RUKOMET

Radila: Kecman Ksenija

Osnovni stav – Metodika obucavanja

Stav igrača bez lopte u napadu može biti PARALELNI i DIJAGONALNI u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazi. Paralelni je češći kod oslobadjanja napadača bez lopte, dok je dijagonalni karakterističan kod utrčavanja pri primanju lopte. Igrač je u srednjem raskoračnom stavu sa stopalima paraleno postavljenim na tlo (paralelni stav) ili sa jednom nogom u iskoraku (dijagonalni stav). Koljena su malo savijena, trup je u sasvim malom pretklonu savijen u zglobu kuka (ledja ostaju prava), pogled usmjeren naprijed,a ruke savijene u zglobu lakta i odmaknute od trupa nadlakticom pod uglom od oko 45 stepeni i šakama u visini ramena razmaknutim malo šire od ramena i naprijed sa dlanovima okrenutim takodje naprijed. U svim zglobovima pokreti trebaju biti mekani, sto u velikoj mjeri omogućava brzo usvajanje i usavršavanje tehnike bez lopte i s loptom.

Slike paralelnog i dijagonalnog stava

Tipične greške

Grbiti se u ledjima Koljena ravna

Nepravilno postavljanje ruku i trupa

Drţanje lopte

Je jedan od osnovnih elemenata sa loptom. Razlikujemo tri načina držanja lopte : Držanje lopte jednom rukom Držanje lopte jedom rukom uz pomoć druge Držanje lopte sa obe ruke Loptu dvijema rukama treba držati tako da se obuhvati čitavom dužinom raširenih prstiju na djelu lopte koji je bliži prsima igrača. Tipične greške : Držanje lopte jagodicama Nepravilan položaj prstiju

1. 2. 3.

 

Hvatanje lopte

Je prvi element sa kojim se susrećemo u vladanju loptom. Loptu moramo prvo da uhvatimo da bi je dodali, šutirali na gol, fintirali, vodili ... Način hvatanja lopte zavisi od pravca iz koga dolazi i visine u kojoj se lopta kreće. U periodu obučavanja potrebno je što veće ispružanje ruku u susret lopti, a za vrijeme usavršavanja tehnike pokret ispružanja ruku se smanjuje. Lopte odbijene od tla treba hvatati uvijek pažljivo nastojeći da se prsti prilagode prihvatanju lopte koja je odbijanjem od tla u najvećem broju slučajeva dobija rotaciju u pravcu kretanja. Hvatanje lopte u trčanju i u skoku izvodi se istom tehnikom kao u mjestu samo su opšti uslovi otežani.

U trenutku ulaska lopte u dlanove ruke trebaju biti lagano savijene u laktu, a laktovi razmaknuti i potisnuti pored sebe u visini prsa. Na taj način omogućavamo ulazak lopte u dlanove i njenu amortizaciju. Od samog početka ustrajati na pravilnoj tehnici hvatanja : visokih, niskih i lopti od pod.

Tipične greške
     

Pogrešan osnovni stav Obuhvatanje lopte dlanovima a ne samo prstima Izostavljanja pokreta privlačenja lopte Neprenošenje težine tijela na iskoračnu nogu, a zatim na zaostalu Hvatanje lopte bez ispružanja ruku Obuhvatanje lopte prstima sa strane umjesto otpozadi Nedovoljna elastičnost u pojedinim ili svim zglobovima

Slike pravilnog hvatanje lopte

Bacanje lopte

Loptu treba dodati tako da je suigrač može uhvatiti na najbolji mogući način kako bi je odmah mogao predati, dalje šutirati na gol ili ići neku drugu akciju, da ne napravi nepotrebne pokrete poslije hvatanja, da igrač ne spušta ili podiže loptu ili je gura u stranu da bi je nakon toga doveo u najbolji položaj za izbacivanje.
Za vrijeme bacanja lopte dolazi do pomjeranja težine tjela uz odgovarajući rad nogu.U početnoj fazi zamaha težina tijela je podjednako rasporedjena na obe noge ili je na iskoračnoj. Naporedo sa pokretima lakta a zatim i šake sa loptom prema nazad, težina tjela se prenosi na zaostalu nogu. U momentu kada lakat počinje da se kreće naprijed težina tijela prenosi se postepeno naprijed odupiranjem o nogu koja je pozadi. Završetak izbačaja lopte se podudara sa potpuno prenijetom težinom tijela na iskoračnu nogu, a zaostala noga koja je ispružena, dodiruje tlo samo prstima.

Tipične greške

Neuskladjenost rada nogu sa radom ruku, odnosno netačno prenošenje težine tijela
Lopta se ne drži čvrsto prstima

Lakat ne ide nazad (gore) i naprijed do mogućih granica
Ukočen zglob šake Šaka sa loptom se kreće nazad i naprijed neposredno s laktom umjesto da zaostaje

Dodavanje lopte

U početku se insistira sa raznovrsnim dodavanjima u mjestu,a kasnije kada igrači nauče prelazimo na dodavanja u kretanju. Insistirati na držanju lopte nathvatom čime spriječavamo da se ruka kod dodavanja “lomi” u laktu tj. Da kod dodavanja igračima lakat dodje u ravnini šake, što onemogućava pravilno i tačno dodavanje.Insistirati da se ruka što prije dovede u položaj za dodavanje. Razvijati kod igrača sve vrste dodavanja: kratka, duga, izravna i od pod, prema naprijed i bočno sa zemlje i iz skoka u mjestu i u kretanju.

Prikaz dodavanja lopte direktno i od tla

Slika bočnog dodavnja

Tipične greške

Pothvat lopte i nepoklapanje lopte prstima pri dodavanju Lakat se nalazi ispod visine ramena

Nedovoljno otvaranje ruke i lakta prema natrag
Guranje lopte iznad glave pri otvaranju ruke

Šutiranje lopte iz mjesta i kretanja

Šut u rukometu predstavlja individualnu aktivnost pojedinca. On je finalni element u fazi napada. Za razliku od bacanja koja imaju cilj dodavanje lopte saigraču, šutiranja bacanja usmjerena ka golu. Tehnika rada ruke sa loptom primjenjena prilikom dodavanja ista je i kod većeg broja šutiranja na gol. Medjutim da bi lopte imala što veću brzinu u svom kretanju ka golu potrebno je primjeniti mnogo više snage (brzinske snage) kako bi završni pokret izbačaja lopte bio što eksplozivniji. Prilikom šutiranja na gol efikasniji rad ruke potpomažu mišići trupa, a naročito nogu u momentu odraza. Šutiranja se izvode jednom rukom iz mjesta (manje efikasno), u kretanju ili skoku sa manje ili veće udaljenosti. Lopta može biti upućena horizontalnom putanjom, odbijanjem od tlo ili odozdo gore i izbačena u raznim visinama. Pored toga može se izvesti prsima okrenutim u pravcu gola, bočnom položaju i ledjima okrenutim golu.

Šutiranje lopte iz kretanja

Je karakteristično što se iz sprinta skoči odrazom s noge suprotne ruci kojom se šutira. Trup je uvijen nešto nazad i u stranu suprotnu od ruke kojom se šutira, a izbačaj lopte je u navišoj tačci skoka.

Tipične greške:

Odraz sa pogrešne noge Pogrešna tehnika rada ruke u manipulisanju loptom Doskok na suprotnu nogu Nedovoljno zaostajanje kuka i ramena ruke koja šutira

Slike poloţaja tijela prilikom šutiranja lopte

Skok šut

Za savldavanje prepreke ispred gola koju formiraju protivnički igrači podignutim rukama ispred linije golmanskog prostora primjenjuje se skok u vis i šutiranje preko ruke. Ovaj način šutiranja mogu da primjenjuju visoki igrači sa snažnim odrazom.Odraz se izvod suprotnom nogom od ruke koja šutira, a doskače se obično na istu nogu. Primjenjuje se uobičajna tehnika bacanja lopte s tim da se lopta upućuje ka golu iz najviše tačke. Lopta se može izbaciti na bilo kojoj visini sa strane ukoliko je to pogodnije. Zalet treba uzeti ukoso, a odraz usmjerit što više uvis da bi se pored postizanja što veće visine izbjeglo naskakanje na igrače postavljene u odbrani (što predstavlja prekršaj). Poslije odraza kuk i rame ruke koja šutira se povlače energično nazad radi omogućavanja jačeg udarca i zaštite ruke loptom od protivnika.

Slika skok šuta

Tipične greške

Skok u dalj umjesto u vis Nedovoljan zasuk trupom prilikom zamaha

Zalet pravo umjesto u koso
Spor izbačaj lopte

Fintiranje

Kod svih finti posebnu paznju treba obratiti na tehniku zaleta bez lopte, prijem lopte i nastavak zaleta sa loptom, broj i smijer koraka, na položaj i kretanje ruku tijela i glave. Prvi i početni dio finte treba da je uvjerljiv kako bi se igrač odbrane doveo u zabludu i “ izbaci “ iz pogodnog stava za odbranu. Nakon toga slijedi stvarni dio finte brzo i odlučno na distanci 1-1.5 m izbjegavajući blizinu igrača odbrane radi izbjegavnja prekršaja i učestalih prekidanja.

Imamo tri finte:
1. 2. 3.

Finta u lijevo odlazak u desno ( unutrašnja finta ) Finta u desno odlazak u lijevo ( spoljna finta ) Finta sa okretom

Šutiranja po igračkim pozicijama

Osnovna šutiranja sa tla Specijalna šutiranja Šutevi sa krilnih pozicija

Šutevi sa pozicije kružnog napadača

Tehnika golmana

Osnovni stav i kretanja golmana u stavu, odbrana niskih, poluvisokih i visokih lopti. Odbrana gola sa krilnih pozicija, pozicija bekova i pivotmena, odbrana gola “ lepezom”. Odbrane sedmerca. Bacanje lopte u kontranapadu.

Tehnika golmana

HVALA NA PAŢNJI