P. 1
Bao Cao

Bao Cao

Ratings:
(0)
|Views: 605|Likes:
Published by Canh Nguyen Cong

More info:

Published by: Canh Nguyen Cong on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • Ch ng I : Gi i Thi u v n n t ng Android c a google
 • Hình 1.1: Logo i di n cho android
 • 1.2 S ra i c a liên minh thi t b c m tay m OHA
 • Hình 1.2: Các thành ph n trong liên minh OHA
 • 1.3 S h ng phát tri n c a android
 • 1.3.1 i u ki n phát tri n
 • Hình 1. 3 : M t s n n t ng l p trình di ng
 • 1.3.2 Xu h ng phát tri n
 • Ch ng II : T ng quan các thành ph n c a Android
 • 1.1.1 Nh ng c tr ng c a android
 • 1.1.2 T ng quan ki n trúc c a Android
 • Hình 2.1 : S các thành ph n chính c a h i u hành Android
 • 1.2 Các quy t c c b n c a ng d ng trong Android
 • 1.2.1 Khái quát các thành ph n ng d ng c a android
 • 1.2.2 Activitiies và Tasks
 • 1.2.3 Processes và threads
 • Hình 2.2 : S l p IBinder
 • 1.2.4 Vòng i c a android
 • Hình 2.3 : Bi u minh h a vòng i c a activity
 • Hình 2.4 : vòng i c a service
 • Ch ng III : Trình bày m t s công c l p trình trên Android
 • 1.1 B công c phát tri n android sdk và plugin (ADT) cho Eclipse
 • 1.1.1 Cài t Android SDK và plugin (ADT) cho Eclipse
 • Hình 3.1 : H p tho i Environment Variables
 • 1.2.2.a T ng quan Emulator
 • 1.2.2.b Kh i ng và d ng Emulator
 • 1.2.2.e Làm vi c v i các disk image c a Emulator
 • 1.2.2.g S d ng Console Emulator
 • 1.2.2.k Cài t các ng d ng trên Emulator
 • 1.3 Hello World , Android
 • Hình 3.2 : H p tho i New Project
 • Hinh 3.3 : H p tho i New Android Project
 • Hình 3.4 : Giao di n th c thi c a ng d ng Hello World
 • Ph n II : Thi t k ph n m m tìm ki m trên b n s c a Google
 • Ch ng I: Gi i thi u v d ch v v trí và b n trong android
 • 1.3 C u trúc d li u c a b n s google maps
 • 1.1 ng ký m t api key và hi n map n gi n v i m t MapActivity
 • 2.3 Mô ph ng Gps trên Emulator

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------------------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC
Ngành : Công Nghệ Thông Tin Hệ : Chính quy Niên khóa : 2005-2010

Đề tài :

THIẾT KẾ PHẦN MỀM TÌM KIẾM TRÊN BẢN ĐỒ SỐ CỦA GOOGLE MAPS DỰA TRÊN NỀN TẢNG ANDROID DÀNH CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Giáo viên hướng dẫn : Ninh Xuân Hải Sinh viên thực hiện : Vũ Đức Mạnh Mã số sinh viên : 405170038

Năm 2009

CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng … năm 200…

1.

2.

3.

4.

PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC (Dành cho người hướng dẫn – Biểu 2) Tên đề tài tốt nghiệp : Thiết kế phần mềm tìm kiếm trên bản đồ số của Google maps dựa trên nền tảng Android dành cho điện thoại di động . Mã đề tài : 09405170031 Họ tên sinh viên thực hiện : Vũ Đức Mạnh Lớp : D05THA1 Ngày sinh : 04/11/1987 MSSV:405170038 Tổng quát về số liệu các kết quả thực hiện: Số trang:…………………………………..Số chương (phần):…………….. Số bảng số liệu:………………………….. Số hình vẽ:……………………… Số tài liệu tham khảo:…………………… Phần mềm sử dụng:…………….. Hiện vật (sản phẩm phần mềm, phần cứng):………………………………… Những ưu điểm chính của đồ án tốt nghiệp: 4.1.Nội dung thực hiện:………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4.2.Kết quả sản phẩm:……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4.3.Khả năng áp dụng:……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4.4.Hình thức trình bày:……………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những thiếu sót chính của đồ án tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

5. Đề nghị : Được bảo vệ

Bổ sung thêm để bảo vệ Không được bảo vệ 6. Đánh giá chung: Điểm số :………./10; Điểm chữ:………………………………… Xác nhận của Bộ môn/ Khoa Giáo viên hướng dẫn

CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng … năm 200…

1.

2. 3.

4.

5.

PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC (Dành cho người đọc duyệt – Biểu 3) Tên đề tài tốt nghiệp:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mã đề tài:……………... Họ tên sinh viên thực hiện:…………………………Lớp:…………………… Ngày sinh:…………………………………………...MSSV:……………….. Tổng quát về số liệu các kết quả thực hiện: Số trang:…………………………………..Số chương (phần):……………… Số bảng số liệu:………………………….. Số hình vẽ:……………………… Số tài liệu tham khảo:…………………… Phần mềm sử dụng:…………….. Hiện vật (sản phẩm phần mềm, phần cứng):……………………………….... Những ưu điểm chính của đồ án tốt nghiệp: 4.1.Nội dung thực hiện:……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… 4.2.Kết quả sản phẩm:………………………………………………………... ………………………………………………………………………………… 4.3.Khả năng áp dụng:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4.4.Hình thức trình bày:………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… Những thiếu sót chính của đồ án tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bổ sung thêm để bảo vệ Không được bảo vệ

Đề nghị : Được bảo vệ

6. 3 câu hỏi sinh viên trả lời trước Hội đồng: a) ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. b) .……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. c) ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 1. Đánh giá chung: Điểm số: ……../10; Điểm chữ:……………………………. Xác nhận của Bộ môn/ Khoa Giáo viên đọc duyệt

Lời cảm ơn
Sau những năm học tại trường, em đã được học và tiếp thu nhiều kiến thức mới từ sự chỉ bảo tận tình của các Thầy Cô, đã được sống trong tình thương, tình cảm trìu mến của bạn bè. đây là khoảng thời gian này ý nghĩa. Đề tài thực tập tốt nghiệp đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc đời em. Em xin chân thành cảm ơn khoa công nghệ thông tin II, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đề tài thực tập tốt nghiệp này. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Ninh Xuân Hải , thầy đã hỗ trợ cho em rất nhiều để em hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp này. Em xin gởi lời cảm ơn quý thầy cô trong học viện đã tận tình giảng dạy, trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên Vũ Đức Mạnh

.2 Activities và Tasks…………………………………………………....Mục Lục Phần I : Lý thuyết Chương I : Giới Thiệu về nền tẳng Android của Google…………………2 1.7 1...3 Sự phát triển của Android………………………………………………….....1 Những đặc trưng của và kiến trúc của Android………………….…….1.3..7 1.10 1.1 Android là gì ? ……………………………………………………………2 1..…….…19 Chương III : Trình bày một số công cụ lập trình trên Android…..2..2 Các quy tắc cơ bản của ứng dụng trong Android…………………......2 Xu hướng phát triển…………………………………………...…..…….2 Tổng quan các công cụ được dùng trong bộ Android SDK………………..30 1.4 Vòng đời của Android…………………………………………….1 Những đặc trưng của Android……………………………….1 Điều kiện phát triển………………………………………………...2...3 1.3....3 Processes và Threads……………………………………………….5 Chương II : Tổng quan các thành phần của Android………………….2 1.………..2...2.30 1.……….2 Sự ra đời của liên minh thiết bị cầm tay mở OHA………………………….7 1..14 1.16 1..1 Cài đặt bộ công cụ Android SDK và plugin (ADT) cho Eclipse………….9 1.3 1.7 1..1.2 Tổng quan kiến trúc của Android…………………………….30 ...1 Khái quát các thành phần ứng dụng của Android………………......….

2.c AVDs và Emulator…………………………………………..g Kết nối mạng trên Emulator……………………………….2.2..60 Phần II: Thiết kế phần mềm tìm kiếm trên bản đồ số của Google….37 1..d Điều khiển Emulator……………………………………….f Làm việc với các Disk Image của Emulator……………….67 2.2.65 Chương I: Giới thiệu về dịch vụ vị trí và bản đồ trong android…………65 1.2..37 1..67 Chương II: Chi tiết cách lấy dữ liệu bản đồ số của google maps……………..2.2.2.2..2.2.2.2..2 Tìm vị trí và đường đi trên google maps……………………………………75 2.60 1.38 1...2.j Chạy nhiều Emulator một lúc………………………………58 1.43 1.k Cài đặt ứng dụng trên Emulator……………………………..2.2.2 Android Emulator……………………………………………………36 1...2 Thư viện bên ngoài của google maps………………………………………..n Giới hạn các khả năng mô phỏng của Emulator Android….33 1.2.65 1.65 1.2.2. Android……………………………………………………….1.40 1.58 1.2.1 Khái quát các công cụ trong Android SDK………………………..60 1.2.h Sử dụng Console Emulator…………………………………47 1.m Khắc phục các vấn đề Emulator……………………………..3 Hello World .3 Mô phỏng GPS trên emulator ………………………………………………76 .b Khởi động và dừng Emulator………………………………...a Tổng quan Emulator……………………………………….l Mô phỏng SD Card…………………………………………60 1.2.39 1.2.3 Cấu trúc dữ liệu của bản đồ số trên google maps………………………….2..2..2.1 Dịch vụ vị trí………………………………………………………………….i Sử dụng các Skin Emulator…………………………………56 1.2.2..67 2.1 Đăng ký api key và hiện map đơn giản với một MapActivity…………….

73 .Phần kết luận……………………………………………………………………72 Phần tham khảo………………………………………………………………...

4 Hình 2.7 Hình 3.Danh mục hình vẽ Số Hình Hình 1.4 Hình 3.2 Hình 1.4 Hình 3.2 Hình 2.5 Hình 3.1 Hình 3.8 Tên Hình Logo đại diện cho Android Các thành phần trong liên minh OHA Một số nền tảng lập trình di động Điện thoại HTC Dream (G1) Sơ đồ các thành phần chính của hệ điều hành Android Sơ đồ lớp IBinder Biểu đồ minh họa vòng đời lớp Activity Vòng đời của Service Hộp thoại Environment Variables Hộp thoại New Project Hộp thoại New Android Project Giao diện thực thi của ứng dụng Hello World Dùng keytool để lấy mã MD5 Tạo AVD cho dự án Tạo dự án AppMapView Giao diện thực thi của AppMapView Trang 2 3 5 6 8 18 22 27 31 61 62 64 65 66 67 71 .1 Hình 2.1 Hình 1.3 Hình 2.6 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.3 Hình 1.

Các thuật ngữ Activitiiy Android Emulator Broadcast receivers Caches Callback Category Client Code Console emulator Dalvik Dalvik executable Disable Disk image Emulator Networking Enable Ethernet Interface Filter Firewall Flash Memory Foreground Gateway Address Global Guest Intent Interface Loopback Java Virtual Machine Lifecycle Lifetime Multicast Netspeed Network redirections Port redirection Redirection Router Service Task Thread Thread safe QEMU Lớp khởi tạo giao diện trên Android Bộ mô phỏng của Android Các máy thu gói tin quảng bá Bộ nhớ đệm Cuộc gọi lại Chuyên mục Khách hang Mã nguồn của ứng dụng Mô phỏng bảng điều khiển Máy ảo của android Cơ chế thực thi ảo Vô hiệu khả năng Một Vùng ảnh trên đĩa cứng có thể chứa dữ liệu Mô phỏng mạng của android Kích hoạt một khả năng Giao diện công nghệ mạng LAN Bộ lọc Tường Lửa bảo vệ Bộ nhớ máy tính không khả biến (có thể xóa đi và ghi lại) Mặt trước Địa chỉ mạng của cổng Toàn cầu Khách Lớp thành phần kích hoạt Giao diện cục bộ ảo Máy ảo java Vòng đời Thời gian hoạt động truyền thông (phát/chuyển) đa hướng Tốc độ mạng Sử dụng các chỉ dẫn mạng Cổng chuyển hướng Chuyển hướng Thiết bị cho phép gửi các gói dữ liệu dọc theo mạng Một lớp của android cung cấp các dịch vụ. Nhiệm vụ Tiến trình Một phương thức lưu giữ các thread khi có khi có nhiều thread Một công cụ mã nguồn mở có chức năng mô phỏng và ảo hóa .

Internetwork trong mô hình TCP/IP Interactive Data Language Ngôn ngữ tương tác dữ liệu Internet group management Giao thức quản lý nhóm protocol Internet Java 2 platform Micro Edition Nền tảng java .phiên bản thu nhỏ của Sun Microsystems Location Based Service Dịch vụ dựa trên vị trí Mobile Information Device Các ứng dụng của J2ME Applet Modulator and Demodulator Thiết bị điều chế sóng tín hiệu GPS GSM ICMP IDL IGMP J2ME LBS MIDlet Modem .QWERT Là kiểu trình bày bàn phím phổ biến nhất Từ viết tắt 3G ADT AIDL ARM AVD BSD DNS DPI EDGE EGPRS GPRS Third-generation technology Công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba Android Development Tools Một công cụ phát triển android Android Interface Description Một công cụ của android sdk Language Acorn RISC Machine Cấu trúc vi xử lý 32-bit Android Virtual Devices Thiết bị ảo cấu hình cho những ứng dụng android BerKeley Software Distribution Tên của một hệ điều hành dẫn xuất từ UNIX Domain Name System Hệ thống phân giải tên miền Dot Per Inch Đơn vị chỉ số lượng điểm trên một inch vuông Enhanced Data Rates for GSM Một công nghệ di động được Evolution nâng cấp từ GPRS Enhanced GPRS Một công nghệ di động được nâng cấp từ GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp được phát triển trên nền tảng công nghệ thông tin di động toàn cầu (GSM) Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu Global System for Mobile Hệ thống thông tin di động Communication toàn cầu thế hệ thứ 2 (2G) Internetwork Control Message Giao thức hoạt động trên layer Protocol 2 .

NAT NDK NMEA OHA OSX Ping RPC SDK Tcp Udp UMTS Network Address Translation Native Development Kit Cơ chế dịch đổi địa chỉ mạng Gói phát triển cho Android hỗ trợ ngôn ngữ c/c++ National Marine Electronics Định nghĩa tổng hợp điện tử Association và dữ liệu Open Handset Alliance Liên minh thiết bị cầm tay mở Mac OS X Dòng hệ điều hành đồ họa độc quyền của Apple Packet Internet Grouper Công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP Remote Procedure Call Một mở rộng của lời gọi hàm Software development kit Gói phần mềm phát triển Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền vận User Datagram Protocol Một giao thức truyền tải cốt lõi bên cạnh TCP trong bộ giao thức TCP/IP Universal Mobile Mạng di động thế hệ thứ 3 Telecommunications System .

. thân thiện. dễ phát triển và hoàn toàn miễn phí. thiết bị . ứng dụng và các dịch vụ dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn người sử dụng chính vì vậy sự ra đời liên tục của các nền tảng phát triển di động là cần thiết và hợp lý . ứng dụng thân thiện hơn với người dùng dễ phát triển và phát triển rất nhanh.Trong đề tài này sẽ tìm hiểu về nền tảng Android .Lời Mở Đầu Với tốc độ phát triển rất nhanh hiện nay của thị trường di động về mọi mặt như thông tin . một nền tảng mở đang phát triển rất nhanh vì nó mang đầy đủ yếu tố thuận lợi như mạnh mẽ. đặc biệt là các nền tảng mã nguồn mở sẽ giúp cho giảm giá thành các thiết bị .

Motorola. Intel. MP3.264. AACBộ tăng tốc đồ họa 3D 1. các nhà mạng như T-Mobile.Chương I : Giới Thiệu về nền tảng Android của google 1. Một số hỗ trợ của android cho các thiết bị : • • • • • Màn hình cảm ứng 3GWifire Trình duyệt dựa trên webkit Tin nhắn (SMS) theo luồng Định dạng MPEG-4.6) . NTT DoCoMo và China Mobile…. lãnh đạo của Google – ông Eric Schmidt cho biết Google đã lập tổ chức Open Handset Alliance (OHA – một tổ chức đa quốc gia) bao gồm 34 thành viên với các công ty hàng đầu về công nghệ và di động toàn cầu như Qualcomm. Trong buổi giới thiệu về Android vào cuối năm 2007.1 Android là gì ? Hình 1. H. truyền thông. nhằm tập trung .2 Sự ra đời của liên minh thiết bị cầm tay mở OHA Dự án xây dựng nền tảng nguồn mở cho những chiếc điện thoại Android của Google tuy còn đang phát triển nhưng đã tạo nên khá nhiều sự quan tâm và tò mò của những người yêu thích công nghệ. Chúng ta có thể hiểu nó 1 cách đơn giản android là hệ điều hành mã nguồn mở dành cho thiết bị cầm tay.những lời đồn thổi xung quanh những từ về công nghệ điện thoại đại loại “Gphone” hay “Google Phone” với những chức năng hiếm có xuất hiện từ cuối năm 2004 đã tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí. Texas Instruments và LG Electronics.(midware) phần mềm trung gian và các ứng dụng cơ bản. Sprint Nextel.1: Logo đại diện cho android Nền tảng android hay còn gọi là hệ điều hành android của Google nó bao gồm một hệ điều hành dựa trên mã nguồn mở Linux OS (Kernel 2.

1 Điều kiện phát triển Trên bước đường tạo dựng nền tảng.xây dựng một chiếc điện thoại di động tốt hơn dựa trên hệ điều hành Android – một hệ điều hành mã nguồn mở dùng cho tất cả các thiết bị cầm tay.3. sản xuất thiết bị cầm tay. LiMo được hỗ trợ từ quỹ LiMo (quỹ này được hình thành bởi các hãng lớn Motorola. Trong số đó.3 Sự hướng phát triển của android 1. Tổ chức này đang mở cửa cho tất cả các công ty khác nhau và người sử dụng có thể chọn một trong các nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn thông qua OHA với tính năng sẵn có của hệ điều hành mở Android. và các công ty kinh doanh. NEC. sản xuất phần mềm. 1. đối thủ mạnh nhất của nó về phương diện mã nguồn mở là LiMo. NTT DoCoMo. . phát triển thì Google Android cũng gặp không ít “kẻ ngáng đường”.2: Các thành phần trong liên minh OHA Vài nét về Tổ chức Open Handset Alliance (OHA):OHA được xây dựng từ những tổ chức phát triển điện thoại di động bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Hình 1. Dù rằng cả hai hệ điều hành LiMo và Android đều phát triển dựa trên nhân Linux nhưng chúng không giống nhau mà có sự khác biệt rất lớn. dụng cụ bán dẫn.

nó cũng giống như app-store của apple . Đây là công cụ giả lập thiết bị ảo trên máy tính để phát triển ứng dụng với các hàm API hỗ trợ cho những người mới lập trình trên các thiết bị di động sử dụng nền tảng Android thông qua ngôn ngữ lập trình Java.. Samsung và Vodafone). Android có lợi thế lớn so với đa số hệ điều hành dành cho di động đang phát triển mạnh trên thị trường như osx(iphone). symbian . Panasonic.5 hỗ trợ lập trình bằng ngôn ngữ là c/c++.Chính vì vậy google đã cho ra phiên bản android NDK mới 1.0.cùng theo đó là sự ra đời của android-market nơi các lập trình viên rao bán các ứng dụng của mình . Google đã giới thiệu cho người dùng bộ công cụ phát triển phần mềm Android SDK 1.Một điểm nữa cũng rất quan trọng đó là nó được phát triển và hậu thuẫn mạnh từ Google và liên minh OHA. Các ứng dụng của android phát triển trên ngôn ngữ lập trình java có thể kể ra 3 điểm lợi thế là : • Tận dụng được tính phổ biến của java đối với các lâp trình viên và việc sản xuất các thiết bị . Nhưng sử dụng ngôn ngữ java cũng có điểm bất lợi là các ứng dụng sẽ chạy chậm hơn so ứng dụng chạy trên nên c/c++. là nó một hệ điều hành mở và hoàn toàn miễn phí nên các lập trình viên rất dễ dành phát triển nó và giá thành cũng rẻ hơn cả về mặt thiết bị lẫn ứng dụng. • Đối thủ lớn nhất của android trên thị trường là OSX(Iphone) không sử dụng java • Các ứng dụng viết ra sẽ có giá thành rẻ hơn. Nên cả hai nền tảng đều có những “ông trùm” tài chính mạnh làm đối tác nhưng Android được chính Google đứng ra phát triển trong khi LiMo hoàn toàn không có một công ty cụ thể nào đứng ra bảo trợ chính. ..Orange.

. Samsung .2 Xu hướng phát triển Hiện tại android đang phát triển rất nhanh cả về thiết bị lẫn ứng dụng : • Về mặt thiết bị thì từ cuối năm 2008 HTC đã tung ra sản phẩm đầu tiên chạy hệ điều hành android có tên gọi là “ Dream ” hay còn gọi là G1 . 3 : Một số nền tảng lập trình di động 1.Hình 1.3.đến nửa đầu năm 2009 thì một số các nhà sản xuất lớn đã tung ra các sản phẩm sử dụng hệ điều hành android như HTC-mobile. và có một số khác đang chuẩn bị tung ra sản phẩm của mình như Motorola… ..

mail.6 với tên mã Donut nổi bật trong các chức năng mới là công cụ tìm kiếm giúp người dùng điện thoại có thể tìm kiếm thông tin trong chính máy của mình. Có vẻ như dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Service) sẽ là con át chủ bài của Android để cạnh tranh với iPhone. nhằm thúc đẩy sự phát triển của android mới đây google đã tung ra phiên bản android-sdk 1. • . thì việc chiến thắng trên lĩnh vực LBS không phải là khó đối với Android. bộ sdk mới cho các nhà lập trình.PC..5 thay thế cho phiên bản android-sdk 1.4 : HTC Dream (G1 Về phần ứng dụng cũng tăng một cách đáng kể trên android-market .google ladtitude.1 cũ với nhiều tính năng cải tiến hấp dẫn . Trong một vài năm tới ngoài điện thoại di động ra android còn hướng đến các thiết bị khác nữa như netbook.laptop.Locale(ứng dụng tự động cấu hình thiết bị dựa theo vị trí tọa lạc). Tiếp sau đó là phiên bản android-sdk 1. giao diện .Nó đều có thể thích ứng để hoạt động . Google Earth.Số lượng sản phẩm đoạt giải chiếm khá nhiều liên quan đến thông tin địa lý như : BreakCrumbz(tìm đường bằng hình ảnh).Hình 1.Ngoài ra còn tổ chức cuộc thi viết phần mềm cho android trên toàn thế giới như giải ADC1 vào 17/3/2008 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu USD đã thu hút hơn 1700 sản phẩm tham dự . Khi đã có sẵn trong tay các vũ khí cực mạnh như Google Maps.piggyback(ứng dụng lên lịch lữ hành hợp đồng xe)….0 tên mã Eclair với nhiều sự thay đổi về mạng xã hội . Bên cạnh đó cũng còn có nhiều dịch vụ trực tuyến miễn phí mà google cung cấp như google docs. một điểm nữa là Donut có chức năng nhận dạng chữ viết tay của người dùng trên màn hình cảm ứng rồi chuyển thành những ký tự chuẩn nhờ vậy việc viết tin nhắn dễ dàng hơn bao giờ hết và mới đây nhất là bản 2.…..

.0 (phụ thuộc vào thiết bị phần cứng). Android Runtime . 3D sử dụng OpenGL ES 1. Media support (Hỗ trợ đa phương tiện ): Hỗ trợ phần lớn các định dạng âm thanh. và các plugin của Eclipse IDE 1. hình ảnh. compass. JPG. and WiFi (phụ thuộc thiết bị phần cứng). Integrated browser (Tích hợp trình duyệt web) : cung cấp mã nguồn mở bộ phát triển trình duyệt Webkit. kiểm soát bộ nhớ và độ ổn định. H.1. Optimized graphics (Tăng tốc đồ họa ) : cung cấp các thư viện đồ họa 2D. Linux Kernel.Chương II : Tổng quan các thành phần của Android 1. Libraries . and accelerometer (phụ thuộc thiết bị phần cứng).1 Những đặc trưng và kiến trúc của Android 1. video phổ biến như (MPEG4. PNG. MP3. Rich development environment (Nhiều biến môi trường phát triển ) bao gồm các thiết bị giả lập. GPS. AAC.1. Hỗ trợ Camera.1 Những đặc trưng của android • • • • • • • • • • Application framework (Nền tảng ứng dụng ): hỗ trợ sử dụng lại và thay thế các thành phần. Application Framework . Dalvik virtual machine (Máy di động ảo Dalvik ): Giả lập thiết bị di động sử dụng Android.264. AMR. GIF). Hỗ trợ Bluetooth. SQLite : Cấu trúc dữ liệu lưu trữ. 3G.Công cụ bắt lỗi. EDGE. Công nghệ GSM – GSM Telephony (phụ thuộc nền tảng phần cứng).2 Tổng quan kiến trúc của Android Trước tiên chúng ta sẽ xem sơ đồ các thành phần chính của android gồm : Application .

Sau đó. Đây là công cụ dùng để chuyển đổi bytecode sang một dạng gọi là dex bytecode. Hơn thế nữa giữ chúng tồn tại những điểm khác nhau về class file • Application Framework : các lập trình viên có đầy đủ quyền truy cập các khung api sử dụng các lõi ứng dụng .1 : Sơ đồ các thành phần chính của hệ điều hành Android Từng thành phần chính trong cấu trúc : Application : android sẽ cung cấp một tập hợp của các ứng dụng lõi bao gồm emai client . chương trình SMS .Hình 2. bản đồ .Bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể khai báo những khả năng của nó và những ứng dụng khác sau đó có thể sử • . Khi nhà phát triển viết một ứng dụng dành cho Android. trình duyệt . Từ góc nhìn của một nhà phát triển. Kiến trúc của những ứng dụng đó được thiết kế để đơn giản hóa việc sử sụng lại các thành phần. tuy nhiên để thực thi được ứng dụng này trên Android thì nhà phát triển phải thực thi một công cụ có tên là dx. "Dex" là từ viết tắt của "Dalvik executable" đóng vai trò như cơ chế ảo thực thi các ứng dụng Android. anh ta thực hiện các đoạn mã trong môi trường Java. nó sẽ được biên dịch sang các bytecode của Java. lập lịch . Dalvik trông giống như máy ảo Java (Java Virtual Machine) nhưng như đã đề cập ở trên Dalvik thực thi dex bytecode chứ không phải Java bytecode. danh bạ và những ứng dụng khác nữa.

file này là một phương tiện truyền tải cho các ứng dụng và cài đặt nó trên các thiết bị di động. Tất cả các mã trong một file *. ✔ Media Libraries .ngăn xếp mạng và các kiểu driver.cung cấp chức năng truy cập tài nguyên ngoại trừ mã nguồn . thư viện này sử dụng cả phần cứng gia tốc 3D. ✔ SGL – công cụ đồ họa 2D nằm phía dưới. Những ứng dụng thiết lập lên những dịch vụ và hệ thống bao gồm : ✔ Content Provider . ✔ FreeType – biến đổi những font và ảnh bitmap.Khi các cơ chế giống nhau thì sẽ cho phép người sử dụng thay thế các thành phần đó. ✔ A Resource Manager .quản lý bộ nhớ. thư viện này hỗ trợ playback và recording của những định dạng audio và video phổ biến . ✔ 3D Libraries – Một sự bổ sung dựa trên OpenGL ES 1. Android bắt đầu tiến trình khi có một đoạn code của ứng dụng cần phải được . • Libraries : ✔ System C library – Một BSD thực thi của hệ thống thư viện C chuẩn.quản lý quy trình . AMR. đó là file để người dùng tải về các thiết bị của họ. • Anroid Runtime : Android bao gồm tập hợp các thư viện lõi . and PNG. Việc biên soạn mã Java . nó cung cấp hầu hết các chức năng sẵn có trong ngôn ngữ java. Apk được coi là một trong những ứng dụng • Theo mặc định.0 APIs . ✔ A Notification Manager . Apk. H.cùng với bất kỳ dữ liệu nào và các tập tin theo yêu cầu của ứng dụng đó – được gói lại bởi công cụ appt trong gói phần mềm android. ✔ A Activity Manager .Nhân này cũng hoạt động như lớp trừu tượng giữa phần cứng và phần còn lại của ngăn xếp phần mềm. một file lưu trữ được đánh dấu bởi một file có đuôi *.có cả định dạnh những file ảnh tĩnh .cung cấp chức năng tùy chỉnh những cảnh báo lên màn hình ở thanh status.264. 1.cung cấp chức năng truy vấn dự liệu giữa các ứng dụng của Android. ✔ Surface Manager – quản lý việc truy cập hệ thống phụ và ghép những đường nối của những lớp đồ họa 2D và 3D từ nhiều ứng dụng.2 Các quy tắc cơ bản của ứng dụng trong Android Các ứng dụng Android được viết bằng các ngôn ngữ lập trình Java.6 như bảo mật . bao gồm các định dạng : MPEG4. tất cả các ứng dụng chạy trong xử lý Linux của riêng của nó. ✔ SQLite – công cụ cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và nhẹ được dùng cho tất cả các ứng dụng.quản lý vòng đời của các ứng dụng. AAC. MP3.dựa trên chuẩn opencore của packetvideo’s. ✔ LibWebCore – là một công cụ trình duyệt web hiện đại mà những khả năng của nó có cả trình duyệt android và web nhúng. JPG.dụng lại những khả năng đó. • Linux kernel : Android dựa vào dịch vụ hệ thống nhân của phiên bản linux 2.

nếu nhu cầu ứng dụng của bạn để hiển thị một danh sách các di chuyển hình ảnh và các ứng dụng khác đã phát triển một thanh cuộn phù hợp và đã tạo cho nó có sẵn sàng đối với những người khác. chúng có thành phần chủ yếu là hệ thống có thể khởi tạo và chạy khi cần thiết. và khởi tạo các đối tượng Java cho phần đó. Để bảo tồn nguồn tài nguyên hệ thống. sau đó các client (Activity) sẽ kết nối và truy xuất các hàm trên dịch thông qua Interface class. Mỗi activity đều triển khai thực hiện như là một lớp phụ của lớp activity cơ bản. Một Service sẽ chạy ngầm bên dưới. không giống như các ứng dụng trên hầu hết các hệ thống khác. và nguồn tài nguyên hệ thống được yêu cầu cho các ứng dụng khác. Để làm việc này.app. Một tin nhắn văn bản ứng dụng có thể có một activity hiển thị một danh sách các địa chỉ liên lạc để gửi tin nhắn đến một activity thứ hai để viết tin nhắn này ứng với các địa chỉ liên lạc. • Theo mặc định. do đó. Ví dụ.Service): cung cấp các dịch vụ liên quan đến client/service. Mặc dù chúng làm việc cùng nhau để tạo thành một giao diện người dùng liền nhau nhưng mỗi activity độc lập với những activity khác. Có bốn loại thành phần: Activities(android. mỗi ứng dụng đều được cấp một User ID Linux duy nhất.1 Khái quát các thành phần ứng dụng của android Một trong những đặc trưng chính của android là một ứng dụng có thể sử dụng các thành phần của những ứng dụng khác. Ví dụ. Vì vậy.Activity) . trong đó có trường hợp họ sẽ có thể xem các file của nhau. bạn có thể gọi thanh cuộn để làm công việc. • . và các activity khác để xem xét lại các tin nhắn cũ hoặc thay đổi cài đặt.Một hoạt động thể hiện một hình ảnh giao diện người dùng cho một sự cố gắng tập trung để người sử dụng có thể thực hiện. • Mỗi tiến trình riêng của chúng có máy ảo Java (VM) riêng. 1.đây là lớp khỏi tạo giao diện ứng dụng nội bộ trên nên Android tương tư như MIDlet trong J2ME.app. các ứng dụng có cùng ID cũng có thể sắp xếp để chạy trong cùng một tiến trình Linux. nó đơn giản chỉ khởi động các đoạn code của các ứng dụng khác khi cần sử dụng.Một service không có trực quan giao diện người sử dụng nhưng sẽ chạy ngầm trong nền của giao diện người dùng đó. thay vào đó. thay vì bạn phải tự phát triển của riêng bạn. Thay vào đó. • Service(android.thực hiện.Các đoạn code của bạn không kết hợp các đoạn code của các ứng dụng khác hoặc liên kết đến nó.2. chia sẻ cùng một VM. các đoạn code ứng dụng chạy tách biệt khỏi các code của tất cả các ứng dụng khác. hệ thống phải có khả năng bắt đầu tiến trình ứng dụng khi bất kỳ phần nào của nó cần sử dụng. các ứng dụng Android không có một mục nhập cho tất cả mọi thứ trong các ứng dụng (không có hàm main()). và tiến trình tắt khi nó không còn cần thiết. một activitiy có thể trình bày một danh sách các mục để người dùng có thể lựa chọn hoặc nó có thể hiển thị hình ảnh cùng với các chú thich. Quyền được thiết lập để cho các file của ứng dụng chỉ được nhìn thấy bởi user đó. Có thể sắp xếp cho hai ứng dụng để chia sẻ cùng một ID người dùng.

đòi hỏi tên của chúng và những chỉ dẫn URI của dữ liệu để thực hiện theo. nó sẽ gọi startActivityForResult() thay vì startActivity(). Bất cứ khi nào có một yêu cầu cần được xử lý bởi một thành phần. pin thấp … • Content Provider : cung cấp chức năng truy vấn dự liệu giữa các ứng dụng của Android. Android gọi phương thức onStart() của service và chuyển nó qua một đối tượng intent • Một ứng dụng có thể khởi động broadcast bằng một đối tượng intent thông qua các phương thức như : .startActivityForResult.Nếu cái kết quả mong muốn được gửi trả lại từ hành động bắt đầu của nó.broadcast và receivers được kích hoạt bởi thông báo không đồng bộ gọi từ intents . Ví dụ. nó có thể truyền tải một yêu cầu cho một activity trình bày một hình ảnh cho người sử dụng hoặc cho phép người dùng chỉnh sửa một số văn bản.dữ liệu này có thể được lưu trong file hệ thống trong database của SQLite.Android gọi các phương thức getIntent() của activity để chuyển qua bất kỳ intent kế tiếp nào. Ví dụ. Có Những phương thức riêng cho từng kiểu thành phần kích hoạt : • Một activity là đã được phát động thông qua một đối tượng intent là Context. Thành phần kích hoạt – intents : Các content provider được kích hoạt khi được một yêu cầu từ một ContentResolver . Một activity thường bắt đầu cái kế tiếp nó.Những đáp ứng của activity có thể được quan sát từ những intent đầu mà nó có thể được gọi bởi phương thức getIntent(). Android bảo đảm rằng các tiến trình ứng dụng của các thành phần sẽ được chạy. Một intent là một đối tượng mà nó giữ những nội dung của thông báo Đối với các activity và service.• Broadcast receiver (android.Ví dụ nếu nó bắt đầu một activity cho phép người dùng lựa chọn một hình ảnh. Có rất nhiều broadcast bắt nguồn từ code hệ thống như broadcast thông báo thay đổi múi giờ.. Một cái máy thu broadcast sẽ nhận và phản hồi lại những thông báo broadcast.startActivity() hoặc Activity.Một content provider chỉ dẫn thiết lập cở sở dữ liệu của một ứng dụng sẵn sàng cho các ứng dụng khác. nó bắt đầu nếu cần thiết và luôn giữ cho các thành phần đó sẵn sằng . Ba thành phần khác là activities.. các tên của đối tượng Intent đang hoạt động sẽ được công bố.startService(). pin.content. vi dụ như cập nhật sự thay đỗi giờ. Đối với các máy thu broadcast .Kết quả được trả lại là một đối tượng intent mà nó thông qua đó để gọi phương thức onActivityResult() của activity • Một service được bắt đầu thông qua đối tượng Content. nó có thể thông báo cho ai quan tâm rằng các máy ảnh đã được bấm nút.BroadcastReceiver): đây là một ứng dụng chạy ngầm dùng để dọc và cập nhật thông tin trên UI.nó có thể mong đợi kết quả được trả lại là những hình ảnh đã chọn.

. . File Manifest : Trước khi android có thể khởi động ứng dụng nó phải biết các thành phần đang có trong ứng dụng. Ví dụ một activity có thể được khai báo như sau : <?xml version="1.sendOrderedBroadcast() và Context. > <application .project.Context. > <activity android:name="com. Android có các phương thức để tắt các dịch vụ và các hoạt động trong một cách trật tự : Một activity có thể tắt bằng cách gọi phương thức finish() của nó. • Một service có thể được ngừng lại khi gọi phương thức stopSelf() của nó hoặc gọi Context.xml cho tất cả các ứng dụng.apk lưu giữ các đoạn code.Như vậy rõ ràng ta không cần tắt các thành phần này. tài nguyên. khi đặt tên bất kỳ một thư viện nào của ứng dụng phải dựa vào liên kết đó(bên cạch thư viện android mặc định) và xác định quyền truy cập bất kỳ ứng dụng nào dự kiến được cấp phép. Nhiệm vụ chính của file manifest là thông báo các thành phần của ứng dụng android. Trong việc khai báo các thành phần . một broadcast nhận kích hoạt chỉ khi đáp ứng một thông báo broadcast khác .sendBroadcast(). vì vậy ứng dụng sẽ khai báo các thành phần đó trong file Manifest hiện có của gói vào trong gói ứng dụng android .png" android:label="@string/freneticLabel" . tập tin của ứng dụng.FreneticActivity" android:icon="@drawable/small_pic. .Một trong những activity có thể tắt các activity khác (nó bắt đầu với startActivityForResult()) là finishActivity().sendStickyBroadcast ở trong bất kỳ biến nào của chúng.0" encoding="utf-8"?> <manifest . File manifest có cấu trúc là một file xml luôn được đặt tên là AndroidManifest. file .stopService(). .example.Android cung cấp intent đó tới tất cả các broadcast nhận được mà chúng quan tâm bằng cách gọi phương thức onReceive(). Tắt các thành phần : Một content provider đang hoạt động trong khi đó chỉ đáp ứng 1 yêu cầu từ 1 ContentResolver .Context. • Các thành phần có thể được tắt bởi hệ thống khi chúng không còn sử dụng hoặc khi android cần tái thiết bộ nhớ để có thêm những hoạt động khác.

... > </activity> ... </application> </manifest>

Đặt tên lớp phụ của activity chúng thực hiện hoạt động của activity.Các icon và label thuộc tính trỏ đến file tài nguyên(resource) chứa các icon và label có thể hiển thị cho người sử dụng activity này. Các thành phần khác được khai báo một cách tương tự như : <service> cho các phần tử của service , <receive> cho các phần tử của broadcast receivers và <provider> cho các phần tử của content provider. Activities, Services, Content Providers nếu chúng không được khai báo trong manifest thì sẽ không hiện trong hệ thống và không bao giờ được chạy.Tuy nhiên đối với broadcast receivers có thể được khai báo trong manifest hoặc cũng có thể được tạo ra trong đoạn code tự động(như đối tượng broadcast receivers) và đăng ký với hệ thống bằng cách gọi Context.registerReceiver(). Intent Filters(Các bộ lọc Intent) : Một đối tượng intent nếu có thể nhắm rõ ràng tên của một thành phần android sẽ tìm thành phần đó(dựa trên việc khai báo trong file manifest) và kích hoạt nó còn nếu không thì android phải định vị một thành phần tốt nhất có thể đáp ứng cho đối tượng intent đó,bằng cách so sánh các đối tượng intent vào các mục tiêu tiềm năng của các bộ lọc intent. Dưới đây là một mở rộng của các ví dụ trước đó cho biết thêm về intent filters : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest . . . > <application . . . > <activity android:name="com.example.project.FreneticActivity" android:icon="@drawable/small_pic.png" android:label="@string/freneticLabel" ... > <intent-filter . . . > <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> <intent-filter . . . > <action android:name="com.example.project.BOUNCE" /> <data android:type="image/jpeg" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />

</intent-filter> </activity> ... </application> </manifest> Filter đầu tiên là kết hợp của action “android.intent.action.MAIN” và category “android.intent.category.LAUNCHER”. Filter thứ hai khai báo một hành động của activity có thể được thực hiện trên một kiểu đặc biệt của dữ liệu. Để broadcast receiver được tạo ra và đăng ký trong code thì intent filter đó phải được tạo ra trực tiếp từ đối tượng IntentFilter. Tất cả các thành phần khác(activity , service,content provider) được thiết lập trong manifest.

1.2.2 Activitiies và Tasks
Như đã nêu ở trên , một activity có thể khởi động một activity khác ,bao gồm cả việc định nghĩa một ứng dụng khác.Ví dụ bạn muốn hiển thị cho người dùng xem một bản đồ đường phố của một số địa điểm.Có sẵn activity làm việc đó vì vậy tất cả việc bạn cần làm là đặt đối tượng intent với thông tin đòi hỏi và chuyển nó vào startActivity().Bản đồ sẽ hiển thị cho người xem , khi người sử dụng bấm vào phím back thì activity của bạn sẽ hiện lên màn hình. Android duy trì sự trải nghiệm của người dùng này bằng cách giữ cho cả hai hoạt động trong cùng một task. Mỗi task là một stack của các activity, không phải là lớp hay các phần tử trong file manifest, như vậy không có cách nào thiết lập giá trị cho các task độc lập của các activity đó. Các hành vi được mô tả là chỉ cần mặc định các hành vi cho activity và task. Nhưng sẽ còn có nhiều cách để sửa đổi hầu hết tất cả mọi khía cạnh của nó. Sự kết hợp các activity với task, và các hành vi của một activity trong một task, được kiểm soát bởi sự tương tác giữa các thiết lập cờ trong đối tượng intent để bắt đầu các activity và các thuộc tính thiết lập trong activity của các phần tử của <activity> trong file manifest. Về vấn đề này, các cờ Intent chính là: FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP FLAG_ACTIVITY_RESET_TASK_IF_NEEDED FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP Các thuộc tính chính cở <activity> là : taskAffinity launch Mode allowTaskReparenting clearTaskOnLaunch

alwaysRetainTaskState finishOnTaskLaunch

Affinities and new tasks : Theo mặc định tất cả các activity trong ứng dụng đều có một affinity khác nhau cho mỗi activity. Các chế độ khởi động : Có 4 chế độ khởi động trong đó chế độ standard là chế độ mặc định. "standard" "singleTop" "singleTask" "singleInstance" Làm sạch stack : Nếu người dùng bỏ task trong một thời gian dài hệ thống sẽ làm sạch task đó trong tất cả các activity trừ activity gốc.Ý tưởng này là sau một thời gian người dùng có khả năng bỏ di những gì đã và đang làm trước khi trở về công việc nào đó để bắt đầu mới. Có vài thuộc tính của activity mà có thể được sử dụng để điều khiển hành vi và sửa đổi nó : Thuộc tính alwaysRetainTaskState – Nếu thuộc tính này thiết lập là “true”ở gốc activity của một task , mặc định mô tả các hành vi không xảy ra.Task giữ lại tất cả các activity trong stack của nó thậm chí sau một thời gian dài Thuộc tính clearTaskOnLaunch - Nếu thuộc tính này thiết lập là “true”ở gốc activity của một task ,stack này được xóa xuống activity gốc.Đây là cực đối lập của alwaysRetainTaskState . Người dùng luôn trở về trạng thái ban đầu của task thậm chí sau một sự vắng mặt tức thời. Thuộc tính finishOnTaskLaunch – giống như clearTaskOnLaunch nhưng nó vận hành trên một activity đơn , không phải là một task toàn vẹn và nó có thể làm cho bất kỳ một activity nào rời khỏi stack bao gồm cả activity gốc .Khi thiết lập là “true”,activity này vẫn còn một phần của task đó cho phiên hiện tại.Nếu người dùng bỏ nó đi và sau đó trở lại task đó, thì thuộc tính này ko còn hiện hữu. Sự bắt đầu các task : Một activity được thiết lập như là một mục điểm cho một task bằng cách cho nó một intent filter với "android.intent.action.MAIN" được xác định như là hành động và "android.intent.category.LAUNCHER" như là xác định loại Khả năng thứ 2 rất quan trọng : người dùng phải có khả năng bỏ lại một task và sau đó trở lại sau. Vì lý do này, hai chế độ khởi động luôn luôn đánh dấu các activity như là khởi đầu một task, "singleTask" và "singleInstance",chỉ nên sử dụng các activity khi có một filter MAIN và launcher. Ví dụ, những gì có thể xảy ra nếu thiếu filter là: Một Intent khởi động một "singleTask" activity, bắt đầu một task mới, và người sử dụng dành một chút thời gian làm việc với task đó. Người sử dụng sau đó bấm phím HOME. Task được sắp xếp phía sau và bị làm mờ đi trên màn hình. Một khó khăn tương tự chú ý ở cờ FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK. Nếu cờ này làm cho một activity bắt đầu một task mới và người sử dụng bấm phím

HOME để bỏ lại nó, phải có một số cách thức cho người sử dụng để định hướng trở lại cho nó một lần nữa. Một số đơn vị (chẳng hạn như người quản lý thông báo) luôn luôn bắt đầu các activity ở một task bên ngoài, chúng luôn luôn đặt FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK trong các intent mà để chuyển vào startActivity (). Nếu bạn có một activity có thể kéo theo được của một thực thể bên ngoài mà có thể sử dụng cờ này. Đối với những trường hợp bạn không muốn người sử dụng có thể quay trở lại một hoạt động, thiết lập các phần tử <activity> của finishOnTaskLaunch là "true"thì sẽ xóa sạch các stack trước đó.

1.2.3 Processes và threads
Khi các thành phần một chức năng ứng dụng chạy lần đầu tiên, Android bắt đầu một tiến trình Linux cho nó với một thread đơn. Mặc định, tất cả các thành phần của ứng dụng chạy trong process và thread. Tuy nhiên, chúng ta có thể sắp xếp cho các chức năng chạy trong các tiến trình khác đi, và có thể sinh ra thêm các thread cho bất kỳ tiến trình nào. Processes Tiến trình chứa các thành phần chạy được điều khiển bởi các tập tin rõ ràng. Thành phần-<activity>, <servive>,<receiver> và <provider> mỗi thành phần có một thuộc tính tiến trình có thể chỉ định một thành phần đang chạy. Các thuộc tính này có thể thiết lập để mỗi thành phần chạy trong tiến trình của chính nó, hoặc một vài thành phần chia sẻ một tiến trình trong khi các thành phần khác thì không. chúng cũng có thể được thiết lập các thành phần của các ứng dụng các chạy trong cùng một tiến trình-cung cấp ứng dụng chia sẻ Linux user ID giống nhau và được thiết kế bởi cùng tác giả. Thành phần <application> cũng có tiến trình đặc trưng, cho cài đặt giá trị mặc định chấp nhận tất cả các thành phần. Android có thể quyết định tắt tiến trình tại một số điểm , khi bộ nhớ bị chậm và yêu cầu các tiến trình khác . Các thành phần ứng dụng đang chạy trong tiến trình bị hủy. Một quá trình được khởi động lại cho những thành phần làm việc lại một lần nữa. Khi quyết định chấm dứt tiến trình, Android có ảnh hưởng tương đối quan trọng cho người dùng. Ví dụ, nó sẵn sàng shut down một process với các hoạt động mà không còn nhìn thấy trên màn hình hơn một tiến trình với các hoạt động nhìn thấy được. Quyết định có hoặc không chấm dứt một tiến trình, do đó, phụ thuộc vào các thành phần hoạt động trong quá trình. Threads Mặc dù bạn có thể hạn chế ứng dụng trong một tiến trình, sẽ có điều tương tự khi cần sinh ra thread để sử dụng. Bất cứ điều gì không hoàn thành nhanh chóng sẽ được đưa vào một thread khác. Thread được tạo ra trong code sử dụng chuẩn dự án Java Thread. Android cung cấp một sô lượng các lớp để quản lý thread-Looper cho chạy lặp vòng thông điệp bên trong một thread, Handler xử lý tin nhắn và lớp HandlerThread để thiết lập thread với một thông điệp lặp vòng. Các thủ tục cuộc gọi từ xa

Một RPC interface có thể chỉ bao gồm có phương thức.Android có một cơ chế thủ tục các cuộc gọi từ xa(RPCss)-nơi một phuơng thức được gọi cục bộ. Một cái khác. Các công cụ AIDL tạo ra một interface java định nghĩa phải sẵn có cả xử lý cục bộ và từ xa.Nó gồm 2 lớp bên trong và được hiển thị dưới sơ đồ như sau: Hình 2. quá trình ở xa sẽ được quản lý bởi một dịch vụ (vì một dịch vụ có thể thông báo cho hệ thống về quá trình và các kết nối vào các quá trình khác). code bạn viết có thể bỏ qua nó. Thông thường. Android cung cấp tất cả code để làm việc đó. Giá trị trả về phải được chuyển sang vị trí đối diện. Nó sẽ có cả hai giao diện tập tin được tạo ra bởi các công cụ aidl và lớp phụ .trong các lớp thực thi của IBinder interface.2 : Sơ đồ lớp IBinder Bên trong các lớp có tất cả các mã số cần thiết để quản lý từ xa thủ tục các cuộc gọi cho các interface với các IDL. Ngoài việc code bên trong của IPC effectuating các cuộc gọi. mở rộng lớp Binder . Cả hai bên . được gọi là stub. nó chứa các khai báo cho các phương thức trong interface rpc bạn khai báo. Tất cả được thực hiện đồng bộ. với bất kỳ kết quả trả về cho người gọi. Bạn sẽ cho lớp phụ stub thực thi những phương thức đó. Trong tóm tắt. như được chỉ ra trong biểu đồ. thậm chí nếu không có trả về giá trị. nó chuyển từ từ xử lý cục bộ và không gian địa chỉ thành xử lý từ xa và không gian địa chỉ. Điều này đòi hỏi phương thức gọi và tất cả các cuộc gọi của nó tham dự hệ điều hành có thể hiểu được. Một trong số đó được sử dụng ở cục bộ và bên trong của hệ thống. các cơ chế hoạt động như sau: Bạn muốn bắt đầu bằng cách khai báo các rpc interface mà bạn muốn triển khai sử dụng IDL đơn. nhưng thực hiện từ xa ( trong một tiến trình khác ).

nhiều hơn một dải thread có thể tham gia vào cùng một phương thức IBinder cùng một lúc.Do đó. Nét chính phương thức này có thể được gọi từ xa .như trong cơ chế rpc thảo luận trong phần trước. Khi một cuộc gọi trên một phương thức triển khai trong một đối tương IBinder bắt đầu trong cùng một tiến trình như là IBinder. chèn (). nó sẽ trả về trường hợp của lớp phụ stub.phương thức ContentProvider đáp ứng những yêu cầu . xóa (). không hoạt động hoặc trong trường hợp các hoạt động hiển thị cho người sử dụng hoặc vô hình. chúng cũng phải được triển khai để thực hiện được safe thread. khi nguồn gốc các cuộc gọi khác trong tiến trình khác. Thiết lập một kết nối giữa một service và clients của service đó: clients sẽ thực thi phương thức onServiceConnected() and onServiceDisconnected vì thế chúng có thể được thông báo khi kết nối thành công tới remote service được thiết lập và khi nó bỏ qua . nó không phải thực hiện trong thread chính của tiến trình. Tương tự. không phải thread chính của tiến trình.các phương thức truy vấn (). Đó là activity trọng tâm của các hành động người dùng. về khả năng dẫn xử lý . và getType () . broadcast receiver – bao gồm cả trạng thái có thể xảy ra ở trong khoảng thời gian hoạt động của chúng. được triển khai để được thread safe. Activity lifecycle Một activity có 3 trạng thái cơ bản sau : • Trạng thái hoạt động khi nó được kích hoạt hoặc ở mặt trước màn hình(ở top của stack hiện tại). cập nhật (). Từ các dịch vụ có thể có nhiều hơn một khách hàng. các bạn thực hiện các phương pháp có thể nhiều hơn một thread và do đó phải được ghi vào được thread safe. Phương thức onBind() của service đó sẽ thực thi chấp nhận hoặc loại bỏ. Tuy nhiên.4 Vòng đời của android Các thành phần ứng dụng có một lifecycle . 1. các activity. Mặc dù ContentResolver và các lớp ContentProvider ẩn chi tiết về cách thức quản lý truyền thông liên quá trình như thế nào. một nhà cung cấp nội dung có thể nhận được dữ liệu yêu cầu đó bắt nguồn trong tiến trình khác.Nếu kết nối này được chấp nhận . Các phương thức thread-safe Trong một vài bối cảnh. phụ thuộc vào intent nó nhận được (các intent được chuyển tới bindService()).stub triển khai thực hiện các phương pháp rpc. . Phần này bàn về các lifecycle . các phương thức được thực hiện tại thread người gọi.bắt đầu khi Android khởi tạo chúng để đáp ứng intents thông qua một kết thúc khi các trường được tiêu huỷ.2. Từ những phương thức này có thể được gọi là từ bất kỳ thread nào cùng một lúc. Chúng sau đó sẽ gọi bindService() để thiết lập kết nối. Khách hàng của các dịch vụ sẽ chỉ có file giao diện được tạo ra bởi các công cụ aidl. Đôi khi chúng có thể được hoạt động .chúng có thể được chấm dứt và tiêu huỷ. các phương pháp thông báo cho bạn về chuyển tiếp giữa các trạng thái và hiệu ứng của các trạng thái đó . service.được gọi là từ một dải thread trong nội dung của nhà cung cấp tiến trình. các phương thức được thực hiện trong một chuỗi lựa chọn từ một dải thread mà Android duy trì trong cùng một quá trình như là IBinder.

. nhưng có thể bị tắt bởi hệ thống trong tình huống bộ nhớ xuống cực thấp. Cũng có thể triển khai onPause() để trao đổi dữ kiệu thay đổi và mặc khác chuẩn bị ngừng tương tác với user. • Thời gian sống thấy được của một activity sẽ xảy ra giữa một cuộc gọi đến onStart () tương ứng cho đến khi một cuộc gọi đến onStop (). Khi nó hiển thị một lần nữa cho user. Nó vẫn còn giữ lại tất cả các trạng thái và các bộ phận thông tin. nó có thể tạo ra thread trong onCreate () và sau đó ngừng trong onDestroy (). Tât cả các hoạt động phải triển khai onCreate() để thiết lập khởi tạo khi đối tượng khởi tạo lần đầu tiên. nó phải hoàn toàn khởi động lại và phục hồi lại trạng thái cũ.Trạng thái tạm dừng nếu nó mất trọng tâm nhưng vẫn hiển thị user. do đó. Nếu một activity dừng tạm thời hoặc dừng hẳn. Một activity tạm dừng là hoàn toàn còn sống (nó duy trì tất cả các trạng thái. Một activity chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. nó không còn hiển thị cho người dùng. Tuy nhiên. nó sẽ được thay đổi bằng cách gọi các phương thức được bảo vệ ở dưới : void onCreate(Bundle savedInstanceState) void onStart() void onRestart() void onResume() void onPause() void onStop() void onDestroy() Tất cả các phương thức này giúp bạn có thể ghi đè lên để làm công việc thích hợp khi có sự thay đổi. Ví dụ: protected void onPause() { super. Ví dụ. hệ thống có thể ngắt nó ra từ bộ nhớ hoặc yêu cầu nó kết thúc (gọi phương thức finish ()). một số bị tạm dừng activity có thể hiển thị thông qua. } 7 phương thức dưới đây định nghĩa toàn bộ lifecycle của một activity. Đó là activity khác đánh lừa phía trên của nó và activity không bao trùm toàn bộ màn hình. các thông tin và vẫn gắn với cửa sổ quản lý). Trong thời . và giải thoát tất cả các tài nguyên trong onDestroy ().. • Gọi lớp supperclass Một triển khai bất kì phương thức lifecycle activity nào luôn luôn lần đầu tiên gọi kiểu superclass. nếu nó có một thread chạy phía sau để tải dữ liệu từ mạng.. Một hoạt động thực hiện tất cả các thiết lập ban đầu của trạng thái "Global" trong onCreate (). • Trạng thái ngừng lại nếu như nó hoàn toàn bị che mờ bởi các activity khác. do đó các cửa sổ bị ẩn và nó sẽ thường bị tắt bởi bộ nhớ hệ thống khi cần sử dụng ở nơi khác.onPause(). Có ba vòng lặp lồng nhau mà bạn có thể giám sát thực hiện chung : • Toàn bộ thời gian sống của một activity sẽ xảy ra giữa lần gọi đầu tiên gọi đến onCreate () cho đến một lần gọi kết thúc gọi đến onDestroy ().

• Các foreground lifetime của một activity sẽ xảy ra giữa một cuộc gọi đến onResume () tương ứng cho đến khi một cuộc gọi đến onPause (). Dưới đây là những biểu đồ minh họa các lặp vòng và các đường dẫn một activity có thể mất giữa các trạng thái.gian này. onPause () được gọi là khi thiết bị đi vào trạng thái ngủ hoặc khi một activity mới được bắt đầu. Giữa hai phương pháp này. như là hoạt động luân phiên giữa hiện và ẩn với người sử dụng. người sử dụng có thể xem các hoạt động trên màn hình. bạn có thể đăng ký một BroadcastReceiver trong onStart () để giám sát các thay đổi mà tác động của UI. Ví dụ. Một hoạt động thường xuyên có thể chuyển đổi giữa resume và pause . tuy nhiên nó có thể không được trong foreground và tương tác với người sử dụng.ví dụ. và unregister nó trong onStop () khi người sử dụng có thể không còn nhìn thấy những gì bạn đang hiển thị. Vì vậy. . bạn có thể duy trì được các tài nguyên cần thiết để hiển thị các hoạt động cho người dùng. hình chữ nhật vuông góc đại diện cho gọi các phương thức phản hồi có thể triển khai để thực hiện khi các activity chuyển giữa các trạng thái. Các phương thức onStart() và onStop () có thể được gọi nhiều lần. hoạt động này là ở phía trước của tất cả các hoạt động khác trên màn hình và có tương tác với người sử dụng. Trong thời gian này. Các hình ovals lớn là trạng thái chính mà activity có thể xảy ra. code trong hai phương thức này khá nhẹ. onResume () khi activity result hoặc một intent mới được sinh ra.

Hình 2. Dùng thiết lập giao .3 : Biểu đồ minh họa vòng đời của activity Bảng sau mô tả chi tiết các phương thức và vị trí của nó trong toàn bộ lifecycle của activity: Phương Thức Mô Tả Tắt? Kế Tiếp onCreate() Được gọi khi lớp activity đầu tiên No onStart() được tạo ra.

Nó có thể onDestroy() Yes nothing được gọi cả hai khi activity kết thúc hoặc vì hệ thống tạm thời bị hủy bỏ . hàm được gọi khi một activity khác được khởi động và focus. Nó cho biết có hay không hệ thống có thể tắt tiến trình lưu trữ các activity bất cứ lúc nào sau khi phương thức trả về. hàm được gọi trước khi ứng dụng thoát bằng việc gọi hàm Activity.Bạn có thể phân biệt giữa hai kịch bản với phương thức isFinishing() Lưu ý cột Tắt? trong bảng ở trên. nhưng muốn No khởi động lại bằng onStart. onDestroy() Được theo bởi onDestroy() nếu activity này bỏ đi.Phương thức này được chuyển qua cho gói đối tượng của trạng thái activity trước đó. Luôn được theo sau bởi onStart() hàm này được gọi khi lớp ứng No dụng xuất hiện trên màn hình.Finish(). hàm được gọi khi hệ thống đang focus đến 1 activity trước đó. ).Phương Thức Mô Tả Tắt? tác cơ bản — tạo views. nếu trạng thái đó được nắm bắt thì (xem Saving Activity State.trường hợp này activity cất giữ không gian.kết nối dữ liệu tới danh sách. Được gọi trước khi activity nào đó bị hủy . mà không cần thực . Kế Tiếp onRestart() Được gọi khi ứng dụng chuyển sang onStop(). Được onRestart() theo nếu activity onRestart() onStop() này tương tác trở lại với người Yes or dùng. onResume() Đươc onResume() theo sau nếu onPause() Yes or activity đó trả về quay trở về trước. onStart() onResume() or onStop() onStart() onResume() Được gọi sau khi onStart() hoặc No onPause() người dùng focus ứng dụng. Đây là lời gọi cuối cùng mà activity nhận được . Luôn được onStart theo sau. onStop() hoặc onStop() nếu nó ẩn với người dùng.

với activity khác Thứ tự của lifecycle : 1. Không giống như onPause () và các phương thức thảo luận trước. Vì thế. và onDestroy ()) được đánh dấu "Yes". bắt đầu các activity của onCreate (). trong khi một cái khác khởi động. Nó chuyển qua phương thức đối tượng Bundle mà ở đó bạn có thể ghi lại trạng thái chức năng của hoạt động như là những cặp giá trị tên. onStop (). Trong trường hợp đó. onStart (). đó chỉ là một bảo đảm được gọi khi tiến trình này bị tắt . nhưng không được gọi khi thực sự bị tiêu diệt bởi hành động người sử dụng (như là nhấn phím BACK). Bởi vì onPause () là đầu tiên của ba phương thức. Saving activity state(Cất giữ trạng thái activity) Khi hệ thống chứ không phải là người sử dụng shut down một activity để bảo tồn bộ nhớ. nếu như bắt đầu activity không còn nhìn thấy trên màn hình. không có lý do chính đáng để lưu các trạng thái.có nghĩa là. trước khi onPause() được gọi. do đó. Nó không phải luôn luôn được gọi . Sau đó.hiện những dòng khác của code activity . các phương thức onStop () được gọi. Để nắm bắt trạng thái trước khi activity này bị tắt. để cho một hoặc cả hai trong số chúng có thể tái tạo lại trạng thái. Một cái tạm ngừng và có thể dừng lại. 3. người sử dụng mong đợi trả về activity và tìm thấy nó trong các trạng thái trước. Ví dụ. bạn có thể thực hiện một phương thức onSaveInstanceState () cho các hoạt động. Khi bắt đầu hoạt động lại một lần nữa. Bundle chuyển qua cả hai đến onCreate () và tới một phương thức được gọi sau onStart (). Service lifecycle . nên sử dụng onPause () để viết dữ liệu (chẳng hạn như người sử dụng sửa đổi) để lưu trữ. onRestoreInstanceState (). bạn nên sử dụng nó chỉ để ghi lại các trạng thái tạm thời của các hoạt động. người sử dụng sẽ không mong đợi để trở lại hoạt động. và onResume () được gọi là phương thức trong chuỗi. các cuộc gọi Android onSaveInstanceState () trước khi hoạt động trở nên dễ bị tổn thương do bị tiêu diệt bởi hệ thống. Thỉnh thoảng. Bởi vì onSaveInstanceState () không phải lúc nào cũng được gọi. Ba phương thức (onPause (). Android gọi phương thức này trước khi thực hiện các activity dễ bị tổn thương do bị tiêu huỷ . không phải lưu dữ liệu. Sử dụng onPause () cho mục đích thay thế. Một activity mà không dùng kỹ thuật "tắt" theo định nghĩa này có thể vẫn được tắt bởi hệ thống . bạn có thể cần phải phối hợp các activity này.onStop () và onDestroy () có thể không . Tiếp theo.nhưng có thể sẽ chỉ xảy ra trong hoàn cảnh khó khăn khi không có tài nguyên khác. Coordinating activities(Phối hợp các activity) Khi một activity bắt đầu một trong những activity khác. onSaveInstanceState () và onRestoreInstanceState () không phải là phương thức lifecycle. Phương thức được đánh dấu "NO" trong cột Tắt? bảo vệ quá trình lưu trữ các activity không bị tắt kể từ thời điểm chúng được gọi. Các activity hiện tại của phương thức onPause () được gọi 2.

không có phương thức onStop ().stopSelfResult (). một dịch vụ âm nhạc có thể được bắt đầu bằng cách gọi startService() với một đối tượng nhận dạng âm nhạc để chơi. ban có thể giám sát 2 vòng lặp lồng nhau của lifetime hệ thống: • Entire lifetime(toàn bộ thời gian sống) của một dịch vụ sẽ xảy ra giữa thời gian onCreate () được gọi và thời gian onDestroy() trả về.bindService (). Trong chế độ này. bindService() có thể tùy chọn khởi chạy nó. Nhưng nó đang có ít hơn các phương thức hoạt động . và sau đó ngừng bài trong onDestroy (). Giống như một activity. Tuy nhiên. onStart () được gọi là chỉ cho các dịch vụ bắt đầu của startService ().startService () hoặc Context. Ví dụ. Chỉ có gọi stopService() là để ngăn chặn dịch vụ này.stopSelf() hoặc Service.Nếu một dịch vụ cho phép những người khác ràng buộc vào nó.unbindService (). và được đóng lại bằng cách gọi Context. Không có giá trị tương đương khi gọi các dịch vụ ngừng .và chúng là public. Trong trường hợp như thế này.chỉ có ba . Hai chế độ không hoàn toàn riêng biệt. Nó có thể dừng lại chính nó bằng cách gọi Service.Một dịch vụ có thể được sử dụng trong hai cách sau: • Có thể bắt đầu và được cho phép để chạy cho đến khi một ai đó dừng nó lại hoặc tự nó dừng lại. cho dù nó đang bắt đầu bởi Context. có thể là khi người dùng muốn thực hiện một số kiểm soát đối với máy nghe nhạc hoặc nhận được thông tin về các bài hát hiện nay.bindService(). một dịch vụ nghe nhạc có thể tạo ra các thread. Client thiết lập một kết nối cho các đối tượng Dịch vụ và sử dụng để kết nối cuộc gọi vào các dịch vụ. Ví dụ. có thêm các phương thức gọi cho nó. Nhiều client có thể ràng buộc vào cùng một dịch vụ. một dịch vụ thiết lập ban đầu trong onCreate (). Giống như một activity.startService () và dừng lại bằng cách gọi Context. • Active lifetime(thời gian hoạt động thực sự) của một dịch vụ bắt đầu với gọi đến onStart (). Các dịch vụ âm nhạc sẽ mở ý định để khám phá âm nhạc đó để chơi. nơi âm nhạc sẽ được phát trong onCreate (). và bắt đầu phát. Kết nối được thiết lập bằng cách gọi Context. Bạn có thể kết nối vào một dịch vụ được bắt đầu với startService(). Phương thức này là tổ chức ý định các đối tượng đã được thông qua đển startService ().Phương thức onCreate () và onDestroy () được gọi cho tất cả các dịch vụ. một hoạt động thiết lập một kết nối vào dịch vụ bằng cách gọi bindService(). một service có phương thức lifecycle có thể triển khai việc giám sát các thay đổi các trạng thái. stopService() sẽ không thực sự ngưng các dịch vụ cho đến khi các ràng buộc cuối cùng được đóng lại. bất kể có bao nhiêu lần startService () đã được gọi. Chỉ sau này. và phát hành tất cả tài nguyên còn lại trong onDestroy (). Nếu các dịch vụ chưa được đưa ra. nó bắt đầu bằng cách gọi Context. • Nó có thể được lập trình vận hành bằng cách sử dụng một interface mà nó định nghĩa.stopService (). không được bảo vệ: void onCreate() void onStart(Intent intent) void onDestroy() Bằng cách triển khai các phương thức này. để thực hiện: .

Mặc dù. có thể cho phép khách hàng có tiềm năng ràng buộc vào nó. broadcast receiver được coi là activity chỉ khi nó được thực hiện phương thức này. Hình 2.IBinder onBind (Intent Intent) boolean onUnbind (Intent Intent) void onRebind (Intent Intent) Dưới đây là những biểu đồ minh hoạ việc gọi các phương thức cho một dịch vụ. nó tương tự dịch vụ được tạo ra thông qua startService từ những dịch vụ được tạo ra bởi bindService (). không có vấn đề như nó đã bắt đầu. Khi onReceive () trả lại.4 : vòng đời của service Broadcast receiver lifecycle Một broadcast nhận được phương thức cuộc gọi đơn : void onReceive(Context curContext. Android gọi phương thức onReceive() và đi chuyển qua đối tượng intent có chứa các thông điệp. hãy ghi nhớ rằng bất cứ dịch vụ. . Intent broadcastMsg) Khi một thông điệp broadcast đến với người nhận. bất cứ dịch vụ nào đều có thể nhận được onBind () và onUnbind () gọi. do đó. nó không là activity.

Các giải pháp cho vấn đề này là dành cho onReceive ()bắt đầu một dịch vụ và để cho các dịch vụ làm công việc. trừ khi làm như vậy là cần thiết để giữ tất cả các tiến trình foreground chạy. Điều này trình bày một vấn đề khi trả lời một thông báo broadcast thì thời gian vẫn tiêu dùng. ở đó. Mặc dù các . Để xác định các tiến trình để giữ và để tắt. Có năm cấp độ trong hệ thống. hoặc onDestroy ()). Điều này có thể xảy ra. 2. 3. để được phán xét là không hoạt động (trừ khi các thành phần ứng dụng đang hoạt động trong tiến trình). • Lưu trữ một dịch vụ bị ràng buộc vào một hoạt động nhìn thấy được. Tiến trình Service là một trong những dịch vụ hoạt động được bắt đầu với phương thức startService () mà không rơi vào một trong hai thể loại cao hơn. để tắt một số tiến trình foreground cần thiết để giữ cho người dùng giao diện đáp ứng. Android . onStart (). Một tiến trình foreground là một trong những quá trình đó là những gì cần thiết cho người sử dụng hiện nay đang làm. khi bộ nhớ nó tiêu thụ là cần thiết đối với của tiến trình khác. bao gồm các thread mới. Các tiến trình với tầm quan trọng thấp nhất là loại bỏ đầu tiên. Thông thường. và trên cùng.Một tiến trình với một kích hoạt broadcast receiver được bảo vệ khỏi bị tắt. do đó. tiến trình Visible được xem là vô cùng quan trọng và sẽ không bị tắt. Processes và lifecycles Các hệ thống Android cố gắng duy trì một tiến trình ứng dụng càng lâu càng tốt. nếu các hoạt động foreground là một hộp thoại mà cho phép các hoạt động trước đó để được nhìn thấy đằng sau nó. công việc đang được thực hiện trong tiến trình. Nó bị tắt chỉ là một cách cuối cùng – nếu bộ nhớ thấp nó không thể tiếp tục chạy tất cả. nhưng vẫn còn hiển thị cho người sử dụng (các onPause () đã được gọi là phương thức). đã đạt đến một trạng thái phân mảnh bộ nhớ . • Nó có một đối tượng dịch vụ thực hiện một trong các lifetime callbacks (onCreate (). nó sẽ cần phải loại bỏ các tiến trình cũ khi chạy bộ nhớ thấp. Một quá trình được coi trong foreground nếu có bất kỳ các điều kiện sau đây : • Đó là một activity đang chạy mà người sử dụng tương tác được với nó(các hoạt động của đối tượng phương thức onResume () được gọi). và trạng thái của những thành phần. Nhưng chỉ với một tiến trình không hoạt động có thể tắt các thành phần của hệ thống vào bất kỳ lúc nào. nhưng vẫn còn có thể ảnh hưởng đến những gì người dùng thấy trên màn hình. hệ thống biết rằng vẫn còn hoạt động. đặt nó trong nguy cơ bị tắt. • Nó lưu trữ một dịch vụ ràng buộc với các activity tương tác với người sử dụng. ví dụ. cách xa những thread chính nơi các thành phần khác của interface người dùng chạy. Tiến trình visible là một trong những tiến trình mà không có bất kỳ foreground thành phần. • Nó có một đối tượng BroadcastReceiver thực hiện các phương thức onReceive () . Dưới đây là những danh sách trình bày chúng theo thứ tự tầm quan trọng: 1. nhưng cuối cùng. Một quá trình được coi là nhìn thấy nếu một trong các điều kiện sau đây có: • Lưu trữ một activity mà không có trong foreground. sau đó các phần kế tiếp. toàn bộ quá trình. do đó. nên được thực hiện trong một thread riêng biệt. Nếu onReceive () sinh ra các thread và sau đó trở về.nơi mỗi một tiến trình ở trong một “inportance hierachi” dựa trên các thành phần hoạt động trong nó. Chỉ có một vài tiến trình foreground sẽ tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào.

và có thể tắt bất cứ lúc nào để tái lâp bộ nhớ cho một foreground. Ví dụ. nếu một nhà cung cấp dịch vụ nội dung trong quá trình A là một phục vụ khách hàng trong quá trình B. Tiến trình Background là một quá trình tổ chức hoạt động không thể nhìn thấy cho người sử dụng (các hoạt động của đối tượng của phương thức onStop () được gọi ). hoặc nếu một dịch vụ trong tiến trình A là ràng buộc với một thành phần trong tiến trình B. nếu tiến trình tổ chức một dịch vụ lưu trữ và hiển thị các hoạt động. nó thường làm những gì người sử dụng quan tâm (ví dụ như chơi một trong những nền mp3 hoặc tải dữ liệu trên mạng). Chỉ có lý do gì để giữ như vậy là một quá trình xung quanh như một bộ nhớ cache để cải thiện thời gian khởi động tới một thành phần cần thiết để chạy trong nó. không phải là một tiến trình dịch vụ. một tiến trình sẽ luôn luôn được xem xét ít nhất là điều quan trọng là tiến trình B.tiến trình dịch vụ không được gắn trực tiếp vào bất cứ điều gì cho người dùng thấy. Nếu một activity thực hiện lifecycle một cách chính xác các phương thức. Ví dụ. và hiện nay nắm bắt các trạng thái. chúng được lưu giữ trong một LRU (ít nhất trong thời gian gần được sử dụng) trong danh sách để bảo đảm rằng quá trình với các hoạt động gần nhất đã được xem bởi người sử dụng cuối cùng sẽ được tắt. nhìn thấy được. hoặc dịch vụ xử lý. Một quá trình đó là quá trình phục vụ khác có thể không bao giờ được xếp hạng thấp hơn đó là tiến trình phục vụ. Tiến trình empty là một trong những tiến trình mà không bất kỳ thành phần ứng dụng nào khởi động. 4. Ngoài ra. thứ hạng của một tiến trình có thể được tăng lên bởi vì các tiến trình phụ thuộc vào nó. dựa trên tầm quan trọng của các thành phần hiện đang hoạt động trong tiến trình. tắt tiến trình của nó sẽ không có một ảnh hưởng có hại đến sự trải nghiệm của người dùng. Android sắp xếp một tiến trình ở mức cao nhất có thể. 5. do đó. Thông thường có nhiều tiến trình background đang hoạt động. vì vậy giữ cho hệ thống đang chạy trừ khi nó không đủ bộ nhớ để lưu giữ chúng cùng với tất cả các foreground và nhìn thấy được các tiến trình. tiến trình này sẽ được xếp hạng như là một tiến trình nhìn thấy được. Những tiến trình không có tác động trực tiếp trên sự trải nghiệm của người dùng. . Hệ thống này thường xuyên tắt các tiến trình để cân bằng tổng thể hệ thống tài nguyên giữa các quá trình caches và các hạt nhân caches.

5_r3 bạn có thể thay đổi tùy theo ý thích. và tải về. 1. khi được khởi động nó sẽ hiển thị toàn bộ giao diện bao gồm cả các nút bấm và bàn phím QWERTY. Các công cụ cần chuẩn bị : • Bộ công cụ android sdk ở đây ta sẽ chọn phiên bản là android-sdk-1. tạo một ứng dụng UI .Chương III : Trình bày một số công cụ lập trình trên Android 1. Nó có thể hoạt động tốt tương tự như thiết bị thật dù cho các một vài giới hạn (ví dụ như không nhận được cuộc gọi đến).5_r3 down trên android. Plugin Eclipse quản lý các tiến trình biên dịch.zip đó sau khi giải nén sẽ có tên là android-sdk-<platform>-<release> ví dụ bạn down bộ sdk phiên bản 1.1 Bộ công cụ phát triển android sdk và plugin (ADT) cho Eclipse Bộ công cụ Android SDK bao gồm một tập hợp các công cụ dùng để phát triển. trên menu chuột phải. Ở đây ta ví dụ đặt tên thư mục đó là Android cho dễ nhớ và đặt nó ở “C:/Android” sau đó ta cần tham chiếu biến môi trường đến thư mục “C:/Android/tools” Chuột phải vào My Computer. kiểm lỗi ứng dụng của bạn sử dụng công cụ sdk. Với Activity.1. chuyển đổi sang dex. Android giới thiệu một đặc điểm hoàn toàn mới khiến các nhà phát triển phải ghi nhớ đó chính là Activity. mở bộ mô phỏng. xuất hiện hộp . chọn Properties.zip đó vào vị trí dễ nhớ .5_r3 cho windows thì tên thư mục được giải nén ra là android-sdk-windows1. Các bước cài đặt : 1.3(Europa) hoặc phiên bản mới nhất. tạo ra những thư mục cần thiết và những tập tin nguồn nòng cốt. Các tập tin nguồn được viết bằng XML cũng dễ dàng được quản lý bởi trình biên tập XML có sẵn trong Eclipse. Phiên bản này giả lập một vi xử lý ARM và thực thi hệ điều hành Linux. bạn có thể xác định một hay nhiều góc nhìn. Khởi động một dự án mới và plugin sẽ xây dựng các tập tin Java nền tảng. Bộ mô phỏng Android. file .4(Ganymede) hoặc Eclipse 3. Một góc nhìn tương đương với một khu vực trên màn hình và quản lý những thao tác diễn ra trên khu vực đó. Bộ mô phỏng Android chạy một phiên bản đã được sửa đổi của môi trường giả lập mã nguồn mở thuộc Fabrice Bellard. có tên là QEMU. Bởi vì việc viết mã Android cũng chính là viết mã Java. nên nhà phát triển có thể vận hành như thể đang xây dựng một ứng dụng Java thông thường.com • Bộ Eclipse 3. kiểm lỗi code ứng dụng và thiết kế các giao diện của ứng dụng. Plugin thêm dự án Android Activity vào cấu trúc mẫu của Eclipse. Plugin ADT được phát triển dành riêng cho IDE Eclipse nó mở rộng khả năng của eclipse cho phép bạn thiết lập một project android . thêm vào các thành phần cơ bản trong framework api của android .1 Cài đặt Android SDK và plugin (ADT) cho Eclipse Sau khi download bộ công cụ sdk về giải nén file .

Xuất hiện hộp thoại Edit System Variables. Có thể kiểm tra các giá trị PATH bằng cách thực hiện lệnh PATH trên cửa sổ lệnh của Windows. xuất hiện hộp thoại Environment Variables: Hình 3. chọn tab Advanced.1 : Hộp thoại Environment Variables Trên hộp thoại Environment Variables. trong hộp thoại này. sau đó nhắp chuột vào nút Environment Variables.”). Trên hộp thoại Edit System Variables. dịch thanh cuộn trong mục System variables để tìm biến Path. Sau đây là hướng dẫn cài đặt ADT và thiết lập eclipse : Nếu bạn có kết nối internet thì làm y như hướng dẫn dưới : .C:\Android\Tools” vào cuối ô Variable Value (chú ý dấu “. Sau đó nhắp OK để thoát. Ta đặt tham chiếu tới thư mục tools của android để sau này ta có thể chạy các dòng lệnh trong tools của android mà không cần cung cấp đầy đủ đường dẫn tới thư mục tools 2. thêm giá trị “.thoại System Properties. sau đó nhắp chuột vào nút Edit. Lựa chọn vào Path.

zip.com/android/eclipse/ (ví dụ “Android Plugin”) và nhập được Click OK. Click Add Site… click Next.1. click cạnh .4 (Ganymede) Software Updates….google. Đọc và chập nhận các thỏa thuận. Finish.9. chọn Available Software . Trong hộp thoại vừa hiện ra .google. nhập một cái tên ssl. Chọn “Android DDMS” và “Android Development Tools”.Eclipse 3. Click Next. Khởi động Eclipse. dẫn : https://dlssl.zip còn đối với Eclipse 3.đến bước 3 thì đối với Eclipse 3. sau đó chọn Help > 2.zip về và không giải nén sau đó bạn làm giống bước 1 và 2 trên bảng hướng dẫn trên . Click Next. clicking Install All.9. Click New Remote Site. Nhập đường dẫn: 3. Chọn công cụ để đặt vào là : “Android 7.zip của plugin ADT http://dlssl. Trong hộp thoại đó . Nếu không kết nối internet thì bạn download file . Khởi động lại Eclipse. 6. 10.sau đó DDMS” và “Android Development click Finish.bạn chọn “Developer Install… Tools“ và click 6. 4. Tools”. Sau đó sẽ hiện ra danh sách plugin . 7.com/android/eclipse/ Click OK.sau đó click Next. Khởi Eclipse. Tiếp theo đối với cả 2 phiên bản eclipse bạn làm theo bảng hướng dẫn trên từ bước 5 đến hết.3 (Europa) Software Updates Install….3(Europa) bạn click New Archive Site và chọn file ADT-0.com/android/ADT-0. Khởi động lại Eclipse. 5. 2. 8. sau đó chọn Help > 1.9. Search for new features to install và 3.1. 8. Trong hộp thoại xuất hiện chọn tab 1.google. Trong 5. https://dl4.4(ganymede) bạn click Add Site sau đó chọn Archive và chọn file ADT-0. Bây giờ bạn sẽ tùy chọn ưu tiên tới thư mục của android sdk : . chọn checkbox cho “Android Plugin”. Chuyển qua tab Installed Software bên hộp thoại kế tiếp . Trong của sổ cài đặt phía dưới. > Find and Eclipse 3. Click Finish. Đọc và chấp nhận các thỏa thuận.1. 9.

làm cho việc tạo vào kiểm lỗi các ứng dụng của bạn dễ dàng và nhanh hơn. đóng gói phần mềm và cài đặt ứng dụng của bạn lên android emulator.Trong đó quan trọng nhất là Android Emulator và Plugin ADT cho Eclipse . và các skin emulator được sử dụng .1.5 là 3. tùy chọn phần cứng . Android Development Tools Plugin (Plugin ADT dành cho Eclipse) : Plugin này thêm nhiều mở rộng mạnh mẽ cho Eclipse .android1.android 1. targetID là ID của nền tảng (android 1. nhưng SDK này còn gồm nhiều những công cụ khác để kiểm lỗi . Dưới đây là bảng 1 số câu lệnh dùng thực thi AVD : . google map apis là 3).1. click Browse… định vị cho thư mục của android sdk. Chọn Android. Click Apply.5. Vậy là bạn có thể bắt đầu viết ứng dụng android được rồi. kiểm lỗi và thử nghiệm các ứng dụng của bạn ở một môi trường chạy android thời gian thực.5) . Android Emulator Bộ mô phỏng thiết bị di động với công cụ này bạn có thể dùng để thiết kế.Trong mỗi một cấu hình bạn có thể chỉ định nền tảng android dùng để chạy (ví dụ như 1.1 hay 1. 4.2 Tổng quan các công cụ được dùng trong bộ android sdk Android SDK bao gồm rất nhiều tùy chọn đa dạng các công cụ để giúp đỡ bạn phát triển ứng dụng di động trên nền tảng android. Trong ô SDK Location ở bảng thao tác chính. 1. Select Window > Preferences… mở bảng preferences (Mac: Eclipse > Preferences). google map apis) Muốn tạo một AVD bằng dòng lệnh ta dùng lệnh : android create avd –n <name> -t <targetID> [-<option> <value>] … trong đó <name> là tên AVD .… Bạn có thể tạo nhiều AVD mà bạn cần dùng là nền tảng nào (android 1.Phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một số công cụ trong bộ android sdk. Mỗi hàm AVD là một thiết bị độc lập với kho lưu trữ của riêng nó đối với dữ liệu người dùng . sau đó OK. 2.1 là 2. 3. Android Virtual Devices (AVDs) Thiết bị ảo cấu hình cho những ứng dụng mà bạn tạo .

Draw 9-patch Công cụ Draw 9-patch cho phép bạn dễ dành tạo một đồ họa NinePatch sử dụng công cụ biên soạn WYSIWYG(What You See is What You Get) .Thực thi list avds create avd Tùy chọn Mô tả Danh sách tất cả AVD (tên . Nó cung cấp một sự trình bày trực quan của layout của bạn và kiểm soát sự phóng đại của màn hình hiện tại với một lưới các điểm ảnh . Dalvik Debug Monitor Service (ddms) Công cụ này cho phép bạn quản lý những tiến trình trong emulator hoặc thiết bị và giúp đỡ việc kiểm lỗi . nền tảng. được nhận bởi tên hoặc kích thước Xóa AVD của được chỉ định Tên của AVD được chuyển đi Đường dẫn mới định vị cho AVD Đổi tên AVD Cập nhật lại đường dẫn của tất cả ảnh hệ thống delete avd move avd -n <name> -n <name> -p <path> -r <new-name> update avds Hierarchy Viewer Công cụ Hierachy Viewer cho phép bạn kiểm lỗi và tối ưu hóa giao diện người dùng .dùng cho AVD mới Đường dẫn hoặc kích thước của Thẻ ảnh SD được tạo cùng với AVD Ghi Đè lên một AVD nếu trùng tên Đường dẫn định vị thư mục chứa file AVD Skin dùng cho AVD. xem heap và thông tin của các thread . chọn một tiến trình để kiểm lỗi . Bạn có thể sử dụng nó để tắt các tiến trình . đường dẫn) -n <name> or -t <targetID> -c<path> or -c <size>[K|M] -f -p <path> -s<name> or -s <width>-<height> Tên của AVD Là ID của nền tảng . skin .… .

Android Asset Packaging Tool (aapt) Công cụ aapt cho phép ban tạo file . sẽ thông báo cho DDMS khi một máy ảo(VM) trên thiết bị đó được khởi động hoặc kết thúc. Khi khởi động . Bạn cũng có thể dẫn tới một trình kiểm lỗi tiêu chuẩn cho các code ứng dụng đang chạy trên emulator hoặc thiết bị. Hơn thế nữa giữ chúng tồn tại những điểm khác nhau về class file.mỗi host có một máy ảo của chính nó . Từ góc nhìn của một nhà phát triển. khi một thiết bị kết nối thì dịch vụ theo dõi VM(máy ảo) được tạo ra giữa adb và DDMS ./appt” đối với linux và mac OSX và “appt. ví dụ như những gì dịch vụ có thể sử dụng sqlite3 . Bạn sẽ không thường dùng trực tiếp công cụ này nhưng các tập lệnh xây dựng và các Plugin IDE dùng công cụ này để gói các file apk để cấu thành ứng dụng android. Dalvik thực thi dex bytecode chứ không phải Java bytecode. nó kết nối tới IDE .Muốn biết thêm về cách sử dụng thì mở một thiết bị đầu cuối dẫn đến tools/ và đánh lệnh : “. Khi mà VM đang chạy khôi phục được ID tiến trình của VM qua adb và mở một kết nối tới trình gỡ lỗi của VM qua deamon adb trên thiết bị. Android Debug Bridge (adb) Công cụ adb này cho phép bạn cài đặt file .apk chứa các tệp nhị phân và tài nguyên của ứng dụng android.tới các ứng dụng và chạy trên thiết bị đó .exe” đối với windows.mỗi tiến trình thì lắng nghe từ một trình gỡ lỗi trên một cái port khác nhau. mỗi bên sẽ thông báo cho DDMS khi được kết nối hoặc đứt kết nối .jar.apk (ứng dụng) trên emulator hoặc thiết bị và truy cập emulator và thiết bị từ những dòng lệnh.DDMS hoạt động như một trung gian . tạo và cập nhật những tài liệu (zip.Ngoài ra nó còn cho phép bạn xem . Trên android mỗi ứng dụng chạy trên một tiến trình của chính nó. Android Interface Description Language (aidl) Cho phép bạn sinh ra code của interprocess interface . Dalvik trông giống như máy ảo Java (Java Virtual Machine).apk) nó cũng có thể biên dịch các tài nguyên thành tài nguyên nhị phân. DDMS kết nối tới công cụ adb và khởi động 1 dịch vụ theo dõi thiết bị giữa ứng dụng và IDE .

Android Emulator bắt chước tất cả các đặc trưng của một loại thiết bị di động về cả phần cứng và phần mềm. Để bạn kiểm tra ứng dụng dễ dàng hơn. Sau đây ta sẽ đi vào trình bày chi tiết một số công cụ quan trọng nhất là Emulator. vẽ lại bản ghi dữ liệu của views . android Quản lý các AVD và sinh ra file ant mà bạn có thể dùng để biên dịch ứng dụng của bạn. bạn có thể sử dụng chương trình này để kiểm nghiệm hiệu suất ứng dụng mà bạn phát triển . mà bạn có thể ấn sử dụng chuột hoặc bàn phím để phát sinh các sự kiện cho ứng dụng của bạn. Emulator hỗ trợ các cấu hình AVD (Android Virtual Device). Mô phỏng để bạn phát triển và kiểm tra các ứng dụng Android mà không cần sử dụng thiết bị vật lý. va chạm. ngoại trừ rằng nó không thể nhận và đặt các cuộc gọi điện thoại thật sự.2 Android Emulator SDK android bao gồm một bộ mô phỏng thiết bị di động—một thiết bị di động ảo mà chạy trên máy tính của bạn. nó cũng cung cấp một màn hình mà ứng dụng của bạn được hiển thị.Cho phép bạn truy cập file dử liệu SQLite được tạo và sử dụng bởi ứng dụng. Traceview Công cụ này làm việc phân tích đồ thị . kèm với bất kì ứng dụng Android khác đang chạy.2. “Dex” là từ viết tắt của “Dalvik executable” đóng vai trò như cơ chế ảo thực thi các ứng dụng Android. mô phỏng thẻ lưu trữ dữ liệu gán ngoài (giống sdcard) dx Đây là công cụ dùng để chuyển đổi bytecode sang một dạng gọi là dex bytecode. 1. vào một hành động ngẫu nhiên được nhắc lại. Các AVD để bạn định rõ nền Android mà bạn muốn để chạy . mksdcard Giúp bạn tạo một vùng lưu trữ dữ liệu mà ban dùng với emulator . nó cung cấp một sự điều hướng khác nhau và các khóa điều khiển. UI/Application Exerciser Monkey Là chương trình chạy trên emulator của bạn hoặc thiết bị và sinh ra những luồng giả ngẫu nhiên của sự kiện người dùng như click. nhận diện cử chỉ.

b Khởi động và dừng Emulator . như một console từ cái mà bạn có thể log lõi đầu ra. mà bao gồm một bộ các ứng dụng cài đặt trước (như là bộ quay số) mà bạn có thể truy cập từ ứng dụng của bạn. một khi ứng dụng của bạn đang chạy trên Emulator.a Tổng quan Emulator Android Emulator là một ứng dụng dựa trên QEMU mà cung cấp một thiết bị di động ARM ảo mà bạn có thể chạy các ứng dụng Android của bạn. nó có thể sử dụng các dịch vụ của nền Android để gọi các ứng dụng khác. bao gồm: • một CPU ARMv5 và đơn vị quản lý bộ nhớ tương ứng (MMU) • một màn hình LCD 16bit • một hoặc nhiều bàn phím ( một bàn phím dựa trên Qwerty và các phím Dpad/Phone liên quan) • một chip âm thanh với khả năng vào và ra • các phân vùng bộ nhớ Flash (được Emulator thông qua các file ảnh đĩa trên máy triển khai) • một modem GSM. Ảnh hệ thống Android được phân bổ trong SDK có chứa mã máy ARM cho lõi Linux Android.2.trên Emulator. lưu và truy vấn dữ liệu.2. xuống tới cấp độ nhân. video. các thư viện cục bộ. Khi chạy Emulator và tại thời gian chạy. truy cập mạng. Emulator cũng bao gồm khả năng sửa lỗi. thông báo chúng đến người dung.2. Dalvik VM và các gói file Android khác nhau (như cho framework Android và các ứng dụng cài đặt trước). chơi audio. bạn có thể sử dụng các lệnh khác nhau và các tùy chọn để điều khiển các hành vi. 1. và bạn cũng có thể thay đổi nền thiết bị di động và ánh xạ các phím. Các lớp Emulator QEMU cung cấp sự dịch nhị phân động của mã máy ARM đến hệ điều hành và kiến trúc bộ xử lý của máy triển khai của bạn. và diễn tả chuyển tiếp và các chủ đề đồ họa. Thêm các khả năng tùy chọn vào các dịch vụ nền QEMU. nó chạy một ngăn xếp hệ thống Android đầy đủ. bao gồm một Card SIM Emulator Các phần dưới đây cung cấp nhiều thông tin hơn về Emulator và làm thế nào để sử dụng nó cho phát triển ứng dụng Android. Android Emulator hỗ trợ nhiều các đặc trưng phần cứng được tiềm thấy trên các thiết bị di động. 1. bạn có thể lựa chọn cái phiên bản của hệ thống Android bạn muốn để chạy trong Emulator bằng cách cấu hình AVD.2. cũng như các tùy chọn phần cứng và các file nền Emulator mà bạn muốn sử dụng. Emulator các ngắt ứng ụng (như thông điệp SMS đến hoặc các cuộc gọi thoại) và Emulator hiệu ứng trễ và các kí tự bị mất trên kênh dữ liệu.

từ dòng lệnh hoặc bạn có thể sử dụng nó như một phần của môi trường phát triển Eclipse. như chỉ ra phần trước. chỉ đóng cửa sổ Emulator. bạn cài đặt và chạy ứng dụng của bạn trong Android Emulator.d Điều khiển Emulator . Để chỉ rõ AVD bạn muốn tải khi khởi động Emulator. Bạn có thể sử dụng các lệnh xây dựng sẵn để Emulator cuộc gọi GSM hoặc SMS giữa các thể hiện Emulator. Bạn có thể chạy Emulator như một ứng dụng độc lập. Trong mỗi cấu hình bạn chỉ rõ một nền Android để chạy trong Emulator và bộ tùy chọn phần cứng và giao diện Emulator bạn muốn dung.…. 1. Bạn có thể chạy ứng dụng của bạn trên một thể hiện đơn của Emulator hoặc dựa và các nhu cầu của bạn. thay đổi thư mục tools của SDK. Card SD. Emulator lưu dữ liệu người dung. SMS Emulation và Emulator Networking. Vì thế khi bạn chạy Emulator. ADT plugin cho Eclipse cài đặt ứng dụng của bạn và khởi động Emulator tự động. Để khởi động thể hiện của Emulator từ dòng lệnh. Bạn sẽ thấy cửa sổ Emulator xuất hiện trên màn hình. khi bạn chạy và gỡ rối ứng dụng. Mỗi chức năng AVD như một thiết bị độc lập. Khi Emulator đang chạy. bạn có thể chỉ rõ tùy chọn khởi động Emulator trong hộp thoại Run/Debug. Lấy thông tin tại Telephony Emulation.c Emulator và các thiết bị ảo của Android Để sử dụng Emulator. Trong trường hợp nào cũng vậy.2.2. Để dừng một thể hiện Emulator. với không gian lưu trữ riêng để sử dụng dữ liệu. dữ liệu card SD và cache trong thư mục AVD. Nếu bạn đang làm việc với Eclipse. Khi bạn chạy Emulator với một cấu hình AVD. bạn có thể đưa ra dòng lệnh như miêu tả trong tài liệu này. bạn sử dụng tham số -avd. Bạn có thể khởi động nhiều thể hiện Emulator và chạy ứng dụng của bạn trên hơn một thiết bị được Emulator. nó tự động tải dữ liệu người dung và dữ liệu Card SD từ thư mục AVD. Mặc định.Trong quá trình phát triển và kiểm tra ứng dụng của bạn.2. như miêu tả trong tài liệu này. và bạn có thể thiết lập định hướng mạng mà cho phép Emulator gửi dữ liệu đến một cái khác.2. Nhập vào lệnh emulator như sau: Emulator –avd <avd_name> Cái này khởi tạo Emulator và tải cấu hình AVD (xem phần tiếp theo để hiểu rõ hơn về AVD). trong thẻ Target. trước hết bạn phải tạo một hoặc nhiều cấu hình AVD. 1. bạn chỉ rõ cấu hình AVD để tải và các tùy chọn ban đầu bạn muốn sử dụng. bạn chỉ rõ cấu hình AVD mà bạn muốn tải.

F11 landscape) Chuyển đổi các layout kế tiếp (ví dụ. portrait. Các phím thiết bị Emulator Home Menu (left softkey) Star (right softkey) Back Call/phím dial Hangup/ end call Search phím Power phím tăng âm phím giảm âm Camera button Chuyển đổi các layout (của example. bạn có thể tương tác với thiết bị di động Emulator như bạn có một thiết bị di động thật sự. Ctrl-F3 / . ngoại trừ rằng bạn sử dụng con trỏ chuột của bạn để chạm vào màn hình và các phím để các phím thiết bị Emulator.Bạn có thể sử dụng tùy chọn khởi động Emulator và dòng lệnh để điều khiển hành vi và thuộc tính của chính môi trường được Emulator. Ctrl-F6 Ctrl-KEYPAD_5. portrait. Khi Emulator đang chạy. Ctrl-5 KEYPAD_MINUS. Bảng dưới đây tóm tắt các ánh xạ giữa các phím Emulator và các phím trên bàn phím của bạn. KEYPAD_9. F12 landscape) on/off mạng F8 Bật tắt code F9 (chỉ với tùy chọn trạng thái dò) Bật tắt fullscreen mode Alt-Enter Bật tắt trackball F6 Enter trackball mode temporarily (while key Delete is pressed) Dpad trái/trên/phải/dưới KEYPAD_4/8/6/2 Click giữa Dpad KEYPAD_5 KEYPAD_MULTIPLY(*) giảm/tăng Onion alpha KEYPAD_DIVIDE(/) Phím trên bàn phím HOME F2 or phím Page-up Shift-F2 or Page Down ESC F3 F4 F5 F7 KEYPAD_PLUS. KEYPAD_7.

chú ý rằng. Emulator luôn luôn tìm kiếm các disk image trên vùng lưu trữ riêng của AVD đang sử dụng. Để chạy phù hợp. Emulator cũng cung cấp một tùy chọn khởi động mà để bạn ghi đè tên của ảnh dữ liệu người dùng mặc định. Emulator tìm kiếm trong thư mục mặc định. Emulator tìm kiếm file ảnh theo tên ảnh hoặc vùng mà bạn chỉ rõ. ví dụ. Emulator cung cấp tùy chọn khởi động mà ghi đè các vùng mặc định và các file của file ảnh. nếu không có ảnh hiện diện khi Emulator chạy. khi bạn sử dụng tùy chọn.android\ trên windows xp và C:\user\<user>\. các file ảnh là chỉ đọc.2. Chú ý: vùng lưu trữ mặc định cho AVD trong ~/. Các ảnh mặc định : khi Emulator chạy nhưng không tìm một ảnh dữ liệu người dùng trên không gian lưu trữ AVD hoạt động. Emulator yêu cầu truy xuất đến một bộ cụ thể các file disk image. nó quay lại sử dụng các tên và vùng mặc định. các phần dưới đây miêu tả làm thế nào để ghi đè vùng/tên của mỗi loại file. nó sử dụng disk image đang chứa một nhân Emulator cụ thể. để sử dụng các phím số.e Làm việc với các disk image của Emulator Emulator sử dụng disk image có thể nối được lưu trên máy phát triển để Emulator các phân vùng flash(hoặc tương tự) trên thiết bị thực tế. bạn phải vô hiệu hóa Numlock trên máy tính phát triển. nó tạo các ảnh trong thư mục AVD dựa theo phiên bản mặc định được lưu trong SDK. ảnh dữ liệu người dùng mặc định là chỉ đọc. Mặc định. 1. hoặc trong một vùng tùy chỉnh( nếu bạn chỉ rõ –system<dir>) Tên Mô tả Các nhận xét . hệ thống Android. Emulator cung cấp tùy chọn khởi động –system<dir> để bạn ghi đè vùng theo cái mà Emulator tìm kiếm cho dữ liệu người dùng mặc định. C:\Documents and settings\<user>\. một ảnh ramdisk và các ảnh có thể ghi được cho dữ liệu người dùng và card SD Emulator. Nếu không định ra ảnh. Khi bạn sử dụng tùy chọn.android\.2.android/avd trên OS X và Linux.android\ trên vista Để bạn sử dụng luân phiên hoặc tùy chọn phiên bản của các file ảnh. file ảnh thực thi và file ảnh tạm. như miêu tả trong bảng dưới. Emulator sử dụng 3 loại file ảnh: file ảnh mặc định. nó tạo ra một cái từ một phiên bản mặc định bao gồm trong SDK.

below. Mô tả .img mặc định.img). các thiết lập.img cho một người dùng duy nhất Emulator tạo ra một ảnh từ userdata.nếu bạn cung cấp chỉ một Một file ảnh mà Emulator viết dữ filename. Emulator lưu ảnh mới với file của AVD hoạt động. Tên Các nhận xét Ghi đè sử dụng -data <filepath>. miêu tả trên. nếu bạn cung cấp chỉ được chèn vào thiết bị Emulator một filename Emulator tìm kiếm trong thư mục hiện tại đang hoạt động Ảnh dữ liệu người dùng: Mỗi thể hiện Emulator sử dụng một ảnh dữ liệu người dùng có thể ghi được để lưu dữ liệu phiên và người dùng cụ thể. và tiếp tục dữ liệu người dùng với nó tại lúc shutdown Ghi đè sử dụng -sdcard <filepath>. Emulator tạo ra ảnh mặc định như một bản sao của ảnh dữ liệu người dùng hệ thống(user-data. như miêu tả trong bảng dưới. liên quan đến thư mục hoạt động. cơ sở dữ liệu và các file.Emulator tìm kiếm trong thư mục userdataliệu người dùng thời gian thực thi hiện tại. Emulator cung cấp tùy chọn khởi động để bạn ghi đè các tên và vùng lưu trữ thực của ảnh thời gian thực thi để tải.img The initial user-data disk image Override using -initdata <file>. nơi <filepath> là đường dẫn ảnh. qemu. trong thư mục AVD hoặc trong vùng tùy chỉnh( nếu bạn chỉ rõ một đường dẫn tới filename). nơi <filepath> là đường dẫn ảnh. Các ảnh thời gian thực thi: dữ liệu người dùng và SD card: Tại thời gian chạy. Emulator cung cấp một disk image dữ liệu người dùng. lưu nó dưới tên bạn chỉ rõ. Emulator tìm kiếm file cụ thể trong thư mục hoạt động hiện hành.img thư mục hiện chạy. Tại lúc khởi động.userdata. khi bạn sử dụng một trong các tùy chọn. liên quan tới Một ảnh biểu diễn một SD card sdcard. Emulator đọc và ghi dữ liệu trên 2 ảnh đĩa: ảnh dữ liệu người dùng và (tùy chọn) một ảnh card SD. nếu file tại <filepath> không có. Cái này Emulator phân vùng dữ liệu người dùng và môi trường lưu trữ từ xa trên thiết bị thực. Also see -data <file>. Ví dụ nó sử dụng các ảnh để lưu một dữ liệu ứng dụng cài đặt người dùng.

bạn có thể tạo ra một disk image có thể ghi được mà Emulator có thể sử dụng để Emulator kho lưu có thể di chuyển trong thiết bị cụ thể. Emulator cung cấp một –cache<file>. nó nối ảnh và làm nó sẵn sàng với hệ thống cho đọc/viết dữ liệu người dùng. Không cần sử dụng tùy chọn –d để chỉ một khu vực lưu trữ thể hiện cụ thể. nếu <file> không tồn tại.2. Các ảnh tạm: Emulator tạo 2 ảnh có thể ghi tại lúc khởi động mà nó xóa lúc nguồn tắt. • nếu nó không tìm ra.img).Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Android để tự động tạo một ảnh SD card cho bạn. và được sử dụng bởi trình duyệt để cache các ảnh. trong thư mục AVD như nói ở trên và tại vùng/tên tùy chỉnh mà bạn chỉ rõ tại khởi động. nó tìm kiếm file trong thư mục hiện chạy. chú ý rằng Emulator lưu ảnh đĩa mới tại vùng/tên mà bạn chỉ trong –data Chú ý: bởi vì các cấu hình AVD sử dụng trong Emulator.f Emulator Networking Emulator cung cấp khả năng mạng linh hoạt mà bạn có thể sử dụng để cài đặt các môi trường kiểm tra và mô hình cho ứng dụng của bạn. Lúc tắt thiết bị. Bạn có thể disable sử dụng của phân vùng cache bằng cách chỉ rõ tùy chọn – nocache 1. mỗi Emulator giờ lấy trong kho của chính nó.2. các trang web download. phần dưới giới thiệu khả năng và kiến trúc mạng của mô phỏng không gian địa chỉ mạng: mỗi thể hiện của Emulator chạy dưới một dịch vụ router/firewall ảo mà phân cách nó từ các giao diện và thiết lập mạng của máy phát triển với internet.Tại lúc khởi động. hệ thống vẫn còn dữ liệu người dùng tới ảnh vì thế nó sẽ sẵn sàng trong phiên tiếp. Một thiết bị . chỉ ra trên. SD card: Tùy chọn. Emulator tạo ra một file trống . nó tạo một ảnh bằng cách sao chép ảnh dữ liệu người dùng hệ thống(userdata. mà chỉ rõ tên của file tại cái mà giữ ảnh /cache lúc nguồn tắt. ảnh là: • một bản sao có thể ghi của ảnh hệ thống Android • ảnh phân vùng /cache Emulator không cho phép thay đổi tên ảnh hệ thống tạm hoặc giữ nó tại lúc nguồn tắt ảnh phân vùng /cache được khởi tạo rỗng. Emulator cố gắng để tải ảnh dữ liệu người dùng được lưu suốt phiên trước. khi tạo một AVD. • nếu nó tìm một ảnh dữ liệu người dùng.

thứ 4 (nếu cần) 10.6 10.2.0. 127. thay vào đó nó chạy như một phần của ứng dụng bình thường trên máy phát triển của bạn.2.1 Mô phỏng loopback interface riêng của thiết bị Chú ý rằng các địa chỉ giống nhau được sử dụng bởi tất cả thể hiện Emulator.2.15 Mô phỏng mạng riêng của thiết bị/ethernet interface 127.0. chú ý rằng mỗi địa chỉ định trước của thiết bị Emulator thì chỉ rõ đến Android Emulator và sẽ rất khác trên thiết bị thực( mà cũng giống là NAT-ed. Router ảo cho mỗi thể hiện quản lý 10.<xx>.0. thứ 3 .2.0.0.2.0.2.a 127.0.3 10.0.1 trên máy phát triển phù hợp với giao diện loopback của Emulator.0. thể hiện được cách biệt bởi một thể hiện Emulator truyền thông qua TCP/UDP. nếu bạn muốn truy cập các dịch vụ chạy trên giao diện loopback của máy phát triển (a. bạn nên sử dụng địa chỉ 10.0.4 / 10.Emulator không thể thấy máy phát triển của bạn hoặc các thực thể Emulator trên mạng.0.0.2 Mô tả Router/gateway address Bí danh đặc biệt của host loopback interface (ví dụ .2 Cuối cùng. mỗi cái có một địa chỉ IP của 10. dưới một router/firewall) Các giới hạn mạng cục bộ: Mỗi thể hiện Emulator chạy với một router ảo. • truyền thông với thiết bị Emulator có thể bị khóa bởi tường lửa đang chạy trên máy bạn truyền thông với thiết bị Emulator có thể bị khóa bởi router/firewall khác mà máy bạn kết nối.0.0.tất cả được quản lý bởi router trong hình thức của 10. có nghĩa rằng nó là chủ đề với các giới hạn mạng như nhau như các ứng dụng khác trên máy bạn.15.0. mỗi máy sẽ có router riêng và dưới nó. nơi mà <xx> là một số.0.0.1 10.0. Cũng chú ý rằng địa chỉ 127.1 trên thiết bị phát triển của bạn) DNS server đầu tiên 10.2.0. nó nhìn thấy nó được kết nối thông qua Ethernet đến router/firewall. Thay vì.2. có nghĩa rằng nếu có 2 thể hiện chạy trên máy.0/24 không gian địa chỉ mạng.2. • .2. thiết bị ảo không truy cập đến mạng vật lý.5 / Chọn DNS server thứ 2 . Các địa chỉ bên trong không gian này được định trước bởi Emulator/router như dưới đây: Địa chỉ mạng 10.k. nhưng không như một thiết bị thực kết nối đến một router vật lý.1 trên máy của bạn).

các client có thể sau đó kết nối đến một port khách (guest) cụ thể trên router. Thiết lập thông qua Emulator console: Mỗi thể hiện Emulator cung cấp một giao diện(console) điều khiển mà bạn có thể kết nối đến.Router ảo Emulator sẽ có thể điều khiển tất cả kết nối ra các thông điện/ kết nối TCP và UDP trên tư cách là thiết bị Emulator. Ví dụ. sử dụng lệnh redir để làm việc với redirection. Sử dụng các chỉ dẫn mạng: Để truyền thông với một thể hiện Emulator với router ảo của nó. Hiện tại Emulator khong hỗ trợ IGMP hoặc multicast. sử dụng cho ‘ping’) không thể hỗ trợ.15:6000 : redir add tcp:5000:6000 .1:5000 và sẽ chuyển chúng thông qua hệ thống Emulator 10. Đầu tiên.0. bạn tạo ra một ánh xạ của host và port guest/ các địa chỉ trên thể hiện Emulator. Phụ thuộc vào môi trường.0.0. bạn cần thiết lập định hướng mạng trên router ảo. Emulator không thể hỗ trợ các giao thức khác (như ICMP. Bạn có thể sử dụng lệnh redir thiết lập địa chỉ khi cần cho trường hợp mô phỏng. để sử dụng các lệnh mà chỉ rõ thể hiện đó. Không có giới hạn xây dựng sẵn trên số port hoặc dãy ngoại trừ một bị bắt buộc bởi hệ điều hành mạng trên máy bạn.2. cho ví dụ. Để thêm redirection. sử dụng : add<protocol>:<host-port>:<guest-port> Nơi <protocol> là hoặc tcp hoặc udp và <host-port> và <guest-port> thiết lập ánh xạ giữa máy bạn và hệ thống Emulator. kết nối đến console của thể hiện Emulator đích. có 2 cách để cài đặt redirection mạng: sử dụng lệnh mô phỏng bảng điều khiển và sử dụng công cụ adb. số port console cho Emulator đầu tiên chạy là 5554. tiếp theo. cung cấp môi trường mạng máy phát triển cho phép nó làm thế. chỉ rõ port console của nó như dưới đây: telnet localhost 5554 Một khi đã kết nối. trong khi router chỉ thông từ port đến port host thiết bị Emulator. các lệnh dưới đây thiết lập một redirection mà sẽ điều khiển tất cả kết nối tcp đến host trên máy phát triển của bạn trên 127. xác định số port console cho trường hợp Emulator đích. Để cài đặt địa chỉ mạng.

emulator kiểm tra các giá trị của biến môi trường tại http_proxy khởi động và sử dụng giá trị của nó sẽ tự động. nếu được xác định.2. Cấu hình thiết lập DNS của Emulator: Vào lúc khởi động. để thiết lập redirection thích hợp. trong trường hợp đó. các emulator đọc danh sách các máy chủ DNS là hệ thống của bạn hiện đang sử dụng.3. Nó sau đó lưu lại địa chỉ IP của máy phục vụ tối đa bốn trên danh sách này và thiết lập các bí danh cho họ trên emulated địa chỉ 10. bạn có thể định nghĩa các môi trường biến http_proxy vào giá trị mà bạn muốn sử dụng <proxy>. Trong trường hợp này.4. Ngoài ra. Cũng vậy. bạn có thể sử dụng lệnh redir del. bạn không thể thiết lập redirection cho một port host mà đang sử dụng bởi tiến trình khác trên máy bạn. ngoại trừ kết thúc ADB server. bạn xác định thông tin proxy trong <proxy> trong một trong các định dạng: http:// <machineName>: <port> hoặc http:// <username>: <password> @ <machineName>: <port> các tùy chọn -http-proxy ép buộc emulator để sử dụng proxy HTTP / HTTPS chỉ định gửi thư cho tất cả các kết nối TCP. cái này điển hình nghĩa là bạn không thể sử dụng số port host 1024 mà không có quyền quản trị. Các thể hiện Emulator liên kết: Để cho phép một trong những thể hiện emulator để giao tiếp với nhau. Trong trường hợp này.0.5 và 10.6 khi cần thiết.0.Để xóa một redirection.2. bạn cần phải thiết lập mạng cần thiết redirections như minh họa dưới đây. 10.0. bạn không cần phải xác định một giá trị cho <proxy> trong-http-proxy lệnh . Bạn có thể sử dụng proxy-verbose-tùy chọn để chẩn đoán các vấn đề kết nối máy chủ. . 10. bạn có thể sử dụng redir list. Sử dụng Emulator với Proxy: Nếu emulator của bạn phải truy cập vào Internet thông qua một máy chủ proxy. Để liệt kê tất cả redirection cho một thể hiện cụ thể. chú ý rằng ADB không yêu cầu bất kì cách nào để xóa một redirection. Redirection cho UDP hiện không được hỗ trợ. một cách luân phiên cho bạn để thiết lập redirection mạng. redir phát sinh thông điệp lỗi. Cài đặt redirection thông qua ADB: Công cụ ADB(Android Debug Bridge) cung cấp chuyển port. Xem ở mục Sử dụng Console Emulator chú ý rằng số port bị hạn chế bởi môi trường cục bộ. bạn có thể sử dụng-http-proxy <proxy> lựa chọn khi bắt đầu emulator.2.2.0.

0.g Sử dụng Console Emulator Mỗi trường hợp emulator đang chạy bao gồm một tiện ích console mà cho phép bạn tự động truy vấn và kiểm soát các môi trường thiết bị Emulator.Thiết lập máy chủ trên B. 2. Khởi tạo các ứng dụng quay số trên thể hiện emulator ban đầu.0.2: <localPort> Ví dụ.2.2. Bạn có thể xác định port console của các thể hiện mục tiêu bằng cách kiểm tra các tiêu đề cửa sổ. Một cuộc gọi mới xuất hiện trong thể hiện emulator đích. Chỉ rõ số console port của các trường hợp mô phỏng đích như là địa chỉ tin nhắn SMS. bạn có thể sử dụng console để tự động quản lý các port redirections và đặc điểm của mạng thoại và các .0.15:80 trên console B. .2. khi một số quay số.15: <serverPort> 2. 1.0. chạy ứng dụng tin nhắn SMS (nếu có).2. bạn quay số sử dụng các ứng dụng và ứn dụng tin nhắn SMS (nếu có) được cài đặt trên một emulator Để bắt đầu một cuộc gọi thoại Emulator thể hiện emulator khác : 1.0. thiết lập một redirection từ A: localhost: <localPort> đến B: 10. Để gửi một tin nhắn SMS thông báo đến một emulator. đây là cách bạn có thể cài đặt nó: 1. sử dụng redir tcp: 8080:80 C kết nối vào 10. Để gửi một cuộc gọi thoại hoặc tin nhắn SMS.2. nếu bạn muốn chạy một HTTP máy chủ. 3. nhập số port console của thê hiện bạn muốn gọi.2.trên C. nghe 10. bạn có thể chọn <serverPort> là 80 và <localPort> như 8080: • • • B nghe 10.2. có client kết nối vào 10. Ví dụ.15: <serverPort> 3. và gửi tin nhắn.Giả định rằng môi trường của bạn là • A là máy phát triển • B là thể hiện đầu tiên của bạn A • C là thể hiện thứ hai của bạn chạy trên A Bạn muốn chạy một máy chủ trên B. Trên console B. Ấn "Dial". C mà sẽ kết nối. nơi mà port console được báo cáo như là "Android Emulator (<port>).2:8080 Gởi một cuộc gọi thoại hoặc SMS đến Emulator khác: Emulator tự động chuyển cuộc gọi thoại và thông điệp SMS từ một thể hiện đến một thể hiện khác. nhập tin nhắn văn bản.

Bạn có thể tìm thấy cổng console của thể hiện được liệt kê trong tiêu đề của cửa sổ console. bạn có thể quản lý redirections port theo cách này: redir <list|add|del> Redir các lệnh hỗ trợ các lệnh con liệt kê trong bảng dưới đây. cho một console có cổng 5554 là: Android Emulator (5554) Ngoài ra. Một khi bạn đã được kết nối đến console. thì bạn có thể nhập help [command] để xem một danh sách các lệnh console và tìm hiểu về lệnh cụ thể. vv. Nếu nhiều thể hiện emulator đang chạy. bạn phải xác định một cổng console hợp lệ. Các nhận xét . Tính đến 16 thể hiện emulator có thể chạy một tiện ích console. Để thoát khỏi phiên console.sự kiện Emulator. Ví dụ.ví dụ. Các phần dưới đây mô tả các chức năng chính của console Port redirection: Bạn có thể sử dụng console để thêm và xoá các redirection port trong khi emulator chạy. Để truy cập console và nhập lệnh. bạn có thể sử dụng lệnh adb devices.. sử dụng rời bỏ hoặc thoát. Sau khi kết nối với console. 5556/5557. Để kết nối đến một emulator console. Các số port khác nhau bởi 1. với các cổng ADB có số cổng cao hơn. Các trường hợp sử dụng các cổng ngày càng tăng của hai con số . đây là tiêu đề của cửa sổ. Lệnh list add <protocol>:<hostport>:<guest-port> Mô tả Liệt kê port hiện tại Thêm một port redirection  <protocol> phải là "tcp" or mới. có thể in một danh sách các thể hiện emulator đang chạy và số port console của nó. Để kết nối đến console của bất kỳ chạy thể hiện emulator tại bất kỳ thời điểm nào. bạn cần phải xác định port riêng của emulator bạn muốn kết nối vào. hãy sử dụng lệnh này: telnet localhost <console-port> Một thể hiện emulator chiếm một cặp cổng gần kề: một cổng console và một cổng ADB. Console của thể hiện Emulator đầu chạy trên một máy tính sử dụng console cổng 5554 và ADB cổng 5555. 5558/5559. Lưu ý: emulator nghe cho các kết nối vào cổng 5554-5587 và chỉ chấp nhận các kết nối từ localhost. bạn sử dụng telnet để kết nối đến số port của console.

Emulator. nếu như nó '$GPGGA' và '$GPRCM' hiện được gửi từ một modem GPS được hỗ trợ. thiết bị Emulator."udp"  <host-port> là số port mở trên host  <guest-port> là số port để định tuyến dữ liệu đến emulator/ thiết bị del <protocol>:<hostXóa một port redirection port> Xem trên cho nghĩa <protocol> và <host-port>. Bạn có thể sử dụng lệnh geo để gửi một sửa chữa GPS đơn giản vào emulator. Các emulator giả tạo ra một địa điểm nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi nó cho các ứng dụng GPS-biết ngay sau khi họ bắt đầu và địa điểm đăng ký nghe. mà không cần phải sử dụng định dạng NMEA 1083. nmea <sentence> Bạn có thể sử dụng các lệnh geo để chỉ vị trí vùng GPS ngay sau khi một thể hiện emulator chạy. Việc sử dụng cho các lệnh là: geo <fix|nmea> Các lệnh hỗ trợ lệnh geo con liệt kê trong bảng dưới đây : Lệnh fix<longitude> <latitude> [<altitude>] Mô tả Các nhận xét Gởi một vị trí GPS đơn giản Chỉ rõ tung độ và vĩ độ đến thể hiện.getLastKnownLocation ( "gps") Gửi các sự kiện: . của Mô phỏng cung cấp vị trí thông qua lệnh Geo: Console cung cấp các lệnh để cho phép bạn thiết lập các vị trí bằng lệnh geo được sử dụng bởi thiết bị được Emulator. Bất kỳ ứng dụng có thể truy vấn những người quản lý để có được vị trí hiện tại vị trí GPS cho các thiết bị bằng cách gọi: LocationManager. Gửi một NMEA 0183 đến <sentence> bắt đầu với '$GP'.

types Danh sách tất cả <type> chuỗi các bí danh được hỗ trợ bởi các lệnh sự kiện List all <codes> string aliases supported by the event subcommands for the specified <type>.] <value>..Bạn có thể sử dụng lệnh để gửi cho sự kiện khác nhau cho các sự kiện emulator. nhắn codes <type> event text <message> Mô phỏng các đặc trưng của thiết bị nguồn: Bạn có thể sử dụng lệnh power để điều khiển mô phỏng trạng nguồn của emulator lúc này. cách sử dụng lệnh là: event <send|types|codes|text> Những sự kiện hỗ trợ các lệnh con được liệt kê trong bảng dưới đây : Lệnh Mô tả Các nhận xét send Bạn có thể sử dụng các tên dạng Gửi một hoặc nhiều sự kiện <type>:<code>:<value> text hoặc interger cho <type> and tới lõi của android. [. Danh sách tất cả <codes> chuỗi các bí danh được hỗ trợ bởi các lệnh sự kiện của chỉ dẫn <type> Mô phỏng của các phím nhấn Tin nhắn này phải là một chuỗi được gửi đến các chuỗi chỉ dạng UTF-8.cách sử dụng là: power <display|ac|status|present|health|capactiy> Những sự kiện hỗ trợ các lệnh con được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ký tự không dẫn của các ký tự như một tin hỗ trợ sẽ được hủy bỏ.. .

Thiết lập trạng thái health cho pin. Giữ nguyên pin trạng(0-100). trong đó nó sẽ chạy. sử dụng -netdelay tùy chọn với một giá trị <delay>hỗ trợ . trong khi các ứng dụng đang chạy trong emulator. Để làm như vậy. Dưới đây là một số ví dụ emulator -netdelay gprs emulator -netdelay 40 100 . như được liệt kê trong bảng dưới đây. Để thiết lập độ trễ tại emulator khởi động. Bạn có thể đặt một hoặc nhiều cấp độ trễ tại emulator khởi động hoặc bạn có thể sử dụng console để thay đổi trễ động. Dưới đây là một ví dụ về lệnh của nó và đầu ra : network status Mô phỏng độ trễ mạng: Các emulator cho phép bạn Emulator các cấp độ trễ mạng.Lệnh display ac <on|off> status<unknown|charging|discharging|not-charging|full> present <true|false> health<unknown|good|overheat|dead|overvoltage|failure> power health <percent> Mô tả Pin màn hình và bộ nạp điện Thiết lập trạng thái nạp AC là on hoặc off Thay đổi trạng thái của nguồn pin như chỉ dẫn Thiết lập trạng thái có hoặc không của pin . vì vậy mà bạn có thể thử nghiệm ứng dụng của bạn trong một môi trường điển hình của các điều kiện thực tế. ở tình Trạng thái mạng: Bạn có thể sử dụng console để kiểm tra tình trạng mạng và tốc độ hiện tại và đặc điểm của sự chậm trễ. kết nối đến console và sử dụng netstatus.

max milliseconds). max 0) <min>:<max> Mô phỏng tốc độ mạng: Các emulator cũng cho phép bạn mô phỏng tốc độ chuyển đổi mạng khác nhau. trong khi các emulator chạy. Dưới đây là một số ví dụ: emulator -netspeed gsm emulator -netspeed 14. max 550) (min 80. network speed 14.Để thực hiện các thay đổi động đối với độ trễ mạng. kết nối đến console và sử dụng netdelay lệnh với giá trị hỗ trợ <delay> từ bảng dưới đây. Mô phỏng độ trễ được chỉ định trong phạm vi (min. max 200) (min 0. max 400) (min 35. Nhận xét (min 150. kết nối đến console và sử dụng netspeed với giá trị hỗ trợ <speed> từ bảng dưới đây. Để thiết lập tốc độ mạng tại emulator khởi động. trong khi emulator chạy.4 80 Định dạng của mạng <speed> là một trong những điều sau đây (số là kilobits) . Bạn có thể thiết lập một mức chuyển đổi hoặc một giới hạn tại lúc emulator khởi động hoặc bạn có thể sử dụng console để thay đổi tốc độ trong khi các ứng dụng đang chạy trong emulator. network delay gprs Định dạng của mạng là một trong những giá trị sau đây (số là mili giây) Bảng mô phỏng độ trễ mạng Giá trị gprs edge umts none <num> Mô tả GPRS EDGE/EGPRS UMTS/3G Không trễ Mô phỏng độ trễ chính xác đến (milliseconds). như được liệt kê trong bảng dưới đây.4 80 Để thực hiện các thay đổi động tốc độ mạng. sử dụng tùy chọn emulator -netspeed với một giá trị <speed> được hỗ trợ.

down: 43. down: 80.4.2) GPRS (Up: 40.4. down: 14400. Sau khi kết nối với console.0. down: 14.Bạn có thể sử dụng console để truy cập vào các chức năng thoại của emulator.4) HSCSD (Up: 14.0. bạn có thể mô phỏng cuộc gọi tới và (thiết lập /kết thúc) kết nối dữ liệu. down: 0.0.Bảng mô phỏng tốc độ mạng Giá trị Gsm Hscsd Gprs Edge Umts Hsdpa Full <num> <up>:<down> Mô tả Nhận xét GSM/CSD (Up: 14. down: 1920.0) HSDPA (Up: 348. Ví dụ. bạn có thể sử dụng : gsm <call|accept|busy|cancel|data|hold|list|voice|status> để gọi các chức năng thoại Lệnh gsm hỗ trợ lệnh con liệt kê sau : Lệnh Mô tả Các nhận xét Mô phỏng một cuộc gọi call đến từ điện thoại có số là <phonenumber> <phonenumber>.hệ thống Android xử lý cuộc gọi mô phỏng chính xác như các cuộc gọi thực. Nhận cuộc gọi đến từ Bạn có thể thay đổi 1 trạng thái cuộc gọi accept số<phonenumber> và thay sang “active” chỉ khi nếu trạng thái hiện <phonenumber> đổi trạng thái của cuộc gọi tại của nó là “waiting” hoặc “help” đó sang “active” busy Đóng 1 cuộc gọi di tới số Bạn có thể thay đổi 1 trạng thái cuộc gọi .0) EDGE/EGPRS (Up: 118.8) UMTS/3G (Up: 128.0.4. Các emulator không hỗ trợ cuộc gọi audio .0) Thiết lập một tốc độ chính xác cho cả download và upload Thiết lập những tốc độ riêng cho upload và upload Mô phỏng điện thoại: Các Android emulator bao gồm GSM Emulator modem cho phép bạn mô phỏng các chức năng thoại trong emulator. down: 236.0) Không giới hạn (Up: 0.

<state> Được hỗ trợ các giá trị là :  unregistered – không có sẵn mạng  home – Trên 1 mạng cục bộ.Trên 1 mạng lang thang  searching -.<phonenumber> <phonenumber> và thay sang “busy”chỉ khi trạng thái hiện tại của dổi trạng thái sang “busy” nó là “waiting” Kết thúc 1 cuộc gọi đến cancel hoặc gọi đi đến/từ <phonenumber> <phonenumber>.Tìm kiếm các mạng  denied -. nonroaming  roaming -. nonroaming data <state> Thay đổi trạng thái của kết  roaming – Trên 1 mạng lang thang nối dữ liệu <state>  searching – Tìm kiếm các mạng  denied – chỉ các cuộc gọi gấp  off –Giống như 'unregistered'  on – Giống như 'home' hold Có thể thay đổi trạng thái 1 cuộc gọi sang Thay đổi trạng thái của 1 “help” khi trạng thái hiện tại nó là cuộc gọi thành “help” “waiting” hoặc” active” Danh sách tất cả các cuộc gọi đến và đi cùng với trạng thái của chúng Thay đổi trạng thái của kết Supported <state> values are: nối voice GPRS thành  unregistered – Không có mạng sẵn <state>  home – Trên mạng cục bộ .Giống như 'unregistered' list voice <state> .chỉ các cuộc gọi gấp  off -.

Dừng VM tại 1 thời điểm. on -.cách sử dụng cho các lệnh là : Window <scale> .Giống như 'home' status Báo cáo GMS hiện thời Các giá trị mô tả cho voice và lệnh dữ liệu voice/trạng thái dữ liệu . Trạng thái màn hình hiện tại của VM (đang chạy hoăc dừng) Các chú ý Cửa sổ Emulator: Bạn có thể sử dụng cửa sổ lệnh để quản lý các cửa sổ emulator. mà chuyển nó thông qua một ứng dụng để xử lý các loại thông điệp. Một khi bạn đã kết nối vào một thể hiện emulator . Console forwards các tin nhắn SMS thông báo cho framework Android. Emulator SMS: Các console Android Emulator cho phép bạn tạo ra một tin nhắn SMS và hướng tới một thể hiện emulator. Trạng thái VM: Bạn có thể sử dụng lệnh VM để kiểm soát VM trên một thể hiện emulator. bạn có thể tạo ra một tin nhắn SMS đến bằng cách sử dụng lệnh này : sms send <senderPhoneNumber> <textmessage> nơi <senderPhoneNumber> chứa một chuỗi số tùy ý. cách sử dụng cho các lệnh là: vm <start|stop|status> lệnh vm hỗ trợ các lệnh con sau: Lệnh Start Stop Start Mô tả Khởi động VM tại 1 thời điểm.

2.h Các skin Emulator: Bạn có thể chạy emulator với bất kỳ bốn skin mặc định.1 đến 3 nó mô tả hệ số tỷ lệ xích cần. landscape . scale bằng một giá trị DPI nếu bạn thêm vào hậu tố “dpi” cho giá trị của scale Kết thúc một trường hợp mô phỏng: Bạn có thể kết thúc trường hợp mô phỏng thông qua console.Bạn có thể chỉ định Quy mô của của sổ emulator.2.Lệnh vm hỗ trợ các lệnh con sau: Lệnh Mô tả Các nhận xét scale <scale> <scale> phải là một số trong khoảng 0. sử dụng -skin <skinID> khi bắt đầu emulator. như được mô tả trong bảng dưới đây. Ví dụ : emulator -skin HVGA-L chú ý rằng bạn phải nhập <skinID> in hoa skinID Mô tả Skin HVGAL 480x320. Để xác định một skin. sử dụng lệnh kill 1.

portrait . landscape QVGAP 240x320. (default) portrait QVGAL 320x240.HVGAP 320x480.

Trước khi cài đặt ứng dụng. bạn cũng có thể kết nối đến console của thể hiện Emulator để sử dụng lệnh khi cần thiết Khi bạn cập nhật mã của bạn. bằng cách sử dụng bất kỳ tùy chọn khởi động cần thiết. Để đảm bảo rằng các ứng dụng chạy đúng khi bạn cập nhật nó. do đó bạn có thể tạo ra một ảnh thẻ SD của bất kỳ kích thước lên tới 128 gigabyte. hoặc thẻ SD với ADB hoặc emulator.2. bạn có thể cài đặt các ứng dụng của bạn trên emulator bằng cách sử dụng tiện ích ADB.2. bạn theo định kỳ gói phần mềm và cài đặt nó trên emulator. gửi tập tin vào.Apk bằng cách sử dụng công cụ Android Asset Packaging Tool(aapt).i Chạy nhiều Emulator một lúc Thông qua các cấu hình AVD được sử dụng bởi các emulator. bắt đầu với tùy chọn –wipe-data. Sau khi ứng dụng được cài đặt. Bạn có thể duyệt. Khi emulator chạy. Tạo một ảnh SD card sử dụng android tool: Cách dễ nhất để tạo ra một thẻ SD mới là sử dụng công cụ Android. như được mô tả trong tài liệu này.. bạn cần phải gói nó trong một tập tin . bạn chỉ cần xác định tuỳ chọn-c. bạn có thể bắt đầu các emulator từ dòng lệnh.. Các emulator duy trì các ứng dụng và khởi động lại qua dữ liệu trạng thái của nó. SD card.2. 1.2. như thế này : android create avd -n <avd_name> -t <targetID> -c <size>[K|M] .k Cài đặt các ứng dụng trên Emulator Nếu bạn không có quyền truy cập vào Eclipse hay ADT Plugin.của chính nó . bạn có thể cần phải xóa các phân vùng dữ liệu người dùng của Emulator. Bạn không cần phải sử dụng tùy chọn-d khi khởi chạy các emulator.2. Để làm điều này. Các emulator hỗ trợ emulated SDHC thẻ. Khi tạo một AVD. Để làm như vậy. để trỏ đến một không gian lưu trữ cụ thể . hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích mksdcard bao gồm trong SDK. và (sao chép)/xóa các tập tin từ một Emulator. bạn có thể chạy nhiều trường hợp của các emulator đồng thời.1.l Emulator SD Card Bạn có thể tạo một disk-image và sau đó tải nó vào emulator lúc khởi động. để mô phỏng sự hiện diện thẻ SD trong điện thoại. trong phân vùng dữ liệu người dùng của mô phỏng. 1.2. bạn có thể sử dụng công cụ tạo ra một ảnh card SD với một hình ảnh mới AVD. với cấu hình AVD và lưu trữ dữ liệu người dùng cho các khu vực .

Các mtools gói phần mềm có sẵn cho Linux. chẳng hạn như install. 1.iso Sao chép các file vào disk image: Một khi bạn đã tạo ra Disk image. để tạo một đĩa FAT32 hình ảnh mà bạn có thể nạp trong khi khởi emulator. xem ở mục Android Virtual Devices ở phía trên. bạn có thể sao chép các tập tin vào nó trước khi nạp nó trong emulator. các emulator sẽ nhắm mục tiêu thiết bị đầu tiên trong danh sách của nó. Mac. bạn bắt đầu emulator với cờ -sdcard và chỉ định tên và đường dẫn của hình ảnh của bạn (liên quan đến các thư mục hiện thời làm việc): emulator -sdcard <filepath> 1. và Windows Load disk image khi khởi động Emulator: Theo mặc định. Nếu bạn không xác định -d.m Khắc phục các vấn đề Emulator Những tiện ích ADB thấy các emulator là một thiết bị vật lý thực. bạn có thể phải sử dụng cờ -d với một số lệnh ADB phổ biến. Để biết thêm thông tin.2.2.Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn-c để xác định một đường dẫn đến một thẻ SD hình ảnh để sử dụng trong AVD mới. Ngoài ra. Bạn có thể truy cập mksdcard trong những công cụ / thư mục của các SDK và tạo một disk-image như thế này: mksdcard <size> <file> ví dụ: mksdcard 1024M sdcard1. Để sao chép các tập tin. cờ -d cho phép bạn chỉ định của một số kết nối đến các thiết bị sử dụng như là mục tiêu của lệnh. bao gồm trong SDK. Tạo một ảnh SD card sử dụng mksdcard: Bạn có thể sử dụng công cụ mksdcard. bạn có thể gắn kết những hình ảnh như là một vòng lặp thiết bị và sau đó sao chép các tập tin vào nó. hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích như mtools để sao chép các tập tin trực tiếp đến hình ảnh. các emulator tải trên thẻ SD hình ảnh đã được lưu giữ với các hoạt động AVD (xem tùy chọn khởi động avd).2.2. Vì lý do này.n Các giới hạn của Emulator .

Chọn Android Project và click vào next : .• Không hỗ trợ cho việc đặt hoặc nhận cuộc gọi điện thoại trên thực tế. chọn File NewProject sẽ hiện ra hộp thoại như hình 9 phía dưới . 1. • Không hỗ trợ cho các kết nối USB • Không hỗ trợ cho chụp máy ảnh / video (đầu vào). Vào Eclipse .Yêu cầu đã cài đầy dủ SDK và ADT như phần trên giới thiệu.5. Android Giống như khi làm quen bất cứ nền ngôn ngữ lập trình nào ta thường tập viết ứng dụng “Hello world” . Câu lệnh này sẽ tạo ra AVD có tên là my_avd và dùng nền tảng android 1. • Tạo một AVD : Mở một bảng gõ lệnh (command prompt) định hướng tới thư mục tools/ trong gói android sdk sau đó gõ lệnh : android create avd --target 2 --name my_avd . • Không hỗ trợ cho các thiết bị tai nghe kèm theo • Không hỗ trợ để xác định tình trạng kết nối • Không hỗ trợ để xác định cấp độ pin và trạng thái nạp AC • Không hỗ trợ để xác định chèn/lấy thẻ SD • Không hỗ trợ cho Bluetooth 1.tuy nhiên bạn có thể mô phỏng các cuộc gọi điện thoại (đặt và nhận) qua emulator console. ta chọn Android. Trong phần ví dụ này sẽ trình bày với IDE là Eclipse và chạy trên android emulator.3 Hello World .Trước khi khởi chạy emulator ta cần tạo 1 AVD để định nghĩa cho các ảnh hệ thống và cài đặt các thiết bị dùng trong emulator. • Tạo một dự án android mới : Sau khi tạo AVD sẽ tạo 1 dự án android mới. 2.

Hình 3.example. Điền đủ chi tiết của dự án như sau : • Project name: HelloAndroid • Application name: Hello.2 : Hộp thoại New Project 3. Android • Package name: com.helloandroid (Hoặc điền một không gian tên của riêng mình) • Create Activity: HelloAndroid • Min SDK Version: 2 Click finish .

public class HelloAndroid extends Activity { . ta quản lý nó trong explorer ở bên trái. Dự án android đã được tạo .Hinh 3.example.3 : Hộp thoại New Android Project 4.java (đường dẫn là HelloAndroid > src > com. mở file HelloAndroid.example.app.os.helloandroid. import android. import android.Bundle.helloandroid) sẽ hiện ra nội dung của file là : package com.Activity.

tv. một lớp view là 1 đối tượng vẽ được sử dụng như một phần tử của UI( layout ví dụ như là một phím .Một ứng dụng có thể có nhiều activity độc lập nhưng người dùng tương tác với chúng vào 1 thời điểm . Android” bằng phương thức setText(CharSequence) . */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super. vì thế nó có thể đưa “this” tham chiếu tới Lớp TextView. } } Một activity là một thực thể ứng dụng đơn nó được dùng để thực hiện các hành động . import android. setContentView(R.Activity. Tiếp đó định nghĩa nội dung đoạn text “Hello. Android").android. một ảnh hay như trong bài này là một text label-nhãn dạng văn bản) .layout. */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.app.onCreate(savedInstanceState).java cho giống đoạn dưới đây : package com. Nếu activity không gọi phương thức này thì UI không hiện hữu và hệ thống sẽ hiện màn hình đen. public class HelloAndroid extends Activity { /** Called when the activity is first created. Giờ ta sẽ chỉnh sửa 1 vài dòng code trong file HelloAndroid. TextView tv = new TextView(this). import android. Lớp Activity thừa kế của lớp Context và vì lớp Helloandroid là lớp phụ của Activity nên nó cũng là một Context ./** Called when the activity is first created. cuối cùng đưa tham biến của TextView lúc này là tv đến hàm setContentView() để đưa ra lên màn hình .onCreate(savedInstanceState). import android.TextView. . } } Một UI của android là hợp của sự phân cấp của đối tượng được gọi views .setText("Hello. Mỗi đối tượng là 1 lớp phụ của lớp view mà văn bản xử lý là lớp TextView. Phương thức onCreate() sẽ được gọi bởi hệ thống android khi activity khởi động – nó là nơi nên thực hiện tất cả các khởi tạo và thiết lập UI. 5.helloandroid.Một activity không cần UI nhưng thường sẽ có.main). nó là nội dung của UI activity.os.Bundle.widget. setContentView(tv).

Chạy ứng dụng : Click chuột phải vào project hello ở trong gói explorer chọn run as  Android Application ADT sẽ tự động tạo cấu hình cho dự án và emulator sẽ tự động khởi động.4 : Giao diện thực thi của ứng dụng Hello World .6. Lúc đầu emulator sẽ khởi động 1 lúc sau đó ứng dụng sẽ xuất hiện như hình dưới : Hình 3.

0. cho phép ứng dụng hiển thị và điều khiển một interface google map.E. bạn có thể không truy cập được dữ liệu thực từ một vị trí thực (ví dụ GPS).36.45356 46.65.S.000. Trong trường hợp này sẽ cần một vài dữ liệu giả thay thế trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Mock location provider. bạn có thể gửi một địa chỉ cố định gồm kinh độ.360. Bạn có thể xây dựng những khả năng này trong ứng dụng bằng cách sử dụng những lớp của gói android. Như các dịch vụ hệ thống khác . ví dụ : geo fix -121. Với “geo” trên emulator console .14507. các ứng dụng nền bản đồ và các dịch vụ của nó luôn hấp dẫn đối với người sử dụng di động.1 Thư viện hỗ trợ của google maps Google cung cấp thư viện về map trong gói com.android.081836.3. bạn không khởi tạo LocationManager trực tiếp .1 Dịch vụ vị trí Thành phần trung tâm của cơ cấu tổ chức location là lớp LocationManager nó cung cấp một api để xác định vị trí và phương hướng.LOCATION_SERVICE) .google. vĩ độ và độ cao của vị trí đó . bạn khởi động android emulator và mở một terminal/console .maps bạn có thể sử dụng các phương thức trong các lớp của gói này để thực thi với dữ liệu map của google maps.011.0.Phần II : Thiết kế phần mềm tìm kiếm trên bản đồ số của Google Chương I: Giới thiệu về dịch vụ vị trí và bản đồ trong android Sự định vị . Hoặc lệnh “geo nmea” để gửi một câu NMEA 0183 ví dụ : geo nmea $GPRMC. mà ta yêu cầu một trường hợp LocationManager từ hệ thống bằng cách gọi getSystemService(Context. .130998.3751.location và những thư viện bên ngoài của google maps 1.A.E*62 1. dùng công cụ DDMS hoặc truy vấn “geo” trong emulator console : Với DDMS bạn có thể mô phỏng dữ liệu vị trí bằng một số cách như gửi bằng tay các tọa độ cá nhân để thiết bị hoặc có thể sử dụng file GPX mô tả tuyến đường đến thiết bị hoặc có thể sử dụng file KML mô tả vị trí được đánh dấu theo một trình tự tới thiết bị. khi đó ứng dụng của bạn có thể : ✔ Truy vấn vào tất cả danh sách LocationProviders được biết trong LocationManager ✔ Đăng ký/không đăng ký cho cập nhật tuần hoàn của vị trí hiện tại từ một LocationProvider ✔ Đăng ký/không đăng ký cho một intent đã được phát ra Tuy nhiên trong thời gian đầu phát triển trên emulator . Có 2 cách để sử dụng dữ liệu mock location .51119 4392 .

Dùng để chuyển dịch giữa tọa độ hệ thống của các pixel trên màn hình và tọa độ kinh/vĩ độ của điểm trên bề mặt của trái đất trên map.Snappable Interface này định nghĩa cho overlay chứa các item mà có thể canh về một bên. Projection .Tóm tắt các Interface ItemizedOverlay.OnFocusChangeListene Interface này lắng nghe sự kiện khi một r item thay đổi tiêu điểm. Overlay.

Tuy nhiên google maps có thể chỉ hiển thị một số dữ liệu từ file kml. bản đồ địa hình . Dữ liệu vectơ : bao gồm điểm . độ trong suốt. • Dữ liệu hình ảnh : là bản đồ vệ tinh trên không. đa giác. đường dẫn .Enum Summary MapView.kml hoặc kmz . Chương II: Chi tiết cách lấy dữ liệu của google maps 1.Dữ liệu google maps có dữ liệu vectơ và dữ liệu hình ảnh. độ dày .3 Cấu trúc dữ liệu của bản đồ số google maps Google maps sử dụng dữ liệu vệ tinh giống như của google earth. đường. kml. đa giác. dữ liệu điểm được dùng để mô tả vị trí cụ thể như trung tâm của một thành phố Đường và đường dẫn có thể được dùng cho dữ liệu đường và đường biên giới trong khi đa giác có thể được dùng để mô tả dữ liệu khu đất hoặc xác định các khu vực khác ví dụ như hồ.1 Đăng ký một api key và hiện map đơn giản với một MapActivity Vì ứng dụng này sẽ sử dụng cở sở dữ liệu bản đồ của google nên ta phải đăng ký một api key để có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu của google và sử dụng đó. • Google maps có thể đọc file . và mô hình để hiển thị trong Google Maps. e 1. là định dạng tệp và ngữ pháp XML để lập mô hình và lưu trữ các đặc điểm địa lý như điểm. gọi là hình ảnh GIS • KML: Ngôn ngữ Đánh dấu Keyhole. hình ảnh. Thông thường.ReticleDrawMod Cho phép người dùng chỉ ra kiểu đã được vẽ. đường . .bao gồm màu sắc . Bạn có thể sử dụng KML để chia sẻ thông tin và địa điểm với những người dùng khác về các ứng dụng này.Google maps hỗ trợ các tập con của phần tử kml như: ✔ Placemarks với tag là <name> ✔ Points ✔ Icons ✔ Folders ✔ HTML trong tag <description> ✔ KMZ (dạng nén của KML) ✔ LineStrings and Polygons ✔ Các kiểu thuộc tính của polylines and polygons.

exe -list -alias androiddebugkey -keystore "C:\android\debug. chỉ dẫn đến thư mục bin chứa keytool.html và dùng mã MD5 để đang đăng ký api key một cách dễ dàng.google. Ta khởi động command prompt . muốn đăng ký api key ta phải lấy mã chứng nhận MD5 của ứng dụng .Trong demo này dùng api key : 0gzto9ELvbtULxcmJ3nv3Kj5DAb2Z0E7zRxfeDA Các bước : 1.5 : Dùng keytool để lấy mã MD5 • Tiếp theo truy cập vào địa chỉ http://code. Sau đó dùng công cụ keytool.5 bằng cách vào Eclipse . ta sẽ thu được mã MD5 như hình dưới đây : Hình 3.keystore" -storepass android -keypass android .keystore” (file này được tạo ra khi lần đầu tiên ta chạy ứng dụng android từ Eclipse) ở thư mục "C:\Documents and Settings\<username>\.Vậy trước hết là đăng ký một api key . • Để lấy mã này trước hết ta copy file “debug.keystore” .Android" đặt vào thư mục “C:\Android”(thư mục này là thư mục chưa android sdk).com/android/maps-apisignup.exe của java (ở thư mục C:\Program Files\Java\<JDK_version_number>\bin) để lấy mã MD5 trong file “debug.exe và đánh lệnh : keytool. Tạo một AVD sử dụng nền tảng Google-APIs-1.trên thanh menu chọn WindowsAndroid AVD Manager sau đó điền các thông số và chọn Create AVD như hình dưới đây : .

Hình 3. Tạo dự án mới lấy tên là AppMapView và các thông số như hình dưới : .6 : Tạo AVD 2.

thêm dòng code <uses-library android:name="com. ta thêm dòng code : <uses-permission android:name="android.Hình 3. Mở file AndroidManifest. Để ứng dụng truy cập INTERNET được .permission.7:Tạo dự án AppMapView 3. dòng code này giúp ta sử dụng được thư viện của Google maps.INTERNET" /> .google.android.maps" /> phía trong tag <Application> .xml của dự án .

google.com/apk/res/android" package="net.xml sẽ là : <?xml version="1.category.google.intent.permission.action.MapsActivity" android:label="@string/app_name"> <intent-filter> <action android:name="android. Giá trị apiKey là key bạn đã đăng ký với google.xml.0.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> <uses-permission android:name="android.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.RelativeLayout .MapView android:id="@+id/mapview" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:clickable="true" android:apiKey="Your Maps API Key" /> </RelativeLayout> Thuộc tính clickable thiết lập giá trị “true” để cho người dùng tương tác với bản đồ.xml.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.com/apk/res/android" android:id="@+id/mainlayout" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <com. Mở file layout main.maps. Khi đó file AndroidManifest.GoogleMaps" android:versionCode="1" android:versionName="1. File main.xml thành : <?xml version="1.learn2develop.INTERNET" /> </manifest> </xml> 4.android.MapView bên trong lớp layout android.android.maps" /> <activity android:name=".0"> <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> <uses-library android:name="com.android.maps.intent.android.widget. .android.vào trong tag <manifest> của file AndroidManifest.lập một layout với phương thức một com.google.MAIN" /> <category android:name="android.

maps.google.Bundle.Thêm một phương thức isRouteDisplayed() được yêu cầu của lớp MapView vào lớp chung và cho trả về giá trị “false”.main). setContentView(R.java .android.Ta cần thêm chức năng zoom cho ứng dụng để xem bản đồ dễ hơn. Chỉnh cho lớp AppMapView kế thừa lớp MapActivity thay vì Activity mặc định.google.5. public class AppMapView extends MapActivity { @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super. import android. com.ta import thêm 2 gói là com.layout.Sau khi chỉnh sửa file java thành : import com.maps.MapView. } } Bậy giờ đã có thể cho chạy ứng dụng nhưng mới dừng lại ở mức xem bản đồ .android.os.maps. import com. Mở file AppMapView. } @Override protected boolean isRouteDisplayed() { return false. Ta thêm một LinearLayout vào file layout với nội dung : <LinearLayout android:id="@+id/zoomview" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignBottom="@id/mapview" android:layout_centerHorizontal="true" .MapActivity. 6.google.maps.android.MapActivity.MapView.onCreate(savedInstanceState).google.android.

Layout này giúp định hướng việc zoom.getZoomControls()./> Và đặt LinearLayout này nằm trong RelativeLayout.java sau khi viết : . 7.addView(mZoom). MapView.id.widget. import android. mZoom = (ZoomControls) mapView.id. 8.java ta tạo một đối tượng ZoomControls của lớp MapView và thêm vào layout mới. File AppMapView. mapView = (MapView) findViewById(R. chúng ta thực sự không cần thiết phải làm bất cứ hành động khó khăn để thực hiện zoom.zoomview). Bằng cách sử dụng các đối tượng ZoomControl được cung cấp bởi MapView. Các control sẽ xuất hiện khi user chạm vào map. Trong file AppMapView. Công cụ ZoomControls đã sẵn sàng được đưa vào trong MapView cho chúng ta và làm việc ngay khi ta thêm vào các layout. và biến mất sau một lúc không được sử dụng. Để sử dụng các đối tượng này ta cần import thêm 2 gói : import android.Trước hết ta khởi báo các đối tượng LinearLayout .ZoomControls.widget.mapview).LinearLayout. ZoomControl sau đó khởi tạo giá trị cho chúng trong hàm onCreate() lần lượt là : linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R. Giờ ta chuyển các ZoomControl vào LinearLayout : linearLayout.

ZoomControls. } @Override protected boolean isRouteDisplayed() { return false.os.LinearLayout.layout.mapview).getZoomControls(). import com.id. } } . public class AppMapView extends MapActivity { LinearLayout linearLayout. linearLayout. linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.android. import android.AppMapView. import com. mapView = (MapView) findViewById(R. @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.id.google. setContentView(R.maps.package com.addView(mZoom).android.widget. import android.MapActivity.zoomview).MapView.onCreate(savedInstanceState).widget.maps. mZoom = (ZoomControls) mapView. ZoomControls mZoom.Bundle.google. MapView mapView. import android.main).

8 : Giao diện thực thi AppMapView 2.size() > 0) { p = new GeoPoint( (int) (addresses.get(0).location của android có cung cấp một lớp là Geocoder nó cung cấp cho ta các phương thức để chuyển đổi từ một địa chỉ đường phố hoặc những mô tả của vị trí thành tọa độ (kinh và vĩ độ) và ngược lại ví dụ một hàm tìm tọa độ vị trí khi biết tên: private void NameToCoordinate(String nameposition){ Geocoder geoCoder=new Geocoder(this.getLatitude() * 1E6).get(0).getLongitude() * 1E6)).Locale.2 Tìm vị trí và đường đi trên bản đồ của google maps 2. (int) (addresses.1 Tìm vị trí Trong gói com. để chạy ứng dụng ta click chuột phải vào dự án chọn run asAndroid Application và chờ cho emulator khởi động màn đầu xong thì sẽ hiện ra : Hình 3. .getFromLocationName(nameposition. if (addresses. 5). try{ List<Address> addresses= geoCoder.Sau khi hoàn thành .getDefault()).2.

printStackTrace().554761&ie=UTF8&0&o m=0&output=kml . }catch (IOException e) { e. i<addresses.121. } } Và hàm tìm tên của một tọa độ đã biết: private void CoordinateToName(GeoPoint p){ Geocoder geoCoder = new Geocoder(getBaseContext().534761&daddr=25. Từ đó lọc dữ liệu trong file kml đó và thể hiện tuyến lộ trình giữa 2 điểm trên bản đồ bằng cách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể cho người dùng và vẽ tuyến lộ trình đó trên bản đồ nhờ vào thông tin lấy trong file kml.getDefault()).getAddressLine(i) + " ". } } catch (IOException e) { e.com/maps? f=d&hl=en&saddr=25.show(). p.printStackTrace().google.04202.getLatitudeE6() / 1E6. if (addresses. Locale. "Position not found". Để lấy dữ liệu về lộ trình thì trước hết cần gửi lên maps.makeText(getBaseContext().2 Tìm đường đi giữa 2 điểm Trong phần này sẽ trình bày cách gửi yêu cầu lên trang web google maps thông qua các tham biến được qui định và nhận về tuyến lộ trình cần tìm được lưu trong file *.getLongitudeE6() / 1E6. try { List<Address> addresses = geoCoder.2.get(0). Toast. point = "". 1).121.getFromLocation( p.kml .get(0).com câu truy vấn ví dụ: http://maps.getMaxAddressLineIndex().05202. i++) point+= addresses.LENGTH_SHORT). } } Trong 2 hàm trên dùng 2 phương thức là getFromLocationName và getFromLocation để lấy tọa độ và địa chỉ của vị trí tương ứng . 2.size() > 0) { for (int i=0.google.} else Toast.

urlConnection.setRequestMethod("GET"). urlString.Sau đó gửi lên google bằng phương thức HttpURLConnection của java : HttpURLConnection urlConnection= null. urlString. urlString.getLatitudeE6()/1. lưu ý là ta phải chia tọa độ đó cho 1e6(1 triệu) vì cấu trúc của GeoPoint trong android lưu nhưng tọa độ micro degrees.com .com/maps?f=d&hl=en").append(".getLongitudeE6()/1.toString((double)src.0E6 )).0E6 )).append( Double.append( Double. urlString.output=kml là định dạng file sẽ xuất ra là kml. urlString.setDoInput(true).append("&daddr=").getLatitudeE6()/1.append("&saddr=").append("&ie=UTF8&0&om=0&output=kml").toString((double)dest.ie=UTF8 chỉ định dạng ký tự nhập là kiểu utf8. Hai tọa độ của điểm src và dest được lấy từ 2 vị trí do người dùng nhập vào .newDocumentBuilder().append( Double. urlConnection.getInputStream()).newInstance(). Trước hết gửi câu truy vấn này lên maps.append( Double.google.google. Sau đó parse file kml thu được sang dạng doc DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.//to urlString. doc = db.parse(urlConnection.append(".toString((double)dest. urlConnection. urlString. urlConnection=(HttpURLConnection)url.0E6 )).//from urlString. urlString.0E6 )).append("http://maps. urlString.connect(). DocumentBuilder db = dbf.toString()).trong câu truy vấn trên ta hiểu saddr=điểm bắt đầu và daddr=điểm kết thúc.toString((double)src.openConnection(). urlConnection. trước tiên gán nó vào một chuỗi dạng StringBuilder như: StringBuilder urlString = new StringBuilder(). URL url = null url = new URL(urlString.").f=d là kiểu hiển thị direction từ 2 điểm . Trong file kml có 1 đoạn dữ liệu lưu các điểm trong tuyến lộ trình : .getLongitudeE6()/1.").setDoOutput(true).

Ta lấy các tọa độ này để làm dữ liệu vẽ tuyến lộ trình trên bản đồ . ta sử dụng nó để test và mô phỏng ứng dụng gps .3 Mô phỏng Gps trên Emulator Trong Eclipse có công cụ DDMS hỗ trợ truyền tọa độ mô phỏng gps . 2.

Nó mở ra một tương lai mới cho sự phát triển của hệ thống di động . trở nên gần gũi hơn với người dùng từ đó trở thành một thế lực cạnh tranh kịch liệt với các nền tảng di động phổ biến hiện nay như Windows mobile .Phần kết luận Android đã và đang phát triển rất mạnh . Brew . . trải nghiệm hấp dẫn với người dùng và cả những nhà phát triển. … Android còn được so sánh trực tiếp với nền tảng được cho là thu hút nhất hiện nay Iphone OSX. Symbian .

.

Trang code. Trang g-android. 2.google.com.Báo cáo thực tập thực tập tốt nghiệp Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo 1. 3.com.com. Vũ Đức Mạnh-D05THA1 Trang 89 . Developer’s Guide của trang chủ của Android Android.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quyết Vũ liked this
Cuong Nguyen Dinh liked this
KID_2603 liked this
Thuy Sunwar liked this
Thuy Sunwar liked this
Thuy Sunwar liked this
Thuy Sunwar liked this
Thuy Sunwar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->