează Facultatea de filologie la Bucureşti. „Cantonul părăsit”(1964). „Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”(1976). Ichim fuge spre sat cu barca lăutarilor iar Vica sare în barca cu sicriul copilului. liceul militar la Iaşi şi la Câmpulung Muscel. „Îngerul a strigat”(1968). Urmează şcoala de literatură „Mihai Eminescu” (1951) şi este profesor suplinitor de limba şi literatura română în comuna Largu.Sus. Condrat şi Fenia părăsesc groapa dintre dune aflând că învăţătoarea şi Vica au făcut loc de înmormântare în cancelarie. absolvit la Iaşi în 1948. „Pierdut în Balcania” (1982). FĂNUŞ NEAGU Născut la 5 aprilie 1932 în Grădiştea.Făurei.”Scaunul singurătăţii”(1987). Condrat vede pe Vasile. „În văpaia lunii”(1971). Condrat începe să sape groapa dar nisipul lunecă mereu făcând inutil efortul bărbatului. Urmează: „Somnul de la amiază”(1960). Înrudită cu proza lui Panait Istrati şi el brăilean ca şi Fănuş Neagu.

el mestecă măcriş şi îngână întruna nişte versete din cartea de rugăciuni. Şanţurile inundate altădată cu apă sunt acum uscate. de departe. salcâmul pare dat cu var iar la fierărie se răspândeşte mirosul de copită arsă.184 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI densitate epică dar străbătută de un lirism subtil care îi dă specificitate: viguroasă dar. începe să cureţe şanţurile iar clopotele bisericii încep a bate. Geografia spirituală a scriitorului te surprinde şi apoi te captează prin miile de spaţii pe care le descoperi odată cu personajele sale care par a se construi simultan cu desfăşurarea evenimentelor. aşteptând descoperirea lor sub spuza focului care pare stins de secole. Deodată. legată de talentul nativ al povestitorului şi de puternica lui relaţie cu universul din care descinde. el trage din ţigara făcută din frunză de iederă. Iese în drum unde îl întâlneşte pe dacsăl despre care oamenii spun că şi-a pierdut minţile din pricina foamei. evocatoare şi dinamică. în mod cert. Satul pare dezolant. Satul întreg iese la malul apei şi încep pregătirile pentru întâmpinarea apei: bărbaţii desfundă şanţurile. în acelaşi timp. puternică prin claritate şi confuză prin ambiguităţi nuvelistica în special dar şi o mare parte din proză poartă acea savoare care te îndeamnă la lectură şi-ţi dă o stare de confort intelectual a cărui provenienţă este. O femeie adună baligă să-şi lipească prispa casei. de pe vârful unei movile îşi face apariţia un călăreţ care se apropie în goană şi anunţă că la munte plouă şi apa Buzăului vine învolburată. Veste îi uluieşte pe toţi: Şuşteru îşi aduce luntrea la apă. constante ale inspiraţiei sale devind în proza lui Fănuş Neagu mirifice şi pline de drame nebănuite. după mâncare. Delta şi Bărăganul. cosmopolită şi tradiţională. Trezindu-se din somn. un bătrân îşi aduce uneltele de pescuit iar unii îşi suflecă pantalonii ca şi când. Îngândurat. buimacă. Şuşteru constată că toţi ai lui lipsesc de acasă fiind plecaţi în sat. DINCOLO DE NISIPURI În 1946 este o secetă cumplită. femeile îşi apără copiii de viitură. fundul lor fiind crăpat. din clipă în clipă va începe .

absolvind liceul în 1953. pornesc în căutarea apei. Imediat. volumele „Conversând despre Ionescu” (1966) şi „Întâmplări din noaptea soarelui de lapte” (1968) trece la experimentul imaginarului metaforic.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 185 inundaţia. Este redactor. ceata se înjumătăţeşte. face primele studii în oraşul natal. apoi redactor şef adjunct la revista „Ateneu” din Bacău. O ceată de vreo douăzeci de călăreţi. Urmează Facultatea de educaţie fizică şi sport apoi Facultatea de filologie la Iaşi absolvind-o în 1965. câţiva pun urechea la pământ. debutează cu volumul de schţe şi povestiri scrise în manieră clasică „Călătoria” . Drumul anevoios. face ca unii dintre călăreţi să se oprească. la următoarea moară. GEORGE BĂLĂIŢĂ Născut la 17 aprilie 1935 la Bacău. pe deplin realizat în romanul „Lumea în două zile” (1975). cei rămaşi hotărăsc să meargă la următoarea moară dar înţeleg că efortul lor este zadarnic. după care. în frunte cu Şuşteru. LUMEA ÎN DOUĂ ZILE . Ajunge la aceasta spre miezul nopţii şi observă şanţurile pline cu ţărână . În 1977 publică „Ucenicul neascultător” care pare a fi începutul unei Saga de tipul celei a lui John Galsworthy. depărtate unul de altul. În 1976 obţine Premiul Uniunii Scriitorilor care confirmă consacrarea lui ca scriitor. convinşi că morarii o opresc în iazurile lor. Hotărăsc să meargă în susul apei să vadă unde este oprită apa şi să-i dea drumul. Rând pe rând călăreţii îl părăsesc pe Şuşteru care nu vrea să se întoarcă şi îşi continuă drumul simţind în faţă răcoarea valurilor. Debutează cu reportaj în ziarul local „Steagul roşu” şi ca autor de proză literară. Oamenii sunt tot mai nerăbdători iar când Şuşteru spune că se aude gârla. prin terenul desfundat între satele răzleţe. cu o schiţă în „Luceafărul” (1960) Editorial. Aici constată că iazul este gol şi-şi continuă drumul sperând că apa este mai sus. Ceata se micşorează încât la prima moară rămân cu trei mai puţin.

apoi pleacă împreună deşi sunt intrigaţi de fiecare dată că petrec sărbătoarea Crăciunului la această dată. se împodobeşte bradul de Crăciun lângă care Antipa îşi petrece seara împreună cu tatăl său al cărui nume este tot Antipa şi cu August. deşi ateu. bărbatul aruncă medicamentele la gunoi şi se simte. după opt ani nu au un copil. el admiră lucrurile şi mobilele. Intră în holul apartamentului surprins că uşa este deschisă. În seara de 21 decembrie. Ei obişnuiesc să sărbătorească ajunul Naşterii Domnului pe data de 21 decembrie dintr-un capriciu al lui Antipa care susţine că aceasta este singura sărbătoare religioasă pe care. „Femeie citind” şi o oglindă de bronz dăruită de mătuşa Melpomena. că nu-l doreşte decât pe el şi nimic altceva şi . Căsătoriţi de opt ani. În casa fiului său. deodată. Sărbătorirea acestei zile urmează acelaşi ritual: dimineaţa el rămâne în pat în timp ce Felicia pleacă la serviciu după ce-i lasă medicamentele pentru stomac fără care nu poate sta. aţipesc câteva clipe în timp ce soseşte un alt invitat. se uită pe gaura cheii în camera de unde se vede lumină. aţipind din când în când şi visând. îi vede pe cei doi bătrâni dormind şi pa Antipa şi Felicia stând lângă brad: ea plânge şi el o mângâie gândind că motivul tristeţii ei este că. pregăteşte masa festivă. pălărierul. Paşaliu. însă. aceştia beau câte un pahar de vin. Înainte de a merge la petrecerea fiului şi nurorii sale. tânăr gazetar căruia îi place să bea.186 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Prima zi. primul obiect adus în casă la mutarea lor în acest apartament. toată după amiaza. bea cu acesta un ceai. Obiectele sale preferate sunt: un fotoliu dăruit de un prieten al tatălui său. În timp ce ea este ocupată cu gătitul meniului pentru sărbătoare. pe nume Baroni. Felicia îi mărturiseşte. Felicia vine mai devreme de la serviciu şi. profesor pensionar. bătrânul fiind imobilizat într-un scaun cu rotile legându-se între ei o strânsă relaţie de prietenie. o reproducere după un tablou al lui Peter Janssen. o recunoaşte şi o omagiază. un bătrân înţelept şi sfătos alături de care Antipa şi-a trăit adolescenţa. pălărierul. Când se trezeşte. tinerii Antipa şi Felicia nu au copii şi locuiesc într-un apartament compus din două camere în oraşul Albala. mai bine. Antipa-tatăl trece pe la August.

Până la venirea „salvării” femeia naşte şi locatarii se retrag în apartamentele lor. soseşte un musafir neaşteptat: inginerul Druică. Felicia adoarme istovită de treabă iar Antipa mai rămâne treaz evaluând desfăşurarea zilei. un bun prieten al lui Antipa. în scara blocului unde se întâlnesc şi cu alţi locatari pentru a urmări evenimentele. încheie petrecerea. după ce mai beau câte un pahar de vin.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 187 se linişteşte. Este invitată şi o vecină venită cu scopul de a da un telefon la „salvare” pentru că o femeie din bloc trebuie să nască. inginerul laudă mâncarea şi vinul exprimându-şi mirarea pentru mutarea sărbătorii de Crăciun cu trei zile mai devreme. Petrecerea începe. În timp ce gazetarul urmăreşte această scenă. . El întreţine petrecerea glumind pe seama gazdelor şi amintindu-şi întâmplări care s-au desfăşurat în perioada prieteniei sale cu Antipa. După plecarea invitaţilor. În cele din urmă sun şi toţi musafirii ies din casă. Antipa şi invitaţii lui revin în apartament şi.

El declară că nu mai crede în Dumnezeu dar totuşi ţine slujbele. au văzut pe paznicul de la baia comunală. membru al grupului. Când îi spune că acest lucru se va întâmpla chiar în acea zi. La prânz. când prietenii aflaţi la cârciumă ca şi acum. şi Antipa i-a prevestit moartea după câteva zile arătându-le chiar actul de deces completat fără dată şi neînregistrat. Antipa merge la cârciuma lui Moiselini împreună cu prietenii săi. un formular: actul de deces al şefului staţiei C. Antipa îi povesteşte premoniţia pe care a avut-o în legătură cu moartea şefului de gară dar preotul nu-l crede şi-i cere să-i spună data morţii sale. navetistă ca şi Antipa. considerat a fi dezechilibrat mintal dar care lucra conştiincios la „Casa de apă”. în pat. După ce iau prânzul. El pleacă cu trenul la Dealu Ocna unde este funcţionar ocupându-se de eliberarea certificatelor de deces. cade şi moare.188 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Ziua a doua. Antipa se ridică să plece. el scoate pe masă. Druică ajunge înaintea lui şi bea bere.R. preotul se ridică după el şi. În drum spre locul de muncă. a avut ca moment iniţial la o întrunire a grupului lor. o reîntâlneşte pe Silvia la tutungeria lui Iordache cunoscut şi sub numele de Clem. fără dată şi număr de înregistrare căci încă se afla în viaţă la coborârea din tren. ca de obicei. unul din obişnuiţii localului. Ajuns la birou. dintr-un sertar. Faima de prevestitor al morţii oamenilor. întreaga adunare izbucneşte în hohote. Antipa nu ştia de moartea acestuia. înainte de a ajunge la uşă. Îl apostrofează pe Antipa pentru glumele pe care le face pe seama bătrânului Anghel . În tren o întâlneşte pe Silvia. din Dealu Ocna. apare şi preotul Zota. o tânără farmacistă. Când a completat formularul.F. Ziua de 21 iunie este ziua în care Antipa este cel care pleacă la serviciu în timp ce Felicia rămâne acasă. Vestea morţii lui i-o aduce inginerul Druică printre alte noutăţi pe care i le relatează sufocat de căldura înăbuşitoare de afară. un om supraponderal. l-a salutat şi şi-au spus câteva cuvinte. .

în timp ce stă la birou face asemenea pronosticuri. Când acesta îi spune că despre popă nu ştia că va muri.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 189 Prietenii îi cer să pună pariu dar acesta pierde. În învălmăşeala produsă în cârciuma lui Moiselini la moartea preotului Zota. Anghel cu crede că nu avea deja actul de deces al acestuia şi că ar trebui să existe până acum şapte morţi pentru ca el să aibă putere deplină. după care s-a stabilit la Dealu Ocna unde a intrat supraveghetor la casa de apă. A rătăcit un timp pe ţărmurile Mării Negre până a ajuns la gurile Dunării unde l-a întâlnit pe groparul Antipa. Anghel este un bătrân ciudat. s-a făcut luntraş de suflete pe care le trecea în lumea cealaltă. În spatele farmaciei. al focului. moarte având loc cu patru zile mai târziu decât data prognozată de Antipa. L-a cunoscut pe tânărul Antipa şi i-a arătat ce putere deţine: aceea de a prevedea data morţii oamenilor. De la doctorul Lambrino a aflat că acesta deţine cartea „Oglinda străveche” a unui autor chinez din epoca Tang care vorbeşte despre un anume Su Cio. de fapt. ei fac dragoste în timp ce afară se dezlănţuie o ploaie torenţială cu grindină şi vânt puternic. al jocurilor mecanice şi al oglinzilor. Când se opreşte ploaia. După o altă întâmplare asemănătoare. După ce a învăţat meşteşugul argintului. judecătorul Viziru îi cere să spună cum procedează să determine data morţii dar Antipa îi spune că. într-o gheretă. cititor în ramuri care şi-a prezis propriul viitor. Antipa pleacă la Casa de apă unde lucrează Anghel care îl serveşte cu ţuică de cireşe păstrată pentru oaspeţi importanţi. totul este o glumă şi. Din întegistrarea monologului înregistrat de doctorul psihiatru Lambrino reiese că Anghel a fost argintar şi şlefuitor de oglinzi într-un oraş din mijlocul Europei. Antipa adoarme spunând prin somn . strămoşul tânărului Antipa. Antipa pleacă la farmacia Silviei Racliş. Plictisit de vorbăria lui Anghel. Anghel pretinde că i-a dat lui Antipa puterea de a prezice şi se supără când acesta ia totul în glumă.

TOATE PÂNZELE SUS După o iarnă în care nava grecească Penelopa iernează pe canalul Măcin. Anton Lupan îi cunoaşte pe Irimia. Prahova. Lui Anghel îi vine ideea de a-l omorî chiar pe Antipa în timp ce acesta doarme.190 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI că va face rost şi de al şaptelea mort. În portul Galaţi. În 1940 publică romanul „Oraşul cu fete sărace” urmat de „Un port la răsărit” (1941) şi „Anotimpuri” romane de mare succes în epocă. prin acesta. căpitanul Kir Iani plăteşte treizeci de icosari unor meşteri. Felicia se mută după moartea lui Antipa într-o garsonieră şi naşte un băiat. soseşte Anton Lupan aflat în căutarea prietenului său. născut la 8 martie 1910 la Blejoi. Fost ofiţezr de aviaţie. să i-o repare. un lungan zdrenţăros care se dovedeşte a fi un bun ţintaş şi. Romanul „Flăcări” (1945” surprinde conflictul dintre patriarhalitatea oraşelor de provincie şi invazia industrializării. „Toate pânzele sus” este cel mai important roman al său. „O lume întreagă”. Internat la ospiciu. unde este ancorată nava lui Kir Iani. RADU TUDORAN Pseudonimul lui Radu Bogza. Pierre Vaillant care se înţelege la preţ cu negustorul grec şi-i cumpără nava. moare lovit de un camion. judecătorul Viziru anchetează moartea lui Antipa şi. Anghel mărturiseşte omorul doctorului psihiatru motivând că era prea vesel şi batjocoritor pentru a poseda asemenea putere. Haralambie pe care-i . După şapte ani. urmat de „Ultima poveste”. Anghel este vizitat de pălărier. Studiază Liceul militar de la Mănăstirea Dealu. este fratele lui Geo Bogza. Până la cumpărarea navei. cu două lovituri de ciocan în cap. debutează ca ziarist în „Lumea românească” şi ca prozator în revista „Azi”(1933). „Al 82-lea”. „Dunărea revărsată” care-i aduce Premiul Academiei. pe vărul lui. „Oglinda retrovizoare”. „Întoarcerea fiului risipitor”(1948) încheie un ciclu al creaţiei sale. cu trei zile înainte de a pleca.

Cu această corabie Pierre pleacă spre Galaţi. într-una din ele. a plecat la Paris unde a urmat liceul şi Politehnica obţinând. Darwin sfătuind pe moş Leon să nu mai tragă nădejde că-l ca mai găsi pe fiul său. De la Ifrim. el a cutreieră Mediterana. Pe Pierre Vaillant l-a cunoscut într-o vacanţă de vară petrecută într-un orăşel din nordul Franţei. Revenit pe navă. ei au descoperit într-un sertar din cabină un jurnal şi scrisori de la Charles Darwin.. ia brevet de ofiţer II şi se întoarce la Stambul să-l caute pe prietenul său. aflând între acestea una pe jumătate îngropată în nisip pe care se distingeau literele navei lui Pierre Vaillant. căci acesta a pierit într-un naufragiu. Pierre a mărturisit lui Lupan că este hotărât să plece pe urmele tatălui său încât i-a scris lui Darwin de la care a primit încurajări. Ei muncesc şi în Turcia ca ingineri în construcţia căii ferate. corabia grecească Penelopa. izbucneşte războiul balcanic şi Anton Lupan este nevoit să plece din Turcia. în Marea Roşie l-a înfruntat pe Huseim şi l-a aruncat peste bord salvând-o astfel pe Adnana. cercetează epavele aflate acolo.. cu ani în urmă. ajung în portul Sulina timp în care Lupan cercetează nava. strânge o sută de lire sterline. Îmbarcat pe un vapor spre Marmara. Timp de mai mulţi ani lucrează în Anatolia şi speră să primească veşti de la Pierre. Aici se interesează de goeleta L’Espérace şi de prietenul său. diploma de inginer de căi ferate. încărcată cu grâu. După trei zile. Pierre şi. paznicul farului. După două zile de mers. Marea Roşie şi Golful Piersic. Astfel cei doi prieteni au aflat că moş Leon a fost cârmaci pe Beagle şi a făcut înconjurul lumii împreună cu Darwin iar tatăl lui Pierre a dispărut într-o expediţie de cercetare în Ţara de Foc. Pe corabie îl găseşte pe bucătarul Ismail şi pe cârmaciul Gherasim care îl recunoaşte şi îl îmbrăţişează amintindu-şi cum. din Bărăgan coboară pe braţul Sulina şi iese la mare. Pleacă spre Indii navigând . Lupan a aflat că această navă a fost jefuită de piratul Spânu. îl anunţă pe Ieremia că vor mai rămâne câteva zile la Sulina. În anul următor au cumpărat o goeletă olandeză pe care au numit-o L’ Espérance. Bunicul lui Pierre fiind proprietarul unui şlep. După un an. neaflând nimic. Arnold. Lupan îşi aminteşte cum.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 191 angajează pentru a ajunge la Stambul. A doua zi.

văd că „Speranţa” a dispărut. Mihu vede că în Biblia călugărului se află altă carte. Umblând în desaga călugărului. Corabia se apropie de insula piraţilor şi echipajul de pregăteşte de luptă. Adnana îi povesteşte lui Anton Lupan viaţa ei de până în acest moment. dintr-o barcă i se adresează cinci oameni care-l întreabă dacă au întâlnit la Stambul un călugăr. Anton Lupan cumpără epava şi timp de cinci săptămâni o renovează. Cristea Busuioc a cărui plată este faptul că este admis în echipaj. Străbătând un tunel care duce în cealaltă parte a insulei. îi lasă pe cei prinşi în grija lui Ismail şi pleacă cu barca spre cuibul piraţilor. când la cârmă se află ismail. Căpitanul află de la moş Ifrim că a fost tâlhar al lui Spânu timp de zece ani. vărul lui Ieremia şi Mihu. văr nava „Penelopa”. Fata îi conduce într-o peşteră unde se află prada lui Spânu. acolo descarcă marfa şi. fost cioban. Mihu găseşte paşaportul lui Pierre Vaillant şi Gherasim recunoaşte în acesta pe Spânu. De la munte aduce lemnul pentru catarge. este prins şi legat. În cealaltă parte a insulei. Căpitanul îi invită pe corabie. În apropierea insulei. ajung la corabia piraţilor şi-l eliberează pe căpitanul Iani şi pe Adnana. cumpără arme. Negrilă. Lupan este rugat de un călugăr să-l ia până la Skyros. Într-o noapte. În hol. Cu ajutorul câinelui. Încărcat cu cherestea. vede o valiză pe care o recunoaşte ca fiind a lui Pierre dar. călugărul se interesează de modul în care funcţionează busola. Echipajul de completează cu Haralambie. care vine cu câinele lui. dispare. În cele din urmă. În timp ce Gherasim şi Irimia cară prada pe corabie. De la portar află că stăpânul este Pierre Vaillant care lucrează în Anatolia şi vine de trei ori pe an la Stambul.192 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI până la Singapore. cu banii primiţi. fratele Adnanei. căpitanul îşi dă seama că merg pe un drum greşit datorită faptului că falsul călugăr pusese sub busolă metal. proprietarul mărfii i-a povestit lui Ismail când acesta s-a trezit că piraţii s-au . „Speranţa” părăseşte portul spre Pireu . Aflând că pe insulă mai sunt trei oameni. Pe mal vede unul din piraţi alegând şi-l recunosc pe Husein. Pe vas. până să găsească stăpânul. obţine brevet de prim ofiţer pentru a se îmbarca pe orice vapor. îi leagă şi-i aruncă în hambar. Agop. În port. după care revine în ţară să afle ce s-a întâmplat cu Pierre Vaillant.

„Penelopa”. Sărind peste bord după ce au refuzat să-i spună lui Lupan unde se află Pierre Vaillant. se face schimbul de echipaje şi Anton Lupan care o aduce pe nava sa şi pe Adnana. aceştia au preluat nava şi au plecat spre Alexandria să vândă marfa şi corabia. toate pânzele „Penelopei” sunt ridicate şi se apropie de corabia furată. află că nava a trect pe acolo dar îi pierde urma şi . Mihu. Lupan ia din port butoaiele cu ulei de măsline ale lui Kir Nicolachi pentru a le duce la Marsilia. sub comanda lui Lupan. „Speranţa” ajunge corabia lui Kir Iani. „L’ Espérance”.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 193 târât până la el şi. „Speranţa” acostează timp de douăzile la Messina. În decembrie. în Marea Roşie. nava ajunge la Galliopoli. porneşte spre Marsilia pentru a-l găsi pe tatăl acesteia. Spre dimineaţă vede venind spre el o corabie cu steagul piraţilor în timp ce izbucneşte furtuna. aflat pe vârful catargului. de frică i-a dezlegat. lovindu-i pe fiecare dintre piraţi. apoi s-a îndreptat spre Stambul cu nava sa. Scriind un raport pentru amiralitate. îi ia hainele şi. cel care i-a scris lui Spânu despre Pierre Vaillant şi află că pe insulă este revoltă şi francezul. îi leagă. acostează în Suez. Gherasim merge să-şi vadă părinţii. se fac unele reparaţii şi se cumpără alimente. Apropiindu-se de insula Musarah. Schimbă mersul corăbiei şi se îndreaptă spre Port Said navigând spre Africa. După opt zile. A doua zi. Lupan găseşte într-o carte scisoarea pusă acolo de Ismail după ce o descoperise în buzunarele lui Spânu şi află că Pierre Vaillant trăieşte şi se află la Musarah. văd multe spânzurători şi aud împuşcături. Îl găsesc pe Abdulah. Navighează apoi prin Delta Nilului şi ajunge la Căpitănia portului pentru a înscrie corabia şi a cumpăra ghiulele şi pulbere. semnalizează apariţia „Speranţei” la orizont. îl predă poliţiei pe Abdulah şi află de la Căpitănie că Vaillant a trecut pe acolo şi a lăsat douăzeci şi şase de piraţi. Spânu şi Husein sunt mâncaţi de rechini. porneşte în urmărirea piraţilor aflaţi pe corabia sa. acum trei luni. după ce a spânzurat pe unii din piraţi. După şase zile. La Piure. nava staţionează timp de cinci zile pentru ca să-i predea pe piraţi judecătorului. el intră în cabină. în timp ce Spânu doarme. a fugit de pe insulă. Lupan hotărăşte ridicarea ancorei şi se îndreaptă spre Suez.

La sud de capul Sportel. îi bea o sticlă de wisky şi înlocuieşte conţinutul cu lichid din plosca de sub pat. Într-o zi. El vine negustorului şi prada lui Spânu adusă din insula piraţilor. Martin Stricland care-i cere să-i ducă marfa în Ţara de Foc. La Căpitănie vede nava sa trecută ca fiind dispărută. un vas italian. În ziua de 18 august. călătorul aduce doar o trăsură plină cu sticle şi. deşi plătit cu zece lire sterline de către Martin Stricland pentru a-l servi. pentru că plata lui Agop. o aşază între celelalte sticle şi uită de ea. Se înţeleg la preţ şi hotărăsc ca a doua zi. Anton Lupan intenţionează să ancoreze dar renunţă cu gândul de a-l ajunge pe Pierre Vaillant. acostează lângă „Speranţa” un cargou englezesc aparţinând lui John Tennyson. Lupan hotărăşte să-şi vândă corabia. intră în apele Pacificului fiind prima corabie care arborează steagul românesc în această zonă. maurii renunţă. se apropie de corabie opt feluci maure cu cel puţin o sută de oameni care deschid focul. moment aclamat de marinari. să ridice ancora. la şapte seara. . nemaiavând bani pentru plata taxelor portuare şi să plece spre Atlantic cu alt vapor. Gherasim este atacat şi i se fură cinci mii de franci. Ieremia ţinteşte vela uriaşă şi rupe funga primei feluci ceea ce o face să se răstoarne. Ismail. Intuieşte că Pierre a plecat în căutarea lui spre Atlantic şi decide să meargă pe urmele lui pentru a-l întâlni. sunt nevoiţi să-şi amâne plecarea. „Avanti” intră în bordajul cargoului englezesc „Bristol” şi-i sfărâmă bordajul. un prieten al lui Lupan. după ce desface o sticlă de wisky intră în cabină.194 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI pleacă spre Marsilia. bijuteriile care se dovedesc a fu false nu le aduce nici un ban. Haralambie trage în cea de a doua şi o răstoarnă pe următoarea apoi alta se ciocneşte cu cele răsturnate şi. În urma unei manevre greşite. Îi cumpără Adnanei o brutărie şi. nava trece prin Gibraltar după care ancorează în portul comercial unde rămâne patru zile pentru a se aproviziona. John se oferă să-l ajute pe Lupan angajându-i echipajul pe o navă dar acesta acceptă oferit unui pasager. Adnana rămâne pe chei luându-şi rămas bun de la echipaj. Adnana îşi regăseşte tatăl cu care rămâne în timp ce căpitanul predă marfa lui Kir Nicolachi.. în cele din urmă. Pe data de 20 august. La îmbarcare. Ajuns la poalele muntelui Muda.

uriaşul trage trei focuri de armă spre pasager. aflând că „Speranţa” merge spre Ţara de Foc. Ieremia îl ameninţă pe Ismail cu puşca să-i dea apă şi Cristea Busuioc îi oferă raţia lui de apă. Stricland loveşte cepurile butoaielor cu apă de pe punte şi acestea se golesc. goeleta trece ecuatorul. În ziua următoare.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 195 Pe la prânz. Scoţându-l pe Stricland pe punte. „Speranţa” parcurge o sută de mile dar soarele. După câteva zile. A treia zi. Gherasim îl duce în cabină neştiind ce pagubă produsese acesta pentru întregul echipaj. Negrilă se aruncă în ocean şi este salvat cu greu de către Mihu de rechini. Un asemenea uragan face ca „Speranţa” este aruncată de valuri în timp ce Stricland iese din cabină urlând că a fost otrăvit cu apă fiindcă băuse din sticla pregătită de Ismail. o ploaie binefăcătoare linişteşte setea şi deznădejdea echipajului. nava începe adevărata traversare a oceanului. intră într-o zonă cu vânturi neregulate şi uragane. Pe data de 16 septembrie. Armatanul încetează şi viaţa pe navă reintră în normal Şi. ambii sunt însă. acoperit de perdeaua de nisip pârjoleşte tot ce întâlneşte în cale. Oamenii devin obsedaţi de vedenii. Adună cu greu patruzeci de litri de apă care sunt gestionate cu grijă. toată nava este plină de nisip. dinspre sud-vest. De furie. un vânt din vestul Africii care usucă tot ce întâlneşte în cale. . după ce depăşeşte insulele Canare. În ziua de 5 octombrie. imobilizaţi de marinari şi duşi în cabinele lor. După mai multe zile de luptă cu furtuna. După ce se opreşte. A doua zi văd în depărtare un vapor şi Mihu. Lupan îl convinge pe căpitan să-i dea două sute de litrei de apă dar un bărbat uriaş iese din cabină şi. Ieremia descoperă că butoaiele de apă sunt goale. în timp ce marinarii luptă cu valurile înfuriate. Este Armatanul. Oprind vaporul. urcat pe catarg cu o făclie face semne pentru atenţionarea acestuia. Haralamb şi Mihu primesc botezul marinăresc şi „Speranţa” ancorează în portul Pernambuco. spre amurg. Când ajunge la vapor. De la Căpitănie află că nava lui Pierre Vaillant nu a ajuns acolo şi trimite o cablogramă Adnanei căreia îi cer să ia bani din bancă şi să vină la Montevideo. o . Oamenii suportă greu setea. se aude un tunet şi dinspre partea opusă se vede o ceaţă albicioasă. refuză să le mai dea apă.

cumpără doi ponei ca să-şi contiune cercetările în interiorul continentului. dacă îl va ucide. Pleacă spre Rio de Janeiro. Pe insula Santa Catherina. în Ţara de Foc. pierde. porneşte din nou. La Buenos Aires. o exploatare auriferă. Rezerva de wisky fiind pe sfârşite. Martin Stricland coboară de pe corabie şi se îndreaptă spre barul Cristofor Columb. Ismail cumpără un gramofon cu un gazel oriental pentru care plăteşte o sută de pesos. La Montevideo fac aprovizionare pentru iarnă şi Martin Stricland plăteşte toate cheltuielile. După ce constată că pierre nu este în nici un port din zonă. Ei găsesc urme ale trecerii tatălui lui Pierre dar la întoarcere găsesc satul băştinaşilor ars. apoi spre Montevideo. Stricland îi cere căpitanului să meargă la Buenos Aires să cumpere băutură şi oferind o sută de pesos. tatăl lui are în Kurt Schimbach cel mai mare duşman. îl va duce în Canada unde tatăl său are o prăvălie şi o fermă. Lupan acceptă. După şaptesprezece luni de călătorie. adică toată suma depusă de Stricland pentru călătorie. Lupan alcătuieşte aici o mică aşezare umană în care localnicii sunt învăţaţi să trăiască civilizat în timp ce Stricland exploatează aur plătind băştinaşii cu spirt. Ţi îl minte că. înapoiază banii furaţi. corabia este trasă pe uscat pentru a fi curăţată de alge şi vopsită apoi. află că stăpânul vaporului Wotan. Depunând banii judecătorului. Câinele lui Mihu îl recunoaşte pe jefuitorul lui Gherasim de la Marsilia. naufragiat între stânci. pe . „Speranţa” ajunge pe data de opt decembrie la Punta Arenas. Adnana. ceilalţi rămânând să păzească satul şi depozitul de nisip aurifer. Marinarii sunt anunţaţi că vor rămâne aici un an şi aceştia încep să organizeze cu băştinaşi. îl anunţă pe căpitan şi. Ismail intră într-un cort unde se organizau lupte de cocoşi. căpitanul. Ismail este salvat şi nava navigă până în strâmtoarea Magelan apoi ancorează în golful Narrows pentru a se îndrepta spre Patagonia.196 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI găseşte pe Adnana pe puntea vasului său. Mihu şi Cristea Busuioc întreprind o expediţie în munţi. ameninţat că va fi divulgat. „Speranţa” pleacă apoi spre ţara de Foc unde Anton Lupan îşi începe cercetările. În primăvară. la primul reflux. trăieşte şi-i spune lui Pedro că Filipo. banii luaţi de la Stricland fiind insuficienţi săl salveze.

.... Balta Albă…………………………………. Ciocoii vechi şi noi…………………………... Informaţii bio-bibliografice…………………...... CUPRINS: Costache Negruzzi............. Nicolae Filimon..... Ismail îşi pierde piciorul amputat din cauza infecţei... Hagi Tudose……………………………………. În vreme de război…………………………… O făclie de Paşti……………………………........ Povestea lui Harap Alb………………………...... Ioan Slavici.... Mara……………………………………....... Informaţii bio-bibliografice……………………….. Vasile Alecsandri... Moara cu noroc…………………………………. Ion Creangă.......L..... * Fata din grădina de aur……………………. Răzvan şi Vidra………………………………… B... Ştefănescu Delavrancea. Informaţii bio-bibliografice …………. ……….. Lupan ridică ancora. O scrisoare pierdută…………………………..... Informaţii bio-bibliografice…………...... Informaţii bio-bibliografice……….. Anton Lupan se căsătoreşte cu Adnana........ căzut peste bord în lupta cu marinarul....... Mihnea vodă cel Rău…………………………… Doamna Chiajna………………………………. Bogdan Petriceicu Hasdeu.. Amintiri din copilărie…………………………... Ismail îşi ciopleşte un picior din lemn şi căpitanul unui vas îi dă un mesaj din care află că L’Espérance a naufragiat şi Pierre trăieşte. Informaţii bio-bibliografice……………………….. Chiriţa în provincie………………………… Mihai Eminescu......... Al..... Kir Ianulea…………………………………… Pastramă trufanda……………………. găsesc un transport de marfă pentru Benos Aires...... Ismail împuşcat în picior de către Pedro......VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 197 Martin Stricland şi Kurt Schimbach morţi şi cabana în flăcări.. Informaţii bio-bibliografice………....... I....... 2 3 5 6 7 9 10 12 14 15 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 33 34 37 38 40 42 43 46 47 49 .. Informaţii bio-bibliografice ………………… Alexandru Lăpuşneanu………... Informaţii bio-bibliografice………………………... Informaţii bio-bibliografice…………. „Speranţa” porneşte spre locul naufragiului.. Odobescu. Apus de soare…………………………. Sărmanul Dionis…………………... nisipul aurifer este aruncat în ocean pentru a salva nava în timpul unor furtuni întâlnite în drumul de întoarcere iar la Punta Arenas.....Caragiale.

......116 Ultima noapte de dragoste...... Informaţii bio-bibliografice……………………..... Informaţii bio-bibliografice…………………………97 Donna Alba……………………………………… 98 „La Grandiflora”…………………………………..198 VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI Liviu Rebreanu.. 67 Baltagul……………………………….. 52 Pădurea Spânzuraţilor…………………… 59 Catastrofa……………………………………….. Informaţii bio-bibliografice ………………… 165 Oraşul cu salcâmi………………………………...106 Bietul Ioanide……………………………………. Informaţii bio-bibliografice……………………… 152 Maytrei……………………………………………153 Nunta în cer………………………………………155 La ţigănci……………………………………… 157 Domnişoara Cristina…………………………… 159 Lucian Blaga........noapte de război…..........133 Concert din muzica de Bach ……………………136 Drumul ascuns…………………………………..129 Suflete tari……………………………………………. Informaţii bio-bibliografice…………………132 Fecioarele despletite……………………………. 94 Gib Mihăiescu. 74 Fraţii Jderi…………………………………………80 Creanga de aur……………………….117 Patul lui Procust………………………………………..105 Enigma Otiliei………………………............ Informaţii bio-bibliografice …………………………162 Meşterul Manole………………………………… 163 Mihail Sebastian. 66 Mihail Sadoveanu. Informaţii bio-bibliografice………………………...…………68 Hanu Ancuţei : Iapa lui Vodă…………………… 71 Fântâna dintre plopi…………… 72 Cealaltă Ancuţă…………………...125 Jocul ielelor…………………………. 141 Anton Holban. dezertor………………………………. 63 Iţic Ştrul...... Informaţii bio-bibliografice………………………... 93 Nemul Şoimăreştilor……………………………....... întâia... Informaţii bio-bibliografice……………………… 146 Ioana…………………………………………… 147 O moarte care nu spune nimic……………………150 Mircea Eliade .. 167 .... Informaţii bio-bibliografice…………………….... Informaţii bio-bibliografice………………………............ 51 Ion……………………………………………….…………...112 Camil Petrescu. 130 H... 65 Răfuiala…………………………………………. Papadat Bengescu...103 George Călinescu....73 Zodia Cancerului………………………..........90 Dumbrava minunată………………. 165 Eugen Ionescu....

185 Lumea în două zile…………………………… 185 Radu Tudoran. Informaţii bio-bibliografice ……………………. Informaţii bio-bibliografice…………………….. 167 Alexandru Kiriţescu.VICTOR CRAUS FIŞE DE ISTORIE A PROZEI ŞI A DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI 199 Scaunele………………………………………. 169 Gaiţele………………………………………… 169 Marin Preda.. Informaţii bio-bibliografice ……………………… 171 Moromeţii…………………………………… 171 Ştefan Bănulescu . Informaţii bio-bibliografice………………… 181 Mistreţii erau blânzi…………………………………… 181 Fănuş Neagu. 183 Dincolo de nisipuri…………………………… 183 George Bălăiţă. 186 . Informaţii bio-bibliografice………………. Informaţii bio-bibliografice……………………. 186 Toate pânzele sus……………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful